Š K O L N Í Z P R A V O D A J

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Z P R A V O D A J"

Transkript

1 Hafo Info Š K O L N Í Z P R A V O D A J 3. Číslo 2009/2010 Den otevřených dveří Masopust Lušťovky Trocha poezie Vtipy Toto vše a mnoho dalšího v tomto vydání Hafo Info!

2 Obrázková soutěţ Masopust Lušťovky Vtipy báseň Obsah Téma pro další měsíc je: JARO Obrázky odevzdejte do: Obrázková soutěž Adam Šonka Matěj Holoubek Pavlína Chudomelová

3 Masopust Lidové tradice Masopust není původem křesťanský svátek, církev jej však do svého kalendáře zařadila. Termín masopustu se kaţdý rok mění, protoţe je stejně jako ostatní pohyblivé svátky určován podle data Velikonoc. Jsou to poslední tři dny před Popeleční středou tj. neděle, pondělí, úterý. Původ svátku Masopust je doloţen ze středověku. Masopustní zábavy si uţívaly různé vrstvy společnosti, venkované, měšťané i panovníci. Na zámcích se pořádaly karnevaly, králové zvali šlechtu na bohaté hostiny. Lidé ve městech i na venkově se veselili na tanečních zábavách a průvodech. Lidové zvyky Těsně před hlavními masopustními dny se slavil tučný čtvrtek s bohatým jídelníčkem. V 19. století se rozšířila obliba zabijaček. Tučné jídlo se zapíjelo pivem. Lidé věřili, ţe kdo v tento den bude jíst a pít, bude celý rok silný. Pro masopust je typické pečivo, hlavně koblihy, boţí milosti a koláče. Neděle byla věnována především taneční zábavě. Vyvrcholením masopustu bylo úterý, kdy se pořádaly průvody masek. Masopustní průvody masek Průvody maškar jsou dodnes tradicí, chodí od domu k domu, zpívají, ţertují a všem popřejí úspěch a štěstí po celý rok. Maskám se dostalo pohoštění. Průvody většinou končí nějakou dramatickou scénou, např. poraţením kobylky, zastřelením medvěda či pochováním basy. Závěrečná tancovačka trvá aţ do půlnoci, kdy zatroubí ponocný a ukončí tak celé období masopustního veselí.

4 Škola fandí hokeji Ţe ZŠ Vrdy fandí české hokejové reprezentaci na XXI. zimních olympijských hrách ve Vancouveru, se jasně ukázalo ve čtvrtek 18. února, kdy český nároďák poměřil síly se Slováky. Celá škola ten den proţívala euforii stejně, jako by byla přímo uprostřed dění. Všechny třídy, ve kterých byl schopný provoz televize, byly v obleţení studentů, sápajících se po nejnovějších informacích o vývoji dění. K prasknutí byla nacpaná například třída 5. A a učebna fyziky. První vyučovací hodinu, kdy se hrálo, šli dokonce ţáci fandit k obrazovkám. A čekání se také vyplatilo. Výsledek byl 3:1 ve prospěch českého týmu. Celkový dojem zúčastněných ţáků lze tedy shrnout do jedné věty: Mohli bychom si to zopakovat.

5 Básnička Únor bílý, pole sílí. Kdopak nám to nasypal? Svatý Petr vymetal. Sněhu všude dosti, dosti, Aţ nám z toho praskaj kosti. Sněhulák se na to kouká, Vesele si při tom brouká. Meluzína fučí, kvílí Kosti nám však neposílí. Sjezdovky na dosah Zima nabírá druhý dech. Po uţ téměř jasné oblevě přišly znovu sněhy. A tak si můţeme pořád uţívat všech aktivit, které zima nabízí. Můţete si jet například zalyţovat. A pokud se vám nechce zrovna do velehor, zkuste sjezdovky, které jsou kousek od domu. A jsou tady, ne ţe ne. V blízkosti Vrdů je hned několik sjezdovek. Například v Chotěboři se nachází malá sjezdovka Svatá Anna. Ta je vzdálena od Vrdů 32 kilometrů. Jen o kousek dál je velká sjezdovka ve městě Hlinsko. Cesta tam je dlouhá 44 kilometrů a zabere vám tři čtvrtě hodiny. Další sjezdovka je například v Hluboké u Trhové Kamenice, ve Vysoké u Havlíčkova Brodu nebo u obce Karasín. Všechny sjezdovky jsou ale pouze modré. Za černými si musíte zajet do Alp. Ţelezné hory nenabízejí ale jen sjezdové lyţování. Můţete také vyzkoušet tratě pro běh na lyţích i jiné zimní sporty. Stačí vyuţít druhou šanci, kterou nám zima nabídla.

