Nadační listy. osobnost Václav Hybš. krásy naší země Český Krumlov vzpomínka Ivo Žídek. č. 23/červen 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadační listy. osobnost Václav Hybš. krásy naší země Český Krumlov vzpomínka Ivo Žídek. č. 23/červen 2010"

Transkript

1 č. 23/červen 2010 Nadační listy osobnost Václav Hybš krásy naší země Český Krumlov vzpomínka Ivo Žídek

2 Slovo úvodem Téměř každá země má ve svém vlastnictví nějaký klenot, něco, na co je pyšná. A teď nemám na mysli korunovační klenoty či podobné materiální hodnoty, mám na mysli klenoty duchovní, klenoty ne přímo hmatatelné. Například známý přívlastek klenot jižních Čech. Co to může být? Samozřejmě město Český Krumlov. My se tam v červnu vypravili a musíme konstatovat, že těch klenotů v samotném klenotu jsme tam našli více. Ať už v podobě fenomenálního Otáčivého hlediště či ve formě překrásného krumlovského zámku. Kdo v Krumlově nebyl, jako by nežil... A abychom žili co nejdéle a stihli toho navštívit co nejvíce, potřebujeme být hlavně zdraví. Po nějakém čase vám opět přinášíme rubriku Zdraví, díky které se ocitneme v prostředí mořského vzduchu a přitom ani k moři nemusíme. )) Sůl nad zlato... nad všechny klenoty, jak by řekla princezna Maruška. Jinou princeznu představujeme v rubrice Talent. Mladou a nadějnou herečku Marii Štípkovou, která má klenot v srdci, neboť své role hraje s velkou láskou. Dalším vzácným klenotem je zlato v hrdle. To měl bezesporu operní pěvec Ivo Žídek, na kterého vzpomínáme. Zlaté ruce měli zase všichni filmaři z počátku rozvíjející se kinematografie. Srdce ze zlata mají členové a zaměstnanci NADACE ŽIVOT UMĚLCE, neboť se podílí na záslužných aktivitách, z nichž bych ráda vyzvedla zejména červnovou pietní akci k uctění památky 105. výročí narození Jiřího Voskovce. Té se zúčastnil také významný host, hobojista Jiří Mihule, s nímž přinášíme rozhovor v nově formované nadační rubrice. A nejlepší na závěr... Klenotem je bezesporu také hudba. A pokud je zahrána tak skvělým tělesem, jakým je Orchestr Václava Hybše, klenot začne svítit a zářit. Tak jako se rozzářil úsměv na tváři samotného kapelníka, když jsem mu přinesla k narozeninám kominíčka pro štěstí. Více kominíčků už nemám, ale štěstí přeji vám všem. Alexandra Stušková, DiS. šéfredaktorka nadačních listů Obsah NADACE ŽIVOT UMĚLCE 2 Nadační aktivity NADACE ŽIVOT UMĚLCE 5 Jiří Mihule, SENIOR PRIX 2008 TALENT 8 Marie Štípková OSOBNOST 12 Václav Hybš KRÁSY NAŠÍ ZEMĚ 18 Český Krumlov FENOMÉN 22 Otáčivé hlediště Český Krumlov ZDRAVÍ 24 Sůl nad zlato HISTORIE 26 Historie kinematografie 5. část VZPOMÍNKA 30 Ivo Žídek KAM ZA KULTUROU 34 Šéfredaktorka: Alexandra Stušková, DiS., tel: , Grafická úprava: Ivo Repčík Redakce: Mgr. Justina Kašparová, Miroslava Pelnářová Lýdie Soldánová, Antonín Růžička, Vladimír Stuška Nakladatelství STUŠKOVÁ IČ: , DIČ: CZ R. č.: MK ČR E měsíčník č. 23/červen, vychází příští číslo - letní dvojčíslí, vyjde Tiskárna v Ráji s.r.o., V Ráji 906, Pardubice Poděkování inzerentům: Mezinárodní hudební festival DVOŘÁKOVA PRAHA, Národní divadlo Praha, Otáčivé hlediště Český Krumlov, Krumlovský mlýn a.s, Štemberova Solná jeskyně Praha 1, Kino MAT, Filharmonie Hradec Králové, TICKET ART PRAHA, s.r.o. 1

3 N a dac e ž i v ot u m ě lc e Č L E N O V É S P R ÁV N Í R A DY: Vladimír Prošek předseda, dramaturg, hudebník, zástupce Uměleckého sdružení Artes Prof. Jiří Hlaváč profesor HAMU zástupce Asociace hudebních umělců a vědců. Mgr. Vojtěch Jouza člen České filharmonie, zástupce UNIE Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR RNDr. Jan Komín hudebník, zástupce Svazu autorů a interpretů Miroslav Svoboda člen sboru Statní opery Praha, zástupce UNIE Odb. svaz profesionálních zpěváků ČR Marek Vašut herec, zástupce Herecké asociace Č L E N O V É D O ZO R Č Í R A DY: Ing. Michal Krůšek předseda člen Pražského filharmonického sboru, zástupce UNIE Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR Ivan Pazour člen orchestru České filharmonie, zástupce UNIE Odb. svaz orch. hudebníků ČR Cyril Jeníček hudebník, zástupce Svazu autorů a interpretů nadace život umělce Ani před prázdninami NADACE ŽIVOT UMĚLCE nezahálí. Probíhá uzávěrka poslední výzvy žádostí o poskytnutí finančních prostředků nadace, udílí se ceny nejlepším studentům absolvujících ročníků některých uměleckých škol, oceňují se talentovaní hudebníci z řad dětských umělců a také se vzpomíná. Prague Junior Note Jedná se o svého druhu ojedinělou českou dětskou hudební soutěž, které se po celou dobu její existence zúčastnilo již přes 3700 dětských hudebníků ve věku od 5 do 15 let z řad malých klavíristů, houslistů, flétnistů, violoncellistů či houslistů. Soutěž Prague Junior Note si drží vysokou profesionální úroveň nejen díky mezinárodní porotě v čele s předsedou prof. Ivanem Klánským, předním českým klavíristou a pedagogem, a patronce soutěže prof. Viktorii Švihlíkové z Rakouska, ale také díky krásnému prostředí koncertního Sálu Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze. Letošní, již 19. ročník v oboru hry na klavír PRAGUE JUNIOR NOTE 2010 probíhal ve dnech června Koncert vítězů se pak konal v neděli 6. června Je úžasné sledovat malé umělce, kteří před soutěží pobíhají po chodbě, smějí se, objímají plyšáky a za několik miprague Junior Note A PA R ÁT: Ing. Dagmar Hrnčířová výkonná ředitelka nadace nut již sedí u klavíru v koncertním sále, naprosto soustředěni na svůj soutěžní výstup. Jako mávnutím kouzelného proutku se z bezstarostných dětí rázem stanou vyzrálí umělci: citujeme slova ředitelky soutěže paní Vlastimily Pospíšilové... a my jen doplníme, že NADACE ŽIVOT UMĚLCE přispívá na tuto soutěž částkou Kč pro oceněné. Jejich jména jsou k dispozici na Cena Jiřího Adamíry Rok se sešel s rokem a opět tu máme další absolventský ročník DAMU, z něhož nejlepšímu studentu a studentce bývá každoročně udílena Cena Jiřího Adamíry. Tuto cenu zřídila NADACE ŽIVOT UMĚLCE pro léta ve spolupráci s Divadelní fakultou AMU v Praze. Může být udělena občanu České republiky, který je studentem absolventského ročníku oboru činoherního divadla DAMU, a to za výrazné tvůrčí úspěchy dosahované v průběhu celého studia. Cena je udělována zvlášť pro studenta a studentku herectví. Návrhy na udělení ceny předkládá vedoucí absolventského ročníku herectví Radě pro rozhodování o udělení ceny, která je zřizována ad hoc pro každý rok. Cena za příslušný rok je udělována u příležitosti Koulení disku tradice, která se na této škole provozuje už odnepaměti. Čtvrtý ročník disk koulí a předává ho studentům z ročníku mladšího. Lýdie Soldánová tajemnice REDAKČNÍ RADA: Ing. Dagmar Hrnčířová výkonná ředitelka nadace Mgr. Daniel Růžička šéfproducent, Centrum vzdělávacích pořadů ČT Ing. Martin Mařan ředitel společnosti INTERGRAM 2 Koulení Disku Děkan fakulty DAMU, doc. Mgr. Jan Hančil předává Cenu Jiřího Adamíry studentu Igoru Orozovičovi Děkan fakulty DAMU, doc. Mgr. Jan Hančil předává cenu Jiřího Adamíry studentce Marii Štípkové Letošní udělení Ceny Jiřího Adamíry proběhlo 4. června v divadle Disk. Nejlepším studentem absolventského ročníku oboru činoherního divadla DAMU byl vyhlášen student Igor Orozovič. Jako nejlepší studentka absolventského ročníku oboru herectví činoherního divadla DAMU byla oceněna studenta Marie Štípková, se kterou přinášíme rozhovor v rubrice Talent. Udělení ceny Jiřího Adamíry osvědčuje diplom spojený s nadační finanční odměnou ,- Kč pro každého studenta. Uctění památky výročí narození Jiřího Voskovce Poslední červnovou aktivitou, kterou bychom rádi zmínili, je uctění památky 105. výročí narození Jiřího Voskovce, které proběhlo přesně na den, 19. června v 10 hodin v Praze 3 na Olšanských hřbitovech. Společně zavzpomínat přišli zástupci NADACE ŽIVOT UMĚLCE, výkonná ředitelka Ing. Dagmar Hrnčířová a člen správní rady Mgr. Vojtěch Jouza, díky němuž měli všichni přítomní možnost si prostřednictvím novodobé techniky poslechnout hlasový projev Jiřího Voskovce, nechyběl ani záznam krátké hudební ukázky. 3

4 N a dac e ž i v ot u m ě lc e Celý záznam byl velmi působivý a autentický. Tomuto malému technickému zázraku předcházel v úvodu ještě srdečný proslov pana Františka Cingera, spisovatele a autora knih o Voskovci a Werichovi, jejich celoživotního znalce a obdivovatele. Přítomni byli také zástupci sdružení Werichovci, dostavil Pan Jiří Mihule Jiří Voskovec (původním jménem hobojista Jiří Wachsman) se narodil 19. června 1905 v Sázavě Budech jako třetí dítě Jiřiny Pinkasové (dcery slavného malíře Soběslava Pinkase) a Viléma Vaksmana. Kolem roku 1912 se seznamuje s Janem Werichem a tím začíná jejich celoživotní přátelství. V letech studoval Voskovec ve Francii, po návratu do Československa se stal členem Devětsilu. V roce 1926 účinkoval ve svém prvním filmu Pohádka máje pod pseudonymem Petr Dolan. Za tento počin byl bez svého vědomí z Devětsilu vyloučen. V roce 1927 přichází premiéra první společné divadelní hry dvojice W+V Vest pocket revue, kterou začala éra slavného Osvobozeného divadla. Oba protagonisté získávají cenné zkušenosti, které později zúročili ve filmech Pudr a benzín, Peníze nebo život, Hej rup a Svět patří nám. V roce 1938 J. Voskovec spolu s J. We- spisovatel František Cinger při úvodním proslovu richem a J. Ježkem emigrovali do USA. V roce 1946 se vrací zpět do Československa. Nějakou dobu ještě Vos- se i hojný počet návštěvníků z veřejnosti. Pan Voskovec by byl jistě rád, že si za ním ono sobotní dopoledne našla cestu taková spousta gratulantů. kovec s Werichem spolupracoval, ale v roce 1948 se jejich pracovní cesty rozcházejí. Voskovec se v roce 1950 vrací do USA. Začíná se živit jako divadelní a filmový herec. V Čechách se poprvé objevuje ve filmu 12 rozhněvaných mužů. Voskovcova tvorba v USA je u nás vcelku neznámá. Účinkuje v divadle, ve filmu a v televizních seriálech. Na sklonku života účinkuje v TV seriálu Nero Wolf, díky němuž se mu podařilo vydělat více peněz, a se svou ženou se stěhuje z New Yorku do Kalifornie. Jiří výkonná ředitelka nadace Ing. Dagmar Hrnčířová Voskovec zemřel na náhlou srdeční příhodu. Pietní akce na Olšanských hřbitovech se účastnil i přední český hobojista, bývalý hráč České filharmonie, pedagog AMU v Praze, obdivovatel umění Voskovce a Wericha a v neposlední řadě i host nadační rubriky Jiří Mihule. Více se dočtete na následujících stránkách. zázrak techniky umožnil setkání s Jiřím Voskovcem redakčně zpracováno foto: A. Stušková a archiv ŽU I králové začínali korunou číslo účtu pro případné dary: / adresa: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Senovážné nám. 23, Praha 1 tel.: Na Olšanských hřbitovech se konala pietní akce k uctění památky výročí narození Jiřího Voskovce. O vás je známo, že jste velkým obdivovatelem W + V. Proč právě těchto dvou pánů? Já jsem byl vždycky smíšek, miloval jsem češtinu a hru se slovy, s jejich barvami a odstíny. To mi vydrželo dodnes. Po válce se mi jako osmiletému klukovi dostaly do ruky gramofonové desky s nahrávkami Osvobozeného divadla a ty mě natolik uchvátily, že se především Ježkova muzika, ale také slovní ekvilibristika V+W staly trvalou hybnou složkou mého krevního oběhu. SENIOR PRIX 2008 Našim všímavým čtenářům jistě neuniklo, že hosté nadačních rozhovorů jsou z řad správní či dozorčí rady, z výkonného aparátu nebo redakční rady. Avšak tento výčet není nekonečný, a tak jsme se v něm dostali až na konec... Nevadí, na druhou stranu jsme vyřešili otázku, jak to udělat, abychom vám představili co nejvíce osobností z řad umělců oceněných SENIOR PRIX, cenou, kterou uděluje NADACE ŽIVOT UMĚLCE jako poděkování za dlouholetou uměleckou činnost. Čas je neúprosný a těchto umělců neustále ubývá, ne všichni jsou veřejnosti známí, ne všichni známe jejich tváře, neboť se jedná také o umělce ze scén oblastních divadel či jiných regionálních kulturních zařízení... Ale i oni se významně podílí na naší kultuře, jen je nevidíme, nevnímáme, přesto dali umění kus svého života, kus svého srdce a naši pozornost si jistě zaslouží. Bohužel aby přišla řada na všechny, musely by nadační listy vycházet denně, a to není možné. Proto jsme to vyřešili alespoň touto drobnou změnou obsahu rubriky, ve které budou umělci ocenění SENIOR PRIX průběžně představováni spolu s novými členy správní, dozorčí či redakční rady. Doufáme, že vás rozhovory s nimi zaujmou, neboť vězte, že se jedná bezesporu o velké osobnosti. Měl jste možnost se alespoň s jedním ze slavné dvojice setkat osobně? Pana Wericha jsem měl na dosah ruky několikrát. Jednak v divadle ABC, pak za volantem, kdy on jel patrně do Velhartic a já proti němu opačným směrem, a jednou v pražské Pařížské ulici, kde býval Tuzex, před kterým pan Werich s pokřikem... tak Svitáčku, co je s tím pívem?? čekal netrpělivě na chodníku, až mu pan Svitáček koupí a do zaparkovaného auta přinese basu plzeňských piv. To víte, že se Praha bavila. U pana Voskovce jsem měl větší štěstí. V roce 1967 jsme byli s Českou filharmonií v New Yorku a pár minut před odjezdem autobusu od hotelu mi náš tehdejší šéf Ančerl povídá: Jestlipak víte, kdo je tamhleten pán???? To je Voskovec! Podlomila se mi kolena. Šel jsem k němu a poprosil ho o autogram. Řekl jsem mu svoje nezvyklé příjmení, načež se mu při podepisování při dativu asi na vteřinu zastavila ruka: Víte, já sem blbej a už si nic nepamatuju, řekl svým typickým deklamandem a napsal: Jiřímu Mihulovi krásné Vánoce 67. V roce 2003 vyhlásila NADACE ŽIVOT UMĚLCE sbírku na vytvoření důstojného místa obou velikánů a tato myšlenka se stala skutečností. Je to jeden z mnoha chvályhodných nadačních počinů. Jak se vy osobně díváte na existenci a funkci NADACE ŽIVOT UMĚLCE? Žijeme čím dál rychleji, není čas se zastavit, vzpomenout, srovnat si myšlenky a hodnoty. Hledíme dopředu, a to tak zaujatě, že někdy zapomínáme, z čeho jsme vzešli, co předchá- 5

