nad Blanicí. se uskuteční ve středu 14. prosince 2011 od 19:30 hodin kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nad Blanicí. se uskuteční ve středu 14. prosince 2011 od 19:30 hodin kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Prosinec 2011 Až půjdete s košem... Vánoce jsou nejen svátky klidu, míru a pohody, ale i obdobím, kdy se obdarováváme rozličnými dárky. A každý takový dárek či dáreček je více či méně zabalen. Zpravidla čím menší dárek, tím větší krabice. A po Štědrém dnu se pak u popelnic objeví haldy krabic, obalů a dalších předmětů, které svozová firma ráda za Vaše peníze odveze. Ne že bych nebyl přející a nechtěl dát nikomu vydělat, ale jsou to peníze, které bychom mohli využít na lepší věci, a jsou to peníze, které platíte Vy, občané. Zkuste se proto zamyslet, až půjdete vynést odpadky k popelnici, zda některé odpady nelze vytřídit. Máme kontejnery na plasty a sklo. Ve sběrném dvoře uložíte nejen nebezpečný odpad, polystyreny, objemné sklo či pneumatiky, ale třeba i papír. Městys Strunkovice nad Blanicí No a když nevím, tak se prostě zeptám. přeje všem svým občanům Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál hodně zdraví do nového roku, nějaké to štěstí, a pokud nebude příjemné prožití vánočních svátků pod stromečkem úplně vše, o co jste psali Ježíškovi, tak se a klid a pohodu v novém roce. netrapte. Budete mít aspoň míň starostí s likvidací všech těch krabic, papírů a špagátů. Ing. Karel Matějka, starosta Schválilo použití dotace mikroregionu Vlachovo Březí na opravy a rekonstrukce hřbitova (chodník, oplocení, lavičky) a výsadbu zeleně u hřbitova ve Strunkovicích Informace ÚM nad Blanicí. Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí Schválilo Obecně závaznou vyhlášku 1/2011 o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného se uskuteční ve středu 14. prosince 2011 od 19:30 hodin kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí. městyse. V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu byla ukončena možnost podání Schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti žádosti o vydání občanského průkazu na Úřadu kultury v roce 2012 na projekt Strunkovické kulturní dění městyse Strunkovic nad Blanicí. Od 1. prosince 2011 v městysi. budou přijímány žádosti o vydání občanského průkazu jen na Městském úřadu v Prachaticích - odbor vnitřních Schválilo podání žádosti o dotaci z Jihočeského krajského programu podpory sportu pro rok 2012 na opravu podlahy věcí 2. patro - občanské průkazy. Dosavadní občanské v tělocvičně ve Strunkovicích. průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Příspěvky do lednového čísla Zpravodaje můžete Schválilo zařazení návrhů na změnu územního plánu městyse podaných p. S. Muškou (Velký Bor) odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí, nebo a p. J. Kubičkou (Blanický dvůr) do návrhů, které budou zaslat em (adresa je v tiráži na poslední straně), a to řešeny v rámci nejbližší změny územního plánu. nejdéle do pátku 23. prosince. Schválilo zvýšení pohyblivé složky vodného o 0,26 Kč / m3 Ze zápisu ze zasedání a pohyblivé složky stočného o 0,68 Kč/m3 pro rok Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí Ceny jsou uváděny bez DPH. Pevná složka zůstává beze ze dne změn. Zastupitelstvo po projednání a hlasování: Schválilo prodej pozemku 466/2 v k.ú. Velký Bor Neschválilo zařazení návrhů na změnu územního plánu městyse podaných p. S. Muškou (Velký Bor) Ing. Miloši Podhorskému (Na Domovině 692/18, a p. J. Kubičkou (Blanický dvůr) do stávajícího návrhu Praha 4). územního plánu. Schválilo koupi pozemků pod kapličkou v Blaničce (st. 81, 9 m2) a okolo kapličky (664/2, 171 m2) v k.ú. Neschválilo žádost o prodej pozemku 416/5 v k.ú. Protivec. Šipoun, za cenu 40 Kč/m2. 1

