spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR"

Transkript

1 spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Guvernér České národní banky hostem Klubu SP ČR Daňový řád Reach doopravdy přichází! Tradiční konzultace podniků s obchodně ekonomickými rady zastupitelských úřadů Delegace EUROFOUND v Praze Starší pracovníci fi remní stříbro 2008

2 ZPRAVODAJ SPEKTRUM JE OFICIÁLNÍ INFORMAČNÍ MÉDIUM SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR nejsilnější český zaměstnavatelský svaz nevládní nezávislá organizace, která si klade za cíl vytvářet vhodné podmínky pro podnikání navazuje na předválečný Ústřední svaz československých průmyslníků Svaz průmysl a dopravy ČR je členem mezinárodních organizací IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) ČLENSKÝCH FIREM SUBJEKTŮ 27ČLENSKÝCH 3 PARTNEŘI 1619 SUBJEKTŮ 124 Asociace českěho papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání ČR Asociace leteckých výrobců Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ- Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských výrobních dužstev Svaz dopravy ČR Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz zpracovatelů plastů ČR Škoda Holding, a.s. Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner: Zpravodaj Spektrum oficiální médium Svazu průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR), Jankovcova 1569/2c, Praha 7, tel.: , fax: , SPektrum: tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP-3285/99-P ze dne , ISSN

3 6/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR Od zveřejnění energeticko-klimatického balíčku uplynuly již dlouhé čtyři měsíce a musím s lítostí konstatovat, že politická sféra ani doma, ani v EU se příliš nezajímá o názory zainteresované odborné veřejnosti, k čemu může dojít, jestliže se bude pokračovat dosavadním směrem. Úvodník Petra Pudila ve druhém čísle našeho Spektra to velmi přesně popisuje. O co jde a k čemu vlastně EU (Komise EU) směřuje? Především Písmem svatým se staly závěry IPCC, publikované ve čtyřech rozsáhlých zprávách a čtyřech shrnutích pro politiky věda je vyřešena a je na politicích, aby jednali. Co na tom, že shoda vědců zdaleka není tak jednoznačná, jak se deklaruje? Alarmistické zprávy se dobře prodávají a na pozitivním přístupu k nutnosti akce se snadno získávají politické body, poněvadž výsledky nikdo v dohledné době nezkontroluje. Druhý díl Písma je tzv. Sternova zpráva. Co na tom, že je mnoha ekonomy tvrdě kritizována a OECD připravuje novou ekonomickou studii, která bude nepochybně daleko fundovanější s podstatně širší participací skutečně předních ekonomů. V tomto kontextu se EU snaží chopit role vůdce boje proti klimatickým změnám (za snižování emisí) a vše je podřízeno cíli Kodaň Co na tom, že Komise neuspěla se svou iniciativou na Bali a naděje, že nová americká administrativa svůj přístup zásadně změní, je dost malá, jakkoliv všichni prezidentští kandidáti o jisté větší vstřícnosti mluví? Proto ten přístup socialistických plánovačů, který stanovuje od zeleného stolu smělé cíle do roku 2020, i když se nedaří plnit ani ty méně smělé v rámci Kjótského protokolu zvláště zemím EU 15. Na cíl snížení o 8% se do roku 2005 zdařilo v EU 15 snížit emise o celá 2%, ovšem, všichni dnes, v roce 2008, směle prohlašují, že ke snížení dojde částečně díky nákupu úspor ze třetích zemí, ale především díky existujícím a dodatečným opatřením! Že tato opatření zatím nikdo nespecifikoval? Není nutno příliš fantazie k tomu, abychom si představili, že celkové snížení alokace pro 2. obchodovací období o 6% bude oním zázrakem. Že to nemůže fungovat, o tom snad nikdo, kdo má se státním dirigizmem své zkušenosti, naprosto nepochybuje. K fungování totiž chybí základní podmínka a tou je dostupnost reálných technických a ekonomických opatření pro běžnou praxi. Navíc, i ty technologie, které jsou dnes k dispozici, narážejí při uplatňování na celou řadu překážek, převážně administrativního a politického charakteru, o jaderné energetice v Čechách nemluvě. USA investují obrovské prostředky do výzkumu v celém širokém spektru problémů, souvisejících s energií a jejím hospodárným využíváním. Tyto prostředky jsou řádově větší v jednom roce oproti prostředkům v celém sedmiletém období 7. Rámcového programu EU. Není tak trochu větší vstřícnost amerických prezidentských kandidátů také důsledkem toho, co bylo vyvinuto na tomto poli a co nám bude možná komerčně nabízeno? Úsilí zde obvykle není provázeno senzačními novinovými titulky a stojí mnoho tvrdé práce a velké peníze. Proto málokdo zná z novin, co je např. SET Plán (Strategický plán energetických technologií), který, bohužel, jako nositel těch reálných akcí ke snižování uhlíkové náročnosti, spíše skomírá na okraji zájmu politiků. Komise EU hodlá demonstrovat své odhodlání snížit emise (dokonce o 30%, přidají-li se ostatní) především pro sebe nejlacinějším způsobem: přijetím revize EU-ETS a ostatních součástí klimaticko-energetického balíčku. Politici se domnívají, že to bude důvěryhodné pro ostatní a ti se připojí. Co na tom, že nejdůvěryhodnější jsou skutečné výsledky (a tam došlo v letech u podniků, zahrnutých pod EU-ETS k nárůstu emisí o 1,88%, přičemž se jen vloni v rámci EU-ETS zobchodovalo 1,6 miliardy povolenek), a že koncept Kjótského protokolu se ukázal jako propadák, v němž by se nemělo pokračovat, jestliže se emise chtějí skutečně snížit? Silný hlas a velké sliby jsou patrně důležitější a on to někdo zaplatí co na tom, že to budou z velké míry vyhozené prostředky, které budou chybět jinde, na reálné akce k omezení dopadů klimatických změn nebo k úsporám emisí skleníkových plynů! SP ČR již rok požaduje na vládě zpracování realistické politiky klimatických změn. V současnosti je zpracovávána studie dopadů EU-ETS na hospodářskou sféru v ČR. V minulých dnech uspořádal pan ministr Bursík tiskovou konferenci, na níž představil základní orientaci politiky klimatických změn. Bohužel, v návrzích je jen velmi málo toho, co by mohlo představovat pozitivní motivaci pro všechny zúčastněné a tedy i skýtat jisté záruky budoucího úspěchu. SP ČR požaduje aktivní spoluúčast na zpracování navrhované politiky, poněvadž to bude v konečném důsledku obyvatelstvo a hospodářská sféra, kdo ponesou hlavní tíhu takové politiky a máme proto do toho co říci, ať se to politikům líbí nebo ne! Josef Zbořil člen představenstva SP ČR viceprezident Asociace českého papírenského průmyslu

4 ÚVODNÍK UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY 3 Jednala společná Daňová komise SP ČR, KZPS a HK ČR 3 Stanovisko k návrhu Daňového řádu 4 REACH totiž doopravdy přichází! 5 ReachSpektrum, s.r.o. 6 Prohlášení Česko-Polsko-Slovenské komise k novele směrnice Evropské Unie o obchodování skleníkovými plyny po roce OKD nový člen SP ČR 9 Jak dál v terciárním vzdělávání 10 Starší pracovníci firemní stříbro PŘÍPRAVA NA PŘEDSEDNICTVÍ 12 Dohoda o spolupráci podnikatelských a zaměstnavatelských svazů PODPORA EXPORTU 14 Mise do Egyptské arabské republiky 15 Podnikatelské fórum a dvoustranná jednání s čínskou obchodní delegací z oblasti Foshan 16 Podnikatelská mise doprovázející předsedu vlády Mirka Topolánka do Estonska 18 Konzultace s vedoucími OEÚ ZÚ ČR a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade PREZENTACE SP ČR 20 Zrcadlo SP ČR v médiích 21 Blížící se termíny akce SP ČR, spolupořádání, záštity 21 Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR kompletní POHLEDNICE AKCÍ 14. PATRA SP ČR 22 Česko-japonské dny vědy a techniky VIP Business Coctail 23 Guvernér České národní banky hostem Klubu SP ČR 23 Abeceda managementu úspěchu 23 Tým SP ČR v Impromat Curling Cupu 2008 EU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE 24 Mise na podporu flexikurity v Evropě zahájena ve Francii 24 Plenární zasedání EHSV ve znamení oslav 50. výročí 25 Poradní výbor Evropského hospodářského prostoru 26 Delegace Nadace EUROFOUND navštívila Prahu 27 Zasedání Výkonných ředitelů BUSINESSEUROPE (EXCO) 27 Valná hromada BIAC 28 Fórum OECD mezinárodní konference práce CEBRE 25 Čeští podnikatelé jsou zatíženi více než dvěma tisíci informačními povinnostmi PROJEKTOVÉ AKTIVITY 19 Veletrh pracovních příležitostí a dalšího vzdělávání na Děčínsku 29 Flexibilní formy práce z pohledu zaměstnavatelů 29 Pozvánka na workshopy SVAZY INFORMUJÍ 30 Stanovisko Sdružení AP k problematice návrhu na zrušení průmyslové ochrany vnějších (viditelných) dílů vozidel 31 Stanovisko Sdružení AP k jednání WTO-DDA-NAMA 31 Změna loga a názvu Svazu průmyslu papíru a celulózy Inzerce: ALLocator Příloha: Manažer roku 2007 OBSAH

