Seznam absolventských prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam absolventských prací"

Transkript

1 A001944/ Adamcová, Adéla Život po amputaci končetiny DVS 2015 A000170/ Adamcová, Pavlína Profesiogram skláře DE 1998 A Adametzová, Tereza Obsah acidum ascorbicum ve volně DFA 2012 prodejných přípravcích a léčivech A000643/ Adamová, Markéta Využití osobního počítače v ergoterapii DE 2004 A001648/ Albrechtová, Martina Život dítěte s dětskou mozkovou obrnou DVS 2013 A001048/ Ambrožová, Vendula Profesiogram barmana číšníka DE 2006 A000717/ Ambrusová, Lucie Fyzioterapie u roztroušené sklerózy DF 2004 mozkomíšní A001457/ Andrlíková, Eva Vláknina v jídelním lístku DNT 2011 A Andruskiwová, Anna Pohled na umírání a smrt ve 21.století DVS 2004 A001180/ Arvaiová, Ivana Volně prodejné přípravky (OTC) ke zmírnění DFA 2008 příznaků diabetu A001112/ Ascherová, Irena Kvalita života žen s onkologickým DVS 2008 onemocněním po ablaci prsu A Baarová, Petra Problém sdělení pravdy u pacientů DSIP 2000 s progresivním onemocněním A Babíčková, Pavlína Problematika vzdělávání autistického DVS 2006 dítěte A001198/ Babíčková, Věra Efektivní komunikace jako součást DVS 2009 profesního chování sestry A000071/ Bábková, Vladimíra Fyzioterapie u lumboischiadického syndromu DF 1999 A001700/ Bagarová, Zuzana Důvěra veřejnosti ke zdravotníkům DVS 2013 A000389/ Balarinová, Marta Resocializace pacientů s míšní lézí DE 2001 A001701/ Balcárková, Miroslava Ošetřovatelská péče u klienta po totální DVS 2013 endoprotéze ramenního kloubu A Balogová, Eva Monitorování v intenzivní péči DSIP 2005 A001113/ Balvarová, Eva Stimulační prvek psychomotorického vývoje DVS 2008 dítěte - plavání A001049/ Banotová, Karin Uplatnění ergoterapie v rehabilitačním DE 2006 procesu u pacientů s míšní lézi na spinální jednotce FNsP a RÚ A001620/ Bányácská, Denisa Komplexní péče o pacienta s poruchou DVS 2013 vědomí A001698/ Bányácská, Denisa Chirurgická léčba obezity DVS 2013 A000670/ Barabášová, Isabela Ošetřovatelský proces u dítěte s akutní DDS 2004 bronchitidou zaměřený na mladší školní věk A001050/ Barabášová, Petra Nácvik aktivit života u osob s centrální DE 2006 mozkovou poruchou A001199/ Baranová, Denisa Riziko slunečního záření - melanom DVS 2009 A001162/ Barčová, Barbora "Alternativy ve výživě kojenců" DFA 2008 A000740/ Bardaševská, Zdenka Pracovní prostředí a rizikové faktory DVS 2004 práce sestry v domově důchodců A001649/ Bardoňová, Lenka Esenciální arteriální hypertenze z pohledu DVS 2013 sestry A001827/ Barnicová, Hana Současné trendy v péči o ránu DVS 2014 A Barnovská, Elena Domácí násilí na ženách a dětech DDS 2005 A001200/ Baroňová, Michaela Informovanost klienta o anestézii před DVS 2009 operačním výkonem A Bárová, Gabriela Sociální práce z pohledu zdravotnického DVS 2008 pracovníka A Bartáková, Lenka Význam prevence v onkogynekologických DDS 2005 onemocněních u žen a dívek A001346/ Bartková, Dagmar Fotoprotekce-slunce bez rizika DFA 2010 A Bártková, Iveta Psychosociální problematika dialyzovaných DSIP 2005 pacientů A000110/ Bartlová, Alena Uplatnění ergoterapie u polytraumatu DE 1999 A Bartoňová, Jana Dentální hygiena a prevence zubního kazu u DVS 2012 adolescentů A001272/ Bartošíková, Eva Ošetřovatelský proces u klienta s DVS 2009 Stránka 1

2 onemocněním srdce A000681/ Bartošková, Lucie Kazuistika pacienta s akutní DSIP 2004 pankreatitidou A000800/ Bartošová, Eva Fyzioterapie u periferní parézy nervus DF 2005 facialis A001778/ Bartošová, Klára Leukémie DVS 2014 A001875/ Bartošová, Markéta Léčivé rostliny z čeledi Asteraceae - DFA 2015 jejich využití v potravinových doplňcích A000699/ Bártová, Lucie Týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané DVS 2004 děti A000002/ Bártová, Monika Fyzioterapie u morbus Parkinson DF 1997 A Bartulcová, Petra Využití ergoterapie u amputací dolní DE 1997 končetiny A001525/ Bartusková, Sylva Komplexní výživa sportovců DFA 2012 A001828/ Bazalová, Daniela Péče o pozůstalé DVS 2014 A000008/ Bažanová, Vlasta Fyzioterapie při gynekologických operacích DF 1997 vaginálních a abdominálních A000218/ Becaničová, Michaela Zdravý životní styl v těhotenství DPA 2000 A001621/ Bednářová, Tereza Život ženy po ablaci prsu DVS 2013 A001201/ Beilová, Eva Ošetřovatelský proces u klienta s depresí DVS 2009 A001860/ Bejdáková, Žaneta Komunikace zubních techniků DZT 2015 A000496/ Bejochová, Blanka Porod - stresující záležitost DPA 2002 A000105/ Benda, Martin Fyzioterapie mozečkového syndromu DF 1999 A Benešová, Hana Způsoby ošetřování akutních a chronických DVS 2008 ran A001045/ Beníčková, Vendula Možnosti ergoterapie v dětském DE 2007 rehabilitačním stacionáři A001291/ Beníšková, Hana Bolest a možnost její léčby se zaměřením DFA 2010 na analgetika A000582/ Beňová, Kateřina Vliv těhotenství na psychiku ženy DPA 2003 A001163/ Beranová, Marie Statistika IVLP během jednoho měsíce v DFA 2008 lékárně A001740/ Berecka, Jakub Čeleď Lamiaceae a její praktické využití DFA 2014 A001738/ Bergerová, Sabina Psychosociální důsledky v životě klienta s DVS 2014 epilepsií A Bergrová, Eva Uplatňování a prosazování práv pacientů DVS 2004 s ohledem na vstup České republiky do Evropské unie A001546/ Bernardová, Markéta Problematika poruch příjmu potravy z DNT 2012 pohledu studentů A000741/ Bernardová, Martina Karcinom prsu z pohledu studentek střední DVS 2004 zdravotnické školy A001305/ Bernatíková, Barbora Onemocnění parodontu a možnosti jeho DZT 2010 prevence A Bestová, Miroslava - Psychoterapeutické působení barev na DVS 2009 Blendowská, Timea klienta A Betíková, Angelika Vybrané suroviny pro přípravu DFA 2014 magistraliter přípravků A001374/ Bezchlebová, Eva Psychosociální problematika klientů s DVS 2010 lymerskou boreliózou A001412/ Bialoňová, Jana Stanovení obsahu kyseliny acetylsalicylové DFA 2011 v registrovaných léčivech Acylpyrinu a Aspirinu A001829/ Bicanová, Alena Eutanazie - pohled laické a odborné DVS 2014 společnosti A001963/ Bielanová, Nikola Cesta ženy s karcinomem prsu DVS 2015 A000254/ Bílá, Dagmar Architektonické bariéry v životě vozíčkáře DE 2000 A000437/ Bílá, Kateřina Fyzioterapie u onemocnění cév dolních DF 2002 končetin se zaměřením na žilní systém A001547/ Bílá, Tereza Kazivost zubů jako důsledek anorexie a DNT 2012 Stránka 2

3 bulimie A001073/ Biličková, Ilona Ošetřovatelská kazuistika u nedonošeného DDS 2006 novorozence A000284/ Bilíková, Ivana Dětská mozková obrna - diparetická forma DE 1997 A000615/ Bilíková, Kateřina Využití prvků arteterapie v ergoterapii u DE 2003 dětí s kombinovanými vadami A Binderová, Daniela Vliv čajů na zdraví člověka DFA 2011 A000742/ Bitomská, Šárka Domácí péče z pohledu sestry zdravotní DVS 2004 pojišťovny A000063/ Bizoňová, Kateřina Ergoterapie u pacientů po CMP s postižením DE 1999 fatických funkcí v chronickém stádiu A000004/ Bláhová,věra Rehabilitace po primárních suturách DF 1997 flexorových šlach tříčlánkových prstů ruky. součást rehabilitace A001375/ Blaníková, Olga Využití canisterapeutického psa v DVS 2010 nemocnicích A000743/ Blažejová, Jitka Rozvoj komunitní péče - funkce rodinné DVS 2003 sestry A000010/ Blažek, David Fyzioterapie po traumatech měkkého kolene DF 1997 A000901/ Bližňáková, Helena Specifika ošetřovatelské péče u klienta DVS 2005 s dg.roztroušená mozkomíšní skleróza A001051/ Bobková, Jana Nácvik aktivit denního života DE 2006 kvadruplegiků A001202/ Bobková, Michaela Informovanost o HIV/AIDS u adolescentů DVS 2009 A001673/ Bobová, Barbora Použití čajů v dietetike DNT 2013 A000038/ Bocková, Gabriela Radikulární a pseudoradikulární syndromy DF 1998 v oblasti bederní p A Bočková, Dana Vitalita v každém věku DVS 2006 A000265/ Bodareu, Sergej Pohybová léčba jako součást sekundární DF 2004 prevence metabolického syndromu X. A000801/ Böhmová, Michaela Spasticita a možnosti jejího ovlivnění DF 2005 A000829/ Böhmová, Zdeňka Ergoterapie u pacientů po replantaci DE 2005 předloktí A001650/ Bohunská, Kateřina Zdravé stárnutí DVS 2013 A000438/ Bochňáková, Gabriela Fyzioterapie u koxartrózy DF 2002 A000324/ Bojdová, Lenka Alternativní školství očima dětské sestry DDS 2000 A001347/ Bojková, Barbora Ovlivnění onemocnění pohybového ústrojí z DFA 2010 pohledu farmaceutického asistenta A000922/ Bojková, Monika Ošetřovatelská kazuistika u rodičky DPA 2005 v průběhu indukovaného porodu A001861/ Boldysová, Markéta Vliv výživy na kazivost zubů u žáků 2. DZT 2015 stupně ZŠ A Borkovská, Zdeňka Varixy dolních končetin jako nemoc DVS 2005 z povolání? A000363/ Borová, Zdenka Výživa dětí předškolního věku DDS 2001 A Borovec, Jaroslav Ošetřovatelský proces u klienta DVS 2005 s recidivou CMP A000573/ Borovská, Lucie Život s epilepsií DVS 2003 A000744/ Boruňová, Sylvie Rodina a senior DVS 2004 A Bořucká, Sylvie Homeopatie DFA 2011 A Botorová, Veronika Ošetřovatelská kazuistika u pacienta DSIP 2004 s kolorektálním karcinomem A Bouchalová, Markéta Psychosociální problematika stárnutí a DVS 2008 stáří A000255/ Božoňová, Nikola Ergoterapie u kvadruparetické formy dětské DE 2000 mozkové obrny A000092/ Brabencová, Markéta Ergoterapie u nevidomých a zrakově DE 1999 postižených A001622/ Branikovičová, Beáta Kvalitní život s endoprotézou kyčelního DVS 2013 kloubu Stránka 3

