únor 2013 číslo 2 cena 6 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "únor 2013 číslo 2 cena 6 Kč"

Transkript

1 únor 2013 číslo 2 F u l n e c k ý z p r a v o d a j XV. ples města Vánoční vystoupení dětí Tři králové 2013 Fulnek Svěcení hasičského praporu Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 6 Školství str. 7 9 Hasiči str Volný čas Články čtenářů str Inzerce str Zveme vás str. 20 cena 6 Kč

2 informace z radnice Komentář starostky Vážení spoluobčané, nadešel únor, měsíc, který se pyšní bílou čepicí a pevným stiskem mrazivých rán. Naše děti vkročí do druhé poloviny školního roku, v okolních vesnicích se opět rozjuchají průvody masek při radostných masopustních průvodech. V loňském únorovém vydání Fulneckého zpravodaje jsem hlasitě přemýšlela o přednostech a úskalích volby prezidenta republiky. Neuplynul ani rok a Česká republika si zvolila nového prezidenta a zvolila si jej, světe div se, napřímo. Bez ohledu na to, jak volba dopadla, je více než jasné, že lid naší země složil velmi důležitou zkoušku z demokracie. To potvrzuje rekordní volební účast, díky níž bylo vyvráceno klišé, že lidé se o politiku nezajímají nebo že jim je lhostejné, kdo a kam je vede. Ukázalo se, že pokud mají alespoň trochu pocit, že jejich volba má smysl, že prostřednictvím ní propíší svůj názor někam výše, k volbám přijdou. Mladší i starší generace, nemajetní i bohatí, inženýři i zámečníci. Všichni chceme mít pocit, že o něčem rozhodujeme. Kdybychom zůstali doma a k urnám nešli, ztratili bychom jednu z výsad, které nám svobodná společnost na rozdíl od těch totalitních, které jsme zažívali, nabízí právo volby. Jak se ukázalo v právě proběhlém plebiscitu o budoucím prezidentovi, většina z nás to pochopila. Před druhým kolem volby jako by se celá naše země rozdělila na dva tábory, na dvě fotbalová mužstva, jejichž fotbalisté urputně bránili pokutové území svých názorů a vizí a jejichž fanoušci často velmi emotivně podléhali kampaňovým heslům. Byly nadávky, fauly i pleskance, ale to už k fotbalu patří. Nyní nastal čas, kdy kapitáni i fanoušci Sparty a Slávie musí najít společnou taktiku pro zápas reprezentace. Musí si umět nahrát, podržet se, uznat se, tak jak to umí právě hráči v tomto sportu. Protože není slabší národ než ten, který je rozhádaný a nejednotný, jehož kapitáni se skrze ješitnost nedokáží přiblížit na doslech. Jednali jsme se společností ČEZ ve věci změny způsobu řešení přeložky distribučního zařízení na budově mateřské školy v Děrném, a to v souvislosti s připravovaným projektem zateplení budovy a výměny zdroje vytápění. Dohodli jsme se na způsobu, který městu ušetří více než 200 tis. Kč. ve dnech se uskutečnili schůzky s rodiči dětí Mateřské školy U Sýpky. Rodiče byli seznámeni s rozhodnutím zastupitelstva zastavit projekt Zateplení a výměna oken v MŠ. Jak jste již byli informováni, získali jsme na tuto akci dotaci ze Zelené úsporám ve výši cca 3,9 mil. Kč, přičemž předpokládané náklady měly být cca 13 mil. Kč. Začali jsme celou akci připravovat, a protože jsme zjistili, že na výstavbu MŠ byly použity tzv. boletické panely, odebrali jsme vzorek, ze kterého bylo zjištěno, že panely obsahují azbest, což znamená zvýšení nákladů na odstranění a uskladnění tohoto nebezpečného materiálu. Dále bylo zjištěno, že střecha je ve špatném stavu často do ní zatéká, a proto je zapotřebí provést její celkovou rekonstrukci, což nebylo předmětem projektové dokumentace. Rovněž vnitřní rozvody (elektřina, voda, odpad a topení) již nejsou v dobrém stavu. Dle názoru většiny zastupitelů by si celková rekonstrukce vyžádala náklady cca 20 mil. Kč, a proto zastupitelé rozhodli zabývat se myšlenkou na výstavbu nové budovy, která bude energeticky úsporná a bude lépe odpovídat současným nárokům na moderní výuku. Byly osloveny dvě projekční kanceláře, aby předložily vizualizaci návrhů nového objektu. V únoru by se mělo sejít mimořádné zastupitelstvo, které by na základě prezentace návrhů obou firem mělo rozhodnout, jak dále. Je třeba zdůraznit, že dle stanoviska Zdravotního ústavu v Ostravě, pokud se do boletických panelů nezasáhne, nehrozí dětem ani personálu žádné nebezpečí. Dle vyjádření Státního fondu životního prostředí bychom se mohli v březnu dozvědět, zda bude možno žádat o dotaci ze Zelené úsporám na výstavbu nové budovy mateřské školy. O dalším průběhu přípravy celé akce vás budeme pravidelně informovat navštívila naše město tříčlenná komise pro vyhodnocení soutěže o Cenu Programu regenerace MPR fulnecký zpravodaj a MPZ za rok 2012, do které se naše město přihlásilo. Seznámili jsme členy komise s tím, co město pro zachování památek činí a co připravuje pro následující léta. Jednání se zástupci Obvodního oddělení Policie ČR ve věci rozšíření kamerového systému na území města. s obyvateli domu Ladoňka a na ul. Fučíkova ohledně jejich připomínek k novému systému poskytování pečovatelské služby s projektantkou p. Ing. Jančovou ve věci odstranění nedostatků v projektové dokumentaci na akci Energetické úspory kulturního domu Děrné se sešla komise pro vyhodnocení žádostí o veřejnou finanční podporu. Návrhy na poskytnutí veřejné finanční podpory budou předloženy radě města a zastupitelstvu města. Zúčastnili jsme se besedy se členy klubu důchodců, 4.1. natáčení České televize Ostrava - tématem bylo řešení Mateřské školy U Sýpky, ve dnech 4. a valných hromad Sboru dobrovolných hasičů v Jerlochovicích, Lukavci, Děrném a ve Fulneku vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele zakázky Protipovodňová opatření města Fulnek (varovný systém + bezdrátový rozhlas), slavnostního vyhlášení ceny hejtmana kraje za Společenskou odpovědnost bližší informace o výsledku této ankety Vám přineseme v příštím zpravodaji, XXI. valné hromady Euroregionu Silesia v Ostravě, jehož jsme členem, jednání Destinačního managementu Poodří, který díky dotacím zabezpečuje propagaci nejen našeho města, ale celé oblasti. Vážení spoluobčané, zimní podvečery jsou nejkrásnější v teple našich domovů. A k nim si dopřáváme oblíbený film, krásnou knihu nebo kupříkladu toto vydání zpravodaje. Přeji vám příjemné počtení. Palec nahoru Všem členům sborů dobrovolných hasičů a sportovcům za jejich výborné výsledky v práci s našimi dětmi a mládeží. 2

