Česká společnost chemická - Odborná skupina organické, farmaceutické a bioorganické chemie Československá mikrobiologická společnost CUKRBLIK 99

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká společnost chemická - Odborná skupina organické, farmaceutické a bioorganické chemie Československá mikrobiologická společnost CUKRBLIK 99"

Transkript

1 Česká společnost chemická - dborná skupina organické, farmaceutické a bioorganické chemie Československá mikrobiologická společnost CUKRBLIK 99 Současná glykobiologie, chemie a biochemie sacharidů v českých zemích Souhrny přednášek a posterů 10. březen 1999 Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

2 Registrace, vyvěšení posterů Zahájení konference Program přednášek: Předsedající: Karel Bezouška (PřF UK Praha) Jitka Moravcová: Selektivní nukleofilní substituce pentofuranos za podmínek Mitsunobuovy reakce Ladislav Petruš: Stereokontrolovaný molekulový prešmyk redukujúcich sacharidov Jindřich Jindřich: 2 I --Allyl-β-cyklodextrin prekursor pro synthesu 2 I -substituovaných cyklodextrinů Přestávka, posterová sekce Předsedající: Jitka Moravcová (VŠCT Praha) Laudatum České společnosti chemické Blanka Králová: α-glukosidasa významný enzym cukerného metabolismu Šárka Malá: Transglykosylační schopnosti α-glukosidasy Zdeněk Wimmer: Chemoenzymová synthesa -glykosidů běd, posterová sekce Předsedající: Ladislav Petruš (CÚ SAV Bratislava) Vladimír Křen: Sacharidy ve světě a na webových stránkách Karel Bezouška: Konstrukce chitooligosacharidových ligandů pro receptory NK buněk: příprava vysokoafinitních glykomimetik Jana Dvořáková: Nové reakce glykosidas příprava a optimalisace sacharidických ligandů pro NKR-P1 protein (aktivační receptor NK buněk) Zdenka Řiháková: Antimikrobiální vlastnosti acylsacharidů Lenka Weignerová: Multienzymová synthesa globotriosy D.-P. Pham-uu: Alternatívne premeny nitromethylovej skupiny na karbonyl v chémii sacharidov Ivan Raich: Metody počítačového studia prostorového uspořádání sacharidů Přestávka, posterová sekce Předsedající: Tomáš Trnka (PřF UK Praha) Miroslav Ledvina: Synthesa analogů fragmentů peptidoglykanu s immunostimulační aktivitou Michaela ammerníková: Stereochemie aminodeoxyhexonolaktamů ldřich Paleta: Fluoralkylované sacharidy složky umělé krve Ladislav Kniežo: Využitie hetero-diels-alderovej reakcie 1-oxabutadiénov pre synthesu pseudodisacharidov Jindřich Karban: Aziridinové deriváty 1,6-anhydro-β-D-hexopyranos Andrej Sinica: Vibrační spektroskopie pektinových látek Ukončení konference

3 Posterová sekce: 1. Bartoš P., Trnka T., Černý M.: Preparation of 1,6-anhydro-3,4-dideoxy-2--p- -toluensulfonyl-β-d-erythro-hex-3-enopyranose and its regio- and stereo-selective S N 2 nucleophilic substitution by thiosugars 2. Budka J., Pinkhassik E., Lhoták P., Stibor I.: Syntéza calixarenů s monosacharidovými jednotkami 3. uňková Z., Weignerová L., Kubátová A., Křen V.: ccurrence and inducibility of glycosidases an important chemotaxonomic marker in Aspergillus 4. Ježek J., Velek J., Vepřek P., Vondrášek J., Velková V., Trnka T., Pecka J., Písačka M.: Structure-activity correlations of multiple antigenic glycopeptides carrying Tn antigens 5. Karasová P., Malá Š., Králová B.: Vliv sacharidových a peptidových látek na aktivitu α-glykosidasy 6. Kniežo L., Luxová A.: Studium možnosti přípravy (2R,3S,5R)-5-(2,4-difluor-5- -methylfenyl)-2-hydroxymethylpyrrolidin-3-olu jako potenciálního virostatika 7. Krist P., Sedmera P., Kuzma M., alada P., Křen V.: Preparation of GlcNAc oligomers for characterization of binding site of rat natural killer cell receptor, NKR-P1A 8. Kroutil J., Trnka T., Černý M.: Příprava cukerných aziridinů pomocí Mitsunobuovy reakce s využitím polymerního trifenylfosfinu 9. Křen V., Kubisch J., Sedmera P.: Chemoenzymatic preparation of silybin oligoglycosides 10. Moravcová J., Kapustová A., Biely P.: Enzymová hydrolysa methyl-5- -deoxypentofuranosidů acetylxylanesterasou isolovanou z houby Schizophyllum commune 11. Novák P., alada P., ladíková I., Bezouška K.: Use of enzymatic release, reductive labelling, liquid chromatography and MALDI mass spectrometry for studies of cell glycoproteins 12. Pavlíček J., Krausová K., Vrbacký M., orváth., Sopko B., Bezouška K.: Preparation and structural studies of activating receptors of natural killer cells, NKR-P1 and CD Polák R., Kefurt K., Moravcová J., Paleta.: Amphiphilic compounds: reactivity of hydroxy groups in (perfluoroalkyl)epoxide-ring opening by polyols 14. Pospíšilová., amerníková M., Kefurt K.: Syntetické studium v přípravě 6-amino- -3,6-dideoxy-L-lyxo-hexonolaktamu 15. Raich I., Ludíková J.: Konfromační analýza methyltetrofuranosidů pomocí molekulové mechaniky 16. Rajnochová E., Dvořáková J., Sedmera P., Bezouška K., Křen V.: Enzymatic synthesis of immunoactive aminosugars 17. Sinica A., Sinica A., Král V., Volka K.: Metalotexafyriny jako nové látky pro fotodynamickou terapii: interakce s polysacharidy 18. Vacek M., Zarevúcka M., Wimmer Z., Legoy M.-D.: β-glycosidases under non-natural conditions: a difference for application in organic synthesis

