Bezpečnostní analýza

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní analýza"

Transkript

1 Bezpečnostní analýza KAMEROVÝ SYSTÉM Ke dni jsou na území Nového Bydžova 4 pevné kamery, které snímají 24 hod. ul.čsa, Smetanovu, Revoluční a vyhrazené parkoviště pře městským úřadem. Dále 1 pohyblivá kamera zaznamenává 24 hod. Masarykovo nám., po kterém se pohybuje zprava do leva. Záměry další instalace kamer: Kamery budou instalovány v případě realizace projektu Metropolitní sítě a v případě rozhodnutí zastupitelstva města. Níže uvedený je návrh pro účely projektu Metropolitní sítě. 1. Sportring - SV roh budovy tělocvičny TJ.JISKRA - otočná kamera 2. Hřiště s umělým povrchem(chudonice) stožár osvětlení na východní straně otočná kamera 3. Park U Sv. Trojice - stožár osvětlení uprostřed ul. M.Bydžovského - otočná kamera - severní roh budovy kostela otočná kamera - stožár osvětlení na západ. straně parku otočná kamera 4. Ulička U Hřiště - u SV rohu fotbal.hřiště nový stožár otočná kamera 5. PZ Zábědov - střed kruh. objezdu - stožár osvětlení otočná kamera - při vjezdu do PZ (západ) stožár osvětlení otočná kamera 6. Za Discontem Plus SZ roh budovy DUHA otočná kamera 7. Za Penny Marketem stožár osvětlení u pohostinství otočná kamera 8. Mekka - JZ roh budovy - otočná kamera - JV roh budovy - otočná kamera 9. Hřbitov JZ roh budovy kostela otočná kamera Rozl. síň nový stožár v rohu nového plotu u rozl. síně otočná kamera 10. Masarykovo náměstí stávajících 5 kamer + 1 nová pevná snímající Dukelskou Tř.(stožár osvětlení) 11.Ul. Na Šarlejích JV roh budovy tělocvičny gymn. pevná kemera snímající č.p.98 (nízkoprah. centrum) 12.Vlakové nádraží stožár osvětlení naproti nádraží otočná kamera

2 RIZIKOVÉ LOKALITY Z hlediska městské policie: Sport BAR ( nonstop provoz ), Masarykovo nám., č.p.:489 v nočních hodinách velká koncentrace podnapilých osob a tím vzniká poměrně vysoká pravděpodobnost vzniku výtržností a fyzického násilí. Městský pak u Sv. Trojice park se nachází blízko centra v ul. U Památníku, není monitorováno MKS. Schází se zde i větší skupinky osob různých věkových kategorií. Dochází k znečišťování veřejného prostranství, ničení veřejného majetku, rušení nočního klidu, výtržnostem, atd. Hřbitov v Novém Bydžově - součástí celého komplexu je hřbitovní kaple, park s parkovištěm pro motorová vozidla, zahradnictví a rozlučková síň. Tento komplex se nachází v nezastavěné části na okraji města ( tzv. Pražské předměstí ). Dochází k poškozování hrobu a tím ke zneuctívání pietních míst, ke krádežím hřbitovních artefaktů, k vloupáním do osobních motorových vozidel. Ve velké míře jsou poškozovány lavičky v přilehlém parku. Hřbitovy na Metličanech, v Chudonicích, na Vysočanech leží na okraji zmíněných lokalit. Dochází zde k poškozování hrobu a tím ke zneuctívání pietních míst, ke krádežím hřbitovních artefaktů. Časté místo černých skládek. Oblast velkých panelových domů v ul. J. Fučíka, v ul. U Jatek velké množství zaparkovaných motorových vozidel a nedostatečná opatření při zabezpečení vstupních prostor. Dochází k vloupání do motorových vozidel a k vloupání do sklepních prostor. Velká koncentrace problémové mládeže, obzvlášť v parčíku za Bacandou, nebo přímo před Bacandou v době, kdy není v provozu. Zahrádkářská kolonie na Metličanech oblast na okraji města. V zimních měsících dochází k vloupání do opuštěných domků a chatek. Velkoprodejny Plus, Penny velká koncentrace osob. Dochází ke krádežím zboží v obchodech a k pouličnímu prodeji pochybného zboží na parkovištích u těchto obchodů. Ulice U Hřiště koncentrace mládeže

