Zájezd Města na Dunaji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zájezd 2007 - Města na Dunaji"

Transkript

1 Zájezd Města na Dunaji Poznávací zájezd roku 2007 se uskutečnil ve dnech 24. až 27. května 2007 s názvem Města na Dunaji. Účelem zájezdu bylo poznat nejen významná města ležící na Dunaji, ale také se seznámit s vodními díly na trase i s dalšími zajímavostmi v Bavorsku a Rakousku. Trasa a program Trasa a program: 1. Čt Brno Praha Plzeň Rozvadov - hrad Kalmünz - koncový úsek průplavu Rýn- Mohan-Dunaj u Kelheimu (řeka Altmühle) Řezno (Regensburg) - nocleh 2. Pá Řezno - prohlídka města památník Walhalla busem kolem Dunaje vyhlídky v okolí Straubingu a prohlídka vodní cesty Pasov (Pasau) - nocleh 3. So Pasov (prohlídka města, soutok řek Dunaje, Innu a Ilzu) při plavbě lodí pak prohlídka proplouvaných plavebních stupňů Jochenstein a Aschach Linec (Linz) nocleh 4. Ne Linec (prohlídka města) vodní dílo Abwinden Asten Mauthausen-památník 2. svět. války Freistadt (prohlídka města) Gmünd hrad Heidenreichstein přehrada Landštejn - Slavonice Brno Orientační mapka trasy Brno Po překročení česko-německé hranice v Rozvadově vedla naše cesta k obci Kallmünz, nad níž se na skále vypíná zřícenina hradu pobořeného husity a za 30tileté války. Většina účastníků se na zříceninu hradu s krásným výhledem do kraje vyšplhala, zbytek méně zdatných si zatím prohlédl jez vybudovaný pod soutokem řeky Naab s říčkou Vils. Odtud jsme pokračovali k Dietfurtu, pod nímž ústí kanálová část průplavního spojení Mohanu s Dunajem vodní cesty R-M-D (Rýn-Mohan-Dunaj) do řeky Altmühl. Něco málo z historie R-M-D: Vybudování průplavního spojení Rýna přes Mohan s Dunajem uskutečnilo dávný evropský sen. První pokus o spojení Rýna a Dunaje učinil Karel Veliký okolo roku 793 1

2 projektem Fossa Karolina. Také Napoleon a Goethe se touto myšlenkou zabývali. Král Ludwig I. Bavorský v letech vybudoval Ludvíkův kanál se 100 plavebními komorami mezi Dunajem a Mohanem (jeho zbytky jsou dodnes dochovány). Kamenný most v Řezně (Regensburgu) určoval kapacitu kanálu jen pro lodě o nosnosti 120 tun, proto brzy nemohla vodní cesta konkurovat nové železnici byla státní smlouvou mezi tehdejší Německou říší a Svobodným státem Bavorsko založena akciová společnost R-M-D pro vybudování vodní cesty pro lodě o nosnosti 1500 tun, aby se mohla začlenit do sítě evropských vodních cest. Celková délka vodní cesty od Aschaffenburgu na Mohanu po Pasov (Passau) na Dunaji činí 677 km. V letech bylo na Mohanu v úseku od Aschaffenburgu po Bamberg vybudováno na délce 297 km 27 plavebních stupňů jezů s plavebními komorami (PK) a vodními elektrárnami (VE). Na Dunaji byl uveden v roce 1927 do provozu stupeň Kachlet, další jezy s PK a VE byly budovány až mezi léty V letech bylo budováno 72 km severního úseku kanálu Mohan Dunaj od Bambergu po Norimberk, výškový rozdíl byl překonán 7 plavebními komorami. Jižní část průplavu od Norimberka po zaústění do Dunaje u Kelheimu v délce 98 km byla budována v letech Skládá se z 64 km dlouhé stavebně i finančně nejnáročnější části, kterou tvoří umělý kanál v úseku Norimberk Dietfurt (výškový rozdíl 93,5 m od Norimberka po vrcholovou zdrž s vodní hladinou na kótě 406,0 m.n.m.! překonávají 4 plav. komory se spádem 1 x 19,4 m a 3 x 24,7 m, v sestupné části jsou 3 PK po 17 m spádu) a ze 34 km dlouhého úseku jdoucího řekou Altmühl upravenou pro plavbu dvěma jezy s plav. komorami o spádu po 8,4 m a vodními elektrárnami. Poslední plavební komoru na sestupné větvi kanálu u Dietfurtu jsme navštívili protože za provoz plavebních komor odpovídá říční policie, mohli jsme si prohlédnout jen dolní vrata PK, dolní rejdu s připlouvající lodí (foto č. 1) a část kanálu. Na řece Altmühl jsme si prohlédli stupeň Riedenburg spád 8,4 m překonává jez s vodní elektrárnou a s plavební komorou stejných rozměrů jako na celém kanálovém úseku vodní cesty R-M-D tj. délka 190 m a šířka 12 m. Foto č. 1 2

