UV jednotky pro odpadní vody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UV jednotky pro odpadní vody"

Transkript

1 UV jednotky pro odpadní vody

2 3 5 6 Obsah UV zachovává nedostatkové vodní zdroje Systémy Berson Openline Systém Berson InLine : Vlastnosti a hlavní výhody Hlavní komponenty Nejlepší v UV již více než 40 let Berson: průkopníci a inovátoři v UV dezinfekci a pokročilé oxidaci 2 Uvedení značky Berson na trh Společnost, která byla založena Hansem Bersonem v roce 1972, má více než 40 let zkušeností v oblasti UV technologie. Byla průkopníkem v zavádění UV technologie pro pitnou vodu v západní Evropě na počátku 80. let minulého století a od té doby rozšířila používání UV technologie po celém světě. Koncept Berson InLine UV, který byl uveden na trh v roce 1995, se stal celosvětově standardem pro středotlaké UV systémy pro pitnou vodu. Společnost Berson má své centrum v Nuenenu v Nizozemí, v oblasti Eindhovenu (vítěz mezinárodní soutěže Město inteligence pro rok 2011). V roce 1988 byla převzata britskou nadnárodní společností Halma p.l.c. a je spolu se sesterskými společnostmi Hanovia z Velké Británie a Aquionics z USA celosvětovým leaderem v úpravě vody pomocí UV technologie. UV systémy Společnost Berson nabízí širokou škálu UV systémů pro pitnou vodu, odpadní vody a recyklaci vody certifikovaných DVGW, USEPA a NWRI. Díky těmto certifikátům mají koncoví uživatelé a úřady jistotu, že výkon daného UV systému je vhodný pro příslušnou aplikaci. Berson také nabízí systémy pro úpravu injektážní vody při rekultivaci ropných polí. Sortiment systémů na úpravu vody společnosti Berson sahá od dezinfekce k pokročilé oxidaci na odstranění organických (mikro) znečišťujících látek. Inovace Společnost Berson pokračuje ve zlepšování účinnosti dezinfekce, systémové účinnosti a snadnosti obsluhy/údržby svých systémů, přičemž klade při inovacích velký důraz na spolupráci s renomovanými mezinárodními institucemi, jako je Imperial College London, UNESCO-IHE, KWR a Wetsus, a s klíčovými dodavateli. Díky tomu mají zákazníci nejúčinnější systémy za nízké provozně-investiční náklady. Společnost se věnuje zajišťování nezávadné pitné vody, nezávadné vody na koupání/rekreaci, nezávadné vody vypouštěné z lodí a nezávadnosti vody obecně po celém světě. Její systémy mohou být instalovány centrálně v čistírnách odpadních vod, lokálně pro dezinfekci v jednotlivých uzlech distribuční sítě nebo v koncových bodech sítě, přičemž zajišťují bakteriální nezávadnost vody tekoucí přímo z kohoutku zákazníka. Globální síť Globální prodejní a servisní síť, vybudovaná společností Berson, poskytuje celosvětově zákazníkům špičkové výrobky a vynikající služby, přičemž zajišťuje dlouhodobou výkonnost jejich UV systémů. Kvalita Kvalita je jedním z hlavních motivačních faktorů společnosti Berson. Tato společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 a 14001:2004 a neustále se snaží zlepšovat své postupy, aby uspokojila potřeby svých zákazníků. Insectron Kromě UV-C systémů (pro úpravu vody a odpadních vod) vyrábí Berson řadu průmyslových UV-A dezinsektorů Insectron.