3

4 Červená: občané Zelené: městská policie Z hlediska občanů: Park (25,8%) Náměstí večer ( 11,3%) Lokality kolem romských obydlí (7,5%) Hřbitov ( 7%) Lokalita kolem nádraží (3%) Ostatní lokality uvedené občany byly velmi jednotlivé. Ve výsledcích dle věkového rozložení respondentů je vidět, kde se která věková skupina pohybuje DROGOVÁ PROBLEMATIKA Dalším nezanedbatelným problémem je oblast drogové kriminality. Celopopulační průzkumy poukazují, že alespoň jednu zkušenost s jakoukoliv nelegální drogou má % obyvatel České republiky ve věku nad 15 let. Ve většině případů se jedná o užívání drogy marihuana a hašiš. Taneční drogu (extázi) užila alespoň v jednom případě 4% obyvatel starších 15 let. Zkušenosti s jinými drogami jako je heroin, pervitin, kokain i LSD má méně než 2% obyvatel. I přestože je tato problematika převážně soustředěna do velkých měst je snahou státních orgánů se v rámci vzájemné spolupráce aktivně podílet na projektech primární prevence kriminality mládeže a tím předcházet vzniku patologických jevů. V roce 2005 bylo na území provedeno šetření s cílem zjistit zatížení regionu drogovými problémy. Zjištěno bylo, že část drogové scény, která zahrnuje uživatele konopných drog a víkendové, či rekreační uživatele jiných drog nepředstavuje z hlediska šíření infekčních chorob a dalších rizik spojených s užíváním drog vážnější problém než například užívání alkoholu. Intervence do této části drogové scény by nebyla efektivní ani co se týče vynaložených prostředků, ani co do výsledku. Část drogové scény, která zahrnuje problémové uživatele drog (tedy pervitinu) představuje potenciálně vážný problém, zvláště v souvislosti s injekčním užíváním drog, rizikovým chováním a šířením infekčních onemocnění. Rozsah problému podporuje špatná dostupnost injekčního náčiní, nedostatečné znalosti uživatelů drog a nemožnost vhodné likvidace injekčního náčiní. Riziko navíc podporuje cestování uživatelů za zdroji drog, existuje tedy možnost nákazy a zavlečení infekce zvenčí. Dle místní znalosti je současný stav uživatelů pervitinu, marihuany a toluenu mírně vyšší než v roce VANDALISMUS Kategorie negativního sociálně patologického jevu vandalství je policií kvalifikována jako poškození cizí věci a je řešena jako trestný čin nebo přestupek, dle výše škody. Z přehledu řešených přestupků vyplývá nárůst prestupků proti majetku

5 v letech 2004 a 2005, toto je v souvislosti s rozsáhlou kauzou vandalství v té době.. Z hlediska sociálně patologických jevů není tento jev zásadně ohrožujících, nicméně výrazně ovlivňuje spokojenost občanů regionu, jeho výskyt nelze podcenit. Místa poškozená graffiti.: ulice U Jatek garáže plovárna domek vodárny v lukách bistro autobusovka plocha v parku kostel Sv. Trojice v parku plynárenský baráček u paneláků v okolí barů značka v Purkyňově ul. něco ve Fučíkově ul. Staré kino Penny U-rampa U Plusu Bomat u nádraží u Guinnesu Hřbitov ul. U Hřiště TABULKA 1: TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ DĚTÍ (SYNDROM CAN) týrané děti - údaje mikroregion týrané děti - údaje ČR Rok Počet řešených případů % na počet obyvatel Počet týraných dětí % na počet obyvatel cca , , , , , ,018 dosud neuvedeno dosud neuvedeno Zdroj: Interní záznamy OSPOD Nový Bydžov Dle Výše uvedené tabulky je zřejmé, že negativní sociální jev týrání dítěte je celospolečenským problémem se vzrůstající tendencí. Stoupající počet případů a

6 zastoupení jevu v populaci mikroregionu koresponduje s vývojem situace v celé republice. PROSTITUCE A PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ K negativním jevům prostituce a patologického hráčství nejsou na území vedeny statistiky, ze kterých by bylo možné vycházet. Z místní znalosti sociálních pracovníků a pracovníků městské a státní policie lze konstatovat, že tyto jevy jsou okrajové, nyní nevyžadují cílené zásahy, nicméně se vyskytují a nelze je podceňovat.

