Odkyselování stabilizace vody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odkyselování stabilizace vody"

Transkript

1 Odkyselování stabilizace vody 1 stabilizace vody = úprava do vápenatouhličitanové rovnováhy odkyselování = odstraňování agresivního oxidu uhličitého důvod = korozivní účinky CO 2 na kovové a betonové konstrukce (opačný proces = ztvrzování vody) Vápenatouhličitanová rovnováha CaCO 3 (s) + CO 2 + H 2 O = Ca HCO 3 CaCO 3 (s) + H + = Ca 2+ + HCO 3 K A = K 1 K s K 2 1 = 10 4,345 (T = 25 C) K B = K s K 2 1 = 10 2,01 (T = 25 C) Agresivní oxid uhličitý c A (CO 2 ) > c r (CO 2 ) rozpouštění CaCO 3 Rovnovážný oxid uhličitý c r (CO 2 ) = volný oxid uhličitý, který je v rovnováze s c(ca 2+ ) a c(hco 3 ) Inkrustující oxid uhličitý c I (CO 2 ) < c r (CO 2 ) vylučování CaCO 3 z vody Stabilní voda nevylučuje ani nerozpouští CaCO 3

2 Odkyselování stabilizace vody 2 Agresivní a inkrustující CO 2 odkyselování rovnováha ztvrzování Pozn.: Smíchámeli 2 vody v rovnováze výsledek = vždy! voda agresivní

3 Odkyselování stabilizace vody 3 Vápenatouhličitanová rovnováha tvořena koncentracemi H 2 CO 3*, HCO 3, CO 2 3, Ca 2+, H + a OH řešení pomocí rovnic: 1) rovnice disociační konstanty K 1 kyseliny uhličité K 1 = c(h + ) c(hco 3 ) / c(h 2 CO 3* ) 2) rovnice disociační konstanty K 2 kyseliny uhličité K 2 = c(h + ) c(hco 3 ) / c(co 2 3 ) 3) rovnice součinu rozpustnosti CaCO 3 (s) K s = c(ca 2+ ) c(co 2 3 ) = x ) rovnice iontového součinu vody K w = c(h + ) c(oh ) = ) rovnice elektroneutrality c(h + ) + 2 c(ca 2+ ) = c(hco 3 ) + 2 c(co 2 3 ) + c(oh ) 6) iontová síla I = ½ Σ c i z 2 i

4 Odkyselování stabilizace vody 4 Průběh rovnovážných křivek vápenatouhličitanové rovnováhy

5 Odkyselování stabilizace vody 5 Hodnocení agresivity vody podle indexu nasycení Index nasycení (Langelierův, saturační) I s I s = ph ph s ph naměřená hodnota ph vody ph s saturační (rovnovážná) hodnota ph, tj. ph vody, kterého by dosáhla, kdyby při daném složení byla v rovnováze ph s = log K B log c(ca 2+ ) log c(hco 3 ) Zdánlivá (fiktivní) hodnota ph s rozpouštění nebo vylučování CaCO 3 je doprovázeno změnou koncentrací Ca 2+ a HCO 3 a iontové síly roztoku do rovnice pro výpočet hodnoty ph s se však dosazují původní (naměřené) hodnoty těchto iontů Agresivní vody ph s >ph s

6 Odkyselování stabilizace vody 6 Hodnocení agresivity vody podle indexu nasycení I s <0 voda je agresivní, rozpouští CaCO 3 CaCO 3 (s) + H + Ca 2+ + HCO 3 I s = 0 voda se nachází ve vápenatouhličitanové rovnováze (hodnoty od 0,05 do 0,05 se obvykle ještě považují za rovnovážný stav) I s >0 voda je inkrustující, vylučuje CaCO 3 CaCO 3 (s) + H + Ca 2+ + HCO 3 Ryznarův index stability RI s RI s = 2 ph s ph = ph 2 I s

7 Odkyselování stabilizace vody 7 Technologie odkyselování vod 1) mechanické způsoby odstranění agresivního CO 2 provzdušňováním HenryhoDaltonův zákon: rozpustnost CO 2 ve vodě je přímo úměrná parciálnímu tlaku CO 2 nad hladinou vody (T = konst.) parciální p ~ 30 Pa odpovídá rozpustnosti cca 0,5 mg/l při styku se vzduchem CO 2 z vody uniká rychlost úniku závisí na velikosti styčné plochy vodavzduch a koncentraci CO 2 ve vzduchu zbytková koncentrace CO 2 ve vodě asi 57 mg/l a) rozstřik vody (rozprašovací trysky, sprchy, kaskády, skrápěná síta) b) vhánění vzduchu do vody za současného odvětrávání uvolněného CO 2 (provzdušňovací rošty, hladinové provzdušňovače Kessener) 2) chemické způsoby změna iontového složení (Ca 2+, příp. Mg 2+ ) a) v kapalné fázi dávkování vápna (vápenného mléka) b) v pevné fázi filtrace vody přes odkyselovací materiály (mramor, dolomit, PVD, magno)

