Jihomoravská komunitní nadace Výroční zpráva 2010 Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihomoravská komunitní nadace Výroční zpráva 2010 Obsah:"

Transkript

1 Jihomoravská komunitní nadace Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání Koncept komunitních nadací Téma filantropie Benefiční aukce v Praze Grantový program Poznej svoji komunitu! Benefiční aukce v Čejkovickém zámku

2 Vážené dámy, vážení pánové, když se sejde rok s rokem, nastává v neziskových organizacích čas zúčtování, čas psaní výročních zpráv. Nejinak je tomu i u nás v Jihomoravské komunitní nadaci. Výroční zpráva, kterou právě držíte v rukou je v pořadí druhá. Na úhlu pohledu pak záleží, jestli před řadovou číslovku druhá vložíme slůvko už nebo teprve. Teprve druhá tato zpráva je, díváme-li se na svou práci ve srovnání s našimi staršími nadačními kolegy v Asociaci komunitních nadací České republiky a také v síti světových komunitních nadacích. Vzpomeneme-li na dobu zakládání nadace tedy téměř tříleté náročné období shromažďování nadačního jmění, dobu zařizování a vybavení kanceláře a energii nutnou k vytvoření základních nadačních pravidel, víme zcela jistě, že můžeme hrdě mluvit o už druhé výroční zprávě o působení naší nadace v regionu. Rok druhý se pak pro nadaci nesl ve znamení hledání stability organizace. Bylo jisté, že základy stability je nutno pokládat hned na počátku. Jasné nám bylo i to, že být stabilní neziskovou organizací, která se navíc rozhodla být absolutně nezávislou na veřejných finančních zdrojích nebude vůbec snadné. Jak správné toto rozhodnutí ale je, poznáváme snad denně. Komu vděčíme za to, že na svou nezávislost jsme tak hrdí? Vám všem kolem nadace, kteří s námi dál zůstáváte, vám všem, kteří ve svých povídáních o nadaci používáte zájmeno naše nadace. Protože stabilita nadace spočívá právě ve vás, ve vašich snahách pečovat o místa, kde spolu žijeme a ve vašich touhách dělat věci správně. A právě vám patří i náš dík a uznání. My v nadaci víme, že to co děláte je nesamozřejmé. Zlata Maděřičová výkonná ředitelka Není snadné pečovat o mladý stromek, vychovávat mladou bytost. Někdy je nepříznivé okolní klíma, jindy nedostatek živin a jindy jsou slabiny vnější. O to víc tato péče nabývá důležitosti. Ve své práci jsem si ale zvykla, že právě toto je pro dobrý život v našem regionu nezbytné. Těším mne, že nadace, naše společné dítě, se tu stává uznávaným výrostkem. Respekt je něco co nevzniká samo, ale zpravidla se velmi těžko rodí při řešení úkolů. Věřím, že Jihomoravská komunitní nadace bude i v budoucnu ukazovat, že si všeobecný respekt zaslouží. Zuzana Domesová, předsedkyně správní rady Stejně jako zraje víno v sudu, zraje i organizace. Z divokého burčáku se postupně odstraňují kaly, usazeniny a mladé víno nás brzy svádí k poznání, k ochutnávání. Jak funguje komunitní nadace, kdekdo v regionu už poznal. Snad stačí biologické procesy ohlídat, nic nepodcenit. Stejně jako dobývá české a moravské víno svět, dobývá své místo na slunci i Jihomoravská komunitní nadace. Libor Nazarčuk, moravský sommelier, člen správní rady