3 UV zachovává nedostatkové vodní zdroje Účinné, spolehlivé a efektivní Dezinfekce bez vedlejších produktů Užíváno celosvětově Potřeba dezinfekce odpadních vod S rostoucím nedostatkem vody a globální urbanizací vzrůstá potřeba centralizovaného čištění odpadních vod. Standardy aplikované na odpadní vodu se velmi liší v závislosti na tom, zda je odpadní voda vypouštěna jako povrchová voda nebo zda jsou odpadní vody znovu využívány v zemědělství, místním chlazení nebo jiných užitečných oblastech. Bez ohledu na čištění odpadních vod a jejich výsledné použití je UV posledním desinfekčním stupněm ve schématu čištění, přičemž dezinfikuje na takové úrovni, která zajišťuje bezpečné vypouštění nebo recyklaci odpadní vody. Vody využívané k rekreaci V přírodních vodách jsou rekreační aktivity velmi obvyklé, zejména v létě. Na počátku osmdesátých let stanovila Evropská směrnice pro řízení jakosti vod ke koupání přísné předpisy týkající se (mikrobiologické) kvality vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání. V roce 2006 byla tato směrnice novelizována a přijata 27 členskými státy EU. Kvalita vody je testována a hodnocena každou sezónu. Od roku 2015 by měly všechny členské státy splňovat standardy nové Směrnice pro řízení kvality vod ke koupání. UV je nejlepším řešením pro snížení hladiny střevních bakterií enterococci a escherichia coli (parametry stanovené směrnicí), neboť při používání UV nevznikají vedlejší produkty poškozující vodní život. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch v některých oblastech závisí podstatnou měrou na dostupnosti nezávadné vody pro rekreaci, byly zavedeny programy na implementaci dezinfekce odpadních vod. V rostoucím počtu případů se UV používá na dezinfekci zachycené dešťové vody, čímž jsou zajištěny během celého roku čisté pláže a spokojení turisté. V roce 1993 v Milwaukee v USA vypukla epidemie cryptosporidia, při které zahynulo 100 lidí a jich onemocnělo. Epidemii způsobila skutečnost, že závod na pitnou vodu se nacházel ve směru po proudu toku od výpusti odpadní vody a neměl dostatečnou ochranu proti cryptosporidiu. UV záření poskytuje výbornou dezinfekci bez vedlejších produktů, a proto se stalo preferovanou technologií pro dezinfekci odpadních vod po celém světě. Přírodní vody, do kterých je odpadní voda vypouštěna, souvisí s naším potravinovým řetězcem mnohem více způsoby než jen prostřednictvím nové pitné vody. Voda z řek a jezer je užívána například: při zavlažování plodin v zemědělství, jako pitná voda pro hospodářská zvířata a v mnoha odvětvích zpracovávajících potraviny. Nově vznikající patogeny multirezistentní bakterie Zčásti díky lidským činnostem se svět kolem nás neustále vyvíjí, což se samozřejmě vztahuje i na mikroorganismy, které se neustále přizpůsobují na nové situace. Jakmile se nám podaří zvítězit nad jednou třídou patogenů, čeká již další na příležitost se objevit. Rozsáhlé užívání antibiotik vede ke vzniku kmenů multirezistentních patogenů, které lze jakmile způsobí infekci velmi těžko vyhubit. 3 UV jednotky pro odpadní vody Ochrana vodních zdrojů V mnoha případech je odpadní voda vypouštěna do přírodních vod, které jsou užívány jako zdroj pitné vody. Navzdory intenzivním opatřením v úpravnách pitné vody je dodatečným rizikem přítomnost významného množství patogenů ve vodním zdroji.

