číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 Pozvánka na výstavu maleb Michala Czinegeho str. 3 Česko a Mongolsko očima Mongolů str. 3 Přerušení dodávky elektřiny str. 2 Národní týden manželství str. 3 Blanenský uličník Sukova str. 6 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma Vítání občánků se vrátilo do nové obřadní síně na radnici V nově opravené obřadní síni se konalo vítání občánků již před rokem. Další obřady byly kvůli rekonstrukci vestibulu přesunuty do zámku, kde ale nejsou prostory dostatečné. Je tam zima, není tam místo pro kočárky. Pracovníci odboru vnitřních věcí proto čekali na znovuotevření obřadní síně na radnici. S jejím novým zázemím jsou velmi spokojeni Přivítání nových občánků provází vystoupení dětí. a kladné ohlasy zaznamenávají také od rodičů. Nová obřadní síň tak nyní může posloužit kromě vítání občánků i pro další slavnostní události, např. uzavření sňatku, přijímání žáků základních škol, oslavy zlatých či diamantových svateb, udělování státního občanství cizincům apod. Zájem o vítání občánků je poměrně velký. Většinou vítáme Foto: S. Mrázek kolem třiceti dětí. Ne všichni rodiče ale ví, jak se přihlásit. Pokud už se přihlásí, je účast téměř stoprocentní. Ani dnes nikdo z pozvaných nechyběl. Aby rodiče obdrželi k vítání občánků pozvání, musí své děti nejdříve přihlásit. K zavedení přihlášek jsme museli přistoupit poté, kdy vstoupil v platnost zákon o ochraně osobních údajů a evidence obyvatel nám už neposkytuje údaje o nově narozených dětech. Takže první krok musí uskutečnit rodiče sami, kdy buď zajdou na matriku, kde vyplní formulář, nebo si ho stáhnou na webu Blanska, vysvětlila vedoucí správního oddělení Odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko Yvona Havlíčková důvody pro podání přihlášky a vyjádření souhlasu s pozváním. Vítání občánků se koná zpravidla čtyřikrát ročně podle počtu přihlášených dětí. V sobotu 25. ledna 2014 bylo 26 zájemců a vítání se opakovalo celkem tři-» pokračování na straně 2 O uměleckých vlastnostech zpracování dřeva vás až do 25. února letošního roku chce v Galerii Jonáš přesvědčit Lubomír Jedlička (na fotografii vlevo). Amatér, který se své tvorbě věnuje přes dvacet let, a dosahuje téměř profesionality, pochází z našeho regionu z obce Vavřinec, kde tvoří a ve své malé soukromé galerii přijímá návštěvníky. Tvoří převážně z lipového, hruškového či ořechového dřeva. Při práci používá výhradně ruce a ruční nářadí: dlátka, nože, pilníky, smirek. V oblasti volné tvorby klade důraz na dřevo jako součást výtvarného projevu. Jeho dílo je podmanivě kouzelné, jednoduše čisté, srozumitelné i přemýšlivě inspirující. Svou prací přivádí bedlivé pozorovatele na myšlenku, že nejen lidé, ale i věci, mají svou duši, stačí jen chtít si s nimi popovídat a ony nám řeknou nejen o sobě, ale i o autorovi samotném. Výstava je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 a od 13:30 do 17:00 hodin. Text: PS, foto: S. Mrázek Životní podmínky 2014 výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem Č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácnosti v České republice EU-SILC 2014 (Životní podmínky 2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v domácnostech, z nichž se zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 22. února do 11. května 2014 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetřen í se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským prukazem opravňují k provedení šetření Zivotní podmínky 2014 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě. Prosím, abyste případné dotazy občanu oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopísu nebo je odkázali na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2014 paní Martina Nováková, tel Ing. Helena Kratochvílová ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně Litinové sochy z Wanklova náměstí a nádvoří zámku zamíří k obnově Jedním z výsledků nedávno započaté spolupráce s MAS Moravský kras je získání dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt Obnova historických litinových soch. Získané finance budou využity na obnovu sedmi litinových soch, z toho tří umístěných na Wanklově náměstí a čtyř na nádvoří blanenského zámku. Že sochám něco chybí, laik většinou nerozezná. Plastikám schází některé atributy, např. drapérie, čelenka, části oděvů apod. Na vině je vandalismus, časté přemísťování soch i působení času a přírodních vlivů. Protože je potřeba vyrobit přesné modely jednotlivých nových částí, přesunou se sochy na čas do ateliéru. Jejich obnova potrvá asi pět měsíců a hotová má být do konce července. Předpokládané náklady projektu jsou Kč. Z toho jsou uznatelné náklady Kč. Přislíbená dotace činí 90 % z uznatelných nákladů, tj Kč. Pracovníci odboru investičních věcí připravují výběrové řízení, které, jak věří, tuto částku ještě sníží. Stanislav Mrázek Obnovy se mj. dočká socha staroegyptské bohyně Isis. Došlo k rozšíření úředních hodin na úseku registru vozidel a řidičů MěÚ Blansko, odbor vnitřních věcí informuje občany, že od pondělí se rozšiřují úřední hodiny na úseku registru vozidel a řidičů, a to o úterky v době od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Aktuální úřední hodiny pro veřejnost jsou následující: Pondělí 08:00 17:00 hodin Úterý 08:00 14:00 hodin Středa 08:00-17:00 hodin Čtvrtek zavřeno Pátek 08:00-12:00 hodin Připomínáme, že lze využívat možnost objednání se prostřednictvím webových stránek města na určitou činnost a čas. Odkazy naleznete hned na úvodní straně odbor vnitřních věcí TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na Z Otázek a odpovědí Zodpovězené dotazy z webových stránek Váš dotaz můžete zaslat i Vy pomocí formuláře na Na kolik přišla ta předimenzovaná část cyklostezky z Blanska k Ráječku? A je pravda, že Ráječkovští nemíní v této stavbě pokračovat, protože stačí ten lehce zpevněný povrch, který tam je? Stavba stála cca 1,2 mil. Kč. Město Blansko obdrželo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 764 tis. Kč, vlastní zdroje města tak činí cca 440 tis. Kč. Náklad na 1 m 2 pak činí cca Kč. Obec Ráječko připravuje projekt pro podání žádosti o dotaci. Tyto stavby jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje cyklostezek Jihomoravského kraje. Ing. Marek Štefan, investiční odbor Do kdy bude hotova regenerace sídliště sever III. etapa? Podle smlouvy měla být stavba hotova a předána , ale skutečnost je jiná. Do dnešního dne se tam nic moc neděje, dělníci postávají a práce stojí. Řádný termín dokončení stavby je do Práce byly námi přerušeny a zhotovitel nyní aktualizuje harmonogram prací tak, aby výstavba omezila život v území minimálním možným způsobem. V rámci stavby dojde k překládce topných kanálů, které je možné realizovat až po ukončení topné sezony. A dalším aspektem, proč jsme stavbu přerušili je dořešení dodatků smluv s poskytovatelem dotace tak, abychom o slíbené finance nepřišli. I toto má vliv na průběh výstavby. Za způsobené komplikace se omlouváme, a děkujeme za pochopení nastalé situace. Ing. Marek Štefan, investiční odbor Kdo odsouhlasil znovu zprovoznění městské komunikace po prosincové pokládce inženýrských sítí v ulici Zborovec? Od restaurace Zátiší směr zahrádkářská kolonie je stav komunikace více než žalostný. Tuto» pokračování na straně 2

