V listopadové Sušici se svoboda šířila od lípy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V listopadové Sušici se svoboda šířila od lípy"

Transkript

1 Aktuálně z radnice Na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Sušici proběhlo v pátek 8. listopadu setkání zástupců plzeňské krajské pobočky v čele s ředitelem Ing. Zdeňkem Novotným, úředníků zdejšího pracoviště a zaměstnanců Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Sušice a starosty města. Na jednání se probíralo poskytování příspěvků a dávek. Dohodli jsme se na zkvalitnění spolupráce mezi městem a úřadem práce tak, aby přidělování dávek bylo maximálně cílené na občany, kteří příspěvek skutečně potřebují, sděluje výsledek jednání starosta Bc. Petr Mottl. Ve středu 4. prosince proběhne mimořádné jednání rady města rozšířené o zastupitele, kde se bude v první části projednávat rozpočet jednotlivých kapitol. Pokud půjde vše podle plánu, mohl by být celkový rozpočet na rok 2014 schválen na posledním letošním jednání zastupitelstva 18. prosince. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlásila v rámci plánovacího období poslední výzvu na podporu cestovního ruchu z ROP NUTS Jihozápad. Na radnici se proto uskuteční pracovní schůzka ohledně možnosti přípravy projektu, který by byl financován z těchto prostředků EU tak, aby případně mohl být schválen zastupitelstvem do konce roku. Starosta Sušice Bc. Petr Mottl zve všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční v neděli 1. prosince v 16 hodin na sušickém náměstí. Cena 7,00 Kč 24. ročník V listopadové Sušici se svoboda šířila od lípy Nedlouho po 28. říjnu je tu 17. listopad. Blízkost těchto pro Českou republiku nejvýznamnějších dnů není náhodná. Vznik samostatné Československé republiky v roce 1918 jsme si připomněli v minulém čísle. O dvacet jedna let poz- nil v demonstraci proti okupantům. Fašisté reagovali zatýkáním, popravami a 17. listopadu zavřením českých vysokých škol. Proto byl ještě za války vyhlášen tento den Mezinárodním dnem studenstva. O padesát let později vyšli čeští studen- Vyvrcholením demonstrací v roce 1989 bylo slavnostní znovuodhalení desky na paměť osvobození Sušice americkou armádou. (z archivu Muzea Šumavy, foto: Michal Fišer) ději bylo Československo obsazeno nacistickým Německem, ale v Praze se přes vyslovený zákaz občané oslav vzniku republiky zúčastnili. Jeden z nich, student Jan Opletal, byl postřelen a zanedlouho zemřel. 15. listopadu se jeho pohřeb promě- ti opět do ulic vyjádřit svůj názor a oslavit svůj den. Bylo to v době, kdy se hroutil tehdejší politický systém. Jeho představitelé vůči shromážděným naposledy uplatnily svoje brutální donucovací praktiky, ale většina obyvatel této země se postavila za studenty a demonstracemi, stávkou i vyjednáváním, v čele s Václavem Havlem a právě ustanoveným Občanským Fórem ukončila stávající diktaturu. Přestože se na tyto události pamatuje většina z nás, konkrétních záznamů o zdejším dění není mnoho. Situaci v Sušici určitě ovlivnil silný projev tehdejší moci při oslavách 28. října. O tom jak to v Sušici vypadalo vypovídá kronika města sestavovaná Václavem Chovítem: Příkladem strachu z oslavy 28. října byla tvrdá a nekompromisní opatření Veřejné bezpečnosti, Lidových milicí a StB, kdy do Sušice dorazily autobusy cizích příslušníků SNB v helmách. Byla doslova zadrátovaná cesta přes lávku, tedy cesta a přístup k soše T. G. Masaryka, která zde stojí od konce dubna Byly uzavřeny i další ulice, StB obsadila základní školu, nemocnici a okolní přístupové ulice. Lidé se nemohli dostat ani domů, veřejnost byla hluboce roztrpčena. Samotný pátek 17. listopadu byla na sušickém náměstí situace klidná, protestní demonstrace u lípy svobody začaly až o pár dní později. Hned v úterý se do Prahy rozjeli pozdější zakladatelé Občanského Fóra a ve středu už roznášeli obdržené letáky a zprávy do škol, podniků a institucí. U lípy se také poprvé sešli lidé, aby si vyslechli očité svědky brutálního zákroku proti studentům na Národní Třídě. Situaci popisoval pan Karel Rendl z Volšov: Z naší malé vesničky jsem do Sušice přijel na kole, těsně před setměním. Náměstí bylo plné, hlavně před radnicí a pod lípou. Na to, že byl listopad, si pamatuji, že bylo celkem slušné počasí. A všichni společně měli velikou radost z té převratné politické události, na kterou čekali čtyři desítky let. Jak jsem se tak všelijak tlačil mezi tou mládeží, byl jsem několikrát objat, obdržel dvě tři přátelská políbení... to bylo něco na co nelze nikdy zapomenout. Krásná děva blondýnkase mi představila jménem Jana Paulů, připnula mi dvě stužky v národních barvách na klopu a řekla, že je to na památku na významný den v Sušici. Ve středu večer měl ve Smetanově sále zpívat Pavel Dobeš. Ačkoliv byl před koncertem ze strany Národního výboru vyzýván, aby se držel ohlášených písní, přišel bez kytary a diskutoval s posluchači o aktuální situaci. Od té doby se občané setkávali u lípy každý den a v bývalém klubu důchodců na náměstí se začalo utvářet místní Občanské Fórum. Mezi jeho zakladatele patřili určitě tehdejší redaktor Zpravodaje města Sušice (později Sušických novin) Kamil Švelch, JUDr. Jiří Bauer, Ing. Marek Broža a Miroslav Říha, kterým pomáhali tehdy v boji za svobodu zkušenější Petr Hrach a Jiří Marek. Od soboty bylo už u lípy k dispozici ozvučení a za mikrofonem se prostřídalo mnoho různých řečníků. Tato setkání vyvrcholila generální stávkou 27. listopadu, kdy na shromáždění dorazili i dělníci ze Sola a PAPu. Další důležitou akcí bylo setkání v PDA, kterého se kromě místních zástupců Národního výboru a armády zůčastnili členové OF a s projevem vystoupil kněz Václav Malý. Netrvalo dlouho a z náměstí byly odstraněny symboly totality socha Klementa Gottwalda a rudé hvězdy. Naopak symbol svobody a pravdy deska na paměť osvobození Sušice americkou armádou byla znovu umístěná na muzeu a její slavnostní odhalení, ke kterému došlo 22. prosince bylo vyvrcholením protestních akcí ve městě. Nedlouho po té došlo konečně k oficiálnímu pravdivému pojmenování sochy u Památníku padlých, která se celých dvacet let musela tvářit jako Klostermann, ač představuje T. G. Masaryka. (Čerpáno ze vzpomínek účastníků a částečně z dodatečných zpráv v Sušických novinách, jelikož ty od října 89 do září 90 nevycházely.) Uvnitř čísla najdete Domov pro seniory má nové speciální oddělení str. 2 Po 75 letech se v Hartmanicích konala židovská bohoslužba str. 2 Na radnici proběhlo setkání představitelů nemocnice a starostů spádové oblasti str. 3 David Koller si podmanil sokolovnu a Laco Déczi Kloub str. 4 DA RU J T E P O U K A Z NA KULTURU str. 7 V kinokavárně byla představena nová kniha sestavená ze spisů a receptů pátera Ferdy str. 7 Trilobiti nejsou tak úplně trilobiti str. 8 Pro sušické divizní fotbalisty skončil podzim v sestupových vodách str. 8 Hokejisté doma ještě neprohráli a rozdrtili i vedoucí tým okresního přeboru str. 8 Na počest Sametové revoluce se občané u lípy scházejí každým rokem. I letos zde bylo početné shromáždění. Akci již tradičně zahájil společnou písní We shall overcome Jednou budem dál za podpory studentů gymnázia Vladimír Macek. Pak vystoupil ředitel pořádajícího sušického gymnázia Mgr. Ivan Kratochvíl a připomenul události roku 1989 i Dále starosta města Bc. Petr Mottl podtrhl slavnostní akt symbolickým zapálením svíčky k nové pamětní desce pod lípou svobody věnované Václavu Havlovi. Dle návrhu Mgr. Bohumily Skrbkové desku vytvořil Jiří Heberlein, instaloval SULES a věnovalo město Sušice. Setkání pokračovalo třemi písněmi otextovanými kdysi pro Golden Kids Zdeňkem Rytířem, který nedávno zemřel. Kytary se znovu chopil Vláďa Macek, také Adam Blahouš a na basu Pavel Smolej. Společně se studenty gymnázia končili stále platnou Dylanovou Každý ví, časy se mění a ředitel SKC Ing. Karel Sedlecký slovy Václava Havla Svou budoucnost teď držíme ve svých rukou. Na závěr zazněla státní hymna a přítomní byli pozváni na 18. prosince v 18 hodin, kdy se u lípy svobody v den výročí úmrtí Václava Havla uskuteční krátký pietní akt a od 20 hodin proběhne ve Smetanově sále Koncert pro Václava Havla. A pak už zbylo jen v tichosti položit svíčky kolem lípy. text a ostatní foto Eduard Lískovec 3. díl seriálu Sušicko pohledem Marie Malé str. 11 Tomáš Klus je nenapravitelný optimista str. 12 Tým sušického gymnázia zvítězil v národním kole robotické soutěže Firs Lego League str. 12 TELEFON BEZ PAUŠÁLU p r o éh o azd k 21/2013 od O,60 Kč/min. Bezplatná infolinka:

2 strana 2 Město rozšířilo Domov pro seniory Na Modré žáci soutěžili v SUDOKU Rok se s rokem sešel a na naší Modré škole se již po čtvrté konala soutěž v řešení SUDOKU. Jako každý rok se vedení ujala paní učitelka Smolová. Do soutěžního klání se přihlásilo třináct žáků ze šestých až devátých tříd. Všichni účastnící úspěšně zvládli domácí kolo soutěže, takže postoupili do kola školního. Soutěžící pak netrpělivě čekali do 7. listopadu, kdy se školní kolo konalo. Během soutěže podporovala paní učitelka Výsledkem soustavné péče o seniory v Sušici je otevření oddělení se zvláštním režimem (zejména pro osoby s Alzheimerovou chorobou a demencí) v prvním patře pravé části (bývalý katastr) prvorepublikového komplexu budov na nábřeží Jana Seitze. Přízemí i druhé patro bude v budoucnu také sloužit seniorům, tento záměr získá konkrétnější podobu po schválení rozpočtu města na rok Komplex byl dokončen v roce 1932 jako zrcadlově souměrné budovy berního a okresního úřadu. Později byly objekty upraveny na nemocnici (dětské a interna) a levá část se zvětšila přístavbou. V roce 2002 se do levé části přestěhoval tehdejší Domov důchodců a nyní 5. listopadu 2013 Sociální služby města Sušice slavnostně otevřely první patro pravé části. Slavnostního aktu se zúčastnili ti, kteří se o realizaci tohoto projektu nejvíce zasloužili. U zrodu projektu stály především radní MUDr. Kateřina Nová, místostarostka Ing. Věra Marešová a ředitelka SSMS Mgr. Renata Vácová. Zde bylo zásadní získání dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6,4 mil. Kč. Za téměř polovinu peněz se zrekonstruovaly pokoje ve funkční levé části a zbývajících cca 3,5 mil. Kč bylo doplněno městem o 3,3 mil. Kč a použito na přestavbu tohoto oddělení. Dále město provedlo výměnu všech oken v objektu za dalších 1,2 mil. Kč. Projekt zpracovala firma Šumavaplan a realizace se ujala firma ALDAST s.r.o. Strakonice. Stavba znamenala především výměnu všech sítí, změnu dispozice tj. nové příčky a podlahy, koupelny, nový centrální ohřev vody a evakuační lůžkový výtah se záložním zdrojem, sděluje Ing. Kateřina Ronová investiční technik města a dodává: Výsledkem přestavby je šest dvoulůžkových a dva jednolůžkové pokoje, adekvátní sociální zařízení, speciální koupelna s polohovací vanou, společenská místnost a provozní prostory. Starosta Mgr. Petr Mottl poděkoval všem, kteří se na přestavbě podíleli a popřál pracovníkům sociálních služeb a novým obyvatelům, aby jim prostory dobře sloužily. Ředitelka Renata Vácová poděkovala především svým spolupracovníkům, kteří nové místnosti obětavě zařizovali, stěhovali i uklízeli. Otevření se dále zúčastnili zástupci firem ALDAST s.r.o. a Šumavanplan, pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Sušice, vedoucí Domova pro seniory Jar mila Dolejšová, zastupitelka města Věra Fornou sová a zastupitelka Plzeňského kraje Ing. Milena Stárková. Doufejme, že se brzy podaří uskutečnit přestavbu ostatních pater a senioři tak budou využívat ucelený komplex budov. text a foto ED všechny účastníky svým optimismem. V samém závěru soutěžního odpoledne byly vyhlášeny výsledky. Bez odměny nezůstal nikdo. První tři nejlepší si odnesli pěknou čokoládu, na zbývající soutěžící zbyla sladká odměna v podobě lízátka. Příjemně strávené chvíle jsme zakončili společnou fotografií, která nám bude ještě dlouho připomínat letošní soutěž v SUDOKU. Tereza Rendlová, 9. A Kaleidoskop Předvánoční zastaveníčko Nastal předvánoční čas a ve školní družině vychovatelky Mirky Pokorné se opět sešli děti, maminky, babičky, ale i tatínkové, aby si upletli věnce a srdíčka z ruliček papíru. Když jsme viděli hotové výrobky, které byly na ukázku, těšili jsme se, až začneme. Všichni jsme pozorovali pozorně pracovní postup, ale ukázalo se, že začátek pletení není vůbec lehký jak se zdá. Motali jsme to, ruličky se kroutily a my nevěděli, s kterou pracovat dřív. Některé maminky ztratily trpělivost a skončily s pletením věnce a zkusily plést srdce.,,no, to je jiná práce a snazší, říkaly. Pěkně jsme se zapotili, ale jakou jsme měli radost, když už byl upletený kus věnce a srdce. Začal se rýsovat tvar výrobku. Výsledek byl perfektní. Ta radost! Celé odpolední pletení proběhlo už v duchu vánočním. Nechybělo ani pohoštění. Paní vychovatelka připravila slabůstky, my maminky jsme ještě něco napekly, nechybělo kafíčko a dobrý čaj. Samozřejmě moc času na jídlo nebylo, protože jsme měli plné ruce ruliček a nemohli jsme se od práce odtrhnout. Prožili jsme skvělé odpoledne a hlavně jsme se na chvíli zastavili po práci. Rozcházeli jsme se se slovy:,,a kdy se opět sejdeme na další akci? Ještě nás čeká vánoční posezení a po vánocích budeme opět pracovat, ale tentokrát s pedigem. Moc se těšíme! spokojené maminky s dětmi Vítáme podzim aktivním pohybem, aneb CESTA KOLEM ROVNÍKU Tento rok se poprvé náš domov v měsíci říjnu 2013 zúčastnil projektu pro seniory ROTOPEDTOURS a PĚŠKOTOURS. Naše organizace Sociální služby Města Sušice přesněji naši klienti jsou jediní z Plzeňského kraje. Tento projekt nemá vítěze a nejde o soutěž. Každý ujde nebo ujede to, co zvládne a každý metr je velikým úspěchem! Zapojilo se 15 sportovců 2 páni na rotopedu a další přidávají metry a km chůzí, každý podle svých sil. Někdo s hůlkou, jiný s chodítkem, další si troufne i na delší procházku naší krásnou podzimní přírodou. Všichni si sčítají najeté či nachozené metry či kilometry a dokazují tím nám i sobě, že věk ani zdravotní stav nerozhoduje. Dělají nám obrovskou radost! Rovník má délku km, k 20. říjnu 2013 jsme společně s dalšími domovy ušlapali a ušli ,78 km. Už jsme dojeli např. do Londýna, Moskvy, NewYorku, Tokia, Rio de Janeira, Sydney... Hlavním partnerem tohoto projektu je Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové, dalšími pak Ministerstvo zdravotnictví a společnosti Zdravá Vysočina a Tropico, která podpořila naše cestovatele na jejich dlouhé cestě chutnými džusy. Držte nám palce, cíl máme na dosah, tak ať se nám výlet podaří! jv První bohoslužba v Hartmanicích po sedmdesátipěti letech V pátek 8. listopadu se v Horské synagoze v západočeských Hartmanicích poprvé od roku 1938 kona la židovská bohoslužba. Mladí lidé z Prahy sdružení v České unii židovské mládeže tam přijeli na víkend oslavit šabat a dozvědět se více o původním česko německožidovském obyvatelstvu Šumavy. Šabat se slaví od pátečního západu slunce, kdy se zapalují šabatové svíce a modlitbou se přivítá šabatová nevěsta, až do sobotní noci, když vyjdou první tři hvězdy. V hartmanické synagoze přivítal skupinu čítající přes dvacet mladých lidí správce synagogy Václav Diviš. Šabatu se zúčastnil významný londýnský chasidský rabín Herschel Gluck, který započal svou spolupráci s pražskou židovskou obcí již v 70. letech minulého století a za svou činnost pro mezináboženské porozumění si vysloužil Řád britského impéria od britské královny. V rámci bohoslužby působil jako autorita a zajistil, že šabat byl náležitě respektován tento svátek se totiž vyznačuje mnoha omezeními a většina českých Židů je spíše liberální a šabatové předpisy nedodržuje. Bohoslužbu, v rámci níž se četla hebrejsky část příběhu z Tóry o Jakubovi, Ráchel a Lee, odrecitoval a odzpíval kantor Daniel Vaněk, člen rady ČUŽM. Během sobotního odpoledne přednášel Václav Diviš poutavě o historii hartmanických Židů. Následovala zajímavá přednáška novináře Petra Broda k jazykovým poměrům mezi českými Židy napříč dějinami a vše energicky zakončil místní pamětník Emil Kintzl, který promítal snímky ze Šumavy v meziválečné době. Vysvětlil, jak se tam tehdy žilo a jak se tvář této oblasti po 2. světové válce radikálně změnila zejména zásahy komunistického režimu, který ji změnil ve vojenský újezd. Pan Kintzl zůstal ještě krátce na zakončení šabatu, tzv. havdalu. V neděli celá skupina navštívila společně s univerzitním učitelem Oriyou Adlerem muzeum, pojmenované po jeho pradědovi. Oslava šabatu se v Hartmanicích konala naposledy před 2. světovou válkou, i když není známo přesné datum. Hartmanice se na pod zim roku 1938 staly součástí nacistické třetí říše. Zdejší Židé uprchli do vnitrozemí, kde je, pokud se jim nepodařilo emigrovat, dostihla nacistická perzekuce o něco později. Synagoga z roku 1883, zachráněná a opravená občanským sdružením Památník Hartmanice po roce 2004, dnes slouží jako památník českoněmecko židovského soužití a muzeum s expozicí rekonstrukce synagogy, výstavou fotografií zmizelých šumavských obcí a připomínkou ženského pochodu smrti, který tudy prošel na konci druhé světové války. Konají se zde také koncerty, přednášky a výukové programy pro školy. Petra Nichtburgerová Den otevřených dveří na Základní škole T. G. Masaryka v Sušici Vážení rodiče, bývalí žáci, přátelé školy a další zájemci, dovolujeme si Vás pozvat na den otevřených dveří, který se uskuteční v objektech ZŠ T. G. Masaryka, a to v úterý dne 26. listopadu 2013 od 14,00 hod. do 17,00 hod. Budete-li mít zájem, rádi Vás po škole provedeme a povíme Vám, co můžeme Vašim dětem nabídnout, jaké jsou naše priority, na jaké hodnoty klademe důraz. Bývalí žáci zase mohou zavzpomínat společně se svými bývalými učiteli na léta minulá, která strávili ve škamnách Základní školy T. G. Masaryka Sušice. Přijďte, rádi Vás u nás uvidíme. PaedDr. Richard Smola, ředitel ZŠ

