Cévní soustava člověka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cévní soustava člověka"

Transkript

1 Cévní soustava člověka Cévní soustava člověka je tvořena srdcem, hustou sítí cév a na ní navazujícím lymfatickým systémem Srdce (Cor) Stavba: Srdce je dutý svalový nepárový orgán velikosti pěsti a o hmotnosti g, který zajišťuje nepřetržitou cirkulaci krve Je uloženo v osrdečníku (perikardu), ten srůstá se středem bránice. Kryje jej přísrdečník (epikard). Mezi perikardem a epikardem je osrdečníková dutina, ta je vyplněna čirou kapalinou. Srdeční svalovina se nazývá myokard Srdeční svalová tkáň se skládá z jednojaderných buněk, které jsou odděleny přepážkami. Výběžky se propojují a tvoří srdeční sval, ten pracuje rytmicky a automaticky. Srdce je neunavitelné, má vysoký výkon. Uvnitř srdce se nachází endokard, ten vystýlá dutinu uvnitř a tvoří chlopně. Anatomický popis: srdce je tvořeno 4 komorami, tzn. 2 předsíně (atrium) + 2 komory (ventriculus) - 1 -

2 Činnost srdce Je automatická a rytmická Srdce je inervováno vlákny vegetativních nervů (sympatikus zrychluje činnost srdce, parasympatikus zpomaluje činnost srdce) Převodní systém srdce: zajišťuje automacii a rytmicitu srdce, je tvořen uzlíkem síňovým (je v horní části pravé předsíně, v blízkosti ústí horní duté žíly), uzlíkem síňokomorovým (ten se nachází v pravé předsíni, v místě ústí dolní duté žíly), Hisovým můstkem (nachází se mezi komorami - v srdeční přepážce, kde se dělí na 2 ramínka a končí v myokardu jako síť takzvaných Purkyňových vláken; je to svazek svalových vláken, který zajišťuje spojení svaloviny předsíní se svalovinou komor) Stahy srdce mají dvě fáze: Ochabnutí = relaxace (diastola): krev se napouští do předsíní, cípaté chlopně jsou otevřeny, krev volně vtéká do komor Smrštění (systola): nejdříve nastává systola (smrštění) síní, kdy jsou cípaté chlopně otevřené a krev vtéká do komor. Poté nastává systola komor, kdy se cípaté chlopně uzavřou, otevřou se chlopně poloměsíčité a krev je vypuzována do tepen. Činnost srdce může být ovlivňována nervově (parasympatikus a sympatikus) a hormonálně: Adrenalin: zvyšuje činnost srdce Acetylcholin: činnost srdce snižuje Zajímavosti: za 70 let života dojde ke 2,5 * 10 9 tepům, prapůvod srdce je v cévách Systolická ozva: je to ozva srdečního svalu při uzavření cípatých chlopní (při stahu) Diastolická ozva: je to ozva při uzavření poloměsíčitých chlopní (při diastole) Šelesty: nastávají, pokud se chlopně špatně uzavírají a krev protéká štěrbinou, srdeční ozvy nejsou čisté Výživa srdce Neúnavnost srdce závisí na pravidelném rytmu a na stálém příjmu živin a kyslíku. Tento příjem je zajišťován věnčitými (koronárními) tepnami, které se oddělují z aorty těsně za poloměsíčitými chlopněmi a tvoří věnec (koronu) V jejich stěnách se hromadí cholesterol a vápenaté látky, vytvářející plak, který snižuje průsvit cév a může dojít až k jejich úplnému ucpání. (cholesterolové pláty ve stěně cév ateroskleróza). Pokud dojde k ucpání věnčité tepny, dochází k infarktu myokardu, část srdce, která není vyživována umírá Ucpání a zkornatění mozkové tepny způsobuje mozkovou mrtvici tepna praskne a může dojít k ochrnutí

