ČÍSLO 4 ROČNÍK 13 DUBEN 2007 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 4 ROČNÍK 13 DUBEN 2007 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15"

Transkript

1 04 HLAS 2007, STR :32 Stránka 1 ČÍSLO 4 ROČNÍK 13 DUBEN 2007 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Sociální služby v Praze 15 2 Dárcovství krve na Praze 15 4 Hledáte práci pomůžeme vám 6 Zážitky washingtonského zpravodaje 6 Sociální automobil pro Prahu 15 6 Radostné události 7 Setkání s dávnou minulostí 7 Salon Zentiva 7 PRE zvyšuje úroveň služeb 8 Výročí bitvy u Štěrbohol 8 Chovatelé v Hostivaři 9 Žáci to spočítali učitelům 9 Zamyšlení nad Školním vzdělávacím programem 11 Valná hromada TJ Sokol Hostivař 14 O celé dva týdny předběhl skutečné Velikonoce Středočeský velikonoční jarmark v Toulcově dvoře 24. března. I tentokrát byla k vidění pestrá směs lidových obyčejů a tradičních řemesel. Foto: Marie Zdeňková

2 04 HLAS 2007, STR :29 Stránka 2 2 Sociální služby v Praze 15 V poslední době se oživuje zájem občanů o sociální služby v souvislosti s novým zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon je dle některých odborníků největší změnou v sociální oblasti od doby Marie Terezie. Změna spočívá hlavně v tom, že finanční prostředky, které dává stát občanům - uživatelům, kteří z důvodu stáří, zdravotního stavu, sociální situace apod. se již v plném rozsahu nemohou sami o sebe postarat, jsou od roku 2007 poskytovány v hotovosti formou příspěvku na péči, a to nikoli prostřednictvím různých institucí, ale přímo jim osobně. Uživatelé si pak s pomocí tohoto příspěvku budou moci sociální službu kupovat. DUBEN 2007 schopnostmi - vozíčkáři, což je umožněno tím, že celý objekt je bezbariérový. V nedaleké další budově v Parmské ulici se jako součást CSOP nachází Sociálně ošetřovatelská jednotka. Toto pracoviště s nepřetržitou službou poskytuje rekonvalescentní a rehabilitační pobyt osobám s výrazně ztíženou pohyblivostí s potřebou lůžkové ošetřovatelské péče. Poptávka po umístění v tomto zařízení je velká a značně převyšuje kapacitu našich 24 lůžek. Pobyt v SOJ je krátkodobý, zpravidla na dobu do tří měsíců. Na celém území Prahy 15 pak naše Centrum zajišťuje další služby, a to pro klienty v jejich domácnostech. Jde zejména o dovoz obědů z kuchyně v DPS a též poskytování celé řady pečovatelských služeb - nákupy, pochůzky, pomoc v domácnosti, pomoc při osobní hygieně atd. Z uvedeného výčtu je patrný značný rozsah poskytovaných služeb, kterým vedení Prahy 15 prostřednictvím CSOP vychází vstříc potřebám svých občanů. Nutno však také říci, že tato pomoc stojí městskou část značné finanční prostředky, které každoročně do těchto aktivit vkládá. Zástupkyně starosty PaedDr. Helena Lukasová s jedním z klientů SOJ Vychází v Praze měsíčně, mimo červenec a srpen Vydává: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, IČ: Vedoucí redakce: Jana Šimků Odpovědný redaktor: Ing. Jan Novák Tajemnice redakce: Kateřina Rathausová Adresa redakce a příjem inzerce: Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, tel , fax: , Podávání inzerce každé pondělí a středu od do hod. Uzávěrka: Grafika+litografie+tisk: Česká Unigrafie, a. s. Toto číslo vyšlo v nákladu výtisků. ZDARMA. Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1. Registrační značka MK ČR E Číslo 4/2007 vyšlo Za obsahovou a věcnou správnost odpovídá autor. Jedním z hlavních poskytovatelů sociálních služeb v Praze 15 je Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, které bylo zřízeno v roce 1998 Zastupitelstvem Prahy 15 a je od té doby příspěvkovou organizací této městské části. Občané Prahy 15 znají charakteristický moderní objekt v Horních Měcholupech, který je tvořen dvěma budovami s balkóny, propojenými nízkým jednopodlažním objektem. Tento dům s pečovatelskou službou byl postaven v roce 1998 a je součástí našeho Centra SOP. V současné době tady bydlí 112 seniorů v 68 garsoniérách a 22 dvougarsoniérách. Na rozdíl od bydlení například v domovech důchodců zde lidé žijí ve svém, každý má svůj nábytek a vybavení jako v jiných nájemních bytech a hlavně má své soukromí. Přímo v objektu jsou pečovatelky, které klientům poskytují pečovatelské služby, je zde též vlastní kuchyně a jídelna. V domě je také ordinace soukromého lékaře a také lékárna, cukrárna a kadeřnictví. Bydlení v domě s pečovatelskou službou poskytuje svým obyvatelům velmi dob ý standard jak bydlení, tak i služeb. V DPS žijí též lidé s omezenými pohybovými Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2007 Harmonogram jednání Rady MČ Praha 15 v roce 2007: duben květen , 23. červen , 20. červenec srpen , 22. září , 19. říjen , 17., 31. listopad , 28. prosinec Jednání Rady MČ Praha 15 se budou konat vždy ve středu v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 15 od 9.00 hodin Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2007: květen červen září listopad prosinec Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 se budou konat vždy ve středu v Kulturním centru Varta od hodin Číslo 05/2007 Hlasatele vyjde v pátek 11. května 2007

3 04 HLAS 2007, STR :29 Stránka 3 DUBEN CSOP jako zavedená organizace s kvalifikovaným personálem tyto vlastnosti má a věříme, že i v nových podmínkách obstojí. Radnice městské části Praha 15 jako zřizovatel poskytuje našemu Centru potřebnou podporu, což nás na jedné straně zavazuje k odpovědnosti, ale zároveň dává dobrou perspektivu do budoucna. PaedDr. Helena Lukasová, zástupkyně starosty městské části Praha 15 Vladimír Kazbal, ředitel Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Senioři jsou v SOJ spokojeni Zařízení je přizpůsobeno vozíčkářům Jak je v úvodu uvedeno, nový zákon do značné míry mění podmínky a možnosti sociálních služeb. Je adresný, vkládá rozhodování o tom, od koho si sociální služby s pomocí poskytnutého nového příspěvku koupí, do rukou klientů. Tím se zvětšuje na jedné straně prostor pro konkurenci ve službách, ale na straně druhé potřeba zodpovědného přístupu uživatelů těchto příspěvků v tom, aby je opravdu využili na účel, na který jsou určeny, tj. na péči pro ně samé. A aby též občané zvážili, od koho si sociální služby koupí. Domníváme se, že volba by měla padnout na ty poskytovatele, kteří již prokázali, že jejich práce je kvalitní a spolehlivá i finančně výhodná. Jsme přesvědčeni, že naše Pohled do chodby Foto: Marie Zdeňková

4 04 HLAS 2007, STR :30 Stránka 4 4 S ama jsem dlouholetou dárkyní krve a při každé návštěvě transfuzní stanice ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady se v kartotéce ptají, zda neznáme další lidi ochotné pravidelně dávat krev. Bohužel lidé z mého okolí nejsou jako dárci vhodní. Při jednání Výboru jsem přednesla, zda bychom, jako MČ Praha 15, nemohli udělat informační kampaň, která by mohla nové dárce přivést. Paní Dr. Štiková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělání, a i všichni členové výboru se pro nápad nadchli a jednomyslně se usnesli, že když jsem si to vymyslela, tak mi rádi pomohou, ale jádro je na mně. Báječná paní Štiková mě vybavila materiály o podobné akci, která již na MČ Praha 15 proběhla a především zprostředkovala setkání se zástupci občanského sdružení Zdraví - život, pány Vaníčkem a Butovičem. Občanské sdružení Zdraví-život se dlouhodobě zabývá širokou a aktivní podporou a propagací životního stylu. Mimo jiné také již několik let pomáhá získávat Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči a Fa- DUBEN 2007 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 se po odmlce opět připojuje k projektu dárcovství krve Když jsem dostala ve Výboru pro výchovu a vzdělávání na starosti oblast zdravotnictví a kulturu, netrvalo dlouho a nápad na první projekt byl na světě. kultní nemocnici Královské Vinohrady nové a především pravidelné dárce krve a krevních derivátů. V současné době, od 10. do 24. dubna, probíhá v Thomayerově nemocnici další akce dárcovství krve, na které se již podílí i MČ Praha 15. Jsme moc rádi, že se i naše městská část může připojit k tomuto záslužnému projektu a věříme, že i mezi obyvateli Prahy 15 najdeme nové a především pravidelné dárce krve. Ráda bych Vás, milé čtenářky a milí čtenáři našeho Hlasatele, na těchto stránkách pravidelně informovala o tom jak pokračuje život našeho projektu dárcovství krve. Pokud máte zájem o více informací nebo se přímo stát dárcem nebo dárkyní krve můžete mě kontaktovat a Vaše otázky Vám ráda odpovím. Kontakty jsou uveřejněny na webové stránce MČ Praha 15, případně Vám je sdělí na odboru školství, kultury a zdravotnictví ÚMČ Praha 15. Přeji Vám všem krásné jaro a věřím, že se setkáme na jednom z transfuzních oddělení při darování krve. Lucie Prinzová členka Výboru pro výchovu a vzdělávání DOČASNÝ SBĚRNÝ DVŮR V BRUSLAŘSKÉ ULICI JE STÁLE UZAVŘEN Úřad Městské části Praha 15 oznamuje, že dočasný sběrný dvůr v Bruslařské ulici je od stále uzavřen. V současné době probíhají jednání o zřízení klasického sběrného dvora na území Prahy 15, který by fungoval v systému hl. m. Prahy. Nyní k odstranění komunálního odpadu doporučujeme občanům využít sběrný dvůr v Teplárenské ulici č. 5 Praha 14 - provozovatel VS-Ekoprag s.r.o sjezd z ul. Průmyslové u Prefy (viz plánek). provozní doba: Po-Pá 8,30-18,00 hod. So 8,30-15,00 hod tel.: , nebo další sběrné dvory hl.m. Prahy: Zakrytá, Praha 4 - Spořilov tel.: Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany Chvalkovická 3, Praha 20 - Horní Počernice Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice Ke Kotlářce 4, Praha 5 - Košíře Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice Generála Šišky, Praha 12 - Modřany V sudech 1488, Praha 16 - Radotín Ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad kromě směsného všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik) odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (stavební odpad pouze 1 m 3 měsíčně) odpad nesmí být dovezen firemními vozidly omezení jednorázového návozu možný vjezd vozidel max. do 3,5 t vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s trvalým pobytem v Praze) v současné době je možné využít zkušební nadstandardní službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora provozní doba všech sběrných dvorů Po-Pá 8,30-18, 00 hod. (v zimním čase do 17,00 hod. ) So- 8,30-15,00 hod. Pavel Frydrych, zástupce starosty

