nad Blanicí. se uskuteční ve středu 14. prosince 2011 od 19:30 hodin kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nad Blanicí. se uskuteční ve středu 14. prosince 2011 od 19:30 hodin kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Prosinec 2011 Až půjdete s košem... Vánoce jsou nejen svátky klidu, míru a pohody, ale i obdobím, kdy se obdarováváme rozličnými dárky. A každý takový dárek či dáreček je více či méně zabalen. Zpravidla čím menší dárek, tím větší krabice. A po Štědrém dnu se pak u popelnic objeví haldy krabic, obalů a dalších předmětů, které svozová firma ráda za Vaše peníze odveze. Ne že bych nebyl přející a nechtěl dát nikomu vydělat, ale jsou to peníze, které bychom mohli využít na lepší věci, a jsou to peníze, které platíte Vy, občané. Zkuste se proto zamyslet, až půjdete vynést odpadky k popelnici, zda některé odpady nelze vytřídit. Máme kontejnery na plasty a sklo. Ve sběrném dvoře uložíte nejen nebezpečný odpad, polystyreny, objemné sklo či pneumatiky, ale třeba i papír. Městys Strunkovice nad Blanicí No a když nevím, tak se prostě zeptám. přeje všem svým občanům Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál hodně zdraví do nového roku, nějaké to štěstí, a pokud nebude příjemné prožití vánočních svátků pod stromečkem úplně vše, o co jste psali Ježíškovi, tak se a klid a pohodu v novém roce. netrapte. Budete mít aspoň míň starostí s likvidací všech těch krabic, papírů a špagátů. Ing. Karel Matějka, starosta Schválilo použití dotace mikroregionu Vlachovo Březí na opravy a rekonstrukce hřbitova (chodník, oplocení, lavičky) a výsadbu zeleně u hřbitova ve Strunkovicích Informace ÚM nad Blanicí. Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí Schválilo Obecně závaznou vyhlášku 1/2011 o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného se uskuteční ve středu 14. prosince 2011 od 19:30 hodin kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí. městyse. V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu byla ukončena možnost podání Schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti žádosti o vydání občanského průkazu na Úřadu kultury v roce 2012 na projekt Strunkovické kulturní dění městyse Strunkovic nad Blanicí. Od 1. prosince 2011 v městysi. budou přijímány žádosti o vydání občanského průkazu jen na Městském úřadu v Prachaticích - odbor vnitřních Schválilo podání žádosti o dotaci z Jihočeského krajského programu podpory sportu pro rok 2012 na opravu podlahy věcí 2. patro - občanské průkazy. Dosavadní občanské v tělocvičně ve Strunkovicích. průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Příspěvky do lednového čísla Zpravodaje můžete Schválilo zařazení návrhů na změnu územního plánu městyse podaných p. S. Muškou (Velký Bor) odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí, nebo a p. J. Kubičkou (Blanický dvůr) do návrhů, které budou zaslat em (adresa je v tiráži na poslední straně), a to řešeny v rámci nejbližší změny územního plánu. nejdéle do pátku 23. prosince. Schválilo zvýšení pohyblivé složky vodného o 0,26 Kč / m3 Ze zápisu ze zasedání a pohyblivé složky stočného o 0,68 Kč/m3 pro rok Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí Ceny jsou uváděny bez DPH. Pevná složka zůstává beze ze dne změn. Zastupitelstvo po projednání a hlasování: Schválilo prodej pozemku 466/2 v k.ú. Velký Bor Neschválilo zařazení návrhů na změnu územního plánu městyse podaných p. S. Muškou (Velký Bor) Ing. Miloši Podhorskému (Na Domovině 692/18, a p. J. Kubičkou (Blanický dvůr) do stávajícího návrhu Praha 4). územního plánu. Schválilo koupi pozemků pod kapličkou v Blaničce (st. 81, 9 m2) a okolo kapličky (664/2, 171 m2) v k.ú. Neschválilo žádost o prodej pozemku 416/5 v k.ú. Protivec. Šipoun, za cenu 40 Kč/m2. 1