2 Kultura v prosinci Strunkovický Ochotnický Spolek srdečně zve malé i velké diváky na premiéru divadelní pohádky Kuba a loupežníci, kterou sehrají místní divadelníci v kinosále KD ve Strunkovicích nad Blanicí v neděli 4. prosince od 15:00 hodin. Vstupné dobrovolné. Setkání s anděly, čerty a Mikulášem (Velký Bor, Strunkovice nad Blanicí ). Rozpis bohoslužeb na Vánoce ve Strunkovicích Štědrý den ( půlnoční mše )...22:00 hod Boží hod vánoční...11:00 hod svátek sv. Štěpána...11:00 hod konec občanského roku...16:00 hod Matky Boží, Panny Marie...11:00 hod. Připravujeme na leden 2012: Taneční bál, hraje DE FACTO (KD Strunkovice, 14.1.). Sokolský bál, hraje PROFI-STUDIO (KD Strunkovice nad Blanicí, pátek 20.1.). Ozvěny ekofilmu (kinosál KD Strunkovice, 21.1.). Koncert V. Veita a amatérů ze Strunkovic a okolí... (kinosál KD Strunkovice, 28.1.). Zásady poskytování první pomoci - přednáška (kinosál KD Strunkovice, termín bude upřesněn). také oni pomáhají, děkujeme všem, kteří do hlíny otiskují zástupně za široké rody výpověď cesty života. Schází se nás přibližně 25. Zhotovili jsme sádrové odlitky různých částí těla (nohy, ruce, oči, ústa, obličej), které poslouží jako forma pro prvek individuálního charakteru. V pátek udělali všichni na jednotlivých kachlích většinu hliněné modeláže a zdobení barevnými sklíčky. Podoba kachlíků je teď už jasně čitelná. Spolu s námi tvoří také nevidomé sestry Šímovy. Potřebují sice dopomoc, nicméně pomocí hmatu vnímají jedinečným způsobem reliéf kachle, zvažují a určují jeho podobu a s asistencí dokážou z hlíny modelovat strukturu i detaily. Děkujeme Mgr. Ivě Bukačové za čas, který nám při své vytíženosti věnuje, děkujeme za vypracování jednoduché a působivé souběžné linie každého zastavení a hrubé ztvárnění rysů. Děkujeme za ponechání prostoru k diskuzi nad konečnou podobou a za možnost svobodného ztvárnění vlastních představ. Děkujeme za pomoc, radu a odborné vedení. Děkujeme také Mgr. Haně Pártlové, ředitelce místní ZŠ, za laskavé poskytnutí prostor, kde můžeme tvořit. Stále je možné se do projektu zapojit, vítán je každý. Informace naleznete na plakátcích a na Za organizátory DEMDAAL o.s. R.Nováková Kino V prosinci a lednu bude kino Strunkovice mimo provoz. Na nové filmy se můžete opět těšit od začátku února v pravidelných pátečních termínech a časech (od 19:00 hod.). První projekcí v novém roce (pátek 3. února) bude český film Alois Nebel. O dalším programu budete včas informováni. Více informací na Keramické dotváření Křížové cesty Projekt Křížení pokračoval po celý listopad fází keramického tvoření artefaktů. V sobotu jsme na úvodním setkání prokonzultovali společnou strukturu tvorby, podělili se o jednotlivá zastavení a nechali jsme si do příští soboty čas na přemýšlení, jak každý své dílo pojme. V sobotu jsme na kostelní zahradě zaměřili velikosti a umístění jednotlivých keramických fragmentů, vystříhali a popsali kartonové předlohy a pak už jsme se přesunuli do školy na keramickou dílnu. Společné dílo v širším pojetí rodů vytváří rodina Podlešákova, Kozlerova, Šímova, Starých, Pudivítrova, Sládkova, Šandova, Tomanova, Brychova, Plánských a Novákova. Vznikající keramická díla jsou překrásná, všichni tvůrci pojali práci originálním osobitým způsobem a vyjádření jednotlivých zastavení ztvárňují s hloubkou a citem. Jsme moc rádi, že vzniká kolektivní kompozice, které ponese stopu současného života. Děkujeme rodičům, že přišli tvořit spolu se svými dětmi (od nejmenších až po dospělé), děkujeme prarodičům, že Udílení svátosti biřmování ve Strunkovicích n. Bl. v 18. a 19. století. Rádi bychom naše čtenáře seznámili s některými historickými informacemi, týkajících se biřmování ve Strunkovicích, a proto Vám předkládáme na pokračování článek Bohumila Tetoura. Článek byl zpracován pro Sborník Prachatického muzea Zlatá Stezka 17, rok Svátost biřmování je spolu se křtem a eucharistií jednou z iniciačních svátostí katolické církve. Je svátostí uvedení do křesťanského života. Křest a biřmování se zpočátku slavily společně, k oddělení došlo v Latinské církvi asi v 10. století. Biřmování udílí biskup nebo v některých případech kněz, který k tomu má pověření. Svátostnými znaky jsou vkládání rukou, ve 3. století vystupuje spolu s ním i pomazání 2

