spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR"

Transkript

1 spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Guvernér České národní banky hostem Klubu SP ČR Daňový řád Reach doopravdy přichází! Tradiční konzultace podniků s obchodně ekonomickými rady zastupitelských úřadů Delegace EUROFOUND v Praze Starší pracovníci fi remní stříbro 2008

2 ZPRAVODAJ SPEKTRUM JE OFICIÁLNÍ INFORMAČNÍ MÉDIUM SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR nejsilnější český zaměstnavatelský svaz nevládní nezávislá organizace, která si klade za cíl vytvářet vhodné podmínky pro podnikání navazuje na předválečný Ústřední svaz československých průmyslníků Svaz průmysl a dopravy ČR je členem mezinárodních organizací IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) ČLENSKÝCH FIREM SUBJEKTŮ 27ČLENSKÝCH 3 PARTNEŘI 1619 SUBJEKTŮ 124 Asociace českěho papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání ČR Asociace leteckých výrobců Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ- Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských výrobních dužstev Svaz dopravy ČR Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz zpracovatelů plastů ČR Škoda Holding, a.s. Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner: Zpravodaj Spektrum oficiální médium Svazu průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR), Jankovcova 1569/2c, Praha 7, tel.: , fax: , SPektrum: tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP-3285/99-P ze dne , ISSN

3 6/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR Od zveřejnění energeticko-klimatického balíčku uplynuly již dlouhé čtyři měsíce a musím s lítostí konstatovat, že politická sféra ani doma, ani v EU se příliš nezajímá o názory zainteresované odborné veřejnosti, k čemu může dojít, jestliže se bude pokračovat dosavadním směrem. Úvodník Petra Pudila ve druhém čísle našeho Spektra to velmi přesně popisuje. O co jde a k čemu vlastně EU (Komise EU) směřuje? Především Písmem svatým se staly závěry IPCC, publikované ve čtyřech rozsáhlých zprávách a čtyřech shrnutích pro politiky věda je vyřešena a je na politicích, aby jednali. Co na tom, že shoda vědců zdaleka není tak jednoznačná, jak se deklaruje? Alarmistické zprávy se dobře prodávají a na pozitivním přístupu k nutnosti akce se snadno získávají politické body, poněvadž výsledky nikdo v dohledné době nezkontroluje. Druhý díl Písma je tzv. Sternova zpráva. Co na tom, že je mnoha ekonomy tvrdě kritizována a OECD připravuje novou ekonomickou studii, která bude nepochybně daleko fundovanější s podstatně širší participací skutečně předních ekonomů. V tomto kontextu se EU snaží chopit role vůdce boje proti klimatickým změnám (za snižování emisí) a vše je podřízeno cíli Kodaň Co na tom, že Komise neuspěla se svou iniciativou na Bali a naděje, že nová americká administrativa svůj přístup zásadně změní, je dost malá, jakkoliv všichni prezidentští kandidáti o jisté větší vstřícnosti mluví? Proto ten přístup socialistických plánovačů, který stanovuje od zeleného stolu smělé cíle do roku 2020, i když se nedaří plnit ani ty méně smělé v rámci Kjótského protokolu zvláště zemím EU 15. Na cíl snížení o 8% se do roku 2005 zdařilo v EU 15 snížit emise o celá 2%, ovšem, všichni dnes, v roce 2008, směle prohlašují, že ke snížení dojde částečně díky nákupu úspor ze třetích zemí, ale především díky existujícím a dodatečným opatřením! Že tato opatření zatím nikdo nespecifikoval? Není nutno příliš fantazie k tomu, abychom si představili, že celkové snížení alokace pro 2. obchodovací období o 6% bude oním zázrakem. Že to nemůže fungovat, o tom snad nikdo, kdo má se státním dirigizmem své zkušenosti, naprosto nepochybuje. K fungování totiž chybí základní podmínka a tou je dostupnost reálných technických a ekonomických opatření pro běžnou praxi. Navíc, i ty technologie, které jsou dnes k dispozici, narážejí při uplatňování na celou řadu překážek, převážně administrativního a politického charakteru, o jaderné energetice v Čechách nemluvě. USA investují obrovské prostředky do výzkumu v celém širokém spektru problémů, souvisejících s energií a jejím hospodárným využíváním. Tyto prostředky jsou řádově větší v jednom roce oproti prostředkům v celém sedmiletém období 7. Rámcového programu EU. Není tak trochu větší vstřícnost amerických prezidentských kandidátů také důsledkem toho, co bylo vyvinuto na tomto poli a co nám bude možná komerčně nabízeno? Úsilí zde obvykle není provázeno senzačními novinovými titulky a stojí mnoho tvrdé práce a velké peníze. Proto málokdo zná z novin, co je např. SET Plán (Strategický plán energetických technologií), který, bohužel, jako nositel těch reálných akcí ke snižování uhlíkové náročnosti, spíše skomírá na okraji zájmu politiků. Komise EU hodlá demonstrovat své odhodlání snížit emise (dokonce o 30%, přidají-li se ostatní) především pro sebe nejlacinějším způsobem: přijetím revize EU-ETS a ostatních součástí klimaticko-energetického balíčku. Politici se domnívají, že to bude důvěryhodné pro ostatní a ti se připojí. Co na tom, že nejdůvěryhodnější jsou skutečné výsledky (a tam došlo v letech u podniků, zahrnutých pod EU-ETS k nárůstu emisí o 1,88%, přičemž se jen vloni v rámci EU-ETS zobchodovalo 1,6 miliardy povolenek), a že koncept Kjótského protokolu se ukázal jako propadák, v němž by se nemělo pokračovat, jestliže se emise chtějí skutečně snížit? Silný hlas a velké sliby jsou patrně důležitější a on to někdo zaplatí co na tom, že to budou z velké míry vyhozené prostředky, které budou chybět jinde, na reálné akce k omezení dopadů klimatických změn nebo k úsporám emisí skleníkových plynů! SP ČR již rok požaduje na vládě zpracování realistické politiky klimatických změn. V současnosti je zpracovávána studie dopadů EU-ETS na hospodářskou sféru v ČR. V minulých dnech uspořádal pan ministr Bursík tiskovou konferenci, na níž představil základní orientaci politiky klimatických změn. Bohužel, v návrzích je jen velmi málo toho, co by mohlo představovat pozitivní motivaci pro všechny zúčastněné a tedy i skýtat jisté záruky budoucího úspěchu. SP ČR požaduje aktivní spoluúčast na zpracování navrhované politiky, poněvadž to bude v konečném důsledku obyvatelstvo a hospodářská sféra, kdo ponesou hlavní tíhu takové politiky a máme proto do toho co říci, ať se to politikům líbí nebo ne! Josef Zbořil člen představenstva SP ČR viceprezident Asociace českého papírenského průmyslu