2 Kultura v prosinci Strunkovický Ochotnický Spolek srdečně zve malé i velké diváky na premiéru divadelní pohádky Kuba a loupežníci, kterou sehrají místní divadelníci v kinosále KD ve Strunkovicích nad Blanicí v neděli 4. prosince od 15:00 hodin. Vstupné dobrovolné. Setkání s anděly, čerty a Mikulášem (Velký Bor, Strunkovice nad Blanicí ). Rozpis bohoslužeb na Vánoce ve Strunkovicích Štědrý den ( půlnoční mše )...22:00 hod Boží hod vánoční...11:00 hod svátek sv. Štěpána...11:00 hod konec občanského roku...16:00 hod Matky Boží, Panny Marie...11:00 hod. Připravujeme na leden 2012: Taneční bál, hraje DE FACTO (KD Strunkovice, 14.1.). Sokolský bál, hraje PROFI-STUDIO (KD Strunkovice nad Blanicí, pátek 20.1.). Ozvěny ekofilmu (kinosál KD Strunkovice, 21.1.). Koncert V. Veita a amatérů ze Strunkovic a okolí... (kinosál KD Strunkovice, 28.1.). Zásady poskytování první pomoci - přednáška (kinosál KD Strunkovice, termín bude upřesněn). také oni pomáhají, děkujeme všem, kteří do hlíny otiskují zástupně za široké rody výpověď cesty života. Schází se nás přibližně 25. Zhotovili jsme sádrové odlitky různých částí těla (nohy, ruce, oči, ústa, obličej), které poslouží jako forma pro prvek individuálního charakteru. V pátek udělali všichni na jednotlivých kachlích většinu hliněné modeláže a zdobení barevnými sklíčky. Podoba kachlíků je teď už jasně čitelná. Spolu s námi tvoří také nevidomé sestry Šímovy. Potřebují sice dopomoc, nicméně pomocí hmatu vnímají jedinečným způsobem reliéf kachle, zvažují a určují jeho podobu a s asistencí dokážou z hlíny modelovat strukturu i detaily. Děkujeme Mgr. Ivě Bukačové za čas, který nám při své vytíženosti věnuje, děkujeme za vypracování jednoduché a působivé souběžné linie každého zastavení a hrubé ztvárnění rysů. Děkujeme za ponechání prostoru k diskuzi nad konečnou podobou a za možnost svobodného ztvárnění vlastních představ. Děkujeme za pomoc, radu a odborné vedení. Děkujeme také Mgr. Haně Pártlové, ředitelce místní ZŠ, za laskavé poskytnutí prostor, kde můžeme tvořit. Stále je možné se do projektu zapojit, vítán je každý. Informace naleznete na plakátcích a na Za organizátory DEMDAAL o.s. R.Nováková Kino V prosinci a lednu bude kino Strunkovice mimo provoz. Na nové filmy se můžete opět těšit od začátku února v pravidelných pátečních termínech a časech (od 19:00 hod.). První projekcí v novém roce (pátek 3. února) bude český film Alois Nebel. O dalším programu budete včas informováni. Více informací na Keramické dotváření Křížové cesty Projekt Křížení pokračoval po celý listopad fází keramického tvoření artefaktů. V sobotu jsme na úvodním setkání prokonzultovali společnou strukturu tvorby, podělili se o jednotlivá zastavení a nechali jsme si do příští soboty čas na přemýšlení, jak každý své dílo pojme. V sobotu jsme na kostelní zahradě zaměřili velikosti a umístění jednotlivých keramických fragmentů, vystříhali a popsali kartonové předlohy a pak už jsme se přesunuli do školy na keramickou dílnu. Společné dílo v širším pojetí rodů vytváří rodina Podlešákova, Kozlerova, Šímova, Starých, Pudivítrova, Sládkova, Šandova, Tomanova, Brychova, Plánských a Novákova. Vznikající keramická díla jsou překrásná, všichni tvůrci pojali práci originálním osobitým způsobem a vyjádření jednotlivých zastavení ztvárňují s hloubkou a citem. Jsme moc rádi, že vzniká kolektivní