Pracovní překlady ke kurzu Antropologie příbuzenství-úvod do příbuzenských systémů, Katedra etnologie FF UK, Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní překlady ke kurzu Antropologie příbuzenství-úvod do příbuzenských systémů, Katedra etnologie FF UK, Praha"

Transkript

1 1 Pracovní překlady ke kurzu Antropologie příbuzenství-úvod do příbuzenských systémů, Katedra etnologie FF UK, Praha Neprošlo žádnou jazykovou úpravou! Seznam příspěvků: 01) Antropolog při práci (Mormonské genealogie) (Gwynne a Hicks 1994:107) 02) Napoleon A. Chagnon "Doing Fieldwork Among the Yanomamo". 03) Sociální organizace Šošonů (Keesing 1975:4-6, Case 1) 04) Sociální organizace!kung Bušmanů (Keesing 1975:6-8, Case 2) 05) Ghanští Tallensiové (Keesing 1975:20-21, Case 3) 06) Compadrazgo v Mexiku (Keesing 1975: , Case 22) 07) Rozšířená rodina a domácnost na Samoa (Crapo 1990:172) 08) Fiktivní příbuzenství u Nuerů (Schultz a Lavenda 1990:283-4) 09) Nanda, S., "Arranging Marriage in India." 10) Historie úvah nad manželstvím a rodinou (Hunter a Whitten 1977: ) 11) Nayarové I. (Crapo 1990: ) 12) Nayarové II. (Peoples a Bailay 1994:205) 13) Nyimbaové, Sinhálci a Nayarové (Schultz a Lavenda 1990: ) 14) Manželství u Inuitů I. (Schultz a Lavenda 1990: ) 15) Todové (Crapo 1990:159) 16) Oneida (Peoples a Bailay 1994:208) 17) Goldstein, Melvyn, C., "When Brothers Share a Whife." 18) Manželství žen u Nuerů (Schultz a Lavenda 1990: ) 19) Manželství s duchem u Nuerů (Schultz a Lavenda 1990: ) 20) Manželství u Inuitů II. (Crapo 1990:160) 21) Řekové a Azandové (Crapo 1990:164-65) 22) Jakubova služba za Ráchel a její sestru (Crapo 1990:170-71) 23) Rozvod (Schultz a Lavenda 1990: ) 24) Západoafričtí Ašantové (Schultz a Lavenda 1990: ) 25) Oblast Mount Hagenu (Schultz a Lavenda 1990: ) 26) Šavantská domácnost (Keesing 1975:38, Case 6) 27) Rezidence Cimšianů (Gwynne a Hicks 1994:122) 28) Západní rezidenční vzorec (Gwynne a Hicks 1994:123) 29) Patrilineární organizace Nuerů (Schultz a Lavenda 1990: ) 30) Segmentární linie u Tivů (Keesing 1975:32-33, Case 4) 31) Segmentární organizace u Nuerů (Keesing 1975:49-51, Case 7) 32) Patrilineární extendované rodiny u Tivů (Keesing 1975:36-38, Case 5) 33) Strukutra linií a příbuzensktví u Bunyoro (Keesing 1975:52-54, Case 8) 34) Sociální struktura na Tonga (Keesing 1975:54-56, Case 9) 35) Chimbuové na Nové Guineji (Keesing 1975:57-59, Case 10) 36) Navajové a Trobrianďané (Schultz a Lavenda 1990: ) 37) Hopi (Keesing 1975:64-66, Case 11) 38) Sociální organizace Irokézů (Keesing 1975:66-69, Case 12) 39) Trobriandští ostrované (Keesing 1975:69-71, Case 13) 40) Matrilinie Sukuů (Keesing 1975:71-73, Case 14) 41) Navajové (Crapo 1990:143) 42) Zuniové (Gwynne a Hicks 1994:120) 43) Nigerijští Yako (Keesing 1975:74-77, Case 15) 44) Australští Karierové (Keesing 1975:79-84, Case 16) 45) Purumský alianční systém (Keesing 1975:85-90, Case 17) 46) Kwaiové z Melanézie (Keesing 1975:93-94, Case 18) 47) Maorská sociální organizace (Keesing 1975:94-96, Case 19) 48) Subanové (Keesing 1975:97-98, Case 20) 49) Ibanové (Keesing 1975:98-100, Case 21) 50) Rodina-- základ národa? (Peoples a Bailey 1994:235) 51) Kompenzace za nevěstu (Schultz a Lavenda 1990:305-8) 52) Tiwiové (Nanda 1994:332) 53) Trobriandská jména (

2 01) Mormonské genealogie (Gwynne a Hicks 1994:107; pracovní překlad Jaroslav Klepal a kol.) 2 Následujíce rady zakladatele jejich církve,,nalézti své mrtvé, mormoni prozkoumávají dokumenty z celého světa v pokusu shromáždit jména a genealogie každého, kdo kdy žil. Mormoni provádějí svůj genealogický výzkum v proti bombových laboratořích, které byly vyhloubeny v hoře v Utah. Příklad, jak je příbuzenství propojeno s náboženstvím, nám mohou podat členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jež je lépe známa pod označením mormoni. Mormoni věří, že pro posmrtný vstup do nebeského království, musí být každý pokřtěn jako mormon. Tudíž nikdo z narozených před rokem 1830, kdy byla založena tato církev, nemůže dosáhnout vstupu do nebe, aniž by nebyl pokřtěn skrze svého zástupce. Následujíce rady zakladatele církve,,nalezněte své mrtvé, mormonští genealogové se pustili do rozsáhlého ambiciózního plánu shromáždit jména a vztahy mrtvých na celém světě, a to z důvodu jejich identifikace a naplnění nařízení o křtu skrze zástupce, které by jim zajistilo vstup do,,nebeského království. Vzhledem k tomu, že všichni mormoni měli nemormonské předky, tito genealogové se pokoušejí shromáždit seznam jmen a linií původu všech členů lidského druhu, pro které existuje nějaký záznam což odhadem je 6 nebo 7 miliard lidí (Shoumatoff 1985). V roce 1960, v sedm set stop dlouhém tunelu, který byl vyhlouben do žulové hory v Utahu, mormoni postavili šest obrovských proti bombových krytů pro uložení genealogických záznamů. V jednom z nich je již uloženo přes miliardu jmen na mikrofilmech, což představuje úctyhodnou část z toho, co mormoni věří, že bude kompletním archívem lidské genealogie,,,v němž jméno a záznam života každého muže a ženy narozené na zemi bude shromážděn, zařazen do seznamu, uložen do počítače a konečně, křtem přiveden... do rodiny svatých (Steward 1980:8). K vytvoření seznamu jmen a genealogií tak důkladně, jak je to jen možné, mormonská Genealogická společnost lopotně prozkoumává, z celého světa, staré záznamy narození a úmrtí, rodinné historie, církevní seznamy, žádosti o povolení sňatku, dokumenty o prodeji půdy a sčítání lidu ze čtyřiceti čtyř zemí, a to jak západních, tak i nezápadních. Racionálně vzato, genealogové mají malou naději, že by v závěru shromáždili jména všech, kteří kdy žili, jelikož příliš mnoho lidí žilo a zemřelo v době, kdy o nich nemohly být pořízeny žádné záznamy, přesto genealogové očekávají, že jsou schopni vypátrat záznamy pro většinu lidí, kteří žili mezi lety 1500 až 1900, a jména a záznamy všech lidí, kteří žili ve století dvacátém. Hned jak to bude jen možné, chtějí rozšířit tento úžasný soupis o starověké záznamy, orální i psané, které by umožnily dostat se dále do minulosti. Například některé čínské klanové historie sahají až do roku tisíc před Kristem (Stewart 1980:8). Do dnešní doby, mormoni,,vytvořili dostatečně rozsáhlou genealogii na to, aby každý byl, ve své podstatě, příbuzný (Shoumatoff 1985:13). Omračující skutečností toho materiálu je, že neexistuje žádná lidská bytost, žijící kdekoliv na této planetě, která je vzdáleněji příbuzná s kýmkoliv jiným, než do stupně padesátého bratrance či sestřenice.,,rodina člověčenstva, která byla postulována mnoha náboženstvími a filosofiemi... konečně existuje (244). Mormonští genealogové provozují své hledání z náboženských důvodů, ale hromadění jmen má však i jinou užitečnost. Tak například genetičtí výzkumníci využívají práci mormonů, aby se více dozvěděli o dědičných chorobách, nebo právníci pátrají v záznamech, uložených v mormonské,,hoře jmen, aby vyjasnili legálnost určitých požadavků (Shoumatoff 1985: ). Ale snad nejdůležitější funkcí práce mormonských genealogů, je uspokojivě vysvětlit to, po čem mnoho jedinců pátrá, a v co mnoho lidí věří,,základní lidskou potřebu příbuzenství (14). 02) Sběr genealogií u Yanomamo (Chagnon 1992; pracovní překlad Vladan Brož a kol.) Cílem mého pobytu mezi Yanomamo byl systematický sběr určitého druhu informací týkající se genealogie, reprodukce, svatebních zvyklostí, příbuzenství, modelech osídlení, stěhování a politiky. Většina základních dat byla genealogických - kdo byl koho rodičem, sledujíce tyto souvislosti do minulosti tak daleko, potud to znalosti a paměť Yanomamo dovolovaly. V okamžiku, kdy je primitivní společnost rozsáhle upořádána podle příbuzenských vztahů, znamená pochopení sociální organizace Yanomamo především sběr rozsáhlých dat týkajících se rodokmenů, svateb a reprodukce. To se však ukázalo jako ohromující a velmi otravný problém. S tímto předpokladem jsem tedy nemohl vybrat více lidí ke své práci. Měli velmi přísná tabu na jména a vyhýbali se zmínění jmen žijících prominentních lidí stejně tak jako všech zesnulých přátel a příbuzných. Pravidla pojmenovávání lidí jsou u nich taková, že když osoba zemře, nemohou nadále vyslovovat jeho nebo její jméno. Ztráta slova však není v jejich jazyce nevýhodou. Dávají proto jména týkající se zvláštních a drobných částí věcí jako například nehet prstu na noze lenosti (toenail of sloth), vous kiksové opice (whisker of howler monkey) a podobně, a tím jsou schopni neztratit slova nehet prstu na noze nebo vous ale spíše je postihnout jednotlivě ve vztahu k těmto anatomickým částem lenosti a opic. Tabu je dokonce udržováno i pro žijící, totiž vyjádřením prestiže u ostatních se projevuje jejich ohleduplností předvést tě aniž by veřejně vyslovily tvé jméno. To zvlášť platí pro muže, kteří jsou v této kultuře mnohem více soutěživí o společenské postavení než ženy a tak je vzrušující pozorovat chlapce dospívající v mladé muže, jak požadují být i na veřejnosti oslovováni buď příbuzenskými termíny nebo teknonymy zmiňujícími se