3 Podél řeky Altmühl jsme pokračovali do města Kelheim, kde jsme po zajímavě řešené pěkné lávce pro pěší vedoucí přes řeku (foto č. 2) přešli do pěší zóny, kde jsme si prohlédli parkovou úpravu a řadu obchodů. První den cesty jsme zakončili v místě noclehu v předměstí Řezna, někteří zdatní jedinci ještě absolvovali večerní prohlídku města. Dopoledne druhého dne jsme věnovali prohlídce historické části Řezna. Foto č. 2 Řezno (Regensburg) je správním střediskem vládního kraje Horní Falc, je jedním z nejstarších i památkově nejvýznamnějším německých měst, počet obyvatel ~ Historie města sahá až do doby před naším letopočtem při ústí Regenu do Dunaje vzniklo kolem r. 500 př. n. l. keltské oppidum Radasbona. V polovině 1. stol. n. l. zde Římané vybudovali opevněný vojenský tábor, po jeho poškození za válek jej do r. 179 obnovil císař Marcus Aurelius pod názvem Castra Regina. Později v 5. stol. Ragauespurc. R. 739 bylo založeno biskupství, které od r. 845, kdy bylo v Řezně pokřtěno 14 českých velmožů, vztahovalo působnost i na Čechy až do zřízení pražského biskupství r V polovině 13. stol. získalo Řezno status svobodného říšského města, které do konce 15. stol. patřilo k největším a nejbohatším městům Německa. Dálkový obchod se stal základem jeho ekonomiky, kláštery z něho učinily středisko vzdělanosti a kultury. Svobodné říšské město vyrostlo při Dunaji v místech, kde do něho ústí levostranné přítoky Nába (Naab) a Regen od něho je odvozen název města. Nyní je Řezno průmyslovým městem, jehož říční přístav má velký význam pro vnitrostátní i mezinárodní nákladní přepravu, ale je také střediskem kultury (divadla, muzea, galerie.) a vzdělanosti je univerzitním městem (má několik vysokých škol, univerzitu od r. 1967). Ve městě je téměř 1400 památkově chráněných objektů z různých, především středověkých období. K nejvýznamnějším památkám patří: let starý románský kamenný most je nejstarší zachovaný most ve střední Evropě, je dlouhý 310 m, má 16 oblouků (foto č. 3). 3

4 Foto č. 3 - Dóm sv. Petra, jedna z nejvýznamnějších katedrál v Německu, má bohatou historii, původní stavba z 9. stol., po požáru koncem 13. stol. začala výstavba nového gotického dómu středověké stavební práce ve stylu francouzské gotiky trvaly přes 200 let, v 17. stol. barokní přestavba, pak v 19. stol. následovala regotizace a po téměř 600 letech byl dóm dokončen (foto č. 4 pohled z kamenného mostu na dunajské nábřeží a staré město s dómem sv. Petra). Foto č. 4 4

