ZA OBZOREM ČEKÁ SVĚT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA OBZOREM ČEKÁ SVĚT"

Transkript

1

2 2

3 3

4 M. Z. THOMAS ZA OBZOREM ČEKÁ SVĚT PRAHA ALBATROS 4

5 Franz Schneider Verlag, München, 1957 Translation František Gel, l969 Illustrations Jan Javorský,

6 6 Přítele tak věrného a odvážného nikdy nenajdu. Alexandr Humboldt

7 I Jméno jednoho dobyvatele - a objevitele světa Bylo mu deset let a neměl rád: učebnice, holčičky v nedělní parádě, ryby k obědu - kvůli tomu, že jsou samé kosti - a nablýskané boty. Seděl na bobečku v písčité zátočině jezera a všemi desíti prohrabával rachotící a šelestící oblázky, které severozápadní vichřice spolu s vlnami přinesla na břeh. Dlouhé, rozcuchané pačesy mu visely do čela a jeho ruce vypadaly jako tlapky jezevce, jenž si právě hloubí noru. Pečlivě prohlížel kameny a nejpěknější si nechával. Za ledové doby připutovaly ze Švédska a z Norska s ledovci až sem, před brány Berlína, a jejich cesta měla jediný účel: aby teď mohly zmizet v bezedných kapsách jakéhosi kluka. Ještě před několika málo lety by byl mohl kameny ukázat svému otci. Táta měl pochopení pro to, že člověk přináší domů kamení a kytky nebo motýly a mloky, a také člověku řekl, jak se jmenují a odkud se zde vzaly. Ale tatínek umřel a teď už tu - kromě toho chlapce - nebyl nikdo, kdo se zajímá o kameny, o stromy a o zvířata. Táta věděl prostě všecko na světě! Po celé večery jsi mohl poslouchat, až ti nadšením rudly uši, když tatínek vyprávěl o tom, jak se Kolumbus vydal za moře a objevil Nový svět, kterak Španěl jménem Vasco Nuñez de Balboa, provázený svým chytrým psem Leoncillem, pochodoval přes Panamskou šíji a objevil nové moře, dnešní Tichý oceán -nebo když otec mluvil o kapitánu Cookovi, jenž jako první člověk obeplul na plachetnici celý svět. Panečku, to byly zkazky! A když byly u konce, říkával: Synku, tak teď bys už zas mohl zavřít pusu!" Potom se vždycky oba smávali. Málo naplat, byl to táta k pohledání, a druhý takový se ve světě už nenajde. 7

8 Hoch vzdychl. Škoda, pomyslel si, ještě na tolik věcí jsem se mohl tatínka zeptat. Tak rád bych... Ve vrboví za ním zapraskala větev. Hoch se lekl a trhl sebou, neměl však už čas zmizet v rákosí. Pan Kunth, jeho domácí učitel, seskočil z hráze, až mu dlouhé šosy černého kabátu zaplandaly. Oči se mu hněvivě blýskaly, když popadl chlapce pevně za paži. Tak tady se potloukáš! Chodím sadem a volám, div si plíce nevykřičím, a ty prostě nepovažuješ za nutné odpovědět! Co tu děláš?" Jeho hlas zněl ostře a vztekle. Drozdi se tak lekli, že jim veselé trylky uvízly v hrdle. Odpověz!" Kvá, kváá, kváá!" zaštěbetal na jezeře kačer, jako by chtěl pana Kuntha uklidnit, ale s dopáleným domácím učitelem nic nepořídil. Jeho ruka tiskla chlapci paži jako železný svěrák. Bolelo to. 8

9 Hoch zvedl hlavu. Modré oči se udiveně zahleděly na pana Kuntha. Tatínek ho takovým způsobem nikdy nedržel. Tiše řekl: Sbíral jsem kameny!" Učiteli zrudla tvář. Tak! Místo abys byl doma, když máš mít hodinu vyučování, bloumáš u jezera a sbíráš kamení! Zato když máš odříkat báseň, jsi němý jak ryba! Počítat neumíš! Latina ti nejde! Svou mateřštinu ovládáš tak mizerně, že člověk pochybuje, jestli vůbec nějakou mateřštinu máš. Ale sbírat kamení, tajně hltat Robinsona, na to tě užije! Jsi nejhorší budižkničemu, nejhroznější nekňuba, jaký mi kdy přeběhl přes cestu. Kde máš ty kameny? Sem s nimi!" Chlapec se pomalu hrabal v kapse kalhot. Trvalo hodnou chvíli, než vytáhl hrst křemenů. Byly to nádherné kameny, růžové a bělostné. Některé byly stříbrně žilkované, jiné měly okraje kaštanově hnědé nebo zelené jak rákosí. Domácí učitel se na ty poklady ani nepodíval. Vzal je a hodil je velkým obloukem do jezera. Kačer koukal, aby byl co nejdřív pryč. Šlapal vodu, a pomáhaje si křídly, až to plácalo, ujížděl odsud. Bylo mu to zde příliš nebezpečné. Kameny sbírat!" Učitelova dlaň pleskla do chlapcova obličeje. Já ti dám chodit za školu!" Druhá dlaň dopadla s pleskotem na hochův spánek, na ucho a oko. Hned půjdeme k tvé matce!" Chlapec vyšplhal na hráz. V parku zpívali slavíci, ačkoli byl bílý den a chlapci se zdálo, že ho chtějí utěšovat. Zřetelně slyšel, jak lítostí a zklamáním vzlykají. Zhluboka si povzdechl. Na oči pro slzy neviděl. Ale neplakal. To ne! Slzy tekly jen proto, že druhá rána zasáhla oko. Díval se totiž na kačera, jak vstává nad hladinu, a nedbal, kam míří učitelova ruka. Starý zámek dřímal v žáru slunce. Chlapec otevřel velikánské zámecké dveře a chtěl vklouznout do domu. V posledním okamžiku se však zarazil. Člověk přece - i když byl bit - musí zůstat zdvořilý. Nechal napřed vstoupit domácího učitele. V tmavé hale si hoch hřbetem ruky rychle přetřel oči. Pan Kunth ostře zaklepal na dveře matčina obývacího pokoje. Matka seděla jako vždycky v křesle u okna. Na pohovce ležel starý honicí pes Belcastel a chrápal jako fořt po namáhavé kruhové leči. 9

