číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 Pozvánka na výstavu maleb Michala Czinegeho str. 3 Česko a Mongolsko očima Mongolů str. 3 Přerušení dodávky elektřiny str. 2 Národní týden manželství str. 3 Blanenský uličník Sukova str. 6 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma Vítání občánků se vrátilo do nové obřadní síně na radnici V nově opravené obřadní síni se konalo vítání občánků již před rokem. Další obřady byly kvůli rekonstrukci vestibulu přesunuty do zámku, kde ale nejsou prostory dostatečné. Je tam zima, není tam místo pro kočárky. Pracovníci odboru vnitřních věcí proto čekali na znovuotevření obřadní síně na radnici. S jejím novým zázemím jsou velmi spokojeni Přivítání nových občánků provází vystoupení dětí. a kladné ohlasy zaznamenávají také od rodičů. Nová obřadní síň tak nyní může posloužit kromě vítání občánků i pro další slavnostní události, např. uzavření sňatku, přijímání žáků základních škol, oslavy zlatých či diamantových svateb, udělování státního občanství cizincům apod. Zájem o vítání občánků je poměrně velký. Většinou vítáme Foto: S. Mrázek kolem třiceti dětí. Ne všichni rodiče ale ví, jak se přihlásit. Pokud už se přihlásí, je účast téměř stoprocentní. Ani dnes nikdo z pozvaných nechyběl. Aby rodiče obdrželi k vítání občánků pozvání, musí své děti nejdříve přihlásit. K zavedení přihlášek jsme museli přistoupit poté, kdy vstoupil v platnost zákon o ochraně osobních údajů a evidence obyvatel nám už neposkytuje údaje o nově narozených dětech. Takže první krok musí uskutečnit rodiče sami, kdy buď zajdou na matriku, kde vyplní formulář, nebo si ho stáhnou na webu Blanska, vysvětlila vedoucí správního oddělení Odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko Yvona Havlíčková důvody pro podání přihlášky a vyjádření souhlasu s pozváním. Vítání občánků se koná zpravidla čtyřikrát ročně podle počtu přihlášených dětí. V sobotu 25. ledna 2014 bylo 26 zájemců a vítání se opakovalo celkem tři-» pokračování na straně 2 O uměleckých vlastnostech zpracování dřeva vás až do 25. února letošního roku chce v Galerii Jonáš přesvědčit Lubomír Jedlička (na fotografii vlevo). Amatér, který se své tvorbě věnuje přes dvacet let, a dosahuje téměř profesionality, pochází z našeho regionu z obce Vavřinec, kde tvoří a ve své malé soukromé galerii přijímá návštěvníky. Tvoří převážně z lipového, hruškového či ořechového dřeva. Při práci používá výhradně ruce a ruční nářadí: dlátka, nože, pilníky, smirek. V oblasti volné tvorby klade důraz na dřevo jako součást výtvarného projevu. Jeho dílo je podmanivě kouzelné, jednoduše čisté, srozumitelné i přemýšlivě inspirující. Svou prací přivádí bedlivé pozorovatele na myšlenku, že nejen lidé, ale i věci, mají svou duši, stačí jen chtít si s nimi popovídat a ony nám řeknou nejen o sobě, ale i o autorovi samotném. Výstava je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 a od 13:30 do 17:00 hodin. Text: PS, foto: S. Mrázek Životní podmínky 2014 výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem Č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácnosti v České republice EU-SILC 2014 (Životní podmínky 2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v domácnostech, z nichž se zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 22. února do 11. května 2014 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetřen í se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským prukazem opravňují k provedení šetření Zivotní podmínky 2014 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě. Prosím, abyste případné dotazy občanu oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopísu nebo je odkázali na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2014 paní Martina Nováková, tel Ing. Helena Kratochvílová ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně Litinové sochy z Wanklova náměstí a nádvoří zámku zamíří k obnově Jedním z výsledků nedávno započaté spolupráce s MAS Moravský kras je získání dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt Obnova historických litinových soch. Získané finance budou využity na obnovu sedmi litinových soch, z toho tří umístěných na Wanklově náměstí a čtyř na nádvoří blanenského zámku. Že sochám něco chybí, laik většinou nerozezná. Plastikám schází některé atributy, např. drapérie, čelenka, části oděvů apod. Na vině je vandalismus, časté přemísťování soch i působení času a přírodních vlivů. Protože je potřeba vyrobit přesné modely jednotlivých nových částí, přesunou se sochy na čas do ateliéru. Jejich obnova potrvá asi pět měsíců a hotová má být do konce července. Předpokládané náklady projektu jsou Kč. Z toho jsou uznatelné náklady Kč. Přislíbená dotace činí 90 % z uznatelných nákladů, tj Kč. Pracovníci odboru investičních věcí připravují výběrové řízení, které, jak věří, tuto částku ještě sníží. Stanislav Mrázek Obnovy se mj. dočká socha staroegyptské bohyně Isis. Došlo k rozšíření úředních hodin na úseku registru vozidel a řidičů MěÚ Blansko, odbor vnitřních věcí informuje občany, že od pondělí se rozšiřují úřední hodiny na úseku registru vozidel a řidičů, a to o úterky v době od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Aktuální úřední hodiny pro veřejnost jsou následující: Pondělí 08:00 17:00 hodin Úterý 08:00 14:00 hodin Středa 08:00-17:00 hodin Čtvrtek zavřeno Pátek 08:00-12:00 hodin Připomínáme, že lze využívat možnost objednání se prostřednictvím webových stránek města na určitou činnost a čas. Odkazy naleznete hned na úvodní straně odbor vnitřních věcí TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na Z Otázek a odpovědí Zodpovězené dotazy z webových stránek Váš dotaz můžete zaslat i Vy pomocí formuláře na Na kolik přišla ta předimenzovaná část cyklostezky z Blanska k Ráječku? A je pravda, že Ráječkovští nemíní v této stavbě pokračovat, protože stačí ten lehce zpevněný povrch, který tam je? Stavba stála cca 1,2 mil. Kč. Město Blansko obdrželo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 764 tis. Kč, vlastní zdroje města tak činí cca 440 tis. Kč. Náklad na 1 m 2 pak činí cca Kč. Obec Ráječko připravuje projekt pro podání žádosti o dotaci. Tyto stavby jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje cyklostezek Jihomoravského kraje. Ing. Marek Štefan, investiční odbor Do kdy bude hotova regenerace sídliště sever III. etapa? Podle smlouvy měla být stavba hotova a předána , ale skutečnost je jiná. Do dnešního dne se tam nic moc neděje, dělníci postávají a práce stojí. Řádný termín dokončení stavby je do Práce byly námi přerušeny a zhotovitel nyní aktualizuje harmonogram prací tak, aby výstavba omezila život v území minimálním možným způsobem. V rámci stavby dojde k překládce topných kanálů, které je možné realizovat až po ukončení topné sezony. A dalším aspektem, proč jsme stavbu přerušili je dořešení dodatků smluv s poskytovatelem dotace tak, abychom o slíbené finance nepřišli. I toto má vliv na průběh výstavby. Za způsobené komplikace se omlouváme, a děkujeme za pochopení nastalé situace. Ing. Marek Štefan, investiční odbor Kdo odsouhlasil znovu zprovoznění městské komunikace po prosincové pokládce inženýrských sítí v ulici Zborovec? Od restaurace Zátiší směr zahrádkářská kolonie je stav komunikace více než žalostný. Tuto» pokračování na straně 2

