Česká společnost chemická - Odborná skupina organické, farmaceutické a bioorganické chemie Československá mikrobiologická společnost CUKRBLIK 99

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká společnost chemická - Odborná skupina organické, farmaceutické a bioorganické chemie Československá mikrobiologická společnost CUKRBLIK 99"

Transkript

1 Česká společnost chemická - dborná skupina organické, farmaceutické a bioorganické chemie Československá mikrobiologická společnost CUKRBLIK 99 Současná glykobiologie, chemie a biochemie sacharidů v českých zemích Souhrny přednášek a posterů 10. březen 1999 Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

2 Registrace, vyvěšení posterů Zahájení konference Program přednášek: Předsedající: Karel Bezouška (PřF UK Praha) Jitka Moravcová: Selektivní nukleofilní substituce pentofuranos za podmínek Mitsunobuovy reakce Ladislav Petruš: Stereokontrolovaný molekulový prešmyk redukujúcich sacharidov Jindřich Jindřich: 2 I --Allyl-β-cyklodextrin prekursor pro synthesu 2 I -substituovaných cyklodextrinů Přestávka, posterová sekce Předsedající: Jitka Moravcová (VŠCT Praha) Laudatum České společnosti chemické Blanka Králová: α-glukosidasa významný enzym cukerného metabolismu Šárka Malá: Transglykosylační schopnosti α-glukosidasy Zdeněk Wimmer: Chemoenzymová synthesa -glykosidů běd, posterová sekce Předsedající: Ladislav Petruš (CÚ SAV Bratislava) Vladimír Křen: Sacharidy ve světě a na webových stránkách Karel Bezouška: Konstrukce chitooligosacharidových ligandů pro receptory NK buněk: příprava vysokoafinitních glykomimetik Jana Dvořáková: Nové reakce glykosidas příprava a optimalisace sacharidických ligandů pro NKR-P1 protein (aktivační receptor NK buněk) Zdenka Řiháková: Antimikrobiální vlastnosti acylsacharidů Lenka Weignerová: Multienzymová synthesa globotriosy D.-P. Pham-uu: Alternatívne premeny nitromethylovej skupiny na karbonyl v chémii sacharidov Ivan Raich: Metody počítačového studia prostorového uspořádání sacharidů Přestávka, posterová sekce Předsedající: Tomáš Trnka (PřF UK Praha) Miroslav Ledvina: Synthesa analogů fragmentů peptidoglykanu s immunostimulační aktivitou Michaela ammerníková: Stereochemie aminodeoxyhexonolaktamů ldřich Paleta: Fluoralkylované sacharidy složky umělé krve Ladislav Kniežo: Využitie hetero-diels-alderovej reakcie 1-oxabutadiénov pre synthesu pseudodisacharidov Jindřich Karban: Aziridinové deriváty 1,6-anhydro-β-D-hexopyranos Andrej Sinica: Vibrační spektroskopie pektinových látek Ukončení konference

3 Posterová sekce: 1. Bartoš P., Trnka T., Černý M.: Preparation of 1,6-anhydro-3,4-dideoxy-2--p- -toluensulfonyl-β-d-erythro-hex-3-enopyranose and its regio- and stereo-selective S N 2 nucleophilic substitution by thiosugars 2. Budka J., Pinkhassik E., Lhoták P., Stibor I.: Syntéza calixarenů s monosacharidovými jednotkami 3. uňková Z., Weignerová L., Kubátová A., Křen V.: ccurrence and inducibility of glycosidases an important chemotaxonomic marker in Aspergillus 4. Ježek J., Velek J., Vepřek P., Vondrášek J., Velková V., Trnka T., Pecka J., Písačka M.: Structure-activity correlations of multiple antigenic glycopeptides carrying Tn antigens 5. Karasová P., Malá Š., Králová B.: Vliv sacharidových a peptidových látek na aktivitu α-glykosidasy 6. Kniežo L., Luxová A.: Studium možnosti přípravy (2R,3S,5R)-5-(2,4-difluor-5- -methylfenyl)-2-hydroxymethylpyrrolidin-3-olu jako potenciálního virostatika 7. Krist P., Sedmera P., Kuzma M., alada P., Křen V.: Preparation of GlcNAc oligomers for characterization of binding site of rat natural killer cell receptor, NKR-P1A 8. Kroutil J., Trnka T., Černý M.: Příprava cukerných aziridinů pomocí Mitsunobuovy reakce s využitím polymerního trifenylfosfinu 9. Křen V., Kubisch J., Sedmera P.: Chemoenzymatic preparation of silybin oligoglycosides 10. Moravcová J., Kapustová A., Biely P.: Enzymová hydrolysa methyl-5- -deoxypentofuranosidů acetylxylanesterasou isolovanou z houby Schizophyllum commune 11. Novák P., alada P., ladíková I., Bezouška K.: Use of enzymatic release, reductive labelling, liquid chromatography and MALDI mass spectrometry for studies of cell glycoproteins 12. Pavlíček J., Krausová K., Vrbacký M., orváth., Sopko B., Bezouška K.: Preparation and structural studies of activating receptors of natural killer cells, NKR-P1 and CD Polák R., Kefurt K., Moravcová J., Paleta.: Amphiphilic compounds: reactivity of hydroxy groups in (perfluoroalkyl)epoxide-ring opening by polyols 14. Pospíšilová., amerníková M., Kefurt K.: Syntetické studium v přípravě 6-amino- -3,6-dideoxy-L-lyxo-hexonolaktamu 15. Raich I., Ludíková J.: Konfromační analýza methyltetrofuranosidů pomocí molekulové mechaniky 16. Rajnochová E., Dvořáková J., Sedmera P., Bezouška K., Křen V.: Enzymatic synthesis of immunoactive aminosugars 17. Sinica A., Sinica A., Král V., Volka K.: Metalotexafyriny jako nové látky pro fotodynamickou terapii: interakce s polysacharidy 18. Vacek M., Zarevúcka M., Wimmer Z., Legoy M.-D.: β-glycosidases under non-natural conditions: a difference for application in organic synthesis

4 Za laskavou podporu děkujeme následujícím firmám a institucím: Benella Sci-Tech Sigma-Aldrich MBÚ AV ČR VŠCT Praha rganizátoři: Jitka Moravcová VŠCT Praha, Ústav chemie přírodních látek, Technická 5, Praha 6, tel.: 02/ ; fax: 02/ ; Vladimír Křen MBÚ AV ČR, Laboratoř biotransformací Vídeňská 1083, Praha 4, tel.: 02/ ; fax: 02/ ;

5 Syntéza calixarenů s monosacharidovými jednotkami Jan Budka a, Evgueni Pinkhassik b, Pavel Lhoták a a Ivan Stibor a a - Ústav organické chemie VŠCT Praha, Technická 5, Praha 6 b - Dept. of rganic Chemistry and Biochemistry, Univ. Colorado at Boulder, Colorado, USA Kontakt: tel Calixareny jsou makrocyklické oligokondenzáty p-substituovaných fenolů a formaldehydu. Lze je snadno získat se 4, 6 a 8 monomerními jednotkami 1,2. Chemie calixarenů je dobře rozvinutá a umožňuje navrhnout a syntetizovat molekulární póry s různou velikostí, rozložením elektronových hustot a konečně i s různou přístupností k póru z jedné nebo z obou stran. Jednou z možností realizace tohoto cíle je syntéza a studium látek s odlišnou lipofilitou obou konců kavity. Takovýto přístup navíc dává naději na získání takových sloučenin, které monomolekulární vrstvu pórů mohou vytvořit spontánně formou self-assembly. V tomto příspěvku popisujeme syntézu takových sloučenin na bázi calix[4]arenu a některých derivátů monosacharidů: N N N N Literatura: 1. Calixarenes, Monografs in Supramolecular Chemistry; Gutsche, C. D., Stoddart, F.J., Ed.; RSC, Cambridge Calixarenes: A Versatile Class of Macrocyclic Compounds; Vincens, J., Boehmer, V., Eds.; Kluwer Academic: Dodrecht, 1991 Autoři děkují: Doc. Ing. Karlu Kefurtovi, CSc. za cenné informace Grantové agentuře České republiky za podporu z grantu č

