B Ů H J E M R T E V. V ě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. V á c l a v a 2 7. l e d n a L é t a P á n ě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B Ů H J E M R T E V. V ě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. V á c l a v a 2 7. l e d n a L é t a P á n ě 2 0 0 8"

Transkript

1 V ě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. V á c l a v a 2 7. l e d n a L é t a P á n ě ú n o r B Ů H J E M R T E V Tento Nietzscheho výrok nás křesťany opakovaně zvedá ze židle. Nemusíme však zatínat pěsti, jak ukazuje např. Bono, frontman skupiny U2. Ve své autobiografické knize vzpomíná, že kdesi v Dublinu se prý pod nápisem Bůh je mrtev. Nietzsche objevilo prostinké Nietzsche je mrtev. Bůh. Ďáblovi je nejlépe se hlasitě a pěkně od srdce vysmát, jak nám připomíná např. C. S. Lewis v knize Rady zkušeného ďábla. Ale abych se vrátil k výroku v nadpise: v nastávající postní době s ním nemusíme ani bojovat ani se mu smát, ale můžeme v jistém smyslu souhlasit! Na úvod obřadů Velkého pátku bude kněz ležet před Ukřižovaným tváří k zemi. Troufnu si tvrdit, že tajemství, na jehož prožití se budeme postní dobou připravovat, je největším pokladem křesťanství. Jak jinak bychom mohli uvěřit v milujícího Boha, když jsme konfrontováni s oceánem utrpení, z něhož jen část můžeme přičíst na vrub člověka a jeho svobodné (z)vůle? Tuto nerovnici bychom nedokázali řešit jinak než pocitem, že Bůh je zvrhlý sadista vložil do srdce člověka touhu po štěstí a pak ho týrá. Jenomže zatímco my dnes křížovou cestu procházíme bez většího rozechvění a žmoulajíce kancionál, Bůh na jejím konci zemřel. Ačkoliv tak smysl utrpení mnohdy dál nechápeme, můžeme se vrhnout do náruče Toho, který rozumí. Toho, který smrtí prošel. BŮH JE VÍTĚZ a to je ta nejlepší zpráva pro nás i pro chudáka Nietzscheho. MiM

2 / II O H L É D N U T Í za uplynulým měsícem nebo i dál Zprávy z ekonomické rady ER projednala přípravu rekonstrukce sociálního zázemí kostela sv. Václava, která začne koncem ledna. Dále ER projednala úpravu ozvučení v kostele sv. Václava ještě tento měsíc budou instalována zařízení zlepšující poslech, ostatní úpravy budou provedeny později. ER byla informována, že byla instalována čtyři plynová kamna v přízemí fary a že farnost má na nové internetové stránky. Jiřina Haaszová místopředseda ER Zprávy z pastorační rady Byly podány dvě žádosti o granty, které zpracovala O. Škochová. O. Rechner zorganizuje brigádu mládeže k definitivnímu úklidu betléma a farní garáže. Moc se letos nepovedl nákup stromečků, u sv. Mikuláše chyběly, u sv. Václava nebyly v potřebné výšce a kvalitě. S. Góra řekl, že problémy nastaly v důsledku snahy ušetřit. Na Štědrý den se při sbírce vybralo více, než jsme zaplatili hudebníkům na půlnoční. H. Rechnerová zhodnotila tříkrálovou sbírku. Kauf land na Bohdalci s vybíráním před obchodem nesouhlasil, Flóra a Tesco vydaly povolení. Množství vybraných peněz Charita Praha ještě nesdělila. Doprovodná hudba byla vítána. Vloni některým rodinám velmi pomohly peníze z tříkrálové sbírky, ale jedna si je ani nevybrala. Nápad (sociální účely), jak naložit s 60 %, které může podle svého uvážení distribuovat farnost, sdělte S. Górovi nebo H. Rechnerové. M. Müller mluvil o stavebních úpravách v kapli, které proběhnou, pokud je památkáři schválí. Proběhnou úpravy sociálních zařízení v souladu s návrhem, jak byl dříve PR odsouhlasen. J. Novotný se ptal, zda by lidé nemohli zase ohlašovat své akce sami. Je to možné po dohodě přede mší sv. Ohlášky se jinak předávají E. Hrubé. V. Náměstek upozorňuje, že v kostele jsou drahé vysavače, a prosí, aby se k nim lidé chovali slušně. Návrhy na program příští PR se shromažďují do , PR se sejde v na faře. Zuzana Váchová tajemnice PR Jak se u sv. Mikuláše víno žehnalo a co vše u toho povstalo Oslava svátku sv. Jana Evangelisty ( ) u sv. Mikuláše byla, jak možno soudit dle účasti některých farníků, největší liturgickou slavností v diecézi. Na památku sv. Jana se zde žehnalo víno. Podle legendy totiž byl sv. Janovi kdysi podán pohár otráveného vína. Světec víno požehnal, vypil a zůstal zdráv a svěží. Proto je jedním z jeho atributů kalich, z něhož vylézá had. Vína se sešlo množství veliké, stejně jako farníků. Nejmladším účastníkem byl Elísek Müller, který přijel v kočárku. Už jsem myslel, že tam máte samé víno, žertoval Stanislaw. Ten si po evangeliu vzal číši bílého a pronesl

