číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 Pozvánka na výstavu maleb Michala Czinegeho str. 3 Česko a Mongolsko očima Mongolů str. 3 Přerušení dodávky elektřiny str. 2 Národní týden manželství str. 3 Blanenský uličník Sukova str. 6 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma Vítání občánků se vrátilo do nové obřadní síně na radnici V nově opravené obřadní síni se konalo vítání občánků již před rokem. Další obřady byly kvůli rekonstrukci vestibulu přesunuty do zámku, kde ale nejsou prostory dostatečné. Je tam zima, není tam místo pro kočárky. Pracovníci odboru vnitřních věcí proto čekali na znovuotevření obřadní síně na radnici. S jejím novým zázemím jsou velmi spokojeni Přivítání nových občánků provází vystoupení dětí. a kladné ohlasy zaznamenávají také od rodičů. Nová obřadní síň tak nyní může posloužit kromě vítání občánků i pro další slavnostní události, např. uzavření sňatku, přijímání žáků základních škol, oslavy zlatých či diamantových svateb, udělování státního občanství cizincům apod. Zájem o vítání občánků je poměrně velký. Většinou vítáme Foto: S. Mrázek kolem třiceti dětí. Ne všichni rodiče ale ví, jak se přihlásit. Pokud už se přihlásí, je účast téměř stoprocentní. Ani dnes nikdo z pozvaných nechyběl. Aby rodiče obdrželi k vítání občánků pozvání, musí své děti nejdříve přihlásit. K zavedení přihlášek jsme museli přistoupit poté, kdy vstoupil v platnost zákon o ochraně osobních údajů a evidence obyvatel nám už neposkytuje údaje o nově narozených dětech. Takže první krok musí uskutečnit rodiče sami, kdy buď zajdou na matriku, kde vyplní formulář, nebo si ho stáhnou na webu Blanska, vysvětlila vedoucí správního oddělení Odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko Yvona Havlíčková důvody pro podání přihlášky a vyjádření souhlasu s pozváním. Vítání občánků se koná zpravidla čtyřikrát ročně podle počtu přihlášených dětí. V sobotu 25. ledna 2014 bylo 26 zájemců a vítání se opakovalo celkem tři-» pokračování na straně 2 O uměleckých vlastnostech zpracování dřeva vás až do 25. února letošního roku chce v Galerii Jonáš přesvědčit Lubomír Jedlička (na fotografii vlevo). Amatér, který se své tvorbě věnuje přes dvacet let, a dosahuje téměř profesionality, pochází z našeho regionu z obce Vavřinec, kde tvoří a ve své malé soukromé galerii přijímá návštěvníky. Tvoří převážně z lipového, hruškového či ořechového dřeva. Při práci používá výhradně ruce a ruční nářadí: dlátka, nože, pilníky, smirek. V oblasti volné tvorby klade důraz na dřevo jako součást výtvarného projevu. Jeho dílo je podmanivě kouzelné, jednoduše čisté, srozumitelné i přemýšlivě inspirující. Svou prací přivádí bedlivé pozorovatele na myšlenku, že nejen lidé, ale i věci, mají svou duši, stačí jen chtít si s nimi popovídat a ony nám řeknou nejen o sobě, ale i o autorovi samotném. Výstava je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 a od 13:30 do 17:00 hodin. Text: PS, foto: S. Mrázek Životní podmínky 2014 výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem Č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácnosti v České republice EU-SILC 2014 (Životní podmínky 2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v domácnostech, z nichž se zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 22. února do 11. května 2014 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetřen í se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským prukazem opravňují k provedení šetření Zivotní podmínky 2014 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě. Prosím, abyste případné dotazy občanu oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopísu nebo je odkázali na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2014 paní Martina Nováková, tel Ing. Helena Kratochvílová ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně Litinové sochy z Wanklova náměstí a nádvoří zámku zamíří k obnově Jedním z výsledků nedávno započaté spolupráce s MAS Moravský kras je získání dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt Obnova historických litinových soch. Získané finance budou využity na obnovu sedmi litinových soch, z toho tří umístěných na Wanklově náměstí a čtyř na nádvoří blanenského zámku. Že sochám něco chybí, laik většinou nerozezná. Plastikám schází některé atributy, např. drapérie, čelenka, části oděvů apod. Na vině je vandalismus, časté přemísťování soch i působení času a přírodních vlivů. Protože je potřeba vyrobit přesné modely jednotlivých nových částí, přesunou se sochy na čas do ateliéru. Jejich obnova potrvá asi pět měsíců a hotová má být do konce července. Předpokládané náklady projektu jsou Kč. Z toho jsou uznatelné náklady Kč. Přislíbená dotace činí 90 % z uznatelných nákladů, tj Kč. Pracovníci odboru investičních věcí připravují výběrové řízení, které, jak věří, tuto částku ještě sníží. Stanislav Mrázek Obnovy se mj. dočká socha staroegyptské bohyně Isis. Došlo k rozšíření úředních hodin na úseku registru vozidel a řidičů MěÚ Blansko, odbor vnitřních věcí informuje občany, že od pondělí se rozšiřují úřední hodiny na úseku registru vozidel a řidičů, a to o úterky v době od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Aktuální úřední hodiny pro veřejnost jsou následující: Pondělí 08:00 17:00 hodin Úterý 08:00 14:00 hodin Středa 08:00-17:00 hodin Čtvrtek zavřeno Pátek 08:00-12:00 hodin Připomínáme, že lze využívat možnost objednání se prostřednictvím webových stránek města na určitou činnost a čas. Odkazy naleznete hned na úvodní straně odbor vnitřních věcí TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na Z Otázek a odpovědí Zodpovězené dotazy z webových stránek Váš dotaz můžete zaslat i Vy pomocí formuláře na Na kolik přišla ta předimenzovaná část cyklostezky z Blanska k Ráječku? A je pravda, že Ráječkovští nemíní v této stavbě pokračovat, protože stačí ten lehce zpevněný povrch, který tam je? Stavba stála cca 1,2 mil. Kč. Město Blansko obdrželo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 764 tis. Kč, vlastní zdroje města tak činí cca 440 tis. Kč. Náklad na 1 m 2 pak činí cca Kč. Obec Ráječko připravuje projekt pro podání žádosti o dotaci. Tyto stavby jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje cyklostezek Jihomoravského kraje. Ing. Marek Štefan, investiční odbor Do kdy bude hotova regenerace sídliště sever III. etapa? Podle smlouvy měla být stavba hotova a předána , ale skutečnost je jiná. Do dnešního dne se tam nic moc neděje, dělníci postávají a práce stojí. Řádný termín dokončení stavby je do Práce byly námi přerušeny a zhotovitel nyní aktualizuje harmonogram prací tak, aby výstavba omezila život v území minimálním možným způsobem. V rámci stavby dojde k překládce topných kanálů, které je možné realizovat až po ukončení topné sezony. A dalším aspektem, proč jsme stavbu přerušili je dořešení dodatků smluv s poskytovatelem dotace tak, abychom o slíbené finance nepřišli. I toto má vliv na průběh výstavby. Za způsobené komplikace se omlouváme, a děkujeme za pochopení nastalé situace. Ing. Marek Štefan, investiční odbor Kdo odsouhlasil znovu zprovoznění městské komunikace po prosincové pokládce inženýrských sítí v ulici Zborovec? Od restaurace Zátiší směr zahrádkářská kolonie je stav komunikace více než žalostný. Tuto» pokračování na straně 2

