Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina"

Transkript

1 Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina zpracováno pro účely registrace sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb v únoru 2007 STŘEDISKO PELHŘIMOV Odborné sociální poradenství Pelhřimov Odborné sociální poradenství dle 37 Středisko Pelhřimov, Humpolecká 736, Pelhřimov. Poradna je provozována v přízemí budovy v místnosti o rozloze 27 m 2. Poradna sdílí technické prostředky regionálního komunitního týmu. Jedná se o standardní kancelářské vybavení: 4 PC sestavy, kopírku, dva mobilní telefony, pevnou telefonní linku. Poradenské služby jsou také poskytovány rodinným příslušníkům a osobám z blízkého sociálního okolí osob s duševním onemocněním. Odborné sociální poradenství je poskytováno s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny. Cílem je nabídnout varianty účinného řešení problematické situace a zamezit eskalaci problému a tenzi uživatele. Poradenství je zaměřeno především na sociální a právní oblast. Jeho součástí je zprostředkování navazujících, zvláště zdravotních služeb a pomoc při vyřizování běžných záležitostí. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti

2 Následná péče Pelhřimov Služby následné péče dle 64 Středisko Pelhřimov, Humpolecká 736, Pelhřimov. Regionální komunitní tým má kancelářské zázemí v přízemí budovy v místnostech o rozloze 9,6 a 14,1 m2. kancelářské vybavení: 4 PC sestavy, kopírku, dva mobilní telefony, pevnou telefonní linku a pro následnou péči důležitý osobní automobil zn. Felicia. Služby následné péče jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatelů. Cílem těchto služeb je prevence relapsu, rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při aktivitách přispívajících k sociálnímu začlenění. Služby následné péče jsou založeny na individuální podpoře uživatele klíčovým pracovníkem. b) sociálně terapeutické činnosti c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

3 Sociálně aktivizační služby Pelhřimov Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením podle 66 Středisko Pelhřimov, Humpolecká 736, Pelhřimov. Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v terénu i ambulantně. Ambulantně probíhají jednotlivé aktivity v přízemí budovy v místnostech o rozloze 27 m 2 a 27 m 2. kancelářské vybavení: 4 PC sestavy, dva mobilní telefony, kopírku, pevnou telefonní linku a dále osobní automobil zn. Felicia. Přímo pro uživatele jsou určeny 2 PC sestavy, stůl na stolní tenis, společenské hry. Sociálně aktivizační služby zahrnují především aktivity zájmové, vzdělávací a volnočasové. Cílem je podpora sociálních dovedností a zlepšení kontaktu se společenským prostředím, podpora uživatelů při participaci na běžně dostupných aktivitách. Mezi realizované volnočasové aktivity patří: výuka angličtiny, výuka práce s PC, relaxace, jóga, agroturistika, výlety, doprovázení na kulturní akce. Součástí služby je pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů a pomoc při vyřizování běžných záležitostí. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti

4 Sociální rehabilitace Pelhřimov Sociální rehabilitace podle 70 Středisko Pelhřimov, Humpolecká 736, Pelhřimov. Sociální rehabilitace je poskytována v terénu i ambulantně. Ambulantní součást služby probíhá v přízemí budovy v místnostech o rozloze 27 m 2 a 27 m 2. kancelářské vybavení: 4 PC sestavy, kopírku, dva mobilní telefony, pevnou telefonní linku a dále osobní automobil zn. Felicia. Cílem sociální rehabilitace je směřovat k růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob s duševním onemocněním. Sociální rehabilitace napomáhá uživatelům v rozvoji jejich specifických schopností a dovedností důrazem na sociální a komunikační dovednosti.služba probíhá v systému klíčových pracovníků, podpora je poskytována na základě individuálně posouzených potřeb. b) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d) výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