4 Za laskavou podporu děkujeme následujícím firmám a institucím: Benella Sci-Tech Sigma-Aldrich MBÚ AV ČR VŠCT Praha rganizátoři: Jitka Moravcová VŠCT Praha, Ústav chemie přírodních látek, Technická 5, Praha 6, tel.: 02/ ; fax: 02/ ; Vladimír Křen MBÚ AV ČR, Laboratoř biotransformací Vídeňská 1083, Praha 4, tel.: 02/ ; fax: 02/ ;

5 Syntéza calixarenů s monosacharidovými jednotkami Jan Budka a, Evgueni Pinkhassik b, Pavel Lhoták a a Ivan Stibor a a - Ústav organické chemie VŠCT Praha, Technická 5, Praha 6 b - Dept. of rganic Chemistry and Biochemistry, Univ. Colorado at Boulder, Colorado, USA Kontakt: tel Calixareny jsou makrocyklické oligokondenzáty p-substituovaných fenolů a formaldehydu. Lze je snadno získat se 4, 6 a 8 monomerními jednotkami 1,2. Chemie calixarenů je dobře rozvinutá a umožňuje navrhnout a syntetizovat molekulární póry s různou velikostí, rozložením elektronových hustot a konečně i s různou přístupností k póru z jedné nebo z obou stran. Jednou z možností realizace tohoto cíle je syntéza a studium látek s odlišnou lipofilitou obou konců kavity. Takovýto přístup navíc dává naději na získání takových sloučenin, které monomolekulární vrstvu pórů mohou vytvořit spontánně formou self-assembly. V tomto příspěvku popisujeme syntézu takových sloučenin na bázi calix[4]arenu a některých derivátů monosacharidů: N N N N Literatura: 1. Calixarenes, Monografs in Supramolecular Chemistry; Gutsche, C. D., Stoddart, F.J., Ed.; RSC, Cambridge Calixarenes: A Versatile Class of Macrocyclic Compounds; Vincens, J., Boehmer, V., Eds.; Kluwer Academic: Dodrecht, 1991 Autoři děkují: Doc. Ing. Karlu Kefurtovi, CSc. za cenné informace Grantové agentuře České republiky za podporu z grantu č

6 Stereochemie aminodeoxyhexonolaktamů MICAELA AMERNÍKVÁ A, SVETLANA PACMVA B, JARSLAV AVLÍČEK C, ANA VTAVVÁ D, KAREL KEFURT A* a Ústav chemie přírodních látek, b Ústav chemie pevných látek, c Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6 d Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo náměstí, Praha 6, Laktamy odvozené od aminodeoxyhexonových kyselin jsou v poslední době intenzivně studovány pro jejich možné využití jako inhibitorů glykosidas, viz např. [1-3]. Důležitá úloha v těchto procesech je připisována sterické stavbě laktamového kruhu. Sedmičlenný laktamový kruh může v důsledku planarity amidového segmentu C 2 -C 1 (=)-N- C 5 zaujímat židličkové konformace 1,N C 4 nebo 4 C 1,N. Stereochemie 6-amino-2,6-dideoxy-, 6- amino-3,6-dideoxy- a 6-amino-2,3,6-trideoxyhexonolaktamů byla zkoumána pomocí NMR, CD a X-ray. Výzkum potvrdil již dříve pozorovaný [4], [5] rozhodující vliv ekvatoriální hydroxylové (resp. acetoxylové) skupiny v sousedství karbonylu na převažující konformaci laktamového kruhu. Literatura: [1] G.W.J. Fleet, S. Petursson, A.L. Campbell, R.A. Mueller, J.R. Behling, K.A. Babiak, J.S. Ng, M.G. Scaros, J. Chem. Soc., Perkin Trans., 1, (1989) 665 [2].S. vercleft, J. van Wiltenburg, U.K. Pandit, Tetrahedron, 50 (1994) 4215 [3] R. oos, A. Vassela, K. Rupitz, S. G. Withers, Carbohydr. Res., 298 (1997) 291 [4] K. Kefurt, Z. Kefurtová, P. Trška, K. Bláha, I. Frič, J.Jarý, Collect. Czech. Chem. Commun., 54 (1989) 2156 [5] K Kefurt, J. avlíček, M. amerníková, Z.,. Votavová, Collect. Czech. Chem. Commun, 62 (1997) 1919

7 SYNTETICKÉ STUDIUM V PŘÍPRAVĚ 6-AMIN-3,6-DIDEXY- -L-LYX-EXNLAKTAMU elena Pospíšilová, Michaela amerníková, Karel Kefurt Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemickotechnologická,technická 5, Praha Laktamy kyselin odvozených od některých aminohexos jsou v poslední době intenzivně studovány z hlediska jejich bioaktivity ve funkci inhibitorů glykosidas, viz např. [1-3]. Cílem práce bylo ověřit několik kroků v závěru syntézy titulního laktamu. Pozornost byla zaměřena na oxidaci 6- azido-3,6-dideoxy-α/β-l-lyxo-hexofuranosy bromem ve vodě, která by měla vést ke vzniku odpovídajícího azidolaktonu - přímého prekursoru laktamu. V tomto případě, na rozdíl od reakcí hexos jiných konfigurací, dochází k rychlé hydrolýze vzniklého laktonu za vzniku příslušné azidokyseliny. Tento poznatek vedl k nutnosti připravit laktam nepřímou cestou, z aminokyseliny vzniklé redukcí směsi azidolaktonu a azidokyseliny. Literatura: [1] G.W.J. Fleet, S. Petursson, A.L. Campbell, R.A. Mueller, J.R. Behling, K.A. Babiak, J.S. Ng, M.G. Scaros, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 665 (1989). [2].S. vercleft, J. van Wiltenburg, U.K. Pandit, Tetrahedron 50, 4215 (1994). [3] R. oos, A. Vassela, K. Rupitz, S. G. Withers, Carbohydr. Res.298, 291 (1997).