5 UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY JEDNALA SPOLEČNÁ DAŇOVÁ KOMISE SP ČR, KZPS A HK ČR V období, kdy probíhá veřejná diskuse k reformním návrhům MF ČR v oblasti daní a jejich správy, jednala 27. května 2008 na Svazu českých a moravských výrobních družstev společná Daňová komise SP ČR, KZPS a HK ČR. Na programu bylo projednání následujících bodů: 1. Stanovisko k návrhu Daňového řádu 2. Stanovisko k navrhované reformě daní 3. Různé V textu uvádíme stručný popis jednání a v závěru otiskujeme i stanovisko k Daňovému řádu tak, jak bylo zasláno MF ČR. ad 1) Komise vyjádřila uspokojení nad způsobem, kterým byli zástupci podnikatelské sféry přizváni k projednání návrhu. Nicméně ve výsledném dokumentu byly provedeny změny, které neodpovídají závěrům pracovní skupiny a proto musejí být zapracovány do konečného stanoviska jako zásadní připomínky. Součástí stanoviska budou i technické připomínky. Komise byla podrobně seznámena se stanoviskem a připomínkami Komory daňových poradců. Došlo k obecnému souhlasu s podporou tohoto stanoviska. Podpora bude součástí stanoviska vzešlého z uvedeného jednání. ad 2) V současné době probíhá veřejné projednávání návrhu MF ČR zveřejněného na webu MF ČR Reforma daňového systému Komise se dohodla, že není možné čekat na finalizaci procesu přípravy a že je nutné naše stanovisko, vč. požadavků a návrhů podnikatelské sféry, zpracovat a předložit MF ČR. K přípravě tezí stanoviska byla určena pracovní skupina pod vedením Ing. Ludmily Nutilové ze Svazu průmyslu a dopravy, která do poloviny června připraví podklad k projednání Daňové komise. ad3) Komise byla seznámena s ústní informací podanou JUDr. Ing. Trezziovou o stavu projednávání daňové problematiky v mezinárodních institucích, zejména v BIAC, OECD a BUSINESSEUROPE. Současná situace ukazuje na pravděpodobnost, že rozhodující otázky vývoje daňových systémů budou ve stále větší míře předurčovány na mezinárodní úrovni. Proto se silně projevuje nutnost aktivizovat činnost ČR v těchto institucích, vč. podnikatelské reprezentace. Velmi silně je diskutován problém tzv. CCCTB (Společný konsolidovaný daňový základ u daně z příjmu). Řešení tohoto problému má jasnou vazbu na reformu daní v ČR. Reformní změny by měly reagovat na požadavek sjednocování daňového základu. To je jedním z požadavků, který by měl být uplatňován při reformě daní. STANOVISKO K NÁVRHU DAŇOVÉHO ŘÁDU Na stanovisku se na zasedání společné daňové komise dohodly SP ČR, HK ČR a KZPS ČR. Kladně hodnotíme přípravu návrhu, sestavení expertní komise složené ze zástupců všech zainteresovaných stran, které se shodly na návrhu daňového řádu, který má podle našeho názoru šanci úspěšně absolvovat legislativní proces. Na druhé straně konstatujeme, že výsledek práce odborné komise byl v některých aspektech změněn a to je důvodem, proč uplatňujeme následující připomínky, z nichž některé jsou zásadní. Při jednání společné daňové komise jsme byli seznámeni s připomínkami Komory daňových poradců, které doporučujeme zařadit do seznamu připomínek a vzhledem k jejich významu řádně projednat. Zásadní připomínky: 1. Vypustit problémové ustanovení v 9 rozeslaného návrhu, které zavádí právní nejistotu do chování daňových subjektů. 2. Ponechat v Daňovém řádu úpravu kompetence Ministerstva financí ČR promíjet daně jako východisko ze situace, kdy se nepodaří přesně vyjádřit v zákoně záměr zákonodárce a došlo by k poškození práv daňových subjektů ( např. dosud využívaný generální pardon při nesrovnalostech v daňových zákonech). Za zvlášť důležité považujeme v daňovém řádu úpravu institutu promíjení příslušenství daně. 3. Proti současné právní úpravě byl odstraněn institut přezkumu (tak jak byl odsouhlasen expertní skupinou). Nadále se sice předpokládá možnost přezkumu, ale pouze na základě podání navrhovatele na zrušení rozhodnutí vydaného správcem daně ve správním soudnictví ( 121). Vzhledem k tomu, že v mentalitě našich podnikatelů není prioritou obracet se na soud, jsme toho názoru, že současná úprava přezkumu by praxi lépe vyhovovala. Další připomínky: 75 ukládá povinnost předkládat písemnosti v češtině nebo původním jazyce s ověřeným českým překladem. Tato praxe je v mnoha případech příliš zatěžující. Navrhujeme úpravu znění, ze které by vyplývalo, že doklady v cizím jazyce by byly překládány (s ověřením) jen na žádost finančního úřadu. (Ne jak vyžaduje návrh, kde jen FÚ může poplatníka této povinnosti zbavit.) Upozorňujeme na situaci, že pro nově příchozí zahraniční subjekty je mnohdy nerealizovatelná podmínka pro registraci předložit ve stanovené lhůtě ( 122) požadované doklady ( 124 IČO). Doporučujeme doplnit paragrafy, které se týkají dokumentace ( 61, 62 a 63) o upřesnění faktu, že protokol (spis) může být vyhotoven v elektronické podobě. Všechny dotčené paragrafy by měly být doplněny dvěma odstavci: Protokol může být vyhotoven v elektronické podobě, pokud je podepsán elektronickým podpisem. Protokol může být převeden do elektronické podoby k dalšímu užívání a k archivaci. V tomto případě musí být opatřen značkou shody s původní neelektronickou formou protokolu. Boris Dlouhý, ředitel sekce hopodářské politiky Oldřich Körner, zástupce ředitele sekce hospodářské politiky 6/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 3