4 A001470/ Brankovičová, Ester Postavení seniora v 21. století DVS 2012 A001830/ Braun, Rostislav Bc. Ošetřovatelský proces u klienta s DVS 2014 polytraumatem A Brázdová, Petra Ošetřovatelská kazuistika u klientky DSIP 2003 s Myashenií gratis A001623/ Brezničanová, Lucie Úroveň dodržování hygienickoepidemiologických DVS 2013 pravidel v práci sestry A001674/ Brhlová, Magdaléna Vliv reklamy na správnou výživu dětí DNT 2013 A Brodová, Simona Ošetřovatelský proces u klienta s totální DVS 2006 endoprotézou kolenního kloubu A001348/ Brossmannová, Kateřina Průjem a jeho léčba DFA 2010 A001052/ Brožová, Lucie Výtvarné umění jako jedna z forem DE 2006 ergoterapie u mentálně postižených A Brudovská, Zuzana Ošetřovatelský proces u nemocného DVS 2004 s adenokarcinomem prostaty A001904/ Brucháčková, Ivana Enterální výživa, sipping a modulární DNT 2015 dietetika A Brzáková, Vladěna Život s migrénou DVS 2003 A Brzezinová, Alžběta Role ergoterapeuta v procesu přípravného DE 2004 chráněného bydlení A000016/ Brzezinová, Petra Reflexní techniky a jejich racionální DF 1997 užití A Brzicová, Lucie Organizace a vývoj domácí péče ČR DVS 2008 A000802/ Brzicová, Vladěna Problematika poranění míchy se zaměřením DF 2005 na zahraniční klientelu A001395/ Brzkovský, Michal Broušení a leštění - povrchová úprava DZT 2011 zubních náhrad A001118/ Brzosková, Marie Alzheimerova demence - fenomén budoucnosti DVS 2007 A001232/ Bucňáková, Lenka Sortiment zdravotnických pomůcek a DFA 2009 prostředků pro pacienty se stomií A001687/ Bučková, Martina Hepatitidy z pohledu farmaceutického DFA 2013 asistenta A001318/ Bučková, Miriam Systémová enzymoterapie jako praktická DFA 2010 doplňková metoda v současnosti A001203/ Bučková, Vítězslava Informovanost obyvatelstva při mimořádných DVS 2009 událostech A001651/ Budínová, Jana Onemocnění štítné žlázy DVS 2013 A001181/ Buchtová, Eva Život s kardiostimulátorem DVS 2009 A001046/ Bujoková, Lenka Zimní sporty paraplegiků DE 2007 A001876/ Bukovčanová, Kateřina Farmaceutické přípravky pro výživu, DFA 2015 prevence a řešení malnutrice A000701/ Bukovjanová, Radmila Ošetřovatelský proces u hemodialyzovaného DVS 2004 klienta A001053/ Bukvová, Marta Vyšetření a možnosti ergoterapie u fraktur DE 2006 v oblasti ruky a zápěstí A001471/ Buláková, Irena Zdravotnický personál a umírající pacient DVS 2012 A001877/ Burešová, Aneta Volně prodejná léčiva a doplňky stravy DFA 2015 užívané v těhotenství a kojení A Burešová, Lenka Ošetřovatelská kazuistika u dítěte DDS 2005 s chronickou trombocytopenií A001054/ Burešová, Martina Aspekty správného výběru mechanického DE 2006 vozíku u poúrazové tetrapie A Burgerová, Lucie Ošetřovatelská kazuistika u nemocného DVS 2001 s transverzální míšní lézí A Burgerová, Petra Ošetřovatelská proces u nemocného po DSIP 2003 transplantaci kostní dřeně A Burgertová, Simona Ošetřovatelský proces u dítěte HIV DDS 2001 pozitivní matky A001702/ Burkovičová, Andrea Práce sestry na operačním sále v prevenci DVS 2013 nozokomiálních nákaz A000746/ Byrtusová, Alena Zvyšování kvality života ve stáří DVS 2003 Stránka 4

5 A000747/ Byrtusová, Hana Multidisciplinární přístup u klienta DVS 2004 s alergologickým onemocněním A000256/ Byrtusová, Olga Ergoterapie u nevidomých a zrakově DE 2000 postižených A001862/ Byrtusová, Zuzana Bc. Řešení mezery v chrupu pomocí implantátu DZT 2015 A Bytomská, Zdeňka Svodná anestézie z pohledu DSIP 1999 anesteziologické sestry A Bzdýlová, Katarína Stimulace vnímání u klientů s poruchou DVS 2006 vědomí A000053/ Cábová, Jana Fyzioterapie v těhotenství a v šestinedělí DF 1998 A Cachnínová, Šárka Ochrana osobnosti ve zdravotnictví DVS 2007 A001319/ Caletková, Martina Srovnání kvality vody používané ve DFA 2010 farmaceutické praxi A000559/ Capíková, Petra Psychosomatická aktivace v těhotenství DF 2003 A001495/ Carbolová, Lenka Vliv informací na délku kojení DVS 2012 A000748/ Carbolová, Šárka Priority v ošetřovatelské praxi, ekonomika DVS 2004 nebo etika? A001496/ Carbolová, Zuzana Monitoring hemodynamiky u klienta v DVS 2012 intenzivní péči A000507/ Cechlová, Daniela Úloha sestry při prevenci karcinomu prsu DVS 2002 A001248/ Cekotová, Pavla Život s bulimií DVS 2009 A000325/ Celecká, Petra Rozvoj komunikačních schopností u sluchově DDS 2000 postižených dětí A000583/ Cenajová, Lucie Privátní péče porodní asistentky DPA 2003 A000034/ Cenek, Jan Fyzioterapie u parézy lícního nervu DF 1998 A001249/ Cibulková, Michaela Specifika edukace u dětí s diagnózou DVS 2006 epilepsie A Cielecká, Sandra Bezpečnost,hygiena práce a ergonomie v DE 2003 ergoterapii A001055/ Cienciala, Bohdan Ergonomie u klientů s totální náhradou DE 2006 kyčelního kloubu A000173/ Cieślarová, Halina Ergoterapie u dětské mozkové obrny DE 1998 A001074/ Cisovská, Šárka Canisterapie u mentálně retardovaných dětí DDS 2006 A001905/ Coufalíková, Veronika Výživou proti stresu DNT 2015 A Cvečková, Jaroslava Fyzioterapie u ruky postižené revmatismem DF 2005 A Cveková, Lenka Komunikace s pacientem v bezvědomí DSIP 2005 A000151/ Cvoligová, Gabriela Sportovní a zájmové aktivity paraplegiků DF 1999 A001779/ Czeczotková, Ewa Úroveň znalostí laické veřejnosti v DVS 2014 poskytování KPR vzhledem k jejich dosaženému vzdělání A000656/ Czernerová, Lucie Ošetřovatelská kazuistika u těhotné ženy DPA 2004 s akutní pankreatitidou A Czerwenková, Kateřina Psychosociální pohled na stáří DVS 2006 A Czopiková, Miriam Kvalita života s Crohnovou chorobou DVS 2010 A Czudková, Marcela Ošetřovatelský proces u klienta s akutním DVS 2006 infarktem myokardu A001377/ Czudková, Martina Oční onemocnění ohrožující zrak se DVS 2010 zaměřením na glaukom A000575/ Čarnecká, Petra Doprovázení umírajících DVS 2003 A001205/ Čecháčková, Maja Stravovací návyky sester a jejich znalosti DVS 2009 o výživě A000133/ Čechová, Barbara Ošetřovatelský proces u klienta s dg.: DSIP 1996 chronická ICHS, syndrom AP III.stupně, stav po aortokoronárním bypass A000403/ Čechová, Markéta Ošetřovatelská kazuistika u nemocného DSIP 2001 s dg. apalický syndrom A Čechová, Monika Ošetřovatelský proces u klienta s DVS 2013 roztroušenou sklerózou mozkomíšní A000405/ Čejka, Karel Fyzioterapie u parézy nervus radialis DF 2004 A001120/ Čejková, Barbora Umírání a smrt - fenomén v práci sester DVS 2007 Stránka 5

