OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Josef Poláček: Před půlstoletím získala Ghana svobodu Vladimír Klíma: Padesát let nezávislé Ghany...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Josef Poláček: Před půlstoletím získala Ghana svobodu... 14 Vladimír Klíma: Padesát let nezávislé Ghany..."

Transkript

1 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Jiří Hlaváček: Zpráva o činnosti Společnosti přátel Afriky za rok Usnesení Valné hromady Společnosti přátel Afriky konané dne 30. ledna Josef Regner: Zpráva o činnosti Společnosti česko-arabské v roce 2006 a výhled činnosti na rok Usnesení Valné hromady Společnosti česko-arabské Mohammed Al Nabulsi: Zpráva o činnosti Komise pro práci se sdělovacími prostředky SČA za rok Milena Zeithamlová: Plán činnosti jednotlivých Sdružení přátel Společnosti česko-arabské na rok Rostislav Tesař: Aktivity konce roku 2006 v pobočce Brno STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Josef Poláček: Před půlstoletím získala Ghana svobodu Vladimír Klíma: Padesát let nezávislé Ghany JUBILEA Jaroslav Hladík: Cestovatel Miroslav Zikmund oslavil na sv. Valentýna významné výročí STUDIE A DOKUMENTY Zdeněk Beránek: Řekni to a zemři! Bronislav Ostřanský: Súfismus jako příspěvek k mezináboženskému dialogu Projev dr. Mohameda Salaymeha, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Státu Palestina v ČR dne při příležitosti Mezinárodního dne solidarity s palestinským lidem KULTURA Bořek Homola: Ryszard Kapusćiński cestovatel, spisovatel, afrikanista Pavel Kumpán, Vlastimil Novák: Mizející Jemen. Fotografie z expedic Pavel Onderka: Núbie v dobách faraónů INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI Jaroslav Bureš: Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur a posilování náboženské tolerance

2 O B S A H Kateřina Tomášová, Markéta Antonínová: Národní parky jižní Etiopie Zdeněk Beránek: Jih promluvil k Severu Alois Wokoun: Písničky po africku Rostislav Tesař: Máme na sebe čas Jiří Hlaváček: Společnost přátel Súdánu informace o činnosti Dagmar Turnhoferová: Dny arabské kultury v Českých Budějovicích Afrika dětskýma očima Loutky a hračky Afrika dětskýma očima Arabský svět dětskýma očima Jaroslav Hladík: CESTY H+Z Afrika snů a skutečností CO SI PŘEČÍST Gilles Kepel: Válka v srdci islámu (recenze Zdeňka Beránka pod názvem Fitna v srdci islámu) Eva de Vitray-Meyerovitch: Rúmí a súfismus úvod do islámské mystiky Zdeněk Vágner: Sloní píseň (2005) ZVEME VÁS K pramenům Nilu (Společnost přátel Afriky v Olomouci) Česká egyptologie (cyklus přednášek v Moravském zemském muzeu, Brno) Egyptologické jaro 2007 Memfis v proměnách staletí (cyklus přednášek konaných v Náprstkově muzeu v Praze) Cyklus výstavek na téma Afrika (Náprstkovo muzeum v Praze) Pražská pobočka obchodní společnosti hledá: studenty/studentky nebo pracovníky se znalostí angličtiny/arabštiny k příležitostným překladům a tlumočení. Požadujeme komunikativní znalost anglického jazyka, příjemné vystupování a schopnost domluvit se arabsky. Nabízíme velmi dobré finanční ohodnocení za odvedenou práci. V případě zájmu kontaktujte vedoucího pražské pobočky Ing. Milce, tel.: , nebo

3 Z NAŠÍ ČINNOSTI Zpráva o činnosti Společnosti přátel Afriky za rok 2006 Vážené přítelkyně a přátelé Afriky, vítám Vás na pravidelné Valné hromadě Společnosti přátel Afriky, jejímž cílem je vyhodnotit činnost Společnosti za rok 2006, schválit rámcový plán činnosti na rok 2007, schválit hospodaření Společnosti a také zvolit předsednictvo Společnosti. Všichni jsme svědky stále rostoucího zájmu české společnosti o dění v Africe, o bližší seznámení se s její kulturou, tradicemi a také s jejími přírodními krásami. V České republice dnes působí řada organizací, zájmových skupin, bezpočet iniciativních a zapálených jednotlivců, kteří se snaží o propagaci Afriky a kteří Afriku milují. Sami jste jistě postřehli, kolik akcí ať už většího či malého rozsahu probíhá např. nejenom v hlavním městě, ale i na úrovni krajů a obcí. To je vysoce pozitivní jev a jsme rádi, že i Společnost přátel Afriky k němu podle svých omezených možností přispívá. Afrika se dostává do popředí zájmu téměř v celé vyspělé Evropě a tento trend se postupně prosazuje i v České republice především na nevládní úrovni a snad i stabilněji zakotví na vládní, oficiální úrovni. Pro to byl v r vytvořen, doufejme, že pevnější než pouze formální základ. Návštěva ministra zahraničních věcí České republiky v Namibii, Angole, Tanzanii a Nigérii v lednu a vůbec první návštěva hlavy českého státu v Africe v Nigérii, v Angole a v Jihoafrické republice v prosinci by mohly přinést zvrat zatím v relativně pasivní zahraniční politice vůči africkému kontinentu a jeho subsaharské části. Jak jsem upozorňovali již na loňské Valné hromadě, především v letech bude středem pozornost světového společenství Afrika a řešení jejích problémů, jako jsou např. rozvoj zemědělství, venkova, degradace půd, desertifikace, ale i přístup k vodě, k energii, v podstatě široká škála problémů kontinentu podobně již zmapovaná jak v Rozvojových cílech tisíciletí, tak v Implementačním plánu johannesburgského Světového summitu o udržitelném rozvoji. Česká republika, jako součást demokraticky hospodářsky vyspělé Evropy, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, Evropské unie a dalších vládních i nevládních sdružení, bude muset podat nejpozději na jaře 2008 podrobnou zprávu, jak přispěla k řešení problémů afrického kontinentu a jaké nové závazky vůči tomuto kontinentu chce přijmout. Proto jsem se v říjnu 2006 jménem Společnosti obrátil na ministra zahraničních věcí s návrhem zorganizovat ve druhé polovině roku 2007 konferenci, na které by byly za účasti všech zainteresovaných subjektů ústředních orgánů státní správy, podnikatelského sektoru, kulturních a sportovních organizací, společenských organizací, humanitárních organizací a také akademické obce a odborníků provedeno vyhodnocení česko-afrických vztahů a vypracována ucelená strategie České republiky vůči africkému kontinentu. Nabídl jsem při zorganizování takové konference spolupráci naší Společnosti. Bohužel naše Společnost zatím neobdržela odpověď ministra ani jím řízeného resortu. Předsednictvo SPA doporučuje zaurgovat stanovisko Ministerstva zahraničních věcí, aby mohlo být započato s přípravou této konference. Vraťme se však od světové politiky ke každodenní činnosti Společnosti, která se v loňském roce prostřednictvím svých 12 Sdružení 3

