O svobodě a otroctví Výklad k sidře Šemot (Exodus 1,1 6,1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O svobodě a otroctví Výklad k sidře Šemot (Exodus 1,1 6,1)"

Transkript

1 שבוע טוב Číslo 13/ leden 06 O svobodě a otroctví Výklad k sidře Šemot (Exodus 1,1 6,1) Motto: Judaismus je způsob, který si může zvolit pán tvorstva, aby žil jako člověk. Já jsem Hospodin, který tě vyvedl z Egypta, domu otroctví. Ústředním tématem hebrejské Bible je zvěst o osvobodivém díle Božím, o vysvobození z egyptského otroctví. Antičtí filosofové si nedokázali představit svět bez otroctví a bez otroků. Bez této instituce by nastal chaos, nikomu by se nechtělo pracovat. I když klasické otroctví, až na nějaké výjimky, zcela vymizelo, můžeme pozorovat, že člověk není stále svobodný. Přes tvrzení, že člověk má svobodnou vůli rozhodnout se, mnohdy tomu tak není. Svobodná vůle člověka je determinovaná okolnostmi. Občan naší postkomunistické společnosti již nemá povinnost pracovat, ale přesto je k práci okolnostmi donucen. Volba povolání je druhou věcí, ve které nemůže uplatnit svoji svobodnou vůli. Jen malý počet šťastných jedinců má takové zaměstnání, které je baví, a ještě je méně těch, pro které je povolání koníčkem. Drtivá většina národa musí zvolit takové zaměstnání, které je momentálně k dispozici, kde však může uplatnit jen ubohý zlomek svého tvůrčího potenciálu. Tak je dnes běžným jevem, že lidská bytost obdařená rozumem, jehož nenahradí ani ten nejvýkonnější počítač, je nucena stovky hodin ročně vykonávat práci, kterou by zastal i ten nejprimitivnější robot. Takový zaměstnanec je nucen denně trpět sprosté urážky, nadávky, řev svých nadřízených, kterým je vydán napospas. Ponižování lidské důstojnosti je na denním pořádku. Tak se stává častým jevem, že lidé postiženi komunistickým režimem jsou dnes v daleko horší situaci, než v dobách totality. Odbory jsou rukojmí vedení firmy, zákoník práce platí výhradně jednostranně jako zbraň zaměstnavatele vůčí svým zaměstnancům. Vrcholem zpupnosti je vydání podnikové směrnice jisté firmy, která je v přímém rozporu se Zákoníkem práce, neboť přikazuje zaměstnance bonifikovat na základě takového nepřípustného kriteria jako je zdravotní stav. Upozornění na nezákonnost tohoto počinu management firmy nezajímá, neboť jejich krédem je: "my zákony porušujeme a budeme porušovat, a komu se to nelíbí, my ho nedržíme. Strojní zařízení má pro firmu daleko větší cenu, než jeho lidská obsluha. Trend dnešní doby je následující: využít maximálně mladého člověka a po letech dobré práce a věrnosti k firmě ho jednoduše jako nepotřebného vyrazit. Nemocní, handicapovaní a slabí lidé jsou nežádoucí přítěží společnosti. V antické společnosti bylo zvykem staré otroky vyhodit z domu na ulici, kde pak umírali. Čerstvě nabytá svoboda jim nebyla nic platná. Jakou volbu má člověk ve výše uvedené situaci? Může změnit zaměstnání? Ale tam, kde poptávka několikanásobně převyšuje nabídku, je takový člověk na trhu práce prakticky ztracen. Situace není o nic lepší i za branami tohoto pracovního tábora. Kdyby se celá populace planety Země vtěsnala do jedné vesnice o stu obyvatel, přičemž by zůstal zachován poměr všech lidských rozličností - jak by taková maličká, různorodá vesnička vypadala? Takovou otázku si položil Philip M. Harter, lékař ze Stanfordské univerzity a jal se provádět dalekosáhlý výzkum. - Jeho výsledkem bylo zjištění, že v "globální vesnici" by žilo: 52 žen, 48 mužů - 30 příslušníků bílé rasy, 70 příslušníků jiných ras - 30 křesťanů, 70 příslušníků jiného vyznání - 6 lidí by vlastnilo veškerý majetek - 80 lidí by žilo v domě bez základního vybavení - 70 lidí by neumělo číst - 50 lidí by trpělo podvýživou by umíral - 1 by byla těhotná - 1 by vlastnil počítač. Jaký je stav světa v současnosti? - Za rok umírá více jak 30 milionů lidí hladem. - Např.v Indii žije více jak polovina obyvatel měst v naprosto nedůstojných podmínkách. Značné části venkovského obyvatelstva slouží jako obydlí pouhá díra v zemi. - V Hong-Kongu připadá na jednoho obyvatele dva metry čtvereční obytné plochy. 1