3 Krevní oběhy rozlišujeme dva typy krevních oběhů malý plícní oběh a velký tělní oběh. Malý plícní oběh Pravá komora > plicnice (pravá ústí do pravé plíce, levá ústí do levé plíce) > z pravé i levé plíce vedou 2 plicní žíly (celkem 4) > levá komora Velký tělní oběh Velký krevní oběh rozvádí okysličenou krev do celého těla a zpět k srdci přivádí krev odkysličenou. Začíná levou komorou a z ní vystupující aortou, tu rozdělujeme na několik částí. Hned za srdcem je oblouk aorty, který dále pokračuje jako sestupná aorta. Z oblouku aorty vystupují 2 věnčité tepny, tepna hlavopažní (větví se na pravou krkavici a pravou podklíčkovou tepnu), levá krkavice a levá podklíčková tepna. Krkavice zásobují hlavu a podklíčkové tepny horní končetiny. Bránice dělí sestupnou aortu na oddíl hrudní (nad bránicí) a oddíl břišní. Z hrudního oddílu vystupují větve zásobující jícen, průdušky a mezižeberní tepny. Z břišního oddílu vystupují párové větve zásobující bránici, nadledvinky, ledviny a pohl. žlázy a nepárové větve vedoucí k žaludku, játrům, slinivce břišní, slezině a tenkému a tlustému střevu. Dále se sestupná aorta větví na 2 tepny kyčelní. Vnitřní větve tepen zásobují orgány malé pánve (moč. měchýř, konečník, pohlavní orgány) a vnější větve dolní končetiny. Horní a dolní dutá žíla ústí do pravé srdeční síně. Horní dutá žíla sbírá odkysličenou krev z hlavy a horních končetin, zatímco dolní dutá žíla vede krev z dolních končetin, stěn břišních a orgánů uložených v břišní dutině. Oběh vrátnicový: Do tělního oběhu patří také oběh vrátnicový. Vlásečnice ze stěn žaludku, střev, slinivky břišní a sleziny se spojují do vrátnicové žíly vedoucí do jater, kde se větví na vlásečnice, které zásobují jaterní lalůčky. Poté se opět spojují a vystupující jaterní žíla odevzdává krev dolní duté žíle. Tepový a minutový objem Tep neboli puls je tlaková vlna způsobená vypuzením krve z levé srdeční komory do aorty. Lze jej nahmatat na větších tepnách poblíž povrchu těla. Normální klidové hodnoty jsou asi 72 tepů za minutu. Tepenný (systolický) objem: je to objem krve, která je vypuzena při jednom srdečním stahu (60-80 ml) Minutový srdeční objem: je to objem krve, kterou srdce přečerpá za 1 minutu (5 litrů), při vysoké zátěži se může až 8x zvětšit - 3 -

4 Krevní tlak: je to tlaková síla proudící krve, která působí na plošnou jednotku cévní stěny, měří se na pažní tepně Systolický krevní tlak: vzniká při stahu komor, určuje výkon srdce Diastolický krevní tlak: vzniká při uvolnění srdce Hypertenze: vysoký krevní tlak Hypotenze: nízký krevní tlak Krevní cévy Krevní cévy dělíme na tepny, vlásečnice a žíly Tepny (arterie) Největší tepnou je aorta: její průměr je 2,6 cm, rychlost proudící krve je 40 cm/s Ostatní tepny mají průměr okolo 0,8 cm Skládají se z: vazivového obalu (kolagenní vlákno), vrstvy elastických vláken a hladké svaloviny (ta je pod kontrolou nervové soustavy), vrstvy endotelových buněk a lumenu (dutina trubicovitého tvaru) Jsou to cévy vedoucí krev směrem ze srdce. Krev je jasně červená a při poranění stříká v rytmu srdce Zúžení cév = kontrakce: nastává, když je nám zima Rozšíření cév = dilatace: nastává, když je nám teplo nebo po jídle Tepénky (arterioly) Mají průměr od 0,02 do 0,3 cm Skládají se z lumenu, vrstvy endotelových buněk a vrstvy elastických vláken + hladké svaloviny Žíly (vény) Mají průměr od 0,15 do 0,7 mm, rychlost protékající krve je asi 8 cm/s (v dolní a horní duté žíle) Skládají se z lumenu, endotelu, vrstvy elastických vláken a vazivového obalu Jsou ze slabé svaloviny, vedou krev do srdce V dolních končetinách jsou chlopně, aby bylo zabráněno zpětnému toku krve Návrat krve žilami k srdci je zajištěn činností srdce a podporuje jej také činnost kosterního svalstva (svalová pumpa) Varixy (městky, křečové žíly): chlopně nedoléhají, povrch žil je zeslaben, vznikají krevní sraženiny, může dojít k ucpání žil a zánětu > to může způsobit poruchu kůže = bércové vředy Trombóza: je to ucpání žil, nastává, pokud se usadí velké množství krevních destiček na stěnách žil Žílky (venuly) - 4 -