kompozice, které ponese stopu současného života. Děkujeme rodičům, že přišli tvořit spolu se svými dětmi (od nejmenších až po dospělé), děkujeme prarodičům, že Udílení svátosti biřmování ve Strunkovicích n. Bl. v 18. a 19. století. Rádi bychom naše čtenáře seznámili s některými historickými informacemi, týkajících se biřmování ve Strunkovicích, a proto Vám předkládáme na pokračování článek Bohumila Tetoura. Článek byl zpracován pro Sborník Prachatického muzea Zlatá Stezka 17, rok Svátost biřmování je spolu se křtem a eucharistií jednou z iniciačních svátostí katolické církve. Je svátostí uvedení do křesťanského života. Křest a biřmování se zpočátku slavily společně, k oddělení došlo v Latinské církvi asi v 10. století. Biřmování udílí biskup nebo v některých případech kněz, který k tomu má pověření. Svátostnými znaky jsou vkládání rukou, ve 3. století vystupuje spolu s ním i pomazání 2

3 olejem, při kterém se od konce 12. století říkala modlitba: Znamenám tě znamením kříže a upevňuji tě křižmem spásy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. V dnešní liturgii je nahrazena krátkou formou: Přijmi pečeť darů Ducha Svatého. Udílení této svátosti bývalo velkou farní a společenskou akcí, které se účastnilo mnohde i tisíc biřmovanců, u nichž se předpokládal určitý stupeň duchovní zralosti a vyžadoval věk vyšší sedmi let. Biřmování se chápalo více jako svátost dospělosti v profarním či společenském smyslu. Dnes je spíše interní záležitostí života církve a věřících a stalo se velmi osobní cestou k upevnění víry dospívajícího či dospělého člověka. 1) Ve Státním okresním archivu v Prachaticích jsou ve fondu Farního úřadu ve Strunkovicích n. Bl. uloženy tři matriky, obsahující jména věřících, kteří přijali v letech 1765 až 1931 svátost biřmování. Prvá matrika 2) uchovává zápisy z let 1765 až 1848, druhá 3) 1860 až 1916 a třetí 4) z let 1917 až Každý záznam obsahuje jméno a příjmení biřmovance, někdy i jeho věk, bydliště, přijaté biřmovací jméno, jméno a příjmení kmotra nebo kmotry a datum a místo biřmování. Nejedná se tedy jen o přijetí svátosti biřmování v kostele svatého Dominika ve Strunkovicích n. Bl., ale i v jiných - někdy i značně vzdálených - městech. Latinské - a později i české - zápisy do matrik prováděli duchovní správci strunkovického farního úřadu a pro lepší přehlednost a vyhledávání řadili příjmení biřmovanců do oddílů dle abecedy. Pro značnou rozsáhlost časového úseku budu věnovat svoji pozornost období 18. a 19. století, od roku 1765 do roku 1897, tedy prvé a částečně i druhé matrice. Nejstarší záznamy v prvé matrice uvádějí datum 1765, biřmovací místo německý Pasov a jména obyvatel strunkovické farnosti: Barbora Krbečková, Anna Krbečková, Kateřína Bílá, Juliana Havlíčková, Kateřina Cinklová, Marie Anna Stikovcová, Terezie Vaníčková a Terezie Benešová. Několik dalších strunkovických občanů přijalo v Pasově svátost biřmování i v následujících letech 1766, 1769 a V roce 1770 využili věřící ze Strunkovic příležitost k obdržení biřmování v blízkém okolí: ve Vodňanech, Netolicích, Chelčicích, Lhenicích a Volyni. Snad poprvé v historii strunkovické osady dle písemných záznamů bylo udílení svátosti biřmování přímo ve Strunkovicích v kostele sv. Dominika dne 26. června Obřad biřmování vykonal generální vikář pražské arcidiecese a světící biskup pražský Jan Ondřej Kaiser, neboť českobudějovické biskupství bylo založeno až v roce Dokladem toho je i zápis v pamětní knize farního úřadu. 