nad Blanicí. se uskuteční ve středu 14. prosince 2011 od 19:30 hodin kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nad Blanicí. se uskuteční ve středu 14. prosince 2011 od 19:30 hodin kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Prosinec 2011 Až půjdete s košem... Vánoce jsou nejen svátky klidu, míru a pohody, ale i obdobím, kdy se obdarováváme rozličnými dárky. A každý takový dárek či dáreček je více či méně zabalen. Zpravidla čím menší dárek, tím větší krabice. A po Štědrém dnu se pak u popelnic objeví haldy krabic, obalů a dalších předmětů, které svozová firma ráda za Vaše peníze odveze. Ne že bych nebyl přející a nechtěl dát nikomu vydělat, ale jsou to peníze, které bychom mohli využít na lepší věci, a jsou to peníze, které platíte Vy, občané. Zkuste se proto zamyslet, až půjdete vynést odpadky k popelnici, zda některé odpady nelze vytřídit. Máme kontejnery na plasty a sklo. Ve sběrném dvoře uložíte nejen nebezpečný odpad, polystyreny, objemné sklo či pneumatiky, ale třeba i papír. Městys Strunkovice nad Blanicí No a když nevím, tak se prostě zeptám. přeje všem svým občanům Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál hodně zdraví do nového roku, nějaké to štěstí, a pokud nebude příjemné prožití vánočních svátků pod stromečkem úplně vše, o co jste psali Ježíškovi, tak se a klid a pohodu v novém roce. netrapte. Budete mít aspoň míň starostí s likvidací všech těch krabic, papírů a špagátů. Ing. Karel Matějka, starosta Schválilo použití dotace mikroregionu Vlachovo Březí na opravy a rekonstrukce hřbitova (chodník, oplocení, lavičky) a výsadbu zeleně u hřbitova ve Strunkovicích Informace ÚM nad Blanicí. Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí Schválilo Obecně závaznou vyhlášku 1/2011 o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného se uskuteční ve středu 14. prosince 2011 od 19:30 hodin kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí. městyse. V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu byla ukončena možnost podání Schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti žádosti o vydání občanského průkazu na Úřadu kultury v roce 2012 na projekt Strunkovické kulturní dění městyse Strunkovic nad Blanicí. Od 1. prosince 2011 v městysi. budou přijímány žádosti o vydání občanského průkazu jen na Městském úřadu v Prachaticích - odbor vnitřních Schválilo podání žádosti o dotaci z Jihočeského krajského programu podpory sportu pro rok 2012 na opravu podlahy věcí 2. patro - občanské průkazy. Dosavadní občanské v tělocvičně ve Strunkovicích. průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Příspěvky do lednového čísla Zpravodaje můžete Schválilo zařazení návrhů na změnu územního plánu městyse podaných p. S. Muškou (Velký Bor) odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí, nebo a p. J. Kubičkou (Blanický dvůr) do návrhů, které budou zaslat em (adresa je v tiráži na poslední straně), a to řešeny v rámci nejbližší změny územního plánu. nejdéle do pátku 23. prosince. Schválilo zvýšení pohyblivé složky vodného o 0,26 Kč / m3 Ze zápisu ze zasedání a pohyblivé složky stočného o 0,68 Kč/m3 pro rok Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí Ceny jsou uváděny bez DPH. Pevná složka zůstává beze ze dne změn. Zastupitelstvo po projednání a hlasování: Schválilo prodej pozemku 466/2 v k.ú. Velký Bor Neschválilo zařazení návrhů na změnu územního plánu městyse podaných p. S. Muškou (Velký Bor) Ing. Miloši Podhorskému (Na Domovině 692/18, a p. J. Kubičkou (Blanický dvůr) do stávajícího návrhu Praha 4). územního plánu. Schválilo koupi pozemků pod kapličkou v Blaničce (st. 81, 9 m2) a okolo kapličky (664/2, 171 m2) v k.ú. Neschválilo žádost o prodej pozemku 416/5 v k.ú. Protivec. Šipoun, za cenu 40 Kč/m2. 1