5 Mají průměr asi 0,025 cm Vedou krev odkysličenou, zbavenou všech živin Vlásečnice (kapiláry) Mají průměr asi 8 µm, jsou dlouhé od 0,5 do 1 mm Skládají se z lumenu a vrstvy endotelových vláken Funkce: výměna látek mezi krví a tkáněmi, difuzí předávají živiny tkáním (krom bílkovin) Neobjevují se v pokožce a jejich derivátech (vlasy, chlupy, nehty), v chrupavkách a v oční rohovce Mohou přes ně postupovat bílé krvinky do mezibuněčných prostor > diapedéza (ochrana proti infekci) Trofická tkáň Tělní tekutiny obsahují jako hlavní složku vodu. U dospělého člověka tvoří její podíl na tělesné hmotnosti asi 60% a u novorozence 80%. Tělní tekutiny můžeme rozdělit na: 1. Tekutiny intracelulární ITC (nitrobuněčné): jsou součástí buněk a u člověka, který váží 70 kilo, je tvoří 28 litrů 2. Tekutiny extracelulární ETC (mimobuněčné): tvoří asi 12 litrů. Krev (Sanquis) Má prvořadý význam. Tvoří se z ní tkáňový mok, ze kterého se poté vytváří míza. Krev je červená, neprůhledná kapalina, složená z krevní plazmy a z krevních tělísek. U člověka tvoří krev asi 8% celkové hmotnosti. Tělo muže obsahuje 5 až 6 litrů krve, tělo ženy asi 4,5 litru. Denně vzniká 50 ml nové krve. Organismus snese bez potíží ztrátu asi 0,5 litru krve, při pomalé ztrátě je schopen přežít ztrátu až 2,5 litrů a náhlou ztrátou pouze 1,5 litrů. U krve se může určovat hematokrit je to podíl erytrocytů na celkovém objemu krve, zjišťuje se sedimentací a udává se v procentech. U mužů je hematokrit 54% plazmy a 46% tělísek, u žen 59% plazmy a 41% tělísek. Funkce krve: Mezi obranné funkce krve patří: Zneškodňování cizorodých látek a choroboplodných zárodků Schopnost srážení Obranyschopnost organismu Udržování homeostázy (stálé vnitřní prostředí) Mezi transportní funkce patří: rozvod dýchacích plynů (kyslík jde z plic do tkání a CO 2 z tkání do plic) rozvod živin a odvádění zplodin rozvod výměšků žláz s vnitřní sekrecí (hormonů) účast na udržování stálé tělní teploty (vyrovnává teplotní rozdíly mezi orgány) - 5 -

6 Složení krve: Krevní plazma: Krevní plazma je tekutou složkou krve, je průhledná a má slámově nažloutlou barvu. Obsahuje 91% vody a 9% rozpuštěných látek Z organických látek jsou nejdůležitější bílkoviny (7%, např. albuminy, globuliny, fibrinogen), glukóza (0,1%) Z anorganických látek jsou v krvi zastoupeny soli ionty Na +, K +, HCO 3 -, Cl - ph plazmy je asi 7,4 Krevní tělíska: Červené krvinky (erytrocyty) Mají tvar dvojdutého kotouče, ze strany vypadají jako cukrářský piškot, u člověka jsou bezjaderné Největší červené krvinky má slon, ale má jich poloviční počet U člověka jsou velké asi 7 µm, u slona 9µm Člověk jich má asi 5*10 12 v 1 litru krve, slon 2*10 12 v 1 litru krve Obsahují 60% vody a 40% sušiny (hemoglobin ten se skládá z bílkoviny a červeného barviva (to se skládá ze železa + 4 pyrolových jader, na železo se váže kyslík)) U plodu vznikají v játrech a slezině, po vzniku kostí se vytváří v kostní dřeni dlouhých a plochých kostí (lopatky, žebra, lebeční kost) Anemie = chudokrevnost: nemoc způsobená nedostatkem červených krvinek, nemocní musí podpořit tvorbu hemoglobinu (musí jíst maso, játra, vejce, zeleninu, Fe a vitamin B12) U člověka mají červené krvinky životnost asi 120 dní Zanikají v játrech a slezině (RES = retikuloendotelová soustava) Hemolýza: je to rozpad červených krvinek, během procesu se uvolňuje hemoglobin, ten se rozkládá na žlučová barviva (bilirubin, biliverdin) Význam: transport O 2, CO 2, hormonů a živin Sedimentace: je to nespecifická zkouška lékaře, která informuje o vzniku či ústupu nemoci, rychlost sedimentace závisí na složení plazmy a zvyšuje se při infekčních onemocněních a zánětech (u mužů 2-5 mm/h, u žen 3-8 mm/h) Bílé krvinky (leukocyty) Je jich více než červených (1 červená : 600 bílých) V 1 mm 2 jich je asi , během dne počet kolísá, nejvíc jich je odpoledne a večer, počet roste při nádorových onemocněních a infekcích Vznik: kostní dřeň, uzliny, brzlík a slezina Zánik: po několika hodinách nebo dnech (max. 7 dní) ve slezině a játrech Leukémie: je to onemocnění, které nastává, pokud máme v krvi velké množství nefunkčních leukocytů - 6 -

