Pracujeme s programem MicroStation V8. Průvodce školícím kurzem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracujeme s programem MicroStation V8. Průvodce školícím kurzem"

Transkript

1 V8 Průvodce školícím kurzem

2 1. Úvod Charakteristika produktu Dokumentace a technická podpora Systémové požadavky První kroky Dříve než začneme pracovat Spuštění programu MicroStation MicroStation manažer Otevření výkresu z MicroStation manažeru Funkčnost myši v programu MicroStation Aplikační okno MicroStation Roletové nabídky Nástroje, panely a lišty nástrojů Hlavní panel nástrojů Lišty nástrojů Panely nástrojů Otevření panelu nástrojů z hlavního panelu Zpřístupnění a skrytí nástrojů Ukotvení panelu nástrojů Vytržení ukotveného panelu nástrojů Nástroje Výběr nástroje Parametry nástroje Stavový řádek Pohledy Otevření pohledu Změna rozpětí pohledu Maximalizování pohledu Minimalizování pohledu Obnovení rozpětí pohledu do původního stavu Přesunutí pohledu Uzavření pohledu Seřazení otevřených pohledů do kaskády Srovnání otevřených pohledů do mozaiky Ovladače pohledů Výběr ovladače pohledů Atributy pohledů Další okna Základy programu MicroStation Diskově orientovaná podstata programu MicroStation Pracujeme s výkresovými soubory Vytvoření nového výkresu Zakládací výkres Pracovní plocha

3 Obsah Pracovní jednotky Nastavení pracovních jednotek Vrstvy Nastavení zobrazení vrstev Správa vrstev Vytvoření nové vrstvy Smazání vrstvy Změna atributů vrstev Změna názvu vrstvy Nastavení atributů vrstvy Definice filtru vrstev Sdílení definice vrstev Manuální připojení knihovny vrstev Odpojení knihovny vrstev Modely Vytvoření modelu Zrušení modelu Uložení výkresu Konec sezení Kreslíme Atributy prvků Vrstva Barva Typ čáry Tloušťka čáry Třída Typ vyplnění Plocha Použití kreslících nástrojů Umístění úsečky Interakce kreslícího nástroje s ovladači pohledů Smazání prvků Obnova smazaného prvku Jednoduché prvky Práce s liniovými prvky Panel nástrojů Lineární prvky Umístit SmartLine Umístit úsečku Umístit multičáru Umístit proudovou lomenou čáru Umístit bodovou nebo proudovou křivku Konstrukce osy úhlu Konstrukce úsečky v minimální vzdálenosti Konstrukce úsečky pod aktivním úhlem Panel nástrojů Oblouky Umístit oblouk Umístit půlelipsu Umístit čtvrtelipsu

4 Upravit poloměr oblouku Upravit úhel oblouku Upravit osy oblouku Panel nástrojů Body Umístit aktivní bod Konstrukce bodů mezi datové body Průmět bodu na prvek Konstrukce bodu v průsečíku Konstrukce bodů podél prvku Konstrukce bodu ve vzdálenosti Práce s plošnými prvky Panel nástrojů Mnohoúhelníky Umístit obdélník Umístit útvar Umístit pravoúhlý útvar Umístit pravidelný mnohoúhelník Panel nástrojů Kružnice a elipsy Umístit kružnici Umístit elipsu Práce s textovými prvky Textové styly Definice nového textového stylu Import textových stylů Panel nástrojů Text Umístit text Umístění textu vztažným bodem Umístění textu mezi body Umístění textu nad nebo pod prvek Umístění textu podél prvku Editovat text Převzít atributy textu Změnit atributy textu Umístit textový uzel Kopie a přírůstek textu Doplnitelné pozice Kopie řádku doplnitelných pozic Kopie a přírůstek řádku doplnitelných pozic Naplnit řádek doplnitelných pozic Automaticky naplnit řádky doplnitelných pozic Zobrazování textu v pohledu Přesné kreslení Práce s pokusnými body Nájezd Nastavení režimu nájezdu Účinky režimů nájezdu Automatický režim nájezdu Chování pružného nájezdu Najetí pokusnými body na prvek

5 Obsah Najetí na nejbližší bod prvku Najetí na klíčový bod prvku Najetí na středový bod prvku Najetí na geometrický střed prvku Najetí na vztažný bod Najetí na polovinu Najetí na průsečík prvků Najetí na bod tečnosti Najetí na bod kolmosti Manuální režim nájezdu Tolerance vyhledávání Najetí pokusnými body na prvek Najetí na klíčový bod prvku Najetí na prvek v místě, kde leží více prvků Nástroj AccuDraw Práce s AccuDraw Postup použití AccuDraw pro zadávání datových bodů Interakce nástroje AccuDraw s pohybem kurzoru Práce v pravoúhlém souřadnicovém systému Práce v polárním souřadnicovém systému Klávesové zkratky Praktický příklad AccuDraw a příkazy přesného vstupu AccuDraw a pokusný bod Vytvoření odstupu dvou prvků Klávesové zkratky pro nastavení režimu nájezdu Mřížka Měření Změřit vzdálenost Změřit poloměr Změřit úhel mezi úsečkami Změřit délku Změřit obsah Změřit objem Shlukování grafických prvků Metody dočasného shlukování prvků Výběrová množina Nástroj Vybrat prvek Výběr jednoho prvku Výběr více prvků Výběr všech prvků (i nezobrazovaných) Přidání dalšího prvku k výběru Odebrání prvku z výběru Odebrání všech prvků z výběru Nástroj Výkonný výběr Vybrání prvků uvnitř mnohoúhelníkové oblasti Vybrání prvků podle jejich atributů Ohrada

6 Režim ohrady Umístění ohrady Umístění mnohoúhelníkové ohrady Odstranění ohrady z výkresu Změna tvaru ohrady Metody trvalého shlukování prvků Vytvoření řetězce prvků Otevřený řetězec Uzavřený řetězec Grafická skupina Vytvoření grafické skupiny Rozložení grafické skupiny Manipulace,úpravy a změny kresby Změny atributů prvků Změnit atributy prvku Změnit prvek dle aktivního typu plochy Změnit vyplnění Převzít atributy prvku Převzít všechna nastavení prvku Manipulační operace Kopírovat Přesunout Přesunout rovnoběžně Změnit velikost Otočit Zrcadlit Zarovnat hrany Konstrukce pole Vytvoření pravoúhlého pole Vytvoření kruhového pole Operace úpravy prvků Upravit prvek Smazat část prvku Prodloužit úsečku Prodloužit dva prvku k průsečíku Prodloužit prvek k průsečíku Oříznout prvky IntelliTrim Vložit vrchol Zrušit vrchol Konstrukce kruhového zaoblení Zkosit Kótování Nastavení kót Kótovací styly Vytvoření nového kótovacího stylu Import existujícího kótovacího stylu

