Pracujeme s programem MicroStation V8. Průvodce školícím kurzem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracujeme s programem MicroStation V8. Průvodce školícím kurzem"

Transkript

1 V8 Průvodce školícím kurzem

2 1. Úvod Charakteristika produktu Dokumentace a technická podpora Systémové požadavky První kroky Dříve než začneme pracovat Spuštění programu MicroStation MicroStation manažer Otevření výkresu z MicroStation manažeru Funkčnost myši v programu MicroStation Aplikační okno MicroStation Roletové nabídky Nástroje, panely a lišty nástrojů Hlavní panel nástrojů Lišty nástrojů Panely nástrojů Otevření panelu nástrojů z hlavního panelu Zpřístupnění a skrytí nástrojů Ukotvení panelu nástrojů Vytržení ukotveného panelu nástrojů Nástroje Výběr nástroje Parametry nástroje Stavový řádek Pohledy Otevření pohledu Změna rozpětí pohledu Maximalizování pohledu Minimalizování pohledu Obnovení rozpětí pohledu do původního stavu Přesunutí pohledu Uzavření pohledu Seřazení otevřených pohledů do kaskády Srovnání otevřených pohledů do mozaiky Ovladače pohledů Výběr ovladače pohledů Atributy pohledů Další okna Základy programu MicroStation Diskově orientovaná podstata programu MicroStation Pracujeme s výkresovými soubory Vytvoření nového výkresu Zakládací výkres Pracovní plocha

3 Obsah Pracovní jednotky Nastavení pracovních jednotek Vrstvy Nastavení zobrazení vrstev Správa vrstev Vytvoření nové vrstvy Smazání vrstvy Změna atributů vrstev Změna názvu vrstvy Nastavení atributů vrstvy Definice filtru vrstev Sdílení definice vrstev Manuální připojení knihovny vrstev Odpojení knihovny vrstev Modely Vytvoření modelu Zrušení modelu Uložení výkresu Konec sezení Kreslíme Atributy prvků Vrstva Barva Typ čáry Tloušťka čáry Třída Typ vyplnění Plocha Použití kreslících nástrojů Umístění úsečky Interakce kreslícího nástroje s ovladači pohledů Smazání prvků Obnova smazaného prvku Jednoduché prvky Práce s liniovými prvky Panel nástrojů Lineární prvky Umístit SmartLine Umístit úsečku Umístit multičáru Umístit proudovou lomenou čáru Umístit bodovou nebo proudovou křivku Konstrukce osy úhlu Konstrukce úsečky v minimální vzdálenosti Konstrukce úsečky pod aktivním úhlem Panel nástrojů Oblouky Umístit oblouk Umístit půlelipsu Umístit čtvrtelipsu

4 Upravit poloměr oblouku Upravit úhel oblouku Upravit osy oblouku Panel nástrojů Body Umístit aktivní bod Konstrukce bodů mezi datové body Průmět bodu na prvek Konstrukce bodu v průsečíku Konstrukce bodů podél prvku Konstrukce bodu ve vzdálenosti Práce s plošnými prvky Panel nástrojů Mnohoúhelníky Umístit obdélník Umístit útvar Umístit pravoúhlý útvar Umístit pravidelný mnohoúhelník Panel nástrojů Kružnice a elipsy Umístit kružnici Umístit elipsu Práce s textovými prvky Textové styly Definice nového textového stylu Import textových stylů Panel nástrojů Text Umístit text Umístění textu vztažným bodem Umístění textu mezi body Umístění textu nad nebo pod prvek Umístění textu podél prvku Editovat text Převzít atributy textu Změnit atributy textu Umístit textový uzel Kopie a přírůstek textu Doplnitelné pozice Kopie řádku doplnitelných pozic Kopie a přírůstek řádku doplnitelných pozic Naplnit řádek doplnitelných pozic Automaticky naplnit řádky doplnitelných pozic Zobrazování textu v pohledu Přesné kreslení Práce s pokusnými body Nájezd Nastavení režimu nájezdu Účinky režimů nájezdu Automatický režim nájezdu Chování pružného nájezdu Najetí pokusnými body na prvek

5 Obsah Najetí na nejbližší bod prvku Najetí na klíčový bod prvku Najetí na středový bod prvku Najetí na geometrický střed prvku Najetí na vztažný bod Najetí na polovinu Najetí na průsečík prvků Najetí na bod tečnosti Najetí na bod kolmosti Manuální režim nájezdu Tolerance vyhledávání Najetí pokusnými body na prvek Najetí na klíčový bod prvku Najetí na prvek v místě, kde leží více prvků Nástroj AccuDraw Práce s AccuDraw Postup použití AccuDraw pro zadávání datových bodů Interakce nástroje AccuDraw s pohybem kurzoru Práce v pravoúhlém souřadnicovém systému Práce v polárním souřadnicovém systému Klávesové zkratky Praktický příklad AccuDraw a příkazy přesného vstupu AccuDraw a pokusný bod Vytvoření odstupu dvou prvků Klávesové zkratky pro nastavení režimu nájezdu Mřížka Měření Změřit vzdálenost Změřit poloměr Změřit úhel mezi úsečkami Změřit délku Změřit obsah Změřit objem Shlukování grafických prvků Metody dočasného shlukování prvků Výběrová množina Nástroj Vybrat prvek Výběr jednoho prvku Výběr více prvků Výběr všech prvků (i nezobrazovaných) Přidání dalšího prvku k výběru Odebrání prvku z výběru Odebrání všech prvků z výběru Nástroj Výkonný výběr Vybrání prvků uvnitř mnohoúhelníkové oblasti Vybrání prvků podle jejich atributů Ohrada

6 Režim ohrady Umístění ohrady Umístění mnohoúhelníkové ohrady Odstranění ohrady z výkresu Změna tvaru ohrady Metody trvalého shlukování prvků Vytvoření řetězce prvků Otevřený řetězec Uzavřený řetězec Grafická skupina Vytvoření grafické skupiny Rozložení grafické skupiny Manipulace,úpravy a změny kresby Změny atributů prvků Změnit atributy prvku Změnit prvek dle aktivního typu plochy Změnit vyplnění Převzít atributy prvku Převzít všechna nastavení prvku Manipulační operace Kopírovat Přesunout Přesunout rovnoběžně Změnit velikost Otočit Zrcadlit Zarovnat hrany Konstrukce pole Vytvoření pravoúhlého pole Vytvoření kruhového pole Operace úpravy prvků Upravit prvek Smazat část prvku Prodloužit úsečku Prodloužit dva prvku k průsečíku Prodloužit prvek k průsečíku Oříznout prvky IntelliTrim Vložit vrchol Zrušit vrchol Konstrukce kruhového zaoblení Zkosit Kótování Nastavení kót Kótovací styly Vytvoření nového kótovacího stylu Import existujícího kótovacího stylu

