ČÍSLO 4 ROČNÍK 13 DUBEN 2007 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 4 ROČNÍK 13 DUBEN 2007 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15"

Transkript

1 04 HLAS 2007, STR :32 Stránka 1 ČÍSLO 4 ROČNÍK 13 DUBEN 2007 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Sociální služby v Praze 15 2 Dárcovství krve na Praze 15 4 Hledáte práci pomůžeme vám 6 Zážitky washingtonského zpravodaje 6 Sociální automobil pro Prahu 15 6 Radostné události 7 Setkání s dávnou minulostí 7 Salon Zentiva 7 PRE zvyšuje úroveň služeb 8 Výročí bitvy u Štěrbohol 8 Chovatelé v Hostivaři 9 Žáci to spočítali učitelům 9 Zamyšlení nad Školním vzdělávacím programem 11 Valná hromada TJ Sokol Hostivař 14 O celé dva týdny předběhl skutečné Velikonoce Středočeský velikonoční jarmark v Toulcově dvoře 24. března. I tentokrát byla k vidění pestrá směs lidových obyčejů a tradičních řemesel. Foto: Marie Zdeňková

2 04 HLAS 2007, STR :29 Stránka 2 2 Sociální služby v Praze 15 V poslední době se oživuje zájem občanů o sociální služby v souvislosti s novým zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon je dle některých odborníků největší změnou v sociální oblasti od doby Marie Terezie. Změna spočívá hlavně v tom, že finanční prostředky, které dává stát občanům - uživatelům, kteří z důvodu stáří, zdravotního stavu, sociální situace apod. se již v plném rozsahu nemohou sami o sebe postarat, jsou od roku 2007 poskytovány v hotovosti formou příspěvku na péči, a to nikoli prostřednictvím různých institucí, ale přímo jim osobně. Uživatelé si pak s pomocí tohoto příspěvku budou moci sociální službu kupovat. DUBEN 2007 schopnostmi - vozíčkáři, což je umožněno tím, že celý objekt je bezbariérový. V nedaleké další budově v Parmské ulici se jako součást CSOP nachází Sociálně ošetřovatelská jednotka. Toto pracoviště s nepřetržitou službou poskytuje rekonvalescentní a rehabilitační pobyt osobám s výrazně ztíženou pohyblivostí s potřebou lůžkové ošetřovatelské péče. Poptávka po umístění v tomto zařízení je velká a značně převyšuje kapacitu našich 24 lůžek. Pobyt v SOJ je krátkodobý, zpravidla na dobu do tří měsíců. Na celém území Prahy 15 pak naše Centrum zajišťuje další služby, a to pro klienty v jejich domácnostech. Jde zejména o dovoz obědů z kuchyně v DPS a též poskytování celé řady pečovatelských služeb - nákupy, pochůzky, pomoc v domácnosti, pomoc při osobní hygieně atd. Z uvedeného výčtu je patrný značný rozsah poskytovaných služeb, kterým vedení Prahy 15 prostřednictvím CSOP vychází vstříc potřebám svých občanů. Nutno však také říci, že tato pomoc stojí městskou část značné finanční prostředky, které každoročně do těchto aktivit vkládá. Zástupkyně starosty PaedDr. Helena Lukasová s jedním z klientů SOJ Vychází v Praze měsíčně, mimo červenec a srpen Vydává: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, IČ: Vedoucí redakce: Jana Šimků Odpovědný redaktor: Ing. Jan Novák Tajemnice redakce: Kateřina Rathausová Adresa redakce a příjem inzerce: Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, tel , fax: , Podávání inzerce každé pondělí a středu od do hod. Uzávěrka: Grafika+litografie+tisk: Česká Unigrafie, a. s. Toto číslo vyšlo v nákladu výtisků. ZDARMA. Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1. Registrační značka MK ČR E Číslo 4/2007 vyšlo Za obsahovou a věcnou správnost odpovídá autor. Jedním z hlavních poskytovatelů sociálních služeb v Praze 15 je Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, které bylo zřízeno v roce 1998 Zastupitelstvem Prahy 15 a je od té doby příspěvkovou organizací této městské části. Občané Prahy 15 znají charakteristický moderní objekt v Horních Měcholupech, který je tvořen dvěma budovami s balkóny, propojenými nízkým jednopodlažním objektem. Tento dům s pečovatelskou službou byl postaven v roce 1998 a je součástí našeho Centra SOP. V současné době tady bydlí 112 seniorů v 68 garsoniérách a 22 dvougarsoniérách. Na rozdíl od bydlení například v domovech důchodců zde lidé žijí ve svém, každý má svůj nábytek a vybavení jako v jiných nájemních bytech a hlavně má své soukromí. Přímo v objektu jsou pečovatelky, které klientům poskytují pečovatelské služby, je zde též vlastní kuchyně a jídelna. V domě je také ordinace soukromého lékaře a také lékárna, cukrárna a kadeřnictví. Bydlení v domě s pečovatelskou službou poskytuje svým obyvatelům velmi dob ý standard jak bydlení, tak i služeb. V DPS žijí též lidé s omezenými pohybovými Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2007 Harmonogram jednání Rady MČ Praha 15 v roce 2007: duben květen , 23. červen , 20. červenec srpen , 22. září , 19. říjen , 17., 31. listopad , 28. prosinec Jednání Rady MČ Praha 15 se budou konat vždy ve středu v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 15 od 9.00 hodin Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2007: květen červen září listopad prosinec Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 se budou konat vždy ve středu v Kulturním centru Varta od hodin Číslo 05/2007 Hlasatele vyjde v pátek 11. května 2007

3 04 HLAS 2007, STR :29 Stránka 3 DUBEN CSOP jako zavedená organizace s kvalifikovaným personálem tyto vlastnosti má a věříme, že i v nových podmínkách obstojí. Radnice městské části Praha 15 jako zřizovatel poskytuje našemu Centru potřebnou podporu, což nás na jedné straně zavazuje k odpovědnosti, ale zároveň dává dobrou perspektivu do budoucna. PaedDr. Helena Lukasová, zástupkyně starosty městské části Praha 15 Vladimír Kazbal, ředitel Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Senioři jsou v SOJ spokojeni Zařízení je přizpůsobeno vozíčkářům Jak je v úvodu uvedeno, nový zákon do značné míry mění podmínky a možnosti sociálních služeb. Je adresný, vkládá rozhodování o tom, od koho si sociální služby s pomocí poskytnutého nového příspěvku koupí, do rukou klientů. Tím se zvětšuje na jedné straně prostor pro konkurenci ve službách, ale na straně druhé potřeba zodpovědného přístupu uživatelů těchto příspěvků v tom, aby je opravdu využili na účel, na který jsou určeny, tj. na péči pro ně samé. A aby též občané zvážili, od koho si sociální služby koupí. Domníváme se, že volba by měla padnout na ty poskytovatele, kteří již prokázali, že jejich práce je kvalitní a spolehlivá i finančně výhodná. Jsme přesvědčeni, že naše Pohled do chodby Foto: Marie Zdeňková

4 04 HLAS 2007, STR :30 Stránka 4 4 S ama jsem dlouholetou dárkyní krve a při každé návštěvě transfuzní stanice ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady se v kartotéce ptají, zda neznáme další lidi ochotné pravidelně dávat krev. Bohužel lidé z mého okolí nejsou jako dárci vhodní. Při jednání Výboru jsem přednesla, zda bychom, jako MČ Praha 15, nemohli udělat informační kampaň, která by mohla nové dárce přivést. Paní Dr. Štiková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělání, a i všichni členové výboru se pro nápad nadchli a jednomyslně se usnesli, že když jsem si to vymyslela, tak mi rádi pomohou, ale jádro je na mně. Báječná paní Štiková mě vybavila materiály o podobné akci, která již na MČ Praha 15 proběhla a především zprostředkovala setkání se zástupci občanského sdružení Zdraví - život, pány Vaníčkem a Butovičem. Občanské sdružení Zdraví-život se dlouhodobě zabývá širokou a aktivní podporou a propagací životního stylu. Mimo jiné také již několik let pomáhá získávat Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči a Fa- DUBEN 2007 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 se po odmlce opět připojuje k projektu dárcovství krve Když jsem dostala ve Výboru pro výchovu a vzdělávání na starosti oblast zdravotnictví a kulturu, netrvalo dlouho a nápad na první projekt byl na světě. kultní nemocnici Královské Vinohrady nové a především pravidelné dárce krve a krevních derivátů. V současné době, od 10. do 24. dubna, probíhá v Thomayerově nemocnici další akce dárcovství krve, na které se již podílí i MČ Praha 15. Jsme moc rádi, že se i naše městská část může připojit k tomuto záslužnému projektu a věříme, že i mezi obyvateli Prahy 15 najdeme nové a především pravidelné dárce krve. Ráda bych Vás, milé čtenářky a milí čtenáři našeho Hlasatele, na těchto stránkách pravidelně informovala o tom jak pokračuje život našeho projektu dárcovství krve. Pokud máte zájem o více informací nebo se přímo stát dárcem nebo dárkyní krve můžete mě kontaktovat a Vaše otázky Vám ráda odpovím. Kontakty jsou uveřejněny na webové stránce MČ Praha 15, případně Vám je sdělí na odboru školství, kultury a zdravotnictví ÚMČ Praha 15. Přeji Vám všem krásné jaro a věřím, že se setkáme na jednom z transfuzních oddělení při darování krve. Lucie Prinzová členka Výboru pro výchovu a vzdělávání DOČASNÝ SBĚRNÝ DVŮR V BRUSLAŘSKÉ ULICI JE STÁLE UZAVŘEN Úřad Městské části Praha 15 oznamuje, že dočasný sběrný dvůr v Bruslařské ulici je od stále uzavřen. V současné době probíhají jednání o zřízení klasického sběrného dvora na území Prahy 15, který by fungoval v systému hl. m. Prahy. Nyní k odstranění komunálního odpadu doporučujeme občanům využít sběrný dvůr v Teplárenské ulici č. 5 Praha 14 - provozovatel VS-Ekoprag s.r.o sjezd z ul. Průmyslové u Prefy (viz plánek). provozní doba: Po-Pá 8,30-18,00 hod. So 8,30-15,00 hod tel.: , nebo další sběrné dvory hl.m. Prahy: Zakrytá, Praha 4 - Spořilov tel.: Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany Chvalkovická 3, Praha 20 - Horní Počernice Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice Ke Kotlářce 4, Praha 5 - Košíře Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice Generála Šišky, Praha 12 - Modřany V sudech 1488, Praha 16 - Radotín Ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad kromě směsného všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik) odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (stavební odpad pouze 1 m 3 měsíčně) odpad nesmí být dovezen firemními vozidly omezení jednorázového návozu možný vjezd vozidel max. do 3,5 t vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s trvalým pobytem v Praze) v současné době je možné využít zkušební nadstandardní službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora provozní doba všech sběrných dvorů Po-Pá 8,30-18, 00 hod. (v zimním čase do 17,00 hod. ) So- 8,30-15,00 hod. Pavel Frydrych, zástupce starosty