5 - Ojedinělé ve střední Evropě jsou zdejší věžové měšťanské domy stavěné ve 13. a 14. století podle italského vzoru z původních asi 60 se jich zachovalo dodnes Gotická Stará radnice založená ve 14. stol., řada kostelů, kaplí, paláců, věží, bran. Po několikahodinové prohlídce historické části města pokračoval náš odpolední program návštěvou památníku Walhalla. Na výběžku Bavorského lesa vysoko nad levým břehem Dunaje stojí Walhalla postavená v dórském slohu v l jako chrám německých ctností (ve starogermánském bájesloví byla Valhala místem posmrtného života padlých hrdinů). Od Walhally je nádherný výhled na Dunaj a dunajskou nížinu až k vrcholům Bavorského lesa. Následovala exkurze na dunajské vodní dílo Straubing dokončené v r Účelem tohoto vodního díla je zlepšení plavebních poměrů na dunajské vodní cestě, bezpečné převádění povodňových průtoků a výroba elektrické energie. Plavební komora situovaná při levém břehu umožňuje lodím překonat výškový rozdíl až 7 m, jezová pole jsou umístěna uprostřed toku. Ve vodní elektrárně při pravém břehu jsou instalovány 3 Kaplanovy turbiny, které při spádu 7 m mají celkový výkon 21,5 MW. Pro bouřku a silný déšť jsme si nemohli prohlédnout jez a plavební komoru, zato jsme si v suchu podrobně prohlédli strojovnu vodní elektrárny při odborném výkladu vedoucího pracovníka společnosti e.on, která v současnosti je provozovatelem i vodních elektráren v Německu. Za mírného deště jsme přijeli k místu noclehu na předměstí Pasova. Dopoledne třetího dne cesty jsme věnovali prohlídce historické části Pasova. Pasov (Passau ) bývá nazýván městem tří řek leží totiž na březích Dunaje, do něhož se vlévá zleva Ilz a zprava Inn, jehož řečiště je při ústí téměř o 60 m širší než koryto dunajské. Na úzkém skalnatém poloostrově mezi pravým břehem Dunaje a levým břehem Innu leží historické jádro města. Nad soutokem Dunaje s Innem založili keltští Boyové v 1. století před n. l. oppidum Boiodurum, později tu vybudovali Římané pohraniční pevnost Castra Batava (v 6. stol. zvané Battawa) a na pravém břehu Innu kastel Boitro. Kolem r. 740 bylo v Pasově zřízeno biskupství, které se později vyvinulo v suverénní dominium říšské knížectví-, které bylo teprve v r připojeno k bavorskému vévodství. Nad ústím Ilzu do Dunaje stojí dva hrady gotický Dolní hrad ze 14. a 15. stol. a Horní hrad založený r stojí na skalnatém ostrohu, přestaven byl v 16. a 17. století. Po velkém požáru r se při obnově města výrazně uplatnilo baroko, stejně tak při opravě několika původně gotických kostelů. Pasov se svými stavebními památkami převážně z barokního období patří k nejhezčím bavorským městům, je významným kulturním střediskem, od roku 1978 je sídlem nejmladší bavorské univerzity. Panuje zde čilý turistický ruch, který jsme posílili i my naší prohlídkou starého města. Prošli jsme se hlavní ulicí s krásnými starými domy a mnoha obchůdky i úzkými uličkami, zhlédli řadu památek. Navštívili jsme dóm sv. Štěpána přestavěný v letech ve slohu vrcholného italského baroka, jehož krypta je románského původu a jeho varhany se píšťalami jsou považovány za největší na světě. Z chrámového dvora je vidět pozdně gotická část dómu. Na Dómním náměstí stojící Stará rezidence se nyní užívá jako soudní budova (základy z r. 1173, dnešní stav ze stol.), k rezidenci patřila biskupská opera dnešní Městské divadlo. Starými uličkami jsme sešli na nábřeží k Innu, prošli jsme se po promenádní cestě, viděli jsme část hradeb a na tzv. 5

6 rohu tří řek pomník obětem Dunaje (1973). Po nábřeží Dunaje jsme došli k přístavišti, odkud ve 12:00 h vyplouvala loď do Lince (foto 5 nastupování na loď, foto 6 pohled z lodi na zastavěné dunajské nábřeží a dóm sv. Štěpána). Foto č. 5 Foto č. 6 6

7 Během plavby jsme na lodi odpočívali, pozorovali břehové úpravy, vodní ptactvo a život na řece i kolem řeky, také se občerstvovali. Při proplavování lodi plavební komorou vodního díla Jochenstein, které je společným majetkem Německa a Rakouska, jsme překročili německo-rakouské hranice (foto 7) blížíme se k v. d. Jochenstein. Foto č. 7 Blížíme se k v. d. Jochenstein, (foto 8) s naší lodí klesáme plavební komorou s pohledem na dolní vzpěrná vrata). Foto č. 8 Další proplavování jsme absolvovali plavebními komorami v. d. Aschach a Ottensheim Wilhering již v Rakousku. Naše loď připlula podle plánu v 18 h do přístavu v Linci, kde na nás čekal náš autobus. Linec (Linz) hlavní město Horního Rakouska se rozkládá na obou stranách Dunaje na místě, kde řeku přetínala už ve středověku důležitá obchodní cesta. Díky výhodné zeměpisné poloze město brzy zbohatlo a stalo se velmi významným, čímž je až do současnosti (má přibližně obyvatel). 7

