OUTDOOROVÉ HODINKY 7V1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OUTDOOROVÉ HODINKY 7V1"

Transkript

1 OUTDOOROVÉ HODINKY 7V1 SKI HODINKY - DIGITÁLNÍ VÝŠKOMĚR - PŘEDPOVĚĎ POČASÍ - KOMPAS - MĚSÍČNÍ FÁZE Více zábavy na Vašich cestách Senzorová technologie - Výškoměr - Kompas - Tlakoměr - Teploměr - Předpověď počasí NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si před prvním použitím tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS FUNKCÍ Hodinky Duální čas Automatický kalendář Opakovaný alarm Hodinový zvukový signál každou celou hodinu Nastavitelný režim 12/24 hodin Chronograf Odpočítávání času Stopky s přesností 1/100 sekundy, 99 kol (mezičasů) Výpočet a záznam nejrychlejšího kola v režimu nahrávání. Kompas Numerické a kardinální hodnoty Rozlišení 1 stupně Automatické vypnutí Výškoměr Nadmořská výška - rozsah měření až metrů n ebo až stop Rozlišení 1 metr nebo 1 stopa Paměť min./max. výšky Celkový vzestup nadmořské výšky Počet výstupů Historie výšky a grafické zobrazení (až 8 hodin záznamu) Volitelné jednotky metr nebo stopa Barometr Rozsah měření tlaku od 300mbar do 1099 mbar (od 9,00 inhg do 31,99inHg) Rozlišení 1mbar (0,01inHg) Paměť min./max. tlaku Předpověď počasí (slunečno, polojasno, zataženo, déšť) Teplota ve C nebo F Volitelné jednotky tlaku mbar nebo inhg Další funkce Podsvětlení displeje Voděodolné tělo Příliv Graf přílivu s časovými údaji Kalkulace přílivu až do roku 2039 Zobrazení stáří měsíce a měsíční fáze Čas východu a západu slunce Ski - lyžování Časoměr lyžování Po ukončení lyžování zobrazí graficky změnu výšek INSTALACE BATERIÍ Pomocí šroubováčku odstraňte kryt baterie na spodní části hodinek. Vložte 1x 3V baterii plusovým pólem směrem nahoru, nasaďte a zašroubujte kryt zpět. Pokud LCD displej zobrazuje chybné znaky, baterii vyjměte a vložte znovu zpět. Tímto se restartujte mikroprocesor hodinek. VAROVÁNÍ: Baterie nelze opět dobít. Baterie nevhazujte do ohně. Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka! Baterie udržujte mimo dosah dětí. ZAPNUTÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ Hodinky s výškoměrem Pro zapnutí hodinek stiskněte tlačítko A, C nebo D (zvukový signál) a držte je stisknuté, dokud se na displeji na krátko dobu nezobrazí všechny údaje. Takto automaticky vstoupíte do režimu nastavení. - tlačítko C pro výběr a tlačítko A pro.

2 - Nastavte režim času (12/24 hodin), sekundy, minuty, hodiny, rok, měsíc, datum, jednotky měření (metrické nebo anglické), GMT časovou zónu, zeměpisnou šířku, zeměpisnou délku, lunární interval dle následujících obrázků. Po ukončení stiskněte tlačítko D pro zadaných hodnot. měsíc den lunární interval Potvrďte zadání stiskem tlačítka D. číslice hodin Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítek A a C můžete kdykoli zadané hodnoty vymazat a vrátit zpět na tovární nastavení. FUNKČNÍ TLAČÍTKA/REŽIMY/NASTAVENÍ rok Volby jednotek metrické / anglické zeměpisná délka volba 12/24hodinový režim číslice sekund číslice minut tlačítko PODSVÍCENÍ GMT časová pásma zeměpisná šířka tlačítko REŽIM Hlavní funkční režimy Hodinky mají 7 funkčních režimů, které jsou popsány v dalších kapitolách. - režim Čas - režim Stopky - režim Příliv - režim Kompas - režim Výškoměr - režim Ski - režim Barometr První zobrazení režim je režim času. Mezi jednotlivými režimy se přepíná stiskem tlačítka D. Jednotlivé režimy jsou popsány v následujících kapitolách REŽIM ČAS, REŽIM STOPKY, REŽIM PŘÍLIV, REŽIM KOMPAS, REŽIM VÝŠKOMĚR, REŽIM SKI a REŽIM BAROMETR. REŽIM ČAS tlačítko D tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu času, zobrazeného nápisem TIME. Stiskem tlačítka C v režimu času si přepínáte mezi podfunkcemi: - Čas (TIME T1 nebo T2) - Opakovaný alarm (ALARM) - Časoměřič (TIMER) ČAS (TIME) tlačítko C tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu času, zobrazeného nápisem TIME. V režimu času jsou vyobrazeny stáří měsíce a měsíční fáze v horní části displeje a den v týdnu a datum v dolní části. Nastavení času Držte tlačítko A stisknuté po dobu cca 3 sekund. Na displeji se zobrazí SETTINGS a bliká nápis 24H. Pomocí tlačítka C zvolte 12-ti hodinový nebo 24 hodinový režim zobrazení času. Svou volbu potvrďte stiskem tlačítka A. Rozblikají se sekundy. tlačítko NASTAVENÍ tlačítko VOLBA - 2 -