4 4 Nové patogeny jsou objevovány neustále, přičemž vedou ke zvýšeným rizikům; Ačkoli je velká část tohoto obrovského břemene nemocí způsobena klasickými patogeny, které souvisí s vodou, jako je tyfus a cholera, jsou neustále objevovány nové patogeny a nové kmeny existujících patogenů, což znamená další důležité výzvy jak pro oblast vodohospodářství, tak pro ochranu veřejného zdraví. Mezi lety 1972 a 1999 bylo objeveno 35 nových původců nemocí a mnoho dalších se jich znovu objevilo po dlouhých obdobích nečinnosti. Tito původci se také rozšiřují do oblastí, kde dříve nebyli zaznamenáni. Do této skupiny patří patogeny, které mohou být přenášeny vodou. Zdroj: Nové problémy týkající se vody a infekčních chorob Světová zdravotnická organizace UV v čistírnách odpadních vod a závodech na jejich recyklaci UV záření inaktivuje mikroorganismy (bakterie a viry) změnou jejich DNA, čímž zabraňuje jejich množení nebo infekci. Při použití všech konvenčních dezinfekčních metod (chlór, ozón) vznikají vedlejší produkty dezinfekce, které zvyšují riziko karcinogenních účinků pro lidi a zvířata. UV je elegantní řešení vyzkoušené během několika uplynulých desetiletí v nejrozvinutějších částech světa, které snižuje rizika pro životní prostředí. Co se týče spotřeby energie, zajišťuje technika nejnovějších lamp a předřadníků snížení uhlíkových stop na minimální přijatelnou úroveň. Provedení UV reaktorů UV reaktory jsou k dispozici v mnoha provedeních, aby vyhovovaly danému užití. Systémy uzavřených reaktorů vsazených do potrubí vynikají snadností údržby. Výhodou systémů s amalgamovými lampami je nízká spotřeba energie; výhodou středotlakých lamp je extrémně velká flexibilita pracovního rozsahu a velmi malý půdorys, který je umožněn systémem InLine. Pro již existující čistírny odpadních vod s otevřeným betonovým kanálem může být nejlepším řešením UV otevřený průtočný systém (OpenLine). Společnost Berson je schopná nabídnout nejlepší řešení pro každý konkrétní případ. Doporučení týkající se instalace Co se týče použití v oblasti odpadních vod a jejich recyklace, je velmi důležité učinit správné rozhodnutí kam, jak a jaký UV systém se má instalovat. Optimální řešení je potřeba volit s ohledem na kvalitu vody, která má být vyčištěna, ale také s ohledem na předcházející procesy, geografické umístění a další faktory. Společnost Berson má zájem zapojit se prostřednictvím svých specialistů do co nejranější fáze příprav, aby každá instalace byla úspěšná. Její účast však nekončí dodáním; máme zájem sledovat správné fungování zařízení po zaškolení personálu čistírny.

5 Systémy Berson Openline Vyzkoušené Inovativní Spolehlivé OpenLine systém může být v mnoha případech správným řešením pro otevřené průtočné UV systémy. Pokud je k dispozici existující kanál, lze do něj snadno osadit a zprovoznit UV zařízení pro poslední stupeň dezinfekce. Horizontální a vertikální provedení Společnost Berson dodává Otevřené průtočné UV systémy (Open channel UV) v horizontálním nebo ve vertikálním provedení. Výhodou vertikálních systémů oproti horizontálním je nižší exponovanost UV lamp a možnost výměny lamp bez demontáže podvodních těsnících elementů. Horizontální systémy lze naopak instalovat v relativně mělkých kanálech. Modulární provedení Výhodou systémů Open channel je možnost přidat další řady UV nosičů v případě zhoršení kvality vody nebo při nárůstu průtoku nad dimenzovanou hodnotu. Díky modulárnímu provedení je do budoucna garantována flexibilita systému. Variabilní konfigurace předřadníků Elektronické předřadníky lamp jsou osazeny ve vysoce odolných elektrických skříních s ochranou vůči vnějšímu agresivnímu prostředí. V případě potřeby mohou být předřadníky rychle vyměněny, neboť jsou snadno přístupné. Elektronické ovladače lamp jsou variabilní a zajišťují efektivní využití energie za všech provozních podmínek. UV senzory a kontrolní systém Všechny systémy Open Channel jsou monitorovány kalibrovanými senzory intenzity UV záření a jsou řízeny kontrolními systémy na bázi PLC, které zajišťují bezpečný výkon za všech provozních podmínek. Pro jednoduchý provoz a údržbu je k dispozici ovládací rozhraní s dotykovým displejem. Čisticí systém Stírací systém je ovládán pneumaticky, přičemž čistí ochranné trubice k tomu určenými stíracími kroužky, které odstraňují usazeniny. Ve většině případů je dostačující automatické mechanické stírání. V případech, kdy se vyskytuje velké množství řas, vysoká tvrdost nebo vysoký obsah železa a manganu ve vodě, lze navíc přidat systém chemického čištění. Provedení mechanických a elektrických komponent Všechny podvodní konstrukce jsou vyrobeny z nerezové oceli AINSI 316, součástky nad vodou jsou z nerezové oceli AINSI 304. Všechny nosiče, konektory a komponenty jsou vyrobeny tak, aby byly snadné pro provoz a údržbu. 5 UV jednotky pro odpadní vody