3 Aktuality strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady města ze dne 11. listopadu 2013 Rada města uložila finančnímu odboru prověřit prostřednictvím finančního makléře stávající pojistné smlouvy města Sušice. Rada města vzala na vědomí Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Sušice, Lerchova ul a ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129. Rada města schválila mimořádné odměny ředitelům ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠJ dle přílohy. U organizace 220 ŠJ Nuželická rada města souhlasila s tím, že finanční částka na výplatu odměn bude použita z rezervního fondu této příspěvkové organizace. Rada města doporučila zastupitelstvu města návrh na rozdělení rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření, finanční částky , Kč, dle přílohy. Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ev. č. A uzavřenou mezi městem Sušice a Sušickými lesy a službami s.r.o. na rok 2013, ve kterém se zvyšuje celková částka na dokončení akce Údržba VKP Kalich 2013 o , Kč vč. DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města vzala na vědomí nabídku Tělovýchovné Jednoty Sušice na odprodej stavební parcely č v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 1595 m 2, včetně sportovní haly s veškerým příslušenstvím na parcele umístěným v ul. Fr. Procházky 119, Sušice II. Rada města schválila předloženou trojstrannou smlouvu mezi městem Sušice, Telefónicou Czech Republic, a.s. Praha a Bytservisem spol. s r.o. Sušice na pronájem nebytových prostor části střechy objektu k bydlení v Sirkařské ul. čp. 980, Sušice, na stavební parcele č v k.ú. Sušice nad Otavou pro umístění základnové stanice veřejné radiofonní sítě, a to na dobu určitou deseti let za nájemné ve výši , Kč + DPH ročního nájmu a pověřila starostu města jejím podpisem. Rada města doporučila zastupitelstvu města odkoupení pozemkové parcely č. 2096/7 o výměře 1818 m 2, v k.ú. Sušice nad Otavou od firmy EDEN Development, a.s. se sídlem Vršovická 68b čp. 1527, Praha 10, a to za kupní cenu ve výši 1, Kč s tím, že převod bude osvobozen od DPH. Rada města schválila zapojení města Sušice do projektu Ope- Ing. Vladimír Sloup račního programu životního prostředí v rámci dotačního projektu 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Rada města bere na vědomí kontrolu evidence stavebního a demoličního odpadu ve sběrném dvoře v Sušici provedenou odborem majetku a rozvoje města ze dne Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 49, org. 279 Odpadové hospodářství povýšit o 350 tis. Kč a org. 98 Konečný zůstatek minulých let povýšit o 350 tis. Kč. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 46, kterým se navýší prostředky v organizaci 213 ZŠ TGM v položce 5154 elektrická energie o 200 tis. Kč a zároveň se povýší konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v budově radnice včetně tepelného zdroje v nich umístěném a ukládá odboru majetku a rozvoje města záměr zveřejnit po úřední dobu na úřední desce. Rada města doporučila ředitelům organizací Nemocnice Sušice o.p.s., ZŠ TGM p.o. a Sušické kulturní centrum p.o., využít možnost minimalizace nákladů na vytápění svých objektů prostřednictvím nákupu tepla. Rada města schválila smlouvu o spolupráci při realizaci E aukcí na dodávky energií s firmou A Tender s.r.o., Horní Počernice a pověřila starostu města podpisem smlouvy. Rada města schválila dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. A na výkon technického dozoru investora na akci Bazén Sušice přístavba a stavební úpravy zimního stadionu a pověřila starostu podpisem dodatku. Rada města schválila výzvu k jednání v rámci akce Bazén Sušice přístavba a stavební úpravy zimního stadionu, která řeší stavební objekt SO 02 stavby v jednacím řízení bez uveřejnění č. 2 s firmou HOCHTIEF CZ, a.s., divize Pozemní stavby, se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5, , IČ: , závod Čechy západ, Domažlická 138a, , Plzeň, dle znění v příloze a pověřila starostu podpisem této výzvy. Rada města doporučila zastupitelstvu schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad číslo RRJZP00370L8 a pověřila starostu jeho podpisem. Rada města schválila Smlouvu o dílo na řešení akustiky sálu Komunitního centra s firmou Jiří Breburda, sádrokartony, B. Němcové 434, Chlumčany, IČO: , DIČ: CZ za cenu , Kč bez DPH (tj , Kč s 21% DPH) a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města revokovala usnesení č. 614 ze dne 21. října 2013: Rada města schválila zapojení města Sušice do projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Kompletní zápis usnesení rady města najdete na Pojďme snížit náklady na bioodpad Oznamujeme občanům, že rada města na svém jednání rozhodla o zapojení města Sušice do Operačního programu životního prostředí na pořízení kompostérů pro občany města Sušice. Cílem tohoto projektu je snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku a zvýšit využitelnost biologického odpadu. V nejbližších dnech bude občanům města doručen anketní lístek, který v případě zájmu o domácí kompostér vyplní a doručí nejpozději do na Městský úřad, odbor majetku a rozvoje města, Náměstí Svobody 138, Sušice, z důvodu splnění termínu, ve kterém musí být podána žádost o dotaci. SUŠICKÁ NEMOCNICE JE ZAJÍMÁ Na radnici se včera odpoledne diskutovalo o sušické nemocnici. Na setkání s vedením nemocnice se sešli zástupci obcí na Sušicku (včetně Sušice), stávající ředitel Nemocnice Sušice o. p. s. MUDr. Jiří Šedivý a jeho nástupce Ing. Vladimír Sloup, který bude funkci vykonávat od 1. ledna příštího roku. Setkání organizované v rámci komunitního plánování MUDr. Kateřinou Novou se setkalo s ohlasem ze strany zástupců okolních obcí. Kromě Sušice byly na schůzce zastoupeny: Dlouhá Ves, Bukovník, Soběšice, Dražovice, Nezdice, Petrovice, Hlavňovice, Hrádek, Žihobce, Kašperské Hory a Hartmanice. Po přivítání starostou Sušice se slova ujal MUDr. Jiří Šedivý, který přítomné seznámil se současnou situací sušické nemocnice po stránce ekonomické i personální. Uvedl výsledky hospodaření, které jsou na velmi dobré úrovni navzdory tomu, že Nemocnice Sušice o. p. s., na rozdíl od ostatních nemocnic v Plzeňském kraji, hospodaří bez podpory kraje (k byl hospodářský výsledek víceméně vyrovnaný, s minimální ztrátou). Zmínil projekty, které se za jeho vedení a s podporou evropských fondů a zakladatele (města Sušice) podařilo realizovat. K těm větším patří například vybavení zařízením pokojů (7 mil. Kč; 2008/2009), nové rentgeny na poliklinice a v nemocnici, vybavení pro endoskopické pracoviště a další. MUDr. Jiří Šedivý Z provozního hlediska uvedl některé problémy, které zdravotnictví obecně a zejména menší nemocnice provází a komplikují jim život patří k nim především rozdílné úhrady za výkony, kdy krajská nemocnice je za stejný výkon, který provede např. sušická nemocnice, ohodnocena i několikanásobně lépe. Personální otázka v malých periferních nemocnicích netrápí jen Sušici i to je obecný problém související nejen s finančními podmínkami, které mohou nemocnice mladým lékařům nabídnout, ale také s dalším vzděláváním lékařů, jejich profesním růstem a uplatněním v rámci specializovaných pracovišť. Ing. Vladimír Sloup, který do funkce ředitele sušické nemocnice nastupuje oficiálně 1. ledna 2014 s tím, že přebírání vedení bude probíhat postupně již v prosinci letošního roku, se přítomným představil a řekl, že jeho prioritou je udržet, rozšiřovat a dále zkvalitňovat péči pro pacienty ze Sušice i širokého spádového okolí, vytvářet podmínky pro nové mladé lékaře a zachovat statut sušické nemocnice jako důležitého zdravotnického zařízení v kraji i vzhledem k široké spádové oblasti, pro kterou péči zajišťuje. Sušická nemocnice je v mnoha ohledech nezastupitelná, proto by měla být i z úrovně kraje jako taková respektována. Na adresu stávajícího ředitele řekl, že podle jeho názoru byla a je nemocnice v Sušici vedena velmi dobře. V následné diskusi došlo i na dotazy ohledně fungování nemocnice i po již (ačkoliv zatím neoficiálně) avizovaném odchodu několika stávajících renomovaných lékařů do penze, hovořilo se také o provozu klatovské nemocnice i zajištění zdravotnické záchranné služby. MUDr. Kateřina Nová nastínila i další problém, který regionální zdravotnictví sužuje, a tím je nedostatek odborných ambulancí, kdy pacienti musí za specialistou, který by mohl alespoň několikrát v měsíci ordinovat v místě, dojíždět desítky kilometrů; nezanedbatelný je i nízký počet ordinací praktických lékařů (například velmi dlouho neobsazený obvod po nedávno zesnulém lékaři v Sušici znesnadnil život stovkám pacientů a v konečném důsledku i ostatním praktickým lékařům). Tyto problémy souvisí s politikou zdravotních pojišťoven, které jednoduše nadlimitní pacienty, některé (byť potřebné) úkony a specializované praxe odmítají hradit, protože podle tabulek, které hodnotí dosah péče v mnohem větší spádové oblasti než je Sušicko, je tato dostačující. Příští setkání starostů a vedení nemocnice by se mělo konat v příštím roce. Je ale jasné, že osud sušické nemocnice není obcím v regionu lhostejný a že stejně jako město Sušice stojí o její zachování a poskytovanou péči, bez níž by byl život pro obyvatele Sušicka mnohem složitější. -as- Ředitel školy, pedagogický sbor i studenti sušického gymnázia srdečně zvou žáky ZŠ, jejich rodiče a širokou veřejnost na Den otevřených dveří. Součástí Dne otevřených dveří budou kromě prohlídky školy a prezentace jednotlivých předmětů i přijímací zkoušky nanečisto z Čj a M pro žáky 5. tříd. V měsíci únoru nabízí gymnázium zájemcům z řad žáků 5. tříd přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Nespornou výhodou zkoušek nanečisto a přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včas odhalit případné nedostatky ve znalostech. Bližší informace o studiu: www. gymsusice.cz Mimo Den otevřených dveří mohou zájemci navštívit školu kdykoliv po telefonické domluvě tel , Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1 Byt č. 5, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Karla Čapka, čp. 874, Sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 8.30 m 2, 1. pokoj m 2, 2. pokoj m 2, 3. pokoj m 2, předsíň 5.90 m 2, WC 1.08 m 2, koupelna 2.24 m 2, balkon 4.96 m 2, šatna 1.80 m 2, spíž mimo byt 1.10 m 2, komora mimo byt 1.10 m 2. Celková rozloha bytu m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.00 do 9.10 hod. Byt č. 6, velikost 3+1 (dříve označován jako byt II. ktg.), ul. 5. května, čp. 671, Sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. Do domu je zaveden plyn a v bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň m 2, 1. pokoj m 2, 2. pokoj m 2, 3. pokoj m 2, předsíň m 2, WC 1.00 m 2, koupelna 3.44 m 2, balkon 2.30 m 2, spíž 0.70 m 2, sklep 5.28 m 2. Celková rozloha bytu m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.20 do 9.30 hod. Byt č. 9, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. V Rybníčkách, čp. 716, Sušice. Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9.30 m 2, 1. pokoj m 2, 2. pokoj m 2, 3. pokoj m 2, předsíň 8.41 m 2, WC 1.04 m 2, koupelna 2.88 m 2, balkon 4.37 m 2, sklep 2.53 m 2. Celková rozloha bytu m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.35 do 9.45 hod. Žadatel musí splnit tyto podmínky: musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům nesmí být dlužníkem města nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena) musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti musí uvést výši navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m 2 /měsíc) Nabídka musí být podána nejpozději: v zalepené obálce s nápisem neotvírat nabídka na pronájem bytu + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele. Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů. Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle

4 strana 4 DAVID KOLLER ROZEZPÍVAL SOKOLOVNU Ve velkém sále sokolovny se 16. listopadového večera objevila na pódiu křehká blondýnka v krajkových šatečkách zcela sama jen s velkou kytarou. V Česku dobře známá slovenská zpěvačka Katarína Knechtová dříve působící ve skupině PEHA (hity Spomal, Moj Bože, Za ťebou) vystoupila na turné Davida Kollera jako speciální host. Mladá prešovská rodačka se získala sušické publikum sympatickým projevem, líbeznou slovenskou melodičností a zvukomalebným jazykem (zápaĺkareň SOLO). Jak sama zpěvačka dodává: Publikum je v Česku i na Slovensku stejné, ale někdy mi Češi nerozumí třeba jsem tu řekla: neprosím si ty paradajky, nebo víte co je peha? Naprostý opak ovládl sokolovnu po krátké přestávce. Na diváky nastoupilo šest tvrdých chlapů se Šrouby do hlavy. Pak už David Koller se svou skupinou (Tomáš Marek a syn Adam Koller na bicí a perkuse, Michal Pelant na kytaru, Michal Nejtek na piano a Marek Minárik na basovou kytaru) hrál písně ze svých současných projektů. Unplugged koncert určitě nebyl bez elektřiny, hlavním rozdíl oproti plně elektrickému projevu byl ale ve srozumitelnosti a přijatelnosti decibelů i pro citlivé uši. Však se také ukázal perfektní profesionální zvuk těchto předních českých muzikantů. Celkem až poklidnou atmosféru rázně ukončila doslova bubenická exploze, když písní Oheň David Koller odstartoval závěr složený z hitů Lucie. Skladby Troubit na trumpety..., Amerika a Černí andělé burácely sálem ve čtyřsethlasém provedení a i doposud sedící diváci vstávali k závěrečnému potlesku. Pěvecký sbor Svatobor nezahálí Po uplynulé sezóně, kdy jsme mimo jiné například navštívili švýcarské partnerské město Uetendorf, a následném letním odpočinku se Svatobor v září opět vrhl do práce. Hned v prvním a třetím zářijovém týdnu nás čekalo celkem 9 vystoupení v Těchonicích, kde jsme zpěvem doprovodili operu David Koller hrál v Sušici vůbec poprvé a tak jsme se sešli ke krátkému rozhovoru: Koncertoval jste na podporu voleb, jste spokojen s jejich výsledkem? Celkem ano, myslím že je dobré, že komunisté byli až třetí a Zemanovci vypadli. Jinak to byl celkem náročný měsíc. Organizovali jsme to jen s kamarádkou a museli jsme sehnat muzikanty, peníze, domluvit Staromák, pak ještě natočit videoklip a také jsme jezdili po republice a ukazovali lidem jak to dříve vypadalo. Zítra bude 24. výročí 17. listopadu, tehdy jste se také aktivně účastnil. Jak se na ty události díváte dnes? 17. listopad to je taková třešnička na dortu, vzhledem k represím, které tu lidé zažívali 40 let. Dnešní doba je určitě lepší než ta minulá, ale bude ještě chvíli trvat než vymřou všichni ti pohrobci totalitního systému, kteří nedokážou opustit minulou nedemokratickou linii. Pak vyhrajeme. Máte nějaký vztah k Šumavě? Líbí se mi tady, kdysi jsem si chtěl na Šumavě koupit chajdu, Prodanka, v podání Ochotnického spolku Zmrzlík. V říjnu jsme vystoupili na tradiční Hubertské mši u sv. Václava, na které se s námi podíleli také Jihočeští trubači. Jak bylo vidět na plném kostele, tato krásná podzimní akce stoupá mezi lidmi ze Sušice a okolí v oblibě. Kulturní aktuality když jsem ale zjistil, že tu bývá sníh i do června, tak mě to opustilo. Kdo, nebo co vás nejvíce muzikantsky ovlivnilo? Bylo toho určitě víc. Od malička jsem chodil do Lidušky tam to byly Bachovy sonáty, pak Beatles (např. určitě I am the Walrus), když jsem byl větší tak kytarový riffy Smoke on the Water, Jumpin Jack Flash atp. a ve dvaceti mě zaujal Prince. Jednou jsem viděl záznam z Lucerny, když tam koncertoval Buddy Rich odhodil jsem trumpetu a šel hrát na bicí. Pak mě kluci z Lucie hodili lano jako zpěvákovi. Vzal jsem to pod podmínkou, že budu zpívat s někým dalším. Nikdo další ale nechtěl (oslovil jsem např. Lucii Bílou), řekl jsem tedy Robertovi a od té doby zpíval taky. V říjnu měl premiéru muzikál s vašimi písničkami: Větší než malé množství lásky. Jste spokojený s výsledkem? Výsledek téhle akce jsme mohli ovlivňovat, mluvili jsme např. do výběru herců a měli právo veta. Myslím, že se to nakonec povedlo, hraje tam např. Karel Roden a Pavel Liška. Bude na tom ale ještě spousta práce, musí se doladit ještě množství detailů. Příští rok připravujete po dlouhé době velké turné s Lucií, koncerty jsou už nyní vyprodané. Nechystáte také novou desku? Desku zatím nechystáme. Devět let jsme spolu nehráli. Teď to zkoušíme spíše na malých akcích, abychom pak zvládli i ty velké koncerty. Na co se teď ze všech vašich projektů nejvíce těšíte? Na vánoce mám hrát v divadle Studio DVA Vánoční příběh Charlese Dickense. Je to taková operetka, dvanáct představení s orchestrem, Ivanou Chýlkovou a Karlem Rodenem. Děkuji za rozhovor. text a foto Eduard Lískovec Nezahálíme však ani v současné době. V plném proudu jsou přípravy na Vánoční koncerty, které se na plno rozjedou už za měsíc. Nejbližší akcí, na kterou se všichni těšíme, je ale společné vystoupení s hudebním tělesem Hradišťan, který je známý svým širokým žánrovým záběrem a inspirací zejména v lidové hudbě. Tato ojedinělá akce se uskuteční v sušické Sokolovně v úterý Společně se Svatoborem se na jevišti představí také Sušický dětský sbor. Následovat bude sborová příprava na naše vánoční koncertování, o kterém Vás budeme včas informovat v dalších vydáních SN. Připraven je nový vánoční program a věříme, že naše posluchače potěšíme. Všechny novinky, program a fotky najdete na našem webu a také na Facebooku. Za PS Svatobor Petra Hoblová Laco Déczi napěchoval KlOUb! energií V Sušici koncertoval dlouholetý nepřehlédnutelný element jazzového světa, až tak dlouholetý, že by už dnes mohl hrát v poklidu. Omyl! Pětasedmdesátiletý trumpetista Déczi přitvrdil a nezasvěcené překvapil kromě moderního účesu hlavně našlapanou tvrdou hravou muzikou nabitou neutuchající energií. Obklopen mladými muzikanty syn Vajco Déczi (bicí), Michal Krásný (basová kytara), Jan Aleš (piano) představil v Sušici své pojetí jazzu. První kapelu Jazz Celulla založil už před padesáti lety pár let po příchodu ze Slovenska do Prahy. V roce 1985 odešel do New Yorku a nyní přes dvacet let přijíždí dvakrát ročně do Čech. Turné absolvuje s novou kapelou Celula New York, se kterou tady stíhá i 50 koncertů za dva měsíce např. na Rock for people či na Pražském hradě. Kloub v Sušici je v sobotu 9. listopadu večer zcela zaplněn, diváci i stojí, je vidět hodně místních mladých muzikantů. Déczi přichází se zpožděním, ale publikum si získává ihned. Přesné a nekompromisní bicí doplňuje šestistrunná basová kytara, která se každou chvíli sama stává bravurně ovládaným sólovým nástrojem. V překvapivých improvizacích pianisty se dočkáme i nefalšovaných Bachových varhan a hostující Newyorčan Chris De Pino zahraje na foukací harmoniku snad úplně všechno. Souhru Většina Čechů jsou houbaři. V létě vyrazí do lesa a vyhledají několik hřibovitých popř. lišek. Ne tak Václav Burle. Ten šmejdí v nejodlehlejších koutech a jeho úlovky jsou jedinečné. Pro časopis Vesmír sledoval tajemný šindelovník severský, a protože korunuje jasný tón Lacovy trubky, který se pak občas spojí s dalšími nástroji v závěrečném finále, kdy musí zjihnout i poslední zavilý odpůrce jazzu. Laco s kapelou sklízí velký aplaus od vřelého publika a tak se nabízí otázka: Je nějaký rozdíl mezi obecenstvem v Česku a v Americe? Každý koncert je jiný, ale rozdíl v podstatě není. Nedávno jsme hráli v newyorským klubu na dvacátý druhý ulici pro dvě stě lidí a bylo to podobný jako tady, skvělá atmosféra. V Americe se ale většinou všude hraje ten opravdový jazz, kdy se Houby Václava Burleho do svého archivu nasbíral mnoho dalších vzácných a zajímavých druhů, rozhodl se poklad vystavit. V současné době mu po Česku putují už tři takové výstavy. Do sušické galerie Branka přivezl fotky roztodivných kousků i parádních hřibů. Co vám ta houba připomíná? ptá se autor a dodává: Jedna dívka mi řekla, že srdíčko. všichni baví, to se v Čechách moc nevidí. A Laco ukládá do futrálu svůj filigránský nástroj. Déczi nedávno spolupracoval na vývoji nové trubky s firmou Amati Kraslice a tak se ještě ptám: To je to Vaše dítě s Amati? Kraslická Amati je vynikající firma. Řekl jsem jim, jak bych si to představoval a po dvouletém zkoušení různých možností vznikl tento výborný nástroj. Je to trubka světové úrovně, která má přesně takový jasný tón, jaký mi vyhovuje. Ať tedy ještě dlouho tenhle tón těší Vaše posluchače. text a foto ED Na otázku, které foto by vyzvihl, bez zaváhání ukázal na krásný hřib a ihned se sám zeptal (viz. podfoto). Velmi zajímavě promlouval i o dalších vyfotogafovaných plodnicích (např. toto je velice chutná houba, donedávna však nikdo neznal velmi podobnou houbu, která je ovšem jedovatá). Vždyť také jeho přehledu pravidelně využívá Česká televize v pořadu Po lopatě. Pan Burle byl skautem, trempem, vodákem, šéfredaktorem a dnes se také věnuje záchraně ohrožených druhů hub i rostlin. Přijďte se pokochat rozmanitostí hub, výstava trvá do konce roku. A možná Vás budou krásné houby inspirovat jako např. Paní Pinkasovou k básním. Své názory můžete sdílet a další informace získat na burle.blog.cz text a foto ED Opeňka měnlivá Opeňka měnlivá schovaná na pařezu je voda perlivá zpívající v jezu. Opeňka měnlivá kolik má podob trochu je stydlivá něhou ji ozdob. Renata Pinkasová

5 Přehled akcí strana 5 Sušice 22. listopadu od 17 hod. KD Sokolovna Husův sál Kocour pana krále-premiéra loutkové představení 24. listopadu od 10 hod. KD Sokolovna 26. listopadu hod. KD Sokolovna Hradišťan se Svatoborem a dětským sborem 28. listopadu od 19 hod. Muzeum Šumavy Sušice Slávek KLECANDR zve na ADVENT 6. prosince od 17 hod. KD Sokolovna Husův sál Začarovaný Kašpárek loutkové představení GALERIE BRANKA úterý, středa, pátek hod. sobota 9 12 hod. Václav Burle HOUBY výstava fotografií i roztodivných hub, které jste možná nikdy neviděli. GALERIE SIRKUS pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. sobota, neděle hod. na vyžádání klíč v kavárně Židovské komunity na Sušicku putovní výstava a představení zachráněných desek s desaterem z bývalé sušické synagogy RADNICE SU3ICE 6. patro pondělí pátek 8 16 hod neděle: 9 12 hod., listopad zavřeno Městské informační centrum budova radnice tel , e mail: Otevřeno: pondělí až pátek: a hod. Region Dlouhá Ves V án o n í jarm ark, každoro ní rozsvícení ván o ního strom e ku a adventnízpívání 30.listopadu 2013!" # $ % & ' P rogram : 1 5,3 0 % h o d in (% & % )% * (% $ (% & ( & &# ''' 1 7 % % #$ h o d in + % # # # ( %, # % ( $ - $ % & $ ( % &. $ V ezm t e s v é ij t b líz e n á s k m é i a o á tek s p la v it z a A d v en tu! Podmokly 7. prosince od 20 hod. KD Podmokly UKRADENÝ VJECY Mikulášská zábava s rockovou tématikou Hartmanice od v Muzeu Lamberská stezka výstava dobových fotografií: Ze žihobeckých vzpomínek Výstava starých fotografií Žihobecka a okolí. Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum tel , info Galerie Netopýr Plastiky, reliéfy a obrazy Zdeňka Tománka Kolinec 23. listopadu hod. sál restaurace Na Radnici Vánoční tvořivý jarmark pořádá knihovna Možno zakoupit rukodělné výrobky od různých prodejců nebo navštívit tvořivé dílny pro děti i dospělé. Vyrábět se budou adventní a vánoční dekorace, vánoční ozdoby ze slámy i korálků, tradiční hračky ze dřeva a textilu, šperky, bižuterie, bude se malovat na trička (tričko s sebou) atp. Nalžovské Hory více na straně listopadu od 17 hod. KD Sokolovna Husův sál Jak Kašpárek roztočil čerty loutkové představení 30. listopadu od 20 hod. Sporthotel Pekárna Zve na první hudební večer s hudební skupinou TEZE p. Václava Krčmáře. HALA ZŠ LERCHOVA pondělí pátek 8 16 hod Pavel Tigrid slovy proti totalitám do Výstava je koncipována jako putovní interaktivní pomůcka k výuce soudobých dějin na základních a středních školách i pro zájemce z řad široké laické i odborné veřejnosti. Autoři této výstavy gymnaziální učitelé ostravského Gymnázia Pavla Tigrida a jejich žáci se touto formou pokoušejí přispět k popularizaci osobnosti a díla demokratického novináře a představitele československé exilové kultury. Materiály k výstavě shromáždili z dostupných odborných publikací, archivu rodiny P. Tigrida a vydaných Tigridových textů. Učitelský sbor i žáci ZŠ Lerchova Sušice srdečně zvou všechny zájemce k návštěvě této výstavy. Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 178, Sušice: ředitel kino pokladna předprodej vstupenek pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice pondělí neděle hod. KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN otevřeno: pondělí, středa , hod. úterý , hod. čtvrtek, pátek , hod. Aktualizace kontaktů - na Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provozní doba: oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet út, čt 8 12 hod. oddělení pro mládež po, st, pá hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax e mail: otevřeno: út so: 9 12 hod. a hod., HORSKÁ SYNAGOGA 2. listopadu 24. prosince: pouze víkendy 9 17 hod. od úterý do pátku pouze po předběžné tel. domluvě, kontakt: Božena Stejskalová , Mgr. Václav Diviš Hrádek ZÁMEK HRÁDEK od do výstava papírových betlémů sběratele Zdeňka Peera Kašperské Hory Městské kulturní a informační středisko tel (411) Muzeum Šumavy galerie úterý sobota 10 12, hod. Muzeum historických motocyklů tel , denně 9 12 a hod. Žihobce od 17 hod. v zámeckém parku POHÁDKOVÝ LES Akce pro děti a jejich rodiče. Nezapomeňte lampiony s sebou! od 16 hod. v Muzeu Lamberská stezka Vernisáž výstavy: České Vánoce aneb Co o Vánocích ještě nevíte v Muzeu Lamberská stezka v Žihobcích. Soukromá sbírka PhDr. Jiřiny Hánové. Uvidíte Beltémy, vánoční ozdoby, staré pohlednice, původní elektrické osvětlení stromečků, formičky na perníčky, louskáčky na ořechy, svaté obrázky a dozvíte se zajímavosti, které o Vánocích možná ještě nevíte. Výstava pro děti i dospělé! od hod. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku s muzikou, společným zpíváním koled a malým občerstvením. Horažďovice 2. prosince v 19 hod. Kulturní dům Tranvesti revue Techtle mechtle Dolores a Alex uvádějí slečnu STACEY. Předprodej vstupenek v kanceláři kulturního střediska, tel , 3. prosince v 17 hod. Kulturní dům Vánoční dekorace Ukázky, výroba, prodej Mistr florista Hana Šebestová Kindelmannová. 6. prosince ve 20 hod. Maturitní ples pořádá 2. NS SŠ Horažďovice, hraje Fatima, bohatá tombola KINO OTAVA tel listopadu oba dny ve 20 hod. Zázrak SR, ČR Pravdivý příběh z nápravného zařízení...drogy, prostituce, útěky z domova, záškoláctví... Drama do 15 let nevhodné listopadu oba dny ve 20 hod. Černá vdova Francie, Belgie, Libanon, Egypt Filmová adaptace bestselleru. Fenomén teroristických útoků, palestinsko izraelské vztahy. Důležitá telefonní čísla Úřad práce, pracoviště Sušice Městský úřad Sušice e mail: podatelnamususice.cz Sušické lesy a služby s. r. o Městská policie / recepce Nemocnice Sušice, o. p. s informace o víkendové zubní pohotovosti Spoje ČSAD Sušice (7 15 hod.) / České dráhy Sušice / Sběrný dvůr Sušice areál ČOV, Pražská ul. susicerumpold.cz provoz. doba: út, čt hod., so 8 12 a hod.