8 Odkyselování stabilizace vody 8 1a) Mechanické způsoby využívající rozstřik vody sprchy, trysky, zkrápěná síta... kaskádové uspořádání

9 Odkyselování stabilizace vody 9 1a) Mechanické způsoby využívající rozstřik vody zkrápěcí věž se síty BOUČEK tryskový odplyňovač s odsáváním plynů

10 Odkyselování stabilizace vody 10 1b) Mechanické způsoby využívající vhánění vzduchu do vody INKA odplyňovač s probubláváním vzduchu KESSENER hladinový provzdušňovač

11 Odkyselování stabilizace vody 11 1b) Mechanické způsoby využívající vhánění vzduchu do vody RASCHIGOVY FILTRY kontaktní provzdušňovač s vháněním vzduchu ERBO expanzní provzdušňovač s přisáváním vzduchu

12 Odkyselování stabilizace vody 12 2a) Chemické způsoby dávkování vápna problém = manipulace s vápenným hydrátem => velké provozy vyžaduje přesné dávkování => dobrou obsluhu a řádnou chemickou kontrolu vhodné pro vody s nízkým obsahem Ca a Mg předávkování vápna na ph = 8,5 9 při deficitu CO 2 není na závadu probíhá reakce: Ca OH + 2 CO 2 = Ca HCO 3 vody s vyšším obsahem Ca (nebo při přebytku vápna) srážení CaCO 3 tvorba inkrustů): Ca HCO OH = 2 CaCO 3 (s) + 2 H 2 O vytvoření slabé vrstvičky CaCO 3 je nicméně žádoucí ochrana proti korozi potrubí

13 Odkyselování stabilizace vody 13 2b) Chemické způsoby filtrace vody přes odkyselovací materiály odkyselovací materiály = mramor (CaCO 3 ), magnezit (MgCO 3 ), dolomity (CaCO 3 + MgCO 3 ), PVD (polovypálené dolomity = CaCO 3 + MgO = magno, dekarbolit, fermago) malé a střední úpravny odkyselovací hmoty v granulované formě plněny do tlakových nebo otevřených filtrů (můžou být i ve směsi s pískem) odkyselovací účinek roste s teplotou, závisí na zrnitosti a výšce filtrační náplně, tj. době zdržení náplň nutno doplňovat rozpouští se podle reakcí: CaCO 3 (s) + CO 2 + H 2 O = Ca HCO 3 MgCO 3 (s) + CO 2 + H 2 O = Mg HCO 3 MgO(s) + 2 CO 2 + H 2 O = Mg HCO 3 současně může probíhat reakce: MgO(s) + Ca HCO 3 = CaCO 3 (s) + MgCO 3 (s) + H 2 O rychlost reakce s PVD = 3x větší než s mramorem, s MgO = 10x větší než s mramorem

14 Odželezování a odmanganování 14 limit Fe = 0,2 mg/l (MH) limit Mn = 0,05 mg/l (MH) v podzemních vodách hydratované kationty Mn 2+ a Fe 2+ obvyklé koncentrace: Fe < 7 mg/l a Mn < 1 mg/l mangan obvykle doprovází železo v povrchových vodách koloidní oxidy a hydroxidy (koncentrace nižší než výše uvedená) nebo komplexně vázané v huminových látkách (koncentrace vyšší než výše uvedená) Proč odstraňovat Fe a Mn? senzorické závady (trpká, svíravá chuť) kontakt s kyslíkem => oxidace a hydrolýza na hydratované oxidy => zbarvení vody (skvrny na prádle) => inkrustace teplosměnných ploch (karmy, bojlery) => zarůstání potrubí vlivem železitých a manganových bakterií

15 Odželezování a odmanganování 15 princip odstraňování Mn a Fe: rozpustné dvojmocné kationty se převádějí na nerozpustné vícemocné formy = Fe(OH) 3, MnO(OH) 2 nebo MnO 2 separace sedimentací a filtrací nerozpustné formy příprava oxidací podle reakcí: Fe H 2 O e =Fe(OH) H + Mn H 2 O 2 e =MnO(OH) H + oxidační činidla = vzdušný kyslík, chlor, oxid chloričitý, manganistan draselný, ozon, peroxid vodíku rychlost oxidace roste s ph vody dále je závislá na ORP, teplotě a složení vody přítomnost organických látek => zvýšení dávky oxidačního činidla, výskyt organických komplexních forem Fe a Mn rezistentnější vůči oxidaci železo se oxiduje snáze než mangan mangan vyžaduje vyšší hodnoty ph (ph > 8) a autokatalytické účinky MnO 2