2 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 2 V loňském roce došlo k mírnému nárůstu počtu podnikatelských subjektů K bylo v živnostenském rejstříku celkem aktuálních podnikatelských subjektů, z toho fyzických osob a právnických osob. Tyto subjekty vlastnily celkem živnostenských oprávnění. Jedná se o počty, které se vztahují k celému správnímu území obce s rozšířenou působností Oproti roku 2012 došlo v roce 2013 k mírnému nárůstu počtu podnikatelských subjektů, a to o 48 subjektů. Počet živnostenských oprávnění vydaných podnikatelským subjektům narostl ve stejném období o 374 živnostenských oprávnění. Podrobnější vývoj těchto počtů v posledních šesti letech je možno zhlédnout na grafech umístěných na internetových stránkách Obecního živnostenského úřadu Blansko (www.blansko.cz/meu/ odbor-zivnostensky-urad/). odbor obecní živnostenský úřad UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ ZPRAVODAJE Vybrali peníze na podporu matek s dětmi Účastníci jednotlivých setkání v rámci Aliančního týdne modliteb v Blansku ledna 2014 dobrovolně přispívali ve prospěch potravinové pomoci pro matky s dětmi. Tuto pomoc zajišťuje CENÍK INZERCE prostřednictvím svých terénních programů Charita Sbírka vynesla Kč. Tato částka byla předána zástupcům Charity Josef Merta Vítání občánků se vrátilo do nové obřadní síně na radnici» pokračování ze strany 1 krát. Obřadní síň je větší, a tak pracovníci mohou zvát na jeden obřad až devět dětí, zatímco dříve to bylo maximálně šest dětí. Vítání občánků v Blansku probíhá za účasti členky komise pro občanské záležitosti a zástupce vedení města Blanska, starosty Přerušení dodávky elektrické energie , 07:00 15:00 h Blansko Rekreační oblast Obtížky.» pokračování ze strany 1 komunikaci z těchto důvodů nelze bez značného rizika používat. Žádám o sdělení, jak a kdy bude sjednána náprava. Dle sdělení investora této stavby bylo k dokončeno položení plynovodu do nové zástavby RD Zborovec a současně s tím i přeložka plynovodu od ulice Okružní, nezbytná pro uložení dalších inženýrských sítí ( kabely VN, NN, osvětlení a slaboproud). Současně s tím byly provedeny nezbytné úpravy na komunikaci k jejímu provizornímu používání. Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby pro stavbu kanalizací, vodovodu, komunikací včetně chodníku a veřejného osvětlení začne od ulice Okružní po patu pozemku nové zástavby RD zbývající část rekonstrukce, kterou provede Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí a Město Blansko a dále i společnost E.ON. Předpokládané ukončení přestavby je Bohužel po tuto dobu budou pro občany v této oblasti ztížené podmínky, které však následně zlepší obslužnost a možnost napojení na inženýrské sítě v této oblasti. Ing. Marek Štefan, investiční odbor nebo místostarosty, který přednese proslov. Dále se na něm podílí také učitelky z mateřské školky na ulici Dvorské, které připravují s jejich dětmi krátký kulturní program. Děti také pomáhají s rozdáváním dárků. Maminkám předají kytičku a dětem plyšovou hračku s hrníčkem na pití nebo miskou. Dne byli slavnostně uvítáni do života tito noví občané našeho města Julie Daňková Dvorská 100 Tomáš Vykydal Hybešova 17 Ema Kotlánová Dvorská 22 Alena Zezulová Mahenova 5 Lukáš Mour Okružní 1 Barbora Dorazilová Dvorská 34 Zbyněk Bárta Dvorská 56a Linda Latýnová Poříčí 6 Viktorie Popelková Jasanová 22 Adéla Sedláčková Pod Javory 6 Vladimír Kovář Absolonova 12 Kristina Dvořáková Kamnářská 2d Judita Dvořáková Kamnářská 2d Terezie Nečasová Sloupečník 59 Filip Řehák Zborovec 10 Richard Bojda Chelčického 68 Jakub Verner Na Pískách 10 Kristýna Adamcová Sloupečník 82 Filip Červený Salmova 15 Markéta Abrahámková Horní Lhota 66 Tibor Sedlák Dolní Lhota 45 Gabriela Popelková Seifertova 10 David Hlaváček Horní Palava 27 David Dvořák Gellhornova 13 Anita Kovaříková Klepačov, Na Špici 181 Kateřina Packová Gellhornova 3 Stanislav Mrázek , 07:00 15:00 h , 07:00 15:00 h Hořice Celá obec Hořice obyvatelstvo i podnikatelská činnost. Z Otázek a odpovědí Můžete prosím zveřejnit jméno osoby, která rozhoduje o kácení stromů v Blansku? Naposledy např. kaštan u rudoarmějce. Děkuji za tentokrát snad už odpověď. O kácení stromů nerozhoduje pouze jediný člověk. Proces probíhá tak, že v případě nutnosti či potřeby z objektivních důvodů pokácet strom, žádá za majitele předmětné dřeviny odbor komunální údržby (jmenovitě referent Ing. Milan Vítek, vedoucí Ing. Petr Rizner) odbor životního prostředí (jmenovitě PhDr. Jaroslav Konečný) o vydání povolení ke kácení stromů. V případě kladného rozhodnutí je následně strom pokácen. Kaštan u rudoarmějce byl pokácení bez povolení od odboru životního prostředí, a to z důvodu jeho havarijního stavu a nutnosti jeho okamžitého odstranění. Bylo totiž zjištěno, že u kaštanu došlo k prasknutí kmene a hrozil bezprostřední pád stromu. Kácení bylo samozřejmě předem s odborem životního prostředí konzultováno. U stromu také ve čtvrtek 23. ledna zasahovali hasiči a za pomoci své techniky provedli provizorní vazbu, která dočasně zabránila rozlomení kaštanu. Před kácením byl také proveden odborný posudek, který neodkladnou asanaci potvrdil. Ing. Petr Rizner odbor komunální údržby Proč nebyl znovu obnoven (po rekonstrukci celé ulice) přechod pro chodce před budovou na ulici Masarykova 12 sídlí zde na dvacet firem a dokonce střední škola s necelou stovkou žáků. Denně tuto budovu navštíví stovky lidí, přechod pro chodce na druhou stranu silnice směr centrum atd. (náměstí Míru, Bartošova) nikde, ale u pošty jsou na deseti metrech DVA! Na základě požadavku na obnovení přechodu na ulici Masarykova byly požádána Policie ČR a Silniční úřad o stanovisko k obnovení přechodu. Problematiku přechodu rovněž projednala dopravní komise. Na základě negativních stanovisek Policie ČR a Silničního úřadu nebude přechod pro chodce obnoven. Ing. Petr Rizner odbor komunální údržby Z usnesení z 69. schůze rady ze dne Rada odvolává z členství v komisi pro školství a vzdělávání Mgr. Věru Gottwaldovou a jmenuje za členku této komise Mgr. Simonu Polákovou. Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Blanska v období od do za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby. Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby na období od do mezi Městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA. Rada schvaluje směrnici Základní pravidla zřizovatele a příspěvkové organizace Nemocnice Rada schvaluje směrnici Kontrolní řád. Rada bere na vědomí informaci o kapacitní situaci zařízení zajišťujících předškolní vzdělávání v Blansku. Rada pověřuje odbor ŠKOL a INV prověřit možnosti přechodného navýšení kapacit jednotlivých tříd mateřských škol na počet 28 dětí ve třídě a zajistit potřebná povolení od příslušných orgánů. Rada souhlasí s přijetím finančního sponzorského daru ve výši Kč účelově určeného na plat asistenta pedagoga dle předložené žádosti. Rada schvaluje žádost KSMB na podnájem nebytových prostor (prostor pod schody ve vstupní hale o výměře 15 m²) v Dělnickém domě, Hybešova 240/1, Blansko podnájemci Anně Krajíčkové, Olomučany 245, PSČ , IČ: , za účelem provozování prodeje a kontaktního místa Oriflame, s účinností od , za cenu Kč měsíčně vč. DPH. Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli SDH Klepačov na uspořádání akce Ples SDH Klepačov ve vnitřních prostorách Dělnického domu Klepačov dne od 02:00 hodin do 03:00 hodin. Rada souhlasí s výpůjčkou majetku regionálního oddělení Městské knihovny Blansko Moravské zemské knihovně v Brně k datu v rozsahu dle seznamu přiloženého k předložené žádosti. Rada nesouhlasí se snížením platby nájemného za pronájem prostor v Dělnickém domě Blansko Domu dětí a mládeže v Blansku na uspořádání 1. plesu DDM Rada schvaluje Směrnici Základní pravidla vztahů zřizovatele a ředitelů příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury. Rada schvaluje doplnění usnesení č. 23 z 64. schůze Rady města Blansko dne , a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 1369/22 ostatní plocha v k. ú. Ostatní text usnesení se nemění. Rada souhlasí s podáním žádosti na Státní fond životního prostředí o snížení monitorovacího kritéria udržitelnosti projektu zařízení pro využívání biologicky rozložitelného odpadu na t/rok. Rada ukládá odboru INV a investiční komisi připravit podmínky zveřejnění záměru pronájmu a prodeje pozemků v areálu skleníku v k. ú. Blansko a předkládat na schůze rady průběžně materiál v této věci. Rada schvaluje po úpravě směrnici Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města. Rada schvaluje vzorovou smlouvu Smlouva o poskytnutí a využití dotace z rozpočtu Města Blansko, která je přílohou č. 3 směrnice Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města. Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč Bc. Cecílii Krejčí, bytem Blansko, na úhradu výdajů spojených s účastí dcery Ludmily Krejčí na 17. ročníku soutěže Region Regina Rada schvaluje vzorovou Smlouvu o ubytování a Ubytovací řád ubytovacích prostor určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřeními dětmi. Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko jednotky č. 1186/11 o výměře 28,65 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/ panu Zábojovi, Lhota Rapotina, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada schvaluje Dodatek č. 1 Směrnice č. 2/2011 Hospodaření s byty v majetku Města Rada souhlasí s pronájmem kanceláře o výměře 21 m² + ostatní (chodba, WC) o výměře 7,56 m² ve III. NP v budově na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, paní Soldánové, Blansko; IČ: za nájemné ve výši Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem rozšíření podnikatelské činnosti (obchod s vínem). Rada souhlasí s pronájmem kanceláří o výměrách 21,15 m² a 43,28 m², kuchyňky o výměře 11,92 m² + ostatní (chodba a WC) o výměře 16,05 m² ve III. NP v budově na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, Moravské zemské knihovně v Brně, Kounicova 65a, Brno; IČ: za nájemné ve výši 500 Kč/ m2/rok na dobu neurčitou za účelem provozování regionálního oddělení Moravské zemské knihovny a schvaluje předloženou nájemní smlouvu. Rada souhlasí se zveřejněním záměru Technických služeb Blansko s. r. o. podnajmout prostory o výměře 207 m² ve správní budově s dílnami čp v areálu včetně mostového jeřábu na Starém Blansku na pozemku parc. č. st v k. ú. Blansko za minimální nájemné 450 Kč/m2/rok bez DPH + energie. Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o obstarání záležitosti s Pohřebním ústavem Blansko, s. r. o., kterým Město Blansko Pohřebnímu ústavu Blansko, s. r. o. poskytne částku na údržbu blanenských hřbitovů, a to z důvodu propadu vybraného nájemného v roce Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku města Blansko pro Patchwork klub Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah a PVC včetně dodávky materiálu Tel

