Kulturní památky. Sochy, pomníky, kaple, zvonice, kříže. Sousoší Nejsvětější Trojice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní památky. Sochy, pomníky, kaple, zvonice, kříže. Sousoší Nejsvětější Trojice"

Transkript

1 Kulturní památky Sochy, pomníky, kaple, zvonice, kříže Sousoší Nejsvětější Trojice V nejsevernější části obce se nachází sousoší Nejsvětější Trojice, které bylo postaveno v r Sousoší znázorňuje sedícího Boha Otce s trojúhelníkem nad hlavou, po jehož levici sedí Bůh Syn s rozevřenou knihou na kolenou. Uprostřed nad nimi je v podobě holubice znázorněn Duch svatý. Sousoší je posazeno na sloupu vysokém asi 2 m, zakončené zdobenou hlavicí. Na podstavci obehnaném kovovým řetězem na železných sloupcích je nápis velkými písmeny SWATÁ BOŽÍ TROJICE ZNOROWY OD ZLÉHO MILOSTIWIE ZASTÁWEJ. Prostor kolem sochy, který býval dříve osázen květinami (dnes okrasnými dřevinami) a pečlivě udržovaný, ohraničuje nepříliš vysoký kovový, kovaný plot. V r bylo toto sousoší pro chatrný stav a z důvodu plánované stavby mostové váhy přemístěno o několik metrů jižněji na místo dnešní. Přemístění a postavení provedla firma V. Šmeráka z Olomouce z finančních prostředků 1500 K z daru vnorovského farníka Martina Horkého a s přispěním asi 100 K od obce. Dne 18. května 1913 tuto sochu posvětil říšský poslanec Dr. Ant. Cyril Stojan a probošt v Kroměříži. Nápis má původní znění i podobu. Původní podstavec s nápisem byl nalezený při bourání obchodu u Trojice v roce Nějaký čas byl umístěn v zelené ploše mezi okrasnými keři za obchodem, ale zřejmě při rekonstrukci obchodu byl opět použit jako stavební materiál. Podíváme-li se na nápis, vidíme, že některá písmena, a to i uprostřed slova, jsou větší než ostatní. Jde o jistý druh chronogramu (kryptogramu), čili záhadného nápisu, pod kterým se skrývá letopočet. Začneme-li tato velká písmena, shodná s označováním římských čísel sčítat, dostaneme skrytý letopočet.

2 Socha sv. Jana Nepomuckého Druhou nejstarší církevní památkou je socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1747, nacházející se na rozcestí hlavní silnice vedoucí do Strážnice a vedlejší na Lidéřovice. Sv. Jan Nepomucký vytesaný z pískovce drží v pravé ruce kříž opřený o rameno a kolem hlavy má drátěný kruh s pěti hvězdami. Na betonovém základě se železným kovaným oplocením a třemi schodky je umístěn podstavec sochy s lampou. Na přední straně podstavce je nápis: Sv. Jene Nepomucký oroduj za nás. V nápise na zadní straně nalezneme opět letopočet skrytý v chronogramu. SWATIJENE Z NEPOMUKU ZNOROWSKAV VBECOPATRUJIA OD OHNIE ZACHRANJ Původně socha stála na kopečku nad sklepy blíže škole. V roce 1927 bylo toto místo prodáno Josefu Otrhálkovi, a tak bylo nutné sochu přemístit asi o 10 m níž na samé rozcestí silnice vedoucí do Strážnice a Lidéřovic. Z původního místa byla odvezena zemina a postaven nový domek. V témže roce byla socha opravena sochařem Beckem ze Strážnice a do spodní části soklu vytesán letopočet. Socha sv. Floriána Pískovcová socha sv. Floriána v životní velikosti byla postavena v roce Sv. Florián drží v pravé ruce kopí, v levé nádobu s vodou, kterou leje na hořící domek u jeho levé nohy.

