OBSAH. Historické památky ve Vimperku Hrady, zámky, muzea a lidová architektura Toulky přírodou Naučné stezky a pěší turistika...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Historické památky ve Vimperku... 3. Hrady, zámky, muzea a lidová architektura... 5. Toulky přírodou... 6. Naučné stezky a pěší turistika..."

Transkript

1 OBSAH Historické památky ve Vimperku... 3 Hrady, zámky, muzea a lidová architektura... 5 Toulky přírodou... 6 Naučné stezky a pěší turistika... 7 Vyhlídková místa, rozhledny... 8 Židovské památky... 9 Technické památky a zajímavosti...10 Cyklistika...10 Kam v létě za koupáním a sportem...12 Když přijde čas sjezdovek, bruslí a svařáku...14 Půjčovny sportovních a turistických potřeb...15 Kam za dobrým obědem a skvělým vínem...15 Na výlet k sousedům...16 Autokempy, tábořiště...16 Informace, které se mohou hodit...17 Seznam infocenter na Šumavě...18 Historické památky ve VIMPERKu Bašty Ze středověkých městských hradeb vystupuje zachovalá bašta. Spolu s dalšími pěti baštami, dochovanými v různé míře, a věžovitou Černou branou na cestě k hradu byla součástí městského opevnění budovaného po r V horní části náměstí byla do hradeb nově proražena branka, z níž se otevírá pohled na malebnou scenérii údolí řeky Volyňky. Dům čp. 8 na náměstí Svobody Původně středověké náměstí ulicového typu leží na skalní ostrožně na příkrém svahu. Svou současnou podobu získalo po požáru v roce 1904, kdy byla zničena téměř polovina domů. Následující výstavba v secesním stylu zdobí náměstí dodnes. Na nároží domu čp. 42 je umístěna pozoruhodná plastika Panny Marie Immaculaty. Dům čp. 8 se vzácně dochovaným gotickým sklepem s původním schodištěm byl v barokním období přestavěn. Od roku 2002 se zde nachází Minimuzeum vimperské větve Zlaté stezky. Černá zámecká brána Na strmé cestě z města na zámek nelze přehlédnout Černou zámeckou bránu, jedinou dochovanou z původních čtyř městských bran. Hlídala přístup k zámku ve směru od města a byla součástí opevnění, budovaného od r Dvoupatrová brána má lichoběžníkový půdorys a je zakončena vysokou dlátovitou střechou. Dům U Jelena Nárožní jednopatrový dům čp. 61 je původně gotický, později renesančně přestavěný. Fasáda domu je klasicistní. Na plasticky členěném průčelí se dochovaly zbytky rokokových maleb a v patře arkýř na krakorcích. Na jeho nároží je plastika znázorňující hlavu jelena, podle které byl dům pojmenován. Haselburg Unikátní, samostatně stojící předsunutá dělostřelecká bašta bývala součástí opevnění hradu. Vznikla z Kaplířových přestaveb v 15. století a jejím úkolem byla ochrana severní strany. Hlavní součástí je válcovitá věž, dnes již pouze dvoupatrová, s branou s výklenkem pro padací most. Nad ním je osazena erbovní deska Kaplířů ze Sulevic s letopočtem Hřbitovní kostel sv. Bartoloměje S výstavbou hradu patrně souvisí nejstarší, původně farní kostel sv. Bartoloměje. Byl založen v poslední čtvrtině 13. století a později byl pseudogoticky upraven. V interiéru kostela jsou cenné především pozdně středověké nástěnné malby s náhrobky z stol. Naproti hřbitovu stojí sloup s raně barokní sochou sv. Anny Samotřetí asi z 2. pol. 16. stol. Socha znázorňuje matku Panny Marie, sv. Annu ve třech podobách. Kaple Čtrnácti pomocníků Barokní kaple stojí v těsné blízkosti kostela sv. Bartoloměje. Byla založena r huťmistrem Michalem Müllerem. V lodi se nachází hrobka s letopočtem A Klášterec Osada vesnice ze 14. století ležela na vimperské větvi solné Zlaté stezky. První písemná zmínka o ní je z roku Ačkoliv jméno obce by tomu napovídalo, není v jejím okolí z minulosti dosvědčen žádný klášter. Jméno Klášterec bylo snad dáno poustevně. Kostel Navštívení Panny Marie Farní kostel uzavírá dolní část náměstí. Za datum jeho výstavby se uvádí rok 1365, ale není vyloučeno, že je starší. Tvoří jej nesymetrické dvojlodí s věží v jihozápadním nároží s kaplí sv. Anny přistavěnou r Další úpravy byly prováděny kolem r a pak v 18. a 19. stol. Loď je sklenuta síťovou křížovou klenbou, severní stranu zdobí fragment nástěnné malby z 15. stol. znázorňující mučedníků. Hlavní oltář je barokní, stejně jako zasklená tumba s ostatky sv. Inocence z r Křížová cesta Roku 1877 pojal vimperský měšťan a tiskař Johann Steinbrener úmysl vybudovat křížovou cestu. K uskutečnění tohoto záměru si vybral vrch Honigbühel-Flur, na němž byla kalvárie se 14 zastaveními 23. června 1884 vysvěcena. V posledních desetiletích 20. století kalvárie chátrala a po opravě byla 6. dubna 2001 znovu vysvěcena. Městská zvonice Hranolová městská věž zvonice je původně gotická z doby okolo r Z této doby se dochovalo kamenné ostění vchodu, sokl s gotickou kordónovou římsou v patře 3