5) Této možnosti využilo 573 věřících nejen ze Strunkovic n. Bl., ale - jak zápisy uvádějí - i z Žíchovce, Protivce, (Chocholaté) Lhotky, Javornice, Dvorce, Bavorova, Hracholusk, Blanice, Dubu, Hájku, Šipouna, Konopiště, Vitějovic, Budkova, Čichtic, Koječína, Obory, Borčic, Libějovic, Chrášťan, Újezdce, ale i Prachatic, Husince a vzdáleného Lažiště. Svým rozsahem v počtu biřmovanců bylo patrně největším v dějinách Strunkovic n. Bl. a vlastní obřad byl zřejmě vykonáván - i když to není písemně uvedeno - pro velké množství biřmovanců na prostranství před kostelem, jak to bývalo i obvyklé. Podruhé v 18. století zavítal na generální biskupskou vizitaci do Strunkovic n. Bl. dne 6. srpna 1786 již prvý českobudějovický biskup Jan Prokop říšský hrabě Schaaffgotsche ( ). Přestože není výslovně v matrice uvedeno jeho jméno, jeho přítomnost v městečku dokládá zápis v pamětní knize Farního úřadu ve Strunkovicích n. Bl., 6) dle kterého v uvedený den osobně ověřil již špatně čitelný zápis na oltářním kameni o jeho posvěcení pasovským biskupem Raimundem Ferdinandem ( ), tuto autentiku potvrdil a věřícím udělil svátost biřmování. Příležitosti využilo opět velké množství lidu ze Strunkovic a blízkého i vzdálenějšího okolí. V následujícím 19. století byla svátost biřmování udílena při generálních biskupských visitacích ve farnosti Strunkovice n. Bl. celkem šestkrát. Poprvé se tak stalo 10. září 1808 opět českobudějovickým biskupem Janem Prokopem říšským hrabětem Schaaffgotsche. Kromě obvyklých záznamů v matrice biřmovanců však nebyla o této události nalezena žádná jiná písemná zmínka. Podruhé navštívil již třetí českobudějovický biskup Josef Ondřej Lindauer ( ) Strunkovice n. Bl. 22. srpna 1848, kdy byl ve večerních hodinách spolu s kanovníkem P. Václavem Blažkem uvítán na strunkovickém náměstí. 7) Již v létě téhož roku před jeho očekávaným příjezdem byly v kostele sv. Dominika prováděny opravy zařízení. Informuje nás o tom jednak zápis v pamětní knize Obecní školy ve Strunkovicích n. Bl., jednak zápis v pamětní knize Farního úřadu tamtéž. Postranní oltáře růžencový a svatého Linharta byly renovovány, za truhlářské a malířské práce na nich provedené byla truhláři Ignáci Pimmerovi a malíři Jakubu Faberovi z Prachatic vyplacena celková odměna 242 zl. 20 kr CMz. (CMz = konvenční měny). Za oživení křížové cesty a opravy jejích rámů bylo zaplaceno 10 zl. CMz. Za malbu tří výměnných pláten představujících scény Narození Páně, Nanebevstoupení Páně a Seslání Ducha Svatého, vkládaných při příslušných velkých církevních slavnostech do stávajícího zlaceného rámu mariánského obrazu na hlavním oltáři zaplatil duchovní správce prachatickému malíři Jakubu Faberovi úhrnnou částku 32 zl. 43 kr. CMz. 8) Také věřící byli na slavnost biřmování předem upozorněni. V neděli 6. srpna vyslechli v kostele při bohoslužbě tuto informaci: V úterý se začne opět vyučování školní, poněvadž za čtrnáct dní bude držena biskupská visitací. 9) O čtrnáct dnů později jim bylo při církevních obřadech v kostele sv. Dominika oznámeno: Následující středu, jak již známo, bude Jeho Milost biskupská v zdejším chrámu Páně svátost svatého biřmování udělovat a spolu kostelní i školní visitaci držet, ku které se představení obcí a rodičové zvou. 10) Příjezd vzácné návštěvy a celý průběh udílení svátosti zaznamenal v pamětní knize Obecní školy ve Strunkovicích n. Bl. řídící učitel Václav Hes takto: srpna byla zde držena generální kostelní a školní dohlídka, při které Jeho Milost biskupská Josef Ondřej Lindauer a kanovník pan P. Blažek přítomni byli, kdež také osada Vitějická 3

