ZA OBZOREM ČEKÁ SVĚT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA OBZOREM ČEKÁ SVĚT"

Transkript

1

2 2

3 3

4 M. Z. THOMAS ZA OBZOREM ČEKÁ SVĚT PRAHA ALBATROS 4

5 Franz Schneider Verlag, München, 1957 Translation František Gel, l969 Illustrations Jan Javorský,

6 6 Přítele tak věrného a odvážného nikdy nenajdu. Alexandr Humboldt

7 I Jméno jednoho dobyvatele - a objevitele světa Bylo mu deset let a neměl rád: učebnice, holčičky v nedělní parádě, ryby k obědu - kvůli tomu, že jsou samé kosti - a nablýskané boty. Seděl na bobečku v písčité zátočině jezera a všemi desíti prohrabával rachotící a šelestící oblázky, které severozápadní vichřice spolu s vlnami přinesla na břeh. Dlouhé, rozcuchané pačesy mu visely do čela a jeho ruce vypadaly jako tlapky jezevce, jenž si právě hloubí noru. Pečlivě prohlížel kameny a nejpěknější si nechával. Za ledové doby připutovaly ze Švédska a z Norska s ledovci až sem, před brány Berlína, a jejich cesta měla jediný účel: aby teď mohly zmizet v bezedných kapsách jakéhosi kluka. Ještě před několika málo lety by byl mohl kameny ukázat svému otci. Táta měl pochopení pro to, že člověk přináší domů kamení a kytky nebo motýly a mloky, a také člověku řekl, jak se jmenují a odkud se zde vzaly. Ale tatínek umřel a teď už tu - kromě toho chlapce - nebyl nikdo, kdo se zajímá o kameny, o stromy a o zvířata. Táta věděl prostě všecko na světě! Po celé večery jsi mohl poslouchat, až ti nadšením rudly uši, když tatínek vyprávěl o tom, jak se Kolumbus vydal za moře a objevil Nový svět, kterak Španěl jménem Vasco Nuñez de Balboa, provázený svým chytrým psem Leoncillem, pochodoval přes Panamskou šíji a objevil nové moře, dnešní Tichý oceán -nebo když otec mluvil o kapitánu Cookovi, jenž jako první člověk obeplul na plachetnici celý svět. Panečku, to byly zkazky! A když byly u konce, říkával: Synku, tak teď bys už zas mohl zavřít pusu!" Potom se vždycky oba smávali. Málo naplat, byl to táta k pohledání, a druhý takový se ve světě už nenajde. 7

8 Hoch vzdychl. Škoda, pomyslel si, ještě na tolik věcí jsem se mohl tatínka zeptat. Tak rád bych... Ve vrboví za ním zapraskala větev. Hoch se lekl a trhl sebou, neměl však už čas zmizet v rákosí. Pan Kunth, jeho domácí učitel, seskočil z hráze, až mu dlouhé šosy černého kabátu zaplandaly. Oči se mu hněvivě blýskaly, když popadl chlapce pevně za paži. Tak tady se potloukáš! Chodím sadem a volám, div si plíce nevykřičím, a ty prostě nepovažuješ za nutné odpovědět! Co tu děláš?" Jeho hlas zněl ostře a vztekle. Drozdi se tak lekli, že jim veselé trylky uvízly v hrdle. Odpověz!" Kvá, kváá, kváá!" zaštěbetal na jezeře kačer, jako by chtěl pana Kuntha uklidnit, ale s dopáleným domácím učitelem nic nepořídil. Jeho ruka tiskla chlapci paži jako železný svěrák. Bolelo to. 8

9 Hoch zvedl hlavu. Modré oči se udiveně zahleděly na pana Kuntha. Tatínek ho takovým způsobem nikdy nedržel. Tiše řekl: Sbíral jsem kameny!" Učiteli zrudla tvář. Tak! Místo abys byl doma, když máš mít hodinu vyučování, bloumáš u jezera a sbíráš kamení! Zato když máš odříkat báseň, jsi němý jak ryba! Počítat neumíš! Latina ti nejde! Svou mateřštinu ovládáš tak mizerně, že člověk pochybuje, jestli vůbec nějakou mateřštinu máš. Ale sbírat kamení, tajně hltat Robinsona, na to tě užije! Jsi nejhorší budižkničemu, nejhroznější nekňuba, jaký mi kdy přeběhl přes cestu. Kde máš ty kameny? Sem s nimi!" Chlapec se pomalu hrabal v kapse kalhot. Trvalo hodnou chvíli, než vytáhl hrst křemenů. Byly to nádherné kameny, růžové a bělostné. Některé byly stříbrně žilkované, jiné měly okraje kaštanově hnědé nebo zelené jak rákosí. Domácí učitel se na ty poklady ani nepodíval. Vzal je a hodil je velkým obloukem do jezera. Kačer koukal, aby byl co nejdřív pryč. Šlapal vodu, a pomáhaje si křídly, až to plácalo, ujížděl odsud. Bylo mu to zde příliš nebezpečné. Kameny sbírat!" Učitelova dlaň pleskla do chlapcova obličeje. Já ti dám chodit za školu!" Druhá dlaň dopadla s pleskotem na hochův spánek, na ucho a oko. Hned půjdeme k tvé matce!" Chlapec vyšplhal na hráz. V parku zpívali slavíci, ačkoli byl bílý den a chlapci se zdálo, že ho chtějí utěšovat. Zřetelně slyšel, jak lítostí a zklamáním vzlykají. Zhluboka si povzdechl. Na oči pro slzy neviděl. Ale neplakal. To ne! Slzy tekly jen proto, že druhá rána zasáhla oko. Díval se totiž na kačera, jak vstává nad hladinu, a nedbal, kam míří učitelova ruka. Starý zámek dřímal v žáru slunce. Chlapec otevřel velikánské zámecké dveře a chtěl vklouznout do domu. V posledním okamžiku se však zarazil. Člověk přece - i když byl bit - musí zůstat zdvořilý. Nechal napřed vstoupit domácího učitele. V tmavé hale si hoch hřbetem ruky rychle přetřel oči. Pan Kunth ostře zaklepal na dveře matčina obývacího pokoje. Matka seděla jako vždycky v křesle u okna. Na pohovce ležel starý honicí pes Belcastel a chrápal jako fořt po namáhavé kruhové leči. 9