5 04 HLAS 2007, STR :30 Stránka 5 DUBEN Zástupce starosty Michal Fischer Pejsek a kočička Představení Paní Zima Divadélka Frydolín Zleva: Michal Fischer, Michal Platil z Parku Hostivař a Mgr. Petra Šikýřová, principálka Divadélka Frydolín Foto: Marie Zdeňková DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK v Praze 15 Denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením pod názvem Setkání, který provozuje Dětské centrum Paprsek hl. m. Prahy, byl 27. března otevřen v Horních Měcholupech v MČ Praha 15. Středisko má denní provozní dobu a tak umožňuje rodičům postižených dětí normální docházku do zaměstnání, řekl při otevření radní hl. m. Prahy Jiří Janeček. V rámci poskytovaných služeb středisko svým uživatelům nabízí vzdělávání v rehabilitační třídě, hippoterapii, montessory pedagoga, fyzioterapeuta a další odborné specialisty. V současné době je středisko v Parmské ulici připraveno poskytovat odbornou péči patnácti uživatelům. Původní objekt prošel rekonstrukcí, při které byl stavebně rozčleněn a instalován speciální výtah pro postižené. Investiční akce byla finančně kryta z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 15 v celkové výši 3,9 mil. korun. Marie Zdeňková Budova Dětského centra Paprsek Slavnostní zahájení provozu Klientka centra Foto: autorka

6 04 HLAS 2007, STR :31 Stránka 6 6 Hledáte práci pomůžeme vám Občanské sdružení Centrum rodiny a mezilidských vztahů - JANTRA funguje už dva roky. Je určeno zejména pro podporu zlepšení soužití ve vztazích, např. při vytváření a formování mezigeneračních vztahů. K zmírňování osamělosti po odchodu blízkého člověka, ale také pro zlepšení kvality života jednotlivců a pomoc v obtížných fázích života. Touto obtížnou situací může být právě i ztráta zaměstnání. V lednu tohoto roku Centrum - Jantra zahájilo v regionu hl. města Prahy projekt s názvem START, financovaný z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem ČR. Je určený především nezaměstnaným mladým lidem do 26 let nebo starším nad 45 let. Hlásit se mohou i lidé ohrožení ztrátou zaměstnání. Zájemci procházejí komplexním kurzem (10 dnů), který je podporuje v samostatnosti, přebírání osobní zodpověd- Z nosti, učí pracovat s pocity a emocemi, vede k určování priorit, provokuje k novým rozhodnutím a vlastnímu řešení. V dalších dnech probíhají doprovodné programy k rozvinutí svých dovedností a tím i ke zvýšení své schopnosti konkurence na trhu. Např. kurz Efektivní komunikace - asertivity, Prodejních dovedností, Podnikatelského minima, administrativní činnosti, apod. Někteří účastníci rádi zvolí rekvalifikace. A každý má možnost individuální, komunikace s lektory (velmi osvědčený ážitky pravodaje Takové neobyčejné povídání u jediného piva XII. Roman Bradáč, stálý zpravodaj České televize ve Washingtonu Potkali jsme se tak trochu náhodou na rodeu v texaském Houstonu. Štíhlý muž v bílém kovbojském klobouku sledoval dění v aréně a pojídal praženou kukuřici. Poslední člověk, který se ve dvacátém století procházel po Měsíci, Eugene Andrew Cernan, velitel Apolla 17, dnes vypadá jako spokojený důchodce. Na to, abych drobil v parku ptáčkům, je vždycky dost času, směje se třiasedmdesátiletý astronaut. Já mám pořád spoustu jiných plánů. Pracuji pro různé firmy, hodně cestuji. Dokonce jsem si koupil malý ranch nedaleko San Antonia. Mám tam pár koní, jezdí tam vnoučata, která to milují. Z astronauta se stal kovboj, prstem si posune klobouk ležérně víc do týla, po těch letech v Texasu to ani nemohlo skončit jinak. Společně s kolegou Harrisonem Schmittem pobyli ve skafandrech v měsíčním prachu celkem 22 hodin. Nikdo zatím nebyl na Měsíci déle. Mezi osobní věci, které Eugene Cernan v prosinci 1972 vzal s sebou na Apollo 17, přibalil i československou vlajku. Velitel poslední americké mise vždy zdůrazňoval svůj původ. Tatínek se jmenoval Ondřej Čerňan a maminka byla za svobodna Cihlářová. (Redakční pozn: prarodiče z otcovy strany - Štefan Čerňan a Anna Československá vlajka, která byla na Měsíci Lučanová - pocházeli z Vysoké nad Kysucou /Slovensko/ a prarodiče z matčiny strany - František Cihlář a Rozálie Peterková - z Bernartic a Nuzic u Tábora /jižní Čechy/). Tátova rodina přišla do Ameriky ze slovenské Kysúce a maminčini předkové žili u jihočeského Tábora. Rodiče mi vždy kladli na srdce, abych na své kořeny nezapomínal, vysvětluje astronaut důvody, proč s sebou bral vlajku malého státu ve střední Evropě. Po návratu ji nabídl československé vládě. Ta ji však v roce 1974 odmítla. Po sametové revoluci už Češi vzácný dar směli přijmout a s radostí tak učinili. Vlajka z Apolla 17 je dnes v ondřejovské hvězdárně. Na houstonském rodeu vzpomínám na Prahu, kde jsem Eugena Cernana potkal poprvé. Bylo to někdy na podzim Krátce po tom, co s mužem, který úspěšně absolvoval tři vesmírné mise, spadl v Čechách vojenský vrtulník. V rozhovoru tenkrát chválil profesionalitu pilota. Letěl byste v Čechách zase? pokládám po letech stejnou otázku a dostává se mi i stejné odpovědi. Samozřejmě! Víš, my jsme piloti. Rozhodli jsme se, že na chvíli ošálíme zemskou přitažlivost. A ta nám to občas vrací. Dobře víme, že přistání mohou být i hodně tvrdá. Eugene Cernan v časech projektu Apollo Foto: archiv způsob) a také s personalisty, kteří zpracovávají a nabízejí vhodná pracovní místa, často s přímým spojením se zaměstnavateli, což zvyšuje šanci přijetí. Obracet se zájemci mohou na své zprostředkovatele práce na Úřadu práce nebo přímo na Centrum - JANTRA. Kodaňská 29 Praha 10 tel.: , Ale chodit jen tak po chodníku nám nestačilo a tak jsme se s tou kapičkou rizika navíc naučili žít. Slavit pětatřicáté výročí své výpravy na Měsíc Eugene Cernan nijak zvlášť neplánuje. Možná uděláme nějaký večírek, pokrčí astronaut rameny a pak pomalu dodává: čas hrozně letí. Jen se otočíš, rok je pryč. A tak se raději už moc neohlížím a spíš koukám do budoucna. Vyznívá to jako povzdech. Pak následuje kratičká pauza a hluboké nadechnutí, Rád bych se dočkal, až lidé zase na Měsíc vyrazí. Chvíli mlčíme. Americký astronaut s československou krví dobře ví, že to nebude dříve než v roce 2019, kdy se snad k Měsíci vydá americká mise s prozatímním pracovním názvem Orion 13. Pak mi Eugene Cernan nabídne popcorn a přidá jednu vzpomínku: Když jsem Měsíc opouštěl, chvíli jsem stál na žebříku modulu. Podíval jsem se dolů, kde byl otisk mé šlápoty. Věděl jsem, že se tam už nikdy nevrátím. Bylo mi to líto, ale pak jsem uviděl Zemi. Stála na černém nebi nad bledými měsíčními horami. Jak byla nádherná! V ten moment mne napadlo, že jsem možná strávil tři dny na božském zápraží. A najednou byl smutek pryč a byl jsem za tu šanci moc vděčný. Měl jsem obrovské štěstí. Sledoval jsem tvář šedovlasého muže, který v té chvíli opustil nabitý stadion v Houstonu a byl opět tam nahoře. Pak se na mne podíval, zase zdvihl obočí a rozpačitě se usmál. Ťuknuli jsme si plechovkami. Snad na zdraví, snad na úspěch dalších lidských výprav hvězdám vstříc. Je moc fajn dát si pivo s chlapíkem jako je Eugene Cernan. A taky čest. To mi musíte věřit. DUBEN 2007 Sociální automobil pro Prahu 15 Automobil, který bude sloužit seniorům k rozvozu jídel, nákupů a léků, nebo převozu k lékaři předal dne 29. března Domu s pečovatelskou službou v Praze 15, Janovské ulici, radní pro sociální politiku Jiří Janeček spolu se zástupci firmy Kompakt, která tento projekt realizovala. Renault Kangoo, zaplacený 22 sponzorskými firmami, jejichž loga tvoří výzdobu kapoty, je po Fordu Transitu předaného v listopadu 1998 druhým autem, které klientům zajišťuje potřebné služby. Nový renault Kangoo bude sloužit Domu s pečovatelskou službou v Praze 15 Text a Foto autorka Akce pro vefiejnost na Toulcovû dvofie (duben - kvûten 2007) středa / JARNÍ ÚKLIDOVÁ BRIGÁDA / od 16:00 S sebou: pracovní oděv a rukavice sobota / DEN ZEMĚ plný energie / 10:00-18:00 Akce proběhne pod záštitou ministra životního prostředí RNDr. Martina Bursíka. Vstupné: dobrovolné. středa / BÝT ČI NEBÝT? / 10:00 12:30 Nutná rezervace! Členský příspěvek: Dospělý (+0 a více dětí) 90 Kč úterý 1.5./ ZA PTÁKY LADOVÝM KRAJEM Sejdeme se v 7:15 na zastávce vlaku v Mirošovicích. Odjezd zastávkového vlaku z Prahy-Hlavního nádraží je v 6:18. S sebou: vhodné oblečení, obuv a dalekohled. Vstup: volný středa 9.5. / NA TOM NAŠEM DVOŘE / 15:00-17:00 Návštěva naší farmy a přímý kontakt se zvířaty. Účastnický poplatek: dospělí 30 Kč; děti od 6 let, studenti a důchodci 15 Kč. středa 9.5. / VÍME, CO JÍME? / 9:30-12:30 Nutná rezervace! Členský příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 100; dospělý + 2 děti 130 Kč. sobota / MÁJ A LETNICE pro nejmenší / 9:30-12:00 Již obsazeno. pondělí / ŽIVOT V MOKŘADU / 15:00-16:00 a 16:30-17:30 Cena: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč. úterý / LÉČIVÉ SETKÁNÍ OD SRDÍČKA K SRDÍČKU /10:00 12:00 Nutná rezervace! Členský příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 60; dospělý + 2 děti 80 Kč středa / TVOŘIVÁ STŘEDA V MATEŘSKÉM KLUBU / 9:00 13:00 Nutná rezervace Členský příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 100; dospělý + 2 děti 120 Kč MATEŘSKÝ KLUB MATEŘÍDOUŠKA Informace o činnosti a programu klubu: Vedoucí MK Zdeňka Hrubá tel Rezervace programů na tel a u Místo konání akcí a bližší informace o programech: Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 Hostivař. Tel.: ; Spojení: ze stanic metra Skalka a Opatov autobusem č. 177 do zastávky Toulcův dvůr

