Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby"

Transkript

1 Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Tento ceník se vztahuje na klienty PPF banky a.s., kteří využívají bankovní služby od Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK Právnické osoby Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně Právnické osoby, nadace a nadační fondy 2 3. Termínované vklady a Depozitní směnky Termínované vklady s pevným termínem v CZK a cizí měně Termínované vklady s opakovanou periodou (revolvingový TV) v CZK a cizí měně Depozitní směnka v CZK a cizí měně 2 4. Platební styk Bezhotovostní tuzemský Bezhotovostní zahraniční Hotovostní 3 5. Dokumentární operace Exportní a tuzemské DODAVATELSKÉ akreditivy Importní a tuzemské ODBĚRATELSKÉ akreditivy INKASA a SMĚNKY pod dokumentárním inkasem 4 6a) Platební karty ČSOB Vedení platebních karet Pojištění k platebním kartám Použití platebních karet Ostatní služby k platebním kartám 5 6b) Platební karty PPF banky a.s Vedení platebních karet Pojištění k platebním kartám Použití platebních karet Ostatní služby k platebním kartám 5 7. Elektronické bankovnictví Homebanking 5 8. Úvěrové obchody 6 9. Služby kapitálového a peněžního trhu 6 Úplata za Obstarání nebo zprostředkování obchodů s tuzemskými i zahraničními akciemi a ostatními 9.1. majetkovými CP obchodovanými na tuzemském trhu 6 Úplata za Obstarání nebo zprostředkování obchodů se zahraničními akciemi a ostatními majetkovými 9.2. CP obchodovanými na zahraničním trhu Úplata za Obstarání nebo zprostředkování obchodů s tuzemskými a zahraničními dluhopisy Úplata za provedení Instrukce k vypořádání Úplata za Obstarání nebo zprostředkování a vypořádání obchodů na peněžním trhu Odměna za služby vztahující se k vedení účtu cenných papírů v CDCP Úplata za správu cenných papírů a vypořádání transakce Úplata za vedení evidence cenných papírů a vypořádání transakce Společná ustanovení a ostatní podmínky pro služby kapitálového a peněžního trhu Bankovní informace Vystavení bankovní informace a reference o klientovi Banky Ostatní služby a poplatky 12. Účty pro složení / navýšení základního jmění před zápisem do rejstříku 13. Bezpečnostní schránky 14. Všeobecná ustanovení verze Tel.: (+420) , fax: (+420)

