Nová sterilizační jednotka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová sterilizační jednotka"

Transkript

1 11/ června 2001 Cena 5,80 Kč Kam až zajde vandalismus? V poslední době se stále častěji setkáváme na našich ulicích s vandalismem. Vysypané odpadkové koše, rozbité výlohy, stržené vývěsní skříňky pohřební služby, zničené lavičky, podupané záhony... Až neuvěřitelný kousek provedl kdosi přející všem, kteří využívají přechodu řízeného semafory na sušickém nábřeží u lávky. Pravděpodobně v noci z neděle na pondělí 21. května se neznámý pachatel násilím dostal ke kabelům ve sloupu semaforu, které přestříhal a vytrhal ze svorkovnice. Náklady na odstraňování podobných zábav jdou až do sta tisíc korun, které by jinak mohly být využity ve prospěch města a jeho občanů na mnohem důležitějších místech. as Výstavba úpravny vody by měla být zahájena letos v září Nejen o průběhu realizace projektu na výstavbu nové úpravny pitné vody jsme hovořili s Ing. Milošem Kratochvílem, generálním ředitelem 1. JVS, a. s. Blíží se léto. Očekáváte nějaké změny v kvalitě dodávané pitné vody? Děláme vše pro to, abychom v letních měsících udrželi kvalitu pitné vody alespoň na současné úrovni. Velmi nám pomáhá v závěru loňského roku osazené nové zařízení na dávkování desinfekčního činidla, které spolehlivě zajišťuje mikrobiologickou nezávadnost dodávané vody. V případě potřeby budeme navíc provádět častější odkalování na síti. Na letní měsíce máme naplánovány četnější kontroly kvality vody na vstupu do vodovodního řadu i po celé síti. Při vzorkování budeme stejně jako v loňském roce spolupracovat s Okresní hygienickou stanicí v Klatovech. Jak se vyvíjí spotřeba vody ve městě? Očekáváte v létě výrazné výkyvy? Spotřeba vody je podle našich údajů poměrně stabilní. Spolehlivé údaje, se kterými bychom mohli srovnávat, jsou však pouze z loňského roku, takže na přesný komentář dlouhodobých trendů si ještě musíme počkat. Letní měsíce jsou obecně v rámci celého roku nejhůře předvídatelné, nejvíce je ovlivňuje počasí. V turisticky atraktivních oblastech jako je Sušice, kde je navíc významný podíl zástavby rodinných domů, nebývá letní pokles spotřeby způsobený odjezdy obyvatel na dovolenou a prázdniny tak výrazný. Bývá nahrazen zvýšeným odběrem souvisejícím s turistickým ruchem a zaléváním zahrádek. Uvidíme, jestli se tato zkušenost z jiných lokalit potvrdí i v Sušici. Jaké jsou ztráty vody v síti? Daří se vám je snižovat? Když jsme na začátku loňského roku provoz přebírali, přesahovaly ztráty vody 50 %. To znamená, že do podzemí odteklo bez užitku více vody, než se prodalo spotřebitelům. Svědčí to bohužel o velmi zanedbaném stavu vodovodní sítě ve městě. Vyhledávání poruch se dlouhodobě intenzivně věnujeme, nejnovější čísla za duben ukazují, že se nám podařilo objem uniklé vody snížit o třetinu. To považuji za velký úspěch. Jak pokračují příprava výstavby nové úpravny vody? Jsme již zase o hodně dále. V dubnu byl dokončen poloprovozní pokus na zkušebním zařízení, které je 150krát menší, než by měla být budoucí úpravna. Ověřování dopadlo velmi dobře, navrhovaná technologie je schopna upravit vodu z Roušarky a Otavy na kvalitu vyhovující zákonným normám. Projekční práce proto intenzivně pokračují. Je zajištěno financování stavby nové úpravny vody? Velmi dobrá zpráva přišla z Ministerstva zemědělství České republiky, které přislíbilo poskytnout dotaci z prostředků Evropské investiční banky. Pro přidělení peněz je potřeba ještě zpracovat další části dokumentace a vybrat dodavatele, poté bude známa přesná výše poskytnutých prostředků. Věřím, že bude blízká částce, o kterou město žádalo. To představuje 23 milionů korun dotace a dalších 23 milionů výhodně úročené půjčky. Zbytek do zhruba 60 milionů bude muset být pokryt vlastními zdroji. Kdy by měla být stavba zahájena? Vše nasvědčuje tomu, že letos v září. Nadále proto věřím, že se obyvatelé Sušice budou moci již v příštím roce napít vysoce kvalitní pitné vody vyráběné v novém zařízení. Děkuji za odpovědi. Andrea Staňková Problémy řešil se sekerou v ruce Ve čtvrtek 10. května zažili občané v centru Sušice doslova šok, když sušický občan M. T. vydatně posílený alkoholem se v dopoledních hodinách vrhl na symbol svobody lípu před sušickou radnicí se sekyrou v ruce, se zjevným úmyslem ji pokácet. Jen díky rychlému zareagování a přivolání Městské policie naštěstí nedošlo k vážnějšímu poškození stromu. Strážníci Městské policie výtržníka zajistili a předali Policii ČR. Ošetření lípy provedli zahradníci Technických služeb. Agresivní útok byl naštěstí směrován jen proti stromu a nedošlo k žádnému zranění kolemjdoucích lidí. foto: MP, as Kasárna dosud městu nepatří Při své pondělní návštěvě (14. 5.) v rámci výjezdního zasedání ČSSD se se sušickou starostkou JUDr. Rippelovou a dalšími zástupci města setkal Ing. František Brožík, místopředseda poslanecké sněmovny. Během svého pobytu v Sušici se seznámil se současnou situací v oblasti investic, s rozpočtem města a zejména s neutěšenou majetkovou situací týkající se objektu bývalých kasáren Pod Kalichem. Ty totiž, přes aktivní snahu města trvající již více let, dosud majitele nezměnily, a jsou nyní v majetku ministerstva obrany. Liknavost ministerských úředníků se tak stává doslova jednou z brzd rozvoje drobného podnikání v našem městě. O získání kasáren má město eminentní zájem v souvislosti s vytvořením plánované řemeslné zóny a možné bytové výstavby. Je škoda každého dne objekty nezadržitelně chátrají a dá se s jistotou předpokládat, že vbrzku nastanou potíže se sháněním vhodných investorů. Ing. Brožík si s sebou odvezl potřebné podkladové materiály pro konkrétní jednání o převodu tohoto majetku na město a přislíbil pomoc prostřednictvím ministerstva obrany. Prvním krokem k úspěšnému jednání by měla být smlouva předložená ministerstvu, která se v současnosti připravuje. Nová sterilizační jednotka vznikne v rámci rekonstrukce operačních sálů sušického nemocničního monobloku, která je v současnosti v závěrečné fázi. Sterilizace bude vybavena novým zařízením v hodnotě 3,7 mil. Kč. Zároveň se připravuje přestavba nemocniční kuchyně. Ta by měla probíhat od července do listopadu letošního roku. Stravování pro pacienty během této doby budou zajišťovat zaměstnanci nemocnice v kuchyni základní školy Lerchova ul. Nová kuchyně bude také kompletně nově vybavena zařízením v hodnotě cca 4 mil. Kč. Součástí nového provozu bude i tzv. tabletový systém, což je systém výdeje kompletní stravy pro pacienty na uzavíratelném děleném podnose. Jeho předností je nejen jednodušší manipulace, ale např. také uchová jídlo déle teplé, je hygienicky podávané apod. Po dokončení stavebních úprav se tu pacienti i ostatní strávníci setkají s novinkou obchodem s prodejem drobného zboží včetně občerstvení formou bufetu. Rekonstrukce nemocnice na monoblok probíhá zatím podle stanovených harmonogramů a dosud se nevyskytly žádné závažnější problémy, které by ohrozily její průběh, takže lze předpokládat, že všechny práce budou ukončeny v plánovaném termínu. Objevují se ovšem připomínky k autobusové dopravě k nemocnici, která podle návštěvníků i některých pacientů nemá vhodnou návaznost na vlakové, ani ostatní autobusové spoje. as Přečtěte si o zastávce pro drogově závislé kapitola z rozpočtu města sociální služby o čem jednala rada města historická ohlédnutí o osudu volšovské lípy kulturní pozvánky sport na str. 8 a 11 program OTAVA CUPu regionální přehled kulturních akcí Nenechte si ujít! velký sál Sokolovny 2. června od 9 00 hod. O pohár MKS Sušice soutěž ve společenském tanci * * * 4. června v hod. Vysílá studio Izerka Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský tandem smíchu a zábavy. * * * 9. června ve hod. hraje FORTUNA * * * 22. června v hod. Setkání zábavná show Michal Suchánek a Richard Genzer v zábavném pořadu. Programem provází Michal Herzán. Pojeďte s námi Poslední volná místa! Otáčivé hlediště Č. Krumlov Divotvorný hrnec V sobotu 21. července 2001, odjezd v hodin z nábřeží. Přihlášky v MKS. Vyzvedněte si vstupenky! Objednané vstupenky na představení v Českém Krumlově ( a ) si můžete vyzvednout v kanceláři MKS. Odjezdy autobusů: v hod. z nábřeží v hod. z nábřeží

2 strana 2»ZASTÁVKA«pro drogově závislé Drogy, ať už chceme nebo ne, se bohužel bezprostředně dotýkají života každého z nás, přímo či zprostředkovaně. Drogová závislost je dnes problémem sice známým, ne však vždy dostatečně akceptovaným a ne vždy k němu dotčení přistupují odpovědně a s vyhovující informovaností. Proto je důležitá nejen léčba, ale především prevence. Nevíte jak na to? Ačkoliv by před tímto problémem někteří raději zavřeli oči a neslyšeli o něm, také v Sušici žijí lidé (od teenagerského až po zralý věk), kteří drogu zkusili nebo jsou již závislí. Nejen pro ně je tu příležitost, jak si o svém problému otevřeně pohovořit, hledat řešení či jak zvládnout potřebnou prevenci.»zastávkou«pro drogově závislé je čajovna, která vznikla v prosinci loňského roku v objektu Církve bratrské (ul. Na Baště). Nápad zřídit takovéto útočiště zrealizovaly Erika Rohanová a Martina Nyergesová, které se o problematiku spojenou s drogami aktivně zajímají a chtějí pomoci. Církev bratrská nám vyšla vstříc v tom, že nám zdarma zapůjčila prostory, kde každé úterý od 19 do 21 hodin můžeme provozovat naši čajovnu pro drogově závislé. Je to kontaktní místo, kam se o pomoc či radu mohou obracet nejen již drogově závislí, ale všichni, kteří nějakým způsobem do kontaktu s drogou přišli, nebo třeba například rodiče dětí, kteří se zajímají o prevenci. Dosud nás kontaktovalo řádově několik desítek mladých lidí. Naším prostřednictvím se jim může dostat pomoci buď ve formě poradenské služby, nebo můžeme zprostředkovat léčení, informace o prevenci, zajistíme přednášky nebo besedy, shrnují kratičce svoji rozsáhlou činnost Erika a Martina. Chceme všechny pozvat k nám do čajovny tak, jak to stojí i na našich informačních letáčcích:»chceš se na chvíli zastavit? Použij k tomu naši zastávku. Zváni jsou všichni, kteří jedou.«veškerá jednání i pomoc jsou zdarma a přísně anonymní a kontaktovat nás mohou i na tel. čísle 0723/ , dodávají. Zatím přebývá»zastávka«v prostorách Církve a pracuje pod záštitou plzeňského střediska pro Příspěvková organizace Sociální služby Města Sušice byla zřízena k Zajišťuje pečovatelskou službu a provoz Domu penzionu pro důchodce, který byl dostavěn až v roce V penzionu je 54 garsonek a 14 bytů 1+1 pro manžele. Dva byty jsou bezbariérové. Jsou zde ubytováni starší lidé důchodového věku nebo lidé invalidní. V současné době zde žije 75 obyvatel, z toho jsou dva vozíčkáři. Žádosti o ubytování v penzionu se evidují na městském úřadu na sociálním odboru, který následně rozhoduje o umístění. Byty si obyvatelé penzionu vybavují svým nábytkem. Sociální služby zajišťují vytápění, 1 měsíčně vyprání ložního prádla, 1 za tři měsíce větší úklid včetně mytí oken. Obyvatelé si mohou objednat i další služby jako různé pochůzky, donášku obědů, týdenní úklid, nákupy. Obědy mohou odebírat z místní kuchyně, která má kapacitu přibližně 300 obědů. Odebírají zde obědy i pro pečovatelskou službu a ostatní volná kapacita je pro důchodce z města a veřejnost. Zájemci si mohou vybrat ze dvou hlavních jídel. V domu penzion je k dispozici prádelna, masáže, kadeřnictví, pedikúra a kiosek. Ordinaci zde má zubní lékař a 1 týdně dochází praktický lékař. Obyvatelé se mohou scházet s důchodci z města v pěkně vybaveném klubu. Několikrát do roka navštíví dům penzion děti z mateřských a základních škol se svým kulturním programem. Obyvatelé se rádi sejdou i při posezení s písničkou. Těchto akcí se zúčastňují i obyvatelé domu s pečovatelskou službou na Baště a je zvána i veřejnost. Další náplní Sociálních služeb je provozování pečovatelské služby. Ta slouží starším nebo invalidním občanům města a přilehlých osad, které pod město spadají. Jedná se především o rozvoz obědů, dále např. příprava snídaně, donáška nákupů, úklid domácnosti a mytí oken, pomoc při osobní hygieně, dohled nad pečovaným a další služby. V současné době je přibližně 150 pečovaných, z toho u 110 se jedná hlavně o dovoz obědů, u ostatních o klasickou péči. Pečovatelská služba zajišťuje pro důchodce také provádění pedikúry v prostorách penzionu. Pro ty, kterým chybí doma koupelna, je v penzionu k dispozici středisko osobní hygieny, kam mohou docházet. drogově závislé TEEN CHAL- LENGE. V současné době probíhají jednání o celkovém přestoupení sušického střediska pod plzeňskou organizaci a pak by provozovatelky tohoto útočiště rády našly vhodnější a stálé místo. as Sociální služby Města Sušice Aktuality Celý chod domu penzion a pečovatelské služby zabezpečuje 21 zaměstnanců. Z toho deset v penzionu, pět v kuchyni a šest v pečovatelské službě. Provoz je zajišťován příspěvkem města a příjmy, které tvoří nájmy od obyvatel penzionu, platby za poskytované služby, platby za pečovatelskou službu a příjmy za prodané obědy. A jaké jsou náklady na provoz Sociálních služeb v roce 2001? Náklady na provoz celkem: 7567 tis. mzdové náklady (vč. odvodů) 3931 tis. potraviny 1656 tis. materiál drobný hmotný majetek 178 tis. energie (topení, el. energie, voda) 1370 tis. služby, opravy 285 tis. odpisy, soc. fond 147 tis. Plánované příjmy celkem: 4170 tis. nájemné 1200 tis. stravné a ostatní služby 2970 tis. Příspěvek města na provoz: 3397 tis. Zpracoval: Vladimír Černý, ředitel Sociálních služeb Města Sušice PETR MÁLEK, vedoucí finančního odboru MÚ Ovlivňují planety náš život? Přednáška o astrologii a léčitelství Zájemcům o astrologii a léčitelství se nabízí zajímavé setkání. Ve středu 13. června 2001 v hodin se koná ve Smetanově sále gymnázia v Sušici přednáška dvou našich předních astrologů a léčitelů Emila V. Havelky a Ing. Josefa Kulovaného na téma jak ovlivňují planety náš život. Emil V. Havelka je považován za našeho předního astrologa. Za sebou má řadu přednášek na toto téma a účast v rozhlase i televizi. Je vedoucím astrologické poradny ASTRÁL v Praze a majitelem První pražské astrologické apatyky v Praze u Anděla. Dovede např. poradit, jak pomocí astrologicko-bylinné směsi zlepšit prevenci a léčbu astmatických, alergických a jiných obtíží. Předpověděl povodně na Moravě a v Čechách. Ing. Josef Kulovaný je znám mj. z časopisu