3 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 3 Aktiv BESIP se podílí na integraci národnostních menšin V závěru loňského roku uspořádala Oblastní charita Blansko v rámci integračního programu Porozuměním k integraci II., garantovaného Ministerstvem vnitra České republiky, přednášku týkající se problematiky spojené s postupem cizích státních příslušníků při úředních jednáních na Odboru vnitřních věcí, odd. dopravně správních agend Městského úřadu Pracovníci Aktivu BESIP si pro cizí státní příslušníky připravili odbornou tematickou přednášku, která se týkala problematiky registrace vozidel, jejich prodeje, dovozu a vývozu, změny vlastníka; také toho, jaké hrozí sankce za nedodržení platných právních norem a celé řady dalších souvisejících problémů, na které mohou během úředního jednání, týkajícího se výše uvedených témat, narazit. Posluchači byli prostřednictvím tlumočníka seznámeni s výše uvedenou problematikou tak, jak ji upravuje současná legislativa České republiky, ale i Evropské unie. Na konci své přednášky pracovníci Aktivu BESIP také otevřeli otázku zákona O pojištění odpovědnosti Pracovníci BESIPu seznámili cizince s proble matikou registrace vozidel a další legislativou. z provozu vozidla, známějšího spíše pod názvem Povinné ručení, která všechny přítomné velmi zaujala. Závěr přednášky potom patřil diskuzi nad danými tématy. Její účastníci si připravili celou řadu dotazů nad problémy, které souvisejí s výše uvedenou oblastí registru vozidel. Diskuze byla velmi užitečná a pomohla objasnit celou řadu dalších problémů, se kterými se cizinci mohou na úřadech při svých jednáních, týkajících se registru vozidel a povinného ručení, setkat, resp. někteří z nich se s nimi již setkali a nedokázali je v daném okamžiku správně vyřešit. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu organizátora celé akce, ale především všech účastníků této přednášky, si myslíme, že náplň a účel tohoto setkání byly splněny v maximální možné míře a Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko tak udělal další krok, kterým přispěl ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Pokud bude do budoucna ze strany organizátora akce opakovaný zájem o přednášky s obdobnou tematikou, je Aktiv BESIP připraven na těchto odborných tematických přednáškách opět participovat. odbor vnitřních věcí Národní týden manželství Ohromné maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům Motto: Nikdo nemůže udělat větší chybu než ten, kdo neudělá nic, protože by mohl udělat jen velmi málo. Tímto citátem od Edmunda má tendenci usychat a vadnout Burkea bych ráda uvedla článek jako květina, když to neděláme. k letošnímu národnímu týdnu Zalévat květinu, je to maličkost? manželství. Pojďme se společně Může někdy být? Nicméně, na moment zastavit u jeho tématu i zdánlivě tyto nepatrné detaily zaměřujícího se na drobné možnosti, které máme. Jež někdy vy- našich vztahů. A neměli bychom jsou součástí výsledné velikosti užíváme a jindy ne. je přehlížet (byť třeba proto, že Staré dobré pohádky praví, že máme na horizontu nějaký velký úkol). boj vyhraje, respektive princeznu dostane, vždy jen ten jeden, jedinečný. Obvykle jde o někoho, ho týdne manželství lze chápat Současný ročník národní- kdo splní úkoly, uhodne hádanku, jako příležitost k tomu, abychom rozesměje dámu, když je šíleně zvážili, jaké jsou ty detaily, jež se smutná. A často se od těch ostatních nápadníků liší jen nějakým z nich naše drahé polovičky vní- odrážejí v našich vztazích. Které detailem. mají libě a které nelibě. Když si Drobnosti mají, nebo aspoň sáhnu do svědomí, najdu slušné mohou mít, sílu, kterou bychom číslo od obojího. Co vy? Chodíte třeba včas? Zajdete s ní/ním jim na první pohled nepřiřkli. Nejenom v tom, že mohou zvrátit osud, ale zejména v tom, že se ten váš oblíbený? Usmějete se po i na film odlišného žánru, než je řetězí, a tím utváří způsob našeho života. vůbec svého partnera aktuálně ránu a dáte mu/jí pusu? A nakolik Nechci tvrdit, že láska jako znáte? Jste si jistí, že víte, čím mu taková, a vůbec vztah, tím méně udělat radost nebo jste se na to už manželství, je maličkost. Vyžaduje velké věci. Rozhodnutí stojící dili a nechali si ujet vlak? Ať tak nějaký ten měsíc či rok nesoustře- mnoho sil. Trpělivost a toleranci či onak, nikdy není pozdě a lepší v množství, jež nás leckdy prověřuje do morku kostí. Pokoru, vytr- Vzhledem k tomu, že tento člá- pozdě, nežli později. valost, schopnost odpouštět, starostlivost, citlivost, péči, zájem. ským a rodinným poradenstvím, nek čtete v souvislosti s manžel- Schopnost udělat si čas a dávat. neodpustím si ještě krátkou poznámku tímto směrem. Tradič- Průběžně, opakovaně. Láska, ta zásadní ingredience manželství, ní doporučení, které má naladit manžele na pozitivní notu, i když na ní spolu zrovna nejsou, zní: zkuste přistihnout svého partnera při něčem pěkném, tedy: hledejte, co se vám na něm líbí, čím vás potěšil. A pokud se vám zrovna nechce a jste třeba ve vztahu naštvaní, smutní, celkově všechno, jen ne spokojení, zkuste si vzpomenout, že někde na začátku to bylo jako v pohádce. Vy jste pro druhého byli ti, kteří jediní dokázali udělat tu správnou maličkost. NTM je možností si toto připomenout. Zkusit to znovuobjevit a obnovit. Mgr. Eva Ulrychová Tematice manželského a rodinného poradenství se na Blanensku věnuje Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, která sídlí přímo v Blansku na ul. Sladkovského 2b. Již od roku 1998 poskytuje Poradna odborné sociální poradenství těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, a pomáhá jim situaci zvládnout. Služby Poradny jsou bezplatné, vázané mlčenlivostí a mohou být i anonymní. Můžete se na nás obrátit jak s potížemi osobního rázu, tak s partnerskými a rodinnými problémy, popř. s problémy ze sociální oblasti. Aktuálně zde pracují dvě psycholožky a jedna sociální pracovnice. Více informací o službách Poradny se dozvíte na: popř. na tel Od našich čtenářů: Povánoční rozjímání o vycházce za zdravím a novými krásami Blanska Tak, jak se o Vánocích říká, je to čas klidu, pokoje a míru, ale také čas na vycházky do přírody za zdravím, za objevováním nových krás. Některé z nich se podařilo objevit i mně. První objev byl hned na začátku cyklostezky podél řeky Svitavy za Úřadem práce. Nově budované náměstí Republiky? Zelený trávník vybagrovaný, keře a stromy vykáceny a rozebrány zkrátka zničený pěkný kousek přírody. Bližším pohledem jsem zjistil, že jde o nové parkoviště. Nechce se mi ani věřit, že by to byl výsledek schůzek a návrhů na zvelebení okolí cyklostezky a řeky Svitavy. Také jsem zauvažoval, proč zde cyklostezka byla vůbec budována. Aby zde maminky a babičky s dětmi v kočárcích, chodci a cyklisté dýchali zplodiny ze zaparkovaných a startujících aut? Ale musel jsem nakonec uznat, že je to užitečné, protože automobily a automobilisté jsou u nás na vymření, a tak je pro ně potřeba něco dělat. Musejí chudáci dávat přednost a čekat na křižovatkách, dávat přednost chodcům na přechodech, nemohou autem vjet až na ledovou plochu, do restaurace a bazénu aquaparku museli by dokonce chodit pěšky. A tak jsem pochopil, proč jsou tolik potřebná a požadovaná nová parkoviště a kruhové objezdy. Druhý objev na mne čekal na výstupu z této cyklostezky. Donedávna pěkný výhled do parku na ulici Sv. Čecha a jeho pozadí zakrývá a zastiňuje účelová stavba nespecifikovatelného tvaru. Od lidí je už ale pojmenována jako vajíčko a doufám, že mysleli aspoň čerstvé. Nevím, proč se mi ve spojitosti s touto stavbou vybavil hotel Dukla. Asi proto, že mnohým taky vadí, je