7 TABULKA 2: TRESTNÁ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE trestný čin/počet skutků děti mládež děti mládež děti mládež děti mládež vraždy loupeže násilí na veřejném činiteli úmyslné ublížení na zdraví nebezpečné vyhrožování vydírání porušování domovní svobody NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM znásilnění pohlavní zneužívání MRAVNOSTNÍ TRESTNÝ ČIN CELKEM kr. vl. do obchodů a kiosků kr. vl. do restaurací kr. vl. do bytů a ubytoven kr. vl. do škol kr. vl. do domků kr. vl. do chat kr. vl. do ostatních objektů VLOUPÁNÍ CELKEM krádeže kapesní krádeže na osobách krádeže vozidel 2stopých krádeže vozidel 1stopých krádeže věcí z aut krádeže součástek mot. vozidel

8 krádeže jízdních kol krádeže v bytech poškozování cizí věci zatajení věci krádeže v jiných objektech krádeže ostatní MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM výtržnictví sprejerství šíření toxikomanie nedovolená výroba a držení OPL maření výkonu úředního rozhodnutí ublížení na zdraví z nedbalosti podpora a propagace hnutí neoprávněné držení platební karty porušování autorských práv ostatní trestná činnost HOSPODÁŘSKÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM Zdroj: Police ČR

9 Graf 1: trestná činnost mládeže v regionu NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM MRAVNOSTNÍ TRESTNÝ ČIN CELKEM VLOUPÁNÍ CELKEM MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM HOSPODÁŘSKÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM Zdroj: Policie ČR TABULKA 3: TRESTNÁ ČINNOST DOSPĚLÝCH trestný čin/počet skutků vraždy loupeže násilí na veřejném činiteli úmyslné ublížení na zdraví nebezpečné vyhrožování vydírání porušování domovní svobody NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM

10 znásilnění pohlavní zneužívání MRAVNOSTNÍ TRESTNÝ ČIN CELKEM vloupání do restaurací vloupání do bytů a ubytoven vloupání do škol vloupání do domků vloupání do chat vloupání do ostatních objektů VLOUPÁNÍ CELKEM krádeže kapesní krádeže na osobách krádeže vozidel 2stopých krádeže vozidel 1stopých krádeže věcí z aut krádeže součástek mot. vozidel krádeže jízdních kol krádeže v bytech poškozování cizí věci zatajení věci MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM výtržnictví sprejerství šíření toxikomanie nedovolená výroba a držení OPL maření výkonu úředního rozhodnutí ublížení na zdraví z nedbalosti podpora a propagace hnutí HOSPODÁŘSKÁ TRESTNÁ ČINNOST

11 CELKEM Dopravní nehody nedbalostní Dopravní nehody úmyslné Zdroj: Policie ČR Graf 2: Trestná činnost dospělých v regionu NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM MRAVNOSTNÍ TRESTNÝ ČIN CELKEM VLOUPÁNÍ CELKEM MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST CELKEM HOSPODÁŘSK Á TRESTNÁ ČINNOST CELKEM DOPRAVNÍ NEHODY NEDBALOSTNÍ

12 PŘESTUPKY POPIS PŘESTUPKŮ NEJVÍCE ZASTOUPENÝCH V PŘEHLEDU: 46 přestupky proti pořádku ve státní správě a samosprávě Jedná se zejména o porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obce. 30 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi Jedná se o prodej či podání alkoholického nápoje osobě ovlivněné alkoholem nebo mladší 18ti let. Dále o prodej a podání návykové látky, nedovolenou výrobu lihu a destilátu. Dále o odepření podrobení se vyšetření na ovlivnění návykovou látkou. Dále o prodej tabákových výrobků ve skryté podobě a mladším 18ti let. 49 přestupky proti občanskému soužití Jedná se urážku na cti, ublížení na zdraví z nedbalosti, vyhrožování újmou na zdraví, omezení práv národnostních menšin, újmu pro příslušnost k národnostní menšině nebo pro etnický původ. 22 řeší přestupky na úseku dopravy, které nejsou pro bezpečnostní analýzu relevantní, proto jsou v tabulce uvedeny jen pro úplnost.

