číslo Ženy v POLDI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 01 2011 Ženy v POLDI"

Transkript

1 číslo Ženyv POLDI

2 obsah Editorial Předběžný HV O logo nepřijdeme editorial Jana Kurillová Jiřina Průchová Věra Vydrová Štěpánka Kroupová Krásná paní Poldi Ženský hokej slavil další skvělý úspěch SPOT plus firemní informační zpravodaj společnosti Strojírny POLDI a.s. Redakční rada: Vladimír Trubač, Petr Melichar, Jiří Kovařík, Petra Kubíčková Registrováno MK ČR pod evidenčním číslem E Vydává Transparent Communications, s.r.o. se sídlem Brno, Údolní 65, IČ: Své náměty můžete posílat na: Milí čtenáři, vážení zaměstnanci, přišel čas pro téměř jarní vydání časopisu SPOT plus a já věřím, že Vás i tentokrát témata, která jsme pro toto číslo zvolili, zaujmou a možná i pobaví. Někdy na sklonku loňského roku padl poprvé na redakční radě námět na takříkajíc speciální číslo našeho interního periodika. Výsledek právě držíte v rukou. Co je na březnovém SPOTu plus tak výjimečného? Až na článek o hospodářském výsledku za uplynulý rok, který mám na svědomí já, je vlastně celý věnován ženám. Ženám, které pracují ve Strojírnách POLDI, těm, které běžně potkáváte na chodbách nebo v halách divizí, s většinou z nich se znáte celé roky a považujete je za milou a naprosto samozřejmou součást pracovního života. Nad vysokým procentuálním zastoupením žen u nás se často ani nepozastavíme. Vždyť celé Kladensko bylo vždy především průmyslové a strojírenství jako obor prostupuje našimi profesními životy často skrze celé rodiny. Odhlédneme-li od zvyku a poslechneme-li si zkušenosti jiných lidí z odlišných regionů, zjistíme ale, že strojírenství je považováno spíš za mužskou doménu a vysoká hustota zastoupení žen v těchto profesích není úplně běžná. Myslím, že máme být na co pyšní něžné pohlaví ke Strojírnám POLDI neodmyslitelně patří, a není to jen záležitostí historického emblému s krásným ženským profilem paní Poldi. Kromě toho, že poldovácké ženy jaksi zútulňují prostředí ve Strojírnách, tak především svou práci setsakramentsky dobře umí, a tohle číslo zkrátka patří jim. Příjemné čtení a hlavně krásné jaro ovšem přeji všem! Váš Vladimír Trubač ředitel společnosti a předseda představenstva

3 HV: Předběžný výsledek nad očekávání Z předběžných hospodářských výsledků (HV) společnosti za rok 2010 vyplývá, že uplynulé období bylo mimořádně úspěšné v divizi Hřídele, Válce a Nástroje vykázaly stagnaci. Skutečné výsledky vysoce předčily původní očekávání, které počítalo s mírným navýšením HV oproti roku Výrobní plán byl 727 miliónů Kč, dosažená realita ovšem činí 879 miliónů Kč, což znamená překročení o více než 20 %. Zisk jsme plánovali ve výši 32 mil. Kč, skutečnost je podle předběžných výsledků 73 mil. korun. Snížily se zásoby, což mělo pozitivní dopad do cash flow, ale ve svém důsledku negativní dopad na sklad polotovarů, takže jsme v některých případech nebyli schopni pružně reagovat na navyšující se poptávku ze strany zákazníků, zkrátka jsme ne úplně vždy měli z čeho vyrábět, říká generální ředitel Ing. Vladimír Trubač. Počet zaměstnanců Strojíren po krizovém roce 2009 klesl z 570 na 519 lidí. To s sebou přineslo zvýšení produktivity práce. Vnímám to tak, že krize se pozitivně podepsala na přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem, komentuje to Vladimír Trubač. Strojírny POLDI loni táhla jednoznačně divize Hřídele. V samostatném hodnocení vykázala následující výsledky: 524 mil. Kč plán výroby, 699 mil. Kč skutečnost, 32 mil. Kč plánovaný zisk, reálný zisk 92 mil. Kč. Oproti tomu divize Válce a Nástroje vygenerovala ztrátu ve výši -14 mil. Kč. K pozitivům patří rozhodně nárůst exportu o plných 200 mil. Kč, z 580 mil. Kč v roce 2009 na 780 mil. Kč v roce Z toho vyplývá, že zahraniční trhy jsou pro nás stěžejní, skokový nárůst jsme zaznamenali například u konsorcia AGCO SISU a speciálně u VALTRA do Brasil, kde došlo k navýšení dodávek o 100 %, upřesňuje Trubač. Strojírny POLDI loni táhla jednoznačně divize Hřídele Průměrný celkový výdělek v roce 2009 byl Kč, v roce 2010 to bylo Kč. Tímto ukazatelem se vracíme ke vzrůstajícímu trendu, který platil do roku I proto jsme se rozhodli, že dojde ke zvýšení plánovaných výdělků na rok 2011 o 3 % do tarifu zaměstnanců, dodává ředitel společnosti a upozorňuje, že k navýšení dochází v období, kdy se v tuzemských podmínkách přidávají peníze zaměstnancům zcela výjimečně. Navíc při projednávání kolektivní smlouvy byly také zachovány všechny bonusy pro zaměstnance Strojíren, včetně jednoho týdne dovolené navíc. 3