5 Nadace živ ot umělce zelo a ovlivnilo náš dnešek. Pomíjíme souvislosti. Připomenutí hodnot, spojených s jejich jedinečnými tvůrci, osobnostmi doby současné i minulé. A trvalá péče o tyto hodnoty, motivovaná úctou a pietou, s jakou to koná NADA- CE ŽIVOT UMĚLCE, je počin hodný upřímného díku a uznání práce všech pracovníků Nadace. Pokud si i my ostatní budeme stejným způsobem vážit výsledků práce druhých, máme předpoklad stát se ušlechtilejšími, a to je, nejen v umění, obzvláště zapotřebí. V roce 2008 jste byl oceněn SENIOR PRIX, cenou, kterou uděluje NADACE ŽIVOT UMĚL- CE za dlouholetou uměleckou činnost. Vy jste ale činný pořád, viďte? Tohoto ocenění si hluboce a upřímně vážím a dodnes nevím, jak je možné, že jsem byl mezi těmi šťastnými. Touto cestou bych za ně chtěl ještě znovu poděkovat. Muzika je pro mě úžasné dobrodružství, je to návyková droga, které se nikdy nepřejíte. Na AMU mám čtyři posluchače, každý je úplně jiný, s jinými představami, možnostmi i schopnostmi. Někdy člověk zuří, když v momentě, kdy už jsme na správné cestě, náhle cíl z různých, víceméně prozaických důvodů ztrácíme a začínáme s jeho hledáním zase od začátku. Ale je pravda, že dobrodružnější než cíl samotný je cesta k němu. To když si člověk uvědomí, pocítí závan štěstí a vděčnosti, že mu bylo dopřáno mít tak krásné povolání. V úvodu vás představuji jako hobojistu, avšak ne jen tak ledajakého. Vaše hraní na tento nástroj je na vysoce profesionální a světové úrovni. Především, dovolíte-li, mám výhrady vůči uvedeným superlativům. Hra na jakýkoli nástroj přináší celou řadu otazníků, které se před hráčem objevují. Dokonce čím více hudebník proniká do tajů hry a muziky vůbec, tím širší pole pochybností, nabídek, řešení a posléze potřeby volby cest se mu otvírá. A celý tento proces hledání, ztrácení a nacházení by měl doprovázet jeden důležitý aspekt odpovědnost. Možná je toto slovo jen jiným odstínem slova talent. A talent ekvivalentem odpovědnosti. Takže z tohoto úhlu pohledu hra na hoboj je totéž jako psát básně, uzdravovat nemocné, vyrábět kvalitní výrobky nebo rozpoznat a chránit hodnoty všeho druhu před poškozením a úpadkem. Proč a v kolika letech jste se rozhodl právě pro hoboj? To je delší historie. Ale ve zkratce: pocházím z muzikantské rodiny. Otec vystudoval konzervatoř na hoboj, klavír, kompozici a dirigování u známých osobností 20. let minulého století. Muzikou jsem byl tedy obklopen odmalička a bral jsem ji jako součást života. V pubertě jsem začal vzdorovat, ale ne dlouho. Realita začátku 50. let a všudypřítomné socialistické oficiální plánované nadšení, preference výrobní sféry před uměleckými obory a houfné nábory do dolů a do hutí mě rychle vrátily ke kořenům, ze kterých jsem vyrostl, a za pomoci otce a jeho přátel jsem začal s prvními tóny na hoboj. Za půl roku jsem šel k přijímačkám na konzervatoř a dostal se do třídy prof. Dr. Václava Smetáčka. Bylo mi tehdy 15 let. Jak se člověku podaří stát se prvním hobojistou České filharmonie? Oproti některým jiným jsem měl už od narození výhodu muzikantského zázemí. Smysl pro cit, harmonii, znalost not, hudebních názvů aj. mi velmi pomáhal v orientaci. Proto mi šla muzika relativně lehce a po čtyřech letech studia na konzervatoři jsem udělal konkurz na první hoboj do orchestru FOK. Po dalších dvou letech jsem však musel na dva roky na vojnu. Během ní jsem si vždy bez povolení odskočil na pár hodin z Milovic do Prahy, na soutěž Pražského jara. Teprve po obdržení 2. ceny jsem se veliteli přiznal, že jsem polevil v ostražitosti před hrozbou západních imperialistů (neboť jsem patřil k tankistům), a patřičně se mu omluvil. Spravila to láhev griotky. Po vojně jsem se do orchestru vrátil a tam si mě všiml tehdejší šéf České filharmonie Karel Ančerl, který tehdy ve FOKu hostoval, a pozval mě ke konkurzu do České filharmonie. Jako zázrakem to vyšlo a v lednu 1962 jsem nastoupil. Co říkáte na současné dění v České filharmonii? Česká filharmonie je Česká republika v malém. Se všemi problémy a emocemi, které je nucena čas od času řešit. Co jedinec, to názor, to individualita s přístupy, jednou racionálními, jindy emotivními. To vše, zamícháno, dáno dohromady a okořeněno možnými partikulárními zájmy ze strany vnější i vnitřní, tvoří někdy nepříliš přehlednou síť příčin a následků. Myslím, že není šťastné, a nikdy v minulosti nebylo, podávat důvěrné informace médiím a už vůbec ne čekat od široké veřejnosti podporu při řešení interních problémů. Následky takových postupů mohou být nebezpečné a vést ke ztrátě zájmu sponzorů, ale také posluchačů, což je nejhorší možná varianta. Jste opakovaně zván do porot mezinárodních soutěží, působíte také coby pedagog na AMU, povězte mi, je dostatek talentovaných hobojistů a mají šanci se uplatnit? S prací na Akademii souvisí i předpokládaná práce v domácích a zahraničních soutěžních porotách. Takové poznatky mají pro pedagoga nesmírnou cenu, dávají okamžitý přehled o stavu a trendu hry na ten který nástroj. Získané zkušenosti se pak zúročí i při domácí výuce. Ale to jsem malinko odbočil. Talent. Co je talent? Masarykův slovník naučný říká, že je to nadání, vloha nebo schopnost, zvl. umělecká, a že se talent od geniálnosti liší tím, že není tvořivý, ale spíše jen reprodukční. Při akceptování této definice lze říct, že talentů je mnoho, každý však použitelný a zaměřený na jiné okruhy. Někdy se také stává, že méně talentovaný hráč s pevnějšími nervy zaujme významnější místo, než by mu mělo náležet. Ale takový je život a myslím, že se to netýká jen hudby. Já nemám právo posuzovat míru nadání. Talent je schopnost vrozená, darovaná, která se dá, bohužel mnohdy jistou šikovností, do určité míry za pravé nadání zaměnit. Neznám smutnější případy než nudící se hráče u nástroje a počítající minuty, kdy bude přestávka. Takto se uživit v každém povolání může určitě značné množství lidí. Ale řekněte, záviděla byste takovému člověku jeho úděl? Nevím, asi ne, ale já měla spíš na mysli kvanta každoročních absolventů škol, kteří hledají svá umístění. Je to přibližně tak, že o těch výborných žácích se veřejně ví už během jejich studia. Jejich dobrá pověst je provází od konkurzů. Většinou uspějí, a když ne, příští volné místo už je obvykle nemine. Ale na začátku kariéry musí rozhodně každý hráč podat u konkurzu odpovídající výkon, potřebný pro jeho přijetí. Ten, kdo se dlouho nikam nedostane, musí volit individuální cestu náhodných záskoků nebo něco zásadního ve svém životě změnit. Máte děti? Věnují se hudbě? Tak to jste uhodila hřebíček na hlavičku. Ano, mám syna, a to víte, kdysi jsem tajně doufal, že jablko nepadne daleko od stromu. Měl by doma servis, pomoc, rady. Ale to je zřejmě přesně to, co děti od svých rodičů nepotřebují a o co nestojí. Takže když jsem viděl, jak se ve svém mladém věku při hře na housle upřímně nudí, a při představě, že by snadno rozšířil řady těch, kteří čekají, až bude přestávka, jsem ho už do podobných věcí netlačil. Ušetřil jsem si nervy a ztratil iluze. Nevím, co z toho bylo pro oba lepší... Blíží se léto, doba dovolených, jak ji strávíte? Během školního roku jde o velmi jednostrannou činnost, sestávající z poslechu muziky ve škole i doma, z notových úprav a opět z poslechů a psaní na počítači, pořizování nahrávek a z nich vyplývajících rozborů, takže všechno se točí jen kolem muziky. Je to dost úmorné, ale s přibývajícím sluníčkem, a po každoročním červnovém zkouškovém maratonu, už visí ve vzduchu vidina dovolené v rámci možností drobných oprav chalupy a práce na zahradě, a hlavně pohybu na čerstvém, venkovském vzduchu. Teď jsem si možná trochu naběhl a vypadám jako výše zmínění hráči, čekající na začátek přestávky)), ale tak to není, práci si beru s sebou na dovolenou, a minidisk s muzikou taky, bez té už život není možný... Text: Alexandra Stušková, DiS. Foto: poskytl Jiří Mihule 6 7