2 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 2 V loňském roce došlo k mírnému nárůstu počtu podnikatelských subjektů K bylo v živnostenském rejstříku celkem aktuálních podnikatelských subjektů, z toho fyzických osob a právnických osob. Tyto subjekty vlastnily celkem živnostenských oprávnění. Jedná se o počty, které se vztahují k celému správnímu území obce s rozšířenou působností Oproti roku 2012 došlo v roce 2013 k mírnému nárůstu počtu podnikatelských subjektů, a to o 48 subjektů. Počet živnostenských oprávnění vydaných podnikatelským subjektům narostl ve stejném období o 374 živnostenských oprávnění. Podrobnější vývoj těchto počtů v posledních šesti letech je možno zhlédnout na grafech umístěných na internetových stránkách Obecního živnostenského úřadu Blansko (www.blansko.cz/meu/ odbor-zivnostensky-urad/). odbor obecní živnostenský úřad UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ ZPRAVODAJE Vybrali peníze na podporu matek s dětmi Účastníci jednotlivých setkání v rámci Aliančního týdne modliteb v Blansku ledna 2014 dobrovolně přispívali ve prospěch potravinové pomoci pro matky s dětmi. Tuto pomoc zajišťuje CENÍK INZERCE prostřednictvím svých terénních programů Charita Sbírka vynesla Kč. Tato částka byla předána zástupcům Charity Josef Merta Vítání občánků se vrátilo do nové obřadní síně na radnici» pokračování ze strany 1 krát. Obřadní síň je větší, a tak pracovníci mohou zvát na jeden obřad až devět dětí, zatímco dříve to bylo maximálně šest dětí. Vítání občánků v Blansku probíhá za účasti členky komise pro občanské záležitosti a zástupce vedení města Blanska, starosty Přerušení dodávky elektrické energie , 07:00 15:00 h Blansko Rekreační oblast Obtížky.» pokračování ze strany 1 komunikaci z těchto důvodů nelze bez značného rizika používat. Žádám o sdělení, jak a kdy bude sjednána náprava. Dle sdělení investora této stavby bylo k dokončeno položení plynovodu do nové zástavby RD Zborovec a současně s tím i přeložka plynovodu od ulice Okružní, nezbytná pro uložení dalších inženýrských sítí ( kabely VN, NN, osvětlení a slaboproud). Současně s tím byly provedeny nezbytné úpravy na komunikaci k jejímu provizornímu používání. Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby pro stavbu kanalizací, vodovodu, komunikací včetně chodníku a veřejného osvětlení začne od ulice Okružní po patu pozemku nové zástavby RD zbývající část rekonstrukce, kterou provede Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí a Město Blansko a dále i společnost E.ON. Předpokládané ukončení přestavby je Bohužel po tuto dobu budou pro občany v této oblasti ztížené podmínky, které však následně zlepší obslužnost a možnost napojení na inženýrské sítě v této oblasti. Ing. Marek Štefan, investiční odbor nebo místostarosty, který přednese proslov. Dále se na něm podílí také učitelky z mateřské školky na ulici Dvorské, které připravují s jejich dětmi krátký kulturní program. Děti také pomáhají s rozdáváním dárků. Maminkám předají kytičku a dětem plyšovou hračku s hrníčkem na pití nebo miskou. Dne byli slavnostně uvítáni do života tito noví občané našeho města Julie Daňková Dvorská 100 Tomáš Vykydal Hybešova 17 Ema Kotlánová Dvorská 22 Alena Zezulová Mahenova 5 Lukáš Mour Okružní 1 Barbora Dorazilová Dvorská 34 Zbyněk Bárta Dvorská 56a Linda Latýnová Poříčí 6 Viktorie Popelková Jasanová 22 Adéla Sedláčková Pod Javory 6 Vladimír Kovář Absolonova 12 Kristina Dvořáková Kamnářská 2d Judita Dvořáková Kamnářská 2d Terezie Nečasová Sloupečník 59 Filip Řehák Zborovec 10 Richard Bojda Chelčického 68 Jakub Verner Na Pískách 10 Kristýna Adamcová Sloupečník 82 Filip Červený Salmova 15 Markéta Abrahámková Horní Lhota 66 Tibor Sedlák Dolní Lhota 45 Gabriela Popelková Seifertova 10 David Hlaváček Horní Palava 27 David Dvořák Gellhornova 13 Anita Kovaříková Klepačov, Na Špici 181 Kateřina Packová Gellhornova 3 Stanislav Mrázek , 07:00 15:00 h , 07:00 15:00 h Hořice Celá obec Hořice obyvatelstvo i podnikatelská činnost. Z Otázek a odpovědí Můžete prosím zveřejnit jméno osoby, která rozhoduje o kácení stromů v Blansku? Naposledy např. kaštan u rudoarmějce. Děkuji za tentokrát snad už odpověď. O kácení stromů nerozhoduje pouze jediný člověk. Proces probíhá tak, že v případě nutnosti či potřeby z objektivních důvodů pokácet strom, žádá za majitele předmětné dřeviny odbor komunální údržby (jmenovitě referent Ing. Milan Vítek, vedoucí Ing. Petr Rizner) odbor životního prostředí (jmenovitě PhDr. Jaroslav Konečný) o vydání povolení ke kácení stromů. V případě kladného rozhodnutí je následně strom pokácen. Kaštan u rudoarmějce byl pokácení bez povolení od odboru životního prostředí, a to z důvodu jeho havarijního stavu a nutnosti jeho okamžitého odstranění. Bylo totiž zjištěno, že u kaštanu došlo k prasknutí kmene a hrozil bezprostřední pád stromu. Kácení bylo samozřejmě předem s odborem životního prostředí konzultováno. U stromu také ve čtvrtek 23. ledna zasahovali hasiči a za pomoci své techniky provedli provizorní vazbu, která dočasně zabránila rozlomení kaštanu. Před kácením byl také proveden odborný posudek, který neodkladnou asanaci potvrdil. Ing. Petr Rizner odbor komunální údržby Proč nebyl znovu obnoven (po rekonstrukci celé ulice) přechod pro chodce před budovou na ulici Masarykova 12 sídlí zde na dvacet firem a dokonce střední škola s necelou stovkou žáků. Denně tuto budovu navštíví stovky lidí, přechod pro chodce na druhou stranu silnice směr centrum atd. (náměstí Míru, Bartošova) nikde, ale u pošty jsou na deseti metrech DVA! Na základě požadavku na obnovení přechodu na ulici Masarykova byly požádána Policie ČR a Silniční úřad o stanovisko k obnovení přechodu. Problematiku přechodu rovněž projednala dopravní komise. Na základě negativních stanovisek Policie ČR a Silničního úřadu nebude přechod pro chodce obnoven. Ing. Petr Rizner odbor komunální údržby Z usnesení z 69. schůze rady ze dne Rada odvolává z členství v komisi pro školství a vzdělávání Mgr. Věru Gottwaldovou a jmenuje za členku této komise Mgr. Simonu Polákovou. Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Blanska v období od do za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby. Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby na období od do mezi Městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA. Rada schvaluje směrnici Základní pravidla zřizovatele a příspěvkové organizace Nemocnice Rada schvaluje směrnici Kontrolní řád. Rada bere na vědomí informaci o kapacitní situaci zařízení zajišťujících předškolní vzdělávání v Blansku. Rada pověřuje odbor ŠKOL a INV prověřit možnosti přechodného navýšení kapacit jednotlivých tříd mateřských škol na počet 28 dětí ve třídě a zajistit potřebná povolení od příslušných orgánů. Rada souhlasí s přijetím finančního sponzorského daru ve výši Kč účelově určeného na plat asistenta pedagoga dle předložené žádosti. Rada schvaluje žádost KSMB na podnájem nebytových prostor (prostor pod schody ve vstupní hale o výměře 15 m²) v Dělnickém domě, Hybešova 240/1, Blansko podnájemci Anně Krajíčkové, Olomučany 245, PSČ , IČ: , za účelem provozování prodeje a kontaktního místa Oriflame, s účinností od , za cenu Kč měsíčně vč. DPH. Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli SDH Klepačov na uspořádání akce Ples SDH Klepačov ve vnitřních prostorách Dělnického domu Klepačov dne od 02:00 hodin do 03:00 hodin. Rada souhlasí s výpůjčkou majetku regionálního oddělení Městské knihovny Blansko Moravské zemské knihovně v Brně k datu v rozsahu dle seznamu přiloženého k předložené žádosti. Rada nesouhlasí se snížením platby nájemného za pronájem prostor v Dělnickém domě Blansko Domu dětí a mládeže v Blansku na uspořádání 1. plesu DDM Rada schvaluje Směrnici Základní pravidla vztahů zřizovatele a ředitelů příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury. Rada schvaluje doplnění usnesení č. 23 z 64. schůze Rady města Blansko dne , a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 1369/22 ostatní plocha v k. ú. Ostatní text usnesení se nemění. Rada souhlasí s podáním žádosti na Státní fond životního prostředí o snížení monitorovacího kritéria udržitelnosti projektu zařízení pro využívání biologicky rozložitelného odpadu na t/rok. Rada ukládá odboru INV a investiční komisi připravit podmínky zveřejnění záměru pronájmu a prodeje pozemků v areálu skleníku v k. ú. Blansko a předkládat na schůze rady průběžně materiál v této věci. Rada schvaluje po úpravě směrnici Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města. Rada schvaluje vzorovou smlouvu Smlouva o poskytnutí a využití dotace z rozpočtu Města Blansko, která je přílohou č. 3 směrnice Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města. Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč Bc. Cecílii Krejčí, bytem Blansko, na úhradu výdajů spojených s účastí dcery Ludmily Krejčí na 17. ročníku soutěže Region Regina Rada schvaluje vzorovou Smlouvu o ubytování a Ubytovací řád ubytovacích prostor určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřeními dětmi. Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko jednotky č. 1186/11 o výměře 28,65 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/ panu Zábojovi, Lhota Rapotina, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada schvaluje Dodatek č. 1 Směrnice č. 2/2011 Hospodaření s byty v majetku Města Rada souhlasí s pronájmem kanceláře o výměře 21 m² + ostatní (chodba, WC) o výměře 7,56 m² ve III. NP v budově na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, paní Soldánové, Blansko; IČ: za nájemné ve výši Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem rozšíření podnikatelské činnosti (obchod s vínem). Rada souhlasí s pronájmem kanceláří o výměrách 21,15 m² a 43,28 m², kuchyňky o výměře 11,92 m² + ostatní (chodba a WC) o výměře 16,05 m² ve III. NP v budově na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, Moravské zemské knihovně v Brně, Kounicova 65a, Brno; IČ: za nájemné ve výši 500 Kč/ m2/rok na dobu neurčitou za účelem provozování regionálního oddělení Moravské zemské knihovny a schvaluje předloženou nájemní smlouvu. Rada souhlasí se zveřejněním záměru Technických služeb Blansko s. r. o. podnajmout prostory o výměře 207 m² ve správní budově s dílnami čp v areálu včetně mostového jeřábu na Starém Blansku na pozemku parc. č. st v k. ú. Blansko za minimální nájemné 450 Kč/m2/rok bez DPH + energie. Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o obstarání záležitosti s Pohřebním ústavem Blansko, s. r. o., kterým Město Blansko Pohřebnímu ústavu Blansko, s. r. o. poskytne částku na údržbu blanenských hřbitovů, a to z důvodu propadu vybraného nájemného v roce Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku města Blansko pro Patchwork klub Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah a PVC včetně dodávky materiálu Tel