6 strana 6 Vzpomínky Dne 20. listopadu tomu bylo 17 let, kdy nás opustil manžel, tatínek, děda a praděda pan Karel Malý Všem přátelům a známým za vzpomínku děkují manželka Marie a děti s rodinami. Život je smutný bez Tebe, slzy se lesknou v očích, jen milé vzpomínky na Tebe zůstávají v našich srdcích. Dne 7. listopadu uplynulo patnáct let od tragické smrti našeho milovaného syna Daniela Vinického Kdo jste ho znal a měl rád, věnujte tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná rodina. Loučím se s vámi, přátelé milí, ruky stisk dnes už vám nemohu dát. Srdce mi dotlouklo, odešly síly, měl jsem vás všechny, měl jsem vás rád. Dne 11. listopadu tomu bylo devět let, co nás opustil otec, dědeček, pradědeček, pan Josef Nikodém z Podmokel. Vzpomíná rodina. Nezemřel, žije v srdci těch, kteří ho milovali. Dne 13. listopadu uplynulo deset let od úmrtí pana Dne 29. listopadu by se dožil sedmdesáti let pan Stanislav Železný ze Sušice a také v ten den vzpomeneme jedenácté výročí, co nás navždy opustil. S láskou a úctou vzpomíná celá rodina a také za vzpomínku všem děkujeme. Kdo vás znal, ten vzpomene, kdo vás měl rád ten nezapomene. Dne 30. listopadu uplyne šest smutných let, co nás navždy opustil pan Jan Zelený a dne 13. prosince uplyne dlouhých osmnáct let, co navždy odešla paní Emilie Zelená Ing. Jiřího Kubů ze Sušice. Stále vzpomínají manželka Anna, syn Jakub, dcera Miriama. Odešlas maminko, neznámo kam, vzpomínka po Tobě zůstane nám, vzpomínka krásná maminko milá, Ty že jsi pro nás vždycky jen žila. Dne 22. listopadu uplyne třetí smutný rok od úmrtí paní Jany Pfeiferové ze Sušice. Všem, kteří vzpomenou společně s námi, děkují manžel, syn a dcera s rodinami. Dnem 23. listopadu vzpomínáme nedožitého 75. výročí narození paní Jarušky Dobrovolné, která poslední léta prožila v Sušici a zemřela zde před deseti lety. Vzpomínku věnuje Jiří Skála. z Kolince. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Dcera Alena a syn Dan s rodinami. Opustili nás... Věra Neradová r. 1920, Zdeněk Charvát r. 1965, Vlastimil Půrok r. 1948, Ladislav Duda r. 1925, Stanislav Rajtmajer r. 1932, Jarmila Janoušková r. 1930, Marie Schánilcová r. 1927, Marie Hlavíková r. 1928, Ferdinand Bartoš r.1941, Vlasta Sedláková r. 1930, Dagmar Hlavičková r Společenská kronika Poděkování Chtěli bychom poděkovat všem pracovníkům chirurgického oddělení Sušické nemocnice, zejména primáři MUDr. Voldřichovi za svědomitou a profesionální péči. Po dobu naší nemoci se o nás vzorně starali. Všechna rozhodnutí pana primáře vedla k velmi rychlému uzdravení, za což jsme oba velice vděční. Všem vám děkujeme a vaší práce si velice vážíme. Jiřina Kůrková a syn Václav, Bílenice Touto cestou chci poděkovat jménem celé rodiny všem pracovníkům Domova důchodců v Sušici za vzornou a obětavou péči o moji maminku paní Boženu Tomanovou a další klienty. Jsem si vědoma, že tato práce je nesmírně namáhavá a velmi zodpovědná. Díky takovému přístupu ke klientům se moje maminka dožívá úctyhodného věku 92 let. Ještě jednou děkuji za vzornou péči všem pracovníkům DD. S úctou dcera Jana Čalfová, Praha Dne 14. listopadu oslavili manželé Marie a Rudolf Valdovi diamantovou svatbu. K tomuto výročí blahopřejí dcery s rodinami a přejí mnoho dalších společných let. Blahopřání Vítáme nové občánky Nicolas Millhouse, Kateřina Klímová, Matěj Kolařík, Gabriel Škvára, Jan Holý, Jiří Kůrka Slávek KLECANDR zve na ADVENT Česká křesťanská akademie Sušice ve spolupráci s Muzeem Šumavy Sušice vás zve ve čtvrtek v hod. na koncert zkušeného písničkáře, zpěváka, kytaristy a kapelníka skupiny Oboroh do nového sálu Muzea Šumavy v Sušici. Jeho texty umně využívají krásy a bohatosti českého jazyka, čarovné moci metafor a jsou až po okraj napěchované hlubokým myšlenkovým nábojem, píše v recenzi Petr Korál (Rock & Pop); a Dan Hájek (v Maxi Music): atmosféra dýchá neuvěřitelným klidem, jenž vás zasáhne, ač nemusíte být přímo fanoušky jeho stylu. Večer nazvaný Slávek KLECANDR zve na ADVENT doplní ochutnávka čaje a kávy z produkce FAIR TRADE spravedlivého obchodu a také nabídka adventních kalendářů a věnců, které si můžete odnést domů. Přijďte se na chví li zastavit a potěšit! POZVÁNKA Svolávám členskou schůzi členů Svazu zdravotně postižených v Sušici, která se konná dne od hod. v restauraci Zlatá Otava. Program: Zahájení, přivítání hostů, seznámení s činností ZO za rok 2013, hospodaření ZO Sušice, diskuze, závěr. Po společné večeři bude velká tombola, do které všichni přispějeme svým dárkem. Za výbor ZO Svazu zdravotně postižených v Sušici Předseda Pavel Reitspies MNOHOSTRANNÁ OSOBNOST Nikde na celé Šumavě se nemohou pochlubit tak výstavnou radnicí o třech ozdobných štítech jako v Kašperských Horách. Jejich městečko se stává vyhledávaným letoviskem a zdejší muzeum, se může pochlu bit svými nevšedními sbírkami výtvarného umění, skla, grafiky a obrazů nejen se šumavskou tematikou. A to především díky svému odbornému pracovníkovi, historikovi, znalci kunsthistorie a publicistovi PhDr. Vladimíru Horpeniakovi. Protože zanedlouho oslaví významné životní jubileum (pětašedesátiny), dovolím si napsat alespoň pár řádků věnovaných jeho práci. Poprvé jsem se v novinách s jeho iniciálami vh setkal jako student v osmdesátých letech, kdy Vladimír napsal článek Odešel profesor o sušickém rodákovi Vojtěchu Blažkovi, profesorovi historie na gymnáziu ve Strakonicích. Za ta léta by jeho články vydaly na pořádně tlustou knihu. Je přispěvatelem Mladé fronty (cyklus Toulky Šumavou), Vítaného hosta, kde před čtyřmi lety obdržel prestižní cenu Prix Bohemia, ale i autorem několika stovek článků uveřejněných v regionálním tisku. Nicméně základ jeho činnosti spočívá ve vědecké práci pro Muzeum Šumavy, v pořádání zajímavých výstav, soustavném mapování regionální historie. Byl před lety iniciátorem vydávání sborníku Muzea Šumavy, napsal celou řadu knih, z nichž by zde alespoň uvedl publikace Kašperské Hory a okolí, Kašperk, Vánoční zvyky na Šumavě nebo zajímavou knihu o P. Františku Novákovi, knězi v Kašperských Horách. Uspořádal desítky výstav zaměřených na výtvarné umění,lidovou kulturu, sklo a osobnosti související se Šumavou (K. Klostermann, J. Váchal, A. Moravec, E. Bouška). Je těžké v článku popsat mnohostrannou činnost dr. Horpeniaka. O to se možná časem pokusí nějaký student či studentka. Pro mne samého by byl život v městečku bez jeho drobné práce daleko chudší o četné koncerty, výstavy, poutě či besedy, jejichž byl a je skutečnou duší. Přeji mu k životnímu jubileu pevné zdraví, celou řadu zajímavých tvůrčích nápadů i nevšedních duchovních zážitků. IVAN NIKL REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE, KURZY A VÝLETY JSOU PŘESTĚHOVÁNY. Sídlíme opět v Sokolovně, T. G. Masaryka 120, Sušice. Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání a inzeráty můžete opět nosit hlavním vstupem do Sokolovny, po schodišti na pravé straně do kanceláře v 1. patře. Předprodej: , redakce: Upravené termíny vydání Sušických novin do konce roku 2013 uzávěrka datum vydání č listopadu 6. prosince č prosince 20. prosince č ledna 17. ledna Kurz taneční a společenské výchovy 6. září 29. listopadu lekce 22. listopadu závěrečný věneček 29. listopadu (hraje Compact Sušice) Začátky v KD Sokolovna vždy v pátek od 19 hodin. Tip na vánoční dárek, který určitě potěší Vánoce se blíží a možná si lámete hlavu, jakým dárkem potěšit své přátele či příbuzné. Překvapte je dárkovým voucherem do nové kavárny Nebespán na náměstí v Kašperských Horách. Stylový interiér v duchu prvorepublikových kaváren s klasickými thonetkami i pohodlnými křesílky, příjemná atmosféra, ale především zážitek z výborné kávy a neopakovatelných zákusků od cukrářky Jitky nikdo neodmítne. Kdo nemá rád sladké, určitě si vybere z nabídky menu. Vše vyrábíme u nás, vlastní rukou a z prvotřídních surovin. Dárkový voucher Vám zabalíme do krásné obálky se stuhou, stačí jen schovat pod vánoční stromek. A ke každému voucheru v hodnotě od 200 Kč navíc přidáme BONUS zdarma kávový nápoj nebo některou z našich domácích limonád. Pro hosty a především děti je k dispozici velká dětská herna, a od jara do podzimu i krásná zahrada se spoustou atrakcí, velkou terasou a lehátky. Dárkový voucher můžete snadno objednat stačí zavolat na náš telefon , napsat na nebo přímo na webu kde najdete také všechny informace o kavárně. Voucher doručíme až do Vaší schránky. Krásné a klidné vánoční svátky Vám přeje a na setkání se těší celý tým Café Nebespán! Knihovna LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 6. ÚKOL Zdravím vás děti z knihovny. Naše soutěž se blíží pomalu do finále. Dnes mám pro vás předposlední, šestý úkol. A protože se blíží i Velký Vánoční Večírek, oznamuji předběžně, že se bude konat ve čtvrtek 12. prosince od hod. v dětském oddělení. Pokud by došlo k nějaké změně, včas bych vás informoval. A teď už pojďme na šestý úkol. V dětském oddělení jsem vám schoval 10 slov. Poznáte je tak, že jsou napsaná na tvrdých kartičkách zeleně, červeně, modře, černě. Budete je mít očíslované od jedničky do desítky. Vaším úkolem je napsat krátkou básničku a slova v ní použít. A otázky? Ty najdete nezvykle u paní knihovnice společně s obrázkem. Moc se těším na vaše básně. Váš Kidd HAVAJSKÉ OSTROVY Ty máš ale havaj. Populární věta, kterou asi každý z nás už někdy slyšel. Jestli je pravdou, že na Hawaii je havaj, nám vyprávěl spisovatel, cestovatel a fotograf Petr Nazarov. Knihovnu navštívil v pondělí 11. Přednáška listopadu Petra a kdo Nazarova; přišel zážitky nelitoval. z dvanáctiměsíčního pobytu na Havaji Z poutavého vyprávění, které bylo doprovázené fotografiemi a videi jsme se dozvěděli, jak se na Havajských ostrovech žije a mnoho dalšího. Petr Nazarov strávil v této oblasti celých 12 měsíců. Procestoval ji křížem krážem a při přednášce nešetřil zajímavostmi, příhodami a zážitky. Pestrost přírody, kultura obyvatel, tanec Hula hula, zvyky, tradice, východy a západy slunce to vše si můžete prohlédnout v knihách Petra Nazarova, které najdete i u nás v knihovně. mk

