Jednání s vládou budou pokračovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání s vládou budou pokračovat"

Transkript

1 3 Mše ke dni horníků Havíři prosili o naději 4 Co dělá ředitel vnějších vztahů S Petrem Jonákem o férových informacích dovnitř i navenek 7 Pod křídly Nadace OKD Žabí obce se sešly a soutěžily po haviřsku 5. září 2013 číslo 29 ročník 43 Noviny zdarma nejen pro havíře BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: BOJUJ PROTI PRAŠNOSTI, BOJUJEŠ O SVÉ ZDRAVÍ! EDITORIAL Ján Fabián generální ředitel a předseda představenstva OKD Hledejme cestu společně! Dobré zprávy ze světových trhů s uhlím a od evropských ocelářů a stavbařů stále nepřicházejí. V době, kdy evropští těžaři bojují s tím, že nedokážou se ziskem vytěžit a prodat energetické uhlí, přišly banky Deutsche Bank a Goldman Sachs s předpověďmi, podle nichž ceny uhlí pro elektrárny pro letošní zimu dále klesnou, v roce 2014 se dále sníží poptávka po energetickém uhlí a do roku 2020 skončí v Evropě elektrárny s kapacitou 28 GW. To představuje čtrnáct našich Temelínů. Evropské hutě navíc jedou na dvě třetiny své kapacity, potřebují méně uhlí a koksu, propadají se do ztrát a spekuluje se o uzavírání některých z nich. V tomto novém nastavení ekonomiky se musíme naučit žít, protože zázračný obrat v nejbližší době určitě nepřijde. Už teď víme, že to nebude snadné, ale naopak často bolestivé. S řadou opatření na zlepšení ekonomické kondice OKD jsme již začali, řada z nich je ještě před námi a víme, že jejich uvedení do života nebude snadné. Tento čtvrtek nás čeká další kolo kolektivn ího vyjednávání. Doba je mimořádná, a proto je tentokrát mimořádné také jednání: svou délkou, počtem jednotlivých kol i rozdílnými pohledy na možnosti OKD a reálnou kondici firmy. Přesto se zdá, že se obě strany začínají vydávat v uvažování podobným směrem a pohledy na věc se na obou stranách stolu sbližují. Nalezení oboustranně přijatelného kompromisu snad pomůže i zprostředkovatel, na němž se vedení firmy a odbory dohodly. Cíl zůstává stále stejný. Uzavřít kolektivní smlouvu pro roky za takových podmínek, které zajistí stabilní hospodaření firmy. Protože na něm v důsledku závisí živobytí nás všech. Bez rozdílu! Zdař Bůh! Jednání s vládou budou pokračovat OSTRAVU NAVŠTÍVIL PREMIÉR V DEMISI JIŘÍ RUSNOK. SETKAL SE SE ZÁSTUPCI NEJVĚTŠÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ OSTRAVA Situace v oblasti těžby uhlí v Moravskoslezském kraji je dramatická, těžební společnost OKD je však soukromou fi rmou a stát ji nemůže zbavit současných problémů nějakým čarovným proutkem. Ve čtvrtek 29. srpna to prohlásil při návštěvě Ostravy premiér v demisi Jiří Rusnok. Rusnok: Primární odpovědnost je na vlastníkovi, nicméně může dojít na útlumovou variantu, při níž by mohl sehrát významnější úlohu stát. Společnost OKD mění své sídlo OSTRAVA Stěhování správy OKD z budovy v centru Ostravy na Důl Darkov je v plném proudu a bude pokračovat ještě celé září. Některé kanceláře ostravského ředitelství již zejí prázdnotou, na chodbách je možné potkat výrazně méně lidí, než bylo běžné. Nepočítáme-li tedy ty, kteří stěhují nábytek a další vybavení. To vše se postupně přesouvá z chodeb do stěhovacích aut a směřuje na Darkov. Se stěhováním, které je součástí komplexního balíčku úsporných kroků, jejichž cílem je zajistit stabilitu OKD v mimořádně náročné ekonomické situaci, souvisí také změna sídla společnosti. K ní došlo k 1. září 2013 a nově se nachází právě v areálu Dolu Darkov. Tato informace je mimořádně důležitá především pro všechny obchodní partnery Úvod pracovní cesty premiéra v demisi Jiřího Rusnoka do Moravskoslezského kraje patřil návštěvě Vítkovice Machinery Group a prohlídce unikátního industriálního komplexu Dolní oblast Vítkovice. Důl Darkov, kde nově sídlí správa společnosti OKD. firmy kvůli správným údajům na příslušných dokumentech, ale vlastně pro kohokoliv, kdo chce firmě poslat cokoliv poštou či s ní jakýmkoliv způsobem oficiálně komunikovat. Změna sídla má i symbolický charakter. V minulých měsících vedení fi rmy deklarovalo, že chce zjednodušit strukturu fi rmy a její řízení. Jedním z kroků je i vznik jednoho centrálního managementu pro všechny doly OKD. A je logické, že toto vedení má sídlit tam, kde se vytvářejí hodnoty fi rmy. To znamená na dole, co nejblíže porubům, ražbám a dalším pracovištím. Stěhování má ale i své finanční opodstatnění. Zatímco celkové jednorázové náklady na přípravu nových prostor na Darkově od stěhování přes vymalování až po dovybavení kanceláří stály kolem deseti milionů, nájem a poplatky v ostravské budově byly výrazně vyšší. Firma tak ročně ušetří několik desítek milionů korun. ms ADRESA NOVÉHO SÍDLA OKD OKD, a. s. Stonavská 2179, Doly Karviná Tel.: Fax: Samozřejmě, situaci pečlivě monitorujeme a analyzujeme. Připravujeme také různé scénáře, co můžeme dělat za prvé pro to, aby se situace nezhoršovala, za druhé, jak reagovat, kdyby nedej bože nastala nějaká kritická fáze. Čili připraveni budeme, ale nedělejme si iluze, že pokud by taková fáze nastala, bude to bezbolestné. Otázka typu kupování nějakých aktiv od současného vlastníka není v tuto chvíli na pořadu dne, nicméně může dojít na nějaké útlumové varianty, kde by potom stát mohl hrát nějakou významnější roli. Primární odpovědnost je ale pořád na vlastníkovi, upřesnil premiér. Cílem pracovní návštěvy premiéra Rusnoka v Moravskoslezském kraji bylo setkání s vedením kraje v čele s hejtmanem Miroslavem Novákem a zástupci osmi největších zaměstnavatelů v regionu. Jak informoval, vláda v současné době připravuje materiál, který by měl navrhovat některá krátkodobá i dlouhodobější opatření na zmírnění očekávaných nepříznivých dopadů stávající hospodářské situace na průmyslovou výrobu a zaměstnanost v kraji. Pokračování na straně 2 ZE SVĚTA ČÍNŠTÍ TĚŽAŘI ZAVÍRAJÍ DŮL V AUSTRÁLII CANBERRA Čtvrtý největší čínský těžař Yanzhou Coal Mining oznámil, že propustí 400 zaměstnanců ve svých dvou dolech v Austrálii. Jeden z nich je firma nucena zavřít. Nemůžeme zaměstnávat lidi, když je zastavena produkce, říká mluvčí společnosti Znag Baocai. Příčinou propouštění je nutnost snižovat náklady kvůli klesajícím cenám uhlí a slabé poptávce. Firma vykázala za 1. pololetí ztrátu téměř 7 miliard korun a oznámila, že také ve svých čínských dolech propustí zaměstnance s časově omezeným kontraktem. Firma deklarovala, že srazí letošní investice na polovinu (1 mld. dolarů) a sníží těžbu na milionů tun z původních 150 milionů.