2 1. Běžné účty v CZK Právnické osoby Zřízení účtu Vedení účtu (měsíční poplatek) Zrušení účtu 100,- Kč Výpis z účtu ve frekvenci (měsíční poplatek)* elektronicky elektronicky osobně poštou poštou do Denně (při pohybu na účtu) 400,-Kč 400,-Kč 600,-Kč Týdně (za kalendářní týden) 300,-Kč 300,-Kč Měsíčně 150,-Kč 150,-Kč 350,-Kč Čtvrtletně / Ročně 300,-Kč * Právnickým osobám - drobným podnikatelům je poskytován výpis pouze ve frekvencích denně, týdně nebo měsíčně Nadace a nadační fondy Zřízení účtu Vedení účtu Zrušení účtu Výpis z účtu ve frekvenci (měsíční poplatek) elektronicky elektronicky osobně poštou Denně (při pohybu na účtu) Týdně (za kalendářní týden) Měsíčně Čtvrtletně / Ročně 2. Běžné účty v cizí měně 2.1. Právnické osoby Nadace a nadační fondy Zřízení účtu Vedení účtu (měsíční poplatek) Zrušení účtu 4,-EUR / 5,-USD / 4,-GBP / 6,-CHF / 160,-RUB Výpis z účtu v měně EUR ve frekvenci (měsíční poplatek)* elektronicky elektronicky osobně poštou poštou do Denně (při pohybu na účtu) 12,-EUR 12,-EUR 20,-EUR Týdně (za kalendářní týden) 10,-EUR 10,-EUR 18,-EUR Měsíčně 8,-EUR 8,-EUR 16,-EUR Čtvrtletně / Ročně 4,-EUR 4,-EUR 12,-EUR Výpis z účtu v měně USD ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 15,-USD 15,-USD 26,-USD Týdně (za kalendářní týden) 13,-USD 13,-USD 24,-USD Měsíčně 11,-USD 11,-USD 22,-USD Čtvrtletně / Ročně 7,-USD 7,-USD 18,-USD Výpis z účtu v měně GBP ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 12,-GBP 12,-GBP 20,-GBP Týdně (za kalendářní týden) 10,-GBP 10,-GBP 18,-GBP Měsíčně 8,-GBP 8,-GBP 16,-GBP Čtvrtletně / Ročně 4,-GBP 4,-GBP 12,-GBP Výpis z účtu v měně CHF ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 18,-CHF 18,-CHF 32,-CHF Týdně (za kalendářní týden) 16,-CHF 16,-CHF 30,-CHF Měsíčně 14,-CHF 14,-CHF 28,-CHF Čtvrtletně / Ročně 10,-CHF 10,-CHF 24,-CHF Výpis z účtu v měně RUB ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 640,-RUB 640,-RUB 960,-RUB Týdně (za kalendářní týden) 480,-RUB 480,-RUB 800,-RUB Měsíčně 240,-RUB 240,-RUB 560,-RUB Čtvrtletně / Ročně 160,-RUB 160,-RUB 480,-RUB Výpis z účtu v ostatních zřízených měnách * Právnickým osobám - drobným podnikatelům je poskytován výpis pouze ve frekvencích denně, týdně nebo měsíčně Termínované vklady a Depozitní směnky Termínované vklady s pevným termínem v CZK a cizí měně Zřízení a vedení vkladového účtu Výpisy z vkladového účtu Minimální výše termínovaného vkladu v Kč Minimální výše termínovaného vkladu v cizí měně Předčasná výpověď smluvené doby Termínované vklady s opakovanou periodou (revolvingový TV) v CZK a cizí měně Zřízení a vedení vkladového účtu Výpisy z vkladového účtu Minimální výše termínovaného vkladu v Kč Minimální výše termínovaného vkladu v cizí měně Předčasná výpověď smluvené doby Depozitní směnka v CZK a cizí měně Minimální nominální hodnota v Kč Minimální nominální hodnota v cizí měně Úschova depozitní směnky ,-Kč ekvivalent ,-Kč 5% z vybírané částky ,-Kč ekvivalent ,-Kč 5% z vybírané částky ,-Kč ekvivalent ,-Kč 4. Platební styk Cut-off time je mezní čas pro příjetí Platebního příkazu Bankou tak, aby Okamžik přijetí Platebního příkazu odpovídal Dni splatnosti platebního příkazu Bezhotovostní tuzemský Platební transakce příchozí od jiného Poskytovatele 4,- Kč Platební transakce odchozí - standardní Elektronicky jinému Poskytovateli 5,-Kč 45,-Kč jinému Poskytovateli 45,-Kč Peněžní prostředky jsou odepsány z účtu klienta v den D. Příjemce obdrží peněžní prostředky v den D+1. Tel.: (+420) , fax: (+420) Str. 2 z 8