6 UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY Vydání naší informace se cíleně shoduje s nástupem prvního a skoro nejdůležitějšího kroku v nové chemické legislativě, která zásadním způsobem ovlivní dění v chemickém průmyslu i v dalších odvětvích s chemií nějak spojených. REACH TOTIŽ DOOPRAVDY PŘICHÁZÍ! A S NÍM TERMÍN PŘEDBĚŽNÉ REGISTRACE PŘEDREGISTRACE tzv. ZAVEDENÝCH (PHASE-IN) LÁTEK Termín předběžné registrace chemických látek podle nařízení REACH se blíží, začíná už ! Tímto datem začíná rozhodující etapa pro výrobce, dovozce chemických látek, chemický průmysl, ale i další odvětví, která nejsou vnímána typicky chemicky. Jsou to např. těžební průmysl, hutní průmysl a výroba kovů, sklářský průmysl, různé biotechnologické výroby či materiálové využívání odpadů. Nová chemická legislativa nařízení č. 1907/2006 (REACH) požaduje, aby chemické látky jako takové, v přípravcích a v případě látek v předmětech, pokud se počítá s jejich uvolňováním, byly registrovány u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách. Registrace se vztahuje na látky vyráběné nebo dovážené v množství 1 nebo více tun za rok na výrobce/dovozce, pokud nařízení nestanoví jinak. Povinnost registrace začíná Chemické látky na trhu EU, které splňují defi nici zavedených látek, musí být předběžně registrovány v termínu od do konce dne 1. prosince Každý by si měl uvědomit, co zanedbání této vlastně docela jednoduché procedury (ve srovnání s tím, co ho čeká při registraci) může znamenat. Pokud totiž nebudete v období až (to znamená v průběhu příštích šesti měsíců) předběžně registrovat vaše zavedené látky vyráběné, dovážené jako takové nebo v přípravku nebo záměrně uvolňované z předmětu, nemůžete po tomto termínu pokračovat ve výrobě nebo dovozu do doby, než látky zaregistrujete u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách! A to se vší parádou, vč. registračních poplatků, registračních dossierů atp. Nebudete moci využít prodloužených lhůt stanovených v nařízení REACH pro registraci, které jsou odvislé od roční tonáže a vlastností látky. Tyto lhůty jsou: , popř , anebo A co víc pokud neprovedete předregistraci látky do , kromě toho, že je vám zakázáno látku vyrábět či dovážet s okamžitou platností, vystavujete se postihu a sankci za to, že jste celou dobu od začátku předregistračního období látku vyráběli, popř. dováželi nelegálně (!!!) Předběžná registrace se týká firem se sídlem v EU, které vyrábějí nebo dovážejí chemické látky výrobců nebo dovozců předmětů, z nichž se chemické látky záměrně uvolňují tzv. výhradních zástupců výrobců ze třetích zemí. Uživatelé chemických látek (následní uživatelé) mohou používat pouze ty látky, které byly předběžně registrovány nebo registrovány. Měli by se informovat u svého dodavatele, zda látky předběžně registroval a bude je registrovat. Předběžná registrace je bezplatná a jednoduchá, vyžaduje pro každou látku předložení omezeného množství údajů: název látky, čísla EINECS a CAS název a kontaktní údaje potenciálního žadatele o registraci předpokládanou lhůtu registrace a množstevní rozmezí a pokud existují, názvy a čísla EINECS a CAS látek, které mohou usnadnit hodnocení rizik látky Předregistrační dokumentace musí být předložena Agentuře elektronicky pomocí REACH-IT. Existují 3 možnosti: předběžná registrace on-line vložení požadovaných informací do systému REACH-IT předběžná registrace pomocí IUCLID použití systému IUCLID 5 k vytvoření souboru XML předběžná registrace pomocí nástroje třetí strany použití firemních IT nástrojů k vytvoření souboru XML Další informace týkající se předběžné registrace lze nalézt na našich webových stránkách: I na následujících webových stránkách: Štěstí přeje připraveným!!! Ing. Ladislav Novák, ředitel SCHP ČR 4 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2008

7 REACHSPEKTRUM, s.r.o. Dne vstoupila v platnost chemická legislativa REACH. Studie, které předcházely jejímu vydání, jednoznačně upozornily na enormní dopad tohoto nařízení nejen na chemický, ale také na další odvětví průmyslu v ČR. Společnost ReachSpektrum, s.r.o. byla založena Svazem chemického průmyslu České republiky za účelem poskytovat komplexní poradenský servis a služby v oblasti chemické legislativy a zejména nařízení REACH. Jednatelem společnosti byl jmenován Ing. Vladimír Janeček. Exkluzivní zázemí SCHP ČR podpořené členstvím společnosti ReachSpektrum v Helsinki REACH Centre jednoznačně poskytuje záruku vynikající znalosti problematiky chemické legislativy a rozsáhlý vědomostní základ pro odbornou pomoc při implementaci REACH ve společnostech klientů. Činnost společnosti je soustředěna do několika oblastí: Konzultace, poradenství v oblasti chemické legislativy (REACH a další) Komplexní řešení registrace chemických látek Další kroky s REACH výhradní zástupce, výběrová řízení na dodavatele studií, podpora při vstupu do konsorcií apod. Vzdělávací činnost školení, semináře, workshopy a další aktivity. ReachSpektrum, s.r.o. je první českou společností, která nabídla školení práce s IUCLID5 pro uživatele. V celkem čtyřech opakováních se zúčastnily desítky posluchačů. Od počátku roku 2008 byly také uzavřeny smlouvy o spolupráci s významnými hráči na poli chemického průmyslu a odborníci společnosti vedli desítky konzultací na téma implementace REACH. Cílem ReachSpektrum, s.r.o. je poskytovat vysoce kvalitní služby napříč celým spektrem dodavatelského řetězce. Nezávisle na tom, zda-li jste výrobce, dovozce nebo následný uživatel, ReachSpektrum bude Vaším majákem na moři REACH. ReachSpektrum, s.r.o. Dělnická 213/12, Praha 7, Ing. Vladimír Janeček, jednatel a ředitel tel.: , mobil: fax: web: RES PON SIB IBLE CARE 6/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 5

8 UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY PROHLÁŠENÍ ČESKO-POLSKO-SLOVENSKÉ KOMISE PRO HUTNICTVÍ, STROJÍRENSTVÍ, KOKSÁRENSTVÍ, ENERGETIKU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ K NOVELE SMĚRNICE EVROPSKÉ UNIE O OBCHODOVÁNÍ SKLENÍKOVÝMI PLYNY PO ROCE 2012 Dolní Lomná, dne Účastníci semináře se hlásí ke svému podílu na cílech Evropské Unie redukovat emise skleníkových plynů oproti roku 1990 do roku 2020 celkem o 20%. Je ale nutné si uvědomit, že v případě samostatné akce EU hrozí evropskému ocelářskému průmyslu nebezpečí, které může mít fatální důsledky. Evropské ocelářství se podílí na globální výrobě oceli 16% a na emisích skleníkových plynů pouze 12%. Spolu s japonským ocelářstvím se jedná o nejčistší produkci oceli na světě. V případě izolované akce v EU se globální oteplování nezastaví, naopak se může zhoršovat ještě více a EU utrpí ekonomický, sociální i ekologický šok. Zástupci Česko-Polsko-Slovenské komise proto plně podporují stanovisko sdružení European Metalworkers Federation a EUROFER (European Confederation of Iron and Steel Industry) z dubna 2008, kterým se obrátily na Evropský Parlament, Evropskou Radu a Evropskou Komisi, a které má za cíl posílit a zreálnit návrh směrnice EU o obchodování skleníkovými plyny po roce 2012 tak, aby byl skutečně prospěšný globálnímu životnímu prostředí a nefungoval pouze jako nástroj na vyhánění průmyslu z Evropy. Především je nutno: urychleně identifikovat a do směrnice zapracovat odvětví, u nichž hrozí přesouvání a zvyšování produkce CO (carbon leakage) v důsledku 2 přemístění výrob mimo EU. Současně stanovit, že pro tato odvětví se bude alokovat i nadále 100% povolenek zdarma do doby, než bude uzavřena globální dohoda pro zajištění stejných podmínek podnikání v odvětví, zajistit, aby ocelářský průmysl EU zůstal konkurenceschopný s výrobci z jiných regionů, zamezit dovozu špinavé oceli do EU, základem pro alokaci a vyřazování povolenek by měla být metoda benchmarkingu, založená na technických parametrech a objemech výrob, procesní plyny, vznikající v průběhu primární výroby železa a oceli (kogenerační plyny), by měly být ze systému sledování a aukce vyřazeny, protože se jedná o druhotné energetické suroviny, které se spotřebovávají přímo v metalurgické výrobě a při výrobě energií pro tuto výrobu a současně se tím snižuje spotřeba primárních energií (např. zemního plynu), kompenzovat zvýšené náklady na výrobu elektrické energie i dalších energií pro použití v hutnictví železa tak, aby nebyly přenášeny do odvětví hutnictví železa, umožnit dlouhodobě udržitelný růst a zajistit životaschopnost podniků v sektoru, a tím eliminovat mimořádnou hrozbu ztráty pracovních míst spojenou s rušením výrob v oboru, který v rámci EU zaměstnává 370 tisíc zaměstnanců a produkuje zboží za více než 140 miliard EUR za rok. Jiří Cienciala Prezident Odvětvového svazu hutnictví železa ČR Romuald Talarek Prezes zarządu Hutnicza Izba Przemyslowo Handlowa Ervín Kubran Generálny sekretár Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR 6 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2008