7 Podle vzhledu a původu rozlišujeme: 1. Granulocyty: jejich funkcí je fagocytóza (požírání buněk bakterií a jiných částí) Podle barvitelnosti granul je dělíme na: a) Eosinofilní granulocyty 1 9% - barvitelné kyselými barvivy a zmnožují se při parazitických onemocněních a alergiích, účastní se fagocytózy, mají dvoulaločná jádra b) Bazofilní granulocyty 0,5% - barvitelné zásaditými barvivy; produkují látky, které rozšiřují průměr cév a mají protizánětlivé účinky; obsahují protisrážlivou látku heparin (vzniká v játrech, svalech a plicích) c) Neutrofilní granulocyty až 70% - barvitelné neutrálními barvivy, jsou schopny fagocytózy, nastupují jako první obranná linie v těle 2. Agranulocyty: Monocyty: 5% - jsou to největší leukocyty s ledvinovitým jádrem. Jsou to nezralé krevní buňky, které se do krve uvolňují ze sleziny, jater, mízních uzlin a kostní dřeně. Po výstupu z krve do tkání se monocyty mění na makrofágy(zvětší se až 5x) a fagocytují. Lymfocyty: 20 40% - jsou větší než červené krvinky, ale menší než monocyty, podílejí se významně na imunitě (vytváří protilátky proti antigenům) a tvoří dvě skupiny: Lymfocyty B: zajišťují imunitu humorální (protilátkovou) jsou zaměřeny proti látkovému metabolismu antigenů, které se do těla dostávají. Dělí se na plazmatické (reagují na tvorbu protilátek na antigen, primární imunitní reakce) a paměťové (v případě nového napadení stejným antigenem se látky tvoří rychleji a ve větším množství, je to sekundární imunitní reakce využívá se toho v lékařství) Lymfocyty T: dozrávají v brzlíku, podílejí se na buněčné imunitě (je namířena proti transplantovaným a pozměněným buňkám), jsou to buňky napadené viry nebo pozměněné, při jejich aktivaci se netvoří protilátky Imunita Imunita je to schopnost organismu bránit se proti cizorodým látkám a patogenům (soubor antigenů). Antigen je cizorodá látka, která se dostane do těla. Rozlišujeme 2 typy: Imunita nespecifická: imunita vrozená, je to přirozená obranyschopnost organismu bránit se infekcím. Je různá např. schopnost monocytů fagocytovat mikroorganismy. Imunita specifická: imunita vytvořená pomocí lymfocytů T a B. Aktivní získávání imunity: očkováním do těla je vpraven mrtvý nebo oslabený kmen bakterie nebo viru a tělo si aktivně vytvoří protilátky. Pasivní získávání imunity: do těla jsou vpraveny již hotové protilátky (např. při propuknutí nemoci), např. antibiotika

8 Krevní destičky (trombocyty) Podílí se na srážlivosti krve Vznikají v kostní dřeni odškrcováním cytoplazmy obrovských buněk Počet: tisíc v 1 mm 2 Zánik: po několika dnech (max. 10 dnů) v játrech a slezině Funkce: působí při zástavě krvácení 1. Krevní destičky se shlukují a rozkládají se na místě poraněné nebo poškozené cévy > objeví se serotonin (způsobuje zúžení cév) 2. Tvorba zátky protrombin se vlivem enzymu (trombikonáza) změní na trombin, fibrinogen se vlivem trombinu změní na fibrin (vlákna této bílkoviny zacelí ránu) Hemofilie: špatná srážlivost krve Krevní skupiny Krevní skupiny určují imunologickou individualitu jedince. Ke srážení krve (aglutinaci) dochází, když se setkají krvinky A s aglutininem anti-a a krvinky B s anti-b Kombinací aglutinogenů vznikají 4 základní krevní skupiny: Krevní skupina Aglutinogen (na povrchu červených krvinek) Aglutinin (v krevní plazmě) Zastoupení jednotlivých krevních skupin A A Anti-B 41% B B Anti-A 14% AB A i B - 6 7% O - Anti-A i anti-b 38% Skupina 0 je univerzální dárce a skupina AB univerzální příjemce. Určování krevních skupin se používá pro transfuze a určování otcovství. Pokud by došlo ke transfuzi jiné krevní skupiny > vznikne těžká újma na zdraví > smrt Rh faktor: Byl objeven u makaka Rhesus. Je to 1 z aglutinogenů, které jsou na povrchu buněk Lidé s tímto faktorem se označují jako Rh pozitivní (Rh + ), lidé bez toho faktoru jako Rh negativní (Rh - ) Díky němu mohou nastat komplikace při transfuzi a v těhotenství (pokud matka vytváří protilátky a plod je pozitivní > matka může plod poškodit) Tkáňový mok Je to tekutina, která proniká tkáněmi Tvoří 14% hmotnosti (10,5 l) Omývá všechny buňky > je to mezibuněčná tekutina Vzniká průchodem přes kapilární stěnu Tvoří vnější prostředí tkání Funkce: zabezpečuje výživu buněk tkání a odvádí zplodiny metabolismu - 8 -

