OBSAH. Historické památky ve Vimperku Hrady, zámky, muzea a lidová architektura Toulky přírodou Naučné stezky a pěší turistika...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Historické památky ve Vimperku... 3. Hrady, zámky, muzea a lidová architektura... 5. Toulky přírodou... 6. Naučné stezky a pěší turistika..."

Transkript

1 OBSAH Historické památky ve Vimperku... 3 Hrady, zámky, muzea a lidová architektura... 5 Toulky přírodou... 6 Naučné stezky a pěší turistika... 7 Vyhlídková místa, rozhledny... 8 Židovské památky... 9 Technické památky a zajímavosti...10 Cyklistika...10 Kam v létě za koupáním a sportem...12 Když přijde čas sjezdovek, bruslí a svařáku...14 Půjčovny sportovních a turistických potřeb...15 Kam za dobrým obědem a skvělým vínem...15 Na výlet k sousedům...16 Autokempy, tábořiště...16 Informace, které se mohou hodit...17 Seznam infocenter na Šumavě...18 Historické památky ve VIMPERKu Bašty Ze středověkých městských hradeb vystupuje zachovalá bašta. Spolu s dalšími pěti baštami, dochovanými v různé míře, a věžovitou Černou branou na cestě k hradu byla součástí městského opevnění budovaného po r V horní části náměstí byla do hradeb nově proražena branka, z níž se otevírá pohled na malebnou scenérii údolí řeky Volyňky. Dům čp. 8 na náměstí Svobody Původně středověké náměstí ulicového typu leží na skalní ostrožně na příkrém svahu. Svou současnou podobu získalo po požáru v roce 1904, kdy byla zničena téměř polovina domů. Následující výstavba v secesním stylu zdobí náměstí dodnes. Na nároží domu čp. 42 je umístěna pozoruhodná plastika Panny Marie Immaculaty. Dům čp. 8 se vzácně dochovaným gotickým sklepem s původním schodištěm byl v barokním období přestavěn. Od roku 2002 se zde nachází Minimuzeum vimperské větve Zlaté stezky. Černá zámecká brána Na strmé cestě z města na zámek nelze přehlédnout Černou zámeckou bránu, jedinou dochovanou z původních čtyř městských bran. Hlídala přístup k zámku ve směru od města a byla součástí opevnění, budovaného od r Dvoupatrová brána má lichoběžníkový půdorys a je zakončena vysokou dlátovitou střechou. Dům U Jelena Nárožní jednopatrový dům čp. 61 je původně gotický, později renesančně přestavěný. Fasáda domu je klasicistní. Na plasticky členěném průčelí se dochovaly zbytky rokokových maleb a v patře arkýř na krakorcích. Na jeho nároží je plastika znázorňující hlavu jelena, podle které byl dům pojmenován. Haselburg Unikátní, samostatně stojící předsunutá dělostřelecká bašta bývala součástí opevnění hradu. Vznikla z Kaplířových přestaveb v 15. století a jejím úkolem byla ochrana severní strany. Hlavní součástí je válcovitá věž, dnes již pouze dvoupatrová, s branou s výklenkem pro padací most. Nad ním je osazena erbovní deska Kaplířů ze Sulevic s letopočtem Hřbitovní kostel sv. Bartoloměje S výstavbou hradu patrně souvisí nejstarší, původně farní kostel sv. Bartoloměje. Byl založen v poslední čtvrtině 13. století a později byl pseudogoticky upraven. V interiéru kostela jsou cenné především pozdně středověké nástěnné malby s náhrobky z stol. Naproti hřbitovu stojí sloup s raně barokní sochou sv. Anny Samotřetí asi z 2. pol. 16. stol. Socha znázorňuje matku Panny Marie, sv. Annu ve třech podobách. Kaple Čtrnácti pomocníků Barokní kaple stojí v těsné blízkosti kostela sv. Bartoloměje. Byla založena r huťmistrem Michalem Müllerem. V lodi se nachází hrobka s letopočtem A Klášterec Osada vesnice ze 14. století ležela na vimperské větvi solné Zlaté stezky. První písemná zmínka o ní je z roku Ačkoliv jméno obce by tomu napovídalo, není v jejím okolí z minulosti dosvědčen žádný klášter. Jméno Klášterec bylo snad dáno poustevně. Kostel Navštívení Panny Marie Farní kostel uzavírá dolní část náměstí. Za datum jeho výstavby se uvádí rok 1365, ale není vyloučeno, že je starší. Tvoří jej nesymetrické dvojlodí s věží v jihozápadním nároží s kaplí sv. Anny přistavěnou r Další úpravy byly prováděny kolem r a pak v 18. a 19. stol. Loď je sklenuta síťovou křížovou klenbou, severní stranu zdobí fragment nástěnné malby z 15. stol. znázorňující mučedníků. Hlavní oltář je barokní, stejně jako zasklená tumba s ostatky sv. Inocence z r Křížová cesta Roku 1877 pojal vimperský měšťan a tiskař Johann Steinbrener úmysl vybudovat křížovou cestu. K uskutečnění tohoto záměru si vybral vrch Honigbühel-Flur, na němž byla kalvárie se 14 zastaveními 23. června 1884 vysvěcena. V posledních desetiletích 20. století kalvárie chátrala a po opravě byla 6. dubna 2001 znovu vysvěcena. Městská zvonice Hranolová městská věž zvonice je původně gotická z doby okolo r Z této doby se dochovalo kamenné ostění vchodu, sokl s gotickou kordónovou římsou v patře 3