9 Nová éra OKD: Investice a odpovědnost Vlastníci těžební firmy měn ění tvář severomoravského regionu Společno nost OKD prochází v letošním roce velkými změnami. Nejen vstup do Sva zu průmyslu a dopravy, Těžební unie a Euro romines, ale především rekordní investice do modernizace důlních technologi gií a založení Nadace OKD mě ní živ ivot firmy i celého regionu. Vstup NWR na burzu Největší výzvu pro OKD představuje nedávný vstup mateřské společnosti New World Resources N.V. na burzy v Londýně, Praze a Varšavě. Na sever Moravy se teď díky tomu upíná pozornost průmyslníků, bankéřů i novinářů z celého světa. Od těžařů očekávají nejen dobré výsledky, ale zároveň transparentnost, otevřenost a spolupráci. Rekordní investice Na sklonku loňského roku ohlásil generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck investice do důlních technologií, které nemají v historii firmy obdoby. Nové technologie za více než 8 miliard korun výrazně zvýší bezpečnost a navíc nám umožní těžbu z větších hloubek. Odhad vytěžitelných zásob jsme proto zvýšili z původních 140 milionů na více než 200 milionů tun. To přinese lidem práci na mnoho let, celému regionu pak sociální jistoty a všestrannou prosperitu, řekl loni v prosinci novinářům Beck. Dnes již první důlní kombajny a další stroje pořízené v rámci projektu POP 2010 (program optimalizace produkce) pomáhají k zefektivnění práce pod zemí. Rekordní investice výrazně zvýšily životnost jednotlivých dolů. Zatímco ještě nedávno počítal management OKD s postupným útlumem těžby již za 11 let, dnes se těžba plánuje nejméně na dvojnásobnou dobu. Nové technologie umožní efektivnější přístup k dobývání a zároveň k zahlazení následků dobývání na povrch. Našim cílem není jen vynakládat peníze na řešení škod. Chceme zároveň využívat finanční prostředky pro tvorbu nové krajiny, která bude umožňovat její další rozvoj a využití. To je třeba realizovat v úzké spolupráci s obcemi, upřesnil Beck. OKD má například v úmyslu postavit na rekultivovaném území golfové hřiště. Stejně důležité budou i další projekty, které přemění některá území například na rekreační zóny. Myslíme na region Další letošní historický počin těžařů spočívá v založení Nadace OKD. Ta se krátce po svém vzniku zařadila mezi největší v Česku, většinu peněz přitom bude rozdělovat mezi projekty pomáhající regionu. Chceme podpořit nejlepší a nejoriginálnější projekty. Nezapomeneme ovšem ani na ty, kteří naši pomoc nejvíce potřebují - tedy na seniory, nemocné spoluobčany a děti, upřesnila předsedkyně správní rady nadace a ředitelka útvaru pro PR a komunikaci OKD Petra Mašínová. OKD je jediným produ duce ntem černé ho uhlí v České republice. Těž ěží jej v hlub ubinnýn ch dolech v jižn žní části Hornos oslezské uhelné pánve v Os travsko- o-ka rvin insk ském rev evír u. Stoprocentním vlastn tník íkem OKD je nizozems mská spo polečnost New Wo rld Reso urce s N. V. Doly OKD : Důl Karviná se zá vody Lazy a ČSA, Důl Dar kov, Důl ČSM, Důl Paskov Počet za městna nancn ů: Vlastní zaměst nanci: přes Dceřiné firmy my: Dodava telské firmy podílející se na těž bě uhlí: Předbě běžn žné fin anční ukaz azatat ele za rok : Výnosy: cca 27 miliard Kč Zisk po zdanění: cca 6 miliard Kč Investice: cca 2 mi liardy Kč Záso soby černého uhlí: > 200 milionů tun Těžba uhlí v roce 2007: 13,1 milionů tun (z toho koksovatelné 7,8 milionů tun, energetick é 5,3 milionů tun Více informací na cz

10 UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY JAK DÁL V TERCIÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (INOVAČNÍ FÓRUM května 2008, Lichtenštejnský palác) Česká republika může mít oprávněné ambice stát se znalostně technologickým centrem Evropy s rychle rostoucí ekonomikou i životní úrovní. Tato přeměna se neobejde bez klíčové role tuzemského průmyslu, který je nejen tvůrcem 40 % HDP, ale v současné konjunkturální turbulenci potvrzuje i roli stabilizačního faktoru. Stále se prohlubující rozpor mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, zejména v oblasti průmyslu, je alarmující a z hlediska dalšího ekonomického růstu jej lze považovat za klíčové ohrožení. Nejcitlivější je tento rozpor u vysoce kvalifikovaných pracovních míst, protože ta jsou nositeli nejvyšší přidané hodnoty, inovací a konkurenceschopnosti. České vysoké školství v současné podobě svého fungování bohužel není schopno požadavky trhu práce krýt a zároveň ani není (až na výjimky) schopno přizpůsobit se požadavkům na spolupráci v oblasti VaV. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto ve své strategii pro léta (přijatým VH 2007) žádá vybírám a cituji: Změnit systém řízení vysokých škol na manažerský. Realizovat a trvale vyhodnocovat reformu školské soustavy s cílem zajistit soulad mezi strukturou studijních oborů a prioritními požadavky trhu práce. Vytvořit systém analýz vývoje odvětví a oborů z hlediska požadavků na profesní strukturu a kompetence. Zavést systém hodnocení a měření úspěšnosti škol, které by vycházelo z vyjádření zaměstnavatelů o efektivnosti přípravy a úspěšnosti absolventů v praxi. U projektů vysokých škol vázat přístup k veřejným prostředkům na dofinancování soukromým sektorem. Zpracovat akční program realizace vládní Strategie celoživotního učení. Podpořit motivaci studentů i chápání vysokých škol jako služby zavedením odloženého školného, doplněného o systém sociálních stipendií. Zvýšit počet absolventů přírodovědných a technických oborů za předpokladu udržení a zvýšení jejich kvality. Dále rozšiřovat praktičtěji zaměřené vyšší odborné a bakalářské studium. Nadále více podporovat spolupráci zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výkonu praxe studentů v rámci výuky zapojením zaměstnavatelů do vzniku školních vzdělávacích programů, výuky a praxe. Podpořit zavedení projektově řízené výuky zaměřené na získání prezentačních a manažerských dovedností, týmové spolupráce, včetně znalostí o podnikání. Fórum průmyslu a vysokých škol, jako platforma dialogu 8 rektorů vysokých technických škol a 8 vrcholových představitelů oborových svazů průmyslu se dlouhodobě zabývá otázkami spolupráce a definovalo v r její bariéry takto: 8 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2008