2 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 2 V loňském roce došlo k mírnému nárůstu počtu podnikatelských subjektů K bylo v živnostenském rejstříku celkem aktuálních podnikatelských subjektů, z toho fyzických osob a právnických osob. Tyto subjekty vlastnily celkem živnostenských oprávnění. Jedná se o počty, které se vztahují k celému správnímu území obce s rozšířenou působností Oproti roku 2012 došlo v roce 2013 k mírnému nárůstu počtu podnikatelských subjektů, a to o 48 subjektů. Počet živnostenských oprávnění vydaných podnikatelským subjektům narostl ve stejném období o 374 živnostenských oprávnění. Podrobnější vývoj těchto počtů v posledních šesti letech je možno zhlédnout na grafech umístěných na internetových stránkách Obecního živnostenského úřadu Blansko (www.blansko.cz/meu/ odbor-zivnostensky-urad/). odbor obecní živnostenský úřad UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ ZPRAVODAJE Vybrali peníze na podporu matek s dětmi Účastníci jednotlivých setkání v rámci Aliančního týdne modliteb v Blansku ledna 2014 dobrovolně přispívali ve prospěch potravinové pomoci pro matky s dětmi. Tuto pomoc zajišťuje CENÍK INZERCE prostřednictvím svých terénních programů Charita Sbírka vynesla Kč. Tato částka byla předána zástupcům Charity Josef Merta Vítání občánků se vrátilo do nové obřadní síně na radnici» pokračování ze strany 1 krát. Obřadní síň je větší, a tak pracovníci mohou zvát na jeden obřad až devět dětí, zatímco dříve to bylo maximálně šest dětí. Vítání občánků v Blansku probíhá za účasti členky komise pro občanské záležitosti a zástupce vedení města Blanska, starosty Přerušení dodávky elektrické energie , 07:00 15:00 h Blansko Rekreační oblast Obtížky.» pokračování ze strany 1 komunikaci z těchto důvodů nelze bez značného rizika používat. Žádám o sdělení, jak a kdy bude sjednána náprava. Dle sdělení investora této stavby bylo k dokončeno položení plynovodu do nové zástavby RD Zborovec a současně s tím i přeložka plynovodu od ulice Okružní, nezbytná pro uložení dalších inženýrských sítí ( kabely VN, NN, osvětlení a slaboproud). Současně s tím byly provedeny nezbytné úpravy na komunikaci k jejímu provizornímu používání. Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby pro stavbu kanalizací, vodovodu, komunikací včetně chodníku a veřejného osvětlení začne od ulice Okružní po patu pozemku nové zástavby RD zbývající část rekonstrukce, kterou provede Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí a Město Blansko a dále i společnost E.ON. Předpokládané ukončení přestavby je Bohužel po tuto dobu budou pro občany v této oblasti ztížené podmínky, které však následně zlepší obslužnost a možnost napojení na inženýrské sítě v této oblasti. Ing. Marek Štefan, investiční odbor nebo místostarosty, který přednese proslov. Dále se na něm podílí také učitelky z mateřské školky na ulici Dvorské, které připravují s jejich dětmi krátký kulturní program. Děti také pomáhají s rozdáváním dárků. Maminkám předají kytičku a dětem plyšovou hračku s hrníčkem na pití nebo miskou. Dne byli slavnostně uvítáni do života tito noví občané našeho města Julie Daňková Dvorská 100 Tomáš Vykydal Hybešova 17 Ema Kotlánová Dvorská 22 Alena Zezulová Mahenova 5 Lukáš Mour Okružní 1 Barbora Dorazilová Dvorská 34 Zbyněk Bárta Dvorská 56a Linda Latýnová Poříčí 6 Viktorie Popelková Jasanová 22 Adéla Sedláčková Pod Javory 6 Vladimír Kovář Absolonova 12 Kristina Dvořáková Kamnářská 2d Judita Dvořáková Kamnářská 2d Terezie Nečasová Sloupečník 59 Filip Řehák Zborovec 10 Richard Bojda Chelčického 68 Jakub Verner Na Pískách 10 Kristýna Adamcová Sloupečník 82 Filip Červený Salmova 15 Markéta Abrahámková Horní Lhota 66 Tibor Sedlák Dolní Lhota 45 Gabriela Popelková Seifertova 10 David Hlaváček Horní Palava 27 David Dvořák Gellhornova 13 Anita Kovaříková Klepačov, Na Špici 181 Kateřina Packová Gellhornova 3 Stanislav Mrázek , 07:00 15:00 h , 07:00 15:00 h Hořice Celá obec Hořice obyvatelstvo i podnikatelská činnost. Z Otázek a odpovědí Můžete prosím zveřejnit jméno osoby, která rozhoduje o kácení stromů v Blansku? Naposledy např. kaštan u rudoarmějce. Děkuji za tentokrát snad už odpověď. O kácení stromů nerozhoduje pouze jediný člověk. Proces probíhá tak, že v případě nutnosti či potřeby z objektivních důvodů pokácet strom, žádá za majitele předmětné dřeviny odbor komunální údržby (jmenovitě referent Ing. Milan Vítek, vedoucí Ing. Petr Rizner) odbor životního prostředí (jmenovitě PhDr. Jaroslav Konečný) o vydání povolení ke kácení stromů. V případě kladného rozhodnutí je následně strom pokácen. Kaštan u rudoarmějce byl pokácení bez povolení od odboru životního prostředí, a to z důvodu jeho havarijního stavu a nutnosti jeho okamžitého odstranění. Bylo totiž zjištěno, že u kaštanu došlo k prasknutí kmene a hrozil bezprostřední pád stromu. Kácení bylo samozřejmě předem s odborem životního prostředí konzultováno. U stromu také ve čtvrtek 23. ledna zasahovali hasiči a za pomoci své techniky provedli provizorní vazbu, která dočasně zabránila rozlomení kaštanu. Před kácením byl také proveden odborný posudek, který neodkladnou asanaci potvrdil. Ing. Petr Rizner odbor komunální údržby Proč nebyl znovu obnoven (po rekonstrukci celé ulice) přechod pro chodce před budovou na ulici Masarykova 12 sídlí zde na dvacet firem a dokonce střední škola s necelou stovkou žáků. Denně tuto budovu navštíví stovky lidí, přechod pro chodce na druhou stranu silnice směr centrum atd. (náměstí Míru, Bartošova) nikde, ale u pošty jsou na deseti metrech DVA! Na základě požadavku na obnovení přechodu na ulici Masarykova byly požádána Policie ČR a Silniční úřad o stanovisko k obnovení přechodu. Problematiku přechodu rovněž projednala dopravní komise. Na základě negativních stanovisek Policie ČR a Silničního úřadu nebude přechod pro chodce obnoven. Ing. Petr Rizner odbor komunální údržby Z usnesení z 69. schůze rady ze dne Rada odvolává z členství v komisi pro školství a vzdělávání Mgr. Věru Gottwaldovou a jmenuje za členku této komise Mgr. Simonu Polákovou. Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Blanska v období od do za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby. Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby na období od do mezi Městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA. Rada schvaluje směrnici Základní pravidla zřizovatele a příspěvkové organizace Nemocnice Rada schvaluje směrnici Kontrolní řád. Rada bere na vědomí informaci o kapacitní situaci zařízení zajišťujících předškolní vzdělávání v Blansku. Rada pověřuje odbor ŠKOL a INV prověřit možnosti přechodného navýšení kapacit jednotlivých tříd mateřských škol na počet 28 dětí ve třídě a zajistit potřebná povolení od příslušných orgánů. Rada souhlasí s přijetím finančního sponzorského daru ve výši Kč účelově určeného na plat asistenta pedagoga dle předložené žádosti. Rada schvaluje žádost KSMB na podnájem nebytových prostor (prostor pod schody ve vstupní hale o výměře 15 m²) v Dělnickém domě, Hybešova 240/1, Blansko podnájemci Anně Krajíčkové, Olomučany 245, PSČ , IČ: , za účelem provozování prodeje a kontaktního místa Oriflame, s účinností od , za cenu Kč měsíčně vč. DPH. Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli SDH Klepačov na uspořádání akce Ples SDH Klepačov ve vnitřních prostorách Dělnického domu Klepačov dne od 02:00 hodin do 03:00 hodin. Rada souhlasí s výpůjčkou majetku regionálního oddělení Městské knihovny Blansko Moravské zemské knihovně v Brně k datu v rozsahu dle seznamu přiloženého k předložené žádosti. Rada nesouhlasí se snížením platby nájemného za pronájem prostor v Dělnickém domě Blansko Domu dětí a mládeže v Blansku na uspořádání 1. plesu DDM Rada schvaluje Směrnici Základní pravidla vztahů zřizovatele a ředitelů příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury. Rada schvaluje doplnění usnesení č. 23 z 64. schůze Rady města Blansko dne , a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 1369/22 ostatní plocha v k. ú. Ostatní text usnesení se nemění. Rada souhlasí s podáním žádosti na Státní fond životního prostředí o snížení monitorovacího kritéria udržitelnosti projektu zařízení pro využívání biologicky rozložitelného odpadu na t/rok. Rada ukládá odboru INV a investiční komisi připravit podmínky zveřejnění záměru pronájmu a prodeje pozemků v areálu skleníku v k. ú. Blansko a předkládat na schůze rady průběžně materiál v této věci. Rada schvaluje po úpravě směrnici Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města. Rada schvaluje vzorovou smlouvu Smlouva o poskytnutí a využití dotace z rozpočtu Města Blansko, která je přílohou č. 3 směrnice Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města. Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč Bc. Cecílii Krejčí, bytem Blansko, na úhradu výdajů spojených s účastí dcery Ludmily Krejčí na 17. ročníku soutěže Region Regina Rada schvaluje vzorovou Smlouvu o ubytování a Ubytovací řád ubytovacích prostor určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřeními dětmi. Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko jednotky č. 1186/11 o výměře 28,65 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/ panu Zábojovi, Lhota Rapotina, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada schvaluje Dodatek č. 1 Směrnice č. 2/2011 Hospodaření s byty v majetku Města Rada souhlasí s pronájmem kanceláře o výměře 21 m² + ostatní (chodba, WC) o výměře 7,56 m² ve III. NP v budově na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, paní Soldánové, Blansko; IČ: za nájemné ve výši Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem rozšíření podnikatelské činnosti (obchod s vínem). Rada souhlasí s pronájmem kanceláří o výměrách 21,15 m² a 43,28 m², kuchyňky o výměře 11,92 m² + ostatní (chodba a WC) o výměře 16,05 m² ve III. NP v budově na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, Moravské zemské knihovně v Brně, Kounicova 65a, Brno; IČ: za nájemné ve výši 500 Kč/ m2/rok na dobu neurčitou za účelem provozování regionálního oddělení Moravské zemské knihovny a schvaluje předloženou nájemní smlouvu. Rada souhlasí se zveřejněním záměru Technických služeb Blansko s. r. o. podnajmout prostory o výměře 207 m² ve správní budově s dílnami čp v areálu včetně mostového jeřábu na Starém Blansku na pozemku parc. č. st v k. ú. Blansko za minimální nájemné 450 Kč/m2/rok bez DPH + energie. Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o obstarání záležitosti s Pohřebním ústavem Blansko, s. r. o., kterým Město Blansko Pohřebnímu ústavu Blansko, s. r. o. poskytne částku na údržbu blanenských hřbitovů, a to z důvodu propadu vybraného nájemného v roce Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku města Blansko pro Patchwork klub Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah a PVC včetně dodávky materiálu Tel

3 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 3 Aktiv BESIP se podílí na integraci národnostních menšin V závěru loňského roku uspořádala Oblastní charita Blansko v rámci integračního programu Porozuměním k integraci II., garantovaného Ministerstvem vnitra České republiky, přednášku týkající se problematiky spojené s postupem cizích státních příslušníků při úředních jednáních na Odboru vnitřních věcí, odd. dopravně správních agend Městského úřadu Pracovníci Aktivu BESIP si pro cizí státní příslušníky připravili odbornou tematickou přednášku, která se týkala problematiky registrace vozidel, jejich prodeje, dovozu a vývozu, změny vlastníka; také toho, jaké hrozí sankce za nedodržení platných právních norem a celé řady dalších souvisejících problémů, na které mohou během úředního jednání, týkajícího se výše uvedených témat, narazit. Posluchači byli prostřednictvím tlumočníka seznámeni s výše uvedenou problematikou tak, jak ji upravuje současná legislativa České republiky, ale i Evropské unie. Na konci své přednášky pracovníci Aktivu BESIP také otevřeli otázku zákona O pojištění odpovědnosti Pracovníci BESIPu seznámili cizince s proble matikou registrace vozidel a další legislativou. z provozu vozidla, známějšího spíše pod názvem Povinné ručení, která všechny přítomné velmi zaujala. Závěr přednášky potom patřil diskuzi nad danými tématy. Její účastníci si připravili celou řadu dotazů nad problémy, které souvisejí s výše uvedenou oblastí registru vozidel. Diskuze byla velmi užitečná a pomohla objasnit celou řadu dalších problémů, se kterými se cizinci mohou na úřadech při svých jednáních, týkajících se registru vozidel a povinného ručení, setkat, resp. někteří z nich se s nimi již setkali a nedokázali je v daném okamžiku správně vyřešit. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu organizátora celé akce, ale především všech účastníků této přednášky, si myslíme, že náplň a účel tohoto setkání byly splněny v maximální možné míře a Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko tak udělal další krok, kterým přispěl ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Pokud bude do budoucna ze strany organizátora akce opakovaný zájem o přednášky s obdobnou tematikou, je Aktiv BESIP připraven na těchto odborných tematických přednáškách opět participovat. odbor vnitřních věcí Národní týden manželství Ohromné maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům Motto: Nikdo nemůže udělat větší chybu než ten, kdo neudělá nic, protože by mohl udělat jen velmi málo. Tímto citátem od Edmunda má tendenci usychat a vadnout Burkea bych ráda uvedla článek jako květina, když to neděláme. k letošnímu národnímu týdnu Zalévat květinu, je to maličkost? manželství. Pojďme se společně Může někdy být? Nicméně, na moment zastavit u jeho tématu i zdánlivě tyto nepatrné detaily zaměřujícího se na drobné možnosti, které máme. Jež někdy vy- našich vztahů. A neměli bychom jsou součástí výsledné velikosti užíváme a jindy ne. je přehlížet (byť třeba proto, že Staré dobré pohádky praví, že máme na horizontu nějaký velký úkol). boj vyhraje, respektive princeznu dostane, vždy jen ten jeden, jedinečný. Obvykle jde o někoho, ho týdne manželství lze chápat Současný ročník národní- kdo splní úkoly, uhodne hádanku, jako příležitost k tomu, abychom rozesměje dámu, když je šíleně zvážili, jaké jsou ty detaily, jež se smutná. A často se od těch ostatních nápadníků liší jen nějakým z nich naše drahé polovičky vní- odrážejí v našich vztazích. Které detailem. mají libě a které nelibě. Když si Drobnosti mají, nebo aspoň sáhnu do svědomí, najdu slušné mohou mít, sílu, kterou bychom číslo od obojího. Co vy? Chodíte třeba včas? Zajdete s ní/ním jim na první pohled nepřiřkli. Nejenom v tom, že mohou zvrátit osud, ale zejména v tom, že se ten váš oblíbený? Usmějete se po i na film odlišného žánru, než je řetězí, a tím utváří způsob našeho života. vůbec svého partnera aktuálně ránu a dáte mu/jí pusu? A nakolik Nechci tvrdit, že láska jako znáte? Jste si jistí, že víte, čím mu taková, a vůbec vztah, tím méně udělat radost nebo jste se na to už manželství, je maličkost. Vyžaduje velké věci. Rozhodnutí stojící dili a nechali si ujet vlak? Ať tak nějaký ten měsíc či rok nesoustře- mnoho sil. Trpělivost a toleranci či onak, nikdy není pozdě a lepší v množství, jež nás leckdy prověřuje do morku kostí. Pokoru, vytr- Vzhledem k tomu, že tento člá- pozdě, nežli později. valost, schopnost odpouštět, starostlivost, citlivost, péči, zájem. ským a rodinným poradenstvím, nek čtete v souvislosti s manžel- Schopnost udělat si čas a dávat. neodpustím si ještě krátkou poznámku tímto směrem. Tradič- Průběžně, opakovaně. Láska, ta zásadní ingredience manželství, ní doporučení, které má naladit manžele na pozitivní notu, i když na ní spolu zrovna nejsou, zní: zkuste přistihnout svého partnera při něčem pěkném, tedy: hledejte, co se vám na něm líbí, čím vás potěšil. A pokud se vám zrovna nechce a jste třeba ve vztahu naštvaní, smutní, celkově všechno, jen ne spokojení, zkuste si vzpomenout, že někde na začátku to bylo jako v pohádce. Vy jste pro druhého byli ti, kteří jediní dokázali udělat tu správnou maličkost. NTM je možností si toto připomenout. Zkusit to znovuobjevit a obnovit. Mgr. Eva Ulrychová Tematice manželského a rodinného poradenství se na Blanensku věnuje Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, která sídlí přímo v Blansku na ul. Sladkovského 2b. Již od roku 1998 poskytuje Poradna odborné sociální poradenství těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, a pomáhá jim situaci zvládnout. Služby Poradny jsou bezplatné, vázané mlčenlivostí a mohou být i anonymní. Můžete se na nás obrátit jak s potížemi osobního rázu, tak s partnerskými a rodinnými problémy, popř. s problémy ze sociální oblasti. Aktuálně zde pracují dvě psycholožky a jedna sociální pracovnice. Více informací o službách Poradny se dozvíte na: popř. na tel Od našich čtenářů: Povánoční rozjímání o vycházce za zdravím a novými krásami Blanska Tak, jak se o Vánocích říká, je to čas klidu, pokoje a míru, ale také čas na vycházky do přírody za zdravím, za objevováním nových krás. Některé z nich se podařilo objevit i mně. První objev byl hned na začátku cyklostezky podél řeky Svitavy za Úřadem práce. Nově budované náměstí Republiky? Zelený trávník vybagrovaný, keře a stromy vykáceny a rozebrány zkrátka zničený pěkný kousek přírody. Bližším pohledem jsem zjistil, že jde o nové parkoviště. Nechce se mi ani věřit, že by to byl výsledek schůzek a návrhů na zvelebení okolí cyklostezky a řeky Svitavy. Také jsem zauvažoval, proč zde cyklostezka byla vůbec budována. Aby zde maminky a babičky s dětmi v kočárcích, chodci a cyklisté dýchali zplodiny ze zaparkovaných a startujících aut? Ale musel jsem nakonec uznat, že je to užitečné, protože automobily