2 - V Latinské Americe bydlí miliony lidí nacpány v chatrčích podobných psím boudám. - I Indii připadá na jednoho lékaře šest tisíc pacientů, zatímco v bohaté New Yorkské čtvrti Mannhattan připadá na jednoho lékaře 250 pacientů milionů lidí trpí malomocenstvím, které je v dnešní době léčitelné, ovšem za důležitého předpokladu, že na léčbu budou peníze. Snad nejotřesnější obžalobou dnešní doby je osud bezdomovských dětí, které žijí převážně ve velkoměstech Latinské Ameriky. Tyto děti jsou v útlém dětství vyhnány na ulici. Bez rodičů, bez rodného listu, beze jména a příjmení úředně neexistují. Živí se odpadky, obtěžují své okolí. Čas od času, někdy mafie, jindy vládní vojáci, zorganizují hon na tyto ubožáky. Postřílejí je jako zajíce, naloží na valník a nahází do společné jámy. Tak při operaci "žebrák" bylo v indické Bombaji v roce 1976 zabito asi 3000 bezprizorních dětí. Ročně umírá na celém světě asi půl milionu těchto dětí. Dále i v dnešním světě existuje klasické otroctví. V Súdánu je cena jednoho otroka 15 dolarů. Při jedné dobročinné akci bylo americkými školáky vykoupeno 4000 otroků (Lidové noviny ). Bohatí více bohatnou, chudí se stávají ještě chudšími. Jestliže v roce 1967 byl příjem 20% nejbohatších Američanů šesti násobkem hranice úřední chudoby, v roce 1992 to byl již 8,4 násobek. Podívejme se na tu šťastnější část populace: - Obchodníci klamou zákazníky, účtují si vyšší rabat apod. - Lidé, kteří poskytují služby si účtují za nevykonanou práci. - Zaměstnanci okrádají zaměstnavatele. - Zaměstnavatelé mnohdy zadržují mzdu svým zaměstnancům, neplatí za ně pojistné apod. - Jsou tunelovány banky, rozkrádají se zprivatizované podniky, narůstá armáda nezaměstnaných. - Nájemní vrazi v letech zavraždili 30 lidí. Na jejich likvidaci se podílelo 68 osob, vesměs podnikatelé. Ti o vraždě hovoří jako o "zakázce s určitou mírou rizika". Nájemní vrazi zase mluví v souvislosti s vraždou o nabídce a poptávce trhu. - Cena za jednu objednanou vraždu v roce 1995 činila Kč. - Narůstá míra organizovaného zločinu. Je zde však ještě něco, co bychom mohli nazvat "Kafkův syndrom". Na vysvětlení si uveďme stručný obsah dvou slavných, bohužel nedokončených románů tohoto židovského spisovatele. Hrdinou románu "Proces" ( , vydán posmrtně až v roce 1925) je jistý Josef K. Ten je přes své mládí velmi úspěšným člověkem. Je prvním prokuristou renomované banky, všemi vážený, dobře finančně zajištěný. Užívá si života plnými doušky, navíc se jedná o člověka slušného, bezkonfliktního, který svého postavení nikterak nezneužívá. Zdá se, že ho čeká skvělá budoucnost. V den svých třicátých narozenin je Josef K.zatčen a je mu oznámeno, že je vyšetřován soudem. Zprvu si myslí, že je to nějaký nejapný žert jeho kolegů, později se domnívá, že se jedná o akci konkurenčního finančního ústavu. Není mu sděleno, z čeho je obviněn, pouze to, aby setrval ve svém zaměstnání a očekával předvolání k výslechu. Záhy je mu telefonicky oznámen termín i adresa na kterou se má dostavit. Onen prapodivný soud sídlí na půdě činžáku v chudinské čtvrti. Jedná se však o soud první instance, jeho vyšší stupně se ztrácejí prakticky v nedohlednu. Josefova situace i přesto, že je přesvědčen o své nevinně, a stále nebyl zpraven o obsahu obvinění, se den ode dne zhoršuje. Na radu svého strýce si najímá advokáta. Tam potkává klienta, který je tímto soudem vyšetřován již 5 let, najal si celkem již pět advokátů a na svou obhajobu rozprodal veškerý svůj majetek. Josef je za účelem prohlídky vylákán do nejmenovaného chrámu, kde v pravé poledne nastane úplná tma, jen nad kazatelnou svítí lampa. Z kazatelny mu soudní kaplan oznamuje, že se jeho záležitost blíží ke svému závěru, leč v jeho neprospěch. Toto setkání v ponuré atmosféře má charakter vynesení rozsudku. V den jeho třicátých prvních narozenin ho navštíví dva mužové v černých kabátech a černými cylindry. Odvedou Josefa K.do opuštěného lomu a tam ho za svitu měsíce popraví ranou dýky. Hrdina románu "Zámek" ( , vydaný v roce 1926) již nemá ani jméno a je označen jako "K". Je mladým zeměměřičem a na pozvání zámecké vrchnosti přichází do podzámecké vesnice, aby se ujal svého povolání. Tady však "K" nastávají nepředstavitelné potíže, které hraničí až s absurdností. Již při svém příjezdu se snaží kontaktovat "zámek", ale je mu telefonicky sděleno, že na zámek nesmí a nebude moci ani v budoucnu. Dopisem je mu oznámeno, že jeho nadřízeným je místní starosta a od něho prý obdrží další instrukce. "K" tedy starostu navštíví, ten mu však řekne, že zeměměřiče nepotřebují. Má vyčkat na další pokyny. Je mu nabídnuta práce školníka. Ve škole bydlí v nelidských podmínkách, neustále pronásledován nechtěnými pomocníky. Je krutě ponižován jak řídícím učitelem, tak i slečnou učitelkou. Marně se snaží kontaktovat nějakého zámeckého úředníka a dovolat se svých práv. Zámek, který našemu hrdinovi připadá jako bez života, je svým panstvem, úředníky a úředníčky, příčinou jeho neštěstí. Shrneme-li osudy těchto dvou hrdinů do styčných bodů, tak dostaneme následující údaje: - Josef K.i "K" jsou mladí perspektivní lidé, bez jakéhokoliv konfliktu se zákonem, jsou na určitém stupni společenského žebříčku. - Oběma hrdinům v jisté době nastávají značné potíže, které si však sami nezavinili. Žijí v dusné, ponuré 2