3 - tlačítko C pro vyresetování hodnoty sekund na nulu. Potvrďte volbu stiskem tlačítka A. Rozblikají se minuty. Poznámka: V nastavení můžete použít funkci rychle kupředu stisknutím a podržením tlačítka C. - Pomocí tlačítka C zadejte minuty. Potvrďte stiskem tlačítka A. Stejným postupem zadejte hodiny, rok, měsíc, den, jednotky měření (metrické METRIC / anglické IMPERIAL), GMT časovou zónu, zeměpisná šířka, zeměpisná výška, lunární interval. Nyní stiskněte tlačítko D pro uložení všech nastavení. Data pro východ/západ slunce V režimu času stiskněte tlačítko C pro zobrazení datumu a času východu a západu slunce (automatické přepínání každé 2 sekundy). Poté stiskněte znovu tlačítko C pro návrat do režimu času. tlačítko C Druhý čas V režimu času stiskněte a podržte tlačítko C po dobu cca 3 sekund, hodinky zobrazí druhý čas, na displeji se dole vpravo zobrazí nápis T2. Pro nastavení druhého času postupujte stejně jako jste nastavovali první čas T1. V režimu času stiskněte a podržte tlačítko C po dobu cca 3 sekund, hodinky se přepnou zpět do normálního času (T1). Poznámka: Pro opravu chybného zadání opakujte postup pro nastavení od začátku. OPAKOVANÝ ALARM tlačítko C tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu buzení, zobrazeného nápisem ALARM. Můžete nastavit až 5 jednotlivých alarmů (označení alarmů: A1 až A5), každý alarm můžete libovolně zapínat a vypínat, každý alarm můžete nastavit na jednu ze 4 možností. Možnosti jsou vyobrazeny níže s příklady. a) Alarm ve specifický den (v 10 hodin dopoledne dne 19. června) b) Alarm každý den zvoleného měsíce (v 10 hodin dopoledne každý den po celý červen) c) Alarm měsíčně (v 10 hodin dopoledne 19. každého měsíce) d) Denní alarm (v 10 hodin každý den) Pokud je alarm zapnutý (on), budík bude zvonit po dobu 30 sekund. Buzení vypnete stiskem tlačítek A, B nebo C. Pokud buzení nevypnete, bude se opakovat ještě 4x každé 2 minuty. Upozornění: Pokud v daném roce není 29. únor, alarm bude zvonit až v dalším přestupném roce. Pro nastavení alarmu prosím postupujte dle následujících instrukcí. 1. V režimu Času (TIME) se přepněte STISKEM TLAČÍTKA C do režimu Alarmu (ALARM). 2. STISKNĚTE TLAČÍTKO A Alarmu A1 až A5. 3. PODRŽTE TLAČÍTKO A pro individuální nastavení zvoleného Alarmu. Dále postupujte dle následujících KROKŮ. alarm on/off (zapnutý/vypnutý) krok 1 Potvrďte zadání stiskem tlačítka D. minuty krok 2 den krok 4 hodinové zvonění on/off (zapnuto/vypnuto) krok 6 hodiny krok 3 měsíc krok 5-3 -