2 a jeden krakorec původního arkýře. Požár r zničil barokní výzdobu zvonice a při úpravách r byly odstraněny také zbytky barokních maleb v průčelí. Městské opevnění Kolem domů na náměstí se nacházejí zbytky městských hradeb. Právo k jejich budování spolu s povýšením Vimperka na město získal Petr Kaplíř ze Sulevic r Opevnění směřuje od města k hradu, zeď je zachována na třech stranách, vyjma západní. Dobře dochovanou nejstarší část je vidět po pravé straně uličky Zlatá stezka, která vede od náměstí směrem k zámku. Celý systém opevnění z pozdního středověku je na českém území unikátní. Pivovar Pod městskou zvonicí a kostelem najdete ve Steinbrenerově ulici 48/1 minipivovar, který navazuje na tradici vaření piva ve Vimperku. Tento dům s gotickými sklepy patří k nejstarší zástavbě, která vznikala spolu s přilehlou zvonicí a kostelem. Dům byl postupně dostavován a přestavován, dříve se zde nacházely provozovny drobných živnostníků (např. pekařství) a po roce 1948 byl užíván jako bytový. V roce byl tento dům navrácen do své původní historické podoby a interiér přizpůsoben provozu minipivovaru s restaurací se zachováním původních sklepů. Pivo se ve Vimperku vařilo ve dvou pivovarech: zámeckém již před rokem 1547 (Rožmberský, později Schwarzenberský) a Měšťanském (právo obnoveno Petrem Vokem z Rožmberka v roce 1598). Vaření piva dosáhlo největšího rozmachu v 19. století. Poslední pivovar (Schwarzenberský, po znárodnění patřící pod Jihočeské pivovary) byl uzavřen v roce Srubové domy čp. 16 a 18 V Inocencově ulici, v bezprostřední blízkosti náměstí se nacházejí dva domy srubové konstrukce, datované do 18. stol. V průběhu 20. stol. prošly celkovou rekonstrukcí. Jsou typickou ukázkou šumavské lidové architektury a jejími nejstaršími příklady na Vimpersku. Steinbrenerův dům Johann Steinbrener ( ) byl zakladatelem tradice vimperského tiskařství. Začínal jako knihvazač r v domě dříve nazývaném U Slona. Když dům r vyhořel, dal jej znovu vystavět. Postupně vybudoval tiskařské impérium, které tisklo knihy v mnoha jazycích od kolibřích vydání koránu až po obří modlitební knihy a distribuovalo je do celého světa. Velký klášterecký viadukt Velký zděný čtyřobloukový železniční most z konce 19. století se nachází na trati Vimperk Volary. Při její stavbě bylo třeba značného technického mistrovství a překonání obtížného hornatého terénu. Kromě stoupání na Kubovu Huť bylo třeba vyřešit přemostění hlubokého údolí řeky Volyňky u osady Klášterec. Celá trať byla dána do užívání 9. července Most je dnes významnou technickou památkou. Zámek Dnešní první nádvoří, tzv. Dolní zámek, bylo původně předhradím a od vlastního hradu bylo oddělené příkopem. Tvořil jej rozlehlý dvůr hospodářské zázemí zámku. Jeho součástí byl v 16. století i pivovar a zahrady s arkádami. Za Jáchyma Novohradského z Kolovrat bylo předhradí na počátku 17. století začleněno do zámeckého komplexu výstavbou honosného paláce. Z předhradí se branou vstupovalo do vlastního hradu, dnes druhého nádvoří. K jeho nejstarší části patří i přízemí gotické Vlčkovy věže, pocházející z 13. století. Hrad byl přestavován v 15. století za Kaplířů ze Sulevic. Rožmberkové ho v letech přeměnili na renesanční zámek. Dnešní vzhled vtiskly zámku schwarzenberské přestavby vyvolané požárem v roce 1857, kdy po zásahu bleskem téměř celý vyhořel. Dnes se zde nachází muzeum s expozicí knihtisku, sklářství, historie města a přírody NP a CHKO Šumava. HRADY, ZÁMKY, muzea a LIDOVÁ ARCHITEKTURA Drslavice pozdně gotická tvrz přestavěná v r na sýpku, nyní se postupně rekonstruuje do původní podoby, přístupná po dohodě, tel.: Fotogalerie Vimperk D+D foto Drenčeni, Kostelní 56 Galerie Dolní Brána Prachatice, tel.: , prodejní a výstavní galerie obrazů, keramiky a fotografií Galerie Steinbrener Steinbrenerova 3, Vimperk, prodejní výstava ručně broušeného křišťálu. Tel.: Galerie U Šaška Vimperk, Městské kulturní středisko, Johnova 226, tel.: , různé výstavy Hus romantická zalesněná zřícenina hradu ve skalnatém údolí Blanice Husinec národní kulturní památka Husův dům, údolní přehrada z let na řece Blanici Kaplička ve Zdůlí na okraji městečka Čkyně v místě, kde se roku 1742 utkala francouzská a rakouská vojska Kašperk hrad založený v r Karlem IV. jako správní středisko pohraničí a na obranu Zlaté stezky Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka Prachatice, Velké náměstí 184, tel.: , obsahuje celoživotní průřez dílem autora do současnosti Kunžvart zřícenina hradu založeného v 1. polovině 14. století Lčovice původní renesanční zámek vybudovaný kolem roku 1600, v přilehlém parku stojí raně barokní kaple Nejsvětější Trojice z let , areál doplňuje pavilon a grotta, pamětní deska architekta Josefa Zítka, který byl jedním z majitelů, zámek není přístupný veřejnosti Libotyně, Dvory, Lhenice, Vlachově Březí lidová architektura Jakuba Bursy Minimuzeum Zlaté stezky Vimperk, Náměstí Svobody 8, OTEVŘENO: celoročně (informace na Turistickém informačním středisku, Nám. Svobody 42, tel.: ) Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice, Velké náměstí 43, tel.: , otevřeno: út ne, 9:00 17:00 Muzeum paličkované krajky a Ateliér Hana Prachatice, Poštovní 178, tel.: , muzeum paličkované krajky a prodejní galerie současné paličkované tvorby Muzeum Vimperk zámek Muzeum Národního parku Šumava, dějiny města, sklářství a knihtisku + další tématické sezónní výstavy, tel.: , OTEVŘENO: květen říjen Muzeum Volary Česká 71, tel.: , stálá expozice historie Zlaté stezky, staré Volary ve fotografii, pochod smrti, sezónní výstavy, OTEVŘENO: od května do září Osada Mlýny roubená stavení Památník Mistra Jana Husa v Husinci Husova 37, tel.: , slouží jako muzeum s rodnou světničkou Mistra, v sezóně je zde řada výstav výtvarných či fotografických, OTE- VŘENO: od května do října, mimo tuto dobu lze objednat prohlídku telefonicky Pošumavské hasičské muzeum Stachy, tel.: , otevřeno: červen září Prachatické muzeum Velké náměstí 13, tel.: , stálé expozice Zlatá stezka, Archeologie regionu, Renesance zlatý věk města, Sakrální památky regionu a sv. Jan Nepomuk Neumann, Měšťanská kultura 19. století a sbírka střeleckých terčů, Prachaticko ve středověku, výstavy, přednášky atd. Putkov stavby šumavského typu s bedněnými štíty, roubený dům č

3 Sklářská huť Czech Glass 1. máje 596, Vimperk, tel.: , ruční výroba foukaného skla, možnost prohlídek, prodejna Sklářské muzeum v Lenoře Lenora 36, tel.: , historie sklářství na Šumavě, OTE- VŘENO: od května do září Smrčná původní tvrz, přestavěná na sýpku, bývá pokládána za původní klášter templářů Vlachovo Březí barokní kostel, židovský hřbitov, lidové baroko Volary roubené domy alpského typu, dřevěné seníky uprostřed luk, pohřebiště 94 židovských obětí Pochodu smrti (1945) Zámek Skalice v Bohumilicích dvoukřídlá jednopatrová budova zámku byla v r přestavěna, restaurováno do původní podoby, jízdárna pro veřejnost a minizoo původních českých plemen, tel.: Zámek ve Vimperku Horní zámek, Dolní zámek a předsunuté pevnůstka Haselburg, nejstarší částí je dvoupatrová Vlčkova věž, pocházející z poloviny 13. století, dnes je v areálu muzejní expozice sklářství, knihtisku, šumavské přírody a dějin města Zdíkov, Stachy, Masákova Lhota, Mlýny roubená architektura TOULKY PŘÍRODOU Amálino údolí přírodní rezervace, skalní útvary, četné stopy po rýžování a dolování zlata jádro někdejšího zlatonosného revíru Kašperských Hor Arboretum Vimperk, vstup ze zámecké aleje Boubínský prales třetí nejstarší přírodní rezervace u nás, nejstarší stromy dosahují stáří 300 až 400 let, naučná stezka, rozhledna Černé a Čertovo jezero šumavská jezera ledovcového původu, Černé je největší v ČR (18,4 ha), výchozí bod Železná Ruda Chalupská slať u Borových Lad vrchovištní rašeliniště s největším rašelinovým jezírkem v Čechách Jezero Laka (dříve také Pleso nebo Mlaka) nejmenší, ale nejvýše položené jezero ledovcového původu, nadmořská výška 1096 m n. m., plovoucí rašelinné ostrůvky, slatinové břehy Kaňonovité údolí Boubínského potoka chráněné území o rozloze 20 ha, sejpy (rýžoviště zlata) na Cikánském potoce Modravské slatě největší komplex rašelinišť na Šumavě, po okraji vede turistická cesta z Modravy na Javoří pilu Obří hrad nejvýše položené pravěké hradiště v České republice, vzniklo jako keltská pevnost patrně v souvislosti s keltským zájmem o zlato Plešné jezero druhé nejvýše položené jezero na Šumavě (1090 m), hloubka vody max. 18,3 m, jezerní stěna 300 m Povydří balvanité údolí řeky Vydry, které je sevřené zalesněnými stráněmi Prášilské jezero nachází se ve výšce 1080 m n. m., max. hloubka 15 m, přírodní rezervace Rezervace Čertova stráň přírodní rezervace nedaleko Včelné pod Boubínem (asi 3 km východně), v blízkosti Cikánského údolí Rokyta unikátní venkovní geologická expozice, kterou tvoří altán s přehlednými informačními panely a ukázky hornin zastoupených na území Národního parku a CHKO Šumava Stožec (1065 m n. m.) pralesovitý suťový les, z vrcholku za dobré viditelnosti výhled na Alpy Světlohorská nádrž, pramen Volyňky a památník posledního šumavského vlka výchozí bod z obce Lipka po žluté turistické značce, délka 4 km Věnec pravěké hradiště, jedno z nejrozsáhlejších v Čechách, výchozí bod obec Hradčany u Čkyně Vltavský luh unikátní celek přirozených mokřadů, součástí chráněného území je Mrtvý luh, viditelný při cestě lodí po meandrující spojnici Teplé a Studené Vltavy NAUČNÉ STEZKY A PĚŠÍ TURISTIKA Alej smíření Táflova huť Alej smíření v Táflově Huti byla založena na jaře roku V místech, kde stojí alej, bývala česko-německá osada. Alej má dvě části první je tvořena českým a německým národním stromem (lípa, dub), v druhé části jsou vysázeny ovocné stromy (jabloně). Na projektu Alej smíření se podíleli žáci vimperských škol, gymnázia z Waldkirchenu a z Freyungu. Boubínský prales Naučná stezka vede kolem jedné z nejznámějších a nejstarších rezervací v naší republice. Výchozím místem je Kaplice pod Boubínem. Na osmi zastaveních jsou umístěny informační panely s podrobným textem a obrázky. Je dlouhá 4 km. Getsemanská zahrada Tradice Getsemanské zahrady obnovena v roce 2001, nachází se mezi vrchy Medník a Sklářský vrch, nedaleko Solné Lhoty jižně od Vimperka. Do této zahrady jsou zvány významné osobnosti domácího i zahraničního života, aby zde zasadily strom podle svého výběru. Je to místo určené k odpočinku, pozorování i rozjímání, informační tabule informují o dřevinách vyskytujících se běžně v ČR. Chalupská slať Chalupská slať je řazena mezi šumavské skvosty. Nachází se 1 km od obce Borová Lada. Výchozím bodem je parkoviště na silniční komunikaci B. Kvilda. Poválkový chodníček je zakončený plošinkou na okraji největšího rašelinného jezírka v ČR. Bezbariérová. Javorník Trasa naučné stezky vede po úbočí stejnojmenného vrchu (1089 m) ležícího asi 6 km od Vacova a 12 km severozápadně od Vimperka. Výchozí místo je z obce Javorník silničkou vedoucí k vrchu Javorník s rozhlednou. Stezka má dva okruhy malý okruh dlouhý 7,5 km se 16ti zastaveními, velký okruh dlouhý 11 km má 21 zastavení. Jezerní slať Rozsáhlé rašeliniště o rozloze 103,5 ha situované mezi Kvildou a Horskou Kvildou. Jedno z nejstudenějších míst naší republiky. Slať s povalovým chodníčkem, dřevěnou rozhlednou (výška 7 m) a naučnou ministezkou (320 m ) je přístupná z parkoviště. Keltská stezka Trasa Kubova Huť Boubín Buk Mařský vrch Věnec. Keltská stezka Trasa stezky začíná v osadě Popelná u Nicova u parkoviště a vede na Obří vrh (1005 m) a zpět, je dlouhá asi 3 km. Z Obřího vrchu jsou velmi pěkné výhledy do údolí Losenice a na Kašperskohorsko. Medvědí stezka Nejstarší naučná stezka Šumavy založená v roce Prochází kolem množství zajímavých skalních útvarů, které vznikaly zvětráváním hrubozrnné žuly v deskovité, hřibovité a jiné formy. Byly často pojmenovány (Perník, Perníková skála, Kamenná kráska, Kazatelna, Kaple...). Vede od železniční zastávky Ovesná (u Nové Pece) přes kopec Perník, osadu Jelení, Rudolfovu cestu do Černého Kříže. Délka: 14 km. Naučná lesnická stezka Její začátek je nedaleko obce Pravětín u Vimperka, pokračuje přes masiv Boubína a končí nedaleko státní přírodní rezervace Boubínský prales. Návštěvník se seznamuje se základními funkcemi lesa a s lesním přírodě blízkým hospodařením. Informační tabule ve třech jazycích. Naučná stezka suchým lesem na Březníku Tato stezka je věnovaná příčinám i následkům kůrovcovné kalamity na Šumavě a dalšímu vývoji lesních ekosystémů v této oblasti. 6 7