6 Stereochemie aminodeoxyhexonolaktamů MICAELA AMERNÍKVÁ A, SVETLANA PACMVA B, JARSLAV AVLÍČEK C, ANA VTAVVÁ D, KAREL KEFURT A* a Ústav chemie přírodních látek, b Ústav chemie pevných látek, c Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6 d Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo náměstí, Praha 6, Laktamy odvozené od aminodeoxyhexonových kyselin jsou v poslední době intenzivně studovány pro jejich možné využití jako inhibitorů glykosidas, viz např. [1-3]. Důležitá úloha v těchto procesech je připisována sterické stavbě laktamového kruhu. Sedmičlenný laktamový kruh může v důsledku planarity amidového segmentu C 2 -C 1 (=)-N- C 5 zaujímat židličkové konformace 1,N C 4 nebo 4 C 1,N. Stereochemie 6-amino-2,6-dideoxy-, 6- amino-3,6-dideoxy- a 6-amino-2,3,6-trideoxyhexonolaktamů byla zkoumána pomocí NMR, CD a X-ray. Výzkum potvrdil již dříve pozorovaný [4], [5] rozhodující vliv ekvatoriální hydroxylové (resp. acetoxylové) skupiny v sousedství karbonylu na převažující konformaci laktamového kruhu. Literatura: [1] G.W.J. Fleet, S. Petursson, A.L. Campbell, R.A. Mueller, J.R. Behling, K.A. Babiak, J.S. Ng, M.G. Scaros, J. Chem. Soc., Perkin Trans., 1, (1989) 665 [2].S. vercleft, J. van Wiltenburg, U.K. Pandit, Tetrahedron, 50 (1994) 4215 [3] R. oos, A. Vassela, K. Rupitz, S. G. Withers, Carbohydr. Res., 298 (1997) 291 [4] K. Kefurt, Z. Kefurtová, P. Trška, K. Bláha, I. Frič, J.Jarý, Collect. Czech. Chem. Commun., 54 (1989) 2156 [5] K Kefurt, J. avlíček, M. amerníková, Z.,. Votavová, Collect. Czech. Chem. Commun, 62 (1997) 1919

7 SYNTETICKÉ STUDIUM V PŘÍPRAVĚ 6-AMIN-3,6-DIDEXY- -L-LYX-EXNLAKTAMU elena Pospíšilová, Michaela amerníková, Karel Kefurt Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemickotechnologická,technická 5, Praha Laktamy kyselin odvozených od některých aminohexos jsou v poslední době intenzivně studovány z hlediska jejich bioaktivity ve funkci inhibitorů glykosidas, viz např. [1-3]. Cílem práce bylo ověřit několik kroků v závěru syntézy titulního laktamu. Pozornost byla zaměřena na oxidaci 6- azido-3,6-dideoxy-α/β-l-lyxo-hexofuranosy bromem ve vodě, která by měla vést ke vzniku odpovídajícího azidolaktonu - přímého prekursoru laktamu. V tomto případě, na rozdíl od reakcí hexos jiných konfigurací, dochází k rychlé hydrolýze vzniklého laktonu za vzniku příslušné azidokyseliny. Tento poznatek vedl k nutnosti připravit laktam nepřímou cestou, z aminokyseliny vzniklé redukcí směsi azidolaktonu a azidokyseliny. Literatura: [1] G.W.J. Fleet, S. Petursson, A.L. Campbell, R.A. Mueller, J.R. Behling, K.A. Babiak, J.S. Ng, M.G. Scaros, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 665 (1989). [2].S. vercleft, J. van Wiltenburg, U.K. Pandit, Tetrahedron 50, 4215 (1994). [3] R. oos, A. Vassela, K. Rupitz, S. G. Withers, Carbohydr. Res.298, 291 (1997).

8 Vliv sacharidových a peptidových látek na aktivitu α-glukosidasy Petra Karasová, Šárka Malá, Blanka Králová Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCT, Technická 5, Praha 6, PSČ tel.: 02/ , 02/ fax: 02/ Analogy cukrů a krátké peptidové řetězce jsou potenciálními inhibitory α-glukosidasy (E.C ). Jejich využití může být dvojího typu. Jednak se uvažuje o podávání těchto látek pacientům trpících onemocněním diabetes mellitus jako přípravků na snížení hyperglykemie. Druhou možností je využití těchto látek k inhibici -glukosidasy endoplasmatického retikula, což vede ke snížení schopnosti virů, včetně IV, infikovat hostitelskou buňku. Inhibiční účinek 5-amino-5-deoxy-D-xylonolaktamu (ADX), 6-amino-6-deoxy-Dglukonolaktamu (ADG) a krátkých peptidových řetězců byl testován na α-glukosidase ze tří mikrobiálních zdrojů - Bacillus stearothermophilus, Schizosaccharomyces pombe a pivovarských kvasinek. Látky ADX a ADG byly také testovány na -glukosidase z vepřových střev. Krátké peptidové řetězce vykazují výrazný inhibiční účinek na α- glukosidase z pivovarských kvasinek, zatímco nemají větší vliv na enzym z dalších tří zdrojů. Analogy cukrů (laktamy) mají celkově nižší inhibiční účinek než krátké peptidové řetězce. Z výsledků je patrné, že vliv těchto látek na α-glukosidasu se značně liší podle původu enzymu. S ohledem na budoucí případné využití v medicíně je dalším cílem testování vlivu inhibitorů na aktivitu -glukosidasy z vepřových střev.

9 AZIRIDINVÉ DERIVÁTY 1,6-ANYDR-β-D-EXPYRANS Jindřich Karban Ústav chemických procesů, Rozvojová 135, Praha 6. Byla připravena úplná serie 4--benzyl-2,3-dideoxy-2,3-epimino- a 2--benzyl-3,4-dideoxy- 3,4-epimino-1,6-anhydro-β-D-hexopyranos. Většina epiminoderivátů byla získána reakcí vicinálních azidotosylátů s tetrahydridohlinitanem lithným v tetrahydrofuranu. Klíčovým krokem při přípravě vicinálních azidotosylátů bylo trans-diaxiální štěpení oxiranového cyklu vhodných dianhydroderivátů azidovým aniontem. Epiminoderiváty β-d-gulo a β-d-altro konfigurace byly připraveny reakcí vhodných trans-azidoepoxidů s tetrahydridohlinitanem lithným a následnou benzylací hydroxylové skupiny. Jmenované reakce lze shrnout do obecného schematu: Ts Bn Bn LiAl 4, TF N 3-15 C +20 C N Bn NaN 3, N 4 Cl MeEt, 110 C Bn TsCl py Ts Bn N 3 N 3 LiAl 4, TF N C N Metodami rentgenostrukturní analýzy byla zkoumána geometrie molekul připravených epiminů a byla porovnána s údaji získanými výpočtem z vicinálních interakčních konstant v 1 NMR spektrech.

