Zájezd Města na Dunaji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zájezd 2007 - Města na Dunaji"

Transkript

1 Zájezd Města na Dunaji Poznávací zájezd roku 2007 se uskutečnil ve dnech 24. až 27. května 2007 s názvem Města na Dunaji. Účelem zájezdu bylo poznat nejen významná města ležící na Dunaji, ale také se seznámit s vodními díly na trase i s dalšími zajímavostmi v Bavorsku a Rakousku. Trasa a program Trasa a program: 1. Čt Brno Praha Plzeň Rozvadov - hrad Kalmünz - koncový úsek průplavu Rýn- Mohan-Dunaj u Kelheimu (řeka Altmühle) Řezno (Regensburg) - nocleh 2. Pá Řezno - prohlídka města památník Walhalla busem kolem Dunaje vyhlídky v okolí Straubingu a prohlídka vodní cesty Pasov (Pasau) - nocleh 3. So Pasov (prohlídka města, soutok řek Dunaje, Innu a Ilzu) při plavbě lodí pak prohlídka proplouvaných plavebních stupňů Jochenstein a Aschach Linec (Linz) nocleh 4. Ne Linec (prohlídka města) vodní dílo Abwinden Asten Mauthausen-památník 2. svět. války Freistadt (prohlídka města) Gmünd hrad Heidenreichstein přehrada Landštejn - Slavonice Brno Orientační mapka trasy Brno Po překročení česko-německé hranice v Rozvadově vedla naše cesta k obci Kallmünz, nad níž se na skále vypíná zřícenina hradu pobořeného husity a za 30tileté války. Většina účastníků se na zříceninu hradu s krásným výhledem do kraje vyšplhala, zbytek méně zdatných si zatím prohlédl jez vybudovaný pod soutokem řeky Naab s říčkou Vils. Odtud jsme pokračovali k Dietfurtu, pod nímž ústí kanálová část průplavního spojení Mohanu s Dunajem vodní cesty R-M-D (Rýn-Mohan-Dunaj) do řeky Altmühl. Něco málo z historie R-M-D: Vybudování průplavního spojení Rýna přes Mohan s Dunajem uskutečnilo dávný evropský sen. První pokus o spojení Rýna a Dunaje učinil Karel Veliký okolo roku 793 1

2 projektem Fossa Karolina. Také Napoleon a Goethe se touto myšlenkou zabývali. Král Ludwig I. Bavorský v letech vybudoval Ludvíkův kanál se 100 plavebními komorami mezi Dunajem a Mohanem (jeho zbytky jsou dodnes dochovány). Kamenný most v Řezně (Regensburgu) určoval kapacitu kanálu jen pro lodě o nosnosti 120 tun, proto brzy nemohla vodní cesta konkurovat nové železnici byla státní smlouvou mezi tehdejší Německou říší a Svobodným státem Bavorsko založena akciová společnost R-M-D pro vybudování vodní cesty pro lodě o nosnosti 1500 tun, aby se mohla začlenit do sítě evropských vodních cest. Celková délka vodní cesty od Aschaffenburgu na Mohanu po Pasov (Passau) na Dunaji činí 677 km. V letech bylo na Mohanu v úseku od Aschaffenburgu po Bamberg vybudováno na délce 297 km 27 plavebních stupňů jezů s plavebními komorami (PK) a vodními elektrárnami (VE). Na Dunaji byl uveden v roce 1927 do provozu stupeň Kachlet, další jezy s PK a VE byly budovány až mezi léty V letech bylo budováno 72 km severního úseku kanálu Mohan Dunaj od Bambergu po Norimberk, výškový rozdíl byl překonán 7 plavebními komorami. Jižní část průplavu od Norimberka po zaústění do Dunaje u Kelheimu v délce 98 km byla budována v letech Skládá se z 64 km dlouhé stavebně i finančně nejnáročnější části, kterou tvoří umělý kanál v úseku Norimberk Dietfurt (výškový rozdíl 93,5 m od Norimberka po vrcholovou zdrž s vodní hladinou na kótě 406,0 m.n.m.! překonávají 4 plav. komory se spádem 1 x 19,4 m a 3 x 24,7 m, v sestupné části jsou 3 PK po 17 m spádu) a ze 34 km dlouhého úseku jdoucího řekou Altmühl upravenou pro plavbu dvěma jezy s plav. komorami o spádu po 8,4 m a vodními elektrárnami. Poslední plavební komoru na sestupné větvi kanálu u Dietfurtu jsme navštívili protože za provoz plavebních komor odpovídá říční policie, mohli jsme si prohlédnout jen dolní vrata PK, dolní rejdu s připlouvající lodí (foto č. 1) a část kanálu. Na řece Altmühl jsme si prohlédli stupeň Riedenburg spád 8,4 m překonává jez s vodní elektrárnou a s plavební komorou stejných rozměrů jako na celém kanálovém úseku vodní cesty R-M-D tj. délka 190 m a šířka 12 m. Foto č. 1 2