3 Rok se sejde s rokem a mnohé skutečnosti se mění. Jsou změny, které vítáme, a jsou změny, se kterými je třeba se smiřovat. Toto je důležité jak v životě člověka, tak v životě organizace. Cením si toho, že se nadace profiluje pro veřejnost jako stabilní organizace nepodléhající kdejakým vlivům, že umí praxí ukázat, že je apolitická. Pro takovou organizaci je pro mne ctí pracovat. Jana Krutáková, členka správní rady Být dárcem by mělo být pro každého podnikatele ctí. Starat se druhé je pak posláním na celý život. Jak dlouhý má ale život nadace? U člověka průměrný věk dožití známe. Myslím, že délka života nadace je přímo závislá na počtu a zájmu dárců. Co dělat proto, aby se dárci neztráceli, ale naopak přibývali? To je otázka, kterou se v nadaci zabýváme poměrně často. Stačí být transparentní, otevření, srdeční? Nebo je to málo? Jsem rád, že transparentní, otevření rozhodně jsme. Bude-li nám to stačit, ukáže čas. Michal Švagerka Poslání Posláním Jihomoravské komunitní nadace je podpora a posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Jižní Moravě.

4 Koncept komunitních nadací Komunitní nadace jsou nevládní neziskové organizace, které ze své povahy nereprezentují žádný partikulární zájem, ale vytvářejí prostor, ve kterém mohou spolupracovat zástupci celé komunity místní komunální politikové, úředníci, podnikatelé, zástupci neziskových organizací a iniciativ i jednotliví občané. Komunitní nadace mapují existující problémy i silné stránky komunity, podílejí se na vytváření a prosazování společných představ o jejich řešení či využití, shánějí a přerozdělují peníze mezi místní neziskové organizace. Komunitní nadace zvyšují kvalitu života prostřednictvím podpořených projektů v oblasti sociální, zdravotní, kulturní, vzdělávací, v oblasti životního prostředí a dalších. V České republice grantuje 5 komunitních nadací, které jsou sdruženy v Asociaci komunitních nadací České republiky (www.akncr.cz) Téma filantropie Filantropie je téměř pro jakoukoliv neziskovou organizaci velikým tématem, pro nadaci je však tématem stěžejním. Komunitní nadace se pak z logiky věci věnují zejména filantropii místní. Jestliže je všeobecně známo, že k hlavním hodnotám území Břeclavska a Hodonínska patří víno a vinařská kultura, pak pro Jihomoravskou komunitní nadaci hlavní dárcovský potenciál spočívá ve vinařích a jejich štědrých darech. Všeobecně známá informace o tom, že Morava oplývá hektolitry skvělého vína by ovšem byla zcela bez užitku nebýt velkorysosti Nadace VIA. Především díky ochotě lidí v Nadaci VIA a díky filantropickému chování dárců Nadace VIA se nám podařilo v roce 2008 založit naši nadaci a také vyhlásit svou první grantovou výzvu. Dobrý příklad vinařů dárců a ochota pražských filantropů pomáhat i na Moravě je velkou inspirací pro dárce místní. Pro nové nadšence o koncept komunitních nadací v České republice jsme tak dobrým příkladem, že nadace může vzniknout a dobře plnit své poslání i bez silného dárce z pouhé občanské iniciativy. Naše existence je zároveň také potvrzením pravdy, že působením nadace v místě dárcovský potenciál narůstá. Benefiční aukce vína v Praze Jestliže se o komunitních nadací říká, že spojují lidi a inspirují je k dobrým skutků nebudeme jistě daleko od pravdy, když si totéž dovolíme říkat i víně. Případným nevěřícím Tomášům můžeme nabídnout důkazy v podobě našich již pravidelných benefičních aukcí vína. Výtěžek tohoto slavnostního večera byl už dokonce ve výši Kč. Děkujeme i touto cestou Nadaci VIA, Asociaci komunitních