7 Obsah 8.3 Panel nástrojů Kóty Kótovat prvek Řetězcová kóta se šipkami Změnit kótu podle aktivního nastavení Převzít atributy kóty Zobrazování kót v pohledu Práce s multičárou Definice multičáry Uložení nastavení multičar Vytvoření souboru s nastaveními Definování stylu multičáry Vytvoření skupiny nastavení Definice složky ve skupině Nastavení multičáry podle uloženého typu multičáry Umístění multičáry do modelu Spoje multičar Vytvořit křížení Přerušit dílčí čáru Přerušit multičáru Vytvořit uzavřený T spoj Vytvořit rohový spoj Scelit dílčí čáru Používání buněk Práce s knihovnami buněk Vytvoření a připojení knihovny buněk Připojení již existující knihovny buněk Prohlížení buněk Práce s buňkami Typ buňky Rozdíly mezi buňkou typu grafická a bodová Vytvoření buňky Určení aktivní buňky pro následné operace Umisťování buněk Umístit buňku Vybrat a umístit buňku Nahradit buňky Obnova buněk podle aktivní knihovny buněk Jednotlivé nebo komplexní nahrazení buněk Nahrazení buněk v ohradě Šrafování a vzorování Šrafovat Šrafování uzavřeného prvku Šrafování průniku nebo sjednocení uzavřených prvků Šrafování plochy ohraničené prvky Šrafovat křížem

8 11.3 Vzorovat Vzorování vnitřku uzavřeného prvku Vzorování plochy ohraničené prvky Převzít atributy vzorování Smazat vzorování Zobrazování vzorování v pohledu Referenční modely Připojení referenčního modelu Připojení referenčního výkresu shodně Práce s připojenými referenčními modely Zapnutí/vypnutí zobrazování referenčního modelu Zapnutí/vypnutí možnosti nájezdu na prvky referenčního modelu Zapnutí/vypnutí možnosti výběru prvků referenčního modelu Zapnutí/vypnutí zobrazování vrstev referenčního modelu Přesunutí referenčního modelu Změna měřítka referenčního modelu Otočení referenčního modelu Definování hranice oříznutí referenčního modelu Definování masky vyříznutí referenčního modelu Odstranění masky vyříznutí Kopírování prvků z referenčního modelu do aktivního modelu Spojování referenčních modelů do aktivního modelu Odpojení referenčního modelu Odpojení všech referenčních modelů Práce s rastrovými grafickými daty Připojování rastrových obrazů Připojení rastrového obrazu interaktivně Připojení rastrového obrazu do polohy určené v rastrovém souboru ( pro formáty Intergraph nebo GeoTiff) Změna parametrů připojení rastrového obrazu Manipulace s rastrovými obrazy Upravit rastrový obraz Transformace rastrového obrazu Potlačení viditelnosti části rastrového obrazu Pořadí překreslování modelu a připojených rastrových obrazů Zapnutí/vypnutí zobrazování rastrového obrazu Odpojení rastrového obrazu Odpojení všech rastrových obrazů Negrafická data Připojení negrafických dat k prvkům Štítky Množiny štítků a jejich definice Definice množiny štítků Definice štítku Knihovna množiny štítků

9 Obsah Vytvoření knihovny množin štítků Kopírování množin(y) štítků z knihovny do aktivního výkresu Práce se štítky Připojit štítek Editovat štítek Prohlédnout štítek Změnit štítky Smazat štítek Zobrazování štítků v pohledu Vyhledávání prvků podle hodnot štítků Použití hodnot štítků jako kritéria výběru Zpráva ze štítků Vytvoření šablony Vytvoření zprávy Výstup na tiskárnu nebo plotr Vytvoření tiskového výstupu

10 1. Úvod 1.1 Charakteristika produktu Program MicroStation patří do skupiny grafických programů označovaných jako CAD (Computer Aided Design počítačem podporované projektování) systémy. Program je produktem americké firmy Bentley Systems, Inc. a v současné době je k uživatelům distribuována poslední verze, a to MicroStation V8 (verze 8). Tato koncepčně nová verze je charakterizována implementací nového datového formátu výkresového souboru (k této změně dochází poprvé v historii existence programu MicroStation). Přepracovaný formát výkresu vytváří předpoklady pro správu grafických dat na úrovni komponent s vyšší inteligencí vytvářených modelů. Tato rozšíření eliminují většinu stávajících omezení datového modelu používaného předcházejícími verzemi programu MicroStation. Zavedení nového datového formátu výkresu kromě výhod dostupných v stávající verzi zároveň vytváří předpoklady pro budoucí rozvoj jak samotného programu MicroStation, tak i aplikačních nadstaveb. Druhou významnou změnou je přímá podpora datového formátu DWG, tj. výkresových souborů AutoCAD. Při práci s výkresovými soubory AutoCAD již není nutno provádět jejich konverzi do datového formátu výkresu MicroStation a po ukončení práce opětovně zpětnou konverzi do formátu DWG, nyní je možné výkres AutoCADu otvírat jako aktivní a vytvářet v něm kresbu nebo ji upravovat bez jakýchkoliv konverzních kroků. Téměř vše, až na drobná omezení, co bude během tohoto školení řečeno z pozice práce s výkresem MicroStation, bude platit také pro výkres AutoCADu. Mezi základní funkce MicroStation V8 patří: Ačkoliv MicroStation V8 představuje koncepčně novou verzi programové řady MicroStation, byla zachována a dále rozšířena základní kresebná funkčnost disponibilní v přecházející verzi MicroStation/J. Sem patří zejména nástroje: AccuDraw, pružný nájezd, SmartLine, PowerSelector, IntelliTrim, nastavování atributů podle vrstvy, podpora systémových fontů ap. Přímé čtení a zápis výkresových souborů DWG, včetně interakce s výkresy DGN (referenční výkresy). Kromě podpory zpracování nativních grafických dat ve vektorovém tvaru také podpora práce s grafickými daty v rastrovém tvaru, jako jsou např. naskenované výkresy nebo letecké či družicové obrazy, a to na úrovni jejich vizualizace a 10