3 Podél řeky Altmühl jsme pokračovali do města Kelheim, kde jsme po zajímavě řešené pěkné lávce pro pěší vedoucí přes řeku (foto č. 2) přešli do pěší zóny, kde jsme si prohlédli parkovou úpravu a řadu obchodů. První den cesty jsme zakončili v místě noclehu v předměstí Řezna, někteří zdatní jedinci ještě absolvovali večerní prohlídku města. Dopoledne druhého dne jsme věnovali prohlídce historické části Řezna. Foto č. 2 Řezno (Regensburg) je správním střediskem vládního kraje Horní Falc, je jedním z nejstarších i památkově nejvýznamnějším německých měst, počet obyvatel ~ Historie města sahá až do doby před naším letopočtem při ústí Regenu do Dunaje vzniklo kolem r. 500 př. n. l. keltské oppidum Radasbona. V polovině 1. stol. n. l. zde Římané vybudovali opevněný vojenský tábor, po jeho poškození za válek jej do r. 179 obnovil císař Marcus Aurelius pod názvem Castra Regina. Později v 5. stol. Ragauespurc. R. 739 bylo založeno biskupství, které od r. 845, kdy bylo v Řezně pokřtěno 14 českých velmožů, vztahovalo působnost i na Čechy až do zřízení pražského biskupství r V polovině 13. stol. získalo Řezno status svobodného říšského města, které do konce 15. stol. patřilo k největším a nejbohatším městům Německa. Dálkový obchod se stal základem jeho ekonomiky, kláštery z něho učinily středisko vzdělanosti a kultury. Svobodné říšské město vyrostlo při Dunaji v místech, kde do něho ústí levostranné přítoky Nába (Naab) a Regen od něho je odvozen název města. Nyní je Řezno průmyslovým městem, jehož říční přístav má velký význam pro vnitrostátní i mezinárodní nákladní přepravu, ale je také střediskem kultury (divadla, muzea, galerie.) a vzdělanosti je univerzitním městem (má několik vysokých škol, univerzitu od r. 1967). Ve městě je téměř 1400 památkově chráněných objektů z různých, především středověkých období. K nejvýznamnějším památkám patří: let starý románský kamenný most je nejstarší zachovaný most ve střední Evropě, je dlouhý 310 m, má 16 oblouků (foto č. 3). 3

4 Foto č. 3 - Dóm sv. Petra, jedna z nejvýznamnějších katedrál v Německu, má bohatou historii, původní stavba z 9. stol., po požáru koncem 13. stol. začala výstavba nového gotického dómu středověké stavební práce ve stylu francouzské gotiky trvaly přes 200 let, v 17. stol. barokní přestavba, pak v 19. stol. následovala regotizace a po téměř 600 letech byl dóm dokončen (foto č. 4 pohled z kamenného mostu na dunajské nábřeží a staré město s dómem sv. Petra). Foto č. 4 4

