Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství"

Transkript

1 Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství Popiš koloběh vody v přírodě Jaké znáš skupenství vody v přírodě?

2 Sladká voda nerovnoměrně rozdělené přírodní bohatství Voda je nezbytná pro život na naší planetě Země je jediná ze všech planet sluneční soustavy, kde je život. Co je tajemstvím tohoto zázraku? Voda. Zemi říkáme modrá planeta, protože je zhruba ze tří čtvrtin pokryta vodou. 97 % však představuje slaná voda v mořích a oceánech nebo voda ukrytá v ledovcích. Na sladkou vodu připadají pouze 3 %. Pouze 9 států světa má přístup k 60 % přírodních zdrojů sladké vody, např. Brazílie, Kanada, Rusko, USA Z důvodu přelidnění některých států (např. Indie) se průměrné množství sladké vody na obyvatele snižuje. Kanaďan tak může spotřebovat mnohonásobně více vody než třeba Egypťan. Asi 80 zemí na světě trpí nedostatkem pitné vody. Na světě je řada zemí, které nemají dostatek pitné vody, např. země v Africe kolem pouště Sahara. Má ČR dostatek pitné vody? Co by se stalo, kdyby voda došla? Co by to znamenalo pro lidi? A pro rostliny a živočichy? Napiš alespoň 5 ryb, které žijí v českých řekách... Jaké vlastnosti má pitná voda?... Kolik % vody obsahuje tělo dítěte?... Jak dlouho člověk vydrží bez jídla? A bez vody?... Zaškrtni, jakou chuť má pitná voda: hořká kyselá slaná sladká bez chuti Označ, jaké vlastnosti má voda, která teče u vás doma z vodovodu, příp. doplň. čerstvá dobrá chutná chlorovaná rezavá bezbarvá 2

3 Z historie Už v historii při zakládání měst měla voda jednu z nejdůležitějších rolí. Města se zakládala poblíž řek, ze kterých se odebírala voda. Pitnou vodu lidé nabírali ze studní a kašen, které byly obvykle na náměstí. Domů ji nosili v konvích a džberech. Voda nebyla vyčištěná, proto byla často zdrojem mnoha nemocí jako mor, cholera, tyfus. Zamysli se nad tím, k čemu člověk potřebuje vodu a napiš nebo namaluj alespoň 5 různých možností. V současné době se voda upravuje ve vodárnách nebo se odebírá podzemní, která se dále upravuje. Každá obec nebo město má svůj zdroj vody. Jaké znáš zdroje pitné vody? Víš, z které úpravny vody je zásobováno pitnou vodou tvé město nebo obec?... Kolem zdrojů pitné vody a v jejich okolí existují tzv. ochranná pásma, která chrání zdroje vody před znečištěním. Napiš alespoň 3 činnosti, které se nesmějí provádět v ochranných pásmech: Vysvětli, proč jsou tyto činnosti v ochranných pásmech zakázány:

4 Voda ve volné přírodě může obsahovat různé nečistoty, proto musí projít procesem úpravy ve vodárně, kde se jich zbaví. Technologický postup výroby pitné vody může být různý podle zdroje, ze kterého úpravna vody odebírá vodu. Říční voda může např. prosakovat do okolí (odborně tomuto jevu říkáme infiltrace), odkud se pak pomocí studní odebírá a dále upravuje. Nebo se voda odebírá z vodárenské nádrže, obvykle z takové hloubky, kde je voda nejkvalitnější. Do vody se přidává tzv. srážedlo (odborně koagulant), který na sebe váže nečistoty a tyto nečistoty se společně s chemikálií sráží ve vodě a klesají ke dnu. Kapalina je poté odváděna na pískové filtry. Chemikálie se opět musí od vody oddělit. Voda pomalu prochází přes pískové filtry. Nakonec se do vody přidává chlór kvůli jejímu hygienickému zabezpečení, příp. voda prochází tzv. ozonizací (dezinfekcí vody ozonem), aby se zlepšily chuťové vlastnosti pitné vody. Chlór je dezinfekční prostředek, velké množství chlóru by bylo pro zdraví nebezpečné, ale do pitné vody se přidává velmi malé množství, pro představu je to asi 5 kapek do 1 m 3 vody, tj litrů vody. Je možné pít vodu ze studánky? Víš, jak se nazývá zařízení, které zachycuje hrubé nečistoty z vody, jako jsou např. větvičky, listy či jiné předměty? Umíš si představit, co je 200 litrů vody? Např. kolik je to kbelíků vody, van atd.... Voda může být tvrdá nebo měkká Tvrdost vody představuje podíl minerálů ve vodě, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Optimální tvrdost pitné vody je uvedena ve vyhlášce pro pitnou vodu. Pro použití v domácnosti není vhodná ani příliš tvrdá voda, ani příliš měkká. Jak v koupelně poznáš, zda je voda příliš měkká či příliš tvrdá? Kvalita pitné vody se kontroluje v laboratořích. Kvalitní pitná voda nesmí obsahovat žádné látky a bakterie, které by mohly ohrozit zdraví lidí. Kvalita pitné vody je stanovena vyhláškou, která přesně určuje, co a do jakého limitu může pitná voda obsahovat. Jak se nazývá kvalitní pitná voda, která vyvěrá z hlubokého podzemí a která se bez další úpravy může pít či stáčet do lahví? V některých případech ji mohou pít i kojenci.... Můžeš se napít z kterékoliv studně? Je voda ze studní vždy zdravotně nezávadná?... 4