10 Co se děje, Kunthe?" Alexandr zanedbává učení! Potlouká se kolem jezera a sbírá oblázky!" Matčina bledá tvář se ustaraně obrátila k chlapci. Oblázky?" tázala se. Na to jsi přece už příliš veliký! Co by tomu řekl tvůj otec, kdyby zde byl? Neslyším na tebe nic jiného než stížnosti. U pana Kuntha se neučíš ani franštinu, ani latinu. U pana dvorního rady Heima ti nejde ani rostlinopis. Nechápeš, že za takových okolností to s tebou špatně dopadne?" Odmlčela se, aby chlapci poskytla možnost omluvit se. Hoch však mlčel, slyšel, jak venku zpívají slavíci, jeden seděl v listí dubu, který otec zasadil těsně před okno; a jen se divil, jak Belcastel, ta buchta, dokáže neprobudit se a dokonce chrápat dál, když je v pokoji takový rámus. Jak to vypadají tvé ruce?" zeptala se matka zděšeně. Hoch je opatrně uklidil z dohledu tím, že je schoval za záda. Nestydíš se běhat po světě s takovýma rukama? Chlapče, chlapče, co z tebe bude?" To byla otázka vskutku zapeklitá. Chlapec sám už o tom často přemýšlel. Ale ještě se pro nic určitého nerozhodl. Nejraději by se byl stal Robinsonem. Nebo mužem jako Kolumbus, který objevil Ameriku. Nebo jako byl Balboa, jenž prvý pronikl k novému moři. V tu chvíli vrazil do pokoje Vilík. Král je v Tegelu!" vykřikl, otočil se na podpatku a byl zase tentam. Král? Ještě než stačily rachotivě cvaknout dveře, zmizel z pokoje i Alexandr. S takovýma rukama přece...," řekla matka přísně, ale už bylo pozdě. Je nepolepšitelný!" Do běla rozhořčený pan Kunth přistoupil k otevřenému oknu. Dole vyrazili ze zámeckých dveří, jak když je vystřelí, napřed Vilík, pak Alexandr. Za trest se naučíš dvě stránky Ovidia zpaměti! Máš domácí vězení!" Slavík leknutím málem spadl z větve dubu. Nepřestal sice zpívat, ale schoval se v červených květech oleandrového keře. Domácí učitel se obrátil k paní domu. Přivodí hanbu na ctihodné 10

11 jméno Humboldtů!" zvolal, vzteky bez sebe. Jeho otec se měl stát ministrem. Jeho praděd byl starostou Královce v Nové marce. Mezi všemi jeho předky ani jediný neselhal tak jako on. Obávám se nejhoršího!" Je podivné," odpověděla matka svým tichým, klidným hlasem, že si z vyučování nepamatuje vůbec nic. Někdy si už myslím, že nemá všech pět pohromadě." Učiním všechno, co je v mé moci, abych mu ty hlouposti vyhnal z hlavy," ujišťoval pan Kunth. Je třeba připomínat mu energicky povinnosti, které má vůči sobě a svému jménu!" Chlapec, nad kterým se oba dospělí rozhořčovali, zatím svištěl za svým bratrem napříč loukou jako lasička. Prima, Vilíku, žes mě odtamtud vytáhl," řekl v běhu. Přece tě nenechám v louži, Křemínku!" Přezdívku Křemínek vynesla mladšímu z bratří jeho vášeň pro křemeny, které tak horlivě sbíral. Udýchaní doběhli na silnici, po které přijížděl pomalu na koni starý muž, provázený třemi důstojníky. Na hlavě měl třírohý klobouk. Oblečen byl v modrý vojenský kabát, značně ošumělý a flekatý. Dna nachýlila a pokřivila útlou postavu. Kolem pravého zápěstí měl koženou smyčku, v níž visela vycházková hůl s prohnutou rukojetí. Oba chlapci se před jezdcem hluboce uklonili. Starý muž přitáhl otěže svého bělouše a zajel přes silnici k chlapcům. Přitom sáhl do kapsy, vytáhl stříbrnou tabatěrku a posloužil si špetkou šňupavého tabáku. Část hnědého prášku mu protekla mezi prsty a snesla se na kabát. Křemínek, jenž právě ještě leštil své ruce o kalhoty, se znova podíval na králův kabát a okřál. Bělouš se zastavil před Vilíkem. Starý král se na něho podíval očima modrýma a zářivýma jak májové nebe: Jak se jmenuješ?" Vilém, šlechtic Humboldt, Vaše Veličenstvo." Proč nejsi v kadetce? Nechceš se stát vojákem?" 11