4 Poldinka nám patří i dál Když se řekne POLDI, snad každý a nemusí to být ani Kladeňák si vybaví logo s hlavou paní Leopoldiny. Strojírny POLDI toto logo a jméno POLDI ve svém názvu užívají již od svého vzniku v roce V posledních dvou letech ale mohlo dojít k tomu, že o možnost používat ochrannou známku a slovo POLDI přijdeme. Logo s ženskou hlavou a hvězdou bylo společně s názvem POLDI zapsáno na patentovém úřadě 18. července Strojírny nedlouho po svém vzniku, tedy po vyčlenění z tehdejší POLDI Kladno, získaly v roce 1993 smlouvu a s ní právo ochrannou známku užívat dalších 99 let. V roce 2008 se však Poldi Hütte začala u patentového úřadu domáhat toho, aby byla ochranná známka zrušena vzhledem k tomu, že ji stávající vlastník nepoužívá. Jako nositelé licence jsme nebyli přímým účastníkem jednání a bylo velice obtížné dokazovat, že ji používáme v souladu s licencí i výrobkovým zatříděním. V roce 2009 byl tento návrh zamítnut, ale navrhovatel, tedy Poldi Hütte, se odvolala a spor pokračoval. Táhl se přes dva roky, během kterých jsme museli dokázat, že známku využíváme podle zákona. V listopadu loňského roku bylo konečně rozhodnuto bez možnosti odvolání, že ochranná známka POLDI je využívána v souladu se zákonem. Hrozba, že bychom o logo i jméno POLDI přišli, je tedy zažehnána. A to minimálně do konce století, kdy smlouva na jejich užívání vyprší. Odbory informují Vážení zaměstnanci, důležitý bod naší činnosti se závěrem roku podařilo naplnit, uzavřeli jsme Kolektivní smlouvu na rok Po dvou schůzkách vyjednávací tým VZO dojednal s vedením Strojíren pro všechny zaměstnance solidní podmínky. Zůstaly zachovány všechny výhody a navíc se nám podařilo navýšení mzdových tarifů v průměru o 3 %. Někteří zaměstnanci toto navýšení nepovažují za vysoké, ale velká část zaměstnanců v současných podmínkách navýšení přijímá kladně. Podařilo se nám aktualizovat dokument Podmínky hospodaření se sociálním fondem. Tento dokument je důležitý proto, že z něho máme možnost čerpat peníze na úhradu příspěvku na rekreaci pro všechny zaměstnance. Podporujeme z tohoto fondu kulturní a sportovní činnost organizovanou VZO OS KOVO. Naše VZO je součástí OR POLDI, která kromě jiného vlastní DK na Sítné, o který se musíme starat jako vlastník. Kulturní dům funguje a slouží občanům města, ale potřebuje nutné opravy, na které nebylo dostatek peněz. Účelová dotace ve výši 4,8 mil. korun, kterou jsme dostali od Magistrátu města Kladna na udržení provozu, nám opravy DK umožnila. Mimo jiné došlo k opravě střechy, zateplení velkého sálu, výměně oken, rekonstrukci sociálního zařízení a dalším opravám. Část dotace byla použita na opravu kina Hutník, kam bylo zakoupeno nové projekční zařízení ve kvalitě 3D, nové digitální ozvučení a nové plátno. V další etapě se počítá s výměnou sedaček. Tímto Vás všechny zveme na akce pořádané DK na Sítné a také na Společenský večer, který v tomto domě pořádá naše společnost Strojírny POLDI a. s. dne Vaši předseda F. Konvalina a hospodář V. Pokorný 4

