Bezpečnostní analýza

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní analýza"

Transkript

1 Bezpečnostní analýza KAMEROVÝ SYSTÉM Ke dni jsou na území Nového Bydžova 4 pevné kamery, které snímají 24 hod. ul.čsa, Smetanovu, Revoluční a vyhrazené parkoviště pře městským úřadem. Dále 1 pohyblivá kamera zaznamenává 24 hod. Masarykovo nám., po kterém se pohybuje zprava do leva. Záměry další instalace kamer: Kamery budou instalovány v případě realizace projektu Metropolitní sítě a v případě rozhodnutí zastupitelstva města. Níže uvedený je návrh pro účely projektu Metropolitní sítě. 1. Sportring - SV roh budovy tělocvičny TJ.JISKRA - otočná kamera 2. Hřiště s umělým povrchem(chudonice) stožár osvětlení na východní straně otočná kamera 3. Park U Sv. Trojice - stožár osvětlení uprostřed ul. M.Bydžovského - otočná kamera - severní roh budovy kostela otočná kamera - stožár osvětlení na západ. straně parku otočná kamera 4. Ulička U Hřiště - u SV rohu fotbal.hřiště nový stožár otočná kamera 5. PZ Zábědov - střed kruh. objezdu - stožár osvětlení otočná kamera - při vjezdu do PZ (západ) stožár osvětlení otočná kamera 6. Za Discontem Plus SZ roh budovy DUHA otočná kamera 7. Za Penny Marketem stožár osvětlení u pohostinství otočná kamera 8. Mekka - JZ roh budovy - otočná kamera - JV roh budovy - otočná kamera 9. Hřbitov JZ roh budovy kostela otočná kamera Rozl. síň nový stožár v rohu nového plotu u rozl. síně otočná kamera 10. Masarykovo náměstí stávajících 5 kamer + 1 nová pevná snímající Dukelskou Tř.(stožár osvětlení) 11.Ul. Na Šarlejích JV roh budovy tělocvičny gymn. pevná kemera snímající č.p.98 (nízkoprah. centrum) 12.Vlakové nádraží stožár osvětlení naproti nádraží otočná kamera

2 RIZIKOVÉ LOKALITY Z hlediska městské policie: Sport BAR ( nonstop provoz ), Masarykovo nám., č.p.:489 v nočních hodinách velká koncentrace podnapilých osob a tím vzniká poměrně vysoká pravděpodobnost vzniku výtržností a fyzického násilí. Městský pak u Sv. Trojice park se nachází blízko centra v ul. U Památníku, není monitorováno MKS. Schází se zde i větší skupinky osob různých věkových kategorií. Dochází k znečišťování veřejného prostranství, ničení veřejného majetku, rušení nočního klidu, výtržnostem, atd. Hřbitov v Novém Bydžově - součástí celého komplexu je hřbitovní kaple, park s parkovištěm pro motorová vozidla, zahradnictví a rozlučková síň. Tento komplex se nachází v nezastavěné části na okraji města ( tzv. Pražské předměstí ). Dochází k poškozování hrobu a tím ke zneuctívání pietních míst, ke krádežím hřbitovních artefaktů, k vloupáním do osobních motorových vozidel. Ve velké míře jsou poškozovány lavičky v přilehlém parku. Hřbitovy na Metličanech, v Chudonicích, na Vysočanech leží na okraji zmíněných lokalit. Dochází zde k poškozování hrobu a tím ke zneuctívání pietních míst, ke krádežím hřbitovních artefaktů. Časté místo černých skládek. Oblast velkých panelových domů v ul. J. Fučíka, v ul. U Jatek velké množství zaparkovaných motorových vozidel a nedostatečná opatření při zabezpečení vstupních prostor. Dochází k vloupání do motorových vozidel a k vloupání do sklepních prostor. Velká koncentrace problémové mládeže, obzvlášť v parčíku za Bacandou, nebo přímo před Bacandou v době, kdy není v provozu. Zahrádkářská kolonie na Metličanech oblast na okraji města. V zimních měsících dochází k vloupání do opuštěných domků a chatek. Velkoprodejny Plus, Penny velká koncentrace osob. Dochází ke krádežím zboží v obchodech a k pouličnímu prodeji pochybného zboží na parkovištích u těchto obchodů. Ulice U Hřiště koncentrace mládeže