16 Odželezování a odmanganování 16 Technologické způsoby odželezňování a odmanganování: 1) odželezování provzdušněním (aerací) 2) odželezování a odmanganování alkalizací 3) odželezování a odmanganování oxidačními činidly 4) kontaktní odželezování a odmanganování na písku preparovaném MnO 2 5) odželezování a odmanganování insitu v horninovém prostředí

17 Odželezování a odmanganování 17 1) Odželezování provzdušněním (aerací) podmínka = dostatečné množství vzdušného kyslíku rozpuštěného ve vodě Fe snadná oxidace už při ph = 77,5 Mn obtížná oxidace i při ph daleko vyšším (+ katalytické působení MnO 2 ) => metoda vhodná pro spíše pro samotné odželezňování pro aeraci lze použít stejná zařízení jako pro mechanické odkyselování oxidace Fe 2+, příp. Mn 2+, probíhá podle rovnic: 4 Fe 2+ + O H 2 O = 4 Fe(OH) H + 2Mn 2+ + O H 2 O = 2 MnO(OH) H + při aeraci se z vody odstraňuje CO 2 (H + + HCO 3 =CO 2 + H 2 O) => ph vody roste kladný vliv na rychlost oxidace pokud se prostým provzdušněním nezvýší ph dostatečně, je třeba vodu alkalizovat vápnem (hydroxidem vápenatým), uhličitanem sodným (sodou), nebo hydroxidem sodným (viz další slide)

18 Odželezování a odmanganování 18 2) Odželezování a odmanganování alkalizací alkalizace vápnem, sodou nebo hydroxidem sodným hodnoty až ph ~ 10 už při ph > 8,3 srážecí reakce: Ca 2+, Mg 2+, Fe 2+, Mn 2+, HCO 3 CaCO 3, MgCO 3, Mg(OH) 2, FeCO 3, MnCO 3 => odželezování probíhá jako průvodní jev při odstraňování Ca 2+, Mg 2+ a HCO 3, kdy při zvýšeném ph probíhá rychlá oxidace Fe 2+ na Fe(OH) 3, případně Mn 2+ na MnO(OH) 2, současně s vylučováním FeCO 3 a MnCO 3

19 Odželezování a odmanganování 19 3) Odželezování a odmanganování oxidačními činidly oxidační činidla = chlor, oxid chloričitý, manganistan draselný, ozon, peroxid vodíku Chlor (chlornan sodný n. chlorová voda) poměrně rychle oxiduje Fe 2+ při ph > 5 uspokojivě oxiduje Mn 2+ až při ph > 8,5 (použití vyšší dávky než stechiometrické, dlouhá doba zdržení) 2Fe 2+ + Cl H 2 O = 2 Fe(OH) 3 +2 Cl +6H + Mn 2+ + Cl H 2 O = MnO(OH) 2 +2 Cl + 4 H + možná tvorba chlorderivátů organických sloučenin (THM nebo chlorfenoly) Peroxid vodíku poměrně rychle oxiduje Fe 2+ při ph > 5 oxiduje Mn 2+ až při ph > 9

20 Odželezování a odmanganování 20 3) Odželezování a odmanganování oxidačními činidly KMnO 4, ClO 2, ozon téměř okamžitě oxidují Fe 2+ a velmi rychle i Mn 2+ (oxidační rychlost roste se zvyšujícím se ph vody) Manganistan draselný = velmi silné oxidační činidlo pokud voda obsahuje vyšší koncentrace Fe vhodné oxidovat Fe provzdušněním nebo chlorem a pak Mn manganistanem (je drahý) 3Fe 2+ + MnO H 2 O = 3 Fe(OH) 3 +MnO(OH) 2 +5H + 3 Mn MnO H 2 O = 5 MnO(OH) 2 +4H + Ozon = nejsilnější oxidační činidlo oxiduje Fe 2+ i Mn 2+ bez ohledu na ph 2Fe 2+ + O H 2 O = 2 Fe(OH) 3 +O 2 +4H + Mn 2+ + O H 2 O = MnO(OH) 2 +O H + vysoké náklady => použití v případě dalšího využití (desinfekce, oxidace organiky...)