10 VYUŽITIE ETER-DIELS-ALDERVEJ REAKCIE 1-XABUTADIÉNV PRE SYNTÉZU PSEUDDISACARIDV. Ladislav Kniežo Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6, etero-diels-alderova reakcia 1-oxabutadiénov, umožňuje stereoselektívnu prípravu substituovaných dihydropyránov, pričom v jednom reakčnom kroku vzniká niekoľko stereogénnych centier 1. Podľa našich výsledkov, ktoré majú pôvod v spolupráci s prof. A. Dondonim a boli už zčasti publikované 2,3, možno pre syntézu derivátov hexopyranózy s výhodou využiť ako východiskové látky stabilné, kryštalické fosforečné ylidy 1a a 1b, ktoré Wittigovou reakciou s rôznymi aldehydmi poskytujú substituované 1-oxabutadiény 2. Cykloadičná reakcia heterodiénov 2 s etyl vinyl éterom sa vyznačuje vysokou endo selektivitou a výsledkom je vznik prakticky iba dvoch cis cykloaduktov 3 a 4, ktoré v prípade, že R je chirálne, predstavujú chromatograficky separovateľné diastereoizoméry.v ďalších dvoch reakčných krokoch možno z látky 3 stereoselektívne pripraviť derivát hexopyranózy 5 s konfiguráciou L a z látky 4 analogický derivát 6 s konfiguráciou D. Et X X X Et X Et PPh a X = 2 S N b X = EtC R R 3 4 R Et R + R 3 4 R 5 6 Et Ak sme ako východiskové aldehydy použili monosacharidy vhodne substituované aldehydickou skupinou, pripravili sme týmto spôsobom v štyroch reakčných stupňoch pseudodisacharidy, v ktorých je novovybudovaná pyranóza pripojená k pôvodnému monosacharidu cez -C()-, -C 2 -, alebo -C 2 -C 2 - mostíky. Získané výsledky naznačujú, že uvedená metóda je univerzálnejšia a umožňuje vybudovať pyranózový kruh buď v rôznych polohách východiskového monosacharidu, alebo aj v iných molekulách, t.j. všade tam, kde je možné zaviesť aldehydickú skupinu. 1. Boger D.L. in Comprehensive rganic Chemistry, sv 5, str.451. Pergamon Press, New York Dondoni A., Kniežo L., Martinková M.: J.Chem.Soc.,Chem. Commun. 1994, Dondoni A., Kniežo L., Martinková M., Imrich J.: Chem. Eur. J. 3, 424 (1997)

11 α-glukosidasa významný enzym cukerného metabolismu Blanka Králová, Šárka Malá, Kateřina Bílková Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCT, Technická 5, Praha 6, PSČ tel , , fax α-glukosidasa (EC α-d-glukosid-glukohydrolasa), enzym z třídy hydrolas, se uplatňuje při odbourání oligo- a polysacharidů obsahujících glukosu, neboť katalyzuje hydrolytické odštěpování α-d-glukosy z neredukujícího konce oligosacharidů. α-glukosidasy různého původu se výrazně liší svými vlastnostmi a jsou klasifikovány jednak podle substrátové specifity, jednak podle primární struktury. α-glukosidasy jsou schopny katalyzovat i reakce opačné, t.j. tvorbu glykosidových vazeb, a mohou tedy být využity pro syntézu oligosacharidů nebo heteroglykosidů. Syntéza se uskutečňuje buď obrácením hydrolytické reakce (tzv. reverzní hydrolýzou), nebo kineticky kontrolovaným přenosem glukosového zbytku vzniklého při hydrolýze na příslušný akceptor (transglykosylace). Tato schopnost glukosidas se zřejmě neuplatňuje in vivo, avšak její aplikační možnosti in vitro jsou velice slibné. Vhodným výběrem metody a enzymu je totiž možno α-glukosidasy využít pro glukosylace cukerných a necukerných akceptorů za vzniku oligosacharidů nebo dalších glukosylovaných sloučenin (heteroglykosidů), které mají široké použití především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Praktické využití α-glukosidas se nabízí v medicíně, a to v oblasti diagnostické i v therapii. Z therapeutického hlediska je významné studium inhibitorů α-glukosidas, které by perspektivně mohly být využity ke zmírnění hyperglykemie a jejich následků u pacientů trpících diabetem. Z diagnostického hlediska je významný především vztah mezi aktivitou kyselé α-glukosidasy a klinickými projevy choroby známé v humánní medicíně jako glykogenosa II.

12 Preparation of GlcNAc oligomers for characterization of binding site of rat natural killer cell receptor, NKR-P1A. Pavel Krist, Petr Sedmera, Marek Kuzma, Petr alada, Vladimír Křen Institute of Microbiology, Laboratory of biotransformation, Academy of Sciences of the Czech Republic, Vídeňská 1083, CZ Prague, Czech Republic Carbohydrates-protein interactions play an important role in biological systems, including adhesion, cell growth recognition and cellular recognition. The importance of carbohydrates in these processes leads to utilizing them in the construction of novel chemical compounds, which have the same features as the natural carbohydrates on the cell surface structures. An important characteristic of carbohydrate-protein interactions is their multivalency. There is no doubt that well defined multivalent glycomimetics possess substantially increased binding potencies compared to monovalent analogouse molecules. We have structured our work into four related steps: spacer length optimization the receptor of the rat natural killer cell has two active sites so the spacer length has considerable influence on binding to the NKR-P1A binding protein. Meanwhile we have prepared dimers containing two molecules of β-glcnac linked by thiourea with different spacers - 2C, 4C, 6C. For these syntheses we have used coupling reactions of NCS-functionalised sugars with various length diaminoalkanes synthesis of activated sugars binding of optimized sugar ligand on liposomes or proteins construction of glycolipids incorporation sugar oligomers into liposomes dendrimer synthesis construction of multiantennary carbohydrates containing biopolymers amplifying the effect of sugar protein interaction Acknowledgements: This work is supported by the Grant Agency of the Czech Republic (303/99/1382) and the Volkswagen Foundation.

13 Transglykosylační schopnosti α-glukosidasy Šárka Malá, Michaela Marková, Petra Karasová, Blanka Králová Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCT, Technická 5, Praha 6, PSČ tel.: 02/ , 02/ fax: 02/ α-glukosidasy jsou enzymy, které katalyzují hydrolytické odštěpování α-d-glukosy z neredukujícího konce kratších oligosacharidů. Štěpí zejména α-1,4- a/nebo α- 1,6-glukosidické vazby. V závislosti na zdroji enzymu (mikroorganismy, rostlinné a živočišné buňky) existuje poměrně velká rozmanitost v jejich substrátové specifitě. Za fyziologických podmínek glykosidasy katalyzují hydrolýzu glykosidických vazeb. Za určitých reakčních podmínek jsou však tyto enzymy schopny katalyzovat rovněž vznik zmíněných vazeb. Jednou z možností je využití jejich transglykosylační aktivity tj. schopnosti přenášet sacharidový zbytek v průběhu hydrolýzy na jiný akceptor než vodu (sacharid, alkohol). lavním problémem zůstává obtížná kontrola regioselektivity transglykosylačních reakcí. Transglykosylační aktivita byla testována na α-glukosidase ze dvou mikrobiálních zdrojů Bacillus stearothermophilus a pivovarských kvasinek. ba enzymy se výrazně liší svojí substrátovou specifitou a jsou vhodným prostředkem i pro sledování vztahu mezi substrátovou specifitou ve směru hydrolytickém a regioselektivitou ve směru syntetickém. Za tímto účelem byla analyzována struktura transglykosylačních produktů (trisacharidů a tetrasacharidů) obou enzymů na GC-MS. Bakteriální enzym, na rozdíl od kvasničného, byl vysoce regioselektivní a syntetizoval pouze α-1,4-vazbu. Dále byla porovnána schopnost obou enzymů přenášet glukosylový zbytek na jiné sacharidové akceptory než maltosa. Dobrá stabilita bakteriální α-glukosidasy v organických rozpouštědlech umožňuje použít tento enzym i ke glykosylaci látek ve vodě nerozpustných.

