SVĚT HUDBY A TANCE NA DOSAH RUKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚT HUDBY A TANCE NA DOSAH RUKY"

Transkript

1 47. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL ŘÍJNA 2010 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 47 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL OCTOBER 16 20, 2010 PRAGUE ZOFIN PALACE SVĚT HUDBY A TANCE NA DOSAH RUKY THE WORLD OF MUSIC AND DANCE IS WITHIN YOUR REACH CATALOGUE

2 Záštitu převzali Under the patronage of Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, Mayor of the City of Prague Jiří Besser, ministr kultury České republiky Jiří Besser, Minister of Culture of the Czech Republic 2 GOLDEN PRAGUE 2010

3 ÚVODNÍ SLOVA INTRODUCTORY WORDS Vážení hosté, milí diváci, dovolte mi, abych vás jménem televize veřejné služby pozval na 47. ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, jedinečnou přehlídku televizní hudební a taneční tvorby, kterou dlouhá léta úspěšně pořádá Česká televize. Jako ředitele média, které má tradičně tu čest nabízet prostřednictvím televizní obrazovky českým divákům mimořádné umělecké zážitky, mě velice těší nejen kvalita a pestrost letošní programové nabídky, ale i několik novinek, které se nám díky novému termínu festivalu podařilo ve spolupráci s významnými mezinárodními institucemi připravit. Za třešinku na našem dortu považujeme Golden Prague Premieres, připravené ve spolupráci s IMZ (Mezinárodním hudebním a mediálním centrem). Naše pozvání přijalo několik zajímavých významných tvůrců světové hudební a taneční scény, kteří jsou připraveni svou tvorbu návštěvníkům osobně přiblížit. Ve vysílání České televize bude každodenní festivalové zpravodajství Festivalové minuty prezentovat nejzajímavější programy, přinášet rozhovory s významnými hosty přehlídky a horké novinky z festivalového společenského života. Česká televize přinese také přímý přenos slavnostního zahájení i zakončení přehlídky, uvede jeho vítězný pořad a také tři pořady oceněné v loňském roce. Chceme tak do posledního písmene naplnit nový slogan našeho festivalu: Svět hudby a tance na dosah ruky. Mám upřímnou radost, že Česká televize může v dnešním vzrušeném, dynamickém a složitém světě zprostředkovat do vašich domovů vzácné autentické a hluboké umělecké zážitky. Přeji si, aby to byly také chvíle společného porozumění napříč vzdálenostmi, generacemi a názorovými orientacemi což je konec konců posláním hudby, tohoto festivalu i upřímnou snahou tvůrců televize veřejné služby. Jiří Janeček generální ředitel České televize Esteemed Guests and Dear Viewers, It is my pleasure, in the name of our public television service, to welcome you to the 47th annual Golden Prague International Television Festival, a unique review of music and dance television productions, which has for years now been organised by Czech Television. As head of a medium that has traditionally had the honour of using the television screen to provide Czech viewers with extraordinary artistic experiences, I am delighted not only by the quality and diversity of this year s programmes but also by several new attractions, which we have succeeded in preparing for you thanks to the new dates for the festival and to our cooperation with several major international institutions. We consider the Golden Prague Premières, produced in cooperation with the IMZ, to be the icing on our cake. Every day Czech Television will broadcast Festival Minutes, presenting the most interesting programmes, transmitting interviews with important festival guests and giving fresh news from the life of the festival community. Czech Television will also offer a live telecast of the official opening and closing of the festival as well as showing this year s winning programme and three award-winning programmes from last year. This is our way of fulfilling to the letter our new festival slogan: The world of music and dance is within your reach. I am sincerely delighted that in today s hurried, dynamic and complicated world Czech Television can bring into your homes precious, authentic and profoundly artistic experiences. I trust that they will also have served as moments of mutual understanding across geographical distances, generations and different ways of thinking, for indeed this is ultimately the mission of music, of this festival and especially of the sincere efforts of the creative artists working in public television. Jiří Janeček General Director of Czech Television GOLDEN PRAGUE

4 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, dovolte mi, abych Vás opět po roce, v novém termínu, ale na stejném překrásném místě, pozval k účasti na 47. Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha. Když jsem se s mnohými z Vás loučil v závěru loňského festivalu, přáli jsme si navzájem, aby nastávající čas byl plný tvůrčích počinů, vzniku nových projektů, koprodukcí a vzájemných kontaktů. A zdá se, že se naše přání i přes častý pesimismus vlastně vyplnila. Navzdory kouři a popílku ze sopky Eyjafjallajökull, která narušila i Summit EBU v Lucernu, navzdory trvající ekonomické krizi i katastrofálním záplavám se ukazuje, že imaginace, jasný autorský potencionál tvůrců, touha a schopnost vytvářet kvalitní hudební a taneční filmy a pořady jsou silnější než přírodní a ekonomické překážky. Že i ti, kterým je dílo určeno, diváci, mají stále velkou potřebu obohacovat svůj život o kvalitní umělecká díla. Důkazem toho je nejen vzrůstající kvalita, ale i počet přihlášek do naší mezinárodní soutěže. Těším se na setkání s Vámi, na diskuze o jednotlivých pořadech, o smyslu, kvalitě a postavení hudebních a tanečních pořadů ve vysílání televizí veřejné služby, o spolupráci s nezávislými tvůrci i o tom, jak a kudy dál. Těším se i na ty, kteří náš festival využijí jako nenahraditelnou studnici poznání. Vždyť právě zde mohou zhlédnout všechny soutěžní pořady z celého světa a vytvořit si tak objektivní obraz o hudbě a tanci na obrazovce. Přeji Vám všem opět inspirativní dny na festivalu, kde je svět hudby a tance na dosah ruky Vítězslav Sýkora Výkonný ředitel MTF Zlatá Praha Ladies and Gentlemen and Dear Friends, After another year it is again my pleasure, at a different time but still here in the same beautiful place, to welcome you to the 47th Golden Prague International Television Festival. As I was saying goodbye to many of you at the close of last year s festival, we were in agreement in wanting the period that followed to be full of creative undertakings, the launching of new projects, co-productions and mutual contacts. And it would seem that our desires, even given the occasional bouts of pessimism, have essentially been fulfilled. In spite of the hurdles which the smoke from the volcano Eyjafjallajökull put in the way of the European Broadcasting Union summit in Lucerne, in spite of the ongoing economic crisis and even of disastrous floods, it remains clear that the imagination and obvious creative potential of artists and their desire and ability to create high-quality music and dance films and programmes are stronger than natural and economic obstacles; and clear too that those for whom these works are intended, the viewing public, still feel a strong need to enhance their lives with high-quality artistic works. Proof of this can be seen not only in the increase in quality but also in the number of entries in our international competition. I look forward to meeting with you, to discussions on individual programmes, on the thinking, quality and the ranking of the music and dance programmes from public service broadcasters, on cooperation with independent creators and on questions about how and where we should move in the future. I also look forward to seeing those for whom our festival serves as an indispensable source of discovery. Again I wish you all an inspiring festival experience during which the world of music and dance is within your reach. Vítězslav Sýkora Executive Director of the ITF Golden Prague 4 GOLDEN PRAGUE 2010

5 ÚVODNÍ SLOVA INTRODUCTORY WORDS Festival Zlatá Praha se za dobu své existence stal jedinečným svátkem světového filmu, hudby a tance. Nepochybuji o tom, že i 47. ročník mezinárodního televizního festivalu přinese to nejlepší z hudební a taneční tvorby a znovu nás přesvědčí, že se právem pyšní vysokým evropským renomé. Těší mě, že tato unikátní přehlídka televizní tvorby díky svému pestrému programu každoročně odhaluje nová, výjimečná a neotřelá díla hudebního a tanečního umění. Netěží pouze ze své historie a zvučného jména, ale přináší divákům kvalitní pořady napříč hudebními žánry a kromě vážné hudby umožňuje nahlédnout i do netradičních hudebních stylů. Proto si velice cením nejen práce dramaturgů, ale i těch, díky kterým se festival Zlatá Praha stal mimořádným setkáním tvůrců a umělců z celého světa. Jsem hrdý na to, že je hlavní město Praha partnerem této prestižní akce již řadu let. MUDr. Pavel Bém Primátor hl. m. Prahy The Golden Prague Festival has during the course of its existence become a unique celebration of international film, music and dance. I have no doubt that this, the 47th annual television festival, will bring together the very best creations in music and dance and will again persuade us that it can justly take pride in its excellent reputation as one of the best in Europe. It pleases me to see that, thanks to its diverse programme, each year this unique review of television productions helps us discover extraordinary fresh new works of art in the area of music and dance. Not content just to rest on its past history and impressive name, it brings viewers high-quality programmes that cut across musical genres, offering them a look into not only classical music but also non-traditional music styles. It is for this reason that I have such high regard for the work of the festival planners as well as all those who have helped to make the Golden Prague festival become an extraordinary gathering of creators and artists from around the world. I am proud that our capital Prague has for so many years been serving as a partner for this prestigious event. MUDr. Pavel Bém Mayor of Prague GOLDEN PRAGUE

6 Jsem velmi rád, že existuje Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha. Jednak je jistě pozoruhodné, že se letos koná již jeho 47. ročník, ale hlavně je nutno ocenit neustále se rozšiřující program vlastního festivalu i jeho videotéky a růst jeho mezinárodní prestiže a významu. V České republice je tolik filmových festivalů a přehlídek, že kdyby byly rovnoměrně rozděleny na celý rok, každý týden by někde byly alespoň dvě. Na mnohých z nich se mohou diváci seznámit i s díly zaměřenými na hudbu a tanec. Zlatá Praha je ale zcela jedinečná svým zaměřením na televizní tvorbu, svým rozsahem a mezinárodním charakterem. Splňuje i další důležité úlohy. Pro účastníky festivalu, ať profesionály či laickou veřejnost se stává bodem, kde lze získat inspiraci a poznání, a pro širokou skupinu televizních diváků vrací hudební a taneční programy na obrazovky v hlavních vysílacích časech. A tak je skutečně naplněno motto festivalu: svět hudby a tance je nám na dosah ruky. Jiří Besser Ministr kultury České republiky I am delighted that the Golden Prague International Television Festival is being held once again. Indeed, it is quite remarkable that this year will mark the 47th annual festival. More importantly, though, is the need to recognise the constantly expanding programme of the festival itself as well as its increasing video collection and the growth of its international prestige and importance. In the Czech Republic there are so many film festivals and reviews that were they to be spread out evenly throughout the year, there would be at least two of them somewhere every week. At many of those viewers also discover works devoted to music and dance. And yet Golden Prague is unique in its specialisation in films for television, in its scope and in its international character. And it also fulfils some other important roles. For those participating in and attending the festival, whether they be professionals or the lay public, it becomes a place where it is possible to find inspiration and recognition, and for the television viewing public at large it brings music and dance programming back to the television screen during prime time. That is indeed the fulfilment of our festival motto: The World of Music and Dance is within your reach. Jiří Besser Minister of Culture of the Czech Republic 6 GOLDEN PRAGUE 2010

7 ÚVODNÍ SLOVA INTRODUCTORY WORDS Milým kolegům a přátelům. Nový měsíc, avšak důvěrně známý a velice obdivovaný festival. Z hlediska IMZ jsem letos potěšen, že mohu nejen obnovit, ale dokonce rozšířit naši spolupráci se Zlatou Prahou, a to i díky přesunutí festivalu z června na říjen. Jako vždy obnovíme známosti, které jsme dříve navázali, a jsem osobně potěšen, že Andrea Savane je opět s námi vedle Vítězslava Sýkory. Uvidíme slavné město Prahu v podzimním hávu, spíše než v jeho jarní kolekci. Většina z nás samozřejmě navštíví Zlatou Prahu, která pokrývá nejen své obvyklé pole působnosti, ale zdá se být letos rušnější a v jistém smyslu také víc vzrušující. Zvláštním rysem letošního festivalu je tanec, a to jak při oslavě velkých choreografů a režisérů, tak i v diskusi o jeho budoucnosti v médiích. Máme štěstí, že se k nám připojí génius Jiřího Kyliána, který uvede pocty Mats Ekovi a Hansi Hulscherovi a dojde zde také k setkání, které připomene Merce Cunninghama. Ale kde v budoucnu uvidíme velké umělce ze světa tance v masových médiích? Televizní stanice na celém světě redukovaly svá taneční vysílací okna téměř na nulu. Může publikum nalézt tanec na plátnech kin, snad v 3D, pro které se, jak se zdá, ideálně hodí? Je internet pro tanec příležitostí, nebo omluvou pro jeho úplné odstranění z masových médií? Tyto kritické otázky prodiskutujeme na workshopech, které, jak očekávám, budou živé i kontroverzní. Zdá se mi, že Zlatá Praha letos začíná se zcela novou energií, i když se halí do barev podzimu. Festival vám vřele doporučuji a doufám, že se v průběhu jeho konání společně setkáme. Chris Hunt Prezident IMZ Výkonný šéf Classica TV To our Colleagues and Friends, A new month, but a familiar and much-admired festival. On behalf of the IMZ I am delighted to be not merely renewing but extending our collaboration with the Golden Prague International Television Festival this year, an extension that has been facilitated by the Festival s move from June to October. As ever, we will be renewing acquaintanceships we have previously made, and I am personally delighted that Andrea Savane is with us again alongside Vitezslav Sykora. And we will be seeing the great city of Prague in its autumnal attire rather than its spring collection. Dance is a particular feature of this year s festival, both in celebration of great choreographers and directors, but also in discussion about its future in the media. We are fortunate to be joined by no lesser genius than Jiri Kylian, who will introduce tributes to Mats Ek and Hans Hulscher, and there will also be a session remembering Merce Cunningham. But where will the great artists in the world of dance be seen in the mass media of the future? Television stations across the world have reduced their dance slots to near zero. Can dance find an audience on cinema screens, perhaps in 3D, to which it seems ideally suited? Is the internet an opportunity or an excuse for dance to be banished from mass media altogether? These critical issues will be discussed in a workshop which I expect to be lively and controversial. This looks to me to be a Golden Prague with a new spring in its step, even as it is covered in the colours of autumn. I recommend it to you and hope to see you there! Chris Hunt President, IMZ Chief Executive, Classical TV GOLDEN PRAGUE

8 Mám radost, že skupina hudebních a tanečních expertů EBU bude letos mít své každoroční plenární zasedání na mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha. To nám dává šanci přivézt co možná největší počet veřejnoprávních televizí ve službách hudebních a tanečních programům vysoké kvality na poslední zbývající evropský festival věnovaný pouze těmto uměleckým formám. Velice se těšíme na spolupráci s našimi kolegy z IMZ a také na to, že se zúčastníme přitažlivé programové nabídky, kterou nám letošní Zlatá Praha předkládá. Peter Maniura Předseda skupiny hudebních expertů EBU Ředitel oddělení hudby a představení, televize BBC I am delighted that this year the EBU Music and Dance Experts Group will be holding its annual plenary session at the Golden Prague Festival. This gives us the chance to bring the largest possible number of Public Service Broadcasters, committed to high quality music and dance programming to the last remaining European festival devoted solely to these art forms. We are keenly looking forward to collaborating with our colleagues from the IMZ and to engaging in the exciting programme of events offered at this years Golden Prague. Peter Maniura Chair of the EBU Music Experts Group Head of TV Classical Music & Performance, BBC Television 8 GOLDEN PRAGUE 2010

9 GOLDEN PRAGUE ÚVODNÍ SLOVA INTRODUCTORY WORDS

10 POROTA JURY Předsedkyně/Chairwoman POROTA JURY Hazel Wright Velká Británie/United Kingdom Členové v abecedním pořadí/members in alphabetical order Aarno Cronwall Finsko/Finland Andrew Golding Austrálie/Australia Klaas Rusticus Nizozemsko/The Netherlands Stanislav Vaněk Česká republika/czech Republic 10 GOLDEN PRAGUE 2010

11 FESTIVALOVÝ TÝM FESTIVAL TEAM Jiří Janeček prezident/president Ivan Ruml tiskový mluvčí/spokesman Vítězslav Sýkora výkonný ředitel/executive Director Lukáš Jungbauer mediální servis/media Manager Zuzana Svobodová tajemnice/secretary General Benjamin Beebe jazyková korektura/subeditor Andrea Savane manažerka/manager Gabriela Froňková-Dousková marketing a zahraniční vztahy/ Marketing and Foreign Relations Hana Kletečková jazyková korektura/subeditor Zora Kolářová design/designer FESTIVALOVÝ TÝM FESTIVAL TEAM Karolína Šatalíková ekonomka/financial Manager Leona Hájková vedoucí produkce/ Executive Production Manager Robert Uxa produkce/production Manager Zdena Nováková produkce/production Manager Tereza Papalová produkce/production Manager Vladimír Soukenka architekt/architect Silvester Čermák, Karel Vrátil audiovizuální technika/audio-video Zdeněk Lanc, František Fialka internet/internet Managers Jiří Hrázský, Tomáš Kouba počítačová síť/computer Network Jiří Švanda spojové služby/communications Services GOLDEN PRAGUE

12 PROGRAM FESTIVALU SOBOTA 16. ŘÍJNA Prolog festivalu Den České televize Palác Žofín a okolí Opera nás baví 2 miniopery Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Beatboxová dílna En.dru vede dvojnásobný mistr republiky v beatboxu Opera nás baví 2 miniopery Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Beatboxová dílna En.dru vede dvojnásobný mistr republiky v beatboxu Jaroslav Uhlíř (Hodina zpěvu) zpívání u klavíru, koncert Mako!Mako koncert DOPROVODNÝ PROGRAM: Palác Žofín a okolí malování, výroba masek, hry soutěže o ceny na téma hudba a divadlo projekce večerníčkovských pohádek maskoti Večerníček, Křemílek a Vochomůrka, Maxipes Fík, Kuře prodej knih a DVD z produkce České televize prodej knih, CD a DVD Opera nás baví prodejní stánek společnosti KASA.CZ koupí předmětů s logem sbírky Pomozte dětem je možno přispět na tuto sbírku Vstup volný akce se koná za každého počasí v prostorách krytého přístřeší Registrace, informace Slavnostní zahajovací koncert přímý přenos ČT Velký sál, Žofín KOMORNÍ ORCHESTR QUATTRO, dirigent Marek Štilec Soubor BARDOLINO MILAN SVOBODA QUARTET Milan Svoboda klavír Irvin Venyš klarinet Jiří Bárta violoncello Pavel Fischer housle Tančí posluchači Konzervatoře Taneční centrum Praha Zazní hudba J. B. Lullyho, Z. Lukáše, S. Bodorové (světová premiéra), P. Fischera, M. Klepáčové a M. Svobody, uvádí Jitka Novotná Welcome Drink (pouze na pozvánky) Malý sál a kavárna, Žofín. 12 GOLDEN PRAGUE 2010

13 FESTIVAL PROGRAMME SATURDAY, OCTOBER Prologue to the Festival Czech Television Day Zofin Palace and surroundings Opera is Fun 2 minioperas by Jaroslav Uhlíř and Zdeněk Svěrák Beatbox Workshop En.dru Led by the two time beatbox champion of the Czech Republic Opera is Fun 2 minioperas by Jaroslav Uhlíř and Zdeněk Svěrák Beatbox Workshop En.dru Led by the two time beatbox champion of the Czech Republic Singing Lesson with Jaroslav Uhlíř Singing with piano Mako! Mako Concert ACCOMPANYING PROGRAM: Zofin Palace painting, mask making, games on the theme of music and theatre with prizes and surroundings screening of animated bed time fairy tales mascots Večerníček, Křemílek a Vochomůrka, Maxipes Fík, Kuře Czech Television produced books and DVDs on sale Books on sale as well as CDs a DVDs of We Love Opera! Sales stand of the KASA. CZ Society where you can buy items to support the Help the Children campaign and may also make donations to the cause Free Admission to all events In case of inclement weather all events will be held indoors Registration, Information Opening Gala Concert broadcast live on ČT Great Hall, Zofin QUATTRO CHAMBER ORCHESTRA, conductor Marek Štilec Ensemble BARDOLINO MILAN SVOBODA QUARTET Milan Svoboda piano Irvin Venyš clarinet Jiří Bárta violoncello Pavel Fischer violin Students of the DANCE CENTRE PRAGUE CONSERVATOIRE PROGRAM FESTIVALU FESTIVAL PROGRAMME With music by J. B. Lully, Z. Lukáš, S. Bodorova (world premiere), P. Fischer, M. Klepáčova and M. Svoboda, presented by Jitka Novotná Welcome Drink (by invitation only) Small Hall and Café, Zofin GOLDEN PRAGUE

14 NEDĚLE 17. ŘÍJNA Videotéka Velký sál, Žofín Individuální projekce všech soutěžních i nesoutěžních pořadů dle vašeho výběru Registrace, informace Foyer, Žofín Speciální projekce Malý sál, Žofín Gustav Mahler Uvádí Petr Ruttner, režisér Zaostřeno na TV Ararat (Arménie) Malý sál, Žofín Uvádí Aram Sukiasyan, generální producent TV Ararat, a Liana Sargsyan, vedoucí mezinárodních vztahů TV Arménie Zaostřeno na TV Kultura (Polsko) Malý sál, Žofín Uvádí: Robert Kamyk, vedoucí hudebních programů a Krzysztof Koehler, ředitel TVP Kultura Golden Prague Premieres I. Malý sál, Žofín Placido Domingo Mé oblíbené role, Iambic Media Limited, Velká Británie Nejnovější premiéry světových hudebních a tanečních filmů Golden Prague Premieres II. Malý sál, Žofín Lovcova nevěsta, Syquali Multimedia AG, Švýcarsko Nejnovější premiéry světových hudebních a tanečních filmů 14 GOLDEN PRAGUE 2010

15 SUNDAY, OCTOBER Video Library Great Hall, Zofin Screening of all competition and non-competition programs of your choice Registration, Information Foyer, Zofin Special screening Small Hall, Zofin Gustav Mahler Presented by Petr Ruttner, Director Focus on TV Ararat (Armenia) Small Hall, Zofin Presented by Aram Sukiasyan, (General Producer of Ararat Cultural TV Channel of Public Television Company Armenia) and Liana Sargsyan, (Head of International Relations Department of Public Television Company of Armenia) Focus on TV Kultura (Poland) Small Hall, Zofin Presented by Robert Kamyk, (Head of Music Programmes TVP Kultura) and Krzysztof Koehler, (Director of TVP Kultura) Golden Prague Premieres I. Small Hall, Zofin Placido Domingo My Favourite Roles, Iambic Media Limited, Great Britain The latest world premieres of music and dance films Golden Prague Premieres II. Small Hall, Zofin Hunters Bride, Syquali Multimedia AG, Switzerland The latest world premieres of music and dance films PROGRAM FESTIVALU FESTIVAL PROGRAMME GOLDEN PRAGUE

16 PONDĚLÍ 18. ŘÍJNA Videotéka Velký sál, Žofín Individuální projekce všech soutěžních i nesoutěžních pořadů dle vašeho výběru Registrace, informace Foyer, Žofín Zasedání výboru IMZ (uzavřené jednání) Rytířský sál, Žofín Pocta Merce Cunninghamovi Malý sál, Žofín Uvádí Reiner Moritz, producent, Německo Ukázky použity s laskavým svolením The American Masters and Great Performances series from Thirteen for WNET.ORG Pocta Matsi Ekovi Malý sál, Žofín Vrcholy své choreografické tvorby osobně představí Mats Ek, choreograf a režisér, Švédsko, spolumoderuje Gunilla Jensen Peyron, vedoucí oddělení Opera a tanec SVT, Švédsko Zasedání výboru EBU (uzavřené jednání) Rytířský sál, Žofín Golden Prague Premieres III. Malý sál, Žofín Place, SVT, Švédsko Nejnovější premiéry světových hudebních a tanečních filmů Golden Prague Premieres IV. Malý sál, Žofín Chlapcův kouzelný roh Gustav Mahler, Clasart, Německo Nejnovější premiéry světových hudebních a tanečních filmů 16 GOLDEN PRAGUE 2010

17 MONDAY, OCTOBER Video Library Great Hall, Zofin Screening of all competition and non-competition programs of your choice Registration, Information Foyer, Zofin IMZ Board Meeting (closed session) Knight s Hall, Zofin Tribute to Merce Cunningham Small Hall, Zofin Presented by Reiner Moritz, (Producer, Germany) Clips for the Tribute to Merce Cunningham are courtesy of The American Masters and Great Performances series from Thirteen for WNET.ORG Tribute to Mats Ek Small Hall, Zofin Mats Ek, Swedish choreographer and director, will personally present the top moments of his choreographic work. Co-moderated by Gunilla Jensen Peyron, (Head of Development for Opera and Dance SVT, Sweden) EBU Bureau Meeting (closed session) Knight s Hall, Zofin Golden Prague Premieres III. Small Hall, Zofin Place, SVT, Sweden The latest world premieres of music and dance films Golden Prague Premieres IV. Small Hall, Zofin Mahler, Des Knaben Wunderhorn, Clasart, Germany The latest world premieres of music and dance films PROGRAM FESTIVALU FESTIVAL PROGRAMME GOLDEN PRAGUE

18 ÚTERÝ 19. ŘÍJNA Videotéka Velký sál, Žofín Individuální projekce všech soutěžních i nesoutěžních pořadů dle vašeho výběru Registrace, informace Foyer, Žofín Společný workshop IMZ/EBU Co je nového v oblasti tance na obrazovce? Malý sál, Žofín Předsedající: Chris Hunt (IMZ) Panelisté: Arild Erikstad (NRK), Mats Ek (choreograf, Švédsko), Michael Nunn a William Trevitt/The Ballet Boyz (Velká Británie), Jiří Kylián (choreograf, ČR) Plenární zasedání hudebních a tanečních expertů EBU (uzavřené jednání) Rytířský sál, Žofín Zaostřeno na TV Cultura (Brazílie) Malý sál, Žofín Uvádí Marcelo de Oliveira Amiky, šéfproducent TV Cultura, a Carlos Wagner Messerlian La-Bella, ředitel koprodukcí a dokumentů TV Cultura Pocta Hansi Hulscherovi Malý sál, Žofín Vrcholy své režijní tvorby osobně představí Hans Hulscher, režisér a producent, Nizozemí Golden Prague Premieres V. Malý sál, Žofín Stopy do neznáma dirigent Carlos Kleiber, Servus TV, Rakousko Nejnovější premiéry světových hudebních a tanečních filmů Golden Prague Premieres VI. Malý sál, Žofín Gustav Mahler Gala, Euroarts, Německo Nejnovější premiéry světových hudebních a tanečních filmů 18 GOLDEN PRAGUE 2010

19 TUESDAY, OCTOBER Video Library Great Hall, Zofin Screening of all competition and non-competition programs of your choice Registration, Information Foyer, Zofin IMZ/EBU joint workshop Whatever happened to Dance on Television? Small Hall, Zofin Chair: Chris Hunt (IMZ) Panellists: Arild Erikstad (NRK), Mats Ek (choreographer, Sweden), Michael Nunn and William Trevitt/The Ballet Boyz (UK), Jiri Kylian (choreographer, CZ) Plenary meeting of EBU music and dance experts (closed session) Knight s Hall, Zofin Focus on TV Cultura (Brazil) Small Hall, Zofin Presented by: Marcelo de Oliveira Amiky, (Production Director) and Carlos Wagner Messerlian La-Bella, (Co-Production and Documentaries Director) Tribute to Hans Hulscher Small Hall, Zofin Hans Hulscher, Dutch director and producer, will personally present some of the top moments from his directing work Golden Prague Premieres V. Small Hall, Zofin Traces to Nowhere The Conductor Carlos Kleiber, Servus TV, Austria The latest world premieres of music and dance films Golden Prague Premieres VI. Small Hall, Zofin The Gustav Mahler Celebration, Euroarts, Germany The latest world premieres of music and dance films PROGRAM FESTIVALU FESTIVAL PROGRAMME GOLDEN PRAGUE

20 STŘEDA 20. ŘÍJNA Videotéka Rytířský sál, Žofín Individuální projekce všech soutěžních i nesoutěžních pořadů dle vašeho výběru Registrace, informace Foyer, Žofín dopoledne (čas bude upřesněn) Malý sál, Žofín Plenární zasedání hudebních a tanečních expertů EBU (uzavřené jednání) Tisková konference s promítáním vítězného snímku (pouze na pozvánky) Malý sál, Žofín Slavnostní předávání cen přímý přenos ČT Velký sál, Žofín MEZINÁRODNÍ ORCHESTR EUROPERA (D/CZ/PL), dirigent Miloš Krejčí Václav Hudeček housle Marek Zvolánek trubka Šimon Veselý marimba Pavla Tesařová housle Zazní hudba B. Martinů, P.Crestona, A. Chačaturjana, A. Vivaldiho, G. Tartiniho, G. P. Telemanna a L. Bernsteina, uvádí Jitka Novotná Záverečná recepce (pouze na pozvánky) Malý sál, Žofín Festivalové minuty budou vysílány 15., 17., 18. a na programu ČT 2 kolem 22 hodiny. 20 GOLDEN PRAGUE 2010

21 WEDNESDAY, OCTOBER Video Library Knight s Hall, Zofin Screening of all competition and non-competition programs of your choice Registration, Information Foyer, Zofin morning Plenary meeting of EBU music and dance experts (closed session) (time to be announced) Small Hall, Zofin Press conference with a screening of the festival s Grand Prix winning program Small Hall, Zofin Official Awards Ceremony broadcast live on ČT Great Hall, Zofin INTERNATIONAL ORCHESTR EUROPERA (GER/CZ/PL), conductor Miloš Krejčí Václav Hudeček violin Marek Zvolánek trumpet Šimon Veselý marimba Pavla Tesařová violin With music by B. Martinů, P. Creston, A. Khachaturian, A. Vivaldi, G. Tartini, G. P. Telemann and L. Bernstein, presented by Jitka Novotná Farewell Reception (by invitation only) Small Hall, Zofin PROGRAM FESTIVALU FESTIVAL PROGRAMME Festival News will be broadcasted on October 15, 17, 18 and 19 on Channel ČT 2 by 10 pm. GOLDEN PRAGUE

22 DEN ČESKÉ TELEVIZE ANEB HUDBA NÁS BAVÍ SOBOTA , PRAHA, ŽOFÍN, HLAVNÍ PROGRAM Palác Žofín a okolí Opera nás baví 2 miniopery Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Beatboxová dílna En.dru vede dvojnásobný mistr republiky v beatboxu Opera nás baví 2 miniopery Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Beatboxová dílna En.dru vede dvojnásobný mistr republiky v beatboxu Jaroslav Uhlíř (Hodina zpěvu) zpívání u klavíru Mako!Mako koncert DOPROVODNÝ PROGRAM Palác Žofín a okolí atrakce pro děti malování, výroba masek, hry, soutěže o ceny na téma hudba a divadlo projekce večerníčkovských pohádek maskoti Večerníček, Křemílek a Vochomůrka, Maxipes Fík, Kuře prodej knih a DVD z produkce České televize prodej knih, CD a DVD Opera nás baví prodejní stánek společnosti KASA.CZ koupí předmětů s logem sbírky Pomozte dětem je možno přispět na tuto sbírku Změna programu vyhrazena! Prologem 47. mezinárodního festivalu Zlatá Praha bude v sobotu 16. října Den České televize věnovaný hudbě, se kterou se návštěvníci budou moci seznámit doslova ze všech stran. Od do bude probíhat v prostorách Paláce Žofín a jeho okolí bohatý program doplněný řadou doprovodných akcí. Děti i dospělí se budou moci seznámit s různými hudebními žánry, a to jak teoreticky, tak i prakticky. Celým dnem budou provázet moderátor pořadu ČT Za školu a dvojnásobný mistr ČR v beatboxu Ondřej Havlík a spoluautorka knihy Opera nás baví a spoluautorka námětu, scénáře a průvodkyně díly stejnojmenného cyklu ČT Jiřina Marková-Krystlíková. V Malém sále Paláce Žofín bude pro děti a jejich rodiče připraveno improvizované studio dobře známé divákům cyklu Opera nás baví, který uvedla ČT v loňském roce. Jiřina Marková-Krystlíková, průvodkyně pořadem a moderátorka, osvětlí divákům hravou a interaktivní formou vše, co se pojí k žánru opery a prostředí divadla vůbec. Především představí jednotlivé profese a osvětlí jejich důležitost při realizaci operní inscenace. Soubor Dětské opery Praha představí ve dvou blocích čtyři miniopery autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř, autor oblíbených melodií např. z filmových pohádek Ať žijí duchové, S čerty nejsou žerty nebo Tři veteráni, pozve malé i velké ke společné Hodině zpěvu. Ze zcela jiné strany představí hudbu dvojnásobný mistr ČR v beatboxu a moderátor pořadu ČT Za školu Ondra Havlík alias En.dru. Tento kouzelník s hlasem dokáže za pomoci svého jazyka, dechu, hlasu a přístroje zvaného loopstation vytvořit celé hudební těleso. Ve dvou zhruba půlhodinových workshopech odhalí základní postupy stylu zvaného beatbox také návštěvníkům Žofína. Jak lze propojit beatbox s dalšími hudebními žánry představí na závěr dne v rámci svého koncertu skupina čtyř absolventů brněnské JAMU známá jako Mako!Mako, mezi jejíž členy En.dru také patří. V prostorách Paláce Žofín bude po celý den připravena pro děti řada atrakcí, her a soutěží na téma hudba a divadlo. Chybět nebudou ani Křemílek s Vochomůrkou, Maxipes Fík nebo Večerníček či Kuře s červenobílým záchranným kruhem maskot společné sbírky České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem. Do sbírky bude možné přispět např. koupí plyšového Kuřete a jiných předmětů s logem sbírky. K dispozici budou také knihy a DVD z Edice ČT a knihy, CD a DVD Opera nás baví. Odpočinek v nabitém dni najdou návštěvníci Žofína v projekčním koutku, kde bude po celý den probíhat promítání oblíbených večerníčkovských pohádek. Vstup je během celého dne volný 22 GOLDEN PRAGUE 2010

23 CZECH TELEVISION DAY MUSIC IS FUN SATURDAY, 16TH OCTOBER, 2010, ZOFIN, PRAGUE, 10 A.M. TO 5 P.M. Serving as a prologue to the 47th Golden Prague international festival on Saturday, October 16th, the annual Czech Television Day will be devoted to music, something which visitors will be able to experience in all of its different facets. Between 10 a.m. and 5 p.m. the Zofin Palace and its surrounding area will be the scene of a rich programme complemented by a number of supplementary programmes. Children and grown-ups will be able to experience various genres of music in practise as well as in theory. The whole day will be led by Ondřej Havlík, the moderator of the Czech Television Za školu programme and a two-time Czech Republic champion in beat box; and by Jiřina Marková-Krystlíková, the co-author of the book Opera nás baví (We Love Opera!) as well as the co-author of the idea and the script and also the leader of the Czech Television series of the same name. The Small Hall of the Zofin Palace will offer children and their parents the improvised studio well-known to viewers of the We Love Opera! series, which Czech Television introduced this past year. Jiřina Marková-Krystlíková, the leader and moderator of this programme, will familiarise viewers with everything connected with the genre of opera and the world of the theatre in general in an entertaining interactive fashion. She will particularly stress the various professions involved and explain their importance for putting together an opera production. The Prague Children s Opera ensemble will present two different programmes of four mini-operas by composers Zdenĕk Svěrák and Jaroslav Uhlíř. Composer Jaroslav Uhlíř, who has given us some of the best loved melodies such as those in the fairy tale films Ať žijí duchové (Hurray for the Ghosts), S čerty nejsou žerty (Don t Joke with Devils) and Tři veteráni (The Three Veterans), invites young and old alike to a group Singing Lesson. You ll get quite a different idea of music from Ondra Havlík alias En.dru, two-time Czech Republic beat box champion and moderator of the Czech Television programme Za školu (Playing Hooky). Using his tongue, breath, voice and an instrument called the loop station, this magician of the voice can create an entire music ensemble from just his voice. In two workshops each lasting roughly 30 minutes, he will also let visitors to Zofin in on the basic procedures of the style known as beat box. You ll see how it is possible to connect beat box with other music genres at the end of the day in the concert given by a group of four graduates of the Brno JAMU conservatory called Mako!Mako, one of those members also being En.dru. Throughout the day the Zofin Palace and its surroundings will offer children a number of activities, games and contests with the theme of music and theatre. Czech Tevelsion children s programme characters such as Křemílek and Vochomůrka, Maxipes Fík and Večerníček and even the Chicken with the red and white protective circle will be present to meet and entertain the kids, as well as the mascot of the joint fund sponsored by Czech Television and the Foundation for the development of the non-governemental association Help the Children. You can contribute to this fund by buying a plush chicken and other items with the foundation s logo. Also offered for sale will be books and DVDs published by Czech Television and the books, CDs and DVDs of We Love Opera!. Should you want to take some time out during this chock-full day, you ll find projection rooms in Zofin, where some of the favourite animated fairy tales from the children s evening programme will be shown throughout the day. Admission for the whole day is free of charge GOLDEN PRAGUE

24 GOLDEN PRAGUE PREMIERES JSOU HORKOU NOVINKOU V BOHATÉM PROGRAMU MEZINÁRODNÍHO TELEVIZNÍHO FESTIVALU ZLATÁ PRAHA 2010 Po tři večery dá festival prostor k premiérové prezentaci nedávno dokončených špičkových světových hudebních či tanečních filmů, a to za osobní účasti tvůrců a interpretů. Zlatá Praha na této akci úzce spolupracuje s IMZ (Mezinárodním hudebním a mediálním centrem) se sídlem ve Vídni. To sdružuje všechny významné mediální společnosti, které produkují hudební a taneční filmy a pořady, a to jak z oblasti soukromých společností, tak i z veřejnoprávních televizí celého světa. IMZ donedávna pořádalo tyto Gala screeningy na hudebním veletrhu Midem v Cannes. Odtamtud se nyní stěhují s novým názvem Golden Prague Premieres do Prahy. THE GOLDEN PRAGUE PREMIERES ARE THE LATEST HOT ADDITION TO THE RICH ITF GOLDEN PRAGUE 2010 PROGRAMME During three festival evenings there will be a screening of some remarkable premieres that have recently been finished and are to be personally presented by the creators and cast. Golden Prague closely cooperates with the IMZ (International Music and Media Center) based in Vienna. The IMZ is the global association for all those involved in any aspect of audio-visual music and dance. Its members include broadcasters; performing arts companies and venues; programme producers and distributors; record and DVD labels; cinema and new media specialists: all the participants in the creation and dissemination of music in the media. The prestigious Gala premieres have been shifted from the showcase at MIDEM in Cannes to the festival in Prague as Golden Prague Premieres. 24 GOLDEN PRAGUE 2010