5 04 HLAS 2007, STR :30 Stránka 5 DUBEN Zástupce starosty Michal Fischer Pejsek a kočička Představení Paní Zima Divadélka Frydolín Zleva: Michal Fischer, Michal Platil z Parku Hostivař a Mgr. Petra Šikýřová, principálka Divadélka Frydolín Foto: Marie Zdeňková DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK v Praze 15 Denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením pod názvem Setkání, který provozuje Dětské centrum Paprsek hl. m. Prahy, byl 27. března otevřen v Horních Měcholupech v MČ Praha 15. Středisko má denní provozní dobu a tak umožňuje rodičům postižených dětí normální docházku do zaměstnání, řekl při otevření radní hl. m. Prahy Jiří Janeček. V rámci poskytovaných služeb středisko svým uživatelům nabízí vzdělávání v rehabilitační třídě, hippoterapii, montessory pedagoga, fyzioterapeuta a další odborné specialisty. V současné době je středisko v Parmské ulici připraveno poskytovat odbornou péči patnácti uživatelům. Původní objekt prošel rekonstrukcí, při které byl stavebně rozčleněn a instalován speciální výtah pro postižené. Investiční akce byla finančně kryta z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 15 v celkové výši 3,9 mil. korun. Marie Zdeňková Budova Dětského centra Paprsek Slavnostní zahájení provozu Klientka centra Foto: autorka

6 04 HLAS 2007, STR :31 Stránka 6 6 Hledáte práci pomůžeme vám Občanské sdružení Centrum rodiny a mezilidských vztahů - JANTRA funguje už dva roky. Je určeno zejména pro podporu zlepšení soužití ve vztazích, např. při vytváření a formování mezigeneračních vztahů. K zmírňování osamělosti po odchodu blízkého člověka, ale také pro zlepšení kvality života jednotlivců a pomoc v obtížných fázích života. Touto obtížnou situací může být právě i ztráta zaměstnání. V lednu tohoto roku Centrum - Jantra zahájilo v regionu hl. města Prahy projekt s názvem START, financovaný z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem ČR. Je určený především nezaměstnaným mladým lidem do 26 let nebo starším nad 45 let. Hlásit se mohou i lidé ohrožení ztrátou zaměstnání. Zájemci procházejí komplexním kurzem (10 dnů), který je podporuje v samostatnosti, přebírání osobní zodpověd- Z nosti, učí pracovat s pocity a emocemi, vede k určování priorit, provokuje k novým rozhodnutím a vlastnímu řešení. V dalších dnech probíhají doprovodné programy k rozvinutí svých dovedností a tím i ke zvýšení své schopnosti konkurence na trhu. Např. kurz Efektivní komunikace - asertivity, Prodejních dovedností, Podnikatelského minima, administrativní činnosti, apod. Někteří účastníci rádi zvolí rekvalifikace. A každý má možnost individuální, komunikace s lektory (velmi osvědčený ážitky pravodaje Takové neobyčejné povídání u jediného piva XII. Roman Bradáč, stálý zpravodaj České televize ve Washingtonu Potkali jsme se tak trochu náhodou na rodeu v texaském Houstonu. Štíhlý muž v bílém kovbojském klobouku sledoval dění v aréně a pojídal praženou kukuřici. Poslední člověk, který se ve dvacátém století procházel po Měsíci, Eugene Andrew Cernan, velitel Apolla 17, dnes vypadá jako spokojený důchodce. Na to, abych drobil v parku ptáčkům, je vždycky dost času, směje se třiasedmdesátiletý astronaut. Já mám pořád spoustu jiných plánů. Pracuji pro různé firmy, hodně cestuji. Dokonce jsem si koupil malý ranch nedaleko San Antonia. Mám tam pár koní, jezdí tam vnoučata, která to milují. Z astronauta se stal kovboj, prstem si posune klobouk ležérně víc do týla, po těch letech v Texasu to ani nemohlo skončit jinak. Společně s kolegou Harrisonem Schmittem pobyli ve skafandrech v měsíčním prachu celkem 22 hodin. Nikdo zatím nebyl na Měsíci déle. Mezi osobní věci, které Eugene Cernan v prosinci 1972 vzal s sebou na Apollo 17, přibalil i československou vlajku. Velitel poslední americké mise vždy zdůrazňoval svůj původ. Tatínek se jmenoval Ondřej Čerňan a maminka byla za svobodna Cihlářová. (Redakční pozn: prarodiče z otcovy strany - Štefan Čerňan a Anna Československá vlajka, která byla na Měsíci Lučanová - pocházeli z Vysoké nad Kysucou /Slovensko/ a prarodiče z matčiny strany - František Cihlář a Rozálie Peterková - z Bernartic a Nuzic u Tábora /jižní Čechy/). Tátova rodina přišla do Ameriky ze slovenské Kysúce a maminčini předkové žili u jihočeského Tábora. Rodiče mi vždy kladli na srdce, abych na své kořeny nezapomínal, vysvětluje astronaut důvody, proč s sebou bral vlajku malého státu ve střední Evropě. Po návratu ji nabídl československé vládě. Ta ji však v roce 1974 odmítla. Po sametové revoluci už Češi vzácný dar směli přijmout a s radostí tak učinili. Vlajka z Apolla 17 je dnes v ondřejovské hvězdárně. Na houstonském rodeu vzpomínám na Prahu, kde jsem Eugena Cernana potkal poprvé. Bylo to někdy na podzim Krátce po tom, co s mužem, který úspěšně absolvoval tři vesmírné mise, spadl v Čechách vojenský vrtulník. V rozhovoru tenkrát chválil profesionalitu pilota. Letěl byste v Čechách zase? pokládám po letech stejnou otázku a dostává se mi i stejné odpovědi. Samozřejmě! Víš, my jsme piloti. Rozhodli jsme se, že na chvíli ošálíme zemskou přitažlivost. A ta nám to občas vrací. Dobře víme, že přistání mohou být i hodně tvrdá. Eugene Cernan v časech projektu Apollo Foto: archiv způsob) a také s personalisty, kteří zpracovávají a nabízejí vhodná pracovní místa, často s přímým spojením se zaměstnavateli, což zvyšuje šanci přijetí. Obracet se zájemci mohou na své zprostředkovatele práce na Úřadu práce nebo přímo na Centrum - JANTRA. Kodaňská 29 Praha 10 tel.: , Ale chodit jen tak po chodníku nám nestačilo a tak jsme se s tou kapičkou rizika navíc naučili žít. Slavit pětatřicáté výročí své výpravy na Měsíc Eugene Cernan nijak zvlášť neplánuje. Možná uděláme nějaký večírek, pokrčí astronaut rameny a pak pomalu dodává: čas hrozně letí. Jen se otočíš, rok je pryč. A tak se raději už moc neohlížím a spíš koukám do budoucna. Vyznívá to jako povzdech. Pak následuje kratičká pauza a hluboké nadechnutí, Rád bych se dočkal, až lidé zase na Měsíc vyrazí. Chvíli mlčíme. Americký astronaut s československou krví dobře ví, že to nebude dříve než v roce 2019, kdy se snad k Měsíci vydá americká mise s prozatímním pracovním názvem Orion 13. Pak mi Eugene Cernan nabídne popcorn a přidá jednu vzpomínku: Když jsem Měsíc opouštěl, chvíli jsem stál na žebříku modulu. Podíval jsem se dolů, kde byl otisk mé šlápoty. Věděl jsem, že se tam už nikdy nevrátím. Bylo mi to líto, ale pak jsem uviděl Zemi. Stála na černém nebi nad bledými měsíčními horami. Jak byla nádherná! V ten moment mne napadlo, že jsem možná strávil tři dny na božském zápraží. A najednou byl smutek pryč a byl jsem za tu šanci moc vděčný. Měl jsem obrovské štěstí. Sledoval jsem tvář šedovlasého muže, který v té chvíli opustil nabitý stadion v Houstonu a byl opět tam nahoře. Pak se na mne podíval, zase zdvihl obočí a rozpačitě se usmál. Ťuknuli jsme si plechovkami. Snad na zdraví, snad na úspěch dalších lidských výprav hvězdám vstříc. Je moc fajn dát si pivo s chlapíkem jako je Eugene Cernan. A taky čest. To mi musíte věřit. DUBEN 2007 Sociální automobil pro Prahu 15 Automobil, který bude sloužit seniorům k rozvozu jídel, nákupů a léků, nebo převozu k lékaři předal dne 29. března Domu s pečovatelskou službou v Praze 15, Janovské ulici, radní pro sociální politiku Jiří Janeček spolu se zástupci firmy Kompakt, která tento projekt realizovala. Renault Kangoo, zaplacený 22 sponzorskými firmami, jejichž loga tvoří výzdobu kapoty, je po Fordu Transitu předaného v listopadu 1998 druhým autem, které klientům zajišťuje potřebné služby. Nový renault Kangoo bude sloužit Domu s pečovatelskou službou v Praze 15 Text a Foto autorka Akce pro vefiejnost na Toulcovû dvofie (duben - kvûten 2007) středa / JARNÍ ÚKLIDOVÁ BRIGÁDA / od 16:00 S sebou: pracovní oděv a rukavice sobota / DEN ZEMĚ plný energie / 10:00-18:00 Akce proběhne pod záštitou ministra životního prostředí RNDr. Martina Bursíka. Vstupné: dobrovolné. středa / BÝT ČI NEBÝT? / 10:00 12:30 Nutná rezervace! Členský příspěvek: Dospělý (+0 a více dětí) 90 Kč úterý 1.5./ ZA PTÁKY LADOVÝM KRAJEM Sejdeme se v 7:15 na zastávce vlaku v Mirošovicích. Odjezd zastávkového vlaku z Prahy-Hlavního nádraží je v 6:18. S sebou: vhodné oblečení, obuv a dalekohled. Vstup: volný středa 9.5. / NA TOM NAŠEM DVOŘE / 15:00-17:00 Návštěva naší farmy a přímý kontakt se zvířaty. Účastnický poplatek: dospělí 30 Kč; děti od 6 let, studenti a důchodci 15 Kč. středa 9.5. / VÍME, CO JÍME? / 9:30-12:30 Nutná rezervace! Členský příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 100; dospělý + 2 děti 130 Kč. sobota / MÁJ A LETNICE pro nejmenší / 9:30-12:00 Již obsazeno. pondělí / ŽIVOT V MOKŘADU / 15:00-16:00 a 16:30-17:30 Cena: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč. úterý / LÉČIVÉ SETKÁNÍ OD SRDÍČKA K SRDÍČKU /10:00 12:00 Nutná rezervace! Členský příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 60; dospělý + 2 děti 80 Kč středa / TVOŘIVÁ STŘEDA V MATEŘSKÉM KLUBU / 9:00 13:00 Nutná rezervace Členský příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 100; dospělý + 2 děti 120 Kč MATEŘSKÝ KLUB MATEŘÍDOUŠKA Informace o činnosti a programu klubu: Vedoucí MK Zdeňka Hrubá tel Rezervace programů na tel a u Místo konání akcí a bližší informace o programech: Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 Hostivař. Tel.: ; Spojení: ze stanic metra Skalka a Opatov autobusem č. 177 do zastávky Toulcův dvůr