3 olejem, při kterém se od konce 12. století říkala modlitba: Znamenám tě znamením kříže a upevňuji tě křižmem spásy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. V dnešní liturgii je nahrazena krátkou formou: Přijmi pečeť darů Ducha Svatého. Udílení této svátosti bývalo velkou farní a společenskou akcí, které se účastnilo mnohde i tisíc biřmovanců, u nichž se předpokládal určitý stupeň duchovní zralosti a vyžadoval věk vyšší sedmi let. Biřmování se chápalo více jako svátost dospělosti v profarním či společenském smyslu. Dnes je spíše interní záležitostí života církve a věřících a stalo se velmi osobní cestou k upevnění víry dospívajícího či dospělého člověka. 1) Ve Státním okresním archivu v Prachaticích jsou ve fondu Farního úřadu ve Strunkovicích n. Bl. uloženy tři matriky, obsahující jména věřících, kteří přijali v letech 1765 až 1931 svátost biřmování. Prvá matrika 2) uchovává zápisy z let 1765 až 1848, druhá 3) 1860 až 1916 a třetí 4) z let 1917 až Každý záznam obsahuje jméno a příjmení biřmovance, někdy i jeho věk, bydliště, přijaté biřmovací jméno, jméno a příjmení kmotra nebo kmotry a datum a místo biřmování. Nejedná se tedy jen o přijetí svátosti biřmování v kostele svatého Dominika ve Strunkovicích n. Bl., ale i v jiných - někdy i značně vzdálených - městech. Latinské - a později i české - zápisy do matrik prováděli duchovní správci strunkovického farního úřadu a pro lepší přehlednost a vyhledávání řadili příjmení biřmovanců do oddílů dle abecedy. Pro značnou rozsáhlost časového úseku budu věnovat svoji pozornost období 18. a 19. století, od roku 1765 do roku 1897, tedy prvé a částečně i druhé matrice. Nejstarší záznamy v prvé matrice uvádějí datum 1765, biřmovací místo německý Pasov a jména obyvatel strunkovické farnosti: Barbora Krbečková, Anna Krbečková, Kateřína Bílá, Juliana Havlíčková, Kateřina Cinklová, Marie Anna Stikovcová, Terezie Vaníčková a Terezie Benešová. Několik dalších strunkovických občanů přijalo v Pasově svátost biřmování i v následujících letech 1766, 1769 a V roce 1770 využili věřící ze Strunkovic příležitost k obdržení biřmování v blízkém okolí: ve Vodňanech, Netolicích, Chelčicích, Lhenicích a Volyni. Snad poprvé v historii strunkovické osady dle písemných záznamů bylo udílení svátosti biřmování přímo ve Strunkovicích v kostele sv. Dominika dne 26. června Obřad biřmování vykonal generální vikář pražské arcidiecese a světící biskup pražský Jan Ondřej Kaiser, neboť českobudějovické biskupství bylo založeno až v roce Dokladem toho je i zápis v pamětní knize farního úřadu. 5) Této možnosti využilo 573 věřících nejen ze Strunkovic n. Bl., ale - jak zápisy uvádějí - i z Žíchovce, Protivce, (Chocholaté) Lhotky, Javornice, Dvorce, Bavorova, Hracholusk, Blanice, Dubu, Hájku, Šipouna, Konopiště, Vitějovic, Budkova, Čichtic, Koječína, Obory, Borčic, Libějovic, Chrášťan, Újezdce, ale i Prachatic, Husince a vzdáleného Lažiště. Svým rozsahem v počtu biřmovanců bylo patrně největším v dějinách Strunkovic n. Bl. a vlastní obřad byl zřejmě vykonáván - i když to není písemně uvedeno - pro velké množství biřmovanců na prostranství před kostelem, jak to bývalo i obvyklé. Podruhé v 18. století zavítal na generální biskupskou vizitaci do Strunkovic n. Bl. dne 6. srpna 1786 již prvý českobudějovický biskup Jan Prokop říšský hrabě Schaaffgotsche ( ). Přestože není výslovně v matrice uvedeno jeho jméno, jeho přítomnost v městečku dokládá zápis v pamětní knize Farního úřadu ve Strunkovicích n. Bl., 6) dle kterého v uvedený den osobně ověřil již špatně čitelný zápis na oltářním kameni o jeho posvěcení pasovským biskupem Raimundem Ferdinandem ( ), tuto autentiku potvrdil a věřícím udělil svátost biřmování. Příležitosti využilo opět velké množství lidu ze Strunkovic a blízkého i vzdálenějšího okolí. V následujícím 19. století byla svátost biřmování udílena při generálních biskupských visitacích ve farnosti Strunkovice n. Bl. celkem šestkrát. Poprvé se tak stalo 10. září 1808 opět českobudějovickým biskupem Janem Prokopem říšským hrabětem Schaaffgotsche. Kromě obvyklých záznamů v matrice biřmovanců však nebyla o této události nalezena žádná jiná písemná zmínka. Podruhé navštívil již třetí českobudějovický biskup Josef Ondřej Lindauer ( ) Strunkovice n. Bl. 22. srpna 1848, kdy byl ve večerních hodinách spolu s kanovníkem P. Václavem Blažkem uvítán na strunkovickém náměstí. 