2 2 Z OKD číslo 29 ročník 43 Důl ČSM na historické fotografii... DŮL ČSM SLAVÍ PĚTAPADESÁTINY! Výstavba stonavské šachty začala slavnostním výkopem 1. září 1958 STONAVA Historie Dolu ČSM začala vlastně 14. srpna Právě tento den byla podepsána smlouva, na jejímž základě převzal KV Československého svazu mládeže záštitu nad výstavbou nového dolu ve Stonavě. Šachta, která dosud existovala jen v plánech, byla prohlášena stavbou mládeže. Ta byla oficiálně zahájena symbolickým výkopem 1. září Měsíc na to, 1. října, začal kolektiv hlubičů z VOKD hloubit výdušnou jámu závodu Sever. Investorem pro výstavbu Dolu ČSM byl tehdejší Důl Suchá Stonava (později 9. květen), který plnil úkoly investora do konce roku Už v roce 1959 pokračovala výstavba dolu v celém rozsahu. Vznikly první příjezdové cesty, ubytovny pro brigádníky, staveniště bylo vybaveno v rozsahu nezbytném pro zahájení intenzivního hloubení jam až po jejich zaústění a montáž vybavení. Při hloubení jam se od počátku dařilo dosahovat vynikajících výsledků. Dalšímu postupu prací se ale postavila do cesty příroda. Mimořádně složité podmínky ukázaly, že byl podceněn hydrologický průzkum. Následkem toho došlo k výrazné erupci vody, písků a plynů na hloubené jámě závodu Sever, a výstavba dolu byla proto zastavena. Další rok, 1960, byl rokem, v němž se prováděly zejména vrtné práce, odplyňování a odvodňování. Hledaly se cesty dalšího postupu, které byly nalezeny za cenu jednoletého skluzu. Z horizontu bylo odčerpáno 46 tisíc metrů krychlových vody a vytěženo dvacet milionů kubíků plynu. Za pomoci odborníků z ostatních revírů i ciziny byla zvládnuta technologie přechodu přes miocenní obzory s obsahem vody a písků. V roce 1960 skončila dosavadní investorská činnost Dolu Suchá Stonava. Nový samostatný národní podnik Důl ČSM Stonava byl oficiálně zřízen k Hlavním úkolem v této době bylo kontinuální navázání na výstavbu dolu. Přes problémy spojené s přírodními podmínkami byla výstavba Dolu ČSM úspěšně ukončena a 19. prosince 1968 vyjel na povrch dolu vozík uhlí z prvního rubání. Důl se úspěšně rozvíjel a v krátké době se zařadil mezi doly s nejvyššími ročními těžbami. Nezbývá než přát Dolu ČSM a jeho zaměstnancům do budoucna ještě miliony bezpečně vytěžených tun! Jan Kurial FOTO: archiv Kdy se rozhodne o Paskovu? Probíhající jednání posunula termín, kdy bude jasno o budoucnosti dolu OSTRAVA Společnost OKD v minulých měsících a týdnech deklarovala, že zveřejní své rozhodnutí týkající se další budoucnosti Dolu Paskov do konce srpna. Stanovení původního termínu se odvíjelo od neúspěšného pokusu o prodej dolu novému majiteli počátkem července a neschopnosti najít ziskový způsob jeho fungování i v součinnosti s managementem dolu a odbory v letním období. Vzhledem k probíhajícímu intenzivnímu vyjednávání na všech úrovních se termín rozhodnutí posouvá. Pokračují jednání o možných variantách jak na úrovni státu, tak i kraje. Konkrétní závěr doposud nebyl, ani přes řadu intenzivních jednání, která proběhla, učiněn. Nechceme prodlužovat nejistotu našich zaměstnanců, proto se budeme snažit přijmout jednoznačné stanovisko v co nejkratší době a bezprostředně o něm otevřeně informovat v první řadě zaměstnance Dolu Paskov i celého OKD. Veškeré potřebné informace zároveň poskytneme zástupcům obcí a veřejnosti. Oč ekáváme, že tak učiníme nejdříve v druhé polovině září, podle dalšího vývoje jednání ale nejpozději Největším problémem Dolu Paskov je to, že se zde těží uhlí s nejvyššími náklady v rámci OKD. Jeden z porubů v Dole Paskov. do konce října, říká generální ředitel OKD Ján Fabián. Možností, o nichž se jedná, zůstává stále několik. I v případě, že by bylo rozhodnuto o útlumu šachty, fi rma v minulých týdnech deklarovala, že těžba by probíhala ještě po celý rok Část zaměstnanců, kteří by již nebyli na Paskově potřební, by našla uplatnění v karvinských dolech OKD. V případě participace státu by pak důl mohl zůstat činný i déle. Největším problémem Dolu Paskov je to, že se zde vzhledem k náročným geologickým podmínkám těží uhlí s nejvyššími náklady v rámci OKD. Náklady na těžbu výrazně převyšují cenu, za níž je možné uhlí vzhledem k současné situaci na trhu prodat. Každá vydobytá tuna tak přináší fi rmě ztrátu několika stokorun. Marek Síbrt Polské hornictví v těžkých časech VARŠAVA Těžké časy pro doly. S tímto titulkem publikovala polská mutace časopisu Forbes text popisující současnou situaci v polském černouhelném hornictví. Celkový stav sektoru je podle magazínu vážnější, než se na první pohled zdá. Kvůli špatné fi nanční kondici polských těžařů vyzval ministr hospodářství Janusz Piechociński fi r- 100 milionů zlotých činí ztráta společnosti Kompania Węglowa za první polovinu letošního roku. FOTO: Boris Renner my, aby snížily své náklady minimálně o 5 procent. V říjnu se má s vedením fi rem setkat, aby získal detailní informace, jakého pokroku ve svých restrukturalizačních snahách dosáhly. Největší evropská černouhelná společnost Kompania Węglowa vykázala za první polovinu letošního roku ztrátu více než 100 milionů zlotých (600 milionů korun). Tento výsledek není překvapením především proto, že průměrné ceny energetického uhlí meziročně klesly o 12 procent. V červenci dokonce poslal jeden z dodavatelů na fi rmu návrh na insolvenci, což zástupci KW okamžitě označili za neopodstatněné. Firma představila záchranný plán, jehož součástí je podle místopředsedy představenstva KW Jacka Nowaka vydání emise dluhopisů ve výši 1,3 1,5 miliardy zlotých (8 9 miliard korun), které by mělo proběhnout v říjnu. Firmy v Polsku, kde se vyrábí více než 90 procent elektřiny v elektrárnách spalujících uhlí, negativně ovlivňuje především dovoz levného uhlí z USA. To je odsud vytlačo- váno v důsledku stále levnější těžby břidlicového plynu. Domácí energeti- Kompania Węglowa za první pololetí vykázala ztrátu asi 100 milionů zlotých. ci navíc kvůli zpomalení ekonomiky potřebují méně uhlí. Například energetická společnost Enea oznámila, že očekává v roce 2014 další pokles cen energetického uhlí, což zvýší tlak na obnovení jednání o cenách u již uzavřených kontraktů s těžaři. Podle generálního ředitele fi r- my Krzysztofa Zamasz pravděpodobně dojde k prolomení psychologické hranice 10 euro za GJ energie. Tato cena ovšem neumožňuje ve většině dolů v Polsku dobývat uhlí se ziskem. V černouhelných dolech v Polsku představují fi xní náklady 80 procent, z toho polovina jsou náklady na mzdy. To vše ve stále se měnících podmínkách na trhu. To je ekonomická pistole, říká generální ředitel společnosti JSW Jarosław Zagórowski. Průměrné náklady na těžbu tuny uhlí dosahují ve slezských dolech zhruba 300 zlotých (1800 korun), oproti tomu například v Asii jsou průměrně poloviční. V současné náročné situaci jsou tak dřívější plány na privatizaci KW a KHW odstaveny na vedlejší kolej a fi rmy realizují opatření, jak ve změněných podmínkách na trzích přežít. Marek Síbrt...a stejný důl v současnosti. JEDNÁNÍ S VLÁDOU BUDOU POKRAČOVAT Dokončení ze strany 1 Opět se hovořilo o vysokých cenách elektřiny a poplatcích na obnovitelné zdroje energie, které snižují konkurenceschopnost českého průmyslu. Spolu s premiérem se jednání zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala. Hlavním cílem schůzky bylo informovat premiéra o aktuální situaci v jednotlivých fi rmách. Výstupem nebyly žádné konkrétní termíny, ale především dohoda, že jednání s vládou budou pokračovat, popisoval závěry setkání generální ředitel a předseda představenstva OKD Ján Fabián. Vyzdvihl otevřenost a vstřícnost současné vládní garnitury při hledání řešení problémů průmyslu na území Moravskoslezského kraje. Ze strany OKD směřuje diskuse k tomu, aby stát participoval na problémech uhelného průmyslu podobně, jako je tomu v Německu, Polsku, Španělsku či Rumunsku. Současně chceme vést se státem dialog o tom, jakým způsobem můžeme napomoci ke zlepšení situace my. V součinnosti se státem můžeme například rozvíjet nové pracovní činnosti v oblastech, v nichž v současné době těžíme, dodal Fabián. Bohuslav Krzyžanek FOTO: Boris Renner HORNICKÁ EXPOZICE V PRAZE V říjnu se v Národním technickém muzeu otevře expozice mapující historii hornictví PRAHA Národní technické muzeum staví v Praze na Letné novou expozici hornictví, která navazuje na rekonstrukci budovy muzea. Významná část bude věnována také hlubinnému dobývání černého uhlí. Zaměstnanci muzea proto minulý týden navštívili Důl Karviná a sfárali do vysokého porubu. Technologie dobývání uhlí stěnováním se jen těžko vysvětluje textem, proto jsme rádi, že jsme mohli sfárat do porubu na lokalitě ČSA a mohli si natočit a nafotit, jak pracují automatizované sekce Bucyrus s kombajnem Eickhoff SL500. Výsledné video bude umístěno v sekci Hornictví nového milénia. Návštěvníkům objasní funkci dobývacích strojů a zařízení. Díky expozici lidé pochopí, jak stroje fungují, a zároveň nahlédnou do míst, kam se nemohou FOTO: Archiv NTM podívat osobně, říká Karol Šmehil z oddělení hornictví a hutnictví Národního technického muzea. Součástí expozice budou figuríny horníků z uhelných dolů, které budou ustrojeny do moderních oděvů z programu Safety Zároveň budou vybaveny současnou báňskou technikou, která se v OKD používá. Chybět nebude ani figurína důlního záchranáře. Součástí nové expozice, která bude prezentovat vývoj báňské techniky od nejstarší historie až po současnost, budou také multimediální LCD kiosky. Díky multimediální technice je možné ukázat složitou báňskou techniku současnosti tak, aby ji pochopil každý. Expozice řešená formou posloupných vývojových bloků umožní návštěvníkům pochopit a zároveň srovnat, jak se báňská technika měnila v průběhu dějin. Zástupci oddělení hornictví a hutnictví Národního technického muzea v podzemí lokality ČSA. Historie hornictví zabírá skoro 6000 let zdokonalování techniky, která ulehčuje lidem práci, říká Šmehil. Báňská technika, dobývací metody a další specifika hornictví se představí pomocí multimediálních prostředků. Složitá schémata dobývání budou vysvětlena prostřednictvím 3D animací. Obdobně i důlní technika bude jasně přiblížena pomocí 3D modelů. Návštěvníci sfárají s vlastním svítidlem v doprovodu odborného lektora. Díky našemu pojetí založenému na vybudování věrohodných pracovišť návštěvníci pocítí téměř skutečné prostředí černouhelného dolu. Prožitek umocní zvuková kulisa a projekce z činných důlních provozů. Nebude chybět ani herna, aby si na své přišli i ti nejmenší, vysvětluje Šmehil. Expozice bude umístěna v druhém a třetím suterénu hlavní budovy muzea na ploše 450 m². Její otevření se očekává v první polovině října. Marek Síbrt

