Jednání s vládou budou pokračovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání s vládou budou pokračovat"

Transkript

1 3 Mše ke dni horníků Havíři prosili o naději 4 Co dělá ředitel vnějších vztahů S Petrem Jonákem o férových informacích dovnitř i navenek 7 Pod křídly Nadace OKD Žabí obce se sešly a soutěžily po haviřsku 5. září 2013 číslo 29 ročník 43 Noviny zdarma nejen pro havíře BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: BOJUJ PROTI PRAŠNOSTI, BOJUJEŠ O SVÉ ZDRAVÍ! EDITORIAL Ján Fabián generální ředitel a předseda představenstva OKD Hledejme cestu společně! Dobré zprávy ze světových trhů s uhlím a od evropských ocelářů a stavbařů stále nepřicházejí. V době, kdy evropští těžaři bojují s tím, že nedokážou se ziskem vytěžit a prodat energetické uhlí, přišly banky Deutsche Bank a Goldman Sachs s předpověďmi, podle nichž ceny uhlí pro elektrárny pro letošní zimu dále klesnou, v roce 2014 se dále sníží poptávka po energetickém uhlí a do roku 2020 skončí v Evropě elektrárny s kapacitou 28 GW. To představuje čtrnáct našich Temelínů. Evropské hutě navíc jedou na dvě třetiny své kapacity, potřebují méně uhlí a koksu, propadají se do ztrát a spekuluje se o uzavírání některých z nich. V tomto novém nastavení ekonomiky se musíme naučit žít, protože zázračný obrat v nejbližší době určitě nepřijde. Už teď víme, že to nebude snadné, ale naopak často bolestivé. S řadou opatření na zlepšení ekonomické kondice OKD jsme již začali, řada z nich je ještě před námi a víme, že jejich uvedení do života nebude snadné. Tento čtvrtek nás čeká další kolo kolektivn ího vyjednávání. Doba je mimořádná, a proto je tentokrát mimořádné také jednání: svou délkou, počtem jednotlivých kol i rozdílnými pohledy na možnosti OKD a reálnou kondici firmy. Přesto se zdá, že se obě strany začínají vydávat v uvažování podobným směrem a pohledy na věc se na obou stranách stolu sbližují. Nalezení oboustranně přijatelného kompromisu snad pomůže i zprostředkovatel, na němž se vedení firmy a odbory dohodly. Cíl zůstává stále stejný. Uzavřít kolektivní smlouvu pro roky za takových podmínek, které zajistí stabilní hospodaření firmy. Protože na něm v důsledku závisí živobytí nás všech. Bez rozdílu! Zdař Bůh! Jednání s vládou budou pokračovat OSTRAVU NAVŠTÍVIL PREMIÉR V DEMISI JIŘÍ RUSNOK. SETKAL SE SE ZÁSTUPCI NEJVĚTŠÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ OSTRAVA Situace v oblasti těžby uhlí v Moravskoslezském kraji je dramatická, těžební společnost OKD je však soukromou fi rmou a stát ji nemůže zbavit současných problémů nějakým čarovným proutkem. Ve čtvrtek 29. srpna to prohlásil při návštěvě Ostravy premiér v demisi Jiří Rusnok. Rusnok: Primární odpovědnost je na vlastníkovi, nicméně může dojít na útlumovou variantu, při níž by mohl sehrát významnější úlohu stát. Společnost OKD mění své sídlo OSTRAVA Stěhování správy OKD z budovy v centru Ostravy na Důl Darkov je v plném proudu a bude pokračovat ještě celé září. Některé kanceláře ostravského ředitelství již zejí prázdnotou, na chodbách je možné potkat výrazně méně lidí, než bylo běžné. Nepočítáme-li tedy ty, kteří stěhují nábytek a další vybavení. To vše se postupně přesouvá z chodeb do stěhovacích aut a směřuje na Darkov. Se stěhováním, které je součástí komplexního balíčku úsporných kroků, jejichž cílem je zajistit stabilitu OKD v mimořádně náročné ekonomické situaci, souvisí také změna sídla společnosti. K ní došlo k 1. září 2013 a nově se nachází právě v areálu Dolu Darkov. Tato informace je mimořádně důležitá především pro všechny obchodní partnery Úvod pracovní cesty premiéra v demisi Jiřího Rusnoka do Moravskoslezského kraje patřil návštěvě Vítkovice Machinery Group a prohlídce unikátního industriálního komplexu Dolní oblast Vítkovice. Důl Darkov, kde nově sídlí správa společnosti OKD. firmy kvůli správným údajům na příslušných dokumentech, ale vlastně pro kohokoliv, kdo chce firmě poslat cokoliv poštou či s ní jakýmkoliv způsobem oficiálně komunikovat. Změna sídla má i symbolický charakter. V minulých měsících vedení fi rmy deklarovalo, že chce zjednodušit strukturu fi rmy a její řízení. Jedním z kroků je i vznik jednoho centrálního managementu pro všechny doly OKD. A je logické, že toto vedení má sídlit tam, kde se vytvářejí hodnoty fi rmy. To znamená na dole, co nejblíže porubům, ražbám a dalším pracovištím. Stěhování má ale i své finanční opodstatnění. Zatímco celkové jednorázové náklady na přípravu nových prostor na Darkově od stěhování přes vymalování až po dovybavení kanceláří stály kolem deseti milionů, nájem a poplatky v ostravské budově byly výrazně vyšší. Firma tak ročně ušetří několik desítek milionů korun. ms ADRESA NOVÉHO SÍDLA OKD OKD, a. s. Stonavská 2179, Doly Karviná Tel.: Fax: Samozřejmě, situaci pečlivě monitorujeme a analyzujeme. Připravujeme také různé scénáře, co můžeme dělat za prvé pro to, aby se situace nezhoršovala, za druhé, jak reagovat, kdyby nedej bože nastala nějaká kritická fáze. Čili připraveni budeme, ale nedělejme si iluze, že pokud by taková fáze nastala, bude to bezbolestné. Otázka typu kupování nějakých aktiv od současného vlastníka není v tuto chvíli na pořadu dne, nicméně může dojít na nějaké útlumové varianty, kde by potom stát mohl hrát nějakou významnější roli. Primární odpovědnost je ale pořád na vlastníkovi, upřesnil premiér. Cílem pracovní návštěvy premiéra Rusnoka v Moravskoslezském kraji bylo setkání s vedením kraje v čele s hejtmanem Miroslavem Novákem a zástupci osmi největších zaměstnavatelů v regionu. Jak informoval, vláda v současné době připravuje materiál, který by měl navrhovat některá krátkodobá i dlouhodobější opatření na zmírnění očekávaných nepříznivých dopadů stávající hospodářské situace na průmyslovou výrobu a zaměstnanost v kraji. Pokračování na straně 2 ZE SVĚTA ČÍNŠTÍ TĚŽAŘI ZAVÍRAJÍ DŮL V AUSTRÁLII CANBERRA Čtvrtý největší čínský těžař Yanzhou Coal Mining oznámil, že propustí 400 zaměstnanců ve svých dvou dolech v Austrálii. Jeden z nich je firma nucena zavřít. Nemůžeme zaměstnávat lidi, když je zastavena produkce, říká mluvčí společnosti Znag Baocai. Příčinou propouštění je nutnost snižovat náklady kvůli klesajícím cenám uhlí a slabé poptávce. Firma vykázala za 1. pololetí ztrátu téměř 7 miliard korun a oznámila, že také ve svých čínských dolech propustí zaměstnance s časově omezeným kontraktem. Firma deklarovala, že srazí letošní investice na polovinu (1 mld. dolarů) a sníží těžbu na milionů tun z původních 150 milionů.

