Jihomoravská komunitní nadace Výroční zpráva 2010 Obsah:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihomoravská komunitní nadace Výroční zpráva 2010 Obsah:"

Transkript

1 Jihomoravská komunitní nadace Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání Koncept komunitních nadací Téma filantropie Benefiční aukce v Praze Grantový program Poznej svoji komunitu! Benefiční aukce v Čejkovickém zámku

2 Vážené dámy, vážení pánové, když se sejde rok s rokem, nastává v neziskových organizacích čas zúčtování, čas psaní výročních zpráv. Nejinak je tomu i u nás v Jihomoravské komunitní nadaci. Výroční zpráva, kterou právě držíte v rukou je v pořadí druhá. Na úhlu pohledu pak záleží, jestli před řadovou číslovku druhá vložíme slůvko už nebo teprve. Teprve druhá tato zpráva je, díváme-li se na svou práci ve srovnání s našimi staršími nadačními kolegy v Asociaci komunitních nadací České republiky a také v síti světových komunitních nadacích. Vzpomeneme-li na dobu zakládání nadace tedy téměř tříleté náročné období shromažďování nadačního jmění, dobu zařizování a vybavení kanceláře a energii nutnou k vytvoření základních nadačních pravidel, víme zcela jistě, že můžeme hrdě mluvit o už druhé výroční zprávě o působení naší nadace v regionu. Rok druhý se pak pro nadaci nesl ve znamení hledání stability organizace. Bylo jisté, že základy stability je nutno pokládat hned na počátku. Jasné nám bylo i to, že být stabilní neziskovou organizací, která se navíc rozhodla být absolutně nezávislou na veřejných finančních zdrojích nebude vůbec snadné. Jak správné toto rozhodnutí ale je, poznáváme snad denně. Komu vděčíme za to, že na svou nezávislost jsme tak hrdí? Vám všem kolem nadace, kteří s námi dál zůstáváte, vám všem, kteří ve svých povídáních o nadaci používáte zájmeno naše nadace. Protože stabilita nadace spočívá právě ve vás, ve vašich snahách pečovat o místa, kde spolu žijeme a ve vašich touhách dělat věci správně. A právě vám patří i náš dík a uznání. My v nadaci víme, že to co děláte je nesamozřejmé. Zlata Maděřičová výkonná ředitelka Není snadné pečovat o mladý stromek, vychovávat mladou bytost. Někdy je nepříznivé okolní klíma, jindy nedostatek živin a jindy jsou slabiny vnější. O to víc tato péče nabývá důležitosti. Ve své práci jsem si ale zvykla, že právě toto je pro dobrý život v našem regionu nezbytné. Těším mne, že nadace, naše společné dítě, se tu stává uznávaným výrostkem. Respekt je něco co nevzniká samo, ale zpravidla se velmi těžko rodí při řešení úkolů. Věřím, že Jihomoravská komunitní nadace bude i v budoucnu ukazovat, že si všeobecný respekt zaslouží. Zuzana Domesová, předsedkyně správní rady Stejně jako zraje víno v sudu, zraje i organizace. Z divokého burčáku se postupně odstraňují kaly, usazeniny a mladé víno nás brzy svádí k poznání, k ochutnávání. Jak funguje komunitní nadace, kdekdo v regionu už poznal. Snad stačí biologické procesy ohlídat, nic nepodcenit. Stejně jako dobývá české a moravské víno svět, dobývá své místo na slunci i Jihomoravská komunitní nadace. Libor Nazarčuk, moravský sommelier, člen správní rady