7) Již v létě téhož roku před jeho očekávaným příjezdem byly v kostele sv. Dominika prováděny opravy zařízení. Informuje nás o tom jednak zápis v pamětní knize Obecní školy ve Strunkovicích n. Bl., jednak zápis v pamětní knize Farního úřadu tamtéž. Postranní oltáře růžencový a svatého Linharta byly renovovány, za truhlářské a malířské práce na nich provedené byla truhláři Ignáci Pimmerovi a malíři Jakubu Faberovi z Prachatic vyplacena celková odměna 242 zl. 20 kr CMz. (CMz = konvenční měny). Za oživení křížové cesty a opravy jejích rámů bylo zaplaceno 10 zl. CMz. Za malbu tří výměnných pláten představujících scény Narození Páně, Nanebevstoupení Páně a Seslání Ducha Svatého, vkládaných při příslušných velkých církevních slavnostech do stávajícího zlaceného rámu mariánského obrazu na hlavním oltáři zaplatil duchovní správce prachatickému malíři Jakubu Faberovi úhrnnou částku 32 zl. 43 kr. CMz. 8) Také věřící byli na slavnost biřmování předem upozorněni. V neděli 6. srpna vyslechli v kostele při bohoslužbě tuto informaci: V úterý se začne opět vyučování školní, poněvadž za čtrnáct dní bude držena biskupská visitací. 9) O čtrnáct dnů později jim bylo při církevních obřadech v kostele sv. Dominika oznámeno: Následující středu, jak již známo, bude Jeho Milost biskupská v zdejším chrámu Páně svátost svatého biřmování udělovat a spolu kostelní i školní visitaci držet, ku které se představení obcí a rodičové zvou. 10) Příjezd vzácné návštěvy a celý průběh udílení svátosti zaznamenal v pamětní knize Obecní školy ve Strunkovicích n. Bl. řídící učitel Václav Hes takto: srpna byla zde držena generální kostelní a školní dohlídka, při které Jeho Milost biskupská Josef Ondřej Lindauer a kanovník pan P. Blažek přítomni byli, kdež také osada Vitějická 3

4 přidělena a přítomna byla. Pořádek toho byl následující: Den předtím to jest 22. šla zdejší národní stráž vznešeným hostům naproti až na hranice zdejší osady, ku kterým se také patronátní komisarové pan Hynek Mikoš, panství ředitel, a pak N. Vladyka, důchodní, připojili. Po páté hodině drželi vznešení páni slavný vchod do chrámu Páně, kdež před chrámovými dvéřmi domácí duchovenstvo s Vitějickými duchovními a okresním dozorcem panem P. Emanuelem Ašvicem u přítomnosti školní mládeže a nashromážděného lidu, též cechů s jejich praporci stojícími u střelby z moždýřů a hlaholu zvonů při největším jásání uvítáni byli. Při vcházení do chrámu Páně se na choru bubnovalo a troubilo, načež se Ecce sacerdos magnus chorálně toliko zpívalo. Po dokonaných obřadech dával jeho biskupská milost požehnání s ciboriem, pak prohlížel chrám Páně, kdež největší spokojenost nad stálým pořádkem a čistotou na jevo dával. Na to následovalo modlení za mrtvé zemřelé zdejší osadníky, kdež napotom vznešení do farního domu s průvodem národní stráže se ubírali. Okolo osmé večerní hodiny se rozličné hudební kusy od zdejších hudebníků před farním domem vedením domácího učitele vyváděly, kdež národní stráž stála a ustavičně z moždýřů stříleno bylo. Druhého dne okolo sedmé ranní hodiny držel jeho biskupská milost vchod do chrámu Páně, kdež od národní stráže při hudbě a školní mládeže při hlaholu zvonů a hřmotu z moždýřů vedeni byli. Zde jeho biskupská milost toliko tichou mši svatou držel, při které se toliko chorální píseň zpívala. Pak následovalo kázání o svátosti biřmování přednášené od pana faráře Vitějického P. Josefa Kubiše. Na to Milost pan biskup držel krátkou řeč u velkého oltáře o svátosti biřmování, o účinku té svátosti a spolu povzbuzoval zástup k stálému plnění rozkazů božích. Pak uděloval před chrámem Páně, na náměstí, svátost svatého biřmování, načež následovalo chorální