6 A000522/ Čejková, Bohuslava Ovlivňování života žen odlišnými kulturami DPA 2002 A000303/ Čeladníková, Vlasta Ohrožené děti v naší společnosti DDS 2000 A001878/ Čempelová, Kateřina Konopí a jeho využití ve farmaceutické DFA 2015 praxi A001624/ Čepelíková, Kateřina Podávání léků jako ošetřovatelský problém DVS 2013 A Černá, Alena Kazuistika dítěte s akutní lymfoblastickou DSIP 2005 leukémií A000046/ Černá, Magdaléna Fyzioterapie u lumbalgií DF 1998 A001625/ Černá, Petra Obezita-epidemie 21. století DVS 2013 A000718/ Černá, Veronika Fyzioterapie u amputací na horních DF 2004 končetinách A001577/ Černá, Veronika Možnosti zhotovení modelu situace DZT 2013 A000074/ Černíková, Daniela Ergoterapie u amputací na dolní končetině DE 1999 A000617/ Černíková, Jana Sport nevidomých DE 2003 A000749/ Černocká, Alena Práce a činnost agentury domácí péče DVS 2004 A000804/ Červinková, Alžběta Fyzioterapie po luxaci ramenního kloubu DF 2005 A001121/ Češková, Ivana Život s kolostomií - konec nebo začátek? DVS 2008 A Čiháková, Jana Paliativní péče o onkologicky nemocné DVS 2006 A001652/ Čikasová, Kateřina Nádorové onemocnění plic DVS 2013 A Čížková, Kateřina Ošetřovatelská kazuistika u nemocného DVS 2006 s dg.chronické selhávání ledvin A000032/ Čížková,michaela Využití jógy u ischemické choroby srdeční DF 1997 A001548/ Čižmařová, Renáta Cholesterol, nízkocholesterolová dieta DNT 2012 A000326/ Čmielová, Radana Vývoj dítěte z ontogenetického hlediska DDS 2000 A000186/ Čurdová, Jana Psychosomatický přístup ke klientovi při DF 2000 apalickém syndromu A001122/ Daková, Petra Využití projekčních technik k poznání DVS 2007 dětského klienta sestrou A001164/ Daková, Petra Zátěžové situace v práci farmaceutického DFA 2008 asistenta A000097/ Damovský, Petr Fyzioterapie u totálních endoprotéz DF 1999 kyčelního kloubu A000719/ Dančáková, Irena Fyzioterapie po ablaci mammy DF 2004 A001688/ Daňková, Johana Péče o dutinu ústní z pohledu DFA 2013 farmaceutického asistenta A001888/ Danková, Lucie Systém nutriční péče ve zdravotnických DNT 2015 zařízeních A000084/ Daňková, Lucie Fyzioterapie u zlomeniny pánve DF 1999 A000124/ Daňková, Martina Ošetřovatelský proces u nemocného DSIP 1996 s dg.:chronická ischemická choroba srdeční, hemodynamický NYHA II. A001427/ Daňová, Pavla Farmakoterapie a nutriční intervence při DFA 2011 anémiích A000404/ Davidová, Ladislava Komunikace sestry s příbuznými od DSIP 2001 nemocného se závažnou diagnózou A001945/ Dawidová, Sylvie Edukační proces se zaměřením na chronické DVS 2015 rány A001551/ Debnárová, Nikola Imunita a optimální strava DNT 2012 A001349/ Dědičová, Monika Kvalita života klientů s diagnózou DFA 2010 celiakie A000830/ Dedková, Jana Využití ergoterapie u pacientů s TEP DE 2005 kyčelního kloubu A001689/ Dědková, Kateřina Toxické a nežádoucí látky v rostlinách DFA 2013 A Dembowski, Michal Kvalita vody a stanovení tvrdosti vody DFA 2011 A001206/ Demlová, Lucie Začlenění tělesně postižených do DVS 2009 pracovního procesu A Derychová, Eva Možnosti fyzioterapie u nádorů centrální DF 2006 nervové soustavy v terminálním stádiu A Dětská, Eva Rezistence bakterií na antibiotika DFA 2011 A001879/ Dětská, Petra Vitaminy - dispenzační průvodce pro DFA 2015 Stránka 6

7 farmaceutického asistenta A001526/ Dihlová, Blanka Výživa dítěte do jednoho roku života DFA 2012 A Dihlová, Dagmar Centrální mozková příhoda DE 2000 A000655/ Dihlová, Magdalena Historie a úroveň psychoprofylaktické DPA 2004 přípravy k porodu v ostravském regionu A001600/ Divecká, Pavlína Životospráva žen v těhotenství DNT 2013 A001746/ Dkucserová, Kristýna Kožní onemocnění dětského věku DFA 2014 A001552/ Dlouhá, Adéla Buněčná výživa DNT 2012 A000330/ Dlouhá, Kateřina Fyzioterapie u poúrazové kvadruplegie DF 2001 A000178/ Dlouhá, Markéta Ergoterapie u amputací obou dolních DE 1998 končetin A000532/ Dlugošová, Ivana Využití ergoterapie v textilních dílnách DE 2002 A000331/ Dluhošová, Kateřina Kinezioterapie u amputací na horních DF 2001 končetinách A001880/ Dobešová, Ivana Možnosti ovlivnění ekto- a endoparazitóz a DFA 2015 edukace pacienta farmaceutickým asistentem A000187/ Dobiášová, Dana Fyzioterapie po umělé náhradě kolenního DF 2000 kloubu A000456/ Dobošová, Michaela Využití výtvarných technik v ergoterapii DE 2002 A001527/ Dobroňská, Žaneta Analgetika, antipyretika - možnost jejich DFA 2012 náhrady léčivými rostlinami A001378/ Dobrovolná, Marie Stresová inkontinence u žen po 45. roce DVS 2010 A001350/ Dobrozemská, Adéla Lupénka - Psoriasis DFA 2010 A Dočkalová, Martina Rostlinné drogy jako součást prevence a DFA 2008 léčby cévních onemocnění A000875/ Dohnalek, Lukáš Ošetřovatelský proces u klienta s DVS 2005 intoxikací A000831/ Dohnalová, Hana Využití muzikoterapie u dětí s mozkovou DE 2005 obrnou A001528/ Dohnalová, Táňa Ateroskleróza - boj s cholesterolem DFA 2012 A001964/ Dokládalová, Petra Karcinom plic DVS 2015 A Doleželová, Hana Fyzioterapie u syndromu karpálního tunelu DF 2004 A000042/ Doleželová, Petra Fyzioterapie u degenerativních onemocnění DF 1998 kyčelního kloubu A000721/ Domesová, Eva Fyzioterapie po zlomeninách v oblasti DF 2004 hlezenního kloubu A000537/ Domitrová, Jana Kvalita života u hemodialyzovaných DSIP 2003 nemocných dle metody SEIQoL A000257/ Donová, Bohdana Ergoterapie u Dupuytrenovy kontraktury DE 2000 A001626/ Dorchynets, Svitlana Využití bazální stimulace v práci sestry v DVS 2013 hospicovém zařízení A000100/ Dorinová, Michaela Fyzioterapie u primárních svalových DF 1999 onemocnění A001100/ Dorňáková, Veronika Kvalita života dítěte s diabetem DDS 2006 A000683/ Dorotíková, Jana Ošetřovatelské intervence u klientky DSIP 2004 s dg.mentální anorexie v akutním stavu A000188/ Dosedělová, Dagmar Fyzioterapie po gynekologických operacích DF 2000 A Dostál, Martin Psychosociální aspekty u klienta DVS 2004 s tracheostomií pro nádorové onemocnění A001229/ Dostalík, Daniel Online dotazník se zaměřením na sběr DVS 2009 zdravotnických dat A Dostálová, Dagmar Ověření ošetřovatelská dg. u nemocného po DSIP 2001 koronarografií A001306/ Dostálová, Kristýna Protetické řešení defektu II. třídy dle DZT 2010 Voldřicha A Dostálová, Martina Ošetřovatelská kazuistika dítěte DVS 2001 s Menkesovým syndromem A001429/ Dostálová, Veronika Nové trendy v léčbě kloubních onemocnění DFA 2011 A001881/ Dostálová, Veronika Využití medu v léčbě a prevenci DFA 2015 A000258/ Doubravová, Kateřina Pozitivní přístup k psychiatricky DE 2000 Stránka 7

8 nemocnému klientovi v rámci ergoterapie A001627/ Doušová, Dominika Senior v nemocnici - úskalí edukace a péče DVS 2013 o seniora A000457/ Drábková, Ilona Využití ergonomického minima v ergoterapii DE 2002 A000805/ Drápelová, Radka Tenis paraplegiků DF 2005 A001831/ Drapová, Jana Léčba vysokého krevního tlaku včera a dnes DVS 2014 A000508/ Drastichová, Ilona Role Českého Červeného kříže v péči o DVS 2002 stárnoucí populaci A001529/ Drhová, Monika Antibiotika - dobrý sluha, zlý pán DFA 2012 A001653/ Drlová, Natálie Úrazy - nejčastější příčina úmrtí dětí DVS 2013 A Drmolová, Michaela Management bolesti s užším zaměřením na DVS 2007 porodní bolest A001863/ Drobiszová, Martina Bělení zubů DZT 2015 A001415/ Drobiszová, Veronika Lymská borelióza z pohledu farmaceutického DFA 2011 asistenta A000122/ Drobišová, Silvie Ošetřovatelská kazuistika u klienta DSIP 1995 s diagnózou polytrauma A000044/ Drobná, Lucie Fyzioterapie u totálních endoprotéz DF 1998 kyčelního kloubu A000876/ Drongová, Petra Dobrovolníci v nemocnicích DVS 2005 A Drozdková, Lenka Kvalita života klienta poi amputaci dolní DVS 2008 končetiny A000365/ Drozdová, Kateřina Pohled dětské sestry na výchovu dětí DDS 2001 v rodině A001351/ Drozdová, Lucie Nové trendy v ošetřování komplikovaných DFA 2010 stomií A001292/ Drozdová, Petra Koření jako léčivo DFA 2010 A000671/ Dřínová, Ludmila Ošetřovatelská kazuistika u dítěte DDS 2004 s hemofilií A Dubcová, Romana Fyzioterapie při operativním léčení DF 2005 fraktury krčku femuru A000128/ Dubová, Aranka Ošetřovatelský proces u klienta s dg.: DSIP 1996 akutní infarkt myokardu zadní, Q typu,chronická ischemická ch A000807/ Dubová, Kateřina Jóga ve zdravotní prevenci a rehabilitaci DF 2005 u civilizačních chorob A001965/ Dudková, Kristýna Ošetřovatelský proces u klientky se DVS 2015 střední mentální retardací A000060/ Dudková, Petra Plavání novorozenců a kojenců DF 1997 A Dudková, Petra Psychosociální potřeby klientek s DVS 2007 onkologickým onemocněním A000722/ Dudková, Soňa Fyzioterapie u Morbus Parkinson DF 2004 s přihlédnutím k posturálním funkcím A Dudová, Kamila Hodnocení tymiánu obecného plynovou DFA 2010 chromatografií A000259/ Dudová, Pavla Ergoterapie u pacientů s amputací na jedné DE 2000 dolní končetině A000684/ Dufková, Markéta Ošetřovatelská kazuistika u pacienta DSIP 2004 s akutní alkoholovou intoxikací A001882/ Duhaň, Jakub Úskalí imunosupresiv v každodenním životě DFA 2015 A Duchová, Michaela Výživa kojenců a batolat DFA 2011 A Durčáková, Jana Sociálně patologické jevy u mládeže DVS 2002 A000877/ Durná, Martina Ošetřovatelská kazuistika u nemocného DVS 2005 s onkohematologickou diagnózou A000117/ Duroňová, Iva Ošetřovatelská kazuistika u klienta po DSIP 1995 operaci aorto-bifemorálního bypassu A001353/ Dušenková, Pavla Celiakie a možnosti její terapie DFA 2010 A000497/ Dušková, Eva Psychologický význam rooming-in - vývoj DPA 2002 vazby mezi matkou a dítětem A001628/ Dušková, Nikola Úloha rodiny v péči o seniora v domácím DVS 2013 Stránka 8