3 atmosféře, štváni jak divá zvěř. Všechny okolnosti svědčí proti nim. Nikde se nemohou dovolat spravedlnosti, není jim umožněno prokázat svoji nevinu. Jejich situace se stává horší a horší. - Zdrojem jejich neštěstí jsou jakési imaginární instituce a to buď v podobě absurdního soudu, nebo záhadného zámeckého panstva. - Jejich boj proti těmto institucím je marný. Je jim upíráno základní právo, jako např. výkon povolání, získání domovského práva na vsi a dokonce i právo na život. Dalším charakteristickým jevem dnešní společnosti je tzv. ageismus (od angl.age = věk) neboli věkový rasismus. Dle vyjádření sociologů je to fenomén novodobý a vyskytuje se nejvíce v postkomunistických státech. - Mladá absolventka vysoké školy se veřejně vyjádří, že nenávidí staré lidi. Na otázku, co ji přimělo k tomuto názoru odpoví, že staří lidé všude zavazí, jsou překážkou její kariéry, důchodci snižují její životní standart apod. - Tlupa asi desetiletých dětí přepadne osmdesátiletou důchodkyni, vyzkouší si na ni několik hmatů a úderů, přesně tak, jak to vidí v četných akčních filmech. Nebohá stařenka skončí s otřesem mozku a četnými zlomeninami v nemocnici. - Čerstvý držitel řidičského průkazu a novopečený majitel drahého auta vyšší kubatury, které dostal jako dar od svých rodičů za úspěšně složenou zkoušku dospělosti, se prohání po silnicích našich luhů a hájů. V jednom úseku se mu nepodaří předjet dříve narozeného majitele zánovní Š 100L, neboť vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu je navyklý jezdit svoji "šedesátkou". Až se našemu rozzuřenému "hrdinovi"konečně podaří předjet důchodce, donutí jej zastavit. Vystoupí z vozu a zaklepe na sklo. Jakmile řidič otevře dveře uštědří mu mladík ránu pěstí do obličeje. Pak spokojeně nastoupí do svého sporťáku a s pocitem zadostiučinění po dobře vykonané práci, vesele pokračuje v jízdě. - Sedmdesátiletý důchodce šel ve večerních hodinách vyprovodit přátele ze svého bytu k blízké autobusové zastávce. Při zpáteční cestě, která vedla přes parkoviště, potkal dva mladé muže, na první pohled slušně vypadající. V okamžiku, kdy staršího muže míjeli, tak ho jeden z nich povalil na zem a pak ho oba začali zběsile kopat. Pak nasedli do zaparkovaného vozu a odjeli. Onen muž, který vyvázl s četnými poraněními a zlomenou klíční kostí, sedával ve své kuchyňce se zrakem upřeným na ono parkoviště a neustále mu po tváři stékaly slzy. V duchu se neustále ptal: "Proč?" - Podle vyjádření lékařů přibývá důchodců, kteří si přicházejí ošetřit zranění, které bylo zcela prokazatelně způsobeno bitím. Na dotaz, jak ke zranění přišli, všichni tvrdí, že upadli, nebo sami nevědí jak. Psychologové tvrdí, že jsou insultováni rodinnými spolubydlícími, kteří své rodiče či prarodiče drží jako rukojmí. Nemohou se nijak bránit. Jaká je příčina? Psychologové tvrdí, že je to neúcta k životu. Rodiče svým ratolestem koupí pod stromeček štěně. Až radost z dárku vyprchá a zvířátko dál dělá loužičky a hromádky, tak buď zvíře týrají, nebo vyhodí na ulici. To se dítěti uchová v paměti a pak po létech si to vyzkouší na svých rodičích, kteří taktéž začnou překážet. Další příčinu vidí psychologové v tom, že dnes neexistuje něco jako předávání řemesel, nebo i to, že jsou naši důchodci ubožáci v porovnání s jejich západními kolegy. Tyto jevy můžeme vidět v tom, že se lidstvo odvrátilo od Tory - Božího zjeveného slova. Vždyť v hebrejské bibli (v tomto případě její aramejské části) je Hospodin nazván jako Atík Jomín (atik jomin) = Starý dnů. Daniel 7,9 Daniel 7:9 Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec - plameny ohně, jeho kola - hořící oheň. Vzezření Boha, jak je nám popisované v knize Daniel připomíná starce vysokého věku. Leviticus Leviticus 19:32 Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin. Přísloví 16:31 Šediny jsou ozdobnou korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti. Přísloví 20:29 Ozdobou jinochů je jejich síla, důstojností starců jsou šediny. Přísloví 23:22 Poslouchej otce, on tě zplodil, a matkou nepohrdej, když zestárla. Jób 32:6 Na to tedy navázal Elíhů, syn Berakeela Búzského, slovy: "Co se týče let, jsem mladší, kdežto vy jste kmeti, proto jsem se ostýchal a obával vám sdělit, co vím. 7 Řekl jsem si: Ať promluví léta, ti, kteří mají let mnoho, ať s moudrostí seznamují. Raban Jochanán ben Zakaj v téměř stu letech zakládá a buduje akademii v Jabne, která rozhodující měrou přispěla k zachování Judaismu po prohrané Válce židovské. Velkolepým počinem této akademie byla kanonizace Tanachu - hebrejské Bible. Levitský kněz po dovršení padesátého věku byl zproštěn úkonů spojovaných s fyzickou námahou a věnoval se výhradně pedagogické činnosti. Ageismus však svědčí o něčem zcela jiném a sice, že se přiblížila doba příchodu Eliáše, neboť nikdy v minulosti nebyly vztahy mezi generacemi tak vyhrocené. Malachiáš 3,23 Malachiáš 3:23 Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. 8 On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou." Ve 14.kapitole Genesis (sidra Lech lecha) je první biblický záznam o válečném konfliktu. Válka je vždy slabostí lidského ducha. Nechci unavovat čísly, ale stojí za to některé údaje uvést: za 5 tisíc let psané historie bylo pouze dohromady 500 let, ve kterých se pravděpodobně neválčilo. Války jsou stále agresivnější. 3