9 Míza (lymfa) Je to tkáňový mok odváděný z tkání mízními cévami Říká se jí chudá příbuzná krve, protože nemá červené krvinky Je to nažloutlá kapalina, má obdobné složení jako krevní plazma Obsahuje proměnlivé množství bílých krvinek Kromě vody jsou přes stěnu mízních vlásečnic vstřebávány velké molekuly bílkovin a tuků (nemohou projít přes stěnu vlásečnic) Funkce: dodávat živiny, odstraňovat odpad, je to zásobárna a transportní cesta pro bílé krvinky Mízní soustava Základní stavební jednotkou jsou mízní vlásečnice > mízní cévy (uvnitř mají chlopně) > hlavní mízovody (hlavní potrubí hlavní cévy, které odvádí mízu, největší je hrudní) > mízní uzliny Vyskytuje se v tříslech, podpaží, ušních boltcích a na krku Ústí do žil Funkce: odvádí přebytek tkáňového moku jako mízu zpět do krve, odvádí tuky z trávicí soustavy, má také obrannou funkci (uvnitř uzlin se hromadí lymfocyty, které tvoří protilátky) Mízní uzliny: Jsou vsunuty do cév, působí jako filtr pro prach a mikroorganismy Zvětší se při zánětu a nádorových onemocněních Slezina (lien): Je to největší lymfatický orgán v těle Vyskytuje se v břišní dutině pod levou brániční klenbou, je připnuta vazivy k játře a žaludku Má tvar kávového zrna, je cm velká a 4 cm široká Je obalena vazivovým pouzdrem, pod pouzdrem je hustá vazivová houbovitá tkáň, která je vyplněná tmavě červenou dření (ta je tvořena červenými krvinkami) V červené dřeni jsou uzlíčky bílé barvy (bílá dřeň) ta produkuje bílé krvinky Slezinu pociťujeme při velké námaze (píchání v levém boku) Funkce: zásobárna červených a bílých krvinek, místo zániku červených krvinek, podílí se na odstraňování bakterií a jiných aktivních látek Brzlík (thymus) Žláza uložená v dutině hrudní nad srdcem Funkce: je zdrojem T lymfocytů, tvoří se v něm hormony (zodpovídají za růst a metabolismus) Pětitýdenní chlapec má brzlík velký 37g, dospělý 12g - 9 -

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

Otázka: Tělní tekutiny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kabala

Otázka: Tělní tekutiny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kabala Otázka: Tělní tekutiny Předmět: Biologie Přidal(a): Kabala Hlavní složkou je voda. Je v ní rozpuštěno mnoho anorganických a organických látek. Voda je prostředím, ve kterém probíhají všechny biologické

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o složení a funkci tělních tekutin.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o složení a funkci tělních tekutin. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o složení a funkci tělních tekutin. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Testové otázky OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Testové otázky OBĚHOVÁ SOUSTAVA Testové otázky OBĚHOVÁ SOUSTAVA 1. Mezi funkce oběhové soustavy patří: a) rozvádění živin a plynů a ochrana proti chorobám b) rozmnožování c) růst organismu d) kostnatění 2. Množství krve dospělého člověka

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY

OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY obr. č. 1 TĚLNÍ TEKUTINY tkáňový mok, krev a míza = tekutá tkáň funkce: zajišťují stálost vnitřního prostředí úprava koncentrace rozpuštěných látek, ph, teploty TĚLNÍ TEKUTINY

Více

Tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí homeostázu

Tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí homeostázu Otázka: Tělní tekutiny Předmět: Biologie Přidal(a): Evca.celseznam.cz Tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Krevní plazma - tekutá složka, 55% Krev. Krevní buňky - 45% - červené krvinky - bílé krvinky - krevní destičky

Krevní plazma - tekutá složka, 55% Krev. Krevní buňky - 45% - červené krvinky - bílé krvinky - krevní destičky KREVNÍ BUŇKY Krevní plazma - tekutá složka, 55% Krev Krevní buňky - 45% - červené krvinky - bílé krvinky - krevní destičky 4,5 až 5 mil./mm3 Bezjaderné, ploché okrouhlé buňky, piškotovitý tvar, uprostřed

Více

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava 1/9 3.2.11.6 Cíl popsat stavbu oběhové soustavy - vyjmenovat tělní tekutiny - znát druhy cév, složení krve, krevní skupiny - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Krev znamená život - oběhovou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Kardiovaskulární soustava SRDCE

Kardiovaskulární soustava SRDCE Kardiovaskulární soustava - SRDCE Mgr. Martina Pokorná SRDCE (lat. COR, řec. KARDIA) srdce dospělého člověka: 260 320 g novorozenec: 20-25 g nepárový dutý svalový orgán uložený v dutině hrudní (k. hrudní,

Více

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární

Více

7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE

7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE 7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE Oběhová soustava prostřednictvím tělních tekutin zabezpečuje: Transport živin, hormonů, vitamínů, iontů a O 2 do tkání. Odvod zplodin látkového metabolismu (hlavně CO 2 )

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Kardiovaskulární soustava - SRDCE