6 Lyžařský výcvik sedmých tříd Konečně je to tady jsme sedmáci a jako takoví máme moţnost zúčastnit se lyţařského kurzu. Ten náš se měl konat v Bedřichově v Jizerských horách. Den D nastal v sobotu 16. ledna Sešli jsme se u naší školy, a protoţe kolem byly závěje sněhu, neměli jsme moc obavy, ţe by nebylo na čem lyţovat. Protoţe nás bylo málo, jeli jsme společně se sekundou z čáslavského gymnazia. Cesta probíhala v pohodě za doprovodu písniček, které jsme zpívali nebo poslouchali. Po příjezdu na místo jsme se ubytovali a vyrazili na procházku po Bedřichově, prohlédli si sjezdovky, které se nacházely kousek od naší chaty, zjistili, kde je obchod a odkud se startuje Jizerská padesátka. Večer probíhaly seznamovací soutěţe a od té chvíle z nás všech byli kamarádi. Druhý den jsme byli rozděleni do druţstev podle našich lyţařských schopností. Vzniklo i druţstvo snowboarďáků. V příštích dnech se všichni snaţili poctivě zlepšovat a pilovat svůj styl, k tomu nás doprovázela mlha i sluníčko. V úterý odpoledne jsme podnikli pěší výlet k místní rozhledně Královce, u které se nachází restaurace, kde mají spoustu dobrůtek. Ve středu se plavčilo v libereckém Babylonu. Dny rychle utíkaly, tak tu byl najednou i obávaný slalom na čas. Probíhal aţ večer, při nočním lyţování, takţe měl zvláštní atmosféru. Všichni ho projeli skvěle, ti nejlepší získali diplomy a odměny. Poslední večer jsme strávili hraním her, tancováním a smutným loučením. Při zpáteční cestě na nás konečně padla únava a dnes uţ jen s úsměvem vzpomínáme na krásný týden strávený na horách. VII. A a VII. B

7 Moravský Windows

8 Vtipy Bohatá Angličanka dala svého psa do školy. Kdyţ se z ní konečně vrátil, začala se ho vyptávat: Líbí se ti ve škole? Haf, haf. Umíš uţ dávat pac? Haf, haf, haf. Dovedeš aportovat? Haf, haf, haf, haf. A naučil ses ve škole nějakou cizí řeč? Mňau, mňau. Lušťovka Eidam Stát s hl. městem Madrid Vesnice Podzimní sklizně Král zvířat Cestuje do vesmíru Burský oříšek Jezdící schody Matematický rébus start = : X = = : =

speciální velikonoční číslo proč slavíme Velikonoce velikonoční luštění školní Missky a Missáci rozhovor s paní starostkou velikonoční luštění o ceny

speciální velikonoční číslo proč slavíme Velikonoce velikonoční luštění školní Missky a Missáci rozhovor s paní starostkou velikonoční luštění o ceny speciální velikonoční číslo proč slavíme Velikonoce velikonoční luštění školní Missky a Missáci rozhovor s paní starostkou velikonoční luštění o ceny co se děje návštěva brumovických dětí zpráva z lyžáku

Více

NOVINY. Lidé si masopust užili i přes sníh a mráz INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Březen 2013. č. 3, ročník XL cena 10 Kč,