a automobilisté jsou u nás na vymření, a tak je pro ně potřeba něco dělat. Musejí chudáci dávat přednost a čekat na křižovatkách, dávat přednost chodcům na přechodech, nemohou autem vjet až na ledovou plochu, do restaurace a bazénu aquaparku museli by dokonce chodit pěšky. A tak jsem pochopil, proč jsou tolik potřebná a požadovaná nová parkoviště a kruhové objezdy. Druhý objev na mne čekal na výstupu z této cyklostezky. Donedávna pěkný výhled do parku na ulici Sv. Čecha a jeho pozadí zakrývá a zastiňuje účelová stavba nespecifikovatelného tvaru. Od lidí je už ale pojmenována jako vajíčko a doufám, že mysleli aspoň čerstvé. Nevím, proč se mi ve spojitosti s touto stavbou vybavil hotel Dukla. Asi proto, že mnohým taky vadí, je mnohými kritizován, město si s ním neví rady, uvažuje se o jeho zbourání a zbudování parku na jeho místě. Z toho všeho jsem ale nakonec usoudil a uznal, že rozhodnutí stavebního úřadu a města jsou rozumná, správná a uvážlivá, protože co se v přítomnosti zničí a zbourá, je do budoucna potřeba nahradit něčí jiným. Ať to stojí, co to stojí, ať to stojí, kde to stojí. Jako příklad lze uvést i povolení provozu cukrárny s mini zoologickou zahrádkou stojící téměř na křižovatce, která má pro město téměř strategický význam. Dá se to těžko pochopit, protože pohyb kupujících dětí na křižovatce a jejím okolí určitě nezvyšuje bezpečnost, parkující auta před provozovnou určitě nezlepšují výhled ani výjezd do křižovatky. Každá kritika, která může být pro někoho i ne záživná, by měla obsahovat nějaký návrh řešení nebo nápad na zlepšení. Myslím si, že by parkoviště za mlýnem, zbudované jistě nemalým nákladem prakticky pro jednu nebo dvě větší baseballové mezinárodní akce, mělo být využíváno a vynaložené náklady tak zúročeny. To se ani neodvažují rozvádět polemiku o účelnosti baseballového hřiště. Dále mne napadá, zdali by nebylo daleko lepší a hospodárnější využití prostoru tréninkové plochy cyklotrialu před ubytovnou ASK na parkoviště, umožňující daleko větší počet parkovacích míst než 26 nově budovaných za Úřadem práce za uváděnou pořizovací cenu 2 miliony Kč bez víceprací. V přepočtu jsou tak pořizovací náklady na jedno parkovací místo Kč! Pro trénink cyklotrialu by se dala jistě použít znečištěná a zaneřáděná plocha za tribunou fotbalového hřiště, kde bylo kdysi stejně plánováno lanové centrum. Jistě by to dodalo důstojnosti a vzhledu celému ostrovu Ludvíka Daňka, tak, jak si to zaslouží. Závěrem bych chtěl uvést citát jednoho pisatele dotazu z webových stránek, jehož stejný pocit mám já i řada lidí, zveřejněný v otázkách a odpovědích ve Zpravodaji města Blanska č. 20 ze dne , cituji: Připomíná to trochu víření financí v městské pokladně pro něco temného v pozadí, v době, kdy všude chybí. Finance chybí a jistě budou chybět například: na plánované a potřebné překlenutí železničního koridoru a řeky Svitavy, na přístavbu tribuny v hale ČKD, kde současný stav a mantinely při sportovních utkáních ohrožují zdraví mládeže i dospělých, na vybudování umělé plochy na škvárovém hřišti ASK, což by odpovídalo vzhledu ostrova i odkazu L. Daňka, namísto jeho využívání pro neekologické parkování. A tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Jestliže je v programu nové vlády šetřit, budeme muset šetřit všichni a všude. František Zouhar Výzva: Italové v Blansku během 1. světové války hledáme materiály Historické texty nebo fotografie připomínající pobyt italských vysídlenců v Blansku hledají autoři pro připravovanou knihu. Během 1. světové války našlo s úctou udržují vzpomínky na jejich pobyt u nás. v Blansku a okolí asi 200 říšských Italů z oblasti jižního Tyrolska. V letošním roce uplyne 100 Přijeli k nám v roce 1915 po vypuknutí války Itálie s Rakouskem. Rozhodli jsme se tuto nelehkou let od vypuknutí 1. světové války. Našli zde dočasný domov, obživu dobu připomenout vydáním knihy a uspořádáním výstavy Ital- a děti zde chodily do školy. Většině se tady podařilo přežít období, ští uprchlíci na Moravě. Rádi kdy jejich vlastní domovy se ocitly bychom Vás poprosili, abyste uprostřed válečné vřavy. Potomci nahlédli do rodinných archivů těchto vysídlenců i v dnešní době a pokud máte nějaké fotografické nebo písemné památky o Italech z této doby, zapůjčili nám je. Materiály k zapůjčiení přineste do Městské knihovny v Blansku k rukám paní Šebkové. Dokumenty, které nám svěříte, po zkopírování nebo naskenování okamžitě vrátíme. Děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci s námi. Ivana Bojdová, Karel a Eva Šebkovi mobil: paní Šebková Česko a Mongolsko očima Mongolů Jak se liší život v Mongolsku a v České republice? Jaké je to být cizincem v nové zemi? Na tyto a další otázky odpoví přednáška s besedou Česko a Mongolsko očima Mongolů. S mongolskou kulturou se Blanenští měli možnost seznámit v rámci Historického jarmarku v roce Foto: S. Mrázek Galerie města Blanska zve na vernisáž výstavy maleb Michala Czinegeho Michal Czinege je jeden z nejvýraznějších představitelů nastupující silné malířské generace absolventů Csudaiova IV. ateliéru na bratislavské VŠVU. Ve své tvorbě zkoumá vztah tradičního média malby a možnosti digitálních technologií. Vernisáž výstavy proběhne v 17:00 hodin Výstava potrvá do Michal Czinege je jeden z nejvýraznějších představitelů nastupující silné malířské generace absolventů Csudaiova IV. ateliéru na bratislavské VŠVU. Ve své tvorbě zkoumá vztah tradičního média malby a možnosti digitálních technologií. Své obrazy vytváří za pomoci počítačové grafiky. Jako předlohu používá fotografické záznamy, následně je upravuje v počítači rozostřuje, invertuje, mění barevnost, vrství. Výsledek manipulace finalizuje akrylovou malbou na plátno přes zdánlivě abstraktní polohu, silou barevné skvrny. Dále se zabývá i vztahem vlastní představivosti a syntetického prostoru, jakým je virtuální realita nabízená digitálními technologiemi. Žije a pracuje v Bratislavě. Je zastoupen v mnoha sbírkách na Slovensku, v Čechách, Rakousku a Finsku. Michal Czinege maluje obrazy jako okaklamy, sugesce světa složeného a vynořujícího se z barevných mlhovin či spíše vidin, ale ty jsou jen zdánlivé. Realita zde předcházela kontemplaci a fikci. Předlohami byly fotografie a kresby. Výsledná práce je bytostně malířská, ale vytvořil ji umělec pracující racionálně, na začátku tohoto díla byl konceptualista a projektant pracující systematicky. Jazyk tohoto díla je originální a nepřeložitelný do literárního. Jiří Olič Czinege vo svojom tvorivom výskume nechápe maľbu ako konečné a ohraničené médium, ale ako vrstvenie v priestore. Maliarsky priestor mení, potláča alebo deformuje. Vrstvením narastá obrazová hĺbka alebo maľba expanduje do reálneho priestoru, prostredníctvom transparencie obrazového podkladu. Michal veľmi pozorne sleduje, rozpoznáva a rozvíja indikátory nových možností a smerovaní, ktoré sa, jemnejšie či výraznejšie, objavujú v jeho tvorbe. Tie čo ho zaujmú sústredene zhodnocuje ďalej.... Výraznou líniou autorovej tvorby sú veľkorozmerné i menšie krajinomaľby, ktoré, hoci figúrami opustené a v redukovanom Občané Mongolska přiblíží svůj životní příběh. Povypráví, jak se žije v jejich vlasti, proč se rozhodli přijít do České republiky. Dozvíme se, na jaké překážky naráží při začleňování se mezi nás a jak se jim zde žije. Akci realizuje Oblastní charita Blansko Centrum PRO ve spolupráci s Městskou knihovnou Blansko v rámci projektu Jak se žije cizincům?. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Přednáška proběhne v dětském oddělení blanenské knihovny v pátek od 18:00 hodin. Tlumočení do českého jazyka bude zajištěno. Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko kolorite, zaujmú bohatou kumuláciou viacerých, autorom dosiaľ používaných techník (sprej, lazúrna maľba i vysoká pasta; plátna s povrchovou vrstvou kašírovaného papiera, s kombináciou tušovej kresby a sieťotače; či kombinácie viacerých techník na šifóne..). V námetovej rovine tu ide o autorovo rozpomínanie, rozpamätávanie sa na krajiny a scenérie, s ktorými sa dosiaľ bližšie zaoberal. Maľuje ich bez predlohy a jednotlivé časti obrazu, podľa vlastných slov, rozpracúva ako samostatné detaily, ktoré sa nakoniec spoja do celku, s vopred rozvrhnutou kompozíciou. Silvia Čúzyová Olga Hořavová Galerie města Blanska Michal Czinege: Hlava 3, akryl na plátně, cm, 2012.