4 Z N A Š Í Č I N N O S T I a 4 krajských poboček soustředila na pořádání přednášek, besed, výstav a participaci akcí pořádaných i jinými organizacemi. Ve svém vystoupení nechci provádět výčet jednotlivých akcí, zastavím se jen u některých. Předpokládám, že předsedové Sdružení a poboček budou v diskusi sami informovat o svých aktivitách a výhledech do roku Pochopitelně, že limitujícím faktorem v činnosti Společnosti jsou finanční prostředky, neměly by však být limitující lidské zdroje a iniciativa. Děkuji tímto všem sponzorům činnosti Společnosti, zvláště pak Ministerstvu zahraničních věcí. Sdružení pro Jižní Afriku v čele s dr. Hulcem vloni zrealizovalo přednášku Jihoafrické národní parky v Malém sále Městské knihovny, kde byla mimořádně vysoká účast. Sdružení participovalo na řadě akcí pořádaných Velvyslanectvím Jihoafrické republiky v Praze, které se pod vedením nové velvyslankyně snaží o aktivní prezentaci této zajímavé a velmi důležité části afrického kontinentu. Při příležitosti Valné hromady SPA si dr. Hulec dovolí přednést kratší přednášku věnovanou spirituálním představám Holubových Mašukulumbů. V r Sdružení pro Jižní Afriku zopakuje přednášku o Jihoafrických národních parcích pro EURAG (European Federation of Welfare for the Elderly), rozloženou do tří hodinových přednášek: březen, duben a květen v Klubu aktivního stáří ve Vltavském kulturním středisku. Sdružení pro Zimbabwe, Zambii a Malawi naplánovalo na druhou polovinu tohoto roku přednášku s dia či filmem o všech zmíněných zemích v souvislosti s vydáním Dějin Zimbabwe, Zambie a Malawi autorů O. Hulce a J. Olši, jr., nakladatelstvím Lidové noviny. Díky iniciativě velvyslance ČR v Zimbabwe J. Olši, jr., zimbabwskému velvyslanectví se sídlem v Berlíně a konstruktivnímu přístupu Národní galerie a Botanické zahrady v Praze se podařilo zorganizovat v letních měsících úspěšnou výstavu zimbabwského sochařského umění. Sdružení přátel Namibie v srpnu a září 2006 uskutečnilo výstavu fotografií T. Boněka v Galerii Josefa Adamce s doprovodným programem (přednáška Krásný sen, nebo temná noční můra? Minulost a budoucnost Afriky, Ztracený svět Kalahari, přednáška o Laurensi van der Postovi, Konflikty a setkávání v jihozápadní Africe, přednáška s promítáním unikátního barevného dokumentárního filmu o nomádském kmeni Himbů, který v 50. letech natočili Eberhard a Heidi von Koenen). V návaznosti na výstavu se podařilo dohodnout několik vystoupení v rozhlase (Regina, ČR6) a další přednášky na různých místech. Tato činnost přesahuje i do roku V roce 2007 bude hlavním cílem Sdružení hledání kontaktů na namibijské občany žijící v ČR a na naše občany, kteří mají vztah k Namibii. Ve spolupráci s nimi by pak Sdružení provedlo větší akci ve druhé polovině roku Sdružení přátel Súdánu připravilo v r ve spolupráci s Národním muzeem Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur putovní výstavu Núbie v dobách faraonů, která se věnuje starověkým dějinám Súdánu. Výstavu v r převezmou Muzeum Kroměřížska (leden duben) a Regionální muzeum v Mikulově na Moravě (květen červen). V případě dostatku finančních prostředků by chtělo Sdružení vydávat Súdánskou ročenku. Sdružení pro východní Afriku a Madagaskar a Sdružení lusofonních zemí uspořádala v r přednášky s promítáním diapozitivů o Madagaskaru, Tanzanii, Keni a lusofonních zemích a hodlají v těchto aktivitách pokračovat i v r Sdružení přátel Etiopie patří tradičně k nejaktivnějším. Ve své činnosti využívá velmi úzké kontakty s etiopskou komunitou žijící v České republice. Ve spolupráci s Občanským sdružením v Kosmonosech Sdružení participovalo v lednu 2006 na sympoziu věnovaném osobnosti českého cestovatele Antonína Steckera. Sdružení zorganizovalo přednášky současných cestovatelů po Etiopii (v červnu dr. Petříčka, v prosinci Mgr. Antonínové a Tomášové). V srpnu 2006 zemřel nejstarší člen Sdružení pan Jaroslav Krob, jehož bohatý soukromý archiv z pobytu v Etiopii ve 30. letech minulého století obohatí sbírky Náprstkova muzea díky iniciativě předsedkyně Sdružení paní Vlčkové. Tradičně vysokou hodnotu má bulletin Etiopie. Aktivity Sdružení, které soustřeďuje téměř pětinu členů SPA, 4

5 Z N A Š Í Č I N N O S T I i v r budou pokračovat v nastoupeném aktivním trendu. Ekologická sekce Společnosti přátel Afriky se v lednu 2006 účastnila slavnostního zahájení Mezinárodní roku pouští a boje proti desertifikaci otevřením putovní výstavy Ministerstva životního prostředí v Botanické zahradě hl.m. Prahy za účasti ministra životního prostředí ČR L. Ambrozka a velvyslanců afrických států, akreditovaných v ČR. Výstava pak putovala po celý rok po krajských městech ČR. V březnu se uskutečnila přednáška L. Mojžíšové a R. Kotrby Přírodní rezervace Ghany v Náprstkově muzeu jako součást besedy Úloha žen v hnutí za nezávislost Ghany, kterou uvedla velvyslankyně Ghany paní V. Kufuorová v rámci aktivit Sdružení pro Ghanu. Ve vztahu ke Ghaně a africkému kontinentu bych chtěl vyzvednout činnost dr. Vladimíra Klímy. Ghana oslaví letos v březnu zlaté výročí své nezávislosti. V únoru až prosinci 2006 se členové sekce účastnili práce na projektu ITS-ČZU Chov antilopy losí v ČR. Speciálně cvičený tým 10 členů sekce prováděl kromě krmení a čištění náročnou pomoc při immobilizaci 20 antilop a jejich převozu z farmy Březová do nové stáje v Lánech. Zkušenosti tohoto projektu jsou a budou aplikovány ve vybraných zemích Afriky. V květnu se uskutečnila přednáška Přírodní rezervace Senegalu a kroky k záchraně antilopy Derbyho K. Koláčkové a N. Al Hakimové na ČZU, v prosinci 2006 pak přednáška Národní parky jižní Etiopie M. Antonínové a K. Tomášové, na ČZU s diskusí o možnostech česko-etiopské spolupráce na úseku ochrany přírody. Pro rok 2007 sekce plánuje řadu přednášek (Domestikace některých afrických živočichů, Ing. R. Kotrba, duben, Národní parky Tanzanie, Ing. L. Mojžíšová, říjen, Projekt ochrany afrických antilop, Mgr. P. Hejcmanová, PhD., listopad). V r byly aktivní krajské pobočky Společnosti, zvláště pak brněnská, královéhradecká a plzeňská. Brněnská pobočka uspořádala např. v lednu setkání s velvyslankyní JAR, v březnu Večírek pro Afriku (etnická hudba spojená s prezentací SPA Brno v klubu Livingston ve spolupráci s Humanitárním hnutím Narovinu) a přednášku o Africe, v květnu Den Afriky v Semilase. V září se zástupci pobočky zúčastnili konference k problematice desertifikace a pouští organizované Ministerstvem životního prostředí a Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně, kde byla prezentována i kniha člena SPA dr. Mrázka věnovaná libyjské poušti. Pobočka napomáhala při navazování obchodních vztahů mezi českými podnikateli a jihoafrickým velvyslanectvím, do konce roku pak realizovala řadu besed a setkání k propagaci Afriky. Pro rok 2007 se pobočka Brno soustředí na stálé aktivity, např. klasické besedy a přednášky pro různé organizace a školy s tématikou afrických zemí, publikační činnost v Bulletinu SPA a brněnských novinách, vystoupení v Českém rozhlase a TV Brno, účast na akcích v regionu, které budou zaměřeny na Afriku, např. vernisáže výstav, semináře, odborné přednášky a oslavy výročí apod. Pobočka bude realizovat tradiční Den Afriky v ZOO Brno, celodenní společnou akci za účasti členů SPA a rodin Afričanů žijících v Brně, živé besedy a etnickou hudbu, prodej knih a kreslení dětí, společný zájezd pro studenty z afrických a arabských zemí na vybrané historické památky v okolí Brna, odborné přednášky členů pobočky pro studenty VŠ Brno o obchodování s africkými zeměmi, soutěž a výstavku prací dětí základních škol v kreslení s africkými a arabskými tématy. Členové pobočky se účastní setkání cestovatelů H+Z v Prosiměřicích, uskuteční slavnostní předvánoční schůzku pobočky s přednáškami a volným programem, společně se Solid Africa, přednášky věnované speciální tématice (ochrana africké přírody, multikulturní prostředí, adaptace příslušníků afrických národů do českého života apod.). Samozřejmě bude také pokračovat v podpoře projektu adopce dítěte z Keni na dálku. Královéhradecká (nejmladší) pobočka uspořádala v dubnu přednášku Vzpomínky na Afriku sociální antropoložky, kulturoložky a afrikanistky PhDr. Hany Novotné, Ph.D. Řada besed a přednášek byla věnována fenoménu islám a jeho vlivu na vývoj ve světě 5

6 Z N A Š Í Č I N N O S T I včetně afrického kontinentu. Na rok 2007 připravuje pobočka besedu Kultura násilí nejen za apartheidu a filmové představení filmu Tsotsi. Rovněž plzeňská pobočka a její členové jsou aktivní. Olomoucká pobočka se nachází ve stavu stagnace, resp. krize. Přivítali bychom v rámci diskuse vystoupení představitelů krajských poboček, protože tam začíná být postupně i těžiště činnosti Společnosti. Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům Společnosti za jejich práci, zvláště těm, kteří jsou organizačně aktivní. Přeji Vám v novém roce mnoho úspěchů v osobním životě a mnoho elánu při práci pro Společnost a pro propagaci afrického kontinentu v České republice a v Evropě. Jiří Hlaváček předseda Společnosti přátel Afriky Usnesení Valné hromady Společnosti přátel Afriky konané dne 30. ledna 2007 Valná hromada Společnosti přátel Afriky A. Schvaluje: 1. Zprávu předsednictva o činnosti v roce Projekty Společnosti a Sdružení na rok 2007 s tím, že jejich realizace bude závislá na výši dotace MZV ČR. Úpravou projektů pověřuje předsedu a 1. místopředsedu. 3. Zprávu o hospodaření a revizní zprávu. B. Souhlasí s ustavením nové pobočky v Českých Budějovicích a jejím vedením pověřuje Moniku Měrotskou. Vedením Sdružení Zambie, Zimbabwe a Malawi pověřuje dr. Otakara Hulce. Souhlasí, aby statutárními zástupci byli nově zvolený předseda a 1. místopředsedkyně ing. Marie Hrušková. Podpisové právo mají doc. dr. Antonín Libický a ing. Marie Hrušková. Na bankovním příkaze a šeku musí být vždy dva podpisy. Místopředsedkyně ing. Marie Hrušková je zodpovědna za hospodaření Společnosti. Zpracovává návrhy projektů, které předkládají předsedové Sdružení spolu s vyhodnocením jednotlivých akcí po jejich realizaci, a souhrnně spolu s vyúčtováním dotace je předává MZV ČR. C. Potvrzuje do funkce předsedy poboček a jejich zástupce: Pobočka Brno SPA i SČA Ing. Rostislav Tesař předseda Ing. Zdeněk Tomáš místopředseda SČA RNDr. Ivan Mrázek místopředseda SPA Ing. Zdeněk Javora místopředseda SČA Pobočka Hradec Králové SPA i SČA Mgr. Zuzana Machová-Bohuslavová předseda Místopředseda bude oznámen později. Pobočka České Budějovice SPA Monika Měrotská předseda Místopředseda bude oznámen později. Pobočka Olomouc SPA Ukládá předsednictvu, aby do jednoho měsíce pomohlo vyřešit otázku předsedy za Ing. Hlídka, který působí v Brně. Pobočka v Plzni SPA MUDr. Zdena Sýkorová-Bartáková předseda. Uděluje jim právo zastupovat předsednictvo SPA (i SČA) v rámci aktivit pobočky a zároveň jim uděluje právo podpisové. Ukládá předsednictvu a předsedům Sdružení zabezpečit po stránce organizační, obsahové a technické realizaci projektů na rok Po každé akci předat hodnocení místopředsedkyny M. Hruškové. Dbát na maximální úspornost. 6