7 04 HLAS 2007, STR :31 Stránka 7 DUBEN RADOSTNÉ UDÁLOSTI KRONIKA UDÁLOSTÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne 15. března 2007 se v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478, Praha 10 - Horní Měcholupy (budova radnice), uskutečnilo vítání nových občánků Horních Měcholup a Hostivaře, narozených v období listopad leden 2007 a starších dětí, které se na minulé vítání omluvily. Celkem bylo pozváno 73 rodin s dětmi. Omluvilo se 10 rodin, které budou pozvány na příští vítání. VÍTÁNÍ SE ZÚČASTNILI: BROUČEK Marek CIBULKA Lukáš DOVENER Christopher GUST Jan HABR Jakub JŮZOVÁ Anežka KUNERTOVÁ Veronika MICHÁLKOVÁ Klára NAVRÁTILOVÁ Jana ONDEROVÁ Emma PERTLOVÁ Marie PROVAZNÍK Ondřej SEMRÁD Jan SKŘIVÁNEK Jakub SUK Ondřej SUKOVÁ Hana SVITÁK Daniel TOMANOVÁ Nela VYBÍRALOVÁ Adéla ŽÁČEK Michal HAVLOVÁ Adéla HORKÁ Eliška HORNÍČKOVÁ Barbora JUŘIČKOVÁ Adriana KLEKNEROVÁ Barbora LEIBLOVÁ Karolína MENDE Markéta MERČÁK Patrik NIEDERLOVÁ Alžběta REPČÍK Matěj SEITL Alexandr SLAVÍK Jakub STAŠEK Šimon VIŠKOVÁ Karolina BARTEK Marek BŘINČIL Mirek GORBIN Savelij HAŠEK Martin JURAJDA Filip KARÁSKOVÁ Linda KRÁL Matěj LÍBAL Matyáš MELICHAROVÁ Kristýna MLADÝ Tadeáš NOVÁK Václav SVOBODOVÁ Natálie VÁLKA Miroslav VLK Jakub ZOUL Tomáš ZVOČOVÁ Emma Příští vítání občánků se uskuteční dne 14. června 2007 v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 - Horní Měcholupy (budova radnice). K vítání budou pozvány rodiny s dětmi, které se narodily v období únor - duben 2007, a ty, které se na předchozí vítání nemohly dostavit a omluvily se. Jednotlivé rodiny budou pozvány individuálně. Pokud některá z rodin neobdrží pozvánku do 8. června 2007, může se k účasti na vítání přihlásit na telefonním čísle , nebo osobně v kanceláři ÚMČ Praha 15, č. dveří 618, u paní Anny Šulcové. Znovu upozorňujeme, že podklady pro rozesílání pozvánek získáváme od pediatrů, kteří působí na katastrálním území Horní Měcholupy a Hostivař. Rodiny dětí, které jsou v péči jiných lékařů, se musí k vítání přihlásit samy. 22. Salon Zentiva Nevšední, společensko kulturní zážitek, přichystala akciová společnost Zentiva návštěvníkům 22. Salonu, dne 22. března. Výtvarná díla představil akademický malíř Josef Hnízdil s úvodním slovem spisovatele Arnošta Lustiga. Během hudebního programu vystoupil významný houslový virtuóz pan Bohuslav Matoušek s nadějným houslistou Matějem Vlkem. V minirecitálu excelovala klavírní virtuózka paní Jarmila Kozderková, která působí převážně v zahraničí. Nádherné plastiky vystavil akademický sochař, profesor Jiří Kryštůfek, který v těchto dnech oslavil své životní jubileum. Text a foto Marie Zdeňková Zleva Arnošt Lustig, akad. mal. Josef Hnízdil a gen. ředitel Zentivy Ing. Jiří Michal zahajují vernisáž výstavy obrazů Plastiky prof. Jiřího Kryštůfka VÝZVA V naší městské části stále dochází k tomu, že manželské páry oslavují zlatou (po padesáti letech), nebo diamantovou (po šedesáti letech) svatbu a Sbor pro občanské záležitosti pro ně nemůže zajistit oslavu tohoto významného rodinného jubilea, protože se o něm nedoví. V našich možnostech je uspořádat nový svatební obřad, přijetí jubilantů u starosty MČ Praha 15, návštěvu starosty a pověřeného člena Sboru pro občanské záležitosti v bytě oslavenců, nebo i jiný způsob oslavy podle dohody s jubilanty. Problém je zjistit, že někdo takového výročí dosáhl, neboť to nelze z žádné evidence vyčíst. Závisí jen na příbuzných, nebo přátelích jubilantů, zda se o události dozvíme. Obracíme se proto na všechny, kteří vědí o rodině, která v blízké budoucnosti (do jednoho roku) dosáhne zlaté, nebo diamantové svatby se žádostí, aby Akad. sochař prof. Jiří Kryštůfek Klavírní virtuózka Jarmila Kozderková nás o tomto významném jubileu informovali. Potřebné informace laskavě sdělte, pokud možno alespoň dva měsíce předem, tajemnici Sboru pro občanské záležitosti paní Anně Šulcové v budově Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478, Praha 10 - Horní Měcholupy, dveře č. 618, nebo na telefonním čísle Ing. Pavel Ochotný předseda KPOZ Setkání s dávnou minulostí Foto: Marie Zdeňková Dne 27. března se v Toulcově dvoře uskutečnila velmi zajímavá přednáška s Mgr. Peterem Kováčikem, ředitelem organizace Archaia Brno, o. p. s., vedoucím rozsáhlého archeologického průzkumu v Hostivaři a blízkém okolí v letech 1999 a Akce měla živý ohlas Mgr. Peter Kováčik přednáší v Toulcově dvoře Součástí přednášky byla prohlídka expozice v Toulcově dvoře

