Čtení pro lidi. Dvouměsíčník Kulturního spolku v Česticích září - říjen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtení pro lidi. Dvouměsíčník Kulturního spolku v Česticích září - říjen 2009"

Transkript

1 Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník Kulturního spolku v Česticích září - říjen 2009 Cena 10,- Kč Němčice pro vás nakreslil p. Milan Kos

2 Co je v Čtení, jinde není: Občasníček, Slovo starosty, 100 let školy v Němčicích, Zpráva z tábora, Čestický brambor, Dobrš škola, Pošumavské setkání, Výročí Střelky, Pohádková kancelář, Když zazvoní Zvonek, Zastavení v pospěchu, O drakovi, který plival pecky, Karel Höger, Vzpomínky na srnskou pouť, Poustevník rohanovský,vynálezce, Dějiny rodů Listování v občasníku: 1.7. Začínají letní prázdniny 2.7. Vedoucí a instruktoři odjíždí připravovat tábor Kolčava 5.7. Státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Pouť v Nahořanech. Na hřišti v Nahořanech se koná nohejbalový turnaj za účasti 12 družstev Státní svátek Den upálení mistra Jana Husa Pařmen Cup nohejbalový turnaj v Česticích I Čestice se dostaly do hledáčku poštovního lupiče a zaútočil ráno. Ovšem z naší pošty si díky duchapřítomnosti vedoucí paní Koldové nic neodnesl Další přepadená pošta tentokráte ve Vráži u Písku. Je předpoklad, že jde o stejného zloděje, který zaútočil na poštu v Česticích Před 64 lety byla svržena atomová bomba na Hirošimu Před 110 lety se narodil český herec Oldřich Nový Šestý ročník noční hasičské soutěže v požárním sportu V roce 1881 vyhořelo téměř dokončené Národní divadlo v Praze Zastupitelstvo městyse se sešlo na svém 20. zasedání Výbor členů MS Háj Čestice v salonku Lidového domu Haló haló ples na sále v Česticích Tradiční malá pouť v Česticích Občasníček před sto lety: 1.9. Lékař Frederik Albert Look z New Yorku napsal článek do New York Heraldu, v němž uvedl, že dosáhl severního pólu již 21. ledna 1908 a že ho tedy objevil on Vzducholoď LZ 3 podnikla úspěšný zpáteční dálkový let z Berlína do Friedrichshafenu. Byla to již sedmá dálková cesta vzducholodi hraběte Ferdinanda Zeppelina V Praze se sešel IX. sjezd Československé sociálně demokratické strany dělnické, jenž přijal teze k dalšímu vývoji Rakousko-Uherska. Byly dílem Bohumila Šmerala, který se stal vůdčí osobností ve straně Mnichovská cyklistická dráha Milbertshofen se stala nejrychlejší dráhou světa. Francouz Paul Guignard na ní vytvořil nový světový rekord v hodinové jízdě za vodičem, když dosáhl rychlosti 101,623 km K trestu odnětí svobody byly odsouzeny dvě anglické sufražetky, které házely kamení na železniční vagon, ve kterém cestoval ministerský předseda Asquith Francouzský řiditelný balon La Republique se zřítil z výšky 100 m u Villeneuve V Číně byla otevřena první železniční trať vystavěná bez zahraniční pomoci. Dokončený úsek Peking Kalgan je dlouhý 220 kilometrů V Záhřebu skončil proces, který byl sledován nejen v Rakousko-Uhersku, ale i v celé Evropě s velkou pozorností. Byli v něm souzeni srbochorvatští vlastenci, obžalovaní na základě pamfletu Finale, líčícího údajné poměry v srbském teroristickém hnutí. Přestože šlo o zjevnou provokaci, bylo 53 obžalovaných odsouzeno k 31 trestům vězení do 5 do 12 let. Obžalovaným nepomohlo ani rozhořčení světové veřejnosti ostře protestující proti zvůli rakousko-uherských soudů Francouzka Elise de Laroche vzlétla s dvouplošníkem Voisin jako první žena. Podařilo se jí uletět dráhu 300 m. Elise de Laroche také byla první ženou, která získala pilotní průkaz a licenci k létání.

3 Všechno se teď zeštíhluje, i od ČTENÍ signál tu je. Přišel jim prý pokyn shora maj vyměnit redaktora! Vážení spoluobčané, přiblížil se konec prázdnin a s ním přicházejí tradiční čestické pouti, jak asi všichni víte, malá pouť bude v neděli 30.srpna a velká pouť v neděli 13. září. Mše svatá se bude konat u kaple Povýšení sv. kříže. V čestickém zámku bude připravena výstava kaktusů a amatérské fotografie, v neděli odpoledne na zámeckém nádvoří zahraje skupina pana Hartla k tanci a poslechu. V polovině srpna byla předána čistírna odpadních vod v Česticích a zahájen zkušební provoz, který bude trvat šest měsíců a po té následuje kolaudace stavby. V úterý 25. srpna jsme převzali do užívání nové dětské hřiště v Česticích, které nahradilo nevyhovující železné prolézačky ze sedmdesátých let minulého století. Nové hřiště má veškeré hygienické a bezpečnostní atesty a splňuje parametry evropské normy. Čestická farnost získala prostředky na opravu oratoře a na opravu omítek na kostele sv. Jana Křtitele v Česticích. Barevné provedení fasády bylo určeno pracovníky památkové péče, podle průzkumu, který byl proveden restaurátorem. V současné době probíhají práce na doplnění dešťové kanalizace v Doubravici a na opravě okolí sochy sv. Jana Nepomuckého v Česticích hned po té bude následovat oprava kaple sv. Josefa u hřbitova v Česticích a oprava střechy hasičské zbrojnice v Nuzíně. Začátkem měsíce srpna pořádali místní hasiči již šestý ročník noční soutěže v požárním sportu. Tato soutěž se těší velké oblibě, dokazuje to vysoká účast družstev všech kategorií. Pořadatelsky byla soutěž připravena na jedničku, tak už mě zbývá jen popřát místním hasičům i trochu štěstí ve vlastní soutěži a tím i lepší umístění. Na začátku října bude proveden podzimní sběr nebezpečného velkoobjemového odpadu. V sobotu 3. října bude proveden svoz po všech místních částech a v neděli 4. října v Česticích a Radešově. Na tento svoz můžete přinést nepotřebné elektrozařízení, obaly od barev a laků, matrace, starý textil apod. Žádám občany, aby pokud možno suroviny, které jdou vytřídit, jako jsou plasty, kovy, sklo, odevzdávali na místa pro to určené a nenosili je na sběrný den, který je určen pro jiný odpad. Na závěr mě dovolte popřát vám hezký podzim a našim školákům, kteří zaplní 1. září školní lavice hodně úspěchů v novém školním roce. Milan Žejdl starosta

4 Chcete vědět, jaké bylo před sto lety učení? Stačí koupit jeden výtisk a kouknout se do ČTENÍ. 100 LET ŠKOLY v Němčicích Nová škola v Němčicích byla stavebně dokončena 20. září 1909 a ihned následující den pak zkolaudována. Vlastní vyučování bylo zahájeno až po 26. září 1909, kdy za účasti velkého počtu obecenstva nejen domácího, ale i ze širokého okolí je školní budova biskupským vikářem a farářem z Čestic p. Josefem Kohoutem vysvěcena. Součástí oslav byly i projevy přítomných církevních a školních hodnostářů, kteří svorně zdůrazňovali význam otevření školy a vzdělávání dítek. Nepřehlédnutelným bodem tehdejších oslav školy bylo i vysvěcení první hasičské stříkačky obce Němčice, která pro slavnostní obřad byla vystavena na školní zahradě. Hovoří-li se o stavbě školy, nelze přehlédnout skutečnost, že školní budova byla za maximálního využití místních zdrojů a řemeslníků vystavěna a dána k užívání cca za dobu jednoho roku. Při úrovni tehdejší stavební techniky jde z časového hlediska o výkon, který zaslouží i z dnešního pohledu obdiv a uznání Vzpomínáme-li dnes na stavbu školy a počátky školství v Němčicích, nelze nevyzdvihnout nezastupitelnou roli a úsilí prvního správce a učitele nové školy, p. Emanuela Hlinky, který se nejvýrazněji zapsal do stoleté historie němčického školství a života v obci vůbec. Byl to právě on, kdo zásadně ovlivnil výběr místa pro školu a urychlení procesu prosazení a technické přípravy stavby. Začal psát místní školní kroniku, z které vám po mém vystoupení přečtou výtah klienti němčické léčebny Sananim. Díky této kronice máme dnes přesné údaje o tehdejším dění. Pan učitel Hlinka byl zakladatelem ochotnického divadla v obci a tvůrcem kulisového vybavení včetně malované opony, která ještě dnes je ozdobou zde v naší kulturní místnosti, dříve školní třídě. Do nové školy tehdy nastoupilo 31 dívek a 27 hochů a Němčice měly cca 330 obyvatel. V roce 1932 p. učitel Hlinka z Němčic odchází a na post učitele nastupuje p. Lomický, který v roce 1933 rovněž odchází a střídá jej p. učitel Hanuš, který v r končí a nastupuje Jan Kopřiva, který ještě téhož roku mění působiště a do Němčic přichází p. Václav Brůžek, který zde vyučuje i přes 2. světovou válku a končí až v r. 1946, kdy jej střídá poslední z řady němčických učitelů p. Bambas, dosud působící na škole v Dobrši. P. učitel Karel Bambas učí v Němčicích až do r. 1964, kdy zde byla škola uzavřena a učitel i s žáky začali chodit do Čestic. Dnes školní budova již neslouží ke vzdělávání dítek školou povinných, ale plní jiné pro obec prospěšné funkce a doufejme, že alespoň dalších 100 let bude dál ozdobou naší obce. Ke zpestření atmosféry v rámci volné zábavy vyhrával na harmoniku p. Michal Autský a na další nástroje někdejší absolventi němčické školy obecné z rodiny Šťastných O úryvky ze školní kroniky zahrnující léta připomínající místní i vnější události, které měly vliv na dění ve škole a život v obci, střídavě čtené klienty Sananimu - jedním chlapcem a dívkou, byl mimořádný zájem.