2 Kultura v prosinci Strunkovický Ochotnický Spolek srdečně zve malé i velké diváky na premiéru divadelní pohádky Kuba a loupežníci, kterou sehrají místní divadelníci v kinosále KD ve Strunkovicích nad Blanicí v neděli 4. prosince od 15:00 hodin. Vstupné dobrovolné. Setkání s anděly, čerty a Mikulášem (Velký Bor, Strunkovice nad Blanicí ). Rozpis bohoslužeb na Vánoce ve Strunkovicích Štědrý den ( půlnoční mše )...22:00 hod Boží hod vánoční...11:00 hod svátek sv. Štěpána...11:00 hod konec občanského roku...16:00 hod Matky Boží, Panny Marie...11:00 hod. Připravujeme na leden 2012: Taneční bál, hraje DE FACTO (KD Strunkovice, 14.1.). Sokolský bál, hraje PROFI-STUDIO (KD Strunkovice nad Blanicí, pátek 20.1.). Ozvěny ekofilmu (kinosál KD Strunkovice, 21.1.). Koncert V. Veita a amatérů ze Strunkovic a okolí... (kinosál KD Strunkovice, 28.1.). Zásady poskytování první pomoci - přednáška (kinosál KD Strunkovice, termín bude upřesněn). také oni pomáhají, děkujeme všem, kteří do hlíny otiskují zástupně za široké rody výpověď cesty života. Schází se nás přibližně 25. Zhotovili jsme sádrové odlitky různých částí těla (nohy, ruce, oči, ústa, obličej), které poslouží jako forma pro prvek individuálního charakteru. V pátek udělali všichni na jednotlivých kachlích většinu hliněné modeláže a zdobení barevnými sklíčky. Podoba kachlíků je teď už jasně čitelná. Spolu s námi tvoří také nevidomé sestry Šímovy. Potřebují sice dopomoc, nicméně pomocí hmatu vnímají jedinečným způsobem reliéf kachle, zvažují a určují jeho podobu a s asistencí dokážou z hlíny modelovat strukturu i detaily. Děkujeme Mgr. Ivě Bukačové za čas, který nám při své vytíženosti věnuje, děkujeme za vypracování jednoduché a působivé souběžné linie každého zastavení a hrubé ztvárnění rysů. Děkujeme za ponechání prostoru k diskuzi nad konečnou podobou a za možnost svobodného ztvárnění vlastních představ. Děkujeme za pomoc, radu a odborné vedení. Děkujeme také Mgr. Haně Pártlové, ředitelce místní ZŠ, za laskavé poskytnutí prostor, kde můžeme tvořit. Stále je možné se do projektu zapojit, vítán je každý. Informace naleznete na plakátcích a na Za organizátory DEMDAAL o.s. R.Nováková Kino V prosinci a lednu bude kino Strunkovice mimo provoz. Na nové filmy se můžete opět těšit od začátku února v pravidelných pátečních termínech a časech (od 19:00 hod.). První projekcí v novém roce (pátek 3. února) bude český film Alois Nebel. O dalším programu budete včas informováni. Více informací na Keramické dotváření Křížové cesty Projekt Křížení pokračoval po celý listopad fází keramického tvoření artefaktů. V sobotu jsme na úvodním setkání prokonzultovali společnou strukturu tvorby, podělili se o jednotlivá zastavení a nechali jsme si do příští soboty čas na přemýšlení, jak každý své dílo pojme. V sobotu jsme na kostelní zahradě zaměřili velikosti a umístění jednotlivých keramických fragmentů, vystříhali a popsali kartonové předlohy a pak už jsme se přesunuli do školy na keramickou dílnu. Společné dílo v širším pojetí rodů vytváří rodina Podlešákova, Kozlerova, Šímova, Starých, Pudivítrova, Sládkova, Šandova, Tomanova, Brychova, Plánských a Novákova. Vznikající keramická díla jsou překrásná, všichni tvůrci pojali práci originálním osobitým způsobem a vyjádření jednotlivých zastavení ztvárňují s hloubkou a citem. Jsme moc rádi, že vzniká kolektivní kompozice, které ponese stopu současného života. Děkujeme rodičům, že přišli tvořit spolu se svými dětmi (od nejmenších až po dospělé), děkujeme prarodičům, že Udílení svátosti biřmování ve Strunkovicích n. Bl. v 18. a 19. století. Rádi bychom naše čtenáře seznámili s některými historickými informacemi, týkajících se biřmování ve Strunkovicích, a proto Vám předkládáme na pokračování článek Bohumila Tetoura. Článek byl zpracován pro Sborník Prachatického muzea Zlatá Stezka 17, rok Svátost biřmování je spolu se křtem a eucharistií jednou z iniciačních svátostí katolické církve. Je svátostí uvedení do křesťanského života. Křest a biřmování se zpočátku slavily společně, k oddělení došlo v Latinské církvi asi v 10. století. Biřmování udílí biskup nebo v některých případech kněz, který k tomu má pověření. Svátostnými znaky jsou vkládání rukou, ve 3. století vystupuje spolu s ním i pomazání 2