5 V osobním životě jako vedoucí plánu výroby příliš neplánuji Že jsme vstoupili do kanceláře, které vládne žena, bylo jasné už při prvním pohledu. Na rozdíl od mužských kolegů má svou kancelář Ing. Jana Kurillová barevně sladěnou a krásně vyzdobenou. Mužského oboru, jakým je strojírenství, se ale nebojí, ostatně jako všechno ve svém životě, i tuto práci bere jako výzvu. Jak se vám pracuje v mužském oboru, jakým je strojírenství? Pracuji vlastně mezi ženami. Do provozu, kde je více mužů, chodím teď už méně, jen v případě nějaké reklamace nebo nedostatku se tam samozřejmě ráda zajdu podívat. A jak vás jako ženu vnímají chlapi na dílnách? Možná mě pořád chlapi berou trochu s rezervou, přece jen vždy tak trochu budu ta ženská, která nedokáže všechnu tu techniku a všechny jimi získané zkušenosti obsáhnout v takové míře jako oni. Ale spolupráce je naprosto v pořádku. To si spíš myslím, že mezi ženami to dokáže zaskřípat. Jak jste se z rodného Slovenska dostala do Kladna? Studovala jsem na bratislavské univerzitě management průmyslových podniků. A hned po skončení studií jsem přišla do POLDI. Hledala jsem uplatnění v oboru a v podstatě šlo o takovou šťastnou shodu náhod, že zrovna někoho potřebovali. Jsem tady šest let a myslím, že jsem našla optimální uplatnění. Musím říct, že přijetí ve Strojírnách bylo moc příjemné, i když jsem se na začátku bála, jak to bude působit, když jsem,,cizinka. Co vás vedlo k výběru průmyslového oboru, jste technický typ? Můj obor je tak napůl mezi technickým a ekonomickým zaměřením. Měla jsem možnost vybrat si mezi čistě ekonomickým a technickým oborem, kde jsem se mohla zaměřit i na management. A to pro mě znělo daleko zajímavěji, než kdybych musela pět let studovat jen čistou ekonomii. Nemám ráda pouze tu suchou teorii, proto jsem byla po nástupu do Strojíren nadšená, že se konečně mohu zaměřit i na praxi. Jak tedy vypadá vaše každodenní praxe? Mám na starosti plánování výroby a zajištění vstupních materiálů pro výrobu. Taková všehochuť, rozhodně to není stereotypní. Vystavování plánů, vyhodnocování, realizace, hlídání skladového hospodářství V dnešní době je trochu problém dostát optimálním skladovým zásobám. My tady něco vypočítáme ve spolupráci s vedoucími výroby, potom je nějaký výstup, který putuje dodavatelům, a pokud se jim nedaří sehnat materiál anebo jde o jinou komplikaci, je to docela problém. Musíme dohánět skluzy, a když se k tomu ještě přidá navýšení ze strany zákazníka Ale my děláme všechno pro to, abychom vždy v plné míře dostáli požadavkům zákazníků. Jste tvrdá šéfka? To byste se asi museli zeptat kolegyní. Ale řeknu to jinak, nejsem ráda, když musím být tvrdá, přesto se občas vyskytnou situace, kdy nejde vše s úsměvem na rtech. Ale mnohem radši jsem v pohodě. Ano, na začátku jsem si musela určit hranice, obrousit hrany. Ostatně jako na začátku jakýchkoliv vztahů. Jaké máte plány do budoucna, čeho byste chtěla dosáhnout? Nebráním se čemukoliv novému. Novým zkušenostem, novým poznatkům. Nejsem člověk vyhraněný na jednu oblast, takže nemám konkrétní vyhlídky, nějakou metu, na kterou bych chtěla v jedné vybrané oblasti dosáhnout. Ale určitě bych se ráda dále zdokonalovala, učila se, posouvala se dál a dál. Tady mě učí nejvíce práce s lidmi, každý den vznikne nová situace, kterou musím řešit, a každá zkušenost vás obohatí, příjemná, i ta méně příjemná. Když se budeme bavit například o implementaci informačního systému nebo aktuální orientaci na,,normu automobilového průmyslu, to všechno jsou pro mě výzvy. A prozradíte nám i nějaké osobní plány? I přestože pracuji jako vedoucí plánu výroby, v osobním životě nijak striktně neplánuji. Všichni známe úsloví,,člověk míní 5

6 S chlapy je vždycky lepší domluva Jiřinu Průchovou zná ve Strojírnách skoro každý. Jak sama o sobě se smíchem prohlašuje, pamatuje tady i Wittgensteina. Pracujete se ženami, nebo s muži? A s kým raději? Jako referentka nákupu pod panem Melicharem pracuji společně se čtyřmi kolegy a všichni jsou to muži. Po strojní průmyslovce jsem nastoupila do ČKD ve Slaném na konstrukci a tam jich bylo na mě rovnou deset. Když si zpětně promítnu všechny svoje kolegy, tak jsem vlastně celý život mezi muži. A naprosto mi to tak vyhovuje. V mužském kolektivu jste tedy spokojená. Ono je kolikrát lepší dělat s chlapama. S chlapy je lepší domluva, prostě si věci řeknete na rovinu a všechno se většinou hned vyřídí. Ženský věci občas moc rozpitvávají, ale abych neměla máslo na hlavě, já občas pitvám taky. Kde jste ve Strojírnách začínala? Nastupovala jsem v lednu 1978 do Nástrojovny, které tehdy šéfoval Ing. Leitner. Začínala jsem tam v konstrukci avroce 1986 jsem přestoupila do Mechaniky 3. Bavila vás technika, proto jste si vybrala strojní průmyslovku? Bavily mě jazyky, ale tehdy byla jiná doba ajazyky stejně neměly moc uplatnění, takže mě nakonec život zavál na průmyslovku. A k jazykům jsem se pak aspoň na čas vrátila, když Poldovka dělávala jazykové školení. Tak jsem si aspoň tu angličtinu oprášila. Ve Strojírnách pracujete 32 let, nezatoužila jste někdy po změně? My jsme taková generace, která když někam nastoupila, tak už tam zůstala. Dnešní mladí to berou jinak, chtějí vyzkoušet spoustu věcí. A když jsou někde pár let, hned to chtějí měnit. My jsme byli vychovaní tak, že člověk někam nastoupí a vydrží tam. Asi dvakrát jsem sice přemýšlela o změně, ale to mě zase rychle přešlo. A teď už si říkám, že to do důchodu vydržím (smích). Jak vidíte situaci Strojíren? Člověk je tady od mládí, takže ke Strojírnám jsem si za ta léta vytvořila vztah. Myslím si, že v těch horších časech fabrika vždycky fungovala dobře, nebo aspoň úměrně situaci. Řekla bych ale, že atmosféra se proti tomu, co bývalo, zhoršila. Lidi by se měli v prvé řadě domluvit, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Myslím si, že vzájemná pomoc a spolupráce by měla fungovat. Protože když nefunguje, pak se často řeší zbytečné věci. Prostě, když se někomu něco nelíbí, tak by si to měl vyříkat nejdřív s tím druhým. Lidi by si měli problémy řešit nejdřív a především mezi sebou. A co vy osobně, snažíte se s kolegy naplňovat tohle pravidlo? Já si myslím, že všichni, co tady spolu děláme, pracujeme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 6