3 5. září Z dolů OKD 3 Svižná výměna = usnadněný překliz Důlní doprava ČSM měla o prázdninách opět docela napilno FOTO: Radek Lukša 105 Překliz sekcí u TZ 7 na jižní lokalitě v podání svislé dopravy Dolu ČSM. sekcí Fazos 17/31 pomohli překlidit z porubu do nové stěny ČSM-JIH Pouhých pět směn stačilo chlapům ze svislé dopravy jižní lokality Dolu ČSM s předákem Václavem Dobešem na výměnu klece protizávaží na těžním zařízení číslo 7 ve vtažné jámě. Připravili si tím dobré podmínky ke splnění dalšího důležitého úkolu překlizu sekcí Fazos 17/31 z porubu dokopaného kolektivem Grzegorze Dąbka do stěny , kde budou těžit horníci sloučených kolektivů Tomáše Kovala a Marka Ladenbergra. Kompletů mechanizovaných výztuží Fazos bylo sto padesát. Práci ztěžovala skutečnost, že některé díly byly vedeny jako takzvaná zvláštní břemena a pro přepravu těžním zařízením musely být upravovány, abychom je vůbec do dopravní nádoby dostali, komentoval vedoucí provozu dopravy Ervín Bardoň. Sekce v dole nejprve chlapi z centrální dopravy transportovali po kolejích do 5. náraziště IV. patra vtažné jámy, odkud byly prostřednictvím TZ 7 převáženy na 7. náraziště. Odtud je čekala cesta vláčkem na překladiště 5301, a poté již přeprava v režii spojených kolektivů hlavních předáků Dąbka, Kovala a Petra Dančíka po drážce do porubu , popisoval vedoucí provozu dopravy. A aby toho jeho lidé ze svislé dopravy neměli málo, čekala je mezi popouštěním sekcí ještě výměna průvodnic ve vtažné jámě lokality Jih. To stihli v údržbářských směnách. V období letních prázdnin, kdy si značná část kolegů užívala zasloužených dovolených, plnili pracovní úkoly s větším nasazením, aby to chod šachty pocítil co nejméně. Mimo jejich běžnou činnost měli na starosti jak údržbu, tak i dodávky materiálu, který bylo tře- ba dostat do dolu navíc při odstavení TZ 1 na Severu, líčil Bardoň. Radek Lukša KDYŽ PŘÍRODA VYSTRČÍ RŮŽKY... ČSM-JIH Zvlášť urputně se rozhodla příroda bránit své bohatství ve spojených slojích 39 a 40 na jižní lokalitě Dolu ČSM, kde je pro kolektiv hlavního předáka Grzegorze Dąbka připravován velkokapacitní porub s technologií Bucyrus 26/55 a dobývacím kombajnem Eickhoff SL 500. Záchranáři už tuto sloj dobře znají, protože od počátku dobývání v tomto uhelném bloku se nesčetněkrát pouštěli do likvidací různých ohnisek projevů samovznícení uhlí, informoval vedoucí provozu důlně bezpečnostních služeb a vedoucí likvidace havárie Petr Lesniak s tím, že příčin uvedeného nepříjemného jevu je více. Od postupu dobývání do větších hloubek (stoupající teplota průvodních hornin), přes zvyšující se horské tlaky až po nárůst vzdáleností pracovišť od jámy. A samozřejmě vlastnosti samotné sloje. To vše nemalou mírou přispívá ke vzniku samovzněcovacího procesu. Na tyto nástrahy jsme relativně dobře připraveni jak teoreticky, zkušenostmi, tak i prakticky máme v rukou účinné zbraně, od preventivních až po zásahové, upozornil Lesniak. K dispozici jsou například infrateploměry a termokamery zachycující i vizuálně zvýšenou teplotu uhlí, kontinuální analyzátory s vhodným systémem rozmístění jejich čidel, zásahový systém prostředků požární ochrany s rozvodem požární vody po celém dole, používání dusíkových pěn, systém rozvodu dusíku ze tří nezávislých zdrojů o různém tlaku, apod. I když se podle něj stává, že příroda v některých případech dočasně vítězí, v první půlce srpna tomu tak nebylo. V uhelném bloku jsme registrovali vznikající zápar, který se nám i přes použití preventivních prostředků nedařilo nějakou dobu přesně lokalizovat. Nakonec jsme to místo vypátrali a začali s asanací všemi dostupnými metodami. Musím konstatovat, že při této práci příroda skutečně vystrčila růžky, pořádně nás tam potrápila, nechal se slyšet Lesniak. Celý jeden týden se v ohroženém prostoru činili v souladu s heslem Kde jiní odcházejí, my přicházíme! závodní záchranáři ze šachet ČSM, Darkov a Lazy i s profesionálními kolegy z ostravské HBZS. Ložisko samovznícení je utlumeno a pracoviště už bylo předáno civilním zaměstnancům. Díky náročné práci záchranářů se podařilo vše zvládnout. Musím poděkovat všem četám za důsledné plnění příkazů VLH, účinnou pomoc a obětavý přístup. Definitivně vyhráno ale bude až po dokopání a uzavření porubu. Musíme být však stále ve střehu, a nejen v této oblasti dolu, poznamenal Lesniak. uzi PŘI MŠI SVATÉ KONANÉ U PŘÍLEŽITOSTI DNE HORNÍKŮ PRASKAL KARVINSKÝ KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE VE ŠVECH Havíři přišli prosit o naději, bez které se nedá žít KARVINÁ Pietní akt u pomníku obětí hornického povolání na karvinském Univerzitním náměstí, slavnostní průvod ulicemi města a nakonec mše svatá ve farním kostele Povýšení svatého Kříže ve Fryštátě za zemřelé kamarády. Nedělní oslavy Dne horníků v režii kroužku krojovaných horníků a dalších zástupců černého povolání z Karviné a širokého okolí navázaly na mnohaletou tradici a přes uplakané počasí přilákaly desítky, možná stovky členů a příznivců velké hornické rodiny. Nechyběla hornická dechovka Akorďanka kapelníka Františka Huňaře, navazující na tradice bývalé hornické kapely Dolu ČSM, už pojedenácté v řadě přijeli členové mužského pěveckého sboru Echo, působícího u Odborové organizace horníků v Polsku při Dole Marcel v polském Radlinu. Vrcholem akce se jako každoročně stala mše svatá, kterou Spolu s krojovanými horníky se památce horníků zesnulých při výkonu svého povolání poklonil i šéf hornických odborů OKD Jaromír Pytlík. sloužil karvinský farář Daniel Vícha. Tématem pobožnosti byla pokora a oddanost boží vůli, ale z úst kněze zazněla i slova plná porozumění k aktuální situaci v revíru a problémům místních horníků. Havíři chodí doprošovat se božího požehnání každý rok. Letos ale všichni cítíme, že ta atmosféra je jiná. Lidé nevědí, jak to bude v našem regionu s prací, jsou plni napětí a obav. Přišli, aby prosili o lepší budoucnost, aby si vyprosili naději, bez které se nedá žít, reagoval po bohoslužbě na zcela zaplněný kostel Vícha. PIETNÍ AKT A VÝSTAVA K BARBORCE OSTRAVA Oslavy Dne horníků budou pokračovat ve čtvrtek 5. září tradičním pietním aktem u pomníku horníka na Univerzitním náměstí v Karviné. Na akci pořádané těžební společností OKD je očekávána účast zástupců vedení firmy, hornických odborů a města Karviná. Začátek v Součástí oslav bude také výstava Pro Barborku v prostorách Slezské univerzity v Karviné, uspořádaná k 10. výročí činnosti Občanského sdružení svatá Barbora. Výstava bude přístupna pro veřejnost od pátku 6. září, potrvá do 4. října. bk Já se jim snažím tu naději ukazovat, ale dává jim ji pánbůh, dodal. bk PRŮVODU SE ZÚČASTNILA I SVATÁ BARBORKA Jaroslava Kavková jako svatá Barborka. Nezbytným doplňkem hornické uniformy byl tentokrát při slavnostním průvodu deštník. Čestné místo v kostele Povýšení sv. Kříže měli v neděli krojovaní horníci s prapory. KAVINÁ Mezi účastníky nedělních oslav Dne horníků, pořádané kroužky krojovaných horníků z Karviné a širokého okolí, poutala pozornost milá a příjemná patronka horníků svatá Barbora. Vtělila se do ní Jaroslava Kavková z Havířova, možná budoucí snacha předsedy KKH Barbora Jana Kavky a nejmladší členka kroužku. V historickém kostýmu, s mečem v ruce rozdávala přes vytrvalý déšť nalevo, napravo zářivé úsměvy a hezkou náladu. Sama sice s horničinou nic společného nemám, ale celá rodina mého přítele je hornická, a proto jsem se ke kroužku přidala i já. A líbí se mi to, moc, prozradila Barborka. Jak přiznala, skvěle se cítí i ve svém kostýmu. Kdybych mohla, chodila bych v tom furt, smála se. Nápad se svatou Barborkou pochází z hlavy manželky předsedy Kavky Marty. Pochytila ho od českých kamarádů z Jihlavy, kteří s ním přišli už dřív. A nesmíme zapomenout, že společnost svaté Barborce dělali dva malí Permoníčci. V ty se převtělili Matěj a Klárka, vnoučci Miloslavy a Aloise Edrových, rovněž z KKH Barbora. Bohuslav Krzyžanek