9 prostředí A000832/ Dvořáčková, Adéla Využití ergoterapie v ústavu sociální péče DE 2005 pro postiženou mládež v Opavě A001864/ Dvořáčková, Lenka Materiály pro plastovou korunku DZT 2015 A001578/ Dvořák, Pavel CAD/CAM technologie DZT 2013 A001865/ Dvořáková, Antonie Úroveň ústní hygieny dětí mladšího DZT 2015 školního věku A001629/ Dvořáková, Jana Úloha sestry při transplantaci rohovky DVS 2013 A000094/ Dvořáková, Kateřina Fyzioterapie po cévní mozkové příhodě DF 1999 A001056/ Dvořáková, Monika Možnosti zaměstnávání osob zdravotně DE 2006 znevýhodněných A001472/ Dvořáková, Veronika Problematika působení premenstruačního DVS 2012 syndromu v životě ženy A000277/ Dynáková, Zuzana Plánování rodičovství, antikoncepce DPA 2000 A000439/ Eliášová, Lenka Fyzioterapie po ablaci mammy DF 2002 A000685/ Endelová, Petra Příjem nemocného s polytraumatem na DSIP 2004 pracoviště urgentní medi A001579/ Enenkelová, Petra Kovy a kovové slitiny ve stomatologické DZT 2013 protetice A001473/ Entnerová, Dagmar Také období umírání a smrti patří k životu DVS 2012 A001497/ Ernstová, Denisa Komunikace v hospicové a paliativní péči DVS 2012 A000458/ Fabíková, Daniela Úprava bytu u klienta s roztroušenou DE 2002 sklerózou A Fabíková, Silvie Ošetřování nemocných před a po DSIP 1999 transplantaci ledvin A001057/ Facová, Lucie Výtvarné umění jako forma terapie pro DE 2006 tělesně postižené A001926/ Fáčková, Jitka Možnosti farmakologické léčby zánětu DFA 2015 močových cest A Fajkusová, Petra Ošetřovatelský proces u pacienta po DVS 2005 resekci slinivky břišní A Faldíková, Petra Význam haptiky pro nemocného člověka DVS 2005 A000560/ Faldynová, Lenka Fyzioterapie u fractury humeru DF 2003 s neurologickou komplikací A000189/ Fantová, Markéta Fyzioterapie v kardiochirurgii bypass DF 2000 A001474/ Farkašová, Pavlína Výskyt karcinomu prsu a jeho prevence DVS 2012 A000686/ Farná, Lenka Ošetřovatelské problémy nemocných DSIP 2004 s enterální výživou A001207/ Feglerová, Kristýna Antikoncepce včera a dnes DVS 2009 A001654/ Ferdiánová, Denisa Postoj zdravotnických pracovníků ke DVS 2013 klientovi s diagnózou tuberkulóza A001946/ Ferfecká, Nikola Euthanasie pohledem laické veřejnosti a DVS 2015 zdravotníků A001655/ Fialková, Štěpánka Návrh edukačního programu pro dítě s DVS 2013 hemofilií A Fialová, Anna Náhradní sladidla ve výživě DNT 2014 A000440/ Fiedlerová, Jana Fyzioterapie u metabolického syndromu X DF 2002 A000112/ Fikejzlová, Štěpánka Ergoterapie u dětské mozkové obrny DE 1999 A000751/ Fileková, Renáta Osteoporóza jako civilizační choroba DVS 2003 A001549/ Filgasová, Veronika Školák bez snídaně nefunguje DNT 2012 A001431/ Filiačová, Martina Současný pohled na terapeutické přístupy k DFA 2011 revmatoidní artritidě A001498/ Filínová, Barbora Potřeby "teenagerů" v době hospitalizace DVS 2012 A001866/ Filípková, Kateřina Péče o zuby a zubní náhrady u seniorů DZT 2015 A001379/ Fillová, Libuše Život s varixy DVS 2010 A001906/ Firlová, Kateřina Výživa při vícečetném těhotenství DNT 2015 A Fischerová, Karin Komplexní ošetřovatelská péče o klienta DVS 2006 s poruchou vědomí A001075/ Fismolová, Jana Drogová závislost dětí a dospívajících DDS 2006 A000180/ Fišerová, Hana Ergoterapie u poranění měkkých tkání ruky DE 1998 Stránka 9

10 A Fišnarová, Petra Sexuální výchova z pohledu porodní DPA 2005 asistentky A001966/ Flaschková, Jana Poruchy řeči v dětském věku DVS 2015 A000179/ Florková, Lucie Ergoterapie u hemiparézy - akutní fáze DE 1998 A001432/ Fojtíková, Jana Přehled moderních antikoncepčních metod DFA 2011 A000924/ Fojtíková, Kateřina Ošetřovatelská kazuistika u klientky po DPA 2005 císařském řezu A001250/ Foldynová, Adéla Vzdělání zdravotních sester v České DVS 2009 republice a v Německu A001704/ Foldynová, Gabriela Augmentativní a alternativní komunikace se DVS 2013 Mgr. zaměřením na piktogramy A000735/ Foldynová, Jana Aktivity na podporu přirozené výživy - DPA 2004 význam kojení A Foltinková, Lenka Komplexní rehabilitační péče u dětské DF 2006 mozkové obrny A000561/ Foltová, Jana Fyzioterapie po operaci břicha se DF 2003 založením stomie A001166/ Foltýn, Vlastimil Hodnocení vlivu uchovávání peroxidu vodíku DFA 2008 na jeho stabilitu A Foltýnková, Petra Ošetřovatelský proces nemocného po DSIP 2005 lobektomii pro karcinom plic A Foltynová, Veronika První pomoc a laická veřejnost DVS 2005 A001805/ Folwarczná, Markéta Metabolický syndrom DNT 2014 A000441/ Folwarczná, Zuzana Fyzioterapie u revmatoidní artritidy DF 2002 A000366/ Foretková, Ivana Arteterapie-součást ošetřovatelského DDS 2001 procesu na dětském oddělení a ve zdravotnických zařízeních pro A001804/ Försterová, Monika Metody hodnocení nutričního stavu a jejich DNT 2014 užití v praxi A001251/ Fraisová, Iveta Komunikace zdravotní sestry se sluchově DVS 2009 postiženým klientem A001806/ Francírková, Adéla Redukce klientů, pacientů v praxi DNT 2014 nutričního terapeuta A000414/ Frankeová, Markéta Domácí péče - součást systému DVS 2001 ošetřovatelství v České republice A000833/ Fraňková, Lenka Využití techniky batiky u postižených na DE 2005 horní končetině A001550/ Franková, Michaela Význam diet v léčbě nemocí DNT 2012 gastrointestinálního traktu A000115/ Franková, Petra Ošetřovatelská kazuistika u klienta s dg.: DSIP 1995 Femoropopliteální bypass A000527/ Franková, Veronika Vliv matky na psychický vývoj dítěte DVS 2002 v prenatálním období A000962/ Franz, Jiří Akutní operační výkon - jako komplikace DVS 2006 profesního a rodinného života A001807/ Freineková, Lucie Diabetický pacient v rehabilitační péči DNT 2014 A000013/ Frgalová, Daniela Fyzioterapie u totálních endoprotéz DF 1997 kyčelního kloubu A001530/ Frňková, Jana Probiotika a prebiotika v léčbě vybraných DFA 2012 druhů nemocí A000260/ Frolíková, Viktorie Arteterapie v léčbě drogově závislých DE 2000 klientů A Fryčová, Zuzana Fyzioterapie u morbus Bechtěrev DF 2006 A000459/ Frydecká, Ladislava Využití ergoterapie u schizofrenních DE 2002 pacientů A000480/ Frydrychová, Zuzana Ošetřovatelský proces u předčasně DDS 2002 narozeného novorozence A000481/ Frýzová, Irena Ošetřovatelský proces u dítěte s tříselnou DDS 2002 kýlou A Fucimanová, Jitka Domácí péče u klienta s Alzheimerovou DVS 2003 chorobou Stránka 10

