PS: Pokud byste rádi něco napínavého na čtení přes svátky, nabízím svázaný výtisk návrhu zákona o prokazování původu majetku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PS: Pokud byste rádi něco napínavého na čtení přes svátky, nabízím svázaný výtisk návrhu zákona o prokazování původu majetku."

Transkript

1 prosinec 2014 Úvodní slovo Radka Halíčka Vážení čtenáři, blíží se Vánoce, čas dárků. A nadělovat se bude i v daních. Určitě nepřehlédnete rozšíření daňového přiznání, v němž se budou uvádět všechny transakce se spojenými osobami. To se to bude hned jinak kontrolovat. Některé informace byly již poptávány finančním úřadem v rámci dobrovolného dotazníku. Upozorňovali jsme, že kdo dobrovolně nevyplní, může očekávat nedobrovolnou kontrolu. Znáte to ze školy. Dnes vidíme, že kontroly opravdu začínají. Převodní ceny vůbec budou velkým hitem příštího roku. Rozšíří se rovněž daňové přiznání fyzických osob nově bude třeba hlásit i příjmy od daně zcela osvobozené. Finanční úřady chtějí vědět o vašich příjmech z prodeje cenných papírů, darech a dědictvích přesahujících 5 milionů korun. Tyto informace se jim budou hodit, za rok by měly začít kontrolovat původ vašeho majetku. Přesněji: prokazovat, že majetek pochází ze zdaněných prostředků, budete muset vy. Naopak, v propadlišti dějin končí JIM. Nejde jen tak o ledajaký JIM pod touto zkratkou se skrývalo jednotné inkasní místo. Kolik úsilí s ním bylo spojeno. I amnestii jsme měli. Ale to už je minulost. Na druhou stranu řadu z vás nepochybně potěší, že zmizela i zbraň hromadného ničení odvod z úhrnu mezd, který měl nahradit dnešní odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení, ale s jinak počítaným stropem (čtěte: samozřejmě ve skutečnosti mnohem vyšším). Jen dočasnost odstranění stropů na zdravotním pojištění se stala trvalou. Ale tak to u dočasnosti bývalo i dřív. Přeji vám hezký předvánoční čas! PS: Pokud byste rádi něco napínavého na čtení přes svátky, nabízím svázaný výtisk návrhu zákona o prokazování původu majetku. Radek Halíček

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Finanční úřady se při daňových kontrolách zaměří na převodní ceny Zásadně se mění metodické postupy finanční správy, jak identifikovat transakce či subjekty rizikové z pohledu převodních cen. Zdaňování zaměstnanců v roce 2015 Novou slevu na dani, tzv. školkovné, může poplatník uplatnit v rámci ročního zúčtování již za zdaňovací období roku Změny v dani z příjmů právnických osob v roce 2015 Majetkový prospěch přesahující 100 tis. Kč při bezúročné zápůjčce bude podléhat zdanění. Změny v zákoně o DPH na poslední chvíli Od 1. prosince 2014 se snižuje limit pro vznik ručení ze 700 tis. Kč na 540 tis. Kč, pokud plátce uhradí cenu odebraného zboží či služeb na český bankovní účet dodavatele, který není zveřejněn v registru plátců. Vládní nařízení k režimu přenesení daňové povinnosti Limit pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve výši 100 tis. Kč by měl být aplikován při dodání všech vybraných druhů zboží vyjma emisních povolenek. Podílový fond s podfondy, prospekt v anglickém jazyce a zpřísnění sankcí na kapitálovém trhu Emitenti cenných papírů budou moci vést řízení o prospektu cenného papíru před ČNB a vyhotovit prospekt v anglickém jazyce. Novela energetických předpisů obsahuje i daňové změny Vláda navrhla zrušení osvobození elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů od daně z elektřiny. Ministerstvo financí novelizovalo pokyn k odčitatelné položce na výzkum a vývoj Od roku 2014 nelze do odpočtu na výzkum a vývoj zahrnout náklady na certifikaci. Mezinárodní daňové smlouvy v roce 2014 a 2015 V lednu 2015 se začne uplatňovat nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Lucemburskem.