4 ÚVODNÍK UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY 3 Jednala společná Daňová komise SP ČR, KZPS a HK ČR 3 Stanovisko k návrhu Daňového řádu 4 REACH totiž doopravdy přichází! 5 ReachSpektrum, s.r.o. 6 Prohlášení Česko-Polsko-Slovenské komise k novele směrnice Evropské Unie o obchodování skleníkovými plyny po roce OKD nový člen SP ČR 9 Jak dál v terciárním vzdělávání 10 Starší pracovníci firemní stříbro PŘÍPRAVA NA PŘEDSEDNICTVÍ 12 Dohoda o spolupráci podnikatelských a zaměstnavatelských svazů PODPORA EXPORTU 14 Mise do Egyptské arabské republiky 15 Podnikatelské fórum a dvoustranná jednání s čínskou obchodní delegací z oblasti Foshan 16 Podnikatelská mise doprovázející předsedu vlády Mirka Topolánka do Estonska 18 Konzultace s vedoucími OEÚ ZÚ ČR a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade PREZENTACE SP ČR 20 Zrcadlo SP ČR v médiích 21 Blížící se termíny akce SP ČR, spolupořádání, záštity 21 Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR kompletní POHLEDNICE AKCÍ 14. PATRA SP ČR 22 Česko-japonské dny vědy a techniky VIP Business Coctail 23 Guvernér České národní banky hostem Klubu SP ČR 23 Abeceda managementu úspěchu 23 Tým SP ČR v Impromat Curling Cupu 2008 EU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE 24 Mise na podporu flexikurity v Evropě zahájena ve Francii 24 Plenární zasedání EHSV ve znamení oslav 50. výročí 25 Poradní výbor Evropského hospodářského prostoru 26 Delegace Nadace EUROFOUND navštívila Prahu 27 Zasedání Výkonných ředitelů BUSINESSEUROPE (EXCO) 27 Valná hromada BIAC 28 Fórum OECD mezinárodní konference práce CEBRE 25 Čeští podnikatelé jsou zatíženi více než dvěma tisíci informačními povinnostmi PROJEKTOVÉ AKTIVITY 19 Veletrh pracovních příležitostí a dalšího vzdělávání na Děčínsku 29 Flexibilní formy práce z pohledu zaměstnavatelů 29 Pozvánka na workshopy SVAZY INFORMUJÍ 30 Stanovisko Sdružení AP k problematice návrhu na zrušení průmyslové ochrany vnějších (viditelných) dílů vozidel 31 Stanovisko Sdružení AP k jednání WTO-DDA-NAMA 31 Změna loga a názvu Svazu průmyslu papíru a celulózy Inzerce: ALLocator Příloha: Manažer roku 2007 OBSAH