4 Při hodinovém zvonění zvoní 2x, pokud se zvolí on. Čas alarmu se vztahuje k aktuálně vyobrazenému času (T1 nebo T2). Chronograf (časoměr) tlačítko C tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu časoměru, zobrazeného nápisem TIMER. Časoměr může fungovat jako stopky nebo jako odpočítávání času. Základní nastavení 00:01:00 (1 minuta). tlačítko A tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí SETTINGS pro nastavení časoměru. Pomocí tlačítka C zadejte minuty a potvrďte stiskem tlačítka A. Pomocí tlačítka C zadejte hodiny a potvrďte stiskem tlačítka A. Potvrďte zadání stiskem tlačítka D. r: Časoměr začne odpočítávat dříve zadaný čas znovu, jakmile dosáhne nuly. u: Časoměr začne připočítávat od nuly, jakmile dosáhne nuly. s: Časoměr se zastaví, jakmile dosáhne nuly. Potvrďte zadání stiskem tlačítka D. Pro všechna tři nastavení časoměru se používá: - Stiskem tlačítka A - Časoměr startuje - Opětovné stlačení tlačítka A - Časoměr se zastaví - Opětovné stlačení tlačítka A - Časoměr se obnoví - Při zastavení stiskněte tlačítko A po dobu cca 3 sekund - Časoměr se vyresetuje do originálního nastavení času. - Jakmile časoměr dosáhne nuly, ozve se zvukový signál po dobu cca 15 sekund, můžete jej vypnout stiskem tlačítka A, C nebo D. REŽIM STOPKY tlačítko D tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu stopek, zobrazeného nápisem CHRONO. V režimu stopek si můžete vybrat mezi podfunkcemi: - stopky (CHRONO) - vyobrazit data (DATA RECALL). Stopky tlačítko C v režimu stopky, dokud se nezobrazí CHRONO. Poznámka: Přepínání mezi podfunkcemi Stopky a Vyobrazit data je možné pouze tehdy, pokud bylo zaznamenáno alespoň jedno kolo. Uložit lze 99 kol (mezičasů). Pokud je paměť pro uložení kol plná, na displeji se zobrazí MEMORY FULL. - tlačítko A pro start/stop stopek. - tlačítko C během odpočítávání pro uložení času daného kola do paměti stopek. - Jakmile paměť zaznamená 99 kol, na displeji se zobrazí upozornění, že paměť je plná MEMORY FULL. - Pro vynulování stopek stiskněte a podržte tlačítko A. režim STOPKY paměť kol (LP) čas kola celkový čas paměť kol plná Vyobrazit data - tlačítko A pro zastavení stopek, poté stiskněte tlačítko C pro vstup do režimu vyobrazení dat. - Na displeji se zobrazí záznam nejlepšího času (kola) a ikonka BEST-LAP. - Stiskem tlačítka A pro další hodnoty v paměti. - Stiskem tlačítka C odejdete z režimu vyobrazení dat. Pro různá měření můžete použít následující postupy

5 STANDARDNÍ MĚŘENÍ: A-A-A podržte A MĚŘENÍ KOL: A-C-C-A-A Lap 1 Lap 2 REŽIM PŘÍLIV tlačítko D tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu Přílivu, zobrazeného nápisem TIDE. Předpověď přílivu je vyobrazena v horní části displeje, aktuální čas je uprostřed. - tlačítko A, čas se posune dopředu o 30 minut. - tlačítko C, čas se posune dozadu o 30 minut. Poznámka: Jelikož se časy přílivu na různých místech liší, abyste obdrželi co nejpřesnější data přílivu, musí být zadaná data Vaší aktuální pozice správná. Jedná se o GMT, zeměpisná šířka, zeměpisná výška, lunární interval. Lunární interval VYOBRAZENÍ DAT PAMĚTI KOL: C-A-A-...A-C-A REŽIM STOPKY A pro zastavení stopek stiskněte C stiskněte C stiskněte C INDIKÁTOR MĚSÍČNÍCH FÁZÍ Indikátor měsíčních fází zobrazuje aktuální fázi Měsíce dle tabulky níže. fáze Měsíce (část, kterou nemůžete vidět) indikátor fáze Měsíce stáří Měsíce fáze Měsíce indikátor fáze Měsíce stáří Měsíce fáze Měsíce NOV Úplněk NEJLEPŠÍ KOLO NÁVRAT DO REŽIMU STOPEK stiskněte C (část, kterou vidíte) První čtvrť (dorůstá) Poslední čtvrť (couvá) Lap 3 VYOBRAZIT POSLEDNÍ KOLO VYOBRAZIT PRVNÍ KOLO Teoreticky, příliv je, když Měsíc přechází nad poledníkem a odliv je zhruba o 6 hodin později. Skutečný příliv ale nastane o něco později, protože je ovlivněn i dalšími faktory jako viskozita, tření a podmořskou topografií. Časový rozdíl od přechodu Měsíce nad poledníkem do přílivu je znám jako lunární interval. Při nastavení lunárního intervalu do těchto hodinek použijte časový rozdíl od přechodu Měsíce nad poledníkem do přílivu. POZNÁMKA: Nahrání dat přílivu při přeskočení na další den trvá zhruba 3 sekundy. REŽIM KOMPASU tlačítko D tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu Kompasu, zobrazeného nápisem COMP. tlačítko A pro přepínání mezi 2 obrazovkami. Velká digitální obrazovka V tomto formátu obrazovky jsou 2 řádky. První řádek je kompas se směrem, druhý řádek je numerický a 8 kardinálních hodnot. Detailní obrazovka Dejte kompas do horizontální polohy a zjistěte směr dle. V tomto formátu obrazovky jsou 3 řádky. 1. řádek - sever je dle směřující šipky, přesný směr na sever

