Čtení pro lidi. Dvouměsíčník Kulturního spolku v Česticích září - říjen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtení pro lidi. Dvouměsíčník Kulturního spolku v Česticích září - říjen 2009"

Transkript

1 Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník Kulturního spolku v Česticích září - říjen 2009 Cena 10,- Kč Němčice pro vás nakreslil p. Milan Kos

2 Co je v Čtení, jinde není: Občasníček, Slovo starosty, 100 let školy v Němčicích, Zpráva z tábora, Čestický brambor, Dobrš škola, Pošumavské setkání, Výročí Střelky, Pohádková kancelář, Když zazvoní Zvonek, Zastavení v pospěchu, O drakovi, který plival pecky, Karel Höger, Vzpomínky na srnskou pouť, Poustevník rohanovský,vynálezce, Dějiny rodů Listování v občasníku: 1.7. Začínají letní prázdniny 2.7. Vedoucí a instruktoři odjíždí připravovat tábor Kolčava 5.7. Státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Pouť v Nahořanech. Na hřišti v Nahořanech se koná nohejbalový turnaj za účasti 12 družstev Státní svátek Den upálení mistra Jana Husa Pařmen Cup nohejbalový turnaj v Česticích I Čestice se dostaly do hledáčku poštovního lupiče a zaútočil ráno. Ovšem z naší pošty si díky duchapřítomnosti vedoucí paní Koldové nic neodnesl Další přepadená pošta tentokráte ve Vráži u Písku. Je předpoklad, že jde o stejného zloděje, který zaútočil na poštu v Česticích Před 64 lety byla svržena atomová bomba na Hirošimu Před 110 lety se narodil český herec Oldřich Nový Šestý ročník noční hasičské soutěže v požárním sportu V roce 1881 vyhořelo téměř dokončené Národní divadlo v Praze Zastupitelstvo městyse se sešlo na svém 20. zasedání Výbor členů MS Háj Čestice v salonku Lidového domu Haló haló ples na sále v Česticích Tradiční malá pouť v Česticích Občasníček před sto lety: 1.9. Lékař Frederik Albert Look z New Yorku napsal článek do New York Heraldu, v němž uvedl, že dosáhl severního pólu již 21. ledna 1908 a že ho tedy objevil on Vzducholoď LZ 3 podnikla úspěšný zpáteční dálkový let z Berlína do Friedrichshafenu. Byla to již sedmá dálková cesta vzducholodi hraběte Ferdinanda Zeppelina V Praze se sešel IX. sjezd Československé sociálně demokratické strany dělnické, jenž přijal teze k dalšímu vývoji Rakousko-Uherska. Byly dílem Bohumila Šmerala, který se stal vůdčí osobností ve straně Mnichovská cyklistická dráha Milbertshofen se stala nejrychlejší dráhou světa. Francouz Paul Guignard na ní vytvořil nový světový rekord v hodinové jízdě za vodičem, když dosáhl rychlosti 101,623 km K trestu odnětí svobody byly odsouzeny dvě anglické sufražetky, které házely kamení na železniční vagon, ve kterém cestoval ministerský předseda Asquith Francouzský řiditelný balon La Republique se zřítil z výšky 100 m u Villeneuve V Číně byla otevřena první železniční trať vystavěná bez zahraniční pomoci. Dokončený úsek Peking Kalgan je dlouhý 220 kilometrů V Záhřebu skončil proces, který byl sledován nejen v Rakousko-Uhersku, ale i v celé Evropě s velkou pozorností. Byli v něm souzeni srbochorvatští vlastenci, obžalovaní na základě pamfletu Finale, líčícího údajné poměry v srbském teroristickém hnutí. Přestože šlo o zjevnou provokaci, bylo 53 obžalovaných odsouzeno k 31 trestům vězení do 5 do 12 let. Obžalovaným nepomohlo ani rozhořčení světové veřejnosti ostře protestující proti zvůli rakousko-uherských soudů Francouzka Elise de Laroche vzlétla s dvouplošníkem Voisin jako první žena. Podařilo se jí uletět dráhu 300 m. Elise de Laroche také byla první ženou, která získala pilotní průkaz a licenci k létání.

3 Všechno se teď zeštíhluje, i od ČTENÍ signál tu je. Přišel jim prý pokyn shora maj vyměnit redaktora! Vážení spoluobčané, přiblížil se konec prázdnin a s ním přicházejí tradiční čestické pouti, jak asi všichni víte, malá pouť bude v neděli 30.srpna a velká pouť v neděli 13. září. Mše svatá se bude konat u kaple Povýšení sv. kříže. V čestickém zámku bude připravena výstava kaktusů a amatérské fotografie, v neděli odpoledne na zámeckém nádvoří zahraje skupina pana Hartla k tanci a poslechu. V polovině srpna byla předána čistírna odpadních vod v Česticích a zahájen zkušební provoz, který bude trvat šest měsíců a po té následuje kolaudace stavby. V úterý 25. srpna jsme převzali do užívání nové dětské hřiště v Česticích, které nahradilo nevyhovující železné prolézačky ze sedmdesátých let minulého století. Nové hřiště má veškeré hygienické a bezpečnostní atesty a splňuje parametry evropské normy. Čestická farnost získala prostředky na opravu oratoře a na opravu omítek na kostele sv. Jana Křtitele v Česticích. Barevné provedení fasády bylo určeno pracovníky památkové péče, podle průzkumu, který byl proveden restaurátorem. V současné době probíhají práce na doplnění dešťové kanalizace v Doubravici a na opravě okolí sochy sv. Jana Nepomuckého v Česticích hned po té bude následovat oprava kaple sv. Josefa u hřbitova v Česticích a oprava střechy hasičské zbrojnice v Nuzíně. Začátkem měsíce srpna pořádali místní hasiči již šestý ročník noční soutěže v požárním sportu. Tato soutěž se těší velké oblibě, dokazuje to vysoká účast družstev všech kategorií. Pořadatelsky byla soutěž připravena na jedničku, tak už mě zbývá jen popřát místním hasičům i trochu štěstí ve vlastní soutěži a tím i lepší umístění. Na začátku října bude proveden podzimní sběr nebezpečného velkoobjemového odpadu. V sobotu 3. října bude proveden svoz po všech místních částech a v neděli 4. října v Česticích a Radešově. Na tento svoz můžete přinést nepotřebné elektrozařízení, obaly od barev a laků, matrace, starý textil apod. Žádám občany, aby pokud možno suroviny, které jdou vytřídit, jako jsou plasty, kovy, sklo, odevzdávali na místa pro to určené a nenosili je na sběrný den, který je určen pro jiný odpad. Na závěr mě dovolte popřát vám hezký podzim a našim školákům, kteří zaplní 1. září školní lavice hodně úspěchů v novém školním roce. Milan Žejdl starosta

4 Chcete vědět, jaké bylo před sto lety učení? Stačí koupit jeden výtisk a kouknout se do ČTENÍ. 100 LET ŠKOLY v Němčicích Nová škola v Němčicích byla stavebně dokončena 20. září 1909 a ihned následující den pak zkolaudována. Vlastní vyučování bylo zahájeno až po 26. září 1909, kdy za účasti velkého počtu obecenstva nejen domácího, ale i ze širokého okolí je školní budova biskupským vikářem a farářem z Čestic p. Josefem Kohoutem vysvěcena. Součástí oslav byly i projevy přítomných církevních a školních hodnostářů, kteří svorně zdůrazňovali význam otevření školy a vzdělávání dítek. Nepřehlédnutelným bodem tehdejších oslav školy bylo i vysvěcení první hasičské stříkačky obce Němčice, která pro slavnostní obřad byla vystavena na školní zahradě. Hovoří-li se o stavbě školy, nelze přehlédnout skutečnost, že školní budova byla za maximálního využití místních zdrojů a řemeslníků vystavěna a dána k užívání cca za dobu jednoho roku. Při úrovni tehdejší stavební techniky jde z časového hlediska o výkon, který zaslouží i z dnešního pohledu obdiv a uznání Vzpomínáme-li dnes na stavbu školy a počátky školství v Němčicích, nelze nevyzdvihnout nezastupitelnou roli a úsilí prvního správce a učitele nové školy, p. Emanuela Hlinky, který se nejvýrazněji zapsal do stoleté historie němčického školství a života v obci vůbec. Byl to právě on, kdo zásadně ovlivnil výběr místa pro školu a urychlení procesu prosazení a technické přípravy stavby. Začal psát místní školní kroniku, z které vám po mém vystoupení přečtou výtah klienti němčické léčebny Sananim. Díky této kronice máme dnes přesné údaje o tehdejším dění. Pan učitel Hlinka byl zakladatelem ochotnického divadla v obci a tvůrcem kulisového vybavení včetně malované opony, která ještě dnes je ozdobou zde v naší kulturní místnosti, dříve školní třídě. Do nové školy tehdy nastoupilo 31 dívek a 27 hochů a Němčice měly cca 330 obyvatel. V roce 1932 p. učitel Hlinka z Němčic odchází a na post učitele nastupuje p. Lomický, který v roce 1933 rovněž odchází a střídá jej p. učitel Hanuš, který v r končí a nastupuje Jan Kopřiva, který ještě téhož roku mění působiště a do Němčic přichází p. Václav Brůžek, který zde vyučuje i přes 2. světovou válku a končí až v r. 1946, kdy jej střídá poslední z řady němčických učitelů p. Bambas, dosud působící na škole v Dobrši. P. učitel Karel Bambas učí v Němčicích až do r. 1964, kdy zde byla škola uzavřena a učitel i s žáky začali chodit do Čestic. Dnes školní budova již neslouží ke vzdělávání dítek školou povinných, ale plní jiné pro obec prospěšné funkce a doufejme, že alespoň dalších 100 let bude dál ozdobou naší obce. Ke zpestření atmosféry v rámci volné zábavy vyhrával na harmoniku p. Michal Autský a na další nástroje někdejší absolventi němčické školy obecné z rodiny Šťastných O úryvky ze školní kroniky zahrnující léta připomínající místní i vnější události, které měly vliv na dění ve škole a život v obci, střídavě čtené klienty Sananimu - jedním chlapcem a dívkou, byl mimořádný zájem.

