IV. Určování plodných a neplodných období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. Určování plodných a neplodných období"

Transkript

1 IV. Určování plodných a neplodných období Každá zdravá žena ve věku pohlavní zralosti může v průběhu menstruačního cyklu na svém těle pozorovat víceméně pravidelně se opakující změny, které souvisejí s přirozeným rytmem plodnosti a neplodnosti (srov. obr. 1, s. 13). Existuje více možností, jak lze sledování těchto změn využívat k rozpoznání plodných a neplodných období. V následujícím textu podrobněji pojednáme o způsobu, který nabízí symptotermální metoda v modifikaci vypracované bonnskou pracovní skupinou pro přirozené plánování rodičovství. V rozsáhlejších kontrolovaných studiích bylo totiž právě touto metodou dosaženo nejlepších výsledků. IV/1. Základní požadavek: pravidlo dvojí kontroly Předpokladem pro spolehlivé předcházení neplánovaného početí je výskyt alespoň dvou na sobě nezávislých známek neplodného období. Přijede-li opatrný řidič k velmi frekventované křižovatce, před pokračováním v jízdě se přesvědčí, že v jeho směru svítí zelená vedle silnice i nad silnicí. Dvojí nezávislá kontrola ( double check control ) je oprávněným požadavkem před každým závažným rozhodnutím. Pro určení plodných a neplodných období máme k dispozici především tři způsoby: sledování změn hlenu děložního hrdla, vyšetření děložního čípku a hodnocení změn bazální tělesné teploty. Změny hlenu děložního hrdla a změny děložního čípku ohlašují blížící se ovulaci, zvýšená bazální tělesná teplota naopak prokazuje, že ovulace již proběhla. Přesnější informaci o době ovulace tedy poskytuje bazální teplota, proto má být sledována vždy. To ostatně naznačuje již název metoda symptotermální. Při rozhodování o určení plodných a neplodných období nelze spoléhat jen na paměť. Je zcela nezbytné vést o pozorovaných změnách záznamy, nejlépe za vzájemné spolupráce obou manželů. V praxi se při určování rozhraní mezi plodným a neplodným obdobím postupuje tak, že se nejprve určí hlenový vrchol, potom vyhodnotí průběh teplotní křivky a nakonec se posoudí ostatní pozorované změny. IV/2. Spolehlivě neplodné poovulační období Doba od ovulace (přesněji: od ukončení schopnosti vajíčka být oplozeno) do začátku příští menstruace je spolehlivě neplodná. Spolehlivě neplodné poovulační období začíná buď večer třetího dne po hlenovém vrcholu nebo večer třetího dne rozhodujícího vzestupu teploty, a to podle toho, která z obou známek se projeví později. Jakmile se takto pomocí dvojí kontroly stanoví rozhraní mezi obdobím plodným a poovulačním obdobím spolehlivě neplodným, provedeme na záznamní list zápis do rubriky Plodné dny (obr. 39). Značkou P označíme plodné dny, značka P/ znamená, že večer tohoto dne plodné období končí a že manželé mohou mít opět pohlavní styk. 38

2 Obr. 39 Vyznačení plodného období P/ plodné období končí večerem označeného dne Dodržení zásady dvojí kontroly vede k tomu, že spolehlivě neplodné poovulační období někdy začíná později než po 3. dnu po hlenovém vrcholu (obr. 40), jindy později než po 3. dnu období vyšších teplot (obr. 41). Obr. 40 Určení začátku poovulačního neplodného období. Rozhoduje změna bazální teploty protože 3. den období vyšších teplot přichází později než 3. den po hlenovém vrcholu 39

3 Obr. 41 Určení začátku poovulačního neplodného období. Rozhoduje hlenový příznak protože 3. den po hlenovém vrcholu přichází později než 3. den vzestupu teploty Určení začátku poovulačního neplodného období podle změn děložního čípku: Není-li možno změny hlenu nebo teploty jednoznačně vyhodnotit, dobře poslouží informace získané při sledování děložního čípku. Poovulační neplodné období trvá od večera třetího dne po zjištění tvrdého děložního čípku a uzavřené děložní branky až do příští menstruace. I při sledování děložního čípku ovšem platí zásada dvojí kontroly. Začátek poovulačního neplodného období má být současně potvrzen také vzestupem bazální teploty (nebyl-li pozorován hlenový příznak) nebo zjištěním hlenového příznaku (nebyl-li prokázán rozhodující vzestup bazální teploty). IV/3. Předovulační neplodné období Před každou ovulací vaječný folikul potřebuje určitou dobu zrát, a také děložní sliznice se musí připravit na přijetí oplozeného vajíčka. Na začátku menstruačního cyklu je tedy vždy určitý počet dnů, ve kterých nemůže dojít k početí. Při určování posledního dne předovulačního neplodného období vycházíme především z pozorování známek ovulace v předchozích cyklech. Správnost kteréhokoli postupu je podmíněna splněním dvou předpokladů: 40