11 A001209/ Fuksová, Pavlína Znalost nových doporučených postupů pro DVS 2009 kardiopulmonální resuscitaci u sester pracujících v intenzivní péči A001742/ Furo, Jan Úloha farmaceutickéhoasistenta při edukaci DFA 2014 klienta s častými záněty močového měchýře A001743/ Furo, Josef Sacharidy a jejich využití ve DFA 2014 farmaceutické praxi A001499/ Fusiková, Nikola Názory laické veřejnosti na problematiku DVS 2012 eutanázie A000190/ Fusková, Martina Fyzioterapie u roztroušené sklerózy DF 2000 mozkomíšní A001675/ Gajdošíková, Eva Využití léčivých rostlin v gastronomii DNT 2013 A Gajdošíková, Jaroslava Prožívání chemoterapeutické léčby u DVS 2006 onkologicky nemocných A001252/ Gajdošíková, Petra Vliv médií na vývoj osobnosti dítěte DVS 2009 A001233/ Gajdošová, Renáta Moderní terapeutické přístupy k léčbě DFA 2009 osteoporózy A001354/ Galetková, Pavla Alergie, léčba atopické dermatitidy DFA 2010 A Gałońská, Monika Alternativy léčby krevními deriváty DVS 2014 A Gálová, Jitka Vliv práce na člověka s těžkým somatickým DE 2003 postižením A001553/ Gančarčíková, Daniela Výživa dospívajících DNT 2012 A000498/ Gardelková, Martina Co chtějí české porodní asistentky DPA 2002 A Gardoňová, Jiřina Ošetřovatelský proces u nemocného DVS 2005 s akutním infarktem myokardu A000613/ Gašparík, Tomáš Fyzioterapie po plastice předního DF 2004 zkříženého vazu kolenního kloubu A000220/ Gašparíková, Andrea Metodika přípravy páru k porodu a úloha DPA 2000 porodní asistentky A001355/ Gattnarová, Veronika Léčivé přípravky užívané dětským pacientem DFA 2010 A001253/ Gavandová, Lenka Cholecystektomie nemusí být vždy banalitou DVS 2009 A000808/ Gazdíková, Lenka Respirační fyzioterapie u cystických DF 2005 fibróz A000442/ Gazdíková, Petra Fyzioterapie u bronchopulmonální dysplazie DF 2002 A000116/ Gazdová, Taťána Ošetřovatelská kazuistika s dg. - edém DSIP 1995 plic,poruchy rytmu - supraventrikulární tachykardie A000286/ Gebarová, Sabina Využití ergoterapie v protetice(nesériová DE 1997 výroba) Při postižení na dolní končetině" A Gebauerová, Blanka Komunikace s nedonošeným novorozencem na DSIP 2000 neonatologické JIP A001500/ Gebauerová, Marie Uplatnění všeobecných sester v Evropské DVS 2012 unii A001867/ Gebauerová, Markéta Dublování DZT 2015 A Gelnarová, Alexandra Bolesti zad u adolescentů DVS 2012 A001210/ Gelnarová, Markéta Problematika života u pacienta s DVS 2009 Hodgkinovou chorobou A001433/ Gelnarová, Radka Fytoterapie onemocnění dýchacích cest DFA 2011 A000443/ Gelnarová, Zuzana Fyzioterapie u enurézy DF 2002 A001705/ Gesierichová, Jana Možnosti komunikace s klientem s DVS 2013 alzheimerovou demencí A000482/ Gillová, Lenka Šikana a nemocné dítě DDS 2002 A000017/ Gizová, Radana Fyzioterapie u roztroušené sklerózy DF 1997 mozkomíšní A Glac, Tomáš Ošetřovatelský proces u dítěte na DSIP 2004 nekonvenční ventilaci A000654/ Glinzová, Romana Sexualita ženy, pohlavní život DPA 2004 v těhotenství a šestinedělí A001780/ Glistová, Lucie Práce sestry na operačním sále DVS 2014 A000584/ Glozneková, Kateřina Ošetřovat. kazuistika u těhotné ženy DPA 2003 Stránka 11

12 s dg.partus praematurus A000444/ Gogolková, Lenka Ankylozující spondylitida a problematika DF 2002 těhotenství A001047/ Golíková, Michaela Využití muzikoterapeutických her u dětí s DE 2007 mentální retardací A Gomolová, Veronika Povědomí veřejnosti o transplantologii DVS 2007 A000809/ Górecká, Jolana Nástin preventivních a kompenzačních DF 2005 aktivit pro pracující s počítači A001706/ Goroľová, Kateřina Sociální péče v Domově pro seniory z DVS 2013 pohledu klientů A000585/ Gracová, Michaela Závislost ženy na drogách a vliv na dítě DPA 2003 A000642/ Gracová, Silvie Význam spolupráce ergoterapeuta a DE 2004 fyzioterapeuta u pacientů po cévní mozkové příhodě A000752/ Gränzerová, Naděžda Syndrom vyhoření u sester na speciální DVS 2004 ošetřovací jednotce A001947/ Grečmalová, Lenka Vliv onkologického onemocnění na celkový DVS 2015 stav klientů A000562/ Gregor, Martin Fyzioterapie u poranění nervus peronaeus DF 2003 communis A001601/ Greplová, Blanka Nutrice pacientů s celiakií a potravinovou DNT 2013 alergií A000523/ Grimmová, Jana Alternativní metody porodu DPA 2002 A Grimmová, Jana Kvalita života s diagnózou karcinomu prsu DVS 2006 A000753/ Grochalová, Miroslava Ošetřovatelský proces u klienta DVS 2004 s Alzheimerovou chorobou A001434/ Gromnicová, Šárka Mentální anorexie a bulimie DFA 2011 A000367/ Grossová, Kamila Celiakie u dětí DDS 2001 A000460/ Grotsová, Magdaléna Vodní lyžování u tělesně postižených DE 2002 A Gryczová, Martina Týrání a zneužívání lidí vyšší věkové DVS 2004 skupiny A000754/ Grygarová, Radka Psychologická příprava a informovanost DVS 2003 klientů před kardiochirurgickou operací A Grzegorzová, Silvie Edukace jako součást ošetřovatelského DVS 2001 procesu u nemocného s diagnózou diabetes mellitus A000939/ Grzonková, Naděžda Kvalita života dítěte s epilepsií DDS 2005 A000619/ Gříšková, Petra Využití ergoterapie u dětí a mládeže DE 2003 s poruchami chování A000287/ Gřiváčová, Lenka Cíle a využití ergoterapie v psychiatrii DE 1997 A001967/ Gřundělová, Eva Drogová závislost (Moravskoslezský kraj, DVS 2015 obec Ostrava) A000119/ Guňková, Markéta Ošetřovatelská kazuistika u klienta DSIP 1995 s dg:hypox.encefalopatie A001435/ Gurbanová, Veronika Endemitní rostliny Hrubého Jeseníku a DFA 2011 jejich možné terapeutické využití A000261/ Guznarová,jitka Ergoterapie u CMP s fatickými poruchami DE 2000 A Habrnálová, Pavla Uplatnění zdravotních sester v praxi DVS 2008 A001927/ Haderková, Michaela Náhrada slz DFA 2015 A Hahnová, Veronika Využití her dětí v ergoterapii DE 2006 A001889/ Hajná, Petra Dietní opatření u pacientů s onemocněním DNT 2015 ledvin A Hajnošová, Monika Léčebná výživa DVS 2001 A001167/ Hajnošová, Nikol Fytoterapie klimakterických obtíží DFA 2008 A000965/ Halámka, Ladislav Bolest zad - civilizační onemocnění DVS 2006 A Halatová, Lenka Faktory ovlivňující výběr materiálů pro DZT 2011 zhotovení fixních náhrad A001707/ Halfarová, Lucie Cévní mozková příhoda - zásadní změna v DVS 2013 životě klienta A Halfarová, Pavla Využití práce s loutkou v ergoterapii DE 2003 Stránka 12

13 A000332/ Halodová, Zuzana Fyzioterapie u infarktu myokardu DF 2001 A000368/ Halusková, Iveta Život sluchově postiženého dítěte DDS 2001 s kochleárním implantátem A000262/ Halušková, Petra Ergoterapie u mentální retardace DE 2000 A000006/ Hamadová, Lucie Fyzioterapie u cévní mozkové příhody DF 1997 s pohybovým postižením A001397/ Hambálková, Lucie Šest let věku = žádné dočasné zuby s kazem DZT 2011 A Hanáková, Ema Kazuistika u dítěte s mentální retardací DDS 2004 A001890/ Hanáková, Helena Prediabetes, porušená glukózová tolerance, DNT 2015 inzulínová rezistence A001254/ Hantkeová, Taťána Agresivita dětí z pohledu rodičů DVS 2009 A Hanulíková, Martina Ošetřovatelský proces u klienta s cévní DVS 2005 mozkovou příhodou A000118/ Hanusková, Iveta Ošetřovatelská kazuistika u klienta s dg.: DSIP 1995 hemolyticko-uremický syndrom recidivující forma A001076/ Hanuščáková, Petra Psychika matky nedonošeného dítěte DDS 2006 A001211/ Hanušková, Andrea Fenomén smrt DVS 2009 A001212/ Harabišová, Radka Mentální retardace DVS 2009 A Haratyková, Monika Adaptace ženy na období klimakteria DVS 2001 A000106/ Harazimová, Edita Ergoterapie u Dupuytrenovy kontraktury DE 1999 A000181/ Harazimová, Šárka Roztroušená skleróza DE 1998 A000432/ Hartošová, Marie Fyzioterapie morbus Parkinson DF 2001 A Hasilík, Tomáš Fyzioterapie u maleolárních zlomenin dolní DF 2003 končetiny A Hasprúnová, Barbora Západní medicína vs. Čínská medicína ve DZT 2011 stomatologii A000966/ Hašlerová, Pavla Ošetřovatelský proces u klienta s akutní DVS 2006 pankreatitidou A001968/ Hatlapatková, Hana Syndrom karpálního tunelu DVS 2015 A000174/ Hatriková, Gabriela Příprava na chráněné dílny a pracovní DE 1998 činnost v chráněných dílnách z hlediska ergoterapie u mentálně A Havelková, Petra Prevence sepse DVS 2006 A001602/ Havlíčková, Žaneta Podíl výživy na vznik určitých onemocnění DNT 2013 A Havránková, Tereza Extrémní sporty vozíčkářů DF 2006 A001213/ Hawliczková, Renáta Problematika prevence rakoviny prsu u DVS 2009 romské populace A001833/ Heczko, Michal Bc., Technika v práci sestry na standardním DVS 2014 Ing. oddělení A000123/ Heczková, Jana Ošetřovatelská kazuistika u klienta s dg.: DSIP 1995 popáleniny stupně,bronchopneumonie A001058/ Heczková, Joana Využití ergoterapie v domácí péči u DE 2006 klientů Střediska raná péče Ostrava A001356/ Heczková, Julie Léčba vaginílních onemocnění DFA 2010 A001868/ Heczková, Karolína Metody zhotovení celkové snímací náhrady DZT 2015 A000176/ Heczková, Kateřina Ergoterapie na zvláštní škole DE 1998 A000810/ Heczková, Libuše Fyzioterapie a funkční poruchy v oblasti DF 2005 temporomandibulárního kloubu A000499/ Hečková, Gabriela Kvalita života ženy v klimakteriu DPA 2002 A000577/ Heidlerová, Lucie Péče o seniory v domácím prostředí DVS 2003 A Heidrová, Lenka Skupinová psychoterapie v praxi DVS 2003 A000579/ Heinzová, Kateřina Poporodní psychické poruchy DVS 2003 A000461/ Hejníková, Pavlína Rozvoj rozumových schopností mentálně DE 2002 retardovaných dětí A001531/ Hélová, Veronika Potravinové doplňky pro seniory DFA 2012 A Hennerová, Dorota Psychosociální pohled na klienta DVS 2005 s tělesným handicapem A000563/ Herberová, Hana Specifika poúrazové fyzioterapie sportovců DF 2003 A001255/ Herčíková, Lucie Sociální integrace nevidomých jedinců DVS 2009 Stránka 13