4 Naučná stezka Národního parku Šumava Chceme-li projít tento okruh, musíme vyrazit od informačního pavilonu u pěšího přechodu Finsterau Bučina. Stezka informuje o historii této oblasti, o filozofii a členění NP. Cesta vede okolo zaniklých osad Knížecí Pláně, Chaloupky, Mlýnské Domky. Naučný okruh les Výchozí bod jsou Borová Lada. Zde se dozvíte o funkcích lesa a surovinách, které poskytuje. Též informuje o významu lesa a jeho šetrném obhospodařování. Okruh je dlouhý 4 km. Povydří Naučná stezka 7,5 km dlouhá vede nádherným údolím řeky Vydry. Nástupním místem je Čeňkova Pila nebo Antýgl, v polovině stezky je Turnerova Chata, kde je možné občerstvení i přenocování. Schwarzenberský plavební kanál Stezka vede podél Schwarzenberského plavebního kanálu z Jeleních Vrchů v délce 8 km a je doplněna čtyřmi informačními panely, které svým obsahem vystihují osídlení hvozdu, osobnost stavitele kanálu ing. Josefa Rosenauera, minulost i současnost kanálu. Vhodné pro pěší, cyklisty i tělesně postižené. Kanál je největší šumavskou technickou památkou, která byla určena pro plavení dřeva z nedostupných částí Šumavy do Vídně. Nyní můžete ukázku plavení dřeva shlédnout v daných termínech, které jsou známy na informačních střediscích. Soumarské rašeliniště Lenora Naučná stezka dlouhá 1,5 km vás zavede na rašeliniště u Soumarského mostu. Stezka vede zčásti po poválkových chodnících; v jejím závěru se do výše 10 m tyčí dvoupatrová dřevěná krytá vyhlídková věž. Otevřeno od června do října. Sudslavický okruh Stezka vede od jedné z nejobjemnějších lip v Čechách (obvod 12 m) přes přírodní rezervaci Opolenec, Výškovice a Bohumilice zpět ke mlýnu U Vanických. V polovině délky trasy je tzv. Sudslavická sluj. Tento okruh měří 3,3 km a má 26 zastavení. Tříjezerní slať Pohodlnou prohlídku živé části slati s jezírky umožňuje naučná stezka s informačním panelem u vstupu. Nachází se nedaleko obce Modrava cestou na Prášily. Turistický okruh nelesní krajina Naučná stezka začíná na jižním okraji obce Kvilda. Okruh ukazuje a přibližuje vývoj a vznik bezlesí v okolí Kvildy. Délka trasy je 5 km. Údolím vimperských památek Naučné trasy mapují historii města Vimperka. Jsou rozděleny na dva okruhy v délce 4 a 9 km, které se navzájem prolínají. Obě trasy začínají na Náměstí Svobody před domem čp. 8. Vimperská větev Zlaté stezky Středověká solná stezka byla nedílnou součástí rozvoje obchodu mezi českými zeměmi a Bavorskem. Vimperská větev Zlaté stezky vede přes osady Klášterec, Korkusovu Huť, Kubovu Huť, Horní Vltavici, přes zaniklou osadu Havranka až do Freyungu. Zadov-Churáňov Horská ves založená při sklářské huti v 18. století a známé šumavské středisko zimních sportů. Jejím okolím vede 7 km dlouhá naučná stezka s 10ti zastaveními. Vhodná pro letní i zimní turistiku. Výchozí místo hotel Churáňov. Zážitková stezka Duch pralesa Trasa vede od hráze Plešného jezera až k pomníku Adalberta Stiftera. Zážitková stezka Suchým lesem Trasa začíná v těsné blízkosti rozhledny Poledník a její délka je necelý kilometr, otevřena je pouze během letní sezóny. VYHLÍDKOVÁ MÍSTA A ROZHLEDNY Boubín (1362 m n. m.) nejvyšší vrchol Boubínské hornatiny s dřevěnou rozhlednou vysokou 21 m nádherné výhledy na Šumavu a při pěkném počasí i na Alpy Březník (1006 m n. m.) skalnatý vrchol s pěkně upravenou vyhlídkou do Luzenského údolí a na Luzný, v nově zrekonstruované bývalé myslivně otevřena výstava věnovaná životu a dílu spisovatele Karla Klostermanna Bučina (1162 m n. m.) nejvýše položená osada na české straně Šumavy, poblíž ve výšce 1172 m pramení Vltava (Pramen Vltavy), nádherný výhled na Alpy Javorník (1089 m n. m.) vrch s nově opravenou Klostermannovou rozhlednou, krásné výhledy Libín (1096 m n. m.) rozhledna 27 m vysoká, k vyhlídkové plošině vede 138 schodů, krásné výhledy, výchozí místo z obce Libínské Sedlo (u Prachatic) po modré stezce cca 2 km Luzný (1373 m n. m.) vrch s typickým kamenitým vrcholem v pohraničním šumavském hřbetu, výhled na Třístoličník, Boubín, přes Roklan po Javor, dále až do Německa a údolí Dunaje Mářský vrch (907 m n. m.) 12 m vysoká kamenná rozhledna, která je součástí kaple, nachází se nad obcí Svatá Máří 5 km východně od Vimperka, krásný výhled na Vacovsko a Stašsko Obelisk Adalberta Stiftera 14,5 m vysoký, na temeni skalní stěny nad Plešným jezerem s vyhlídkou Oblík (1224 m n. m.) s překrásným výhledem přes Modravské slatě k Roklanům na jih, na východ a sever do vnitrozemí Ostrý (1293 m n. m.) dvouhrotý vrh, který je považován za jeden z nejhezčích, jeho nižší vrchol (1241 m), holý a skalnatý, leží již území Bavorska. Vyšší vrchol (1283) se tyčí na hranici Čech Pancíř (1214 m n. m.) rozhledna na Pancíři je součástí chaty s terasou, výška 18 m, z rozhledny daleký výhled na celou západní Šumavu Poledník (1315 m n. m.) 37 m vysoká rozhledna s krásným rozhledem na Šumavu, k vyhlídkové plošině ve výšce 30 m vede 223 schodů Roklan (1453 m n. m.) skalnatá plošina s výhledy na Velký Javor, Ostrý, Luzný a jiné Třístoličník (1311 m n. m.) vrcholek vystupuje z pohraničního hřebene Šumavy západně od Trojmezné asi 10 km západně od Nové Pece, vede přes něj státní hranice mezi ČR a SRN, v 19. stol. upraven jako rozhledna, velmi pěkné výhledy do Bavorska, na Alpy i do Čech, zajímavé skalní útvary, přístupné automobilem ze SRN, parkoviště 1 km pod vrcholem Velký Javor (1456 m n. m.) nejnavštěvovanější hora Bavorského lesa poblíž Železné Rudy s nádherným výhledem na Šumavu, vrch Ostrý a Alpy Vyhlídka u Borových Lad (1000 m n. m.) malá dřevěná rozhledna byla postavena roku 1997, stojí na východním úbočí vrchu Vyhlídka, rozhledna umožňuje pohled na oblast Chalupské, Novosvětské a Pasecké slatě a obec Borová Lada Zhůří (1140 m n. m.) vyhlídky na Trojmeznou, Poledník, Velký Ostrý a Můstek ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY Pamětní deska vimperské židovské obce na místě bývalé synagogy ve Vimperku synagoga ve Vimperku, která byla vybudována zdejší židovskou obcí roku 1925, byla však už 10. listopadu 1938 vypálena nacisty, v současnosti na jejím místě pamětní deska (u budovy Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava) Synagoga ve Čkyni bývalá synagoga (z roku 1828) je spolu se synagogou v Bechyni nejstarší svatyní, jedinou synagogou na Prachaticku a jednou z posledních zachovaných vesnických synagog v Čechách vůbec, v současné době rekonstruována. Tel.: Židovský hřbitov a synagoga v Dubu synagoga přestavěna na obytný dům (před r. 1920), hřbitov rekonstruován 8 9

