OUTDOOROVÉ HODINKY 7V1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OUTDOOROVÉ HODINKY 7V1"

Transkript

1 OUTDOOROVÉ HODINKY 7V1 SKI HODINKY - DIGITÁLNÍ VÝŠKOMĚR - PŘEDPOVĚĎ POČASÍ - KOMPAS - MĚSÍČNÍ FÁZE Více zábavy na Vašich cestách Senzorová technologie - Výškoměr - Kompas - Tlakoměr - Teploměr - Předpověď počasí NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si před prvním použitím tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS FUNKCÍ Hodinky Duální čas Automatický kalendář Opakovaný alarm Hodinový zvukový signál každou celou hodinu Nastavitelný režim 12/24 hodin Chronograf Odpočítávání času Stopky s přesností 1/100 sekundy, 99 kol (mezičasů) Výpočet a záznam nejrychlejšího kola v režimu nahrávání. Kompas Numerické a kardinální hodnoty Rozlišení 1 stupně Automatické vypnutí Výškoměr Nadmořská výška - rozsah měření až metrů n ebo až stop Rozlišení 1 metr nebo 1 stopa Paměť min./max. výšky Celkový vzestup nadmořské výšky Počet výstupů Historie výšky a grafické zobrazení (až 8 hodin záznamu) Volitelné jednotky metr nebo stopa Barometr Rozsah měření tlaku od 300mbar do 1099 mbar (od 9,00 inhg do 31,99inHg) Rozlišení 1mbar (0,01inHg) Paměť min./max. tlaku Předpověď počasí (slunečno, polojasno, zataženo, déšť) Teplota ve C nebo F Volitelné jednotky tlaku mbar nebo inhg Další funkce Podsvětlení displeje Voděodolné tělo Příliv Graf přílivu s časovými údaji Kalkulace přílivu až do roku 2039 Zobrazení stáří měsíce a měsíční fáze Čas východu a západu slunce Ski - lyžování Časoměr lyžování Po ukončení lyžování zobrazí graficky změnu výšek INSTALACE BATERIÍ Pomocí šroubováčku odstraňte kryt baterie na spodní části hodinek. Vložte 1x 3V baterii plusovým pólem směrem nahoru, nasaďte a zašroubujte kryt zpět. Pokud LCD displej zobrazuje chybné znaky, baterii vyjměte a vložte znovu zpět. Tímto se restartujte mikroprocesor hodinek. VAROVÁNÍ: Baterie nelze opět dobít. Baterie nevhazujte do ohně. Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka! Baterie udržujte mimo dosah dětí. ZAPNUTÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ Hodinky s výškoměrem Pro zapnutí hodinek stiskněte tlačítko A, C nebo D (zvukový signál) a držte je stisknuté, dokud se na displeji na krátko dobu nezobrazí všechny údaje. Takto automaticky vstoupíte do režimu nastavení. - tlačítko C pro výběr a tlačítko A pro.

2 - Nastavte režim času (12/24 hodin), sekundy, minuty, hodiny, rok, měsíc, datum, jednotky měření (metrické nebo anglické), GMT časovou zónu, zeměpisnou šířku, zeměpisnou délku, lunární interval dle následujících obrázků. Po ukončení stiskněte tlačítko D pro zadaných hodnot. měsíc den lunární interval Potvrďte zadání stiskem tlačítka D. číslice hodin Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítek A a C můžete kdykoli zadané hodnoty vymazat a vrátit zpět na tovární nastavení. FUNKČNÍ TLAČÍTKA/REŽIMY/NASTAVENÍ rok Volby jednotek metrické / anglické zeměpisná délka volba 12/24hodinový režim číslice sekund číslice minut tlačítko PODSVÍCENÍ GMT časová pásma zeměpisná šířka tlačítko REŽIM Hlavní funkční režimy Hodinky mají 7 funkčních režimů, které jsou popsány v dalších kapitolách. - režim Čas - režim Stopky - režim Příliv - režim Kompas - režim Výškoměr - režim Ski - režim Barometr První zobrazení režim je režim času. Mezi jednotlivými režimy se přepíná stiskem tlačítka D. Jednotlivé režimy jsou popsány v následujících kapitolách REŽIM ČAS, REŽIM STOPKY, REŽIM PŘÍLIV, REŽIM KOMPAS, REŽIM VÝŠKOMĚR, REŽIM SKI a REŽIM BAROMETR. REŽIM ČAS tlačítko D tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu času, zobrazeného nápisem TIME. Stiskem tlačítka C v režimu času si přepínáte mezi podfunkcemi: - Čas (TIME T1 nebo T2) - Opakovaný alarm (ALARM) - Časoměřič (TIMER) ČAS (TIME) tlačítko C tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu času, zobrazeného nápisem TIME. V režimu času jsou vyobrazeny stáří měsíce a měsíční fáze v horní části displeje a den v týdnu a datum v dolní části. Nastavení času Držte tlačítko A stisknuté po dobu cca 3 sekund. Na displeji se zobrazí SETTINGS a bliká nápis 24H. Pomocí tlačítka C zvolte 12-ti hodinový nebo 24 hodinový režim zobrazení času. Svou volbu potvrďte stiskem tlačítka A. Rozblikají se sekundy. tlačítko NASTAVENÍ tlačítko VOLBA - 2 -