11 Úvod základních manipulačních operací (včetně geometrické transformace). Podpora přímého i zprostředkovaného přístupu k externím databázovým datům (Oracle, ODBC (Oracle, Microsoft Access, MS SQL Server, dbase, FoxPro)). Propojení na Internet a intranet prostřednictvím nainstalovaného WWW prohlížeče s možností přístupu ke vzdáleným výkresům, knihovnám buněk a makrům, vytváření HTML souborů a publikace dat v různých www kompatibilních formátech. Nástroje pro tvorbu archivů a možnost verifikace jejich obsahu prostřednictvím digitálních podpisů. Podpora parametrického modelování. Modelování ve 3D prostřednictvím jádra pro objemové modelování Parasolid pro prostředí souborů DGN a ACIS pro prostředí souborů DWG. Podpora moderních technologií vizualizace. Tvorba komplexních animací. Možnost sdílení a výměny dat v nejrůznějších formátech, včetně nativní podpory formátu DWG. Podpora moderních vlastností operačního systému Windows, jako je technologie OLE2 Automation, OLE server a kontejner, DDE a možnost spolupráce s poštovními klienty podporujícími rozhraní MAPI. Podpora tiskových výstupů, včetně dávkového režimu. Možnost modifikace a dalšího rozšíření MicroStation různě složitými vývojovými nástroji. Rozšíření základní funkčnosti MicroStationu, která je na určité úrovni obecnosti, je zabezpečeno formou tzv. inženýrských konfigurací, tj. dodávkou MicroStationu, včetně některého ze stěžejních programových produktů pro zájmovou oblast práce uživatele. Mezi volitelné inženýrské konfigurace v současnosti patří: Microstation GeoGraphics pro oblast územně orientovaných informačních systémů, MicroStation TriForma pro oblast stavebnictví a architektury, MicroStation Modeler pro oblast strojírenství, MicroStation CivilPAK pro oblast pozemního stavitelství a dopravních staveb a MicroStation Schematics pro oblast potrubních systémů. Funkčnost MicroStation lze dále rozšířit řadou komerčních aplikačních nadstaveb. 11

12 1.2 Dokumentace a technická podpora Dokumentace k systému MicroStation V8 je dodávána jak v tištěné podobě, tak i podobě elektronické ve formě on-line nápovědy. Pozn.: Skladba manuálů se může v průběhu dodávek měnit, např. v souvislosti s uvedením českých překladů některých manuálů. Elektronická podoba dokumentace: Nápověda systému MicroStation V8 je vytvořena na bázi systému nápovědy Microsoft HTML, tedy standardního systému elektronické formy nápovědy pro prostředí operačního systému Windows. Při použití této formy nápovědy jsou jednotlivé kapitoly nápovědy zobrazovány ve standardním okně, webovský prohlížeč již není používán. Technické informace: Další širokou škálu informací lze získat přímo po spuštění MicroStation prostřednictvím nástroje MicroStation na Síti integrovaného do lišty Standardní (za předpokladu registrace uživatele). Informace týkající se produktů firmy Bentley se nacházejí na WWW stránkách : Podpora a servis: Více informací naleznete v "Support and Services Guide" nebo na Elektronické adresy služby Bentley Technical Support jsou na adrese: 1.3 Systémové požadavky Hardwarové požadavky: Doporučené minimální požadavky na počítač s provozovaným programem MicroStation V8 jsou: Počítač s procesorem Intel Pentium nebo ADM Athlon a operačním systémem Microsoft Windows NT 4 (doporučený SP6), Windows 98 (Windows Me pro domácí použití) a Windows Operační paměť alespoň 128 MB (více paměti obvykle přináší vyšší výkon). Jednotka CD-ROM pro instalaci produktu. Minimálně 200 MB volného prostoru na disku, na který je program instalován. 12

13 Úvod Vstupní zařízení: Myš nebo digitalizační tablet. Výstupní zařízení: Plotry podporované Windows. Zobrazovací systém: Podporovaná grafická karta (alespoň 256 barev). Dvouobrazovková konfigurace je v případě Windows NT 4 podporována ovladači výrobce. V případě Windows 98 a Windows 2000 je podporována přímo operačním systémem. Microsoft Internet Explorer 5. Softwarové požadavky: Žádné. 13

14 2. První kroky Dříve než začneme pracovat Během školícího kurzu budou použita vzorová data pro demonstraci funkčních možností MicroStation. Snadnou dostupnost těchto dat zabezpečíme jejich zařazením do projektu MicroStation. Obsah přiložené diskety nakopírujte na disk, na kterém se nachází instalační složka MicroStation V8. Předpokladem funkčnosti je dodržení standardní instalační adresářové struktury, tj. v případě MicroStation V8 <disk>:\program Files\Bentley\ Začněme spuštěním MicroStation Spuštění programu MicroStation Vzhledem k tomu, že MicroStation lze provozovat na řadě hardwarových platforem s různými operačními systémy, může se spuštění programu lišit. V případě operačního systému Microsoft Windows lze MicroStation spustit: Výběrem položky roletové nabídky (ikony) Start>Programy>MicroStation V8>MicroStation V8, poklepáním na zástupce programu MicroStation na pracovní ploše (za předpokladu, že byl uživatelem vytvořen), poklepáním na soubor ustation.exe ve složce <disk>:\program files\bentley\program\microstation\ (za předpokladu implicitní instalační složky), poklepáním na ikonu výkresového souboru s koncovkou.dgn v Průzkumníku (za předpokladu asociace koncovky dgn souboru právě s programem MicroStation V8, přetažením ikony výkresového souboru z Průzkumníku na ikonu souboru ustation.exe. 1. Otevřete roletovou nabídku Start>Programy>MicroStation V8. 2. Levým tlačítkem myši klepněte na ikonu MicroStation V8. Program MicroStation je spuštěn a je zobrazeno dialogové okno MicroStation manažer. 14

15 První kroky MicroStation manažer Základní funkcí tohoto dialogového okna je otevření existujícího výkresu (datový soubor typu DGN) nebo jeho vytvoření. Dokud není otevřen nebo vytvořen výkres, nelze vytvářet vlastní kresbu Otevření výkresu z MicroStation manažeru 1. V části pracovní prostředí nastavte v roletové nabídce Uživatel hodnotu na školení. Automaticky je přenastavena hodnota v roletové nabídce Projekt na Školení, hodnota roletové nabídky Vzhled zůstává ve výchozím stavu, tj. default. Výsledkem této změny pracovního prostředí je pouze automatická dostupnost většiny vzorových dat, která budou během školícího kurzu použita, vlastní uživatelské rozhraní zůstává v implicitním stavu. 2. Překontrolujte, že v části Složky dialogového okna MicroStation Manažer je otevřena složka <disk>:\program Files\Bentley\Workspace\Projects\Examples\Školení\dgn, v části Soubory vyberte klepnutím na levé tlačítko myši soubor mapa_polohopis.dgn. 3. Klepněte na tlačítko OK. Dialogové okno MicroStation manažer je automaticky uzavřeno a nahrazeno hlavním aplikačním oknem MicroStation V8. Součástí tohoto okna je také okno zobrazující kresbu požadovaného výkresu. Pozn.: Pokud nechcete po výběru výkresového souboru klepnout na tlačítko OK, lze na název souboru v seznamu Soubory poklepat levým tlačítkem myši. 15