10 Co se děje, Kunthe?" Alexandr zanedbává učení! Potlouká se kolem jezera a sbírá oblázky!" Matčina bledá tvář se ustaraně obrátila k chlapci. Oblázky?" tázala se. Na to jsi přece už příliš veliký! Co by tomu řekl tvůj otec, kdyby zde byl? Neslyším na tebe nic jiného než stížnosti. U pana Kuntha se neučíš ani franštinu, ani latinu. U pana dvorního rady Heima ti nejde ani rostlinopis. Nechápeš, že za takových okolností to s tebou špatně dopadne?" Odmlčela se, aby chlapci poskytla možnost omluvit se. Hoch však mlčel, slyšel, jak venku zpívají slavíci, jeden seděl v listí dubu, který otec zasadil těsně před okno; a jen se divil, jak Belcastel, ta buchta, dokáže neprobudit se a dokonce chrápat dál, když je v pokoji takový rámus. Jak to vypadají tvé ruce?" zeptala se matka zděšeně. Hoch je opatrně uklidil z dohledu tím, že je schoval za záda. Nestydíš se běhat po světě s takovýma rukama? Chlapče, chlapče, co z tebe bude?" To byla otázka vskutku zapeklitá. Chlapec sám už o tom často přemýšlel. Ale ještě se pro nic určitého nerozhodl. Nejraději by se byl stal Robinsonem. Nebo mužem jako Kolumbus, který objevil Ameriku. Nebo jako byl Balboa, jenž prvý pronikl k novému moři. V tu chvíli vrazil do pokoje Vilík. Král je v Tegelu!" vykřikl, otočil se na podpatku a byl zase tentam. Král? Ještě než stačily rachotivě cvaknout dveře, zmizel z pokoje i Alexandr. S takovýma rukama přece...," řekla matka přísně, ale už bylo pozdě. Je nepolepšitelný!" Do běla rozhořčený pan Kunth přistoupil k otevřenému oknu. Dole vyrazili ze zámeckých dveří, jak když je vystřelí, napřed Vilík, pak Alexandr. Za trest se naučíš dvě stránky Ovidia zpaměti! Máš domácí vězení!" Slavík leknutím málem spadl z větve dubu. Nepřestal sice zpívat, ale schoval se v červených květech oleandrového keře. Domácí učitel se obrátil k paní domu. Přivodí hanbu na ctihodné 10

11 jméno Humboldtů!" zvolal, vzteky bez sebe. Jeho otec se měl stát ministrem. Jeho praděd byl starostou Královce v Nové marce. Mezi všemi jeho předky ani jediný neselhal tak jako on. Obávám se nejhoršího!" Je podivné," odpověděla matka svým tichým, klidným hlasem, že si z vyučování nepamatuje vůbec nic. Někdy si už myslím, že nemá všech pět pohromadě." Učiním všechno, co je v mé moci, abych mu ty hlouposti vyhnal z hlavy," ujišťoval pan Kunth. Je třeba připomínat mu energicky povinnosti, které má vůči sobě a svému jménu!" Chlapec, nad kterým se oba dospělí rozhořčovali, zatím svištěl za svým bratrem napříč loukou jako lasička. Prima, Vilíku, žes mě odtamtud vytáhl," řekl v běhu. Přece tě nenechám v louži, Křemínku!" Přezdívku Křemínek vynesla mladšímu z bratří jeho vášeň pro křemeny, které tak horlivě sbíral. Udýchaní doběhli na silnici, po které přijížděl pomalu na koni starý muž, provázený třemi důstojníky. Na hlavě měl třírohý klobouk. Oblečen byl v modrý vojenský kabát, značně ošumělý a flekatý. Dna nachýlila a pokřivila útlou postavu. Kolem pravého zápěstí měl koženou smyčku, v níž visela vycházková hůl s prohnutou rukojetí. Oba chlapci se před jezdcem hluboce uklonili. Starý muž přitáhl otěže svého bělouše a zajel přes silnici k chlapcům. Přitom sáhl do kapsy, vytáhl stříbrnou tabatěrku a posloužil si špetkou šňupavého tabáku. Část hnědého prášku mu protekla mezi prsty a snesla se na kabát. Křemínek, jenž právě ještě leštil své ruce o kalhoty, se znova podíval na králův kabát a okřál. Bělouš se zastavil před Vilíkem. Starý král se na něho podíval očima modrýma a zářivýma jak májové nebe: Jak se jmenuješ?" Vilém, šlechtic Humboldt, Vaše Veličenstvo." Proč nejsi v kadetce? Nechceš se stát vojákem?" 11

12 Ne, Vaše Veličenstvo. Raději bych studoval." Hm!" Oči modře blýskly po Křemínkovi. A ty, mladý muži?" Alexandr, šlechtic Humboldt, Vaše Veličenstvo." Alexandr? To je slavné jméno. Tak se ve starověku jmenoval hrdina, jenž dobyl svět. Chtěl bys také dobýt svět?" Křemínek se podíval králi přímo do očí. Potom jeho pohled zabloudil ke kordu, jenž visel podle sedla. Rošťácky se usmál na 12