7 04 HLAS 2007, STR :31 Stránka 7 DUBEN RADOSTNÉ UDÁLOSTI KRONIKA UDÁLOSTÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne 15. března 2007 se v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478, Praha 10 - Horní Měcholupy (budova radnice), uskutečnilo vítání nových občánků Horních Měcholup a Hostivaře, narozených v období listopad leden 2007 a starších dětí, které se na minulé vítání omluvily. Celkem bylo pozváno 73 rodin s dětmi. Omluvilo se 10 rodin, které budou pozvány na příští vítání. VÍTÁNÍ SE ZÚČASTNILI: BROUČEK Marek CIBULKA Lukáš DOVENER Christopher GUST Jan HABR Jakub JŮZOVÁ Anežka KUNERTOVÁ Veronika MICHÁLKOVÁ Klára NAVRÁTILOVÁ Jana ONDEROVÁ Emma PERTLOVÁ Marie PROVAZNÍK Ondřej SEMRÁD Jan SKŘIVÁNEK Jakub SUK Ondřej SUKOVÁ Hana SVITÁK Daniel TOMANOVÁ Nela VYBÍRALOVÁ Adéla ŽÁČEK Michal HAVLOVÁ Adéla HORKÁ Eliška HORNÍČKOVÁ Barbora JUŘIČKOVÁ Adriana KLEKNEROVÁ Barbora LEIBLOVÁ Karolína MENDE Markéta MERČÁK Patrik NIEDERLOVÁ Alžběta REPČÍK Matěj SEITL Alexandr SLAVÍK Jakub STAŠEK Šimon VIŠKOVÁ Karolina BARTEK Marek BŘINČIL Mirek GORBIN Savelij HAŠEK Martin JURAJDA Filip KARÁSKOVÁ Linda KRÁL Matěj LÍBAL Matyáš MELICHAROVÁ Kristýna MLADÝ Tadeáš NOVÁK Václav SVOBODOVÁ Natálie VÁLKA Miroslav VLK Jakub ZOUL Tomáš ZVOČOVÁ Emma Příští vítání občánků se uskuteční dne 14. června 2007 v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 - Horní Měcholupy (budova radnice). K vítání budou pozvány rodiny s dětmi, které se narodily v období únor - duben 2007, a ty, které se na předchozí vítání nemohly dostavit a omluvily se. Jednotlivé rodiny budou pozvány individuálně. Pokud některá z rodin neobdrží pozvánku do 8. června 2007, může se k účasti na vítání přihlásit na telefonním čísle , nebo osobně v kanceláři ÚMČ Praha 15, č. dveří 618, u paní Anny Šulcové. Znovu upozorňujeme, že podklady pro rozesílání pozvánek získáváme od pediatrů, kteří působí na katastrálním území Horní Měcholupy a Hostivař. Rodiny dětí, které jsou v péči jiných lékařů, se musí k vítání přihlásit samy. 22. Salon Zentiva Nevšední, společensko kulturní zážitek, přichystala akciová společnost Zentiva návštěvníkům 22. Salonu, dne 22. března. Výtvarná díla představil akademický malíř Josef Hnízdil s úvodním slovem spisovatele Arnošta Lustiga. Během hudebního programu vystoupil významný houslový virtuóz pan Bohuslav Matoušek s nadějným houslistou Matějem Vlkem. V minirecitálu excelovala klavírní virtuózka paní Jarmila Kozderková, která působí převážně v zahraničí. Nádherné plastiky vystavil akademický sochař, profesor Jiří Kryštůfek, který v těchto dnech oslavil své životní jubileum. Text a foto Marie Zdeňková Zleva Arnošt Lustig, akad. mal. Josef Hnízdil a gen. ředitel Zentivy Ing. Jiří Michal zahajují vernisáž výstavy obrazů Plastiky prof. Jiřího Kryštůfka VÝZVA V naší městské části stále dochází k tomu, že manželské páry oslavují zlatou (po padesáti letech), nebo diamantovou (po šedesáti letech) svatbu a Sbor pro občanské záležitosti pro ně nemůže zajistit oslavu tohoto významného rodinného jubilea, protože se o něm nedoví. V našich možnostech je uspořádat nový svatební obřad, přijetí jubilantů u starosty MČ Praha 15, návštěvu starosty a pověřeného člena Sboru pro občanské záležitosti v bytě oslavenců, nebo i jiný způsob oslavy podle dohody s jubilanty. Problém je zjistit, že někdo takového výročí dosáhl, neboť to nelze z žádné evidence vyčíst. Závisí jen na příbuzných, nebo přátelích jubilantů, zda se o události dozvíme. Obracíme se proto na všechny, kteří vědí o rodině, která v blízké budoucnosti (do jednoho roku) dosáhne zlaté, nebo diamantové svatby se žádostí, aby Akad. sochař prof. Jiří Kryštůfek Klavírní virtuózka Jarmila Kozderková nás o tomto významném jubileu informovali. Potřebné informace laskavě sdělte, pokud možno alespoň dva měsíce předem, tajemnici Sboru pro občanské záležitosti paní Anně Šulcové v budově Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478, Praha 10 - Horní Měcholupy, dveře č. 618, nebo na telefonním čísle Ing. Pavel Ochotný předseda KPOZ Setkání s dávnou minulostí Foto: Marie Zdeňková Dne 27. března se v Toulcově dvoře uskutečnila velmi zajímavá přednáška s Mgr. Peterem Kováčikem, ředitelem organizace Archaia Brno, o. p. s., vedoucím rozsáhlého archeologického průzkumu v Hostivaři a blízkém okolí v letech 1999 a Akce měla živý ohlas Mgr. Peter Kováčik přednáší v Toulcově dvoře Součástí přednášky byla prohlídka expozice v Toulcově dvoře