4 4 Za branami OKD číslo 29 ročník 43 ROZHOVOR TÝDNE Jonák: Za nejdůležitější považuji být férový. Vůči zaměstnancům, politikům i médiím Hovoříme s ředitelem vnějších vztahů OKD a předsedou správní rady Nadace OKD Petrem Jonákem OSTRAVA Do společnosti OKD jsem přišel v jednom z nejtěžších období v její historii; společnost bude muset projít zcela zásadní proměnou, aby dokázala obstát na rychle se měnícím světovém trhu. Těmito slovy se uvedl Petr Jonák (1980), ředitel vnějších vztahů a zároveň nový člen představenstva těžební společnosti OKD. V nově vytvořené pozici má od června na starosti vztahy s veřejnými institucemi na regionální, národní i evropské úrovni, ale také komunikaci a společenskou odpovědnost společnosti. Věnoval jste se vnějším vztahům ve Škodě Auto, a potom v investiční skupině BXR Group, kde jste měl na starosti mimo jiné vnější vztahy železničního dopravce AWT. Můžete říci, proč jste přijal místo v OKD v této krizové době? Když jsem na začátku roku 2010 opustil Škodu Auto a zamířil do tehdejší společnosti OKD, Doprava, mnoho lidí to nechápalo. Ale v té době se začala rodit skupina AWT a přišlo mi zajímavé zkusit zúročit zkušenosti ze Škodovky a vytvořit fungující komunikaci, marketing a lobbying téměř na zelené louce. Při vytváření svého malého týmu jsem měl mimořádné štěstí na lidi, které jsem si přivedl, a myslím si, že se nám během tří let podařilo v AWT vybudovat standardy, které jsou srovnatelné s předními průmyslovými firmami v ČR. Loni v létě jsem pak dostat možnost podílet se na koordinaci komunikace všech fi rem, které v ČR většinově vlastní skupina BXR tedy vedle AWT i RPG, Green Gas a právě NWR. Letos na jaře jsem pak byl osloven akcionáři i managementem, zda bych nechtěl nastoupit přímo do managementu NWR a OKD. Vzhledem k problémům, do kterých byla fi r- ma uvržena situací na světových trzích, by mi přišlo zbabělé odmítnout. Letos mne oslovili akcionáři a management. Vzhledem k problémům, do kterých byla firma uvržena, by mi přišlo zbabělé odmítnout. MINING.CAT.COM 2013 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, Caterpillar Yellow, the Power Edge trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. FOTO: OKD PETR JONÁK Narodil se v roce 1980, vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Svoji pracovní kariéru začínal jako ekonomický novinář v ČTK a Hospodářských novinách, pak se věnoval vztahům s veřejnými institucemi a společenské odpovědnosti ve Škodě Auto. Poslední tři roky působil v několika manažerských pozicích v rámci mezinárodní investiční skupiny BXR Group. V současnosti je ředitelem vnějších vztahů OKD a její mateřské společnosti NWR. V květnu byl jmenován předsedou správní rady Nadace OKD. Vnější vztahy, interní komunikace, společenská odpovědnost... To vše jsou termíny, pod nimiž si lze představit ledacos. Můžete říci, jaká je vlastně pracovní náplň ředitele vnějších vztahů OKD? Mnoho lidí si pod vnějšími vztahy představuje v zásadě Pí-ár, tedy odpovídání novinářům, vydávání tiskových zpráv nebo reklamu. V AWT byly přitom tyto činnosti naprosto okrajové. V OKD je naopak komunikace s novináři velmi častá, ale moje role je primárně jinde. Zastřešuji vztahy s veřejnými institucemi od obcí, přes kraj, ministerstva až po Evropskou unii. Vysvětlujeme politikům, co se ve společnosti děje, jak situaci řešíme a co může přijít v dalších měsících. Popisujeme, co nás trápí a jak by nám mohli pomoci například úpravou zákonů nebo tlakem na Brusel. 66/29-IV/13 A zároveň jim ukazujeme, co všechno děláme sami, třeba i nad rámec zákona. Většinu věcí, které se vysvětlují politikům, je stejně tak nutné vysvětlovat neziskovkám, médiím, a především vlastním zaměstnancům. A to je důvod, proč jsou všechny činnosti koordinovány z jednoho místa. Jaké jsou vaše priority? Které úkoly nejvíc pálí, na co se chcete především soustředit? V úplně první fázi jsem se soustředil na škrty okamžitě po nástupu jsem výrazně snížil rozpočet a musel se i rozloučit s některými kolegy. Proti loňsku budou útraty za oblasti, které mám na starosti, nižší o více než dvě třetiny. A přestože jsem škrtal především u dodavatelů, počet podřízených i tak spadl skoro na polovinu. Druhou fází bylo nastavení strategie pro zbytek roku. V případě OKD je hlavní priorita jasná pomoci při zvládnutí současné restrukturalizace. Trpělivě vysvětlujeme novinářům, politikům i všem dalším, proč se OKD dostalo do tak vážných problémů a jak se snažíme situaci řešit. Zejména v případě Dolu Paskov se snažíme prověřovat možnosti podpory státu nebo Evropské unie. Zde bych rád zdůraznil, že jedním z důsledků našich jednání je i oddálení rozhodnutí o dolu, protože prostě nechceme opomenout jakoukoliv možnost, Když se nám podařilo protlačit snížení poplatků za obnovitelné zdroje energie, pro OKD to znamená téměř 60 milionů korun ročních úspor. která by životnost tohoto prodělečného dolu mohla prodloužit. Každopádně si myslím, že bychom už s rozhodnutím neměli dlouho otálet. Za nesmírně důležité pak považuji vyjednávání s odbory. Při dnešních cenách uhlí bohužel OKD nemůže bez participace zaměstnanců přežít personální náklady nám i s kontraktory tvoří polovinu všech nákladů. Ale je pro mě velmi důležité, aby po utáhnutí opasků mířily první peníze po ozdravení fi rmy zpět k lidem. Před pár týdny jsem byl znovu fárat, abych si připomněl, jak náročná práce v hornictví je, a připomínal si to, kdykoliv se budu tématu kolektivního vyjednávání věnovat. U NWR je pak naším hlavním úkolem vysvětlovat ekonomickým novinářům z ČR i zahraničí příčiny krize, strategii NWR pro přežití a trpělivě ukazovat, že naše ambiciózní úsporné plány skutečně plníme. Plus standardní, ale náročné úkoly, jako příprava výroční zprávy, zprávy o udržitelném rozvoji nebo správa webových stránek. Jak je vaše činnost propojena s prací řadového horníka? Jaký vliv má na hornickou praxi a život havířů? Oddělení, jako je moje, by si mělo vždy pokorně připomínat, že je pro fi rmu zpočátku nákladovou položkou. Pro většinu fi rmy jsme prostě ti, co utrácejí peníze. A je proto velmi důležité, aby toto utrácení mělo smysl a společnosti pomohlo reputačně, novými zakázkami, ale třeba i nižšími náklady. Když se nám třeba nyní podařilo ve svazu průmyslu protlačit snížení poplatků za obnovitelné zdroje energie, pro OKD to znamená téměř 60 milionů korun ročních úspor. Pokud se nám podaří vyjednat pomoc například pro Paskov, může to znamenat, že důl bude v činnosti déle. Druhou oblastí je snaha informovat horníky o tom, co se ve fi rmě děje. A zde sebekriticky přiznávám, že máme deficit. Bohužel vedle dobře fungujícího týdeníku Horník ve fi rmě interní komunikace není vybudována a momentálně na to nejsou ani kapacity. Ale nechci se vymlouvat, je to oblast, kterou rozhodně musíme vylepšit. Musím se zeptat na Nadaci OKD. V jaké je finanční kondici? Jak známo, OKD přispívá na její činnost jedním procentem ze svého zisku, jenže teď je ve ztrátě... V případě Nadace OKD jsme s ředitelem Jiřím Suchánkem výrazně otočili kormidlem. Zatímco loni se nadace začala rozkročovat po celé republice, nově bude podporovat projekty téměř výlučně ve třech klíčových regionech na Karvinsku, Frýdecko- Místecku a Ostravsku. Peníze získáváme z tohoto regionu, proto bychom je zde i měli vracet. Díky moudrému rozhodnutí akcionářů, že získá jedno procento zisku, si nadace v minulých letech dostatečně našetřila. Takže letos může pokračovat v podpoře, přestože od OKD nedostala téměř žádné peníze. Vedle toho připravujeme i další novinku, a tou je nový program zaměřený na nezaměstnanost. Přestože jsme zatím propouštěli v uvozovkách jen lidi z kanceláří a kontraktory, jsme si vědomi, že výsledkem současné krize bude štíhlejší OKD s méně zaměstnanci. A nadace by měla rovněž pomoci s hledáním nové práce pro propuštěné. Projekt je zatím v plenkách, ale rád s ním podrobněji seznámím čtenáře Horníka v některém z příštích čísel. Co je podle vás v celé problematice vnějších vztahů nejdůležitější a jakými principy se při své práci řídíte? Za nejdůležitější považuji být férový. Vůči zaměstnancům, politikům i médiím. Je přirozené a správné, že fi rma akcentuje své úspěchy a nemá zájem, aby se přetřásaly její problémy. A je přirozené, že pohled managementu bude jiný než pohled horníka. Ale v následujících měsících bude obzvlášť důležité, abychom byli k lidem féroví a říkali jim i nepříjemné věci. Když je budeme umět vysvětlit a když lidé uvidí, že to má nějaký smysl, tak to zvládneme. O tom jsem hluboce přesvědčen a jinak bych do toho ani nešel. Marek Síbrt