2 2 Z OKD číslo 29 ročník 43 Důl ČSM na historické fotografii... DŮL ČSM SLAVÍ PĚTAPADESÁTINY! Výstavba stonavské šachty začala slavnostním výkopem 1. září 1958 STONAVA Historie Dolu ČSM začala vlastně 14. srpna Právě tento den byla podepsána smlouva, na jejímž základě převzal KV Československého svazu mládeže záštitu nad výstavbou nového dolu ve Stonavě. Šachta, která dosud existovala jen v plánech, byla prohlášena stavbou mládeže. Ta byla oficiálně zahájena symbolickým výkopem 1. září Měsíc na to, 1. října, začal kolektiv hlubičů z VOKD hloubit výdušnou jámu závodu Sever. Investorem pro výstavbu Dolu ČSM byl tehdejší Důl Suchá Stonava (později 9. květen), který plnil úkoly investora do konce roku Už v roce 1959 pokračovala výstavba dolu v celém rozsahu. Vznikly první příjezdové cesty, ubytovny pro brigádníky, staveniště bylo vybaveno v rozsahu nezbytném pro zahájení intenzivního hloubení jam až po jejich zaústění a montáž vybavení. Při hloubení jam se od počátku dařilo dosahovat vynikajících výsledků. Dalšímu postupu prací se ale postavila do cesty příroda. Mimořádně složité podmínky ukázaly, že byl podceněn hydrologický průzkum. Následkem toho došlo k výrazné erupci vody, písků a plynů na hloubené jámě závodu Sever, a výstavba dolu byla proto zastavena. Další rok, 1960, byl rokem, v němž se prováděly zejména vrtné práce, odplyňování a odvodňování. Hledaly se cesty dalšího postupu, které byly nalezeny za cenu jednoletého skluzu. Z horizontu bylo odčerpáno 46 tisíc metrů krychlových vody a vytěženo dvacet milionů kubíků plynu. Za pomoci odborníků z ostatních revírů i ciziny byla zvládnuta technologie přechodu přes miocenní obzory s obsahem vody a písků. V roce 1960 skončila dosavadní investorská činnost Dolu Suchá Stonava. Nový samostatný národní podnik Důl ČSM Stonava byl oficiálně zřízen k Hlavním úkolem v této době bylo kontinuální navázání na výstavbu dolu. Přes problémy spojené s přírodními podmínkami byla výstavba Dolu ČSM úspěšně ukončena a 19. prosince 1968 vyjel na povrch dolu vozík uhlí z prvního rubání. Důl se úspěšně rozvíjel a v krátké době se zařadil mezi doly s nejvyššími ročními těžbami. Nezbývá než přát Dolu ČSM a jeho zaměstnancům do budoucna ještě miliony bezpečně vytěžených tun! Jan Kurial FOTO: archiv Kdy se rozhodne o Paskovu? Probíhající jednání posunula termín, kdy bude jasno o budoucnosti dolu OSTRAVA Společnost OKD v minulých měsících a týdnech deklarovala, že zveřejní své rozhodnutí týkající se další budoucnosti Dolu Paskov do konce srpna. Stanovení původního termínu se odvíjelo od neúspěšného pokusu o prodej dolu novému majiteli počátkem července a neschopnosti najít ziskový způsob jeho fungování i v součinnosti s managementem dolu a odbory v letním období. Vzhledem k probíhajícímu intenzivnímu vyjednávání na všech úrovních se termín rozhodnutí posouvá. Pokračují jednání o možných variantách jak na úrovni státu, tak i kraje. Konkrétní závěr doposud nebyl, ani přes řadu intenzivních jednání, která proběhla, učiněn. Nechceme prodlužovat nejistotu našich zaměstnanců, proto se budeme snažit přijmout jednoznačné stanovisko v co nejkratší době a bezprostředně o něm otevřeně informovat v první řadě zaměstnance Dolu Paskov i celého OKD. Veškeré potřebné informace zároveň poskytneme zástupcům obcí a veřejnosti. Oč ekáváme, že tak učiníme nejdříve v druhé polovině září, podle dalšího vývoje jednání ale nejpozději Největším problémem Dolu Paskov je to, že se zde těží uhlí s nejvyššími náklady v rámci OKD. Jeden z porubů v Dole Paskov. do konce října, říká generální ředitel OKD Ján Fabián. Možností, o nichž se jedná, zůstává stále několik. I v případě, že by bylo rozhodnuto o útlumu šachty, fi rma v minulých týdnech deklarovala, že těžba by probíhala ještě po celý rok Část zaměstnanců, kteří by již nebyli na Paskově potřební, by našla uplatnění v karvinských dolech OKD. V případě participace státu by pak důl mohl zůstat činný i déle. Největším problémem Dolu Paskov je to, že se zde vzhledem k náročným geologickým podmínkám těží uhlí s nejvyššími náklady v rámci OKD. Náklady na těžbu výrazně převyšují cenu, za níž je možné uhlí vzhledem k současné situaci na trhu prodat. Každá vydobytá tuna tak přináší fi rmě ztrátu několika stokorun. Marek Síbrt Polské hornictví v těžkých časech VARŠAVA Těžké časy pro doly. S tímto titulkem publikovala polská mutace časopisu Forbes text popisující současnou situaci v polském černouhelném hornictví. Celkový stav sektoru je podle magazínu vážnější, než se na první pohled zdá. Kvůli špatné fi nanční kondici polských těžařů vyzval ministr hospodářství Janusz Piechociński fi r- 100 milionů zlotých činí ztráta společnosti Kompania Węglowa za první polovinu letošního roku. FOTO: Boris Renner my, aby snížily své náklady minimálně o 5 procent. V říjnu se má s vedením fi rem setkat, aby získal detailní informace, jakého pokroku ve svých restrukturalizačních snahách dosáhly. Největší evropská černouhelná společnost Kompania Węglowa vykázala za první polovinu letošního roku ztrátu více než 100 milionů zlotých (600 milionů korun). Tento výsledek není překvapením především proto, že průměrné ceny energetického uhlí meziročně klesly o 12 procent. V červenci dokonce poslal jeden z dodavatelů na fi rmu návrh na insolvenci, což zástupci KW okamžitě