14 A000153/ Hermannová, Andrea Ošetřovatelský proces u klienta s dg.: DSIP 1997 perforace oesophagu A Hermannová,kateřina Ergoterapie pacientů s Morbus Parkinson DE 2001 A001436/ Hermanová, Lucie Péče o seniory z pohledu farmaceutického DFA 2011 asistenta A Hermanová, Zuzana Alergické dítě ve speciální mateřské škole DDS 200 A001168/ Herzig, Adam Antioxidanty a jejich význam v životě DFA 2008 člověka A000158/ Heumannová, Renata Ergoterapie u amputace na dolní končetině DE 1998 A Hilscherová, Jana Problematika autoplastického obrazu nemoci DVS 2005 A Himmelová, Lucie Fyzioterapie při strukturálních změnách a DF 2006 funkčních poruchách v oblasti kalkanea A000057/ Hladišová, Klára Možnosti ovlivnění vadného držení těla u DF 1998 dětí prostředky fyzioterapie A000755/ Hlaváč, Vladislav Začlenění postižených do společnosti DVS 2004 A001476/ Hlaváčková, Lenka Inkontinence moči už není tabu DVS 2012 A001234/ Hlaváčková, Monika Rostlinné drogy jako součást výživových DFA 2009 doplňků při problémech trávícího traktu A000369/ Hlaváčová, Bohumila Ošetřovatelský proces u dítěte DDS 2001 s meningitidou A000967/ Hlaváčová, Lenka Ošetř.kazuistika u klientky s revmatickým DVS 2006 onemocněním A000483/ Hlavatá, Martina Muzikomalba - součást ošetřovatelského DDS 2002 procesu A001437/ Hlavjenková, Jaroslava Lékárenství a výroba sterilních léčivých DFA 2011 přípravků A000028/ Hlínková, Renáta Ošetřovatelský proces u pacienta s dg.: DSIP 1997 combustio faciei, extremitatum inferiorum bilateralium et ma A Hlisnikovská, Lenka Význam rané péče matky o dítě pro jeho DDS 2005 další vývoj A001169/ Hlisnikovská, Libuše Veterinární antiparazitika pro psy a kočky DFA 2008 A000879/ Hlísta, Pavel Specifikace práce sester na urgentních DVS 2005 pracovištích A000580/ Hlubková, Alena Eutanázie DVS 2003 A000538/ Hlubková, Jana Ošetřovatelská kazuistika u nemocného DSIP 2003 s akutním infarktem myokardu A001214/ Hluchníková, Lucie Marihuana jed nebo lék DVS 2009 A001059/ Hluchníková, Marcela Ergoterapie u roztroušené sklerózy DE 2006 mozkomíšní A001235/ Hogh, Lukáš Léčivé rostliny a přípravky u onkologicky DFA 2009 nemocných pacientů A001399/ Holbová, Martina Modelovací materiály DZT 2011 A000099/ Holčáková, Alice Fyzioterapie u cystické fibrózy DF 1999 A Holubová, Lenka Diabetes mellitus v domácí péči DVS 2009 A001708/ Holuša, Radim Sepse DVS 2013 A000621/ Holušová, Lenka Nácvik LVS u pacientů po cévní mozkové DE 2003 příhodě během pobytu v rehabilitačním ústavu A001320/ Homová, Olga Vliv pevnosti tablet a pomocných látek na DFA 2010 rozpadavost tablet A000012/ Honková, Helena Využití jógy u nenádorových onemocnění DF 1997 páteře A001236/ Hoňková, Jana Léčba schizofrenie DFA 2009 A000880/ Honová, Hana Podíl sestry na léčbě obezity z pohledu DVS 2005 konvenční a alternativní medicíny A Honusová, Renáta Problematika dětských zlomenin DDS 2004 A001603/ Horáčková, Vladimíra Faktory ovlivňující výživu dětí v DNT 2013 předškolním věku A000191/ Horák, Roman Fyzioterapie u totálních endoprotéz DF 2000 Stránka 14

15 kyčelních kloubů A Horáková, Helena Ošetřovatelský proces u klientů s bércovým DVS 2006 vředem (moderní léčba versus realita) A001128/ Horáková, Jana Kolorektální karcinom versus životní styl DVS 2007 občanů ČR A000484/ Horáková, Kateřina Ošetřovatelský proces u dítěte s astma DDS 2002 bronchiale A000703/ Horáková, Kateřina Schopnost široké veřejnosti reagovat při DVS 2004 situacích vyžadujících KCPR A001215/ Horáková, Lucie Jak komunikovat s autisty DVS 2009 A Horáková, Monika Fyzioterapie u juvenilní idiopatické DF 2006 artritidy A001781/ Horáková, Pavla Informovanost o rizicích hormonální DVS 2014 antikoncepce A000221/ Horčičková, Šárka Metodika přípravy těhotných žen a párů DPA 2000 k porodu A Horecká, Ivona Fyzioterapie u zlomenin distálního DF 2006 předloktí v dětském věku A Horešovská, Miroslava Ošetřovatelská kazuistika u klienta se DVS 2004 vzniklým kožním defektem A001477/ Horná, Kateřina Hluboká žilní trombóza z pohledu sestry DVS 2012 A Hornichová, Hedvika Psychická a sociální deprivace u klientů DVS 2014 dlouhodobě upoutaných na lůžko A001709/ Hořavová, Martina Tuberkulóza - nemoc, které se už nemusíme DVS 2013 bát? A Hořenovská, Petra Úloha sestry při terapii očních chorob DVS 2006 A001438/ Hořínková, Lenka Mykotoxiny v potravním řetězci DFA 2011 A000288/ Hostašová, Markéta Využití ergoterapie u pacientů s centrální DE 1997 mozkovou příhodou A001869/ Hotař, Marek Vybavení zubní laboratoře DZT 2015 A Hotová, Romana Život s lehkou mozkovou dysfunkcí DDS 2005 A001554/ Hotová, Simona Redukční režimy - vliv laických názorů DNT 2012 A000586/ Hourová, Martina Psychologie ženy na mateřské dovolené DPA 2003 A Houžvičková, Radka Alternativní medicína v dětském věku DDS 2001 A Hrabcová, Kamila Nové trendy v péči o ránu DVS 2001 A Hrabcová, Kamila Specifikum práce sestry v rychlé záchranné DSIP 2003 službě A000172/ Hrabcová, Kateřina Paraplegie DF 1998 A001580/ Hradec, Boris Laser ve stomatologii, (ordinace a DZT 2013 laboratoř), laserové svařování A Hradilová, Jiřina Smrt není zla, ale umírání může být DVS 1999 težké... A Hrazdilová, Věra Ošetřovatelská kazuistika u klientky DPA 2003 s pozdní těhotenskou gestózou A000192/ Hrbáčková, Tereza Fyzioterapie u obezit DF 2000 A Hrbáčová, Lada Ischemická choroba srdeční případová DVS 2003 studie 50-letého klienta s angínou pectoris A001757/ Hrdličková, Veronika Pracovní postupy při zhotovení modelů pro DZT 2014 fixní protetiku A000485/ Hricová, Anna Dětská sestra v rámci prevence toxikománie DDS 2002 v dětské populaci A Hrobárová, Lenka Kvalita života člověka závislého na DVS 2006 hemodialýze A001216/ Hrochová, Dagmar Stomie z pohledu klientů a veřejnosti DVS 2009 A000433/ Hromádková, Eva Rehabilitace a zásady fyzioterapie u DF 2001 pacienta se zlomeninami A001060/ Hrstková, Martina Význam spolupráce rodiny ve výchovně DE 2006 vzdělávacího procesu u dítěte s DMO A001129/ Hrtusová, Markéta Problematika Parkinsonovy choroby DVS 2007 Stránka 15

16 A000263/ Hrubá, Jana Ergoterapie v léčbě drogově závislých DE 2000 A001835/ Hrubá, Lucie Průvodce oblastí antikoncepce DVS 2014 A001357/ Hrubá, Michaela Možnosti farmakologické léčby u dětí s DFA 2010 astma bronchiale A000524/ Hrubá, Pavlína Ošetřovatelská kazuistika u ženy DPA 2002 s nádorovým onemocněním pr A000416/ Hrudíková, Lucie Zdravé stáří DVS 2001 A Hrušková, Hana Fyzioterapie u pacientů po amputaci dolní DF 2006 končetiny A001969/ Hruškovská, Renáta Kvalita života z pohledu hemodialyzovaných DVS 2015 pacientů A000811/ Hruzíková, Jana Fyzioterapie po operacích plic DF 2005 A001581/ Hrůzková, Adéla Zhotovování celkové zubní náhrady DZT 2013 A001062/ Hříbková, Petra Hipoterapie u dětí s dětskou mozkovou DE 2006 obrnou A001501/ Hubeňáková, Karolína Edukační plán pro děti a rodiče se DVS 2012 zánětlivým onemocněním ledvin a močovývh cest A001870/ Hudečková, Nikola Zhotovení presované keramické korunky IPS DZT 2015 e.max na děleném modelu giroform A000216/ Hulová, Věra Fyzioterapie u úžinových syndromů DF 2000 (karpální tunel) A Hurníková, Martina Ošetřovatelský proces u nemocného DSIP 2000 s neuroinfekcemi A000486/ Hurtová, Miluše Pohled populace na mentálně postižené děti DDS 2002 A001630/ Husarová, Věra Civilizační nemoc číslo 1 bolesti zad DVS 2013 A000333/ Husovská, Ivana Fyzioterapie u popáleninového traumatu DF 2001 A Hušáková, Marie Specifikace ošetřovatelské péče u klienta DVS 2005 léčeného gama nožem A000043/ Hušková, Pavla Fyzioterapie po operacích vrozených DF 1998 srdečních vad u dětí A001061/ Huvarová, Kamila Možnosti využití Canisterapie v komplexní DE 2006 rehabilitaci A000657/ Hybrantová, Olga Práce porodní asistentky na gynekologické DPA 2004 ambulanci A000704/ Hýlová, Lea Ošetřovatelský proces u klienta po DVS 2004 amputaci dolní končetiny v důsledku diabetické gangrény A001871/ Chadžijská, Vlasta Profesiogram zubního technika DZT 2015 A001358/ Chalupková, Blanka Infekce močových cest a léčba potíží DFA 2010 A Chalupová, Magdaléna Fyzioterapie u algodystrofického syndromu DF 2006 horní končetiny A000758/ Chamrádová, Libuše Sociální stárnutí a stáří DVS 2004 A000865/ Chamrádová, Monika Ošetřovatelská kazuistika u předčasně DSIP 2005 narozeného dítěte A000171/ Chasáková, Petra Ergoterapie u kvadruplegie DE 1998 A000510/ Chauturová, Eva Aplikace ošetřovatelského modelu do praxe DVS 2002 A001293/ Chejnovská, Martina Osteoporóza " problém 21. století" DFA 2010 A Chládková, Kamila Umírání umíme důstojně doprovázet? DVS 2006 A000390/ Chlebková, Petra Ergoterapie na pomocné škole ÚSP DE 2001 A000588/ Chlebovská, Iva Ošetřovatelská kazuistika u klientky DPA 2003 v průběhu fyziologického šestinedělí A Chmelová, Barbora Riziko vzniku syndromu vyhoření u DVS 2005 zdravotnických a nezdravotnických profesí A001836/ Chmiel, Adam Komplexní péče o klientku s totální DVS 2014 endoprotézou kolenního kloubu A001170/ Chmielová, Daniela Sortiment zdravotnických prostředků a DFA 2008 pomůcek pro inkontinentní pacienty A000882/ Chmielová, Eva Ošetřovatelský proces u klienta před a po DVS 2005 operaci žaludku Stránka 16