11 PODMÍNKY / BARIÉRY SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH TECHNICKÝCH ŠKOL A PRŮMYSLU Aktuální stav Cesty řešení všeobecné: Nízká společenská podpora inovačního prostředí a studia VŠ Omezit feminizaci školství technického směru Maturita z matematiky Nízký zájem společnosti o technické a přírodní vědy Přehodnotit metody výuky v celém školství Nezájem mládeže o vědu a techniku Nízký tlak a podpora společnosti na spolupráci VŠ a průmyslu Ve veřejných tendrech (tj. v poptávce státu) není podporována Hi-Tech, tj. výstupy z VaV školy: Způsob fungování/řízení velmi odlišný od světa průmyslu, nejsou chápány jako služba (pro zákazníky) Špatně nastavený systém hodnocení škol průmysl: Všeobecně nízká civilizačně/podnikatelská úroveň, absence strategického myšlení Nízký zájem o vzdělávání pracovníků - předprofesní příprava /praxe - celoživotní vzdělávání - nezájem o podporu formou podnikových stipendií Chybí motivace, motivační stimuly pro spolupráci, pro spolupráci, protože odlišné cíle školy-průmysl: vztah student podnik - praxe - diplomové práce Manažerské řízení do VŠ Fungování VŠ chápat jako službu Posílení postavení správních rad VŠ Odborníci z praxe do řízení VŠ i výuky Objektivizované financování (jen spolufinancování s privátní sférou) Zástupci průmyslu do akreditačních komisí Projektově orientovaná výuka Sladění cílů + motivace Ochrana duševního zdraví VaV průmysl a VŠ Chybí systematizovaná zpětná vazba od průmyslu ke školám Akreditační program (náplň škol) Sektorové rady náplň povolání Hodnocení škol Vývoj budoucí poptávky na pracovním trhu v kvalitě/struktuře/ kvantitě Po prostudování Bílé knihy terciárního vzdělávání musím konstatovat, že nejen v analýze problému vysoce koreluje s názory Svazu průmyslu a dopravy, ale i v naznačených řešeních. Mohu tedy za Svaz průmyslu a dopravy ČR s plnou odpovědností prohlásit, že Bílou knihu podporujeme. Je to první významný a odvážný krok v pojmenování aktuálních problémů, které je třeba řešit. Nicméně je to krok první. Svět průmyslu se od světa škol a byrokracie odlišuje především neuvěřitelným každodenním, všudypřítomným, tlakem globální konkurence. Ta nás nutí nejen kvalitně analyzovat, ale především konat. Mnoho dobrých záměrů už zašlo na úbytě, protože nebyly rozpracovány do konkrétních opatření a ta realizována. Proto je třeba urychleně zpracovat to, čemu říkáme KPI (Key Performance Indicators) a masivně tlačit na pilu nebo nám ujede čínský či asijský vlak možná ne úplně ten evropský, ale to nás v globálním kontextu vůbec nesmí uspokojit. Podporujeme vytvoření silného realizačního týmu (a projektů), jehož jádrem by byli ti, kteří analýzu zpracovali. Na práci tohoto týmu jsme připraveni se aktivně podílet. Za zásadní považujeme vytvořit příznivé podmínky pro ty, kteří hodnoty tvoří pro ty, kteří vytvářejí poptávku po inovacích a pracovních silách. Jde o to, aby zaměstnavatelé mohli i státem podporovanými instrumenty ovlivňovat kvalitu a efektivitu školství. Závěrem obecná poznámka: Život a nároky na školách se musí daleko více přizpůsobit/podobat životu a nárokům reálné ekonomiky. Školy všech úrovní se musí jako instituce i jako kapacity (budovy atd.) stát daleko více součástí života společnosti. 6/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 9 Ing. Pavel Kafka generální ředitel Siemens s.r.o. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR předseda Fóra průmyslu a vysokých škol

12 UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY STARŠÍ PRACOVNÍCI FIREMNÍ STŘÍBRO Zúčastnili jsme se mezinárodní konference Stárnoucí pracovní síla Jak zvládnout tento problém Konference se uskutečnila dne 21. května 2008 v Lublani na závěr projektu spolufinancovaného Evropskou komisí, v jehož rámci zaměstnavatelské federace průmyslových odvětví rakouský Industrieverband, slovinské Združenie Delodalajcev Slovenie, Republiková Únia Zamestnávatelov Slovenska, Maďarský MGYOSZ a chorvatský svaz HUP včetně Svazu průmyslu a dopravy České republiky zkoumaly překážky a příležitosti pro vyšší zapojení starších pracovníků do pracovního procesu. ZÁSTUPCI ČR NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI V rámci prezentací vystoupila za českou stranu Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., vedoucí katedry demografi e a geodemografi e Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Její přednáška o demografické budoucnosti Evropské unie se setkala s neobyčejným zájmem, projeveným pestrou diskuzí. Ředitel odboru politiky zaměstnanosti českého Ministerstva práce a sociálních věcí Ing. Duháň podal informaci o stavu péče o seniory zaměstnance v České republice. Průzkum zúčasněných svazů spolu s výsledky šetření demografické skupiny při Evropské komisi ukazuje nutnost nejen patřičné přípravy na pokles pracovních sil v EU v nedaleké budoucnosti, ale i důležitost zlepšení péče o rodinu a podporu zvýšení porodnosti ve všech členských zemích, především ze střední a východní Evropy. Materiály spolu s výsledky rozsáhlého průzkumu budou publikovány jednak příslušnou brožurou, ale i na webových stránkách Svazu průmyslu a dopravy ČR (v sekci Hlavní aktivity Projekty). STANOVISKA ČLENSKÝCH FIREM A ZAMĚSTNAVATELSKÝCH FEDERACÍ Firmy jsou si velmi dobře vědomy, že v budoucnosti budou starší lidé hrát významnější roli v rámci pracovní síly. Existuje pouze velmi malá a v některých zemích dokonce neexistuje žádná fi nanční podpora pro fi rmy zejména pro malé a středně velké fi rmy aby mohly přijmout opatření pro svoji adaptaci na stárnoucí pracovní sílu. Firmy si váží starších pracovníků za vlastnosti, které získali díky tomu, že mají za sebou roky zkušeností, a také za jejich loajalitu k fi rmě, profesionální znalosti, zodpovědnost, spolehlivost a pracovní zkušenosti. Silné stránky mladších pracovníků se skrývají v jejich mobilitě, jazykových znalostech, dovednostech v oblasti nových technologií a fl exibilitě. Pokud však jde o najímání nových pracovníků, připravenost fi rem zaměstnávat pracovníky starší 55 let je nízká. Při výčtu překážek spojených se zaměstnáváním starších pracovníků firmy uvádějí zejména jejich nedostatečnou flexibilitu a mobilitu a také jejich odmítavý postoj k novým formám organizace práce, jako je například práce v týmech, nedostatky v požadované kvalifikaci a vztahu k ostatním pracovníkům. Mnohé firmy by byly ochotny zaměstnávat starší pracovníky pouze za jistých podmínek např. na kvalifikované nebo vysoce kvalifikované pozice, pokud získají nějaký druh pobídek, jako je určitá úleva na daních, subvence nebo jiné dotace, nebo pokud by pracovní smlouvy s nimi byly uzavírány na dobu určitou. Pro fi rmy je nejdůležitější, aby vznikla fl exibilnější kombinace systému odchodu do důchodu a zaměstnávání starších pracovníků. Flexibilní přechod mezi pracovně aktivním životem a penzí nebo flexibilnější důchodová schémata by umožnila starším pracovníkům i firmám vytěžit maximum z dovedností a zkušeností starších zaměstnanců. Firmy potřebují větší finanční podporu pro výcvik a vzdělávání a další celoživotní studijní aktivity svých starších zaměstnanců. Z takové podpory by mohly těžit zejména firmy, které zaměstnávají pracovníky s nižší kvalifikací za méně příznivých podmínek zaměstnání. Doposud byla věnována pouze malá veřejná podpora na pomoc firmám, které zavádějí opatření pro adaptaci, jež umožňuje udržet si stárnoucí pracovní sílu, například pomocí zavádění zdravotních programů, vytváření pracovních míst podle kritéria věku, apod. Proto se silně zasazujeme o implementaci podpůrných programů, které pomáhají zaměstnavatelům při zavádění věku přizpůsobených opatření v jejich fi rmách, což by mohlo vést k většímu a rozumnějšímu zapojení starších pracovníků. Zaměstnavatelské federace se významně zasazují o zavádění a zvyšování subvencí, daňových úlev a podobných opatření pro firmy, které zaměstnávají starší pracovníky. Ve skutečnosti totiž není k dispozici mnoho podpůrných programů a pokud takové existují, jejich dostupnost často závisí na finančních prostředcích z Evropského sociálního fondu nebo podobných zdrojů financování. Je proto nezbytné poskytovat firmám podporu na pravidelnější bázi a transparentnějším způsobem, než tomu bylo doposud. Zaměstnavatelské federace doporučují zavedení speciálních podpůrných pravidel pro malé a středně velké fi rmy, protože ty jsou méně připraveny zaměstnávat starší pracovníky a investovat do adaptačních opatření. JE NAPROSTO NEZBYTNÉ PRODLOUŽIT DÉLKU ZAMĚSTNANOSTI V NAŠICH ZEMÍCH Navzdory skutečnosti, že od programů předčasného odchodu do důchodu již bylo ve většině případů upuštěno, mínění lidí a vnímání této skutečnosti společností se dostatečně rychle a adekvátně nezměnilo. Navíc také stále ještě existuje mnoho opatření a pobídek pro odchod do důchodu před dosažením oficiálního důchodového věku. 10 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2008