3

4 Červená: občané Zelené: městská policie Z hlediska občanů: Park (25,8%) Náměstí večer ( 11,3%) Lokality kolem romských obydlí (7,5%) Hřbitov ( 7%) Lokalita kolem nádraží (3%) Ostatní lokality uvedené občany byly velmi jednotlivé. Ve výsledcích dle věkového rozložení respondentů je vidět, kde se která věková skupina pohybuje DROGOVÁ PROBLEMATIKA Dalším nezanedbatelným problémem je oblast drogové kriminality. Celopopulační průzkumy poukazují, že alespoň jednu zkušenost s jakoukoliv nelegální drogou má % obyvatel České republiky ve věku nad 15 let. Ve většině případů se jedná o užívání drogy marihuana a hašiš. Taneční drogu (extázi) užila alespoň v jednom případě 4% obyvatel starších 15 let. Zkušenosti s jinými drogami jako je heroin, pervitin, kokain i LSD má méně než 2% obyvatel. I přestože je tato problematika převážně soustředěna do velkých měst je snahou státních orgánů se v rámci vzájemné spolupráce aktivně podílet na projektech primární prevence kriminality mládeže a tím předcházet vzniku patologických jevů. V roce 2005 bylo na území provedeno šetření s cílem zjistit zatížení regionu drogovými problémy. Zjištěno bylo, že část drogové scény, která zahrnuje uživatele konopných drog a víkendové, či rekreační uživatele jiných drog nepředstavuje z hlediska šíření infekčních chorob a dalších rizik spojených s užíváním drog vážnější problém než například užívání alkoholu. Intervence do této části drogové scény by nebyla efektivní ani co se týče vynaložených prostředků, ani co do výsledku. Část drogové scény, která zahrnuje problémové uživatele drog (tedy pervitinu) představuje potenciálně vážný problém, zvláště v souvislosti s injekčním užíváním drog, rizikovým chováním a šířením infekčních onemocnění. Rozsah problému podporuje špatná dostupnost injekčního náčiní, nedostatečné znalosti uživatelů drog a nemožnost vhodné likvidace injekčního náčiní. Riziko navíc podporuje cestování uživatelů za zdroji drog, existuje tedy možnost nákazy a zavlečení infekce zvenčí. Dle místní znalosti je současný stav uživatelů pervitinu, marihuany a toluenu mírně vyšší než v roce VANDALISMUS Kategorie negativního sociálně patologického jevu vandalství je policií kvalifikována jako poškození cizí věci a je řešena jako trestný čin nebo přestupek, dle výše škody. Z přehledu řešených přestupků vyplývá nárůst prestupků proti majetku

5 v letech 2004 a 2005, toto je v souvislosti s rozsáhlou kauzou vandalství v té době.. Z hlediska sociálně patologických jevů není tento jev zásadně ohrožujících, nicméně výrazně ovlivňuje spokojenost občanů regionu, jeho výskyt nelze podcenit. Místa poškozená graffiti.: ulice U Jatek garáže plovárna domek vodárny v lukách bistro autobusovka plocha v parku kostel Sv. Trojice v parku plynárenský baráček u paneláků v okolí barů značka v Purkyňově ul. něco ve Fučíkově ul. Staré kino Penny U-rampa U Plusu Bomat u nádraží u Guinnesu Hřbitov ul. U Hřiště TABULKA 1: TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ DĚTÍ (SYNDROM CAN) týrané děti - údaje mikroregion týrané děti - údaje ČR Rok Počet řešených případů % na počet obyvatel Počet týraných dětí % na počet obyvatel cca , , , , , ,018 dosud neuvedeno dosud neuvedeno Zdroj: Interní záznamy OSPOD Nový Bydžov Dle Výše uvedené tabulky je zřejmé, že negativní sociální jev týrání dítěte je celospolečenským problémem se vzrůstající tendencí. Stoupající počet případů a

6 zastoupení jevu v populaci mikroregionu koresponduje s vývojem situace v celé republice. PROSTITUCE A PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ K negativním jevům prostituce a patologického hráčství nejsou na území vedeny statistiky, ze kterých by bylo možné vycházet. Z místní znalosti sociálních pracovníků a pracovníků městské a státní policie lze konstatovat, že tyto jevy jsou okrajové, nyní nevyžadují cílené zásahy, nicméně se vyskytují a nelze je podceňovat.