16 2.1.4 Funkčnost myši v programu MicroStation Základní komunikačním prostředkem uživatele s MicroStation je myš. Tlačítka myši jsou ve výchozím stavu přiřazena určitým typům grafického vstupu. Tato přiřazení jsou nazývána tlačítka MicroStation. Např.: Tlačítko přiřazené jako datové tlačítko MicroStation při jeho inicializaci odešle do prostředí MicroStation datový vstup nazývaný datový bod. Implicitní definice tlačítek myši je pro prostředí MicroStation následující: Datové levé tlačítko Přerušení pravé tlačítko Pokusné levé a pravé tlačítko současně Pozn.: Toto implicitní nastavení odpovídá dvoutlačítkové myši. V případě třítlačítkové myši lze toto výchozí nastavení modifikovat tak, že pokusný bod je inicializován prostředním tlačítkem myši. Pozn.: Použití myši s kolečkem je podporováno, nicméně správnou funkčnost tohoto typu myši v prostředí MicroStation je třeba nastavit jak v prostředí operačního systému, tak i MicroStation Aplikační okno MicroStation Aplikační okno MicroStation má implicitně tento vzhled: 16

17 První kroky Roletové nabídky Roletové nabídky představují jeden z hlavních zdrojů příkazů pro MicroStation. Hlavní položky roletových nabídek jsou umístěny v horní části aplikačního okna MicroStation. Výběr funkcí roletových nabídek provedete umístění kurzoru na příslušnou vstupní položku a klepnutím na datové tlačítko myši. Každá ze zobrazovaných položek inicializuje určitou funkci nebo otvírá dialogové okno Nástroje, panely a lišty nástrojů Hlavní panel nástrojů Klíčové operace v MicroStation jsou realizovány prostřednictvím funkčních nástrojů sdružených podle logických pravidel do lišt a panelů nástrojů. Panel nástrojů Hlavní se otevře automaticky při prvním spuštění MicroStation a je implicitně ukotven při levém okraji okna MicroStation. Hlavní panel nástrojů je složen z jednotlivých odtržitelných panelů nástrojů. Hlavní panel však vždy zobrazuje jeden z nástrojů příslušného odtržitelného panelu. 17

18 Lišty nástrojů Specifické funkce jsou obsaženy v lištách nástrojů. Při prvním spuštění MicroStation jsou automaticky otevřeny lišty Atributy, Základní nástroje a Standardní nástroje. Tyto lišty jsou standardně ukotveny u horního okraje aplikačního okna MicroStation Panely nástrojů Jednotlivé panely nástrojů obsahují tématicky příbuzné nástroje Otevření panelu nástrojů z hlavního panelu 1. V hlavním panelu umístěte kurzor na ikonu nástroje obsaženého v otvíraném panelu. 2. Stiskněte a držte stlačené datové tlačítko myši. Požadovaný nástroj se zvýrazní a současně se rozvine požadovaný panel nástrojů. 3. Táhněte kurzorem pryč z hlavního panelu směrem ke středu obrazovky. Na volné ploše obrazovky se objeví obrys požadovaného panelu nástrojů. 4. Uvolněte stlačené tlačítko myši. 18

19 První kroky Zpřístupnění a skrytí nástrojů Obdélníkový obrys se změní v panel nástrojů, který je otevřen ve stavu plovoucího panelu. 1. Otevřete panel nástrojů jehož zobrazovaný obsah chcete změnit. 2. Umístěte kurzor na libovolnou část zobrazovaného panelu a klepněte na pravé tlačítko myši Ukotvení panelu nástrojů Je zobrazena roletová nabídka umožňující změnit zobrazovaný obsah panelu. 3. Vyberte položky roletové nabídky, které chcete zobrazit či zneviditelnit. 1. Umístěte kurzor na titulek (záhlaví) plovoucího panelu. 2. Stiskněte a držte stlačené datové tlačítko myši. 3. Odtáhněte vybraný panel nástrojů k tomu okraji aplikačního okna MicroStation, u kterého ho chcete ukotvit. V okamžiku, kdy se kurzor přiblíží k okraji aplikačního okna se dynamicky zobrazovaný obrys panelu zmenší na rozměr, který zabere panel po ukotvení na okrajové liště. 4. Uvolněte stlačené tlačítko myši. 19

20 Vytržení ukotveného panelu nástrojů Panel nástrojů je ukotven na okrajové liště aplikačního okna MicroStation. 1. Umístěte kurzor na okraj ukotveného panelu nástrojů. 2. Stiskněte a držte stlačené datové tlačítko myši. 3. Táhněte kurzorem směrem od okraje ke středu. Na volné ploše obrazovky se objeví dynamicky zobrazovaný obrys příslušného panelu nástrojů. 4. V požadovaném místě uvolněte datové tlačítko. Příslušný panel nástrojů se opětovně stává plovoucím panelem Nástroje V daném okamžiku může být aktivní (vybrán) pouze jeden nástroj. Název vybraného nástroje je zobrazen ve stavovém řádku a ikona nástroje je ve příslušném panelu zvýrazněna. Volitelně je zobrazena nápověda k vybranému nástroji Výběr nástroje 1. Umístěte kurzor na požadovaný nástroj v otevřeném panelu nástrojů. Po chvíli se u kurzoru objeví žlutý obdélníček s názvem nástroje. Název nástroje je současně zobrazován ve stavovém řádku. 2. Klepněte datový tlačítkem myši na ikonu tohoto nástroje. Vybraný nástroj se stává aktivním pro opakované použití, dokud není vybrán jiný nástroj. Nebo Poklepejte datovým tlačítkem myši na ikonu tohoto nástroje. Vybraný nástroj se stává aktivním pro jednorázové použití. Po skončení operace je automaticky vybrán implicitní nástroj (standardně nástroj Vybrat). Pozn.: Požadovaný nástroj lze z hlavního panelu nástrojů vybrat, aniž by bylo nutné příslušný panel nástrojů rozbalovat a umisťovat někam na obrazovce ve svém vlastním okně, tj. jako plovoucí panel nebo jako součást některé z okrajových lišt, tj. jako ukotvený panel. 20