3 / II homilii na téma jak pít víno, ale hlavně o lásce, která byla hlavním atributem sv. Jana. Říkal mimo jiné, že víno je třeba vychutnat všemi smysly, stejně jako lásku. K nejcennějším druhům vína patří víno ledové, které se vyrábí ze zmrzlých hroznů. Tak i pravá láska dozrává, když prochází utrpením. Na konci mše sv. došlo k vlastnímu aktu žehnání a poté byli účastníci pozváni na faru, abychom víno ochutnali a svátek sv. Jana tak uctili. Pozvání přijalo farníků hojně (cekem 31). Jídla bylo veliké množství, sešlo se tolik cukroví, že nebylo kam dát. A tak se jedlo, pilo, hodovalo, vesele se povídalo. Jedni vzpomínali, kolik kněží vzešlo z naší farnosti, jiní hovořili o hudbě a umění, další vybírali Elískovi vhodnou nevěstu. Ale vše jednou končí. Tak se skončilo kolem 21. hodiny i setkání na faře. Bohu díky za něj! A.K. Lahodné kázání (foto Jarda Lukáš) Farní výlet do Třeště, města betlémů Výprava by měla být popsána nějakým účastníkem a nikoli vedoucím, ale pan šéfredaktor Vinice přesto požádal mě, protože jsem byl u vzniku téhle tradice. Obcházíme totiž každoročně o Vánocích s přáteli a známými pražské kostely, obhlédneme jesličky, zazpíváme v každém kostele koledu a odpoledne se rozejdeme. Myslím, že to děláme už 25 let. Letos jsme měli výjimku, bylo nás víc než obvykle. Najali jsme si autokar a odjeli na Českomoravskou vrchovinu, do Třeště. Nejstarší účastnicí byla osmdesátiletá Marie Hrušková. Po návratu mi řekla, že i když si nevzala ty nejšikovnější boty, přece se jí to moc líbilo. Nejmladším účastníkem byl známý jedenáctiměsíční Daniel alias Anička. Toho se můžete zeptat v kostele sami. Kdysi každá oblast v Čechách měla své představy o betlémech a podle svých možností je vyjadřovala. Někde měli malované a vystříhané z papíru, jinde vyřezávané. Podle způsobů řezby, omalování, krajiny nebo pozadí se dají dosud jednotlivé oblasti dobře rozeznat. Dovedeme odlišit betlémy ústeckoorlické, příbramské, králické a jiné, a taky třešťské. Ty jsou velmi osobité. Staví je tak nejméně od počátku 19. století, tedy už dvě stě let. S prací začnou v adventu. Nejdříve postaví v bytě dřevěnou konstrukci, na kterou se umístí skály ze stromových kořenů. Na to přijde mech a uschlé květiny. Později se přidávají figurky a na Štědrý den každá domácnost vloží do jesliček Ježíška. Jesličky bývají buď ve zbořeništi nebo v pařezu.

4 / II Všechny figurky jsou z lipového dřeva, ty nejstarší mají obličeje z chlebové střídky. Jenom u jedné rodiny jsme viděli figurky neomalované. Vyřezali je samotní pradědečkové nebo si je objednali u souseda, kterému to řezání šlo lépe. Mnohé betlémy se neustále rozrůstají. Všude mají své daráky i daračky, těch je méně a jsou vzácnější. Mezi pastýři nesmí chybět ani diviš pastýř, který se diví andělskému zvěstování. A stovky ovcí, koňů, krav, ryb a ptáčků. Na Zjevení Páně scénu přestavějí, protože přijedou tři králové s celým velkým lidským i zvířecím doprovodem. Ani Ježíšek už neleží v jesličkách, ale sedí na klíně Panny Marie. Když jsme ten poslední prosincový pátek přijeli do Třeště, prohlídli jsme si několik betlémů v muzeu a rozdělili se do pěti skupin. Každá dostala mapku a podle ní jsme obcházeli rodinné domky. Letos nabídli návštěvu v jednadvaceti Malá část jednoho z třešťských betlémů (foto Jarda Lukáš) a betlém bohdalecký, vytvořený Láďou Hylenou při řezbářském kroužku domácnostech. Nikomu se nepodařilo obejít všechny. Návštěvy všude vítají, jsou upřímně rádi, když je od do navštívíte. Otevřou vám ochotně dveře a uvedou vás do předsíně nebo do pokoje. Je-li betlém v podkroví, musíte nejdříve projít několika místnostmi. Stavby to jsou velké, zabírají notnou část místnosti, někde půl pokoje. Jinde postavili zvláštní stavbu do dvora, v betlémském potoce teče opravdová voda a v rybníce jsou skutečné živé rybičky. Nechtějí od vás přezouvání ani vstupné. Jsou rádi, když jim napíšete něco do jejich pamětní knihy. Po dvou hodinách procházek jsme se sešli u oběda a ještě si zajeli na odpolední čaj do blízké Telče. Ocenili jsme její krásné náměstí a po návratu domů jsme byli u sv. Václava přivítáni Stanislawem, který šel právě kolem. Pavel Kuneš P.S. Při obchůzkách jsme se míjeli s jednou menší skupinou. U oběda nás oslovili. Byli ze Žďáru nad Sázavou a pozvali nás na pašijové hry, které jejich farnost pořádá v úterý Svatého týdne navečer. Bude-li se to někomu hodit, zajeďte se tam podívat, hraje to asi 200 lidí.