21 Odželezování a odmanganování 21 4) Kontaktní odželezování a odmanganování na preparovaném písku provádí se filtrací provzdušněné vody přes písek preparovaný MnO 2 (= křemičitý písek s jemným povlakem oxidu manganičitého) katalytický účinek => rychlá oxidace Mn 2+ vzdušným kyslíkem: 2 Mn 2+ + O H 2 O (kat. MnO 2 ) 2 MnO H + u vod s obsahem Fe > 3 mg/l by docházelo k rychlému zanášení filtru hydroxidem železitým => dvoustupňová separace (sedimentace + filtrace) nebo: v 1. kroku odželezování a v 2. kroku autokatalytické odmanganování možnost použití dvouvrstvých filtrů: horní hrubozrná vrstva oxidace + zachycení Fe spodní preparovaná vrstva katalytická oxidace + zachycení Mn další materiály kontaktní hmoty Birm (pro Fe), Greensand (pro Mn)

22 Odželezování a odmanganování 22 5) Odželezování a odmanganování insitu v horninovém prostředí podzemní voda se jímá, provzdušňuje se a vrací se zpět do zvodnělé vrstvy probíhá oxidace vzdušným kyslíkem + mikrobiologická oxidace manganovými a železitými bakteriemi následuje separace sraženin v původním horninovém prostředí jímání vody centrálním vrtem kontinuální proces tvorba depresních kuželů

23 Odstraňování NH limit NH 4+ = 0,5 mg/l (MH) zvýšené koncentrace NH 4+ (+ bakterie) = indikátor fekálního znečištění nebezpečí výskytu NH 4+ = za přítomnosti kyslíku biologická nitrifikace ve vodovodní síti s dlouhou dobou zdržení nárosty autotrofních nitrifikačních bakterií nepříliš silné => nitrifikace pouze na dusitany => nebezpečí další důsledek výskytu těchto bakterií = výskyt organického uhlíku (extracelulární produkty + odumřelé bakterie) => nárůst heterotrofních bakterií => celkové zhoršení mikroskopického obrazu Jak je možné, že se v desinfikované vodě vyskytují bakterie? za přítomnosti NH 4+ ve vodě po desinfekci chlorem vznik chloraminů nižší desinfekční účinky než volný aktivní chlor (aby se ve vodě vyskytoval volný aktivní chlor, muselo by se chlorovat až za bod zvratu viz desinfekce vody)

24 Odstraňování NH Technologické metody: fyzikálněchemické: iontová výměna, chemická oxidace, revers. osmóza biochemické: nitrifikace (oxidace chemolitotrofními organismy za přítomnosti kyslíku na NO 2 a NO 3 ) Iontová výměna nevýhody: neexistuje selektivní katex, koncentrace NH 4+ je ve srovnání s ostatními kationty NÍZKÁ => vyčerpávání sorpční kapacity katexu jinými ionty nepříznivé změny složení vody + problém likvidace regeneračních roztoků Membránové procesy (RO) nevýhody: RO odstranění VŠECH iontů => neselektivní a neefektivní proces perspektivní snad jen sorpce na iontovýměnných materiálech na bázi zeolitů preference jednomocných kationtů

25 Odstraňování NH Chemická oxidace =především chlorace: oxidace NH 4+ na N 2 nebo N 2 O nutné použít dávky chloru odpovídající minimálně bodu zvratu ve vodě zůstává zbytková koncentrace di a trichloraminu zápach => nutná sorpce => filtrace vody přes granulované aktivní uhlí Odstraňování NH 4+ při odželezování a odmanganování = nekvantitativní a nereprodukovatelné schopnost sorpce NH 4+ na vyloučených vločkách Fe(OH) 3 a MnO 2.xH 2 O Biologická nitrifikace = oxidace chemolitotrofními organismy za přítomnosti kyslíku na NO 2 a NO 3 2 NH O 2 = 2 NO H H 2 O (r. Nitrosomonas) 2 NO 2 + O 2 = 2 NO 3 (r. Nitrobacter) část NH 4+ inkorporace do biomasy část O 2 spotřeba i na další oxidační procesy

26 Odstraňování NH Biologická nitrifikace technologie: provzdušnění vody + biologický reaktor (biofilmový odpadá separace biomasy z vody) reaktory: 1) běžné filtry filtrační materiál = písek preparovaný vrstvičkou MnO 2 = nosič biofilmu nitrifikačních bakterií => probíhá odstraňování NH 4+ + navíc katalytická oxidace Mn 2+ iontů 2) úprava vody insitu část produkované upravené podzemní vody se provzdušní injektuje se zpět do zvodnělé vrstvy zde probíhá biologická oxidace NH 4+ (ale i Fe 2+, Mn 2+ ) diskontinuální provoz 1 vrt, kontinuální provoz systém několika vrtů 3) provzdušňované filtry průběžné dosycování vody kyslíkem

27 Odstraňování NO 3 27 limit NO 3 = 50 mg/l (NMH) limit NO 2 = 0,5 mg/l (NMH) Doposud neexistuje obecně akceptovaná strategie odstraňování dusičnanů z pitné vody (technologická a ekonomická náročnost) používané metody: 1) vodárenské = snižování koncentrace NO 3 v celém objemu vody dopravované spotřebiteli provádí se na úpravně 2) nevodárenské = snižování koncentrace NO 3 v podílu dopravené vody určenému k pitným účelům doúprava vody u spotřebitele většinou ionexy nebo reversní osmóza; distribuce balené pitné vody; dvojí rozvod vody (pitná a užitková) a) fyzikálněchemické = iontová výměna, reversní osmóza, elektrodialýza, chemická redukce) b) biologické = biologická denitrifikace