Kardiovaskulární soustava - SRDCE Kardiovaskulární soustava - SRDCE Předmluva Vzhledem k autorským právům nebylo možno v této veřejně šířené verzi zachovat obrazovou dokumentaci, která byla součástí přednášky. Chybějící obrázky lze najít

Více

Krev hem, hema sanquis

Krev hem, hema sanquis Krev Krev hem, hema - řec., sanquis - lat. Opakování: Vnitřní prostředí člověka - musí být stálé. Tekutiny sloužící metabolismu: - krev (přenos plynů, živin atd.) - tkáňový mok (metabolismus buněk) - lymfa

Více

ANATOMIE A A FYZIOLOGIE

ANATOMIE A A FYZIOLOGIE ANATOMIE A FYZIOLOGIE Lidský organismus je složitý systém specializovaných orgánů. Anatomie se zabývá jejich stavbou a uspořádáním. Fyziologie se věnuje vzájemnému sladění činnosti orgánů, projevující

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

Test krev. 2. Jaký iont obsahuje hemoglobin? a) Ca2+ b) Fe2+ c) Mg2+ d) CO2-

Test krev. 2. Jaký iont obsahuje hemoglobin? a) Ca2+ b) Fe2+ c) Mg2+ d) CO2- Test krev 1. Co neplatí o červených krvinkách? a) jsou jaderné b) vznikají v červené kostní dřeni c) mají životnost 120 dní d) zanikají ve slezině a v játrech 2. Jaký iont obsahuje hemoglobin? a) Ca2+

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

Oběhová soustava KREV. Množství krve: 5-6 litrů 8% celkové hmotnosti max. možná ztráta 1,5 l naráz, ((2,5 l pomalu)) obnova 50ml/den, 18 l/rok

Oběhová soustava KREV. Množství krve: 5-6 litrů 8% celkové hmotnosti max. možná ztráta 1,5 l naráz, ((2,5 l pomalu)) obnova 50ml/den, 18 l/rok KREV Množství krve: 5-6 litrů 8% celkové hmotnosti max. možná ztráta 1,5 l naráz, ((2,5 l pomalu)) obnova 50ml/den, 18 l/rok Funkce: -přenos dýchacích plynů - transport látek ze střeva do jater a z jater

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Otázka: Cévní soustava, krev. Předmět: Biologie. Přidal(a): Petra. Krev. funkce - vede dýchací pliny. - rozvádí živiny, odvádí zplodiny

Otázka: Cévní soustava, krev. Předmět: Biologie. Přidal(a): Petra. Krev. funkce - vede dýchací pliny. - rozvádí živiny, odvádí zplodiny Otázka: Cévní soustava, krev Předmět: Biologie Přidal(a): Petra Krev funkce - vede dýchací pliny - rozvádí živiny, odvádí zplodiny - rozvádí hormony - podílí se na udržování stálé tělesné teploty - obrana

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_TĚLNÍ TEKUTINY_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Autoři: Jana Kučerová Zdeňka Vlahová Gymnázium J.G. Mendela, Brno Maturitní téma č.

Autoři: Jana Kučerová Zdeňka Vlahová Gymnázium J.G. Mendela, Brno Maturitní téma č. Maturitní téma č.24 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Oběhová soustava slouží k rozvodu látek (zabezpečuje oběh živin, kyslíku a odstraňování zplodin metabolismu v tekutém stavu). FYLOGENEZE OBĚHOVÉ SOUSTAVY 1. Prvoci

Více

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie. upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Řízení srdeční činnosti, EKG,

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Tělní tekutiny jsou roztoky anorganických a organických látek. Jejich základní složkou je voda. Tělní tekutiny zajišťují homeostázu a dělí se:

Tělní tekutiny jsou roztoky anorganických a organických látek. Jejich základní složkou je voda. Tělní tekutiny zajišťují homeostázu a dělí se: Otázka: Krev a krevní oběh člověka Předmět: Biologie Přidal(a): ChudyStudent Oběhová soustava zajišťuje oběh tělních tekutin. Tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané kapitoly z

Více

Biologie zadání č. 1

Biologie zadání č. 1 Biologie zadání č. 1 Otázky za 3 body 1. Pojmem vitální kapacita plic označujeme: a) objem vzduchu v horních dýchacích cestách b) objem vzduchu vydechnutý po maximálním nádechu c) objem vzduchu vydechnutý

Více

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.12

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc SRDCE Orgán tvořen specializovaným typem hladké svaloviny, tzv. srdeční svalovinou = MYOKARD Srdce se na základě elektrických impulsů rytmicky smršťuje a uvolňuje: DIASTOLA = ochabnutí SYSTOLA = kontrakce,

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM. a možnost jeho detoxikace

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM. a možnost jeho detoxikace KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM a možnost jeho detoxikace 1 SRDCE dutý svalový orgán, ústřední orgán krevního oběhu: přečerpává okysličenou krev z plic do tělního (velkého) oběhu přečerpává neokysličenou krev