3 únor 2013 Z jednání rady a zastupitelstva Vážení občané, Rada města Fulneku po projednání na své 57. mimořádné schůzi konané dne nesouhlasila se zrušením navrhovaných spojů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu; rozhodla uzavřít kupní smlouvu ve věci nákupu vozidla Peugeot Boxer 350 L3H2 120 k zajištění akceschopnosti JSDH Jerlochovice se společností Auto Hruška s.r.o., Budovatelská 1321/8, Opava Ludgeřovice, IČ: , jako prodávajícím a městem Fulnek jako kupujícím. MŠ U Sýpky z programu Zelená úsporám; uložilo vypovědět smlouvu na zpracování prováděcí projektové dokumentace objektu MŠ U Sýpky, oznámit Státnímu fondu životního prostředí rozhodnutí ZMF o nerealizaci rekonstrukce z programu Zelená úsporám, připravit návrh na další postup při realizaci výstavby nové budovy MŠ. Rada města Fulneku po projednání na své 59. mimořádné schůzi konané dne informace z radnice Provozní doba městského úřadu Městský úřad Fulnek, nám. Komenského 12, PSČ Kontakt: tel fax: Provozní doba: pondělí, středa (úřední den): 8:00 11:00 12:00 17:00 úterý, čtvrtek (neúřední den): 8:00 11:00 12:00 14:30 pátek (neúřední den): 8:00 11:00 12:00 13:00 Rada města Fulneku po projednání na své 58. mimořádné schůzi konané dne jmenovala členy pracovní skupiny MAS Region Poodří, o. s., pro přípravu Místní rozvojové strategie MAS Regionu Poodří na léta , a to: Bc. Janu Mocovou, starostku města, Bc. Pavlínu Vráblovou, místopředsedkyni o. s. Comenius Fulnek. Zastupitelstvo města Fulneku po projednání na svém 14. mimořádném zasedání konaném dne rozhodlo nepokračovat v původním záměru zateplení a výměny oken na objektu rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu nebytového prostoru o výměře 39,6 m 2 v domě čp. 390 na ulici Masarykova ve Fulneku na dobu neurčitou s Charitou Odry, se sídlem Odry, Hranická 162/36, PSČ , IČ: , za účelem poskytování služeb pečovatelská služba. Výše nájemného za pronájem nebytového prostoru bude činit 400 Kč/m 2 /rok, uzavřít nájemní smlouvu na pronájem movitého majetku pro zajištění pečovatelské služby s Charitou Odry, Hranická 162/36, Odry, IČ: , uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o dílo na realizaci akce Stavební úpravy k zajištění energetických úspor objektu MŠ U Sýpky Fulnek s Ing. Lukášem Churavým, Englišova 2199/77, Opava, PSČ , IČ: ; doporučila za člena Komise pro sociálně -právní ochranu dětí města Odry paní Soňu Mikovou, sociální pracovnici; pověřila Bc. Janu Mocovou, starostku a Mgr. Jiřího Kvitu, místostarostu, k jednání se zástupci Moravskoslezského kraje ve věci návrhu řešení objektu Knurrova domu na ul. Sborová čp. 81 ve Fulneku. Úplná znění usnesení jsou uveřejněna na webových stránkách města www. fulnek.cz. Bc. Jana Mocová starostka Statistika věková struktura obyvatel k Jak vyplývá ze statistiky pohybu obyvatelstva, celkový počet občanů města Fulneku včetně jeho místních částí stále klesá. Úmrtnost je vyšší než porodnost a nových občanů přistěhovaných do Fulneku je stále méně. V loňském roce naopak klesla rozvodovost (13 rozvodů), avšak počet sňatků zůstal v průměru stejný (34). Jak nám napovídá věková struktura k , průměrný věk obyvatel nám vzhledem k předešlým letům narůstá. Celkový počet občanů v rámci Fulneku nám od roku 2005, kdy Fulnek měl občanů, z toho žen, dětí, klesl zhruba o 3 %, počet žen klesl cca o 18 % a dětí o 10 %. občané děti (0 14 let) Část obce ženy muži dívky chlapci Celkem počet věk počet věk počet věk počet věk počet věk Děrné , , , , ,2 Dolejší Kunčice 60 43, , , , ,6 Fulnek , , , , ,04 Jerlochovice , ,4 67 7, , ,53 Jestřabí 47 44, , , , ,71 Jílovec ,15 7 7,29 7 6, ,81 Kostelec 43 48, , , , ,08 Lukavec , , , , ,38 Pohořílky 23 46, ,7 7 7,14 5 8, ,93 Stachovice , , , , ,73 Vlkovice , , , , ,47 Celkem , , , , ,14 3

4 informace z radnice fulnecký zpravodaj Výsledky I. kola volby prezidenta České republiky konané ve dnech Volební okrsky Počet voličů (dle seznamu) Vydané obálky Volební účast v % Platné hlasy % platných hlasů MUDr. Zuzana Roithová, MBA Ing. Jan Fischer, CSc. Ing. Jana Bobošíková Taťána Fischerová MUDr. Přemysl Sobotka Ing. Miloš Zeman Prof. JUDr. Karel Vladimír Franz Jiří Dienstbier Schwarzenberg Hlasy Hlasy Hlasy Hlasy Hlasy Hlasy Hlasy Hlasy Hlasy abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % Okrsek č. 1 Jerlochovice , , , , ,44 6 2,22 4 1, , , , ,62 Okrsek č. 2 Fulnek Hasičská zbrojnice , , , , , , , , , , ,67 Okrsek č. 3 Fulnek + Jestřabí , , , ,42 9 3, ,34 4 1, , , , ,03 Okrsek č. 4 Fulnek MKCF , , , , , , , , , , ,66 Okrsek č. 5 Fulnek ZŠ a MŠ T. G. Masaryka , , , ,11 9 2,36 5 1, , , , , ,69 Okrsek č. 6 Jílovec, Pohořílky , ,00 1 1, ,75 1 1,88 2 3,77 3 5, ,50 1 1, ,98 3 5,66 Okrsek č. 7 Děrné , , , , ,46 9 3,78 2 0, , , , ,38 Okrsek č. 8 Vlkovice , ,00 5 3, ,90 6 4,68 2 1,56 0 0, , , ,96 4 3,12 Okrsek č. 9 Dolejší Kunčice , ,07 0 0, ,49 5 9,80 5 9,80 0 0, ,21 1 1, ,76 1 1,96 Okrsek č. 10 Stachovice , , , , , , , , , , ,60 Okrsek č. 11 Lukavec , , , ,36 5 2,26 7 3,16 1 0, ,17 6 2, , ,02 Celkem Ve Fulneku v prvním kole volby prezidenta, které se uskutečnilo 11. a 12. ledna 2013, se na 1. místě s počtem platných hlasů 739 umístil Miloš Zeman a na 2. místě Jan Fischer s počtem platných hlasů 611. Z celkových výsledků volby prezidenta republiky však do 2. kola postupují Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Výsledky II. kola volby prezidenta České republiky konané ve dnech Ing. Miloš Zeman Karel Schwarzenerg Volební okrsky Počet voličů (dle seznamu) Vydané obálky Volební účast v % Platné hlasy % platných hlasů Hlasy Hlasy abs. v % abs. v % Okrsek č. 1 Jerlochovice , , , ,36 Okrsek č. 2 Fulnek Hasičská zbrojnice , , , ,57 Okrsek č. 3 Fulnek + Jestřabí, budova MěÚ , , , ,35 Okrsek č. 4 Fulnek MKCF , , , ,29 Okrsek č. 5 Fulnek ZŠ a MŠ T. G. Masaryka , , , ,09 Okrsek č. 6 Jílovec a Pohořílky , , , ,51 Okrsek č. 7 Děrné a Kostelec , , , ,33 Okrsek č. 8 Vlkovice , , , ,56 Okrsek č. 9 Dolejší Kunčice , , , ,33 Okrsek č. 10 Stachovice , , , ,12 Okrsek č. 11 Lukavec , , , ,49 Celkem , , , ,49 Ve Fulneku v druhém kole volby prezidenta, které se uskutečnilo 25. a 26. ledna 2013, se na 1. místě s počtem platných hlasů umístil Miloš Zeman a na 2. místě s počtem 828 platných hlasů Karel Schwarzenberg. 4

5 únor 2013 informace z radnice Změna úředních hodin Úřadu práce ČR S účinností od je stanovena na všech pracovištích Úřadu práce České republiky jednotná úřední doba: Výsledky Tříkrálové sbírky ve Fulneku a místních částech a v obci Vrchy rok 2013 rok 2012 Fulnek Kč Kč Děrné + Kostelec Kč Kč Jerlochovice Kč Kč Jestřabí Kč Kč Jílovec Kč Kč Lukavec Kč Kč Stachovice Kč Kč Vlkovice Kč Kč Vrchy Kč Kč Celkem Kč Kč Ve Fulneku, místních částech a v obci Vrchy se při Tříkrálové sbírce 2013 vykoledovalo celkem Kč. Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost, koledníkům za jejich obětavost a také těm, kdo pomáhali s organizováním této akce. Další informace naleznete na našich www stránkách: Petr Kučerka ředitel Charity Odry Pondělí 8:00 12:00, 13:00 17:00 hodin Úterý 8:00 11:00 hodin Středa 8:00 12:00, 13:00 17:00 hodin Čtvrtek 8:00 11:00 hodin Pátek 8:00 11:00 hodin (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty) V čase 12:00 13:00 bude čerpána přestávka na jídlo a oddech. Ing. Eva Janovská vedoucí referátu zaměstnanosti ÚP ČR Kontaktní pracoviště Odry Jak lze využít nefunkční zářivky? Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud? Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat v Technických službách města Fulnek, p.o., na adrese ul. Bílovecká 532 nebo v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek. Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na 5