4 Jestliže v 17.a 18.století činily válečné ztráty v průměru 19 lidí z jednoho milionu za rok, ve století dvacátém to již bylo 183 osob. V krvavé bitvě u Slavkova 2.prosince 1805 činily celkové ztráty asi O 111 let později si bitva u Verdunu vyžádala tisíc mrtvých. Hrůzy válek čím dál tím víc postihují civilisty. V současných lokálních válkách z celkového počtu zabitých je 90% civilistů. V dobách minulých bylo naprostou samozřejmostí, že se všech bitev zúčastnil jak panovník, tak i všechna šlechta. Nejedna hlava korunovaná položila svůj život. V době současné mocipáni zcela beze studu posílají do náruče smrti děti, ženy, starce a sami si hoví v pohodlných a bezpečných krytech. Z výše uvedené diagnózy světa je zřejmé, že lidstvo touží po vysvobození z otroctví. Tím se zpětným obloukem vracíme k sidře šemot, popisující prolog k největší a ústřední události Tanachu a to je vysvobození z otroctví. Hebrejština zná pro vysvobození tyto termíny: a) jaša = dát prostor, poskytnout východisko či možnost záchrany v jinak zcela bezvýchodné situaci, jako bylo např.rozevření Rákosového moře: Exodus 14:30 Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany. b) nacal = vytrhnout, vychvátit třeba už doutnající poleno z ohně: Ester Esther 4:14 Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům odjinud, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato." c) gaal = zastat se někoho, dopomoci někomu k právu: Rut 4,14 Ruth 4:14 Tu řekly ženy Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který tě odedneška nenechává bez zastánce, jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. d) pada = vykoupit, vyplatit někoho z otroctví, zaplatit výkupné: Ex.3.13 Exodus 13:13 Každého osla, který se narodil jako první, vyplatíš jehnětem. Kdybys jej nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Také každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. 14 Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to znamená, odpovíš mu:»hospodin nás vyvedl pevnou rukou z Egypta, z domu otroctví. Když se farao zatvrdil a nechtěl nás propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného z lidí až po prvorozené z dobytka. Proto obětuji Hospodinu všechny samce, kteří otvírají lůno, a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím. Deuteronomy 7:8 Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z rukou faraóna, krále egyptského. e) jaca = vyvésti pevnou rukou: Exodus 20:2 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Perspektiva konečné spásy je syntézou těchto výše uvedených pojmů. Hospodin je Goel, který se zastává svého stvoření v jeho právu na život a svobodu, vykupuje z otroctví, platí výkupné v podobě svých služebníků - proroků. Poskytuje východisko z říše zahynutí tj. šeolu, což je z lidského hlediska nemožné. Vychvacuje člověka z místa věčného ohně a mnohdy bytost již "doutnající" a činí to svou mocnou pravicí. Nás však Egypt zajímá i z jiného úhlu pohledu, než jako zotročovatelský státní systém. Hebrejština používá pro vstup do této země zásadně slovesa j-r-d a to znamená sestupovat (odtud i Jordán = sestupující). Z Egypta se nikdy nevycházelo, ale "vystupovalo". Nejde tedy o geologický pojem, ale o klasifikaci duchovní. Egypt byl svým kultem mrtvých základem pro ilustraci jinak abstraktního pojmu jakým je "šeol" nebo-li podsvětní říše. Dle biblických představ mrtví žili v říši stínů v jakémsi polospánku či polobdění, ve stavu mezi věděním a nevěděním, a to bez možnosti chválit Hospodina, bez možnosti zasahovat do lidských osudů. Představa o říši mrtvých měla především v křesťanství svůj dekadentní vývoj. Mnohé představy byly až komické. Vrcholu dosáhla bezesporu v Danteho Božské komedii. Již pozoruhodný je nápis na pekelné bráně: "Mnou se přichází k sídlu vyhoštěnců, mnou přichází se do věčného bolu. Mnou přichází se do říše zatracenců. Pán spravedlnost dal mi do úkolu. Jsem dílo, které chtěli k spáse světa. Moc Boží, moudrost s první láskou spolu. Nebylo před mým vznikem věcí v čase. Jen věci věčné. Já tak věčná právě. Naděje zanech, kdo mnou ubírá se." Peklo je dle Danta rozděleno na 9 sektorů. V v prvním sektoru se nacházejí všichni nepokřtění tj. Adam, patriarchové, proroci, lid Staré smlouvy, antičtí básníci a filosofové. Někteří z nich byli Ježíšovou intervencí v pekle (viz. 1Petr 3,18-20; 4,6) vysvobozeni a přešli hned do ráje. Ve druhém sektoru se nacházejí všichni chlípní a smyslní, ve třetím obžerci, ve čtvrtém lakomci a marnotratníci, v pátém hněvivci, v šestém sektoru kacíři a nevěrníci v sedmém vrazi a sebevrazi v osmém lstiví a podvodníci, v devátém sektoru se nacházejí zrádci. Na samém dně pekla se nachází sám ďábel. Očistec má podle Danta jen sedm sektorů, pojmenovaných podle sedmi smrtelných hříchů ( 1.pýcha, 2.hněv, 3.závist, 4.nečistota 5.obžerství 6.lenost 7.lakomství). Nebe, nebo-li ráj má opět devět sektorů, je sídlem svatých,papežů, biskupů, prelátů a mnohých jiných katolicky věřících. Kdyby se mohl tento středověký básník nějakým 4