3 Zpravodaj města Blanska číslo 3 7. února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 3 Aktiv BESIP se podílí na integraci národnostních menšin V závěru loňského roku uspořádala Oblastní charita Blansko v rámci integračního programu Porozuměním k integraci II., garantovaného Ministerstvem vnitra České republiky, přednášku týkající se problematiky spojené s postupem cizích státních příslušníků při úředních jednáních na Odboru vnitřních věcí, odd. dopravně správních agend Městského úřadu Pracovníci Aktivu BESIP si pro cizí státní příslušníky připravili odbornou tematickou přednášku, která se týkala problematiky registrace vozidel, jejich prodeje, dovozu a vývozu, změny vlastníka; také toho, jaké hrozí sankce za nedodržení platných právních norem a celé řady dalších souvisejících problémů, na které mohou během úředního jednání, týkajícího se výše uvedených témat, narazit. Posluchači byli prostřednictvím tlumočníka seznámeni s výše uvedenou problematikou tak, jak ji upravuje současná legislativa České republiky, ale i Evropské unie. Na konci své přednášky pracovníci Aktivu BESIP také otevřeli otázku zákona O pojištění odpovědnosti Pracovníci BESIPu seznámili cizince s proble matikou registrace vozidel a další legislativou. z provozu vozidla, známějšího spíše pod názvem Povinné ručení, která všechny přítomné velmi zaujala. Závěr přednášky potom patřil diskuzi nad danými tématy. Její účastníci si připravili celou řadu dotazů nad problémy, které souvisejí s výše uvedenou oblastí registru vozidel. Diskuze byla velmi užitečná a pomohla objasnit celou řadu dalších problémů, se kterými se cizinci mohou na úřadech při svých jednáních, týkajících se registru vozidel a povinného ručení, setkat, resp. někteří z nich se s nimi již setkali a nedokázali je v daném okamžiku správně vyřešit. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu organizátora celé akce, ale především všech účastníků této přednášky, si myslíme, že náplň a účel tohoto setkání byly splněny v maximální možné míře a Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko tak udělal další krok, kterým přispěl ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Pokud bude do budoucna ze strany organizátora akce opakovaný zájem o přednášky s obdobnou tematikou, je Aktiv BESIP připraven na těchto odborných tematických přednáškách opět participovat. odbor vnitřních věcí Národní týden manželství Ohromné maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům Motto: Nikdo nemůže udělat větší chybu než ten, kdo neudělá nic, protože by mohl udělat jen velmi málo. Tímto citátem od Edmunda má tendenci usychat a vadnout Burkea bych ráda uvedla článek jako květina, když to neděláme. k letošnímu národnímu týdnu Zalévat květinu, je to maličkost? manželství. Pojďme se společně Může někdy být? Nicméně, na moment zastavit u jeho tématu i zdánlivě tyto nepatrné detaily zaměřujícího se na drobné možnosti, které máme. Jež někdy vy- našich vztahů. A neměli bychom jsou součástí výsledné velikosti užíváme a jindy ne. je přehlížet (byť třeba proto, že Staré dobré pohádky praví, že máme na horizontu nějaký velký úkol). boj vyhraje, respektive princeznu dostane, vždy jen ten jeden, jedinečný. Obvykle jde o někoho, ho týdne manželství lze chápat Současný ročník národní- kdo splní úkoly, uhodne hádanku, jako příležitost k tomu, abychom rozesměje dámu, když je šíleně zvážili, jaké jsou ty detaily, jež se smutná. A často se od těch ostatních nápadníků liší jen nějakým z nich naše drahé polovičky vní- odrážejí v našich vztazích. Které detailem. mají libě a které nelibě. Když si Drobnosti mají, nebo aspoň sáhnu do svědomí, najdu slušné mohou mít, sílu, kterou bychom číslo od obojího. Co vy? Chodíte třeba včas? Zajdete s ní/ním jim na první pohled nepřiřkli. Nejenom v tom, že mohou zvrátit osud, ale zejména v tom, že se ten váš oblíbený? Usmějete se po i na film odlišného žánru, než je řetězí, a tím utváří způsob našeho života. vůbec svého partnera aktuálně ránu a dáte mu/jí pusu? A nakolik Nechci tvrdit, že láska jako znáte? Jste si jistí, že víte, čím mu taková, a vůbec vztah, tím méně udělat radost nebo jste se na to už manželství, je maličkost. Vyžaduje velké věci. Rozhodnutí stojící dili a nechali si ujet vlak? Ať tak nějaký ten měsíc či rok nesoustře- mnoho sil. Trpělivost a toleranci či onak, nikdy není pozdě a lepší v množství, jež nás leckdy prověřuje do morku kostí. Pokoru, vytr- Vzhledem k tomu, že tento člá- pozdě, nežli později. valost, schopnost odpouštět, starostlivost, citlivost, péči, zájem. ským a rodinným poradenstvím, nek čtete v souvislosti s manžel- Schopnost udělat si čas a dávat. neodpustím si ještě krátkou poznámku tímto směrem. Tradič- Průběžně, opakovaně. Láska, ta zásadní ingredience manželství, ní doporučení, které má naladit manžele na pozitivní notu, i když na ní spolu zrovna nejsou, zní: zkuste přistihnout svého partnera při něčem pěkném, tedy: hledejte, co se vám na něm líbí, čím vás potěšil. A pokud se vám zrovna nechce a jste třeba ve vztahu naštvaní, smutní, celkově všechno, jen ne