5 Takováhle malotřídka, ta se vidí teď už zřídka. V okolí tu žádná není jak se dozvíš v našem ČTENÍ. K oživení vzpomínek na léta již dávno minulá přispěla jistě i malá výstavka starých dobových fotografií ze školních focení, či života obce. Velkému zájmu se těšilo i vystavení původní školní lavice z roku Krátké divadelní komické vystoupení klientů léčebny Sananim Němčice, kteří pro daný účel Setkání hru připravili, přineslo příjemné zpestření oslav a ukázalo i na jednu z forem dlouholeté spolupráce obce a léčebny díky za vystoupení. Vystoupení ženského pěveckého souboru Baby (jak se samy nazývají) z Horního Poříčí na volné ploše u budovy školy bylo všemi přihlížejícími velmi pozitivně přijato. Živá doprovodná hudba, kvalitní ozvučení a sólová vystoupení doplňující sborový zpěv spolu s vhodným výběrem lidových písní byly přínosem ke zdaru oslav 100 let školy. Hovoříme-li dnes o úspěšném průběhu oslav stého výročí založení němčické školy obecné, nelze opomenout na fázi příprav, kdy je potřeba poděkovat všem občanům a příznivcům Němčic, kteří se podíleli na zajištění a organizaci našeho setkání. Zvláštní dík si zaslouží i místní ale i některé přespolní ženy, které se čerstvě upečenými koláči a dalšími sladkostmi postaraly o část pohoštění všech účastníků. K příjemnému posezení u školy jistě přispělo i toho dne jak na objednávku pěkné počasí, kterého v letošním létě je poskrovnu. Jan Vastl- starosta obce Vzpomínka na 100 let založení školy v Němčicích Čím je člověk starší, vrací se ve vzpomínkách do dětských let. A to připomíná školní léta. 1. srpna kdo měl zájem, mohl se sejít a zavzpomínat na svá školní léta v Němčicích. Připomnělo se 100 let založení školy, dříve se chodilo do Jetišova. Je dobře, že má někdo v obci zájem od začátku fungování školy ze zápisků a školní kroniky připomenout pro budoucnost historii a minulost. Sešli se staří školáci, kteří se už dlouhá léta neviděli. Řada jich již nežije, ale jsou připomenuti na fotografiích. Přálo i počasí a tak na 1. srpna zůstane hezká vzpomínka. Díky všem mladším, kteří už jezdili do Čestic, kteří byli ochotni udělat pro starší vše, co taková vzpomínková sešlost vyžaduje. Díky všem Bývalá školačka M. Staňková

6 Další tábor na Kolčavě všichni zvládali jsme hravě. Jen vesmírní nepřátelé ČTENÍ sebrali nám celé. Zpráva z tábora Rok se sešel s rokem (školním) a to za poslední čtyři roky bývala pro několik vedoucích předzvěst nikoli začátku bezvadných prázdnin, ale hlavně dřiny a odříkání, která zažívají při stavbě táborové základny u potůčku Kolčava poblíž Strašic. Letošní stavění s několika přestávkami trvalo bezmála tři dny, ale děti se mohly i po velice vydatných bouřkách a srážkách těšit do postaveného a připraveného tábořiště. Letošní novinkou, která zkvalitnila komfort hygieny byly hlavně vojenské sprchy, jejichž důmyslným zapojením bylo letos více než snadné splnit hygienou požadovanou možnost každodenního umývání v teplé vodě. Samozřejmostí pak bylo postavené tee-pee, 35 stanů s pevnou podsadou a dva vojenské stany, které nám oba mohly začít říkat pane, protože jsou v našem vlastnictví. Došlo též k opravě střechy na kuchyni i jídelně, takže i ve větších deštích odpadaly problémy s houfováním dětí v té či oné nepromokající polovině jídelny atd. Jako tradičně letos oddíl vyrazil na celé dva týdny za zábavou a dobrodružstvím. Oddíl v uvozovkách proto, že Střelku (její tábornickou sekci), navštěvovalo letos asi jen kolem 15 dětí, kdežto na tábor jich jelo standardně okolo 35. Slabé populační ročníky si bohužel vybraly daň i na nás, ale podobné problémy pozorujeme i v ostatních spřátelených oddílech. Nicméně dobré ohlasy na náš tábor se rozkřikly za hranice našeho oddílového působení a proto jsme vítali na táboře děti i ze vzdálenějších konců a ve větším počtu, než obvykle. Jak už to tak bývá zvykem, počasí v den odjezdu bylo nádherné, ale dle rčení první vlaštovka jaro nedělá, se nám na táboře sešlo docela dost plačtivých dní. Nicméně i počasí nakonec dovolilo, aby se se vší parádou mohla rozjet naše celotáborová hra. Po loňské plavbě celou řadou moří si letos přišli na své hlavně milovníci sci-fi, techniky a hlavně diváci seriálu nesoucí stejný název jak naše hra a to Hvězdná brána. Pro neznalce jen připomenu, že se jedná o vysoce technicky zdařilý počin vzdálených civilizací, který umožňuje meziplanetární transporty lidí, věcí atd. Ještě před jejím objevením se čtyři družiny přeměnily na čtyři vysoce proškolené týmy expertů, kteří ale nevěděli, s čím budou mít tu čest. Po jejím večerním objevení a transportu na planetu Alfa-site, která byla příštích 14 dní jejich domovskou základnou, se družiny (SG jednotky) dozvěděly o únosu jejich velících důstojníků. Za touto prašivou činností nestál nikdo jiný než rasa Goauldů, kteří se již několikrát pokusily planetu Zemi zotročit. Jako výkupné pak požadovali vzácný Nakadach látku, která se ve velmi malém množství dá nalézt na planetách vzdálených galaxií. Úkol zněl jasně: cestovat po planetách a získat takové množství Nakadachu, které by mohlo Goauldům stačit jako výkupné za velitele SG jednotek. Získat ovšem takový Nakadach nebylo vůbec snadné a družiny plnily všechny možné i nemožné úkoly, aby této látky získaly co nejvíce. Týden utekl jako voda, odměrné válce s Nakadachem se plnily a v pátek večer mohlo dojít k výměně velitelů za Nakadach. To se také povedlo a tak i ti, kteří s námi na táboře byli pouze jeden týden, mohli mít radost z jejich přispění na této záchranné misi.