5 zázrakem ocitnout v dnešní době a učinil by exkurzi v některé moderní chemické továrně, třeba na výrobu pneumatik, byly by obrazy v jeho Božské komedii ještě naturalističtější: Honosná administrativní budova s luxusně vybavenými kancelářemi, dřevem obložené stěny, koberce, krásný nábytek, vlídné aroma, vše prosvětleno velkoplošnými okny, lidé v čistých bílých košilích..., to vše by muselo Dantemu připadat jako ráj. Laboratoře s četnými měřícími přístroji, všude nepříjemný zápach by Dantemu připomínalo očistec. No a konečně výroba. Výpary z horké homogenizující se gumy na kalandrech, zápach síry a jiných četných chemikálií, umounění pracovníci od technických sazí, všude nesnesitelný hluk místy přesahující sta decibelů. Všude různí pohunci pokřikující na začernalé, páchnoucí lidi... toto vše by muselo Dantemu připadat jako hrůzostrašný obraz horoucího pekla. Spásou tedy rozumíme obrácení se člověka o Bohu, napojení se ke Zdroji života. Zatracením rozumíme, odloučení se od Boha. Judaismus nezná však pojem totálního zatracení. Každý jedinec dospěje ke konečné spáse. "Ti, kteří propadli šeolu, opět vstoupí do ráje." Talmud Bava mecia 58a. "Peklo není tam, ale zde, neobjevíme ho po smrti, ale nyní, kolem sebe. A příliš často nás jeho plameny spálí." Nachman z Braclavi, převzato z publikace E. Wiesela Talmud str "Dcera odpadlého rabína Eliši ben Abuji, který dostal přízvisko Acher = jiný, chudá bez prostředků požádala o pomoc rabi Jehudu ha-nasiho. Nemám co jíst. Kdo jsi, zetal se jí. Jsem Acherova dcera. Cože vykřikl rabi Jehuda, ještě tu po něm zůstala jeho havěť? Rabi, řekla dcera: Mysli na jeho vědění, nikoli na jeho skutky. V tu chvíli sestoupil z nebe ohnivý jazyk a začal olizovat sedadlo rabi Jehudy. Rabi Jehuda pochopil, že dcera má pravdu." Tamtéž str (Pro bližší vysvětlení: Rabi Eliša ben Abuja byl významným učencem a rabínem. Jednoho dne se stal svědkem příhody, která ovlivnila jeho budoucí život. Pouze na dvou místech Tory jsou přikázání, které zaslibují prodloužení dnů na této zemi: V Desateru - "Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh" a Deuteronomium 22:6 "Když přijdeš cestou na ptačí hnízdo s holátky nebo s vejci, s matkou sedící na holátkách nebo na vejcích na nějakém stromě nebo na zemi, nevezmeš matku od mláďat. 7 Matku pustíš, mláďátka si smíš vzít. Tak ti bude dobře a budeš dlouho živ". Rabi Eliša se stal očitým svědkem toho, jak otec nařídil synovi, aby vylezl na strom, vybral ptačí hnízdo a matku odehnal. Syn otce poslech. Splnil současně dva příkazy, které zaslibují prodloužení života. Syn však ze stromu spadl a zabil se. Rabi se s touto příhodou nemohl vyrovnat, stále o tom přemýšlel, časem převzal antickou filosofii, judaismus zavrhl.) "Jeden král určil dva hlídače, kteří měli opatrovat jeho nádherný sad, jehož stromy nesly vzácné a voňavé ovoce. První hlídač byl beznohý a druhý slepý. Jednou ráno řekl mrzák svému společníkovi: Víš co vidím? Jistě, ale nejde to, jak sám dobře víš. Že ne? Počkej. A mrzák vylezl slepci na ramena. Oba vešli do zahrady a uspořádali hostinu. Později se jich král zeptal: Ale co ovoce? Kdo je ukradl? Jsem nevinen, řekl mrzák. Podívej vždyť se ani nehnu. A já zase nic nevidím, dodal slepec. Vždyť ani nevím, jak ovoce vypadá. Tehdy král poručil mrzákovi, aby vylezl slepci na ramena, a odsoudil je společně. A tělo s duší řekl Jehuda, budou souzeny společně." Tamtéž str Průřez týdenní paraší Veele šemot- a toto jsou jména Kniha Šemot začíná spojkou a, aby tak naznačila spojitost s posledními kapitolami knihy Berešit, v nichž sestoupením Jakovovy rodiny do Egypta započíná proces Exodu; jeho vývoj pak se líčí v knize Šemot Proto je kapitola uvedena stejnou frází jako seznam jmen ve 46.kpt (v.8) Berešit (Gn). Sforno- v Gn je seznam všech osob, které šly do Egypta, včetně Jakovových vnuků; zde jsou uvedeni pouze jeho synové: Pokud jde o uchování duchovní a morální velikosti Jakovovy, byli jeho synové hodni svého úkolu- proto otroctví nezačalo, dokud byli naživu. Generace vnuků však již nebyla schopna udržet duchovní úroveň svých předků, proto tu nejsou jmenováni; přesto však byly jejich zásluhy aspoň tak velké, aby k zotročení nedošlo ani za jejich života. Raši cituje Tanchumu- jména kmenových otců se zde opakují tak, jak odcházeli ze světa, podobni hvězdám, jež B-h vyvádí na oblohu a počítá podle jmen, když vycházejí, i když se vracejí domů. Rb. J.Kamenetsky- Jakov byl jako slunce a jeho synové jako hvězdy: když slunce svítí, nejsou hvězdy vidět, ale po západu slunce se objeví hvězdy. Po Jakovově odchodu nabyli otcové kmenů většího významu, neboť jejich světlo udržovalo naději v sílící temnotě egyptského exilu. Dokud si židé uvědomují své kořeny, jsou jen v exilu geografickém, ne duchovním. habaim - kteří přicházejí Použití přítomného času naznačuje, že s odchodem Josefa začíná nová etapa. Za jeho života chovali se Egypťané k jeho bratřím s úctou, po jeho smrti se jejich postoj změnil, jakoby až nyní přišli do země. Et jakov- s Jakovem 5