8 Vliv sacharidových a peptidových látek na aktivitu α-glukosidasy Petra Karasová, Šárka Malá, Blanka Králová Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCT, Technická 5, Praha 6, PSČ tel.: 02/ , 02/ fax: 02/ Analogy cukrů a krátké peptidové řetězce jsou potenciálními inhibitory α-glukosidasy (E.C ). Jejich využití může být dvojího typu. Jednak se uvažuje o podávání těchto látek pacientům trpících onemocněním diabetes mellitus jako přípravků na snížení hyperglykemie. Druhou možností je využití těchto látek k inhibici -glukosidasy endoplasmatického retikula, což vede ke snížení schopnosti virů, včetně IV, infikovat hostitelskou buňku. Inhibiční účinek 5-amino-5-deoxy-D-xylonolaktamu (ADX), 6-amino-6-deoxy-Dglukonolaktamu (ADG) a krátkých peptidových řetězců byl testován na α-glukosidase ze tří mikrobiálních zdrojů - Bacillus stearothermophilus, Schizosaccharomyces pombe a pivovarských kvasinek. Látky ADX a ADG byly také testovány na -glukosidase z vepřových střev. Krátké peptidové řetězce vykazují výrazný inhibiční účinek na α- glukosidase z pivovarských kvasinek, zatímco nemají větší vliv na enzym z dalších tří zdrojů. Analogy cukrů (laktamy) mají celkově nižší inhibiční účinek než krátké peptidové řetězce. Z výsledků je patrné, že vliv těchto látek na α-glukosidasu se značně liší podle původu enzymu. S ohledem na budoucí případné využití v medicíně je dalším cílem testování vlivu inhibitorů na aktivitu -glukosidasy z vepřových střev.

9 AZIRIDINVÉ DERIVÁTY 1,6-ANYDR-β-D-EXPYRANS Jindřich Karban Ústav chemických procesů, Rozvojová 135, Praha 6. Byla připravena úplná serie 4--benzyl-2,3-dideoxy-2,3-epimino- a 2--benzyl-3,4-dideoxy- 3,4-epimino-1,6-anhydro-β-D-hexopyranos. Většina epiminoderivátů byla získána reakcí vicinálních azidotosylátů s tetrahydridohlinitanem lithným v tetrahydrofuranu. Klíčovým krokem při přípravě vicinálních azidotosylátů bylo trans-diaxiální štěpení oxiranového cyklu vhodných dianhydroderivátů azidovým aniontem. Epiminoderiváty β-d-gulo a β-d-altro konfigurace byly připraveny reakcí vhodných trans-azidoepoxidů s tetrahydridohlinitanem lithným a následnou benzylací hydroxylové skupiny. Jmenované reakce lze shrnout do obecného schematu: Ts Bn Bn LiAl 4, TF N 3-15 C +20 C N Bn NaN 3, N 4 Cl MeEt, 110 C Bn TsCl py Ts Bn N 3 N 3 LiAl 4, TF N C N Metodami rentgenostrukturní analýzy byla zkoumána geometrie molekul připravených epiminů a byla porovnána s údaji získanými výpočtem z vicinálních interakčních konstant v 1 NMR spektrech.

10 VYUŽITIE ETER-DIELS-ALDERVEJ REAKCIE 1-XABUTADIÉNV PRE SYNTÉZU PSEUDDISACARIDV. Ladislav Kniežo Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6, etero-diels-alderova reakcia 1-oxabutadiénov, umožňuje stereoselektívnu prípravu substituovaných dihydropyránov, pričom v jednom reakčnom kroku vzniká niekoľko stereogénnych centier 1. Podľa našich výsledkov, ktoré majú pôvod v spolupráci s prof. A. Dondonim a boli už zčasti publikované 2,3, možno pre syntézu derivátov hexopyranózy s výhodou využiť ako východiskové látky stabilné, kryštalické fosforečné ylidy 1a a 1b, ktoré Wittigovou reakciou s rôznymi aldehydmi poskytujú substituované 1-oxabutadiény 2. Cykloadičná reakcia heterodiénov 2 s etyl vinyl éterom sa vyznačuje vysokou endo selektivitou a výsledkom je vznik prakticky iba dvoch cis cykloaduktov 3 a 4, ktoré v prípade, že R je chirálne, predstavujú chromatograficky separovateľné diastereoizoméry.v ďalších dvoch reakčných krokoch možno z látky 3 stereoselektívne pripraviť derivát hexopyranózy 5 s konfiguráciou L a z látky 4 analogický derivát 6 s konfiguráciou D. Et X X X Et X Et PPh a X = 2 S N b X = EtC R R 3 4 R Et R + R 3 4 R 5 6 Et Ak sme ako východiskové aldehydy použili monosacharidy vhodne substituované aldehydickou skupinou, pripravili sme týmto spôsobom v štyroch reakčných stupňoch pseudodisacharidy, v ktorých je novovybudovaná pyranóza pripojená k pôvodnému monosacharidu cez -C()-, -C 2 -, alebo -C 2 -C 2 - mostíky. Získané výsledky naznačujú, že uvedená metóda je univerzálnejšia a umožňuje vybudovať pyranózový kruh buď v rôznych polohách východiskového monosacharidu, alebo aj v iných molekulách, t.j. všade tam, kde je možné zaviesť aldehydickú skupinu. 1. Boger D.L. in Comprehensive rganic Chemistry, sv 5, str.451. Pergamon Press, New York Dondoni A., Kniežo L., Martinková M.: J.Chem.Soc.,Chem. Commun. 1994, Dondoni A., Kniežo L., Martinková M., Imrich J.: Chem. Eur. J. 3, 424 (1997)