13 starého muže a řekl: Ano, Vaše Veličenstvo, ale bez šavle." Tu se král halasně zasmál, vytáhl z kabátu tabatěrku, nacpal si do nosních dírek šňupec a jel dál. A pořád se smál. Chlapci se za ním ještě dlouho dívali. Představoval sis takhle krále?" zeptal se Vilík. Krále ne! Ale Bedřicha Velikého jsem si představoval zrovna tak!" Křemínkův hlas byl prodchnut opravdovým obdivem. Ale obdiv platil hlavně kabátu, který měl pruský král na sobě. Zelený střevlík pospíchal napříč silnicí. Křemínek se sehnul, vzal ho opatrně do ruky a prohlédl si ho. Ale takové už mám tři," prohlásil nakonec a brouka zase pustil. Rozbřesk Křemínek zůstával ve svých klukovských letech tím, co pan Kunth nazýval střídavě budižkničemu a nekňuba. Křemínek znal všechny motýly, brouky, ptáky a stromy, co jich v parku bylo, ale bohužel neznal žádná latinská nepravidelná slovesa. Dokázal vzpomnět si na kdejaký kámen, který kdy ležel na břehu Tegelského jezera - což byla jeho výzkumná oblast - ale nikdy si nedokázal vzpomenout na matematický vzorec, ani na ten, který právě potřeboval, ani na žádný jiný. Křemínek vydržel hodiny a hodiny koukat zbožně na obrázek ukazující indickou řeku Gangu nebo jinou dálnou krajinu, ale stačilo mu mrknout na francouzskou mluvnici - a už ho rozbolela hlava. Křemínek byl pro svou maminku ustavičným trápením a pro svého učitele ustavičným postrachem. Každé pololetí proležel několik týdnů v posteli. V Berlíně ani v Tegelu nebylo jedinké dětské nemoci, kterou by si nebyl uhnal nebo sehnal a velmi litoval dospělé lidi svého okolí, že s ním mají v jednom kuse starosti. On sám nacházel v nemocech mnoho světlých stránek. Tak například nemohl pan Kunth nic namítat, když pacient četl cestopisy a dobrodružné knížky. S planoucíma očima hltal zprávy přírodopisců, 13

14 kteří jako první vkročili do neznámé země, a srdce mu hlasitě bušilo, kdykoli se dočítal o novém objevu, který se odvážným lidem podařil v nějakém zastrčeném cípku světa. Když byla knížka u konce, ležel Křemínek ještě mnoho, mnoho hodin s očima dokořán a hlavou mu táhly tisíce otázek. Tolik toho ještě chtěl vědět... Ale nikdo mu nemohl říct, jak prales vypadá doopravdy, jak jasně září Jižní kříž, to souhvězdí, které tak dychtivě vyhlížejí námořníci, když obeplouvají jižní cíp Jižní Ameriky. Nikdo mu nemohl povědět, jak veliký je Tichý oceán a do jaké výšky chrlila plameny dunící sopka ostrova Tenerife, když tudy na cestě do Ameriky plul Kryštof Kolumbus. Chlapec se zajímal o všechno živé a jeho vědychtivost po každé knize ještě zesílila. S kostnatým lešením mluvnic, s nehybnými poučkami a s mrtvými vzorci si nevěděl rady. Chci se stát přírodopiscem " řekl své matce. Pohladila ho po rozcuchaných pačesech. Měl bys se dát ostříhat, synku," odpověděla. Myslím to docela vážně," ujišťoval matku slavnostně. Usmála se. Tvůj otec byl úředníkem a důstojníkem. V naší rodině nikdo ničím jiným nebyl. Pusť z hlavy ty divoké nápady." Hoch mlčel. Odporovat matce - to bylo nemyslitelné. Vzdorovitě odmlouvat - to by byl považoval za nezdvořilé. A ostatně by to nemělo žádný smysl. Byl tedy zticha. Ale místo aby naříkal na nepochopení, začal si hledat práci. Když ti suchopárné školní předměty nejdou a když tě nudí, uč se třebas kreslit," navrhla maminka. Nadání máš a hodiny kreslení budu ráda platit." Nápad to nebyl špatný! Alexandr navštívil vynikajícího malíře a mědirytce Daniela Chodowieckého a zeptal se ho, zda by byl ochoten ho vyučovat. Chodowiecki si prohlédl náčrtky, které chlapec přinesl, a byl svolný. Alexandr se učil kreslit. Bylo mu patnáct let. Při některých úkolech, které mu Mistr dal - když šlo například o kresby květin - uvědomoval si chlapec, jak hrozně málo rostlin umí pojmenovat, on, budoucí přírodovědec. Dovedl podle předlohy 14

15 vykouzlit na papíře mechy a traviny, ale co to je a jak se jmenují, o tom neměl potuchy. Moc ho to dopalovalo. Předtím mu to ani nepřišlo. Ale od té doby začal ve volných chvílích docházet k botaniku Willdenowovi a od něho se učil určovat rostliny a zakládat herbáře. Ale k tomu potřeboval latinu, protože každá rostlina měla vědecké jméno jednou provždy stanovené, a to jméno bylo latinské. Jenom podle toho pojmenování bylo možné rozlišit bezpečně jednu rostlinu od druhé. Latina byla kdysi pro Alexandra tím, čím je poušť Sahara pro zajíce: bezmezná pustina bez jediného blatoušku, bez jediné šťavnaté louky jetele. Nyní začal Křemínek chápat, že latina přece jenom není tak docela mrtvá, jak si vždycky myslel. Mělo smysl učit se latinským slovíčkům. Přitom s velkým překvapením zvěděl, že mnohá slova dávných Římanů jsou řeckého původu, pročež jim člověk spíš porozumí, umí-li také řecky. Polehoučku pomaloučku, krok za krůčkem, začal se Alexandr přátelit s latinou a řečtinou. Věčná, nezmarná zvídavost mu však nedala. Nespokojoval se tím, že už uměl rostliny rozpoznat a pojmenovat. Chtěl také vědět, kde ta která bylina roste a čím to je, že se jí nejlépe daří na určitém místě a v určité půdě. Při pátrání po příčinách tohoto jevu obeznamoval se poznenáhlu s vědou o složení a o vzniku zemské kůry a s mineralogií. Tam slavil shledání s dávnými přáteli, s nádherně pestrými křemeny od Tegelského jezera. A když se Alexandr zajímal o to, co člověk dokáže z rostlin vyrobit, otevřel se mu svět chemie a jejího praktického uplatnění v průmyslu. Křemínek byl na sebe přísný a nepokoušel se nabývat vědomostí snadno, rychle a pohodlně. Cokoli mu lidé řekli, vždycky si to sám ověřoval. Čeho se dočetl v knihách, sám prošetřoval, je-li to opravdu tak. Přímo ho bolelo, nevěděl-li něco. Po mnoho let se lopotil, aby pronikl do přírodních věd. Pan Kunth lomil rukama. Teď bědoval: Pracuješ příliš mnoho!" A huboval: Honíš příliš mnoho zajíců najednou!" Někdejší nekňuba se však v některých oborech už vyznal lépe než jeho učitel. Na stonání už vůbec neměl kdy. Rád bych podnikl výzkumnou cestu do zámoří," řekl jednoho dne 15