5 Takováhle malotřídka, ta se vidí teď už zřídka. V okolí tu žádná není jak se dozvíš v našem ČTENÍ. K oživení vzpomínek na léta již dávno minulá přispěla jistě i malá výstavka starých dobových fotografií ze školních focení, či života obce. Velkému zájmu se těšilo i vystavení původní školní lavice z roku Krátké divadelní komické vystoupení klientů léčebny Sananim Němčice, kteří pro daný účel Setkání hru připravili, přineslo příjemné zpestření oslav a ukázalo i na jednu z forem dlouholeté spolupráce obce a léčebny díky za vystoupení. Vystoupení ženského pěveckého souboru Baby (jak se samy nazývají) z Horního Poříčí na volné ploše u budovy školy bylo všemi přihlížejícími velmi pozitivně přijato. Živá doprovodná hudba, kvalitní ozvučení a sólová vystoupení doplňující sborový zpěv spolu s vhodným výběrem lidových písní byly přínosem ke zdaru oslav 100 let školy. Hovoříme-li dnes o úspěšném průběhu oslav stého výročí založení němčické školy obecné, nelze opomenout na fázi příprav, kdy je potřeba poděkovat všem občanům a příznivcům Němčic, kteří se podíleli na zajištění a organizaci našeho setkání. Zvláštní dík si zaslouží i místní ale i některé přespolní ženy, které se čerstvě upečenými koláči a dalšími sladkostmi postaraly o část pohoštění všech účastníků. K příjemnému posezení u školy jistě přispělo i toho dne jak na objednávku pěkné počasí, kterého v letošním létě je poskrovnu. Jan Vastl- starosta obce Vzpomínka na 100 let založení školy v Němčicích Čím je člověk starší, vrací se ve vzpomínkách do dětských let. A to připomíná školní léta. 1. srpna kdo měl zájem, mohl se sejít a zavzpomínat na svá školní léta v Němčicích. Připomnělo se 100 let založení školy, dříve se chodilo do Jetišova. Je dobře, že má někdo v obci zájem od začátku fungování školy ze zápisků a školní kroniky připomenout pro budoucnost historii a minulost. Sešli se staří školáci, kteří se už dlouhá léta neviděli. Řada jich již nežije, ale jsou připomenuti na fotografiích. Přálo i počasí a tak na 1. srpna zůstane hezká vzpomínka. Díky všem mladším, kteří už jezdili do Čestic, kteří byli ochotni udělat pro starší vše, co taková vzpomínková sešlost vyžaduje. Díky všem Bývalá školačka M. Staňková

6 Další tábor na Kolčavě všichni zvládali jsme hravě. Jen vesmírní nepřátelé ČTENÍ sebrali nám celé. Zpráva z tábora Rok se sešel s rokem (školním) a to za poslední čtyři roky bývala pro několik vedoucích předzvěst nikoli začátku bezvadných prázdnin, ale hlavně dřiny a odříkání, která zažívají při stavbě táborové základny u potůčku Kolčava poblíž Strašic. Letošní stavění s několika přestávkami trvalo bezmála tři dny, ale děti se mohly i po velice vydatných bouřkách a srážkách těšit do postaveného a připraveného tábořiště. Letošní novinkou, která zkvalitnila komfort hygieny byly hlavně vojenské sprchy, jejichž důmyslným zapojením bylo letos více než snadné splnit hygienou požadovanou možnost každodenního umývání v teplé vodě. Samozřejmostí pak bylo postavené tee-pee, 35 stanů s pevnou podsadou a dva vojenské stany, které nám oba mohly začít říkat pane, protože jsou v našem vlastnictví. Došlo též k opravě střechy na kuchyni i jídelně, takže i ve větších deštích odpadaly problémy s houfováním dětí v té či oné nepromokající polovině jídelny atd. Jako tradičně letos oddíl vyrazil na celé dva týdny za zábavou a dobrodružstvím. Oddíl v uvozovkách proto, že Střelku (její tábornickou sekci), navštěvovalo letos asi jen kolem 15 dětí, kdežto na tábor jich jelo standardně okolo 35. Slabé populační ročníky si bohužel vybraly daň i na nás, ale podobné problémy pozorujeme i v ostatních spřátelených oddílech. Nicméně dobré ohlasy na náš tábor se rozkřikly za hranice našeho oddílového působení a proto jsme vítali na táboře děti i ze vzdálenějších konců a ve větším počtu, než obvykle. Jak už to tak bývá zvykem, počasí v den odjezdu bylo nádherné, ale dle rčení první vlaštovka jaro nedělá, se nám na táboře sešlo docela dost plačtivých dní. Nicméně i počasí nakonec dovolilo, aby se se vší parádou mohla rozjet naše celotáborová hra. Po loňské plavbě celou řadou moří si letos přišli na své hlavně milovníci sci-fi, techniky a hlavně diváci seriálu nesoucí stejný název jak naše hra a to Hvězdná brána. Pro neznalce jen připomenu, že se jedná o vysoce technicky zdařilý počin vzdálených civilizací, který umožňuje meziplanetární transporty lidí, věcí atd. Ještě před jejím objevením se čtyři družiny přeměnily na čtyři vysoce proškolené týmy expertů, kteří ale nevěděli, s čím budou mít tu čest. Po jejím večerním objevení a transportu na planetu Alfa-site, která byla příštích 14 dní jejich domovskou základnou, se družiny (SG jednotky) dozvěděly o únosu jejich velících důstojníků. Za touto prašivou činností nestál nikdo jiný než rasa Goauldů, kteří se již několikrát pokusily planetu Zemi zotročit. Jako výkupné pak požadovali vzácný Nakadach látku, která se ve velmi malém množství dá nalézt na planetách vzdálených galaxií. Úkol zněl jasně: cestovat po planetách a získat takové množství Nakadachu, které by mohlo Goauldům stačit jako výkupné za velitele SG jednotek. Získat ovšem takový Nakadach nebylo vůbec snadné a družiny plnily všechny možné i nemožné úkoly, aby této látky získaly co nejvíce. Týden utekl jako voda, odměrné válce s Nakadachem se plnily a v pátek večer mohlo dojít k výměně velitelů za Nakadach. To se také povedlo a tak i ti, kteří s námi na táboře byli pouze jeden týden, mohli mít radost z jejich přispění na této záchranné misi.