25 PLACIDO DOMINGO MOJE OBLÍBENÉ ROLE Domingo vystoupil v 3400 představeních a sehrál 130 rolí. Navíc dirigoval kolem 450 zpěvoherních večerů, je generálním ředitelem Washingtonské národní opery a losangeleského operního domu a založil mezinárodní pěveckou soutěž Operalia. V říjnu 2009 mu švédský král udělil Cenu Birgit Nilssonové ve výši jednoho miliónu dolarů, což je nejprestižněšjší operní ocenění. Domingo přešel v devadesátých letech ze světa klasické hudba do popové oblasti, když se spojil se svými kolegy Lucianem Pavarottim a José Carrerasem, a tak vytvořili trojici tenoristů, kteří svým účinkováním po celém světě získali opeře zcela nové publikum. Malý sál Žofín, neděle v PLACIDO DOMINGO: MY FAVOURITE ROLES He has appeared in 3,400 performances in over 130 roles. He has also conducted upwards of 450 performances; is general director of both Washington National Opera and Los Angeles Opera and founder of the Operalia international singing competition. In October 2009 he was awarded the Birgit Nilsson Prize. Worth one million dollars, it is the most prestigious prize in opera. He crossed over from the world of classical music into the mainstream in the 1990s when he teamed up with fellow tenors Luciano Pavarotti and Jose Carreras to form the Three Tenors, whose worldwide performances brought opera to a brand new audience. Small Hall Zofin, Sunday October 17th at Iambic Media Limited Chris Hunt Nick Bolger, Sean Healey LOVCOVA NEVĚSTA Švýcarští producenti Peter Stüber a Jens Neubert dali pro svůj film Lovcova nevěsta dohromady světový tým tvůrců a interpretů. Tvoří jej především prvotřídní obsazení plné hvězd: Franz Grundheber, Juliane Banse, Michael König, Michael Volle, René Pape a Olaf Bär. Lovcova nevěsta je hudební film založený na romantické opeře Čarostřelec Carla Marii von Webera. Popisuje sny a naděje mladých lidí. Obrazy zachycené norským kameramanem Haraldem Gunnarem Paalgardem dodávají jedinečnému zvuku prostorový rozměr. Režisér Jens Neubert o něm říká: Paalgard vidí to, co vidím já, a dokáže to ukázat i ostatním. Malý sál Žofín, neděle v HUNTER S BRIDE The Swiss producers Peter Stüber and Jens Neubert have brought together a world-class ensemble for their movie Hunter s Bride. They have formed an all star cast of Franz Grundheber, Juliane Banse, Michael König, Michael Volle, René Pape, and Olaf Bär for their production. Hunter s Bride is a music film based on the romantic opera Der Freischütz by Carl Maria von Weber. The dreams and hopes of a young generation are told. The pictures captured by Norwegian cameraman Harald Gunnar Paalgard give an added spatial dimension to the unique sound. Director Jens Neubert has said about him that, Paalgard sees what I see and renders it visible. He creates light very much like free jazz. Surely, 35 mm is much more expensive than HD, but that is Paalgard s instrument, his Stradivari. Small Hall Zofin, Sunday October 17th at Peter Stüber, Jens Neubert/Syquali Multimedia AG Zürich Jens Neubert Harald Gunnar Paalgard Great Britain 85' Switzerland 136' GOLDEN PRAGUE

26 PLACE Švédský choreograf Mats Ek postavil duet pro světově proslulého tanečníka Michaila Baryšnikova a Ekovu primabalerínu Anu Lagunu. Švédský filmový režisér Jonas Åkerlund, světově proslulý svou spoluprací s Madonnou, je zde televizním režisérem. Tvůrčí tým, kde se setkávají různé světy, předkládá médiím a světu tance působivý taneční film. Malý sál Žofín, pondělí v PLACE Swedish choreographer Mats Ek has created a duet for the world famous dancer Mihkail Baryshnikov and Ek s leading lady Ana Laguna. The Swedish film director Jonas Åkerlund well known for his collaboration with Madonna is the TV director. A creative team where different worlds meet, to bring the media and dance world a sensational dance film. Small Hall Zofin, Monday, October 18th at CHLAPCŮV KOUZELNÝ ROH GUSTAV MAHLER Od sedmdesátých let 20. století zaujal Gustav Mahler své pravé místo mezi giganty klasické hudby. Jeho orchestrální písně, jakkoli méně známé než jeho symfonie, jsou posledními romantickými mistrovskými kusy, které vyžadují prvotřídní sólisty a citlivě reagující orchestr. To vše přináší audiovizuální nahrávka, kterou natočil Clevelandský symfonický orchestr na svém domovském pódiu v Severance Hall v únoru Clevelandští symfonikové pod taktovkou legendárního dirigenta a skladatele Pierra Bouleze doprovázejí mezinárodně uznávané sólisty: mezzosopranistku Magdalenu Koženou a barytonistu Christiana Gerhahera. Malý sál Žofín, pondělí v DES KNABEN WUNDERHORN GUSTAV MAHLER Since the 1970s at the latest, Gustav Mahler has assumed his rightful position among the giants of classical music. His orchestral songs, though less well-known than his symphonies, are late-romantic masterpieces that require top-notch soloists and an extremely responsive orchestra. This all comes together in the audiovisual recording that was made with The Cleveland Symphony Orchestra at its home base, Severance Hall, in February Under the baton of legendary conductor/composer Pierre Boulez, The Cleveland Symphony Orchestra accompanied internationally renowned soloists Magdalena Kožená (mezzo-soprano) and Christian Gerhaher (baritone). Small Hall Zofin, Monday, October 18th at RenckAkerlundfilmsAB, Eva Tempelman Jonas Åkerlund, Mats Ek Clasart Classic Clasart Classic, ARTE and Deutsche Grammophon Bill Cosel Ron Washburn Sweden 28' Germany 55' 26 GOLDEN PRAGUE 2010

27 STOPY DO NEZNÁMA Dirigent Carlos Kleiber nasedl 11. července 2004 do svého auta a odjel z Mnichova přes Alpy do svého prázdninového domku v odlehlé slovinské vesnici Konjsica. Tam napsal poslední dopis svému příteli, v němž se loučí se světem. Krátce nato nalezli dirigenta, sužovaného nemocí a utrpením, mrtvého. K oslavě jeho nedožitých osmdesátých narozenin 3. července 2010 vznikl dokument Carlos Kleiber, život a legenda. Jde vlastně o první film věnovaný záhadné osobnosti zralého dirigenta. Film se vydává po stopách Kleiberovy poslední cesty a portrétuje dirigenta známého svou náročností a skvěle odvedenou prací za přispění vzpomínek přátel a dalších, kteří Kleibera znali, i vzácného archivního filmového materiálu, o němž se myslelo, že byl ztracen. Malý sál Žofín, Úterý v TRACES TO NOWHERE On the 11th of July, 2004 Carlos Kleiber got into his car and drove from Munich, via the Alps, to his holiday home in the remote Slovenian village of Konjsica. There he wrote a final letter to a friend in which he bid farewell to the world. A short time later the conductor, who had been increasingly plagued by illness and suffering, was found dead. To mark his 80th birthday on July 3rd, 2010 the documentary Carlos Kleiber-Life and Legend, represents the first film dedicated to the enigmatic personality of the late conductor. The film retraces Kleiber s final journey and, by means of the recollections of friends and others who knew Kleiber, as well as rare archive footage, which up to now had been believed lost, portrays a conductor as renowned for his difficult personality as for his briliant accomplishments. Small Hall Zofin, Tuesday October 19th at Servus TV Erich Schulz GUSTAV MAHLER GALA Gustav Mahler se narodil 7. července 1860 do německy mluvící židovské rodiny v Kalištích u Humpolce v tehdejším Rakousku - Uhersku jako druhé ze čtrnácti dětí, z nichž pouze šest se dožilo dospělosti. Mahler byl za svého života nejvíce uznáván jako orchestrální a operní dirigent. Dnes je řazen mezi nejvýznamnější pozdně romantické skladatele. Mahler komponoval především symfonie a písně. Hudební svět mohl 7. července 2010 oslavit přenosem z Kališť jednoho z největších skladatelů všech dob. Malý sál, Žofín, úterý v GUSTAV MAHLER CELEBRATION Gustav Mahler was born July 7th, 1860 into a German-speaking, Jewish family in Kaliště, Bohemia, then in the Austrian Empire, the second of fourteen children, of whom only six survived infancy. Mahler was best known during his own lifetime as one of the leading orchestral and operatic conductors of the day. He has since come to be acknowledged as among the most important lateromantic composers. Mahler primarily composed symphonies and songs. On July 7th, 2010, from Kaliště in the Czech Republic, the music world was able to celebrate one of the greatest composers ever, Gustav Mahler. In front of the church in Kaliště, the Mahler Chamber Orchestra, conducted by Austrian maestro Manfred Honeck, Boni Pueri, Prague Philharmonic Choir and with world famous soloists presented Mahlers s music in an outdoor live concert from his place of birth. Small Hall Zofin, Tuesday October 19th at Euroarts Gustav Mahler Society, Czech TV, NRK-TV and other Stein-Roger Bull Nyika Jansco Germany 72' Germany 90' GOLDEN PRAGUE

28 SPECIÁLNÍ PROJEKCE SPECIAL SCREENING GUSTAV MAHLER V případě hudebního skladatele, dirigenta a operního režiséra Gustava Mahlera si připomínáme v rozpětí jednoho roku hned výročí dvě: 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí. Prostředí, ve kterých Mahler postupně nachází sebe sama a která jsou navždy propojena s jeho jménem, nalézáme pod názvy Českomoravská vysočina a Jihlava. Vzájemné intenzivní vztahy trvají více než první třetinu života, který je Mahlerovi vyměřen. V Jihlavě vstřebává první hudební impulsy, tady se mu dostává zdravého základu hudebního vzdělání. Po pětiletém odborném školení na vídeňské konzervatoři (během něhož se vrací do Jihlavy k rodině a podniká prázdninové výlety po Čechách), nastupuje ve svých jednadvaceti letech sedmnáctiletou pouť dirigenta a režiséra po evropských operních scénách, než se vrátí na dalších 10 let do Vídně. Vrací se jako dirigent i jako uznávaný skladatel symfonické hudby. Malý sál Žofín, pondělí 18. října v GUSTAV MAHLER In the case of Gustav Mahler composer, conductor and opera director we now have two anniversaries to commemorate: this year marks the 150 year anniversary of his birth, and next year will mark the centennial of his death. The countryside, town, family and community in which Mahler grew up and which will forever be linked with his name can be found in the Czech- Moravian Highlands, in and around the town of Jihlava. His relationship with the region, intense on both sides, was to last over a third of his relatively short life. It was in Jihlava that he absorbed his first musical influences; and it was there he received the basis of a sound musical education. After five years at the Vienna Conservatory, with regular trips home to Jihlava and holidays spent travelling around Bohemia, the 21-year-old Mahler spent the next seventeen years conducting and directing in opera houses throughout Europe before returning to Vienna for a further ten years. Small Hall Zofin, Monday, October 18th at AD film, spol. s r. o. Společnost Gustava Mahlera, ministerstvo kultury ČR Česká republika Petr Ruttner Andrej Barla 58' 28 GOLDEN PRAGUE 2010

29 GOLDEN PRAGUE

30 POCTA MERCE CUNNINGHAMOVI Cunninghamova díla hluboce ovlivnila avantgardu tanečního divadla Mercier Merce Philip Cunningham ( ) byl americký tanečník a choreograf, který působil více než padesát let v předních řadách americké avantgardy. Během svého života byl považován za hlavní tvůrčí sílu amerického tance. Jako choreograf, učitel a umělecký vedoucí skupiny Merce Cunningham Dance Company měl zásadní vliv na moderní tanec. Mnoho tanečníků, kteří pracovali s Cunninghamem, vytvořilo později svou vlastní společnost. Byli mezi nimi mj. Paul Taylor, Remy Charlip, Viola Farber, Charles Moulton a Jonah Bokaer. Cunningham získal řadu nejvyšších ocenění udělovaných v oblasti umění, včetně Národní medaile za umění a MacArthur Fellowship. Umělec rovněž obdržel Japonské císařské vyznamenání a britskou cenu Laurence Oliviera, ve Francii byl jmenován důstojníkem Čestné legie. Cunninghamův život a umělecké představy se staly základem četných knih, filmů a výstav. Jeho choreografie byly uvedeny řadou tanečních souborů, včetně baletu Pařížské opery, New York City Ballet, Amerického baletního divadla, Tanečního projektu Bílého dubu (White Oak) a londýnské taneční společnosti Rambert Dance Company. Producent a režisér Reiner Moritz, který dnešní Poctu připravil, se poprvé setkal s Merce Cunninghamem, když soubor South Bank Show předváděl jeho choreografii, včetně baletu Travelogue (Cestopis). Reiner Moritz také vyráběl nebo koprodukoval dokumenty s Johnem Cagem a Robertem Rauschenbergem, kteří byli nejbližšími spolupracovníky a společníky Merce Cunninghama. Naposledy s umělcem natáčel interview během tanečního festivalu v Monte Carlu. Malý sál Žofín, pondělí v GOLDEN PRAGUE 2010

31 TRIBUTE TO MERCE CUNNINGHAM Cunningham s works had a profound impact on avant-garde dance theatre Mercier Merce Philip Cunningham ( ) was an American dancer and choreographer who was at the forefront of the American avant garde for more than 50 years. Throughout much of his life, Cunningham was considered one of the greatest creative forces in American dance. As a choreographer, teacher and leader of the Merce Cunningham Dance Company, Cunningham had a profound influence on modern dance. Many dancers who trained with Cunningham went on to form their own companies, including Paul Taylor, Remy Charlip, Viola Farber, Charles Moulton, and Jonah Bokaer. Cunningham earned some of the highest honors bestowed in the arts, including the National Medal of Arts and the MacArthur Fellowship. He also received Japan s Praemium Imperiale, a British Laurence Olivier Award, and was named an Officier of the Légion d honneur in France. Cunningham s life and artistic vision have been the subject of numerous books, films, and exhibitions, and his works have been presented by groups including the Paris Opéra Ballet, New York City Ballet, American Ballet Theatre, White Oak Dance Project, and London s Rambert Dance Company. Producer and TV director Reiner Moritz who has prepared today s Tribute to first met Merce Cunningham when South Bank Show made a program on the choreographer including his ballet Travelogue. Reiner Moritz also produced or coproduced documentaries with John Cage and Robert Rauschenberg who were Merce Cunningham s closest associates. He last interviewed the choreographer during a Monte Carlo Dance Festival. Small Hall Zofin, Monday October 18, at GOLDEN PRAGUE

32 POCTA MATSI EKOVI Kouzelník tanečního divadla Mats Ek je čelným švédským tanečním a baletním choreografem, tanečníkem a divadelním režisérem. V druhé polovině osmdesátých let byl ředitelem proslulého Cullberg Ballet. Umělec se narodil v Malmö v roce 1945 jako syn herce Královského dramatického divadla Anderse Eka a slavné choreografky Birgit Cullbergové. V sedmnácti letech navštěvoval letní taneční kursy, které vedla Donya Feuierová. Divadelní vzdělání získal na Marieborg Volks College ve Švédsku. Od poloviny šedesátých let působil jako režisér Loutkového divadla a také Královského dramatického divadla ve Stockholmu. Ve svých 27 letech se stal členem souboru Cullberg Ballet. V polovině sedmdesátých let zformoval baletní soubor pro balet Německé opery nad Rýnem v Düsseldorfu, krátce nato vytvořil svoji první choreografii s názvem Důstojníkův sluha pro Cullberg Ballet. V roce 1978 se stal společně se svou matkou uměleckým ředitelem tohoto uměleckého souboru, později za něj převzal sám odpovědnost a svou šéfovskou činnost ukončil v roce Na počátku osmdesátých let byl spojován také s Nizozemským tanečním divadlem, kde působil jako tanečník i jako choreograf. V některých raných Ekových choreografiích jsou patrné vlivy tradice Kurta Joosse a jeho matky Birgit Cullbergové. Využívá techniky jak klasického tak i moderního tance. Ve svých choreografiích si všímá společenské tématiky a psychologických dilemat, která kombinuje s jemným humorem. Podle Eka je pohyb prostředkem individuálního výrazu. Estetická hlediska přitom pro něho nejsou prioritou. Největší počet inscenací vytvořil Mats Ek pro soubor Cullberg Ballet. Patří mezi ně ohromující přepis velkých klasických děl, jako jsou Giselle (1982), Labutí jezero (1987) a Carmen (1992). Poté, co opustil šéfovské místo své domovské scény, stal se hostujícím choreografem velkých mezinárodních tanečních společností. Postavil mj. Šípkovou Růženku pro Hamburský balet (1996), A Sort Of (Jakýsi) pro Nizozemské taneční divadlo (1997) a Byt pro Pařížskou operu (2000). Několik jeho baletů bylo upraveno pro televizi a dva z nich získaly Emmy Awards. Malý sál Žofín, pondělí v GOLDEN PRAGUE 2010

33 TRIBUTE TO MATS EK Magician of the Dance Theatre Mats Ek is a leading Swedish dance and ballet choreographer, dancer and stage director. He was born in Malmö in 1945, the son of the Royal Dramatic Theatre actor Anders Ek and famous choreographer Birgit Cullberg. At 17, he followed a summer dance course (modern) taught by Donya Feuier. He pursued theatrical studies at the Marieborg Volks College in Sweden. From 1966 until 1973, he acted as the director for the Marionett Theater as well as the Royal Dramatic Theatre in Stockholm. In 1972, Ek joined the Cullberg Ballet. In 1975, he formed part of the corps de ballet for the Ballett der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf. And in 1976, he produced his first choreographic work titled The Officer s Servant for the Cullberg Ballet. In 1978, Ek became, together with Birgit Cullberg, artistic director of the Cullberg Ballet, and from its sole artistic director. During the season, he was associated with the Nederlands Dans Theater as dancer and choreographer. In some of Ek s former choreographic works, the traditions of Kurt Jooss and of his mother, Birgit Cullberg can clearly be seen. He uses classical as well as modern dance techniques to build social engagements with psychological dilemmas combined with subtle humor to form the basis of his choreography. For Ek, movement is a means of individual expression. Aesthetic values are not his first priority. Mats Ek s extensive production of ballets includes more than twenty works for the Cullberg Ballet, among them the sensational rewrites of great classics like Giselle (1982), Swan Lake (1987) and Carmen (1992). After leaving the Cullberg Ballet, Mats Ek became guest choreographer with the major international dance companies. He created Sleeping Beauty for the Hamburg Ballet (1996), A Sort Of for the Nederlands Dans Theater (1997), and Apartment for the Paris Opera (2000). Several of Mats Ek s ballets have been adapted for television, two of them have received Emmy Awards. Small Hall Zofin, Monday, October 18th at GOLDEN PRAGUE

34 POCTA HANSI HULSCHEROVI Režisér Hans Hulscher nejen o Nizozemském tanečním divadle Hans Hulscher se narodil v roce 1939 v indonéském městě Bandung, kde vyrůstal až do počátku padesátých let 20. století, pak odešel do Holandska. Od svých osmnácti let studoval elektrotechniku, pak vykonával vojenskou službu. Od roku 1963 pracoval po deset let v Holandské televizní společnosti (Dutch Broadcasting Company) jako video-inženýr, brzy se začal specializovat na experimentální programy. Po roce 1973 se sám stává aktivním režisérem televizní a filmové produkce v kulturní oblasti, nejdříve pracuje až do roku 2001 jako člen týmu kulturní redakce NOS/NPS a v současnosti je režisérem na volné noze. Byl po několik let televizním režisérem cyklu Vánočních koncertů Eurovize s Bernardem Haitinkem, který dirigoval Královský orchestr Concertgebouw, Novoročních koncertů s Berlínskou filharmonií řízenou Claudiem Abbadem, zaznamenal většinu choreografií Jiřího Kyliána v Nizozemském tanečním divadle (Nederlands Dans Theater), operní inscenace režisérů Pierra Audiho, Willyho Deckera a Harryho Kupfera a režíroval rovněž mnoho živě vysílaných koncertů pod širým nebem. Na festivalu Zlatá Praha byl oceněn dvakrát: nejdříve za Sinfoniettu (1982) a pak za operu Dítě a kouzla (1987). Za svou režijní práci získal Hans Huscher řadu dalších ocenění. Jmenujme namátkou Bella figura v choreografii Jiřího Kyliána na IMZ Dance Screen 1999, Prsten Nibelugův (2000) od Netherlands Academy Award, Vosková křídla (Wings of Wax 2009) na Prix Italia v kategorii televizní výkonná umění. Mezi pozoruhodné dokumenty vytvořené Hansem Hulscherem se řadí portréty amerického autora Paula Bowlese, nizozemského spisovatele a básníka Jana Slaerhoffa, dirigenta Bernarda Haitinka, choreografa Jiřího Kyliána, malíře a hudebníka Waltera Spiese a také okázalá televizní výpověď o obrovském dvojitém kremačním rituálu na ostrově Bali. Malý sál Žofín, úterý v GOLDEN PRAGUE 2010

35 TRIBUTE TO HANS HULSCHER Director Hans Hulscher More than just about the Nederlands Dans Theater Hans Hulscher was born in 1939 in Bandung, Indonesia. There he grew up until 1950, when he moved to Holland. From 1957 until 1961 he studied electronics and afterwards completed his military service. From 1963 till 1973 he worked for the Dutch Broadcasting Company as a video-engineer, quickly specialising in more experimental programs. From 1973 he has been active as a director of cultural television and film productions at first as a staff member of NOS/NPS Cultural Department until 2001, and since then as a free-lance director. He has been the director of among other lauded productions as the series of Eurovision Christmas Day concerts with Bernard Haitink conducting the Royal Concertgebouw Orchestra, the New Year s Eve concerts with the Berlin Philharmonic Orchestra under the baton of Claudio Abbado, most of Jiří Kylián s choreographies for Nederlands Dans Theater, opera productions by such directors as Pierre Audi, Willy Decker and Harry Kupfer, as well as many live oper-air concerts. He has twice been awarded the Grand Prix at the International Television Festival Golden Prague, first for his work Sinfonietta (1982) and then for his work on the opera L Enfant et les Sortilèges (1987). Hans Hulscher has earned numerous prestigious awards for his work as a director. To mention only a few, they include the Bella figura in the Choreography of Jiří Kylián at the IMZ Dance Screen 1999, Netherlands Academy Award in 2000 for his Der Ring des Nibelungen, and the Prix Italia in the TV performing Arts category in 2009 for Wings of Wax. Included among the documentaries conceived by Hulscher are portraits of American author Paul Bowles, Dutch writer and poet Jan Slauerhoff, conductor Bernard Haitink, choreographer Jiří Kylián, painter/musician Walter Spies, as well as a flamboyant account of a huge double ritual cremation on the island of Bali. Small Hall Zofin, Tuesday, October 19th at GOLDEN PRAGUE

36 ZAOSTŘENO NA TV ARARAT (ARMÉNIE) Společně se zahájením nové televizní sezóny na veřejnoprávní televizi Arménie se 21. září 2008 uskutečnilo také spuštění prvního arménského kulturního TV kanálu Ararat, který je bezpochyby důležitým nositelem bohatého kulturního dědictví Arménie. Na televizním kanálu Ararat můžete vidět široké spektrum programů, od zveřejňování každodenních kulturních událostí a besed o různých druzích umění až po dokumentární filmy o malířství. Kanál Ararat především vytváří vlastní programy pro pozdější vysílání, občas ale také přenáší v přímém přenosu národní oslavy, velké kulturní události a show. Televizní kanál je příznivě nakloněn více-žánrovému umění, navíc věnuje zvláštní pozornost akcím mládeže, úzce spolupracuje s klasickými hudebními soubory, stává se informačním sponzorem nejen pro klasické, ale i pro džezové a rockové koncerty i vystoupení lidových pěvců - bardů. Je třeba připomenout, že obrovský úspěch zaznamenala rocková opera Grigor Lusavorič, která se v přímém přenosu vysílala na televizním kanále Ararat. Oblast tanečního umění je pro Ararat rovněž prvořadou záležitostí. Choreografické studie a baletní vystoupení arménských a světových klasických tanečníků se nahrávají v podobě jednotlivých uměleckých čísel, občas kanál také vysílá celé balety a opery. Přenosy vystoupení lidových souborů jsou pro arménského televizního diváka osobitým svátkem, inscenování různých druhů lidových obřadů má totiž i vlastenecký význam. Malý sál Žofín, neděle v GOLDEN PRAGUE 2010

37 FOCUS ON TV CHANNEL ARARAT (ARMENIA) Along with the opening of Armenian Public Television s new season, the September 21st, 2008 date also marked the launching of the first Armenian cultural TV channel, Ararat, which has proved to be a major medium for Armenia s rich cultural heritage. The Ararat channel offers a wide spectrum of programmes, ranging from information about everyday cultural events and discussions about various other art genres to documentary films on painting. The Ararat channel usually produces programmes for later broadcast but sometimes carries live national celebrations, large-scale events and shows. This television channel favours multi-genre art and devotes particular attention to events for young people; working closely with classical music ensembles, it has become the information sponsor not just of classical concerts but also for jazz and rock as well as of performances by folk singers and bards. We should take special note of the huge success of the rock opera Grigor Lusavorič, which Ararat broadcast live. The art of dance is another area of primary importance for Ararat. Choreographic studies and ballet performances by Armenian and international classical dancers are recorded in the form of individual artistic numbers. The station also telecasts complete ballets and operas on occasion. The transmissions of performances by folklore ensembles is a special treat for Armenian television viewers, as the staging of various kinds of folklore ceremonies is domestically important for patriotic reasons. Small Hall Zofin, Sunday, October 17th at GOLDEN PRAGUE

38 ZAOSTŘENO NA TVP KULTURA (POLSKO) TVP je polská veřejnoprávní televize, která vysílá na dvou celonárodních pozemních kanálech TVP1 a TVP2, satelitním kanálu TVP Polonia a na řadě kabelových kanálů: TVP Info, TVP Kultura, TVP Sport a TVP Historie. TVP Kultura byl jako první tematický kanál TVP spuštěn na počátku roku Od vzniku své existence se TVP Kultuře podařilo zapsat do polského kulturního života. Kanál se věnuje uměleckým a kulturním oblastem a soustřeďuje se na prezentování různých uměleckých disciplín, jako jsou kino, divadlo a hudba, v jejich co možná nejširším rozsahu. TVP Kultura spolupracuje s nejlepšími a nejváženějšími umělci, ale i s vycházejícími talenty. Kanál spolupracuje s hlavními polskými kulturními institucemi včetně Polského filmového institutu, Společnosti polských filmařů, Ústavem Adama Mickiewicze, Knižním institutem a mnoha dalšími. Úspěšná spolupráce už přinesla kanálu nejprestižnější televizní ocenění, například nominaci NIPTEL 2007 nebo Cenu kulturního patrona, kterou uděluje Ministerstvo kultury. Základním cílem TVP Kultura je stát se významnou institucí v polském kulturním životě, která by překročila stereotypní roli televize a věnovala se mnoha kulturním událostem a jejich propagaci. Především však televize usiluje o vytvoření centra, které by dávalo impuls k významným kulturním událostem a vzniku děl v Polsku a zároveň by o nich zpravovalo veřejnost. TVP kultura se snaží přitáhnout pozornost diváků nejen svou bohatou programovou nabídkou, ale také svou specifickou, umělecky propracovanou grafickou podobou. Od svého vzniku je TVP Kultura silně svázána s animací, takže podporuje běžnou produkci v této oblasti a rovněž se účastní mnoha festivalů animovaného filmu či jeho zvláštních prezentací. Animované produkce TVP, jako třeba KIZI MIZI Mariusze Wilczynského, se představily na nejvýznamnějších světových festivalech (Berlinale 2008). Aktivity TVP Kultura už byly na mezinárodní scéně vyznamenány cenou Hot Bird TV Awards za nejlepší evropský kulturní kanál hned ve dvou soutěžních ročnících za sebou v letech 2006 a Malý sál Žofín, neděle v GOLDEN PRAGUE 2010

39 FOCUS ON TVP KULTURA (POLAND) TVP is a Polish Public TV broadcaster consisting of the two nation-wide terrestrial channels TVP1 and TVP2, the satellite channel TVP Polonia, and a number of cable channels: TVP Info, TVP Kultura, TVP Sport, and TVP History. TVP Kultura was the first TVP thematic channel, launched in early Since its inception TVP Kultura has managed to inscribe itself in the cultural life of Poland. The Channel is devoted to artistic and cultural events and activities and is focused on presenting various art disciples including cinema, theater, and music in the widest range possible. TVP Kultura collaborates with the most distinguished and respected artists as well as with emerging talents. The channel cooperates with the major Polish cultural institutions, including the Polish Film Institute, the Society of Polish Filmmakers, the Adam Mickiewicz Institute, the Institute of the Book and many others. The successful collaborations have already earned the Channel the most prestigious industry awards such as a nomination for NIPTEL 2007 Prize or the Culture Patron Prize granted by the Ministry of Culture. The basic aim of TVP Kultura is to create an important institution in the cultural life of the country that would cross the stereotypical role of TV with coverage of numerous cultural events and their promotion. But most importantly, it aims to form a center to initiate and convey events and works significant to Polish culture. TVP Kultura attempts to draw the audiences attention to not only its rich programming offer, but also to its specific, artistically sophisticated graphic layout. Since its very beginnings, TVP Kultura has been strongly connected with animation. It supports current productions in this area as well as being present at many animation film festivals and special presentations. Its animated productions, like the KIZI MIZI by Mariusz Wilczynski have been shown at the most important world festivals (Berlinale 2008) and institutions (MoMA). TVP Kultura s activities have been recognized on the international scene with the Hot Bird TV Awards for the Best European Cultural Channel two years in a row for 2006 and Small Hall Zofin, Sunday, October 17th at GOLDEN PRAGUE

40 ZAOSTŘENO NA TV CULTURA (BRAZÍLIE) Brazilská televizní stanice TV Cultura je vzdělávacím programem udržovaným regionální vládou spolkového státu Sao Paulo. Přes všechny potíže se televizi TV Cultura daří produkovat vysoce kvalitní programy oceňované v Brazílii i v zahraničí, např. starší verze programu Ilha Ra Tim Bum před nedávnem získávala řadu mezinárodních cen. TV Cultura se může pochlubit zajímavými rozhovory, programy pro děti a historickými pořady. Televize je financována příspěvky koncesionářů a právně upravenými vlastními zdroji ze soukromých iniciativ. Hlavním cílem televize je nabídnout brazilské společnosti informace z oblasti veřejného zájmu, rozvíjet vzdělávání a zvyšovat kulturní povědomí diváků. Programová politika tohoto média je výlučně kulturní, vzdělávací, informační, umělecká a inovační. V televizi naopak nemá místo prosazování jakýchkoli osobních, náboženských, obchodních či politických zájmů. Kanál dává prostor menšinám, zviditelňuje je a hledá prostor pro jejich začlenění do společnosti. Jeho prioritami jsou vzdělávací pořady, zvyšování občanské uvědomělosti, divadelní hry, kultura a výtvarné umění, hudba, životní prostředí, dospívající mládež a děti. Nadace Padre Anchieta, která televizní kanál provozuje, otevírá prostor pro experimentování ve snaze o vytvoření nových formátů ve prospěch solidarity, demokracie a míru, které by vyjadřovaly kulturní rozmanitost Brazílie a zároveň podpořily rozvoj znalostí a posílily postavení veřejnoprávní televize ve společnosti. Malý sál Žofín, úterý v GOLDEN PRAGUE 2010

41 FOCUS ON TV CULTURA (BRAZIL) Brazilan television TV Cultura is an educational channel maintained by the governement of the region of Sao Paulo. Despite difficulties TV Cultura has managed to produce award winning high quality programs, such as a former version of the television program Ilha Ra Tim Bum which won awards a few years ago. TV Cultura is excellent with interviews, programs for children and historical programs. The television channel is funded by budget allocations and legally established personal resources obtained from private initiatives. The main goal of the broadcaster is to offer information of public interest to Brazilian society and promote the educational and cultural enhancement of viewers. The programming of this media is preeminently cultural, educational, informative, artistic and innovative. It cannot be used to promote personal, religious, commercial or political beliefs. It gives visibility and voice to minorities, seeking to support the processes of social inclusion. Education, citizenship and service, drama, culture and art, music, the environment, youth and children are its priorities. The Foundation Padre Anchieta, which sustains this cultural television channel, opens up space for experimentation, trying new languages and formats in favor of solidarity, democracy and peace, so as to express Brazil s rich diversity, promoting the production of knowledge and strengthening the cause of public television. Small Hall Zofin, Tuesday October 19th at GOLDEN PRAGUE

42 Číslo pořadu / číslo kategorie / rok výroby No. of programme / No. of category / Year of Production Přihlašovatel / Competitor (Entrant) Koproducent(i) / Co-producer(s) Země přihlašovatele / Competitor s country Režie / Director Kamera / Camera Stopáž / Duration Za správnost všech údajů o pořadu i za technickou kvalitu dodaných videomateriálů odpovídá přihlašovatel. All data on the programmes and the technical quality of the videotapes are the sole responsibility of the competitor / entrant. Redakční uzávěrka katalogu Last entries for this Catalogue on August 23, GOLDEN PRAGUE 2010

43 INFORMACE O POŘADECH PROGRAMME DETAILS SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION VŠECHNO JE TO DAR: PODIVUHODNÝ UM A ŠARM ALICE SOMMER-HERZOVÉ Pocta režiséra Christophera Nupena umělkyni a ženě neobyčejné moudrosti a šarmu. O pianistce Alici Sommer-Herzové, která prošla koncentračním táborem, lze mluvit jako o rozvážné a učené světici. I ve svých 106 letech stále cvičí na klavír dvě a půl hodiny denně. EVERYTHING IS A GIFT THE WONDER AND THE GRACE OF ALICE SOMMER HERZ A tribute by Christopher Nupen to an artist and a woman of truly exceptional grace and wisdom: Alice Sommer Herz, pianist, concentration camp survivor, sage, saint and institution who still practices the piano for two and a half hours every day at the age of 106. CHOPIN V OPEŘE Film ukazuje méně známé stránky Fryderyka Chopina, vášnivého milovníka opery, obdivovatele velkých primadon své doby a obhájce estetiky belcanta umění krásného zpěvu za doprovodu klavíru. Pro Chopina byla opera tou nejvyšší formou umění, ačkoliv se sám nikdy nezaobíral myšlenkou zkomponovat ji. CHOPIN AT THE OPERA The film shows little known facets of Frédéric Chopin, the passionate opera-fan, the admirer of the great female singers of his time, the advocate of the aesthetics of Bel Canto the art of beautiful singing at the piano. The opera for Chopin was the highest form of art even though he never entertained the thought of writing for the stage himself. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION Allegro Films Christopher Nupen Nigel Reynolds PARS Media GmbH ZDF/3sat, RB Film, PARS MEDIA and other Jan Schmidt-Garre Ralph Netzer United Kingdom 53'01" Germany 58' GOLDEN PRAGUE

44 ČT LIVE VIVALDIANNO Záznam koncertu z pražského divadla Hybernia. Spojit barokní hudbu s jazzem nebo rockem už zkoušeli mnozí včetně Swingle Singers nebo Jethro Tull, kteří se ale většinou opírali o skladby Johanna Sebastiana Bacha. Tento nový experiment je pojmenován po Bachovu současníkovi, italském skladateli a houslovém virtuozovi Antoniu Vivaldim. Koncert vznikl jako spolupráce houslisty Jaroslava Svěceného a rockového klávesisty Michala Dvořáka. Jevištní úprava Vivaldiho Čtvera ročních období navzájem rytmizuje několik uměleckých žánrů včetně tance, dokumentárního a uměleckého filmu či fotografie. CT VIVALDIANNO LIVE A recording of a concert from Prague s Hybernia Theatre. Joining baroque music with jazz or rock has already been attempted by many musicians, including the Swingle Singers and Jethro Tull, but mostly using compositions by Johann Sebastian Bach. This new experiment is named after Bach s contemporary, the Italian composer and violin virtuoso Antonio Vivaldi. It came about as a joint project by violinist Jaroslav Svěcený and rock pianist Michal Dvořák. This staged version of Vivaldi s Four Seasons combines several genres including dance as well as documentary and art film photography. CHOPINOVO UMĚNÍ Tímto dokumentem skládá autor a režisér pořadu Gérald Caillat poctu Chopinovu umění a jeho vysoce originální kompozici a ukazuje, jak moc skladatel přispěl hudbě 20. století i moderní klavírní tvorbě. Pro dosažení tohoto cíle volí autor dva přístupy: jednak vyprávění s biografickými údaji, jednak analýzy s přímou výpovědí předních světových chopinovských interpretů, jako jsou Garrick Ohlsson, Jevgenij Kissin, Bella Davidovich, Piotr Anderszewski a Yuja Wang. První pohled zachycuje Chopinova génia ve své době v zobrazení jeho života, práce, existenčních starostí a hudebních vlivů. Druhý pak předkládá vášeň, se kterou dchopinovo dílo interpretují dnešní umělci, spolu s jejich osobním výkladem jeho hudby. THE ART OF CHOPIN With this documentary, we pay tribute to Chopin s art, to his highly original writing, and show how much of a contribution it made to 20th century music and modern-day piano music. To this end, we combine two approaches: a narrative approach, with a biographical account, which focuses on the composer s most creative periods, and an analytical approach with first-hand accounts by some of the greatest performers of his works. Among them: Garrick Ohlsson, Evgeny Kissin, Bella Davidovich, Piotr Anderszewski and Yuja Wang. The first approach captures Chopin s genius in his time by evoking his life, his work, his existential concerns and his musical influences. The second approach, conveys the passion artists today have for performing Chopin and their understanding of his music. Česká televize David Sís Vít Bělohradský Idéale Audience Plesnar Films, ARTE France, Telewizja Polska and other Gérald Caillat Etienne Carton de Grammont Czech Republic 52' France 52' 44 GOLDEN PRAGUE 2010