8 04 HLAS 2007, STR :32 Stránka výročí bitvy u Štěrbohol Dne 6. května uplyne 250 let, od jedné z největších bitev sedmileté války ( ), která se odehrála v prostoru Štěrbohol a okolí. Při střetu vojsk císařovny Marie Terezie a pruského krále Fridricha II. dne 6. května 1757 (uvádí se až 130 tisíc vojáků v boji a na 60 tisíc vojáků v týlu) padlo, bylo zraněno nebo zajato desítky tisíc vojáků. Generál polní maršál Kurt Krištof Schwerin Na štěrboholském bojišti, přišel o život, po zásahu tzv. kartáčovou střelou, jeden z nejlepších generálů pruské armády a oblíbenec krále Fridricha II., generál polní maršál Kurt Krištof Schwerin, kterému v té době bylo 73 let. Pruský král, když se dozvěděl o smrti Schwerina trpce poznamenal: jeho smrtí padly vavříny tohoto vítězství - zaplatili jsme za ně přílíš mnoho. Mrtvé tělo generála Schwerina bylo dopraveno do štěrboholského dvora a když utichly poslední výstřely na bojišti, byl převezen přes Zbraslav do Břevnovského kláštěra sv. Markéty. Zde se také se Schwerinem rozloučil i sám pruský král, který ztrátu svého generála těžce nesl. Nikdo již nezjistí, kdo v místě bitvy zarazil dřevěný kůl s nápisem ANNO Jaro je v plném proudu. Tráva se zelená, květiny ozdobily zahrádky a stromy raší k novému životu. I my v Domu UM v Golfové vítáme jaro s nadšením a po velikonočních dílnách, kterých se zúčastnilo kolem 100 dětí, Petrovickém masopustu, kde letos byla velká účast našich nejmenších i rodičů, se těšíme na další spokojené děti nejen při výtvarných dílnách, ale i tradičních akcí při příležitostech jako jsou Čarodějnice, Vítání jara, Den dětí aj. Dovolte aby jsme vás a vaše děti pozvali na nejbližší pořádané akce: Výtvarná soutěž Mláďata známá i neznámá - namaluj, vytvoř či vyrob mláďata podle své fantazie. Výrobky a výkresy s jménem přineste do Domu Um v Golfové ul. od do 6.5. Vernisáž a vyhodnocení 9.5., výstava do a položil základ k budoucímu pomníku. V roce 1824, dal správce michelského statku Ondřej Schurch vybudovat kamenný pomník na zděném podstavci. V roce 1839 byl za tímto pomníkem rakouskými pionýry nasypán plochý pahorek, na němž dal pruský král Fridrich Vilhelm II. postavit hranolový pomník z litého železa. V roce 1866, kdy došlo k výbuchu při vyprazdňování rakouských granátů na Petříně, bylo u pomníku pohřbeno 28 obětí této události. Dále zde byl i náhrobek s označením 285 pruských vojáků, kteří za války prusko-rakouské roku 1866 zemřeli v pražských lazaretech, nebo královský pruský dobrovolný myslivec Ferdinand v. Katte, kterému bylo pouhých sedmnáct let. V roce 1895 byl pomník zcela sešlý a tak na útraty pruské vlády byl nahrazen novým z černého leštěného pískovce z Hořic. V lednu 1905 byly k pomníku přeneseny všechny pomníky a tělesné pozůstatky čtyř pruských důstojníků a jednoho svobodníka, pohřbených do té doby na vojenském hřbitově na Strahově, za Invalidovnou a v Karlíně. Místo Schwerinova pomníku se stalo výletním místem nejenom Pražanů, ale i zahraničních hostů. V září roku 1776, navštívil místo sám Josef II., který prokázal maršálu Schwerinovi vojenskou čest a nechat vystřeli trojí salvu z pušek a jednoho děla, při čemž vždy smekl z hlavy klobouk. Místo dále navštívil anglický spisovatel Thomas Carlyle, v roce 1890 francouzský generál Boulanger, také sochař J. Myslbek, malíř Mikoláš Aleš, básník Eugen Mužík a další osobnosti kulturního a politického života. Do pamětních knih se zapisovali další vzácné osobnosti, ale i běžní návštěvníci, včetně zahraničních hostů. Zvláště dřívější československé vojenské školy sem podnikaly zájezdy ke studiu bojiště. Bohužel, Pamětní knihy, které správce pomníku pan Krňanský do roku 1945 předkládal návštěvníkům, se nedochovaly. Historie pomníku, ale pokračovala. Od roku 1939 se místo stalo vojenským hřbitovem, kde byli pohřbíváni nejenom němečtí vojáci, ale byly zde i hromadné hroby civilních osob. V červenci, roku 1945 byl hřbitov zcela zlikvidován. Nebyly ušetřeny ani oba pomníky a vše bylo doslova srov- DUBEN 2007 náno se zemí. Místo, kde stávaly pomníky se stalo smetištěm a pomalu začalo zarůstat divokou vegetací. Přesto, ale neupadlo v zapomnění a zůstalo u občanů alespoň pod názvem Na Schwerině. Po 55 letech, v roce 2000 došlo k exhumaci pohřbených vojáků i civilních osob a kosterní nálezy byly odvezeny. V té době se začalo uvažovat o možnosti obnovení pomníku, neboť symbol bitvy je součástí znaku Štěrbohol. Od myšlenky k realizaci uběhlo šest let. Díky Zastupitelstvu městské části Praha - Štěrboholy se po 62 letech od likvidace pomníku podařilo obnovit tuto historickou událost, která je součástí našich dějin. Místo samotné, kde stával pomník bylo upraveno na malý park s nově vysázenou zelení, cestičkami a místem pro nový, skromnější pomník. Městská část Praha - Štěrboholy pořádá v neděli 29. dubna 2007 od h, za přítomnosti historických vojsk a hostů, odhalení nového pomníku věnovaného právě této bitvě. Pro zájemce o historii se koná dne 20. dubna od 17 h v zasedací místnosti přednáška a výstava, zaměřená na tuto historickou událost. Jan Pláteník Schwerinova smrt Schwerinův pomník Foto: archiv Žongluje celý klub - klub Chodba od 15 hod Otevřená výtvarná dílna v Golfové - zdobíme květináče, DDM Dům UM Hostivař hod, příchod mezi hod, odchod volný, s sebou pracovní oděv, přezůvky, cena dílny 25,- Kč Pálení čarodějnic - hřiště u ZŠ Bellova, od 17:30 hod, hry, soutěže, rej čarodějnic, živá kapela, vystoupení šermířů, oheň, opékání buřtů (vlastní) Turnaj ve stolním fotbálku - klub Chodba od 15 hod Jarní hrátky lesopark Hostivař, od 16:30 hod, hry a soutěže s jarní tématikou pro naše nejmenší děti (2-7 let) Bližší informace vám rádi podáme v Domu UM či na tel PRE stále zvyšuje komfort a úroveň služeb Sjednat termín, který bude odpovídat potřebám zákazníka, lze u Pražské energetiky snadno a jednoduše prostřednictvím internetu! Výhodou je, že přepážkový pracovník Pražské energetiky očekává svého zákazníka v době, kdy to vyhovuje zákazníkovi, a to bez čekání, sdělil mluvčí Pražské energetiky Mgr. Petr Holubec. Návštěvu Zákaznického centra si zákazník sjedná z pohodlí domova nebo kanceláře na Odborný personál na pracovištích PRE očekává a obslouží zákazníka v době, která vyhovuje zákazníkovi. Za dva měsíce zkušebního provozu byl podle informací PRE o tuto službu vysoký zájem. Mnoho záležitostí a úkonů již zákazníci PRE nemusí řešit osobní návštěvou Zákaznického centra! Webové stránky Pražské energetiky umožňují v rámci Zákaznického e-centra realizovat úkony pohodlně a jednoduše! Zákazník se již nemusí obtěžovat osobní návštěvou Zákaznického centra. Lze provádět např.: samoodečet elektroměru můj zákaznický účet (přehled o veškerých transakcích, fakturaci a odběrných místech) korespondenční převod (umožňuje distanční převod odběrného místa na nového zákazníka) HDO (umožňuje přenášet k zákazníkům povely přepínání tarifů na elektroměru) formuláře ke stažení Vyšší zákaznický komfort poskytuje Pražská energetika dále službou korespondenčního převodu, který umožňuje distanční převod odběrného místa na nového zákazníka (např. při stěhování). Také tato služba nabízí zákazníkům PRE vyšší stupeň komfortu. Není důvod mít více dodavatelů elektřiny. PRE dokáže zajistit spolehlivou dodávku elektřiny do všech objektů svých zákazníků kdekoli v České republice, např. na chaty, chalupy či do všech poboček firem zákazníků. Korespondenční převod zjednodušuje procesy v případě stěhování, omezuje papírování a šetří čas i peníze! Eva Havelková Media Clar, s.r.o. - Public Relations