Regenerace, kde jako redaktor astrolog na požádání čtenářů připravuje jejich horoskopy a poskytuje rady v oboru léčitelství. Patří k našim známým popularizátorům astrologie. Řadu Mezinárodní výstava škol Muzeum Šumavy, ZŠ T. G. Masaryka v Sušici a škola v Arnbrucku (SRN) vás zvou na vernisáž výstavy výtvarných prací učitelů a žáků, která se koná v pondělí 4. června 2001 od hodin v prostorách Muzea Šumavy. Výstava potrvá do Tento projekt je financován z programu Evropské unie CBC Phare Zasedání Rady města a Zastupitelstva města v roce 2001 Další zasedání RM, která se schází každých čtrnáct dní, se uskuteční 4. června Zasedání ZM 13. června, 5. září, 7. listopadu, 12. prosince. přednášek na toto téma měl rovněž v médiích. Pořádá semináře, nakolik mohou hvězdy ovlivnit náš život. Také on předpověděl zemětřesení v Turecku v roce Všem zájemcům o esotérické nauky a přírodní léčitelství lze přednášku obou pánů vřele doporučit. (Vstup dobrovolný.) jk Staropražští heligonkáři v sobotu 2. června 2001 od hodin zahrají k poslechu na náměstí v Kašperských Horách. Tříhodinový koncert neohrozí počasí, protože v případě nutnosti je připraven kinosál. Kapela pod vedením Štěpána Kozáka působí již 16 let. Na staré harmoniky heligonky hraje 5 harmonikářů, které doplňuje nepostradatelný bubeník a zpěváci známí z televizní obrazovky. A už samotné názvy písní, např. Akáty bílé, Morava krásná zem, Škoda lásky, Vzpomínka na maminku, Pampelišky dávají tušit, že se kašperskohorským náměstím ponesou melodie známých, staropražských, jihočeských, moravských i slovenských písniček. Ještě lepší než loni Poslední květnový víkend je již tři roky věnován velké celoměstské akci na zahájení letní turistické sezóny Den Sušice Letošní třetí ročník podle hodnocení návštěvníků se neobyčejně vydařil počasí bylo nádherné, ohňostroj hezčí než loni, program v pátek i v sobotu probíhal nerušeně, jídla i pití byl dostatek. V pátek žilo náměstí pozdě do noci, kdy po ohňostroji skupina Orchidea přilákala návštěvníky k tanci i zpěvu. V programu upoutalo jak vystoupení nejrůznějších hudebních, pěveckých i tanečních souborů a škol, tak také zahraničních hostů zajímavý soubor z Uetendorfu i folklorní skupina z Kötztingu. Městské kulturní středisko děkuje všem souborům a orchestrům za péči, kterou věnovaly svým vystoupením a věříme, že stejně pěkný program připraví i v dalším ročníku Dne Sušice Poděkování směřuje i ke všem firmám, které se podílely na financování této náročné akce. Příští rok tedy na shledanou! sz Jazzový koncert v Sušici V pátek 15. června ve Smetanově síni předvedou své improvizační umění známé osobnosti českého jazzu. Pianista Emil Viklický patří v současné době k absolutní jazzové špičce. V osmdesátých létech získal roční stipendium na proslulé jazzové konzervatoři Berkley School of Music Bostonu. Vystupuje pravidelně doma i v zahraničí. František Uhlíř je pokládán za nejlepšího jazzového kontrabasistu na naší jazzové scéně. V současnosti spolupracuje s různými mezinárodními formacemi. Jeho hudební projev je charakterizován citlivostí a precizností. Ivan Dominák, jeden z nejlepších hráčů na bicí nástroje s bohatou dlouholetou praxí doma i v zahraničí. Jeho předností je intuitivní cit a telepatický talent v doprovodu. Pozornost posluchačů bude pravděpodobně upřena na mimořádnou naději americké jazzové scény, mladého altsaxofonistu Bennyho Golbina, který přijede na jazzový festival do Prahy. Pro příznivce jazzových improvizací to bude vzácná příležitost. Koncert je věnován památce pianisty Rudolfa Rokla. JAROSLAV PRUNER

3 Aktuality strana 3 Zpráva z 8. jednání rady města v Sušici dne 23. dubna Jednání řídila starostka JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno šest členů rady. Nepřítomen J. Květoň. Rada města vzala na vědomí čerpání rozpočtu DD Kněžice v I. Q roku Rada města doporučila zastupitelstvu schválit odprodej domu čp. 680/II se st. p. č v k. ú. Sušice. Rada města rozhodla o pronájmu části zahrady parc. č. 963/1 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 600 m 2, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, s účinností od Rada města rozhodla o krátkodobém pronájmu části pozemkové parcely 1048 na období od do a části pozemkové parcely 1026/3 na období od do p. Vlastimilu Lagronovi, za účelem umístění pouťových atrakcí a stánků, za nájemné, které je splatné předem, přičemž nájemce složí kauci ve výši Kč na zajištění úklidu a uvedení pronajatých parcel do původního stavu. Složená kauce bude nájemci vrácena ihned po ukončení pronájmu a splnění stanovených podmínek. Rada uděluje souhlas nájemci po dobu pronájmu předmět nájmu dále podnajímat. Rada města rozhodla o výpůjčce pozemku parc. č. 1178/3 v k. ú. Sušice nad Otavou na dny od do 2 00 hod. agentuře HUMAN HELP, pro uspořádání koncertu Šumava Rocks s tím, že vypůjčitel zajistí příslušná organizační, technická a bezpečnostní opatření v součinnosti se zástupcem Města Sušice velitelem MP. Výpůjčitel zároveň složí před konáním akce kauci ve výši Kč jako záruku dodržení podmínek smlouvy. RM vzala na vědomí žádost p. JUDr. Michala Hynka a pro zajištění jeho činnosti úředníka Probační a mediační služby ČR, středisko Klatovy, souhlasila se zapůjčením místnosti radnice č. 25. Rada města vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 60/III v Sušici k , pronajatých na základě smlouvy o nájmu ze dne firmě Global Servis a souhlasí s dřívějším ukončením nájmu dohodou, a to k Rada souhlasí se záměrem pronájmu těchto prostor Zvláštní škole v Sušici a se zveřejněním na úřední desce. Rada města pověřila starostku a místostarostu k jednání ohledně nabídky Šumavské lesní, a. s., ve věci ceny objektu budovy čp. 273 s pozemky v k. ú. Sušice. Rada města nedoporučila zastupitelstvu města odprodej pozemku parc. č. 187 k. ú. Sušice. RM vzala na vědomí zprávu o stavu a úrovni pojištění majetku Města Sušice. Na základě zpracování podkladů budou osloveny pojišťovacím makléřem a finančním odborem pojišťovny i místní kanceláře a požádány o předložení nabídky na zajištění pojištění majetku města od (stávající smlouvy zůstanou zatím beze změny, dále bude postupováno dle došlých nabídek). Rada města schválila vyplacení finančních příspěvků zájmovým organizacím pro rok 2001: TK Fialka Kč; Nemocnice chirurg. odd Kč; Nemocnice gynekolog. odd Kč; Budo klub Kč; Loutkaři Kč; Sušický dětský sbor Kč; SK Kulečník Kč; Český svaz bojovníků za svobodu Kč; Soubor Svatobor Kč; KČT neslyšící Plzeň 0 Kč; Sdružení SON 0 Kč; Nový Jeruzalém 0 Kč; TJ Sokol na běh Terryho Foxe Kč; TJ Sušice Kč; celkem Kč. Rada vzala na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Sušice a ukládá finančnímu odboru přijmout neodkladně taková opatření, která odstraní zjištěné nedostatky. Rada města uložila finančnímu odboru předložit zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Sušice na jednání zastupitelstva města. Termín do Rada doporučila zastupitelstvu města schválit plán činnosti a návrh úkolů kontrolního a finančního výboru na rok Rada města souhlasila s výměnou bytu 3+1/I. kat., Sirkařská 974, Sušice za byt 2+1/I. kat., Sirkařská 974, Sušice. Rada města schválila trojvýměnu městských bytů mezi Pravdova 1064, Sušice, Sirkařská 973, Sušice a Kaštanová 1159, Sušice. Rada města schválila podnájem městského bytu 1+1/I. kat., U kapličky 720, Sušice pro p. Marka Melíška na dobu určitou jednoho roku, podnájemní smlouva bude předložena na hospodářsko právním odboru MěÚ Sušice. Rada města souhlasila s podnájmem městského bytu 0+1/I. kat., Kaštanová 1158, Sušice pro manžele Sachrovy po dobu od do s tím, že podnájemní smlouva mezi p. Jiřím Kourou a manželi Sachrovými bude předložena na hospodářsko-právním odboru. Rada města souhlasila s přidělením bytu 0+1/I. kat., Na Hrázi 880, Sušice pro p. Josefa Tušinovského na dobu neurčitou. RM souhlasila s přidělením bytu 0+1/I. kat., Kaštanová 1159, Sušice pro pana Petra Hejplíka na dobu určitou jednoho roku. Rada města souhlasila s přidělením bytu 0+1/I. kat., Kaštanová 1159, Sušice pro paní Martinu Machovou na dobu určitou jednoho roku. Rada města souhlasila s přidělením bytu 1+1/I. kat., Sirkařská 974, Sušice manželům Holzknechtovým na dobu určitou jednoho roku. Rada města schválila přidělení bytu 1+1/I. kat., Sirkařská 980, Sušice pro pana Jaromíra Kopala na dobu určitou jednoho roku. Rada města vzala na vědomí zprávu o rekonstrukci kanalizací ulic Pod Kalichem a U Kapličky. Rada města uložila technikovi města nechat dopracovat projekt na výměnu vodovodního řadu v ul. Pod Kalichem i v ul. U Kapličky a vypsat výběrové řízení na ulici Pod Kalichem (kanalizace, vodovodní řad) a předložit zastupitelstvu města v měsíci červnu návrh na provedení rozpočtové změny na rekonstrukci kanalizace a vodovodního řadu v ul. U Kapličky dle vývoje hospodaření města. Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou PORŠ, s. r. o., na dodání a montáž výtahové plošiny do objektu ředitelství nemocnice v ceně Kč s tím, že smlouva bude dopracována právníkem města a předložena na příští jednání rady. Zasedání rady města Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu ve výši Kč, tj. navýšení položky 6123 na nákup dodávkového automobilu pro TS města. Zpráva z 9. jednání rady města v Sušici dne 9. května Jednání řídila starostka JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno šest členů rady. Nepřítomen J. Květoň. Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti za rok 2000 a rozbor činnosti a hospodaření MěKS v Sušici za I. Q Doporučila řešit personální obsazení informačního centra stálým pracovníkem (po odchodu pracovníka z civilní služby). Rada města vzala na vědomí informaci o vyúčtování příjmů a výdajů I. Reprezentačního plesu konaného dne Rada města souhlasila s tím, aby MěKS bylo zřizovatelem Pěveckého sdružení NYM- BOSTRATUS. Rada města vzala na vědomí informaci o organizaci Dne Sušice Rada města schválila nařízení č. 1/2001, kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na inflaci ve výši 1,04 Kč. Rada města rozhodla o pronájmu dílu 2 pozemku parc. č. PK 955/3 o výměře 14 m 2 v k. ú. Sušice nad Otavou, v g. p /2000 označeném parc. č. 958/15, manž. Vlachovým, Sušice, a to na dobu neurčitou, s účinností od 1. června 2001, s výpovědní lhůtou tří měsíců, za roční nájemné ve výši 350 Kč. Rada města souhlasila se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 147/6 v k. ú. Rok a se zveřejněním na úřední desce. Rada města souhlasila se záměrem pronájmu nebytových prostor v objektu bývalé strážnice na st. p. č. 22 a části přilehlého pozemku parc. č. 147/6 v k. ú. Rok a souhlasila se zveřejněním na úřední desce. Rada města schválila záměr zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky PE DN l k pozemku parc. č. 433/1 ve vlastnictví Města Sušice v k. ú. Dolní Staňkov, v souvislosti se stavbou rodinného domu na st. p. č. 14. Rada města souhlasila se záměrem pronájmu veřejných WC na st. p. č. 113/2 v Poštovní ulici v Sušici a souhlasila s uskutečněním poptávky s termínem do Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 255/II a v objektu koupaliště na st. p. č.1600 v Sušici. Rada města souhlasila s vyhodnocením akce Opláštění zimního stadionu, souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou RUCH- STAV AR BUILDING, a. s, Provozní 1, Ostrava Třebovice a pověřila starostku jejím podpisem. Rada města doporučila zastupitelstvu města provést rozpočtovou změnu a z rezervy na provozní výdaje navýšit položku na tuto akci o Kč. RM doporučila ve věci prodeje kolového nakladače UZS 050 provést nabídku prodeje formou inzerátu v Sušických novinách a v Klatovském deníku a dle výsledku zájmu řešit posléze odprodej. Rada města rozhodla o odprodeji dodávky Škoda 1203, SPZ KTD Sboru dobrovolných hasičů se sídlem Jindřichovice 7 za cenu Kč. Rada města souhlasila s navrhovaným řešením vzniklé situace na akci ČOV Sušice rekonstrukce, tzv. víceprací a méněprací, tzn. jednotlivých bodů přílohy A: body 1. až 5., přílohy B: bodu č. 1 a přílohy C: finanční přehled, obsažených ve změnových listech č. 1 až č. 6. Tyto změny budou zakotveny v dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. ČOV/ 01/00 mezi Městem Sušice a VSB divize 1 spol. s r. o. České Budějovice. Rada města doporučila zastupitelstvu města rozpočtovou změnu ve výši Kč, na finanční pokrytí víceprací vzniklých na akci ČOV Sušice rekonstrukce. Jedná se o navýšení položky č Rekonstrukce ČOV z položky č Rezerva na investiční výdaje. Rada města nedoporučila zastupitelstvu města odprodat akcie České spořitelny, a. s., prostřednictvím Sdružení měst a obcí akcionářů České spořitelny, a. s., společnosti Erste Bank. Rada města uložila finančnímu odboru monitorovat situaci a jednat dle vývoje. Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města ke schválení tuto rozpočtovou změnu: Vrácení nesprávně převedených dividend Západočeské energetiky, a. s., Plzeň za hospodářský rok 1999 ve výši Kč z výdajového účtu Města Sušice na účet Živnostenské banky, a. s., Praha. Tato operace se projeví zvýšením výdajové části rozpočtu v 6409 na položce Zvýšený výdaj bude pokryt snížením hodnoty rozpočtové položky rezerva na provozní výdaje. Zpráva z 10. jednání rady města v Sušici dne 21. května Jednání řídila starostka JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno sedm členů rady. Rada města souhlasila s realizací výstavby 6. b. j. v ul. Sadová firmou Stavoplast K+L, s. r. o., Stachy. Rada města souhlasila s uzavřením Mandátní smlouvy č. 023 BYT 01 se sdružením INGEM, Barrandova 26, Plzeň ze dne Rada města souhlasila a doporučila zastupitelstvu navýšení rozpočtové položky 5169 u organizace 208 o Kč a jejím pokrytím z položky 5901 rezerva na provozní výdaje. Rada města uložila HPO nechat zpracovat ředitelům jednotlivých školských zařízení přehled všech nutných revizí elektro zařízení v roce 2002 včetně revizí posouzení požárního nebezpečí a zpracovat poptávkové řízení na zjištění ceny těchto revizí. Termín do Rada města souhlasila a doporučila zastupitelstvu navýšení rozpočtu u položky 5169 u organizace 209 a jejím pokrytím z položky 5901 rezerva na provozní výdaje o Kč. Rada města nesouhlasila s navýšením rozpočtu u organizace 216 v položce 5331 o Kč. Rada města doporučila ZŠ Lerchova ul. nákup počítače v hodnotě 30 tis. Kč z prostředků získaných z vedlejší hospodářské činnosti a nákup 5 monitorů ve výši cca 30 tis. Kč řešit v návaznosti na vývoj a přidělení státní dotace z ministerstva školství v roce Rada města doporučila zastupitelstvu schválit pro šk. rok 2001/2002 tento příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ: u dětí, které navštěvují MŠ nepravidelně (3 dny v měsíci u MD): denní příspěvek 20 Kč (13 Kč na náklady MěÚ, 7 Kč na náklady OkÚ), u ostatních zapsaných dětí: měsíční příspěvek 240 Kč (160 Kč na náklady MěÚ, 80 Kč na náklady OkÚ), s tím, že částka na neinvestiční náklady MěÚ je příjmem města, částka na neinvestiční náklady OkÚ bude po dohodě s OkÚ Klatovy, ref. školství, využívána k nákupu učebních pomůcek a školních potřeb. Rada města doporučila zastupitelstvu schválit pro šk. rok 2001/2002 tento příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD: 200 Kč za pololetí šk. roku za každého zapsaného žáka (na neinvestiční náklady ŠÚ) s tím, že tato částka bude po dohodě s OkÚ, ref. školství využívána k nákupu učebních pomůcek a školních potřeb do ŠD, 20 Kč v době hlavních prázdnin za každý započatý týden s tím, že vybraná částka bude příjmem města. Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci s firmou AB Studio Ing. Bouchal Jan, projekční kancelář, na akci Rekonstrukce kanalizace ulice Pod Kalichem a Rekonstrukce kanalizace ulice U Kapličky. Rada města souhlasila s realizací opravy plechové střešní krytiny v Domu penzion nad výtahovou šachtou v ceně cca 10 tis. Kč firmou Koramex, a. s., Sušice a uložila investičnímu technikovi připravit podklady pro rozpočtovou změnu na zasedání zastupitelstva města Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou ZETES Klatovy na pokračování rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ Lerchova ul. do ceny Kč s tím, že v letošním roce bude započata a ukončena realizace pavilonu A. Zbytek financí bude využit dle dohody s ředitelem školy. Rada uložila investičnímu technikovi do příštího jednání rady připravit tři nabídky na realizaci úpravy parku u hřbitova včetně inženýrských sítí. Rada města vzala na vědomí zprávu o výsledku soutěže o veřejnou zakázku na akci Sušice, městský dům č. p. 29/I obnova. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou RENO, p. Kůs, Na Hrázi 270/II, Sušice v ceně Kč včetně DPH. Rada města nedoporučila zastupitelstvu města odprodej pozemku parc. č. st. 381 v k. ú. Sušice nad Otavou. RM nesouhlasila s odprodejem pozemku parc. č. st. 358/39 v k. ú. Sušice nad Otavou pro stavbu řadové zděné garáže z důvodu, že podle platného územního plánu není tato výstavba možná. Požadavek bude řešen v rámci změny územního plánu. Rada města doporučila zastupitelstvu odprodej vyznačených částí pozemků parc. č. 2363/4 a 2363/11 v k. ú. Sušice nad Otavou ing. Vladimíru Mirvaldovi, bytem Sušice, Tylova 1121/II, za cenu 200 Kč s tím, že kupující uhradí i ostatní náklady s prodejem spojené (zaměření, kupní smlouvu, zápis do KN). RM souhlasila se zaměřením dvou zděných garáží na stp. č. 506/1 a se zápisem do katastru nemovitostí pro Město Sušice. Rada města schválila záměr odprodeje objektu prádelny a zveřejnění na úřední desce. RM souhlasila se záměrem pronájmu části pozemku ppč. 187 v k. ú. Sušice na zřízení předzahrádky u prodejny pekařství a se zveřejněním na úřední desce. Rada města nesouhlasila s provedenými stavebními úpravami a úpravami zeleně před objektem na stp. 83/2 a se zřízením chodníku podél objektu stpč. 83/1 a trvá na uvedení do původního stavu. RM doporučila ZM rozhodnout o vydání zřizovacích listin podle předložených návrhů u těchto organizačních složek Města Sušice s účinností od : ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129; ZŠ Sušice, Komenského ulice 59; MŠ Sušice, Tylova ulice 920; MŠ Sušice, Smetanova 1095; ŠJ Sušice, Nuželická ulice 25; Městská policie Sušice, Klostermannova 255/II. Rada města rozhodla o krátkodobém pronájmu části pozemku parc. č. 1019/1 a 1019/3 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 900 m 2 Miroslavě Lundové, na dobu určitou od 2. do , za nájemné ve výši 500 Kč, splatné při podpisu smlouvy. Rada města souhlasila s úhradou nájemného za pronájem části náměstí pro předzahrádku v restaurantu Gloria, schválený radou dne ve dvou splátkách. Rada města souhlasila se zakoupením 60 kusů magnetických jmenovek pro pracovníky MěÚ a doporučila zastupitelstvu města provést rozpočtovou změnu z rozpočtové rezervy na provozní výdaje org. 74 par položka 5901 navýšit položku 5139 u org. 201 par správa MěÚ o částku Kč. Rada města souhlasila s konáním veřejné sbírky finančních prostředků od do na nákup nového zařízení nemocnice. Rada města souhlasila se zřízením zvláštního bankovního účtu u Komerční banky, a. s., ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou. Dále bude přispěvovatelům umožněno přispívat do zřízené kasy nebo pokladničky v podatelně na radnici a v recepci nemocnice. Rada města souhlasila s navrženým řešením vybudováním pevné odpařovací stanice kyslíku v nemocnici. Rada města doporučila zastupitelstvu města provedení rozpočtové změny ve výši Kč na akci Rekonstrukce nemocnice monoblok, tj. navýšení položky č o tuto částku. Tato částka bude čerpána z položky č rezerva investice. Částka ve výši Kč a samostatná přípojka kyslíku k objektu RTO bude hrazena Nemocnicí Sušice, o. p. s. Rada města uložila veliteli MP zpracovat návrh tří variant služeb: varianta s přijetím jednoho strážníka bez krácení služeb (přesčasy?), varianta se zkrácením doby služeb, varianta, kdy v některých dnech bude sloužit pouze 1 strážník. Mgr. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ Sušice Provozní doba informačního střediska Sušice od 1. června 2001 pondělí pátek a sobota a

4 strana 4 Vzpomínky Dne 9. června 2001 vzpomeneme 5. výročí úmrtí paní Marie Vaňkové, roz. Kavalové z Rozsedel. Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Manžel a děti s rodinami Opustili nás Dr. František Karlík, Severín Kováčik, Danuše Hlaváčová, Božena Bečvářová, Jiřina Hejpetrová, Emilie Wallischová, Čestmír Černý, Vlasta Koláriková, Anna Honzíková, Miloslav Kotrba, Jiří Maštalíř, Marie Kotalová, Jan Korál, Františka Rendlová, Josef Dušek, Jan Toman, Stanislav Schiebl, Jiřina Panušková, Miloslav Lupíšek, Miloslav Chodl, Emilie Márová, Antonín Prantl, Miroslav Vondra, Karel Rendl, František Kvěšek, Leopold Rossak, Helena Pechová, Jaroslav Fišer, Blahoslav Mikula, Konrád Sacher, Helena Caklová, Josef Oudes, Václav Heininger, Jana Timková, Františka Kazdová, Marie Šatrová, Kamila Hachová, Helena Míčková, Jan Hofmann, Václav Hauzenblas, Antonie Ochotná, Anna Šedivá, Anna Müllerová, Karel Berka, Václav Uher, Anna Kroupová. Vítáme nové občánky Prokop Sodomka, Eva Nováková, Daniel Trš, Martin Melka, Darina Morongová, Miloslav Prášek, Barbora Rábová, Tomáš Vrána, Michal Krouský, Jaromír Hejdušek, Alena Nováková, Simona Kopačková, Luboš Zadžora. Poděkování Před nedávnem jsem strávil více než pět týdnů na chirurgickém oddělení sušické nemocnice po vážné operaci. Chtěl bych touto cestou co nejsrdečněji poděkovat zvláště p. primáři MUDr. Voldřichovi za provedenou operaci. Bezprostředně po operaci jsem pobyl několik dní na jednotce intenzivní péče, kde jsem se setkal s opravdu prvotřídním přístupem MUDr. Vítovce a všech sestřiček. Poděkování patří rovněž ošetřujícím lékařům MUDr. Tomáškovi, MUDr. Křiváčkovi a MUDr. Bunešové, která se také podílela na mé operaci. Rovněž nelze opomenout obětavou péči všech sestřiček chirurgického oddělení a veškerého pomocného personálu! Dvakrát (zatím) jsem byl vyslán na vyšetření do nemocnice do Prahy. V obou případech jsem narazil na ochotné a spolehlivé řidiče sanitek. I jim paří můj dík. Ve druhém případě mi byla poskytnuta sanitka, i když už jsem nebyl hospitalizován, a to jen díky velkorysosti pana primáře. Na sušické lékaře a ostatní je prostě spolehnutí, což oceňuji i nyní, po propuštění z nemocnice. Nebýt jejich péče, byl bych zcela vydán napospas osudu. Jinak totiž nemám ani tu nejzákladnější péči a zázemí. Poděkování patří také lékařům z pohotovostní služby, kteří mi za poslední dobu už mnohokrát pomohli. Ještě jednou vám všem srdečné a upřímné díky! O to větší úctu si zdravotníci zaslouží vzhledem k tomu, že my, pacienti, máme špičkovou péči i přesto, že stále probíhá rekonstrukce nemocnice za plného provozu! VÁCLAV PIKEŠ, Sušice Druhý jarní koncert Druhý jarní koncert Sušického dětského sboru byl ve znamení hostujícího dívčího sboru In voice z hudební školy ve švýcarském Luzernu. Koncert byl neplánovaný, protože hosté se do Sušice dostali neočekávaně na doporučení pražského sboru Radost, s nímž má SDS dlouholetou spolupráci. Vystoupení obou sborů se konalo 23. května ve Smetanově sále gymnázia. První část koncertu patřila SDS za řízení Josefa Baierla a kromě standardního repertoáru se na něm zvýšenou měrou podílelo taneční oddělení ZUŠ v Sušici v choreografii S. Čížkové a H. Kopové. Tanečnice v krásných krojích a kostýmech předvedly pásmo lidových písní a říkadel v úpravě M. Raichla. Početný sbor švýcarských děvčat z Luzernu (sbormistr A. Grootens) je sbor mimořádných pěveckých kvalit, který si dobyl řadu úspěchů na mnoha koncertech v celé Evropě. Přes svou dokonalost a přesnost v intonaci, rytmu a bohatou zvukovou paletu, jeho vystoupení v Sušici působilo poněkud akademicky. Neúměrně dlouhý pořad skladeb převážně z období romantismu byl málo kontrastní a působil monotónním dojmem, a to zejména stereotypně pomalými tempy. Jako společný zpěv na závěr zazněla Smetanova Má hvězda. O tom, že Sušice žije sborovým zpěvem, svědčí skutečnost, že v polovině června přijede do Sušice další švýcarský sbor, tentokrát z města Chippis. jk Společenská kronika Maminečko moje, moje milá matko Slova známé dětské básně jsme si letos připomínali druhou květnovou neděli snad ve všech rodinách. Na Den matek, který u nás v Česku sice nemá takovou tradici jako v Americe, odkud k nám do Evropy přišel, by neměl zapomenout nikdo z nás. Tím nechci říci, že bychom si snad jen jednou za rok měli uvědomit, co pro nás naše maminky dělají, ale alespoň v tento den bychom jim měli za všechno poděkovat ať už kytičkou, dárečkem koupeným z lásky, objetím a polibkem... nebo písničkou, tak jak to udělaly děti ze ZŠ v Komenského ulici. Pro své milé maminky (ale i babičky, tetičky ) připravily děti ve středu 9. května velice roztomilý koncert v jídelně školy. Blížila se sedmnáctá hodina a skupinky nervózních zpěváků a recitátorů vyhlížely své nejbližší. Ostych účinkujících ale rychle zmizel, protože v pestrém sledu písní, scének a básní nezbylo na strach ani místo, ani čas. V srdečné neformální atmosféře si s malými zpěváky s chutí zazpívali i jejich rodiče a sourozenci. Ti nejodvážnější si vyzkoušeli, jak těžce se získávají milióny ve známé televizní soutěži. V pohádce o zlém drakovi vynikl herecký talent žáků šesté třídy. Překvapením byly verše z tvorby žáka deváté třídy Pavla Kočího, který je i sám přednesl A komu za příjemné chvíle poděkovat? Samozřejmě dětem, ale hlavně paní učitelce Libuši Rebstöckové, která s nimi celý program nacvičila a profesionálně vystoupení doprovodila na klavír. Bouřlivý potlesk diváků byl pro malé umělce nejlepší odměnou. V. P. Mistrovství Evropy v tenise mentálně postižených sportovců pod záštitou starostky města se koná ve dnech června 2001 na tenisových kurtech LTC Sušice 12. června v 9 00 hodin slavnostní zahájení JUDr. Rippelová 14. června v 8 00 hodin přijetí zahraničních sportovců na sušické radnici Upozornění Na základě vyhlášky, která stanoví zásady pro vyřízení žádosti o vzniku nájmu bytů ve vlastnictví Města Sušice, upozorňujeme žadatele, že právě probíhá aktualizace žádostí o byt, které jsou evidovány na MÚ Sušice, hospodářsko-právním odboru. Aktualizace probíhá do 30. června Po tomto termínu budou neaktualizované žádosti o byt vyřazeny z evidence. Aktualizace zmíněných žádostí se nedotýká žadatelů, kteří mají evidovanou žádost o byt v letošním roce. Své žádosti můžete aktualizovat také telefonicky na číslech 0187/ linka 168, nebo 0187/ Malý průvodce městem IX. Městský úřad a tajemník Vážení čtenáři, tento příspěvek je věnován městskému úřadu a tajemníkovi. Zákon o obcích stanoví, že obecní (městský) úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník městského úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta. Personální složení městského (obecního úřadu) je přímo zákonem stanoveno tak, aby i v malých obcích, které nemají žádného zaměstnance v pracovním poměru, byl obecní úřad. Pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu může rada města zřídit odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci. Je věcí úvahy města (rady města), které odbory či oddělení úřadu zřídí a v jakém počtu. Rozhodující jsou místní podmínky a potřeby města. Rada města též jmenuje vedoucí jednotlivých odborů. Na Městském úřadě v Sušici je zřízeno sedm odborů. Finanční odbor, hospodářsko-právní odbor, správní odbor, sociální odbor, živnostenský odbor, odbor výstavby a životního prostředí a odbor technických služeb. Jednotlivým odborům budou věnovány samostatné příspěvky. Městský úřad plní úkoly v oblasti samostatné i přenesené působnosti. V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva, rady a zvláštních orgánů města, případně komisí a též rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Městský úřad zřizuje úřední desku, která je umístěna na místě, které musí být veřejně přístupné. Úřední deska se zpravidla umisťuje na budově, v níž má úřad své sídlo. Činnosti, které jsou stanovené prováděcím právním předpisem mohou zaměstnanci města zařazení v úřadu vykonávat po prokázání zvláštní odborné způsobilosti; to platí i pro osoby stojící v čele zvláštních orgánů města, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, a pro předsedy komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti. Zvláštní odbornou způsobilostí se rozumí znalost právních předpisů upravujících příslušný okruh činností a prokázání schopnosti jejich aplikace. Součástí zvláštní odborné způsobilosti je též prokázání znalosti základů veřejné správy, zákonů upravujících postavení a působnost orgánů územní samosprávy a územních správních úřadů a zákona upravujícího řízení před těmito orgány. Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. Zvláštní odborná způsobilost se neověřuje u zaměstnanců zabezpečujících obslužné činnosti potřebné k rozhodování při výkonu přenesené působnosti. Provádění zkoušek zvláštní odborné způsobilosti a vydávání osvědčení zabezpečuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušnými ministerstvy a jinými příslušnými ústředními správními úřady. V obcích (městech), v nichž působí pověřený obecní (městský) úřad, se přímo ze zákona zřizuje funkce tajemníka obecního (městského) úřadu, který je zaměstnancem obce (města). U pověřených úřadů je funkce tajemníka povinná, protože rozsah výkonu přenesené působnosti vykonávané pověřeným úřadem již funkci tajemníka vyžaduje. Funkci tajemníka mohou zřídit i ostatní obce, není to však jejich povinností. Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi, který jej také do funkce jmenuje. Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního úřadu nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, plní jeho úkoly starosta. Tajemník městského úřadu plní podle pokynů starosty úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva a usnesení rady města a další úkoly vyplývající z jeho pracovní náplně, zajišťuje úkoly v přenesené působnosti vyplývající ze zvláštních zákonů, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města zařazenými v městském úřadu, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům, řídí a kontroluje organizační složky obce, pokud zastupitelstvo nestanoví jinak, vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád městského úřadu. Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním. Ze zákona nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích. Kromě výše uvedených povinností tajemník např. zodpovídá za přípravu a obsah materiálů předkládaných odbory MěÚ k projednání v zastupitelstvu a radě, zajišťuje koncepční, metodickou a odbornou činnost v oblasti zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců MěÚ, shromažďuje informace o zájemcích o zaměstnání na MěÚ, zajišťuje realizaci mzdové politiky aparátu MěÚ a dbá o hospodárné využívání mzdových prostředků, zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení města, řídí, kontroluje a sjednocuje výkon státní správy prováděný MěÚ, spolupodílí se na informování veřejnosti o činnosti MěÚ, zabezpečuje tvorbu a výklad interních předpisů upravujících vnitřní chod MěÚ; vede hlavní protokol utajovaných písemností, zabezpečuje manipulaci s těmito písemnostmi, zajišťuje plnění úkolů souvisejících s ochranou státního, hospodářského a služebního tajemství, vede evidenci výsledků kontrolní činnosti odborných útvarů OkÚ provedených na MěÚ, zodpovídá za evidenci obecně závazných vyhlášek a nařízení, zápisů z jednání zastupitelstva, rady a zápisů z porad vedení a pečuje o kroniku města včetně jejího rozpočtového zajištění. Tímto příspěvkem jsem ukončil obecné seznámení s obsahem zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a příští můj příspěvek bude věnován finančnímu odboru. Mgr. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ Sušice

5 Historická ohlédnutí FEUILLETON O racích Píše Alex. Scribani, úředník dráhy Jako rybaření ve volné přírodě, v slunném, zdravém vzduchu u vod, kde bývá ovzduší nejčistší, tak i méně známé rakaření působí z těchto příčin blahodárně na zdraví lidské, cvičíc mimo to i ve zdravé trpělivosti. I toto amatérství není snad jen tak ledabylou hračkou, jak by se mnohý laik domnívati mohl. I ono vyžaduje cviku, zkušenosti i jakési zručnosti, poskytujíc zajisté tolik zábavy jako sport rybářský, ne-li více. A naše české vody splynuly v dobách ještě nedávných bohatstvím chutných raků, jež chytáni a prodáváni na kopy. Teď ovšem není tomu všude již tak: celkem raků, těchto nejužitečnějších korýšů, rok za rokem ubývá a zvláště vzmáhajícím se průmyslem na mnoze rak na pokraji vyhubení se nachází. A přece náleží rak mezi hledané a dobře placené pochoutky, takže hojné osazení vod jimi se dobře zpeněží a mnohý nepatrný luční potůček se výhodně využitkovati dá. Přes to nalezneme ještě dnes potůčky raky téměř se hemžící. Jsou to čisté vody, vesele tekoucí, továrními výtoky a rakům škodlivými splašky nekažené. Jsouť do dneška potůčky s dutými jílovitými břehy, kde hojnost olšového a vrbového kořání rakům bezpečné úkryty skýtá a kde každoročně vychytá se na sta kop raků. O jich doplňování stará se příroda sama hojným plemeněním. Jelikož však raci u porovnání s ostatními vodními zvířaty zvolna rostou je pochopitelno, že člověk k řídnutí jich řad také mnoho přispívá a že stálým chytáním stávají se velcí raci pořáde vzácnějšími. Není ovšem úkolem těchto řádků nabádati pouze k lovu, my pod slovem rakaření míníme i šíření rakařství, napomáhání, aby se rak množil v našich vodách, aby se i umělé potůčky zakládaly, olšemi a vrbami osazovaly, což doporučovali bychom zvláště Dnes je červen latinsky iunius název šestého měsíce roku. V staročeských spisech se červnem nazýval měsíc sedmý latinsky iulius, měsíc šestý se pak označoval jako malý červen; později byl odlišen tím, že k názvu sedmého měsíce byla připojena koncovka ec. Jméno červen se vysvětlovalo různě počínaje červenáním jahod a ovoce v tomto měsíci, přes červy, kteří tohoto měsíce působí škody na stromech a ovoci a konče červeností růže šípkové, která v této době nejbujněji kvete. Ačkoliv původ pojmenování června není dodnes jistý, nejpravděpodobněji souvisí s hmyzem červcem, který se v minulosti užíval k barvení látek. V Polsku dával skvělou červeň Coccus polonicus, který se vyskytoval na koříncích chmerku vytrvalého. Na tento měsíc připadá nejméně pranostik ze všech měsíců od začátku roku. Chladný květen, červen vlažný je pro sýpky, sudy blažný; Červen studený sedlák krčí rameny; Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí; Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi; Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá; Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko; V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. 1. června Fortunáta O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu. 6. června Norberta O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu. držitelům letních sídel, jichž návštěvníci mořeni často dlouhou chvílí k omrzení, nalezli by takto osvěžující zábavu ve svěžím vzduchu. Kdo má někdy pokdy a místo sezení v začazené hospodě okusil jen jednou lovů na raky a zachytal si raky ať již skřipcem na žábu, neb na drátěné kruhy, síťkami, nebo do vrší a pastí či z nedostatku jiného přístroje vypomohl si také jen třeba stéblem slámy, na něž navlékl dešťovku, nejlepší to vnadidlo, ten jistě rád si zase zaračí. Nejvhodnější jsou k chytání pozdější hodiny odpolední. Jeť rak zvířetem nočním, skrývaje se za dne jako poustevník ve stínu v děrách břehu nebo zalézaje pod kameny. Žáru slunečního nemůže snésti. Špatně se račí po prudkém lijáku; rovněž i při velké a kalné vodě. Tiché, parné, nebo bouřlivé počasí je pro lov raků velice příznivo. Zkusme tedy svoje štěstí! Počněme s tou mile rozčilující zábavou a zasedněme nebo postůjme zde u zátočiny, kde pod pařezem olšovým vytvořena je hlubší tůnička s mírně proudící vodou a zahoďme si drátěný kroužek, tak zvané oko, na němž je dešťovka navlečena, do vody. Kruh zvolna se potápí již dopadl dna. Mine chvíle bedlivého pozorování, pak rozhlédneme se do zelena lučiny, již dolů vine se potůček vroubený křovím, nasloucháme zpěvu ptactva... však co to? Dech se nám zatajuje kroužek pohybuje se ve vodě sem a tam, až se voda kalí a k tomu ještě od protějšího břehu druhý obrácený rytíř klepetář spěchá k vnadidlu. Samé okamžiky příjemně rozčilující. Již chytli se klepety oba za kroužek, jež chce přibylý společník zatáhnouti někam do úkrytu. Tiše vezmeme prut na břeh položený a zvolna táhneme oko na něm motouzem uvázané, vzhůru. Lehké chvění projíždí naší rukou na oku dva klepet zachycené raky 8. června Medarda Jaké počasí na Medarda bývá, takové šest neděl trvání mívá; Medardova kápě čtyřicet dní kape; Prší-li na svatého Medarda, budou žně deštivé; Medard nemá mrazův více, by nezmrzly nám vinice. 11. června Barnabáše O svatém Barnabáši bouřky často straší; Prší-li na Barnabáše úroda na vinicích. zříme pod hladinou. Zde podjedeme je síťkou, poněvadž u povrchu vody rádi vnadidlo pustí a lapené dopravíme na břeh. Jaká radost ze šťastně ulovené kořisti! V tišších vodách možno chytati raky na pruty 1 1/2 m dlouhé, dole u špičky ořezané. Na spodní konec upevní se vnadidlo: žába, rybka neb dešťovky a hrot ten zapíchne se po nástrahu do dna. Dotýká-li se rak vnadidla, pozná rakař po pohybu prutu, který tenkým koncem z vody vyčnívá. Chytati raky rukama mělo by býti zakázáno. Nešetříť se ani matek s vajíčky, ničí se račí díry, čímž způsobuje se jim škoda a bránícím se rakům velice často vytrhují se končetiny. Mnohý z laskavých čtenářů má zajisté z dětských let zkušenost, že nemohl raka z díry vytáhnouti. co toho příčinou? Rak opřel se hrotem krunýře o hořejší stěnu díry a pustil spíše úd, za který byl vytahován, nežli by vylezl a násilí se poddal. Zvláštnost raků je, že jim dorůstají utržené končetiny, avšak údy ty nedosahují již nikdy prvotní velikosti. Při chytání dlužno vždy račic a ráčků kratších 10 cm šetřiti a velké samce vždy odstraňovati, jelikož má rak tu nectnost, že napadá i požírá slabšího sourozence. Dle místodržitelského výnosu z roku 1885 nesmějí se raci chytati od 1. do 15. května. Toto ustanovení by však mělo býti prodlouženo do první poloviny července, neboť od 15. května až do počátku července líhnou se nejvíce ráčata z vajíček a již starým rakařům platila doba k chytání pouze od sv. Markéty do sv. Václava. Kdo by si o způsobech chytání do sítěk, vrší, pastí a lapáků, jakož i o nasazování raků více věděti přál, nalezne zvláštní pojednání od pisatele této stati v II. a III. ročníku Zemského rybářského věstníku. Rok v pranostikách červen 15. června Víta Vít když přišel, trápí s vedra též Jana Burjana, Petra; Pohoda na svatého Víta to dobrota na žita; Pohoda od svatého Víta do svatého Jana pro obilí je vyhraná. Z historie strana 5 Stalo se před sto lety Nepřístojnost. Jest to mírné pojmenování oproti tomu co páše četná společnost vybraných uličníků, spustlých to výrostků, která si vyvolila místo naproti okr. veř. nemocnici kde huláká, pranice pořádá, na okolojdoucí pokřikuje a jim nemravným způsobem nadává. Může se nazvati velkou šetrností, že se strany takto četně napadených nestala se dosud žádná udání a byli jsme požádáni, abychom naši stráž na nešvar tento upozornili a ta aby u té věci pořádek učinila. Víme sice, že si oni uličníci vyhlédnou opět jiné místo ku provozování jejich oblíbených sprostot a protož vždy ochotně podobným steskům našeho obecenstva uveřejněním v listě našem místa popřejeme. Z purkmistrovského úřadu v Sušici. Za příčinou došlých stížností, že školní mládež a výrostkové do školy již nechodící na nedovolených místech se koupají, a ani dost málo pravidel slušnosti nešetřejí, čímž se veřejná mravopočestnost velice uráží, vydává se v základě č. 28 obec. zř. ze dne 16. dubna 1864 touto vyhláškou zákaz, platný pro školní mládež a jiné výrostky, že se nemají na nedovolených místech vůbec koupati s doložením, že každé protijednání, zdeúředně trestáno bude. Po starém zvyku, dovoluje se však koupání v letních měsících pro hochy v řece jen za městským parkem a pro děvčata pouze jen v potoku Roušarky. Krádež. Minulý měsíc vloupali se do okr. veř. nemocnice dosud neznámí zloději, vymáčknuvše v přízemí okno vrstvou bláta a vniknuvše dovnitř vypáčili v kanceláři nemocnice zásuvku u psacího stolu, vybrali z 3 krabic zde uložených v nich nalézající se peníze v obnosu celkem 64 zl. Odtud odebrali se zloději do dřevárny, odkud vzali sekeru s kterouž vlezli do chléva, kde se čtyry krmníci nalézali, zde vybrali si nejlepšího zabili jej a přes hradbu nemocniční jej přepravivše, u kaple sv. Michala jej vyvrhli pak směrem ku Chmelné odnesli. Dle všeho museli býti zloději s místnostmi okresní nemocnice dobře obeznámeni. Po zlodějích místní četnictvo pilně pátrá a doufáme, že se jim podaří chlapíky tyto polapiti a naší krajinu těchto pobertů zbaviti. Krádeže na venkově. Na Vodolence ukradli dosud neznámí zloději jednoho vepře a dvě jehňata. Jedno jehně nalezla paní Nová ze Sušice v lese Svatoboru a odevzdala je na obecní úřad v Sušici. V noci na den 18. května bylo v Rejštýně prý několik krádeží spácháno a v Dornhofu u Kašperských Hor byla jednomu rolníku ukradena kráva. Požár. Dne 18. června o sedmé hodině ranní rozléhal se po náměstí sušickém zvuk pranýře oznamující požár. Neobvyklý a nepříjemný tento budíček přivábil obyvatele před domy a k oknům. Podobně za zvuku pranýře zjevil se již zrakům uděšených vysoce šlehající plamen, který v plné síle uprostřed hustého dýmu vzhůru jako pochodeň se zvedal. Bylo to právě v místech nadmíru nebezpečných, kde střechy většinou šindelem kryté téměř v jedno splývají. Ač byl plamen zjevným, nedalo se v prvé chvíli posouditi s které střechy vypuknul. Však v mžiku shledáno, že hořejí dva domky čís. 143 a 144 zastrčené, ve středu jiných budov ukryté, jichž hořící střechy tvořily ohnivé pozadí domů na náměstí. Měšťanský pivovar a domy p. R. Denka, A. Maršáta, J. Fialky atd. byly ve velkém nebezpečí. Však rychlou pomocí bodrých hasičů a obětavého obecenstva, jichž snahu i blahodárné bezvětří podporovalo, zamezeno další se šíření a zuřící živel pohltil pouze krovy oněch dvou hořících domků. Shledalo se prospěšným, že naši hasiči konají častěji svá praktická cvičení na místech v městě nebezpečných, čímž nabývají zkušeností, jakou posici pro stroje by bylo nejvýhodnější zvoliti v čas potřeby vzhledem ku nejrychlejšímu opatření dostatku vody, což i jiným hasičským sborům se doporučuje. Výhodným bude v městě našem upravení místa, kde dříve staré jatky stály, pro lepší přístup stříkaček k potoku Roušarce v pádu vypuknutí ohně v těch místech, an voda z kašny na Baště by nedostačovala. Ze šumavského kalendáře POVĚRY Vesnický člověk žil v minulosti v málo záviděníhodných podmínkách. Pronásledovala ho neúroda, špatné počasí, nemoce a jiné jevy, jejichž podstatu si nedovedl vysvětlit. Proto se často obracel k pověrám, které mu měly ulehčit jeho život. Používal starých, od předků uchovaných