12 Ne, Vaše Veličenstvo. Raději bych studoval." Hm!" Oči modře blýskly po Křemínkovi. A ty, mladý muži?" Alexandr, šlechtic Humboldt, Vaše Veličenstvo." Alexandr? To je slavné jméno. Tak se ve starověku jmenoval hrdina, jenž dobyl svět. Chtěl bys také dobýt svět?" Křemínek se podíval králi přímo do očí. Potom jeho pohled zabloudil ke kordu, jenž visel podle sedla. Rošťácky se usmál na 12

13 starého muže a řekl: Ano, Vaše Veličenstvo, ale bez šavle." Tu se král halasně zasmál, vytáhl z kabátu tabatěrku, nacpal si do nosních dírek šňupec a jel dál. A pořád se smál. Chlapci se za ním ještě dlouho dívali. Představoval sis takhle krále?" zeptal se Vilík. Krále ne! Ale Bedřicha Velikého jsem si představoval zrovna tak!" Křemínkův hlas byl prodchnut opravdovým obdivem. Ale obdiv platil hlavně kabátu, který měl pruský král na sobě. Zelený střevlík pospíchal napříč silnicí. Křemínek se sehnul, vzal ho opatrně do ruky a prohlédl si ho. Ale takové už mám tři," prohlásil nakonec a brouka zase pustil. Rozbřesk Křemínek zůstával ve svých klukovských letech tím, co pan Kunth nazýval střídavě budižkničemu a nekňuba. Křemínek znal všechny motýly, brouky, ptáky a stromy, co jich v parku bylo, ale bohužel neznal žádná latinská nepravidelná slovesa. Dokázal vzpomnět si na kdejaký kámen, který kdy ležel na břehu Tegelského jezera - což byla jeho výzkumná oblast - ale nikdy si nedokázal vzpomenout na matematický vzorec, ani na ten, který právě potřeboval, ani na žádný jiný. Křemínek vydržel hodiny a hodiny koukat zbožně na obrázek ukazující indickou řeku Gangu nebo jinou dálnou krajinu, ale stačilo mu mrknout na francouzskou mluvnici - a už ho rozbolela hlava. Křemínek byl pro svou maminku ustavičným trápením a pro svého učitele ustavičným postrachem. Každé pololetí proležel několik týdnů v posteli. V Berlíně ani v Tegelu nebylo jedinké dětské nemoci, kterou by si nebyl uhnal nebo sehnal a velmi litoval dospělé lidi svého okolí, že s ním mají v jednom kuse starosti. On sám nacházel v nemocech mnoho světlých stránek. Tak například nemohl pan Kunth nic namítat, když pacient četl cestopisy a dobrodružné knížky. S planoucíma očima hltal zprávy přírodopisců, 13

14 kteří jako první vkročili do neznámé země, a srdce mu hlasitě bušilo, kdykoli se dočítal o novém objevu, který se odvážným lidem podařil v nějakém zastrčeném cípku světa. Když byla knížka u konce, ležel Křemínek ještě mnoho, mnoho hodin s očima dokořán a hlavou mu táhly tisíce otázek. Tolik toho ještě chtěl vědět... Ale nikdo mu nemohl říct, jak prales vypadá doopravdy, jak jasně září Jižní kříž, to souhvězdí, které tak dychtivě vyhlížejí námořníci, když obeplouvají jižní cíp Jižní Ameriky. Nikdo mu nemohl povědět, jak veliký je Tichý oceán a do jaké výšky chrlila plameny dunící sopka ostrova Tenerife, když tudy na cestě do Ameriky plul Kryštof Kolumbus. Chlapec se zajímal o všechno živé a jeho vědychtivost po každé knize ještě zesílila. S kostnatým lešením mluvnic, s nehybnými poučkami a s mrtvými vzorci si nevěděl rady. Chci se stát přírodopiscem " řekl své matce. Pohladila ho po rozcuchaných pačesech. Měl bys se dát ostříhat, synku," odpověděla. Myslím to docela vážně," ujišťoval matku slavnostně. Usmála se. Tvůj otec byl úředníkem a důstojníkem. V naší rodině nikdo ničím jiným nebyl. Pusť z hlavy ty divoké nápady." Hoch mlčel. Odporovat matce - to bylo nemyslitelné. Vzdorovitě odmlouvat - to by byl považoval za nezdvořilé. A ostatně by to nemělo žádný smysl. Byl tedy zticha. Ale místo aby naříkal na nepochopení, začal si hledat práci. Když ti suchopárné školní předměty nejdou a když tě nudí, uč se třebas kreslit," navrhla maminka. Nadání máš a hodiny kreslení budu ráda platit." Nápad to nebyl špatný! Alexandr navštívil vynikajícího malíře a mědirytce Daniela Chodowieckého a zeptal se ho, zda by byl ochoten ho vyučovat. Chodowiecki si prohlédl náčrtky, které chlapec přinesl, a byl svolný. Alexandr se učil kreslit. Bylo mu patnáct let. Při některých úkolech, které mu Mistr dal - když šlo například o kresby květin - uvědomoval si chlapec, jak hrozně málo rostlin umí pojmenovat, on, budoucí přírodovědec. Dovedl podle předlohy 14