3 3 o nich jako o bratru Himotomy (brother of Himotoma). Čím úspěšnější jsou v získávání ostatních aby zabránily používání jejich jmen, tím více se veřejně ví, že jsou ve větší úctě a vyšším sociálním postavení. Brazilka Helena Vaero, která byla jako dítě zajata jednou přepadovou skupinou Yanomamo, byla několik let vdaná za náčelníka Yanomamo, než se dozvěděla jaké bylo její jméno (Biocca, 1970, Valero, 1984). Složitější jsou však sankce, které se za tabu skrývají. Zahrnují kombinace strachu, respektu, politické úcty a důstojnosti. Nejdříve jsem se pokusil použít samotných příbuzenských termínů pro sběr rodokmenů, ale příbuzenská terminologie u Yanomamo je, stejně jako ve všech ostatních systémech, v některých bodech dvojznačná (jako termín strýc v našem vlastním příbuzenském systému). Jejich systém klasifikace příbuzných slučuje mnoho příbuzných, které my používáním jiných termínů oddělujeme: Oni nazývají stejným termínem svého skutečného otce a otcova bratra, kdežto my jednoho nazýváme otec a druhého strýc. Byl jsem proto nucen se pro sběr jednoznačných genealogií či rodokmenů uchýlit k osobním jménům. Rychle pochopili co mě zajímá a že jsem rozhodnut naučit se každého pravé jméno, což obnášelo proniknutí do jejich systému prestiže a etiky, ne-li zjevného znesvěcení. Reagovali na to nádherným, avšak ničivým způsobem: Vymysleli pro každého ve vesnici falešné jméno a systematicky se je učili, přičemž mě ochotně odhalovali každého pravdivou identitu. Samolibě jsem si myslel, že jsem rozluštil jejich systém a během pěti měsíců jsem nadšeně pracoval na sestavování rodokmenů. Byli spokojeni, když mě viděli jak se učím jejich jména a příbuzenské vztahy. Naivně jsem předpokládal, že můžu získat pravdu na každou svoji otázku a být svou prací ve společnosti nejlépe informován. To připravilo živnou půdu pro změnu mého seriózního projektu v zábavný žert největších rozměrů. Každý informátor se pokusil předčit své soukmenovce vymyšlením si ještě více nesmyslného nebo hloupého jména, než které mi dal někdo před ním, přičemž vysvětlením nesrovnalosti bylo No, on má dvě jména a tohle je to druhé. Dokonce vytvořili ďábelsky nepravděpodobnou genealogickou příbuznost, ve které byl někdo ženat se svou babičkou nebo ještě hůř, se svou tchýní, což utváří groteskní a strašlivý pohled na Yanomamo. Při sběru toužebných jmen a příbuzenských vztahů mi informátor šeptal jméno osoby lehce do ucha, přičemž mi připomínal, že on nebo ona byli rodiči toho a toho či dítětem toho a toho a tak dále. Každý kdo pozoroval mou práci pak trval na tom, abych opakoval jméno nahlas. Hlasitě a hystericky potom řval smíchy až mu tekly slzy, jak nemotorně jsem vyslovoval jména. Jmenovaná osoba obvykle reagovala s nelibostí a syčením na mě nějaké nepřeložitelné nadávky, což mi sloužilo jako ujištění že mám to pravé jméno. Svědomitě jsem kontroloval a znovu porovnával jména a příbuzenské vztahy s množstvím informací a chtěl jsem vidět jak mizí neshody a stránka s rodokmenem se zaplňuje těmi tisíci žádoucími trojúhelníčky a kolečky. Moje antropologická bublina splaskla, když jsem navštívil vesnici vzdálenou asi 10 hodin chůze na jihozápad od Bisaasi-teri, asi pět měsíců po tom co jsem začal se sběrem rodokmenů v Bisaasi-teri. Povídal jsem si tehdy s místním náčelníkem a přitom jsem náhodně zmínil jméno manželky náčelníka v Bisaasi-teri. V tom nastalo omračující ticho a potom celá vesnice zařvala nekontrolovatelným smíchem, přičemž se všichni lapajíce po dech dusili a pak začali výt. Myslel jsem si totiž, že náčelník v Bisaasi-teri má manželku jménem chlupatá kunda (hairy cunt) a že náčelník v Bisaasi-teri se jmenuje dlouhý ocas (long dong) a jeho bratr orlí hovno (eagle shit). Náčelník měl mít syna jménem díra v prdeli (asshole) a dcera se jmenovala prdnutý dech (fart breath). A tak dále. Krev se mi dostala do spánku, když jsem zjistil, že nemám co ukázat za pět měsíců, které jsem věnoval sběru genealogií, jen nesmysl, a že můžu vyhodit téměř vše, kvůli čemu jsem přijel. Konečně jsem rozuměl, proč se Bisaasi-teri tak strašně smáli, když mě přiměli, abych opakoval jména jejich spoluvesničanů a proč jmenovaná osoba reagovala se zlobou a nespokojeností jakmile jsem pronesl její jméno nahlas. Byl jsem tedy nucen změnit strategii výzkumu - porozumět a popsat tuto vážnou situaci. První věcí, abych se vystříhal legráckám a rozptýlil navštěvovaná veřejná setkání bylo, že jsem začal se svými informátory pracovat v soukromí. Když jsem to dělal, začali moji informátoři, kteří nevěděli co mi ti před nimi pověděli s ostatními souhlasit a já se mohl začít učit opravdová jména. Nejprve jsem začal s dětmi a postupně přešel k dospělým ženám, a pak opatrně i k dospělým mužům, přičemž posloupnost, která ukazovala příbuzenský stupeň byla důkazem vzájemného souhlasu týkajícího se neústupnosti v odkrývání jmen lidí. Jakmile jsem vystavěl jádro správných genealogií a příbuzenských vztahů - střed, který opakovaně všichni nezávislý informátoři překontrolovali - mohl jsem vyzkoušet jakéhokoli nového informátora tím, že jsem jeho nebo ji požádal o názor a znalosti na toto jádro lidí, u nichž jsem si byl jist správností jmen a vztahů. Tímto způsobem jsem byl okamžitě schopen určit škodolibé informace a jejich nositele, který se mě vytrvale pokoušel oklamat. Stále jsem měl však velké potíže se získáním jmen mrtvých příbuzných, kterými jsem chtěl rozšířit rodokmeny do minulosti. Dokonce i můj nejlepší informátor pokračoval ve zkreslování jmen zesnulých, zvláště pak zemřelých blízkých příbuzných. Toto falšování však nebylo tak závažné a se zlepšením mojí metody v rozhovorech odpadlo (viz. níže). Většina podvodů byla toho druhu kdy mi informátor řekl jméno žijícího muže jako otce nějakého dítěte, jehož skutečný otec byl však již mrtev a tato odpověď umožnila informátorovi nepoužít jméno žemřelého příbuzného nebo přítele. Kvalita rodokmenu záleží z části na počtu generací, které zahrnuje a na tabu jménu, které mi bránilo abych udělal jakýkoli pokrok ve znalostech o zemřelých předcích současných lidí. Bez této informace jsem například nemohl zaznamenat manželské vzorce a vnitřní rodinné svazky v čase. Musel jsem se proto spoléhat na starší informace, jejichž původci byli pro prozrazení těchto dat nejméně ochotní ze všech.

4 4 Jakmile jsem se více zaběhl v jazyce a stal jsem se zručnějším v odhalování nesmyslů, stali se moji informátoři lepšími v podvodech. Jeden zvlášť prohnaný a přesvědčivý starý muž se řídil chytrostí Marka Twaina, totiž že nejefektivnější lež je upřímná lež. Soustředil se na předvádění obřadu s falešnými jmény pro mrtvé předky. Koukal nervózně kolem sebe a přesvědčoval se o tom, zda u mé chatrče nikdo neposlouchá, zakazoval mi zmiňovat jméno znovu, byl velmi úzkostlivým a vystrašeným když mě bral za hlavu aby mi pošeptal tajné jméno do ucha. Byl jsem vždy po setkání s ním vzrušen, protože jsem mohl přiřadit několik generací zemřelých k jednotlivým obyvatelům vesnice. Ostatní zatvrzele zapírali dát mi podobné informace. Abych předvedl svou vděčnost, platil jsem mu čtyřnásobně vyšší cenu než jsem dával ostatním. Když se ostatní doslechli, že jsem zvýšil cenu za genealogické a geografické informace, začali se dobrovolníci trousit do mé chatrče aby pro mě pracovali, přičemž mě přesvědčovali, že změnily způsoby a že mě skutečně chtějí sdělit tu svou pravdu. 03) Sociální organizace Šošonů (Keesing 1975:4-6, Case 1, pracovní překlad Petr Kocián a kol.) Sociální organizace u Šošonů z Nevady a u dalších kmenů hovořících šošonskými jazyky ( Jutové a Pajutové) z oblasti Velké pánve byla velmi prostá a fragmentární, označena (klasifikována) Stewardem (1955) jako rodina, základní stupeň socio-kulturní integrace * Prostředí, které Šošoni obývali bylo extrémně nepříznivé, vyprahlé,nestálé a nepředvídatelné.byly zde zastoupeny pouště, polopouště, potoky a jezera, borové lesy a řada lokalit v různých nadmořských výškách. Zima byla studená a drsná, léto naopak horké a suché. Zdroje potravy - hlavně králíci a další drobná zvěř a dá se říci důležitější borové šišky a divoce rostoucí zelenina - nebyly spolehlivé a byly roztroušeny po okolí. Za takovéto situace bylo osídlení velice řídké (1 obyvatel na 5,10,ale i 50 nebo 100 čtverečných mil ). Pohyblivost byla nezbytná a z tohoto důvodu nebylo možné žít ve stálých příbytcích, pouze malé skupinky vystačily s danými zdroji.(v boji o potravu) Šošoni a jejich sousedé žili v nukleárních nebo polygynních rodinách, jenž byly nuceny žít převážnou část roku stranou od ostatních rodin - asi 80% veškerého času. Jejich pohyb byl řízen nejen nabídkou potravy, ale i ročním obdobím. Pouze v období hojnosti ( ryby v potocích či borové šišky ) docházelo k shromáždění několika rodin na jednom místě. V průběhu zimy občas žily pospolu a živily se převážně uskladněnými sušenými ořechy a semeny. Jindy zase pořádali společné lovy na divoké králíky a antilopy. Takováto shromáždění byla časem k uskutečňování společných náboženských obřadů a tanců. Rodiny byly exogamní. Nicméně pokud byl dohodnut sňatek mezi chlapcem z jedné rodiny a děvčetem z druhé rodiny, očekávalo se od jejich mladších sourozenců, že až přijde pravý čas, ožení se spolu. Jestliže si muž vzal dvě nebo více žen, tyto byly posléze považovány za sestry. Když jeden z manželů zemřel, očekávalo se od jeho žijícího sourozence, pokud to bylo možné, že se za pozůstalého provdá. Několik rodin spojených takovouto formou sňatku bylo obvykle hlavními koordinátory sezónních shromáždění. * family level of socio-cultural integration 04) Sociální organizace!kungů (Keesing 1975:6-8, Case 2; pracovní překlad Michal Křivohlávek a kol.)!kungové jsou lovci a sběrači žijící v nehostinné poušti Kalahari v Jižní Africe. Díky suchému životnímu prostředí je život možný pouze v malých rozptýlených skupinách, skládajících se přibližně z 20 až 60 jedinců, které se pohybují na území o rozloze přibližně čtverečných kilometrů. Celkový počet populace čítá pouze kolem obyvatel. Každá skupina má své území kde sbírá divoce rostoucí plody které jsou hlavním zdrojem obživy, práva na sběr jsou limitovaná počtem členů skupiny. Zdroje vody jsou velice vzácné a každá skupina má právo na výhradní užívání toho, na kterém je závislá, cizinci ho mohou užívat pouze se svolením. Lovci velké zvěře mohou za účelem pronásledování kořisti zcela svobodně překračovat hranice teritorií. Jestliže vyschne vodní zdroj jedné skupiny, jednotlivé rodiny odejdou dočasně žít k okolním skupinám kde mají své příbuzné. Každá skupina je vytvářena svazkem rodin, některé rodiny jsou nukleární (členové navzájem vázáni pouty nejbližšího příbuzenství), existují však i "rozšířené rodiny", tj. takové ve kterých žije jedno nebo více provdaných dětí se svými rodinami. Některé z domácností jsou polygynní (muži s více než jednou ženou). Skupiny nejsou zpravidla nutně exogamní, sňatek je zapovězen hlavně uvnitř nukleární rodiny mezi určitými blízce příbuznými a mezi ženami a muži v případě, že jméno mužovy matky je shodné s ženiným. Existuje zde omezený počet jmen předávaný v rodinách, sdílení jmen je považováno za známku vzdáleného příbuzenství. Některá manželství se odehrávají i uvnitř skupiny. Vezme-li si muž svou první ženu, jde bydlet

5 5 k jejímu otci dokud se nenarodí dvě nebo tři děti. (provádí tzv. "službu nevěstě", svým lovem přispívá svému tchánu a jeho skupině). Od sňatku, často uzavíraném dlouho před koncem dívčí puberty, bydlí muž u své nevěsty. Celé období během něhož nežije se svou skupinou může trvat až 8 či 10 let, poté se může rozhodnout zda se svou ženou a dětmi zůstanou ve skupině u nevěstinných rodičů, či vrátí-li se do své původní skupiny. Každá skupina má náčelníka jenž drží formální autoritu nad užíváním skupinových zdrojů a pohybem skupiny, ale jeho politická moc je ve skutečnosti omezená. Jednání skupiny se obvykle zalkládá na shodě jejich členů, svým způsobem je náčelníkovo vůdcovství symbolické. Jeho vliv de facto závisí na osobních dovednostech ve vedení, organizování, plánování a udržování vnitřní skupinové shody. Vůdcovství se předává v rodině, z otce přechází na nejstaršího syna. Vnitřní konflikty, jako mezi náčelníkem a jeho mladším bratrem nebo jiným příbuzným, jsou řešeny buď odchodem opozičního člena k jiné skupině, kde má příbuzné, nebo odtržením jeho lidí a založením nové skupiny. Příbuzní skrze sňatek mohou spojit své skupiny a sdílet stejná práva jako lidé do skupiny narození, po jejich rozchodu však platnost těchto práv zaniká. Práva člověka narozeného do skupiny žijící na svém území a využívájící svých zdrojů na sdílení tohoto životního prostoru přetrvávají, ačkoli může žít teoreticky kdekoli. (Marshall 1959, 1960, 1965). 05) Ghanští Tallensiové (Keesing 1975:20-21, Case 3; pracovní překlad Viktor Velek a kol.) Patrilineální odvozování mezi Tallensi je všudypřítomným ústředním principem sociálního života. Každý Tallensi je členem otcovy patrilineální korporace. Členství v této korporaci je základním kamenem v oblasti vlastnických práv jednotlivce, skupinové participace a náboženského života. Protože tallensijské příbuzenským původem vytvářené korporace jsou exogamní, jedincova matka pochází z odlišné korporace a jeho dvě babičky z jiných dvou dalších. Každý jednotlivec může vyvodit po ženské linii příbuzenský původ (can trace cognatic descent) z mnoha různých skupin. Tyto druhotné vazby vzešlé z příbuzenství skrze ženské předky jsou také důležité. Když je členy příbuzenské skupiny prováděna oběť jednomu z jejich předků, všichni potomci tohoto předka po ženské linii (tj. lidé pocházející od žen této příbuzenské skupiny, které se vyvdaly do jiných skupin) mají právo být přítomni a podílet se na oběti. Takovíto potomci po ženských předcích (tj. kognátští potomci) mohou také požívat některých druhotných světských práv. Takto, všichni patrilineální potomci zakládajícího předka korporace jsou primárními neboli "volícími" členy; potomci ženských primárních členů, které se vyvdaly, mají sekundární, "nevolební" práva. Manželské pravidlo úplně nezakazuje sňatek uvnitř korporace; zakazuje sňatek mezi jakýmikoliv dvěma lidmi vycházejícími po ženských předcích (tj. kognátsky spřízněnými) od zakládajícího předka stejné korporace. Tallensiové užívají ještě třetí způsob odvozování původu: věří se, že síly čarodějnic se přenášejí z matky na dceru; a jedinci spříznění poutem matrilineálního původu od stejného ženského předka mají jeden k druhému zvláštní práva a povinnosti (Scheffler [1974] argumentuje, že je to zvláštní modus vyvozování příbuzenského vztahu (kinship), nikoliv původu (descent)). Brzy uvidíme, jak jsou v některých jiných společnostech, patrilineálních i matrilineálních, zvyklí vytvářet korporace s každým druhem korporace týkající se odlišné oblasti sociálního života. 06) Compadrazgo v Mexiku (Keesing 1975: , Case 22; pracovní překlad Petr Balcar a kol.) Kmotrovství se v Mezoamerice odvozuje převážně od katolické instituce křtu, kdy kmotr a kmotra křtěné dítě rituálně sponzorují; nesou duchovní odpovědnost za dítě, doplňujíce tak odpovědnost otce a matky za jeho vývoj fyzický. Ačkoli je vztah dítěte ke svému kmotru (padrino) a ke své kmotře (madrina) důležitý - vyznačuje se respektem a poslušností dítěte, zároveň však i vedením a pomocí od sponzora - je to především vztah mezi sponzorem a rodiči, který se tak specificky vyvinul v Mezoamerice. Sponzor a rodiče vytvářejí svazek rituálního spolurodičovství, které je (zvláště mezi otcem a kmotrem) důležitým doplňkem příbuzenských svazků. Pro tento vztah je používán reciproční pojem compadre, který charakterizuje asociace s posvátnem, stanovuje rituální respekt a formalizuje reciprocitu. Vývoj kmotrovství v Mexiku a ostatních latinskoamerických zemích daleko předběhl, co se důležitosti těchto vztahů týče, původní význam v katolickém křtu. Tento vztah přirovnává sponzora jak k prarodičům, tak i rodičům dítěte, nebo jinak rozšiřuje dyadický na multiplicitní vztah. Sponzorství v ostatních rituálních událostech, ne jenom při křtu, vede k tomu, že jedinec má mnoho rituálních rodičů. Odlišnosti v regionálních formách kmotrovství pravděpodobně odrážejí rozdíly předkolumbovských indiánských kultur, na které byl převeden španělský (katolický) model. Tyto regionální variace kmotrovství, jejich sociální význam, vztahy ke struktuře rodiny a jejich funkce ve společenském životě komunity jsou v dnešní době extenzivně zkoumány. Charakteristické je, že sponzor není příbuzný, a to ani vzdálený. Hlavní funkcí kmotrovství je