3 Platební transakce odchozí - expresní Elektronicky po cut-off time * 1.000,-Kč * Expresní Platební transakce po cutt-off time je možné provést pouze po předchozí dohodě s Bankou. Podmínkou provedení expresní Platební transakce je dostatečný disponibilní zůstatek na účtu nejpozději při cut of time pro expresní Platební transakci. Peněžní prostředky jsou odepsány z účtu Klienta v den D. Poskytovatel Příjemce obdrží Peněžní prostředky v den D a Příjemci je připíše na účet také v den D. V rámci Banky nejsou expresní platby nabízeny - standardně jsou připisovány na účet vždy v den D (D+0). Ve výjimečných případech je možné doručit Platební příkaz Bance faxem / em za předpokladu použití správného číselného kódu Platební příkaz k inkasu jinému Poskytovateli Trvalé platební příkazy: k úhradě/převodu a souhlasy s inkasem Zřízení trvalého příkazu k úhradě/převodu Zřízení trvalého příkazu - souhlas s inkasem Změna/zrušení trvalého příkazu k úhradě/převodu Změna/zrušení trvalého příkazu - souhlas s inkasem Platba provedená na základě trvalého příkazu k úhradě/převodu jinému Poskytovateli Platba provedená na základě výzvy k inkasu, vzniklá z trvalého příkazu - souhlas s inkasem jinému Poskytovateli Ostatní služby tuzemského platebního styku 4,-Kč 4,-Kč Změna/zrušení příkazu k úhradě/převodu před provedením (poplatek za položku) Potvrzení o provedené Platební transakci na žádost Klienta Oznámení o nezaúčtované platbě/převodu Nedoplnění Peněžních prostředků na účet klienta do 7 kalendářních dnů ode dne odeslání oznámení Bezhotovostní zahraniční Vnitrobankovní převod mezi účty vedenými v Bance Elektronicky 150,-Kč D je den, kdy jsou Peněžní prostředky odepsány z účtu Klienta. Banka připíše Peněžní prostředky příjemci také v den D Platební transakce příchozí ze zahraničí v CZK a cizí měně, nebo v cizí měně z tuzemska Platební transakce přeshraniční Platební transakce ostatní 1 D je den, kdy byly Peněžní prostředky připsány na Nostro účet Banky. Pro provedení příchozí Platební transakce se zkrácenou valutou v den D (po předchozí dohodě s Bankou), musí být platební instrukce od jiného Poskytovatele doručena Bance v den D do 15:00 hod Platební transakce odchozí do zahraničí v CZK a cizí měně, nebo v cizí měně do tuzemska Elektronicky Platební transakce přeshraniční Platební transakce ostatní Platební transakce přeshraniční 1 a případné poplatky ostatních bank 350,-Kč Platební transakce ostatní 1 a případné poplatky ostatních bank D je den, kdy jsou Peněžní prostředky odepsány z účtu Klienta Ostatní služby zahraničního platebního styku Příplatek za provedení Platebního příkazu přijatého po cut - off time (po předchozí dohodě s bankou) Poplatek za krácení valuty (po předchozí dohodě s bankou) Zrušení Platebního příkazu před jeho provedením (po předchozí dohodě s Bankou) Zrušení Platebního příkazu po jeho provedení (po předchozí dohodě s Bankou), bez záruky a případné poplatky ostatních bank Oprava platební instrukce na žádost klienta a případné poplatky ostatních bank Šetření Platební transakce odchozí na základě podnětu jiné banky a případné poplatky ostatních bank (šetření způsobené chybnou platební instrukcí od Klienta) Reklamace platby na žádost Klienta poplatky ostatních bank v případě neoprávněné reklamace, v případě oprávněné reklamace Vyhotovení potvrzení o provedené Platební transakci na žádost Klienta Vrácená Platební transakce (z důvodu chybné platební instrukce od Klienta) a případné poplatky ostatních bank Hotovostní Pokladní operace v CZK Vklad hotovosti v Kč na účet v jakékoliv měně Vklad hotovosti v Kč - splátka revolvingového úvěru a/nebo splátka úvěru z kreditní karty v hotovosti realizovaná třetí osobou (vkladatel není majitel ani disponent účtu v jehož prospěch je hotovost vkládána) Výběr v hotovosti v Kč z účtu v měně Kč Vklad a výběr hotovosti na účtu s termínovaným vkladem Výměna poškozených bankovek a bankovek v prekluzi Výměna necelých bankovek (náhrada dle platné vyhlášky ČNB) Výměna necelých mincí (náhrada dle platné vyhlášky ČNB) Výměna pamětních mincí Výměna bankovek nebo mincí dle součtu přijatých a vydaných kusů bankovek a mincí do 299 ks (součet ks přijatých a vydaných) od 300 ks (součet ks přijatých a vydaných) Tel.: (+420) , fax: (+420) Str. 3 z 8