7 TABULKA 2: TRESTNÁ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE trestný čin/počet skutků děti mládež děti mládež děti mládež děti mládež vraždy loupeže násilí na veřejném činiteli úmyslné ublížení na zdraví nebezpečné vyhrožování vydírání porušování domovní svobody NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM znásilnění pohlavní zneužívání MRAVNOSTNÍ TRESTNÝ ČIN CELKEM kr. vl. do obchodů a kiosků kr. vl. do restaurací kr. vl. do bytů a ubytoven kr. vl. do škol kr. vl. do domků kr. vl. do chat kr. vl. do ostatních objektů VLOUPÁNÍ CELKEM krádeže kapesní krádeže na osobách krádeže vozidel 2stopých krádeže vozidel 1stopých krádeže věcí z aut krádeže součástek mot. vozidel

8 krádeže jízdních kol krádeže v bytech poškozování cizí věci zatajení věci krádeže v jiných objektech krádeže ostatní MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM výtržnictví sprejerství šíření toxikomanie nedovolená výroba a držení OPL maření výkonu úředního rozhodnutí ublížení na zdraví z nedbalosti podpora a propagace hnutí neoprávněné držení platební karty porušování autorských práv ostatní trestná činnost HOSPODÁŘSKÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM Zdroj: Police ČR

9 Graf 1: trestná činnost mládeže v regionu NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM MRAVNOSTNÍ TRESTNÝ ČIN CELKEM VLOUPÁNÍ CELKEM MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM HOSPODÁŘSKÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM Zdroj: Policie ČR TABULKA 3: TRESTNÁ ČINNOST DOSPĚLÝCH trestný čin/počet skutků vraždy loupeže násilí na veřejném činiteli úmyslné ublížení na zdraví nebezpečné vyhrožování vydírání porušování domovní svobody NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM

10 znásilnění pohlavní zneužívání MRAVNOSTNÍ TRESTNÝ ČIN CELKEM vloupání do restaurací vloupání do bytů a ubytoven vloupání do škol vloupání do domků vloupání do chat vloupání do ostatních objektů VLOUPÁNÍ CELKEM krádeže kapesní krádeže na osobách krádeže vozidel 2stopých krádeže vozidel 1stopých krádeže věcí z aut krádeže součástek mot. vozidel krádeže jízdních kol krádeže v bytech poškozování cizí věci zatajení věci MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM výtržnictví sprejerství šíření toxikomanie nedovolená výroba a držení OPL maření výkonu úředního rozhodnutí ublížení na zdraví z nedbalosti podpora a propagace hnutí HOSPODÁŘSKÁ TRESTNÁ ČINNOST

11 CELKEM Dopravní nehody nedbalostní Dopravní nehody úmyslné Zdroj: Policie ČR Graf 2: Trestná činnost dospělých v regionu NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM MRAVNOSTNÍ TRESTNÝ ČIN CELKEM VLOUPÁNÍ CELKEM MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM HOSPODÁŘSK Á TRESTNÁ ČINNOST CELKEM DOPRAVNÍ NEHODY NEDBALOSTNÍ

12 PŘESTUPKY POPIS PŘESTUPKŮ NEJVÍCE ZASTOUPENÝCH V PŘEHLEDU: 46 přestupky proti pořádku ve státní správě a samosprávě Jedná se zejména o porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obce. 30 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi Jedná se o prodej či podání alkoholického nápoje osobě ovlivněné alkoholem nebo mladší 18ti let. Dále o prodej a podání návykové látky, nedovolenou výrobu lihu a destilátu. Dále o odepření podrobení se vyšetření na ovlivnění návykovou látkou. Dále o prodej tabákových výrobků ve skryté podobě a mladším 18ti let. 49 přestupky proti občanskému soužití Jedná se urážku na cti, ublížení na zdraví z nedbalosti, vyhrožování újmou na zdraví, omezení práv národnostních menšin, újmu pro příslušnost k národnostní menšině nebo pro etnický původ. 22 řeší přestupky na úseku dopravy, které nejsou pro bezpečnostní analýzu relevantní, proto jsou v tabulce uvedeny jen pro úplnost.

13 TABULKA 4: PŘEHLED PŘESTUPKU přestupky do 18 nad 18 do 18 nad 18 do 18 nad 18 do 18 nad 18 do 18 nad 18 celkem 21 proti pořádku ve státní správě proti bezpečnosti a plynulosti silničního 22 provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství na úseku soudnictví mládeže na úseku práce a sociálních věcí na úseku ochrany před alkoholem a jinými tox na úseku školství a výchovy mládeže na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství na úseku všeobecné vnitřní správy na úseku obrany ČR proti pořádku ve státní správě a samosprávě ,48 proti veřejnému pořádku proti občanskému soužití proti majetku přestupky projednané podle zvláštních předpisů Celkem Zdroj: Policie ČR a město Nový Bydžov TABULKA 5: SROVNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE Bezpečnostní situace Nápad tr. činnosti (index na obyv.)-okres PČR 230,00 210,00 210,00 247,00 Nápad tr. čin. (index obyv.)-obec/město(městská část) 430,00 284,00 242,00 221,00 Přestupky proti veřejnému pořádku (index na obyv.), obec (město) / P ČR Zdroj: Policie ČR a Město Nový Bydžov 7,04 9,90 4,22 47,86