2 a jeden krakorec původního arkýře. Požár r zničil barokní výzdobu zvonice a při úpravách r byly odstraněny také zbytky barokních maleb v průčelí. Městské opevnění Kolem domů na náměstí se nacházejí zbytky městských hradeb. Právo k jejich budování spolu s povýšením Vimperka na město získal Petr Kaplíř ze Sulevic r Opevnění směřuje od města k hradu, zeď je zachována na třech stranách, vyjma západní. Dobře dochovanou nejstarší část je vidět po pravé straně uličky Zlatá stezka, která vede od náměstí směrem k zámku. Celý systém opevnění z pozdního středověku je na českém území unikátní. Pivovar Pod městskou zvonicí a kostelem najdete ve Steinbrenerově ulici 48/1 minipivovar, který navazuje na tradici vaření piva ve Vimperku. Tento dům s gotickými sklepy patří k nejstarší zástavbě, která vznikala spolu s přilehlou zvonicí a kostelem. Dům byl postupně dostavován a přestavován, dříve se zde nacházely provozovny drobných živnostníků (např. pekařství) a po roce 1948 byl užíván jako bytový. V roce byl tento dům navrácen do své původní historické podoby a interiér přizpůsoben provozu minipivovaru s restaurací se zachováním původních sklepů. Pivo se ve Vimperku vařilo ve dvou pivovarech: zámeckém již před rokem 1547 (Rožmberský, později Schwarzenberský) a Měšťanském (právo obnoveno Petrem Vokem z Rožmberka v roce 1598). Vaření piva dosáhlo největšího rozmachu v 19. století. Poslední pivovar (Schwarzenberský, po znárodnění patřící pod Jihočeské pivovary) byl uzavřen v roce Srubové domy čp. 16 a 18 V Inocencově ulici, v bezprostřední blízkosti náměstí se nacházejí dva domy srubové konstrukce, datované do 18. stol. V průběhu 20. stol. prošly celkovou rekonstrukcí. Jsou typickou ukázkou šumavské lidové architektury a jejími nejstaršími příklady na Vimpersku. Steinbrenerův dům Johann Steinbrener ( ) byl zakladatelem tradice vimperského tiskařství. Začínal jako knihvazač r v domě dříve nazývaném U Slona. Když dům r vyhořel, dal jej znovu vystavět. Postupně vybudoval tiskařské impérium, které tisklo knihy v mnoha jazycích od kolibřích vydání koránu až po obří modlitební knihy a distribuovalo je do celého světa. Velký klášterecký viadukt Velký zděný čtyřobloukový železniční most z konce 19. století se nachází na trati Vimperk Volary. Při její stavbě bylo třeba značného technického mistrovství a překonání obtížného hornatého terénu. Kromě stoupání na Kubovu Huť bylo třeba vyřešit přemostění hlubokého údolí řeky Volyňky u osady Klášterec. Celá trať byla dána do užívání 9. července Most je dnes významnou technickou památkou. Zámek Dnešní první nádvoří, tzv. Dolní zámek, bylo původně předhradím a od vlastního hradu bylo oddělené příkopem. Tvořil jej rozlehlý dvůr hospodářské zázemí zámku. Jeho součástí byl v 16. století i pivovar a zahrady s arkádami. Za Jáchyma Novohradského z Kolovrat bylo předhradí na počátku 17. století začleněno do zámeckého komplexu výstavbou honosného paláce. Z předhradí se branou vstupovalo do vlastního hradu, dnes druhého nádvoří. K jeho nejstarší části patří i přízemí gotické Vlčkovy věže, pocházející z 13. století. Hrad byl přestavován v 15. století za Kaplířů ze Sulevic. Rožmberkové ho v letech přeměnili na renesanční zámek. Dnešní vzhled vtiskly zámku schwarzenberské přestavby vyvolané požárem v roce 1857, kdy po zásahu bleskem téměř celý vyhořel. Dnes se zde nachází muzeum s expozicí knihtisku, sklářství, historie města a přírody NP a CHKO Šumava. HRADY, ZÁMKY, muzea a LIDOVÁ ARCHITEKTURA Drslavice pozdně gotická tvrz přestavěná v r na sýpku, nyní se postupně rekonstruuje do původní podoby, přístupná po dohodě, tel.: Fotogalerie Vimperk D+D foto Drenčeni, Kostelní 56 Galerie Dolní Brána Prachatice, tel.: , prodejní a výstavní galerie obrazů, keramiky a fotografií Galerie Steinbrener Steinbrenerova 3, Vimperk, prodejní výstava ručně broušeného křišťálu. Tel.: Galerie U Šaška Vimperk, Městské kulturní středisko, Johnova 226, tel.: , různé výstavy Hus romantická zalesněná zřícenina hradu ve skalnatém údolí Blanice Husinec národní kulturní památka Husův dům, údolní přehrada z let na řece Blanici Kaplička ve Zdůlí na okraji městečka Čkyně v místě, kde se roku 1742 utkala francouzská a rakouská vojska Kašperk hrad založený v r Karlem IV. jako správní středisko pohraničí a na obranu Zlaté stezky Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka Prachatice, Velké náměstí 184, tel.: , obsahuje celoživotní průřez dílem autora do současnosti Kunžvart zřícenina hradu založeného v 1. polovině 14. století Lčovice původní renesanční zámek vybudovaný kolem roku 1600, v přilehlém parku stojí raně barokní kaple Nejsvětější Trojice z let , areál doplňuje pavilon a grotta, pamětní deska architekta Josefa Zítka, který byl jedním z majitelů, zámek není přístupný veřejnosti Libotyně, Dvory, Lhenice, Vlachově Březí lidová architektura Jakuba Bursy Minimuzeum Zlaté stezky Vimperk, Náměstí Svobody 8, OTEVŘENO: celoročně (informace na Turistickém informačním středisku, Nám. Svobody 42, tel.: ) Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice, Velké náměstí 43, tel.: , otevřeno: út ne, 9:00 17:00 Muzeum paličkované krajky a Ateliér Hana Prachatice, Poštovní 178, tel.: , muzeum paličkované krajky a prodejní galerie současné paličkované tvorby Muzeum Vimperk zámek Muzeum Národního parku Šumava, dějiny města, sklářství a knihtisku + další tématické sezónní výstavy, tel.: , OTEVŘENO: květen říjen Muzeum Volary Česká 71, tel.: , stálá expozice historie Zlaté stezky, staré Volary ve fotografii, pochod smrti, sezónní výstavy, OTEVŘENO: od května do září Osada Mlýny roubená stavení Památník Mistra Jana Husa v Husinci Husova 37, tel.: , slouží jako muzeum s rodnou světničkou Mistra, v sezóně je zde řada výstav výtvarných či fotografických, OTE- VŘENO: od května do října, mimo tuto dobu lze objednat prohlídku telefonicky Pošumavské hasičské muzeum Stachy, tel.: , otevřeno: červen září Prachatické muzeum Velké náměstí 13, tel.: , stálé expozice Zlatá stezka, Archeologie regionu, Renesance zlatý věk města, Sakrální památky regionu a sv. Jan Nepomuk Neumann, Měšťanská kultura 19. století a sbírka střeleckých terčů, Prachaticko ve středověku, výstavy, přednášky atd. Putkov stavby šumavského typu s bedněnými štíty, roubený dům č