6 N - nalevo znamená, běž směrem na západ, aby si dosáhl severu rychleji N - napravo znamená, běž směrem na východ, aby si dosáhl severu rychleji 2. řádek je azimut 3. řádek je kompas s numerickými a 8 kardinálními hodnotami. tlačítko A pro přepínání mezi 2 obrazovkami. Pro úsporu energie se kompas automaticky vypíná: - v režimu nečinnosti - po 3 minutách - v režimu nepřetržitého používání - po 5 minutách. Poznámka: Znovu zapnout stiskem tlačítka A. INTERFERENCE OKOLÍ Všechny digitální kompasy pracují se zemským magnetickým polem a jsou velmi citlivé na způsob zdeformování magnetického pole, které je ovlivněno například těžkými kovy, domácími spotřebiči, počítači a kabely vysokého napětí. Pro zachování přesných informací doporučujeme kompas zkalibrovat v následujících případech: 1) pokud se na displeji trvale zobrazí informace ERROR 2) číselná informace na displeji má odchylku větší než 10 stupňů 3) pokud používáte kompas poprvé v dopravním prostředku, abyste oddělili zemské pole od rušení. JAK ZKALIBROVAT KOMPAS - tlačítko D pro vstup do režimu kompasu. - a držte tlačítko C pro vstup do režimu kalibrace CAL a poté stiskněte tlačítko C pro start. Prstenec poté začne ukazovat a otočí se. - Otočte jednotku 2x dokola ve směru hodinových ručiček na úroveň, kde bude z dosahu kovových částí domácích spotřebičů, PC, kabelů vysokého napětí atd. Kolečka nemusí být perfektní, ale musí být obě vykonána ve stejném směru. Je také důležité, aby každé kolo trvalo nejméně 20 sekund a zároveň bylo dokončeno za méně než 1 minutu. - Bezprostředně po skončení kalibrace, stiskněte tlačítko A pro. - Chyba v kalibraci může mít za následek nepřesné zobrazení směru. Proveďte znovu novou kalibraci pokud se vám směr zdá podezřelý. Normální režim kompasu podržet C Režim kalibrace A pro Až se prstenec začne hýbat, opište dva kruhy ve směru hodinových ručiček stiskněte C POTVRZENÍ MAGNETICKÉ DEKLINACE PRO ZEMĚPISNÝ SEVER - Magnetická deklinace je úhlový rozdíl mezi magnetickým severem a pravým (skutečným) severem. Odchylku způsobuje to, že magnetický pól se neshoduje se zemským pólem. Místní odchylka je dána na mapě rozdílem: buď východně plus deklinace (E- -východ) nebo západně mínus deklinace (W). Pokud se chcete zorientovat, směr na mapě je opraven odečtením plusové deklinace nebo přičtením mínusové deklinace. - Pro vložení hodnot nejprve stiskněte a držte tlačítko A pro vstup do režimu deklinace DECLINATION, začne blikat písmeno E. tlačítko C pro výběr směru Východ E nebo Západ W a poté stiskněte tlačítko A pro. - Cifra úhlu poté začne blikat. Pro vyrovnání úhlu stiskněte tlačítko C pro nastavení požadované hodnoty a poté tlačítko A pro. - Jakmile nastavení sklonu přímo ovlivní směr, pro skutečné a konečné stiskněte tlačítko C k zapnutí funkce a poté znovu tlačítko A pro. - K pochopení efektu deklinace Vám může pomoci následující příklad: a) skutečný směr je 10 stupňů N (severně), úhel deklinace je dán 30 stupni E (východně), výsledek se změní na 40 stupňů NE (severovýchodně) b) pokud bude úhel deklinace 30 stupňů W (západně), výsledek se změní na 340 stupňů