označili za neopodstatněné. Firma představila záchranný plán, jehož součástí je podle místopředsedy představenstva KW Jacka Nowaka vydání emise dluhopisů ve výši 1,3 1,5 miliardy zlotých (8 9 miliard korun), které by mělo proběhnout v říjnu. Firmy v Polsku, kde se vyrábí více než 90 procent elektřiny v elektrárnách spalujících uhlí, negativně ovlivňuje především dovoz levného uhlí z USA. To je odsud vytlačo- váno v důsledku stále levnější těžby břidlicového plynu. Domácí energeti- Kompania Węglowa za první pololetí vykázala ztrátu asi 100 milionů zlotých. ci navíc kvůli zpomalení ekonomiky potřebují méně uhlí. Například energetická společnost Enea oznámila, že očekává v roce 2014 další pokles cen energetického uhlí, což zvýší tlak na obnovení jednání o cenách u již uzavřených kontraktů s těžaři. Podle generálního ředitele fi r- my Krzysztofa Zamasz pravděpodobně dojde k prolomení psychologické hranice 10 euro za GJ energie. Tato cena ovšem neumožňuje ve většině dolů v Polsku dobývat uhlí se ziskem. V černouhelných dolech v Polsku představují fi xní náklady 80 procent, z toho polovina jsou náklady na mzdy. To vše ve stále se měnících podmínkách na trhu. To je ekonomická pistole, říká generální ředitel společnosti JSW Jarosław Zagórowski. Průměrné náklady na těžbu tuny uhlí dosahují ve slezských dolech zhruba 300 zlotých (1800 korun), oproti tomu například v Asii jsou průměrně poloviční. V současné náročné situaci jsou tak dřívější plány na privatizaci KW a KHW odstaveny na vedlejší kolej a fi rmy realizují opatření, jak ve změněných podmínkách na trzích přežít. Marek Síbrt...a stejný důl v současnosti. JEDNÁNÍ S VLÁDOU BUDOU POKRAČOVAT Dokončení ze strany 1 Opět se hovořilo o vysokých cenách elektřiny a poplatcích na obnovitelné zdroje energie, které snižují konkurenceschopnost českého průmyslu. Spolu s premiérem se jednání zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala. Hlavním cílem schůzky bylo informovat premiéra o aktuální situaci v jednotlivých fi rmách. Výstupem nebyly žádné konkrétní termíny, ale především dohoda, že jednání s vládou budou pokračovat, popisoval závěry setkání generální ředitel a předseda představenstva OKD Ján Fabián. Vyzdvihl otevřenost a vstřícnost současné vládní garnitury při hledání řešení problémů průmyslu na území Moravskoslezského kraje. Ze strany OKD směřuje diskuse k tomu, aby stát participoval na problémech uhelného průmyslu podobně, jako je tomu v Německu, Polsku, Španělsku či Rumunsku. Současně chceme vést se státem dialog o tom, jakým způsobem můžeme napomoci ke zlepšení situace my. V součinnosti se státem můžeme například rozvíjet nové pracovní činnosti v oblastech, v nichž v současné době těžíme, dodal Fabián. Bohuslav Krzyžanek FOTO: Boris Renner HORNICKÁ EXPOZICE V PRAZE V říjnu se v Národním technickém muzeu otevře expozice mapující historii hornictví PRAHA Národní technické muzeum staví v Praze na Letné novou expozici hornictví, která navazuje na rekonstrukci budovy muzea. Významná část bude věnována také hlubinnému dobývání černého uhlí. Zaměstnanci muzea proto minulý týden navštívili Důl Karviná a sfárali do vysokého porubu. Technologie dobývání uhlí stěnováním se jen těžko vysvětluje textem, proto jsme rádi, že jsme mohli sfárat do porubu na lokalitě ČSA a mohli si natočit a nafotit, jak pracují automatizované sekce Bucyrus s kombajnem Eickhoff SL500. Výsledné video bude umístěno v sekci Hornictví nového milénia. Návštěvníkům objasní funkci dobývacích strojů a zařízení. Díky expozici lidé pochopí, jak stroje fungují, a zároveň nahlédnou do míst, kam se nemohou FOTO: Archiv NTM podívat osobně, říká Karol Šmehil z oddělení hornictví a hutnictví Národního technického muzea. Součástí expozice budou figuríny horníků z uhelných dolů, které budou ustrojeny do moderních oděvů z programu Safety Zároveň budou vybaveny současnou báňskou technikou, která se v OKD používá. Chybět nebude ani figurína důlního záchranáře. Součástí nové expozice, která bude prezentovat vývoj báňské techniky od nejstarší historie až po současnost, budou také multimediální LCD kiosky. Díky multimediální technice je možné ukázat složitou báňskou techniku současnosti tak, aby ji pochopil každý. Expozice řešená formou posloupných vývojových bloků umožní návštěvníkům pochopit a zároveň srovnat, jak se báňská technika měnila v průběhu dějin. Zástupci oddělení hornictví a hutnictví Národního technického muzea v podzemí lokality ČSA. Historie hornictví zabírá skoro 6000 let zdokonalování techniky, která ulehčuje lidem práci, říká Šmehil. Báňská technika, dobývací metody a další specifika hornictví se představí pomocí multimediálních prostředků. Složitá schémata dobývání budou vysvětlena prostřednictvím 3D animací. Obdobně i důlní technika bude jasně přiblížena pomocí 3D modelů. Návštěvníci sfárají s vlastním svítidlem v doprovodu odborného lektora. Díky našemu pojetí založenému na vybudování věrohodných pracovišť návštěvníci pocítí téměř skutečné prostředí černouhelného dolu. Prožitek umocní zvuková kulisa a projekce z činných důlních provozů. Nebude chybět ani herna, aby si na své přišli i ti nejmenší, vysvětluje Šmehil. Expozice bude umístěna v druhém a třetím suterénu hlavní budovy muzea na ploše 450 m². Její otevření se očekává v první polovině října. Marek Síbrt

