Zpráva o činnosti Nadačního fondu onkologie pro 21.století.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Nadačního fondu onkologie pro 21.století."

Transkript

1 Zpráva o činnosti Nadačního fondu onkologie pro 21.století. Do konce roku 2011 měla správní rada toto složení: Místopředseda: PhDr. Zdeněk Koutný Členka: Mgr. Irena Marečková Revizor: JUDr. Václav Haloun Poradce: JUDr. Jiří Fiala (jen velmi sporadicky využívaný) K odstoupil Dr. Koutný a Dr. Haloun, o poradenství přestal mít zájem Dr. Fiala. Vedení Nadačního fondu bylo zcela zrekonstruováno. Z minulého vedení zůstává Prof. Abrahámová a Mgr. Marečková. Současné vedení Nadačního fondu je toto: Místopředsedkyně: Mgr. Irena Marečková Členka: Jaroslava Hošková Revizor: Mgr. Jan Gillern Právní poradkyně: Mgr. Helena Nová Podpisové právo: prof. Abrahámová, Mgr. Marečková Uvedená rada se sešla na své první schůzi a prof. Abrahámová za vydatného přispění Mgr. Marečkové informovala o veškerých činnostech nadačního fondu, který pracuje celá léta (celkem 20 let) v souladu se svým statutem. Kratičce se sešla k rozdělení funkcí a kompetencí. 1. Nadační fond jako každý rok uspořádal 18. společenský večer Sebevědomí pro každý den, který je věnován onkologickým nemocným zejména ženám po amputaci prsu. Po uměleckém programu (zajistili bezplatně naši přední umělci) následovala módní přehlídka, přičemž modelkami byly naše vlastní pacientky po amputaci prsu. V roce 2011 byla tato akce v Národním domě na Vinohradech. Není nejjednodušší sehnat vhodný sál. V roce 2011 byla též dražba obrázků uměleckých grafik. V uměleckém programu vystoupil mistr Vele, Adéla Velová a orchestr pana Melichara, večerem provázela Pavlína Filipovská. 2. Nadační fond vydává jako každoročně umělecký reprezentační kalendář a to se sponzorskou pomocí. Kalendář uveřejňuje podle finančních možností podepsané grafiky současných umělců a to tak, že na 2-3 měsíce je jedna grafika. V roce 2011 byly celkem grafiky 4, na rok 2012 je grafik 6. Vše závisí na finanční náročnosti použité techniky. Kalendáře slouží jako dárky pro osoby, které nadačnímu fondu pomohli či pomáhají bez finančních nároků. Jsou to: hudebníci, moderátoři, výkonní umělci, management Thomayerovy nemocnice, management Policejní akademie, soukromí dárci. Grafiky několika kalendářů jsme v minulosti nechali zapaspartovat a zarámovat. Výsledné obrázky slouží rovněž jako dárky. Během ledna bude uzavřena smlouva na výrobu kalendářů na rok Kalendář bude se šesti obrázky šesti známých grafiček.

