POD ZVIČINOU 40. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. Lázně Bělohrad června 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POD ZVIČINOU 40. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. Lázně Bělohrad 18. - 22. června 2014"

Transkript

1 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, LÁZNĚ BĚLOHRAD A.S., FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČR, FS HOŘEŇÁK A HOŘEŇÁČEK O.S. POŘÁDAJÍ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE LUBOMÍRA FRANCE, POSLANKYNĚ PS PČR MARTINY BERDYCHOVÉ A STAROSTY MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD PAVLA ŠUBRA 40. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL POD ZVIČINOU Lázně Bělohrad června 2014

2 Vážení návštěvníci festivalu, vážení účinkující a pořadatelé, Královéhradecký kraj si je velice dobře vědom svých bohatých kulturních tradic, a proto vedle podpory hmotných památek, jejichž množstvím oplývá, nezapomíná ani na pomoc takzvané živé kultuře. A právě v případě folklorních souborů je tato podpora nejopodstatněnější. Jedinci i skupiny občanů, kteří se ve svém volném času věnují udržování folklorních tradic českých zemí, prokazují společnosti neocenitelnou službu. Dokáží totiž něco, oč by se marně pokoušela i ta nejlépe vybavená muzea navzdory toku času uchovávají v ryzí a živé podobě tanec, hudbu, zpěv i způsob oblékání našich předků. Oč více si jejich zápalu musíme vážit v dnešní přetechnizované době, kdy z každého rohu vyskakují stovky lákadel vytrhujících člověka z šedé reality. V tom lze spatřit asi jedinou podobnost. Duch minulosti, který na nás při návštěvě folklorního festivalu dýchne, nás také odpoutá od každodenních problémů. Myšlenkami a pocity nás ale zavede do idylické doby, kdy lidé dokázali myslet na druhé více než na sebe a žili v souladu s přírodou. Nepotřebovali přepych a nadbytek, aby se dovedli radovat ze života a zanechat po sobě nemalé hodnoty. To vše by nás mělo vést k hlubšímu zamyšlení. Třeba právě při návštěvě jubilejního 40. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Pod Zvičinou. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje Vážení hosté a příznivci folkloru, je pro mě velkou ctí přivítat vás u nás v Lázních Bělohradě na jubilejním 40. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Pod Zvičinou. Festival se za čtyři desítky let stal jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí ve městě a tradičně jím zahajujeme nabídku letních kulturních programů s názvem Bělohradské kulturní léto. Chtěl bych vám všem, hostům a návštěvníkům festivalu, klientům místních lázní, tanečníkům a hudebníkům jednotlivých souborů popřát, aby se vám v našem městečku líbilo, abyste si z festivalu odnesli nádherné vzpomínky a určitě také, aby jubilejnímu festivalu přálo počasí. Závěrem mně dovolte poděkovat všem, kteří se na přípravě festivalu podíleli. Jmenovitě bych chtěl zmínit především manžele Zdeňku a Milana Richterovy, kteří úspěšně navázali na dlouholetou práci Milanových rodičů Jany a Jindřicha Rychterových. Vynechat nemůžu také členy místního souboru Hořeňák, který letos slaví krásné jubileum 65 let od svého založení, a pracovníky Městského kulturního střediska na čele s jeho vedoucím panem Ladislavem Stuchlíkem. Za spolupráci a podporu festivalu bych rád poděkoval také pracovníkům akciové společnosti Lázně Bělohrad a vedení Královéhradeckého kraje. Pavel Šubr, starosta města Lázně Bělohrad Vážení návštěvníci našeho festivalu, Dovolte mi přivítat vás na 40. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Pod Zvičinou v Lázních Bělohradě. Čtyřicátý ročník to už znamená tradici aotradicích, tanci a zpěvu celý festival je. Jsem velice potěšena, že v souborech je spousta mladých lidí, že pořád přibývají děti, které lidový tanec a muzika zajímá. Lidové tradice se předávají z generace na generaci a je dobře, že tato část kultury má pořád své příznivce, dobrovolníky a nadšence. Lidové pořekadlo jiný kraj, jiný mrav můžete sami pozorovat v krojích, v tancích a písních. Ajakseunásnatomnašemherbatympodhůříbydlílopředdáunymadobama?Každejbaráčekpůllila síňka. Na jenny straně hospodářova sennice, na druhý sennička, komora a chlívek. Ten bejval hned u silnice, aby s vodvážením hnoje nebyla kór velká štraface. Na dům se napácovalo seno pro krauku nebo koziště. Hospodář propachtoval senničku nájemnikoj, a dyž eště potřeboval peníze na daně a asekuraci, vzal do svý sennice podruha! Tak se v jenny sennici tísnily rodiny dje: hospodářova a podruhova. A všici se tam vešli. Buď byli lidi k sobě upřímnější, neměli takový nároky, nebo s každým perdem nechodili na vejřeunost! Taky nás nnes zaráží, jak se tam vešli, dyť vo sebe musely kobertať! Nejvic placu zabraly stavy, na kterých hospodář i podruh kalcovali a kolečka, ke kterejm byly děti jako přikovaný a museli, tátoj nasoukať mnoho civiček. Ale jo, vešli se tam všecky! A že měli rádi život - vo tom si dovedli krásně u práce zazpívať a vo svátkách i zatancovať! Všem tanečníkům, organizátorům, dobrovolníkům děkuji a Vám milí návštěvníci přeji hezký zážitek. Zdeňka Rychterová, ředitelka festivalu