6 Užití méně běžného et místo obvyklejšího im vyjadřuje blízký vztah dvanácti kmenů k Jakovovi; ačkoliv každý syn měl svou vlastní rodinu, zůstávali spojeni s Jakovem, jako větve s kmenem: to je tajemství síly a přežití Izraele. vejosef haja bemicrajim - a Josef byl v Egyptě Raši- Proč se opakuje, co již je známo? Naznačuje se, že Josef nezměnil svůj postoj, ať pásl otcova stáda, nebo vládl v Egyptě- vždy si uchoval svou spravedlivost. Faraonův záměr Egypťané se polekali rozrodu Izraelců, kteří se stávali až příliš početní a příliš mocní; ale byli také užiteční- poprvé v dějinách se vyskytl (později tak dobře známý) model antisemitismu: židé byli příliš nebezpeční, aby zůstali a příliš užiteční, než aby mohli odejít ze země. Faraona tedy napadlo řešení: zatíží židy otroctvím, tak bude říše mít prospěch z jejich schopností bez obav, že odejdou. Pokud jde o vděčnost Josefovi za jeho státnické umění a zajištěnou prosperitu země, to bylo vyřešeno: nový faraon nic nevěděl o Josefovi. Ať už to byl skutečně nově nastoupivší faraon nebo jen nová politika starého, podstatné bylo to, že co žid Josef udělal pro Egypt, již patřilo minulosti. Proradnost faraonova řešení židovského problému spočívala v tom, zlákat židy, aby projevili patriotismus budováním měst na obranu země. Podle midraše mělo připojení k otrocké práci symbolizovat, že každý musí pomoci Egyptu v případě potřeby. Když už byli židovští dobrovolníci jednou získáni, bylo pak snadné je zotročit. Podle Sota 11b bylo umístění měst voleno tak, aby způsobilo strádání a ponížení: v bažinaté půdě klesaly a rozpadaly se těžké cihlové zdi, a práce se donekonečna opakovaly bez zjevného účelu. Ramban- faraonovým cílem nebyla otrocká práce, ale vyhubení Izraelců, považoval je za hrozbu v případě napadení země. Nemohl svůj cíl říci otevřeně, a potřeboval souhlas a spolupráci, naplánoval tedy řadu postupných kroků: nejdříve otrocká forma povinné práce, pak (tajné) nařízení o zabíjení židovských novorozenců mužského pohlaví porodními bábami; pak nařízení házet židovské děti do Nilu a nakonec vyslání žoldnéřů, aby prohledali židovské domy a pátrali po schovaných dětech. Mimenu - než my Or ha Chajim- od nás. Faraon řekl svým úředníkům, že moc a bohatství Izraelců nejsou z jejich práce, ale z Egypta: vzkvétají díky naší pohostinnosti za hladomoru i po něm, nyní tedy máem právo vzít si zpět to, co patří nám. Rb.Josef Soloveitschik- toto je jeden z kořenů historického antisemitismu. Faraon mluví o Egypťanech jako o svém lidu, kdežto o židech jako o přišelcích, i když byli v zemi již dobrých 100 let a Josef se zasloužil o prosperitu země. veala min-haarec - a odešel by ze země Raši cituje midraš- tj. židé jsou tak vlivní, že