Kulturní památky. Sochy, pomníky, kaple, zvonice, kříže. Sousoší Nejsvětější Trojice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní památky. Sochy, pomníky, kaple, zvonice, kříže. Sousoší Nejsvětější Trojice"

Transkript

1 Kulturní památky Sochy, pomníky, kaple, zvonice, kříže Sousoší Nejsvětější Trojice V nejsevernější části obce se nachází sousoší Nejsvětější Trojice, které bylo postaveno v r Sousoší znázorňuje sedícího Boha Otce s trojúhelníkem nad hlavou, po jehož levici sedí Bůh Syn s rozevřenou knihou na kolenou. Uprostřed nad nimi je v podobě holubice znázorněn Duch svatý. Sousoší je posazeno na sloupu vysokém asi 2 m, zakončené zdobenou hlavicí. Na podstavci obehnaném kovovým řetězem na železných sloupcích je nápis velkými písmeny SWATÁ BOŽÍ TROJICE ZNOROWY OD ZLÉHO MILOSTIWIE ZASTÁWEJ. Prostor kolem sochy, který býval dříve osázen květinami (dnes okrasnými dřevinami) a pečlivě udržovaný, ohraničuje nepříliš vysoký kovový, kovaný plot. V r bylo toto sousoší pro chatrný stav a z důvodu plánované stavby mostové váhy přemístěno o několik metrů jižněji na místo dnešní. Přemístění a postavení provedla firma V. Šmeráka z Olomouce z finančních prostředků 1500 K z daru vnorovského farníka Martina Horkého a s přispěním asi 100 K od obce. Dne 18. května 1913 tuto sochu posvětil říšský poslanec Dr. Ant. Cyril Stojan a probošt v Kroměříži. Nápis má původní znění i podobu. Původní podstavec s nápisem byl nalezený při bourání obchodu u Trojice v roce Nějaký čas byl umístěn v zelené ploše mezi okrasnými keři za obchodem, ale zřejmě při rekonstrukci obchodu byl opět použit jako stavební materiál. Podíváme-li se na nápis, vidíme, že některá písmena, a to i uprostřed slova, jsou větší než ostatní. Jde o jistý druh chronogramu (kryptogramu), čili záhadného nápisu, pod kterým se skrývá letopočet. Začneme-li tato velká písmena, shodná s označováním římských čísel sčítat, dostaneme skrytý letopočet.

2 Socha sv. Jana Nepomuckého Druhou nejstarší církevní památkou je socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1747, nacházející se na rozcestí hlavní silnice vedoucí do Strážnice a vedlejší na Lidéřovice. Sv. Jan Nepomucký vytesaný z pískovce drží v pravé ruce kříž opřený o rameno a kolem hlavy má drátěný kruh s pěti hvězdami. Na betonovém základě se železným kovaným oplocením a třemi schodky je umístěn podstavec sochy s lampou. Na přední straně podstavce je nápis: Sv. Jene Nepomucký oroduj za nás. V nápise na zadní straně nalezneme opět letopočet skrytý v chronogramu. SWATIJENE Z NEPOMUKU ZNOROWSKAV VBECOPATRUJIA OD OHNIE ZACHRANJ Původně socha stála na kopečku nad sklepy blíže škole. V roce 1927 bylo toto místo prodáno Josefu Otrhálkovi, a tak bylo nutné sochu přemístit asi o 10 m níž na samé rozcestí silnice vedoucí do Strážnice a Lidéřovic. Z původního místa byla odvezena zemina a postaven nový domek. V témže roce byla socha opravena sochařem Beckem ze Strážnice a do spodní části soklu vytesán letopočet. Socha sv. Floriána Pískovcová socha sv. Floriána v životní velikosti byla postavena v roce Sv. Florián drží v pravé ruce kopí, v levé nádobu s vodou, kterou leje na hořící domek u jeho levé nohy.