pověr nebo si vymýšlel nové. Tak například podle lidových pověr byly přírodní katastrofy způsobovány nadpřirozenými silami nebo lidmi nadanými nadpřirozenou silou. Mezi takové patřily čarodějnice a čarodějové, lidové vědmy, ovládající podle víry krupobití nebo přivolávající čarovnými silami sucho, povodně, silné vichřice a jiné. Pomocí zaříkávání mohly tak čarodějnice buď přivolat nebo odvolat přírodní katastrofy nebo je odvést jinam. Lidová víra věřila v moc starých žen, které byly nadány tajemnou silou, vyvolat sucho anebo déšť zaříkáváním nebo jinými obřady. Mezi pověry s velmi silnou tradicí patří zahánění bouře nebo krup pomocí trub, píšťal, mušlí, popřípadě zvoněním, modlitbami, ale i zažehnáváním křížem. S mušlemi a troubami se setkáváme v minulosti zejména proti mrakům. Modlení a zvonění se používalo v době hladu, moru, vojny, drahoty, přílišného sucha nebo mokra. Na některých místech se i věřilo, že špatné počasí způsobuje i žena v šestinedělí, když například poruší určité zásady pro tento stav a zejména, vyjde-li v tomto stavu na pole. Tak může způsobit i živelní katastrofu, vítr, bouři, krupobití a jiné pohromy. Dále lidé na vesnici pravidelně na jaře obcházeli, někdy i s knězem, celou obec, zejména pole. Vytvářeli tak jakýsi magický kruh, který měl zabránit případnému suchu nebo neúrodě. Vesnický lid se v minulosti snažil nejenom poznat, ale i předpovídat počasí jak na delší, tak na kratší dobu. Obyčejně o Vánocích a na Nový rok se předpovídalo počasí na celý rok. Například na Štědrý večer hospodář rozloupal cibuli na 12 plátků, vložil do ní sůl a podle stupně vlhkosti mezi jednotlivými plátky předpovídal, který měsíc bude suchý a který vlhký. Zajímavé pověry byly na zahánění myší. Například při dožínkách se dával snop z úrody stranou se slovy: Tohle myším, ostatní hospodáři. Na Štědrý večer se dávalo trochu obilí do stodoly s přáním, aby myši ostatní obilí nechaly na pokoji. Dále se na Tři krále vykropovaly místnosti, aby se v nich myši nedržely. O Velikonocích se chodilo kolem domu s klíči věřilo se, že to zažene myši z domu. Další způsob byl tzv. obětování zemi. Na Vánoce se dávaly zemi zbytky štědrovečerní večeře, stejně tak i trávníku. Na Velikonoce pak do rohů pole skořápky nebo i celé vajíčko, aby pole dobře rodilo. V minulosti se poli někdy obětovalo i živé zvíře jako např. zakopalo se holoubě, kocour aby pole dobře rodila a zbavila se hlodavců. Řadu archaických obřadů se semenem prováděli také zemědělci. Někdy se při čištění semeno kropilo svěcenou vodou, křižovalo se, přidávaly se k němu různé byliny, někdy se i podkuřovalo. Při setí se polévalo vodou, nesmělo se rozsévat v době, kdy měsíc zacházel, v pátek či v neděli a podobně. Podle stromů zase hospodář usuzoval na dobrou úrodu ovoce, například když na Nový rok bylo jíní na větvích, usuzoval, že bude hodně ovoce, byl-li na Štědrý den vítr, měla být malá úroda. K zemědělskému hospodaření patřil nerozlučně i chov dobytka. Onemocněl-li dobytek, rolník věřil, že nějaký zlý člověk dobytku škodí a odebírá užitek pro sebe. Lidé se snažili pomocí kouzelných prostředků na tyto faktory působit. Používali třeba díži, ve které se nikdy nemísil chléb, tak, že ji otočili uchem k ohni a vítr se prý otočí jiným směrem. Byly používány i posvátné obrazy proti požáru, oheň se utišoval i mlékem kojící ženy, kouskem chleba. Lid chtěl oheň napojit a nakrmit, aby dále nežral. Úspěchu v hospodaření se mohl také domoci ten člověk, jemuž pomáhal jakýsi duch hospodaření. A tak se setkáváme se záznamy o šotkovi, hadu hospodáříčkovi, špírkovi, skřítkovi, plivníkovi a jinými vymyšlenými bytostmi. Opouštělo-li se stavení při stěhování do nového, přenášel se z pece posvátný rodinný oheň. Některé pověry byly spojeny i s trhem, kdy chtěl hospodář co nejvýhodněji prodat. Když jel například na trh s dobytkem, uříznul provázek a pověsil ho dobytčeti na řetěz. Věřil, že bude hodně kupců a že dobře zaplatí. Hospodářský úspěch byl podle lidových pověr závislý na zákonitostech, na které neměli lidé vliv. Ponejvíce četné hospodářské, rodinné a jiné těžkosti vedly zejména obyvatele vesnic ke snaze věřit v úspěch nadpřirozených sil, díky i věkovým tradicím, které se předávaly z pokolení na pokolení. I v těchto lidových pověrách je kulturní bohatství našeho národa. (vybráno ze starých kalendářů)

6 strana 6 Mezi filozofií a tancem Paní Svatava Čížková se svými tanečnicemi při provedení Otvírání studánek v Praze v rámci festivalu Praha, město evropské kultury. Choreografka paní Svatava Čížková navzdory své letošní neuvěřitelné sedmdesátce stále ráda pracuje s dětmi. Je z rodu těch pedagogů, kterým jejich práce není jen povinností, ale posláním, a dosažený věk jim není jen odpočinkovou institucí. Na základní umělecké škole v Sušici působí paní Svatava téměř třicet let a za tu dobu zasvětila do tajů kultivovaného pohybu stovky dětí. Své bohaté taneční zkušenosti předávala mladé generaci vždy s plným nasazením a ani dnes tomu není jinak. Narodila se v Paříži, ale dětství a celý život prožila v Čechách, kde byla pilnou cvičenkou Sokola. V sedmnácti letech byla přijata na taneční oddělení pražské konzervatoře. Po studiích nastoupila do Armádní opery v Praze, kde byl vynikající choreograf Luboš Ogoun. Ani stav manželský jí neodvedl od její velké záliby. Navštěvovala taneční semináře a kurzy pro taneční pedagogy při Akademii múzických umění v Praze. Příznačným rysem pro paní Svatavu je její přemýšlivý a filozofický vztah k pedagogické práci. Tanec chápe jako projev vesmírné energie, která, pokud je vnímána správně, splňuje určité principy života. Na prvopočátku tanečního projevu jsou emoce, které se realizují uměleckým pohybem a vizuálními prvky. V její úvaze se objeví i stopy skepse. Říká, že my, lidé vyspělých civilizací, jsme se bohužel naučili vnímat vše, a tedy i tanec z povrchního hlediska. Buď v něm vidíme pouhé odreagování, nebo naopak se snažíme vytěžit z pohybu konzumní jednotku, snahu předvádět se a na tanci vydělávat. A to je škoda, dodává. Ve středu jejího zájmu a lásky byly vždy děti. Naučily mne mnohému, říká, a často jsem se jimi nechala inspirovat. Musela jsem je vnímat jako celek ale i jednotlivě. Dnes pro mne znamenají celý vývojový svět. Proto mne mrzí, když vidím u dětí určitou neúctu k okolnímu světu, ale především ke svému tělu, které se moří často dobrovolně hlukem, zplodinami, drogami apod. Myslím, že účinnější by bylo dát jejich energii smysl tím, aby si uvědomily, co mohou pohybem získat nebo naopak nedisciplinovaností ztratit. To a ještě mnoho zajímavého je možno se dozvědět od paní Svatavy. Například, jaký je rozdíl mezi klasickým baletem a moderním tancem a že prazákladem tanečního projevu je vnímání vesmíru a přírody. Jako choreografka vymýšlí a realizuje nejen taneční scénografii, ale vymýšlí a šije i kostýmy a kroje, které, stejně jako její choreografie, hýří nápady a krásným provedením. V posledních letech zvláště ráda pracuje s dětmi tanečního souboru a Sušického dětského sboru sbormistra Josefa Baierla a vysoce oceňuje improvizační mistrovství svého stálého korepetitora klavíristy Jaroslava Prunera. Ze třídy paní Svatavy Čížkové vyšla řada výborných tanečnic. Za všechny jmenujme dnešní učitelku tanečního oddělení Hanu Kopovou a studující pražské AMU Pavlínu Černou. Může být pro pedagoga větší radost než to, že jeho práce nebyla marným valením sisyfovského kamene, ale že našla své profesně zdatné a pro věc umění zapálené pokračovatele? JIŘÍ KOLÁŘ Svátek matek v Dlouhé Vsi Nahrávání kazet a CD v improvizovaném studiu na ZŠ v Dlouhé Vsi, kdy Janička Marešová zpívá Travičku zelenou... Solasido, soutěž, která v březnu letošního roku proběhla na Komenského ZŠ v Sušici. Dětská pěvecká soutěž, obdobná jako Carusošou nebo Doremi, jíž předchází spousta starostí a práce pořadatelů. Pan Pavel Justich z nahrávacího studia DETO Klatovy, který soutěž vymyslel, moderuje, natáčí kazety, CD a celou technicky zabezpečuje, musí na školu přijet, spolu s pedagogy udělat výběr zpěváků, při další návštěvě písničky nahraje a se zpěváčky vše doladí. Při soutěži samé se již zpívá z plných plic a před porotou. Přesně tak probíhala i příprava na druhou květnovou neděli na ZŠ v Dlouhé Vsi. Soutěž byla pojata jako dětmi přichystaná gratulace maminkám k Svátku matek. Maminky v hledišti místního kina zapomněly na nevyprané i nevyžehlené prádlo, přípravu večeře či jinou práci tak moc se jim pořad líbil. Soutěžící děti velmi pozorně sledovala porota, která přes svůj nelehký úkol nakonec vyhodnotila tři nejlepší písničky a zpěváčky. Na třetím místě skončil Martínek Baross s písničkou Ach synku, synku. Druhé místo obsadila písnička Na Okoř je cesta zpívaná Marií Bubeníkovou a Lucií Hájkovou v působivém oblečením a temperamentním provedení. První místo získala Iveta Rajtmajerová s nádherně zazpívanou písní Jaro, při které se mnohým draly slzy do očí. Hodnotné ceny pro výherce zajistila ZŠ spolu s panem Jiřím Jirmanem z Kašperských Hor. Květiny pro přítomné maminky věnoval místní OÚ a drobné dárečky vyrobili a rozdali žáci školy. Možnost zakoupit si kazetu nebo CD s nahranými písničkami dětí měl každý návštěvník (včetně objednání videokazety, která se při představení natáčela). A tak si myslím, že bych měla za všechny, kterým se soutěž líbila, poděkovat pořadatelům. Děkuji tedy za všechny, kteří to při odchodu nestihli udělat. Protože se na pořádání této akce podílely především ženy, které mohly Svátek matek oslavit v klidu se svými rodinami a místo toho si vzaly na starost organizování zábavy pro druhé, dovolte mi předat i jim alespoň pomyslnou kytičku k jejich svátku a slova díků za příjemné odpoledne. MARIE BUBENÍKOVÁ Čtenáři nám píší Pod tou naší starou lípou Bude žít ta naše lípa, symbol Volšov a okolí? Je páteční den, 18. května 2001 odpoledne. Od rána prší, přímo liják. Každý příval vody v kterémkoliv ročním období poškozuje staré stromy, už tak dost za ta léta narušené. Lípy, jež jsou naším státním symbolem, bývají hodně košaté a letité. Proto stačí za zhoršených přírodních podmínek větší poryv větru a část koruny stromu, někdy i mladého, se poroučí k zemi. A něco podobného v ten nešťastný pátek zapůsobilo i na tu naši, věkem se blížící Metuzalémovi, lípu ve Volšovech poblíž zámku v prostoru kdysi hraběcího sídla vedle cesty, která vede do Chalup a dál na Stráž. U stojánku (výborná voda), odbočuje tato cesta na staré Volšovy, kde je jen o něco skromnější stará lípa u cesty, jež vede do Doubků. Mnoho let (ještě za hluboké totality), byla tehdejšími ochránci na lípu ve Volšovech přibita zelená plechová tabulka Strom chráněný státem. Nějaký hodný občan tabulku rozmlátil, úřad dal jinou ta je ještě dobrá, zato lípa ponechaná osudu je nadranc. Tato lípa, největší na okrese (do výšky určitě) měla při měření v roce 1991 (tedy za velké vody, která sahala až k ní) 40 cm nad zemí obvod kmenu 750 cm (stáří let). Když jsem nedal pokoj a pány otravoval tak mi poradili zaplatíme vám cement, písek si sežeňte, lidi také, zabetonujte a snad vám to zaplatíme. Během let přišla tato stařenka o tři větve to jen tak, co si pamatuji. Celý svůj život ji mám na očích, bydlel jsem naproti. O jednu větev zavadil vysoký hospodářský stroj, o ostatní se postarala sama matka příroda. Nechám tuto pamětnici časů dobrých i zlých (těch bylo více) hovořit: V mé koruně byl po staletí zvon, na němž byl vylitý letopočet K jakému svatému byl příslušný, se už nezjistí (za první světové války měl jít pryč, na munici). Tehdejší představitelé církevního statku a sirotčince poslali Císaři pánu malý zvonek, který svolával dělníky na panskou robotu. A bylo to od nich chytré. Ve druhé světové válce se to už neopakovalo, ale přes dvě stě let starý zvon byl zcizen a přesunut na neznámé místo. Je možné, že se třeba náš zvon krčí někde v Hamburku. Snad se již některé uskladněné zvony dostaly zpět k nám do vlasti. Tento náš zvon ohlašoval požáry a na poslední cestu vyprovázel zdejší občany. Na mém kmeni byl zavěšen starodávný kříž. O Velikonocích, když zvony odlétají do Říma, je zastupovali hoši z dědiny, řehtáci. Měli řehtačky tratárky, klepačky. Tehdy jich bývalo více, milí chlapci, ubejváte, ubejváte. Viděno loni, letos, ale co bude příští rok? Tam u toho křížku se pomodlili. Začínali na Zelený čtvrtek v poledne a večer, na Velký pátek brzy ráno, v poledne a ve tři hodiny na paměť ukřižování Krista a ještě večer. V sobotu se šlo pro odměnu, vajíčka a nějakou korunku. Nikdo před nimi nezavíral dveře. Prošlo pode mnou moc cizích armád, vojsk. Kdysi za třicetileté války zde byli Švédové. Ani nedrancovali, protože chalupníci a robotníci zde byli chudí a nebylo co brát. Teď už jen ten náš zámek vypadá robustní, ale není nijak přitažlivý. Snad byl vykraden jen jednou, a to když zde bývala zbrojnice rytířů Sporků. Hraběnka J. Chotková byla z toho rodu. Ta zbrojnice se vypařila a je pryč. Byly zde před válkou v roce 1936 manévry československé armády. Pod mou košatou korunou měla tato armáda pojízdnou pekárnu. Chléb z ní chutnal i místním občanům. Velký park byl tenkrát plný vojenských Tater. Ke konci druhé světové války se zde zachraňovali vojáci Wehrmachtu. Hned po osvobození přijela armáda USA. Na lavičce, která zde byla od nepaměti, poseděli bílí, černí i praví Indiáni. Vše»Ou kej«. Také zde byli brigádníci z Anglie, z nichž někteří tu zůstali natrvalo. V padesátých letech byly prostory zámku a statku vystěhovány a ubytoval se tu útvar PS. Křížek zmizel, spolu s ním i sedm stromů a šeříky. Čas na mne zapůsobil, kmen je dutý, každoročně se v něm rodilo 4 5 sov pálených. Měly hodně obdivovatelů, ale také nepřátel, kteří je zlikvidovali. Dnes už jsou sovy chráněné V blízkosti lípy je zámek. Nad zámeckými dveřmi byl v umělecky kované mříži letopočet 1769, na dveřích viselo tlukadlo, které nahrazovalo zvonek. Bylo by hezké, kdyby se mříž mohla vrátit na původní místo. KAREL RENDL, Volšovy Hlavní větev lípy se odlomila od kmene inu, příroda si nedá poroučet. Stařičká lípa byla milosrdná k mládí totiž: vedle stojící máječek svým pádem nezničila. Také autor článku měl velké štěstí při fotografování poodstoupil a na místo, kde prve stál, spadl velký kus stromu. 23. května přijela do Volšov firma, která na doporučení ochranářů provedla na lípě řezy kvůli bezpečnosti.