15 vykouzlit na papíře mechy a traviny, ale co to je a jak se jmenují, o tom neměl potuchy. Moc ho to dopalovalo. Předtím mu to ani nepřišlo. Ale od té doby začal ve volných chvílích docházet k botaniku Willdenowovi a od něho se učil určovat rostliny a zakládat herbáře. Ale k tomu potřeboval latinu, protože každá rostlina měla vědecké jméno jednou provždy stanovené, a to jméno bylo latinské. Jenom podle toho pojmenování bylo možné rozlišit bezpečně jednu rostlinu od druhé. Latina byla kdysi pro Alexandra tím, čím je poušť Sahara pro zajíce: bezmezná pustina bez jediného blatoušku, bez jediné šťavnaté louky jetele. Nyní začal Křemínek chápat, že latina přece jenom není tak docela mrtvá, jak si vždycky myslel. Mělo smysl učit se latinským slovíčkům. Přitom s velkým překvapením zvěděl, že mnohá slova dávných Římanů jsou řeckého původu, pročež jim člověk spíš porozumí, umí-li také řecky. Polehoučku pomaloučku, krok za krůčkem, začal se Alexandr přátelit s latinou a řečtinou. Věčná, nezmarná zvídavost mu však nedala. Nespokojoval se tím, že už uměl rostliny rozpoznat a pojmenovat. Chtěl také vědět, kde ta která bylina roste a čím to je, že se jí nejlépe daří na určitém místě a v určité půdě. Při pátrání po příčinách tohoto jevu obeznamoval se poznenáhlu s vědou o složení a o vzniku zemské kůry a s mineralogií. Tam slavil shledání s dávnými přáteli, s nádherně pestrými křemeny od Tegelského jezera. A když se Alexandr zajímal o to, co člověk dokáže z rostlin vyrobit, otevřel se mu svět chemie a jejího praktického uplatnění v průmyslu. Křemínek byl na sebe přísný a nepokoušel se nabývat vědomostí snadno, rychle a pohodlně. Cokoli mu lidé řekli, vždycky si to sám ověřoval. Čeho se dočetl v knihách, sám prošetřoval, je-li to opravdu tak. Přímo ho bolelo, nevěděl-li něco. Po mnoho let se lopotil, aby pronikl do přírodních věd. Pan Kunth lomil rukama. Teď bědoval: Pracuješ příliš mnoho!" A huboval: Honíš příliš mnoho zajíců najednou!" Někdejší nekňuba se však v některých oborech už vyznal lépe než jeho učitel. Na stonání už vůbec neměl kdy. Rád bych podnikl výzkumnou cestu do zámoří," řekl jednoho dne 15

16 své matce. Chtěl bych jít do pralesů." Maminka se lekla. Dítě, dítě, cožpak chceš, abych o tebe umírala strachy? Fernão Magalhães byl zabit na filipínském ostrově Matanu. Kapitán Cook byl zavražděn na kterémsi ostrově havajském. Mysli na to množství cestovatelů, kteří zmizeli v neznámu. Nesnesla bych to pomyšlení!" Všude se mi může něco stát. I tady!" Ale v tom případě bych byla v tvé blízkosti." Ve světě je tolik věcí, které musejí být prozkoumány, maminko. Je tam tolik práce..."... a tisíce nebezpečenství!" Tisíce objevů, maminko." Pokývla hlavou. Chceš říci, že tam za obzorem čeká svět. Ano, ale ten tvůj,svěť je plný nebezpečí." Pevně se na chlapce zadívala. Nepůjdeš! Slib mi to!... Slib mi, že nepůjdeš, alespoň pokud budu živa! Když tvůj otec umíral, musela jsem mu slíbit, že se naučíš řádnému povolání. Přírodovědectví není žádné povolání!" Maminko!" Unaveně zavřela oči. Byla se silami u konce. Tak zavolejme Kuntha," řekla. Uvidíme, jak o tom smýšlí. Kunth požíval plné důvěry tvého otce. Byl tvým vychovatelem od raného dětství. Jeho rozhodnutí bude správné." Kunth přispěchal. Nebylo třeba dlouhého vysvětlování. Major šlechtic Humboldt," prohlásil pan Kunth, by nikdy - říkám nikdy - nebyl strpěl, aby se některý z jeho synů vrhl do zbytečného, daremného a životu nebezpečného podnikání, z něhož nekyne ani čest, ani sláva. Každý si o tom může myslet, co mu je libo, jedno však je jisté: vláda, která vyznamenává každého statečného vojáka a každého věrného úředníka, neviděla dosud důvod, proč vyznamenat nějakého přírodopisce. Generálové zastávají nejvyšší státní funkce. Požívají všude svrchované úcty. Ale slyšel snad někdo něco takového o nějakém přírodopisci?" Alexandr ho příkře přerušil: Poprosím státního ministra Heinitze, aby mě přijal na Hornické učiliště a zaměstnal mě později jako státního úředníka." Alexandr se otočil a ráznými kroky opustil pokoj. 16