7 Obsah 8.3 Panel nástrojů Kóty Kótovat prvek Řetězcová kóta se šipkami Změnit kótu podle aktivního nastavení Převzít atributy kóty Zobrazování kót v pohledu Práce s multičárou Definice multičáry Uložení nastavení multičar Vytvoření souboru s nastaveními Definování stylu multičáry Vytvoření skupiny nastavení Definice složky ve skupině Nastavení multičáry podle uloženého typu multičáry Umístění multičáry do modelu Spoje multičar Vytvořit křížení Přerušit dílčí čáru Přerušit multičáru Vytvořit uzavřený T spoj Vytvořit rohový spoj Scelit dílčí čáru Používání buněk Práce s knihovnami buněk Vytvoření a připojení knihovny buněk Připojení již existující knihovny buněk Prohlížení buněk Práce s buňkami Typ buňky Rozdíly mezi buňkou typu grafická a bodová Vytvoření buňky Určení aktivní buňky pro následné operace Umisťování buněk Umístit buňku Vybrat a umístit buňku Nahradit buňky Obnova buněk podle aktivní knihovny buněk Jednotlivé nebo komplexní nahrazení buněk Nahrazení buněk v ohradě Šrafování a vzorování Šrafovat Šrafování uzavřeného prvku Šrafování průniku nebo sjednocení uzavřených prvků Šrafování plochy ohraničené prvky Šrafovat křížem

8 11.3 Vzorovat Vzorování vnitřku uzavřeného prvku Vzorování plochy ohraničené prvky Převzít atributy vzorování Smazat vzorování Zobrazování vzorování v pohledu Referenční modely Připojení referenčního modelu Připojení referenčního výkresu shodně Práce s připojenými referenčními modely Zapnutí/vypnutí zobrazování referenčního modelu Zapnutí/vypnutí možnosti nájezdu na prvky referenčního modelu Zapnutí/vypnutí možnosti výběru prvků referenčního modelu Zapnutí/vypnutí zobrazování vrstev referenčního modelu Přesunutí referenčního modelu Změna měřítka referenčního modelu Otočení referenčního modelu Definování hranice oříznutí referenčního modelu Definování masky vyříznutí referenčního modelu Odstranění masky vyříznutí Kopírování prvků z referenčního modelu do aktivního modelu Spojování referenčních modelů do aktivního modelu Odpojení referenčního modelu Odpojení všech referenčních modelů Práce s rastrovými grafickými daty Připojování rastrových obrazů Připojení rastrového obrazu interaktivně Připojení rastrového obrazu do polohy určené v rastrovém souboru ( pro formáty Intergraph nebo GeoTiff) Změna parametrů připojení rastrového obrazu Manipulace s rastrovými obrazy Upravit rastrový obraz Transformace rastrového obrazu Potlačení viditelnosti části rastrového obrazu Pořadí překreslování modelu a připojených rastrových obrazů Zapnutí/vypnutí zobrazování rastrového obrazu Odpojení rastrového obrazu Odpojení všech rastrových obrazů Negrafická data Připojení negrafických dat k prvkům Štítky Množiny štítků a jejich definice Definice množiny štítků Definice štítku Knihovna množiny štítků

9 Obsah Vytvoření knihovny množin štítků Kopírování množin(y) štítků z knihovny do aktivního výkresu Práce se štítky Připojit štítek Editovat štítek Prohlédnout štítek Změnit štítky Smazat štítek Zobrazování štítků v pohledu Vyhledávání prvků podle hodnot štítků Použití hodnot štítků jako kritéria výběru Zpráva ze štítků Vytvoření šablony Vytvoření zprávy Výstup na tiskárnu nebo plotr Vytvoření tiskového výstupu

10 1. Úvod 1.1 Charakteristika produktu Program MicroStation patří do skupiny grafických programů označovaných jako CAD (Computer Aided Design počítačem podporované projektování) systémy. Program je produktem americké firmy Bentley Systems, Inc. a v současné době je k uživatelům distribuována poslední verze, a to MicroStation V8 (verze 8). Tato koncepčně nová verze je charakterizována implementací nového datového formátu výkresového souboru (k této změně dochází poprvé v historii existence programu MicroStation). Přepracovaný formát výkresu vytváří předpoklady pro správu grafických dat na úrovni komponent s vyšší inteligencí vytvářených modelů. Tato rozšíření eliminují většinu stávajících omezení datového modelu používaného předcházejícími verzemi programu MicroStation. Zavedení nového datového formátu výkresu kromě výhod dostupných v stávající verzi zároveň vytváří předpoklady pro budoucí rozvoj jak samotného programu MicroStation, tak i aplikačních nadstaveb. Druhou významnou změnou je přímá podpora datového formátu DWG, tj. výkresových souborů AutoCAD. Při práci s výkresovými soubory AutoCAD již není nutno provádět jejich konverzi do datového formátu výkresu MicroStation a po ukončení práce opětovně zpětnou konverzi do formátu DWG, nyní je možné výkres AutoCADu otvírat jako aktivní a vytvářet v něm kresbu nebo ji upravovat bez jakýchkoliv konverzních kroků. Téměř vše, až na drobná omezení, co bude během tohoto školení řečeno z pozice práce s výkresem MicroStation, bude platit také pro výkres AutoCADu. Mezi základní funkce MicroStation V8 patří: Ačkoliv MicroStation V8 představuje koncepčně novou verzi programové řady MicroStation, byla zachována a dále rozšířena základní kresebná funkčnost disponibilní v přecházející verzi MicroStation/J. Sem patří zejména nástroje: AccuDraw, pružný nájezd, SmartLine, PowerSelector, IntelliTrim, nastavování atributů podle vrstvy, podpora systémových fontů ap. Přímé čtení a zápis výkresových souborů DWG, včetně interakce s výkresy DGN (referenční výkresy). Kromě podpory zpracování nativních grafických dat ve vektorovém tvaru také podpora práce s grafickými daty v rastrovém tvaru, jako jsou např. naskenované výkresy nebo letecké či družicové obrazy, a to na úrovni jejich vizualizace a 10