6 informace z radnice fulnecký zpravodaj Vysloužilé elektrozařízení Vysloužilé elekt roza ř ízení mů žete ZDARMA odevzdat v areálu Technických služeb města Fulnek, p.o., ul. Bílovecká 532, Fulnek ve dnech: pondělí a středa 8,00 14,00 úterý, čtvrtek po domluvě na tel.: TELEVIZE, LEDNIČKY, PC, MONITORY, MIKROVLNKY, TELEFONY, V YSAVAČE, TISKÁRNY, HRAČKY, RÁDIA, ZÁŘIVKY BA- TERKY KAM SE STARÝM TEXTILEM? V areálu Technických služeb města Fulnek, p.o., na ul. Bílovecká 532 můžete ZDARMA od dubna odevzdat neznečištěné oděvy, boty i plyšové hračky, a to ve dnech: pondělí a středa 8,00 14,00 hodin úterý, čtvrtek po domluvě na tel.: O jejich svoz a následné využití se postará společnost REVENGE, a. s. Část vyhozených věcí poslouží svému původnímu účelu a dostane se buď do obchodů s použitým textilem či do různých neziskových organizací zaměřených na pomoc sociálně slabším lidem. Zbytek se zpracovává pro průmyslové využití. Záchytné kotce Fulnek provozovatel: Technické služby města Fulnek, p. o. spouští projekt: VIRTUÁLNÍ ADOPCE Máte rádi psy a nemůžete si z nějakého důvodu žádného pořídit? Chcete pomáhat opuštěným pejskům? Díky tomuto projektu můžete pomoci psům umístěným v našich kotcích, a to buď formou peněžitých darů na účet technických služeb nebo věcnými dary (např. pamlsky, piškoty, granule apod.). Můžete se tak stát virtuálním páníčkem některému z našich svěřenců a zajistit mu tak vše, co potřebuje od krmiva po veterinární prohlídky a zákroky. Přihlášku a podrobnější popis projektu najdete na stránkách příp. dotazy můžete směrovat na tel , nebo martina. Zjištění zájmu o místa v kolumbáriu Město Fulnek plánuje výstavbu nové části kolumbária na hřbitově ve Fulneku, které bude mít 18 schránek pro uložení uren. Technické služby města Fulnek, p. o., jako správce pohřebišť na území města Fulnek proto vyzývají zájemce o schránky v tomto plánovaném kolumbáriu, aby se přihlásili v kanceláři č. 1 technických služeb do (paní- Dočkálková, tel.: ). TSMF, p.o. Jsou na sv t místa, kterým se m žete p iblížit jen p šky nebo na kole. V Africe jsou pro d ti obtížn dostupné i školy - dostat se do školy v Africe, v malé zemi Gambii, je mnohdy velmi nesnadné. V tšina d tí do školy chodí p šky, n které kv li velkým vzdálenostem z stávají doma. Darováním opot ebovaného jízdního kola m žete i Vy zm nit život dít te v Africe. Darujte své nepot ebné jízdní kolo (nejlépe horské, nebo širokopláš ové), náhradní díly a kola ské ná adí a umožn te tak africkým d tem p ístup ke vzd lání. TECHNICKÉ SLUŽBY M STA FULNEK, p. o., BÍLOVECKÁ 532, FULNEK Odb r jízdních kol ve dnech: Pond lí a st eda: hod. 6

7 únor 2013 školství Prvňáčci a Vánoce Vánoce jsme odstartovali Čertovskou besídkou pro rodiče. Jako čerti jsme se byli ukázat i ve školce Ve čtvrtek jsme malovali baňky, zdobili perníčky, vyráběli čokoládu a navlékali korálkové ozdoby v adventních dílnách v kostele sv. Josefa. V pátek jsme navštívili knihovnu a zaposlouchali se do vánočních pohádek a příběhů. V pondělí za námi přišla teta Lenka a vyprávěla nám, co se stalo v Betlémě. Ve středu jsme prodávali na vánočním jarmarku. V pátek jsme si zazpívali u vánočního stromečku, rozdali si dárečky a pak hurá na Vánoce doma. Žáčci 1. A ZŠ Komenského ve Fulneku Plesová sezona na ZŠ T. G. Masaryka O tom, že je plesová sezona v plném proudu, se mohl přesvědčit každý z nás. V sobotu 12. ledna se konaly v tělocvičně naší ZŠ T. G. Masaryka hned dvě tradiční plesové akce. Odpoledne proběhl maškarní karneval pro děti a večer pak i pro jejich rodiče a přátele školy. Mohli jsme obdivovat mnoho zajímavých masek (vodníci, motýli, upír, Zorro, břišní tanečnice, rytíř, ) a opět se ukázalo, jak mnoho šikovných rodičů je mezi námi. Součástí obou akcí byla výherní tombola, bohaté občerstvení včetně chutného guláše či frgálů. Nechyběly různé soutěžní disciplíny a výběr nejlepších kostýmů. K tanci, poslechu i zpěvu hrála večer rodičům téměř nepřetržitě výborná hudební skupina U2. Bez dobré přípravy a organizace by však nebylo možné takovéto akce uskutečnit, proto děkujeme všem, kteří se na realizaci podíleli, a těšíme se zase za rok na viděnou. Eva Kapolková 7

8 školství fulnecký zpravodaj Vánoční vystoupení dětí Děti z pěveckého sboru Slavíček při ZŠ T. G. Masaryka každoročně již více než čtyři roky vystupují na vánočních koncertech jako hosté dechové hudby Děrničanka. Patří jí za to velký dík. Letos jsme koncertovali v Jeseníku nad Odrou, kde jsme zazpívali známé koledy a vánoční písně. V minulých letech jste nás mohli slyšet v Suchdole n. Odrou, Klimkovicích či ve Fulneku. Děti se na vystoupení těší a připravují se již od října. Noví malí zpěváčci se musí pilně učit slova, aby mohli vystoupit na pódiu společně se staršími kamarády. Každoročně chodíme potěšit písničkou také seniory v Ladoňce. Zazpíváme si společně koledy a někdy ukápne i slza Začátek školního roku jsme zahájili drakiádou s rekordní účastí dětí i rodičů. Cestou na kopec děti hledaly malé papírové dráčky s lízátky, což byla podmínka účasti. Říjen se nesl ve znamení sbírání přírodnin a vyrábění podzimáčků z listí, šípků a brambor. Rodiče i děti si to odpoledne u Broučků užili společné vyrábění i spoustu zábavy. Starší děti naopak detailně poznávaly svoje nejbližší okolí a vyráběly z krabiček model Jerlochovic. V týdnu věnovaném řemeslům a povoláním děti viděly dojetí. Celý rok sbor Slavíček vystupoval na setkání s jubilanty, které pořádal SPOZ ve Fulneku. V MŠ Jerlochovice to žije mnoho zajímavého z výroby firem VVM Ipso a fa Mořkovský a do školky k nám přijeli i fulnečtí hasiči, kteří dětem předvedli svoji techniku. Na letošní advent jsme se připravili již v polovině listopadu, kdy se v naší školce konaly tvořivé dílny u Žabek děti s rodiči vyráběli adventní věnce různých tvarů a materiálů, takže nechyběly svícny kávové, bambusové, ale i skořicové a papírové. Také Broučci zdobili své svícny z jablíček a koření. Vánoční besídka s mikulášskou nadílkou proběhla Zpíváme rádi a víme, že písnička vždycky přispěje k dobré náladě. Mgr. Pavla Divínová v obou odděleních 18. prosince. Paní učitelka Petra Genzerová nacvičila s dětmi pásmo písní a básní O Betlémské hvězdě, děti si tak připomněly prastarý vánoční příběh a rodiče mohli nasát tu pravou vánoční atmosféru. Premiérově děti vystoupily na mikulášské besídce pořádané obecním aktivem v sále U Šuláků již Fotografie z akcí jsou na cz, kategorie žabky a broučci. Bc. Jarmila Jurošková, oddělení Žabek MŠ Děrné pořádá dětský maškarní ples v sobotu od 14. hod. v KD Děrné. Soutěže a rej masek s divadlem Modrý slon, vystoupení dětí ze ZUŠ Fulnek, tombola, občerstvení. 8

9 únor 2013 školství ZŠ J. A. Kom menskéh ho ve Fulneku Vás srd de n z zve na: Ral llye e A jed dem m! P in nes si au utí ko na dálko ové ovl ádání a zdolej naši dr ráhu! Rod di e vít táni! Kdy y: 20. února 2013 v 15 hod d. Kde vcho : ve ve odem elké t l u h išt locvi n t n ZŠ J.A.K K. vst tup!!! P ez vky s sebou!!! ZŠ J. A. Komens ského po ádá á v páte ek 15. ú února 2013 v dob od do h od. ve školní jídeln M MAŠ ŠK KAR RN NÍ P PLE ES Progr ram a poho ošt ní So out ž o nejl lepší masku u Sl losova atelné vstup penky y Vst tup jen ze š kolní zajišt t no jídeln ny Srde n zv veme! 9