3 5. září Z dolů OKD 3 Svižná výměna = usnadněný překliz Důlní doprava ČSM měla o prázdninách opět docela napilno FOTO: Radek Lukša 105 Překliz sekcí u TZ 7 na jižní lokalitě v podání svislé dopravy Dolu ČSM. sekcí Fazos 17/31 pomohli překlidit z porubu do nové stěny ČSM-JIH Pouhých pět směn stačilo chlapům ze svislé dopravy jižní lokality Dolu ČSM s předákem Václavem Dobešem na výměnu klece protizávaží na těžním zařízení číslo 7 ve vtažné jámě. Připravili si tím dobré podmínky ke splnění dalšího důležitého úkolu překlizu sekcí Fazos 17/31 z porubu dokopaného kolektivem Grzegorze Dąbka do stěny , kde budou těžit horníci sloučených kolektivů Tomáše Kovala a Marka Ladenbergra. Kompletů mechanizovaných výztuží Fazos bylo sto padesát. Práci ztěžovala skutečnost, že některé díly byly vedeny jako takzvaná zvláštní břemena a pro přepravu těžním zařízením musely být upravovány, abychom je vůbec do dopravní nádoby dostali, komentoval vedoucí provozu dopravy Ervín Bardoň. Sekce v dole nejprve chlapi z centrální dopravy transportovali po kolejích do 5. náraziště IV. patra vtažné jámy, odkud byly prostřednictvím TZ 7 převáženy na 7. náraziště. Odtud je čekala cesta vláčkem na překladiště 5301, a poté již přeprava v režii spojených kolektivů hlavních předáků Dąbka, Kovala a Petra Dančíka po drážce do porubu , popisoval vedoucí provozu dopravy. A aby toho jeho lidé ze svislé dopravy neměli málo, čekala je mezi popouštěním sekcí ještě výměna průvodnic ve vtažné jámě lokality Jih. To stihli v údržbářských směnách. V období letních prázdnin, kdy si značná část kolegů užívala zasloužených dovolených, plnili pracovní úkoly s větším nasazením, aby to chod šachty pocítil co nejméně. Mimo jejich běžnou činnost měli na starosti jak údržbu, tak i dodávky materiálu, který bylo tře- ba dostat do dolu navíc při odstavení TZ 1 na Severu, líčil Bardoň. Radek Lukša KDYŽ PŘÍRODA VYSTRČÍ RŮŽKY... ČSM-JIH Zvlášť urputně se rozhodla příroda bránit své bohatství ve spojených slojích 39 a 40 na jižní lokalitě Dolu ČSM, kde je pro kolektiv hlavního předáka Grzegorze Dąbka připravován velkokapacitní porub s technologií Bucyrus 26/55 a dobývacím kombajnem Eickhoff SL 500. Záchranáři už tuto sloj dobře znají, protože od počátku dobývání v tomto uhelném bloku se nesčetněkrát pouštěli do likvidací různých ohnisek projevů samovznícení uhlí, informoval vedoucí provozu důlně bezpečnostních služeb a vedoucí likvidace havárie Petr Lesniak s tím, že příčin uvedeného nepříjemného jevu je více. Od postupu dobývání do větších hloubek (stoupající teplota průvodních hornin), přes zvyšující se horské tlaky až po nárůst vzdáleností pracovišť od jámy. A samozřejmě vlastnosti samotné sloje. To vše nemalou mírou přispívá ke vzniku samovzněcovacího procesu. Na tyto nástrahy jsme relativně dobře připraveni jak teoreticky, zkušenostmi, tak i prakticky máme v rukou účinné zbraně, od preventivních až po zásahové, upozornil Lesniak. K dispozici jsou například infrateploměry a termokamery zachycující i vizuálně zvýšenou teplotu uhlí, kontinuální analyzátory s vhodným systémem rozmístění jejich čidel, zásahový systém prostředků požární ochrany s rozvodem požární vody po celém dole, používání dusíkových pěn, systém rozvodu dusíku ze tří nezávislých zdrojů o různém tlaku, apod. I když se podle něj stává, že příroda v některých případech dočasně vítězí, v první půlce srpna tomu tak nebylo. V uhelném bloku jsme registrovali vznikající zápar, který se nám i přes použití preventivních prostředků nedařilo nějakou dobu přesně lokalizovat. Nakonec jsme to místo vypátrali a začali s asanací všemi dostupnými metodami. Musím konstatovat, že při této práci příroda skutečně vystrčila růžky, pořádně nás tam potrápila, nechal se slyšet Lesniak. Celý jeden týden se v ohroženém prostoru činili v souladu s heslem Kde jiní odcházejí, my přicházíme! závodní záchranáři ze šachet ČSM, Darkov a Lazy i s profesionálními kolegy z ostravské HBZS. Ložisko samovznícení je utlumeno a pracoviště už bylo předáno civilním zaměstnancům. Díky náročné práci záchranářů se podařilo vše zvládnout. Musím poděkovat všem četám za důsledné plnění příkazů VLH, účinnou pomoc a obětavý přístup. Definitivně vyhráno ale bude až po dokopání a uzavření porubu. Musíme být však stále ve střehu, a nejen v této oblasti dolu, poznamenal Lesniak. uzi PŘI MŠI SVATÉ KONANÉ U PŘÍLEŽITOSTI DNE HORNÍKŮ PRASKAL KARVINSKÝ KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE VE ŠVECH Havíři přišli prosit o naději, bez které se nedá žít KARVINÁ Pietní akt u pomníku obětí hornického povolání na karvinském Univerzitním náměstí, slavnostní průvod ulicemi města a nakonec mše svatá ve farním kostele Povýšení svatého Kříže ve Fryštátě za zemřelé kamarády. Nedělní oslavy Dne horníků v režii kroužku krojovaných horníků a dalších zástupců černého povolání z Karviné a širokého okolí navázaly na mnohaletou tradici a přes uplakané počasí přilákaly desítky, možná stovky členů a příznivců velké hornické rodiny. Nechyběla hornická dechovka Akorďanka kapelníka Františka Huňaře, navazující na tradice bývalé hornické kapely Dolu ČSM, už pojedenácté v řadě přijeli členové mužského pěveckého sboru Echo, působícího u Odborové organizace horníků v Polsku při Dole Marcel v polském Radlinu. Vrcholem akce se jako každoročně stala mše svatá, kterou Spolu s krojovanými horníky se památce horníků zesnulých při výkonu svého povolání poklonil i šéf hornických odborů OKD Jaromír Pytlík. sloužil karvinský farář Daniel Vícha. Tématem pobožnosti byla pokora a oddanost boží vůli, ale z úst kněze zazněla i slova plná porozumění k aktuální situaci v revíru a problémům místních horníků. Havíři chodí doprošovat se božího požehnání každý rok. Letos ale všichni cítíme, že ta atmosféra je jiná. Lidé nevědí, jak to bude v našem regionu s prací, jsou plni napětí a obav. Přišli, aby prosili o lepší budoucnost, aby si vyprosili naději, bez které se nedá žít, reagoval po bohoslužbě na zcela zaplněný kostel Vícha. PIETNÍ AKT A VÝSTAVA K BARBORCE OSTRAVA Oslavy Dne horníků budou pokračovat ve čtvrtek 5. září tradičním pietním aktem u pomníku horníka na Univerzitním náměstí v Karviné. Na akci pořádané těžební společností OKD je očekávána účast zástupců vedení firmy, hornických odborů a města Karviná. Začátek v Součástí oslav bude také výstava Pro Barborku v prostorách Slezské univerzity v Karviné, uspořádaná k 10. výročí činnosti Občanského sdružení svatá Barbora. Výstava bude přístupna pro veřejnost od pátku 6. září, potrvá do 4. října. bk Já se jim snažím tu naději ukazovat, ale dává jim ji pánbůh, dodal. bk PRŮVODU SE ZÚČASTNILA I SVATÁ BARBORKA Jaroslava Kavková jako svatá Barborka. Nezbytným doplňkem hornické uniformy byl tentokrát při slavnostním průvodu deštník. Čestné místo v kostele Povýšení sv. Kříže měli v neděli krojovaní horníci s prapory. KAVINÁ Mezi účastníky nedělních oslav Dne horníků, pořádané kroužky krojovaných horníků z Karviné a širokého okolí, poutala pozornost milá a příjemná patronka horníků svatá Barbora. Vtělila se do ní Jaroslava Kavková z Havířova, možná budoucí snacha předsedy KKH Barbora Jana Kavky a nejmladší členka kroužku. V historickém kostýmu, s mečem v ruce rozdávala přes vytrvalý déšť nalevo, napravo zářivé úsměvy a hezkou náladu. Sama sice s horničinou nic společného nemám, ale celá rodina mého přítele je hornická, a proto jsem se ke kroužku přidala i já. A líbí se mi to, moc, prozradila Barborka. Jak přiznala, skvěle se cítí i ve svém kostýmu. Kdybych mohla, chodila bych v tom furt, smála se. Nápad se svatou Barborkou pochází z hlavy manželky předsedy Kavky Marty. Pochytila ho od českých kamarádů z Jihlavy, kteří s ním přišli už dřív. A nesmíme zapomenout, že společnost svaté Barborce dělali dva malí Permoníčci. V ty se převtělili Matěj a Klárka, vnoučci Miloslavy a Aloise Edrových, rovněž z KKH Barbora. Bohuslav Krzyžanek