3 - tlačítko C pro vyresetování hodnoty sekund na nulu. Potvrďte volbu stiskem tlačítka A. Rozblikají se minuty. Poznámka: V nastavení můžete použít funkci rychle kupředu stisknutím a podržením tlačítka C. - Pomocí tlačítka C zadejte minuty. Potvrďte stiskem tlačítka A. Stejným postupem zadejte hodiny, rok, měsíc, den, jednotky měření (metrické METRIC / anglické IMPERIAL), GMT časovou zónu, zeměpisná šířka, zeměpisná výška, lunární interval. Nyní stiskněte tlačítko D pro uložení všech nastavení. Data pro východ/západ slunce V režimu času stiskněte tlačítko C pro zobrazení datumu a času východu a západu slunce (automatické přepínání každé 2 sekundy). Poté stiskněte znovu tlačítko C pro návrat do režimu času. tlačítko C Druhý čas V režimu času stiskněte a podržte tlačítko C po dobu cca 3 sekund, hodinky zobrazí druhý čas, na displeji se dole vpravo zobrazí nápis T2. Pro nastavení druhého času postupujte stejně jako jste nastavovali první čas T1. V režimu času stiskněte a podržte tlačítko C po dobu cca 3 sekund, hodinky se přepnou zpět do normálního času (T1). Poznámka: Pro opravu chybného zadání opakujte postup pro nastavení od začátku. OPAKOVANÝ ALARM tlačítko C tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu buzení, zobrazeného nápisem ALARM. Můžete nastavit až 5 jednotlivých alarmů (označení alarmů: A1 až A5), každý alarm můžete libovolně zapínat a vypínat, každý alarm můžete nastavit na jednu ze 4 možností. Možnosti jsou vyobrazeny níže s příklady. a) Alarm ve specifický den (v 10 hodin dopoledne dne 19. června) b) Alarm každý den zvoleného měsíce (v 10 hodin dopoledne každý den po celý červen) c) Alarm měsíčně (v 10 hodin dopoledne 19. každého měsíce) d) Denní alarm (v 10 hodin každý den) Pokud je alarm zapnutý (on), budík bude zvonit po dobu 30 sekund. Buzení vypnete stiskem tlačítek A, B nebo C. Pokud buzení nevypnete, bude se opakovat ještě 4x každé 2 minuty. Upozornění: Pokud v daném roce není 29. únor, alarm bude zvonit až v dalším přestupném roce. Pro nastavení alarmu prosím postupujte dle následujících instrukcí. 1. V režimu Času (TIME) se přepněte STISKEM TLAČÍTKA C do režimu Alarmu (ALARM). 2. STISKNĚTE TLAČÍTKO A Alarmu A1 až A5. 3. PODRŽTE TLAČÍTKO A pro individuální nastavení zvoleného Alarmu. Dále postupujte dle následujících KROKŮ. alarm on/off (zapnutý/vypnutý) krok 1 Potvrďte zadání stiskem tlačítka D. minuty krok 2 den krok 4 hodinové zvonění on/off (zapnuto/vypnuto) krok 6 hodiny krok 3 měsíc krok 5-3 -

4 Při hodinovém zvonění zvoní 2x, pokud se zvolí on. Čas alarmu se vztahuje k aktuálně vyobrazenému času (T1 nebo T2). Chronograf (časoměr) tlačítko C tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu časoměru, zobrazeného nápisem TIMER. Časoměr může fungovat jako stopky nebo jako odpočítávání času. Základní nastavení 00:01:00 (1 minuta). tlačítko A tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí SETTINGS pro nastavení časoměru. Pomocí tlačítka C zadejte minuty a potvrďte stiskem tlačítka A. Pomocí tlačítka C zadejte hodiny a potvrďte stiskem tlačítka A. Potvrďte zadání stiskem tlačítka D. r: Časoměr začne odpočítávat dříve zadaný čas znovu, jakmile dosáhne nuly. u: Časoměr začne připočítávat od nuly, jakmile dosáhne nuly. s: Časoměr se zastaví, jakmile dosáhne nuly. Potvrďte zadání stiskem tlačítka D. Pro všechna tři nastavení časoměru se používá: - Stiskem tlačítka A - Časoměr startuje - Opětovné stlačení tlačítka A - Časoměr se zastaví - Opětovné stlačení tlačítka A - Časoměr se obnoví - Při zastavení stiskněte tlačítko A po dobu cca 3 sekund - Časoměr se vyresetuje do originálního nastavení času. - Jakmile časoměr dosáhne nuly, ozve se zvukový signál po dobu cca 15 sekund, můžete jej vypnout stiskem tlačítka A, C nebo D. REŽIM STOPKY tlačítko D tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu stopek, zobrazeného nápisem CHRONO. V režimu stopek si můžete vybrat mezi podfunkcemi: - stopky (CHRONO) - vyobrazit data (DATA RECALL). Stopky tlačítko C v režimu stopky, dokud se nezobrazí CHRONO. Poznámka: Přepínání mezi podfunkcemi Stopky a Vyobrazit data je možné pouze tehdy, pokud bylo zaznamenáno alespoň jedno kolo. Uložit lze 99 kol (mezičasů). Pokud je paměť pro uložení kol plná, na displeji se zobrazí MEMORY FULL. - tlačítko A pro start/stop stopek. - tlačítko C během odpočítávání pro uložení času daného kola do paměti stopek. - Jakmile paměť zaznamená 99 kol, na displeji se zobrazí upozornění, že paměť je plná MEMORY FULL. - Pro vynulování stopek stiskněte a podržte tlačítko A. režim STOPKY paměť kol (LP) čas kola celkový čas paměť kol plná Vyobrazit data - tlačítko A pro zastavení stopek, poté stiskněte tlačítko C pro vstup do režimu vyobrazení dat. - Na displeji se zobrazí záznam nejlepšího času (kola) a ikonka BEST-LAP. - Stiskem tlačítka A pro další hodnoty v paměti. - Stiskem tlačítka C odejdete z režimu vyobrazení dat. Pro různá měření můžete použít následující postupy