7 Odporná rasa odtáhla! Nebezpečí tu není. Já si dám nohy nahoru a budu si číst ČTENÍ. Druhý týden ale nezačal vůbec hezky. Goauldi opět vyvolali spor, jehož důsledkem už nemělo být pouhé zotročení naší rasy a planety, ale dokonce její celkové zničení. Jak se jednotky časem dozvěděly, jedinou šancí všech pozemšťanů bylo aktivovat obranný atmosférický štít MIREL. Jediná jeho nevýhoda byla v tom, že nikdo prozatím nevěděl, jak se aktivace provádí a koneckonců ani kde tuto technologii hledat. Jednotky SG si ovšem vedly skvěle a to že si nyní můžete číst tyto řádky je i jejich zásluha. Štít se jim podařilo nalézt a aktivovat, což ale nebylo vůbec jednoduché. Goauldi dělali, co mohli, aby to SG jednotkám překazili, ale nakonec dobro zvítězilo a tato odporná rasa snad jednou provždy odtáhla do intergalaktického smetí. Jejich prohru jste mohli sledovat i Vy a to přibližně kolem půl desáté večer, kdy měla započít invaze goauldích lodí na planetu, ale díky obrannému štítu tyto lodě v atmosféře vybuchovaly. S deseti zničenými stroji Goauldi pochopili, že jejich naděje na invazi nemá smysl a od té doby jsme žádný podobný pokus o invazi nezaznamenali. Na jednotky SG potom čekala závěrečná párty, kde se jejich úspěch náležitě oslavil. Nezapomínali jsme samozřejmě ani na bodování jednotlivců, družin, úklidy, nabídkové práce i etapové hry. Mezitím zbyl čas i na výlety, z nichž jeden se uskutečnil na hrad Kašperk a díky vstřícnosti a ochotě Kuby Vilánka jsme si mohli užít i adrenalinové dobrodružství v lanovém centru na šumavském Zadově. Tak tábor po 14 dnech opět dospěl do svého konce. Děti se s rodiči vydaly k domovu, vedoucí si oddychli, že je další tábor bez vážnějšího zranění za nimi, ale v duchu (stejně jako děti, doufám), se těšili na příští rok na další porci zážitků a zábavy. Více fotek z tábora na Buf Blahopřejeme všem, kteří se v měsících září a říjnu dožívají významného životního jubilea a přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. paní Marie Profesová z Čestic 80 let paní Miloslava Švehlová z Čestic 50 let p. Vlasta Hejtmánková z Prkošína 82 let pan Jiří Vávra z Čestic 60 let paní Marie Hrušková z Doubravice 85 let paní Jiřina Hodoušková z Čestic 75 let paní Ludmila Havlíková ze Střídky 70 let pan Karel Kovář z Čestic 55 let paní Růžena Kusíková z Chvalšovic 87 let pan Karel Kubát z Čestic 60 let paní Marie Poleníková ze Dřešína 55 let pan Karel Matějka ze Dřešína 80 let pan Jiří Lenc z Čestic 82 let pan Augustín Pavešic ze Střídky 60 let paní Marie Čtveráková z Krušlova 85 let pan Václav Kaskoun z Čestic 75 let paní Marie Radová z Čestic 60 let pan František Valenta z Čestic 60 let pan Václav Voldřich z Chvalšovic 88 let pan Miroslav Gojdič ze Dřešína 55 let paní Amalie Harantová z Dřešínka 83 let paní Daniela Žipková z Čestic 55 let paní Vlasta Hradecká z Čestic 60 let pan Karel Engl z Nahořan 70 let paní Růžena Hrušková z Němčic 84 let p. Jaroslava Roštárová z Nahořan 60 let paní Miloslava Staňková z Němčic 81 let

8 Jirku malé koťátko omrzelo zakrátko. Že prý pozor nedávalo a ČTENÍ mu roztrhalo. Mateřská láska Tato příhoda se stala letos o prázdninách mé kočce Edě a sousedovu psu Badymu. Jednoho krásného dne o prázdninách se Edě narodila tři koťátka. Srst měla krásně mourovatou po matce. Byla velmi hravá a roztomilá. Dva kocouři a kočička vyrůstali na terase v krabici od banánů. Jelikož jsme přestavovali zeď za domem, sousedův pes Bady se věčně toulal po naší zahradě. Jednou se vydal i na terasu, kde odpočívala kočka s koťaty. V Edě se probudila mateřská láska a svá koťata chtěla před Badym ochránit. Když zahlédla psa, který upřenýma očima pozoroval koťata, pomalu se zvedla. Naježila srst, zaprskala a vyrazila na ubohého psíka. Skočila po něm a svými ostrými drápy se mu zaryla do zad. Pes zavyl! Otočil se a úprkem s Edou na zádech se rozběhl domů. Mezitím se ho Eda pustila a šla si lehnout, jako by se nic nestalo. Od té doby má Bady z Edy respekt a k nám na zahradu se už neodvážil. Lenka Havlíčková, nyní 8. třída Zvíře není žádný suchar aneb obětavý (rybí) otec Možná to vypadá, že ryby jsou bez citu, ale já mám doma akvárium a tuto domněnku vyvrací moje příhoda s obětavým rybím otcem. V akváriu mám mušli, do které se rád ještěr (tak já mu totiž říkám, protože vypadá jako ještěr) schovává. Uprostřed těchto prázdnin byl pořád v té mušli schovaný a koukal mu jen ocásek. Asi po čtrnácti dnech nebyl ten ocásek jeden, ale hned několik. Byly to ocásky malých ještírků. Za pár dní jsem si pořídil malou rybí porodničku a ještě ten den jsem začal ještírky do porodničky přendavat. Nevěděl jsem, jak je z mušle vyndat. Po několika minutách zápolení jsem na to přišel, začal jsem se vyklepávat rovnou do porodničky. Šlo to dost těžko, ale nakonec jsem je vyklepal všechny. V mušli byl schovaný i jejich otec - ještěr. Ten, když jsem vyklepnul posledního, skočil do porodničky za svými mladými. Mně nezbývalo nic jiného, než vzít síťku a začít ho lovit v té malé porodničce. Musel jsem se moc snažit, abych dostal otce od mladých. A to byl přímý důkaz toho, že ryba není žádný suchar a že rybí otec měl starost o svoje děti Matyáš Vávra, nyní 8. třída Úvaha Cílem mé úvahy je zjištění, které zvířátko je veselé a proč? V mém výběru figurují tito zástupci: kráva, prase, lev a kočka. Zamyslím-li se nad tím, jestli je kráva veselá, napadá mě plno otázek. Nad jedním se zamyslím: Je šťastná zavřená ve stodole nebo volně se pohybující na pastvě? Podle mého mínění je rozhodně šťastnější a veselejší na pastvě. Má čerstvou potravu, čerstvý vzduch a říká se, že zelená je pastva i pro oči. Další z faktorů, který mě navedl k tvrzení, že je kráva veselá, byla reklama z TV Nova Veselá kráva. Položme si otázku: Je prase veselé? Mnozí z vás odpoví: Žije si jako prase v žitě! Můj názor je ale jiný. Prase se má sice jako prase v žitě, jenomže ho nečeká nic lepšího, než řeznický nůž.

9 Naši příští pisatelé na budoucnost hledí. ČTENÍ krásně vybarvené jen očima jedí. Určitě už jste už slyšeli, že lev je král zvířat. Když se zamyslím, tak je to pravda jenom napůl. Lev je králem zvířat, pokud je v divočině, kde může lovit, ochraňovat svá mláďata a dokazovat, že je skutečným králem. Jestliže lev žije v zajetí, jako jsou cirkusy a zoologické zahrady, jeho sebevědomí upadá a necítí se jako pravý král zvířat. Kočka! Poněvadž je kočka ve většině domácností mazlíček, přikláním se k tvrzení, že kočky jsou falešné. Pokud se o kočku staráte, krmíte ji, několikrát denně se s ní mazlíte, má teplý pelíšek a stůl, o který si může brousit své drápky, je spokojená. Jestliže kočce něco chybí, jednoduše změní majitele a uteče. Zamýšlím se z vlastní zkušenosti. Závěrem bych chtěla shrnout mé myšlenky a určit vítěze. Vítězem totiž není nikdo. Domnívám se, že veselé zvířátko ovlivňuje majitel. Veselé může být, pouze pokud mu dáme dostatek péče, vhodné prostředí a hlavně lásku. Toto se týká hlavně domácích mazlíčků. A říká se: Láska prochází žaludkem. Vendula Kačmárová, bývalá žačka 9. třídy Čestický brambor 2009 S novým školním rokem začaly také přípravy na již XV. ročník literárně-výtvarné dětské soutěže Čestický brambor. Při posledním ročníku jsme udělali malý průzkum mezi účastníky a chtěli bychom udělat malé změny při vyhlašování výsledků této regionální soutěže. Letošní vyhlášení proběhne nikoli v pátek, ale ve čtvrtek, aby bylo možné prodloužit slavnostní den i na odpoledne. Bude jistě více času na přečtení nejlepších prací, na besedu se zajímavým hostem i na nějakou aktivitu či soutěž pro děti. Dále bychom chtěli v sále nechat výstavu otevřenou pro veřejnost, a to celý následující víkend. Je škoda, že tak pěkné práce dětí vidí a čte tak málo lidí. Některé literární práce sice otiskujeme ve Čtení (s paní Vlažnou je skvělá spolupráce, a tak v tom chceme pokračovat i v dalších letech), ale výtvarné práce vzniknou, jsou ohodnoceny a zmizí. A to je škoda. Pokud se nám to povede, chceme na vyhlášení pozvat i jiné školy s kulturním programem, problémem je omezená kapacita sálu. Pokud nám to technika dovolí, promítli bychom obrázky z loňského Bramboru, prezentace by mohla běžet i v době výstavy pro veřejnost. Poprvé Josef Křešnička Jdu klidně, vážně, opatrně. Vidí mě děda údivem trne. Diví se nebe, stromy, i domy, které hned tak něco neohromí. Jdu s maminkou, tatínek nás fotí. Protivný Jirka odnaproti najednou ke mně patří. Teď budeme jak dva bratři. Na zádech nás stejné brašny tíží. Na oba svátečně ulice shlíží. Už se nebudem prát do krve. Jsme školáci dnes poprvé. Téma na letošní rok je POHLED DO BUDOUCNOSTI a já věřím, že díky dětské bujné fantazii se máme opravdu na co těšit. Vyhlášení výsledků bude 26. listopadu a celý následující víkend, tj bude v sále otevřená výstava dětských prací pro veřejnost. Vstup bude dobrovolný, otevírací hodiny jsou zatím v jednání, zveřejníme je v příštím Čtení. Zároveň bych chtěla touto cestou oslovit sponzory, kteří by byli ochotni věnovat drobné ceny pro vítěze soutěže, aby se přihlásili paní ředitelce čestické školy. Budeme rádi za každý sebemenší dárek, který udělá dětem radost. Těšíme se na zajímavé výtvory dětí i na vaši podporu a účast na výstavě dětských prací z literárně-výtvarné soutěže Čestický brambor Za organizátory soutěže Jana Voldřichová