3 Rok se sejde s rokem a mnohé skutečnosti se mění. Jsou změny, které vítáme, a jsou změny, se kterými je třeba se smiřovat. Toto je důležité jak v životě člověka, tak v životě organizace. Cením si toho, že se nadace profiluje pro veřejnost jako stabilní organizace nepodléhající kdejakým vlivům, že umí praxí ukázat, že je apolitická. Pro takovou organizaci je pro mne ctí pracovat. Jana Krutáková, členka správní rady Být dárcem by mělo být pro každého podnikatele ctí. Starat se druhé je pak posláním na celý život. Jak dlouhý má ale život nadace? U člověka průměrný věk dožití známe. Myslím, že délka života nadace je přímo závislá na počtu a zájmu dárců. Co dělat proto, aby se dárci neztráceli, ale naopak přibývali? To je otázka, kterou se v nadaci zabýváme poměrně často. Stačí být transparentní, otevření, srdeční? Nebo je to málo? Jsem rád, že transparentní, otevření rozhodně jsme. Bude-li nám to stačit, ukáže čas. Michal Švagerka Poslání Posláním Jihomoravské komunitní nadace je podpora a posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Jižní Moravě.

4 Koncept komunitních nadací Komunitní nadace jsou nevládní neziskové organizace, které ze své povahy nereprezentují žádný partikulární zájem, ale vytvářejí prostor, ve kterém mohou spolupracovat zástupci celé komunity místní komunální politikové, úředníci, podnikatelé, zástupci neziskových organizací a iniciativ i jednotliví občané. Komunitní nadace mapují existující problémy i silné stránky komunity, podílejí se na vytváření a prosazování společných představ o jejich řešení či využití, shánějí a přerozdělují peníze mezi místní neziskové organizace. Komunitní nadace zvyšují kvalitu života prostřednictvím podpořených projektů v oblasti sociální, zdravotní, kulturní, vzdělávací, v oblasti životního prostředí a dalších. V České republice grantuje 5 komunitních nadací, které jsou sdruženy v Asociaci komunitních nadací České republiky (www.akncr.cz) Téma filantropie Filantropie je téměř pro jakoukoliv neziskovou organizaci velikým tématem, pro nadaci je však tématem stěžejním. Komunitní nadace se pak z logiky věci věnují zejména filantropii místní. Jestliže je všeobecně známo, že k hlavním hodnotám území Břeclavska a Hodonínska patří víno a vinařská kultura, pak pro Jihomoravskou komunitní nadaci hlavní dárcovský potenciál spočívá ve vinařích a jejich štědrých darech. Všeobecně známá informace o tom, že Morava oplývá hektolitry skvělého vína by ovšem byla zcela bez užitku nebýt velkorysosti Nadace VIA. Především díky ochotě lidí v Nadaci VIA a díky filantropickému chování dárců Nadace VIA se nám podařilo v roce 2008 založit naši nadaci a také vyhlásit svou první grantovou výzvu. Dobrý příklad vinařů dárců a ochota pražských filantropů pomáhat i na Moravě je velkou inspirací pro dárce místní. Pro nové nadšence o koncept komunitních nadací v České republice jsme tak dobrým příkladem, že nadace může vzniknout a dobře plnit své poslání i bez silného dárce z pouhé občanské iniciativy. Naše existence je zároveň také potvrzením pravdy, že působením nadace v místě dárcovský potenciál narůstá. Benefiční aukce vína v Praze Jestliže se o komunitních nadací říká, že spojují lidi a inspirují je k dobrým skutků nebudeme jistě daleko od pravdy, když si totéž dovolíme říkat i víně. Případným nevěřícím Tomášům můžeme nabídnout důkazy v podobě našich již pravidelných benefičních aukcí vína. Výtěžek tohoto slavnostního večera byl už dokonce ve výši Kč. Děkujeme i touto cestou Nadaci VIA, Asociaci komunitních