13 Zaměstnavatelské federace se striktně staví proti takovým programům předčasného odchodu do důchodu, protože jsou nejen špatné vzhledem k demografickým změnám a udržitelnosti důchodových systémů, ale mají také negativní dopad na starší pracovníky, pokud jde o to, jak je jejich pracovní síla ceněná a potřebná. Firmy vnímají jako naprosto nezbytné, aby se změnilo mínění a pracovní přístup starších pracovníků. V dnešním globalizovaném světě jde o zodpovědnost každého člověka, aby si zachoval svou schopnost být zaměstnán tak, že se bude účastnit výcviku a vzdělávání. Rakousko a zejména Slovinsko podporuje účelové a cílené zaměření starších lidí zůstat v pracovním procesu tím, že starším pracovníkům nabízejí různá zákonná privilegia, jako je například vyšší plat, zvýšená ochrana před propouštěním, apod. Naše zjištění ukazují, že pozitivní diskriminace starších pracovníků v těchto zemích vede k výrazně nepříznivému postoji k zaměstnávání starších pracovníků a k negativnímu postoji fi rem k těmto pracovníkům obecně. Zaměstnavatelské federace proto podporují stejné zacházení se staršími i mladšími pracovníky. Privilegia by měla být konzistentně modifikována všude tam, kde jsou překážkou pro zaměstnávání starších pracovníků. Jak bylo stanoveno v Lisabonské strategii, 65 let je věk, ve kterém by lidé měli přestat pracovat a odejít z trhu práce. Ani jedna z našich zemí se nepřibližuje k tomuto cíli, kterého by mělo být dosaženo v následujících dvou letech. Průměrný věk odchodu z trhu práce dosahuje v našich šesti zemích střední a východní Evropy 60 let. Věk, ve kterém lidé reálně odcházejí do důchodu, je v průměru 59 let. Průměrný rozdíl mezi ofi ciálním věkem odchodu do důchodu, který ve většině zemí významně překračuje 60 let, a reálným odchodem do důchodu v našich zemích tedy dosahuje jednoho roku až šesti let. Zaměstnavatelské federace vnímají neoddiskutovatelnou potřebu zvýšit reálný věk odchodu do důchodu, aby bylo možné překlenout rozdíl mezi ofi ciálním a reálným věkem odchodu do důchodu, a významně usilují o zavedení pobídek pro fi rmy (jako jsou např. daňové úlevy, vynětí z povinnosti platit sociální příspěvky, apod.), které by umožnily starším pracovníkům zůstat v pracovním procesu i po dosažení nejnižšího možného věku pro odchod do důchodu. Pokračování pracovního nasazení i po dosažení věku 60 let by již nemělo být v našich zemích výjimkou, ale pravidlem. Současně by takový věk neměl být zátěží pro fi rmu ani pro pracovníky, ale měl by být považován za oboustrannou příležitost. Zaměstnavatelé musejí přijmout více kroků a opatření, aby se adaptovali na potřebu starších pracovníků, protože ti budou představovat neustále rostoucí procento pracovní síly v našich zemích. Pobídky pro předčasný odchod do důchodu musejí být zcela odstraněny. Daňové systémy a systémy sociálního zabezpečení by měly nabízet větší finanční lákadla pro setrvání v pracovním procesu, a to pro obě strany trhu práce. Firmy potřebují větší podporu při zvládání problémů pracovních míst spojených s věkem a při poskytování vzdělávání a výcviku pro svoje starší pracovníky. Problémy spojené se stárnutím by tedy měly být středem zájmu společnosti jako celku, nejen jednotlivých zaměstnavatelů. Karel Petrželka Sekce zaměstnavatelská 6/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 11

14 PŘÍPRAVA NA PŘEDSEDNICTVÍ DOHODA O SPOLUPRÁCI PODNIKATELSKÝCH A ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČRo Rádio Česko :08 pořad: Rozhovor na aktuální téma, moderátor: Ondřej Černý a nezávisle a nebyl její rozvoj diktován zeměmi, které do Evropské unie dodávají suroviny. Největší podnikatelské a zaměstnavatelské svazy Francie, České republiky a Švédska uzavřely dohodu o spolupráci. Bude se týkat období od července letošního roku do konce roku Platit tedy bude po dobu, kdy tyto tři země postupně předsedají Evropské unii. O cílech a prioritách této smlouvy teď více s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslavem Mílem. Jaké hlavní cíle jste si v dohodě na oněch osmnáct měsíců od letošního července do konce příštího roku vytyčili? Nám jde v podstatě o návrat Evropy k těm počátkům. To znamená, abychom se vrátili k Evropě bez bariér, která respektuje čtyři základní pilíře, na kterých Evropská unie byla v podstatě stavěna. To znamená konkurenceschopnou Evropu bez bariér. Řekl bych, že je to takové určité motto pro všechny podniky, podnikatele. Toto naše prohlášení, tato naše spolupráce má takové tři základní kameny, tři základní směry. První je postavení Evropy v rámci světového obchodu a jaksi spojenectví a spolupráce se Spojenými státy, druhý je reformní proces v Evropě, k tomu bych se možná ještě potom vrátil, a třetí je společná energetická politika, která prostě bude respektovat jakési změny klimatu, ale zajistí určitou konkurenceschopnost Evropské unie, evropských podniků a bude hlavně zajišťovat bezpečnou a řekněme zajištěnou cestu z primárních zdrojů surovin pro Evropskou unii. To znamená, to, aby vůbec Evropská unie se mohla rozvíjet svobodně Mluvíte o Evropě bez bariér. To je ostatně motto i českého předsednictví Evropské unii. Ale co je podle vás v současné době tak problematizující? Když se podíváme, tak nedávno například ministr průmyslu a obchodu Martin Říman přišel na vládu s materiály, které ulehčovaly podnikatelům jejich existenci, například při fungování přes hranice. Ano. Já jsem tomu velice rád, ale popravdě řečeno, Evropská unie je postavena na volném pohybu lidí, volném pohybu kapitálu, volném pohybu služeb a když se podíváme na realitu, tak v podstatě tomu tak není. Na volný pohyb lidí naši podnikatelé mohou doplácet, protože prostě získávat zakázky, práci a fungovat třeba ve Spolkové republice Německo nebo v Rakousku je nesmírně komplikované. Volný pohyb služeb je permanentně regulován, protože řekněme sociální partneři a některé politické strany v Evropě nechtějí skutečně naplnit prvotní filozofii, na které Evropská unie stojí. To znamená, naší snahou je nevymýšlet vymyšlené, ale začít realizovat konečně to, na čem Evropská unie byla postavena, s jakými principy vznikala. Víte, mně jde ještě o jednu věc, aby prostě ty reformy, o kterých se mluvilo v rámci takzvané lisabonské strategie, lisabonských aktivit od roku 2000, aby byly realizovány. To znamená, nám jde i o to, aby členské země, protože zjišťujeme, že komise sama o sobě toho moc nezvládla a ani není schopna zvládnout, aby víceméně ta, ta úloha spadla na členské státy a aby skutečně docházelo v rámci členských zemí Evropské unie k zásadním reformám, které zajistí konkurenceschopnost Evropy. Já vím, že to takhle zní jakoby příliš vágně, ale to je o pružném trhu práce, flexibilním trhu práce, mobilitě pracovních sil. Zásadním přesměrováním rozpočtu Evropské unie, který prostě dneska už méně než z poloviny, což jsme rádi, že se nám podařilo prosadit, jde do zemědělství. Tam ta francouzská lobby je nesmírně silná, ale aby šlo více peněz skutečně na to, co zajistí, řekněme, zaměstnanost v Evropské unii na příštích deset, dvacet, třicet, čtyřicet let... Což je věda a výzkum beze sporu. Věda a výzkum určitě. A podle mě, že se nám podařilo přesvědčit naše francouzské partnery, když se postavili i za tento návrh, který v podstatě snižuje peníze do zemědělství, to je, myslím poprvé v historii Evropské unie. A já jsem nesmírně rád, že i pod to se oni podepsali. Pokud mluvíme o Francouzích, tak jaké styčné body vlastně nacházíte mezi českými a francouzskými podnikateli? Protože francouzský protekcionismus a nejen v oblasti zemědělství je poměrně známý. Nejsou to jenom Francouzi, jsou to i Švédové, kde, řekněme, výrazné sociální cítění a nic proti němu vedlo k tomu, že švédská ekonomika přestala být konkurenceschopná a mnoho podnikatelů odcházelo ze Švédska ke škodě švédského hospodářství a švédských občanů. Ale myslím si, že se nám podařilo najít společnou řeč a když se 12 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2008