5 / II Setkání starší mládeže Na našem setkání, prvním v novém roce (2. 1.), jsme si povídali na téma církev. Bavili jsme se o tom, jaké problémy můžeme mít s přijetím církve spojené a proč, ale také o tom, k čemu je církev důležitá. Připomněli jsme si verš z bible, kterým Ježíš církev ustanovil (Mt 16, 13 20) a také verš, ve kterém Ježíš dává apoštolům na pomoc pro hlásání zvěsti o něm Ducha svatého (Jan 20, 21 23). Dále jsme diskutovali o tom, jakým způsobem je možné dnes oslovit lidi a bavit se s nimi o víře. Několik z nás se shodlo, že s tím máme problém. A že jedním z důvodů je, že nám rodiče od mala říkali, abychom s nikým nemluvili o tom, že chodíme do kostela. Jako malé děti jsme tomu nerozuměli a i když dnes víme, že to bylo ze strachu před komunistickým režimem, pořád v nás přetrvává dojem, že je to něco, za co bychom se měli stydět. Myslíme, že evangelizování by mělo být nenásilné za svou víru se nestydět, ale také ji nevnucovat každému na potkání. Příště se sejdeme opět ve středu, 6. 2., a budeme si povídat na téma víra příroda (o stvoření a evoluci). Míša Jungová Společenský večer Dne se konal již tradiční farní společenský večer v KD Barikádníků. Je to akce, při které se mohou farníci společně sejít, pobavit se, popovídat si, a to třeba i s panem farářem, což také mnozí využili. Chtěl bych tímto poděkovat těm, kdo se přičinili o to, že jsme tuto možnost měli. Jenom škoda, že ji nevyužilo více vršovických farníků. Ještě jednou upřímný dík. Jenda Novotný Valdštejnská jízdárna Ve středu jsme byli se Simonou (a Jiřinou Šmídkovou, která prováděla. pozn. redakce)ve Valdštejnské jízdárně. Byli jsme zde na výstavě Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Protože první středu v měsíci je vstup volný, před jízdárnou čekalo mnoho lidí. Když jsme tam přišli my, ve frontě stála paní Jiřinka, která nám držela místo. Přesto jsme čekáním strávili 1,25 hodiny. Protože byla zima, já, máma a bratranec jsme si vyběhli Staré zámecké schody. Na výstavě byly věci z doby Albrechta z Valdštejna, např. domeček pro panenky nebo halapartna, kterou měl být Valdštejn v Chebu roku 1634 zavražděn. Viděli jsme také portréty nebo rodokmen Valdštejnů. Dívali jsme se na video, které přibližuje dobu, kdy Albrecht z Valdštejna žil. Výstava se mi líbila. Je možno ji navštívit do Vojtěch Hobza Originální prostředek k prezentaci dražených pochutin na společenském večeru

6 6/ II Životopis křesťanství Naše povídání o dějinách církve se blíží ke konci. V prosinci jsme mluvili o době barokní, vymezené přibližně lety 1600 až Ukázali jsme si, že určitě nešlo o žádné úpadkové období, ba naopak vzpomeňme tehdejší hudbu, divadlo (především operu), stavitelství, ale třeba i filozofii a vědu. Schválně, v které době asi žili pánové R. Descartes, B. Pascal nebo I. Newton? Stinnou stránkou nicméně jistě byly tehdejší četné války mezi evropskými mocnostmi, provázené velkou bídou a utlačováním těch poddaných, kteří je přežili. To ale není ten pravý důvod, proč někteří barokní dobu hanobí. Ti, kteří spolu s K. Marxem věří, že náboženství je opium lidstva, jsou zděšeni tím, že tehdejší lidé byli absolutně drogově závislí. Barokní doba je totiž velkým vzepětím člověka k Bohu. (V případě katolíků a protestantů naneštěstí jakoby ke dvěma různým bohům.) Krajina s množstvím kapliček a křížů tehdy dostala svou tvář. Že nešlo jen o nějakou povrchní módu, poznáme např. z velkého počtu nových církevních řádů a jejich početního rozmachu (na prvním místě jezuité, dále např. piaristé, voršilky, vincentky). A další mýtus: tato spiritualizace se neprojevovala přísnou strnulostí, baroko nebylo smutné, naopak, konaly se velkolepé slavnosti (u nás třeba při svatořečení Jana Nepomuckého 1729), pouti, divadelní představení pod širým nebem lidé žijící v následujícím osvíceném období mohli jen závidět. O tom zas třeba příště. Při našem setkání už ale mezitím otevřeme dveře do 20. století. MiM S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti Jak to vidí náš pan farář (2) Druhá část Stanislawova zamyšlení po půlroce jeho farářského působení u nás Problém, který mi teď leží na srdci, je otázka naší fary. Tu máme pronajatou ještě na 40 let. Bez souhlasu majitele, kterým je MČ Praha 10, nemůžeme dělat žádné větší změny. My bychom přitom potřebovali nějaké větší prostory na setkávání, které by bylo možné získat úpravou dispozice prvního patra samozřejmě pokud to schválí památkové úřady. Takovou přestavbu by nebylo rozumné realizovat v objektu, kde jsme jen v nájmu. Protože stavba nové fary vedle kostela sv. Václava, kde byla původně projektována, nepřipadá úvahu, zbývají tři možnosti. Můžeme být čtyřicet let v klidu a nedělat si starosti. Nebo hledat nějaký dům ke koupi v blízkosti sv. Václava, tak jako situaci řešili např. u sv. Antonína přeci jen dnešní fara je trochu z ruky od centra většiny aktivit (mimochodem, nevíte někdo o nějakém?). A nebo odkoupit stávající faru a upravit ji. Každého napadne, za co, ale to teď nechci rozebírat.