5 UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY JEDNALA SPOLEČNÁ DAŇOVÁ KOMISE SP ČR, KZPS A HK ČR V období, kdy probíhá veřejná diskuse k reformním návrhům MF ČR v oblasti daní a jejich správy, jednala 27. května 2008 na Svazu českých a moravských výrobních družstev společná Daňová komise SP ČR, KZPS a HK ČR. Na programu bylo projednání následujících bodů: 1. Stanovisko k návrhu Daňového řádu 2. Stanovisko k navrhované reformě daní 3. Různé V textu uvádíme stručný popis jednání a v závěru otiskujeme i stanovisko k Daňovému řádu tak, jak bylo zasláno MF ČR. ad 1) Komise vyjádřila uspokojení nad způsobem, kterým byli zástupci podnikatelské sféry přizváni k projednání návrhu. Nicméně ve výsledném dokumentu byly provedeny změny, které neodpovídají závěrům pracovní skupiny a proto musejí být zapracovány do konečného stanoviska jako zásadní připomínky. Součástí stanoviska budou i technické připomínky. Komise byla podrobně seznámena se stanoviskem a připomínkami Komory daňových poradců. Došlo k obecnému souhlasu s podporou tohoto stanoviska. Podpora bude součástí stanoviska vzešlého z uvedeného jednání. ad 2) V současné době probíhá veřejné projednávání návrhu MF ČR zveřejněného na webu MF ČR Reforma daňového systému Komise se dohodla, že není možné čekat na finalizaci procesu přípravy a že je nutné naše stanovisko, vč. požadavků a návrhů podnikatelské sféry, zpracovat a předložit MF ČR. K přípravě tezí stanoviska byla určena pracovní skupina pod vedením Ing. Ludmily Nutilové ze Svazu průmyslu a dopravy, která do poloviny června připraví podklad k projednání Daňové komise. ad3) Komise byla seznámena s ústní informací podanou JUDr. Ing. Trezziovou o stavu projednávání daňové problematiky v mezinárodních institucích, zejména v BIAC, OECD a BUSINESSEUROPE. Současná situace ukazuje na pravděpodobnost, že rozhodující otázky vývoje daňových systémů budou ve stále větší míře předurčovány na mezinárodní úrovni. Proto se silně projevuje nutnost aktivizovat činnost ČR v těchto institucích, vč. podnikatelské reprezentace. Velmi silně je diskutován problém tzv. CCCTB (Společný konsolidovaný daňový základ u daně z příjmu). Řešení tohoto problému má jasnou vazbu na reformu daní v ČR. Reformní změny by měly reagovat na požadavek sjednocování daňového základu. To je jedním z požadavků, který by měl být uplatňován při reformě daní. STANOVISKO K NÁVRHU DAŇOVÉHO ŘÁDU Na stanovisku se na zasedání společné daňové komise dohodly SP ČR, HK ČR a KZPS ČR. Kladně hodnotíme přípravu návrhu, sestavení expertní komise složené ze zástupců všech zainteresovaných stran, které se shodly na návrhu daňového řádu, který má podle našeho názoru šanci úspěšně absolvovat legislativní proces. Na druhé straně konstatujeme, že výsledek práce odborné komise byl v některých aspektech změněn a to je důvodem, proč uplatňujeme následující připomínky, z nichž některé jsou zásadní. Při jednání společné daňové komise jsme byli seznámeni s připomínkami Komory daňových poradců, které doporučujeme zařadit do seznamu připomínek a vzhledem k jejich významu řádně projednat. Zásadní připomínky: 1. Vypustit problémové ustanovení v 9 rozeslaného návrhu, které zavádí právní nejistotu do chování daňových subjektů. 2. Ponechat v Daňovém řádu úpravu kompetence Ministerstva financí ČR promíjet daně jako východisko ze situace, kdy se nepodaří přesně vyjádřit v zákoně záměr zákonodárce a došlo by k poškození práv daňových subjektů ( např. dosud využívaný generální pardon při nesrovnalostech v daňových zákonech). Za zvlášť důležité považujeme v daňovém řádu úpravu institutu promíjení příslušenství daně. 3. Proti současné právní úpravě byl odstraněn institut přezkumu (tak jak byl odsouhlasen expertní skupinou). Nadále se sice předpokládá možnost přezkumu, ale pouze na základě podání navrhovatele na zrušení rozhodnutí vydaného správcem daně ve správním soudnictví ( 121). Vzhledem k tomu, že v mentalitě našich podnikatelů není prioritou obracet se na soud, jsme toho názoru, že současná úprava přezkumu by praxi lépe vyhovovala. Další připomínky: 75 ukládá povinnost předkládat písemnosti v češtině nebo původním jazyce s ověřeným českým překladem. Tato praxe je v mnoha případech příliš zatěžující. Navrhujeme úpravu znění, ze které by vyplývalo, že doklady v cizím jazyce by byly překládány (s ověřením) jen na žádost finančního úřadu. (Ne jak vyžaduje návrh, kde jen FÚ může poplatníka této povinnosti zbavit.) Upozorňujeme na situaci, že pro nově příchozí zahraniční subjekty je mnohdy nerealizovatelná podmínka pro registraci předložit ve stanovené lhůtě ( 122) požadované doklady ( 124 IČO). Doporučujeme doplnit paragrafy, které se týkají dokumentace ( 61, 62 a 63) o upřesnění faktu, že protokol (spis) může být vyhotoven v elektronické podobě. Všechny dotčené paragrafy by měly být doplněny dvěma odstavci: Protokol může být vyhotoven v elektronické podobě, pokud je podepsán elektronickým podpisem. Protokol může být převeden do elektronické podoby k dalšímu užívání a k archivaci. V tomto případě musí být opatřen značkou shody s původní neelektronickou formou protokolu. Boris Dlouhý, ředitel sekce hopodářské politiky Oldřich Körner, zástupce ředitele sekce hospodářské politiky 6/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 3