5 Všechny činnosti nutné pro fungování města mohou způsobovat znečištění životního prostředí znečišťují vzduch, vodu i zem. Lidé ani města nemohou být bez vody. Zamysli se nad tím, co vše lidé potřebují, aby se jim ve městech dobře žilo: Voda dodávky vody až do domácností, odvádění odpadních vod Energie rozvod energií až do domácností Dopravní síť - přemísťovat se do práce, školy Zpracování odpadů Auta - výfukové plyny Odpady - kouř ze spalování znečišťuje vzduch, tvoří se skládky Odpadní vody - vypouštění odpadních vod do řek Topení - kouř z paliv Továrny - vypouštění odpadů z továren do vody a půdy, kouř do ovzduší Odkud se voda bere a kudy je do domácností vedena?... Kde se pitná voda skladuje?... Jak se pitná voda dostane k lidem, kteří bydlí na kopci?... Kam odtéká odpadní voda z domácností?... Jak se dostane až na čistírnu odpadních vod?... Voda je životadárná tekutina, kterou bychom měli chránit, protože velmi rychle ubývá. 5

6 Naučit se pravidlům hygieny pro lepší zdraví V některých zemích (např. v Africe) se čerpá voda ze studní a pak je skladována v nádobách. Lidé používají k pití kelímky, kterými nabírají vodu z nádob. Pokud se jejich ruce, které nejsou dokonale čisté, dostanou do kontaktu s vodou, mohou vodu kontaminovat. Když se děti takové vody napijí, mohou onemocnět, mají průjem, který je dehydratuje (odvodní). Proto se v těchto vesnicích pořádají vzdělávací programy, které lidi učí mýt si pořádně ruce a chránit si tím zdraví. V naší zemi naštěstí máme dostatek kvalitní pitné vody, která každému teče z vodovodu přímo v domácnosti. Voda z vodovodu je mnohem přátelštější k životnímu prostředí než voda balená, nepotřebuje žádné obaly, dopravu ani skladovací prostory. Pitím vody z vodovodu ušetříte peníze, ale i čas a námahu a odpadá vám starost s likvidací PET lahví. Víš, kolik vody (tekutin) bys měl/a vypít za 1 den? Přiřaď spotřebu vody k jednotlivým činnostem či typům spotřeby: Činnost Jedno spláchnutí WC Pračka Sprcha Koupel ve vaně Pití Spotřeba vody Možnosti spotřeby vody: litrů 5 10 litrů 2 litry litrů litrů i více Urči, kolik vody přibližně spotřebuješ při těchto činnostech za 1 den (průměrně člověk spotřebuje denně asi 100 litrů vody) Činnost WC Os. hygiena, sprchování Praní, úklid Příprava jídla, mytí nádobí Mytí rukou Zalévání Pití Ostatní Celkem Počet litrů 100 litrů Každý člověk musí dodržovat základní pravidla hygieny, ale na druhou stranu s vodou nemá plýtvat, tj. nenechat zbytečně téct kapající kohoutky nebo protékací záchody, při čištění zubů nemusí téct voda nepřetržitě, podobně jako při mytí nádobí. Odpad z koupelny nesplachujte, ale vyhazujte do odpadkového koše. Zahradu zalévejte vždy ráno nebo večer, zabráníte tím vypařování vody. Šetření vodou neznamená ochromení našeho životního stylu, znamená jen snížení množství vody, kterou plýtváme! 6