3 Na přední části podstavce je nápis: OBNOVENO L.P V horní části podstavce je připevněna na zdobené konzole osvětlovací lampa. Na zadní části podstavce je vytesán letopočet Dne 7. března 1930 u příležitosti jubilea prezidenta Tomáše Masaryka uspořádala místní osvětová komise slavnostní sázení památních lip u sochy sv. Floriána. Tři lípy sázeli tři mladí absolventi hospodářské školy v Lidéřovicích. Studénka Jan č. 71, Knotek Jan č. 12, Motyčka František č. 9. Kromě nově vysázených lip se u sochy sv. Floriána nacházely ještě dvě památné lípy, jejichž stáří bylo odhadováno na více než 200 let a patrně byly vysázeny při postavení sochy r Je ale docela možné, že tam již stály daleko dříve. Místo kolem sochy bylo jakýmsi náměstím obce, besedním místem, kde se naši předkové scházívali při nejrůznějších příležitostech a kde děti pod korunami lip nacházely místo ke svým hrám. Na podzim roku 1948 bylo rozhodnuto tyto lípy vykácet. Jejich mocné spodní větve, tlusté jako kmen velkého stromu, ohrožovaly zejména bezpečnost dětí, které se pod nimi hrávaly. V březnu 1949 bylo upraveno okolí Floriánka. Po odstranění dřevěných kůlen na seno, jež se nacházely za bývalým domkem č. 79, který musel být z důvodu rozšíření silnice zbourán, bylo v dubnu okolí sochy navýšeno a uhrnuto do roviny. Okolo tohoto místa se postavila silná betonová zeď se železným zábradlím. Uvnitř byly pískem vysypané široké chodníky, čímž se po stranách vytvořily čtyři travnaté plochy, později osázené keři růží a dřevin. V roce 1995 byly chodníky a plocha u sochy vydlážděna zámkovou dlažbou, která sem vzhledem k tomu, že jde o starou kulturní památku, příliš nezapadá. Vhodnější by byl přírodní materiál, např. kámen. Aby došlo k posvěcení této církevní památky, musely být některé stromy vykáceny, ostatní byly jen prořezány. Až do roku 1954 se konaly každoročně na svátek sv. Floriána slavnostní průvody od vnorovského kostela k soše. Po tomto roce byly průvody zakázány až do roku 1968 a od roku 1971 opět. I přes zákazy úřadů se věřící na svátek tohoto světce scházeli u sochy, aby uctili jeho památku. Od posledního průvodu v roce 1970 se zde konaly pouze pobožnosti až do 2. května 1999, kdy vyšel opět slavnostní průvod od kostela k soše sv. Floriána. V čele průvodu šla skupina krojovaných dětí, dále místní hasiči, kteří nesli prapor a korouhve. Za nimi šli ministranti s farářem následovaní velkým počtem poutníků. U sochy sv. Floriána sloužil farář P. Miroslav Reif mši svatou, které se zúčastnilo okolo 800 věřících.

4 Kříž ve vinohradech Další z křížů se nachází ve " Starých horách ", několik metrů za vnorovským vodojemem při tzv. "družstevní cestě" k Žeravskému kříži. Kříž byl zbudován r za úřadování starosty Martina Sovky. Na čelní straně pískovcového podstavce je umístěna asi půlmetrová plastika P. Marie s Jezulátkem na rukou. Krásně zdobený litinový kříž s ukřižovaným Kristem ze sádry je ukotven v podstavci. U paty kříže je posazen klečící anděl, rovněž ze sádry. Dřevěný kříž ve Starých horách Farní kronika se zmiňuje ještě o jednom kříži - dřevěném ve Starých horách, který byl zřízen obcí a r obnoven. Bohužel ani staří pamětníci si ho nepamatují a ani o něm neslyšeli. Je ale docela možné, že tento dřevěný kříž mohl stát na místě dnešního kříže u vodojemu. Obrázek sv. Antonína Asi v polovině cesty mezi Dražkami a vodojemem stával obrázek sv. Antonína. Na dřevěném, nepříliš vysokém, hranatém sloupu se skosenými hranami, byla připevněna nosná deska kastlového typu se stříškou, nahoře s vyřezávanými prvky, na které byl přichycen obrázek sv. Antonína namalovaný na plechu a olemovaný dalším vyřezávaným rámečkem. Po připadnutí pozemku, na kterém se obrázek nacházel, Státnímu statku v Zarazicích v rámci výměny pozemku se Zemědělským družstvem ve Vnorovech, byl chátrající obrázek pohozen v blízkých křovinách a po vysázení broskvového sadu ležel nějaký čas za plotem. Jaký byl