15 bavíte s podnikateli, tak tam ta otázka protekcionismu tak výrazná není. Vždycky je to o politických zájmech jednotlivých politických stran, jednotlivých vlád, které chtějí chránit, aniž v podstatě by tím pomohly příliš svému vlastnímu hospodářství. A dneska se ukazuje, že víceméně francouzské hospodářství se nerozvíjí tím tempem, kterým by mělo, a já mám obavy, že bude-li takhle pokračovat dál, může, řekněme, se vydávat směrem, kterým se vydala italská ekonomika, která vlastně dneska neví víceméně kudy kam pro drahé energie, pro naprosto nepružný trh práce. Podívejme se na Alitalii, na jejich leteckou společnost. Pro neschopnost zajistit kvalitní služby dík ochranářské politice a tak dále, a tak dále. A podle mě Česká republika v tomto směru si stojí skutečně dobře. Je ovšem na nás, jestli se nám podaří s našimi partnery, a proto těch osmnáct měsíců, prosadit tuhle tu vizi i zpátky do Bruselu a rozšířit ji mezi dalšími členskými zeměmi, protože konkrétně v oblasti energetiky jsme v situaci, kdy každá členská země si hraje svoji roli a my nemůžeme moc spoléhat na Brusel, ale musíme vytvářet tlak, aby nedošlo k tomu, že tím rozbitým postupem dochází k poškození české ekonomiky. A tady se nám zatím podařilo s Francouzi i Švédy najít společnou řeč a nebylo to tak jednoduché. Pokud byla zmíněna konkurenceschopnost, tento požadavek je už zakotven v celounijní Lisabonské smlouvě. Proč je tedy součástí i této specifi cké dohody o spolupráci? Protože je zakotven, ale mnoho se nestalo. Je potřeba prostě vytvářet velice silný tlak na to, aby ta bruselská administrativa a jednotlivé členské země pro to skutečně začaly něco dělat. A já si myslím, že v minulosti se to docela dobře dařilo Slovensku, že Česká republika, pokud dotáhne reformy, o kterých se mluví, to znamená začne spíš realizovat reformy, o kterých se mluví, tak udělá velký krok kupředu. A bez toho tlaku se může stát, že se nebude dít nejenže vůbec nic, ale že začneme sklouzávat někam, kde v podstatě ty podniky začnou odcházet z Evropské unie. A my už tohle to sledujeme v oblasti chemického průmyslu a v řadě dalších odvětví, který v podstatě odchází z Evropy, odchází do asijských ekonomik, odchází, odchází do jiných zemí ke škodě naší. A nám jde přece o to zajistit co největší možnou zaměstnanost a zajistit to, aby lidé v Evropě zůstali, aby tam nebyl jenom stárnoucí kontinent bez nějaké vize. A tohle se skutečně podaří, jenom když podniky udělají tlak na politiky, aby získali trošku větší odvahu a nechovali se jenom pod předvolebními hesly, aby prostě vyhráli nejbližší volby. A nedá se celá situace také trošku otočit v tom smyslu, že česká ekonomika je občas kritizována za to, že podniky nepříliš podporují výzkum a vývoj v českých podmínkách na rozdíl například od zahraničí? Když se podíváme, tak srovnatelné malé státy mají, řekněme, větší souručenství mezi podnikateli a výzkumem. Není i toto, řekněme, cesta, kterou Česká republika ne zcela využívá a čeští podnikatelé? Souhlasím s vámi v tom, že my to zdaleka nevyužíváme tak, jak bychom měli. Některé důvody jsou objektivní. Nicméně musíme pracovat a pracujeme na tom, aby došlo ke změně. A proto si myslím, že i ten návrh změny vysokoškolského zákona i ta změna způsobu financování výzkumu... Technologická agentura a podobně? Přesně. Výrazně napomůže tomu, aby podniky byly víc zataženy do činnosti výzkumných institucí, do činnosti vysokých škol. A podle mě my se skutečně velice angažujeme v tom, aby došlo ke změně systému. A řada podniků, především těch velkých, si umí dneska poradit i bez změny toho systému. Ale je potřeba do toho přitáhnout ty malé, střední podniky, nejen ty největší, protože při tom množství potom může dojít k tomu, že se nám podaří, řekněme, deset patnáct procent dotáhnout na úspěšnost, která v té Evropě bude skutečně špičková. A to vám vždycky udělá jenom ta masa, ta velká základna. Dva tři velké projekty to samy o sobě nezvládnou. Konstatuje zkušenosti z praxe prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. Děkujeme a na slyšenou. 6/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

16 PODPORA EXPORTU MISE DO EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY Ve dnech se uskutečnila návštěva Egyptské arabské republiky v doprovodu českého ministra zemědělství Petra Gandaloviče. Podnikatelskou misi organizoval Svaz průmyslu a dopravy ve spolupráci s Česko-arabskou podnikatelskou radou. Součástí šestnáctičlenného podnikatelského doprovodu byly významné společnosti z oblasti strojírenství, zemědělské techniky, potravinářského průmyslu a vodohospodářství. Pracovní program začal ihned po našem příletu do Egypta v neděli 4. května účastí na zahájení výstavy Českého egyptologického ústavu Egypt-proměny. Druhý den naší návštěvy Egypta jsme zahájili pracovní snídaní s českým ministrem zemědělství a českým velvyslancem v Egyptě. Nejdůležitějším bodem našeho pracovního programu v Egyptské arabské republice bylo podnikatelské forum, které bylo zahájeno v pondělí 5. května v 10:30 v hotelu Marriott za účasti více než padesáti egyptských firem. Po úvodních projevech českého ministra zemědělství Petra Gandaloviče, egyptského 1. náměstka ministra zemědělství M. Nassera, prezidenta Česko-arabské podnikatelské rady Jiřího Grunda a prezidenta Egyptských podnikatelů dr. Gazarina a po představení české podnikatelské delegace jsme pokračovali v dvoustranných jednáních se zástupci egyptských firem. Řada z nich měla dobré informace o českých výrobcích i možnostech spolupráce. Večer jsme se zúčastnili recepce pořádané velvyslancem České republiky v Egyptě panem Miloslavem Staškem. Pozvání přijali velmi vlivní představitelé egyptské vlády a soukromého sektoru. Dalším důležitým bodem našeho pracovního programu v Egyptské arabské republice byla návštěva guvernerátu Ismailie. V sídle guvernéra v Ismailii se uskutečnilo setkání s egyptským ministrem zemědělství panem Aminem Abazou a guvernérem Ismailie panem Abedem el-fakharanym, členy Lidového shromáždění Parlamentu Egyptské arabské republiky a předními místními podnikateli. Během tohoto setkání byla podepsána významná dohoda o výstavbě cukrovaru s kapacitou zpracování 7000 t cukrové řepy za den mezi firmami Technoexport, a.s., ZVÚ Potez, a.s. a EATCO u města Qantara na Sinajském poloostrově. Projekt cukrovaru u města Qantara na Sinajském poloostrově byl tak říkajíc zlatým hřebem egyptské návštěvy ministra Gandaloviče. Se svým protějškem Aminem Abazou a guvernérem Ismailie panem Abedem el-fakharanym položil základní kámen stavby v celkové hodnotě téměř čtyř miliard korun. Cukrovar může navázat na tradiční české aktivity v Egyptě. Těmi byly vedle dalších potravinářských projektů i cementárny, energetika, vodohospodářství. Zároveň se ale otevírají i nové možnosti. Vývoz ČR do Egypta v roce 2007 dosáhl 167 milionů dolarů (cca 3 miliardy korun). Dovoz z Egypta do ČR v roce 2007 dosáhl 30 milionů dolarů (cca 540 milionů korun). Majid Shamas Toma projektový manažer pro oblast Blízkého východu a severní Afriky Ministr zemědělství Petr Gandalovič položil základní kámen k výstavbě cukrovaru 14 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2008