10 Nesvaluj na mě všechnu, že už máš zase kocovinu. Karel mi říkal před chvílí, že jste zas ČTENÍM opilí. Dobrš škola má již 300 let Sobotní srpnové odpoledne s datem patnáctého se stalo v Dobrši příležitostí, jak připomenout 3 staletí od založení zdejší školy. 300 let je přece jen velký úsek historie, to jsou mnohé generace našich rodičů, prarodičů, praprarodičů, jimiž škola ovlivňovala je, jejich život a v důsledku tak Dobrš a kraj Podlesí jako takový. Ale nejen škola ovlivňovala dobršany, ale také oni ovlivňovali tvář školy, ba někdy měli přímo zásadní, rozhodující vliv na její existenci či neexistenci. Za ta dlouhá léta, desetiletí, by jistě všichni její žáci vytvořili hodně dlouhý špalír, učitelé jistě kratší, ale také nepřehlédnutelný. Škola sice končila v polovině šedesátých let minulého století jen snad s 10 nebo 13 žáky, ale v nejlepších dobách své existence bylo možné potkat na tehdy prašných dobršských cestách za vzděláním mířících až přes dvě stovky dětí nejednou, podobný počet chodil do tehdejších expozitur školy v okolních obcích. Místo u zvonice sv. Jana a Pavla nebylo zvoleno pro setkání náhodou. Někteří dříve narození si možná pamatují, jak zde ve svých školních letech trávívali se spolužáky, s učitelem či učitelkou školní odpoledne, předváděli rodičům i dalším pečlivě secvičená kulturní vystoupení, např. tzv. českou besedu. Důkazem toho mohou být i tři dodnes zachované fotografie, které můžete kromě jiných vidět v rámci malé výstavy s názvem Když jsme do školy chodívali právě v bývalé dobršské škole a to do konce září. Všechny přítomné symbolicky přivítaly dobršské zvony. Úvod setkání byl věnován krátkému uvítání, vzpomínce na žáky a učitele a také zaznělo zdůraznění zásadního významu školní budovy pro obec Dobrš i sousední vesnice. Hned po té došlo na samotnou historii školy od roku Přes hodinu trvajícímu sledu zajímavých i snad někdy překvapivých až kuriózních informací, vypsaných z archivů a školních kronik, prezentovaných moderátorkou odpoledne Michaelou Ditrichovou, všichni se zájmem naslouchali. Jaké by to bylo ale školní setkání, jaká by to byla tradice, kdyby během slavnosti nezazněla kromě slov i hudba. A je příznačné, že tohoto úkolu se s ochotou ujali také učitelé, a sice Olga Bončková, ředitelka ZUŠ Stachy a již kolega učitel Jan Mareš. K tomu, aby odpoledne rychle a příjemně ubíhalo, přispěli svými zajímavými vystoupeními J. Bečvář z Přečína, který připomněl letošní další méně kulatá výročí zdejší historie a také dobršský rodák L.Rezek, který se soustředil hlavně na historii zvonice, u níž se všichni sešli. Ti, kteří vydrželi na místě i ve večerních hodinách, mohli shlédnout v autentickém venkovním prostředí film s názvem Cesta pustým lesem, jehož některé záběry byly natáčeny právě v Dobrši, především na místě u zvonice. Pořadatelé si vytkli za cíl, aby setkání se stalo upřímnou snahou o připomenutí toho, že Dobrš měla jako významná obec školu již přes 300 lety, že po dlouhá desetiletí byla tato vesnice díky této instituci v budově sídlící důležitou nositelkou vzdělanosti regionu, aby se stalo připomínkou toho, že o takovéto budově mohly mnohé okolní obce tehdy dlouhé roky jenom snít, že dlouhou musely čekat, než jim osud dopřál mít vlastní chloubu vlastní školu. Do jaké míry se záměr pořadatelům zdařil, se neodvažuji sama posoudit. Jsem ale potěšena a považuji za pozitivní signál pro Dobrš do budoucnosti skutečnost, že k tomu, aby se kulturní odpoledne mohlo uskutečnit, přiložili společně ruku mnozí bez ohledu na to, odkud jsou, bez ohledu nato, jsou-li členy nějakého spolku.

11 Starý hajný sedí v lese, na svačinu už se třese. Zbudou mu však oči k pláči. ČTENÍ si vzal místo sváči. Věřím, že ubíhající odpoledne bylo pro mnohé přítomné nejen neopakovatelným časem milých nebo překvapivých setkání i příležitostí pro oživení vzpomínek na školní léta. S potěšením jsem se setkala se svými bývalými žáky i spolužáky, ale rovněž se všemi dalšími. Jsem ráda, že čas setkání věnovala i starostka obce Dřešín ing. Šašková - vždyť z vesnic, patřící pod správu této obce, po desetiletí chodívali děti do dobršské školy. Bohužel čas si nenašel nikdo ze zastupitelů obce Drážov, kam patří nejen Dobrš, ale i osady Zálesí a Kváskovice, opět historicky díky škole spjaté s Dobrší. Na závěr svého příspěvku se svěřím s jedním: Váhala jsem, mám-li vůbec na setkání veřejně vystoupit. Nakonec jsem usoudila, že je to pro mne i snad určitá povinnost a vlastně lze dovodit, že kdo jiný by měl bývalé žáky, potomky dřívějších učitelů školy, ale i přátele Dobrše oslovit a přivítat, než žena, která této škole věnovala více jak 12 let kantorského života, učitelka někdy jedněmi možná milovaná nebo přinejmenším respektovaná, jindy a jinými také zatracovaná - ale jedno je jisté - učitelka zatím a díky Bohu ještě žijící, ta stejná učitelka, s níž je hrou osudu určitým způsobem budova školy spjata i dnes. Všem bývalým žákům ze srdce přeji, aby pro ně nejen bývalá dobršská školní budova, ale i prostor ve stínu stromů u zvonice zůstaly nositeli symbolů myšlenek, spojených se vzděláním a kulturou v nejširším slova smyslu. Právem to jsou ona místa, která mohou ve svém srdci považovat za ta pravá proto, by je s Dobrší nadále spojovala a ne od ní oddělovala. Jarmila Kramlová Pošumavské setkání a vzpomínání Do pošumavského kraje a na Šumavu se nyní nedostanu tak často, protože ze současného místa, kde pracuji a které se nachází v Českém lese, shlížím na Šumavu z té opačné, vzdálenější západní strany. Přesto však druhý srpnový víkend se mi to podařilo a vcelku náhodně mě osud zavál na tradiční vacovskou pouť. To, že jsem potkával známé lidi ze Stašska a přilehlých částí Šumavy, bylo jaksi samozřejmostí, ale že jsem se setkal se skupinou němčických, bylo pro mě zvláštní, zajímavé, přesto milé. Od paní Staňkové, Rudy Bublíka, Jůnů Pak jsem ještě sledoval, jestli potkám někoho dalšího. Leč již se tak nestalo. Přesto i tato krátká setkání a pár slov mě vrátila vzpomínkami na moje němčické působení. O to víc, když setkání němčických rodáků a obyvatel, které se konalo o týden dříve, jsem se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit. O tom, že se ale Šumava umí odměnit svými někdy již neopakovatelnými zážitky, jsem se přesvědčil druhý den ráno. Když jsem ze Zadova odjížděl brzy ráno na kole směr Kvilda, stihl jsem dva východy slunce. Ten první před šestou hodinou ranní na Zadově, když slunce jako ohnivá koule vycházelo právě za obzorem Vacova a kraje Podlesí a ten druhý již jako žlutý zářivý kotouč jsem zastihl o hodinu déle před Kvildou, slunce přecházel ovrchol sumavské hory Přilba. Zároveň ale mraky a stíny, které přes slunce přecházely, připomínaly kulisy a otevírající se oponu v divadle, kde slunce hraje hlavní roli. Pošumavský kraj a samotná Šumava stále dokáže překvapit a odměnit. Miroslav Zachariáš