3 olejem, při kterém se od konce 12. století říkala modlitba: Znamenám tě znamením kříže a upevňuji tě křižmem spásy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. V dnešní liturgii je nahrazena krátkou formou: Přijmi pečeť darů Ducha Svatého. Udílení této svátosti bývalo velkou farní a společenskou akcí, které se účastnilo mnohde i tisíc biřmovanců, u nichž se předpokládal určitý stupeň duchovní zralosti a vyžadoval věk vyšší sedmi let. Biřmování se chápalo více jako svátost dospělosti v profarním či společenském smyslu. Dnes je spíše interní záležitostí života církve a věřících a stalo se velmi osobní cestou k upevnění víry dospívajícího či dospělého člověka. 1) Ve Státním okresním archivu v Prachaticích jsou ve fondu Farního úřadu ve Strunkovicích n. Bl. uloženy tři matriky, obsahující jména věřících, kteří přijali v letech 1765 až 1931 svátost biřmování. Prvá matrika 2) uchovává zápisy z let 1765 až 1848, druhá 3) 1860 až 1916 a třetí 4) z let 1917 až Každý záznam obsahuje jméno a příjmení biřmovance, někdy i jeho věk, bydliště, přijaté biřmovací jméno, jméno a příjmení kmotra nebo kmotry a datum a místo biřmování. Nejedná se tedy jen o přijetí svátosti biřmování v kostele svatého Dominika ve Strunkovicích n. Bl., ale i v jiných - někdy i značně vzdálených - městech. Latinské - a později i české - zápisy do matrik prováděli duchovní správci strunkovického farního úřadu a pro lepší přehlednost a vyhledávání řadili příjmení biřmovanců do oddílů dle abecedy. Pro značnou rozsáhlost časového úseku budu věnovat svoji pozornost období 18. a 19. století, od roku 1765 do roku 1897, tedy prvé a částečně i druhé matrice. Nejstarší záznamy v prvé matrice uvádějí datum 1765, biřmovací místo německý Pasov a jména obyvatel strunkovické farnosti: Barbora Krbečková, Anna Krbečková, Kateřína Bílá, Juliana Havlíčková, Kateřina Cinklová, Marie Anna Stikovcová, Terezie Vaníčková a Terezie Benešová. Několik dalších strunkovických občanů přijalo v Pasově svátost biřmování i v následujících letech 1766, 1769 a V roce 1770 využili věřící ze Strunkovic příležitost k obdržení biřmování v blízkém okolí: ve Vodňanech, Netolicích, Chelčicích, Lhenicích a Volyni. Snad poprvé v historii strunkovické osady dle písemných záznamů bylo udílení svátosti biřmování přímo ve Strunkovicích v kostele sv. Dominika dne 26. června Obřad biřmování vykonal generální vikář pražské arcidiecese a světící biskup pražský Jan Ondřej Kaiser, neboť českobudějovické biskupství bylo založeno až v roce Dokladem toho je i zápis v pamětní knize farního úřadu. 5) Této možnosti využilo 573 věřících nejen ze Strunkovic n. Bl., ale - jak zápisy uvádějí - i z Žíchovce, Protivce, (Chocholaté) Lhotky, Javornice, Dvorce, Bavorova, Hracholusk, Blanice, Dubu, Hájku, Šipouna, Konopiště, Vitějovic, Budkova, Čichtic, Koječína, Obory, Borčic, Libějovic, Chrášťan, Újezdce, ale i Prachatic, Husince a vzdáleného Lažiště. Svým rozsahem v počtu biřmovanců bylo patrně největším v dějinách Strunkovic n. Bl. a vlastní obřad byl zřejmě vykonáván - i když to není písemně uvedeno - pro