Nové tituly květen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové tituly květen 2007"

Transkript

1 Nové tituly květen 2007 Art of the electronic age / Frank Popper. London : Thames and Hudson, ISBN Elektronika, Moderní umění, Multumediální umění, umění a elektronika. Brno židovské : historie a památky židovského osídlení města Brna = Jewish Brno : history and monuments of the Jewish settlement in Brno / Jaroslav Klenovský. 3., upr. a rozš. vyd., 1 vyd. ve vydav. ERA. Brno : ERA, ISBN Brno (Česko)-dějiny, Židé-Česko, Židé-dějiny, Židovské památky-česko. (PA 38) Česká barokní kresba / Pavel Preiss. V Praze : Národní galerie, ISBN Barokní kresba-česko, Česká kresba-18 stol. (UV 68) Český ráj Josefa Pekaře a jeho současníků / Jana Scheybalová. Vyd. 1. Liberec : Roman Karpaš RK, ISBN Český ráj (Česko), Fotografové-Česko, Historici- Česko, Pekař Josef, Šimon Jan. (PA 43) Člověk v pohraničí : výzkum přeshraničních vlivů působících na obyvatele pohraničí ČR / František Zich. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, ISBN Češi a Němci, Češi a Poláci, Národní identita, Obyvatelstvo-pohraničí, Sociální procesy, Sociální výzkum. (EK 30) Darwin a estetika : ke kontextu estetických názorů Charlese Darwina / Karel Stibral. Červený Kostelec : Pavel Mervart, ISBN Biologie, Darwin Charles, Estetika, Příroda, Přírodovědci-Angli-19. stol. (ET 65) Dějiny rané romantiky : Fichte, Schlegel, Novalis / Břetislav Horyna. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, ISBN X. Fichte, Filozofie a náboženství-německo stol., Literatura a filozofie, Německá filozofie, Německá literatura, Novalis, Romantismus- Německo, Romantismus (literatura)-německo, Schlegel. (ET 67) Estetické porozumění : eseje o filozofii, umění a kultuře / Roger Scruton. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, ISBN Estetika, Filozofie kultury, Filozofie umění. (ET 68) Grammar of ornament : ilustrated by examples from various styles of ornaments / Owen Jones ; foreword by Jean-Paul Midant. Lyon : L Aventurine, ISBN X. Ornamenty, Výtvarné návrhy. (DU 176)

2 Henri Matisse : Gemälde und Plastiken in den Museen der Sowjetunion / Henri Matisse. Vyd. 2. Leningrad : Aurora-Kunstverlag, Matisse Henri, Výtvarné umění stol. (AM 123) Hitlerovo Německo : život v období Třetí říše / Mettew Hughes, Chris Mann. V Praze : Columbus, ISBN Německo-dějiny , Německospolečnost a politika (DE 85) Ilustrovaná encyklopedie Moravských hradů, hrádků a tvrzí : dodatky / Miroslav Plaček. 1. vyd. Praha : Libri, ISBN Hrady-Česko, Tvrze-Česko, Morava (Česko). (EC 6/1) Jiří Pelcl x design : subjective x objective / Dagmar Koudelková, Jiří Pelcl. Brno : ERA, ISBN Interiéry-Česko, Nábytkový design-česko, Pelcl Jiří, Porcelán, Průmyslový design-česko, Sklo. (DU 171) Katalogizace ve formátu MARC 21 : pokračující zdroje : stručná instrukce a příklady / Ludmila Hercová, Jaroslava Svobodová. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, ISBN X. Anglo-americká katalogizační pravidla, Bibliografické záznamy, Katalogizace pokračujících informačních zdrojů, MARC 21 formát, Mezinárodní normy a standardy. (PŘ 17 - prezenčně) Od země přes kopec do nebe... : o chůzi, poutnictví a posvátné krajině / koncepce a editor Jiří Zemánek. Praha : Arbor vitae; V Litoměřicích : Severočeská galerie výtvarného umění, ISBN (Arbor vitae), (Severočeská galerie výtvarného umění). Cestování, Chůze, České výtvarné umění, Člověk a příroda, Evropské výtvarné umění, Krajina, Romantismus, Umělecké náměty. (UV 70) Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století : úředník a podnikatel : sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století : Plzeň, února / k vydání připravily Taťána Petrasová a Helena Lorenzová. 1. vyd. Praha : KLP, ISBN , Kultura a společnost-česko-19. stol., Podnikatelé-Česko- 19. stol., Podnikatelé-společenské postavení-19. stol., Úředníci-Česko-19. stol., Úřednícispolečenské postavení-19. stol., Byrokracie. (DE 86) Podoby moderního designu : inspirace hlavních hnutí a stylů pro současný design / Lakshmi Bhaskaranová. V Praze : Slovart, ISBN (chyb.), Design-20. stol., Design-dějiny, Umělecké směry. (DU 172) Praha kamenná : přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech / Drahomíra Březinová... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Národní muzeum, Architektonické památky- Česko, Kamenné stavby-česko, Praha (Česko). (UV 71)