4 přidělena a přítomna byla. Pořádek toho byl následující: Den předtím to jest 22. šla zdejší národní stráž vznešeným hostům naproti až na hranice zdejší osady, ku kterým se také patronátní komisarové pan Hynek Mikoš, panství ředitel, a pak N. Vladyka, důchodní, připojili. Po páté hodině drželi vznešení páni slavný vchod do chrámu Páně, kdež před chrámovými dvéřmi domácí duchovenstvo s Vitějickými duchovními a okresním dozorcem panem P. Emanuelem Ašvicem u přítomnosti školní mládeže a nashromážděného lidu, též cechů s jejich praporci stojícími u střelby z moždýřů a hlaholu zvonů při největším jásání uvítáni byli. Při vcházení do chrámu Páně se na choru bubnovalo a troubilo, načež se Ecce sacerdos magnus chorálně toliko zpívalo. Po dokonaných obřadech dával jeho biskupská milost požehnání s ciboriem, pak prohlížel chrám Páně, kdež největší spokojenost nad stálým pořádkem a čistotou na jevo dával. Na to následovalo modlení za mrtvé zemřelé zdejší osadníky, kdež napotom vznešení do farního domu s průvodem národní stráže se ubírali. Okolo osmé večerní hodiny se rozličné hudební kusy od zdejších hudebníků před farním domem vedením domácího učitele vyváděly, kdež národní stráž stála a ustavičně z moždýřů stříleno bylo. Druhého dne okolo sedmé ranní hodiny držel jeho biskupská milost vchod do chrámu Páně, kdež od národní stráže při hudbě a školní mládeže při hlaholu zvonů a hřmotu z moždýřů vedeni byli. Zde jeho biskupská milost toliko tichou mši svatou držel, při které se toliko chorální píseň zpívala. Pak následovalo kázání o svátosti biřmování přednášené od pana faráře Vitějického P. Josefa Kubiše. Na to Milost pan biskup držel krátkou řeč u velkého oltáře o svátosti biřmování, o účinku té svátosti a spolu povzbuzoval zástup k stálému plnění rozkazů božích. Pak uděloval před chrámem Páně, na náměstí, svátost svatého biřmování, načež následovalo chorální Te Deum laudamus s požehnáním. Nyní šel průvod s národní stráží a hudbou do školy. Zde byli vzácní hosté řečí, od jedné žákyně přednášené, uvítáni, načež následovalo náboženství a zkoumání z ostatních školních zástojů, což vše k největší pochvale a spokojenosti vypadlo, poslež držel jeden žák řeč poděkování. Při zkoušce obdrželi tři žáci od jeho biskupské milosti pěkně vázané modlitební knížky. Teď šli vznešení páni do farního domu, kde představení osady před jeho milost se dostavili a vše k ouplné spokojenosti vypadlo. Na to následovalo stolování. Zde opět před farním domem hudba provozovaná byla a když se na zdraví Jeho Majestátu krále a jiných vznešených připíjelo, tu se ozývaly polnice s bubnami u hřmotné střelbě. Po čtvrté hodině se jeho biskupská milost na své cestě do Vlachova Březí dále ubírali, kde od patronátních komisarů pana panství ředitele a důchodního, národní stráže s hudbou u hřmění střelby až na hranice panství našeho doprovozeni byli. 11) Jeho přítomnost ve Vlachově Březí potvrzuje i městská pamětní kniha: Léta Páně 1848 dne 24. a 25. srpna držel zde Nejdůstojnější pan biskup Budějovický Josef Ondřej Lindauer generální visitaci doprovázen od vysoce důstojného pana kanovníka Budějovického Václava Blažka. 12) Pokračování příště... 1) Za úvod autor děkuje panu Pavlu Ludačkovi. 2) Státní okresní archiv Prachatice (dále jen SOkA PT), Farní úřad (dále jen FÚ) Strunkovice n. Bl., Matrika biřmovanců , sign. I-13, kniha (dále jen kn.) 13. 3) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Matrika biřmovanců , sign. I-14, kn ) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Matrika biřmovanců , sign. I-15, kn ) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Pamětní kniha , sign. I-1, kn. 1., s ) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Pamětní kniha , sign. I-1, kn. 1., s. 9. 