5 nadací ČR, aukčnímu domu Doroteum, společnosti Via Perfekta, hotelu Prague Marriott a všem asi 250 účastníkům za krásný večer. Grantový program Poznej svoji komunitu! Díky vinařům a jejich filantropickému chování můžeme v nadaci již pravidelně vyhlašovat výzvy v programu Poznej svoji komunitu. V roce 2010 jsem tak rozdělili Kč a podpořily 9 veřejnoprospěšných projektů. Věrka Dvořáčková Rodinný klub Brouček Pohádka o kohoutkovi a slepičce aneb jak jsme přišli k Vlídným hnízdům Při společných setkáních s rodiči malých dětí v městyse nám došlo, že tu nemáme žádné dětské hřiště ani dětský koutek. Krom toho nám všem chyběla nabídka aktivit přizpůsobených přesně potřebám rodin s malými dětmi. Pak jsme se jednou potkali se Zlatou Maděřičovou, která měla zkušenosti s řešením obou našich problémů. Nejdříve nám pomohla založit občanské sdružení - Rodinný klub Brouček a potom také napsat první žádost o finanční pomoc při realizaci našeho snu vybudování vlídných míst pro malé děti v městyse Moravská Nová Ves. Společně jsme je nazvali Vlídná hnízda. To první se nám podařilo na ulici Na Rynku a realizovali jsme je ještě společně se Zlatou Maděřičovou a grant jsme tenkrát získali u Nadace Partnerství. Asi za dva roky později jsme se rozhodli pro pokračování tohoto procesu. To už jsme uměli žádosti o finanční podporu zpracovávat sami a žádost jsme tentokrát podali již u Jihomoravské komunitní nadace v programu Poznej svoji komunitu!. Kladně vyřízená žádost pro nás znamenala nejen nové vlídné místo v městyse, ale hlavně nové zkušenosti, nový způsob práce ve veřejném prostoru. Zrealizovali jsme nejen další dětský kout, ale spolu s další zkušenostmi jsme získali i nové další partnery pro budoucí aktivity v obci. V naše Rodinném klubu Brouček svým dětem velmi často čteme pohádky či vyprávíme příběhy. Tento náš příběh se dá převyprávět i takto: vinaři dali nadaci víno, nadace víno zavezla do Prahy, pražští dárci si víno vydražili, nadace přivezla z Prahy peníze a my jsme za peníze uskutečnili svůj další sen zrealizovall jsme další Vlídné hnízdo v městyse. Děkujeme tímto všem aktérům v naší pohádce. Benefiční aukce vína v Čejkovicích Tradiční úspěch benefiční aukce vína v Praze se stal inspirací pro partnerství Československé obchodní banky a Jihomoravské komunitní nadace, když v dubnu zorganizovali benefiční aukci vína v Čejkovickém zámku. Překvapení pro všechny zúčastněné byl výtěžek Kč a skutečnost, že uprostřed vinorodé Moravy se dá vydražit láhev vína za Kč. Díky všem zúčastněným mohla nadace

6 vyhlásit grantovou výzvu zaměřenou na aktivní mladé lidi s názvem Nikdo neví, co v kom dřímá. Katka Hájková Písek žije. Jak jsem oživila Písek. Po realizaci projektu podpořeného Jihomoravskou komunitní nadací v programu Nikdo neví, co v kom dřímá se o mě, jakožto o koordinátorce projektu s názvem Písek žije, začalo leckdekde říkat, že jsem Moravský Písek oživila až já. Já si to ale nemyslím. V Písku jsem rozhodla realizovat svůj první projekt právě proto, že jsem věděla, že to tam žije, jen to pro veřejnost nebylo tak moc vidět, protože se o tom nemluvilo. Já jsem tomu dala jen nějakou formu, která je pro nás všechny použitelná i pro naše další aktivity. Díky podpořenému projektu jsem získala šanci ověřit si v praxi všechny teoretické poznatky, které jsem se v nadaci učila asi dva roky. A díky tomu, že můžu pokoušet o realizaci projektů náročnějších. Kanadská inspirace Agáta Maděřičová Říká se, že něco jiného je o něčem slyšet a něco zcela odlišného je vidět to na vlastní oči a prožít si to. Právě proto je pro nás představitele českých komunitních nadací tak důležité využívat možností studujních stáží do zemí, kde komunitní nadace fungují úspěšně už desítky let. Z těchto ryze pragmatických důvodů jsme koncem loňského roku navštívili několik komunitních nadací v Kanadě. Téma, kterému se již několik let věnuji já, je dobrovolnictví a v Kanadě jsem tomuto tématu zůstala věrná. Dobrovolnictví v Kanadě a v České republice má mnoho společného a také mnoho rozdílného. Například nadšení pro dobrou je věc je jistě společné dobrovolníkům obou zemí. Rozdílná je však reakce na otázku, kterou jsem v Kanadě pokládala: Proč jste dobrovolníky tedy proč pracujete pro neziskovou organizaci zadarmo? V Kanadě smysl této otázky nechápali, protože to považují za samozřejmost a jejich odpovědi byly ve smyslu: Přece to děláme sami pro sebe nebo vracíme své vlasti to, co od ní dostáváme. V Kanadě je totiž otázkou cti, prestiže být dobrovolníkem. Zatímco my v Česku jsme nuceni dělat kampaňě na nábor dobrovolníků, vysvětlovat výzanm dobrovolnictví a někdy až doslova lákat na nějaké výhody. Studijní stáž po kanadských komunitních nadacích podpořili: Ing. Jiří Petrů Alcaplast Tiskárna Pálka ČSOB