8 04 HLAS 2007, STR :32 Stránka výročí bitvy u Štěrbohol Dne 6. května uplyne 250 let, od jedné z největších bitev sedmileté války ( ), která se odehrála v prostoru Štěrbohol a okolí. Při střetu vojsk císařovny Marie Terezie a pruského krále Fridricha II. dne 6. května 1757 (uvádí se až 130 tisíc vojáků v boji a na 60 tisíc vojáků v týlu) padlo, bylo zraněno nebo zajato desítky tisíc vojáků. Generál polní maršál Kurt Krištof Schwerin Na štěrboholském bojišti, přišel o život, po zásahu tzv. kartáčovou střelou, jeden z nejlepších generálů pruské armády a oblíbenec krále Fridricha II., generál polní maršál Kurt Krištof Schwerin, kterému v té době bylo 73 let. Pruský král, když se dozvěděl o smrti Schwerina trpce poznamenal: jeho smrtí padly vavříny tohoto vítězství - zaplatili jsme za ně přílíš mnoho. Mrtvé tělo generála Schwerina bylo dopraveno do štěrboholského dvora a když utichly poslední výstřely na bojišti, byl převezen přes Zbraslav do Břevnovského kláštěra sv. Markéty. Zde se také se Schwerinem rozloučil i sám pruský král, který ztrátu svého generála těžce nesl. Nikdo již nezjistí, kdo v místě bitvy zarazil dřevěný kůl s nápisem ANNO Jaro je v plném proudu. Tráva se zelená, květiny ozdobily zahrádky a stromy raší k novému životu. I my v Domu UM v Golfové vítáme jaro s nadšením a po velikonočních dílnách, kterých se zúčastnilo kolem 100 dětí, Petrovickém masopustu, kde letos byla velká účast našich nejmenších i rodičů, se těšíme na další spokojené děti nejen při výtvarných dílnách, ale i tradičních akcí při příležitostech jako jsou Čarodějnice, Vítání jara, Den dětí aj. Dovolte aby jsme vás a vaše děti pozvali na nejbližší pořádané akce: Výtvarná soutěž Mláďata známá i neznámá - namaluj, vytvoř či vyrob mláďata podle své fantazie. Výrobky a výkresy s jménem přineste do Domu Um v Golfové ul. od do 6.5. Vernisáž a vyhodnocení 9.5., výstava do a položil základ k budoucímu pomníku. V roce 1824, dal správce michelského statku Ondřej Schurch vybudovat kamenný pomník na zděném podstavci. V roce 1839 byl za tímto pomníkem rakouskými pionýry nasypán plochý pahorek, na němž dal pruský král Fridrich Vilhelm II. postavit hranolový pomník z litého železa. V roce 1866, kdy došlo k výbuchu při vyprazdňování rakouských granátů na Petříně, bylo u pomníku pohřbeno 28 obětí této události. Dále zde byl i náhrobek s označením 285 pruských vojáků, kteří za války prusko-rakouské roku 1866 zemřeli v pražských lazaretech, nebo královský pruský dobrovolný myslivec Ferdinand v. Katte, kterému bylo pouhých sedmnáct let. V roce 1895 byl pomník zcela sešlý a tak na útraty pruské vlády byl nahrazen novým z černého leštěného pískovce z Hořic. V lednu 1905 byly k pomníku přeneseny všechny pomníky a tělesné pozůstatky čtyř pruských důstojníků a jednoho svobodníka, pohřbených do té doby na vojenském hřbitově na Strahově, za Invalidovnou a v Karlíně. Místo Schwerinova pomníku se stalo výletním místem nejenom Pražanů, ale i zahraničních hostů. V září roku 1776, navštívil místo sám Josef II., který prokázal maršálu Schwerinovi vojenskou čest a nechat vystřeli trojí salvu z pušek a jednoho děla, při čemž vždy smekl z hlavy klobouk. Místo dále navštívil anglický spisovatel Thomas Carlyle, v roce 1890 francouzský generál Boulanger, také sochař J. Myslbek, malíř Mikoláš Aleš, básník Eugen Mužík a další osobnosti kulturního a politického života. Do pamětních knih se zapisovali další vzácné osobnosti, ale i běžní návštěvníci, včetně zahraničních hostů. Zvláště dřívější československé vojenské školy sem podnikaly zájezdy ke studiu bojiště. Bohužel, Pamětní knihy, které správce pomníku pan Krňanský do roku 1945 předkládal návštěvníkům, se nedochovaly. Historie pomníku, ale pokračovala. Od roku 1939 se místo stalo vojenským hřbitovem, kde byli pohřbíváni nejenom němečtí vojáci, ale byly zde i hromadné hroby civilních osob. V červenci, roku 1945 byl hřbitov zcela zlikvidován. Nebyly ušetřeny ani oba pomníky a vše bylo doslova srov- DUBEN 2007 náno se zemí. Místo, kde stávaly pomníky se stalo smetištěm a pomalu začalo zarůstat divokou vegetací. Přesto, ale neupadlo v zapomnění a zůstalo u občanů alespoň pod názvem Na Schwerině. Po 55 letech, v roce 2000 došlo k exhumaci pohřbených vojáků i civilních osob a kosterní nálezy byly odvezeny. V té době se začalo uvažovat o možnosti obnovení pomníku, neboť symbol bitvy je součástí znaku Štěrbohol. Od myšlenky k realizaci uběhlo šest let. Díky Zastupitelstvu městské části Praha - Štěrboholy se po 62 letech od likvidace pomníku podařilo obnovit tuto historickou událost, která je součástí našich dějin. Místo samotné, kde stával pomník bylo upraveno na malý park s nově vysázenou zelení, cestičkami a místem pro nový, skromnější pomník. Městská část Praha - Štěrboholy pořádá v neděli 29. dubna 2007 od h, za přítomnosti historických vojsk a hostů, odhalení nového pomníku věnovaného právě této bitvě. Pro zájemce o historii se koná dne 20. dubna od 17 h v zasedací místnosti přednáška a výstava, zaměřená na tuto historickou událost. Jan Pláteník Schwerinova smrt Schwerinův pomník Foto: archiv Žongluje celý klub - klub Chodba od 15 hod Otevřená výtvarná dílna v Golfové - zdobíme květináče, DDM Dům UM Hostivař hod, příchod mezi hod, odchod volný, s sebou pracovní oděv, přezůvky, cena dílny 25,- Kč Pálení čarodějnic - hřiště u ZŠ Bellova, od 17:30 hod, hry, soutěže, rej čarodějnic, živá kapela, vystoupení šermířů, oheň, opékání buřtů (vlastní) Turnaj ve stolním fotbálku - klub Chodba od 15 hod Jarní hrátky lesopark Hostivař, od 16:30 hod, hry a soutěže s jarní tématikou pro naše nejmenší děti (2-7 let) Bližší informace vám rádi podáme v Domu UM či na tel PRE stále zvyšuje komfort a úroveň služeb Sjednat termín, který bude odpovídat potřebám zákazníka, lze u Pražské energetiky snadno a jednoduše prostřednictvím internetu! Výhodou je, že přepážkový pracovník Pražské energetiky očekává svého zákazníka v době, kdy to vyhovuje zákazníkovi, a to bez čekání, sdělil mluvčí Pražské energetiky Mgr. Petr Holubec. Návštěvu Zákaznického centra si zákazník sjedná z pohodlí domova nebo kanceláře na Odborný personál na pracovištích PRE očekává a obslouží zákazníka v době, která vyhovuje zákazníkovi. Za dva měsíce zkušebního provozu byl podle informací PRE o tuto službu vysoký zájem. Mnoho záležitostí a úkonů již zákazníci PRE nemusí řešit osobní návštěvou Zákaznického centra! Webové stránky Pražské energetiky umožňují v rámci Zákaznického e-centra realizovat úkony pohodlně a jednoduše! Zákazník se již nemusí obtěžovat osobní návštěvou Zákaznického centra. Lze provádět např.: samoodečet elektroměru můj zákaznický účet (přehled o veškerých transakcích, fakturaci a odběrných místech) korespondenční převod (umožňuje distanční převod odběrného místa na nového zákazníka) HDO (umožňuje přenášet k zákazníkům povely přepínání tarifů na elektroměru) formuláře ke stažení Vyšší zákaznický komfort poskytuje Pražská energetika dále službou korespondenčního převodu, který umožňuje distanční převod odběrného místa na nového zákazníka (např. při stěhování). Také tato služba nabízí zákazníkům PRE vyšší stupeň komfortu. Není důvod mít více dodavatelů elektřiny. PRE dokáže zajistit spolehlivou dodávku elektřiny do všech objektů svých zákazníků kdekoli v České republice, např. na chaty, chalupy či do všech poboček firem zákazníků. Korespondenční převod zjednodušuje procesy v případě stěhování, omezuje papírování a šetří čas i peníze! Eva Havelková Media Clar, s.r.o. - Public Relations

9 04 HLAS 2007, STR :32 Stránka 9 DUBEN Žáci to spočítali učitelům V největší pražské střední škole a odborném učilišti v Hostivaři oslavili Den učitelů poprvé pedagogové společně se svými žáky. Tentokrát měli navrch žáci, zatímco pedagogové s napětím očekávali, jaké známky dostanou pro změnu oni. Na první pohled dobrý nápad však nebyl jen studentskou recesí, ale součástí ankety, kterou zorganizoval Klub rodičů, žáků a přátel školy. K její realizaci si přizval Ing. Janu Valentovou z Vysoké školy ekonomické v Praze, která je zároveň členkou Mezinárodní společnosti konzultantů se sídlem v Zürichu. Ta nejprve ve škole připravila dotazníkové šetření názorů žáků a jejich spokojenosti se školou. Z 500 dotazníků se jich vrátilo 452 a každý z nich obsahoval odpovědi na 14 otázek. A protože se v nich mnohokrát opakovalo přání zvolit si nejoblíbenějšího či nejneoblíbenějšího pedagoga, byla na světě anketa další. Ve hře bylo 93 pedagogů nabídnutých školou. Žáci je V HOSTIVAŘI SE DAŘÍ Zdeněk Izer konferuje akci v učilišti, které sám kdysi absolvoval Tentokrát je řeč o chovatelích drobného zvířectva. Tato užitečná spolková činnost sice nemá tak širokou členskou základnu, ale o to je cennější, že stále trvá. Mezi necelé tři desítky členů patří i šest mladých chovatelů do 18 let, ve kterých je záruka pokračování více jak osmdesátileté tradice. Dne 17. března se konala výroční schůze, na které se bilancovalo i plánovalo. Během loňského roku členové vystavili 253 zvířat na 13 výstavách a obdrželi 24 čestných cen. Na vlastní výstavě v Hostivaři, kterou navštívilo 400 lidí, ukázali veřejnosti celkem 213 chovných zvířat od třiceti chovatelů. Propagace chovatelství má v Praze 15 velkou tradici, založenou na pevných základech úctyhodných výsledků naší místní organizace. V letošním roce se výstava chovných zvířat bude konat v rybářském areálu v Hostivaři ve dnech 7. a 8. září Informace pro zájemce o členství v hostivařské organizaci Svazu českých chovatelů na tel.: Marie Zdeňková Vedení organizace bilancuje Pohled do sálu Foto: autorka Smutné oznámení Čestná občanka městské části Praha 15, paní Drahuše Čouková Dne , v den svých 83. narozenin, nás navždy opustila Čestná občanka městské části Praha 15, paní Drahuše Čouková. Narodila se v Horních Měcholupech a kromě několika let nedobrovolného vystěhování z důvodu demolice desítek domů při výstavbě sídliště, prožila celý život v Horních Měcholupech. Její otec Antonín Hervert byl v letech starostou obce a jeho dům s hostincem a sálem sloužil jako radnice, knihovna a kulturní dům současně. Paní Drahuše Čouková - Hervertová tak byla od dětství v centru společenského dění obce. Stala se zakládající členkou Vlastenecko - dobročinného sdružení Obce baráčníků pro Horní Měcholupy a okolí. Byla členkou divadelního spolku a aktivně se zúčastňovala kulturního života. Od roku 1952 byla členkou Sboru dobrovolných hasičů. Vychovala dva syny a dožila se šesti vnoučat a dvanácti pravnoučat. Její vzpomínky na spolkový život v obci, včetně předaných dokumentů a dochovaných baráčnických symbolů, jsou po mnoho let, jak si paní Čouková přála, zdrojem pro doplňování historie Prahy 15 a zůstanou navždy zachovány v archivu Kroniky MČ Praha 15 pro budoucí pokolení, jako čestná památka na tuto výjimečnou ženu. Paní Drahuše Čouková zůstane navždy v našich srdcích. Rodina a redakce hodnotili známkami od 1 do 5 podle těchto 6 kritérií: Chování a přístup k žákům, Odbornost a přehled o novinkách v oboru, Srozumitelnost výkladu a schopnost naučit, Autorita pedagoga, Spravedlivé a objektivní hodnocení, Vzhled pedagoga. Do rolí pedagogů se dokonale vžili, o čemž svědčí, že jim udělili známek. U každého učitele, učitelky a mistra se spočítal výsledný průměr, který byl rozhodující pro vyhlášení úspěšných i nepříliš úspěšných pedagogů. Rozdáno bylo celkem 27 ocenění. Ti Nej měli radost nejenom z diplomů a květin, ale i z ručně zdobeného křišťálového skla. Většina těch, které žáci označili za Nejnej, si však pro diplom ani pro cenu - krásného, milého plyšového psa nepřišla. Jeden z žáků si k tomu neodpustil tuto poznámku: Bylo to moc fajn, konečně učitelé vidí, že není příjemné dostávat špatné hodnocení. A příště bych vyhlásil jen ty nejhorší učitele, protože, jak se zdá, někteří to nevydejchali. Poprvé Klub rodičů za mezinárodní Nejoblíbenější pedagog školy Václav Poc Foto: Marie Zdeňková spolupráce uděloval i Manažerskou cenu J. A. Komenského. Získali ji Ing. Milan Vorel a Mgr. Josef Mareš. Ke skvělé atmosféře slavnostního dne přispěl i moderátor Zdeněk Izer. Původně automechanik vyučený v této škole dorazil stylově v obrovském americkém bouráku, který se rázem stal nečekanou atrakcí pro žáky. Od Zdeňka se dozvěděli, že americká auta jsou jeho koníčkem. O jeho profesionalitě v tomto oboru svědčí i to, že bez zaváhání do všech podrobností popsal, jaký automobil je na skleněné rytině, kterou dostal od žáků prostřednictvím Klubu rodičů. Jako moderátor a bavič byl vynikající a přes 300 žáků ho dopodrobna zpovídalo ještě dlouho během jeho autogramiády. Když už mu došly fotografie, podepisoval se s úsměvem snad i na omluvenky a odpovídal na mnoho záludných otázek žáků, kteří známého baviče chtěli dostat do situace, ze které nevybruslí. Vybruslil a navíc žáky přesvědčil, že i když se on živí úplně něčím jiným, na vyučení v oboru automechanik je stále hrdý. Mgr. Ladislav Dragula MAŠKARNÍ BÁLY VE ŠVEHLOVĚ SOKOLOVNĚ V sobotu 3. února večer byl společenský sál sokolovny rezervován pro dospěláky, kteří mohli navštívit 1. Masopustní zábavu. Byl to večer masek, proto si přišli na své všichni tvořiví lidé s fantazií. A tak se tu potkali kominíci, policisté, vojáci, zdravotní sestřička s panem doktorem, čarodějnice, pan Skot a jiní. Všichni se snažili získat cenu za nejlepší masku. Během večera se tančilo a soutěžilo v různých disciplínách. Například šplh po horolezeckém laně, na jehož konci čekaly vítěze tři sokolské salámy. Úkol to nebyl vůbec jednoduchý, ale nakonec salámky své majitele našly. K tanci hrála country kapela KTS, která výrazně přispěla k uvolnění a příjemné atmosféře. Na závěr večera byla losována tombola, kde se na každého usmálo štěstí. A tak i dospěláci už mají u nás v sokolovně svůj masopustní maškarní bál. Těšíme se na vás všechny v příštím roce! Za měsíc, 3. března, byla sokolovna věnována dětem. Konal se zde Dětský maškarní bál spojený s 6. ročníkem výtvarné soutěže kašpárka Frydolína. Všechny lístky byly dopředu vyprodány a ve dvou termínech (v 15 a v 17 h.) jsme uvítali přes 110 dětí v krásných maškarních kostýmech. Odpoledním programem nás provedl kašpárek Frydolín s Panenkou. Za pomocníky měli hejkala, vílu a čarodějnice. Děti s nimi společně soutěžily. Po loňském Slepičím tanečku nás letos navštívila tři prasátka a na svoji písničku z pohádky Divadélka Frydolín nás naučila svůj taneček. Ve výtvarné soutěži byli odměněni nejlepší malíři, které si volili sami návštěvníci bálu. Určit nejlepší masku bylo těžké. Přišla na pomoc víla z hostivařského lesa, ale její pomocník hejkal zamlčel, že neumí psát, a tak výsledky nebyly zaznamenány. Nakonec kašpárek s Panenkou rozhodli, že cenu za nejlepší masku získají všechny děti. Masky prošly po vítězném molu a na konci dostaly sladkou odměnu. Prožili jsme velmi pěkné maškarní odpoledne. Věříme, že se vám, kteří jste přišli, také líbilo a rádi přijdete spolu s ostatními i příště. 30. dubna od 18 hod na vás čeká Čarodějnický rej před Švehlovou sokolovnou. O. Kozačová, foto J. Jandovská