6 rozšířit rozpětí dyadických vztahů mimo okruh příbuzenstva. Ve většině komunit je možný svobodný výběr sponzora. Tam, kde je sociální systém relativně egalitární, je kmotrovství symetrické na úrovni sociálního statusu. Ale kde jsou znatelné rozdíly v bohatství a moci, se sponzorství od bohatého a mocného stává politickou strategií - způsob potvrzení statusu ( pro sponzora), hledání cesty vzhůru ( pro syna) a patronace (pro otce). Symbolické umístění kmotrovství do příbuzenství není jen v terminologii a v sociálních rolích, ale také nezadatelné, trvalé a posvátné podstatě svazku sponzorství a spolurodičovství, v utváření axiomů morálních povinností a v rozšíření incestních tabu na vztahy compadrazga. 6 07) Rozšířená rodina a domácnost na Samoa (Crapo 1990:172; pracovní překlad Luděk Brož a kol.) Ella (1895) a Meadová (1928) popsali tradiční Samoánský systém rodiny, který výrazně kontrastuje se Severoamerickými rodinami a domácnostmi. Jednotlivou domácnost řídil u Samoánců matai či hedman - titulovaný člen rodiny, který byl vybrán aby jednal jako její patriarchální představitel. Matai měl moc nad životem a smrtí členů domácnosti a byl zodpovědný za vykonávání rodinných náboženských rituálů. Jako hlava rodiny také vlastnil půdu obdělávanou členy rodiny, kterým také části této půdy k obdělávání přiděloval. V rozšířené rodině na děti dohlíželi jejich starší sourozenci. Matky tak byly volné pro jiné aktivity a všichni dospělý příbuzní měli pravomoci nad dětmi ve skupině. Vedle hlídání dětí se od chlapců mladších osmi či devíti let a od dívek, které ještě nedosáhli puberty očekávala i další pomoc přispívající k činnostem a zdaru domácnosti. Pokud ale byly nároky rodiny příliš vysoké, měly děti možnost opustit domov a usídlit se u jiných příbuzných v jiné domácnosti, která jim lépe vyhovovala. 08) Fiktivní příbuzenství u Nuerů (Schultz a Lavenda 1990:283-4; pracovní překlad Jiří Knitl a kol.) Pro Nuery jsou lidé buďto příbuzní, nebo cizinci. Jak je možné, že všichni lidé, s kterými přijde člověk do styku, jsou příbuzní? V Nuerské společnosti jsou příbuzenské svazky záměrně tvořeny s každým v blízkém (fyzickém) kontaktu. Rodina, která přichází do nové komunity bude, po relativně krátkém čase, tvrdit, že je nějak příbuzná s majoritní linií v komunitě. To bude obvykle akceptováno původnímy členy společnosti. Jak napsal Evans-Pritchard: "Konečně a potencionálně, každý je příbuzný nebo se jím, podle okolností, může jevit. To je pochopitelné ve společnosti, ve které jsou příbuzenská označení jediným vodítkem v mezilidských vztazích. Když je člověk ve stálém kontaktu s jiným, je důležité, že každý je v nějaké příbuzenské kategorii ve vztahu k druhému tak, že každý může mít určité základní vodítko pro své chování i chování, které může očekávat od ostatních. Systém příbuzenských kategorií pro něj představuje jen formální model vztahů a obsah každého vztahu pak závisí na genealogické vzdálenosti, blízkosti sousedství, osobních pocitech a dalších faktorech. To mu umožňuje systematizovat své sociální kontakty tak, aby zařadil každého na definované místo ve vztahu k sobě a tak žít ve světě bezpečného pořádku" (1951:176). 09) Sjednaná manželství v Indii (Nanda 1992; viz Cargo a kol.) 10) Historie úvah nad manželstvím a rodinou (Hunter a Whitten 1977: ; pracovné překlad Jiří Vesecký a kol.) Historie úvah nad manželstvím a rodinou Manželství a rodina jsou univerzálními rysy lidské společnosti. Ale jaký byl jejich vývoj, proč mají tolik variant a proč mají jednotlivé z nich takovou formu, jakou mají? Člověk dlouho spekuloval o původu a vývoji manželství a rodiny, a tyto spekulace přispěly k vytvoření antropologie jako opravdového prostoru pro takové studium. Teorie starších učenců přitom daly pozdějším výzkumníkům nejen mnoho témat k diskusím, ale i řadu námětů k intenzivnímu výzkumu. Jeden z ranných pohledů na manželství a rodinu byl předložen J. J. Bachofenem (1861). Tvrdil, že dříve lidé žili sexuálně promiskuitně, že neměli žádná pravidla hry. Z jistých důvodů však ženy shledaly tuto situaci nevýhodnou a tak vynalezly manželství a ustanovily rodinu na základě prosazování svých mateřských práv (věděly, které jsou jejich vlastní děti, zatímco muži ne). Když bylo manželství institucionalizováno, také otcové získali větší jistotu v tom, zda jsou děti jejich, a začali si osvojovat otcovská práva z důvodu větší možnosti prosazování své autority. Původ, rodiné přičlenění (filiace) a moc, které byly dříve sledovány v ženské linii, se nyní začaly sledovat v mužské linii. Zkrátka, evoluční proces způsobil, že matrilinearitu nahradila patrilinearita.

7 7 V tom samém roce britský právník Henry Maine vytvořil teorii, podle které manželství a rodina má své počátky v primitivních tlupách, ve kterých lidé limitováni sexuálními vztahy alespoň vytvářeli páry (1861). Podle Mainea byla pro ranné formy manželství a rodiny charakteristická nadvláda mužů, tudíž je podle něho nejprimitivnější formou rodiny a sociální organizace právě patriarchát. Spor byl rázem na světě... Skotský advokát John McLennan tvrdil, že rodiny organizované v primitivních tlupách žily v nebezpečném prostředí (1865, 1867). Jako lovci a ochránci byli muži pro tlupu důležitějším pohlavím. Ženy byly hodnoceny níže, a tak docházelo k zabíjení novorozenců ženského pohlaví (infanticidě), aby je nebylo potřeba živit. Výsledkem byl nedostatek žen, v jehož důsledku docházelo i ke sdílení jedné ženy několika muži. Pokračující nedostatek žen také povzbuzoval muže k výpadům proti sousedním tlupám a únosům jejich žen. Ukořistěné ženy se stávaly mužským vlastnictvím, a tak vzniklo manželství. Pokud se muži podařilo ukořistit žen více, bylo preferováno mnohoženství spíše než předešlý zvyk více mužů sdílejících jednu ženu. Nezbytnost obstarávat si ženy únosem vyžadovala od mužů věnovat mnoho úsilí na obstarání ženy mimo svou tlupu. Tak vznikla exogamie. V minulosti děti znaly své matky a ne otce, a celá rodina byla definována skrz ženu. Stejně jako Bachofen i McLennan věřil, že ve vývoji rodinných systémů matriarchát předcházel patriarchátu. Další právník, američan Lewis Henry Morgan, zpochybnil tuto teoriii ve svá komplikované rekonstrukci původu a vývoji společnosti (1870). Morgan založil své úvahy o formách rodiny na shromážděné příbuzenské terminologii. Věřil, že nejprimitivnější společnosti definují rodinu skrz vztah k ženám, zatímco pokročilejší společnosti skrz vztah k mužům. Morgan také souhlasil s Bachofenovou konstrukcí vývoje rodiny od sexuální anarchie skrze matrilinealitu k patrilinealitě s víceženstvím. Další vývoj pak vedl k poslední formě - monogamnímu manželství se stejným postavením obou stran rodiny, formě, která je samozřejmá i v naší civilizaci. Lidská fantazie kombinovaná s nedostatkem přesných informací ponechává takovýmto argumentům stále prostor. Edward Westermarck nesouhlasil s myšlenkou, že rodina vznikla ze sexuální promiskuity nebo života tlup (1891). Založil svou analýzu na faktu, že lidé mají sklon párovat se (tend to pair), a uvedl základní biologické protiincestní instinkty jako to, co podněcuje exogamii. Zdůraznil také biologické potřeby bezmocného novorozence, jehož ochrana a výživa podle něho vyžaduje manželství a rodinu. Podle Westermarcka je prvotní rodina muže, ženy a jejich dětí základem lidského života a je ji možno nalézt v jádru všech forem rodiny. Tyto a jejich soudobé teorie vycházaly z malého množství faktů. Byly vytvořeny v intelektuálním prostředí, kdy vědci diskutovali o tom, zda průběh ranného lidského společenského vývoje byl pokrokem nebo úpadkem. Staří antropologičtí myslitelé vnímali stupeň vývoje od primitivních počátků k velebené západní civilizaci. Mysleli si, že jejich primitivnější současníci jsou na nižším vývojovém stupni reprezentovaném jejich technologiemi, a že ostatní aspekty primitivní kultury, zahrnujícím i manželství a rodinné systémy, musejí odpovídat starobylým lidem ve stejné etapě vývoje. Literatura narůstala a ranné teorie se hroutily s tím, jak přibývalo faktů a důkazů. Začalo být jasné, že původ manželství a rodiny není snadné zrekonstruovat. V současnosti se manželské a rodinné vzory liší také mezi lidmi se stejnými technologiemi. Ještě je potřeba udělat velmi mnoho práce, než antropologové budou moci začít chápat vztahy mezi formami rodiny a existujícími technologiemi. Samozřejmě ne všechna předešlá práce byla zbytečná. Byly poznány a studovány specifické varianty ve formách rodiny a příbuzenství. Antropologové si začínají uvědomovat, že těchto variant není neomezeně, že jsou limitovány. Terminologie těchto variant se vyvíjela a zkvalitňovala. Velké teorie byly redukovány na méně ambiciózní, ale více užitečné hypotézy, které mohou být díky stále se rozrůstajícímu množství faktů skutečně prověřeny. Antropologové na počátku dvacátého století postupně odvrátili svou pozornost od spekulativního zkoumání původu k pragmatičtějšímu shromažďování dat. Jaké byly manželské modely ostatních lidí? Jaké formy rodiny byly nalezeny? Jak ovlivňují formy sociální organizace ekologické faktory? Některé badatele zajímala specifika historie manželství a rodiny v kultuře. Jiní, jako Bronislaw Malinowski, se soustředili na to, jak aspekty kultury jako manželství a rodina uspokojují lidské biologické a sociální potřeby (1931). Badatelé jako A.R. Radcliffe-Brown se zajímali o to, jak některé formy kultury udržují sociální strukturu v rovnováze s okolním prostředím (1935). Ruth Benedictová se zaměřila na to, jak každé takové formy přispívají k charakteristickým vzorům uspořádání celé kultury, když rozlišují jednu společnost od jiné (1934). Důraz byl na shromažďování údajů pomocí terénních výzkumů, na zjišťování z první ruky toho, jak vypadá praxe u různých lidí. Antropologové vyhledávali lepší popis kulturních odlišností a užívali je k vyvrácení starých teorií a vytváření nových. V této kapitole se pokusíme ukázat, že určitá forma souvislého styku muže a ženy je nezbytná k opatrování a vzdělávání dítěte. Mnoho forem seskupování může sloužit tomuto účelu, ale manželství a rodina se zdají být starobylou, přetrvávající a téměř univerzální odpovědí na tuto potřebu. Tato potřeba a instituce, která se kolem ní vytvořila, se zdá být založena jak na lidské fyziologii, tak na vlivu okolního prostředí. 11) Sexuální a reprodukční vztahy mezi indickými Najary (Crapo 1990: ; pracovní překlad Jana Viktorínová a kol.)