7 Kultura strana 7 DÁREK PRO VAŠE BLÍZKÉ? KULTURA! Příkopy 178, Sušice pokladna kina (otevřena hodinu před začátkem představení) Období svátků se kvapem blíží a vy stále netušíte, jak udělat radost svým prarodičům nebo vnoučatům? Vybrat dárek tak, aby skutečně potěšil a zároveň přinesl i nějakou trvalejší hodnotu, se stává v této hektické době čím dál obtížnější. Sušické kulturní centrum SIRKUS si pro takové případy, které v průběhu roku často řešíme, připravilo dárkové poukazy, které potěší skutečně každého. Díky dárkovým poukazům můžete svým menším i větším vnoučatům darovat kupříkladu divácký zážitek z moderního prostředí sušického kina. Dámy by jistě ocenily příjemný večer strávený na divadelním nebo koncertním představení či na zábavné talkshow se zajímavými hosty. I náročné a vybíravé diváky může potěšit nabídka SKC SIRKUS, která je široká a zaměřená na všechny věkové kategorie. V kanceláři SKC si budete moci vybrat mezi jednorázovými poukazy s hodnotou 200 Kč, 300 Kč, 500 Kč a Kč ty budou platné po celý následující kalendářní rok Poukazy o různých hodnotách budou kombinovatelné, ovšem platné budou pouze na kulturní akce pořádané (nebo spolupořádané) Sušickým kulturním centrem SIRKUS. Dárkové poukazy jsou nevratné a neslouží k výměně za hotovost. Poukázky se čerpají v plné výši, celkovou částku za vstupenky lze do platit v hotovosti. Držitelé dárkových poukazů si budou moci vybrat z kulturních a společenských akcí, které chystáme na rok Namátkou to bude koncert za doprovodu flamenca Španělský večer s Carmen (14. 1.), 14. reprezentační ples města Sušice ve stylu Chicaga 30. let (25. 1.), Banánové rybičky Haliny Pawlovské (5. 2.), travesti show (25. 2.), divadelní představení Včera, dnes a zítra (10. 3.), talkshow s režisérem Zdeňkem Troškou (31. 3.) a mnoho dalšího. Více o akcích najdete na SSH Páter František Ferda nám......nám dnes žijícím dává rady prostřednictvím knihy, do které vložil nakladatel Jindřich Pachta moudrosti uschované a recepty zaznamenané Jaroslavem Prunerem za podpory P. Mgr. Milana Píši. Všichni tři také představili v úterní podvečer 12. listopadu zaplněné kinokavárně tuto novou knihu. Je složena ze dvou rozdílných částí: První obsahuje páterovy zápisky z vězení o filozofii a druhá předkládá rady a recepty, tak jak je zaznamenali manželé Prunerovi. Dále jsou zde osobní vzpomínky na jasnovidného léčitele, obrazová část a připravený, ale neuskutečněný projev pátera Ferdy k lékařům. Na přátelském setkání výše uvedení autoři připomněli skutky a odkaz pátera Ferdy a Jindřich Pachta poděkoval všem, kteří se na vydání knihy podíleli. Snad všichni zúčastnění si knihu koupili a na závěr si ji mohli od přítomných autorů nechat podepsat. text a foto ED EKATERINA KONDAUROVA Uvedeno ve spolupráci Mariinského divadla a Cameron Pace Group. Distribuce Omniverse Vision KINO SUŠICE ACGIBBON sobota 16 neděle 17 pondělí 18 úterý 19 středa 20 čtvrtek 21 pátek 22 sobota 23 neděle 24 pondělí 25 úterý 26 středa 27 čtvrtek 28 pátek 29 sobota 30 neděle Ptačí úlet 3D USA, 85 min., 130 Kč, dab nejmenší Za kamarády z televize VII ČR, 45 min., 40 Kč Filmaři ve zbrani Vladimír Sís ČR, 105 min., zdarma Husiti ČR, 85 min., 100 Kč Justin: Jak se stát rytířem 3D ESP, 96 min., 120/140 Kč, dab Hunger Games: Vražedná pomsta USA, 146 min., 110 Kč, titulky U konce světa USA, 109 min., 100 Kč, titulky Cesta za Vánoční hvězdou NOR, 80 min., 100 Kč, dab. Crazy Joe USA/GBR, 100 min., 100 Kč, titulky Cesta za Vánoční hvězdou NOR, 80 min., 100 Kč, dab. Jako nikdy ČR, 93 min., 80 Kč Hartmanické ochotnické divadlo TYL Monsieur Amédée 100 Kč Škrtněte si prosím VII. Líbánky ČR, 98 min., 80 Kč Perverzní průvodce ideologií GBR/IRL, 134 min., 100/80 Kč pro členy FK, titulky Balet Labutí Jezero 3D RUS, 215 min., předprodej 200/250 Kč Thor: Temný svět 3D USA, 135/155 Kč, dab Zataženo, občas trakaře 2 USA, 96 min., 80 Kč, dab. Apokalypsa v Hollywoodu USA, 107 min., 100 Kč, titulky Lásky čas GBR, 123 min., 110 Kč, titulky Hunger Games: Vražedná pomsta USA, 146 min, 110 Kč, titulky Thor: Temný svět USA, 112 min., 120 Kč, titulky Nepravděpodobná romance ČR, 100 min., 110/90 Kč pro členy FK Thor: Temný svět 3D USA, 112 min., 135/155 Kč, dab. Mafiánovi USA, 111 min., 100 Kč, titulky Ptačí úlet USA, 100 Kč, dab. Mafiánovi USA, 111 min., 100 Kč, titulky Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Do 15 let nepřístupné OTEVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek: Po Út St Čt Pá Promítání pro Představení v 3D Do 12 let nevhodné Seniorská projekce Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách nebo v pokladně kina na tel Pokladna otevřena vždy hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. pokladna kina: denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení. Poté budou zrušeny! Crazy Joe r. Steven Knight Thriller se točí kolem bývalého válečného veterána (Jason Statham), který se pokouší začlenit do smetánky londýnské vyšší společnosti a zapomenout tak na svou minulost. Vše ale začíná nabírat jiný směr, když zjistí, že byla zavražděna jeho přítelkyně. Musí si tedy oprášit své znalosti z války a pouští se do boje s gangstery. Ptačí úlet r. Jimmy Hayward Film Ptačí úlet je příběhem dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas a zachránit sebe a další svého druhu od jistého konce. Cíl je jasný ukradnout vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy! Cesta za Vánoční hvězdou r. Nils Gaup Zakleté království, které může zachránit jen dvanáctiletá Sonja tím, že najde Vánoční hvězdu. Sonju však drží v zajetí lupiči. Výpravná pohádka, odehrávající se v překrásné norské přírodě. Jako nikdy r. Zden k Tyc Konec léta ve filmu JAKO NIKDY znamená zároveň konec života. Vladimír Holas, malíř, sochař a pedagog okresního významu, umírá. Chce se skácet ve stoje, tak jak žil. Trojice postav, Holas a dvě ženy jeho života, vede marný boj se smrtí, bojují sami se sebou a současně mezi sebou což přináší každému z nich určité očištění. Monsieur Amédée r. Josef Lád Až do jednoho večera žije profesor na penzi Amédée poklidným a nudným životem na předměstí Paříže. Pak se však objeví pasáci, prostitutky a gangsteři...dokonce i mrtvoly. Amédéeúv tichý dům se definitivně promění v blázinec. Divadelní představení Hartmanického ochotnického divadla TYL. Za kamrády z televize VII Jak Rákosníček odhalil velkou podvodní loupež, Jak Křemílek a Vochomůrka honili basu, Říkání o Víle Amálce, O Makové panence a medvídku Matějovi, Jak Rumcajs vyspravil císařskou silnici, Divoké sny maxipsa Fíka, O klukovi z plakátu. Škrtněte si prosím VII. Zábavná talkshow Radka Nakládala a jeho hostů. Filmaři ve zbrani Vladimír Sís r. Vladimír Sís Vladimír Sís strávil v ČAF (Československý armádní film) větší část 50. let, během nichž natočil několik osvětových a propagačních filmů, ale také cestopisů, např. Modrý den (1953), Pevný břeh (1953) nebo Cesta vede do Tibetu (1956). Líbánky r. Jan H ebejk Líbánky se odehrávají v čase tří dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich Tereza (Aňa Geislerová) a Radim (Stanislav Majer) tvoří půvabný pár, navzdory tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy. Tereza zklamané srdce, Radim dospívajícího syna. Na svatbě se však objeví nezvaný host Jan Benda. Toho chlápka je třeba dostat co nejrychleji pryč. Některá tajemství by prostě neměla být prozrazena! Perverzní průvodce ideologií r. Sophie Fiennes Ideologie a její formování společnosti tvoří základ filozofické práce Slavoje Žižeka, vycházejícího z Freudovy psychoanalýzy, která mu pomáhá nahlížet na svět a porozumět mu netradičním způsobem. A zdá se, že právě rok 2012 byl ten nejlepší čas na uveřejnění tohoto filmu. Balet Labutí Jezero 3D r. Yuri Fateev Záznam světoznámého baletu Petra Ilijiče Čajkovského v choreografii Mariuse Petipa a Lva Ivanova z Mariinského divadla v Petrohradu, poprvé ve 3D formátu. Husiti r. Pavel Koutský Dvojice fiktivních hrdinů Záboj a Mlhoš prochází obdobím husitských nepokojů a ovlivňují nejdůležitější události doby. Ovšem v protikladu k tomu, jak byla tato historie interpretována. Záboj s Mlhošem se dokáží náhodně a většinou i proti své vůli připlést k těm nejdůležitějším historickým událostem. Ovšem nejsou jen svědkové doby a událostí či jejími glosátory. Stávají se účastníky dění, které aktivně ovlivňují. Thor: Temný svět r. Alan Taylor V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému nepříteli, mocnějšímu než samotný Odin a celý Asgard, se musí Thor vydat na nebezpečnou cestu. Čeká ho sblížení s krásnou Jane Foster (Natalie Portman), avšak události Thora přinutí obětovat vše, aby zachránil lidstvo. Zataženo, občas trakaře 2 r. Cody Cameron a Kris Pearn Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a jeho přátelé nuceni opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory cosi jako živoucí jídlo. Pojďte se seznámit s čipernýmí okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami! Flint bude mít s kamarády spoustu práce uvést vše zase na pravou míru... Apokalypsa v Hollywoodu r. Seth Rogen, Evan Goldberg Komedie sleduje šest kamarádů, jejichž divoký večírek se promění v boj o život. Za podivných okolností je Los Angeles devastováno apokalypsou, před kterou se skupinka snaží ukrýt v domě jednoho z nich. Zásoby jídla a pití ubývají, dostavuje se ponorková nemoc a pánové jsou nuceni své útočiště opustit. Přežije v ničivé atmosféře jejich přátelství a hlavně přežijí oni sami? V bláznivé komedii hrají všichni herci sami sebe. Lásky čas r. Richard Curtis Stojíte poprvé tváří v tvář své budoucí životní lásce a chcete jí říct větu, po které se do vás nadosmrti zamiluje. V drtivé většině případů to poděláte. Tim, hrdina romantické komedie Lásky čas, má to štěstí, že tyhle zásadní životní momenty může opakovat. Hunger Games: Vražedná pomsta r. Francis Lawrence Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru proti všemocnému Kapitolu a jeho krutým pravidlům. Katniss s Peetou očekávají pomstu mocných. Překvapivé výsledky zápasu v drsné reality show však povzbudily obyvatele země Panem, aby se postavili k odporu, a v krajích se formuje odboj. Podaří se zabránit krvavému střetnutí, jehož důsledky by byly víc než hrozivé? Nepravděpodobná romance r. Ivan Vojnár Film začínající jako drama a končící jako melodrama. Louisa a Erika jsou prototypy mladých dívek, které se vrhají do vztahu se špatnými muži a ze všech selhání viní jen sebe. A to je zapotřebí změnit U konce světa r. Edgar Wright Hospoda U konce světa, pivní maraton 12 hospod 12 piv za jednu noc, pětice kamarádů, která chce dokázat, že ještě nepatří do starého železa a jen tak mimochodem záchrana celého lidstva velmi zajímavý koktejl zábavy, akce a neskutečna. Mafiánovi r. Luc Besson Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít životem spořádaných občanů se jim příliš nedaří. Zoufalý agent FBI Stansfield (Tommy Lee Jones) je musí opět přestěhovat, protože mafiánské klany zuřivě pátrají po špinavém udavači s jasným cílem.