2 3. V TN se začala provádět rekonstrukce prostor na B5 včetně posluchárny. Bude uzavřena nájemní smlouva, rekonstrukce na pavilonu B5 bude zaplacena z prostředků Nadačního fondu. Na oplátku bude umožněno NF prostory užívat bezplatně. Prostory budou použity k pořádání odborných seminářů, pro poradenství pacientům. 4. Jako každoročně tak i v roce 2011 se NF podílel na pořádání celostátních Onkologických sympozií (Onkourologického a mammologického) v listopadu v kongresovém centru Policejní akademie. Místo odstoupivšího Dr.Koutného a jeho zrušené komerční agentury Bonus bylo jednáno s několika agenturami o zajištění organizačního zázemí. Vítězně na příští rok vyšla agentura CK Amis. Uvedená firma je zkušená a pořádá i jiné onkologické akce v ČR. Finance na pořádání akce jsou zejména od komerčních farmaceutických firem jako vždy (pronájem výstavní plochy) a od vstupních poplatků účastníků. Platby firem půjdou primárně na účet nadačního fondu, který musí dopředu zajistit některé zálohové platby (Policejní akademie, cateringová firma aj.). S agenturou CK Amis bude jednáno a smlouva bude uzavřena podle výhodnosti finanční nabídky. Prof. Abrahámová již jednala ústně s rektorem Policejní akademie Prof. Plecitým o umožnění konat sympozia opět v prostředí této instituce. Jednání mělo kladný efekt a žádost byla poslána i písemně. Sympozium navštívilo v roce 2011 na 250 lékařů a společenská i odborná stránka byla hodnocena účastníky vysoce kladně. Účastníci dostávají certifikát zaštítění Lékařskou komorou a ohodnocený kreditními body. Společenský večer byl uspořádán v Emauzském klášteře. V uměleckém programu vystoupili bezplatně sólisté Národního divadla p. Luděk Vele a pan Vratislav Kříž. 5. V roce 2012 to bude 20 let od založení Onkologického oddělení v Thomayerově nemocnici. Od je Onkologické oddělení transformováno na Onkologickou kliniku 1. LF UK. Výročí je i výročím nadačního fondu. Dvojí důvod k oslavě. Oslava bude v barokním sále Profesního domu na Malostranském náměstí. Začátek bude cca v 18 hod. V první polovině budou přednášky týkající se vývoje kliniky a jejich pracovních výsledků. V druhé polovině vystoupí bezplatně naši špičkoví umělci a pak bude sklenka vína. Thomayerova nemocnice, Nadační fond a CK Amis jsou organizačním zázemím. 6. NF začal v minulosti na doporučení Dr. Koutného spolupracovat se společností Movember. Jde o společnost mezinárodní podporující prevenci a léčbu karcinomu prostaty. Z aktivit uvedené společnosti plynou určité finanční prostředky, které byly v minulosti použity na nákup fixačních pomůcek pro radioterapii karcinomu prostaty. Pro účely finančních darů společnosti Movember byl zřízen u České spořitelny podúčet. Společnost Movember je australsko-britská. Spolupráce byla zatím nesmluvního charakteru. Dostaly jsme návrh na smluvní spolupráci. Smlouva ne zcela odpovídá našim zvyklostem a našemu právnímu řádu. Mgr. Nová se velice zasloužila o modifikaci smlouvy a o řadu jednání s představitelem společnosti Bc. Kulovaným. Nyní čekáme na odpověď ze strany společnosti Movember. 7. Ku konci roku 2011 odstoupili členové správní rady NF PhDr. Zdeněk Koutný, JUDr. Václav Haloun a JUDr. Jiří Fiala (jen sporadicky využívaný). Prof. Abrahámová

3 poděkovala veřejně na společenském večeru konaném v rámci Onkologických sympozií všem odstupujícím členům NF a zejména Dr. Koutnému za obětavou práci pro NF. Dr. Koutný prováděl organizační činnost pro NF řadu let jako majitel komerční agentury Bonus a posléze za finanční odměnu. Přítomní odměnili odstupující členy potleskem. Správní rada byla rekonstruována takto: Místopředsedkyně: Mgr. Irena Marečková Členka: Jaroslava Hošková Revizor: Mgr. Jan Gillern Právní poradkyně: Mgr. Helena Nová První schůzka je a pak každé čtvrtletí případně ad hoc. O důležitých záležitostech se budou členové radit telefonicky, em či osobně. Členové rady se kratičce sešli v prosinci 2011 kdy si rozdělili funkce a úkoly. Revizi účetnictví za minulý rok provedl již nový revizor Mgr. J. Gillern s pomocí paní J. Hoškové a revizní zpráva byla předána pí Dittrichové, která dále zařídí audit. PhDr. Koutný bohužel zprávu o činnosti za jeho činnost v roce 2011 nezaslal. 8. Veškeré finance byly v minulosti spravovány a kontrolovány PhDr. Koutným. Osobní pochůzky do spořitelny nutno považovat za těžkopádné. Již v listopadu a v prosinci jednala Mgr. Marečková s vedením České spořitelny, kde máme běžný účet o možnosti mít vlastního finančního poradce, mít elektronické bankovnictví a debetní kartu. Tato snaha byla korunována úspěchem. Veškeré platby budou uskutečňovány elektronicky prof. Abrahámovou, hotovostní pokladna bude rovněž u prof. Abrahámové. Podpisové právo má prof. Abrahámová a Mgr. Marečková. S agendou a nutnými pochůzkami budou pomáhat sekretářka sl. Tereza Prošková a Ing. Jiří Abrahám, kteří nejsou členy vedení NF. Pí. Dittrichová zůstává účetní NF. Po uzavření účetnictví za rok 2011 byly veškeré materiály předány ke kontrole Mgr. Gillernovi, pí. Hoškové a Mgr. Nové (viz. výše). 9. Prof. Abrahámová má mnohá profesionální jednání několikrát týdně v Praze i mimo Prahu, které nelze absolvovat veřejnou dopravou. Je využíván smluvní dopravce p. Luboš Černý, který jízdy fakturuje každý měsíc podle platné smlouvy. Pokud není možné používat smluvního dopravce, dopravu zajišťuje Ing. Abrahám za finanční náhradu pohonných hmot. Prof. Abrahámová vede knihu jízd. 10. Webové stránky NF bude spravovat zkušená pracovnice IT pí. Jarmila Soukupová za finanční náhradu, která bude určena podle množství vykonané práce. 11. Z prostředků NF byly pořízeny tyto předměty sloužící k lepšímu komfortu nemocných Onkologického oddělení TN: - Veškeré zařízení ordinací a čekáren pro nemocné v nově zřízeném pavilonu X (nábytek, lehátka, obrazy). - Mikrovlnná trouba pro kuchyňku nemocných lůžkového oddělení. - Lednice pro ambulanci (uskladnění cytostatik).