7 Tisk Pálka Bc. Martina Mrázová Patříme do skupiny podnikatelů, kteří své firmy budovali od píky tedy od prvního tiskařského stroje. Dokážeme se tedy vcítit do těch, kdo něco začínají budovat stejným způsobem. Pomáhat rozvíjet region je pak jednou ze strategických hodnot naší firemní strategie. Myslíme si, že pomáhat prostřednictvím Jihomoravské komunitní nadace je dobrý cesta. AGG Bohumila a Petr Kolářovi Jihomoravská komunitní nadace nás oslovila svou péčí, kterou věnuje mladé generaci. Sami máme děti, které si v současné době hledají své místo na zemi, skládají si svou vlastní hierarchii hodnot. Nemyslíme si, že toto zrání, dospívání je snadné a že by snad mladí lidé dneska měli na růžích ustláno. Proto je dobře, že existují organizace, které dávají mladým lidem takovou šanci vyzkoušet si svoje schopnosti realizovat své sny v praxi. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost podílet se na programech Jihomoravské komunitní nadace a tím pomáhat hledat mladým lidem své místo pod sluncem. Dárcem se může stát každý a každý člověk se může ve svém životě ocitnout v roli potřebného. Na tuto variantu bychom měli myslet v době, kdy je nám dobře. Dárcovství je hodnota, která je nesamozřejmá. Tomáš Kvoch účastník paralympiády ve sledgehokeji ve Vancouveru a dárce JMKN. Bylo to jednoduché. Asi po deseti letech dřiny a tvrdé týmové práce na ledě i v posilovnách jsme se dostali až na samotný Olymp každého sportovce na olympijské hry v našem případě na paralympijské hry ve Vancouveru. Po litých bojích s našimi soupeři jsme se umístili jako pátí nejlepší na světě ve sledgehokeji. Naše radost byla nezměrná. Chtěl jsem, aby tato radost trvala co nejdéle a aby z ní mělo radost a také užitek co nejvíc lidí. Činnost Jihomoravské komunitní nadace znám od jejího počátku a ze svého života dobře vím, jak je to důležitá věc - mít v místě, kde žijeme, finanční zdroj nachystaný pomáhat, když