17 Matka si oddechla. Kunth spokojeně kýval hlavou. Jak to vždycky říká: Je pouze třeba mladým lidem včas a důrazně připomenout, čím jsou povinni sobě a svému jménu. Jen co Alexandr bude úředníkem, brzo zapomene na ty své sny o Tichém oceánu a o palmách, o sněžných velehorách nad tropy a o Jižním kříži. Pan Kunth si byl jist, že postupem času bude z Alexandra docela obstojný úředník. Stiskl paní Humboldtové ruku. Jen co je pravda, rodina si k takovému domácímu učiteli mohla věru blahopřát. Pan Kunth měl štěstí, že se nikdy nedozvěděl, jak o něm ve skutečnosti ti dva Humboldtovic chlapci smýšlejí. Vilík o něm napsal své snoubence: I když jenom zaslechnu jeho jméno, všechno ve mně vře, že si to ani představit nedovedeš. Znova prožívám výstupy, které jsou otřesné i v pouhé vzpomínce. Alexandr se stal horníkem. Denně fáral do dolů. Dík svým mnohostranným vědomostem a dík nezměrné trpělivosti, kterou vynakládal na každou práci, dostal po skončení studií diplom báňského asistenta. Nedlouho nato převzal správu dolů ve Smrčinách. Matka Vilík, jenž se oženil s půvabnou dívkou jménem Karolína, byl už delší dobu šťastným manželem, když se jednoho dne zeptal svého bratra: Křemínku, kdypak ty nás pozveš na svatbu?" Alexandr se zasmál: To si budete muset počkat. Copak bych mohl vzít s sebou ženu do pralesa, kam ještě nikdy nevkročil žádný Evropan?" A ty ještě stále pomýšlíš na cestu do tropů?" Alexandr přisvědčil kývnutím hlavy a zářil. To tedy celé tvé studium a všechna tvá dosavadní práce..."... byla jen pečlivou přípravou pro moji výpravu," vysvětlil Alexandr. Jsem matce velmi povděčný, že mě tenkrát nepustila do 17

18 světa. Zatím jsem vydal několik vědeckých knih a uveřejnil řadu článků, a odborníci mě uznávají." A tvé úřednické místo?" Toho se vzdám. Heinitz mě povýšil na báňského radu. Nabídl mi místo ředitele slezských hutí a vestfálských dolů, uhelných i solných. Nepřijmu ani jedno, ani druhé." Kunth padne do mdlob!" Doufám, že si přitom moc nenabije, ale nemohu si pomoci." A maminka?" Nemusí mít strach, Vilíku. Podle jejího přání jsem se naučil řádnému povolání. Dokud bude maminka naživu, nepojedu bez jejího svolení nikam do zámoří. To jsem jí přece rukoudáním slíbil." A když přesto nesvolí?" Alexandr vesele potřásl hlavou. Když to vezmeš kolem a kolem, Vilíku, nakonec si vždycky dala říct. Ale dřív než se jí zeptám, podniknu studijní cestu do Alp. Tam se musím obeznámit s novými vědeckými přístroji a vyzkoušet své zrcadlové sextanty, chronometry, kompasy, délková měřidla a barometry." Vilík svraštil obočí. Křemínku, Křemínku, dívám se na svět černě," řekl. Matka ti svolení nikdy nedá. Jsi příliš velký optimista. Maminka na tobě velmi lpí. Posbírala všechny tvé kresby a připíchla si je nad postel. Myslím, že se na cestu nevypravíš a pan Kunth, jen co se probere ze mdlob, si bude mnout ruce." Jednoho dne spatřím Jižní kříž," odpověděl Alexandr, na to se můžeš spolehnout. A uvidím Tichý oceán a pralesy Ameriky a budu prvním člověkem, který v Novém světě pronikne do říše rostlinné a živočišné i do všech ostatních přírodních říší Nového světa vůbec!" Jsi zatraceně paličatý kluk, Křemínku." Příroda mě přesvědčila tisíci důkazů, že každá žeň zraje pomalu a že každý strom musí hezkou chvíli počkat, než; mu naroste koruna. Ale že mu naroste, to je jisté!" Alexandr jel do Alp. Zkoumal horniny a jejich vrstvení. Zkoušel své přístroje. Trénoval dlouhé pochody a obtížné horolezecké výstupy. Navázal spojení s četnými vědci. Nyní,. po desíti letech tvrdého studia a příprav cítil, že je připraven vyrazit na dalekou cestu. 18