5 jeho další osud, nevím. Nepodařilo se mi ani zjistit, kdy byl postaven. Podle nejstarších pamětníků tam stával ještě z dob jejich otců. Na fotografii je dnešní podoba a umístění obrázku sv. Antonína (od roku 1991). Kříž ve Žlebech Stojí těsně za zastavěnou částí sídliště Dolina. Na pískovcovém podstavci skládajícím se ze dvou dílů je posazen vysoký kříž s krátkými rameny, který je z jiného materiálu. Původní měl ramena o něco delší, slabší a byl na něm připevněný ukřižovaný Kristus. Ve výklenku spodního dílu podstavce se nachází soška bez hlavy. Na zadní straně (od vinohradů) je nápis: NÁKLADEM VŠECH FARNÍKŮ 1877 Kříž až do roku 1908 stál před starým kostelem. Několik let ležel rozházený na farním dvoře, než ho v dubnu 1913 nechala obec znovu opravit kameníkem Beckem ze Strážnice za 160 K a potom postavit do Žlebů, kde stojí dodnes. Socha Sv. Kříže na Dražce V neděli 28. května 1905 byl slavnostním způsobem vysvěcen pískovcový kříž v Lidéřovicích na Dražce, na rozcestí s hlavní silnicí. Kříž byl zbudován z odkazu zemřelého lidéřovského občana Jana Petruchy č. 110 jednou polovinou a druhou polovinou darem kovářského mistra a

6 t.č. člena obecního zastupitelstva Josefa Hostýnka. Každý z nich daroval obnos 300 K. Chybějící částku 205 K 55 h. ke krytí ostatních výloh (dovoz z dráhy, honorář kamenickým pomocníkům, vyzdění základů pálenými cihlami atd.) zaplatila obec. Svěcení vykonal d.p. Eduard Křižánek za asistence d.p. Josefa Barvíře. Na zadní straně je nápis: Nákladem manželů Jana a Anny Petruchových a Hostýnkových 1905 Na čelní straně od silnice stávala ve výklenku podstavce soška P. Marie Sedmibolestné. Na pískovcovém kříži byla upevněna větší soška ukřižovaného Ježíše. (Dnes má od kolen odlomené nohy) Socha sv. Anny Socha sv. Anny byla postavena v roce 1908 na památku 60-ti letého panování císaře a krále Františka Josefa I. obcí Lidéřovice při hlavní silnici a při odbočné cestě vedoucí přes Prostřední díly a Malé Mezcestí, nákladem 1200 kor. rakouských, kamenickým mistrem K. Beckem ze Strážnice. Posvěcena byla 27. července Socha sv. Anny v životní velikosti je postavena na masivním podstavci s výklenkem, v němž bylo umístěno sousoší sv. Rodiny. Počátkem února 1918 neznámý pachatel na sousoší sv. Rodiny zcela roztloukl sošku Ježíška, Josefovi urazil hlavu a způsobil další škody i na nápisu na zadní straně podstavce sochy.

7 Socha Božského Srdce Páně Sochu dala postavit v polní trati " v Rovinách " rodina Petra Pavky, kováře ve Vnorovech, na poděkování za ochranu v době války. Posvěcena byla 7. října 1945 papežským prelátem a univerzitním profesorem Dr. Bedřichem Vaškem. Celková výška sochy je asi 3 m. Na masivním podstavci je nápis : POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI KTEŘÍ PRACUJETE A OBTÍŽENI JSTE A JÁ VÁS OBČERSTVÍM MAT. XI. 29. Na podstavci stojí Ježíš a pravou rukou ukazuje na své srdce. Koncem léta 1986 byla socha z pole v Rovinách přemístěna na dnešní místo na okraji sadu nad Lešnou za lideřovským vodojemem. Důvodem bylo, že se socha nacházela v lánu, přístup k ní byl omezen a zemědělcům ztěžoval obdělávání. Na novém stanovišti byl zhotovený betonový stupňovitý podstavec a celá socha byla natřena nabílo. Socha sv. Antonína V neděli 26. června 1949 se konalo u kamenného mostu přes Veličku svěcení nové sochy sv. Antonína. Po kázání v kostele šel průvod s hudbou vedený světitelem, místním farářem P. Josefem Hulvou, k soše, která tam byla posvěcena za účasti asi 750 účastníků.