5 5 września 2013 numer 29 rocznik 10 Darmowa gazeta nie tylko dla górników WRZEŚNIOWE HASŁO BHP: WALCZ PRZECIWKO ZAPYLENIU, WALCZYSZ O SWOJE ZDROWIE! Msza św. zainaugurowała obchody Dnia Górnika Podczas nabożeństwa karwiński kościół pękał w szwach KARWINA Uroczystość wspomnieniowa pod pomnikiem ofiar górniczego trudu na Rynku Uniwersyteckim w Karwinie, uroczysty korowód ulicami miasta i msza święta w intencji zmarłych kolegów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego we Frysztacie... Niedzielne obchody Dnia Górnika, organizowane przez koła umundurowanych górników, nawiązały do wieloletniej tradycji i pomimo zapłakanej pogody zgromadziły dziesiątki, a może nawet set- Nabożeństwo uświetnił śpiewem Chór Męski Echo Biertułtowy. FOT: Bogusław Krzyżanek Mszę świętą celebrował karwiński ksiądz proboszcz Daniel Vícha. Górnicy przyszli prosić o nadzieję, bez której nie można żyć. ki członków i sympatyków braci górniczej. Nie zabrakło orkiestry dętej Akorďanka, nawiązującej do tradycji byłej kapeli górniczej Kopalni ČSM, po raz jedenasty z rzędu przyjechali członkowie obchodzącego w tym roku 85-lecie Chóru Męskiego Echo, działającego przy ZZ Górników w Polsce w KWK Marcel w Radlinie. Punktem kulminacyjnym imprezy była jak co roku msza święta, celebrowana przez karwińskiego proboszcza Daniela Víchę. Tematem nabożeństwa była pokora i oddanie się woli Boga, z ust księdza zabrzmiały jednak również pełne zrozumienia słowa na temat aktualnej sytuacji w ostrawsko-karwińskim zagłębiu węglowym i problemów górników. Górnicy przychodzą prosić o błogosławieństwo Boże corocznie. W tym roku jednak wszyscy odczuwamy, że atmosfera jest inna. Ludzie nie wiedzą, jak będzie to w regionie z pracą, są pełni napięcia i obaw. Przyszli, żeby prosić o lepszą przyszłość, żeby wyprosić sobie nadzieję, bez której nie można żyć reagował Vícha na pękających w szwach kościół. Ja staram się im tę nadzieję pokazywać, ale daje im ją Pan Bóg dodał. Uroczystość wspomnieniowa i wystawa nt. Barbórki Tegoroczne obchody Dnia Górnika będą skromne. Kontynuowane będą w środę 5 września tradycyjną uroczystością wspomnieniową pod pomnikiem ofiar górniczego trudu na Rynku Uniwersyteckim w Karwinie. Na imprezie organizowanej przez spółę węglową spodziewany jest udział kadry kierowniczej OKD, przedstawicieli górniczych związków zawodowych, miasta Karwiny. Początek o godz Częścią obchodów będzie również wystawa pn. Na rzecz Barbórki, zainstalowana w westybulu Uniwersytetu Śląskiego w Karwinie, a zadedykowana 10-leciu Stowarzyszenia Obywatelskiego Święta Barbara. Czynna będzie od piątku 6 września do 4 października. bk K nejnavštěvovanějším turistickým cílům patří komplex industriálních památek Dolní oblast Vítkovice (na snímku) a Landek Park s hornickým muzeem. OSTRAVA MÁ CO NABÍDNOUT Zdejší industriální památky, zoo a hrad patří mezi nejoblíbenější turistické cíle v Česku OSTRAVA Nejnavštěvovanější technickou památkou v České republice je ostravský industriální komplex Dolní oblast Vítkovice a Landek Park. Vloni ho navštívilo více než 533 tisíc osob a česká technická jednička se tak zařadila na páté místo v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických cílů v Česku. Populárnější byly jen Pražský hrad, pražská zoologická zahrada, centrum Aquapalace Praha v Čestlicích a pražské Židovské muzeum. Vyplývá to z výsledků výzkumu návštěvnosti turistických cílů, který provedla agentura CzechTourism. Na osmé místo v žebříčku nejatraktivnějších turistických cílů v Česku se zařadila také ostravská zoologická zahrada, která je s téměř 435 tisíci návštěvníků třetím nejoblíbenějším zoo v republice. Vedle Prahy ji přeskočila pouze celkově šestá zoologická zahrada Zlín Lešná. Výsledky výzkumu potvrzují dlouhodobě stabilní pozici tradičních turistických cílů, jako jsou hrady, zámky a další památkové objekty. Ty tvoří nosné jádro produktové nabídky cestovního ruchu v ČR. Současně je ale patrný i rostoucí zájem o nové typy atraktivit, například industriální památky a zážitkové atraktivity, okomentovala loňské priority turistů Markéta Vogelová z CzechTourismu. Do první dvacítky nejatraktivnějších turistických cílů v ČR, konkrétně na 18. místo, se probojoval ostravský zábavný komplex Svět miniatur, Sklep strašidel a Slezskoostravský hrad, který byl s celkovým počtem téměř 316 tisíc návštěvníků třetím nejnavštěvovanějším cílem v kategorii Za zábavou. Sám Slezskoostravský hrad se stal s 219 tisíci návštěvníků čtvrtým nejnavštěvovanějším hradem v Česku. bk TOP 5 NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH TURISTICKÝCH CÍLŮ V ČR V ROCE 2012 pořadí název objektu (tis. n.) 1. Pražský hrad 1623,0 2. Zoologická zahrada Praha 1285,5 3. Aquapalace Praha 782,0 4. Židovské muzeum v Praze 553,0 5. Dolní oblast Vítkovice, Landek Park 533,1 ROZMOWY Z RZĄDEM BĘDĄ KONTYNUOWANE OSTRAWA Sytuacja w górnictwie w ostrawsko-karwińskim zagłębiu węglowym jest dramatyczna, spółka węglowa OKD to jednak prywatna firma i państwo nie może jej uwolnić od problemów machnięciem czarodziejskiej różdżki. Podczas wizyty w Ostrawie w czwartek 29 sierpnia powiedział to czeski premier w dymisji Jiří Rusnok. Przypuścił jednak, że jeśli dojdzie do wygaszania kopalni, wówczas państwo może odegrać w tym procesie jakąś bardziej istotną rolę. Celem wizyty premiera było spotkanie z władzami województwa morawsko-śląskiego oraz przedstawicielami ośmiu największych pracodawców. Premierowi towarzyszył minister przemysłu i handlu RC Jiří Cienciala. Jak powiedział dyrektor generalny OKD Ján Fabián, treścią spotkania było poinformowanie premiera o aktualnej sytuacji w poszczególnych firmach. Ich wynikiem dlatego nie były konkretne decyzje, ale uzgodnienie, że rozmowy będą kontynuowane. Ze strony OKD dyskusja zmierza do tego, by państwo partycypowało w problemach przemysłu węglowego podobnie, jak dzieje się to w Niemczech, Polsce, Hiszpanii czy Rumunii. Jednocześnie pragniemy prowadzić dialog na temat tego, w jaki sposób możemy przyczynić się do poprawy sytuacji my. Przy współpracy z państwem możemy na przykład stwarzać nowe możliwości pracy na obszarach, na których prowadzimy wydobycie dodał Fabián. bk Żaby nie znają granic, żabie gminy też ŻABEŃ W czeskich gminach Żaboklice, Żabowrzesky, Żabonosy i Żabowrzesky nad Ohrzą, słowackich Delegacji Żabiej Woli, która wzięła udział w spotkaniu żabich gmin po raz pierwszy, towarzyszyła wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie Maria Kovacs. FOT. Radek Lukša Żabokrekach i Żabokrekach nad Nitrą oraz w polskiej Żabiej Woli potrafią sobie już wyobrazić, jak wygląda roboczy dzień górnika. Pomogła im w tym wizyta w górniczej gminie Żabeń w regionie frydecko-misteckim, gdzie odbyło się w dniach od 23 do 25 sierpnia 11. międzynarodowe spotkanie żabich gmin. Zabawne konkursy z górniczą tematyką pomogli przygotować miejscowi pracownicy pobliskiej Kopalni Pasków, elektryk Radim Karásek i ratownik Jaroslav Tománek. Imprezę ponadto wsparła Fundacja OKD, a kopalnia pożyczyła nam dekoracje karczmy piwnej dodał wójt David Hejneš. Górnictwo nie było jednak tylko tematem wspólnej zabawy. Uczestnicy imprezy zwiedzili muzeum górnictwa w ostrawskim Landek Parku, gdzie zapoznali się z historią i tradycjami górniczymi ostrawsko-karwińskiego zagłębia węglowego. rl Horník-Górnik Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka: TOP 5 NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH TECHNICKÝCH PAMÁTEK V ČR pořadí název objektu (tis. n.) 1. Dolní oblast Vítkovice, Landek Park 533,1 2. Petřínská rozhledna 376,6 3. Pivovar Plzeňský Prazdroj 270,0 4. Národní technické muzeum, Praha 205,0 5. Národní zemědělské muzeum, Praha 204,0 TIPY HORNÍKA KARVINÁ JARMARK Levné knihy opět k mání na fryštátském náměstí! Ve čtvrtek od 9 do 17 hodin se koná Knižní jarmark pořádaný regionální knihovnou a podpořený i Nadací OKD. Doprovodný program obsahuje soutěže a zábavné hry pro děti, divadlo i hudební vystoupení. CHARITA Od prvního zářijového týdne funguje v ulici Prameny v Ráji sociální šatník humanitární organizace ADRA. Věci nabízí za symbolickou cenu, otevřeno má od pondělí do čtvrtka od 10. do 15. hodiny a v pátky od 10 do 16. OPERETA Městský dům kultury bude žít v úterý 10. září českými i cizími operetními a muzikálovými melodiemi. Od ve velkém sále zazní v programu Opereta letí světem ukázky z Evity, Polské krve, Cikánského barona, Čardášové princezny, Veselé vdovy... Vše v podání sólistů NDM Ostrava a Slezského divadla v Opavě. KROUŽKY Masarykovo náměstí ve Fryštátě bude v neděli 8. září patřit Krajskému středisku volného času Juventus od 15 hodin se tady představí většina jeho zájmových kroužků. Vystoupí i pěvecký sbor Permoník, kapela Šuba Duba Band či tanečník Alien. HAVÍŘOV SLAVNOSTI Metalové skupiny Stratovarius v pátek 6. a Helloween v sobotu 7. září se stanou vyvrcholením Havířovských slavností 2013, které budou v areálu Městské sportovní haly celý první zářijový víkend. V pátek při jedné příležitosti promítá na Náměstí Republiky i Nadací OKD podpořený Biograf láska ve film Okresní přebor a ve pak Svatou čtveřici. uzi