6 UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY Vydání naší informace se cíleně shoduje s nástupem prvního a skoro nejdůležitějšího kroku v nové chemické legislativě, která zásadním způsobem ovlivní dění v chemickém průmyslu i v dalších odvětvích s chemií nějak spojených. REACH TOTIŽ DOOPRAVDY PŘICHÁZÍ! A S NÍM TERMÍN PŘEDBĚŽNÉ REGISTRACE PŘEDREGISTRACE tzv. ZAVEDENÝCH (PHASE-IN) LÁTEK Termín předběžné registrace chemických látek podle nařízení REACH se blíží, začíná už ! Tímto datem začíná rozhodující etapa pro výrobce, dovozce chemických látek, chemický průmysl, ale i další odvětví, která nejsou vnímána typicky chemicky. Jsou to např. těžební průmysl, hutní průmysl a výroba kovů, sklářský průmysl, různé biotechnologické výroby či materiálové využívání odpadů. Nová chemická legislativa nařízení č. 1907/2006 (REACH) požaduje, aby chemické látky jako takové, v přípravcích a v případě látek v předmětech, pokud se počítá s jejich uvolňováním, byly registrovány u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách. Registrace se vztahuje na látky vyráběné nebo dovážené v množství 1 nebo více tun za rok na výrobce/dovozce, pokud nařízení nestanoví jinak. Povinnost registrace začíná Chemické látky na trhu EU, které splňují defi nici zavedených látek, musí být předběžně registrovány v termínu od do konce dne 1. prosince Každý by si měl uvědomit, co zanedbání této vlastně docela jednoduché procedury (ve srovnání s tím, co ho čeká při registraci) může znamenat. Pokud totiž nebudete v období až (to znamená v průběhu příštích šesti měsíců) předběžně registrovat vaše zavedené látky vyráběné, dovážené jako takové nebo v přípravku nebo záměrně uvolňované z předmětu, nemůžete po tomto termínu pokračovat ve výrobě nebo dovozu do doby, než látky zaregistrujete u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách! A to se vší parádou, vč. registračních poplatků, registračních dossierů atp. Nebudete moci využít prodloužených lhůt stanovených v nařízení REACH pro registraci, které jsou odvislé od roční tonáže a vlastností látky. Tyto lhůty jsou: , popř , anebo A co víc pokud neprovedete předregistraci látky do , kromě toho, že je vám zakázáno látku vyrábět či dovážet s okamžitou platností, vystavujete se postihu a sankci za to, že jste celou dobu od začátku předregistračního období látku vyráběli, popř. dováželi nelegálně (!!!) Předběžná registrace se týká firem se sídlem v EU, které vyrábějí nebo dovážejí chemické látky výrobců nebo dovozců předmětů, z nichž se chemické látky záměrně uvolňují tzv. výhradních zástupců výrobců ze třetích zemí. Uživatelé chemických látek (následní uživatelé) mohou používat pouze ty látky, které byly předběžně registrovány nebo registrovány. Měli by se informovat u svého dodavatele, zda látky předběžně registroval a bude je registrovat. Předběžná registrace je bezplatná a jednoduchá, vyžaduje pro každou látku předložení omezeného množství údajů: název látky, čísla EINECS a CAS název a kontaktní údaje potenciálního žadatele o registraci předpokládanou lhůtu registrace a množstevní rozmezí a pokud existují, názvy a čísla EINECS a CAS látek, které mohou usnadnit hodnocení rizik látky Předregistrační dokumentace musí být předložena Agentuře elektronicky pomocí REACH-IT. Existují 3 možnosti: předběžná registrace on-line vložení požadovaných informací do systému REACH-IT předběžná registrace pomocí IUCLID použití systému IUCLID 5 k vytvoření souboru XML předběžná registrace pomocí nástroje třetí strany použití firemních IT nástrojů k vytvoření souboru XML Další informace týkající se předběžné registrace lze nalézt na našich webových stránkách: I na následujících webových stránkách: Štěstí přeje připraveným!!! Ing. Ladislav Novák, ředitel SCHP ČR 4 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2008