4 Pokladní operace v cizí měně Vklad a výběr hotovosti na účtu s termínovaným vkladem v jakékoliv měně Vklad cizí měny na účet v jakékoliv měně Výběr jakékoliv měny z účtu v měně: CZK EUR 1,-EUR USD 1,-USD GBP 1,-GBP CHF 1,-CHF výběr z RUB účtu v měně CZK, EUR, USD, CHF, GBP 40,-RUB Směnárenské služby Nákup valut 2% Prodej valut za Kč 1% 5. Dokumentární operace Exportní a tuzemské DODAVATELSKÉ akreditivy Avizování nebo zvýšení částky akreditivy Potvrzení/odložená splatnost - dle bonity přebíraného rizika vystavující banky a teritoria 0,10%, min. 600,-Kč Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata (akreditivy v Kč) Změna akreditivu, za každou změnu (mimo zvýšení) Postoupení výnosu z akreditivu (včetně provedení platby) Uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky Převod akreditivu Předkontrola dokumentů 0,30%, min. 1 0,20%, min. 0,20 %, min Výlohy za SWIFT, kurýrní a případné jiné poštovní náklady budou započteny při poskytnutí příslušné služby. Pro přijatý dokumentární platební příkaz platí výše uvedené poplatky za exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy Importní a tuzemské ODBĚRATELSKÉ akreditivy Otevření, navýšení a prodloužení 0,30%, min. 1 za první čtvrtletí, + 0,15%, min ,-Kč za každé další započaté čtvrtletí (+riziková přirážka v závislosti na míře úvěrového rizika) Odložená splatnost 0,30%, min. 1 za každé započaté čtvrtletí, (+riziková přirážka v závislosti na míře úvěrového rizika+poplatky za přijetí dokladů, přezkoumání a výplata) Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata (akreditivy v Kč) Změna akreditivu, za každou změnu (mimo zvýšení) Uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky Nesrovnalosti v dokumentech 0,30%, min. 1 0,20%, min. 1 Výlohy za SWIFT, kurýrní a případné jiné poštovní náklady budou započteny při poskytnutí příslušné služby INKASA a SMĚNKY pod dokumentárním inkasem Zpracování inkasa, vrácení neproplacených dokladů do zahraničí, vydání dokladů bez placení 0,30%,min. max ,-Kč Zpracování tuzemského inkasa v Kč, obstarání inkasa tuzemské směnky Obstarání akceptace směnky* 0,20%, min Zprostředkování protestu pro neplacení směnky+případné výlohy spojené s protestem směnky** Uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky Tuzemské inkaso spojené s předáním technického průkazu 400,-Kč Změna inkasních podmínek, urgence platby 250,-Kč Výlohy za SWIFT, kurýrní a případné jiné poštovní náklady budou započteny při poskytnutí příslušné služby. *Pokud akceptovaná směnka zůstane do doby splatnosti i inkasní/předkládající banky, je zajištění akceptu bezplatné. **Od neklientů je vyžadováno složení zálohy ve výši 3. na úhradu notářských poplatků. * od nejsou tyto karty nově nabízeny 6.1. Vedení platebních karet a) Platební karty ČSOB * MasterCard Standard 45,-Kč/měsíc 1) MasterCard Business 2 400,-Kč/rok 1) MasterCard Gold 4 /rok 1) Visa Electron /měsíc 1) Visa Classic 45,-Kč/měsíc 1) Visa Business 2 400,-Kč/rok 1) Visa Gold 4 /rok 1) Pojištění k platebním kartám Pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí Standard 300,-Kč/rok 1) Standard Family 800,-Kč/rok 1) Exclusive* /rok 1) Exclusive Family 2 /rok 1) Gold** 1 400,-Kč/rok 1) Gold Family 2 600,-Kč/rok 1) K platební kartě lze sjednat pojištění dle typu platební karty. *Pojištění Exclusive je automatickou součástí karet Business v ceně karty. **Pojištění Gold je automatickou součástí karet Gold v ceně karty Pojištění neoprávněného použití platební karty v důsledku její ztráty nebo odcizení Basic - limit plnění do ,-Kč Clasic - limit plnění do ,-Kč Super - limit plnění do ,-Kč Premium - limit plnění do ,-Kč Extra - limit plnění do ,-Kč 150,-Kč/rok 1) 460,-Kč/rok 1) 800,-Kč/rok 1) 1 080,-Kč/rok 1) 1 300,-Kč/rok 1) Pojištění je volitelné pro všechny typy karet Pojištění právní ochrany DAS pro řidiče motorového vozidla od se samostatně nenabízí, zůstává bezplatnou součástí karet Business a Gold Při změně pojištění k platebním kartám je účtován poplatek v plné výši nově požadovaného pojištění. Následně je účtován poplatek při výročí platnosti platební karty. Pojistné programy jsou platné spolu s platností platební karty. Tel.: (+420) , fax: (+420) Str. 4 z 8