17 A000050/ Chmurová, Zuzana Fyzioterapie u ischemické choroby dolních DF 1998 končetin A001380/ Chobotová, Zuzana Současný stav prevence kožních nádorů dětí DVS 2010 a dospívající mládeže A001381/ Chocholáčková, Úroveň informovanosti žen o prevenci DVS 2010 Katarína gynekologických zánětlivých onemocnění A Chojková, Alena Ergoterapie u dětí se sluchovým postižením DE 2003 A000072/ Chorzempová, Renata Cílená ET u poranění flexorů ruky DE 1999 A000589/ Chowancová, Kateřina Hydroterapie v průběhu těhotenství a DPA 2003 porodu A001690/ Chrenščová, Jitka Vypadávání vlasů - jak může v lékárně DFA 2013 poradit farmaceutický asistent A Chrobočková,dominika Interrupce jako etický a psychologický DVS 2006 problém A001837/ Chroboková, Yvona Implantace kardiostimulátoru u klientů s DVS 2014 pomalou srdeční frekvencí A001382/ Chromjáková, Drahomíra Tuberkulóza - hrozba 21. století, nebo DVS 2010 zapomenutá minulost? A000391/ Chrzaszczová, Andrea Využití ergoterapie u dětí s oligofrenií DE 2001 A Chudová, Barbora Kvalita života seniorů v domově důchodců DVS 2007 A001237/ Chválková, Klára Výživa sportovce DFA 2009 A000111/ Chvastková, Marcela Ergoterapie v geriatrii DE 1999 A Chwistková, Lenka Ošetřovatelský proces u intoxikovaného DVS 2005 dítěte A001555/ Chýlková, Andrea Život se stomií se zaměřením na výživu DNT 2012 A001273/ Chýlková, Eva Život s endoprotézou kyčelního kloubu DVS 2009 A001502/ Chýlková, Lucie Hysterektomie - nejčastější gynekologická DVS 2012 operace A Chýlková, Renata Úloha matek v péči o děti s handicapem DVS 2007 A001582/ Chýlková, Romana Použití FRC v zubní laboratoři DZT 2013 A001808/ Imrichová, Miriam Pyramida zdravé výživy DNT 2014 A001072/ Ivánková, Pavla Využití ergoterapie v dětském stacionáři DE 2007 Eunika A Ivanová, Karin Senior žijící v domově pro seniory DVS 2014 A Jaglářová, Naděžda Význam výživy v jednotlivých fázích DVS 2003 terapie kolorektálního karcinomu A001556/ Jáchymová, Silvie Byliny - Fytoterapie DNT 2012 A Jakubíková, Jarmila Úloha sestry v boji proti obezitě a DVS 2003 nadváze A000371/ Jancíková, Markéta Vliv toxikomanie na vyvíjející se plod a DDS 2001 novorozence A001710/ Janczyková, Pavla Hospic a umění doprovázet DVS 2013 A000590/ Jančová, Lucie Ošetřovatelská kazuistika u klientky DPA 2003 v průběhu chemoterapeutické léčby A000999/ Jandorová, Jana Obezita dospělých jako aktuální problém DVS 2006 dnešní doby A001238/ Jandorová, Veronika Flavonoidy a jejich význam při prevenci a DFA 2009 léčbě křečových žil A000334/ Jandová, Petra Léčba denervačního syndromu ve DF 2001 fyzioterapii pomocí elektrostimulace A Janečková, Petra Cíle a využití ergoterapie v ústavech DE 1997 sociální péče pro mentálně retardovanou mládež A001839/ Janek, Tomáš Bc. Informovanost laické veřejnosti v oblasti DVS 2014 diabetes mellitus II. typu A000392/ Janíčková, Gabriela Možnosti pracovní terapie u lidí se DE 2001 změněnou pracovní schopností v chráněných dílnách A000511/ Janíčková, Jiřina Informovanost žáků o problematice AIDS na DVS 2002 základní škole Stránka 17

18 A000564/ Janíčková, Renáta Fyzioterapie u revmatoidní artritidy DF 2003 II.stupně A001359/ Janíčková, Veronika Léky v těhotenství a období kojení DFA 2010 A001691/ Janíková, Veronika Nootropika z pohledu farmaceutického DFA 2013 asistenta A001883/ Janková, Kristýna Voda a její využití ve farmaceutické praxi DFA 2015 A000812/ Janků, Hana Fyzioterapie u revmatoidní artritidy DF 2005 A Janoszowská, Lenka Umíme resuscitovat? DVS 2006 A000813/ Janošová, Monika Fyzioterapie po artroskopicky řešené DF 2005 recidivující luxaci ramenního kloubu A001307/ Janová, Veronika Výživa člověka jako faktor ovlivňující DZT 2010 zdravý vývoj lidského chrupu A001604/ Jansová, Pavla Systém perioperační nutriční péče v DNT 2013 nemocnici Nový Jičín A Janýšková, Jana Možnosti fyzioterapie při anterior knee DF 2006 pain A Jarabicová, Simona Ošetřovatelský proces u pacienta DVS 2006 s artroskopii kolenního klo A001676/ Jarolimová, Eva Význam dieta v léčbě diabetu mellitu 2. DNT 2013 typu A Jarošová, Lada Fyzioterapie u Morbus legg - calve perthes DF 2003 A000224/ Jarošová, Martina Psychologický přístup k nemocným v DVS 1999 terminálním stádiu A001503/ Jarošová, Veronika Komplexní ošetřovatelská péče u klientů s DVS 2012 dekubity A000462/ Jaskulová, Jana Využití ergoterapie v chráněném bydlení DE 2002 A001093/ Jasná, Petra Nácvik aktivit denního života u klientů v DE 2007 centru Paraple A001094/ Jastrzembská, Monika Ergoterapie u pacientů po cévní mozkové DE 2007 příhodě v chronické fázi A000193/ Jašková, Monika Fyzioterapie po umělé náhradě ramenního DF 2000 kloubu A001782/ Jatagandzidis, Meningokok-smrtelná hrozba DVS 2014 Dimitris A000194/ Javůrková, Lenka Fyzioterapie u paraplegie DF 2000 A Ječná, Ludmila Srovnání vzdělávání a možnosti uplatnění DE 2007 ergoterapeutů u nás a v zahraničí A000866/ Jedličková, Kateřina Ošetřovatelská kazuistika u popáleného DSIP 2005 klienta s biosyntetickou náhradou kůže - integrou A000264/ Jehličková, Jiřina Ergoterapie u roztroušené sklerozy DE 2000 mozkomíšní A000566/ Jekerlová, Lenka Plastika předního zkříženého vazu DF 2003 kolenního kloubu a následná rehabilitace A001321/ Jelínková, Ilona Farmakoterapie chorob kardiovaskulárního DFA 2010 systému A000279/ Jelínková, Marie Muzikoterapie u mentální retardace DE 2000 A001079/ Jelínková, Petra Prožívání rozvodového řízení z pohledu DDS 2006 dítěte A001322/ Jendrišáková, Daniela Historie farmacie DFA 2010 A000533/ Jendřejčíková, Petra Možnosti práce s papírem DE 2002 A Jendřejková, Petra Jsou nemocní dostatečně informovaní o DSIP 2000 Holterově monitorování A Ježowiczová, Eva Psychosociální problematika dospělosti DVS 2007 A001744/ Jiráková, Karolína Úloha farmaceutického asistenta při DFA 2014 edukaci klienta s insomnií A Jirásková, Ivana Kvalita života nemocných s dg.bronchogenní DVS 2006 karcinom A001809/ Jirkalová, Eva Výživové složky v potravinách a jejich DNT 2014 význam pro organismus A Jobová, Marcela Ošetřovatelská kazuistika u klienta DVS 2006 Stránka 18