7 7/ II Od ledna nás teď čeká vytvoření pastoračního plánu na školní rok 2008/9, čemu se chceme v pastoraci hlavně věnovat. Určitým znamením, nakolik jsme živí jako farnost, je např. svátost křtu dospělých. Kromě našeho svědectví jde také o nabídku, zda oslovujeme lidi, kteří stojí u dveří. V pastoračním plánu bych proto rád viděl i nějakou nabídku preevangelizační, třeba kurzy Alfa. Chtěl bych požádat od září o místo pastoračního asistenta nebo asistentky, protože Eva Hrubá, která nám moc pomáhá ve farní kanceláři, to dělá za vatikánskou měnu za Pán Bůh zaplať. Taková žádost je vázána na zmíněný pastorační plán. Můžeme využít toho, že víme od Jožky Nagye, že rok 2008, od 26. června, je rokem sv. Pavla. Je to pro nás určitý podnět, abychom se věnovali např. Písmu svatému a poznání sv. Pavla, který konvertoval a stal se pak velkým hlasatelem evangelia. Stanislaw Góra Webové stránky farnosti Dobrá zpráva! Vedle farního časopisu je tu další médium, které nabízí informace o dění v našem společenství. Slávek Heřman, který mistrně zvládá sazbu Vinice, zprovoznil farní web na adrese Obsah i forma se budou dále rozvíjet (konstruktivní připomínky vítány), už teď zde však najdete mj. aktuální program akcí nebo si můžete stáhnout některé starší číslo Vinice. MiM Pravidelný dar pro farnost; granty Milí sourozenci v Kristu, jak bylo v minulé Vinici vysvětleno, můžeme naší farnosti pomoci pravidelným finančním darem, třeba nějakou menší částkou, a to formou trvalého příkazu. Praktický návod, jak na to: Číslo účtu farnosti je /0800. Jako variabilní symbol použijte třímístné číslo, které získáte, když se zapíšete do sešitu v sakristii u sv. Václava. Jsou tam připraveny kolonky s předepsanými pořadovými čísly, stačí se k nim zapisovat. Samozřejmě, kdyby se stalo, že peníze z nějakého důvodu nebudete moci dále posílat, jednoduše svůj příkaz zrušíte. Jen potom v budoucnu, když zase budete chtít dar posílat, použijte prosím stejný variabilní symbol. Za ekonomickou radu děkuji. Dalším zdrojem příjmů farnosti mohou být granty, určené na nějakou konkrétní činnost. Hledáme osobu, která by se spolu s Olgou Škochovou postarala o jejich sepisování. Martin Bouček, člen ekonomické rady Děkuji, děkujeme, děkují poprvé Děkuji a děkujeme všem, kteří se podíleli finančně, ušitím či upletením oblečků, modlitbami, milými poznámkami a sdílením s námi na předání krtečků 24 malým dětem v DD v Milovicích. Děkujeme, že jsme mohli prožít s dětmi a jejich tetami krásné vánoční setkání 23. prosince i ony vám děkují. Aspoň krteček jim každému říkal a doufám, že říká dál: Mám tě moc

8 / II rád. A tak přeji nám všem, abychom v tomto novém roce vnímali mám tě moc rád jak od Boha, tak od lidí kolem nás. Hanka Rechnerová Děkuji, děkujeme, děkují podruhé každému, kdo přispěl k dobrému průběhu Tříkrálové sbírky naší farnosti. Na vybírání se aktivně podílelo 36 lidí 10 dospělých a 26 dětí a mladých lidí. K oživení a většímu výnosu přispěli svým doprovodem na hudební nástroje Lydie (housle), Táda, Míša, Šimon a Jirka (kytara) a opět originálním profesionálním přístupem P. Pavel Kuneš s dudami. Výborné bylo, že se zapojily velké části našich rodin téměř všichni Borští (Vašek, Vojtíšek a Lída), všechny děti Strukovy (Dominik, Kristýnka a Klárka), děti Hobzovy (Vojta, Klárka i Slávka) s babičkou a dědečkem Müllerovými, Polákovi (Táda, Matěj, Martin a Davídek) s babičkou Jarkou, Havlíčkovi (Verunka a Adam), Jeništovi (Martin a Klárka jako náhradnice) a velká část i naší rodiny. Moc děkuji všem mladým Derkovi, Patrikovi H., Patrikovi J. a Vojtovi S., pro které byly některé situace dost nepříjemné a vyrovnali se s tím skvěle, Johance za originální přístup k vybírání a všem menším Verunce Č. (nejmladší kolednice), Slávce, Julince a Davídkovi, pro které byla velice nepříjemná letošní zima. Dana Vacková se svým profesním přístupem a výbornou energií měla dvakrát nejnáročnější místa, svým jemným a milým přístupem velice pomohli Mařenka Kofraňková a Jenda Novotný, který si opět vzal na starost sobotní odpolední sbírku. Děkuji moc Evě Hrubé, bez jejího úžasného zázemí na faře by to asi nefungovalo. Děkuji panu Müllerovi za velkou pomoc s byrokracií a Lucce Polákové za personální oporu. Děkuji třem oporám sloupům všech dosud pořádaných sbírek, kteří zase letos byli koledovat třikrát naší Mariánce a Matějovi a Martinovi Polákovým. Děkuji všem, kteří přispěli, i těm, kteří ve svobodě nepřispěli, letos jsme se shodli, že nepříjemnost některých lidí byla menší než v předchozích letech. Kolik peněz jsme vybrali, zatím nevíme, sdělíme sázky už padly. Hanka Rechnerová Naše společenství je větší, než se zdá Dostal jsem em prosbu o modlitbu za obyvatele Keni, kde vypukly nepokoje a mj. byli zabíjeni lidé, kteří hledali útočiště v kostele. To mi připomnělo, že naše společenství sahá daleko za hranice Prahy 10. Můžeme ale udělat něco jiného než sepnout ruce? V době kolem roku 1989 jsme měli kontakty s farníky z německé Gery a rakouského Innsbrucku, kteří nám pomáhali dělat první krůčky do svobodného světa. Nenastal náhodou už čas, abychom se opět porozhlédli po nějaké partnerské farnosti, ale tentokrát ne na západ od nás? Což třeba využít Stanislawovy zkušenosti z Ugandy? MiM