17 úvodní slovo českého ministra MZV podnikatelská fórum dne sedí z leva Jiří Papež, předseda zemědělského výboru PSP ČR, Miroslav Stašek, velvyslanec ČR v EAR, 1. náměstek ministra zemědělství M. Nasser úvodní slovo Jiřího Grunda, prezident Česko-arabské podnikatelské rady podnikatelská forum dne , z leva sedí Jiří Papež, předseda zemědělského výboru PSP ČR, Miroslav Stašek, velvyslanec ČR v EAR, Petr Gandalovič, MZE ČR,1. náměstek ministra zemědělství M. Nasser zleva Petr Gandalovič, MZE ČR, Amin Abaza, ministr zemědělství EAR, Abed el-fakharany, guvernér Ismailie podpis dohody k výstavbě cukrovaru s kapacitou zpracování 7000 t cukrové řepy za den mezi firmami Technoexport, a.s., ZVÚ Potez, a.s. a EATCO u města Qantara na Sinajském poloostrově. PODNIKATELSKÉ FÓRUM A DVOUSTRANNÁ JEDNÁNÍ S ČÍNSKOU OBCHODNÍ DELEGACÍ Z OBLASTI FOSHAN Čas a místo konání: 19. června 2008, 10:50 13:00, hotel Hilton Praha, Pobřežní 1, Praha 8, Kongresový sál 3 Dovolujeme si vás tímto pozvat na seminář a dvoustranná jednání s obchodní delegací z oblasti Foshan (provincie Guangdong) v deltě Perlové řeky. Seznam čínských firem s předmětem jejich činnosti a jejich požadavky na nalezení českých partnerů je ke stažení na Předběžný program: 10:15 10:50 Registrace účastníků 10:50 12:00 Představení oblasti Foshan (podnikatelské prostředí, možnosti obchodu a investování) a českého investičního prostředí 12:00 14:00 Dvoustranná jednání, buffet lunch Účast na semináři je bezplatná, jednací jazyk seminář bude tlumočen čínština-čeština. Svoji účast laskavě potvrďte na adresu nebo na fax: a to nejpozději do Kontakt na tel.: /2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 15 Těšíme se na setkání s Vámi. Dagmar Kuchtová, ředitelka sekce vnějších vztahů

18 PODPORA EXPORTU PODNIKATELSKÁ MISE DOPROVÁZEJÍCÍ PŘEDSEDU VLÁDY MIRKA TOPOLÁNKA DO ESTONSKA Předseda vlády Mirek Topolánek si v poslední době oblíbil krátké jednodenní oficiální návštěvy. 6. května 2008 zamířil do Estonska tradičně doprovázen podnikatelskou delegací organizovanou Svazem průmyslu a dopravy ČR. Předchozí krátká návštěva Albánie se uskutečnila před třemi týdny, bylo tedy možno bezprostředně srovnávat dvě evropské země, které prošly cestou od centrálně řízené ekonomiky k ekonomice tržní. Zatímco albánská ekonomika se nachází v ranném stádiu přechodu, který je doprovázen značnými potížemi, estonská ekonomika se dostala na plně tržní úroveň a úspěšně se začlenila do evropských struktur. V řadě oblastí se může směle porovnávat s nejvyspělejšími státy EU. Příkladem může být E-governmet portál veřejné správy, který má Estonsko na úrovni, že jí ho může většina evropských zemí závidět a ČR si o takovém systému může jen nechat zdát. Business fórum, které odstartovalo ekonomickou část oficiální návštěvy zahájil předseda vlády ČR Mirek Topolánek. Jeho vystoupení nebylo pouhou zdravicí, ale fundovaným srovnáním české a estonské ekonomiky s cennými podněty pro další rozvoj. Dále na fóru vystoupil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Stanislav Kázecký a generální ředitel Estonské obchodní a průmyslové komory Siim Raie. Bilaterální jednání českých a estonských podnikatelů nebyla tak rušná, jak bývá obvyklé v jiných zemích, na straně druhé z estonské strany se jednání zúčastnili výhradě podnikatelé, kteří měli jasnou představu o cíli, se kterým na jednání přišli. Obecně se při jednáních projevovala naprostá stručnost a racionalita. Přestože Estonský trh není velký a saldo obchodní výměny s Estonskem vyznívá výrazně ve prospěch ČR (v roce mil. EUR a v dlouhodobém srovnání vykazuje 20 % roční nárůst), jsou možnosti českých firem v Estonsku slibné. Možnosti jsou zejména v oblasti potravinářských produktů, dopravních prostředků, energetických zařízení (zejména v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů větrné elektrárny, spalování biomasy, kogenerace atd.) a technologií pro ochranu životního prostředí (spalovny, úpravny vody atd.) Na závěr pobytu v Tallinnu se účastníci podnikatelské delegace zúčastnili přednášky předsedy vlády Mirka Topolánka na téma českoestonské vztahy Zdeněk Filla Sekce vnějších vztahů 16 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2008

19 6/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 17

20 PODPORA EXPORTU KONZULTACE S VEDOUCÍMI OEÚ ZÚ ČR A ŘEDITELI ZAHRANIČNÍCH KANCELÁŘÍ CZECHTRADE Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR pořádají v termínu od 23. do 27. června 2008 pravidelnou poradu vedoucích obchodně-ekonomických úseků Zastupitelských úřadů ČR a ředitelů zahraničních kanceláří České agentury na podporu obchodu CzechTrade. V rámci této porady organizuje Svaz průmyslu a dopravy již tradičně dvoudenní konzultace s představiteli firem. I letos tak máte jedinečnou možnost představit českým obchodním diplomatům Vaši firmu a obchodní záměry v daném teritoriu KONZULTACE BUDOU PROBÍHAT VE DNECH v Průmyslovém paláci Areálu Výstaviště v Praze 7 Holešovicích Dovolujeme si Vás upozornit, že firmě, která nebude předem registrována na základě zaslané přihlášky, nebude umožněna účast na konzultacích, s ohledem na předem zpracovaný časový harmonogram jednotlivých schůzek. Děkujeme za pochopení. Parkování je možné na hlídaném parkovišti před areálem Výstaviště. Seznam obchodních radů, přihláška, plánek cesty a aktuální informace jsou k dispozici na V případě Vašeho zájmu vyplňte, prosím přihlášku a odešlete výhradně elektronicky na Uzávěrka přihlášek je 20. června Časový harmonogram schůzek Vám bude zaslán nejpozději v pondělí Prosíme o jeho bezpodmínečné dodržení. Jedná se o pracovní jednání bez oficiálního zahájení, dostavte se proto laskavě v době vyznačené v časovém harmonogramu Vaší firmy. Kontaktní osobou je Miroslava Trublová, tel: , , Těšíme se na setkání s Vámi. Dagmar Kuchtová ředitelka sekce vnějších vztahů a získat aktuální informace o trhu a podmínkách obchodu v jednotlivých zemích. V rámci setkání budou probíhat i konzultace se zástupci České podnikatelské reprezentace při Evropské unii CEBRE, která působí jako společný projekt českých podnikatelů v Bruselu od dubna 2002 a poskytuje informace a služby v oblasti fondů a programů EU, veřejných zakázek, evropské legislativy atd. (www.cebre.cz). 18 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2008

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech 1918 ustavující Valná hromada Českého svazu průmyslníků (18. června), poté vznik Ústředního svazu československých průmyslníků (16. října) 1920 zakládající člen Mezinárodní

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 Trendy a perspektivy v metalurgii, budoucí nároky na zaměstnance Ivo Žižka Ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Investment & Business Forum, 8. 10. 2014 3 Vývoj výroby,

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 ČESKO SASKÝ WORKSHOP MOBILITA 2014 Praha 30. 9. 2014 Corinthia Prague Hotel Jaromír ŠTEFL AutoSAP mezinárodní vztahy Obsah 1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více