9 04 HLAS 2007, STR :32 Stránka 9 DUBEN Žáci to spočítali učitelům V největší pražské střední škole a odborném učilišti v Hostivaři oslavili Den učitelů poprvé pedagogové společně se svými žáky. Tentokrát měli navrch žáci, zatímco pedagogové s napětím očekávali, jaké známky dostanou pro změnu oni. Na první pohled dobrý nápad však nebyl jen studentskou recesí, ale součástí ankety, kterou zorganizoval Klub rodičů, žáků a přátel školy. K její realizaci si přizval Ing. Janu Valentovou z Vysoké školy ekonomické v Praze, která je zároveň členkou Mezinárodní společnosti konzultantů se sídlem v Zürichu. Ta nejprve ve škole připravila dotazníkové šetření názorů žáků a jejich spokojenosti se školou. Z 500 dotazníků se jich vrátilo 452 a každý z nich obsahoval odpovědi na 14 otázek. A protože se v nich mnohokrát opakovalo přání zvolit si nejoblíbenějšího či nejneoblíbenějšího pedagoga, byla na světě anketa další. Ve hře bylo 93 pedagogů nabídnutých školou. Žáci je V HOSTIVAŘI SE DAŘÍ Zdeněk Izer konferuje akci v učilišti, které sám kdysi absolvoval Tentokrát je řeč o chovatelích drobného zvířectva. Tato užitečná spolková činnost sice nemá tak širokou členskou základnu, ale o to je cennější, že stále trvá. Mezi necelé tři desítky členů patří i šest mladých chovatelů do 18 let, ve kterých je záruka pokračování více jak osmdesátileté tradice. Dne 17. března se konala výroční schůze, na které se bilancovalo i plánovalo. Během loňského roku členové vystavili 253 zvířat na 13 výstavách a obdrželi 24 čestných cen. Na vlastní výstavě v Hostivaři, kterou navštívilo 400 lidí, ukázali veřejnosti celkem 213 chovných zvířat od třiceti chovatelů. Propagace chovatelství má v Praze 15 velkou tradici, založenou na pevných základech úctyhodných výsledků naší místní organizace. V letošním roce se výstava chovných zvířat bude konat v rybářském areálu v Hostivaři ve dnech 7. a 8. září Informace pro zájemce o členství v hostivařské organizaci Svazu českých chovatelů na tel.: Marie Zdeňková Vedení organizace bilancuje Pohled do sálu Foto: autorka Smutné oznámení Čestná občanka městské části Praha 15, paní Drahuše Čouková Dne , v den svých 83. narozenin, nás navždy opustila Čestná občanka městské části Praha 15, paní Drahuše Čouková. Narodila se v Horních Měcholupech a kromě několika let nedobrovolného vystěhování z důvodu demolice desítek domů při výstavbě sídliště, prožila celý život v Horních Měcholupech. Její otec Antonín Hervert byl v letech starostou obce a jeho dům s hostincem a sálem sloužil jako radnice, knihovna a kulturní dům současně. Paní Drahuše Čouková - Hervertová tak byla od dětství v centru společenského dění obce. Stala se zakládající členkou Vlastenecko - dobročinného sdružení Obce baráčníků pro Horní Měcholupy a okolí. Byla členkou divadelního spolku a aktivně se zúčastňovala kulturního života. Od roku 1952 byla členkou Sboru dobrovolných hasičů. Vychovala dva syny a dožila se šesti vnoučat a dvanácti pravnoučat. Její vzpomínky na spolkový život v obci, včetně předaných dokumentů a dochovaných baráčnických symbolů, jsou po mnoho let, jak si paní Čouková přála, zdrojem pro doplňování historie Prahy 15 a zůstanou navždy zachovány v archivu Kroniky MČ Praha 15 pro budoucí pokolení, jako čestná památka na tuto výjimečnou ženu. Paní Drahuše Čouková zůstane navždy v našich srdcích. Rodina a redakce hodnotili známkami od 1 do 5 podle těchto 6 kritérií: Chování a přístup k žákům, Odbornost a přehled o novinkách v oboru, Srozumitelnost výkladu a schopnost naučit, Autorita pedagoga, Spravedlivé a objektivní hodnocení, Vzhled pedagoga. Do rolí pedagogů se dokonale vžili, o čemž svědčí, že jim udělili známek. U každého učitele, učitelky a mistra se spočítal výsledný průměr, který byl rozhodující pro vyhlášení úspěšných i nepříliš úspěšných pedagogů. Rozdáno bylo celkem 27 ocenění. Ti Nej měli radost nejenom z diplomů a květin, ale i z ručně zdobeného křišťálového skla. Většina těch, které žáci označili za Nejnej, si však pro diplom ani pro cenu - krásného, milého plyšového psa nepřišla. Jeden z žáků si k tomu neodpustil tuto poznámku: Bylo to moc fajn, konečně učitelé vidí, že není příjemné dostávat špatné hodnocení. A příště bych vyhlásil jen ty nejhorší učitele, protože, jak se zdá, někteří to nevydejchali. Poprvé Klub rodičů za mezinárodní Nejoblíbenější pedagog školy Václav Poc Foto: Marie Zdeňková spolupráce uděloval i Manažerskou cenu J. A. Komenského. Získali ji Ing. Milan Vorel a Mgr. Josef Mareš. Ke skvělé atmosféře slavnostního dne přispěl i moderátor Zdeněk Izer. Původně automechanik vyučený v této škole dorazil stylově v obrovském americkém bouráku, který se rázem stal nečekanou atrakcí pro žáky. Od Zdeňka se dozvěděli, že americká auta jsou jeho koníčkem. O jeho profesionalitě v tomto oboru svědčí i to, že bez zaváhání do všech podrobností popsal, jaký automobil je na skleněné rytině, kterou dostal od žáků prostřednictvím Klubu rodičů. Jako moderátor a bavič byl vynikající a přes 300 žáků ho dopodrobna zpovídalo ještě dlouho během jeho autogramiády. Když už mu došly fotografie, podepisoval se s úsměvem snad i na omluvenky a odpovídal na mnoho záludných otázek žáků, kteří známého baviče chtěli dostat do situace, ze které nevybruslí. Vybruslil a navíc žáky přesvědčil, že i když se on živí úplně něčím jiným, na vyučení v oboru automechanik je stále hrdý. Mgr. Ladislav Dragula MAŠKARNÍ BÁLY VE ŠVEHLOVĚ SOKOLOVNĚ V sobotu 3. února večer byl společenský sál sokolovny rezervován pro dospěláky, kteří mohli navštívit 1. Masopustní zábavu. Byl to večer masek, proto si přišli na své všichni tvořiví lidé s fantazií. A tak se tu potkali kominíci, policisté, vojáci, zdravotní sestřička s panem doktorem, čarodějnice, pan Skot a jiní. Všichni se snažili získat cenu za nejlepší masku. Během večera se tančilo a soutěžilo v různých disciplínách. Například šplh po horolezeckém laně, na jehož konci čekaly vítěze tři sokolské salámy. Úkol to nebyl vůbec jednoduchý, ale nakonec salámky své majitele našly. K tanci hrála country kapela KTS, která výrazně přispěla k uvolnění a příjemné atmosféře. Na závěr večera byla losována tombola, kde se na každého usmálo štěstí. A tak i dospěláci už mají u nás v sokolovně svůj masopustní maškarní bál. Těšíme se na vás všechny v příštím roce! Za měsíc, 3. března, byla sokolovna věnována dětem. Konal se zde Dětský maškarní bál spojený s 6. ročníkem výtvarné soutěže kašpárka Frydolína. Všechny lístky byly dopředu vyprodány a ve dvou termínech (v 15 a v 17 h.) jsme uvítali přes 110 dětí v krásných maškarních kostýmech. Odpoledním programem nás provedl kašpárek Frydolín s Panenkou. Za pomocníky měli hejkala, vílu a čarodějnice. Děti s nimi společně soutěžily. Po loňském Slepičím tanečku nás letos navštívila tři prasátka a na svoji písničku z pohádky Divadélka Frydolín nás naučila svůj taneček. Ve výtvarné soutěži byli odměněni nejlepší malíři, které si volili sami návštěvníci bálu. Určit nejlepší masku bylo těžké. Přišla na pomoc víla z hostivařského lesa, ale její pomocník hejkal zamlčel, že neumí psát, a tak výsledky nebyly zaznamenány. Nakonec kašpárek s Panenkou rozhodli, že cenu za nejlepší masku získají všechny děti. Masky prošly po vítězném molu a na konci dostaly sladkou odměnu. Prožili jsme velmi pěkné maškarní odpoledne. Věříme, že se vám, kteří jste přišli, také líbilo a rádi přijdete spolu s ostatními i příště. 30. dubna od 18 hod na vás čeká Čarodějnický rej před Švehlovou sokolovnou. O. Kozačová, foto J. Jandovská

10 04 HLAS 2007, STR :33 Stránka Senioři Klubu důchodců Prahy 15 v Senátu ČR Na návštěvu Senátu jsme se dlouho těšili. Pozvání panem senátorem Janem Nádvorníkem, bývalým starostou MČ Prahy 15, se uskutečnilo ve středu 14. března Museli jsme se pro velký zájem z řad seniorů rozdělit na dvě skupiny. Každé skupiny se ujala průvodkyně. Senát sídlí v Praze na Malé Straně ve třech krásných starobylých palácích. Zahájili jsme prohlídku v hlavní síni, z jejíž rozlehlosti a výšky se tajil dech. Velkolepý dojem umocňovala krásná výzdoba stěn a nádherné nástropní malby. Je to skutečný stavitelský a umělecký skvost. Bohatě zdobené prostory se stěnami ve výši dvou poschodí a nádherným stropem sloužily v prvních létech jako jednací síň senátu. Ten byl umístěn do dnešních prostorů, které předtím sloužily jako konírna. S vědomím významu tohoto místa jsme Klub důchodců Prahy 15 informuje Informujeme naši občanskou veřejnost, že se více o činnosti Klubu důchodců Prahy 15 dozví na internetových stránkách: Psát nám můžete na ovou adresu: Vedení KD Praha 15 Vážení, dovolujeme si Vás upozornit na významné změny v Městském centru sociálních služeb a prevence a v Informačním centru sociální pomoci KONTAKT. S účinností od 1. března 2007 došlo rozhodnutím zřizovatele ke změně Zřizovací listiny. Název organizace se mění na Centrum sociálních služeb, přičemž všechny ostatní atributy zůstávají zachovány. Informační centrum sociální pomoci Kontakt se přestěhovalo do nových prostor Škodova paláce a na přelomu ledna a února 2007 bylo znovu otevřeno. Náš nový název je pouze KONTAKT. Bližší informace k provozu a službám naleznete na nebo v přiloženém informačním letáčku. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit na nové služby SMS linka pro neslyšící, Informační linka k sociálním službám a Informační internetový servis (podrobnosti na V aktuální nabídce KONTAKTU je k dispozici také nový adresář Mateřství, rodičovství, náhradní rodinná péče - Informace, kontakty, sociálně zdravotní služby a aktualizované verze V Praze doma bez domova Korespondenční adresa pracoviště: Centrum sociálních služeb Praha KONTAKT Jungmannova 35/ 29, Praha 1 Podmořská krása v objektivu fotoaparátu Další z tradičních výstav ve vestibulu budovy naší Městské části nás přenese do hlubin slaných mořských vod. Potápěč a fotograf Tomáš Kunze připravil ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr výstavu fotografií z podmořské říše. Většina snímků vznikala v Rudém moři, vysvětluje autor nad dech beroucími záběry živočichů, se kterými se běžně člověk nesetkává. Výstava má kromě uměleckého rozměru také polohu ekologickou. Právě rozmanitý podmořský život je v současné době velmi ohrožen. Neblahý vliv na něj má celá řada lidských činností a to jak přímo, tak i nepřímo. Bylo by velmi smutné, kdybychom se jednou na neopakovatelnou podmořskou krásu dívali pouze na těchto fotografiích, varuje Tomáš Kunze a všechny srdečně zve. Pokud i Vás očarují oči morény či jiné z fotografií, máte možnost si vystavená díla zakoupit. Jakub Moravec Společnost Antonína Švehly Pozvánka na výstavu o Antonínu Švehlovi Společnost Antonína Švehly si Vás dovoluje pozvat na výstavu ANTONÍN ŠVEHLA HOSTIVAŘSKÝ RODÁK A ČESKOSLOVENSKÝ STÁTNÍK. ve Švehlově sokolovně Hostivař. Výstava probíhá pod záštitou starosty MČ Praha 15 Jiřího Petříše. Potrvá do Partneři projektu: MČ Praha 15 Národní zemědělské muzeum Národní archiv Spojení: BUS: zastávka Sklářská 122, 181, 183, 212, 271 zastávka Nádraží Hostivař 154 TRAM: zastávka Nádraží Hostivař nebo Hostivařská 22, 26 VLAK: zastávka Praha - Hostivař DUBEN 2007 si s velkým zájmem prohlédli lavice některých známých senátorů a ocenili vkusnost a dokonalost řemeslných prací. Prošli jsme dalšími prostorami s uměleckou výzdobou známých malířů, které dnes slouží jako jednací síně pracovních skupin senátu. Nejnovější dorozumívací techniky v nich kontrastují se starobylou minulostí sálů. Úchvatné prostory historického paláce s uměleckou výzdobou nás nadchly a zanechaly v nás hluboký dojem a vzbuzovaly hrdost nad naší historickou minulostí. Dosud nikdo z nás neměl možnost si takto důkladně prohlédnout paláce Senátu ČR zevnitř. Snad i příznivé slunné jarní počasí přispělo k naší optimistické náladě a umožnilo nám vidět Valdštejnský palác v tom nejnádhernějším světle. To vše si vyžádalo důkladnou rekonstrukci, která musila být zakrátko znovu opakována po nedávné pražské povodni. Výše vody dosáhla v místnosti do výše asi půl metru. V závěru exkurze nás příjemně potěšilo milé přivítání panem senátorem Janem Nádvorníkem, který si našel čas nás pozdravit a pobesedovat se všemi zúčastněnými seniory. Po celou dobu prohlídky Senátu ČR s námi byla přítomna paní Ivana Činátlová, pracovnice ÚMČ Prahy 15, která je patronkou činnosti Klubu důchodců Prahy 15. Před ukončením besedy se senátorem nás čekalo malé pohoštění. Za možnost shlédnout výstavní a reprezentativní objekty Senátu České republiky bychom rádi poděkovali panu senátorovi Janu Nádvorníkovi. Jiří Tlamsa Ordinace očkování do zahraničí Zdravotní ústav se sídlem v Praze zřizuje novou ordinaci očkování, včetně očkování před odjezdem do zahraničí. Ordinace zahájila provoz dne na adrese Praha 10, Jasmínová 37/2905, pavilon D v areálu pobočky hygienické stanice /objekt bývalých jeslí/. Dopravní spojení: autobusy linka MHD č. 154, 177. Tramvaje linka č. 22, 26, stanice sídliště Zahradní Město. Pracoviště poskytuje tyto služby: 1) Konzultační a poradenská činnost před cestou do zahraničí 2) Očkování před cestou do zahraničí, včetně ochrany proti malárii před odjezdy do malarických oblastí 3) Vystavení zdravotních dokumentů, potřebných k výjezdu do zahraničí - mezinárodní očkovací průkazy, certifikace očkování proti žluté zimnici 4) Očkování za úhradu na vlastní žádost osob proti následujícím onemocněním např. meningokoková meningitida chřipka klíšťová encefalitida žloutenka typu A a B břišní tyf cholera vzteklina V případě zájmu o očkování se objednejte na tel. čísle , mobil (MUDr. Květa Bartošová). PÁLENÍ ČARODEJNIC Hajdulafest od 13 hodin Hostivařská přehrada Načeva, Sto zvířat, Flaming Cocks aj. Dětský den 150 Kč/200 Kč