6 6 Inzerce / panorama číslo 29 ročník 43 Nadace Landek vyhlásila 1. kolo výběrového řízení na rok 2014 Na podporu projektů bude vyčleněno zhruba korun OSTRAVA Zájemci o finanční pomoc z Nadace Landek Ostrava mají další šanci: Nadace vyhlásila v těchto dnech 1. kolo výběrového řízení na udělení nadačních příspěvků pro projekty přijaté do Nadačního programu roku Projekty zpracované podle Zásad pro poskytování nadačních příspěvků je třeba zaslat spolu s vyplněným formulářem KONCERT MÁJOVÁKU SE SVĚTOVÝMI OPERNÍMI HVĚZDAMI OSTRAVA Mimořádným zážitkem pro všechny posluchače byl koncert hornického dechového orchestru Májovák, který se konal v sobotu 31. srpna v Ostravě- Nové Bělé. Orchestr se zde představil společně s hvězdami evropského operního nebe. Pozvání organizátorů na koncert přijali basbarytonista Marc Pujol ze španělské Barcelony, tenorista David Righeschi z opery přihlášky a závazným rozpočtem v jednom výtisku nejpozději do 15. října 2013, a to elektronicky na adresu nebo poštou na adresu Nadace Landek Ostrava, Prokešovo náměstí 6, Ostrava. Zásady pro poskytování nadačních příspěvků a závazné formuláře lze získat na internetových stránkách nadace nebo v ostravském sídle nadace po upřesnění termínu schůzky na tel. číslech nebo v italské Florencii, ostravská houslistka Marie Korpasová a Jana Doležílková, sopranistka, rodačka z Ostravy, v současnosti sólistka řady evropských operních scén od Bratislavy až po Athény. Celý koncert se konal v rámci projektu Otevřené nebe, kdy výtěžek dobrovolného vstupného putoval pro Základní školu speciální Diakonie ČCE Ostrava. Naději na úspěch mají projekty navazující na tematické okruhy: Záchrana a údržba hornických památek a dokumentů. Ekologická záchrana a obnova lokalit, které s hornictvím souvisí nebo souvisely v minulosti. Osvětová a publikační činnost související s hornictvím, hornickou historií a geologií. Podpora kultury v regionu i mimo něj. Sólisté společně s dirigentem Májováku Adamem Sedlickým připravili náročný, ale posluchačsky velmi zajímavý program, složený ze známých operních árií, muzikálových a filmových melodií a italských písní, známých po celém světě. Návštěvníci, kterých se sešlo v Nové Bělé na pět stovek, si tak mohli vyposlechnout árie W. A. Mozarta z opery Don Výsledky výběrového řízení zveřejní nadace po jeho ukončení. Projekty správní rada nadace nevrací, nesděluje rovněž důvody jejich případného odmítnutí. Na podporu projektů v roce 2014 nadace vyčlení zhruba 750 tisíc korun,, upřesnil tajemník NLO Jaroslav Přepiora. Většinu těchto prostředků nadace věnuje z vlastních zdrojů. Na realizaci 27 projektů přijatých v roce 2013 jsme vyčlenili více než 900 tisíc korun, bohužel nadačních darů je vzhledem k probíhající krizi stále méně, vysvětlil Přepiora. bk Giovanni, G. Bizeta z opery Carmen, slavnou árii Nessun Dorma z opery Turandot a řadu dalších. Zazněly také melodie z muzikálu West Side Story a Fantóm opery. Koncert zakončily slavné písně Time to say goodbye, Finiculi Funicula a O sole mio, které předvedli nadšenému publiku všichni sólisté současně. pž 21/29-VI/13 INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTANANCE OKD VZPOMÍNÁME Dne uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustil po dlouhé a těžké nemoci pan Zdeněk Kubját, bývalý pracovník Dolu 1. máj - Barbora. Za vzpomínku přátel děkujeme a nikdy nezapomenou manželka Greta, syn Zdeněk a dcery Renáta a Dáša s rodinami. B217/29/13 PRODEJ Prodám dvoupedálové piano Petrof (cca Kč), prodám carvingové lyže (Blizzard), téměř nové lyžařské boty č. 36, horolezecké batohy (červený a modrý), nepoužité kolečkové brusle č. 36 vše za příznivou cenu. Inf. na tel.: B213/29/13 Kavalír king Charles španěl bez PP prodám krásně vybarveného čistokrevného pejska ruby a pejska BT, po otci s PP, 3x odčervená, očkovaná, veterinárně prohlédnutá, naučení na kvalitní granule, oba jejich rodiče u nás uvidíte. Inf. na tel.: B214/29/13 Prodám štěňátka toy pudlíka, černý a černý s pálením. Očkovaná a odčervená. Při odběru budou upravená a do začátku dostanou krmení. Rodiče jsou k vidění. Inf. na tel.: B215/29/13 Na dovolenou do Luhačovic! Za dobrou cenu a s domácí kuchyní! Secesní vila Vyšehrad stojí nedaleko luhačovické kolonády, v jedné z nejkrásnějších částí lázní Luhačovice - v Pražské čtvrti. Vila Vyšehrad, Betty Smetanové 391, Luhačovice tel , PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 29 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál. 44/29-VI/13 Investice stavební (ISTAV) Investice strojní (ISTR) Samostatná výběrová řízení Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV) 165 Opravy strojní (OSTR) 609 Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) Důlně stavební práce (DSP) 10/29-VI/13