10 04 HLAS 2007, STR :33 Stránka Senioři Klubu důchodců Prahy 15 v Senátu ČR Na návštěvu Senátu jsme se dlouho těšili. Pozvání panem senátorem Janem Nádvorníkem, bývalým starostou MČ Prahy 15, se uskutečnilo ve středu 14. března Museli jsme se pro velký zájem z řad seniorů rozdělit na dvě skupiny. Každé skupiny se ujala průvodkyně. Senát sídlí v Praze na Malé Straně ve třech krásných starobylých palácích. Zahájili jsme prohlídku v hlavní síni, z jejíž rozlehlosti a výšky se tajil dech. Velkolepý dojem umocňovala krásná výzdoba stěn a nádherné nástropní malby. Je to skutečný stavitelský a umělecký skvost. Bohatě zdobené prostory se stěnami ve výši dvou poschodí a nádherným stropem sloužily v prvních létech jako jednací síň senátu. Ten byl umístěn do dnešních prostorů, které předtím sloužily jako konírna. S vědomím významu tohoto místa jsme Klub důchodců Prahy 15 informuje Informujeme naši občanskou veřejnost, že se více o činnosti Klubu důchodců Prahy 15 dozví na internetových stránkách: Psát nám můžete na ovou adresu: Vedení KD Praha 15 Vážení, dovolujeme si Vás upozornit na významné změny v Městském centru sociálních služeb a prevence a v Informačním centru sociální pomoci KONTAKT. S účinností od 1. března 2007 došlo rozhodnutím zřizovatele ke změně Zřizovací listiny. Název organizace se mění na Centrum sociálních služeb, přičemž všechny ostatní atributy zůstávají zachovány. Informační centrum sociální pomoci Kontakt se přestěhovalo do nových prostor Škodova paláce a na přelomu ledna a února 2007 bylo znovu otevřeno. Náš nový název je pouze KONTAKT. Bližší informace k provozu a službám naleznete na nebo v přiloženém informačním letáčku. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit na nové služby SMS linka pro neslyšící, Informační linka k sociálním službám a Informační internetový servis (podrobnosti na V aktuální nabídce KONTAKTU je k dispozici také nový adresář Mateřství, rodičovství, náhradní rodinná péče - Informace, kontakty, sociálně zdravotní služby a aktualizované verze V Praze doma bez domova Korespondenční adresa pracoviště: Centrum sociálních služeb Praha KONTAKT Jungmannova 35/ 29, Praha 1 Podmořská krása v objektivu fotoaparátu Další z tradičních výstav ve vestibulu budovy naší Městské části nás přenese do hlubin slaných mořských vod. Potápěč a fotograf Tomáš Kunze připravil ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr výstavu fotografií z podmořské říše. Většina snímků vznikala v Rudém moři, vysvětluje autor nad dech beroucími záběry živočichů, se kterými se běžně člověk nesetkává. Výstava má kromě uměleckého rozměru také polohu ekologickou. Právě rozmanitý podmořský život je v současné době velmi ohrožen. Neblahý vliv na něj má celá řada lidských činností a to jak přímo, tak i nepřímo. Bylo by velmi smutné, kdybychom se jednou na neopakovatelnou podmořskou krásu dívali pouze na těchto fotografiích, varuje Tomáš Kunze a všechny srdečně zve. Pokud i Vás očarují oči morény či jiné z fotografií, máte možnost si vystavená díla zakoupit. Jakub Moravec Společnost Antonína Švehly Pozvánka na výstavu o Antonínu Švehlovi Společnost Antonína Švehly si Vás dovoluje pozvat na výstavu ANTONÍN ŠVEHLA HOSTIVAŘSKÝ RODÁK A ČESKOSLOVENSKÝ STÁTNÍK. ve Švehlově sokolovně Hostivař. Výstava probíhá pod záštitou starosty MČ Praha 15 Jiřího Petříše. Potrvá do Partneři projektu: MČ Praha 15 Národní zemědělské muzeum Národní archiv Spojení: BUS: zastávka Sklářská 122, 181, 183, 212, 271 zastávka Nádraží Hostivař 154 TRAM: zastávka Nádraží Hostivař nebo Hostivařská 22, 26 VLAK: zastávka Praha - Hostivař DUBEN 2007 si s velkým zájmem prohlédli lavice některých známých senátorů a ocenili vkusnost a dokonalost řemeslných prací. Prošli jsme dalšími prostorami s uměleckou výzdobou známých malířů, které dnes slouží jako jednací síně pracovních skupin senátu. Nejnovější dorozumívací techniky v nich kontrastují se starobylou minulostí sálů. Úchvatné prostory historického paláce s uměleckou výzdobou nás nadchly a zanechaly v nás hluboký dojem a vzbuzovaly hrdost nad naší historickou minulostí. Dosud nikdo z nás neměl možnost si takto důkladně prohlédnout paláce Senátu ČR zevnitř. Snad i příznivé slunné jarní počasí přispělo k naší optimistické náladě a umožnilo nám vidět Valdštejnský palác v tom nejnádhernějším světle. To vše si vyžádalo důkladnou rekonstrukci, která musila být zakrátko znovu opakována po nedávné pražské povodni. Výše vody dosáhla v místnosti do výše asi půl metru. V závěru exkurze nás příjemně potěšilo milé přivítání panem senátorem Janem Nádvorníkem, který si našel čas nás pozdravit a pobesedovat se všemi zúčastněnými seniory. Po celou dobu prohlídky Senátu ČR s námi byla přítomna paní Ivana Činátlová, pracovnice ÚMČ Prahy 15, která je patronkou činnosti Klubu důchodců Prahy 15. Před ukončením besedy se senátorem nás čekalo malé pohoštění. Za možnost shlédnout výstavní a reprezentativní objekty Senátu České republiky bychom rádi poděkovali panu senátorovi Janu Nádvorníkovi. Jiří Tlamsa Ordinace očkování do zahraničí Zdravotní ústav se sídlem v Praze zřizuje novou ordinaci očkování, včetně očkování před odjezdem do zahraničí. Ordinace zahájila provoz dne na adrese Praha 10, Jasmínová 37/2905, pavilon D v areálu pobočky hygienické stanice /objekt bývalých jeslí/. Dopravní spojení: autobusy linka MHD č. 154, 177. Tramvaje linka č. 22, 26, stanice sídliště Zahradní Město. Pracoviště poskytuje tyto služby: 1) Konzultační a poradenská činnost před cestou do zahraničí 2) Očkování před cestou do zahraničí, včetně ochrany proti malárii před odjezdy do malarických oblastí 3) Vystavení zdravotních dokumentů, potřebných k výjezdu do zahraničí - mezinárodní očkovací průkazy, certifikace očkování proti žluté zimnici 4) Očkování za úhradu na vlastní žádost osob proti následujícím onemocněním např. meningokoková meningitida chřipka klíšťová encefalitida žloutenka typu A a B břišní tyf cholera vzteklina V případě zájmu o očkování se objednejte na tel. čísle , mobil (MUDr. Květa Bartošová). PÁLENÍ ČARODEJNIC Hajdulafest od 13 hodin Hostivařská přehrada Načeva, Sto zvířat, Flaming Cocks aj. Dětský den 150 Kč/200 Kč