45 HARLEM NA MONTMARTRU Dokument Harlem na Montmartru vypráví o vlně jazzové horečky v Paříži mezi první a druhou světovou válkou, a odhaluje tak celé jedno fascinující a často přehlížené období afroamerické kulturní historie. Po podepsání versailleského míru zůstala řada amerických černochů raději v Evropě, než aby se vrátili do prostředí brutální segregace a rasismu ve Spojených státech. Během příštích dvou desetiletí tu tito emigranti ze zámoří vytvořili společenství hudebníků, bavičů a podnikatelů ponejvíce shromážděných v sousedství pařížského kopce Montmartre. Někteří dosáhli trvalé slávy, zatímco jiní zmizeli v propadlišti dějin. HARLEM IN MONTMARTRE Harlem in Montmartre tells the story of the jazz age in Paris between the First and Second World Wars, exploring a fascinating yet often neglected era in African American cultural history. After peace was signed at Versailles, many black Americans remained in Europe rather than return to the brutal segregation and racism of America, and over the next two decades, they created an expatriate community of musicians, entertainers, and entrepreneurs, primarily congregating in Paris hilly Montmartre neighbourhood. Some achieved enduring fame, while others have faded into history. Inspired by the book by William A. Shack, and utilizing rare archival material, from both France and America, this remarkable documentary features archival footage of such key figures as Josephine Baker and many more Idéale Audience PALESTRINA KNÍŽE HUDBY V době, kdy se protestantská severní Evropa oddělovala od římsko-katolické církve a kdy Řím už nebyl mocenským centrem, se mladý Giovanni Pietro Aloysi, později zvaný Giovanni Pierluigi da Palestrina, učil jako kůrový zpěváček v kruhu římské polyfonní školy založené Constanzem Festou. V polovině 16. století se teprve pětadvacetiletý talentovaný hudebník stal vedoucím souboru Capella Giulia v chrámu sv. Petra. Byl jak umělecky, tak ekonomicky závislý na kléru, vydán na milost a nemilost mocných papežů. Když ho papež Julius III. doživotně jmenoval cantorem ponteficciem, což byla nejvyšší hodnost římských hudebníků té doby, Palestrina vycítil, že je ve svých třiceti na vrcholu kariéry. PALESTRINA PRINCE OF MUSIC During the time when Protestant Northern Europe separated from the Catholic Church of Rome and when Rome was no longer the center of power, the young Giovanni Pietro Aloysi, later called Giovanni Pierluigi da Palestrina, was trained as a choir-boy in the circle of the Roman School of polyphony founded by Costanzo Festa. By the middle of the 16th century, the talented musician at the age of only 25 became the head of the Cappella Giulia at St. Peters. He was both artistically and economically dependent on the clergy and was subject to the grace and envy of the powerful Popes. When Pope Giulio III nominated him cantore ponteficio for life, the highest position in Rome for a musician at that time, Palestrina felt that he, at the age of thirty, was at the height of his career. However, the envy of the next Pope, Paul IV, and that of his singer-colleagues led to him losing the title and his eventual dismissal. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION THIRTEEN, ARTE France and Independent Television Service James J. Dante Dewald Aukema, Wolfgang Held ZDF/ARTE Lichtspiel Entertainment GmbH Georg Brintrup Piergiorgio Paolo Scarfó France 82' Germany 52' GOLDEN PRAGUE

46 SACHER DOKTOR HUDBY Orchestrální dirigent, který se přiženil do nejvýznamnější farmaceutické společnosti ve své zemi. Film je biografií neúnavného hudebníka a mecenáše umění Paula Sachera, který byl po mnoho let nejbohatším mužem ve Švýcarsku. Je ale také freskou hudby 20. století, tvořenou životy Sacherových přátel jako Stravinskij, Bartók, Strauss, Boulez a Berio. Jejich hudební rukopisy jsou dnes umístěny v tichém domě na břehu Rýna v Basileji v Nadaci Paula Sachera, která tvoří encyklopedii hudby krátkého 20. století. SACHER THE DOCTOR OF MUSIC The orchestra conductor who married into the most important pharmaceutical company in his country. This film is a biography of an indefatigable musician and patron of the arts who for years was the richest man in Switzerland. But also a fresco of 20th century music through the lives of his friends Stravinsky, Bartók, Strauss, Boulez and Berio whose musical manuscripts are today housed in a silent building on the shores of the Rhine, in Basel the Paul Sacher Stiftung. A foundation that represents an encyclopedia of music from the short Twentieth Century. PROJEKT BEETHOVEN Devadesátiminutový dokument natočený pod záštitou německé televize Deutsche Welle divákům představuje Paavo Järviho a Německou komorní filharmonii Brémy. Film vypráví o vizi jednoho orchestru, poskytuje vnitřní pohled do života hudebního organismu a je doprovázen živým záznamem koncertu v Beethovenově koncertní síni v Bonnu. THE BEETHOVEN PROJECT This 90-minute documentary, produced under the auspices of DW-TV, features Paavo Järvi and The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. The film is a narrative about the vision of an orchestra, providing an inside view of the life of a musical organism and accompanied by live recordings played at Bonn s Beethoven Concert Hall. Rai Radiotelevisione Italiana Rai Educational Luigi Giuliano Ceccarelli DEUTSCHE WELLE/ DW-TV Christian Berger Capitalvideo Fulvio Martinelli Unitel Classica Heiko Rahnenführer Italy 31' Germany 92' 46 GOLDEN PRAGUE 2010

47 ABSOLUTNÍ LULLY Závažné dokumentární drama o životě Jeana Baptisty Lullyho, talentovaného italského skladatele známého coby zakladatele francouzské opery, který se díky svému výraznému smyslu pro politiku vypracoval na hudebního ředitele krále Ludvíka XIV. Film se za přispění nejlepších hudebníků a odborníků natáčel na zámku ve Versailles a účinkuje v něm i slavný herec divadelního ansámblu Comédie Française. UNCONDITIONAL LULLY A major docu-drama on the life of Lully, a talented Italian composer, known as the inventor of French opera, who managed to become King Louis XIV s Musical Director thanks to his sharp sense of politics. A film with the best musicians and experts, shot at the Chateau de Versailles, starring a great actor from the Comédie Française. Camera lucida productions ARTE Centre de Musique Baroque de Versailles Olivier Simonnet Alexis Kavyrchine PAŠIJE: POSLEDNÍ ZASTAVENÍ KINSHASA Taneční soubor Les ballets C de la B v belgickém Gentu tančí novou adaptaci Bachových Pašijí svatého Matouše v choreografii Alaina Platela a Fabrizia Cassola. Bach dobývá Afriku. Po svém působivém celosvětovém uměleckém turné zamíří tato mimořádná taneční skupina na své poslední vystoupení v Kongu. Pitié! Erbarme dich! Smiluj se! je hra orodující za více soucitu v našem každodenním životě. Provedení tohoto radikálně živého tanečního představení v Africe otevírá nový rozměr jak pro tanečníky, tak pro hudebníky a obecenstvo. Pokud bychom projevili více soucitu, náš svět by se změnil a Kinshasa je toho neobyčejným důkazem. Hudební a taneční film Jorga Jishela a Brigitte Kramerové dokumentuje výjimečné setkání vážné hudby s africkou realitou. PASSION LAST STOP KINSHASA Les ballets C de la B from Gent, Belgium, show a new adaption of J. S. Bach s St. Matthew s Passion by Alain Platel and Fabrizio Cassol. Bach goes African. After their impressive one year world tour this extraordinary dance company perform a last show in the Congo. Pitié! Erbarme dich is a play pleading for more compassion in our daily life. Showing this radical vivid dance-theatre in Africa creates a new dimension for dancers, musicians and audiences. ZDFtheaterkanal/ ARTE nachtaktivfilm Jörg Jeshel & Brigitte Kramer Michael Boomers, Jörg Jeshel SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION France 90' Germany 90' GOLDEN PRAGUE

48 MISTR Tanečníci a žáci na něj v Brně vzpomínají jako na noblesního, profesionálního a usměvavého šéfa, ale hlavně jako na Mistra. Ivo Váňa Psota ( ) zažil za svůj krátký život oslnivou kariéru snad nejmladšího šéfa baletu vůbec, zakladatele dodnes fungující baletní školy, sólisty a choreografa Les Ballets Russes de Monte-Carlo a Original Ballet Russe, tvůrce národního brazilského baletu Yara (1946), ale hlavně člověka, který uvedl ve světové premiéře v Brně v roce 1938 snad nejslavnější balet 20. století Prokofjevova Romea a Julii. Jeho přání vrátit se po válce do Československa se mu nakonec stalo osudným. THE MASTER Dancers and former students in Brno remember him as a cultivated, professional and cheerful boss but mainly as The Master. During his short life Ivo Váňa Psota ( ) enjoyed a dazzling career as perhaps the youngest head of ballet ever, as the founder of a ballet school still in operation today, as a soloist, as the choreographer of Les Ballets Russes de Monte Carlo and of the Original Ballet Russe, as the creator of the Brazilian folk ballet Yara (1946) but most of all as the man who introduced at its world premiere in Brno in 1938 what has perhaps become the most famous ballet of the twentieth century: Prokofiev s Romeo and Juliet. It was his desire to return to Czechoslovakia after the war that finally sealed his fate. POSLEDNÍ MOHYKÁN Osm chórů životního boogie-woogie Jiřího Traxlera, posledního pamětníka slavné éry českého předválečného swingu. Jiří Traxler patří mezi několik skladatelů a interpretů, kteří jsou tvůrci fenoménu českého tanečního swingu, a navíc je jedním z jeho posledních žijících pamětníků. Narodil se v roce 1912 v Táboře, ještě v tehdejším Rakousku-Uhersku, ve třicátých letech působil v Praze v jazzovém Orchestru Gramoklubu, skládal, aranžoval a hrál pro Jaroslava Ježka i R. A. Dvorského. V roce 1949 odchází do Kanady, která se mu stala druhým domovem a kde dnes žije v Edmontonu. THE LAST OF THE MOHICANS Eight choruses of living boogie-woogie by Jiří Traxler, the last representative of the famous era of Czech pre-war swing. Jiří Traxler is one of several composers and performers who created the phenomenon of Czech swing dance, and more importantly, he is one of its last living representatives. He was born in 1912 in Tábor in what then was still the Austro-Hungarian empire. In the 1930s he was active in Prague s jazz Gramoklub Orchestra, composing, arranging and performing for Jaroslav Ježek and R. A. Dvorský. In 1949 he left for Canada, which became his second home and where in Edmonton he still lives today. Česká televize Petr Hajn Česká televize Ondřej Havelka Jiří Strnad, Petr Vejslík Kristián Hynek Czech Republic 53' Czech Republic 55' 48 GOLDEN PRAGUE 2010

49 PLÁCIDO DOMINGO: MOJE NEJVĚTŠÍ ROLE Retrospektivní dokument o práci nejvýznamnější žijící osobnosti současného operního světa, jíž je Plácido Domingo. Film mimo jiné vypráví o tenoristově vlastním životě a o tom, jak jej umělec vidí skrze ty své role, které sám vybral jako nejvýznamnější. Plácido Domingo pro tento televizní program poskytl šestihodinový rozhovor, ve kterém se před kamerou otevřel tak, jako dosud nikdy předtím. Mezi rolemi, o nichž Domingo hovoří, nechybí baskický vojín Don José (Carmen), Ramirez (Děvče ze zlatého Západu), La Gioconda, Verdiho Ernani, Andrea Chénier či Cavaradossi z Tosky. PLACIDO DOMINGO: MY GREATEST ROLES A retrospective of the work of the most important person in opera alive today Placido Domingo. This film also tells the story of the tenor s own life as seen through the roles he has selected as his greatest. Placido Domingo gave over 6 hours of interviews for the program, and opened up as he has never done before on camera. The roles Domingo discusses include: the Basque soldier Don Jose (Carmen); Ramirez (La Fanciulla del West); La Gioconda; Verdi s Ernani; Andrea Chenier and Tosca. DRŽ RYTMUS! Projekt Špalíček na hudbu Bohuslava Martinů vznikl z koncepčního podnětu úspěšného sociouměleckého projektu Rhytm Is It! Berlínské filharmonie. Jeho cílem bylo zapojit aktivně do procesu tvorby uměleckého díla děti a mládež, které neměly dosud žádnou zkušenost ani zvláštní dispozice pro taneční či jiné umění a pocházejí z různých sociálních a národnostních skupin, v kombinaci s dětmi poučenými a pohybově nadanými. Film zaznamenává rok a půl trvající zkoušky s choreografkou Evou Blažíčkovou a představení v Kongresovém centru Praha. KEEP THE BEAT The Chap-book Project (Špalíček) set to music by Bohuslav Martinů derives from a concept used in the Berlin Philharmonic s successful socio-artistic project Rhythm. Its aim was to actively involve children and young people in the creative process of a work of art who up until then had never had any experience or special disposition for dance or other arts and who came from various social and ethnic groups, bringing them together with children with some training and talent for movement. The film documents the year and a half of ongoing rehearsals with choreographer Eva Blažíčková and the performance in the Prague Congress Centre. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION Iambic Media Chris Hunt Česká televize Olga Sommerová ZDF/Arte France Nick Bolger & Sean Healey Olga Špátová United Kingdom 88' Czech Republic 57' GOLDEN PRAGUE

50 OPERA NÁS BAVÍ LEOŠ JANÁČEK: PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY Opera, ve které jsou hlavními postavami zvířátka? Zní to možná neuvěřitelně, ale v Příhodách lišky Bystroušky od Leoše Janáčka hrají hlavní roli liška, slepice, pes Lapák, lišák Zlatohřbítek a hlavně liška Bystrouška. U klavíru s Jiřinou Markovou se dozvíte, jak skladatel Janáček využíval intonaci lidské řeči a zvuky zvířat ke komponování. Jak důležité je pro operní inscenaci světlo, s vámi vyzkouší vrchní osvětlovač Národního divadla v Praze Ivo Dankovič. A že písničku Běží liška k Táboru přeci znáte? Třeba už nikdy nezapomenete, že ji vždycky najdete i v Janáčkově opeře ze zvířecího světa. WE LOVE OPERA!- LEOŠ JANÁČEK: THE CUNNING LITTLE VIXEN An opera with animals in the title roles? It might sound incredible, but in The Cunning Little Vixen by Leoš Janáček some of the main roles are played by a hen, the dog Lapák, the male fox Golden Mane and in the main role the female fox Bystrouška (Cunning). At the piano with Jiřina Marková, we learn how Janáček the composer used the intonation of human speech and animal sounds in his music. Ivo Dankovič, head lighting designer at the Czech National Theatre, demonstrates just how important lighting is for an opera production. All Czech children know the song A fox went running to Tabor. Maybe now we will never forget we can always find the fox in Janáček s opera from the animal kingdom. ZVUKY POD SLUNCEM Film Zvuky pod sluncem sleduje postup hudební tvorby během unikátního společného projektu World s Sun Songs (Světové písně slunce), při kterém se sedmnáct současných skladatelů z celého světa setkalo v jediném hudebním prostoru, poskytnutém lotyšským pěveckým sborem mládeže Kamēr. Film proniká do světa zvukové tvorby a pokouší se nalézt odpověď na otázku, jak vlastně hudba vzniká. Snímek se zamýšlí nad tím, proč nelze vysvětlit hudbu slovy, ačkoli nám sám umožňuje přiblížit se hudbě při sledování tvorby světově proslulých skladatelů, jako jsou Sir John Tavener, Leonid Desyatnikov, Giya Kancheli, Dobrinka Tabakova, John Luther Adams a Ko Matsushita. SOUNDS UNDER THE SUN Sounds Under The Sun follows the process of music creation during a unique collaborative project, World s Sun Songs, that brought together seventeen contemporary composers from all over the world to meet in a single musical space, mediated by the Latvian youth choir Kamēr. The film investigates the world of sonic creation, and tries to answer a question How is music created? The film discusses the impossibility of explaining music with words, though it allows us to get closer to music following world-famous composers Sir John Tavener, Leonid Desyatnikov, Giya Kancheli, Dobrinka Tabakova, John Luther Adams, and Ko Matsushita. Česká televize Josef Dlouhý Mistrus Media Dāvis Sīmanis, Gints Grūbe Jan Osten LTV (Latvian Television) Andrejs Rudzāts Czech Republic 20' Latvia 62' 50 GOLDEN PRAGUE 2010

51 SPECIÁL TG 1: ANDREA BOCELLI Nejzbožňovanější zpěvák světa a lamač rekordů v prodeji zvukových nosičů Andrea Bocelli předkládá svůj vlastní portrét: vášeň pro velké operní pěvce už od dětství a objev vlastního tenorového hlasu. Začínal jako barový pianista. Pak se jeho píseň Con te partiro stala hitem na Festivalu italské písně v Sanremu a otevřela mu dveře ke slávě po celém světě. Vypráví o svém přátelství s Pavarottim, o tom, co miluje a co nenávidí, o své humanitární činnosti, o své hrdosti na to, že je Ital. Poprvé na televizní obrazovce o něm mluví i jeho snoubenka. Program představí dosud neuvedená Bocelliho vystoupení. SPECIAL TG1: ANDREA BOCELLI The most beloved singer in the world, record sale breaker Bocelli depicts a portrait of himself: his passion for the great opera singers since he was a child, the revelation of his tenor voice. After starting out as a bar piano player, his song Con te partirò became a hit at the Sanremo song festival opening the doors of fame all over the world. He talks about his friendship with Pavarotti, the things he loves, and hates, his humanitarian engagement, and his pride in being Italian. For the first time on TV, his fiancée talks about him. The program shows unheard Bocelli performances. STEVE REICH: FÁZÍ V TVÁŘ Na Steveu Reichovi je charakteristická a fascinující jeho svoboda, kterou vnáší do umění hudební kompozice. Je možné, že hudební představivost je na americké straně Atlantiku ve svém rozvoji svobodnější, protože vzdálená od formálních omezení evropských hudebních dějin? Steve Reich, narozený v r. 1936, byl žákem Daria Milhauda a Luciana Beria na Mills College. V průběhu své kariéry si velmi záhy vypracoval vlastní styl inspirovaný tak různorodými zdroji, jako jsou barokní hudba, Béla Bartók, Anton Webern, Igor Stravinskij, ale i jazz, tradicionály a hebrejský psalmodický zpěv. Budeme ho sledovat z Tokia přes Řím do Francie STEVE REICH, PHASE TO FACE What is characteristic and fascinating about Steve Reich is the freedom that he brings to the art of musical composition. Could it be that musical imagination is more at liberty to develop on the American side of the Atlantic, far from the formal constraints of European musical history? Steve Reich, born in 1936, was a student of Darius Milhaud and Luciano Berio at Mills College. Very early in his career, he devised his own style inspired by sources as diverse as baroque music, Béla Bartók, Anton Webern, Igor Stravinsky, as well as jazz, traditional music and hebrew cantillation. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION RAI RADIOTELE- VISIONE ITALIANA TG1 SPECIALE TG1 VINCENZO MOLLICA GIANLUCA DELLA VALLE ARTE France ARTE france, Mémoire Magnétique Eric Darmon, Franck Mallet Eric Darmon Italy 67' France 52' GOLDEN PRAGUE

52 MENAHEM PRESSLER UTĚŠITEL Menahem v hebrejštině znamená útěcha. Jako dítě se vyrovnával s násilím antisemitismu tím, že se obracel k hudbě. Ve svých 85 letech hledá Menahem Pressler i nadále útěchu v hudbě při svých koncertech, při výuce i během zkoušek. Ať přijede do jakéhokoliv města, vždy z něj pozná jenom koncertní síň, letiště a hotel. Pokaždé se shání po klavíru, na kterém by mohl cvičit, a jakmile od něj vstane, má dojem, že marní čas. Hudba ho drží při životě stejně jako v dětství: Když se oddám hudbě, nemám už z ničeho strach. V roce 1955 založil spolu s Danielem Guilletem a Bernardem Greenhousem slavné Beaux Arts Trio. Ačkoliv se původní soubor několikrát obměnil, Menahem Pressler stále zůstává uměleckým vedoucím a udržuje trio na vysoké interpretační úrovni. MENAHEM PRESSLER, THE CONSOLER Menahem means consolation in Hebrew. As a child he got over the violence of anti-semitism by taking refuge in music. At 85 years old, Menahem Pressler is still finding consolation during his concerts, master classes and rehearsals. Whatever may be the city he goes to, the only thing he ever sees are the concert hall, the airport and the hotel. Constantly seeking for a piano to work on, he feels like he is wasting his time as soon as he moves away from it. Just like in his childhood, music remains his refuge : When I m in the music, I am not afraid anymore. He founded the famous Beaux Arts Trio with Daniel Guillet and Bernard Greenhouse in SIDI LARBI CHERKAOUI: SNY UPROSTŘED VŘAVY Přál bych si, aby tento film byl krokem, při němž se mohu více dozvědět sám o sobě, o svých přáních a dalších věcech dosud nepoznaných, takže nejsem pouze pasivním předmětem tohoto dokumentu, ale také hercem a dokonce vědcem, který zkoumá sám sebe, říká Sidi Larbi Cherkaoui. Co opravdu víme o tomto třicetiletém umělci, který triumfoval při všech velkých událostech moderního tance za posledních deset let? Autoři Don Kent a Christian Dumais Lvowski se rozhodli natáčet na čtyřech místech, která sehrávají důležitou roli v umělcově životě: v Belgii, v Číně, na Korsice a v Indii. Cílem není sledovat Sidiho Larbi Cherkaoui na čtyřech různých mistrovských seminářích choreografické tvorby, ale navštívit s ním tato místa reflexe, inspirace a předávání znalostí. SIDI LARBI CHERKAOUI, DREAMS OF BABEL I would like for this film to be a step where I can learn and discover more about myself, my desires and other things yet unknown, so that I m not only the passive subject of this documentary, but also an actor, even a scientist, researching myself. Sidi Larbi Cherkaoui. What do we really know about this 30 year old artist who has triumphed in all the major modern dance venues in less than a decade? Don Kent and Christian Dumais-Lvowski propose to work from four places which play an important role in Sidi Larbi Cherkaoui s life: Belgium, China, Corsica and India. ARTE France Camera Lucida Productions, Mareterraniu Production Emmanuelle Franc ARTE France ARTE France, Bel Air Media Don Kent Don Kent France 71' France 59' 52 GOLDEN PRAGUE 2010

53 WERTHER V jednom z nejdojemnějších operních milostných příběhů se pod taktovkou odborníka na Massenetovu tvorbu Michela Plassona ocitli Jonas Kaufmann a Sophie Koch. V Massenetově mistrovském díle nepřestanou od chvíle, kdy je odhalena a zničena idyla za svitu měsíce, téct slzy. Mé celé bytí nad tím pláče, tvrdí Werther. Od běžných operních slz, ať už stékají pokradmu, nebo zprudka, jsme na hony vzdáleni. Tady slzy kanou pomalu a neúprosně, jedna po druhé. Tyto trpělivé slzy, jak říká Charlotta, v prostoru čtyř jednání vykonají své. Charlotta je nedokáže zadržet, když znovu pročítá Wertherovy dopisy a její slzy jsou její jedinou součástí, jedinou obětí, kterou po ní Werther požaduje. Potečou dál, až Werther bude číst Ossianovy verše. ZROD BRITSKÉ HUDBY: LONDÝŇAN PURCELL V prvním díle cyklu Zrození britské hudby oslavuje dirigent Charles Hazlewood hudbu Henryho Purcella, jedné z nejvlivnějších a zároveň nejzáhadnějších postav britské hudební historie. Hazlewood zkoumá, jak mohl vypadat život skladatele 17. století v Londýně. Pomáhá mu v tom široké rozpětí Purcellovy hudby od rozsáhlé, ale často přehlížené tvorby hospodských popěvků, až po slavnou duchovní hudbu a průkopnická jevištní díla jako je Dido a Aeneas. Při návštěvě granátnické gardy ve Wellingtonových kasárnách či při své účastí na vzpomínkovém obřadu u kenotafu dirigent zjišťuje, do jaké míry je Purcellovo dílo stále ústředním bodem života současného britského národa. WERTHER Under the baton of Michel Plasson, a Massenet specialist, Jonas Kaufmann and Sophie Koch perform one of opera s most touching love stories. In Massenet s masterpiece, tears never cease to flow from the very moment the moonlight idyll is revealed and destroyed. My whole being cries at it, says Werther. We are a long way from opera s usual tears, be they furtive or violent. These tears flow slowly and inexorably, one by one. Patient tears as Charlotte puts it. In the space of four acts, they will have done their work. Charlotte cannot hold them back as she rereads Werther s letters, and her tears are the only part of her, the only sacrifice that he dares ask of her. They will flow when Werther reads Ossian. THE BIRTH OF BRITISH MUSIC: PURCELL THE LONDONER In this first episode of The Birth of British Music, conductor Charles Hazlewood celebrates the music of Henry Purcell, one of the most seminal but mysterious figures of British musical history. Charles investigates what life would have been like for a composer in 17th century London through a wide range of Purcell s music, from the vast but often overlooked output of tavern songs to his glorious sacred music and pioneering stage works such as Dido and Aeneas. He discovers how Purcell s work is still central to the national life of Britain today, visiting the Grenadier Guards at Wellington Barracks and attending the Service of Remembrance at the Cenotaph. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION ARTE France Idéale Audience, Opéra national de Paris Benoit Jacquot, Louise Narboni Andre Diot BBC Television Andy King-Dabbs John-Martin White France 150' United Kingdom 60' GOLDEN PRAGUE

54 DRŽ SE PARTITURY: ŠOSTAKOVIČOVA PÁTÁ SYMFONIE Pátá symfonie Dmitrije Šostakoviče je příběh o pádu z přízně a o vykoupení. Byla zkomponována v roce 1937 ve stalinském Rusku, kde byl Šostakovič v té době privilegovaným skladatelem. To se však změnilo ve chvíli, kdy se začalo zpochybňovat jeho vlastenectví a tvůrce byl veřejně zavržen. Pátá symfonie znamenala triumfální návrat, ale zůstává otázkou, co chtěl skladatel svou enigmatickou hudbou vlastně říci. Dirigent Michael Tilson Thomas a Symfonický orchestr San Francisco rozkrývají příběh utajený za tímto velkým dílem. KEEPING SCORE: SHOSTAKOVICH SYMPHONY NO. 5 The Fifth Symphony of Dmitri Shostakovich is the story of a fall from grace and redemption. Written in 1937 in Stalinist Russia, Shostakovich was the golden boy composer until, virtually overnight, his patriotism was questioned, and he was condemned in the most public way possible. The Fifth Symphony marked a triumphant return, but the question remains, what did the composer mean with this enigmatic music? Michael Tilson Thomas and the San Francisco Symphony discover the story behind this great work. DRŽ SE PARTITURY: IVESOVA PRÁZDNINOVÁ SYMFONIE Americký skladatel Charles Ives zkomponoval svou Prázdninovou symfonii (Holidays Symphony) jako nezapomenutelný hudební portrét Nové Anglie na přelomu 20. století, který je střídavě sentimentální a chaotický. Dirigent Michael Tilson Thomas se snaží přijít na kloub Ivesovi, který byl na jedné straně poslušný syn a obchodník, a na straně druhé hudební rebel, který přiměl posluchače ke snaze porozumět, čím vším hudba může být. Tilson ze své cesty krajinou Ivesovy hudby a zdrojů inspirace přináší neotřelé pojetí celé skladatelovy tvorby. KEEPING SCORE: IVES HOLIDAYS SYMPHONY American composer Charles Ives created his Holidays Symphony as a haunting sonic portrait of New England at the turn of the 20th century. It is at times sentimental and chaotic. Michael Tilson Thomas explores the riddle of Ives the loyal son and business man, and Ives the musical maverick who made listeners confront their understanding of what music could be. MTT s journey through Ives s music and influences brings a fresh understanding of this complex work. San Francisco Symphony John Kieser, Michael Tilson Thomas David Kennard & Joan Saffa Michael Anderson San Francisco Symphony John Kieser, Michael Tilson Thomas David Kennard & Joan Saffa Michael Anderson U.S.A. 55' U.S.A. 55' 54 GOLDEN PRAGUE 2010

55 DRŽ SE PARTITURY: BERLIOZOVA FANTASTICKÁ SYMFONIE Ve Fantastické symfonii se Hector Berlioz vyznal ze své jedinečné umělecké vize. Jedná se o symfonický milostný dopis, který je zčásti psychologickým autoportrétem, zčásti fantazií o životě smyšleného umělce a o jeho vášni k překrásné ženě. Michael Tilson Thomas pátrá po inspiračních zdrojích Berliozovy hudby od skladatelových kořenů ve francouzských Alpách až po pařížskou divadelní scénu. Spolu se členy Symfonického orchestru San Francisco Tilson Thomas interpretuje a odhaluje tuto největší z romantických symfonií. KEEPING SCORE: BERLIOZ SYMPHONIE FANTASTIQUE With Symphonie fantastique, Hector Berlioz confessed his unique artistic vision. It was a symphonic love letter, part psychological selfportrait, part fantasy about the life of an artist, and his passion for a beautiful woman. Michael Tilson Thomas searches for the inspirations of Hector Berlioz and his music, from his roots in the French Alps to the theater in Paris. With members of the San Francisco Symphony, Tilson Thomas interprets and reveals this greatest of Romantic symphonies. DRŽ SE PARTITURY: IVESOVA PRÁZDNINOVÁ SYMFONIE NA PÓDIU Celovečerní živě vysílaný koncert, na němž zazní Ivesova Prádzninová symofnie (Holidays Symphony) v podání Symfonického orchestru San Francisco řízeného Michaelem Tilsonem Thomasem. Dílo je snímáno ve vysokém rozlišení a představeno na širokoúhlé obrazovce 16:9. KEEPING SCORE: IVES HOLIDAYS SYMPHONY IN CONCERT Full-length live performance of Ives s Holidays Symphony, by the San Francisco Symphony and Michael Tilson Thomas, shot in high definition and presented in 16:9 widescreen. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION San Francisco Symphony John Kieser, Michael Tilson Thomas David Kennard & Joan Saffa Michael Anderson San Francisco Symphony John Kieser, Michael Tilson Thomas Gary Halvorson Gary Halvorson U.S.A. 55' U.S.A. 41' GOLDEN PRAGUE

56 DRŽ SE PARTITURY: BERLIOZOVA FANTASTICKÁ SYMFONIE Živé provedení celé Berliozovy Fantastické symfonie, kterou hraje Symfonický orchestr San Francisco pod taktovkou Michaela Tilsona Thomase. Snímáno ve vysokém rozlišení a uvedeno na širokoúhlé obrazovce 16:9. KEEPING SCORE: BERLIOZ SYMPHONIE FANTASTIQUE IN CONCERT Full-length live performance of Berlioz s Symphonie fantastique, by the San Francisco Symphony and Michael Tilson Thomas, shot in high definition and presented in 16:9 widescreen. VERDIHO OTHELLO V REŽII GRAHAMA VICKA V BIRMINGHAMU Shakespearova velká tragédie inspirovala jednoho z nejpopulárnějších operních skladatelů Giuseppa Verdiho ke kompozici mimořádně dravé, zuřivé a krásné hudby. Umělecký ředitel Birminghamské operní společnosti Graham Vick režíruje tuto klíčovou operní událost s účastí černošského tenoristy Ronalda Samma a se souborem čítajícím více než 250 členů, herců, pěvců a tanečníků z řad prostých občanů. Podělte se o bezprostřední zážitek s obecenstvem, které si v prostorách prázdné, červeným kobercem pokryté opuštěné tovární haly na kraji Birminghamu zouvá boty a hledá místo k sezení. Operu pro televizi natočil Peter Maniura. VERDI S OTHELLO FROM GRAHAM VICK S BIRMINGHAM OPERA COMPANY Shakespeare s great tragedy inspired music of extraordinary ferocity, violence and beauty from one of opera s most popular composers, Giuseppe Verdi. Birmingham Opera Company Artistic Director Graham Vick masterminds this radical opera event with black tenor Ronald Samm and a company of more than 250 actors, singers and dancers drawn from the community. Share the visceral experience with the audience as they take off their shoes and find space on the blood-red carpet arena of a disused factory in the outskirts of Birmingham. This opera was filmed for television by Peter Maniura. San Francisco Symphony John Kieser, Michael Tilson Thomas Gary Halvorson Gary Halvorson BBC TV Peter Maniura Graeme Carter U.S.A. 52' United Kingdom 165' 56 GOLDEN PRAGUE 2010

57 BALLETBOYZ: SVĚCENÍ JARA Taneční skupina Balletboyz Michaela Nunna a Williama Trevitta uvádí radikálně novou interpretaci Svěcení jara Igora Stravinského. V inscenaci vystupují jak profesionální, tak amatérští tanečníci, vybraní ze zcela odlišných oblastí moderního tance včetně tanga, street dance a pole dance. Po krátkém konkurzu chlapci společně utvoří jedinečný soubor, který inscenaci uvede v jediném exkluzívním představení. BALLET BOYZ: THE RITE OF SPRING The Balletboyz, Michael Nunn and William Trevitt, stage a radical new interpretation of The Rite of Spring. The production features a mix of professional and amateur dancers, all of them drawn from radically different modern dance styles including Tango, Street and Pole Dancing. Following a brief selection process, the boys put together a unique company to perform this one night only showstopper. KRÁL ROGER Ústy záhadného pastýře, který předstupuje před křesťanského krále Rogera ve stejnojmenné opeře Karola Szymanowského, promlouvá nový bůh. Pastýře odmítají všichni kromě královny Roxany, která se spíše pod vedením intuice než rozumu rozhodne jeho poselství uvěřit. Král chce zprvu pastýře uvěznit, nakonec se ale novému fenoménu postaví čelem ve snaze se s ním vypořádat. KING ROGER The voice of a new god is heard through a mysterious shepherd who appears to the Christian King Roger. Everybody rejects him except Queen Roxana who following her intuition rather than her reason seems to give some faith to the message of the shepherd. First the King tries to take him prisoner, but eventually he faces this new phenomenon and the challenge it represents. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION BBC TV William Trevitt, Michael Nunn Bel Air Media Stéphane Metge Neve Cunningham and other Opéra national de Paris, ARTE France Raphaël Bauche United Kingdom 60' France 91' GOLDEN PRAGUE

58 KABARET BERLÍN, DIVOKÁ SCÉNA Hudební dokument Divoká scéna Kabaretu Berlín odkrývá jeden z nejvíce fascinujících kulturních úkazů Výmarské republiky, berlínský umělecký kabaret. Během tohoto krátkého a chaotického období se malá scéna (die Kleinkunst) stala centrem dění, které lákalo talenty kosmopolitní kulturní a levicové avantgardy, jíž populární formy sloužily k uchopení zmítající se reality. CABARET BERLIN, THE WILD SCENE A musical documentary film, CABARET-BERLIN, THE WILD SCENE, unveils one of the most fascinating cultural phenomenon of the Weimar Republic: the artistic Berlin Kabarett. During this short and chaotic period, the little scene -die Kleinkunst- became the place that drew the talents of a cosmopolitan cultural and left-wing avant garde who chose to use popular forms of expression as a means of coming to grips with a convulsing reality. MISTR PĚVEC Orchestrální hráč se plně chopí příležitosti, od základu změní svůj život a zahájí kariéru světového operního pěvce to je námět filmu Der Meistersinger (Mistr pěvec). Pozdní tenorový talent sledovala režisérka Astrid Bacherová s kamerou po dobu pěti let, provázela ho na cestách mezi Bayreuthem, Milánem, Vídní, Drážďany a Bilbaem. Výsledkem je dojemný, povznášející portrét, který se zabývá zpěvem jako cestou vlastního naplnění. THE MEISTERSINGER How an orchestral musician made the most of an opportunity to turn his life around and launch a new, international career as an opera singer this is the subject of the film Der Meistersinger. Astrid Bscher accompanied the late-blooming tenor with her camera for five years, following him on his travels between Bayreuth, Milan, Vienna, Dresden and Bilbao. The result is a moving, uplifting portrait that deals with singing as a means of self-fulfillment. Bel Air Media Fabienne Rousso- Lenoir Filmfritz GmbH Astrid Bscher ARTE France, AVRO Télévision, YLE Gaëtan LeMartelot Astrid Bscher Alexander Freuding France 70' Germany 52' 58 GOLDEN PRAGUE 2010