by se mohli spojit s případným útočníkem a vypudit Egypťany ze země. Lemaan anoto - aby je zdeptali Ibn Ezra - Pravým důvodem práce bylo uvalit na lid soužení. Doufali, že vyčerpávající robota sníží porodnost. Raši - B-h zhatil egyptské plány. Čím více byli židé týráni, tím více se rozrůstali a dováděli tak Egypťany k zuřivosti, jež vedla k zesílení persekucí. Ramban - Počty uvedené v knize Bamidbar (4M-Nu) ukazují, že Levitů bylo ve srovnání s ostatními kmeny mnohem méně. Levité totiž nebyli v Egyptě otroky, nebyli tedy tolik postiženi úmrtností a B-h nijak nezasahoval ke zvýšení jejich počtu. Jak se Židé rozrůstali, měnil se postoj Egypťanů k nim od strachu k nenávisti. Nucená práce je měla zlomit na těle i na duchu, vše bylo ještě zesíleno befarech - surovostí. Vraždění novorozenců Když selhal plán zastavit židovskou porodnost otroctvím a úmornou dřinou, zvolil faraon nestydatější byť tajnou- formu likvidace: nutil židovské porodní báby, aby zabíjely všechny novorozence mužského pohlaví. Kdyby nebyla další mužská generace Izraelců, ženská populace by se smísila s Egypťany. Sota 11b - porodní báby Šifra a Púa byly vlastně Jochebed a Miriam, matka a sestra Mošeho. Faraon však nepočítal s jejich bázní pře B-hem- nejen nesplnily příkaz, ale dělaly vše, co bylo v jejich silách, aby pomohly matkám přivádět na svět zdravé děti a chránily je po porodu. Podle Moudrých měl faraon ještě další důvod k vraždění židovských dětí- jeho astrologové předpověděli, že se narodí osvoboditel židů. Skutečně se Moše narodil právě v této době. Ki-chajot hena - jsou tak zkušené Porodní báby neřekly faraonovi, že jeho příkaz neplní, řekly, že židovské ženy jsou tak vitální, že rodí bez pomoci a dřív, než přijde porodní bába. Or hachajim - Židovské ženy podezíraly porodní báby ze spiknutí s faraonem a hlásily jim pozdější termín porodu, než ve skutečnosti byl. B-h prokazoval dobrodiní. Or hachajim- Když B-h vidí, že mu člověk slouží i za velkých osobních obětí, umožní mu, aby vykonal ještě více dobrých skutků, za něž si zaslouží větší odměnu Rb. Moše Feinstein- dobrodiní prokazoval tím, že se židovský národ rozrůstal a sílil. Tak velká byla láska a oddanost těchto dvou žen k svému lidu, že jejich největší odměnou bylo prospívání národa. Vajaas lahem batim - učinil jim domy Raši- B-h odměnil porodní báby za jejich oddanost tím, že jim dal domy; nikoliv ovšem stavení, ale ony se staly rody, domy : Jochebed (Šifra) se stala pramatkou kohanim a leviim, Miriam (Púa) pramatkou Davidovou, neboť jedna z jejích vnuček se provdala za jednoho z Davidových předků (Sota 11b) Rašbam - domy jim dal faraon, dal je do podzemního vězení, aby nemohly pomáhat dětem. Lechol amo - všemu svému lidu 6