7 Z N A Š Í Č I N N O S T I Do příští valné hromady připravit úpravu stanov a přihlášky. Vyhodnotit diskusi a k podnětným návrhům připravit opatření. Pokračovat v přípravě konference k problematice vztahů mezi ČR a Afrikou, která by mobilizovala pro rozvoj vztahů s Afrikou před zahájením předsednictví ČR v EU. Spojit se s organizátory Měsíce Afriky, který je připravován na květen 2007 a stát se spoluorganizátory. Tímto úkolem byl pověřen dr. Jelínek a předsednictvo určí ještě jednoho zástupce. Ukládá 1. místopředsedkyni zpracovat projekty na rok 2008 a předat je ve stanoveném termínu MZV ČR. Podklady za Sdružení předají předsedové nejpozději do 28. února Valná hromada děkuje touto cestou MZV odboru Afriky a BV, OKKV za jejich podporu v činnosti. Děkuje africkým zastupitelským úřadům za jejich účinnou pomoc. Za spolupráci děkuje zvláště Náprstkovu muzeu, Moravskému zemskému muzeu a regionálním muzeím, Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda v Prosiměřicích, Kontinentům a dalším spřáteleným institucím a organizacím. Děkuje členům, kteří přispěli mimořádným příspěvkem na vydávání Bulletinu, a věří, že tak učiní i v roce Dává poslední výzvu neplatičům a upozorňuje, že pokud nezaplatí do konce měsíce dubna, nebude jim zasílám Bulletin. Schváleno na Valné hromadě SPA 30. ledna Pozn. Dne 20. února 2006 byla vyřešena otázka předsedy pobočky SPA v Olomouci. Stal se jím Richard Baťa; místopředsedové jsou Mgr. Kotulák a MUDr. Jorda. Zpráva o činnosti Společnosti česko-arabské v roce 2006 a výhled činnosti na rok 2007 Vaše Excelence, dámy a pánové, vážení přátelé, sešli jsme se opět po roce ke zhodnocení naší činnosti za uplynulé období a k projednání našich plánů na rok Naše Společnost, která v uplynulém roce vstoupila do druhého patnáctiletí své činnosti, založila své aktivity na dobrovolné práci svých členů, kterých jsou nyní stovky, a to nejen v Praze, ale velmi potěšitelně roste členská základna i v regionech. Naše pobočky, především v Brně, Hradci Králové, Plzni a v dalších městech, v uplynulém roce zorganizovaly desítky velmi zajímavých akcí se solidní účastí. Podařilo se nám tak uspořádat řadu akcí mimo Prahu a počet mimopražských akcí se nyní zcela vyrovná projektům realizovaným v Praze. Za to patří dík především vedení poboček a v neposlední řadě neúnavné koordinátorce, naší místopředsedkyni paní ing. Hruškové. Zmínit se o všech akcích, které jsme v průběhu roku organizovali či se na nich nějakým způsobem podíleli, z časových důvodů nelze. Uvedu alespoň některé z nich pro vykreslení plastického obrazu o naší činnosti. Ostatně očekávám, že v diskusních vystoupeních předsedů Sdružení a představitelů poboček zazní i podrobnější komentáře k jednotlivým akcím, které proběhly, ale hlavně nás seznámí s projekty, které připravují. Pokračovali jsme ve vydávání našeho kvartálního Bulletinu. Děkuji všem členům redakční rady za jejich nehonorovanou práci a současně vyzývám všechny členy k zasílání příspěvků v průběhu celého roku. Uvítáme i náměty na zlepšení obsahu i formy tohoto periodika, musíme mít ovšem na zřeteli naše omezené finanční prostředky. V této oblasti se nám podařilo získat několik grantů na naši činnost např. od Ministerstva kultury a pražského magistrátu. Největším zdrojem financí pro naši činnost 7

8 Z N A Š Í Č I N N O S T I zůstává ovšem Ministerstvo zahraničních věcí, které zajištuje cca 40 % našich nákladů. Od loňského roku se značně zkomplikovaly podmínky pro získání grantů, zpracování žádostí i jejich vyhodnocení je dosti pracné a složité, nicméně pí. místopředsedkyně Hrušková ve spolupráci s pí. Zeithamlovou a Trkalovou si s tím dokázaly poradit. Problémem zůstává, že finance dostáváme až koncem pololetí, což negativně působí na rozsah akcí v prvních šesti měsících roku. Snažíme se proto na toto období zajištovat granty od jiných organizací a sponzorů. Je třeba akce velmi opatrně plánovat a dodržovat finanční disciplínu. Průřez našimi akcemi začnu v naší nejaktivnější pobočce v Brně. Osvědčila se zde spolupráce obou našich sesterských Společností, tj. naší a Společnosti přátel Afriky podobný model činnosti ostatně volí i další pobočky a vytvářejí jednu organizační jednotku. V Brně se konal v únoru v egyptské restauraci Faraon již druhý ročník Arabské kuchyně byly tam nejen kulinářské zážitky, ale i pohledné břišní tanečnice. Proběhl koncert hudby z Maroka a Alžíru, v dubnu setkání s libyjskými studenty a delegací ZÚ Libye. Zajímavá byla vernisáž výstavy dětských kreseb s arabskou tématikou a dlouho očekávaný křest knihy dr. Mrázka o Libyi. Pobočka uspořádala několik seminářů s arabskou tématikou, její členové několikrát vystupovali v rozhlase. I pobočka v Hradci Králové uspořádala řadu zajímavých akcí přednášku Úvod do islámu dr. Tampierové, přednášku dr. Sánky z Islámské nadace s názvem Prorok Muhammad, zorganizovala výstavu obrazů s libyjskou tématikou spojenou s přednáškami o Libyi Mgr. Housky a o Jemenu, zaměřenou na současnou situaci v zemi. Pobočka připravuje i vlastní webové stránky. Z dalších akcí naší Společnosti bych zmínil výstavu obrazů iráckých malířů na hradě Svojanov či výstavu obrazů našeho člena V. Pechara Staroegyptský portrét v Muzeu Vyškovska v červnu až srpnu. Výbor projednal spolupráci s Česko-marockou obchodní komorou a pokračoval ve spolupráci s nadací Anny Lindhové, zastupované v ČR naším členem dr. J. Burešem z ÚMV. Řada akcí proběhla v rámci Arabských kulturních dnů, které se konaly v menším rozsahu než v předloňském roce to vyplývalo i z naší dohody s Radou arabských velvyslanců v Praze. Nicméně i v rámci Dnů proběhla řada úspěšných akcí konaly se pod záštitou Ministerstva kultury a pražského primátora dr. Béma. Dny byly zahájeny Večerem arabské poezie v Zrcadlové kapli Klementina. Večer byl věnován poezii jemenského básníka p. Mohammeda Al Sharafi, kterého jsme při této příležitosti pozvali do Prahy. P. Sharafi osobně přednesl své verše, včetně těch inspirovaných jeho předchozími pobyty v Praze, a vystoupil na několika seminářích o současném Jemenu. Zajímavá byla výstava fotografií Libanon v míru. Bohužel jsme v té době museli reagovat na nové napadení Libanonu. V Městské knihovně proběhly Dny arabského filmu bylo promítnuto celkem 6 arabských filmů. V knihovně byla v té době instalována i výstavka vítězných prací soutěže Arabský svět dětskýma očima. Ve spolupráci s Botanickou zahradou v Tróji proběhlo na přelomu září a října setkání s arabskou kuchyní, hudbou a tancem a na výstavě dětských kreseb i předání diplomů vítězům soutěže. V rámci Dnů se uskutečnily v domě Sue Ryder přednášky J. Ženky o muslimském Španělsku a S. Dvořákové o islámské architektuře. Mgr. Houska vedl seminář na VŠVS a MV o Libyi. Česká televize natočila pro svůj program Babylon řadu záběrů z našich akcí, včetně vystoupení předsedy Společnosti a několika členů o naší činnosti. V Náprstkově muzeu proběhla zajímavá výstava Tradiční řemesla Maghrebu, v rámci doprovodného programu jsme zajišťovali výtvarné dílny. Chci zde poděkovat především členům přípravného výboru projektu Dnů arabské kultury p. Beránkovi, El Fahelovi, Houskovi, Prokešovi a rovněž ing. Trkalové a dr. Dvořákové. Vytvořili jsme lektorský sbor, který má 24 členů především z řad studentů FF UK, pracovníků Ústavu Blízkého východu a Afriky za podpory jeho ředitele doc. Gombára a arab- 8

