Jihomoravská komunitní nadace Výroční zpráva 2010 Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihomoravská komunitní nadace Výroční zpráva 2010 Obsah:"

Transkript

1 Jihomoravská komunitní nadace Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání Koncept komunitních nadací Téma filantropie Benefiční aukce v Praze Grantový program Poznej svoji komunitu! Benefiční aukce v Čejkovickém zámku

2 Vážené dámy, vážení pánové, když se sejde rok s rokem, nastává v neziskových organizacích čas zúčtování, čas psaní výročních zpráv. Nejinak je tomu i u nás v Jihomoravské komunitní nadaci. Výroční zpráva, kterou právě držíte v rukou je v pořadí druhá. Na úhlu pohledu pak záleží, jestli před řadovou číslovku druhá vložíme slůvko už nebo teprve. Teprve druhá tato zpráva je, díváme-li se na svou práci ve srovnání s našimi staršími nadačními kolegy v Asociaci komunitních nadací České republiky a také v síti světových komunitních nadacích. Vzpomeneme-li na dobu zakládání nadace tedy téměř tříleté náročné období shromažďování nadačního jmění, dobu zařizování a vybavení kanceláře a energii nutnou k vytvoření základních nadačních pravidel, víme zcela jistě, že můžeme hrdě mluvit o už druhé výroční zprávě o působení naší nadace v regionu. Rok druhý se pak pro nadaci nesl ve znamení hledání stability organizace. Bylo jisté, že základy stability je nutno pokládat hned na počátku. Jasné nám bylo i to, že být stabilní neziskovou organizací, která se navíc rozhodla být absolutně nezávislou na veřejných finančních zdrojích nebude vůbec snadné. Jak správné toto rozhodnutí ale je, poznáváme snad denně. Komu vděčíme za to, že na svou nezávislost jsme tak hrdí? Vám všem kolem nadace, kteří s námi dál zůstáváte, vám všem, kteří ve svých povídáních o nadaci používáte zájmeno naše nadace. Protože stabilita nadace spočívá právě ve vás, ve vašich snahách pečovat o místa, kde spolu žijeme a ve vašich touhách dělat věci správně. A právě vám patří i náš dík a uznání. My v nadaci víme, že to co děláte je nesamozřejmé. Zlata Maděřičová výkonná ředitelka Není snadné pečovat o mladý stromek, vychovávat mladou bytost. Někdy je nepříznivé okolní klíma, jindy nedostatek živin a jindy jsou slabiny vnější. O to víc tato péče nabývá důležitosti. Ve své práci jsem si ale zvykla, že právě toto je pro dobrý život v našem regionu nezbytné. Těším mne, že nadace, naše společné dítě, se tu stává uznávaným výrostkem. Respekt je něco co nevzniká samo, ale zpravidla se velmi těžko rodí při řešení úkolů. Věřím, že Jihomoravská komunitní nadace bude i v budoucnu ukazovat, že si všeobecný respekt zaslouží. Zuzana Domesová, předsedkyně správní rady Stejně jako zraje víno v sudu, zraje i organizace. Z divokého burčáku se postupně odstraňují kaly, usazeniny a mladé víno nás brzy svádí k poznání, k ochutnávání. Jak funguje komunitní nadace, kdekdo v regionu už poznal. Snad stačí biologické procesy ohlídat, nic nepodcenit. Stejně jako dobývá české a moravské víno svět, dobývá své místo na slunci i Jihomoravská komunitní nadace. Libor Nazarčuk, moravský sommelier, člen správní rady

3 Rok se sejde s rokem a mnohé skutečnosti se mění. Jsou změny, které vítáme, a jsou změny, se kterými je třeba se smiřovat. Toto je důležité jak v životě člověka, tak v životě organizace. Cením si toho, že se nadace profiluje pro veřejnost jako stabilní organizace nepodléhající kdejakým vlivům, že umí praxí ukázat, že je apolitická. Pro takovou organizaci je pro mne ctí pracovat. Jana Krutáková, členka správní rady Být dárcem by mělo být pro každého podnikatele ctí. Starat se druhé je pak posláním na celý život. Jak dlouhý má ale život nadace? U člověka průměrný věk dožití známe. Myslím, že délka života nadace je přímo závislá na počtu a zájmu dárců. Co dělat proto, aby se dárci neztráceli, ale naopak přibývali? To je otázka, kterou se v nadaci zabýváme poměrně často. Stačí být transparentní, otevření, srdeční? Nebo je to málo? Jsem rád, že transparentní, otevření rozhodně jsme. Bude-li nám to stačit, ukáže čas. Michal Švagerka Poslání Posláním Jihomoravské komunitní nadace je podpora a posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Jižní Moravě.

4 Koncept komunitních nadací Komunitní nadace jsou nevládní neziskové organizace, které ze své povahy nereprezentují žádný partikulární zájem, ale vytvářejí prostor, ve kterém mohou spolupracovat zástupci celé komunity místní komunální politikové, úředníci, podnikatelé, zástupci neziskových organizací a iniciativ i jednotliví občané. Komunitní nadace mapují existující problémy i silné stránky komunity, podílejí se na vytváření a prosazování společných představ o jejich řešení či využití, shánějí a přerozdělují peníze mezi místní neziskové organizace. Komunitní nadace zvyšují kvalitu života prostřednictvím podpořených projektů v oblasti sociální, zdravotní, kulturní, vzdělávací, v oblasti životního prostředí a dalších. V České republice grantuje 5 komunitních nadací, které jsou sdruženy v Asociaci komunitních nadací České republiky (www.akncr.cz) Téma filantropie Filantropie je téměř pro jakoukoliv neziskovou organizaci velikým tématem, pro nadaci je však tématem stěžejním. Komunitní nadace se pak z logiky věci věnují zejména filantropii místní. Jestliže je všeobecně známo, že k hlavním hodnotám území Břeclavska a Hodonínska patří víno a vinařská kultura, pak pro Jihomoravskou komunitní nadaci hlavní dárcovský potenciál spočívá ve vinařích a jejich štědrých darech. Všeobecně známá informace o tom, že Morava oplývá hektolitry skvělého vína by ovšem byla zcela bez užitku nebýt velkorysosti Nadace VIA. Především díky ochotě lidí v Nadaci VIA a díky filantropickému chování dárců Nadace VIA se nám podařilo v roce 2008 založit naši nadaci a také vyhlásit svou první grantovou výzvu. Dobrý příklad vinařů dárců a ochota pražských filantropů pomáhat i na Moravě je velkou inspirací pro dárce místní. Pro nové nadšence o koncept komunitních nadací v České republice jsme tak dobrým příkladem, že nadace může vzniknout a dobře plnit své poslání i bez silného dárce z pouhé občanské iniciativy. Naše existence je zároveň také potvrzením pravdy, že působením nadace v místě dárcovský potenciál narůstá. Benefiční aukce vína v Praze Jestliže se o komunitních nadací říká, že spojují lidi a inspirují je k dobrým skutků nebudeme jistě daleko od pravdy, když si totéž dovolíme říkat i víně. Případným nevěřícím Tomášům můžeme nabídnout důkazy v podobě našich již pravidelných benefičních aukcí vína. Výtěžek tohoto slavnostního večera byl už dokonce ve výši Kč. Děkujeme i touto cestou Nadaci VIA, Asociaci komunitních