mnohými kritizován, město si s ním neví rady, uvažuje se o jeho zbourání a zbudování parku na jeho místě. Z toho všeho jsem ale nakonec usoudil a uznal, že rozhodnutí stavebního úřadu a města jsou rozumná, správná a uvážlivá, protože co se v přítomnosti zničí a zbourá, je do budoucna potřeba nahradit něčí jiným. Ať to stojí, co to stojí, ať to stojí, kde to stojí. Jako příklad lze uvést i povolení provozu cukrárny s mini zoologickou zahrádkou stojící téměř na křižovatce, která má pro město téměř strategický význam. Dá se to těžko pochopit, protože pohyb kupujících dětí na křižovatce a jejím okolí určitě nezvyšuje bezpečnost, parkující auta před provozovnou určitě nezlepšují výhled ani výjezd do křižovatky. Každá kritika, která může být pro někoho i ne záživná, by měla obsahovat nějaký návrh řešení nebo nápad na zlepšení. Myslím si, že by parkoviště za mlýnem, zbudované jistě nemalým nákladem prakticky pro jednu nebo dvě větší baseballové mezinárodní akce, mělo být využíváno a vynaložené náklady tak zúročeny. To se ani neodvažují rozvádět polemiku o účelnosti baseballového hřiště. Dále mne napadá, zdali by nebylo daleko lepší a hospodárnější využití prostoru tréninkové plochy cyklotrialu před ubytovnou ASK na parkoviště, umožňující daleko větší počet parkovacích míst než 26 nově budovaných za Úřadem práce za uváděnou pořizovací cenu 2 miliony Kč bez víceprací. V přepočtu jsou tak pořizovací náklady na jedno parkovací místo Kč! Pro trénink cyklotrialu by se dala jistě použít znečištěná a zaneřáděná plocha za tribunou fotbalového hřiště, kde bylo kdysi stejně plánováno lanové centrum. Jistě by to dodalo důstojnosti a vzhledu celému ostrovu Ludvíka Daňka, tak, jak si to zaslouží. Závěrem bych chtěl uvést citát jednoho pisatele dotazu z webových stránek, jehož stejný pocit mám já i řada lidí, zveřejněný v otázkách a odpovědích ve Zpravodaji města Blanska č. 20 ze dne , cituji: Připomíná to trochu víření financí v městské pokladně pro něco temného v pozadí, v době, kdy všude chybí. Finance chybí a jistě budou chybět například: na plánované a potřebné překlenutí železničního koridoru a řeky Svitavy, na přístavbu tribuny v hale ČKD, kde současný stav a mantinely při sportovních utkáních ohrožují zdraví mládeže i dospělých, na vybudování umělé plochy na škvárovém hřišti ASK, což by odpovídalo vzhledu ostrova i odkazu L. Daňka, namísto jeho využívání pro neekologické parkování. A tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Jestliže je v programu nové vlády šetřit, budeme muset šetřit všichni a všude. František Zouhar Výzva: Italové v Blansku během 1. světové války hledáme materiály Historické texty nebo fotografie připomínající pobyt italských vysídlenců v Blansku hledají autoři pro připravovanou knihu. Během 1. světové války našlo s úctou udržují vzpomínky na jejich pobyt u nás. v Blansku a okolí asi 200 říšských Italů z oblasti jižního Tyrolska. V letošním roce uplyne 100 Přijeli k nám v roce 1915 po vypuknutí války Itálie s Rakouskem. Rozhodli jsme se tuto nelehkou let od vypuknutí 1. světové války. Našli zde dočasný domov, obživu dobu připomenout vydáním knihy a uspořádáním výstavy Ital- a děti zde chodily do školy. Většině se tady podařilo přežít období, ští uprchlíci na Moravě. Rádi kdy jejich vlastní domovy se ocitly bychom Vás poprosili, abyste uprostřed válečné vřavy. Potomci nahlédli do rodinných archivů těchto vysídlenců i v dnešní době a pokud máte nějaké fotografické nebo písemné památky o Italech z této doby, zapůjčili nám je. Materiály k zapůjčiení přineste do Městské knihovny v Blansku k rukám paní Šebkové. Dokumenty, které nám svěříte, po zkopírování nebo naskenování okamžitě vrátíme. Děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci s námi. Ivana Bojdová, Karel a Eva Šebkovi mobil: paní Šebková Česko a Mongolsko očima Mongolů Jak se liší život v Mongolsku a v České republice? Jaké je to být cizincem v nové zemi? Na tyto a další otázky odpoví přednáška s besedou Česko a Mongolsko očima Mongolů. S mongolskou kulturou se Blanenští měli možnost seznámit v rámci Historického jarmarku v roce Foto: S. Mrázek Galerie města Blanska zve na vernisáž výstavy maleb Michala Czinegeho Michal Czinege je jeden z nejvýraznějších představitelů nastupující silné malířské generace absolventů Csudaiova IV. ateliéru na bratislavské VŠVU. Ve své tvorbě zkoumá vztah tradičního média malby a možnosti digitálních technologií. Vernisáž výstavy proběhne v 17:00 hodin Výstava potrvá do Michal Czinege je jeden z nejvýraznějších představitelů nastupující silné malířské generace absolventů Csudaiova IV. ateliéru na bratislavské VŠVU. Ve své tvorbě zkoumá vztah tradičního média malby a možnosti digitálních technologií. Své obrazy vytváří za pomoci počítačové grafiky. Jako předlohu používá fotografické záznamy, následně je upravuje v počítači rozostřuje, invertuje, mění barevnost, vrství. Výsledek manipulace finalizuje akrylovou malbou na plátno přes zdánlivě abstraktní polohu, silou barevné skvrny. Dále se zabývá i vztahem vlastní představivosti a syntetického prostoru, jakým je virtuální realita nabízená digitálními technologiemi. Žije a pracuje v Bratislavě. Je zastoupen v mnoha sbírkách na Slovensku, v Čechách, Rakousku a Finsku. Michal Czinege maluje obrazy jako okaklamy, sugesce světa složeného a vynořujícího se z barevných mlhovin či spíše vidin, ale ty jsou jen zdánlivé. Realita zde předcházela kontemplaci a fikci. Předlohami byly fotografie a kresby. Výsledná práce je bytostně malířská, ale vytvořil ji umělec pracující racionálně, na začátku tohoto díla byl konceptualista a projektant pracující systematicky. Jazyk tohoto díla je originální a nepřeložitelný do literárního. Jiří Olič Czinege vo svojom tvorivom výskume nechápe maľbu ako konečné a ohraničené médium, ale ako vrstvenie v priestore. Maliarsky priestor mení, potláča alebo deformuje. Vrstvením narastá obrazová hĺbka alebo maľba expanduje do reálneho priestoru, prostredníctvom transparencie obrazového podkladu. Michal veľmi pozorne sleduje, rozpoznáva a rozvíja indikátory nových možností a smerovaní, ktoré sa, jemnejšie či výraznejšie, objavujú v jeho tvorbe. Tie čo ho zaujmú sústredene zhodnocuje ďalej.... Výraznou líniou autorovej tvorby sú veľkorozmerné i menšie krajinomaľby, ktoré, hoci figúrami opustené a v redukovanom Občané Mongolska přiblíží svůj životní příběh. Povypráví, jak se žije v jejich vlasti, proč se rozhodli přijít do České republiky. Dozvíme se, na jaké překážky naráží při začleňování se mezi nás a jak se jim zde žije. Akci realizuje Oblastní charita Blansko Centrum PRO ve spolupráci s Městskou knihovnou Blansko v rámci projektu Jak se žije cizincům?. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Přednáška proběhne v dětském oddělení blanenské knihovny v pátek od 18:00 hodin. Tlumočení do českého jazyka bude zajištěno. Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko kolorite, zaujmú bohatou kumuláciou viacerých, autorom dosiaľ používaných techník (sprej, lazúrna maľba i vysoká pasta; plátna s povrchovou vrstvou kašírovaného papiera, s kombináciou tušovej kresby a sieťotače; či kombinácie viacerých techník na šifóne..). V námetovej rovine tu ide o autorovo rozpomínanie, rozpamätávanie sa na krajiny a scenérie, s ktorými sa dosiaľ bližšie zaoberal. Maľuje ich bez predlohy a jednotlivé časti obrazu, podľa vlastných slov, rozpracúva ako samostatné detaily, ktoré sa nakoniec spoja do celku, s vopred rozvrhnutou kompozíciou. Silvia Čúzyová Olga Hořavová Galerie města Blanska Michal Czinege: Hlava 3, akryl na plátně, cm, 2012.