11 Úvod základních manipulačních operací (včetně geometrické transformace). Podpora přímého i zprostředkovaného přístupu k externím databázovým datům (Oracle, ODBC (Oracle, Microsoft Access, MS SQL Server, dbase, FoxPro)). Propojení na Internet a intranet prostřednictvím nainstalovaného WWW prohlížeče s možností přístupu ke vzdáleným výkresům, knihovnám buněk a makrům, vytváření HTML souborů a publikace dat v různých www kompatibilních formátech. Nástroje pro tvorbu archivů a možnost verifikace jejich obsahu prostřednictvím digitálních podpisů. Podpora parametrického modelování. Modelování ve 3D prostřednictvím jádra pro objemové modelování Parasolid pro prostředí souborů DGN a ACIS pro prostředí souborů DWG. Podpora moderních technologií vizualizace. Tvorba komplexních animací. Možnost sdílení a výměny dat v nejrůznějších formátech, včetně nativní podpory formátu DWG. Podpora moderních vlastností operačního systému Windows, jako je technologie OLE2 Automation, OLE server a kontejner, DDE a možnost spolupráce s poštovními klienty podporujícími rozhraní MAPI. Podpora tiskových výstupů, včetně dávkového režimu. Možnost modifikace a dalšího rozšíření MicroStation různě složitými vývojovými nástroji. Rozšíření základní funkčnosti MicroStationu, která je na určité úrovni obecnosti, je zabezpečeno formou tzv. inženýrských konfigurací, tj. dodávkou MicroStationu, včetně některého ze stěžejních programových produktů pro zájmovou oblast práce uživatele. Mezi volitelné inženýrské konfigurace v současnosti patří: Microstation GeoGraphics pro oblast územně orientovaných informačních systémů, MicroStation TriForma pro oblast stavebnictví a architektury, MicroStation Modeler pro oblast strojírenství, MicroStation CivilPAK pro oblast pozemního stavitelství a dopravních staveb a MicroStation Schematics pro oblast potrubních systémů. Funkčnost MicroStation lze dále rozšířit řadou komerčních aplikačních nadstaveb. 11

12 1.2 Dokumentace a technická podpora Dokumentace k systému MicroStation V8 je dodávána jak v tištěné podobě, tak i podobě elektronické ve formě on-line nápovědy. Pozn.: Skladba manuálů se může v průběhu dodávek měnit, např. v souvislosti s uvedením českých překladů některých manuálů. Elektronická podoba dokumentace: Nápověda systému MicroStation V8 je vytvořena na bázi systému nápovědy Microsoft HTML, tedy standardního systému elektronické formy nápovědy pro prostředí operačního systému Windows. Při použití této formy nápovědy jsou jednotlivé kapitoly nápovědy zobrazovány ve standardním okně, webovský prohlížeč již není používán. Technické informace: Další širokou škálu informací lze získat přímo po spuštění MicroStation prostřednictvím nástroje MicroStation na Síti integrovaného do lišty Standardní (za předpokladu registrace uživatele). Informace týkající se produktů firmy Bentley se nacházejí na WWW stránkách : Podpora a servis: Více informací naleznete v "Support and Services Guide" nebo na Elektronické adresy služby Bentley Technical Support jsou na adrese: 1.3 Systémové požadavky Hardwarové požadavky: Doporučené minimální požadavky na počítač s provozovaným programem MicroStation V8 jsou: Počítač s procesorem Intel Pentium nebo ADM Athlon a operačním systémem Microsoft Windows NT 4 (doporučený SP6), Windows 98 (Windows Me pro domácí použití) a Windows Operační paměť alespoň 128 MB (více paměti obvykle přináší vyšší výkon). Jednotka CD-ROM pro instalaci produktu. Minimálně 200 MB volného prostoru na disku, na který je program instalován. 12

13 Úvod Vstupní zařízení: Myš nebo digitalizační tablet. Výstupní zařízení: Plotry podporované Windows. Zobrazovací systém: Podporovaná grafická karta (alespoň 256 barev). Dvouobrazovková konfigurace je v případě Windows NT 4 podporována ovladači výrobce. V případě Windows 98 a Windows 2000 je podporována přímo operačním systémem. Microsoft Internet Explorer 5. Softwarové požadavky: Žádné. 13

14 2. První kroky Dříve než začneme pracovat Během školícího kurzu budou použita vzorová data pro demonstraci funkčních možností MicroStation. Snadnou dostupnost těchto dat zabezpečíme jejich zařazením do projektu MicroStation. Obsah přiložené diskety nakopírujte na disk, na kterém se nachází instalační složka MicroStation V8. Předpokladem funkčnosti je dodržení standardní instalační adresářové struktury, tj. v případě MicroStation V8 <disk>:\program Files\Bentley\ Začněme spuštěním MicroStation Spuštění programu MicroStation Vzhledem k tomu, že MicroStation lze provozovat na řadě hardwarových platforem s různými operačními systémy, může se spuštění programu lišit. V případě operačního systému Microsoft Windows lze MicroStation spustit: Výběrem položky roletové nabídky (ikony) Start>Programy>MicroStation V8>MicroStation V8, poklepáním na zástupce programu MicroStation na pracovní ploše (za předpokladu, že byl uživatelem vytvořen), poklepáním na soubor ustation.exe ve složce <disk>:\program files\bentley\program\microstation\ (za předpokladu implicitní instalační složky), poklepáním na ikonu výkresového souboru s koncovkou.dgn v Průzkumníku (za předpokladu asociace koncovky dgn souboru právě s programem MicroStation V8, přetažením ikony výkresového souboru z Průzkumníku na ikonu souboru ustation.exe. 1. Otevřete roletovou nabídku Start>Programy>MicroStation V8. 2. Levým tlačítkem myši klepněte na ikonu MicroStation V8. Program MicroStation je spuštěn a je zobrazeno dialogové okno MicroStation manažer. 14