3 Na přední části podstavce je nápis: OBNOVENO L.P V horní části podstavce je připevněna na zdobené konzole osvětlovací lampa. Na zadní části podstavce je vytesán letopočet Dne 7. března 1930 u příležitosti jubilea prezidenta Tomáše Masaryka uspořádala místní osvětová komise slavnostní sázení památních lip u sochy sv. Floriána. Tři lípy sázeli tři mladí absolventi hospodářské školy v Lidéřovicích. Studénka Jan č. 71, Knotek Jan č. 12, Motyčka František č. 9. Kromě nově vysázených lip se u sochy sv. Floriána nacházely ještě dvě památné lípy, jejichž stáří bylo odhadováno na více než 200 let a patrně byly vysázeny při postavení sochy r Je ale docela možné, že tam již stály daleko dříve. Místo kolem sochy bylo jakýmsi náměstím obce, besedním místem, kde se naši předkové scházívali při nejrůznějších příležitostech a kde děti pod korunami lip nacházely místo ke svým hrám. Na podzim roku 1948 bylo rozhodnuto tyto lípy vykácet. Jejich mocné spodní větve, tlusté jako kmen velkého stromu, ohrožovaly zejména bezpečnost dětí, které se pod nimi hrávaly. V březnu 1949 bylo upraveno okolí Floriánka. Po odstranění dřevěných kůlen na seno, jež se nacházely za bývalým domkem č. 79, který musel být z důvodu rozšíření silnice zbourán, bylo v dubnu okolí sochy navýšeno a uhrnuto do roviny. Okolo tohoto místa se postavila silná betonová zeď se železným zábradlím. Uvnitř byly pískem vysypané široké chodníky, čímž se po stranách vytvořily čtyři travnaté plochy, později osázené keři růží a dřevin. V roce 1995 byly chodníky a plocha u sochy vydlážděna zámkovou dlažbou, která sem vzhledem k tomu, že jde o starou kulturní památku, příliš nezapadá. Vhodnější by byl přírodní materiál, např. kámen. Aby došlo k posvěcení této církevní památky, musely být některé stromy vykáceny, ostatní byly jen prořezány. Až do roku 1954 se konaly každoročně na svátek sv. Floriána slavnostní průvody od vnorovského kostela k soše. Po tomto roce byly průvody zakázány až do roku 1968 a od roku 1971 opět. I přes zákazy úřadů se věřící na svátek tohoto světce scházeli u sochy, aby uctili jeho památku. Od posledního průvodu v roce 1970 se zde konaly pouze pobožnosti až do 2. května 1999, kdy vyšel opět slavnostní průvod od kostela k soše sv. Floriána. V čele průvodu šla skupina krojovaných dětí, dále místní hasiči, kteří nesli prapor a korouhve. Za nimi šli ministranti s farářem následovaní velkým počtem poutníků. U sochy sv. Floriána sloužil farář P. Miroslav Reif mši svatou, které se zúčastnilo okolo 800 věřících.

4 Kříž ve vinohradech Další z křížů se nachází ve " Starých horách ", několik metrů za vnorovským vodojemem při tzv. "družstevní cestě" k Žeravskému kříži. Kříž byl zbudován r za úřadování starosty Martina Sovky. Na čelní straně pískovcového podstavce je umístěna asi půlmetrová plastika P. Marie s Jezulátkem na rukou. Krásně zdobený litinový kříž s ukřižovaným Kristem ze sádry je ukotven v podstavci. U paty kříže je posazen klečící anděl, rovněž ze sádry. Dřevěný kříž ve Starých horách Farní kronika se zmiňuje ještě o jednom kříži - dřevěném ve Starých horách, který byl zřízen obcí a r obnoven. Bohužel ani staří pamětníci si ho nepamatují a ani o něm neslyšeli. Je ale docela možné, že tento dřevěný kříž mohl stát na místě dnešního kříže u vodojemu. Obrázek sv. Antonína Asi v polovině cesty mezi Dražkami a vodojemem stával obrázek sv. Antonína. Na dřevěném, nepříliš vysokém, hranatém sloupu se skosenými hranami, byla připevněna nosná deska kastlového typu se stříškou, nahoře s vyřezávanými prvky, na které byl přichycen obrázek sv. Antonína namalovaný na plechu a olemovaný dalším vyřezávaným rámečkem. Po připadnutí pozemku, na kterém se obrázek nacházel, Státnímu statku v Zarazicích v rámci výměny pozemku se Zemědělským družstvem ve Vnorovech, byl chátrající obrázek pohozen v blízkých křovinách a po vysázení broskvového sadu ležel nějaký čas za plotem. Jaký byl