4 První předpoklad: Předchozí krvácení bylo skutečným menstruačním krvácením Pravé menstruační krvácení rozpoznáme podle toho, že mu předcházelo období vyšších bazálních teplot. Pro tento účel postačí, jestliže se zjistily alespoň tři vyšší teplotní hodnoty. Měřením bazální teploty odlišíme krvácení uprostřed cyklu ( mezikrvácení ), ke kterému někdy dochází ze spádu hormonů v období ovulace a které je jedním z projevů optimální plodnosti (srov. s. 53). Druhý předpoklad: Není přítomen hlen. Přítomnost hlenu je projevem zvýšené hladiny estrogenů, ohlašuje blížící se ovulaci. Předovulační neplodné období proto trvá vždy jen do té doby, dokud žena nezjistí hlen nebo nepocítí vlhko v oblasti zevních rodidel. Pravidla pro určení posledního dne předovulačního neplodného období Postupuje se odlišně ve třech různých situacích: 1. Žena nemá záznamy o dřívějším sledování bazálních teplot ani o délce předcházejících menstruačních cyklů Platí pravidlo prvních pěti dnů: Prvních pět dnů v každém cyklu je možno považovat za neplodné. Proč platí pravidlo plus 5? Přestavba děložní sliznice do stavu, ve kterém je připravena na uhnízdění oplozeného vajíčka, si po menstruaci vždy vyžádá určitou dobu. Zkušenost ukazuje, že k otěhotnění nedochází při pohlavním styku do 5. dne po začátku menstruace. (Ovšem pouze za předpokladu, že žena sleduje hlenový příznak a nepozoruje hlen ani nepociťuje vlhkost u poševního vchodu!) 2. Žena nemá záznamy o dřívějším sledování bazálních teplot, ale zná délku posledních 12 menstruačních cyklů: Poslední den předovulačního neplodného období se vypočte odečtením čísla 20 od počtu dnů nejkratšího cyklu. Proč platí pravidlo minus 20? K ovulaci dochází zpravidla mezi 12. a 16. dnem před příští menstruací, nejdříve tedy 16. den před příští menstruací. K 16. dnu připočítáme 3 dny, po které si spermie uchovávají oplozovací schopnost, a 1 den jako faktor jistoty (pro případ, že by k ovulaci došlo o 1 den dříve než v posledních 12 cyklech). Tedy: = 20. Příklad: Nejkratší cyklus v průběhu posledních 12 cyklů trval 27 dnů = 7. Posledním dnem předovulačního neplodného období je 7. den. Od 8. dne začíná období plodné. Pokud by nejkratší z posledních 12 cyklů trval méně než 25 dnů, pravidlo minus 20 se nepoužije a platí pravidlo plus 5. Prvních 5 dnů cyklu tedy i v tomto případě považujeme za neplodné. 41

5 3. Žena sledovala bazální teplotu a zná dny rozhodujícího vzestupu teploty v předchozích 12 menstruačních cyklech: Poslední den předovulačního neplodného období se vypočte odečtením čísla 8 ode dne, kdy nejdříve v průběhu posledních 12 menstruačních cyklů došlo k vzestupu teploty. Proč platí pravidlo minus 8? Zkušenost ukazuje, že k ovulaci může dojít nejdříve 3 dny před prvním dnem období vyšších teplot. Připočítáme 3 dny, po které si spermie uchovávají oplozovací schopnost, a jeden den jako faktor jistoty (pro případ, že by došlo k vzestupu teploty o jeden den dříve než v posledních 12 cyklech) = 7. Tedy 7. den před vzestupem teploty je prvním dnem plodného období a 8. den před vzestupem teploty posledním dnem předovulačního období neplodného. Příklad (obr. 42): V průběhu posledních 12 cyklů se zjistilo, že k rozhodujícímu vzestupu teploty nedošlo nikdy dříve než v 16. dni cyklu = 8. Posledním dnem předovulačního neplodného období je 8. den. Od 9. dne začíná období plodné. Obr. 42 Proč pravidlo minus 8 42

6 Pokud by k nejdřívějšímu rozhodujícímu vzestupu teploty došlo 12. den cyklu nebo dříve, pravidlo minus 8 se nepoužije a platí pravidlo plus 5. Prvních 5 dnů cyklu se tedy i v tomto případě považuje za neplodné. Žena, která zná délku menstruačních cyklů i dny prvního vzestupu teploty za poslední rok, zásadně nepoužívá pravidlo 20, nýbrž pravidlo 8. Měření bazálních teplot totiž umožňuje stanovit dobu ovulace přesněji než pouhá znalost délky menstruačních intervalů. Pravidlo 8 má přednost před pravidlem 20. Pokyny pro zvláštní situace a) při zjištění plodného hlenu před začátkem plodného období stanoveného podle pravidel +5, 20 nebo 8: V den, kdy žena zjistí v oblasti stydké štěrbiny hlen nebo vlhkost, ihned začíná období plodné, i kdyby podle pravidel +5, 20 nebo 8 ještě mělo trvat období neplodné. b) na začátku používám symptotermální metody: (pro ženy, které s měřením bazálních teplot teprve začínají a měří si bazální teplotu po dobu kratší než 12 měsíců) Jestliže se během používání pravidla 20 zjistí, že by podle pravidla 8 plodné období mělo začínat dříve než podle pravidla 20, je třeba řídit se hned pravidlem 8, přestože jsou zatím k dispozici teplotní křivky jen za dobu kratší než 12 cyklů. IV/4. Plánované početí dítěte Pro zdravý vývoj dítěte je prospěšné neponechat jeho početí náhodě. V okamžiku předávání daru života by rodiče měli být v dobré tělesné i duševní pohodě. Zjištění těhotenství má být důvodem radosti obou manželů, a nikoli počátkem starostí a problémů. Přirozené plánování rodičovství vytváří příznivé podmínky k určení nejvhodnější doby pro početí, k brzkému zjištění těhotenství i ke spolehlivějšímu výpočtu termínu porodu. a) Stanovení doby nejvhodnější k početí K otěhotnění vede pouze pohlavní styk uskutečněný v době ovulace, několik málo dnů před ovulací anebo těsně po ovulaci. Proto za období nejvhodnější k početí (koncepční optimum) se považuje doba od posledního dne výskytu hlenu s charakteristikou plodnosti do prvního dne zvýšených teplot (obr. 43). Nejspolehlivějším ukazatelem je hlen děložního hrdla. Proto zcela nejplodnější je den hlenového vrcholu, případně den následující bezprostředně po něm. Měření bazální teploty samo o sobě může poskytnout o koncepčním optimu jen hrubou orientaci. Otěhotnění je nejpravděpodobnější v době od třetího dne před vzestupem teploty do prvního dne vyšších teplot. Vždy však je vhodná kombinace s pozorováním hlenového příznaku. Při sebevyšetřování čípku je možno za nejpříhodnější k početí považovat ty dny, ve kterých je děložní čípek uložen vysoko, je měkký a široce otevřený (srov. s. 49). 43

7 Obr. 43 Koncepční optimum K početí dítěte může ovšem vést třeba i první a jediný pohlavní styk. Manželé však nemusí mít žádné obavy, když se jejich touha po dítěti nesplní hned. Zhruba u 40 procent párů dochází k otěhotnění teprve po půlročním pohlavním soužití. Lékaře by ale měli vyhledat manželé, kterým se nepodařilo dosáhnout početí do jednoho roku. Pro početí není důležitý počet pohlavních styků, ale počet spermií, které se dostanou do vnitřního pohlavního ústrojí ženy. Ve varlatech sice spermie vznikají téměř neustále, pro dosažení plodnosti však potřebují zrát 48 až 72 hodin. Proto by ti, kteří se snad snaží o početí dítěte po určitou dobu neúspěšně, měli v plodném období pohlavní styk uskutečňovat raději obden. b) Brzké zjištění těhotenství O potřebě chránit počatý život snad dnes nikdo nepochybuje. V nejranějším období vývoje zárodku nemá žena užívat určité léky, má se varovat alkoholu, kouření, rentgenového vyšetřování i pobytu na některých pracovištích. Jestliže si žena pravidelné měří bazální teplotu, může těhotenství rozpoznat jednodušeji a dříve než jinými způsoby. 44

8 Pokud nedojde k početí, trvá období zvýšené teploty obvykle jen 12 až 13 dnů. Naopak po početí setrvává bazální teplota na vyšší hladině po celou dobu převažující činnosti těhotenského žlutého tělíska, tedy první tři měsíce těhotenství. Zkušenost ukazuje, že trvá-li zvýšení bazálních teplot déle než 17 dnů a neobjevuje-li se žádné krvácení, došlo téměř s jistotou k otěhotnění (pravděpodobnost 99 %). c) Výpočet termínu porodu V poradnách pro těhotné se termín porodu obvykle vypočítává podle data posledních měsíčků. Jestliže si žena měřila bazální teplotu, je možno stanovit dobu porodu mnohem přesněji. Těhotenství totiž trvá průměrně 266 dnů, tedy o týden méně než 9 měsíců. Termín porodu vypočítáme tak, že od data prvního dne zvýšených bazálních teplot odečteme nejprve 7 dnů, potom ještě 3 měsíce a na závěr připočteme 1 rok. Výpočet termínu porodu: První den zvýšených teplot 7 dnů 3 měsíce + 1 rok Příklad: Datum prvního dne zvýšených bazálních teplot: dnů = měsíce = rok nejpravděpodobnější termín porodu =

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka

Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka WHO/FRH/MSM/96.24 Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka Zpráva technické pracovní skupiny Světová zdravotnická organizace Ženeva Odbor reprodukčního zdraví a výzkumu WHO,1999 Tento dokument

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP Výzkumný ústav pedagogický v Praze červen 2007 1 Obsah 1. Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu přípravné třídy ve ŠVP ZŠ 2. Obecné poznámky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * O B S A H Odstavec Úvod.....

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

Vědecké prezentace. Obsah

Vědecké prezentace. Obsah Obsah Vědecké prezentace Obsah...1 Vědecká komunikace - úvod...2 Písemný projev...3 Proces tvorby odborného vědeckého písemného dokumentu...3 Prerekvizita (fáze 0) sběr materiálu...3 První fáze cílený

Více