21 První kroky Parametry nástroje V obou případech aktivace nástroje je název nástroje vypsán v levé části stavového řádku, titulek okna Parametry funkce je nahrazen názvem nástroje. Parametry, které ovlivňují chování nástroje, lze nastavovat v dialogovém okně Parametry funkce. Toto okno je automaticky zobrazeno při aktivaci požadovaného nástroje a zobrazuje vždy pouze specifická nastavení pro vybraný nástroj. Parametry funkce jsou stále aktivní, pokud nástroj zůstává vybrán a pokud je sami nezměníte. 1. Aktivujte nástroj Umístit úsečku. 2. Povšimněte si, že zároveň s aktivací funkce bylo otevřeno dialogové okno Parametry funkce nadepsané názvem aktivované funkce, tj. Umístit úsečku, a obsahující nastavení příslušná této funkci. Pozn.: Ve výchozím nastavení je dialogové okno Parametry funkce nepřetržitě zobrazováno ve výchozí poloze a lze ho kdykoliv během prováděné operace kurzorem navštívit. Toto implicitní chování lze změnit prostřednictvím nástroje PopSet umístěného v liště Základní nástroje. Pokud je nástroj PopSet aktivní, pak je dialogové okno Parametry funkce implicitně skryté a je zobrazováno pouze na nezbytně nutnou dobu nastavení parametrů prováděné operace Stavový řádek MicroStation průběžně informuje uživatele o stavu realizovaných operací prostřednictvím stavového řádku lokalizovaného u spodního okraje aplikačního okna MicroStation. Stavový řádek je rozdělen do dvou částí: Levá část stavového řádku: Obsahuje pole pro výpis názvu aktivní funkce, včetně požadavků na správnou realizaci příslušné funkce. V případě problémů je v tomto místě zobrazeno chybové hlášení. Dále následuje pole Přehled zpráv s historií provedených operací a pole pro informace o právě zpracovávaném prvku. Pravá část stavového řádku: Obsahuje několik polí s informacemi o režimu nájezdu, o nastavení přepínačů, o aktivní vrstvě, o počtu vybraných prvků, o umístění ohrady a jejím režimu, o pracovním režimu a o přístupu k výkresu (pouze čtení či i zápis). 21

22 Pohledy Pohledy jsou reprezentovány osmi nezávislými okny určenými k zobrazení kresby výkresu. Důvodem implementace osmi samostatných oken nikoliv pouze jediného je možnost synchronního zobrazení různých dílčích částí kresby výkresu, tj. různého stupně detailu kresby Otevření pohledu 1. V roletové nabídce vyberte Okno>Otevřít/Zavřít><číslo otvíraného pohledu>. Zaškrtnutí v podnabídce určuje, které pohledy jsou právě otevřeny. Nebo 1. V roletové nabídce vyberte Okno>Otevřít/Zavřít>Dialog. Je zobrazeno dialogové okno Pohledy. 2. Otevření zavřeného pohledu provedete zmáčknutím příslušného tlačítka v zobrazeném dialogovém okně. 22

23 První kroky Změna rozpětí pohledu Každý pohled má čtyři okraje, pomocí kterých lze měnit velikost okna pohledu. 1. Umístěte kurzor tak, aby se dotýkal okraje okna a jeho vzhled se změnil na vodorovnou, svislou nebo šikmou dvojitou šipku. 2. Stiskněte a držte stlačené datové tlačítko. 3. Táhněte za okraj nebo roh do polohy, ve které má okno požadované rozpětí Maximalizování pohledu 1. Klepněte na maximalizační tlačítko, které je na pravém okraji titulku okna. Nebo Z okenní nabídky vyberte položku Maximalizovat Minimalizování pohledu 1. Klepněte na minimalizační tlačítko, které je na pravém okraji titulku okna. Nebo Z okenní nabídky vyberte položku Minimalizovat. 23

24 Obnovení rozpětí pohledu do původního stavu 1. Klepněte na minimalizační nebo maximalizační tlačítko (podle toho, zda je pohled maximalizován nebo minimalizován). Nebo Z okenní nabídky vyberte položku Obnovit Přesunutí pohledu 1. Umístěte kurzor na titulek pohledu. 2. Stiskněte a držte stačené datové tlačítko. 3. Přetáhněte okno na požadované místo. 4. Uvolněte datové tlačítko Uzavření pohledu 1. V roletové nabídce vyberte Okno>Otevřít/Zavřít><číslo zavíraného pohledu>. Zaškrtnutí v podnabídce určuje, které pohledy jsou právě otevřeny. Nebo Poklepejte na tlačítko okenní nabídky, které je na levém okraji titulku okna. Nebo V okenní nabídce vyberte položku Zavřít. Nebo Klepněte na tlačítko Uzavřít, které je na pravém okraji titulku okna. Nebo 1. V roletové nabídce vyberte Okno>Otevřít/Zavřít>Dialog. 2. Uzavření otevřeného pohledu provedete klepnutím na příslušné stlačené tlačítko v zobrazeném dialogovém okně Pohledy Seřazení otevřených pohledů do kaskády 1. V roletové nabídce vyberte Okno>Kaskáda. 24

25 První kroky Jednotlivé otevřené pohledy jsou seřazeny tak, že z každého pohledu je vidět alespoň titulek, pouze pohled s nejmenším pořadovým číslem je vidět celý Srovnání otevřených pohledů do mozaiky Ovladače pohledů 1. V roletové nabídce vyberte Okno>Mozaika. Jednotlivé otevřené pohledy se srovnají tak, aby každý z nich zabíral stejnou plochu obrazovky a byl celý vidět. Ovladače pohledů slouží k manipulaci s pohledem. Každý pohled je vybaven vlastní množinou jednotných ovladačů umožňujících provádět správu vybraného pohledu bez vlivu na zbývající otevřené pohledy. Ovladače pohledů jsou umístěny na spodním okraji každého pohledu. Pozn.: Pokud by nebyly ovladače pohledů zobrazovány, pak je lze zobrazit aktivací položky Posuvníky hlavní roletové nabídky Okno. Ovladače pohledů sestávají z následujících funkcí: Obnovit pohled slouží k překreslení pohledu podle aktuálního stavu modelu. Lupa zvětšit slouží k zobrazení většího detailu, ale menší části modelu. Lupa zmenšit slouží k zobrazení menšího detailu, ale větší části modelu. Okno výřez slouží k zobrazení uživatelem definovaného detailu modelu. Celek slouží k zobrazení právě celého rozsahu modelu. 25