5 jeho další osud, nevím. Nepodařilo se mi ani zjistit, kdy byl postaven. Podle nejstarších pamětníků tam stával ještě z dob jejich otců. Na fotografii je dnešní podoba a umístění obrázku sv. Antonína (od roku 1991). Kříž ve Žlebech Stojí těsně za zastavěnou částí sídliště Dolina. Na pískovcovém podstavci skládajícím se ze dvou dílů je posazen vysoký kříž s krátkými rameny, který je z jiného materiálu. Původní měl ramena o něco delší, slabší a byl na něm připevněný ukřižovaný Kristus. Ve výklenku spodního dílu podstavce se nachází soška bez hlavy. Na zadní straně (od vinohradů) je nápis: NÁKLADEM VŠECH FARNÍKŮ 1877 Kříž až do roku 1908 stál před starým kostelem. Několik let ležel rozházený na farním dvoře, než ho v dubnu 1913 nechala obec znovu opravit kameníkem Beckem ze Strážnice za 160 K a potom postavit do Žlebů, kde stojí dodnes. Socha Sv. Kříže na Dražce V neděli 28. května 1905 byl slavnostním způsobem vysvěcen pískovcový kříž v Lidéřovicích na Dražce, na rozcestí s hlavní silnicí. Kříž byl zbudován z odkazu zemřelého lidéřovského občana Jana Petruchy č. 110 jednou polovinou a druhou polovinou darem kovářského mistra a

6 t.č. člena obecního zastupitelstva Josefa Hostýnka. Každý z nich daroval obnos 300 K. Chybějící částku 205 K 55 h. ke krytí ostatních výloh (dovoz z dráhy, honorář kamenickým pomocníkům, vyzdění základů pálenými cihlami atd.) zaplatila obec. Svěcení vykonal d.p. Eduard Křižánek za asistence d.p. Josefa Barvíře. Na zadní straně je nápis: Nákladem manželů Jana a Anny Petruchových a Hostýnkových 1905 Na čelní straně od silnice stávala ve výklenku podstavce soška P. Marie Sedmibolestné. Na pískovcovém kříži byla upevněna větší soška ukřižovaného Ježíše. (Dnes má od kolen odlomené nohy) Socha sv. Anny Socha sv. Anny byla postavena v roce 1908 na památku 60-ti letého panování císaře a krále Františka Josefa I. obcí Lidéřovice při hlavní silnici a při odbočné cestě vedoucí přes Prostřední díly a Malé Mezcestí, nákladem 1200 kor. rakouských, kamenickým mistrem K. Beckem ze Strážnice. Posvěcena byla 27. července Socha sv. Anny v životní velikosti je postavena na masivním podstavci s výklenkem, v němž bylo umístěno sousoší sv. Rodiny. Počátkem února 1918 neznámý pachatel na sousoší sv. Rodiny zcela roztloukl sošku Ježíška, Josefovi urazil hlavu a způsobil další škody i na nápisu na zadní straně podstavce sochy.

7 Socha Božského Srdce Páně Sochu dala postavit v polní trati " v Rovinách " rodina Petra Pavky, kováře ve Vnorovech, na poděkování za ochranu v době války. Posvěcena byla 7. října 1945 papežským prelátem a univerzitním profesorem Dr. Bedřichem Vaškem. Celková výška sochy je asi 3 m. Na masivním podstavci je nápis : POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI KTEŘÍ PRACUJETE A OBTÍŽENI JSTE A JÁ VÁS OBČERSTVÍM MAT. XI. 29. Na podstavci stojí Ježíš a pravou rukou ukazuje na své srdce. Koncem léta 1986 byla socha z pole v Rovinách přemístěna na dnešní místo na okraji sadu nad Lešnou za lideřovským vodojemem. Důvodem bylo, že se socha nacházela v lánu, přístup k ní byl omezen a zemědělcům ztěžoval obdělávání. Na novém stanovišti byl zhotovený betonový stupňovitý podstavec a celá socha byla natřena nabílo. Socha sv. Antonína V neděli 26. června 1949 se konalo u kamenného mostu přes Veličku svěcení nové sochy sv. Antonína. Po kázání v kostele šel průvod s hudbou vedený světitelem, místním farářem P. Josefem Hulvou, k soše, která tam byla posvěcena za účasti asi 750 účastníků.