velké množství biřmovanců na prostranství před kostelem, jak to bývalo i obvyklé. Podruhé v 18. století zavítal na generální biskupskou vizitaci do Strunkovic n. Bl. dne 6. srpna 1786 již prvý českobudějovický biskup Jan Prokop říšský hrabě Schaaffgotsche ( ). Přestože není výslovně v matrice uvedeno jeho jméno, jeho přítomnost v městečku dokládá zápis v pamětní knize Farního úřadu ve Strunkovicích n. Bl., 6) dle kterého v uvedený den osobně ověřil již špatně čitelný zápis na oltářním kameni o jeho posvěcení pasovským biskupem Raimundem Ferdinandem ( ), tuto autentiku potvrdil a věřícím udělil svátost biřmování. Příležitosti využilo opět velké množství lidu ze Strunkovic a blízkého i vzdálenějšího okolí. V následujícím 19. století byla svátost biřmování udílena při generálních biskupských visitacích ve farnosti Strunkovice n. Bl. celkem šestkrát. Poprvé se tak stalo 10. září 1808 opět českobudějovickým biskupem Janem Prokopem říšským hrabětem Schaaffgotsche. Kromě obvyklých záznamů v matrice biřmovanců však nebyla o této události nalezena žádná jiná písemná zmínka. Podruhé navštívil již třetí českobudějovický biskup Josef Ondřej Lindauer ( ) Strunkovice n. Bl. 22. srpna 1848, kdy byl ve večerních hodinách spolu s kanovníkem P. Václavem Blažkem uvítán na strunkovickém náměstí. 7) Již v létě téhož roku před jeho očekávaným příjezdem byly v kostele sv. Dominika prováděny opravy zařízení. Informuje nás o tom jednak zápis v pamětní knize Obecní školy ve Strunkovicích n. Bl., jednak zápis v pamětní knize Farního úřadu tamtéž. Postranní oltáře růžencový a svatého Linharta byly renovovány, za truhlářské a malířské práce na nich provedené byla truhláři Ignáci Pimmerovi a malíři Jakubu Faberovi z Prachatic vyplacena celková odměna 242 zl. 20 kr CMz. (CMz = konvenční měny). Za oživení křížové cesty a opravy jejích rámů bylo zaplaceno 10 zl. CMz. Za malbu tří výměnných pláten představujících scény Narození Páně, Nanebevstoupení Páně a Seslání Ducha Svatého, vkládaných při příslušných velkých církevních slavnostech do stávajícího zlaceného rámu mariánského obrazu na hlavním oltáři zaplatil duchovní správce prachatickému malíři Jakubu Faberovi úhrnnou částku 32 zl. 43 kr. CMz. 8) Také věřící byli na slavnost biřmování předem upozorněni. V neděli 6. srpna vyslechli v kostele při bohoslužbě tuto informaci: V úterý se začne opět vyučování školní, poněvadž za čtrnáct dní bude držena biskupská visitací. 9) O čtrnáct dnů později jim bylo při církevních obřadech v kostele sv. Dominika oznámeno: Následující středu, jak již známo, bude Jeho Milost biskupská v zdejším chrámu Páně svátost svatého biřmování udělovat a spolu kostelní i školní visitaci držet, ku které se představení obcí a rodičové zvou. 10) Příjezd vzácné návštěvy a celý průběh udílení svátosti zaznamenal v pamětní knize Obecní školy ve Strunkovicích n. Bl. řídící učitel Václav Hes takto: srpna byla zde držena generální kostelní a školní dohlídka, při které Jeho Milost biskupská Josef Ondřej Lindauer a kanovník pan P. Blažek přítomni byli, kdež také osada Vitějická 3