5 - Ojedinělé ve střední Evropě jsou zdejší věžové měšťanské domy stavěné ve 13. a 14. století podle italského vzoru z původních asi 60 se jich zachovalo dodnes Gotická Stará radnice založená ve 14. stol., řada kostelů, kaplí, paláců, věží, bran. Po několikahodinové prohlídce historické části města pokračoval náš odpolední program návštěvou památníku Walhalla. Na výběžku Bavorského lesa vysoko nad levým břehem Dunaje stojí Walhalla postavená v dórském slohu v l jako chrám německých ctností (ve starogermánském bájesloví byla Valhala místem posmrtného života padlých hrdinů). Od Walhally je nádherný výhled na Dunaj a dunajskou nížinu až k vrcholům Bavorského lesa. Následovala exkurze na dunajské vodní dílo Straubing dokončené v r Účelem tohoto vodního díla je zlepšení plavebních poměrů na dunajské vodní cestě, bezpečné převádění povodňových průtoků a výroba elektrické energie. Plavební komora situovaná při levém břehu umožňuje lodím překonat výškový rozdíl až 7 m, jezová pole jsou umístěna uprostřed toku. Ve vodní elektrárně při pravém břehu jsou instalovány 3 Kaplanovy turbiny, které při spádu 7 m mají celkový výkon 21,5 MW. Pro bouřku a silný déšť jsme si nemohli prohlédnout jez a plavební komoru, zato jsme si v suchu podrobně prohlédli strojovnu vodní elektrárny při odborném výkladu vedoucího pracovníka společnosti e.on, která v současnosti je provozovatelem i vodních elektráren v Německu. Za mírného deště jsme přijeli k místu noclehu na předměstí Pasova. Dopoledne třetího dne cesty jsme věnovali prohlídce historické části Pasova. Pasov (Passau ) bývá nazýván městem tří řek leží totiž na březích Dunaje, do něhož se vlévá zleva Ilz a zprava Inn, jehož řečiště je při ústí téměř o 60 m širší než koryto dunajské. Na úzkém skalnatém poloostrově mezi pravým břehem Dunaje a levým břehem Innu leží historické jádro města. Nad soutokem Dunaje s Innem založili keltští Boyové v 1. století před n. l. oppidum Boiodurum, později tu vybudovali Římané pohraniční pevnost Castra Batava (v 6. stol. zvané Battawa) a na pravém břehu Innu kastel Boitro. Kolem r. 740 bylo v Pasově zřízeno biskupství, které se později vyvinulo v suverénní dominium říšské knížectví-, které bylo teprve v r připojeno k bavorskému vévodství. Nad ústím Ilzu do Dunaje stojí dva hrady gotický Dolní hrad ze 14. a 15. stol. a Horní hrad založený r stojí na skalnatém ostrohu, přestaven byl v 16. a 17. století. Po velkém požáru r se při obnově města výrazně uplatnilo baroko, stejně tak při opravě několika původně gotických kostelů. Pasov se svými stavebními památkami převážně z barokního období patří k nejhezčím bavorským městům, je významným kulturním střediskem, od roku 1978 je sídlem nejmladší bavorské univerzity. Panuje zde čilý turistický ruch, který jsme posílili i my naší prohlídkou starého města. Prošli jsme se hlavní ulicí s krásnými starými domy a mnoha obchůdky i úzkými uličkami, zhlédli řadu památek. Navštívili jsme dóm sv. Štěpána přestavěný v letech ve slohu vrcholného italského baroka, jehož krypta je románského původu a jeho varhany se píšťalami jsou považovány za největší na světě. Z chrámového dvora je vidět pozdně gotická část dómu. Na Dómním náměstí stojící Stará rezidence se nyní užívá jako soudní budova (základy z r. 1173, dnešní stav ze stol.), k rezidenci patřila biskupská opera dnešní Městské divadlo. Starými uličkami jsme sešli na nábřeží k Innu, prošli jsme se po promenádní cestě, viděli jsme část hradeb a na tzv. 5

6 rohu tří řek pomník obětem Dunaje (1973). Po nábřeží Dunaje jsme došli k přístavišti, odkud ve 12:00 h vyplouvala loď do Lince (foto 5 nastupování na loď, foto 6 pohled z lodi na zastavěné dunajské nábřeží a dóm sv. Štěpána). Foto č. 5 Foto č. 6 6

7 Během plavby jsme na lodi odpočívali, pozorovali břehové úpravy, vodní ptactvo a život na řece i kolem řeky, také se občerstvovali. Při proplavování lodi plavební komorou vodního díla Jochenstein, které je společným majetkem Německa a Rakouska, jsme překročili německo-rakouské hranice (foto 7) blížíme se k v. d. Jochenstein. Foto č. 7 Blížíme se k v. d. Jochenstein, (foto 8) s naší lodí klesáme plavební komorou s pohledem na dolní vzpěrná vrata). Foto č. 8 Další proplavování jsme absolvovali plavebními komorami v. d. Aschach a Ottensheim Wilhering již v Rakousku. Naše loď připlula podle plánu v 18 h do přístavu v Linci, kde na nás čekal náš autobus. Linec (Linz) hlavní město Horního Rakouska se rozkládá na obou stranách Dunaje na místě, kde řeku přetínala už ve středověku důležitá obchodní cesta. Díky výhodné zeměpisné poloze město brzy zbohatlo a stalo se velmi významným, čímž je až do současnosti (má přibližně obyvatel). 7