4 - 5 ks televizorů do pokojů nemocných lůžkového oddělení. - Fixační pomůcky pro ozařování nemocných. - Ošetřovací lehátko pro ambulanci. - Kopírka pro ambulanci (kopírování zpráv nemocných). 12. Stav běžného účtu k je ,66 Kč Stav podúčtu k je ,00 Kč Stav pokladny k je 8468 Kč Schůze nové správní rady NF bude a pak v dubnu 2012 podle časových možností členů rady. Zapsala: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Předsedkyně Nadačního fondu onkologie pro 21. století

5

Historie REVMA LIGY v ČR

Historie REVMA LIGY v ČR Historie REVMA LIGY v ČR 1. Část Mílovými kroky se blíží nový rok 2011, rok dvacátého výročí založení REVMA LIGY v ČR. Staří členové, kteří pamatují začátky RL pomalu odcházejí, přicházejí noví a považuji

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 FONENDOSKOP Již ve starověkém Řecku přikládali lékaři k pacientově hrudi ucho, když si chtěli poslechnout jeho srdce. V roce 1816 chtěl

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 39 jaro 2012 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Valná hromada Společnosti C-M-T 1 Milí přátelé, letos poprvé Vás zdravím s Bulletinem. Doufám, že jste letošní velmi

Více

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 10.7.2001 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 25.9.2001 Zápis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více

Drahomíra Vaculová, osvč

Drahomíra Vaculová, osvč VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 Sponzoři Úřad vlády ČR OLOMOUC VELKÉ MEZIŘÍČÍ Kolektivní členové Drahomíra Vaculová, osvč 1 Základní informace o Klubu bechtěreviků o.s. Klub bechtěreviků o.s. je občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VDV je členem Fóra dárců ČR Asociace nadací a sdružení SKOK Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2009 Redakce textové části:

Více

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 26. března 2011

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 26. března 2011 Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 26. března 2011 Helena Voldánová, Martin Slaboch Místem konání valné hromady se stal opět příjemný sál farního úřadu Českobratrské

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Přítomni: Omluveni: Přizváni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr.

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Helena Voldánová, Tomáš Krůta, Martin Slaboch Valnou hromadu v prostorách farního úřadu Českobratrské evangelické

Více

OLIVOVA NADACE zal. 1896 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

OLIVOVA NADACE zal. 1896 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OLIVOVA NADACE zal. 1896 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OLIVOVA NADACE zal. 1896 OLIVOVA NADACE poskytuje pravidelnou podporu dětem se zdravotním, nebo sociálním znevýhodněním VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Olivova nadace Výroční

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, jsem ráda, že Vám můžeme předložit tento bulletin, který, jak doufám, Vám připomene nejen historii Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských

Více

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 V Děčíně 0.0. 2008 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 26 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 2675753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 Obsah: I. Úvodní ustanovení 4 II.

Více

Úvod: Právní ukotvení, kontakty a členství: Statutární orgány a základní listiny: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace: Zaměstnanci:

Úvod: Právní ukotvení, kontakty a členství: Statutární orgány a základní listiny: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace: Zaměstnanci: Výroční zpráva 2014 Úvod: Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v Plzni skupinou lékařů a rodin pacientů pod vedením primáře MUDr. Vladimíra Kozy (4.7.1954 17.6.2012) v květnu 1992 s cílem

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

Bulletin advokacie 9/2005 obsah

Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletinadvokacie ÚVODEM...3 4. SNĚM ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Pořad jednání sněmu...5 Návrh na obsazení orgánů sněmu...5 Zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

ELPIDA, nadační fond. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753. zapsaný v nadačním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze. v oddíle N, vložka 454

ELPIDA, nadační fond. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753. zapsaný v nadačním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze. v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 I. Úvodní ustanovení 4 II. Obsahová

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více

Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS za rok 2010 Obsah Pár slov úvodem 5 Vznik a poslání nadačního fondu IMPULS 7 Zakladatelé a řídící a kontrolní orgány nadačního

Více