12 Tak mě bylo třicet let. Vy se ptáte komu? Přece Střelce! A ve ČTENÍ vyšel článek k tomu. 30 let Střelky aneb setkání na Kolčavě Když mě poprvé v průběhu školního roku 2008/09 blesklo hlavou, že na podzim oslaví oddíl Střelka 30 let své činnosti, napadlo mě, že by nebylo špatné sejít se s bývalými členy na naší táborové základně Kolčava u Strašic, kterou kluci už několik let intenzivně budují. Jako prvnímu jsem to svěřila Mírovi Vávrovi, jednomu z těch prvních členů, a když řekl, že by to vůbec nebylo špatné, zase něco jiného než tradiční sraz v Lidovém domě, poradila jsem se ještě s Honzou Vilánkem, naším současným vedoucím. I Honza byl pro a tak jsme to společně přednesli na poradě vedení našeho oddílu. Rozhodlo se udělat setkání koncem prázdnin po skončení posledního běhu tábora a těsně před bouráním základny. Datum padlo na 15. srpen. Přípravné fáze se ujali Honza s Janou, prostudovali kroniky a udělali seznam všech členů, kteří v oddíle v průběhu 30 let alespoň jeden celý rok pracovali. Pozvánky vyrobil a rozepsal Jenda Pelíšek a těsně před prázdninami jsme je rozesílali. Abychom měli alespoň hrubou představu o účasti, zřídil Jakub Vilánek na našich stránkách přihlašovací seznam, který mohli všichni sledovat. Starší vedoucí pod vedením Honzy Vilánka se postarali o zdárný průběh celé akce od zajištění jídla a pití, přivezení a odvoz materiálu, stavbu slavnostního ohně i přípravu soutěží pro družiny. Mladší vyrobili fakule k zapalování ohně. Když v sobotu 15. srpna okolo poledne odjeli naši poslední nájemci, začali se na tábořiště zvolna sjíždět členové Střelky - současní i minulí. V jídelně pro ně byly připravené kroniky k zalistování a zavzpomínání na staré časy, na ohništi se již otáčelo prasátko naložené u Švehlů a v kuchyni bylo možné čepovat nápoje. Míra Vávra připravil krásné prkno, na které se všichni účastníci podepisovali a které bude po úpravě upevněné na základně na památku. Okolo 17 hodiny už bylo přítomno skoro 50 lidí, takže jsme začali se soutěžemi družin. Účastníci vytvořili čtyři družiny v našem oddíle nejdéle pracující - Plameňáky, Tuláky, Večernice a Amazonky - a každý se zařadil tam, kam kdysi chodil nebo prostě kam chtěl. A bylo úžasné sledovat dospělé - mámy a táty od rodin - i ty mladší sotva odrostlé oddílu, jak společně plní ešus vodou po lžících, běhají se svázanýma nohama ve trojici nebo staví stan a uzlují regatu. Nakonec družinové soutěžení vyhráli společně Plameňáci s Večernicemi. Ale to už se dodělávalo prasátko a bylo třeba ho konzumovat. V přátelské atmosféře uteklo odpoledne a s houstnoucí tmou zapálili pověření členové čtyřmi fakulemi slavnostní oheň. Po oddílové hymně jsem pohovořila o historii oddílu (ten den už poněkolikáté), dostala od vedoucích krásný dárek a potom už jsme dlouho do noci zpívali a vzpomínali. Kdo chtěl, mohl na základně přespat v táborových stanech. Někdo této možnosti využil, někteří ještě v noci odjížděli. Myslím, že mohu říci za všechny účastníky, že sraz se vydařil a jistě si na něj ještě zavzpomínáme. Děkuji všem, kteří se podíleli na jeho zajištění, hlavně Honzovi, ten měl na organizaci největší podíl. Z více než 300 pozvaných se nás nakonec sešlo šedesát a to je myslím v průběhu prázdnin a dovolených docela dost. K výročí Střelky ještě uspořádáme akci pro děti, která proběhne okolo termínu našeho založení - 1.října. Milena Maňhalová, vedoucí oddílu Střelka Pohádková kancelář v Česticích Od poloviny měsíce července mohou turisté navštívit v naší obci pohádkovou kancelář v restauraci Lidový dům Čestice. Zde jsou v prodeji suvenýry a upomínkové předměty pohádkového království, informační letáky a pohádkové noviny. Zájemci tady také na požádání obdrží do pohádkového pasu nebo vandrovní knížky, po jejich zakoupení pohádkové razítko s postavičkou poustevníka. V současné době máme razítko objednané. Plánujeme slavnostní otevření této kanceláře s bohatým programem a návštěvou pohádkového krále Zdeňka Trošky nebo kancléře pana Goetze. Termín upřesníme. Suvenýry je také možné koupit v kadeřnictví u paní Peleškové a na úřadu městyse Čestice. Více informací získají zájemci na informace o pohádkovém království na Za ČSŽ Čestice Jana Kubešová

13 Postižené děti vpadly do našeho léčení. Že se s námi měly dobře dočtete se ve ČTENÍ Když zazvoní Zvonek... rád bych Vás pozdravil opět z němčické komunity. Chtěl bych se s Vámi podělit o něco, co u nás v komunitě proběhlo a zanechalo v nás nezapomenutelné zážitky a trvalé vzpomínky. Nedlouho předtím jsme se mezi sebou o nastávající akci bavili a vlastně nevěděli, co nás ty čtyři dny čeká a kdo to vůbec za námi přijede. Věděli jsme jen, že přijedou děti, které jsou nějak postižené a většinou nikoho nemají. Přišlo úterý a zavítaly k nám děti z dětského domova Zvonek Praha. Byli jsme všichni plni očekávaní. První okamžiky a chvíle byly dost silné. Přijelo jich pět a měly sebou tříčlenný doprovod. Nikdo jsme pořádně nevěděli, co to je Dawnův syndrom, autismus nebo jak vypadá týrané dítě s fetálním alkoholovým syndromem. A najednou byly tady a stály před námi. Byly to děti, které se tak už narodily a další osud jim taky zrovna nepřál. Nastalo naše seznámení a najednou nám děti připadaly krásné, úžasné, milé a velmi rychle přirostly k našim srdcím. Počáteční obavy z nás spadly a těšili jsme se na čtyři společné dny. Děti byly téměř stále s námi, při společném malování si nás rozebraly a obrázky, které jsme tady společně vytvořili, nám to vše dodnes připomínají. Musím říci, že Míšovi, Filípkovi, Tomáškovi, Terezce a Kačence zdejší klid a vzduch ohromně svědčily a bylo vidět, že jsou moc spokojení. Pěkně papali, spinkali a zdejší bazén jim taky udělal dobře. Procházka lesem byla pro některé náročná: takové dítko, když se na vás nalepí, tak už ho nesete celou cestu. V srdci možná celý život... Blížil se den, kdy jsme se s těmito krásnými dětmi měli loučit a moc se nám do toho nechtělo, protože jsme si je příliš zamilovali. Ale všichni ze Zvonku se zase museli vrátit domů. Myslím, že pro mnohé z nás to byl moc silný zážitek, na který nikdo nezapomene, a jsme vděčni komunitě, že nám dává možnost poznávat život i z jiné strany. Děkujeme. Tomáš Pecha V nejbližších dnech bude ve dvoře knihovny ve Volyni nově otevřen bufet Volyňka Nabízí studenou a teplou kuchyni. Zajišťuje občerstvení na rauty, rodinné, firemní, sportovní a společenské akce. Majitelkou je p. Václava Kačmárová z Čestic. Kontakty: tel nebo Kulturní spolek Čestice zve dříve i později narozené na předpouťovou Oldies party která se bude konat v pátek v sále Lidového domu. Prodám stěně kokršpaněla fenku, 10ti týdenní, čistá, bez PP, očkovaná, s očkovacím průkazem. Informace na tel