5 nadací ČR, aukčnímu domu Doroteum, společnosti Via Perfekta, hotelu Prague Marriott a všem asi 250 účastníkům za krásný večer. Grantový program Poznej svoji komunitu! Díky vinařům a jejich filantropickému chování můžeme v nadaci již pravidelně vyhlašovat výzvy v programu Poznej svoji komunitu. V roce 2010 jsem tak rozdělili Kč a podpořily 9 veřejnoprospěšných projektů. Věrka Dvořáčková Rodinný klub Brouček Pohádka o kohoutkovi a slepičce aneb jak jsme přišli k Vlídným hnízdům Při společných setkáních s rodiči malých dětí v městyse nám došlo, že tu nemáme žádné dětské hřiště ani dětský koutek. Krom toho nám všem chyběla nabídka aktivit přizpůsobených přesně potřebám rodin s malými dětmi. Pak jsme se jednou potkali se Zlatou Maděřičovou, která měla zkušenosti s řešením obou našich problémů. Nejdříve nám pomohla založit občanské sdružení - Rodinný klub Brouček a potom také napsat první žádost o finanční pomoc při realizaci našeho snu vybudování vlídných míst pro malé děti v městyse Moravská Nová Ves. Společně jsme je nazvali Vlídná hnízda. To první se nám podařilo na ulici Na Rynku a realizovali jsme je ještě společně se Zlatou Maděřičovou a grant jsme tenkrát získali u Nadace Partnerství. Asi za dva roky později jsme se rozhodli pro pokračování tohoto procesu. To už jsme uměli žádosti o finanční podporu zpracovávat sami a žádost jsme tentokrát podali již u Jihomoravské komunitní nadace v programu Poznej svoji komunitu!. Kladně vyřízená žádost pro nás znamenala nejen nové vlídné místo v městyse, ale hlavně nové zkušenosti, nový způsob práce ve veřejném prostoru. Zrealizovali jsme nejen další dětský kout, ale spolu s další zkušenostmi jsme získali i nové další partnery pro budoucí aktivity v obci. V naše Rodinném klubu Brouček svým dětem velmi často čteme pohádky či vyprávíme příběhy. Tento náš příběh se dá převyprávět i takto: vinaři dali nadaci víno, nadace víno zavezla do Prahy, pražští dárci si víno vydražili, nadace přivezla z Prahy peníze a my jsme za peníze uskutečnili svůj další sen zrealizovall jsme další Vlídné hnízdo v městyse. Děkujeme tímto všem aktérům v naší pohádce. Benefiční aukce vína v Čejkovicích Tradiční úspěch benefiční aukce vína v Praze se stal inspirací pro partnerství Československé obchodní banky a Jihomoravské komunitní nadace, když v dubnu zorganizovali benefiční aukci vína v Čejkovickém zámku. Překvapení pro všechny zúčastněné byl výtěžek Kč a skutečnost, že uprostřed vinorodé Moravy se dá vydražit láhev vína za Kč. Díky všem zúčastněným mohla nadace

6 vyhlásit grantovou výzvu zaměřenou na aktivní mladé lidi s názvem Nikdo neví, co v kom dřímá. Katka Hájková Písek žije. Jak jsem oživila Písek. Po realizaci projektu podpořeného Jihomoravskou komunitní nadací v programu Nikdo neví, co v kom dřímá se o mě, jakožto o koordinátorce projektu s názvem Písek žije, začalo leckdekde říkat, že jsem Moravský Písek oživila až já. Já si to ale nemyslím. V Písku jsem rozhodla realizovat svůj první projekt právě proto, že jsem věděla, že to tam žije, jen to pro veřejnost nebylo tak moc vidět, protože se o tom nemluvilo. Já jsem tomu dala jen nějakou formu, která je pro nás všechny použitelná i pro naše další aktivity. Díky podpořenému projektu jsem získala šanci ověřit si v praxi všechny teoretické poznatky, které jsem se v nadaci učila asi dva roky. A díky tomu, že můžu pokoušet o realizaci projektů náročnějších. Kanadská inspirace Agáta Maděřičová Říká se, že něco jiného je o něčem slyšet a něco zcela odlišného je vidět to na vlastní oči a prožít si to. Právě proto je pro nás představitele českých komunitních nadací tak důležité využívat možností studujních stáží do zemí, kde komunitní nadace fungují úspěšně už desítky let. Z těchto ryze pragmatických důvodů jsme koncem loňského roku navštívili několik komunitních nadací v Kanadě. Téma, kterému se již několik let věnuji já, je dobrovolnictví a v Kanadě jsem tomuto tématu zůstala věrná. Dobrovolnictví v Kanadě a v České republice má mnoho společného a také mnoho rozdílného. Například nadšení pro dobrou je věc je jistě společné dobrovolníkům obou zemí. Rozdílná je však reakce na otázku, kterou jsem v Kanadě pokládala: Proč jste dobrovolníky tedy proč pracujete pro neziskovou organizaci zadarmo? V Kanadě smysl této otázky nechápali, protože to považují za samozřejmost a jejich odpovědi byly ve smyslu: Přece to děláme sami pro sebe nebo vracíme své vlasti to, co od ní dostáváme. V Kanadě je totiž otázkou cti, prestiže být dobrovolníkem. Zatímco my v Česku jsme nuceni dělat kampaňě na nábor dobrovolníků, vysvětlovat výzanm dobrovolnictví a někdy až doslova lákat na nějaké výhody. Studijní stáž po kanadských komunitních nadacích podpořili: Ing. Jiří Petrů Alcaplast Tiskárna Pálka ČSOB