11 04 HLAS 2007, STR :33 Stránka 11 DUBEN Desetiletí činnosti Sportovního klubu Horizont na Základní škole Hornoměcholupská V letošním roce uplyne 10 let od chvíle, kdy jsme se rozhodli založit na naší škole občanské sdružení, které by se zabývalo masovým rozvojem tělovýchovy a sportu v naší městské části. Za deset let si naše organizace - Sportovní klub Horizont (dříve Školní klub České asociace sport pro všechny) vydobyl v naší aglomeraci neopomenutelné místo. Klub Horizont nabízí sport všem, kteří mají rádi pohyb Náš klub je otevřen nejen chlapcům a děvčatům, ale i těm starším, kteří mají zájem aktivně trávit svůj volný čas. Vedoucí našich oddílů, např. atletiky, florbalu a hokejbalu, míčových her, pohybových her, cvičení při hudbě, oddíl Hříbata (atletika pro nejmenší) apod., jsou zkušení organizátoři zájmových činností. Takřka všichni chlapci a děvčata na škole jsou zapojeni do hnutí Pohyb je život. Svou tradici si za období své existence získala také školní sportovní liga, ve které se mladší děti každý měsíc setkávají při turnajích a závodech takřka ve všech oblastech pohybových a tělovýchovných aktivit. Sportovní klub se podílí i na sportovních akcích organizovaných v rámci putovního poháru starosty městské části Prahy 15. Naposledy se spolupodílel na organizaci turnaje dívek ve vybíjené základních škol Prahy 15, který se uskutečnil 15. března na naší škole. Mile nás potěšila děvčata z naší školy, která se umístila na velmi pěkném 2. místě. První místo obsadilo družstvo Základní školy Nad Přehradou, třetí byla děvčata ze Základní školy Veronské náměstí, na 4. místě Základní škola Hostivař a 5. místě Základní škola Křimická. Každoročně také společně s odborem školství, kultury a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 15 zabezpečujeme závody v atletice našich základních škol, které jsou důstojným vyvrcholením soutěží organizovaných v rámci putovního poháru našeho starosty. V minulém školním roce se základní školy v naší městské části v poháru starosty umístily na prvních třech místech následovně: 1. místo ZŠ Veronské náměstí, 2. místo ZŠ Křimická, 3. místo ZŠ Hornoměcholupská. V září minulého roku jsme také společně s odborem školství zabezpečovali již 2. ročník atletické olympiády mateřských škol Prahy 15 o putovní pohár městské části Praha 15. Atletické závody měly tři discipliny: běh na 30 metrů, skok do dálky a hod míčkem. Olympiáda byla všemi účastníky hodnocena kladně. V celkovém pořadí se na medailových místech umístila družstva Mateřské školy Slunečnice (1. místo), Mateřské školy Libkovská (2. místo) a Mateřské školy Pamská 389 (3. místo). V listopadu minulého roku se na naší škole také uskutečnil další ročník celopražského turnaje ve vybíjené smíšených družstev mladších žáků a žákyň o Putovní pohár městské části Praha 15. Hlavními organizátory byly společně s Pražským sdružením Sportu pro všechny naše základní škola a Sportovní klub Horizont. Turnaje se zúčastnilo téměř 100 účastníků. Součástí turnaje byly i doplňkové soutěže, které měly oddechový charakter - prolézaní družstva obručí, hod míčem na koš, obouvání družstva na čas, házení kostkou. Vítězem turnaje se stalo družstvo Základní školy Kolovraty. Již v tomto období se zamýšlíme na přípravou 4. ročníku této celopražské soutěže, která se uskuteční v sobotu 3. listopadu 2007 a na který samozřejmě budou pozvána i družstva nejen z naší městské části. Mezi další akce, které se již staly tradicí nejen našeho sportovního klubu, ale celé školy - je každoroční červnové setkání nejlepších sportovců - tedy těch, kteří v uplynulém školním roce reprezentovali školu na soutěžích organizovaných v rámci naší městské části či obvodu Prahy 10. Za hlavní úkol v nastávajícím období považujeme všestranně napomáhat rozvoji různých forem pohybových a sportovních aktivit dětí a mládeže v době mimo vyučování a tím spolupůsobit při výchově k zdravému životnímu stylu a v boji proti drogám. Při celkovém hodnocení tělovýchovy a sportu vidíme jako nutné se zmínit i o podílu Úřadu městské části Prahy 15 na rozvoji těchto aktivit. V této souvislosti je potřebné poděkovat zejména odboru školství, kultury a zdravotnictví, za jeho vstřícný postoj při organizování tělovýchovných a sportovních aktivit v naší aglomeraci. Veškeré informace o činnosti našeho školního klubu lze také získat na tel. č , a nebo na Mgr. Jiří Doutnáč, předseda Sportovního klubu Horizont, zástupce ředitele ZŠ Hornoměcholupská Moje zamyšlení nad Školním vzdělávacím programem Školní vzdělávací program na naší škole vznikal postupně jako týmová práce. K hlavním tvůrcům patřili koordinátor Mgr. Karel Kašpar, zástupce ředitele, Mgr. Jiří Doutnáč, zástupce ředitele pro ekonomiku a hospodaření (předseda sportovního klubu Horizont, odborník pro informatiku). Oběma protagonistům i všem pedagogům, kteří se na tvorbě našeho ŠVP podíleli, ať už měrou velkou, menší či průměrnou, za jejich práci chci upřímně poděkovat. Tak jako každý člověk je jedinečný kombinací svého chování a myšlení, lze totéž říci o každé instituci řízenou lidmi. Jistě se mnou budete souhlasit, že výuka na základní škole je toho čítankovým příkladem. Proto nelze nikdy vytvořit pravidla, která by platila pro každého člověka, natož pro celou instituci. Stačí se podívat na naší školu, jejíž situace je specifická v tom, že jsme školou s třídami s rozšířenou výukou jazyků, v našem případě zejména francouzštiny. Tato tradice trvá již od roku Za tu dobu jsme získali zkušenosti jak ve výuce, tak rovněž v tom, jak takovou školu vést. Tyto zkušenosti jsou přinejmenším stejně důležité jako nová pravidla, která jsou nám dnes předkládána závazným Rámcovým vzdělávacím programem. Proto pouze v nalezení kompromisu, jakéhosi vzájemného průsečíku lze hledat cestu. Taková cesta je podle mne jediná správná, po ní jsme se vydali. Náš ŠVP se bude nadále vyvíjet. My bychom měli především usilovat o to, aby tento vývoj pokračoval. Využít ty možnosti, která nová pravidla umožňují, vybírat to, co považujeme pro další chod naší školy za správné. Použít z tradice zkušeností, při zaměření ŠVP na jazykovou výuku, metodické zkušenosti jednotlivých vyučujících. Zkušenosti při organizování různorodých akcí jako: jazykové prezentace, organizování výměnných a poznávacích pobytů atd. Při tomto úsilí chceme spoléhat i na našeho zřizovatele. Negativně působí například na vědomí pedagogů, žáků a zejména celé společnosti, pokud jim úzce uvízne ve vědomí konstatování, že byly zrušeny osnovy, a že děti již nebudou nuceny biflovat a pouze na papíře vytvořený dokonale přesný ŠVP je toho zárukou, je zcela jistě zavádějící. Dokonce může ztížit situaci i některým dodnes úspěšným školám s ne zcela standardním a běžným zaměřením. Úzkostlivá, přehnaná kontrola plnění všech kompetencí, po stránce kvantitativní i kvalitativní, na téže úrovni vytváří nebezpečí možného přetěžování žáků. Obecně platí, že každá reforma přináší jistá rizika. Z výše uvedeného plyne, že právě naše zaměření, naše tradice, bylo a po určitou dobu bude, při hledání onoho průsečíku obtížné. Rudolf Hlůže, ředitel ZŠ Hornoměcholupská Velikonoční jarmark v Toulcově dvoře Tradiční Staročeský velikonoční jarmark v Toulcově dvoře se konal dne Vajíčka na všechny způsoby k Velikonocům patří Návštěvními mohli vidět v akci nefalšovaného ševce Lidové divadlo Tereza Foto: M. Zdeňková