8 strana 8 Nejtěžší prohra na závěr. Sušici po podzimu patří sestupová příčka. Srovnání s čelními týmy dopadlo krutě. Sušičtí fotbalisté na závěr podzimu schytali ve dvou zápasech třináct gólů. Po výprasku v Rokycanech (0:5) se s první polovinou sezony rozloučili ještě těžší porážkou. Nové Vsi, druhému celku tabulky, podlehli doma 2:8 a po patnácti odehraných zápasech jim v A skupině divize patří předposlední, patnáctá příčka. Sušice se do divize, čtvrté nejvyšší soutěže v republice, vrátila po dlouhých třinácti letech. Zápasy vzbudily velké očekávání spojené se zájmem diváků (celek z Pošumaví se může pyšnit suverénně nejvyššími návštěvami v soutěži celkem před posledním kolem). Nejde mi tolik o výsledky. Naším hlavním cílem je, abychom se snažili prosazovat vlastním stylem hry, díky kterému se můžeme zlepšovat, vyhlásil před startem ročníku trenér Jan Staněk. Heslem svého kouče se hráči snažili řídit. Sušičtí dávali poměrně velký počet branek (20 z 15 zápasů) a předváděli leckdy pohledný fotbal, bohužel je srážel obrovský počet inkasovaných gólů (46, druhý Nejtěžší prohra na závěr Sušici po podzimu patří sestupová příčka nejvyšší v soutěži). Tím pádem se mužstvu nedařily sbírat body, které bude muset nahánět na jaře. Bilance za první polovinu ročníku? Dvě výhry, dvě remízy a 11 po rážek, což dělá předposlední, patnácté místo. Po zimní přestávce tak Sušici čeká boj o udržení v soutěži, kde mladý tým v roli nováčka sbírá první zkušenosti. Sušici se bohužel vůbec nezdařil závěr podzimu. Tým prohrál závěrečná čtyři utkání, nejhorší porážku utrpěl v úplně posledním zápase s Novou Vsí. Mladý celek během podzimu poznal, že divize je náročná soutěž, Další gól si domácí užili v 9. minutě kdy po přihrávce Korála skóroval Holý. Třetí asistenci si Patrik Korál připsal v 11. minutě, kdy skóroval Petr Šašek. Ve 13. minutě se ale při přesilovce Lub prosadil Malát a o minutu později kontaktním gólem Radek Pekhart vrátil tým z Lub zpátky do hry. Druhá třetina začala lépe pro domácí, když Petr Šašek po asistenci Tomáše Holého svým druhým gólem posunul skóre na 4:2. Za necelé dvě minuty Lukáš Blažek překonal hostujícího gólmana popáté. V 36. minutě se ještě naposledy prosadil hráč Startu Luby Sport Sušičtí hokejisté vyprovodili ze svého ledu lídra tabulky a drží domácí neporazitelnost V neděli nastoupili na svém ledě sušičtí muži proti obhájci titulu, týmu HK Katovice. První třetina nepřinesla příliš líbivý hokej, ale za domácí se v 15. minutě prosadil Martin Vávrů po přihrávce Jakuba Lejska a tak do kabin odcházeli spokojenější hráči ze Sušice. V druhé třetině se po 16. vteřinách hry napřáhl ke střele od modré čáry Lejsek, nastřelil ale pouze hlavu spoluhráče Šmrhy, od které se puk odrazil do brány soupeře. Tato hlavička znamenala vedení domácích 2:0. Dalšími góly z holí Petery, Korála a opět Petery hráči TJ Sušice navýšili vedení už na 5:0. Do konce druhé třetiny se sice hosté stačili jedním gólem připomenout a potěšit tak své fanoušky, kteří přijeli podpořit lídra z Katovic, ale to bylo z jejich strany vše. Druhá třetina skončila vítězstvím Sušice 4:1. V třetím dějství si hráči TJ Sušice nepřipouštěli obhájce titulu příliš k tělu. Gólem Štěpána Broži vedení upevnili a tak ani gól katovických v 48. minutě na sebevědomí do mácích neubral. Naopak v 53. minutě se ještě prosadil Machovec a tak po 60. minutách svítil na ukazateli konečný stav 7:2. V neděli přivítali na svém ledě hráči TJ Sušice tým Start Luby. Od začátku utkání vše nasvědčovalo tomu, že hráči Sušice chtějí odčinit porážku z prvního kola, kdy v Klatovech v prvním zápase sezony, obdrželi od týmu z Lub jedenáct branek. Už ve druhé minutě skóroval centr třetí útočné řady Jiří Petera po přihrávce Patrika Korála. TJ Sušice : HK Katovice 7:2 (1:0, 4:1, 2:1) Branky (Asistence): 15 Vávrů (Lejsek), 21 Šmrha (Lejsek), 30 Petera (Košvanec), 32 Korál (Holý), 37 Petera (Rendl), 44 Broža, 53 Machovec (Petera). Sestava: Šlais, (Potužák) Lejsek, Broža, Rendl, Blažek, Skuhra Ryšavý, Vávrů, Horák, Holý, Korál, Šašek, Petera, Machovec, Košvanec, Vachoušek, Šmrha. Rozhodčí: Štěrba, Čámský, Skolek. Vyloučení: 8:8. Diváků: 135 kde už nastupují kvalitní, sehraná mužstva s velkými individualitami. Na druhou stranu předvedené výkony v řadě zápasů vůbec neodpovídají tomu, na jakém místě v tabulce se tým nachází. Nezbývá než věřit, že získané zkušenosti tým zúročí po zimní přestávce a začne sbírat víc bodů. (jon) Poslední podzimní zápas Sušice: TJ Sušice Nová Ves 2:8 (2:4) Branky Sušice: Skála, Kočí Sestava Sušice: Gill Kysilka, Kodýdek, Jech, Fuchs Hrach, Skála, Matějka Vrhel, Kočí, Szedmák. Neváhej! Radek Pekhart, ale to bylo od týmu z předměstí Klatov vše. Třetí dějství se odehrálo v režii sušických, kteří i přes zbytečné vylučování ve svých řadách, odehráli zápas v klidu a dvěma brankami z holí Petery a Šaška, kterému přihrával Jan Horák uzavřeli skóre na konečných 7:3. Webové stránky týmu Mužů TJ Sušice s kompletními výsledky a tabulkami okresního přeboru v jsou na Další domácí zápas hokejistů TJ Sušice. bude od 16 hod. se Sokolem Cehnice. bk TJ Sušice : Start Luby 7:3 (3:2, 2:1, 2:0) Branky (Asistence): 2 Petera (Korál), 9 Holý (Korál), 11 Šašek (Korál), 23 Šašek ( Holý), 25 Blažek (Vávrů), 49 Petera, 57 Šašek (Horák). Sestava: Potužák (Šlais) Lejsek, Šmrha, Rendl, Blažek, Skuhra Ryšavý, Vávrů, Broža, Holý, Korál, Šašek, Petera, Machovec, Horák, Vachoušek. Vyloučení: 7:9 Pojď mezi nás do týmu ŠKOLY BRUSLENÍ. Naučíš se s námi bruslit nebo se naučíš hrát hokej. Určitě najdeš i nové kamarády. Zdravě se otrkáš, staneš se sebevědomým klukem či děvčetem se smyslem pro férovou hru. Kde nás najdeš? Zimní stadion v Sušici Kontakt: Petr Mařík, mob: Postřeh maminky 6 letého kluka: Můj syn není sportovní talent a dosud na bruslích nestál. Po určitém váhání jsem ho do školy bruslení přihlásila. A nyní jsem ráda. I když tomu musím věnovat tři odpoledne v týdnu, kluka to baví, a nejen že začíná bruslit, ale i jinak na něm pozoruji větší pohybové dovednosti. Určitě chceme vytrvat. Lenka P. Sušice ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ pátek od 15:00 do 16:00 bruslení pro rodiny s dětmi od 16:30 do 18:00 veřejné bruslení sobota od 14:00 do 15:30 veřejné bruslení od 16:00 do 17:00 bruslení pro rodiny s dětmi úterý od 15:00 do 16:30 veřejné bruslení středa od 15:00 do 16:00 bruslení pro rodiny s dětmi pátek od 15:00 do 16:00 bruslení pro rodiny s dětmi od 16:30 do 18:00 veřejné bruslení sobota od 13:00 do 14:30 veřejné bruslení úterý od 15:00 do16:30 veřejné bruslení středa od 17:00 do 18:00 bruslení pro rodiny s dětmi Na bruslení pro rodiny s dětmi je možné zapůjčit hrazdičky. Celkový rozpis a obsazení ledové plochy najdete na stránkách sportoviste-susice.cz, facebooku, nástěnce u zimního stadionu a plakátech. Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek hod. SUVOSO OVLÁDLI TRILOBITI V sobotu 9. listopadu proběhlo závěrečné III. kolo SuVoSo. Hrálo se v tělocvičnách ZŠ Lerchova. Zúčastnilo se 10 družstev ze Sušice a okolí, která byla podle výsledků předcházejících kol, rozdělena do I. a II. ligy. V I. a II. kole soutěže dominovalo silně posílené a omlazené družstvo Trilobitů. Bylo otázkou jestli vydrží i ve třetím kole, když se jim zranil klíčový hráč (Luděk Naglműller). Sen se stal pravdou. Náhrada za zraněného hráče byla kvalitní a tak se TRILOBITI stali celkovým vítězem soutěže pro rok O kvalitách družstva svědčí i 24 vyhraných setů z 25 možných. Druhé místo, díky jednomu bodu za aktivní remízu, získal KANKR TEAM. Třetí místo obsadili DŘEVAŘI, kteří v rozhodujícím zápase pasivně remizovali s Kankrteamem. Čtvrtá byla OTAVSKÁ SMĚS, která jako jediná vyhrála jeden set s Trilobity. Na pátém místě skončili MLAĎOŠI, kteří v silné konkurenci nedokázali vzdorovat zkušeným a sehraným týmům. Ve druhé lize muselo pro neúčast ve II. kole bojovat družstvo PRŮCHOVCI. Potvrdilo svoje kvality a zaslouženě s převahou zvítězilo. Reputaci, po neúspěšném druhém kole, si napravili MALÍ Zleva: Karel Starý, Luděk Naglműller, Daniel Novotný, Karel Kardos, František Pekhart, dole: Marie Pajmová, Renata Černíková. Foto:ED TYGŘI, kteří obsadili druhé místo, ale museli o něj tvrdě bojovat. Bronzovou medaili získalo družstvo KLÍŠŤATA Velhartice, které bylo úspěšné v rozhodujících zápasech. Čtvrté místo z druhého kola, uhájili ĎÁBLÍCI, které v rozhodující bitvě přehrálo STAROU ŠKOLU, na kterou zbylo páté místo i když aktivně remizovali s Tygry. Vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo v příjemném prostředí restaurace Na letišti, kde se do pozdních hodin rozebíralo značné množství herních situací. A hlavně byla zahájena teoretická příprava na další již XI. ročník v roce Pořadí III. závěrečného kola : I. liga 1. TRILOBITI Sušice 2. KANKRTEAM Lazna 3. DŘEVAŘI Sušice 4. OTAVSKÁ SMĚS Sušice 5. MLÁDEŽNÍCI Sušice II. liga 1. PRŮCHOVCI Horažďovice 2. MALÍ TYGŘI Sušice 3. KLÍŠŤATA Velhartice 4. ĎÁBLÍCI Dlouhá Ves 5. STARÁ ŠKOLA Horažďovice -it- SKI Club Sušice Lyžařská škola Termín: Vánoce 2013, leden únor 2014 (6 lekcí o víkendech) Místo: Modrava lyžařský areál (chata, 2 vleky + 1 dětský), výcvik hod. Doprava: autobus pro účastníky, odjezd v 8.00 hod. od Husova parečku (vedle Gymnasia), návrat do 17 hod. Účastníci: děti od ročníku 2007 a starší, v případě zájmu dospělí a příchozí Náplň výuky: základy lyžování, snowbordingu, zdokonalování již zvládnuté techniky, závodní prvky v brankách Podmínky účasti: vlastní výstroj a výzbroj seřízená v servisu, zaplacené školné Cena: a) 2200 Kč zahrnuje výuku lyžování v družstvech pod vedením instruktora, doprava autobusem, základní pojištění (neplatí pro příchozí), jízdné na vlecích a správní poplatky. Pro účastníky je k dispozici chata klubu. b) 1650 Kč bez dopravy autobusem c) 400 Kč pro příchozí / den Doprava autobusem v případě volného místa pro zájemce 70 Kč (tam a zpět). Chata: možnost zakoupení teplého čaje a dalších nápojů včetně sušenek, účastníci školy se v chatě též přezouvají, ponechávají si zde věci a tráví zde přestávky ve výuce. Upozornění: klub (dále jen pořadatel) si vyhrazuje právo volby termínů školy podle sněhových a klimatických podmínek. Termíny budou oznamovány ve vývěsce klubu, na webových stránkách (www.skiclubsusice. cz) a v případě extrémní změny počasí i přímo před odjezdem. Pořadatel vrátí poměrnou část školného při zameškání 3 a více lekcí pouze z důvodů nemoci na základě lékařského potvrzení). Školné se vrací po skončení školy. Schůzka s rodiči se uskuteční dne 2. prosince v 17 hod. v restauraci Zlatá Otava. Přihlášky: web nebo Tempo Tours Sušice, vyplněné a podepsané přihlášky vrátit do CK či na schůzce s rodiči Placení: KB Sušice č.ú /0100 do 20. prosince 2013, variabilní symbol celé rodné číslo dítěte (nutné i z důvodů pojištění) Zde odstřihněte

9 PODLA Inzerce strana Veškerý materiál pro vodoinstalace, topení, plyn a vybavení koupelen. Široký sortiment, kvalitní materiály - Nabízím vedení podvojného účetnictví a daňové evidence pro menší firmy i OSVČ Komplexní zpracování účetní agendy: mzdy vč. zákonných náležitostí, skladová evidence, investiční majetek, leasingy, fakturace. Zpracování daňových přiznání: DPFO, DPPO, DPH, silniční daň, daně z nemovitostí, ekologické daně, spotřební daně. Spolehlivost, serióznost a profesionální přístup je samozřejmostí. Mám mnohaletou praxi v účtování výrobních podniků, velkoobchodu, maloobchodu, účtování restaurací, zemědělství. Cena služeb je dohodou, podle náročnosti a množství zpracovávané dokumentace. Kontakt: Eva Silovská, mobil: , ADVENT CHARITY 2013 Srdečně vás zveme na předvánoční akce Oblastní charity Sušice Tvůrčí dílny (výroba adventních věnců, vánoční výzdoby a drobných dárků) Vánoční dárečky sobota od 15:00, zámek Volšovy Adventní věnce sobota od 15:00, zámek Volšovy Adventní koncert charity úterý od 17:00, zámek Volšovy (tradiční předvánoční koncert pro veřejnost) vystoupení dětí ze ZŠ T. G. M. vánoční zpěvy hudebního seskupení Monumentum společné koledy občerstvení Vánoce na náměstí čtvrtek, pátek , celý den, sušické náměstí (stánky s charitními výrobky a tradiční polévka zdarma) Příchod Tří králů neděle , 16:00, sušické náměstí (Tříkrálový průvod, společné zhasnutí vánočního stromu) Pozvánku na každou akci najdete v Sušických novinách, na webových stránkách a na facebooku. Projekt Advent charity 2013 byl podpořen Městem Sušice.! " # # $ # $ % &'(!( ) * NÁBYTEK HOLÍK prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy, židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny, bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných materiálů (zaměření a cenová kalkulace vždy zcela zdarma), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích! máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý tel SUŠICE, Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory + " $, " ",! "#$ %&& '(#) # * +!,-.'+ #/$01 2'(# ( * -3)2 4( 5 / 6, +) 3 /-#! #) 7( )2) 3 * '( ( 8 6+(/!$ 9,(" 8,* :!(-7) 1 2 ) *, (" * 7( 5 /( 8'(, +) ; < koberc koberc (koberc sedací stoly, ž poklád SUŠICE, Otevírací d so