7 5. září 2013 číslo 29 ročník 43 Srdcovka 7 VĚNUJÍ SE DĚTEM ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROSTŘEDÍ Sraz žabích obcí v hornickém duchu Pomáhali aktivní pracovníci šachty i emeritní ředitel Divize 60 VVÚU ŽABEŇ V tuzemských Žaboklicích, Žabovřescích, Žabonosích a Žabovřescích nad Ohří, slovenských Žabokrekach či Žabokrekach nad Nitrou i polské vesnici Żabia Wola si dokážou byť s určitou nadsázkou udělat obrázek o havířském pracovním dni. Pomohla jim k tomu návštěva hornické Žabně na Frýdecko-Místecku, kde se uskutečnil jedenáctý ročník setkání žabích obcí. Dělali jsme i soutěž s hornickou tematikou. Nejprve si soutěžící v posteli zdřímli před ranní šichtou; některým jsme museli připomínat, že i havíř se jako slušný člověk zouvá. Pak budík; to jsme jim říkali, že je po čtvrté ráno, a cesta na autobus třiadvacítku, přímou linku na šachtu. Převléct do fáraček, helmu na hlavu, kýbl do ruky a do baně, popisoval paskovský elektrikář Radim Karásek. Pěšky do kopce, sfárání dolů a už fedrovali lopatama uhlí. Po šichtě fáračky dolů, umýt to nám neprošlo, aby museli do bazénku celí, nohy prý stačí a na jedno. Po vypití krýgl nad hlavu... pokračoval báňský záchranář Jaroslav Tománek, jenž stej- ně jako Karásek pracuje na Dole Paskov. A jelikož oba v Žabni rovněž bydlí, stali se součástí týmu připravujícího setkání žabích obcí. U nás se konalo po- prvé. Protože jsme v dobývacím prostoru Dolu Paskov, pojali jsme ho po havířsku. Podpořila nás Nadace OKD a ze šachty nám půjčili šachťákovou výzdobu, řekl starosta David Hejneš. Účastníci navštívili i muzeum na Landeku, zde byl odborným garantem Jaromír Tušil, emeritní ředitel Divize 60 Strojírenská výroba Vědeckovýzkumného ústavu uhelného (VVÚU). Radek Lukša Krásná hlásila o prázdninách pořád plno V červenci a srpnu se tady vystřídalo okolo dvou set dětí Nové WC, sprchy i umývárna. FOTO: Radek Lukša 8 obcí s žabičkou v názvu či znaku si dalo sraz už pojedenácté, tentokrát v Žabni. FOTO: Radek Lukša Setkání obcí s žabičkou v názvu či znaku bylo v hornickém duchu. KRÁSNÁ Stabilním prázdninovým návštěvníkům letos neuniklo další vylepšení turistické základny Domu dětí a mládeže (DDM) Orlová v beskydské obci Krásná. Táborníci, kterých se zde v průběhu července a srpna vystřídalo v pěti turnusech kolem dvou stovek, nemuseli sedávat na kadibudkách a také hygienu měli v kulturnějších podmínkách, v novém. Zmizela stará dřevěná bouda se sociálním zařízením, jejíž součástí bývaly ještě donedávna suché záchody, popisoval Adam Bura, vedoucí přírodovědeckého kroužku DDM Orlová, jenž s přibližně čtyřicítkou městských dětí zavítal do Krásné o prázdninách na první turnus a absolvoval s nimi necelé dva týdny pobytu zaměřeného zejména na poznávání přírody, ale i turistiku. Naše turistická základna vybudovaná z bývalé malotřídky prochází podstatnými úpravami a modernizací v posledních letech právě díky Radim Karásek a Jaroslav Tománek asistovali při havířské soutěži. Stany s podsadou, v nichž táborníci spávají, pomohla pořídit také NOKD. Vybavení kuchyně a jídelny, dvacítku stanů s podsadou, volejbalové hřiště a sociální zařízení to vše mají díky těžařské nadaci! Nadaci OKD, pokračovala ředitelka DDM Jana Šertlerová s tím, že po přírodovědcích byl na Krásné třinecký soubor písní a tanců Ostravice a prostor dostaly i tábory v režii středisek volného času Frenštát pod Radhoštěm a Budišov nad Budišovkou. A DDM Orlová patřil pobyt poslední, při němž volejbalisté z tohoto hornického města ocenili hřiště zrekonstruované rovněž díky grantu z těžařské nadace. O prázdninách jsme tady prostě měli stále plno. Není žádným tajemstvím, že kvalitnější sportoviště i nové sociální zařízení se sprchami zvýšily zájem o naši základnu v krásném prostředí s čistým vzduchem, prohlásila Šertlerová. Radek Lukša Sociální zařízení je kulturnější. FOTO: Radek Lukša René Zeman coby Gandalf, uprostřed v červeném klobouku. TECHNIK Z KOKSOVNY POŘÁDÁ DĚTSKÉ TÁBORY René Zeman zařídil zpříjemnění prázdnin ze Srdcovky podruhé VRATIMOV Dávno předtím, než René Zeman vystudoval báňskou a stal se technikem v OKK, Koksovny, začal jezdit na letní tábory nejprve v režii Domu dětí a mládeže Vratimov, a poté zdejšího občanského sdružení Věnujeme se dětem (VSD). Dělal instruktora, vedoucího oddílu, nakonec vedoucího hlavního. A v této pozici už dvakrát zpříjemnil dětem pobyty díky Srdcovce! Ve vratimovském DDM působím dlouho, navštěvoval jsem ho už jako školák a od osmnácti let zde vedu taneční kroužky pro děti. Táborů pro děti z Vratimova a Ostravy se účastním asi od pětadevadesátého roku. Na starosti mám i jejich programovou náplň, líčil pětatřicetiletý syn důlního elektrikáře na čelbách původní šachty v Paskově a absolvent Fakulty metalurgie POBYT OČIMA ÚČASTNÍKA Na začátku tábor navštívil Gandalf s trpaslíky a požádal děti (Hobity) o pomoc pro získání pokladu, který byl v držení draka Šmaka. Všichni se společně s chutí vydali na strastiplnou cestu za pokladem, který nakonec získali a draka Šmaka přemohli. Bolístka a klíšťata měla opět na starost zdravotnice Kačka. Vydatnou stravu v kuchyni připravovali Péťa s Dodošem a zásoby jim dovážel Tomáš s Čočkou. O skvěle nabitý program a hry se postarala zkušená programová vedoucí Míša spolu s dcerkou Viktorkou (a pejskem Amálkou). Noční pohodu a jistotu zajišťoval Lubošek jako noční hlídač. Na několik dní nás také navštívila Zuzka a materiálového inženýrství na VŠB-TU. S minigrantovým programem Nadace OKD se Zeman, specializovaný na chemii a technologii paliv, seznámil už po více než deseti letech na postu technika Uhelné služby v OKK, Koksovny. Ve sdružení VSD, v němž jsem předsedou, jsme samozřejmě měli radost z těch dvakrát přidělených korunek, ale stejně největší radost z toho nakonec měla děcka, podotkl Srdcař. Tábory VSD jsou dobrovolnickou záležitostí; na jejich organizování se podílejí samotní členové sdružení, ale i někteří Zemanovi kolegové z koksovny. Jen ta předtáborová příprava zabere přibližně stovku hodin, pak následuje účast na samotném pobytu, nakonec bourání a uzavírání tábora. Ale za spokojenost a úsměvy dětí to opravdu stojí! doplnil s tím, že letos na přelomu července a srpna se bavilo v Jablunkově-Návsí na pět desítek dětí. uzi alias Galadriel s Vlaďkou, a holkou pro všechno byla ftěrka Lucie. No, a vše zastřešoval a měl na povel Renda, který se opět jako správný hlavní vedoucí míchal do všech táborových funkcí. Zahráli jsme si spousty her v lese, na přilehlé louce i v areálu táborové základny. Protože nám počasí přálo a vedro bylo opravdu veliké a zmáhající, tak jsme navštívili nedaleké koupaliště, kde byl velký tobogan a lanová dráha. Večer jsme se scházeli u táboráku nebo na diskotéce, zahráli si vědomostní hry, noční bojovky a nechyběla ani táborová Partička. Takže opravdu jsme se vůbec nenudili a užili si spoustu her, zábavy a srandy! Letní prázdninový tábor sdružení VSD v Jablunkově-Návsí.