7 Tisk Pálka Bc. Martina Mrázová Patříme do skupiny podnikatelů, kteří své firmy budovali od píky tedy od prvního tiskařského stroje. Dokážeme se tedy vcítit do těch, kdo něco začínají budovat stejným způsobem. Pomáhat rozvíjet region je pak jednou ze strategických hodnot naší firemní strategie. Myslíme si, že pomáhat prostřednictvím Jihomoravské komunitní nadace je dobrý cesta. AGG Bohumila a Petr Kolářovi Jihomoravská komunitní nadace nás oslovila svou péčí, kterou věnuje mladé generaci. Sami máme děti, které si v současné době hledají své místo na zemi, skládají si svou vlastní hierarchii hodnot. Nemyslíme si, že toto zrání, dospívání je snadné a že by snad mladí lidé dneska měli na růžích ustláno. Proto je dobře, že existují organizace, které dávají mladým lidem takovou šanci vyzkoušet si svoje schopnosti realizovat své sny v praxi. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost podílet se na programech Jihomoravské komunitní nadace a tím pomáhat hledat mladým lidem své místo pod sluncem. Dárcem se může stát každý a každý člověk se může ve svém životě ocitnout v roli potřebného. Na tuto variantu bychom měli myslet v době, kdy je nám dobře. Dárcovství je hodnota, která je nesamozřejmá. Tomáš Kvoch účastník paralympiády ve sledgehokeji ve Vancouveru a dárce JMKN. Bylo to jednoduché. Asi po deseti letech dřiny a tvrdé týmové práce na ledě i v posilovnách jsme se dostali až na samotný Olymp každého sportovce na olympijské hry v našem případě na paralympijské hry ve Vancouveru. Po litých bojích s našimi soupeři jsme se umístili jako pátí nejlepší na světě ve sledgehokeji. Naše radost byla nezměrná. Chtěl jsem, aby tato radost trvala co nejdéle a aby z ní mělo radost a také užitek co nejvíc lidí. Činnost Jihomoravské komunitní nadace znám od jejího počátku a ze svého života dobře vím, jak je to důležitá věc - mít v místě, kde žijeme, finanční zdroj nachystaný pomáhat, když