8 Sochu věnovala p. Marie Ivanová (rozená Sovková) ze Vnorov č. 65. Také tuto sochu z pískovce zhotovil strážnický kamenický mistr K. Beck. Na přední straně je nápis: SVATÝ ANTONÍNE ORODUJ ZA NÁS Kaple P. Marie Roku 1898 zbudovala obec vnorovská na památku 50-ti letého panování císaře Františka Josefa I. " Jubilejní kapli" ve Smetkově ulici která je nazývána " Mariánskou kaplí ". Stejný název se vžil zvláště u pamětníků pro Smetkovu ulici - " Mariánská ". Kaple byla ale pro různé překážky vysvěcena teprve 25. března 1900 d.p. Eduardem Křižánkem. Původní obrazy sv. Isidora a sv. Cyrila a Methoda maloval malíř Joža Úprka, který v té době nebyl ještě tak známý. Roku 1913 je tehdejší duchovní správce P. František Mokroš nahradil obrazy jinými. Obraz ve výklenku malovala zdejší podučitelka Anna Štrosová. Obrazy sv. Isidora a sv. Cyrila a Metoděje se nyní nachází v kostele v zadní kapli P. Marie, aby nemohlo dojít ke zcizení. Kaple je zvenčí vylíčena modře s bílým širokým lemováním. Ve spodní části je sokl do výše půl metru obložen černým mramorem. Vrchol kaple je ukončen kovovým křížem. Uvnitř je kamenný oltář se sochou P. Marie v životní velikosti s dítětem. Je oblečena v růžových šatech s modrozeleným pláštěm. Na hlavě má korunku a na drátu kolem hlavy 12 hvězdiček. U kaple jsou dvě vzrostlé lípy, patrně vysazené při postavení kaple. Dříve zde na svátek P. Marie bývala každoročně pouť. Dnes se zde odbývá jen pobožnost. Zvonice v Lidéřovicích Uprostřed Lidéřovic se při samé silnici nachází zvonice, která je dominantou této bývalé samostatné obce. Datum postavení zvonice se mi nepodařilo zjistit. O jejím vzniku se dá ale usuzovat z nápisu na zvonu, který byl odebrán k válečným účelům. Byl na

9 něm vyobrazen sv. Bartoloměj a nápis: "Leopoldo Francisco Stanke Olomouci fusa 1833". Zvon vážil 52 kg. Za dobu existence prodělala zvonice řadu oprav, z nichž některé necitlivě poznamenaly její vzhled. Například břizolitový povrch neodpovídal charakteru objektu stejně jako keramický obklad soklu, který způsoboval vzlínání vlhkosti do omítky nad soklem. V letních měsících roku 1984 byla otlučena opadávající omítka a stavba omítnuta znovu, namísto modré barvy byla spodní část vylíčena růžovohnědou barvou, vrchní část světlejší šedohnědou. Těsně po opravě udeřil do zvonice blesk a značně poškodil střechu. Způsobil zde díru o průměru 75 až 100 cm. Po opravě střechy musel být křížek uzemněn. Při poslední opravě v roce 1997 došlo k odstranění všech nedostatků a zvonice dostala původní dobový vzhled na základě starých fotografií a po konzultacích s pamětníky. Jde o jednoduchou stavbu čtvercového půdorysu, která je rozdělena na spodní a o něco užší horní část zakončenou střechou ve tvaru mírně prohnutého čtyřbokého jehlanu, na jehož vrcholu je ukotven dvojramenný kříž. Ve spodní části jsou výklenky pro sochy, obrazy nebo květiny, horní část má podlouhlá, nahoře zaoblená okna bez rámů a skel. Od silnice je přes celou horní část upevněn velký dřevěný kříž. Obnovená omítka s hlazenou štukovou vrstvou je opatřena modrou barvou, přitom horní část je světlejší (bleděmodrá). Výklenky jsou v barvě bílé, stejně jako " pantle " lemující celou stavbu. Sokl je v barvě tmavomodré. Ve věži je zvon vážící 98 kg s nápisem:" Svatý Josefe, oroduj za nás. Ulil Dytrich v Brodku u Přerova r ". Nahradil starý puklý zvon, který byl odeslán zvonařovi Dytrichovi k přelití. O zvonění se po dlouhá léta stará rodina Vykrutilova. Obrázek P. Marie u moravního mostu Stojí za to zmínit se o obrázku P. Marie, který stával před moravním mostem pod dvěma košatými lípami. Obrázek s klekátkem, tvarem dosti podobný obrázku sv. Antonína nad Dražkami, sám zhotovil, vyřezal, namaloval a postavil po roce 1848 na poděkování za zrušení roboty stařeček " Šlížek " (Řičica) z Kráčalové ulice a zasadil u něho dvě lípy. Stařeček byl všestranný lidový umělec. Vyřezával ze dřeva, maloval mimo jiné i truhle na šaty, které s oblibou zdobil motivem s šípkovými růžemi, vyráběl ze sádrových forem " kastlové obrázky " z vosku a hadříků, které chodil prodávat na Slovensko, lisoval doma ořechový olej a byl kostelníkem. Ke krásně vyřezávanému obrázku za první republiky nanosilo se " turkyňáčí " a zapálilo. Nově postavený obrázek nebyl již tak uctívaný jako původní. Dnes se tam obrázek již nenachází a z památných lip tam stojí jen jedna. Druhá lípa byla zasažena bleskem, a co nezničil blesk, to dokonala lidská ruka, neboť v šedesátých a sedmdesátých letech tu vznikla černá skládka. V bezprostřední blízkosti lip občané pálili domovní a zahradní odpad, zasypávali a devastovali památné lípy i jejich okolí.