8 Manželství je obecně považováno za instituci kulturně univerzální, sloužící k udržování trvalých sexuálních vztahů, k zajištění reprodukce rodiny, k výchově dětí a k uskutečnění dělby práce mezi mužem a ženou. V praxi může ovšem manželství některé ze jmenovaných rysů postrádat a jednotlivé společnosti někdy preferují plnění jedné nebo více těchto funkcí mimomanželskou cestou. Skupina Najarů, tis. osob, žijících ve státě Kerala v jižní Indii, vůbec nezná manželství, jak bylo definováno v této kapitole. Najarové, podle Gaughové (1959, 1961), byli v 19. stol. kastou vlastníků půdy, jejíž mužští členové se podle tradice nechávali najímat vladaři několika sousedních království jako vojáci. To znamená, že často pobývali delší dobu mimo domov. Půdu vlastnila matrilineární skupina příbuzných, zv. taravad, která sdílela společnou domácnost. Děti patřily k mateřskému taravadu. Taravad řídil nejstarší mužský člen. Každých let prošly dívky z taravadu rituálem, zv. "vázání tali" (tali - tying), při němž každé z nich uvázal muž, člen některého z partnerských taravadů, kolem krku zlatou ozdobu, zv. tali. Obřad byl považován za uzavření manželství a zároveň znamenal přechod dívky do stavu dospělosti. Dvojice spolu strávila 3 dny a noci v prostoru domu dívčina taravadu. K pohlavnímu styku mohlo dojít v případě, že byla dívka dostatečně stará. "Manžel" neměl ke své "manželce" žádné další povinnosti a ona nesla pouze odpovědnost za uspořádání jistých obřadů v případě mužova úmrtí. Žena byla po absolvování rituálu "vázání tali" oprávněna ke vstupu ve svazek sambandham s jiným mužem ze své nebo vyšší kasty. Také tento vztah by se dal nazvat "manželstvím", přesto i on postrádá většinu znaků manželství. Preferovanými partnery pro sambandham byli muži z výše společensky postavené brahmánské kasty Namboodri, jejíž normy jim ovšem nedovolovaly uznat děti své najarské ženy jako své dědice. První sambandham začínal jednoduchým obřadem, stejně jako každý další s úmyslem udržovat trvalé sexuální vztahy. Dočasné vztahy s jinými "sambandhamskými partnery" nevyžadovaly žádný obřad. "Manželé" nevedli společnou domácnost, najarská žena dále žila ve svém taravadu, kde její bratři finančně zajišťovali výchovu jejích dětí. "Manžel" mohl na návštěvách u své ženy trávit večery a pokaždé jí donesl malý dárek. Ženině taravadu prospíval její sambandham v několika směrech - její děti se staly členy jejího taravadu a tvořily tak další generaci rodiny a ona mohla zároveň přijímat a využívat služeb každého ze svých manželů, kteří vykonávali různá zaměstnání. Děti narozené najarské ženě byly legitimní, pouze pokud otcovství uznal jeden nebo více jejích "sambandhamských manželů". Otcem se stal obvykle ten z mužů, který s ní měl pohlavní styk v době předpokládaného početí dítěte, ale mohl to být i muž, který byl zrovna jen v roli manžela na návštěvě. Otcovství bylo vyjádřeno obřadním zaplacením poplatku porodní bábě. Další ekonomickou nebo sociální odpovědnost za výchovu dítěte otec nenesl. Jestliže žádný z manželů otcovství neuznal, bylo to považováno za důkaz, že žena počala dítě s mužem z nižší kasty nebo s muslimem či křesťanem, což byl přestupek trestaný smrtí nebo vyhoštěním matky i dítěte. 8 12) Nayarská svatba a manželství (Peoples a Bailay 1994:205; pracovní překlad Martin Rychlík a kol.) Ještě předtím, než Velká Británie převzala koloniální správu nad částí Indie v roce 1792, byli Nayarové (Najarové) kastou, jejíž členové se věnovali válečnictví. Mnoho schopných nayarských mužů bylo díky svým bojovým dovednostem najímáno do řady armád okolních království na indickém území a z těchto důvodů trávili nayarští vojáci mnoho času mimo své rodné vesnice. Po nayarských ženách tak bylo vyžadováno omezení sexuálních aktivit na muže vlastní nebo vyšší subkasty. V případě překročení této normy jim hrozily těžké tresty - smrt nebo ostrakismus. Fascinující je skutečnost, že Nayarové téměř postrádali nukleární rodinu a - podle výše definovaného pojmu - zde neexistovalo ani manželství. Jaký alternativní systém tedy Nayarové používali? Vesnice Nayarů sestávaly z určitého počtu rodových skupin a každé narozené dítě bylo přijato do rodové skupiny své matky. Všechny rodové skupiny byly kvůli rozličným obřadním účelům propojeny na další takové skupiny: buď z vlastní anebo ze sousedních vesnic. Ti z Nayarů, kteří byli přistiženi při pohlavním styku s kýmkoliv ze své vlastní rodové skupiny, byli odsouzeni k smrti, neboť takový sexuální akt byl považován za incestní. Všechny dívky, které do té doby ještě neprošly pubertou, se vždy po několika letech shromáždily a připravily na velkolepý rituál. Tento obřad byl bohatě navštěvován členy spřízněných rodových skupin a zde se tyto mladé ženy vdávaly za předem vybrané muže z propojených rodových skupin (jestli lze tento obřad nazývat skutečně svatbou, záleží pouze na tom, jak si samotný termín definujeme). Během obřadu uvázal ženich své nevěstě kolem krku zlatý přívěsek a poté se každý z párů odebral na osamocené místo, kde se po tři dny, pokud se věk dívky blížil pubertě, oddával sexuálním aktivitám. Po třech dnech ženichové opustili vesnici a nikdo z nich již neměl další závazky ke své nastávající - dokonce se mnohdy oba manželé již nikdy nesetkali. Naopak nevěstě a jejím případným dětem určitá povinnost zůstala - po smrti svého manžela musely uspořádat na jeho počest specifický rituál. Samotný svatební obřad uvázání zlaté ozdoby, provedený mužem ze spřízněné rodové skupiny, dívku uváděl do dospělosti a umožňoval jí následné sexuální kontakty i s jinými muži, jakmile dosáhla věku pohlavní zralosti.

9 9 Po svatbě žila dívka nadále se svou vlastní rodovou skupinou. V době, kdy pohlavně dospěla, se obvykle začala v noci stýkat s mužskými návštěvami z jiných rodových skupin. S těmi partnery, od kterých mohla očekávat pravidelné drobné dárky, začala udržovat déletrvající sexuální vztahy a naopak s těmi, jež k ní neměli vážnějších závazků, sexuální poměr lehce zrušila. Žádný z jejích partnerů ji však nemusel podporovat jinak než zmíněnými občasnými dárky - nehledě na to, že muži navštěvovali i jiné ženy a byli otci dalších dětí. Jídlo a ošacení nayarské ženě i jejím dětem obstarávali vlastní bratři a další členové její rodové skupiny, kteří byli též zodpovědní za výchovu dětí a zabezpečení pozůstalosti. Nicméně tento druh časné svatby nevytvořil tradiční nukleární rodinu, a to ani v tom případě, když některý z pozdějších partnerů žil společně se ženou a staral se i o její potomky. Existovala však jedna věc, kterou nayarská žena vyžadovala od svých sexuálních partnerů: v době těhotenství musel jeden z jejích milenců přiznat, že by mohl být otcem dítěte a byl pak povinnen nastávající matce zaplatit porodní bábu, která dítěti pomohla na svět. Jestliže tak žádný z potenciálních otců neučinil, žena byla obviněna z nezákonného pohlavního styku s neznámým mužem z nižší kasty a hrozilo jí, stejně jako jejímu potomkovi, vyobcování z rodové skupiny či dokonce trest smrti. Vidíme tedy, že nayarská předpubertální svatba obřadně uvedla dívky do dospělosti a umožnila jim prostřednictvím manželského svazku s mužem ze spřízněné rodové skupiny zahájení legitimního sexuálního života. Později, když matka porodila dítě a jeden z možných partnerů zaplatil porodní poplatek, byl potomek považován za výsledek řádného svazku. Narozené dítě se poté stalo členem matčiny rodové skupiny, stejně jako rodové skupiny jejích sourozenců, kteří dítěti poskytovali hmotnou a společenskou podporu. Neexistovaly zde tedy žádné nukleární rodiny - ani jiné druhy rodin uzavřených k plození potomků - a Nayarové neznali skutečnou svatbu v tom slova smyslu, jak je tento termín používán v dalších částech této knihy. Doplňující text k nayarské svatbě (z iniciativy referenta) in MURPHY, R. F. (1998): Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha - SLON, str. 89 a 97...z etnografie je znám případ, kdy u Nayarů, bývalé indické žoldnéřské kasty, došlo k naprostému zastínění otcovské role, a tím k rozpadu nukleární rodiny. Aby byla dodržena hinduistická náboženská pravidla, musela se žena zúčastnit rituálního sňatku s mužem, který už od té doby nehrál v jejím životě žádnou roli. Žena potom měla několik milenců; některé z těchto vztahů byly dlouhodobé, ale jelikož válečnické povinnosti odváděly muže často pryč, docházelo k poměrně značnému střídání milenců. Muži neměli blízký vztah ke svým dětem a nejpevnější vztahy nacházeli v domácnostech své matky a svých sester. Nukleární rodina tedy není zcela univerzální, i když obvykle tomu tak je, už jenom proto, že je výsledkem manželství, které je univerzální. Nayarové jsou vynikajícím příkladem účelové integrace společenského systému..., neboť jejich hlavní zdroj obživy ovlivnil utváření rodinného systému tak, aby vyhovoval jeho požadavkům. (strana 89) Struktura nukleární rodiny je vždy formována celým společenským systémem, zejména ekonomickými faktory, a právě z tohoto důvodu je manželský svazek považován v americké společnosti za prvořadý, zatímco u Nayarů zcela chybí. Mezi těmito dvěma příklady je více rozdílů než pouhá přítomnost či nepřítomnost manžela-otce: jsou velmi rozdílné i pokud se týče úlohy, kterou hrají příbuzní z vedlejší linie neboli ti, s nimiž je člověk spřízněn horizontálně (bratr, sestra, strýc, teta, sestřenice, neteř a synovec - v americké příbuzenské terminologii), a ti z přímé linie čili ti, s nimiž je člověk spřízněn vertikálně (například otec, matka, syn, dcera, prarodiče a vnoučata). V rodině americké střední třídy jsou vztahy s příbuznými z vedlejší rodové linie slabší, zatímco u Nayarů jsou primární. Ve Spojených státech však existuje jeden typ rodiny, který je podobný Nayarům. Je to takzvaná matrifokální rodina, se kterou se často setkáváme u chudších černošských obyvatel amerických měst, v karibské oblasti, v amerických indiánských rezervacích a mezi městskou chudinou po celém světě. Matrifokální rodina, neboli rodina soustředěná kolem ženy, je taková rodina, v níž ženy vedou a zajišťují chod domácnosti, jíž jsou hlavními zásobitelkami a jedinými stálými členkami. (strana 97) 13) Nyimbaové, Sinhálci a Nayarové (Schultz a Lavenda 1990: ; pracovní překlad Hana Procházková a kol.) Polyandrie, sexualita a reprodukční kapacita žen Přehled nejnovějších výzkumů polyandrie poskytuje významná práce Nancy Levinové a Waltera Sangree (1980). Ve světě se polyandrie vyskytuje ve třech hlavních regionech : Tibetu a Nepálu, již. Indii a Sri Lance a sev. Nigerii a sev. Kamerunu. Ačkoliv se formy polyandrie v těchto oblastech mezi sebou liší, vždy představují svazek ženy s několika manžely.

10 Bratrská polyandrie 10 Tradiční antropologický prototyp polyandrie byl nalezen mezi skupinami v Nepálu a Tibetu, kde si skupina bratrů bere za manželku jednu ženu. Toto je známé pod pojmem bratrská polyandrie. Slavena je jedna svatba, na níž jeden z bratrů, zpravidla ten nejstarší, představuje ženicha. Všichni bratři (včetně těch, kteří se ještě případně narodí) jsou oženěni touto svatbou, která zajišťuje veřejné uznání manželství.žena a její manželé žijí společně většinou patrilokálně. Všichni bratři mají vůči manželce stejná sexuální práva a všichni plní úlohu otců dětem, které se narodí. V některých případech - zvláště u Nyinbů v Nepálu (Levine 1988, 1980) - je pro každé dítě vždy jeden z bratrů uznáván jako genitor. (Viz EthnoFile 10.1: Nyinba.) V ostatních případech jsou všichni bratři společně považováni za otce, aniž by se činily rozdíly v tom, kdo je genitorem. Oproti západnímu mužskému stereotypu se zde neobjevuje žádná sexuální žárlivost mezi muži a bratři mají mezi sebou silný smysl pro solidaritu. Levinová (1988) zdůrazňuje tento moment u Nyinbů. Pokud se u ženy prokáže sterilita, pak se bratři mohou oženit s jinou ženou, která, jak doufají, bude plodná. Tak jako v případě první manželky budou mít všichni bratři stejná sexuální práva i vůči druhé ženě a budou považováni za otce jejích dětí. Ve společnostech s bratrskou polyandrií mohou být upřednostňovány nebo povolovány sňatky se sestrami (sororální polygynie). V takovém systému se skupina bratrů může oženit se skupinou sester. Podle Levinové (1988 :158ff.) je polyandrie u Nyinbů posílena rozmanitostí kulturních názorů a zvyklostí. Za prvé to má svůj kulturní význam. Legendární předkové Nyinbů jsou polyandričtí a jsou vychvalováni za svůj harmonický rodinný život. Za druhé je solidarita bratrů centrálním vzorem (ideálem) v příbuzenství. Za třetí je polyandrie předpokladem pro společnou domácnost a vlastnění půdy, které je v životě Nyinbů centrální. Za čtvrté struktura vesnic u Nyinbů předpokládá omezený počet domácností a polyandrie vysoce účinně omezuje vznik domácností.a konečně politické postavení a ekonomická životaschopnost domácnosti narůstá,pokud je její bohatství koncentrované. Sdružená polyandrie Druhá forma polyandrie je známá pod pojmem sdružená polyandrie (associated polyandry). Vztahuje se k systémům, v nichž je polyandrie sňatkovou strategií přístupnou i pro muže, kteří nemusejí být nutně bratry (Levine a Sangree 1980). Jsou určité důkazy, že sdružená polyandrie byla možnou variantou sňatku v některých oblastech Pacifiku, mezi Eskymáky a u některých skupin Indiánů v sev. a již. Americe. Nejlépe však byla sdružená polyandrie popsána na Sri Lance. (Viz EthnoFile 6.8 : Sinhalese.) Mezi Sinhálci na Sri Lance si mohou ženy brát dva, zřídkakdy i více mužů. Na rozdíl od bratrské polyandrie, která začíná jako společný podnik, začíná sdružená polyandrie u Sinhálců monogamně. Druhý manžel je přiveden do svazku až dodatečně. A opět na rozdíl od bratrské polyandrie je první manžel co se týče autority manželem hlavním. Žena a její manželé žijí i pracují společně, ale ekonomické prostředky jsou drženy nezávisle. Všichni manželé jsou považováni za otce kteréhokoliv z dětí, které žena porodila. Tento systém povoluje mnoho individuálních voleb. Například se mohou manželé se svou ženou rozhodnout, že přiberou do manželského svazku další ženu - zpravidla sestru manželky. To znamená, že jejich domácnost se stane současně polygynní i polyandrická. Tento způsob svazku je označován jako polygynandrie. Tak může být sinhálská domácnost v závislosti na relativním bohatství a dostupnosti ekonomických příležitostí buď monogamní nebo polyandrická anebo polygynandrická. Slavným antropologickým příkladem ve studiu manželství a rodiny je systém Nayarů z Indie, který dodržovali až do konce 17. století (viz např. Gough 1961). (Viz EthnoFile 10.2: Nayar.) V té době byli Nayarové matrilineární a každý rod byl spojen se dvěma nebo třemi rody z okolí. Tyto propojené rody si byly partnery, kteří si pomáhali při "obřadech života" včetně sňatkových rituálů pro ještě nedospělé, prepubescentní dívky. Každých 10 až 12 let provdal každý rod všechny své nedospělé dívky za muže ze spřízněných rodů. Během rituálu uvázal každý ženich na krk své nevěsty, která mu byla vybrána staršími, zlatou ozdobu. Poté byl každý pár na tři dny a tři noci ponechán o samotě v místnosti domu předků. Pokud byla dívka dost stará, mohlo dojít i k sexuálnímu styku. Čtvrtý den ženiši odjeli bez dalších závazků vůči svým nevěstám. Po tomto obřadu získala dívka status dospělé ženy. Bylo jí povoleno navázat dlouho či krátce trvající sexuální vztahy s jedním nebo více muži z její vlastní nebo z odpovídající vyšší kasty. Tito muži nemohli být bratry a muž nemohl mít sexuální vtah ke dvěma ženám z jedné domácnosti. První z těchto vztahů byl označen krátkým obřadem, který mohl být opakován po každém dalším navázání takového vztahu. Manželé žili odděleně, svou ženu mohl manžel navštěvovat večer. Předpokládalo se, že po dobu co vztah trvá, bude muž své manželce třikrát do roka u příležitosti tří hlavních oslav dávat dárky.jediná další povinnost manžela nadešla v okamžiku