5 STANDARDNÍ MĚŘENÍ: A-A-A podržte A MĚŘENÍ KOL: A-C-C-A-A Lap 1 Lap 2 REŽIM PŘÍLIV tlačítko D tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu Přílivu, zobrazeného nápisem TIDE. Předpověď přílivu je vyobrazena v horní části displeje, aktuální čas je uprostřed. - tlačítko A, čas se posune dopředu o 30 minut. - tlačítko C, čas se posune dozadu o 30 minut. Poznámka: Jelikož se časy přílivu na různých místech liší, abyste obdrželi co nejpřesnější data přílivu, musí být zadaná data Vaší aktuální pozice správná. Jedná se o GMT, zeměpisná šířka, zeměpisná výška, lunární interval. Lunární interval VYOBRAZENÍ DAT PAMĚTI KOL: C-A-A-...A-C-A REŽIM STOPKY A pro zastavení stopek stiskněte C stiskněte C stiskněte C INDIKÁTOR MĚSÍČNÍCH FÁZÍ Indikátor měsíčních fází zobrazuje aktuální fázi Měsíce dle tabulky níže. fáze Měsíce (část, kterou nemůžete vidět) indikátor fáze Měsíce stáří Měsíce fáze Měsíce indikátor fáze Měsíce stáří Měsíce fáze Měsíce NOV Úplněk NEJLEPŠÍ KOLO NÁVRAT DO REŽIMU STOPEK stiskněte C (část, kterou vidíte) První čtvrť (dorůstá) Poslední čtvrť (couvá) Lap 3 VYOBRAZIT POSLEDNÍ KOLO VYOBRAZIT PRVNÍ KOLO Teoreticky, příliv je, když Měsíc přechází nad poledníkem a odliv je zhruba o 6 hodin později. Skutečný příliv ale nastane o něco později, protože je ovlivněn i dalšími faktory jako viskozita, tření a podmořskou topografií. Časový rozdíl od přechodu Měsíce nad poledníkem do přílivu je znám jako lunární interval. Při nastavení lunárního intervalu do těchto hodinek použijte časový rozdíl od přechodu Měsíce nad poledníkem do přílivu. POZNÁMKA: Nahrání dat přílivu při přeskočení na další den trvá zhruba 3 sekundy. REŽIM KOMPASU tlačítko D tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu Kompasu, zobrazeného nápisem COMP. tlačítko A pro přepínání mezi 2 obrazovkami. Velká digitální obrazovka V tomto formátu obrazovky jsou 2 řádky. První řádek je kompas se směrem, druhý řádek je numerický a 8 kardinálních hodnot. Detailní obrazovka Dejte kompas do horizontální polohy a zjistěte směr dle. V tomto formátu obrazovky jsou 3 řádky. 1. řádek - sever je dle směřující šipky, přesný směr na sever

6 N - nalevo znamená, běž směrem na západ, aby si dosáhl severu rychleji N - napravo znamená, běž směrem na východ, aby si dosáhl severu rychleji 2. řádek je azimut 3. řádek je kompas s numerickými a 8 kardinálními hodnotami. tlačítko A pro přepínání mezi 2 obrazovkami. Pro úsporu energie se kompas automaticky vypíná: - v režimu nečinnosti - po 3 minutách - v režimu nepřetržitého používání - po 5 minutách. Poznámka: Znovu zapnout stiskem tlačítka A. INTERFERENCE OKOLÍ Všechny digitální kompasy pracují se zemským magnetickým polem a jsou velmi citlivé na způsob zdeformování magnetického pole, které je ovlivněno například těžkými kovy, domácími spotřebiči, počítači a kabely vysokého napětí. Pro zachování přesných informací doporučujeme kompas zkalibrovat v následujících případech: 1) pokud se na displeji trvale zobrazí informace ERROR 2) číselná informace na displeji má odchylku větší než 10 stupňů 3) pokud používáte kompas poprvé v dopravním prostředku, abyste oddělili zemské pole od rušení. JAK ZKALIBROVAT KOMPAS - tlačítko D pro vstup do režimu kompasu. - a držte tlačítko C pro vstup do režimu kalibrace CAL a poté stiskněte tlačítko C pro start. Prstenec poté začne ukazovat a otočí se. - Otočte jednotku 2x dokola ve směru hodinových ručiček na úroveň, kde bude z dosahu kovových částí domácích spotřebičů, PC, kabelů vysokého napětí atd. Kolečka nemusí být perfektní, ale musí být obě vykonána ve stejném směru. Je také důležité, aby každé kolo trvalo nejméně 20 sekund a zároveň bylo dokončeno za méně než 1 minutu. - Bezprostředně po skončení kalibrace, stiskněte tlačítko A pro. - Chyba v kalibraci může mít za následek nepřesné zobrazení směru. Proveďte znovu novou kalibraci pokud se vám směr zdá podezřelý. Normální režim kompasu podržet C Režim kalibrace A pro Až se prstenec začne hýbat, opište dva kruhy ve směru hodinových ručiček stiskněte C POTVRZENÍ MAGNETICKÉ DEKLINACE PRO ZEMĚPISNÝ SEVER - Magnetická deklinace je úhlový rozdíl mezi magnetickým severem a pravým (skutečným) severem. Odchylku způsobuje to, že magnetický pól se neshoduje se zemským pólem. Místní odchylka je dána na mapě rozdílem: buď východně plus deklinace (E- -východ) nebo západně mínus deklinace (W). Pokud se chcete zorientovat, směr na mapě je opraven odečtením plusové deklinace nebo přičtením mínusové deklinace. - Pro vložení hodnot nejprve stiskněte a držte tlačítko A pro vstup do režimu deklinace DECLINATION, začne blikat písmeno E. tlačítko C pro výběr směru Východ E nebo Západ W a poté stiskněte tlačítko A pro. - Cifra úhlu poté začne blikat. Pro vyrovnání úhlu stiskněte tlačítko C pro nastavení požadované hodnoty a poté tlačítko A pro. - Jakmile nastavení sklonu přímo ovlivní směr, pro skutečné a konečné stiskněte tlačítko C k zapnutí funkce a poté znovu tlačítko A pro. - K pochopení efektu deklinace Vám může pomoci následující příklad: a) skutečný směr je 10 stupňů N (severně), úhel deklinace je dán 30 stupni E (východně), výsledek se změní na 40 stupňů NE (severovýchodně) b) pokud bude úhel deklinace 30 stupňů W (západně), výsledek se změní na 340 stupňů