9 Z N A Š Í Č I N N O S T I ských občanů, zejména z Libanonského a Palestinského klubu. Nabídli jsme v rámci grantu služby lektorů středním školám, přestože je to pro ně bezplatné, odezva dosud byla minimální. Chceme najít formu, jak tento potenciál lépe uplatnit. V prosinci jsme ve spolupráci s velvyslanectvím státu Palestina uspořádali slavnostní večer s vystoupením p. velvyslance, ředitele Informačního střediska OSN v Praze a předsedy Společnosti. Součastí setkání byl i kulturní program, arabské občerstvení a na závěr byl promítnut palestinský film. V Náprstkově muzeu jsme uspořádali besedu se skupinou iráckých specialistů v oblasti památkové péče, kterým pardubická univerzita zajištuje odborné školení. V těchto dnech předpokládáme jednání s arabskými velvyslanci ohledně termínu, forem a náplně letošních Dnů arabské kultury. Z naší strany připravujeme rozsáhlou výstavu o Jemenu ve spolupráci s jemenskými partnery, zahrnující fotografie, šperky, předměty denní potřeby a promítání filmů. Chceme instalovat výstavu známek arabských zemí. Počítáme i s výstavou obrazů iráckých malířů. Chceme rozvinout i činnost pobočky v Karlových Varech s využitím prostor Arabského centra ve spolupráci s ČAOK a pokusit se založit pobočku v Ostravě. Počítáme samozřejmě s našimi tradičními akcemi egyptologickými přednáškami, semináři o jednotlivých arabských zemích, uspořádáním orientálních trhů atd. Tyto akce budeme samozřejmě pořádat ve spolupráci s našimi partnery jako je Náprstkovo muzeum, Moravské zemské muzeum, další regionální muzea a organizace. Chceme pokračovat ve spolupráce s Kluby arabských občanů v ČR a dalšími organizacemi, které mají podobné cíle jako my. Ve spolupráci s agenturou Babylon uspořádáme v červenci seminář k 10. výročí úmrtí velkého arabského básníka Jawahiriho. S Ústavem Blízkého východu a Afriky a VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů připravujeme návrh grantového projektu s názvem: Za hranice tabu: Soudobá a tradiční role ženy v eurostředomořském prostoru. Součástí projektu bude celodenní workshop, beseda s veřejností, projekce filmu a výstava. Partnery jsou dále Center for Arab West Understanding z Egypta, Youth Development and Voluntary Work (Palestina, Jordánsko) a Káhirská univerzita. Bližší informace o těchto projektech nám mohou sdělit jejich autoři v diskusi předpokládám, že v rámci diskuse vystoupí s informacemi o budoucí činnosti svých poboček a jednotlivých Sdružení i jejich předsedové či členové. Počítáme s tím, že bude i nadále aktivně pracovat naše Komise pro práci se sdělovacími prostředky, jejímuž předsedovi ing. Mohammedu Al Nabulsimu i jeho pravé ruce H. Jumrové děkuji za řadu článků zveřejněných v denním tisku. Je třeba poděkovat nejen našim sponzorům, jako je Ministerstvo zahraničních věcí a jeho krajanský odbor, Ministerstvo kultury, pražský magistrát, abych zmínil ty největší, ale i našim dalším partnerům, tj. vedení Náprstkova muzea, Moravskému zemskému muzeu v Brně, velvyslanectvím arabských států v Praze, ale především všem našim členům a funkcionářům, kteří obětují nejen svůj volný čas, ale často i poskytnou bezplatné služby ve svých firmách, protože bez této podpory by Společnost nemohla fungovat. Josef Regner předseda Společnosti česko-arabské 9

10 Z N A Š Í Č I N N O S T I Usnesení Valné hromady Společnosti česko-arabské konané dne 1. února 2007 A. Valná hromada Společnosti česko-arabské schvaluje: 1. Zprávu o činnosti SČA v roce Zprávu o hospodaření v r a revizní zprávu. 3. Záměry činnosti SČA na r B. Souhlasí s tím, aby a) statutárními zástupci SČA byli i nadále ing. Josef Regner, předseda, a Ing. Marie Hrušková, l. místopředsedkyně, b) podpisovým právem disponovaly ing. Marie Hrušková, Hana Jumrová a Milena Zeithamalová s tím, že každý příkaz nebo šek musí být opatřen dvěma podpisy, c) byla Ing. Marie Hrušková i nadále odpovědna za hospodaření SČA, za zpracování a předkládání projektů, hodnocení akcí a vyúčtování dotace MZV ČR, d) byl v případě písemného styku s MZV ČR, Ministerstvem financí, finančními úřady, bankami, peněžními ústavy uveden podpis Ing. Marie Hruškové doplněný razítkem Společnosti česko-arabské. C. Souhlasí: a) s ustavením pobočky SČA v Českých Budějovicích a jejím vedením pověřuje Dagmar Turnhoferovou, b) s osamostatněním pobočky SČA v Plzni a pověřuje jejím vedením Mgr. Petru Písařovou. Zároveň děkuje panu prof. MUDr. Jaroslavu Slípkovi za jeho dlouholeté a úspěšné vedení pobočky. Navrhuje, aby prof. Slípka i nadále vedl Sdružení přátel Iráku. D. VH pověřuje předsednictvo: a) jmenovat jednoho z členů koordinátorem pro styk s Nadací Anny Lindhové, b) požádat některého z poslanců Evropského parlamentu (nejlépe dlouholetého člena SČA dr. M. Ransdorfa) o pomoc s navázáním kontaktů s podobnými organizacemi, které existují v zemích EU, c) vyhodnotit diskusi a k podnětným návrhům přijmout opatření k jejich případné realizaci, d) předložit ve stanoveném termínu návrhy projektů na r Předsedové Sdružení je předají do 15. února E. Děkuje všem členům, kteří zaslali mimořádný členský příspěvek na podporu vydávání Bulletinu. Zvláště pak Ing. Al Atoom Mousovi za dar v částce Kč. Neplatiče upozorňuje, že nezaplatí-li do konce měsíce června, předsednictvo zváží otázku dalšího zasílání Bulletinu a jejich vyřazení z evidence. Žádá členy o včasné zaslání změn adres. F. Valná hromada děkuje: a) Odboru Afriky a Blízkého východu MZV ČR a odboru krajanských a kulturních vztahů MZV za pomoc při realizaci některých projektů a zvláště pak za materiální pomoc, b) Radě velvyslanců arabských států za jejich podporu v činnosti, zvláště pak při organizaci Dnů arabské kultury, c) všem spřáteleným organizacím, které se podílely na realizaci některých projektů. Zvláště pak děkuje Náprstkovu muzeu, Moravskému zemskému muzeu a regionálním mezeím ve Vyškově, Trutnově, Frýdku Místku, KC Hanzelky a Zikmunda v Prosiměřicích a agentuře Babylon, d) Ministerstvu kultury za udělení dvou grantů, Magistrátu hl. m. Prahy za finanční podporu akcí pořádaných pro školy, e) redakční radě Bulletinu a všem přispivatelům za jejich práci. Tiskové komisi za její celoroční publikační činnost. Zváží její rozšíření pro styk s médii, 10