8 Něco z historie Římská osada Lentia (z keltského slova lenta lípa) vznikla kolem roku 50 n. l. na místě asi o 1000 let starší osady z doby halštatské. I po zániku římské provincie Ufernoricum zůstala osada tak důležitá, že již začátkem 8. stol. tu byl postaven první kostel. Jméno Linz se poprvé objevuje r. 788 a kolem roku 1100 už byly postaveny uzavřené městské hradby a most přes Dunaj. Blahobytu Linec dosáhl, když kolem r koupil městečko i s okolní půdou Leopold VI. Babenberský a tím připadlo bývalé hrabství k Rakousku. Přes veškeré výhody a městská práva čekaly na obyvatele Lince neklidné časy, ve 13. století bylo město postupně obléháno několika sousedními panovníky, kteří usilovali o jeho připojení k jejich majetku. Teprve koncem 15. stol. císař Fridrich velmi podporoval rozšíření města a prohlásil ho hlavním městem země na řece Enns. Tento statut zůstal Linci dodnes. V 17. stol. a v první polovině 18. stol. opět prožíval Linec neklidné časy, překonával místní války, blokády, povstání, zastavení celé země kurfiřtovi Maxmiliánu Bavorskému, dokonce r obsadili město na necelý rok Francouzi pro Karla VII. Roku 1785 bylo v Linci zřízeno biskupství, čímž skončila jeho duchovní závislost na Pasově. Po násilném obsazení Rakouska fašistickou Velkoněmeckou říší v březnu 1938 mělo se stát z Lince říšské město na Dunaji, byla plánované řada monumentálních staveb, z nichž se uskutečnil jen most Nibelungů. Historické staré město se naštěstí dochovalo dodnes. Po zakotvení naší lodi v osobním přístavu okolo 18:00 h jsme využili večerních hodin ke krátké prohlídce historické části města. Střed města tvoří Hlavní náměstí dlouhé 220m a široké 60 m. Náměstí, které vzniklo r. 1260, je rozšířením staré solné cesty, jež byla po tisíc let severojižní dopravní osou města. Dnešní podobu získalo v období baroka. Všichni významní stavitelé a umělci této doby se zvěčnili v barokních kostelech, měšťanských palácích a arkádových nádvořích. Uprostřed Hlavního náměstí stojí sloup svaté Trojice z r. 1723, který byl postaven z vděčnosti, že město přečkalo jen s malými škodami tři pohromy: r válku, r požár a r mor. Na východní straně Hlavního náměstí stojí původně gotická radnice s barokní úpravou fasád a některých interiérů. V jihovýchodním rohu náměstí stojí jezuitský kostel, také zvaný starý dóm. Kostel sloužil od založení diecéze r do r jako biskupská katedrála. Postavili ho jezuité v letech 1669 až Na vzácných varhanách hrál jako dómský varhaník v l až 1868 skladatel Anton Bruckner. Z Hlavního náměstí jsme přešli k minoritskému klášteru. Vedle kláštera stojí Zemský dům, kde od r zasedali zástupci stavů. Dnešní stavba zahájená roku 1564 a situovaná kolem tří nádvoří byla po zničujícím požáru znovu postavena r Osmiboká mramorová Planetová kašna na nádvoří byla vytvořena již r Od Zemského domu jsme okolo Zemského divadla (právě tam přicházeli návštěvníci k večernímu představení) pokračovali ke zbytkům hradu císaře Fridricha III, který při požáru r vyhořel. Zbyla po něm pouze na západě brána s erby z r a hlavní brána z r V nově postavených místnostech dnes sídlí zámecké muzeum (Schloßmuseum). Nový dóm, který dal postavit r biskup Franz Josef Rudigier jako gotickou katedrálu jsme navštívili ráno před odjezdem z Lince (foto č. 9). 8

9 Foto č. 9 Posledním cílem naší cesty po Dunaji byla čtvrtého dne krátká exkurze na vodní dílo Abwinden Asten, které bylo vybudováno v l Stejně jako všechna vodní díla na Dunaji slouží ke zlepšení plavebních poměrů vybudováním jezové zdrže zajišťující potřebnou hloubku ponoru pro nákladní čluny, k převádění povodňových průtoků jezovými poli a k výrobě elektrické energie v průtočné VE s přímoproudými Kaplanovými turbinami. Technická data vodních děl na rakouském úseku Dunaje, který jsme navštívili od německorakouských hranic po vodní díla Abwinden Asten uvádí níže uvedená tabulka. Název vodního díla Provoz od roku Střední spád (m) Jezová pole Počet Šířka (m) Počet turbin El. výkon (MW) Výroba energie (GWh/r) Počet Plavební komory Délka (m) Jochenstein ½ německý ,34?? ½ rakouský Aschach , , Ottensheim Wilhering , Abwinden Asten , Šířka (m) 9