4 4 Za branami OKD číslo 29 ročník 43 ROZHOVOR TÝDNE Jonák: Za nejdůležitější považuji být férový. Vůči zaměstnancům, politikům i médiím Hovoříme s ředitelem vnějších vztahů OKD a předsedou správní rady Nadace OKD Petrem Jonákem OSTRAVA Do společnosti OKD jsem přišel v jednom z nejtěžších období v její historii; společnost bude muset projít zcela zásadní proměnou, aby dokázala obstát na rychle se měnícím světovém trhu. Těmito slovy se uvedl Petr Jonák (1980), ředitel vnějších vztahů a zároveň nový člen představenstva těžební společnosti OKD. V nově vytvořené pozici má od června na starosti vztahy s veřejnými institucemi na regionální, národní i evropské úrovni, ale také komunikaci a společenskou odpovědnost společnosti. Věnoval jste se vnějším vztahům ve Škodě Auto, a potom v investiční skupině BXR Group, kde jste měl na starosti mimo jiné vnější vztahy železničního dopravce AWT. Můžete říci, proč jste přijal místo v OKD v této krizové době? Když jsem na začátku roku 2010 opustil Škodu Auto a zamířil do tehdejší společnosti OKD, Doprava, mnoho lidí to nechápalo. Ale v té době se začala rodit skupina AWT a přišlo mi zajímavé zkusit zúročit zkušenosti ze Škodovky a vytvořit fungující komunikaci, marketing a lobbying téměř na zelené louce. Při vytváření svého malého týmu jsem měl mimořádné štěstí na lidi, které jsem si přivedl, a myslím si, že se nám během tří let podařilo v AWT vybudovat standardy, které jsou srovnatelné s předními průmyslovými firmami v ČR. Loni v létě jsem pak dostat možnost podílet se na koordinaci komunikace všech fi rem, které v ČR většinově vlastní skupina BXR tedy vedle AWT i RPG, Green Gas a právě NWR. Letos na jaře jsem pak byl osloven akcionáři i managementem, zda bych nechtěl nastoupit přímo do managementu NWR a OKD. Vzhledem k problémům, do kterých byla fi r- ma uvržena situací na světových trzích, by mi přišlo zbabělé odmítnout. Letos mne oslovili akcionáři a management. Vzhledem k problémům, do kterých byla firma uvržena, by mi přišlo zbabělé odmítnout. MINING.CAT.COM 2013 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, Caterpillar Yellow, the Power Edge trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. FOTO: OKD PETR JONÁK Narodil se v roce 1980, vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Svoji pracovní kariéru začínal jako ekonomický novinář v ČTK a Hospodářských novinách, pak se věnoval vztahům s veřejnými institucemi a společenské odpovědnosti ve Škodě Auto. Poslední tři roky působil v několika manažerských pozicích v rámci mezinárodní investiční skupiny BXR Group. V současnosti je ředitelem vnějších vztahů OKD a její mateřské společnosti NWR. V květnu byl jmenován předsedou správní rady Nadace OKD. Vnější vztahy, interní komunikace, společenská odpovědnost... To vše jsou termíny, pod nimiž si lze představit ledacos. Můžete říci, jaká je vlastně pracovní náplň ředitele vnějších vztahů OKD? Mnoho lidí si pod vnějšími vztahy představuje v zásadě Pí-ár, tedy odpovídání novinářům, vydávání tiskových zpráv nebo reklamu. V AWT byly přitom tyto činnosti naprosto okrajové. V OKD je naopak komunikace s novináři velmi častá, ale moje role je primárně jinde. Zastřešuji vztahy s veřejnými institucemi od obcí, přes kraj, ministerstva až po Evropskou unii. Vysvětlujeme politikům, co se ve společnosti děje, jak situaci řešíme a co může přijít v dalších měsících. Popisujeme, co nás trápí a jak by nám mohli pomoci například úpravou zákonů nebo tlakem na Brusel. 66/29-IV/13 A zároveň jim ukazujeme, co všechno děláme sami, třeba i nad rámec zákona. Většinu věcí, které se vysvětlují politikům, je stejně tak nutné vysvětlovat neziskovkám, médiím, a především vlastním zaměstnancům. A to je důvod, proč jsou všechny činnosti koordinovány z jednoho místa. Jaké jsou vaše priority? Které úkoly nejvíc pálí, na co se chcete především soustředit? V úplně první fázi jsem se soustředil na škrty okamžitě po nástupu jsem výrazně snížil rozpočet a musel se i rozloučit s některými kolegy. Proti loňsku budou útraty za oblasti, které mám na starosti, nižší o více než dvě třetiny. A přestože jsem škrtal především u dodavatelů, počet podřízených i tak spadl skoro na polovinu. Druhou fází bylo nastavení strategie pro zbytek roku. V případě OKD je hlavní priorita