7 REACHSPEKTRUM, s.r.o. Dne vstoupila v platnost chemická legislativa REACH. Studie, které předcházely jejímu vydání, jednoznačně upozornily na enormní dopad tohoto nařízení nejen na chemický, ale také na další odvětví průmyslu v ČR. Společnost ReachSpektrum, s.r.o. byla založena Svazem chemického průmyslu České republiky za účelem poskytovat komplexní poradenský servis a služby v oblasti chemické legislativy a zejména nařízení REACH. Jednatelem společnosti byl jmenován Ing. Vladimír Janeček. Exkluzivní zázemí SCHP ČR podpořené členstvím společnosti ReachSpektrum v Helsinki REACH Centre jednoznačně poskytuje záruku vynikající znalosti problematiky chemické legislativy a rozsáhlý vědomostní základ pro odbornou pomoc při implementaci REACH ve společnostech klientů. Činnost společnosti je soustředěna do několika oblastí: Konzultace, poradenství v oblasti chemické legislativy (REACH a další) Komplexní řešení registrace chemických látek Další kroky s REACH výhradní zástupce, výběrová řízení na dodavatele studií, podpora při vstupu do konsorcií apod. Vzdělávací činnost školení, semináře, workshopy a další aktivity. ReachSpektrum, s.r.o. je první českou společností, která nabídla školení práce s IUCLID5 pro uživatele. V celkem čtyřech opakováních se zúčastnily desítky posluchačů. Od počátku roku 2008 byly také uzavřeny smlouvy o spolupráci s významnými hráči na poli chemického průmyslu a odborníci společnosti vedli desítky konzultací na téma implementace REACH. Cílem ReachSpektrum, s.r.o. je poskytovat vysoce kvalitní služby napříč celým spektrem dodavatelského řetězce. Nezávisle na tom, zda-li jste výrobce, dovozce nebo následný uživatel, ReachSpektrum bude Vaším majákem na moři REACH. ReachSpektrum, s.r.o. Dělnická 213/12, Praha 7, Ing. Vladimír Janeček, jednatel a ředitel tel.: , mobil: fax: web: RES PON SIB IBLE CARE 6/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 5

8 UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY PROHLÁŠENÍ ČESKO-POLSKO-SLOVENSKÉ KOMISE PRO HUTNICTVÍ, STROJÍRENSTVÍ, KOKSÁRENSTVÍ, ENERGETIKU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ K NOVELE SMĚRNICE EVROPSKÉ UNIE O OBCHODOVÁNÍ SKLENÍKOVÝMI PLYNY PO ROCE 2012 Dolní Lomná, dne Účastníci semináře se hlásí ke svému podílu na cílech Evropské Unie redukovat emise skleníkových plynů oproti roku 1990 do roku 2020 celkem o 20%. Je ale nutné si uvědomit, že v případě samostatné akce EU hrozí evropskému ocelářskému průmyslu nebezpečí, které může mít fatální důsledky. Evropské ocelářství se podílí na globální výrobě oceli 16% a na emisích skleníkových plynů pouze 12%. Spolu s japonským ocelářstvím se jedná o nejčistší produkci oceli na světě. V případě izolované akce v EU se globální oteplování nezastaví, naopak se může zhoršovat ještě více a EU utrpí ekonomický, sociální i ekologický šok. Zástupci Česko-Polsko-Slovenské komise proto plně podporují stanovisko sdružení European Metalworkers Federation a EUROFER (European Confederation of Iron and Steel Industry) z dubna 2008, kterým se obrátily na Evropský Parlament, Evropskou Radu a Evropskou Komisi, a které má za cíl posílit a zreálnit návrh směrnice EU o obchodování skleníkovými plyny po roce 2012 tak, aby byl skutečně prospěšný globálnímu životnímu prostředí a nefungoval pouze jako nástroj na vyhánění průmyslu z Evropy. Především je nutno: urychleně identifikovat a do směrnice zapracovat odvětví, u nichž hrozí přesouvání a zvyšování produkce CO (carbon leakage) v důsledku 2 přemístění výrob mimo EU. Současně stanovit, že pro tato odvětví se bude alokovat i nadále 100% povolenek zdarma do doby, než bude uzavřena globální dohoda pro zajištění stejných podmínek podnikání v odvětví, zajistit, aby ocelářský průmysl EU zůstal konkurenceschopný s výrobci z jiných regionů, zamezit dovozu špinavé oceli do EU, základem pro alokaci a vyřazování povolenek by měla být metoda benchmarkingu, založená na technických parametrech a objemech výrob, procesní plyny, vznikající v průběhu primární výroby železa a oceli (kogenerační plyny), by měly být ze systému sledování a aukce vyřazeny, protože se jedná o druhotné energetické suroviny, které se spotřebovávají přímo v metalurgické výrobě a při výrobě energií pro tuto výrobu a současně se tím snižuje spotřeba primárních energií (např. zemního plynu), kompenzovat zvýšené náklady na výrobu elektrické energie i dalších energií pro použití v hutnictví železa tak, aby nebyly přenášeny do odvětví hutnictví železa, umožnit dlouhodobě udržitelný růst a zajistit životaschopnost podniků v sektoru, a tím eliminovat mimořádnou hrozbu ztráty pracovních míst spojenou s rušením výrob v oboru, který v rámci EU zaměstnává 370 tisíc zaměstnanců a produkuje zboží za více než 140 miliard EUR za rok. Jiří Cienciala Prezident Odvětvového svazu hutnictví železa ČR Romuald Talarek Prezes zarządu Hutnicza Izba Przemyslowo Handlowa Ervín Kubran Generálny sekretár Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR 6 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2008