4 přidělena a přítomna byla. Pořádek toho byl následující: Den předtím to jest 22. šla zdejší národní stráž vznešeným hostům naproti až na hranice zdejší osady, ku kterým se také patronátní komisarové pan Hynek Mikoš, panství ředitel, a pak N. Vladyka, důchodní, připojili. Po páté hodině drželi vznešení páni slavný vchod do chrámu Páně, kdež před chrámovými dvéřmi domácí duchovenstvo s Vitějickými duchovními a okresním dozorcem panem P. Emanuelem Ašvicem u přítomnosti školní mládeže a nashromážděného lidu, též cechů s jejich praporci stojícími u střelby z moždýřů a hlaholu zvonů při největším jásání uvítáni byli. Při vcházení do chrámu Páně se na choru bubnovalo a troubilo, načež se Ecce sacerdos magnus chorálně toliko zpívalo. Po dokonaných obřadech dával jeho biskupská milost požehnání s ciboriem, pak prohlížel chrám Páně, kdež největší spokojenost nad stálým pořádkem a čistotou na jevo dával. Na to následovalo modlení za mrtvé zemřelé zdejší osadníky, kdež napotom vznešení do farního domu s průvodem národní stráže se ubírali. Okolo osmé večerní hodiny se rozličné hudební kusy od zdejších hudebníků před farním domem vedením domácího učitele vyváděly, kdež národní stráž stála a ustavičně z moždýřů stříleno bylo. Druhého dne okolo sedmé ranní hodiny držel jeho biskupská milost vchod do chrámu Páně, kdež od národní stráže při hudbě a školní mládeže při hlaholu zvonů a hřmotu z moždýřů vedeni byli. Zde jeho biskupská milost toliko tichou mši svatou držel, při které se toliko chorální píseň zpívala. Pak následovalo kázání o svátosti biřmování přednášené od pana faráře Vitějického P. Josefa Kubiše. Na to Milost pan biskup držel krátkou řeč u velkého oltáře o svátosti biřmování, o účinku té svátosti a spolu povzbuzoval zástup k stálému plnění rozkazů božích. Pak uděloval před chrámem Páně, na náměstí, svátost svatého biřmování, načež následovalo chorální Te Deum laudamus s požehnáním. Nyní šel průvod s národní stráží a hudbou do školy. Zde byli vzácní hosté řečí, od jedné žákyně přednášené, uvítáni, načež následovalo náboženství a zkoumání z ostatních školních zástojů, což vše k největší pochvale a spokojenosti vypadlo, poslež držel jeden žák řeč poděkování. Při zkoušce obdrželi tři žáci od jeho biskupské milosti pěkně vázané modlitební knížky. Teď šli vznešení páni do farního domu, kde představení osady před jeho milost se dostavili a vše k ouplné spokojenosti vypadlo. Na to následovalo stolování. Zde opět před farním domem hudba provozovaná byla a když se na zdraví Jeho Majestátu krále a jiných vznešených připíjelo, tu se ozývaly polnice s bubnami u hřmotné střelbě. Po čtvrté hodině se jeho biskupská milost na své cestě do Vlachova Březí dále ubírali, kde od patronátních komisarů pana panství ředitele a důchodního, národní stráže s hudbou u hřmění střelby až na hranice panství našeho doprovozeni byli. 11) Jeho přítomnost ve Vlachově Březí potvrzuje i městská pamětní kniha: Léta Páně 1848 dne 24. a 25. srpna držel zde Nejdůstojnější pan biskup Budějovický Josef Ondřej Lindauer generální visitaci doprovázen od vysoce důstojného pana kanovníka Budějovického Václava Blažka. 12) Pokračování příště... 1) Za úvod autor děkuje panu Pavlu Ludačkovi. 2) Státní okresní archiv Prachatice (dále jen SOkA PT), Farní úřad (dále jen FÚ) Strunkovice n. Bl., Matrika biřmovanců , sign. I-13, kniha (dále jen kn.) 13. 3) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Matrika biřmovanců , sign. I-14, kn ) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Matrika biřmovanců , sign. I-15, kn ) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Pamětní kniha , sign. I-1, kn. 1., s ) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Pamětní kniha , sign. I-1, kn. 1., s. 9. 7) Tamtéž, s ) Tamtéž, s. 228 a ) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Kniha ohlášek bohoslužeb, sign. II - 38 a, (Knihy ohlášek bohoslužeb obecně nejsou stránkovány.) 10) Tamtéž. 11) SOkA PT, Základní devítiletá škola (dále jen ZDŠ) Strunkovice n. Bl., , sign. kniha (dále jen kn.) 2, s ) SOkA PT, Archiv města (dále jen AM) Vlachova Březí, Pamětní kniha města a kniha zápisů ze schůzí městské rady, sign. II-5a, a , s Sport TJ SOKOL Strunkovice nad Blanicí TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí, oddíl nohejbalu pořádá v pondělí 26. prosince 2011 v sále KD Strunkovice nad Blanicí tradiční nohejbalový turnaj trojic. Začátek v 9:00 hodin. Přihlášky do turnaje přijímá do 20. prosince 2011 p. Trávníček (tel ). Všichni příznivci nohejbalu jsou srdečně zváni. Mgr. Vladimír Trávníček, oddíl nohejbalu Naše tělocvičná jednota má za sebou bohatou sezónu naplněnou činnostmi sportovními a kulturními (zvl. uspořádala dva soutěžní přebory ve sportovní gymnastice, 11. ročník Fota na provázku, otevřela umělou horolezeckou stěnu v kulturním domě aj.). V posledním měsíci roku připravují členové divadelního spolku ještě návštěvu sv. Mikuláše v rodinách a premiéru pohádky Kuba a loupežníci. Na svátek sv. Štěpána se v KD uskuteční již tradiční nohejbalový turnaj o putovní pohár. Zvlášť významným bude pro všechny nadcházející rok 2012, kdy si připomeneme 150. výročí založení Sokola (r v Praze) a kdy se v Praze uskuteční také jubilejní XV. všesokolský slet, na který se svou účastí ve dvou sletových skladbách připravuje i naše strunkovická jednota. Závěrem bych chtěla poděkovat těm členům Sokola a jejich rodinným příslušníkům, kteří se zúčastnili podzimní brigády na Sokolské louce (17.11.). Společně jsme udělali hodně práce, zahřáli jsme se na těle i na duši, děti se občerstvily u ohníčku... a to vše nás může jen těšit. Jana Pártlová, starostka TJ Sokol 4