NOVINY. Lidé si masopust užili i přes sníh a mráz INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Březen 2013. č. 3, ročník XL cena 10 Kč, NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA Březen 2013 č 3, ročník XL cena 10 Kč, Úvodní slovo Vážení čtenáři, také máte už dost zimy a těšíte se na příchod jara? Já rozhodně ano Zimu vystřídá sluníčko, začnou práce

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ Z Mateřské školy Vlčnov Velikonoční dílničky v MŠ Jaro uţ se nám ukázalo v celé své kráse, sluníčko

Více

duben 2011 vzpomínky na zimní radovánky a další zajímavosti ze ţivota GF

duben 2011 vzpomínky na zimní radovánky a další zajímavosti ze ţivota GF duben 2011 vzpomínky na zimní radovánky a další zajímavosti ze ţivota GF Lyţák sekunda Projektový den - PASCO Banff a Buchan College 2 Přechod Jizerek Švýcarsko aneb Ich verstehe nicht. LYŢAŘSKÝ KURZ-SEKUNDA

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč

Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč BENÍKOVINY Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč Milí čtenáři, v druhém čísle našeho školního časopisu opět přinášíme zprávy z naší školy a samozřejmě i vaše příspěvky. Vzhledem k tomu, že jsme v minulém

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

Internet: www.zsmorkovice.cz/casopis, e-mail: casopis @ zsmorkovice.cz. Slovo šéfredaktora

Internet: www.zsmorkovice.cz/casopis, e-mail: casopis @ zsmorkovice.cz. Slovo šéfredaktora ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ Š K O LY MORKOVICE ÚNOR 2008, ŠKOLNÍ ROK 2007 2008, ČÍSLO 5 Internet: www.zsmorkovice.cz/casopis, e-mail: casopis @ zsmorkovice.cz Slovo šéfredaktora Milé čtenářky, milí čtenáři,

Více

Aktuality Náš host Znáte jej? Ministranti Skupinky se představují Něco z historie Z naší kroniky Trocha zábavy Komiks OTROKOVICKÝ ODDÍLOVÝ ČASOPIS

Aktuality Náš host Znáte jej? Ministranti Skupinky se představují Něco z historie Z naší kroniky Trocha zábavy Komiks OTROKOVICKÝ ODDÍLOVÝ ČASOPIS Aktuality Náš host Znáte jej? Ministranti Skupinky se představují Něco z historie Z naší kroniky Trocha zábavy Komiks OTROKOVICKÝ ODDÍLOVÝ ČASOPIS Číslo 2, ročník 1 Zima 2011/2012 TAK JSME ZASE TADY: -)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 18 Š K O L N Í R O K 2008 / 2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 18 Š K O L N Í R O K 2008 / 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 18 Š K O L N Í R O K 2008 / 2009 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 žáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 516 446 381 Fax:

Více

Třídní tričko 9.třídy

Třídní tričko 9.třídy Číslo 20 /2014 ZŠ Vysoké nad Jizerou Třídní tričko 9.třídy Úvod Letošním vydáním Školního větrníku Vás provedou žáci 9.třídy, jako je to každoročním zvykem. Snad se Vám bude naše práce líbit... Stalo se

Více

MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center

MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center MASOPUST Kampaň Sítě mateřských center 10.-24.2.2009 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Masopustní průvod a jarmark v Havlíčkově Brodě (foto MC Zvoneček) zpracovala: Lucie Plešková, 19.3.2009 O kampani Masopustní kampaň,

Více

Časopis Základní školy Želiv. O nás pro nás. ČÍSLO 6 Leden-Únor 2008

Časopis Základní školy Želiv. O nás pro nás. ČÍSLO 6 Leden-Únor 2008 Časopis Základní školy Želiv O nás pro nás ČÍSLO 6 Leden-Únor 2008 S t r á n k a 2 Lidové pranostiky na leden Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. Mokrý leden - prázdné sudy - neurodí se vína. Mlhavý

Více

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA 3. číslo únor 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Máme tu DALŠÍ číslo našeho modrého časopisu. Za námi jsou pololetní prázdniny a určitě se všichni těšíte na prázdniny jarní, které jsou před námi.