Te Deum laudamus s požehnáním. Nyní šel průvod s národní stráží a hudbou do školy. Zde byli vzácní hosté řečí, od jedné žákyně přednášené, uvítáni, načež následovalo náboženství a zkoumání z ostatních školních zástojů, což vše k největší pochvale a spokojenosti vypadlo, poslež držel jeden žák řeč poděkování. Při zkoušce obdrželi tři žáci od jeho biskupské milosti pěkně vázané modlitební knížky. Teď šli vznešení páni do farního domu, kde představení osady před jeho milost se dostavili a vše k ouplné spokojenosti vypadlo. Na to následovalo stolování. Zde opět před farním domem hudba provozovaná byla a když se na zdraví Jeho Majestátu krále a jiných vznešených připíjelo, tu se ozývaly polnice s bubnami u hřmotné střelbě. Po čtvrté hodině se jeho biskupská milost na své cestě do Vlachova Březí dále ubírali, kde od patronátních komisarů pana panství ředitele a důchodního, národní stráže s hudbou u hřmění střelby až na hranice panství našeho doprovozeni byli. 11) Jeho přítomnost ve Vlachově Březí potvrzuje i městská pamětní kniha: Léta Páně 1848 dne 24. a 25. srpna držel zde Nejdůstojnější pan biskup Budějovický Josef Ondřej Lindauer generální visitaci doprovázen od vysoce důstojného pana kanovníka Budějovického Václava Blažka. 12) Pokračování příště... 1) Za úvod autor děkuje panu Pavlu Ludačkovi. 2) Státní okresní archiv Prachatice (dále jen SOkA PT), Farní úřad (dále jen FÚ) Strunkovice n. Bl., Matrika biřmovanců , sign. I-13, kniha (dále jen kn.) 13. 3) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Matrika biřmovanců , sign. I-14, kn ) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Matrika biřmovanců , sign. I-15, kn ) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Pamětní kniha , sign. I-1, kn. 1., s ) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Pamětní kniha , sign. I-1, kn. 1., s. 9. 7) Tamtéž, s ) Tamtéž, s. 228 a ) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Kniha ohlášek bohoslužeb, sign. II - 38 a, (Knihy ohlášek bohoslužeb obecně nejsou stránkovány.) 10) Tamtéž. 11) SOkA PT, Základní devítiletá škola (dále jen ZDŠ) Strunkovice n. Bl., , sign. kniha (dále jen kn.) 2, s ) SOkA PT, Archiv města (dále jen AM) Vlachova Březí, Pamětní kniha města a kniha zápisů ze schůzí městské rady, sign. II-5a, a , s Sport TJ SOKOL Strunkovice nad Blanicí TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí, oddíl nohejbalu pořádá v pondělí 26. prosince 2011 v sále KD Strunkovice nad Blanicí tradiční nohejbalový turnaj trojic. Začátek v 9:00 hodin. Přihlášky do turnaje přijímá do 20. prosince 2011 p. Trávníček (tel ). Všichni příznivci nohejbalu jsou srdečně zváni. Mgr. Vladimír Trávníček, oddíl nohejbalu Naše tělocvičná jednota má za sebou bohatou sezónu naplněnou činnostmi sportovními a kulturními (zvl. uspořádala dva soutěžní přebory ve sportovní gymnastice, 11. ročník Fota na provázku, otevřela umělou horolezeckou stěnu v kulturním domě aj.). V posledním měsíci roku připravují členové divadelního spolku ještě návštěvu sv. Mikuláše v rodinách a premiéru pohádky Kuba a loupežníci. Na svátek sv. Štěpána se v KD uskuteční již tradiční nohejbalový turnaj o putovní pohár. Zvlášť významným bude pro všechny nadcházející rok 2012, kdy si připomeneme 150. výročí založení Sokola (r v Praze) a kdy se v Praze uskuteční také jubilejní XV. všesokolský slet, na který se svou účastí ve dvou sletových skladbách připravuje i naše strunkovická jednota. Závěrem bych chtěla poděkovat těm členům Sokola a jejich rodinným příslušníkům, kteří se zúčastnili podzimní brigády na Sokolské louce (17.11.). Společně jsme udělali hodně práce, zahřáli jsme se na těle i na duši, děti se občerstvily u ohníčku... a to vše nás může jen těšit. Jana Pártlová, starostka TJ Sokol 4