11 narození dítěte. Jeden nebo více mužů z odpovídající kasty muselo pak přiznat možné biologické otcovství. Tak museli učinit manželé, kteří měli sexuální styk s danou ženou v průběhu odpovídající časové periody. Jejich dárky byly malé a ekonomicky neodpovídající ale s maximálním symbolickým významem. Kdyby žádný muž nedal ženě dárky, předpokládalo by se, že se žena zasnoubila sexuálním stykem s nějakým mužem z nižší kasty, s muslimem nebo s křesťanem. V takovém případě by, pokud by měla štěstí, byla vyhoštěna. Zkrátka sňatkový systém Nayarů neobsahoval mnoho rysů, které u sňatku předpokládáme. Manžel s manželkou nežili společně, jak muž tak žena měli několik manželských partnerů, mezi manžely a manželkami coby jedinci neexistovaly žádné ekonomické vztahy a nebyla zde snaha určit biologického otce dítěte. Přesto měly děti ve společnosti své místo, byly normálně a dobře zařazené a společnost přetrvávala ba dokonce prospívala po mnohé generace. Důležitým aspektem svatby je, jak jsme již zmínili na začátku kapitoly, vytvoření pout mezi rodinami nevěsty a ženicha. V oněch dvou právě probraných formách polyandrie je potenciální síť pout vytvořených sňatkem značně omezená. Zejména to platí v případě bratrské polyandrie, pokud je preferována či povolována sesterská polygynie. Například tibetská domácnost čtyř bratrů oženěných s jednou ženou je afinitně spojena jen s rodinou manželky. Pokud se tito bratři rozhodnou přibrat další manželku, pak, aby zaručili polygynandrii, se ožení se sestrou jejich první ženy. Tím se vzdají možnosti vytvořit si pouta k jiné domácnosti a raději dávají přednost posílení již vytvořeného vztahu vzniklého prvním sňatkem. Stejným způsobem upevňuje polyandrie Nayarů vztahy mezi rody, které byly sdruženy již před sňatky. Nancy Levinová a Walter Sangree to označují jako "zintenzivňující svazek". Sekundární manželství Poslední forma polyandrie bývá někdy označována jako sekundární manželství. Vyskytuje se pouze v sev. Nigerii a v sev. Kamerunu. V sekundárním manželství si žena bere jednoho nebo více sekundárních manželů aniž by tím přestávala být provdána za své předešlé manžele (Levinová a Sangree 1980 : 400). Žena žije v daném okamžiku pouze s jedním manželem, ale ponechává si právo vrátit se ke svému prvnímu muži a mít s ním legitimní děti. Ve společnostech, které praktikují skundární manželství, nejsou povoleny žádné rozvody, všechny sňatky člověka jsou na celý život. I v tomto systému stejně jako v ostatních polyandrických systémech, které jsme zde probrali, jsou muži polygyničtí a ženy polyandrické. Muž vstupuje do několika manželských svazků a žije na své usedlosti s jednou nebo více manželkami. Ženy pak nezávisle praktikují svá manželství. Tento systém sekundárního manželství vskutku není ani polyandrický ani polygynní. Je to spíše kombinace obou systémů, která vyplývá z překrytí mužů hledajících více manželek a žen hledajících více manželů. Sekundární manželství je protějškem tibetské bratrské polyandrie. Je to "rozrůstající svazek" (alliance proliferative) vedoucí k extensivní síti příbuzenství a manželství zakládajících pouta v rámci regionu. To slouží spíše k propojení než ke koncentraci skupin. Rozdíl mezi sexualitou a reprodukční kapacitou Polyandrie představuje způsob, kterým lze rozlišit sexualitu ženy od její reprodukční kapacity. Tento rozdíl chybí v monogamních nebo čistě polygynních systémech, jimž je polyandrie opakem. Tyto společnosti mají silný odpor k vnímání oddělitelnosti ženské sexuální kapacity od kapacity reproduktivní (možná kromě prostituce). Avšak oddělitelnost sexuálních a plodivých atributů mužů je obvykle přijímána bez připomínek. "U lidí žijících v polyandrii by uznávání rozdílu jak u mužů tak i u žen mohlo představovat základní rys jejich světonázoru" (ib.: 338). Ve známějších polyandrických skupinách může být sexualita ženy rozdělena mezi neomezený počet mužů ne však už tak její schopnost rodit děti.a vskutku mezi Nyinby (Levinová 1980) je plodivá kapacita ženy pečlivě kontrolována a omezována jedním manželem v jeden čas. Má však svobodu ve svých mimomanželských sexuálních aktivitách tak dlouho, dokud není pravděpodobnost, že je těhotná ) Manželství u Inuitů I. (Schultz a Lavenda 1990: ; pracovní překlad Lucia Pažejová a kol.) Aljašskí Inuiti, SZ Aljaška, arktická klíma, soc. organizácia- rodiny; v posledných rokoch bolo pomenovanie Eskymáci nahradené pojmom Inuiti, ktoré uprednostňuju aj sami Inuiti; populácia (60- e r. ) Manželstvo u Inuitov "Obchodovanie so ženami" a ponúkanie manželiek cudzincom ako prejav pohostinnosti Inuitov je jednou z exotických a populárnych predstáv o ich manželstve (EthoFile 10.3: Alaskan Inuit). Aj

12 napriek tomu, ze antropologickými výskumami sa táto predstava ukázala byť nesprávnou, tradičný manželský zväzok Inuitov je hodný záujmu. Inuiti patria k tým málo spoločenstvám, o ktorých vieme, že k oslave vytvorenia takého zväzku nepoužívajú rituály. Až do počiatku (20) storočia praktikovali typ manželstva podobného polygynnému a polyandrickému. Ernest Burch (1975:119) zaznamenáva hlavnú črtu inuitského manželstva, ktorú on nazval "co-marriage" (spolumanželstvo). Aj ked' sa "co-marriage" počiatkom storočia prestalo uzatvárat', Burch ešte v r v teréne stretol pár žudí- starších Eskymákov- pretrvávajúcich v podobnom zväzku. Teda príklad nižšie rozobraný bol aktuálnym koncom 19.st. Manželstvo Inuitov sa vymedzovalo troma rysmi; 1. pár začal žiť spolu v dome rodičov jedného z partnerov; 2. pár sa zasnúbil pohlavným stykom; 3. dvojica sa začala navzájom oslovovať termínmi "ui" (manžel) a "nuilaq" (manželka) (Burch 1975:81). Manželstvo nebolo uzatvorené prepracovaným ("elaborate") rituálom, ale sociálnym uznaním spolunažívania a sexuálneho styku dvojice. Zväzok dvoch, aby bol ako nimi, tak i komunitou/spoločenstvom ("community") považované za založené, nemusel sa zakladať na dlhom predchádzajúcom spolubývaní. Za dovod nevyskytovania sa zvláštnych svadobných obradov považuje Burch to, ze manželstvo nezastávalo v sociálnom svete Inuitov významnejšiu pozíciu. Jednalo sa o viac-menej utilitárny vzťah efektívnejšie riešiaci problémy každodenného života (ibid. :82). Mimo aktivít primárne orientovaných na ekonomické a partnerské záležitosti, manželia len zriedkavo trávili čas spoločne. Žena zostávala doma. Muž lovil, navštevoval mužskych príbuzných a známych alebo trávil čas v sociálnom centre spoločenstva ("community social center"), v ktorom dominovali muži (ibid.:85). Inými slovami, u inuitského príbuzenstva sa uprednostňovala konsagvinita pred afinitou. Vzťahy dané narodením boli nadradené vzťahom vytvoreným partnerským zväzkom. Vzťah " ui- nuilaq" v manželstve Inuitov je jediným vzťahom, v ktorom sexuálny styk má špecifický ciež "produkovať " deti. Jednou z realizácií "ui-nuliaq" manželstva bolo polygynné rezidenčné manželstvo, t.j. prípad, keď jeden muž žije a má sexuálny vzťah s dvoma ženami. Jednalo sa síce o ojedinelé, no vzhžadom k približne rovnakému pomeru počtu žien a mužov u Inuitov SZ Aljašky, o akceptovatežný vzor. Manželky sa terminologicky jedna od druhej odlišovali,k sebe navzájom vystupovali ako spolumanželky ("co-wives"). Druhým, ešte zriedkavejším typom bolo polyandrické rezidenčné manželstvo. Dvaja muži k sebe navzájom vystupovali ako spolumanželia ("co-husbands"), pričom žena ich terminologicky rozlišovala. Burch (1970,1975) považuje túto formu postmaritálnej rezidencie za extrémne vzácnu, najmä z dovodu tažko znesitežnej ekonomickej záťaže, ktorá by pripadla na ženu; a to čo sa týka starostlivosti o deti, spracovania mäsa, šitia a inej práce jej naloženej dvoma mužmi- lovcami. Konečnou formou inštitucionalizovaného manželstva a hlavnou formou nonrezidenčného manželstva je menej známy vzor "výmeny manželiek" ("wife exchange"), inými termínmi spolumanželstvo ("co-marriage"), alebo nonrezidenčná polygynná polyandria. V tomto prípade, dva "ui-nuliaq" páry sú navzájom prepojené a zaviazané pohlavným stykom s partnerom z druhého manželského páru. Burch zaznamenal, že jediný takýto styk postačoval na založenie a trvanie podobného vzťahu. Styk bol platným aktom zjednotenia dvoch párov, zjednotenia uznaného všetkými skupinami. Najdoležitejšími vzťahmi v spolumanželstve boli medzi spolumanželkami a spolumanželmi; vytvorili sa silné zväzky priatežstva, vzájomnej pomoci a ochrany (Burch 1970). To je kžúčom porozumenia manželstva tohto druhu. Podobné vzťahy sa uzatvárali zvyčajne medzi dvojicami žijúcimi v odlišných obciach ("villages") alebo dokonca odlišných spoločenstvách ("societies"). Za zmienku stojí, že Inuiti podobne ako aj my, nemajú príbuzenskú sieť rozšírenú po celom vlastnom teritóriu. Aj kvoli tomu, tieto alternatívne sposoby vytvorenia doverných a blízkych zväzkov s inými žuďmi rovnakého pohlavia boli životne doležitými. Skutočne, Burchovi informanti uviedli podobnosť vzťahov medzi spolumanželmi a spolumanželkami k vzťahom medzi bratmi a medzi sestrami. Súrodenecký vzťah ("sibling relationship") bol pre Inuitov silne 12

13 doležitým. "Siblings" boli morálne zaviazaní spolupracovať v takmer všetkých významných životných aktivitách. Rovnako zaujímavým bol aj dosledny efekt spolumanželstva na následujúcu generáciu; deti z oboch strán boli považované za bratov a sestry, so všetkými záväzkami z tohto vzťahu vyplývajúcimi. V následujúcej generácii sa už vyskytujú bratranci/sesternice, vytvarajúce príbuzenský systém v regióne. V konečnom dosledku vďaka spolumanželstvu boli založené dlhotrvajúce, medziregionálne aliancie tam, kde predtým nejestvovali žiadne. " Kedysi dávno, Eskymáci v arktickej Aljaške si vymieňali manželky, aby si založili vežké rodiny a mali kopu vzťahov. Napríklad tu, muži a ženy z Kotzebue a muži a ženy z Point Hope. Tak si muži vymenili ženy, ujednali sa medzi sebou a považovali všetky svoje deti za súčast spoločnej rodiny. A keď im deti vyrástli, rodičia im povedali, ze v Point Hope alebo v Kotzebue majú polbrata alebo polsestru ("half-brother", "helfsister")" (Paul Green, cited in Burch 1975:109). Nazývanie "co-marriage" "wife swapping" alebo "wife exchange" prekrúca jeho význam a postráda doležitý bod. Tieto frázy poukazujú na to, že manžel iniciuje činnosť, zatiaž čo manželka je predávaná medzi dvoma mužmi. Burchove data objasňujú, že muži boli "vymieňaní" asi tak isto ako aj ženy a že ženy mali tú istú zásluhu na vytvorení spolumanželstva ako ich manželia. Dokonca, ženy mohli prevziat iniciatívu v založení takejto jednotky. Malo by byť poznamenané, že hoci sexuávny styk medzi "kombinovanými" partnermi ("co-spouses") bol symbolickým uznaním manželstva, bol aj vítaným. Sexuálny pomer medzi "co-spouses" bol považovaný za prínosnejší než manželský vzťah medzi partnermi žijúcimi spolu. Doležitým je, čo sexuálny akt znamená "v tomto kontexte", pričom je jasné, že znamená viac než len sexuálnu gratifikáciu s novým partnerom ) Todové (Crapo 1990:159; pracovní překlad Jan Rendek a kol.) Jihoindičtí Todové představují jeden z mála národů, u nichž se polyandrijní a skupinové sňatky staly pravidlem. Svatba byla domluvena rodiči, když děti dosáhly věku kolem 2-3 let. Sňatek spojoval dívku nejen s chlapcem, pro něhož byla původně vybrána, ale také se všemi jeho potencionálními bratry, včetně těch, kteří se narodili až po obřadu. Todská žena měla několik manželů, zpravidla bratrů. Přesto mohla vstoupit do manželství ještě s dalšími muži. Jelokož žena byla považována za manželku kteréhokoliv z bratrů muže, za něhož se provdala. Uzavřeli bratři sňatek více jak s jednou ženou. Vznikla v důsledku toho skupinová manželství, kde několik žen bylo současně manželkami několika mužů. Poliandrie a skupinová manželství znemožňovala sledovat linii biologického otcovství, tento koncept nebyl důležitý. Protože ale byly rodiny Todů patrilinearní, otcovství bylo významné z hlediska sociálního. Proto existovalo u Todů rituál otcovství, stanovující určitého muže jako otce kteréhokoliv dítěte, jež žena porodila v období následujících let, at byl otcem nebo ne. Sexuální nevěra ženy, nejenže nebyla důsledkem k rozvodu, který by nijak ovlivnil legitimitu dítěte dědit po sociálně stanoveném otci. Bylo to dokonce tak nedůležité, že se v jazyce Todů výraz pro cizoložství vůbec nevyskytuje. 16) Oneida (Peoples a Bailay 1994:208, kolektiv překladatelů) Většina Američanů ví o populárních komunitách mladých lidí v šedesátých a sedmdesátých letech,které praktikovali volnou lásku (free love) a zřekli se osobního soukromí. Zdali tyto komunity representovali případy skupinového manželství je diskutabilní protože je tady otázka jestli byla láska vždy tak volná jak je obyčejně líčena.v každém případě to byl jev trvající jen pár let. Nepochybně je mnoho zakládajících členů nyní monogamních. Takže komunity hippie mohou, nebo nemusí reprezentovat skupinové manželství, záleží jak striktně definujeme tento pojem. Přinejmenším je v U.S.A. alespoň jeden dobře dokumentovaný případ skupinového manželství a to v neočekávaném čase 19 století a nečekané subkultuře konzervativní křesťané. Hlavní proud křesťanů v této době dodržoval předmanželskou zdrženlivost a manželskou věrnost. Jakkoli Ale některé křesťanské sekty vykreslovali důležité elementy jejich doktríny od nejmenších pasáží bible.jedna taková pasáž je ze Skutků 4: Mnoho věřících bylo jedno tělo a jedna duse nikdo si nezabíral svůj majetek jenom pro sebe,ale všechno bylo spolecne,nikdo medzi nimi netrpěl chudobou.ti kteří měli pole prodali ho a peníze položili k nohám apostolov,a ti to rozželili podle potřeby.