5 nadací ČR, aukčnímu domu Doroteum, společnosti Via Perfekta, hotelu Prague Marriott a všem asi 250 účastníkům za krásný večer. Grantový program Poznej svoji komunitu! Díky vinařům a jejich filantropickému chování můžeme v nadaci již pravidelně vyhlašovat výzvy v programu Poznej svoji komunitu. V roce 2010 jsem tak rozdělili Kč a podpořily 9 veřejnoprospěšných projektů. Věrka Dvořáčková Rodinný klub Brouček Pohádka o kohoutkovi a slepičce aneb jak jsme přišli k Vlídným hnízdům Při společných setkáních s rodiči malých dětí v městyse nám došlo, že tu nemáme žádné dětské hřiště ani dětský koutek. Krom toho nám všem chyběla nabídka aktivit přizpůsobených přesně potřebám rodin s malými dětmi. Pak jsme se jednou potkali se Zlatou Maděřičovou, která měla zkušenosti s řešením obou našich problémů. Nejdříve nám pomohla založit občanské sdružení - Rodinný klub Brouček a potom také napsat první žádost o finanční pomoc při realizaci našeho snu vybudování vlídných míst pro malé děti v městyse Moravská Nová Ves. Společně jsme je nazvali Vlídná hnízda. To první se nám podařilo na ulici Na Rynku a realizovali jsme je ještě společně se Zlatou Maděřičovou a grant jsme tenkrát získali u Nadace Partnerství. Asi za dva roky později jsme se rozhodli pro pokračování tohoto procesu. To už jsme uměli žádosti o finanční podporu zpracovávat sami a žádost jsme tentokrát podali již u Jihomoravské komunitní nadace v programu Poznej svoji komunitu!. Kladně vyřízená žádost pro nás znamenala nejen nové vlídné místo v městyse, ale hlavně nové zkušenosti, nový způsob práce ve veřejném prostoru. Zrealizovali jsme nejen další dětský kout, ale spolu s další zkušenostmi jsme získali i nové další partnery pro budoucí aktivity v obci. V naše Rodinném klubu Brouček svým dětem velmi často čteme pohádky či vyprávíme příběhy. Tento náš příběh se dá převyprávět i takto: vinaři dali nadaci víno, nadace víno zavezla do Prahy, pražští dárci si víno vydražili, nadace přivezla z Prahy peníze a my jsme za peníze uskutečnili svůj další sen zrealizovall jsme další Vlídné hnízdo v městyse. Děkujeme tímto všem aktérům v naší pohádce. Benefiční aukce vína v Čejkovicích Tradiční úspěch benefiční aukce vína v Praze se stal inspirací pro partnerství Československé obchodní banky a Jihomoravské komunitní nadace, když v dubnu zorganizovali benefiční aukci vína v Čejkovickém zámku. Překvapení pro všechny zúčastněné byl výtěžek Kč a skutečnost, že uprostřed vinorodé Moravy se dá vydražit láhev vína za Kč. Díky všem zúčastněným mohla nadace

6 vyhlásit grantovou výzvu zaměřenou na aktivní mladé lidi s názvem Nikdo neví, co v kom dřímá. Katka Hájková Písek žije. Jak jsem oživila Písek. Po realizaci projektu podpořeného Jihomoravskou komunitní nadací v programu Nikdo neví, co v kom dřímá se o mě, jakožto o koordinátorce projektu s názvem Písek žije, začalo leckdekde říkat, že jsem Moravský Písek oživila až já. Já si to ale nemyslím. V Písku jsem rozhodla realizovat svůj první projekt právě proto, že jsem věděla, že to tam žije, jen to pro veřejnost nebylo tak moc vidět, protože se o tom nemluvilo. Já jsem tomu dala jen nějakou formu, která je pro nás všechny použitelná i pro naše další aktivity. Díky podpořenému projektu jsem získala šanci ověřit si v praxi všechny teoretické poznatky, které jsem se v nadaci učila asi dva roky. A díky tomu, že můžu pokoušet o realizaci projektů náročnějších. Kanadská inspirace Agáta Maděřičová Říká se, že něco jiného je o něčem slyšet a něco zcela odlišného je vidět to na vlastní oči a prožít si to. Právě proto je pro nás představitele českých komunitních nadací tak důležité využívat možností studujních stáží do zemí, kde komunitní nadace fungují úspěšně už desítky let. Z těchto ryze pragmatických důvodů jsme koncem loňského roku navštívili několik komunitních nadací v Kanadě. Téma, kterému se již několik let věnuji já, je dobrovolnictví a v Kanadě jsem tomuto tématu zůstala věrná. Dobrovolnictví v Kanadě a v České republice má mnoho společného a také mnoho rozdílného. Například nadšení pro dobrou je věc je jistě společné dobrovolníkům obou zemí. Rozdílná je však reakce na otázku, kterou jsem v Kanadě pokládala: Proč jste dobrovolníky tedy proč pracujete pro neziskovou organizaci zadarmo? V Kanadě smysl této otázky nechápali, protože to považují za samozřejmost a jejich odpovědi byly ve smyslu: Přece to děláme sami pro sebe nebo vracíme své vlasti to, co od ní dostáváme. V Kanadě je totiž otázkou cti, prestiže být dobrovolníkem. Zatímco my v Česku jsme nuceni dělat kampaňě na nábor dobrovolníků, vysvětlovat výzanm dobrovolnictví a někdy až doslova lákat na nějaké výhody. Studijní stáž po kanadských komunitních nadacích podpořili: Ing. Jiří Petrů Alcaplast Tiskárna Pálka ČSOB