14 SELEKTIVNÍ NUKLEFILNÍ SUBSTITUCE PENTFURANS ZA PDMÍNEK MITSUNBUVY REAKCE Jitka Moravcová Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6, Pojmem Mitsunobuova reakce se obecně označuje způsob aktivace hydroxylové skupiny pro atak nukleofilu tím, že je reakcí s in situ generovaným ylidem převedena na skupinu -trifenylfosfoniovou, z níž snadno odstupuje trifenylfosfinoxid. Pokud je reakčním centrem asymetrický uhlík, je substituce doprovázena inverzí konfigurace ve smyslu Waldenova zvratu. Mechanismus Mitsunobuovy reakce je více než komplexní, charakteristická je řada intermediátů a meziproduktů, od kterých se odvíjí možnost vzniku neočekávaných produktů. Její nespornou výhodou je, že probíhá rychle s vysokou konverzí, nevýhodou pak, že výtěžek reakce snižuje obtížná isolace vedlejších produktů. V cukerné chemii je Mitsunobuova reakce vítanou alternativou ke klasickému dvoustupňovému postupu: i) příprava -p-toluensulfonylderivátu a ii) nukleofilní substituce. Byla studována substituce 1,2--isopropyliden-α-D-xylofuranosy a 1,2- isopropyliden-α-d-ribofuranosy heterocyklickými thionukleofily, azoimidem, azidem zinečnatým, thiokyanatanem zinečnatým, ziramem, kyselinou thiooctovou a thiobenzoovou. Dále byla ověřena EtC N stabilita modelových pentofuranos za podmínek N reakce a isolován byl originální i tricyklický pyrazolidin 1 CEt 1. Vybrané látky byly použity jako chirální synthony pro synthesu cukerných sulfonů a analogů nukleosidů. Literatura: Moravcová J., Rollin P., Lorin C., Gardon V., Čapková J., Mazáč J.: J. Carbohydr. Chem., 16, (1997). Gueyrard D., Lorin C., Moravcová J., Rollin P.: J. Carbohydr. Chem., přijato do tisku (1999).

15 Enzymová hydrolysa acetátů methyl-5-deoxypentofuranosidů acetylxylanesterasou isolovanou z houby Schizophyllum commune Jitka Moravcová*, Alena Kapustová, Peter Biely b Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6, b CU SAV Bratislava Selektivní zavedení nebo odstranění chránící skupiny je v chemii sacharidů zřejmě nejčastější transformace. Požadavku rychlé reakce za mírných podmínek s vysokým výtěžkem vyhovuje především tvorba esterů, z nichž acetáty jsou nejpopulárnější, a to zejména ve spojení s enzymovou katalýzou. Esterasa z vepřových jater (PLE) patří mezi nejvíce používané enzymy a i hydrolysa methyl-2,3-di--acetyl-5-deoxy-α a -β-d-pentofuranosidů s konfigurací xylo (1, 2) a arabino (3, 4) probíhala s vysokou regioselektivitou. Acetylxylanesterasa (EC ) isolovaná z Schizophyllum commune hydrolysuje acetáty methylhexopyranosidů s odlišnou regioselektivitou než PLE Cílem této práce bylo ověřit substrátovou aktivitu acetylxylanesterasy na hydrolyse modelových diacetátů 1 4. Byly změřeny rychlostní konstanty prvního řádu deacetylace diacetátů 1 4 do prvního stupně a z kinetických průběhů spočteny rychlostní konstanty do druhého stupně. U všech modelových látek byla hydrolýza esterové skupiny v poloze 2 rychlejší než hydrolysa C 3 R1 R2 1 2 R1 Me R2 Me C 3 R1 R2 3 4 R1 Me R2 Me skupiny v poloze 3. V případě arabino diacetátů 3 a 4 byla regioselektivita hydrolysy dokonce prakticky 100 %. Bohužel odstranění jedné acetylové skupiny způsobí zvýšení rychlosti hydrolysy do druhého stupně, takže z preparativního hlediska není tato metoda příliš zajímavá. Výsledky budou sloužit k popisu stereochemie aktivního centra tohoto enzymu. Moravcová J., Vanclová Z., Čapková J., Kefurt K., Staněk J.: J. Carbohydr. Chem., 16, 1011 (1997). Moravcová J., amerník I., Funková G., Čapková J., Kefurt K.: J. Carbohydr. Chem., 17, 1191 (1998). Biely P., Côte G. L., Kremnický L., Weisleder D., Greene R. V.: Biochim. Biophys. Acta 1298, 209 (1996).

16 FLURALKYLVANÉ SACARIDY - SLŽKY UMĚLÉ KRVE ldřich PALETA a, Radek PLÁK a, Vladimír CÍRKVA a, Karel KEFURT b, Jitka MRAVCVÁ b, Stanislav FRMAN c, Milan KDIČEK c a Ústav organické chemie, VŠCT Praha, Technická 5, Praha 6, b Ústav chemie přírodních látek, VŠCT Praha, Technická 5, Praha 6 c Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCT Praha, Technická 5, Praha 6 vytvoření dobré náhrady lidské krve cílevědomě usiluje více než tři desetiletí určitá část výzkumu v organické, bioorganické a biomedicinské oblasti. Původní účel umělé náhrady, tj. přenášení kyslíku a zpětný transport oxidu uhličitého, byl postupně rozšířován o řadu dalších bio-medicinských aplikací, např. 1-3 uchovávání transplantátů, léčení krevních chorob, kardiovaskulární, cerebrární a nádorová diagnostika, kultivace tkání. Některé emulgátory mají schopnost tvořit vesikuly využitelné k enkapsulaci léčiv a jejich cílenému intravaskulárnímu transportu 1-3. Přes všechny předchozí úspěchy zůstala stabilita emulsí umělých přenášečů kyslíku do jisté míry otevřenou otázkou. Nestabilita emulsí je m.j. způsobena velkým rozdílem povrchového napětí fluorované substance a nefluorované hydrofobní části emulgátoru. Z toho důvodu jsou vyvíjeny koemulgátory, obsahující perfluoralkyly, které lépe vstupují do perfluorované látky (jsou "fluorofilní"), které např. vzniknou spojením silně hydrofobního perfluorovaného řetězce s hydrofilní částí, tvořenou sacharidy. Naším výzkumným programem je syntéza definovaných a čistých biokompatibilních amfifilů z dostupných stavebních jednotek. K tomu jsme využili reakce perfluoralkylovaných epoxidů s polyhydroxylátkami. Řada připravených amfifilních látek vykazuje výbornou hemokompatibilitu, např. F-. CF 3 (CF 2 CF 2 ) n CF 2 CF 3 (CF 2 CF 2 ) n CF 2 n = 2, 4, 6 G C 2 F N C 2 C 2 CF 2 CF 2 CF 2 CF 2 CF 2 CF 3 CF 2 CF 2 CF 2 CF 2 CF 2 CF 3 Literatura 1. Riess J.G.: Art. Cells, Blood Subs., and Immob. Biotech. 22, 215 (1994). 2. Greiner J., Riess J.G., Vierling P.v knize: rganofluorine Compounds in Medicinal Chemistry and Biomedical Applications (R. Filler et al., ed.), str Elsevier, Amsterdam Riess J.G., Greiner J. v knize: Carbohydrates as rganic Raw Materials II (G. Descotes, ed.), str Weinheim, New York Výzkum je v současné době podporován Grantovou agenturou ČR (č. 203/98/1174).