7 V práci jsem spokojená, teď už jen být babičkou S Věrou Vydrovou z provozu divize Hřídele jsme si povídali o tom, jak se žije ženám mezi stroji. Není nakonec omyl vnímat práci ve strojírnách jako ryze mužskou záležitost? A kdo je šikovnější? Kdy jste do Strojíren POLDI nastoupila? Od svých patnácti let jsem si na dílně prošla téměř všechno. Začínala jsem jako poslička u pana ředitele, potom jsem jezdila na destě a od sedmnácti už plně pracuji v provozu. Dalo by se říct, že po mateřské dovolené jsem si prošla celou dílnu! Nevyhnul se mi žádný stroj, vyzkoušela jsem všechno od první linky až dozadu. Od fréz, přes úpravy, až po vrtání klik. A dnes jste zakotvila kde? Momentálně pracuji na evolventním drážkování. To vyfrézuji na předním konci hřídele. Není to fyzicky náročná práce, jde spíš o to, abych dokázala operaci pořádně ohlídat. Musím být bdělá a ve střehu. Takže nezáleží na tom, zda stroj obsluhuje muž nebo žena? Na první pohled to samozřejmě vypadá jako chlapská dřina velké mašiny, hluk dílny, olej a velké kusy oceli. Ale já si myslím, že na tom vůbec nezáleží. Dokonce bych řekla, že jsou někdy ženy pečlivější, dávají si více záležet. Ale zase jak které. Zkrátka si myslím, že na pohlaví nezáleží. Kolik žen s vámi na dílně pracuje? Je nás tu asi třetina, což mi vyhovuje. Jsme šikovný holky, ale upřímně, kdyby tu byly samé ženské, tak to taky nedělá dobrotu! Chlapi jsou potřeba, tvoříme pak dohromady lepší kolektiv. Holky se spolu snadno pohádají třeba kvůli hlouposti, to chlapi ne. Myslím, že nás naučili nebrat tyhle konflikty vážně a zase se rychle usmířit. Vždyť vlastně o nic nejde. Ale kromě ženského hašteření jste dobrý kolektiv? Skvělý, nemůžu si stěžovat! Jsme opravdu dobrá parta. Rády zajdeme na pivo nebo se navštěvujeme. Byly i časy, kdy jsme chodily hned po práci na diskotéku a z diskotéky rovnou do práce (smích)! Byly jsme mladé a zvládaly to úplně lehce, dnes už ani nevím jak. A celou tu dobu jsme vydržely ve Strojírnách, dokonce i přečkaly krizi. Nikdy bych neměnila a nikdy bych odtud neodešla. Tato práce mě prostě baví a dělám ji ráda, ať už pracuji na kterémkoliv stroji. Také vedení mi vždy vyšlo vstříc. Náš vedoucí je zlatý člověk. Asi si pobrečím, protože letos odchází... A co manželské páry přímo ve Strojírnách? Těch tady je! I já jsem si našla manžela tady. Teď pracuje uměstské policie, ale začínal v Poldovce hned po vyučení. To víte, já tehdy zavážela s vozíky a on je opravoval (smích). Začali jsme spolu chodit a za devět měsíců jsem se vdávala. Musím říct, že takové manželství ve fabrice nebylo vůbec na škodu. Práci jsme si domů nenosili a perfektně to klapalo a klape až dodnes. V únoru jsme slavili výročí jsme spolu dvacet devět let! Vidíte nějaký rozdíl mezi vaší,,partou a nově nastupující generací? Mladé holky, které začínají pracovat ve Strojírnách, jsou trochu stydlivější. Řekla bych tak trochu samy pro sebe. Je to asi jejich věkem a taky dobou, která je dnes individuálnější. Ale nemáme žádný problém, rády si s nimi popovídáme a prohodíme pár slov. I s mladými kluky samozřejmě :-). Je nějaké místo, kam si chodíte odpočinout? O víkendu si s manželem užíváme klidu na naší chalupě v Sykořici kousek od Kladna. Chodíme na túry, výšlapy, celý rok máme co dělat! Nejlepší je, když přijedou naši kluci. Staršímu je dvacet osm. Vyučil se lakýrníkem, ale bohužel ho to nebaví, takže teď jezdí se služebním autem a doplňuje automaty na kávu. Mladšímu je dvacet tři. Udělal si obchodní maturitu a pracuje u Vodafonu. Ráda jim vařím, ale hlavně se těším na to, že je budu mít zase okolo sebe, jako když jsme ještě bydleli všichni spolu. Je těžké si zvykat na to, že vám děti najednou vyletěly z hnízda. Už abych byla brzo babičkou! Kluci tvrdí, že mají ještě času dost, že si chtějí užívat a cestovat. A já jim odpovídám: vždyť si užívejte, já budu hlídat :-)! 7