5 Platný od: Poplatky účtované partnerskou bankou za speciální služby na základě žádosti klienta (autorizace, telex, fax apod.) výše poplatku účtovaného zahraniční bankou Vyžádání dokladů o obchodní transakci na žádost klienta Trvalé omezení platnosti karty Dočasné omezení platnosti karty (vztahuje se pouze na ověřované transakce) 1) 1) + 20% DPH 6b) Platební karty PPF banky a.s. * * tato služba je poskytována od Vedení platebních karet MasterCard elektronická MasterCard embosovaná 40,-Kč/měsíc /měsíc MasterCard Gold součástí platební karty je pojištění pro cesty do zahraničí TOP, měsíční sazba pojistného ve výši 87,- 480,-Kč/měsíc Kč je zahrnuta v ceně této platební karty Použití platebních karet Použití karty v ČR Platby za zboží a služby Výběr hotovosti z bankomatů ČSOB 6,-Kč Výběr hotovosti z bankomatů ostatních bank 30,-Kč Výběr hotovosti na přepážce u PPF banky a.s. neprovádí se Výběr hotovosti na přepážce u ostatních bank/směnáren 150,-Kč + 0,50% z vybírané částky Použití karty v zahraničí Platby za zboží a služby Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB ve Slovenské republice 6,-Kč Výběr hotovosti z bankomatu 80,-Kč + 0,50% z vybírané částky Výběr hotovosti na přepážce/směnárně + 0,50% z vybírané částky Ostatní služby k platebním kartám Zaúčtování položky při výběru z bankomatu Zaúčtování položky při platbě za zboží a služby Expresní vydání platební karty 1) Opakované vydání PIN na žádost klienta 150,-Kč 1) Obnovené vydání platební karty s původní platností (z důvodu poškození, ztráty, předčasná obnova apod.) 250,-Kč 1) Změna limitu na žádost klienta 1) Odmítnutí převzetí vydané/automaticky obnovené karty ve výši ročního poplatku za vedení karty Neoprávněná reklamace transakce kartou 300,-Kč 1) Vydání náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro embosované karty) 3 000,-Kč 1) Vydání náhradní karty v zahraničí (pouze pro embosované karty) 4 000,-Kč 1) Pojištění k platebním kartám Pojištění pro cesty do zahraničí Quality Pojištění neoprávněného použití platební karty v důsledku její ztráty nebo odcizení Basic Standard Standard Plus Extra Použití platebních karet Použití karty v ČR Platby za zboží a služby Výběr hotovosti z bankomatů Výběr hotovosti na přepážce u PPF banky a.s. Výběr hotovosti na přepážkách ostatních bank/směnáren - Cash Advance Použití karty v zahraničí Platby za zboží a služby Výběr hotovosti z bankomatů Výběr hotovosti na přepážkách ostatních bank/směnáren - Cash Advance Ostatní služby k platebním kartám Zaúčtování položky při výběru z bankomatů Zaúčtování položky při platbě za zboží a služby Expresní vydání platební karty Opakované vydání PIN na žádost klienta Obnovené vydání platební karty s původní platností (z důvodu poškození, předčasné obnovy apod.) Změna limitu na žádost klienta Odmítnutí převzetí vydané/automaticky obnovené karty Neoprávněná reklamace transakce kartou Vyžádání dokladů o obchodní transakci na žádost Klienta Trvalé omezení platnosti karty Dotaz na zůstatek v bankomatu 36,-Kč/měsíc 10,-Kč/měsíc 25,-Kč/měsíc 40,-Kč/měsíc 75,-Kč/měsíc 30,-Kč neprovádí se 150,-Kč + 0,50% z vybírané částky + 0,50% z vybírané částky + 0,50% z vybírané částky ve výši měsíčního poplatku za vedení karty + případné poplatky ostatních bank + případné poplatky ostatních bank 10,-Kč Elektronické bankovnictví Homebanking Zavedení služby homebanking (GEMINI 5) Používání služby homebanking (včetně poradenské služby a údržby) * tato položka je účinná od Servisní služby prováděné v místě klienta v případech nezaviněných bankou 1) + 20% DPH 3 000,-Kč 300,-Kč/měsíc 300,-Kč 1) za započatou hodinu Tel.: (+420) , fax: (+420) Str. 5 z 8

6 Vstupní informace o službách PPF banky a.s. Vyhodnocení žádosti o úvěr nebo záruku Příprava smluvních dokumentů Příslib úvěru nebo záruky Závazková odměna za poskytnutou záruku Zřízení úvěrového účtu Správa úvěru Úrokové sazby úvěrových obchodů Související služby s výkonem agenta Vyhotovení dodatku ke smlouvě na žádost klienta Smluvní pokuta za porušení povinností Odměna za rezervaci zdrojů Odkup pohledávek 8. Úvěrové obchody Minimální objem odkupované pohledávky Platný od: ,-Kč/měs 1% z objemu úvěru, min ,-Kč sjednává se, maximálně do výše úrokové sazby uvedené ve Smlouvě o úvěru, stanovuje se z objemu nečerpané částky ,-Kč 9. Služby kapitálového a peněžního trhu 9.1. Úplata za Obstarání nebo zprostředkování obchodů s tuzemskými i zahraničními akciemi a ostatními majetkovými CP obchodovanými na tuzemském trhu Podání pokynu k obstarání nákupu nebo prodeje investičního nástroje, jeho modifikace či zrušení je. Za Obstarání nebo zprostředkování obchodu s akciemi a ostatními majetkovými cennými papíry je účtována Odměna v závislosti na objemu obchodu. Při obchodech bez peněžního vypořádání (resp. převodech cenných papírů) se pro výpočet použije deklarovaná cena. Pro každou transakci se Odměna vypočítává zvlášť podle níže uvedené tabulky. Není stanovena žádná minimální Odměna. Objem Obchodu - Spodní a horní hranice pásma v CZK (od-do) Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma v CZK ,00% ,00% ,80% ,50% ,20% ,10% ,05% a více ,00% Náklady a poplatky související s provedením obchodu: Poplatky BCPP, RMS, CDCP nejsou součástí Odměny a budou hrazeny zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a. s Úplata za Obstarání nebo zprostředkování obchodů se zahraničními akciemi a ostatními majetkovými CP obchodovanými na zahraničním trhu Podání pokynu k obstarání nákupu nebo prodeje investičního nástroje, jeho modifikace či rušení je. Za Obstarání nebo zprostředkování obchodu s akciemi a ostatními majetkovými cennými papíry je účtována odměna v závislosti na objemu obchodu v dané měně. Pro každou transakci se Odměna vypočítává zvlášť podle níže uvedené tabulky Akcie - rozvinuté trhy Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma Druh CP Objem realizovaného obchodu v CZK USA bez rozlišení 0,60% Velká Británie bez rozlišení 0,60% Rakousko bez rozlišení 0,66% Lucembursko bez rozlišení 0,60% Belgie bez rozlišení 0,60% Dánsko bez rozlišení 0,60% Finsko bez rozlišení 0,60% Francie bez rozlišení 0,60% Německo bez rozlišení 0,60% Nizozemí bez rozlišení 0,60% Itálie bez rozlišení 0,60% Norsko bez rozlišení 0,60% Portugalsko bez rozlišení 0,60% Španělsko bez rozlišení 0,60% Švédsko bez rozlišení 0,60% Švýcarsko bez rozlišení 0,60% Irsko bez rozlišení 0,60% Akcie - rozvíjející se trhy Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma Druh CP Objem realizovaného obchodu v CZK Polsko bez rozlišení 0,90% Rumunsko bez rozlišení 1,00% Turecko bez rozlišení 0,90% Maďarsko bez rozlišení 0,90% Rusko bez rozlišení 0,90% Řecko bez rozlišení 0,90% Slovensko bez rozlišení 0,90% Obchody s ADR a GDR Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma Druh CP Objem realizovaného obchodu v CZK ADR a GDR do 3mil. USD včetně 0,60% ADR a GDR nad 3mil. USD 0,30% Pro ostatní trhy, které nejsou uvedeny v tabulce, se Odměna stanovuje. Minimální Odměna PPF banky a. s. je 180 USD pro trhy Amex, Nyse, Nasdaq a dále pro evropské trhy je to 180 EUR za jeden obchod. Náklady a poplatky související s provedením obchodu: Poplatky převodních míst související s obstaráním nebo zprostředkováním obchodu se zahraničními akciemi a ostatními majetkovými cennými papíry jsou součástí Odměny PPF banky a.s. Odměna však nezahrnuje další poplatky a náklady související se specifiky provedení obchodu na jednotlivých lokálních trzích (zejména, avšak ne výlučně, náklady na Stamp Duty, poplatky za registraci cenných papírů, mimořádné poplatky depozitáře, notářské, poštovní nebo kurýrní náklady apod.) Tyto poplatky a náklady budou hrazeny zákazníkem zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s. Tel.: (+420) , fax: (+420) Str. 6 z 8