17 AMPIPILIC CMPUNDS: REACTIVITY F YDRXY GRUPS IN (PERFLURALKYL)EPXIDE-RING PENING BY PLYLS R. Polák a, K. Kefurt b, J. Moravcová b,. Paleta a a Department of rganic Chemistry; b Department of Natural Compound Chemistry, Prague Institute of Chemical Technology, Technická 5, Prague 6, Czech Republic Perfluoroalkylepoxides 1 are versatile intermediates which can be transformed into various products (a general type 2) including amphiphilic methacrylic monomers (e.g. 1 ) and potential biosurfactants 2. It has been shown 1 with a series of alkanols that the epoxide-ring opening in the presence of BF 3.Et 2 took place with the complete regioselectivity. Protected sugars used 3 as hydrophilic building blocks are sometimes contaminated with isomers or admixtures. To avoid a tedious purification we have started to study partial reactivity of free hydroxy groups at different positions in sugars (e.g. 3a, 3b). In addition, the efficacy of catalysts have been tested on model compounds (e.g. 4). The results in the table show interesting influence of the catalysts on the reactivity of hydroxy groups. R-- + CF 2 (CF 2 CF 2 ) n CF 3 catal. 1 n = 1-3 R CF 2 (CF 2 CF 2 ) ncf 3 4 Me secondary 2 primary 3a more reactive primary group refl. 6 h, conv. 94% 3b less reactive secondary group refl. 35 h, conv. 45% Relative reactivity of hydroxy groups in propane-1,2-diol (4) (r.t., 30 h) Catalyst Yield Relative reactivity (%) Primary (%) Secondary (%) BF 3. Et 2 ca Mg(Cl 4 ) LiCl Ti(-iPr) Církva V., Paleta., Améduri B., Boutevin B., J. Fluor. Chem., 1997, 84, 53 - and references therein. 2. Kodíček M., Forman S., Církva V., Polák R., Kefurt K., Moravcová J., Paleta., 15th Internat. Symp. Fluorine Chem., Vancouver, 1997, BioC(1)C Riess J.G., Greiner J. in book: Carbohydrates as rganic Raw Materials II (G. Descotes, ed.), p 209. Weinheim, New York, and references cited. The research has been supported by the Grant Agency of the Czech Republic (grant No. 203/98/1174).

18 STEREKNTRLVANÝ MLEKULVÝ PREŠMYK REDUKUJÚCIC SACARIDV L. Petruš, Z. ricovíniová, M. ricovíni, M. Matulová, M. Petrušová Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, SK Bratislava V r Bílik publikoval sériu prvých troch prác venovanú termodynamickej interkonverzii C-2-epimérnych aldóz (X = Y = ) katalyzovanej katalytickým množstvom kyseliny molybdénovej [1]. Reakcia, ktorá bola zakrátko zovšeobecnená na príkladoch všetkých tetróz, pentóz a hexóz ako aj mnohých heptóz a októz [2], bola vďaka svojej jednoduchosti komercionalizovaná, a v literatúre dostala označenie Bílikova reakcia [3]. Mechanistické štúdie tejto reakcie s izotopovo značkovanými a substituovanými aldózami ukázali, že k tejto stereošpecifickej premene dochádza v dôsledku vnútromolekulového prešmyku uhlíkového reťazca aldózy v rámci jej tetradentného dvojmolybdénanového komplexu [4,5]. Neskôr bola podobná interkonverzia C-2-epimérnych aldóz pozorovaná aj v prítomnosti ekvimolárnych množstiev etyléndiaminonikelnatých [6] a etyléndiaminokobaltnatých komplexov [7] a v obmedzenej miere aj v alkalickom prostredí v prítomnosti ekvimolárnych množstiev vápenatých [8], stroncnatých [8] a lantanitých katiónov [9], avšak žiadna z týchto procedúr nezaznamenala z rôznych dôvodov rozsiahlejšie praktické využitie. X Y C C C C Y 2 Mo 4 X (C) n C 2 2 (C) n C 2 Extrapoláciou Bílikovej reakcie na 2-ketózy (X = C 2, Y = ) sa v počiatočných štúdiach [10,11] nepozorovala analogická premena ako v prípade aldóz. Táto očakávaná analogická interkonverzia 2-ketóz a 2-C-(hydroxymetyl)aldóz bola menej citlivými analytickými prostriedkami pozorovaná až pri jej prešetrovaní zo strany vetvených aldóz [12]. Detailné 1 NMR štúdie kyselinou molybdénovou katalyzovaných interkonverzií pent-2-ulóz [13], hex-2-ulóz [14] a hept-2-ulóz [15] a príslušných odpovedajúcich 2-C- (hydroxymetyl)aldóz dokázali, že vo všetkých prípadoch je termodynamická rovnováha interkonvertujúcich sa dvojíc sacharidov silno posunutá v prospech 2-ketóz, ktorých je v rovnovážnych zmesiach %. Literatúra: 1. V. Bílik, Chem. Zvesti 26, 183, 187, 372 (1972). 2. V. Bílik, Chem. Listy 77, 496 (1983). 3. S. J. Angyal, G. S. Bethel, R. J. Beveridge, Carbohydr. Res. 73, 9 (1979). 4. M. L. ayes, N. J. Pennings, A. S. Serianni, R. Barker, J. Am. Chem. Soc. 104, 6764 (1982). 5. V. Bílik, L. Petruš, V. Farkaš, Chem. Zvesti 29, 690 (1975). 6. T. Tanase, F. Shimizu, S. Yano, S. Yoshikawa, J. Chem. Soc. Chem. Commun (1986). 7. T. Tanase, F. Shimizu, M. Kuse, S. Yano, S. Yoshikawa, M. idai, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 659 (1987). 8. R. Yanagihara, S. sanai, S. Yoshikawa, Chem. Lett (1990). 9. S. J. Angyal, Carbohydr. Res. 300, 279 (1997). 10. V. Bílik, K. Tihlárik, Chem. Zvesti 28, 106 (1974). 11. V. Bílik, Ľ. Stankovič, M. Fedoroňko, J. Königstein, Chem. Zvesti 29, 685 (1975). 12. L. Petruš, Z. ricovíniová, M. Petrušová, M. Matulová, Chem. Papers 50, 373 (1996). 13. Z. ricovíniová, L. Petruš, pripravené na publikovanie. 14. Z. ricovíniová, M. ricovíni, L. Petruš, Chem. Papers 52, 692 (1998). 15. Z. ricovíniová, M. ricovíni, M. Petrušová, M. Matulová, L. Petruš, Chem. Papers 52, 238 (1998).