5 Chráněné bydlení Pelhřimov chráněné bydlení podle 51 Pražská 1318, Pelhřimov. Služba je poskytována ve dvou jednopokojových bytech(rozloha 22,9 m 2 a 17,1 m 2, které mají společné sociální zařízení. Zařízení obou bytů je standardní, umožňující běžné samostatné bydlení. Služba (asistentka bydlení) má k dispozici technické prostředky regionálního komunitního týmu. Jedná se o standardní kancelářské vybavení: 4 PC sestavy, kopírku, dva mobilní telefony, pevnou telefonní linku a dále osobní automobil zn. Felicia. Chráněné bydlení je placená služba spojená se zajištěním ubytování a celodenní stravy. Jejím cílem je rozvíjet konkrétní dovednosti spojené se samostatným bydlením. Služba je poskytována osobám s duševním onemocněním, které potřebují získat zkušenost se samostatným bydlením a vedením domácnosti. Uživatel spolupracuje s asistentkou bydlení na mapování svých přání a potřeb a realizaci svých cílů. Osvojuje si konkrétní dovednosti, jako je hospodaření s penězi, strukturace dne, dodržování dohodnutých pravidel a přijímání odpovědnosti za svůj život. Ze zákona obsahuje tyto činnosti: b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) poskytnutí ubytování, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) sociálně terapeutické činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

6 Bazální dílna Pelhřimov Sociálně terapeutická dílna dle 67 Středisko Pelhřimov, Humpolecká 736, Pelhřimov. Pro službu jsou vyhrazeny prostory o rozloze 11,75 m 2 v 1. patře budovy. Prostory jsou světlé, dobře větratelné. K dispozici je sociální zařízení. Služba je přiměřeně materiálně a technicky zabezpečena. Pracovní terapeuti mají k dispozici PC sestavu, mobilní telefon a pevnou telefonní linku. Dílna je vybavena běžným nábytkem, keramickou a smaltovací pecí, bruskou na sklo, hrnčířským kruhem a dalším příslušenstvím. Cílem služby je obnovení nebo získání základních pracovních návyků a dovedností uživatelů v chráněném prostředí. Primárně jde o nácvik pravidelnosti při docházení do dílny, komunikaci v malé skupině, vykonávání činnosti podle instrukcí pracovního terapeuta.pracovní terapeut (pracovník v sociálních službách) pracuje s uživateli individuálně podle jejich aktuálních možností a schopností. Osobní cíle uživatele jsou rozpracovány v individuálním plánu péče. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy d) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění e) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

7 STŘEDISKO HAVLÍČKŮV BROD Odborné sociální poradenství Havlíčkův Brod odborné sociální poradenství dle 37 Fokus Vysočina, středisko Havlíčkův Brod, Rozkošská 2331, je umístěno v 1.NP pavilonu č. 14 v areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě. Služba odborné sociální poradenství se realizuje v těchto prostorách: kancelář vedoucí střediska 14,4 m², kancelář regionálního komunitního týmu 27,1 m² a hovorna 9,3 m². Poradna sdílí technické prostředky regionálního komunitního týmu. Jedná se o standardní kancelářské vybavení: 2 PC sestavy, dva mobilní telefony, pevnou telefonní linku. Poradenské služby jsou také poskytovány rodinným příslušníkům a osobám z blízkého sociálního okolí osob s duševním onemocněním. Odborné sociální poradenství je poskytováno s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny. Cílem je nabídnout varianty účinného řešení problematické situace a zamezit eskalaci problému a tenzi uživatele. Poradenství je zaměřeno především na sociální a právní oblast. Jeho součástí je zprostředkování navazujících, zvláště zdravotních služeb a pomoc při vyřizování běžných záležitostí. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti

8 Následná péče Havlíčkův Brod Služby následné péče dle 64 Fokus Vysočina, středisko Havlíčkův Brod, Rozkošská 2331, je umístěno v 1.NP pavilonu č. 14 v areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě. Regionální komunitní tým má v těchto prostorách technické zázemí: kancelář vedoucí střediska 14,4 m 2, kancelář regionálního komunitního týmu 27,1 m 2. kancelářské vybavení: 2 PC sestavy, dva mobilní telefony, pevná telefonní linka a pro následnou péči důležitý osobní automobil zn. Felicia. Služby následné péče jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatelů. Cílem těchto služeb je prevence relapsu, rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při aktivitách přispívajících k sociálnímu začlenění. Služby následné péče jsou založeny na individuální podpoře uživatele klíčovým pracovníkem. b) sociálně terapeutické činnosti c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