3 Dupák - Hradec Králové Soubor, který zpracovává lidovou látku z východočeského regionu, převážně z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší, se snahou obnovovat nejen tance a písně, ale i lidové zvyky a starodávné obyčeje našich předků, s přáním rozdávat radost písní i tancem. Od roku 2010 vystupuje spolu s výtečnou muzikou folklorního souboru Kvítek z Hradce Králové. V Dupáku se můžete setkat s tanečníky, kteří se své první polky a sousedské učili v dětském folklorním souboru Červánek Hradec Králové. K nim se postupem času přidali i další, které oslovil lidový tanec a zpěv. V roce 2012 oslavil 20 let existence. Dykyta - Krásná Lípa Folklorní soubor Dykyta vznikl na jaře roku 1990 v Krásné Lípě ve Šluknovském výběžku. V uplynulých létech členská základna kolísala mezi osobami a nyní je tvořena malými dětmi, mládeží i lidmi středního věku. Součástí souboru je složka taneční, pěvecká a muzikantská. Soubor vystupuje v pracovních a polosvátečních podještědských krojích. Repertoár je čerpán především z Podještědí a Pojizeří, pro některá tématická pásma i z jiných oblastí Čech a je prezentován jako jednotlivé tance, pásma nebo zvykoslovné pořady. Soubor vystupuje při různých akcích na řadě míst naší vlasti a příležitostně i v zahraničí. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách Hořeňák Lázně Bělohrad Národopisný folklorní soubor písní a tanců HOŘEŇÁK byl založen v roce 1949 a u jeho zrodu stál hudební pedagog profesor Vratislav Vycpálek. V současné době má soubor asi 45 členů a je sdružován pod záštitou Městského kulturního střediska města Lázně Bělohrad. Od roku 1975 je soubor organizátorem mezinárodních folklorních slavností písní a tanců "Pod Zvičinou" v Lázních Bělohradě, které se každoročně konají v polovině června. Folklorní soubor HOŘEŇÁK má ve svém programu tance, písně a lidová vyprávění z Podkrkonoší a regionu Hořicka a Novopacka. V minulosti se účastnil mnoha mezinárodních folklorních festivalů téměř po celé Evropě, v Jižní a Severní Americe a v Asii, vystupoval a natáčel pro naši televizi i rozhlas. Návrhy na národní kroje provedli pracovníci Národopisného muzea v Praze. Soubor HOŘEŇÁK si za dlouhá léta svého působení, a to jak uměleckého, tak i kulturního, vytvořil osobitý hudební, taneční i slovesný repertoár, který ve svých hlavních rysech vychází z romantických historických vrstev folkloru v Podkrkonoší. Ten dále doplňuje z jiných podhorských krajů Čech, především Podorlicka a z Českomoravské vysočiny. Rozvíjet tradice podkrkonošského lidu, oslavovat krásu života tancem, písní a vyprávěnkou, dávat lidem radost a úsměv - to je především poslání souboru písní a tanců HOŘEŇÁK.