7 Odporná rasa odtáhla! Nebezpečí tu není. Já si dám nohy nahoru a budu si číst ČTENÍ. Druhý týden ale nezačal vůbec hezky. Goauldi opět vyvolali spor, jehož důsledkem už nemělo být pouhé zotročení naší rasy a planety, ale dokonce její celkové zničení. Jak se jednotky časem dozvěděly, jedinou šancí všech pozemšťanů bylo aktivovat obranný atmosférický štít MIREL. Jediná jeho nevýhoda byla v tom, že nikdo prozatím nevěděl, jak se aktivace provádí a koneckonců ani kde tuto technologii hledat. Jednotky SG si ovšem vedly skvěle a to že si nyní můžete číst tyto řádky je i jejich zásluha. Štít se jim podařilo nalézt a aktivovat, což ale nebylo vůbec jednoduché. Goauldi dělali, co mohli, aby to SG jednotkám překazili, ale nakonec dobro zvítězilo a tato odporná rasa snad jednou provždy odtáhla do intergalaktického smetí. Jejich prohru jste mohli sledovat i Vy a to přibližně kolem půl desáté večer, kdy měla započít invaze goauldích lodí na planetu, ale díky obrannému štítu tyto lodě v atmosféře vybuchovaly. S deseti zničenými stroji Goauldi pochopili, že jejich naděje na invazi nemá smysl a od té doby jsme žádný podobný pokus o invazi nezaznamenali. Na jednotky SG potom čekala závěrečná párty, kde se jejich úspěch náležitě oslavil. Nezapomínali jsme samozřejmě ani na bodování jednotlivců, družin, úklidy, nabídkové práce i etapové hry. Mezitím zbyl čas i na výlety, z nichž jeden se uskutečnil na hrad Kašperk a díky vstřícnosti a ochotě Kuby Vilánka jsme si mohli užít i adrenalinové dobrodružství v lanovém centru na šumavském Zadově. Tak tábor po 14 dnech opět dospěl do svého konce. Děti se s rodiči vydaly k domovu, vedoucí si oddychli, že je další tábor bez vážnějšího zranění za nimi, ale v duchu (stejně jako děti, doufám), se těšili na příští rok na další porci zážitků a zábavy. Více fotek z tábora na Buf Blahopřejeme všem, kteří se v měsících září a říjnu dožívají významného životního jubilea a přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. paní Marie Profesová z Čestic 80 let paní Miloslava Švehlová z Čestic 50 let p. Vlasta Hejtmánková z Prkošína 82 let pan Jiří Vávra z Čestic 60 let paní Marie Hrušková z Doubravice 85 let paní Jiřina Hodoušková z Čestic 75 let paní Ludmila Havlíková ze Střídky 70 let pan Karel Kovář z Čestic 55 let paní Růžena Kusíková z Chvalšovic 87 let pan Karel Kubát z Čestic 60 let paní Marie Poleníková ze Dřešína 55 let pan Karel Matějka ze Dřešína 80 let pan Jiří Lenc z Čestic 82 let pan Augustín Pavešic ze Střídky 60 let paní Marie Čtveráková z Krušlova 85 let pan Václav Kaskoun z Čestic 75 let paní Marie Radová z Čestic 60 let pan František Valenta z Čestic 60 let pan Václav Voldřich z Chvalšovic 88 let pan Miroslav Gojdič ze Dřešína 55 let paní Amalie Harantová z Dřešínka 83 let paní Daniela Žipková z Čestic 55 let paní Vlasta Hradecká z Čestic 60 let pan Karel Engl z Nahořan 70 let paní Růžena Hrušková z Němčic 84 let p. Jaroslava Roštárová z Nahořan 60 let paní Miloslava Staňková z Němčic 81 let

8 Jirku malé koťátko omrzelo zakrátko. Že prý pozor nedávalo a ČTENÍ mu roztrhalo. Mateřská láska Tato příhoda se stala letos o prázdninách mé kočce Edě a sousedovu psu Badymu. Jednoho krásného dne o prázdninách se Edě narodila tři koťátka. Srst měla krásně mourovatou po matce. Byla velmi hravá a roztomilá. Dva kocouři a kočička vyrůstali na terase v krabici od banánů. Jelikož jsme přestavovali zeď za domem, sousedův pes Bady se věčně toulal po naší zahradě. Jednou se vydal i na terasu, kde odpočívala kočka s koťaty. V Edě se probudila mateřská láska a svá koťata chtěla před Badym ochránit. Když zahlédla psa, který upřenýma očima pozoroval koťata, pomalu se zvedla. Naježila srst, zaprskala a vyrazila na ubohého psíka. Skočila po něm a svými ostrými drápy se mu zaryla do zad. Pes zavyl! Otočil se a úprkem s Edou na zádech se rozběhl domů. Mezitím se ho Eda pustila a šla si lehnout, jako by se nic nestalo. Od té doby má Bady z Edy respekt a k nám na zahradu se už neodvážil. Lenka Havlíčková, nyní 8. třída Zvíře není žádný suchar aneb obětavý (rybí) otec Možná to vypadá, že ryby jsou bez citu, ale já mám doma akvárium a tuto domněnku vyvrací moje příhoda s obětavým rybím otcem. V akváriu mám mušli, do které se rád ještěr (tak já mu totiž říkám, protože vypadá jako ještěr) schovává. Uprostřed těchto prázdnin byl pořád v té mušli schovaný a koukal mu jen ocásek. Asi po čtrnácti dnech nebyl ten ocásek jeden, ale hned několik. Byly to ocásky malých ještírků. Za pár dní jsem si pořídil malou rybí porodničku a ještě ten den jsem začal ještírky do porodničky přendavat. Nevěděl jsem, jak je z mušle vyndat. Po několika minutách zápolení jsem na to přišel, začal jsem se vyklepávat rovnou do porodničky. Šlo to dost těžko, ale nakonec jsem je vyklepal všechny. V mušli byl schovaný i jejich otec - ještěr. Ten, když jsem vyklepnul posledního, skočil do porodničky za svými mladými. Mně nezbývalo nic jiného, než vzít síťku a začít ho lovit v té malé porodničce. Musel jsem se moc snažit, abych dostal otce od mladých. A to byl přímý důkaz toho, že ryba není žádný suchar a že rybí otec měl starost o svoje děti Matyáš Vávra, nyní 8. třída Úvaha Cílem mé úvahy je zjištění, které zvířátko je veselé a proč? V mém výběru figurují tito zástupci: kráva, prase, lev a kočka. Zamyslím-li se nad tím, jestli je kráva veselá, napadá mě plno otázek. Nad jedním se zamyslím: Je šťastná zavřená ve stodole nebo volně se pohybující na pastvě? Podle mého mínění je rozhodně šťastnější a veselejší na pastvě. Má čerstvou potravu, čerstvý vzduch a říká se, že zelená je pastva i pro oči. Další z faktorů, který mě navedl k tvrzení, že je kráva veselá, byla reklama z TV Nova Veselá kráva. Položme si otázku: Je prase veselé? Mnozí z vás odpoví: Žije si jako prase v žitě! Můj názor je ale jiný. Prase se má sice jako prase v žitě, jenomže ho nečeká nic lepšího, než řeznický nůž.

9 Naši příští pisatelé na budoucnost hledí. ČTENÍ krásně vybarvené jen očima jedí. Určitě už jste už slyšeli, že lev je král zvířat. Když se zamyslím, tak je to pravda jenom napůl. Lev je králem zvířat, pokud je v divočině, kde může lovit, ochraňovat svá mláďata a dokazovat, že je skutečným králem. Jestliže lev žije v zajetí, jako jsou cirkusy a zoologické zahrady, jeho sebevědomí upadá a necítí se jako pravý král zvířat. Kočka! Poněvadž je kočka ve většině domácností mazlíček, přikláním se k tvrzení, že kočky jsou falešné. Pokud se o kočku staráte, krmíte ji, několikrát denně se s ní mazlíte, má teplý pelíšek a stůl, o který si může brousit své drápky, je spokojená. Jestliže kočce něco chybí, jednoduše změní majitele a uteče. Zamýšlím se z vlastní zkušenosti. Závěrem bych chtěla shrnout mé myšlenky a určit vítěze. Vítězem totiž není nikdo. Domnívám se, že veselé zvířátko ovlivňuje majitel. Veselé může být, pouze pokud mu dáme dostatek péče, vhodné prostředí a hlavně lásku. Toto se týká hlavně domácích mazlíčků. A říká se: Láska prochází žaludkem. Vendula Kačmárová, bývalá žačka 9. třídy Čestický brambor 2009 S novým školním rokem začaly také přípravy na již XV. ročník literárně-výtvarné dětské soutěže Čestický brambor. Při posledním ročníku jsme udělali malý průzkum mezi účastníky a chtěli bychom udělat malé změny při vyhlašování výsledků této regionální soutěže. Letošní vyhlášení proběhne nikoli v pátek, ale ve čtvrtek, aby bylo možné prodloužit slavnostní den i na odpoledne. Bude jistě více času na přečtení nejlepších prací, na besedu se zajímavým hostem i na nějakou aktivitu či soutěž pro děti. Dále bychom chtěli v sále nechat výstavu otevřenou pro veřejnost, a to celý následující víkend. Je škoda, že tak pěkné práce dětí vidí a čte tak málo lidí. Některé literární práce sice otiskujeme ve Čtení (s paní Vlažnou je skvělá spolupráce, a tak v tom chceme pokračovat i v dalších letech), ale výtvarné práce vzniknou, jsou ohodnoceny a zmizí. A to je škoda. Pokud se nám to povede, chceme na vyhlášení pozvat i jiné školy s kulturním programem, problémem je omezená kapacita sálu. Pokud nám to technika dovolí, promítli bychom obrázky z loňského Bramboru, prezentace by mohla běžet i v době výstavy pro veřejnost. Poprvé Josef Křešnička Jdu klidně, vážně, opatrně. Vidí mě děda údivem trne. Diví se nebe, stromy, i domy, které hned tak něco neohromí. Jdu s maminkou, tatínek nás fotí. Protivný Jirka odnaproti najednou ke mně patří. Teď budeme jak dva bratři. Na zádech nás stejné brašny tíží. Na oba svátečně ulice shlíží. Už se nebudem prát do krve. Jsme školáci dnes poprvé. Téma na letošní rok je POHLED DO BUDOUCNOSTI a já věřím, že díky dětské bujné fantazii se máme opravdu na co těšit. Vyhlášení výsledků bude 26. listopadu a celý následující víkend, tj bude v sále otevřená výstava dětských prací pro veřejnost. Vstup bude dobrovolný, otevírací hodiny jsou zatím v jednání, zveřejníme je v příštím Čtení. Zároveň bych chtěla touto cestou oslovit sponzory, kteří by byli ochotni věnovat drobné ceny pro vítěze soutěže, aby se přihlásili paní ředitelce čestické školy. Budeme rádi za každý sebemenší dárek, který udělá dětem radost. Těšíme se na zajímavé výtvory dětí i na vaši podporu a účast na výstavě dětských prací z literárně-výtvarné soutěže Čestický brambor Za organizátory soutěže Jana Voldřichová