16 své matce. Chtěl bych jít do pralesů." Maminka se lekla. Dítě, dítě, cožpak chceš, abych o tebe umírala strachy? Fernão Magalhães byl zabit na filipínském ostrově Matanu. Kapitán Cook byl zavražděn na kterémsi ostrově havajském. Mysli na to množství cestovatelů, kteří zmizeli v neznámu. Nesnesla bych to pomyšlení!" Všude se mi může něco stát. I tady!" Ale v tom případě bych byla v tvé blízkosti." Ve světě je tolik věcí, které musejí být prozkoumány, maminko. Je tam tolik práce..."... a tisíce nebezpečenství!" Tisíce objevů, maminko." Pokývla hlavou. Chceš říci, že tam za obzorem čeká svět. Ano, ale ten tvůj,svěť je plný nebezpečí." Pevně se na chlapce zadívala. Nepůjdeš! Slib mi to!... Slib mi, že nepůjdeš, alespoň pokud budu živa! Když tvůj otec umíral, musela jsem mu slíbit, že se naučíš řádnému povolání. Přírodovědectví není žádné povolání!" Maminko!" Unaveně zavřela oči. Byla se silami u konce. Tak zavolejme Kuntha," řekla. Uvidíme, jak o tom smýšlí. Kunth požíval plné důvěry tvého otce. Byl tvým vychovatelem od raného dětství. Jeho rozhodnutí bude správné." Kunth přispěchal. Nebylo třeba dlouhého vysvětlování. Major šlechtic Humboldt," prohlásil pan Kunth, by nikdy - říkám nikdy - nebyl strpěl, aby se některý z jeho synů vrhl do zbytečného, daremného a životu nebezpečného podnikání, z něhož nekyne ani čest, ani sláva. Každý si o tom může myslet, co mu je libo, jedno však je jisté: vláda, která vyznamenává každého statečného vojáka a každého věrného úředníka, neviděla dosud důvod, proč vyznamenat nějakého přírodopisce. Generálové zastávají nejvyšší státní funkce. Požívají všude svrchované úcty. Ale slyšel snad někdo něco takového o nějakém přírodopisci?" Alexandr ho příkře přerušil: Poprosím státního ministra Heinitze, aby mě přijal na Hornické učiliště a zaměstnal mě později jako státního úředníka." Alexandr se otočil a ráznými kroky opustil pokoj. 16

17 Matka si oddechla. Kunth spokojeně kýval hlavou. Jak to vždycky říká: Je pouze třeba mladým lidem včas a důrazně připomenout, čím jsou povinni sobě a svému jménu. Jen co Alexandr bude úředníkem, brzo zapomene na ty své sny o Tichém oceánu a o palmách, o sněžných velehorách nad tropy a o Jižním kříži. Pan Kunth si byl jist, že postupem času bude z Alexandra docela obstojný úředník. Stiskl paní Humboldtové ruku. Jen co je pravda, rodina si k takovému domácímu učiteli mohla věru blahopřát. Pan Kunth měl štěstí, že se nikdy nedozvěděl, jak o něm ve skutečnosti ti dva Humboldtovic chlapci smýšlejí. Vilík o něm napsal své snoubence: I když jenom zaslechnu jeho jméno, všechno ve mně vře, že si to ani představit nedovedeš. Znova prožívám výstupy, které jsou otřesné i v pouhé vzpomínce. Alexandr se stal horníkem. Denně fáral do dolů. Dík svým mnohostranným vědomostem a dík nezměrné trpělivosti, kterou vynakládal na každou práci, dostal po skončení studií diplom báňského asistenta. Nedlouho nato převzal správu dolů ve Smrčinách. Matka Vilík, jenž se oženil s půvabnou dívkou jménem Karolína, byl už delší dobu šťastným manželem, když se jednoho dne zeptal svého bratra: Křemínku, kdypak ty nás pozveš na svatbu?" Alexandr se zasmál: To si budete muset počkat. Copak bych mohl vzít s sebou ženu do pralesa, kam ještě nikdy nevkročil žádný Evropan?" A ty ještě stále pomýšlíš na cestu do tropů?" Alexandr přisvědčil kývnutím hlavy a zářil. To tedy celé tvé studium a všechna tvá dosavadní práce..."... byla jen pečlivou přípravou pro moji výpravu," vysvětlil Alexandr. Jsem matce velmi povděčný, že mě tenkrát nepustila do 17

18 světa. Zatím jsem vydal několik vědeckých knih a uveřejnil řadu článků, a odborníci mě uznávají." A tvé úřednické místo?" Toho se vzdám. Heinitz mě povýšil na báňského radu. Nabídl mi místo ředitele slezských hutí a vestfálských dolů, uhelných i solných. Nepřijmu ani jedno, ani druhé." Kunth padne do mdlob!" Doufám, že si přitom moc nenabije, ale nemohu si pomoci." A maminka?" Nemusí mít strach, Vilíku. Podle jejího přání jsem se naučil řádnému povolání. Dokud bude maminka naživu, nepojedu bez jejího svolení nikam do zámoří. To jsem jí přece rukoudáním slíbil." A když přesto nesvolí?" Alexandr vesele potřásl hlavou. Když to vezmeš kolem a kolem, Vilíku, nakonec si vždycky dala říct. Ale dřív než se jí zeptám, podniknu studijní cestu do Alp. Tam se musím obeznámit s novými vědeckými přístroji a vyzkoušet své zrcadlové sextanty, chronometry, kompasy, délková měřidla a barometry." Vilík svraštil obočí. Křemínku, Křemínku, dívám se na svět černě," řekl. Matka ti svolení nikdy nedá. Jsi příliš velký optimista. Maminka na tobě velmi lpí. Posbírala všechny tvé kresby a připíchla si je nad postel. Myslím, že se na cestu nevypravíš a pan Kunth, jen co se probere ze mdlob, si bude mnout ruce." Jednoho dne spatřím Jižní kříž," odpověděl Alexandr, na to se můžeš spolehnout. A uvidím Tichý oceán a pralesy Ameriky a budu prvním člověkem, který v Novém světě pronikne do říše rostlinné a živočišné i do všech ostatních přírodních říší Nového světa vůbec!" Jsi zatraceně paličatý kluk, Křemínku." Příroda mě přesvědčila tisíci důkazů, že každá žeň zraje pomalu a že každý strom musí hezkou chvíli počkat, než; mu naroste koruna. Ale že mu naroste, to je jisté!" Alexandr jel do Alp. Zkoumal horniny a jejich vrstvení. Zkoušel své přístroje. Trénoval dlouhé pochody a obtížné horolezecké výstupy. Navázal spojení s četnými vědci. Nyní,. po desíti letech tvrdého studia a příprav cítil, že je připraven vyrazit na dalekou cestu. 18