11 Z N A Š Í Č I N N O S T I f) všem předsedům Sdružení a poboček za jejich aktivitu. G. Všem členům ukládá podílet se více na zajišťování akcí a propagaci SČA, zasílat příspěvky do Bulletinu, případně připomínky a náměty. Schváleno na Valné hromadě SČA 1. února Zpráva o činnosti Komise pro práci se sdělovacími prostředky SČA za rok 2006 Po úspěchu v předchozích letech 2004 a 2005 Komise pro práci se sdělovacími prostředky SČA (dále jen Komise) pokračovala navzdory těžkostem v plnění svého cíle a dosáhla v loňském roce 2006 řadu úspěchů. Zpráva o činnosti Komise, která byla předložena v minulém roce valné hromadě, byla také přeložena do arabštiny a předložena Radě arabských velvyslanců. Je třeba uvést, že na uveřejnění řady článků měla nemalou zásluhu zástupkyně předsedy Komise paní Hana Jumrová. Komise v průběhu loňského roku úspěšně uveřejnila 12 článků v různých denících a časopisech, převážně z pera předsedy a místopředsedkyně Komise. Ve všech článcích Al Nabulsi vystupoval jako člen Společnosti, což pomohlo k tomu, aby se česká veřejnost více dozvěděla o existenci Společnosti. Dokonce se poprvé podařilo, a to hned ve dvou článcích (Arabští podnikatelé v Hospodářských novinách a Arab s českýma očima v Haló novinách) přímo hovořit o Společnosti a jejím poslání. Články též pomohly k tomu, aby česká veřejnost lépe poznala arabská stanoviska ke žhavým mezinárodním tématům, jakým je např. konflikt na Blízkém východě či uveřejnění karikatur proroka Mohameda. Podařilo se, rovněž poprvé, hovořit o česko-arabských ekonomických vztazích a jejich aspektech. Některé z článků pak byly zaměřeny na vytvoření dobrých vztahů mezi arabskou a českou kulturou a měly svůj podíl na zmenšení arabofóbie. Obsah článků byl tedy plně v souladu s cílem a posláním Společnosti. Články obecně vyvolaly pozitivní reakci v různých kruzích včetně arabského, například velvyslanec Saúdské Arábie princ Mansur bin Khalid, doyen arabských velvyslanců v Praze, přijal předsedu Komise a vyjádřil mu ocenění za jeho publikační činnost. Předseda Komise se rovněž účastnil řady akcí mezinárodního charakteru, které proběhly v Praze, a na nich informoval o existenci Společnosti. Jednalo se např. o festival Jeden svět organizovaný čs. a evropskými společnostmi (Člověk v tísni) nebo přednášku s panelovou diskusí, kterou uspořádala stanice Svobodná Evropa pro amerického imáma M. Arafata. Předseda Komise se též zúčastnil mezinárodního Fóra 2000, které se koná v Praze koncem každého roku. Komise také zasílala některé články přeložené do arabštiny Jeho Královské Výsosti princi El Hassanovi se stručným seznamujícím článkem o Společnosti. Komise bude i nadále psát a uveřejňovat články a hledat další kontakty, aby rozšiřovala informace o Společnosti a arabském světě v dalších médiích. Závěrem bych chtěl poděkovat vedení a členům Společnosti za morální podporu a redakční radě Bulletinu za uveřejnění některých článků. Mohammed Al Nabulsi předseda Komise pro práci se sdělovacími prostředky SČA 11

12 Z N A Š Í Č I N N O S T I Plán činnosti jednotlivých Sdružení přátel Společnosti česko-arabské na rok 2007 Společnost česko-arabská svou činnost každým rokem rozšiřuje, její organizační zajištění je stále náročnější. V minulých letech nesl hlavní zátěž řídící výbor. Letos se snažíme přenést částěčně úkoly na jednotlivá Sdružení, proto jsme také přistoupili u některých Sdružení k posílení vedení vytvořením funkce asistenta; jde většinou o mladé arabisty, kteří jsou schopni zajistit i přednášky a odborné diskuse k danému teritoriu. Uvítáme každého, kdo by měl u tuto práci zájem. V letošním roce jsme po konzultaci se zastupitelskými úřady naše akce časově rozložili rovnoměrně po celý rok. Spolupracujeme s některými zastupitelskými úřady na konkrétních přípravách. Začínáme již v březnu půlročním cyklem přednášek ve spolupráci s Náprstkovým muzeem na téma Egyptologické jaro Memfis v proměnách staletí. Přednášky se konají od 8. března do 10. května v přednáškovém sále Náprstkova muzea, a to každý čtvrtek od 17 hodin. Další velkou akcí bude výstava bankovek států evrostředomořské oblasti v Českém centru v Rytířské ulici. V červnu je rovněž zajištěn ( ) sál v Městské knihovně na promítání a příp. přednášku festivalu alžírských, libanonských a palestinských filmů. Prostory sálu budou rovněž využity na výstavu vítězných prací soutěže Arabský svět dětskýma očima. Dále jedná Sdružení přátel Iráku s iráckým zastupitelským úřadem o spolupráci na zajištění výstavy obrazů iráckých výtvarných umělců. Výstava by se měla konat ve dnech září v prostorách galerie radnice Prahy 2 u Karlova nám., kterou disponuje Ministerstvo kultury. Koncem roku se budeme podílet na výstavě fotografií o Jemenu Ing. Františka Okáče s názvem Arabia felix. Ostatní Sdružení se zaměřila na přípravu přednášek s tématikou o jednotlivých státech. Tuniské Sdružení jedná s paní Abdouniovou, výbornou znalkyní života v Tunisku a autorkou publikace o Tunisku, o přednášce na téma Život žen v Tunisku. O všech dalších přednáškách budete ještě informováni. Koncem dubna proběhne setkání s jordánskými občany žijícími v České republice. Alžírské sdružení doplní filmový festival přednáškou o alžírské kinematografii. Libanonské sdružení připravuje literárně umělecký večer o libanonských spisovatelích. S nakladatelstvím Babylon se připravuje slavnostní večer na téma 10 let od smrti básníka Jawahiriho s ukázkami autorových veršů v arabštině a češtině a arabskou vážnou hudbou. Při této příležitosti bude vydána nákladem Babylonu publikace o životě básníka. Realizace většiny těchto akcí je závislá na finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí a podpoře a konkretní spolupráci s některými zastupitelskými úřady. Závěrem bych Vás ráda informovala, že se po valné hromadě organizačně oddělila Společnost česko-arabská a Společnost přátel Afriky, s tím, že M. Zeithamlová vyřizuje organizační záležitosti pouze pro Společnost česko-arabskou (vč. spolupráce s pobočkami) Společnost přátel Afriky organizačně zajišťuje Eva Popílková-Kulíšková a Jitka Vlčková. Bulletin zůstává společný. Pokud jde o příspěvky do Bulletinu, zasílejte je na adresu Nemáte-li možnost příspěvek zaslat mailem, pošlete jej na adresu Ing. M. Hrušková, SČA, Jerevanská 7, Praha 10, Milena Zeithamlová Společnost česko-arabská 12

13 Z N A Š Í Č I N N O S T I Aktivity konce roku 2006 v pobočce Brno Je mi jasné, že tyto informace budou už čerstvou minulostí, až nový Bulletin spatří světlo světa, ale dovolte mi zmínit se o několika zajímavých akcích, které jsme zrealizovali. A třeba i jako návod na rozšíření činnosti pro ostatní pobočky. Přednáškový sál Moravského zemského muzea byl přeplněn posluchači všech věkových kategorií při přednášce známé reportérky Pavly Jazairiové s tématem arabských zemí: Východ-západ. Spolu, nebo proti sobě? Výchovná třídenní akce Domu dětí v Lužánkách pro starší žáky ZŠ z Brna a okolí patřila Africe a výchově proti rasismu a my jsme pomohli s přípravou a významně se zúčastnili jako lektoři. Zpětné pozitivní ohlasy ze škol přinutily pořadatele (i nás) pokračovat i v dalším roce. Na Fakultě sociálních studií jsme zase pro veřejnost i vysokoškoláky společně uskutečnili Africkou noc, kde prezentovaly své země delegace ze tří afrických států. Nechyběly africké bubny a tance ani ochutnávky jídel. Vyvrcholením roku v naší vnitrospolečenské činnosti jsou tradiční Vánoce v Africe, letos už třetí. Přemístili jsme je do větších prostorů, protože jsme museli umístit 150 návštěvníků a jejich děti, které tam nejdříve obdaroval Mikuláš s čertem a andělem (takže to byla spíše mikulášská), pak všechny udivoval kouzelník, a dospělí zase sbírali peníze na adopci a tedy školné pro naši holku Dianu z Keni. Ze vzácných hostů přijela nestárnoucí paní ing. Hrušková, dr. Korvas, ředitel muzea Vyškov, kde se příští rok budeme podílet na některých jejich akcích, byly projevy i slavnostní řeči a hlavně panovala hezká předvánoční atmosféra. Vždyť bylo radostné, ba přímo symbolické, že jsme tam všichni seděli společně, bez rasových i náboženských předsudků a mezi tím nezřízeně běhaly děti černé, smíšené i bílé a pokřikovaly po sobě tím nezaměnitelným brněnským hantecem Co mě ale jako předsedu brněnské pobočky zvlášť těší, že jsme vždy, kde to šlo, dělali věci společně se sdružením Afričanů Solidafrica, čímž se toto spojovací úsilí pobočky projevilo ve větší výsledné akceschopnosti (samozřejmě i finanční) a prostřednictvím toho i v užším napojení na to, co vlastně realizujeme a máme v názvu na Afriku Taky jsme ale měli závěrečnou schůzi výboru pobočky, a byť jsme se mírně chválili, budeme v příštím roce nejenom pokračovat v osvědčených akcích, ale máme už připraveny i další možnosti ale o tom až příště. Takže přejeme z Brna hezký začátek roku 2007, přátelé Afriky a arabských zemí a nechť už konečně svět pochopí realitu a odlišnosti individuálního vývoje v každé zemi a nejsou další zbytečné ztráty na životech ani jediného člověka, ať žije kdekoliv! Rostislav Tesař předseda pobočky Brno 13