11 04 HLAS 2007, STR :33 Stránka 11 DUBEN Desetiletí činnosti Sportovního klubu Horizont na Základní škole Hornoměcholupská V letošním roce uplyne 10 let od chvíle, kdy jsme se rozhodli založit na naší škole občanské sdružení, které by se zabývalo masovým rozvojem tělovýchovy a sportu v naší městské části. Za deset let si naše organizace - Sportovní klub Horizont (dříve Školní klub České asociace sport pro všechny) vydobyl v naší aglomeraci neopomenutelné místo. Klub Horizont nabízí sport všem, kteří mají rádi pohyb Náš klub je otevřen nejen chlapcům a děvčatům, ale i těm starším, kteří mají zájem aktivně trávit svůj volný čas. Vedoucí našich oddílů, např. atletiky, florbalu a hokejbalu, míčových her, pohybových her, cvičení při hudbě, oddíl Hříbata (atletika pro nejmenší) apod., jsou zkušení organizátoři zájmových činností. Takřka všichni chlapci a děvčata na škole jsou zapojeni do hnutí Pohyb je život. Svou tradici si za období své existence získala také školní sportovní liga, ve které se mladší děti každý měsíc setkávají při turnajích a závodech takřka ve všech oblastech pohybových a tělovýchovných aktivit. Sportovní klub se podílí i na sportovních akcích organizovaných v rámci putovního poháru starosty městské části Prahy 15. Naposledy se spolupodílel na organizaci turnaje dívek ve vybíjené základních škol Prahy 15, který se uskutečnil 15. března na naší škole. Mile nás potěšila děvčata z naší školy, která se umístila na velmi pěkném 2. místě. První místo obsadilo družstvo Základní školy Nad Přehradou, třetí byla děvčata ze Základní školy Veronské náměstí, na 4. místě Základní škola Hostivař a 5. místě Základní škola Křimická. Každoročně také společně s odborem školství, kultury a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 15 zabezpečujeme závody v atletice našich základních škol, které jsou důstojným vyvrcholením soutěží organizovaných v rámci putovního poháru našeho starosty. V minulém školním roce se základní školy v naší městské části v poháru starosty umístily na prvních třech místech následovně: 1. místo ZŠ Veronské náměstí, 2. místo ZŠ Křimická, 3. místo ZŠ Hornoměcholupská. V září minulého roku jsme také společně s odborem školství zabezpečovali již 2. ročník atletické olympiády mateřských škol Prahy 15 o putovní pohár městské části Praha 15. Atletické závody měly tři discipliny: běh na 30 metrů, skok do dálky a hod míčkem. Olympiáda byla všemi účastníky hodnocena kladně. V celkovém pořadí se na medailových místech umístila družstva Mateřské školy Slunečnice (1. místo), Mateřské školy Libkovská (2. místo) a Mateřské školy Pamská 389 (3. místo). V listopadu minulého roku se na naší škole také uskutečnil další ročník celopražského turnaje ve vybíjené smíšených družstev mladších žáků a žákyň o Putovní pohár městské části Praha 15. Hlavními organizátory byly společně s Pražským sdružením Sportu pro všechny naše základní škola a Sportovní klub Horizont. Turnaje se zúčastnilo téměř 100 účastníků. Součástí turnaje byly i doplňkové soutěže, které měly oddechový charakter - prolézaní družstva obručí, hod míčem na koš, obouvání družstva na čas, házení kostkou. Vítězem turnaje se stalo družstvo Základní školy Kolovraty. Již v tomto období se zamýšlíme na přípravou 4. ročníku této celopražské soutěže, která se uskuteční v sobotu 3. listopadu 2007 a na který samozřejmě budou pozvána i družstva nejen z naší městské části. Mezi další akce, které se již staly tradicí nejen našeho sportovního klubu, ale celé školy - je každoroční červnové setkání nejlepších sportovců - tedy těch, kteří v uplynulém školním roce reprezentovali školu na soutěžích organizovaných v rámci naší městské části či obvodu Prahy 10. Za hlavní úkol v nastávajícím období považujeme všestranně napomáhat rozvoji různých forem pohybových a sportovních aktivit dětí a mládeže v době mimo vyučování a tím spolupůsobit při výchově k zdravému životnímu stylu a v boji proti drogám. Při celkovém hodnocení tělovýchovy a sportu vidíme jako nutné se zmínit i o podílu Úřadu městské části Prahy 15 na rozvoji těchto aktivit. V této souvislosti je potřebné poděkovat zejména odboru školství, kultury a zdravotnictví, za jeho vstřícný postoj při organizování tělovýchovných a sportovních aktivit v naší aglomeraci. Veškeré informace o činnosti našeho školního klubu lze také získat na tel. č , a nebo na Mgr. Jiří Doutnáč, předseda Sportovního klubu Horizont, zástupce ředitele ZŠ Hornoměcholupská Moje zamyšlení nad Školním vzdělávacím programem Školní vzdělávací program na naší škole vznikal postupně jako týmová práce. K hlavním tvůrcům patřili koordinátor Mgr. Karel Kašpar, zástupce ředitele, Mgr. Jiří Doutnáč, zástupce ředitele pro ekonomiku a hospodaření (předseda sportovního klubu Horizont, odborník pro informatiku). Oběma protagonistům i všem pedagogům, kteří se na tvorbě našeho ŠVP podíleli, ať už měrou velkou, menší či průměrnou, za jejich práci chci upřímně poděkovat. Tak jako každý člověk je jedinečný kombinací svého chování a myšlení, lze totéž říci o každé instituci řízenou lidmi. Jistě se mnou budete souhlasit, že výuka na základní škole je toho čítankovým příkladem. Proto nelze nikdy vytvořit pravidla, která by platila pro každého člověka, natož pro celou instituci. Stačí se podívat na naší školu, jejíž situace je specifická v tom, že jsme školou s třídami s rozšířenou výukou jazyků, v našem případě zejména francouzštiny. Tato tradice trvá již od roku Za tu dobu jsme získali zkušenosti jak ve výuce, tak rovněž v tom, jak takovou školu vést. Tyto zkušenosti jsou přinejmenším stejně důležité jako nová pravidla, která jsou nám dnes předkládána závazným Rámcovým vzdělávacím programem. Proto pouze v nalezení kompromisu, jakéhosi vzájemného průsečíku lze hledat cestu. Taková cesta je podle mne jediná správná, po ní jsme se vydali. Náš ŠVP se bude nadále vyvíjet. My bychom měli především usilovat o to, aby tento vývoj pokračoval. Využít ty možnosti, která nová pravidla umožňují, vybírat to, co považujeme pro další chod naší školy za správné. Použít z tradice zkušeností, při zaměření ŠVP na jazykovou výuku, metodické zkušenosti jednotlivých vyučujících. Zkušenosti při organizování různorodých akcí jako: jazykové prezentace, organizování výměnných a poznávacích pobytů atd. Při tomto úsilí chceme spoléhat i na našeho zřizovatele. Negativně působí například na vědomí pedagogů, žáků a zejména celé společnosti, pokud jim úzce uvízne ve vědomí konstatování, že byly zrušeny osnovy, a že děti již nebudou nuceny biflovat a pouze na papíře vytvořený dokonale přesný ŠVP je toho zárukou, je zcela jistě zavádějící. Dokonce může ztížit situaci i některým dodnes úspěšným školám s ne zcela standardním a běžným zaměřením. Úzkostlivá, přehnaná kontrola plnění všech kompetencí, po stránce kvantitativní i kvalitativní, na téže úrovni vytváří nebezpečí možného přetěžování žáků. Obecně platí, že každá reforma přináší jistá rizika. Z výše uvedeného plyne, že právě naše zaměření, naše tradice, bylo a po určitou dobu bude, při hledání onoho průsečíku obtížné. Rudolf Hlůže, ředitel ZŠ Hornoměcholupská Velikonoční jarmark v Toulcově dvoře Tradiční Staročeský velikonoční jarmark v Toulcově dvoře se konal dne Vajíčka na všechny způsoby k Velikonocům patří Návštěvními mohli vidět v akci nefalšovaného ševce Lidové divadlo Tereza Foto: M. Zdeňková