59 DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: SOUČASNÁ HUDBA A JEJÍ SOUČÁSTI Program při odhalování mexických hudebních kořenů vykresluje zvukovou mapu rozmanitého hudebního bohatství země. Po cestě napříč současnou hudbou se setkáváme s generací nacionalistů, která čítá tak slavná jména jako José Pablo Moncayo a Blas Galindo, a v níž všichni patří k milníkům dnešní mexické kompoziční školy. V této epizodě se seznámíme s improvizacemi Wilfrida Terrazase a jeho Generacion Espontanea ( Živelné generace ), s novými nahrávkami Omara Lopeze či zhudebněním Nanooka od Pabla Villy. Dále uvidíme, jak se Eugenia Leónová začlení do světa soudobé hudby se skladbou Johna Cage She s Asleep za doprovodu klavíristky Edith Ruizové. DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: SON JAROCHO VE VERACRUZU Program při odhalování mexických hudebních kořenů vykresluje zvukovou mapu rozmanitého hudebního bohatství země. Tentokrát divákům přibližuje historii tradičního hudebního stylu son jarocho. Mexická zpěvačka Eugenia Leónová hovoří s Andrésem Vegou Delfinem, jeho synem Octaviem a Gilbertem Guiérrezem ze skupiny Mono Blanco. Povídají si o historii této dnes už takřka vymizelé tradice. Díky úsilí této hudební skupiny bylo možno udržet o tento specifický rytmus zájem. Laura Rebollosová ve své kuchyni vypráví o ženské stránce této hudby. Skupina Los Cojolites hraje tradiční fandango a hudbu nových hudebních generací na jih od Veracruzu. TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEON: CONTEMPORARY MUSIC: A WORLD OF ESSENCES A program that explores the musical roots of Mexico and makes a sound map of its diversity and musical richness. A journey through contemporary music, a nationalist generation with names as renowned as, José Pablo Moncayo and Blas Galindo, all milestones in what is today known as the Mexican compositional school. In this episode we get to know some improvisations by Wilfrido Terrazas and his Generacion Espontanea, Omar Lopez s new releases, the musicalization of Nanook by Pablo Villa, and we ll see how Eugenia León s integrates into the contemporary music world through John Cage s She s Asleep, and pianist Edith Ruiz. TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEÓN: SON JAROCHO IN VERACRUZ A program that explores the musical roots of Mexico and makes a sound map of its diversity and musical richness. This is an approach to the history of son jarocho music. The Mexican singer Eugenia León talks to don Andrés Vega Delfín, his son Octavio and Gilberto Gutiérrez of the group Mono Blanco. They talk about the history of this tradition that was about to disappear. Thanks to the effort of a group of musicians it was possible to rescue the interest for this rhythm. In the kitchen, Laura Rebolloso talks about the feminine side of the sound. The group Los Cojolites performs a traditional fandango and the sound of the new musical generations from the south of Veracruz. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION CANAL 22 ALEJANDRO STRAUSS CANAL 22 ALEJANDRO STRAUSS CANAL 22 JERÓNIMO RODRÍGUEZ JERÓNIMO RODRÍGUEZ Mexico 57' Mexico 51' GOLDEN PRAGUE

60 JINÉ VLAKY Skladba Different Trains (Jiné vlaky) je považována za mistrovský opus současné hudby. Napsal ji Steve Reich, americký skladatel německo-židovského původu. Dílo obsahuje výpovědi těch, kdo přežili holokaust a Reichovy hlasové nahrávky vyprávění různých lidí o vlacích. V dokumentu Different Trains se podařilo skloubit televizní dokument a hudbu, která překračuje obzory uměleckého výrazu. Program podtrhuje zaznamenané výpovědi doprovodem smyčcového kvartetu a promítáním textu na projekční plátno. Prostřednictvím vizualizace přivádí film NHK svět hudby k životu takovým způsobem, který by nebyl na běžném koncertu možný. DIFFERENT TRAINS Different Trains is regarded as a masterpiece of contemporary music. Composed by Steve Reich, an American-born composer of German and Jewish descent, the piece incorporates the words of Holocaust survivors as well as recordings by Reich himself of various people talking about different trains. Different Trains achieves a fusion of documentary and music that expands the horizons of artistic expression. This programme draws attention to the recorded voices by combining the string quartet s performance with words projected onto a screen. Through the medium of video, NHK s Different Trains brings the message of this unique musical world to life in a way not possible in a conventional concert. HUDBA ZE SEVERU Sverrir Gudjonsson a Stomu Yamashta, Island a Japonsko. Sverrir Gudjonsson je jedním z nejúžasnějších kontratenoristů naší doby, jehož repertoár zahrnuje jak středověké zpěvy rodné země, tak i evropská a mezinárodní díla současné hudby. Stomu Yamashta je známý hudebník ze starého rodu velkých kyotských umělců, který se rozhodl, že rozezpívá kamení a skály. Na Island přijel, aby se zúčastnil Sverrirových premiér. Během Sverrirova turné po patnácti japonských městech v prosinci 2005 společně strávili hodně času v Kyotu, kde diskutovali o vytvoření projektu, který by umožnil setkání jejich dvou odlišných způsobů uměleckého vnímání. BOREAL MUSIC Sverrir Gudjonsson and Stomu Yamashta: Iceland and Japan. Sverrir Gudjonsson is one of the greatest counter-tenors of our times. His repertoire covers his country s old medieval scores as well as the new European and international works of contemporary music. Stomu Yamashta is a renowned musician. Descended from a long line of great Kyoto artists, Stomu has chosen to make stones and rocks sing. Stomu Yamashta has been to Iceland to take part in Sverrir s premieres. During Sverrir Gudjonsson s tour of 15 Japanese cities in December 2005, the two artists spent a lot of time together in Kyoto and discussed creating a new project that would permit them to join their distinct sensibilities. NHK Takuo Kono ARTE France ARTE France, Les Films d Ici, Seylan Film Production Jacques Debs Jacques Debs Japan 28' France 52' 60 GOLDEN PRAGUE 2010

61 NÁKUPNÍ TANCE Celé nákupní středisko se naráz vrhne do víru tance. Lidé jsou vzájemně propojeni na všech úrovních. Zákazníci se oddávají pohybu, vyskakují, proplouvají od oddělení k oddělení a dříve obyčejný obchodní dům s eskalátory se náhle jako mávnutím kouzelného proutku zcela promění. SHOPPING MOVES Suddenly, the whole shopping mall dances! People in touch with each other on all levels. Customers moving, throwing, jumping through the cafes, the department stores and what was once an ordinary arena with escalators is magically changed. DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: DECHOVÉ ORCHESTRY ZAPOTÉKŮ ZE SIERRA JUÁREZ V této oblasti lidové tradiční hudby se hraje na dechové nástroje. Zvuky klarinetů, saxofonů a tub doprovázejí každou událost v životě Mixů a Zapotéků. Aby se dozvěděla, jak byly tyto kapely formovány, navštívila mexická zpěvačka Eugenia Leónová školu pro domorodce v San Bartolomé Zoogocho. Profesor Ismael nás tu vzal na workshopy pořádané místními centry hudební výchovy, kam děti začínají chodit už od první třídy. Ve věku dvanácti let už své nástroje ovládají velmi dobře. TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEÓN: ZAPOTEC WIND INSTRUMENT ORCHESTRAS IN SIERRA JUÁREZ Traditional music is played with wind instruments as the sounds of clarinets, sax and tuba accompany every event of Mixes and Zapotecs. To know how these bands were formed, Mexican singer Eugenia León visits the school for indigenous people from San Bartolomé Zoogocho. Here, professor Ismael shows us the workshops that make up these centers of musical education, where children begin their training from the first grade onwards; when they reach the age of 12 they already have great expertise with their instruments. Sveriges Television Drama Helena Franzén, Daniel Rörström, Tilde Björfors, Lotta Melin CANAL 22 ALEJANDRO STRAUSS SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION Erik Wallsten JERÓNIMO RODRÍGUEZ Sweden 58' Mexico 55' GOLDEN PRAGUE

62 SALCBURK: KRÁSNÉ MĚSTO VYSTAVĚNÉ HUDBOU Salcburk je znám jako srdce hudební Evropy. Toto krásné město je neobyčejné a zázračné. Narodil se tu Mozart, zřejmě největší hudebník všech dob, natáčel se tu slavný film Sound of Music (Za zvuků hudby). Každoročně se tu pořádá světově proslulý Salcburský hudební festival. Představovaný filmový dokument se skládá ze tří částí. První je o skutečném příběhu rodiny Trappů, která se objevuje i ve filmu Sound of Music. Druhá část je o českém hudebníkovi, který každý měsíc tráví jeden týden na pouličních vystoupeních ve městech nedaleko českých hranic, nikdy ale nevynechá Salcburk. Poslední část je všeobecným úvodem k Salcburskému festivalu. SALZBURG: A BEAUTIFUL CITY BUILT BY MUSIC Salzburg is known as the heart of the heart of Europe. This beautiful city is unique and miraculous. It is not only the home of Mozart, arguably the greatest musician ever, but was the locale for the famous movie musical The Sound of Music, and each year hosts the world famous Salzburg Music Festival. This documentary is composed of three parts. The first part is about the true story of The Sound of Music which is based on the Von Trapp Family. The second part is about a Czech musician who spends a week every month doing street performance in countries or cities near the Czech Republic, but he never misses Salzburg. The last part is a general introduction of the Salzburg Festival. JAZZ ZE SEVERU Hudební cyklus Jazz ze severu předkládá sedm epizod, zobrazujících typický obrázek současného stavu jazzové hudby v severských zemích. Jak se zrodil severský jazzový sound a jak se rozvíjel? Cyklus odpovídá na tyto otázky a také ukazuje, jak se jazz vyučuje, jak putuje od hudebníků k posluchačům, a přináší detaily z hudební džungle, z níž se vynořuje severský jazz. JAZZ FROM THE NORTH The Jazz from the North musical series provides a seven-episode cross-section of the current state of jazz in the Nordic countries. How was the northern sound born and how has it evolved? The series answers these questions and also shows how jazz is learned, how it travels from musicians to listeners and details the jungle of musical culture from which Nordic jazz emerges. GDONG TELEVISION JUNYIN ZHAI YLE-Finnish Broadcasting Company Vesa Lehko JIQING ZHANG Kimmo Kajasto China 25' Finland 58' 62 GOLDEN PRAGUE 2010

63 AFRICKÁ SYMFONIE Finský rozhlasový symfonický orchestr vystoupil na oslavách 10. výročí finsko-afrického kulturního centra Villa Karo v Beninu. Bylo to poprvé, co symfonické těleso účinkovalo v západoafrickém státě! Orchestr se pochopitelně představil s tradičním symfonickým repertoárem, ale s přístupem otevřeným k vzájemnému dialogu vždyť i Afrika měla Evropany co učit. Pro tyto hudebníky byla nejdůležitější vzájemná hudební interakce, protože když slova nestačí, může vzájemnému lidskému porozumění pomoci hudba. Afrika je plná fascinujících zvuků, barev, obrazů, vůní a lidí. AFRICAN SYMPHONY Finnish Radio Symphony Orchestra performed at the 10th anniversary celebrations of the Finno-African cultural center at Villa Karo in Benin. This was the first time that a symphony orchestra performed in this West African nation! The orchestra of course came with symphonic music, but it did so with an open mind surely Africa had something to teach the Europeans as well? For these musicians, the most important thing was musical interaction because when words run out, music can help people talk with one another. Africa is full of fascinating sounds, colours, images, scents and people. MŮJ OTEC, ŽELEZNÁ OPONA A JÁ Ústředním motivem filmu je vztah mezi otcem a synem, polským skladatelem vážné hudby Andrzejem Panufnikem, který zemřel v roce 1991, a Jemem, DJem a tvůrcem taneční hudby. Jem obvykle nedával svou bolest ze ztráty otce nijak najevo. Spolu s ním se vydáváme na cestu do Polska, kde se chce dozvědět více o otcově dřívějším životě. Především chce vypátrat, proč se otec v roce 1954 rozhodl utéct na Západ, když byl ve svých čtyřiceti letech právě na vrcholu slávy. Cesta je dráždivá i tím, že Jem právě překročil čtyřicítku a ve stínu slávy svého otce se ptá, čeho sám dosáhl ve své hudební kariéře. Při sledování Jemovy polské pouti se také setkáme s rodinou Andrzeje Panufnika, která dodnes žije v Polsku. MY FATHER, THE IRON CURTAIN AND ME At the center of this film is the relationship between father and son. The father in question, classical composer Andrzej Panufnik, died in 1991 and his son Jem, DJ and dance music creator, has always managed to keep a lid on his feelings of loss. We follow Jem as he makes the journey to Poland to find out more about his father s early life. In particular Jem wants to understand the reasons for his father s defection to the West in 1954 when he was around 40 years old and at the height of his fame. The journey is a poignant one because Jem has turned 40 and, feeling overshadowed by the achievements of his famous father, he is questioning his own musical career and aspirations. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION YLE Finnish Broadcasting Company Jenni Nyberg TVP SA Krzysztof Rzaczynski Meira Valtonen EBU Michal Popiel- Machnicki Finland 57' Poland 52' GOLDEN PRAGUE

64 PIERRE BOULEZ. DĚDICTVÍ HUDEBNÍ BUDOUCNOSTI Pierre Boulez již na mezinárodní hudební scéně zanechal nesmazatelnou stopu nejen jako skladatel a dirigent, ale také jako filozof a učitel. Dokument je poctou u příležitosti umělcových pětaosmdesátých narozenin. Ukazuje jeho nesmírně cennou výuku mladých hudebníků, kteří se od roku 2004 pokaždé scházejí během léta v Lucernu při intenzivním zkouškovém týdnu. Film ukazuje jak pohled žáků, tak i Pierra Bouleze. Tlumočí nakažlivé nadšení pro soudobou hudbu a odhodlání všech vykonávat svou uměleckou práci dokonale. Jde o úchvatný pohled do uměleckého odkazu, který Pierre Boulez předává dalším generacím. PIERRE BOULEZ INHERITING THE FUTURE OF MUSIC Pierre Boulez has already left an indelible imprint on the international music scene, not only as a composer and conductor but also as a philosopher of music and teacher. This documentary, a homage on the occasion of his 85th birthday, shows his invaluable nurturing of young musicians who have come together in Lucerne every year during the summer since 2004 for intensive rehearsal weeks. Adopting the perspective both of Pierre Boulez and of the students, the film conveys an infectious enthusiasm for contemporary music, a determination on the part of everybody to do it justice, and a wonderful insight into the legacy that Pierre Boulez passes on to the next generation. VEČER S GABRIELOU MONTERO Gabriela Montero miluje improvizaci. Venezuelská pianistka zvládá tuto nevšední disciplínu jako žádný jiný soudobý klasický klavírista. Toto mimořádné umění je také nejoblíbenější součástí jejích koncertů. Nahrávka jejího recitálu zachycuje hravé triky umělkyně, které uchvacují její obecenstvo. Narodila se v Caracasu a poprvé veřejně účinkovala v pěti letech. Svůj koncertní debut absolvovala s Orchestrem mládeže Simóna Bolívara pod taktovkou Josého Antonia Abreu a ve věku osmi let získala stipendium venezuelské vlády na studium v USA. AN EVENING WITH GABRIELA MONTERO Gabriela Montero loves improvisation. The Venezualian artist masters this uncommon art like no other contemporary classical pianist. In her concerts, this remarkable talent has become her highlight. This recital recording captures Monteros ephemeral gimmicks that fascinate her audience. Born in Caracas, Gabriela gave her first public performance at the age of five. She made her concerto début with the Simón Bolívar Youth Orchestra conducted by José Antonio Abreu and was granted a scholarship from the Venezuelan government to study in the USA at the age of eight. EuroArts Music International GmbH Günter Atteln & Angelika Stiehler EuroArts Music International GmbH Steffen Herrmann & Maria Stodtmeier Lucerne Festival Michael Boomers, Christian Schulz ARTE/ZDF Karl Heinz Nitschke Germany 58' Germany 80' 64 GOLDEN PRAGUE 2010

65 PLACE Čtyři mezinárodní veličiny se setkávají při jedinečné spolupráci: režisér Jonas Akerlund natáčí televizní film o vychvalovaném tanečním představení Place Matse Eka, v němž účinkují Michail Baryšnikov a Ana Lagunová. Tato taneční studie sleduje Ekovo téma zkoumání lidského těla a pohybů zralého tanečníka. Mats Ek vytvořil Prostor (Space) speciálně pro Baryšnikova a Lagunovou. Baryšnikov, Lagunová a Ek jsou tři legendy tanečního světa. Švédská televize SVT tedy s radostí uvádí toto překvapivé, tvůrčí setkání takovýchto veličin za přispění imaginace režiséra Jonase Åkerlunda. PLACE Four international greats meet in a unique collaboration when director Jonas Åkerlund makes a television movie of the choreographer Mats Ek s acclaimed dance piece Place, starring Mikhail Baryshnikov and Ana Laguna. The piece follows Ek s theme of exploring the body and movements of the mature dancer. Mats Ek created Space specially for Baryshnikov and Laguna. Baryshnikov, Laguna and Ek are three legends of the dance world. So SVT was very happy to show this creative, unexpected meeting between these giants and Jonas Åkerlund s imagery. SVT Sveriges Television RenckAkerlund- Films AB Jonas Åkerlund Victor Davidsson LUCERNSKÝ FESTIVAL 2009 ABBADO DIRIGUJE MAHLERA A PROKOFJEVA Jako nářek přírody. Tato slova otevírají první symfonii Gustava Mahlera a jsou rovněž hlavním tématem programu Lucernského festivalu U Mahlera nebyly příroda a umění v protikladu, navíc cítil, že jedno se učí od druhého. Mahler v první symfonii z Nářku přírody utvořil hudební vizi celého lidského života ve čtyřech etapách od počátečního návalu tryskajících citů přes touhu a utrpení ke konci pozemské existence až po vstup do ráje. Zahajovací program také posluchačům představil okázalý debut dvaadvacetileté čínské pianistky Yuji Wangové, která přednesla Prokofjevův třetí klavírní koncert. LUCERNE FESTIVAL 2009 ABBADO CONDUCTS MAHLER NO. 1 & PROKOFIEV PIANO CONCERTO NO. 3 Like a cry of nature The expression opens Gustav Mahler s First Symphony and is also the guiding theme of the Lucerne Festival 2009 program. To Mahler, nature and art were not opposites. Moreover, he felt that the one teaches the other. Mahler, in the First Symphony, shaped the cry of nature into a musical vision of an entire human life in four stages from a spring-like upsurge of feelings through desire and suffering to the end of earthly existence and the entrance to paradise. The opening program also treats listeners to the spectacular debut of the 22-year-old Chinese pianist Yuja Wang. EuroArts Music International GmbH ZDF/ARTE Michael Beyer Baer, Botzenhart, Clemens, Donbosco, Gihsa, Lucentini, Nitschke, Schulz, Spl SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION Sweden 28' Germany 85' GOLDEN PRAGUE

66 VYKOPÁVÁNÍ NOT NA TORADZEŮV ZPŮSOB Dokument o politické vzpouře, vášnivém přednesu a pozoruhodném mistrovském vyučování. Na počátku se setkáváme s Alexandrem Toradzem, chlapcem ze sovětské Gruzie, který tajně poslouchá pořad Hodina jazzu na Hlasu Ameriky. Jazz později ovlivnil jeho klasické studium klavíru i jeho politické přesvědčení. Toradzeho dramatický útěk, kontroverzní hudební vystoupení a založení unikátního klavírního studia v South Bend v Indianě tvoří linku našeho vyprávění. Mimořádné koncertní maratony Toradzeho klavírního studia v Itálii a v Americe hudebně dokumentují vznik a rozvoj talentu. KICKING THE NOTES THE TORADZE WAY This is a documentary of political rebellion, passionate performance and remarkable masterful teaching. We begin with Alexander Toradze, a young boy in Soviet Georgia secretly listening to the Voice of America Jazz Hour. That jazz later influenced his classical piano style and his political decisions. Toradze s dramatic defection, controversial performances and founding of a one-of-a-kind classical piano studio in South Bend, Indiana are the heart of our story. Extraordinary marathon performances by The Toradze Piano Studio in Italy and America musically punctuate its genesis and emerging talent. ETNO WORLD SVĚTOVÝ TÁBOR LIDOVÉ HUDBY Etno 2009 je zářivě barevná oslava hudby z celého světa. Téměř sto mladých hudebníků z 13 zemí se schází ve švédském Rättviku na každoročním táboře lidové hudby. Směsice turecké čtvrttónové hudby, po domácku zhotovené zambijské kytary, venezuelské sváteční nálady a indických tabel v synkopujících rytmech, to vše přispívá k nápadné rozmanitosti. Tábor je založen na tvůrčích dílnách, kde sami účastníci učí jeden druhého lidové písně a hudbu své země. Vzhledem k velkému počtu národností jich vůbec není málo. Skončí svou práci včas? Dozvíte se v dokumentu Ethno. ETHNO FOLK MUSIC CAMP OF THE WORLD Ethno 2009 is a brilliantly colored celebration of music from all over the world. Almost a hundred young musicians from 13 countries gather in Rättvik, Sweden for the annual folk music camp. A mixture of Turkish quarter tones, home-made Zambian guitars, a Venezuelan festive mood and Indian tabla syncope rhythms contribute to a striking diversity. The camp is based on workshops where the participants teach each other their countries traditional songs. Due to the large number of nationalities, there are quite a few. Will they finish in time? Find out in Ethno. Michiana Public Broadcasting, Corp. Linda Schaller, Angel Hernandez Jr. Linda Schaller Various Sveriges Television SVT Fredrik Caresten Fredrik Caresten, Jonatan Strömberg, Fred Yngström United States of America 58' Sweden 57' 66 GOLDEN PRAGUE 2010

67 ROZTANČENÝ BACH Kdyby Bach potkal švédskou lidovou houslistku, snadno by spolu mohli muzicírovat. Lidová a barokní hudba mají hodně společného: ornamentálnost, harmonii, taneční rytmy. Varhaník Gunnar Idenstam a lidová houslistka Lisa Rydbergová hrají houpavého Bacha v malebném prostředí stockholmského divadla z 18. století. DANCING BACH If Bach had met a Swedish folk fiddler, they might easily have made music together. Folk and Baroque music have a lot in common: ornaments, harmonies, dance rhythms. Organ player Gunnar Idenstam and folk fiddler Lisa Rydberg perform a swinging Bach in the picturesque setting of an 18th century theatre in Stockholm. NOHAMA NA ZEMI Tancovala jsem deset let, říká autorka snímku Marie-Pascal Lescotová. Pak jsem s tím přestala a všechno zapomněla, nebo si to aspoň myslela. Ale když začal můj syn chodit, chtěla jsem zjistit, zda stále dovedu tančit. Časem jsem se ale sama sebe začala ptát, kde se moje tancování vlastně vzalo a zda jsem s ním vůbec kdy skončila. Od baroka po boogie, od francouzského lidového tance po hollywoodské muzikály to vše ve svém pořadu obsáhla režisérka a bývalá tanečnice Marie-Pascale Lescotová. Představuje unikátní svět tance ve velmi působivé perspektivě, dojemné i burleskní zároveň, na které se podílejí její syn, Fred Astair, Merce Cunningham a Spiderman. FEET ON THE GROUND I danced for 10 years, then I quit and forgot all about it. Or thought I had. But when my son started walking, I wondered whether I still knew how to dance. Along the way I began to ask other questions such as where had my dancing started and had it ever really ended. From baroque to boogie, from French folk dance to Hollywood musicals, ex-dancer turned director Marie-Pascale Lescot embraces the world of dance in a very unique perspective, both moving and burlesque, thanks to her son, Fred Astaire, Merce Cunningham and Spiderman. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION Sveriges Television SVT Helén Elmquist Poorhouse International Ltd. Senso Films, Teléssonne Marie-Pascale Lescot Jerry Berndt, Vladimir Lozinski, Didier Martial, Anne Mustelier Sweden 57' United Kingdom 52' GOLDEN PRAGUE

68 HUDBA ZACHRÁNKYNĚ. RODINA WALLFISCHŮ Jak se dvě generace hudebníků vypořádají s rodinným odkazem, vycházejícím ze zkušenosti ženy, která se zachránila před plynovou komorou tím, že hrála na violoncello v jednom z osvětimských orchestrů? Anita Wallfischová byla poslána do tábora smrti v šestnácti letech, měla ale to štěstí, že byla vybrána do ženského orchestru, který doprovázel každodenní pochody vězňů, odcházejících na těžké práce mimo elektrické ostnaté dráty. Musely také hrát esesákům, kteří při poslechu své oblíbené hudby často plakali po celodenním posílání dalších obětí na smrt. Anita přežila Osvětim a pak Belsen. BOBO STENSON TRIO Legendární jazzový pianista Bobo Stenson hraje v borovém lese. Řetězové pily a jeřáby musely proklestit cestu velkému koncertnímu křídlu, aby mohl Bobo Stenson hrát v kulisách švédského pralesa. Záznam se natáčel od rozbřesku do soumraku BOBO STENSON TRIO Legendary jazz pianist Bobo Stenson set up in the middle of a pine forest. Chainsaws and cranes were used to clear the way for the grand piano! The Bobo Stenson Trio play with the Swedish primeval forest as a backdrop. Recorded from dawn to dusk. SAVED BY MUSIC. THE WALLFISCH FAMILY How do two generations of musicians cope with a family legacy rooted in the experience of a woman who survived the gas chamber by playing the cello in one of the Auschwitz orchestras? Anita Lasker Wallfisch was sent to the death-camp at the age of 16. She was lucky to find her way into the women s orchestra whose playing accompanied the daily marches of the inmates who did back-breaking work outside the electrified barbed-wire fence. They also had to play for the SS, who often wept on hearing their favorite music, after a day s work of herding victims to their deaths. Anita survived Auschwitz and then Belsen. Mark Kidel Poorhouse International Ltd Calliope Media, ZDF/Arte Alister Cameron, Mark Kidel, Amy Rose, Thorsten Eifler, Helena Vagnières Sveriges Television SVT Egerstrand & Blund Fredrik Egerstrand Fredrik Egerstrand United Kingdom 52' Sweden 56' 68 GOLDEN PRAGUE 2010

69 MICHAEL NYMAN, SKLADATEL NA POSTUPU Film vypráví o výjimečném okamžiku v uměleckém životě slavného skladatele. Až dosud se renomé Michaela Nymana omezovalo jen na hudbu. Skládal pro filmy ve stylu novátorského minimalismu, který zaujal diváky po celém světě. Ale nyní se chce Nyman sám stát filmovým režisérem. Tento film ukazuje jednoho z největších skladatelů naší doby se vší jeho rozmanitostí a bezmeznou energií. Dokument je zároveň putováním napříč hudebním světem současnosti od Londýna k Berlínu, přes Mexiko a Polsko. Během této cesty se ale také ukazuje vzrůstající skladatelovo zaujetí pro filmování a fotografii. Film je svědectvím o vývoji Nymanovy vizuální práce od chvíle inspirace až po kombinaci vizuálních představ se skladatelovou hudbou. MICHAEL NYMAN COMPOSER IN PROGRESS This film is about a very special moment in the famous composers artistic life. Until now, Michael Nyman s fine reputation has rested on music. Composing with innovative minimalism for films, he has reached an international audience. But now, Michael Nyman is about to become a filmmaker himself. This film shows one of the great composers of our time in all his diversity and endless energy. From London to Berlin, in Mexico and Poland this film is also a journey through the musical world of today. But throughout his journey, this film discovers Nyman s increasing passion for filming and photography. Witness the development of Nyman s visual works and the combination of the visuals with his music. Monarda Arts GmbH Arthaus Musik GmbH, Arte WDR Silvia Beck Michael Boomers MIRELLA FRENI, ŽIVOT ZASVĚCENÝ OPEŘE Mirella Freni je jednou z nejpozoruhodnějších sopranistek operního světa. Vítězila nad obecenstvem přes půl století svým vždy čerstvým a mladistvým hlasem i vokální kvalitou, na které s věkem nijak neztratila. Svou kariéru odstartovala už jako zázračné zpívající dítě. Mirella vyhrála dětskou rozhlasovou soutěž ve svých deseti letech, když v roce 1945 zpívala náročnou árii Un bel di vedremo z Pucciniho Madame Butterfly. O šedesát let později v dubnu 2005 vystoupila Freni naposledy v ruské zpěvohře Panna Orleánská ve Washingtonské národní opeře. Ve věku sedmdesáti let uchvátila sopranistka své obecenstvo v roli mladičké Jany z Arku! MIRELLA FRENI. A LIFE DEVOTED TO OPERA Mirella Freni is one of the most remarkable soprano singers in the world of opera. She has been winning over audiences for half a century with her ever fresh and youthful vocals and with a voice quality which remains undiminished. Her exceptional career began as a singing prodigy: Mirella won a children s radio competition at the age of ten, singing the demanding aria Un bel dì vedremo from Puccini s Madame Butterfly in Sixty years later, in April 2005, Freni gave her final performance in the Russian opera Orleanskaya Deva at the Washington National Opera. At the age of 70 the soprano captivated her audience in the role of the young Jeanne d Arc! Monarda Arts GmbH Arthaus Musik, C Major Entertainment Marita Stocker Michael Boomers SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION Germany 52' Germany 58' GOLDEN PRAGUE

70 NÁVRAT Svět si idealizuje krásu. Je ovládán hlavním instinktem, jímž je spotřeba. Ale jsou lidé v umělém světě šťastní? Jsou-li napětí a deprese nerozlučnými druhy naší společnosti, kde máme nalézt harmonii, mír v duši? Na tuto otázku hledají odpověď i hrdinové filmu, každý po svém, skrze kořeny vlastního lidu a zkušenosti jejich domácí hudby a folklóru. První se vydá hledat domov svých předků a nalezne nejen vlastní kořeny, ale i nový smysl života. Druhý z hrdinů je sice od narození obdařen krásným hlasem, ale nikdy ho nenapadlo stát se zpěvákem. Jenom dramatické okolnosti v jejich životě je nakonec dovedou ke štěstí. Aby je však nalezli, musí se vrátit ke kořenům vlastního lidu, zpět ke skutečnosti, která tu existuje po staletí, kterou však vymazal moderní globalizovaný svět. Ve filmu se objeví mnoho autentické hudby a folklóru. COMEBACK In a world that idealizes glamour and is dominated by consumption the question arises of whether people are truly happy in an artificial world? As stress and depression accompany us in our society, where are we to find harmony and peace of mind? The heroes of this film seek to answer this question, each in their own way, through a return to the roots of their people and the experience of their native music and folklore. One goes in search of the homeland of his grandfathers and finds not only it, but a new meaning to his life. The second character, although having a beautiful voice since birth never thought about herself as a singer. Only through the dramatic events in their lives do they find their happiness. But they have to return to the roots of their people to find this. Zakryta Zona TV Serhiy Tsymbal Yuriy Radyk EDWARD ELGAR: MUŽ ZA MASKOU Pro své aristokratické chování, přísný horní ret a imperiální knír je Edward Elgar, autor skladby Země naděje a slávy, považován za ztělesnění edwardovské Anglie. Tento obraz byl však úmyslně zavádějící a dosti vzdálený skutečnosti. V tomto objevném portrétu hudebního génia zkoumá režisér John Bridcut tajemství rozporů v Elgarově srdci, které inspirovaly jedny z nejkrásnějších britských skladeb. Film nachází souvislosti mezi hudbou a komplikovanými osobními vztahy a odhaluje nové údaje o skladatelových milostných aférách, jako třeba poměr starého pána s o čtyřicet let mladší houslistkou. V dokumentu hovoří Vladimír Ashkenazy, Sir Colin Davis, Sir Mark Elder, Edward Gardner a Natalia Luis-Barsa. ELGAR: THE MAN BEHIND THE MASK With his noble bearing, stiff upper lip and imperial moustache, Edward Elgar (the composer of Land of Hope and Glory) is often seen as the epitome of Edwardian England. But this image was deliberately contrived, and far from reality. In this revelatory portrait of a musical genius, John Bridcut explores the secret conflicts in Elgar s heart which produced some of Britain s greatest music. The film links the music to his complicated personal relationships, and reveals new information about his love affair as an old man with a young woman violinist who was forty years younger. Contributors include Vladimir Ashkenazy, Sir Colin Davis, Sir Mark Elder, Edward Gardner and Natalia Luis-Bassa. Crux Productions Ltd Prospect Pictures (DCD Media) John Bridcut Vaughan Matthews Ukraine 80' United Kingdom 90' 70 GOLDEN PRAGUE 2010

71 MYS DOBRÝCH HLASŮ JIŽNÍ AFRIKA SE ZAMILOVALA DO OPERY Jižní Afrika objevila operu! Zpěv je tu teď stejně populární jako fotbal. Tato skutečnost vychází ze silné jihoafrické sborové tradice, což si také uvědomili v Opeře v Kapském Městě, jediné africké scéně s celosezónním provozem. Jednou ročně se nejlepší nadějní členové operního souboru vydají na cestu minibusem napříč celou zemí. Mladé operní hvězdy chtějí podnítit zájem školních dětí o operu a také vyhledat nové pěvecké talenty. Osobní příběhy pěvců jsou často dojemné, někdy však i otřesné: mnoho černých zpěváků, o nichž se v dokumentu hovoří, pochází z afrického venkova a vyrůstalo v naprosté bídě. CAPE OF GOOD VOICES SOUTH AFRICA HOOKED ON OPERA South Africa has discovered opera! Singing is as popular now as football, a fact rooted in South Africa s strong choral traditions. The Cape Town Opera, Africa s only opera house with a year-round program, has recognised this. Once a year the opera house s best up-and-coming singers take to the road in a mini bus to travel the length and breadth of South Africa. The young opera stars aim to generate interest amongst schoolchildren with their songs and at the same time keep an eye out for new vocal talent. The personal stories of the singers are touching and sometimes harrowing: many of the black singers involved come from the townships and grew up in abject poverty. VALKÝRA S RUČENÍM OMEZENÝM Dokument líčí portrét operního režiséra, který inscenuje Valkýru Richarda Wagnera. Je rozpolcen mezi tragikomickou rutinou běžného operního domu a svým vlastním vnimáním Wagnerovy tetralogie Prsten Niebelungův. Film zobrazuje režisérův vnitřní souboj o udržení křehké vazby mezi dobře postaveným představením a svou vlastní představou, která je založena na hudbě a vyprávění. Dokument je pojat ve stylu nočních děsů německého expresionismu. VALKYRIE LIMITED The documentary draws a portrait of an opera director, who is staging Richard Wagner s Die Walküre. He is torn between the tragicomic routine of an opera house and his own perception of Wagner and the Ring cycle. The film witnesses the director s drama to maintain the fragile link between a well-constructed performance and his own vision that lies within the music and the narrative and is seen as German expressionism-like nightmares. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION NDR Ralf Pleger Locomotive Productions Ltd. Davis Simanis Michael Downie, Arthur West LTV Andrejs Rudzats Germany 53' Latvia 52' GOLDEN PRAGUE

72 DARIUS MILHAUD A JEHO HUDBA: Z PROVENCE DO SVĚTA Darius Milhaud je hudební tvůrce úctyhodného a originálního díla, které čítá 443 opusů inspirovaných lidovou tradicí, velkými řeckými bájemi, židovskou a ekumenickou spiritualitou i skladatelovým bojem za svobodu. Režisérka Cécile Clairval-Milhaud cestuje z francouzské Provence do Kalifornie ve Spojených státech, kam Darius Milhaud odešel během druhé světové války. Pak se vrací na místa, kde skladatel žil a pracoval. Ve vyprávění, které prochází celým 20. stoletím, se setkáme s četnými archivními dokumenty z různých zemí. DARIUS MILHAUD AND HIS MUSIC: FROM PROVENCE TO THE WORLD Darius Milhaud is the composer of a powerful and original output of 443 works inspired by his attachment to popular traditions, to the great Greek myths and to a Jewish and ecumenical spirituality, as well as to his dedicated struggle for freedom. Traveling from French Provence to California in the United States, where Darius Milhaud took refuge during WWII, director Cécile Clairval-Milhaud returns to the places where the composer lived and worked, in a narrative that traverses the 20th century, with numerous archival documents from different countries. WAYNE MCGREGOR: PŘES PRÁH Intimní studie o tom, jak residenční choreograf královského baletu Covent Garden Wayne McGregor tvoří dvě nová, odlišná díla jedno jako součást experimentu v poznávací vědě, druhé jako svoji nejnovější choreografii pro scénu královské opery a baletu Covent Garden v Londýně. WAYNE MCGREGOR ACROSS THE THRESHOLD An intimate study of how The Royal Ballet s Resident Choreographer creates two very different new works one as part of an experiment in cognitive science, the other, his latest work for the Covent Garden stage. STEINVAL Production ARTE France, RTBF (Télévision belge) Cécile Clairval- Milhaud Ned Burgess Georges de Genevraye Philippe Marchais Mindful Films ITV Studios Nigel Wattis Nigel Wattis, Alistair Cameron France 60' United Kingdom 50' 72 GOLDEN PRAGUE 2010

73 HUDBA, MOJE LÁSKA Music, mon amour vypráví příběh opravdové lásky bezmezné lásky k hudbě. Kdo byl jednou zasažen hudbou, už bez ní menůže být. Dokument vychází z výjimečných a velmi odlišných životopisů japonské houslistky Midori Goto, německého skladatele Helmuta Oehringa a izraelského pěvce Yasmina Levyho. Hudba může sloužit jako azyl, jako zachránkyně, která podává ruku a osvobozuje v neřešitelných situacích. Jak hudba působí? Proč bez ní nemůžeme žít? Existují stovky vědeckých hypotéz a vysvětlení, ale žádné z nich nedává dostatečnou odpověď. Účinek hudby, jak se zdá, přesahuje jakoukoliv snahu o vysvětlení. VŠECHNO JEDNOU RUKOU. KLAVÍRISTA PAUL WITTGENSTEIN Rakouský koncertní pianista Paul Wittgenstein přišel v sedmadvaceti letech o pravou ruku během vojenské služby v první světové válce. Přesto se rozhodl, že bude pokračovat ve své kariéře. Přední skladatelé jako Maurice Ravel a Richard Strauss pro něho psali klavírní koncerty, jimiž si získal mezinárodní uznání. Kvůli nacistům byl Wittgenstein nucen opustit Rakousko a zemřel v New Yorku v roce Paulův otec, Karl Wittgenstein, milionář a hlavní rakouský ocelový baron, se rozhodl, že přiměje svých pět synů pokračovat v jeho šlépějích a stát se průmyslníky. Uměleckou dráhu jim neschvaloval. MUSIC, MON AMOUR Music, mon amour tells the story of one true love: the unlimited love for music. Once affected by music, it is impossible to live without it. The documentary thrives on the exceptional and very different biographies of the three protagonists: the Japanese violinist Midori Goto, the German composer Helmut Oehring and the Israeli singer Yasmin Levy. How does music work? Why can t we live without music? There are hundreds of scientific hypotheses and explanations but none of them are able to provide satisfactory answers. The effect of music seems to overreach any of the explanatory approaches. ALL WITH ONE HAND. THE PIANIST PAUL WITTGENSTEIN Paul Wittgenstein, Austrian concert pianist, lost his arm at the age of twenty seven, while serving as an officer in the First World War. Nonetheless, he was set on continuing his career. Major composers, such as Ravel and Strauss wrote concertos for him, from which he garnered international acclaim. Forced to leave Austria by the Nazis, he died in New York in Paul s father, Karl Wittgenstein millionaire and chief Austrian iron and steel baron, determined to have his five sons follow in his footsteps and become industrialists, he would not permit them to pursue artistic careers. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION Bernhard Fleischer Moving Images GmbH Daniela Schmidt- Langels Bernhard Fleischer Moving Images GmbH Michael Beyer ZDF/ARTE Isabelle Casez Bayerischer Rundfunk, ORF Günter Euringer Austria 52' Austria 53' GOLDEN PRAGUE