7 9.3. Úplata za Obstarání nebo zprostředkování obchodů s tuzemskými a zahraničními dluhopisy Podání pokynu k obstarání nákupu nebo prodeje investičního nástroje, jeho modifikace či zrušení je. Za Obstarání nebo zprostředkování obchodu s dluhopisy je účtována Odměna v závislosti na objemu. Při obchodech bez peněžního vypořádání (resp. převodech cenných papírů) se pro výpočet objemu použije deklarovaná cena. Pro každou transakci se Odměna vypočítává zvlášť podle níže uvedené tabulky. Není stanovena žádná minimální Odměna. Maximální výše je ,- Kč, resp. ekvivalent v cizích měnách Objem Obchodu Úplata za Obstarání nebo zprostředkování a vypořádání obchodů na peněžním trhu Depozita a pokladniční poukázky Odměna za obstarání nebo zprostředkování obchodu s depozitářem Odměna za obstarání nebo zprostředkování obchodu FX trh Odměna za obstarání nebo zprostředkování obchodu s depozitářem Odměna PPF banky a.s. spodní hranice pásma horní hranice pásma Procento z částky 0,-Kč není omezena 0,02% Náklady a poplatky související s provedením obchodu: Poplatky BCPP, RMS, CDCP a poplatky dalších převodních míst, vypořádacích systémů, autorizovaných správců a druhotných správců nejsou součástí Odměny PPF banky a.s. a budou zákazníkem hrazeny zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s. Úplata za provedení Instrukce k vypořádání *) Provedení každé instrukce k vypořádání Náklady a poplatky související s provedením Instrukce k vypořádání: Poplatky RMS, CDCP a poplatky dalších vypořádacích systémů, autorizovaných správců a druhotných správců nejsou součástí Odměny PPF banky a.s. a budou hrazeny zákazníkem zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s. *) Je účtována, pokud Obchodník nezajišťuje pro zákazníka zároveň obstarání obchodu a/nebo správu cenných papírů. /obchod 4 bazické body p.a. z CZK ekvivalentu objemu uzavřeného obchodu /obchod Odměna za obstarání nebo zprostředkování obchodu 2 bazické body p.a. z CZK ekvivalentu objemu uzavřeného obchodu Odměna za služby vztahující se k vedení účtu cenných papírů v CDCP Založení účtu cenných papírů v CDCP Stavový výpis z evidence CDCP Změnový výpis z evidence CDCP Zpracování zástavního práva (za každou operaci v CDCP) 9.7. Úplata za správu cenných papírů a vypořádání transakce Země/Trh Odměna za správu Transakční poplatky (CZK) (% p.a.) ČR - centrální evidence - akcie 0, , ČR - centrální evidence - dluhopisy ČR - samostatná evidence 0,020 0, ,- 500, Eurodluhopisy 0, , Irsko 0, , Itálie Lucembursko Maďarsko SRN Nizozemí Polsko 0,050 0,046 0,120 0,025 0,050 0, , , , , , , Rakousko 0, , Slovensko 0, , USA 0, , Velká Británie 0, ,- Odměna PPF banky a.s. za správu cenných papírů je počítána z tržní hodnoty cenných papírů k ultimu kalendářního měsíce. U dluhových cenných papírů spravovaných v centrální evidenci CDCP je odměna za správu počítána z nominální hodnoty cenných papírů k ultimu kalendářního měsíce. Veškeré poplatky a náklady třetích stran vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb spojených se správou cenných papírů dle smlouvy o správě cenných papírů nejsou součástí Odměny PPF banky a.s. a budou zákazníkem hrazeny zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s. Výše uvedené odměny PPF banky a.s. a poplatků v souvislosti se správou cenných papírů nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši Úplata za vedení evidence cenných papírů a vypořádání transakce *) Odměna za Země/Trh správu Transakční poplatky (CZK) (% p.a.) ČR - centrální evidence - akcie 0, ,- ČR - centrální evidence - dluhopisy 0, ,- ČR - samostatná evidence 0, ,- Odměna PPF banky a.s. za vedení evidence cenných papírů je počítána z tržní hodnoty cenných papírů k ultimu kalendářního měsíce. U dluhových cenných papírů evidovaných v centrální evidenci CDCP je odměna za vedení evidence počítána z nominální hodnoty cenných papírů k ultimu kalendářního měsíce. Výše uvedené odměny PPF banky a poplatků v souvislosti s vedením evidence cenných papírů nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši. *) Je účtována, pokud Obchodník zajišťuje pro zákazníka obstarání a vypořádání obchodu v CDCP bez správy cenných papírů Společná ustanovení a ostatní podmínky pro služby kapitálového a peněžního trhu Banka si vyhrazuje právo účtovat v případě všech produktů a služeb nižší Odměnu, než by jí podle Ceníku služeb PPF banky a.s. náležela, případně se nároku na Odměnu zcela zříci. Odměna PPF banky a.s. za služby nebo za Obstarání nebo zprostředkování obchodů s investičními nástroji, které nejsou v tomto Ceníku uvedeny se stanovuje. Banka upozorňuje zákazníky na možnost, že v souvislosti s investičními službami nebo obchody spojenými s investičními nástroji mohou vzniknout zákazníkům další náklady, včetně daní, které neplatí banka a ani je neúčtuje zákazníkům. Kompletní ceníky služeb BCPP, RMS, CDCP jsou k dispozici na webových stránkách a Bankovní informace Vystavení bankovní informace a reference o klientovi Banky Údaje z klientských účtů na žádost klienta nebo třetí osoby 1) Ostatní informace (např. posouzení bonity) 1) Poskytnutí bankovní informace pro potřeby auditorských firem 1) Poskytnutí bankovní informace pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí 250,-Kč 1) 1) + 20% DPH Tel.: (+420) , fax: (+420) Str. 7 z 8