15 První kroky MicroStation manažer Základní funkcí tohoto dialogového okna je otevření existujícího výkresu (datový soubor typu DGN) nebo jeho vytvoření. Dokud není otevřen nebo vytvořen výkres, nelze vytvářet vlastní kresbu Otevření výkresu z MicroStation manažeru 1. V části pracovní prostředí nastavte v roletové nabídce Uživatel hodnotu na školení. Automaticky je přenastavena hodnota v roletové nabídce Projekt na Školení, hodnota roletové nabídky Vzhled zůstává ve výchozím stavu, tj. default. Výsledkem této změny pracovního prostředí je pouze automatická dostupnost většiny vzorových dat, která budou během školícího kurzu použita, vlastní uživatelské rozhraní zůstává v implicitním stavu. 2. Překontrolujte, že v části Složky dialogového okna MicroStation Manažer je otevřena složka <disk>:\program Files\Bentley\Workspace\Projects\Examples\Školení\dgn, v části Soubory vyberte klepnutím na levé tlačítko myši soubor mapa_polohopis.dgn. 3. Klepněte na tlačítko OK. Dialogové okno MicroStation manažer je automaticky uzavřeno a nahrazeno hlavním aplikačním oknem MicroStation V8. Součástí tohoto okna je také okno zobrazující kresbu požadovaného výkresu. Pozn.: Pokud nechcete po výběru výkresového souboru klepnout na tlačítko OK, lze na název souboru v seznamu Soubory poklepat levým tlačítkem myši. 15

16 2.1.4 Funkčnost myši v programu MicroStation Základní komunikačním prostředkem uživatele s MicroStation je myš. Tlačítka myši jsou ve výchozím stavu přiřazena určitým typům grafického vstupu. Tato přiřazení jsou nazývána tlačítka MicroStation. Např.: Tlačítko přiřazené jako datové tlačítko MicroStation při jeho inicializaci odešle do prostředí MicroStation datový vstup nazývaný datový bod. Implicitní definice tlačítek myši je pro prostředí MicroStation následující: Datové levé tlačítko Přerušení pravé tlačítko Pokusné levé a pravé tlačítko současně Pozn.: Toto implicitní nastavení odpovídá dvoutlačítkové myši. V případě třítlačítkové myši lze toto výchozí nastavení modifikovat tak, že pokusný bod je inicializován prostředním tlačítkem myši. Pozn.: Použití myši s kolečkem je podporováno, nicméně správnou funkčnost tohoto typu myši v prostředí MicroStation je třeba nastavit jak v prostředí operačního systému, tak i MicroStation Aplikační okno MicroStation Aplikační okno MicroStation má implicitně tento vzhled: 16

17 První kroky Roletové nabídky Roletové nabídky představují jeden z hlavních zdrojů příkazů pro MicroStation. Hlavní položky roletových nabídek jsou umístěny v horní části aplikačního okna MicroStation. Výběr funkcí roletových nabídek provedete umístění kurzoru na příslušnou vstupní položku a klepnutím na datové tlačítko myši. Každá ze zobrazovaných položek inicializuje určitou funkci nebo otvírá dialogové okno Nástroje, panely a lišty nástrojů Hlavní panel nástrojů Klíčové operace v MicroStation jsou realizovány prostřednictvím funkčních nástrojů sdružených podle logických pravidel do lišt a panelů nástrojů. Panel nástrojů Hlavní se otevře automaticky při prvním spuštění MicroStation a je implicitně ukotven při levém okraji okna MicroStation. Hlavní panel nástrojů je složen z jednotlivých odtržitelných panelů nástrojů. Hlavní panel však vždy zobrazuje jeden z nástrojů příslušného odtržitelného panelu. 17

18 Lišty nástrojů Specifické funkce jsou obsaženy v lištách nástrojů. Při prvním spuštění MicroStation jsou automaticky otevřeny lišty Atributy, Základní nástroje a Standardní nástroje. Tyto lišty jsou standardně ukotveny u horního okraje aplikačního okna MicroStation Panely nástrojů Jednotlivé panely nástrojů obsahují tématicky příbuzné nástroje Otevření panelu nástrojů z hlavního panelu 1. V hlavním panelu umístěte kurzor na ikonu nástroje obsaženého v otvíraném panelu. 2. Stiskněte a držte stlačené datové tlačítko myši. Požadovaný nástroj se zvýrazní a současně se rozvine požadovaný panel nástrojů. 3. Táhněte kurzorem pryč z hlavního panelu směrem ke středu obrazovky. Na volné ploše obrazovky se objeví obrys požadovaného panelu nástrojů. 4. Uvolněte stlačené tlačítko myši. 18

19 První kroky Zpřístupnění a skrytí nástrojů Obdélníkový obrys se změní v panel nástrojů, který je otevřen ve stavu plovoucího panelu. 1. Otevřete panel nástrojů jehož zobrazovaný obsah chcete změnit. 2. Umístěte kurzor na libovolnou část zobrazovaného panelu a klepněte na pravé tlačítko myši Ukotvení panelu nástrojů Je zobrazena roletová nabídka umožňující změnit zobrazovaný obsah panelu. 3. Vyberte položky roletové nabídky, které chcete zobrazit či zneviditelnit. 1. Umístěte kurzor na titulek (záhlaví) plovoucího panelu. 2. Stiskněte a držte stlačené datové tlačítko myši. 3. Odtáhněte vybraný panel nástrojů k tomu okraji aplikačního okna MicroStation, u kterého ho chcete ukotvit. V okamžiku, kdy se kurzor přiblíží k okraji aplikačního okna se dynamicky zobrazovaný obrys panelu zmenší na rozměr, který zabere panel po ukotvení na okrajové liště. 4. Uvolněte stlačené tlačítko myši. 19

20 Vytržení ukotveného panelu nástrojů Panel nástrojů je ukotven na okrajové liště aplikačního okna MicroStation. 1. Umístěte kurzor na okraj ukotveného panelu nástrojů. 2. Stiskněte a držte stlačené datové tlačítko myši. 3. Táhněte kurzorem směrem od okraje ke středu. Na volné ploše obrazovky se objeví dynamicky zobrazovaný obrys příslušného panelu nástrojů. 4. V požadovaném místě uvolněte datové tlačítko. Příslušný panel nástrojů se opětovně stává plovoucím panelem Nástroje V daném okamžiku může být aktivní (vybrán) pouze jeden nástroj. Název vybraného nástroje je zobrazen ve stavovém řádku a ikona nástroje je ve příslušném panelu zvýrazněna. Volitelně je zobrazena nápověda k vybranému nástroji Výběr nástroje 1. Umístěte kurzor na požadovaný nástroj v otevřeném panelu nástrojů. Po chvíli se u kurzoru objeví žlutý obdélníček s názvem nástroje. Název nástroje je současně zobrazován ve stavovém řádku. 2. Klepněte datový tlačítkem myši na ikonu tohoto nástroje. Vybraný nástroj se stává aktivním pro opakované použití, dokud není vybrán jiný nástroj. Nebo Poklepejte datovým tlačítkem myši na ikonu tohoto nástroje. Vybraný nástroj se stává aktivním pro jednorázové použití. Po skončení operace je automaticky vybrán implicitní nástroj (standardně nástroj Vybrat). Pozn.: Požadovaný nástroj lze z hlavního panelu nástrojů vybrat, aniž by bylo nutné příslušný panel nástrojů rozbalovat a umisťovat někam na obrazovce ve svém vlastním okně, tj. jako plovoucí panel nebo jako součást některé z okrajových lišt, tj. jako ukotvený panel. 20