4 Hořeňáček Lázně Bělohrad Dětský folklorní soubor Hořeňáček vznikl v roce 1975 a od doby svého založení dosáhl mnoha úspěchů na národních přehlídkách i dětských folklorních soutěžích. Účinkoval na festivalech U nás na Náchodsku, ve Strážnici, Luhačovicích, Kyjově, na zemské přehlídce v Pardubicích a jinde.v zahraniční vystupoval v Polsku, Německu, Maďarsku, Slovensku, Litvě,Turecku atd. Soubor se zabývá zpracováním lidového umění, to je písněmi, tanci, dětskými hrami, na jejichž podkladě se snaží rozvíjet dětskou hudebnost, rytmické cítění a pohybovou kulturu. Ve svém repertoáru má písně z Podkrkonoší a podhorskýchoblastí Čech. Javor - Lomnice nad Lužnicí Folklorní soubor Javor je občanské sdružení založené v lednu 1990, zabývající se udržováním a šířením lidových tradic a zvyků regionu jihočeských blat. Program sestavený z jihočeských a západočeských písní a tanců prezentujeme při svých vystoupeních v domovech pro seniory, na setkáních rodáků a slavnostech pořádaných jednotlivými obcemi, na firemních akcích, pro zahraniční publikum. Účastníme se také folklorních festivalů u nás i v zahraničí. Nejčastěji v Rakousku, Německu a Belgii, kde máme své partnerské soubory a spolky. Javor tvoří cca 25 členů ve věku od 15 let do neurčita. Patří k nám i dětský soubor Javoráček, který má svůj vlastní program postavený na dětech ve stáří od 3 do 15 let. Především v předvánočním čase pořádáme společná vystoupení našich souborů.. Vystupujeme v tradičních blatských krojích s pásmy připomínajícími tradice a zvyky zachované ve vzpomínkách a zápisech např. Karla Weise, K. J. Erbena, Č. Holase a dalších sběratelů. Podklady si sami zpracováváme a upravujeme s ohledem na své schopnosti a možnosti. V repertoáru máme např. pásma Máje, Hospoda, Jarmark, Švamberk, NaVánoce dlouhý noce, Smrt nesem ze vsi. Naše tanečníky, zpěváky a malé Javoráčky doprovází dudácká muzika. Jsme pořadateli folklorního festivalu U Zlaté stoky, obchůzky Lucek, vynášení Smrtky. Podílíme se na organizaci kulturních akcí v Lomnici nad Lužnicí (Rej čarodějnic, pouťové slavnosti, festival dechových hudeb, Kaprobraní, adventní trhy a koncerty, řemeslné dílny). Markovice Postřelmov Folklorní soubor Markovice, který vznikl v roce 1953, uchovává lidové umění svých předků z nejsevernější oblasti Hané. Jeho domovem je obec Postřelmov a svůj název přijal od nedalekého kopce Markovice. Za dobu svého trvání absolvoval desítky úspěšných koncertů nejen v České republice, ale také na mnoha folklorních festivalech Evropy. Soubor doprovází malá dechová hudba, která je schopna i samostatné produkce.