7 Tisk Pálka Bc. Martina Mrázová Patříme do skupiny podnikatelů, kteří své firmy budovali od píky tedy od prvního tiskařského stroje. Dokážeme se tedy vcítit do těch, kdo něco začínají budovat stejným způsobem. Pomáhat rozvíjet region je pak jednou ze strategických hodnot naší firemní strategie. Myslíme si, že pomáhat prostřednictvím Jihomoravské komunitní nadace je dobrý cesta. AGG Bohumila a Petr Kolářovi Jihomoravská komunitní nadace nás oslovila svou péčí, kterou věnuje mladé generaci. Sami máme děti, které si v současné době hledají své místo na zemi, skládají si svou vlastní hierarchii hodnot. Nemyslíme si, že toto zrání, dospívání je snadné a že by snad mladí lidé dneska měli na růžích ustláno. Proto je dobře, že existují organizace, které dávají mladým lidem takovou šanci vyzkoušet si svoje schopnosti realizovat své sny v praxi. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost podílet se na programech Jihomoravské komunitní nadace a tím pomáhat hledat mladým lidem své místo pod sluncem. Dárcem se může stát každý a každý člověk se může ve svém životě ocitnout v roli potřebného. Na tuto variantu bychom měli myslet v době, kdy je nám dobře. Dárcovství je hodnota, která je nesamozřejmá. Tomáš Kvoch účastník paralympiády ve sledgehokeji ve Vancouveru a dárce JMKN. Bylo to jednoduché. Asi po deseti letech dřiny a tvrdé týmové práce na ledě i v posilovnách jsme se dostali až na samotný Olymp každého sportovce na olympijské hry v našem případě na paralympijské hry ve Vancouveru. Po litých bojích s našimi soupeři jsme se umístili jako pátí nejlepší na světě ve sledgehokeji. Naše radost byla nezměrná. Chtěl jsem, aby tato radost trvala co nejdéle a aby z ní mělo radost a také užitek co nejvíc lidí. Činnost Jihomoravské komunitní nadace znám od jejího počátku a ze svého života dobře vím, jak je to důležitá věc - mít v místě, kde žijeme, finanční zdroj nachystaný pomáhat, když

8 je potřeba. Věděl jsem, že když za poslední peníze koupím tričko s logem paralympiády budou v nadaci vědět, co s ním udělat, aby přispělo k podpoře dalších podobných nadšenců jako jsme my v České sledgehokejové reprezentaci. Vydražená částka Kč se tak stala součástí výtěžku benefiční aukce vína v Čejkovicích. Vinařství Buchtovi Někdy v životě hledáme hodnoty, které jsou spíše chimérami a po skutečných hodnotách si šlapeme jako po štěstí. Každý rok pociťujeme radost, když naše vinohrady zarodí dobrou úrodu a ta pak uzraje ve sklepích ke spokojenosti naší i našich zákazníků. Podobně jako víno zraje i člověk. Učí se poznávat, které kyselinky života jsou ty důležité a které cukry nám spíše škodí. Docházíme k závěru, že člověk k harmonickému životu potřebuje být schopen darovat - nezištně, jen tak pro svůj dobrý pocit. Být dárcem Jihomoravské komunitní nadace znamená přispívat i harmonickému rozvoji tohoto bohulibého vinorodého kraje. Komerční banka a. s. Cena starosty Košťála Banky jsou jistě vyhledávanými, vysněnými dárci mnohých neziskových organizací. Komerční banka je jistě dobrým dárcem v mnohých veřejnoprospěšných projektech. My v bance ale tvrdíme, že mnohem víc než být dárcem je být dobrým partnerem. Oceňovat v regionu přínost lidí, kteří svoji prácí povýšili na poslání, považujeme za správné, přínosné a výchovné. Jsme rádi, že hned první ročník cena starosty Košťála putovala do města Velké Pavlovice, kde bylo spíš nejednoduché najít toho nejaktivnějšího, nejlepšího. Fotka nphotogaleryid=696&ndepartmentid=304&nlanguageid=1 Držitelka prvního ocenění o cenu starosty Košťála. Radomil Baloun

9 Splnil jsem si ve svém životě mnohá přání včetně těch nejhlavnějších chlapských. Postavil jsem dům, zplodil dva syny a nasázel bezpočet stromů. Vybudoval jsem silnou perspektivní firmu, procestoval jsem kus světa a setkal jsem se mnohými slavnými významnými lidmi. Z těch se dokonce stali mí zákazníci a pak i přátelé. Teď hledám, co dál, jak svůj život žít co nejlépe, aby tu po mně mým potomkům opravdu něco zbylo, něco, co přesáhne čas. Tak jsem se stal dárcem hned několika nadací. Neustále jsem překvapován kolik podob má toto dárcovství a jakými nejrozmanitějšími cestami se hodnoty takto rozsévané vrácí zpátky ke mně a mám blízkým. Jednota SD Mikulov Spotřební družstvo Jednota bylo vždy tradiční značkou kvality a spolehlivosti i v té nejodlehlejších místech Břeclavska. Roky 1948 a pak 1989 pak míchaly majetkoprávními vztahy a následky těchto procesů nesli samotní občané, naši zákazníci. Dnes můžeme opět říci, že Jednota SD Mikulov je znovu garancí kvality a spolehlivost v každé obci i městě, kde funguje. Jsme rádi, že mohli přispět svou troškou do mlýny i do oblasti tvorby veřejných prostranství, když jsme se prostřednictvím Jihomoravské komunitní nadace podíleli na venkovních úpravých zeleně v obcích Tvrdonice a Ladná Sdružení občanů Ladné Tvrdonice Travel grant Dárci: Mott Foundation, Akademia rozwoju filantropii w Polsce, Velvyslanectví USA, Velvyslanectví Kanady Antonín Tesařík Filipovič Jan Blažej Pálka Radka Hájková JUDr. Květoslava Budínová Ing. Zdeněk Škromach Tente s. r. o. Mgr. Zuzana Domesová Agricom group Lékárna U Raka s. r. o. Ing. Pavel Řezníček Ing. Ondra Josef Tisk Pálka, s. r. o. Antonín Maděřič