3 Sklářská huť Czech Glass 1. máje 596, Vimperk, tel.: , ruční výroba foukaného skla, možnost prohlídek, prodejna Sklářské muzeum v Lenoře Lenora 36, tel.: , historie sklářství na Šumavě, OTE- VŘENO: od května do září Smrčná původní tvrz, přestavěná na sýpku, bývá pokládána za původní klášter templářů Vlachovo Březí barokní kostel, židovský hřbitov, lidové baroko Volary roubené domy alpského typu, dřevěné seníky uprostřed luk, pohřebiště 94 židovských obětí Pochodu smrti (1945) Zámek Skalice v Bohumilicích dvoukřídlá jednopatrová budova zámku byla v r přestavěna, restaurováno do původní podoby, jízdárna pro veřejnost a minizoo původních českých plemen, tel.: Zámek ve Vimperku Horní zámek, Dolní zámek a předsunuté pevnůstka Haselburg, nejstarší částí je dvoupatrová Vlčkova věž, pocházející z poloviny 13. století, dnes je v areálu muzejní expozice sklářství, knihtisku, šumavské přírody a dějin města Zdíkov, Stachy, Masákova Lhota, Mlýny roubená architektura TOULKY PŘÍRODOU Amálino údolí přírodní rezervace, skalní útvary, četné stopy po rýžování a dolování zlata jádro někdejšího zlatonosného revíru Kašperských Hor Arboretum Vimperk, vstup ze zámecké aleje Boubínský prales třetí nejstarší přírodní rezervace u nás, nejstarší stromy dosahují stáří 300 až 400 let, naučná stezka, rozhledna Černé a Čertovo jezero šumavská jezera ledovcového původu, Černé je největší v ČR (18,4 ha), výchozí bod Železná Ruda Chalupská slať u Borových Lad vrchovištní rašeliniště s největším rašelinovým jezírkem v Čechách Jezero Laka (dříve také Pleso nebo Mlaka) nejmenší, ale nejvýše položené jezero ledovcového původu, nadmořská výška 1096 m n. m., plovoucí rašelinné ostrůvky, slatinové břehy Kaňonovité údolí Boubínského potoka chráněné území o rozloze 20 ha, sejpy (rýžoviště zlata) na Cikánském potoce Modravské slatě největší komplex rašelinišť na Šumavě, po okraji vede turistická cesta z Modravy na Javoří pilu Obří hrad nejvýše položené pravěké hradiště v České republice, vzniklo jako keltská pevnost patrně v souvislosti s keltským zájmem o zlato Plešné jezero druhé nejvýše položené jezero na Šumavě (1090 m), hloubka vody max. 18,3 m, jezerní stěna 300 m Povydří balvanité údolí řeky Vydry, které je sevřené zalesněnými stráněmi Prášilské jezero nachází se ve výšce 1080 m n. m., max. hloubka 15 m, přírodní rezervace Rezervace Čertova stráň přírodní rezervace nedaleko Včelné pod Boubínem (asi 3 km východně), v blízkosti Cikánského údolí Rokyta unikátní venkovní geologická expozice, kterou tvoří altán s přehlednými informačními panely a ukázky hornin zastoupených na území Národního parku a CHKO Šumava Stožec (1065 m n. m.) pralesovitý suťový les, z vrcholku za dobré viditelnosti výhled na Alpy Světlohorská nádrž, pramen Volyňky a památník posledního šumavského vlka výchozí bod z obce Lipka po žluté turistické značce, délka 4 km Věnec pravěké hradiště, jedno z nejrozsáhlejších v Čechách, výchozí bod obec Hradčany u Čkyně Vltavský luh unikátní celek přirozených mokřadů, součástí chráněného území je Mrtvý luh, viditelný při cestě lodí po meandrující spojnici Teplé a Studené Vltavy NAUČNÉ STEZKY A PĚŠÍ TURISTIKA Alej smíření Táflova huť Alej smíření v Táflově Huti byla založena na jaře roku V místech, kde stojí alej, bývala česko-německá osada. Alej má dvě části první je tvořena českým a německým národním stromem (lípa, dub), v druhé části jsou vysázeny ovocné stromy (jabloně). Na projektu Alej smíření se podíleli žáci vimperských škol, gymnázia z Waldkirchenu a z Freyungu. Boubínský prales Naučná stezka vede kolem jedné z nejznámějších a nejstarších rezervací v naší republice. Výchozím místem je Kaplice pod Boubínem. Na osmi zastaveních jsou umístěny informační panely s podrobným textem a obrázky. Je dlouhá 4 km. Getsemanská zahrada Tradice Getsemanské zahrady obnovena v roce 2001, nachází se mezi vrchy Medník a Sklářský vrch, nedaleko Solné Lhoty jižně od Vimperka. Do této zahrady jsou zvány významné osobnosti domácího i zahraničního života, aby zde zasadily strom podle svého výběru. Je to místo určené k odpočinku, pozorování i rozjímání, informační tabule informují o dřevinách vyskytujících se běžně v ČR. Chalupská slať Chalupská slať je řazena mezi šumavské skvosty. Nachází se 1 km od obce Borová Lada. Výchozím bodem je parkoviště na silniční komunikaci B. Kvilda. Poválkový chodníček je zakončený plošinkou na okraji největšího rašelinného jezírka v ČR. Bezbariérová. Javorník Trasa naučné stezky vede po úbočí stejnojmenného vrchu (1089 m) ležícího asi 6 km od Vacova a 12 km severozápadně od Vimperka. Výchozí místo je z obce Javorník silničkou vedoucí k vrchu Javorník s rozhlednou. Stezka má dva okruhy malý okruh dlouhý 7,5 km se 16ti zastaveními, velký okruh dlouhý 11 km má 21 zastavení. Jezerní slať Rozsáhlé rašeliniště o rozloze 103,5 ha situované mezi Kvildou a Horskou Kvildou. Jedno z nejstudenějších míst naší republiky. Slať s povalovým chodníčkem, dřevěnou rozhlednou (výška 7 m) a naučnou ministezkou (320 m ) je přístupná z parkoviště. Keltská stezka Trasa Kubova Huť Boubín Buk Mařský vrch Věnec. Keltská stezka Trasa stezky začíná v osadě Popelná u Nicova u parkoviště a vede na Obří vrh (1005 m) a zpět, je dlouhá asi 3 km. Z Obřího vrchu jsou velmi pěkné výhledy do údolí Losenice a na Kašperskohorsko. Medvědí stezka Nejstarší naučná stezka Šumavy založená v roce Prochází kolem množství zajímavých skalních útvarů, které vznikaly zvětráváním hrubozrnné žuly v deskovité, hřibovité a jiné formy. Byly často pojmenovány (Perník, Perníková skála, Kamenná kráska, Kazatelna, Kaple...). Vede od železniční zastávky Ovesná (u Nové Pece) přes kopec Perník, osadu Jelení, Rudolfovu cestu do Černého Kříže. Délka: 14 km. Naučná lesnická stezka Její začátek je nedaleko obce Pravětín u Vimperka, pokračuje přes masiv Boubína a končí nedaleko státní přírodní rezervace Boubínský prales. Návštěvník se seznamuje se základními funkcemi lesa a s lesním přírodě blízkým hospodařením. Informační tabule ve třech jazycích. Naučná stezka suchým lesem na Březníku Tato stezka je věnovaná příčinám i následkům kůrovcovné kalamity na Šumavě a dalšímu vývoji lesních ekosystémů v této oblasti. 6 7