5 Pálava a Pálavští senioři - Mikulov Národopisný spolek Pálava o.s. je sdružení čtyř folklorních souborů a cimbálové muziky se sídlem v Mikulově. Nejstarší dětský soubor Palavánek vznikl v roce 1975 v Horních Věstonicích, v roce 1979 se k němu přidal dospělý soubor Pálava, v roce 1985 z přípravného oddělení Pálavánku vznikl soubor Palavěnka a v roce 1999 vznikla nejmladší složka spolku Pálavští senioři. Od roku 2007 se ke spolku připojila cimbálová muzika Píšťalenka. Spolek má 80 členů a každoročně organizuje několik akcí včetně dvou folklorních festivalů, dětské pěvecké soutěže a adventního koncertu. Zakladatelkou spolku a dlouholetou vedoucí všech souborů je Zlatislava Krůzová. Festivalu v Lázních Bělohradě se zúčastní dospělý soubor Pálava a Pálavští senioři. Soubor Pálava v počátcích své práce zpracovával materiál národopisných oblastí, které byly v kraji pod Pálavou zastoupeny skupinami přistěhovaného obyvatelstva po 2. světové válce. Zpracoval projevy lidové kultury Podluží, Dolňácka a Kopanic. Později se přidala oblast Hanáckého Slovácka. Pro zpestření repertoáru zařadil soubor do svého programu začátku 90. let taneční suitu z východního Slovenska. Od r nastává období lidové kultury Moravských Chorvatů. Začíná další spolupráce s profesorkou Zdenkou Jelínkovou. Soubor začal uskutečňovat výsledky jejích výzkumných prací, začal zpracovávat její pásma a na základě sběratelské činnosti a historických podkladů se začalo pracovat na obnovení krojů. Tato náročná mravenčí práce byla korunována na 50. a 68. MFF ve Strážnici, kde byl soubor Pálava vyhlášen "laureátem" za obnovu krojů a scénické zpracování kultury Moravských Chorvatů. Pálavští senioři jsou skupinou bývalých tanečníků souboru Pálava, kteří se rozhodli neskončit se svou uměleckou činností a založili další složku národopisného spolku. Repertoár této složky tvoří lidové zvyky a tance z Hanáckého Slovácka, Podluží a tance Moravských Chorvatů. V současné době tvoří základnu obou souborů na tři desítky tanečníků z Mikulova a blízkého i vzdálenějšího okolí ve věkovém rozmezí let v doprovodu cimbálové muziky Píšťalenka. Vedoucí tanečních složek je Petr Ševčík, vedoucí cimbálové muziky je Helena Slavíková. Atarazú - Kostarika Tato skupina k nám přijela ze Střední Ameriky, ze státu Kostarika (španělsky Costa Rica nebo plným názvem República de Costa Rica, český doslovný překlad Bohatépobřeží). Folklórní skupina Atarazú byla založena v roce 2000 s cílem zachovat tradice a zvyky Kostariky. Skupina chce zároveň vzbudit u dětí a mladých lidí upevnění různých kulturních projevů, se kterými se lidé v provincii San José identifikují. Ve svých vystoupeních předvádí typické činnosti pro tento kraj jako je sběr kávy a práce s tím spojené. "Atarazú" znamená, podle některých historiků, slovo, které dalo podnět k názvu obce, ze které skupina pochází: Tarrazu. Toto sdružení má sídlo v San Marcos detarrazu, 70 km jihovýchodně od San José. Hlavní ekonomické aktivity v jejich oblasti je pěstování, sklizeň a zpracování jednoho z nejlepších odrůd kávy na světě. Hermanovčan - Slovensko Foklorní soubor Hermanovčan si v tomto roce připomíná 47. výročí svého vzniku. Za léta existence má za sebou mnoho vystoupení nejen doma a regionu, ale prezentoval se i v Bosně a Hercegovině,Turecku, Řecku, či v Polsku. Je nositelem mnoha ocenění zrůzných folklórních soutěží. Soubor Hermanovčan se snaží o mapování folklorních tradic své obce a ve zbývajícím čase i z jiných oblastí Šariše, které přetváří do tanečních obrazů. Nezanedbatelná součást činnosti souboru je i uchovávání dávných písní, které interpretuje mužská i ženská zpěvácká skupina. Svoje pěvecké umění představili na dvou CD nosičích. To nejnovější, které vydali předminulý rok, se jmenuje Uzka dražka. Soubor vede Miroslav Jurčišín.

6 Ludoseltsi - Bulharsko Komunitní centrum Razvitie , obec Dibich, okres Shumen, Bulharsko. Folklorní skupina lidových písní a tanců Ludoseltsi obce Dibich má za sebou padesátiletou historii. Na práci souboru Ludoseltsi se podílí více než 50 amatérů ve věku mezi 15 a 70 lety. Složení tak může ukazovat bohatou krásu a smysl bulharského folkloru. Lidové písně, tance a melodie jsou studovány a šířeny třemi formacemi - mužský a ženský zpěv skupiny, lidový orchestr a taneční skupina. Talentovaní amatérští umělci vytváří umění tónované emocemi, temperamentem a krásou. Repertoár Ludoseltsi se skládá z písní a tanců ze všech národopisných oblastí v zemi a umožňuje divákům seznámit se s bohatou hudební a taneční kulturou Bulharska. Folklorní soubor Ludoseltsi vystupuje na mnoha koncertech v Bulharsku i v zahraničí a získal mnoho ocenění a poct. Soubor vystupoval v Srbsku na Slovensku. Vedoucí tanečního složení: Boris Ivanov Vedoucí sboru: Zhivka Haralanova Walbrzych - Polsko Soubor písní a tanců Walbrzych, kulturní instituce města Walbrzych, existuje od roku Všichni její členové žijí a pracují ve městě Walbrzych - ve městě, které je srdcem našich regionálních tradic a zvyků. Soubor nejen vystupuje, ale hlavně také vyučuje více než 120 mladých občanů. Jeho úkolem je poskytnout malým dětem a teenagerům pozadí hudební výchovy, jakožto i ukázat krásu lidového tance. Koncerty jsou doprovázeny živou hudbou na originální nástroje. Všechny umělecké programy jsou uvedeny v krásných kostýmech, typických pro každý styl tance. Vystoupení byla obdivována publikem v Asii, Severní i Jižní Americe a Evropě, z měst jmenujme alespoň Peking, Vancouver, Rio de Janeiro, Istanbul a také v sídlu ozbrojených sil NATO v Istanbulu a mnoho měst Evropy. Warna Indonesia - Indonésie Warna Indonesia (což doslovně znamená indonéské barvy) byla založena v roce 1990 a byla propagována paní Tanti Horii a panem Ai Syarif, kteří jsou nyní členy velmi dobře známé a respektované kulturní umělecké skupiny v Indonésii Swara Maharddhika. Warna Indonesia, vystupovala na nespočetných vystoupeních, místně i mezinárodně. Mimo jinése představila na folklorním festivalu CIOFF v Port Sur Saune, Commentry, Lezay, Dijon a Gannat ve Francii 2009 s vlajkovou lodí Swara Maharddhika. Tento rok (2014), Warna Indonesia vystupuje v na festivalech v Česku, Holandsku a Francii. Kromě folklórních tanců má také dětský folklorní sbor.