14 Stručné shrnutí výsledků z dotazníku zjištění pocitu bezpečí občanů v Novém Bydžově Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 384 občanů. Dotazníky, které nebyly řádně vyplněny (chybějící pohlaví, věk, ) byly vyřazeny. Struktura dle pohlaví a věku: pohlaví věková kategorie absolutní hodnota relativní hodnota A ženy 80 20,8% let B muži 79 20,6% C ženy 20 5,2% let D muži 8 2,1% E ženy 99 25,8% let F muži 42 10,9% G ženy 30 7,8% let H muži 12 3,1% CH ženy 10 2,6% 70 a více let I muži 4 1,0% Celkem 384 Rizikové lokality z hlediska občanů: Park (25,8%) Náměstí večer ( 11,3%) Lokality kolem romských obydlí (7,5%) Hřbitov ( 7%) Lokalita kolem nádraží (3%) Ostatní lokality uvedené občany byly velmi jednotlivé. Ve výsledcích dle věkového rozložení respondentů je vidět, kde se která věková skupina pohybuje Pocit bezpečí v oblastech s hlídkami policistů: 44,5% občanů se cítí spíše bezpečně v oblastech, kde se hlídkují policisté, jen 13, 5% se necítí bezpečni. Významným ukazatelem je, že věková skupina let se zcela jasně cítí bezpečně v 42,9%.

15 Cítíte se bezpečně v místech, kde hlídkují policisté? C 15% D 13% A 27% B 45% Názor na dostatečnost hlídek policie: 69,6 % je názoru, že hlídky městské policie spíše nejsou či nejsou dostatečné v rizikových lokalitách, opak si myslí 30,4%. Obdobný stav je i u hlídek Policie ČR. Jsou časté hlídky městské policie v rizikových místech? D 34% A 10% B 20% C 36% Jsou hlídky Police ČR časté v rizikových místech? D 35% A 8% B 22% C 35% Názor občanů na nejdůležitější činnosti městské police: zajištění pořádku a bezpečí v ulicích (23,3%) dohled nad bezpečností žáků na křižovatkách ( 19,9%) zajištění pořádku a bezpečnosti v parku a na hřbitově (13,2%) měření rychlost vozidel (7,5%) kontrola stavu vozovek a chodníků ( 4,7%) odchyt toulavých psů ( 4,5%)

16 Rodičovská veřejnost znatelně více preferuje dohled na křižovatkách, mládež a senioři více než ostatní preferují odchyt psů a kontrolu stavu vozovek a chodníků. Názor na kamerový systém: 57,3 % občanů se přiklání k názoru, že kamerový systém zvyšuje bezpečnost ve městě, výrazně vyšší preference dle věkového složení je u kategorie od 50 let výše. Zvyšuje kamerový systém bezpečnost? D 15% A 22% C 28% B 35% Kriminalitu dle názoru občanů ovlivňují zejména: násilné skupiny mládeže (17,5%) alkoholismus (15,7%) nefungující rodinné zázemí ( 13,7%) nezaměstnanost 13,6% drogy ( 11,8%) výherní automaty ( 11,6%) Vnímání problému dle věkových kategorií se mírně liší od průměru, mládež vidí vliv více v drogách a alkoholu, rodičovská veřejnost v nefungujícím rodinném zázemí, kategorie let v nezaměstnanosti. Oblasti kriminality, ze kterých mají občané největší obavy: vandalismus ( 14,7%) ublížení na zdraví ( 14,1%) sexuálního napadení ( 9,2%) bytové krádeže ( 8,4%) rvaček ( 8,3%) výroby a distribuce drog ( 8,1%) Věková kategorie let se více obává vandalismu, bytových krádeží a výtržnictví, než je průměr zkoumaného vzorku. Obavy ze rvaček stoupají u seniorů. Formy bezpečnostních opatření vůči obydlí používaných občany:

17 bezpečnostní zámky nebo dveře (33%) pes (32%) žádné (15%) řetízek na dveřích (7%) kamerový systém (6%) Varující se ukazatel u věkových kategorií od 50 let výše, kde více jak 20% dotázaných nepoužívá žádné bezpečnostní opatření bytu. Opatření osobní bezpečnosti občanů: nepouští cizí lidi do bytu (36,5%) vyhýbá se nebezpečným místům(35,6%) nevychází večer z bytu či domu (8,6%) má cvičeného psa (4,4%) žádné ( 5,9%) Názor občanů na možná opatření k zlepšení bezpečnosti ve městě: více policistů (17,5%) více zařízení pro volný čas mládeže a veřejného osvětlení (15,5%) více městských strážníků ( 12,7%) kontroly prodejců alkoholu a tabákových výrobků ( 11,3%) Z doplňujících poznámek občanů vyplývají obavy z nedostačující činnosti městské policie v ulicích, přáli by si širší činnost i ve večerních hodinách. Občané cítí jaké výrazný problém romskou problematiku. Někteří občané preferují zrušení výherních automatů. ZÁVĚRY: Město disponuje 4 kamerami instalovanými ve středu města. Jako nejvíce rizikové lokality hodnotí městská policie i občané zejména park a náměstí, pak hřbitovy. Dále jako nebezpečné lokality hodnotí občané okolí romských obydlí a nádraží, městská policie pak oblast sídliště a zahrádkářské kolonie. Ze šetření z roku 2005 na zatížení regionu drogovými problémy vyplývá nízké riziko vážnějšího ohrožení u uživatelů konopných drog, potencionální problém je s injekčními uživateli drog, zejména pervitinu. Vandalismus je veřejností hodnocen velmi negativně, místně se však nejedná o výrazný patologický jev. Ve městě je několik lokalit, která znehodnotili spreyeři. Od roku zaznamenal OSPOD nárůst případů týrání dítěte, v roce 2007 tento stav stagnuje a je srovnatelný se stavem v republice. Prostituce je jev nesledovaný a velmi okrajový. Patologické hráčství nelze dostupnými prostředky ovlivnit, pokud nedojde k legislativní úpravě, z místní znalosti lze hodnotit tento patologický jev jako výrazný u sociálně slabších skupin občanů.

18 Trestná činnost dětí a mládeže se ve sledovaných letech pohybuje zhruba na stejné úrovni, výraznou výjimkou je rok 2004, kdy bylo řešeno několikanásobné množství majetkové trestné činnosti, kausa vlny vandalismu. Nejvíce případů je řešeno z oblasti majetkové a násilné trestné činnosti. Trestná činnost dospělých se pohybuje na stabilní úrovni, výrazně více případů je řešeno v oblasti majetkové trestné činnosti a vloupání, maximální počet případů byl řešen v roce Nejvíce přestupků řešila obec v oblasti pořádku ve státní správě a samosprávě týkající se zejména porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obce. Další oblast přestupků řešila ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, jejich počet byl výrazně vyšší v letech a z hlediska prevence sociálně patologických jevů jde o významný ukazatel. Třetí nejvíce řešenou oblastí jsou přestupky proti občanskému soužití, které nejsou z hlediska kriminality závažné, ale významně ovlivňují spokojenost občanů s životem ve městě. Dle průzkumu názoru občanů se lidé cítí bezpečněji v místech, kde policisté hlídkují a většina si myslí, že hlídky nejsou dostatečně časté v rizikových lokalitách. Čtvrtina dotázaných preferuje jako činnost městské policie zajištění pořádku a bezpečí v ulicích a pětina dohled nad bezpečností žáků na křižovatkách. Více než polovina dotázaných podporuje kamerový systém. Občané si myslí, že kriminalitu ve městě ovlivňují zejména násilné skupiny mládeže, alkoholismus, nefunkční rodinné zázemí a nezaměstnanost. Respondenti se nejvíce obávají vandalismu a ublížení na zdraví. Třetina dotázaných používá jako bezpečností opatření vůči obydlí bezpečnostní zámky, třetina psa. Občané uvádí jako návrhy na zlepšení situace ve městě zvýšení počtu policistů, zvýšení počtu zařízení pro volný čas mládeže a více veřejného osvětlení. Zpracovali: Hana Stará, DiS. Hana Holková Petra Klozová Jan Kubinec Dalibor Horský Jaromír Pelánek Bc. Daniela Lusková

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007 Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007 1 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY VE ZLÍNSKÉM KRAJI NA LÉTA 2005-2007 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní informace - členění Zlínského kraje 4