8 je potřeba. Věděl jsem, že když za poslední peníze koupím tričko s logem paralympiády budou v nadaci vědět, co s ním udělat, aby přispělo k podpoře dalších podobných nadšenců jako jsme my v České sledgehokejové reprezentaci. Vydražená částka Kč se tak stala součástí výtěžku benefiční aukce vína v Čejkovicích. Vinařství Buchtovi Někdy v životě hledáme hodnoty, které jsou spíše chimérami a po skutečných hodnotách si šlapeme jako po štěstí. Každý rok pociťujeme radost, když naše vinohrady zarodí dobrou úrodu a ta pak uzraje ve sklepích ke spokojenosti naší i našich zákazníků. Podobně jako víno zraje i člověk. Učí se poznávat, které kyselinky života jsou ty důležité a které cukry nám spíše škodí. Docházíme k závěru, že člověk k harmonickému životu potřebuje být schopen darovat - nezištně, jen tak pro svůj dobrý pocit. Být dárcem Jihomoravské komunitní nadace znamená přispívat i harmonickému rozvoji tohoto bohulibého vinorodého kraje. Komerční banka a. s. Cena starosty Košťála Banky jsou jistě vyhledávanými, vysněnými dárci mnohých neziskových organizací. Komerční banka je jistě dobrým dárcem v mnohých veřejnoprospěšných projektech. My v bance ale tvrdíme, že mnohem víc než být dárcem je být dobrým partnerem. Oceňovat v regionu přínost lidí, kteří svoji prácí povýšili na poslání, považujeme za správné, přínosné a výchovné. Jsme rádi, že hned první ročník cena starosty Košťála putovala do města Velké Pavlovice, kde bylo spíš nejednoduché najít toho nejaktivnějšího, nejlepšího. Fotka nphotogaleryid=696&ndepartmentid=304&nlanguageid=1 Držitelka prvního ocenění o cenu starosty Košťála. Radomil Baloun

9 Splnil jsem si ve svém životě mnohá přání včetně těch nejhlavnějších chlapských. Postavil jsem dům, zplodil dva syny a nasázel bezpočet stromů. Vybudoval jsem silnou perspektivní firmu, procestoval jsem kus světa a setkal jsem se mnohými slavnými významnými lidmi. Z těch se dokonce stali mí zákazníci a pak i přátelé. Teď hledám, co dál, jak svůj život žít co nejlépe, aby tu po mně mým potomkům opravdu něco zbylo, něco, co přesáhne čas. Tak jsem se stal dárcem hned několika nadací. Neustále jsem překvapován kolik podob má toto dárcovství a jakými nejrozmanitějšími cestami se hodnoty takto rozsévané vrácí zpátky ke mně a mám blízkým. Jednota SD Mikulov Spotřební družstvo Jednota bylo vždy tradiční značkou kvality a spolehlivosti i v té nejodlehlejších místech Břeclavska. Roky 1948 a pak 1989 pak míchaly majetkoprávními vztahy a následky těchto procesů nesli samotní občané, naši zákazníci. Dnes můžeme opět říci, že Jednota SD Mikulov je znovu garancí kvality a spolehlivost v každé obci i městě, kde funguje. Jsme rádi, že mohli přispět svou troškou do mlýny i do oblasti tvorby veřejných prostranství, když jsme se prostřednictvím Jihomoravské komunitní nadace podíleli na venkovních úpravých zeleně v obcích Tvrdonice a Ladná Sdružení občanů Ladné Tvrdonice Travel grant Dárci: Mott Foundation, Akademia rozwoju filantropii w Polsce, Velvyslanectví USA, Velvyslanectví Kanady Antonín Tesařík Filipovič Jan Blažej Pálka Radka Hájková JUDr. Květoslava Budínová Ing. Zdeněk Škromach Tente s. r. o. Mgr. Zuzana Domesová Agricom group Lékárna U Raka s. r. o. Ing. Pavel Řezníček Ing. Ondra Josef Tisk Pálka, s. r. o. Antonín Maděřič

10 Alcaplast, s. r. o. Ing. Jiří Petrů Ing. Jana Krutáková Vinaři dárci Bakchantky - spolek moravských vinařek, Milotice Bohumil Netopilík, Hrušky Emil Štohandl, Josefov František Mečl, Moravský Žižkov Richard Tichý, Hrušky Ivana Tomanová, Moravská Nová Ves Lubomír a Helena Glosovi, Moravská Nová Ves Jan Sečkář, Moravská Nová Ves Jaroslav Nešpor, Moravská Nová Ves Jiří Šmerák, Hrušky Jaroslav Tuček, Kostice Jiří Nešpor, Hrušky Josef Mráz, Stará Břeclav Josef Uher, Lanžhot Stanislav Miklica, Moravská Nová Ves LIVI, Dubňany Vinařství Čebav, Tvrdonice Velkobílovická vína, Moravský Žižkov Vinařství Maděřič, Moravský Žižkov Templářské sklepy, Čejkovice Moravské vinařské závody, Bzenec Neoklas, Šardice Rodinné vinařství Jedlička a Novák, Bořetice Rodinné vinařství Košutovi, Prušánky Vinařství Bisenc, Bzenec Vinařství Buchtovi, Velké Pavlovice Vinařství Bukovský, Kobylí Vinařství Dvořáček LTM, Mikulčice Vinařství Kosík, Tvrdonice Vinařství Kovacs, Novosedly Vinařství Krist, Milotice Vinařství Mikrosvín a. s., Mikulov Vinařství Plešingr, Rohatec Vinařství Procháza, Velké Pavlovice