14 Že je v naší rychlé době důležité zastavení napsala nám jedna paní. Vy to teď přečtěte v ČTENÍ Zastavení v pospěchu V dnešní uspěchané době, až příliš náročné na moderní dobovou techniku, je dobré se zastavit a zavzpomínat do minulosti. Nikdo nevíme, co bude zítra, ale to přece nikdo nevěděl v žádné době a přece se zachovala historie v každé akci a ze vzpomínkových zápisků byla minulost doložena. Díky všem, kteří se věnovali době minulé, a díky nim se může porovnávat v současnosti rozdíl v žití všech lidí. V každé době záleží na charakteru člověka. Co věcí vymyšleno pro dobro lidí, chytrými lidmi, je zneužito ke zkáze druhých lidí a za tím je třeba zase jen člověk a někdy jedinec. Záleží na povaze a charakteru. Jak tu dnešní svobodu mnozí lidé využívají ve svůj prospěch a zneužívají ke zkáze druhých lidí, kteří poctivě pracovali. Člověk, který vidí jen sebe, nebere na druhé ohled a starší člověk je ubožák i když je zdravý. Všechno je v lidech. Svádí se všechno na dobu, ale tu dobu dělají zase jen lidé. Kdyby si víc všeho vážili, co příroda dá a cenili si více práce druhých, nebylo by tolik nedobrých skutků. Využiji svobodu a napíši svůj názor. Nikomu tím neublížím a určitě nebude jen můj. (redakčně neupraveno) M. Staňková, Němčice Věrné doklady Všechno může shořet, voda vzít, vítr odvát, ale vzpomínka je nejvěrnější doklad. Všechno se mění: doba, počasí a hlavně lidé. Dříve lidé měli k sobě blíž. Spíše potřebovali jeden druhého. Dnes je všechno jinak. Že by jeden druhého potřeboval, na to už každý dávno zapomněl. Byly také půjčky a člověk poctivý se snažil vyrovnat. Dnes se dítě narodí a už má plno dluhu. Člověk, který se celý život poctivě snažil skromně žít, má to samé. Nemají to mladí také jednoduché. Hlavně ti pracovití a poctiví. Zákony spíše podporují ten negativní protějšek poctivosti. Starý člověk je rád, že už je starý, ale má někdy pocit, že státu překáží. Snad nebudu za svou úvahu zavřená. Ale tam by snad o mě bylo dobře postaráno jako o ty, kteří tam již jsou a kterým se tam tolik líbí a nemusí se o nic starat. Pro staré lidi se už nic nevyplatí udělat, hlavně je třeba rozšířit a zmodernizovat věznice. Starý člověk ze zákona žití odejde a udělá místo druhému. Ale mladí se něčím zabývat musí, když nemají co dělat a práci a pohodlí také chtějí. Tak proč měnit zákony? Spíše je podpořit. (redakčně neupraveno) M. Staňková, Němčice Prodej zelí krouhanka i hlávky v Česticích v 8,00 hodin Objednávky u p. Kubeše tel nebo zve obec Dřešín od 16,00 hodin na Podvečer u lípy se zpěvem a literaturou v dřešínských chalupách.

15 Zelená je jarní, červená zas letní, ale ani žlutá naše ČTENÍ nesní. O drakovi, který plival pecky Jiří Kolář V strašínské jeskyni žil kdysi drak. Nikdo nevěděl, kolik má hlav, ale poněvadž vystrkoval vždycky jen jednu, soudilo se, že tři. A teď se někdo zeptá jaká je v tom logika mít tři hlavy, kdy byla vždycky vidět jen jedna. Docela jednoduché. To bylo tak. Na jaře vystrkoval drak hlavu zelenou., v létě červenou a na podzim žlutou. Byly to jakési jeho mimikry, jak se barvila okolní příroda. V zimě nevystrkoval hlavu žádnou, to spal zase až do jara. Ten drak vydával podivné zvuky. Nikdo nevěděl, co jsou to za zvuky ani jak je pojmenovat. Tak poslali pro pana Marka z Nezdic, který byl kapelníkem u cirkusu Krone až v Brémách a měl velmi jemný muzikantský sluch. Ten jim ty dračí zvuky přeložil jako něco, co připomínalo slabiky raba raba - chol chol-. Samozřejmě s náležitým dračím přízvukem. Tak tomu drakovi začali říkat Rabachol. Rabachol byl drak mírumilovný a rozhodně nepatřil mezi draky, jejichž zažívací trakt je zařízen na spanilé panny a mládence. Rabachol byl drak vegetarián. Jeho útrobám prospívala nejlépe jarní zelenina, v létě pak třešně nebo jablka sláďata, na podzim měl nejradši švestky a podzimní jablka, při čemž dával přednost šlechtěným odrůdám. Sotva se Rabachol na jaře probudil z dlouhého zimního spánku a vystrčil z jeskyně zelenou hlavu, lidé z Nezdic, Strašeně a Rozsed mu začali nosit první jarní zeleninu ze svých zahrad a políček. Většinou to byl jarní salát, ředkev nebo pórek, Později k nim přibyly ještě kedlubny a mrkev. Kdyže nasytil, zalezl a byl od něho nějaký čas pokoj. Hned jak nastalo léto, objevila se jeho červená hlava a začala se dožadovat potravy. Lidé ho nakrmili třešněmi (nejradši měl srdcovky), celé nůše jich spolykal, pecky pak vyplivoval a ty létaly až za ždánovský vrch. Po třešních to byla letní jablka zvaná žitňáky, na kterých si také pochutnával. Pak zase zalezl a odpočíval. Ledva začalo listí žloutnout, drak vystrčil žlutou hlavu a lidé ho začali krmit podzimními jablky a šťavnatými švestkami. Z jablek šel nejvíc na odbyt Princ Albert a ze švestek nejvíc odrůda velkých bosňaček. Těch si nacpal do huby plný košík a pecky zase vyplivoval až za Javorník a lidé v Bošicích se divili, odkud to létá. S příchodem zimy drak zas zalezl do jeskyně a spal dlouhým zimním spánkem až do jara. Pak se všechno opakovalo. Lidé si svého draka Rabachola považovali, pečovali o něj a vzorně ho krmili. Drak si skutečně nemohl stěžovat na nezájem. Strašínská jeskyně se brzy stala místem návštěvy zvědavců a turistů z blízka i z dáli, nechyběli ani zahraniční návštěvníci. Vznikl tak čilý turistický ruch, z čehož měly prospěch i místní obce. Za prohlídku draka se začaly vybírat poplatky, u jeskyně stála pokladna, stánky s občerstvením a jiné atrakce. Návštěvníci si předpláceli ubytování v okolních vsích. Z toho samozřejmě plynul místnímu lidu mnohý užitek. Jenomže všechno má svůj začátek i konec. Jednou zjara se drak u vchodu do jeskyně už neobjevil a lidé na něj čekali marně. Pár odvážlivců se vypravilo do jeskyně, ale po drakovi ani památky. Od té doby se už neobjevil, turistický ruch utichl a obecní úřady i lidé z okolí přišli o zdroje příjmů. Není vyloučeno, že Rabachol se stáhl do hloubi jeskyně, tam spí nebo odpočívá a čeká na vhodnou příležitost, aby mohl opět vystrčit jednu ze svých hlav, neboť je velmi zvědavý. Proto, milý návštěvníku strašínské jeskyně, buď při své návštěvě obezřelý. Třeba to budeš právě ty, komu se draka podaří vyburcovat z dřímoty.

16 Pan Höger měl velké přání, nebo spíše plán, aby o něm byl do ČTENÍ článek jednou dán KAREL HÖGER ( ) herec V červnu jsme vzpomněli 100. výročí narození předního českého herce Karla Högra. Narodil se jako třinácté a nejmladší dítě v rodině topiče z cihelny v Brně-Králově Poli. Se svými sourozenci hrával loutková i činoherní představení a v osmi letech se stal členem brněnského souboru Bratrství. Protože jeho maminka nepovažovala herecké povolání a divadlo za solidní existenci, absolvoval Karel Höger v roce 1928 učitelský ústav a přijal první místo v Lomnici u Tišnova. Zanedlouho poté byl ovšem odveden na vojnu, během které pokračoval v započatém studiu na brněnské konzervatoři. Když nemohl dlouho sehnat učitelské místo ve svém rodném okrese, dostal talentovaný herec v roce 1932 od Zemského divadla v Brně nabídku na stálé angažmá a během následujících osmi let zde vytvořil na 120 rolí. V roce 1940 se přestěhoval do Prahy, kde získal angažmá v Národním divadle. Svou filmovou kariéru zahájil několika roličkami v instruktážních filmech, které v té doby vznikaly ve zlínském filmovém studiu. Již v roce 1941 se ale objevil po boku Lídy Baarové ve filmu Za tichých nocí. Hrával především vážné a tragické postavy a mezi jeho nejvýznamnějšími rolemi můžeme jmenovat např. ing. Prokopa z Vávrova filmového přepisu Čapkova Krakatitu, českého malíře Mikoláše Alše ze stejnojmenného filmu či hudebního skladatele Bedřicha Smetanu, kterého ztvárnil v dalším Krškově životopisném snímku Z mého života. Mezi jeho dalšími rolemi bychom mohli zmínit vyšetřovatele Tůmu z detektivní trilogie režiséra Vladimíra Čecha (105% alibi, Kde alibi nestačí a Alibi na vodě). Přestože prý miloval komediální žánr, režiséři veseloher k němu nebyli příliš štědří a jednu z mála komediálních rolí ztvárnil na sklonku své filmové kariéry v muzikálu Noc na Karlštejně, kde si zahrál arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Řadu rolí vytvořil rovněž na televizní obrazovce (Byl jednou jeden dům, Lístek do památníku, Romeo a Julie na konci listopadu). Jeho poslední rolí se měla stát role primáře Sovy v seriálu Nemocnice na kraji města. Když ale byla natočena převážná část exteriérů do prvních třinácti dílů seriálu, Karel Höger zemřel. Jeho role musela být přeobsazena Ladislavem Chudíkem a příslušné pasáže byly natočeny znovu. Dva dny před svou smrtí podal výpověď z angažmá v Národním divadle na protest proti vynucenému odchodu své herecké kolegyně Vlasty Fabiánové. (převzato z internetu)