8 je potřeba. Věděl jsem, že když za poslední peníze koupím tričko s logem paralympiády budou v nadaci vědět, co s ním udělat, aby přispělo k podpoře dalších podobných nadšenců jako jsme my v České sledgehokejové reprezentaci. Vydražená částka Kč se tak stala součástí výtěžku benefiční aukce vína v Čejkovicích. Vinařství Buchtovi Někdy v životě hledáme hodnoty, které jsou spíše chimérami a po skutečných hodnotách si šlapeme jako po štěstí. Každý rok pociťujeme radost, když naše vinohrady zarodí dobrou úrodu a ta pak uzraje ve sklepích ke spokojenosti naší i našich zákazníků. Podobně jako víno zraje i člověk. Učí se poznávat, které kyselinky života jsou ty důležité a které cukry nám spíše škodí. Docházíme k závěru, že člověk k harmonickému životu potřebuje být schopen darovat - nezištně, jen tak pro svůj dobrý pocit. Být dárcem Jihomoravské komunitní nadace znamená přispívat i harmonickému rozvoji tohoto bohulibého vinorodého kraje. Komerční banka a. s. Cena starosty Košťála Banky jsou jistě vyhledávanými, vysněnými dárci mnohých neziskových organizací. Komerční banka je jistě dobrým dárcem v mnohých veřejnoprospěšných projektech. My v bance ale tvrdíme, že mnohem víc než být dárcem je být dobrým partnerem. Oceňovat v regionu přínost lidí, kteří svoji prácí povýšili na poslání, považujeme za správné, přínosné a výchovné. Jsme rádi, že hned první ročník cena starosty Košťála putovala do města Velké Pavlovice, kde bylo spíš nejednoduché najít toho nejaktivnějšího, nejlepšího. Fotka nphotogaleryid=696&ndepartmentid=304&nlanguageid=1 Držitelka prvního ocenění o cenu starosty Košťála. Radomil Baloun

9 Splnil jsem si ve svém životě mnohá přání včetně těch nejhlavnějších chlapských. Postavil jsem dům, zplodil dva syny a nasázel bezpočet stromů. Vybudoval jsem silnou perspektivní firmu, procestoval jsem kus světa a setkal jsem se mnohými slavnými významnými lidmi. Z těch se dokonce stali mí zákazníci a pak i přátelé. Teď hledám, co dál, jak svůj život žít co nejlépe, aby tu po mně mým potomkům opravdu něco zbylo, něco, co přesáhne čas. Tak jsem se stal dárcem hned několika nadací. Neustále jsem překvapován kolik podob má toto dárcovství a jakými nejrozmanitějšími cestami se hodnoty takto rozsévané vrácí zpátky ke mně a mám blízkým. Jednota SD Mikulov Spotřební družstvo Jednota bylo vždy tradiční značkou kvality a spolehlivosti i v té nejodlehlejších místech Břeclavska. Roky 1948 a pak 1989 pak míchaly majetkoprávními vztahy a následky těchto procesů nesli samotní občané, naši zákazníci. Dnes můžeme opět říci, že Jednota SD Mikulov je znovu garancí kvality a spolehlivost v každé obci i městě, kde funguje. Jsme rádi, že mohli přispět svou troškou do mlýny i do oblasti tvorby veřejných prostranství, když jsme se prostřednictvím Jihomoravské komunitní nadace podíleli na venkovních úpravých zeleně v obcích Tvrdonice a Ladná Sdružení občanů Ladné Tvrdonice Travel grant Dárci: Mott Foundation, Akademia rozwoju filantropii w Polsce, Velvyslanectví USA, Velvyslanectví Kanady Antonín Tesařík Filipovič Jan Blažej Pálka Radka Hájková JUDr. Květoslava Budínová Ing. Zdeněk Škromach Tente s. r. o. Mgr. Zuzana Domesová Agricom group Lékárna U Raka s. r. o. Ing. Pavel Řezníček Ing. Ondra Josef Tisk Pálka, s. r. o. Antonín Maděřič

10 Alcaplast, s. r. o. Ing. Jiří Petrů Ing. Jana Krutáková Vinaři dárci Bakchantky - spolek moravských vinařek, Milotice Bohumil Netopilík, Hrušky Emil Štohandl, Josefov František Mečl, Moravský Žižkov Richard Tichý, Hrušky Ivana Tomanová, Moravská Nová Ves Lubomír a Helena Glosovi, Moravská Nová Ves Jan Sečkář, Moravská Nová Ves Jaroslav Nešpor, Moravská Nová Ves Jiří Šmerák, Hrušky Jaroslav Tuček, Kostice Jiří Nešpor, Hrušky Josef Mráz, Stará Břeclav Josef Uher, Lanžhot Stanislav Miklica, Moravská Nová Ves LIVI, Dubňany Vinařství Čebav, Tvrdonice Velkobílovická vína, Moravský Žižkov Vinařství Maděřič, Moravský Žižkov Templářské sklepy, Čejkovice Moravské vinařské závody, Bzenec Neoklas, Šardice Rodinné vinařství Jedlička a Novák, Bořetice Rodinné vinařství Košutovi, Prušánky Vinařství Bisenc, Bzenec Vinařství Buchtovi, Velké Pavlovice Vinařství Bukovský, Kobylí Vinařství Dvořáček LTM, Mikulčice Vinařství Kosík, Tvrdonice Vinařství Kovacs, Novosedly Vinařství Krist, Milotice Vinařství Mikrosvín a. s., Mikulov Vinařství Plešingr, Rohatec Vinařství Procháza, Velké Pavlovice