14 STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Před půlstoletím získala Ghana svobodu Čas je nezadržitelný a jde nehledě na různé historické peripetie stále vpřed k pokroku a svobodě lidstva. Dne 6. března 2007 uplynulo již 50 let od dosažení nezávislosti Zlatého pobřeží v západní Africe, tehdejší britské kolonie. Zlaté pobřeží vstoupilo do novodobých lidských dějin likvidace kolonialismu pod historickým názvem Ghana (podle někdejší středověké africké říše) jako první evropská kolonie v Černé Africe po druhé světové válce, která dosáhla nezávislosti. 2. října 1958 získala nezávislost rovněž jako první kolonie v tehdejší Francouzské Černé Africe Guinea. Ghana a Guinea tak nastartovaly dekolonizační proces v Africe, známý pod názvem Rok Afriky Velkou zásluhu na osvobození Zlatého pobřeží z koloniálního útlaku afrického obyvatelstva měl doktor Kwame Nkrumah ( ). Jeho politickou filozofii tvořily antikolonialismus, antirasismus a panafrikanismus. Nkrumah po absolvování základního a středního vzdělání na rodném Zlatém pobřeží studoval a přednášel v letech v USA na Lincolnově univerzitě a na Pensylvánské univerzitě. V letech žil ve Velké Británii, kde studoval na Londýnské univerzitě a na Londýnské škole ekonomiky a politických věd. Kwame Nkrumah započal svoji politickou činnost již v USA, kde založil Sdružení afrických studentů USA a Kanady. Po dosažení nezávislosti Ghany v roce 1957 vykonával doktor Kwame Nkrumah funkci ministerského předsedy své vlasti a v roce 1960 Roce Afriky byl zvolen prezidentem Republiky Ghana. V roce 1964 byl zvolen doživotním prezidentem Ghany. V roce 1963 se na africkém summitu v etiopském hlavním městě Addis Abebě aktivně podílel na založení Organizace africké jednoty (OAJ). Kontrarevolučním vojenským státním převratem 24. února 1966 v době Nkrumahovy zahraniční cesty do Čínské lidové republiky byla v Akkře svržena Nkrumahova progresivní vláda. Prezident Guinejské republiky Ahmed Sékou Touré tehdy slavnostně prohlásil svrženého prezidenta Nkrumaha za svého spoluprezidenta. Prezident doktor Kwame Nkrumah pak zbytek svého života prožil v exilu. Jeho milovaná Ghana se v dalším vývojovém období přes různé peripetie vládních režimů postupně vracela ke stále živým myšlenkám velkého bojovníka za svobodu Afriky a zakladatele Republiky Ghana doktora Kwame Nkrumaha. I po uplynutí půlstoletí od dosažení nezávislosti Ghany je zcela nezbytné zdůraznit to, že panafricky orientovaná africká inteligence na tehdejším Zlatém pobřeží v čele s doktorem Kwame Nkrumahem zásadně pozitivním způsobem ovlivnila další vývoj země. V říjnu 1945 se v Manchesteru konal pátý panafrický kongres, který přijal Provolání k dělníkům, rolníkům a inteligenci koloniálních zemí. V něm bylo mj. řečeno: My, delegáti V. panafrického kongresu, věříme v právo všech národů na samosprávu. Potvrzujeme právo všech koloniálních národů, aby spravovaly svůj osud. Všechny kolonie musí být svobodné od cizí imperialistické kontroly, ať už politické nebo ekonomické. Národy kolonií musí mít právo zvolit vlastní vlády bez jakýchkoliv omezení ze strany cizích mocností. Říkáme koloniálním národům, že musí bojovat za dosažení těchto cílů všemi prostředky, které mají k dispozici. Autorem Provolání byl Kwame Nkrumah, který o tom později ve své autobiografii napsal: Kongres odhlasoval též dvě důležité deklarace, adresované imperialistickým 14

15 S T Á T N Í S V Á T K Y A V Ý Z N A M N Á V Ý R O Č Í mocnostem světa, z nichž jednu napsal dr. DuBois a druhou já. Tato prohlášení tlumočila pevné odhodlání lidu kolonií stát se svobodným a odsuzovala monopol kapitálu a používání osobního bohatství a průmyslu pro vlastní obohacování. Deklarace dále plně uznávaly hospodářskou demokracii jako jedinou pravou demokracii a apelovaly na všechen lid kolonií intelektuály, příslušníky svobodných povolání a dělnictvo aby se vzchopil k boji za svobodu a uchránil svět ze spárů imperialismu. Ačkoliv uvedená panafrická konference byla pátá svého druhu, její duch, program a ideologie byly zcela odlišné od všech čtyř předchozích. Předešlé čtyři konference byly svolány a podporovány hlavně intelektuály středních vrstev a buržoazními černošskými reformisty. V. všeafrický kongres byl obeslán dělnictvem, členy odborů, zemědělci, družstvy a africkými a jinými barevnými studenty. Poněvadž Afričané měli na Kongresu převážnou většinu, Kongres přijal za svou ideologii afrického nacionalismu odpor afrického nacionalismu proti kolonialismu, rasismu a imperialismu v Africe a jako svou vedoucí ideu marxistický socialismus. Nkrumahovo provolání mělo živý ohlas v africkém antikolonialistickém hnutí v zemi. Británie nebyla takováto situace vhod a snažila se ze všech sil o upevnění svého postavení v zemi. Docházelo ke stálému zhoršování sociální situace afrických pracujících v rámci prohlubujícího se koloniálního vykořisťování zdrcující většiny afrického obyvatelstva. K boji proti drahotě se připojila i národní buržoazie. Obětí drahoty a nezaměstnanosti se stali i demobilizovaní vojáci, kteří za druhé světové války bojovali v Malajsku a v Barmě proti japonskému militarismu a po návratu do Afriky chtěli, aby jejich země dosáhla nezávislosti podobně jako některé asijské země. V lednu 1948 začal bojkot dováženého anglického zboží a 28. února 1948 došlo v hlavním městě Akkře ke krvavému potlačení pokojné demonstrace bývalých vojáků, kteří chtěli předat své oprávněné požadavky guvernérovi kolonie. Během několikadenních srážek bylo zabito 29 a zraněno 237 Afričanů. Události na Zlatém pobřeží v lednu a únoru 1948 ukázaly revolučnost situace v zemi a zároveň krach zastaralého systému nepřímé správy. V červnu 1949 vznikla nová Ústavní lidová strana (Convention People s Party CPP) v čele s dr. Kwame Nkrumahem, která si jabo první politická strana v dějinách Zlatého pobřeží vytyčila cíl postavit se do čela lidového hnutí za národní samostatnost. Program CPP však v sobě zahrnoval kromě požadavků nezávislosti rovněž další radikální požadavky: zničení imperialismu, zničení všech forem národnostního a rasového útlaku jakož i likvidaci kapitalistického vykořisťování člověka člověkem. Strana získala podporu dělníků, rolníků a drobných obchodníků a rovněž podporu odborů. Kwame Nkrumah vyzval na shromáždění v Akkře 8. ledna 1950 k zahájení kampaně pozitivních akcí, používající nenásilné metody boje (stávky, bojkot britského zboží, shromáždění, demonstrace apod.). Britský guvernér vyhlásil mimořádný stav a policejní silou potlačil hnutí. Vůdcové strany a odborů byli zatčeni a odsouzeni za podněcování ke vzpouře. Kwame Nkrumah byl odsouzen ke třem rokům vězení. Kolonizátorské represálie přispěly k růstu autority a vlivu Ústavní lidové strany v lidových masách. V srpnu 1950 už strana CPP měla členů. A tehdy také vznikla pozdější ghanská červeno-žluto-zelená státní vlajka. Není divu, že Ústavní lidová strana přesvědčivě zvítězila v únoru 1951 ve volbách do zákonodárného shromáždění. Kwame Nkrumah musel být propuštěn z vězení a po roce práce ve výkonné radě se 5. března 1952 stal ministerským předsedou Zlatého pobřeží. V čele země však nadále byl britský guvernér s právem veta. Období let bylo charakteristické politickým bojem Ústavní lidové strany za dosažení statutu dominia pro Zlaté pobřeží. Na základě nové ústavy, která vstoupila v platnost v dubnu 1954, se v měsíci červnu téhož roku konaly přímé volby do zákonodárného shromáždění na zásadě všeobecného volebního práva, jež se staly novým vítězstvím Ústavní lidové strady. Marné byly následující snahy anglických kolonizátórů, kterým nevyšly spe- 15