13 TABULKA 4: PŘEHLED PŘESTUPKU přestupky do 18 nad 18 do 18 nad 18 do 18 nad 18 do 18 nad 18 do 18 nad 18 celkem 21 proti pořádku ve státní správě proti bezpečnosti a plynulosti silničního 22 provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství na úseku soudnictví mládeže na úseku práce a sociálních věcí na úseku ochrany před alkoholem a jinými tox na úseku školství a výchovy mládeže na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství na úseku všeobecné vnitřní správy na úseku obrany ČR proti pořádku ve státní správě a samosprávě ,48 proti veřejnému pořádku proti občanskému soužití proti majetku přestupky projednané podle zvláštních předpisů Celkem Zdroj: Policie ČR a město Nový Bydžov TABULKA 5: SROVNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE Bezpečnostní situace Nápad tr. činnosti (index na obyv.)-okres PČR 230,00 210,00 210,00 247,00 Nápad tr. čin. (index obyv.)-obec/město(městská část) 430,00 284,00 242,00 221,00 Přestupky proti veřejnému pořádku (index na obyv.), obec (město) / P ČR Zdroj: Policie ČR a Město Nový Bydžov 7,04 9,90 4,22 47,86

14 Stručné shrnutí výsledků z dotazníku zjištění pocitu bezpečí občanů v Novém Bydžově Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 384 občanů. Dotazníky, které nebyly řádně vyplněny (chybějící pohlaví, věk, ) byly vyřazeny. Struktura dle pohlaví a věku: pohlaví věková kategorie absolutní hodnota relativní hodnota A ženy 80 20,8% let B muži 79 20,6% C ženy 20 5,2% let D muži 8 2,1% E ženy 99 25,8% let F muži 42 10,9% G ženy 30 7,8% let H muži 12 3,1% CH ženy 10 2,6% 70 a více let I muži 4 1,0% Celkem 384 Rizikové lokality z hlediska občanů: Park (25,8%) Náměstí večer ( 11,3%) Lokality kolem romských obydlí (7,5%) Hřbitov ( 7%) Lokalita kolem nádraží (3%) Ostatní lokality uvedené občany byly velmi jednotlivé. Ve výsledcích dle věkového rozložení respondentů je vidět, kde se která věková skupina pohybuje Pocit bezpečí v oblastech s hlídkami policistů: 44,5% občanů se cítí spíše bezpečně v oblastech, kde se hlídkují policisté, jen 13, 5% se necítí bezpečni. Významným ukazatelem je, že věková skupina let se zcela jasně cítí bezpečně v 42,9%.

15 Cítíte se bezpečně v místech, kde hlídkují policisté? C 15% D 13% A 27% B 45% Názor na dostatečnost hlídek policie: 69,6 % je názoru, že hlídky městské policie spíše nejsou či nejsou dostatečné v rizikových lokalitách, opak si myslí 30,4%. Obdobný stav je i u hlídek Policie ČR. Jsou časté hlídky městské policie v rizikových místech? D 34% A 10% B 20% C 36% Jsou hlídky Police ČR časté v rizikových místech? D 35% A 8% B 22% C 35% Názor občanů na nejdůležitější činnosti městské police: zajištění pořádku a bezpečí v ulicích (23,3%) dohled nad bezpečností žáků na křižovatkách ( 19,9%) zajištění pořádku a bezpečnosti v parku a na hřbitově (13,2%) měření rychlost vozidel (7,5%) kontrola stavu vozovek a chodníků ( 4,7%) odchyt toulavých psů ( 4,5%)

16 Rodičovská veřejnost znatelně více preferuje dohled na křižovatkách, mládež a senioři více než ostatní preferují odchyt psů a kontrolu stavu vozovek a chodníků. Názor na kamerový systém: 57,3 % občanů se přiklání k názoru, že kamerový systém zvyšuje bezpečnost ve městě, výrazně vyšší preference dle věkového složení je u kategorie od 50 let výše. Zvyšuje kamerový systém bezpečnost? D 15% A 22% C 28% B 35% Kriminalitu dle názoru občanů ovlivňují zejména: násilné skupiny mládeže (17,5%) alkoholismus (15,7%) nefungující rodinné zázemí ( 13,7%) nezaměstnanost 13,6% drogy ( 11,8%) výherní automaty ( 11,6%) Vnímání problému dle věkových kategorií se mírně liší od průměru, mládež vidí vliv více v drogách a alkoholu, rodičovská veřejnost v nefungujícím rodinném zázemí, kategorie let v nezaměstnanosti. Oblasti kriminality, ze kterých mají občané největší obavy: vandalismus ( 14,7%) ublížení na zdraví ( 14,1%) sexuálního napadení ( 9,2%) bytové krádeže ( 8,4%) rvaček ( 8,3%) výroby a distribuce drog ( 8,1%) Věková kategorie let se více obává vandalismu, bytových krádeží a výtržnictví, než je průměr zkoumaného vzorku. Obavy ze rvaček stoupají u seniorů. Formy bezpečnostních opatření vůči obydlí používaných občany:

17 bezpečnostní zámky nebo dveře (33%) pes (32%) žádné (15%) řetízek na dveřích (7%) kamerový systém (6%) Varující se ukazatel u věkových kategorií od 50 let výše, kde více jak 20% dotázaných nepoužívá žádné bezpečnostní opatření bytu. Opatření osobní bezpečnosti občanů: nepouští cizí lidi do bytu (36,5%) vyhýbá se nebezpečným místům(35,6%) nevychází večer z bytu či domu (8,6%) má cvičeného psa (4,4%) žádné ( 5,9%) Názor občanů na možná opatření k zlepšení bezpečnosti ve městě: více policistů (17,5%) více zařízení pro volný čas mládeže a veřejného osvětlení (15,5%) více městských strážníků ( 12,7%) kontroly prodejců alkoholu a tabákových výrobků ( 11,3%) Z doplňujících poznámek občanů vyplývají obavy z nedostačující činnosti městské policie v ulicích, přáli by si širší činnost i ve večerních hodinách. Občané cítí jaké výrazný problém romskou problematiku. Někteří občané preferují zrušení výherních automatů. ZÁVĚRY: Město disponuje 4 kamerami instalovanými ve středu města. Jako nejvíce rizikové lokality hodnotí městská policie i občané zejména park a náměstí, pak hřbitovy. Dále jako nebezpečné lokality hodnotí občané okolí romských obydlí a nádraží, městská policie pak oblast sídliště a zahrádkářské kolonie. Ze šetření z roku 2005 na zatížení regionu drogovými problémy vyplývá nízké riziko vážnějšího ohrožení u uživatelů konopných drog, potencionální problém je s injekčními uživateli drog, zejména pervitinu. Vandalismus je veřejností hodnocen velmi negativně, místně se však nejedná o výrazný patologický jev. Ve městě je několik lokalit, která znehodnotili spreyeři. Od roku zaznamenal OSPOD nárůst případů týrání dítěte, v roce 2007 tento stav stagnuje a je srovnatelný se stavem v republice. Prostituce je jev nesledovaný a velmi okrajový. Patologické hráčství nelze dostupnými prostředky ovlivnit, pokud nedojde k legislativní úpravě, z místní znalosti lze hodnotit tento patologický jev jako výrazný u sociálně slabších skupin občanů.

18 Trestná činnost dětí a mládeže se ve sledovaných letech pohybuje zhruba na stejné úrovni, výraznou výjimkou je rok 2004, kdy bylo řešeno několikanásobné množství majetkové trestné činnosti, kausa vlny vandalismu. Nejvíce případů je řešeno z oblasti majetkové a násilné trestné činnosti. Trestná činnost dospělých se pohybuje na stabilní úrovni, výrazně více případů je řešeno v oblasti majetkové trestné činnosti a vloupání, maximální počet případů byl řešen v roce Nejvíce přestupků řešila obec v oblasti pořádku ve státní správě a samosprávě týkající se zejména porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obce. Další oblast přestupků řešila ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, jejich počet byl výrazně vyšší v letech a z hlediska prevence sociálně patologických jevů jde o významný ukazatel. Třetí nejvíce řešenou oblastí jsou přestupky proti občanskému soužití, které nejsou z hlediska kriminality závažné, ale významně ovlivňují spokojenost občanů s životem ve městě. Dle průzkumu názoru občanů se lidé cítí bezpečněji v místech, kde policisté hlídkují a většina si myslí, že hlídky nejsou dostatečně časté v rizikových lokalitách. Čtvrtina dotázaných preferuje jako činnost městské policie zajištění pořádku a bezpečí v ulicích a pětina dohled nad bezpečností žáků na křižovatkách. Více než polovina dotázaných podporuje kamerový systém. Občané si myslí, že kriminalitu ve městě ovlivňují zejména násilné skupiny mládeže, alkoholismus, nefunkční rodinné zázemí a nezaměstnanost. Respondenti se nejvíce obávají vandalismu a ublížení na zdraví. Třetina dotázaných používá jako bezpečností opatření vůči obydlí bezpečnostní zámky, třetina psa. Občané uvádí jako návrhy na zlepšení situace ve městě zvýšení počtu policistů, zvýšení počtu zařízení pro volný čas mládeže a více veřejného osvětlení. Zpracovali: Hana Stará, DiS. Hana Holková Petra Klozová Jan Kubinec Dalibor Horský Jaromír Pelánek Bc. Daniela Lusková