9 Nová éra OKD: Investice a odpovědnost Vlastníci těžební firmy měn ění tvář severomoravského regionu Společno nost OKD prochází v letošním roce velkými změnami. Nejen vstup do Sva zu průmyslu a dopravy, Těžební unie a Euro romines, ale především rekordní investice do modernizace důlních technologi gií a založení Nadace OKD mě ní živ ivot firmy i celého regionu. Vstup NWR na burzu Největší výzvu pro OKD představuje nedávný vstup mateřské společnosti New World Resources N.V. na burzy v Londýně, Praze a Varšavě. Na sever Moravy se teď díky tomu upíná pozornost průmyslníků, bankéřů i novinářů z celého světa. Od těžařů očekávají nejen dobré výsledky, ale zároveň transparentnost, otevřenost a spolupráci. Rekordní investice Na sklonku loňského roku ohlásil generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck investice do důlních technologií, které nemají v historii firmy obdoby. Nové technologie za více než 8 miliard korun výrazně zvýší bezpečnost a navíc nám umožní těžbu z větších hloubek. Odhad vytěžitelných zásob jsme proto zvýšili z původních 140 milionů na více než 200 milionů tun. To přinese lidem práci na mnoho let, celému regionu pak sociální jistoty a všestrannou prosperitu, řekl loni v prosinci novinářům Beck. Dnes již první důlní kombajny a další stroje pořízené v rámci projektu POP 2010 (program optimalizace produkce) pomáhají k zefektivnění práce pod zemí. Rekordní investice výrazně zvýšily životnost jednotlivých dolů. Zatímco ještě nedávno počítal management OKD s postupným útlumem těžby již za 11 let, dnes se těžba plánuje nejméně na dvojnásobnou dobu. Nové technologie umožní efektivnější přístup k dobývání a zároveň k zahlazení následků dobývání na povrch. Našim cílem není jen vynakládat peníze na řešení škod. Chceme zároveň využívat finanční prostředky pro tvorbu nové krajiny, která bude umožňovat její další rozvoj a využití. To je třeba realizovat v úzké spolupráci s obcemi, upřesnil Beck. OKD má například v úmyslu postavit na rekultivovaném území golfové hřiště. Stejně důležité budou i další projekty, které přemění některá území například na rekreační zóny. Myslíme na region Další letošní historický počin těžařů spočívá v založení Nadace OKD. Ta se krátce po svém vzniku zařadila mezi největší v Česku, většinu peněz přitom bude rozdělovat mezi projekty pomáhající regionu. Chceme podpořit nejlepší a nejoriginálnější projekty. Nezapomeneme ovšem ani na ty, kteří naši pomoc nejvíce potřebují - tedy na seniory, nemocné spoluobčany a děti, upřesnila předsedkyně správní rady nadace a ředitelka útvaru pro PR a komunikaci OKD Petra Mašínová. OKD je jediným produ duce ntem černé ho uhlí v České republice. Těž ěží jej v hlub ubinnýn ch dolech v jižn žní části Hornos oslezské uhelné pánve v Os travsko- o-ka rvin insk ském rev evír u. Stoprocentním vlastn tník íkem OKD je nizozems mská spo polečnost New Wo rld Reso urce s N. V. Doly OKD : Důl Karviná se zá vody Lazy a ČSA, Důl Dar kov, Důl ČSM, Důl Paskov Počet za městna nancn ů: Vlastní zaměst nanci: přes Dceřiné firmy my: Dodava telské firmy podílející se na těž bě uhlí: Předbě běžn žné fin anční ukaz azatat ele za rok : Výnosy: cca 27 miliard Kč Zisk po zdanění: cca 6 miliard Kč Investice: cca 2 mi liardy Kč Záso soby černého uhlí: > 200 milionů tun Těžba uhlí v roce 2007: 13,1 milionů tun (z toho koksovatelné 7,8 milionů tun, energetick é 5,3 milionů tun Více informací na cz