9 / II O S O B n Í Další devadesátník v našich řadách Dne oslaví tyto požehnané kulatiny náš farník Zdeněk Bultas, věrná opora mší svatých v Ze srdce mu přejeme Boží požehnání a přinášíme několik jeho vzpomínek na dětství ve Vršovicích. Vršovice. Zde jsem se narodil až na úplném konci 1. světové války. Povím Vám něco o Vršovicích a o době, jak to tenkrát vypadalo, když jsem tu já vyrůstal a dospíval. Středem Vršovic protéká Botič. V dětství jsme si mysleli, že je to obrovský potok. Teče přes Průhonice, Hostivař, Záběhlice, Vršovice a Michli a nakonec se dostává u Železničního mostu do Vltavy. Za mého dětství už byl regulován, ale jenom do Michle. Nad Michlí to byl potůček mezi břehy, které byly hliněné. Docela jsme se tam chodili i koupat, a to do míst, kde dnes stojí plynárna. Tenkrát tam byla pole a před Velikonocemi jsme chodívali až do Záběhlic na vrbové proutí a z něj jsme si pletli pomlázky. Vršovice leží v údolíčku, kde na straně severní jsou dnes Královské Vinohrady, ale tenkrát, když já jsem byl ještě kluk, tak od Ruské ulice na sever už byly jenom parcely a pole. Docela si pamatuji, že když jsem byl hodně malý, tak mi jednou tatínek říkal: Tohleto je oves. A byl tam opravdu oves i další obilí. To bylo v místech pod vinohradským pivovarem. Na jižní straně údolíčka je Bohdalec. V době mého dětství to byl jen holý kopec, ale zdálo se, že je vlastně složen z kopců dvou. Jeden byl kulatý a zvonovitý, zřejmě sopečného původu, a druhý tvořil hřeben, který se táhl až do Michle. Mezi těmito dvěma kopci byl železniční tunel. Tudy vedla dráha z Vršovic do Michle a dál. A touhle dráhou jsme jezdívali do Krče v neděli na výlety. Tady jsme podnikali dlouhé procházky. V té době tu nebylo po současné Krči ani památky. Byla to jenom obec a kousek dál byl les s potokem, který tekl až z Kunratic. A když bylo pěkné počasí a tatínek měl dobrou náladu, šli jsme až do těch Kunratic a tam jsme si dávali mléko a tatínek si dal samozřejmě pivo. Častěji jsme se utábořili někde u toho kunratického potoka (asi v místech, kde je dnešní Thomayerova nemocnice) nebo jsme zašli o kousek výš, kde jsme měli tůňky, hráli jsme si s pískem a rybičkami a také jsme pouštěli vodní mlýnky, které nám tatínek vyřezal. V tom kunratickém lese byla spousta různých brouků, často jsme pozorovali třeba roháče, které tu už dneska vůbec nenajdete. zapsala Markéta Řečinská Hledá se spolumáma /spolutáta?/ Hledáme spolumamču pro adopci na dálku. Jedna nám odešla a těm dalším nechci nabourat rodinný rozpočet, protože jsou to vesměs důchodkyně a mamči od početných rodin. Jde o 1000 Kč ročně. Hlaste se u mě, tel Dana Vacková

10 10/ II P R O S T O R pro sdílení myšlenek, zážitků apod. Poslouchej, chceš slyšet tajemství? Přístupů k výchově dětí je asi milion a co je půvabné, navzájem si odporují co jeden přikazuje, druhý zamítá. Zoufalý rodič tak získává svobodu dělat prakticky cokoli, aniž by se ocitl ve vakuu nezmapovaném některou z výchovných kapacit. Ve dvou věcech se však všichni klasikové i novátoři setkávají; shodují se na tom, že děti potřebují pevné hranice (a rozcházejí se na jejich detailní lokalizaci) a naprosto všichni trvají na tak zvané bezpodmínečné lásce. Pokud má člověk dětí více, kromě praktického projevování lásky samotné řešíte i to, jestli ji projevujete všem svým dětem stejně intenzivně. Říkává se, že nejsložitější situaci mívá dítě (děti) prostřední nejstarší má jedno a víceletý náskok, kdy, byv jedináčkem, mohl požívat všech výhod s tím spojených. Nejmladší je pak zkrátka vždy nejmenší, takže nejsladší, a navíc těží z celkové opotřebovanosti rodičů, projevující se v ochabování při hájení výchovných zásad. My, vědomi si všech popsaných rizik a současně vedeni touhou mít větší rodinu, jsme si doposud pořídili děti tři dvojčata Honzu a Bětku a malého Jirku. Zdálo by se, že v naší rodině zůstává pozice prostředního dítěte neobsazena ale není tomu tak. Je to funkce putovní, propůjčována vždy na určité období. To končívá naším poznáním, že jedno z našich dětí je upozaděno oproti dalším dvěma, a snažíce se věc napravit, zpravidla umožníme obsazení této pozice jiným dítětem. Historka, pro kterou to všechno píšu, je mou nadějí, že z tohoto kolotoče lze aspoň občas vystoupit. Stala se v momentě, kdy byl prostředním dítětem Honzík. Ten den hrozně moc zlobil, byla jsem opravdu šťastná, že nastává ten zlatý hřeb dne ukládání dětí do postýlek. Honzík konečně ležel v posteli, já přes něj přehodila peřinu a dala mu pusu na dobrou noc, ale on měl v očích pořád nějaké očekávání. Jindy bych asi prostě odešla, ale tentokrát se mi ze záhadných důvodů vybavily výchovné poučky hovořící o bezpodmínečné lásce. I když jsem byla přesvědčená, že to je zbytečné, protože to nepochopí a navíc přece ví, že ho mám ráda, řekla jsem, skoro doslova, toto: Honzíku, chci abys věděl, že tě miluju takového, jaký jsi, miluju Tě, když jsi hodný i když zlobíš. Skoro se nedá popsat, co následovalo. Můj chlapeček se celý rozzářil, jakoby právě na tato slova čekal celý svůj život. Řekl mi, že mě taky hrozně moc miluje. Od té doby, když opravdu velmi zlobí, (nijak ho to nepolepšilo, víte?) odkazuje se na tento rozhovor a já ho vždy ujistím o tom, že ho moc miluji i zlobivého a že stejně chci, aby poslouchal. Něco se ale přece změnilo. Začala jsem přemýšlet o lásce, kterou chovám ke svým dětem, a poznala, že ji nestačí tiše prožívat uvnitř. A tak se stalo, že máme s Honzíkem svou zamilovanou píseň. Je od Beatles a zpívá se v ní: Poslouchej, chceš slyšet tajemství? A slibuješ, že to nikomu nepovíš? Pojď blíž, zašeptám ti to do ucha, řeknu to, co toužíš slyšet: Miluju Tě. Adéla Kozáková