8 Sochu věnovala p. Marie Ivanová (rozená Sovková) ze Vnorov č. 65. Také tuto sochu z pískovce zhotovil strážnický kamenický mistr K. Beck. Na přední straně je nápis: SVATÝ ANTONÍNE ORODUJ ZA NÁS Kaple P. Marie Roku 1898 zbudovala obec vnorovská na památku 50-ti letého panování císaře Františka Josefa I. " Jubilejní kapli" ve Smetkově ulici která je nazývána " Mariánskou kaplí ". Stejný název se vžil zvláště u pamětníků pro Smetkovu ulici - " Mariánská ". Kaple byla ale pro různé překážky vysvěcena teprve 25. března 1900 d.p. Eduardem Křižánkem. Původní obrazy sv. Isidora a sv. Cyrila a Methoda maloval malíř Joža Úprka, který v té době nebyl ještě tak známý. Roku 1913 je tehdejší duchovní správce P. František Mokroš nahradil obrazy jinými. Obraz ve výklenku malovala zdejší podučitelka Anna Štrosová. Obrazy sv. Isidora a sv. Cyrila a Metoděje se nyní nachází v kostele v zadní kapli P. Marie, aby nemohlo dojít ke zcizení. Kaple je zvenčí vylíčena modře s bílým širokým lemováním. Ve spodní části je sokl do výše půl metru obložen černým mramorem. Vrchol kaple je ukončen kovovým křížem. Uvnitř je kamenný oltář se sochou P. Marie v životní velikosti s dítětem. Je oblečena v růžových šatech s modrozeleným pláštěm. Na hlavě má korunku a na drátu kolem hlavy 12 hvězdiček. U kaple jsou dvě vzrostlé lípy, patrně vysazené při postavení kaple. Dříve zde na svátek P. Marie bývala každoročně pouť. Dnes se zde odbývá jen pobožnost. Zvonice v Lidéřovicích Uprostřed Lidéřovic se při samé silnici nachází zvonice, která je dominantou této bývalé samostatné obce. Datum postavení zvonice se mi nepodařilo zjistit. O jejím vzniku se dá ale usuzovat z nápisu na zvonu, který byl odebrán k válečným účelům. Byl na

9 něm vyobrazen sv. Bartoloměj a nápis: "Leopoldo Francisco Stanke Olomouci fusa 1833". Zvon vážil 52 kg. Za dobu existence prodělala zvonice řadu oprav, z nichž některé necitlivě poznamenaly její vzhled. Například břizolitový povrch neodpovídal charakteru objektu stejně jako keramický obklad soklu, který způsoboval vzlínání vlhkosti do omítky nad soklem. V letních měsících roku 1984 byla otlučena opadávající omítka a stavba omítnuta znovu, namísto modré barvy byla spodní část vylíčena růžovohnědou barvou, vrchní část světlejší šedohnědou. Těsně po opravě udeřil do zvonice blesk a značně poškodil střechu. Způsobil zde díru o průměru 75 až 100 cm. Po opravě střechy musel být křížek uzemněn. Při poslední opravě v roce 1997 došlo k odstranění všech nedostatků a zvonice dostala původní dobový vzhled na základě starých fotografií a po konzultacích s pamětníky. Jde o jednoduchou stavbu čtvercového půdorysu, která je rozdělena na spodní a o něco užší horní část zakončenou střechou ve tvaru mírně prohnutého čtyřbokého jehlanu, na jehož vrcholu je ukotven dvojramenný kříž. Ve spodní části jsou výklenky pro sochy, obrazy nebo květiny, horní část má podlouhlá, nahoře zaoblená okna bez rámů a skel. Od silnice je přes celou horní část upevněn velký dřevěný kříž. Obnovená omítka s hlazenou štukovou vrstvou je opatřena modrou barvou, přitom horní část je světlejší (bleděmodrá). Výklenky jsou v barvě bílé, stejně jako " pantle " lemující celou stavbu. Sokl je v barvě tmavomodré. Ve věži je zvon vážící 98 kg s nápisem:" Svatý Josefe, oroduj za nás. Ulil Dytrich v Brodku u Přerova r ". Nahradil starý puklý zvon, který byl odeslán zvonařovi Dytrichovi k přelití. O zvonění se po dlouhá léta stará rodina Vykrutilova. Obrázek P. Marie u moravního mostu Stojí za to zmínit se o obrázku P. Marie, který stával před moravním mostem pod dvěma košatými lípami. Obrázek s klekátkem, tvarem dosti podobný obrázku sv. Antonína nad Dražkami, sám zhotovil, vyřezal, namaloval a postavil po roce 1848 na poděkování za zrušení roboty stařeček " Šlížek " (Řičica) z Kráčalové ulice a zasadil u něho dvě lípy. Stařeček byl všestranný lidový umělec. Vyřezával ze dřeva, maloval mimo jiné i truhle na šaty, které s oblibou zdobil motivem s šípkovými růžemi, vyráběl ze sádrových forem " kastlové obrázky " z vosku a hadříků, které chodil prodávat na Slovensko, lisoval doma ořechový olej a byl kostelníkem. Ke krásně vyřezávanému obrázku za první republiky nanosilo se " turkyňáčí " a zapálilo. Nově postavený obrázek nebyl již tak uctívaný jako původní. Dnes se tam obrázek již nenachází a z památných lip tam stojí jen jedna. Druhá lípa byla zasažena bleskem, a co nezničil blesk, to dokonala lidská ruka, neboť v šedesátých a sedmdesátých letech tu vznikla černá skládka. V bezprostřední blízkosti lip občané pálili domovní a zahradní odpad, zasypávali a devastovali památné lípy i jejich okolí.