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE ROK 2013 Zpracoval: únor 2014 Odbor Kanceláře hejtmana, Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský koordinátor prevence kriminality BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014 Policie České republiky Městské ředitelství policie Ostrava 30. dubna 24 729 21 Ostrava Č.j.: KRPT-73084-1/ČJ-2015-0707KR Ostrava 31. března 2015 Počet listů: 57 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Č.j.: KRPC-150490-2/ČJ-2014-0200PI České Budějovice 12. listopadu 2014 Počet stran: 14 Ing. Petr Vačkář Manažer

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE ROK 2014 Zpracoval: únor 2015 Odbor Kanceláře hejtmana, Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský koordinátor prevence kriminality BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA

Více

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015 Předběžné vyhodnocení Červenec 2015 Zpracovala: Klára Vondrušková Obsah Úvod... 3 1. Přehled a financování preventivních projektů zahrnutých

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

1 Úvod. Usnesení č. 925 ze dne 14. prosince 2011.

1 Úvod. Usnesení č. 925 ze dne 14. prosince 2011. PLÁN PREVENCE KRIMINALITY NA LÉTA 2013 2015 PRO MĚSTO LIBEREC Zpracoval: Bc. Lukáš Poruba Počet stran bez příloh: 24 Spolupracující instituce: Ministerstvo vnitra Liberecký kraj Magistrát města Liberec,

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY NA OBDOBÍ 2012-2015 Osnova I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MĚSTĚ 4 II. VÝCHODISKA KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ZLÍNA NA OBDOBÍ 2012 2015 7 II.1 Strategické

Více

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC Zpracoval: Předkládá: Bc. Lukáš Poruba Mgr. Ladislav Krajčík Počet stran bez příloh: Spolupracující instituce: Ministerstvo vnitra Liberecký kraj

Více

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 ÚVOD Prevence kriminality spočívá v eliminaci trestné činnosti ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Zahrnujeme pod ní veškeré

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2015 až 2018

Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2015 až 2018 Úřad městské části Praha 2 Oddělení krizového řízení a bezpečnosti Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2015 až 2018 Zpracovala: Mgr. Terezie Paterová Koordinátorka

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR MĚSTO PŘÍBOR - MĚSTSKÁ POLICIE Zpráva MPP za rok 2013 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR Obsah 1 Ustanovení, činnost... 2 2 Personální a technické zajištění činnosti... 2 2.1

Více

ÚVOD : SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ

ÚVOD : SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ Tima Liberec, s.r.o. Jablonec n. N. 2012 = 1 Kapitola1 ÚVOD : SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ Rychlé seznámení s výsledky průzkumu vám zajistí 1. shrnutí v tomto oddíle, 2. přehled výsledků v příloze A, 3. orientace

Více

MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4

MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4 MĚSTO KOLÍN Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011 Obsah 1 ÚVOD:... 4 2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA... 4 2.1 MIGRACE... 5 2.2 NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA A CIZINCI... 6 2.3 NEZAMĚSTNANOST...

Více

I. CÍLE PRŮZKUMU. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti

I. CÍLE PRŮZKUMU. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti Závěrečná zpráva sociologického průzkumu Bezpečnostní situace města Broumov I. CÍLE PRŮZKUMU Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit závěrečnou zprávu sociologického průzkumu realizovaného

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2009. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2009. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2009 Příbram leden 2009 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 OBSAH: I. Úvod, popis správního území 1 II. Bezpečnostní analýza - Analýza kriminality 5 - Protiprávní přečiny, zločiny, přestupky

Více

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje. na období 2013 2016

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje. na období 2013 2016 Strategie prevence kriminality kého kraje na období 203 206 červenec 202 Strategie prevence kriminality kého kraje na období 203-206 Obsah Úvod... 3 Popis současného stavu... 4 Systém prevence kriminality

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza

Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA města Přeštice za roky 2013-2014 Obsah: 1. Úvod 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní analýza 4.1. Právní analýza

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality 3.1. Osvětlení

Více

Koncepce prevence kriminality města na léta 2013 až 2014

Koncepce prevence kriminality města na léta 2013 až 2014 Město Uherský Brod Koncepce prevence kriminality města na léta 2013 až 2014 Zpracovala: Manažerka prevence kriminality města Uherský Brod Jana Buráňová a pracovní skupina programu prevence kriminality

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PRO TVORBU KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PRO TVORBU KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PRO TVORBU KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011 Liberec 2008 Název projektu: Zadavatel studie: Realizátor: Bezpečnostní analýza Libereckého

Více