10 hasiči fulnecký zpravodaj Zásahová činnost fulneckých hasičů v roce 2012 Přehled událostí za jednotlivé měsíce roku 2012: celkem požár technická pomoc dopravní nehoda ostatní planý poplach celkem za měsíc Přehled událostí za posledních 10 let: výjezdy celkem požár dopravní nehoda technická pomoc ostatní Jak fungují hasiči ve Fulneku Každá obec zodpovídá za zajištění požární ochrany na svém území, proto jí zákon o požární ochraně nařizuje zřídit jednotku Sboru dobrovolných hasičů (dále JSDH). Podle požárního nebezpečí daného území a požadavků na plošné pokrytí je určena kategorie této jednotky (JPO II, III nebo V). Pokud obec jednotku nezřídí, musí si smluvně zajistit tuto ochranu s jinou obcí, případně s jednotkou HZS kraje. Jednotka Fulnek je zařazena do kategorie JPO II (vyšší kategorií JPO I jsou profesionální jednotky kraje). Jsme tedy jednotka s územní působností, kdy na žádost operačního střediska zajišťujeme výjezd i mimo území svého zřizovatele, dle požárního poplachového plánu kraje. Členové těchto jednotek vykonávají službu jako své hlavní nebo vedlejší zaměstnání. Ve Fulneku všichni hasiči vykonávají službu jako vedlejší povolání na dohodu o pracovní činnosti. Měsíční odměna v řádech stokorun až pár tisícikorun je poskytována za pohotovosti, zásahy a práci na údržbě a opravě techniky. Jelikož všichni hasiči mají svá hlavní zaměstnání, je velký problém jejich uvolňování k zásahu během dopoledních hodin, kdy je většina členů ve své práci. Neustále musí být v pohotovosti 4 osoby (velitel, strojník, 2 hasiči) a v případě vyhlášení poplachu mají za povinnost vyjet k zásahu do 5 minut, nemusí tedy držet hotovost na zbrojnici. Jednotku řídí její velitel, který je jmenován zřizovatelem, tedy městem. Dalšími funkcemi v jednotce jsou velitelé družstev, technici služeb, strojníci a hasiči. JSDH Fulnek je předurčena pro hašení požárů, záchranné práce při 10 živelních pohromách a od roku 2009 také k zásahům u dopravních nehod (především silnice I/47, I/57 a D1). Poplach je vyhlašován z krajského operačního střediska (KOPIS) v Ostravě prostřednictvím mobilních telefonů, kdy členům přijde SMS zpráva o druhu události, místu a požadované technice. Zároveň jsou informováni pomocí systému AMDS, kdy hasič přijme telefonní hovor, potvrdí nebo odmítne svou účast a systémový hlas následně sdělí informace stejné jako v SMS. V současné době jednotka disponuje čtyřmi automobily. Prvovýjezdovým vozidlem je CAS 20 Terrno 4x4, který byl pořízen v roce Jedná se o základní cisternu, která umožňuje provedení zásahu téměř u všech událostí, tedy požárů, dopravních nehod, technické pomoci atd. Druhou cisternou je CAS 32 T815 6x6 s objemem nádrže 9 kubíků, která tak slouží především k dopravě vody k požárům (domy, lesy, pole a další). Třetím vozidlem je automobilový žebřík AZ 30 IFA s dosahem 30 metrů, jedná se o speciál pro práci ve výškách, další nejbližší žebřík je až v Novém Jičíně. Posledním kusem je dopravní automobil Volkswagen, který zajišťuje dopravu osob a v kombinaci s přívěsným vozíkem také další výbavu dle aktuálních požadavků. Kromě základních prostředků jednotka disponuje hydraulickým vyprošťovacím zařízením, přetlakovými dýchacími přístroji, digitálními radiostanicemi, člunem, čerpadly, elektrocentrálami a mnohými dalšími. Aby byla jednotka akceschopná, musí být vše funkční, tedy pravidelně kontrolováno, udržováno a důsledně evidováno. Z těchto důvodů jsou zřízeny následující speciální služby: strojní služba: se stará o vozidla, čerpadla a další agregáty (vše s motorem), technická služba: hadice, žebříky, lana (vše bez motoru), chemická služba: dýchací přístroje, sorbenty atd., spojová a informační: radiostanice, telefony, počítače atd. Dalším požadavkem na akceschopnost je dostatečný počet členů a jejich odborné znalosti. Ty jsou získávány celoroční odbornou přípravou, školením, výcviky a podobně. Jednotka se za těmito účely schází každý pátek od 16:00 do 19:00 hodin. V současné době máme v jednotce 19 členů a případní zájemci jsou vítáni. I když je v názvu slovo dobrovolná jednotka, její činnost je řízena českou legislativou a požadavky se v posledních letech stále zvyšují, především na odbornou stránku hasičů a pak stále větší zatížení administrativou. Členem jednotky se může stát jen osoba starší 18 let, zdravotně způsobilá a v jednotce si musí plnit povinnosti dané zákony. Nováčci musí absolvovat 40hodinovou základní odbornou přípravu. Po ověření jejich znalostí jsou vybaveni základními ochrannými prostředky a poté mohou být zařazeni do pohotovostí a zúčastňovat se výjezdů. Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Ve většině obcí kromě jednotky fungují také Sbory dobrovolných hasičů. Občané svých měst většinou vnímají hasiče jako jeden celek, což také v his-

11 únor 2013 hasiči torii bylo, ale v důsledku legislativy došlo před desítkami let ke změně, kterou bohužel mnohdy neznají ani samotní hasiči, natož pak veřejnost. SDH je občanské sdružení, které si dalo za cíl pracovat na úseku požární ochrany. Podstatou SDH je sdružování osob, které se chtějí podílet na požární ochraně, ale z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí být členy zásahových jednotek. Nejčastěji se jedná o rodinné příslušníky členů jednotek, od malých dětí až po dědečky, jelikož hasičstvím často žije celá rodina a tato tradice se dědí po generacích. Členem SDH se může stát kdokoliv a tato činnost je zcela dobrovolná, kromě placení členských příspěvků nejsou dány žádné další povinnosti. SDH většinou organizují kroužky mladých hasičů (vychovávají budoucí členy jednotek), pořádají soutěže v požárním sportu (ten je součástí fyzické přípravy jednotek), starají se o historii hasičstva, pořádají kulturní a společenské akce. SDH je financována z vlastních prostředků, případně darů nebo dotací. V čele stojí starosta SDH, následuje výbor SDH a pak členská základna sboru. Většina členů JSDH je zároveň i v SDH a obě organizace často sídlí ve stejné budově. SDH Fulnek má s městem uzavřenou smlouvu o bezplatném užívání hasičské zbrojnice, a pokud to situace umožňuje, může využít i některé prostředky JSDH (např. dopravní automobil). I když obě organizace často vystupují jako celek, je důležité je rozlišovat. Především vedení obcí by si mělo uvědomit, že je jejich povinností mít jednotku, která chrání životy i majetek občanů a návštěvníků města, jak jim to ukládá zákon. Ve Fulneku to naštěstí vědí, posledních 10 let se úroveň výbavy postupně zlepšuje a jednotka tak ročně uchrání majetek v řádech milionů korun a zachrání i několik životů. Bc. Tomáš Gockert ROK 2013 rok 120. výročí SDH Děrné V sobotu 12. ledna se sešli hasiči v Děrném na své výroční valné hromadě. Přivítali mezi sebou starostku města Fulnek Bc. Janu Mocovou, místostarostu Mgr. Jiřího Kvitu, zástupce OSH ČMS Břetislava Grulicha a za osadní výbor Petra Daňu. ukončení sezóny byli na bobové dráze v Tošovicích. Díky grantům města a příspěvků ZD Vrchovina bylo zakoupeno 8 nových dresů a nové hadice pro dorostence. Velitel jednotky Valentin Válka a náměstek starostky Tomáš Dahm jsou proškoleni jako vedoucí MH. Ženy se zúčastnily okrskové soutěže a skončily na 2. místě. Členové jednotky darovali krev a za to obdrželi plaketu. Ve spolupráci s TJ jsme se podíleli na končinách, ve spolupráci s osadním výborem byl uskutečněn lampionový průvod u příležitosti 67. výročí osvobození obce za doprovodu dechové hudby Děrničanka. U příležitosti svátku sv. Floriána proběhla bohoslužba za děrenské Činnost v tomto roce 2013 je zaměřena k 120. výročí založení Hasičského sboru v Děrném v roce 1893 a k 720. výročí obce Děrné, získávání nových členů, úpravě auta, účasti na soutěžích MH, dorostu, žen i mužů. V diskuzi bylo hovořeno o problémech s autem AVIA, o práci SDH, o problémech v obci a získávání nových členů. Přítomní hosté poděkovali členům SDH Děrné za činnost s MH a za práci, kterou s jinými organizacemi vykonávají, spolupráci s osadním výborem a organizaci lampionového průvodu k výročí osvobození obce. Popřáli hasičům hodně zdraví a úspěchů v tomto roce Vzpomenuto bylo tří zemřelých zasloužilých členů SDH Františka Střílky, Miroslavy Jurčíkové a Františka Ludvíka. V hodnotící zprávě, kterou přednesla starostka SDH J. Krampotová, bylo řečeno, že SDH má 63 členů z toho je 30 MH. Výbor se sešel 7x projednával přípravu plesu, činnost MH dorostenců, žen a výjezdní jednotky. MH byli zapojeni ve Florián Cupu, kde skončili mladší na 9. místě a starší na 11. místě. Zúčastnili se dvanácti soutěží. O akcích MH je vedena kronika. Vystupovali na děrenských dožínkách, s cimbálovkou jezdili po domovech důchodců, zúčastnili se Tříkrálové sbírky, čistili obec od odpadu apod. Za aktivní činnost byli výborem odměněni víkendovým pobytem na Myšinci v Budišovicích, kde se také zúčastnili prohlídky Památníku ostravské operace v Hrabyni. Na hasiče. SDH také přispěl na opravu varhan v kostele sv. Petra a Pavla. Pozornost byla věnována údržbě techniky, kde bylo odpracováno 80 hodin. Zásahové vozidlo AVIA je bez STK a je ve velmi špatném stavu. Stříkačky jsou v pořádku. V závěru Josef Kubový poděkoval všem přítomným za účast a připomínky v diskuzi. Hostům popřál mnoho úspěchů ve funkcích, které zastávají. SDH Děrné 11