4 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 4 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , muzeum Výstava prací studentů uměleckých a technických oborů Masarykovy střední školy Letovice do , kino Historie Střední školy gastronomické, s.r.o. Blansko Výstava ke 20 letům školy. Vstup možný zdarma dle programu kina od otevření pokladny (půl hodiny před představením) do konce filmového představení. do , Galerie Jonáš Lubomír Jedlička: Dřevěné plastiky vážně i nevážně Výstava dřevěných plastik Lubomíra Jedličky v Galerii a antikvariátu Jonáš Blansko, Centrum Ježek, Smetanova 6. Plastiky si můžete prohlédnout a zakoupit do 25. února 2014 vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:30 a od 13:30 do 17:00 hodin. do , knihovna Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti aneb Školství na Blanensku do roku 1945 Nejstarší zmínky o školách na Blanensku, výstavba budov blanenských škol, významní rodáci a jejich školní léta, učební pomůcky a školní vyučování v minulosti a mnohé další faktografické dokumenty. Výstava ve výstavní místnosti Městské knihovny Blansko je přístupná v obvyklou provozní dobu knihovny. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h, kino DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ Vlastička umřela. Bohumil (Boleslav Polívka) trochu zestárl. Přibyly mu majetek, starosti, kilogramy a děti. Ztratil ženu svého života. Velká jízda... i tak by se film mohl jmenovat, kdyby nenavazoval na už tak proslavený název dílu prvního. ČR / 106 minut / do 12 let nevhodný v 15:00 h, kino MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRA- CENÝCH MRAVENCŮ Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mravenců. Najednou se uprostřed znepřátelených stran objeví odvážná beruška. Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, přátelství a fantazie, do světa těch nejdrobnějších Mrňousků. Francie / 80 minut / přístupný / český dabing ve 20:00 h, kino JACK RYAN: V UTAJENÍ Jack Ryan toho má za sebou poměrně dost těžké zranění z války v Afghánistánu i práci ekonomického analytika v CIA. Když zachytí nestandardní operaci provedenou ruským finančním gigantem, pošle ho jeho řídící důstojník do Moskvy. Pokud má zachránit svět i svou Kathy, bude se muset z roztřeseného zelenáče proměnit v chladnokrevný stroj, který se nebude bát myslet a střílet najednou. USA / 100 minut / do 15 let nepřístupný ve 20:00 h, kino FILMOVÝ KLUB: Projekt 100 KOYAANISQATSI Nejslavnější filmová báseň, která inspirovala Baraku a Samsaru. Kultovní filmový esej nabízející jen pomocí obrazů a uhrančivé hudby Phila Glasse apokalyptickou vizi střetu dvou světů technologií ovládané civilizace a přírody. První celovečerní snímek Godfreye Reggia Koyaanisqatsi konstituuje revoluční styl je tvořen výlučně obrazy (většinou zpomalenými či časosběrnými), bez komentáře či dialogů, jen s doprovodem minimalistické hudby Phila Glasse. USA 1982 / 85 minut / přístupný ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h v 17:30 h, kino BABOVŘESKY 2 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici sledující kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. Příběh začíná tam, kde první díl skončil: drbna Horáčková vybíhá z domu naproti mladým hokejistům, kteří přijeli navštívit svého dobrého kamaráda a spoluhráče na nedalekou chalupu, aby tu aspoň pár dní trénovali i odpočívali. ČR / 110 minut / přístupný v 15:00 h, kino LEGO PŘÍBĚH (3D) Historicky první celovečerní akční film inspirovaný stavebnicí LEGO sleduje osudy Emmeta, obyčejné, pravidel dbalé a dokonale průměrné mini-figurky LEGO, která je omylem považována za nejvýjimečnější osobu, která jediná může zachránit svět. USA / přístupný / český dabing ve 20:00 h, kino ROBOCOP V roce 2028 je nadnárodní konglomerát OmniCorp vedoucím lídrem v oblasti robotických technologií. Jedinou metou, kterou se jim dosud nepodařilo dosáhnout, je úspěch na domácí půdě. A tak se v odvážném experimentu zrodí RoboCop napůl člověk a napůl stroj, dokonalý protivník všech kriminálních živlů. OmniCorp už plánuje jeho nasazení v co největším počtu míst, ale nepočítají s tím, že uvnitř stroje je myslící lidská bytost, která nedokáže potlačit vzpomínky na svou minulost. USA / 121 minut / do 15 let nepřístupný v 17:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Filmový festival Expediční kamera Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech je součástí celorepublikového festivalu. Letos spatříte filmy s tematikou cestování, horolezení, sjezdů divokých řek a extrémních druhů sportů ve Vysokých Tatrách. Zhlédnete také dokumentární film významného slovenského dokumentaristy Pavola Barabáše o výpravě mezi Pygmeje a snímek o pěším přechodu pouště Rub al-chálí ve 20:00 h, kino PRODLOUŽENÝ VÍKEND Příběh křehký jako broskvový koláč. Divácký zážitek neslibuje jen Reitmanovo režijní vedení, ale také Kate Winslet a Josh Brolin v hlavních rolích. Když Adele, kterou před časem opustil manžel, potká Franka, jenž právě uprchl z vězení, vyděšená ho vezme k sobě domů a snaží se mu ve všem vyhovět, jen aby jí a synovi něco neudělal. Postupně se ale odhaluje, že pod drsnou slupkou zločince se skrývá tragický příběh chlapa. USA / 111 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino ANGELIKA Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil milióny diváků po celém světě. Dobrodružný romantický film Angelika byl natočen podle slavného románu Anne Golon, kterého se prodalo více než 150 miliónů výtisků. Francie / Belgie / Česko / Rakousko / 113 minut / do 12 let nevhodný / český dabing v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ (3D) Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde ve městě nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto se společně se svými kumpány pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic ale není tak jednoduché, jak se jim na první pohled zdálo... USA / Jižní Korea / Kanada / přístupný / český dabing ve 20:00 h, kino PAMÁTKÁŘI Tohle je možná poslední velký příběh Druhé světové války, který ještě nikdy nikdo nevyprávěl. Památkáři nejsou žádní nudní patroni, ale unikátní vojenská jednotka, která nasazovala vlastní krky, aby z rukou nacistů vyrvala skvosty, které za trvání Druhé světové války nakradli. Scénář k filmu vznikl podle knihy Roberta M. Edsela Po stopách nacistických pokladů. Z faktografického bestselleru se Clooneymu podařilo stvořit působivý a velmi netradiční válečný film, který bez patosu, zato s kouzlem, nadhledem a humorem líčí příběh mužů, kteří byli ochotní zemřít pro umění. USA / 112 minut ve 20:00 h, kino 300: VZESTUP ŘÍŠE (3D) Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes se přesouvá na nové bojiště na moře, kde řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka čelí masivní invazi perské armády vedené božským Xerxesem a Artemesií, pomstychtivou velitelkou perského loďstva. USA / 102 minut. Další akce ve 20:00 h, Dělnický 1. bigbeatový ples DDM Blansko Hrají Větry z Jihu doprovodná kapela Jiřího Zonygy. Hlavními hosty jsou Klára Vojáčková a Jiří Zonyga. Večerem provází DJ ROMAN BJ v 8:00 h, Galerie Jonáš Patchwork velikonoční šití Další pokračování cyklu výuky technik patchworku s velikonoční tematikou v 10:00 h, zámecký park Městská zabijačka Zabijačkový den v zámeckém parku. Od rána klasická zabijačka, zpracování masa, prodej zabijačkových polévek, jelit, jitrnic, tlačenky