3 Proměny sudetské krajiny / [editor Matěj Spurný]. 1. vyd. [Praha] : Antikomplex, ISBN (chyb. dle NK). Čěši a Němci, Historický místopis, Krajinná ekologie, Krajinný ráz, Ochrana krajiny, Pohraničí-Česko, Regionální identita, Sudety (Česko). (PA 42) Půl století poté : pohledy na problém sémantiky a sémiotiky v posledních desítiletích / Ladislav Tondl. Vyd. 1. Praha : Karolinum, ISBN Komunikace (sdělování), Sémantika, Sémiotika. (ET 66) Raymond Roussel / Michel Foucault. Praha : Herrmann & synové, ISBN Francouzská literatura, Francouzští spisovatelé, Literárněvědné rozbory, Literární sémiotika. (FI 79) Roudnice nad Labem a okolí : průvodce historií / Miroslava Hlaváčková. Roudnice nad Labem : Kulturní zařízení města Roudnice n.l., ISBN Kulturní památky-česko, Kulturní památky-roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem (Česko). (PA 41) Sto let české karikatury / Adolf Hoffmeister. Praha : SNKLHU, Karikatury-Česko, Politické karikatury-česko. (UV 72) Textilní výtvarné techniky / Jana Skarlantová, Marie Vechová. 1. vyd. Plzeň : Fraus, ISBN Textilní výtvarnictví, Výtvarné techniky, Ruční práce. (DU 173) Tvorba životního slohu : stati o architektuře a užitkové tvorbě vůbec / Karel Honzík. 1. vyd. V Praze: Václav Petr, Architektura-vývoj, Užité umění. (DU 175) Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana / Václav Wagner. Vyd. 2., V Nár. památkovém ústavu 1. Praha : Národní památkový ústav, ISBN X. Historici umění-česko, Ochrana památek-česko, Památková péče-česko, Restaurování památek- Česko, Umělecké památky-česko, Wagner Václav. (PA 39) Užité umění 60. let ze sbírek Moravské galerie v Brně : sklo, keramika, šperky, medaile, textil, nábytek, fotografie / Brno : Moravská galerie, ISBN Užité umění-česko. (DU 169) Věci kolem nás / Karel Honzík... [et al.]. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, Architektura, Bytová architektura, Bytová kultura, Odívání, Výtvarné práce. (DU 170)