17 Jeskyňku u prameniště navštívíme někdy příště Teď vzpomínám na Srní když čtu článek ve ČTENÍ Vzpomínky na srnskou pouť. V sobotu 15. srpna a v neděli 16. srpna 2009 se uskutečnila tradiční pouť v Srní na Šumavě. Naše rodina se rozhodla pro její návštěvu v sobotu, protože jsme se chtěli zúčastnit i mše u Hauswaldské kaple a prohlédnout si její krásné okolí. Mše se koná v současné době každým rokem v polovině srpna. Tradice Hauswaldské kaple, vystavěné nad Vchynicko Tetovským plavebním kanálem, vznikla na základě mnoha legend a pověstí o zázracích, vztahujících se k tomuto nádhernému zákoutí pod Kostelním vrchem. Kaple byla zasvěcena Panně Marii Lurdské a přicházeli do ní poutníci z celé Šumavy. V roce 1958 však byla kaple odstřelena vojáky. Tímto aktem téměř na půl století zanikla tradice a věhlas tohoto šumavského místa, nazývaného též Šumavské Lurdy. Navrátit život poutnímu místu se podařilo až v roce Byl obnoven prostor Hauswaldské kaple pro návštěvníky Šumavy a rekonstruovány základy kaple. Pramen oné zázračné vody je uchován v malé jeskyňce poblíž bývalého prameniště. Na místo, kam přicházeli lidé, je voda přivedena v dřevěných korytech na 60 valounech, představujících rozprostřený růženec. Ukončení tohoto růžence představují skleněné dlaně, do nichž vtéká ona zázračná voda. Ke kapli, vzdálené 3 km od Srní je možno dojít pěšky nebo dojet na kole. V den pouti přibyla také možnost nechat se dopravit místními hasiči v mikrobusech. Mše začala v 10 hodin za krásného počasí a veliké účasti poutníků, jak z české, tak i bavorské strany Šumavy. Mši doprovázela přenádherná hudba a zpěv v podání lesnické kapely z Klatov. Od kaple byl překrásný pohled na šumavskou přírodu, celý prostor dýchal energií a naplňoval přítomné vzácným klidem. Po ukončení mše jsme si prošli zážitkovou trasu, která je vyznačena za Hauswaldskou kaplí kolem Kostelního vrchu s vybranými citáty od spisovatele Karla Klostermanna. Potom jsme se vrátili zpět do Srní, kde byl pro širokou veřejnost připraven bohatý kulturní program. Děti i dospělé bavil kouzelník svým uměním. Poutníci mohli také shlédnout několik divadelních představení nebo si poslechnout dobrou šumavskou muziku, stranou nezůstaly ani běžné pouťové atrakce. Velice spokojeni jsme se domů vrátili až večer s přáním navštívit tato kouzelná místa i v příštím roce. V Hořejšicích Kovárnová Marie Šumava Karla Klostermanna V Českých Budějovicích máte možnost navštívit výstavu věnovanou Karlu Klostermannovi a Šumavě. Výstava je umístěna v budově Jihočeského muzea, byla instalována v roce 2008 a pro nebývalý zájem návštěvníků je prodloužena do konce září Určitě stojí za shlédnutí, nudit se nebudou ani malé děti...navíc je vstupné zdarma, a tak Vám nic nebrání se do muzea podívat... Šašková Zdeňka

18 Rohanovský poustevník prý se modlí v lese. Jedna paní tam chodívá, vždy mu ČTENÍ nese. Z Čestic Jiří Doubravický V zamřížované zahrádce uprostřed návsi pod zeleným baldachýnem žilnatých kmenů se choulí sv. Jan Nepomucký Tíže kamenného krucifixu v jeho rukou ho naklání k zemi Z blízkého zámku vane chlad metrových zdí Vybledlý erb s kaprem se koupe v poledním slunci Sluneční hodiny neslyšně bijí sluneční čas Ze staré pošty se ozývá hlas pana přednosty: Praha do hovorny! Pan Kotoun s tužkou za uchem vyšel před krám vyhlížet zákazníky Kostel Stětí sv. Jana Křtitele vdechuje vůni hřbitova hrobů tisknoucích se k sobě s oddaností věčně mlčenlivých milenců Kaple Kalvárie shlíží shůry na sluncem rozpálené střechy za praskání borových šišek s poustevnou za zády Večerní náves ožila hospodským šramlem Zvlněný věnec návrší a remízků okrášlený chudobou až k obzoru zaplňuje své nikdy neskončené otáčivé jeviště Poustevník rohanovský Vojenský vysloužilec se vracel domů do Prachatic. Vyšel z lesa, když tu naproti němu jede pohřební vůz. Je blízko domova, a tak se děsí, neboť široko daleko není žádný hřbitov. To už se u něj černé spřežení zastavilo, rakev se otvírá a objevuje se obličej mrtvého. Bože, vždyť je to jeho kamarád! V poslední bitvě byl smrtelně zraněn a prosil tehdy svého přítele, aby jej dorazil, neboť strašlivě trpěl. A on to učinil. Tu jeho vzpomínky přehlušil dutý hlas mrtvého: Proč si mne poslechl a probodl mé srdce? Hodinu bych ještě trpěl a pak bych se věčně radoval. Takhle se však musím věčně soužit a bloudit šumavskými lesy. Modli se za mne po zbytek života a tady máš peníze na zádušní mši! Mrtvý domluvil a vše zmizelo. Otřesený veterán se nemohl probrat, ale jakýsi záblesk mu udeřil do očí. V trávě se třpytily tři dukáty. Sebral je a vydal se dál. Doma jeho první kroky vedly na faru a za jeden peníz objednal u faráře mši za duši zemřelého přítele. Za dva zbylé dukáty si postavil skromnou poustevnu právě v těch místech, kde se mu zjevil mrtvý druh. Tam se modlil, žil z lesních plodů i toho, co mu přinášeli lidé z blízkého Rohanova. Kniha je k dostání na úřadu městyse Zdeněk Fibich (z knihy Prácheňský poklad)