19 ALTERNATÍVNE PREMENY NITRMETYLVEJ SKUPINY NA KARBNYL V CÉMII SACARIDV D.-P. Pham-uu, M. Petrušová, E. Lattová, J. Turjan, L. Petruš Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, SK Bratislava Nefova reakcia, ktorá sa najčastejšie používa na premenu nitroalkylovej skupiny na príslušnú karbonylovú skupinu, je známa vyše 100 rokov [1]. Sowden v sérii prác rozpracoval túto reakciu na všeobecnú metódu premeny 1-deoxyalditol-1-nitronátov sodných na príslušné aldózy [1]. Neskoršie Bílik zaviedol alternatívnu metódu tejto premeny pôsobením peroxidu vodíka v prítomnosti aniónov niektorých prechodných kovov, najvýhodnejšie molybdénanových iónov [2]. Pri pokusoch o premenu glykopyranozylnitrometánov (2,6-anhydro-1-deoxy-1-nitroalditolov) na príslušné karbonylové zlúčeniny však obidve metódy zlyhávali; prvá neviedla k žiadnej konverzii východiskových nitronátov sodných, zatiaľčo druhá metóda poskytovala v dôsledku preoxidácie nedostatočne poloacetálovo stabilizovaných 2,6-anhydroaldóz až príslušné 2,6- anhydroaldónové kyseliny [3]. Tento problém vyriešila navrhnutá ozonolýza per-acetylovaných glykopyranozylmetyl(terc.-butyldimetyl-silylnitronátov) pri 78 C [4]. veľa jednoduchšou a univerzálnejšou metódou premeny glykopyranozylnitrometánov na odpovedajúce glykozylformaldehydy sa ukázala p-kontrolovaná ozonolýza ich sodnonitronátových foriem vo vodnom roztoku pri laboratórnej teplote [5], ktorá je rovnako vhodná aj na jednoduchú premenu 1-deoxyalditol-1-nitronátov sodných na príslušné aldózy [6 8]. Pri pokusoch získať príslušné C-1-2-disacharidy premenou Michaelových dinitroaduktov, ktoré boli získané adíciou per--acetalovaného glykozylnitrometánu na per- -acetalovaný 1-deoxy-1-nitrohexenitol, však všetky tieto doteraz známe metódy zlyhávali. Problematická konverzia bola úspešne zvládnutá radikálovou redukciou nitrometylovej skupiny na príslušný aldehydoxim pôsobením hydridu tributylcíničitého v prítomnosti radikálového iniciátora [9], čo v konečnom dôsledku znamenalo veľmi jednoduché vyriešenie syntézy C-1-2-disacharidov. Vypracovaná metóda je obzvlášť výhodná na premenu per-substituovaných glykozylnitrometánov na príslušné glykozylmetanaloximy [10,11]. Literatúra: 1.. Baer, Adv. Carbohydr. Chem. Biochem. 24, 67 (1969). 2. V. Bílik, Collect. Czech. Chem. Commun. 39, 1621 (1974). 3. P. Köll, M. Dromowicz, Carbohydr. Res. 311, 103 (1998). 4.. R. Martin, F. E. Khamis, S. P. Rao, Tetrahedron Lett. 30, 6143 (1989). 5. M. Petrušová, I. Stručková, M. Matulová, L. Petruš, Chem. Papers 47, 159 (1993). 6. E. Lattová, M. Petrušová, L. Petruš, Chem. Papers 45, 823 (1991). 7. E. Lattová, L. Petruš, Carbohydr. Res. 235, 289 (1992). 8. D.-P. Pham-uu, M. Petrušová, L. Petruš, Chem. Papers 52, 235 (1998). 9. D.-P. Pham-uu, M. Petrušová, J. N. BeMiller, L. Petruš, Tetrahedron Lett., prijaté na publikovanie. 10. D.-P. Pham-uu, M. Petrušová, J. N. BeMiller, L. Petruš, Synlett 12, 1319 (1998). 11. D.-P. Pham-uu, M. Petrušová, J. N. BeMiller, L. Petruš, Chem. Papers 52, 186 (1998).

20 METDY PČÍTAČVÉ STUDIA PRSTRVÉ USPŘÁDÁNÍ SACARIDŮ I. Raich Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Praha 6, Česká republika Znalost přesného prostorového uspořádání molekuly sacharidu a jeho dynamiky umožňuje nejenom podstatně větší spolehlivost předpovědí reaktivity při běžných chemických transformacích, ale je základním předpokladem pro cílenou a efektivní přípravu biologicky účinných látek. Běžně používané experimentální metody, především NMR spektroskopie a rentgenová difrakce, neposkytují při studiu stereochemie sacharidů často požadované výsledky, ať už v důsledku toho, že naměřená data lze jen obtížně interpretovat, nebo proto, že vzorky nejsou dostupné v požadované čistotě nebo krystalickém stavu. Automaticky se přitom předpokládá, že daná látka byla vůbec připravena. Naproti tomu u počítačových metod studia prostorového uspořádání se takové nevýhody neuplatňují, a tak se tyto postupy stále častěji používají nejenom jako doplněk tradičních experimentálních metod, ale i jako nový, samostatný způsob zkoumání stereochemických aspektů studovaných látek. V chemii sacharidů je jim věnována stále větší pozornost 1, 2. Používané metody počítačového studia lze rozdělit podle stupně abstrakce, který je použit při tvorbě modelu, na metody neempirické (ab-initio), semi-empirické a empirické. Tyto metody se diametrálně liší svými možnostmi, kvalitou výsledků a nároky. V přehledu jsou uvedeny jejich základní charakteristiky, výhody a nevýhody a příklady použití v chemii sacharidů. Jiný způsob klasifikace vychází z povahy studovaných vlastností, které mohou být buď statické, jako např. "optimální konformace", tj. konformace s minimálním obsahem energie, nebo dynamické, které se zabývají chováním modelové látky v průběhu času a poskytují tak např. informace o konformační mobilitě apod. Na konkrétních případech z oblasti sacharidů je dokumentováno, jakým způsobem se řeší např. problém lokálních minim, jak se simuluje chování látky v roztoku a jaké jsou perspektivy dalšího vývoje. I přes výše nastíněné problémy je v současnosti molekulární modelování jednou z nejefektivnějších metod návrhu nových biologicky aktivních látek a velmi dynamicky se rozvíjí. Je nezbytné si však uvědomit, že modelování zatím nemůže nahradit experiment, a je proto nutné výsledky kriticky hodnotit a konfrontovat s experimentálními údaji. Literatura: 1. French A. D., Brady J. W., Eds.: Computer Modeling of Carbohydrate Molecules, ACS, Washington, DC, Boswell D. R., Coxon E. E., Coxon J. M.: Adv. Mol. Modeling 3, (1995).

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav organické technologie VŠCHT PRAHA SVOČ 2005 Václav Matoušek Školitel : Ing. Petr Kačer, PhD. Prof. Ing. Libor Červený, DrSc. Proč asymetrická hydrogenace?

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto alékařskou.cz Chemie 2016 1) Vyberte vzorec dichromanu sodného: a) a(cr 2 7) 2 b) a 2Cr 2 7 c) a(cr 2 9) 2 d) a 2Cr 2 9 2) Vypočítejte hmotnostní zlomek dusíku v indolu. a) 0,109 b) 0,112 c) 0,237 d) 0,120

Více

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Organická chemie, biochemie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Substituční deriváty karboxylových kyselin

Substituční deriváty karboxylových kyselin Substituční deriváty karboxylových kyselin Vznikají substitucemi v, ke změnám v karboxylové funkční skupině. Poloha nové skupiny se často ve spojení s triviálními názvy označuje řeckými písmeny: Mají vlastnosti

Více

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E Obsah 1. Typy reakcí, reakčních komponent a jejich roztřídění 6 1.1. Formální kritérium pro klasifikaci reakcí 6 1.2. Typy reakčních komponent a způsob jejich vzniku jako další kriterium pro klasifikaci

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Struktura, vlastnosti a funkce sacharidů Vladimíra Kvasnicová

Struktura, vlastnosti a funkce sacharidů Vladimíra Kvasnicová SACHARIDY (glycidy) = uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty Struktura, vlastnosti a funkce sacharidů Vladimíra Kvasnicová = polyhydroxyaldehydy nebo polyhydroxyketony monosacharidy oligosacharidy polysacharidy

Více

Vliv reakčních podmínek na syntézu N - alkylbenzamidů v přítomnosti mikrovln

Vliv reakčních podmínek na syntézu N - alkylbenzamidů v přítomnosti mikrovln UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Přírodovědecká fakulta Katedra chemie Zpráva o řešení projektu pro využití prostředků na institucionální podporu výzkumu a vývoje Pedagogické fakulty UHK - Specifický výzkum 2010/2126