21 První kroky Parametry nástroje V obou případech aktivace nástroje je název nástroje vypsán v levé části stavového řádku, titulek okna Parametry funkce je nahrazen názvem nástroje. Parametry, které ovlivňují chování nástroje, lze nastavovat v dialogovém okně Parametry funkce. Toto okno je automaticky zobrazeno při aktivaci požadovaného nástroje a zobrazuje vždy pouze specifická nastavení pro vybraný nástroj. Parametry funkce jsou stále aktivní, pokud nástroj zůstává vybrán a pokud je sami nezměníte. 1. Aktivujte nástroj Umístit úsečku. 2. Povšimněte si, že zároveň s aktivací funkce bylo otevřeno dialogové okno Parametry funkce nadepsané názvem aktivované funkce, tj. Umístit úsečku, a obsahující nastavení příslušná této funkci. Pozn.: Ve výchozím nastavení je dialogové okno Parametry funkce nepřetržitě zobrazováno ve výchozí poloze a lze ho kdykoliv během prováděné operace kurzorem navštívit. Toto implicitní chování lze změnit prostřednictvím nástroje PopSet umístěného v liště Základní nástroje. Pokud je nástroj PopSet aktivní, pak je dialogové okno Parametry funkce implicitně skryté a je zobrazováno pouze na nezbytně nutnou dobu nastavení parametrů prováděné operace Stavový řádek MicroStation průběžně informuje uživatele o stavu realizovaných operací prostřednictvím stavového řádku lokalizovaného u spodního okraje aplikačního okna MicroStation. Stavový řádek je rozdělen do dvou částí: Levá část stavového řádku: Obsahuje pole pro výpis názvu aktivní funkce, včetně požadavků na správnou realizaci příslušné funkce. V případě problémů je v tomto místě zobrazeno chybové hlášení. Dále následuje pole Přehled zpráv s historií provedených operací a pole pro informace o právě zpracovávaném prvku. Pravá část stavového řádku: Obsahuje několik polí s informacemi o režimu nájezdu, o nastavení přepínačů, o aktivní vrstvě, o počtu vybraných prvků, o umístění ohrady a jejím režimu, o pracovním režimu a o přístupu k výkresu (pouze čtení či i zápis). 21

22 Pohledy Pohledy jsou reprezentovány osmi nezávislými okny určenými k zobrazení kresby výkresu. Důvodem implementace osmi samostatných oken nikoliv pouze jediného je možnost synchronního zobrazení různých dílčích částí kresby výkresu, tj. různého stupně detailu kresby Otevření pohledu 1. V roletové nabídce vyberte Okno>Otevřít/Zavřít><číslo otvíraného pohledu>. Zaškrtnutí v podnabídce určuje, které pohledy jsou právě otevřeny. Nebo 1. V roletové nabídce vyberte Okno>Otevřít/Zavřít>Dialog. Je zobrazeno dialogové okno Pohledy. 2. Otevření zavřeného pohledu provedete zmáčknutím příslušného tlačítka v zobrazeném dialogovém okně. 22

23 První kroky Změna rozpětí pohledu Každý pohled má čtyři okraje, pomocí kterých lze měnit velikost okna pohledu. 1. Umístěte kurzor tak, aby se dotýkal okraje okna a jeho vzhled se změnil na vodorovnou, svislou nebo šikmou dvojitou šipku. 2. Stiskněte a držte stlačené datové tlačítko. 3. Táhněte za okraj nebo roh do polohy, ve které má okno požadované rozpětí Maximalizování pohledu 1. Klepněte na maximalizační tlačítko, které je na pravém okraji titulku okna. Nebo Z okenní nabídky vyberte položku Maximalizovat Minimalizování pohledu 1. Klepněte na minimalizační tlačítko, které je na pravém okraji titulku okna. Nebo Z okenní nabídky vyberte položku Minimalizovat. 23

24 Obnovení rozpětí pohledu do původního stavu 1. Klepněte na minimalizační nebo maximalizační tlačítko (podle toho, zda je pohled maximalizován nebo minimalizován). Nebo Z okenní nabídky vyberte položku Obnovit Přesunutí pohledu 1. Umístěte kurzor na titulek pohledu. 2. Stiskněte a držte stačené datové tlačítko. 3. Přetáhněte okno na požadované místo. 4. Uvolněte datové tlačítko Uzavření pohledu 1. V roletové nabídce vyberte Okno>Otevřít/Zavřít><číslo zavíraného pohledu>. Zaškrtnutí v podnabídce určuje, které pohledy jsou právě otevřeny. Nebo Poklepejte na tlačítko okenní nabídky, které je na levém okraji titulku okna. Nebo V okenní nabídce vyberte položku Zavřít. Nebo Klepněte na tlačítko Uzavřít, které je na pravém okraji titulku okna. Nebo 1. V roletové nabídce vyberte Okno>Otevřít/Zavřít>Dialog. 2. Uzavření otevřeného pohledu provedete klepnutím na příslušné stlačené tlačítko v zobrazeném dialogovém okně Pohledy Seřazení otevřených pohledů do kaskády 1. V roletové nabídce vyberte Okno>Kaskáda. 24

25 První kroky Jednotlivé otevřené pohledy jsou seřazeny tak, že z každého pohledu je vidět alespoň titulek, pouze pohled s nejmenším pořadovým číslem je vidět celý Srovnání otevřených pohledů do mozaiky Ovladače pohledů 1. V roletové nabídce vyberte Okno>Mozaika. Jednotlivé otevřené pohledy se srovnají tak, aby každý z nich zabíral stejnou plochu obrazovky a byl celý vidět. Ovladače pohledů slouží k manipulaci s pohledem. Každý pohled je vybaven vlastní množinou jednotných ovladačů umožňujících provádět správu vybraného pohledu bez vlivu na zbývající otevřené pohledy. Ovladače pohledů jsou umístěny na spodním okraji každého pohledu. Pozn.: Pokud by nebyly ovladače pohledů zobrazovány, pak je lze zobrazit aktivací položky Posuvníky hlavní roletové nabídky Okno. Ovladače pohledů sestávají z následujících funkcí: Obnovit pohled slouží k překreslení pohledu podle aktuálního stavu modelu. Lupa zvětšit slouží k zobrazení většího detailu, ale menší části modelu. Lupa zmenšit slouží k zobrazení menšího detailu, ale větší části modelu. Okno výřez slouží k zobrazení uživatelem definovaného detailu modelu. Celek slouží k zobrazení právě celého rozsahu modelu. 25