3 EU a OECD Akční plán BEPS: první diskusní materiály předloženy veřejnosti OECD se snaží nastavit nová pravidla pro vznik stálé provozovny. Převodní ceny pod drobnohledem Evropské komise Lze očekávat, že přístup Evropské komise může ovlivnit ochotu finančních úřadů vydávat závazná posouzení u odvážnějších nastavení převodních cen. JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: jiný pohled na ustanovení 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů Otázkou uplatnění 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů se bude zabývat rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. SLOVENSKO Prvý rok po zavedení kontrolného výkazu na Slovensku Kontrolní výkaz, zavedený na Slovensku počátkem tohoto roku, by měl prostřednictvím automatizovaného systému křížové kontroly údajů z faktur plátců DPH sloužit slovenskému správci daně k prevenci podvodů v oblasti DPH a k efektivnější daňové kontrole. LEGISLATIVA Finanční úřady se při daňových kontrolách zaměří na převodní ceny Stejně jako tento text je nadepsán i článek v sekci mezinárodní spolupráce na internetových stránkách finanční správy, jehož přílohou je formulář na vykazování vybraných transakcí se spojenými osobami. Dne 28. listopadu 2014 tak finanční správa zveřejnila konečnou podobu samostatné přílohy k daňovému přiznání, ve které se bude uvádět přehled transakcí se spojenými osobami, a to vždy samostatně za každou spojenou osobu. V případě, že společnost vykáže ztrátu či bude držitelem příslibu investičních pobídek, bude přílohu vyplňovat za všechny spojené osoby, se kterými realizovala v daném období nějakou transakci. V ostatních případech bude uvádět pouze transakce se spojenými osobami sídlícími v zahraničí. Příloha bude povinná již pro zdaňovací období započatá v roce Testovací verze přílohy ve formě Dotazníku k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013 byla v srpnu doručena do datové schránky většiny daňových poplatníků spadajících pod specializovaný finanční úřad. Řada ostatních firem pak dotazník obdržela v průběhu října v rámci druhé vlny. Hlavním rozdílem konečné verze přílohy oproti dříve rozesílaným dotazníkům je, že chybí otázka: Máte nějakou formou zpracovanou dokumentaci převodních cen?. I tak však bude mít finanční správa k dispozici data, která může systémově analyzovat, porovnávat například v rámci daného odvětví či sledovat jejich vývoj v čase a následně cíleně vybírat subjekty pro kontrolu oblasti převodních cen. Dle našeho názoru jde o významný milník v metodických postupech finanční správy, jak identifikovat transakce či subjekty, které jsou z pohledu převodních cen rizikové. Daniel Szmaragowski, tel.:

4 Zdaňování zaměstnanců v roce 2015 Od 1. ledna 2015 nabývá účinnosti novela zákona o daních z příjmů (č. 267/2014 Sb.). Shrnujeme hlavní změny, které novela přináší a zároveň upozorňujeme i na prvky daně z příjmů fyzických osob, které se nemění. Mimoto informujeme o úpravách v sociálním a zdravotním pojištění. Daň z příjmů fyzických osob V platnosti zůstává 15% sazba daně z příjmů fyzických osob, která se nadále odvádí ze superhrubé mzdy. Nemění se ani 7% solidární zvýšení daně. Povinnost podat daňové přiznání z titulu solidární daně nově vzniká pouze zaměstnancům, jejichž roční příjem přesáhne maximální roční limit pro sociální pojištění (dosud tato úprava platila pouze pro měsíční limit). Uvedená úprava se uplatní již pro zdaňovací období Termín pro roční zúčtování záloh se vrací zpět na 31. březen následujícího roku, a to již pro roční zúčtování za zdaňovací období Zavádí se nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, tzv. školkovné (ročně pro každé dítě maximálně do výše minimální mzdy). Tuto slevu na dani může poplatník uplatnit v rámci ročního zúčtování, a to již za zdaňovací období roku Pro rok 2014 je limit stanoven na Kč, v roce 2015 pak na Kč. Od ledna 2015 se bude uplatňovat vyšší daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Zpřísňuje se daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění. Zaměstnavatelé budou moci nadále osvobozovat příspěvky poukázané na soukromé životní pojištění svých zaměstnanců pouze tehdy, pokud jejich pojistná smlouva neumožňuje mimořádné výběry nebo pokud zaměstnanec doloží svému zaměstnavateli do 1. dubna 2015 dodatek ke stávající smlouvě zamezující tyto mimořádné výběry. Od roku 2015 novela upřesňuje, že odměna jednatele českého daňového nerezidenta bude obdobně jako odměna člena statutárního orgánu podléhat 15% srážkové dani, resp. 35% dani v případě daňových rezidentů z nesmluvních států. Základem pro odvod srážkové daně bude standardně superhrubá mzda. Sociální a zdravotní pojištění Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění bude v roce 2015 činit Kč. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění byl po dočasném zrušení eliminován trvale oproti letošnímu roku se tedy fakticky nic nemění. Sociální i zdravotní pojištění se bude nově odvádět i z odměny za zlepšovací návrhy a vynálezy. Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.:

5 Změny v dani z příjmů právnických osob v roce 2015 Novela zákona o daních z příjmů, která nabude účinnosti k 1. lednu 2015, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. Dne 14. listopadu byl ve Sbírce zákonů dále vyhlášen zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, který rovněž obsahuje novelu zákona o daních z příjmů. V oblasti daně z příjmů právnických osob přináší obě výše uvedené novely řadu změn, často uplatnitelných již ve zdaňovacím období započatém v roce O plánovaných úpravách jsme Vás již informovali v předchozích vydáních Finančních aktualit (především v červnovém a červencovém), přinášíme proto pouze krátké shrnutí těch nejvýznamnějších. Bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce, výpůjčce a výprose bude nově předmětem daně. Majetkový prospěch do výše 100 tis. Kč od jedné osoby za období, za které se podává daňové přiznání, bude od daně osvobozen. Majetkový prospěch, který podmínky osvobození nesplní, bude zvyšovat základ daně poplatníka. Pokud však poplatník tento majetkový prospěch využije k dosažení, zajištění a udržení svých zdanitelných příjmů, bude si o něj moci svůj základ daně opět snížit. Výplata složek vlastního kapitálu netvořených ze zisku (vrácení emisního ážia, příplatků mimo základní kapitál a obdobná plnění) bude podléhat srážkové dani obdobně jako vypořádací podíl nebo podíl na likvidačním zůstatku. Příjem z těchto výplat se tedy pro účely srážkové daně bude snižovat o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, bude-li tato plátci poplatníkem prokázána. Při výplatě daňovým nerezidentům je pro účely zdanění samozřejmě nezbytné zohlednit příslušnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Příjmy mateřské společnosti z rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného (např. nedělitelného) fondu dceřiné společnosti budou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob. Osvobození bude podle přechodných ustanovení zákona o daních z příjmů možné použít i pro zdaňovací období započaté v roce Zpřísní se podmínky pro použití ustanovení 24 odst. 2 písm. zc). To bude nyní možné aplikovat pouze na náklady určené k přeúčtování jiné osobě nebo na náklady, které je tato (jiná) osoba povinna uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu. Tyto náklady, pokud mají primárně charakter daňově neuznatelných nákladů (nově nejen podle 25 zákona), budou moci být považovány za daňově uznatelné. Podle důvodové zprávy k novele nebude možné použít uvedené ustanovení na položky, u nichž se uplatňuje zvláštní daňový režim, např. opravné položky, rezervy, odpisy, nabývací ceny podílů a pohledávky. Zároveň se změní ustanovení 23 odst. 4 písm. e) zákona, které nově umožní posoudit jako nezdanitelné i ty výnosy, které přímo souvisejí s daňově neuznatelnými náklady daného zdaňovacího období (dosud jen předchozích zdaňovacích období). Nově bude nutné zvýšit základ daně o neuhrazené dluhy, od jejichž splatnosti nebo promlčení uplynulo 30 měsíců (dosud 36 měsíců). Tato změna se týká dluhů splatných po 1. lednu V souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů se rovněž změnil zákon o rezervách. Nově budou podle 8a zákona o rezervách moci poplatníci tvořit 100% daňové opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, od jejichž splatnosti uplynulo více než 30 měsíců (dosud 36 měsíců). Poprvé lze toto ustanovení použít pro pohledávky splatné po 1. lednu 2014, povinně pak pro pohledávky splatné od 1. ledna Ustanovení o převodních cenách je nově doplněno o doprovodné ustanovení, které se uplatní v případě, že by poplatník základ daně z titulu chybných převodních cen snižoval. Pokud toto snížení základu daně nebude doprovázeno skutečným vypořádáním rozdílu ceny mezi stranami transakce, bude si poplatník muset o tento rozdíl základ daně opět zvýšit. Definice finančního leasingu pro účely daně z příjmů právnických osob byla zpřísněna dodatečným kritériem je např. povinnost převodu užívacích práv, povinností spojených s péčí

6 o předmět leasingu a rizik souvisejících s užíváním předmětu leasingu. Nová pravidla se použijí tehdy, byl-li předmět leasingu předán uživateli počínaje 1. lednem 2015, lze je však aplikovat i u starších smluv. Nově bude při přeměnách a vkladech podniků možné přebírat nejen daňovou ztrátu vyměřenou zanikajícímu poplatníkovi nebo vkladateli, ale i daňovou ztrátu, kterou oni sami předtím převzali od jiných osob. Zvýhodněná 5% sazba daně z příjmů právnických osob se bude nově týkat pouze tzv. základních investičních fondů, mezi něž patří např. otevřené podílové fondy, podfondy akciových společností s proměnným základním kapitálem či fondy investující převážně do vybraných aktiv, typicky cenných papírů či účastí v kapitálových společnostech. Ostatní fondy budou podléhat standardnímu zdanění. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zavádí nové daňově uznatelné výdaje (náklady) v podobě výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, nebo příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců. Nově bude možné uplatnit odčitatelné položky v dodatečném daňovém přiznání bez omezení určitou výší základu daně. Také v rámci doměřovacího řízení bude možné uplatnit odčitatelné položky, ovšem při výpočtu penále se bude vycházet z částky daně tak, jako kdyby daňové položky při doměření zohledněny nebyly. Michaela Thelenová, tel.: Olga Těhlová, tel.: Změny v zákoně o DPH na poslední chvíli Supersnížená sazba DPH Novela zákona o DPH 262/2014 Sb. zavádí od 1. ledna 2015 druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 %. Uplatní se na zboží uvedené v příloze 3a zákona, tj. na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti, radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely. Mimoto bude snížená sazba platit pro tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované, a to vyjma zboží, u něhož reklama přesahuje 50 % plochy. Ještě před nabytím účinnosti dozná tato novela velmi pravděpodobně změny, konkrétně prostřednictvím další novely zákona o DPH, která čeká na projednání Senátem (tisk 291). V průběhu třetího čtení byl do tohoto tisku doplněn pozměňovací návrh. Ten rozšiřuje sazbu DPH ve výši 10 % na mlýnské výrobky a jejich směsi, které splňují požadavky na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku definované nařízením Evropské komise č. 41/2009. Ručení za nezaplacenou DPH Od 1. prosince 2014 se prostřednictvím změny zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti sníží limit pro platby v hotovosti z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč. Uvedená změna ovlivní ručení plátců za