12 volný čas fulnecký zpravodaj XV. ples města Fulneku se vydařil V sobotu 26. ledna se rozezněly sálem kulturního centra libé zvuky mistrů Vivaldiho a Händela, aby společně barokní ohňostroj a šťastné výherce rozveselily krásné dárky v celkové hodnotě blížící se Kč, které do tomboly kulturního centra. O tom, že byli hosté spokojeni, svědčí mimo jiné i fakt, že poslední z nich opouštěli sál až v brzkých ranních hodinách. Poděkování Město Fulnek děkuje všem sponzorům XV. plesu města za jejich příspěvky do tomboly. Jsme rádi, že takto pomáháte rozvoji kulturního života ve městě a okolí. Speciální poděkování patří partnerům, kteří do tomboly věnovali hlavní ceny. Byly to firmy VVM IPSO, zámečnictví a kovovýroba Stanislav Bačovský, Pars Komponenty, R-FIN a autodoprava Martin Fajmon. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci ve prospěch občanů našeho města. vedení města Starostka města Jana Mocová společně s místostarostou Jiřím Kvitou vítají hosty plesu s výzdobou připomínající barokní slávu Fulneku dotvořily atmosféru XV. reprezentačního plesu města. Po slavnostním zahájení, kterého se jako správný hostitel chopila starostka města Bc. Jana Mocová, začal večer plný nevšedních zážitků, na který bude necelá dvoustovka hostů ještě dlouho vzpomínat. Nechyběla ukázka dobových tanců, večerní oblohu nad zahradou kulturního centra rozzářil věnovali štědří podnikatelé z Fulneku a okolí. Barokní veselí připomínající bohaté férie, během kterých bylo stejně jako v dávných dobách vlády Skrbenských či Vrbnů podáváno tradiční červené víno dovezené speciálně až z jihomoravských Polešovic. O hudební doprovod se postarala taneční skupina Bledule, o blaho chuťových buněk návštěvníků plesu pak zkušený tým restaurace Městského Šťastná výherkyně přebírá LCD televizor Samsung věnovaný firmou VVM IPSO 12

13 únor 2013 volný čas Program únor 2013 Muzeum Novojičínska, p.o. a Comenius Fulnek, o.s. Kostel sv. Josefa ve Fulneku Mehofferův palác ve Fulneku Příběh neobyčejného domu Výstava je prodloužena do 3. března 2013 Vstupné na výstavu: 40 Kč a snížené 20 Kč Otevřeno: úterý pátek, neděle , Mimo otevírací dobu možnost objednání na tel nebo Promítání filmu z cyklu Jeden svět, Člověk v tísni Filmklub Comenius čtvrtek 7. února, 17 hodin, oratoř kostela sv. Josefa ve Fulneku Film: Hlad, Marcus Vetter, Karin Steinberger / Německo / 2009 / 90 min. Vstupné: zdarma Klub deskových her pátek 8. února 2013, hodin Přednáška Vytápění kachlovými kamny - romantická historie nebo moderní způsob vytápění? Vytápění kachlovými kamny romantická historie nebo moderní způsob vytápění? K tomuto tématu se dovíte více v oratoři kostela sv. Josefa, čtvrtek od 17 hodin od Jana Křivonožky. Cílem této besedy je zejména seznámit Vás s úplnými základy kamnářského řemesla, inspirovat zajímavými a praktickými informacemi a odpovědět na Vaše otázky. Ukážeme si mnoho zajímavých fotografií nejrůznějších kamen, sporáků i pecí a odpovíme si zejména na následující: Patří kachlová kamna a sporáky minulosti a jedná se jen o nějakou RETRO módu? Je nějaký rozdíl mezi kamny, krbem či krbovými kamny? čtvrtek 14. února, 17 hodin, oratoř kostela sv. Josefa ve Fulneku Přednášející: Jan Křivonožka absolvoval Matematicko -fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a lektor o tradičních řemeslech Pořadatel: Hnutí Brontosaurus Kolovrátek Vstupné: dobrovolné Chrámová hra BARABÁŠ neděle 17. února, 16 hodin, kostela, sv. Josefa ve Fulneku Autor: Pär Lagerkvist (nositel Nobelovy ceny za literaturu 1951) hru upravil Lukáš Vondrovic Účinkující: členové Divadelního spolku Pod věží, zpěv chrámový sbor Štramberk Vstupné: 60 Kč a snížené 50 Kč Klub deskových her pátek 22. února 2013, hodin 2. přednáška z cyklu Cesta kolem světa UGANDA čtvrtek 28. února, 17 hodin, oratoř kostela sv. Josefa ve Fulneku Přednášející: Ing. Michal Kleslo specialista na horolezectví, skialpinismus, ledové lezení, trekking a VHT, autor mnoha knih a průvodců o horách a lezení. Uganda bývá nazývána Perlou Afriky pro koncentraci krás na malém území. Ledovcové hory dosahující nad m, bohaté národní parky, horské gorily na hranicích Rwandy a Konga a také jezero Viktoriino a prameny Nilu, to vše zde můžete uvidět. Vstupné: 40 Kč a snížené 20 Kč Připravujeme na březen 2013: Klub deskových her Vernisáž výstavu Dialógy (Vlastivedného múzea ve Staré Ľubovni na Slovensku) Koncert na tibetské mísy Koncert ke Dni učitelů 3. přednáška z cyklu Cesta kolem světa Velikonoční ostrovy a Chile Lze kachlovými kamny vytápět efektivně a pohodlně třeba i celý dům, a to bez jakýchkoliv radiátorů? V jakých případech je použití kamen nevhodné? Není problém postavit kamna do moderního interiéru s moderním designem? Jak je to se zdravotními účinky kachlových kamen? Jaká je vlastně historie kamen u nás a jinde ve světě? Jan Křivonožka je absolventem Matematicko -fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, ale již bezmála 7 let se věnuje tradičním řemeslům a práci v neziskovém sektoru. Profesně se zaměřuje na stavby akumulačních kamen a sporáků, dále pak stavby dřevěných schodišť a některých druhů nábytku. Často se věnuje lektorování tradičních řemesel a podílí se také na realizacích zelených střech či atypických tesařských konstrukcí. Od roku 2006 je jedním z koordinátorů aktivit občanského sdružení Hnutí Brontosaurus. Vstupné na tuto akci bude dobrovolné, jelikož akce s touto tematikou finančně podporují Nadace VIA a náš regionální Nadační fond Kousek po kousku. Hnutí Brontosaurus Kolovrátek Michaela Křivonožková Vánoční turnaj v deskových hrách Letošní Vánoční turnaj v deskových hrách se uskutečnil v pátek 28. prosince 2012 v oratoři kostela sv. Josefa. Ve vánoční atmosféře místností voněla vánoční výzdoba a cukroví, všichni zúčastnění odehráli čtyři souboje. Hrálo se v Carcassonne, Ty krávo, Ubongo a Duch. Vůbec nevadilo, když některý z hráčů hru neznal. Před každou hrou se pravidla zopakovala a mnohdy byl začátečník lepší než ti, co hru znali jako své boty. Záleželo na dovednostech každého, tu na taktice, jinde na paměti a rychlosti či představivosti a umění kombinace. Také kousek štěstíčka byl zapotřebí. A že si hráči užili i kousek legrace, dokládal jejich smích, který se nesl budovou. Vždyť nešlo o zlaté trenky, byť ceny byly opět zajímavé. Vyhráli všichni, kdo se odlepili od televize, cukroví a lenošení a přišli se pobavit. Děkujeme městu Fulnek, Nadaci OKD a Moravskoslezskému kraji za grant, díky kterému jsme mohli tento turnaj uspořádat. Za T. O. Touhy a Comenius Fulnek Jana Španihelová 13