7 NW (severovýchodně). Odchylky úhlů pro světoznámá města jsou uvedeny následovně: město odchylky úhlu Anchorag E Calgary W Atlanta... 4 W Chicago... 3 W Bombay... 1 W Denver E Boston W Jerusalem... 3 E London... 4 W Rio De Janeiro W Little Rock... 3 E San Francisco E Livingstone, MT E Seattle E Munich... 1 E Shanghai... 5 W New York City W Toronto W Orlando... 5 W Vancouver W Oslo... 2 W Washington DC W Paris... 2 W Waterbury, CT W REŽIM VÝŠKOMĚRU tlačítko D tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu Výškoměru, zobrazeného nápisem ALTI. Stiskem tlačítka C v režimu výškoměru můžete volit mezi podfunkcemi: - Aktuální nadmořská výška (ALTI) - Paměť maximální nadmořské výšky (HIGH) - Paměť minimální nadmořské výšky (LOW) - Celkové stoupání (UP) - Celkové klesání (DOWN) - Počet výstupů celkem (HILL) - Nahrávání (RECORD) Nastavení nadmořské výšky tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí ALTI. Držte tlačítko A stisknuté po dobu cca 3 sekund. Na displeji se zobrazí SETTINGS, čísla výškoměru se rozblikají. Pro nastavení stiskněte tlačítko C a pro stiskněte tlačítko A. Zadání potvrďte stiskem tlačítka D. Čas tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí ALTI. Čas je zobrazen v dolní části displeje, uprostřed je aktuální nadmořská výška. tlačítko A, čas, teplota a grafické vyobrazení jsou uprostřed displeje. Aktuální nadmořská výška je zobrazena dole. Aktuální nadmořská výška Aktuální čas podržet A A Grafické zobrazení záznamu nadmořské výšky Teplota Aktuální nadmořská výška Aktuální čas Paměť maximální výšky tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí HIGH. Max. nadmořská výška je zobrazena v dolní části displeje, uprostřed je aktuální nadmořská výška. tlačítko A, čas, teplota a grafické vyobrazení jsou uprostřed displeje. A

8 Pro vynulování maximální nadmořské výšky stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Paměť minimální výšky tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí LOW. Min. nadmořská výška je zobrazena v dolní části displeje, uprostřed je aktuální nadmořská výška. tlačítko A, čas, teplota a grafické vyobrazení jsou uprostřed displeje. Pro vynulování minimální nadmořské výšky Pro vynulování údaje pro celkové klesání stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Výška A stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Celkové stoupání tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí UP. Údaj pro celkové stoupání je zobrazen v dolní části displeje, uprostřed je aktuální nadmořská výška. tlačítko A, čas, teplota a grafické vyobrazení jsou uprostřed displeje. Pro vynulování údaje pro celkové stoupání A Čas rychlost Od A do B (vzestupná) Celkový posun (nárůst) nadmořské výšky = d1+d2+d3 Od B do C (klesající) Celkový posun (pokles) nadmořské výšky = d5+d6+d7 Počet výstupů celkem tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí HILL. Počet výstupů celkem je zobrazeno v dolní části displeje, uprostřed je aktuální nadmořská výška. tlačítko A, čas, teplota a grafické vyobrazení jsou uprostřed displeje. A stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Celkové klesání tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí DOWN. Údaj pro celkové klesání je zobrazen v dolní části displeje, uprostřed je aktuální nadmořská výška. tlačítko A, čas, teplota a grafické vyobrazení jsou uprostřed displeje. A Pro vynulování počtu výstupů celkem stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Nahrávání tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí RECORD. Nahrávání je zobrazeno v dolní části displeje, uprostřed je čas. Nahrávání historie výšky zaznamenává změny nadmořské výšky v uplynulých 8 hodinách, včetně grafického zobrazení. tlačítko A pro zobrazení jednotlivé-