11 α-glukosidasa významný enzym cukerného metabolismu Blanka Králová, Šárka Malá, Kateřina Bílková Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCT, Technická 5, Praha 6, PSČ tel , , fax α-glukosidasa (EC α-d-glukosid-glukohydrolasa), enzym z třídy hydrolas, se uplatňuje při odbourání oligo- a polysacharidů obsahujících glukosu, neboť katalyzuje hydrolytické odštěpování α-d-glukosy z neredukujícího konce oligosacharidů. α-glukosidasy různého původu se výrazně liší svými vlastnostmi a jsou klasifikovány jednak podle substrátové specifity, jednak podle primární struktury. α-glukosidasy jsou schopny katalyzovat i reakce opačné, t.j. tvorbu glykosidových vazeb, a mohou tedy být využity pro syntézu oligosacharidů nebo heteroglykosidů. Syntéza se uskutečňuje buď obrácením hydrolytické reakce (tzv. reverzní hydrolýzou), nebo kineticky kontrolovaným přenosem glukosového zbytku vzniklého při hydrolýze na příslušný akceptor (transglykosylace). Tato schopnost glukosidas se zřejmě neuplatňuje in vivo, avšak její aplikační možnosti in vitro jsou velice slibné. Vhodným výběrem metody a enzymu je totiž možno α-glukosidasy využít pro glukosylace cukerných a necukerných akceptorů za vzniku oligosacharidů nebo dalších glukosylovaných sloučenin (heteroglykosidů), které mají široké použití především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Praktické využití α-glukosidas se nabízí v medicíně, a to v oblasti diagnostické i v therapii. Z therapeutického hlediska je významné studium inhibitorů α-glukosidas, které by perspektivně mohly být využity ke zmírnění hyperglykemie a jejich následků u pacientů trpících diabetem. Z diagnostického hlediska je významný především vztah mezi aktivitou kyselé α-glukosidasy a klinickými projevy choroby známé v humánní medicíně jako glykogenosa II.

12 Preparation of GlcNAc oligomers for characterization of binding site of rat natural killer cell receptor, NKR-P1A. Pavel Krist, Petr Sedmera, Marek Kuzma, Petr alada, Vladimír Křen Institute of Microbiology, Laboratory of biotransformation, Academy of Sciences of the Czech Republic, Vídeňská 1083, CZ Prague, Czech Republic Carbohydrates-protein interactions play an important role in biological systems, including adhesion, cell growth recognition and cellular recognition. The importance of carbohydrates in these processes leads to utilizing them in the construction of novel chemical compounds, which have the same features as the natural carbohydrates on the cell surface structures. An important characteristic of carbohydrate-protein interactions is their multivalency. There is no doubt that well defined multivalent glycomimetics possess substantially increased binding potencies compared to monovalent analogouse molecules. We have structured our work into four related steps: spacer length optimization the receptor of the rat natural killer cell has two active sites so the spacer length has considerable influence on binding to the NKR-P1A binding protein. Meanwhile we have prepared dimers containing two molecules of β-glcnac linked by thiourea with different spacers - 2C, 4C, 6C. For these syntheses we have used coupling reactions of NCS-functionalised sugars with various length diaminoalkanes synthesis of activated sugars binding of optimized sugar ligand on liposomes or proteins construction of glycolipids incorporation sugar oligomers into liposomes dendrimer synthesis construction of multiantennary carbohydrates containing biopolymers amplifying the effect of sugar protein interaction Acknowledgements: This work is supported by the Grant Agency of the Czech Republic (303/99/1382) and the Volkswagen Foundation.

13 Transglykosylační schopnosti α-glukosidasy Šárka Malá, Michaela Marková, Petra Karasová, Blanka Králová Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCT, Technická 5, Praha 6, PSČ tel.: 02/ , 02/ fax: 02/ α-glukosidasy jsou enzymy, které katalyzují hydrolytické odštěpování α-d-glukosy z neredukujícího konce kratších oligosacharidů. Štěpí zejména α-1,4- a/nebo α- 1,6-glukosidické vazby. V závislosti na zdroji enzymu (mikroorganismy, rostlinné a živočišné buňky) existuje poměrně velká rozmanitost v jejich substrátové specifitě. Za fyziologických podmínek glykosidasy katalyzují hydrolýzu glykosidických vazeb. Za určitých reakčních podmínek jsou však tyto enzymy schopny katalyzovat rovněž vznik zmíněných vazeb. Jednou z možností je využití jejich transglykosylační aktivity tj. schopnosti přenášet sacharidový zbytek v průběhu hydrolýzy na jiný akceptor než vodu (sacharid, alkohol). lavním problémem zůstává obtížná kontrola regioselektivity transglykosylačních reakcí. Transglykosylační aktivita byla testována na α-glukosidase ze dvou mikrobiálních zdrojů Bacillus stearothermophilus a pivovarských kvasinek. ba enzymy se výrazně liší svojí substrátovou specifitou a jsou vhodným prostředkem i pro sledování vztahu mezi substrátovou specifitou ve směru hydrolytickém a regioselektivitou ve směru syntetickém. Za tímto účelem byla analyzována struktura transglykosylačních produktů (trisacharidů a tetrasacharidů) obou enzymů na GC-MS. Bakteriální enzym, na rozdíl od kvasničného, byl vysoce regioselektivní a syntetizoval pouze α-1,4-vazbu. Dále byla porovnána schopnost obou enzymů přenášet glukosylový zbytek na jiné sacharidové akceptory než maltosa. Dobrá stabilita bakteriální α-glukosidasy v organických rozpouštědlech umožňuje použít tento enzym i ke glykosylaci látek ve vodě nerozpustných.