4 Naučná stezka Národního parku Šumava Chceme-li projít tento okruh, musíme vyrazit od informačního pavilonu u pěšího přechodu Finsterau Bučina. Stezka informuje o historii této oblasti, o filozofii a členění NP. Cesta vede okolo zaniklých osad Knížecí Pláně, Chaloupky, Mlýnské Domky. Naučný okruh les Výchozí bod jsou Borová Lada. Zde se dozvíte o funkcích lesa a surovinách, které poskytuje. Též informuje o významu lesa a jeho šetrném obhospodařování. Okruh je dlouhý 4 km. Povydří Naučná stezka 7,5 km dlouhá vede nádherným údolím řeky Vydry. Nástupním místem je Čeňkova Pila nebo Antýgl, v polovině stezky je Turnerova Chata, kde je možné občerstvení i přenocování. Schwarzenberský plavební kanál Stezka vede podél Schwarzenberského plavebního kanálu z Jeleních Vrchů v délce 8 km a je doplněna čtyřmi informačními panely, které svým obsahem vystihují osídlení hvozdu, osobnost stavitele kanálu ing. Josefa Rosenauera, minulost i současnost kanálu. Vhodné pro pěší, cyklisty i tělesně postižené. Kanál je největší šumavskou technickou památkou, která byla určena pro plavení dřeva z nedostupných částí Šumavy do Vídně. Nyní můžete ukázku plavení dřeva shlédnout v daných termínech, které jsou známy na informačních střediscích. Soumarské rašeliniště Lenora Naučná stezka dlouhá 1,5 km vás zavede na rašeliniště u Soumarského mostu. Stezka vede zčásti po poválkových chodnících; v jejím závěru se do výše 10 m tyčí dvoupatrová dřevěná krytá vyhlídková věž. Otevřeno od června do října. Sudslavický okruh Stezka vede od jedné z nejobjemnějších lip v Čechách (obvod 12 m) přes přírodní rezervaci Opolenec, Výškovice a Bohumilice zpět ke mlýnu U Vanických. V polovině délky trasy je tzv. Sudslavická sluj. Tento okruh měří 3,3 km a má 26 zastavení. Tříjezerní slať Pohodlnou prohlídku živé části slati s jezírky umožňuje naučná stezka s informačním panelem u vstupu. Nachází se nedaleko obce Modrava cestou na Prášily. Turistický okruh nelesní krajina Naučná stezka začíná na jižním okraji obce Kvilda. Okruh ukazuje a přibližuje vývoj a vznik bezlesí v okolí Kvildy. Délka trasy je 5 km. Údolím vimperských památek Naučné trasy mapují historii města Vimperka. Jsou rozděleny na dva okruhy v délce 4 a 9 km, které se navzájem prolínají. Obě trasy začínají na Náměstí Svobody před domem čp. 8. Vimperská větev Zlaté stezky Středověká solná stezka byla nedílnou součástí rozvoje obchodu mezi českými zeměmi a Bavorskem. Vimperská větev Zlaté stezky vede přes osady Klášterec, Korkusovu Huť, Kubovu Huť, Horní Vltavici, přes zaniklou osadu Havranka až do Freyungu. Zadov-Churáňov Horská ves založená při sklářské huti v 18. století a známé šumavské středisko zimních sportů. Jejím okolím vede 7 km dlouhá naučná stezka s 10ti zastaveními. Vhodná pro letní i zimní turistiku. Výchozí místo hotel Churáňov. Zážitková stezka Duch pralesa Trasa vede od hráze Plešného jezera až k pomníku Adalberta Stiftera. Zážitková stezka Suchým lesem Trasa začíná v těsné blízkosti rozhledny Poledník a její délka je necelý kilometr, otevřena je pouze během letní sezóny. VYHLÍDKOVÁ MÍSTA A ROZHLEDNY Boubín (1362 m n. m.) nejvyšší vrchol Boubínské hornatiny s dřevěnou rozhlednou vysokou 21 m nádherné výhledy na Šumavu a při pěkném počasí i na Alpy Březník (1006 m n. m.) skalnatý vrchol s pěkně upravenou vyhlídkou do Luzenského údolí a na Luzný, v nově zrekonstruované bývalé myslivně otevřena výstava věnovaná životu a dílu spisovatele Karla Klostermanna Bučina (1162 m n. m.) nejvýše položená osada na české straně Šumavy, poblíž ve výšce 1172 m pramení Vltava (Pramen Vltavy), nádherný výhled na Alpy Javorník (1089 m n. m.) vrch s nově opravenou Klostermannovou rozhlednou, krásné výhledy Libín (1096 m n. m.) rozhledna 27 m vysoká, k vyhlídkové plošině vede 138 schodů, krásné výhledy, výchozí místo z obce Libínské Sedlo (u Prachatic) po modré stezce cca 2 km Luzný (1373 m n. m.) vrch s typickým kamenitým vrcholem v pohraničním šumavském hřbetu, výhled na Třístoličník, Boubín, přes Roklan po Javor, dále až do Německa a údolí Dunaje Mářský vrch (907 m n. m.) 12 m vysoká kamenná rozhledna, která je součástí kaple, nachází se nad obcí Svatá Máří 5 km východně od Vimperka, krásný výhled na Vacovsko a Stašsko Obelisk Adalberta Stiftera 14,5 m vysoký, na temeni skalní stěny nad Plešným jezerem s vyhlídkou Oblík (1224 m n. m.) s překrásným výhledem přes Modravské slatě k Roklanům na jih, na východ a sever do vnitrozemí Ostrý (1293 m n. m.) dvouhrotý vrh, který je považován za jeden z nejhezčích, jeho nižší vrchol (1241 m), holý a skalnatý, leží již území Bavorska. Vyšší vrchol (1283) se tyčí na hranici Čech Pancíř (1214 m n. m.) rozhledna na Pancíři je součástí chaty s terasou, výška 18 m, z rozhledny daleký výhled na celou západní Šumavu Poledník (1315 m n. m.) 37 m vysoká rozhledna s krásným rozhledem na Šumavu, k vyhlídkové plošině ve výšce 30 m vede 223 schodů Roklan (1453 m n. m.) skalnatá plošina s výhledy na Velký Javor, Ostrý, Luzný a jiné Třístoličník (1311 m n. m.) vrcholek vystupuje z pohraničního hřebene Šumavy západně od Trojmezné asi 10 km západně od Nové Pece, vede přes něj státní hranice mezi ČR a SRN, v 19. stol. upraven jako rozhledna, velmi pěkné výhledy do Bavorska, na Alpy i do Čech, zajímavé skalní útvary, přístupné automobilem ze SRN, parkoviště 1 km pod vrcholem Velký Javor (1456 m n. m.) nejnavštěvovanější hora Bavorského lesa poblíž Železné Rudy s nádherným výhledem na Šumavu, vrch Ostrý a Alpy Vyhlídka u Borových Lad (1000 m n. m.) malá dřevěná rozhledna byla postavena roku 1997, stojí na východním úbočí vrchu Vyhlídka, rozhledna umožňuje pohled na oblast Chalupské, Novosvětské a Pasecké slatě a obec Borová Lada Zhůří (1140 m n. m.) vyhlídky na Trojmeznou, Poledník, Velký Ostrý a Můstek ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY Pamětní deska vimperské židovské obce na místě bývalé synagogy ve Vimperku synagoga ve Vimperku, která byla vybudována zdejší židovskou obcí roku 1925, byla však už 10. listopadu 1938 vypálena nacisty, v současnosti na jejím místě pamětní deska (u budovy Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava) Synagoga ve Čkyni bývalá synagoga (z roku 1828) je spolu se synagogou v Bechyni nejstarší svatyní, jedinou synagogou na Prachaticku a jednou z posledních zachovaných vesnických synagog v Čechách vůbec, v současné době rekonstruována. Tel.: Židovský hřbitov a synagoga v Dubu synagoga přestavěna na obytný dům (před r. 1920), hřbitov rekonstruován 8 9