4 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 4 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , muzeum Výstava prací studentů uměleckých a technických oborů Masarykovy střední školy Letovice do , kino Historie Střední školy gastronomické, s.r.o. Blansko Výstava ke 20 letům školy. Vstup možný zdarma dle programu kina od otevření pokladny (půl hodiny před představením) do konce filmového představení. do , Galerie Jonáš Lubomír Jedlička: Dřevěné plastiky vážně i nevážně Výstava dřevěných plastik Lubomíra Jedličky v Galerii a antikvariátu Jonáš Blansko, Centrum Ježek, Smetanova 6. Plastiky si můžete prohlédnout a zakoupit do 25. února 2014 vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:30 a od 13:30 do 17:00 hodin. do , knihovna Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti aneb Školství na Blanensku do roku 1945 Nejstarší zmínky o školách na Blanensku, výstavba budov blanenských škol, významní rodáci a jejich školní léta, učební pomůcky a školní vyučování v minulosti a mnohé další faktografické dokumenty. Výstava ve výstavní místnosti Městské knihovny Blansko je přístupná v obvyklou provozní dobu knihovny. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h, kino DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ Vlastička umřela. Bohumil (Boleslav Polívka) trochu zestárl. Přibyly mu majetek, starosti, kilogramy a děti. Ztratil ženu svého života. Velká jízda... i tak by se film mohl jmenovat, kdyby nenavazoval na už tak proslavený název dílu prvního. ČR / 106 minut / do 12 let nevhodný v 15:00 h, kino MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRA- CENÝCH MRAVENCŮ Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mravenců. Najednou se uprostřed znepřátelených stran objeví odvážná beruška. Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, přátelství a fantazie, do světa těch nejdrobnějších Mrňousků. Francie / 80 minut / přístupný / český dabing ve 20:00 h, kino JACK RYAN: V UTAJENÍ Jack Ryan toho má za sebou poměrně dost těžké zranění z války v Afghánistánu i práci ekonomického analytika v CIA. Když zachytí nestandardní operaci provedenou ruským finančním gigantem, pošle ho jeho řídící důstojník do Moskvy. Pokud má zachránit svět i svou Kathy, bude se muset z roztřeseného zelenáče proměnit v chladnokrevný stroj, který se nebude bát myslet a střílet najednou. USA / 100 minut / do 15 let nepřístupný ve 20:00 h, kino FILMOVÝ KLUB: Projekt 100 KOYAANISQATSI Nejslavnější filmová báseň, která inspirovala Baraku a Samsaru. Kultovní filmový esej nabízející jen pomocí obrazů a uhrančivé hudby Phila Glasse apokalyptickou vizi střetu dvou světů technologií ovládané civilizace a přírody. První celovečerní snímek Godfreye Reggia Koyaanisqatsi konstituuje revoluční styl je tvořen výlučně obrazy (většinou zpomalenými či časosběrnými), bez komentáře či dialogů, jen s doprovodem minimalistické hudby Phila Glasse. USA 1982 / 85 minut / přístupný ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h v 17:30 h, kino BABOVŘESKY 2 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici sledující kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. Příběh začíná tam, kde první díl skončil: drbna Horáčková vybíhá z domu naproti mladým hokejistům, kteří přijeli navštívit svého dobrého kamaráda a spoluhráče na nedalekou chalupu, aby tu aspoň pár dní trénovali i odpočívali. ČR / 110 minut / přístupný v 15:00 h, kino LEGO PŘÍBĚH (3D) Historicky první celovečerní akční film inspirovaný stavebnicí LEGO sleduje osudy Emmeta, obyčejné, pravidel dbalé a dokonale průměrné mini-figurky LEGO, která je omylem považována za nejvýjimečnější osobu, která jediná může zachránit svět. USA / přístupný / český dabing ve 20:00 h, kino ROBOCOP V roce 2028 je nadnárodní konglomerát OmniCorp vedoucím lídrem v oblasti robotických technologií. Jedinou metou, kterou se jim dosud nepodařilo dosáhnout, je úspěch na domácí půdě. A tak se v odvážném experimentu zrodí RoboCop napůl člověk a napůl stroj, dokonalý protivník všech kriminálních živlů. OmniCorp už plánuje jeho nasazení v co největším počtu míst, ale nepočítají s tím, že uvnitř stroje je myslící lidská bytost, která nedokáže potlačit vzpomínky na svou minulost. USA / 121 minut / do 15 let nepřístupný v 17:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Filmový festival Expediční kamera Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech je součástí celorepublikového festivalu. Letos spatříte filmy s tematikou cestování, horolezení, sjezdů divokých řek a extrémních druhů sportů ve Vysokých Tatrách. Zhlédnete také dokumentární film významného slovenského dokumentaristy Pavola Barabáše o výpravě mezi Pygmeje a snímek o pěším přechodu pouště Rub al-chálí ve 20:00 h, kino PRODLOUŽENÝ VÍKEND Příběh křehký jako broskvový koláč. Divácký zážitek neslibuje jen Reitmanovo režijní vedení, ale také Kate Winslet a Josh Brolin v hlavních rolích. Když Adele, kterou před časem opustil manžel, potká Franka, jenž právě uprchl z vězení, vyděšená ho vezme k sobě domů a snaží se mu ve všem vyhovět, jen aby jí a synovi něco neudělal. Postupně se ale odhaluje, že pod drsnou slupkou zločince se skrývá tragický příběh chlapa. USA / 111 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino ANGELIKA Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil milióny diváků po celém světě. Dobrodružný romantický film Angelika byl natočen podle slavného románu Anne Golon, kterého se prodalo více než 150 miliónů výtisků. Francie / Belgie / Česko / Rakousko / 113 minut / do 12 let nevhodný / český dabing v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ (3D) Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde ve městě nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto se společně se svými kumpány pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic ale není tak jednoduché, jak se jim na první pohled zdálo... USA / Jižní Korea / Kanada / přístupný / český dabing ve 20:00 h, kino PAMÁTKÁŘI Tohle je možná poslední velký příběh Druhé světové války, který ještě nikdy nikdo nevyprávěl. Památkáři nejsou žádní nudní patroni, ale unikátní vojenská jednotka, která nasazovala vlastní krky, aby z rukou nacistů vyrvala skvosty, které za trvání Druhé světové války nakradli. Scénář k filmu vznikl podle knihy Roberta M. Edsela Po stopách nacistických pokladů. Z faktografického bestselleru se Clooneymu podařilo stvořit působivý a velmi netradiční válečný film, který bez patosu, zato s kouzlem, nadhledem a humorem líčí příběh mužů, kteří byli ochotní zemřít pro umění. USA / 112 minut ve 20:00 h, kino 300: VZESTUP ŘÍŠE (3D) Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes se přesouvá na nové bojiště na moře, kde řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka čelí masivní invazi perské armády vedené božským Xerxesem a Artemesií, pomstychtivou velitelkou perského loďstva. USA / 102 minut. Další akce ve 20:00 h, Dělnický 1. bigbeatový ples DDM Blansko Hrají Větry z Jihu doprovodná kapela Jiřího Zonygy. Hlavními hosty jsou Klára Vojáčková a Jiří Zonyga. Večerem provází DJ ROMAN BJ v 8:00 h, Galerie Jonáš Patchwork velikonoční šití Další pokračování cyklu výuky technik patchworku s velikonoční tematikou v 10:00 h, zámecký park Městská zabijačka Zabijačkový den v zámeckém parku. Od rána klasická zabijačka, zpracování masa, prodej zabijačkových polévek, jelit, jitrnic, tlačenky a dalších výrobků. Doprovodný kulturní program. Zajišťují: KSMB a MASPRO Hodonín v 15:30 h, Katolický Společná oslava svátků pro rodiny masopustní karneval a Bílý měsíc V únoru slavíme v Česku masopust, zároveň se v tomto období odehrává jeden z nejvýznamnějších mongolských svátků Bílý měsíc ( Cagán sar ). Pojďte tyto svátky oslavit společně. Vstupné dobrovolné v 9:00 h, knihovna Prázdninové Čtení na pokračování Děti, kterým se nechce číst, mohou přijít do dětského oddělení Městské knihovny Blansko o jarních prázdninách (denně kromě středy) vždy už v 9:00 hodin a budou jim do 10:00 hodin předčítat pracovnice knihovny z nových a také dříve vydaných oblíbených knížek. Kromě toho připraví také hádanky a zábavné úkoly v 9:00 h, knihovna Jiří Sovák komponovaný hudební pořad Připraveno pro SONS v 18:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Výtvarná dílna Fimo Vede Pavlína Komínková. Pro všechny, kdo během jarních prázdnin neodjíždí, tu máme výtvarnou dílnu s modelovací hmotou Fimo. Přijďte si vyrobit pěkné doplňky na probíhající plesovou sezonu nebo prostě jen tak... náušnice, přívěšky, brože či ozdobu na vaši oblíbenou lžičku ke kávě v 16:00 h, Dům zahrádkářů, Křížkovského 59 Červené a modré peckoviny třešně, višně, slivoně Přednáší Bc. Tomáš Jan, vedoucí ÚKZÚZ ZS Chrlice ZS Želešice v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 18:00 h, knihovna W. A. Mozart a A. Salieri Hudební beseda s muzikologem prof. PhDr. Milošem Štědroněm, CSc v 18:00 h, Galerie Jonáš Můj folklorní rok Další pokračování besed z cyklu Folklorní slavnosti a kroje jižní Moravy. Rokem slavností 2013 nás provede Ing. Jaroslav Šejnoha ve 20:00 h, Dělnický Citron koncert Koncert legendy českého heavy- -metalu! Slosovatelné vstupenky, bohatá tombola. Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, tel ve 20:00 h, Dělnický Ples Českého červeného kříže Blansko ve 14:00 h, Katolický Dětský karneval Tradiční dětský karneval plný soutěží, her, tance, výher v tombole a masek. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku. Předprodej vstupenek v pátek od 16:30 do 17:30 hodin v Katolickém domě ve 14:00 h, klub důchodců Blansko v proměnách času Lektor Pavel Svoboda vás provede Blanskem v čase minulém i současném. Nahlédnete do zákulisí připravované knihy Blansko krok za krokem. Autor představí svoji sbírku pohlednic, fotografií a knih o Blansku. Beseda je doplněna videoprojekcí. Pořádají: Městský klub důchodců a Galerie a antikvariát Jonáš v 19:30 h, Dělnický Klíče na neděli divadelní komedie Dva manželské páry se sejdou na nepovedeném mejdanu. Prozradí se, že všichni čtyři nejsou příliš spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich manželské soužití trpí stereotypem. V opilosti se partneři prohodí, vymění si klíče od bytu a po kratičké radosti z něčeho nového se z této záměny roztočí kolotoč potíží, trapasů a nedorozumění v 9:30 h Divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký v brněnském Divadle Radost Všechny srdečně zveme, počet míst omezen! Více na webnode.cz/ v 9:30 h, Dělnický Integrovaný přístup k sociálním, bezpečnostním a zdravotním rizikům Konference v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko. Podrobnosti viz strana ### v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Zavádíme příkrmy a sestavujeme jídelníček pro děti od 1 do 2 roků Odborná beseda s Jirkou Pokornou, poradkyní na výživu v 16:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Testování IQ Mensou ČR Čajovna Ulita, B. Němcové 2a, Délka testování je 40 minut. Testování dětí od 5 do 13 let i dospělých od 14 do 100 let. Na testování se lze přihlásit na stránkách Mensy ČR mensa.cz v 17:00 h, knihovna (Audio) kniha na pokračování Memento První díl nového projektu je věnován poslechu knihy Radka Johna Memento v 18:00 h Hvězdárna a planetárium Brno zájezd Další z cyklu vlastivědných zájezdů nás zavede na pozorování večerní oblohy, do astronomické pozorovatelny a k prohlídce hvězd nad Brnem. Navštívíme moderně zařízené prostory Hvězdárny a planetária Brno. Odjezd v 18:00 hodin od hotelu Dukla Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie a antikvariát Jonáš Blansko, Centrum Ježek. Mobil: , v 18:00 h, knihovna Česko a Mongolsko očima Mongolů Přednáška s besedou na aktuální téma připravená ve spolupráci s Oblastní charitou ve 20:00 h, Restaurace Na Pražci Taneční večer Taneční večer. Hraje TOM SAWY- ER BAND ve 20:00 h, Dělnický Ples Nemocnice Blansko ve 20:00 h, Dělnický Ples Futurum ŽS Erbenova v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 16:00 h, Dům zahrádkářů, Křižkovského 59 Latinská Amerika se mění Přednáší Prof. PhDr. Petr Chalupa CSc ve 20:00 h, Dělnický Ples ZŠ T. G. M. Blansko Sport v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko C KC Réna Ivančice B Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 9:00 h, ASK Blansko Basketbal: BBK Břeclav U v 18:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko 18:00 h ženy A Baník Havířov, 1. liga v 8:00 h, ASK Blansko Volejbalový turnaj v 10:00 h, 12:30 h, 15:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: 10:00 h KK Blansko TJ Sokol Husovice 1. kuželkářská liga žen 12:30 h KK Blansko TJ Červený Kostelec 2. kuželkářská liga mužů, sk. B 15:00 h KK Blansko B TJ Sokol Husovice B 3. kuželkářská liga mužů, sk. D ve 13:30 h, 16:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko MS Brno, Lanžhot 13:30 h ženy A - MS Brno, 1. liga 16:00 h muži B Lanžhot, 3. liga v 11:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko 11:00 h muži B SK Slatina, 3. liga v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko TJ Centropen Dačice 1. kuželkářská liga dorostu v 9:00 h, ASK Blansko Basketbal: BBK BŠM Brno nejmladší minižáci v 10:00 h, ASK Blansko Šachy: ASK ŠK Garde Lipovec C v 18:30 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Sokol Hlubočany B muži C, KS2