7 DPH neodvedenou dodavatelem. Bude-li plátce hradit cenu odebraného zboží či služeb na český bankovní účet dodavatele, který není zveřejněn v registru plátců, sníží se v takové situaci limit pro vznik ručení ze 700 tis. Kč na 540 tis. Kč. Veronika Jašová, tel.: Lucie Marková, tel.: Vládní nařízení k režimu přenesení daňové povinnosti V listopadovém vydání Finančních aktualit jsme Vás informovali o návrhu nařízení vlády k přenesení režimu daňové povinnosti v oblasti DPH od 1. ledna 2015, v němž by mělo být uvedeno, která plnění obsažená v příloze č. 6 projednávané novely zákona o DPH (sněmovní tisk 291) by měla od 1. ledna 2015 dočasně podléhat režimu přenesení daňové povinnosti. Na internetových stránkách vlády je nyní k dispozici aktualizovaný návrh tohoto nařízení. Do současného návrhu byly oproti původní verzi zřejmě zapracovány některé připomínky vzešlé z připomínkového řízení. Shrnujeme proto základní principy, které mohou být významné pro správné nastavení účetních systémů. Celý text návrhu nařízení je dostupný pod následujícím odkazem: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=korn9phhy956 Vymezení vybraných komodit Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní při dodání následujících komodit (nařízení uvádí konkrétní celní zařazení jednotlivých položek): a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, b) kovy, včetně drahých kovů, s určitými výjimkami, c) mobilní telefony, d) integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele, e) přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat o hmotnosti nejvýše 10 kg sestávající nejméně z centrální procesorové jednotky, klávesnice a displeje, f) videoherní konzole. V případě obilovin a technických plodin byla oproti původnímu návrhu vypuštěna podmínka dodání těchto komodit v nezměněném stavu ke konečné spotřebě. Nově by tak mělo být určující pouze celní zařazení daných komodit. Zpřesněna byla rovněž definice integrovaných obvodů, kdy by režimu přenesené daňové povinností měly podléhat desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele. Nově je místo pojmů tablet a laptop uvedeno označení přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat o hmotnosti nejvýše 10 kg sestávající nejméně z centrální procesorové jednotky, klávesnice a displeje. Dle neoficiálních informací je však zařazení tabletů a obdobných zařízení do tohoto režimu předpokládáno a je tedy možné, že se text návrhu nařízení v tomto směru ještě změní.

8 Ačkoliv došlo k určitému posunu, nemusí být vymezení komodit podléhajících nově režimu přenesení daňové povinnosti stále zcela jednoznačné. Dle 92f novelizovaného zákona o DPH by mělo být ve sporných situacích možné aplikovat tento režim na základě shodného vykázání poskytovatelem a příjemcem daného plnění. Limit 100 tis. Kč V původním návrhu vládního nařízení byl limit pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve výši 100 tis. Kč relevantní pouze v případě dodání mobilních telefonů, integrovaných obvodů, herních konzolí, tabletů a laptopů. Nově by měl být limit 100 tis. Kč aplikován při dodání všech vybraných druhů zboží vyjma emisních povolenek. Limit by měl být vázán na celkovou částku základu daně za vybrané druhy zboží za zdanitelné plnění, nikoliv na základ daně uvedený v daňovém dokladu, jak bylo původně zamýšleno. Lze tak dovozovat, že bude třeba vždy sledovat základ daně celého plnění bez ohledu na přijaté či poskytnuté zálohy. Petr Toman, tel.: Veronika Jašová, tel.: Podílový fond s podfondy, prospekt v anglickém jazyce a zpřísnění sankcí na kapitálovém trhu Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novelizace zákonů týkajících se kapitálového trhu. Předkládaný návrh implementuje do českého právního řádu další z řady předpisů Evropské unie harmonizujících poskytování služeb na finančních trzích. V oblasti investičních fondů dochází k transpozici směrnice UCITS V, která upravuje investování do standardních fondů určených pro veřejnost (tzv. fondů UCITS). Tato směrnice zejména zpřísňuje pravidla pro činnost depozitářů investičních fondů a upravuje odměňování pro některé pracovníky obhospodařovatelů fondů UCITS. Novela rovněž usiluje o harmonizaci udělování sankcí v oblasti investičních fondů. Nebude-li například obhospodařovatel uplatňovat některé z pravidel, technik a limitů stanovených pro obhospodařování fondu kvalifikovaných investorů, dopustí se správního deliktu, za což mu může být udělena pokuta až do výše 300 mil. Kč (namísto dosavadních 10 mil. Kč). Nad rámec transpozičních ustanovení navrhuje ministerstvo financí v reakci na požadavky z praxe i další zajímavé novinky pro investiční fondy a jejich obhospodařovatele. Klasickým akciovým společnostem a podílovým fondům bude dle návrhu umožněno vytvářet podfondy. Nyní mají tuto možnost pouze akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV). Dle návrhu by měl být i SICAV zbaven povinnosti vydávat zakladatelské akcie. Veškeré akcie SICAVu by tak mohly být investiční (s právem na odkup). Návrh reaguje také na nařízení a směrnice stanovící jednotné požadavky pro vypořádání obchodů s finančními nástroji v EU, pravidla organizace a chování centrálních depozitářů (tzv. CSDR). Další transponované směrnice (tzv. TD II) mají snížit administrativní zátěž malých a středních emitentů a harmonizovat požadavky na prospekt a transparentnost emitentů, jejichž cenné papíry jsou přijaty