12 04 HLAS 2007, STR :34 Stránka ZŠ Křimická a Jeden svět Již potřetí se žáci naší školy zúčastnili mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, který se pravidelně koná první týden v březnu v našem hlavním městě. Tento festival pořádá společnost Člověk v tísni a představuje českému publiku filmy o lidských právech z celého světa. V rámci festivalu se koná projekce pro školy a nabízí základním a středním školám zajímavé dokumenty. Jak se vaří v ČT? aneb Křimická v televizi DUBEN 2007 Dva dny, 19. a 20 března, strávily děti z Křimické v televizi na Kavčích horách, aby se seznámily s uměním zaměstnanců ČT. Měly velké štěstí, Kouzelnou školku právě točil Michal Nesvatba. Dětem se věnoval i mimo klapku. Předvedl jim mnoho svých triků a legrácek. Nakonec jim rozdal svoje vlastnoruční rekvizity a vyfotil se s nimi. Je vidět, že má děti doopravdy rád. Děti měly možnost vidět práci nejen herců, ale i kameramanů a režisérů. Bylo zajímavé se seznámit s druhou stranou obrazovky a se vznikem, uvařením, toho, co běžně známe jen jako hotový televizní pořad. Po seznámení s natáčecím studiem jsme se prošli po televizních chodbách a nahlédli všude, kde to jen šlo, takže jsme viděli mnohé známé tváře z obrazovky a jiné zajímavosti. Naše děti umí dobře reprezentovat svoji školu a díky tomu jim zprostředkováváme nevšední zážitky. Jedním z nich byla i tato návštěva v televizi. Marta Pospíšilová vychovatelka ZŠ Křimická Naši žáci od páté do deváté třídy viděli vybrané dokumenty určené právě jim. Po zhlédnutí filmu následovala beseda, ve které se mohly děti přihlásit o slovo a zeptat se odborníků na dané téma. Velmi silný příběh Lekce běloruštiny viděli naši deváťáci a snad si uvědomili, co vlastně znamená demokracie a svoboda. Tento příběh získal ocenění studentské poroty. Žáci mladších ročníků sledovali příběhy dětí, které neměly v životě štěstí, potkala je nemoc či jiný těžký osud a život na okraji společnosti. Přesto byly i tyto příběhy plny lidské obětavosti, nezištné pomoci, odvahy, obyčejné lásky a přátelství. Snad se nám podařilo ukázat dětem svět trochu jinak a posílit v nich potřebu lidské důstojnosti, solidarity, tolerance a vědomí, že osudy druhých nám nemohou být lhostejné. Ing. Jana Hlaváčková Tonda Obal na Křimické Naši školu navštívila pojízdná výstava o zpracování a recyklaci odpadů. Shlédli ji žáci tříd. Díky ní jsme hravou formou zjistili, jak správně třídit odpad. V zábavném 45 minutovém pořadu jsme třídili různé věci do malých barevných kontejnerů a povídali si o jejich recyklaci a jiných zajímavých věcech. Ptáte se, proč třídit odpad? Každý z nás vyhodí za rok asi kg odpadů. Pokud budete jednotlivé druhy správně třídit, umožníte tak recyklaci více než jedné třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Jestli nevíte jak správně třídit nebo chcete vědět víc, podívejte se na webové stránky: Třiďte odpad s námi! Z. Boudný, M. Šímová, M. Kučerová Žáci VIII. B, ZŠ Křimická Setkání flétnových tříd ZŠ Hornoměcholupská a ZŠ Křimická Na zkouškách našeho souboru Aulos přišla častokrát řeč na to, jak učit hudební výchovu na 1. stupni ZŠ. Ze zkušenosti víme, jak obtížné je naučit např. noty někoho, kdo sám nehraje na žádný hudební nástroj. Již několik let se snažíme praktikovat myšlenku aktivního muzicírování. Vzhledem k tomu, že jsme obě žačkami pana profesora Václava Žilky, je samozřejmé, že naším oblíbeným hudebním nástrojem a pro naše žáky nejdostupnějším instrumentem je zobcová flétna. Máme radost, že po dohodě s rodiči mají flétnu všichni žáci, takže může pískat celá třída. Po roce a půl už děti znají (a hrají) staccato, legato, prima voltu a sekunda voltu, piano, forte, da capo či repetice. Poradí si hravě nejen se stupnicí C dur, ale hrají písničky s béčkem v F dur či fis v G dur. Ale co by to bylo za muzikanty, kdyby si hráli pouze pro sebe. Proto třída 4. A ze ZŠ Hornoměcholupská přijala s radostí pozvání od dětí a paní učitelky Vojtové ze třídy 2. B ze ZŠ Křimická. Setkání proběhlo ve čtvrtek 8. března na ZŠ Křimická, kam se svými stojany a flétnami dorazili čtvrťáci, aby porovnali své umění s mladšími kamarády. Ještě před vystoupením si mohli žáci 4. A prohlédnout některé učebny, obdivovali výzdobu na chodbách a v přírodovědném koutku si nadšeně prohlíželi hady, želvu i chameleóna. Na začátku dopoledního programu předvedli čtvrťáci druhákům krátké představení ve francouzském jazyce a pak je formou soutěže seznámili s národními písničkami (např. Vyletěla holubička ze skály, Létala si vlaštověnka, Kdybys byl Jeníčku, Černé oči aj.). Nutno říci, že druháčci velice rychle poznali všechny písničky, není divu, vždyť většinu z nich už sami na flétnu zahrají. Obě třídy si společně zapískali kánon Dú Valaši, dú. Nakonec měli druháci pro starší pištce připravenou skladbu Píšťalka s textem Jiřího Žáčka, která dětěm 4. A zněla v uších ještě zpáteční cestou: Zahrajeme na píšťaly, abyste se usmívali, zahrajeme pro radost, písní máme dost a dost. Mgr. Alena Smržová, PaedDr. Světlana Vojtová

13 04 HLAS 2007, STR :34 Stránka 13 DUBEN MODELMÁNIA 2007 V sobotu 2. března 2007 se v budově základní školy Veronské náměstí uskutečnil již devátý ročník mezinárodní modelářské soutěžní výstavy Modelmania, z toho již počtvrté v naší škole. Pořadatelem byl pražský klub plastikových modelářů MK Unreal. Letošní ročník opět potvrdil vrůstající tendenci ať již se týká návštěvnosti, či vystavovaných modelů. Na soutěži byl k vidění rekordní počet 750 modelů letadel, lodí, figurek, automobilů, bojové techniky, papírových modelů a diorámat (modelových scénických znázornění). Pro manželky, partnerky i matky modelářů byla již tradičně vypsána cena o nejlepší upečenou bábovku. Rádi jsme přivítali přes 1200 návštěvníků, mezi nimiž opět nechyběli účastníci ze Slovenska, Maďarska či Polska, o bohaté účasti z celé naší republiky ani nemluvě. Milým překvapením byla vysoká účast dětí a mládeže, pro něž byl připraven dětský koutek, kde si děti mohly slepit za dozoru zkušených modelářů svůj první vlastní model, poskytnutý zdarma, nebo si vyzkoušet nové techniky stavby. Zaznamenali jsme i zájem ze strany rodičů týkající se informací o modelářských klubech v Praze, kam by chtěli přihlásit své ratolesti. Na závěr, ale v neposlední řadě, bych chtěl jménem klubu MK Unreal poděkovat vedení školy za maximální vstřícnost ohledně výstavy a poskytnutí nádherně prosvětlených prostor, jež jsou pro výstavu tohoto druhu zásadní, a na naší škole jsou jedny z nejlepších v republice. Podrobnosti o výstavě, další fotografie, informace o předchozích ročnících i našem modelářském klubu naleznete na internetových stránkách Příští rok, znovu první sobotu v březnu, se budeme opět těšit na viděnou. Roman Čornej modelář a učitel ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ NAŠE ÚSPĚCHY v nesportovních soutěžích se uskutečnilo obvodní kolo matematické olympiády pro Prahu 10 a 15 v kategorii Z9. Naši zástupci: Petr Brand (9. B) a Vilém Živný (9. C) obsadili shodně krásné 5. místo. V 6. a 7. ročníku naší školy proběhlo v pátek školní kolo matematické Pythagoriády. Úspěšními řešiteli a postupujícími do dalšího kola jsou Veronika Petrášková (7. A) a David Lokaj (7. B). Z prosincového školního kola dějepisné olympiády postoupil do obvodního kola Petr Kubišta (9. A) a zde obsadil 9. místo z celkového počtu 27 míst. V obvodním kole olympiády z českého jazyka konané dne obsadil vítěz školního kola Jan Bárta (9. B) krásné 4. místo. V pátek proběhla jako každoročně mezinárodní soutěž Matematický klokan. V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) nejvíce bodů získala Kateřina Čurdová (3. A). Kategorii Klokánek (4. a 5. třída) nejlépe zvládla Eliška Veverková (4. A) a kategorii Benjamín (6. a 7. třída) ovládl Jakub Kudrna (7. B). Kategorie Kadet (8. a 9. třída) se stala kořistí Petra Branda (9. B). Zatím posledním úspěchem našich žáků je umístění v obvodním kole zeměpisné olympiády na EKOGYMNÁZIU v Malešicích, které se konalo V kategorii C (9. ročník) obsadil Jan Bárta (9. B) 4. místo, v kategorii B (7. ročník) Jan Vrba (7. B) 7. místo a v kategorii A (6. ročník) David Lokaj (6. B) 2. místo a postupuje do krajského kola, kde mu přejeme jen správné odpovědi. Všem reprezentantům školy blahopřejeme k dosaženým výsledkům a těšíme se na další zprávy o jejich úspěších. Mgr. Dana Švideková ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