7 NW (severovýchodně). Odchylky úhlů pro světoznámá města jsou uvedeny následovně: město odchylky úhlu Anchorag E Calgary W Atlanta... 4 W Chicago... 3 W Bombay... 1 W Denver E Boston W Jerusalem... 3 E London... 4 W Rio De Janeiro W Little Rock... 3 E San Francisco E Livingstone, MT E Seattle E Munich... 1 E Shanghai... 5 W New York City W Toronto W Orlando... 5 W Vancouver W Oslo... 2 W Washington DC W Paris... 2 W Waterbury, CT W REŽIM VÝŠKOMĚRU tlačítko D tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu Výškoměru, zobrazeného nápisem ALTI. Stiskem tlačítka C v režimu výškoměru můžete volit mezi podfunkcemi: - Aktuální nadmořská výška (ALTI) - Paměť maximální nadmořské výšky (HIGH) - Paměť minimální nadmořské výšky (LOW) - Celkové stoupání (UP) - Celkové klesání (DOWN) - Počet výstupů celkem (HILL) - Nahrávání (RECORD) Nastavení nadmořské výšky tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí ALTI. Držte tlačítko A stisknuté po dobu cca 3 sekund. Na displeji se zobrazí SETTINGS, čísla výškoměru se rozblikají. Pro nastavení stiskněte tlačítko C a pro stiskněte tlačítko A. Zadání potvrďte stiskem tlačítka D. Čas tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí ALTI. Čas je zobrazen v dolní části displeje, uprostřed je aktuální nadmořská výška. tlačítko A, čas, teplota a grafické vyobrazení jsou uprostřed displeje. Aktuální nadmořská výška je zobrazena dole. Aktuální nadmořská výška Aktuální čas podržet A A Grafické zobrazení záznamu nadmořské výšky Teplota Aktuální nadmořská výška Aktuální čas Paměť maximální výšky tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí HIGH. Max. nadmořská výška je zobrazena v dolní části displeje, uprostřed je aktuální nadmořská výška. tlačítko A, čas, teplota a grafické vyobrazení jsou uprostřed displeje. A

8 Pro vynulování maximální nadmořské výšky stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Paměť minimální výšky tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí LOW. Min. nadmořská výška je zobrazena v dolní části displeje, uprostřed je aktuální nadmořská výška. tlačítko A, čas, teplota a grafické vyobrazení jsou uprostřed displeje. Pro vynulování minimální nadmořské výšky Pro vynulování údaje pro celkové klesání stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Výška A stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Celkové stoupání tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí UP. Údaj pro celkové stoupání je zobrazen v dolní části displeje, uprostřed je aktuální nadmořská výška. tlačítko A, čas, teplota a grafické vyobrazení jsou uprostřed displeje. Pro vynulování údaje pro celkové stoupání A Čas rychlost Od A do B (vzestupná) Celkový posun (nárůst) nadmořské výšky = d1+d2+d3 Od B do C (klesající) Celkový posun (pokles) nadmořské výšky = d5+d6+d7 Počet výstupů celkem tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí HILL. Počet výstupů celkem je zobrazeno v dolní části displeje, uprostřed je aktuální nadmořská výška. tlačítko A, čas, teplota a grafické vyobrazení jsou uprostřed displeje. A stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Celkové klesání tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí DOWN. Údaj pro celkové klesání je zobrazen v dolní části displeje, uprostřed je aktuální nadmořská výška. tlačítko A, čas, teplota a grafické vyobrazení jsou uprostřed displeje. A Pro vynulování počtu výstupů celkem stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Nahrávání tlačítko C v režimu výškoměru tolikrát, dokud se nezobrazí RECORD. Nahrávání je zobrazeno v dolní části displeje, uprostřed je čas. Nahrávání historie výšky zaznamenává změny nadmořské výšky v uplynulých 8 hodinách, včetně grafického zobrazení. tlačítko A pro zobrazení jednotlivé-