8 Odpracovaná léta ve Strojírnách POLDI: Poděkování a odměna za věrnost Děkujeme za věrnost a práci ve Strojírnách POLDI zaměstnancům, kteří oslaví 15leté nebo 35leté pracovní výročí v prvním čtvrtletí roku Zmátlová Božena Kučera Zdeněk Chovanec Miroslav Kindlová Jana Dluhoš Vladimír Doksanská Monika Jiruš Vladimír Štěpánek Josef Valjentová Stanislava 35 let Útvar OŘJ CÚ 15 let Útvar Rd CÚ měsíc/rok nároku leden / 2011 únor / 2011 měsíc/rok nároku leden / 2011 leden / 2011 leden / 2011 únor/ 2011 březen/ 2011 březen/ 2011 březen/ 2011 Blahopřání k životnímu jubileu 60 let Příjmení Churánek Haklička Čermák Čulíková Fajtl Vela Kopta Václav Zdeněk Vladimír Jana Jindřich Čeněk Václav Úsek DVaN DVaN Údržba 55 let Příjmení Úsek Urbanová Landecká Krupcová Vrábelová Příjmení Franěk Zobina Burián Pichlová Rohlena Věra Božena Libuše Věra Jaroslav Jiří Miloš Zdeňka Jiří 50 let DVaN Úsek Údržba DVaN Příjmení Hanzl Miškovská Mareš Příjmení Roubalová Příjmení Pustina Starý Schaffer Josef Lenka Václav Martina Jan Martin Marek Legenda: VaN-Válce a nástroje OŘJ-Odbor ředitele jakosti -Divize Hřídele Fi-Informatika IT CÚ-Centrální údržba 45 let 40 let 35 let Úsek Fum Úsek Úsek DVaN-Divize Válce a Nástroje Fp - Finanční plánování F - Finanční ředitel Řpr -Referent propagace Rd - Zasílatelna Fum - Finanční učtárna mzdová Personální údaje V oblasti řízení lidských zdrojů jsme byli v důsledku zhoršené ekonomické situace a ve snaze o udržení produktivity práce v průběhu roku 2010 nuceni ke snižování stavu zaměstnanců. PROFESNÍ STRUKTURA THP SPOLEČNOSTI vedení společnosti výrobně-technická činnost obchodní činnost ostatní administrativně-technická činnost VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ základní vzdělání vyučení úplné střední odborné vysokoškolské ostatní (gymnázium, střední odborné) počet zaměstnanců počet zaměstnanců podíl v % (k celk. počtu zam.) 2,32 10,06 1,55 7,74 podíl v % 14,89 60,15 18,18 4,44 2,32 Stav zaměstnanců k 31. prosinci 2010: PD 240 ND 165 THP 112 celkem 517 Poznámka: PD přímý, výrobní dělník ND nepřímý, režijní dělník THP technicko-hospodářský pracovník VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ do 20 let let let let let nad 60 let STRUKTURA DLE POHLAVÍ muži ženy počet zaměstnanců počet zaměstnanců podíl v % 0,77 8,90 17,60 28,05 37,33 7,35 podíl v % 70,99 29,01 Poznámka: výrobně-technická činnost = technologie, konstrukce, kontrola jakosti, referenti nákupu, kooperace, mistři, výrobní plánování, servis Pajdlhauser Vladimír Vedoucí personalista 8

9 Neumím být ras Ekonomka Štěpánka Kroupová z divize Válce a Nástroje ve své kanceláři plné kytek vypadá jako křehká žena. Strojírenství a techniku má ale pod kůží, pochází z poldovácké rodiny a kromě detektivek čte ráda také technické výkresy. Jaká je vaše pozice? Jsem ekonom, plánovač výroby. Od šéfa výroby dostávám měsíční grafikon se zakázkami, které by se v tom měsíci, v daném množství a v termínu, měly vyrobit, aby byl zákazník maximálně spokojený. S kolegyní připravujeme k jednotlivým zakázkám podklady, výrobní kartony, které odcházejí do dílny, aby mistři v dílně věděli, kolik kusů mají vyrobit na tu kterou zakázku. Takže jsme vlastně prostředníkem mezi plánem výroby a samotnou výrobou. S kolegyní v kanceláři pracujete na stejných úkolech? Možná jednu dvě práce máme odlišné, ale vzájemně se zastupujeme o dovolených, při nemoci, takže o své práci navzájem víme. A kdy jste do Strojíren přišla? Nastoupila jsem v 18 a půl letech hned po ukončení střední průmyslové školy. I po návratu z mateřské dovolené, kdy to ve strojírenství nevypadalo dobře, jsem měla možnost se vrátit na to místo, které jsem opouštěla. Takže jsem věrná podniku, jsem tu přes dvacet let. Neměnila bych. Pracujete na počítači. Když jste nastupovala, počítače byly v plenkách. Jak se vaše práce v průběhu času měnila? Teprve druhý rok se pracuje s operačními systémy Helios. Předtím jsme pracovali v MS DOS, všechno se muselo po změně na Helios předělat, všechny tabulky, tiskopisy. A ještě před DOSem jsme všechno vypisovali na psacích strojích, všechny soupisy zboží, všechny výrobní karty Ještě tady v kanceláři jeden psací stroj máme jako památku. Podíváte se z kanceláře i do výroby? Ano, hodně chodíme i do dílny, domlouvat se s mistrem, když něco sháníme, nebo když zákazník požádá o zkrácení termínu. S kolegyní chodíme i na balírnu pro informace, jak daleko je zabalení výrobku, abychom mohly vystavit předávací papíry s tím, že zboží odvážíme z dílny. A pak už jde poštou k zákazníkovi. A když jdete,,kontrolovat do dílny, umíte být ras? To ne, přísná já být neumím! Máme hodné mistry, vždycky se radši domluvíme... Co vás na vaší práci těší? Jsem ráda, když můžu být v kontaktu se zákazníkem a ráda vyjdu lidem vstříc. Mě moje práce celkově baví, a není to žádné klišé. A baví mě už 20 let. Najde se něco, co vás na práci nebaví? Někdy se dostáváme do třenice. My požadujeme po mistrovi, aby některou zakázku uspíšil. On toho má víc a stojí před rozhodnutím, kterou zakázku upřednostnit. Která je důležitější? A to se pak někdy i střetneme a dohadujeme se. Nakonec se ale vždycky dohodneme. Jak vám jako ženě přirostlo strojírenství k srdci? Jsem z Kladna, vystudovala jsem střední průmyslovou školu, strojírenství máme u nás v rodině snad v krvi. Už dědeček byl strojař a táta taky. Sice nejsem přímo konstruktér nebo technolog, ale když sobjednávkou přijde výkres, ráda ho přečtu a rozumím tomu. Zůstane rodinná tradice zachována? Moje třináctiletá dcera tohle nezdědila, bojuje s technickými předměty. Má sen, že by chtěla být učitelkou v mateřské školce. Takže rodinná tradice se asi přeruší. Čemu se ráda věnujete ve volném čase? Můj volný čas spolkne převážně rodina a právě dcera. Ta propadla jezdectví, což byl i můj dětský sen. Paní trenérka se mě dokonce ptala, jestli bych si to nechtěla taky zkusit, ale už je na to asi pozdě... Jinak strašně ráda čtu, kriminálky a romány, a ráda cestuji. A máte nějaký cestovatelský sen? Loni jsme si vybrali skvělý zájezd - napůl cestování, napůl odpočinek u moře - a podařilo se nám vidět velký kus Itálie. Bylo to sice náročné, ale krásné. Nejsem člověk, který by vydržel 14 dní ležet na pláži. Ráda bych zase naplánovala něco podobného, strašně se mi líbí Francie, takže doufám, že přemluvím manžela. 9