5 Židovský hřbitov a synagoga ve Vlachově Březí synagoga přestavěna na obytný dům (před 1920), hřbitov založen v 17. století, barokní náhrobky Židovský hřbitov a synagoga ve Volyni synagoga založena v r empírového typu, nejstarší pomníky i 300 let staré barokní z mramoru Židovský hřbitov ve Čkyni jeden z nejlépe upravených židovských hřbitovů v ČR, součástí je pietní síň věnovaná židovským občanům ze Čkyně a okolí, kteří zahynuli po okupaci území nacisty TECHNICKÉ PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI Čeňkova pila Elektrárna v Čeňkově pile byla dokončena v roce 1912 jako elektrárna pro Kašperské Hory. Dodnes je funkční některé zařízení Francisova turbína s regulátorem a generátor. Tel.: Historický most v Čábuzích Je klenutý kamenný most s jedním obloukem přes Horský potok ze 17. století. Kubova Huť Místo nejvýše položené železniční stanice v ČR (995 m n. m.). Lenora Rechle Krytá dřevěná lávka přes Vltavu při silnici do Volar sloužila k regulaci plaveného dřeva. Postavena r Pec v Lenoře Obecní pec z r. 1837, dříve i nyní využívána obyvateli obce a okolí k pečení. Turistická atrakce upečený chléb, housky a lenorské placky se rozdávají příchozím. Pivovar Pod městskou zvonicí a kostelem najdete ve Steinbrenerově ulici 48/1 minipivovar, který navazuje na tradici vaření piva ve Vimperku. Roční výstav současného minipivovaru je 300 hl ročně. Varny mají objem 2 hl. Vaří se klasický český ležák tradiční technologií spodního kvašení z českých surovin, tj. nefiltrovaná a nepasterizovaná piva bez jakýchkoli umělých přísad a konzervačních látek a to přímo v prostorách restaurace, kde jsou umístěny varny a v prostorách přilehlého sklepa, kde naleznete spilku, ležácké sudy a související technologii. Varny jsou nerezové s měděným oplechováním objemu 2 hl a elektrickým ohřevem, kvašení probíhá v tradičních otevřené spilce a dále pivo dozrává několik týdnů v ležáckých sudech. Schwarzenberský plavební kanál Nejdelší stoka na plavení dřeva ( ) v českých zemích v délce 52 km. Dřevo se z nepřístupných šumavských hvozdů plavilo až do Vídně. Unikátní vodohospodářské dílo. Velký Klášterák Velký zděný čtyřobloukový železniční most z konce 19. století se nachází na trati Vimperk Volary. Při jeho stavbě bylo zapotřebí značného technického mistrovství. Celá trať se využívá od 9. července Vchynicko-tetovský plavební kanál Významná technická památka. Dílo schwarzenberského inženýra Josefa Rosenauera z let Vybudován pro dopravu dřeva z tehdy nepřístupných lesních revírů v údolí Modravy. CYKLOVÝLETY 1) PO BOUBÍNSKÉM HŘEBENI 44 km, středně náročná trasa Vimperk Pravětín Kubova Huť Lesní cesta (rozc.) Horní Vltavice Pod Hornovltavickými pastvinami Strážný Dolní Silnice Dolní Cazov Mlaka (rozc.) V Podkově Nové Údolí Stožec 2) VIMPERSKÝMI LESY NA ZADOV 56 km, náročná trasa Vimperk (žst.) Trhonín Svatá Maří Mařský vrch Štítkov Bošice Bohumilice Spůle Na Číhání (rozc.) Putkov Branišov Zdíkov Masákova Lhota Zdíkovec Stachy Říhov Zadov Nový Dvůr Masákova Lhota Zdíkov Račov Cejsice Vimperk (žst.) 3) KVILDSKÉ SLATĚ 23 km, lehká trasa Kvilda Jezerní slať (vyhlídka) U Daniela (rozc.) U Tří jedlí Zhůří Horská Kvilda Korýtko Kvilda 4) Z VOLAR NA HRAD HUS 53 km, náročná trasa Volary Mlynářovice Milešice (část) Putín (rozc.) Včelná pod Boubínem Na Křížkách (rozc.) Na Kubrnech (rozc.) Milešice (část) Milešice Řepešín Záblatí Hlásná Lhota Křišťanovický rybník Hrad Hus Blažejovice Vysoký les Volary 5) KOLEM BOUBÍNA 43 km, středně náročná trasa Vimperk (žst.) Pravětín Kubohuťská cesta Lom před Soví skálou Tábořiště pod Boubínem Zátoň (žst.) Na Kubrnech (rozc.) Na Křížkách (rozc.) Palečkovský vrch (rozc.) Veselka Pravětín Vimperk (žst.) 6) DO NP BAYERISCHER WALD 51 km, náročná trasa Kvilda Zlatá stezka Bučina Bučina/Finsterau (CZ/D) Finsterau Mauth Hinterfirmiansreut Reifkopfstrasse Finsterau Bučina/Finsterau (CZ/D) Bučina Zlatá stezka Kvilda 7) ZA PAMĚTÍ ŠUMAVSKÝCH HUTÍ 65 km, náročná trasa Vimperk Klášterec Korkusova Huť Arnoštka Kubova Huť Lesní cesta Horní Vltavice Žlíbky Kořenný Polka Šeravská huť Švajglova Lada Rozcestí Pod Kamennou Šindlov Nové Hutě Pláně Jezírko U Kyzu Zdíkov Křesanov Hrabice Vimperk 8) STEZKOU KRÁLE ŠUMAVY 49 km, středně náročná trasa Vimperk (žst.) Klášterec Lipka Sedlo V Srnčím Paseka Nové Hutě (Polesí) Borová Lada Žďárské sedýlko Jelení stezka Strážný Hliniště Mlýn Řasnice Lenora (žst.) 9) ZE ZADOVA NA JAVORNICKO 40 km, středně náročná trasa Zadov Churáňov Na Rovinách (rozc.) Studenec Nicov Krankoty (rozc.) Javorník (rozhledna) Milíkov Rohanov Benešova Hora Zdíkovec Zdíkov Jezírko U Kyzu Pláně Zadov 10) ÚDOLÍM PRAVĚTÍNSKÉHO POTOKA 29 km, lehká trasa Turistické informační středisko Vimperk okolo nemocnice Sloup, kasárna směr Kvilda Kramata Paseka směr Michlova Huť Michlova Huť Lipka Korkusova Huť Vimperk Táflova Huť Pravětín Vimperk, centrum 11) NA SVĚTLOU HORU 40 km, lehká trasa k NP Šumava Turistické informační středisko Vimperk okolo nemocnice Sloup, kasárna směr Nové Hutě Babůrek směr Nové Hutě směr Borová Lada, Chalupská slať Svinná Lada směr Borová Lada Horní Vltavice Polka směr Horní Vltavice směr Šerava Lipka rozcestí Pod Světlou horou směr Lipka směr Vimperk 10 11