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Reaktivita karboxylové funkce

Reaktivita karboxylové funkce eaktivita karboxylové funkce - M efekt, - I efekt - I efekt < + M efekt - I efekt kyslíku eaktivita: 1) itlivost na působení bází - tvorba solí karboxylových kyselin (také většina nukleofilů zde působí

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Molekulové orbitaly hybridizace N a O Polarita vazby, induktivní efekt U kovalentní vazby mezi rozdílnými atomy, nebude elektronový pár oběma atomy sdílen

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda

3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium Vyučovací předmět - Chemie 3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda Očekávané

Více

Heterogenní katalýza

Heterogenní katalýza Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR Heterogenní katalýza Blanka Wichterlová Katalýza cíle Zvýšení rychlosti reakce termodynamicky schůdné Snížení aktivační bariéry tvorbou vazby s katalyzátorem

Více

Glykobiologie Glykoproteomika Funkční glykomika

Glykobiologie Glykoproteomika Funkční glykomika Glykobiologie Glykoproteomika Funkční glykomika Glycobiology how sweet it is! Monosacharidy (glukosa, fruktosa, galaktosa ) Oligosacharidy (maltosa, isomaltosa, sacharosa, laktosa.., oligosacharidové řetězce

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

Didaktické testy z biochemie 1

Didaktické testy z biochemie 1 Didaktické testy z biochemie 1 Trávení Milada Roštejnská elena Klímová Trávení br. 1. Trávicí soustava Rubrika A Z pěti možných odpovědí (alternativ) vyberte tu nejsprávnější. A B D E 1 Mezi monosacharidy

Více

POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (И) (Bl) REPUBLIKA < 19 ) (6i) SKÁLA. LADISLAV RITDr., РВАНА

POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (И) (Bl) REPUBLIKA < 19 ) (6i) SKÁLA. LADISLAV RITDr., РВАНА ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (6i) (23) Výstavní priorita (22) PHhláSeno 05 0? 83 (21) PV 5095-83 (И) (Bl) (51) Int Cl. 3 С 07 С 59/105 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7

Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7 Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7 vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz Oddělení biochemie - 4. patro pracovna 411 Doporučená literatura kapitoly z biochemie http://neoluxor.cz (10% sleva přes

Více

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha V nukleární medicíně se radionuklidy používají

Více

Organická chemie II. Acylderiváty I. Zdeněk Friedl. Kapitola 21. Solomons & Fryhle: Organic Chemistry 8th Ed., Wiley 2004

Organická chemie II. Acylderiváty I. Zdeněk Friedl. Kapitola 21. Solomons & Fryhle: Organic Chemistry 8th Ed., Wiley 2004 rganická chemie II Zdeněk Friedl Kapitola 21 Acylderiváty I Solomons & Fryhle: rganic Chemistry 8th Ed., Wiley 2004 Karboxylové kyseliny, funkční deriváty karboxylových kyselin fyzikální vlastnosti karboxylových

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je?

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je? Sacharidy a jejich metabolismus Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky, které obsahují karbonylovou skupinu (C=O) a hydroxylové skupiny (-O) vázané na uhlících Aldosy: karbonylová skupina na konci

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Chemické složení buňky

Chemické složení buňky Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 12.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace Alkeny Dvojná vazba je tvořena jednou vazbou sigma a jednou vazbou pí. Dvojná vazba je kratší než vazba jednoduchá a všechny čtyři atomy vázané na dvojnou vazbu leží v jedné rovině. Fyzikální vlastnosti

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D.

ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. ENZYMY RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. Enzymy: katalyzátory živé buňky jednoduché nebo složené proteiny Apoenzym: proteinová část Kofaktor: nízkomolekulová neaminokyselinová struktura nezbytně nutná pro funkci

Více

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny Názvosloví pokud je karboxylováskupina součástířetězce, sloučenina mákoncovku -ovákyselina. Pokud je mimo řetězec má sloučenina koncovku karboxylová kyselina. butanová kyselina cyklohexankarboxylová

Více

INTERAKCE MODIFIKOVANÝCH ZLATÝCH NANOČÁSTIC S NUKLEOTIDY. Pavel Řezanka, Kamil Záruba, Vladimír Král

INTERAKCE MODIFIKOVANÝCH ZLATÝCH NANOČÁSTIC S NUKLEOTIDY. Pavel Řezanka, Kamil Záruba, Vladimír Král ITERKCE MDIFIKVÝCH ZLTÝCH ČÁSTIC S UKLETIDY Pavel Řezanka, Kamil Záruba, Vladimír Král Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Metabolismus sacharidů. VY_32_INOVACE_Ch0216.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Metabolismus sacharidů. VY_32_INOVACE_Ch0216. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,

Více

Organická chemie - úvod

Organická chemie - úvod rganická chemie - úvod Trocha historie Původní dělení hmoty: Neživá anorganická Živá organická Rozdělení chemie na organickou a anorganickou objevy a isolace látek z přírodních materiálů.w.scheele(1742-1786):

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Izomerie izomerní sloučeniny stejný sumární vzorec, různá struktura prostorové uspořádání = izomery různé

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu: Vzdělávací materiál vytvořený v projektu VK ázev školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: ázev projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek pro

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

2. Stanovení obsahu glukosy v kapilární krvi

2. Stanovení obsahu glukosy v kapilární krvi . Stanovení obsahu glukosy v kapilární krvi Teoretická část: detekce glukosy a její význam. Praktická část: K určení obsahu krevního cukru bude využito automatizované analýzy a senzorového glukometru.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_414 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na

Více

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Úvod do biochemie Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to biochemie? Biochemie je chemií živých soustav.

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu: Vzdělávací materiál vytvořený v projektu P VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany Ivo Frébort Polysacharidy Funkce: uchovávání energie, struktura, rozpoznání a signalizace Homopolysacharidy a

Více

Enzymy charakteristika a katalytický účinek

Enzymy charakteristika a katalytický účinek Enzymy charakteristika a katalytický účinek Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek enzymy 28.7.2012 3. ročník čtyřletého G Charakteristika

Více

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 1

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 1 OCH/OC2 Karbonylové sloučeniny 1 1 Rozdělení Aldehyd Keton Karboxylová kyselina Acylhalogenid Ester Anhydrid Amid Azid Hydrazid Hydroxamová kyselina Lakton Laktam 2 Rozdělení Deriváty kyseliny uhličité

Více

Hydrogenovaný grafen - grafan

Hydrogenovaný grafen - grafan Hydrogenovaný grafen - grafan Zdeněk Sofer, Daniel Bouša, Vlastimil Mazánek, Michal Nováček, Jan Luxa, Alena Libánská, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha, Technická

Více

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Sacharidy RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 sákcharon - cukr, sladkost cukry mono a oligosacharidy (2-10 jednotek) ne: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty polysacharidy (více než 10 jednotek)

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Zpráva ze zahraniční odborné stáže

Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zahraniční odborná stáž byla realizována v rámci projektu ROZVOJ A POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE MEZI AKADEMICKÝMI A SOUKROMÝMI SUBJEKTY SE ZAMĚŘENÍM NA CHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ)

Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ) Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ) INSTITUTE OF MICROBIOLOGY, ASCR IČ: 61388971 5. sekce věd HS: MBÚ adresa: telefon: 296 441 111 Vídeňská 1083 fax: 244 471 286 142 20 Praha 4 e-mail: mbu@biomed.cas.cz

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

SACHARIDY. Vznik sacharidů v přírodě v buňkách autotrofů asimilací CO 2 v přítomnosti H 2 O FOTOSYNTÉZA

SACHARIDY. Vznik sacharidů v přírodě v buňkách autotrofů asimilací CO 2 v přítomnosti H 2 O FOTOSYNTÉZA SACHARIDY v těle člověka jen 2 % (v sušině) v rostlinách 85 90 % Funkce sacharidů v buňce: - zdroj energie (např. glukosa) - zásobní energetická surovina (škrob, glykogen) - zpevnění a ochrana buňky (celulosa,

Více

LABORATOŘ OBORU. Hydrogenace na heterogenizovaných katalyzátorech. Umístění práce:

LABORATOŘ OBORU. Hydrogenace na heterogenizovaných katalyzátorech. Umístění práce: LABORATOŘ OBORU F Hydrogenace na heterogenizovaných katalyzátorech Vedoucí práce: Umístění práce: Ing. Maria Kotova F07, F08 1 ÚVOD Hydrogenace je uplatňována v nejrůznějších odvětvích chemických výrob.