74 VÁŽNÁ HUDBA A STUDENÁ VÁLKA Dokument pojednává o vážné hudbě v bývalé NDR. Na historickém pozadí film zobrazuje, jak důležitá byla vážná hudba pro politický systém NDR a jak překonávala hranice mezi Východem a Západem. Obdobně jako ve sportu byli i talentovaní hudebníci státem podporovaní a měli privilegované postavení. Koncertní organizátoři a vydavatelé na Západě objevili velký potenciál klasické hudby v NDR a pořizovali tam nahrávky s místními umělci. Klasická hudba vyrobená v NDR se stala výhodným exportním artiklem díky Staatskapelle Dresden, lipskému orchestru Gewandhausu a uznávaným umělcům Franzi Konwitschnému, Kurtu Masurovi, Kurtu Sanderlingovi, Peteru Schreierovi a Theo Adamovi. CLASSICAL MUSIC AND THE COLD WAR This is a documentary about classical music in the former German Democratic Republic (GDR). Against this historical background the film shows how important classical music was for (and was exploited by) the GDR s political system and how it overcame the borders between East and West. Like sports stars the talented musicians were promoted and privileged. The concert organizers and producers in the West discovered GDR s big classical music potential and produced recordings in the GDR or with GDR artists. Classical music made in the GDR became an export hit, thanks to the Staatskapelle Dresden, the Gewandhausorchester Leipzig and renowned artists like Franz Konwitschny, Kurt Masur, Kurt Sanderling, Peter Schreier and Theo Adam amongst others. Bernhard Fleischer Moving Images GmbH RBB/ARTE, ORF Thomas Zintl Wolfgang Wunderlich, Mattias Meinl INAUGURAČNÍ KONCERT GUSTAVA DUDAMELA Gustavo Dudamel diriguje svůj inaugurační koncert ve funkci hudebního ředitele losangeleského filharmonického orchestru v koncertní síni Disney. Teprve osmadvacetiletý Dudamel je považován za jednoho z nejvýznamnějších dirigentů své generace. V říjnu 2009 řídil toto těleso v Disneyho hale s následujícím programem: Symfonie č. 1 D dur Titán Gustava Mahlera a Černé město (City Noir), světová premiéra nejnovějšího díla nositele Pulitzerovy ceny za hudbu Johna Adamse. THE INAUGURAL CONCERT WITH GUSTAVO DUDAMEL & LOS ANGELES PHILHARMONIC Gustavo Dudamel conducts his Inaugural Concert as Musical Director of the Los Angeles Philharmonic Orchestra at the Disney Concert Hall. Dudamel, just twenty-eight years old, is acknowledged to be one of the most important conductors of his generation. In October 2009 he conducted the Los Angeles Philharmonic Orchestra at the Disney Concert Hall. On the programme: Gustav Mahler s Symphony No. 1 in D major ( Titan ) and the world premiere of the latest work by Pulitzer Prize for Music winner John Adams City Noir. Bernhard Fleischer Moving Images GmbH WNET.ORG + THIRTEEN, ZDF/ ARTE Germany Brian Large Günter Euringer Austria 53' Austria 92' 74 GOLDEN PRAGUE 2010

75 SLÁVA RUSKA. VYHLÍDKY A ZVUKY V SANKT PETĚRBURKU Renée Flemingová, americká operní královna, účinkuje v carských palácích s mezinárodně uznávaným ruským barytonistou Dmitrijem Hvorostovským. Sankt Petěrburk je jedno z nejkrásnějších měst světa. V tomto programu si Renée Flemingová a Dmitrij Hvorostovskij prohlížejí nejpozoruhodnější zákoutí města, které vzniklo podle smělých plánů Petra Velikého. Renée Flemingová a Dmitrij Hovorstovskij účinkují v Sankt Petěrburku často. Při této příležitosti budou zpívat operní dueta a árie z Verdiho, Čajkovského, Ambroise Thomase a Vincenza Belliniho. GLORY OF RUSSIA. THE SIGHTS AND SOUNDS OF ST. PETERSBURG Renée Fleming, America s Queen of Opera, performs in the Palaces of the Czars with internationally acclaimed Russian baritone Dmitri Hvorostovsky in St. Petersburg, one of the most beautiful cities on earth. In this program Renée Fleming and Dmitri Hvorostovsky explore the most spectacular corners of the city that was born in the remarkable mind of Peter the Great. Renée Fleming and Dmitri Hvorostovsky have performed often in St. Petersburg. On this occasion they will be singing operatic duets and arias by Verdi, Tchaikovsky, Ambroise Thomas and Bellini. Bernhard Fleischer Moving Images GmbH Moscow Chamber Orchestra Inc., WNET.ORG + THIRTEEN Brian Large Henning Brümmer VELKÝ KONCERT Program vznikl s cílem získat děti pro poslech klasické hudby. Ústřední myšlenka je obsažena v jednoduchém gestu: taktovka přechází od opravdového dirigenta do rukou dítěte, které stojí na pódiu a jedinou minutu řídí Národní symfonický orchestr RAI. THE GREAT CONCERT A program created to incline children towards classical music. The central idea is contained in a simple gesture: the baton is passed from the hand of the conductor to the hand of a child who, standing on the podium, conducts the Rai National Symphonic Orchestra for just one minute. Rai Radiotelevisione italiana Rai Tre Maria Paola Longobardo SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION Austria 90' Italy 30' GOLDEN PRAGUE

76 DUET: LAURA PAUSINI A TIZIANO FERRO Program je založen na novátorském tvaru večerní vystoupení dvou slavných italských zpěváků, kteří společně zpívají a program uvádějí bez pomoci televizního moderátora. Rozmístění kapel na jevišti veronského divadla Camploy odpovídá prostředí televizního studia. DUET: LAURA PAUSINI AND TIZIANO FERRO This program is based on an innovative formula, an evening show with two famous Italian singers who sing together and carry out the program without the help of a TV host. Their bands are set up on the stage of the Camploy Theatre in Verona, just as they would be in a TV studio. MINISSIMA 2010 Italská televize Raidue uvádí pořad Minissima 2010, kterým provází Paolo Limiti, skladatel řady písňových hitů pro zpěvačku Minu. Současný divák tu dostává příležitost seznámit se blíže s umělkyní, která nahrála přes tisíc písniček a prodala přes sto miliónů nosičů. Zpěvačka se rozhodla odejít ze scény v roce MINISSIMA 2010 Raidue presents Minissima 2010 : a program hosted by Paolo Limiti, who composed many hit songs for Mina. This is an opportunity for the public to become acquainted with an artist who has recorded over one-thousand songs and sold over 100 million records; an artist who decided to step down from the stage in F&P Group Gaetano Morbioli Rai Radiotelevisione Italiana Giancarlo Nicotra Rai Due Rai Due Rai Due Rai Due Italy 127' Italy 147' 76 GOLDEN PRAGUE 2010

77 DEJME SI OPERU Pořad zaměřený na hledání talentů představuje osm mladých tenoristů. METTIAMOCI ALL OPERA Talent show with eight young tenors. TZIMON BARTO: MŮJ CHOPIN Fryderyk Chopin je mezi ostatními skladateli géniem uzavřenosti a specializace. Chopin potřeboval přímočarý svět, aby dokázal spotřebovat své bezbřehé bohatství forem a nápadů. V posledních letech svého života se Chopin nechal k vystoupením ve velkých koncertních sálech dlouho přemlouvat. Tzimono Barto je Chopinovým pravým opakem. Ze všech současných světových pianistů usiluje tento Američan nejvíce o různorodost. Kontrast mezi ním a Chopinem nemůže být větší. Bartův repertoár sahá od Bacha až po současnou hudbu. Svou zvláštní zálibu v kuriozitách předvádí v nejznámějších koncertních sálech celého světa. TZIMON BARTO MEIN CHOPIN Of all composers Frederic Chopin is the genius of confinement and of specialization. Chopin needed that straightforward world to live out his boundless abundance of forms and ideas. In his last years, Chopin had to be convinced to do performances in big concert halls. Tzimon Barto, however, is just the opposite. Among the great pianists of our time, the American Barto is the one who cares most for variety. The contrast with Chopin could not be greater. Barto s repertoire extends from Bach to contemporary music. He has a distinctive affection for curiosities which he demonstrates in the best concert halls all over the world. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION Rai Radiotelevisione Italiana Duccio Forzano ZDF/3sat Andreas Morell RAI UNO Rai Uno AVE TV-Production GMbH, Berlin Tobias Albrecht Italy 139' Germany 44'50" GOLDEN PRAGUE

78 NEJKRÁSNĚJŠÍ OPERY VŠECH DOB Po celosvětovém comebacku opery byl její návrat oslaven gigantickým mezinárodním televizním projektem. Divadelní kanál ZDF, Classica a 3sat uvedly nejoblíbenější opery všech dob a diváci mezi nimi zvolili tu nejlepší. V prvním kole diváci vybrali deset z třiceti nejvíce navštěvovaných oper v Německu, Rakousku a Švýcarsku, uvedených na divadelním kanálu ZDF a Classica. Postoupila Aida, Carmen, Lohengrin, Růžový kavalír, Fidelio, Tosca, Don Giovanni, Bohéma, Kouzelná flétna a Traviata. Tuto top ten představily nevšední televizní dokumenty, na které navazovala velká gala s cílem zvolit nejlepší operu všech dob. Zvítězila Verdiho La Traviata. THE MOST BEAUTIFUL OPERAS OF ALL TIME Following the world-wide comeback of opera, its revival was celebrated by a gigantic international TV-project. ZDF theatre-channel, Classica and 3sat presented the most popular operas of all time and the audience voted to determine the best. Out of the 30 most attended operas in Germany, Austria and Switzerland shown on ZDF theatre-channel and Classica the audience selected a short list of 10: Aida, Carmen, Lohengrin, Der Rosenkavalier, Fidelio, Tosca, Don Giovanni, La Bohème, Die Zauberflöte, La Traviata. These top ten operas were shown in extraordinary documentaries followed by a Grand Gala to count down to the No. 1 opera ever. The winner was La Traviata. MAHLER: CHLAPCŮV KOUZELNÝ ROH Nesmírně oceňované provedení Mahlerova Chlapcova kouzelného rohu pod taktovkou Pierra Bouleze bylo natočeno jen několik měsíců před 150. výročím narození Gustava Mahlera v koprodukci s televizí ARTE. Hostujícími pěvci byli mezzosopranistka Magdalena Kožená a barytonista Christian Gerhaher. Koncert se konal v clevelandské hudební síni Severance Hall a byl součástí mnoha mezinárodních poct věnovaných pětaosmdesátým narozeninám Pierra Bouleze, který při této příležitosti rovněž oslavil své pětačtyřicetileté působení u Clevelandského orchestru. MAHLER, DES KNABEN WUNDERHORN The phenomenally acclaimed performance of Mahler s Des Knaben Wunderhorn under the musical direction of Pierre Boulez was recorded just a few months before the 150th anniversary of Gustav Mahler s birth with the cooperation of ARTE. Guest singers were mezzo-soprano Magdalena Kožená and baritone Christian Gerhaher. The concert took place in Cleveland s Severance Hall and was also part of the many international tributes honoring the 85th birthday of Pierre Boulez, who also celebrated his 45th anniversary with the Cleveland Orchestra on this occasion. ZDFtheaterkanal/ 3sat/Unitel Classica ZDFtheaterkanal Matthias Schmidt, Jan Hinrik Drevs Martin Goebel, Ole Jürgens, Michael Boomers, Jörg Jeshel Clasart Classic ARTE France DGG Wiliam Cosell Ron Washburn Germany 10 30' plus Gala 129'21" Germany 55' 78 GOLDEN PRAGUE 2010

79 KRÁLOVSKÉ DĚTI Bouři ovací od tisku i veřejnosti sklidila inscenace Humperdinckovy opery Královské děti (Koenigskinder) režiséra Jense-Daniela Herzoga v hudebním nastudování dirigenta Inga Metzmachera. Zvláště pěvecké mistrovství a herecký talent nepřekonatelného německého tenoristy Jonase Kaufmanna bylo přijato s frenetickým potleskem. Kaufmannovou partnerkou byla sopranistka Isabela Reyová, která zazářila v roli Husopasky. Tandem Reyová-Kaufmann je hudebním zázrakem, napsal časopis Opera Today. KÖNIGSKINDER Under the musical direction of Ingo Metzmacher, Jens-Daniel Herzog s production drew storms of ovations from press and public alike. In particular, the vocal artistry and acting talent of the incomparable German tenor Jonas Kaufmann were frenetically applauded. Kaufmann s co-star, soprano Isabel Rey, also dazzled audiences in the role of the Goose girl. Rey and Kaufmann in tandem are musical magic, wrote Opera Today. SYMFONIE Z KINSHASY Kinshasa je hlavním městem Konžské demokratické republiky a třetí největší africkou metropolí. Žije zde téměř deset miliónů lidí, kteří patří mezi nejchudší obyvatele této planety. Kinshasa je domovem jediného symfonického orchestru ve střední Africe, L Orchestre Symphonique Kimbanguiste. Film vypráví o Kongu, o lidech z Kinshasy a o Beethovenově hudbě. KINSHASA SYMPHONY Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of the Congo is the third-largest city in Africa. Almost ten million people live here and they number among the poorest inhabitants on the planet. Kinshasa is the home of Central Africa s one and only symphony orchestra L Orchestre Symphonique Kimbanguiste. It is a film about the Congo, about the people of Kinshasa and about the music of Beethoven. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION Clasart Classic Jens-Daniel Herzog Rundfunk Berlin- Brandenburg RBB Claus Wischmann Opera House Zurich Felix Breisach WDR Martin Baer Germany 180' Germany 95' GOLDEN PRAGUE

80 KOMEDA: SOUNDTRACK K ŽIVOTU Krzysztof Komeda je jazzový pianista a filmový skladatel. Skladbami jako je ukolébavka z filmu Romana Polanského Rosemary má děťátko si vysloužil vlastní kapitolu v dějinách filmové hudby. Jako jazzový hudebník v Polsku dosáhl na statut kultovního umělce. Jako filmový skladatel se zařadil mezi prvořadé hollywoodské tvůrce. Ale byla tady jeho kariéra náhle přerušena. Filmová esej Komeda: Soundtrack k životu je postavena na Komedových filmových skladbách, které navždy změnily podobu filmové partitury. Je to současný dokument o přístupu k životu v době společenské, politické a kulturní poválečné proměny. Mezi režiséry, kteří s Komedou spolupracovali, se vedle Polanského řadí i Jerzy Skolimowski a Andrzej Wajda. KOMEDA A SOUNDTRACK FOR A LIFE Krzysztof Komeda Jazz pianist and film composer. With compositions such as the lullaby from Rosemary s Baby by Roman Polanski, Komeda succeeded in writing his own chapter in the history of soundtracks. As a jazz musician he gained cultstatus in Poland. As a film composer he made it into Hollywood s first ranks. But there his career came to a sudden end. The film essay KOMEDA A SOUNDTRACK FOR A LIFE is a reflection on Komeda s soundtracks, which changed common film scores forever. It is a contemporary document about the attitude to life in a time of social, political and cultural change after the war. SAMOMLUVA S MARIMBOU Film Samomluva s marimbou nebyl zamýšlen jako velkolepá podívaná. Naopak, jde o intimní pohled do soukromí hudebníka, který bez obecenstva, zcela sám hraje na svůj nástroj marimbu. Podvolí se čarovnému zvuku, jako by to byl archetyp přenesený z pravěkých časů, kdy hudba vznikala spontánně. Pravěký člověk zkoušel rozezvučet různé materiály a zvuky dřeva ho inspirovaly k živelné hudební tvorbě. Podobně i v tomto filmu hudba působí, jako by právě vznikala pod rukama hudebníka. V emocionálním zaujetí reaguje hráč spontánně i prostřednictvím svého hlasu, v jakési samomluvě. Film vychází ze skladby Iva Bláhy Samomluva s marimbou pro marimbu a hráčův hlas. SOLILOQUY WITH MARIMBA The film Soliloquy with Marimba is not intended to be a spectacle. On the contrary, it is an intimate insight into the privacy of a musician, who without any audience, entirely alone, plays with his instrument the marimba. He submits to its spellbinding sound, as an archetype carried over from prehistory, at the time that music was arising spontaneously. Primeval man tried to sound out various materials and the sounds of wood may have inspired him to elementary music creation. Similarly, in this movie the music sounds as if it is just originating under the hands of the musician. Captivated in the emotional moment he reacts spontaneously to the instrument with his voice in a kind of soliloquy. C Major Entertainment Benedikt Pictures, Telewizija Polska, Danmarks Radio and other Claudia Buthenhoff-Duffy René Dame, Andreas Höfer Ivo Bláha Jiří Vlach Duracfilm Ivo Bláha Martin Polčák Germany 52' Czech Republic 11' 80 GOLDEN PRAGUE 2010

81 SOUSED Balet Jo Strømgrena a Steina-Rogera Bulla podle skutečného života. Ve velkém bytě v norském Oslu se pár zuřivě hádá kvůli společnému soužití. Krabice s rozdělenými věcmi už vynesli ven za dveře. Jejich soused je osamělý pianista, unavený a zmatený jejich nekonečnými hádkami. Hraje na klavír Janáčkův cyklus V mlhách. Zvuk proniká přes zdi. Pomalu a nevědomky se pár podvoluje působení hudby a nakonec se rozhodne, že se přestane hádat a vyřeší svůj spor. Zdá se dokonce, že krabice se budou zase vybalovat. THE NEIGHBOUR A ballet based on real life by Jo Strømgren and Stein-Roger Bull. In a big apartment in Frogner, Oslo, Norway, a couple argue and fight about their being together. Boxes packed with their separate belongings sit waiting for them outside their flat. Their neighbor, a lonely pianist, annoyed and distracted by the couple s endless quarrels starts playing the piano, Leos Janáček s In the Mist. As the sound permeates through the walls the couple unconsciously succumb to the influence of the music and end up deciding to stop fighting and resolve their argument, and maybe unpack the boxes again. SBOR MLADÝCH VĚŘÍCÍCH V červnu 2009 přizval Dánský národní komorní orchestr nezávislou rockovou kapelu Sbor mladých věřících, aby společně připravili remake oceněného debutového alba skupiny. Dva vyprodané koncerty daly vzniknout hudebnímu filmu Pro bělmo vašich očí (This is For the White In Your Eyes). Recenzenti byli nadšení a označovali koncert za smyslové potěšení, ale také za mistrnou a přirozenou interpretaci. Padesát účinkujících hudebníků zavádí obecenstvo do hudební krajiny snů žádné vysvětlování, žádná slova, žádná omezení. CHOIR OF YOUNG BELIEVERS In June 2009 The Danish National Chamber Orchestra invited the indie rock band Choir of Young Believers to join forces in an interpretation of the band s award-winning debut album. Two soldout concerts resulted in a concert film, This Is For The White In Your Eyes. Reviewers were thrilled and called the concert a sensual delight, but also a masterly and natural interpretation. 50 musicians on the stage take the audience on a journey in a musical dreamland no explanations, no words, no limits Nordisk Film og TV AS Nordisk Film og TV AS in collaboration with Jo Strømgren Kompani Stein-Roger Bull & Jo Strømgren Hallvard Bræin Danish Broadcasting Corporation Executive Producer: Karl Bjerre Skibsted Benjamin Hesselholdt Aske Foss SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION Norway 21'13" Denmark 58' GOLDEN PRAGUE

82 MESIÁŠ DIVADLO NA VÍDEŇCE Po vážné zdravotní krizi se skladatel Georg Friedrich Händel ve své tvorbě zaměřil na oratorium, podnícené pasážemi z Bible, které mu v roce 1741 zaslal Charles Jennes. Tyto texty skladatele inspirovaly natolik, že Mesiáše zkomponoval během 24 dnů. V dubnu 2009, když se oslavovalo 250. výročí Händelovy smrti, představilo Divadlo na Vídeňce (Theater an der Wien) jevištní verzi díla Clause Gutha ve spolupráci s Národní lotrinskou operou v Nancy. Účinkují tu mj. Susan Grittonová, Cornelia Horaková, Richard Croft, Bejun Mehta, Florian Boesch a uznávaný Sbor Arnolda Schoenberga. MESSIAH THEATER AN DER WIEN After a serious health crisis the composer George Frederick Handel started professionally focusing on the oratorio form when Charles Jennes sent him some Bible passages in These texts inspired the musician to compose his Messiah in just 24 days. In April 2009 celebrating the 250th anniversary of Handel s death the Theater an der Wien presented a staged version by Claus Guth in a co-production with the Opéra National de Lorraine Nancy. Staring, among others, Susan Gritton, Cornelia Horak, Richard Croft, Bejun Mehta, Florian Bösch and the acclaimed Arnold Schönberg Choir. POLITIKA LÁSKY HUDEBNÍ DIVADLO LUIGIHO NONA Il gran sole carico d amore: V jasném slunci nabitém láskou. Tento titul dramatu Luigiho Nona zněl na Salcburském hudebním festivalu 2009 jako apel či vyznání ze strany skladatele, který zemřel v roce Od padesátých let 20. století byl členem komunistické strany. Narodil se v benátské rodině vyšší střední vrstvy a dostalo se mu vynikajícího vzdělání. Po svém vstupu do komunistické strany v padesátých letech si uvědomil výhody vytrvalého humanitního a kulturního vzdělávání a vždy vyhledával společnost dělníků, kterým by mohl předávat své myšlenky. THE POLITICS OF LOVE LUIGI NONOS MUSICTHEATRE Al gran sole carico d amore In the bright sun charged with love : The title of Luigi Nono s drama (Salzburg Festival 2009) sounds like an appeal or like a confession on the part of the composer, who died in He was a child of an upper middle class Venitian family and received a good education. Becoming a member of the communist party in the 1950s, he realized the advantages of a thorough humanist and cultural education and always sought out workers to explain his ideas to. ÖSTERREICH- ISCHER RUNDFUNK Hannes Rossacher ÖSTERREICH- ISCHER RUNDFUNK Barbara Pichler- Hausegger ORF, Arte and Unitel Classica Unitel Austria 157' Austria 45' 82 GOLDEN PRAGUE 2010

83 KÁŤA KABANOVÁ Dusná atmosféra před bouří a tragický osud týrané mladé ženy vytvářejí nerozlučné prvky Janáčkovy zpěvohry Káti Kabanové. Děj opery je zasazen do malé ruské vesnice kolem roku 1860 a ukazuje zkázu a následnou sebevraždu Katěriny Kabanovové. Sugestivní režie Roberta Carsena znovu dokumentuje mistrovství kanadského režiséra, který vytváří autentické hudební divadlo a zrcadlí nejupřímnější lidské city. Je to velmi poetické provedení, ve kterém stálá přítomnost vody ztělesňuje pohyb jako určitý druh rituálu, a kde osvětlení navozuje zdání neskutečné, až snové atmosféry. KATIA KABANOVA The oppressive atmosphere before a storm and the tragic fate of a tormented young woman form the indivisible elements of Káťa Kabanová. The opera s action is set in a small Russian village around 1860 and represents the destruction and subsequent suicide of Katerina Kabanova. The suggestive mise-en-scène created by Robert Carsen once again shows us the mastery of the Canadian stage manager in creating authentic musical theatre and reflecting the most sincere human feelings. It is a very poetic proposal, with the constant presence of water that makes the movement a kind of ritual and lighting that creates an unreal, dreamlike atmosphere. François Roussillon et Associés Teatro Real-Madrid, Mezzo Robert Carsen François Roussillon ARMIDA Po legendárním oživení Atyse se dirigent William Christie vrací k Lullyho Armidě a po úspěšné inscenaci Boreovců (Les Boreades) v roce 2003 opět spolupracuje s osvědčeným režisérem Robertem Carsenem. Lullyho a Quinaultovo poslední společné dílo Armida mělo premiéru 16. února 1686 v Královské akademii hudby (Académie Royale de Musique), a nikoliv v dvorním divadle ve Versailles. Armida je považována za dokonalý mistrovský tvar, který byl výsledkem jejich dlouhodobé a plodné spolupráce. ARMIDE After the legendary resurrection of Atys, William Christie returns to famed composer Lully with Armide and following their collaboration on the successful production of Les Boréades in 2003, he is reunited with acclaimed stage director Robert Carsen. It was on the stage of the Académie Royale de Musique, not at the royal court, that Lully and Quinault premiered Armide, their last work together, on February 15th, Armide is considered the absolute masterpiece of Lully and Quinault, the loveliest product of their long and fruitful collaboration. François Roussillon et Associés Théâtre des Champs-Elysées, Les Arts Florissants Robert Carsen François Roussillon SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION France 108' France 168' GOLDEN PRAGUE

84 CARMEN Divák se vydá zpět ke kořenům nejpopulárnější francouzské opery Carmen z pařížské Opéra Comique, kde měla svoji světovou premiéru v r Bizetova poslední opera, která vznikla krátce před jeho předčasnou smrtí v 36 letech (podobnou té Mozartově), se stala jedním z mála moderních zpěvoherních mýtů. V nové inscenaci vytvořil režisér Adrian Noble vášnivou i elegantní podívanou, která vypráví příběh s podmanivou svěžestí. Orchestre révolutionnaire et romantique, řízený Johnem Eliotem Gardinerem, hraje na dobové nástroje, čímž podtrhuje autentičnost a oslnivost této partitury. Smyslná a zároveň tragická Anna Catarina Antonacci stojí v čele mezinárodního pěveckého obsazení doprovázeného skvělým sborem Monteverdi Choir. CARMEN This production returns to the birthplace of the most popular French opera Carmen, the Opera Comique where it was premiered in Bizet s last opera which was completed just before his, like Mozart s, untimely death at the age of 36, became one of the very few modern operatic myths. For this new production, stage director Adrian Noble creates an intense and elegant staging that tells the story with an engaging freshness. By playing on period instruments, John Eliot Gardiner and his Orchestre révolutionnaire et Romantique reveal the authenticity and the brilliancy of the opera. Anna Caterina Antonacci, sensual and tragic, leads an international cast, accompanied by the tremendous Monteverdi Choir. MIREILLE Po dlouhém váhání byla Mireille konečně uvedena v pařížské Opeře, a tak našla jedna z nejoriginálnějších partitur 19. století své zákonité místo v Palais Garnier. Mladý provensálský básník Frédéric Mistral založil v roce 1854 literární hnutí zvané Félibrige a v r vytvořil mistrnou rozsáhlou milostnou báseň Mirèio. Krátce po jejím vydání si Mireille přečetl Charles Gounod a byl nadšen. Dílo mělo složitou historii, několikrát bylo přepracováno. Po rekonstrukci z r získalo novou barvitost a dramatický spád od krásného letního rána s tanci přes napínavou scénu v pustině Crau až po závěrečné úmrtí titulní hrdinky. Nicolas Joel, který v roce 2009 převzal vedení Pařížské národní opery s ní zahájil svou první sezónu. MIREILLE At long last, Mireille is to be staged at the Opéra de Paris : one of the most original works of the 19th century has found its rightful place at the Palais Garnier. In 1854, a young Provençal poet, Frédéric Mistral, founded a literary association called Félibrige and in 1859 created his masterpiece, Mirèio, a vast epic love poem. As it happened, Charles Gounod, whose Faust was created that year, read Mireille shortly after publication and was full of enthusiasm. Nicolas Joel, who took over the leadership of the Opéra national de Paris in 2009, inaugurated his first season. François Roussillon et Associés Adrian Noble François Roussillon et Associés Nicolas Joel Opéra Comique, Mezzo, CielEcran François Roussillon Opéra national de Paris François Roussillon France 169' France 152' 84 GOLDEN PRAGUE 2010

85 RINALDO V roce 2009 uplynulo 250 let od smrti velkého mistra barokní opery Georga Friedricha Händela. Louise Moatyová, bývalá asistentka režiséra Benjamina Lazara, inscenovala jeho vážnou operu Rinaldo, která je jednou z mnoha hudebních verzí Tassova renesančního eposu Osvobozený Jeruzalém. Na rozdíl od jiných zpracování tohoto tématu Händlovo dílo nesleduje linii zakázané lásky křesťana a muslimky. Spíše se, ač vzdáleně, podobá mýtu o Orfeovi a Eurydice. Armida unese snoubenku rytíře Rinalda Almirenu a Rinaldo se okamžitě vydá na nebezpečnou cestu lodí, aby ji zachránil. Václav Luks diriguje pražský soubor Collegium 1704, který založil v roce RINALDO In 2009, 250 years had passed since the death of the great master of Baroque Opera, Georg Friedrich Händel. Louise Moaty former assistant of Benjamin Lazar stages his serious opera, which is one of the many musical settings of Tasso s Renaissance epic poem Jerusalem Delivered. Unlike other versions on this theme, Händel s work does not take the route of stories of forbidden love between a Christian man and a Muslim woman; it rather resembles, albeit distantly, the myth of Orpheus and Eurydice Armida abducts the Knight Rinaldo s fiancée Almirena, and Rinaldo subsequently embarks upon a perilous journey to set her free. Václav Luks conducts the Prague Orchestra Collegium 1704 he founded in LEIF OVE ANDSNES: V NOVÉM RÁMU V tomto dokumentu sledují televizní tvůrci obtížná léta, kdy Leif Ove Andsnes vytvářel Obrázky v novém rámu s jihoafrickým umělcem Robinem Rhodem. Od téměř nemožného začátku Rhode měl nulové znalostmi vážné hudby a Andsnes byl zase naprostým nováčkem v oblasti hip-hopu spěje společné dílo k čemusi, co lze označit jako spektakulární a zároveň průkopnické. Andsnes velmi otevřeně hovoří o svém životě a kariéře, zatímco Obrázky v novém rámu se postupně blíží ke svému dokončení. LEIF OVE ANDSNES REFRAMED In this documentary, we follow the difficult years when Leif Ove Andsnes made Pictures Reframed with the South African artist Robin Rhode. From a near impossible start Rhode with zero knowledge of classical music, Andsnes a total stranger to the hip-hop-passion to something that might become a spectacular and groundbreaking performance a very open Andsnes talks about his life and career against the backdrop of the step by step completion of Pictures Reframed. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION François Roussillon et Associés Louise Moaty NRK Steinar Birkeland, Thomas Hellum Théâtre de Caen François Roussillon EMI Thomas Hellum France 155' Norway 60' GOLDEN PRAGUE

86 OBRÁZKY V NOVÉM RÁMU Proslulý norský pianista Leif Ove Andsnes a umělecfantasta Robin Rhode spojili své síly, aby znovu objevili Musorgského mistrovskou skladbu Obrázky z výstavy. Společně vytvořili představení, jakousi cestu či nové umělecké dílo odlišné od všech ostatních. Toto představení bylo zfilmováno během Andsnesova festivalu komorní hudby v norském Risør v červnu Byla jsem doslova omráčena předčilo to moje nejdivočejší sny. Je to mimořádný počin. Oba jsou to umělci stejného významu, se silným uměleckým názorem (Jane Moss Lincoln Center). PICTURES REFRAMED Acclaimed Norwegian pianist Leif Ove Andsnes and visionary fine artist Robin Rhode join forces to re-invent Mussorgsky s romantic masterpiece Pictures at an Exhibition. Together they have created a performance, a journey and a new work of art unlike any other. This performance was filmed during Andsnes own chamber music festival in Risør, Norway in June I was totally knocked out it exceeded my wildest dreams; it s an extraordinary achievement. These are artists of equal weight, both with strong voices (Jane Moss Lincoln Center) CO JEŠTĚ PŘINESE DOBA Irena Grafenauerová, mezinárodně uznávaná slovinská flétnistka, prošla pozoruhodnou kariérou, zaznamenala obrovský úspěch a prožila řadu těžkých okamžiků. V rozhovoru s autorkou a režisérkou dokumentu Danicou Dolinarovou vypráví Grafenauerová o své práci, plánech a snahách. WHAT ELSE WILL TIME BRING Irena Grafenauer, internationally recognized Slovenian flautist, has had a remarkable career, huge success and many trials. In an interview with Danica Dolinar, Grafenauer speaks of her work, her plans and her ordeals. NRK Torstein Vegheim RTV SLOVENIJA Danica Dolinar EMI/IMG Norunn Helene Knotten TV Slovenija crew Norway 36' Slovenia 51'31" 86 GOLDEN PRAGUE 2010

87 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH S každými Vánoci se do nejvýše položené horské vesnice v Rumunsku vrací i velmi staré tradice. Můžeme tu strávit jeden vánoční týden se všemi od nejmenších dětí až po nejstarší generaci a účastnit se zvyků od všeobecně rozšířených vánočních koled až po starobylé zaříkávání, vycházející z tisícileté folklórní tradice. Během jednoho týdne budeme svědky jedinečného iniciačního zážitku a dodnes velice živé tradice. CHRISTMAS STORY Each Christmas brings with it the return of a very ancient tradition in the highest mountain village of Romania. From the youngest children to the eldest generation, from the widely known Christmas Carols to the most ancient spells coming from a millenary folklore tradition, we follow one Christmas week in which we see an unique initiating experience and a custom which is still very much alive. NÁPOJ LÁSKY Chudý sedlák Nemorino je zamilovaný do Adiny, krásné statkářky, která jej mučí svým nezájmem. Když Nemorino slyší, jak Adina čte své chase příběh Tristana a Isoldy, je přesvědčen, že k její lásce by mu pomohl kouzelný nápoj. Při pátrání po takovémto zázračném lektvaru se naivně zeptá šarlatánského mastičkáře, který prodává lidem z městečka své léčivé lahvičky, zda by neměl něco, jako je Isoldin nápoj lásky. Dulcamara přitaká a prodá Nemorinovi láhev obyčejného vína. Ale Nemorino mu věří a dokonce ho ani nepodezírá, že by zakoupený nápoj nebyl pravý. L ELISIR D AMORE (THE ELIXIR OF LOVE) A poor peasant Nemorino is in love with Adina, a beautiful landowner, who torments Nimorino with her indifference. When Nemorino hears Adina reading to her workers the story of Tristan and Isolde, he is convinced that a magic potion will gain Adina s love for him. In search of such a magic potion he innocently asks a quack salesman, Dulcamara, who is selling his bottled cure-all to the townspeople, if he has anything like Isolde s love potion. Dulcamara says he does, selling to Nemorino a bottle of simple wine. But Nemorino believes him and doesn t even suspect that the potion he has bought is not real. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION Romanian Television Cristina Oancea JSC Khabar Agency Lyailim Imangazina, Gulnar Meirbekova Ion Cristodulo Tat yana Lavrik Alexander Rodin Romania 26' Kazakhstan 138' GOLDEN PRAGUE

88 ZIMNÍ SÓLO VLNY Veronika Dzhioeva je světově uznávanou operní pěvkyní, je sólistkou Mariinského divadla v Sankt Petěrburku a také v Novosibirské státní opeře. Její život by mohl být naprosto bez mráčku, ale něco se stalo s tímto světem. Nadživotní role a ambiciózní projekty už nejsou zajímavé. Zdánlivě je Veroniččina kariéra mimořádně úspěšná, ona však cítí, že v lidech nic není a že je takřka osamocena proti krutému chladu dnešních lidí. THE WINTER S SOLO OF WAVE Veronika Dzhioeva is a World renowned opera singer. She is the soloist at the Mariinsky Theatre in St. Petersburg and also at the Novosibirsk State Opera Theatre. Her life could have been thought cloudless, but she feels that something has happened with this world. Larger than life characters and ambitious projects no longer interest her. Even though Veronika s career is considered extremely successful, she feels that there is nothing in people and that she is almost alone against the harsh coldness of mankind today. ŽIVOT JE JAKO ARÉNA Dokument byl vytvořen k oslavě sedmdesátin Jeleny Obrazcovové. Ruská operní hvězda Jelena Obrazcovová se stala ústřední postavou a nedostižnou královnou zvláštního španělského festivalu věnovaného stoletému výročí prvního uvedení Carmen. Dokonce i Montserrat Caballé před ní poklekla ve vytržení a obdivu. Triumf Obracovové byl vykoupen mnohaletou tvůrčí prací a důkladným studiem všech nuancí španělského umění a tradic. Dokument je v Barceloně zasazen na místa, kde se odehrály nejvýznamnější události života Jeleny Obrazcovové, když studovala roli Carmen. LIFE IS LIKE BULLFIGHTING A documentary produced for the 70th anniversary of Elena Obraztsova s birth. Russian opera star Elena Obraztsova became the central figure and incomparable leader of the special Spanish festival dedicated to the centenary of the premiere of Carmen. Even Montserrat Caballe kneeled in front of her in an ecstasy of admiration. Obraztsova s triumph was earned through her numerous years of creative work and by her attentive study of the nuances of Spanish art and traditions. The documentary is set in Barcelona, in the places where the most important events of Elena Obraztsova s life took place while she was working on the part of Carmen. Television company OTS Novosibirsk regional television network Pavel Golovkin GTRK Kultura Valery Spirin Petr Sidnev OOO Gamayun Kirill Speransky Russia 53' Russia 52' 88 GOLDEN PRAGUE 2010