10 Nesvaluj na mě všechnu, že už máš zase kocovinu. Karel mi říkal před chvílí, že jste zas ČTENÍM opilí. Dobrš škola má již 300 let Sobotní srpnové odpoledne s datem patnáctého se stalo v Dobrši příležitostí, jak připomenout 3 staletí od založení zdejší školy. 300 let je přece jen velký úsek historie, to jsou mnohé generace našich rodičů, prarodičů, praprarodičů, jimiž škola ovlivňovala je, jejich život a v důsledku tak Dobrš a kraj Podlesí jako takový. Ale nejen škola ovlivňovala dobršany, ale také oni ovlivňovali tvář školy, ba někdy měli přímo zásadní, rozhodující vliv na její existenci či neexistenci. Za ta dlouhá léta, desetiletí, by jistě všichni její žáci vytvořili hodně dlouhý špalír, učitelé jistě kratší, ale také nepřehlédnutelný. Škola sice končila v polovině šedesátých let minulého století jen snad s 10 nebo 13 žáky, ale v nejlepších dobách své existence bylo možné potkat na tehdy prašných dobršských cestách za vzděláním mířících až přes dvě stovky dětí nejednou, podobný počet chodil do tehdejších expozitur školy v okolních obcích. Místo u zvonice sv. Jana a Pavla nebylo zvoleno pro setkání náhodou. Někteří dříve narození si možná pamatují, jak zde ve svých školních letech trávívali se spolužáky, s učitelem či učitelkou školní odpoledne, předváděli rodičům i dalším pečlivě secvičená kulturní vystoupení, např. tzv. českou besedu. Důkazem toho mohou být i tři dodnes zachované fotografie, které můžete kromě jiných vidět v rámci malé výstavy s názvem Když jsme do školy chodívali právě v bývalé dobršské škole a to do konce září. Všechny přítomné symbolicky přivítaly dobršské zvony. Úvod setkání byl věnován krátkému uvítání, vzpomínce na žáky a učitele a také zaznělo zdůraznění zásadního významu školní budovy pro obec Dobrš i sousední vesnice. Hned po té došlo na samotnou historii školy od roku Přes hodinu trvajícímu sledu zajímavých i snad někdy překvapivých až kuriózních informací, vypsaných z archivů a školních kronik, prezentovaných moderátorkou odpoledne Michaelou Ditrichovou, všichni se zájmem naslouchali. Jaké by to bylo ale školní setkání, jaká by to byla tradice, kdyby během slavnosti nezazněla kromě slov i hudba. A je příznačné, že tohoto úkolu se s ochotou ujali také učitelé, a sice Olga Bončková, ředitelka ZUŠ Stachy a již kolega učitel Jan Mareš. K tomu, aby odpoledne rychle a příjemně ubíhalo, přispěli svými zajímavými vystoupeními J. Bečvář z Přečína, který připomněl letošní další méně kulatá výročí zdejší historie a také dobršský rodák L.Rezek, který se soustředil hlavně na historii zvonice, u níž se všichni sešli. Ti, kteří vydrželi na místě i ve večerních hodinách, mohli shlédnout v autentickém venkovním prostředí film s názvem Cesta pustým lesem, jehož některé záběry byly natáčeny právě v Dobrši, především na místě u zvonice. Pořadatelé si vytkli za cíl, aby setkání se stalo upřímnou snahou o připomenutí toho, že Dobrš měla jako významná obec školu již přes 300 lety, že po dlouhá desetiletí byla tato vesnice díky této instituci v budově sídlící důležitou nositelkou vzdělanosti regionu, aby se stalo připomínkou toho, že o takovéto budově mohly mnohé okolní obce tehdy dlouhé roky jenom snít, že dlouhou musely čekat, než jim osud dopřál mít vlastní chloubu vlastní školu. Do jaké míry se záměr pořadatelům zdařil, se neodvažuji sama posoudit. Jsem ale potěšena a považuji za pozitivní signál pro Dobrš do budoucnosti skutečnost, že k tomu, aby se kulturní odpoledne mohlo uskutečnit, přiložili společně ruku mnozí bez ohledu na to, odkud jsou, bez ohledu nato, jsou-li členy nějakého spolku.

11 Starý hajný sedí v lese, na svačinu už se třese. Zbudou mu však oči k pláči. ČTENÍ si vzal místo sváči. Věřím, že ubíhající odpoledne bylo pro mnohé přítomné nejen neopakovatelným časem milých nebo překvapivých setkání i příležitostí pro oživení vzpomínek na školní léta. S potěšením jsem se setkala se svými bývalými žáky i spolužáky, ale rovněž se všemi dalšími. Jsem ráda, že čas setkání věnovala i starostka obce Dřešín ing. Šašková - vždyť z vesnic, patřící pod správu této obce, po desetiletí chodívali děti do dobršské školy. Bohužel čas si nenašel nikdo ze zastupitelů obce Drážov, kam patří nejen Dobrš, ale i osady Zálesí a Kváskovice, opět historicky díky škole spjaté s Dobrší. Na závěr svého příspěvku se svěřím s jedním: Váhala jsem, mám-li vůbec na setkání veřejně vystoupit. Nakonec jsem usoudila, že je to pro mne i snad určitá povinnost a vlastně lze dovodit, že kdo jiný by měl bývalé žáky, potomky dřívějších učitelů školy, ale i přátele Dobrše oslovit a přivítat, než žena, která této škole věnovala více jak 12 let kantorského života, učitelka někdy jedněmi možná milovaná nebo přinejmenším respektovaná, jindy a jinými také zatracovaná - ale jedno je jisté - učitelka zatím a díky Bohu ještě žijící, ta stejná učitelka, s níž je hrou osudu určitým způsobem budova školy spjata i dnes. Všem bývalým žákům ze srdce přeji, aby pro ně nejen bývalá dobršská školní budova, ale i prostor ve stínu stromů u zvonice zůstaly nositeli symbolů myšlenek, spojených se vzděláním a kulturou v nejširším slova smyslu. Právem to jsou ona místa, která mohou ve svém srdci považovat za ta pravá proto, by je s Dobrší nadále spojovala a ne od ní oddělovala. Jarmila Kramlová Pošumavské setkání a vzpomínání Do pošumavského kraje a na Šumavu se nyní nedostanu tak často, protože ze současného místa, kde pracuji a které se nachází v Českém lese, shlížím na Šumavu z té opačné, vzdálenější západní strany. Přesto však druhý srpnový víkend se mi to podařilo a vcelku náhodně mě osud zavál na tradiční vacovskou pouť. To, že jsem potkával známé lidi ze Stašska a přilehlých částí Šumavy, bylo jaksi samozřejmostí, ale že jsem se setkal se skupinou němčických, bylo pro mě zvláštní, zajímavé, přesto milé. Od paní Staňkové, Rudy Bublíka, Jůnů Pak jsem ještě sledoval, jestli potkám někoho dalšího. Leč již se tak nestalo. Přesto i tato krátká setkání a pár slov mě vrátila vzpomínkami na moje němčické působení. O to víc, když setkání němčických rodáků a obyvatel, které se konalo o týden dříve, jsem se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit. O tom, že se ale Šumava umí odměnit svými někdy již neopakovatelnými zážitky, jsem se přesvědčil druhý den ráno. Když jsem ze Zadova odjížděl brzy ráno na kole směr Kvilda, stihl jsem dva východy slunce. Ten první před šestou hodinou ranní na Zadově, když slunce jako ohnivá koule vycházelo právě za obzorem Vacova a kraje Podlesí a ten druhý již jako žlutý zářivý kotouč jsem zastihl o hodinu déle před Kvildou, slunce přecházel ovrchol sumavské hory Přilba. Zároveň ale mraky a stíny, které přes slunce přecházely, připomínaly kulisy a otevírající se oponu v divadle, kde slunce hraje hlavní roli. Pošumavský kraj a samotná Šumava stále dokáže překvapit a odměnit. Miroslav Zachariáš