5 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 5 Jubileum Evy Jalové Pravidelně každý týden, vždy ve čtvrtek v podvečer, otevírá na Obůrce království plné knih paní Eva Jalová. V roce 1973 převzala knihovnu s velmi dlouhou tradicí, umístěnou v budově tamní školy. Knihy tehdy stály v šatně, na chodbě Miss sympatie v rámci soutěže REGION REGINA 2014 je z Blanska V rámci doprovodného programu Mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a REGI- ONTOUR 2014 se dne 17. ledna uskutečnil 17. ročník soutěže o královnu regionů České republiky REGION REGINA Stejně jako v minulém ročníku se i letos soutěž uskutečnila přímo v centru dění na veletrhu REGI- ONTOUR, na pódiu v pavilonu P brněnského výstaviště. Soutěžící tak mohly prezentovat svůj region přímo v rámci tohoto veletrhu. Do soutěže dívky vyslal ať už krajský, městský nebo obecní úřad, případně i jiná organizace. Dívky samy se také mohly přihlásit individuálně, pouze však za podmínky, že prezentovaly určitý region. Slavnostní vyhlášení výsledků pak následovalo ihned po soutěži za přítomnosti významných osobností z oblasti cestovního ruchu. Náš region reprezentovala studentka Gymnázia Blansko Ludmila Krejčí, která soutěžila celkem ve 4 disciplínách: Prezentace regionu Blanensko Prezentace kroje Městská zabijačka sobota 15. února 2014 od 09:00 h zámecký park Blansko a v kuchyni bývalého bytu učitele. Po generální opravě školní budovy v letech 1977 až 1979 se z objektu Verandy vrátila zpět do školy. V roce 1996 začala budova sloužit střední gastronomické škole a v současnosti zde sídlí Česká tábornická unie. Pobočka Městské knihovny Blansko zde však stále zůstává. A s ní i bývalá učitelka, dnes aktivní důchodkyně, zdatná sportovkyně, turistka a také knihovnice Eva Jalová. Narodila se v únoru roku 1934 a za pár dnů oslaví významné životní jubileum. Jménem Městské knihovny Blansko, a troufám si uvést, že i jménem jejích čtenářů, spolupracovníků a přátel, přeji hodně zdraví, životního elánu a každodenní radosti. Mgr. Pavel Přikryl ředitel Městské knihovny Blansko Volná disciplína (zde Ludmila zpívala písnička je k vidění na You Tube pod názvem Who owns my heart by Ludmila Krejčí) Prezentace tradičního jídla Ludmile se v soutěži dařilo opravdu výborně, nakonec si odnesla titul Miss Sympatie. Blahopřejeme! CK Ludmila Krejčí získala titul Miss sympatie v soutěži Region Regina Foto: autorka Zabijačkový den v zámeckém parku. Od rána klasická zabijačka, zpracování masa, prodej zabijačkových polévek, jelit, jitrnic, tlačenky a dalších výrobků. Zajišťují: Kulturní středisko města Blanska a MASPRO Hodonín. Doprovodný kulturní program pod vyhřívaným cirkusovým šapitó je ve spolupráci s agenturou TAM TAM. Moderuje Nikola Šindelářová. 09:00 Zahájení Tradiční blanenské zabíjačky 09:15 zpěvačka Adéla Grimová zpívání s dětmi 10:00 Wiki a Niki a jejich pohádkový hrnec pohádková hudební show 11:00 Cvič s námi pohybová exhibice 11:45 Divadlo KOLÁRKA v pně a improvizovaně o zabijačce 12:30 Biketrial exhibice VAŠEK KOLÁŘ, MARTIN KAKÁČ 12:45 Vystoupení žáků ZUŠ Blansko 13:30 PULSE FAMILY freerun show 14:00 zpěvačka Adéla Grimová světem muzikálů ČTVRTEK ČTVRTEK Plesová sezona února 2014, 20:00 h, Dělnický 1. bigbeatový ples DDM Blansko Hrají Větry z Jihu doprovodná kapela Jiřího Zonygy. Hlavními hosty jsou Klára Vojáčková a Jiří Zonyga. Vstupenky jsou k dispozici v DDM Blansko, Údolní února 2014, 20:00 h, Dělnický Ples Českého červeného kříže Blansko 22. února 2014, h, Dělnický na Klepačově Ples SDH Klepačov Předprodej vstupenek od 15:00 hodin v hasičce na Klepačově. Pozvání odjinud Doubravice v 9:00 h, Pěkná modrá Kurz keramiky Techniky odlévání, vykrajování, glazování. Vytvoříme hrnky, misky, vázičky, konvice, zápichy aj. Kurz se koná každé úterý od 9:00 hodin. Jedovnice v 17:00 h, kinosál O líné Pepině Premiéra divadelního představení DS Vlastimil Jedovnice Zájezd do velikonoční Prahy s návštěvou muzikálu Adam a Eva Nový muzikál podle Haliny Pawlovské. Vstupenky do 2., 3. a 4. řady. Zájemci, volejte co nejdříve informační středisko Jedovnice, tel Možný nástup v Blansku u hotelu Macocha. Klepačov ve 20:00 h, Dělnický Ples SDH Klepačov Již tradiční ples SDH Klepačov se uskuteční v Dělnickém domě na Klepačově. Předprodej vstupenek od 15:00 hodin v hasičce na Klepačově. K tanci a poslechu zahraje Veselá trojka, bohatá tombola! Srdečně zvou Klepačovští hasiči. Rájec-Jestřebí ve 20:00 h, sokolovna 20. Rybářský bál MRS Rájec- -Jestřebí K tanci a poslechu zahraje Veselá trojka, bohatá tombola! 28. února 2014, 20:00 h, Dělnický Ples Nemocnice Blansko 1. března 2014, 20:00 h, Dělnický Ples Futurum ŽS Erbenova 7. března 2014, 20:00 h, Dělnický Ples ZŠ T. G. M. Blansko 21. března 2014, 20:00 h, Dělnický Ples Gymnázia Blansko Účinkují: Pavel Kudelásek housle, Radek Křižanovský housle, Pavel Verner violoncello, Pavel Ciprys viola. Předprodej v Informačním centru města ve 20:00 h, sokolovna Rockový ples Olomučany v 18:00 h, hotel Olberg Kytice slavných písní, nejen muzikálových Komponovaný pořad písní a povídání. Zpěv Eliška Skálová a Zdeněk Krupica. Aranžmá, piano, klarinet, saxofon Pepino Kolář. Průvodní slovo Pavel Svoboda. Obora v 17:00 h, knihovna Kamenní svědkové časů minulých Přednáška badatele Jiřího Vymětalíka ve spolkové místnosti Oborské hospůdky. SERIÓZNÍ P J KY řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Nová vana do staré. Tel » Poskytnu dlouhodobé ubytování pro jednu až dvě osoby v okrajové části města. Informace: » Zdraví v kondice líbí se Vám nejvíce? Hubněte s námi! » Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Sleva pro nemovitosti» Hledám ke koupi RD nebo byt v Blansku a okolí. Spěchá. Tel , studenty. Smetanova 4, Blansko, tel » Vedení účetnictví, Daňová přiznání - zpracování, Daňové poradenství - zpracování DPH, Silniční daně, Daně z pronájmu nemovitostí, Rychlost vstřícnost. tel » Peníze na účet nebo v hotovosti. Bez směnek či jiných záruk. Volat můžete kdykoliv včetně víkendů. Půjčku lze splatit předčasně se slevou. Tel » Koupím na Blanensku z důvodu stěhování, do Kč. Tel soukromá inzerce» Prodám benzinovou sněhovou frézu. Cena dohodou. Tel » Koupím starý motocykl, moped nebo náhradní díly na ně. Koupím i nekompletní, zrezivělé, zdánlivě nepoužitelné. Děkuji za vaše nabídky. Tel » Prodám levně tmavomodrý dětský kočárek, trojkombinace, po jednom dítěti, cena dohodou. Tel Společenská kronika» Starší kuchyňská linka, vhodná na chatu. Zachovalá, kompletní, s odsavačem par venkovním a plynovým sporákem. Vše funkční. Tel » V okolí Jiráskovy ulice se v prosinci ztratil černý kastrovaný kocourek. Za jakoukoliv zprávu o kocourkovi je připravena odměna. tel nebo seznam.cz. V úterý 4. února se na všech základních školách v Blansku konal zápis dětí do prvních tříd. Pracovníci škol pro děti vyzdobili prostory, ve kterých se zápis konal, a připravili si pro ně sadu testů, které prověřily jejich schopnosti zvládnout výuku. Na to, jak probíhá zápis v ZŠ Erbenově, se přišli společně podívat starosta Ivo Polák a místostarosta Jiří Crha. Ivo Polák, jakožto bývalý učitel, se neváhal zapojit a přispěl budoucím prvňáčkům radou. Text a foto: S. Mrázek Úmrtí Božena Ludvíková 84 roků Blansko Stanislava Chlupová 89 roků Blansko Jaromír Růžička 71 roků Blansko Ing. Ladislav Kaiser 73 roků Blansko Josef Liška 86 roků Blansko ve 20:00 h, sokolovna Hasičský ples SDH Rájec v 19:30 h, obřadní síň Apollon kvartet koncert komorní hudby P ijímáme úv rové poradce