10 Alcaplast, s. r. o. Ing. Jiří Petrů Ing. Jana Krutáková Vinaři dárci Bakchantky - spolek moravských vinařek, Milotice Bohumil Netopilík, Hrušky Emil Štohandl, Josefov František Mečl, Moravský Žižkov Richard Tichý, Hrušky Ivana Tomanová, Moravská Nová Ves Lubomír a Helena Glosovi, Moravská Nová Ves Jan Sečkář, Moravská Nová Ves Jaroslav Nešpor, Moravská Nová Ves Jiří Šmerák, Hrušky Jaroslav Tuček, Kostice Jiří Nešpor, Hrušky Josef Mráz, Stará Břeclav Josef Uher, Lanžhot Stanislav Miklica, Moravská Nová Ves LIVI, Dubňany Vinařství Čebav, Tvrdonice Velkobílovická vína, Moravský Žižkov Vinařství Maděřič, Moravský Žižkov Templářské sklepy, Čejkovice Moravské vinařské závody, Bzenec Neoklas, Šardice Rodinné vinařství Jedlička a Novák, Bořetice Rodinné vinařství Košutovi, Prušánky Vinařství Bisenc, Bzenec Vinařství Buchtovi, Velké Pavlovice Vinařství Bukovský, Kobylí Vinařství Dvořáček LTM, Mikulčice Vinařství Kosík, Tvrdonice Vinařství Kovacs, Novosedly Vinařství Krist, Milotice Vinařství Mikrosvín a. s., Mikulov Vinařství Plešingr, Rohatec Vinařství Procháza, Velké Pavlovice

11 Vinařství Valtické Podzemí, Valtice Vinařství Sonberk, Pouzdřany Vinařství Valihrach, Krumvíř Vinařství Vlašic, Hlohovec Vinselekt Michlovský a. s., Rakvice Zemědělská a. s., Čejkovice Zemědělské družstvo, Sedlec VÍNO HRUŠKA, s. r. o. Blatnička Vinacz, Dolní Bojanovice Rodinné vinařství u Samsonů, Velké Němčice Soaré Sekt, Jablonec nad Nisou Stapleton - Springer, Bořetice Školní sklep Venerie, Valtice Štěpán Maláník-Osička s. r. o., Mikulčice UDĚLENÉ GRANTY Vlídná hnízda II. Rodinný klub Brouček, Mor. N. Ves Kč Česká Pakinsoniáda Parkinson Slovácko o. s. Hodonín Kč United Styles Against Nazis Občanské sdružení Mezi lidi, Hodonín Kč Pozemový spolek Nosperk Richard Slávek, Němčičky Kč Návrat k tradicím Tradice Slovácka, Blatnička Kč Ovčárna II. Krasula, Břeclav Kč Centrum volného času Úvaly Úvaly Kč OI kampaň k ochraně přírody Hnutí Brontosaurus, Mikulčice Kč První dojem napodruhé neuděláš Prostrom, Moravská Nová Ves Kč Světlo pro náš život 2 Aneta Majtánová Kč Jak pomoci psům ve Bzenci Liga na ochranu zvířat, Kč místní organizace Bzenec V Moravském Písku aktivně? Vladimír Vergaš Kč Klienti Terapeutické komunity Prezentace Kroku na Dnu neziskových organizací Kč Klienti Občanského sdružení Krok čte dětem v nemocnici Kč Klienti Terapeutické komunity Pohádky a bajky z Kroku Kč Lucie Švarcová Uklízíme městys Kč Sdružení občanů Ladné, Úprava prostranství Kč Tvrdonice, Úprava prostranství Kč

12 CELKEM ,- Partneři: Čejkovický zámek AGG Veselí nad Moravou ČSOB Komerční banka a. s. Úřad městyse Moravská Nová Ves Obchodní akademie Břeclav Obchodní akademie Hodonín Okresní hospodářská komora Hodonín Zpráva auditora

Výroční zpráva 2011. Jihomoravská komunitní nadace. Vážené dámy, vážení pánové,

Výroční zpráva 2011. Jihomoravská komunitní nadace. Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva 2011 Jihomoravská komunitní nadace Vážené dámy, vážení pánové, scházíme se spolu nad další výroční zprávou Jihomoravské komunitní nadace. Jestliže druhý rok existence nadace byl ve znamení

Více

ČEJČ. Císařské sklepy Čejkovice. Vinný sklep U Hroznu ČEJKOVICE. Císařské sklepy Čejkovice. ČTVRTEČNÍCI sdružení vinařů.