10 UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY JAK DÁL V TERCIÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (INOVAČNÍ FÓRUM května 2008, Lichtenštejnský palác) Česká republika může mít oprávněné ambice stát se znalostně technologickým centrem Evropy s rychle rostoucí ekonomikou i životní úrovní. Tato přeměna se neobejde bez klíčové role tuzemského průmyslu, který je nejen tvůrcem 40 % HDP, ale v současné konjunkturální turbulenci potvrzuje i roli stabilizačního faktoru. Stále se prohlubující rozpor mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, zejména v oblasti průmyslu, je alarmující a z hlediska dalšího ekonomického růstu jej lze považovat za klíčové ohrožení. Nejcitlivější je tento rozpor u vysoce kvalifikovaných pracovních míst, protože ta jsou nositeli nejvyšší přidané hodnoty, inovací a konkurenceschopnosti. České vysoké školství v současné podobě svého fungování bohužel není schopno požadavky trhu práce krýt a zároveň ani není (až na výjimky) schopno přizpůsobit se požadavkům na spolupráci v oblasti VaV. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto ve své strategii pro léta (přijatým VH 2007) žádá vybírám a cituji: Změnit systém řízení vysokých škol na manažerský. Realizovat a trvale vyhodnocovat reformu školské soustavy s cílem zajistit soulad mezi strukturou studijních oborů a prioritními požadavky trhu práce. Vytvořit systém analýz vývoje odvětví a oborů z hlediska požadavků na profesní strukturu a kompetence. Zavést systém hodnocení a měření úspěšnosti škol, které by vycházelo z vyjádření zaměstnavatelů o efektivnosti přípravy a úspěšnosti absolventů v praxi. U projektů vysokých škol vázat přístup k veřejným prostředkům na dofinancování soukromým sektorem. Zpracovat akční program realizace vládní Strategie celoživotního učení. Podpořit motivaci studentů i chápání vysokých škol jako služby zavedením odloženého školného, doplněného o systém sociálních stipendií. Zvýšit počet absolventů přírodovědných a technických oborů za předpokladu udržení a zvýšení jejich kvality. Dále rozšiřovat praktičtěji zaměřené vyšší odborné a bakalářské studium. Nadále více podporovat spolupráci zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výkonu praxe studentů v rámci výuky zapojením zaměstnavatelů do vzniku školních vzdělávacích programů, výuky a praxe. Podpořit zavedení projektově řízené výuky zaměřené na získání prezentačních a manažerských dovedností, týmové spolupráce, včetně znalostí o podnikání. Fórum průmyslu a vysokých škol, jako platforma dialogu 8 rektorů vysokých technických škol a 8 vrcholových představitelů oborových svazů průmyslu se dlouhodobě zabývá otázkami spolupráce a definovalo v r její bariéry takto: 8 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2008

11 PODMÍNKY / BARIÉRY SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH TECHNICKÝCH ŠKOL A PRŮMYSLU Aktuální stav Cesty řešení všeobecné: Nízká společenská podpora inovačního prostředí a studia VŠ Omezit feminizaci školství technického směru Maturita z matematiky Nízký zájem společnosti o technické a přírodní vědy Přehodnotit metody výuky v celém školství Nezájem mládeže o vědu a techniku Nízký tlak a podpora společnosti na spolupráci VŠ a průmyslu Ve veřejných tendrech (tj. v poptávce státu) není podporována Hi-Tech, tj. výstupy z VaV školy: Způsob fungování/řízení velmi odlišný od světa průmyslu, nejsou chápány jako služba (pro zákazníky) Špatně nastavený systém hodnocení škol průmysl: Všeobecně nízká civilizačně/podnikatelská úroveň, absence strategického myšlení Nízký zájem o vzdělávání pracovníků - předprofesní příprava /praxe - celoživotní vzdělávání - nezájem o podporu formou podnikových stipendií Chybí motivace, motivační stimuly pro spolupráci, pro spolupráci, protože odlišné cíle školy-průmysl: vztah student podnik - praxe - diplomové práce Manažerské řízení do VŠ Fungování VŠ chápat jako službu Posílení postavení správních rad VŠ Odborníci z praxe do řízení VŠ i výuky Objektivizované financování (jen spolufinancování s privátní sférou) Zástupci průmyslu do akreditačních komisí Projektově orientovaná výuka Sladění cílů + motivace Ochrana duševního zdraví VaV průmysl a VŠ Chybí systematizovaná zpětná vazba od průmyslu ke školám Akreditační program (náplň škol) Sektorové rady náplň povolání Hodnocení škol Vývoj budoucí poptávky na pracovním trhu v kvalitě/struktuře/ kvantitě Po prostudování Bílé knihy terciárního vzdělávání musím konstatovat, že nejen v analýze problému vysoce koreluje s názory Svazu průmyslu a dopravy, ale i v naznačených řešeních. Mohu tedy za Svaz průmyslu a dopravy ČR s plnou odpovědností prohlásit, že Bílou knihu podporujeme. Je to první významný a odvážný krok v pojmenování aktuálních problémů, které je třeba řešit. Nicméně je to krok první. Svět průmyslu se od světa škol a byrokracie odlišuje především neuvěřitelným každodenním, všudypřítomným, tlakem globální konkurence. Ta nás nutí nejen kvalitně analyzovat, ale především konat. Mnoho dobrých záměrů už zašlo na úbytě, protože nebyly rozpracovány do konkrétních opatření a ta realizována. Proto je třeba urychleně zpracovat to, čemu říkáme KPI (Key Performance Indicators) a masivně tlačit na pilu nebo nám ujede čínský či asijský vlak možná ne úplně ten evropský, ale to nás v globálním kontextu vůbec nesmí uspokojit. Podporujeme vytvoření silného realizačního týmu (a projektů), jehož jádrem by byli ti, kteří analýzu zpracovali. Na práci tohoto týmu jsme připraveni se aktivně podílet. Za zásadní považujeme vytvořit příznivé podmínky pro ty, kteří hodnoty tvoří pro ty, kteří vytvářejí poptávku po inovacích a pracovních silách. Jde o to, aby zaměstnavatelé mohli i státem podporovanými instrumenty ovlivňovat kvalitu a efektivitu školství. Závěrem obecná poznámka: Život a nároky na školách se musí daleko více přizpůsobit/podobat životu a nárokům reálné ekonomiky. Školy všech úrovní se musí jako instituce i jako kapacity (budovy atd.) stát daleko více součástí života společnosti. 6/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 9 Ing. Pavel Kafka generální ředitel Siemens s.r.o. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR předseda Fóra průmyslu a vysokých škol