spokojení, zkuste si vzpomenout, že někde na začátku to bylo jako v pohádce. Vy jste pro druhého byli ti, kteří jediní dokázali udělat tu správnou maličkost. NTM je možností si toto připomenout. Zkusit to znovuobjevit a obnovit. Mgr. Eva Ulrychová Tematice manželského a rodinného poradenství se na Blanensku věnuje Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, která sídlí přímo v Blansku na ul. Sladkovského 2b. Již od roku 1998 poskytuje Poradna odborné sociální poradenství těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, a pomáhá jim situaci zvládnout. Služby Poradny jsou bezplatné, vázané mlčenlivostí a mohou být i anonymní. Můžete se na nás obrátit jak s potížemi osobního rázu, tak s partnerskými a rodinnými problémy, popř. s problémy ze sociální oblasti. Aktuálně zde pracují dvě psycholožky a jedna sociální pracovnice. Více informací o službách Poradny se dozvíte na: popř. na tel Od našich čtenářů: Povánoční rozjímání o vycházce za zdravím a novými krásami Blanska Tak, jak se o Vánocích říká, je to čas klidu, pokoje a míru, ale také čas na vycházky do přírody za zdravím, za objevováním nových krás. Některé z nich se podařilo objevit i mně. První objev byl hned na začátku cyklostezky podél řeky Svitavy za Úřadem práce. Nově budované náměstí Republiky? Zelený trávník vybagrovaný, keře a stromy vykáceny a rozebrány zkrátka zničený pěkný kousek přírody. Bližším pohledem jsem zjistil, že jde o nové parkoviště. Nechce se mi ani věřit, že by to byl výsledek schůzek a návrhů na zvelebení okolí cyklostezky a řeky Svitavy. Také jsem zauvažoval, proč zde cyklostezka byla vůbec budována. Aby zde maminky a babičky s dětmi v kočárcích, chodci a cyklisté dýchali zplodiny ze zaparkovaných a startujících aut? Ale musel jsem nakonec uznat, že je to užitečné, protože automobily a automobilisté jsou u nás na vymření, a tak je pro ně potřeba něco dělat. Musejí chudáci dávat přednost a čekat na křižovatkách, dávat přednost chodcům na přechodech, nemohou autem vjet až na ledovou plochu, do restaurace a bazénu aquaparku museli by dokonce chodit pěšky. A tak jsem pochopil, proč jsou tolik potřebná a požadovaná nová parkoviště a kruhové objezdy. Druhý objev na mne čekal na výstupu z této cyklostezky. Donedávna pěkný výhled do parku na ulici Sv. Čecha a jeho pozadí zakrývá a zastiňuje účelová stavba nespecifikovatelného tvaru. Od lidí je už ale pojmenována jako vajíčko a doufám, že mysleli aspoň čerstvé. Nevím, proč se mi ve spojitosti s touto stavbou vybavil hotel Dukla. Asi proto, že mnohým taky vadí, je mnohými kritizován, město si s ním neví rady, uvažuje se o jeho zbourání a zbudování parku na jeho místě. Z toho všeho jsem ale nakonec usoudil a uznal, že rozhodnutí stavebního úřadu a města jsou rozumná, správná a uvážlivá, protože co se v přítomnosti zničí a zbourá, je do budoucna potřeba nahradit něčí jiným. Ať to stojí, co to stojí, ať to stojí, kde to stojí. Jako příklad lze uvést i povolení provozu cukrárny s mini zoologickou zahrádkou stojící téměř na křižovatce, která má pro město téměř strategický význam. Dá se to těžko pochopit, protože pohyb kupujících dětí na křižovatce a jejím okolí určitě nezvyšuje bezpečnost, parkující auta před provozovnou určitě nezlepšují výhled ani výjezd do křižovatky. Každá kritika, která může být pro někoho i ne záživná, by měla obsahovat nějaký návrh řešení nebo nápad na zlepšení. Myslím si, že by parkoviště za mlýnem, zbudované jistě nemalým nákladem prakticky pro jednu nebo dvě větší baseballové mezinárodní akce, mělo být využíváno a vynaložené náklady tak zúročeny. To se ani neodvažují rozvádět polemiku o účelnosti baseballového hřiště. Dále mne napadá, zdali by nebylo daleko lepší a hospodárnější využití prostoru tréninkové plochy cyklotrialu před ubytovnou ASK na parkoviště, umožňující daleko větší počet parkovacích míst než 26 nově budovaných za Úřadem práce za uváděnou pořizovací cenu 2 miliony Kč bez víceprací. V přepočtu jsou tak pořizovací náklady na jedno parkovací místo Kč! Pro trénink cyklotrialu by se dala jistě použít znečištěná a zaneřáděná plocha za tribunou fotbalového hřiště, kde bylo kdysi stejně plánováno lanové centrum. Jistě by to dodalo důstojnosti a vzhledu celému ostrovu Ludvíka Daňka, tak, jak si to zaslouží. Závěrem bych chtěl uvést citát jednoho pisatele dotazu z webových stránek, jehož stejný pocit mám já i řada lidí, zveřejněný v otázkách a odpovědích ve Zpravodaji města Blanska č. 20 ze dne , cituji: Připomíná to trochu víření financí v městské pokladně pro něco temného v pozadí, v době, kdy všude chybí. Finance chybí a jistě budou chybět například: na plánované a potřebné překlenutí železničního koridoru a řeky Svitavy, na přístavbu tribuny v hale ČKD, kde současný stav a mantinely při sportovních utkáních ohrožují zdraví mládeže i dospělých, na vybudování umělé plochy na škvárovém hřišti ASK, což by odpovídalo vzhledu ostrova i odkazu L. Daňka, namísto jeho využívání pro neekologické parkování. A tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Jestliže je v programu nové vlády