Více

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Petra Ustohalová 1 harakteristika Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce Fyzikální a chemické Významné kyseliny 2 Látky, které ve

Více

Organická chemie - úvod

Organická chemie - úvod rganická chemie - úvod Trocha historie Původní dělení hmoty: Neživá anorganická Živá organická Rozdělení chemie na organickou a anorganickou objevy a isolace látek z přírodních materiálů.w.scheele(1742-1786):

Více

3. Konformační analýza alkanů a cykloalkanů

3. Konformační analýza alkanů a cykloalkanů Konformační analýza alkanů a cykloalkanů 45 3. Konformační analýza alkanů a cykloalkanů Konformace je prostorové uspořádání molekuly vzniklé rotací kolem jednoduché vazby. Konformer je konformace v lokálním

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Ethery, thioly a sulfidy

Ethery, thioly a sulfidy Ethery, thioly a sulfidy Úvod becný vzorec alkoholů je R--R. Ethery Názvosloví etherů Názvy etherů obsahují jména alkylových a arylových sloučenin ze kterých tvořeny v abecedním pořadí následované slovem

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi VITAMÍNY autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Nejznámějším vitamínem je určitě, kyselina L askorbová. Porovnej její strukturu s glukózou (glukofuranozou). Čím se obě struktury liší a v čem

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. ENZYMY I úvod, názvosloví, rozdělení do tříd

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. ENZYMY I úvod, názvosloví, rozdělení do tříd Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ENZYMY I úvod, názvosloví, rozdělení do tříd Úvod z řeckého EN ZYME (v kvasinkách) biologický katalyzátor, protein (RNA) liší se od chemických

Více

H 2 O, H + H 2 O, H + oligosacharidy. Příklad: hydrolýza škrobu (polysacharid) přes maltosu (disacharid) na glukosu (monosacharid).

H 2 O, H + H 2 O, H + oligosacharidy. Příklad: hydrolýza škrobu (polysacharid) přes maltosu (disacharid) na glukosu (monosacharid). Sacharidy Definice a klasifikace sacharidů Výraz karbohydráty (uhlovodany, atd.) vznikl na základě molekulového složení těchto sloučenin, neboť to může být vyjádřeno vzorcem C n (H 2 O) n, tedy jako hydráty

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Přihlášeno 28. VI. 1972 (PV 4605-72)

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Přihlášeno 28. VI. 1972 (PV 4605-72) cs ffŕ? f ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 166927 Int. Cl. 2 C 12 D 13/0B Přihlášeno 28. VI. 1972 (PV 4605-72) Í l Zveřejněno 15. VII. 1975 ÚŘAD PRO

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Chemie - Septima, 3. ročník

Chemie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Chemie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ 12

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ 12 Fermentační procesy (2. část) Dagmar Janáčová, Hana Charvátová, Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

Úvod Obecný vzorec alkoholů je R-OH.

Úvod Obecný vzorec alkoholů je R-OH. Alkoholy a fenoly Úvod becný vzorec alkoholů je R-. Názvosloví alkoholů a fenolů Běžná jména alkoholů se odvozují od alifatického zbytku připojeného k hydroxylové skupině, ke kterému se přidá slovo alkohol.

Více

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM)

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM) Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AM) 1 Přírodní organické látky NM (Natural rganic Matter) - významná součást povrchových vod dělení podle velikosti částic: rozpuštěné - DM (Dissolved

Více

ZÁKLADNÍ POJMY ORGANICKÉ CHEMIE

ZÁKLADNÍ POJMY ORGANICKÉ CHEMIE ZÁKLADNÍ POJMY ORGANICKÉ CEMIE PODSTATA VAZEB V ORGANICKÉ CEMII Elektronová konfigurace uhlíku je 2s 2 2p 2, všechny organické sloučeniny odvozujeme od jeho excitovaného stavu. Uhlík je ve všech organických

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto FUNKČNÍ DEIVÁTY KABXYLVÝH KYSELIN X KABXYLVÉ KYSELINY funkční deriváty + H reakce na vazbě vodík kyslík hydroxylové skupiny reakce probíhající

Více

Genomické databáze. Shlukování proteinových sekvencí. Ivana Rudolfová. školitel: doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.

Genomické databáze. Shlukování proteinových sekvencí. Ivana Rudolfová. školitel: doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. Genomické databáze Shlukování proteinových sekvencí Ivana Rudolfová školitel: doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. Obsah Proteiny Zdroje dat Predikce struktury proteinů Cíle disertační práce Vstupní data

Více

Obecný metabolismus.

Obecný metabolismus. mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Obecný metabolismus. Regulace glykolýzy a glukoneogeneze (5). Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Katedra biochemie,

Více

AMINOKYSELINY REAKCE

AMINOKYSELINY REAKCE CHEMIE POTRAVIN - cvičení AMINOKYSELINY REAKCE Milena Zachariášová (milena.zachariasova@vscht.cz) Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha REAKCE AMINOKYSELIN část 1 ELIMINAČNÍ REAKCE DEKARBOXYLACE

Více

disacharidy trisacharidy atd. (do deseti jednotek)

disacharidy trisacharidy atd. (do deseti jednotek) SACHARIDY Sacharidy jsou nejrozšířenější přírodní látky, stále přítomné ve všech rostlinných a živočišných buňkách. V zelených rostlinách vznikají sacharidy fotosyntézou ze vzdušného oxidu uhličitého CO

Více

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv J.Hašek, ÚMCH AV ČR Zisky farmaceutických společností a společností využívajících biotechnologie činící mnoha miliard dolarů ročně jsou

Více

Sladidla se můžou dělit dle několika kritérií:

Sladidla se můžou dělit dle několika kritérií: SLADIDLA Sladidla, jiná než přírodní, jsou přídatné látky (označené kódem E), které udělují potravině sladkou chuť. Každé sladidlo má svoji hodnotu sladivosti, která se vyjadřuje poměrem k sacharose (má

Více

Sacharidy: Přírodní organické látky v rostlinách i živočiších Ve struktuře: C, H, O (N, F, S)

Sacharidy: Přírodní organické látky v rostlinách i živočiších Ve struktuře: C, H, O (N, F, S) SACHARIDY (cukry) 1 Sacharidy: Přírodní organické látky v rostlinách i živočiších Ve struktuře: C, H, O (N, F, S) Dle počtu základních monosacharidových jednotek vázaných v jejich molekulách cukry 2 Biologický

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Základy biochemie KBC/BCH

Základy biochemie KBC/BCH ÚVOD Základy biochemie KBC/BCH Přednáška 4 h, Út, Pá od 8:00 do 9:30 Počet kreditů - 4 Materiály budou na webu KBC Další výukové materiály http://ibiochemie.upol.cz Zkouška písemná předtermíny v týdnu

Více