6 t a l e n t Jak jsme informovali na předchozích stránkách, 4. června proběhlo v divadle Disk slavnostní ukončení absolventského ročníku divadelní fakulty DAMU, spojené s dlouholetou tradicí, tzv. Koulením Disku, a od roku 2005 také s udělováním Ceny NADACE ŽIVOT UMĚLCE Ceny Jiřího Adamíry. Absolvující studenti oboru činoherního herectví a oboru alternativního a loutkového herectví si připravili opravdu vtipný a zábavný program. Do popředí mého zájmu, coby divačky z publika, se dostala studentka, která mě po celou dobu udivovala svou otevřeností a bezprostředním vystupováním. A tak jsem ani nebyla nijak překvapena, když nadační cenu získala právě ona... Zato ona byla malinko překvapena, když jsem ji požádala o rozhovor. Já však myslím, že si bude o čem povídat... Marie Štípková Sešly jsem se spolu v Divadle Minor, proč právě tady? Ze studentského života přímo do pracovního procesu? Žádné prázdniny? (smích) Ano, v podstatě žádné prázdniny..., a proč právě tady? Protože dneska večer jsem zde hrála v představení Marnotratný syn, shodou okolností se svými spolužáky z DAMU, z vyššího ročníku katedry alternativního a loutkového herectví. Zpočátku jsem jen zaskakovala, ale pak se ten záskok nějak protáhl a dnes už jsme měli derniéru. A aby toho nebylo málo, zkouším momentálně představení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Takže opravdové prázdniny mě čekají snad až v červenci. Povězte nám něco o sobě, o své rodině. Pocházíte z hereckého prostředí? Tak to vůbec ne, maminka je strojní inženýrka a tatínek právník, vůbec si nejsem vědoma, že by někdo v rodině někdy hrál, byť třeba jen ochotnicky. Jsem asi první. Kde jste se narodila? V Českém Těšíně, přímo na polských hranicích. Teď už tam ale nebydlíme, rodiče se spolu s mými sourozenci přestěhovali o pár kilometrů dál, no a já bydlím od prváku v Praze. Kolik máte sourozenců? (smích) Tak to jste trefila otázku, mám čtyři sourozence. Starší sestru, ta je teď v Indii, dva mladší bratry a pak ještě jednu nevlastní, malinkou sestřičku. Proč jste si vybrala právě DAMU? Už jako malá jste se ráda předváděla před publikem nebo hrála divadlo... nebo proč? K divadlu jsem se dostala přes dramatický kroužek, do kterého jsem ale začala chodit poměrně pozdě, protože jsme se starší sestrou měly takovou dohodu, že si nebudeme lézt do zelí, co se týče zájmů. A ona jeden takový dramaťák navštěvovala. Takže já tam začala chodit, až když ona kvůli škole nemohla. (smích) A hned jsem se shodou náhod dostala na scénu Těšínského divadla. Tam jsem k tomu přičuchla a ve čtvrťáku na střední jsem se řídila heslem, že by mě celý život mrzelo, kdybych ty zkoušky na DAMU nezkusila. S tím jsem do toho šla a ono to vyšlo. A co se týká toho předvádění, to ani ne, já jsem spíš introvert, i když třeba na střední škole jsem ve třídě fungovala jako takový uvolňovač napětí, to znamená, že jsem shazováním vážnosti určitých situací uvolňovala atmosféru. To mě bavilo. Introvert. Jaké jste znamení? Narodila jsem se 9. září, znamení Panny. Tak to ano, v tomto znamení jsou prý také i velcí puntičkáři. To mi povídejte. Já třeba věším prádlo dvě hodiny, aby přesně vedle sebe ladilo barvami, musí být samozřejmě také přesně natažené, nebo žehlím kalhotky, motám ponožky do klubíčka..., lidi si ze mě dělají legraci. Ale chápu, že tato moje vlastnost může být pro někoho i nepříjemná. To když se například dostanete do situace, kdy vás spoludbydlící nachytají, jak po nich přemýváte nádobí... (smích) Za to nemůžete, to je tím znamením. (smích) Pojďme od nádobí zpátky k divadlu. Dříve to chodilo tak, že mladý absolvent dostal tzv. umístěnku, ať už do Prahy či převážně do oblastních divadel. Šla byste na oblast? Rozhodně ano, dokonce první divadlo, do kterého jsem napsala motivační dopis spolu s životopisem, bylo oblastní. Ale je to také samozřejmě hodně o tom, jaké to divadlo je. Teď už si třeba dovolím říct, že bych nešla do každého, na druhou stranu se může člověk dostat lehce do situace, že by vzal cokoliv. To bych nechtěla. Při rozhodování se snažím dostat tam, kde vím, že mě to bude bavit, případně že mě to nějakým způsobem posune dál. Je těžké se dnes prosadit? Shánět si sama angažmá? Je to složitější. I když jak pro koho. Chce to hodně štěstí a také hodně dobrých lidí kolem sebe, kteří si uvědomí, že tu práci potřebujete a že na to máte. Určitě jsou potřeba známosti, bez těch to bohužel nejde. Já tomu nevěřila, v prváku jsem měla takovou představu, že si mě prostě někdo všimne, že mě někdo vytáhne a nebudu muset zažívat ty... teď to možná řeknu trochu ostře, ale ty opravdu někdy pokořující situace, kdy se člověk musí podbízet. A když to pak nemá žádnou zásadní odezvu, najednou začnete o sobě pochybovat, co je špatně? Co jsem neudělala, vždyť já se tak snažím... foto ze zkoušení Tří sester (A.P.Čechov)na klauzury na DAMU Jste ještě moc mladá, teprve na počátku kariéry musíte být trpělivá. To určitě, já jsem taky nečekala, že budu okamžitě slavná a úspěšná (smích), ale někdy je ta trpělivost vyčerpávající. Uživíte se vůbec? (smích) Tak to taky ještě nevím. Do této chvíle mě drželi nad vodou rodiče a pak mám nějaké příjmy okolo, pracuji ještě v kavárně, kde je volná pracovní doba. Ale příští rok, to je jeden velký otazník. I já jsem totiž měla jednu z těch utopických představ: skončí čtvrťák a já hned zavolám tátovi, ať už mi peníze neposílá, protože já už budu stát na vlastních nohách. Jenže tak to není. Na závěrečném absolventském představení vás bylo deset, to je vždy tak malý počet ve třídě? To není málo. To se bere... tak kolem deseti, jedenácti. Vždyť to už bychom se pak vůbec neuživili, až bychom všichni vyšli. Jen si spočítejte, kolik je různých divadelních škol, v Praze, v Brně... kolik je oborů, to je strašně moc lidí. Pravda, to mě nenapadlo. A co lidé přímo kolem vás, myslím na DAMU, jak na ně budete vzpomínat? Jen v tom nejlepším. Já a teď to zaklepu si myslím, že mám kolem sebe spoustu dobrých kamarádů, což je také pro mě jedna ze zásadních věcí, které se mi na DAMU staly, a sice že jsem potkala skvělé lidi. DAMU je totiž místem setkávání. Například, a teď odbočím od spolužáků, setkání s paní Jaroslavou Adamovou, naší profesorkou. 8 9

7 t a l e n t To bylo pro mě jedno z největších životních setkání. Ona je báječná. Je až neuvěřitelné, kolik má v sobě energie a životního optimismu, a to je jí už 85 let. Získala jste jako nejlepší studentka cenu NA- DACE ŽIVOT UMĚLCE Cenu Jiřího Adamíry, předpokládám, že víte, kdo to byl. Máte ráda herce z této generace? To víte, že mám, vlastně i zmíněná paní Adamová patří do generace těchto hereckých bardů. Je těžké je všechny vyjmenovat, ale oblíbených herců mám spoustu..., mohla bych zmínit i nějaké zahraniční? Určitě. Sice patří k mladší generaci, než o které jsme mluvily, ale velmi obdivuji herecké umění americké herečky Meryl Streep. A víte, teď když se tak na vás dívám, že z ní i něco máte? (smích) To už mi taky bylo řečeno, proto to také říkám. (smích) Ale vážně, mám ji ráda, neboť obdivuji její všestrannost. Mě baví, když někdo dokáže vypadat krásně a zároveň i ošklivě, když má tyhle dvě podoby, to je moc cenné. A Meryl Streep to dokáže. Také obdivuji Barbaru Streisand, u té je ta všestrannost snad vidět ještě víc. A vlastně i z našich hereček můžu jmenovat, třeba Zuzanu Bydžovskou, ta dokáže v jednom záběru vypadat... že si říkáte, no to snad ne... a vzápětí je krásná, nádherná. Dříve si chodívali filmoví režiséři sednout do divadelního hlediště a talenty si vybírali. I dnes někteří chodí, a to je dobře. I když divadlo a film je úplně něco jiného, myslím, že dobrého herce, minimálně zárodek něčeho zajímavého, na jevišti musí být vidět a režisér by to měl poznat. Všechny herečky nemůžou být Barbie, je potřeba i zajímavých tváří a myslím, že o to herecky úspěšnějších. Jaké jsou třeba vaše nejčastější divadelní role? (smích) Tak třeba v již zmíněném Marnotratném synovi hraju starou umírající maminku, paní Broučkovou (je to parodie na Karafiátovy Broučky), jinak celkově hodně směřuji k těm rolím starých žen a matek. Jenom když si vezmu, co jsem hrála v Disku za absolventské role, tam nebyla jediná mladá ženská... no vlastně jedna ano, to byla prostitutka, ale také už taková vyžilá, a z těch dvou, co tu hrály, samozřejmě ta starší. (smích) Třeba pak budete hrát ve čtyřiceti role samých princezen. (smích) Se svým hlasem můžu hrát těžko princezny, i když kdoví, třeba by to bylo zajímavé. Mám kamarádku, se kterou sníme o tom, že si zahrajeme princezny, nejlépe sestry a nejlépe zlé, jako byla například princezna Tritonka Báry Hrzánové. Tak tu neznám. Ale vám přeji, když už nevyjde role princezny, tak ať máte alespoň pohádkový život. Děkuji. z představení Velmi společenské tance Co film a televize? To je úplně ta samá situace. Jediné, co můžu udělat, je pozvat někoho na své představení, případně se zaregistrovat u všech těch castingových agentur, což je taky takové zvláštní, jak s vámi někdy jednají. Já nejsem zrovna žádaný prvoplánový typ krásky, tím nechci říct, že bych se považovala za vyloženě ošklivou, to ne, ale ty požadavky agentur jsou někdy jiné, než si představujete. A tak se jim otočíte doleva, doprava, na shledanou, my se ozveme. Text: Alexandra Stušková, DiS. Foto poskytla: Marie Štípková 10

8 o s o b n o s t Nikdy v životě by mě nenapadlo, že jednou budu sedět tváří v tvář slavnému kapelníkovi, jehož orchestr mám řadu let spojený s celou plejádou pěveckých osobností. Nejsem ani slavná, ani zpěvačka, nejsem ani organizátorkou hudebních vystoupení... v hlavě mi však neustále zní ono známé Orchestr Václava Hybše... Orchestr Václava Hybše... V duchu si přehrávám hlas televizní hlasatelky či silvestrovského konferenciéra, kteří při představení tohoto hudebního tělesa slibovali dobrou zábavu... a svůj slib také dodrželi... A já tu teď stojím na chodníku přede dveřmi... za kterými na mě čeká hudební legenda, s níž setkání bylo pro mě ještě před pár lety stejně nedosažitelné jako první výstup člověka na Měsíc... Ale ten výstup se nakonec podařil, tak jako mně se podařilo vejít do dveří, které mi otevřel sám... Václav Hybš Sešli jsme se spolu den po umělcových narozeninách. Po krátké gratulaci pokládám první, poněkud naivní otázku, jaké to je, když je někomu 75 let. Je to hrozné - je to hrozné - je to hrozné, zasměje se upřímně Václav Hybš a vzápětí dodává, jako hráč jsem prošmejdil spoustu orchestrů, ve kterých jsem býval většinou nejmladší anebo věkově se svými vrstevníky. Dnes mám kapelu složenou z lidí, kteří by mohli být moji ne synové, ale vnuci. Jsou to dvacetiletí kluci, se kterými si však vzájemně tykáme, neboť když jim chci vynadat, že něco špatně zahráli, tak je ta komunikace rychlejší. (smích) Pan Václav Hybš se narodil 3. června 1935 v Polici nad Metují. K hudbě měl blízko už odmalička. To ano, rád bych začal od dědečka, který byl trumpetistou. Já ho ale už na trumpetu hrát neslyšel, neboť přešel na housle a baskřídlovku, nicméně ta hra na trumpetu mu musela jít velmi dobře, neboť hrával i ve slavné kapele Julia Fučíka, pozor ať si to někdo neplete s Juliem Fučíkem, novinářem. Ten, o kterém mluvím, byl jeho strýc, známý skladatel vojenské hudby. Jinak sám dědeček vedl v Polici místní kapelu, táta ji pak vedl taky, takže co bych já měl dělat jiného? Maminka pana Hybše se starala o domácnost, pak ale musela nastoupit do práce, neboť v padesátých letech bylo všechno jinak... Maminka potom vařila v nějaké školní jídelně, musela pracovat, jinak bychom se jako rodina neuživili, protože ctění soudruzi tatínka v padesátých letech zavřeli jako bývalého živnostníka. Mimo to, že vedl kapelu, byl totiž také ještě zástupcem firmy Petrof. Já to vždy tak trochu tajil, že pocházím z živnostenské rodiny, aby mě vůbec nechali dostudovat konzervatoř, ale jinak jsem nelhal, když jsem tvrdil, že můj otec je,ladič pian. On ty piana skutečně ladil, ale na rozdíl ode mě nebyl nikdy,pijan. (smích) Pan Hybš má ještě mladší sestru, která bydlí v Náchodě. Ale zpátky k němu samotnému. Prvním hudebním nástrojem, na který se naučil hrát, byl klavír, následovaly housle, později trumpeta My jsme měli doma snad všechny možné hudební nástroje, pro potřebu té kapely, doplní pan Hybš mé informace. Tatínek ze mě chtěl mít napřed houslistu, ale to se bohu- rodinné foto s tatínkem, maminkou a sestrou žel nepovedlo, neboť na tento hudební nástroj jsem absolutní antitalent, ale jinak jsem uměl téměř na všechno, také třeba na harmoniku. malý kapelník Václav Hybš Geny dědíme ve velké míře po prarodičích, stejně tak i Václav Hybš zdědil hudební geny zřejmě i po dědečkovi. V patnácti letech byl přijat na pražskou konzervatoř, hlavní obor jak jinak, trumpeta. Na dobu studia i na samotné přijetí na konzervatoři vzpomíná rád. U přijímacích zkoušek seděly v komisi samé známé osobnosti. Mě při- malý Vašík s harmonikou jímal hudební skladatel, tehdejší šéfdirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy (FOK), také vynikající hobojista, profesor Václav Smetáček. Chvíli mě u těch zkoušek týral, ale nakonec mě přijali. Bydlel jsem pak u tetičky a později po různých podnájmech. Doba byla těžká, jako študák jsem se musel živit sám, abych mamince trochu ulehčil. Hrával jsem různě, kam mě pozvali... v kostelech, tam platili nejhůř (smích), různě na záskoky anebo také v cirkuse. Na Karlově náměstí stával dříve stálý cirkus Praga, i když to byla fujtajblová muzika, každá koruna dobrá. (smích) Pamatuji si, jak jsem tam přišel poprvé musel jsem se různě prodírat mezi slony a velbloudy, až mě nějaký chlap vzal za ruku a povídá:,pojď, neboj se, jsi tady nový, tak šup šup po žebříku nahoru. No, bylo to hrozné, co vám budu povídat. (smích) Mimo fuljtablovou muziku v cirkuse však hrával mladý student Hybš také nefujtajblovou muziku, například v Lázeňském orchestru v Poděbradech. To bylo jiné hraní, přitaká mi budoucí slavný dirigent. Tam měl člověk opravdu možnost se seznámit s úžasným světovým repertoárem. Hráli jsme skladby od operních až po symfonické, prostě to, co se hrává v lázních. Tenkrát byly ve všech větších lázeňských městech orchestry. Byly složené ze,starých vysloužilců z filharmonie, z Národního divadla první ročník konzervatoře, V. Hybš dole v baretu 12 13