a dalších výrobků. Doprovodný kulturní program. Zajišťují: KSMB a MASPRO Hodonín v 15:30 h, Katolický Společná oslava svátků pro rodiny masopustní karneval a Bílý měsíc V únoru slavíme v Česku masopust, zároveň se v tomto období odehrává jeden z nejvýznamnějších mongolských svátků Bílý měsíc ( Cagán sar ). Pojďte tyto svátky oslavit společně. Vstupné dobrovolné v 9:00 h, knihovna Prázdninové Čtení na pokračování Děti, kterým se nechce číst, mohou přijít do dětského oddělení Městské knihovny Blansko o jarních prázdninách (denně kromě středy) vždy už v 9:00 hodin a budou jim do 10:00 hodin předčítat pracovnice knihovny z nových a také dříve vydaných oblíbených knížek. Kromě toho připraví také hádanky a zábavné úkoly v 9:00 h, knihovna Jiří Sovák komponovaný hudební pořad Připraveno pro SONS v 18:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Výtvarná dílna Fimo Vede Pavlína Komínková. Pro všechny, kdo během jarních prázdnin neodjíždí, tu máme výtvarnou dílnu s modelovací hmotou Fimo. Přijďte si vyrobit pěkné doplňky na probíhající plesovou sezonu nebo prostě jen tak... náušnice, přívěšky, brože či ozdobu na vaši oblíbenou lžičku ke kávě v 16:00 h, Dům zahrádkářů, Křížkovského 59 Červené a modré peckoviny třešně, višně, slivoně Přednáší Bc. Tomáš Jan, vedoucí ÚKZÚZ ZS Chrlice ZS Želešice v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 18:00 h, knihovna W. A. Mozart a A. Salieri Hudební beseda s muzikologem prof. PhDr. Milošem Štědroněm, CSc v 18:00 h, Galerie Jonáš Můj folklorní rok Další pokračování besed z cyklu Folklorní slavnosti a kroje jižní Moravy. Rokem slavností 2013 nás provede Ing. Jaroslav Šejnoha ve 20:00 h, Dělnický Citron koncert Koncert legendy českého heavy- -metalu! Slosovatelné vstupenky, bohatá tombola. Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, tel ve 20:00 h, Dělnický Ples Českého červeného kříže Blansko ve 14:00 h, Katolický Dětský karneval Tradiční dětský karneval plný soutěží, her, tance, výher v tombole a masek. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku. Předprodej vstupenek v pátek od 16:30 do 17:30 hodin v Katolickém domě ve 14:00 h, klub důchodců Blansko v proměnách času Lektor Pavel Svoboda vás provede Blanskem v čase minulém i současném. Nahlédnete do zákulisí připravované knihy Blansko krok za krokem. Autor představí svoji sbírku pohlednic, fotografií a knih o Blansku. Beseda je doplněna videoprojekcí. Pořádají: Městský klub důchodců a Galerie a antikvariát Jonáš v 19:30 h, Dělnický Klíče na neděli divadelní komedie Dva manželské páry se sejdou na nepovedeném mejdanu. Prozradí se, že všichni čtyři nejsou příliš spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich manželské soužití trpí stereotypem. V opilosti se partneři prohodí, vymění si klíče od bytu a po kratičké radosti z něčeho nového se z této záměny roztočí kolotoč potíží, trapasů a nedorozumění v 9:30 h Divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký v brněnském Divadle Radost Všechny srdečně zveme, počet míst omezen! Více na webnode.cz/ v 9:30 h, Dělnický Integrovaný přístup k sociálním, bezpečnostním a zdravotním rizikům Konference v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko. Podrobnosti viz strana ### v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Zavádíme příkrmy a sestavujeme jídelníček pro děti od 1 do 2 roků Odborná beseda s Jirkou Pokornou, poradkyní na výživu v 16:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Testování IQ Mensou ČR Čajovna Ulita, B. Němcové 2a, Délka testování je 40 minut. Testování dětí od 5 do 13 let i dospělých od 14 do 100 let. Na testování se lze přihlásit na stránkách Mensy ČR mensa.cz v 17:00 h, knihovna (Audio) kniha na pokračování Memento První díl nového projektu je věnován poslechu knihy Radka Johna Memento v 18:00 h Hvězdárna a planetárium Brno zájezd Další z cyklu vlastivědných zájezdů nás zavede na pozorování večerní oblohy, do astronomické pozorovatelny a k prohlídce hvězd nad Brnem. Navštívíme moderně zařízené prostory Hvězdárny a planetária Brno. Odjezd v 18:00 hodin od hotelu Dukla Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie a antikvariát Jonáš Blansko, Centrum Ježek. Mobil: , v 18:00 h, knihovna Česko a Mongolsko očima Mongolů Přednáška s besedou na aktuální téma připravená ve spolupráci s Oblastní charitou ve 20:00 h, Restaurace Na Pražci Taneční večer Taneční večer. Hraje TOM SAWY- ER BAND ve 20:00 h, Dělnický Ples Nemocnice Blansko ve 20:00 h, Dělnický Ples Futurum ŽS Erbenova v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 16:00 h, Dům zahrádkářů, Křižkovského 59 Latinská Amerika se mění Přednáší Prof. PhDr. Petr Chalupa CSc ve 20:00 h, Dělnický Ples ZŠ T. G. M. Blansko Sport v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko C KC Réna Ivančice B Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 9:00 h, ASK Blansko Basketbal: BBK Břeclav U v 18:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko 18:00 h ženy A Baník Havířov, 1. liga v 8:00 h, ASK Blansko Volejbalový turnaj v 10:00 h, 12:30 h, 15:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: 10:00 h KK Blansko TJ Sokol Husovice 1. kuželkářská liga žen 12:30 h KK Blansko TJ Červený Kostelec 2. kuželkářská liga mužů, sk. B 15:00 h KK Blansko B TJ Sokol Husovice B 3. kuželkářská liga mužů, sk. D ve 13:30 h, 16:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko MS Brno, Lanžhot 13:30 h ženy A - MS Brno, 1. liga 16:00 h muži B Lanžhot, 3. liga v 11:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko 11:00 h muži B SK Slatina, 3. liga v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko TJ Centropen Dačice 1. kuželkářská liga dorostu v 9:00 h, ASK Blansko Basketbal: BBK BŠM Brno nejmladší minižáci v 10:00 h, ASK Blansko Šachy: ASK ŠK Garde Lipovec C v 18:30 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Sokol Hlubočany B muži C, KS2

5 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 5 Jubileum Evy Jalové Pravidelně každý týden, vždy ve čtvrtek v podvečer, otevírá na Obůrce království plné knih paní Eva Jalová. V roce 1973 převzala knihovnu s velmi dlouhou tradicí, umístěnou v budově tamní školy. Knihy tehdy stály v šatně, na chodbě Miss sympatie v rámci soutěže REGION REGINA 2014 je z Blanska V rámci doprovodného programu Mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a REGI- ONTOUR 2014 se dne 17. ledna uskutečnil 17. ročník soutěže o královnu regionů České republiky REGION REGINA Stejně jako v minulém ročníku se i letos soutěž uskutečnila přímo v centru dění na veletrhu REGI- ONTOUR, na pódiu v pavilonu P brněnského výstaviště. Soutěžící tak mohly prezentovat svůj region přímo v rámci tohoto veletrhu. Do soutěže dívky vyslal ať už krajský, městský nebo obecní úřad, případně i jiná organizace. Dívky samy se také mohly přihlásit individuálně, pouze však za podmínky, že prezentovaly určitý region. Slavnostní vyhlášení výsledků pak následovalo ihned po soutěži za přítomnosti významných osobností z oblasti cestovního ruchu. Náš region reprezentovala studentka Gymnázia Blansko Ludmila Krejčí, která soutěžila celkem ve 4 disciplínách: Prezentace regionu Blanensko Prezentace kroje Městská zabijačka sobota 15. února 2014 od 09:00 h zámecký park Blansko a v kuchyni bývalého bytu učitele. Po generální opravě školní budovy v letech 1977 až 1979 se z objektu Verandy vrátila zpět do školy. V roce 