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ROČNÍK XXXVI ČÍSLO 134 ŘÍJEN 2011 CENA 5,- Kč

ROČNÍK XXXVI ČÍSLO 134 ŘÍJEN 2011 CENA 5,- Kč ROČNÍK XXXVI ČÍSLO 134 ŘÍJEN 2011 CENA 5,- Kč 1 Slovo starosty 2 Babí léto s teplými slunečnými dny je nenávratně pryč a do naší obce přišel podzim. Uplynul jiţ téměř rok od posledních komunálních voleb,

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 31.1. 2006 * ročník III * školní rok 2005/2006 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 1 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo

Více

jak klasik praví a český slavík se zlatem v hrdle zpívá čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani Vy

jak klasik praví a český slavík se zlatem v hrdle zpívá čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani Vy 1 Vážení čtenáři Střípků, jak klasik praví a český slavík se zlatem v hrdle zpívá čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani Vy Trojka na konci letošního letopočtu nám napovídá, že nastává právě ten čas,

Více

Od září do Vánoc... Literární sborníček žáků. ZŠ J. Š. Baara

Od září do Vánoc... Literární sborníček žáků. ZŠ J. Š. Baara Od září do Vánoc... Literární sborníček žáků ZŠ J. Š. Baara Kresba: Barbora Uhlířová, 7. B (8. 10. 2009 ve skanzenu Řepora) Ze slohových a literárních prací žáků sestavila Mgr. Zdeňka Ditrichová Listopad

Více

Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova. Červen, 2014 22. ročník

Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova. Červen, 2014 22. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Červen, 2014 22. ročník ÚVODNÍK Váţení rodiče, milí ţáci, kdyţ jsem se ptal členek redakční rady, o čem by měl

Více

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví.

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ jarní číslo (ročník 8, číslo 3) Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. (omalovánka)

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Název: Kapacita: telefon e-mail Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 516 446 381 zsadamov@adamov.cz:

Více

NAŠI NA ČERVENÉM KOBERCI SLÁVY

NAŠI NA ČERVENÉM KOBERCI SLÁVY Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 2, červen 2010 NAŠI NA ČERVENÉM KOBERCI SLÁVY Čtyřlístek na Mental Power Prague Film

Více

Přání do nového roku

Přání do nového roku 1 Přání do nového roku Milí přátelé školy, Rok 2009 se nám převalil jako voda na hrázi a je tu zase další rok Momentálně máme leden a s ním nás také čeká vysvědčení Každý měsíc určitě v naší škole přibude

Více

Leden. Mráz si písničku notuje, vločky se snášejí z nebe. A zima do oken maluje, nás, vás a hlavně sebe.

Leden. Mráz si písničku notuje, vločky se snášejí z nebe. A zima do oken maluje, nás, vás a hlavně sebe. Leden Mráz si písničku notuje, vločky se snášejí z nebe. A zima do oken maluje, nás, vás a hlavně sebe. Sluníčko, jiskra a záře z nebe, do nebe paprsky maluje. Já myslím hlavně na tebe, na krásu, která

Více

Vtipy Zábavná hodina chemie

Vtipy Zábavná hodina chemie Exkurze do ČT Koumák Amos Vtipy Zábavná hodina chemie Nové tváře na škole Den otevřených dveří Šestky na ŠvP Z jiného úhlu pohledu - P. Školníková - K. Hanousková - M. Kučírková - O. Faltusová 1 Den otevřených

Více

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC BŘEZEN 2012 POLEHRAD ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC BŘEZEN 2012 ČÍSLO I. ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC Hody, hody Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček. Potkala

Více

Výprachtické noviny leden - únor 2014

Výprachtické noviny leden - únor 2014 Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, tak už zde máme opět další rok. Měsíce by měly být zimní, ale zatím to tak nevypadá. Paní zima zatím šetří obecní rozpočet, není totiž nutné uklízet

Více