9 o s o b n o s t apod., a pak také ze študáků. Už ani nevím, kdo mi to tenkrát dohodil, ale jsem za to dodnes vděčný, že nás ti,dědkové ti opravdoví profesionálové mezi sebe přijali. Nikdy se na nás nijak nevytahovali a my jsme se od nich hodně naučili... Z Poděbrad mám taky jednu veselou historku. Chcete ji slyšet? Určitě, odpovím, veselé historky miluju, každá je svým způsobem originální, ovšem ta od pana Hybše se řadí na první příčky. Posuďte sami. My jsme byli v sedmnácti letech všichni takoví flinkové, no jak to v těch letech bývá, a vymýšleli jsme pořád neuvěřitelné kraviny. Výsadou hraní v lázeňských orchestrech byla dochvilnost, ti staří neměli rádi, když jsme my mladí chodili pozdě. A já jednou zaspal nebo už nevím co, prostě jsem přišel pozdě, už se hrálo. A teď rychle jakou výmluvu? Já jsem byl pěkný hajzlík, no koho by to napadlo? Povídám:,Já jsem se sem nemohl vůbec dostat, šel jsem okolo lázeňského pramenu, všude bylo plno lidí, zmatek, hasiči tam byli, všichni zoufalí... V angažmá u a E. že F. vyschnul Buriana pramen. Poděbradka neteče. No tím pádem lázně skončily, orchestr končí a my hrajeme, pánové, naposled, běžte se tam podívat. (smích) A uvěřili vám to? Já už nevím, ale asi ne, zasměje se pan Václav. Vojenská kapela v Opavě, V. Hybš druhý zprava Kdoví, jestli by dnešní pan kapelník přijal nějakou originální výmluvu i od svých hráčů z kapely. Žádnou bych nepřijal, odpoví sebejistě. Je to neúcta k publiku, když někdo přijde pozdě nebo když začne pozdě představení. Když máme koncert v sedm hodin, tak začneme skutečně přesně v sedm... Tuto zkušenost jsem poprvé zažil, když jsem doprovázel asi v roce 1982 v Lucerně Mireille Mathieu. Už se chýlilo k osmé hodině, tedy k začátku vystoupení, Lucerna praskala ve švech, a že prý je u vchodu ještě velký nával a abychom chvíli počkali. A tehdy ten její francouzský manažer řekl, v žádném případě, to nás nezajímá, mají chodit včas, protože z naší strany je to pak jako neuctivost k publiku, začínat pozdě. A to jsem se naučil i já. Začínat přesně. A mělo by to samozřejmě platit oboustranně. V roce 1954 nastoupil teprve jedenadvacetiletý Václav Hybš do Orchestru Zdeňka Bartáka, který byl o něco starší, ale znali se spolu z konzervatoře. V té době to byl druhý nejznámější orchestr po Orchestru Karla Vlacha. V roce 1955 pak úspěšně absolvoval konzervatoř a zahájil angažmá v Orchestru Ladislava Bezubky, se kterým mimo jiné absolvoval také dvouměsíční hostování v Moskvě, u příležitosti Československé výstavy. V letech pak nastoupil na vojenskou službu. Byla to vojenská léta generála Čepičky. To musela být hrozná vojna. Pan Hybš mi dává za pravdu. Já jsem ještě ke všemu nastoupil do přijímače na Slovensko, do Novák u Prievidze. To byla taková menší pomsta lidí z mého rodiště za můj živnostenský původ. Byl jsem u nějakého zvláštního praporu, byl to strážní oddíl s povinností pracovat v dolech. Dostal jsem se tam mezi různé živly z Pankráce apod., no bylo to strašné. Uvedu jen jeden malý příklad mého zoufalství: já se bojím jakéhokoliv lékařského zákroku, jsem schopný se porvat s doktorem kvůli injekci a tehdy na té vojně jsem si nechal dobrovolně strhnout nehet u palce, jen abych se dostal na marodku a byl tak alespoň na chvíli ušetřen těch strašných výcviků. Byla to hrozná šikana, raději ani nevzpomínat. Naštěstí se panu Hybšovi podařilo dostat se k vojenské kapele do Opavy. Za to vděčím hlavně mému kamarádovi, Jura Jedlička se jmenoval, ani nevím, jestli ještě žije. Byl z Olomouce a byl to chytrý kluk, který uměl krásně naformulovat věty. Psali jsme totiž na různá místa dopisy, jakože tedy jsem absolvent konzervatoře a tady musím rubat uhlí, a že bych se státu rád odvděčil za to, že mě nechal vystudovat, a že bych se chtěl dostat k vojenské hudbě, abych byl prospěšný, no prostě tak nějak chytře jsme to tam naformulovali, až mně za nějakou dobu přišla nabídka z velitelství druhého vojenského okruhu k parašutistické hudbě do Prešova. To jsem s hrůzou okamžitě odmítl, protože tam byla povinnost několika seskoků. Nakonec si mě ale našel vojenský kapelník Šubrt z Krnova a vojna se pro mě stala Havají. Bydleli jsme sice v hrozných barácích, ale to mi nevadilo, hlavně že odpadla ta hrozná cvičení, byl jsem u muziky, u svého, měl jsem tam své kamarády. Po vojně, kterou naštěstí ve zdraví přežil, nastoupil Václav Hybš do orchestru vynikajícího pianisty Kamila Hály, se kterým hrával zejména v dnes už zaniklé slavné kavárně Alfa. Pak působil také v neméně slavném orchestru Josefa Posledního (bývalý bubeník od Karla Vlacha), který se stejně jako Kamil Hála osamostatnil a založil svůj vlastní orchestr. Se svými revuemi vystupovali hlavně v proslulé pražské Alhambře. V obou těchto hudebních tělesech se Václav Hybš setkal a seznámil se spoustou známých osobností. Ať už to byl zpěvák Jiří Popper (v roce 1968 emigroval do Švýcarska, pozn.), Judita Čeřovská či Aťka Janoušková, dodnes jeho velká kamarádka. Někdy v této době začal také poprvé aranžovat skladby. Coby laika mě zajímá, co vlastně přesně obnáší definice aranžování skladeb. Pan Hybš mi to po lopatě vysvětlí: Podívejte se, písnička existuje, když si ji může někdo i jen zapískat, ale aby se mohla také hrát, musí ji, obecně řečeno, někdo upravit pro orchestr. Já můžu zazpívat lalala, ale nic víc, a právě aranžér tomu dává tu další podobu. Přirovnal bych to třeba ke krejčímu, který musí látku nastříhat a pak to teprve ještě někdo sešije. Aranžování je věc, která mě zajímala už od malička, když jsem tatínkovi pořád koukal přes rameno, co tam u těch not čmárá. U tématu hudebních not se na chvíli pozastavíme, neboť pan Hybš mi za zády ukazuje tzv. pytle zpěváků. Každý zpěvák tu má ten svůj, ve kterém jsou noty pečlivě seřazeny. Když se někam jede a ví se, kdo tam bude vystupovat, stačí pak jen sáhnout např. po pytli Evy Pilarové, Karla Gotta, Lucky Bílé, Evy Urbanové apod. Pan Hybš si to celé třídí sám a musím smeknout před touto jeho mravenčí prací. Zažívá u ní však i chvíle smutku, to když například musí rušit pytel Karla Hály, Milana Chladila a dalších, kteří už mezi námi bohužel nejsou. Pojďme ale do let, kdy tady ještě byli. Píše se rok 1960 a slavný český hudebník, jeden z nejlepších československých saxofonistů 20. století, Karel Krautgartner, zakládá Taneční orchestr československého rozhlasu (TOČR), kam jako trumpetista nastoupil i Václav Hybš. Působil zde až do roku 1969, zároveň už také jako dirigent. Už předtím jsem měl takovou malou kapeličku, se kterou jsem hrál, byla to jakoby filiálka TOČRU, hráli jsme s ní v divadle ROKO- KO. Krautgartner mě tam ustanovil šéfem divadelního orchestru, přitom jsem byl ale zároveň i členem TOČRU. A když pak Krautgartner v 68. emigroval, tak jsme to ještě s Josefem Vobrubou dirigovali za něj. Byl jsem vedený jako trumpetista, ale přitom jsem vlastně dirigoval TOČR. Dirigování Václava Hybše mi tak trochu připomíná padající listí, říkám mu to trochu s obavou, aby se neurazil. Neurazím, proč bych se urazil. Víte, když je orchestr dobrý, tak se na toho dirigenta stejně moc nedívá. Pokud má dojít k nějakému zrychlení nebo zpomalení, tak to ano, ale jinak je to zbytečné. Vždyť já se také často postavím a čučím na lidi do hlediště. Je zbytečné sebou mlátit, když to jde krásně i bez toho. Jen na vysvětlenou: když přijel po revoluci do Prahy slavný americký dirigent Leonard Bernstein, tak měli zkoušku s filharmonií, a oni prý najednou přestali hrát, protože on přestal dirigovat. Ptal se:,proč nehrajete? A oni:,protože jste přestal dirigovat. A on na to:,vždyť to bylo zbytečné, vždyť to tak krásně šlo... Takže rozumíte mi, nebyl důvod. Někdy samozřejmě přijde moment, kdy musíte něco udělat, ale já mám pokaždé v orchestru skutečně velmi hudebně vzdělané lidi, kteří hrát umí, já k tomu nepotřebuji cvičit a potit se u toho. Když je potřeba pozastavit, oni to sami poznají. Tak to bylo i pro mě zajímavé vysvětlení... Po roce 1969 Václav Hybš z TOČRU odchází, rozšiřuje svůj vlastní orchestr a řadí se tak na populární scénu vedle Orchestru Karla Vlacha, Gustava Broma a již zmiňovaného TOČ- RU. Ptám se, jak je možné, že všechny tyto orchestry byly vzájemně vedle sebe tak úspěšné a populární, že fungovaly, že si neházely klacky pod nohy. Tak to dnes málokdo pochopí. My jsme neměli důvod si dělat naschvály, protože