6 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 6 Blanenský uličník Sukova Sukova ulice v Blansku spojuje ulice Křížkovského a Bezručovu. Josef Suk starší byl český skladatel, houslista a pedagog. Narodil se v Křečovicích u Nevrklova. Vlastní mu byl lyrismus přelomu pozdního romantismu a moderny, k jejímž zakladatelům se Suk řadí. V mládí se učil hrát na klavír a housle, ve svém rodišti také hrál a zpíval na kůru. V letech studoval pražskou konzervatoř, kde mezi jeho učiteli figuroval i Antonín Dvořák. Skládat začal Suk již v dětství, jedním takovým raným dílem byla Křečovická mše (1888). V tomto období vznikají hlavně práce klavírní. Již od mládí vykazoval Suk výraznou individualitu v tvorbě. Zásadním dílem raného období je scénická hudba k Zeyerově pohádce Radúz a Mahulena (1898). Hudba k této pohádce byla použita i ve stejnojmenném filmu z roku K dalšímu Zeyerovu dílu, legendě Pod jabloní, napsal Suk suitu. Podle básně Svatopluka Čecha například složil symfonickou báseň Praga (1904), lyrickou hudební adoraci milovaného města. V roce 1898 se oženil s Dvořákovou dcerou Otilkou, se kterou se jim v roce 1901 narodil syn Josef. Smrt Antonína Dvořáka (1904) a milované Otilky (1905) obrátily Suka ke konečným problémům života a smrti. Toto období je pro Suka přelomové. Raná díla jsou poznamenána výraznou lyričností, která se projevovala podmanivou citovostí, zvukovou barevností a melodičností. Po přelomových letech dochází k příklonu k novým prostředkům. Skladatel se začíná orientovat na velká orchestrální díla, ve kterých se vyrovnává s otázkami osudu a smrti. Suk se tak stává zakladatelem české hudební moderny. Uměleckým odrazem tohoto období je mohutná tetralogie orchestrálních děl: symfonie Asrael (1906), neboli symfonie o životě a smrti, v níž se Suk smiřuje s prožitými utrpeními, hudební báseň Pohádka léta ( ), symfonická báseň Zrání ( ) a symfonická skladba Epilog pro sbor, sólo a velký orchestr ( ), ve které se Suk snaží vyřešit problémy života a smrti láskou všelidskou. Sukovou klavírní lyrikou je například cyklus O matince (1907), kde vypráví pomocí hudby svému synkovi o mamince. Současná podoba ulice Sukovy. Suk byl nejen vynikající skladatel, ale také houslista a výborný pianista. Působil na pražské konzervatoři (od roku 1922). V Českém kvartetu, které založil společně se třemi spolužáky z konzervatoře, působil Suk přes čtyřicet let, a to od jeho založení roku 1892 až do roku 1933, kdy se koncertní činnosti vzdal. Působil zde jako druhý houslista a absolvoval s ním po světě na čtyři tisíce koncertů. Ve dvacátých letech byl již uznávanou osobností a roku 1924 byl zvolen poprvé rektorem pražské konzervatoře. Po přestávce se na toto místo vrátil znovu roku Celkem byl rektorem zvolen čtyřikrát. Co se týče jeho osobnosti, byl Suk brán okolím jako citlivý a vřelý člověk. Josef Suk zemřel v Benešově v Čechách a je pochován v rodných Křečovicích. Pavlína Lesová Muzeum Blansko Foto: S. Mrázek Tříkrálová sbírka na Blanensku letos hlásí rekord Mezi lednem 2014 proběhla tradiční tříkrálová sbírka. Lidé na Blanensku tak mohli přispět potřebným celkem do 387 zapečetěných pokladniček. Letos se podařilo vybrat rekordní sumu Kč, což je o Kč více jak v loňském roce. Vybrané peníze poputují tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. Ilustrační foto. Oblastní charita Blansko má již jasno v tom, jakým způsobem budou získané finance využity. Cílovou skupinou budou nejen občané bez domova, senioři a nemocní, ale např. i ohrožené rodiny a především pak děti vyrůstající v nepříznivých podmínkách. Rádi bychom se zaměřili také na hospicovou péči nebo na provoz linky důvěry lidem v tísni, vybrané peníze pomohou také v rámci dalších námi poskytovaných služeb, jako je Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba a Odlehčovací služba, informovala Marie Sedláková, koordinátorka sbírky z Oblastní charity Je potěšující, že lidé nejsou lhostejní vůči těm, ke kterým osud nebyl až tak přívětivý. Tříkrálová sbírka se stala tradicí, lidé ji velmi dobře znají a důvěřují nám, že peníze poputují skutečně tam, kde je jich třeba. Mnozí na naše koledníky již čekají, je to pro nás závazek do dalších let a jsme velmi vděční za jakoukoliv formu pomoci, uzavřela Sedláková. Blanenští darovali přes Kč. Nejplnější pokladničkou v regionu byla ta z Velenova, vážila přes osm kilogramů a bylo v ní téměř Kč. Velké poděkování patří nejen těm, kteří přispěli v rámci této akce, ať už jakoukoliv částkou, ale i pracovníkům úřadů zajišťujícím zapečetění pokladniček, a především všem koledníkům. Na Blanensku jich letos pomáhalo více než V loňském roce se vybralo Kč. Díky nim se podařilo podpořit celou řadu projektů. Oblastní charita se např. aktivně zúčastnila odstraňování následků při červnových povodních v roce 2013, kde vyškolení pracovníci pomáhali nejen při fyzicky náročné práci, ale byli nablízku i těm, kteří své děsivé zážitky potřebovali sdílet. red Střední škola gastronomická, s. r. o. mapuje svoji dvacetiletou historii Výstavu ke 20leté historii školy připravili v Kině Blansko učitelé a žáci Střední školy gastronomické. Především první roky byly pro Střední školu gastronomickou poměrně náročné. I toto počáteční období plné bojů za směřování a zachování školy i její přesuny mapují informační panely v Kině Škola začínala v Adamově, později se přesunula do školy na Obůrce, aby nakonec skončila v budově bývalého výzkumného ústavu Metry Blansko na ulici Masarykově, kde dnes sídlí. V průběhu tohoto období se také ve vedení školy vystřídalo několik ředitelů. Další panely pak seznamují s akcemi školy pro veřejnost, činností studentů a školním životem. Vše doplňují výstřižky s články z regionálních periodik. Oslavy začaly už se začátkem školního roku 2013/2014. V říjnu vyšlo speciální číslo školního časopisu Rozhled, které se ohlíží za historií školy a přináší obsáhlý rozhovor s její ředitelkou Mgr. Martou Truhlářovou. V listopadu se mohli zájemci seznámit s učebními obory při výročních Dnech otevřených dveří. Studenti nástavbového oboru Gastronomický management pro tyto dny připravili výstavu vlastních návrhů slavnostních tabulí. Na prosinec pak bylo naplánováno setkání absolventů školy. Zástupce ředitelky a výchovný poradce Martin Jaglář provedl návštěvníky vernisáže historií školy. Na celý školní rok je připraveno asi deset akcí, na každý měsíc jedna. Právě probíhající výstava v kině je jednou z těch, která je určena široké veřejnosti. V únoru ve škole proběhne tematicky zaměřený cvičný raut (ve stylu 90. let). Ten ale bohužel především z prostorových důvodů není určený pro širokou veřejnost, uvedla ředitelka školy Mgr. Marta Truhlářová a hned zmínila budoucí akce, na kterých se veřejnost s činností studentů školy setkat může: V březnu pořádáme v Dělnickém domě další ročník barmanské soutěže Amundsen cup, kam jsou všichni srdečně zváni. A věřím, že se setkáme také na konci května při dalším ročníku akce nazvané Kostelní den a noc v kostele sv. Martina na Starém Blansku. Výstava v kině je k vidění do konce února. Přístupná je v provozní době kina. Celý program oslav a fotografie z již uskutečněných akcí najdete na stránkách Stanislav Mrázek Nejmladší basketbalisté zklamali v Kyjově Nejmladší tým basketbalového klubu BBK Blansko má za sebou nevydařené zápasy v Kyjově a v tabulce oblastního přeboru jim tak patří předposlední sedmá příčka. Doufali jsme, že s domácím družstvem sehrajeme rovnocenná dvě utkání. Kyjov nás ale jednoznačně přehrál ve všech basketbalových činnostech a zaslouženě vyhrál oba zápasy, řekl zklamaný trenér blanenského týmu Antonín Zezula. Trenér také dodal, že basketbalový klub BBK Blansko hledá hochy a dívky ve věku 7 10 (ročníky ) do přípravky basketbalu. Pokud se vám líbí basketbal, máte zájem si ho vyzkoušet a hrát, tak neváhejte a přijďte v pondělí nebo ve čtvrtek od 15:30 17:00 hodin do haly ASK Blansko naproti lázním, upřesnil. Výsledky: TJ Jiskra Kyjov BBK Blansko 60 : 29 (28 : 14) TJ Jiskra Kyjov BBK Blansko 66 : 21 (34 : 7) Body celkem: Šmerdová 16, Ševčík Ondřej 8, Křížová a Streitová po 7, Malík 6, Svěráková 3, Nečas, Berka 2. kaj Historií školy provedli návštěvníky Martin Jaglář a ředitelka školy Mgr. Marta Truhlářová. Foto: S. Mrázek Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 18. 10. 2016 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 902/33/2016 program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Projednání