10 Po prohlídce jezu a plavebních komor v. d. Abwinden Asten jsme odjeli do města Mauthausenu (4400 obyvatel), v jehož blízkosti je bývalý koncentrační tábor z druhé světové války, dnes upravený jako památník s muzeem, který připomíná návštěvníkům hrůzy nacistického režimu, těžkou vyčerpávající práci mučených vězňů v kamenolomu, jejich utrpení. Uctívá památku umučených obětí. Foto č. 10 zachycuje současný stav schodů vedoucích ke kamenolomu. Foto č. 10 Následovala zastávka s prohlídkou romantického středu města Freistadt (6840 obyv.). V městečku jsou dobře udržované středověké budovy a obranné i vodní stavby městské hradby s Lineckou a Českou bránou, zámek, Mariánský kostel, vodní nádrž s jezem, malebné náměstí a staré uličky. Znavení účastníci zájezdu se na náměstí davově občerstvili dobrou zmrzlinou a chvilku poseděli ve stínu stromů. Poslední zastávku v Rakousku ve městě Heidenreichstein (6000 obyvatel) jsme věnovali prohlídce stejnojmenného hradu, který je hodnocen jako nejzachovalejší a nejkrásnější vodní hrad Rakouska. Počátky hradu sahají do 12. stol., nejprve byla postavena 42 m vysoká věž a hrad byl stavěn postupně po čtyři století. Hrad nebyl během staletí nikdy dobyt, pobořen, ani nevyhořel. Hrad v běhu času vlastnilo postupně několik šlechtických rodů, v současnosti patří hraběcímu rodu Kinských, kteří zde trvale sídlí. Výstavními sály a prostorami hradu nás mile provázela paní hraběnka Kinská, poskytla nám i podrobný popis hradu a prohlížených sálů v češtině. Rakousko-české hranice jsme překročili u Nové Bystřice. Odbornou část naší cesty jsme zakončili v Telči prohlídkou krásného památkově chráněného náměstí. Zájezdu se zúčastnilo 19 členů naší fakultní pobočky České vědecko-technické vodohospodářské společnosti, 11 rodinných příslušníků a přátel, 3 klienti CK Čebus, tedy celkem 33 účastníků. 10

11 Literatura Bavorsko. Průvodce do zahraničí, Olympia Praha 1991 Cestovní kniha Alpy, GeoCenter Praha 1995/96 Die Kraftwerke an der österreischen Donau, Verbund Austrian Hydro Power 2005 Text: Eliška Hynková Foto: Iva Lewczyszynová Závěr Doslov: GG 11

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Historie a současné možnosti výstavby průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe

Historie a současné možnosti výstavby průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe Historie a současné možnosti výstavby průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe - všeobecná užitečnost vodních cest - historie záměru na propojení Dunaje s Odrou - současný náhled na zřízení tohoto spojení

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vnitrozemská vodní doprava Výhody : Nejméně energeticky náročná. Velké ložné plochy, velká nosnost. Malý poměr hmotnosti lodi k hmotnosti nákladu. Malý

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní.

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.33.5._VL TÉMA: Vlastivěda- Spolková republika

Více

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Autor: Mgr. Romana Parobková Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 (8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 La Défense La Défense je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemoderními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže severozápadně od centra.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Průvodce "Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov"

Průvodce Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov Děvín 48 10'36.59"N 16 59'5.75"E se nachází jihozápadním cípu Malých Karpat. Dominantním vrcholem je Děvínská Kobyla. Pod Děvínským hradem začíná červená turistická značka vedoucí až na Duklianský průsmyk.