9 k obchodování na regulovaném trhu. Emitentům cenných papírů bude například umožněno vést řízení o prospektu cenného papíru před ČNB a vyhotovit prospekt v anglickém jazyce. Odpadne tak povinnost překládat veškerou dokumentaci do češtiny. Martin Kofroň, tel.: Iva Šteflová, tel.: Novela energetických předpisů obsahuje i daňové změny Koncem října tohoto roku předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh novely energetického zákona. Jedná se o rozsáhlou technickou novelu, jejímž cílem je transpozice evropských směrnic v oblasti energetiky a upřesnění vazeb mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou a plynem. Součástí tohoto návrhu je také novelizace dalších zákonů týkajících se energetiky včetně zákona o podporovaných zdrojích energie a zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů upravujícího daň z elektřiny. Většina novelizovaných ustanovení by dle návrhu měla být účinná k 1. červenci V daňové oblasti je jedním z hlavních navrhovaných opatření zrušení osvobození tzv. ekologicky šetrné elektřiny, tedy elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů (typicky ve fotovoltaických, vodních a větrných elektrárnách), od daně z elektřiny. Důvodem pro zrušení tohoto osvobození jsou praktické problémy související s prokazováním ekologického původu, kdy záruka původu vydávaná operátorem trhu ke konkrétní vyrobené elektřině je obchodovatelná a převoditelná bez vazby na faktický tok předmětné elektřiny. Zároveň je v návrhu nově definován charakter částek placených spotřebitelem na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů. Nově by se mělo jednat o složku ceny služby distribuční, resp. přenosové soustavy. Tato nová úprava by měla odstranit stávající výkladové nejasnosti ohledně uplatnění daně z přidané hodnoty na částky této podpory při jejich účtování zákazníkům. Jana Pytelková Svobodová, tel.: Ministerstvo financí novelizovalo pokyn k odčitatelné položce na výzkum a vývoj V návaznosti na změny v zákoně o daních z příjmů v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj účinné od 1. ledna 2014 zveřejnilo ministerstvo financí novelizaci Pokynu D-288 k jednotnému postupu při uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Dle pokynu nejsou za činnosti prováděné při realizaci projektů výzkumu a vývoje považovány patentové a licenční práce. Náklady na certifikace či zajištění právní ochrany již nebude možné do odpočtu zahrnout. Nadále platí, že odpočet nelze uplatnit na služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, avšak nově s určitými výjimkami. Těmito výjimkami jsou služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořizované od veřejných vysokých škol a výzkumných institucí a úplata u finančního leasingu hmotného movitého majetku. Změny v pokynu se použijí za zdaňovací období započaté v roce Michaela Thelenová, tel.: Hana Čuříková, tel.:

10 Mezinárodní daňové smlouvy v roce 2014 a 2015 V lednu 2015 se začne uplatňovat nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Lucemburskem (51/2014 Sb.m.sml.). Smlouva nahradí stávající smlouvu z roku 1991, která již neodpovídá změněným podmínkám. Nová smlouva mimo jiné upravuje: tzv. službovou stálou provozovnu (poskytování služeb po dobu delší než 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období), zavádí nulové zdanění dividend ve státě zdroje, pokud jejich vlastník drží nepřetržitě po dobu minimálně 1 roku alespoň 10 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy, a desetiprocentní daň z dividend v ostatních případech. u úroků (0 % v zemi zdroje) a licenčních poplatků (0 % u autorských poplatků, 10 % u průmyslových poplatků) je v podstatě ponechána stávající úprava. Protokol ke smlouvě ovšem obsahuje pravidlo, že pokud ČR podepíše smlouvu s jiným členským státem EU, v níž bude pro licenční poplatky stanovena nižší sazba, uplatní se snížená sazba automaticky i pro česko-lucemburské vztahy. Protokol dále upřesňuje náležitosti žádostí o výměnu informací. Smlouva se nově vztahuje na fiskálně netransparentní subjekty (včetně fondů kolektivního investování) založené podle práva jednoho ze smluvních států, a to i tehdy, podléhá-li takový subjekt v daném státě nulovému zdanění nebo je osvobozen od daně. Popsaná úprava je novinkou především pro lucemburské fondy typu SICAV, na které se dosavadní smlouva o zamezení dvojího zdanění nevztahuje. Dále se od příštího roku začne v České republice uplatňovat změna k singapurské smlouvě (64/2014 Sb.m.sml.). Změna zahrnuje například maximální sazby licenčních poplatků, upřesňuje některé pojmy (dividendy, úroky) a zavádí standardní výměnu informací mezi státy. V Singapuru se začne uplatňovat až 1. ledna Výměna informací začala ovšem probíhat již 12. září 2014, kdy smlouva vstoupila v platnost. V lednu by se také mohla začít uplatňovat změna k ukrajinsko-české smlouvě (pokud ukrajinská strana do konce roku vymění ratifikační listiny). Prodlužuje se například test u službové stálé provozovny ze tří na standardních šest měsíců, doplňuje se osvobození úroků v případě, kdy je vyplácí stát nebo státem vlastněná banka. Ostatní úpravy zahrnují upřesnění různých definic a doplnění článku výměny informací tak, aby byl v souladu se standardem OECD. V roce 2014 byly dojednány smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Lichtenštejnskem a Pákistánem. Není pravděpodobné, že by vstoupily v účinnost začátkem roku Totéž platí o protokolu ke smlouvě s Kazachstánem. V oblasti smluv o výměně informací byly sjednány dohody s Monakem a Bahamami, které zřejmě rovněž nestihnou vstoupit v účinnost do začátku roku Aktuální seznam smluv o zamezení dvojího zdanění naleznete pod tímto odkazem: Aktuální seznam smluv o výměně informací je dostupný zde: Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