26 Otočit pohled slouží k otočení modelu. Panorámovat slouží k prohlédnutí jiné části výkresu, aniž by se změnilo rozpětí modelu. Předchozí pohled umožňuje zobrazit předchozí stavy pohledu. Následující pohled umožňuje zobrazit následné stavy pohledu, pokud byla použita funkce Předchozí pohled. Vodorovný a svislý posuvník (šipky a jezdec) k vodorovnému nebo svislému posunu pohledu vůči modelu. Ovladače pohledů pracují podobně jako nástroje, včetně možnosti nastavení parametrů funkce u vybraných ovladačů v dialogovém okně Parametry funkce. Ovladače pohledů jsou ve vzájemné interakci s ostatními nástroji s následujícími pravidly: Po aktivaci ovladače pohledů je kreslící operace dočasně pozastavena a uživatel je vyzván k provedení příslušné operace s pohledem. Po ukončení operace s pohledem dojde k návratu do přerušené kreslící operace a uživatel je vyzván k jejímu dokončení. 26

27 První kroky Výběr ovladače pohledů 1. Ve spodní části otevřeného pohledu, do kterého se výřez zobrazí, umístěte kurzor na ikonu ovladače Okno výřez. 2. Klepněte na datové tlačítko myši. V tomto pohledu se objeví celoobrazovkový kurzor podporující přesné zadání prvního rohu obdélníkové oblasti. 3. V libovolném otevřeném pohledu zadejte datový bod první roh výřezu. Dynamicky zobrazovaný obdélník průběžně zobrazuje rozpětí nového pohledu. Obdélník má stejný poměr stran jako pohled, jenž byl určen v kroku V libovolném pohledu zadejte datový bod druhý roh výřezu. V pohledu, jenž byl určen v kroku 1, je zobrazen uživatelem požadovaný detail modelu. Pozn.: V dialogovém okně Parametry funkce lze prostřednictvím přepínače Provést do okna, pokud je aktivní, nastavit, do jakého pohledu se výřez zobrazí Atributy pohledů Funkce Atributy pohledů umožňuje dočasně tématicky filtrovat obsah kresby modelu zobrazovaný do jednotlivých pohledů. Atributy pohledu lze rozdělit na: Atributy ovlivňující obsah zobrazování modelu, např. prvků ve vrstvách, textů, vyplněných ploch apod. 27

28 Atributy ovlivňující způsob zobrazování modelu, např. dynamické zobrazování apod. 1. V nabídce Nastavení vyberte položku Atributy pohledu. Nebo V libovolné okenní nabídce vyberte položku Atributy pohledu. Otevře se dialogové okno Atributy pohledu. 2. Z nabídky Pohled vyberte pohled, ve kterém se nastavení atributů provede. 3. Zapněte/vypněte přepínače u požadovaných atributů. 4. Klepněte na tlačítko Použít. V nastaveném pohledu dojde k požadované změně atributů. Nebo Klepněte na tlačítko Vše. Ve všech pohledech, včetně zavřených, dojde k požadované změně atributů Další okna MicroStation používá pro provádění řady akcí dialogová okna. Existují dva typy těchto oken: Nemodální dialogová okna, jejichž charakteristickou vlastností je, že mohou zůstat otevřená na obrazovce v průběhu práce s MicroStation. Modální dialogová okna, jejichž charakteristickou vlastností je, že nemohou zůstat otevřená na obrazovce v průběhu práce s MicroStation. Dialogová okna obecně dále obsahují: Roletové nabídky pro výběr funkcí a nástrojů. Ovladače ve formě tlačítek, přepínačů, textových políček, seznamů, roletových nabídek variant a knoflíků. 28

29 Základy MicroStation 3. Základy programu MicroStation Poté, co jsme se seznámili s některými základními nástroji MicroStation, nastal čas se naučit, jak vytvořit nový výkres. Doposud jsme používali již existující výkres. V této kapitole se podrobněji seznámíme s: Diskově orientovanou podstatou MicroStation, vytvořením nového výkresu, zakládacími výkresy, pracovními jednotkami, pracovní plochou. 3.1 Diskově orientovaná podstata programu MicroStation Jedním z podstatných rysů v práci MicroStation je způsob ukládání dat výkresu. Při otevření výkresu v prostředí MicroStation načte program data výkresu z výkresu uloženého na pevném disku do operační paměti. Avšak v průběhu práce s výkresem jsou veškeré změny ve výkresu bezprostředně ukládány do výkresového souboru na pevném disku. To je v protikladu s mnohými jinými programy, v kterých je třeba pro uložení změn používat funkci Uložit. Pozn.: Tato funkčnost MicroStation může být deaktivována pomocí přepínače Okamžitě ukládat změny v dialogovém okně Přednostních nastavení (Prostředí>Přednostní nastavení). Vzhledem k tomuto rysu funkčnosti MicroStation je nutné před vytvářením vlastní kresby vytvořit výkresový soubor na pevném disku počítače. 3.2 Pracujeme s výkresovými soubory Úložiště grafických dat v prostředí MicroStation je tvořeno výkresovým souborem, který je reprezentován binárním datovým souborem typu DGN (implicitní koncovka tohoto typu souborů je.dgn). Výkresový soubor je složen z jednoho nebo více modelů. Model je tvořen vlastními grafickými prvky jako např. úsečkami, oblouky, mnohoúhelníky atd. 29