11 Vinařství Valtické Podzemí, Valtice Vinařství Sonberk, Pouzdřany Vinařství Valihrach, Krumvíř Vinařství Vlašic, Hlohovec Vinselekt Michlovský a. s., Rakvice Zemědělská a. s., Čejkovice Zemědělské družstvo, Sedlec VÍNO HRUŠKA, s. r. o. Blatnička Vinacz, Dolní Bojanovice Rodinné vinařství u Samsonů, Velké Němčice Soaré Sekt, Jablonec nad Nisou Stapleton - Springer, Bořetice Školní sklep Venerie, Valtice Štěpán Maláník-Osička s. r. o., Mikulčice UDĚLENÉ GRANTY Vlídná hnízda II. Rodinný klub Brouček, Mor. N. Ves Kč Česká Pakinsoniáda Parkinson Slovácko o. s. Hodonín Kč United Styles Against Nazis Občanské sdružení Mezi lidi, Hodonín Kč Pozemový spolek Nosperk Richard Slávek, Němčičky Kč Návrat k tradicím Tradice Slovácka, Blatnička Kč Ovčárna II. Krasula, Břeclav Kč Centrum volného času Úvaly Úvaly Kč OI kampaň k ochraně přírody Hnutí Brontosaurus, Mikulčice Kč První dojem napodruhé neuděláš Prostrom, Moravská Nová Ves Kč Světlo pro náš život 2 Aneta Majtánová Kč Jak pomoci psům ve Bzenci Liga na ochranu zvířat, Kč místní organizace Bzenec V Moravském Písku aktivně? Vladimír Vergaš Kč Klienti Terapeutické komunity Prezentace Kroku na Dnu neziskových organizací Kč Klienti Občanského sdružení Krok čte dětem v nemocnici Kč Klienti Terapeutické komunity Pohádky a bajky z Kroku Kč Lucie Švarcová Uklízíme městys Kč Sdružení občanů Ladné, Úprava prostranství Kč Tvrdonice, Úprava prostranství Kč

12 CELKEM ,- Partneři: Čejkovický zámek AGG Veselí nad Moravou ČSOB Komerční banka a. s. Úřad městyse Moravská Nová Ves Obchodní akademie Břeclav Obchodní akademie Hodonín Okresní hospodářská komora Hodonín Zpráva auditora

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

Obsah. 1 Úvod... 2. 2 Poslání... 2. 3 Lidé v nadaci... 2. 4 Koncept komunitních nadací... 3. 5 Aktivity Jihomoravské komunitní nadace v roce 2012...

Obsah. 1 Úvod... 2. 2 Poslání... 2. 3 Lidé v nadaci... 2. 4 Koncept komunitních nadací... 3. 5 Aktivity Jihomoravské komunitní nadace v roce 2012... Výroční zpráva 2012 Obsah 1 Úvod... 2 2 Poslání... 2 3 Lidé v nadaci... 2 4 Koncept komunitních nadací... 3 5 Aktivity Jihomoravské komunitní nadace v roce 2012... 3 5.1 Nadace a komunitní život v Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Dobročinná aukce 2008

Dobročinná aukce 2008 Dobročinná aukce 2008 Katalog vín darovaných do dobročinné aukce 5. listopadu v 18:30 hodin, hotel Prague Marriott Program 18:30 uvítací koktejl, prohlídka vín, která budou dražena v klasické aukci, prohlídka

Více

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice?