26 Otočit pohled slouží k otočení modelu. Panorámovat slouží k prohlédnutí jiné části výkresu, aniž by se změnilo rozpětí modelu. Předchozí pohled umožňuje zobrazit předchozí stavy pohledu. Následující pohled umožňuje zobrazit následné stavy pohledu, pokud byla použita funkce Předchozí pohled. Vodorovný a svislý posuvník (šipky a jezdec) k vodorovnému nebo svislému posunu pohledu vůči modelu. Ovladače pohledů pracují podobně jako nástroje, včetně možnosti nastavení parametrů funkce u vybraných ovladačů v dialogovém okně Parametry funkce. Ovladače pohledů jsou ve vzájemné interakci s ostatními nástroji s následujícími pravidly: Po aktivaci ovladače pohledů je kreslící operace dočasně pozastavena a uživatel je vyzván k provedení příslušné operace s pohledem. Po ukončení operace s pohledem dojde k návratu do přerušené kreslící operace a uživatel je vyzván k jejímu dokončení. 26

27 První kroky Výběr ovladače pohledů 1. Ve spodní části otevřeného pohledu, do kterého se výřez zobrazí, umístěte kurzor na ikonu ovladače Okno výřez. 2. Klepněte na datové tlačítko myši. V tomto pohledu se objeví celoobrazovkový kurzor podporující přesné zadání prvního rohu obdélníkové oblasti. 3. V libovolném otevřeném pohledu zadejte datový bod první roh výřezu. Dynamicky zobrazovaný obdélník průběžně zobrazuje rozpětí nového pohledu. Obdélník má stejný poměr stran jako pohled, jenž byl určen v kroku V libovolném pohledu zadejte datový bod druhý roh výřezu. V pohledu, jenž byl určen v kroku 1, je zobrazen uživatelem požadovaný detail modelu. Pozn.: V dialogovém okně Parametry funkce lze prostřednictvím přepínače Provést do okna, pokud je aktivní, nastavit, do jakého pohledu se výřez zobrazí Atributy pohledů Funkce Atributy pohledů umožňuje dočasně tématicky filtrovat obsah kresby modelu zobrazovaný do jednotlivých pohledů. Atributy pohledu lze rozdělit na: Atributy ovlivňující obsah zobrazování modelu, např. prvků ve vrstvách, textů, vyplněných ploch apod. 27

28 Atributy ovlivňující způsob zobrazování modelu, např. dynamické zobrazování apod. 1. V nabídce Nastavení vyberte položku Atributy pohledu. Nebo V libovolné okenní nabídce vyberte položku Atributy pohledu. Otevře se dialogové okno Atributy pohledu. 2. Z nabídky Pohled vyberte pohled, ve kterém se nastavení atributů provede. 3. Zapněte/vypněte přepínače u požadovaných atributů. 4. Klepněte na tlačítko Použít. V nastaveném pohledu dojde k požadované změně atributů. Nebo Klepněte na tlačítko Vše. Ve všech pohledech, včetně zavřených, dojde k požadované změně atributů Další okna MicroStation používá pro provádění řady akcí dialogová okna. Existují dva typy těchto oken: Nemodální dialogová okna, jejichž charakteristickou vlastností je, že mohou zůstat otevřená na obrazovce v průběhu práce s MicroStation. Modální dialogová okna, jejichž charakteristickou vlastností je, že nemohou zůstat otevřená na obrazovce v průběhu práce s MicroStation. Dialogová okna obecně dále obsahují: Roletové nabídky pro výběr funkcí a nástrojů. Ovladače ve formě tlačítek, přepínačů, textových políček, seznamů, roletových nabídek variant a knoflíků. 28

29 Základy MicroStation 3. Základy programu MicroStation Poté, co jsme se seznámili s některými základními nástroji MicroStation, nastal čas se naučit, jak vytvořit nový výkres. Doposud jsme používali již existující výkres. V této kapitole se podrobněji seznámíme s: Diskově orientovanou podstatou MicroStation, vytvořením nového výkresu, zakládacími výkresy, pracovními jednotkami, pracovní plochou. 3.1 Diskově orientovaná podstata programu MicroStation Jedním z podstatných rysů v práci MicroStation je způsob ukládání dat výkresu. Při otevření výkresu v prostředí MicroStation načte program data výkresu z výkresu uloženého na pevném disku do operační paměti. Avšak v průběhu práce s výkresem jsou veškeré změny ve výkresu bezprostředně ukládány do výkresového souboru na pevném disku. To je v protikladu s mnohými jinými programy, v kterých je třeba pro uložení změn používat funkci Uložit. Pozn.: Tato funkčnost MicroStation může být deaktivována pomocí přepínače Okamžitě ukládat změny v dialogovém okně Přednostních nastavení (Prostředí>Přednostní nastavení). Vzhledem k tomuto rysu funkčnosti MicroStation je nutné před vytvářením vlastní kresby vytvořit výkresový soubor na pevném disku počítače. 3.2 Pracujeme s výkresovými soubory Úložiště grafických dat v prostředí MicroStation je tvořeno výkresovým souborem, který je reprezentován binárním datovým souborem typu DGN (implicitní koncovka tohoto typu souborů je.dgn). Výkresový soubor je složen z jednoho nebo více modelů. Model je tvořen vlastními grafickými prvky jako např. úsečkami, oblouky, mnohoúhelníky atd. 29

30 V prostředí MicroStation nelze současně otevřít v režimu zápisu více než jeden výkres. Pokud otevřete výkresový soubor, který je již otevřen, pak MicroStation automaticky ukončí první otevření. Z hlediska přístupu pouze ke čtení lze zobrazit libovolný počet modelů jiných výkresových souborů s využitím implicitní technologie referenčních modelů Vytvoření nového výkresu 1. Pokud je otevřeno grafické prostředí MicroStation, uzavřete jej pomocí výběrem položky Uzavřít roletové nabídky Soubor. Je zobrazeno dialogové okno MicroStation manažer. 2. V dialogovém okně MicroStation manažer vyberte položku Nový roletové nabídky Soubor. Je zobrazeno dialogové okno Nový. 3. Do textového pole Soubory zadejte název školení.dgn. Poznámka: Stisk klávesy <Enter> po zadání názvu má stejný účinek jako stisk tlačítka OK, tj. provedení operace vytvoření nového výkresu, včetně uzavření okna Vytvořit výkres. Není nezbytně nutné zadávat implicitní koncovku výkresového souboru.dgn jako součást názvu výkresového souboru. Tuto koncovku připojí MicroStation k výkresovému souboru automaticky při jeho vytvoření. 4. Povšimněte si, že v části Zakládací výkres dialogového okna je nastaven jako výchozí zakládací výkres seed2d.dgn. 5. Klepněte datovým tlačítkem myši na OK. 30