1996 začala budova sloužit střední gastronomické škole a v současnosti zde sídlí Česká tábornická unie. Pobočka Městské knihovny Blansko zde však stále zůstává. A s ní i bývalá učitelka, dnes aktivní důchodkyně, zdatná sportovkyně, turistka a také knihovnice Eva Jalová. Narodila se v únoru roku 1934 a za pár dnů oslaví významné životní jubileum. Jménem Městské knihovny Blansko, a troufám si uvést, že i jménem jejích čtenářů, spolupracovníků a přátel, přeji hodně zdraví, životního elánu a každodenní radosti. Mgr. Pavel Přikryl ředitel Městské knihovny Blansko Volná disciplína (zde Ludmila zpívala písnička je k vidění na You Tube pod názvem Who owns my heart by Ludmila Krejčí) Prezentace tradičního jídla Ludmile se v soutěži dařilo opravdu výborně, nakonec si odnesla titul Miss Sympatie. Blahopřejeme! CK Ludmila Krejčí získala titul Miss sympatie v soutěži Region Regina Foto: autorka Zabijačkový den v zámeckém parku. Od rána klasická zabijačka, zpracování masa, prodej zabijačkových polévek, jelit, jitrnic, tlačenky a dalších výrobků. Zajišťují: Kulturní středisko města Blanska a MASPRO Hodonín. Doprovodný kulturní program pod vyhřívaným cirkusovým šapitó je ve spolupráci s agenturou TAM TAM. Moderuje Nikola Šindelářová. 09:00 Zahájení Tradiční blanenské zabíjačky 09:15 zpěvačka Adéla Grimová zpívání s dětmi 10:00 Wiki a Niki a jejich pohádkový hrnec pohádková hudební show 11:00 Cvič s námi pohybová exhibice 11:45 Divadlo KOLÁRKA v pně a improvizovaně o zabijačce 12:30 Biketrial exhibice VAŠEK KOLÁŘ, MARTIN KAKÁČ 12:45 Vystoupení žáků ZUŠ Blansko 13:30 PULSE FAMILY freerun show 14:00 zpěvačka Adéla Grimová světem muzikálů ČTVRTEK ČTVRTEK Plesová sezona února 2014, 20:00 h, Dělnický 1. bigbeatový ples DDM Blansko Hrají Větry z Jihu doprovodná kapela Jiřího Zonygy. Hlavními hosty jsou Klára Vojáčková a Jiří Zonyga. Vstupenky jsou k dispozici v DDM Blansko, Údolní února 2014, 20:00 h, Dělnický Ples Českého červeného kříže Blansko 22. února 2014, h, Dělnický na Klepačově Ples SDH Klepačov Předprodej vstupenek od 15:00 hodin v hasičce na Klepačově. Pozvání odjinud Doubravice v 9:00 h, Pěkná modrá Kurz keramiky Techniky odlévání, vykrajování, glazování. Vytvoříme hrnky, misky, vázičky, konvice, zápichy aj. Kurz se koná každé úterý od 9:00 hodin. Jedovnice v 17:00 h, kinosál O líné Pepině Premiéra divadelního představení DS Vlastimil Jedovnice Zájezd do velikonoční Prahy s návštěvou muzikálu Adam a Eva Nový muzikál podle Haliny Pawlovské. Vstupenky do 2., 3. a 4. řady. Zájemci, volejte co nejdříve informační středisko Jedovnice, tel Možný nástup v Blansku u hotelu Macocha. Klepačov ve 20:00 h, Dělnický Ples SDH Klepačov Již tradiční ples SDH Klepačov se uskuteční v Dělnickém domě na Klepačově. Předprodej vstupenek od 15:00 hodin v hasičce na Klepačově. K tanci a poslechu zahraje Veselá trojka, bohatá tombola! Srdečně zvou Klepačovští hasiči. Rájec-Jestřebí ve 20:00 h, sokolovna 20. Rybářský bál MRS Rájec- -Jestřebí K tanci a poslechu zahraje Veselá trojka, bohatá tombola! 28. února 2014, 20:00 h, Dělnický Ples Nemocnice Blansko 1. března 2014, 20:00 h, Dělnický Ples Futurum ŽS Erbenova 7. března 2014, 20:00 h, Dělnický Ples ZŠ T. G. M. Blansko 21. března 2014, 20:00 h, Dělnický Ples Gymnázia Blansko Účinkují: Pavel Kudelásek housle, Radek Křižanovský housle, Pavel Verner violoncello, Pavel Ciprys viola. Předprodej v Informačním centru města ve 20:00 h, sokolovna Rockový ples Olomučany v 18:00 h, hotel Olberg Kytice slavných písní, nejen muzikálových Komponovaný pořad písní a povídání. Zpěv Eliška Skálová a Zdeněk Krupica. Aranžmá, piano, klarinet, saxofon Pepino Kolář. Průvodní slovo Pavel Svoboda. Obora v 17:00 h, knihovna Kamenní svědkové časů minulých Přednáška badatele Jiřího Vymětalíka ve spolkové místnosti Oborské hospůdky. SERIÓZNÍ P J KY řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Nová vana do staré. Tel » Poskytnu dlouhodobé ubytování pro jednu až dvě osoby v okrajové části města. Informace: » Zdraví v kondice líbí se Vám nejvíce? Hubněte s námi! » Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Sleva pro nemovitosti» Hledám ke koupi RD nebo byt v Blansku a okolí. Spěchá. Tel , studenty. Smetanova 4, Blansko, tel » Vedení účetnictví, Daňová přiznání - zpracování, Daňové poradenství - zpracování DPH, Silniční daně, Daně z pronájmu nemovitostí, Rychlost vstřícnost. tel » Peníze na účet nebo v hotovosti. Bez směnek či jiných záruk. Volat můžete kdykoliv včetně víkendů. Půjčku lze splatit předčasně se slevou. Tel » Koupím na Blanensku z důvodu stěhování, do Kč. Tel soukromá inzerce» Prodám benzinovou sněhovou frézu. Cena dohodou. Tel » Koupím starý motocykl, moped nebo náhradní díly na ně. Koupím i nekompletní, zrezivělé, zdánlivě nepoužitelné. Děkuji za vaše nabídky. Tel » Prodám levně tmavomodrý dětský kočárek, trojkombinace, po jednom dítěti, cena dohodou. Tel Společenská kronika» Starší kuchyňská linka, vhodná na chatu. Zachovalá, kompletní, s odsavačem par venkovním a plynovým sporákem. Vše funkční. Tel » V okolí Jiráskovy ulice se v prosinci ztratil černý kastrovaný kocourek. Za jakoukoliv zprávu o kocourkovi je připravena odměna. tel nebo seznam.cz. V úterý 4. února se na všech základních školách v Blansku konal zápis dětí do prvních tříd. Pracovníci škol pro děti vyzdobili prostory, ve kterých se zápis konal, a připravili si pro ně sadu testů, které prověřily jejich schopnosti zvládnout výuku. Na to, jak probíhá zápis v ZŠ Erbenově, se přišli společně podívat starosta Ivo Polák a místostarosta Jiří Crha. Ivo Polák, jakožto bývalý učitel, se neváhal zapojit a přispěl budoucím prvňáčkům radou. Text a foto: S. Mrázek Úmrtí Božena Ludvíková 84 roků Blansko Stanislava Chlupová 89 roků Blansko Jaromír Růžička 71 roků Blansko Ing. Ladislav Kaiser 73 roků Blansko Josef Liška 86 roků Blansko ve 20:00 h, sokolovna Hasičský ples SDH Rájec v 19:30 h, obřadní síň Apollon kvartet koncert komorní hudby P ijímáme úv rové poradce

6 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 6 Blanenský uličník Sukova Sukova ulice v Blansku spojuje ulice Křížkovského a Bezručovu. Josef Suk starší byl český skladatel, houslista a pedagog. Narodil se v Křečovicích u Nevrklova. Vlastní mu byl lyrismus přelomu pozdního romantismu a moderny, k jejímž zakladatelům se Suk řadí. V mládí se učil hrát na klavír a housle, ve svém rodišti také hrál a zpíval na kůru. V letech studoval pražskou konzervatoř, kde mezi jeho učiteli figuroval i Antonín Dvořák. Skládat začal Suk již v dětství, jedním takovým raným dílem byla Křečovická mše (1888). V tomto období vznikají hlavně práce klavírní. Již od mládí vykazoval Suk výraznou individualitu v tvorbě. Zásadním dílem raného období je scénická hudba k Zeyerově pohádce Radúz a Mahulena (1898). Hudba k této pohádce byla použita i ve stejnojmenném filmu z roku K dalšímu Zeyerovu dílu, legendě Pod jabloní, napsal Suk suitu. Podle básně Svatopluka Čecha například složil symfonickou báseň Praga (1904), lyrickou hudební adoraci milovaného města. V roce 1898 se oženil s Dvořákovou dcerou Otilkou, se kterou se jim v roce 1901 narodil syn Josef. Smrt Antonína Dvořáka (1904) a milované Otilky (1905) obrátily Suka ke konečným problémům života a smrti. Toto období je pro Suka přelomové. Raná díla jsou poznamenána výraznou lyričností, která se projevovala podmanivou citovostí, zvukovou barevností a melodičností. Po