7) Tamtéž, s ) Tamtéž, s. 228 a ) SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Kniha ohlášek bohoslužeb, sign. II - 38 a, (Knihy ohlášek bohoslužeb obecně nejsou stránkovány.) 10) Tamtéž. 11) SOkA PT, Základní devítiletá škola (dále jen ZDŠ) Strunkovice n. Bl., , sign. kniha (dále jen kn.) 2, s ) SOkA PT, Archiv města (dále jen AM) Vlachova Březí, Pamětní kniha města a kniha zápisů ze schůzí městské rady, sign. II-5a, a , s Sport TJ SOKOL Strunkovice nad Blanicí TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí, oddíl nohejbalu pořádá v pondělí 26. prosince 2011 v sále KD Strunkovice nad Blanicí tradiční nohejbalový turnaj trojic. Začátek v 9:00 hodin. Přihlášky do turnaje přijímá do 20. prosince 2011 p. Trávníček (tel ). Všichni příznivci nohejbalu jsou srdečně zváni. Mgr. Vladimír Trávníček, oddíl nohejbalu Naše tělocvičná jednota má za sebou bohatou sezónu naplněnou činnostmi sportovními a kulturními (zvl. uspořádala dva soutěžní přebory ve sportovní gymnastice, 11. ročník Fota na provázku, otevřela umělou horolezeckou stěnu v kulturním domě aj.). V posledním měsíci roku připravují členové divadelního spolku ještě návštěvu sv. Mikuláše v rodinách a premiéru pohádky Kuba a loupežníci. Na svátek sv. Štěpána se v KD uskuteční již tradiční nohejbalový turnaj o putovní pohár. Zvlášť významným bude pro všechny nadcházející rok 2012, kdy si připomeneme 150. výročí založení Sokola (r v Praze) a kdy se v Praze uskuteční také jubilejní XV. všesokolský slet, na který se svou účastí ve dvou sletových skladbách připravuje i naše strunkovická jednota. Závěrem bych chtěla poděkovat těm členům Sokola a jejich rodinným příslušníkům, kteří se zúčastnili podzimní brigády na Sokolské louce (17.11.). Společně jsme udělali hodně práce, zahřáli jsme se na těle i na duši, děti se občerstvily u ohníčku... a to vše nás může jen těšit. Jana Pártlová, starostka TJ Sokol 4

5 skupinách byly k vidění pestré výměny od základní čáry i odvážné náběhy na síť zakončené vítěznými míči. Dvacet odehraných utkání ve skupinách určilo dvojice k zápasům o konečné pořadí v turnaji. Mezi nejlepší čtyřku se kvalifikovali Roman Žurek, Ladislav Kaisr, Jiří Holub a Vladimír Trávníček. V boji o 3. místo byl úspěšnější Jiří Holub, který přehrál Vladimíra Trávníčka. Finále nabídlo souboj dravého mládí se zkušeností. Tentokráte zvítězilo mládí, když Roman Žurek porazil zkušeného Ladislava Kaisra. Putovní pohár SpV má tedy do příštího turnaje nového majitele. Věkový rozdíl obou finalistů opět potvrzuje fakt, že sportování se SpV je opravdu pro všechny. Výsledky turnaje: 1. Roman Žurek, 2. Ladislav Kaisr, 3. Jiří Holub Mgr. Vladimír Trávníček, Sport pro všechny Turnaj v líném tenisu Občanské sdružení Sport pro všechny uspořádalo 12. listopadu 2011 II. ročník turnaje v líném tenisu o putovní pohár SpV. V KD Strunkovice nad Blanicí se sešlo deset hráčů, kteří byli rozlosováni do dvou základních skupin, kde se hrálo systémem každý s každým. Již v základních TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí Pro fotbalový klub Blaník Strunkovice skončila podzimní část sezony 2011/2012 a je hodnocena výkonným výborem jako velmi úspěšná. Všech 5 našich mužstev v soutěžích dosahuje lepších výsledků než v minulé sezoně a začíná se zde projevovat systematická práce vyškolených trenérských týmů a zajištění podmínek pro nerušenou přípravu. Mužstva mužů a dorostu, která hrají krajské, tedy náročnější soutěže, se