89 NEMĚCKÁ STÁTNÍ OPERA Všechno, co můžete očekávat od hlavní berlínské zpěvoherní scény, se ukáže jako pouhé stereotypní klišé. Standardní německé přívlastky, jako jsou pečlivost, dochvilnost a přesnost, se týkají pouze jevištního personálu. Německé inscenace už dnes nelze označovat za přesné, protože vše, co se děje na jevišti, nepřestává německé publikum šokovat silnými, provokativními a extravagantními scénami. Ve filmu účinkují Vladimír Malachov, Daniel Barenboim, Nadia Saidakova, Ronald Savkovič. GERMAN STATE OPERA Everything that you have come to expect from the main music theater of Berlin, the old standard German terms such as accuracy, punctuality and exactness, have turned out to be just stereotypes that concern the backstage staff only. No longer can German performances be thought of as only exact, as everything that takes place on stage continues to shock the German public by its strong, provocative and extravagant performances. In the film: Vladimir Malakhov, Daniel Barenboim, Nadia Saidakova, Ronald Savkovic MŮJ ČAS PŘIJDE GUSTAV MAHLER Film vypráví dramatický příběh umělce Gustava Mahlera a jeho múzy houslistky Natalie Bauer- Lechnerové, která až do dnešních dnů nebyla příliš známá. Jde o dosud nezmíněnou skladatelovu životní epizodu intelektuální symbiózy a nenaplněné lásky. Z pohledu Mahlerovy životní partnerky se divák stane svědkem vzestupu a pádu dirigenta i uměleckého šéfa Vídeňské státní opery, a to v dosud netušeném historickém výkladu. MY TIME WILL COME GUSTAV MAHLER The film tells the dramatic story of the artist Gustav Mahler and his muse Natalie Bauer-Lechner, who up until now has been known to few. It is the never-before-told story of intellectual symbiosis and unfulfilled love. Seen from the point of view of Mahler s life partner, the viewer witnesses the rise and fall of the conductor and director of the Vienna State Opera from a new perspective. SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION GTRK Kultura Valery Spirin ORF Beate Thalberg OOO Gamayun Kirill Speransky Tellux Film (Germany) Stephan Mussil Russia 52' Austria 52' GOLDEN PRAGUE

90 KENT NAGANO A SYMFONICKÝ ORCHESTR MONTRÉAL Oslavit hudbu hudbou! Film Bettiny Erhardtové sleduje dirigenta Kenta Nagana a Symfonický orchestr Montréal při 75. sezóně, která nabízí výjimečnou přehlídku hudby a koncertních zájezdů. Od Inuitu v severním Quebecu s koncerty hrdelních pěvců po pařížský program s Mahlerovou Písní o zemi, od velké Brucknerovy a Beethovenovy symfonické tradice až po mistrovská díla 20. století, mezi něž patří opera Oliviera Messiaena Svatý František z Assisi. Kent Nagano a jeho hudebníci se dělí o uměleckou vizi, zrozenou z rozmanitosti Montréalu s mnoha kulturami, jazyky i tradicemi. KENT NAGANO AND THE ORCHESTRA SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL Celebrate music with music! Bettina Ehrhardt s film follows conductor Kent Nagano and the Orchestra symphonique de Montréal in its 75th season with an exceptional display of music and concert tours: from the Inuit in Northern Quebec with a concert for throatsingers and orchestra to Paris with Gustav Mahler s Lied von der Erde, from the great symphonic tradition of Bruckner and Beethoven to one of the masterpieces of the 20th century, Olivier Messiaen s opera Saint François d Assise. Kent Nagano and his musicians share an artistic vision born out of the cultural diversity of Montreal, with its many cultures, languages and traditions. Kent ŠPALÍČEK, UMĚNÍ A PEDAGOGICKÝ PROJEKT Nahrávka představení z pražského Kongresového centra z 14. června Pořad produkovaný pražským Uměleckým institutem tvořil součást mezinárodního projektu Martinů Revisited 2009 a byl zaznamenán v koprodukci s Českou televizí. Inscenace je výsledkem více než roční kolektivní práce neškolených dětí z několika pražských základních škol, studentů Duncan centra a tanečních profesionálů. Výsledek zde není hlavní věcí, protože je nutno vzít v úvahu rovněž celý proces nácviku s dětmi bez jakýchokoliv zkušeností s profesionály studenty konzervatoře Duncanové, s profesionálními tanečníky a hudebníky. THE CHAP-BOOK, ARTS AND PEDAGOGICAL PROJECT A recording of the June 14th, 2009 performance at the Prague Congress Centre. The project was produced by the Arts Institute in Prague as part of the international anniversary project Martinů Revisited 2009, recorded in cooperation with Czech TV. This staging is significant not only for its artistic merits alone but also because it was the result of more than a year long collaboration which brought together children without any experience in the performing arts from several primary schools in Prague, students of the Duncan Centre Conservatory and dance and music professionals. ZDFtheaterkanal Ciné Qua Non Média, Canada, BCE Films Bettina Ehrhardt Bill Kerrigan, Philippe Lavalette Arts and Theatre Institute Czech Television main producer Olga Sommerová Jiří Bašta Germany 90' Czech Republic 57' 90 GOLDEN PRAGUE 2010

91 SOUTĚŽNÍ SEKCE COMPETITION SECTION

92 NESOUTĚŽNÍ SEKCE NON-COMPETITION SECTION 1 1N N 2009 TOSCA Tosca z Curyšské opery v mistrovském hudebním nastudování dirigenta Paola Carignaniho je poutavá, srdce zastavující psycho-sexuální studie tří tragicky i osudově propletených postav. Tosca, kterou interpretuje Emily Mageeová, je opravdovým ztělesněním operní primadony nápadné krásy, silné a zároveň zranitelné ženy. Americký barytonista Thomas Hampson pozvedá často jednostrunného zloducha Scarpiu na úroveň zločince-gentlemena a elegantního svůdce. Svou výjimečnou pozici jednoho z nejvšestrannějích, nejcitlivějších, hřejivě lyrických tenorů současnosti potvrzuje Jonas Kaufmann, který ztvárnil Cavaradossiho. TOSCA In this production from the Zurich Opera masterfully conducted by Paolo Carignani, TOSCA is a gripping, heart-stopping psycho-sexual study of three tragically and fatally interwoven figures. As rendered by Emily Magee, Tosca is the veritable incarnation of a prima donna, a striking beauty, strong yet vulnerable. U.S. baritone Thomas Hampson raises the often one-dimensionally evil Scarpia to the level of a gentleman criminal and elegant seducer. Confirming his exceptional position as one of the most versatile, sensitive, warmly lyrical tenors of our day is Jonas Kaufmann as Cavaradossi. COSI FAN TUTTE (TAKOVÉ JSOU VŠECHNY) Režizér Sven-Eric Bechtolf umisťuje děj do roku 1790, tedy do doby vzniku opery, nedlouho po vypuknutí Francouzské revoluce, do období rozkvětu osvícenství. Bechtolf má k dispozici prvotřídní vokální soubor, který se nejen doplňuje v ansámblových scénách, ale také zajišťuje, že každá role vychází ze společného hudebního ducha. Marlin Harteliusová je mistrovská Fiordiligi, jak vzrušující, tak i dojemná. Působivě kontrastuje s průzračným mezzosopránem Anny Bonitatibusové v postavě Dorabelly. COSÌ FAN TUTTE Director Sven-Eric Bechtolf situates the action at the time of origin of the opera: in 1790, one year after the beginning of the French Revolution, at the height of the Enlightenment. Bechtolf has at his disposal an exquisite vocal ensemble which not only fuses together in its ensemble playing, but also ensures that each role is shaped from one and the same musical spirit. Marlin Hartelius is a masterful Fiordiligi, both exciting and moving. She contrasts effectively with the luminous mezzosoprano of Anna Bonitatibus Dorabella. Clasart Classic Robert Carsen Clasart Classic Sven-Eric Bechtolf Opera House Zurich Felix Breisach Opera House Zurich Felix Breisach Germany 125' Germany 200' 92 GOLDEN PRAGUE 2010

93 3 2N N 2010 CANVAS KLASSIEK: BARTHOLD KUIJKEN Barthold Kuijken: samoukovo vyznání. Portrét flétnisty Bartholda Kuijkena, který je vůdčí postavou ve světě barokní flétny zvané traverso. Ačkoliv studoval na konzervatoři moderní flétnu, na flétnu traverso se spealizoval jako samouk. Jeho přirozeným místem výskytu jsou knihovny a muzea, kde studuje metody hry na flétnu 18. století, staré nástroje, rukopisy a partitury, aby mohl hrát starou hudbu co možná nejautentičtěji. Kuijken však zůstává realistou jak tato hudba skutečně zněla, se nikdy nedozvíme. CANVAS KLASSIEK: BARTHOLD KUIJKEN Barthold Kuijken: confessions of an autodidact. Portrait of the traverso player Barthold Kuijken. He is one of the leading figures in the world of the traverso or baroque flute. Although he studied the modern flute at the conservatory, he specialized into a self-taught traverso player. Libraries and museums are his natural habitat where he studies 18th century flute methods, ancient instruments, manuscripts, and scores to be able to perform early music as originally as possible. Kuijken, however, remains realistic: we will never know what the music really sounded like. VRT Marianne Soetewey Jo Vermaercke ABDEL RAHMAN EL BACHA: ČTYŘI BALADY FRYDERYKA CHOPINA Abdel Rahman el Bacha je v současnosti jedním z hlavních chopinovských interpretů. Už v devatenácti letech vyhrál slavnou interpretační soutěž královny Alžběty v roce V tomto filmu uvidíme, jak hraje čtyři Chopinovy balady, které patří k nejlepším mistrovským dílům klavírní literatury. Chopin je zkomponoval mezi lety Tento koncert byl natočen bez diváků v bruselském Rezidenčním paláci. ABDEL RAHMAN EL BACHA: FOUR BALLADES BY FRÉDÉRIC CHOPIN Abdel Rahman El Bacha is one of the leading Chopin performers at this moment. At the age of 19 he won the famous Queen Elisabeth Competition in This performance sees him play four Chopin ballades. They belong to the absolute masterpieces of piano literature and were composed by Chopin between 1835 and This concert was recorded in front of a camera (without audience) in the Brussels Résidence Palace. VRT Jo Frère Mark Janssens, Marc Vandervorst, Gert Kaers, Carlos Van Hoeymissen & Griet Van Eyken NESOUTĚŽNÍ SEKCE NON-COMPETITION SECTION Belgium 53' Belgium 36' GOLDEN PRAGUE

94 5 2N N 2009 GOUDVIS, PHILIP CATHERINE: CESTA DO HELSINEK Zdá se, že existuje jakási belgická škola jazzových kytaristů, kterou otevírá Django Reinhardt ( ), po něm nastoupil René Thomas ( ) a generaci prozatím uzavírá Philip Catherine (nar. 1942). Po svém debutu začal Philip Catherine ještě v útlém věku hrát se špičkovými belgickými hudebníky předchozí generace, stejně jako se svými současníky. Dosáhl mezinárodní slávy díky své spolupráci mj. s houslistou Jean-Lucem Pontym, basistou Niels-Henningem Ørstedem Pedersenem, Stéphanem Grappellim a s Američany, jako jsou Charles Mingus a zejména Chet Baker. V uplynulém desetiletí vedl několik různých formací. Připravil také album s Bruselským jazzovým orchestrem. GOUDVIS: PHILIP CATHERINE, THE ROAD TO HELSINKI There may be something like a Belgian school of jazz guitarists, starting with Django Reinhardt ( ) via René Thomas ( ) to end for the time being with Philip Catherine ( 1942). After his debut at a very early age Philip Catherine soon started playing with the leading Belgian jazz players of a previous generation as well as with the most talented musicians of his own generation. He acquired international fame through his work with amongst others the violinist Jean-Luc Ponty, the bass player Niels-Henning Ørsted Pedersen, Stéphane Grappelli and such Americans as Charles Mingus and especially Chet Baker. The past decade has seen him as the leader of various formations. He has also produced an album with the Brussels Jazz Orchestra. GRACE JONESOVÁ HRAJE AVO SESSION Její královská Milost (Graceness) je zpátky. hlásá titulek BBC. V posledních několika měsících se do čela společenského zájmu vrátila osobnost navýsost dominantní a ikonická. Modelka, herečka, interpretka, bavička, zpěvačka, režisérka a spisovatelka se se svým novým albem Hurikán paní Grace Jonesové znovu projevila jako superstar, jíž vždy byla. Připravte se na bouři hurikán přichází V říjnu 2008 vydala Grace Jonesová po necelých dvaceti letech své první studiové album. S Hurikánem Grace Jonesová odhazuje klubové hity, které ji vyslaly na taneční parket Studia 54. (BBC). V Avo Session zpívá Grace Jonesová písně z tohoto alba i své hity z posledního dvacetiletí. GRACE JONES PLAYS AVO SESSION Her Royal Graceness is back. (BBC) Over the past few months, a figure so dominant and iconic has returned to the forefront of our social consciousness. Model, actress, performer, entertainer, singer, producer, writer with her new album Hurricane, Ms. Grace Jones has been reaffirming herself as the superstar she has always been. Prepare for the storm the Hurricane is coming. In October 2008 Grace Jones released her first studio album in nearly twenty years. With Hurricane Grace Jones tosses aside the clubbing hits that launched her onto the dance floor of Studio 54. (BBC) At AVO Session Grace Jones performs songs from this album as well as her hits of the last 2 decades. VRT Marianne Soetewey Jo Vermaercke, Wim Daniëls & Alex De Backer C Major Entertainment Avo Session Basel (Production) Roli Bärlocher Belgium 52' Germany 58' 94 GOLDEN PRAGUE 2010

95 13 1N N 2009 SACRIFICIUM: UMĚNÍ KASTRÁTŮ Mezzosopranistka Cecilia Bartoliová je jednou z nejúspěšnějších umělkyň vážné hudby současnosti, která pravidelně odhaluje vzrušující, avšak málo známé kapitoly hudební historie. Tentokrát ji tato hloubková sonda přivádí na úchvatnou expedici do světa pěvců-kastrátů. Legendární kastrátské umění je stále velmi obdivováno dokonce i dnes. Navzdory velké lidské oběti vyžaduje tato mimořádná perioda nové posouzení, o což se Bartoliová v tomto filmu snaží. Jelikož Neapol byla centrem této kvetoucí továrny na kastráty, vybrala Cecilia Bartoli pro tento program vokální díla především z neapolské školy. SACRIFICIUM THE ART OF THE CASTRATI Mezzo-soprano Cecilia Bartoli, one of the most successful classical artists of her time, is a passionate musical explorer who regularly uncovers thrilling but little-known chapters of music history. This time her in-depth research takes her on a fascinating expedition into the world of castrato singers. The legendary art of the castratos continues to exert a strong fascination today, and, despite the great human sacrifice it exacted, this extraordinary period justifies the new assessment that she delivers. As Naples was the center of this flourishing castrato factory, Cecilia Bartoli selected works chiefly from the Neapolitan school for this program. NEJKRÁSNĚJŠÍ OPERY VŠECH DOB Napínavý seriál čítající deset třicetiminutových dokumentů o nejkrásnějších operách všech dob, vybraných z třiceti vynikajících operních inscenací samotnými televizními diváky stanic ZDFtheaterkanal, 3sat a Classica. V kombinaci s ukázkami přináší tento cyklus kapitoly z dějin opery, archivní objevy a rozhovory s odborníky, milovníky hudby a interprety. Desetidílný operní dokument nám podává obsáhlý přehled o tomto nesmrtelném žánru, přitom ale vždy drží krok s tepem samotné opery. THE MOST BEAUTIFUL OPERAS OF ALL TIME Ten exciting 30 minute documentaries on The Most Beautiful Operas of All Time, selected from 30 outstanding opera productions by the audience of ZDFtheaterkanal, 3sat and Classica. With a combination of re-enactments featuring episodes from opera history, archival footage and interviews with specialists, music lovers and performers, the ten opera documentaries give us a comprehensive insight into this immortal genre, while always staying close to the pulse of the opera itself. C Major Entertainment Universal Music Classical Management & Productions, UNITEL, IDEALE AUDIENCE and other Germany Olivier Simonnet 60' C Major Entertainment SMP Signed Media Production for ZDFtheaterkanal, 3sat and Unitel Classica Germany Dag Freyer, Andreas Dutschke, Jürgen Schindler, Nicole Kraack, Matthias Schmidt, Nils Negendank 300' NESOUTĚŽNÍ SEKCE NON-COMPETITION SECTION

96 15 2N N 2010 ANDRÉ PREVIN: MOST MEZI DVĚMA SVĚTADÍLY Co mají společného Renée Flemingová, Anne- Sophie Mutterová a My fair lady? Všechny dluží část svého úspěchu Siru Andrému Previnovi, jednomu z nejtalentovanějších a nejpřednějších hudebníků naší doby. V tomto intimním portrétu hudebníka se seznámíme se skladatelem hudby všech žánrů, dirigentem, aranžérem, klavíristou a jazzovým hráčem v jedné osobě. Previn byl neuvěřitelně úspěšný ve veškerém svém uměleckém podnikání a získal bezpočet uměleckých ocenění, mj. čtyři Oscary a 13 oscarových nominací. Film ukazuje, nakolik je Previn doma na dvou světadílech a ve dvou kulturních oblastech v Americe a Evropě. ANDRÉ PREVIN A BRIDGE BETWEEN TWO WORLDS What do Renée Fleming, Anne-Sophie Mutter and My Fair Lady have in common? They all owe part of their success to Sir André Previn, one of the most multi-talented and prominent musicians of our time. In this intimate portrait of the musician, we become acquainted with a composer of music of all genres, a conductor, arranger, pianist and jazz musician. Previn was incredibly successful in all of these artistic undertakings, and won, among countless awards, four Oscars and 13 Oscar nominations. RIENZI, POSLEDNÍ TRIBUN Raná opera Richarda Wagnera Rienzi je stylově bližší Meyerbeerovi a slohu belcanta než Wagnerovým pozdním mistrovským dílům. Přesto je toto rané dílo, obzvláště v záznamu souboru Německé opery Berlín, tak fantasticky krásné, až to bere dech (deník Berliner Zeitung). A v této inscenaci Philippa Stölzla, který zhustil pětiaktovou operu do zkrácené dvouhodinové verze, se Rienzi stává překvapivě silným a nadčasovým podobenstvím o moci a jejím zneužití. Ačkoliv se příběh vzestupu a pádu charismatického vůdce a jeho totalitního režimu odehrává ve 14. století v Římě, Stölzl umísťuje děj do doby nedávno minulé. RIENZI DER LETZTE DER TRIBUNEN Richard Wagner s early opera Rienzi is stylistically closer to Meyerbeer and bel canto than to Wagner s later masterworks. Yet even this early work especially as presented in this recording from the Deutsche Oper Berlin is so fantastically beautiful that it takes one s breath away (Berliner Zeitung). And in this staging by Philipp Stölzl, who condensed the five-act opera into a little over two hours, Rienzi becomes a startlingly powerful and timeless parable of power and abuse. Though the story of the rise and fall of a charismatic leader and his totalitarian regime takes place in 14th-century Rome, Stölzl sets it somewhere in the recent past. C Major Entertainment A production of DOR Film and UNITEL Lillian Birnbaum, Peter Stephan Jungk Christoph Mayr C Major Entertainment UNITEL, ZDF/Arte and CLASSICA Johannes Grebert/ Philipp Stölzl Germany 52' Germany 150' 96 GOLDEN PRAGUE 2010

97 17 1N N 2009 AIDA V nádherných kulisách Bodamského jezera čelí každá inscenace Bregenzského festivalu silné konkurenci přírodního prostředí. Ale při sledování první inscenace Verdiho Aidy (ve zkrácené verzi) na jezerním jevišti je snadné krásy přírodního okolí přehlédnout. Režisér Graham Vick a scénograf Paul Brown vyčarují představení pod širým nebem, jemuž lze přiřknout jen samé superlativy (Die Zeit), a vytváří tak most mezi starobylým Egyptem a současnými Spojenými státy americkými. Jevištní efekty jsou ohromující, ruiny Sochy svobody jsou sestavovány za pomoci obřích jeřábů, lodě přivážejí kněžky a vězně, části opery se dokonce odehrávají v jezeře samotném! A ve scéně Oslavy Egypta připlouvá na scénu obrovský zlatý slon. AIDA Set against the magnificent backdrop of Lake Constance, every production at the Bregenz Festival faces strong natural competition. But with this firstever production of Verdi s Aida (in an abridged version) on the lakeside stage, it is easy to overlook the beauty of the surrounding nature. Stage director Graham Vick and set designer Paul Brown conjure up an open-air spectacle of superlatives (Die Zeit) that throws a bridge between ancient Egypt and today s U.S. The stage effects are stunning: ruins of the Statue of Liberty pieced together with the help of giant cranes, boats carrying priestesses and prisoners parts of the opera even take place in the lake itself! And in the Grand March one of the most famous marches in opera a golden elephant comes sailing into view on a barge. C Major Entertainment A production of ORF, SF, TPC and UNITEL in coproduction with CLASSICA Felix Breisach/ Graham Vick KRÁL ROGER Je až s podivem, jak dlouho byl Král Roger přehlížen! Prestižní časopis Opernwelt však není jediný, kdo uvítal pozdní znovuobjevení mistrovského zpěvoherního díla z roku 1926 polského skladatele Karola Szymanowského ( ), které souzní jak s pozdním romantismem, tak expresionismem, Richardem Straussem i Richardem Wagnerem. Dílo bylo uvedeno na festivalu v Bregenzu v nastudování režiséra Davida Pountneyho jako hudební kuriozita, která je směsicí opery, oratoria a mysteria. Vypráví příběh z 12. století o sicilském králi Rogerovi, který je sveden ze své cesty záhadným pastýřem, jenž hlásá život v nevázaném požitkářství. KING ROGER It s hard to believe that this Król Roger had been neglected for so long! The prestigious Opernwelt was not alone in welcoming the belated rediscovery of Polish composer Karol Szymanowski s ( ) masterpiece of 1926, which resonates with echoes of Late-Romanticism and Expressionism, Richard Strauss and Richard Wagner. Presented at the Festival Hall of the Bregenz Festival in a production by festival director David Pountney, this musical rarity, a combination of opera, oratorio and mystery theater, tells the story of 12th-century Sicilian King Roger, who is led astray by a mysterious shepherd who preaches a life of unrestrained hedonism. C Major Entertainment ORF, SF, TPC and UNITEL Felix Breisach/ David Pountney NESOUTĚŽNÍ SEKCE NON-COMPETITION SECTION Germany 131' Germany 89' GOLDEN PRAGUE

98 19 1N N 2010 RUSKÉ PÍSNĚ Hvězdná sopranistka Anna Netrebko a světově proslulý klavírista a dirigent Daniel Barenboim oslavili Ruský večer ve slavné koncertní síni Berlínských filharmoniků. Na programu byly písně ruských skladatelů Nikolaje Rimského Korsakova a Petra Iljiče Čajkovského. Snad si ani nelze představit program, který by výjimečné zpěvačce a citlivému pianistovi vyhovoval lépe. Anna Netrebko jako mladá, nešťastně zamilovaná dívka, žena zoufalá z milencova odchodu. Její vždy autentický hlas doprovází Daniel Barenboim s velkou intuicí, která si razí cestu k srdcím diváků. RUSSIAN SONGS Star soprano Anna Netrebko and world-renown pianist and conductor Daniel Barenboim celebrating a Russian Evening at the famous Berlin Philharmonic Hall. On the programme: songs by Russian composers Nikolai Rimsky-Korsakov and Peter Tchaikovsky. It is nearly impossible to imagine a programme more dedicated to the exceptional singer and her sensitive pianist. Anna Netrebko as a young girl, crossed in love, a desperate woman abandoned by her lover. Her voice is always authentic whilst Daniel Barenboim accompanies her on her way to the hearts of the audience with great intuition. LANG LANG VE VÍDNI Nejoblíbenější klavírista planety účinkuje v nádherné koncertní síni Vídeňského hudebního spolku (Musikverein) při svém prvním nahrávání pro speciální televizní recitál. Lang Lang hraje kusy z Beethovenova (Sonátu opus 2, č. 3 a Appassionatu), Albenize (Iberia, první sešit), Prokofjeva (Sonáta č. 7) a Chopina. Program rovněž obsahuje zajímavé záběry ze zákulisí, rohovory i další momenty. Pro milióny svých fanoušků po celém světě je sedmadvacetiletý čínský hudebník zbožňovanou hvězdou a díky své technice a energickému stylu projevu si pouze pro sebe vytvořil úplně novou hudební ligu (CNN) LANG LANG IN VIENNA The most popular pianist on the planet performs at the stunning Musikverein in Vienna, recorded for the first time at a special TV recital! Lang Lang plays works by Beethoven (Sonata op. 2, no. 3 and Sonata op. 23 Appassionata ), Albeniz (Iberia Book 1), Prokofiev (Sonata no. 7) and Chopin. The programme also includes special backstage features, interviews and much more. To his millions of fans worldwide the 27-year-old Chinese musician is a God-like star, whose skill and energetic performance style put him in a league of his own. (CNN) C Major Entertainment Unitel (Producer) in coproduction with ZDF/arte Elisabeth Malzer C Major Entertainment Sony (Producer) Chris Weiss Germany 70' Germany 124' 98 GOLDEN PRAGUE 2010

99 GOLDEN PRAGUE NESOUTĚŽNÍ SEKCE NON-COMPETITION SECTION

100 REJSTŘÍKY INDEXES PODLE ČESKÝCH NÁZVŮ POŘADŮ INDEX OF CZECH TITLES číslo pořadu / číslo kategorie No. of programme / No. of category 4/1N ABDEL RAHMAN EL BACHA: ČTYŘI BALADY FRYDERYKA CHOPINA ABDEL RAHMAN EL BACHA: FOUR BALLADES BY FRÉDÉRIC CHOPIN 12/2 ABSOLUTNÍ LULLY UNCONDITIONAL LULLY 45/2 AFRICKÁ SYMFONIE AFRICAN SYMPHONY 17/1N AIDA AIDA 15/2N ANDRÉ PREVIN: MOST MEZI DVĚMA SVĚTADÍLY ANDRÉ PREVIN A BRIDGE BETWEEN TWO WORLDS 88/1 ARMIDA ARMIDE 32/1 BALLETBOYZ: SVĚCENÍ JARA BALLET BOYZ: THE RITE OF SPRING 57/1 BOBO STENSON TRIO BOBO STENSON TRIO 3/2N CANVAS KLASSIEK: BARTHOLD KUIJKEN CANVAS KLASSIEK: BARTHOLD KUIJKEN 89/1 CARMEN CARMEN 3/2 CHOPIN V OPEŘE CHOPIN AT THE OPERA N = nesoutěžní, tj. informativní sekce N = Non-competition section 7/2 CHOPINOVO UMĚNÍ THE ART OF CHOPIN 95/2 CO JEŠTĚ PŘINESE DOBA WHAT ELSE WILL TIME BRING 2/1N COSI FAN TUTTE (TAKOVÉ JSOU VŠECHNY) COSÌ FAN TUTTE 5/1 ČT LIVE VIVALDIANNO CT VIVALDIANNO LIVE 65/2 DARIUS MILHAUD A JEHO HUDBA: Z PROVENCE DO SVĚTA DARIUS MILHAUD AND HIS MUSIC, FROM PROVENCE TO THE WORLD 75/1 DEJME SI OPERU METTIAMOCI ALL OPERA 41/2 DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: DECHOVÉ ORCHESTRY ZAPOTÉKŮ ZE SIERRA JUÁREZ TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEÓN: ZAPOTEC WIND INSTRUMENT ORCHESTRAS IN SIERRA JUÁREZ 37/2 DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: SON JAROCHO VE VERACRUZU TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEÓN: SON JAROCHO IN VERACRUZ 36/2 DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: SOUČASNÁ HUDBA A JEJÍ SOUČÁSTI TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEON: CONTEMPORARY MUSIC: A WORLD OF ESSENCES 100 GOLDEN PRAGUE 2010

101 17/2 DRŽ RYTMUS! KEEP THE BEAT 56/2 HUDBA ZACHRÁNKYNĚ. RODINA WALLFISCHŮ SAVED BY MUSIC. THE WALLFISCH FAMILY REJSTŘÍKY INDEXES 29/1 DRŽ SE PARTITURY: IVESOVA PRÁZDNINOVÁ SYMFONIE NA PÓDIU KEEPING SCORE: IVES HOLIDAYS SYMPHONY IN CONCERT 28/2 DRŽ SE PARTITURY: BERLIOZOVA FANTASTICKÁ SYMFONIE KEEPING SCORE: BERLIOZ SYMPHONIE FANTASTIQUE 30/1 DRŽ SE PARTITURY: BERLIOZOVA FANTASTICKÁ SYMFONIE, KONCERT KEEPING SCORE: BERLIOZ SYMPHONIE FANTASTIQUE IN CONCERT 26/2 DRŽ SE PARTITURY: ŠOSTAKOVIČOVA PÁTÁ SYMFONIE KEEPING SCORE: SHOSTAKOVICH SYMPHONY NO. 5 27/2 DRŽ SE PARTITURY: IVESOVA SYMFONIE HOLIDAYS KEEPING SCORE: IVES HOLIDAYS SYMPHONY 73/1 DUET: LAURA PAUSINI A TIZIANO FERRO DUET: LAURA PAUSINI AND TIZIANO FERRO 61/2 EDWARD ELGAR: MUŽ ZA MASKOU ELGAR: THE MAN BEHIND THE MASK 53/2 ETNO WORLD SVĚTOVÝ TÁBOR LIDOVÉ HUDBY ETHNO FOLK MUSIC CAMP OF THE WORLD 5/2N GOUDVIS, PHILIP CATHERINE: CESTA DO HELSINK GOUDVIS: PHILIP CATHERINE, THE ROAD TO HELSINKI 10/1N GRACE JONESOVÁ HRAJE AVO SESSION GRACE JONES PLAYS AVO SESSION 8/2 HARLEM NA MONTMARTRU HARLEM IN MONTMARTRE 39/2 HUDBA ZE SEVERU BOREAL MUSIC 67/2 HUDBA, MOJE LÁSKA MUSIC, MON AMOUR 70/1 INAUGURAČNÍ KONCERT GUSTAVA DUDAMELA THE INAUGURAL CONCERT WITH GUSTAVO DUDAMEL & LOS ANGELES PHILHARMONIC 43/1 JAZZ ZE SEVERU JAZZ FROM THE NORTH 38/1 JINÉ VLAKY DIFFERENT TRAINS 34/2 KABARET BERLÍN, DIVOKÁ SCÉNA CABARET BERLIN, THE WILD SCENE 87/1 KÁŤA KABANOVÁ KATIA KABANOVA 102/2 KENT NAGANO A SYMFONICKÝ ORCHESTR MONTRÉAL KENT NAGANO AND THE ORCHESTRA SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL 81/2 KOMEDA: SOUNDTRACK K ŽIVOTU KOMEDA A SOUNDTRACK FOR A LIFE 33/1 KRÁL ROGER KING ROGER 18/1N KRÁL ROGER KING ROGER 79/1 KRÁLOVSKÉ DĚTI KÖNIGSKINDER 20/1N LANG LANG VE VÍDNI LANG LANG IN VIENNA GOLDEN PRAGUE

102 92/2 LEIF OVE ANDSNES: V NOVÉM RÁMU LEIF OVE ANDSNES REFRAMED 51/1 LUCERNSKÝ FESTIVAL 2009 ABBADO DIRIGUJE MAHLERA A PROKOFJEVA LUCERNE FESTIVAL 2009 ABBADO CONDUCTS MAHLER NO. 1 & PROKOFIEV PIANO CONCERTO NO. 3 78/1 MAHLER: CHLAPCŮV KOUZELNÝ ROH MAHLER, DES KNABEN WUNDERHORN 22/2 MENAHEM PRESSLER UTĚŠITEL MENAHEM PRESSLER, THE CONSOLER 85/1 MESIÁŠ DIVADLO NA VÍDEŇCE MESSIAH THEATER AN DER WIEN 58/2 MICHAEL NYMAN, SKLADATEL NA POSTUPU MICHAEL NYMAN COMPOSER IN PROGRESS 74/2 MINISSIMA 2010 MINISSIMA /1 MIREILLE MIREILLE 59/2 MIRELLA FRENI, ŽIVOT ZASVĚCENÝ OPEŘE MIRELLA FRENI. A LIFE DEVOTED TO OPERA 14/2 MISTR THE MASTER 35/2 MISTR PĚVEC THE MEISTERSINGER 101/2 MŮJ ČAS PŘIJDE GUSTAV MAHLER MY TIME WILL COME GUSTAV MAHLER 46/2 MŮJ OTEC, ŽELEZNÁ OPONA A JÁ MY FATHER, THE IRON CURTAIN AND ME 62/2 MYS DOBRÝCH HLASŮ JIŽNÍ AFRIKA SE ZAMILOVALA DO OPERY CAPE OF GOOD VOICES SOUTH AFRICA HOOKED ON OPERA 40/1 NÁKUPNÍ TANCE SHOPPING MOVES 97/1 NÁPOJ LÁSKY L ELISIR D AMORE (THE ELIXIR OF LOVE) 60/2 NÁVRAT COMEBACK 14/2N NEJKRÁSNĚJŠÍ OPERY VŠECH DOB THE MOST BEAUTIFUL OPERAS OF ALL TIME 77/2 NEJKRÁSNĚJŠÍ OPERY VŠECH DOB THE MOST BEAUTIFUL OPERAS OF ALL TIME 100/2 NEMĚCKÁ STÁTNÍ OPERA GERMAN STATE OPERA 55/2 NOHAMA NA ZEMI FEET ON THE GROUND 93/1 OBRÁZKY V NOVÉM RÁMU PICTURES REFRAMED 18/2 OPERA NÁS BAVÍ LEOŠ JANÁČEK: PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY WE LOVE OPERA! LEOŠ JANÁČEK: THE CUNNING LITTLE VIXEN 9/2 PALESTRINA KNÍŽE HUDBY PALESTRINA PRINCE OF MUSIC 13/2 PAŠIJE: POSLEDNÍ ZASTAVENÍ KINSHASA PASSION LAST STOP KINSHASA 48/2 PIERRE BOULEZ. DĚDICTVÍ HUDEBNÍ BUDOUCNOSTI PIERRE BOULEZ INHERITING THE FUTURE OF MUSIC 102 GOLDEN PRAGUE 2010

103 50/1 PLACE PLACE 23/2 SIDI LARBI CHERKAOUI: SNY UPROSTŘED VŘAVY SIDI LARBI CHERKAOUI, DREAMS OF BABEL REJSTŘÍKY INDEXES 16/2 PLÁCIDO DOMINGO: MOJE NEJVĚTŠÍ ROLE PLACIDO DOMINGO: MY GREATEST ROLES 86/2 POLITIKA LÁSKY HUDEBNÍ DIVADLO LUIGIHO NONA THE POLITICS OF LOVE LUIGI NONOS MUSICTHEATRE 15/2 POSLEDNÍ MOHYKÁN THE LAST OF THE MOHICANS 11/2 PROJEKT BEETHOVEN THE BEETHOVEN PROJECT 16/1N RIENZI, POSLEDNÍ TRIBUN RIENZI DER LETZTE DER TRIBUNEN 91/1 RINALDO RINALDO 54/1 ROZTANČENÝ BACH DANCING BACH 19/1N RUSKÉ PÍSNĚ RUSSIAN SONGS 10/2 SACHER DOKTOR HUDBY SACHER THE DOCTOR OF MUSIC 13/1N SACRIFICIUM: UMĚNÍ KASTRÁTŮ SACRIFICIUM THE ART OF THE CASTRATI 42/2 SALCBURK: KRÁSNÉ MĚSTO VYSTAVĚNÉ HUDBOU SALZBURG: A BEAUTIFUL CITY BUILT BY MUSIC 82/1 SAMOMLUVA S MARIMBOU SOLILOQUY WITH MARIMBA 84/1 SBOR MLADÝCH VĚŘÍCÍCH CHOIR OF YOUNG BELIEVERS 71/1 SLÁVA RUSKA. VYHLÍDKY A ZVUKY V SANKT PETĚRBURKU GLORY OF RUSSIA. THE SIGHTS AND SOUNDS OF ST. PETERSBURG 83/1 SOUSED THE NEIGHBOUR 103/1 ŠPALÍČEK, UMĚNÍ A PEDAGOGICKÝ PROJEKT THE CHAP-BOOK, ARTS AND PEDAGOGICAL PROJECT 20/2 SPECIÁL TG 1: ANDREA BOCELLI SPECIAL TG1: ANDREA BOCELLI 21/2 STEVE REICH: FÁZÍ V TVÁŘ STEVE REICH, PHASE TO FACE 80/2 SYMFONIE Z KINSHASY KINSHASA SYMPHONY 1/1N TOSCA TOSCA 76/2 TZIMON BARTO: MŮJ CHOPIN TZIMON BARTO MEIN CHOPIN 64/2 VALKÝRA S RUČENÍM OMEZENÝM VALKYRIE LIMITED 96/2 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH CHRISTMAS STORY 69/2 VÁŽNÁ HUDBA A STUDENÁ VÁLKA CLASSICAL MUSIC AND THE COLD WAR 49/1 VEČER S GABRIELOU MONTERO AN EVENING WITH GABRIELA MONTERO 72/2 VELKÝ KONCERT THE GREAT CONCERT GOLDEN PRAGUE