7 Kultura strana 7 Po čem ženy touží Romantická komedie odehrávající se v současném Chicagu. Vyhlášený sukničkář a rozvedený otec patnáctileté dcery, Nick Marshall, získá po zásahu elektrickým proudem zvláštní schopnost: slyší, co si ženy v jeho okolí myslí. Po počátečním šoku toho dokáže patřičně využít. Posléze sice svou schopnost ztrácí, mezitím však změní názor na ženy a dokáže několika z nich pomoci. Velmi úspěšný snímek poskytl vynikající příležitost Melu Gibsonovi v jeho první roli v romantické komedii i jeho stále oceňovanější partnerce Helen Huntové. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Osudové setkání června Pozitivně laděný snímek pracuje s motivem setkání talentovaného mladíka z chudých poměrů se zralým osamělým mužem. Mladý černoch se v newyorském Jižním Bronxu seznámí se starým podivínem, již léta uzavřeným v pustnoucím bytě. Zjistí, že starý muž byl autorem jediného románu, ale pak se zcela odmlčel. Mladík, který má literární sklony, přiměje starého pána, aby mu odhalil taje spisovatelského řemesla. Samotářský umělec načerpá díky mladíkovi novou životní energii a s radostí přijímá dar pozdního přátelství. Osou vyprávění je postupné sbližování postav s odlišným původem i charakterem a zároveň také nezvyklé zachycení procesu umělecké tvorby. Na zdárném výsledku celého filmu se nemálo podílejí i výkony představitelů hlavních hrdinů zkušený Sean Connery a debutující Rob Brown. Časopis Cinema hodnotí 80 %. start startovné trasy Cíl DDM Sušice pořádá soutěž pro dívky Minimiss Sušice 2001 (ukázka činnosti DDM) 2. června 2001 ve hodin v sále DDM vstupné: 20 Kč HURÁ NA PRÁZDNINY Zveme vás na turistický pochod v sobotu 9. června Filmy, které musíte vidět od 9 do 10 hodin v Domě dětí v Sušici 20 Kč TOMBOLA v ceně pěší 35 km, 16 km, 10 km, 4 km cyklotrasy 35 km, 30 km (nezapomeňte cyklistické přilby!!) Trasa 16 km kombinovaná s autobusem do Kašperských Hor, případní zájemci se přihlásí předem do 6. června v Domě dětí, tel. 0187/ Na delší trasy a cyklotrasy děti do 15 let v doprovodu dospělých nebo s písemným souhlasem rodičů. v DDM, bude otevřen do hodin. Srdečně zvou pořadatelé Sdružení Pionýr Sušice a DDM Sušice. Pojeďte s námi za létem Dům dětí a mládeže v Sušici připravuje na léto poznávací pobyt v Jaroměři, sportovně turistický tábor v Podmoklech a soustředění rybářů v Týně nad Vltavou. Poznávací pobyt v Jaroměři Termín: Poznávání východočeského regionu (Babiččino údolí, Dvůr Králové nad Labem, Náchod ), koupání, rekreace. Vhodné pro děti od 10 let. Cena: Kč Sportovně turistický tábor v Podmoklech Termín: Hry, zábava, sport, koupání, pro dívky aerobic, pro hochy bojová umění. Cena: Kč Soustředění rybářů v Týně nad Vltavou Termín: Pro členy rybářského kroužku. Cena: Kč. Informace a přihlášky v DDM Sušice, tel. 0187/ , termín odevzdání: do 15. června Státní hrad Rabí zve k návštěvě Od 1. června do 30. září probíhá v konírně hradu výstava fotografií ze Šumavy fotografa Miroslava Zámečníka Obrázky pro duši Billy Elliot 10. června Hrdinou snímku je jedenáctiletý chlapec z hornického městečka v severozápadní Anglii. Po smrti matky žije s otcem, starším bratrem a babičkou. Píše se rok 1984 a v kraji už rok trvá stávka. Městečko je obleženo policií, ale Billy tyto skutečnosti příliš nevnímá, je totiž okouzlen nečekaným zážitkem. Při boxerském tréninku se náhodou přidal k děvčatům, která měla hodinu baletu a zalíbilo se mu to. Učitelka baletu objeví v chlapci skrytý talent a začne ho cvičit. Tím se zcela změní Billyho život. Cesta k vytouženému studiu na Královské baletní škole je však dlouhá a plná úskalí. Zdánlivě banální téma je však pojednáno originálním způsobem. Tvůrci staví na kontrastu drsného hornického prostředí a baletu, film je vytvořen v typicky anglickém stylu moderního sociálního realismu, s důrazem na dobovou atmosféru, charakteristiku postav i s typickým humorem. K úspěchu filmu a získání několika filmových cen přispívají i výkony herců malého Jamieho Bella i zkušených herců v hlavních rolích. Časopis Cinema hodnotí 100 % super. Slečna Drsňák června Mladá agentka FBI Gracie moc krásy nepobrala, svou práci však má ráda a vášnivě touží po velkém případu. Její šance přichází, když se hledaný zloduch rozhodne využít soutěže o Miss Spojených států a připravuje teroristický útok. Úkolem policie je zajistit bezpečnost soutěžících, a to znamená dostat mezi finalistky svého člověka. Je potřeba prostě najít kvalifikovaného policajta a mírami a protože není jiná možnost, padne volba na Grácii. V tom okamžiku nastává strastiplná kultivace agentky depilace, peeling, prsní vycpávky a jiná tajemná slova jsou na denním pořádku. Výsledek je ovšem úžasný a Grácie nakonec nejen zachrání soutěž, ale získává i titul Miss sympatie. Partnerem výborné Sandry Bullockové je tentokrát rovněž vynikající Michael Caine. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Svatby podle Mary června Komedie, která po své premiéře dlouho stála v čele amerického filmového žebříčku, navazuje na své úspěšné předchůdkyně například Čtyři svatby a jeden pohřeb, Nevěsta na útěku nebo Svatba mého nejlepšího přítele. Hrdinkou romantického příběhu je sice budoucí nevěsta Mary, ale v jejím případě je zpočátku důležitější povolání pracuje totiž jako prvotřídní svatební agentka. Své zaměstnání miluje a vykonává s půvabem, přesností a nevšední předvídavostí. Čím více se stará o cizí svatby, tím více se vzdaluje její vlastní. Nakonec náhodou potkává muže svých snů, ale bohužel vyjde najevo, že mladík si má brát bohatou a elegantní dívku, kvůli jejíž svatbě chce Mary z profesionálního hlediska udělat nemožné. Oba zamilovaní tedy potlačí své city, avšak ty ve finále samozřejmě stejně vyjdou najevo. Zápletka poskytuje zajímavý pohled do zákulisí monumentálních svatebních obřadů, jež ve Spojených státech, stejně jako jinde na světě, mají především prestižní efekt. Organizace takové svatby je záležitostí týmu sehraných profesionálů. Snímek byl ušit na tělo populární Jennifer Lopezové. Fotr je lotr června Příběh nové komedie vychází ze situace, v níž se ocitá mladý muž, který poprvé přijíždí do rodiny své vyvolené. Jeho snaha zalíbit se dívčiným rodičům však vede k pravému opaku. Nešťastný mladík se stále více zaplétá do nevinných lží a s nevídanou usilovností působí nejrůznější trapasy. Nutno však přiznat, že má velmi nevýhodnou pozici. Předpokládaný tchán je totiž bývalý specialista CIA na psychologické vyšetřování a je přesvědčen, že všechno musí být podle něho. Střetnutí dvou zcela odlišných povah nutně musí směřovat ke katastrofě, konec ale vše napraví. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Hrajeme pro děti od 17 hod. Není král jako král června Nová animovaná disneyovka se odehrává kdysi dávno někde v Jižní Americe a je inspirována kulturou Inků. Tvůrci tentokrát ladí příběh o vytrestaném pyšném vladaři do komediální polohy. Vypravěčem je sám král Kuzco, jehož zapuzená stařena proměnila v obyčejnou lamu. Samolibý a sobecký hrdina se ocitne daleko od paláce a vrátit se může jen s pomocí dobromyslného sedláka Pachy. Při četných dobrodružstvích, jež dvojice prožije, se mění králův charakter, pyšný panovník pozná cenu přátelství a díky tomu získá zpět svou podobu. Největší pozornost je ve filmu věnována komickým a dobrodružným epizodám a výtvarnému řešení. Děj se odehrává především v obrovském paláci a jeho okolí nebo v horách a v džungli. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Z technických důvodů se ruší vystoupení M. Maxy. 9. června hraje od Fortuna Turistické, kulturní a poznávací zájezdy v roce 2001 sobota 30. června Český Krumlov divadlo činohra Tři mušketýři sobota 14. července Karlštejn, Dobříš sobota 21. července Český Krumlov divadlo muzikál Divotvorný hrnec sobota 28. července Orlík, Zvíkov sobota 4. srpna Dvůr Králové nad Labem ZOO Safari srpna (sobota neděle) Liberec zámek Sychrov sobota 15. září Regensburg sobota 13. října Polsko Klodsko sobota 24. listopadu Předvánoční Zwiesel sobota 8. prosince Vánoční Vídeň Přihlášky a bližší informace o zájezdovém programu v novém katalogu CK MKS (k dispozici v kanceláři MKS) nebo na tel. 0187/ Ve spolupráci s dalšími cestovními kancelářemi vám můžeme zajistit příjemnou dovolenou v řadě zemí, zájezdy za kulturními zážitky pro kolektivy, školní výlety i podnikové poznávací zájezdy.

8 strana 8 Sedmý ročník populárního Otava Cupu proběhne ve dnech června Již posedmé se stane město Sušice dějištěm mezinárodního mládežnického fotbalového turnaje Otava Cup, který se pevně zařadil do rodiny turnajů pořádaných nizozemskou nadací Eurosportring, licenční organizací světové fotbalové federace FIFA. Tato nadace pořádá po celé Evropě ročně okolo stovky turnajů. Otava Cup začal psát svoji historii v roce Jelikož první dva ročníky proběhly ještě jako týdenní akce, mohli nám své fotbalové umění ukázat mladí fotbalisté z Austrálie, Belgie, Izraele, Dánska, Itálie, Švédska a USA. Od třetího ročníku se Otava Cup zkrátil na čtyři dny a stal se tzv. víkendovým turnajem. Tímto způsobem se pořádá doposud. Otava Cup byl v minulých letech hodnocen jako nejlépe uspořádaný turnaj v ČR a jeho třetí ročník byl dokonce zařazen mezi tři nejlepší turnaje v Evropě. V minulých ročnících si v Sušici zahrálo na 197 fotbalových týmů z dvanácti zemí a tří kontinentů. Každoročně se k nám vrací týmy z Nizozemska, Německa, Rakouska, Belgie, Slovenska a také pochopitelně z Česka. Letošní sedmý ročník, jehož účast je nejvyšší v dosavadní historii turnaje, se uskuteční v Sušici a okolí. Otava Cup spolupořádají Nadace Euro-sportring a fotbalové oddíly TJ Sušice, Svatobor Hrádek, Žichovice, Kašperské Hory, Dlouhá Ves a Žihobce. Garantem turnaje je Město Sušice se starostkou paní JUDr. Jiřinou Rippelovou. Pořadatelé již závazně evidují 50 fotbalových družstev, z toho 29 zahraničních a 21 z ČR. Turnaje se zúčastní i prvoligové týmy, takže fanoušci mládežnického fotbalu se mohou těšit například na 1. FC Plzeň, Junior Praha, SK Čtyři Dvory České Budějovice a Motorlet Praha. Turnaj se u zúčastněných těší značné oblibě, týmy se do Sušice rády vrací. Jako třeba holandský Reunie Borculo nebo D. Z. C. Doetinchem, který letos přijede obhajovat prvenství z loňského ročníku v kategorii staršího dorostu. Dále zde znovu přivítáme německé TSV Hespe a ESV Rostock a slovenské OFK Solčany a MFK Zvolen. Kategorii starších žáků v loňském roce vyhrálo 1. FC Plzeň, v letošním roce však pro změnu přijedou pouze s mladšími žáky. Pražská Aritma, stejně jako domácí TJ Sušice, letos obsadí všechny kategorie. Více než 900 mladých fotbalistů od 10 do 19 let se ve čtyřech věkových kategoriích (mladší žáci, starší žáci, mladší dorost, starší dorost), utká o medaile a krásné poháry. Každé družstvo sehraje 4 5 zápasů s hrací dobou maximálně 2 15 minut (žáci) a 2 20 minut (dorost). Celkový počet utkání na turnaji překročí číslovku 120. Většina sportovních a zábavných programů proběhne v centru Otava Cupu v Sušici, kde také budou ubytováni účastníci turnaje. Program turnaje pátek 1. června Krátce po poledni začnou přijíždět první fotbalové výpravy. Při uvítání a prezentaci obdrží brožuru Otava Cup s programem turnaje, dále suvenýry turnaje a Města Sušice. Na půl devátou večer je na radnici připraveno slavnostní uvítání a setkání zástupců každého družstva se starostkou města. Víkend ve znamení fotbalu Sobota 2. června Od devíti hodin ráno se začnou hrát jednotlivá utkání ve skupinách. Konec prvního hracího dne je naplánován na 17. hodinu. Ve chvílích volna mohou účastníci turnaje využít připravený program a zhlédnout zajímavá a krásná místa Sušice a Šumavy. Jako každý rok pořadatelé připravili slavnostní průvod účastníků městem, který za doprovodu dechové hudby Solovačka, mažoretek a taneční skupiny MKS Klatovy vyrazí Slavnostního předávání cen se účastní i starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. v 19. hodin od ZŠ Lerchova po trase náměstí Svobody Stadion TJ Sušice. Na sušickém stadionu proběhne oficiální přivítání účastníků turnaje zástupci města, zakončené kulturním programem. Jako součást turnaje je pro účastníky připraven od hodin rockový koncert skupiny M. A. S. H. na Santosu. Neděle 3. června Od 9 hodin jsou na programu semifinálová utkání. Následovat budou utkání o konečná umístění, která by měla být dohrána do 15 hodin. Finálové zápasy budou odehrány na stadionu TJ Sušice, pouze mladší žáci odehrají svá finále ve 14 hodin v Hrádku u Sušice. V Sušici nastoupí jako první ke svému finálovému duelu ve 13 hodin starší žáci, od 14 hodin sehrají své finále mladší dorostenci a po nich nastoupí v 15 hodin starší dorost. V 17 hodin bude na sušickém stadionu odehráno 25. kolo okresního přeboru mužů mezi mužstvy TJ Sušice B a Arbo Velhartice. Na pořadatelé naplánovali slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých týmů. První čtyři družstva v každé kategorii získají pěkné poháry, navíc vítězům jednotlivých kategorií se budou na krku blýskat medaile. Dále budou pořadatelé vyhlašovat mužstvo Fair play a také nejlepší hráče a střelce v každé kategorii. Ceny do těchto soutěží věnovala firma Würth. Atmosféru slavnostního ceremoniálu doplní vystoupení Mistryň Evropy 2000, mažoretek skupiny BONBON. Pondělí 4. června Při odjezdu domů dostane každá výprava od pořadatelů malý dárek v podobě fotografie svého družstva ve formátu A4 a upomínkovou plaketu od Města Sušice. Letošní