19 Tak mi Michal tuhle řek jak použít dřevoměk. Cílem jeho snažení je proniknout do ČTENÍ. Vynálezce (pokračování) Josef Křešnička To koukáte, co? řekla čarodějnice. Jó, holenkové, s Elvírou nejsou žerty. Teď abych se vypravila domů. Ale ne sama. Tebe si vezmu s sebou, ukázala na pana Vendu Brabce. Na tebe mám pifku a tak z tebe udělám svého sluhu. Chceš být kocourem nebo výrem? Ani tím, ani tím, řekl pan Venda Brabec, ale nebylo mu to nic platné. Čarodějnice vytáhla z kapsáře klubíčko, z toho se sama odmotala nit a bleskově ovinula pana Vendu, takže ve chvíli vypadal jako obrovská motýlí kukla. Potom si Elvíra vybrala z hromady dřeváků dva, které jí přesně padly, a zavelela: Letíme! Pan proměněný Venda se vznesl a vypadal jako šišatá vzducholoď. Pod ním se na nitce houpala čarodějná bába a plandáním sukní řídila vzducholoď směrem k hlubokému, černému lesu. Než se Michal s Markétou vzpamatovali, byla z pana Vendy a z Elvíry na nebi jenom dvojtečka a i ta se brzy ztratila. No páni, vydechl Michal, tohle nesmíme nechat jen tak. Musíme pana Vendu vysvobodit. To musíme, souhlasila Markéta, ale víš ty, kde je hluboký, černý les? A ještě je tady chudák pan Kája. To není žádný chudák, řekl Michal, vždyť má v kapse dřevoměk. Tak Markéta vzala lahvičku a kápla tři kapky na pana Káju. Ten se rozhýbal a rovnou řekl: No, sláva! Hlava už mě nebolí. Kdepak, není nad léčivé bylinky! Ale pan Venda si to odskákal, řekla Markéta. Co odskákal? Jak odskákal? divil se pan Kája Perlík. Tak honem na lokomotivu. Zavelel Michal. Stoupněte si k řízení a nebojte se. Já budu brzdit, kdyby něco. Nasedli a lokomotiva se rozjela. Na to, že pan Kája řídil lokomotivu poprvé v životě, jeli docela dobře. Už byli pomalu za Zdíkovce, když z dílničky vyběhl pan Pižla a rozhořčeně zvolal: No tohle! Chybí mi tady dva dřeváky, jeden pravý a jeden levý. To jsou dneska lidi! Ale počkejte, já dám vyhlásit celostátní pátrání a to si potom něco užijete! Ale posádka lokomotivy už ho neslyšela. VII. Vynálezce pan Venda Brabec byl zajat čarodějnicí Elvírou a unesen do hlubokého černého lesa. Na dřevěné lokomotivě, která nepotřebuje koleje, jeli ho vysvobodit pan Kája Petrlík, Michal a Markéta. A nebyla to snadná cesta. Hluboký, černý les byl samá nástraha. Lokomotivě ležely v cestě vyvrácené stromy, chvílemi se musela prodírat hustým mlázím, jindy zase hrabat ze zrádných mokřin, ale jela spolehlivě. Tak se dostali až na mýtinu, kde stála Elvířina chaloupka na kuří nožce. Pan Venda Brabec v podobě vzducholodi, pořád ještě omotaný nitěmi z kouzelného klubíčka, plul a pohupoval se nad komínem chaloupky jako šedivý mráček. Elvíru nebylo nikde vidět. Tady tady je to, řekl pan Kája Perlík a zastavil lokomotivu. Já vyskočím a pana Vendu odvážu. Nit, na které se vznáší, je přivázaná ke kuří nožce, řekl Michal. Buď opatrný, napomínala ho Markéta, víš dobře, co Elvíra umí. Snad abych tam šel já, řekl pan Kája Perlík. Kdyby Elvíra vylezla, dám se s ní jednoduše do řeči. Poděkuji za vyléčení a tak. To je pěkně nenápadné, ne? Já se znám i s jejím netopýrem, panem Jindřichem. Řeknu vám, to je velice chytré zvířátko. Ale pane Kája! pohoršila se Markéta, přece byste se s tou čarodějnicí nebavil! Pana Vendu musíme osvobodit potichoučku, nebo je všechno v háji!

20 Dokud mně zdraví ještě slouží, chce se podívat za velkou louži. Mají tam všechno! Ale kdež! ČTENÍ tam nikde nenajdeš. Dějiny rodů (pokračování) Josef Vichr František Xaver Chanovský František Xaver Chanovský se narodil roku Byl nejstarším synem Jana Karla Vincence Chanovského. Roku 1809 jako 48-ti letý jinoch vstoupil do císařského vojska jako praporečník pluku Zetvicova. V bitvě u Asperu pro něj vojenské působení skončilo. Druhý den, kdy se bitva blížila ke konci, ve večerních hodinách oddíl praporečníků pluku těžce odrážel nepřátelskou střelbu a útoky kyrysníků. Jedna kule zasáhla Chanovského levou ruku. Plně si pamatoval, že v prvém okamžiku nic neviděl, až krev a prudká bolest ho upozornila na bezvládně visící ruku. Byl odvezen do Gerasdorfu, kde mu ruka byla amputována. Druhý den byl s ostatním raněnými převezen do Wolkersdorfu, kde měl císař František halvní stan. Zánět si vyžádal amputaci celé ruky. Amputace byl přítomen osobní císařův lékař, svobodný pán ze Sttiftů a osobní ranhojič. Po šesti nedělích byl Chanovský odvezen na selském voze nejdříve do Brna a po třech dnech v noci až do Prahy. Odtud se po uzdravení odebral do Němčic ke svému otci. Po úplném uzdravení se věnoval vědám. Stal se profesorem zeměpisu a dějepisu na vojenské akademii ve vídeňském Novém městě a později ředitele polytechnického ústavu v Praze. Po ukončení pedagogické činnosti již žil jen v Němčicích. Jeho knihovna čítala mnoho tisíc svazků knih a naplňovala dva zámecké pokoje. V roce 1834 nechal v Němčicích postavit myslivnu postavil nový pivovar s bytem pro sládka. Starý pivovar stával při vjezdu do panského dvora. Roku 1840 patřívalo k němčickému panství 10 vesnic, 5 dvorů, 3 ovčíny a 2 lesní revíry. Po roce 1850 velkostatek vedl ředitel a měl k ruce pojezdného hospodáře, zahradníka, revírníka a lihovarníka. Změny roku 1848 a správní reforma roku 1850 se dotkly i němčického panství. V režii panství byly ponechány dvory Němčice a Kraselov. Po roce 1850 byl zmodernizován lihovar a před rokem 1877 byla v bývalém pivovaru zřízena výroba šindele. V roce 1849 předa František Xaver Chanovský celé panství na 12 let do užívání dosavadnímu hospodářskému řediteli Janu Štěrbovi a František Xaver si ponechal jen lesy. V roce 1850 náležely k němčickému panství vesnice Hodějov, Hoslovice, Němčice, Kraselov, Krušlov, Kváskovice, Víska a Zahorčice. Je zajímavé, že největší vesnicí této doby s počtem chalup i obyvatel byly Hoslovice. Statky Němčice a Kraselov patřily jednomu rodu. V zemských deskách byly zapsány odděleně až do roku Jejich spojení bylo nařízeno dekretem z v jeden celek a nazvány panstvím v Němčicích. Chanovští si vydržovali kněze jako zámeckého kaplana. V roce 1934 byl v němčickém panství jako zámecký kaplan Josef Šmidinger, strakonický kněz. Šmidingerovo působení v Němčicích bylo patrně příčinou vzniku básně, kterou napsal jeho přítel, strakonický vlastenec Jan Vladislav Pánek pro Františka Xavera Chanovského Knihovna a starožitnosti byly předány národnímu muzeu v ceně 60 tisíc zlatých. Roku 1856 přijel za Františkem Xaverem i budějovický biskup Jan Valerian Jirsík. (redakce neručí za správnost názvů pouze opisováno) Čtení pro lidi dvouměsíčník Kulturního spolku pro Čestice a okolí Rediguje Jana Vlažná, Čestice 169 Neprošlo jazykovou úpravou Uzávěrka vždy 20. den sudého měsíce září - říjen 2009 Cena 10,- Kč Sazba a tisk: ČZ Strakonice a.s. Registrační známka: EČ EMKČR IČO:

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA

POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA Táborová základna Kolčava se nachází v Jihočeském kraji, ve strakonickém okrese, na louce mezi obcemi Zvotoky a Strašice, které jsou vzdálené každá cca 1,5 km. Autem je

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu sekačku, co měl vždycky Jarda půjčenou přes Peprníka

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO

ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO Rok se sešel s rokem a na pořadu dne bylo opět plánování školního výletu. V 9.A jsme se rozhodli už dávno. Přece neporušíme tradici. Pokud

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

18. dubna 1. května 2011

18. dubna 1. května 2011 školní rok 2010/2011 16. číslo 18. dubna 1. května 2011 Aktuální vydání pro vás připravili: Lucie Ješátková, Matěj Boháček, Vladislav Sibal a David Žák ÚVODNÍK Vítáme vás u dalšího čísla Deváťáckých novin,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Obsah. Novinky o prázdninách

Obsah. Novinky o prázdninách 8. vydání 2014 Novinky o prázdninách Obsah Novinky o prázdninách 2 Vánoční výstava 2013 5 Ptáme se vedení školy 8 Svět ICT 9 Během prázdnin školního roku 2013/2014 proběhlo v naší škole mnoho událostí.

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC. Moje 13. narozeniny - píše Maruška. Breaking News. a neb příbě hy z loňského roku. 7. třída ZŠ Vápenná

ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC. Moje 13. narozeniny - píše Maruška. Breaking News. a neb příbě hy z loňského roku. 7. třída ZŠ Vápenná ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC a neb příbě hy z loňského roku original stories since 2014 7. třída ZŠ Vápenná January 2016 Vážení čtenáři, v jubilejním, mírně opožděném 20 vydání Věštce si můžete přečíst, jak slavila

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více