10 KRÁSNÁ POLDI Život Leopoldiny Wittgensteinové vzdělání, víru zvolila po matce a dorostla v malou pohlednou tmavovlásku s velkýma, trochu naivníma očima, které v průběhu roku 1873 upoutaly o tři roky staršího mladíka s mužným knírem. Bezpochyby se tak stalo v Eichwaldu (dnes Dubí) u Teplic, kam přišel šestadvacetiletý Karl Wittgenstein teprve nedávno, a nejspíš je navzájem představil jeho švagr Paul Kuppelwieser, ředitel právě dokončované Teplickém válcovny a bessemerovny. Karl nebyl jen Paulovým příbuzným, ale i zaměstnancem, ještě nedávno kresličem plánů výstavby, který postoupil na místo šéfa údržby a poté šéfa slévárny. Leopoldina Kalmusová milovala hudbu, měla pro ni cit i nadání a navzdory mládí z ní vyrůstala skvělá pianistka, což Karla, jenž tento nástroj slušně ovládal, přivádělo na společenských večírcích ke stejné klávesnici a blízko ní. Bezpochyby ji zaujal nejen vzhledem a chováním, ale i vitalitou, cílevědomostí a v neposlední řadě zkušenostmi ze světa, neboť to byl v letech jinošských bouřlivák, který uprchl z vídeňského domova až do Spojených států. Živil se tam víc než rok všelijak, jako číšník, lodník, muzikant v kabaretu či soukromý učitel, aipo kajícném návratu měnil jedno zaměstnání za druhým, Leopoldina Kalmusová před sňatkem než našel to, kde byl ve svém živlu. Paul Kuppel- wieser mu otevřel dveře do světa průmyslu, dal Karlovi Kdo byla ta, podle níž pojmenoval Karl Wittgenstein šanci podílet se na zrodu moderního podniku, trochu roku 1889 čerstvě založenou kladenskou huť? Většinou jej přitom nechal ochutnat svět velkých obchodů víme jen to, že jde o zkratku křestního jména jeho manželky a mladý muž, jehož nestálost rodinu dost trápila, po- Leopoldiny a že souvisí s profilem ženské hlavy chopil, že tohle jsou věci, které jej fascinují. v logu společnosti. Trochu málo na takovou proslulostdějný Roku 1873 už byl z Karla Wittgensteina seriózní, na- muž s příjmem, opravňujícím k založení rodiny, Co lze říci o jejím původu? Narodila se 14. března jinak by Kalmusovi dvoření jejich dceři nepřipustili. Ta 1850 v dobře situované rodině, která dokazovala, že k jeho pozornostem nezůstala lhostejná a oba zamilovaní v habsburské monarchii rozhodně nevládly antisemitské se 12. září 1873 zasnoubili. Leopoldinini rodiče předsudky. Její otec Jakob Kalmus byl potomkem měli jistě dvojnásobnou radost, třiadvacet let jejich jedné z prominentních pražských židovských rodin dcery naznačovalo, že na vdavky má podle tehdejších a matka Maria, rozená Stallnerová, dcera bohatých rakouských zvyklostí nejvyšší čas. Snoubenec navíc představoval pachtýřů, zase vyrostla v katolickém pro- dobrou partii, neboť jeho otec byl vážený podnikatel středí. Leopoldina dostala dobrou výchovu, slušné na poli agrární ekonomiky a matka pocházela z vlivné 10 vídeňské bankéřské rodiny Figdorů. I Karl měl ostatně židovské předky; pokřtít se nechal teprve jeho děd. Svatba se konala 14. února 1874, přičemž Karl si ponechal protestantské vyznání a Leopoldina katolické. Okázalý obřad proběhl na den svatého Valentýna (což byl možná záměr, neboť s oním svátkem zamilovaných Karl a Leopoldina, podoba s ochrannou známkou je nápadná se mohl Karl seznámit v USA) ve svatoštěpánské katedrále ve Vídni. Novomanžel dostal svatební dar v podobě povýšení na provozního inženýra s velmi slušným platem zhruba 1200 zlatých ročně, jenže o toto místo už na podzim přišel. Vlastně z něho odešel sám kvůli rozepřím dvou skupin vedení hutě, v nichž hájil názory svého švagra, mohl ale počítat s návratem, až se spory vyřeší. V prosinci téhož roku se Wittgensteinovým narodilo první dítě, dcerka Hermine, které říkali Mining, a v létě roku 1776 holčička Dora, ta však zanedlouho zemřela. O rok později přišel na svět Hans (Johannes), pak (1878) Kurt Leopoldina s dcerkou Mining Roku 1876 se Karl Wittgensten, žijící zatím ve Vídni a zaměstnaný v jedné inženýrské kanceláři, vrátil s velkou slávou do Teplic, ne už jako provozní šéf, ale jako obchodní ředitel (se sídlem ve Vídni) a člen ředitelské rady. Tady začal jeho pozoruhodný a dramatický vze-