19 Ještě si nebyl jist, co asi řekne maminka. Ale místo matky odpověděl sám osud. Maminka, jež byla už dlouhou dobu upoutána nemocí na lůžko, zavřela oči navždy - zemřela tak tiše a nenápadně, jak po celý život žila. V rukou držela malý vybledlý obrázek, Alexandrův portrét, který její syn kdysi nakreslil před zrcadlem nejistou chlapeckou rukou. Paní Marie Alžběta Humboldtová se za svobodna jmenovala Colombová. Pocházela ze staré francouzské rodiny hugenotů, kteří koncem sedmnáctého století z náboženských důvodů opustili svou vlast, Burgundsko, a usadili se v Prusku. V mnohých a nekonečných hodinách nemoci paní Humboldtová často myslela na to, jak podobná si jsou příjmení Colomb a Colombo. Což sám otec Kryštofa Kolumba, objevitele Ameriky, není v matrikách města Janova zapsán jako- Colombo? Colomb - Colomb: je to náhoda? Či skrývá se za zvláštní podobou těch dvou příjmení tajemství prastarých souvislostí? Není snad podivné, že v Alexandrovi hárá týž neklid, táž neuhasitelná objevitelská vášeň, která kdysi planula v synu janovského tkalce, v Christoforu Colombovi? Po dvacet let svého života čekal ten Colombo na chvíli, kdy se bude moci vydat po neznámých mořích. Rodina Humboldtů byla již dávno usedlá. Odkud se tedy v nejmladším synu už za jeho dětství vzala ta touha spatřit dálný, cizí svět? Po celou dobu svého mládí, léta letoucí, chlapec trápil matku, aby mu dovolila cestovat. Matka vždycky odmítla. Přitom byla ve svém nitru přesvědčená, že její syn se jednoho dne za to moře vydá, a chvěla se obavou, že by tu cestu mohl nastoupit příliš brzo. Aniž to hoch tušil, dávala mu neustále nové a nové úkoly. Všechny je plnil a splnil. Z hloupého a neduživého budižkničemu se stal muž všestranně vyzbrojený pro nejobtížnější tažení svého života. Nyní směl doufat, že pronikne k nádherným objevům trvalé hodnoty, protože teprve nyní se jeho oči naučily vidět víc, než viděl kdokoli před ním. Mohla matka pro své dítě udělat víc? V posledních hodinách života se za něho modlila. Myslela na Kryštofa Kolumba a věděla, jaké boje a kolik obtíží na Alexandra čeká. Teď už záleželo jenom na něm, zda se velký start podaří. 19

20 Žádná matka by mu teď už nemohla pomáhat. S touto myšlenkou tiše zesnula, šťastna, že může odejít v pokoji. Cesta do světa se Alexandrovi otevřela. 20

21 II Setkání v Paříži Listopad byl v Berlíně šedivý a studený. Krákorající hejna vran táhla nad nízkými střechami. Alexandr šel navštívit svého přítele Willdenowa. Slyšel jsem, že se z tebe po smrti tvé matky stal boháč," řekl botanik a uvolnil pro hosta židli tím, že z ní sundal stoh papírů, na nichž byly nalepeny lisované květiny. Alexandr se zadíval na jeden z listů. Všeho všudy mi připadne pětaosmdesát tisíc tolarů," odpověděl. Máš tedy vystaráno a můžeš si žít nadosmrti bez práce!" Doufám, že to nemíníš vážně," zasmál se Alexandr, a že si opravdu nemyslíš, že bych měl takový úmysl. Kdybych tě mohl přemluvit, aby ses účastnil mé plavby do Ameriky, ochotně bych na tu cestu věnoval část svého jmění." Willdenow potřásl hlavou. Víš, že jsem si vytkl za úkol shromáždit ve svých herbářích všechnu květenu Berlína. A to je úkol na celý život..."... A tebe jako botanika vůbec neláká poznat tropické pralesy a stepi?" Nemohu svou zdejší práci jen tak opustit, Alexandře." Bylo to jasné odmítnutí. Pro Willdenowa nebyla věda žádným dobrodružstvím. Pro něho byly borovicové lesy Pruska, sedmikrásky a suché traviny Srnčích vrchů stejně důležité jako orchideje jihoamerického pralesa; a prozkoumání potoka jménem Panke považoval za stejně významné jako prostudování veletoku zvaného Amazonka. Uznávám, že cestu nemůžeš vykonat sám," řekl Willdenow nakonec. Pro jedince je příliš nebezpečná. Potřebuješ přítele, na kterého se můžeš spolehnout. Nejel by s tebou například Freiesleben?" 21