14 SELEKTIVNÍ NUKLEFILNÍ SUBSTITUCE PENTFURANS ZA PDMÍNEK MITSUNBUVY REAKCE Jitka Moravcová Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6, Pojmem Mitsunobuova reakce se obecně označuje způsob aktivace hydroxylové skupiny pro atak nukleofilu tím, že je reakcí s in situ generovaným ylidem převedena na skupinu -trifenylfosfoniovou, z níž snadno odstupuje trifenylfosfinoxid. Pokud je reakčním centrem asymetrický uhlík, je substituce doprovázena inverzí konfigurace ve smyslu Waldenova zvratu. Mechanismus Mitsunobuovy reakce je více než komplexní, charakteristická je řada intermediátů a meziproduktů, od kterých se odvíjí možnost vzniku neočekávaných produktů. Její nespornou výhodou je, že probíhá rychle s vysokou konverzí, nevýhodou pak, že výtěžek reakce snižuje obtížná isolace vedlejších produktů. V cukerné chemii je Mitsunobuova reakce vítanou alternativou ke klasickému dvoustupňovému postupu: i) příprava -p-toluensulfonylderivátu a ii) nukleofilní substituce. Byla studována substituce 1,2--isopropyliden-α-D-xylofuranosy a 1,2- isopropyliden-α-d-ribofuranosy heterocyklickými thionukleofily, azoimidem, azidem zinečnatým, thiokyanatanem zinečnatým, ziramem, kyselinou thiooctovou a thiobenzoovou. Dále byla ověřena EtC N stabilita modelových pentofuranos za podmínek N reakce a isolován byl originální i tricyklický pyrazolidin 1 CEt 1. Vybrané látky byly použity jako chirální synthony pro synthesu cukerných sulfonů a analogů nukleosidů. Literatura: Moravcová J., Rollin P., Lorin C., Gardon V., Čapková J., Mazáč J.: J. Carbohydr. Chem., 16, (1997). Gueyrard D., Lorin C., Moravcová J., Rollin P.: J. Carbohydr. Chem., přijato do tisku (1999).

15 Enzymová hydrolysa acetátů methyl-5-deoxypentofuranosidů acetylxylanesterasou isolovanou z houby Schizophyllum commune Jitka Moravcová*, Alena Kapustová, Peter Biely b Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6, b CU SAV Bratislava Selektivní zavedení nebo odstranění chránící skupiny je v chemii sacharidů zřejmě nejčastější transformace. Požadavku rychlé reakce za mírných podmínek s vysokým výtěžkem vyhovuje především tvorba esterů, z nichž acetáty jsou nejpopulárnější, a to zejména ve spojení s enzymovou katalýzou. Esterasa z vepřových jater (PLE) patří mezi nejvíce používané enzymy a i hydrolysa methyl-2,3-di--acetyl-5-deoxy-α a -β-d-pentofuranosidů s konfigurací xylo (1, 2) a arabino (3, 4) probíhala s vysokou regioselektivitou. Acetylxylanesterasa (EC ) isolovaná z Schizophyllum commune hydrolysuje acetáty methylhexopyranosidů s odlišnou regioselektivitou než PLE Cílem této práce bylo ověřit substrátovou aktivitu acetylxylanesterasy na hydrolyse modelových diacetátů 1 4. Byly změřeny rychlostní konstanty prvního řádu deacetylace diacetátů 1 4 do prvního stupně a z kinetických průběhů spočteny rychlostní konstanty do druhého stupně. U všech modelových látek byla hydrolýza esterové skupiny v poloze 2 rychlejší než hydrolysa C 3 R1 R2 1 2 R1 Me R2 Me C 3 R1 R2 3 4 R1 Me R2 Me skupiny v poloze 3. V případě arabino diacetátů 3 a 4 byla regioselektivita hydrolysy dokonce prakticky 100 %. Bohužel odstranění jedné acetylové skupiny způsobí zvýšení rychlosti hydrolysy do druhého stupně, takže z preparativního hlediska není tato metoda příliš zajímavá. Výsledky budou sloužit k popisu stereochemie aktivního centra tohoto enzymu. Moravcová J., Vanclová Z., Čapková J., Kefurt K., Staněk J.: J. Carbohydr. Chem., 16, 1011 (1997). Moravcová J., amerník I., Funková G., Čapková J., Kefurt K.: J. Carbohydr. Chem., 17, 1191 (1998). Biely P., Côte G. L., Kremnický L., Weisleder D., Greene R. V.: Biochim. Biophys. Acta 1298, 209 (1996).