7 Když každý člověk denně vypije 1 balenou vodu nebo limonádu, vyhodí PET láhev, za čtyřčlennou rodinu je to ročně 1460 PET lahví. (365 x 4 = 1460 lahví) Už víš, proč je potřeba třídit odpad a proč je lepší pít vodu z vodovodu? Zkuste společně s pomocí učitele vypočítat, kolik stojí 1 litr vody z vodovodu a pak porovnejte s balenou vodou v PET lahvích. Pomůcka: 1 kubík (m 3 ) vody je 1000 litrů a stojí cca 60 Kč... Jakou barvu má kontejner na plasty?... Vybarvi správně kontejnery na odpad: PLASTY SKLO PAPÍR Zamyslete se nad tím, co se pak s tímto odpadem děje.... Zjisti, kolik asi stojí kupované vody nebo limonády Coca Cola Dobrá voda Poděbradka Mattoni a další Za 30 Kč si můžeš koupit např. 1 bagetu nebo 2 litrovou láhev limonády. Víš, kolik litrů vody si můžeš koupit za 30 Kč? a) 5 litrů vody b) 50 litrů vody c) 500 litrů vody Všichni jistě víte, že za dodávku vody do domácností a odvádění odpadních vod se platí. Víš, jak se platby za vodu správně nazývají? Označ správnou odpověď. a) vodovodné b) vodné a stočné c) kanálné 7

8 Co se děje s vodou, která odtéká z domácnosti? Potrubí, kterým odpadní voda odtéká, se nazývá kanalizační stoka. Podle tvaru rozdělujeme stoky na kruhové, vejčité či hruškové. Stoky jsou různých velikostí, označujeme je jako průlezné a neprůlezné. Jsou z různých materiálů nejčastěji kameninové, cihelné, betonové a v poslední době plastové. Odpadní voda teče malým potrubím, do většího, největší potom ústí do čistírny odpadních vod. Stoky se mohou zanést usazeninami a mohou v nich vzniknout různé závady, příp. havárie. Aby se těmto závadám předešlo, provádí se systematický průzkum stokové sítě televizní kamerou a stoky se čistí. K čištění se dnes používají speciální čistící vozidla. Stoky se čistí tlakem vody. Při průzkumu stoky je kamera na vozíku poháněném elektromotorem. Otočná hlava umožňuje prohlížet podrobně celý vnitřek kanalizace a dívat se i do jednotlivých přípojek. Vozík s kamerou je ovládán dálkově z vozidla. Někdy kamera přistihne v kanalizaci potkana. Většinou tato plachá zvířátka utečou, ale jsou i zvědavá a kameru si někdy prohlížejí. Veškerá odpadní voda z domácnosti odchází na....., kde prochází procesem čištění. Potkan je všežravec. V kanále se živí vším, co připlave s odpadem z domácností, podniků veřejného stravování atd., tedy všech objektů napojených na stokovou síť. Aby se potkan ve stokách nevyskytoval, je třeba zamezit tomu, aby se do odpadů dostávaly zbytky jídel. Také oleje z domácností se nemají do kanalizace vylévat, protože se usazují na stěnách a časem mohou způsobit ukládání. Urči, které látky lze vyhodit nebo vylít do kanalizace a které ne: Pivo, limonáda Zbytky jídla Léky Barvy, ředidla a jiné chemikálie Olej z auta Voda z mytí nádobí ANO NE Čím může být potkan pro člověka nebezpečný?... Víš, kam s odpadem? Napovíme, že odpad, který nepatří do kanalizace, patří do kontejnerů na směsný odpad nebo do sběrných dvorů, lékáren.. Odpad Léky Baterie Oleje z domácnosti Chemikálie, ředidla, barvy Hygienické potřeby Motorové oleje Zbytky potravin Kam patří... Jak se nazývá proces hubení potkanů?... 8

9 Víš, že Baterie obsahují rtuť a voda znečištěná rtutí se obtížně čistí. Rtuť je prvek nebezpečný pro ryby i člověka. V lécích jsou obsaženy látky, které ovlivňují činnost lidského těla. Pokud se dostanou do vody, mohou nepříznivě ovlivňovat zdraví těch, kteří vodu pijí. Čistírna odpadních vod je místo, kam přitéká špinavá odpadní voda z celé obce nebo města a kde se postupnými kroky tato voda vyčistí tak, že je možné ji vypustit do nejbližšího vodního toku. Nejdříve se provádí mechanické čištění, poté biologické čištění. Umíš jednoduše popsat, co je mechanické čištění odpadní vody? Co se děje s odpadky, které se odstraní z odpadní vody? Po mechanickém čištění odpadní vody voda vypadá čistá. Je ale skutečně čistá? Co ještě obsahuje? Po skončení mechanického čištění vody nastupuje tzv. biologické čištění. Při něm voda odtéká do aktivačních nádrží. Zde z ní mikroorganismy tzv. vyžírají rozpuštěné nečistoty, jako jsou prací prášky, šampony atd. Aby mohly mikroorganismy žít, potřebují kyslík, nádrže se tedy provzdušňují a tím se na nich tvoří vysoká pěna. V aktivačních nádržích je voda kalná, proto se musí znovu usadit kal, takže voda putuje do tzv. usazovacích nádrží. Odtud již odchází čistá do řeky. Kal, který vznikne při čištění odpadních vod se odvodňuje a odváží na skládky. Zamyslete se nad tím, proč není vhodné, aby malé děti navštěvovaly čistírny odpadních vod? V laboratořích se kontroluje také odpadní voda. Je to nutné z toho důvodu, aby voda, která se do řek vypouští, nezatěžovala životní prostředí. Proto jsou stanoveny limity, které určují maximální množství látek, které může voda obsahovat. Do řek musí jít voda čistá, aby neničila život v řekách. 9