XVII. ročník Festivalu městských folklorních souborů s mezinárodní účastí

XVII. ročník Festivalu městských folklorních souborů s mezinárodní účastí 11. - 15. srpna 2014 XVII. ročník Festivalu městských folklorních souborů s mezinárodní účastí 2 Festival je přidruženým členem České sekce CIOFF a Národní sekce I.O.V. PROGRAM XVII. ROČNÍKU FESTIVALU

Více

Lidová píseň Nejmenší děti z SPaT Dyleň

Lidová píseň Nejmenší děti z SPaT Dyleň Lidová hudba na Karlovarsku Mgr. Eva Hanková Etnografická specifika Karlových Varů a okolí Širším Karlovarskem z etnografického hlediska označujeme území, které se rozprostírá přibližně mezi městy Stříbrem,

Více

Vydává občanské sdružení Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica za přispění The UK Department for International Development a Svazu obcí - Region Poodří 2002 1977 2002 Ondřejnica Vydává občanské sdružení

Více

16. - 20. srpna 2010. XIII. ročník Festivalu městských folklorních souborů. s mezinárodní účastí

16. - 20. srpna 2010. XIII. ročník Festivalu městských folklorních souborů. s mezinárodní účastí 16. - 20. srpna 2010 XIII. ročník Festivalu městských folklorních souborů 2 s mezinárodní účastí PROGRAM XIII. ROČNÍKU FESTIVALU MĚSTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ FOLKLOR BEZ HRANIC festival

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015

46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015 ZLÍNSKÝ KRAJ, OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL A FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ LIPTA LIPTÁL POŘÁDAJÍ Mezinárodní folklorní festival INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015 ve dnech 18. - 24. 8. 2015 Záštitu

Více

Zprávy souborů, regionů, krajů a institucí

Zprávy souborů, regionů, krajů a institucí Zprávy souborů, regionů, krajů a institucí Ředitelé festivalů na slovíčko Příspěvek z podzimního zasedání pořadatelů festivalů v Senátu Parlamentu ČR Uzavřeli jsme festivalový rok, který měl zvláštnost

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2012 Folklorní sdružení České republiky

Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2012 Folklorní sdružení České republiky Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky 2012 Folklorní sdružení České republiky Odpovědný redaktor: Kazimír Jánoška Zpracování podkladů: Ivana Lázniková Fotografie:

Více

SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ DYLEŇ KARLOVY VARY

SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ DYLEŇ KARLOVY VARY Občanské sdružení SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ DYLEŇ KARLOVY VARY 360 05 Karlovy Vary, Celní 11, tel.: 724085824, IČO 4975 0933 Závěrečné hodnocení kulturní akce 14. KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL Název žadatele:

Více

LIDOVÝ ROK 2008. XIX. ročník folklorního festivalu. VELKÁ BYSTŘICE 6. 7. září 2008. pořádají

LIDOVÝ ROK 2008. XIX. ročník folklorního festivalu. VELKÁ BYSTŘICE 6. 7. září 2008. pořádají LIDOVÝ ROK 2008 XIX. ročník folklorního festivalu VELKÁ BYSTŘICE 6. 7. září 2008 pořádají Město Velká Bystřice Folklorní sdružení ČR Folklorní soubor Haná Velká Bystřice Kulturní středisko Velká Bystřice

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DFS Perníček, o.s. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA DFS Perníček, o.s. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA DFS Perníček, o.s. 2013 Obsah: O souboru 3 Cíle a metody naší práce 4 Úspěchy souboru 5 Akce reprezentující město Pardubice a Českou republiku. 6 Partneři a vztahy 7 Akce souboru v roce

Více

Zdeněk Pšenica předseda přípravného výboru galakoncertu. Dámy a pánové!