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Kriminalita v roce 2012

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Kriminalita v roce 2012 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Kriminalita v roce 212 Obsah Základní přehled o kriminalitě. Informace ke speciální pořádkové jednotce. Podrobněji k drogové kriminalitě. 2 Bilanční tisková

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti A NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST A.01 vražda 140,142 A.02 loupež 173 A.03 vydírání 175 A.04 nedovolené přerušení těhotenství 159,160,161,162 A.05 výtržnictví 358 A.06 nebezpečné vyhrožování 353 A.07 rvačka 158

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA AKTUALIZACE DAT ZA ROK 2012

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA AKTUALIZACE DAT ZA ROK 2012 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA AKTUALIZACE DAT ZA ROK 2012 PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY PARDUBICKÉHO KRAJE 2013 1 I. Statistické výstupy ke kriminalitě od Policie ČR A. Úroveň kraje (VÚSC) Celková kriminalita Tabulka

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Vývoj a stav kriminality v MS kraji kpt. Ing. Roman Filo Moravskoslezský kraj základní přehled Počet obyvatel 1 215 098 (2015) Rozloha 5 427 km 2 (6,9%

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 30.9.2015 Příbram 20.10.2015 Přehled z oficiálních

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 31.10.2015 Žežická 498 261 23 Příbram V -

Více

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 Policejní prezidium 15. 1. 2013 Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 plk. JUDr. Václav Kučera 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov Leden 2012 Ing. Daniela Lusková a kol.

Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov Leden 2012 Ing. Daniela Lusková a kol. Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov 2012-2015 Leden 2012 Ing. Daniela Lusková a kol. 1. OBSAH: Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Problematika prevence kriminality 4 4. Postup tvorby koncepce

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov

Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov 2010-2014 Červen 2010 Ing. Daniela Lusková a kol. 1. OBSAH: Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Problematika prevence kriminality 4 4. Postup tvorby

Více

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE územní odbor Olomouc obvodní oddělení Moravský Beroun Č.j.: Moravský Beroun 2. února 2016 Počet listů: 7 Z p r á v a o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Vývoj a stav kriminality v kraji za leden-září 2015 kpt. Ing. Roman Filo Moravskoslezský kraj základní přehled Počet obyvatel 1 218 732 (2014) Rozloha

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

18. Kriminalita Kriminalita ve městě Pardubice a přilehlých obcích *)

18. Kriminalita Kriminalita ve městě Pardubice a přilehlých obcích *) 18. Kriminalita Celkový počet zjištěných trestných činů v Pardubicích a přilehlých obcích měl v letech 2000 2005 převážně klesající tendenci. Mezi počátečním a koncovým rokem sledovaného období bylo zjištěno

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně?

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně? Vyhodnocení dotazníkového šetření bezpečnost v Újezdě nad Lesy Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi občany MČ Újezd nad Lesy. Šetření se zúčastnilo 33 občanů. Vyplněné dotazníky byly anonymní a ne u

Více

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Věk: Do 15 let 20 29 let 45-59 let 15 19 let 30-44 let 60 a více let Pohlaví: Muž Žena Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Základní škola SOU SŠ Vyšší odborná škola VŠ Socioekonomický status

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Asistent prevence kriminality Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Miroslav Mann, velitel městské policie; Komise pro

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

Základní údaje o trestné činnosti v roce 2016 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Ú z e m n í o d b o r Z n o j m o

Základní údaje o trestné činnosti v roce 2016 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Ú z e m n í o d b o r Z n o j m o Základní údaje o trestné činnosti v roce 2016 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Ú z e m n í o d b o r Z n o j m o plk. JUDr. Mojmír PAVELKA vedoucí územního odboru Územní odbor Znojmo OOP

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 28.2.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc únor Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE územní odbor Olomouc obvodní oddělení Moravský Beroun Č.j.: Moravský Beroun 13. února 2015 Počet listů: 7 Z p r á v a o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Analýza kriminality Královéhradeckého kraje

Analýza kriminality Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Analýza kriminality Královéhradeckého kraje Příloha č. 3 ke Koncepci prevence kriminality Královéhradeckého kraje Obsah Analýza kriminality...