10 Pomník padlým v 1. světové válce Dne 30. září 1923 byl na prostranství před průčelím kostela slavnostně posvěcen pomník padlým a nezvěstným v I. světové válce, o který se zasloužili členové " Omladiny " a Orla ze sbírek mezi občany. Pískovcový pomník zhotovila kamenická firma B. Beck Strážnice za Kč. Toho dne byla před pomníkem pochována rakev s podobiznami a jinými památkami na padlé. Konalo se rovněž svěcení nových zvonů. V roce 1974 byl pomník padlých přemístěn do parčíku naproti fary. Pomník se skládá z podstavce, který je posazen na betonovém základu, který tvoří tři stupně. Ze tří stran jsou do podstavce vsazeny velké černé mramorové desky s vyrytými jmény padlých a nezvěstných s rokem narození a úmrtí. Na zadní straně podstavce je vyryt nápis: NA PAMÁTKU SVÝM SPOLUOBČANŮM ZE ZNOROV A LIDEŘOVIC, KTEŘÍ PADLI A ZEMŘELI VE SVĚT. VÁLCE VĚNUJE SDRUŽENÍ OMLADINY S PŘISPĚNÍM OBČANŮ ZNOROVSKÝCH A LIDEŘOVSKÝCH R Nad horní římsou podstavce, ke které je na konzole uchycena lampa, je umístěn pískovcový kříž, pod nímž je o něj opřený anděl s křídly držící v náručí umírajícího vojína. Celá socha je vysoká asi 5 m.

11 Pomník obětem II. světové války V roce 1960, u příležitosti 15. výročí osvobození našeho státu i naší obce 18. dubna, byl ve Vnorovech v podvečer Dne vítězství 8. května slavnostně odhalen pomník obětem II. světové války. Na pomník bylo použito peněz, které byly pro tento účel sebrány v prvních poválečných letech. Byly to částečně peněžní dary vnorovských rodáků z USA a z Kanady. Původně měl pomník stát v dědině blízko Lidového domu. Nakonec bylo vybráno vhodnější místo, a to při silnici pod budovou mateřské školy I. naproti kostela.

Církevní památky. Palkovic a Myslíku

Církevní památky. Palkovic a Myslíku Církevní památky Palkovic a Myslíku Úvod Drobné sakrální památky, tj. boží muka, kříže a kapličky, jsou často označovány za neodmyslitelný prvek naší krajiny. Mají dlouhou tradici, která byla zásadně

Více

Posvátná místa v krajině

Posvátná místa v krajině Posvátná místa v krajině Sakrální stavby v Moravskoslezském kraji Barbora Matáková 2007 Albrechtice u Českého Těšína Kostel sv. Petra a Pavla Hlavní pamětihodností Albrechtic u Českého Těšína je dřevěný

Více

2009-2013. Č e s k á L í p a ř í j e n 2 0 1 4

2009-2013. Č e s k á L í p a ř í j e n 2 0 1 4 S p o l e k D r o b n é p a m á t k y s e v e r n í c h Č e c h ALMANACH 2009-2013 Č e s k á L í p a ř í j e n 2 0 1 4 Obsah Úvodní slovo... 3 Vzpomínka na Jana Nepomuka Jiřiště... 3 O spolku... 5 Drobné