9 ho záznamu výškoměru během uplynulých 8 hodin. Pro zapnutí nového nahrávání stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. REŽIM SKI tlačítko D tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu Ski - lyžování, zobrazeného nápisem SKI. Ikonka stavu lyžování Lyžař: aktivováno Bez ikonky: neaktivováno Časoměr lyžování Grafické zobrazení záznamu tlačítko A pro aktivaci funkce lyžování Ski. Ikonka lyžaře se začne pohybovat a časoměr začne zaznamenávat čas. Pro start nového záznamu stiskněte a podržte tlačítko A, na displeji se zobrazí nápis RESET. tlačítko A pro ukončení funkce lyžování Ski. Hodinky zobrazí graficky historii změny polohy nadmořské výšky lyžaře od doby, kdy jste aktivovali funkci lyžování Ski (max. 8 hodin). Podržte tlačítko A: - na displeji se zobrazí RESET - začne nový záznam lyžování. Výška na startu Konečné výšky REŽIM BAROMETR tlačítko D tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu Barometru, zobrazeného nápisem BARO. Stiskem tlačítka C v režimu barometru můžete volit mezi podfunkcemi: - Aktuální atmosférický tlak (BARO) - Paměť maximální hodnoty barometru (BARO HIGH) - Paměť minimální hodnoty barometru (BARO LOW) - Paměť maximální hodnoty teploty (TEMP HIGH) - Paměť minimální hodnoty teploty (TEMP LOW). Nastavení barometru Nechte tlačítko A stisknuté po dobu cca 3 sekund, na displeji se zobrazí SETTINGS (nastavení). tlačítko C aktuálního stavu počasí a poté stiskněte tlačítko A pro. Ihned poté číslice barometru začnou blikat. tlačítko C pro výběr a poté tlačítko A pro. Potvrďte zadání stiskem tlačítka D. Čas tlačítko C v režimu barometru tolikrát, dokud se nezobrazí BARO. Hodiny jsou zobrazeny v dolní části displeje, uprostřed je aktuální atmosférický tlak. tlačítko A, předpověď počasí, teplota a čas jsou zobrazeny uprostřed displeje. Aktuální atmosférický tlak je zobrazen v dolní části. Aktuální atmosférický tlak A A Teplota A Aktuální čas Aktuální čas Předpověď počasí Aktuální atmosférický tlak - 9 -

10 Pro předpověď počasí se zobrazí jeden ze 4 stavů: - slunečno, polojasno, zataženo nebo déšť. slunečno zataženo - Přístroj předpovídá počasí pro nadcházejících 8 hodin detekcí změn atmosférického tlaku. - Předpověď počasí je pro příštích 8 hodin. Nemusí nutně reflektovat aktuální stav počasí. - Obecně se přesnost všech technologií předpovědi počasí založených na detekci změn atmosférického tlaku pohybuje okolo 70%. V případě odlišností není výrobce zodpovědný za jakékoli následky. Paměť maximální hodnoty barometru tlačítko C v režimu barometru tolikrát, dokud se nezobrazí BARO HIGH. Maximální hodnota barometru je zobrazena v dolní části displeje, uprostřed je aktuální atmosférický tlak. tlačítko A, předpověď počasí, teplota a čas jsou zobrazeny uprostřed displeje. polojasno déšť Pro vynulování min. hodnoty barometru stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Paměť maximální hodnoty teploty tlačítko C v režimu barometru tolikrát, dokud se nezobrazí TEMP HIGH. Maximální hodnota teploty je zobrazena v dolní části displeje, uprostřed je aktuální atmosférický tlak. tlačítko A, předpověď počasí, teplota a čas jsou zobrazeny uprostřed displeje. Pro vynulování max. hodnoty teploty stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Paměť minimální hodnoty teploty tlačítko C v režimu teploty tolikrát, dokud se nezobrazí BARO LOW. Minimální hodnota teploty je zobrazena v dolní části displeje, uprostřed je aktuální atmosférický tlak. tlačítko A, předpověď počasí, teplota a čas jsou zobrazeny uprostřed displeje. Pro vynulování max. hodnoty barometru stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Paměť minimální hodnoty barometru tlačítko C v režimu barometru tolikrát, dokud se nezobrazí BARO LOW. Minimální hodnota barometru je zobrazena v dolní části displeje, uprostřed je aktuální atmosférický tlak. tlačítko A, předpověď počasí, teplota a čas jsou zobrazeny uprostřed displeje Pro vynulování min. hodnoty teploty stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Výškoměr - Bohužel všechny výškoměry jsou ovlivněny barometrickým tlakem (pokud není nadmořská výška detekována pomocí technologie GPS apod.), protože k výpočtu nadmořské výšky se používá tento údaj. - Abyste kompenzovali barometrický efekt na výškoměr, prosím, zjistěte si a přenastavte výškoměr, pokud znáte přesně nadmořskou výšku nebo přenastavte hodinky na nulu,

11 pokud jste na úrovni moře. Teploměr - Teplota zobrazená na displeji je teplota uvnitř pouzdra hodinek. Z tohoto důvodu je ovlivněna teplotou Vašeho těla. - Pro zobrazení aktuální teploty je třeba hodinky sundat z ruky po dobu přibližně 15 až 30 minut a nevystavujte je přímému slunečnímu záření. Kompas - Kompas nesmí být používán v blízkosti kovových nebo magnetických předmětů, stejně jako kterýkoli jiný kompas. - Kdykoli se nepřetržitě zobrazí chybové hlášení ERROR, je třeba kompas znovu zkalibrovat. - Držte kompas ve vodorovné poloze, je možné tak získat přesný směr. Podsvícení displeje Podsvícení displeje se aktivuje stiskem tlačítka B. Podsvícení je aktivováno po dobu 2 sekund. Podsvícením displeje přečtete údaje zobrazené na displeji i za tmy. Permanentní iluminace displeje není možná. Prosím, mějte na paměti, že podsvícení displeje je energeticky náročné a snižuje životnost baterie. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Problém Možné řešení Nesprávné hodnoty na kompasu Označení ERROR v režimu kompasu Nesprávné hodnoty teploty - Chybná kalibrace nebo se změnily podmínky prostředí. - Proveďte kalibraci znovu v souladu s instrukcemi v tomto návodě. - Vnější magnetická porucha způsobená kovy, domácími spotřebiči, počítačem, mobilem nebo kabely vysokého napětí. - Odejděte z místa, kde jsou tyto předměty nebo hodinky znovu zkalibrujte. - Porucha způsobená přímým slunečním světlem, klimatizací nebo ventilátory. - Pohněte s hodinkami z dosahu věcí způsobujících poruchu Hodnoty na displeji blednou a nejsou čitelné. Černý displej Displej ukazuje chybná čísla. Na displeji se vytrácejí znaky - Slabá baterie nebo špatný kontakt. - Vyjměte a znovu vložte baterii nebo vložte zcela novou baterii. - Teplota je příliš vysoká, displej byl příliš dlouho vystaven slunečnímu svitu. - Vyjměte baterii a znovu vložte. - Vyměňte baterii za novou Ochrana životního prostředí Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. Servis V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. Záruka se nevztahuje - na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů

12 podléhajících běžnému opotřebení ) - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.) - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod. - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby

Budík s meteostanicí DCF

Budík s meteostanicí DCF Budík s meteostanicí DCF CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku.