16 FLURALKYLVANÉ SACARIDY - SLŽKY UMĚLÉ KRVE ldřich PALETA a, Radek PLÁK a, Vladimír CÍRKVA a, Karel KEFURT b, Jitka MRAVCVÁ b, Stanislav FRMAN c, Milan KDIČEK c a Ústav organické chemie, VŠCT Praha, Technická 5, Praha 6, b Ústav chemie přírodních látek, VŠCT Praha, Technická 5, Praha 6 c Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCT Praha, Technická 5, Praha 6 vytvoření dobré náhrady lidské krve cílevědomě usiluje více než tři desetiletí určitá část výzkumu v organické, bioorganické a biomedicinské oblasti. Původní účel umělé náhrady, tj. přenášení kyslíku a zpětný transport oxidu uhličitého, byl postupně rozšířován o řadu dalších bio-medicinských aplikací, např. 1-3 uchovávání transplantátů, léčení krevních chorob, kardiovaskulární, cerebrární a nádorová diagnostika, kultivace tkání. Některé emulgátory mají schopnost tvořit vesikuly využitelné k enkapsulaci léčiv a jejich cílenému intravaskulárnímu transportu 1-3. Přes všechny předchozí úspěchy zůstala stabilita emulsí umělých přenášečů kyslíku do jisté míry otevřenou otázkou. Nestabilita emulsí je m.j. způsobena velkým rozdílem povrchového napětí fluorované substance a nefluorované hydrofobní části emulgátoru. Z toho důvodu jsou vyvíjeny koemulgátory, obsahující perfluoralkyly, které lépe vstupují do perfluorované látky (jsou "fluorofilní"), které např. vzniknou spojením silně hydrofobního perfluorovaného řetězce s hydrofilní částí, tvořenou sacharidy. Naším výzkumným programem je syntéza definovaných a čistých biokompatibilních amfifilů z dostupných stavebních jednotek. K tomu jsme využili reakce perfluoralkylovaných epoxidů s polyhydroxylátkami. Řada připravených amfifilních látek vykazuje výbornou hemokompatibilitu, např. F-. CF 3 (CF 2 CF 2 ) n CF 2 CF 3 (CF 2 CF 2 ) n CF 2 n = 2, 4, 6 G C 2 F N C 2 C 2 CF 2 CF 2 CF 2 CF 2 CF 2 CF 3 CF 2 CF 2 CF 2 CF 2 CF 2 CF 3 Literatura 1. Riess J.G.: Art. Cells, Blood Subs., and Immob. Biotech. 22, 215 (1994). 2. Greiner J., Riess J.G., Vierling P.v knize: rganofluorine Compounds in Medicinal Chemistry and Biomedical Applications (R. Filler et al., ed.), str Elsevier, Amsterdam Riess J.G., Greiner J. v knize: Carbohydrates as rganic Raw Materials II (G. Descotes, ed.), str Weinheim, New York Výzkum je v současné době podporován Grantovou agenturou ČR (č. 203/98/1174).

17 AMPIPILIC CMPUNDS: REACTIVITY F YDRXY GRUPS IN (PERFLURALKYL)EPXIDE-RING PENING BY PLYLS R. Polák a, K. Kefurt b, J. Moravcová b,. Paleta a a Department of rganic Chemistry; b Department of Natural Compound Chemistry, Prague Institute of Chemical Technology, Technická 5, Prague 6, Czech Republic Perfluoroalkylepoxides 1 are versatile intermediates which can be transformed into various products (a general type 2) including amphiphilic methacrylic monomers (e.g. 1 ) and potential biosurfactants 2. It has been shown 1 with a series of alkanols that the epoxide-ring opening in the presence of BF 3.Et 2 took place with the complete regioselectivity. Protected sugars used 3 as hydrophilic building blocks are sometimes contaminated with isomers or admixtures. To avoid a tedious purification we have started to study partial reactivity of free hydroxy groups at different positions in sugars (e.g. 3a, 3b). In addition, the efficacy of catalysts have been tested on model compounds (e.g. 4). The results in the table show interesting influence of the catalysts on the reactivity of hydroxy groups. R-- + CF 2 (CF 2 CF 2 ) n CF 3 catal. 1 n = 1-3 R CF 2 (CF 2 CF 2 ) ncf 3 4 Me secondary 2 primary 3a more reactive primary group refl. 6 h, conv. 94% 3b less reactive secondary group refl. 35 h, conv. 45% Relative reactivity of hydroxy groups in propane-1,2-diol (4) (r.t., 30 h) Catalyst Yield Relative reactivity (%) Primary (%) Secondary (%) BF 3. Et 2 ca Mg(Cl 4 ) LiCl Ti(-iPr) Církva V., Paleta., Améduri B., Boutevin B., J. Fluor. Chem., 1997, 84, 53 - and references therein. 2. Kodíček M., Forman S., Církva V., Polák R., Kefurt K., Moravcová J., Paleta., 15th Internat. Symp. Fluorine Chem., Vancouver, 1997, BioC(1)C Riess J.G., Greiner J. in book: Carbohydrates as rganic Raw Materials II (G. Descotes, ed.), p 209. Weinheim, New York, and references cited. The research has been supported by the Grant Agency of the Czech Republic (grant No. 203/98/1174).