9 ho záznamu výškoměru během uplynulých 8 hodin. Pro zapnutí nového nahrávání stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. REŽIM SKI tlačítko D tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu Ski - lyžování, zobrazeného nápisem SKI. Ikonka stavu lyžování Lyžař: aktivováno Bez ikonky: neaktivováno Časoměr lyžování Grafické zobrazení záznamu tlačítko A pro aktivaci funkce lyžování Ski. Ikonka lyžaře se začne pohybovat a časoměr začne zaznamenávat čas. Pro start nového záznamu stiskněte a podržte tlačítko A, na displeji se zobrazí nápis RESET. tlačítko A pro ukončení funkce lyžování Ski. Hodinky zobrazí graficky historii změny polohy nadmořské výšky lyžaře od doby, kdy jste aktivovali funkci lyžování Ski (max. 8 hodin). Podržte tlačítko A: - na displeji se zobrazí RESET - začne nový záznam lyžování. Výška na startu Konečné výšky REŽIM BAROMETR tlačítko D tolikrát, dokud se nepřepnete do režimu Barometru, zobrazeného nápisem BARO. Stiskem tlačítka C v režimu barometru můžete volit mezi podfunkcemi: - Aktuální atmosférický tlak (BARO) - Paměť maximální hodnoty barometru (BARO HIGH) - Paměť minimální hodnoty barometru (BARO LOW) - Paměť maximální hodnoty teploty (TEMP HIGH) - Paměť minimální hodnoty teploty (TEMP LOW). Nastavení barometru Nechte tlačítko A stisknuté po dobu cca 3 sekund, na displeji se zobrazí SETTINGS (nastavení). tlačítko C aktuálního stavu počasí a poté stiskněte tlačítko A pro. Ihned poté číslice barometru začnou blikat. tlačítko C pro výběr a poté tlačítko A pro. Potvrďte zadání stiskem tlačítka D. Čas tlačítko C v režimu barometru tolikrát, dokud se nezobrazí BARO. Hodiny jsou zobrazeny v dolní části displeje, uprostřed je aktuální atmosférický tlak. tlačítko A, předpověď počasí, teplota a čas jsou zobrazeny uprostřed displeje. Aktuální atmosférický tlak je zobrazen v dolní části. Aktuální atmosférický tlak A A Teplota A Aktuální čas Aktuální čas Předpověď počasí Aktuální atmosférický tlak - 9 -

10 Pro předpověď počasí se zobrazí jeden ze 4 stavů: - slunečno, polojasno, zataženo nebo déšť. slunečno zataženo - Přístroj předpovídá počasí pro nadcházejících 8 hodin detekcí změn atmosférického tlaku. - Předpověď počasí je pro příštích 8 hodin. Nemusí nutně reflektovat aktuální stav počasí. - Obecně se přesnost všech technologií předpovědi počasí založených na detekci změn atmosférického tlaku pohybuje okolo 70%. V případě odlišností není výrobce zodpovědný za jakékoli následky. Paměť maximální hodnoty barometru tlačítko C v režimu barometru tolikrát, dokud se nezobrazí BARO HIGH. Maximální hodnota barometru je zobrazena v dolní části displeje, uprostřed je aktuální atmosférický tlak. tlačítko A, předpověď počasí, teplota a čas jsou zobrazeny uprostřed displeje. polojasno déšť Pro vynulování min. hodnoty barometru stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Paměť maximální hodnoty teploty tlačítko C v režimu barometru tolikrát, dokud se nezobrazí TEMP HIGH. Maximální hodnota teploty je zobrazena v dolní části displeje, uprostřed je aktuální atmosférický tlak. tlačítko A, předpověď počasí, teplota a čas jsou zobrazeny uprostřed displeje. Pro vynulování max. hodnoty teploty stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Paměť minimální hodnoty teploty tlačítko C v režimu teploty tolikrát, dokud se nezobrazí BARO LOW. Minimální hodnota teploty je zobrazena v dolní části displeje, uprostřed je aktuální atmosférický tlak. tlačítko A, předpověď počasí, teplota a čas jsou zobrazeny uprostřed displeje. Pro vynulování max. hodnoty barometru stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. Paměť minimální hodnoty barometru tlačítko C v režimu barometru tolikrát, dokud se nezobrazí BARO LOW. Minimální hodnota barometru je zobrazena v dolní části displeje, uprostřed je aktuální atmosférický tlak. tlačítko A, předpověď počasí, teplota a čas jsou zobrazeny uprostřed displeje Pro vynulování min. hodnoty teploty stiskněte a podržte tlačítko A - na displeji se zobrazí nápis RESET. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Výškoměr - Bohužel všechny výškoměry jsou ovlivněny barometrickým tlakem (pokud není nadmořská výška detekována pomocí technologie GPS apod.), protože k výpočtu nadmořské výšky se používá tento údaj. - Abyste kompenzovali barometrický efekt na výškoměr, prosím, zjistěte si a přenastavte výškoměr, pokud znáte přesně nadmořskou výšku nebo přenastavte hodinky na nulu,