22 Karel Freiesleben byl Alexandrovým spolužákem na Hornickém učilišti. Studovali tam spolu geologii a mineralogii. Byl o pět let mladší než Alexandr. Ale i on odmítl. Dostat se do Jižní Ameriky je zhola nemožné," prohlásil Freiesleben. Španělé * ) nedají žádnému cizinci povolení ke vstupu do svých kolonií. Alexandr myslel na Robinsona. Freiesleben se snažil přesvědčit Alexandra rozumovými důvody, že cesta je za dané mezinárodní situace předem odsouzena k nezdaru. Španělé se obávají povstání v jihoamerických koloniích. Angličané blokují oceán. Ve Francii chystá Napoleon válku. Národy jsou neklidné a vyděšené. Každý cestující je v nebezpečí, že bude považován za vy-zvědače. Kdyby lidé byli bývali vždycky takoví... takoví rozumní, jako jsi ty," odpověděl Alexandr příkře, to bychom do dnešního dne ještě nevěděli, že je na světě nějaká Amerika. U všech všudy! Pojedu, i kdyby celý svět byl proti tomu!" Ale výprava, jakou máš na mysli, se přece neobejde bez četných průvodců, bez vědců, střelců a pomocných sil. Vždyť už jenom kontrola měřicích přístrojů vyžaduje větší počet odborníků!" Alexandr nevrle svraštil brvy. Jediné, co mi chybí, je věrný přítel, s nímž bych se dělil o všechnu práci." Alexandr Humboldt sjezdil celé Německo, hledaje takového přítele, ba zajel až do Vídně. Tak minul rok, a Alexandr byl stále ještě sám. V Solnohradě potkal bohatého Angličana, lorda Bristola, který se chystal plout na své jachtě do Egypta. Pozval Alexandra, aby jel s ním. Alexandr Humboldt pozvání přijal s nadšením. Dosud se však nikdy nezabýval egytskou kulturou. Aby vyplnil tuto mezeru ve svých vědomostech, odjel ze Solnohradu do Paříže. Tam se v muzeích a knihovnách města nad Seinou připravoval na budoucí archeologické průzkumy v poříčí Nilu. *) V době tohoto příběhu byly země Jižní Ameriky španělskými koloniemi. Podrobnosti viz v poznámkách na konci knihy! (Pozn. red.). 22

23 Neštěstí tomu chtělo, že si právě v té době Napoleon umanul dobýt Egypta a rozdrtit anglickou vládu nad moři. Francouzské loďstvo s pětatřiceti tisíci muži vyplulo z Toulonu. Lorda Bristola zatkly francouzské úřady v Miláně co Angličana, a tudíž nepřítele. Alexandr viděl, že po jeho plánu je veta. Cesta do Egypta se nemohla konat. Vypadalo to, že se Freieslebenovy ponuré předpovědi splňují. Nebylo pro prostého vědeckého cestovatele vskutku nijak jednoduché odlepit se od evropské pevniny. Alexandr začal navštěvovat francouzské učence, z nichž někteří znali jeho vědecké práce. Učenci Alexandra přijímali s pravou pařížskou pohostinností. Když promluvil o svých úmyslech, dozvěděl se, že francouzská vláda hodlá vyslat skupinu vědců na cestu kolem světa a že technické přípravy jsou v plném proudu. Alexandr se ihned rozhodl, že se cesty zúčastní. Aby upevnil svou vědeckou pověst,.proslovil v Akademii věd několik přednášek o podstatě dusičnanu sodného ve skupenství plynném a o možnosti podrobnějšího chemického rozboru atmosféry. Teď už ani úřady neměly námitek proti Alexandrově účasti na výpravě. Ale i tentokrát mu Napoleon udělal škrt přes důmyslný rozpočet. Francouzský stát, jenž potřeboval, vem kde vem, peníze na zbrojení, zabavil fondy vědecké výpravy. Tvrdilo se sice, že výprava nebyla odvolána, nýbrž jenom odložena, ale mladý Humboldt se neoddával iluzím, neboť už sdostatek věděl, jak to na tom světě chodí. Zdrcen novým zklamáním opustil budovu Akademie věd, kde mu smutnou novinu oznámili, a vydal se na cestu do svého hotelu. V Paříži byly tenkrát jenom tři ulice vroubené chodníky. K této trojici nepatřila ulice Holubníková - totiž po francouzsku rue Colombier, v níž Alexandr bydlel. Byla ve čtvrti Saint Germain a jméno dostala po věžičce, ve které si mniši saintgermainského opatství kdysi pěstovali své skrovné nedělní pečínky. Zdálo se, že čas tudy prošel, aniž zanechal valné stopy. Při pohledu na křivolaké dřevěné domky, které hleděly malými okny do sametově šedé oblohy, si člověk mohl myslet, že zabloudil do středověku. Kanalizace tu ještě žádná nebyla. Středem ulice tekl potůček, který 23

24 splachoval a odnášel prach a všeliké jiné neřádstvo. Když pršelo, změnila se ta strouha v dravou, vířící bystřinu. Proto zde za deštivých dnů postávali chudí hoši s prkny, po kterých se chodci mohli jakžtak dostat na druhou stranu ulice. Saint Germain byla čtvrť studentů, kteří to odsud neměli daleko k chudinské nemocnici, kde se medici učili léčit, a ke klášterům, kde medici a také jiní studenti mohli dostat zdarma polévku; Saint Germain byla čtvrt zamilovaných holubů, kteří tam našli dostatek vikýřů a zákoutí, kde mohli nerušené cukrovat; Saint Germain byla čtvrť snílků, kteří spřádali smělé sny o svobodě. Svoboda! Alexandr se hlasitě a trpce zasmál. Jak barvitě si představoval svobodu! Jak bujné byly jeho sny o výzkumných cestách, jak velkolepé bylo všechno v jeho obrazotvornosti. A nyní mu osud hází pod nohy jeden klacek za druhým. A žádná předtucha ho nevarovala, když se vydal do Paříže. S možností nezdaru vůbec nepočítal! Není snad blázen, není snad malým donkichotkem vědy, nechá-li se i nadále vodit za nos nepřejícným osudem? Nadarmo mrhá penězi, kupuje knížky a vědecké přístroje, studuje staroegyptskou kulturu, místo aby pěkně seděl doma jako úředník a vykonával řádné a užitečné povolání. Neměla snad nakonec pravdu jeho švagrová Karolína, když řekla: Vrtá se v tolika věcech, až se člověk bojí, že z něho bude vrták a že mu jednoho dne v hlavě přeskočí." A neťukl snad bratr Vilém hřebík na hlavičku, když prohlásil: Když se to vezme kolem a kolem, něco opravdu velikého jsem v Alexandrovi nenašel." Nebo neměl by se člověk zamyslet nad posudkem Friedricha Schillera: Všechno Alexandrovo počínání je ovládáno příliš malou, neklidnou ješitností. Nemohl jsem v Alexandrovi rozpoznat ani jiskřičku nějakého ryze objektivního zájmu." Déle než rok už táhl od města k městu a přes všechnu přičinlivost nezískal nic, ale zhola nic. Jak dlouho to ještě má provozovat? Dlouhými kroky pospíchal k hotelu. Soumrak se snášel na špičaté vikýře domů. Alexandr prudce otevřel dveře. V šeru haly se srazil s nějakým mladým mužem, který tam čekal. Zadrmolil stručnou 24