10 Pomník padlým v 1. světové válce Dne 30. září 1923 byl na prostranství před průčelím kostela slavnostně posvěcen pomník padlým a nezvěstným v I. světové válce, o který se zasloužili členové " Omladiny " a Orla ze sbírek mezi občany. Pískovcový pomník zhotovila kamenická firma B. Beck Strážnice za Kč. Toho dne byla před pomníkem pochována rakev s podobiznami a jinými památkami na padlé. Konalo se rovněž svěcení nových zvonů. V roce 1974 byl pomník padlých přemístěn do parčíku naproti fary. Pomník se skládá z podstavce, který je posazen na betonovém základu, který tvoří tři stupně. Ze tří stran jsou do podstavce vsazeny velké černé mramorové desky s vyrytými jmény padlých a nezvěstných s rokem narození a úmrtí. Na zadní straně podstavce je vyryt nápis: NA PAMÁTKU SVÝM SPOLUOBČANŮM ZE ZNOROV A LIDEŘOVIC, KTEŘÍ PADLI A ZEMŘELI VE SVĚT. VÁLCE VĚNUJE SDRUŽENÍ OMLADINY S PŘISPĚNÍM OBČANŮ ZNOROVSKÝCH A LIDEŘOVSKÝCH R Nad horní římsou podstavce, ke které je na konzole uchycena lampa, je umístěn pískovcový kříž, pod nímž je o něj opřený anděl s křídly držící v náručí umírajícího vojína. Celá socha je vysoká asi 5 m.

11 Pomník obětem II. světové války V roce 1960, u příležitosti 15. výročí osvobození našeho státu i naší obce 18. dubna, byl ve Vnorovech v podvečer Dne vítězství 8. května slavnostně odhalen pomník obětem II. světové války. Na pomník bylo použito peněz, které byly pro tento účel sebrány v prvních poválečných letech. Byly to částečně peněžní dary vnorovských rodáků z USA a z Kanady. Původně měl pomník stát v dědině blízko Lidového domu. Nakonec bylo vybráno vhodnější místo, a to při silnici pod budovou mateřské školy I. naproti kostela.

Církevní památky. Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Církevní památky. Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Kooperativa pojišťovna a.s. pan Josef Beneš Agentura Severní Čechy kancelář Česká Lípa Moskevská 650

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Sochy svatých v Jindřichově Hradci

Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955,

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, e-mail: lavičkyinfo@urbania.cz www.urbania.cz OBSAH - beata I-3 foca I-4 tubo I-5 ponávka I-6 bobrava I-7 mbz I-8 akát I-9

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC Památky Slaného a Slánska (7) Památky Slaného a Slánska (7) S postavou hlavního světce českého baroku sv. Janem Nepomuckým (svatořečen v roce 1729) se setkáváme na mnoha místech,

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Drobné sakrální památky v České Lípě. Michal Panáček Miroslav Pröller

Drobné sakrální památky v České Lípě. Michal Panáček Miroslav Pröller Drobné sakrální památky v České Lípě Michal Panáček Miroslav Pröller Obsah Úvod 4 O. s. Drobné památky severních Čech 5 Chronologická historie činnosti sdružení 6 Drobné sakrální památky v České Lípě 17

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Voda. ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ střední školy

Voda. ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ střední školy Voda ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ střední školy POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.cz 1 Fungování vodárny Na samostatném listu popište

Více

Brodecká zvonice. Text i foto převzato z knihy Domov v kopcích od Aloise Jilemnického.