zde zabydlují a přáním výkonného výboru je, aby hrála v horní polovině tabulky v r Až překvapivě velký je zájem o účast u mužstva minipřípravky, což nás velice těší. Velkou zásluhu na tomto stavu mají trenéři M. Richter a S. Pravda a samozřejmě též rodiče malých fotbalistů. Ostatně tento trend razí i oddíly okresu, o čemž se týdně přesvědčujeme na náročných turnajích na poměrně vzdálených místech (Vacov, Volary, Vimperk apod.). Starší přípravka pod vedením H. Pospíšilové, T. Pospíšila a L. Plevkové obstála v konkurenci Okresního přeboru a plní tedy svůj hlavní úkol - přechod hráčů do žákovského mužstva a vhodné každoroční doplnění. U žáků působí jako trenéři J. Šabršula, J. Wágner a R. Žurek a také jim patří poděkování za nelehkou práci, která je v této kategorii zvláště náročná. Pro hráče tedy nastává zimní přestávka, ne tak pro funkcionáře Blaníku. V současné době je již téměř připraven 5

6 plán všech akcí na rok 2012, uzavírá se finančně rok 2011 a připravuje rozpočet na následující rok. O tomto a mnoha dalších věcech pak bude rokovat Valná hromada Blaníku, kterou připravujeme na a která by měla určit další směřování fotbalového klubu Blaník Strunkovice. Všem příznivcům, hráčům, trenérům, sponzorům, jakož i občanům Strunkovic přejeme v r hodně zdraví, úspěchů a pěknou zábavu na fotbalovém hřišti ve Strunkovicích. Miroslav Mottl, předseda TJ Blaník Strunkovice Poskytování pečovatelské služby Vážení občané, senioři, dovoluji si Vám prostřednictvím Zpravodaje nabídnout poskytování pečovatelské služby Ledax o.p.s. ve Vašem městysi a zároveň Vám podat informace o této službě. Ledax o.p.s. je největším registrovaným poskytovatelem pečovatelské služby v Jihočeském kraji. Snahou služby je rozšířit její působnost do míst, kde sociální služby dosud chybějí, nebo nejsou poskytovány v dostatečné míře. Posláním pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností. Poskytovaná podpora umožňuje uživatelům žít nadále běžným způsobem života ve vlastních domácnostech - ve městech i na venkově. Služba klade důraz na individuální přístup, lidskou důstojnost a posilování sociálního začleňování. Základní činnosti Pečovatelské služby Ledax o.p.s.: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění domácnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám od 19-ti let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodů stáří, chronického onemocnění nebo postižení, a rodinám s dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fysické osoby. Zásady Pečovatelské služby Ledax o.p.s.: Profesionalita, diskrétnost, úcta a slušnost, individuální přístup, podpora samostatnosti, flexibilita, respekt a ochrana práv. Hlavním cílem Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je uživatel, který je spokojený s poskytovanou sociální službou a zachovává si dosavadní způsob svého života. Budeme velice rádi, když budete mít o tuto službu zájem a nám tím umožníte, abychom mohli danou službu vykonávat. Za PS službu - vedoucí střediska Prachatice Ivana Maznová (tel.: ) Kontakt na sociální pracovnici Bc. Janu Svatošovou (tel.: ). Oznámení TJ Sokol Strunkovice, horolezecký oddíl, pořádá každý čtvrtek od 17:00 hodin lezení na umělé stěně v KD ve Strunkovicích. Bližší informace na tel (Zdeněk Matějka), nebo na čtvrtečních schůzkách v předsálí tělocvičny. Ve čtvrtek 15. prosince 2011 se uskuteční na náměstí ve Strunkovicích od 10:00 hodin prodej vánočních stromků. Členové Strunkovického Ochotnického Spolku při TJ Sokol připravují na pondělí 5. prosince návštěvu Mikuláše, anděla a čertů v