6 Systém Berson InLine Vlastnosti a hlavní výhody 6 Kompaktní a flexibilní design snižuje investiční náklady Systém Berson InLine má extrémně malý půdorys, čímž vyžaduje pouze nepatrný prostor na podlaze v budově úpravny vody. Jednotky UV mohou být instalovány horizontálně a vertikálně do prakticky jakéhokoli existujícího zařízení bez větších změn potrubních rozvodů. To snižuje investiční náklady jak v nových, tak v rekonstruovaných zařízeních. Jednoduchá údržba Všechny smáčené části jsou lehce přístupné, přičemž pravidelný servis může být prováděn personálem zajišťujícím všeobecnou údržbu, který je vyškolen techniky společnosti Berson, a to bez nutnosti použití zvedacích zařízení. Společnost Berson také nabízí po celém světě službu uvedení do provozu a službu údržby UV jednotek, která je prováděna servisními partnery v dané oblasti. Systém Cyclops snižuje potřebný manipulační prostor Jednotky se systémem Cyclops jsou instalovány v místech s velmi omezeným přístupem nebo tam, kde je nutné časté čištění ochranných skleněných trubic, přičemž tyto UV jednotky umožňují přístup z jedné strany přes boční výsuvný kryt. Údržba a čištění mohou být provedeny ve zlomku času, který je obvykle nutný. UltraWipe pro čisté ochranné trubice Hlavní stírací systém zachovává ochranné trubice čisté, a tedy zajišťuje vyšší dávku UV záření. V případě, že je upravovaná voda nadměrně tvrdá nebo obsahuje železo, může dojít ke znečištění skleněných ochranných trubic. UltraWipe nabízí automatické periodické chemické čištění trubic, při kterém se užívají pouze chemikálie, jež jsou účinné a bezpečné pro zařízení na pitnou vodu. Certifikovaný výkon UV systémy společnosti Berson jsou certifikovány na základě schválení nejpřísnějšími nezávislými institucemi, jako jsou DVGW, USEPA, JWRC, NWRI a NSF. V případě mezinárodně nejuznávanějších předpisů DVGW a USEPA jsou naše systémy certifikovány za měnících se hydraulických podmínek (po ohnutí potrubí o 90 ). Certifikáty jsou pravidelně obnovovány, aby bylo možno používat nejnovější technologii lamp a předřadníků. Řešení šitá na míru zákazníkům Společnost Berson má flexibilní přístup k adaptaci standardních systémů, aby vyhověla zvláštním potřebám našich zákazníků. UV reaktory mohou být navrženy tak, aby vyhovovaly jakékoli velikosti potrubí a ovládací části mohou být upraveny tak, aby mohly být doplněny všemi obecně užívanými ovládacími prvky. Sortiment ovládacích prvků Naše systémy ECTronicΩ a UVTronic+ nabízejí kombinaci místního ovládání spojeného s centrálním (SCADA) systémem prostřednictvím protokolu Modbus RTU, Ethernet IP a analogové komunikace. K dispozici je také ovládání založené na PLC (všechny hlavní platformy). Jak UVTronic+, tak ovládání před PLC umožňují multistreamové řízení, což šetří investiční a provozní náklady.