12 Tak mě bylo třicet let. Vy se ptáte komu? Přece Střelce! A ve ČTENÍ vyšel článek k tomu. 30 let Střelky aneb setkání na Kolčavě Když mě poprvé v průběhu školního roku 2008/09 blesklo hlavou, že na podzim oslaví oddíl Střelka 30 let své činnosti, napadlo mě, že by nebylo špatné sejít se s bývalými členy na naší táborové základně Kolčava u Strašic, kterou kluci už několik let intenzivně budují. Jako prvnímu jsem to svěřila Mírovi Vávrovi, jednomu z těch prvních členů, a když řekl, že by to vůbec nebylo špatné, zase něco jiného než tradiční sraz v Lidovém domě, poradila jsem se ještě s Honzou Vilánkem, naším současným vedoucím. I Honza byl pro a tak jsme to společně přednesli na poradě vedení našeho oddílu. Rozhodlo se udělat setkání koncem prázdnin po skončení posledního běhu tábora a těsně před bouráním základny. Datum padlo na 15. srpen. Přípravné fáze se ujali Honza s Janou, prostudovali kroniky a udělali seznam všech členů, kteří v oddíle v průběhu 30 let alespoň jeden celý rok pracovali. Pozvánky vyrobil a rozepsal Jenda Pelíšek a těsně před prázdninami jsme je rozesílali. Abychom měli alespoň hrubou představu o účasti, zřídil Jakub Vilánek na našich stránkách přihlašovací seznam, který mohli všichni sledovat. Starší vedoucí pod vedením Honzy Vilánka se postarali o zdárný průběh celé akce od zajištění jídla a pití, přivezení a odvoz materiálu, stavbu slavnostního ohně i přípravu soutěží pro družiny. Mladší vyrobili fakule k zapalování ohně. Když v sobotu 15. srpna okolo poledne odjeli naši poslední nájemci, začali se na tábořiště zvolna sjíždět členové Střelky - současní i minulí. V jídelně pro ně byly připravené kroniky k zalistování a zavzpomínání na staré časy, na ohništi se již otáčelo prasátko naložené u Švehlů a v kuchyni bylo možné čepovat nápoje. Míra Vávra připravil krásné prkno, na které se všichni účastníci podepisovali a které bude po úpravě upevněné na základně na památku. Okolo 17 hodiny už bylo přítomno skoro 50 lidí, takže jsme začali se soutěžemi družin. Účastníci vytvořili čtyři družiny v našem oddíle nejdéle pracující - Plameňáky, Tuláky, Večernice a Amazonky - a každý se zařadil tam, kam kdysi chodil nebo prostě kam chtěl. A bylo úžasné sledovat dospělé - mámy a táty od rodin - i ty mladší sotva odrostlé oddílu, jak společně plní ešus vodou po lžících, běhají se svázanýma nohama ve trojici nebo staví stan a uzlují regatu. Nakonec družinové soutěžení vyhráli společně Plameňáci s Večernicemi. Ale to už se dodělávalo prasátko a bylo třeba ho konzumovat. V přátelské atmosféře uteklo odpoledne a s houstnoucí tmou zapálili pověření členové čtyřmi fakulemi slavnostní oheň. Po oddílové hymně jsem pohovořila o historii oddílu (ten den už poněkolikáté), dostala od vedoucích krásný dárek a potom už jsme dlouho do noci zpívali a vzpomínali. Kdo chtěl, mohl na základně přespat v táborových stanech. Někdo této možnosti využil, někteří ještě v noci odjížděli. Myslím, že mohu říci za všechny účastníky, že sraz se vydařil a jistě si na něj ještě zavzpomínáme. Děkuji všem, kteří se podíleli na jeho zajištění, hlavně Honzovi, ten měl na organizaci největší podíl. Z více než 300 pozvaných se nás nakonec sešlo šedesát a to je myslím v průběhu prázdnin a dovolených docela dost. K výročí Střelky ještě uspořádáme akci pro děti, která proběhne okolo termínu našeho založení - 1.října. Milena Maňhalová, vedoucí oddílu Střelka Pohádková kancelář v Česticích Od poloviny měsíce července mohou turisté navštívit v naší obci pohádkovou kancelář v restauraci Lidový dům Čestice. Zde jsou v prodeji suvenýry a upomínkové předměty pohádkového království, informační letáky a pohádkové noviny. Zájemci tady také na požádání obdrží do pohádkového pasu nebo vandrovní knížky, po jejich zakoupení pohádkové razítko s postavičkou poustevníka. V současné době máme razítko objednané. Plánujeme slavnostní otevření této kanceláře s bohatým programem a návštěvou pohádkového krále Zdeňka Trošky nebo kancléře pana Goetze. Termín upřesníme. Suvenýry je také možné koupit v kadeřnictví u paní Peleškové a na úřadu městyse Čestice. Více informací získají zájemci na informace o pohádkovém království na Za ČSŽ Čestice Jana Kubešová

13 Postižené děti vpadly do našeho léčení. Že se s námi měly dobře dočtete se ve ČTENÍ Když zazvoní Zvonek... rád bych Vás pozdravil opět z němčické komunity. Chtěl bych se s Vámi podělit o něco, co u nás v komunitě proběhlo a zanechalo v nás nezapomenutelné zážitky a trvalé vzpomínky. Nedlouho předtím jsme se mezi sebou o nastávající akci bavili a vlastně nevěděli, co nás ty čtyři dny čeká a kdo to vůbec za námi přijede. Věděli jsme jen, že přijedou děti, které jsou nějak postižené a většinou nikoho nemají. Přišlo úterý a zavítaly k nám děti z dětského domova Zvonek Praha. Byli jsme všichni plni očekávaní. První okamžiky a chvíle byly dost silné. Přijelo jich pět a měly sebou tříčlenný doprovod. Nikdo jsme pořádně nevěděli, co to je Dawnův syndrom, autismus nebo jak vypadá týrané dítě s fetálním alkoholovým syndromem. A najednou byly tady a stály před námi. Byly to děti, které se tak už narodily a další osud jim taky zrovna nepřál. Nastalo naše seznámení a najednou nám děti připadaly krásné, úžasné, milé a velmi rychle přirostly k našim srdcím. Počáteční obavy z nás spadly a těšili jsme se na čtyři společné dny. Děti byly téměř stále s námi, při společném malování si nás rozebraly a obrázky, které jsme tady společně vytvořili, nám to vše dodnes připomínají. Musím říci, že Míšovi, Filípkovi, Tomáškovi, Terezce a Kačence zdejší klid a vzduch ohromně svědčily a bylo vidět, že jsou moc spokojení. Pěkně papali, spinkali a zdejší bazén jim taky udělal dobře. Procházka lesem byla pro některé náročná: takové dítko, když se na vás nalepí, tak už ho nesete celou cestu. V srdci možná celý život... Blížil se den, kdy jsme se s těmito krásnými dětmi měli loučit a moc se nám do toho nechtělo, protože jsme si je příliš zamilovali. Ale všichni ze Zvonku se zase museli vrátit domů. Myslím, že pro mnohé z nás to byl moc silný zážitek, na který nikdo nezapomene, a jsme vděčni komunitě, že nám dává možnost poznávat život i z jiné strany. Děkujeme. Tomáš Pecha V nejbližších dnech bude ve dvoře knihovny ve Volyni nově otevřen bufet Volyňka Nabízí studenou a teplou kuchyni. Zajišťuje občerstvení na rauty, rodinné, firemní, sportovní a společenské akce. Majitelkou je p. Václava Kačmárová z Čestic. Kontakty: tel nebo Kulturní spolek Čestice zve dříve i později narozené na předpouťovou Oldies party která se bude konat v pátek v sále Lidového domu. Prodám stěně kokršpaněla fenku, 10ti týdenní, čistá, bez PP, očkovaná, s očkovacím průkazem. Informace na tel