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I C Y R I L O M E T O DĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I C Y R I L O M E T O DĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I C Y R I L O M E T O DĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění Křesťanská výchova Kostel Nejsvětější trojice ve

Více

-23-2013.qxd 13.12.2013 12:44 Stránka 1. cena 20 Kč. číslo 23/2013. vyšlo 17. 12. 2013. Foto: M. Marek

-23-2013.qxd 13.12.2013 12:44 Stránka 1. cena 20 Kč. číslo 23/2013. vyšlo 17. 12. 2013. Foto: M. Marek -23-2013.qxd 13.12.2013 12:44 Stránka 1 číslo 23/2013 vyšlo 17. 12. 2013 cena 20 Kč Foto: M. Marek -23-2013.qxd 13.12.2013 12:44 Stránka 2 23/2013 slovo starosty VáÏení spoluobãané, dovolte mi, abych vám

Více

Školství ve Vnorovech

Školství ve Vnorovech Školství ve Vnorovech Vystopovat počátky školství v naší obci je dnes již velmi obtížné. V minulosti patřily školy pod správu církve a existovaly vždy v sídlech farností. Byly to vlastně jakési církevní

Více

Církevní památky Krkonoš

Církevní památky Krkonoš Církevní památky Krkonoš Evangelický kostel v Herlíkovicích Sakrální architektura Krkonoš Svými kořeny sahá do samého počátku osídlování našich hor. O její původní podobě však máme pouze mlhavé představy.

Více

STANDARDNÍ STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA PŘI KOSTELE SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKÉHO VE VOTICÍCH (o.

STANDARDNÍ STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA PŘI KOSTELE SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKÉHO VE VOTICÍCH (o. STANDARDNÍ STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA PŘI KOSTELE SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKÉHO VE VOTICÍCH (o. Benešov) Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky 28871/2-219 Číslo popisné/orientační:

Více

ZÁMECKÝ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH

ZÁMECKÝ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH 2008 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 ZÁMECKÝ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH II. HISTORIE A STAVEBNÍ VÝVOJ ZÁMECKÉHO KOSTELA Věra Slavíková Středočeské muzeum v Roztokách

Více

Kostely a kaple ve farnosti okolí:

Kostely a kaple ve farnosti okolí: Kostely a kaple ve farnosti okolí: Níže uvedené informace jsou z knihy Petra Kokaisla a Pavly Kokaislové KOSTELY A KAPLE V DOMAŽLICKÉM OKRESE. Tímto mnohokrát děkujeme za možnost uveřejnit texty z této

Více

zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig

zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig Souhrnné zpracování kulturních památek města Benešov nad Ploučnicí a metodika k přípravě, zpracování a realizaci městského programu regenerace historického jádra a památkové zóny. zpracoval: PhDr. Zdeněk

Více

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice Kostel Nejsvětější Trojice Kostel patří k nejstarším na Moravě, usuzuje se, že zde stával již v 12. století. První písemná zmínka o duchovní správě je z r. 1247, kdy papež Inocenc III. dovolil, aby olomoucký

Více

Z obsahu: Pravěký rybolov Pramen Odry a Karel Ferdinand Schertz Anselmo Vanzin a oderské horské cesty T. G. M. na severu Poodří

Z obsahu: Pravěký rybolov Pramen Odry a Karel Ferdinand Schertz Anselmo Vanzin a oderské horské cesty T. G. M. na severu Poodří 1/2012 15. ročník cena 30 Kč ČASOPIS OBYVATEL HORNÍ ODRY Z obsahu: Pravěký rybolov Pramen Odry a Karel Ferdinand Schertz Anselmo Vanzin a oderské horské cesty T. G. M. na severu Poodří POODŘÍ 1/2012 POODŘÍ

Více

KRČ. vesnice v srdci mém. Zde jsem se narodil, učil se číst a psát, Tebe já vesničko má, budu mít navždy rád

KRČ. vesnice v srdci mém. Zde jsem se narodil, učil se číst a psát, Tebe já vesničko má, budu mít navždy rád KRČ vesnice v srdci mém Zde jsem se narodil, učil se číst a psát, Tebe já vesničko má, budu mít navždy rád Ing. Václav Vojík, 2012 I Vážení rodáci, starousedlíci, přátelé obce Krče, v polovině roku 2011