8 8 Sport Tým HCB OKD připravený do extraligových bojů. Největší posilou je Ilja Vucković z Černé Hory. Extraliga startuje doma s Přerovem! FOTO: Radek Lukša a HCB OKD Karviná číslo 29 ročník 43 DĚTSKÝ TÝDEN BOJOVÉHO UMĚNÍ OSTRAVA Bezmála čtyři desítky členů klubu thajského boxu Como-3 Gym, kde působí i Jiří Kubalák, Srdcař Nadace OKD a střelmistr na Dole Paskov, absolvovaly v srpnu týdenní soustředění Kemp bojových umění. Děti a mládežníci cvičili přímo v pobočkách v Orlové, Ostravě či Třinci nebo Frýdku-Místku a vyráželi také do přírody. V tělocvičně to byly hlavně techniky thajského boxu, venku se převážně šplhalo, běhalo. Ale zvládli jsme i výšlapy na Smrk či Javorový, koupání v pískovém lomu v Hodoňovicích či tréninky dalšího bojového umění s názvem combat sambo, upřesnila Martina Botyánszká z Como-3 Gym s tím, že z podpory NOKD se těšili už podruhé. Zásluhu na vydařeném soustředění měl i paskovský Srdcař, střelmistr Kubalák I díky tomu pak celá parta na víkend vyrazila na odlehlou chatu v beskydském Nýdku, kde se opět trénovalo a také vzdělávalo. Vedoucí hovořili o různých bojových uměních, celkové kultuře panující ve světě bojových umění, východních meditacích a samozřejmě i zápasech, řekla Botyánszká. Srdcař z Paskova Kubalák u toho nechyběl! uzi HCB OKD Karviná představil nové logo v zeleno-černé barvě se symbolem havířů KARVINÁ Výhra nad HK Královo Pole Brno na domácí palubovce 33:23 znamenala pro HCB OKD Karviná konec přípravné fáze před vypuknutím extraligových bojů. A ty začínají pro dvanáctinásobného házenkářského mistra ČR v neděli 8. září, kdy opět doma hostí Sokol HC Přerov! Chtěl bych touto cestou přivítat všechny příznivce našeho klubu a pozvat je na první utkání z dvaadvaceti kol v nové sezoně 2013/2014. Přijďte nás podpořit v plné síle, vzkazoval vedoucí družstva Roman Farář s tím, že hrací čas je obvyklý. V hale v Cihelní ulici se začíná od Karvinští extraligoví házenkáři sehráli v srpnu podle trenéra Marka Michaliska tři domácí a šest venkovních zápasů. Až na dva s Povážskou Bystricí byly všechny vítězné. Slušně jsme hráli i na turnaji v polských Pulawách, uvedl trenér s tím, že navíc sešlo z duelu s Kopřivnicí. Odřekla ho. Extraligová předpremiéra HCB OKD, který vstřebal nováčky Radka Sliwku, Daniela Bartoně, Jiřího Užeka, Michala Vydru a černohorskou posilu Ilju Vuckoviće, dopadla poslední pátek v srpnu podle karvinských představ. Kdo je pánem palubovky bylo znát po deseti minutách, řekl Michalisko. Nyní se ale veškerá pozornost soustředí na novou sezonu! A do ní vstupuje HCB OKD také s novým logem. Samozřejmě obsahuje zeleno-černé hornické barvy a zkřížená kladívka coby symbol hornického stavu, dodal Farář. K mání jsou už také permanentní vstupenky na celou sezonu. Radek Lukša Skok na čelo tabulky nevyšel MFK OKD doma pouze remizoval s Baníkem Most KARVINÁ Maličko stačilo k tomu, aby fotbalisté MFK OKD po šestém kole vyskočili na první místo druholigové tabulky. Frýdeckomístecký lídr totiž remizoval na Žižkově, a kdyby se Karviná také nedělila o body s Mostem, měla by jich už celkem patnáct místo stávajících třinácti. Doma každopádně zůstává neporažena! Šance dostat se přinejmenším na týden do čela soutěže jsme bohužel nevyužili. A tím nechci říci, že by v průběhu zápasu takové příležitosti nebyly. Stačilo, aby nejlepší druholigový útok ten náš překonal nejlepší druholigovou obranu, mosteckou, prohlásil trenér Josef Mazura s tím, že hosté se jednoznačně vymezili defenzivně. FOTO: MFK OKD Karviná Vítězné nebyly během přípravy jen dva zápasy z celkem devíti. FK Baník Most 1909 dorazil do Karviné s obavami. Sledovali jsme MFK a Ústí a z toho videa šel až strach, připustil hostující kouč Stanislav Hofmann, podle kterého je získaný bod zlatým. Doslova a do písmene zachráncem mosteckých se stal brankář Jarda Belaň, jenž už ostatně PERMANENTKY neinkasoval v posledních pěti utkáních. Ne že bychom se nesnažili, podotkl karvinký kapitán David Mikula a zmínil šance Karviná dělala, co mohla, ale s Mostem doma nezvítězila. Ale ani neprohrála. HCB OKD je nabízí po pětistovce a platí nejen na extraligu, ale na všechna utkání včetně pohárových a nadstavbových. V prodeji jsou na sekretariátu karvinského klubu v pracovních dnech dopoledne od 8 do 11 a odpoledne od 17 do 19 hodin. Roman Farář u nového loga karvinských házenkářů. 1:0 Karviná také ve středu 28. srpna postoupila gólem Karola Pavelky v divizním Brumově do 3. kola Poháru České pošty! Admira Vladaviće, Josefa Hoffmanna, Richarda Vaňka, Michala Gondy, Vladimíra Mišinského a také břevno z přímého kopu Jakuba Hottka. MFK OKD si brousil v 63. minutě zuby na pe- naltu za ruku ve váp- ně, leč pravda rozhodčího byla jinde. Po hodině hry byl zápas zcela v naši režii, posledních deset minut jsme na mosteckou branku tlačili enormně. Ale marně, dodal kapitán Mikula s pochvalou pro brankáře Braňo Pinrdocha ten udržel čisté konto druhý zápas po sobě. V sedmém kole zamíří MFK OKD Karviná do Prahy, kde se v sobotu 7. září utká s Bohemians. Radek Lukša FOTO: Como-3 Gym 53/29-XII/13 Trénink na dětském kempu bojových umění. LAST MINUTE BESKYDY Wellness pobyt na Hotelu Odra v Ostravici Přijeďte na wellness pobyt do krásného prostředí Beskyd a odpočinout si od každodenních starostí, kde na Vás v obci Ostravice čeká Hotel Odra s novým bazénem, saunou a rehabilitační linkou jako v lázních (podvodní masáže, vířivky na horní a dolní končetiny, perličkové a hydromasážní vany, lymfodrenáže, parafínové obklady,klasické masáže). A k tomu Vám nabízíme níže uvedené balíčky: Cena balíčku na 3 dny pouze Kč Balíček zahrnuje: 2 x ubytování za 1 osobu, polopenzi (snídaně formou švéd. stolů,večeře výběr z menu), každodenní využití vnitřního vyhřívaného bazénu a fitness, sleva 50% na vstup do wellness HOTEL ODRA PARADISE. Zdarma 1 x obkl.parafínem,1x vířivá koupel na dolní končetiny, 1 x perličková lázeň solná, 1 x vířivá koupel na horní končetiny. Cena balíčku na 7dní pouze za Kč Balíček zahrnuje: 6 x ubytování za 1 osobu, polopenzi(snídaně formou švéd. stolů,večeře výběr z menu), každodenní využití vnitřního vyhřívaného bazénu a fitness, sleva 50% na vstup do wellness HOTEL ODRA PARADISE Zdarma 3x obkl.parafínem 3x vířivá koupel na dolní končetiny, 2 x perličková lázeň solná 3 x vířivá koupel na horní končetiny Děti do 3 let zdarma od 3 do 15 let za 555 Kč/noc s polopenzí Balíček lze využít ve dnech Hotel Odra s.r.o Ostravice 327 Tel./fax: HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Martin Olša, šéfredaktor Marek Síbrt, Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; e mail: tel: sekretariát: , příjem inzerce: , e mail: ústředna: Grafika Robin CaÏs, e mail: Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek v nákladu výtisků Registrace MK ČR E Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC. PRVNÍ

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans www.bvv.cz/eurotrans M0BILITY LOGISTICS BUSINESS SERVICE MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 final report Nultý ročník veletrhu EUROTRANS přinesl vystavovatelům nové obchody Mezinárodní dopravní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 45.

Více

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE 39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: 39. Den malých obcí 5. března 2013, Národní dům Smíchov, Praha 7. března 2013, Společenský dům, Prostějov

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Výbor pro sociální politiku PS PČR 1 Elektrárna Dukovany v kontextu ASEK Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) je významným zdrojem relativně

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016 PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016 15. 16. října 2016 Dny kantonské opery v Jihomoravském kraji Šest klasických čínských příběhů ve formě tradičního umění zahrnujícího hudbu, zpěv, bojová

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva 2008 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi

Výroční zpráva 2008 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi Výroční zpráva 2008 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi 1. Základní informace o sdružení Název: SPAFi Právní forma: Občanské sdružení Sídlo: Kouřimská 2337 / 11, 130 00 Praha 3 Datum registrace:

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Budoucnost českého teplárenství

Budoucnost českého teplárenství Pavlas Luboš Budoucnost českého teplárenství S uhlím nebo bez? Mělník, Euroenergy, 20. 21. 6. 2013 Tři hlavní otázky 1. Potřebuje nebo chce ČR udržet systém dálkového zásobování teplem? 2. Chtějí vůbec

Více

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet:

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet: NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz Internet: www.nadace-landek.cz IČO: 60340053 DIČ:

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období PS130002952 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období Z Á P I S ze 47. schůze rozpočtového výboru, která se konala ve dnech 1. - 3. května 2013 v Lázních Darkov Z á p i s ze

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny.

Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny. Přehled zpráv AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ Financninoviny.cz U nové linky v Řetenicích má najít práci pětasedmdesát lidí... 2 1.8.2012

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE 29.9.2016 Tatranská Lomnica JIŘÍ BEZDĚK VÚ KOM EDU tajemník OBK EDU AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ STAV E T E E D U VÍC NEŽ DLOUHÉ ODSTÁVKY 1. RB 28.8.2015

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Domácí zdroje uhlí v kontextu transformace energetiky EU

Domácí zdroje uhlí v kontextu transformace energetiky EU Domácí zdroje uhlí v kontextu transformace energetiky EU Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Dr. Renata Eisenvortová Člen Poradní komise EHSV pro průmyslové změny Severní energetická

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více