ČEJČ. Císařské sklepy Čejkovice. Vinný sklep U Hroznu ČEJKOVICE. Císařské sklepy Čejkovice. ČTVRTEČNÍCI sdružení vinařů. ČEJČ Císařské sklepy Čejkovice Vinný sklep U Hroznu ČEJKOVICE Císařské sklepy Čejkovice ČTVRTEČNÍCI sdružení vinařů Sklep Na Bařině Templářské sklepy Čejkovice Vinařství Bíza 1 / 18 Vinařství Červenka

Více

Výroční zpráva 2013 J i h o m o r a v s k é

Výroční zpráva 2013 J i h o m o r a v s k é Výroční zpráva 2013 J i h o m o r a v s k é k o m u n i t n í n a d a c e Slovo ředitelky Milí přátelé, scházíme se spolu nad další výroční zprávou Jihomoravské komunitní nadace, tentokrát již šestou a

Více

Slovácká podoblastní nominační výstava 2009. číslo přívlastek a ročník výrobce č. šarže hodnocení

Slovácká podoblastní nominační výstava 2009. číslo přívlastek a ročník výrobce č. šarže hodnocení Slovácká podoblastní nominační výstava 2009 číslo přívlastek a ročník výrobce č. šarže hodnocení Bílá vína Veltlínské zelené 1 kab. 2008 VINAŘSTVÍ ŠALŠA Václav, Kyjov 2355 10/08 79 2 kab 2008 Vinselekt

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

Kategorie A Bílá vína suchá a polosuchá s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l v etn.

Kategorie A Bílá vína suchá a polosuchá s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l v etn. Kategorie A Bílá vína suchá a polosuchá s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l v etn. Ryzlink vlašský 5 A Spielberg CZ, s.r.o. Archlebov 2009 pozdní sb r 916 83,20 Z 5,8 2 A Spielberg CZ, s.r.o. Archlebov

Více

Výsledky hodnocení vín

Výsledky hodnocení vín Výsledky hodnocení vín V rámci VINFEST BRNO 2014, proběhlo dne 2. června, v prostorách hotelu International, hodnocení vín čtrnácti významných moravských odrůd,,,, NG,,,,, AU,,, a. Komise, pod vedením

Více

Seznam Svatomartinských vín 2016

Seznam Svatomartinských vín 2016 Seznam Svatomartinských vín 2016 Aleš Valluch Müller Thurgau moravské zemské víno 2016 1/2016 Aleš Valluch Svatovavřinecké moravské zemské víno 2016 3/2016 Bednaříková Helena Müller Thurgau moravské zemské

Více

Košt BRNO - VINOHRADY 2004 Výsledky dle čísel vzorků. Ryzlink vlašský. bílé odrůdy

Košt BRNO - VINOHRADY 2004 Výsledky dle čísel vzorků. Ryzlink vlašský. bílé odrůdy Košt BRNO - VINOHRADY 2004 Výsledky dle čísel vzorků bílé odrůdy Ryzlink vlašský 1 jakostní 2003 Pavel Příkazský Tvrdonice 21,0 2 jakostní 2003 Josef Hornáček Mutěnice 25,7 3 jakostní 2003 Rudolf Svoboda

Více

Vinařská podoblast Vinařská obec Viniční trať. Vinařská oblast

Vinařská podoblast Vinařská obec Viniční trať. Vinařská oblast 6 7 předseda 11 1 RR + RŠ 009 ČZV Botanická zahrada hl. m. Prahy Praha Č Me Praha sv. Klára,8 6, /09 88 8 87 81 8 86 88 86 90 **VK 8 1 SZ 006 VzH LOBKOWICZKÉ ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ ROUDNICE NAD Rouudnice LABEM

Více

V Břeclavi dne 26. února 2016

V Břeclavi dne 26. února 2016 V Břeclavi dne 26. února 2016 Program : Zahájení Veřejné knihovny regionu v roce 2015 Vyhodnocení činnosti, porovnání s r. 2014 Plán revizí 2016, Plán porad a vzdělávání na rok 2016 Vzdělávání v MZK Brno

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 151/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-11-30 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

Národní soutěž vín slovácká podoblast

Národní soutěž vín slovácká podoblast 232 Zweigeltrebe pozdní sběr 2009 185 Alena Vyskočilová Blatnice pod Sv. Antonínkem 0,8 E 82,00 * 202 Rulandské modré výběr z hroznů 2009 190 Alena Vyskočilová Blatnice pod Sv. Antonínkem 0,6 E 78,75 *

Více

jakostní zařazení Body Číslo vzorku Komise Kategorie Firma Město Název výrobku ročník

jakostní zařazení Body Číslo vzorku Komise Kategorie Firma Město Název výrobku ročník Číslo vzorku Komise Kategorie Firma Město Název výrobku André 6 3 1 PATRIA Kobylí a.s. 691 10 Kobylí André PS 2009 CH 8 3 1 Šlechtitelská stanice vinařská a.s. 691 06 Velké Pavlovice André - stará réva

Více

Název německý 31. 12. 1939-1945

Název německý 31. 12. 1939-1945 Úřední název 31. 12. 1999 List1 1. písemná zmínka Název německý 31. 12. 1939-1945 Bavory 1332 Pardorf Boleradice 1141 Polehraditz Borkovany 1209 Borkowan Bořetice Brod nad Dyjí 1222 Boretitz 1355 Guldenfurth

Více

Výsledky dle firem soutěže Grand Prix Vinex 2008

Výsledky dle firem soutěže Grand Prix Vinex 2008 183 3 Agra Horní Dunajovce, a.s. Agra Horní Dunajovce, a.s. Aurelius výběr z hroznů 2006 71,33 0605 750 CZ 56 1 Agrodružstvo - Družstvo Nový Šaldorf Agrodružstvo - Družstvo Nový Šaldorf Tramín výběr z

Více

RULANDSKÉ BÍLÉ. kateg orie. jakostní zařazení. č. vzorku vystavovatel kód odrůdy ročník. hodno cení ocenění komise

RULANDSKÉ BÍLÉ. kateg orie. jakostní zařazení. č. vzorku vystavovatel kód odrůdy ročník. hodno cení ocenění komise RULANDSKÉ BÍLÉ A - vína suchá a polosuchá 1 Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice RB 2012 ps A 79,3 1 2 Vinařství Miroslav Ježek, Kyjov RB 2012 MZV A 79,7 1 3 Michna

Více

Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické

Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické název vína přihlašovatel/výrobce Město - přihlašovatele André VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. Rakvice André VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. Rakvice André ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. Šatov Cabernet Moravia Gallery PATRIA Kobylí

Více

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8 OP muži Novosedly B - Přibice 5:2, Fk Valtice - Hustopeče 0:3, Strachotín - Nikolčice 3:3, Popice - V. Bílovice 1:3, Březí - Cvrčovice 3:2, Pohořelice - Nosislav 1:0, Mor. N. Ves - Ch. N. Ves 3:3 1 Hustopeče

Více

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast 100 Ryzlink rýnský pozdní sběr 2010 7/10 Baloun Radomil Velké Pavlovice 11,6 A 85,67 S * 82 Rulandské šedé pozdní sběr 2010 10/10 Baloun Radomil Velké Pavlovice 7,0 A 80,00 * 140 Muškát moravský pozdní

Více

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice?