14 volný čas fulnecký zpravodaj V Děrném vrcholí přípravy na start první kosmické rakety V kosmickém středisku Františka Bahra nacházejícím se v hlubokých lesích v okolí Děrného pracují vědci z NASA, KLDR, Íránu a Děrného na vývoji rakety typu Drak, která má dne 9. února v 10:00 vynést na oběžnou dráhu první děrenské kosmonauty. Jedná se o nejmodernější generaci nosné rakety, která je sestavená ze superlehkých a velmi odolných materiálů. Podle slov šéfkonstruktéra týmu byly použity superlehké díly z legendárního vozu Wartburg doplněné o součástky ukořistěné z automobilů KIA, které zadržela severokorejská policie při legálním přechodu hranic s Jižní Koreou. Íránští specialisté vyplnili nádrže rakety neznámou chemikálií, jejíž spalování zajistí, že raketa bude moci vynést celkem 4 kosmonauty za velmi krátký čas až na hranici stratosféry. Šéfkonstruktér dále poznamenal, že nemůže zcela zajistit, že tato chemikálie nepoškodí kosmonauty na životě, ale na tom tak zcela nezáleží. První cvičné starty nepřežilo 19 z 20 pokusných králíků z farmy pana Brože. I přesto odborníci odhadují, že kosmickou misi Drak 2130 by to nemělo vzhledem k pevnému zdraví účastníků ohrozit. Zpráva o přípravách vzbudila rozruch mezi dalšími mocnostmi. Děrenská tajná služba zjistila nad prostorem Děrného vyšší koncentraci ruských a čínských satelitů a v okolí vesnice také několik zvědavců z fulneckého oddílu leteckých modelářů. Program slavnostního startu: 10 hod. vypuštění 1. děrenské rakety z kosmodromu Františka Bahra účast přislíbili: Charles F. Bolden, generální ředitel NASA Valentina Těreškovová, první kosmonautka vysvěcení rakety: Msgr. Miloš Bena, biskup wroclawský 10:30 hod. průvod masek vesnicí Srdečně zvou pořadatelé. články čtenářů MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA Rychle uběhl vánoční čas a nám zůstaly jen vzpomínky, hlavně na to, co bylo pro nás milé a pěkné. Každoročně v závěru roku pořádá naše základní organizace SPCCH mikulášskou besídku. Ta loňská se uskutečnila v MKCF. V příjemné atmosféře jsme přivítali čerta, anděla a Mikuláše, za které se převtělily naše členky. Nechyběla ani bohatá tombola, na niž přispěli naši členové a podnikatelé v našem městě, za což všem Tak jako v jiných letech i letos splnila svůj účel a vytvořila podmínky na podporu charitativní činnosti v našem regionu. Sbírku pořádala Charita Odry, za Fulnek byl pověřen pan Petr Daňa. patří vřelý dík. Každý člen dostal malý dáreček. Pozdravit naše setkání přišel i místostarosta, pan Jiří Kvita. Nechybělo ani dobré pohoštění. Celé sváteční odpoledne rychle uběhlo a my jsme se rozcházeli s přáním, abychom všichni pěkně prožili vánoční svátky, a do nového roku jsme si přáli jen pohodu a klid v naší společnosti a hlavně hodně zdraví sobě a našim rodinám. Jaromíra Bílková, členka výboru SPCCH Tříkrálová sbírka ve Fulneku Jerlochovicích Ráno proběhla mše pro koledníky, kteří si převzali potřebné věci na svou pouť do jednotlivých míst a obydlí. K jejich vybavení patřily doma vyrobené koruny s písmeny K, M, B, vypůjčené úbory, svěcená křída, cukr, kalendáříky, kasička na provázku na krk (na ní pečeť městského úřadu, připojena průkazka s údaji o vedoucím kolednické skupinky), batůžek a potřebný telefon. Začínali jsme v 10 hodin, končili jsme pak kolem poledne. V Jerlochovicích koledovaly 3 skupinky, koledníci z Jerlochovic a Fulneku. Reakce na sbírku byly ve většině případů kladné, zájem se projevoval výrazně hlavně u dětí. 14

15 únor 2013 články čtenářů U každých dveří koledníci zazpívali koledu My tři králové jdeme k vám, na horní část rámu dveří napsali K+M+B 2013 (tak, aby se pod ním procházelo), Poděkování Kdo se vydal do Jerlochovic a zašel ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, jistě si povšiml změny k lepšímu. Od konce loňského roku lemuje cestu nově vybudované zábradlí, které má usnadňovat chůzi občanům, a také zde jsou umístěny nově lavičky na odpočinek. Je na místě poděkovat těm, kteří se o toto zasloužili, věnovali svůj čas a zdarma zde odpracovali hodiny. přijali finanční dar do kasičky (někdy také sladkosti pro dětské koledníky) a na oplátku obdarovali domácnosti cukrem a kalendáříkem. V jedné domácnosti byly dokonce připraveny schůdky pro zapsání nápisu výše než obvykle z důvodu plánované rekonstrukce dveří. Na závěr koledníci odevzdali na faře kasičky a při společném posezení s pohoštěním jsme průběh sbírky zhodnotili a ocenili jsme podporu občanů, kteří štědře na charitativní účely přispěli. My koledníci jsme dostali za odměnu tašku s logem sbírky. Z pramenů Tomáše Válka koledníka Poděkování zaslouží za svůj nezištný přístup a odvedenou práci Mirek a Ondřej Zlámalovi, Vlast. Kubánek, Ondřej Cabák a Petr Mišun. V závěru roku byly k tomuto nově zbudovanému zábradlí připevněný lampové pochodně, které výborně posloužily k osvětlení cesty pro účastníky silvestrovské mše v Jerlochovicích. Pohled na takto osvětlenou cestu byl vskutku zážitkem a přicházející upoutal a dá se říci i ohromil svou nádherou. Byla to pěkná podívaná. Martin Stehlík, Ladislav Blahuta, Jerlochovice. K poděkování se připojuje také představený fulnecké fary Pawel Pruszynski. Poděkování Děkuji všem přátelům a známým za projevy soustrasti, účast na pohřbu mého manžela a květinové dary. Stratilová Ilona Poděkování Začal nový rok 2013 a to je čas na krátké zamyšlení nad tím předchozím. Ráda bych této příležitosti využila k tomu, abych na tomto místě vyjádřila pochvalu zaměstnancům technických služeb, protože si to opravdu zaslouží. Sbírají poctivě odpadky, které někteří z našich občanů vyhazují místo do koše na zem. V létě sečou, plejí, zametají a v zimě zase odklízejí napadaný sníh, často v těžkých podmínkách. Dokonce i v noci, když je to potřeba. Je to práce poctivá, náročná a velmi obětavá, proto si zaslouží pochvalu od nás všech, protože to je za nimi vidět. Uvědomme si, jaká síla to je a hlavně pro naše město, které nese hrdý název Město J. A. Komenského. Toho bychom si měli vážit, a ne si říkat však ony jsou na to služby a ještě jim tu práci ztěžovat. Už tak to mají velice těžké. Navíc žádná byť sebelepší služba nemůže stihnout uklidit vše do puntíku, my všichni se musíme snažit udržovat pořádek kolem sebe. Tak jak byli Bobříci, jsou teď naši Technici. Chtěla bych také pochválit pana Honzu K. z kulturáku, že by si taky zasluhoval velkou pochvalu. Rozváží obědy, Zpravodaj, vylepuje plakáty, stará se o nás, a když někdo něco potřebuje, tak ochotně pomůže. Občanka Fulneku Jiřina Machačová 720 let města Fulneku Každé město má svou nenapodobitelnou atmosféru, něco, co jej odlišuje od jiných měst a činí jej jedinečným, osobitým, zvláštním. Město Fulnek krásné svým položením a ještě krásnější svou historii vzpomíná letos 720 let trvání. Toto období od prvního písemného záznamu se nám zdá dlouhá doba, avšak v historii lidstva je to krátký úsek. Připomenutí tohoto jubilea je příležitostí nejen k pohledu do jeho minulosti, ale i k zamyšlení a úvahám nad jeho přítomností a budoucností. Mnohá města nám mohou závidět dlouholeté historické trvání i historické děje, které se v našem městě odehrály během staletí. Není vyloučeno, že město je podstatně starší, avšak nejstarší dochovaná listina pochází z 26. února Pro zajímavost a přiblížení té doby uvádím volný překlad listiny: Já, Oldřich z Lichtenburka, prodávám věrnému fojtu Šťedroňovi fojtství v Jílovci, které má 6 lánů, za deset hřiven. Fojství bude on a jeho potomci svobodně užívat. K fojtství dávám 6 svobodných lánů, které bude obdělávat, také svobodný výčep (krčmu), výsek masa, kováře a ševce, kteří mají být rovněž ve všem svobodni. Potvrzuji také fojtovi nebo jeho potomkům, že mohou brát třetí peníz z pokut. Dále potvrzuji, že má plnou moc na majetku lovit ryby, drobnou zvěř a lovit ptáky. Stvrzuji, že se budu řídit právem hlubčickým (1) a že jmenovaný fojt a jeho potomci ve jmenované vsi mi a mým následovníkům zaplatí polovinu na 15