jasná pomoci při zvládnutí současné restrukturalizace. Trpělivě vysvětlujeme novinářům, politikům i všem dalším, proč se OKD dostalo do tak vážných problémů a jak se snažíme situaci řešit. Zejména v případě Dolu Paskov se snažíme prověřovat možnosti podpory státu nebo Evropské unie. Zde bych rád zdůraznil, že jedním z důsledků našich jednání je i oddálení rozhodnutí o dolu, protože prostě nechceme opomenout jakoukoliv možnost, Když se nám podařilo protlačit snížení poplatků za obnovitelné zdroje energie, pro OKD to znamená téměř 60 milionů korun ročních úspor. která by životnost tohoto prodělečného dolu mohla prodloužit. Každopádně si myslím, že bychom už s rozhodnutím neměli dlouho otálet. Za nesmírně důležité pak považuji vyjednávání s odbory. Při dnešních cenách uhlí bohužel OKD nemůže bez participace zaměstnanců přežít personální náklady nám i s kontraktory tvoří polovinu všech nákladů. Ale je pro mě velmi důležité, aby po utáhnutí opasků mířily první peníze po ozdravení fi rmy zpět k lidem. Před pár týdny jsem byl znovu fárat, abych si připomněl, jak náročná práce v hornictví je, a připomínal si to, kdykoliv se budu tématu kolektivního vyjednávání věnovat. U NWR je pak naším hlavním úkolem vysvětlovat ekonomickým novinářům z ČR i zahraničí příčiny krize, strategii NWR pro přežití a trpělivě ukazovat, že naše ambiciózní úsporné plány skutečně plníme. Plus standardní, ale náročné úkoly, jako příprava výroční zprávy, zprávy o udržitelném rozvoji nebo správa webových stránek. Jak je vaše činnost propojena s prací řadového horníka? Jaký vliv má na hornickou praxi a život havířů? Oddělení, jako je moje, by si mělo vždy pokorně připomínat, že je pro fi rmu zpočátku nákladovou položkou. Pro většinu fi rmy jsme prostě ti, co utrácejí peníze. A je proto velmi důležité, aby toto utrácení mělo smysl a společnosti pomohlo reputačně, novými zakázkami, ale třeba i nižšími náklady. Když se nám třeba nyní podařilo ve svazu průmyslu protlačit snížení poplatků za obnovitelné zdroje energie, pro OKD to znamená téměř 60 milionů korun ročních úspor. Pokud se nám podaří vyjednat pomoc například pro Paskov, může to znamenat, že důl bude v činnosti déle. Druhou oblastí je snaha informovat horníky o tom, co se ve fi rmě děje. A zde sebekriticky přiznávám, že máme deficit. Bohužel vedle dobře fungujícího týdeníku Horník ve fi rmě interní komunikace není vybudována a momentálně na to nejsou ani kapacity. Ale nechci se vymlouvat, je to oblast, kterou rozhodně musíme vylepšit. Musím se zeptat na Nadaci OKD. V jaké je finanční kondici? Jak známo, OKD přispívá na její činnost jedním procentem ze svého zisku, jenže teď je ve ztrátě... V případě Nadace OKD jsme s ředitelem Jiřím Suchánkem výrazně otočili kormidlem. Zatímco loni se nadace začala rozkročovat po celé republice, nově bude podporovat projekty téměř výlučně ve třech klíčových regionech na Karvinsku, Frýdecko- Místecku a Ostravsku. Peníze získáváme z tohoto regionu, proto bychom je zde i měli vracet. Díky moudrému rozhodnutí akcionářů, že získá jedno procento zisku, si nadace v minulých letech dostatečně našetřila. Takže letos může pokračovat v podpoře, přestože od OKD nedostala téměř žádné peníze. Vedle toho připravujeme i další novinku, a tou je nový program zaměřený na nezaměstnanost. Přestože jsme zatím propouštěli v uvozovkách jen lidi z kanceláří a kontraktory, jsme si vědomi, že výsledkem současné krize bude štíhlejší OKD s méně zaměstnanci. A nadace by měla rovněž pomoci s hledáním nové práce pro propuštěné. Projekt je zatím v plenkách, ale rád s ním podrobněji seznámím čtenáře Horníka v některém z příštích čísel. Co je podle vás v celé problematice vnějších vztahů nejdůležitější a jakými principy se při své práci řídíte? Za nejdůležitější považuji být férový. Vůči zaměstnancům, politikům i médiím. Je přirozené a správné, že fi rma akcentuje své úspěchy a nemá zájem, aby se přetřásaly její problémy. A je přirozené, že pohled managementu bude jiný než pohled horníka. Ale v následujících měsících bude obzvlášť důležité, abychom byli k lidem féroví a říkali jim i nepříjemné věci. Když je budeme umět vysvětlit a když lidé uvidí, že to má nějaký smysl, tak to zvládneme. O tom jsem hluboce přesvědčen a jinak bych do toho ani nešel. Marek Síbrt