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předávate-li tento výrobek

Více

E F. Horní díl rukojeti s úchopem Střední díl rukojeti Spodní díl rukojeti se zámkem Zámek Plastová matice Deska mopu Plochý mop F G CZ -1-

E F. Horní díl rukojeti s úchopem Střední díl rukojeti Spodní díl rukojeti se zámkem Zámek Plastová matice Deska mopu Plochý mop F G CZ -1- A B C D E Horní díl rukojeti s úchopem Střední díl rukojeti Spodní díl rukojeti se zámkem Zámek Plastová matice Deska mopu Plochý mop CZ -1- ROTACE MOPU: Rotace Rotace Při máchání a sušení mopu vždy otevřete

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

SVĚTLO + ZVONEK + ALARM

SVĚTLO + ZVONEK + ALARM SVĚTLO + ZVONEK + ALARM CZ NÁVOD K POUŽITÍ Model:MB8915 MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJ AUTOMATICKÝ SENZOR POHYBU OHLÁSÍ NÁVŠTĚVNÍKA ROSZVÍCENÍM SVĚTLA A MELODIÍ. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme,

Více

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 CZ Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 Návod k použití Max. váha 3000g (3kg) minimální váha 1g Baterie 1x 2032 Objem nádržky 1 l Návod k použití Funkce 1. Funkce odměrky 2. Zobrazení objemu mléka, oleje

Více

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR STUDFINDER MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR CZ Model: TS79 NÁVOD K POUŽITÍ SELECT STUDFINDER Vážený zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze

Více

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04 NÁVOD K OBSLUZE Echo Master II - výškoměr Obj. č.: 84 03 04 Pro všechny, kteří chtějí být i při sportu v obraze, je Echo Master přesně to nejlepší. Neboť hodinky neukazují jen čas, datum, den a výšku,

Více

Pánev STONITE návod pro používání

Pánev STONITE návod pro používání Pánev STONITE návod pro používání CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup této pánve byl zcela jistě dobrou volbou. Prostudujte si prosím pokyny

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více

Bezdrátová meteostanice KLASIK Model: RS8706E3 Návod k použití

Bezdrátová meteostanice KLASIK Model: RS8706E3 Návod k použití Bezdrátová meteostanice KLASIK Model: RS8706E3 Návod k použití CZ Přehled zobrazovaných údajů Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním

Více

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR ZABUDOVANÉ FUNKCE: běžný čas (formát 12/24 hodin) dva časy buzení a hodinový signál stopky (na 1/100 sekundy) paměť pro 10 mezičasů minutky (odpočítávání) podsvětlení

Více

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod a dodržujte instrukce v něm uvedené. Vkládání baterií 2x AA 1.5V baterie 2x AA 1.5V

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ PROFI AUTONABÍJEČKA AUTO/MOTO BATERIÍ CZ Model: TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí

Více

CHODÍTKO PRO SENIORY NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO PRO SENIORY NÁVOD K POUŽITÍ CZ CHODÍTKO PRO SENIORY NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Více

TORNADO STUNT CAR 4x4

TORNADO STUNT CAR 4x4 CZ TORNADO STUNT CAR 4x4 Model No.KS124532 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Tlačítko SENSOR Tlačítko MODE Tlačítko START/STOP Tlačítko LIGHT Tlačítko LAP/RESET MODE (M)

Tlačítko SENSOR Tlačítko MODE Tlačítko START/STOP Tlačítko LIGHT Tlačítko LAP/RESET MODE (M) Funkce hodinek Tyto multifunkční hodinky disponují následujícími funkcemi: Outdoorové hodinky EQAS 400 Obj. č. 130 18 03 Budík (alarm) Stopky Časovač (timer) Zobrazení druhého časového pásma Kompas Barometr

Více

Elektronická kuchyňská váha

Elektronická kuchyňská váha Elektronická kuchyňská váha návod k použití CZ Funkce a specifikace 1. Hodiny, které fungují i když váha není v provozu 2. Nastavitelné stopky, senzor teploty okolí 3. Měření objemu tekutin 4. Převod g

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

ST58 Duální stopky. Návod na použití CZ-1

ST58 Duální stopky. Návod na použití CZ-1 ST58 Duální stopky Návod na použití CZ-1 OBSAH Naše stopky jsou snadno ovladatelné a budou vám spolehlivým společníkem při měření času. Pokud chcete vaše stopky využívat co možná nejlépe, přečtěte si prosím

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

CZ IN 2721 Stopky insportline Dual Chrono (WT058-B05R) NÁVOD NA POUŽITÍ

CZ IN 2721 Stopky insportline Dual Chrono (WT058-B05R) NÁVOD NA POUŽITÍ CZ IN 2721 Stopky insportline Dual Chrono (WT058-B05R) NÁVOD NA POUŽITÍ CZ-1 CZ-2 OBSAH Gratulujeme Vám ke koupi nových profesionálních stopek! Tyto stopky jsou uživatelsky příjemné, slouží ke sledování

Více

VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ DM-138 KOMPAS TEPLOMĚR OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO

VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ DM-138 KOMPAS TEPLOMĚR OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO DM-138 MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ TEPLOMĚR KOMPAS OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU CE Popis přístroje: kryt bateriového prostoru tabulka kódů časových pásem RESET kompas SCALE AC/ON LED

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

MODE, +, -, HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/LIGHT.