10 o s o b n o s t 16 pro všechny bylo práce dost. Například s Karlem Vlachem nás léta pojilo úžasné kamarádství. Já jsem za ním chodil do divadla, sedl jsem si do orchestřiště a říkal mu:,pane Vlach, stejně vám to hraje... A on si mě třeba zase zavolal a povídá:,kouknou, Hybš (on totiž každému onikal), udělaj tady pro mě něco, oni maj tu jejich dechovku... Dělal si totiž ze mě trošku srandu, neboť já jsem měl v orchestru třeba lesní rohy místo saxofonu, činely jsem tam měl... a on si z toho někdy utahoval, ale vím, že mě měl rád. Častokrát mi v životě pomohl, a já se snažil taky. Jednou jsem například dostal z televize zprávu, že je průšvih, že Vlach je v nemocnici a je rozdělaný pořad. Tak jsem mu do špitálu vzkázal, ať všechno pustí z hlavy, že to celé převezmu a dodělám, a až se dá do pořádku, že mu dám na oplátku zase některý svůj pořad. Skutečně jsme si vzájemně pomáhali, třeba i půjčovali zpěváky, Chladila, Simonovou, když jsem potřeboval... Dnes už je to všechno jinak, takové orchestry téměř neexistují. Po celou dobu své kariéry doprovázel a doprovází Orchestr Václava Hybše snad všechny naše pěvecké osobnosti. Zajímá mě, jak velký je rozdíl v doprovodu třeba operního zpěváka, operetního umělce nebo zpěváka pop music. To je zase otázka toho aranžéra. Jestliže hrajeme operetní melodie, musí to být takové, aby to lahodilo milovníkům operety, a jestliže doprovázím například Pepíka Zímu, musí to znít zase jinak. Náš orchestr dokáže zahrát cokoliv, protože tam mám lidi s hudebním vzděláním. A na koho v doprovodu vzpomíná kapelník Václav Hybš nejraději? Na všechny! To bych jmenoval opravdu dlouho. Já mám rád lidi, na které je spolehnutí, to je třeba Jirka Korn, Karel Gott..., také bych rád vzpomenul na Waldu Matušku, se kterým mě pojilo více než desetileté přátelství. Škoda že už není mezi námi. Václav Hybš léta spolupracoval také s televizí, rozhlasem, s vydavatelstvím Supraphon. Jako první začal spolupracovat také s umělci tzv. vážné hudby, především s houslistou Josefem Sukem. Jako první začal také pořádat vánoční koncerty s vánočními písněmi a koledami, tato tradice přetrvává dodnes. Jak to, že to nikoho předtím nenapadlo? Ale možná i napadlo, ale nikdy to nezrealizovali, odpoví mi pan Hybš. S Josefem Sukem to vzniklo tak, že já jsem měl z důvodů, které tady nechci rozebírat, zákaz činnosti, takže asi v roce 1981 dostali všichni zpěváci pokyn zákaz spolupráce s Hybšem. S Josefem Sukem jsme se znali, jednou mě potkal a ptal se, co se děje, proč mám zákaz a jestli bychom spolu nenatočili desku. Zprvu jsem to nebral vážně, myslel jsem, že to říká jen z lítosti ke mně, ale pak jsme se do toho pustili a ta deska měla fantastický rozjezd. Prodávala se v Americe i v Japonsku. Nahráli jsme více než 50 titulů, tři u Suprapho- s Waldou nu a jeden u Multisonicu. A vánoční deska vznikla zase tak, že tenkrát mě vyzval ředitel Supraphonu, jestli bych jim vyzkoušel nové studio, že mají nové stroje apod., já jsem souhlasil, s tím že bychom tam hráli nějaké vánoční věci, a když se to povede, tak to můžou vydat, když ne, tak nic. Trochu jsem to vypucoval od těch církevních věcí, samozřejmě Ježíška jsem nechal. Vzal jsem na to dobré zpěváky, Gotta, Vondráčkovou... a udělala se první deska. Já jsem se nikdy s ničím nepáral, šel jsem za tehdejšími papaláši a povídám:,vy taky máte na Vánoce stromeček, ne? Tak já jsem nahrál takovou věc, to by se mohlo vydat... A ještě jsem použil silný argument, že když jsem byl na výstavě v Montrealu, tak jsme se tam jako Čechoslováci vytahovali Třebechovickým Betlémem..., a co to je? Lidové umění. A co jsou koledy? To samé! No jo, soudruhu, to je pravda... A bylo to. Já jsem vždy uměl zahrát na jejich struny, člověk musel umět šikovně argumentovat, neboť to byla neuvěřitelná doba. Orchestr Václava Hybše musel umět argumentovat opravdu dobře, neboť se mu podařilo hrát v pařížské Olympii, v Montrealu, měli turné po Švýcarsku, v Sovětském svazu, v Německu, v Rakousku. Nenapadlo Václava Hybše zůstat někdy za hranicemi? Napadlo, odpoví mi, ale pak jsem si to hned rozmyslel, protože bych se jako řada dalších dostal do situací, kdy by mi bylo naznačováno, že jsem tam s nimi kuličky nehrál. A také jsem neznal řeči a začínat budovat všechno znovu od píky, to se mi moc nechtělo, málokomu se to také podařilo. Orchestr Václava Hybše natočil řadu LP, CD a MK (magnetofonové kazety), které byly vydávány u nás i v zahraničí. Obdržel Zlatou desku od firmy Supraphon za dva miliony prodaných nosičů, Zlatou desku od firmy Edit za nejprodávanější vánoční LP, CD a MK České vánoce a Zlatou desku od firmy Multisonic za Zlaté hity operety. Účastnil se řady populárních televizních natáčení, za všechny vzpomeňme Televarieté nebo oblíbené Silvestrovské pořady s herci v hledišti. Proč se dnes něco podobného netočí? Nejde to, protože se šetří..., ale někde zase naopak rozhazuje. Viděla jste například teď někdy v televizi velký orchestr? Neviděla. Mně se stýská po všech těch pořadech, dneska je to všechno sprosté a vulgární. A silvestr? To je hrůza. My jsme předtáčeli silvestra vždy už na jaře, nejslavnější byly ty, které jste zmínila, s hereckým publikem. A naproti němu seděly čtyři orchestry: já se svou kapelou, Vobruba, Vlach a Zahradník. Dělal to Janko Roháč a uváděl Láďa Menšík. Spousta lidí už bohužel není. Stejně jako nenahraditelný Vladimír Dvořák. Dřív si to dělala všechno televize sama. Já když budu chtít dnes jít do televize, tak si to budu muset ještě zaplatit, proto se na to raději vyprdnu. Karel Vlach vždycky na takové věci říkal:,asi to tak má bejt. V devadesátých letech vystoupil Václav Hybš z Pragokoncertu a založil si svoji vlastní agenturu. Tu vede moje žena, ona je šéfová a já jsem prezident. (smích) Václav Hybš je potřetí ženatý, a jak mi prozradil, ještě funguje právě díky svojí třetí ženě Jarmile. Své soukromí probírá nerad. Víte co, proč to koho zajímá? Ať si každý šťourá do svých věcí. Dávám mu za pravdu, ale podaří se mi alespoň vyšťourat, co nového má v brzké době na programu. Teď chystáme velký koncert na Žofíně, k padesáti letům výročí orchestru a k mým 75. narozeninám. FUJTAJBL. (smích) Byli pozváni všichni zpěváci, se kterými jsem účinkoval,, informuje mě pan Hybš a ukazuje mi plakát k vystoupení. Co jméno, to pojem, jen mě trochu zaráží, že není pozvaná například Helena Vondráčková, se kterou spolupracoval velmi často. Pan Hybš malinko zesmutní. Já jsem ji zval a je mi moc líto, že tam nebude, ale na důvody se musíte zeptat někoho jiného... Tak ať se koncert vydaří, neboť svět hudební branže není vůbec jednoduchý. Je to spleť lidských osudů, ve kterých se střídá láska i nenávist, přátelství i zklamání, tak jako u obyčejných smrtelníků. Můj počáteční ostych a obavy při vstupu do dveří byly zcela zbytečné. Pan Václav Hybš je také z řad obyčejných s m r t e l n í k ů, jen je na něj vidět o něco více než na ty ostatní. s manželkou Jarmilou V roce 2005 obdržel Václav Hybš SENIOR PRIX. Cenu, kterou každoročně uděluje NADACE ŽIVOT UMĚLCE jako poděkování za dlouholetou uměleckou činnost. Text: Alexandra Stušková, DiS. Foto: poskytl Václav Hybš a A. Stušková 17

11 k r á s y n a š í z e m ě Český Krumlov chlouba pánů z Růže Dnešní podobu Českého Krumlova určuje geografická poloha mezi esovitými zákruty řeky Vltavy a výsledek architektonického procesu trvajícího celých sedm staletí. Při pohledu z výšky připomíná Krumlov svým nepravidelným oblým tvarem vrcholek dílku typického pro skládanku puzzle. Sepětí města s okolním terénem působí zcela přirozeně až samozřejmě, kultura s přírodou se zde vzájemně doplňuje a prolíná, čímž dává vzniknout jedinečnému celku hodnému naší pozornosti a obdivu. Nejstarší osídlení Krumlova se nepochybně datuje už od starší doby kamenné. První písemná zmínka však pochází až z roku 1253, v níž je Krumlov označován jako Chrumbenowe. V latinských listinách pak nese jméno Crumlovia nebo Crumlovium. Název města je totiž odvozen od německého výrazu Krumme Aue, tj. Křivého luhu, a odkazuje k již zmíněnému zahnutému tvaru území. Existuje také zmínka o používání názvu Krumlov nad Vltavou. Krumlov byl nejprve v držení rodu Slavníkovců, avšak po jejich vyvraždění v roce 995 přešel do rukou Přemyslovců, kteří jej popustili svým družiníkům Vítkovcům. Rok 1173 uvádí jako vlastníka Vítka z Prčice, který svůj majetek rozdělil mezi své čtyři syny Jindřicha z Hradce, Vítka II. předchůdce pánů z Krumlova, Vítka III. zakladatele Rožmberků a Vítka IV. předka pánů z Landštejna. Každý z nich dostal do znaku pětilistou růži, která svou barvou symbolizovala jednotlivá panství. Rod pánů z Krumlova obdržel zelenou růži na stříbrném poli, Rožmberkové pak červenou růži na stříbrném poli. Tzv. Dělení růží můžeme dodnes spatřit na jednom z obrazů v českokrumlovském zámku. Výstavba samotného města proběhla ve dvou etapách. Jako první vznikl bezprostředně pod krumlovským hradem tzv. Latrán, který osídlili především zaměstnanci Cestovní kancelá- h r a d u. K jeho ře nabízejí lákavé dovolené i poznávací zájezdy téměř po v z n i - celém světě. Kdo má dostatek financí, může si bez problémů zaletět sko- ku se váže ro do všech koutů planety. Zná však člověk zajímavé kouty a zákoutí své vlastní l e - země? Česká (a také Slovenská) republika má tolik přírodních krás, historických gend a, památek, měst a vesnic, že určitě stojí za to je navštívit. A nebudete k p o d - le níž tomu potřebovat ani drahou na jeho letenku ani vízum. území Vítkovci rozehnali loupežníky. Na skutečnost, že se zde skrývali lotři, pak mělo upozorňovat označení Latrán. Latina však slovem latus znamenajícím postranní část označovala usedlosti vedle hradu. Druhá část města pak vznikla na zelené louce, v místech, kde dosud nic nestálo. Její střed tvořilo typické čtvercové náměstí, z jehož rohů vybíhaly ulice směřující k městským hradbám. V roce 1302 vymřela krumlovská větev Vítkovců a panství mělo dle tzv. odúmrti připadnout králi, avšak člen další větve Vítkovců, Jindřich z Rožmberka, si vymohl převedení panství do rodu Rožmberků, kteří z Krumlova učinili své hlavní sídlo. Během jejich držení dosáhlo město svého vůbec největšího rozkvětu. Rozvíjela se řemesla i obchody, stavěly se měšťanské domy a Krumlov získal nejrůznější práva, např. mílové, várečné nebo trhové. Ve 14. století byl Petr I. z Rožmberka již nejbohatším šlechticem v zemi. V Krumlově založil kostel sv. Víta, v jehož podzemní hrobce jsou dodnes uloženy ostatky Viléma z Rožmberka a jeho manželky, dále špitál s kostelem sv. Jošta, v němž je dnes muzeum loutek, a na hradě nechal vystavět kapli sv. Jiří. O sto let později došlo zásluhou Oldřicha II. z Rožmberka k největšímu územnímu rozšíření panství, především v souvislosti s jeho obrannou politikou v období husitských válek. Zprvu se jako podporovatel husitského hnutí značně obohatil a poté se navrátil zpět ke katolickému vyznání. Jeho dvůr přijímal katolickou inteligenci, umělce i osobnosti šířící myšlenky humanismu a renesance v českém prostředí. V roce 1475 byly otevřeny doly na těžbu stříbra, které přivábily německé horníky, a započaly tak postupnou germanizaci města. K vytěžení ložisek však došlo už kolem roku Vilém z Rožmberka se významným způsobem podílel na dnešní podobě města, neboť přestavěl městské domy a zámek do renesanční podoby a v roce 1555 spojil samostatné městské části Latrán a Staré město do jednoho celku. Poslední z rodu, Petr Vok z Rožmberka, postoupil roku 1601 Krumlov v důsledku svého zadlužení Rudolfovi II., který ho předal do krátkého opatrovnictví svému levobočkovi donu Juliovi. Třicetiletá válka přivedla do Krumlova rod Eggenbergů, kteří ho obdrželi jako odměnu za finanční podporu Ferdinanda II. Eggenbergové spravovali Krumlov po tři generace, avšak nejvýrazněji ho ovlivnil Jan Kristián I. svou stavební činností a kulturně-společenským životem. Koncem 18. století Krumlov zdědili Schwarzenberkové. Josef Adam, který se obdivoval císařské Vídni, povýšil Krumlov na roveň předních šlechtických sídel ve střední Evropě. Sníženému zájmu o město v průběhu 19. století dodnes vděčíme za uchování jeho převládajícího renesančně-barokního charakteru. Po vzniku Československa roku 1918 vyhlásila německá část obyvatelstva samostatnou šumavskou župu. Böhmerwadgau měla být součástí nového rakouského státu, avšak toto hnutí bylo potlačeno a Krumlov byl obsazen nově vzniklou československou armádou. V roce 1920 byl 18 19