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice? 1:1 Moje životní radost Chcete, aby naše země, obce i instituce fungovaly lépe? Záleží vám na zachování kulturních hodnot a tradic pro další generace? Rádi byste společně s ostatními měnili své okolí k

Více

TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011. Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli

TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011. Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011 Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli Nejlepší kolekci v kategorii ostatních vín získal Znovín Znojmo, a.s. SUCHÁ

Více

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5 OP muži Strachotín - Přibice 1:2, Popice - Fk Valtice 0:0, Březí - Novosedly B 0:0, Pohořelice - Hustopeče 1:1, Mor. N. Ves - Nikolčice 3:2, Ch. N. Ves - V. Bílovice 1:3, Nosislav - Cvrčovice 2:4 1 Hustopeče

Více

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast č.vz název vína jakostní zařazení ročník číslo šarže přihlašovatel pro řazení Město přihlašovatele cukr kategorie body Ocenění Nominace 5 Ryzlink vlašský kabinetní víno 2010 1025 Skoupil Petr Velké Bílovice

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Obsah. 1 Úvod... 2. 2 Poslání... 2. 3 Lidé v nadaci... 2. 4 Koncept komunitních nadací... 3. 5 Aktivity Jihomoravské komunitní nadace v roce 2012...

Obsah. 1 Úvod... 2. 2 Poslání... 2. 3 Lidé v nadaci... 2. 4 Koncept komunitních nadací... 3. 5 Aktivity Jihomoravské komunitní nadace v roce 2012... Výroční zpráva 2012 Obsah 1 Úvod... 2 2 Poslání... 2 3 Lidé v nadaci... 2 4 Koncept komunitních nadací... 3 5 Aktivity Jihomoravské komunitní nadace v roce 2012... 3 5.1 Nadace a komunitní život v Moravské

Více

Seznam všech zatříděných vín SVM15

Seznam všech zatříděných vín SVM15 SEZNAM ZATŘÍDENÝCH SVATOMARTINSKÝCH VÍN 2015 Aleš Valluch Müller Thurgau 2015 moravské zemské víno 1/2015 Aleš Valluch Svatovavřinecké 2015 moravské zemské víno 3/2015 Baláž Jan Modrý Portugal 2015 jakostní

Více

Vzorek Komise Výrobce Obec Poznámky Zařazení Ročník Číslo šarže Body

Vzorek Komise Výrobce Obec Poznámky Zařazení Ročník Číslo šarže Body MORAVIA VITIS s.r.o. FORUM MORAVIUM 2005 Velké Pavlovice www.moraviavitis.cz Vzorek Komise Výrobce Obec Poznámky Zařazení Ročník Číslo šarže Body Bílá vína Veltlínské zelené 1 6 Vinařství Michna Velké

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 17) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 17) www.kct-slovan-pardubice.info Termín konání: 30. srpna 6. září 2014 Ubytování: penzion Anděl a Sluníčko. Penziony jsou umístěny v areálu velkobílovických vinných sklepů, v části Belegrady. Penziony jsou od sebe vzdáleny asi 100 m.

Více

Výsledky hodnocení vín

Výsledky hodnocení vín www.vinfest.cz Bílá vína Výsledky hodnocení vín V rámci VINFEST BRNO 2015, proběhlo dne 1. června, v prostorách hotelu International, hodnocení vín významných evropských odrůd Bílé odrůdy: Muller Thurgau,

Více

Otevřené hranice otevřené sklepy

Otevřené hranice otevřené sklepy Otevřené hranice otevřené sklepy Nadace Partnerství Vás zve na přeshraniční exkurzi do rakouských vinařských obcí, která má za cíl výměnu zkušeností českých a rakouských vinařů z pořádání akcí typu otevřené

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

44. Valtické vinné trhy 2011

44. Valtické vinné trhy 2011 163 1 Rulandské šedé / Pinot gris pozdní sběr 2010 Baloun Radomil Velké Pavlovice CZE 10/10 7,0 9500 84,33 S 274 1 Pálava pozdní sběr 2010 Baloun Radomil Velké Pavlovice CZE 17/10 8,6 2100 81,67 B 15 1

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů hodnotící skupina www.rrajm.cz 1 Úkoly : Vyjasnění si struktury posuzovaných projektů Jak lze obecně definovat dobrý projekt

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Mezinárodní soutěž vín FESTWINE 2009 FESTWINE 2009

Mezinárodní soutěž vín FESTWINE 2009 FESTWINE 2009 Stránka č. 1 z 5 FESTWINE 2009 Mimořádná ocenění Díky bodovému ohodnocení do rozstřelu o Championa postoupili: Moravské vinařské závody Bzenec 286 A Veltlínské zelené pozdní sběr 2007 2,7 MEGA Production

Více

Výsledky podle bodů Vinselekt Michlovský a.s., Rakvice Chardonnay pozdní sběr 2004 CH CZ

Výsledky podle bodů Vinselekt Michlovský a.s., Rakvice Chardonnay pozdní sběr 2004 CH CZ Číslo vzorku Kategorie Firma Název výrobku Jakostní zařazení Ročník Body Číslo šarže Množství lahví Původ 48 1 Vinselekt Michlovský a.s., Rakvice Chardonnay pozdní sběr 2004 CH 756 3300 CZ 99 2 VINAŘSTVÍ

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Pavel Kazda Vinařství Vinařská ulice, 693 01 tel: 519 412 133 mob: 604 123 497 sklep@kazda-pavel.cz www.kazda-pavel.cz

Pavel Kazda Vinařství Vinařská ulice, 693 01 tel: 519 412 133 mob: 604 123 497 sklep@kazda-pavel.cz www.kazda-pavel.cz HUSTOPEČE Stálá vinařská expozice v Hustopečích v Domě U Synků,na Dukelském nám. 23 nabízí k ochutnávce i zakoupení vína od vinařů a vinařských společností z celé Velkopavlovické podoblasti - sve@hustopece-city.cz.