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Cesta za poznáním. aneb za pozoruhodnostmi pod zemí, na zemi i na vodě

Cesta za poznáním. aneb za pozoruhodnostmi pod zemí, na zemi i na vodě Cesta za poznáním aneb za pozoruhodnostmi pod zemí, na zemi i na vodě Stalo se již dobrou tradicí, že žáci 7, - 9, ročníku naší školy se o kultuře a historii neučí jen teoreticky v hodinách dějepisu, zeměpisu,

Více

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Riga je přístav a hlavní město Lotyšska. Rozkládá se na pobřeží Baltského moře, u Rižského zálivu a na březích řeky Daugavy. Riga je největší

Více

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Pardubický kraj Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Text a foto: Vojtěch Pavelčík Většina turistických tras vede z jednoho místa na místo druhé. To je samozřejmě v pořádku, ale přece jen se výletníci potřebují čas od

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36

VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Potenciál a rozvoj vodní dopravy v Praze Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak i geograficky! Chceme

Více

Do Čb po obou březích Vltavy 24 km

Do Čb po obou březích Vltavy 24 km Okolo Munického rybníka 7 km Do Čb po obou březích Vltavy 24 km Od kostela na hráz Munického rybníka, po hrázi vlevo až k zoologické zahradě. Pokračujeme po cyklotrase (CT) č. 1051 kolem rybníka až pod

Více

Od jezu Geesthacht až po Severní moře

Od jezu Geesthacht až po Severní moře Od jezu Geesthacht až po Severní moře Wittenberge Havel Berlin Magdeburg Wittenberg Dessau Schwarze Elster Mulde Saale Dresden Ohře Mělník Praha Hradec Králové Vltava Nord-Ostsee-Kanal Brunsbüttel Stör

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Česká republika. Národní strategie pro Fond soudržnosti. - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika. Národní strategie pro Fond soudržnosti. - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Zlepšení plavebních podmínek na řece Labi v úseku mezi Střekovem a státní hranicí ČR/SRN 1. Číslo multimodálního

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH

ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH 1) Identifikační údaje Objednavatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 10 ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ, OBJEKTY NA VODNÍCH CESTÁCH

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 10 ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ, OBJEKTY NA VODNÍCH CESTÁCH DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 10 ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ, OBJEKTY NA VODNÍCH CESTÁCH Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké

Více

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH Týdenní zájezdy jsou tematicky zaměřeny na dvě témata: poznávání místních pamětihodností a specialit středomořské kuchyně. Plavby se uskuteční na lodích

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010 Vodní cesty střední Evropy Rotterdam Hamburk Berlín Kolín nad Rýnem Magdeburk 2 Splavnění Labe do Pardubic Účel projektu prodloužení

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

VY_32_INOVACE_06_NEJVĚTŠÍ NĚMECKÁ MĚSTA_36

VY_32_INOVACE_06_NEJVĚTŠÍ NĚMECKÁ MĚSTA_36 VY_32_INOVACE_06_NEJVĚTŠÍ NĚMECKÁ MĚSTA_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Hydrologické poměry ČR

Hydrologické poměry ČR Hydrologické poměry ČR Objem odtoku Průměrně 55 mld m 3 vody 686 mm/rok třetinové pravidlo odtok vodními toky přibližně 27 % 15 mld m 3 vody (ročně kolísá mezi 8 25 mld. m 3 ) rozložení odtoku: povodí

Více

Vimperk Mauthausen Linz Vimperk

Vimperk Mauthausen Linz Vimperk Vimperk Mauthausen Linz Vimperk Česko-bavorský spolek Zlatá stezka uspořádal 2. června 2012 zájezd do rakouského Mathausenu a Linze. Akce byla pořádána pod záštitou radní pro školství Jihočeského kraje

Více

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd Ř E C K O Termín : 20. -29. září 2014 Relaxačně-poznávací zájezd ŘECKO - CHALKIDIKI I v roce 2014 nabízím pobyt v jedné z nejatraktivnějších oblastí Řecka, ve východní oblasti poloostrova Chalkidiki. Čisté

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

o selfie je nutno pořídit +- z pohledu jako obrázek na fotce (žádné fotky z kilometrové vzdálenosti a opačného směru)

o selfie je nutno pořídit +- z pohledu jako obrázek na fotce (žádné fotky z kilometrové vzdálenosti a opačného směru) Hra po Brně a o Brně úkolem je obejít (oběhnout) maximum vybraných památek v daném čase běží se po týmech každá památka je podle svého umístění bodována aby týmy nešli stejnou trasou, losuje se 1 povinné

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Štětí bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program KRÁLOVSKÉ PALÁCE Buckingham Palace Buckinghamský palác je oficiální londýnské sídlo britského panovníka a největší královská pracovna na světě.

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více