14 14 Tahle pasáž ukazuje kde jsou základy radikálního utopistického experimentu v Oneidě,v státe New York který ý v roce 1847 zahájil teolog John Humphrey Noyes. Noyes věřil ne bezdůvodně-že bible nabádá věřících držet majetek,vlastnictví společně. Upoutal svým hlásáním některých konvertitou a založil komunitu na této víře.ale svoje nabádaní pojal ještě o něco víc.jeho následovníci byli povinní j přepsat své světské bohatství na komunitu,jíst spolu,bydlet ve velkém rodinném domě a pracovat společně jako velká rodina, soukromé vlastnictví v manželstve a sexuální partner byl zakázán.všichni muži a ženy si byli navzájem manžely a manželkami a bylo jim dovoleno sexuálně žít se všemi ostatními.rafinovaná část byla, že během prvních dvaceti let komunity muži neměly dovoleno ejakulovat, protože nebylo dovoleno mít děti. Noyes věřil, že plýtváním semene se oslabuje mužská síla. Noyes udělal jednu vyjímku lidské slabosti, povolil mladým mužům spát jenom se ženami po menopauze, až do doby kdy se naučily sami sebe ovládat. Neuveřitelné je, že v komunitě s počtem okolo 500 lidí se narodily mezi lety jen 2 děti! Sexuální aspekty skupinového manželství v komunitě Oneida Výbor (bezpochyby pod kontrolou Noyese,který byl něco jako autokrat) mel poslední slovo nad tým kdo strávil noc s kým.muž,který chtěl spát s vybranou zenou,predlozil pisemni prosbu výboru,který zistoval souhlas zeny.zena mohla odmítnout nebo tuhle zadost mohl zavrhnout taky výbor jestli se mu zdalo, ze muž a zena k sobe chovají omnoho vetsi city jako k ostatním,rovnocenným clenum komunity.tenhle neobvykly spusob zjednavani si schůzky byl zvlastni pro nezasvetence a komunita doplnila svůj prijem z manufakturní výroby ocelových pasti na zvirata hlavně tým,ze prodávala obědy pro zvedave navstevniky,který se z New York city prisli na komunitu podívat. Po roce 1868 bylo uz povoleno mít děti,ale ne však pro kazdeho.noyes myslel ze děti muzou mít jen jedinci, který jsou fyzicky nejzdatnejsi, mentalne nejvyspelejsi zdraví jedinci.ustanovil skupinu lidi kterým bylo povoleni uděleno.38 muzu a 53 zen bylo vybrano za rodiče a ty pak měli kolem 60 děti.děti znali sví rodiče a měli i nejaky zvlastni vztah vuci nim,ale jinak byli všechny děti vychovavany spolecne v školce.predpokladalo se ze všichni dospěli budou mít rady všechny děti jako by byli jejich vlastní. Komunita Oneida se jako taková rozpadla v roce 1879 prevazne kvůli vnitrnim neschodam a postupní zasti vuci Noyesovmu pokusu monopolizovat si právo na mladé zeny.mnoho ze zakladajicich clenu zustavalo žit podobným spusobem života a založilo si uspesny podnik známy tez jako Oneida.Možná ze mate nektere jejich stribrne výrobky. 17) Goldstein, Melvyn, C., "When Brothers Share a Whife." - viz Cargo 3 (1999): ) Manželství žen u Nuerů (Schultz a Lavenda 1990: ) 19) Manželství s duchem u Nuerů (Schultz a Lavenda 1990: ; pracovné překlad Klára Parolková a kol.) Další příklad rozdělení sexuálního a právního charakteru manželství je opět od Nuerů, ale jinde ve světě je tento případ neobvyklý. Tento rys sociálního života u Nuerů obvyklý odpovídá tomu, co Evans- Prichard nazývá manželství s duchem. Neurové věří, že muž, který zemře bez potomků mužského pohlaví, zanechá po sobě nešťastnou a rozezlenou duši, která může působit nepříjemnosti jeho žijícím příbuzným. Duch je rozhněvaný, protože základní poviností muže v nuerském příbuzenském systému je, aby byl připomínán skrze své syny: jeho jméno musí pokračovat v jeho linii. Aby byl rozezlený duch uspokojen, příbuzní mrtvího muže - třeba jeho bratr nebo jeho synovec - často uzavírají jeho jménem sňatek. V jeho jméně rovněž zaplatí dobytek za nevěstu jejím patrilineárním příbuzným. Ta je potom provdána za ducha, ale nastěhuje se k jeho žijícímu příbuznému. Ten také během svatebního obřadu i po něm jedná jako její pravý manžel. Děti vzešlé z tohoto spojení nejsou oficiálně považovány za jeho vlastní, ale patří manželovi - duchovi. Jak děti vyrůstají, jméno jejich otce - ducha je pro ně stále významnější. Jméno otce - ducha a ne jeho zástupce bude totiž zapamatováno v historii rodové linie. V tomto případě je biologické partnerství oddělené od legitimního. Ale pro Nuery je legitimnost ústředním atributem manželství. Hlavním důvodem manželství s duchem je zajištění dětí pro příbuzenskou linii zemřelého. Společenské spojení mezi duchem a ženou slouží za vzor sexuálnímu spojení mezi zástupcem ducha a ženou. Samo manželství s duchem způsobuje další pokračování tohoto společenského fenoménu. Běžně si muži vezmou ženu místo některého ze svých příbuzných dříve, než se ožení sami. To způsobuje, že je později pro ně velmi obtížné, ne-li nemožné, si najít vlastní ženu. Jeho příbuzní namítají, že už je ženatý, proto svolí, aby jeho mladší bratr použil rodinné stádo dobytka na zaplacení své nevěsty ještě předtím, než se on stihne oženit podruhé a legálně. A i když sám nashromáždí dost zvířat, cítí, že by je měl spíš použít na

15 15 zaplacení nevěst synům, které vychovává pro mrtvého příbuzného. Když pak zemře, zemře bezdětný, neboť děti, které vychoval patří podle práva duchovi. Z něho se stane rozezlený duch a někdo další (ve skutečnosti jeden ze synů, které vychoval pro ducha) se musí oženit v jeho jméně. Pak se situace opakuje. 20) Manželství u Inuitů II. (Crapo 1990:160; pracovní překlad Šárka Slavíková a kol.) Burch uvádí (1970, 1975), že vedle monogamie, polygynie a polyandrie existuje mezi severoaljašskými Eskymáky též zvláštní mimosídelní forma skupinového manželství, která se nazývá spolumanželství (comarriage). Spolumanželství byla uzavírána s cílem založit fiktivní sourozenecký vztah mezi partnery stejného pohlaví. Tento quasisourozenecký vztah pokračoval i v následující generaci, protože děti spolumanželských párů, byly považovány za sourozence a jejich děti pak za bratrance či sestřenice. Spolumanželství tak vytvářela dlouhodobé kooperativní vazby mezi lidmi a jejich potomky, kteří všichni žili a bydleli na různých místech. To byla velmi užitečná praxe ve vysoce mobilní společnosti, ve které autonomní nukleární rodiny mohly postrádat síť příbuzných, na jejichž pomoc se mohli spolehnout kdykoliv byli na cestách. Spolumanželství bylo po vzájemné dohodě založeno pohlavním stykem, uskutečněným mezi manželi/manželkami a jejich rezidenčními partnery. Touto formalitou vznikl vztah spolumanželů mezi muži a vztah spolumanželek mezi ženami. Obsahem tohoto vztahu, podobně jako vztahu sourozeneckého, byl především trvalý závazek vzájemné pomoci a podpory. Tyto svazky měly pro Inuity velký emocionální i praktický význam, neboť sourozenci zde měli vůči sobě velkou morální odpovědnost a život malé rodiny, která neměla v daném místě možnost požádat o pomoc či spolupráci širší příbuzenstvo, mohl být v arktických podmínkách velmi těžký. 21) Řekové a Azandové (Crapo 1990:164-65; pracovní překlad Štěpánka Prokopová a kol.) Podle Dovera (1978) a Boswella (1980) nedělali Řekové v klasickém období žádný rozdíl mezi homosexuály a heterosexuály, jak se to obvykle dělá v současných euro-amerických kulturách. Homosexuální a heterosexuální vztahy se spíše doplňovaly a muž vztupoval do obou z nich. Základní forma řeckého homosexuálního vztahu se vyskytuje ve vojenském kontextu. Řečtí válečníci často bojovali v párech, svázáni přísahou posvátné věrnosti. Loajalita mezi vojenským začátečníkem a jeho starším zkušeným a spolehlivým rádcem byla největší mezi řeckými loajalitami, a pouto, které je spojovalo jako bojující pár, mělo kořeny v jejich sexuální náklonnosti. Věřilo se, že bojující muž, který není takto svázán, nemůže pro svého vojenského partnera bojovat tak usilovně, jako milenec na základě emocionálního pouta se svým přítelem. Starověcí Řekové připisovali svůj úspěch ve válce homosexuálnímu válečnému partnerství, a to bylo důvodem toho, že si vážili homosexuální lásky jako duchovního spojení, stejně jako znaku mužnosti. Sexuální vztah mezi začátečníkem a zkušeným mužem byl nalezen také v jiných oblastech starověké řecké společnosti. Předpokládá se, že uznávaní učitelé, jako byli Sokrates a Aristoteles, měli mužské milence mezi svými studenty. Věřilo se, že sexuální a citové pouto podporuje vztah k učení, při kterém zkušený muž hraje roli vychovatele a učitele, zatímco student je láskou k němu inspirován ke studiu. Starověcí Řekové si homosexuálního sňatku vážili více jako mužnějšího a duchovně vyššího než sňatku muže s ženou. Staří partneři v homosexuálním svazku však nebyli výlučně homosexuálové. Vstupovali také do heterosexuálních manželství, ze kterých mohli mít děti, které by v budoucnu pokračovaly v jejich rodinné linii. Takové vztahy mezi muži (začátečník a zkušený mentor), podobné těm ve starém Řecku, antropologové zaznamenali v různých současných společnostech. Například se zdá, že jsou obzvláště běžné v Melanésii, kde byly vypozorovány u kmenů Big Namba z ostrova Malekula (Deacon, 1934), Marind Anim (Baal, 1966), Etoro (Kelly, 1976) a Keraki (Williams, 1936) z Nové Guineje. Zde mají sklon být spojovány s válečnictvím a se silným ideologickým důrazem na význam mužské rituální homosexuality, jako na část systému symbolické ochrany před tím, co považují za duchovně nečisté účinky, kterými působí ženy na muže. Další příklady takového mentorského vztahu byly zaznamenány ve společnostech tak od sebe vzdálených, jako je Jáva (Weis, 1974), Bali (Duff-Cooper, 1985), Libye (Abd Allah, 1917, Cline, 1936), domorodá Austrálie (Strehlow, 1913, Mathews, 1900), Amazonie (Hugh-Jones, 1979) a Japonsko (Ihara, 1972). Evans-Pritchard (1937, 1970, 1971) popsal systém mentorských vztahů mezi Azandy z jižního Súdánu, který ilustruje podobnosti těchto vztahů v kulturách, kde byly nalezeny. Tak jako starověcí Řekové, i Azandové považovali homosexuální sňatky za doplňkové k praxi sňatků heterosexuálních. Homosexuální sňatek byl včleněn do všeobecného způsobu vojenského odvodu založeného na věku. Během vojenské služby si mladí válečníci berou chlapce, kteří hrají stejnou roli jako manželky starších mužů. Manžel v takovémto sňatku oslovuje rodiče své manželky-chlapce jako tchán a tchýně. Chlapec svému manželovi poskytuje běžné domácí práce, jako by to dělala manželka- žena. Když manžel zestárne, vzdá se své