12 k r á s y n a š í z e m ě dosavadní název Krumlov změněn na Český Krumlov, který byl uváděn již v roce Vzhledem k převaze německých obyvatel bylo město po Mnichovské dohodě postoupeno Německé říši. Druhou světovou válku přečkalo bez výrazných událostí a po osvobození v roce 1945 došlo k odsunu jeho německých obyvatel. O poloviny 60. let 20. století usiloval Krumlov vyhlášením městské památkové rezervace o uchování své památkové hodnoty. Po listopadu 1989 se stal jedním z nejvýznamnějších měst ČR s druhým největším zámeckým areálem hned po Pražském hradě. Od roku 1992 je Krumlov zapsán na seznamu dědictví UNESCO a díky velkým finančním investicím do obnovy památek se dnes řadí mezi nejkrásnější města v České republice. Pitoreskní město s půvabnou siluetou zámku láká k návštěvě našince i zahraniční turisty. Možná vás překvapí, jak blízko je z autobusového nádraží do historického centra města. Stačí pouze přejít malý mostek a ocitnete se rázem v jiném světě. Na náměstí Svornosti upoutá vaši pozornost barokní Morový sloup vztyčený na památku šťastného přečkání morové rány nebo gotická radnice, ukrývající ve své podzemní části expozici útrpného práva a mučicích nástrojů. Rozhodnete-li se výstavu navštívit, připravte se na realisticky ztvárněné upálení čarodějnice či popravu mečem. Z dalších významných památek nelze opomenout kolej pro kaplany, tzv. Kaplanku, či výjimečnou sgrafitovou omítku domu čp. 2, který Rožmberkové propůjčili proslulému jihočeskému staviteli rybníků Jakubu Krčínovi. Z dřevěného Lazebnického mostu spojujícího vnitřní město s Latránem se vám naskytne asi vůbec nejkrásnější pohled na zámek. Most získal svůj název podle lazebny, která stála v jeho těsné blízkosti a k níž se váže dávná tragická událost. Výše zmíněný nemanželský syn Rudolfa II. Julius býval pro své známky šílenství držen na českokrumlovském zámku. Udržoval však vztah s dcerou lazebníka Markétou, kterou při jednom ze svých záchvatů zavraždil. Po svém činu jí dokonce vystrojil smuteční obřad, o němž po dlouhá léta kolovaly hrůzostrašné pověsti. K významným památkám Latránu patří dále klášter minoritů a klášter klarisek. V zámeckém areálu se nezapomeňte zastavit u medvědária, které zde vybudovali Rožmberkové, aby tak podpořili slávu svého rodu falešným tvrzením, že pocházejí z italského rodu Orsiniů (dle latinského názvu medvěda Ursus ). Zajímavostí je, že z krumlovského medvědária pocházejí také hrdinové medvědího Večerníčku bratři: Vota, Kuba a Matěj, kteří dnes žijí v medvědáriu na Městské hoře v Berouně. Na fasádě jednoho z domů na zámeckých schodech možná někteří z vás objeví i kuriózní malbu medvěda dívajícího se z okna. Přes dřevěný most přejdete nejprve do horního hradu a dále po unikátním několikapatrovém mostě Na Plášti na páté nádvoří. Je zcela na vašem výběru, jaký prohlídkový okruh si zvolíte a za jakými zdejšími unikáty se vypravíte. My uvedeme jen ty nejznámější: jedinečné, dodnes plně funkční Barokní divadlo, Maškarní sál zdobený malbami ze scén italských a francouzských komedií, dílo malíře J. Lederera z roku 1748 či podobizny Viléma Rožmberka a Petra Voka. V případě příznivého počasí si nenechejte ujít výstup na arkádový ochoz zámecké věže, z níž je překrásný pohled na město i jeho bezprostřední okolí. Může vám být totiž inspirací k návštěvě dalších památek: zámecké zahrady s letohrádkem Belárie, Kaskádové fontány či unikátní plenérové scény Otáčivého hlediště, o níž se blíže dočtete v rubrice Fenomén. Četná romantická zákoutí Krumlova poskytují prostor pro poznání i relaxaci. Velký počet galerií umění a muzeí v čele s Regionálním muzeem, galerií Egona Schieleho či nově otevřeným Muzeem Fotografiér Seidel uspokojí i ty nejnáročnější návštěvníky. Svou atmosférou však mnohé okouzlí i posezení v některé z četných restaurací na nábřeží. Ať už se do Krumlova vypravíte s jakýmkoli záměrem, jistě budou vaše očekávání naplněna, ne-li překonána. Tolik krásy na tak malé rozloze je k vidění málokde. Text: Mgr. Justina Kašparová Zdroj: Blažková, Milena: 11 pokladů Čech a Moravy. Albatros, Praha, Bývalý poddanský mlýn pod hradem patří k nejstarším budovám v Českém Krumlově. Je o něm zmínka již v listině (základním privilegiu města) Petra I. z Rožmberka z roku Restaurace Krumlovský mlýn Stylová restaurace s kapacitou 100 lidí zařízená v mlýnském stylu nabízí příjemné posezení buď v teple u krbu nebo na čerstvém vzduchu na terase přímo na břehu řeky Vltavy. Bar Strojovna Bar se nachází v prostorách strojovny vodní elektrárny z r , proto název Strojovna i nevšední vzhled interiéru. Možnost pronajmutí s hudební produkcí na svatby, rauty, oslavy aj. rezervace a objednávky: Petr Tauber, tel , . Muzeum a galerie Galerie s výstavou obrazů a grafik krumlovských malířů Wilhelma Fischera a Bohuslava Coufala a jiných starých obrazů různých žánrů od různých autorů. Součástí galerie je i muzeum historických vozidel (auto, moto, velo), hodinových strojů, parních strojů a jiných zajímavých starožitností. Kontakt: Marek Šimon, tel , . Antik Nabídka zajímavých starožitností, počínaje drobnostmi jako jsou šperky, mince, kapesní hodinky, fajky, sklo a porcelán, až přes nástěnné hodiny, obrazy, hudební nástroje a nábytkem konče. Kontakt: Josef Šimon, tel , . Půjčovna motocyklů Pronájem skůtrů Chcete-li zvládnout více zážitků a přitom se pobavit, skútr je nejlepší volbou. Jeho ovládání je velmi jednoduché. U větších skupin nabídka průvodce. Více informací a rezervace v kanceláři. Kontakt: tel Malá vodní elektrárna V prvních plánech o modernizaci mlýna jsou zakresleny tři nové turbíny: Velká Jonvalská turbína a Haagova turbína poháněla velký mlýn a Jonvalská turbína malá poháněla malý mlýn. Okolo roku 1930 se ve mlýně instalovaly dvě rychloběžné Francoisovy turbíny. Nyní jsou zde nainstalovány dva generátory. Zahájení rekonstrukce turbín začala v roce 2002 a dodávka do sítě byla zahájena v roce Od roku 2008 je vyrobená energie využívána pro vlastní potřebu. Kontakt: Josef a Marek Šimonovi, tel , Těšíme se na Vaši návštěvu Krumlovský mlýn a.s, Široká 80, Český Krumlov,

13 fe n o m é n Fenoménem dnešního vydání je unikát moderní divadelní architektury, charakteristický pro město, které jsme v měsíci červnu navštívili. Stavba, která u nás nemá obdoby a kterou obdivují hosté z domova i ze zahraničí. I nám se během výletu představila v celé své kráse, a jelikož zážitek je nepřenosný, přijměte naše pozvání na některé z letošních představení, které nabízí divadlo s nejvyšším stropem na světě Program Otáčivého hlediště na léto června 3. července Sluha dvou pánů / C. Goldoni - Komedie o tom, že dvěma pánům sloužit nelze. V titulní roli Truffaldina Tomáš Drápela, režie: Jiří Menzel července a srpna Čarostřelec / C. M. von Weber Romantická pohádková opera v režii filmového režiséra Zdeňka Trošky. Uvedení v českém překladu. Hudební nastudování Martin Peschík, režie: Zdeněk Troška. Otáčivé hlediště Český Krumlov je více než půl století významným a ve světovém měřítku i ojedinělým reprezentantem přírodního plenérového divadla s originálním využíváním scénického prostoru. V roce 1958 projektoval architekt a scénograf Joan Brehms hlediště zasazené do prostředí krumlovského zámeckého parku, které díky obousměrnému otáčení kolem své osy umožňuje divákům vnímat děj panoramaticky. Děj se tak může odehrávat kdekoliv na hracím prostoru s rozlohou kolem jednoho hektaru. Během představení jsou diváci natáčeni na příslušné místo jevištní akce. Hrací plocha je tvořena rozlehlým prostorem okolního zámeckého parku, který umožňuje využívat ojedinělost nádherné scenérie zahrady se staletými stromy, které vytváří pro divadelní příběhy neopakovatelnou atmosféru. Princip otáčivého hlediště, zasazeného do po staletí vytvářeného zámeckého lesoparku s rokokovým zámečkem Bellarie, je velikou předností, kterou nedisponují ani velmi slavné open-air scény jako jezerní jeviště v Bregenz, aréna ve Veroně či středomořské řecké amfiteátry. Každoročně se tu od června do září odehraje průměrně osmdesát představení, jež navštíví na diváků z tuzemska i zahraničí. Provozovatelem Otáčivého hlediště je Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích. Na divadelní produkci se zde podílejí všechny jeho umělecké soubory: činohra, opera, balet a loutkohra. S nimi spolupracují i významné osobnosti jako režiséři Jiří Menzel, Zdeněk Troška, dirigenti John Keenan (Metropolitní opera NY), Antonello Allemandi, sólisté Metropolitní opery NY, San Francisco Opera, Toronto Opera Company, ND v Praze a Bratislavě a řada dalších špičkových umělců. Ačkoli Otáčivé hlediště je ve svém druhu jedinečné, především v posledních několika letech musí bohužel více než kdy jindy usilovat o svoji další budoucnost. Moderní kovová konstrukce stavby zasazená do prostoru historicky koncipované barokní zahrady je již delší dobu předmětem diskusí a bouřlivých debat ze strany odborníků i laické veřejnosti. Definitivní odpověď na otázku, zda zachovat či nezachovat současné umístění hlediště, není dosud známa. V současné době je však dobrou zprávou pro všechny jeho příznivce skutečnost, že Otáčivé hlediště dosáhlo v nedávné době potřebné jistoty divadelního provozu v zahradě českokrumlovského zámku, a to do roku Může tak například zahájit prodej vstupenek s ročním předstihem nebo uvést program na dva roky dopředu. Pětiletá programová nabídka je dosud ve fázi schvalování, nicméně jak už vyplývá z letošního programu, bude žánrově pestrá i zajímavá zároveň. Letošní diváci budou moci vybírat ze čtyř nových premiér a tří reprízovaných titulů července Sen noci svatojánské / F. Mendelssohn-Bartholdy Balet na motivy pohádkové komedie Williama Shakespeara. Choreografie a režie: Attila Egerházi července Don Giovanni / W. A. Mozart Oper oper v koprodukci Jihočeského divadla a Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov s hosty z předních domácích a světových operních domů. V titulní roli Aris Argiris (Řecko) / Svatopluk Sem, diriguje Antonello Allemandi (Itálie), režie: Jiří Menzel. 30. července 15. srpna Robin Hood / M. Glaser O. Šubrtová Nesmrtelná legenda o hrdinovi ze Sherwoodského lesa. V titulní roli Ondřej Veselý, režie: Martin Glaser srpna Macbeth / W. Shakespeare Jeden z nejznámějších Shakespearových příběhů o muži, který se na své cestě za trůnem nezastavil před ničím. V hlavních rolích Ondřej Volejník a Věra Hlaváčková režie: Martin Glaser července, 31. července a 1. srpna září a září Kašpárek v rohlíku Dneska to roztočíme / D. Dvořák a Z. Jecelín Bejbypankový kabaret se zbrusu novými scénkami a známými písničkami z obou CD v denní syté verzi a večerním speciálu s několika chody navíc. Režie: David Dvořák a Zdeněk Jecelín. Vstupenky / pokladna Jihočeského divadla, Tel / redakčně zpracováno autoři fotografií: Petr Hasal, Petr Neubert a Petr Zikmund 22 23