8 Ostatní služby a poplatky Duplikát výpisu z účtu (za 1 výpis) z období za posledních 12 měsíců 50,-Kč z období nad 12 měsíců Vystavení šekové knížky k účtu 150,-Kč Blokace / Vinkulace prostředků na účtu (na žádost klienta), včetně vydání potvrzení Vydání potvrzení o zůstatku účtu Vydání ostatních potvrzení na žádost klienta Vedení a ostatní činnosti související s "Komunálním účtem" Správa vkladu při zakládání společnosti, je-li správcem vkladu PPF banka Inkaso šeku 1% z částky šeku, min. Inkaso šeku s negativním výsledkem +náklady zprostředkující banky Reklamace šeku 500,- Kč + náklady zprostředkující a poplatky cizí banky 12. Účty pro složení / navýšení základního jmění před zápisem do rejstříku Služby spojené se založením, vedením zvláštního účtu včetně vydání potvrzení 1 000,- Kč Poplatek za vedení účtu (pokud nebude do 30 kalendářních dnů od zřízení účtu předložen výpis z rejstříku) 100,- Kč/měsíčně Bezpečnostní schránky A - Schránka výška 48,5 mm /měsíc 1) B - Schránka výška 98,5 mm 750,-Kč/měsíc 1) C - Schránka výška 148,5 mm /měsíc 1) D - Schránka výška 198,5 mm 1 /měsíc 1) Vratná kauce za klíč k bezpečnostní schránce 5 000,-Kč 1) + 20% DPH Podmínkou pronájmu bezpečnostní schránky je vedení účtu u PPF Banky Všeobecná ustanovení Pokud je v Ceníku uvedeno, že jsou ceny účtovány měsíčně, jsou tyto ceny účtovány za každé, i započaté období. Za služby, které nejsou v Ceníku služeb PPF banky a.s. uvedeny, účtuje Banka poplatek ve výši za každých 15 min. práce úkonu, nebo poplatek sjednaný s klientem. Mimo odměn a poplatků uvedených v Ceníku služeb PPF banky a. s., Banka účtuje i případné náklady účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými společnostmi, vzniklé z operací prováděných na žádost Klienta. Pro vybrané klienty mohou být v souladu s obchodní politikou Banky stanoveny ceny poplatků a odměn odlišně. Tel.: (+420) , fax: (+420) Str. 8 z 8

Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace)

Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2. Běžné účty v cizí měně 2 2 3. Termínované vklady a Depozitní

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Platný od: 1.1.2011 Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby,

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele

Ceník služeb PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Ceník služeb PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby - podnikatelé 2 1.3. Účet úschovy (u advokáta, notáře..),

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a nadační

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby - podnikatelé 2 1.3. Účet úschovy (u advokáta, notáře..),

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace)

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Obsah 1. Běžné účty v CZK 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 3. Termínované vklady a Depozitní směnky

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah 1. Platební účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby - podnikatelé 2 2. Platební účty v cizí měně 2 2.1. Fyzické

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro právnické osoby

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro právnické osoby CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah 1. Platební účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Platební účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a nadační

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro veřejný sektor

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro veřejný sektor CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro veřejný sektor Platný od: 01.10.2016 Právní formy klienta: Obec nebo městská část hlavního města Prahy / Kraj a hl. m. Praha / Regionální rada regionu soudržnosti / Veřejnoprávní

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a. s. pro právnické osoby

CENÍK SLUŽEB PPF banky a. s. pro právnické osoby CENÍK SLUŽEB PPF banky a. s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Platební účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Platební účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (malé a středně velké společnosti) Platnost od 1. května 2014 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 ERB bank, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky A. Založení, vedení a zrušení běžných účtů Založení účtu Založení dalšího účtu v každé měně 200,- Zrušení účtu Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky A. Založení, vedení a zrušení běžných účtů Založení účtu Založení dalšího účtu v každé měně 200,- Zrušení účtu Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.50 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2500.00 + 0.180 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2016 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí účet BENEFIT 03 Spořicí

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele platný od 1.1.2014 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ

STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Osobní bankovnictví Podnikatelé a malé firmy Firemní klientela Platný od 1. 6. 2016

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro firemní klientelu

Standardní sazebník odměn a poplatků pro firemní klientelu Standardní sazebník odměn a poplatků pro firemní klientelu Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 4. 2015 I. Založení, vedení a zrušení běžných

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 27. ŘÍJNA 2016 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí účet BENEFIT 03 Spořicí

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele platný od 1. 7. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky A. Založení, vedení a zrušení běžných účtů Založení účtu Založení dalšího účtu v každé měně 200,- Zrušení účtu Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 0. 06 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro firemní klientelu. Platnost od

Standardní sazebník odměn a poplatků pro firemní klientelu. Platnost od Standardní sazebník odměn a poplatků pro firemní klientelu Platnost od 15. 10. 2011 I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky A. Založení, vedení a zrušení běžných účtů Založení účtu Založení dalšího

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele platný od 01.12.2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 1. 2016

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 1. 2016 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele platný od 1. 1. 2016 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT Tento Ceník produktů a služeb pro tarify ekonto STANDARD, COMFORT, je také označován jako Ceník. Pojmy užívané v Ceníku začínající

Více

Ceník pro investování do akcií

Ceník pro investování do akcií Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií.

Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. Investování infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 11. 5. 2015 I. Založení, vedení a zrušení

Více

Sazebník poplatků. Corporate Banking

Sazebník poplatků. Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 03 I. Vedení účtu 04 II. Platební styk 07 III. Swiftové produkty 08 IV. Cash pooling 08 V. Internetové bankovnictví Global Payment Plus 08 VI. Elektronické bankovnictví

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty BĚŽNÝ ÚČET

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1.

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 12. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od k

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od k Sazebník pro fyzické osoby občany změny od 1. 5. 2017 k 1. 12. 2017 původně nově F JIŽ NENABÍZENÉ SLUŽBY A PRODUKTY Osobní konta ( Osobní, Běžný účet v Kč, Studentské, Konto, Aktivní, Exkluzivní, Dětské

Více