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice? 1:1 Moje životní radost Chcete, aby naše země, obce i instituce fungovaly lépe? Záleží vám na zachování kulturních hodnot a tradic pro další generace? Rádi byste společně s ostatními měnili své okolí k

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Dobročinná aukce 2007

Dobročinná aukce 2007 Dobročinná aukce 2007 Katalog vín darovaných do dobročinné aukce 27. listopadu v 19 hodin, hotel Mandarin Oriental Prague Program 19:00 19:45 uvítací koktejl, prohlídka vín, která budou dražena 19:45

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015.

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. VÁŽENÍ HOSTÉ, vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. ŘAZENÍ VÍN NA STOLECH A BÍLÁ VÍNA řazení dle odrůd, v rámci

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal.

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal. HUSTOPEČE Hotel Rustikal Vodáková Dagmar Na Hradbách 5 693 01 Hustopeče tel.: 519 411 680 fax: 519 413 837 vinarna@rustikal.cz www.rustikal.cz Hotel Centro Husova 8 693 01 Hustopeče tel.: 519 413 760 fax:

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

cena za firemní a individuální filantropii

cena za firemní a individuální filantropii VIA Bona cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Ing. František Piliar, Mgr. Michal Hejč ECO Management,

Více

Výsledky AWC Vienna 2012

Výsledky AWC Vienna 2012 Výsledky AWC Vienna 2012 Firma Odrůda Název vína Rok Medaile AMPELOS,ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINARSKÁ ZNOJMO,a.s. Sauvignon Blanc AMPELOS Sauvignon 2011 Stříbrná medaile AMPELOS,ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINARSKÁ

Více

Na Vaše zdraví a Vaši spokojenost s vínem z Hrušek připíjí, Ing. Richard Tichý. - 1 -

Na Vaše zdraví a Vaši spokojenost s vínem z Hrušek připíjí, Ing. Richard Tichý. - 1 - Vážení návštěvníci, jménem organizačního výboru dnešní akce Vás srdečně vítám ve vinařské obci Hrušky. Organizátoři mají dlouholeté zkušenosti v pořádání místních a oblastních výstav vín, ale poprvé Vám

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Zápis z programového výboru. Ing. Vlastimil Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o. s. - Římsko katolická farnost Hustopeče

Zápis z programového výboru. Ing. Vlastimil Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o. s. - Římsko katolická farnost Hustopeče Zápis z programového výboru Datum konání: 11. září 2012 Místo konání: Obecní úřad Vrbice Přítomní: Tomáš Bílek - předseda MAS Hustopečsko o. s., Obec Vrbice Kamil Konečný - místopředseda MAS Hustopečsko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU. Ing. Jaroslav Machovec Vinařský fond

PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU. Ing. Jaroslav Machovec Vinařský fond PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU Brno, 22. 5. 2014 - zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství - 2002-4 podpora výsadby vinic - od 2006 marketingové zaměření Orgány Fondu: Rada Vinařského

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Dobročinná aukce 2011. 14. listopadu v 18 hodin, hotel Prague Marriott

Dobročinná aukce 2011. 14. listopadu v 18 hodin, hotel Prague Marriott Dobročinná aukce 2011 Katalog vín darovaných do dobročinné aukce 14. listopadu v 18 hodin, hotel Prague Marriott 2011 Program 18:00 příchod hostů, prohlídka dražených vín, prohlídka položek tiché aukce,

Více

74 480094 85 Stříbrná medaile André rosé 2013 pozdní sběr

74 480094 85 Stříbrná medaile André rosé 2013 pozdní sběr č.vz př.čislo body Int.pozn. název vína ročník jakostní zařazení přihlašovatel/výrobce číslo šarže 51 480058 94 Champion Rosé Růžený 2013 VOC VÍNO J.STÁVEK 313 154 480122 88,33 Zlatá medaile Cabernet Sauvignon