šetřit, budeme muset šetřit všichni a všude. František Zouhar Výzva: Italové v Blansku během 1. světové války hledáme materiály Historické texty nebo fotografie připomínající pobyt italských vysídlenců v Blansku hledají autoři pro připravovanou knihu. Během 1. světové války našlo s úctou udržují vzpomínky na jejich pobyt u nás. v Blansku a okolí asi 200 říšských Italů z oblasti jižního Tyrolska. V letošním roce uplyne 100 Přijeli k nám v roce 1915 po vypuknutí války Itálie s Rakouskem. Rozhodli jsme se tuto nelehkou let od vypuknutí 1. světové války. Našli zde dočasný domov, obživu dobu připomenout vydáním knihy a uspořádáním výstavy Ital- a děti zde chodily do školy. Většině se tady podařilo přežít období, ští uprchlíci na Moravě. Rádi kdy jejich vlastní domovy se ocitly bychom Vás poprosili, abyste uprostřed válečné vřavy. Potomci nahlédli do rodinných archivů těchto vysídlenců i v dnešní době a pokud máte nějaké fotografické nebo písemné památky o Italech z této doby, zapůjčili nám je. Materiály k zapůjčiení přineste do Městské knihovny v Blansku k rukám paní Šebkové. Dokumenty, které nám svěříte, po zkopírování nebo naskenování okamžitě vrátíme. Děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci s námi. Ivana Bojdová, Karel a Eva Šebkovi mobil: paní Šebková Česko a Mongolsko očima Mongolů Jak se liší život v Mongolsku a v České republice? Jaké je to být cizincem v nové zemi? Na tyto a další otázky odpoví přednáška s besedou Česko a Mongolsko očima Mongolů. S mongolskou kulturou se Blanenští měli možnost seznámit v rámci Historického jarmarku v roce Foto: S. Mrázek Galerie města Blanska zve na vernisáž výstavy maleb Michala Czinegeho Michal Czinege je jeden z nejvýraznějších představitelů nastupující silné malířské generace absolventů Csudaiova IV. ateliéru na bratislavské VŠVU. Ve své tvorbě zkoumá vztah tradičního média malby a možnosti digitálních technologií. Vernisáž výstavy proběhne v 17:00 hodin Výstava potrvá do Michal Czinege je jeden z nejvýraznějších představitelů nastupující silné malířské generace absolventů Csudaiova IV. ateliéru na bratislavské VŠVU. Ve své tvorbě zkoumá vztah tradičního média malby a možnosti digitálních technologií. Své obrazy vytváří za pomoci počítačové grafiky. Jako předlohu používá fotografické záznamy, následně je upravuje v počítači rozostřuje, invertuje, mění barevnost, vrství. Výsledek manipulace finalizuje akrylovou malbou na plátno přes zdánlivě abstraktní polohu, silou barevné skvrny. Dále se zabývá i vztahem vlastní představivosti a syntetického prostoru, jakým je virtuální realita nabízená digitálními technologiemi. Žije a pracuje v Bratislavě. Je zastoupen v mnoha sbírkách na Slovensku, v Čechách, Rakousku a Finsku. Michal Czinege maluje obrazy jako okaklamy, sugesce světa složeného a vynořujícího se z barevných mlhovin či spíše vidin, ale ty jsou jen zdánlivé. Realita zde předcházela kontemplaci a fikci. Předlohami byly fotografie a kresby. Výsledná práce je bytostně malířská, ale vytvořil ji umělec pracující racionálně, na začátku tohoto díla byl konceptualista a projektant pracující systematicky. Jazyk tohoto díla je originální a nepřeložitelný do literárního. Jiří Olič Czinege vo svojom tvorivom výskume nechápe maľbu ako konečné a ohraničené médium, ale ako vrstvenie v priestore. Maliarsky priestor mení, potláča alebo deformuje. Vrstvením narastá obrazová hĺbka alebo maľba expanduje do reálneho priestoru, prostredníctvom transparencie obrazového podkladu. Michal veľmi pozorne sleduje, rozpoznáva a rozvíja indikátory nových možností a smerovaní, ktoré sa, jemnejšie či výraznejšie, objavujú v jeho tvorbe. Tie čo ho zaujmú sústredene zhodnocuje ďalej.... Výraznou líniou autorovej tvorby sú veľkorozmerné i menšie krajinomaľby, ktoré, hoci figúrami opustené a v redukovanom Občané Mongolska přiblíží svůj životní příběh. Povypráví, jak se žije v jejich vlasti, proč se rozhodli přijít do České republiky. Dozvíme se, na jaké překážky naráží při začleňování se mezi nás a jak se jim zde žije. Akci realizuje Oblastní charita Blansko Centrum PRO ve spolupráci s Městskou knihovnou Blansko v rámci projektu Jak se žije cizincům?. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Přednáška proběhne v dětském oddělení blanenské knihovny v pátek od 18:00 hodin. Tlumočení do českého jazyka bude zajištěno. Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko kolorite, zaujmú bohatou kumuláciou viacerých, autorom dosiaľ používaných techník (sprej, lazúrna maľba i vysoká pasta; plátna s povrchovou vrstvou kašírovaného papiera, s kombináciou tušovej kresby a sieťotače; či kombinácie viacerých techník na šifóne..). V námetovej rovine tu ide o autorovo rozpomínanie, rozpamätávanie sa na krajiny a scenérie, s ktorými sa dosiaľ bližšie zaoberal. Maľuje ich bez predlohy a jednotlivé časti obrazu, podľa vlastných slov, rozpracúva ako samostatné detaily, ktoré sa nakoniec spoja do celku, s vopred rozvrhnutou kompozíciou. Silvia Čúzyová Olga Hořavová Galerie města Blanska Michal Czinege: Hlava 3, akryl na plátně, cm, 2012.