14 Že je v naší rychlé době důležité zastavení napsala nám jedna paní. Vy to teď přečtěte v ČTENÍ Zastavení v pospěchu V dnešní uspěchané době, až příliš náročné na moderní dobovou techniku, je dobré se zastavit a zavzpomínat do minulosti. Nikdo nevíme, co bude zítra, ale to přece nikdo nevěděl v žádné době a přece se zachovala historie v každé akci a ze vzpomínkových zápisků byla minulost doložena. Díky všem, kteří se věnovali době minulé, a díky nim se může porovnávat v současnosti rozdíl v žití všech lidí. V každé době záleží na charakteru člověka. Co věcí vymyšleno pro dobro lidí, chytrými lidmi, je zneužito ke zkáze druhých lidí a za tím je třeba zase jen člověk a někdy jedinec. Záleží na povaze a charakteru. Jak tu dnešní svobodu mnozí lidé využívají ve svůj prospěch a zneužívají ke zkáze druhých lidí, kteří poctivě pracovali. Člověk, který vidí jen sebe, nebere na druhé ohled a starší člověk je ubožák i když je zdravý. Všechno je v lidech. Svádí se všechno na dobu, ale tu dobu dělají zase jen lidé. Kdyby si víc všeho vážili, co příroda dá a cenili si více práce druhých, nebylo by tolik nedobrých skutků. Využiji svobodu a napíši svůj názor. Nikomu tím neublížím a určitě nebude jen můj. (redakčně neupraveno) M. Staňková, Němčice Věrné doklady Všechno může shořet, voda vzít, vítr odvát, ale vzpomínka je nejvěrnější doklad. Všechno se mění: doba, počasí a hlavně lidé. Dříve lidé měli k sobě blíž. Spíše potřebovali jeden druhého. Dnes je všechno jinak. Že by jeden druhého potřeboval, na to už každý dávno zapomněl. Byly také půjčky a člověk poctivý se snažil vyrovnat. Dnes se dítě narodí a už má plno dluhu. Člověk, který se celý život poctivě snažil skromně žít, má to samé. Nemají to mladí také jednoduché. Hlavně ti pracovití a poctiví. Zákony spíše podporují ten negativní protějšek poctivosti. Starý člověk je rád, že už je starý, ale má někdy pocit, že státu překáží. Snad nebudu za svou úvahu zavřená. Ale tam by snad o mě bylo dobře postaráno jako o ty, kteří tam již jsou a kterým se tam tolik líbí a nemusí se o nic starat. Pro staré lidi se už nic nevyplatí udělat, hlavně je třeba rozšířit a zmodernizovat věznice. Starý člověk ze zákona žití odejde a udělá místo druhému. Ale mladí se něčím zabývat musí, když nemají co dělat a práci a pohodlí také chtějí. Tak proč měnit zákony? Spíše je podpořit. (redakčně neupraveno) M. Staňková, Němčice Prodej zelí krouhanka i hlávky v Česticích v 8,00 hodin Objednávky u p. Kubeše tel nebo zve obec Dřešín od 16,00 hodin na Podvečer u lípy se zpěvem a literaturou v dřešínských chalupách.

15 Zelená je jarní, červená zas letní, ale ani žlutá naše ČTENÍ nesní. O drakovi, který plival pecky Jiří Kolář V strašínské jeskyni žil kdysi drak. Nikdo nevěděl, kolik má hlav, ale poněvadž vystrkoval vždycky jen jednu, soudilo se, že tři. A teď se někdo zeptá jaká je v tom logika mít tři hlavy, kdy byla vždycky vidět jen jedna. Docela jednoduché. To bylo tak. Na jaře vystrkoval drak hlavu zelenou., v létě červenou a na podzim žlutou. Byly to jakési jeho mimikry, jak se barvila okolní příroda. V zimě nevystrkoval hlavu žádnou, to spal zase až do jara. Ten drak vydával podivné zvuky. Nikdo nevěděl, co jsou to za zvuky ani jak je pojmenovat. Tak poslali pro pana Marka z Nezdic, který byl kapelníkem u cirkusu Krone až v Brémách a měl velmi jemný muzikantský sluch. Ten jim ty dračí zvuky přeložil jako něco, co připomínalo slabiky raba raba - chol chol-. Samozřejmě s náležitým dračím přízvukem. Tak tomu drakovi začali říkat Rabachol. Rabachol byl drak mírumilovný a rozhodně nepatřil mezi draky, jejichž zažívací trakt je zařízen na spanilé panny a mládence. Rabachol byl drak vegetarián. Jeho útrobám prospívala nejlépe jarní zelenina, v létě pak třešně nebo jablka sláďata, na podzim měl nejradši švestky a podzimní jablka, při čemž dával přednost šlechtěným odrůdám. Sotva se Rabachol na jaře probudil z dlouhého zimního spánku a vystrčil z jeskyně zelenou hlavu, lidé z Nezdic, Strašeně a Rozsed mu začali nosit první jarní zeleninu ze svých zahrad a políček. Většinou to byl jarní salát, ředkev nebo pórek, Později k nim přibyly ještě kedlubny a mrkev. Kdyže nasytil, zalezl a byl od něho nějaký čas pokoj. Hned jak nastalo léto, objevila se jeho červená hlava a začala se dožadovat potravy. Lidé ho nakrmili třešněmi (nejradši měl srdcovky), celé nůše jich spolykal, pecky pak vyplivoval a ty létaly až za ždánovský vrch. Po třešních to byla letní jablka zvaná žitňáky, na kterých si také pochutnával. Pak zase zalezl a odpočíval. Ledva začalo listí žloutnout, drak vystrčil žlutou hlavu a lidé ho začali krmit podzimními jablky a šťavnatými švestkami. Z jablek šel nejvíc na odbyt Princ Albert a ze švestek nejvíc odrůda velkých bosňaček. Těch si nacpal do huby plný košík a pecky zase vyplivoval až za Javorník a lidé v Bošicích se divili, odkud to létá. S příchodem zimy drak zas zalezl do jeskyně a spal dlouhým zimním spánkem až do jara. Pak se všechno opakovalo. Lidé si svého draka Rabachola považovali, pečovali o něj a vzorně ho krmili. Drak si skutečně nemohl stěžovat na nezájem. Strašínská jeskyně se brzy stala místem návštěvy zvědavců a turistů z blízka i z dáli, nechyběli ani zahraniční návštěvníci. Vznikl tak čilý turistický ruch, z čehož měly prospěch i místní obce. Za prohlídku draka se začaly vybírat poplatky, u jeskyně stála pokladna, stánky s občerstvením a jiné atrakce. Návštěvníci si předpláceli ubytování v okolních vsích. Z toho samozřejmě plynul místnímu lidu mnohý užitek. Jenomže všechno má svůj začátek i konec. Jednou zjara se drak u vchodu do jeskyně už neobjevil a lidé na něj čekali marně. Pár odvážlivců se vypravilo do jeskyně, ale po drakovi ani památky. Od té doby se už neobjevil, turistický ruch utichl a obecní úřady i lidé z okolí přišli o zdroje příjmů. Není vyloučeno, že Rabachol se stáhl do hloubi jeskyně, tam spí nebo odpočívá a čeká na vhodnou příležitost, aby mohl opět vystrčit jednu ze svých hlav, neboť je velmi zvědavý. Proto, milý návštěvníku strašínské jeskyně, buď při své návštěvě obezřelý. Třeba to budeš právě ty, komu se draka podaří vyburcovat z dřímoty.

16 Pan Höger měl velké přání, nebo spíše plán, aby o něm byl do ČTENÍ článek jednou dán KAREL HÖGER ( ) herec V červnu jsme vzpomněli 100. výročí narození předního českého herce Karla Högra. Narodil se jako třinácté a nejmladší dítě v rodině topiče z cihelny v Brně-Králově Poli. Se svými sourozenci hrával loutková i činoherní představení a v osmi letech se stal členem brněnského souboru Bratrství. Protože jeho maminka nepovažovala herecké povolání a divadlo za solidní existenci, absolvoval Karel Höger v roce 1928 učitelský ústav a přijal první místo v Lomnici u Tišnova. Zanedlouho poté byl ovšem odveden na vojnu, během které pokračoval v započatém studiu na brněnské konzervatoři. Když nemohl dlouho sehnat učitelské místo ve svém rodném okrese, dostal talentovaný herec v roce 1932 od Zemského divadla v Brně nabídku na stálé angažmá a během následujících osmi let zde vytvořil na 120 rolí. V roce 1940 se přestěhoval do Prahy, kde získal angažmá v Národním divadle. Svou filmovou kariéru zahájil několika roličkami v instruktážních filmech, které v té doby vznikaly ve zlínském filmovém studiu. Již v roce 1941 se ale objevil po boku Lídy Baarové ve filmu Za tichých nocí. Hrával především vážné a tragické postavy a mezi jeho nejvýznamnějšími rolemi můžeme jmenovat např. ing. Prokopa z Vávrova filmového přepisu Čapkova Krakatitu, českého malíře Mikoláše Alše ze stejnojmenného filmu či hudebního skladatele Bedřicha Smetanu, kterého ztvárnil v dalším Krškově životopisném snímku Z mého života. Mezi jeho dalšími rolemi bychom mohli zmínit vyšetřovatele Tůmu z detektivní trilogie režiséra Vladimíra Čecha (105% alibi, Kde alibi nestačí a Alibi na vodě). Přestože prý miloval komediální žánr, režiséři veseloher k němu nebyli příliš štědří a jednu z mála komediálních rolí ztvárnil na sklonku své filmové kariéry v muzikálu Noc na Karlštejně, kde si zahrál arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Řadu rolí vytvořil rovněž na televizní obrazovce (Byl jednou jeden dům, Lístek do památníku, Romeo a Julie na konci listopadu). Jeho poslední rolí se měla stát role primáře Sovy v seriálu Nemocnice na kraji města. Když ale byla natočena převážná část exteriérů do prvních třinácti dílů seriálu, Karel Höger zemřel. Jeho role musela být přeobsazena Ladislavem Chudíkem a příslušné pasáže byly natočeny znovu. Dva dny před svou smrtí podal výpověď z angažmá v Národním divadle na protest proti vynucenému odchodu své herecké kolegyně Vlasty Fabiánové. (převzato z internetu)