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR 38 bodů k oživení ekonomiky Příprava Exportní strategie po roce 2010 Elektrotechnický a slévárenský

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Podnikatelská mise doprovázela předsedu vlády Mirka Topolánka při jeho ofi ciální návštěvě Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů Proč máme a budeme

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Úvěry nejsou, krev hospodářství proto neteče Svaz předložil na jednání Tripartity požadavky na krátkodobá opatření Některá východiska pro řešení dopadů ekonomických

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

spektrum Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu 2009 Zpravodaj Spektrum je oficiální informační médium

Více

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Programové prohlášení SP ČR pro rok 2012 Valná hromada schválila další členy představenstva a potvrdila rozpočet...................................................................................

Více

SPEKTRUM 09 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 09 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 09 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Mezinárodní strojírenský veletrh kritická slova, inovace a kreativita.................................................................

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR oslaví 20. výročí založení na nové adrese Jaký bude rok 2010? Případ Platby pojistného na sociální zabezpečení v 1. pololetí 2007

Více

Výsledky 95. mezinárodní konference práce

Výsledky 95. mezinárodní konference práce Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty 7 06 Výsledky 95. mezinárodní konference práce Školení k Zákoníku práce Konzultace s vedoucími OEÚ ZÚ Rekordní počet citací Česká spořitelna

Více

Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE

Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE SPEKTRUM 03 2015 Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE Úvodní slovo...03 Transatlantické partnerství Transatlantické partnerství šance pro české firmy....04

Více

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe!

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe! SPEKTRUM 07 08 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky KorupCe! Firmy se jí brání stále více.................................................... Zaměstnavatelé na tripartitě tvrdě obhajovali

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky České firmy chtějí stavět Temelín.................................................. Co nového v legislativě i Parlamentu Svaz organizoval

Více

SPEKTRUM 05 2012. Valná hromada SP ČR v Mostě... Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů

SPEKTRUM 05 2012. Valná hromada SP ČR v Mostě... Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů SPEKTRUM 05 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Valná hromada SP ČR v Mostě.............................................. Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové?

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Kongres EUROCHAMBRES: Podnikatelé

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Budeme mít třetí největší univerzitu v ČR? čtěte str. 8. ročník 11. březen 2011

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Budeme mít třetí největší univerzitu v ČR? čtěte str. 8. ročník 11. březen 2011 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální březen 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 1 Kraj má jako první v ČR pakt zaměstnanosti str. 9 Z obsahu: Moravskoslezský

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU

PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA PÁTÉ VÝROČÍ SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU hájící u evropských institucí a podnikatelských asociací zájmy

Více

Helios Green pro zářivě čistou Prahu. Svaz průmyslu k důchodové reformě. součástí vydání je

Helios Green pro zářivě čistou Prahu. Svaz průmyslu k důchodové reformě. součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 (1/2011) SP ČR vítá iniciativu firem proti korupci a za veřejné zakázky Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje iniciativu boje proti korupci, kterou 11.

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání Praktický P růvodce světem P odnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU Šance pro české hospodářství

Více

Méně regulací, více dobrých nápadů,

Méně regulací, více dobrých nápadů, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Neatraktivní daňové režimy v Evropě mají Česká republika, Rumunsko a Řecko Daňoví

Více

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných Ročník Roãník 12 16 č. ã. 11 12/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový Nej

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více