5 skupinách byly k vidění pestré výměny od základní čáry i odvážné náběhy na síť zakončené vítěznými míči. Dvacet odehraných utkání ve skupinách určilo dvojice k zápasům o konečné pořadí v turnaji. Mezi nejlepší čtyřku se kvalifikovali Roman Žurek, Ladislav Kaisr, Jiří Holub a Vladimír Trávníček. V boji o 3. místo byl úspěšnější Jiří Holub, který přehrál Vladimíra Trávníčka. Finále nabídlo souboj dravého mládí se zkušeností. Tentokráte zvítězilo mládí, když Roman Žurek porazil zkušeného Ladislava Kaisra. Putovní pohár SpV má tedy do příštího turnaje nového majitele. Věkový rozdíl obou finalistů opět potvrzuje fakt, že sportování se SpV je opravdu pro všechny. Výsledky turnaje: 1. Roman Žurek, 2. Ladislav Kaisr, 3. Jiří Holub Mgr. Vladimír Trávníček, Sport pro všechny Turnaj v líném tenisu Občanské sdružení Sport pro všechny uspořádalo 12. listopadu 2011 II. ročník turnaje v líném tenisu o putovní pohár SpV. V KD Strunkovice nad Blanicí se sešlo deset hráčů, kteří byli rozlosováni do dvou základních skupin, kde se hrálo systémem každý s každým. Již v základních TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí Pro fotbalový klub Blaník Strunkovice skončila podzimní část sezony 2011/2012 a je hodnocena výkonným výborem jako velmi úspěšná. Všech 5 našich mužstev v soutěžích dosahuje lepších výsledků než v minulé sezoně a začíná se zde projevovat systematická práce vyškolených trenérských týmů a zajištění podmínek pro nerušenou přípravu. Mužstva mužů a dorostu, která hrají krajské, tedy náročnější soutěže, se zde zabydlují a přáním výkonného výboru je, aby hrála v horní polovině tabulky v r Až překvapivě velký je zájem o účast u mužstva minipřípravky, což nás velice těší. Velkou zásluhu na tomto stavu mají trenéři M. Richter a S. Pravda a samozřejmě též rodiče malých fotbalistů. Ostatně tento trend razí i oddíly okresu, o čemž se týdně přesvědčujeme na náročných turnajích na poměrně vzdálených místech (Vacov, Volary, Vimperk apod.). Starší přípravka pod vedením H. Pospíšilové, T. Pospíšila a L. Plevkové obstála v konkurenci Okresního přeboru a plní tedy svůj hlavní úkol - přechod hráčů do žákovského mužstva a vhodné každoroční doplnění. U žáků působí jako trenéři J. Šabršula, J. Wágner a R. Žurek a také jim patří poděkování za nelehkou práci, která je v této kategorii zvláště náročná. Pro hráče tedy nastává zimní přestávka, ne tak pro funkcionáře Blaníku. V současné době je již téměř připraven 5

6 plán všech akcí na rok 2012, uzavírá se finančně rok 2011 a připravuje rozpočet na následující rok. O tomto a mnoha dalších věcech pak bude rokovat Valná hromada Blaníku, kterou připravujeme na a která by měla určit další směřování fotbalového klubu Blaník Strunkovice. Všem příznivcům, hráčům, trenérům, sponzorům, jakož i občanům Strunkovic přejeme v r hodně zdraví, úspěchů a pěknou zábavu na fotbalovém hřišti ve Strunkovicích. Miroslav Mottl, předseda TJ Blaník Strunkovice Poskytování pečovatelské služby Vážení občané, senioři, dovoluji si Vám prostřednictvím Zpravodaje nabídnout poskytování pečovatelské služby Ledax o.p.s. ve Vašem městysi a zároveň Vám podat informace o této službě. Ledax o.p.s. je největším registrovaným poskytovatelem pečovatelské služby v Jihočeském kraji. Snahou služby je rozšířit její působnost do míst, kde sociální služby dosud chybějí, nebo nejsou poskytovány v dostatečné míře. Posláním pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností. Poskytovaná podpora umožňuje uživatelům žít nadále běžným způsobem života ve vlastních domácnostech - ve městech i na venkově. Služba klade důraz na individuální přístup, lidskou důstojnost a posilování sociálního začleňování. Základní činnosti Pečovatelské služby Ledax o.p.s.: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění domácnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám od 19-ti let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodů stáří, chronického onemocnění nebo postižení, a rodinám s dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fysické osoby. Zásady Pečovatelské služby Ledax o.p.s.: Profesionalita, diskrétnost, úcta a slušnost, individuální přístup, podpora samostatnosti, flexibilita, respekt a ochrana práv. Hlavním cílem Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je