8 Něco z historie Římská osada Lentia (z keltského slova lenta lípa) vznikla kolem roku 50 n. l. na místě asi o 1000 let starší osady z doby halštatské. I po zániku římské provincie Ufernoricum zůstala osada tak důležitá, že již začátkem 8. stol. tu byl postaven první kostel. Jméno Linz se poprvé objevuje r. 788 a kolem roku 1100 už byly postaveny uzavřené městské hradby a most přes Dunaj. Blahobytu Linec dosáhl, když kolem r koupil městečko i s okolní půdou Leopold VI. Babenberský a tím připadlo bývalé hrabství k Rakousku. Přes veškeré výhody a městská práva čekaly na obyvatele Lince neklidné časy, ve 13. století bylo město postupně obléháno několika sousedními panovníky, kteří usilovali o jeho připojení k jejich majetku. Teprve koncem 15. stol. císař Fridrich velmi podporoval rozšíření města a prohlásil ho hlavním městem země na řece Enns. Tento statut zůstal Linci dodnes. V 17. stol. a v první polovině 18. stol. opět prožíval Linec neklidné časy, překonával místní války, blokády, povstání, zastavení celé země kurfiřtovi Maxmiliánu Bavorskému, dokonce r obsadili město na necelý rok Francouzi pro Karla VII. Roku 1785 bylo v Linci zřízeno biskupství, čímž skončila jeho duchovní závislost na Pasově. Po násilném obsazení Rakouska fašistickou Velkoněmeckou říší v březnu 1938 mělo se stát z Lince říšské město na Dunaji, byla plánované řada monumentálních staveb, z nichž se uskutečnil jen most Nibelungů. Historické staré město se naštěstí dochovalo dodnes. Po zakotvení naší lodi v osobním přístavu okolo 18:00 h jsme využili večerních hodin ke krátké prohlídce historické části města. Střed města tvoří Hlavní náměstí dlouhé 220m a široké 60 m. Náměstí, které vzniklo r. 1260, je rozšířením staré solné cesty, jež byla po tisíc let severojižní dopravní osou města. Dnešní podobu získalo v období baroka. Všichni významní stavitelé a umělci této doby se zvěčnili v barokních kostelech, měšťanských palácích a arkádových nádvořích. Uprostřed Hlavního náměstí stojí sloup svaté Trojice z r. 1723, který byl postaven z vděčnosti, že město přečkalo jen s malými škodami tři pohromy: r válku, r požár a r mor. Na východní straně Hlavního náměstí stojí původně gotická radnice s barokní úpravou fasád a některých interiérů. V jihovýchodním rohu náměstí stojí jezuitský kostel, také zvaný starý dóm. Kostel sloužil od založení diecéze r do r jako biskupská katedrála. Postavili ho jezuité v letech 1669 až Na vzácných varhanách hrál jako dómský varhaník v l až 1868 skladatel Anton Bruckner. Z Hlavního náměstí jsme přešli k minoritskému klášteru. Vedle kláštera stojí Zemský dům, kde od r zasedali zástupci stavů. Dnešní stavba zahájená roku 1564 a situovaná kolem tří nádvoří byla po zničujícím požáru znovu postavena r Osmiboká mramorová Planetová kašna na nádvoří byla vytvořena již r Od Zemského domu jsme okolo Zemského divadla (právě tam přicházeli návštěvníci k večernímu představení) pokračovali ke zbytkům hradu císaře Fridricha III, který při požáru r vyhořel. Zbyla po něm pouze na západě brána s erby z r a hlavní brána z r V nově postavených místnostech dnes sídlí zámecké muzeum (Schloßmuseum). Nový dóm, který dal postavit r biskup Franz Josef Rudigier jako gotickou katedrálu jsme navštívili ráno před odjezdem z Lince (foto č. 9). 8