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí Galerie města Blanska vydala Ročenku 2013 str. 3 Výroční valná hromada dobrovolných hasičů str. 8 120 let od pojmenování blanenských ulic str. 3 Sousedský bál 2014 fotografi e str. 4 Vyhlášení Sportovců

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2. Blansko slaví 110 let od povýšení na město str. 3

Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2. Blansko slaví 110 let od povýšení na město str. 3 Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2 Městská knihovna vyhlašuje soutěž o Nejkrásnější báseň o lásce str. 5 číslo 3 > 11. února 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Blansko

Více

Výhledově počet žáků v blanenských školách poroste str. 3. Blanenské divadlo žije! str. 7

Výhledově počet žáků v blanenských školách poroste str. 3. Blanenské divadlo žije! str. 7 Výhledově počet žáků v blanenských školách poroste str. 3 Svoz biologicky rozložitelného odpadu str. 2 číslo 4 > 25. února 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Blanenské divadlo žije!

Více

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplňte dotazník k úrovni služeb MěÚ str. 3 Epilepsie? Vidím to optimisticky str. 5 MKD dostal dárek ke Dni seniorů str. 5 Nová kniha mapuje historii zdravotnictví str. 7 Na Martina k Poledníku str. 8

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější str. 3 Tvoření v Galerii města Blanska str. 8 Vítání sv. Martina fotografi e str. 4 Advent v blanenských kostelech str. 5 Fest Kaťák str. 8 Zpravodaj

Více

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko str. 5 číslo 7 > 15. dubna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Letos

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

Parkoviště u Nemocnice Blansko

Parkoviště u Nemocnice Blansko Na Vítání sv. Martina v historickém kostýmu zdarma str. 2 Výstava představí Bibli a její poselství Utajené farmářské trhy str. 7 str. 8 Parkoviště u Nemocnice Blansko Nově realizovaná parkovací stání u

Více

Blanska 50 km pokračuje dále do Doubravice přes Malý Chlum, přes Kuničky, Žďár a Petrovice do Blanska.