30 V prostředí MicroStation nelze současně otevřít v režimu zápisu více než jeden výkres. Pokud otevřete výkresový soubor, který je již otevřen, pak MicroStation automaticky ukončí první otevření. Z hlediska přístupu pouze ke čtení lze zobrazit libovolný počet modelů jiných výkresových souborů s využitím implicitní technologie referenčních modelů Vytvoření nového výkresu 1. Pokud je otevřeno grafické prostředí MicroStation, uzavřete jej pomocí výběrem položky Uzavřít roletové nabídky Soubor. Je zobrazeno dialogové okno MicroStation manažer. 2. V dialogovém okně MicroStation manažer vyberte položku Nový roletové nabídky Soubor. Je zobrazeno dialogové okno Nový. 3. Do textového pole Soubory zadejte název školení.dgn. Poznámka: Stisk klávesy <Enter> po zadání názvu má stejný účinek jako stisk tlačítka OK, tj. provedení operace vytvoření nového výkresu, včetně uzavření okna Vytvořit výkres. Není nezbytně nutné zadávat implicitní koncovku výkresového souboru.dgn jako součást názvu výkresového souboru. Tuto koncovku připojí MicroStation k výkresovému souboru automaticky při jeho vytvoření. 4. Povšimněte si, že v části Zakládací výkres dialogového okna je nastaven jako výchozí zakládací výkres seed2d.dgn. 5. Klepněte datovým tlačítkem myši na OK. 30

31 Základy MicroStation Zakládací výkres Je vytvořen nový výkres školení.dgn. V předcházejícím kroku jsme vytvořili nový výkres. Pro jeho vytvoření byl použit zakládací výkres. Zakládací výkres představuje předlohu (šablonu) pro vytvoření nového výkresového souboru. Zakládací výkres zpravidla neobsahuje žádnou kresbu (v případě požadavku, aby do každého nově vytvářeného výkresu byla automaticky umístěna nějaké kresba, např. rám a razítko, by zakládací výkres mohl tuto kresbu obsahovat), obsahuje však celou řadu přednastavených parametrů (nastavení výkresu a konfigurace pohledů), které ovlivňují vlastnosti a chování nově vytvořeného výkresu. Podstatou použití zakládacího výkresu při vytváření nového výkresu je vyloučení opakovaného nastavování parametrů výkresu po jeho vytvoření. Tohoto stavu bude samozřejmě dosaženo pouze v případě vhodného nastavené požadovaných parametrů výkresu již v zakládacím výkresu. S MicroStation je dodána celá řada oborově zaměřených zakládacích výkresů. Pozn.: Jako zakládací výkres můžete použít libovolný výkresový soubor, v kterém jste provedli změnu parametrů výkresu tak, aby vyhovovaly kresebným požadavkům Pracovní plocha Pracovní jednotky Oblast, ve které je vytvářena 2D kresba se nazývá pracovní plocha. Tato pracovní plocha je dostatečně velká k tomu, aby generovaná kresba mohla být kreslena ve skutečném měřítku. Kresba je složena z jednotlivých grafických prvků, tvořených jednotlivými datovými body. Každý datový bod, který je umístěn do modelu má zaznamenánu polohu vůči pracovní ploše prostřednictvím souřadnic X a Y. Pracovní plocha tak představuje jednoduchý souřadnicový systém (počátek umístěn ve středu pracovní plochy, kladná poloosa X směřuje směrem doprava a kladná poloosa Y směřuje směrem nahoru), vůči němuž je vztažen model s vytvářenou kresbou. Při vložení datového bodu do modelu MicroStation zaznamená polohu tohoto bodu prostřednictvím souřadnic ve formátu IEEE 64 bitové plovoucí čárky. Při modelování objektů reálného světa jsou používány určité jednotky měření. Pro návrh budovy mohou být použity metry a centimetry, pro návrh strojní součástky milimetry a jejich dílčí části. MicroStation podporuje prakticky libovolnou množinu systémů měření a umožňuje 31

32 tak uživateli nastavit vhodné jednotky měření podle konkrétné zobrazované situace. Variabilita MicroStation modelovat reálně rozměrově odlišné objekty reality spočívá v možnosti přiřadit pracovní ploše dvě uživatelem definované jednotky měření, tzv. pracovní jednotky. Změna pracovních jednotek nemá vliv na velikost objektů v modelu. Obecně lze konstatovat: Pracovní jednotky jsou definovány jako Hlavní jednotky (větší jednotka používaná při kreslení) a Vedlejší jednotky (menší jednotka používaná při kreslení), změna pracovních jednotek nemá vliv na velikost objektů v modelu Nastavení pracovních jednotek Nastavení pracovních jednotek je specifické pro každý výkres. Toto nastavení je přebíráno při vytvoření nového výkresu ze zakládacího výkresu. Při vhodném nastavení pracovních jednotek lze kreslit objekty reality ve skutečné velikosti nikoliv s přihlédnutím k měřítku, ve kterém je budeme vykreslovat na papír. Výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že uživatel jednak není zatěžován přepočty obvykle známých reálných rozměrů na rozměry v konkrétním měřítku při vlastním kreslení, zároveň je však připravena situace pro tiskové výstupy ve variabilních měřítcích, protože výstupní tiskové měřítko je určováno až v tiskovém procesu. 1. Vyberte položku Výkres z roletové nabídky Nastavení. Otevře se dialogové okno Nastavení pro výkres. 32

33 Základy MicroStation 2. V seznamu Kategorie vyberte Pracovní jednotky. Zobrazí se položky, ve kterých se nastavují pracovní jednotky. Stávající nastavení pracovních jednotek bylo převzato z použitého zakládacího výkresu seed2d.dgn. 3. Z roletové nabídky Hlavní jednotky vyberte požadovanou jednotku, která bude reprezentovat hlavní jednotky. V našem případě jsou nastaveny hlavní jednotky na metry. Toto výchozí nastavení ponecháme nezměněné, avšak v poli Značka pro hlavní jednotku změníme výchozí hodnotu mu na m. Změna vedlejších jednotek není v této chvíli možná, protože ve výchozím stavu jsou nastaveny na uživatelské vedlejší jednotky. Nastavení vedlejších jednotek na námi požadovanou hodnotu provedeme pomocí tlačítka Obecné jednotky. Je zobrazeno dialogové okno Definovat obecné jednotky. 4. V dialogové okně Definovat obecné jednotky aktivujte v části Definice vedlejší jednotky přepínač Použít standardní jednotky. V roletové nabídce Jednotka nastavte Milimetry. 5. Klepněte na tlačítko OK otevřeného dialogového okna Definovat obecné jednotky. 6. Klepněte na tlačítko OK otevřeného dialogového okna Nastavení pro výkres. Pracovní jednotky výkresu byly přenastaveny. 7. Pro trvalé uložení změny pracovních jednotek (nikoliv pouze v rámci otevření příslušného výkresu) vyberte položku Uložit nastavení roletové nabídky Soubor. 33