11 11/ II Podobenství o autě Lidé říkali: Vybereme si z každého náboženství to nejlepší a náš život se stane bohatším. Na to se však ozval automechanik a řekl jim: Automobil je složitý stroj a všechno v něm musí do sebe zapadat. Jeho součásti do posledního šroubečku v něm mají své místo a svou funkci, byť někdy jen okrasnou. A jednotlivé kusy téže série se od sebe liší hlavně barvou a výbavou, nikoli konstrukčním řešením. Oni vůbec nechápali, proč k nim hovoří o autech. Tehdy jim podal vysvětlení: Vidíte před sebou paletu různých náboženství a to vás zneklidňuje. A protože v každém z nich nacházíte něco, co není snadné následovat, říkáte, že si sestavíte náboženství vlastní. Zapomínáte přitom, že i náboženství je celek, kde jednotlivé složky mají svá místa a příčiny. A tak sestavujete podle své libovůle: berete válce motoru z jiného typu auta než hřídele, přidáte tři karburátory z různých modelů, ale spojku vynecháte. Spojlery upevníte na střechu a reflektory na bok karosérie. Výsledek? Vaše auto je zcela originální, ale nemůže ujet ani metr. I vaše náboženství bude vypadat zajímavě na pohled, ale vaši duši neobohatí, protože bude jen zrcadlem vaší pohodlnosti, se kterým se nelze vydat na cestu. Namítli mu: Vždyť je přeci obohacující učit se od ostatních! A uniformita je ošklivá! Tu jim řekl: Správně. Pokud je váš stroj v souladu s řádem, který mu vtiskl konstruktér, otvírá se před vámi celá země. Copak vás vybízím, abyste jezdili všichni po stejných cestách? MiM Světec v tomto měsíci: Josefina Bakhita svátek 8. února Drahý Pane, kéž bych mohla odletět do Afriky a nahlas celému svému lidu hlásat, kolik dobra jsi mi prokázal! Jak mnoho duší by slyšelo můj hlas a obrátilo by se k Tobě! Život této světice ukazuje, že súdánská oblast Darfúr byla trpící zemí již v 19. století. Někdy kolem roku 1876 zde otrokáři zajali asi sedmiletou dívenku a pojmenovali ji Bakhita (to znamená mající štěstí ). Být otrokem ovšem žádné štěstí není a nebylo. Ač bylo ve většině zemí otrokářství zakázáno, zde kvetlo. Dívku nejprve koupil arabský náčelník, jehož syn ji však zbil do bezvědomí a měsíc trvalo, než se uzdravila. Pak byla opět prodána, tentokrát tureckému generálovi, aby posluhovala jeho matce a manželce. Ty jednaly s otroky velice krutě, za sebemenší provinění je nemilosrdně zbily biči, které nosily neustále u sebe. Ještě horší však bylo, když se objevila nová móda tetování otroků. To probíhalo tak, že se do kůže dělaly hluboké zářezy žiletkou a rány se potíraly solí, aby zůstaly otevřené. Bakhita měla 114 zářezů a odnesli ji v bezvědomí. Zhruba po sedmi letech Bakhitu vykoupil italský vicekonzul v Chartúmu. Tehdy se Bakhita poprvé setkala s laskavým jednáním. Dostala své první šaty a naučila se evropským způsobům. Vicekonzul jí pak zařídil v Itálii místo chůvy, starala se o dceru jeho přítele v katolické internátní škole, vedené vincentkami. Zde se Bakhita seznámila s vírou a požádala o křest. Matka její chovanky se však tehdy rozhodla vzít svou dceru za sebou do Afriky a odmítala Bakhitě vyhovět,