14 04 HLAS 2007, STR :34 Stránka Velikonoce V ÚTULKU PALMOVKA i Tenis může podpořit zdravý vývoj dítěte V posledních letech se množí dětské nemoci související s nedostatkem tělesné aktivity. Děti stále častěji tráví svůj volný čas před televizorem či monitorem počítače. Ztrácejí tak přirozenou potřebu pohybovat se, což má za následek nejen zvýšený výskyt obezity a chorob pohybového aparátu, ale má to také neblahý vliv na jejich duševní vývoj. Právě tomu se snaží zabránit Tenisová škola Tallent, která již čtrnácté jaro nabízí kurzy tenisu pro děti. Tréninky je možno navštěvovat na 25 místech po celé Praze, není tudíž potřeba daleko dojíždět. KURZY TENISU pro děti a mládež od 5 do 18 let a dospělé Tenisová škola TALLENT v místě bydliště (25 středisek v Praze, 13 let tradice) KONTAKTUJTE NÁS, JARNÍ NÁBOR PRÁVĚ PROBÍHÁ: tel V létě se děti sami, popř. s rodiči mohou přihlásit na tenisový tábor. Výcvik, který provádějí trenéři z FTVS a Českého tenisového svazu, je určen jak úplným začátečníkům, tak pokročilejším zájemcům. Vašemu dítěti se dostává té nejlepší možné péče a vy můžete být klidní, že jste pro jeho zdraví učinili maximum. Tenis totiž není jen ideálním sportem pro rozvoj vašeho dítěte, ale také velkou zábavou. Kontakt: tel: DUBEN 2007 Valná hromada TJ Sokol Hostivař Na volbu nového starosty hostivařského sokola se přišel podívat i starosta Městské části Praha 15, Jiří Petříš Dne 6. března 2007 se uskutečnila valná hromada TJ Sokol Hostivař, na které získal jednomyslnou důvěru starosta Ing. Luděk Barták. Pod jeho vedením tělovýchovná jednota, s více jak šesti sty členy, pokračuje nadále v postupné rekonstrukci budovy a v rozšiřování sportovních a kulturních aktivit. Od čtvrtého znovuobnovení (dne 6. prosince 1995) hostivařského sokola ušla tělovýchovná jednota obrovský kus cesty. Hokejbalová Hostivař udržela II. Národní ligu Protože nebyla od roku 1932 rekonstruována, její interiér i exteriér tomu odpovídal. Především od nástupu starosty Ing. Tomáše Hrubého, v únoru 2004, Švehlova sokolovna začala opět žít a měnila se k nepoznání. Díky obrovskému nasazení dobrovolníků (kteří v rámci svých dovolených bourali nesmyslné, během let vestavěné, přístavby), se interiér vrátil do původní podoby a ke svému účelu. Především zdevastovaný divadelní sál, který využívali zápasníci na trénink, opět vítá stovky návštěvníků kulturně společenských programů. A tak tomu je i v dalších částech důmyslně postavené budovy. Architektonicky vzácná funkcionalistická stavba a kulturní památka se pomalu vrací do dob své největší slávy. Pomalu, ale jistě. V dubnu 2006 převzal štafetu nesnadného úkolu starosta Ing. Luděk Barták. Naštěstí se může opřít o kvalitní tým lidí, kterým jde o stejný cíl. Vrátit do Švehlovy sokolovny původní přirozené, sportovní a kulturně společenské centrum Hostivaře. Text i foto Marie Zdeňková Mužskému týmu hokejbalového klubu HBC Hostivař skončila před pár dny ligová základní část a nyní již můžeme konstatovat, že základní cíl se nám podařilo splnit! Skončili jsme totiž na jedenáctém místě a za sebou tak nechali dva soupeře, což znamená jediné. Udrželi jsme Národkovou příslušnost i pro další sezonu 2007/2008! Vezmeme-li v úvahu, že náš celek byl ve třetí nejvyšší republikové lize nováčkem a v letošní sezoně nás postihl nespočet zranění, musíme brát umístění na jedenácté příčce a udržení soutěže jako úspěch. Ačkoliv pro naše muže liga skončila, budou i další měsíce pro hokejbalovou Hostivař nabyté. Soutěž stále pokračuje našim starším žákům, kteří bojují především o titul nejslušnějšího týmu v lize. Zároveň začínáme plánovat významné akce našeho klubu. Jako příklad zmiňme Hostivařský pohár 2007, což je námi pořádaný hokejbalový turnaj starších žáků, nebo II. Galavečer HBC Hostivař. O dalším našem počínání budeme brzy informovat. Ondřej Novák a Marek Brož PRONAJMEME ŘADOVÉ BETONOVÉ GARÁŽE PRO OSOBNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA V AREÁLU FIRMY MAHRLA V PRAZE 10 - DOLNÍCH MĚCHOLUPECH V ULICI ZA ZASTÁVKOU velikost garáže 14,5 m 2 oplocený areál s noční strážní službou možnost využití pro soukromé osoby i firmy nájemní smlouvu lze uzavřít až na dobu 10 let vzdálenost 10 min. chůze na zastávku MHD Na Křečku cena měsíčního nájmu 1500, Kč Kontaktní osoba Ing. Mahrla tel.: fax: mob.:

15 04 HLAS 2007, STR :35 Stránka 15 DUBEN s.r.o. Trojanova 335, Slaný Výroba a montáž plastových oken a dveří Tel.: Fax: Obchodní zastoupení v Kladně: tel.: fax: Pro vás již 14 let na trhu Street fight Ve Sportovním klubu bojových umění Hostivař na Trhanovském náměstí v Hostivaři je pro Vás, kromě stálé nabídky kurzů bojových umění, připraven nový kurz sebeobrany pod názvem Street fight. Co Vás zde čeká? Z nejrůznějších bojových umění byly vybrány ty nejúčinnější sebeobranné techniky, doplněno o obranu proti zbraním a letitými zkušenostmi Karla Strnada, nositele černého pásu karate 6. dan a nový sebeobranný systém byl na světě. Zájemci o reálnou pouliční sebeobranu si osvojí zejména techniky karate, judo, aikido, boxu a policejní praxe. Díky značnému zájmu je od 1. dubna otevřen nový kurz pro úplné začátečníky. Pokud se chcete naučit sebeobraně, zvýšit si fyzickou ale i psychickou kondici, naučit se upadnout, bouchnout do boxovacího pytle, ubránit se útočníkovi s nožem, naučit se přerážecí techniky a v klidu řešit krizové situace, neváhejte přijít do centra bojových umění v Hostivaři. První hodina je zdarma. SPORTOVÁNÍ OBČANŮ PRAHY soutěž pro rekreační sportovce Sportujete? Zapisujete si svoje výkony? Nenechávejte si je jen pro sebe!! Zkuste se zapojit do naší sportovní soutěže, ve které budete pouze zasílat počet svých zdolaných km za každý měsíc. Obdržené výsledky a průběžné pořadí, vás pak budou jistě více motivovat k pravidelnému pohybu. Hlavní odměnou pak pro vás bude dobrý pocit ze své tělesné kondice a tím i dobrá nálada. Na konci roku obdržíte na památku originální diplom s vaším umístěním. Soutěží se v těchto sportech: Pro sportovce se širším záběrem sportů je otevřena i soutěž ve všestrannosti. Soutěž je založena na naprosté dobrovolnosti a věrohodnosti zasílaných výkonů a účast je zcela ZDARMA. Přihlásit se můžete kdykoliv i v průběhu roku a další podrobnější informace získáte na adrese nebo na tel (9-15h.) - ing. Stanislav Bílek. Sportovní soutěž zahajuje již 6. ročník!

16 04 HLAS 2007, STR :36 Stránka DUBEN 2007 PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE MUDr. Ilona Divácká, MBA Golfová 910/ Praha 10-Hostivafi Telefon: Mobil: Fax: Ordinace má smlouvu s následujícími zdravotními poji Èovnami: VZP (111), HZP (205) a ânzp (222). ZASKLENÍ LODŽIE VÁM ŠETŘÍ TEPLO A PENÍZE NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR! Zaskleno více než balkonů Držitel ISO 9001:2001 MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK! OPTIMI, spol. s r.o. Dubečská 4/74, Praha 10 tel.: fax: ZDARMA VOLEJTE SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL KOSMETICKÝ SALÓN Zlatá růže Pražská 3a, Praha 10 tel. záznamník: mobil: Odborně Váš ošetří zdravotní sestra-kosmetička, profesionální kosmetikou i pro alergiky. Kosmetické přípravky Dr. TEMT, Vídeň, Rakousko (široké spektrum pleťových masek a ampulí). specializace na ošetření aknózní pleti ošetření pleti laserem (akné, opary, spáleniny, jizvy, strije, ekzémy) aplikace laserové čistící a hydratační pleťové masky enzymatická regenerace pleti STĚHOVÁNÍ - NONSTOP, FA NYKL - byty - kanceláře - trezory - piana tel./mob.: , Prodlužování a modeláž nehtů. Zaváděcí ceny. Pouze za materiál. Tel.: KOUPÍM BYT 3+1/L (3 + kk, 4 + kk) V PRAZE 15 A OKOLÍ. TEL SIMPLY CLEVER JARO PŘICHÁZÍ A S NÍM I JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA ŠKODA. Navštivte nás v rámci Jarní servisní prohlídky konané ve dnech až a my na Vašem voze provedeme seřízení světel a dalších 12 kontrolních servisních úkonů a na přání odstraníme zjištěné závady. Jako BONUS pro Vás máme k jarní prohlídce připravenu SLEVU při nákupu a montáži : - 20% na 4ks letních pneumatik - 15% na sadu stíracích lišt* - 20% na díly výfukového potrubí** *platí pro vozy Octavia Tour a Fabia **platí pro vozy Favorit a Felicia Objednejte se u nás ve dnech až na Jarní servisní prohlídku za 89 Kč a Váš vůz bude na motoristickou sezónu připraven. PŘEZUJTE SE NA JARO Přijeďte na jarní servisní prohlídku a vyměňte své zimní pneumatiky za letní. Podrobnější informace získáte u našich servisních poradců. ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: AUTO ŠTĚPÁNEK, a.s. Dolnoměcholupská Praha 10-Hostivař tel , Provozní doba: Po-Pá hod So hod

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více