16 manželky-chlapce a vstoupí do heterosexuální fáze svého života. Na druhé straně, jeho manželka-učeň postoupí do válečnického stavu a vezme si vlastního chlapce-nevěstu. Mužští členové azandské aristokracie, kteří mají větší a bohatší domácnosti, uzavírají heterosexuální manželství s více ženami a současně si ve svých domácnostech vydržují pážata kteří jsou také milenci. Tato pážata původně vstupovala do domácností jako určitá forma poplatku, který byl vyžadován na azandských domácnostech s nižším statutem. Zvyšovali bohatství domácnosti, pro kterou pracovali, a když byli dostatečně staří, oženili se heterosexuálně. Takový sňatek byl možný, protože dostali od hlavy jejich domácnosti nezbytné věno jako nevěsta. Azandské ženy měly nižší sociální postavení než muži a jejich sociální status se odvozoval od mužů v jejich životě- jejich otců, bratrů a manželů. Ženská homosexualita proto nemůže hrát stejnou roli jako homosexualita mužská, která je ustanovena aristokratickou mocí. Lesbické vztahy existovaly mezi manželkami z jedné domácnosti, ale byly nevyhovující. Bylo na ně pohlíženo spíše tak, že jsou potencionálně konfliktní s mužskou sociální dominancí. Byly považovány za nadpřirozeně nebezpečné pro muže a Azandové věřili, že takový vztah může muži přivodit smrt v případě, že se stane jeho svědkem. 22) Jakubova služba za Ráchel a její sestru (Crapo 1990:170-71; pracovní překlad Petr Janeček a kol.) Tehdy se Jákob vydal na cestu a přišel do země východního lidu. A rozhlédnuv se, spatřil v poli studnu, a hle, tři stáda ovcí ležela před ní, neboť z ní bývala napájena. Veliký kámen spočíval na vrcholu studny, a když bývala všechna stáda sehnána, pastýři odvalovali kámen z vrcholu studny,napájeli ovce a vraceli kámen zpět. A Jákob jim řekl: Bratři moji, odkud pocházíte?, a oni odpověděli: Z Haranu Zeptal se jich: Znáte Labana, syna Náchorova?, a oni řekli: Známe. A zeptal se: Má se dobře?, a oni odpověděli: Má se dobře, a podívej, jeho dcera Ráchel přichází s ovcemi. On řekl: Hleďte, slunce je ještě vysoko, ještě není doba pro shánění dobytka, napojte jej a vezměte na pastvu. Ale oni odpověděli: Nemůžeme, dokud nebudou všechna stáda sehnána a kámen odvalen z vrchu studny. Teprve pak ovce napojíme. A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel s ovcemi svého otce, neboť se o ně starala. A když Jákob uzřel Ráchel, dceru Labana, bratra své matky, s ovcemi Labana, bratra své matky, přistoupil ke studni, odvalil kámen z jejího vrcholu a napojil stádo Labana, bratra své matky. Poté políbil Ráchel, zaplakal a a pověděl jí, že je příbuzným jejího otce a že je synem Rebeky, a ona odběhla a pověděla to svému otci. Když Laban zaslechl zvěst o Jákobovi, synu své sestry, běžel se s ním setkat, objal ho, políbil a vzal ho do svého domu. Jákob mu vše pověděl, a Laban mu řekl: Opravdu jsi mým tělem i mými kostmi!, a zůstal s ním po měsíc. Poté řekl Jákobovi: Protože jsi mým příbuzným, nebudeš u mně sloužit zadarmo. Řekni, jaká má být tvoje mzda? A Laban měl dvě dcery: jméno starší znělo Lía, mladší se jmenovala Ráchel. Oči Líy byly mdlé,ale Ráchel byla krásná a půvabná. Jákob jí miloval a proto řekl: Budu ti sloužit po sedm let za tvoji dceru Ráchel, a Laban odpověděl: Je lepší ji dát tobě než komukoliv jinému, zůstaň se mnou. A tak Jákob sloužil sedm let za Ráchel a vídali se spolu jen párkrát, protože ji Jákob miloval. Pak řekl Jákob Labanovi: Dej mi mojí ženu, abych ji mohl mít, neboť má lhůta již vypršela. Tak Laban sezval všechny místní muže a uspořádal slavnost, ale večer vzal svou dceru Líu a přivedl jí k Jákobovi, a ten si jí vzal. ( A dal také svou služebnou Zelfu své dceři Líe, aby u ní sloužila). A ráno, ejhle, Jákob poznal Líu, a řekl Labanovi: Co jsi mi to udělal? Copak jsem ti nesloužil pro Ráchel? Proč jsi mne oklamal? A Laban odpověděl: V mém kraji není zvykem vdávat mladší dceru před starší. Dokonči týden téhle a já ti dám i tu druhou výměnou za dalších sedm let služby. Jákob tak učinil, dokončil její týden a Laban mu poté dal svou dceru Ráchel za manželku. ( Laban dal též svou služku Bilhah své dceři Ráchel, aby u ní sloužila). A tak Jákob naplnil manželství též s Ráchel, miloval Ráchel více než Líu a sloužil Labanovi po dalších sedm let. (Kniha Genesis) ) Rozvod (Schultz a Lavenda 1990: ) 24) Západoafričtí Ašantové (Schultz a Lavenda 1990: ; pracovní překlad Karolína Pokorná a kol.) Bratři a sestry v pohledu napříč kulturami Předcházející příklady svědčí o tom, že vztah bratr-sestra zasluhuje zvláštní pozornost. V americké společnosti míváme sklon interpretovat všechny vztahy mezi muži a ženami v pojmech vztahu manželského. To je nejen zbytečně omezující, ale také to znemožňuje zachytit významné odchylky ve způsobu, jímž lidé nahlížejí na vztahy. V některých kulturách je nejdůležitějším vztahem mezi mužem a ženou vztah k sourozenci opačného pohlaví. Zřetelnější je to v matrilineárních společnostech, kde nejužší vazba muže k příští generaci je k dětem jeho sestry.

17 Bratři a sestry v matrilineární společnosti Klasický příklad nacházíme ve společnosti ghanských Ašantů. (viz Ethno-File 10.5: Ašanti.) Ústředním právním vztahem v ašantské společnosti je svazek mezi bratrem a sestrou. Bratr má právní nárok na děti své sestry, protože je jejich nejbližším mužským příbuzným a v ašantské společnosti mají právní moc v rukou muži (Fortes 1950). Sestra má nárok na svého bratra, protože je jeho nejbližší ženskou příbuznou a představuje jediný zdroj kontinuity jeho rodu. V patrilineárních společnostech, jako např. u Nuerů, je pro muže hlavní jeho vlastní schopnost zplodit potomstvo. U Ašantů má pro muže největší důležitost schopnost jeho sestry zplodit potomstvo. Pro muže je obtížné rozhodnout, zda je pro ně důležitější, aby oni sami měli děti anebo aby měly děti jejich sestry. Avšak po delším rozhovoru většina mužů uzavře tím, že není nic smutnějšího než zemřít bezdětný, vždyť hlavní starostí dobrého občana je zajistit přežití svého rodu (tamtéž, s ). U Ašantů jsou bratři a sestry považováni navíc za blízké důvěrníky: Z vlastních zkušeností muži tvrdí, že se se závažnými záležitostmi svěřují sestře, v žádném případě manželce. Muž konzultuje se svou sestrou důvěrné otázky týkající se majetku, peněz, veřejného života, právních sporů, dokonce i otázky týkající se budoucnosti jeho dětí nebo problémů v manželství; je si jist tím, že to sestra neřekne nikomu dalšímu. Právě sestře svěří do opatrování cenné předměty, nikoliv manželce. Muž využívá sestru jako prostředníka v tajných mileneckých vztazích, ví, že jej nikdy nevyzradí jeho ženě. Sestra je též vhodnou osobou přivádějící muži domů jeho nevěstu a tím je nejlepším hlídacím psem manželčiny věrnosti. Ženy se na druhé straně shodují, že v krizové situaci budou na straně bratra proti manželovi. Mezi mužovou sestrou a jeho manželkou dochází často k žárlivosti, jelikož se ho obě snaží přimět, aby se postaral o jejich děti. Z těchto důvodů nemohou žít snadno v jednom domě. Běžně dochází k rozvodům po mnoha letech manželství, jejichž příčinou bývá často konflikt mezi loajalitou manželskou a sourozeneckou. (Fortes 1950, s. 275) Protože Ašantské ženy mohou být zároveň sestrami i manželkami, mívají časté zkušenosti s konfliktem mezi těmito dvěma rolemi. Aby tomuto porozuměli, musí nositelé západní kultury změnit svůj zorný úhel. My upřednostňujeme manželský poměr před vztahem bratr-sestra. Avšak pro Ašanty je na prvním místě vztah sourozenecký. Částečně je úzký vztah ašantských bratrů a sester spojen též s rezidenčním modelem v ašantských osadách. Lidé žijí v matrilineárních sídlištích a často tak manželé žijí odděleně. V manželství se ašantská žena těší značné svobodě. Manželská dohoda poskytuje manželovi výhradní sexuální právo na manželku a otcovské právo na každé narozené dítě. Manžel má též právo na domácí a ekonomické služby. Žena má v případě potřeby právo na jídlo, ošacení a přístřeší. Také očekává sexuální uspokojení, péči v době nemoci, krytí dluhů, rovněž má právo souhlasit či nesouhlasit, když si její manžel chce vzít další ženu. U Ašantů tedy manželství poskytuje práva v sexuální oblasti oběma partnerům a pokud si muž chce vzít další manželku, musí se zeptat své první ženy, zda je ochotna sdílet svá sexuální práva na něj s jinou ženou. EthnoFile 10.5 AŠANTI Oblast: Západní Afrika Stát: Ghana Počet příslušníků: 200,000 Prostředí: nepříliš hluboko ve vnitrozemí; částečně hornaté Způsob obživy: zemědělství, rybářství, obchodování na trzích (ženy) Politická organizace: království Další: matrilineární společnost, velká důležitost vztahu bratr-sestra; ženy mají velký vliv v provozování obchodu 17 25) Oblast Mount Hagenu (Schultz a Lavenda 1990: ; pracovní překlad Žatkuliakova a kol.) Bratia a sestry v patrilinearnej spolocnosti Vztah brata a sestry je taktiez dolezity v patrilinearnych spolocnostiach, dokonca i v niektorych sucasnych narodnych statoch. Thomas Belmonte (1978 : 193) poznamenava, ze v slamoch Neapola uplatnuje brat nad sestrou moralny vplyv, co jej manzel nema. V patrilinearnych spolocnostiach intenzita vztahu zavisi od sposobu, akym je pribuzenska skupina organizovana. Tam, kde sa sestry po svadbe nestahuju prilis daleko od domova, a kde nie su vclenene do linii svojich manzelov, skupina bratov a sestier moze ovladat liniu a jej ekonomicke, politicke, socialne a nabozenske aspekty. Starsi clenovia linie - muzi, ako aj zeny - uplatnuju vplyv nad mladsimi clenmi. Zatial co bratia su zvycajne vplyvnejsi (ciastocne preto, ze su ti, ktori zostavaju, avsak sestry sa po vydaji

18 prestahuju), sestry vplyv tiez uplatnuju. 18 V oblasti Mount Hagen vo vysocine Novej Guiney su napriklad zeny vydate do mnohych odlisnych podkmenov, obvykle do vzdialenosti dvoch hodin chodze od domova. (Pozri etnozlozku 10.6 Mount Hagen.) Ponechavaju si vsak prava na majetok svojich vlastnych lini a na jeho pouzitie. Veri sa, ze klanova sestra vydata mimo klan je nadalej ovladana duchmi svojho klanu. Ked zomrie, spolu s nimi je schopna ovplyvnovat zalezitosti svojej vlastnej linie. Ale po case sa zena coraz viac zaujima a angazuje v zalezitostiach klanu svojho manzela. Veri sa, ze zaroven prechadza pod moc duchov manzelovho klanu. Veri sa, ze po smrti okrem vplyvu na svoj vlastny klan ako klanova sestra ovplyvnuje manzelov klan ako klanova matka (Strathern 1972 : 124). 26) Šavantská domácnost (Keesing 1975:38, Case 6; pracovní překlad Zuzana Korecká a kol.) Šavantové - indiáni ze střední Brazílie jsou organizováni do patrilineárních skupin. Stejně jako další indiáni Gé - skupiny (Žé - skupiny) žijí Šavantové ve velkých kruhových vesnicích, které vyjadřují prostorové znázornění jejich kosmologie. Navzdory vzájemné kulturní blízkosti, nemohou Šavantové přidělit část "kruhu" každé linii (patrilinii), jak je tomu u jiných Gé - Indiánů, protože patrilineárně příbuzní muži jsou rozptýleni po celém "kruhu" v domácnostech rodičů svých manželek. Po uzavření manželství odchází šavantský muž žít k rodičům své manželky. V určitém momentu se domácnost skládá z manželského páru a jejich dětí. Děti patří k otcovské linii (patrilinii), přestože jejich otec zpočátku přišel do nepřátelského prostředí domácnosti rodičů své ženy jako "cizinec". A nyní když už je bezpečně usazen, jeho synové se ožení a musí opustit bezpečí vlastní domácnosti. Dcery zůstávají, provdávají se před pubertou a přivádí své ženichy jako další "cizince". V ideálním případě si muž bere více než jednu ženu, což představuje problém. Nejlepším řešením je vzít si dvě sestry. Ve skutečnosti však mladí muži ze stejné patrilinie mohou zůstat spolu, navzdory matrilokálním pravidlům, a to když se ožení s dívkami, které žijí blízko sebe. Ideálním řešením, které pomáhá udržet linii pohromadě, je "strategické" manželství skupinky patrilineárně příbuzných mužů a lokální skupinky úzce příbuzných dívek. 27) Rezidence Cimšianů (Gwynne a Hicks 1994:122) 28) Západní rezidenční vzorec (Gwynne a Hicks 1994:123; pracovní překlad Kateřina Niklová a kol.) Je samozřejmostí, že se novomanželé v západní společnosti, pokud už si nevytvořili vlastní domov před sňatkem, snaží najít domov mimo své rodiny. Toto uspořádání označují antropologové jako neolokální rezidenci. Pro členy naší společnosti je neolokální rezidence výhodná, protože manželský pár není omezován ani rodinou manžela ani rodinou manželky. Nezávislost je v mobilní společnosti, ve které se střídají zaměstnání a lidé se musí často stěhovat, adaptivní. Někdy ovšem musí manželé žít díky ekonomickým problémům s rodiči jednoho či druhého. Když je manželům dovoleno vybrat si, zda budou bydlet s příbuznými manžela nebo s příbuznými manželky, jedná se o ambilokální rezidenci. V naší společnosti jde obvykle o dočasné uspořádání. Mladý pár se těší na den, kdy nebude pod dohledem a bude se moci přestěhovat do vlastního, sebeprostšího domova. Avšak v jiných společnostech je toto uspořádání trvalé ( např.již zmínění Ibanové ). Ambilokální rezidence, i když je méně liberální než neolokální rezidence, nabízí větší svobodu výběru než ostatní rezidenční uspořádání, o kterých jsme mluvili. Manželský pár se přestěhuje podle toho, jaké relativní výhody nabízí soužití s příbuznými jednoho či druhého manžela. 29) Patrilineární organizace Nuerů (Schultz a Lavenda 1990: ; pracovní překlad Jaroslav Klepal a kol.)