19 Ještě si nebyl jist, co asi řekne maminka. Ale místo matky odpověděl sám osud. Maminka, jež byla už dlouhou dobu upoutána nemocí na lůžko, zavřela oči navždy - zemřela tak tiše a nenápadně, jak po celý život žila. V rukou držela malý vybledlý obrázek, Alexandrův portrét, který její syn kdysi nakreslil před zrcadlem nejistou chlapeckou rukou. Paní Marie Alžběta Humboldtová se za svobodna jmenovala Colombová. Pocházela ze staré francouzské rodiny hugenotů, kteří koncem sedmnáctého století z náboženských důvodů opustili svou vlast, Burgundsko, a usadili se v Prusku. V mnohých a nekonečných hodinách nemoci paní Humboldtová často myslela na to, jak podobná si jsou příjmení Colomb a Colombo. Což sám otec Kryštofa Kolumba, objevitele Ameriky, není v matrikách města Janova zapsán jako- Colombo? Colomb - Colomb: je to náhoda? Či skrývá se za zvláštní podobou těch dvou příjmení tajemství prastarých souvislostí? Není snad podivné, že v Alexandrovi hárá týž neklid, táž neuhasitelná objevitelská vášeň, která kdysi planula v synu janovského tkalce, v Christoforu Colombovi? Po dvacet let svého života čekal ten Colombo na chvíli, kdy se bude moci vydat po neznámých mořích. Rodina Humboldtů byla již dávno usedlá. Odkud se tedy v nejmladším synu už za jeho dětství vzala ta touha spatřit dálný, cizí svět? Po celou dobu svého mládí, léta letoucí, chlapec trápil matku, aby mu dovolila cestovat. Matka vždycky odmítla. Přitom byla ve svém nitru přesvědčená, že její syn se jednoho dne za to moře vydá, a chvěla se obavou, že by tu cestu mohl nastoupit příliš brzo. Aniž to hoch tušil, dávala mu neustále nové a nové úkoly. Všechny je plnil a splnil. Z hloupého a neduživého budižkničemu se stal muž všestranně vyzbrojený pro nejobtížnější tažení svého života. Nyní směl doufat, že pronikne k nádherným objevům trvalé hodnoty, protože teprve nyní se jeho oči naučily vidět víc, než viděl kdokoli před ním. Mohla matka pro své dítě udělat víc? V posledních hodinách života se za něho modlila. Myslela na Kryštofa Kolumba a věděla, jaké boje a kolik obtíží na Alexandra čeká. Teď už záleželo jenom na něm, zda se velký start podaří. 19

20 Žádná matka by mu teď už nemohla pomáhat. S touto myšlenkou tiše zesnula, šťastna, že může odejít v pokoji. Cesta do světa se Alexandrovi otevřela. 20

21 II Setkání v Paříži Listopad byl v Berlíně šedivý a studený. Krákorající hejna vran táhla nad nízkými střechami. Alexandr šel navštívit svého přítele Willdenowa. Slyšel jsem, že se z tebe po smrti tvé matky stal boháč," řekl botanik a uvolnil pro hosta židli tím, že z ní sundal stoh papírů, na nichž byly nalepeny lisované květiny. Alexandr se zadíval na jeden z listů. Všeho všudy mi připadne pětaosmdesát tisíc tolarů," odpověděl. Máš tedy vystaráno a můžeš si žít nadosmrti bez práce!" Doufám, že to nemíníš vážně," zasmál se Alexandr, a že si opravdu nemyslíš, že bych měl takový úmysl. Kdybych tě mohl přemluvit, aby ses účastnil mé plavby do Ameriky, ochotně bych na tu cestu věnoval část svého jmění." Willdenow potřásl hlavou. Víš, že jsem si vytkl za úkol shromáždit ve svých herbářích všechnu květenu Berlína. A to je úkol na celý život..."... A tebe jako botanika vůbec neláká poznat tropické pralesy a stepi?" Nemohu svou zdejší práci jen tak opustit, Alexandře." Bylo to jasné odmítnutí. Pro Willdenowa nebyla věda žádným dobrodružstvím. Pro něho byly borovicové lesy Pruska, sedmikrásky a suché traviny Srnčích vrchů stejně důležité jako orchideje jihoamerického pralesa; a prozkoumání potoka jménem Panke považoval za stejně významné jako prostudování veletoku zvaného Amazonka. Uznávám, že cestu nemůžeš vykonat sám," řekl Willdenow nakonec. Pro jedince je příliš nebezpečná. Potřebuješ přítele, na kterého se můžeš spolehnout. Nejel by s tebou například Freiesleben?" 21