Zdeněk Pšenica předseda přípravného výboru galakoncertu. Dámy a pánové! Dámy a pánové! Dětský sólový zpěv je velkým fenoménem i bohatstvím národní kultury, kterou v České republice máme. Již 15 let pořádá Folklorní sdružení ČR celostátní soutěž dětí ve zpěvu lidových písní

Více

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech www.mistnikultura.cz Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

7. - 8. ZÁŘÍ 2013 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

7. - 8. ZÁŘÍ 2013 UHERSKÉ HRADIŠTĚ SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘ ENÝCH PAMÁTEK 7. - 8. ZÁŘÍ 2013 UHERSKÉ HRADIŠTĚ K LIDSKÉMU ŠTĚSTÍ A K ÚSMĚVNÉ POHODĚ PATŘÍ PROSTŘENÝ STŮL, VÍNO A PŘÁTELÉ. HOMÉR SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘ ENÝCH PAMÁTEK

Více

Kulturní. Listy. Jaro 2009

Kulturní. Listy. Jaro 2009 Kulturní Speciál časopisů SOKOL a Sokolský vzdělavatel Jaro 2009 Listy 6 9 Formani jedou... Neustálý návrat k našim kořenům Ať pršelo nebo bylo vedro, ať padal sníh či byla vánice nebo vichřice, křižovali

Více

ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 48 ZÁŘÍ 2013

ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 48 ZÁŘÍ 2013 ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 48 ZÁŘÍ 2013 s Muzika krúžku vyhrávala ve Strážnickém skanzenu Pěkná vína pěkné úsměvy s Olin Herodek svobodný pán z Buchlova na Moravském plese s 17. výstava

Více

Setkání s osobností nejen folklorní

Setkání s osobností nejen folklorní lovou. Libor je v současné době jejím primášem, ale je schopný zahrát i kontry, tercy, cokoliv je momentálně potřeba. Kyjovánek je soubor, který vyrostl od předškolních dětí, které se sešly roku 1998,

Více

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE O škole Soukromá základní umělecká škola MUSICALE je jednooborová. Nabízí výuku v hudebním oboru. Svoji činnost zahájila v září 1992 se 4 učiteli.do

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

Novým starostou Lovosic je Milan Dian

Novým starostou Lovosic je Milan Dian Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 12 5. prosince 2014 Aktuality Rozhovor Akce Akce Noví é Co plánuje nový Autobusovou dopravu Ve městě proběhly

Více

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2010 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2010. strana

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2010 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2010. strana FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO ZPRAVODAJ č. 1/2010 strana Obsah Slovo úvodem... 3 Naši jubilanti... 4 Smutná loučení... 4 Ohlédnutí Vánoční vinšování s Ondrášem... 5 Čtvrtý maškarní bál... 6 Ondrášovské

Více

PROCHO vydává prochor ROVINY. píše bohumír procházka

PROCHO vydává prochor ROVINY. píše bohumír procházka PROCHO vydává prochor píše bohumír procházka ROVINY zvěsti z Jičína a okolí http://start.jicin.cz/prochoroviny/index.php 1. únor 2007 č.2 / 07 Jivínský Štefan bude 25. 2. 2007 v 15 hodin ve Veliši udělen

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz Jaro 2014 www.vychodni-morava.cz ZÁMEK VE VIZOVICÍCH FRANCOUZSKÁ ELEGANCE PRO BISKUPSKÝ NOS Vizovický zámek si nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegen, pozdější biskup královéhradecký,

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Podporovatelé: Ministerstvo

Více

40 LET MILEVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU A JEHO VÝZNAM PRO ŽIVOT REGIONU

40 LET MILEVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU A JEHO VÝZNAM PRO ŽIVOT REGIONU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce 40 LET MILEVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU A JEHO VÝZNAM PRO ŽIVOT REGIONU Miroslava Koutníková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více