6 12) VLTAVSKÁ OKRUH 63 km, středně náročná trasa Kvilda Pramen Vltavy Pod Stráží Bučina Knížecí Pláně Žďárské sedýlko Žďárské jezírko Strážný Hliniště Zelená cesta Soumarský Most Lenora Zátoň Horní Vltavice Polka Borová Lada Kvilda 13) Z VIMPERKA DO LENORY - 35 km, lehká trasa Vimperk Lipka Borová Lada Orlovka Strážný Lenora 14) K SCHWARZENBERSKÉMU KANÁLU 46 km, lehká trasa Nová Pec Černý Kříž Stožec Nové Údolí Rosenauerův pomník Jelenní Schwarzenberský kanál Nová Pec Textový podklad mapa Cyklotrasy Vimperk a okolí (vydaná v roce 2009). KAM V LÉTĚ ZA KOUPÁNÍM, SPORTEM A TURISTIKOU BAZÉNY Prachatice plavecký bazén, pára, tel.: Dětské centrum Albatros Prachatice malý bazén, vířivka, tel.: Volary bazén tel.: Prachatice Koupaliště Hulák skluzavky, masážní trysky, tel.: Strakonice krytý a venkovní plavecký bazén, tel.: Boulderingová lezecká stěna Vimperk, tělocvična OA+G na sídlišti Míru, tel.: , po až hodin BOWLING Vimperk 1. Máje 477, tel.: Kašperské Hory Parkhotel Tosch, tel.: DOSTUPNÁ ŠUMAVA celodenní autobusové zájezdy po NPŠ s průvodcem, určené pro osoby se sníženou mobilitou, dopravu zabezpečuje ČSAD provoz Sušice, tel.: TERMÍNY ZÁJEZDŮ POLO- VINA KVĚTNA AŽ KONEC ŘÍJNA FITNESS Fitness centrum FITKO + solárium ERGOLINE + sauna, Pivovarská 2, Vimperk, tel.: , Solárium + rehabilitační masáže, pí. Kortanová Jiráskova 278, Vimperk tel.: Fitness Prachatice, U Stadionu 261, tel.: Fitness Prachatice, Jánská 123, tel.: , Golf Golf klub Šumava obec Liščí (u Chudenína Nýrsko), tel.: , Village golfclub Zahrádky Benešova Hora, tel.: , HOROLEZECKÁ STĚNA Prachatice, hala Městského stadionu (každé úterý 19:00 21:00, vlastní výzbroj a výstroj nutná). Tel.: Horské koloběžky Kubova Huť, tel.: , JÍZDÁRNY Bohumilice Jízdárna Zámek Skalice, Monika Míčková, tel.: turistická jízdárna, jezdecký výcvik pro děti i dospělé, putování, odchov a výcvik koní, možnost občerstvení, jízda kočárem, Horní Vltavice Farma Zátoň, tel.: vyjížďky na koních, westernová sedla, jízdy vhodné i pro děti; předem nutno rezervovat telefonicky Kubova Huť Jízdárna na Kubově Huti, Zuzana Beranová, tel.: jízda na koních, vodění dětí, výuka jízdy na koni Netolice Jízdárna Lužice, tel: výlety na koních v okolí Netolic, možnost výuky a jezdeckého sportu na kryté jízdárně, odchov a ustájení koní, sportovní koně Stachy Michalov, Ing. Bořil, tel.: , projížďky na koních, možnost ubytování v původní šumavské chalupě Zdíkov Nový Dvůr, Hotel Elsyn Dvůr, tel.: vyjížďky na koních, možnost povození v ohradě nebo v kontovacím kruhu; předem nutno rezervovat telefonicky KOUPALIŠTĚ Vimperk, tři sezónní bazény, Bohumilice, Rohanov u Vacova, Kandlův mlýn u Prachatic, Křišťanovický rybník Záblatí u Prachatic, přehrada Lipno u Nové Pece, řeka Vltava u Soumarského mostu Lanové parky Lanové centrum PROUD, Zadov, tel.: Lanový park, Libín Prachatice, tel.: , Paintball Staré Prachatice Pahorek, tel.: , SPORTOVNÍ HALY ZŠ Smetanova Vimperk tel.: , ZŠ TGM Vimperk tel.: Obchodní akdemie a Gymnázium Vimperk, tělocvična na sídlišti, tel.: SQUASH dětské centrum Albatros, Vodňanská 1321, Prachatice, tel.: Sušice Sport Hotel Pekárna tel.: TENIS Vimperk tel.: , Hrabice tel.: Masákova Lhota (Zdíkov), Pension Tenis Trajerovi, tel.: , Tenis Hrabice tel.: ; www. tenisvimperk.cz Kubova Huť, Hotel Arnika tel.: Kubova Huť, Penzion Albert, tel.: Zbytiny Obecní úřad, tel (možnost též kopané, volejbal) Sportovní zařízení města Prachatice, U Stadionu 261, tel.: Rekreační zařízení Šumava, Kašperské Hory 375, tel.: VYHLÍDKOVÉ LETY, TANDEMOVÉ SESKOKY, PARAVÝCVIK Aeroklub Prachatice, tel.: , Paraservice Vimperk tandemové seskoky, parašutistický výcvik, tel.: ZELENÉ LINKY autobusů Linky ekologických autobusů vedou Šumavou od Boubína po Železnou Rudu a vhodně navazují na obdobný systém dopravy v Bavorsku. Trasy: 12 13