22 Karel Freiesleben byl Alexandrovým spolužákem na Hornickém učilišti. Studovali tam spolu geologii a mineralogii. Byl o pět let mladší než Alexandr. Ale i on odmítl. Dostat se do Jižní Ameriky je zhola nemožné," prohlásil Freiesleben. Španělé * ) nedají žádnému cizinci povolení ke vstupu do svých kolonií. Alexandr myslel na Robinsona. Freiesleben se snažil přesvědčit Alexandra rozumovými důvody, že cesta je za dané mezinárodní situace předem odsouzena k nezdaru. Španělé se obávají povstání v jihoamerických koloniích. Angličané blokují oceán. Ve Francii chystá Napoleon válku. Národy jsou neklidné a vyděšené. Každý cestující je v nebezpečí, že bude považován za vy-zvědače. Kdyby lidé byli bývali vždycky takoví... takoví rozumní, jako jsi ty," odpověděl Alexandr příkře, to bychom do dnešního dne ještě nevěděli, že je na světě nějaká Amerika. U všech všudy! Pojedu, i kdyby celý svět byl proti tomu!" Ale výprava, jakou máš na mysli, se přece neobejde bez četných průvodců, bez vědců, střelců a pomocných sil. Vždyť už jenom kontrola měřicích přístrojů vyžaduje větší počet odborníků!" Alexandr nevrle svraštil brvy. Jediné, co mi chybí, je věrný přítel, s nímž bych se dělil o všechnu práci." Alexandr Humboldt sjezdil celé Německo, hledaje takového přítele, ba zajel až do Vídně. Tak minul rok, a Alexandr byl stále ještě sám. V Solnohradě potkal bohatého Angličana, lorda Bristola, který se chystal plout na své jachtě do Egypta. Pozval Alexandra, aby jel s ním. Alexandr Humboldt pozvání přijal s nadšením. Dosud se však nikdy nezabýval egytskou kulturou. Aby vyplnil tuto mezeru ve svých vědomostech, odjel ze Solnohradu do Paříže. Tam se v muzeích a knihovnách města nad Seinou připravoval na budoucí archeologické průzkumy v poříčí Nilu. *) V době tohoto příběhu byly země Jižní Ameriky španělskými koloniemi. Podrobnosti viz v poznámkách na konci knihy! (Pozn. red.). 22

23 Neštěstí tomu chtělo, že si právě v té době Napoleon umanul dobýt Egypta a rozdrtit anglickou vládu nad moři. Francouzské loďstvo s pětatřiceti tisíci muži vyplulo z Toulonu. Lorda Bristola zatkly francouzské úřady v Miláně co Angličana, a tudíž nepřítele. Alexandr viděl, že po jeho plánu je veta. Cesta do Egypta se nemohla konat. Vypadalo to, že se Freieslebenovy ponuré předpovědi splňují. Nebylo pro prostého vědeckého cestovatele vskutku nijak jednoduché odlepit se od evropské pevniny. Alexandr začal navštěvovat francouzské učence, z nichž někteří znali jeho vědecké práce. Učenci Alexandra přijímali s pravou pařížskou pohostinností. Když promluvil o svých úmyslech, dozvěděl se, že francouzská vláda hodlá vyslat skupinu vědců na cestu kolem světa a že technické přípravy jsou v plném proudu. Alexandr se ihned rozhodl, že se cesty zúčastní. Aby upevnil svou vědeckou pověst,.proslovil v Akademii věd několik přednášek o podstatě dusičnanu sodného ve skupenství plynném a o možnosti podrobnějšího chemického rozboru atmosféry. Teď už ani úřady neměly námitek proti Alexandrově účasti na výpravě. Ale i tentokrát mu Napoleon udělal škrt přes důmyslný rozpočet. Francouzský stát, jenž potřeboval, vem kde vem, peníze na zbrojení, zabavil fondy vědecké výpravy. Tvrdilo se sice, že výprava nebyla odvolána, nýbrž jenom odložena, ale mladý Humboldt se neoddával iluzím, neboť už sdostatek věděl, jak to na tom světě chodí. Zdrcen novým zklamáním opustil budovu Akademie věd, kde mu smutnou novinu oznámili, a vydal se na cestu do svého hotelu. V Paříži byly tenkrát jenom tři ulice vroubené chodníky. K této trojici nepatřila ulice Holubníková - totiž po francouzsku rue Colombier, v níž Alexandr bydlel. Byla ve čtvrti Saint Germain a jméno dostala po věžičce, ve které si mniši saintgermainského opatství kdysi pěstovali své skrovné nedělní pečínky. Zdálo se, že čas tudy prošel, aniž zanechal valné stopy. Při pohledu na křivolaké dřevěné domky, které hleděly malými okny do sametově šedé oblohy, si člověk mohl myslet, že zabloudil do středověku. Kanalizace tu ještě žádná nebyla. Středem ulice tekl potůček, který 23