17 Jeskyňku u prameniště navštívíme někdy příště Teď vzpomínám na Srní když čtu článek ve ČTENÍ Vzpomínky na srnskou pouť. V sobotu 15. srpna a v neděli 16. srpna 2009 se uskutečnila tradiční pouť v Srní na Šumavě. Naše rodina se rozhodla pro její návštěvu v sobotu, protože jsme se chtěli zúčastnit i mše u Hauswaldské kaple a prohlédnout si její krásné okolí. Mše se koná v současné době každým rokem v polovině srpna. Tradice Hauswaldské kaple, vystavěné nad Vchynicko Tetovským plavebním kanálem, vznikla na základě mnoha legend a pověstí o zázracích, vztahujících se k tomuto nádhernému zákoutí pod Kostelním vrchem. Kaple byla zasvěcena Panně Marii Lurdské a přicházeli do ní poutníci z celé Šumavy. V roce 1958 však byla kaple odstřelena vojáky. Tímto aktem téměř na půl století zanikla tradice a věhlas tohoto šumavského místa, nazývaného též Šumavské Lurdy. Navrátit život poutnímu místu se podařilo až v roce Byl obnoven prostor Hauswaldské kaple pro návštěvníky Šumavy a rekonstruovány základy kaple. Pramen oné zázračné vody je uchován v malé jeskyňce poblíž bývalého prameniště. Na místo, kam přicházeli lidé, je voda přivedena v dřevěných korytech na 60 valounech, představujících rozprostřený růženec. Ukončení tohoto růžence představují skleněné dlaně, do nichž vtéká ona zázračná voda. Ke kapli, vzdálené 3 km od Srní je možno dojít pěšky nebo dojet na kole. V den pouti přibyla také možnost nechat se dopravit místními hasiči v mikrobusech. Mše začala v 10 hodin za krásného počasí a veliké účasti poutníků, jak z české, tak i bavorské strany Šumavy. Mši doprovázela přenádherná hudba a zpěv v podání lesnické kapely z Klatov. Od kaple byl překrásný pohled na šumavskou přírodu, celý prostor dýchal energií a naplňoval přítomné vzácným klidem. Po ukončení mše jsme si prošli zážitkovou trasu, která je vyznačena za Hauswaldskou kaplí kolem Kostelního vrchu s vybranými citáty od spisovatele Karla Klostermanna. Potom jsme se vrátili zpět do Srní, kde byl pro širokou veřejnost připraven bohatý kulturní program. Děti i dospělé bavil kouzelník svým uměním. Poutníci mohli také shlédnout několik divadelních představení nebo si poslechnout dobrou šumavskou muziku, stranou nezůstaly ani běžné pouťové atrakce. Velice spokojeni jsme se domů vrátili až večer s přáním navštívit tato kouzelná místa i v příštím roce. V Hořejšicích Kovárnová Marie Šumava Karla Klostermanna V Českých Budějovicích máte možnost navštívit výstavu věnovanou Karlu Klostermannovi a Šumavě. Výstava je umístěna v budově Jihočeského muzea, byla instalována v roce 2008 a pro nebývalý zájem návštěvníků je prodloužena do konce září Určitě stojí za shlédnutí, nudit se nebudou ani malé děti...navíc je vstupné zdarma, a tak Vám nic nebrání se do muzea podívat... Šašková Zdeňka

18 Rohanovský poustevník prý se modlí v lese. Jedna paní tam chodívá, vždy mu ČTENÍ nese. Z Čestic Jiří Doubravický V zamřížované zahrádce uprostřed návsi pod zeleným baldachýnem žilnatých kmenů se choulí sv. Jan Nepomucký Tíže kamenného krucifixu v jeho rukou ho naklání k zemi Z blízkého zámku vane chlad metrových zdí Vybledlý erb s kaprem se koupe v poledním slunci Sluneční hodiny neslyšně bijí sluneční čas Ze staré pošty se ozývá hlas pana přednosty: Praha do hovorny! Pan Kotoun s tužkou za uchem vyšel před krám vyhlížet zákazníky Kostel Stětí sv. Jana Křtitele vdechuje vůni hřbitova hrobů tisknoucích se k sobě s oddaností věčně mlčenlivých milenců Kaple Kalvárie shlíží shůry na sluncem rozpálené střechy za praskání borových šišek s poustevnou za zády Večerní náves ožila hospodským šramlem Zvlněný věnec návrší a remízků okrášlený chudobou až k obzoru zaplňuje své nikdy neskončené otáčivé jeviště Poustevník rohanovský Vojenský vysloužilec se vracel domů do Prachatic. Vyšel z lesa, když tu naproti němu jede pohřební vůz. Je blízko domova, a tak se děsí, neboť široko daleko není žádný hřbitov. To už se u něj černé spřežení zastavilo, rakev se otvírá a objevuje se obličej mrtvého. Bože, vždyť je to jeho kamarád! V poslední bitvě byl smrtelně zraněn a prosil tehdy svého přítele, aby jej dorazil, neboť strašlivě trpěl. A on to učinil. Tu jeho vzpomínky přehlušil dutý hlas mrtvého: Proč si mne poslechl a probodl mé srdce? Hodinu bych ještě trpěl a pak bych se věčně radoval. Takhle se však musím věčně soužit a bloudit šumavskými lesy. Modli se za mne po zbytek života a tady máš peníze na zádušní mši! Mrtvý domluvil a vše zmizelo. Otřesený veterán se nemohl probrat, ale jakýsi záblesk mu udeřil do očí. V trávě se třpytily tři dukáty. Sebral je a vydal se dál. Doma jeho první kroky vedly na faru a za jeden peníz objednal u faráře mši za duši zemřelého přítele. Za dva zbylé dukáty si postavil skromnou poustevnu právě v těch místech, kde se mu zjevil mrtvý druh. Tam se modlil, žil z lesních plodů i toho, co mu přinášeli lidé z blízkého Rohanova. Kniha je k dostání na úřadu městyse Zdeněk Fibich (z knihy Prácheňský poklad)