5 skupinách byly k vidění pestré výměny od základní čáry i odvážné náběhy na síť zakončené vítěznými míči. Dvacet odehraných utkání ve skupinách určilo dvojice k zápasům o konečné pořadí v turnaji. Mezi nejlepší čtyřku se kvalifikovali Roman Žurek, Ladislav Kaisr, Jiří Holub a Vladimír Trávníček. V boji o 3. místo byl úspěšnější Jiří Holub, který přehrál Vladimíra Trávníčka. Finále nabídlo souboj dravého mládí se zkušeností. Tentokráte zvítězilo mládí, když Roman Žurek porazil zkušeného Ladislava Kaisra. Putovní pohár SpV má tedy do příštího turnaje nového majitele. Věkový rozdíl obou finalistů opět potvrzuje fakt, že sportování se SpV je opravdu pro všechny. Výsledky turnaje: 1. Roman Žurek, 2. Ladislav Kaisr, 3. Jiří Holub Mgr. Vladimír Trávníček, Sport pro všechny Turnaj v líném tenisu Občanské sdružení Sport pro všechny uspořádalo 12. listopadu 2011 II. ročník turnaje v líném tenisu o putovní pohár SpV. V KD Strunkovice nad Blanicí se sešlo deset hráčů, kteří byli rozlosováni do dvou základních skupin, kde se hrálo systémem každý s každým. Již v základních TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí Pro fotbalový klub Blaník Strunkovice skončila podzimní část sezony 2011/2012 a je hodnocena výkonným výborem jako velmi úspěšná. Všech 5 našich mužstev v soutěžích dosahuje lepších výsledků než v minulé sezoně a začíná se zde projevovat systematická práce vyškolených trenérských týmů a zajištění podmínek pro nerušenou přípravu. Mužstva mužů a dorostu, která hrají krajské, tedy náročnější soutěže, se zde zabydlují a přáním výkonného výboru je, aby hrála v horní polovině tabulky v r Až překvapivě velký je zájem o účast u mužstva minipřípravky, což nás velice těší. Velkou zásluhu na tomto stavu mají trenéři M. Richter a S. Pravda a samozřejmě též rodiče malých fotbalistů. Ostatně tento trend razí i oddíly okresu, o čemž se týdně přesvědčujeme na náročných turnajích na poměrně vzdálených místech (Vacov, Volary, Vimperk apod.). Starší přípravka pod vedením H. Pospíšilové, T. Pospíšila a L. Plevkové obstála v konkurenci Okresního přeboru a plní tedy svůj hlavní úkol - přechod hráčů do žákovského mužstva a vhodné každoroční doplnění. U žáků působí jako trenéři J. Šabršula, J. Wágner a R. Žurek a také jim patří poděkování za nelehkou práci, která je v této kategorii zvláště náročná. Pro hráče tedy nastává zimní přestávka, ne tak pro funkcionáře Blaníku. V současné době je již téměř připraven 5