25 omluvu. Vrátný mu podal klíč od pokoje a svícen se svíčkou. Alexandr poděkoval a obrátil se ke schodišti. Teď ve svitu svíce zpozoroval, že mladý muž před ním má pod paží podlouhlou plechovou krabici notně potlučenou, ale velmi povědomou. Krabici, do jaké sběratelé rostlin ukládají svou kořist. Jste botanik?" zeptal se Alexandr překvapeně. 25

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Verne_Jules-Tajemstvi_Vilema_Storitze.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Verne_Jules-Tajemstvi_Vilema_Storitze.pdb PDB Name: Verne Jules-Tajemství Viléma St Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date: 2.5.2007 Modification Date: 2.5.2007 Last Backup Date: 1.1.1970 Modification Number:

Více

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se Findë úruva Anna Koroleva lostris.net Místo: Menegroth, Doriath Doba: První věk, ~ od 1012 do 1100 T oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se snášel sněhobílý

Více

Desider Galský KRÁL MADAGASKARU STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA

Desider Galský KRÁL MADAGASKARU STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA Desider Galský KRÁL MADAGASKARU 1967 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA - 2 - Desider Galský 1967 Illustrations Ervín Urban 1967-3 - KNIHA PRVNÍ - 4 - OSAMĚLÝ JEZDEC Byl nevlídný listopad. Údolím

Více

Srdce v sázce PRAHA 2009

Srdce v sázce PRAHA 2009 Srdce v sázce PRAHA 2009 Přeložili: LUDMILA A TOMÁŠ HAVLÍKOVI Barbara Cartland: Srdce v sázce Vydání druhé, v nakladatelství Baronet a v tomto překladu první Copyright Barbara Cartland 1949 Published by

Více

Herman Melville PRVNÍ PLAVBA

Herman Melville PRVNÍ PLAVBA 1 Herman Melville PRVNÍ PLAVBA 1965 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA 2 Translation Jarmila Rosíková 1965 Illustralions Josef Novák 1965 3 Tuto knihu připisuji svému mladšímu bratru Tomáši Melvillovi,

Více

Prolog. Léto 1713 - 1 -

Prolog. Léto 1713 - 1 - Prolog Léto 1713 Hřebec se hnal tryskem temnou nocí. Duncan zaklonil hlavu a zhluboka vdechoval těžkou vůni vřesu. Volná látka kiltu v prudkém větru divoce tloukla do holých kolen. Krev mu vřela opojným

Více

POD PLACHTAMI KOLEM SVĚTA

POD PLACHTAMI KOLEM SVĚTA KNIHY ODVAHY A DOBRODRUŽSTVÍ Svazek 35 Nikolaj Čukovskij POD PLACHTAMI KOLEM SVĚTA Nikolaj Čukovskij POD PLACHTAMI KOLEM SVĚTA Z historie mořeplaveckých objevů osmnáctého století ALBATROS PRAHA Přeložila

Více

František Flos ALBATROS NAD TICHÝM OCEÁNEM

František Flos ALBATROS NAD TICHÝM OCEÁNEM František Flos ALBATROS - NAD TICHÝM OCEÁNEM ALBATROS PRAHA 2 Obsah: ALBATROS...5 1 Pavel se seznamuje s cizím letcem a s neobyčejným letadlem...6 2 Inženýr Marhan vypravuje, jak se octl v Americe...16

Více

Karel May SYN LOVCE MEDVĚDŮ. Povídka z Dalekého západu PRAHA ALBATROS

Karel May SYN LOVCE MEDVĚDŮ. Povídka z Dalekého západu PRAHA ALBATROS 1 2 Karel May SYN LOVCE MEDVĚDŮ Povídka z Dalekého západu PRAHA ALBATROS 3 T r a n s l a t i o n V í tězslav Kocou r e k 1 9 5 8 1 9 6 9 I l l u s t r a t i o n s Z d e ně k B u r i a n 1 9 5 8 1 9 6 9

Více

Kniha první: Pentagram

Kniha první: Pentagram 2 Autor: Václav Švarc Ilustrace: Internet; autor Kniha první: Pentagram 2 2 3 3 Obsah: Obsah:...3 O pohádkách...4 Kapitola první: Dávno hledané dobrodružství...5 Kapitola druhá: Divoký Orkán...11 Kapitola

Více

Jeho podobizna, otiskovaná pod jeho tovární známkou na milionech zeleně pečetěných lahvích, s nimi totiž koluje snad po všech koutech světa.

Jeho podobizna, otiskovaná pod jeho tovární známkou na milionech zeleně pečetěných lahvích, s nimi totiž koluje snad po všech koutech světa. Trosečník z Cynthie Jules Verne I. KAPITOLA Přítel pana Malaria Není v Evropě, a snad ani na celém světě, učence, jehož tvář by byla všeobecněji známa než doktora Svaryenkrony ze Stockholmu. Jeho podobizna,

Více

THE DA MA RON MARK: THE LOVERS

THE DA MA RON MARK: THE LOVERS WIST 2000 LSCS 165 B Damaronové: MILENCI Original title THE DA MA RON MARK: THE LOVERS Loveswept #908 Copyright Fayrene Preston, 1998 Published by arrangement with Bantam Books, a division of Bantam Doubleday

Více

Povídky ze Studnice 2006. Lukáš Makovička Janinka Šabatová

Povídky ze Studnice 2006. Lukáš Makovička Janinka Šabatová Povídky ze Studnice 2006 Lukáš Makovička Janinka Šabatová Bůh ve školní lavici Pane, a moc tě prosím, ať ta zítřejší písemka dobře dopadne. Jana vstala z kolenou, a její oči si zase pomalu přivykaly světlu.