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

název vinařství kategorie název ročník přívlastek ocenění Získané body číslo vzorku alkohol cukr kyseliny oblast podoblast obec trať velikost š.

název vinařství kategorie název ročník přívlastek ocenění Získané body číslo vzorku alkohol cukr kyseliny oblast podoblast obec trať velikost š. název vinařství kategorie název ročník přívlastek ocenění Získané body číslo vzorku alkohol cukr kyseliny oblast podoblast obec trať velikost š. číslo šarže cena Antonín Blažek B Dornfelder 2007 jakostní

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje kód obce obec 546941 Dobšice 6220 Znojmo 1 1 550132 Olšany 6219 Vyškov 1 1 2 550175 Podomí 6219 Vyškov 1 1 2 555282 Kurdějov 6207 Hustopeče 1

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

CUVÉE KRÁLOVNY ELIŠKY

CUVÉE KRÁLOVNY ELIŠKY CUVÉE KRÁLOVNY ELIŠKY BÍLÉ CUVÉE podoblast znojemská, Znovín Znojmo, a.s. 1269 Semillon, 2012 340,- pozdní sběr, polosuché 1309 Rulandské šedé, 2013 290,- pozdní sběr, polosuché Pálava, 2013-0,187 l 90,-

Více

PRACOVNÍ DNY (NEJEDE ) 6:26 8:30 9:30 10:30 11: Břeclav, nám.tgm MěÚ

PRACOVNÍ DNY (NEJEDE ) 6:26 8:30 9:30 10:30 11: Břeclav, nám.tgm MěÚ Linka 729572: Přepravu zajišťuje: BORS Břeclav a.s.,bratislavská 26,690 62 Břeclav (spoje 3,5,9 až 17,21 až 27,31 až 35,39 až 47,71 až 79,101 až 109,113 až 129,221 až 227,241,261) Linka 728572: Přepravu

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

CUVÉE KRÁLOVNY ELIŠKY

CUVÉE KRÁLOVNY ELIŠKY CUVÉE KRÁLOVNY ELIŠKY BÍLÉ CUVÉE 409 Cuvée Královny Elišky, 2007 290,- cuvée Ryzlink rýnský a Sauvignon, suché 659 Cuvée Královny Elišky, 2008 290,- cuvée Sauvignon a Ryzlink rýnský, suché 709 Cuvée Královny

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

RULANDSKÉ BÍLÉ. Cech kyjovských vinařů, 5.8.2012 1 z 7 www.cechkyjovskychvinaru.cz. hodnocení ocenění. přívlastek. označení vzorku. komise.

RULANDSKÉ BÍLÉ. Cech kyjovských vinařů, 5.8.2012 1 z 7 www.cechkyjovskychvinaru.cz. hodnocení ocenění. přívlastek. označení vzorku. komise. RULANDSKÉ BÍLÉ B1 2011 kab Tyl Pavel, Polešovice 79,7 1 B2 2011 jak Buriánek Martin, Bučovice 76,3 1 B3 2011 jak Filípek Jiří, Kyjov 78,0 1 B4 2011 jak Planeta Pavel, Želetice 67,0 1 B5 2011 jak Vinárstvo

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

ocenění Získané body číslo vzorku název vinařství kategorie název ročník přívlastek alkohol cukr kyseliny oblast podoblast obec trať velikost š.

ocenění Získané body číslo vzorku název vinařství kategorie název ročník přívlastek alkohol cukr kyseliny oblast podoblast obec trať velikost š. ocenění Získané body číslo vzorku název vinařství kategorie název ročník přívlastek alkohol cukr kyseliny oblast podoblast obec trať velikost š. číslo šarže cena CHAMPION 91,25 548 ZD Sedlec - Sedlecká

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Číslo vzorku. jakostní zařazení. ročník Číslo partie Body. Komise Firma Město Název výrobku

Číslo vzorku. jakostní zařazení. ročník Číslo partie Body. Komise Firma Město Název výrobku Číslo vzorku Komise Firma Město Název výrobku jakostní zařazení ročník Číslo partie Body 1. André 6 3 PATRIA Kobylí a.s. 691 10 Kobylí André jakostní 2007 26-07 CH 7 3 ZNOVÍN Znojmo, a.s. 671 22 Šatov

Více

Jiří Tošner

Jiří Tošner HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 tel.: 224 872 075 e-mail: info@hest.cz www.hest.cz, www.dobrovolnik.cz Dobrovolnictví v komunitě - - cesta k občanské soudržnosti

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Břeclav - Lanžhot - Tvrdonice - Moravská Nová Ves - Hodonín (I. část)

Břeclav - Lanžhot - Tvrdonice - Moravská Nová Ves - Hodonín (I. část) Břeclav - Lanžhot - Tvrdonice - Moravská Nová Ves - Hodonín (I. část) Linka 729572: Přepravu zajišťuje: BORS Břeclav a.s.,bratislavská 26,690 62 Břeclav (spoje 1 až 47,71 až 79,101 až 109,113 až 121,161,221

Více

Velký podzimní moravský košt v Praze Seznam přihlášených vín

Velký podzimní moravský košt v Praze Seznam přihlášených vín Velký podzimní moravský košt v Praze Seznam přihlášených vín číslo vinařská obec(trať) objednávková vzorku odrůda (název) ročník predikát producent cena s DPH 49 André 2004 Mitoma Vrbice s.r.o. Vrbice

Více

VÍTĚZOVÉ. 252 2007 0,67 Pálava výběr z hroznů Binder Rakvice. 253 2007 3,00 Pálava výběr z hroznů Znovín Znojmo Šatov

VÍTĚZOVÉ. 252 2007 0,67 Pálava výběr z hroznů Binder Rakvice. 253 2007 3,00 Pálava výběr z hroznů Znovín Znojmo Šatov VÍTĚZOVÉ 252 2007 0,67 Pálava výběr z hroznů Binder Rakvice 253 2007 3,00 Pálava výběr z hroznů Znovín Znojmo Šatov 449 2007 4,00 Dornfelder pozdní sběr Vinařství Dufek Svatobořice-Mistřín 453 2007 5,33

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING 8-9 Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 Cíl kurzu: PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING - Základy projektového řízení - v kontextu veřejného sektoru (nezisk.