Více

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2 Kostely Prahy 2 Milí čtenáři, ať už vcházíme do kostela jako věřící, či jen jako zvědaví návštěvníci, téměř vždy na nás mocně působí. Jako bychom vešli do jiné dimenze. Možná je to i tím, že kostely a

Více

texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5

texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5 texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5 Paměť krajiny Soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu Irena

Více

Pohled na průčelí neratovského kostela v roce 1972. Tehdy zde ještě stálo rokokové schodiště z roku 1776, dnes umístěné v parku zámečku Skalka u

Pohled na průčelí neratovského kostela v roce 1972. Tehdy zde ještě stálo rokokové schodiště z roku 1776, dnes umístěné v parku zámečku Skalka u Pohled na průčelí neratovského kostela v roce 1972. Tehdy zde ještě stálo rokokové schodiště z roku 1776, dnes umístěné v parku zámečku Skalka u Dobrušky. První strana zprávy, sepsané v roce 1740 a podepsané

Více

Slovo úvodem. Noc kostelů

Slovo úvodem. Noc kostelů Ústecký kraj Slovo úvodem Noc kostelů, známá v Rakousku, ale už i u nás v České republice a v naší litoměřické diecézi, a rozšiřující se nyní na Slovensko, do Polska, Německa a Holandska, není jen významnou

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009

Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009 Pavel Bedrníček PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SVATYNÍ Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009 ISBN 978-80-7207-965-0 Vydalo nakladatelství VOLVOX GLOBATOR Prvního pluku 7, 186 00

Více

Z KRONIKY FARNOSTI TĚŠKOVICE

Z KRONIKY FARNOSTI TĚŠKOVICE Z KRONIKY FARNOSTI TĚŠKOVICE LÉTA 1910 1939 Ještě před jubilejním rokem 1898 radil pustopolomský P. Josef Knaibl, aby Těškovičtí ustavili Jednotu pro zřízení duchovní správy. Tehdy Jan Lazecký, Libor Nohel

Více

Z jednání městské rady:

Z jednání městské rady: Z jednání městské rady: Starosta: MR projednávala možnost vstupu fy EKOVODY (vodovod Smiřice, Černožice, Holohlavy) do společnosti VAK Hradec Králové. MR doporučuje upravit cenu vodného a stočného od 1.

Více

KLÁNOVICE (1974, Praha 9, Praha 21)

KLÁNOVICE (1974, Praha 9, Praha 21) KLÁNOVICE (1974, Praha 9, Praha 21) Z katastru Klánovic pocházejí ojedinělé archeologické nálezy již z mladší doby kamenné, reprezentované především neolitickými kamennými nástroji. Z mladších období pravěku

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

Jak vzniklo jméno Šumava?

Jak vzniklo jméno Šumava? Jak vzniklo jméno Šumava? Jméno Šumava se používá mezi lidmi již od nepaměti. Podle některých informací se název objevuje až od 2. poloviny 16. století. Roku 1679 informuje Bohuslav Balbín, že Silva Gabreta

Více

čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2009 / ročník XIX

čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2009 / ročník XIX VLASTIVÌDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2009 / ročník XIX STÁLÁ EXPOZICE - Pravěké osídlení, archeologické nálezy - Gotické umění a život ve středověku - Bývalá

Více

spokojenosti a úspěchů v osobním životě i v podnikání. Z jednání městského zastupitelstva

spokojenosti a úspěchů v osobním životě i v podnikání. Z jednání městského zastupitelstva Vážení spoluobčané, členové městského zastupitelstva a všichni pracovníci městského úřadu vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku s magickým číslem 2000 hodně zdraví, spokojenosti

Více

Sv. Gothard. ve Slaném v proměnách věků. Královské město Slaný 2007

Sv. Gothard. ve Slaném v proměnách věků. Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků

Více

SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Číslo 16 2011 SLEZSKÁ UNIVERSITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Seminář ikonografie pro památkovou péči Jan Matyáš SEMINÁRNÍ PRÁCE OLTÁŘ SV.

Více

Učíme se v muzeu. Výlet za architekturou Karlových Varů

Učíme se v muzeu. Výlet za architekturou Karlových Varů Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: zastávka otázka doporučení + zajímavost řešení Metodický list pro učitele Výlet za architekturou Karlových Varů Nemáte-li dostatek času, lze

Více