7 1. Kaplice pod Boubínem Zátoň Horní Vltavice Borová Lada Kvilda Modrava Železná Ruda Špičák. Provoz červenec a srpen. 2. Sušice Kašperské Hory Srní Kvilda 3. Nová Pec Jelení Vrchy 4. Kvilda Churáňov 5. Horská Kvilda Kvilda Bučina 6. Churáňov Pláně Horská Kvilda Kvilda Když přijde čas sjezdovek, bruslí a svařáku LYŽAŘSKÁ CENTRA: České Žleby 1 lyžařský vlek Poma lehké zátěže Strážný 2 lyžařské vleky Poma malý 200 m, velký 300 m lehká zátěž; běžecké lyžařské trasy do okolí Javorník 1 lyžařský vlek Poma lehké zátěže Kubova Huť 2 lyžařské vleky (kotva, Poma) lehké a střední zátěže cca 1000 m 1 dětský vlek (lyžařské školy) cca 150 m, běžecké trasy napojeny na upravené stopy NPŠ Kvilda 1 lyžařský vlek lehké zátěže, běžecké trasy: lehké zátěže Kvilda, Pramen Vltavy, Bučina, Kvilda; střední zátěže Kvilda, Horská Kvilda, Pláně, Přilba, Kvilda Libín běžecké trasy Sedélko 3,5 km Libínské Sedlo Sedélko Prachatice 6,5 km Libínské sedlo 1 lyžařský vlek Poma lehké zátěže Stožec běžecké trasy: lehké zátěže na trase v okolí Stožce; střední zátěž směr České Žleby, Nové Údolí, Schwarzenberský plavební kanál, Stožec, dále napojení na Trojmeznou i z německé strany Nové Hutě 1 dlouhý lyžařský vlek Poma střední zátěže cca 1500 m; 1+1 lyžařský vlek Poma střední a lehká zátěž cca 400 m + cca 400 m; běžecké trasy lehké a střední zátěže s napojením na upravené trasy areálu Zadov Churáňov: 1. trasa Nové Hutě, Pláně, Pod Přilbou, Chalupská slať, Borová Lada, Šindlov, Nové Hutě; 2. trasa Nové Hutě, Pláně, běžecký areál Churáňov Zadov Popelná 1+1 lyžařský vlek Poma lehké střední zátěže Rohanov 1+1 lyžařský kotvový vlek lehké zátěže (cca 100 m) a střední zátěže (cca 400 m) Vimperk Ski areál Vodník 1. pravidelně udržovaný areál s technickým zasněžováním pro běžecké lyžování na Šumavě Zadov Churáňov Lyžařská škola kontakt: Lyžařský areál Zadov, s.r.o., Stachy, tel.: , tel. + fax: , internet: Nabízí výuku sjezdového lyžování, běhu na lyžích, snowboardu pro začátečníky i pokročilé, děti i dospělé. Dále výlety na lyžích, závody, celodenní program pro děti, dětský lyžařský vlek, opatrování dětí od dvou let. Počet vleků: 5, počet lanovek: 1 (Kobyla H 130, 700 m; Kobyla P1 pravý, 210 m; Kobyla P2 levý, 270 mů; Lanová dráha Zadov Churáňov, 900 m, sedačková lanovka; Lyžařská škola Zadov, 108 m; U Horejšů, 300 m střední zátěž. Sjezdovka pro děti: Do ráj m, středně těžká; Do ráje 2, 300 m, středně těžká zátěž; Kobyla pravá část krátká 220 m, lehká zátěž; Pucalka 800 m, lehká zátěž; Sedačka bočna 700 m, lehká zátěž; Sedačka rukáv 1100 m, střední zátěž; U Horejšů 350 m, lehká zátěž; U můstku 750 m, střední zátěž). Běžecké trasy ZIMNÍ STADION Vimperk 1. Máje 321, Vimperk, tel.: v zimní sezóně veřejné bruslení o víkendech a svátcích HORSKÁ SLUŽBA: KUBOVA HUŤ KVILDA NOVÁ PEC ZADOV (nonstop) PŮJČOVNY SPORTOVNÍCH POTŘEB Brusle Vimperk Marek Sport, Žižkova 164, tel.: , Cyklo Horská Kvilda, Hotel Rankl, tel.: Kubova Huť, Hotel Arnika, tel.: Nové Hutě, Horská chalupa U Pešlů, tel.: Stožec, půjčovna Monty, tel.: Stožec, penzion Druid, tel.: Vimperk, Marek Sport, tel.: Zadov, Sporthotel Olympia, tel.: , Kolečkové brusle Vimperk, Marek Sport, Žižkova 164, tel.: Lodě + vesty + pádla Lenora, půjčovna VOTUS, tel.: Soumarský most, tel.: Vimperk, Marek Sport, tel.: Lyže carving, sjezd komplet, mini ski, běh komplet, snowboard, sáně Horská Kvilda, Hotel Rankl, tel.: vybavení na běžky Kvilda, Penzion Picek, tel.: Strážný, lyžařský vlek Kaplička, tel.: Stožec, Penzion Druid, tel.: vybavení na běžky Vimperk, Marek Sport, tel.: Zadov, Lyžařský areál Zadov, tel.: KAM ZA DOBRÝM OBĚDEM A SKVĚLÝM VÍNEM Kavárna Na Náměstí, Vimperk, tel.: Cukrárna Pod zámkem, Pivovarská 59, Vimperk, tel.: Cukrárna U Jelena, 1. Máje 354, Vimperk, tel.: Cukrárna U Supa, Náměstí Svobody, Vimperk, tel.: Fastfood Factory, 1. máje 144, Vimperk, tel.: Gastrocentrum Lotte, Rožmberská 4, Vimperk, tel.: Hotel Boubín, Špidrova 45, Vimperk, tel.:

8 Hotel Růže, Špidrova 53, Vimperk, tel.: Hotel Terasa, Pasovská 34, Vimperk, tel.: Hotel Zlatá Hvězda, 1. máje 103, Vimperk, tel.: Pizzerie Marco, Pivovarská 88, Vimperk, tel.: Restaurant AMA, Pražská 206, Vimperk, tel.: Restaurace, kavárna Miš-Maš, Pivovarská 2/3, Vimperk, tel.: Restaurace Stadion, 1. máje 186, Vimperk, tel.: Šumavský pivovar, Steinbrenerova 48/1, Vimperk, tel., Vinárna Bar Sklep, 1. máje 108, Vimperk, tel.: Výletní restaurace Vodník, K Vodníku 614, Vimperk, tel.: NA VÝLET K SOUSEDŮM Hraniční přechody: STRÁŽNÝ PHILIPPSREUT (nonstop) všechny druhy dopravy i pěší BUČINA FINSTERAU pěší, cyklo, lyžaři ČESKÉ ŽLEBY Mlaka BISCHOFSREUT pěší, cyklo NOVÉ ÚDOLÍ HAIDMÜHLE pěší, cyklo, lyžaři, motocykly do 50 cm NOVÉ ÚDOLÍ TŘÍSTOLIČNÍK pěší, cyklo a lyžaři PLEŠNÉ JEZERO HOLZSCHLAG pěší, cyklo ZADNÍ ZVONKOVÁ-SCHÖNEBEN pěší, cyklo, moto do 50 cm JEŽOVÁ IGLBACH pěší, cyklo KORANDA ST. OSWALD bei Haslach pěší, cyklo Prášily Gsendet pěší, cyklo, lyžaři Debrník Ferdinandstahl pěší, cyklo, lyžaři Modrý sloup Blaue Säule pouze pěší bez psů, Poledník Hirchsbachschwelle pouze pěší bez psů, Sedmiskalí Prameny Vltavy pouze pro pěší, celoročně AUTOKEMPY, TÁBOŘIŠTĚ Autokemp Vodník K Vodníku 614, Vimperk, tel.: , na travnaté ploše pod lesem na okraji Vimperka směrem na Šumavu, sociální zařízení (toalety, sprchy s teplou vodou) chaty pro čtyři osoby, kiosek, restaurace Blanický mlýn Blažejovice, p. Prachatice tel.: , nad řekou Blanicí, chatky pro čtyři osoby elektrické vytápění, stanoviště pro karavany, přívěsy a stany elektrické přípojky, WC a sprchy v areálu, restaurace, ohniště, sportovní hřiště, celoroční provoz Camp Boubín Zátoň na Šumavě p. Lenora, tel.: (p. Kudláček), chaty i chatky, venkovní vyhřívaný bazén, koupání v řece, dětský koutek, dvě hřiště, stolní tenis, nové soc. zařízení se sprchami, stravování v jídelně, kiosek, cyklistické stezky, pěší turistika Horní Vltavice TJ Horní Vltavice, tel.: , , provoz: květen říjen, chaty pro 4, 5 a 8 osob, stany, karavany, WC a sprchy v areálu Křišťanovice u Prachatic tel.: , suché WC, umývárna se studenou vodou, pitná voda, bufet, prodej potravin, možnost pronájmu stanů, restaurace 800 m, půjčování loděk provoz Lenora (veřejné tábořiště) Lenora tel.: (p. Hošna), u řeky Vltavy, stany, suché WC Pod Boubínem (veřejné tábořiště) Kaplice pod Boubínem, p. Lenora tel.: , stany, suché WC, kiosek, parkoviště pod Boubínem Rekreační středisko Hajná hora Hajná hora u Vimperka, Vimperk, tel.: , chatky pro 2, 4 a 8 osob, restaurace, bazén, hřiště Tábořiště Soumarský most Volary, kemp A tel.: , kemp B tel.: u řeky Vltavy, sociální zařízení (suché WC), chaty, kiosek, potraviny a bufet, stanový tábor; půjčovna lodí tel.: , Zahrádky (veřejné tábořiště) Borová Lada, tel.: , , stany, suché WC, bufet INFORMACE, KTERÉ SE MOHOU HODIT Město Vimperk, Steinbrenerova 6, tel.: , Policie ČR Vimperk, 1. máje 73, tel.: , , 158 tísňové volání Městská policie, Steinbrenerova 6, tel.: , 156 tísňové volání Hasiči, Špidrova 107, Vimperk, tel.: , , 150 tísňové volání Správa NP a CHKO Šumava Vimperk, 1. máje 260, tel.: Nemocnice Vimperk, Obora 317, tel.: , Záchranná služba Vimperk, Špidrova 117, , tel.: , , tísňové volání Lékárna Dr. Max, Pasovská 175, tel.: Lékárna Medico, Pivovarská 111, tel.: Lékárna Soldanella, Krátká 554, tel.: Lékárna Zlaté Váhy, Nad Stadionem 547, tel.: Kulturní středisko, Johnova 226, tel.: , Knihovna Vimperk, 1. máje 194, tel.: , Zimní stadion Vimperk, 1. máje 321, tel.: Česká pošta Vimperk, 1. máje 195, tel.: České dráhy informace o jízdních řádech tel.: , Nádraží ČSAD informace o jízdných řádech tel.: , ČESKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA lovecké lístky Městský úřad Vimperk, Náměstí Svobody 8, tel.: Městský úřad Prachatice, Za Baštou 394, tel.: RYBÁŘSKÉ REVÍRY rybářské lístky: Městský úřad Vimperk, Nám. Svobody 8, tel.: Městský úřad Volary, tel.:

9 INFOCENTRA NA ŠUMAVĚ Český Krumlov Infocentrum náměstí Svornosti Český Krumlov tel.: fax: Horní Planá Městské infocentrum Náměstí Horní Planá tel./fax: Horská Kvilda Infocentrum Horská Kvilda tel.: Kaplice Infocentrum Linecká Kaplice tel.: fax: Kašperské Hory Městské kulturní a informační středisko Náměstí Kašperské Hory tel.: fax: Infocentrum Lenora , Lenora 36, Tel , Modrava Informační centrum Modrava, , Kašperské Hory Tel.: , Infocentrum Prachatice Velké náměstí Prachatice tel.: Infocentrum Vyšší Brod Náměstí Vyšší Brod tel.: INFOCENTRA SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Infocentrum Kvilda Kvilda Tel: Infocentrum Idina Pila pod Boubínem tel.: IS Kašperské Hory tel.: iskhory npsumava.cz Informační středisko Rokyta tel.: isrokyta npsumava.cz Vimperk Turistické informační středisko Náměstí Svobody Vimperk tel.: , fax: Informační středisko Alžbětín tel.: naturpark-bayer-wald-grenzbahn t-online.de Infocentrum Stožec Stožec tel.: Infocentrum Svinná Lada Borová Lada tel.: isslada npsumava.cz Vydalo Město Vimperk - Turistické informační sředisko Vimperk v roce 2013 III. vydání Městské informační středisko ve Vimperku Texty: Kolektiv infocentra Foto: Přední strana obálky Jan Plánek, Zdeněk Přibyl, zadní strana Zdeněk Přibyl 18 19

10 Poznáváme Vimpersko a Šumavu

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

Milí návštěvníci Šumavy,

Milí návštěvníci Šumavy, Milí návštěvníci Šumavy, existuje poměrně velká skupina turistů, kteří cestují po vlastech českých a dokonce vyráží i do světa, přestože se potýkají s nějakým omezením. Každý handicap cestování značně

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Vlakem na školní cykloturistický výlet

Vlakem na školní cykloturistický výlet Vlakem na školní cykloturistický výlet Vypracovali: Petr Janíček, PE2 Markéta Somali, PE2 První den: Vlakem na školní cykloturistický výlet. Sraz: 6:50 ve vestibulu železniční stanice České Budějovice

Více

tripsforaday.com Lyžařské areály a nástupiště běžeckých tras - Šumava Výlety Šumava, Česká Republika Běžky 83,217 km Mapa

tripsforaday.com Lyžařské areály a nástupiště běžeckých tras - Šumava Výlety Šumava, Česká Republika Běžky 83,217 km Mapa tripsforaday.com Lyžařské areály a nástupiště běžeckých tras - Šumava Výlety Šumava, Česká Republika Mapa Běžky 83,217 km Střední 405 m tripsforaday.com Itinerář Výlety Šumava, Česká Republika tripsforaday.com

Více

tripsforaday.com Kvilda, Strážný Kvilda (Šumava), Česká Republika Cyklo trasa 42,180 km Mapa

tripsforaday.com Kvilda, Strážný Kvilda (Šumava), Česká Republika Cyklo trasa 42,180 km Mapa tripsforaday.com Kvilda, Strážný Kvilda (Šumava), Česká Republika Cyklo trasa Mapa 42,180 km Střední 374 m tripsforaday.com Kvilda (Šumava), Česká Republika Itinerář Parkoviště na Kvildě pod sjezdovkou

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. & Regionální sdružení Šumava Stachy 422 384 73 Stachy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. & Regionální sdružení Šumava Stachy 422 384 73 Stachy TISKOVÁ ZPRÁVA Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. & Regionální sdružení Šumava Stachy 422 384 73 Stachy Telefon: 380 120 262 E-mail: info@rras.cz www.rras.cz Šumavská magistrála Již v sobotu

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

Milí návštěvníci Šumavy, Pravidla pohybu v přírodě pro (nejen) handicapované turisty:

Milí návštěvníci Šumavy, Pravidla pohybu v přírodě pro (nejen) handicapované turisty: Milí návštěvníci Šumavy, existuje poměrně velká skupina turistů, kteří cestují po vlastech českých a dokonce vyráží i do světa, přestože se potýkají s nějakým omezením. Každý handicap cestování značně

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 900 880 860 840 820 800 780 760 740 720 700 680 660 640 620 600 580 560 540 520 500 480 460 Petrovice Petrovy boudy Pod Větrnou Hraniční cesta Nová Lesní zátiší Spálené Sokolí Důl Stará sjezdovka Mnichov

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

TURISTICKÁ NABÍDKA NA ŠUMAVĚ Národní park Šumava Chráněná krajinná oblast a Biosférická rezervace Podhůří Šumavy TURISTICKÉ ATRAKTIVITY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA Přírodní zajímavosti: Prášilské jezero GPS:

Více

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova Obsah 1. Chýnov..2 1.Směr Pelhřimov... 2 2.Směr Kamenice nad Lipou... 4 3.Směr Milevsko... 7 4.Směr České Budějovice... 9 5. Atraktivní města tentokrát od Tábora... 13 5.1 Z Tábora na Týn... 13 5.2 Z Tábora

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v penzionu Ingrid ve Lhenicích

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková Vodstvo Šumavy Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková... z letadla Na prstech u ruky sčetl bys jednotlivá suchá místa zde. Bohatství vod, mlh a par tu nepřebraně, v tomto království lesů a slatí,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz outdoor 36 tipů, kam na výlet Outdoorový průvodce outdoor ˇSUMAVA a okolí Grada Publishing outdoor Jakub Turek a kolektiv Outdoorový průvodce ŠUMAVA

Více

Do Čb po obou březích Vltavy 24 km

Do Čb po obou březích Vltavy 24 km Okolo Munického rybníka 7 km Do Čb po obou březích Vltavy 24 km Od kostela na hráz Munického rybníka, po hrázi vlevo až k zoologické zahradě. Pokračujeme po cyklotrase (CT) č. 1051 kolem rybníka až pod

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Volyňsko, S trakonicko, P ísecko, P rachaticko VE DNECH 28. - 31.8.2014

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Volyňsko, S trakonicko, P ísecko, P rachaticko VE DNECH 28. - 31.8.2014 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Volyňsko, S trakonicko, P ísecko, P rachaticko VE DNECH 28. - 31.8.2014 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí na internátu

Více

Správa NP a CHKO Šumava 1.máje 260,38501,Vimperk Strana 1 Strom pracovních míst k datu 30.9.2014 -