4 Ve stínu Buddhova stromu : posvátná poutní místa Šrí Lanky / Jaromír Skřivánek. Vyd. 1. Praha : Knižní klub, ISBN Buddhismus-Srí Lanka, Posvátná místa- Srí Lanka, Poutní místa-srí Lanka, Rituály a obřady-srí Lanka, Svatyně-Srí Lanka. (PA 40) Vídeň : literární toulky dunajskou metropolí / Václav Fiala. 1. vyd. Praha : ASPI, ISBN Hudební místopis-rakousko, Kulturní život-rakousko, Literární místopis-rakousko, Sociologie kultury, Vídeň (Rakousko). (US 69) Vojtěch svobodný pán Lanna : sběratel, mecenáš a podnikatel / Praha : Uměleckoprůmyslové muzeum, ISBN Lanna Vojtěch, Mecenáši umění, Sběratelé. (DU 174) Vydavatelství na stole, aneb, Úvod do DTP / Jiří Konvalinka. 2. přeprac. vyd. Štětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 1999 (v tiráži 2000). ISBN Adobe Photoshop 4.0, Desktop publishing, Počítačová grafika, Počítačová typografie, QuarkXPress 4. (VT 9) Život a dílo Františka Bílka / [Praha] : Ústřední archiv; Muzeum CČSH, [2000]. Bílek František, České výtvarné umění, Secesní umění, Symbolismus (umění). (AM 121) 72 Architektura Architektura české renesance / Eva Šamánková. 1. vyd. -- Praha : SNKLU, Česká architektura stol., Renesanční architektura-česko. (UA 68) Court chapels of the high and late middle ages and their artistic decoration : [proceedings from the international symposium, Convent of St. Agnes of Bohemia] = Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba : [sborník příspěvků z mezinárodního sympozia, Klášter sv. Anežky České ] / editor Jiří Fajt. In Prague : National Gallery, ISBN X. Čechy (Česko), Hrady-Česko, Kaple-Česko, Karlštejn, Morava (Česko), Středověké umění-česko, Umělecká výzdoba- Česko. (UA 66) Gotická architektura v jižních Čechách : zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. / Jiří Kuthan. Vyd. 1. Praha : Academia, Architektura-Česko stol., Čechy jižní (Česko), Gotická architektura-česko, Přemysl Otakar II. (UA 67)

5 Jan Kotěra : : zakladatel moderní české architektury / Praha: Obecní dům ; Kant, ISBN (Obecní dům), (Kant). Architekti-Česko, Česká architektura-20. stol., Kotěra Jan, Moderní architektura-česko. (UA 69) Liberecká radnice a Liebiegova vila : průvodce po budovách a jejich historii / Marek Řeháček. Vyd. 1. [Liberec] : [s.n.], Liberec(Česko), Liberecká radnice-dějiny, Liebieg Theodor von, Liebiegova vila (Liberec, Česko), Radnice (Liberec, Česko), Vily- Česko. (UA 70) Lidová architektura v Československu / Václav Mencl. Vyd. 1. Praha : Academia, Lidová architektura-československo. (UA 65) Liturgický prostor / Tomáš Černoušek. Vyd. 1. Olomouc : Matice cyrilometodějská, Metropolitní kapitula sv. Václava, Biblické citáty, Katolická liturgie, Liturgický prostor. (UA64) 73 Sochařství Calder á Saché / texte et poémes Maurice Bruzeau ; photographie Jacques Masson ; mise en pages Charles Feld. Paris : Editions Cercle d Art, ISBN Calder Alexander, Saché France, Sochařství-20. stol. (AM 124) Kámen jako událost : Kulturně historický a společenský obraz první české školy sochařů a kameníků za sto let její existence / Alois Jilemnicky. Praha : Panorama, Sochřství, Kamenictví, Sochařství-dějiny. (UV 69) 75 Malířství Cyprián Majerník / Ľudmila Peterajová. 1. vyd. Bratislava : Tatran, Slovenské malířství, Malíři-Slovensko, Majerník Cyprián. (AM 122) České zátiší 20. století : [katalog výstavy, Hluboká nad Vltavou duben-říjen 1988] / Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, České malířství-20. stol., Zátiší-20. stol.. (UM 40)