10 strana 10 Inzerce Hotel Kašperk, Kašperské Hory přijmeme: Pracovní pozici: pokojská na zimní sezónu Požadujeme: odpovědný přístup k práci, spolehlivost, komunikativnost Kašperské Hory, Sušice a okolí. Kontaktujte nás na u nebo telefonicky na tel INSTALATÉR A TOPENÁŘ JOSEF KŮRKA Chmelná Sušice Tel PRODEJ Prodám: Pian. harmonika, 80 basů, 5+3 registry; Železná vrata š-4m, vrátka 1m; žel. mříže 2 1m, 2ks. Cena dohodou. Tel Prodám plastovou střešní krytinu - čirá nebo kouřová, průhledná vlna. Vhodná na pergolu a jiné lehké přístřešky. Rozm cm cena 320 Kč/ks. Dlouhá životnost. Tel Prodám skládací elektrokolo GUEWER CAMP. Najeto 200 km. V záruce. Výborný v kopcích. Cena Kč. Tel Prodám závěsný kotel Protherm 24 kw včetně odkouření a bezdrát. termostatu. 1 rok v užívání, velmi dobrý stav. Zn. rozumná cena. Tel Levně prodám kovovou smaltovanou bílou vanu, velmi málo používanou, š 70 cm d 150 cm s polystyrenovou obezdívkou a druhou na kovových nožičkách š 70 cm d 160 cm. Cena dohodou. Sušice. Tel Kdo přenechá nebo levně prodá chemlon. Tel Jan Lomen, Pod Nebozízkem 376 Sušice (u nemocnice) Řádková inzerce PODLAHOVÉ KRYTINY NÁBYTEK Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry , 2 svěrka, odkládací plocha, běžná cena Kč, moje cena 8700 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov. Prodám suché řezivo - borovice síla 0,04 m, délka 4,4 m, množství 6 m 3, cena Kč/m 3. Tel Prodám palivové dřevo suché smrk a modřín. Cena Kč/m 3. Tel Prodám kulobrok Sauer a Sohn Luxus r. 7 57R - 16/70 s optikou Kahles Kulovnici Mauser 78 r s optikou Zeiss Diarari Obojí stav - nová zbraň. Tel Prodám kotel na dřevo VERNER V 20 E 20 kw, rok výroby 02, velmi dobrý stav, nutno vidět, cena Kč a dále prodám obrazy - originály - Kubín, A. Lukášek, W. Novák, Lokvenc, Grus. Tel KOUPĚ Nabízíme: koberce, lina, plovoucí podlahy, kusové pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana rohožky je zalepena do fólie, do- koberce, garnyže, voz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena (koberce a lina skladem v rolích) 9240 Kč, nyní 6400 Kč. Tel sedací soupravy, Prodám pětiramenný obývací pokojový stěny, lustr, postele kombinace dřevo-žlutý kov, pěkný. Cena stoly, židle 800 a Kč. jiné Tel. doplňky do bytu pokládku podlahových krytin Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 28. listopadu 2013 ve h. SUŠICE, Nádražní ulice 565 (u Penny marketu) Otevírací doba: po pa h h so h Tel: Koupím staré vojenské helmy, bajonety, vyznamenání, uniformy (i části), boty, opasky, torny, telata, šavle, pouzdra na pistole, čutory, zásobníky, celty, staré maskáče atd. Tel Koupím starší středně velký svěrák na ponk. Cena cca 600 Kč. Nabídky na tel Koupím les i s pozemkem pro vlastní hospodaření. Platba hotově. Tel Koupím celou pozůstalost nebo jednotlivé staré věci. Obrazy, nábytek, porcelán, nálepky, známky a jiné. Tel Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel Koupím prázdné telefonní karty ČR i zahraniční levně. Tel , Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule. Kontakt: Koupím staré zápalkové nálepky, krabičky i celé sbírky, reklamní plechové a smaltové cedule, mosazné stáčečky na pivo, staré pivní láhve s litými nápisy. Tel Koupím lištovou sekačku MF 70 s lištou 120 či 140 cm. Dále koupím míchačku na 1-3 kolečka a ještě bych potřeboval traktor či malotraktor (kloubový) přední náhon vítán. Tel Koupím maringotku nebo mobilheim, stav. buňku. Sušicko. Tel Koupím vaše staré auto, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci zajistím. Nabídněte na tel BYTY NEMOVITOSTI Pronajmu nebytový prostor, ul. TGM Sušice 90m 2, rekonstruovaný, vhodný k podnikání obchod, kancelář, dílna, bezbariérový přístup z ulice, naproti parkoviště. Tel Pronajmu v Sušici družstevní byt 2+1. Byt je zateplen a má nová plastová okna. Měsíční nájem 6000 Kč bez platby za energie. Při rychlém jednání kauce dle dohody. Tel Pronajmu byt 3+1, Vojtěška, plně vybavený, 4 NP, výtah, cena dohodou dle počtu osob. Tel Pronajmu byt 2+1 cca 70m 2 v rodinném domku v Sušici. Kompletně zařízený. Topení vlastním plynovým kotlem, k dispozici zahrada + parkování na dvoře. Cena 5000 Kč + energie + kauce. Tel letá inv. důchodkyně hledá pronájem nebo podnájem 1 místnosti nebo garsonky v Sušici za rozumnou cenu. VEL- MI SPĚCHÁ!! Děkuji za ochotu. Tel nebo Pronajmu byt 3+1 (69 m 2 ) v cihlovém domě, veliký balkon, zahrádka, vlastní garáž, sklepní kóje, společná velká půda. Topení vlastním plynovým kotlem. Dům je v klidné části Sušice v uzavřeném prostoru. Cena Kč Kč za garáž + energie. Je volný ihned k dispozici. Tel (volat večer). Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice. Tel Pronajmu garáž ul. Volšovská. Tel Pronajmu byt s garáží v bytovce, 3+1, 68 m 2, Na Štěbetce 1142 v Sušici. 3. patro s 2 balkony. K bytu patří sklep, prádelna, kolovna. Vybavení bytu: kuchyňská linka + el. sporák. Nájemné Kč/měsíc + energie + kauce. Tel Koupě, prodej nemovitostí vše zařídíme rychle a spolehlivě, Vaše Q reality Sušice, Nuželická 60, (bývalá knihovna). Tel Hledám dlouhodobě pronájem 1 až 2 místností na bydlení v rod. domku. Důchodce nekuřák. Sušicko. Tel RŮZNÉ Stěhování Sušice celá ČR pomoc při stěhování, rychle levně kvalitně, tel , gmail.com. Nabízím soukromou výuku německého jazyka pro začátečníky i pokročilé. Mám státní zkoušku v NSR. Tel Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, apod. R. Žák, Sušice. Tel Hledám brigádu přes zimu. Zdravý důchodce Sušicko. Tel Doučování matematiky a českého jazyka. Příprava na přijímací a opravné zkoušky. Individuální přístup pro děti s poruchami učení. Tel !" #!$ %&'!%() * +,- ' *. / ) - 2 )$ (

11 Příspěvky dopisovatelů strana 11 Sušicko pohledem Marie Malé - III. část Za působení meziválečného starosty, Jana Seitze, bylo v Sušici postaveno 409 nových domů a stovky dalších doznaly přestavby. Jan Seitz ( ) byl starostou města Sušice zvolen v roce Starostou zůstal až do , kdy byl zatčen gestapem za nepřátelský postoj k Německé říši. Byl mučen v koncentračním táboře, v Orienburgu, kde zemřel Po dobu jeho starostování vznikly stavby, které vám připomenu. Budou to jen ty hlavní. Vznikla čtvrť Benátky, Burýnka, spořitelna, hotel Svatobor, rozhledna na Svatoboru, pošta, berní úřad, vodojem, socha T. G. Masaryka, učňovská škola, kino, zemská pstruhová líheň, Starý židovský hřbitov Když počátkem 90. let minulého století psal v Sušických novinách volšovský patriot, zvěčnělý Karel Rendl, o násilí a ignoranci, které zlikvidovaly celou řadu významných sakrálních památek našeho venkova, chlácholili jsme se myšlenkou, že v naší nové době se již nic obdobného nebude opakovat a že našemu kulturnímu dědictví zajistíme důstojnou ochranu. Od té doby přišla řada signálů, utvrzující nás v tom, že je tomu tak v posledních letech došlo ševcárna a koželužna, zemědělská škola při hrádecké silnici, Daliborka, říční lázně Fuferna, opravila se kaple Andělů Strážných, vzniklo Scheinostovo zátiší a mnoho dalších hodnotných staveb. Stavitelem mnohých domů byl Karel Houra, po něm je pojmenováno nově upravené nábřeží s autobusovými zastávkami a pěší zónou po obou stranách. Z náměstí odbočíme do nově zkonstruované ulice Americké armády (tudy přijeli osvoboditelé našeho města), před hotelem Gabreta odbočíme do ulice Vodní, kde ještě v padesátých letech stávala židovská synagoga a městský pivovar. Tyto objekty byly zbourány, na jejich místech nyní stojí dva panelákové domy, dále dům s pečovatelskou službou foto: Vladimír Vlk Bestia triumphans aneb Křížek ve Volšovech zničen zásluhou nezištných nadšenců k obnově spousty drobných sakrálních památek, jejichž význam je sice zanedbatelný, ale bez nichž by kulturní vnímání naší krajiny bylo prázdnější, ploché a chudší o příběhy dávno zapomenutých lidských osudů. Dynamiku tohoto vývoje jsem si uvědomil v poslední době hned dvakrát zatímco první signál mě utvrzoval v tom, že je vše na dobré cestě, druhý mě o tuto iluzi bohužel opětně připravil. V létě letošního roku byl citlivě obnoven a následně posvěcen dlouhá léta fatálně poškozený křížek pod Perglem při Divišovském potoce a v nedalekém Divišově další křížek zásluhou milčických chalupářů opět prokoukl ve své původní kráse. Tyto dva pozitivní signály byly bohužel zastřeny zjištěním, které mě čekalo ve Volšovech. V zahradě domu čp. 32 přímo při silnici Volšovy Petrovice stál křížek, drobná sakrální stavbička datovaná letopočtem Bohužel stál: mezi 10. říjnem a 9. listopadem letošního roku byl křížek vyvrácen a litinová část vylomena a odnesena. Osiřelý žulový podstavec zůstal ležet na místě činu jako němý a zraněný svědek. Lze vůbec vysvětlit, natož pochopit takové chování, takový barbarismus? Mám dojem, že se jen utvrzujeme v tom, že lidská omezenost, ignoranství a despekt k čemukoliv není dobově podmíněnou vlastností, ale vždy přítomnou složkou lidského charakteru, která se ještě zmohutňuje a kyne, má li živnou půdu. Text a foto Jan Lhoták a škola J. A.Komenského. Projdeme uličkou mezi kostelem sv. Václava a školou, dostaneme se na hlavní silnici, na Příkopech a u můstku přes Roušarku uvidíme na levé straně starý židovský hřbitov, jeden z nejstarších v Čechách. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1708! Pohřbívalo se zde do roku Kolem tohoto hřbitova jsou zřetelné městské hradby. Nedaleko Křičkovy ulice je novější židovský hřbitov, kde se pohřbívalo až do roku O tomto bude zmínka, až půjdeme na vycházku tímto směrem. V Sušici žilo mnoho obchodníků a podnikatelů židovského původu, tito byli pohřbíváni na tomto novém hřbitově s honosnými, mramorovými pomníky. Od hlavní silnice, u restaurace Zlatá Otava odbočíme do ulice Lerchova. Vlevo míjíme nově opravenou hudební školu, za další křižovatkou stojí moderní areál Základní školy (říká se jí modrá) Popojdeme cca 200 metrů, tam na pravé straně uvidíme nádhernou stavbu sušického gymnázia. Vchod je z druhé strany u náměstíčka Mistra Jana Husa. Jsou dvě podobné stavby v Sušici, které se vyznačují rukopisem pražského architekta, L. Skřivánka. Je to Základní škola T. G.Masaryka (představím jindy) a další je právě sušické gymnazium. Je to nádherná novorenezanční stavba z let Ve své době, jedna znejkrásnějších škol v celé monarchii. Z původní kaple byl zřízen Smetanův sál, kde se konají nejrůznější koncerty a přednášky. Pravidelně se zde kona jí koncerty sušického pěveckého sboru Svatobor, vystupuijí tu také dětské pěvecké sbory. Všechny pod vedením našeho prima sbormistra Pepy Baierleho a jeho budoucích nástupců. V tomto nádherném prostředí byla také pokřtěna moje třetí knížka Vyprávění z Hoidlí. Mezi honosné budovy také zařazuji naši Sokolovnu. Její stavba byla dokončena v roce Byla několikrát rekontruována. V současné době neslouží jen tělovýchově poskytuje prostor pro veškeré kulturní dění v Sušici. Je tu veliký sál, kde se konají plesy, koncerty, hraje divadlo, jsou zde uskutečňovány kurzy tanečních a různé jiné soutěže. V poschodí provozuje několik nadšenců loutkové divadlo, které má již dlouholetou tradici. V přízemí je restaurace a šatna pro návštěvníky. V patře sídlí také redakce Sušických novin a je tu předprodej vstupenek na veškerá kulturní představení. Když jsme u té kultury, nesmím zapomenout na naše nové kino a Komunitní centrum. K tomu se vrátím později, zaslouží si to samostatný článek. Z Lerchovy ulice dojdeme ke kruhovému objezdu, kde stojí honosná vila Daliborka a před Kniha jako dárek pod stromečkem jistě potěší O knize Památky města Sušice to platí dvojnásob. Publikace autorů Jana Lhotáka, Jaroslava Pachnera a Vladislava Razíma je podrobnou sondou do sušických památek a historie města. Kniha formátu A4 má 727 stran a najdete v ní kromě textů a podrobných popisů i velké množství plánků, map, obrázků a fotografií ať již současných nebo dobových. Vydání této reprezentativní publikace je jedinečný počin a takovýto dárek jistě potěší každého milovníka Sušice. Cena je 850, Kč. Autobusová zastávka u Malé Chmelné V lese nad Malou Chmelnou byla postavena, na naše poměry, velmi vkusná autobusová zastávka. Člověk se tam při čekání na autobus může schovat a pro tento účel je více než dostačující. Horší je to již s okolím tohoto místa. Absence koše na odpadky je patrná na první pohled, ale na druhé straně má cestující možnost prohlédnout si různé obaly, plastové i skleněné lahve a věci podobné. A protože je zastávka mimo ves a kdokoliv tam může zastavit je předem dané, že si toho může prohlédnout daleko více. Stačí se podívat na svah pod zastávkou a překvapení je na světě. Od vysloužilé televize, přes pneumatiky a mnoho dalších nepotřebných věcí jsou podivnými a častými dary lesu. Pokládám si otázku, co je to za prazvláštní druh lidí, kteří nejsou Druhou velmi krásnou publikací a to zejména v čase vánočním je kniha Sušický mechanický betlém autora Zdeňka Rudy. Tato půvabná publikace popisuje vznik Sušického betlému od prvotní myšlenky až po jeho realizaci, představuje jeho autory a podrobně ukazuje jednotlivé části betlému, stavby a stará řemesla. V závěru knihy je také představen betlém, který autoři Sušického betlému vyřezali pro papeže Benedikta XVI. Brožovaná knížka o 60 stranách je doplněna velkým množstvím krásných fotografií. Cena je 89, Kč. Obě publikace je možné zakoupit v Městském informačním centru Sušice, sídlícím v budově radnice. hš schopni rozpoznat, že si i pod sebou podřezávají onu pověstnou větev. Bylo by jistě zajímavé na podobná místa umístit nějakou jednoduchou kameru. Možná bychom se divili, kdo vozí nepotřebné věci tam, kam nemá. Pro někoho je asi hodně těžké pochopit, k čemu že slouží sběrné dvory a svobodu třeba vnímají způsobem, že si mohou dělat, co chtějí. Možná, že mozková kůra těchto jedinců je zčásti složená z pilin, pravděpodobně dubových. Jiné vysvětlení snad ani není možné. Co říci závěrem. Městu přibyla černá skládka, kterou by mělo nechat odstranit. Pochopitelně, že za peníze daňových poplatníků. Život v Česku prostě nemá chybu. Bohumír Bouška Kříž na kostele sv. Václava s tabulkou Titulus Cruciss (originál vystaven v bazilice sv. Kříže v Římě). Foto: Vladimír Vlk Karel Trienkewitz: Jak jsem potkal básníky křižovatkou, naproti Rendlově pekárně stojí Boží muka. Říkávalo se tam Na stínadlech. Ještě roku 1802 se tu stínaly hlavy zločincům! Do okruhu vnitřního města musím každopádně zařadit arciděkanský kostel svatého Václava, největší církevní památku ze 14. století. Do nynější podoby byl přestavěn 1707, po velikém požáru města. Sochy na oltářích pocházejí z roku 1659 a obraz patrona České země, svatého Václava, z roku Probíhají zde pravidelné bohoslužby, křtí se tu novorozenci a oddávají manželské páry. Kolem Vánoc nám zde sušický pěvecký sbor Svatobor nabízí vánoční koncert. Bývá to vždy nádherné, až dojemné. Na svátek sv. Huberta tu můžete shlédnout Hubertskou mši nezapomenutelný zážitek! Každý druhý rok probíhá pěvecká soutěž dětí a mládeže z různých krajů republiky, pod názvem Je kraj, kde voní tráva. Nejlepší sbory zakončí své vystoupení v tomto kostele. Při půlnoční Rybově mši vánoční bývá kostel zaplněn do posledního místečka. Tento kostel najdete za hotelem Fialka. A když tam půjdete, všimněte si jedné zajímavosti. U bočního vchodu do kostela visí velikánský kříž s ukřižovaným Ježíšem. V horní polovině kříže je umístěna dřevěná destička. Je to kopie slavné tabulky Titulus CRUCIS. Originál, s trojjazyčným nápisem (hebrejsky, řecky a latinsky) je trvale vystaven v římské bazilice svatého Kříže Jeruzalémského. Nápis je napsán, samozřejmě zprava doleva, jak je v židovském psaní zvykem, ale na destičce je napsán zrcadlově všimněte si toho. Zřejmě se tenkrát projevila snaha, ještě více potupit a zesměšnit odsouzeného a ukřižovaného žida Ježíše nápis zní: Ježíš Nazaretský král židovský. Milí čtenáři, tímto pokračováním jsem ukončila procházku vnitřní částí našeho půvabného města. Příště se vydáme přes most, objevovat daší pozoruhodnosti. Marie Malá Četba poezie by měla být projevem hlubokého zájmu o duchovní svět cizího člověka, i když je nám ustrojení tohoto světa osobně vzdálené. Teprve pak rozšiřuje poezie náš vnitřní prostor. Tato slova Jiřího Brabce jsem si vybavil při četbě knihy Karla Trinkewitze Jak jsem potkal básníky. Tato drobná, ale na četbu hutná a inspirativní kniha, získala koncem listopadu loňského roku Polanovu literární cenu. Jsou v ní zachycena setkání z četby básníků, ale i osobní setkání autora s nimi. Najdeme zde osudová setkání s Otou Pavlem či Bohumilem Hrabalem, ale třeba s Miroslavem Holu bem ( Už ho nepotkám, abych mu mohl odpustit, říká autor.) Jiřím Kolářem, který autora inspiroval k tvorbě koláží, Ladislavem Novákem, jenž se zasloužil o českou vizuální poezii, Janem Vladislavem, který Trienkewitze přivedl k haiku i celou řadou dalších inspirujících umělců (uvedu alespoň Josefa Hiršala, Evžena Brikciuse a Karla Šiktance). Vedle toho je zde více než třicet autorových zdařilých koláží, jimiž se K. Trienkiewitz celoživotně zabývá. Vladimír Gardavský, autor závěrečného medailónu, uvedl jednu z jeho dosud netištěných statí Život je jako koláž,,z níž jsem vybral následující ukázku: Zabýval jsem se problematikou koláže celý život a našel jsem možnost pochopit zdroje své tvorby a její podoby. Jako dítě jsem poprvé zažil geometrii op artu a warholovské opakování fotografií. Coby gymnazista jsem si oblíbil kombinace, variace a permutace pro své experimenty. To už jsem kreslil obrazy jako Dalí a psal technikou psychického automatismu. Prostřednictvím TAO a ZENU jsem objevil kaligrafii. Jako další je pro mne charakteristická estetika velkých čísel, kterou jsem objevil jako divák spartakiád. Silně mne také ovlivnila moderní věda: fyzika fotografie mikročástic, kybernetika a nanotechnika. A dnes mi počítače umožňují zkoušet techniku montáže a experimenty s lite rární tvorbou. Po přečtení téhle nevšední knížky jsem si uvědomil, že z jednotlivých střípků je přede mnou poskládán mozaikový obraz ojediněle všestranného tvůrce, který žije ve svém tuskulu v Rabí. Jsem si jist, že Trinkewitzova kniha může v mnohém obohatit i vás. IVAN NIKL Trilogie dokončena Mgr. Josef Šmíd splnil svůj slib a v těchto dnech vyšla třetí část jeho filozoficko historické trilogie pod názvem Generační zpověď poutníkova. Navazuje na dvě předcházející části. I zde se objevuje podobné historické pozadí, 2. pol. 20. stol., ale náměty nejsou historicky konstatující, nýbrž filozoficky zobecňující, úvahové, přinášejí myšlenkové výzvy. Zvlášť velkou práci si autor dal s propracováním jazykovým dané publikace, citlivě volil výběr sémantických prostředků i užitých stylistických vazeb. Kniha je k dostání přímo v Sušici na náměstí u pana Vondry.