Správa NP a CHKO Šumava 1.máje 260,38501,Vimperk Strana 1 Strom pracovních míst k datu 30.9.2014 - Správa NP a CHKO Šumava 1.máje 260,38501,Vimperk Strana 1 1 - [97001] Ředitel 2 - [97901] Vedoucí Oddělení kanceláře ředitele-personalista 3 - [34801] Referent BOZP, PaM 3 - [97111] Tiskový mluvčí 3 -

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Železná Ruda / Šumava Hotel Belveder*** Hotel je situován na louce u lesa na kopci Belveder asi 800 metrů od Železné Rudy, je třípodlažní, nově zrekonstruovaný a je otevřený po celý rok. Najdete zde příjemné

Více

PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY

PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY PLZEŇSKÝ A JIHOČESKÝ KRAJ 1 OBSAH: ZELENÉ AUTOBUSY Vyhodnocení

Více

ČESKY. Zimní radovánky RADOSTI NA SNĚHU

ČESKY. Zimní radovánky RADOSTI NA SNĚHU ČESKY 12 Zimní radovánky RADOSTI NA SNĚHU 1 Údolí řeky Ohře odděluje na Sokolovsku dva horské masívy Krušné (800 m.n.m.) hory a Slavkovský V areálu Lišák les. jsou Obě 2 vleky tato místa a 4 sjezdovky

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Pardubický kraj Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Text a foto: Vojtěch Pavelčík Většina turistických tras vede z jednoho místa na místo druhé. To je samozřejmě v pořádku, ale přece jen se výletníci potřebují čas od

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA ČESKY 9 Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA 1 Pochoďáky Kolem průmyslových závodů se prosmýkneme do kou- Loketské zelné přírody kolečko opředené (12 km) pověstmi a bohaté na zážitky. Autobusem Z

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Opatření obecné povahy č. 3/2011

Opatření obecné povahy č. 3/2011 Opatření obecné povahy č. 3/2011 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce dne 27.06.2011 usnesení č. 186 nabytí účinnosti dne

Více

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej

Více

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV ČESKY 4 Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV 1 2 Kopcovitá trasa nás zavede do východního cípu Slavkovského lesa, který sice nepoznáme v jeho plné kráse (Kladská),

Více

Příslušné obce (města) Části obce, sídla Katastrální území Staré Město Kunčice Kunčice pod Králickým Sněžníkem Nová Seninka Nová Seninka Staré Město

Příslušné obce (města) Části obce, sídla Katastrální území Staré Město Kunčice Kunčice pod Králickým Sněžníkem Nová Seninka Nová Seninka Staré Město REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-21-24, 14-21-25, 14-23-04, 14-23-05, 14-23-08, 14-23-09, 14-23-10, 14-23-13, 14-23-14, 14-23-15, 14-23-18, 14-23-19,

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU SLAVKOVSKÝ LES, KARLOVARSKO, MARIÁNSKOLÁZEŇSKO VE DNECH 31. 5 3. 6. 2007

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU SLAVKOVSKÝ LES, KARLOVARSKO, MARIÁNSKOLÁZEŇSKO VE DNECH 31. 5 3. 6. 2007 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU SLAVKOVSKÝ LES, KARLOVARSKO, MARIÁNSKOLÁZEŇSKO VE DNECH 31. 5 3. 6. 2007 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( trek, MTB ) Ubytování: 3 noci v autokempu Betlém v Teplé

Více

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

Šumava na plný proud SÍŤ PŮJČOVEN ELEKTROKOL, ELEKTROSKÚTRŮ A ELEKTROAUT. www.e-sumava.cz. www.ekobonus.cz/pujcovny. Pomáháme šetřit peníze i přírodu

Šumava na plný proud SÍŤ PŮJČOVEN ELEKTROKOL, ELEKTROSKÚTRŮ A ELEKTROAUT. www.e-sumava.cz. www.ekobonus.cz/pujcovny. Pomáháme šetřit peníze i přírodu Naše e-půjčovna: Pomáháme šetřit peníze i přírodu Šumava na plný proud 2016 Líbila se vám vyjížďka? Vyzkoušejte i další E.ON e-půjčovny v turisticky zajímavých lokalitách: e-české Švýcarsko - Děčínsko

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko

Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko Lipno nad Vltavou Lipno Lake Resort Nabídka rekreačních nemovitostí: Areál Lipno Lake Resort byl postaven v letech 2005-2007, v

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13 REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-24-22, 14-24-23, 14-24-24, 14-42-02, Okres : Šumperk Rozloha : 6 520,6 ha 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

NP Šumava Národní Park, rozlehlé souvislé území, hraniční poloha, odlehlé lokality, především přírodní památky.

NP Šumava Národní Park, rozlehlé souvislé území, hraniční poloha, odlehlé lokality, především přírodní památky. Příloha DC 1_3 - Vymezení pilotních lokalit pro ověření metodiky a optimalizačního modelu, výběr vhodného způsobu monitoringu a režimu zpoplatnění pro tyto lokality Pro pilotní šetření za účelem ověření

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

25. 6. 10.00-12.00. Vimperk. autocamp Vodník. 27. 6. Čas bude upřesněn 28. 6. Borová Lada parkoviště u konzumu 10.00-13.00.

25. 6. 10.00-12.00. Vimperk. autocamp Vodník. 27. 6. Čas bude upřesněn 28. 6. Borová Lada parkoviště u konzumu 10.00-13.00. 31. 5. Prezence od 9.30 Lesní závodění Budou připraveny 2 okruhy - pro mladší a starší dětí (popř.dvojice dětí) vždy s doprovodem rodičů. Vimperk autocamp Vodník 25. 6. Červen 11. 6. Koordinátor: Mgr.

Více

Zajímavosti v našem okolí

Zajímavosti v našem okolí Zajímavosti v našem okolí Přepadávací vodní nádrž Dlouhé stráně - exkurzi nutno dopředu objednat na těchto tel. číslech: 602 322 244, 585 283 282 - exkurze probíhají denně od 8-15 hodin (včetně víkendů

Více

Přílohy rozborové části. plánu péče o CHKO Šumava na léta 2012-2027

Přílohy rozborové části. plánu péče o CHKO Šumava na léta 2012-2027 Přílohy rozborové části plánu péče o CHKO Šumava na léta 2012-2027 Příloha č. 1 rozborové části Zřizovací výnos 5954/75 Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 17.března 1975, o

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

Author Král Šumavy Velká cena PPT Potrubní technika Plzeň

Author Král Šumavy Velká cena PPT Potrubní technika Plzeň E X T R A L I G A 2007 v silniční cyklistice mužů Author Král Šumavy Velká cena PPT Potrubní technika Plzeň Pořadatel AC SPARTA PRAHA cycling, P.O.Box 44, 33701 Rokycany fax: +420 371 724 395 telefon:

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Objednatel: Zhotovitel: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Se sídlem: 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Objednatel: Zhotovitel: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Se sídlem: 1. máje 260, 385 01 Vimperk 1 Objednatel: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Se sídlem: 1. máje 260, 385 01 Vimperk Zhotovitel: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. Se sídlem: Stachy 422, 384 73 Stachy

Více

Průvodce "Průvodce Jižní Čechy"

Průvodce Průvodce Jižní Čechy Kratochvíle Zámek 49 3'30.55"N 14 10'3.17"E Zámek Kratochvíle je renesanční perlou italského stavitelství v jižních Čechách. Zámek se nachází asi 2 kilometry severozápadně od města netolic na Prachaticku.

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Králický Sněžník...6 Z kláštera na Hoře Matky Boží na Severomoravskou chatu... 8 Králické aleje...10 Vyhlídkový okruh Králickým Sněžníkem...12 Po hřebeni

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Návrh. Vyhláška. ze dne 2004, kterou se zřizuje Ptačí oblast Šumava a stanoví její ochranné podmínky

Návrh. Vyhláška. ze dne 2004, kterou se zřizuje Ptačí oblast Šumava a stanoví její ochranné podmínky Návrh Vyhláška ze dne 2004, kterou se zřizuje Ptačí oblast Šumava a stanoví její ochranné podmínky Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 45d odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Více

Tipy na výlety Mittersill, Fusch

Tipy na výlety Mittersill, Fusch Tipy na výlety Mittersill, Fusch Přírodní koupaliště v Hollersbachu www.hollersbach.at otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový volejbal,

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více