MODE, +, -, HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/LIGHT. WS 6750 uživatelský manuál meteostanice Prosím, pozorně si přečtěte pokyny k použití, abyste se seznámili s funkcemi a způsoby provozu před použitím jednotky. Technické detaily Šest kláves: MODE, +, -,

Více

CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE. Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE. Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12 1 OBSAH I) POPIS 3 1) OBSAH BALENÍ 3 2) FUNKCE 3 3) VLOŽENÍ BATERIÍ 3 4) POPIS TLAČÍTEK 3 5) NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO SPOJENÍ 4 6)

Více

Meteorologická stanice RH 7 Charakteristika

Meteorologická stanice RH 7 Charakteristika Meteorologická stanice RH 7 Charakteristika - Meteorologická stanice: Přístroj sbírá data o atmosférickém tlaku a předpovídá počasí každou hodinu. Předpověď je na displeji zobrazena graficky slunečno,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obsah. Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obsah. Strana NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana ÚVOD...3 POPIS NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FUNKCÍ HODINEK...3 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ HODINEK...4 VLOŽENÍ NEBO VÝMĚNA BATERIE...4 OVLÁDACÍ TLAČÍTKA HODINEK A ZOBRAZENÍ NA

Více

Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek.

Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek. Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek. Hodinky ukazují reálný čas, datum, denní alarm a mají závodní odpočítávání 5,4,1,0. Hodinky jsou pečlivě navrženy a vyrobeny k použití při regatách. Aby bylo možné

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 30 Ideální pomocník pro horaly, lyžaře a pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný a ideální průvodce pro pěší výlety, při zdolávání hor a pro výlety na horských kolech.

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Vlastnosti výrobku. Ikony na displeji a vysvětlení ovládacích tlačítek hodinek

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Vlastnosti výrobku. Ikony na displeji a vysvětlení ovládacích tlačítek hodinek NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 09 24 Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE STL 100 CZ Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné dospělé osoby, aby si pečlivě přečetli tento

Více

STOPKY JUNSO 500LAP JS-9006

STOPKY JUNSO 500LAP JS-9006 STOPKY JUNSO 500LAP JS-9006 Vážení zákazníci, příznivci sportu, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek a rádi bychom Vás tímto chtěli upozornit, abyste věnovali náležitou pozornost tomuto návodu a

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Neskákejte pokud máte problémy s vysokým krevním tlakem. Nedělejte žádná salta, přemety ani kotrmelce

Neskákejte pokud máte problémy s vysokým krevním tlakem. Nedělejte žádná salta, přemety ani kotrmelce Trampolína Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze / montáži. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li tento výrobek

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Max. nabíjecí čas: cca 3 hodiny Nabíjení: LED bliká v intervalu cca 2 sekundy Konec nabíjení: LED bliká cca 2x za sekundu

Max. nabíjecí čas: cca 3 hodiny Nabíjení: LED bliká v intervalu cca 2 sekundy Konec nabíjení: LED bliká cca 2x za sekundu 6. Rychlý úvod Nabití baterie přijímače Pomocí propojky USB propojte nabíječ a přijímač. Max. nabíjecí čas: cca 3 hodiny Nabíjení: LED bliká v intervalu cca 2 sekundy Konec nabíjení: LED bliká cca 2x za

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 31. Vlastnosti výrobku

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 31. Vlastnosti výrobku NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 31 Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení

Více

Digitální alkoholtester AF-35C Návod k použití

Digitální alkoholtester AF-35C Návod k použití Digitální alkoholtester AF-35C Návod k použití Jednotlivé části detektoru: Detekce alkoholu Stiskněte tlačítko START. Na displeji se krátce zobrazí počet provedených měření a počet dní do další kalibrace

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Meteorologická stanice - VENTUS 831

Meteorologická stanice - VENTUS 831 Meteorologická stanice - VENTUS 831 POPIS Meteorologická stanice zobrazuje čas řízený rádiovým signálem DCF-77, měří barometrický tlak, vnitřní teplotu a relativní vlhkost, pomocí bezdrátových čidel měří

Více

Alkohol tester evolve s duálním displejem

Alkohol tester evolve s duálním displejem Alkohol tester evolve s duálním displejem POPIS 1. LCD s časem 2. LCD pro testování alkoholu 3. Tlačítko zapnutí/vypnutí 4. Otvory pro vdechování 5. Tlačítko MODE 6. Tlačítko SET 7. Tlačítko ADJ 8. Kryt

Více

Návod k použití P/box

Návod k použití P/box herní konzole herní konzole herní konzole manual_konzole_herni.indd 1 16.07.15 13:26 Návod k použití P/box CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

freelap stopwatch CZ - UŽIVATELSKÝ NÁVOD

freelap stopwatch CZ - UŽIVATELSKÝ NÁVOD freelap stopwatch CZ - UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBSAH 1 PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU FREELAP 2 Co je to Freelap? 2 Funkce stopek 2 Menu (tlačítko Mode) 3 Baterie 3 2 NASTAVENÍ 4 Čas, datum, budík a podsvícení displeje

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863

Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863 Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení této meteorologické stanice Solid TE72 s barevným displejem, která patří

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30 HB-822HP Magnetic bike TIRO 30 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosíme, pozorně si přečtěte následující instrukce v návodu krok po kroku. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento stroj je určen pouze k domácímu

Více

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz Bazénový ruční aku vysavač Návod k použití Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

1. Instalace. Předmluva

1. Instalace. Předmluva Bezdrátová meteorologická stanice AMBIENTE 1. Instalace Předmluva Zakoupili jste si bezdrátovou meteorologickou stanici. Můžete tak sledovat klima v místnosti (teplota/vlhkost), měřit venkovní teplotu