18 STEREKNTRLVANÝ MLEKULVÝ PREŠMYK REDUKUJÚCIC SACARIDV L. Petruš, Z. ricovíniová, M. ricovíni, M. Matulová, M. Petrušová Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, SK Bratislava V r Bílik publikoval sériu prvých troch prác venovanú termodynamickej interkonverzii C-2-epimérnych aldóz (X = Y = ) katalyzovanej katalytickým množstvom kyseliny molybdénovej [1]. Reakcia, ktorá bola zakrátko zovšeobecnená na príkladoch všetkých tetróz, pentóz a hexóz ako aj mnohých heptóz a októz [2], bola vďaka svojej jednoduchosti komercionalizovaná, a v literatúre dostala označenie Bílikova reakcia [3]. Mechanistické štúdie tejto reakcie s izotopovo značkovanými a substituovanými aldózami ukázali, že k tejto stereošpecifickej premene dochádza v dôsledku vnútromolekulového prešmyku uhlíkového reťazca aldózy v rámci jej tetradentného dvojmolybdénanového komplexu [4,5]. Neskôr bola podobná interkonverzia C-2-epimérnych aldóz pozorovaná aj v prítomnosti ekvimolárnych množstiev etyléndiaminonikelnatých [6] a etyléndiaminokobaltnatých komplexov [7] a v obmedzenej miere aj v alkalickom prostredí v prítomnosti ekvimolárnych množstiev vápenatých [8], stroncnatých [8] a lantanitých katiónov [9], avšak žiadna z týchto procedúr nezaznamenala z rôznych dôvodov rozsiahlejšie praktické využitie. X Y C C C C Y 2 Mo 4 X (C) n C 2 2 (C) n C 2 Extrapoláciou Bílikovej reakcie na 2-ketózy (X = C 2, Y = ) sa v počiatočných štúdiach [10,11] nepozorovala analogická premena ako v prípade aldóz. Táto očakávaná analogická interkonverzia 2-ketóz a 2-C-(hydroxymetyl)aldóz bola menej citlivými analytickými prostriedkami pozorovaná až pri jej prešetrovaní zo strany vetvených aldóz [12]. Detailné 1 NMR štúdie kyselinou molybdénovou katalyzovaných interkonverzií pent-2-ulóz [13], hex-2-ulóz [14] a hept-2-ulóz [15] a príslušných odpovedajúcich 2-C- (hydroxymetyl)aldóz dokázali, že vo všetkých prípadoch je termodynamická rovnováha interkonvertujúcich sa dvojíc sacharidov silno posunutá v prospech 2-ketóz, ktorých je v rovnovážnych zmesiach %. Literatúra: 1. V. Bílik, Chem. Zvesti 26, 183, 187, 372 (1972). 2. V. Bílik, Chem. Listy 77, 496 (1983). 3. S. J. Angyal, G. S. Bethel, R. J. Beveridge, Carbohydr. Res. 73, 9 (1979). 4. M. L. ayes, N. J. Pennings, A. S. Serianni, R. Barker, J. Am. Chem. Soc. 104, 6764 (1982). 5. V. Bílik, L. Petruš, V. Farkaš, Chem. Zvesti 29, 690 (1975). 6. T. Tanase, F. Shimizu, S. Yano, S. Yoshikawa, J. Chem. Soc. Chem. Commun (1986). 7. T. Tanase, F. Shimizu, M. Kuse, S. Yano, S. Yoshikawa, M. idai, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 659 (1987). 8. R. Yanagihara, S. sanai, S. Yoshikawa, Chem. Lett (1990). 9. S. J. Angyal, Carbohydr. Res. 300, 279 (1997). 10. V. Bílik, K. Tihlárik, Chem. Zvesti 28, 106 (1974). 11. V. Bílik, Ľ. Stankovič, M. Fedoroňko, J. Königstein, Chem. Zvesti 29, 685 (1975). 12. L. Petruš, Z. ricovíniová, M. Petrušová, M. Matulová, Chem. Papers 50, 373 (1996). 13. Z. ricovíniová, L. Petruš, pripravené na publikovanie. 14. Z. ricovíniová, M. ricovíni, L. Petruš, Chem. Papers 52, 692 (1998). 15. Z. ricovíniová, M. ricovíni, M. Petrušová, M. Matulová, L. Petruš, Chem. Papers 52, 238 (1998).

Seznam sekcí a složení komisí

Seznam sekcí a složení komisí Seznam sekcí a složení komisí Sekce: Komise: Předseda: Členové: Soutěžící: Analytická chemie posluchárna A105, 8.00 hod doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. doc. RNDr. Dr.

Více

XII MEZIOBOROVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH BIOLOGŮ, BIOCHEMIKŮ A CHEMIKŮ

XII MEZIOBOROVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH BIOLOGŮ, BIOCHEMIKŮ A CHEMIKŮ XII MEZIOBOROVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH BIOLOGŮ, BIOCHEMIKŮ A CHEMIKŮ 29.5. 1.6. 2012 resort Svatá Kateřina, Počátky u Pelhřimova sborník redigovali Radmila Řápková, Martin Fusek, Vladimír Pouzar, Pavel Drašar

Více

Příspěvek k poznání polymorfie farmaceutických substancí

Příspěvek k poznání polymorfie farmaceutických substancí Akademie věd České republiky Teze doktorské disertační práce k získání vědeckého titulu doktor věd ve skupině chemických věd Příspěvek k poznání polymorfie farmaceutických substancí Komise pro obhajoby

Více

VÚRV, v.v.i Praha, VŠCHT Praha. ití GMO pro ské. i nepotravinářsk

VÚRV, v.v.i Praha, VŠCHT Praha. ití GMO pro ské. i nepotravinářsk VÚRV, v.v.i Praha, VŠCHT Praha pod patronací MŽP ČR Možnosti využit ití GMO pro potravinářsk ské i nepotravinářsk ské účely Praha, 13.březen 2008 Tento materiál byl vydán s podporou projektů MŽP ČR /750/1/35/GMO/07

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 ÚOCHB AV ČR, v. v. i. IČ: 61388963 Sídlo: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 11. června 2011 Radou pracoviště

Více

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Ročník 24 l Číslo 1/2014 BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI zakládajícího člena Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a člena European Federation of Biotechnology (EFB) 24th Volume, No.