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Situační mapa. Umístění 8 kamer ( 1 ETAPA 5 kamer 2 ETAPA 3 kamery )

Situační mapa. Umístění 8 kamer ( 1 ETAPA 5 kamer 2 ETAPA 3 kamery ) Situační mapa Umístění 8 kamer ( 1 ETAPA 5 kamer 2 ETAPA 3 kamery ) 8 1 2 3 4 6 5 7 1. ETAPA 1. Husovo náměstí POLIKLINIKA 1. Masarykova 2. Jeřábkova 3. Husovo náměstí Umístění kamery je na jihovýchodním

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 25. února 2015 PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS 2 Cvičení IZS v r. 2014 Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení 20. 5. 2014 Požár výškové budovy Počet nasazených policistů Havlíčkův Brod 20 4. 6.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010 Policie České republiky Krajské ředitelství Jihočeského kraje Obvodní oddělení Čimelice Č.j.KRPC- 3298/ČJ-2010-020513 Čimelice 8.ledna 2010 Počet listů: 4 Dle rozdělovníku Zpráva o činnosti a bezpečnostní

Více

POCIT VNÍMÁNÍ BEZPEČÍ OBČANY MĚSTA ŠTERNBERKA VÝSLEDKY PRŮZKUMU 2009

POCIT VNÍMÁNÍ BEZPEČÍ OBČANY MĚSTA ŠTERNBERKA VÝSLEDKY PRŮZKUMU 2009 POCIT VNÍMÁNÍ BEZPEČÍ OBČANY MĚSTA ŠTERNBERKA VÝSLEDKY PRŮZKUMU 2009 Anketa proběhla v měsíci červnu 2009, celkem bylo vydáno 250 dotazníků, z toho dále bylo pracováno se souborem 234 respondentů. Sběr

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.3.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc březen Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Teze k diplomové práci Analýza kriminality v Ústeckém kraji v letech 1992 a 2002 Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval:

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 20. 11. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G podpůrný

Více

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Důvodová zpráva: Zápis č. 6 z jednání Komise pro prevenci kriminality konaného dne 07.03.2016 v zasedací místnosti na ul. Tovární 1287 Doba jednání: Zahájení: 15:00 hodin Ukončení: 16:30 hodin Přítomni:

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2016

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2016 BRK-02-2016-03P, př. 2 Počet stran: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 Obsah 1.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014 BRK-01-2014-13P, př. 2 Počet listů: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 Obsah 1.

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015 BRK-02-2015-10,př. 2 Počet stran: 7 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 Obsah 1.

Více

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63%

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63% RSPCH 1. Dotazník rizik sociálně patologického chování žáku pro učitele. Tento dotazník mapuje názory pedagogů na míru rizik výskytu jednotlivých sociálně patologických jevů u svých žáku a studentů. Odpovědi

Více

Koncepce pracovní činnosti městské policie na rok 2014-2015

Koncepce pracovní činnosti městské policie na rok 2014-2015 2013 Koncepce pracovní činnosti městské policie na rok 2014-2015 Městské policie Kutná Hora Zpracovali: Mgr. Vojtěch Smetáček ředitel městské policie Oldřich Kubový velitel městské policie Ing. Václav

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

VNÍMÁNÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANŮ KRNOVA

VNÍMÁNÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANŮ KRNOVA Anketa VNÍMÁNÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANŮ KRNOVA závěrečná zpráva listopad 2016 1 Sběr dat z oblasti pocitu bezpečí občanů byl proveden metodou ankety, prostřednictvím webové stránky města. Zaklikávací dotazník

Více

Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ

Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ Okresníředitelstv editelstvíliberec Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ Program příspěvku Trestná činnost za rok 26 a vývojové trendy kriminality Projekt

Více

Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP Šumperk za období od do

Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP Šumperk za období od do KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Šumperk Obvodní oddělení Č. j. KRPM-18903-1/ČJ-2016-140914 Šumperk 10. února 2016 Počet listů: 6 Výtisk č. 1 Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009

Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009 Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009 plk. Mgr. Josef Bačkovský Přehled o zjištěné trestné činnosti za 1. pololetí roku 2009 v kraji Vysočina ve srovnání s 1. pololetím

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více DOTAZNÍK Jsem studentkou Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika. Píši diplomovou práci, ve které řeším šetření o stavu prevence a míře zneužívání návykových látek na středních školách pro