104 31/1 VERDIHO OTHELLO V REŽII GRAHAMA VICKA V BIRMINGHAMU VERDI S OTHELLO FROM GRAHAM VICK S BIRMINGHAM OPERA COMPANY 2/2 VŠECHNO JE TO DAR: PODIVUHODNÝ UM A ŠARM ALICE SOMMER-HERZOVÉ EVERYTHING IS A GIFT THE WONDER AND THE GRACE OF ALICE SOMMER HERZ 68/2 VŠECHNO JEDNOU RUKOU. KLAVÍRISTA PAUL WITTGENSTEIN ALL WITH ONE HAND. THE PIANIST PAUL WITTGENSTEIN 52/2 VYKOPÁVÁNÍ NOT NA TORADZEŮV ZPŮSOB KICKING THE NOTES THE TORADZE WAY 24/1 WERTHER WERTHER 98/2 ZIMNÍ SÓLO VLNY THE WINTER S SOLO OF WAVE 99/2 ŽIVOT JE JAKO ARÉNA LIFE IS LIKE BULLFIGHTING 25/2 ZROD BRITSKÉ HUDBY: LONDÝŇAN PURCELL THE BIRTH OF BRITISH MUSIC: PURCELL THE LONDONER 19/2 ZVUKY POD SLUNCEM SOUNDS UNDER THE SUN 66/2 WAYNE MCGREGOR: PŘES PRÁH WAYNE MCGREGOR ACROSS THE THRESHOLD 104 GOLDEN PRAGUE 2010

105 PODLE ANGLICKÝCH NEBO PŮVODNÍCH NÁZVŮ POŘADŮ INDEX OF ENGLISH OR ORIGINAL TITLES REJSTŘÍKY INDEXES číslo pořadu / číslo kategorie No. of programme / No. of category 4/1N ABDEL RAHMAN EL BACHA: FOUR BALLADES BY FRÉDÉRIC CHOPIN ABDEL RAHMAN EL BACHA: ČTYŘI BALADY FRYDERYKA CHOPINA 45/2 AFRICAN SYMPHONY AFRICKÁ SYMFONIE 17/1N AIDA AIDA 68/2 ALL WITH ONE HAND. THE PIANIST PAUL WITTGENSTEIN VŠECHNO JEDNOU RUKOU. KLAVÍRISTA PAUL WITTGENSTEIN 49/1 AN EVENING WITH GABRIELA MONTERO VEČER S GABRIELOU MONTERO 15/2N ANDRÉ PREVIN - A BRIDGE BETWEEN TWO WORLDS ANDRÉ PREVIN: MOST MEZI DVĚMA SVĚTADÍLY 88/1 ARMIDE ARMIDA 32/1 BALLET BOYZ: THE RITE OF SPRING BALLETBOYZ: SVĚCENÍ JARA 57/1 BOBO STENSON TRIO BOBO STENSON TRIO 39/2 BOREAL MUSIC HUDBA ZE SEVERU 34/2 CABARET - BERLIN, THE WILD SCENE KABARET - BERLÍN, DIVOKÁ SCÉNA N = nesoutěžní, tj. informativní sekce N = Non-competition section 3/2N CANVAS KLASSIEK: BARTHOLD KUIJKEN CANVAS KLASSIEK: BARTHOLD KUIJKEN 62/2 CAPE OF GOOD VOICES - SOUTH AFRICA HOOKED ON OPERA MYS DOBRÝCH HLASŮ - JIŽNÍ AFRIKA SE ZAMILOVALA DO OPERY 89/1 CARMEN CARMEN 84/1 CHOIR OF YOUNG BELIEVERS SBOR MLADÝCH VĚŘÍCÍCH 3/2 CHOPIN AT THE OPERA CHOPIN V OPEŘE 96/2 CHRISTMAS STORY VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 69/2 CLASSICAL MUSIC AND THE COLD WAR VÁŽNÁ HUDBA A STUDENÁ VÁLKA 60/2 COMEBACK NÁVRAT 2/1N COSÌ FAN TUTTE COSI FAN TUTTE (TAKOVÉ JSOU VŠECHNY) 5/1 CT VIVALDIANNO LIVE ČT LIVE VIVALDIANNO 54/1 DANCING BACH ROZTANČENÝ BACH 65/2 DARIUS MILHAUD AND HIS MUSIC, FROM PROVENCE TO THE WORLD DARIUS MILHAUD A JEHO HUDBA: Z PROVENCE DO SVĚTA GOLDEN PRAGUE

106 38/1 DIFFERENT TRAINS JINÉ VLAKY 73/1 DUET: LAURA PAUSINI AND TIZIANO FERRO DUET: LAURA PAUSINI A TIZIANO FERRO 61/2 ELGAR: THE MAN BEHIND THE MASK EDWARD ELGAR: MUŽ ZA MASKOU 53/2 ETHNO - FOLK MUSIC CAMP OF THE WORLD ETNO WORLD - SVĚTOVÝ TÁBOR LIDOVÉ HUDBY 2/2 EVERYTHING IS A GIFT- THE WONDER AND THE GRACE OF ALICE SOMMER HERZ VŠECHNO JE TO DAR: PODIVUHODNÝ UM A ŠARM ALICE SOMMER - HERZOVÉ 55/2 FEET ON THE GROUND NOHAMA NA ZEMI 100/2 GERMAN STATE OPERA NEMĚCKÁ STÁTNÍ OPERA 71/1 GLORY OF RUSSIA. THE SIGHTS AND SOUNDS OF ST. PETERSBURG SLÁVA RUSKA. VYHLÍDKY A ZVUKY V SANKT PETĚRBURKU 5/2N GOUDVIS: PHILIP CATHERINE, THE ROAD TO HELSINKI GOUDVIS, PHILIP CATHERINE: CESTA DO HELSINK 10/1N GRACE JONES PLAYS AVO SESSION GRACE JONESOVÁ HRAJE AVO SESSION 8/2 HARLEM IN MONTMARTRE HARLEM NA MONTMARTRU 43/1 JAZZ FROM THE NORTH JAZZ ZE SEVERU 87/1 KATIA KABANOVA KÁŤA KABANOVÁ 17/2 KEEP THE BEAT DRŽ RYTMUS! 28/2 KEEPING SCORE: BERLIOZ SYMPHONIE FANTASTIQUE DRŽ SE PARTITURY: BERLIOZOVA FANTASTICKÁ SYMFONIE 30/1 KEEPING SCORE: BERLIOZ SYMPHONIE FANTASTIQUE IN CONCERT DRŽET SE PARTITURY: BERLIOZOVA FANTASTICKÁ SYMFONIE, KONCERT 27/2 KEEPING SCORE: IVES HOLIDAYS SYMPHONY DRŽ SE PARTITURY: IVESOVA SYMFONIE HOLIDAYS 29/1 KEEPING SCORE: IVES HOLIDAYS SYMPHONY IN CONCERT DRŽ SE PARTITURY: IVESOVA PRÁZDNINOVÁ SYMFONIE NA PÓDIU 26/2 KEEPING SCORE: SHOSTAKOVICH SYMPHONY NO. 5 DRŽ SE PARTITURY: ŠOSTAKOVIČOVA PÁTÁ SYMFONIE 102/2 KENT NAGANO AND THE ORCHESTRA SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL KENT NAGANO A SYMFONICKÝ ORCHESTR MONTRÉAL 52/2 KICKING THE NOTES THE TORADZE WAY VYKOPÁVÁNÍ NOT NA TORADZEŮV ZPŮSOB 33/1 KING ROGER KRÁL ROGER 18/1N KING ROGER KRÁL ROGER 80/2 KINSHASA SYMPHONY SYMFONIE Z KINSHASY 81/2 KOMEDA A SOUNDTRACK FOR A LIFE KOMEDA: SOUNDTRACK K ŽIVOTU 106 GOLDEN PRAGUE 2010

107 79/1 KÖNIGSKINDER KRÁLOVSKÉ DĚTI 67/2 MUSIC, MON AMOUR HUDBA, MOJE LÁSKA REJSTŘÍKY INDEXES 97/1 L ELISIR D AMORE (THE ELIXIR OF LOVE) NÁPOJ LÁSKY 20/1N LANG LANG IN VIENNA LANG LANG VE VÍDNI 92/2 LEIF OVE ANDSNES - REFRAMED LEIF OVE ANDSNES: V NOVÉM RÁMU 99/2 LIFE IS LIKE BULLFIGHTING ŽIVOT JE JAKO ARÉNA 51/1 LUCERNE FESTIVAL ABBADO CONDUCTS MAHLER NO. 1 & PROKOFIEV PIANO CONCERTO NO. 3 LUCERNSKÝ FESTIVAL ABBADO DIRIGUJE MAHLERA A PROKOFJEVA 78/1 MAHLER, DES KNABEN WUNDERHORN MAHLER: CHLAPCŮV KOUZELNÝ ROH 22/2 MENAHEM PRESSLER, THE CONSOLER MENAHEM PRESSLER - UTĚŠITEL 85/1 MESSIAH - THEATER AN DER WIEN MESIÁŠ-DIVADLO NA VÍDEŇCE 75/1 METTIAMOCI ALL OPERA DEJME SI OPERU 58/2 MICHAEL NYMAN - COMPOSER IN PROGRESS MICHAEL NYMAN, SKLADATEL NA POSTUPU 74/2 MINISSIMA 2010 MINISSIMA /1 MIREILLE MIREILLE 59/2 MIRELLA FRENI. A LIFE DEVOTED TO OPERA MIRELLA FRENI, ŽIVOT ZASVĚCENÝ OPEŘE 46/2 MY FATHER, THE IRON CURTAIN AND ME MŮJ OTEC, ŽELEZNÁ OPONA A JÁ 101/2 MY TIME WILL COME GUSTAV MAHLER MŮJ ČAS PŘIJDE GUSTAV MAHLER 9/2 PALESTRINA - PRINCE OF MUSIC PALESTRINA-KNÍŽE HUDBY 13/2 PASSION - LAST STOP KINSHASA PAŠIJE: POSLEDNÍ ZASTAVENÍ KINSHASA 93/1 PICTURES REFRAMED OBRÁZKY V NOVÉM RÁMU 48/2 PIERRE BOULEZ - INHERITING THE FUTURE OF MUSIC PIERRE BOULEZ. DĚDICTVÍ HUDEBNÍ BUDOUCNOSTI 50/1 PLACE PLACE 16/2 PLACIDO DOMINGO: MY GREATEST ROLES PLÁCIDO DOMINGO: MOJE NEJVĚTŠÍ ROLE 16/1N RIENZI - DER LETZTE DER TRIBUNEN RIENZI, POSLEDNÍ TRIBUN 91/1 RINALDO RINALDO 19/1N RUSSIAN SONGS RUSKÉ PÍSNĚ 10/2 SACHER - THE DOCTOR OF MUSIC SACHER - DOKTOR HUDBY 13/1N SACRIFICIUM - THE ART OF THE CASTRATI SACRIFICIUM: UMĚNÍ KASTRÁTŮ GOLDEN PRAGUE

108 42/2 SALZBURG: A BEAUTIFUL CITY BUILT BY MUSIC SALCBURK: KRÁSNÉ MĚSTO VYSTAVĚNÉ HUDBOU 56/2 SAVED BY MUSIC. THE WALLFISCH FAMILY HUDBA ZACHRÁNKYNĚ. RODINA WALLFISCHŮ 40/1 SHOPPING MOVES NÁKUPNÍ TANCE 23/2 SIDI LARBI CHERKAOUI, DREAMS OF BABEL SIDI LARBI CHERKAOUI: SNY UPROSTŘED VŘAVY 82/1 SOLILOQUY WITH MARIMBA SAMOMLUVA S MARIMBOU 19/2 SOUNDS UNDER THE SUN ZVUKY POD SLUNCEM 20/2 SPECIAL TG1: ANDREA BOCELLI SPECIÁL TG 1: ANDREA BOCELLI 21/2 STEVE REICH, PHASE TO FACE STEVE REICH: FÁZÍ V TVÁŘ 7/2 THE ART OF CHOPIN CHOPINOVO UMĚNÍ 11/2 THE BEETHOVEN PROJECT PROJEKT BEETHOVEN 25/2 THE BIRTH OF BRITISH MUSIC: PURCELL THE LONDONER ZROD BRITSKÉ HUDBY: LONDÝŇAN PURCELL 103/1 THE CHAP-BOOK, ARTS AND PEDAGOGICAL PROJECT ŠPALÍČEK, UMĚNÍ A PEDAGOGICKÝ PROJEKT 72/2 THE GREAT CONCERT VELKÝ KONCERT 70/1 THE INAUGURAL CONCERT WITH GUSTAVO DUDAMEL & LOS ANGELES PHILHARMONIC INAUGURAČNÍ KONCERT GUSTAVA DUDAMELA 15/2 THE LAST OF THE MOHICANS POSLEDNÍ MOHYKÁN 14/2 THE MASTER MISTR 35/2 THE MEISTERSINGER MISTR PĚVEC 14/2N THE MOST BEAUTIFUL OPERAS OF ALL TIME NEJKRÁSNĚJŠÍ OPERY VŠECH DOB 77/2 THE MOST BEAUTIFUL OPERAS OF ALL TIME NEJKRÁSNĚJŠÍ OPERY VŠECH DOB 83/1 THE NEIGHBOUR SOUSED 86/2 THE POLITICS OF LOVE - LUIGI NONOS MUSICTHEATRE POLITIKA LÁSKY - HUDEBNÍ DIVADLO LUIGIHO NONA 98/2 THE WINTER S SOLO OF WAVE ZIMNÍ SÓLO VLNY 36/2 TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEON: CONTEMPORARY MUSIC: A WORLD OF ESSENCES DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: SOUČASNÁ HUDBA A JEJÍ SOUČÁSTI 37/2 TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEÓN: SON JAROCHO IN VERACRUZ DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: SON JAROCHO VE VERACRUZU 41/2 TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEÓN: ZAPOTEC WIND INSTRUMENT ORCHESTRAS IN SIERRA JUÁREZ DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: DECHOVÉ ORCHESTRY ZAPOTÉKŮ ZE SIERRA JUÁREZ 108 GOLDEN PRAGUE 2010

109 1/1N TOSCA TOSCA 66/2 WAYNE MCGREGOR - ACROSS THE THRESHOLD WAYNE MCGREGOR: PŘES PRÁH REJSTŘÍKY INDEXES 76/2 TZIMON BARTO-MEIN CHOPIN TZIMON BARTO: MŮJ CHOPIN 12/2 UNCONDITIONAL LULLY ABSOLUTNÍ LULLY 64/2 VALKYRIE LIMITED VALKÝRA S RUČENÍM OMEZENÝM 31/1 VERDI S OTHELLO FROM GRAHAM VICK S BIRMINGHAM OPERA COMPANY VERDIHO OTHELLO REŽISÉRA GRAHAMA VICKA V BIRMINGHAMU 18/2 WE LOVE OPERA!- LEOŠ JANÁČEK: THE CUNNING LITTLE VIXEN OPERA NÁS BAVÍ - LEOŠ JANÁČEK: PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY 24/1 WERTHER WERTHER 95/2 WHAT ELSE WILL TIME BRING CO JEŠTĚ PŘINESE DOBA GOLDEN PRAGUE

110 PODLE ZEMÍ PŘIHLAŠOVATELŮ (ČESKY) INDEX OF COUNTRIES (IN CZECH) číslo pořadu / číslo kategorie No. of programme / No. of category BELGIE 4/1N ABDEL RAHMAN EL BACHA: ČTYŘI BALADY FRYDERYKA CHOPINA VRT 3/2N CANVAS KLASSIEK: BARTHOLD KUIJKEN VRT 5/2N GOUDVIS, PHILIP CATHERINE: CESTA DO HELSINK VRT ČESKÁ REPUBLIKA 103/1 ŠPALÍČEK, UMĚNÍ A PEDAGOGICKÝ PROJEKT ARTS AND THEATRE INSTITUTE 5/1 ČT LIVE VIVALDIANNO ČESKÁ TELEVIZE 17/2 DRŽ RYTMUS! ČESKÁ TELEVIZE 14/2 MISTR ČESKÁ TELEVIZE 18/2 OPERA NÁS BAVÍ LEOŠ JANÁČEK: PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY ČESKÁ TELEVIZE 15/2 POSLEDNÍ MOHYKÁN ČESKÁ TELEVIZE 82/1 SAMOMLUVA S MARIMBOU IVO BLÁHA N = nesoutěžní, tj. informativní sekce N = Non-competition section ČÍNA 42/2 SALCBURK: KRÁSNÉ MĚSTO VYSTAVĚNÉ HUDBOU GUANGDONG TELEVISION DÁNSKO 84/1 SBOR MLADÝCH VĚŘÍCÍCH DANISH BROADCASTING CORPORATION FINSKO 45/2 AFRICKÁ SYMFONIE YLE-FINNISH BROADCASTING COMPANY 43/1 JAZZ ZE SEVERU YLE-FINNISH BROADCASTING COMPANY FRANCIE 39/2 HUDBA ZE SEVERU ARTE FRANCE 22/2 MENAHEM PRESSLER UTĚŠITEL ARTE FRANCE 23/2 SIDI LARBI CHERKAOUI: SNY UPROSTŘED VŘAVY ARTE FRANCE 21/2 STEVE REICH: FÁZÍ V TVÁŘ ARTE FRANCE 24/1 WERTHER ARTE FRANCE 34/2 KABARET BERLÍN, DIVOKÁ SCÉNA BEL AIR MEDIA 110 GOLDEN PRAGUE 2010

111 33/1 KRÁL ROGER BEL AIR MEDIA 20/2 SPECIÁL TG 1: ANDREA BOCELLI RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA REJSTŘÍKY INDEXES 12/2 ABSOLUTNÍ LULLY CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS 88/1 ARMIDA FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS 89/1 CARMEN FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS 87/1 KÁŤA KABANOVÁ FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS 90/1 MIREILLE FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS 91/1 RINALDO FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS 7/2 CHOPINOVO UMĚNÍ IDÉALE AUDIENCE 8/2 HARLEM NA MONTMARTRU IDÉALE AUDIENCE 65/2 DARIUS MILHAUD A JEHO HUDBA: Z PROVENCE DO SVĚTA STEINVAL PRODUCTION ITÁLIE 73/1 DUET: LAURA PAUSINI A TIZIANO FERRO F&P GROUP 75/1 DEJME SI OPERU RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 74/2 MINISSIMA 2010 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 72/2 VELKÝ KONCERT RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 10/2 SACHER DOKTOR HUDBY RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA RAI EDUCATIONAL JAPONSKO 38/1 JINÉ VLAKY NHK (JAPAN BROADCASTING CORP.) KAZACHSTÁN 97/1 NÁPOJ LÁSKY JSC KHABAR AGENCY LOTYŠSKO 64/2 VALKÝRA S RUČENÍM OMEZENÝM LOCOMOTIVE PRODUCTIONS LTD. 19/2 ZVUKY POD SLUNCEM MISTRUS MEDIA MEXIKO 41/2 DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: DECHOVÉ ORCHESTRY ZAPOTÉKŮ ZE SIERRA JUÁREZ CANAL 22 37/2 DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: SON JAROCHO VE VERACRUZU CANAL 22 36/2 DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: SOUČASNÁ HUDBA A JEJÍ SOUČÁSTI CANAL 22 GOLDEN PRAGUE

112 NĚMECKO 17/1N AIDA C MAJOR ENTERTAINMENT 15/2N ANDRÉ PREVIN: MOST MEZI DVĚMA SVĚTADÍLY C MAJOR ENTERTAINMENT 10/1N GRACE JONESOVÁ HRAJE AVO SESSION C MAJOR ENTERTAINMENT 81/2 KOMEDA: SOUNDTRACK K ŽIVOTU C MAJOR ENTERTAINMENT 18/1N KRÁL ROGER C MAJOR ENTERTAINMENT 20/1N LANG LANG VE VÍDNI C MAJOR ENTERTAINMENT 14/2N NEJKRÁSNĚJŠÍ OPERY VŠECH DOB C MAJOR ENTERTAINMENT 16/1N RIENZI, POSLEDNÍ TRIBUN C MAJOR ENTERTAINMENT 19/1N RUSKÉ PÍSNĚ C MAJOR ENTERTAINMENT 13/1N SACRIFICIUM: UMĚNÍ KASTRÁTŮ C MAJOR ENTERTAINMENT 2/1N COSI FAN TUTTE (TAKOVÉ JSOU VŠECHNY) CLASART CLASSIC 79/1 KRÁLOVSKÉ DĚTI CLASART CLASSIC 78/1 MAHLER: CHLAPCŮV KOUZELNÝ ROH CLASART CLASSIC 1/1N TOSCA CLASART CLASSIC 11/2 PROJEKT BEETHOVEN DEUTSCHE WELLE / DW-TV 51/1 LUCERNSKÝ FESTIVAL 2009 ABBADO DIRIGUJE MAHLERA A PROKOFJEVA EUROARTS MUSIC INTERNATIONAL GMBH 48/2 PIERRE BOULEZ. DĚDICTVÍ HUDEBNÍ BUDOUCNOSTI EUROARTS MUSIC INTERNATIONAL GMBH 49/1 VEČER S GABRIELOU MONTERO EUROARTS MUSIC INTERNATIONAL GMBH 35/2 MISTR PĚVEC FILMFRITZ GMBH 58/2 MICHAEL NYMAN, SKLADATEL NA POSTUPU MONARDA ARTS GMBH 59/2 MIRELLA FRENI, ŽIVOT ZASVĚCENÝ OPEŘE MONARDA ARTS GMBH 62/2 MYS DOBRÝCH HLASŮ JIŽNÍ AFRIKA SE ZAMILOVALA DO OPERY NDR 3/2 CHOPIN V OPEŘE PARS MEDIA GMBH 80/2 SYMFONIE Z KINSHASY RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG RBB 76/2 TZIMON BARTO: MŮJ CHOPIN ZDF/3SAT 9/2 PALESTRINA KNÍŽE HUDBY ZDF/ARTE 102/2 KENT NAGANO A SYMFONICKÝ ORCHESTR MONTRÉAL ZDFTHEATERKANAL 112 GOLDEN PRAGUE 2010

113 77/2 NEJKRÁSNĚJŠÍ OPERY VŠECH DOB ZDFTHEATERKANAL/3SAT/UNITEL CLASSICA 85/1 MESIÁŠ DIVADLO NA VÍDEŇCE ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK REJSTŘÍKY INDEXES 13/2 PAŠIJE: POSLEDNÍ ZASTAVENÍ KINSHASA ZDFTHEATERKANAL/ARTE NORSKO 83/1 SOUSED NORDISK FILM OG TV AS 92/2 LEIF OVE ANDSNES: V NOVÉM RÁMU NRK 93/1 OBRÁZKY V NOVÉM RÁMU NRK POLSKO 46/2 MŮJ OTEC, ŽELEZNÁ OPONA A JÁ TVP SA RAKOUSKO 67/2 HUDBA, MOJE LÁSKA BERNHARD FLEISCHER MOVING IMAGES GMBH 70/1 INAUGURAČNÍ KONCERT GUSTAVA DUDAMELA BERNHARD FLEISCHER MOVING IMAGES GMBH 71/1 SLÁVA RUSKA. VYHLÍDKY A ZVUKY V SANKT PETĚRBURKU BERNHARD FLEISCHER MOVING IMAGES GMBH 69/2 VÁŽNÁ HUDBA A STUDENÁ VÁLKA BERNHARD FLEISCHER MOVING IMAGES GMBH 68/2 VŠECHNO JEDNOU RUKOU. KLAVÍRISTA PAUL WITTGENSTEIN BERNHARD FLEISCHER MOVING IMAGES GMBH 101/2 MŮJ ČAS PŘIJDE GUSTAV MAHLER ORF 86/2 POLITIKA LÁSKY HUDEBNÍ DIVADLO LUIGIHO NONA ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK RUMUNSKO 96/2 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH ROMANIAN TELEVISION RUSKO 100/2 NEMĚCKÁ STÁTNÍ OPERA GTRK KULTURA 99/2 ŽIVOT JE JAKO ARÉNA GTRK KULTURA 98/2 ZIMNÍ SÓLO VLNY REGIONAL MARKETING AGENCY (NOVOSIBIRSK REGION) SLOVINSKO 95/2 CO JEŠTĚ PŘINESE DOBA RTV SLOVENIJA SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 52/2 VYKOPÁVÁNÍ NOT NA TORADZEŮV ZPŮSOB MICHIANA PUBLIC BROADCASTING, CORP 29/1 DRŽ SE PARTITURY: IVESOVA PRÁZDNINOVÁ SYMFONIE NA PÓDIU SAN FRANCISCO SYMPHONY 28/2 DRŽ SE PARTITURY: BERLIOZOVA FANTASTICKÁ SYMFONIE SAN FRANCISCO SYMPHONY GOLDEN PRAGUE

114 30/1 DRŽ SE PARTITURY: BERLIOZOVA FANTASTICKÁ SYMFONIE, KONCERT SAN FRANCISCO SYMPHONY 26/2 DRŽ SE PARTITURY: ŠOSTAKOVIČOVA PÁTÁ SYMFONIE SAN FRANCISCO SYMPHONY 27/2 DRŽ SE PARTITURY: IVESOVA SYMFONIE HOLIDAYS SAN FRANCISCO SYMPHONY ŠVÉDSKO 40/1 NÁKUPNÍ TANCE SVERIGES TELEVISION DRAMA 57/1 BOBO STENSON TRIO SVERIGES TELEVISION SVT 53/2 ETNO WORLD SVĚTOVÝ TÁBOR LIDOVÉ HUDBY SVERIGES TELEVISION SVT 54/1 ROZTANČENÝ BACH SVERIGES TELEVISION SVT 50/1 PLACE SVT SVERIGES TELEVISION UKRAJINA VELKÁ BRITÁNIE 2/2 VŠECHNO JE TO DAR: PODIVUHODNÝ UM A ŠARM ALICE SOMMER-HERZOVÉ ALLEGRO FILMS 25/2 ZROD BRITSKÉ HUDBY: LONDÝŇAN PURCELL BBC TELEVISION 32/1 BALLETBOYZ: SVĚCENÍ JARA BBC TV 31/1 VERDIHO OTHELLO V REŽII GRAHAMA VICKA V BIRMINGHAMU BBC TV 61/2 EDWARD ELGAR: MUŽ ZA MASKOU CRUX PRODUCTIONS LTD 16/2 PLÁCIDO DOMINGO: MOJE NEJVĚTŠÍ ROLE IAMBIC MEDIA 66/2 WAYNE MCGREGOR: PŘES PRÁH MINDFUL FILMS 56/2 HUDBA ZACHRÁNKYNĚ. RODINA WALLFISCHŮ POORHOUSE INTERNATIONAL LTD 55/2 NOHAMA NA ZEMI POORHOUSE INTERNATIONAL LTD. 60/2 NÁVRAT ZAKRYTA ZONA TV 114 GOLDEN PRAGUE 2010

115 PODLE ZEMÍ PŘIHLAŠOVATELŮ (ANGLICKY) INDEX OF COUNTRIES (IN ENGLISH) REJSTŘÍKY INDEXES číslo pořadu / číslo kategorie No. of programme / No. of category AUSTRIA 68/2 ALL WITH ONE HAND. THE PIANIST PAUL WITTGENSTEIN BERNHARD FLEISCHER MOVING IMAGES GMBH 69/2 CLASSICAL MUSIC AND THE COLD WAR BERNHARD FLEISCHER MOVING IMAGES GMBH 71/1 GLORY OF RUSSIA. THE SIGHTS AND SOUNDS OF ST. PETERSBURG BERNHARD FLEISCHER MOVING IMAGES GMBH 67/2 MUSIC, MON AMOUR BERNHARD FLEISCHER MOVING IMAGES GMBH 70/1 THE INAUGURAL CONCERT WITH GUSTAVO DUDAMEL & LOS ANGELES PHILHARMONIC BERNHARD FLEISCHER MOVING IMAGES GMBH 101/2 MY TIME WILL COME GUSTAV MAHLER ORF 85/1 MESSIAH THEATER AN DER WIEN ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK 86/2 THE POLITICS OF LOVE LUIGI NONOS MUSICTHEATRE ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK BELGIUM 4/1N ABDEL RAHMAN EL BACHA: FOUR BALLADES BY FRÉDÉRIC CHOPIN VRT N = nesoutěžní, tj. informativní sekce N = Non-competition section 5/2N GOUDVIS: PHILIP CATHERINE, THE ROAD TO HELSINKI VRT CHINA 42/2 SALZBURG: A BEAUTIFUL CITY BUILT BY MUSIC GUANGDONG TELEVISION CZECH REPUBLIC 103/1 THE CHAP-BOOK, ARTS AND PEDAGOGICAL PROJECT ARTS AND THEATRE INSTITUTE 5/1 CT VIVALDIANNO LIVE ČESKÁ TELEVIZE 17/2 KEEP THE BEAT ČESKÁ TELEVIZE 15/2 THE LAST OF THE MOHICANS ČESKÁ TELEVIZE 14/2 THE MASTER ČESKÁ TELEVIZE 18/2 WE LOVE OPERA! LEOŠ JANÁČEK: THE CUNNING LITTLE VIXEN ČESKÁ TELEVIZE 82/1 SOLILOQUY WITH MARIMBA IVO BLÁHA 3/2N CANVAS KLASSIEK: BARTHOLD KUIJKEN VRT GOLDEN PRAGUE

116 DENMARK 84/1 CHOIR OF YOUNG BELIEVERS DANISH BROADCASTING CORPORATION FINLAND 45/2 AFRICAN SYMPHONY YLE-FINNISH BROADCASTING COMPANY 43/1 JAZZ FROM THE NORTH YLE-FINNISH BROADCASTING COMPANY FRANCE 39/2 BOREAL MUSIC ARTE FRANCE 22/2 MENAHEM PRESSLER, THE CONSOLER ARTE FRANCE 23/2 SIDI LARBI CHERKAOUI, DREAMS OF BABEL ARTE FRANCE 21/2 STEVE REICH, PHASE TO FACE ARTE FRANCE 24/1 WERTHER ARTE FRANCE 34/2 CABARET BERLIN, THE WILD SCENE BEL AIR MEDIA 33/1 KING ROGER BEL AIR MEDIA 12/2 UNCONDITIONAL LULLY CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS 88/1 ARMIDE FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS 89/1 CARMEN FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS 87/1 KATIA KABANOVA FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS 90/1 MIREILLE FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS 91/1 RINALDO FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS 8/2 HARLEM IN MONTMARTRE IDÉALE AUDIENCE 7/2 THE ART OF CHOPIN IDÉALE AUDIENCE 65/2 DARIUS MILHAUD AND HIS MUSIC, FROM PROVENCE TO THE WORLD STEINVAL PRODUCTION GERMANY 17/1N AIDA C MAJOR ENTERTAINMENT 15/2N ANDRÉ PREVIN A BRIDGE BETWEEN TWO WORLDS C MAJOR ENTERTAINMENT 10/1N GRACE JONES PLAYS AVO SESSION C MAJOR ENTERTAINMENT 18/1N KING ROGER C MAJOR ENTERTAINMENT 81/2 KOMEDA A SOUNDTRACK FOR A LIFE C MAJOR ENTERTAINMENT 20/1N LANG LANG IN VIENNA C MAJOR ENTERTAINMENT 116 GOLDEN PRAGUE 2010

117 16/1N RIENZI DER LETZTE DER TRIBUNEN C MAJOR ENTERTAINMENT 59/2 MIRELLA FRENI. A LIFE DEVOTED TO OPERA MONARDA ARTS GMBH REJSTŘÍKY INDEXES 19/1N RUSSIAN SONGS C MAJOR ENTERTAINMENT 13/1N SACRIFICIUM THE ART OF THE CASTRATI C MAJOR ENTERTAINMENT 14/2N THE MOST BEAUTIFUL OPERAS OF ALL TIME C MAJOR ENTERTAINMENT 2/1N COSÌ FAN TUTTE CLASART CLASSIC 79/1 KÖNIGSKINDER CLASART CLASSIC 78/1 MAHLER, DES KNABEN WUNDERHORN CLASART CLASSIC 1/1N TOSCA CLASART CLASSIC 11/2 THE BEETHOVEN PROJECT DEUTSCHE WELLE / DW-TV 49/1 AN EVENING WITH GABRIELA MONTERO EUROARTS MUSIC INTERNATIONAL GMBH 51/1 LUCERNE FESTIVAL 2009 ABBADO CONDUCTS MAHLER NO. 1 & PROKOFIEV PIANO CONCERTO NO. 3 EUROARTS MUSIC INTERNATIONAL GMBH 48/2 PIERRE BOULEZ INHERITING THE FUTURE OF MUSIC EUROARTS MUSIC INTERNATIONAL GMBH 35/2 THE MEISTERSINGER FILMFRITZ GMBH 58/2 MICHAEL NYMAN COMPOSER IN PROGRESS MONARDA ARTS GMBH 62/2 CAPE OF GOOD VOICES SOUTH AFRICA HOOKED ON OPERA NDR 3/2 CHOPIN AT THE OPERA PARS MEDIA GMBH 80/2 KINSHASA SYMPHONY RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG RBB 76/2 TZIMON BARTO MEIN CHOPIN ZDF/3SAT 9/2 PALESTRINA PRINCE OF MUSIC ZDF/ARTE 102/2 KENT NAGANO AND THE ORCHESTRA SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL ZDFTHEATERKANAL 77/2 THE MOST BEAUTIFUL OPERAS OF ALL TIME ZDFTHEATERKANAL/3SAT/UNITEL CLASSICA 13/2 PASSION LAST STOP KINSHASA ZDFTHEATERKANAL/ARTE ITALY 73/1 DUET: LAURA PAUSINI AND TIZIANO FERRO F&P GROUP 75/1 METTIAMOCI ALL OPERA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 74/2 MINISSIMA 2010 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 20/2 SPECIAL TG1: ANDREA BOCELLI RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA GOLDEN PRAGUE

118 72/2 THE GREAT CONCERT RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 10/2 SACHER THE DOCTOR OF MUSIC RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA RAI EDUCATIONAL JAPAN 38/1 DIFFERENT TRAINS NHK (JAPAN BROADCASTING CORP.) IN ASSOCIATION WITH NHK ENTERPRISES, INC. KAZAKHSTAN 97/1 L ELISIR D AMORE (THE ELIXIR OF LOVE) JSC KHABAR AGENCY LATVIA 64/2 VALKYRIE LIMITED LOCOMOTIVE PRODUCTIONS LTD. 19/2 SOUNDS UNDER THE SUN MISTRUS MEDIA MEXICO 36/2 TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEON: CONTEMPORARY MUSIC: A WORLD OF ESSENCES CANAL 22 37/2 TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEÓN: SON JAROCHO IN VERACRUZ CANAL 22 41/2 TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEÓN: ZAPOTEC WIND INSTRUMENT ORCHESTRAS IN SIERRA JUÁREZ CANAL 22 NORWAY 83/1 THE NEIGHBOUR NORDISK FILM OG TV AS 92/2 LEIF OVE ANDSNES REFRAMED NRK 93/1 PICTURES REFRAMED NRK POLAND 46/2 MY FATHER, THE IRON CURTAIN AND ME TVP SA ROMANIA 96/2 CHRISTMAS STORY ROMANIAN TELEVISION RUSSIA 100/2 GERMAN STATE OPERA GTRK KULTURA 99/2 LIFE IS LIKE BULLFIGHTING GTRK KULTURA 98/2 THE WINTER S SOLO OF WAVE REGIONAL MARKETING AGENCY (NOVOSIBIRSK REGION) SLOVENIA 95/2 WHAT ELSE WILL TIME BRING RTV SLOVENIJA 118 GOLDEN PRAGUE 2010

119 SWEDEN 40/1 SHOPPING MOVES SVERIGES TELEVISION DRAMA 57/1 BOBO STENSON TRIO SVERIGES TELEVISION SVT 54/1 DANCING BACH SVERIGES TELEVISION SVT 53/2 ETHNO FOLK MUSIC CAMP OF THE WORLD SVERIGES TELEVISION SVT 50/1 PLACE SVT SVERIGES TELEVISION 61/2 ELGAR: THE MAN BEHIND THE MASK CRUX PRODUCTIONS LTD 16/2 PLACIDO DOMINGO: MY GREATEST ROLES IAMBIC MEDIA 66/2 WAYNE MCGREGOR ACROSS THE THRESHOLD MINDFUL FILMS 56/2 SAVED BY MUSIC. THE WALLFISCH FAMILY POORHOUSE INTERNATIONAL LTD 55/2 FEET ON THE GROUND POORHOUSE INTERNATIONAL LTD. UNITED STATES OF AMERICA REJSTŘÍKY INDEXES UKRAINE 60/2 COMEBACK ZAKRYTA ZONA TV UNITED KINGDOM 2/2 EVERYTHING IS A GIFT THE WONDER AND THE GRACE OF ALICE SOMMER HERZ ALLEGRO FILMS 25/2 THE BIRTH OF BRITISH MUSIC: PURCELL THE LONDONER BBC TELEVISION 32/1 BALLET BOYZ: THE RITE OF SPRING BBC TV 31/1 VERDI S OTHELLO FROM GRAHAM VICK S BIRMINGHAM OPERA COMPANY BBC TV 52/2 KICKING THE NOTES THE TORADZE WAY MICHIANA PUBLIC BROADCASTING, CORP 28/2 KEEPING SCORE: BERLIOZ SYMPHONIE FANTASTIQUE SAN FRANCISCO SYMPHONY 30/1 KEEPING SCORE: BERLIOZ SYMPHONIE FANTASTIQUE IN CONCERT SAN FRANCISCO SYMPHONY 27/2 KEEPING SCORE: IVES HOLIDAYS SYMPHONY SAN FRANCISCO SYMPHONY 29/1 KEEPING SCORE: IVES HOLIDAYS SYMPHONY IN CONCERT SAN FRANCISCO SYMPHONY 26/2 KEEPING SCORE: SHOSTAKOVICH SYMPHONY NO.5 SAN FRANCISCO SYMPHONY GOLDEN PRAGUE