14 zdraví Léčivé účinky soli jsou lidem známé celá staletí. Už staří Řekové si toho byli vědomi, když své pacienty posílali na pobřeží moře, kde je vzduch náležitě vlhký a prosolený. A kde nebylo pobřeží, začala se vymýšlet náhrada pravé solné jeskyně. Sůl nad zlato Existují různé typy solných jeskyní. Největší rozdíl je mezi suchou a mokrou solnou jeskyní. Suchá solná jeskyně je většinou vystavěna z kamenné soli bez přítomnosti vody. Mokrá solná jeskyně musí mít naopak kromě všech náležitostí i protékající slanou vodu. Praktické zkušenosti se současným provozováním solných jeskyní ukazují, že pobyty v nich zlepšují celkovou kondici organismu a napomáhají při léčbě následujících onemocnění: záněty hrdla, hrtanu, nosu a chronického nachlazení zápaly plic, průdušek astma alergie různého druhu choroby srdce poinfarktové stavy, nedostatečný krevní oběh, vysoký krevní tlak nedostatečná činnost štítné žlázy dermatologické choroby, např. lupénka, vyrážka, ekzémy zvyšuje činnost vegetativního nervového systému stavy přepracovanosti, únavy, deprese, sklerózy zvýšení odolnosti proti stresu a neuróze nadváha zrychlení metabolismu buněk působení na uklidnění dýchacích cest u kuřáků První příznaky léčení chorob se projeví po třech až pěti pobytech v inhalační solné jeskyni. Pobyt v solné jeskyni může absolvovat samozřejmě i zdravý člověk, např. preventivně před obdobím chřipek. Jeden pětačtyřicetiminutový pobyt v jeskyni nahradí 2 3 dny pobytu u moře. Cestu k moři si však můžeme dovolit maximálně jednou za rok, kdežto cestu do solné jeskyně můžeme zvolit kdykoliv. Solná jeskyně dokáže svým způsobem nahradit mořské klima, ovšem musí být patentovaná a se všemi atesty! V samotném centru Prahy se nachází solná jeskyně, v níž se během několika okamžiků přenesete z rušného velkoměsta do oázy naprostého klidu a relaxace spojeného navíc s účinky zdraví a krásy... Pravá solná jeskyně je vybudována výhradně z přírodního materiálu různých druhů kamenů a solí (polská, pákistánská a mořská), které vytvářejí mikroklima, při němž se uvolňují prvky jódu, vápníku, draslíku, sodíku, magnézia, bromu a selenu. Návštěvníky překvapí množství jódu, které zaregistrují hned při vstupu do jeskyně. Je to jeden z důležitých prvků, které se zde uvolňují a jsou nepostradatelné pro normální fungování organismu, udržování zdraví a jeho péči. Jód zabezpečuje normální fungování štítné žlázy, která má velký význam při látkové výměně a její činnost ovlivňuje činnost celého těla. Vápník má protialergické účinky, vliv na stavbu kostí, snižuje krevní tlak. Draslík působí na lepší prokrvení kůže, má močopudné účinky, což má za následek vyplavování jedovatých látek z těla, které vznikají při látkové výměně. Sodík udržuje stálou hladinu kyselého a zásaditého prostředí v organismu a napomáhá při energetickém metabolismu buněk. Magnézium působí protiastmaticky, snižuje únavu, chrání před chorobami srdce, snižuje vysoký krevní tlak. Brom snižuje vysoký krevní tlak a blahodárně působí na nervový systém. Selen působí protivirově, spolu s vitaminem E zabraňuje vzniku novotvaru a zpomaluje stárnutí kůže. Mikroklimatická solná jeskyně je technickým chráněným patentem používaným po celém světě. Stěny jeskyně jsou obložené Klodavskou solí s vysokým obsahem čistoty, jenž nepotřebuje obohacovat příměsí. Je zdrojem biogenních prvků, nepostradatelných pro fungování organismu. Z podlahy, která je složena ze směsi různých solí, se uvolňuje sůl a jiné již zmíněné prvky. V jeskyni se nacházejí solné žíly, které obsahují sůl z Mrtvého moře. Ta zahrnuje minerály, jako jsou vápník, sodík, draslík, magnézium a brom. Součástí složení solných bloků je minerál Karnalit, který je bohatý na magnézium a draslík. Zařízení jeskyně je rovněž vybaveno speciálním světelným systémem, určeným pro terapii. Teplota vzduchu v jeskyni se pohybuje kolem 20 C a vlhkost vzduchu je cca 60 %. Terapie v solné jeskyni probíhá na pohodlných polohovacích lehátkách při ralaxační hudbě, k dispozici jsou také deky na přikrytí. V předsíni před vstupem do Solné jeskyně je k dispozici také masážní křeslo. Těšíme se na Vaši návštěvu Při této zdraví prospěšné relaxační a uvolněné atmosféře se nechce ani vstát a odejít. Ovšem ještě důležitější je vejít. REDAKČNĚ ZPRACOVÁNO použity zdroje z článku Solné jeskyně, Prof. Mudr. Jiří Homolka, Dr.Sc., Praha 2006 Otevřeno denně od hodin, začátek vždy v každou celou hodinu. K dispozici slevové permanentky, pronájem jeskyně, zvýhodněné vstupné pro rodiny a seniory aj. Více informací na nebo telefonicky na výše uvedených číslech Udělejte radost svým přátelům a známým a pořiďte jim dárkový poukaz

15 h i s t o r i e V minulém vydání jsme již vstoupili do éry českého zvukového filmu, představili jsme si okolnosti jejího vzniku i první mluvené snímky. Okrajově jsme zmínili také nevídaný úspěch českého filmu na festivalu v Benátkách v roce Jemu a zároveň tvorbě dalších filmových tvůrců 30. let věnujeme následující řádky. Načeradec, král kibiců K realizaci psychologického dramatu Ze soboty na neděli se Machatému podařilo získat talentované spolupracovníky (V. Nezvala, J. Ježka, A. Hackenschmieda), jejichž vliv se ve filmu projevil především realisticko-poetickým ztvárněním všedního městského života. Po tomto úspěšném snímku Machatý režíroval podle námětu K. Poláčka veselohru Načeradec, král kibiců (1932) a již zmíněnou Extasi. Historie kinematografie část pátá Cech panen kutnohorských Maryša Mezinárodní herecké obsazení snímku v čele s Hedy Kieslerovou mělo svůj účel, neboť firma Elektrafilm snímek předem zamýšlela prodat i do zahraničí. Drama milostného trojúhelníku bylo natočeno kamerou Jana Stallicha tak, aby způsob snímání a záběry přírody zdůraznily pudové chování hlavní hrdinky. Přítomnost nahé herečky na filmovém plátně byla jistě jedním z důvodů velkého ohlasu filmu v zahraničním tisku. Poté co Extase získala ocenění za nejlepší režii na MFF v Benátkách, Machatý odešel do ciziny, avšak tam se již příliš prosadit nedokázal. V období zvukového filmu se setkáváme s tvorbou režisérů různých generací. V natáčení pokračují tvůrci němého filmu (Gustav Machatý, Martin Frič nebo Karel Lamač), ale začínají se prosazovat i jména doposud neznámá (Otakar Vávra, Miroslav Cikán, Jan Sviták, Ladislav Brom). Dostavuje se také úspěch režisérů, kteří v němém filmu nevynikli (např. Josef Rovenský). Postupem času do filmu vstupuje i řada osobností z jiných uměleckých oborů, především z literatury a divadla (Vladislav Vančura, E. F. Burian, Jiří Voskovec a Jan Werich). Vynález zvukového filmu stojí také na počátku hvězdné kariéry Vlasty Buriana. Vraťme se však k jednomu z největších mezinárodních úspěchů české kinematografie 30.let, ke čtyřnásobnému vítězství na filmovém festivalu v Benátkách v roce Oceněny byly následující české filmy: Extase (G. Machatý), Řeka (J. Rovenský), Bouře nad Tatrami (T. Trnka) a Zem spieva (K. Plicka). Nejvýznamnější podíl na pokroku tvůrčích postupů v naší kinematografii měl bezesporu režisér Gustav Machatý. Třebaže umělecké užití zvuku je charakterističtější pro jeho první mluvený film Ze soboty na neděli (1931), mezinárodně známější a častěji citována bývá Extase (1932), kterou zakončil své působení v českém filmu. Ze soboty na neděli Hlída č. 47 Mezi režiséry, kteří zároveň vystupovali jako herci, řadíme Josefa Rovenského, jenž natočil několik snímků, z nichž některé dosáhly také zahraničního úspěchu. Už pro svůj film Řeka (1933) získal v českém filmu označení zakladatele poetického, lyrického směru. Příběh lásky dvou dospívajících dětí v prosluněné krajině povodí řeky Sázavy vzbudil velkou pozornost u zahraniční kritiky, a ocenění za režii na MFF v Benátkách přineslo Rovenskému další režijní příležitosti. Po adaptaci románu A. V. Šmilovského Za ranních červánků (1934) a melodramatu Tatranská romance (1934) adaptoval s pomocí scenáristy O. Vávry drama Maryša (1935) bratří Mrštíků. Rovenský oproti původní hře přemístil děj snímku na moravské Slovácko, čemuž odpovídalo i použité nářečí. Folklórní ráz podtrhl lidovými písničkami a bohatě zdobenými kroji, které hercům zapůjčili místní obyvatelé. Úprava původního příběhu a výtvarná pestrost přinesla Rovenskému další velký úspěch. Spolupráce se scenáristou O. Vávrou pokračovala i přepisem psychologického románu Josefa Kopty Hlídač č. 47 (1937)

16 h i s t o r i e Kvalita tohoto snímku spočívá v psychologické kresbě aktérů milostného trojúhelníku, vyjádřené nejen herecky, ale také montáží obrazu a zvuku. Nemoc nakonec nedovolila Rovenskému film dokončit. Konečného střihu se proto ujal režisér Jan Sviták, který s Rovenským často spolupracoval a velmi ho obdivoval. Z jeho samostatných děl jmenujme například Grandhotel Nevada (1934), natočený podle dramatu F. Langera, Rozvod paní Evy (1937) s Jiřinou Šejbalovou v hlavní roli, nebo adaptaci divadelní hry V. Štecha Třetí zvonění (1938), která je zajímavá tím, že se tu v jedné ze svých prvních rolí objevil Oldřich Nový. Ten si pro svůj debut vybral román Aloise Jiráska Filosofská historie (1937). Jeho adaptace střídají poetické záběry přírody s karikaturou poněmčené měšťanské rodiny Roubínka. Další režii filmové adaptace románu Marie Majerové Panenství (1937) převzal Vávra po zemřelém Josefu Rovenském. Vypracoval si však vlastní scénář a z původního obsazení ponechal jen Lídu Baarovou a Adinu Mandlovou. Filosofská historie Grandhote Nevada Filosofská historie Rozvod paní Evy Panenství Extase Třetí zvonění Krátkým snímkem Světlo proniká tmou, natočeným společně s Františkem Pilátem v roce 1931, začala nepřehlédnutelná, téměř šedesátiletá filmová kariéra Otakara Vávry. V období, kdy natáčel nejdražší český film své doby Cech panen kutnohorských (1938), byl už uznávaným filmovým profesionálem. Titulní roli bohatýrského šlechtice svěřil Zdeňku Štěpánkovi, který se podílel i na scénáři. Tento první pokus o výpravnou historickou komedii směle konkuroval podobné zahraniční produkci a byl také oceněn na filmovém festivalu v Benátkách. Příště si povíme o dvorních režisérech krále komiků Vlasty Buriana a seznámíme se s českou filmovou avantgardou. 28 Světlo proniká tmou Řeka Text: Mgr. Justina Kašparová Zdroj: L. Ptáček, Panorama českého filmu. Olomouc Rubico, 2000 J. Brož, M. Frída, Historie čs. filmu v obrazech Praha Orbis, 1966

17 vzpomínk a Řadou hudebních odborníků je považován za vůbec nejvýznamnějšího českého operního tenoristu poválečného období. Jeho lahodný lyrický hlas světlé barvy byl jakoby už předurčen k operním rolím princů a milovníků A tak na toho slavného prince z Rusalky či rozšafného chasníka Jeníka z Prodané nevěsty velmi rádi zavzpomínáme. Slavný operní tenorista Ivo Žídek 4. června 1926 se v Kravařích u Opavy narodil chlapec, který přerušil dlouhou rodinnou tradici kantorů a učitelů neposadil se za katedru, nýbrž se na dlouhou dobu postavil na prkna, co znamenají svět Na prkna pražského Národního divadla. Zpočátku se však situace nevyvíjela zcela podle mladíkových představ, neboť za jeho studií, tedy v době okupace, byla řada hudebních škol uzavřena, a tak se Ivo Žídek rozhodl nejdříve pro studium malířství v Ostravě. Byla to jedna z činností, které ho velmi bavily, a vlastně mu zůstala koníčkem až do konce jeho života. Avšak jeho otec Libor Žídek v něm žádný výtvarný talent neviděl, a tak ho přece jen přivedl zpátky k hudbě a ke zpěvu. Na konci druhé světové války mu zařídil soukromé hodiny zpěvu u významného ostravského hlasového pedagoga Rudolfa Vaška, hudební teorii se mladý Žídek učil u Josefa Schreibera. Původně začínal jako baryton, hlas se mu však překvapivě rozvinul, naučil se zvládat i technicky náročné role, a naštěstí pro operu bylo rozhodnuto. Poté, co ho uslyšel zpívat významný operní dirigent Zdeněk Chalabala, toho času působící coby šéf ostravské opery, nabídl mu už jako sólistovi v Ostravě angažmá. Ivo Žídek debutoval hlavní rolí v roce 1944 v představení lyrického hudebního dramatu Julese Masseneta Werther (stejnojmenná role). Další významnou rolí, kterou zpíval jako devatenáctiletý, byl také např. slavný Faust z opery Faust a Markéta. A následovaly role další... V roce 1947 hostoval mladičký Ivo Žídek v Praze v Národním divadle s Jeníkem z Prodané nevěsty. Bezprostředně poté mu bylo v Praze nabídnuto stálé angažmá jako sólistovi. Celých 37 let, od roku 1948 až do roku 1991, byl pak jedním z hlavních pilířů operního souboru Národního divadla. V letech působil dokonce jako jeho ředitel. Jeník z Prodané nevěsty byl jednou z nejvýznamnějších celoživotních rolí Iva Žídka. Chytrý a furiantský chasník ho provázel od samých počátků pěvecké kariéry, coby mladičkého tenora až na vrchol jeho pěvecké dospělosti. Jako Jeník prodával Ivo Žídek svoji Mařenku více než pětsetkrát, a většinou po boku legendárního Kecala Eduarda Hakena (viz ŽU č. 20/březen). Prodaná nevěsta, ND 1971, s Gabrielou Beňačkovou Faust a Markétka (M. Tauberová) v roce 1955 v ND Prodaná nevěsta, ND 1971, s Eduardem Hakenem 30 31