11 pokud jste na úrovni moře. Teploměr - Teplota zobrazená na displeji je teplota uvnitř pouzdra hodinek. Z tohoto důvodu je ovlivněna teplotou Vašeho těla. - Pro zobrazení aktuální teploty je třeba hodinky sundat z ruky po dobu přibližně 15 až 30 minut a nevystavujte je přímému slunečnímu záření. Kompas - Kompas nesmí být používán v blízkosti kovových nebo magnetických předmětů, stejně jako kterýkoli jiný kompas. - Kdykoli se nepřetržitě zobrazí chybové hlášení ERROR, je třeba kompas znovu zkalibrovat. - Držte kompas ve vodorovné poloze, je možné tak získat přesný směr. Podsvícení displeje Podsvícení displeje se aktivuje stiskem tlačítka B. Podsvícení je aktivováno po dobu 2 sekund. Podsvícením displeje přečtete údaje zobrazené na displeji i za tmy. Permanentní iluminace displeje není možná. Prosím, mějte na paměti, že podsvícení displeje je energeticky náročné a snižuje životnost baterie. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Problém Možné řešení Nesprávné hodnoty na kompasu Označení ERROR v režimu kompasu Nesprávné hodnoty teploty - Chybná kalibrace nebo se změnily podmínky prostředí. - Proveďte kalibraci znovu v souladu s instrukcemi v tomto návodě. - Vnější magnetická porucha způsobená kovy, domácími spotřebiči, počítačem, mobilem nebo kabely vysokého napětí. - Odejděte z místa, kde jsou tyto předměty nebo hodinky znovu zkalibrujte. - Porucha způsobená přímým slunečním světlem, klimatizací nebo ventilátory. - Pohněte s hodinkami z dosahu věcí způsobujících poruchu Hodnoty na displeji blednou a nejsou čitelné. Černý displej Displej ukazuje chybná čísla. Na displeji se vytrácejí znaky - Slabá baterie nebo špatný kontakt. - Vyjměte a znovu vložte baterii nebo vložte zcela novou baterii. - Teplota je příliš vysoká, displej byl příliš dlouho vystaven slunečnímu svitu. - Vyjměte baterii a znovu vložte. - Vyměňte baterii za novou Ochrana životního prostředí Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. Servis V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. Záruka se nevztahuje - na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů

12 podléhajících běžnému opotřebení ) - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.) - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod. - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OSOBNÍ FITNESS VÁHA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITAL CAMERA. Návod k použití/instruction manual

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITAL CAMERA. Návod k použití/instruction manual DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITAL CAMERA Návod k použití/instruction manual DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

INTELIGENTNÍ VYSAVAČ AUTO DOBÍJECÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

INTELIGENTNÍ VYSAVAČ AUTO DOBÍJECÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INTELIGENTNÍ VYSAVAČ AUTO DOBÍJECÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CZ MODEL Č. HH9287 Operační příručka Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení našeho Inteligentního vysavače! Inteligentní vysavač je vyroben

Více

Gratulujeme! Abyste se seznámili se všemi funkcemi přístroje HAC 5, přečtěte si nejprve pečlivě tento návod k použití.

Gratulujeme! Abyste se seznámili se všemi funkcemi přístroje HAC 5, přečtěte si nejprve pečlivě tento návod k použití. HAC 5 Návod k obsluze Obsah: 1. Základní informace 3 2. Spuštění přístroje 3 2.1. Nasazení přístroje do pásku na ruku a držáku na řídítka 3 2.2. Vkládání baterií 3 2.3. Nastavení / inicializace 3 2.4.

Více

Chromis Příručka uživatele

Chromis Příručka uživatele Chromis Příručka uživatele POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ CHROMIS - NAVRŽEN POTÁPĚČSKÝMI INŽENÝRY Vítáme vás do rodiny spokojených uživatelů potápěčských počítačů SCUBAPRO a děkujeme vám za zakoupení počítače Chromis.

Více

navi2coach Uživatelská příručka Čeština

navi2coach Uživatelská příručka Čeština navi2coach Uživatelská příručka Čeština Index 1 HLAVNÍ... 5 1.1 Obecné informace... 6 2 Rozsah dodávky... 6 2.1 Kompatibilní o- synce příslušenství ( volitelné)... 7 2.2 Jak používat kompatibilní příslušenství

Více

Flytec 6040 GPS Návod k obsluze Firmware verze 2.03f 07. 02. 2009 Revize: 12. 02. 2009 Překlad pro své zákazníky zajistila BALÓNY KUBÍČEK, spol. s r.o. Brno, Jarní 2a, info@kubicekballoons.cz, mob: 603

Více

Profesionální meteostanice Slim. Obj. č.: 65 08 77. Účel použití. Rozsah dodávky. Vlastnosti a funkce

Profesionální meteostanice Slim. Obj. č.: 65 08 77. Účel použití. Rozsah dodávky. Vlastnosti a funkce Účel použití Tato meteostanice slouží ke zobrazování různých naměřených hodnot (např. teploty uvnitř/venku, vlhkosti vzduchu uvnitř/venku, množství srážek, tlaku vzduchu, rychlosti větru a směru větru).