11 Vinařství Valtické Podzemí, Valtice Vinařství Sonberk, Pouzdřany Vinařství Valihrach, Krumvíř Vinařství Vlašic, Hlohovec Vinselekt Michlovský a. s., Rakvice Zemědělská a. s., Čejkovice Zemědělské družstvo, Sedlec VÍNO HRUŠKA, s. r. o. Blatnička Vinacz, Dolní Bojanovice Rodinné vinařství u Samsonů, Velké Němčice Soaré Sekt, Jablonec nad Nisou Stapleton - Springer, Bořetice Školní sklep Venerie, Valtice Štěpán Maláník-Osička s. r. o., Mikulčice UDĚLENÉ GRANTY Vlídná hnízda II. Rodinný klub Brouček, Mor. N. Ves Kč Česká Pakinsoniáda Parkinson Slovácko o. s. Hodonín Kč United Styles Against Nazis Občanské sdružení Mezi lidi, Hodonín Kč Pozemový spolek Nosperk Richard Slávek, Němčičky Kč Návrat k tradicím Tradice Slovácka, Blatnička Kč Ovčárna II. Krasula, Břeclav Kč Centrum volného času Úvaly Úvaly Kč OI kampaň k ochraně přírody Hnutí Brontosaurus, Mikulčice Kč První dojem napodruhé neuděláš Prostrom, Moravská Nová Ves Kč Světlo pro náš život 2 Aneta Majtánová Kč Jak pomoci psům ve Bzenci Liga na ochranu zvířat, Kč místní organizace Bzenec V Moravském Písku aktivně? Vladimír Vergaš Kč Klienti Terapeutické komunity Prezentace Kroku na Dnu neziskových organizací Kč Klienti Občanského sdružení Krok čte dětem v nemocnici Kč Klienti Terapeutické komunity Pohádky a bajky z Kroku Kč Lucie Švarcová Uklízíme městys Kč Sdružení občanů Ladné, Úprava prostranství Kč Tvrdonice, Úprava prostranství Kč

12 CELKEM ,- Partneři: Čejkovický zámek AGG Veselí nad Moravou ČSOB Komerční banka a. s. Úřad městyse Moravská Nová Ves Obchodní akademie Břeclav Obchodní akademie Hodonín Okresní hospodářská komora Hodonín Zpráva auditora

Obsah. 1 Úvod... 2. 2 Poslání... 2. 3 Lidé v nadaci... 2. 4 Koncept komunitních nadací... 3. 5 Aktivity Jihomoravské komunitní nadace v roce 2012...

Obsah. 1 Úvod... 2. 2 Poslání... 2. 3 Lidé v nadaci... 2. 4 Koncept komunitních nadací... 3. 5 Aktivity Jihomoravské komunitní nadace v roce 2012... Výroční zpráva 2012 Obsah 1 Úvod... 2 2 Poslání... 2 3 Lidé v nadaci... 2 4 Koncept komunitních nadací... 3 5 Aktivity Jihomoravské komunitní nadace v roce 2012... 3 5.1 Nadace a komunitní život v Moravské

Více

Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska. Kateřina Hájková

Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska. Kateřina Hájková Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska Kateřina Hájková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je stanovit přínos