Blanska 50 km pokračuje dále do Doubravice přes Malý Chlum, přes Kuničky, Žďár a Petrovice do Blanska. Trénink paměti Rozpočet Města Blansko Z činnosti pro seniory Městské policie Blansko na rok 2008 str. 6 str. 8 I N F O R M AČ N Í Č T R N ÁC T I D E N Í K Z DA R M A W W W. B L A N S KO.C Z str. 12 27.

Více

číslo 18 12. listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz TELEVIZE BLANSKO ON-LINE

číslo 18 12. listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz TELEVIZE BLANSKO ON-LINE ožije Rajbasem. Přinášíme program festivalu str. 5 Filmový cyklus Živá paměť představí Stopy Milana Daňka str. 6 Galerií zní folklórní písně Blanenska str. 2 Gymnázium slaví 65 let str. 2 Blanenský uličník

Více

Nejlepší sportovci města INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. ÚNOR 2009 ČÍSLO 3

Nejlepší sportovci města INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. ÚNOR 2009 ČÍSLO 3 Lípy pod hřbitovem padly kvůli infekci str. 3 Nejlepší sportovci města za rok 2008 Nové osvětlení krytého bazénu str. 4 str. 8 Nad Blanskem se rozzáří Zlaté slunce 2009 V roce 2009 čeká Základní školu

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25.

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. Připravuje se revitalizace dětských hřišť str. 2 Komorní orchestr města oslavil třicátiny Zahájení turistické sezony 2008 se kvapem blíží! str. 8 str. 8 Z Otázek a odpovědí Dotaz: Ráda bych věděla, kdy

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Investice do školství nové třídy i nábytek

Investice do školství nové třídy i nábytek Telefonní seznam MěÚ str. 3 XIII. Historický jarmark ve fotografiích II. Motoden v základní škole speciální str. 4 str. 8 Investice do školství nové třídy i nábytek Zadní budova ZŠ Dvorské, v níž se od

Více

Zpravodaj města Blanska

Zpravodaj města Blanska Pozvánka na Den s policií str. 3 Konec zapisování dětí do pasů rodičů str. 3 Skauting v Blansku str. 5 Hasiči z Těchova postoupili str. 7 Stavba provozu byla zahájena 3. května 2010. Dokončena byla za

Více

číslo 3 8. února 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Nová obřadní síň přivítala občánky města, znovu se otevře na podzim

číslo 3 8. února 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Nová obřadní síň přivítala občánky města, znovu se otevře na podzim Jak rekapituluje rok 2012 vedení města a příspěvkové organizace str. 5 O živnostenské podnikání je větší zájem str. 5 Výměna řidičských průkazů str. 3 Občanů města mírně ubývá str. 7 Muzeum vydává sborník

Více

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru Velkokapacitní kontejnery v září str. 2 Nabídka cvičení pro rok 2006/2007 Vztah J. Wankla a J. Mánese str. 7 str. 8 I N F OR M AČ N Í Č T R NÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 2 4. S R P NA

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Blanska str. 4 Blanenské místní referendum o hotelu Dukla str. 5 Problematika centrálního zásobování teplem str. 7 Dopravní hřiště přechází

Více

Farmářské trhy pokračují i o prázdninách výzva pěstitelům

Farmářské trhy pokračují i o prázdninách výzva pěstitelům Investiční akce o prázdninách str. 3 Střípky ze zastupitelstva str. 5 Autosrazy v Blansku str. 7 Aktivační centrum má rok str. 12 Zpravodaj města Blanska číslo 12 27. června 2011 informační čtrnáctideník

Více

číslo 1 11. ledna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 1 11. ledna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplácení sociálních dávek od 01.01.2012 str. 2 Záchranné složky bilancují str. 8 Nové vyhlášky str. 2 3 Termíny zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ str. 4 Termíny svatebních obřadů str. 5 Zpravodaj města Blanska

Více

Blansko má nové partnerské město francouzský Bouloc

Blansko má nové partnerské město francouzský Bouloc Prevcentrum získalo Časovanou botu 2008 str. 2 Provoz o letních prázdninách Ježkův most dostane Kolejová str. 3 str. 4 Blansko má nové partnerské město francouzský Bouloc Po podpisu partnerské smlouvy

Více

Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015 str. 2. Již podruhé přilákala lidi do parku zabijačka str. 5

Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015 str. 2. Již podruhé přilákala lidi do parku zabijačka str. 5 Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015 str. 2 Jednání zastupitelstva v živém vysílání vedení města prozatím neplánuje str. 3 číslo 5 > 11. března 2015 > informační čtrnáctideník

Více

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8 Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5 Karolina Meineke 1768 1815 str. 4 číslo 2 > 28. ledna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Střípky ze zastupitelstva Krátké

Více

číslo 8 24. dubna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 24. dubna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Blansko láká turisty na dvě novinky str. 5 Výstava připomene 90. výročí otevření sokolovny str. 8 Výměna řidičských průkazů str. 2 Přerušení elektrické energie str. 3 Humanitární sbírka str. 8 Zpravodaj

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva VOLBY 2008 přehled volebních okrsků str. 2 10 let trati Brno Česká Třebová Týden knihoven. 12. října str. 4 str. 7 Pracovníci firmy DSB EURO s.r.o. instalují v zámeckém parku opravenou sochu Fauna s flétnou.

Více

Vítání sv. Martina 2008 program

Vítání sv. Martina 2008 program Pozor, končí výměny občanských průkazů str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko SOŠ a SOU na ul. Bezručova 33 slaví 60 let str. 3 str. 8 Vítání sv. Martina 2008 program Podruhé projde ulicemi města od kostela

Více