9 Foto č. 9 Posledním cílem naší cesty po Dunaji byla čtvrtého dne krátká exkurze na vodní dílo Abwinden Asten, které bylo vybudováno v l Stejně jako všechna vodní díla na Dunaji slouží ke zlepšení plavebních poměrů vybudováním jezové zdrže zajišťující potřebnou hloubku ponoru pro nákladní čluny, k převádění povodňových průtoků jezovými poli a k výrobě elektrické energie v průtočné VE s přímoproudými Kaplanovými turbinami. Technická data vodních děl na rakouském úseku Dunaje, který jsme navštívili od německorakouských hranic po vodní díla Abwinden Asten uvádí níže uvedená tabulka. Název vodního díla Provoz od roku Střední spád (m) Jezová pole Počet Šířka (m) Počet turbin El. výkon (MW) Výroba energie (GWh/r) Počet Plavební komory Délka (m) Jochenstein ½ německý ,34?? ½ rakouský Aschach , , Ottensheim Wilhering , Abwinden Asten , Šířka (m) 9

10 Po prohlídce jezu a plavebních komor v. d. Abwinden Asten jsme odjeli do města Mauthausenu (4400 obyvatel), v jehož blízkosti je bývalý koncentrační tábor z druhé světové války, dnes upravený jako památník s muzeem, který připomíná návštěvníkům hrůzy nacistického režimu, těžkou vyčerpávající práci mučených vězňů v kamenolomu, jejich utrpení. Uctívá památku umučených obětí. Foto č. 10 zachycuje současný stav schodů vedoucích ke kamenolomu. Foto č. 10 Následovala zastávka s prohlídkou romantického středu města Freistadt (6840 obyv.). V městečku jsou dobře udržované středověké budovy a obranné i vodní stavby městské hradby s Lineckou a Českou bránou, zámek, Mariánský kostel, vodní nádrž s jezem, malebné náměstí a staré uličky. Znavení účastníci zájezdu se na náměstí davově občerstvili dobrou zmrzlinou a chvilku poseděli ve stínu stromů. Poslední zastávku v Rakousku ve městě Heidenreichstein (6000 obyvatel) jsme věnovali prohlídce stejnojmenného hradu, který je hodnocen jako nejzachovalejší a nejkrásnější vodní hrad Rakouska. Počátky hradu sahají do 12. stol., nejprve byla postavena 42 m vysoká věž a hrad byl stavěn postupně po čtyři století. Hrad nebyl během staletí nikdy dobyt, pobořen, ani nevyhořel. Hrad v běhu času vlastnilo postupně několik šlechtických rodů, v současnosti patří hraběcímu rodu Kinských, kteří zde trvale sídlí. Výstavními sály a prostorami hradu nás mile provázela paní hraběnka Kinská, poskytla nám i podrobný popis hradu a prohlížených sálů v češtině. Rakousko-české hranice jsme překročili u Nové Bystřice. Odbornou část naší cesty jsme zakončili v Telči prohlídkou krásného památkově chráněného náměstí. Zájezdu se zúčastnilo 19 členů naší fakultní pobočky České vědecko-technické vodohospodářské společnosti, 11 rodinných příslušníků a přátel, 3 klienti CK Čebus, tedy celkem 33 účastníků. 10

11 Literatura Bavorsko. Průvodce do zahraničí, Olympia Praha 1991 Cestovní kniha Alpy, GeoCenter Praha 1995/96 Die Kraftwerke an der österreischen Donau, Verbund Austrian Hydro Power 2005 Text: Eliška Hynková Foto: Iva Lewczyszynová Závěr Doslov: GG 11

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vnitrozemská vodní doprava Výhody : Nejméně energeticky náročná. Velké ložné plochy, velká nosnost. Malý poměr hmotnosti lodi k hmotnosti nákladu. Malý

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Riga je přístav a hlavní město Lotyšska. Rozkládá se na pobřeží Baltského moře, u Rižského zálivu a na březích řeky Daugavy. Riga je největší

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH Týdenní zájezdy jsou tematicky zaměřeny na dvě témata: poznávání místních pamětihodností a specialit středomořské kuchyně. Plavby se uskuteční na lodích

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

VY_32_INOVACE_06_NEJVĚTŠÍ NĚMECKÁ MĚSTA_36

VY_32_INOVACE_06_NEJVĚTŠÍ NĚMECKÁ MĚSTA_36 VY_32_INOVACE_06_NEJVĚTŠÍ NĚMECKÁ MĚSTA_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Štětí bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

POLSKO 2016. termín: 2. 4. 9. 4. 2016

POLSKO 2016. termín: 2. 4. 9. 4. 2016 POLSKO 2016 termín: 2. 4. 9. 4. 2016 VELKÁ CESTA ZEMÍ POLSKOU 1.den: odjezd ve večerních hodinách, noční transfer 2.den: ráno začneme návštěvou bývalého koncentračního tábora Osvětim, k tomu ještě blízký

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36

VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí.