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Ocenění Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink vlašský

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Vysvětlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí:

Vysvětlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí: Vysvětlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí: k.ú. OPSUB OPO OFO r.č. katastrální území oprávněný subjekt oprávněná právnická osoba oprávněná fyzická osoba rodné číslo IČ identifikační číslo právnické

Více

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11. Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11.  Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11 Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Lenka Kohoutová Luděk Zelenka Květa Vypiorová www.odspraha11.cz Josef Masopust

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místní akční skupina Vinařská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2013 Jsme dobrovolný zájmový spolek založený na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi.

Více

Dobročinná aukce 2008

Dobročinná aukce 2008 Dobročinná aukce 2008 Katalog vín darovaných do dobročinné aukce 5. listopadu v 18:30 hodin, hotel Prague Marriott Program 18:30 uvítací koktejl, prohlídka vín, která budou dražena v klasické aukci, prohlídka

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

V případě CUVÉE rozhoduje o zařazení na stůl první odrůda, kterou uvedl vinař ve složení daného cuvée

V případě CUVÉE rozhoduje o zařazení na stůl první odrůda, kterou uvedl vinař ve složení daného cuvée Vážení hosté, vítáme Vás na KRÁLOVSKÉM KOŠTU 3 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 015. Vína můžete ochutnávat v pořadí dle vlastního uvážení, nebo se nechat vést jednou ze degustačních řad

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

č.vz př.čislo název vína přihlašovatel/výrobce Město - přihlašovatele vinařská obec vinařská trať kategorie jakostní zařazení číslo šarže cukr

č.vz př.čislo název vína přihlašovatel/výrobce Město - přihlašovatele vinařská obec vinařská trať kategorie jakostní zařazení číslo šarže cukr č.vz př.čislo název vína přihlašovatel/výrobce Město - přihlašovatele vinařská obec vinařská trať kategorie jakostní zařazení číslo šarže cukr kyseliny alkohol velikost šarže ročník odrůda ocenění 1 080241

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

. GRAND PRIX AUSTERLITZ 2004

. GRAND PRIX AUSTERLITZ 2004 . vzorku 1 rulandské bílé výběr 2003 víno pavlov 1 3 2 rulandské bílé jakostní vinicole valtice 1 1 3 rulandské bílé výběr z hroznů 2003 víno marcinčák 1 2 4 rulandské bílé botritický v. 1999 víno marcinčák

Více

Seznam Svatomartinských vín 2014 název vína jakostní zařazení ročník číslo šarže přihlašovatel/výrobce

Seznam Svatomartinských vín 2014 název vína jakostní zařazení ročník číslo šarže přihlašovatel/výrobce Seznam Svatomartinských vín 2014 název vína jakostní zařazení ročník číslo šarže přihlašovatel/výrobce Müller Thurgau moravské zemské víno 2014 1/2014 Aleš Valluch, Vinný sklep Fuzgrunty Svatovavřinecké

Více

Hodnocení vín 26.2.2004 Rulandské šedé 1. Rulandské šedé Vinařství Kovacs 13 2002 pozdní sběr Novosedly SM 2. Rulandské šedé Ludvík Budín 14 2002 kabinet Moravíno Valtice SM 3. Rulandské šedé Dobrá Vinice

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Hustopečsko, Brno JIH, Slavkov u Brna, Mikulov, Břeclav VE DNECH 25. 28. 8. 2016 Určeno pro pěší turistiku a cykloturistiku Ubytování: Doprava: Odjezd: Návrat: 3 noci s polopenzí

Více

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal.

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal. HUSTOPEČE Hotel Rustikal Vodáková Dagmar Na Hradbách 5 693 01 Hustopeče tel.: 519 411 680 fax: 519 413 837 vinarna@rustikal.cz www.rustikal.cz Hotel Centro Husova 8 693 01 Hustopeče tel.: 519 413 760 fax:

Více

Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase. Tomáš Jindříšek

Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase. Tomáš Jindříšek Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase Tomáš Jindříšek Kdo k nám dorazí? Doba zájezdních hostinců je pryč Nečekejme, až si host udělá

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

Projekt je realizován s podporou Vinařského fondu České republiky

Projekt je realizován s podporou Vinařského fondu České republiky Degustátoři 7. ročníku Galerie rulandských vín v ČR. Projekt je realizován s podporou Vinařského fondu České republiky Vážení milovníci vína, vítáme vás na 7. ročníku Galerie rulandských vín v ČR, pořádném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Vinný sklípek. Kategorizace moravských vín

Vinný sklípek. Kategorizace moravských vín Kategorizace moravských vín Jakostní víno odrůdové - tuzemský původ, povolené odrůdy, výroba v místě původu, výnos max. 12 t/ha, cukernatost hroznů nad 15 NM. Min. 85 % uvedené odrůdy. Jakostní víno známkové

Více

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ Bílá vína Ryzlink vlašský do 12 g/l zbytkový cukr 8 mor.zem.víno 14/10 Střední odborná škola vinařská a SOUZ Valtice Valtice 13,3 Ryzlink vlašský nad 12 g/l zbytkový cukr

Více

CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA

CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA Cimbálová muzika Notečka z Břeclavi Charvátské Nové Vsi vznikla koncem roku 2006 a v současné době se skládá ze dvanácti členů. Pod uměleckým vedením Vladimíra Beneše se muzika

Více