Rok 2014 ve znamení transformace OKD Musíme věřit, že MY sami řídíme svůj vlastní osud v novém OKD. Můj důl, můj život a moje budoucnost.

Rok 2014 ve znamení transformace OKD Musíme věřit, že MY sami řídíme svůj vlastní osud v novém OKD. Můj důl, můj život a moje budoucnost. 3 Motivace nejen cenami Projekt CI stojí na aktivních týmových hráčích 4 Krok za krokem rokem 13 Krize jako červená nit, ale i rekordy a pozitiva 7 Jak letos v Nadaci OKD Grantová výzva cílí striktně do

Více

Stěhování na Darkov se blíží V RÁMCI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘESTĚHUJE OKD PRACOVNÍKY OSTRAVSKÉ CENTRÁLY NA DŮL DARKOV

Stěhování na Darkov se blíží V RÁMCI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘESTĚHUJE OKD PRACOVNÍKY OSTRAVSKÉ CENTRÁLY NA DŮL DARKOV 3 Dříve dny, dnes směny Kompletní výměna lan na Míru 4 4 1000 m 4 Vědomí souvislosti Rozhovor nejen o tom, že i uhlí musí být národním zájmem 7 Kam s nimi? Nabídka letních aktivit pro děti, za lidovku

Více

Nechceme zvýhodnění, ale rovné podmínky

Nechceme zvýhodnění, ale rovné podmínky 2 Propad průmyslu pokračuje Nákupy obyvatel klesají. Podniky musí šetřit, vláda investovat! 4 ČSM i v létě plní Překročili důlně technický plán, zvládli úkoly výluky 8 Fáral už i Dominátor Gólman Hašek,

Více

OKD nadále bojuje s cenami, trhem i klesající ekonomikou

OKD nadále bojuje s cenami, trhem i klesající ekonomikou 2 Úspory pro lidi Výrazně levnější volání pro zaměstnance OKD 4 Krize škrtí Austrálii Černouhelní giganti padají Asie snižuje spotřebu 7 Barborka se bavila Dětský den mnoha podob pro 35 dětí i maminek

Více

Pokračování úspor: snížení počtu techniků, administrativních pracovníků i dodavatelů

Pokračování úspor: snížení počtu techniků, administrativních pracovníků i dodavatelů 3 Pozor na přehřátí organismu upozorňuje Aleš Menšík, hlavní lékař HBZS Ostrava 4 Nezaměstnanost? Může být hůř! Rozhovor s V. Piskořovou z ÚP ČR Ostrava 7 Ovace pro U19 Dorostenci MFK OKD Karviná dostali

Více

Hyperbar tahali ven střechou

Hyperbar tahali ven střechou 3 Šťastná 13 Paskova Pátek 13. a pololetí v přípravách splněné! 4 SLABOPROUD CHCE BLÁZNY......odborníky i pracanty. Těžko se hledají. 8 Fotbalistům začala příprava Povede se MFK OKD pod novým trenérem

Více

Chystá se snížení investic, mezd i slučování dolů

Chystá se snížení investic, mezd i slučování dolů 2 Průmysl v recesi Nejaktuálnější informace o vývoji průmyslové výroby v ČR 2 Logistika plus šikovnost A nápady CI týmu dostaly kombajn na povrch 4 Rozhovor: Průmysl a ekologieogie Pavel Bartoš analyzuje

Více

NWR má zájemce o OKK Koksovny, kupec Dolu Paskov se zatím nenašel

NWR má zájemce o OKK Koksovny, kupec Dolu Paskov se zatím nenašel 4 Revírní bratrská pokladna je zdravá Nejstabilnější zdravotní pojišťovna v současné době, říká ředitel Káňa 7 Odtud přišla VŠB V Příbrami má hornictví největší skanzen v zemi HORNÍK AŽ V SRPNU OSTRAVA

Více

Doly Karviná a Darkov propojilo unikátní důlní dílo

Doly Karviná a Darkov propojilo unikátní důlní dílo 10. ledna 2013 číslo 1 ročník 43 Noviny zdarma nejen pro havíře Lednové bezpečnostní heslo: Bezpečná práce záležitost nás všech! Těžit efektivně, a především bezpečně Vážené kolegyně a kolegové, milí čtenáři,

Více

Bezpečnost na 1. místě! Vedení OKD vyhodnotilo nejlepší kolektivy v bezpečnosti a vítěze Extraligy. Losovaly se také ceny za bezúrazový provoz

Bezpečnost na 1. místě! Vedení OKD vyhodnotilo nejlepší kolektivy v bezpečnosti a vítěze Extraligy. Losovaly se také ceny za bezúrazový provoz 3 Specializace šetří i vydělává Servisní služby centralizují, zkvalitňují opravy 4 Ceny uhlí téměř likvidační Kompania Weglowa bez restrukturalizace nepřežije 7 Srdcovka sbírá body Obliba minigrantů: učí,

Více

Nadace OKD nadělovala popáté

Nadace OKD nadělovala popáté 3 Nejen chtějí, také umí Polcarbo 3: nový tým šlape jak hodinky a vítězí 4 Konference o uhlí Katovice varují situace v těžařství je vážná 11 Nadace OKD odměňovala Nejlepší z podpořených převzali ceny a

Více

Nový rok s hudbou Májovák tradičně koncertoval 1. ledna, výtěžek ze vstupného dostane Barborka strana 6. FOTO: Josef Lys

Nový rok s hudbou Májovák tradičně koncertoval 1. ledna, výtěžek ze vstupného dostane Barborka strana 6. FOTO: Josef Lys 7. ledna 2010 l číslo 1 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře 36 znamená výzvu Číslo, které vyjadřuje počet vybavovacích a likvidačních akcí Dolu Karviná strana 3 Na startu roku Vážení zaměstnanci

Více

Colours of Ostrava díky OKD opět bez bariér

Colours of Ostrava díky OKD opět bez bariér 12. července 2012 číslo 27 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Vše o Coloursech Ve zvláštní příloze Horníka nejen pro zaměstnance strany 7 14 Vteřiny šetří miliony Tým CI zvýšil jednoduše kapacitu

Více

Závody Karviná a Darkov se od příštího roku sloučí

Závody Karviná a Darkov se od příštího roku sloučí 11. září 2014 číslo 31 ročník 44 www.okd.cz Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: Ochranné pomůcky úrazům zabrání, zdraví ochrání! 4 Rozhovor týdne Karvinsko bez OKD? Nepředstavitelné

Více

Jdou tam, kde je jich zapotřebí

Jdou tam, kde je jich zapotřebí 3 Paskov na obrazovkách 7. května, na ČT 2 v osm večer. Dokument plný otázek... 4 Pro klid ve městě OKD nechává vykoupené domy ve Starém Městě střežit před vandaly 7 Sídliště žije na ostravské Dubině Díky

Více

Petr Janda smeká... a další postřehy z Hornických slavností v Karviné strany A D. FOTO: Radomíra Grimmová, Důl ČSM

Petr Janda smeká... a další postřehy z Hornických slavností v Karviné strany A D. FOTO: Radomíra Grimmová, Důl ČSM 10. září 2009 l číslo 32l ročník 39 Noviny zdarma nejen pro havíře Učebny pro třetí tisíciletí Centrální vzdělávací středisko OKD na Dole Darkov zahájilo 1. září svou činnost strana 3 Petr Janda smeká......