31 Základy MicroStation Zakládací výkres Je vytvořen nový výkres školení.dgn. V předcházejícím kroku jsme vytvořili nový výkres. Pro jeho vytvoření byl použit zakládací výkres. Zakládací výkres představuje předlohu (šablonu) pro vytvoření nového výkresového souboru. Zakládací výkres zpravidla neobsahuje žádnou kresbu (v případě požadavku, aby do každého nově vytvářeného výkresu byla automaticky umístěna nějaké kresba, např. rám a razítko, by zakládací výkres mohl tuto kresbu obsahovat), obsahuje však celou řadu přednastavených parametrů (nastavení výkresu a konfigurace pohledů), které ovlivňují vlastnosti a chování nově vytvořeného výkresu. Podstatou použití zakládacího výkresu při vytváření nového výkresu je vyloučení opakovaného nastavování parametrů výkresu po jeho vytvoření. Tohoto stavu bude samozřejmě dosaženo pouze v případě vhodného nastavené požadovaných parametrů výkresu již v zakládacím výkresu. S MicroStation je dodána celá řada oborově zaměřených zakládacích výkresů. Pozn.: Jako zakládací výkres můžete použít libovolný výkresový soubor, v kterém jste provedli změnu parametrů výkresu tak, aby vyhovovaly kresebným požadavkům Pracovní plocha Pracovní jednotky Oblast, ve které je vytvářena 2D kresba se nazývá pracovní plocha. Tato pracovní plocha je dostatečně velká k tomu, aby generovaná kresba mohla být kreslena ve skutečném měřítku. Kresba je složena z jednotlivých grafických prvků, tvořených jednotlivými datovými body. Každý datový bod, který je umístěn do modelu má zaznamenánu polohu vůči pracovní ploše prostřednictvím souřadnic X a Y. Pracovní plocha tak představuje jednoduchý souřadnicový systém (počátek umístěn ve středu pracovní plochy, kladná poloosa X směřuje směrem doprava a kladná poloosa Y směřuje směrem nahoru), vůči němuž je vztažen model s vytvářenou kresbou. Při vložení datového bodu do modelu MicroStation zaznamená polohu tohoto bodu prostřednictvím souřadnic ve formátu IEEE 64 bitové plovoucí čárky. Při modelování objektů reálného světa jsou používány určité jednotky měření. Pro návrh budovy mohou být použity metry a centimetry, pro návrh strojní součástky milimetry a jejich dílčí části. MicroStation podporuje prakticky libovolnou množinu systémů měření a umožňuje 31

32 tak uživateli nastavit vhodné jednotky měření podle konkrétné zobrazované situace. Variabilita MicroStation modelovat reálně rozměrově odlišné objekty reality spočívá v možnosti přiřadit pracovní ploše dvě uživatelem definované jednotky měření, tzv. pracovní jednotky. Změna pracovních jednotek nemá vliv na velikost objektů v modelu. Obecně lze konstatovat: Pracovní jednotky jsou definovány jako Hlavní jednotky (větší jednotka používaná při kreslení) a Vedlejší jednotky (menší jednotka používaná při kreslení), změna pracovních jednotek nemá vliv na velikost objektů v modelu Nastavení pracovních jednotek Nastavení pracovních jednotek je specifické pro každý výkres. Toto nastavení je přebíráno při vytvoření nového výkresu ze zakládacího výkresu. Při vhodném nastavení pracovních jednotek lze kreslit objekty reality ve skutečné velikosti nikoliv s přihlédnutím k měřítku, ve kterém je budeme vykreslovat na papír. Výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že uživatel jednak není zatěžován přepočty obvykle známých reálných rozměrů na rozměry v konkrétním měřítku při vlastním kreslení, zároveň je však připravena situace pro tiskové výstupy ve variabilních měřítcích, protože výstupní tiskové měřítko je určováno až v tiskovém procesu. 1. Vyberte položku Výkres z roletové nabídky Nastavení. Otevře se dialogové okno Nastavení pro výkres. 32

33 Základy MicroStation 2. V seznamu Kategorie vyberte Pracovní jednotky. Zobrazí se položky, ve kterých se nastavují pracovní jednotky. Stávající nastavení pracovních jednotek bylo převzato z použitého zakládacího výkresu seed2d.dgn. 3. Z roletové nabídky Hlavní jednotky vyberte požadovanou jednotku, která bude reprezentovat hlavní jednotky. V našem případě jsou nastaveny hlavní jednotky na metry. Toto výchozí nastavení ponecháme nezměněné, avšak v poli Značka pro hlavní jednotku změníme výchozí hodnotu mu na m. Změna vedlejších jednotek není v této chvíli možná, protože ve výchozím stavu jsou nastaveny na uživatelské vedlejší jednotky. Nastavení vedlejších jednotek na námi požadovanou hodnotu provedeme pomocí tlačítka Obecné jednotky. Je zobrazeno dialogové okno Definovat obecné jednotky. 4. V dialogové okně Definovat obecné jednotky aktivujte v části Definice vedlejší jednotky přepínač Použít standardní jednotky. V roletové nabídce Jednotka nastavte Milimetry. 5. Klepněte na tlačítko OK otevřeného dialogového okna Definovat obecné jednotky. 6. Klepněte na tlačítko OK otevřeného dialogového okna Nastavení pro výkres. Pracovní jednotky výkresu byly přenastaveny. 7. Pro trvalé uložení změny pracovních jednotek (nikoliv pouze v rámci otevření příslušného výkresu) vyberte položku Uložit nastavení roletové nabídky Soubor. 33

34 Pozn.: MicroStation zapisuje všechny změny ve výkresu bezprostředně do výkresového souboru na pevném disku. Významnou výjimkou jsou nastavení výkresu, která jsou vztažena k jednotlivým výkresům. Uložení těchto nastavení, pokud nemají platit pouze v rámci relace s daným výkresem, je nutné provést samostatně použitím funkce Uložit nastavení před uzavřením výkresu. Funkce Uložit nastavení zároveň uloží právě nastavenou konfiguraci pohledů v aplikačním okně MicroStation Vrstvy Podobně jako byly změněny pracovní jednotky výkresu zakládací.dgn lze v prostředí dialogového okna Nastavení pro výkres změnit i ostatní výchozí hodnoty nastavení parametrů výkresu. Prostředkem logického členění kresby v modelu jsou vrstvy. Výkres může obsahovat neomezený počet vrstev, minimální počet vrstev ve výkresu je jedna. Vrstvy jsou definovány na úrovni výkresového souboru nikoliv modelu (všechny modely výkresového souboru používají identickou definici vrstev). Jednotlivé vrstvy jsou rozlišovány názvy a mají přiřazeny atributy vzhledu (barva, tloušťka a styl) jak pro nastavení atributů umisťovaných grafických prvků dle vrstvy, tak i zobrazení grafických prvků dle priority. Jednotlivé vrstvy mohou být zapínány a vypínány, tedy grafické prvky umístěné do vypnutých vrstev nejsou dočasně zobrazovány. Každý grafický prvek v modelu je umístěn do konkrétní vrstvy. Na vrstvu lze nahlížet jako na průsvitku, v které se nachází příslušná tématická část kresby. Pokud chceme do konkrétní vrstvy modelu umístit grafický prvek, musí být tato vrstva nastavena jako aktivní. Tato vrstva je aktivní pro všechny otevřené pohledy. Název aktivní vrstvy je zobrazen v liště Atributy a stavové řádku Nastavení zobrazení vrstev Vrstvy lze na úrovni modelu zapínat a vypínat pomocí dialogového okna Zobrazení vrstev. 34