Více

Adventní cestička. Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz

Adventní cestička. Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz 1 Adventní cestička Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz 2 Úvod Jak na to Smyslem této cestičky je seznámit děti s životy některých svatých, z nichž by si mohly vzít příklad. Večer

Více

Sborník vítězných prací z literární a filmové soutěže

Sborník vítězných prací z literární a filmové soutěže Sborník vítězných prací z literární a filmové soutěže Muzeum Fráni Šrámka, 2012 www.franasramek.cz Vážení čtenáři, vážené čtenářky, milí autoři a milé autorky, během roku 2011 a 2012 prošlo Muzeum Fráni

Více

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Tygr a Tom a jiné povídky pro chlapce Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Copy: by NewStarCenter Copy: by Duotisk Překlad: Jurica Jaroslav Jazyková úprava: Novotná Ida

Více

O t o m a r D v o ř á k

O t o m a r D v o ř á k Otomar Dvořák KOUZELNÝ MEČ abaddon Otomar Dvořák kouzelný meč abaddon Pro Pavlu a Majdu, které mi hodně pomohly při vymýšlení tohoto příběhu, i když každá z nich byla malá v jiné době. autor copyright

Více

James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper Poslední mohykán James Fenimore Cooper KAPITOLA I Koloniální války v Severní Americe se vyznačovaly tím, že dříve než se protivníci střetli, museli překonat útrapy a nebezpečí divočiny. Hluboké a napohled

Více

OBSAH Bertrice Small PROBUZENÍ... 9 Susan Johnson ÚKRYT PŘED BOUŘÍ... 127 Nikki Donovan OKOUZLENÍ... 251 Liz Madison SLIB... 317

OBSAH Bertrice Small PROBUZENÍ... 9 Susan Johnson ÚKRYT PŘED BOUŘÍ... 127 Nikki Donovan OKOUZLENÍ... 251 Liz Madison SLIB... 317 Název: Probuzení Autor: Bertrice Small, Susan Johnson, Nikki Donovan, Liz Madison Nakladatelství: Baronet, 2003 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro

Více

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm POVÍDÁNÍ VE TMĚ aneb když je černá hodinka, povídá si rodinka Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm 2011 Natália Deáková Svetlonos Martin Rezák Rozprávanie

Více

H.Ch. Andersen POHÁDKY A POVÍDKY I

H.Ch. Andersen POHÁDKY A POVÍDKY I H.Ch. Andersen POHÁDKY A POVÍDKY I H. C H. A N D E R S E N P O H Á D K Y A P O V Í D K Y I H. C H. A N D E R S E N POHÁDKY A POVÍDKY I I L U S T R O V A L C Y R I L B O U D A S T A T N Í N A K L A D

Více

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, a Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, a Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně Píšu, píšeš, píšeme sborníček vítězných prací literární soutěže pro děti, kterou v rámci projektu Klubu dětských knihoven SKIP ČR pořádají veřejné knihovny Zlínského kraje: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

Více

K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 1 7 0 / I I. Alexandre Dumas SALVATOR

K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 1 7 0 / I I. Alexandre Dumas SALVATOR K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 1 7 0 / I I Alexandre Dumas SALVATOR V druhé části románu dobrodružství stále poněkud záhadného, ale teď již čtenáři dobře známého Salvatora

Více

Loňského roku se však nečekaně stala poručnicí své sedmnáctileté sestřenice Melissy. Jejich matky byly sestry a obě se provdaly za armádní

Loňského roku se však nečekaně stala poručnicí své sedmnáctileté sestřenice Melissy. Jejich matky byly sestry a obě se provdaly za armádní PRVNÍ KAPITOLA Anna Southwellová zamyšleně pozorovala obrovské vločky, které již celé dvě hodiny vířily za oknem kočáru. Nebyla to sice žádná velká chumelenice, ale sníh vytrvale houstl a houstl. O co,

Více

K N I H Y O D V A H Y

K N I H Y O D V A H Y K N I H Y O D V A H Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V A Z E K 8 1 Renn Ludwig TRINI Známý německý spisovatel Ludwig Renn se svou poslední tvorbou obraci především k mládeži a tu nejvýznamněji! je právě

Více

Robinson Crusoe. PODLE ROMÁNU DANIELA DEFOEA VOLNĚ VYPRAVUJE Josef Věromír Pleva. Předmluva: Milí mladí přátelé,

Robinson Crusoe. PODLE ROMÁNU DANIELA DEFOEA VOLNĚ VYPRAVUJE Josef Věromír Pleva. Předmluva: Milí mladí přátelé, Robinson Crusoe PODLE ROMÁNU DANIELA DEFOEA VOLNĚ VYPRAVUJE Josef Věromír Pleva Předmluva: Milí mladí přátelé, svého času jsem s velikou radostí a s pocitem upřímného přátelství psala předmluvu ke knize

Více

Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví)

Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví) Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví) JAMES REDFIELD Tuto knihu věnuji Megan d Ielly, jejichž generace se musí rozvíjet vědomě. PODĚKOVÁNÍ V historii evoluce duchovního vědomí se setkáváme

Více

Mark Twain. 1. Předmluva. 2. Nový chlapec. Dobrodružství Toma Sawyera

Mark Twain. 1. Předmluva. 2. Nový chlapec. Dobrodružství Toma Sawyera Dobrodružství Toma Sawyera Mark Twain 1. Předmluva Většina dobrodružných událostí, zaznamenaných v této knize, se skutečně přihodila; několik jsem jich zažil sám, ostatní zažili jiní chlapci, moji spolužáci.

Více

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti 2015 Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně ke 140. výročí postavení uherskohradišťské

Více

STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY

STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY 1 André Laurie DĚDIC ROBINSONŮV STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA 1962 2 Translation Zdeněk Hobzík 1962 Illustrations Jiří Hejna 1962 3 1 PAUL-LOUIS A JEHO OTEC Dopis, pane A nevím odkud Komorník

Více