19 Tak mi Michal tuhle řek jak použít dřevoměk. Cílem jeho snažení je proniknout do ČTENÍ. Vynálezce (pokračování) Josef Křešnička To koukáte, co? řekla čarodějnice. Jó, holenkové, s Elvírou nejsou žerty. Teď abych se vypravila domů. Ale ne sama. Tebe si vezmu s sebou, ukázala na pana Vendu Brabce. Na tebe mám pifku a tak z tebe udělám svého sluhu. Chceš být kocourem nebo výrem? Ani tím, ani tím, řekl pan Venda Brabec, ale nebylo mu to nic platné. Čarodějnice vytáhla z kapsáře klubíčko, z toho se sama odmotala nit a bleskově ovinula pana Vendu, takže ve chvíli vypadal jako obrovská motýlí kukla. Potom si Elvíra vybrala z hromady dřeváků dva, které jí přesně padly, a zavelela: Letíme! Pan proměněný Venda se vznesl a vypadal jako šišatá vzducholoď. Pod ním se na nitce houpala čarodějná bába a plandáním sukní řídila vzducholoď směrem k hlubokému, černému lesu. Než se Michal s Markétou vzpamatovali, byla z pana Vendy a z Elvíry na nebi jenom dvojtečka a i ta se brzy ztratila. No páni, vydechl Michal, tohle nesmíme nechat jen tak. Musíme pana Vendu vysvobodit. To musíme, souhlasila Markéta, ale víš ty, kde je hluboký, černý les? A ještě je tady chudák pan Kája. To není žádný chudák, řekl Michal, vždyť má v kapse dřevoměk. Tak Markéta vzala lahvičku a kápla tři kapky na pana Káju. Ten se rozhýbal a rovnou řekl: No, sláva! Hlava už mě nebolí. Kdepak, není nad léčivé bylinky! Ale pan Venda si to odskákal, řekla Markéta. Co odskákal? Jak odskákal? divil se pan Kája Perlík. Tak honem na lokomotivu. Zavelel Michal. Stoupněte si k řízení a nebojte se. Já budu brzdit, kdyby něco. Nasedli a lokomotiva se rozjela. Na to, že pan Kája řídil lokomotivu poprvé v životě, jeli docela dobře. Už byli pomalu za Zdíkovce, když z dílničky vyběhl pan Pižla a rozhořčeně zvolal: No tohle! Chybí mi tady dva dřeváky, jeden pravý a jeden levý. To jsou dneska lidi! Ale počkejte, já dám vyhlásit celostátní pátrání a to si potom něco užijete! Ale posádka lokomotivy už ho neslyšela. VII. Vynálezce pan Venda Brabec byl zajat čarodějnicí Elvírou a unesen do hlubokého černého lesa. Na dřevěné lokomotivě, která nepotřebuje koleje, jeli ho vysvobodit pan Kája Petrlík, Michal a Markéta. A nebyla to snadná cesta. Hluboký, černý les byl samá nástraha. Lokomotivě ležely v cestě vyvrácené stromy, chvílemi se musela prodírat hustým mlázím, jindy zase hrabat ze zrádných mokřin, ale jela spolehlivě. Tak se dostali až na mýtinu, kde stála Elvířina chaloupka na kuří nožce. Pan Venda Brabec v podobě vzducholodi, pořád ještě omotaný nitěmi z kouzelného klubíčka, plul a pohupoval se nad komínem chaloupky jako šedivý mráček. Elvíru nebylo nikde vidět. Tady tady je to, řekl pan Kája Perlík a zastavil lokomotivu. Já vyskočím a pana Vendu odvážu. Nit, na které se vznáší, je přivázaná ke kuří nožce, řekl Michal. Buď opatrný, napomínala ho Markéta, víš dobře, co Elvíra umí. Snad abych tam šel já, řekl pan Kája Perlík. Kdyby Elvíra vylezla, dám se s ní jednoduše do řeči. Poděkuji za vyléčení a tak. To je pěkně nenápadné, ne? Já se znám i s jejím netopýrem, panem Jindřichem. Řeknu vám, to je velice chytré zvířátko. Ale pane Kája! pohoršila se Markéta, přece byste se s tou čarodějnicí nebavil! Pana Vendu musíme osvobodit potichoučku, nebo je všechno v háji!

20 Dokud mně zdraví ještě slouží, chce se podívat za velkou louži. Mají tam všechno! Ale kdež! ČTENÍ tam nikde nenajdeš. Dějiny rodů (pokračování) Josef Vichr František Xaver Chanovský František Xaver Chanovský se narodil roku Byl nejstarším synem Jana Karla Vincence Chanovského. Roku 1809 jako 48-ti letý jinoch vstoupil do císařského vojska jako praporečník pluku Zetvicova. V bitvě u Asperu pro něj vojenské působení skončilo. Druhý den, kdy se bitva blížila ke konci, ve večerních hodinách oddíl praporečníků pluku těžce odrážel nepřátelskou střelbu a útoky kyrysníků. Jedna kule zasáhla Chanovského levou ruku. Plně si pamatoval, že v prvém okamžiku nic neviděl, až krev a prudká bolest ho upozornila na bezvládně visící ruku. Byl odvezen do Gerasdorfu, kde mu ruka byla amputována. Druhý den byl s ostatním raněnými převezen do Wolkersdorfu, kde měl císař František halvní stan. Zánět si vyžádal amputaci celé ruky. Amputace byl přítomen osobní císařův lékař, svobodný pán ze Sttiftů a osobní ranhojič. Po šesti nedělích byl Chanovský odvezen na selském voze nejdříve do Brna a po třech dnech v noci až do Prahy. Odtud se po uzdravení odebral do Němčic ke svému otci. Po úplném uzdravení se věnoval vědám. Stal se profesorem zeměpisu a dějepisu na vojenské akademii ve vídeňském Novém městě a později ředitele polytechnického ústavu v Praze. Po ukončení pedagogické činnosti již žil jen v Němčicích. Jeho knihovna čítala mnoho tisíc svazků knih a naplňovala dva zámecké pokoje. V roce 1834 nechal v Němčicích postavit myslivnu postavil nový pivovar s bytem pro sládka. Starý pivovar stával při vjezdu do panského dvora. Roku 1840 patřívalo k němčickému panství 10 vesnic, 5 dvorů, 3 ovčíny a 2 lesní revíry. Po roce 1850 velkostatek vedl ředitel a měl k ruce pojezdného hospodáře, zahradníka, revírníka a lihovarníka. Změny roku 1848 a správní reforma roku 1850 se dotkly i němčického panství. V režii panství byly ponechány dvory Němčice a Kraselov. Po roce 1850 byl zmodernizován lihovar a před rokem 1877 byla v bývalém pivovaru zřízena výroba šindele. V roce 1849 předa František Xaver Chanovský celé panství na 12 let do užívání dosavadnímu hospodářskému řediteli Janu Štěrbovi a František Xaver si ponechal jen lesy. V roce 1850 náležely k němčickému panství vesnice Hodějov, Hoslovice, Němčice, Kraselov, Krušlov, Kváskovice, Víska a Zahorčice. Je zajímavé, že největší vesnicí této doby s počtem chalup i obyvatel byly Hoslovice. Statky Němčice a Kraselov patřily jednomu rodu. V zemských deskách byly zapsány odděleně až do roku Jejich spojení bylo nařízeno dekretem z v jeden celek a nazvány panstvím v Němčicích. Chanovští si vydržovali kněze jako zámeckého kaplana. V roce 1934 byl v němčickém panství jako zámecký kaplan Josef Šmidinger, strakonický kněz. Šmidingerovo působení v Němčicích bylo patrně příčinou vzniku básně, kterou napsal jeho přítel, strakonický vlastenec Jan Vladislav Pánek pro Františka Xavera Chanovského Knihovna a starožitnosti byly předány národnímu muzeu v ceně 60 tisíc zlatých. Roku 1856 přijel za Františkem Xaverem i budějovický biskup Jan Valerian Jirsík. (redakce neručí za správnost názvů pouze opisováno) Čtení pro lidi dvouměsíčník Kulturního spolku pro Čestice a okolí Rediguje Jana Vlažná, Čestice 169 Neprošlo jazykovou úpravou Uzávěrka vždy 20. den sudého měsíce září - říjen 2009 Cena 10,- Kč Sazba a tisk: ČZ Strakonice a.s. Registrační známka: EČ EMKČR IČO:

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Křemežský veletrh 1992 I.ročník

Křemežský veletrh 1992 I.ročník Křemežský veletrh 1992 I.ročník V letošním roce se koná již 24. ročník Křemežského veletrhu.výročí to není kulaté,přesto stojí za připomenutí. Koná se totiž ve stejných dnech, v jakých se konal ten první

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 Obsah: Slovo ředitele školy, Jaro, příroda kolem nás, divadelní představení, recitační soutěž. Vyhodnocení sběru,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Jedoff 2012 Závěrečná zpráva

Jedoff 2012 Závěrečná zpráva Jedoff 2012 Závěrečná zpráva Ve dnech 26. srpna až 1. září 2012 se uskutečnil již šestý ročník jedoffského šachového táboření. Do táborové základy náměšťského DDM se letos sjelo 20 dětí z celé Vysočiny,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Symbol podaných rukou bude připomínat budoucím generacím i umělecké dílo od sochaře Ivana Šmída, autora sochy Poutníka u kapličky a sochy sv.

Symbol podaných rukou bude připomínat budoucím generacím i umělecké dílo od sochaře Ivana Šmída, autora sochy Poutníka u kapličky a sochy sv. Projekt Podané ruce Vážení přátelé, i když pořádáme obecní den už pěknou řádku let, těší se vždy hojné účasti a nese se vždy ve vzájemném přátelském duchu. Jen vzpomeňme, kolik jsme zde už prožili emocí!

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení Přijímací test 8LETÉ GYMNÁZIUM PRIGO OSP VERZE CVIČNÁ 1. Z nabízených možností vyberte slovo, které slova úspěch. a) výhra b) prospěch c) nezdar d) chudoba e) prohra 2. Z nabízených možností vyberte slovo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více