35 Základy MicroStation Jako aktivní výkres otevřete výkres mapa_polohopis.dgn (Soubor>Otevřít). 1. Klepněte datovým tlačítkem myši na ikonu Zobrazení vrstev v liště Základní nástroje Nebo Z roletové nabídky Nastavení vyberte Vrstvy>Zobrazit. Je zobrazeno dialogové okno Zobrazení vrstev s přehledem všech vrstev definovaných v otevřeném výkresu. 2. Změnu stavu zobrazování příslušné vrstvy provede klepnutím na řádek příslušné vrstvy. Pokud je vrstva zapnut, pak její řádek je zobrazen tmavě, pokud je vrstva vypnuta, pak její řádek je zobrazen světle. Pozn.: Nastavenou změnu režimu zobrazení vrstev ve všech pohledech lze provést aktivací ikony Provést do všech pohledů. Změnu režimu zobrazení ve všech modelech výkresu lze provést nastavením roletové nabídky Režim na Všude stejně. 35

36 Změnu režimu zobrazování vrstev lze alternativně provést z roletové nabídky Aktivní vrstva v liště Atributy pomocí přepínače prvního sloupce nebo graficky s využitím ikony Změnit vrstvu v dialogovém okně Zobrazení vrstev Správa vrstev Vytváření nových vrstev, mazání existujících vrstev, změnu atributů vrstev a definování filtrů pro efektivní správu zobrazování skupin vrstev lze provádět prostřednictvím dialogového okna Správce vrstev Vytvoření nové vrstvy 1. Z roletové nabídky Nastavení vyberte položku Správce. Je zobrazeno dialogové okno Správce vrstev. 2. V dialogovém okně vyberte v okně zobrazujícím stromovou strukturu položku Všechny vrstvy. 3. Z roletové nabídky Vrstvy dialogového okna Správce vrstev vyberte položku Nová. Nebo V dialogovém okně klepněte na ikonu Nová vrstva. 4. Zadejte název nové vrstvy. V našem případě čísla parcel. 5. Stiskněte klávesu Enter. Je vytvořena nová vrstva s názvem čísla parcel Smazání vrstvy 1. V seznamu vrstev dialogového okna Správce vrstev vyberte vrstvu, kterou chcete smazat. V našem případě čísla parcel. 2. Z roletové nabídky Editovat dialogového okna Správce vrstev vyberte položku Odstranit. Nebo V dialogovém okně klepněte na ikonu Odstranit vrstvu. Podmínkou smazání vybrané vrstvy je stav, kdy se na dané vrstvě nenacházejí žádné grafické prvky. 36

37 Základy MicroStation Pozn.: Pokud chcete smazat všechny nepoužívané vrstvy definované v rámci výkresu, tj. vrstvy bez grafických prvků, vyberte z roletové nabídky Editovat dialogového okna Správce vrstev položku Vybrat vše a následně položku Odstranit Změna atributů vrstev Změna názvu vrstvy Nastavení atributů vrstvy Změnu atributů přiřazených vrstvám výkresu lze provádět prostřednictvím dialogového okna Správce vrstev. 1. V seznamu vrstev dialogového okna Správce vrstev vyberte vrstvu, jejíž název chcete změnit. V našem případě stavba. 2. Z roletové nabídky Editovat dialogového okna Správce vrstev vyberte položku Přejmenovat. 3. Zadejte nový název vrstvy. V našem případě budovy. 4. Změnu názvu potvrďte klávesou Enter. 1. V seznamu vrstev dialogového okna Správce vrstev vyberte vrstvu, jejíž atributy chcete upravit. V našem případě silnice. 2. Z roletové nabídky Vrstvy dialogového okna Správce vrstev vyberte položku Vlastnosti. 37

38 Definice filtru vrstev Je zobrazeno dialogové okno Vlastnosti vrstvy. 3. Na záložce Základní nastavte požadované atributy vrstvy. Nastavení atributů v části Vzhled:dle vrstvy má vliv na přiřazení atributů následně umisťovaným grafickým prvků do modelu v závislosti na nastavení parametru Podle vrstvy v roletových nabídkách nastavení aktivních atributů. Nastavení atributů v části Vzhled:priorita má vliv na právě aktuální zobrazení relevantních prvků v pohledu v závislosti na aktivitě přepínače Vzhled vrstev dialogového okna Atributy pohledu. 4. Změnu názvu potvrďte tlačítkem OK. Filtry představují užitečný nástroj vytváření skupin vrstev z hlediska změny režimu jejich zobrazování v pohledech. Definice filtrů může být pojmenována, uložena, zpětně vyvolána nebo vytvořena pouze dočasně (za běhu) pro okamžité jednorázové použití. 1. V dialogovém okně Správce vrstev vyberte v okně zobrazujícím stromovou strukturu položku Filtry. Pokud již nějaké filtry existují, pak jsou zobrazeny. 2. Datovým tlačítkem myši klepněte na tlačítko Vytvořit filtr v horní části dialogového okna Správce vrstev. 38

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Výkres. Vytvoření nového výkres. Otevření výkresu

Výkres. Vytvoření nového výkres. Otevření výkresu Výkres Vytvoření nového výkres Otevření výkresu 1 Výkres V Microstationu můžeme vytvořit výkres ve 2D (dvojrozměrný) nebo 3D (trojrozměrný). Výkres se skládá z jednoduchých prvků (úsečka, oblouk, obdélník,

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Stavař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je Nápověda Úvod ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je speciálně vyrobeno v ZWCAD Software Co., Ltd. založené na mobilní

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Prohlídka pracovní plochy

Prohlídka pracovní plochy Prohlídka pracovní plochy Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se seznámíte s terminologií

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Novinky verze SPIRIT 2014

Novinky verze SPIRIT 2014 Novinky verze SPIRIT 2014 Nastavení V nastavení programu pod volbou Nastavení kurzoru můžete nyní provést nastavení barev které bude použito jak pro dynamické kótování, tak i pro dynamický kurzor. Toto

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Kubatury komunikace 4

Kubatury komunikace 4 AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 Kubatury komunikace 4 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 První

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více