24 splachoval a odnášel prach a všeliké jiné neřádstvo. Když pršelo, změnila se ta strouha v dravou, vířící bystřinu. Proto zde za deštivých dnů postávali chudí hoši s prkny, po kterých se chodci mohli jakžtak dostat na druhou stranu ulice. Saint Germain byla čtvrť studentů, kteří to odsud neměli daleko k chudinské nemocnici, kde se medici učili léčit, a ke klášterům, kde medici a také jiní studenti mohli dostat zdarma polévku; Saint Germain byla čtvrt zamilovaných holubů, kteří tam našli dostatek vikýřů a zákoutí, kde mohli nerušené cukrovat; Saint Germain byla čtvrť snílků, kteří spřádali smělé sny o svobodě. Svoboda! Alexandr se hlasitě a trpce zasmál. Jak barvitě si představoval svobodu! Jak bujné byly jeho sny o výzkumných cestách, jak velkolepé bylo všechno v jeho obrazotvornosti. A nyní mu osud hází pod nohy jeden klacek za druhým. A žádná předtucha ho nevarovala, když se vydal do Paříže. S možností nezdaru vůbec nepočítal! Není snad blázen, není snad malým donkichotkem vědy, nechá-li se i nadále vodit za nos nepřejícným osudem? Nadarmo mrhá penězi, kupuje knížky a vědecké přístroje, studuje staroegyptskou kulturu, místo aby pěkně seděl doma jako úředník a vykonával řádné a užitečné povolání. Neměla snad nakonec pravdu jeho švagrová Karolína, když řekla: Vrtá se v tolika věcech, až se člověk bojí, že z něho bude vrták a že mu jednoho dne v hlavě přeskočí." A neťukl snad bratr Vilém hřebík na hlavičku, když prohlásil: Když se to vezme kolem a kolem, něco opravdu velikého jsem v Alexandrovi nenašel." Nebo neměl by se člověk zamyslet nad posudkem Friedricha Schillera: Všechno Alexandrovo počínání je ovládáno příliš malou, neklidnou ješitností. Nemohl jsem v Alexandrovi rozpoznat ani jiskřičku nějakého ryze objektivního zájmu." Déle než rok už táhl od města k městu a přes všechnu přičinlivost nezískal nic, ale zhola nic. Jak dlouho to ještě má provozovat? Dlouhými kroky pospíchal k hotelu. Soumrak se snášel na špičaté vikýře domů. Alexandr prudce otevřel dveře. V šeru haly se srazil s nějakým mladým mužem, který tam čekal. Zadrmolil stručnou 24

25 omluvu. Vrátný mu podal klíč od pokoje a svícen se svíčkou. Alexandr poděkoval a obrátil se ke schodišti. Teď ve svitu svíce zpozoroval, že mladý muž před ním má pod paží podlouhlou plechovou krabici notně potlučenou, ale velmi povědomou. Krabici, do jaké sběratelé rostlin ukládají svou kořist. Jste botanik?" zeptal se Alexandr překvapeně. 25

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název : Malý princ, Antoine de Sain - Exupéry Autor: Mgr. Jitka Řádková Ročník: 3. ročník

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Viktor Dyk Krysař Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Dyk, Viktor Krysař / Viktor Dyk ; [ilustrovala Nela Vadlejchová]. -- V Tribunu EU vyd.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy.

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Ačkoli byl i bez turnaje předem známý vítězný tým, soupeřky se hrdě utkaly s neporazitelnými. Hrály se dvě

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu.

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu. Kajsa Nebojsa Přála bych vám vidět domek, v kterém bydlela Kaj sa Ne bojsa. Byl tak maličký a tak milý, že by člověk skoro uvěřil, že je to domeček z pohádky, kde žijí trpaslíci a skřítkové. Stál v úzké

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více

Klasické pohádky. Ropucha. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Ropucha. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Ropucha Page 1/5 Studna byla hluboká, proto musilo být také lano na vytahování vody hodně dlouhé. Když přehazovali okov s vodou přes roubení studny, hřídel se těžce otáčela. Slunce se

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou.

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Kabát Tomáš Dušek Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Tyhle kabáty jsou už k nesehnání a cena bývá vysoká. Dost jsem za něj zaplatil,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Vyprávění z časů vikingů

Vyprávění z časů vikingů Leif Nordenstorm Arne syn náčelníka Vyprávění z časů vikingů K A V A P E C H ARNE, SYN NÁČ ELNÍKA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h

Více

Řekni mi pohádku. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Řekni mi pohádku. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Řekni mi pohádku Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Autor: Petr Scheuer, 2013 Ilustrace: Daniela Scheuerová, 2013 Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-87976-23-4

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Bojovníci za pravdu. Někdo musí něco udělat, a to dnes!

Bojovníci za pravdu. Někdo musí něco udělat, a to dnes! Bojovníci za pravdu Těžko říct, co se člověku táhne hlavou, když dospívá. Svět na něj doráží, nutí ho do pochodu, za dávnými příběhy pohádek a dobra ukazuje jen rozšklebenou tvář a výsměch. Všechno se

Více

Bonbony. Bonbony. čokoláda. Něco na zub?

Bonbony. Bonbony. čokoláda. Něco na zub? Bonbony da a ybonbonybonbonybonbon Bonbony Něco na zub? čokoláda Kapitola 1 Pes, který uměl zpívat P odívej! řekla Maja. Už se to stalo zas! Maja podala Lassemu noviny a ukázala mu v nich prstem na jeden

Více