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 4. schůze městské rady ze dne 10.12.2014 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 25.5.2010 od 8.00 hodin v kanceláři tajemnice Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 9.5.2016 Usnesení č. 1 /16-24 /16 1/16 Schválení programu 2/16 Informace o investičních akcích 3/16 Nájem garáže v budově e. č. 2406 ul. Třebízského

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2)

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 49. zasedání konaného dne 24. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Bc. Radek Fejfar, člen rady, do 19:13 hod. Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.

Bc. Radek Fejfar, člen rady, do 19:13 hod. Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 10/2016 konaného dne 11.04.2016 od 15:32 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Mgr. Květuše Vernerová,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka

U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne 25. 2. 2016 od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka Zastupitelstvo obce Stará Paka: 1) schvaluje program 9. veřejného

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 01. 02. 2017 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 463/17/2017 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

Usnesení Rada města Chropyně RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. Usnesení

Usnesení Rada města Chropyně RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. Usnesení R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 2 konaného dne 26. listopadu 2014 RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. RM 2/2/14 bere na vědomí 1. Informativní

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 54. schůze ZÁPIS USNESENÍ 13. LEDNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 54. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: Hosté:

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Zápis č. 27/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 27/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 293 297/2015 Zápis č. 27/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 5. 10. 2015 Přítomni: Členové rady města: Ing. Pavel Pilař, Ing. Bc. Leona Bucharová, Helena Matějeková, MVDr. Martin Kubička

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více