5 Židovský hřbitov a synagoga ve Vlachově Březí synagoga přestavěna na obytný dům (před 1920), hřbitov založen v 17. století, barokní náhrobky Židovský hřbitov a synagoga ve Volyni synagoga založena v r empírového typu, nejstarší pomníky i 300 let staré barokní z mramoru Židovský hřbitov ve Čkyni jeden z nejlépe upravených židovských hřbitovů v ČR, součástí je pietní síň věnovaná židovským občanům ze Čkyně a okolí, kteří zahynuli po okupaci území nacisty TECHNICKÉ PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI Čeňkova pila Elektrárna v Čeňkově pile byla dokončena v roce 1912 jako elektrárna pro Kašperské Hory. Dodnes je funkční některé zařízení Francisova turbína s regulátorem a generátor. Tel.: Historický most v Čábuzích Je klenutý kamenný most s jedním obloukem přes Horský potok ze 17. století. Kubova Huť Místo nejvýše položené železniční stanice v ČR (995 m n. m.). Lenora Rechle Krytá dřevěná lávka přes Vltavu při silnici do Volar sloužila k regulaci plaveného dřeva. Postavena r Pec v Lenoře Obecní pec z r. 1837, dříve i nyní využívána obyvateli obce a okolí k pečení. Turistická atrakce upečený chléb, housky a lenorské placky se rozdávají příchozím. Pivovar Pod městskou zvonicí a kostelem najdete ve Steinbrenerově ulici 48/1 minipivovar, který navazuje na tradici vaření piva ve Vimperku. Roční výstav současného minipivovaru je 300 hl ročně. Varny mají objem 2 hl. Vaří se klasický český ležák tradiční technologií spodního kvašení z českých surovin, tj. nefiltrovaná a nepasterizovaná piva bez jakýchkoli umělých přísad a konzervačních látek a to přímo v prostorách restaurace, kde jsou umístěny varny a v prostorách přilehlého sklepa, kde naleznete spilku, ležácké sudy a související technologii. Varny jsou nerezové s měděným oplechováním objemu 2 hl a elektrickým ohřevem, kvašení probíhá v tradičních otevřené spilce a dále pivo dozrává několik týdnů v ležáckých sudech. Schwarzenberský plavební kanál Nejdelší stoka na plavení dřeva ( ) v českých zemích v délce 52 km. Dřevo se z nepřístupných šumavských hvozdů plavilo až do Vídně. Unikátní vodohospodářské dílo. Velký Klášterák Velký zděný čtyřobloukový železniční most z konce 19. století se nachází na trati Vimperk Volary. Při jeho stavbě bylo zapotřebí značného technického mistrovství. Celá trať se využívá od 9. července Vchynicko-tetovský plavební kanál Významná technická památka. Dílo schwarzenberského inženýra Josefa Rosenauera z let Vybudován pro dopravu dřeva z tehdy nepřístupných lesních revírů v údolí Modravy. CYKLOVÝLETY 1) PO BOUBÍNSKÉM HŘEBENI 44 km, středně náročná trasa Vimperk Pravětín Kubova Huť Lesní cesta (rozc.) Horní Vltavice Pod Hornovltavickými pastvinami Strážný Dolní Silnice Dolní Cazov Mlaka (rozc.) V Podkově Nové Údolí Stožec 2) VIMPERSKÝMI LESY NA ZADOV 56 km, náročná trasa Vimperk (žst.) Trhonín Svatá Maří Mařský vrch Štítkov Bošice Bohumilice Spůle Na Číhání (rozc.) Putkov Branišov Zdíkov Masákova Lhota Zdíkovec Stachy Říhov Zadov Nový Dvůr Masákova Lhota Zdíkov Račov Cejsice Vimperk (žst.) 3) KVILDSKÉ SLATĚ 23 km, lehká trasa Kvilda Jezerní slať (vyhlídka) U Daniela (rozc.) U Tří jedlí Zhůří Horská Kvilda Korýtko Kvilda 4) Z VOLAR NA HRAD HUS 53 km, náročná trasa Volary Mlynářovice Milešice (část) Putín (rozc.) Včelná pod Boubínem Na Křížkách (rozc.) Na Kubrnech (rozc.) Milešice (část) Milešice Řepešín Záblatí Hlásná Lhota Křišťanovický rybník Hrad Hus Blažejovice Vysoký les Volary 5) KOLEM BOUBÍNA 43 km, středně náročná trasa Vimperk (žst.) Pravětín Kubohuťská cesta Lom před Soví skálou Tábořiště pod Boubínem Zátoň (žst.) Na Kubrnech (rozc.) Na Křížkách (rozc.) Palečkovský vrch (rozc.) Veselka Pravětín Vimperk (žst.) 6) DO NP BAYERISCHER WALD 51 km, náročná trasa Kvilda Zlatá stezka Bučina Bučina/Finsterau (CZ/D) Finsterau Mauth Hinterfirmiansreut Reifkopfstrasse Finsterau Bučina/Finsterau (CZ/D) Bučina Zlatá stezka Kvilda 7) ZA PAMĚTÍ ŠUMAVSKÝCH HUTÍ 65 km, náročná trasa Vimperk Klášterec Korkusova Huť Arnoštka Kubova Huť Lesní cesta Horní Vltavice Žlíbky Kořenný Polka Šeravská huť Švajglova Lada Rozcestí Pod Kamennou Šindlov Nové Hutě Pláně Jezírko U Kyzu Zdíkov Křesanov Hrabice Vimperk 8) STEZKOU KRÁLE ŠUMAVY 49 km, středně náročná trasa Vimperk (žst.) Klášterec Lipka Sedlo V Srnčím Paseka Nové Hutě (Polesí) Borová Lada Žďárské sedýlko Jelení stezka Strážný Hliniště Mlýn Řasnice Lenora (žst.) 9) ZE ZADOVA NA JAVORNICKO 40 km, středně náročná trasa Zadov Churáňov Na Rovinách (rozc.) Studenec Nicov Krankoty (rozc.) Javorník (rozhledna) Milíkov Rohanov Benešova Hora Zdíkovec Zdíkov Jezírko U Kyzu Pláně Zadov 10) ÚDOLÍM PRAVĚTÍNSKÉHO POTOKA 29 km, lehká trasa Turistické informační středisko Vimperk okolo nemocnice Sloup, kasárna směr Kvilda Kramata Paseka směr Michlova Huť Michlova Huť Lipka Korkusova Huť Vimperk Táflova Huť Pravětín Vimperk, centrum 11) NA SVĚTLOU HORU 40 km, lehká trasa k NP Šumava Turistické informační středisko Vimperk okolo nemocnice Sloup, kasárna směr Nové Hutě Babůrek směr Nové Hutě směr Borová Lada, Chalupská slať Svinná Lada směr Borová Lada Horní Vltavice Polka směr Horní Vltavice směr Šerava Lipka rozcestí Pod Světlou horou směr Lipka směr Vimperk 10 11