Více

Politici se rozhodují, kteří horníci budou moci odejít do důchodu dříve

Politici se rozhodují, kteří horníci budou moci odejít do důchodu dříve 19. března 2015 číslo 11 ročník 45 www.okd.cz Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: PAMATUJ: DOBRÝ STROP V DOLE NEEXISTUJE! 2 Výroba Výborná práce Alpexu Razičské kolektivy v DZ 1 s

Více

HORNICKÉ SLAVNOSTI 2011

HORNICKÉ SLAVNOSTI 2011 1. září 2011 l číslo 31 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře SPECIÁL KE DNI HORNÍKŮ Pozvání do Karviné Milé kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás za sebe i za celé vedení naší společnosti pozval

Více

Milion tun uhlí potřetí!

Milion tun uhlí potřetí! 6. prosince 2012 číslo 45 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Prosincové bezpečnostní heslo: Pro klidné prožití vánočních svátků, měj pracoviště v pořádku! Srdcovka Nadace OKD pro rok 2013 OSTRAVA

Více

Golf otevřeli karvinský primátor a šéf OKD. Noviny zdarma nejen pro havíře

Golf otevřeli karvinský primátor a šéf OKD. Noviny zdarma nejen pro havíře 10. května 2012 číslo 19 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Květnové bezpečnostní heslo: Soustředěnost a rozvaha při práci se vždy vyplácí! Logistikou na náklady Darkov: letos dispečersky řízená

Více

Bezpečnostní heslo na červenec: S bezpečností musíme začít každý u sebe! FOTO: Richard Sklář

Bezpečnostní heslo na červenec: S bezpečností musíme začít každý u sebe! FOTO: Richard Sklář ZA PODPORY: GENERÁLNÍ PARTNER: HLAVNÍ PARTNER: HLA ZA PODPORY: 14. července 2011 l číslo 27 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na červenec: S bezpečností musíme začít každý u

Více

ZBZS z Dolu Paskov přezbrojovala

ZBZS z Dolu Paskov přezbrojovala 2. června 2011 l číslo 22 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na červen: Metan musíme nejen měřit, ale i hledat! Komunikace ve firmě OSTRAVA Zaměstnanci, kteří nemají dostatečné

Více

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne Open Mine č. 1 2013 Magazín společnosti New World Resources interview Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne technologie Doly na Karvinsku propojilo pod zemí unikátní důlní dílo téma Moravskoslezský

Více

Zavlečkování skládek další krok nejen ke snižování nákladů

Zavlečkování skládek další krok nejen ke snižování nákladů 9. dubna 2015 číslo 14 ročník 45 www.okd.cz Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: Udušení tichý zabiják 2 Bezpečnost Kyslík je život Nedýchatelné prostředí nevidíš a necítíš, přesto

Více

Za okrádání spolupracovníků může jít na dva roky do vězení BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: NEŽ ZAHÁJÍŠ DOPRAVU, ZKONTROLUJ TRAŤ A SOUPRAVU!

Za okrádání spolupracovníků může jít na dva roky do vězení BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: NEŽ ZAHÁJÍŠ DOPRAVU, ZKONTROLUJ TRAŤ A SOUPRAVU! 3 Z Paskova na Darkov Pět měsíců a čtyři LV Novákovi klasici excelují 4 Lump na Darkově dopaden! Za okrádání spolupracovníků může jít na dva roky do vězení 7 Máme mistryně! Hokejistky Karviné patří i k

Více

Mládek: oceňuji úsilí všech ve firmě při transformaci OKD JEDNÁNÍ S VĚŘITELI POKRAČUJÍ. PRODEJ OKD NENÍ PODLE MATEŘSKÉ FIRMY NWR NA POŘADU DNE

Mládek: oceňuji úsilí všech ve firmě při transformaci OKD JEDNÁNÍ S VĚŘITELI POKRAČUJÍ. PRODEJ OKD NENÍ PODLE MATEŘSKÉ FIRMY NWR NA POŘADU DNE 2 Paskov plní to, co sliboval Pololetní čísla z provozu vypovídají o úspěšném zvládnutí plánů 3 Obstáli v prověrce ČBÚ Bezpečnost, provoz i hygiena na Darkově v pořádku 8 Thai box po havířsku Razič v rukavicích,

Více

Výroční zpráva Z E Z E M Ě P R O Z E M I

Výroční zpráva Z E Z E M Ě P R O Z E M I Výroční zpráva 2009 Z E Z E M Ě P R O Z E M I Progressivity Efficiency Region Safety People Economy Hlavní pilíře úspěchu 4 doly 11 milionů tun uhlí 35 miliard Kč výnosů 1,5 miliardy Kč zisk 0,5 miliardy

Více

Hajcmany rovnají po tisícovkách

Hajcmany rovnají po tisícovkách 4. března 2010 l číslo 9 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře Modernizovat se musí vše Říká Roman Stacha po 100 dnech ve funkci technického náměstka Dolu Karviná strana 3 Zaměstnanecký průzkum v

Více

Barborka se těší zájmu a přízni lidí

Barborka se těší zájmu a přízni lidí 24. února 2011 l číslo 8 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na únor: Dávej pozor, kam šlapeš a co děláš! Děkujeme za přízeň OSTRAVA Jak se můžete dočíst v hlavním článku tohoto

Více

A CHCEŠ...všechno je možné, říká o CI Stanisław Kołek

A CHCEŠ...všechno je možné, říká o CI Stanisław Kołek 2 Krize na Ukrajině Současné dění nutí zemi řešit situaci v hornictví 4 KDYŽ UMÍŠ A CHCEŠ......všechno je možné, říká o CI Stanisław Kołek 8 Ragbisté v extralize Když rivalové začnou spolupracovat, jde

Více