28 Odstraňování NO 3 28 Iontová výměna původně silně bazické anexy preference síranů před dusičnany dnes selektivní anexy (afinita: NO 3 >SO 4 2 >Cl > HCO 3 ) silně bazický anex typ I ionex selektivní na dusičnany vodárenské využití ionexů problém = likvidace regeneračních roztoků (= koncentrované roztoky chloridu a hydrogenuhličitanu sodného s velkou koncentrací dusičnanů) pokud není možná likvidace s jinými odpadními vodami, je to proces velmi finančně náročný nevyplatí se

29 Odstraňování NO 3 29 Reversní osmóza = neselektivní proces odstranění všech rozpuštěných látek (i těch žádoucích = Ca a Mg) nutná remineralizace vody rozpouštěním vápence a dolomitu bez současného rozpouštění CO 2 nebývá úspěšná pro dosažení doporučených hodnot Chemická (elektrochemická) redukce = redukce dusičnanů na amonné ionty v kyselé nebo alkalické oblasti redukční činidla = kovy např. Fe, Al, Mg, Zn nebo jejich slitiny problém!!! redukce je obtížná a nákladná, vznikají NH 4+ ionty

30 Odstraňování NO 3 30 Biologická denitrifikace lze realizovat pouze ve větším měřítku společné znaky všech způsobů denitrifikace: 1) technologie 2 stupně: a) odstranění dusičnanů (denitrifikace) kontaminace vody bakteriemi b) odstranění bakterií (případně meziproduktů denitrifikace dusitanů) 2) použití biofilmových reaktorů (nikoli suspenzní kultura) biomasa je přisedlá na nosiči 3) použití směsi samovolně vykultivované biomasy není možné pracovat ve sterilním prostředí a udržet tak monokulturu navíc samovolná selekce = prosazení bakterií, kterým nejvíce vyhovují dané podmínky => vyšší denitrifikační rychlost

31 Odstraňování NO 3 31 Biologická denitrifikace autotrofní (chemolitotrofní) denitrifikační mikroorganizmy: nevyžadují zdroj organického uhlíku pouze HCO 3 nižší denitrifikační rychlost než organotrofní mikroorganizmy autotrofní (chemolitotrofní) sirné bakterie (Thiobacillus denitrificans) 6 NO S + H 2 O = 3 N SO H + voda filtrována přes směs síry a vápence rychlostí 0,1 až 0,2 m/h (z 1 m 2 filtrační plochy lze získat za hodinu l upravené vody) vhodné pro vody s nízkým obsahem síranů (z 1 mg dusičnanu vznikají téměř 2 mg síranů) autotrofní (chemolitotrofní) vodíkové bakterie (Micrococcus denitrificans) 2 NO H H + = N H 2 O výhoda: nevznikají žádné další produkty kromě dusitanů nevýhoda: nízká rozpustnost vodíku ve vodě, nebezpečí vzniku výbušných směsí vodíku se vzduchem

32 Odstraňování NO 3 32 Biologická denitrifikace heterotrofní (organotrofní) denitrifikační mikroorganizmy: nejvyšší denitrifikační rychlost, ale velká tvorba biomasy zdroj organického uhlíku = jakýkoliv snadno dostupný biologicky rozložitelný organický substrát (cukry, kyselina octová, methanol, ethanol) 12 NO C 2 H 5 OH = 6 N HCO CO H 2 O mikroorganizmy potřebují fosfor => nutnost přidávat řádově mg/l kyseliny fosforečné nebo fosforečnanu sodného je třeba zajistit, aby se do vodovodní sítě nedostaly zbytky organických materiálů při sníženém dávkování nebezpečí, že oxidace skončí na přechodném stupni = na dusitanech (toxické) => nutná kontrola procesů!!!