11 EU a OECD Akční plán BEPS: první diskusní materiály předloženy veřejnosti OECD vyzvala veřejnost, aby předkládala komentáře k diskusnímu materiálu k bodu 6 Akčního plánu BEPS, který se týká zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění. Diskusní návrh obsahuje smluvní ustanovení pro omezení výhod plynoucích ze smluv v situacích, pro které smlouvy nebyly původně určeny. Dále se týká stanovení minimálních standardních podmínek pro poskytnutí výhod ze smluv pro subjekty kolektivního investování a pro investiční fondy. Konečná podoba opatření, která chce OECD v rámci tohoto bodu Akčního plánu navrhnout, se očekává v září Dalším diskusním materiálem předloženým OECD veřejnosti k připomínkám je materiál k bodu 7 Akčního plánu. Tento materiál se zabývá situacemi, kdy se zahraniční podnik uměle vyhýbá vzniku stálé provozovny. Jeho cílem je aktualizovat definici stálé provozovny v modelové smlouvě OECD tak, aby se zabránilo jejímu zneužívání. Zejména jsou popsány situace, kdy zahraniční podnik využívá služeb lokální dceřiné společnosti jako nezávislého komisionáře namísto plnohodnotného distributora. V důsledku toho nejsou zisky z prodejů zboží zdaňovány v zemi, kde se zboží prodává, ale většina zisků se díky tomu přesouvá do zahraničí, aniž by byla zohledněna podstata funkcí, které lokální distributor pro zahraniční společnost v dané zemi vykonává. Častým pochybením pak je, že změna profilu distributora na komisionáře nejde ruku v ruce s faktickými změnami v rozložení funkcí a rizik mezi výrobcem a distributorem, resp. komitentem a komisionářem. Dále se OECD zaměřila na výjimky, které umožňují, aby při výkonu pomocných a/nebo přípravných aktivit nevznikla stálá provozovna, čehož nadnárodní skupiny často využívaly a uměle rozdělovaly své operace. OECD navrhuje sérii zpřísňujících opatření, mj. např. tak, aby bylo možné dovodit vznik stálé provozovny v případech, kdy společnost specializující se na on-line prodeje provozuje sklad a výdejní místo svých výrobků nebo kdy společnost ve významné míře nakupuje přes pomocné místo. Komentáře k oběma diskusním návrhům může veřejnost předkládat do 9. ledna Třetím materiálem, který je v současnosti předložen k diskuzi a k němuž má veřejnost zasílat připomínky do 14. ledna 2015, je materiál k bodu 10 Akčního plánu. Jsou to návrhy změn směrnice o převodních cenách. Změny se týkají služeb s nízkou přidanou hodnotou poskytovaných uvnitř skupiny společností. OECD se snaží nastavit transparentní pravidla tak, aby nedocházelo k nepatřičnému přesouvání zisků do jiného státu prostřednictvím nepřiměřených manažerských poplatků, podílů na nákladech ústředí apod. Dokument obsahuje definici služeb s nízkou přidanou hodnotou. Mezi tyto služby zahrnuje například účetní, daňové a právní poradenství, správu pohledávek a závazků, personalistiku včetně zajišťování zaměstnaneckých školení, interní a externí public relations a služby v oblasti informačních technologií pouze pokud nejsou hlavní výdělečnou činností dané společnosti. Naopak mezi služby s nízkou přidanou hodnotou explicitně nezahrnuje aktivity, které spadají pod hlavní výdělečné činnosti skupiny, dále výzkum a vývoj, výrobu a produkci, prodej, reklamní činnost a