Brodecká zvonice. Text i foto převzato z knihy Domov v kopcích od Aloise Jilemnického. Brodecká zvonice Na oltář první světové války byly dne 18. prosince 1916 sňaty tři zvony z věže miletínského kostela. V březnu 1918 došlo i na dva zvony z Úhlejova a Brodku, které byly pro válečné účely

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

Mateřská školka PŘF UK Benátská 4. návrvh řešení herního patra

Mateřská školka PŘF UK Benátská 4. návrvh řešení herního patra Mateřská školka PŘF UK Benátská 4. návrvh řešení herního patra Herní patro "loď" perspektivní pohled 1854 5562 1854 1854 400 1438 666 2683 30 Nárys Nárys 5562 Nárys 1854 1854 Řez A 1854 502 270 Řez B Materiál

Více

Integrovaný plán rozvoje obce Panenské Břežany na období 2013-2015

Integrovaný plán rozvoje obce Panenské Břežany na období 2013-2015 Integrovaný plán rozvoje obce Panenské Břežany na období 2013-2015 Obec Panenské Břežany se musí v tomto období zaměřit především na tyto hlavní úkoly: - na zlepšení stavu budov v majetku obce, které vyžadují

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Socha sv. Antonína ve Slaném

Socha sv. Antonína ve Slaném Socha sv. Antonína ve Slaném Památky Slaného a Slánska (2) Památky Slaného a Slánska (2) ekonstruovaný most nad rybníkem Brod při vstupu do Slaného získal první cenu v soutěži Stavba roku Středočeského

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Ateliér Gabriela Goldová

Ateliér Gabriela Goldová Dětský pokoj, výroba nábytku na míru, Želešice termín nacenění: 26.8.2011 Legenda: sestava 1 1) postel s nočním stolkem 2) zasklené skříňky nad postelí-2ks sestava 2 1) psací stůl s komodou 2) kontejner

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE Světelné tabule Securit nabízí možnost výrazné a atraktivní prezentace, která zaujme kolemjdoucí. Jsou vhodné do venkovních prostor, odolné povětrnostním podmínkám. V případě

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Minulost školy a školství v obci Vrbici

Minulost školy a školství v obci Vrbici Minulost školy a školství v obci Vrbici První školní budova byla postavena v místech, kde stojí škola nynější a vydržela zde až do roku 1833. Ve školním sklepě bylo v této době umístěno obecní vězení.

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

kapitola 83 - tabulková část

kapitola 83 - tabulková část 8300 00 00 00/80 RŮZNÉ VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ 8301 00 00 00/80 Visací zámky a zámky (na klíč, na kombinaci nebo elektricky ovládané), z obecných kovů; závěry a závěrové rámy, se zabudovanými zámky, z

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Jiří Bláha srpen září 2012 I. Údaje o památce Objekt: Městská zvonice Adresa: čp. 72, Náměstí Svobody 7, 385 17 Vimperk, parc. č. 1 Kraj, okres: Jihočeský, Prachatice

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 c zadávací dokumentace TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben Registrační číslo projektu CZ 1.11/3.3.00/36.01564 Část veřejné zakázky 3 -

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015 Jiří Bíza Tomáš Novotný Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE. Rozměry H x L x D x Ø (cm) Obrázek Kód Název Kategorie, Barva, Doplňky. Povrchová úprava, Popis

TECHNICKÉ ÚDAJE. Rozměry H x L x D x Ø (cm) Obrázek Kód Název Kategorie, Barva, Doplňky. Povrchová úprava, Popis INTERIÉROVÝ NÁBYTEK 20-1001 DVORAK Konferenč.stolek - rám, Grafit Deska - dřevo VIVA 18-6000, MARIA 18-6001 H:42 L:72,5 D:72,5 Interierová úprava. 20-1002 DVORAK Jídelní stůl - rám čtvercový, Grafit Deska

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Žádost o poskytnutí dotace v roce 2011 Velké projekty Evidenční číslo: FRO/VEP/008650/2011 Žadatel Název žadatele: Obec Třebešice IČ/RČ: 00473375 Druh žadatele: Právnická

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Restaurátorský záměr

Restaurátorský záměr Rekonstrukce mapové sbírky PřF UK Albertov 6, Praha 2 3 NP, m.č.216 Restaurátorský záměr Zpracoval: Marek Rachnev Zahradníčkova 1122/10 Praha 5, 1500 IČ: 86609351 DIČ: CZ8309020170 1. ÚVOD: Objekt Přírodovědné

Více

Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená

Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená Kronika Roudnice Obsah: 1) Název Roudnice Roudnické tvrze 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513 Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená 3) Zajímavá data 1897-2012 orientační doložená 4) Osobnosti v

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více