33 Odstraňování NO 3 33 Biologická denitrifikace Technologie: 1) náplňové kolony = klasické vodárenské filtry s různými druhy náplní (písek, výlisky z plastických hmot, polystyren, keramika...) před vstup na filtr se dávkuje ethanol a fosfáty požadavky na materiály mechanicky odolné proti otěru (abraze při praní), drsný povrch (lepší ulpění biomasy), vhodná zrnitost náplně (35 mm kompromis mezi specifickým povrchem a mezerovitostí), inertnost materiálu 2) fluidní reaktory intenzivnější výměna hmoty, vyšší rychlosti proudění, kratší doba zdržení, menší zařízení nosič biomasy = obvykle písek problém = nárůst biomasy => změna průměru zrn písku => změna návrhových parametrů => nutnost regenerace písku 3) insitu denitrifikace = denitrifikace přímo ve zvodnělé vrstvě přirozené denitrifikaci brání nedostatek organického substrátu => => dávkování ethanolu + fosfátů do zvodnělé vrstvy (homogenizace!!!) samovolná kultivace denitrifikantů jímání vody

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK 1 Oxid uhličitý - CO 2 původ: atmosférický - neznečištěný vzduch 0,03 obj. % CO 2 biogenní aerobní a anaerobní rozklad OL hlubinný magma, termický rozklad uhličitanových minerálů, rozklad uhličitanových

Více

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 OBSAH PŘEDMLUVA...ii OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 2. CHEMIE PŘÍRODNÍCH A PITNÝCH V O D... 3 2.1. Voda jako chemické individuum...3 2.2. LAtky obsažené ve vodě...4 2.3. Koncentrace latek a jeji vyjadřování...

Více

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Ing.Jan Haering Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby. 15.11.2005,

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Dokážeme ji připravit opravdu čistou???

Dokážeme ji připravit opravdu čistou??? Dokážeme ji připravit opravdu čistou??? VODA - Dokážeme ji připravit opravdu čistou??? pitná Voda průmyslová užitková odpadní srážková Metody úpravy (obecně) aerace mechanická separace nečistot, filtrace

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Pochody ÚCHV a CHÚV realizované pomocí ionexových filtrů změkčování dekarbonizace deionizace demineralizace Změkčování odstraňování iontů Ca ++ a Mg

Více

Problematika separace uranu z pitné vody

Problematika separace uranu z pitné vody ÚJV Řež, a. s. Problematika separace uranu z pitné vody (Projekt TA02010044 Zefektivnění systému čištění pitných vod ze zdrojů s nadlimitní koncentrací uranu (regenerační stanice pro radioaktivně kontaminované

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

Technologie kontinuálně provzdušňované biofilmové nitrifikace při úpravě podzemní vody na vodu pitnou

Technologie kontinuálně provzdušňované biofilmové nitrifikace při úpravě podzemní vody na vodu pitnou Technologie kontinuálně provzdušňované biofilmové nitrifikace při úpravě podzemní vody na vodu pitnou RNDr. Václav Dubánek 1), Jan Chvála 2) FER&MAN Technology 1), Vodárenské technologie s.r.o. 2) 1. Úvod

Více

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE ŠKOLA: AUTOR: NÁZEV: TEMA: ČÍSLO PROJEKTU: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí NEKOVY CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Nejdůležitější kationty ve vodách

Nejdůležitější kationty ve vodách Sodík obsah v zemské kůře 2,6 %, do vody se vyluhuje převážně z alkalických hlinitokřemičitanů (např. albit Na[AlSi 3 O 8 ]), solných ložisek, z některých jílových materiálů Umělým zdrojem jsou odpadní

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Ing. Arnošt Vožeh Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 1. Úvod 2. Popis stávajícího stavu 3. Zdroj a kvalita surové vody 4. Návrh technologie úpravny

Více

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody

Více

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody 1 Co znamenají parametry pitné vody Níže uvádíme vysvětlení jednotlivých parametrů rozboru. V hlavičce tabulky je vždy název parametru, a zdali je daný parametr součástí i informativního rozboru ("levnějšího

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 6 Energie v prádelnách Kapitola 1 Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od 1. 10. 2013

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od 1. 10. 2013 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Voda pitná (vodné) VaK Břeclav m3 31,75 Voda pitná předaná (Malešovice, Medlov) m3 22,60 Voda odpadní (stočné) m3 37,23 Odpadní vody: Odpadní vody z jímek

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Dusík a fosfor. Dusík

Dusík a fosfor. Dusík 5.9.010 Dusík a fosfor Dusík lyn Bezbarvý, bez chuti a zápachu Vyskytuje se v dvouatomových molekulách N Molekuly dusíku extremně stabilní říprava: reakce dusitanů s amonnými ionty NH N N ( ( ( ( Výroba:

Více

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3 1 Teorie celkový oxid uhličitý: *) + c(h- ) + c( ) Výpočet forem CO 2 z distribučních koeficientů δ a c(h 2 *) = δ 0 c(h- ) = δ 1 c( ) = δ 2 Výpočet forem CO 2 z NK = c(oh - ) + 2c( ) + c(h- ) c(h + )

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3b Změkčování vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 Změkčování vody 1 Obsah Tvrdost vody (opakování)

Více

Hygienické zabezpečení pitné vody

Hygienické zabezpečení pitné vody Hygienické zabezpečení pitné vody Hygienické zabezpečení je posledním krokem při úpravě vody na vodu pitnou. Z fyzikálně chemických metod se využívají účinky tepla, ultrafialového záření, oligodynamického