přelomových letech dochází k příklonu k novým prostředkům. Skladatel se začíná orientovat na velká orchestrální díla, ve kterých se vyrovnává s otázkami osudu a smrti. Suk se tak stává zakladatelem české hudební moderny. Uměleckým odrazem tohoto období je mohutná tetralogie orchestrálních děl: symfonie Asrael (1906), neboli symfonie o životě a smrti, v níž se Suk smiřuje s prožitými utrpeními, hudební báseň Pohádka léta ( ), symfonická báseň Zrání ( ) a symfonická skladba Epilog pro sbor, sólo a velký orchestr ( ), ve které se Suk snaží vyřešit problémy života a smrti láskou všelidskou. Sukovou klavírní lyrikou je například cyklus O matince (1907), kde vypráví pomocí hudby svému synkovi o mamince. Současná podoba ulice Sukovy. Suk byl nejen vynikající skladatel, ale také houslista a výborný pianista. Působil na pražské konzervatoři (od roku 1922). V Českém kvartetu, které založil společně se třemi spolužáky z konzervatoře, působil Suk přes čtyřicet let, a to od jeho založení roku 1892 až do roku 1933, kdy se koncertní činnosti vzdal. Působil zde jako druhý houslista a absolvoval s ním po světě na čtyři tisíce koncertů. Ve dvacátých letech byl již uznávanou osobností a roku 1924 byl zvolen poprvé rektorem pražské konzervatoře. Po přestávce se na toto místo vrátil znovu roku Celkem byl rektorem zvolen čtyřikrát. Co se týče jeho osobnosti, byl Suk brán okolím jako citlivý a vřelý člověk. Josef Suk zemřel v Benešově v Čechách a je pochován v rodných Křečovicích. Pavlína Lesová Muzeum Blansko Foto: S. Mrázek Tříkrálová sbírka na Blanensku letos hlásí rekord Mezi lednem 2014 proběhla tradiční tříkrálová sbírka. Lidé na Blanensku tak mohli přispět potřebným celkem do 387 zapečetěných pokladniček. Letos se podařilo vybrat rekordní sumu Kč, což je o Kč více jak v loňském roce. Vybrané peníze poputují tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. Ilustrační foto. Oblastní charita Blansko má již jasno v tom, jakým způsobem budou získané finance využity. Cílovou skupinou budou nejen občané bez domova, senioři a nemocní, ale např. i ohrožené rodiny a především pak děti vyrůstající v nepříznivých podmínkách. Rádi bychom se zaměřili také na hospicovou péči nebo na provoz linky důvěry lidem v tísni, vybrané peníze pomohou také v rámci dalších námi poskytovaných služeb, jako je Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba a Odlehčovací služba, informovala Marie Sedláková, koordinátorka sbírky z Oblastní charity Je potěšující, že lidé nejsou lhostejní vůči těm, ke kterým osud nebyl až tak přívětivý. Tříkrálová sbírka se stala tradicí, lidé ji velmi dobře znají a důvěřují nám, že peníze poputují skutečně tam, kde je jich třeba. Mnozí na naše koledníky již čekají, je to pro nás závazek do dalších let a jsme velmi vděční za jakoukoliv formu pomoci, uzavřela Sedláková. Blanenští darovali přes Kč. Nejplnější pokladničkou v regionu byla ta z Velenova, vážila přes osm kilogramů a bylo v ní téměř Kč. Velké poděkování patří nejen těm, kteří přispěli v rámci této akce, ať už jakoukoliv částkou, ale i pracovníkům úřadů zajišťujícím zapečetění pokladniček, a především všem koledníkům. Na Blanensku jich letos pomáhalo více než V loňském roce se vybralo Kč. Díky nim se podařilo podpořit celou řadu projektů. Oblastní charita se např. aktivně zúčastnila odstraňování následků při červnových povodních v roce 2013, kde vyškolení pracovníci pomáhali nejen při fyzicky náročné práci, ale byli nablízku i těm, kteří své děsivé zážitky potřebovali sdílet. red Střední škola gastronomická, s. r. o. mapuje svoji dvacetiletou historii Výstavu ke 20leté historii školy připravili v Kině Blansko učitelé a žáci Střední školy gastronomické. Především první roky byly pro Střední školu gastronomickou poměrně náročné. I toto počáteční období plné bojů za směřování a zachování školy i její přesuny mapují informační panely v Kině Škola začínala v Adamově, později se přesunula do školy na Obůrce, aby nakonec skončila v budově bývalého výzkumného ústavu Metry Blansko na ulici Masarykově, kde dnes sídlí. V průběhu tohoto období se také ve vedení školy vystřídalo několik ředitelů. Další panely pak seznamují s akcemi školy pro veřejnost, činností studentů a školním životem. Vše doplňují výstřižky s články z regionálních periodik. Oslavy začaly už se začátkem školního roku 2013/2014. V říjnu vyšlo speciální číslo školního časopisu Rozhled, které se ohlíží za historií školy a přináší obsáhlý rozhovor s její ředitelkou Mgr. Martou Truhlářovou. V listopadu se mohli zájemci seznámit s učebními obory při výročních Dnech otevřených dveří. Studenti nástavbového oboru Gastronomický management pro tyto dny připravili výstavu vlastních návrhů slavnostních tabulí. Na prosinec pak bylo naplánováno setkání absolventů školy. Zástupce ředitelky a výchovný poradce Martin Jaglář provedl návštěvníky vernisáže historií školy. Na celý školní rok je připraveno asi deset akcí, na každý měsíc jedna. Právě probíhající výstava v kině je jednou z těch, která je určena široké veřejnosti. V únoru ve škole proběhne tematicky zaměřený cvičný raut (ve stylu 90. let). Ten ale bohužel především z prostorových důvodů není určený pro širokou veřejnost, uvedla ředitelka školy Mgr. Marta Truhlářová a hned zmínila budoucí akce, na kterých se veřejnost s činností studentů školy setkat může: V březnu pořádáme v Dělnickém domě další ročník barmanské soutěže Amundsen cup, kam jsou všichni srdečně zváni. A věřím, že se setkáme také na konci května při dalším ročníku akce nazvané Kostelní den a noc v kostele sv. Martina na Starém Blansku. Výstava v kině je k vidění do konce února. Přístupná je v provozní době kina. Celý program oslav a fotografie z již uskutečněných akcí najdete na stránkách Stanislav Mrázek Nejmladší basketbalisté zklamali v Kyjově Nejmladší tým basketbalového klubu BBK Blansko má za sebou nevydařené zápasy v Kyjově a v tabulce oblastního přeboru jim tak patří předposlední sedmá příčka. Doufali jsme, že s domácím družstvem sehrajeme rovnocenná dvě utkání. Kyjov nás ale jednoznačně přehrál ve všech basketbalových činnostech a zaslouženě vyhrál oba zápasy, řekl zklamaný trenér blanenského týmu Antonín Zezula. Trenér také dodal, že basketbalový klub BBK Blansko hledá hochy a dívky ve věku 7 10 (ročníky ) do přípravky basketbalu. Pokud se vám líbí basketbal, máte zájem si ho vyzkoušet a hrát, tak neváhejte a přijďte v pondělí nebo ve čtvrtek od 15:30 17:00 hodin do haly ASK Blansko naproti lázním, upřesnil. Výsledky: TJ Jiskra Kyjov BBK Blansko 60 : 29 (28 : 14) TJ Jiskra Kyjov BBK Blansko 66 : 21 (34 : 7) Body celkem: Šmerdová 16, Ševčík Ondřej 8, Křížová a Streitová po 7, Malík 6, Svěráková 3, Nečas, Berka 2. kaj Historií školy provedli návštěvníky Martin Jaglář a ředitelka školy Mgr. Marta Truhlářová. Foto: S. Mrázek Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 1 Usnesení zastupitelstva města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitavka, konaného dne 19. března 2012 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitavka, konaného dne 19. března 2012 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zápis o průběhu zasedání

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Přítomni: Josef Sokolíček, Petr Pejchal, Ing. Josef Krška, Martin Grepl, Zdeňka Marková V průběhu přišli: Marcela Krupicová,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více