Více

Systémový blesk YONGNUO YN560-II

Systémový blesk YONGNUO YN560-II Systémový blesk YONGNUO YN560-II Návod k použití Abyste využili optimálního výkonu blesku, přečtěte si prosím tento návod k použití, než začnete blesk používat. Ponechte si návod i pro pozdější potřebu.

Více

SUUNTO t4d. Uživatelská příručka

SUUNTO t4d. Uživatelská příručka SUUNTO t4d Uživatelská příručka cs MODES & VIEWS Time Training Speed & Distance weekday date seconds dual time empty training effect calories average heart rate lap time time distance average speed maximum

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

WDT 300. Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže. Návod pro obsluhu

WDT 300. Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže. Návod pro obsluhu WDT 300 Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže Návod pro obsluhu Verse 2006 1 PŘEHLED FUNKCÍ... 3 1.1 ČELNÍ PANEL... 3 1.2 DISPLEJ... 3 1.3 KLÁVESNICE... 4 1.4 PŘÍSTUPOVÝ KÓD... 4 1.5 ZAPNUTÍ

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka

SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 9 Vnější vzhled projektoru... 10 Ovládací prvky

Více

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz AB TONIC II CZ Model No.: MC0223 Návod k používání Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro

Více

cs Uživatelská příručka 1 2

cs Uživatelská příručka 1 2 cs Uživatelská příručka 1 2 REŽIMY A NÁHLEDY Time (Čas) Training (Cvičení) Speed & Distance (rychlost a vzdálenost) pracovní den/všední den datum sekundy duální čas prázdný training effect kalorie průměrný

Více

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití NUK Dětský teploměr 10.256.345 Návod k použití Gratulujeme vybrali jste si vysoce kvalitní výrobek značky NUK! Dětský teploměr NUK 2 v 1 přináší rychlé a spolehlivé měření teploty, měří se v uchu nebo

Více

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX818ST/MX819ST/MW820ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Projektor P502HL/P502WL. Uživatelská příručka. Model č. NP-P502HL, NP-P502WL

Projektor P502HL/P502WL. Uživatelská příručka. Model č. NP-P502HL, NP-P502WL Projektor P502HL/P502WL Uživatelská příručka Model č. NP-P502HL, NP-P502WL Ver. 1 6/15 Apple, Mac, Mac OS, MacBook a imac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Více

US/GB RC 14.11. RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count. www.sigmasport.com

US/GB RC 14.11. RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count. www.sigmasport.com running COMPUTER PL HU RU US/GB RC 14.11 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count SL SK CZ www.sigmasport.com OBSAH 1 Předmluva 196 2 Obsah balení 196 3 Bezpečnostní upozornění 197 4 Přehled 198 4.1 Aktivace

Více

vívoactive Návod k obsluze Únor 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01749-41_0A

vívoactive Návod k obsluze Únor 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01749-41_0A vívoactive Návod k obsluze Únor 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01749-41_0A Obsah Úvod... 1 Párování s vaším smartphonem... 1 Nabíjení zařízení...1 Přehled zařízení...1 Ikony... 1 Tipy pro dotykovou

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

OSCILOSKOP. 2 kanálový HDS1022M

OSCILOSKOP. 2 kanálový HDS1022M OSCILOSKOP 2 kanálový HDS1022M R202 HC-HDS1022M Ruční digitální osciloskop a multimetr 1. Kontrola při vybalení Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části: č. popis

Více

mapový navigační přístroj uživatelská příručka

mapový navigační přístroj uživatelská příručka etrex Legend mapový navigační přístroj uživatelská příručka Seznam vybraného příslušenství Držák na kolo Datový kabel + upgrade na mapu TOPO 50 Kniha GPS od A do Z UPOZORNĚNÍ: Přístroj obsahuje předehranou

Více

Uživatelský manuál Čeština

Uživatelský manuál Čeština Verze 1.0 Uživatelský manuál Čeština Děkujeme, že jste si vybrali výrobek od a-rival. Velmi dobrá volba! Doufáme, že si Váši novou sportovní navigaci užijete a budete s ní plně spokojeni. V případě jakýchkoliv

Více