12 marketing, distribuci, těžbu, průzkum a zpracování přírodních zdrojů, finanční transakce včetně pojištění a zajištění, služby vrcholového managementu apod. Dokument zdůrazňuje potřebu použití konzistentních alokačních klíčů pro všechny příjemce služeb. Daniel Szmaragowski, tel.: Lenka Fialková, tel.: Převodní ceny pod drobnohledem Evropské komise Jak jsme již informovali v dřívějším vydání Finančních aktualit, Evropská komise zahájila letos vyšetřování několika vybraných zemí ohledně dříve vydaných závazných posouzení převodních cen. Závazná posouzení (tzv. "Advance Pricing Agreement") zpravidla představují určitou dohodu mezi finančním úřadem a daňovým poplatníkem, v níž finanční úřad schvaluje nastavení převodních cen a tím potažmo i daňový základ zdanitelný v dané zemi. Komise v prověřovaných případech vidí riziko, že jednotlivé státy schválily pro vybrané poplatníky tržně neobvyklé nastavení cen, které jim umožní dosáhnout nižšího zdanění a získat konkurenční výhodu. Poskytnutím takové výhody by došlo, za splnění dalších podmínek, k porušení pravidel o poskytování veřejné podpory. Jedním ze zkoumaných závazných posouzení je případ společnosti Starbucks v Nizozemí, která působí jako smluvní výrobce a je odměňována metodou čistého ziskového rozpětí (tzv. "TNMM"). Evropská komise toto shledala jako porušení pravidel vnitřního trhu EU a vyzvala Nizozemí, aby zdůvodnilo svůj postup. Dne 14. listopadu zveřejnilo nizozemské ministerstvo financí své vyjádření, ve kterém potvrdilo legitimnost svého dřívějšího postupu a odmítlo závěry Komise ohledně poskytnuté veřejné podpory. Dá se očekávat, že přístup Evropské komise může ovlivnit ochotu finančních úřadů vydávat závazná posouzení u odvážnějších nastavení převodních cen ve skupině. Zároveň je její vyjádření významné pro aplikaci metody TNMM. Kromě specifických úprav pracovního kapitálu napadla Evropská komise také samotný funkční a rizikový profil nizozemské společnosti prezentovaný v závazném posouzení a aplikaci tzv. variabilní licence, kdy se licenční poplatek odvozuje od reziduálního zisku smluvního výrobce. Současně z vyjádření komise vyplývá, že dokumentace převodních cen a prokazování vazby popsaného funkčního a rizikového profilu společnosti mají zásadní význam pro posuzovanou skutečnost. Případ pro Vás budeme nadále sledovat. Již teď by však společnosti měly věnovat tématu převodních cen pozornost a případně zohlednit dílčí závěry vyšetřování Evropské komise při nastavení vnitroskupinových transakcí. Daniel Szmaragowski, tel.: Tomáš Drašar, tel.:

13 JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: jiný pohled na ustanovení 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů Kauza týkající se aplikace ustanovení 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů, které umožňuje překlasifikovat obecně nedaňové náklady na daňově relevantní do výše souvisejících výnosů, pokročila do dalšího dějství. Jak jsme již informovali v předchozích vydáních Finančních aktualit, sedmý senát Nejvyššího správního soudu (NSS) se v létě přiklonil k závěru, že předmětné ustanovení lze využít i na tak specifické případy nákladů jako jsou účetní odpisy v situaci, kdy tyto tvoří jednu z kalkulačních položek odměny za poskytované služby (tj. pokud jsou v zásadě přímo reflektovány ve výši zdanitelných tržeb). Radost veřejnosti z tohoto sice kontroverzního, ale do jisté míry racionálního rozhodnutí z pohledu obecné aplikovatelnosti ustanovení, však netrvala dlouho. Stejný případ, pouze ve vztahu k jinému zdaňovacímu období, se objevil u NSS znovu (čj. 9 Afs 74/ ). Tentokrát však kauza doputovala k jinému senátu. Devátý senát se po podrobném prozkoumání dané kauzy nakonec s rozhodnutím sedmého senátu neztotožnil. Principiálním rozporem mezi oběma senáty je aplikovatelnost ustanovení na účetní odpisy v situaci, kdy zákon o daních z příjmů specificky upravuje způsob zahrnutí nákladů na pořízení dlouhodobého majetku do základu daně prostřednictvím daňových odpisů. Devátému senátu se navíc jeví možnost využití tohoto ustanovení také na účetní odpisy kalkulované z části vstupní ceny majetku, která byla navýšena v důsledku daňově nerelevantního přecenění při předchozí reorganizaci, jako rozporná se základní koncepcí zákona o daních z příjmů. Ta spočívá v tom, že obecně umožňuje zahrnout do daňových nákladů pouze reálně vynaložené náklady na pořízení investice. Dle devátého senátu totiž není možné automaticky aplikovat předmětné ustanovení na jakýkoli typ nedaňového nákladu. Nakonec se ani specifická regulace cen v energetickém odvětví v daném případě nejevila tomuto senátu jako dostatečný podklad k aplikaci 24 odst. 2 písm. zc). S ohledem na rozdílnost názorů různých senátů NSS se záležitostí bude zabývat Rozšířený senát, který by měl rozhodnout o rozsahu aplikovatelnosti předmětného ustanovení. Tuto zajímavou kauzu budeme samozřejmě dále sledovat. Zároveň připomínáme již avizovanou novelizaci daného ustanovení, která bude od příštího roku limitovat jeho využitelnost pouze na situace přímých přefakturací a přenosu nákladů na jiný daňový subjekt. Alena Švecová, tel.: Veronika Červenková, tel.: Prvý rok po zavedení kontrolného výkazu na Slovensku SLOVENSKO Od 1. januára 2014 sa v Slovenskej republike zaviedla pre platiteľov DPH nová povinnosť, a to podať kontrolný výkaz ( KV ). Tento by mal prostredníctvom automatizovaného systému krížovej kontroly údajov v ňom uvedených slúžiť správcovi dane na odhaľovanie a predchádzanie DPH podvodov, efektívnejšie plánovanie a výkon daňových kontrol. Cieľom je tiež zlepšený výber DPH a v budúcnosti previazanosť na kontroly dane z príjmov či spotrebných daní.