16 články čtenářů fulnecký zpravodaj Listina z roku 1293 svátek sv. Havla (16.října) a druhou polovinu na Filipa a Jakuba (1.května). Tato smlouva nabývá platnosti a je stvrzena pečetí. Svědkové jednání jsou: Milíč z Cetova a Bohuš, manové pana Oldřicha, Jerloch, farář z Jerlochovic, Mikuláš, farář z Děrného, Kliment, fojt z Kujav, Jindřich z Jihlavy, Hartmund, měšťan z Fulneku a Sobek z Jílovce. Dáno Léta Páně 1293, 26. února. Z listiny bezpečně poznáváme, že Fulnek v té době byl již městem s farou. V té době zde již stával hrad a působil sbor soudců. Město Fulnek vzniklo pod záštitou tamějšího hradu v době velké kolonizace na Opavsku na místě starší osady. Leží na území jedné z větví tzv. Jantarové stezky, spojující Středozemí s Pobaltím. V pramenech se uvádí poprvé v roce 1293 pod jménem Vulnek, v roce 1298 Fulnech. Město bylo od svého založení německé, za husitských válek se z části počeštilo. Název města se vykládá různě, nejčastěji od staroněmeckého slova Pfuhl, které značí močál, anebo od slova faul (líný) podle zvolna tekoucího potoka. Prapor města zhotovený k 700 výročí založení Fulneku (r. 1993) Zakladateli města byli pravděpodobně páni z Lichtenburka, kteří získali panství od krále Přemysla Otakara II. Asi roku 1315 bylo panství Lichtenburkům odňato z důvodu účasti na vzpouře proti králi Janu Lucemburskému a předáno pánům z Kravař. Za jejich vlády byl proměněn fulnecký hrad ve znamenitou pevnost. Páni z Kravař užívali znaku zavinuté střely, která je doposud součástí dnešního znaku města. Významnou osobností z tohoto rodu byl moravský zemský hejtman Lacek z Kravař, známý svou přední účastí na protestu proti upálení Jana Husa. Tento protest podepsali i někteří manové fulneckého panství. Za bouřlivých a neklidných časů v 15. století se rychle střídali feudální majitelé panství i města. Po Kravařích to byli krátkou dobu páni ze Šternberka a Lukova, pak páni ze Sovince. Asi od roku 1450 držela město a panství opavská knížata z rodu Přemyslovců a od roku 1454 Jan Krumsín z Lešan, který však již po deseti letech prodal Fulnecko bratřím Zdenku a Janovi Kostkům z Postupic. Ti je téhož roku postoupili českému králi Jiřímu z Poděbrad a jeho synům. Pro finanční nesnáze, do kterých královi synové upadli za česko -uherské války, dali roku 1468 panství i město v zástavu Janu z Žerotína, který je po sedmi letech koupil a dal zapsat roku 1480 do olomouckých zemských desek. Tímto aktem odpadlo Fulnecko od Opavska a bylo připojeno k Moravě. Přestože Žerotínové soustředili, podobně jako předtím páni z Kravař, do svých rukou i velkou část severovýchodní Moravy. Fulnecké panství udrželi jen do roku Po krátké epoše slezských rodů, Cetryšů z Kynšperka a Švajniců z Pilmsdorfu přešlo fulnecké panství roku 1584 na českobratrský rytířský rod Skrbenských z Hřiště. V souvislosti s působením tohoto rodu a Jednoty bratrské je nutno vzpomenout největšího spisovatele pobělohorské emigrace, posledního biskupa Jednoty bratrské a učitele národů Jana Amose Komenského, který v letech ve Fulneku pobýval. Pro účast na povstání proti Ferdinandovi II. bylo fulnecké panství Jana II. Skrbenského v roce 1621 zabráno císařem a následujícího roku prodáno Václavu Bruntálskému z Vrbna, který doplnil roku 1638 městský znak liliemi, písmenem W a devíticípou hraběcí korunkou (2). Vrbnové hráli významnou úlohu v dějinách našich zemí v 17. a 18. století. Roku 1788 přechází fulnecké panství na opavský měšťanský rod Čejků z Badenfeldu. V roce 1842 přichází na fulnecké panství Kristián Friedrich, svobodný pán Stockmar, který v roce 1855 odstupuje panství belgickému princi Filipovi. Za pozemkové reformy r byly z panství zřízeny tzv. zbytkové statky. Zbytek panství se zámkem koupili v r František Chrastina a Jaromír Špaček. Po vzniku ČSR se vedení města Fulneku zapojilo do silného německého nacionálního hnutí. Postavení české menšiny bylo na počátku republiky velmi složité. Pozemkovou reformou i odkoupením majetku se výrazně posílily hospodářské pozice české menšiny ve Fulneku. Německou ekonomickou převahu však i nadále udržovaly průmyslové podniky ve městě. V německých rukou byly také fulnecké peněžní ústavy. Ve druhé polovině dvacátých let se ve Fulneku poněkud uklidnily národnostní rozpory, i když německá nacistická strana byla stále nejsilnější. Ve třicátých letech opět začala ve městě převládat národnostní otázka. Přispěly k tomu i objektivní problémy, které přinesla velká hospodářská krize, jež postihla především fulnecký textilní průmysl. Po mnichovském diktátu byl Fulnek 10. října 1938 obsazen německým vojskem a stal se až do jara 1945 důležitým místem pro celé Sudety stal se řídicím centrem konkrétních germanizačních přesídlovacích akcí v celém pohraničí, které bylo okupováno Německem. Po ukončení II. svět. války a osvobození Fulneku 5. května 1945 bylo město více jak ze 70 % poškozeno. Město Fulnek, za obětavé pomoci všech spoluobčanů, vyrostlo z trosek opět do původní krásy. Z uvedeného velmi stručného nástinu historického vývoje našeho města je nutno připomenout, že město nežije jen vzpomínkami na minulost. V průběhu 16

17 únor 2013 články čtenářů postupného vývoje muselo a musí město řešit obrovskou plejádu vážných dlouhodobých i akutních úkolů. Jejich realizací chce zaručit slušnou úroveň současného života občanů Fulneku. Všem těm, kteří se o uskutečnění tohoto velkého díla zasloužili a současně se na něm i podílí, patří naše vděčnost a poděkování. Važme si práce a úsilí našich předchůdců i současných nadšenců. Přejme si, ať příští desetiletí přinesou našemu krásnému městu jeho další vzestup a rozkvět. Josef Pavlíček Poznámky: 1) Právo hlubčické soubor právních nařízení Hlubčice Glubczyce: město v jižním polsku, 16 km od Krnova, ve 13. stol. sídlo vrchního soudního tribunálu ovlivňovalo část Slezska a velké území Moravy. 2) U příležitosti oslav 700. výročí založení Fulneku (r.1993) schválila Heraldická komise poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve smyslu zákona o obcích PRAPOR MĚSTA. Prapor je dělen na čtyři pole. V prvním poli je stříbrná jednopatrová hradební věž s prolomenou bránou, dvěma okny a cimbuřím. Ve druhém a třetím poli šikmé zúžené břevno provázané nahoře dvěma a dole jednou lilií (vše zlaté), ve čtvrtém poli stříbrná zavinutá střela, do středu štítu položeno majuskulní W pod korunou s pěti viditelnými listy (vše zlaté). INZErce pobo ek - 73 zemí sv ta SV TOVÁ JEDNI KA V REALITÁCH Profesionální maklé celosv tové sít CENTURY21 také ve Vašem m st Mgr. KAROLINA DOLÁKO OVÁ, M. A. telefon zajiš uje prodej nebo pronájem všech typ nemovitostí v etn bezplatného realitního poradenství CENTURY21 Bonus Goodway Plze ská 466/359, Ostrava-Stará B lá RYCHLÉ A KVALITNÍ VÝMÌNY AUTOSKEL BEZPLATNÝ MOBILNÍ SERVIS!!! tel.: D4320 MĚSTO BÍLOVEC zveřejňuje svůj záměr pronajmout nebytové prostory v objektu domu č. p. 66 na ul. Městský kopec v Bílovci, o výměře až 224 m2 (současné využití HOS- PŮDKA U TOMA ) Zájemci mohou získat podrobnější informace na odboru finančním, oddělení správy majetku Městského úřadu Bílovec, 17. listopadu 411, Bílovec, tel , , nebo v sekci: ÚŘEDNÍ DESKA PRONÁ- JEM NEMOVITOSTÍ. Žádosti doručte v zalepené obálce označené výběrové řízení Městský kopec č.p. 66/2 NEOTVÍRAT, na podatelnu Městského úřadu Bílovec, nebo zašlete poštou na adresu: Městský úřad Bílovec, odbor finanční, 17. listopadu č.p. 411, Bílovec. 17