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Profesionální detektor Vybaven senzorem Fuel Cell Vysoká přesnost a citlivost Odolnost a stabilita

Profesionální detektor Vybaven senzorem Fuel Cell Vysoká přesnost a citlivost Odolnost a stabilita Uživatelský manuál Digitální detektor alkoholu DA-7100 Profesionální detektor Vybaven senzorem Fuel Cell Vysoká přesnost a citlivost Odolnost a stabilita Před použitím prosím řádně prostudujte manuál O

Více

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka cs A B C SETTINGS CHRONOGRAPH / DATE MEMORY ALTITUDE RECORDING TIME COMPASS CALIBRATION cs ZAČÍNÁME Děkujeme za zvolení přístroje Suunto Elementum Terra, digitálních

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče

Více

UŢIVATELKSÝ MANUÁL MODELS 48001 48002 48003 ČEŠTINA

UŢIVATELKSÝ MANUÁL MODELS 48001 48002 48003 ČEŠTINA TrekGuide UŢIVATELKSÝ MANUÁL MODELS 48001 48002 48003 ČEŠTINA Funkce Digitální kompas zobrazuje šipku na sever, polohu měřeného bodu ve stupnici světových stran včetně mezistupňů a azimut. Rozsah kompasu:

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

GREISINGER electronic GmbH D Regenstauf, Hans-Sachs-Straße 26

GREISINGER electronic GmbH D Regenstauf, Hans-Sachs-Straße 26 H55.0.21.6B-01 Návod k obsluze pro přesný barometr od verze 1.0 GPB 3300 GREISINGER electronic GmbH D - 93128 Regenstauf, Hans-Sachs-Straße 26 H55.0.21.6B-01 návod k obsluze GPB 3300 strana 2 z 8 Obsah

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

VRTULNÍK. Model FX059, FX049, FX039

VRTULNÍK. Model FX059, FX049, FX039 CZ VRTULNÍK Model FX059, FX049, FX039 Úvod Tento návod si, prosím, pečlivě přečtěte před prvním použitím a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí. Varování 1. Toto není hračka. Je to výrobek kombinující

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kancelářské pravítko s hodinami a kalkulačkou

NÁVOD K OBSLUZE. Kancelářské pravítko s hodinami a kalkulačkou NÁVOD K OBSLUZE Kancelářské pravítko s hodinami a kalkulačkou Obj. č.: 67 07 70 Kancelářské pravítko co byste více potřebovali na Váš psací stůl! Toto pravítko v pěkném provedení a za nízkou nabídkovou

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA OBSAH ÚVOD...2 VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU...3 RYCHLÉ NASTAVENÍ...3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6 TECHNICKÉ ÚDAJE...7 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM...8 LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6838 Hodinky insportline Atlantix (YP11554)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6838 Hodinky insportline Atlantix (YP11554) UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6838 Hodinky insportline Atlantix (YP11554) 1 OBSAH UPOZORNĚNÍ... 3 TLAČÍTKA... 4 DISPLEJ... 4 REŽIMY... 5 PODSVÍCENÍ... 6 NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ REŽIMŮ... 6 A. ZOBRAZENÍ ČASU...

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU CZ Model: HL 168Y NÁVOD K OBSLUZE Obsah str. Účel použití tlakoměru...3 1. Co je to krevní tlak?...4 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma?...4 A. Klasifikace krevního

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OSOBNÍ FITNESS VÁHA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li

Více

VIBRA BELT GENIUS PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. NÁVOD K POUŽITÍ

VIBRA BELT GENIUS PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. NÁVOD K POUŽITÍ VIBRA BELT GENIUS NÁVOD K POUŽITÍ PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. VIBRA BELT GENIUS je dokonale zkonstruovaný pás, který využívá unikátního oscilačního masážního

Více

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED Návod k použití CZ DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ Nikdy se nedívejte dalekohledem na Slunce ani do jeho blízkosti a pokud svěříte dalekohled dětem, mějte je vždy pod dohledem. Poškození zraku

Více

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH Úvod Gratulujeme vám k pořízení vašich hodinek Geemarc Watch. Hodinky mají solární napájení a jsou vybavené čtyřmi silnými vibračními alarmy, které

Více

Meteostanice T101 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah

Meteostanice T101 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah 6 Technické specifikace Senzor: Vzdálenost přenosu ve volném prostoru: 100m max. Frekvence: 433MHz Rozsah teplot: -40 C až +65 C Rozlišení: 0,1 C Interval měření: 48s Krytí: IPX3 Napájení: 2xAAA 1,5V alkalická

Více

759-407 F-DIGIT.DCP03

759-407 F-DIGIT.DCP03 759-407 F-DIGIT.DCP03 Charakteristika: Projekce přesného času a teploty na stěnu*otočitelný projektor s možností zaostření zobrazení*řízení rádiovým signálem DCF-779 (Frankfurt)*kalendář (měsíc, den, den

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WS 1790. Prohlášení o shodě

NÁVOD K POUŽITÍ WS 1790. Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě Rádiové zařízení s ustanovenými nařízeními vlády č. 426/2000 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení. Dovozce: HP TRONIC Zlín spol.

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

ViFit touch Aktivity/Fitness/Spánkový tracker

ViFit touch Aktivity/Fitness/Spánkový tracker ViFit touch Aktivity/Fitness/Spánkový tracker 79486 černý 79487 červený 79488 modrý 1 Před prvním použitím se smatphonem 3 Režim aktivity 5 Režim spánku 6 Letový režim 7 Hovory nebo zprávy 8 Vibrace a

Více