účast, která je nejvyšší v dosavadní historii turnaje, dává Otava Cupu punc jednoho z největších mládežnických sportovních podniků pořádaných na území ČR. Pořadatelé této sportovní, ale i kulturní akce zvou všechny fanoušky a příznivce kvalitního mládežnického fotbalu, aby přišli povzbudit naše mladé fotbalisty, kteří reprezentují nejen naše město, ale v soubojích se zahraničními soupeři i Českou republiku. Turnaj podporují Město Sušice, Radio FM Plus, Radio Šumava, Sušické noviny, PeCu Klatovy, a. s., Phare, DragonPress, s. r. o., MA-Typo, Würth, Bohemia Sport Horažďovice, VK Ložiska. Obsazení turnaje Starší dorostenci sehrají svá sobotní utkání v Hrádku u Sušice, v neděli budou hrát v Sušici a na Kašperských Horách. Kategorie A skupina A SK Aritma Praha CZ SV Tresenwald DU D. Z. C. 68 Doetinchem NL S. E. P. Delft NL Fortuna Herringen-Hamm DU skupina B vv Hoogeveen NL TJ Sušice CZ vv Reunie Borculo NL SW Wiesbaden DU VfB 06 Sangerhausen DU Kategorie B skupina A VfB 06 Sangerhausen DU TJ Sušice CZ SV Wassenaar NL TSG Mainz Hetscheim DU skupina B SK Aritma Praha CZ D. Z. C. 68 Doetinchem NL SV Niedernhausen DU TSV Hespe DU Mladší dorost bude hrát v sobotu v Žihobcích, v neděli je přivítá hřiště v Žichovicích. Kategorie C skupina A TuS Fortuna Saarburg DU 1. FC Plzeň CZ FC Střížkov Praha CZ ESV Rostock A DU skupina B TJ Sušice CZ KJW Wolfhagen DU MFK Zvolen SK SK Aritma Praha CZ skupina C Fortuna Herringen-Hamm DU FC Háje JM Praha CZ Junior Praha CZ vv Hengelo NL skupina D ESV Rostock B DU SK Motorlet Praha CZ FC Z. D. OUD Heverlee B AFK Podolí Praha CZ Starší žáci si v sobotu zahrají v Sušici a v Žichovicích, v neděli budou hrát v Dlouhé Vsi a Žihobcích. kategorie D skupina A SK Aritma Praha CZ Grün Weiss Amendorf DU OFK Solčany SK ABC Braník Praha CZ skupina B ESV Rostock DU 1. FC Plzeň CZ FC Střížkov Praha CZ SG Grumbach B DU skupina C SK Čtyři Dvory Č. Budějovice CZ KJW Wolfhagen B DU AFK Podolí Praha CZ SG Grumbach A CZ skupina D MFK Zvolen SK FC Háje JM Praha CZ TJ Sušice CZ KJWW Wolfhagen A DU Mladší žáci svá sobotní utkání sehrají v Dlouhé Vsi a na Kašperských Horách, v neděli si zahrají v Hrádku. Sport Sušice dvakrát prohrála Oblastní přebor mužů Sušice po vlažném výkonu podlehla doma Nepomuku a o týden později vysoko prohrála ve Vejprnicích. 24. kolo TJ Sušice FK Nepomuk 1:2 (1:2); branky: Hubáček PK Slach, Švec; sestava: Hůrka Sachr, Čácha (85. Kočí), Pendl, Ritter, Marek, Kotrba, M. Brabec, Hubáček, Švec, Staněk. 25. kolo FK Slavia Vejprnice TJ Sušice 5:0 (1:0); branky: Studeník 2, Šiml, Dejmek, Paul; sestava: Kindelmann Sachr Marek, M. Brabec, Ritter (16. Vejskal), Kotrba, Pendl, P. Brabec, Staněk, Švec, Hubáček. Okresní přebor mužů Sušické béčko přivezlo povinné body z Chudenic, ale v derby s Hrádkem odešlo poraženo. 22. kolo Sokol Chudenice TJ Sušice B 1:4 (1:3); branky: Chmátal 2, Vaněk, Pintíř; sestava: Sládek Podlipský, Lunda, Pintíř, Vaněk, Holman, Holeček, Šmat, Frančik, Chmátal, Kadlec. 23. kolo TJ Sušice B Svatobor Hrádek 1:2 (0:1); branky: Šmat Vomela 2; sestava: Sládek Podlipský, Lunda, Pintíř, Vaněk, Sachr (46. Marek), Šmat, Holeček, Moureček, Chmátal, Švec. Oblastní přebor staršího dorostu Sušice si v domácím prostředí připsala další vítězství, ale o týden později prohrála v Karlových Varech. 20. kolo TJ Sušice FK Tachov 4:1 (2:1); branky: Kočí 2, Holeček, Živčák; sestava: Míček Vejskal, Haspekl, Nemrava, Kopačka, Živčák, Marek (60. Šimeček), Šimáček, Keila (72. Kálazi), Kočí, Holeček. 21. kolo Slavia Karlovy Vary TJ Sušice 3:0 (1:0); sestva: Míček Mráz, Haspekl, Vejskal (Hupka), Kopačka, Holeček, Kotrba (Mirvald), Hájek, Potužák, Kálazi. Oblastní přebor mladšího dorostu Mladší dorost zahájil jaro dobře, ale v posledních zápasech se mu přestává dařit, zejména střelecky. 20. kolo TJ Sušice FK Tachov 0:1 (0:1); sestava: Šimáček Mráz, Haspekl, Šimeček, Mirvald, Hupka, Kotrba, Prchlík (50. Hájek), Keila, Lerch, Šlais (60. Příhoda). 21. kolo Slavia Karlovy Vary TJ Sušice 3:1 (1:1); branka: Potužák; sestava: Šimáček Hupka, Kohl, Mráz, Mirvald (Tůma), Keila (Příhoda), Kotrba, Prchlík, Hájek, Potužák (Novák), Šlais. Oblastní přebor starších žáků Sušice utrpěla debakl na Bolevci, ale v derby s Horažďovicemi zvítězila a poté si připsala další důležitý bod s Karlovými Vary. 20. kolo SSC Bolevec TJ Sušice 6:0 (3:0); sestava: Kulíšek (56. Forejt), Klíma, Kohl, Tůma, Pekhart (15. Studecký), Bartoš, Dryk, Holý, Janda, Záhorčák (65. Šimáček), Nekola (10. Matějovic). dohrávka 17. kolo TJ Sušice FK Horažďovice 2:0 (2:0); branky: Dryk, Holý; sestava: Kulíšek Klíma, Kohl, Tůma, Pekhart, Bartoš (60. Studecký), Dryk, Holý, Janda, Záhorčák (65. Matějovic), Šimáček. 21. kolo TJ Sušice Slavia Karlovy Vary 0:0; sestava: Kulíšek Tůma, Kohl, Studecký, Klíma, Bartoš (60. Bošek), Dryk, Pekhart, Janda, Holý, Záhorčák (65. Hejsek). Oblastní přebor mladších žáků Sušičtí dvakrát těsně prohráli, ale s Karlovými Vary si připsali důležité vítězství. 20. kolo SSC Bolevec TJ Sušice 1:0 (0:0); sestava: Koulák Šíma, Mirvald, Milota, Horejš, Klíma, Zelený, Budil, Hejsek, Štefan R., Pohořal. Střídali: Štefan J., Zemen, Pavlík. dohrávka 17. kola TJ Sušice FK Horažďovice 1:2 (1:0); branka: Zelený; sestava: Koulák Šíma, Mirvald, Milota, Horejš, Klíma, Zelený, Budil, Hejsek, R. Štefan, Pohořal. Střídali: J. Štefan, Zemen, Pavlík. 21. kolo TJ Sušice Slavia Karlovy Vary 2:1 (0:0); branky: Hejsek, Milota; sestava: Koulák Šíma, Mirvald, Milota, Horejš, Klíma, Zelený, Budil, Hejsek, R. Štefan, Pohořal. Střídali: J. Štefan, Zemen, Pavlík. Okresní přebor starších přípravek V 15. kole si áčko připsalo výhru, béčko prohrálo. 15. kolo TJ Sušice A Sokol Pačejov 4:0 15. kolo Sokol Nezamyslice TJ Sušice B 1:0 Okresní přebor mladších přípravek Další, v pořadí 12., turnaj mladších přípravek se hrál 19. května v Sušici. Z vítězství se radovali se ziskem sedmi bodů fotbalisté z Klatov, druhá skončila se ziskem čtyř bodů domácí TJ Sušice, třetí místo obsadila se čtyřmi body Okula Nýrsko a poslední čtvrté místo zbylo na Start VD Luby s jedním bodem. Výsledky: TJ Sušice Okula Nýrsko 0:1 Start VD Luby TJ Klatovy 1:2 Okula Nýrsko TJ Klatovy 0:3 TJ Sušice Start VD Luby 1:0 (branka Sušice: Králík) Start VD Luby Okula Nýrsko 1:1 TJ Klatovy TJ Sušice 0:0 Kdy na fotbal? Oblastní přebor mužů 27. kolo sobota v hod. Poběžovice TJ Sušice 28. kolo neděle v hod. TJ Sušice Jiskra Domažlice Okresní přebor mužů 25. kolo neděle v hod. TJ Sušice B Arbo Velhartice 26. kolo neděle v hod. Bezděkov TJ Sušice B Oblastní přebor dorostu 24. kolo sobota v hod. (starší), ve hod. (mladší) TJ Sušice SK Cheb Oblastní přebor žáků 24. kolo neděle v hod. (starší) v hod. (mladší) Spartak Chodov TJ Sušice Okresní přebor starších přípravek 17. kolo neděle v hod. Sokol Nalžovské Hory TJ Sušice B 18. kolo neděle v hod. TJ Sušice B TJ Sušice A Okresní přebor mladších přípravek sobota v hod. 14. turnaj v Nýrsku sobota v hod. 15. turnaj v Klatovech Velká cena Klatov Hráči oddílu KOC Sušice se zúčastnili tradičně dobře obsazeného turnaje, kde nechyběli ani hráči z extraligových oddílů. Pro mladé hráče je vždy dobré vidět ty z první dvacítky celostátního žebříčku a pokud je los příznivý si s nimi i zahrát. Tak například dvojice Jarab Sommer uhrála set s mistrem ČR. Holý P. dokonce postoupil ze skupiny do hlavní soutěže. Oddíl KOC Sušice považuje za svou povinnost se takového turnaje zúčastnit, pokud je někdo v rámci okresu schopen takovou akci uspořádat. Krajský bodovací turnaj mladších žáků a žákyň Bor u Tachova byl pořadatelem posledního bodovacího turnaje v rámci kraje pro žebříčky zpč. oblasti. Turnaje se zúčastnili hráči z oddílu KOC Sušice: Zippererová I., Aschenbrenner K., Baierl J. Výrazného úspěchu dosáhla Iva Zippererová, která z 27 zúčastněných mladších žákyň obsadila 3. místo. Ze základní skupiny postoupila jako druhá a byla vyřazena až ve 3. kole pozdější vítězkou. Bodový zisk ji jistě posune do první desítky krajského žebříčku. Pro tuto mladou hráčku je to velký úspěch vzhledem k tomu, že tyto turnaje hraje první rok. Turnaj mladších žáků Aschenbrenner K. sehrál výborně svoji základní čtyřčlennou skupinu, kde zaznamenal dvě vítězství a jednu prohru. Postoupil do vyřazovacích bojů, kde v prvním kole neuspěl, ale postup ze skupiny zaručuje bodový zisk přibližně pro 20. místo krajského žebříčku. V kategorii mladších žáků bude hrát ještě příští rok a proto jeho cíl do 10. místa krajského žebříčku není nereálný. Tento turnaj to jasně potvrdil. Baierl J. věkově jeden z nejmladších účastníků turnaje. Za mladší žáky bude hrát ještě tři roky a pokud vydrží, může v této kategorii potvrdit svůj nesporný talent již příští sezónu. Nepostoupil ze základní skupiny, přestože vybojoval jedno vítězství. Turnaje chlapců se zúčastnilo 37 mladších žáků. Mladší žáci jsou pro oddíl KOC Sušice velkou nadějí pro příští sezónu mohou se prosadit v rámci kraje. Iva Zippererová může pomýšlet i na turnaje v rámci České republiky, protože v letošní sezóně sehrála vyrovnané zápasy s hráčkami celostátního žebříčku a nad některými i zvítězila.

9 Sušický Open Cup pokračoval Dvacátým a dvacátým prvním kolem pokračoval seriál otevřených šipkových turnajů jednotlivců Sušický šipkový Open Cup leden prosinec Ve dvacátém kole se z vítězství radoval Vladimír Chromiak ze Železné Rudy před druhým Pavlem Sedláčkem z Horažďovic a Jiřím Pavlovičem ze Sušice. Jedenadvacáté kolo vyhrál Vlastimil Míčka z SK MBC Sušice před Pavlem Krejčím ze Sušice a Jiřím Pavlovičem ze Sušice. V průběžném pořadí stále vede s velkým náskokem Vlastimil Míčka se ziskem bodů, na druhém místě se drží Lukáš Rohan ze Sušice s body a třetí příčka patří Janu Fléglovi ze Sušice s body. Sušický Open Cup pokračuje každý čtvrtek od hodin v restauraci Lidový dům v Sušici. SK MBC získal double! Šipkařům SK MBC Sušice se podařil husarský kousek, neboť triumfovali v Západočeské extralize družstev i v Západočeském poháru družstev. V extralize jim i přes závěrečnou prohru s DC Býčí oko Plzeň patří první pozice. Druhý tým soutěže, DC Sympact Plzeň A získal stejný počet bodů jako Sušice, ale o vítězi soutěže rozhodly vzájemné zápasy, které oba vyhrála Sušice. Suverénně si sušičtí počínali i v poháru, ve kterém nepoznali hořkost porážky a finálovou odvetu s týmem Al Capone Rokycany proměnili v exhibici. O další úspěchy se sušičtí pokusí na republikovém Poháru vítězů poháru a o týden později i na finálovém turnaji, ve kterém se střetnou nejlepší družstva jednotlivých regionálních Extralig. Západočeský pohár družstev Odveta finále Al Capone Rokycany SK MBC Sušice 2:9 Po prvním zápase, který byl velmi vyrovnaný a ve kterém se v domácím prostředí radovala z výhry Sušice, se očekával tuhý KLUB VODNÍCH SPORTŮ zahájil sezónu Na úvod sezóny absolvovali členové Klubu vodních sportů Sušice Národní kontrolní závod (NKZ) v Trutnově. Ve slalomu na divoké vodě startovali a umístili se: v kategorii mužů Pechlát Zdeněk na 6. místě, Galuška Vladislav na 7. místě, Kevin Austin skončil dvacátý, Mika Patrik obsadil 36. místo a Filip Tajšl 37. pozici. V kategorii mladších dorostenců startoval Jindřich Beneš a svou kategorii vyhrál časem, který stačil také na druhé místo v kategorii starších dorostenců. Dalším závodem sezóny byl slalom na divoké vodě v Táboře, kdy se ve svých kategoriích umístili: Vozka Aleš 11. místo, Vadlejch Tomáš 8. m., Benešová Dárcům krve Plánované odběry krve budou probíhat v době od 14 do 17 hodin Klatovy Sušice boj i v rokycanské odvetě. Domácí však tentokrát neměli svůj den. Po polovině střetnutí vedla Sušice již 0:5 a dovedla utkání do vítězného konce. Tímto vítězstvím se tak mohla radovat ze zisku cenné pohárové trofeje. Sestava Sušice: Novotný, Míčka, Slovák, Míka, Jíša, Šíma. Západočeská extraliga družstev 22. kolo DC Býčí oko Plzeň SK MBC Sušice 6:5 Ve vyrovnaném střetnutí se štěstí přiklonilo k domácím. Prohra v posledním kole extraligy však na konečné první místo sušických vliv neměla a SK MBC se mohl radovat z celkového vítězství v soutěži. Sestava Sušice: Novotný, Míčka, Slovák, Míka, Šíma. S jarem se rozběhla i cyklistická sezóna. K velkým nadějím oddílu JIKO Čácha Sušice patří šikovný šestnáctiletý mladík Tomáš Řehoř, který jezdí závody horských kol cross country ve třídě kadetů (15 16 let). Tomáš je zatím po pěti závodech v čele Jihočeské amatérské ligy ANLEN CUP MTB, když se z vítězství radoval čtyřikrát a jednou skončil na čtvrtém místě. Dále mu patří první příčka ve Vimperské Martina 4. m., Benešová Marie 2. m. První závod o Český pohár ve slalomu na divoké vodě se jel na Trnávce. V rozjížďkách startovali a do cíle dojeli: Galuška V. 14. m., Beneš Jindřich 15. m., Kevin Austin 18. m., Pechlát Hynek 34. m. Do finále postoupilo dvacet nejlepších a tam se prosadili: Jindřich Beneš 15. místo, Galuška Vladislav 16. a Kevin Austin 19. místo. Druhý závod o Český pohár ve slalomu na divoké vodě se jel ve Špindlerově Mlýně. V rozjížďkách startovali a do cíle dojeli: Jindřich Beneš na 11. místě, Galuška Vladislav na 20. místě, Austin Kevin skončil jednadvacátý, Patrik Mika obsadil 23. místo a Hynek Pechlát 35. místo. Mezi dvacet nejlepších postoupili Vladislav Galuška a Jindřich Beneš, kteří obsadili: V. Galuška 10. pozici a J. Beneš 14. pozici. Dosažené výsledky závodníků svědčí o kvalitní zimní přípravě a dobré trenérské práci pana Ing. Vladimíra Galušky. Poděkování za velmi dobrou spolupráci patří také OÚ Hrádek. vv lize 2001 a v Českém poháru Budvar Cup 2001 zatím figuruje na 17. místě. Kdy jsi začal s cyklistikou? S cyklistikou jsem začínal asi před pěti lety. Přivedl mne k tomu můj kamarád Jan Ryneš. Jak často trénuješ? Trénuju každý den 2 3 hodiny na silničním kole se svým kamarádem Pavlem Hosnedlem, občas vyrazíme na horském do terénu. O víkendu probíhají závody. Za oddíl v kadetech závodí již zmiňovaný Pavel Hosnedl, dále Adam Blahouš, Petr Hasnedl a Jan Pojar. Připravujeme se pod vedením trenéra Václava Procházky, kterému bych chtěl touto cestou poděkovat za to, co pro nás dělá. Na jakém kole jezdíš? KHS ALITE Cyklistika není zrovna levný koníček, neboť cena kola se pohybuje okolo šedesáti tisíc korun. Závodní sezóna přijde na nejméně dvacet tisíc. Bez podpory rodičů a klubu bych nemohl závodit na takové úrovni jako teď. Máš nějakou oblíbenou trať? Inzerce Mistrovství republiky v tenise mentálně postižených sportovců se uskutečnilo ve dnech května. Mistrovství, které zahájila starostka města JUDr. Rippelová, se zúčastnilo více než 60 tenistů ze 17 oddílů a škol z celé republiky, včetně Sušice. Tenisté soutěžili v různých kategoriích. Mistrovství republiky bylo kvalifikací pro I. Mistrovství Evropy, které se v Sušici uskuteční ve dnech června Výsledy jednotlivých kategorií kat. open muži Ladislav Haman Chroustovice ženy Kateřina Kollerová SK Impuls Praha kat. D muži J. Růžička ZvŠ Chabařovická Praha ženy L. Vejvodová Fopik Tábor žáci M. Kaftan ZvŠ Moskevská Praha žákyně M. Fraňková ZvŠ Chabařovická Praha kat. D2 ženy L. Soprová ZvŠ Olšiny Praha Poděkování za hladký průběh turnaje patří LTC Sušice, OÚ Dražovice, p. Bělochové, p. Lohanovi za poskytnutí kurtů pro MR, dále řediteli sušického gymnázia Františku Březinovi a řediteli ZŠ Lerchova ul. Petru Malému a žákům jejich škol, kteří působili na MR v roli rozhodčích. Svým vystupováním a korektním rozhodováním vzorně reprezentovali jak své školy, tak i Sušici. Za sponzorskou podporu děkujeme firmám: Pekařství Karel Rendl, ZKD Sušice, SPAK VSD Austria, Jaroslav Motlík, Okula Nýrsko. JOSEF KNEPR, místopředseda ČSMPS Naděje oddílu JIKO Čácha JIKO Čácha Sušice pořádá 6. závod pohárové soutěže Š. U. A. C RAMALA CUP 2001 Šumavský okruh JIKO Čácha Sušice 2001 sobota Prezentace: Hartmanice Lidová beseda od do hod. Start: Hartmanice křiž. zkratka na Dobrou Vodu PROFI I. A, B + příchozí do 40 let PROFI II. C, D, E + příchozí nad 40 let HOBBY. Trať závodu: Hartmanice Dlouhá Ves Rejštejn Srní Prášily Skelná Keply Velhartice Drouhaveč Cihelna Františkova Ves Petrovice Hartmanice Dobrá Voda (cíl: vrchol stoupání, křiž. na Dobré Vodě). Pozn.: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati v případě její omezené průjezdnosti. Kategorie: závod je vypsán pro všechny kategorie Š. U. A. C. a příchozí. Startující mladší 18 let v kategorii příchozí musí při prezentaci předložit písemné svolení rodičů. Z technických důvodů je uzávěrka Sušických novin číslo 13/2001 přesunuta Nejraději jezdím na biku Sušice Nuzerov Poledník Rejštějn Annín Sušice. Jak bys zhodnotil kvalitu svých soupeřů na závodech? V ANLEN CUPu kvalita pokulhává, lepší je to na závodech Budvar Cup, kde je mnohem větší konkurence. Přestože si se soupeři nic nedarujeme, na závodech panuje přátelská atmosféra. V sezóně se ti zatím daří, jaké máš letos cíle? Chtěl bych zvítězit v celkovém pořadí ANLEN CUPu, kde mi zatím patří v průběžném pořadí první příčka. Ve Vimperské lize bych se chtěl umístit do druhého místa a v Českém poháru bych rád skončil do desátého místa. V září, až bude Svatobor tour, bych chtěl získat titul přeborníka Sušice. Chtěl bych touto cestou pozvat všechny fanoušky závodů horských kol na třetí závod Českého poháru Budvar Cup MTB, který se koná 16. června na Zadově. Trať závodu patří mezi nejtěžší v republice, takže ti, kdo přijdou, určitě budou spokojeni. na úterý 19. června na hodin. strana 11 Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: celý objekt čp. 298/II na st. p. č. 657 v Sušici (dosud nevyužitý objekt v areálu bývalého velitelství v sousedství Finančního úřadu) 2 kanceláře s WC v objektu čp. 873/II v Sušici o celkové výměře 83,3 m 2 (sídlo Bytservisu s. r. o.) 10 místností o celkové výměře 167 m 2 v objektu čp. 255/II v Sušici (prodejna nábytku) vhodné pro kanceláře, učebny apod. jedna volná od 1. 6., ostatní od

10 strana 12 SUŠICE Program kina Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ června (pátek) Po čem ženy touží * Romantická komedie s Melem Gibsonem a Helen Huntovou v hlavních rolích. USA, titulky, 126 min., od 12 let června (sobota neděle) Životní zkouška * Napínavý snímek z prostředí Latinské Ameriky únos významného amerického inženýra. V hl. rolích Meg Ryanová, Russell Crowe (Gladiátor) aj. USA, titulky, 135 min., od 12. let. 4. června (pondělí) Cesta z města Komedie režiséra Tomáše Vorla o putování městského programátora po venkově. V hl. roli T. Hanák. ČR, 146 min., přístupný června (úterý středa) Osudové setkání * Každý máme skryté schopnosti, jen je objevit. V hl. roli filmu o neobvyklém přátelství vynikající Sean Connery. USA, titulky, 137 min., přístupný. 7. června (čtvrtek) Nehraje se června (pátek sobota) Malý Nicky * Kdyby váš otec byl ďábel a matka anděl, taky byste nevěděli, čí jste. Výborná komedie o tom, že život v pekle je proti New Yorku procházka růžovou zahradou. USA, titulky, 84 min., od 12 let. 10. června (neděle) Billy Eliot * Příběh o chlapci, který jde za svým snem stát se tanečníkem světového jména. Film měl úspěch na MFF v Cannes. VB, titulky, 110 min., od 12 let června (pondělí úterý) Slečna Drsňák * Nejdrsnější adeptka na královnu krásy se stává nejpůvabnější, aby zachránila život účastníků soutěže. Komedie se Sandrou Bullockovou v hl. roli. USA, titulky, 110 min., od 12 let června (středa čtvrtek) Otesánek Černá komedie Jana Švankmajera na námět známé pohádky. ČR, 127 min., od 12 let června (pátek sobota) Svatby podle Mary * Zpěvačka Jennifer Lopezová v nové romantické komedii. USA, titulky, 100 min., od 12 let. Společenská zábava sobota 9. června od hod. Sokolovna Koncert Fortuna Divadlo pondělí 4. června v hod. Vysílá studio Izerka Z. Izer a M. Dobrodinský tandem smíchu a zábavy neděle 17. června od hod. SANTOS (prostory u zahradní restaurace) Zábavná pouť pro děti Hry, soutěže, zábava a tanec pro děti, známý moderátor L. Votroubek (Praha). pátek 15. června v hod. Smetanův sál Gymnázia Jazzový koncert Věnovaný památce Rudolfa Rokla, účinkují: Benny Golbin (USA) altsaxofon, Emil Viklický piano, Jaroslav Pruner piano, František Uhlíř kontrabas, Ivan Dominák drums. Připravujeme: pátek 22. června v hod. Setkání Richard Genzer a Michal Suchánek Semináře Hana Šebestová, Aranžování květin, Hrádek u Sušice 95, Sušice, tel. 0187/ , 0607/ Kultura Oblastní kulturní přehled od 1. do 15. června srpna 2001 Květinový den, sušické náměstí Prázdninové akce dle zájmu. Trhy na sušickém náměstí Každé úterý od 8 00 do hodin. Muzeum Sušice Tel., fax 0187/ Svatobor Tel. 0187/ Tělovýchova, sport, relaxace Šipky Každý čtvrtek od hodin v restauraci Lidový dům se hraje: otevřené turnaje jednotlivců Sušická šipka. Relax klub posilovna Františka Procházky 119, tel zacvičit v posilovně si můžete: pondělí pátek a hod. neděle hod. Julius Urbanics masáže Objednávky tel , 0603/ Informace Městská knihovna, tel oddělení pro dospělé včetně oddělení naučné literatury, časopisy Studovna a čítárna s přístupem na internet (využití internetu je možné po předběžné domluvě i mimo obvyklou provozní dobu). pondělí, středa, pátek a hod. oddělení pro děti pondělí, středa, pátek hod. v období prázdnin a hod. Kopírování materiálů, které se půjčují prezenčně! Městské kulturní středisko Sokolovna předprodej vstupenek na kulturní akce, tel pondělí čtvrtek a hod. redakce SN tel. a fax Pokladna kina otevřena od hod., tel Městské informační středisko nám. Svobody radnice, tel. 0187/ , fax 0187/ , nebo mujbox.cz pondělí pátek a hod. sobota hod. Informace: propagační materiály Sušice a Šumava, vlakové a autobusové jízdní řády, možnosti ubytování a stravování, kulturní, sportovní a společenské akce, známky, pohlednice, mapy, průvodce, filmy telefonní karty, samolepky. HARTMANICE Muzea, výstavy Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě otevřeno duben říjen úterý neděle a hod. Pro předem objednané skupiny prohlídka i mimo návštěvní dobu. Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách. Tel. 0187/ KAŠPERSKÉ HORY Kino středa 6. června v hod. 102 Dalmatinů Roztomilá štěňata znovu v ohrožení. USA. sobota 9. června v hod. Pod povrchem Dokonalý manžel do doby osudové chyby, která zasáhne jeho domov. USA. středa 13. čevna v hod. Můj soused zabiják Na předměstí Montrealu se přistěhoval zabiják. USA. sobota 16. června v hod. Vikingové Výpravný historický velkofilm. USA. Koncerty sobota 2. června od hod. kašperskohorské náměstí (v případě nepřízně počasí kinosál) Staropražští heligonkáři Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů Tel. 0187/ , 019/ denně a hod. Expozice České hračky Muzeum Šumavy Tel. 0187/ , Galerie muzea Výstava ČESKÉ SKLO LOETZ Informace Městská knihovna, tel. 0187/ pondělí a středa hod. pátek hod. Městské kulturní středisko, tel. 0187/ Předprodej vstupenek, informace pro turisty. HORAŽĎOVICE Kino Otava Tel. 0187/ června (oba dny ve hod.) Slečna Drsňák Nejdrsnější adeptka na královnu krásy Sandra Bullock jako agentka FBI. USA, titulky, od 12 let června (oba dny ve hod.) Taxi, taxi Akční komedie. Francie, dabing, přístupný června (oba dny ve hod.) Životní zkouška USA, titul., od 12 let června (oba dny ve hod.) Můj soused zabiják Na předměstí Montrealu se právě přistěhoval zabiják. USA, titulky, od 12 let června (oba dny ve hod.) Pošli to dál Pokud ti někdo prokáže laskavost, jemu ji neoplácej. USA, titulky, od 12 let. Kino Otava hlavní vchod sázková kancelář TIPSPORT pondělí hod. úterý pátek a hod. sobota hod. Předprodej vstupenek půjčovna videokazet pondělí pátek a hod. sobota a hod. Výhodné půjčovné na víkend! Společenská zábava Kulturní dům, tel. 0187/ sobota 2. června ve hod. Kulturní dům Gentiana rocková zábava středa 6. června v hod. Kulturní dům G. Freydau: Brouk v hlavě Komedie o třech dějstvích v podání horažďovických ochotníků. Režie: Marie Šťastná. pátek 8. června v hod. Kulturní dům Brouk v hlavě repríza představení sobota 9. června ve hod. Kulturní dům EGES rocková zábava pátek 15. června v hod. Kulturní dům ROCK MADE IN GAMBRINUS TOUR 2001 Soutěžní přehlídka rockových kapel. Do hodin vstup 50 Kč, pak 100 Kč! Sledujte plakáty! Krytý plavecký bazén Tel. 0187/ Informační centrum Prácheň Horažďovice, tel. 0187/ Městské muzeum Horažďovice Tel. 0187/ pondělí pátek KLATOVY hod. Galerie U bílého jednorožce úterý neděle a hod. Tel. 0186/220 49, Výstavy sobota 2. června v hod. slavnostní zahájení Zdeněk Rykr Výstava potrvá do 22. července Přednášky, besedy: sobota 16. června v hod. O neaktuálnosti portrétu Setkání s Vlastou Prachatickou, Jiřím Šetlíkem, Stanislavem Kolíbalem a dalšími hosty. Galerie Klenová Janovice n. Úhlavou, tel. 0186/ denně (mimo pondělí) a hod. Prodej katalogů, pohledů a plakátů. Výstavy Zámek: Vlasta Prachatická Portréty Výstava potrvá do 17. června sobota 23. června v hod. slavnostní zahájení Jenny Hladíková, Jan Hladík Tapiserie Výstava potrvá do 19. srpna Stálá expozice: V přízemí zámku je otevřena stálá expozice historického nábytku a českého umění 20. století ze sbírek galerie. Podstatnou část expozice tvoří dílo Vilmy Vrbové Kotrbové. Sýpka Klenová Výstava DOTEKY z Mezinárodního sympozia v přírodě. Představují se studenti a profesoři z ČR, Slovenska, SRN, Švýcarska a USA. Výstava potrvá do 24. června pátek 29. června v hod. slavnostní zahájení Úvodní slovo Helena Hrdličková, kurátorka výstav, na vernisáži zahraje MONEY TOO. Lucie Mlynářová Optikální kontakty fotoobjekty, instalace (2. a 3. podlaží) Richard Wiesner Mise S 15 objekty, videoinstalace (1. a 3. podlaží) Výstavy potrvají do 26. srpna Knihovna na Klenové pondělí pátek hod. Informace Stálá divadelní scéna Klatovy 0186/ KULTURNÍ PAMÁTKY Hrad Rabí Tel., fax 0187/ , 1. června 30. září Obrázky pro duši (hradní konírna) Výstava fotografií ze Šumavy fotografa M. Zámečníka. 23. června ve hod. Jaromír Nohavica a Českomoravská hudební společnost Hrad Velhartice Tel. 0187/ Hrad Kašperk Tel. 0187/ Hrad Švihov Tel. 0186/ Úřední hodiny pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice tel pondělí a středa a hod. pátek a hod. úterý a čtvrtek nejsou úřední dny VZP ČR Sušice pondělí, středa a hod. úterý, čtvrtek, pátek a hod. Úřad práce tel (radnice 1. poschodí) pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek není úřední den Referát státní sociální podpory OÚ tel pondělí, středa hod. pátek hod. Notář (radnice 2. patro) pondělí hod. Katastrální úřad tel pondělí hod. středa hod. jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet mkssu, Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 5,80 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti Město Pohořelice Zápis z 46. schůze rady města konané dne 1. 8. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, tajemník MVDr. Michalica Omluveni: Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: oj1xs301.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Soukromá školní jídelna Na Sále,

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více