12 strana 12 Tomáš Klus má pozitivní pohled na svět V úterý 5. listopadu večer je Kloub našlapaný téměř po okraj. Stoly jsou odklizené a stojící diváci napjatě upírají oči k pódiu. Přichází aktuální Český slavík stále usměvavý Tomáš Klus. V Sušici startuje své komorní turné, které odehraje pouze s kytaristou Jiřím Kučerovským, maximálně ještě s příležitostným basákem a manažerem v jedné osobě Radomírem Pivodou. Proto jsem také muzikanty zastihl v Kloubu při zkoušce už odpoledne. V přátelské atmosféře dolaďují souhru na večerní vystoupení. Brzy jsou připraveni a můžeme si krátce popovídat. V minulém rozhovoru s paní Staňkovou, to když jste tu hrál na jaře ve velkém sále sokolovny pro sedm set lidí, jste říkal, že byste dal na čas přednost menším prostorům. Je tento koncert výsledkem vašeho přání? My jsme si dokonce říkali, že než vyjde nová deska, tak nebudeme hrát vůbec. Nechtěl jsem zpívat staré písničky, abych lidi neobelhával, protože to už nejsem úplně já. Pak jsem si ale sedl ve zkušebně, začal si to hrát jen s kytarou a uvědomil jsem si, že některé věci, které teď objevuju, jsem už tehdy tušil a v těch písních jsou. Tak jsem řekl pojedeme a budeme hrát i úplně starý písničky a teď mám z toho velkou radost. Vlastně jsem žádnou cestu neurazil, jsem pořád tam kde jsem ale naprosto správně a to bych chtěl říct i lidem, že jsou naprosto správně tam kde jsou. Na stojanu k mikrofonu máte zavěšené tibetské modlitební vlaječky, posvátná indiánská pera, křesťanský křížek. Jaký to má pro Vás význam? Beru to naprosto vážně, např. Kloub je v pohodě, ale přijdu do spousta místností, který jsou strašně smutný. Všechno je živé. Kdy vyjde vaše nová deska? V březnu. Už před časem jsme odjeli na takový letní tábor na Sázavu a tam jsme písničky natočili. Teď už budou jen procházet lehkou post- produkcí a pak na dva měsíce úplně vypneme, abychom načerpali energii. Necháme to chvíli uležet, abych to slyšel s odstupem s tzv. čistýma ušima a nelitoval tak ani jediného tónu. Nové písně budou totiž úplně jiný šálek kávy, půjdeme opravdu s kůží na trh. Za minulého režimu jsem si myslel, že spojení populární písničkář nemůže existovat. Doba se změnila a často vás tak dnes označují. Jak se na to díváte vy? Pro mě to jsou jen slova, pro někoho jsem folkař, pro někoho popíkař, ale je to vlastně úplně jedno. Muzika je jen jedna. Mně takové rozdělování lidí je nepříjemné vždyť vše živé je si rovno. Každého mám v naprostém respektu v jeho životním příběhu. A nechci se tím vůbec zaobírat. Trávíme hrozně moc času, že si něco myslíme o někom jiném a zapomínáme pak na sebe. To je jako teď ve volbách. Pořád jsme naštvaní jak je to špatný, ale k volbám nejdeme. V momentě, když dostaneme tu šanci něco změnit, tak ji nevyužijeme, my jsme pořád jen u těch slov. V létě se vám narodila dcera, změnil se vám život? Naprosto, ale ne tak, jak jsem byl varován. Tj. skončí ti život. Naopak, děláme vše společně a velice mě to obohacuje. Byl jsem u porodu a začal jsem velice ctít ženy a teď jak jsem vtahován do dětského pohledu na svět mám stále větší úctu i k nim. Umějí žít v přítomnosti, nemusí svou myslí stále pospíchat někam dopředu. A rodič by neměl být jako ohrádka zákazů, ale spíše jako U rampa dát dítěti prostor, aby se mohlo rozhlédnout, ale zároveň tam vždycky být, aby mohlo bezpečně dopadnout a dát mu ten sjezd. A také jsem přestal téměř pít alkohol, je to bez něj lepší. Byl jste v Peru, jak jste avizoval na jaře? Zatím ne, ale určitě se tam chystám, až malá povyroste. A byl jste na Šumavě? Prožil jsem tady jedno z nejkrásnějších letních období. Bylo to v chaloupce na Srní, taky jsem tam napsal několik písní. Z čeho pramení váš optimismus? Vy jste pánem svého těla. Všechno můžete dokázat, když opravdu chcete. Všechno je váš problém, protože vy se vším souvisíte, vy v tom světě žijete a nějakým způsobem ho utváříte. Mě toto poznání udělalo naprosto šťastným, přijal jsem odpovědnost i za vzdálené konflikty, které se mě jakoby netýkají. Musíte nejdříve přijmout sebe. Většina špatného je z toho, že člověk nemá rád sám sebe. Já věřím v absolutní lásku, že když ji budeme projevovat, tak to změní svět k lepšímu. Za chvíli začíná vydařený, hřejivý koncert. Tomáš Klus tam tenhle pozitivní pohled na svět předává nadšenému publiku. text a foto Eduard Lískovec FLL tým gymnázia postoupil do evropského semifinále Tým sušického gymnázia G.P.S. zvítězil v Praze v českém národním kole mezinárodní robotické soutěže First Lego League. Třináct studentů z tercie a kvarty: Jonáš Baierl, Patrik Drbal, Matěj Chalupka, Anna Cho cová, Jana Koppová, Petr Krulec, Vilém Kyrál, Prokop Mejstřík, Josef Michna, Kristýna Prančlová, Tadeáš Skrbek, Petra Tomášková a Tereza Uhrová pod vedením Mgr. Bohumily Skrbkové a Mgr. Štěpánky Baierlové tak bude reprezentovat Českou republiku v evropském semifinále v Jeseníku. Soutěž FLL před patnácti lety vznikla v USA s cílem zpřístupnit a zatraktivnit dětem svět vědy a techniky, umožnit jim prožít radost z poznání a řešení problémů, motivovat je k zájmu o technické obory a výzkum, ale také o přírodu. Dnes se soutěže účastní více než týmů ze 70 zemí světa. Každý rok je vypsáno nové téma, letos to bylo zajištění bezpečnosti a náprava škod po přírodních pohromách. Soutěží týmy dětí ve věku od 10 do 16 let ve čtyřech oblastech: Robotgame studenty postavený lego robot má 150 sekund na to, aby splnil co největší počet úkolů na hracím stole. Prezentace vý zkumného úkolu soutěžící musí předvést pětiminutovou kreativní prezentaci výsledků svého výzkumu na zadané téma. Design robota studenti vysvětlují porotcům, jak robota postavili a naprogramovali. Týmová práce odborníci hodnotí úroveň spolupráce a komunikace v týmu. A právě výzkumný úkol, který studenti zveřejnili v minulém čísle SN, sehrál významnou roli v závěrečném hodnocení a přispěl k zisku celkového prvenství. A nejen to, děti svým projektem také prakticky přispěly městu, když na základě odborné pomoci arboristy Ing. Jana Spěváčka provedli klasifikaci sušických stromů z hlediska bezpečnosti. Kontrolou fyziologické kondice a biomechanické vitality prošlo bezmála 1500 stromů. Na mapě města studenti označili 166 stromů, které se jevily jako proble matické. Stav těchto stromů teď posoudí odborníci a v případě potřeby provedou potřebná opatření. Studenty pochválil také ředitel školy Mgr. Ivan Kratochvíl a dodal: Je to v tomto školním roce první velký úspěch a jsem rád, že tak navazujeme na významné úspěchy gymnázia z minulých let. Chtěl bych poděkovat vedoucím tohoto projektu Štěpánce Baierlové a Bohumile Skrbkové a doufám, že tento úspěch bude dobrou motivací pro ostatní žáky. S nejzajímavějšími momenty přípravy a průběhu soutěže nás seznamují přímo výše uvedené vedoucí týmu: Jaké úkoly dokáže váš robot plnit? Všechny mise, které robot na soutěžním plánu plní, nějakým způsobem korespondují s tématem soutěže Nature s Fury (= řádění živlů). My jsme se zaměřili na záchranu všeho živého po přírodní katastrofě robot vypustí záchranné letadlo, přiveze sanitku a zásobovací vůz, najde domácí mazlíčky i osoby a nakonec vše přes překážky odveze na bezpečné místo. Jak je to s designem robotů? V designu jde o propojení funkč ní a estetické stránky. Říká se, že designér není sólista, ale jeden z účastníků koncertního tělesa. Tady musí spolupracovat konstruktéři i programátoři a ti všichni se u nás správně sešli a nakonec to znělo moc dobře. Co vám soutěž dala? Samozřejmě obrovskou radost, spoustu zkušeností a pocit, že naše práce má smysl. Bylo skvělé pozorovat studenty v jednotlivých soutěžních disciplínách. Chovali se jako skvělý tým, vzájemně si pomáhali, podporovali se, respektovali jeden druhého. Co vás čeká teď? Před evropským semifinále nás čeká spousta práce. Všechny disciplíny budou probíhat v angličtině, proto musíme do angličtiny přeložit nejen výsledky našeho projektu, ale také zapracovat na slovní zásobě, abychom dokázali vše obhájit před porotou. Na závěr bychom chtěly podě kovat všem studentům za skvělý výkon, firmě ComoTech za finanční pomoc a všem našim fanouškům za podporu. ED P. Tomas van Zavrel Vás zve na BENEFIČNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ na výrobu kopie sochy Panny Marie Ochranitelky v Kašperských Horách Teatr Víti Marčíka - Kino Sušice SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM Vánoční příběh tak trochu jinak Úterý v 1930 hod. Vstupné: 150,- Kč předprodej / 200,- Kč na místě jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178, Sušice, IČ Tel , , Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne Typos, tiskařské závody, s.r.o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 28. listopadu 2013 ve hod.

Akce v Sušici a okolí leden 2014

Akce v Sušici a okolí leden 2014 Kašperské Hory Chanovice Chanovice 2.1. 4.1. 4.1., kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Bohoslužba Slavnost Matky Boží, P. Marie Hrad Kašperk, denně od 10:00 do 16:30 hodin Zimmí prohlídky hradu Kašperk tradiční

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Pohotovost pro dospělé: Nemocnice Sušice o.p.s. tel: 376 530 111 15:30-7:00 Praktičtí lékaři pro dospělé: MUDr. Nová Kateřina Poliklinika, Náměstí Svobody 2/I, Sušice 342 01 kontakt:

Více

Akce v Sušici a okolí prosinec 2013

Akce v Sušici a okolí prosinec 2013 1.12. 1.12. 1.12. Volšovy 4.12. 4.12. 5.12. chata Rovina, Zimní stadion, od 13:00 hodin Veřejné bruslení bruslení pro veřejnost v době od 13:00 do 14:30 hodin., Zimní stadion, od 15:00 hodin, Náměstí Svobody,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení Zpravodaj Číslo 10/2013 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě XI. Gerontologický den Pátek 25.10.2013 byl pro některé z uživatelek DS Sedmikráska ve znamení XI. Gerontologického

Více

Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích,

Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích, MIKRO REGION Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích, ale i v restauracích a hospůdkách. Z billboardů

Více

Dům kultury Uherský Brod

Dům kultury Uherský Brod Dům kultury Uherský Brod Program na : září 2015 čt 3.9. KALEIDOSKOP JANA REJŽKA Poslechový klubový pořad předního českého kritika a publicisty. Představí hudbu, kterou v běžném rozhlasovém vysílání neuslyšíte.

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Mladá vína 7. 11. 2009 v kavárně a Anglickém klubu penzionu Jaroňkova pekárna na Štramberském náměstí

Mladá vína 7. 11. 2009 v kavárně a Anglickém klubu penzionu Jaroňkova pekárna na Štramberském náměstí Více informací k akcím podává Infocentrum Relax v podhůří Beskyd Náměstí 40, Štramberk Tel./fax 556 801 935 infocentrum@relaxvpodhuri.cz nebo sl. Simona Grznárová, produkční (tel. 602 206 936) Relax v

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více