rodinách s malými dětmi. Zájemci se mohou hlásit na tel Sauna Strunkovice je opět v provozu. Provozní doba (Út, Stř, Pá, So) od 17:00 do 20:00 hodin. Vstupné 60 Kč/hod. pro děti nad 12 let a dospělé. Děti do 12 let v doprovodu rodičů zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je vhodné návštěvu zarezervovat telefonicky u paní Švecové na tel Termíny valných hromad SDH Velký Bor ( , bývalá škola, 19:00 hod.), Svojnice ( , KD Svojnice, 19:00 hod.), Strunkovice nad Blanicí ( , restaurace U lva, 19:00 hod.), Protivec ( , Hasičský dům Protivec, 19:00 hod.), Šipoun ( , environmentální centrum, 19:00 hod.), okrsek ( , hasičárna Strunkovice, 19:00 hod.). Blahopřejeme jubilantům Marie Jiráková Strunkovice nad Blanicí Jana Irová Strunkovice nad Blanicí Božena Kadlecová Velký Bor Ludvík Bejček Strunkovice nad Blanicí Dobroslava Matějíková Strunkovice nad Blanicí Marie Rothbauerová Protivec Marie Hrašová Strunkovice nad Blanicí Jan Turek Strunkovice nad Blanicí Eva Šnajdrová Strunkovice nad Blanicí Růžena Šamatová Strunkovice nad Blanicí Inzerce Přenechám levně, nebo i za symbolickou cenu na hřbitově ve Strunkovicích nad Blanicí jednohrob, přikrytý deskou - velmi dobrý stav, č.t Pianoservis - nabízí opravy a ladění pian a pianin, prodej repasovaných nástrojů, výkup použitých nástrojů, doprava a stěhování nástrojů. Kontakt: tel , , Zpravodaj městyse Strunkovice nad Blanicí, vydává Městys Strunkovice nad Blanicí jako měsíčník. Adresa redakce: Strunkovice nad Blanicí 86, Registrační číslo: MK ČR E Cena: zdarma. Jazyková korektura: Mgr. H.Pártlová. Odpovědný redaktor: Bohumír Džubej tel.: ). Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Sazba: DTP studio BoD - Blanička, tel.:

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 5 / 2014 ze dne 14. 5. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 5 / 2014 ze dne 14. 5. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 5 / 2014 ze dne 14. 5. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 5. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Pomož si a bude Ti pomoženo

Pomož si a bude Ti pomoženo Leden 2007 Pomož si a bude Ti pomoženo Novoroční předsevzetí, o kterých předem víme, že je nesplníme, jsou zbytečná. Nebudeme slibovat nesplnitelné a těžit ze smlouvy na další volební období. Řekli jsme

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.2/2013 ze dne 20.3.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.2/2013 ze dne 20.3.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.2/2013 ze dne 20.3.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 20.3.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluven: Ing.K.Matějka,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Informace ÚM. Leden 2010

Informace ÚM. Leden 2010 Z PRAVODAJ MĚSTYSE ST RUNKOVICE NAD BLANICÍ Leden 2010 Nejen chladnou hlavu, ale i zdraví, pohodu, méně stresu a shonu, více času na rodinu a přátele přejí všem našim občanům do roku 2010 zastupitelé a

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŢBA. ZPRAVODAJ prosinec 2010 KONTAKTY. Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně je podporován Zlínským krajem.

PEČOVATELSKÁ SLUŢBA. ZPRAVODAJ prosinec 2010 KONTAKTY. Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně je podporován Zlínským krajem. KONTAKTY Ředitelství Ed. Světlíka 1197 768 24 Hulín +420 573 350 171 fax 573 352 929 PEČOVATELSKÁ SLUŢBA Jiřina Štěpánková ředitelka +420 573 350 171 +420 731 481 746 decent@quick.cz Středisko pečovatelské

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více