Více

Dobročinná aukce 2007

Dobročinná aukce 2007 Dobročinná aukce 2007 Katalog vín darovaných do dobročinné aukce 27. listopadu v 19 hodin, hotel Mandarin Oriental Prague Program 19:00 19:45 uvítací koktejl, prohlídka vín, která budou dražena 19:45

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem Průzkum na téma Senioři ve společnosti Financováno programem Evropské unie - Phare 2002 dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem, 2005 dobrovolnické

Více

společenská odpovědnost

společenská odpovědnost společenská odpovědnost 2014 II/III Zakladatelka a nástupkyně. Olga Havlová (uprostřed) a Dana Němcová (vlevo) v době počátků Výboru dobré vůle Přílohu připravil: Vlastimil Poliačik Fotoarchív VDV Společenská

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 11 LISTOPAD 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Je značka jenom logo? Jak se hledá její podstata?

Více

16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze

16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze Rozhovor s Helenou Houdovou Jak na mezinárodní spolupráci Základy úspěchu NNO Proč lidé pomáhají? Volby naoko 16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze .. The International Visegrad Fund supports

Více

Dobročinná aukce 2008

Dobročinná aukce 2008 Dobročinná aukce 2008 Katalog vín darovaných do dobročinné aukce 5. listopadu v 18:30 hodin, hotel Prague Marriott Program 18:30 uvítací koktejl, prohlídka vín, která budou dražena v klasické aukci, prohlídka

Více

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY nadace via, jelení 200/3, 118 00 praha 1, tel: +420-2-33113370, fax: +420-2-33113380, e-mail: via@nadacevia.cz, www.nadacevia.cz obsah: úvodní

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

Máme pro vás NOVINY! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

Máme pro vás NOVINY! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA Máme pro vás NOVINY! Chceme udělat z České republiky příjemné místo k životu, kde žijí lidé, kteří si váží svobody a jsou schopni nést odpovědnost, již

Více

Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie

Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie Praha, 2. 3. října 2003, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Preambule: Účastníci celostátního shromáždění nestátních

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Výroční zpráva Nadace Via 2014. Jaký byl rok 2014?

Výroční zpráva Nadace Via 2014. Jaký byl rok 2014? Výroční zpráva Nadace Via 2014 Jaký byl rok 2014? Obsah 4 Úvodní slovo 6 Rok 2014 v číslech 8 Kdo jsme a co děláme 12 Dárci a partneři Nadace Via 26 Portrét dárce: Martina Břeňová 28 Podpora místních

Více

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Dětská a mládežnická

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2004 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE jsme v unii dobrovolnou práci s dětmi a mládeží považuji za hodnotu největší změnu zažijí mladí lidé obluda naléhavosti může být královnou

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ INFORMACE PRO VÁS SPECIÁL INFORMACE O VÁS SPECIÁL STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ Veletrh neziskových organizací NGO Market, největší pravidelné EDITORIAL

Více

12 / JARO 2015 ČTVRTLETNÍK PRO OBNOVU ČESKÉ FILANTROPIE

12 / JARO 2015 ČTVRTLETNÍK PRO OBNOVU ČESKÉ FILANTROPIE 12 / JARO 2015 ČTVRTLETNÍK PRO OBNOVU ČESKÉ FILANTROPIE Dalibor Dědek : Být užitečný Editorial II Milí čtenáři, přinášíme vám jarní číslo našeho magazínu, který si vytkl za cíl pomáhat při obnově české

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

str. 16 17 Kreativita, invence a vynalézavost je schopnost řešit reálné změny

str. 16 17 Kreativita, invence a vynalézavost je schopnost řešit reálné změny prosinec 2007 Žena, která se neztratí Pro ty, které násobí život Eva Brixi Síla je v zemi Síla je v úsměvu Beru si něco Čeho víc dávám Pokrok je v emoci Na prahu vědy Listuji do noci V myšlenkách z vody

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU www.rhkbrno.cz 12 DVANÁCT PŘÍBĚHŮ ŽEN, KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen Regionální hospodářská komora Brno Moravská asociace podnikatelek a manažerek 2011

Více