18 vzpomínka Piková dáma, ND 1963, s Martou Krásovou Jak jsme již zmínili, pro svůj lyrický tenor byl Ivo Žídek vyhledávaným představitelem operních milovníků. Jeho hlas byl naprosto ideální pro roli prince v opeře Rusalka od Antonína Dvořáka. Tuto operu měl Ivo Žídek moc rád, ale neméně rád měl i ostatní role, ať už našich či zahraničních hudebních skladatelů. Za všechny jmenujme role Števa a Laca v Její pastorkyni, Skuratova z opery Z mrtvého domu, trojitou roli Mazala, Azureana a Petríka ve Výletech pana Broučka (Leoš Janáček), dále Šťáhlava v Libuši, Víta v Tajemství, Ladislava v opeře Dvě vdovy, Junoše v Braniborech v Čechách (Bedřich Smetana) nebo Jiřího v Jakobínovi (Antonín Dvořák), Michela z Julietty (Bohuslav Martinů) a řadu dalších. s Eduardem Hakenem při udílení Zlaté desky V šedesátých a sedmdesátých létech dosahovala Žídkova kariéra největšího mezinárodního úspěchu. Spolu s pěveckými kolegy Beno Blachutem, Helenou Tattermuschovou, Eduardem Hakenem, Miladou Šubrtovou, Vilémem Přibylem, Karlem Bermanem či Drahomírou Tikalovou se řadil do mimořádného týmu českých operních pěvců, kteří byli v druhé polovině 20. století ozdobou mezinárodních operních pódií a díky nimž se město Praha skloňovalo ve všech pádech. Braniboři v Čechách, ND 1952, s Jaroslavou Vymazalovou Eugen Oněgin, ND 1953, s Ludmilou Hanzalíkovou Tajemství, ND 1952, se Števou Petrovou Ze světového repertoáru bychom mohli připomenout role: Lenskij z Eugena Oněgina, Heřmana z Pikové dámy (Petr Iljič Čajkovskij), Lžidimitrije z Borise Godunova (Modest Petrovič Musorgskij), Bezuchova z opery Vojna a mír (Sergej Prokofjev), Vévodu z Rigoletta (Giuseppe Verdi)..., a tak bychom mohli ve výčtu rolí pokračovat ještě dlouho. Ivo Žídek se věnoval i koncertnímu zpěvu (např. tenorový part v Janáčkově Zápisníku zmizelého). 32 V roce 1993 obdržel Ivo Žídek SENIOR PRIX. Cenu, kterou uděluje NADACE ŽIVOT UMĚLCE jako poděkování za dlouholetou uměleckou činnost. Tento náš slavný tenorista byl vítaným hostem také na zahraničních operních scénách. Svým vystoupením Dona Carlose si otevřel dveře k Vídeňské státní opeře, kde působil jako stálý host v letech V letech působil v Berlínské státní opeře a mezi roky 1970 a 1972 ve Stuttgartské státní opeře. Supraphon a Československý rozhlas zachovaly jeho umění ve více než čtyřiceti kompletních zvukových nahrávkách a ve dvou recitálech, televize dokumentuje jedenáct záznamů kompletních oper. V roce 1995 získal spolu s Miladou Šubrtovou a Eduardem Hakenem Zlatou desku Supraphonu za nahrávku Dvořákovy Rusalky z roku Ivo Žídek byl aktivním zpěvákem do roku Někdy v tu dobu se jeho hlas jakoby zatemnil a ztratil některá typická zabarvení, příznačná pro role mladých milovníků. Přešel tedy na vyspělejší role, např. Peter Grimes, Tamino (Kouzelná flétna), Don Ottavio (Don Giovanni) a další. Za svůj život absolvoval Ivo Žídek na jevišti Národního divadla na 3000 vystoupení, vytvořil na šedesát postav, z nichž poslední se stal v roce 1985 rychtář Adam Ecl v Kovařovicově opeře Psohlavci. po listopadu 89, s A. Dubčekem a M. Macháčkem V roce 1952 byla Ivu Žídkovi udělena Státní cena, v roce 1958 titul Zasloužilý umělec, v roce 1976 Národní umělec. V průběhu listopadové revoluce se všech těchto svých titulů veřejně zřekl. Jako pomyslnou tečku za svou brilantní pěveckou dráhou obdržel 27. března 1998 prestižní Cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Ivo Žídek byl ženatý s Libuší Mrázovou, měli spolu dva syny, kteří v umělecké tradici pokračují. Ivo je scénografem a Libor sólistou operety v Karlíně. Kromě své práce a rodiny měl ještě jednu velkou lásku, a to zahrádku na chalupě v Kytlici na Českolipsku, kde trávil v posledních letech svého života čím dál více času a kde se také věnoval svému zájmu z mládí, malířství. Ivo Žídek, legenda zlaté éry české poválečné opery, jeden z nejlepších českých tenoristů, zemřel 20. května 2003 v Praze ve věku nedožitých 77 let. Jeho hlas však bude žít stále... Nicméně zcela na odpočinek se mu ještě nechtělo. Nezůstal stranou ani během událostí v listopadu Hymnu v jeho podání slyšelo na Václavském náměstí snad nejvíc posluchačů najednou v celé jeho kariéře. Na necelé dva roky pak stanul v čele Národního divadla jako jeho ředitel. Text: Alexandra Stušková, DiS. foto poskytl: archiv Národního divadla 33

19 Kam za kulturou Praha 13. května 2. srpna / Městské zásahy Praha Výstava představuje nerealizované architektonické projekty vzniklé z potřeby autorů poukázat na nedostatky v městském prostoru. kalendárium Kalendárium NADACE ŽIVOT UMĚLCE dodatečně blahopřeje všem uvedeným jubilantům k jejich narozeninám. 26. května 5. září / 101/II - Mistrovská díla ze Sbírky grafiky a kresby NG v Praze. Výstava představuje díla nejznámějších a nejvýraznějších umělců českého a evropského umění z období Zastoupena je tvorba vybraných předních kreslířů a grafiků Rychnov nad Kněžnou 26. června - 6. července/ Poláčkovo léto. Divadelní festival v netradičních prostorách města, pořádaný na počest rychnovského rodáka, spisovatele a novináře, humoristy Karla Poláčka. Chrudim Karlovy Vary Turnov Řevnice Uherský Ostroh července / Loutkařská Chrudim. 59. ročník celostátní přehlídky amatérského loutkařství. SENIOR PRIX cena, kterou uděluje NADACE ŽIVOT UMĚLCE jako poděkování za celoživotní uměleckou činnost. Pan Václav Hybš (Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE) července / Kámen a šperk v Českém ráji. 6. ročník víkendového programu zahajujícího cyklus akcí o řemeslné a umělecké tradici na Turnovsku června srpna / Lesní slavnosti divadla. Festival amatérského i profesionálního divadla v prostorách lesní scény v Řevnicích u Prahy. Letos se představí Divadlo Na Jezerce, Dejvické divadlo, BALET Praha - Pražský komorní balet Pavla Šmoka, řevničtí ochotníci a mnozí další. narozena , SENIOR PRIX udělena v roce 1933 Pan Jan Štros (Unie Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR) narozen , SENIOR PRIX udělena v roce 2009 Pan Lubomír Vraspír (Herecká asociace) narozen , SENIOR PRIX udělena v roce 2000 Pan Miroslav Kratochvíl (Unie Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR) narozen , SENIOR PRX udělena v roce 1996 Paní Viola Zinková (Herecká asociace) narozena , SENIOR PRIX udělena v roce 1995 Paní Zdenka Nováková (Unie Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR) narozena , SENIOR PRIX udělena v roce 1995 Pan Mojmír Miler (Herecká asociace) narozen , SENIOR PRIX udělena v roce 2007 Pan Ilja Racek (Herecká asociace) narozen , SENIOR PRIX udělena v roce 2000 Paní Mirka Pokorná (Asociace hudebních umělců a vědců) července / 45. Mezinárodní filmový festival. Prestižní nespecializvaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů jako jsou MFF v Cannes, Berlíně, Benátkách či Tokiu. narozen , SENIOR PRIX udělena v roce 2005 Paní Zorka Zichová (Společnost koncertních umělců) Červen 2010 k am za kulturou narozena , SENIOR PRIX udělena v roce 1998 Výherci z řad předplatitelů V měsíci červnu od nás obdrží knihu: Ladislav Chudík Žiji nastavený čas tito čtenáři: pan Jan Kovářík, Praha 5 PhMr. Václav Pokorný, Praha 6 PŘEDPLATNÍ LÍSTEK NA NADAČNÍ LISTY ŽIVOT UMĚLCE Nadaèní listy července / Zámecký divadelní víkend. V rámci akce představí svůj repertoár uherskohradišské Hoffmannovo divadlo pro malé i velké. Český Krumlov 16. července 21. srpna / Mezinárodní hudební festival Český Krumlov Nejdelší letní hudební přehlídky v České republice. Mezi největší hvězdy letošního 19. ročníku patří tenorista José Cura, jazzový trumpetista James Morrison či muzikáloví zpěváci z americké Broadwaye. Antonie Hegerlíková Dáma (nejen) s kaméliemi... è.7/08 listopad Švihov července / České hrady. 6. ročník oblíbeného letního open-air hudebního festivalu. V programu vystoupí skupina Kryštof, Monkey Business, Dan Bárta a mnoho dalších... Jindřichův Hradec 34 červenec - srpen / Noční prohlídy zámku. Vydejte se společně s Bílou paní na neobvyklou návštěvu jindřicho-hradeckého zámku

20 TAJENKA: nejbližší přátelé Jiřího Voskovce Tajenka: Werich Ježek PŘEDPLATNÍ LÍSTEK NA NADAČNÍ LIST Y ŽIVOT UMĚLCE... Jméno a příjmení objednávajícího... Adresa a PSČ... Telefon / půlroční předplatné 150 Kč roční předplatné 300 Kč V ceně je zahrnuto balné a poštovné Kupon zašlete na adresu: A. Stušková, Mánesova 983/36, Praha 2, Vinohrady. Předplatné zašlete na uvedenou adresu nebo na číslo účtu /5500, variabilní symbol: Datum Podpis....

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ D)České drama 1. poloviny 20. století D) České drama 1. poloviny 20. století ve 20. a 30. letech se rozmáhá české divadlo vznikají nové scény: ND moravskoslezské

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

AVANTGARDNÍ DIVADLO MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ OSVOBOZENÉ DIVADLO

AVANTGARDNÍ DIVADLO MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ OSVOBOZENÉ DIVADLO AVANTGARDNÍ DIVADLO MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ OSVOBOZENÉ DIVADLO AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 20. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Jak vlastně vypadala vaše cesta tehdejším Českým Telecomem na post technického ředitele?

Jak vlastně vypadala vaše cesta tehdejším Českým Telecomem na post technického ředitele? Petr Slováček, technický ředitel Telefónica Czech Republic, se stal jakousi žijící manažerskou legendou českých telekomunikací. Jeden manažer nejmenovaného dodavatele Telefónicy o něm řekl, že musí mít

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVENEC 2014*** ROČNÍK XV.*** ČÍSLO 7

KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVENEC 2014*** ROČNÍK XV.*** ČÍSLO 7 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVENEC 2014*** ROČNÍK XV.*** ČÍSLO 7 Citát inspirující: Muži obdivují ženy, které mluví jako knihy, ale berou si ženy, které vaří jako z kuchařské knihy.

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_17_Jan Werich Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Malování v Blansku je taková reality show

Malování v Blansku je taková reality show Object 1 Blansko - Člen sdružení Punkwa Jan Karpíšek, který spolu s kolegy celý tento týden tvoří v blanenské galerii, říká: Malování v Blansku je taková reality show 7.1.2009 20:40 aktualizováno 8.1.2009

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog!

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! 16 ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2006 Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! No vidíš, Vonásku, a takhle pěkně jsi mě kdysi vytáčel v každé vyučovací hodině! Vonásek

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Ježibaba Čert Vodník Princ Král Kašpárek Princezna les, smrk komnata podhradí, smrk Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Děti! Taky jste si všimly, že většina pohádek je o krásných princeznách

Více

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost.

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Přednáška 28. 6. 2011 na konferenci Mario Klemens Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Položíme- li si otázku, zda dirigent vede, nebo řídí, poznáme, že vlastně oboje, jen v každé etapě jeho spolupráce

Více

1. O nás. 2. Správní rada Nadačního fondu Harmonie. Milada Cholujová, předsedkyně. Judita Cholujová. PhDr. Helena Markusová

1. O nás. 2. Správní rada Nadačního fondu Harmonie. Milada Cholujová, předsedkyně. Judita Cholujová. PhDr. Helena Markusová Výroční zpráva 2013 1. O nás Nadační fond Harmonie naplňuje vizi venezuelského dirigenta, pianisty a ekonoma José Antonia Abreua, který si již před mnoha lety uvědomil, že prostřednictvím hudební vzdělání

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

1954 Alena Činčerová, režisérka, scenáristka a producentka. Stanislava. Gita. Vyhlazení obce Lidice. Bruno. Antonie. Antonín

1954 Alena Činčerová, režisérka, scenáristka a producentka. Stanislava. Gita. Vyhlazení obce Lidice. Bruno. Antonie. Antonín Klavírista a skladatel Petr Malásek je, jak sám říká, s Českou televizí propojen takřka pupeční šňůrou: Oba moji rodiče krom toho, že se v televizi seznámili, patřili k jejím zakládajícím zaměstnancům.

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více