6 12) VLTAVSKÁ OKRUH 63 km, středně náročná trasa Kvilda Pramen Vltavy Pod Stráží Bučina Knížecí Pláně Žďárské sedýlko Žďárské jezírko Strážný Hliniště Zelená cesta Soumarský Most Lenora Zátoň Horní Vltavice Polka Borová Lada Kvilda 13) Z VIMPERKA DO LENORY - 35 km, lehká trasa Vimperk Lipka Borová Lada Orlovka Strážný Lenora 14) K SCHWARZENBERSKÉMU KANÁLU 46 km, lehká trasa Nová Pec Černý Kříž Stožec Nové Údolí Rosenauerův pomník Jelenní Schwarzenberský kanál Nová Pec Textový podklad mapa Cyklotrasy Vimperk a okolí (vydaná v roce 2009). KAM V LÉTĚ ZA KOUPÁNÍM, SPORTEM A TURISTIKOU BAZÉNY Prachatice plavecký bazén, pára, tel.: Dětské centrum Albatros Prachatice malý bazén, vířivka, tel.: Volary bazén tel.: Prachatice Koupaliště Hulák skluzavky, masážní trysky, tel.: Strakonice krytý a venkovní plavecký bazén, tel.: Boulderingová lezecká stěna Vimperk, tělocvična OA+G na sídlišti Míru, tel.: , po až hodin BOWLING Vimperk 1. Máje 477, tel.: Kašperské Hory Parkhotel Tosch, tel.: DOSTUPNÁ ŠUMAVA celodenní autobusové zájezdy po NPŠ s průvodcem, určené pro osoby se sníženou mobilitou, dopravu zabezpečuje ČSAD provoz Sušice, tel.: TERMÍNY ZÁJEZDŮ POLO- VINA KVĚTNA AŽ KONEC ŘÍJNA FITNESS Fitness centrum FITKO + solárium ERGOLINE + sauna, Pivovarská 2, Vimperk, tel.: , Solárium + rehabilitační masáže, pí. Kortanová Jiráskova 278, Vimperk tel.: Fitness Prachatice, U Stadionu 261, tel.: Fitness Prachatice, Jánská 123, tel.: , Golf Golf klub Šumava obec Liščí (u Chudenína Nýrsko), tel.: , Village golfclub Zahrádky Benešova Hora, tel.: , HOROLEZECKÁ STĚNA Prachatice, hala Městského stadionu (každé úterý 19:00 21:00, vlastní výzbroj a výstroj nutná). Tel.: Horské koloběžky Kubova Huť, tel.: , JÍZDÁRNY Bohumilice Jízdárna Zámek Skalice, Monika Míčková, tel.: turistická jízdárna, jezdecký výcvik pro děti i dospělé, putování, odchov a výcvik koní, možnost občerstvení, jízda kočárem, Horní Vltavice Farma Zátoň, tel.: vyjížďky na koních, westernová sedla, jízdy vhodné i pro děti; předem nutno rezervovat telefonicky Kubova Huť Jízdárna na Kubově Huti, Zuzana Beranová, tel.: jízda na koních, vodění dětí, výuka jízdy na koni Netolice Jízdárna Lužice, tel: výlety na koních v okolí Netolic, možnost výuky a jezdeckého sportu na kryté jízdárně, odchov a ustájení koní, sportovní koně Stachy Michalov, Ing. Bořil, tel.: , projížďky na koních, možnost ubytování v původní šumavské chalupě Zdíkov Nový Dvůr, Hotel Elsyn Dvůr, tel.: vyjížďky na koních, možnost povození v ohradě nebo v kontovacím kruhu; předem nutno rezervovat telefonicky KOUPALIŠTĚ Vimperk, tři sezónní bazény, Bohumilice, Rohanov u Vacova, Kandlův mlýn u Prachatic, Křišťanovický rybník Záblatí u Prachatic, přehrada Lipno u Nové Pece, řeka Vltava u Soumarského mostu Lanové parky Lanové centrum PROUD, Zadov, tel.: Lanový park, Libín Prachatice, tel.: , Paintball Staré Prachatice Pahorek, tel.: , SPORTOVNÍ HALY ZŠ Smetanova Vimperk tel.: , ZŠ TGM Vimperk tel.: Obchodní akdemie a Gymnázium Vimperk, tělocvična na sídlišti, tel.: SQUASH dětské centrum Albatros, Vodňanská 1321, Prachatice, tel.: Sušice Sport Hotel Pekárna tel.: TENIS Vimperk tel.: , Hrabice tel.: Masákova Lhota (Zdíkov), Pension Tenis Trajerovi, tel.: , Tenis Hrabice tel.: ; www. tenisvimperk.cz Kubova Huť, Hotel Arnika tel.: Kubova Huť, Penzion Albert, tel.: Zbytiny Obecní úřad, tel (možnost též kopané, volejbal) Sportovní zařízení města Prachatice, U Stadionu 261, tel.: Rekreační zařízení Šumava, Kašperské Hory 375, tel.: VYHLÍDKOVÉ LETY, TANDEMOVÉ SESKOKY, PARAVÝCVIK Aeroklub Prachatice, tel.: , Paraservice Vimperk tandemové seskoky, parašutistický výcvik, tel.: ZELENÉ LINKY autobusů Linky ekologických autobusů vedou Šumavou od Boubína po Železnou Rudu a vhodně navazují na obdobný systém dopravy v Bavorsku. Trasy: 12 13

7 1. Kaplice pod Boubínem Zátoň Horní Vltavice Borová Lada Kvilda Modrava Železná Ruda Špičák. Provoz červenec a srpen. 2. Sušice Kašperské Hory Srní Kvilda 3. Nová Pec Jelení Vrchy 4. Kvilda Churáňov 5. Horská Kvilda Kvilda Bučina 6. Churáňov Pláně Horská Kvilda Kvilda Když přijde čas sjezdovek, bruslí a svařáku LYŽAŘSKÁ CENTRA: České Žleby 1 lyžařský vlek Poma lehké zátěže Strážný 2 lyžařské vleky Poma malý 200 m, velký 300 m lehká zátěž; běžecké lyžařské trasy do okolí Javorník 1 lyžařský vlek Poma lehké zátěže Kubova Huť 2 lyžařské vleky (kotva, Poma) lehké a střední zátěže cca 1000 m 1 dětský vlek (lyžařské školy) cca 150 m, běžecké trasy napojeny na upravené stopy NPŠ Kvilda 1 lyžařský vlek lehké zátěže, běžecké trasy: lehké zátěže Kvilda, Pramen Vltavy, Bučina, Kvilda; střední zátěže Kvilda, Horská Kvilda, Pláně, Přilba, Kvilda Libín běžecké trasy Sedélko 3,5 km Libínské Sedlo Sedélko Prachatice 6,5 km Libínské sedlo 1 lyžařský vlek Poma lehké zátěže Stožec běžecké trasy: lehké zátěže na trase v okolí Stožce; střední zátěž směr České Žleby, Nové Údolí, Schwarzenberský plavební kanál, Stožec, dále napojení na Trojmeznou i z německé strany Nové Hutě 1 dlouhý lyžařský vlek Poma střední zátěže cca 1500 m; 1+1 lyžařský vlek Poma střední a lehká zátěž cca 400 m + cca 400 m; běžecké trasy lehké a střední zátěže s napojením na upravené trasy areálu Zadov Churáňov: 1. trasa Nové Hutě, Pláně, Pod Přilbou, Chalupská slať, Borová Lada, Šindlov, Nové Hutě; 2. trasa Nové Hutě, Pláně, běžecký areál Churáňov Zadov Popelná 1+1 lyžařský vlek Poma lehké střední zátěže Rohanov 1+1 lyžařský kotvový vlek lehké zátěže (cca 100 m) a střední zátěže (cca 400 m) Vimperk Ski areál Vodník 1. pravidelně udržovaný areál s technickým zasněžováním pro běžecké lyžování na Šumavě Zadov Churáňov Lyžařská škola kontakt: Lyžařský areál Zadov, s.r.o., Stachy, tel.: , tel. + fax: , internet: Nabízí výuku sjezdového lyžování, běhu na lyžích, snowboardu pro začátečníky i pokročilé, děti i dospělé. Dále výlety na lyžích, závody, celodenní program pro děti, dětský lyžařský vlek, opatrování dětí od dvou let. Počet vleků: 5, počet lanovek: 1 (Kobyla H 130, 700 m; Kobyla P1 pravý, 210 m; Kobyla P2 levý, 270 mů; Lanová dráha Zadov Churáňov, 900 m, sedačková lanovka; Lyžařská škola Zadov, 108 m; U Horejšů, 300 m střední zátěž. Sjezdovka pro děti: Do ráj m, středně těžká; Do ráje 2, 300 m, středně těžká zátěž; Kobyla pravá část krátká 220 m, lehká zátěž; Pucalka 800 m, lehká zátěž; Sedačka bočna 700 m, lehká zátěž; Sedačka rukáv 1100 m, střední zátěž; U Horejšů 350 m, lehká zátěž; U můstku 750 m, střední zátěž). Běžecké trasy ZIMNÍ STADION Vimperk 1. Máje 321, Vimperk, tel.: v zimní sezóně veřejné bruslení o víkendech a svátcích HORSKÁ SLUŽBA: KUBOVA HUŤ KVILDA NOVÁ PEC ZADOV (nonstop) PŮJČOVNY SPORTOVNÍCH POTŘEB Brusle Vimperk Marek Sport, Žižkova 164, tel.: , Cyklo Horská Kvilda, Hotel Rankl, tel.: Kubova Huť, Hotel Arnika, tel.: Nové Hutě, Horská chalupa U Pešlů, tel.: Stožec, půjčovna Monty, tel.: Stožec, penzion Druid, tel.: Vimperk, Marek Sport, tel.: Zadov, Sporthotel Olympia, tel.: , Kolečkové brusle Vimperk, Marek Sport, Žižkova 164, tel.: Lodě + vesty + pádla Lenora, půjčovna VOTUS, tel.: Soumarský most, tel.: Vimperk, Marek Sport, tel.: Lyže carving, sjezd komplet, mini ski, běh komplet, snowboard, sáně Horská Kvilda, Hotel Rankl, tel.: vybavení na běžky Kvilda, Penzion Picek, tel.: Strážný, lyžařský vlek Kaplička, tel.: Stožec, Penzion Druid, tel.: vybavení na běžky Vimperk, Marek Sport, tel.: Zadov, Lyžařský areál Zadov, tel.: KAM ZA DOBRÝM OBĚDEM A SKVĚLÝM VÍNEM Kavárna Na Náměstí, Vimperk, tel.: Cukrárna Pod zámkem, Pivovarská 59, Vimperk, tel.: Cukrárna U Jelena, 1. Máje 354, Vimperk, tel.: Cukrárna U Supa, Náměstí Svobody, Vimperk, tel.: Fastfood Factory, 1. máje 144, Vimperk, tel.: Gastrocentrum Lotte, Rožmberská 4, Vimperk, tel.: Hotel Boubín, Špidrova 45, Vimperk, tel.:

8 Hotel Růže, Špidrova 53, Vimperk, tel.: Hotel Terasa, Pasovská 34, Vimperk, tel.: Hotel Zlatá Hvězda, 1. máje 103, Vimperk, tel.: Pizzerie Marco, Pivovarská 88, Vimperk, tel.: Restaurant AMA, Pražská 206, Vimperk, tel.: Restaurace, kavárna Miš-Maš, Pivovarská 2/3, Vimperk, tel.: Restaurace Stadion, 1. máje 186, Vimperk, tel.: Šumavský pivovar, Steinbrenerova 48/1, Vimperk, tel., Vinárna Bar Sklep, 1. máje 108, Vimperk, tel.: Výletní restaurace Vodník, K Vodníku 614, Vimperk, tel.: NA VÝLET K SOUSEDŮM Hraniční přechody: STRÁŽNÝ PHILIPPSREUT (nonstop) všechny druhy dopravy i pěší BUČINA FINSTERAU pěší, cyklo, lyžaři ČESKÉ ŽLEBY Mlaka BISCHOFSREUT pěší, cyklo NOVÉ ÚDOLÍ HAIDMÜHLE pěší, cyklo, lyžaři, motocykly do 50 cm NOVÉ ÚDOLÍ TŘÍSTOLIČNÍK pěší, cyklo a lyžaři PLEŠNÉ JEZERO HOLZSCHLAG pěší, cyklo ZADNÍ ZVONKOVÁ-SCHÖNEBEN pěší, cyklo, moto do 50 cm JEŽOVÁ IGLBACH pěší, cyklo KORANDA ST. OSWALD bei Haslach pěší, cyklo Prášily Gsendet pěší, cyklo, lyžaři Debrník Ferdinandstahl pěší, cyklo, lyžaři Modrý sloup Blaue Säule pouze pěší bez psů, Poledník Hirchsbachschwelle pouze pěší bez psů, Sedmiskalí Prameny Vltavy pouze pro pěší, celoročně AUTOKEMPY, TÁBOŘIŠTĚ Autokemp Vodník K Vodníku 614, Vimperk, tel.: , na travnaté ploše pod lesem na okraji Vimperka směrem na Šumavu, sociální zařízení (toalety, sprchy s teplou vodou) chaty pro čtyři osoby, kiosek, restaurace Blanický mlýn Blažejovice, p. Prachatice tel.: , nad řekou Blanicí, chatky pro čtyři osoby elektrické vytápění, stanoviště pro karavany, přívěsy a stany elektrické přípojky, WC a sprchy v areálu, restaurace, ohniště, sportovní hřiště, celoroční provoz Camp Boubín Zátoň na Šumavě p. Lenora, tel.: (p. Kudláček), chaty i chatky, venkovní vyhřívaný bazén, koupání v řece, dětský koutek, dvě hřiště, stolní tenis, nové soc. zařízení se sprchami, stravování v jídelně, kiosek, cyklistické stezky, pěší turistika Horní Vltavice TJ Horní Vltavice, tel.: , , provoz: květen říjen, chaty pro 4, 5 a 8 osob, stany, karavany, WC a sprchy v areálu Křišťanovice u Prachatic tel.: , suché WC, umývárna se studenou vodou, pitná voda, bufet, prodej potravin, možnost pronájmu stanů, restaurace 800 m, půjčování loděk provoz Lenora (veřejné tábořiště) Lenora tel.: (p. Hošna), u řeky Vltavy, stany, suché WC Pod Boubínem (veřejné tábořiště) Kaplice pod Boubínem, p. Lenora tel.: , stany, suché WC, kiosek, parkoviště pod Boubínem Rekreační středisko Hajná hora Hajná hora u Vimperka, Vimperk, tel.: , chatky pro 2, 4 a 8 osob, restaurace, bazén, hřiště Tábořiště Soumarský most Volary, kemp A tel.: , kemp B tel.: u řeky Vltavy, sociální zařízení (suché WC), chaty, kiosek, potraviny a bufet, stanový tábor; půjčovna lodí tel.: , Zahrádky (veřejné tábořiště) Borová Lada, tel.: , , stany, suché WC, bufet INFORMACE, KTERÉ SE MOHOU HODIT Město Vimperk, Steinbrenerova 6, tel.: , Policie ČR Vimperk, 1. máje 73, tel.: , , 158 tísňové volání Městská policie, Steinbrenerova 6, tel.: , 156 tísňové volání Hasiči, Špidrova 107, Vimperk, tel.: , , 150 tísňové volání Správa NP a CHKO Šumava Vimperk, 1. máje 260, tel.: Nemocnice Vimperk, Obora 317, tel.: , Záchranná služba Vimperk, Špidrova 117, , tel.: , , tísňové volání Lékárna Dr. Max, Pasovská 175, tel.: Lékárna Medico, Pivovarská 111, tel.: Lékárna Soldanella, Krátká 554, tel.: Lékárna Zlaté Váhy, Nad Stadionem 547, tel.: Kulturní středisko, Johnova 226, tel.: , Knihovna Vimperk, 1. máje 194, tel.: , Zimní stadion Vimperk, 1. máje 321, tel.: Česká pošta Vimperk, 1. máje 195, tel.: České dráhy informace o jízdních řádech tel.: , Nádraží ČSAD informace o jízdných řádech tel.: , ČESKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA lovecké lístky Městský úřad Vimperk, Náměstí Svobody 8, tel.: Městský úřad Prachatice, Za Baštou 394, tel.: RYBÁŘSKÉ REVÍRY rybářské lístky: Městský úřad Vimperk, Nám. Svobody 8, tel.: Městský úřad Volary, tel.:

9 INFOCENTRA NA ŠUMAVĚ Český Krumlov Infocentrum náměstí Svornosti Český Krumlov tel.: fax: Horní Planá Městské infocentrum Náměstí Horní Planá tel./fax: Horská Kvilda Infocentrum Horská Kvilda tel.: Kaplice Infocentrum Linecká Kaplice tel.: fax: Kašperské Hory Městské kulturní a informační středisko Náměstí Kašperské Hory tel.: fax: Infocentrum Lenora , Lenora 36, Tel , Modrava Informační centrum Modrava, , Kašperské Hory Tel.: , Infocentrum Prachatice Velké náměstí Prachatice tel.: Infocentrum Vyšší Brod Náměstí Vyšší Brod tel.: INFOCENTRA SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Infocentrum Kvilda Kvilda Tel: Infocentrum Idina Pila pod Boubínem tel.: IS Kašperské Hory tel.: iskhory npsumava.cz Informační středisko Rokyta tel.: isrokyta npsumava.cz Vimperk Turistické informační středisko Náměstí Svobody Vimperk tel.: , fax: Informační středisko Alžbětín tel.: naturpark-bayer-wald-grenzbahn t-online.de Infocentrum Stožec Stožec tel.: Infocentrum Svinná Lada Borová Lada tel.: isslada npsumava.cz Vydalo Město Vimperk - Turistické informační sředisko Vimperk v roce 2013 III. vydání Městské informační středisko ve Vimperku Texty: Kolektiv infocentra Foto: Přední strana obálky Jan Plánek, Zdeněk Přibyl, zadní strana Zdeněk Přibyl 18 19