Více

FORMOVANÉ KREVNÍ ELEMENTY

FORMOVANÉ KREVNÍ ELEMENTY Krev literatura : Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka. Praha, Epava, 1998. Machová,J.: Biologie člověka pro učitele. Praha, Karolinum, 2002. : Somatologie. Praha, Epava, 2004. Krev: charakteristika

Více

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka ČLOVĚK Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka Fyzická antropologie - studuje lidské tělo, jeho vývoj a genetiku anatomie - zkoumá stavbu těla organismů fyziologie

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 21. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

Otázka: Oběhová soustava, fylogeneze. Předmět: Biologie. Přidal(a): nj. Cévní soustava. Tělní tekutiny. Krev (sangvis)

Otázka: Oběhová soustava, fylogeneze. Předmět: Biologie. Přidal(a): nj. Cévní soustava. Tělní tekutiny. Krev (sangvis) Otázka: Oběhová soustava, fylogeneze Předmět: Biologie Přidal(a): nj Cévní soustava Tělní tekutiny Krev (sangvis) Nauka o krvi= hematologie Fce: přenos kyslíku: hemoglobin + O 2 -- dioxygenhemoglobin rozvod

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14 Člověk II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

ANATOMIE A FYZIOLOGIE

ANATOMIE A FYZIOLOGIE 1. Organismus získává energii: a) z dýchání b) z hormonů c) z živin d) ze svalové práce ANATOMIE A FYZIOLOGIE 2. Nejpohotovější zdroj energie představují: a) tuky b) cukry c) bílkoviny d) vitamíny 3. K

Více

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní.

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní. Anatomie pro účastníky kurzu ZZA Následující řádky jsou určeny těm z vás, kteří jste při hodinách biologie chyběli, už jste toho hodně zapomněli, nebo jste měli trvale otevřenou stranu s nejzajímavějšími

Více

Krevní oběh. Literatura:Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka Machová, J.:Biologie člověka pro učitele Rokyta : Somatologie

Krevní oběh. Literatura:Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka Machová, J.:Biologie člověka pro učitele Rokyta : Somatologie Krevní oběh Literatura:Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka Machová, J.:Biologie člověka pro učitele Rokyta : Somatologie Části krevního oběhu: 1) srdce - zajišťuje proudění krve v uzavřeném systému

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

Tělní tekutiny, krevní skupiny, oběhová soustava - otázka z biologie

Tělní tekutiny, krevní skupiny, oběhová soustava - otázka z biologie Tělní tekutiny, krevní skupiny, oběhová soustava - otázka z biologie Otázka: Tělní tekutiny, kr. skupiny, oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): blabla - extracelulární tekutiny (ECT) krev a míza

Více

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty bílé krvinky = leukocyty o bezbarvé buňky o mají jádro tvar nepravidelný, proměnlivý výskyt krev, tkáňový mok, míza význam fagocytóza - většina, tvorba protilátek některé ( lymfocyty) délka života různá:

Více

Funkce Nedostatek (N - ) Nadbytek (P - ) Šišinka (nadvěsek mozkový, epifýza) Endokrinní žláza. hormony. Shora připojena k mezimozku

Funkce Nedostatek (N - ) Nadbytek (P - ) Šišinka (nadvěsek mozkový, epifýza) Endokrinní žláza. hormony. Shora připojena k mezimozku Tabulka Šišinka (nadvěsek mozkový, epifýza) Shora připojena k mezimozku Melatonin Ladí cirkadiánní rytmy, Ovlivňuje funkci nervové soustavy i celého organizmu, v dětství brzdí tvorbu pohlavních hormonů,

Více

Oběhová soustava. Cévy a krev

Oběhová soustava. Cévy a krev Oběhová soustava Cévy a krev Krevní oběh 2 sériově uspořádané pumpy 2 sériově seřazené oběhy Systémový oběh LK Plicní oběh PK Sériově zapojené jednotky: tepny, kapiláry žíly Systémový oběh řada paralelně

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

24. CÉVNÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

24. CÉVNÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA 24. CÉVNÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA A. Tělní tekutiny, složení a funkce krve, krevní skupiny, srážení krve B. Fylogenetický vývoj oběhových soustav C. Druhy cév, činnost srdce člověka A. Tělní tekutiny,

Více

Krev- sanguis. Tekutina těla Tekutá část krevní plazma Pevná část krevní elementy - erytrocyty - leukocyty - trombocyty Hematokrit - poměr

Krev- sanguis. Tekutina těla Tekutá část krevní plazma Pevná část krevní elementy - erytrocyty - leukocyty - trombocyty Hematokrit - poměr Krev- sanguis Tekutina těla Tekutá část krevní plazma Pevná část krevní elementy - erytrocyty - leukocyty - trombocyty Hematokrit - poměr Celkové množství krve -8-9% celkové tělesné váhy Normální objem