19 Nepochybně nejobvyklejší formou organizace příbuzenských linií je patrilinie. Ve vzorku 250 společností, antropolog G. P. Murdock objevil, že 105 (42 %) jich bylo patrilineálních, 75 bilaterálních a 52 matrilineálních. Patrilinie jsou tvořeny ze všech lidí (mužů a žen), kteří věří, že jsou mezi sebou navzájem příbuzní skrze mužskou linii, protože mají společného mužského předka. Prototypickým jádrem patrilinie je pár otec syn. Ženy, které jsou členkami patrilinií obyčejně tyto linie opouštějí, když se vdají, avšak nepozbývají o ně zájem. V mnoha společnostech, hrají aktivní roli v určitých záležitostech ve svých původních liniích po mnoho let. V patrilineálních společnostech se předpokládá existence hierarchie: muži věří, že jsou nadřazeni ženám, a mnoho žen s tím souhlasí. Navzdory tomu je však v jádru těchto společností určitá patrilineální záhada. Ženy s trochou moci, jsouce cizinkami v linii, se nicméně provdávají za členy linie a produkují děti, které zachovávají linii. Budoucnost patrilinie tak ironicky závisí na lidech, kteří do ní nenáleží! Další ironií je to, že ženy musí opustit své vlastní linie, aby reprodukovaly novou generaci v linii někoho jiného. Ženy v patrilineálních společnostech jsou tak často uvrhnuty v konflikt zájmu a loajality (viz. Karp 1986). Mají podporovat své vlastní děti nebo své otce a bratry? Klasický partilineální systém lze nalézt u súdánských a etiopských Nuerů. (Viz. EthnoFile 9.2: Nuerové.) Podle anglického antropologa E. E. Evens- Pritcharda, byli Nuerové rozděleni na nejméně dvacet klanů. Evens-Pritchard definoval klan jako největší skupinu lidí, kteří (1) odvozovali svou patrilineální descendenci od společného předka, (2) nemohli mezi sebou uzavírat sňatky a (3) pokládali sexuální vztah uvnitř skupiny za incestní. Klan byl rozdělen nebo segmentován na linie. Tyto linie byly mezi sebou provázány na předpokládaném spojení s patrilineálním původem. Nejzákladnějším úsekem segmentace linie byla minimální linie, kterou tvořilo tři až pět generací. Příbuzenský systém Nuerů fungoval následujícím způsobem. Členové linií A a B se mohli považovat za navzájem příbuzné, protože věřili, že zakladatel linie A je starším bratrem zakladatele linie B. Žijící členové linie A pak tedy mohli věřit, že jsou příbuzní se členy linie B, neboť oba bratři měli společného otce. Tyto dvě minimální linie tak spolu vždycky tvořili menší linii (minor lineage). Menší linie mohly být spojeny s jinými menšími liniemi, a to na základě předpokladu společného předka, vytvářejíce tak větší linie (major lineage). V těchto větších liniích se také věřilo ve sdílení společného předka a spojením těchto linií se vytvářela maximální linie (maximal lineage). Věřilo se, že zakladatelé maximálních linií jsou synové klanového předka. Tímto způsobem se také věřilo, že všichni členové klanu jsou navzájem patrilineálně příbuzní. Linie byly pro Nuery důležité z politických důvodů. Členové stejné linie ve stejné vesnici si byli vědomi, že jsou v sociální skupině se společnými předky a symboly, společnými právy na teritorium a společným zájmem ve skotu. Když by se něčí syn oženil, tak by mu lidé z jeho linie pomohli zajistit skot jako cenu za nevěstu. Jestliže by byl syn zabit, tak tito lidé a vlastně všichni členové jeho patrilinie nehledě na to, kde žili by ho pomstili. Jestliže by zemřel, tak by pro něho zajistili pohřební obřad. Přesto však, vztahy mezi členy patrilinie nejsou nutně harmonické: Nuer je vázán ke svému agnátnímu příbuzenstvu (paternal kin), od kterého na jedné straně získává pomoc, ochranu a status, ale na druhé straně na oplátku má mnoho povinností a závazků. Jejich často neurčitý charakter může být jak důkazem, tak důvodem jejich uplatnění, ale zároveň poskytuje rozsáhlý prostor pro nesouhlas. Povinnosti a práva se snadno dostávají do rozporu. Kromě toho, pravidla (patrilineálního) příbuzenství nemohou být oddělena od autority, disciplíny a silného smyslu pro morální povinnosti, a tedy od všeho, co je Nuerům nějakým způsobem protivné. Oni pravidla nepopírají, ale v případě, kdy jejich osobní zájem jde proti nim, tak je napadají. (Evens-Pritchard 1951:162) Přestože jsou Nuerové patrilineální, uznávají za své příbuzné i ty, kteří nejsou členy jejich linie. V jazyce Nuerů slovo mar odkazuje k,,příbuznému : všem lidem, se kterými může osoba nalézt jakoukoliv spojitost. Toto zahrnuje lidi stejně tak z matčiny strany jako ze strany otcovy. Skutečně, v tak důležitých obřadních příležitostech, jako je distribuce ceny za nevěstu, je poté, co je žena z linie provdána, kladena speciální pozornost k příbuzným z matčiny strany. Důležití příbuzní, jako je matčin bratr a matčina sestra, jsou obdarováváni skotem. Bratr mužovy matky je pro muže velkým pomocníkem v případě, kdy má problémy. Pokud je ještě dítě, matčin bratr je k němu vlídný, a v dospělosti mu matčin bratr dokonce poskytuje druhý domov. Jestliže matčin bratr má rád syna své sestry, pak mu může být dokonce ochoten pomoci zaplatit cenu za nevěstu v případě, kdy si ji chce (syn jeho sestry) 19

20 vzít.,,nuerové říkají o mateřském strýci (maternal uncle), že je jak otcem tak matkou, ale nejčastěji, že,je vaší matkou (ibid.). Konečně, pro Nuera, je každý jiný Nuer, se kterým se on nebo ona seznámí, nějakým způsobem příbuzný. Jestliže tato osoba příbuznou není, pak se věří, že je nepřítelem ) Segmentární linie u Tivů (Keesing 1975:32-33, Case 4; pracovní překlad Jiří Knitl a kol.) Nigerijští Tivové, jejichž počet se odhaduje na lidí, odvozují svůj původ podle tradičních genealogických posloupností od jediného zakládajícího předka. Mimo to, každá úroveň segmentární hierarchie se vztahuje k určité části územní. To je, jako kdyby na místo linie Smithových, roztroušených po sousedství, které obývají společně s Jonesovými, Brownovými a dalšími, bylo toto sousedství tvořeno jen Smithovými a celá oblast by pak byla tvořena Smithovými, Brownovými a Jonesovými, všemi, kteří odvozují svůj původ od stejně vzdáleného předka atd. Obrázek 10 ilustruje takovýto druh segmentární organizace Tivů. Sahlins (1961) tvrdil, že přávě tento druh systému může být zván "segmentární". Argumentoval, že takováto organizace je zvláště adaptabilní, když kmen expanduje na jiné obydlené teritorium. Takový druh aliancí během válečných aktivit, jakožto uspořádání, jim umožňuje dát výhodu nad případným protivníkem a tak se adaptovat při loupeživé expanzi. 31) Segmentární organizace u Nuerů (Keesing 1975:49-51, Case 7; Jana Viktorínová a kol.) Nuerové (cca os.) žijí roztroušeně v bažinatých a savanovitých oblastech Súdánu. I když nemají žádnou ústřední vládu, udržují jistou míru jednotnosti a uspořádanosti politických vztahů mezi teritoriálními oddíly, které Evans Pritchard (1940) nazývá kmeny, "tribes", a mezi jejich segmenty. Kmen Nuerů je skupinou, jejíž členové jsou povinni slučovat se v útoku a obraně při konfliktech. U sporů uvnitř kmene se předpokládá arbitrární řešení. Kmen má společné teritorium, jméno a základní postoje. Kmen je rozdělen na segmenty, jejichž vztah je chápán v termínech hierarchie patrilineárního příbuzenství (jako rodiny Smithových a Jonesových), i když konkrétní spojitost mezi původem a kompozicí územních skupin není vždy zcela zřejmá. Základním principem organizace společnosti je kontextuální opozice a spojenectví segmentů. "Bojujeme proti Rengyům, ale když někdo z nás válčí s třetí stranou, spojíme se" (Evans - Pritchard 1940: 143). Na obr. 21 "když segment Z1 bojuje se Z2, netýká se to žádné jiné sekce. Když Z1 bojuje s Y1, Z1 a Z2 se spojí jako Y2. Když Y1 bojuje s X1, Y1 a Y2 se spojí, a stejně učiní i X1 a X2. Když X1 bojuje s A, tak se X1, X2, Y1 a Y2 spojí jako B. Když A útočí na Dinky (tj. sousední kmen), mohou se sjednotit A a B " (Evans - Pritchard 1940: ). A X B Y. X1 X2 Y1 Z1 Z2 Y2 Obr. 21: Politická organizace Nuerů. A a B jsou velké segmenty kmene (Evans Pritchard 1940). X a Y jsou velké větve oddílu B, a jsou dále rozděleny na segmenty. (Evans Pritchard 1940, se svolením The Clarendon Press Oxford ). Důvodem ke vzniku konfliktu může být pře o dobytek, poškození majetku, cizoložství nebo nárokování práva na přírodní zdroje. Nuerové mají sklon k válčení a mnohé spory řeší krvavě. Ve vlastní vesnici bojují s holemi nebo beze zbraní, při konfrontaci členů různých vesnic se používají oštěpy. Pokud dojde k zabití, blízký patrilineární příbuzný zabitého zkusí zabít vraha nebo některého z jeho blízkých patrilineárních příbuzných. Vrah vyhledá azyl u náčelníka "Leopardí kůže", který se pokusí sjednat smír, přimět poškozený rod k akceptaci odškodného ve formě dobytka, "blood cattle", a tím zabránit krvavému konfliktu. Mezi členy segmentů, které v rámci systému lze označit za sociálně příbuzné, jako Z1 a Z2 nebo Z1 a Y1, jsou podobné situace vyrovnány většinou bez krvavé msty. Čím vzdálenější je vztah mezi zúčastněnými skupinami, tím pravděpodobnější je následné vypuknutí bojů mezi přechodnými aliancemi typu X proti Y. Ovšem nenaznačuje činnost "Leopardí kůže" existenci nějaké šiší politické organizace? Podle Evanse Pritcharda (1940) nejsou náčelníkova rituální moc, zprostředkovatelská role a světská autorita založeny na žádných speciálních privilegiích. Jeho působení v mírotvorném procesu je umožněno tím, že

Evolucionisté a příbuzenství

Evolucionisté a příbuzenství Evolucionisté a příbuzenství Základní příbuzenské termíny Příbuzenství vztah na biologickém základě, přesto se jedná zejména o sociokulturní jev (důležitější je status, než biologická podstata). Funkce:

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

MANŽELSTVÍ. Seminární práce pro předmět Animace kultury. Karolína Kučerová kulturologie, 2. roč., LS 2002/03

MANŽELSTVÍ. Seminární práce pro předmět Animace kultury. Karolína Kučerová kulturologie, 2. roč., LS 2002/03 MANŽELSTVÍ Seminární práce pro předmět Animace kultury Karolína Kučerová kulturologie, 2. roč., LS 2002/03 2 Manželství. Tato instituce, která má pro člověka západní kultury poměrně jednoznačné kontury,

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013.

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. 2013 Grunovi Historie rodu sborník Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. Jan Gruna Verze dokumentu 1.0 1.1.2013 1 Obsah 1 Obsah... 1 2

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

NATURA 2000 A ČESKÁ REPUBLIKA (úvod do problematiky)

NATURA 2000 A ČESKÁ REPUBLIKA (úvod do problematiky) NATURA 2000 A ČESKÁ REPUBLIKA (úvod do problematiky) Úvod Natura 2000 je soustava chráněných území vznikajících na základě požadavků směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola 4. kapitola Dědění ze zákona V předchozích kapitolách jsme se podívali na to, jaké možnosti má člověk, který se rozhodne vyřešit své věci před svou smrtí. Nyní je čas se seznámit s tím, co se stane, pokud

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Rodinné konference; plnění potřeb rodin z různých kultur

Rodinné konference; plnění potřeb rodin z různých kultur Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 Rodinné konference; plnění potřeb rodin z různých kultur Katharina Nuza and Jane Towey Výňatek z publikace The Quiet Revolution, Aggrandising people power by

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Rodina a lidská práva

Rodina a lidská práva Rodina a lidská práva Lidé jsou od nepaměti zvyklí sdružovat se ve větších nebo menších skupinách, které běžně nazýváme rodiny. Podoba rodiny může být různá, v zemích severní polokoule je za rodinu považována

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_196 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983 VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983 (oddíly 26 30 Zákona o duševním zdraví z roku 1983) ÚVOD O čem je tento leták? Tento leták informuje o tom, kdo je dle Zákona o duševním

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN. Žatčany, 19. dubna 2013

JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN. Žatčany, 19. dubna 2013 JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN Žatčany, 19. dubna 2013 Zpracoval: Radek Hemala, duben 2013 PŘÍPRAVA PODKLADŮ rodné a křestní listy, oddací listy, úmrtní listy, domovské listy, občanské doklady dědické

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Žádost o přechod nájmu bytu

Žádost o přechod nájmu bytu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Razítko podatelny: Žádost o přechod nájmu bytu I. Vyplňuje žadatel 1. Jméno a příjmení žadatele.........

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Psychologie a komunikace Sociální skupiny. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologie a komunikace Sociální skupiny. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ SKUPINY Od svého narození je člověk členem nějaké skupiny Skupinová

Více