Více

ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU

ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín FILTRY ZŘÍZENÍ N ÚPRVU VODY ODSTRNĚNÍ ŽELEZ MNGNU katalog Praha, leden 2015 Obsah strana odstranění železa a manganu

Více

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 I tak může vypadat voda v bazénu bez použití správných chemických přípravků. Stejný bazén

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku Otázka: Voda a její roztoky Předmět: Chemie Přidal(a): Urbánek Matěj VODA - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku - výjimečnost vody je dána vlastnostmi jejích molekul - ve 3 skupenstvích:

Více

Zdroje a příprava vody

Zdroje a příprava vody Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 Zdroje a příprava vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 1 Obsah Role

Více

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 8: Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Koncentrace vodíkových iontů a systém rovnováhy forem oxidu uhličitého Koncentrace vodíkových iontů ph je dána mírou

Více

Hydrochemie anorganické látky ve vodách: Ca, Mg, Al, Fe, Mn, těžké kovy

Hydrochemie anorganické látky ve vodách: Ca, Mg, Al, Fe, Mn, těžké kovy 1 Geneze Ca a Mg rozkladem hlinitokřemičitanů vápenatých a hořečnatých (anortit CaAl 2 Si 2 O 8, chlorit Mg 5 Al 2 Si 3 O 10 (OH) 8 ) rozpouštěním vápence CaCO 3, dolomitu CaCO 3.MgCO 3, magnezitu MgCO

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ ŽELEZA A MANGANU Z PODZEMNÍCH ZDROJŮ VODY REMOVAL OF IRON AND MANGANESE FROM GROUND WATER SOURCES

ODSTRAŇOVÁNÍ ŽELEZA A MANGANU Z PODZEMNÍCH ZDROJŮ VODY REMOVAL OF IRON AND MANGANESE FROM GROUND WATER SOURCES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF MUNICIPAL WATER MANAGEMENT ODSTRAŇOVÁNÍ ŽELEZA A MANGANU

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě HYDROPROJEKT CZ a.s. Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě Ing. Lenka Fremrová 1 Technické komise CEN a ISO působící ve vodním hospodářství

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

oxid uhličitý a jeho iontové formy

oxid uhličitý a jeho iontové formy oxid uhličitý a jeho iontové formy nejdůležitějším protolytickým systémem v přírodních a užitkových vodách je uhličitanový systém CO2 HCO3 CO3 ² který významně ovlivňuje složení a vlastnosti vod ( ph,

Více

Pitná voda: Znečištění zdrojů a technologie úpravy. Martin Pivokonský. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Paťankou 30/5, Praha 6

Pitná voda: Znečištění zdrojů a technologie úpravy. Martin Pivokonský. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Paťankou 30/5, Praha 6 Pitná voda Znečištění zdrojů a technologie úpravy Martin Pivokonský Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6 Tel.: 233 109 068 E-mail: pivo@ih.cas.cz Týden vědy a techniky

Více

Složení a vlastnosti přírodních vod

Složení a vlastnosti přírodních vod Vodní zdroje Složení a vlastnosti přírodních vod Podzemní vody obsahují především železo, mangan, sulfan, oxid uhličitý, radon a amonné ionty. Povrchové vody obsahují především suspendované a koloidní

Více

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s. PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s. envisan@grbox.cz PŘIROZENÁ ATENUACE - HISTORIE 1990 National Contigency Plan INTRINSIC

Více

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5b Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5b Úprava

Více

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý SOLI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi solí,

Více

1932 H. C. 1934 M.L.E.

1932 H. C. 1934 M.L.E. Vodík Historie 1671 Robert Boyle uvolnění vodíku rozpouštěním Fe v HCl nebo H 2 SO 4 1766 Henry Cavendish podrobný popis vlastností 1932 H. C. Urey objev deuteria 1934 M.L.E. Oliphant, P. Harteck a E.

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 4 Příčiny kontaminace vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 4 Příčiny kontaminace vody 1 Obsah

Více

Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty )

Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty ) Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty ) Konzultační den 20.6.2006 Ing. I. Peterová, SZÚ Praha Ing. I. Černý, Peal s.r.o. Praha Vyhláška č. 252/2004 Sb. + vyhl. 187/2005 Sb. hygienické

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ ŽELEZA A MANGANU Z PODZEMNÍCH VOD PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ ŽELEZA A MANGANU Z PODZEMNÍCH VOD PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ ODSTRAŇOVÁNÍ ŽELEZA A MANGANU Z PODZEMNÍCH VOD PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LUCIE PERLÍKOVÁ Vedoucí

Více

Zdroje a příprava vody

Zdroje a příprava vody Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 1 Obsah Role vody

Více

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+ Sloučeniny dusíku Dusík patří mezi nejdůležitější biogenní prvky ve vodách Sloučeniny dusíku se uplatňují při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních i odpadních vodách Dusík

Více

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Autor: Uhlíř David Ročník: 5. Školitel: doc.ing. Vratislav Tukač, CSc. Ústav organické technologie 2005 Úvod Odpadní vody

Více

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., prof. RNDr. Josef Malý, CSc. CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY Laboratorní cvičení Obsah ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ POJMY... 5 1.1. Koncentrace látek v roztocích... 5 1.2. Chemické rovnice...