6 Malované miniaturní portréty : sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea / Lubomír Sršeň, Olga Trmalová. 1. vyd. Praha : Národní muzeum, ISBN Muzejní sbírky-česko, Národní muzeum (Praha, Česko), Portrétní malířství-evropa stol., Portrétní miniatury-evropa stol., Praha (Česko), Umělecké sbírky- Česko. (UM 39) Technika malířského umění : poznámky o materiálu a technice malby pastelem, akvarelem, gouachí, temperou, olejem a nástěnné / Miloslav Hégr. 2. vyd. Praha : Umělecká beseda, Malířské techniky, Olejomalba, Výtvarné materiály. (UM 41) Typický obraz : 19. ledna 15. února 2007 Galerie Nová síň, Praha / Praha : Woxart, ISBN České malířství stol. (AM 38) Záliv smrti = Starvation cove : [Julius Payer]/ Ondřej Chrobák. Praha : Národní galerie, ISBN Historická malba-česko-19. stol., Obrazy-dějiny, Payer Julius, Polární expedice-19. stol., Umělecké náměty. (UM 42) 77 - Fotografie Fotografie als Kunst, Kunst als Fotografie : das Medium Fotografie in der bildenden Kunst Europas ab 1968 / Floris M. Neusüss. Köln : DuMont, ISBN X. Dějiny fotografie, Fotografie. (FO 38) Jak číst film : svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie / James Monaco ; [přeložil Tomáš Liška a Jan Valenta]. 1. vyd. Praha: Albatros, ISBN Film, Film-dějiny, Filmová sémiotika, Filmová technika, Filmová teorie, Média, Odborná literatura. (FO 37) Postmoderní fotografie : fotografie jako umění na konci dvacátého století / Robert Silverio. 1. vyd. V Praze : AMU, Filmová a televizní fakulta, katedra fotografie, ISBN Postmoderní umění, Umělecká fotografie-20. stol. (FO 39)

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Literatura ke státním závěrečným magisterským zkouškám 2011. Výtvarná pedagogika a didaktika. Literatura :

Literatura ke státním závěrečným magisterským zkouškám 2011. Výtvarná pedagogika a didaktika. Literatura : Literatura ke státním závěrečným magisterským zkouškám 2011 Výtvarná pedagogika a didaktika Babyrádová, Hana: Rituál, umění a výchova. Brno MU 2001 Babyrádová, H.: Svět teenagera a současná výtvarná výchova.

Více

Malba - státnicové otázky:

Malba - státnicové otázky: Malba - státnicové otázky: 1. Uplatnění malby ve školství a vzdělávání. (malba ve výtvarném zadání pro specifickou skupinu, její role, aktuálnost, autenticita, možnosti, prostředky, problémy ) 2. Barva

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům

Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům I. Dějiny umění v Čechách a na Moravě 1. Rondel Kultury s moravskou malovanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989)

Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989) Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989) I. Domácí, ročníkové a diplomové práce, závěrečné práce postgraduálního studia 1947 Luděk Buriánek, Společenské poslání výtvarné výchovy.

Více

Architektur OBSAH: kral.king@volny.cz nebo telefonem 728 655 233.

Architektur OBSAH: kral.king@volny.cz nebo telefonem 728 655 233. - 1-50% sleva jen do 30. června S 03 Architektura, výtvarné umění a fotografie S 03 Architecture, art and photography S 03 Architektur, bildende Kunst unf Fotos Vybrané svazky zašleme na dobírku s připočítáním

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates)

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates) LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE (duplikáty / duplicates) MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / MORAVIAN GALLERY IN BRNO Knihovna /Library Výměna publikací / Books Exchange Husova 18, 662 26, Brno, Czech

Více

ARCHEOLOGIE Archeologie ve středních Čechách / Redaktor: Michal Lutovský. - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech. - S.

ARCHEOLOGIE Archeologie ve středních Čechách / Redaktor: Michal Lutovský. - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech. - S. 150 LET 150 let dráhy z Prahy do Drážďan : 1851-2001 / Vedoucí autorského kolektivu: Ludvík Losos. - Praha : Nadatur, 2001. - 119 s. - ISBN 80-7270-009-X dějiny dopravy; doprava železniční; české země;

Více

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY PRAVĚK pravěké umění mimo česká území pravěké umění na českém území umění jako první otisk člověka, potřeba umění umění doby kamenné paleolitické umění: 1. projevy vzniku estetického cítění, jeskynní umění,

Více

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates)

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates) LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE (duplikáty / duplicates) MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / MORAVIAN GALLERY IN BRNO Knihovna /Library Výměna publikací / Books Exchange Husova 18, 662 26, Brno, Czech

Více

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000 Z odborného tisku PrÛzkumY památek II/2000 PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999 MONOGRAFIE 1. Babička Václav, Všeradice a jejich kostel. Nadace pro obnovu kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích

Více

Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz

Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz SGS 2010 Historická zkušenost, proměny životního stylu a udržitelný rozvoj Seznam členů řešitelského týmu: Jméno e-mail Navrhovatel: Chmel Filip Ing. f. c h @ c e n t r u m. c z Školitel navrhovatele:

Více

Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Brno - Olomouc - Opava 1999-2000

Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Brno - Olomouc - Opava 1999-2000 prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. narozen 1942 v Přerově kontakt: hlobil@udu.cas.cz 1960-1964, středoškolské vzdělaní, Střední průmyslová škola strojnická, Přerov 1964-1969, vysokoškolské studium, Katedra dějin

Více

Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010

Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010 Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010 ADLER, Max Wegweiser : Studien zur Geistegeschichte des Sozialismus / Max Adler. -- 2. Aufl. -- Stuttgart : Verlag von

Více

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů

Více

OTOKAR BŘEZINA. Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY. Poezie. Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok 1965. 61 s.

OTOKAR BŘEZINA. Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY. Poezie. Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok 1965. 61 s. OTOKAR BŘEZINA Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY Poezie Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok 1965. 61 s. Stavitelé chrámu. 5. vyd. P., Mánes 1929. 50 s. - Březina, Otokar:

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

Bibliografie dle oborů / Fachbibliographie

Bibliografie dle oborů / Fachbibliographie Bibliografie dle oborů / Fachbibliographie Antická mytologie Augusta-Boularot, Sandrine a kol.: Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Ewa Edition, Praha 1993. Přeloženo z fr. originálu Dictionnaire

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 07 2. ZAMĚSTNANCI

Více

Kalendárium kulturních událostí

Kalendárium kulturních událostí Bechyně Mezinárodní muzeum keramiky AJG Luděk Míšek 2.5.2012 30.9.2012 Viktor Chalepa 5.8.2012 30.9.2012 Petra Šťastná (B) 5.8.2012 30.9.2012 Bělá pod Bezdězem Muzeum v Bělé pod Bezdězem Oblékání, tato

Více

Album pozdně středověkého písma I. Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius )

Album pozdně středověkého písma I. Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius ) " v jednom poschodí vnitřní babylonské věžě " ( Jazyky Franze Kafky ) Marek Nekula "Smrt Boha" v Nietzschově filosofii Mojmír Hrbek...na okraji chaosu ( Poetika literárního díla 20.století Daniela Hodrová

Více

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie Adolf Loos a Plzeň výběrová bibliografie Plzeň 2014 Knihovna města Plzně, 2014 Adolf Loos 10. 12. 1870 Brno - 23. 8. 1933 Kalksburg Adolf Loos patřil ke světově uznávaným architektům počátku 20. století.

Více

Výběr z nových knih 11/2012 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2012 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2012 ostatní společenskovědní obory 1. Architektura : lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla / Ondřej Šefců -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, [2012] -- 256 s. --

Více

Studovna PNP úřední hodiny: Po, St 9.00 16.30 Út, Čt 9.00 17.30 Pá 9.00 14.30 hodin

Studovna PNP úřední hodiny: Po, St 9.00 16.30 Út, Čt 9.00 17.30 Pá 9.00 14.30 hodin Název zpracovatele: Památník národního písemnictví Adresa sídla: Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 IČ: 00023311 Telefon: 220516695 E-mail: post@pamatniknarodnihopisemnictvi.cz Internetové stránky:

Více

Publikační činnost Institutu tvůrčí fotografie v roce 2008

Publikační činnost Institutu tvůrčí fotografie v roce 2008 Publikační činnost Institutu tvůrčí fotografie v roce 2008 Stav pedagogických pracovníků Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Birgus Zástupce vedoucího: odb. as. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. Tajemník: odb. as.

Více

JULIUS PAYER. Personální bibliografie

JULIUS PAYER. Personální bibliografie JULIUS PAYER Personální bibliografie Z DÍLA JULIA PAYERA Knihy Die Entdeckung des Kaiser-Franz-Joseph-Landes. Die österreichisch-ungarische Nordpolexpedition 1872 74. Leipzig : F. A. Brockhaus, 1929. 158

Více