16 S T Á T N Í S V Á T K Y A V Ý Z N A M N Á V Ý R O Č Í kulace s provedením nových předčasných voleb do zákonodárného shromáždění. Tyto volby v červenci 1956 přinesly vítězství Ústavní lidové strany a porážku opozičních reakcionářů, kolaborujících s britskými kolonizátory. Nové zákonodárné shromáždění schválilo návrh Nkrumahovy vlády obrátit se na britskou vládu s požadavkem poskytnout zemi dominiální statut. Britům nezbylo nežli souhlasit s vyhlášením nezávislosti kolonie od 6. března Koloniální režim na Zlatém pobřeží (nyní nazývaném Ghana) byl likvidován po hrdinném antikolonialistickém boji afrického lidu. Svobodná Ghana se stala pod vedením Ústavní lidové strany v čele s doktorem Kwame Nkrumahem přitažlivým vzorem pro ostatní africké země, které se dosud nacházely v koloniálním područí. Ghanská republika a její poctivý, kultivovaný lid slaví 6. března 2007 padesát let své nezávislosti. Občané České republiky sdílí radost obyvatel Ghany z 50. výročí jejich svobody! Josef Poláček Společnost přátel Afriky Padesát let nezávislé Ghany Když v plebiscitu (1956) rozhodli obyvatelé Britského Toga o připojení svého území k sousední britské kolonii Zlaté pobřeží, osvobozenecké hnutí tam již vrcholilo. Svůj nový název Ghana převzala po staré africké říši, která kdysi ležela daleko od ní, stovky kilometrů na severozápad. 6. března 1957 vyhlásil její nezávislost Kwame Nkrumah, předseda vlády (později prezident) státu, v němž spatřoval rovněž zárodek budoucí celoafrické jednoty. Dnes je Ghana třikrát větší než ČR a má dvojnásobek obyvatel. Tropických deštných pralesů podstatně ubylo, ale přetrvala závislost na světových cenách kakaa a zlata, významných vývozních komodit. Výkon mohutné hydroelektrárny v Akosombu na řece Voltě závisí na kolísavých dešťových srážkách, a tak energetické problémy vyřeší jednou snad až tranzitní ropovod či plynovod. Ghana je nadále nositelkou afrických tradičních kulturních hodnot. Ve druhé polovině 20. století proběhlo několik vojenských převratů, a tak období civilních vlád zpravidla číslujeme a hovoříme o první, druhé, třetí a čtvrté (nynější) republice. V jejím čele byl v letech prezident Jerry J. Rawlings a v parlamentu převládali poslanci jeho Národního demokratického kongresu (NDC). Na sklonku roku 2000 zvítězila ve volbách Nová vlastenecká strana (NPP) a její představitel John Kufuor stanul v čele státu jako prezident Ghanské republiky. O čtyři roky později byl znovu zvolen na další čtyřleté funkční období. Ghana se dlouhodobě podílí na mírovém řešení západoafrických regionálních konfliktních situací. I proto si její státní svátek se sympatiemi připomínáme nejen my, kdo jsme tam pracovali, ale také další členové naší Společnosti přátel Afriky. Vladimír Klíma Společnost přátel Afriky 16

17 JUBILEA Cestovatel Miroslav Zikmund oslavil na sv. Valentýna významné výročí Na svatého Valentýna, svátek zamilovaných, ve středu 14. února 2007 oslavil ve Zlíně své 88. narozeniny legendární cestovatel, novinář, fotograf, filmař a spisovatel ing. Miroslav Zikmund. Již během války, v době společných studií, se začal s Jiřím Hanzelkou připravovat na pozdější zahraniční cesty. V dubnu letošního roku tomu bude přesně 60 let, kdy společně s Jiřím Hanzelkou podnikli první studijní cestu do Afriky, Latinské Ameriky, a později, v létech do Asie a Oceánie. Od roku 1951 byl Miroslav Zikmund spisovatelem a novinářem na volné noze. Po dobu zákazu veškeré veřejné a publikační činnosti ( ) se věnoval genealogii a pořádání obsáhlého archivu H+Z, který spolu s Jiřím Hanzelkou darovali Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V samizdatové edici Petlice vyšly práce Cejlon, ráj bez andělů, Zvláštní zpráva č. 4. Cestopisné reportáže a komentáře Hanzelky a Zikmunda byly publikovány v nejrůznějších českých i zahraničních novinách a časopisech: pravidelně je vysílal Čs. rozhlas. Společně natočili 4 celovečerní filmy (Afrika 1. Z Maroka na Kilimandžáro, Afrika 2. Od rovníku ke Stolové hoře, Z Argentiny do Mexika, Je-li kde na světě ráj ) a přes 150 krátkých středometrážních filmů, určených převážně pro čs. televizi. Všechna díla byla vytvořena v neoddělitelné spolupráci s Jiřím Hanzelkou. Jejich cestopisné reportáže podrobně seznamují čtenáře s mimoevropskými zeměmi, jež autoři navštívili. Napsali celou řadu cestopisů, které vyšly v mnohamilionovém nákladu v několika desítkách jazyků, z nichž nejznámější jsou například třídílná Afrika snů a skutečnosti, S československou vlajkou na Kilimandžáro, Přemožení pouště, Afrika kolem Tatry, Tam za řekou je Argentina, Za lovci lebek, Mezi dvěma oceány, Obrácený půlměsíc, Tisíc a dvě noci, Světadíl pod Himalájem, Živá Afrika a mnoho dalších. Po roce 1989 píše a opět vydává nové knížky: Modrý Mauritius a přece Austrálie! (1999), Sloni žijí do sta let (společně Horký, Náplava 2002), Tam-tamy času (společně Stingl, Švaříček, Hanzelka 2003). Bohužel, den po narozeninách Miroslava Zikmunda zemřel 15. února 2003 po dlouhé nemoci v Praze jeho přítel, parťák ing. Jiří Hanzelka a nerozlučná cestovatelská dvojice proslulá svým logem H+Z se navždy rozdělila. V současné době pan Zikmund, od roku 1992 čestný člen prestižního Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE v Prosiměřicích, spolupracuje na scénářích, vystavuje originální doposud nepublikované fotografie, poskytuje rozhovory pro rozhlas, tisk, televizi, 17

18 J U B I L E A lektoruje knihy, prostě je neustále činný a nesmírně aktivní a také nezapomíná cestovat. V roce 1992 navštívil Austrálii a Nový Zéland, 1994 jihovýchodní Asii a v dalších létech znovu Austrálii, Izrael, Egypt, Maroko, Španělsko, Maledivy, Srí Lanku atd. Jsme velmi rádi, že si ve svém časově nabitém programu našel vždy čas a přijel do Prosiměřice téměř každoročně poslední víkend v říjnu na setkání cestovatelů CESTY, kde svojí přítomností a laskavým vystupováním vzbuzuje zaslouženě velkou pozornost, úctu a obdiv všech přítomných. Členové a příznivci Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice přejí panu Zikmundovi do dalších let z celého srdce hlavně pevné zdraví, životní elán, nadšení a energii, která je panu Zikmundovi zcela vlastní a pro všechny naprosto obdivuhodná a příkladná. Těšíme se, že se opět všichni společně setkáme října 2007 na letošním jubilejním 20. ročníku setkání cestovatelů CESTY 2007, na který již nyní zveme veřejnost. Letos bude mít v podtextu setkání s černou Afrikou jako připomínku 60. výročí první společné cesty Hanzelky a Zikmunda v roce Jaroslav Hladík Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice 18

19 STUDIE A DOKUMENTY Řekni to a zemři! Příběh nezávislého tisku v Alžírsku za uplynulých šestnáct let je skvělou ukázkou možností existence svobody slova v arabském světě. Před šestnácti lety působila v zemi jen vládou kontrolovaná média šířící pozitivní zprávy o budování nové a sociálně spravedlivé společnosti. Dnes zde existuje kolem třiceti nezávislých periodik, která nijak nešetří kritikou vůči režimu prezidenta Butefliky. V 90. letech byl mladý nezávislý tisk terčem vražedných útoků ze strany islamistických radikálů, dnes je jeho největším nepřítelem vládnoucí režim, která se snaží ukázat novinářům, že to bude on, kdo určí konečné hranice svobody slova. Zemřeš, pokud to řekneš; zemřeš, i pokud to neřekneš; tak to řekni a zemři! napsal v jednom ze svých úvodníků na začátku 90. let alžírský spisovatel a novinář Tahár Džaút. Možná netušil, jak rychle se jeho hrozivé proroctví naplní. Dne 26. května 1993 byl před svým domem v městečku Baïnem poblíž Alžíru postřelen neznámým útočníkem. O týden později svým zraněním podlehl a stal se tak jako první alžírský novinář obětí povstání radikálních islamistů. V následujících pěti letech vlny násilí, která zachvátila tuto severoafrickou muslimskou zemi, bylo podobným způsobem odstraněno na padesát novinářů. Alžířští novináři byli často představování jako bojovníci přední linie ve válce proti netoleranci radikálního islamismu, přičemž tuto interpretaci přejala i oficiální propaganda alžírského režimu. Ve skutečnosti tito novináři čelili nejen zastrašování a útokům ze strany islamistů, ale právě i vytrvalému tlaku a represím ze strany sekulárního režimu. Tuto situaci vystihuje dodnes velmi rozšířený bonmot, jehož autorem je Saíd Mukbil, novinář zavražděný v roce 1994: Alžírští novináři patří k těm několika málo na světě, kteří ráno opouštějí své domovy, aniž by měli jistotu, že se živí dostanou do redakce. Titéž novináři vyvíjejí úžasné usilí, aby jejich noviny mohli vyjít, aniž by měli jistotu, že se tyto noviny ráno dostanou do novinových stánků. I přesto dodnes zůstává alžírský tisk relativně svodobný, zcela jistě je jedním z nejsvobodnějších v arabském světě. Navzdory tomu, že tlak ze strany režimu nepolevuje, nezdá se pravděpodobné, že by se novináři hodlali v nekončícím boji o svobodu slova vzdát. Spojenci nevěřících Umírněné křídlo islamistů vyhrálo s velkou převahou na konci roku 1991 první svobodné parlamentní volby v Alžírsku. Armáda, která nebyla připravena stát se pasivním pozorovatelem experimentu koexistence politického islámu a demokracie, převzala moc a výsledek voleb anulovala. Část dosud umírněných islamistů odhodila politická hesla, vzala do rukou samopaly a připojila se k již dříve aktivním radikálům. Ozbrojený odboj získal masový charakter. Země, dříve vydávána za vzor dobře fungujícího sekulárního režimu, se ponořila do období násilí, v důsledku něhož přišlo o život na sto tisíc lidí. Většina obětí alžírského islamistického terorizmu pocházela z řad zcela obyčejných obyvatel. Jak deklarovala radikální organizace GIA (Islámská ozbrojená skupina), každý, kdo se proti tomuto hříšnému a odpadlickému režimu aktivně nepostaví, bude považován za jeho spojence. V některých případech byly vyhlazeny celé vesnice, jindy radikálové kontrolovali městské čtvrti, kde aplikovali svéráznou verzi islámského práva. Jinou metodou, ke které se islamisté uchýlili, byly cílené vraždy. Jejich obětmi byli především policisté, vojáci či udavači, ale velmi často také intelektuálové, umělci a novináři. 19