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Seminář BEZPEČNÁ LOKALITA OSTRAVA 16. června 214 Význam analýzy kriminality Policie ČR již od r. 1974 sleduje stav a vývoj trestné činnosti, a to na

Více

a kriminalita v souvislosti s

a kriminalita v souvislosti s Sekundární drogová kriminalita a kriminalita v souvislosti s hazardním hraním Mgr. Kateřina Grohmannová RVPPK, 29. září 2016 Obsah Trestná činnost pod vlivem návykových látek - ESSK Ekonomicky motivovaná

Více

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016 Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka na rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 01. února 2016 Prevence kriminality z pohledu

Více

Kriminalita v Orlové stoupá shodlo se na tom přes 70 % respondentů prázdninové ankety.

Kriminalita v Orlové stoupá shodlo se na tom přes 70 % respondentů prázdninové ankety. Kriminalita v Orlové stoupá shodlo se na tom přes 70 % respondentů prázdninové ankety. Ankety by eorlová Vážení čtenáři, milí občané, v termínu od 19. května do 31. srpna 2015 byla možnost se zúčastnit

Více

Prázdniny 2017 preventivní činnost

Prázdniny 2017 preventivní činnost 26.6.2017 Prázdniny 2017 preventivní činnost Preventivní činnost Policie ČR Letní preventivní akce VODA 2017. Hazard, alkohol a děti 2017. Dopravně bezpečnostní akce podpořené preventivními aktivitami.

Více

Pocit bezpečí obyvatel Středočeského kraje a spokojenost s činností Policie ČR ve Středočeském kraji

Pocit bezpečí obyvatel Středočeského kraje a spokojenost s činností Policie ČR ve Středočeském kraji KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Na Baních 1535, Praha 5 - Zbraslav Tel.:974861446 E-mail: stckraj@mvcr.cz Pocit bezpečí obyvatel Středočeského kraje a spokojenost s činností Policie ČR

Více

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Analýza trestné činnosti na území města Vsetín v letech 2005 až 2007 Ve Vsetíně dne 15. června 2009 Zpracoval : Bc.Nikolaj Martinák 4ESVS_K 1. ÚVOD 1.1. Charakteristika

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality...

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ZÁBŘEH 2016 2019 Obsah Úvod... 3 1. Prevence kriminality... 4 1.1. Struktura prevence kriminality... 4 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... 4 2.

Více

PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu. MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č.

PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu. MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č. PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č. 2/2015), o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA HROTOVICE NA LÉTA

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA HROTOVICE NA LÉTA PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA HROTOVICE NA LÉTA 2016-2020 OBSAH: 1. ÚVOD 3 2. SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČR 3 3. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA 4 3.1. Protiprávní analýza 4 3.2. Sociálně - demografická analýza

Více

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil Magistrát města Ústí nad Labem Odbor kontroly Manuál pro pracovníky škol V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil 1) žák, který nedovršil 15. rok věku

Více

Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno. Bezpečná lokalita bezpečné bydlení

Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno. Bezpečná lokalita bezpečné bydlení Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno (Analýza sociologického výzkumu) V rámci projektu Bezpečná lokalita bezpečné bydlení Pro Městskou polici Brno zpracovala: Mgr. Lucie

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ Stav od 20.2.2016 Jedná se pouze o informativní přehled bez záruky! WWW.YESPOJISTENI.CZ příslušného zákona Skutková podstata protiprávního jednání

Více

Zpráva o stavu veřejného pořádku na území OOP Hranice za rok 2014 předložení

Zpráva o stavu veřejného pořádku na území OOP Hranice za rok 2014 předložení Policie České republiky Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje Územní odbor Přerov Obvodní oddělení Hranice Obec Zámrsky Zastupitelstvo obce cestou starosty Arnošta Paly Zámrsky 23 753 01 V Hranicích

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Shrnutí průzkumu Vnímání pocitu bezpečnosti občany Brna z roku 2015

Shrnutí průzkumu Vnímání pocitu bezpečnosti občany Brna z roku 2015 Shrnutí průzkumu Vnímání pocitu bezpečnosti občany Brna z roku 2015 Názory na bezpečnostní problémy Respondenti nejvíce pociťují riziko dopravních nehod, obávají se ohrožení dětí návykovými látkami a o

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Město Kolín Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kolína se v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35, 84 odst. 2 písm. h)

Více