11 stup, který vedl do čela teplické hutě, k ovládnutí Pražské železářské společnosti, získání České montánní společnosti a nakonec k vlastnictví Alpské montánní společnosti, což z něho učinilo doslova ocelářského krále celé předlitavské části habsburské monarchie. Paní Leopoldina se nám během této skvělé kariéry ocitla poněkud v pozadí a vlastně o ní víme jen podle dat narození dalších dětí, Lenky (Helene) roku 1879, Rudolfa roku 1881, Grety (Margareth) o rok později, Paula roku 1887 a nakonec Ludwiga, řečeného Lucki, což bylo jen měsíc před založením Poldiny hutě. Za zmínku rozhodně stojí, že z tohoto chlapce vyroste muž, který je dnes považován za jednoho z největších filosofů západu 20. století. Nutno v souladu se vzpomínkami, které sepsala Hermína Wittgensteinová, poznamenat, že paní Poldi nebyla nejvzornější matkou a péči o výchovu dětí přenechávala jak guvernantkám či receptorům, tak nejstarší dceři. Ta se jim věnovala s láskou a do jisté míry zasvětila péči o ně celé mládí. Leopoldinu podle kusých zmínek zajímaly především dvě věci, její manžel, pro kterého vytvářela to nejlepší zázemí, jaké si lze představit, a hudba. V době, kdy ve Vídni obývali rozlehlý (a dnes neexistující) dům na Alleegasse (dnes Argentinerstrasse), běžně nazývaný Palais Wittgenstein, zde vedla hudební salon, proslulý koncerty. Odehrávaly se podle počtu návštěvníků buď v hale, nebo v hudebním sále, nejhonosnější místnosti celého paláce. Byly zde dvě křídla a varhany, stěny zdobily vzácné tapiserie a všemu dominovala Beethovenova busta od tehdy proslulého německého symbolisty Maxe Klingera. Přicházeli sem slavní hudebníci i skladatelé, Johannes Brahms, Gustav Mahler, Alexander Zemlinsky K rodinným přátelům patřili Schumann a Leopoldina i její manžel mecenášsky podporovali Mahlera, Casalse, Waltera či Ravela. Nutno ovšem dodat, že péči, již Leopoldina odepírala svým dětem, na druhé straně věnovala vlastní zestárlé a nemohoucí matce. Bohatství asi není recept na štěstí, neboť dcera Hermine o paní Poldi poznamenala: Nerozuměli jsme jí a ona příliš nechápala svých osm dětí, které přivedla na svět. Navzdory humanitární lásce vypadala, že se v lidech nevyzná. A Gretl jako by k tomu dodala: Smysl mojí matky pro povinnost mi nebyl příjemný a ustavičně rozrušená povaha, pokoušela mou trpělivost. Byla neustále vystresovaná a nervózní. Je to načrtnutý portrét neurotické ženy, trápené mnoha migrénami a z této letory plynoucími chorobami. Ochranná známka z roku 1908 Po paní Leopoldině pokřtil Wittgenstein, jak jsme řekli na počátku, huť, již se skupinou svých obchodních přátel v květnu roku 1889 založil. Dne 18. července 1893 pak nechal patentovat obrazovou ochrannou známku, která jméno zdůraznila. Tvořil ji ovál (původně ne modré, ale zelené barvy) s profilem ženské hlavy aspětipaprsčitou hvězdou, symbolem lidského umu, nad hlavou. Vyobrazení, jak bylo přiloženo v rejstříku Obchodní a průmyslové komory v Praze, nevypadalo právě reprezentativně, a později, nejspíše kolem roku 1908, se výtvarně změnilo. Profil hlavy nyní představoval elegantní linku s výrazně secesním účesem, který nápadně (a nejspíš záměrně) připomínal podobu paní Poldi, kterou známe z fotografií, leč tato kresba vydržela jen zhruba do roku 1919, kdy získala tvar známý dodnes. Leopoldina ve stáří Karla Wittgensteina Leopoldina přežila, i když jako by ztratila půlku toho, co jí zajímalo; stáhla se do ústraní akhudbě. Zemřela 3. června Osudy Leopoldininých dětí by byly námětem na další a z velké části neveselý příběh, neboť dva z mužských potomků spáchali sebevraždu. Pokud šlo o dívky, nejstarší Hermina zůstala neprovdaná. Helena se vzala lékaře Maxe Salzera azjejího syna se stal vynikající muzikolog. Nejmladší Margareth se provdala roku 1905 za Jeroma Stonborough a rok předtím tuto vysokou krásku vymaloval Gustav Klimt; jím vytvořený obraz je dodnes jednou z největších ozdob nové Pinakotéky v Mnichově. Jiří Kovařík Výřez Klimtova obrazu Margareth Wittgensteinové 11