20 S T U D I E A D O K U M E N T Y Posledně jmenovaní byli považováni za obzvlášť důležité prodejné přisluhovače režimu a jako takoví určeni k likvidaci. Nesmiřitelný postoj islamistů k novinářům lze demonstrovat na faktu, že se na něm shodly i jinak vzájemně si konkurující skupiny, radikální GIA a relativně umírněná AIS (Islámská armáda vykoupení), jež vznikla až po zrušení výsledků parlamentních voleb a jejíž bojovníci se mnohdy rekrutovali ze členů zrušené politické strany FIS (Islámská fronta spásy). Zatímco GIA považovala za potenciální cíl eliminace každého, kdo nebyl v jejích řadách, AIS se omezovala na likvidaci pouze těch osob, které se aktivně podílejí na boji proti islamistům, včetně členů místních samospráv, vojáků, policistů a samozřejmě udavačů. Schovívavá byla AIS i vůči cizincům, jejichž vraždy odsuzovala, nejednalo-li se o ty, kteří přijeli do Alžírska v rámci vojenské spolupráce s diktátorským režimem, nebo dokonce trénují vojáky tohoto režimu v boji proti mudžáhidům. O nutnosti boje proti novinářům ovšem panovala mezi oběma islamistickými organizacemi shoda. Jak GIA tak AIS jim hrozily smrtí, pokud nepřestanou se svou kampaní založenou na překrucování a zkreslování faktů. V komuniké GIA z roku 1993 se psalo, že pokud proti nám budou novináři bojovat perem, my proti nim budeme bojovat mečem. AIS zase hrozila smrtí těm novinářům, kteří spolupracovali s touto zvrhlou tyranií. AIS však v praxi své hrozby vůči novinářům nikdy neuplatnila. V jednom z mála případů únosu dokonce novináře propustila, protože ho její islámský soud shledal nevinným. Ze strany GIA, která byla za vraždy novinářů odpovědná, se pak jednalo o součást její strategie zlikvidovat, pomocí násilí dosahujícího až absurdních rozměrů, základy dosavadního fungování společnosti. O tom svědčí i fakt, že u vražd novinářů nerozhodovalo jejich politické či náboženské přesvědčení ani to, jestli psali francouzsky či arabsky, ani politické zaměření jejich periodika. Nerozlišovalo se ani podle sociálního klíče, většina zavražděných novinářů bydlela v lidových čtvrtích, často ve velmi chudých předměstích Alžíru. Je pravda, že mnozí novináři, hlavně frankofonní, byli skutečně velmi tvrdými zastánci vyhlazení islamistů a často kritizovali režim za jeho kompromisní přístup. Někteří z nich dokonce označovali za chybu, že se v zemi vůbec kdy konaly svobodné volby. Obětmi útoků se však stávali i novináři velmi tvrdě kritizující režim, kteří nesouhlasili se zrušením výsledků voleb a nastolením polovojenské vlády. Ušetřeni nebyli ani proislamističtí novináři arabsky vyjadřující svůj odpor vůči západní kulturní invazi, sekularismu a modernitě. Jako příklad je možné uvést vraždu Bensadallaha Lahséna, ředitele týdeníku El-Irchad, který byl svými postoji blízký umírněnému islamistickému hnutí Hamas (Hnutí za mírovou společnost). Terčem útoku se stala i mladá redaktorka Chedídža Dahmání, která byla čerstvou absolventkou islámských věd. Cílem radikálních islamistů z GIA tedy nebyla cílená eliminace protivníků bojujících perem, ale zastrašení každého, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na fungování alžírské společnosti. V případě vražd novinářů se navíc bezpochyby jednalo i o zvýšení potřebné publicity. Zbývá dodat, že GIA byla tvořena často nezávisle operujícími skupinami, jejichž velitelé, emíři, se v nemálo případech rekrutovali z řad místních zlodějů, překupníků či dealerů drog. Motivy jejich aktivit tedy leckdy nebyly náboženské ani politické, ale čistě zištné či osobní. Informace pod kontrolou Ve druhé polovině 90. let dala umírněná skupina AIS přednost vyjednávání s režimem, zatímco GIA se propdla do vnitřních bojů mezi jednotlivými frakcemi. Brutální masakry z let 1997 a 1998 byly jen krvavou labutí písní ozbrojeného islamistického povstání. Ve stejné době ustaly i vraždy novinářů. Aktivity GIA měly sice na svědomí život více než padesáti žurnalistů a další dvě stovky jich zahnaly do emigrace, pro svobodu slova v dlouhodobém horizontu ovšem hrozbu znamenat nemohly. Ta je v Alžírsku, tak jako i v jiných arabských zemích, dlouhodobě ohrožena spíše tlakem ze strany režimu, eko- 20

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

OBSAH. KULTURA Miroslav Houska: České dny spolupráce s iráckým regionem Kurdistán... 26

OBSAH. KULTURA Miroslav Houska: České dny spolupráce s iráckým regionem Kurdistán... 26 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Marie Hrušková: Zpráva o činnosti Společnosti přátel Afriky za rok 2007................................................... 3 Usnesení Valné hromady SPA konané 4. února 2008..................

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem.

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. ----- ----- ----- Předsedkyně Společnosti přivítala přítomné. Byla zvolena mandátová

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Závěrečná zpráva z vědeckého projektu zpracovaného Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v České republice

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Stanovy Student Golf Club

Stanovy Student Golf Club Stanovy Student Golf Club Preambule Students Golf (dále jen SG) je dobrovolné, nepolitické sdružení fyzických a právnických osob, zajímajících se o golf a doprovodnou činnost kolem golfu. Toto občanské

Více

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY občanského sdružení Postřeh čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Postřeh (dále jen sdružení ); 2) Sídlo sdružení: Opavská 680, 747 41 Hradec nad Moravicí 3)

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím... 18

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím... 18 OBSAH ZNAŠÍ ČINNOSTI Josef Regner: Zpráva o činnosti Společnosti česko-arabské za rok 2001 a projekty na rok 2002........................................ 3 Usnesení Valné hromady Společnosti česko-arabské

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

Zápis z Valné hromady. Společnosti pro projektové řízení (SPŘ)

Zápis z Valné hromady. Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) Zápis z Valné hromady Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) Datum: Dne 23. 11. 2006 od 10:30 do 14:40 Místo konání: Způsob svolání: Institut celoživotního vzdělávání na Mendlově zemědělské a lesnické

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014...

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014... Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2013/2014... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

1. Konference PM 2010

1. Konference PM 2010 Přítomni: B. Lacko, J. Švec, Z. Krebs, Z. Ježková, J. Pitaš, J. Doležal, V. Musilová, J. Krátký Skype konference Omluveni: V. Obrdlíková, M. Nováková, H. Krejčí 1. Konference PM 2010 Z. Ježková předložila

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_11_Afrika

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.2.05/01.0016 Vzdělávání pedagogů pro integraci

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE 18. ROČNÍK KONFERENCE 1,0 ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375 KONFERENCE ISSS Konference

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Blahopřejeme k významným výročím... 16

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Blahopřejeme k významným výročím... 16 bulletin_01_06_zlom.qxd 10.3.2006 10:50 Str. 1 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Jiří Hlaváček: Zpráva o činnosti Společnosti přátel Afriky za rok 2005 a výhled na rok 2006 přednesené na VH SPA v lednu 2006.............

Více

LivCom Awards 2012 Al Ain City

LivCom Awards 2012 Al Ain City LivCom Awards 2012 Al Ain City LivCom je prestižní mezinárodní soutěž měst, která se zaměřuje na hodnocení kvality života obyvatel a prosazování principů udržitelného rozvoje, tedy rozvoje, který respektuje

Více

Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 9.. meziinárodníí konfference:: DOPRAVA A TECHNOLOGIIE E K UDRŽIITELNÉMU ROZVOJII Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více