uživatel, který je spokojený s poskytovanou sociální službou a zachovává si dosavadní způsob svého života. Budeme velice rádi, když budete mít o tuto službu zájem a nám tím umožníte, abychom mohli danou službu vykonávat. Za PS službu - vedoucí střediska Prachatice Ivana Maznová (tel.: ) Kontakt na sociální pracovnici Bc. Janu Svatošovou (tel.: ). Oznámení TJ Sokol Strunkovice, horolezecký oddíl, pořádá každý čtvrtek od 17:00 hodin lezení na umělé stěně v KD ve Strunkovicích. Bližší informace na tel (Zdeněk Matějka), nebo na čtvrtečních schůzkách v předsálí tělocvičny. Ve čtvrtek 15. prosince 2011 se uskuteční na náměstí ve Strunkovicích od 10:00 hodin prodej vánočních stromků. Členové Strunkovického Ochotnického Spolku při TJ Sokol připravují na pondělí 5. prosince návštěvu Mikuláše, anděla a čertů v rodinách s malými dětmi. Zájemci se mohou hlásit na tel Sauna Strunkovice je opět v provozu. Provozní doba (Út, Stř, Pá, So) od 17:00 do 20:00 hodin. Vstupné 60 Kč/hod. pro děti nad 12 let a dospělé. Děti do 12 let v doprovodu rodičů zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je vhodné návštěvu zarezervovat telefonicky u paní Švecové na tel Termíny valných hromad SDH Velký Bor ( , bývalá škola, 19:00 hod.), Svojnice ( , KD Svojnice, 19:00 hod.), Strunkovice nad Blanicí ( , restaurace U lva, 19:00 hod.), Protivec ( , Hasičský dům Protivec, 19:00 hod.), Šipoun ( , environmentální centrum, 19:00 hod.), okrsek ( , hasičárna Strunkovice, 19:00 hod.). Blahopřejeme jubilantům Marie Jiráková Strunkovice nad Blanicí Jana Irová Strunkovice nad Blanicí Božena Kadlecová Velký Bor Ludvík Bejček Strunkovice nad Blanicí Dobroslava Matějíková Strunkovice nad Blanicí Marie Rothbauerová Protivec Marie Hrašová Strunkovice nad Blanicí Jan Turek Strunkovice nad Blanicí Eva Šnajdrová Strunkovice nad Blanicí Růžena Šamatová Strunkovice nad Blanicí Inzerce Přenechám levně, nebo i za symbolickou cenu na hřbitově ve Strunkovicích nad Blanicí jednohrob, přikrytý deskou - velmi dobrý stav, č.t Pianoservis - nabízí opravy a ladění pian a pianin, prodej repasovaných nástrojů, výkup použitých nástrojů, doprava a stěhování nástrojů. Kontakt: tel , , Zpravodaj městyse Strunkovice nad Blanicí, vydává Městys Strunkovice nad Blanicí jako měsíčník. Adresa redakce: Strunkovice nad Blanicí 86, Registrační číslo: MK ČR E Cena: zdarma. Jazyková korektura: Mgr. H.Pártlová. Odpovědný redaktor: Bohumír Džubej tel.: ). Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Sazba: DTP studio BoD - Blanička, tel.:

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 2 / 2015 ze dne 18. 2. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 2 / 2015 ze dne 18. 2. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 2 / 2015 ze dne 18. 2. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 18. 2. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2017 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2017 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2017 ze dne 18. 1. 2017 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 18. 1. 2019 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 8 / 2015 ze dne 21. 10. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 8 / 2015 ze dne 21. 10. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 8 / 2015 ze dne 21. 10. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 21. 10. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 8 / 2016 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 8 / 2016 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 8 / 2016 ze dne 12. 10. 2016 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 12. 10. 2016 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1/2014 ze dne 22. 1. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1/2014 ze dne 22. 1. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1/2014 ze dne 22. 1. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 22. 1. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 10 / 2016 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 10 / 2016 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 10 / 2016 ze dne 14. 12. 2016 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 12. 2016 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 4 / 2015 ze dne 22. 4. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 4 / 2015 ze dne 22. 4. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 4 / 2015 ze dne 22. 4. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 22. 4. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 6 / 2016 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 6 / 2016 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 6 / 2016 ze dne 22. 6. 2016 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 22. 6. 2016 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 9 / 2016 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 9 / 2016 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 9 / 2016 ze dne 9. 11. 2016 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 9. 11. 2016 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Městys Strunkovice nad Blanicí

Městys Strunkovice nad Blanicí ZPRAVODAJ MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Prosinec 2010 Tohle rozum nebere... Ve čtyřech největších městech naší republiky se na radnicích po říjnových komunálních volbách utvořily velké koalice dvou jinak

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3 / 2015 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3 / 2015 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3 / 2015 ze dne 11. 3. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 11. 3. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Zastupitelé a zaměstnanci Městyse Strunkovic nad Blanicí přejí všem našim občanům klidný a pohodový rok 2009.

Zastupitelé a zaměstnanci Městyse Strunkovic nad Blanicí přejí všem našim občanům klidný a pohodový rok 2009. Z PRAVODAJ MĚSTYSE ST RUNKOVICE NAD BLANICÍ Leden 2009 Zastupitelé a zaměstnanci Městyse Strunkovic nad Blanicí přejí všem našim občanům klidný a pohodový rok 2009. Informace ÚM Zasedání Žádáme občany,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 4 / 2014 ze dne 16. 4. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 4 / 2014 ze dne 16. 4. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 4 / 2014 ze dne 16. 4. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 16. 4. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 7 / 2016 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 7 / 2016 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 7 / 2016 ze dne 7. 9. 2016 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 7. 9. 2016 v 19:30 hodin Přítomni: Ing. K.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 ze dne: 23. října 2015 počet přítomných členů: 22 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2015 3. Zpráva

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 5 / 2014 ze dne 14. 5. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 5 / 2014 ze dne 14. 5. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 5 / 2014 ze dne 14. 5. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 5. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 7 / 2014 ze dne 25. 6. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 7 / 2014 ze dne 25. 6. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 7 / 2014 ze dne 25. 6. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 25. 6. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

účet městyse za rok 2011 včetně zprávy Krajského úřadu v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí.

účet městyse za rok 2011 včetně zprávy Krajského úřadu v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí. ZPRAVODAJ MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Květen 2012 Vládní eutanázie... Že naše republika není v nejlepší ekonomické kondici, víme všichni. Že jsou občané stávajícím politickým děním otráveni a panuje

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více