120 PODLE PŘIHLAŠOVATELŮ INDEX OF COMPETITORS / ENTRANTS číslo pořadu / číslo kategorie No. of programme / No. of category ALLEGRO FILMS UNITED KINGDOM VELKÁ BRITÁNIE 2/2 EVERYTHING IS A GIFT THE WONDER AND THE GRACE OF ALICE SOMMER HERZ VŠECHNO JE TO DAR: PODIVUHODNÝ UM A ŠARM ALICE SOMMER-HERZOVÉ ARTE FRANCE FRANCE FRANCIE 39/2 BOREAL MUSIC HUDBA ZE SEVERU 22/2 MENAHEM PRESSLER, THE CONSOLER MENAHEM PRESSLER UTĚŠITEL 23/2 SIDI LARBI CHERKAOUI, DREAMS OF BABEL SIDI LARBI CHERKAOUI: SNY UPROSTŘED VŘAVY 21/2 STEVE REICH, PHASE TO FACE STEVE REICH: FÁZÍ V TVÁŘ 24/1 WERTHER WERTHER ARTS AND THEATRE INSTITUTE CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA 103/1 THE CHAP-BOOK, ARTS AND PEDAGOGICAL PROJECT ŠPALÍČEK, UMĚNÍ A PEDAGOGICKÝ PROJEKT N = nesoutěžní, tj. informativní sekce N = Non-competition section BBC TELEVISION UNITED KINGDOM VELKÁ BRITÁNIE 25/2 THE BIRTH OF BRITISH MUSIC: PURCELL THE LONDONER ZROD BRITSKÉ HUDBY: LONDÝŇAN PURCELL BBC TV UNITED KINGDOM VELKÁ BRITÁNIE 32/1 BALLET BOYZ: THE RITE OF SPRING BALLETBOYZ: SVĚCENÍ JARA 31/1 VERDI S OTHELLO FROM GRAHAM VICK S BIRMINGHAM OPERA COMPANY VERDIHO OTHELLO REŽISÉRA GRAHAMA VICKA V BIRMINGHAMU BEL AIR MEDIA FRANCE FRANCIE 34/2 CABARET BERLIN, THE WILD SCENE KABARET BERLÍN, DIVOKÁ SCÉNA 33/1 KING ROGER KRÁL ROGER BERNHARD FLEISCHER MOVING IMAGES GMBH AUSTRIA RAKOUSKO 68/2 ALL WITH ONE HAND. THE PIANIST PAUL WITTGENSTEIN VŠECHNO JEDNOU RUKOU. KLAVÍRISTA PAUL WITTGENSTEIN 69/2 CLASSICAL MUSIC AND THE COLD WAR VÁŽNÁ HUDBA A STUDENÁ VÁLKA 120 GOLDEN PRAGUE 2010

121 71/1 GLORY OF RUSSIA. THE SIGHTS AND SOUNDS OF ST. PETERSBURG SLÁVA RUSKA. VYHLÍDKY A ZVUKY V SANKT PETĚRBURKU 67/2 MUSIC, MON AMOUR HUDBA, MOJE LÁSKA 70/1 THE INAUGURAL CONCERT WITH GUSTAVO DUDAMEL & LOS ANGELES PHILHARMONIC INAUGURAČNÍ KONCERT GUSTAVA DUDAMELA C MAJOR ENTERTAINMENT GERMANY NĚMECKO 17/1N AIDA AIDA 14/2N THE MOST BEAUTIFUL OPERAS OF ALL TIME NEJKRÁSNĚJŠÍ OPERY VŠECH DOB CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS FRANCE FRANCIE 12/2 UNCONDITIONAL LULLY ABSOLUTNÍ LULLY CANAL 22 MEXICO MEXIKO 36/2 TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEON: CONTEMPORARY MUSIC: A WORLD OF ESSENCES DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: SOUČASNÁ HUDBA A JEJÍ SOUČÁSTI REJSTŘÍKY INDEXES 15/2N ANDRÉ PREVIN A BRIDGE BETWEEN TWO WORLDS ANDRÉ PREVIN: MOST MEZI DVĚMA SVĚTADÍLY 10/1N GRACE JONES PLAYS AVO SESSION GRACE JONESOVÁ HRAJE AVO SESSION 18/1N KING ROGER KRÁL ROGER 81/2 KOMEDA A SOUNDTRACK FOR A LIFE KOMEDA: SOUNDTRACK K ŽIVOTU 20/1N LANG LANG IN VIENNA LANG LANG VE VÍDNI 16/1N RIENZI DER LETZTE DER TRIBUNEN RIENZI, POSLEDNÍ TRIBUN 19/1N RUSSIAN SONGS RUSKÉ PÍSNĚ 13/1N SACRIFICIUM THE ART OF THE CASTRATI SACRIFICIUM: UMĚNÍ KASTRÁTŮ 37/2 TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEÓN: SON JAROCHO IN VERACRUZ DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: SON JAROCHO VE VERACRUZU 41/2 TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEÓN: ZAPOTEC WIND INSTRUMENT ORCHESTRAS IN SIERRA JUÁREZ DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: DECHOVÉ ORCHESTRY ZAPOTÉKŮ ZE SIERRA JUÁREZ ČESKÁ TELEVIZE CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA 5/1 CT VIVALDIANNO LIVE ČT LIVE VIVALDIANNO 17/2 KEEP THE BEAT DRŽ RYTMUS! 15/2 THE LAST OF THE MOHICANS POSLEDNÍ MOHYKÁN 14/2 THE MASTER MISTR GOLDEN PRAGUE

122 18/2 WE LOVE OPERA! LEOŠ JANÁČEK: THE CUNNING LITTLE VIXEN OPERA NÁS BAVÍ LEOŠ JANÁČEK: PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY CLASART CLASSIC GERMANY NĚMECKO 2/1N COSÌ FAN TUTTE COSI FAN TUTTE (TAKOVÉ JSOU VŠECHNY) 79/1 KÖNIGSKINDER KRÁLOVSKÉ DĚTI 78/1 MAHLER, DES KNABEN WUNDERHORN MAHLER: CHLAPCŮV KOUZELNÝ ROH 1/1N TOSCA TOSCA CRUX PRODUCTIONS LTD UNITED KINGDOM VELKÁ BRITÁNIE 61/2 ELGAR: THE MAN BEHIND THE MASK EDWARD ELGAR: MUŽ ZA MASKOU DANISH BROADCASTING CORPORATION DENMARK DÁNSKO 84/1 CHOIR OF YOUNG BELIEVERS SBOR MLADÝCH VĚŘÍCÍCH DEUTSCHE WELLE / DW-TV GERMANY NĚMECKO 11/2 THE BEETHOVEN PROJECT PROJEKT BEETHOVEN EUROARTS MUSIC INTERNATIONAL GMBH GERMANY NĚMECKO 49/1 AN EVENING WITH GABRIELA MONTERO VEČER S GABRIELOU MONTERO 51/1 LUCERNE FESTIVAL 2009 ABBADO CONDUCTS MAHLER NO. 1 & PROKOFIEV PIANO CONCERTO NO. 3 LUCERNSKÝ FESTIVAL 2009 ABBADO DIRIGUJE MAHLERA A PROKOFJEVA 48/2 PIERRE BOULEZ INHERITING THE FUTURE OF MUSIC PIERRE BOULEZ. DĚDICTVÍ HUDEBNÍ BUDOUCNOSTI F&P GROUP ITALY ITÁLIE 73/1 DUET: LAURA PAUSINI AND TIZIANO FERRO DUET: LAURA PAUSINI A TIZIANO FERRO FILMFRITZ GMBH GERMANY NĚMECKO 35/2 THE MEISTERSINGER MISTR PĚVEC FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS FRANCE FRANCIE 88/1 ARMIDE ARMIDA 89/1 CARMEN CARMEN 87/1 KATIA KABANOVA KÁŤA KABANOVÁ 122 GOLDEN PRAGUE 2010

123 90/1 MIREILLE MIREILLE IVO BLÁHA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA REJSTŘÍKY INDEXES 91/1 RINALDO RINALDO 82/1 SOLILOQUY WITH MARIMBA SAMOMLUVA S MARIMBOU GTRK KULTURA RUSSIA RUSKO 100/2 GERMAN STATE OPERA NEMĚCKÁ STÁTNÍ OPERA 99/2 LIFE IS LIKE BULLFIGHTING ŽIVOT JE JAKO ARÉNA GUANGDONG TELEVISION CHINA ČÍNA 42/2 SALZBURG: A BEAUTIFUL CITY BUILT BY MUSIC SALCBURK: KRÁSNÉ MĚSTO VYSTAVĚNÉ HUDBOU IAMBIC MEDIA UNITED KINGDOM VELKÁ BRITÁNIE 16/2 PLACIDO DOMINGO: MY GREATEST ROLES PLÁCIDO DOMINGO: MOJE NEJVĚTŠÍ ROLE IDÉALE AUDIENCE FRANCE FRANCIE 8/2 HARLEM IN MONTMARTRE HARLEM NA MONTMARTRU 7/2 THE ART OF CHOPIN CHOPINOVO UMĚNÍ JSC KHABAR AGENCY KAZAKHSTAN KAZACHSTÁN 97/1 L ELISIR D AMORE (THE ELIXIR OF LOVE) NÁPOJ LÁSKY LOCOMOTIVE PRODUCTIONS LTD. LATVIA LOTYŠSKO 64/2 VALKYRIE LIMITED VALKÝRA S RUČENÍM OMEZENÝM MICHIANA PUBLIC BROADCASTING, CORP UNITED STATES OF AMERICA SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 52/2 KICKING THE NOTES THE TORADZE WAY VYKOPÁVÁNÍ NOT NA TORADZEŮV ZPŮSOB MINDFUL FILMS UNITED KINGDOM VELKÁ BRITÁNIE 66/2 WAYNE MCGREGOR ACROSS THE THRESHOLD WAYNE MCGREGOR: PŘES PRÁH MISTRUS MEDIA LATVIA LOTYŠSKO 19/2 SOUNDS UNDER THE SUN ZVUKY POD SLUNCEM GOLDEN PRAGUE

124 MONARDA ARTS GMBH GERMANY NĚMECKO 58/2 MICHAEL NYMAN COMPOSER IN PROGRESS MICHAEL NYMAN, SKLADATEL NA POSTUPU 59/2 MIRELLA FRENI. A LIFE DEVOTED TO OPERA MIRELLA FRENI, ŽIVOT ZASVĚCENÝ OPEŘE NDR GERMANY NĚMECKO 62/2 CAPE OF GOOD VOICES SOUTH AFRICA HOOKED ON OPERA MYS DOBRÝCH HLASŮ JIŽNÍ AFRIKA SE ZAMILOVALA DO OPERY ORF AUSTRIA RAKOUSKO 101/2 MY TIME WILL COME GUSTAV MAHLER MŮJ ČAS PŘIJDE GUSTAV MAHLER ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK AUSTRIA RAKOUSKO 85/1 MESSIAH THEATER AN DER WIEN MESIÁŠ DIVADLO NA VÍDEŇCE 86/2 THE POLITICS OF LOVE LUIGI NONOS MUSICTHEATRE POLITIKA LÁSKY HUDEBNÍ DIVADLO LUIGIHO NONA NHK (JAPAN BROADCASTING CORP.) JAPAN JAPONSKO 38/1 DIFFERENT TRAINS JINÉ VLAKY PARS MEDIA GMBH GERMANY NĚMECKO 3/2 CHOPIN AT THE OPERA CHOPIN V OPEŘE NORDISK FILM OG TV AS NORWAY NORSKO 83/1 THE NEIGHBOUR SOUSED POORHOUSE INTERNATIONAL LTD UNITED KINGDOM VELKÁ BRITÁNIE 56/2 SAVED BY MUSIC. THE WALLFISCH FAMILY HUDBA ZACHRÁNKYNĚ. RODINA WALLFISCHŮ NRK NORWAY NORSKO 92/2 LEIF OVE ANDSNES REFRAMED LEIF OVE ANDSNES: V NOVÉM RÁMU POORHOUSE INTERNATIONAL LTD. UNITED KINGDOM VELKÁ BRITÁNIE 55/2 FEET ON THE GROUND NOHAMA NA ZEMI 93/1 PICTURES REFRAMED OBRÁZKY V NOVÉM RÁMU 124 GOLDEN PRAGUE 2010

125 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA ITALY ITÁLIE RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG RBB GERMANY NĚMECKO REJSTŘÍKY INDEXES 75/1 METTIAMOCI ALL OPERA DEJME SI OPERU 74/2 MINISSIMA 2010 MINISSIMA /2 SPECIAL TG1: ANDREA BOCELLI SPECIÁL TG 1: ANDREA BOCELLI 72/2 THE GREAT CONCERT VELKÝ KONCERT RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA RAI EDUCATIONAL ITALY ITÁLIE 10/2 SACHER THE DOCTOR OF MUSIC SACHER DOKTOR HUDBY REGIONAL MARKETING AGENCY (NOVOSIBIRSK REGION) RUSSIA RUSKO 98/2 THE WINTER S SOLO OF WAVE ZIMNÍ SÓLO VLNY 80/2 KINSHASA SYMPHONY SYMFONIE Z KINSHASY SAN FRANCISCO SYMPHONY UNITED STATES OF AMERICA SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 28/2 KEEPING SCORE: BERLIOZ SYMPHONIE FANTASTIQUE DRŽ SE PARTITURY: BERLIOZOVA FANTASTICKÁ SYMFONIE 30/1 KEEPING SCORE: BERLIOZ SYMPHONIE FANTASTIQUE IN CONCERT DRŽ SE PARTITURY: BERLIOZOVA FANTASTICKÁ SYMFONIE, KONCERT 27/2 KEEPING SCORE: IVES HOLIDAYS SYMPHONY DRŽ SE PARTITURY: IVESOVA SYMFONIE HOLIDAYS 29/1 KEEPING SCORE: IVES HOLIDAYS SYMPHONY IN CONCERT DRŽ SE PARTITURY: IVESOVA PRÁZDNINOVÁ SYMFONIE NA PÓDIU 26/2 KEEPING SCORE: SHOSTAKOVICH SYMPHONY NO. 5 DRŽ SE PARTITURY: ŠOSTAKOVIČOVA PÁTÁ SYMFONIE ROMANIAN TELEVISION ROMANIA 96/2 CHRISTMAS STORY VÁNOČNÍ PŘÍBĚH RTV SLOVENIJA SLOVENIA SLOVINSKO 95/2 WHAT ELSE WILL TIME BRING CO JEŠTĚ PŘINESE DOBA STEINVAL PRODUCTION FRANCE FRANCIE 65/2 DARIUS MILHAUD AND HIS MUSIC, FROM PROVENCE TO THE WORLD DARIUS MILHAUD A JEHO HUDBA: Z PROVENCE DO SVĚTA GOLDEN PRAGUE

126 SVERIGES TELEVISION DRAMA SWEDEN ŠVÉDSKO 40/1 SHOPPING MOVES NÁKUPNÍ TANCE SVERIGES TELEVISION SVT SWEDEN ŠVÉDSKO 57/1 BOBO STENSON TRIO BOBO STENSON TRIO 54/1 DANCING BACH ROZTANČENÝ BACH 53/2 ETHNO FOLK MUSIC CAMP OF THE WORLD ETNO WORLD SVĚTOVÝ TÁBOR LIDOVÉ HUDBY SVT SVERIGES TELEVISION SWEDEN ŠVÉDSKO 50/1 PLACE PLACE TVP SA POLAND POLSKO 46/2 MY FATHER, THE IRON CURTAIN AND ME MŮJ OTEC, ŽELEZNÁ OPONA A JÁ VRT BELGIUM BELGIE 4/1N ABDEL RAHMAN EL BACHA: FOUR BALLADES BY FRÉDÉRIC CHOPIN ABDEL RAHMAN EL BACHA: ČTYŘI BALADY FRYDERYKA CHOPINA 3/2N CANVAS KLASSIEK: BARTHOLD KUIJKEN CANVAS KLASSIEK: BARTHOLD KUIJKEN 5/2N GOUDVIS: PHILIP CATHERINE, THE ROAD TO HELSINKI GOUDVIS, PHILIP CATHERINE: CESTA DO HELSINK YLE-FINNISH BROADCASTING COMPANY FINLAND FINSKO 45/2 AFRICAN SYMPHONY AFRICKÁ SYMFONIE YLE-FINNISH BROADCASTING COMPANY FINLAND FINSKO 43/1 JAZZ FROM THE NORTH JAZZ ZE SEVERU ZAKRYTA ZONA TV UKRAINE UKRAJINA 60/2 COMEBACK NÁVRAT ZDF/3SAT GERMANY NĚMECKO 76/2 TZIMON BARTO MEIN CHOPIN TZIMON BARTO: MŮJ CHOPIN ZDF/ARTE GERMANY NĚMECKO 9/2 PALESTRINA PRINCE OF MUSIC PALESTRINA KNÍŽE HUDBY ZDFTHEATERKANAL GERMANY NĚMECKO 126 GOLDEN PRAGUE 2010

127 102/2 KENT NAGANO AND THE ORCHESTRA SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL KENT NAGANO A SYMFONICKÝ ORCHESTR MONTRÉAL ZDFTHEATERKANAL/3SAT/UNITEL CLASSICA GERMANY NĚMECKO 77/2 THE MOST BEAUTIFUL OPERAS OF ALL TIME NEJKRÁSNĚJŠÍ OPERY VŠECH DOB ZDFTHEATERKANAL/ARTE GERMANY NĚMECKO 13/2 PASSION LAST STOP KINSHASA PAŠIJE: POSLEDNÍ ZASTAVENÍ KINSHASA REJSTŘÍKY INDEXES GOLDEN PRAGUE

128 PODLE KATEGORIÍ SOUTĚŽNÍ SEKCE INDEX BY CATEGORY OF THE COMPETITION SECTION KATEGORIE Č. 1 CATEGORY NO. 1 Hudba na obrazovce (hudební a taneční pořady, včetně záznamů koncertů) Music on the TV screen (music and dance programmes, including live concert recordings) Number = No. of programme číslo = číslo pořadu 49 AN EVENING WITH GABRIELA MONTERO VEČER S GABRIELOU MONTERO 88 ARMIDE ARMIDA 32 BALLET BOYZ: THE RITE OF SPRING BALLETBOYZ: SVĚCENÍ JARA 57 BOBO STENSON TRIO BOBO STENSON TRIO 89 CARMEN CARMEN 84 CHOIR OF YOUNG BELIEVERS SBOR MLADÝCH VĚŘÍCÍCH 5 CT VIVALDIANNO LIVE ČT LIVE VIVALDIANNO 54 DANCING BACH ROZTANČENÝ BACH 38 DIFFERENT TRAINS JINÉ VLAKY 73 DUET: LAURA PAUSINI AND TIZIANO FERRO DUET: LAURA PAUSINI A TIZIANO FERRO 71 GLORY OF RUSSIA. THE SIGHTS AND SOUNDS OF ST. PETERSBURG SLÁVA RUSKA. VYHLÍDKY A ZVUKY V SANKT PETĚRBURKU 43 JAZZ FROM THE NORTH JAZZ ZE SEVERU 87 KATIA KABANOVA KÁŤA KABANOVÁ 30 KEEPING SCORE: BERLIOZ SYMPHONIE FANTASTIQUE IN CONCERT DRŽ SE PARTITURY: BERLIOZOVA FANTASTICKÁ SYMFONIE, KONCERT 29 KEEPING SCORE: IVES HOLIDAYS SYMPHONY IN CONCERT DRŽ SE PARTITURY: IVESOVA PRÁZDNINOVÁ SYMFONIE NA PÓDIU 33 KING ROGER KRÁL ROGER 79 KÖNIGSKINDER KRÁLOVSKÉ DĚTI 97 L ELISIR D AMORE (THE ELIXIR OF LOVE) NÁPOJ LÁSKY 51 LUCERNE FESTIVAL ABBADO CONDUCTS MAHLER NO. 1 & PROKOFIEV PIANO CONCERTO NO. 3 LUCERNSKÝ FESTIVAL ABBADO DIRIGUJE MAHLERA A PROKOFJEVA 78 MAHLER, DES KNABEN WUNDERHORN MAHLER: CHLAPCŮV KOUZELNÝ ROH 85 MESSIAH - THEATER AN DER WIEN MESIÁŠ-DIVADLO NA VÍDEŇCE 128 GOLDEN PRAGUE 2010

129 75 METTIAMOCI ALL OPERA DEJME SI OPERU 90 MIREILLE MIREILLE 93 PICTURES REFRAMED OBRÁZKY V NOVÉM RÁMU 50 PLACE PLACE 91 RINALDO RINALDO 103 THE CHAP-BOOK, ARTS AND PEDAGOGICAL PROJECT ŠPALÍČEK, UMĚNÍ A PEDAGOGICKÝ PROJEKT 70 THE INAUGURAL CONCERT WITH GUSTAVO DUDAMEL & LOS ANGELES PHILHARMONIC INAUGURAČNÍ KONCERT GUSTAVA DUDAMELA 83 THE NEIGHBOUR SOUSED 31 VERDI S OTHELLO FROM GRAHAM VICK S BIRMINGHAM OPERA COMPANY VERDIHO OTHELLO V REŽII GRAHAMA VICKA V BIRMINGHAMU REJSTŘÍKY INDEXES 40 SHOPPING MOVES NÁKUPNÍ TANCE 82 SOLILOQUY WITH MARIMBA SAMOMLUVA S MARIMBOU 24 WERTHER WERTHER GOLDEN PRAGUE

130 číslo = číslo pořadu Number = No. of programme KATEGORIE Č. 2 CATEGORY NO. 2 Dokumentární pořady o hudbě a tanci Documentary programmes dedicated to music and dance 45 AFRICAN SYMPHONY AFRICKÁ SYMFONIE 68 ALL WITH ONE HAND. THE PIANIST PAUL WITTGENSTEIN VŠECHNO JEDNOU RUKOU. KLAVÍRISTA PAUL WITTGENSTEIN 39 BOREAL MUSIC HUDBA ZE SEVERU 34 CABARET - BERLIN, THE WILD SCENE KABARET - BERLÍN, DIVOKÁ SCÉNA 62 CAPE OF GOOD VOICES - SOUTH AFRICA HOOKED ON OPERA MYS DOBRÝCH HLASŮ - JIŽNÍ AFRIKA SE ZAMILOVALA DO OPERY 3 CHOPIN AT THE OPERA CHOPIN V OPEŘE 96 CHRISTMAS STORY VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 69 CLASSICAL MUSIC AND THE COLD WAR VÁŽNÁ HUDBA A STUDENÁ VÁLKA 60 COMEBACK NÁVRAT 65 DARIUS MILHAUD AND HIS MUSIC, FROM PROVENCE TO THE WORLD DARIUS MILHAUD A JEHO HUDBA: Z PROVENCE DO SVĚTA 61 ELGAR: THE MAN BEHIND THE MASK EDWARD ELGAR: MUŽ ZA MASKOU 53 ETHNO - FOLK MUSIC CAMP OF THE WORLD ETNO WORLD - SVĚTOVÝ TÁBOR LIDOVÉ HUDBY 2 EVERYTHING IS A GIFT- THE WONDER AND THE GRACE OF ALICE SOMMER HERZ VŠECHNO JE TO DAR: PODIVUHODNÝ UM A ŠARM ALICE SOMMER - HERZOVÉ 55 FEET ON THE GROUND NOHAMA NA ZEMI 100 GERMAN STATE OPERA NEMĚCKÁ STÁTNÍ OPERA 8 HARLEM IN MONTMARTRE HARLEM NA MONTMARTRU 17 KEEP THE BEAT DRŽ RYTMUS! 28 KEEPING SCORE: BERLIOZ SYMPHONIE FANTASTIQUE DRŽ SE PARTITURY: BERLIOZOVA FANTASTICKÁ SYMFONIE 27 KEEPING SCORE: IVES HOLIDAYS SYMPHONY DRŽ SE PARTITURY: IVESOVA SYMFONIE HOLIDAYS 26 KEEPING SCORE: SHOSTAKOVICH SYMPHONY NO. 5 DRŽ SE PARTITURY: ŠOSTAKOVIČOVA PÁTÁ SYMFONIE 102 KENT NAGANO AND THE ORCHESTRA SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL KENT NAGANO A SYMFONICKÝ ORCHESTR MONTRÉAL 130 GOLDEN PRAGUE 2010

131 52 KICKING THE NOTES THE TORADZE WAY VYKOPÁVÁNÍ NOT NA TORADZEŮV ZPŮSOB 80 KINSHASA SYMPHONY SYMFONIE Z KINSHASY 81 KOMEDA - A SOUNDTRACK FOR A LIFE KOMEDA: SOUNDTRACK K ŽIVOTU 92 LEIF OVE ANDSNES - REFRAMED LEIF OVE ANDSNES: V NOVÉM RÁMU 99 LIFE IS LIKE BULLFIGHTING ŽIVOT JE JAKO ARÉNA 22 MENAHEM PRESSLER, THE CONSOLER MENAHEM PRESSLER - UTĚŠITEL 58 MICHAEL NYMAN - COMPOSER IN PROGRESS MICHAEL NYMAN, SKLADATEL NA POSTUPU 74 MINISSIMA 2010 MINISSIMA MIRELLA FRENI. A LIFE DEVOTED TO OPERA MIRELLA FRENI, ŽIVOT ZASVĚCENÝ OPEŘE 67 MUSIC, MON AMOUR HUDBA, MOJE LÁSKA 46 MY FATHER, THE IRON CURTAIN AND ME MŮJ OTEC, ŽELEZNÁ OPONA A JÁ 101 MY TIME WILL COME GUSTAV MAHLER MŮJ ČAS PŘIJDE GUSTAV MAHLER 9 PALESTRINA - PRINCE OF MUSIC PALESTRINA-KNÍŽE HUDBY 13 PASSION - LAST STOP KINSHASA PAŠIJE: POSLEDNÍ ZASTAVENÍ KINSHASA 48 PIERRE BOULEZ - INHERITING THE FUTURE OF MUSIC PIERRE BOULEZ. DĚDICTVÍ HUDEBNÍ BUDOUCNOSTI 16 PLACIDO DOMINGO: MY GREATEST ROLES PLÁCIDO DOMINGO: MOJE NEJVĚTŠÍ ROLE 10 SACHER - THE DOCTOR OF MUSIC SACHER - DOKTOR HUDBY 42 SALZBURG: A BEAUTIFUL CITY BUILT BY MUSIC SALCBURK: KRÁSNÉ MĚSTO VYSTAVĚNÉ HUDBOU 56 SAVED BY MUSIC. THE WALLFISCH FAMILY HUDBA ZACHRÁNKYNĚ. RODINA WALLFISCHŮ 23 SIDI LARBI CHERKAOUI, DREAMS OF BABEL SIDI LARBI CHERKAOUI: SNY UPROSTŘED VŘAVY 19 SOUNDS UNDER THE SUN ZVUKY POD SLUNCEM 20 SPECIAL TG1: ANDREA BOCELLI SPECIÁL TG 1: ANDREA BOCELLI 21 STEVE REICH, PHASE TO FACE STEVE REICH: FÁZÍ V TVÁŘ 7 THE ART OF CHOPIN CHOPINOVO UMĚNÍ 11 THE BEETHOVEN PROJECT PROJEKT BEETHOVEN 25 THE BIRTH OF BRITISH MUSIC: PURCELL THE LONDONER ZROD BRITSKÉ HUDBY: LONDÝŇAN PURCELL 72 THE GREAT CONCERT VELKÝ KONCERT 15 THE LAST OF THE MOHICANS POSLEDNÍ MOHYKÁN REJSTŘÍKY INDEXES GOLDEN PRAGUE

132 14 THE MASTER MISTR 35 THE MEISTERSINGER MISTR PĚVEC 77 THE MOST BEAUTIFUL OPERAS OF ALL TIME NEJKRÁSNĚJŠÍ OPERY VŠECH DOB 86 THE POLITICS OF LOVE - LUIGI NONOS MUSICTHEATRE POLITIKA LÁSKY - HUDEBNÍ DIVADLO LUIGIHO NONA 98 THE WINTER S SOLO OF WAVE ZIMNÍ SÓLO VLNY 36 TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEON: CONTEMPORARY MUSIC: A WORLD OF ESSENCES DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: SOUČASNÁ HUDBA A JEJÍ SOUČÁSTI 37 TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEÓN: SON JAROCHO IN VERACRUZ DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: SON JAROCHO VE VERACRUZU 41 TOCANDO TIERRA CON EUGENIA LEÓN: ZAPOTEC WIND INSTRUMENT ORCHESTRAS IN SIERRA JUÁREZ DOTEKY ZEMĚ S EUGENIÍ LEÓNOVOU: DECHOVÉ ORCHESTRY ZAPOTÉKŮ ZE SIERRA JUÁREZ 76 TZIMON BARTO-MEIN CHOPIN TZIMON BARTO: MŮJ CHOPIN 12 UNCONDITIONAL LULLY ABSOLUTNÍ LULLY 64 VALKYRIE LIMITED VALKÝRA S RUČENÍM OMEZENÝM 66 WAYNE MCGREGOR - ACROSS THE THRESHOLD WAYNE MCGREGOR: PŘES PRÁH 18 WE LOVE OPERA!- LEOŠ JANÁČEK: THE CUNNING LITTLE VIXEN OPERA NÁS BAVÍ - LEOŠ JANÁČEK: PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY 95 WHAT ELSE WILL TIME BRING CO JEŠTĚ PŘINESE DOBA 132 GOLDEN PRAGUE 2010

133 PODLE KATEGORIÍ NESOUTĚŽNÍ SEKCE INDEX BY CATEGORY OF THE NON-COMPETITION SECTION REJSTŘÍKY INDEXES KATEGORIE Č. 1 CATEGORY NO. 1 Hudba na obrazovce (hudební a taneční pořady, včetně záznamů koncertů) Music on the TV screen (music and dance programmes, including live concert recordings) Number = No. of programme číslo = číslo pořadu 4 ABDEL RAHMAN EL BACHA: FOUR BALLADES BY FRÉDÉRIC CHOPIN ABDEL RAHMAN EL BACHA: ČTYŘI BALADY FRYDERYKA CHOPINA 17 AIDA AIDA 2 COSÌ FAN TUTTE COSI FAN TUTTE (TAKOVÉ JSOU VŠECHNY) 10 GRACE JONES PLAYS AVO SESSION GRACE JONESOVÁ HRAJE AVO SESSION 18 KING ROGER KRÁL ROGER 20 LANG LANG IN VIENNA LANG LANG VE VÍDNI 16 RIENZI - DER LETZTE DER TRIBUNEN RIENZI, POSLEDNÍ TRIBUN 19 RUSSIAN SONGS RUSKÉ PÍSNĚ 13 SACRIFICIUM - THE ART OF THE CASTRATI SACRIFICIUM: UMĚNÍ KASTRÁTŮ 1 TOSCA TOSCA GOLDEN PRAGUE

134 číslo = číslo pořadu Number = No. of programme KATEGORIE Č. 2 CATEGORY NO. 2 Dokumentární pořady o hudbě a tanci Documentary programmes dedicated to music and dance 15 ANDRÉ PREVIN A BRIDGE BETWEEN TWO WORLDS ANDRÉ PREVIN: MOST MEZI DVĚMA SVĚTADÍLY 3 CANVAS KLASSIEK: BARTHOLD KUIJKEN CANVAS KLASSIEK: BARTHOLD KUIJKEN 5 GOUDVIS: PHILIP CATHERINE, THE ROAD TO HELSINKI GOUDVIS, PHILIP CATHERINE: CESTA DO HELSINK 14 THE MOST BEAUTIFUL OPERAS OF ALL TIME NEJKRÁSNĚJŠÍ OPERY VŠECH DOB 134 GOLDEN PRAGUE 2010

135 REJSTŘÍKY INDEXES

136 OBSAH ÚVODNÍ SLOVA...3 POROTA...10 FESTIVALOVÝ TÝM...11 PROGRAMOVÁ NABÍDKA PROGRAM FESTIVALU...12 DEN ČESKÉ TELEVIZE...22 GOLDEN PRAGUE PREMIERES...24 SPECIÁLNÍ PROJEKCE...28 POCTY...30 ZAOSTŘENO NA...36 INFORMACE O POŘADECH SOUTĚŽNÍ SEKCE...43 NESOUTĚŽNÍ SEKCE...92 REJSTŘÍKY PODLE ČESKÝCH NÁZVŮ POŘADŮ PODLE ANGLICKÝCH NEBO PŮVODNÍCH NÁZVŮ POŘADŮ PODLE ZEMÍ PŘIHLAŠOVATELŮ (ČESKY) PODLE ZEMÍ PŘIHLAŠOVATELŮ (ANGLICKY) PODLE PŘIHLAŠOVATELŮ PODLE KATEGORIÍ SOUTĚŽNÍ SEKCE KATEGORIE Č. 1: Hudba na obrazovce (hudební a taneční pořady, včetně záznamů koncertů) KATEGORIE Č. 2: Dokumentární pořady o hudbě a tanci PODLE KATEGORIÍ NESOUTĚŽNÍ SEKCE KATEGORIE Č. 1: Hudba na obrazovce (hudební a taneční pořady, včetně záznamů koncertů) KATEGORIE Č. 2: Dokumentární pořady o hudbě a tanci...134

137 CONTENTS INTRODUCTORY WORDS...3 JURY...10 FESTIVAL TEAM...11 PROGRAMME EVENTS FESTIVAL PROGRAMME...13 CZECH TELEVISION DAY...23 GOLDEN PRAGUE PREMIERES...24 SPECIAL SCREENING...28 TRIBUTES TO...31 FOCUS ON...37 PROGRAMME DETAILS INDEXES COMPETITION SECTION...43 NON-COMPETITION SECTION...92 INDEX OF CZECH TITLES INDEX OF ENGLISH OR ORIGINAL TITLES INDEX OF COUNTRIES (IN CZECH) INDEX OF COUNTRIES (IN ENGLISH) INDEX OF COMPETITORS / ENTRANTS INDEX BY CATEGORY OF THE COMPETITION SECTION CATEGORY NO. 1: Music on the TV screen (music and dance programmes, including live concert recordings) CATEGORY NO. 2: Documentary programmes dedicated to music and dance INDEX BY CATEGORY OF THE NON-COMPETITION SECTION CATEGORY NO. 1: Music on the TV screen (music and dance programmes, including live concert recordings) CATEGORY NO. 2: Documentary programmes dedicated to music and dance...134

138 Pražská plynárenská, a. s. Energie celý den s Vámi Zákaznická linka Další dobrý důvod, proč být s námi

139 Praha hlavní město České republiky Hlavní město České republiky Praha leží v samém středu Evropy, na místě, které je od pradávna křižovatkou kontinentálních obchodních cest. V 9. století byl založen Pražský hrad a od desátého století byla Praha sídelním městem českých knížat a králů. V polovině 14. století se stala centrem svaté říše římské a počtem obyvatel třetím největším městem Evropy. I v habsburské monarchii zůstala hlavním městem Českých zemí, které se v průběhu 19. století staly hospodářsky nejsilnější částí tehdejšího Rakousko-Uherska. Praha se vyvíjela jako významné centrum, kde se stýkala kultura česká, německá i židovská. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se stala hlavním městem nového státu. Došlo k rozšíření jejího území a velkému stavebnímu rozmachu. V současné době je milionovým velkoměstem rozkládajícím se téměř na 500 km 2. Po společensko-hospodářských změnách v roce 1989 Praha prohloubila své historicky silné vazby s dalšími městy střední Evropy a postupně získává stále lepší postavení v kontinentální struktuře velkých měst. Praha tak má všechny předpoklady být dobrým a uznávaným městem. Staletý stavební vývoj vedl ke vzniku světově unikátního celku, výjimečného svou velikostí i koncentrací památek. Prolínají se zde různé stavební slohy a styly, jejichž symbióza vytváří neopakovatelnou atmosféru města. Nejcennější část městského centra o rozloze 866 ha byla v roce 1971 vyhlášena Pražskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Praha je sídlem nejvyšších zákonodárných, správních a politických orgánů státu parlamentu, vlády, prezidenta, jsou zde nejvýznamnější společenské, kulturní a vzdělávací instituce. Je vstupní branou do České republiky. Poloha Zeměpisná šířka: severní šířky Zeměpisná délka: východní délky Nadmořská výška: maximální 399 m n. m., minimální 177 m n. m. Rozloha: 496 km 2 Klimatické podmínky Převládající směry větrů: JZ, Z, J Průměrná teplota: 9 C Průměrné lednové teploty: - 0,9 C Průměrné červencové teploty: 19 C Roční úhrn srážek: 520 mm/rok Prague the capital of the Czech Republic The capital city of the Czech Republic, Prague, is situated in the very heart of Europe, on a place that has been an intersection of continental merchant routes since time immemorial. It was the seat of Czech princes and kings from the tenth century A. D. In the mid-14th century, Prague was the centre of the Holy Roman Empire and Europe s third largest city in terms of population. As part of the Hapsburg monarchy, Prague remained the capital of Czech lands, which became the strongest part of the Austro-Hungarian Empire in terms of economy during the 19th century. Prague was developing as an important centre where Czech, German and Jewish cultures met and mingled. Following the establishment of the Czechoslovak Republic in 1918, Prague became the metropolis of the new country. It experienced a growth of its territory and a great building boom. Currently, Prague is a large city of more than one million people, spreading over almost 500 square kilometres. Following the social and economic changes in 1989, Prague enhanced its histo - rically strong ties with other cities in Central Europe, and has gradually been gaining a continuously improving position within the continental structure of big cities. Prague therefore deserves its recognition as being a high quality city. Centuries of construction gave rise to an exceptional integrated architectural complex, unique in the world as regards its size and concentration of cultural heritage. Different architectural styles mingle and intertwine here, and their symbiosis creates the city s unique atmosphere. The most valuable part of the city s centre (866 ha) was declared the Prague Heritage Reserve in 1971, which was included in UNESCO s world cultural heritage list in Prague is the seat of the top-level legislative, administrative and political bodies of the country the parliament, government, and president; and the most important social, cultural and educational institutions reside here. The city is the entrance gate to the Czech Republic. Location Latitude: north Longitude: east Elevation: maximum 399 m above sea level, minimum 177 m above sea level Area: 496 sq km Climatic conditions Prevalent wind direction: Southwest, west, south Average temperature: 9 C Average January temperature: - 0,9 C Average July temperature: 19 C Annual precipitation total: 520 mm/year

140

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 tel.: 465 482 115 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Název DUMu Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více