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE za období 1. 1. 2005-31. 12. 2005 OBSAH ROK 2005 ROK ZMĚNY 2 POSLÁNÍ 3 O NADAČNÍM FONDU 3 GRANTOVÉ PROGRAMY 4 GRANTOVÉ PROGRAMY 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 KONTAKTNÍ

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní 245, 277 42 Obříství, IČ: 02273845 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 WWW..CZ POSOUZENO.CZ Úvodní slovo ředitelky obecně prospěšné společnosti Vážení

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo... 4 O sdružení... 5 Dárci a partneři Sdružení VIA... 6 Programová činnost sdružení... 7 Cash Flow Management NGO... 7 Konzultační a lektorská činnost...

Více

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s.

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva CHIPOMOCI.info o.p.s. za rok 2014 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Více

Zpráva z realizace kampaně

Zpráva z realizace kampaně Zpráva z realizace kampaně Dny zdraví Strakonice v roce 2014 1 INFORMACE O CELOSTÁTNÍ KAMPANI DNY ZDRAVÍ Dny zdraví patří mezi jednu z pěti základních celostátních komunitních kampaní, které Národní síť

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Marketing, fundraising

Marketing, fundraising Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řízení neziskových organizací Marketing, fundraising Ing. Jana Havlenová, 1.11.2011 Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT SPOLEČNOST valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT 48. ročník valtických vinných trhů 2015 Celostátní výstava

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu!

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu! III.fáze Make a Connection v České republice Vyhlášení v 8. ročníku programu! Make a Connection Připoj se Součástí globální iniciativy International Youth Foundation (IYF) a společnosti NOKIA na podporu

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín

Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín DENÍKY B H L M P S Blesk Haló noviny Hodonínský deník Hospodářské noviny Lidové noviny Mladá fronta DNES Právo Sport ČASOPISY 100+1 zahraničních zajímavostí,

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Vinný lístek Archivní vína Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Frankovka 1987 0,75 L 1199,- Kč Neuburské 1997 0,75 L 649,-

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. 1.3 Obecná ustanovení

Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. 1.3 Obecná ustanovení Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka 1.3 Obecná ustanovení Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka se uděluje fyzickým či

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011 Klubíčko Beroun, o.p.s. Sociiállníí fiirma prospěšná nejjen lliidem se zdravotníím postiiženíím Vyyttvváářří ímee pprraaccoovvní í ppřří íleežži ittoosstti i pprroo lil iddi i,, jjeejji icchžž žži ivvoott

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

VÝROČNÍ. Sportovní klub vozíčkářů Králové České Budějovice ZPRÁVA

VÝROČNÍ. Sportovní klub vozíčkářů Králové České Budějovice ZPRÁVA VÝROČNÍ 2010 Sportovní klub vozíčkářů Králové České Budějovice ZPRÁVA 1. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení organizace (dále jen SKV) a. Základní projekt

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Moravské vinařské stezky. jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec

Moravské vinařské stezky. jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec Moravské vinařské stezky jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec Prehistorie vinařské turistiky Ostravaci Pražáci Papaláši Příbuzní z Čech a Slovenska Důsledek: nízká kvalita produktů

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Deloitte. Filantropie FY13

Deloitte. Filantropie FY13 Deloitte Filantropie FY13 Obsah Úvodní slovo... 3 Podpora handicapovaných studentů... 4 Nadační fond Českého rozhlasu Světluška Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Den pro Charitu přímé zapojení zaměstnanců

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska. Kateřina Hájková

Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska. Kateřina Hájková Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska Kateřina Hájková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je stanovit přínos

Více

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015 Zápis Z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 26.1.2015 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjánošová Eva Gréeová

Více

SKIP sbližuje, už 44 let. Roman Giebisch

SKIP sbližuje, už 44 let. Roman Giebisch SKIP sbližuje, už 44 let Roman Giebisch Několik historických mezníků 1968 11.prosince ustavující sjezd SKIP 1970 29. září likvidační výměr MV ČSSR 1990 7. dubna obnovující sjezd SKIP 1970 2 292 členů SKIP

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více