12 12/ II aby mohla zůstat u sester. Zřejmě ji stále považovala za majetek a snažila se ji prosbami, domluvami i vyhrožováním přinutit k opuštění kláštera. Když neuspěla, obrátila se na benátského kardinála. Ten jí ale po poradě s královským prokurátorem odpověděl, že otroctví je v Itálii zakázáno a Bakhita se jako svobodný člověk může rozhodnout sama. Tak zůstala mladá žena v Benátkách. V lednu 1890 ji kardinál sám pokřtil i biřmoval. Přijala jména Josefina Markéta. O tři roky později vstoupila do noviciátu ke kanosiánkám. V roce 1902 byla poslána do řeholního domu ve Schiu, kde sestry vedly školu. Zde pracovala na různých místech, vždy ale s péčí a láskou. Naposledy pomáhala jako vrátná. Žáci na ni byli velice pyšní, protože žádná jiná škola v Itálii neměla africkou vrátnou, a nazývali ji malá hnědá sestra. V únoru 1993 byl Jan Pavel II na desáté apoštolské cestě do Afriky. Zastavil se v Chartúmu, kam byly právě přeneseny ostatky Josefiny Bakhity. Papež tehdy při kázání řekl: Raduj se, celá Afriko! Bakhita se ti vrátila; dcera Súdánu, prodaná do otroctví jako kousek zboží, a přece stále svobodná; svobodná svobodou svatých. A.K. Vánoce v Polsku Na Štědrý den nám Stanislaw vyprávěl, jak se slaví Vánoce v Polsku. Nabízíme další svědectví. Pocházím z Polska, v České republice jsem už 35 let. Když jsem byla malá, žili jsme v dřevěné chaloupce o třech místnostech. Dva dny před Štědrým dnem pekly babička a maminka plnou pec chleba, den nato koláče. Na Štědrý den, zatímco jsme spali, napekla maminka asi desetilitrový hrnec koblížků. Nesměli jsme je jíst, ledaže jsme si potají nějaký ukradli. Kolem poledne se vařily pirohy s kysaným zelím, houbami a pohankou. Navečer k nám přicházel dědeček a vyzvídal, kdy už ta večeře bude hotová, ale vždy trpělivě čekal, než vše bylo hotovo. Přestože se s mým tatínkem často pohádali, vždy přišel on a prosil za odpuštění. Dokázala jsem to ocenit až s odstupem času. Potom se ozdobil stromeček a připravil stůl. Doprostřed stolu se na ubrus dávalo seno, na něj se položila pěkná dečka a na ni se dal oplatek. Potom se chystalo 12 potravin: chléb, fazole, houbová polévka, sledi, bramborový salát, jablkový a hruškový kompot, pirohy atd. Když bylo vše připraveno, tatínek vzal oplatku, požehnal a rozlomil ji. Každý s každým jsme si přáli a ulamovali si kousek oplatky. Když měl tatínek dobrou náladu, tak nám vyčistil boty, abychom je měli pěkné na půlnoční. Nebo někdy přinesl ze stodoly trochu slámy a naházel ji na podlahu. Říkal, že Pán Ježíš se narodil v chlévě, tak trochu slámy na podlaze nám neuškodí. To nás štvalo, uklízelo se až po večeři. Dárky jsme dostávali ne na Štědrý den, ale na Mikuláše sladkosti a ovoce. I letos jsme slavili Vánoce v polsko českém stylu. Bylo nás celkem osm. Před večeří jsme si lámaly oplatku a přáli si. Po večeři si ženy daly kávu a cukroví, zatímco muži umyli nádobí, to je u nás tradice. A pak se nadělovaly dárečky. K.Č.

13 13/ II OKOLO ŽDÁNIC je nad Kouřimí pahorkatina, oddělující povodí Labe a Sázavy. V období mezi Vánoci a Velikonocemi myslím na tu krajinu, docela neturistickou. Jak doba, tak kraj by se hodily poustevníkům, tolik by bylo potřeba přemýšlet a modlit se. V sousedících údolích tu potoky míří k různým řekám, je tu klid a k otevřenému nebi blíž. Společnost ale poustevníkům nedělaly jen laně s vlastnostmi světic. Také zlo se sem tlačilo v podobách démonů a i tady platilo: S pomocí Boží vydržet. (v.s.) Na první straně démon od Hieronyma Bosche, vpravo sv. Jeroným, rytina od Petra Brueghela staršího.

14 14/ II P O Z V Á N Í na následující měsíc nebo i trochu dál Cyklus setkání s Kateřinou Lachmanovou Všichni jste srdečně zváni na cyklus setkání s Kateřinou Lachmanovou, ThD. s názvem Křesťansky žít. Jednotlivé přednášky se budou konat od do každé úterý od v kostele sv. Václava. Na tento cyklus naváže dvojí povídání P. Vojtěcha Kodeta: s podtitulem Cizí oheň, pak Boží oheň. Pozvání, prosíme, předejte i svým přátelům. Kateřina Lachmanová (nar. 1964) vystudovala v Římě spirituální teologii, teologickou antropologii a psychologii. Pracuje v Pastoračním středisku při Arcibiskupství pražském a vyučuje na Katolické teologické fakultě UK. Galerie Tentokrát druhou středu v měsíci, tedy , vyrážíme do Jízdárny Pražského hradu na výstavu Mikoláše Alše. Sraz v 15 hod před vchodem. Vstupné budeme tentokrát platiti (důchodci 70 Kč). První středu si jde každý sám, kam chce. Setkání maminek s dětmi Také se vám nechtělo ve středu vstávat na 9. hodinu jako našemu Elískovi? Přijďte mezi nás aspoň na chvilku, čas setkání jsme posunuli na 10 hod. Na faře jsme do 12 hod. Jitka Müllerová Duchovní obnovy aj. Dne bude dopoledne pro seniory, odpoledne od 14 hod. obnovíme pořádek v kostele sv. Václava předvelikonočním úklidem. A ještě výhled do dálky: proběhne duchovní cvičení v Želivě. Jarní prázdniny Doufáme, že opět prožijeme s dětmi a přáteli z naší farnosti jarní prázdniny Prahy 6 10, a to ve Víchové v Krkonoších od 23. února do 1. března. Počet míst je bohužel omezen. Hanka a Simona Pouť Levý Hradec Velehrad Jako každoročně, i letos se uskuteční etapová pouť na Velehrad, kterou pořádá Sekulární františkánský řád. V Čechách se putuje o víkendech, na Moravě pak necelý týden bez přerušení. Vždy se naváže tam, kde minulá etapa skončila. Trasa symbolicky spojuje Levý Hradec, kde byl postaven první kostel v Čechách, s místem, odkud se k nám do Čech rozšířilo křesťanství. Lze se zúčastnit všech nebo třeba i jen jediné etapy. Komu by pochod dělal potíže, je zván k účasti v modlitbě nebo na mše svaté, které každou etapu zahajují. Letošní pouť začíná v pátek v 16 hod. mší svatou v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci u Prahy. Po mši následuje první úsek cesty: Levý Hradec Praha-Háje (24 km). Den nato je plánována druhá etapa do Velkých Popovic (22 km), v neděli pak odtud na Sázavu (21 km). Příchod na Velehrad je naplánován na Zájemcům rád poskytnu bližší informace. M. Müller st. (tel , e- mail:

15 15/ II Týdenní program pondělí řezbářský kroužek /Václav Novák/ BOH úterý farní kancelář barevný kroužek /Simona Pišlová/ KLU biblická hodina /Jozef Nagy/ liché týdny dramatický kroužek dospělých /Dana Vacková/ KLU modlitební setkání /Václav Novák/ KAP cvičení pro radost BOH středa setkání maminek s miminky a předškoláky /Zdena Čiháková/ maminky s dětmi možnost setkání s knězem Euroskaut /Lukáš Alexa/ BOH náboženství pro dospělé /P. Pavel Kuneš/ úklid kostela sv. Václava 1. a 3. v měsíci VAC pěvecký sbor /Olga Polanská/ KAP čtvrtek farní kancelář náboženství pro předškolní děti náboženství pro mladší děti /Jarka Nagyová/ náboženství pro starší děti /Hana Rechnerová/ dramatický kroužek pro děti /Dana Vacková/ Rozhovory o životě z víry /Jozef Nagy/ sudé týd zkouška kapely Missa setkání modlitebního společenství maminek /Zdena Čiháková/ tichá adorace před Nejsvětější svátostí /Jiří Vyšohlíd/ MIK sobota modelářský kroužek /Petr Hříbek/ BOH procházky Prahou /Simona Pišlová/ 1 měsíčně neděle farní knihovna /Jana Stibůrková/ VAC prodej knih /Alena Králová/ VAC farní káva (a čaj) VAC Přehled pravidelných bohoslužeb neděle 8.30 kostel sv. Václava kostel sv. Václava /pro rodiny s dětmi/ kostel sv. Mikuláše /P. Pavel Kuneš/ úterý kostel sv. Mikuláše středa kostel sv. Václava /nejen pro mládež/ čtvrtek 8.00 kostel sv. Mikuláše pátek kostel sv. Václava sobota 8.00 kostel sv. Mikuláše

16 16/ II Kalendář akcí na únor /ne/ v průběhu nedělních bohoslužeb udělování svatoblažejského požehnání /út/ Mariina legie /st/ po mši /čt/ eucharistie s žehnáním popela úklid kostela sv. Václava setkání mladých lidí /19-30 let/ setkání farníků při čaji Zdeněk Zelený Vzpomínka na postní dobu Rozhovory o životě z víry duchovní setkání maminek - P. Stanislaw Modlitba v rodině VAC VAC /so/ duchovní obnova pro manžele nad 10 let trvání manželství /po/ přednáška z cyklu Životopis křesťanství Je Bůh mrtev? aneb kontakty a konflikty s moderní společností KAP /Míla Müller ml./ /út/ biblická hodina /st/ návštěva výstavy prací Mikoláše Alše v Jízdárně Pražského hradu setkání mládeže /13 19 let/ /čt/ Mariina legie setkání ekonomické rady /so/ duchovní obnova pro manžele, kteří mají dospělé děti /st/ po mši úklid kostela sv. Václava setkání pastorační rady VAC /čt/ Mariina legie Rozhovory o životě z víry /ne/ loutkové divadlo /út/ biblická hodina začátek cyklu přednášek Kateřiny Lachmanové Křesťansky žít KAP /čt/ 8.45 Mariina legie BOH Bohdalec fara KAP kaple kostela sv. Václava KLU klubovna kostela sv. Václava MIK kostel sv. Mikuláše VAC kostel sv. Václava Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, tel Vydání březnového čísla je plánováno na , příspěvky dodávejte nejpozději ve čtvrtek Kontakt: případně osobně nebo do vinného boxu v kostele sv. Václava Šéfredaktor: Míla Müller ml. (MiM), Praha 10, Pod Sychrovem 28, tel , Redakční rada tohoto čísla: Stanislaw Góra, Alena Králová, Pavel Mikula, Markéta Řečinská, Václav Sokol Jazyková korektura Simona Pišlová, sazba Slávek Heřman, tisk Eva Hrubá, výtisky pro vás zkompletovali Polákovi

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

PECIVÁLEK č.4, únor 2011

PECIVÁLEK č.4, únor 2011 PECIVÁLEK č.4, únor 2011 Milí rodiče, ve vaší poště se opět objevil Peciválek. Věříme, že v něm naleznete veškeré potřebné informace. Co se děje v Semínkách... Máme velkou radost, že se Vám naše první

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více