10 Poznáváme Vimpersko a Šumavu

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

TURISTICKÁ NABÍDKA NA ŠUMAVĚ Národní park Šumava Chráněná krajinná oblast a Biosférická rezervace Podhůří Šumavy TURISTICKÉ ATRAKTIVITY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA Přírodní zajímavosti: Prášilské jezero GPS:

Více

Po celý rok zábava ZIMA. Šumava užijte si zimní radovánky

Po celý rok zábava ZIMA. Šumava užijte si zimní radovánky Po celý rok zábava ZIMA Šumava užijte si zimní radovánky Obsah strana 01 Šumava užijte si zimní radovánky.................................................. 5 02 Užijte si zimní radovánky na šumavských

Více

Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk. Domažlice. Klatovy. Kdyně. Muzeum Šumavy

Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk. Domažlice. Klatovy. Kdyně. Muzeum Šumavy Domažlice Muzea a archeologické památky Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk Klatovy Přestože návštěvníky Šumavy přitahuje zejména nádherná příroda, k tradičním turistickým

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chýnov Chýnovská jeskyně 13.09.2008-14.09.2008 9.00-15.30 hod. Chýnovská jeskyně byla první veřejnosti zpřístupněnou jeskyní na našem území (v r.

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍCHO ROZVOJE 2014 2020

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍCHO ROZVOJE 2014 2020 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍCHO ROZVOJE 2014 2020 místní akční skupiny CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP ŽIVÉ A ŠŤASTNÉ ŠUMAVSKO pracovní verze 2014-08 Obsah 1 ZDROJE DAT... 3 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz Karta hosta pro letní sezónu 2011 www.lipnocard.cz VÍTEJTE V JIHOČESKÉM KRAJI Zavedeme vás do doby slavných Rožmberků. Prožijte spolu s námi Rožmberský rok 2011 ve víru dobové hudby, městských slavností,

Více

Pohádková romantika jižních Čech

Pohádková romantika jižních Čech Červená Lhota Restaurant Červená Lhota Restaurant se nachází v objektu, který leží přímo naproti zámku Červená Lhota. Restaurace je umístěna v budově, která je památkově chráněna a to nabízí klientům možnost

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Blatná, náměstí Míru Mariánský sloup na náměstí Míru v Blatné 08.09.2007-16.09.2007 Jedná se o typický mariánský sloup, jehož základ tvoří čtyři vysoké

Více

Děčín a okolí. Turistické informace. Památky a tipy na výlety. Přírodní zajímavosti. Restaur ace a ubytování. Orientační plánek města.

Děčín a okolí. Turistické informace. Památky a tipy na výlety. Přírodní zajímavosti. Restaur ace a ubytování. Orientační plánek města. Děčín a okolí Turistické informace Památky a tipy na výlety Přírodní zajímavosti Restaur ace a ubytování Orientační plánek města Nákupní centr a Sport a rekreace Půjčovny aut Důležitá telefonní čísla Děčín

Více

Naučné stezky středních Čech

Naučné stezky středních Čech Naučné stezky středních Čech Mělník Mladá Boleslav 48 47 1 Rakovník 36 38 Slaný Kralupy 43 46 nad Vltavou 44 42 45 Brandýs nad Labem 41 - Stará Boleslav 40 Kladno 39 37 Praha Říčany 14 15 10 Beroun 21

Více

Turistické noviny - léto/podzim

Turistické noviny - léto/podzim Turistické noviny - léto/podzim Tipy kam vyrazit v Moravském krasu a v regionu středozápadní Moravy Přijíždíte do malebného koutu naší republiky. Do kraje, kde se střetávají dvě historické země, do oblasti,

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

KAM. v Hostětíně a okolí

KAM. v Hostětíně a okolí KAM v Hostětíně a okolí Vážení hosté, jsme velice rádi, že jste se rozhodli strávit nějakou dobu v našem Centru Veronica. Věříme, že v Hostětíně je stále co nového objevovat a že zde strávíte spoustu příjemných

Více

Valašsko. Turistický průvodce regionem. This project is cofinanced by the European Union

Valašsko. Turistický průvodce regionem. This project is cofinanced by the European Union Valašsko Turistický průvodce regionem This project is cofinanced by the European Union Valašsko Turistický průvodce regionem Putování Valašskem... 2 Valašskomeziříčsko-Kelečsko... 6 Valašské Meziříčí...

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

Severní Morava a Slezsko. Tipy na výlety v turistickém regionu

Severní Morava a Slezsko. Tipy na výlety v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Tipy na výlety v turistickém regionu SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO NA LISTECH POZNÁNÍ Vážení turisté, výletníci, milovníci tohoto kraje a vyznavači zdravého pohybu, publikace, kterou

Více

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na. Třebíč ČERVENEC 4. - 5. 7. 2015 / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark,

Více

Geografie pro průvodce v cestovním ruchu

Geografie pro průvodce v cestovním ruchu Geografie pro průvodce v cestovním ruchu PaedDr. František Popelka Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Geografie pro průvodce v cestovním ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek.

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek. 1.V Í K E N D PÍSECKO PÍSEK PÍSECKÉ HORY PUTIM ORLICKÁ PŘEHRADA ZVÍKOV MILEVSKO Z rozhledny na vrchu Jarníku, ale i z dalších míst na tomto vrchu a v okolních Píseckých horách se otvírá široký výhled na

Více

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Troub UNI LIT Těše Neza Šp 9 Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Držíte v rukou malého průvodce Moravskoslezským krajem, který poslouží nejen vám dospělým pro

Více

www.krkonose.eu KRKONOŠE

www.krkonose.eu KRKONOŠE www.krkonose.eu KRKONOŠE KRKONOŠE Rozloha: cca 717 km 2 Nejvyšší bod: Nejnižší bod: 1 602 m n.m. Sněžka 268,5 m n.m. Obří důl Počet obcí: 34 Největší obec (město): Trutnov Středisko zimních sportů 1 605

Více

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej informační průvodce mikroregionem B laník laník svazek obcí poznej krásy přírody podblanické 10 míst Podblanicka, která byste určitě neměli vynechat MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada

Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada Obsah: 1. Popis mikroregionu Milada... 4 1.2 Představení jednotlivých obcí... 5 1.3 Analýza ubytovacích a stravovacích zařízení v mikroregionu

Více

Cykloprůvodce jižní Moravou. a Trnavským samosprávným krajem

Cykloprůvodce jižní Moravou. a Trnavským samosprávným krajem Cykloprůvodce jižní Moravou a Trnavským samosprávným krajem Cykloturistika spojuje relaxační a sportovní aktivitu s návštěvou zajímavých míst. Odpočinek na kole a poznávání nových oblastí a zvyklostí,

Více

Šumavská značka slaví 5 let

Šumavská značka slaví 5 let Léto 0 číslo ZDARMA Výrobky, řemesla a lidé Již 0 výrobců se pyšní značkou Šumava originální produkt. Nováčky vám představujeme na straně. Koupání na Šumavě V horkých letních dnech jistě oceníte příjemné

Více