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_88_Oběhová soustava II. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_88_Oběhová soustava II. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_88_Oběhová soustava II. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 26. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN

BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN Živočišná buňka lysozóm jádro cytoplazma plazmatická membrána centrozom Golgiho aparát ribozomy na drsném endoplazmatickém retikulu mitochondrie Živočišná tkáň soubor

Více

T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie

T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz - St?eda, Zá?í 10, 2014 http://biologie-chemie.cz/telni-tekutiny-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: T?lní tekutiny P?edm?t: Biologie

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Funkční anatomie srdce dvě funkčně spojená čerpadla pohánějící krev jedním směrem pravá polovina srdce levá polovina srdce pravá polovina (pravá komora a síň) pohání nízkotlaký

Více

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Téma: Srdce Vypracoval: Hrachová Irena Ročník: osmý ŠVP ZV - využití: Vzdělávací oblasti: člověk a příroda - přírodopis Kompetence: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci

Více

MUDr.K.Kapounková. v systémovém (velkém, tělním) krevním oběhu mají tepny silnou stěnu

MUDr.K.Kapounková. v systémovém (velkém, tělním) krevním oběhu mají tepny silnou stěnu Krevní oběh velký tělní : 84% ( systémový) malý (plícní): 9% Srdce : 7% Fyziologie kardiovaskulárního systému MUDr.K.Kapounková Celkový objem krve :4,5 5,5 l žíly, pravé srdce a malý oběh = nízkotlaký

Více

- pozn. rozdílné uložení CS a NS u prvo- a druhoústých!!! (prvoústí CS na zádech)

- pozn. rozdílné uložení CS a NS u prvo- a druhoústých!!! (prvoústí CS na zádech) Otázka: Oběhová, cevní a mízní soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Evca.celseznam.cz Funkce oběhové soustavy: transport plynů, hormonů, živin, zplodin metabolismu; zajištění imunity; udržení homeostázy;

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

2. Histologie: pojivové tkáně

2. Histologie: pojivové tkáně 2. Histologie: pojivové tkáně Morfologie, histologie a ontogeneze rostlin a živočichů: Část 2: histologie a vývoj živočichů Znaky: nepravidelně uspořádané nepolarizované buňky nevytvářejí souvislé vrstvy:

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

TEST: Základy biologických oborů - ZBOBc Varianta:

TEST: Základy biologických oborů - ZBOBc Varianta: TEST: Základy biologických oborů - ZBOBc060912 Varianta: 0 1. Nositelkou genetických informací je 1) DNA 2) histon 3) mrna 4) RNA transkriptáza 2. Které tvrzení je nepravdivé 1) bránice je hlavní inspirační

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie. Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:11 Obecná stavba cév tunica intima tunica

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č. č. 16 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Lidské tělo oběhová a dýchací soustava V pracovních listech se žáci seznamují s oběhovou

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Rozdělení oběhového ústrojí SRDCE CÉVNÍ SOUSTAVA Srdce hmotnost 230 340 g má tvar

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA POHYBOVÁ SOUSTAVA člověk cca 600 svalů svalovina tvoří 40 až 45% hmotnosti těla hladká 3% Svalová

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace

ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 www.accessexcellence.org 2 Stavba žilní stěny relativně tenká a chudá svalovina, chlopně zabraňující zpětnému toku krve, vazivová vrstva (elastická i

Více

2. Srdce je ve skutečnosti dvojitá pumpa: pravá strana pumpuje krev do plic a levá do zbytku těla

2. Srdce je ve skutečnosti dvojitá pumpa: pravá strana pumpuje krev do plic a levá do zbytku těla Soustava oběhová 1. V lidském těle je krev poháněna srdcem a cirkuluje cévami 2. Srdce je ve skutečnosti dvojitá pumpa: pravá strana pumpuje krev do plic a levá do zbytku těla 3. Lymfatické žlázy jsou

Více

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce SRDEČNÍ CYKLUS Srdeční cyklus je období mezi začátkem dvou, po sobě jdoucích srdečních stahů. Skládá se z: 1. kontrakce komor, označované jako systola a 2. relaxace komor, označované jako diastola. Obě

Více

Příloha 1, Otázky na kontroly

Příloha 1, Otázky na kontroly Příloha 1, Otázky na kontroly Svaly 1) Lidské svaly dělají pohyb. Co přeměňují, aby sval mohl pracovat? a) energii vzduchu b) energii potravy c) energii vody 2) Účinnost přeměny energie potravy na svalovou

Více

Lymfatický (mízní) systém

Lymfatický (mízní) systém Lymfatický (mízní) systém Mgr. Gabriela Ambrožová, Ph.D. BFÚ AV ČR, FNUSA-ICRC, ÚEB MU ambrozova@ibp.cz Fyziologie krve 14. 3. 2017 Lymfatický systém jednosměrná soustava vedoucí lymfu (mízu) z tkáňového

Více