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Použití injektorů pro aeraci vody

Použití injektorů pro aeraci vody Dolejš P., Dobiáš P.: Použití injektorů pro aeraci vody, Zborník prednášok z XV. konferencie s medzinárodnou účasťou PITNÁ VODA, Trenčianské Teplice 8. - 10. října 2013, s. 97-102, VodaTím s.r.o, ISBN

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů gelová Struktura makroporézní Katex (cation exchanger) Měnič kationtů Anex (anion exchanger) Měnič aniontů Velikost ionexových perliček Katex Silně kyselý katex

Více

16.5.2010 Halogeny 1

16.5.2010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny Prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I,(At) Obecnávalenčníkonfigurace:ns np 5 Pro plné zaplnění valenční vrstvy potřebují 1 e - - nejčastější sloučeniny s oxidačním číslem

Více

Biogeochemické cykly biogenních prvků

Biogeochemické cykly biogenních prvků Technologie výroby bioplynu a biovodíku http://web.vscht.cz/pokornd/bp Biogeochemické cykly biogenních prvků Ing. Pokorná Dana, CSc. (č.dv.136, pokornd@vscht.cz) Prof.Ing.Jana Zábranská, CSc. (č.dv.115,

Více

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 12 Na RNDr. Václav Dubánek FER&MAN Technology 1. Úvod V důsledku nepříznivého složení geologického podloží, spalování uhlí

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Radiologické metody v hydrosféře 15

Radiologické metody v hydrosféře 15 Radiologické metody v hydrosféře 15 Způsoby nakládaní s odpadními vodami, filtračními náplněmi a vodárenskými kaly s obsahem radionuklidů vyšším než stanovené uvolňovací úrovně Ing. Růžena Šináglová Státní

Více

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ SYSTÉMY BILGICKÉH DSTRAŇVÁNÍ NUTRIENTŮ Degradace organických dusíkatých sloučenin Bílkoviny (-NH 2 ) hydrolýza deaminační proteázy enzymy aminokyseliny amoniakální dusík + organické látky nitrifikace ox/anox

Více

Hygienické zabezpečení - desinfekce

Hygienické zabezpečení - desinfekce Hygienické zabezpečení - desinfekce 1 1) Fyzikální metody: teplo, UV zářenz ení, oligodyn. půs. iontů těžkých kovů 2) Fyzikálně-chemické metody: sloučeniny chloru, ozon aj. oxidační č. Desinfekce teplotou

Více

Hygienické zabezpečení - desinfekce

Hygienické zabezpečení - desinfekce Hygienické zabezpečení - desinfekce 1 1) Fyzikální metody: teplo, UV záření, oligodyn. půs. iontů těžkých kovů 2) Fyzikálně-chemické metody: sloučeniny chloru, ozon aj. oxidační č. Desinfekce teplotou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL

Více

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku.

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. Rozpustnost 1 Rozpustnost s Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. NASYCENÝ = při určité t a p se již více látky

Více

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz Koloidní

Více

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Technická univerzita Liberec Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Eva Kakosová, Lucie Křiklavová Motivace

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

Chemicko-fyzikální úprava bazénové vody

Chemicko-fyzikální úprava bazénové vody Chemicko-fyzikální úprava bazénové vody GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Voda jako chemická látka Voda = H 2 O v přírodě se nikdy jako čistá látka nevyskytuje. Příměsi

Více

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Čím se zabývá elektrochemie: roztoky elektrolytů vodivost, rovnováha jevy na rozhraní elektroda/elektrolyt elektrodové reakce elektrochemické procesy elchem.

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA Věra Ježová, Michal Marek a Michal Vytlačil 7.4.2014 Těžba a její dopady

Více

Ch - Hydroxidy VARIACE

Ch - Hydroxidy VARIACE Ch - Hydroxidy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE 3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING Výroby sody a potaše Suroviny, Přehled výrobních technologií

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) Úloha 1 Neznámý nerost 21 bodů 1. Barva plamene:

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Je přítomen lignin? 19 bodů Při zpracování dřeva pro

Více

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ Věra Ježová a František Toman V 1 ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ 11.9.2013 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna 1 Technologická voda na CHÚ

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KOROZE Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více