9 Sociálně aktivizační služby Havlíčkův Brod Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením podle 66 Fokus Vysočina, středisko Havlíčkův Brod, Rozkošská 2331, je umístěno v 1.NP pavilonu č. 14 v areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě. Sociálně aktivizační služby probíhají v těchto prostorách: kancelář regionálního komunitního týmu 27,1 m² a hovorna 9,3 m². Hala 46,3 m² a kuchyňka 6,4 m². K dispozici je sociální zřízení pro zaměstnance a pro uživatele. kancelářské vybavení: 2 PC sestavy, dva mobilní telefony, pevnou telefonní linku a dále osobní automobil zn. Felicia. Přímo pro uživatele je k dispozici PC sestava. Sociálně aktivizační služby zahrnují především aktivity zájmové, vzdělávací a volnočasové. Cílem je podpora sociálních dovedností a zlepšení kontaktu se společenským prostředím, podpora uživatelů při participaci na běžně dostupných aktivitách. Mezi realizované volnočasové aktivity patří: výuka angličtiny, výuka práce s PC, hipoterapie, výlety, doprovázení na kulturní akce. Součástí služby je pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů a pomoc při vyřizování běžných záležitostí. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti

10 Sociální rehabilitace Havlíčkův Brod Sociální rehabilitace podle 70 Fokus Vysočina, středisko Havlíčkův Brod, Rozkošská 2331, je umístěno v 1.NP pavilonu č. 14 v areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě. Služba sociální rehabilitace využívá těchto prostor: kancelář regionálního komunitního týmu 27,1 m² a hovorna 9,3 m². Hala 46,3 m² a kuchyňka 6,4 m². K dispozici je sociální zařízení pro zaměstnance a pro uživatele. kancelářské vybavení: 2 PC sestavy, dva mobilní telefony, pevnou telefonní linku a dále osobní automobil zn. Felicia. Cílem sociální rehabilitace je směřovat k růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob s duševním onemocněním. Sociální rehabilitace napomáhá uživatelům v rozvoji jejich specifických schopností a dovedností důrazem na sociální a komunikační dovednosti.služba probíhá v systému klíčových pracovníků, podpora je poskytována na základě individuálně posouzených potřeb. b) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d) výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

11 Chráněné bydlení Havlíčkův Brod chráněné bydlení podle 51 Služba chráněného bydlení je poskytována v domě č.p. 3504, U Kasáren v Havlíčkově Brodě. Jedná se o pronájem dvou bytů č. 23 (21 m2) a č. 27 (18,9 m2). Oba byty jsou o velikosti 1+0. Zařízení obou bytů je standardní, umožňující běžné samostatné bydlení. Služba (asistentka bydlení) využívá technické prostředky regionálního komunitního týmu. Jedná se o standardní kancelářské vybavení: 3 PC sestavy, dva mobilní telefony, pevnou telefonní linku a dále osobní automobil zn. Felicia. Chráněné bydlení je placená služba spojená se zajištěním ubytování a celodenní stravy. Jejím cílem je rozvíjet konkrétní dovednosti spojené se samostatným bydlením. Služba je poskytována osobám s duševním onemocněním, které potřebují získat zkušenost se samostatným bydlením a vedením domácnosti. Uživatel spolupracuje s asistentkou bydlení na mapování svých přání a potřeb a realizaci svých cílů. Osvojuje si konkrétní dovednosti, jako je hospodaření s penězi, strukturace dne, dodržování dohodnutých pravidel a přijímání odpovědnosti za svůj život. Ze zákona obsahuje tyto činnosti: f) základní sociální poradenství g) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, h) poskytnutí ubytování, i) pomoc při zajištění chodu domácnosti, j) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, k) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, l) sociálně terapeutické činnosti, m) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