18 Inzerce fulnecký zpravodaj Dům kultury Bílovec Předplatné 2013 Cena předplatného Celoroční Pololetní I. (únor květen) Pololetní II. (září prosinec) 900,- Kč 500,- Kč 500,- Kč Celoroční nabídka obsahuje 4 koncerty, 3 divadelní představení a 1 zábavný pořad. Dům kultury Bílovec nabízí pro rok 2013 předplatné na kulturní pořady. Lze jej zakoupit v Informačním centru na Slezském náměstí v Bílovci. tel.: únor květen Koncert GÁBINA KOLČAVOVÁ TRIO (USA/CZ) pátek , hod. Vstupné: Mimo předplatné 100,- Kč (stolové uspořádání sálu) Gabriela Kolčavová zpěv, Radim Hanousek saxofony, Radek Bagár akustické piano září prosinec Zábavný pořad KOMICI s. r. o. středa , hodin Vstupné: Mimo předplatné 300,- Kč (divadelní uspořádání sálu) Miloš Knor, Lukáš Pavlásek, Ruda z Ostravy Narozeninový koncert skupiny FLERET pátek , hodin Vstupné: Mimo předplatné 200,- Kč (stolové uspořádání sálu) Fleret slaví 30 let! Divadelní představení FRANKIE A JOHNNY (Terence McNally) s Terezou Kostkovou a Alešem Hámou středa , hodin Vstupné: Mimo předplatné 250,- Kč (divadelní uspořádání sálu) Vtipná a zároveň závažná výpověď o hledání lásky a o sbližování dvou osamělých lidí. Režie: Petr Kracik. Koncert WALTER PHISHBACHER NEW YORK ELECTRIC TRIO (tentokráte v akustické verzi), na podzimním turné 2013 v ČR (a na Slovensku) pondělí , hodin Vstupné: Mimo předplatné 100,- Kč (stolové uspořádání sálu) Fischbacher je výtečný instrumentalista, hraje na syntezátory i akustický klavír (to bude právě na tomto turné!) a jeho mile silový jazz je inspirovaný rockovou rytmikou s vlivy funky, drum n bass nebo latiny. Změna programu vyhrazena! Koncert TRIO DE JANEIRO - skvělý vokál, odvaz, zábava, nasazení! pátek , hodin Vstupné: Mimo předplatné 100,- Kč (stolové uspořádání sálu) Veronika Bartošová - zpěv, Mikuláš Horský - kytara, Pavel Tichý - baskytara, Jan Kasal - soprán saxofon, Petr Smékal Jr. - tenor saxofon, Jan Kozelek - trumpeta, Jan Jovbak - bicí, Radim Slezák - perkuse. Více: Kapela má za sebou koncerty ve všech možných klubech i na festivalech. V roce 2011 kapela dala dohromady další album s názvem Tingo. Na něm si do svého výrazového rejstříku kapela navíc půjčila kubánské rytmy i hudební nástroje a romskou melodiku. Divadelní představení VZTAHY NA ÚROVNI (Edward Taylor) úterý , hodin Vstupné: Mimo předplatné 250,- Kč (divadelní uspořádání sálu) Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi. Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Monika Absolonová nebo Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bočanová nebo Adéla Gondíková, Ivana Andrlová nebo Vlasta Žehrová nebo Olga Želenská, Martin Zounar nebo Martin Sobotka, Zbyšek Pantůček nebo Pavel Nečas. Divadelní představení HVĚZDA (Patrik Hartl) Začátek prosince 2013 (datum bude upřesněno) Vstupné: Mimo předplatné 250,- Kč (divadelní uspořádání sálu) Eva Holubová je HVĚZDA! Patrik Hartl, režisér nejúspěšnější české one man show Caveman, napsal původní českou ONE WOMAN SHOW pro Evu Holubovou. Jde o komedii se záznamem myšlenek nejúspěšnější české seriálové herečky během nejdivočejšího týdne jejího života. HVĚZDA s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy fi ktivní herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Máte rádi jedinečné komediální herectví Evy Holubové? Přijďte si ho užít! 18

19 únor 2013 Inzerce 19

20 fulnecký zpravodaj únor 2013 ZVEME VÁS Sponzoři XV. plesu města VVM Ipso, s.r.o., Pars Componenty, R-fin, s.r.o., zámečnictví a kovovýroba Stanislav Bačovský, autodoprava Fajmon, Jan Mariánek, Czech Tourism, Mc. George - Jiří Ševčík, kuchyně a interiéry Petr Zlámal, drogerie Blaheta, drogerie Teta Fulnek, A. I. Velman, kominictví Körösi, čerpací stanice Gurmen, potraviny Morava, Ing. Pavel Černíček, cyklocentrum Košárek, Jan Vaníček, hospoda U Fojtíků, dermokosmetický salon Eva Smékalová, sklenářství Jiří Návrat, lékarna Miloslava Paseková, klempířství Jiří Marek, autoopravna Ladislav Petrů, nábytek Libuše Stavjařová, autoservis Josef Pavlík, Montcolor Zavadil, potraviny František Šindler, Prova, Radovan Popp, řeznictví Hluchý, elektro Šrom, Proplyn, Sva ni, Formprojekt, Česká spořitelna Fulnek a.s., kadeřnictví Linda, malířství a natěračství Kurečka, manželé Godišovi, Intersnak, Marie Kurečková solární studio, zelenina Kamil Schich, Kocián maso uzeniny, Ilík pekařství, kadeřnictví Veronika, hospoda U splavu Jiří Šlajter. připravujeme v únoru 9. února (sobota) Končiny Sál KD Děrné 9. února (sobota) Končiny Sál Hostinec U Jindřicha 16. února (sobota) Lukavecký bál Sál Hostinec U Jindřicha 21. února (čtvrtek) Mimořádné zastupitelstvo (k záležitosti MŠ Fulnek) Sál MKC ve Fulneku 23. února (sobota) Maškarní ples MŠ Děrné Sál KD Děrné Připravujeme v březnu 7. března (čtvrtek) Zastupitelstvo města Fulneku Sál MKC ve Fulneku 16. března (sobota) Maškarní bál MŠ Fulnek Sál MKC ve Fulneku 29. března (pátek) Velikonoční hudební přátelák Sál MKC ve Fulneku Více uvnitř tohoto čísla Zpravodaje a na webových stránkách FULNECKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník pro občany města Fulneku. Pod ev. č. MK ČR E vydává Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace, Palackého 305, Fulnek, IČ: , tel.: , , tiskne REPRONIS Ostrava, distribuce PO MKCF. Redakční uzávěrka Redakční rada: Mgr. Pavlína Tvardková, Mgr. Vilma Klevarová, Mgr. Eva Kapolková, Ing. Ludmila Lvová, Mgr. Darina Kovačíková. Toto číslo vyšlo 1. února 2013 v nákladu 650 výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Zpravodajské materiály vítány v elektronické podobě. Maximální velikost příspěvků 2 A4. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, stylisticky upravit či nezveřejnit.

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec PERÁLEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává požární řád obce PERÁLEC Zastupitelstvo obce Perálec se na svém 23. veřejném zasedání dne 7.června 2010 usnesením č. 23/9 usneslo vydat

Více

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí.

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. OBEC RYBÍ se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 7. zasedání dne 14.12.2011 usnesením č. 122

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011,

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, M Ě S T O Š T Ě T Í Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠTĚTÍ Zastupitelstvo Města Štětí vydává usnesením č... ze dne 15. 12. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.

Více

DRN PROSINEC 2015 ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU DĚRNÉ

DRN PROSINEC 2015 ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU DĚRNÉ DRN PROSINEC 2015 ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU DĚRNÉ Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku 2015 přinášíme přehled dění, které proběhlo v naší obci ať už na poli kulturním či společenském. Jak jste

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Plošné pokrytí. Radim Paloch

Plošné pokrytí. Radim Paloch Plošné pokrytí Radim Paloch Plošné pokrytí Prvním dokumentem k plošnému pokrytí v ČR bylo Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 Zákonná úprava stávající podoby plošného pokrytí nabyla účinnosti 01.01.2001

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Obec Písečná Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání dne 24.3.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., ve

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III OBEC ROŽNOV Obecně závazná vyhláška č.1/2009 Obec Rožnov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.12.2009 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Požární řád města Nejdek

Požární řád města Nejdek Obecně závazná vyhláška města č. 1 / 2008 Požární řád města Město na základě usnesení č. ZM/244/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008 v souladu s 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č. Z- 2015/2/24 usneslo

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více