Více

B I PROSPECT. Dvacátýtřetí ročník Číslo 4/2013. Redakční rada BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

B I PROSPECT. Dvacátýtřetí ročník Číslo 4/2013. Redakční rada BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI B I Dvacátýtřetí ročník Číslo 4/2013 PROSPECT Adresa společnosti: VŠCHT v Praze, Technická 3, 166 28 Praha 6, tel.: 220 443 151, fax: 233 334 769, e-mail: Danka.Pokorna@vscht.cz, IČO 00570397, číslo účtu:

Více

Inaktivace mikroorganismů působením nanočástic železa nulové valence

Inaktivace mikroorganismů působením nanočástic železa nulové valence Komise: Předseda: Členové: Biotechnologie I (přednášková) Knihovna ústavu, 9.00 hod. doc. Ing. Pavel Dostálek, CSc. Dr. Ing. Petra Patáková Ing. Martin Halecký, Ph.D. Ing. Lucie Siříšťová, Ph.D. Studenti:

Více

VLIV PODMÍNEK A SLOŽENÍ SUROVINY NA PYROLÝZU DŘEVNÍ HMOTY

VLIV PODMÍNEK A SLOŽENÍ SUROVINY NA PYROLÝZU DŘEVNÍ HMOTY VLIV PDMÍNEK A SLŽENÍ SURVINY NA PYRLÝZU DŘEVNÍ MTY PETR ZÁMSTNÝ a LADISLAV KURC Ústav organické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 petr.zamostny@vscht.cz

Více

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE 1. ZÁKLADNÍ PJMY Ivan Stibor Ústav organické chemie, VŠCT, Praha, e-mail: stibori@vscht.cz bsah 1.1. Úvod osobní pohled na vznik supramolekulární chemie 1.2. istorie doložitelná 1.3. Základní principy

Více

B I PROSPECT. Dvacátýdruhý ročník Číslo 4/2012. Redakční rada BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

B I PROSPECT. Dvacátýdruhý ročník Číslo 4/2012. Redakční rada BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI B I Dvacátýdruhý ročník Číslo 4/2012 PROSPECT Adresa společnosti: VŠCHT v Praze, Technická 3, 166 28 Praha 6, tel.: 220 443 151, fax: 233 334 769, e-mail: Danka.Pokorna@vscht.cz, IČO 00570397, číslo účtu:

Více

Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS. Martin Cvek

Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS. Martin Cvek Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS Martin Cvek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá rozptylem světla a využitím tohoto jevu k charakterizaci částic

Více

STRUKTURNÍ DATABÁZE ORGANICKÝCH A ORGANOMETALICKÝCH SLOUČENIN

STRUKTURNÍ DATABÁZE ORGANICKÝCH A ORGANOMETALICKÝCH SLOUČENIN STRUKTURNÍ DATABÁZE ORGANICKÝCH A ORGANOMETALICKÝCH SLOUČENIN JINDŘICH HAŠEK Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6 hasek@imc.cas.cz Klíčová slova: strukturní databáze,

Více

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 2012 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. IČ: 61388963 Sídlo: Flemingovo nám. 2, 166 10 6 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Dozorčí radou projednána dne: 8. června 2013

Více

NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků

NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků 3. Seminář výzkumného centra NANOPIN NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků 8. 11. 6. 2009 Hnanice Editoři Josef Krýsa a Petr Klusoň Vydavatel: Tisk: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Obsah. * zkrácené názvy sekcí použité v záhlavích abstraktů

Obsah. * zkrácené názvy sekcí použité v záhlavích abstraktů ISSN 0009-0646, sborník sestavil Martin Pospíšek a Jiří Gabriel (Eds.) Neprošlo ediční ani jazykovou úpravou. K tisku byly použity autorské originály. Vydala Československá společnost mikrobiologická,

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI. Číslo 158 únor 2013

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI. Číslo 158 únor 2013 Generálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Zuzana Neubertová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH A BIOCHEMICKÝCH VĚD Zapojení kyseliny

Více

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 2013 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. IČ: 61388963 Sídlo: Flemingovo nám. 2, 166 10 6 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 24.

Více

NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE. Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a

NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE. Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a a UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální chemie,

Více

ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY: VZTAH MEZI JEJICH STRUKTUROU A ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITOU

ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY: VZTAH MEZI JEJICH STRUKTUROU A ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITOU ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY: VZTAH MEZI JEJICH STRUKTUROU A ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITOU IVANA DOLEŽÍLKOVÁ a,b, MARTINA MACKOVÁ a,b a TOMÁŠ MACEK a,b a Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemickotechnologická

Více

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ 2014 výzkum inovace vzdělávání REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc +420 585634973 http://www.rcptm.com

Více

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Ročník 25 Číslo 2/2015 BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI zakládajícího člena Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a člena European Federation of Biotechnology (EFB) 25th Volume, No.

Více

SYNTÉZů, CHARAKTERIZACE A BIOLOGICKÁ ůktivitů KOMPLEX

SYNTÉZů, CHARAKTERIZACE A BIOLOGICKÁ ůktivitů KOMPLEX UNIVERZITů PůLůCKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra anorganické chemie SYNTÉZů, CHARAKTERIZACE A BIOLOGICKÁ ůktivitů KOMPLEX P ECHODNÝCH KOV S R ZNÝMI N-DONOROVÝMI LIGůNDY Habilitační práce

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY ENZYMATICKÁ HYDROLÝZA ODPADŮ

Více

Ing. Eva Procházková

Ing. Eva Procházková Ing. Eva Procházková STUDIUM HYDROLYTICKÝCH A OXIDAČNÍCH ZMĚN TUKU U VÁLCOVĚ SUŠENÉHO PLNOTUČNÉHO MLÉKA STUDY OF HYDROLYTIC AND OXIDATIVE CHANGES OF FAT IN ROLLER DRIED WHOLE MILK POWDER DISERTAČNÍ PRÁCE

Více

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE JAK SE RDÍ LÉK, AEB VYBRAÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVJE CHEMICKÝCH LÉČIV STAISLAV RÁDL Zentiva Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, U kabelovny 130, 10201 Praha 10 stanislav.radl@zentiva.cz Došlo 8.7.04,

Více

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sborník příspěvků z 4. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii Česká

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Praha 31. května 2000 Aktualizace dlouhodobého záměru VŠCHT Praha pro rok 2001 V souladu se zněním zákona

Více