14 V KV sa uvádzajú údaje z nasledovných dokladov: z vystavených faktúr, ak osobou povinnou platiť daň je: dodávateľ tovaru alebo služby v tuzemsku, a to vrátane súhrnných faktúr, dohôd o platbách, s výnimkou zjednodušených faktúr a faktúr za oslobodené dodania. Pri zjednodušených faktúrach vyhotovených ERP sa v KV uvádza celková suma tržieb podľa DPH sadzieb za zdaňovacie obdobie; ostatné dodania, pri ktorých dodávateľ nie je povinný vystaviť DPH faktúru a ani ich evidovať prostredníctvom ERP, sa taktiež uvádzajú kumulatívne. príjemca tovaru alebo služby, a to pri domácom samozdanení (ktoré sa týka vybraných druhov poľnohospodárskych produktov, kovov, mobilných telefónov, integrovaných obvodov), okrem zjednodušených faktúr. z prijatých faktúr od: domácich platiteľov dane, pri ktorých odberateľ uplatňuje odpočítane DPH uvedenej na faktúre dodávateľom (z každej jednotlivej faktúry, pričom doklady vyhotovené ERP a ďalšie zjednodušené faktúry sa uvedú jednou kumulatívnou sumou). od domácich a zahraničných dodávateľov, keď odberateľ uplatňuje slovenskú DPH prostredníctvom samozdanenia. Ak pri odpočítaní DPH nie je platiteľ povinný mať faktúru od dodávateľa napr. pri nákupe služieb alebo tovaru s inštaláciou alebo montážou od zahraničnej osoby a v prípade domáceho samozdanenia, vychádza sa z iných dokladov (napr. zmlúv). z vystavených a prijatých dobropisov a ťarchopisov. KV sa podáva elektronicky za každé zdaňovacie obdobie, v lehote do 25. dňa po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia. Ako nový druh výkazu si KV vyžiadal od platiteľov DPH úpravy účtovného, prípadne DPH softvéru. Podáva sa vo formáte XML. XML štruktúra je definovaná a určená XSD schémou, ktorá je zverejnená na webovom portáli Finančnej správy SR. KV je možné vyplniť na portáli finančnej správy alebo v aplikácii Finančného riaditeľstva SR edane a následne je možné ho odoslať do elektronickej podateľne Finančnej správy SR (FS SR). V prípade, že účtovný poskytuje takú možnosť, tak je možné štruktúrované údaje kontrolného výkazu automatizovane odoslať priamo do elektronickej podateľne FS SR. Najmä začiatkom roka bolo možné sledovať opakujúce sa chyby, zaznamenávané platiteľmi DPH počas prispôsobovania interných softvérov tejto novej vykazovacej povinnosti. Išlo napríklad o uvedenie nesprávneho IČ DPH, neexistujúceho IČ DPH, uvádzanie interných čísiel faktúr namiesto poradových čísiel uvedených na faktúre, pri opravných faktúrach chýbajúce referencie na pôvodné faktúry, atď. K dodatočnej komunikácii so správcom dane môže viesť aj z technických dôvodov viacnásobne uskutočnené podanie KV. Chybné údaje v podaných KV môžu spôsobiť, že nedôjde k spárovaniu faktúr, čo môže viesť aj k vykonaniu miestneho zisťovania zo strany správcu dane s cieľom zistenia dôvodu nezrovnalostí. V októbri 2014 začala FS SR poskytovať prostredníctvom svojho webového portálu novú službu, tzv. správu o chybe v odoslanom KV. Jej cieľom je upozorniť platiteľov DPH na niektoré možné chyby, ktoré urobili pri podaní KV. Zákon o DPH stanovuje pokuty (podľa závažnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu): do výšky eur v prípade: nepodania KV, jeho oneskoreného podania, jeho podania avšak s neúplnými alebo nesprávnymi údajmi, neodstránenia nedostatkov podaného KV na výzvu správcu dane v určenej lehote, do výšky eur v prípade opakovaného porušenia povinností uvedených vyššie.

15 Vrátenie nadmerného odpočtu DPH je pozdržané v prípade nepodania KV, ako aj v prípade výzvy správcu dane na odstránenie nedostatkov v podanom KV. FR SR niektoré druhy nedostatkov v začiatkoch podávania KV nepenalizovala, prípadné zmeny v prístupe ukáže čas. Počas uplynulých mesiacov po zavedení KV táto nová vykazovacia povinnosť predstavovala živý produkt, podliehajúci vývoju z technického i metodického hľadiska. Elvíra Ungerová, tel.: KRÁTCE Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 242/2014 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Ministerstvo financí informovalo, že byl podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oblasti daní z příjmu a z majetku. Ve Finančním zpravodaji ministerstva financí vydaném v listopadu byly publikovány: o Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní o Sdělení k Pokynu č. D 288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů o Sdělení k aplikaci Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oblasti daní z příjmu Švýcarsko připojilo svůj podpis jako 52. země k mnohostranné dohodě příslušných úřadů, která umožní zavést automatickou výměnu informací o finančních účtech daňových poplatníků. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty 262/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. října 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení TAX FORUM 2016 Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení Převodní ceny v ČR oblasti kontrolní činnosti Kontrola správnosti uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA REGULATORNÍ OZNÁMENÍ Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA LUCEMBURK/ZNOJMO, 30. září 2015 PEGAS NONWOVENS SA (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost")

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více