12 Bazální dílna Havlíčkův Brod Sociálně terapeutická dílna dle 67 Fokus Vysočina, středisko Havlíčkův Brod, Rozkošská 2331, je umístěno v 1.NP pavilonu č. 14 v areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě. Pro službu jsou využívány prostory o výměře 20,4 m². Hala 46,3 m² a kuchyňka 6,4 m². K dispozici je sociální zařízení pro zaměstnance a pro uživatele. Služba je přiměřeně materiálně a technicky zabezpečena. Pracovní terapeuti mají k dispozici PC sestavu, mobilní telefon a pevnou telefonní linku. Dílna je vybavena 2 šicími stroji, stříhacím stolem, vypalovací pecí, hrnčířským kruhem, ruční řezačkou na papír, přípravným stolem a příslušenstvím. Cílem služby je obnovení nebo získání základních pracovních návyků a dovedností uživatelů v chráněném prostředí. Primárně jde o nácvik pravidelnosti při docházení do dílny, komunikaci v malé skupině, vykonávání činnosti podle instrukcí pracovního terapeuta.pracovní terapeut (pracovník v sociálních službách) pracuje s uživateli individuálně podle jejich aktuálních možností a schopností. Osobní cíle uživatele jsou rozpracovány v individuálním plánu péče. n) základní sociální poradenství o) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu p) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy q) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění r) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

13 STŘEDISKO CHOTĚBOŘ Psychosociální poradna Logos odborné sociální poradenství dle 37 Klášterní 92, Chotěboř. Poradna je umístěna v prvním patře v místnosti o rozloze 8,1 m 2. Poradna je vybavena běžným nábytkem a kancelářskými potřebami: 1 PC sestavou, 1 mobilním telefonem, pevnou telefonní linkou. Osoby, které se ocitli v nepříznivé životní situaci a nejsou ji schopny bez cizí pomoci uspokojivě vyřešit. Mezi klienty poradny převažují dospělé osoby v krizové situaci, rodiny v krizi a nezaměstnaní. Psychosociální poradna Logos poskytuje odborné poradenství širšímu spektru osob, které se ocitli v nepříznivé životní situaci. Svou povahou a zaměřením nejvíce odpovídá občanské poradně. V poskytovaných službách dominuje socioterapie orientovaná na řešení mezilidských vztahů a praktická pomoc při uplatňování práv a zájmů uživatelů. Služba se hlásí k principům občanského poradenství - pomoc je poskytována bezplatně, důvěrně a nestranně. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti

14 Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené Chotěboř odborné sociální poradenství dle 37 Kosmonautů 262, Chotěboř. Rozloha pronajatých ploch je 343,2 m2. Pro poradnu pro zdravotně postižené je vyhrazena jedna místnost o rozloze 10 m2, která se nachází v přízemí. Poradna sdílí technické prostředky regionálního komunitního týmu. Jedná se o standardní kancelářské vybavení: 1 PC sestavu, mobilní telefon, pevnou telefonní linku. Cílovou skupinu poradny tvoří osoby se zdravotním postižením - osoby s duševním onemocněním a osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. U osob s duševním onemocněním došlo k narušení jejich sociálních rolí, mají potřeby ve více Mezi dalšími druhy postižení cílové populace patří kvadruplegie, mikrocefalie, Downův syndrom, mentální retardace ve spojení s dalším tělesným postižením (DMO, LMD). Poradenské služby jsou také poskytovány rodinným příslušníkům a osobám z blízkého sociálního okolí cílové skupiny. Odborné sociální poradenství je poskytováno s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny. Cílem je nabídnout varianty účinného řešení problematické situace a zamezit eskalaci problému a tenzi uživatele. Poradenství je zaměřeno především na sociální a právní oblast. Jeho součástí je zprostředkování navazujících, zvláště zdravotních služeb a pomoc při vyřizování běžných záležitostí. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti

15 Denní stacionář Chotěboř denní stacionář podle 46 Kosmonautů 262, Chotěboř. Prostory denního stacionáře jsou zcela bezbarierové.. Celková plocha stacionáře je 343,2 m 2. Tým stacionáře má k dispozici 1 PC sestavu, mobilní telefon, pevnou telefonní linku, kopírku a digitální fotoaparát. Další vybavení sestává ze 2 rychlovarných konvic, lednice, vysavače, mikrovlnné trouby a rehabilitačních pomůcek (rehabilitační lůžko, rotoped, žebřiny, rehabilitační míče, masážní podložka, rehabilitační podložky různé tvrdosti). Převažující cílovou skupinou jsou dospělé osoby s mentálním tělesným nebo kombinovaným postižením (mentální retardace, DMO, LMD, mikrocefalie ve spojení s tělesným postižením nebo například kvadruplegie a jiná závažná tělesná postižení). Služba je jasně vymezena základními činnostmi. Bazální péči tvoří pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a zajištění celodenní stravy. Další nabídku služeb (sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv) si volí uživatel. Práce s uživateli je individuální - přizpůsobená jejich zdravotnímu stavu a potřebám. Důraz je kladen na rozvoj samostatnosti uživatele a na jeho integraci do běžného života. V rámci výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností realizujeme tyto aktivity: relaxace, jóga, rehabilitační cvičení, plavání a koupání v krytém bazénu, procvičování trivia, canisterapie, vytváření upomínkových předmětů, společenské hry (karty, pexeso), jízda na koni, procházky po okolí. Ze zákona obsahuje tyto činnosti: b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, d) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) sociálně terapeutické činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

16 Následná péče Chotěboř Služby následné péče dle 64 Kosmonautů 262, Chotěboř. Služba je poskytována v terénu. Regionální komunitní tým využívá v těchto prostorách technické zázemí - jedná se o bývalou třídu o rozloze 35 m 2. kancelářské vybavení: 1 PC sestavu, mobilní telefon, pevnou telefonní linku. Služby následné péče jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatelů. Cílem těchto služeb je prevence relapsu, rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při aktivitách přispívajících k sociálnímu začlenění. Služby následné péče jsou založeny na individuální podpoře uživatele klíčovým pracovníkem. b) sociálně terapeutické činnosti c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

17 Sociálně aktivizační služby Chotěboř Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením podle 66 Kosmonautů 262, Chotěboř. Objekt je bezbarierový. Služba je poskytována v terénu. Kancelářské zázemí má v bývalé třídě o rozloze 35 m 2. kancelářské vybavení: 1 PC sestavu, mobilní telefon, pevnou telefonní linku. K dispozici je také digitální fotoaparát. Cílovou skupinu služby tvoří osoby se zdravotním postižením - osoby s duševním onemocněním i osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. U osob s duševním onemocněním došlo k narušení jejich sociálních rolí, mají potřeby ve více Mezi dalšími druhy postižení cílové populace patří kvadruplegie, mikrocefalie, Downův syndrom, mentální retardace ve spojení s dalším tělesným postižením (DMO, LMD). Sociálně aktivizační služby zahrnují především aktivity zájmové, vzdělávací a volnočasové. Cílem je podpora sociálních dovedností a zlepšení kontaktu se společenským prostředím, podpora uživatelů při participaci na běžně dostupných aktivitách. Mezi realizované volnočasové aktivity patří: výlety, doprovázení na kulturní a společenské akce. Součástí služby je pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů a pomoc při vyřizování běžných záležitostí. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti

18 STŘEDISKO HLINSKO Odborné sociální poradenství Hlinsko odborné sociální poradenství dle 37 Středisko Hlinsko - Lidického Prostory o ploše 172,05 m 2 jsou umístěny v prvním a druhém nadzemním podlaží budovy. Poradna je situována do prostoru o rozloze 13,5 m 2. Poradna sdílí technické prostředky regionálního komunitního týmu. Jedná se o standardní kancelářské vybavení: 2 PC sestavy, kopírku, tiskárnu, mobilní telefon, pevnou telefonní linku. Poradenské služby jsou také poskytovány rodinným příslušníkům a osobám z blízkého sociálního okolí osob s duševním onemocněním. Odborné sociální poradenství je poskytováno s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny. Cílem je nabídnout varianty účinného řešení problematické situace a zamezit eskalaci problému a tenzi uživatele. Poradenství je zaměřeno především na sociální a právní oblast. Jeho součástí je zprostředkování navazujících, zvláště zdravotních služeb a pomoc při vyřizování běžných záležitostí. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti

19 Následná péče Hlinsko Služby následné péče dle 64 Služby jsou poskytovány v terénu. Tým má zázemí ve středisku Hlinsko - Lidického Prostory o ploše 172,05 m 2 jsou umístěny v prvním a druhém nadzemním podlaží budovy. kancelářské vybavení: 2 PC sestavy, kopírku, tiskárnu, mobilní telefon, pevnou telefonní linku. Pro terénní práci je důležitý osobní automobil zn. Škoda Favorit. Služby následné péče jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatelů. Cílem těchto služeb je prevence relapsu, rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při aktivitách přispívajících k sociálnímu začlenění. Služby následné péče jsou založeny na individuální podpoře uživatele klíčovým pracovníkem. b) sociálně terapeutické činnosti c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

20 Sociálně aktivizační služby Hlinsko Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením podle 66 Služby jsou poskytovány v terénu i ambulantně ve středisku Hlinsko - Lidického Prostory o ploše 172,05 m 2 jsou umístěny v prvním a druhém nadzemním podlaží budovy. kancelářské vybavení: 2 PC sestavy, kopírku, tiskárnu, mobilní telefon, pevnou telefonní linku. K dispozici je osobní automobil zn. Škoda Favorit. Sociálně aktivizační služby zahrnují především aktivity zájmové, vzdělávací a volnočasové. Cílem je podpora sociálních dovedností a zlepšení kontaktu se společenským prostředím, podpora uživatelů při participaci na běžně dostupných aktivitách. Mezi realizované volnočasové aktivity patří: výuka práce s PC, relaxace, arteterapie, jóga, výlety, doprovázení na kulturní akce. Součástí služby je pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů a pomoc při vyřizování běžných záležitostí. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti

21 Sociální rehabilitace Hlinsko Sociální rehabilitace podle 70 Služby jsou poskytovány v terénu i ambulantně ve středisku Hlinsko - Lidického Prostory o ploše 172,05 m 2 jsou umístěny v prvním a druhém nadzemním podlaží budovy. kancelářské vybavení: 2 PC sestavy, kopírku, tiskárnu, mobilní telefon, pevnou telefonní linku. K dispozici je osobní automobil zn. Škoda Favorit. Cílem sociální rehabilitace je směřovat k růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob s duševním onemocněním. Sociální rehabilitace napomáhá uživatelům v rozvoji jejich specifických schopností a dovedností důrazem na sociální a komunikační dovednosti.služba probíhá v systému klíčových pracovníků, podpora je poskytována na základě individuálně posouzených potřeb. b) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d) výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU pověřovatel: Liberecký kraj zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem na základě plné moci Mgr. Petrem Tulpou, členem rady kraje se sídlem: U Jezu

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie. Morální teologie

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie. Morální teologie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie Morální teologie Jiří Kadlec POSLÁNÍ CHARITY VE SPEKTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ Bakalářská

Více

Sociální rehabilitace číslo registrace:

Sociální rehabilitace číslo registrace: Poskytovatel:, Sociální rehabilitace číslo registrace: 4227106 Zařízení poskytovatele: - sociálně rehabilitační centrum (Žerotínova 727/2, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1) - Šafářský dvůr (Cukrovarská

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ:

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 POPIS REALIZACE SLUŽBY (podle stavu k 01. 10. 2016) POSKYTOVATEL ADRESA SLUŽBY SOCIÁLNÍ SLUŽBA KAPACITA KONTAKT Domov pod hradem Žampach,

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby 1. Dům na půl cesty Popis sociální služby Základním principem Domu na půl cesty je : - ubytování v prostředí podobném bydlení v domácnosti - zajištění úklidu,praní a žehlení,výměna ložního prádla - pomoc

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HÁJ U DUCHCOVA Druh služby: TÝDENNÍ STACIONÁŘ Název poskytovatele

Více

Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných sociálních a navazujících služeb pro rodiny s nezaopatřenými a těžce zdravotně postiženými dětmi ve správním území

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 2 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Denní stacionáře - 46, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II. Kontaktní údaje CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 25. července 2003 Spisová značka: Pr 729 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. zapsáno 25. července 2003.

Úplný výpis. Datum zápisu: 25. července 2003 Spisová značka: Pr 729 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. zapsáno 25. července 2003. Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Pr, vložka 729 Datum zápisu: 25. července 2003 Spisová značka: Pr 729 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Název:

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby Poslání

Více