10 Přiřaď přibližnou dobu rozpadu k odpadu Jistě každý z vás ví, jak se chovat v přírodě. A věříme, že tyto zásady také dodržujete. V přírodě je důležité např. - Pohybovat se ohleduplně, abychom přírodu nepoškodili - Používat jen vyznačené trasy - Neodhazovat odpadky do přírody, ani vodních toků a jezer atd. Přesto se stane, že v přírodě odhozené odpadky najdeme. Životnost odpadů v přírodě se liší podle toho, z čeho jsou složeny a podle atmosférických podmínek. Odpad Papírový kapesník Noviny Cigaretový nedopalek Žvýkačka Ovoce Igelitová taška Sklo Doba přirozeného rozpadu odpadů: Možnosti doby přirozeného rozpadu odpadů: nikdy cca 3 měsíce 1 5 let 3 12 měsíců; 3 měsíce 2 roky 5 let až 100 let Co se dá udělat pro přírodu? Sbírat nebezpečný odpad Třídit odpadky Neodhazovat odpadky na ulici Snížit spotřebu plastových obalů Chodit pěšky, nepoužívat tolik automobil Používat veřejnou dopravu Sázet stromy Nepoužívat aerosoly Neplýtvat vodou a elektřinou Neházet odpadky do řek a jezer Omezit úniky vody Neházet do kanálu, co tam nepatří Máš ještě jiné nápady?... Co uděláš pro planetu ty sám?... 10

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody Voda Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle Metody Všichni používáme vodu a všichni máme spoluzodpovědnost za její ochranu před znečištěním a šetrné

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

ROZVOJOVKA 1. Čistá voda pro všechny. 2 téma Jak zajistit lidem přístup k čisté vodě? 7-8. Unikátní česká technologie na filtraci vody

ROZVOJOVKA 1. Čistá voda pro všechny. 2 téma Jak zajistit lidem přístup k čisté vodě? 7-8. Unikátní česká technologie na filtraci vody Rozhovor: Unikátní česká technologie na filtraci vody 2 téma Jak zajistit lidem přístup k čisté vodě? 3-6 diskuse Izrael zavlažuje pole v poušti 7-8 2 0 1 3 ROZVOJOVKA 1 Čistá voda pro všechny K A L E

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

SVĚT v nákupním košíku

SVĚT v nákupním košíku SVĚT v nákupním košíku Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU Vydala Společnost pro Fair Trade v roce 2010 Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země Ilustrace:

Více

Příprava pro případ nouze

Příprava pro případ nouze Důležitá čísla Důležitá čísla Policie 110 Příprava pro případ nouze Prevence a svépomoc v nouzových situacích Hasičský sbor 112 Lékařská pohotovostní služba Záchranná služba Pomoc při otravách Pohotovostní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Kompostování pro všechny. Nicky Scott

Kompostování pro všechny. Nicky Scott Kompostování pro všechny Nicky Scott Obsah Úvod Co je kompostování? Život v hromadě Otázky a odpovědi Studené kompostování Horké kompostování Jak dlouho to trvá? Co mám dělat s kuchyňským odpadem? Kompostování

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE Pexeso Vím, co jím vzniklo zejména jako didaktická pomůcka, která bude skýtat mnoho možností využití při výuce v základních školách. Jak jej lze vyžít, a

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Od jara do podzimu. aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři.

Od jara do podzimu. aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři. Od jara do podzimu aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři. Dovolte, abych se vám představil. Začal jsem včelařit v roce 1968 a jako každý začínající včelař jsem nerozpoznal trubce od matky. Začal

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Text aktualizovaný 2012 Obsah Úvod 3 Ledviny 4 Transplantace ledviny 7 Zdravotní péče po propuštění z nemocnice 14 Život po transplantaci

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti

Více

Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY

Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY OBSAH 1. Předmluva 1 2. Historie 1 3. Kávovník a jeho pěstování 3 4. Druhy kávy 3 5. Pěstování kávy 5 6. Sklizeň a zpracování 5 a. Sklizeň 5 b. Zpracování kávy 6 Mokrý proces

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Předmluva Důležitost potravin z hlediska každodenních potřeb nás všech, ale také ve vztahu ke zdraví každého jedince, pokládáme za

Více