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_17 Test - Reálie Němčina 1. ročník Pracovní list obsahuje test k

Více

356/2009 Sb. Ministerstva dopravy

356/2009 Sb. Ministerstva dopravy 356/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 6. října 2009 o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

Příloha P1 Výklad základních pojmů

Příloha P1 Výklad základních pojmů Příloha P1 Výklad základních pojmů dalba - skupina vzájemně spojených pilot popř. masivní konstrukce opatřená pacholaty, která slouží k přistávání a uvázání lodí a lodních sestav čekajících na úvazišti

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010 Vodní cesty střední Evropy Rotterdam Hamburk Berlín Kolín nad Rýnem Magdeburk 2 Splavnění Labe do Pardubic Účel projektu prodloužení

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Odborná exkurze pobočky České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti při FAST VUT v Brně do Polska a na Slovensko v červnu 2012

Odborná exkurze pobočky České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti při FAST VUT v Brně do Polska a na Slovensko v červnu 2012 Odborná exkurze pobočky České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti při FAST VUT v Brně do Polska a na Slovensko v červnu 2012 Již několik let pořádá naše brněnská pobočka zájezdy s odbornou náplní

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program KRÁLOVSKÉ PALÁCE Buckingham Palace Buckinghamský palác je oficiální londýnské sídlo britského panovníka a největší královská pracovna na světě.

Více

Přednáška č. 13 VODNÍ CESTY

Přednáška č. 13 VODNÍ CESTY Přednáška č. 13 VODNÍ CESTY 1. ZÁKLADNI POJMY 1 - vodní cesta cesta po mořích, oceánech, jezerech, nádržích, zdržích, splavných tocích, kanálech a průplavech, vhodná pro plavbu - vodní tok vodní útvar,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA

STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA referát Jméno a příjmení: Jakub Jezdinský David Novotný Daniel Schubert Třída: 6. O Datum: 17. 6. 2014 Středočeský kraj

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

TERMÍN: 6. 7. 12. 10. 2013 CENA:

TERMÍN: 6. 7. 12. 10. 2013 CENA: Cestovní kancelář Boca spol. s r. o. 17. listopadu 342, 530 02 Pardubice tel./fax: +420 46 6511041, 46 6530207 e-mail: info@ckboca.cz http://www.ckboca.cz Program zájezdu: 1. den: Odjezd z Českého Těšína

Více

1) Státy střední Evropy 5.r.

1) Státy střední Evropy 5.r. 1) Státy střední Evropy 5.r. Česká republika sousedí se 4 státy. - na severu - - na západě - - na jihu - - na východě - Doplň názvy států do mapky: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/czech_republic_map_blank.png

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_36 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Doplňující text, pracovní list, encyklopedie Zápis z vyučovací hodiny: Praha

Doplňující text, pracovní list, encyklopedie Zápis z vyučovací hodiny: Praha Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_2 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Spolupráce mezi Českým Krumlovem a Lincem v oblasti kultury a cestovního ruchu Novinky roku 2004

Spolupráce mezi Českým Krumlovem a Lincem v oblasti kultury a cestovního ruchu Novinky roku 2004 Tisková konference - 11. května 2004 Spolupráce mezi Českým Krumlovem a Lincem v oblasti kultury a cestovního ruchu Novinky roku 2004 Účastníci: Mgr. Zdena Flašková, MBA, Destination Management Český Krumlov

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 CK TURISTA Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 4 - denní zájezd Turistika v Alpách, v nejjižnější části Rakouska s nejstálejším počasím. Korutany dělí jen necelých 140 km od

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VIAMILK CZ družstvo. Pořádá čtyřdenní tematický zájezd. od 14. června 2014 do 17. června 2014 k Bodamskému jezeru

VIAMILK CZ družstvo. Pořádá čtyřdenní tematický zájezd. od 14. června 2014 do 17. června 2014 k Bodamskému jezeru VIAMILK CZ družstvo Pořádá čtyřdenní tematický zájezd od 14. června 2014 do 17. června 2014 k Bodamskému jezeru s návštěvou dvou sýráren pod patronací předsedy představenstva Českomoravského svazu mlékárenského

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více