7 Nejvíce napodobovaný design v UV Všechny hlavní certifikáty Řešení šitá na míru Hlavní komponenty InLine reaktor Hydraulicky optimalizován pro dosažení rovnoměrné a optimálně rozložené dávky UV záření. Certifikovaný výkon (USEPA, DVGW). Extrémně malý provozní půdorys. Umožňuje horizontální i vertikální průtok. Snadný přístup při údržbě. K dispozici v provedení ze standardní nerezové oceli AISI 316L a v alternativách odolných vůči chlóru. Pro provozní tlak až do 16 bar (230 psi). UltraWipe čištění ochranných trubic Kombinace automatického mechanického stírání a chemického čištění eliminuje znečištění a tvorbu usazenin na ochranných trubicích. Senzory jsou stírány souběžně s trubicemi. Pro zlepšení účinnosti čištění trubic a při splnění místních předpisů ohledně pitné vody lze aplikovat řadu chemikálií. Senzor intenzity UV záření Senzory poměrné s pásmovou kalibrací nebo senzory s přímou kalibrací monitorují UV výkon pro zajištění požadované dávky UV záření. Jeden senzor může monitorovat skupinu lamp nebo je možné, v případě požadavku, použít pro každou lampu jeden senzor. Středotlaké lampy Středotlaké lampy s vysokým výkonem umožňují kompaktní provedení reaktoru, neboť je pro dosažení požadované dávky UV záření potřeba méně lamp, což minimalizuje náklady na údržbu a odstávky z důvodu výměny lamp a ochranných trubic. Ochranné skleněné trubice Ochranné trubice z křemenného skla s dlouhou životností vybrané pro vysokou propustnost. K dispozici ochranné trubice s filtry zabraňující tvorbě dusitanů. Ovládací panel ECTronicΩ, UVTronic+ nebo PLC monitorují a kontrolují všechny funkce UV systému a dávkování. Mohou být nastaveny tak, aby spouštěly ventily a komunikovaly se zákazníkovými systémy SCADA (Ethernet, MODBUS). Umožňují multistreamové řízení. Konvenční předřadníky Řešení prověřené užíváním po více než 30 let. Funguje v nejnáročnějších podmínkách. Elektronické ovladače lamp Vysoce účinné plynulé (30 100%) řízení výkonu snižující náklady na energii a zpomalující stárnutí lamp. Zachovávají dezinfekční výkon za proměnlivých podmínek (průtok, znečištění). CE a UL certifikace. 7 UV jednotky pro odpadní vody

8 Pro více informací: Berson UV-techniek P.O. Box 90, 5670 AB Nuenen The Netherlands Tel Fax www. bersonuv.com Odpadní vody I

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby

Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby Komplexní řešení vašich analytických potřeb HiQ speciální plyny, armatury a služby 02 HiQ speciální plyny, armatury a služby HiQ čisté plyny, plynné směsi a chemikálie. Potřebujete se absolutně spolehnout

Více

Technologie ABB, které změnily svět

Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Za dlouhé roky své existence získala společnost ABB bohaté zkušenosti s inovacemi v oblasti technologií. ABB a její předchůdci, společnosti

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 Abstrakt Vodní hospodářství z hlediska nakládání s veškerými vodními zdroji je v posledních letech velmi

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Schindler 6300 Jednoduché řešení pro dokonalé využití

Schindler 6300 Jednoduché řešení pro dokonalé využití Jednoduché řešení pro dokonalé využití Schindler Modernizace Hlavní výhody na první pohled. Okamžité použití Kombinace standardních součástí a flexibilní kabiny tam, kde je to potřeba. Tato výměna nabízí

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Alfa Laval ve zkratce Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, odstředivky, dekantační odstředivky, membránová fi

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více