12 Kladenské hokejistky přivezly zlato zpoza oceánu na Olympijském stadionu. Bylo to zároveň jediné utkání, které prohrálo 1:0. Hned po zápase následovalo slavnostní zahájení turnaje v Hotelu Executive Plaza. Prvním soupeřem Kladna byl tým Nortshore Avalanches, který Kladno hladce porazilo 15:1. I přes vysoký výsledek byly všechny hráčky překvapeny, jak dobře a rychle soupeř bruslil. Pak tým sehrál utkání proti Kelowna Jr. Rockets, ve kterém opět zvítězil 4:1. V posledním utkání ve skupině se hrálo proti Tri Cities Predators a opět drtivé vítězství 13:1 a postup do semifinále, ve kterém se po urputném boji podařilo vyhrát 2:1. Finále tak bylo skutečností. V závěrečném zápase Kladno hrálo proti známému soupeři Kelowna Jr. Rockets a nakonec vyhrálo 4:1. Celkové vítězství ve skupině Midget Tier 1 bylo doma, tedy na Kladně! Strojírny POLDI se budou i letos sponzorsky podílet na podpoře vicemistryň České republiky HC 2001 Kladno a budou držet palce, aby také v aktuálním ligovém ročníku Kladeňačky konečně dosáhly na 1. místo Největší turnaj ledního hokeje žen v historii tohoto sportu, Wickenheiser International Women s Hockey Festival 2010, vyhrály v Kanadě ve své kategorii hráčky HC 2001 Kladno. Udělaly tak na sklonku loňského roku kladenskému ženskému hokeji parádní reklamu za oceánem. V Burnaby poblíž Vancouveru pořádala turnaj dosavadní nejlepší světová hráčka Hayley Wickenheiser, která také stála za pozváním kladenského týmu. To, že se prosadil až na příčku nejvyšší, byla vlastně malá senzace, vždyť na turnaji se utkalo 900 hráček z 54 týmů z USA a Kanady. Naše holky byly jediným evropským zástupcem, o to víc nás jejich úspěch v kolébce hokeje těší, popisuje Pavel Novák ze Strojíren POLDI, otec Lucie, jedné z výrazných hráček HC 2001 Kladno. Cestu za vítězstvím popisuje Kateřina Flachsová na serveru Kladno hned druhý den po svém příletu sehrálo exhibiční utkání s Richmond Ravens 12

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR,

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR, Sanbonani z JAR, měsíc se s měsícem sešel a já už jsem skoro 2 měsíce v JAR. Zatímco k vám přišel podzim, k nám dorazilo jaro a s ním mnoho změn. S prvním jarním dnem k nám přišly 30 ti stupňové teploty,

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Volný čas a sportování

Volný čas a sportování Volný čas a sportování Žáci 7. tříd ZŠ a 2. ročníků osmiletých gymnázií (2012) Tento dotazník je součástí výzkumu, který právě provádí studenti sociologie Fakulty sociálních věd UK v Praze. Zajímá nás,

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Výuková lekce zaměřená na sdílení

Výuková lekce zaměřená na sdílení Výuková lekce zaměřená na sdílení Vývojový tým Člověk a společnost Rituály narození, křest 8. ročník ZŠ Cíl čtenářské gramotnosti Žák klade otázky v průběhu četby k tomu, co ho v textu zaujalo, sdílí svoje

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý.

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý. Dnes ráno se mi vstává líp. Hlava mě nebolí a dokonce se mi už ani nemotá. Jsem desátý den po otřesu mozku a stále špatně spím. V nákupním centru nás s dcerou napadl cizí vyšinutý chlap a poranil mi krční

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Náš Domov 22/2016. Únor 2016

Náš Domov 22/2016. Únor 2016 Náš Domov 22/2016 Únor 2016 1 Únor narozeniny budou slavit Kuželová Elfriede 02.02.1932 84 let Hráská Marie 12.02.1937 79 let Steidlarová Jiřina 15.02.1920 96 let Tomešová Eva 16.02.1946 70 let Homolka

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog!

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! 16 ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2006 Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! No vidíš, Vonásku, a takhle pěkně jsi mě kdysi vytáčel v každé vyučovací hodině! Vonásek

Více

Jak vlastně vypadala vaše cesta tehdejším Českým Telecomem na post technického ředitele?

Jak vlastně vypadala vaše cesta tehdejším Českým Telecomem na post technického ředitele? Petr Slováček, technický ředitel Telefónica Czech Republic, se stal jakousi žijící manažerskou legendou českých telekomunikací. Jeden manažer nejmenovaného dodavatele Telefónicy o něm řekl, že musí mít

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více