19 s Myasthenia gravis A001758/ Jobová, Tereza Speciální pracovní postupy při zhotovení DZT 2014 celkové snímatelné náhrady A000159/ Jodasová, Soňa Kompenzační pomůcky v ergoterapii DE 1998 A001400/ Jochymková, Marcela Zlomeniny čelisti DZT 2011 A001532/ Jokešová, Leona Nadužívání léků - analgetika, laxativa, DFA 2012 nasalia A001891/ Jordová, Alice Zdravá výživa v prevenci aterosklerózy DNT 2015 A001711/ Joščáková, Antónia Komunikace s mentálně retardovanými DVS 2013 A001182/ Juchelka, Lukáš Prevalence diagnóz u dětských pacientů na DVS 2009 oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče A000911/ Juchelková, Monika Ošetř.proces u klienta s endoprotézou DVS 2005 kyčelního kloubu A001256/ Jurajdová, Pavlína Využití hry v edukaci dětí DVS 2009 A001504/ Jurášková, Lenka Pomáhejme, ale chraňme se! (Profesionální DVS 2012 nákazy v práci sestry) A001692/ Jurcová, Miroslava Léčivé rostliny a čajové směsi využívané DFA 2013 při střevních a žaludečních potížích A000834/ Jurčíková, Hana Fyzioterapie u souhrnu svalových skupin DF 2004 nejvíce zatěžovaných v sedavém zaměstnání a ovlivnění autoterapií A001892/ Jurník, Jakub Výživové zvyklosti v kulturistice DNT 2015 A Juřicová, Martina Prevence a informovanost u laické DVS 2010 veřejnosti u koloreltáního karcinomu A001096/ Kabelová, Kateřina Návrh projektu pro zřízení DE 2007 ergoterapeutické dílny v domově důchodců v Třinci A000445/ Kačaniová, Denisa Možnosti fyzioterapie u DF 2002 pseudoradikulárních syndromů v oblasti krční páteře A000512/ Kačmařová, Lucie Alergie a sport DVS 2002 A000814/ Kadlčková, Veronika Léčebná tělesná výchova u obezit DF 2005 A001693/ Kadurová, Julie Význam biofarmaceutik v 21. století DFA 2013 A Kafiová, Helena Léčba hyperbarickou oxygenoterapií DVS 2001 z pohledu pacienta, klien A001872/ Kahánková, Helena Fasetovaný můstek superpont C+B a keramika DZT 2015 A000835/ Kahánková, Monika Ergoterapie v centru pro zdravotně DE 2005 postižené občany ÚSP "Kopretina" A000335/ Kachtíková, Karla Možnosti fyzioterapie u astma bronchiale DF 2001 v podmínkách lázeňské péče u dětí školního věku A000304/ Kajfoszová, Petra Alergie u dětí DDS 2000 A001605/ Kajzarová, Jolana HACCP v praxi stravovacího provozu DNT 2013 A Kalasová, Karla Ošetřovatelský proces u klienta DVS 2006 s cholecystolitiázou A000195/ Kalčíková, Adriana Fyzioterapie u periferní parézy n.radialis DF 2000 A Kaločová, Zuzana Fyzioterapie v těhotenství a šestinedělí DF 2006 A000815/ Kalvodová, Lucie Rehabilitace po intracerebrální krvácení DF 2005 A000030/ Kalwarová, Alena Ošetřovatelský proces u pacienta DSIP 1997 s dg.:akutní infarkt myokardu anterolaterální s kardiogenním šokem, A Kaman, Petr Léčivé rostliny v okrasných zahradách DFA 2011 A001097/ Kamasová, Kateřina Sociálně - psychologické aspekty v životě DE 2007 člověka s kvadruparézou A Kameníková, Ivana Osteoporóza DVS 2001 A001712/ Kamlerová, Anna Úspěchy lázeňské léčby u dětí s DVS 2013 respiračním onemocněním A Kamrád, Marek Význam správně prováděné laické první DVS 2006 pomoci na kvalitu života po Stránka 19

20 A Kaňa, Ondřej Duševní nemoci a psychofarmaka DFA 2010 A Kaňáková, Michaela Patologické přístupy k výživě DNT 2014 A001928/ Kaňáková, Naděžda Mgr. Historie lékáren v Olomouci a jejich DFA 2015 činnost A000393/ Kaniová, Eva Muzikoterapie u lehké mozkové dysfunkce DE 2001 A000131/ Kaniová, Sylva Ošetřovatelský proces u pacienta DSIP 1996 s diagnózou polytrauma A001948/ Kanisová, Zuzana Image a prestiž sestry DVS 2015 A001384/ Kaňová, Andrea Poruchy spánku DVS 2010 A001970/ Kantková, Žaneta Pohled veřejnosti na děti s vrozenými DVS 2015 vývojovými vadami A000883/ Kantorová, Alena Ošetřovatelská kazuistika u klienta DVS 2005 s Parkinsonovou chorobou A000591/ Kantorová, Lucie Žena a dítě v ohrožené rodině DPA 2003 A000281/ Kantorová, Veronika Ergoterapie u kvadruplegie DE 2000 A000592/ Karagiozidisová, Nikol Alternativní porody z pohledu zdravotníka DPA 2003 A001783/ Karetová, Denisa Jaterní stearóza jako vzrůstající problém DVS 2014 dětí a mládeže A Kasalová, Jana Hospicová péče poslední týdny a dny DVS 2005 A Kasterková, Radka Larvoterapie DVS 2007 A001417/ Kaszperová, Vlasta Analýza léčiv - zkoušky na čistotu a DFA 2011 stanovení obsahu látek dle metod českého lékopisu A001713/ Kašpříková, Zuzana Léčba Colitis ulcerosa a její vliv na DVS 2013 pacienta A000884/ Kaštovská, Hana Ošetřovatelský proces u klienta DVS 2005 s chronickou obstrukční plicní nemocí A Kaštovská, Pavla Fyzioterapie po revaskularizaci myokardu DF 2006 A000103/ Kaštovský, Tomáš Využití kompenzačních pomůcek DE 1999 v ergoterapii při postižení dolních končetin A001971/ Kavalová, Lucie Komunikace s osobami s poruchou DVS 2015 autistického spektra A001161/ Kavecká, Monika Psychologické a sociální aspektyv práci DF 2004 fyzioterapeuta A001972/ Kavinová, Andrea Hormonální antikoncepce a její nežádoucí DVS 2015 účinky A001606/ Kawuloková, Martina Prevence vzniků nádorů výživou DNT 2013 A001656/ Kawuloková, Pavlína Uplatnění sestry v technikách léčby DVS 2013 ischemické choroby A001478/ Keclíková, Marta Problematika interrupce z pohledu studentů DVS 2012 A001840/ Kelecsényová, Markéta Kvalita ošetřovatelské péče u pacientů s DVS 2014 poraněním hrudníku A001063/ Kempná, Anna Sociální a psychologické aspekty v rodině DE 2006 s postiženým dítětem A001479/ Kempná, Nikola Znáte svůj zdravotní stav? (úloha sestry v DVS 2012 prevenci) A000567/ Kičerková, Regina Terapie botulotoxinem A u spastických DF 2003 forem DMO A001759/ Kilianyová, Barbora Těhotenství nemusí zuby kazit DZT 2014 A000184/ Kinclová, Eva Ergoterapie u schizofrenních pacientů DE 1998 A001929/ Kiszková, Kateřina Homeopatika v praxi farmaceutického DFA 2015 asistenta A Kizová, Martina Význam rehabilitačního ošetřování u DSIP 2005 pacienta s plicní ventilací A Kladivová, Eva Prenatální komunikace DVS 2012 A001631/ Klapetzová, Simona Edukace těhotných žen s potvrzeným DVS 2013 gestačním diabetem A Klapková, Petra Mají nemocní s infarktem zájem o DSIP 2000 rehabilitaci Stránka 20

Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3, tel.: 597 091 702, fax: 596 781 630

Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3, tel.: 597 091 702, fax: 596 781 630 2011 Výroční zpráva Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19, 703 00 3, tel.: 597 091 702, fax: 596 781 630 1.VEDENÍ FAKULTY Děkan LF OU: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Proděkan pro

Více

Ostravské univerzity v Ostravě

Ostravské univerzity v Ostravě 2009 Výroční zpráva Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě 1.VEDENÍ FAKULTY Děkan FZS OU : doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Předseda Akademického senátu FZS: MUDr. Lubomír Martínek,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ

SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ 1999-2000 1/ Úroveň informovanosti dětí ZŠ o ochraně před sexuálním zneužíváním. Bělíková Petra 2/ Využití některých alternativních

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

CHIRURGICKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ KLINICKÁ PRAXE

CHIRURGICKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ KLINICKÁ PRAXE Název studijního předmětu GERONTOLOGIE A GERIATRIE KLINICKÁ PRAXE 1, 2 Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 2./ZS, 2./LS Rozsah studijního předmětu 2./ZS 0/18 2./LS 0/16 hod. za týden kreditů 1

Více

UPOZORNĚNÍ! Rešerše byly vypracovány na základě individuálního požadavku zadavatele, jejich obsah nemusí odpovídat názvu rešerše.

UPOZORNĚNÍ! Rešerše byly vypracovány na základě individuálního požadavku zadavatele, jejich obsah nemusí odpovídat názvu rešerše. UPOZORNĚNÍ! Rešerše byly vypracovány na základě individuálního požadavku zadavatele, jejich obsah nemusí odpovídat názvu rešerše. 2014 Název rešerše Číslo rešeršeretrospektiva Jazyk Počet zázn. Šifra zprac.

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav IČ 00 390 780, DIČ CZ00390780 www.nembv.cz; info@nembv.cz tel.: 519 315 111; fax 519 372 112 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 1. ČERVENCE 2009 Cena: 68 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program v oboru všeobecné praktické lékařství...........................

Více

E Charakteristika studijního předmětu

E Charakteristika studijního předmětu Anatomie a obecná kineziologie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet,

Více

jmeno prijmeni trida datum_absolutoria Lucie Bradnová ChSC-06-A 6/10/2009 Štěpánka Fojtíková ChSC-06-A 6/10/2009 Eva Koblihová ChSC-06-A 6/10/2009

jmeno prijmeni trida datum_absolutoria Lucie Bradnová ChSC-06-A 6/10/2009 Štěpánka Fojtíková ChSC-06-A 6/10/2009 Eva Koblihová ChSC-06-A 6/10/2009 jmeno prijmeni trida datum_absolutoria Lucie Bradnová ChSC-06-A 6/10/2009 Štěpánka Fojtíková ChSC-06-A 6/10/2009 Eva Koblihová ChSC-06-A 6/10/2009 Hana Křupalová ChSC-06-A 6/10/2009 Barbora Kubáčková ChSC-06-A

Více

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH OBSAH I Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva.............................................................. 5 O nás.............................................................................................

Více

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní pediatrický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství... OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika MUDr. Lenka Babičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. Psychiatrické oddělení Nemocnice Svitavy

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

Dětská chirurgie nově i v Nemocnici Hořovice

Dětská chirurgie nově i v Nemocnici Hořovice www.nemocnice-hořovice.cz Dětská chirurgie nově i v Nemocnici Hořovice Z Nemocnice Hořovice slaví jubilejních 1000 dětí a 1000 porodů T ačátkem září se znovu otevřely brány škol. Spolu s nimi se nabízí

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra 2. ročník Kód : 53 41 N/1. UČEBNÍ PLÁN Učební plán / ročník / období 2. ročník zimní letní Týdny teorie 8 8 Povinné předměty

Více

Výroční zpráva Uherskohradišťské nemocnice 2013 UHN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Uherskohradišťské nemocnice 2013 UHN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA UHN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Fotografie na titulní straně Alegorie zdravotnictví Výroční zpráva Uherskohradišťské nemocnice 2013 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážený akcionáři, dámy a pánové, sešel se

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více