Číslo 16/5767 2.únor 07. Poznámky k sidře Bešalach (Exodus 13,17 17,16)

Číslo 16/5767 2.únor 07. Poznámky k sidře Bešalach (Exodus 13,17 17,16) שבוע טוב Číslo 16/5767 2.únor 07 Poznámky k sidře Bešalach (Exodus 13,17 17,16) Trasa do Erec Jisrael Nejrychlejší a nejsnadnější přímá trasa je na severovýchod, podél pobřeží Středozemního moře, přes

Více

Výklad k sidře Emor (Leviticus 21,1-24,23)

Výklad k sidře Emor (Leviticus 21,1-24,23) שבוע טוב Číslo 79/5768 8.května 2008 Výklad k sidře Emor (Leviticus 21,1-24,23) Paraša začíná nařízeními pro kohanim a kohena gadol, jehož úřad vyžaduje vyšší úroveň svatosti. Poté pokračuje popisem obětí

Více

Příběhy Praotců v Tóře a v Koránu

Příběhy Praotců v Tóře a v Koránu Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Lucie Šárovcová Příběhy Praotců v Tóře a v Koránu bakalářská práce 2008/2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Výklad k sidrám Acharej a Kedošim (Leviticus 16,1 20,27)

Výklad k sidrám Acharej a Kedošim (Leviticus 16,1 20,27) שבוע טוב Číslo 27/5767 27.duben 07 Výklad k sidrám Acharej a Kedošim (Leviticus 16,1 20,27) Jak se vyrovnat se ztrátou cadika? Rabi Meir Simcha zt'l ( k paraši Acharej mot) cituje Jeruzalémský Talmud a

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8

Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8 VELIKONOCE Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8 4. Velikonoce Kdo je Ježíš Kristus?...12 5. Velikonoce Zázrak

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

IMMACULATA. Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! / 2013. č. 129

IMMACULATA. Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! / 2013. č. 129 Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! IMMACULATA 5 / 2013 č. 129 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Říjen Aby nám Pán rozmnožil naši víru

Více

Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života

Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra spirituální teologie Mgr. Lenka Klosová Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života Diplomová

Více

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ Z SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ Josef Blaha Opovrhování Tórou jako modloslužba V. Sáňka, L. Klíma Ohlédnutí za panelovou diskusí Mikuláš Vymětal Midraš Učebnice přemýšlení nad Biblí (2. část) Jan Heller Jména

Více

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com 1 Emmanuel Eni Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com Překlad: Lubomír Zimmer Úprava F. P. 2011: www.knihy.own.cz 2 O b s a h Kapitola

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007 ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007 Ježíš není synem boha islámu Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Globe Media/Reuters Úvodník Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života,

Více

Číslo 28/5767 4.květen 07. O NĚKTERÝCH HEBREJSKÝCH VÝRAZECH BOHOSLUŽEBNÝCH A LIDOVÝCH Vrchní rabín Dr. Gustav Sicher z. l.

Číslo 28/5767 4.květen 07. O NĚKTERÝCH HEBREJSKÝCH VÝRAZECH BOHOSLUŽEBNÝCH A LIDOVÝCH Vrchní rabín Dr. Gustav Sicher z. l. שבוע טוב Číslo 28/5767 4.květen 07 O NĚKTERÝCH HEBREJSKÝCH VÝRAZECH BOHOSLUŽEBNÝCH A LIDOVÝCH Vrchní rabín Dr. Gustav Sicher z. l. Jsou hebrejská slova, která zdomácněla ve všech evropských národech a

Více

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry.

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK. ISSN 1801-0059. 11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.COM INSPIRACE Boží lid uslyší jasný a příjemný hlas: Pohleďte!

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

ARTUR. Strýček. Z obsahu. Krátce. Ročník 9 Kislev 5770 Prosinec 2009. Za Arturem Radvanským 10. Mišne Tóra: kapitola první 14

ARTUR. Strýček. Z obsahu. Krátce. Ročník 9 Kislev 5770 Prosinec 2009. Za Arturem Radvanským 10. Mišne Tóra: kapitola první 14 Ročník 9 Kislev 5770 Prosinec 2009 3 Z obsahu Za Arturem Radvanským 10 Mišne Tóra: kapitola první 14 Fanny Neuda: Hodiny zbožnosti 20 Krátce Také dnes nám chanukové světlo má připomínat, že můžeme být

Více

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše.

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. O O povo povo está está sendo marcado, veracidade em em capítulos e e versículos bíblicos. Značka Boží. A znamení

Více

ZÁPAS O DUŠI 102 OBSAH RADUJTE SE V PÁNU. http://zod.reformace.cz nebo http://www.reformace.cz. Radujte se v Pánu 1 Pád Jericha 2

ZÁPAS O DUŠI 102 OBSAH RADUJTE SE V PÁNU. http://zod.reformace.cz nebo http://www.reformace.cz. Radujte se v Pánu 1 Pád Jericha 2 ZÁPAS O DUŠI 102 OBSAH Radujte se v Pánu 1 Pád Jericha 2 království 7 Cesty duchovního formování 15 Židovství Ježíše z Nazareta 28 Omluva redakce 35 Biblický model duchovního vedení 35 Martin Luther Napsali

Více

Z ráje do ráje ŽIVOT V BUDOUCÍM SVĚTĚ. časopis pro svobodný život

Z ráje do ráje ŽIVOT V BUDOUCÍM SVĚTĚ. časopis pro svobodný život časopis pro svobodný život číslo 4 2006 Z ráje do ráje RR_4_2006.indd 1 Z ráje do ráje Sklenice mléka Jakou váhu má modlitba? Jak chutná důvěra Národ, který už neměl existovat Nová tolerance a výchova

Více