12 04 HLAS 2007, STR :34 Stránka ZŠ Křimická a Jeden svět Již potřetí se žáci naší školy zúčastnili mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, který se pravidelně koná první týden v březnu v našem hlavním městě. Tento festival pořádá společnost Člověk v tísni a představuje českému publiku filmy o lidských právech z celého světa. V rámci festivalu se koná projekce pro školy a nabízí základním a středním školám zajímavé dokumenty. Jak se vaří v ČT? aneb Křimická v televizi DUBEN 2007 Dva dny, 19. a 20 března, strávily děti z Křimické v televizi na Kavčích horách, aby se seznámily s uměním zaměstnanců ČT. Měly velké štěstí, Kouzelnou školku právě točil Michal Nesvatba. Dětem se věnoval i mimo klapku. Předvedl jim mnoho svých triků a legrácek. Nakonec jim rozdal svoje vlastnoruční rekvizity a vyfotil se s nimi. Je vidět, že má děti doopravdy rád. Děti měly možnost vidět práci nejen herců, ale i kameramanů a režisérů. Bylo zajímavé se seznámit s druhou stranou obrazovky a se vznikem, uvařením, toho, co běžně známe jen jako hotový televizní pořad. Po seznámení s natáčecím studiem jsme se prošli po televizních chodbách a nahlédli všude, kde to jen šlo, takže jsme viděli mnohé známé tváře z obrazovky a jiné zajímavosti. Naše děti umí dobře reprezentovat svoji školu a díky tomu jim zprostředkováváme nevšední zážitky. Jedním z nich byla i tato návštěva v televizi. Marta Pospíšilová vychovatelka ZŠ Křimická Naši žáci od páté do deváté třídy viděli vybrané dokumenty určené právě jim. Po zhlédnutí filmu následovala beseda, ve které se mohly děti přihlásit o slovo a zeptat se odborníků na dané téma. Velmi silný příběh Lekce běloruštiny viděli naši deváťáci a snad si uvědomili, co vlastně znamená demokracie a svoboda. Tento příběh získal ocenění studentské poroty. Žáci mladších ročníků sledovali příběhy dětí, které neměly v životě štěstí, potkala je nemoc či jiný těžký osud a život na okraji společnosti. Přesto byly i tyto příběhy plny lidské obětavosti, nezištné pomoci, odvahy, obyčejné lásky a přátelství. Snad se nám podařilo ukázat dětem svět trochu jinak a posílit v nich potřebu lidské důstojnosti, solidarity, tolerance a vědomí, že osudy druhých nám nemohou být lhostejné. Ing. Jana Hlaváčková Tonda Obal na Křimické Naši školu navštívila pojízdná výstava o zpracování a recyklaci odpadů. Shlédli ji žáci tříd. Díky ní jsme hravou formou zjistili, jak správně třídit odpad. V zábavném 45 minutovém pořadu jsme třídili různé věci do malých barevných kontejnerů a povídali si o jejich recyklaci a jiných zajímavých věcech. Ptáte se, proč třídit odpad? Každý z nás vyhodí za rok asi kg odpadů. Pokud budete jednotlivé druhy správně třídit, umožníte tak recyklaci více než jedné třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Jestli nevíte jak správně třídit nebo chcete vědět víc, podívejte se na webové stránky: Třiďte odpad s námi! Z. Boudný, M. Šímová, M. Kučerová Žáci VIII. B, ZŠ Křimická Setkání flétnových tříd ZŠ Hornoměcholupská a ZŠ Křimická Na zkouškách našeho souboru Aulos přišla častokrát řeč na to, jak učit hudební výchovu na 1. stupni ZŠ. Ze zkušenosti víme, jak obtížné je naučit např. noty někoho, kdo sám nehraje na žádný hudební nástroj. Již několik let se snažíme praktikovat myšlenku aktivního muzicírování. Vzhledem k tomu, že jsme obě žačkami pana profesora Václava Žilky, je samozřejmé, že naším oblíbeným hudebním nástrojem a pro naše žáky nejdostupnějším instrumentem je zobcová flétna. Máme radost, že po dohodě s rodiči mají flétnu všichni žáci, takže může pískat celá třída. Po roce a půl už děti znají (a hrají) staccato, legato, prima voltu a sekunda voltu, piano, forte, da capo či repetice. Poradí si hravě nejen se stupnicí C dur, ale hrají písničky s béčkem v F dur či fis v G dur. Ale co by to bylo za muzikanty, kdyby si hráli pouze pro sebe. Proto třída 4. A ze ZŠ Hornoměcholupská přijala s radostí pozvání od dětí a paní učitelky Vojtové ze třídy 2. B ze ZŠ Křimická. Setkání proběhlo ve čtvrtek 8. března na ZŠ Křimická, kam se svými stojany a flétnami dorazili čtvrťáci, aby porovnali své umění s mladšími kamarády. Ještě před vystoupením si mohli žáci 4. A prohlédnout některé učebny, obdivovali výzdobu na chodbách a v přírodovědném koutku si nadšeně prohlíželi hady, želvu i chameleóna. Na začátku dopoledního programu předvedli čtvrťáci druhákům krátké představení ve francouzském jazyce a pak je formou soutěže seznámili s národními písničkami (např. Vyletěla holubička ze skály, Létala si vlaštověnka, Kdybys byl Jeníčku, Černé oči aj.). Nutno říci, že druháčci velice rychle poznali všechny písničky, není divu, vždyť většinu z nich už sami na flétnu zahrají. Obě třídy si společně zapískali kánon Dú Valaši, dú. Nakonec měli druháci pro starší pištce připravenou skladbu Píšťalka s textem Jiřího Žáčka, která dětěm 4. A zněla v uších ještě zpáteční cestou: Zahrajeme na píšťaly, abyste se usmívali, zahrajeme pro radost, písní máme dost a dost. Mgr. Alena Smržová, PaedDr. Světlana Vojtová

13 04 HLAS 2007, STR :34 Stránka 13 DUBEN MODELMÁNIA 2007 V sobotu 2. března 2007 se v budově základní školy Veronské náměstí uskutečnil již devátý ročník mezinárodní modelářské soutěžní výstavy Modelmania, z toho již počtvrté v naší škole. Pořadatelem byl pražský klub plastikových modelářů MK Unreal. Letošní ročník opět potvrdil vrůstající tendenci ať již se týká návštěvnosti, či vystavovaných modelů. Na soutěži byl k vidění rekordní počet 750 modelů letadel, lodí, figurek, automobilů, bojové techniky, papírových modelů a diorámat (modelových scénických znázornění). Pro manželky, partnerky i matky modelářů byla již tradičně vypsána cena o nejlepší upečenou bábovku. Rádi jsme přivítali přes 1200 návštěvníků, mezi nimiž opět nechyběli účastníci ze Slovenska, Maďarska či Polska, o bohaté účasti z celé naší republiky ani nemluvě. Milým překvapením byla vysoká účast dětí a mládeže, pro něž byl připraven dětský koutek, kde si děti mohly slepit za dozoru zkušených modelářů svůj první vlastní model, poskytnutý zdarma, nebo si vyzkoušet nové techniky stavby. Zaznamenali jsme i zájem ze strany rodičů týkající se informací o modelářských klubech v Praze, kam by chtěli přihlásit své ratolesti. Na závěr, ale v neposlední řadě, bych chtěl jménem klubu MK Unreal poděkovat vedení školy za maximální vstřícnost ohledně výstavy a poskytnutí nádherně prosvětlených prostor, jež jsou pro výstavu tohoto druhu zásadní, a na naší škole jsou jedny z nejlepších v republice. Podrobnosti o výstavě, další fotografie, informace o předchozích ročnících i našem modelářském klubu naleznete na internetových stránkách Příští rok, znovu první sobotu v březnu, se budeme opět těšit na viděnou. Roman Čornej modelář a učitel ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ NAŠE ÚSPĚCHY v nesportovních soutěžích se uskutečnilo obvodní kolo matematické olympiády pro Prahu 10 a 15 v kategorii Z9. Naši zástupci: Petr Brand (9. B) a Vilém Živný (9. C) obsadili shodně krásné 5. místo. V 6. a 7. ročníku naší školy proběhlo v pátek školní kolo matematické Pythagoriády. Úspěšními řešiteli a postupujícími do dalšího kola jsou Veronika Petrášková (7. A) a David Lokaj (7. B). Z prosincového školního kola dějepisné olympiády postoupil do obvodního kola Petr Kubišta (9. A) a zde obsadil 9. místo z celkového počtu 27 míst. V obvodním kole olympiády z českého jazyka konané dne obsadil vítěz školního kola Jan Bárta (9. B) krásné 4. místo. V pátek proběhla jako každoročně mezinárodní soutěž Matematický klokan. V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) nejvíce bodů získala Kateřina Čurdová (3. A). Kategorii Klokánek (4. a 5. třída) nejlépe zvládla Eliška Veverková (4. A) a kategorii Benjamín (6. a 7. třída) ovládl Jakub Kudrna (7. B). Kategorie Kadet (8. a 9. třída) se stala kořistí Petra Branda (9. B). Zatím posledním úspěchem našich žáků je umístění v obvodním kole zeměpisné olympiády na EKOGYMNÁZIU v Malešicích, které se konalo V kategorii C (9. ročník) obsadil Jan Bárta (9. B) 4. místo, v kategorii B (7. ročník) Jan Vrba (7. B) 7. místo a v kategorii A (6. ročník) David Lokaj (6. B) 2. místo a postupuje do krajského kola, kde mu přejeme jen správné odpovědi. Všem reprezentantům školy blahopřejeme k dosaženým výsledkům a těšíme se na další zprávy o jejich úspěších. Mgr. Dana Švideková ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

14 04 HLAS 2007, STR :34 Stránka Velikonoce V ÚTULKU PALMOVKA i Tenis může podpořit zdravý vývoj dítěte V posledních letech se množí dětské nemoci související s nedostatkem tělesné aktivity. Děti stále častěji tráví svůj volný čas před televizorem či monitorem počítače. Ztrácejí tak přirozenou potřebu pohybovat se, což má za následek nejen zvýšený výskyt obezity a chorob pohybového aparátu, ale má to také neblahý vliv na jejich duševní vývoj. Právě tomu se snaží zabránit Tenisová škola Tallent, která již čtrnácté jaro nabízí kurzy tenisu pro děti. Tréninky je možno navštěvovat na 25 místech po celé Praze, není tudíž potřeba daleko dojíždět. KURZY TENISU pro děti a mládež od 5 do 18 let a dospělé Tenisová škola TALLENT v místě bydliště (25 středisek v Praze, 13 let tradice) KONTAKTUJTE NÁS, JARNÍ NÁBOR PRÁVĚ PROBÍHÁ: tel V létě se děti sami, popř. s rodiči mohou přihlásit na tenisový tábor. Výcvik, který provádějí trenéři z FTVS a Českého tenisového svazu, je určen jak úplným začátečníkům, tak pokročilejším zájemcům. Vašemu dítěti se dostává té nejlepší možné péče a vy můžete být klidní, že jste pro jeho zdraví učinili maximum. Tenis totiž není jen ideálním sportem pro rozvoj vašeho dítěte, ale také velkou zábavou. Kontakt: tel: DUBEN 2007 Valná hromada TJ Sokol Hostivař Na volbu nového starosty hostivařského sokola se přišel podívat i starosta Městské části Praha 15, Jiří Petříš Dne 6. března 2007 se uskutečnila valná hromada TJ Sokol Hostivař, na které získal jednomyslnou důvěru starosta Ing. Luděk Barták. Pod jeho vedením tělovýchovná jednota, s více jak šesti sty členy, pokračuje nadále v postupné rekonstrukci budovy a v rozšiřování sportovních a kulturních aktivit. Od čtvrtého znovuobnovení (dne 6. prosince 1995) hostivařského sokola ušla tělovýchovná jednota obrovský kus cesty. Hokejbalová Hostivař udržela II. Národní ligu Protože nebyla od roku 1932 rekonstruována, její interiér i exteriér tomu odpovídal. Především od nástupu starosty Ing. Tomáše Hrubého, v únoru 2004, Švehlova sokolovna začala opět žít a měnila se k nepoznání. Díky obrovskému nasazení dobrovolníků (kteří v rámci svých dovolených bourali nesmyslné, během let vestavěné, přístavby), se interiér vrátil do původní podoby a ke svému účelu. Především zdevastovaný divadelní sál, který využívali zápasníci na trénink, opět vítá stovky návštěvníků kulturně společenských programů. A tak tomu je i v dalších částech důmyslně postavené budovy. Architektonicky vzácná funkcionalistická stavba a kulturní památka se pomalu vrací do dob své největší slávy. Pomalu, ale jistě. V dubnu 2006 převzal štafetu nesnadného úkolu starosta Ing. Luděk Barták. Naštěstí se může opřít o kvalitní tým lidí, kterým jde o stejný cíl. Vrátit do Švehlovy sokolovny původní přirozené, sportovní a kulturně společenské centrum Hostivaře. Text i foto Marie Zdeňková Mužskému týmu hokejbalového klubu HBC Hostivař skončila před pár dny ligová základní část a nyní již můžeme konstatovat, že základní cíl se nám podařilo splnit! Skončili jsme totiž na jedenáctém místě a za sebou tak nechali dva soupeře, což znamená jediné. Udrželi jsme Národkovou příslušnost i pro další sezonu 2007/2008! Vezmeme-li v úvahu, že náš celek byl ve třetí nejvyšší republikové lize nováčkem a v letošní sezoně nás postihl nespočet zranění, musíme brát umístění na jedenácté příčce a udržení soutěže jako úspěch. Ačkoliv pro naše muže liga skončila, budou i další měsíce pro hokejbalovou Hostivař nabyté. Soutěž stále pokračuje našim starším žákům, kteří bojují především o titul nejslušnějšího týmu v lize. Zároveň začínáme plánovat významné akce našeho klubu. Jako příklad zmiňme Hostivařský pohár 2007, což je námi pořádaný hokejbalový turnaj starších žáků, nebo II. Galavečer HBC Hostivař. O dalším našem počínání budeme brzy informovat. Ondřej Novák a Marek Brož PRONAJMEME ŘADOVÉ BETONOVÉ GARÁŽE PRO OSOBNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA V AREÁLU FIRMY MAHRLA V PRAZE 10 - DOLNÍCH MĚCHOLUPECH V ULICI ZA ZASTÁVKOU velikost garáže 14,5 m 2 oplocený areál s noční strážní službou možnost využití pro soukromé osoby i firmy nájemní smlouvu lze uzavřít až na dobu 10 let vzdálenost 10 min. chůze na zastávku MHD Na Křečku cena měsíčního nájmu 1500, Kč Kontaktní osoba Ing. Mahrla tel.: fax: mob.:

15 04 HLAS 2007, STR :35 Stránka 15 DUBEN s.r.o. Trojanova 335, Slaný Výroba a montáž plastových oken a dveří Tel.: Fax: Obchodní zastoupení v Kladně: tel.: fax: Pro vás již 14 let na trhu Street fight Ve Sportovním klubu bojových umění Hostivař na Trhanovském náměstí v Hostivaři je pro Vás, kromě stálé nabídky kurzů bojových umění, připraven nový kurz sebeobrany pod názvem Street fight. Co Vás zde čeká? Z nejrůznějších bojových umění byly vybrány ty nejúčinnější sebeobranné techniky, doplněno o obranu proti zbraním a letitými zkušenostmi Karla Strnada, nositele černého pásu karate 6. dan a nový sebeobranný systém byl na světě. Zájemci o reálnou pouliční sebeobranu si osvojí zejména techniky karate, judo, aikido, boxu a policejní praxe. Díky značnému zájmu je od 1. dubna otevřen nový kurz pro úplné začátečníky. Pokud se chcete naučit sebeobraně, zvýšit si fyzickou ale i psychickou kondici, naučit se upadnout, bouchnout do boxovacího pytle, ubránit se útočníkovi s nožem, naučit se přerážecí techniky a v klidu řešit krizové situace, neváhejte přijít do centra bojových umění v Hostivaři. První hodina je zdarma. SPORTOVÁNÍ OBČANŮ PRAHY soutěž pro rekreační sportovce Sportujete? Zapisujete si svoje výkony? Nenechávejte si je jen pro sebe!! Zkuste se zapojit do naší sportovní soutěže, ve které budete pouze zasílat počet svých zdolaných km za každý měsíc. Obdržené výsledky a průběžné pořadí, vás pak budou jistě více motivovat k pravidelnému pohybu. Hlavní odměnou pak pro vás bude dobrý pocit ze své tělesné kondice a tím i dobrá nálada. Na konci roku obdržíte na památku originální diplom s vaším umístěním. Soutěží se v těchto sportech: Pro sportovce se širším záběrem sportů je otevřena i soutěž ve všestrannosti. Soutěž je založena na naprosté dobrovolnosti a věrohodnosti zasílaných výkonů a účast je zcela ZDARMA. Přihlásit se můžete kdykoliv i v průběhu roku a další podrobnější informace získáte na adrese nebo na tel (9-15h.) - ing. Stanislav Bílek. Sportovní soutěž zahajuje již 6. ročník!

16 04 HLAS 2007, STR :36 Stránka DUBEN 2007 PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE MUDr. Ilona Divácká, MBA Golfová 910/ Praha 10-Hostivafi Telefon: Mobil: Fax: Ordinace má smlouvu s následujícími zdravotními poji Èovnami: VZP (111), HZP (205) a ânzp (222). ZASKLENÍ LODŽIE VÁM ŠETŘÍ TEPLO A PENÍZE NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR! Zaskleno více než balkonů Držitel ISO 9001:2001 MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK! OPTIMI, spol. s r.o. Dubečská 4/74, Praha 10 tel.: fax: ZDARMA VOLEJTE SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL KOSMETICKÝ SALÓN Zlatá růže Pražská 3a, Praha 10 tel. záznamník: mobil: Odborně Váš ošetří zdravotní sestra-kosmetička, profesionální kosmetikou i pro alergiky. Kosmetické přípravky Dr. TEMT, Vídeň, Rakousko (široké spektrum pleťových masek a ampulí). specializace na ošetření aknózní pleti ošetření pleti laserem (akné, opary, spáleniny, jizvy, strije, ekzémy) aplikace laserové čistící a hydratační pleťové masky enzymatická regenerace pleti STĚHOVÁNÍ - NONSTOP, FA NYKL - byty - kanceláře - trezory - piana tel./mob.: , Prodlužování a modeláž nehtů. Zaváděcí ceny. Pouze za materiál. Tel.: KOUPÍM BYT 3+1/L (3 + kk, 4 + kk) V PRAZE 15 A OKOLÍ. TEL SIMPLY CLEVER JARO PŘICHÁZÍ A S NÍM I JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA ŠKODA. Navštivte nás v rámci Jarní servisní prohlídky konané ve dnech až a my na Vašem voze provedeme seřízení světel a dalších 12 kontrolních servisních úkonů a na přání odstraníme zjištěné závady. Jako BONUS pro Vás máme k jarní prohlídce připravenu SLEVU při nákupu a montáži : - 20% na 4ks letních pneumatik - 15% na sadu stíracích lišt* - 20% na díly výfukového potrubí** *platí pro vozy Octavia Tour a Fabia **platí pro vozy Favorit a Felicia Objednejte se u nás ve dnech až na Jarní servisní prohlídku za 89 Kč a Váš vůz bude na motoristickou sezónu připraven. PŘEZUJTE SE NA JARO Přijeďte na jarní servisní prohlídku a vyměňte své zimní pneumatiky za letní. Podrobnější informace získáte u našich servisních poradců. ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: AUTO ŠTĚPÁNEK, a.s. Dolnoměcholupská Praha 10-Hostivař tel , Provozní doba: Po-Pá hod So hod

ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Daruj krev 2 Lukáši Pešku, gratulujeme! 2 Europass - cesta za prací a studiem 4 Soutěž mladých automechaniků 5 Bitva u

Více

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ZDARMA ČÍSLO 7 ROČNÍK 15 ZÁŘÍ 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-7 Městská policie informuje 7 Radostné události 8-9 Informace ze ZŠ a MŠ 9-10 Kronika událostí 11 Zrcadlo

Více

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Podzimní výstava na radnici Hornoměcholupští hasiči v metru Pomozte jírovcům Postřehy z Hostivaře Netrapte se bolestmi páteře

Více

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 15 LISTOPAD 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Radostné události

Více

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková ZDARMA ČÍSLO 2 ROČNÍK 15 ÚNOR 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Zimní pohádka DNES V LISTU: Radnice informuje 2-6 Informace ze ZŠ a MŠ 7-10 Žijí mezi námi 11 Naši senioři 12 Sport a kultura 12 Foto:

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 Foto: Marie Zdeňková Pocta Antonínu Švehlovi str. 15 2 HLASATEL / LEDEN 2015 HLASATEL ročník 21 leden 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Více

Vítání nových občánků Prahy 15 ČÍSLO 1 ROČNÍK 14 LEDEN 2008 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Vítání nových občánků Prahy 15 ČÍSLO 1 ROČNÍK 14 LEDEN 2008 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Hlasatel 1.08.qxp 8.1.2008 7:57 Stránka 1 ČÍSLO 1 ROČNÍK 14 LEDEN 2008 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Štěstí, zdraví... 2 Vítání občánků 2 Infocentrum otevřeno 4 Domovem se stává místo...

Více

MČ Praha 15 přivítala Vánoce ve sváteční atmosféře více na str. 4 DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Ladislav Kučera

MČ Praha 15 přivítala Vánoce ve sváteční atmosféře více na str. 4 DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Ladislav Kučera ZDARMA ČÍSLO 1 ROČNÍK 17 LEDEN 2011 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-5 Policie ČR informuje 5-6 Informace ze ZŠ a MŠ 6-11 Kronika událostí 11-13 Naši senioři 13 Sport a

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / DUBEN 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH

Více

DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Nejmasivnější výlov v pražské historii se odehrál v Hostivaři Foto: Milan Petrovič

DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Nejmasivnější výlov v pražské historii se odehrál v Hostivaři Foto: Milan Petrovič ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 16 LISTOPAD 2010 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Nejmasivnější výlov v pražské historii se odehrál v Hostivaři Foto: Milan Petrovič DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Významná výročí

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA

Více

HLASATEL HLASATEL. Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str.

HLASATEL HLASATEL. Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str. HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / KVĚTEN 2015 HLASATEL SLAVÍ 20 LET HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 19 / LISTOPAD 2013 Park u průseku -

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pf 2015 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás zve na třetí reprezentační ples. Více na straně 16. Foto: Ladislav Kučera 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014 Plnění programového prohlášení Rady MČ Praha 15 str. 11 22 2 OBSAH. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 2. KAM

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF 2014. Městská část Praha 15

HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF 2014. Městská část Praha 15 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF 2014 Městská část Praha 15 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ZÁŘÍ 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ZÁŘÍ 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ZÁŘÍ 2015 Jak zachránit budovu str. 4 Co trápí Prahu 15 str. 15 Pracuji, nehladit! str. 26 ZUŠ Trhanovské náměstí slaví 120 let Autor

Více

Čihovická farma nabízí čerstvé mléko z automatu

Čihovická farma nabízí čerstvé mléko z automatu NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ 4/2011 Ročník dvacátýprvní cena 8,00 Kč 11. dubna 2011 vychází každé druhé pondělí v měsíci 5. číslo roku 2011 vyjde v pondělí 9. května (uzávěrka čísla

Více

Pozvánka na masopust 4. března 2014

Pozvánka na masopust 4. března 2014 Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 30. ledna 2014 ZDARMA 1 2014 Univerzita třetího 2 věku v knihovně SWOT analýza 4 Královédvorska Výzva a informace 8 pro seniory Informace ze 9 Podharťáci 10

Více