6 plán všech akcí na rok 2012, uzavírá se finančně rok 2011 a připravuje rozpočet na následující rok. O tomto a mnoha dalších věcech pak bude rokovat Valná hromada Blaníku, kterou připravujeme na a která by měla určit další směřování fotbalového klubu Blaník Strunkovice. Všem příznivcům, hráčům, trenérům, sponzorům, jakož i občanům Strunkovic přejeme v r hodně zdraví, úspěchů a pěknou zábavu na fotbalovém hřišti ve Strunkovicích. Miroslav Mottl, předseda TJ Blaník Strunkovice Poskytování pečovatelské služby Vážení občané, senioři, dovoluji si Vám prostřednictvím Zpravodaje nabídnout poskytování pečovatelské služby Ledax o.p.s. ve Vašem městysi a zároveň Vám podat informace o této službě. Ledax o.p.s. je největším registrovaným poskytovatelem pečovatelské služby v Jihočeském kraji. Snahou služby je rozšířit její působnost do míst, kde sociální služby dosud chybějí, nebo nejsou poskytovány v dostatečné míře. Posláním pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností. Poskytovaná podpora umožňuje uživatelům žít nadále běžným způsobem života ve vlastních domácnostech - ve městech i na venkově. Služba klade důraz na individuální přístup, lidskou důstojnost a posilování sociálního začleňování. Základní činnosti Pečovatelské služby Ledax o.p.s.: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění domácnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám od 19-ti let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodů stáří, chronického onemocnění nebo postižení, a rodinám s dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fysické osoby. Zásady Pečovatelské služby Ledax o.p.s.: Profesionalita, diskrétnost, úcta a slušnost, individuální přístup, podpora samostatnosti, flexibilita, respekt a ochrana práv. Hlavním cílem Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je uživatel, který je spokojený s poskytovanou sociální službou a zachovává si dosavadní způsob svého života. Budeme velice rádi, když budete mít o tuto službu zájem a nám tím umožníte, abychom mohli danou službu vykonávat. Za PS službu - vedoucí střediska Prachatice Ivana Maznová (tel.: ) Kontakt na sociální pracovnici Bc. Janu Svatošovou (tel.: ). Oznámení TJ Sokol Strunkovice, horolezecký oddíl, pořádá každý čtvrtek od 17:00 hodin lezení na umělé stěně v KD ve Strunkovicích. Bližší informace na tel (Zdeněk Matějka), nebo na čtvrtečních schůzkách v předsálí tělocvičny. Ve čtvrtek 15. prosince 2011 se uskuteční na náměstí ve Strunkovicích od 10:00 hodin prodej vánočních stromků. Členové Strunkovického Ochotnického Spolku při TJ Sokol připravují na pondělí 5. prosince návštěvu Mikuláše, anděla a čertů v rodinách s malými dětmi. Zájemci se mohou hlásit na tel Sauna Strunkovice je opět v provozu. Provozní doba (Út, Stř, Pá, So) od 17:00 do 20:00 hodin. Vstupné 60 Kč/hod. pro děti nad 12 let a dospělé. Děti do 12 let v doprovodu rodičů zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je vhodné návštěvu zarezervovat telefonicky u paní Švecové na tel Termíny valných hromad SDH Velký Bor ( , bývalá škola, 19:00 hod.), Svojnice ( , KD Svojnice, 19:00 hod.), Strunkovice nad Blanicí ( , restaurace U lva, 19:00 hod.), Protivec ( , Hasičský dům Protivec, 19:00 hod.), Šipoun ( , environmentální centrum, 19:00 hod.), okrsek ( , hasičárna Strunkovice, 19:00 hod.). Blahopřejeme jubilantům Marie Jiráková Strunkovice nad Blanicí Jana Irová Strunkovice nad Blanicí Božena Kadlecová Velký Bor Ludvík Bejček Strunkovice nad Blanicí Dobroslava Matějíková Strunkovice nad Blanicí Marie Rothbauerová Protivec Marie Hrašová Strunkovice nad Blanicí Jan Turek Strunkovice nad Blanicí Eva Šnajdrová Strunkovice nad Blanicí Růžena Šamatová Strunkovice nad Blanicí Inzerce Přenechám levně, nebo i za symbolickou cenu na hřbitově ve Strunkovicích nad Blanicí jednohrob, přikrytý deskou - velmi dobrý stav, č.t Pianoservis - nabízí opravy a ladění pian a pianin, prodej repasovaných nástrojů, výkup použitých nástrojů, doprava a stěhování nástrojů. Kontakt: tel , , Zpravodaj městyse Strunkovice nad Blanicí, vydává Městys Strunkovice nad Blanicí jako měsíčník. Adresa redakce: Strunkovice nad Blanicí 86, Registrační číslo: MK ČR E Cena: zdarma. Jazyková korektura: Mgr. H.Pártlová. Odpovědný redaktor: Bohumír Džubej tel.: ). Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Sazba: DTP studio BoD - Blanička, tel.:

Volby... Informace ÚM. Leden 2013

Volby... Informace ÚM. Leden 2013 ZPRAVODAJ MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Leden 2013 Volby... Vyvěsil jsem na úřední desku v souladu se zákonem informaci o místu a konání prezidentských voleb. První kolo přímé volby by mělo proběhnout

Více

Blanicí a zprávu o hospodaření městyse za rok 2012. uskuteční v sobotu 6. dubna 2013 v KD Strunkovice nad

Blanicí a zprávu o hospodaření městyse za rok 2012. uskuteční v sobotu 6. dubna 2013 v KD Strunkovice nad ZPRAVODAJ MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Duben 2013 Hradní střídání... partají nestála o to, aby ze skříní vypadávali nějací kostlivci. Když se náhodou nějaká nepříjemná kauza objevila, byla rychle společnými

Více

Informace ÚM. Leden 2010

Informace ÚM. Leden 2010 Z PRAVODAJ MĚSTYSE ST RUNKOVICE NAD BLANICÍ Leden 2010 Nejen chladnou hlavu, ale i zdraví, pohodu, méně stresu a shonu, více času na rodinu a přátele přejí všem našim občanům do roku 2010 zastupitelé a

Více

O trafikách a poštách...

O trafikách a poštách... ZPRAVODAJ MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Květen 2011 Schválilo koupi pozemku PK 460/1 (186 m2) v k.ú. Strunkovice nad Blanicí za cenu 9300,- Kč. Vždycky jsem si říkal, kolik takový obchodník ve stánku

Více

Z P R AV O D A J M Ě S T Y S E S T R U N K O V I C E N A D B L A N I C Í

Z P R AV O D A J M Ě S T Y S E S T R U N K O V I C E N A D B L A N I C Í Z P R AV O D A J M Ě S T Y S E S T R U N K O V I C E N A D B L A N I C Í Září 2013 Jedině idiot nemění názory... Ještě nám nezačal podzim. Ještě se nezačalo barvit listí na stromech. Zato se čím dál více

Více

7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. 21 SUVERENITA - Blok JB pro JCK 22 Nár.socialisté-levice 21.stol.

7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. 21 SUVERENITA - Blok JB pro JCK 22 Nár.socialisté-levice 21.stol. ZPRAVODAJ MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Listopad Jak to všechno dopadne... Až budete číst tento úvodník, bude již s největší pravděpodobností rozhodnuto o koalici na Krajském úřadu Jihočeského kraje.

Více

Z P R AV O D A J M Ě S T Y S E S T R U N K O V I C E N A D B L A N I C Í

Z P R AV O D A J M Ě S T Y S E S T R U N K O V I C E N A D B L A N I C Í Červenec 2013 Z P R AV O D A J M Ě S T Y S E S T R U N K O V I C E N A D B L A N I C Í Vzkaz radilům... Od pátku 14. června do neděle 16. června probíhala ve sportovním areálu ve Strunkovicích nad Blanicí

Více

Letošní okurková sezona není pro žurnalisty a televizní podklady jsou k nahlédnutí na Úřadu městyse, nebo

Letošní okurková sezona není pro žurnalisty a televizní podklady jsou k nahlédnutí na Úřadu městyse, nebo ZPRAVODAJ MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Září 2014 a zahrnuje 2 lokality. Samotné náměstí Bohumila Havlasy s nejbližším okolím a oblast stávajícího provizorního parkoviště proti domu s pečovatelskou službou.

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz Duben 2011 www.staraves.cz Vážení občané, svůj příspěvek píšu první jarní den, kdy venkovní teplota mírně překračuje bod mrazu, ale sluníčko už je vysoko a dává zimě jasně najevo, že i přesto, že se houževnatě

Více

ZÁŘÍ 2013 24. ROČNÍK CENA 10,-

ZÁŘÍ 2013 24. ROČNÍK CENA 10,- ZÁŘÍ 2013 24. ROČNÍK CENA 10,- Cirkus LeGrando v parku u kostela 8.8.2013, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Jaro sice pozdržela zima, ale dění ve městě nezastavila. Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Jaro sice pozdržela zima, ale dění ve městě nezastavila. Měsíčník Města Prachatice Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 4 (duben 2006) Starostův sloupek Pokud přípravné práce půjdou podle plánu a nenastanou nějaké komplikace, mohla by být výstavba veřejného koupaliště Hulák

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Jaké jsou uzávěrky

Více

Adamovský. leden 2007

Adamovský. leden 2007 Adamovský zpravodaj leden 2007 Vážení spoluobčané, nastal čas vánoční, čas nejkrásnějšího období roku. Období, kdy se zastaví a zpomalí neúprosný běh života. V těchto dnech a chvílích nacházíme čas na

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Začá r bd j í ro í s. Je n i l v s ha ič h r, p řád n st n ha ič r i. O é u z l ň D r i k n í l ýst M Ú ýst v By, y

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Městský úřad Ve dnech 6. - 8. 1. proběhne v Plané nad Lužnicí Tříkrálová sbírka. V pátek od 18.00 hod rozezní kostel

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku Ročník XIII. číslo 12 (170) Pátek 30. prosince 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYJDE V ÚTERÝ 31. LEDNA 2006 Uzávěrka: 23. ledna 2006 Tichá krása. Koštofrank,

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Občasník č. 4 Prosin 2006

Občasník č. 4 Prosin 2006 Občasník č. 4 Prosin 2006 Štědrý den nastal, radost nám nachystal. Ježíšek zrozen jest, v jesličkách položen. Radujme se, veselme se, alelujá! Krásné Vánoce, u stromečku pohodu a štěstí a co pod ním? Kromě

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více