34 Pozn.: MicroStation zapisuje všechny změny ve výkresu bezprostředně do výkresového souboru na pevném disku. Významnou výjimkou jsou nastavení výkresu, která jsou vztažena k jednotlivým výkresům. Uložení těchto nastavení, pokud nemají platit pouze v rámci relace s daným výkresem, je nutné provést samostatně použitím funkce Uložit nastavení před uzavřením výkresu. Funkce Uložit nastavení zároveň uloží právě nastavenou konfiguraci pohledů v aplikačním okně MicroStation Vrstvy Podobně jako byly změněny pracovní jednotky výkresu zakládací.dgn lze v prostředí dialogového okna Nastavení pro výkres změnit i ostatní výchozí hodnoty nastavení parametrů výkresu. Prostředkem logického členění kresby v modelu jsou vrstvy. Výkres může obsahovat neomezený počet vrstev, minimální počet vrstev ve výkresu je jedna. Vrstvy jsou definovány na úrovni výkresového souboru nikoliv modelu (všechny modely výkresového souboru používají identickou definici vrstev). Jednotlivé vrstvy jsou rozlišovány názvy a mají přiřazeny atributy vzhledu (barva, tloušťka a styl) jak pro nastavení atributů umisťovaných grafických prvků dle vrstvy, tak i zobrazení grafických prvků dle priority. Jednotlivé vrstvy mohou být zapínány a vypínány, tedy grafické prvky umístěné do vypnutých vrstev nejsou dočasně zobrazovány. Každý grafický prvek v modelu je umístěn do konkrétní vrstvy. Na vrstvu lze nahlížet jako na průsvitku, v které se nachází příslušná tématická část kresby. Pokud chceme do konkrétní vrstvy modelu umístit grafický prvek, musí být tato vrstva nastavena jako aktivní. Tato vrstva je aktivní pro všechny otevřené pohledy. Název aktivní vrstvy je zobrazen v liště Atributy a stavové řádku Nastavení zobrazení vrstev Vrstvy lze na úrovni modelu zapínat a vypínat pomocí dialogového okna Zobrazení vrstev. 34

35 Základy MicroStation Jako aktivní výkres otevřete výkres mapa_polohopis.dgn (Soubor>Otevřít). 1. Klepněte datovým tlačítkem myši na ikonu Zobrazení vrstev v liště Základní nástroje Nebo Z roletové nabídky Nastavení vyberte Vrstvy>Zobrazit. Je zobrazeno dialogové okno Zobrazení vrstev s přehledem všech vrstev definovaných v otevřeném výkresu. 2. Změnu stavu zobrazování příslušné vrstvy provede klepnutím na řádek příslušné vrstvy. Pokud je vrstva zapnut, pak její řádek je zobrazen tmavě, pokud je vrstva vypnuta, pak její řádek je zobrazen světle. Pozn.: Nastavenou změnu režimu zobrazení vrstev ve všech pohledech lze provést aktivací ikony Provést do všech pohledů. Změnu režimu zobrazení ve všech modelech výkresu lze provést nastavením roletové nabídky Režim na Všude stejně. 35

36 Změnu režimu zobrazování vrstev lze alternativně provést z roletové nabídky Aktivní vrstva v liště Atributy pomocí přepínače prvního sloupce nebo graficky s využitím ikony Změnit vrstvu v dialogovém okně Zobrazení vrstev Správa vrstev Vytváření nových vrstev, mazání existujících vrstev, změnu atributů vrstev a definování filtrů pro efektivní správu zobrazování skupin vrstev lze provádět prostřednictvím dialogového okna Správce vrstev Vytvoření nové vrstvy 1. Z roletové nabídky Nastavení vyberte položku Správce. Je zobrazeno dialogové okno Správce vrstev. 2. V dialogovém okně vyberte v okně zobrazujícím stromovou strukturu položku Všechny vrstvy. 3. Z roletové nabídky Vrstvy dialogového okna Správce vrstev vyberte položku Nová. Nebo V dialogovém okně klepněte na ikonu Nová vrstva. 4. Zadejte název nové vrstvy. V našem případě čísla parcel. 5. Stiskněte klávesu Enter. Je vytvořena nová vrstva s názvem čísla parcel Smazání vrstvy 1. V seznamu vrstev dialogového okna Správce vrstev vyberte vrstvu, kterou chcete smazat. V našem případě čísla parcel. 2. Z roletové nabídky Editovat dialogového okna Správce vrstev vyberte položku Odstranit. Nebo V dialogovém okně klepněte na ikonu Odstranit vrstvu. Podmínkou smazání vybrané vrstvy je stav, kdy se na dané vrstvě nenacházejí žádné grafické prvky. 36

37 Základy MicroStation Pozn.: Pokud chcete smazat všechny nepoužívané vrstvy definované v rámci výkresu, tj. vrstvy bez grafických prvků, vyberte z roletové nabídky Editovat dialogového okna Správce vrstev položku Vybrat vše a následně položku Odstranit Změna atributů vrstev Změna názvu vrstvy Nastavení atributů vrstvy Změnu atributů přiřazených vrstvám výkresu lze provádět prostřednictvím dialogového okna Správce vrstev. 1. V seznamu vrstev dialogového okna Správce vrstev vyberte vrstvu, jejíž název chcete změnit. V našem případě stavba. 2. Z roletové nabídky Editovat dialogového okna Správce vrstev vyberte položku Přejmenovat. 3. Zadejte nový název vrstvy. V našem případě budovy. 4. Změnu názvu potvrďte klávesou Enter. 1. V seznamu vrstev dialogového okna Správce vrstev vyberte vrstvu, jejíž atributy chcete upravit. V našem případě silnice. 2. Z roletové nabídky Vrstvy dialogového okna Správce vrstev vyberte položku Vlastnosti. 37

38 Definice filtru vrstev Je zobrazeno dialogové okno Vlastnosti vrstvy. 3. Na záložce Základní nastavte požadované atributy vrstvy. Nastavení atributů v části Vzhled:dle vrstvy má vliv na přiřazení atributů následně umisťovaným grafickým prvků do modelu v závislosti na nastavení parametru Podle vrstvy v roletových nabídkách nastavení aktivních atributů. Nastavení atributů v části Vzhled:priorita má vliv na právě aktuální zobrazení relevantních prvků v pohledu v závislosti na aktivitě přepínače Vzhled vrstev dialogového okna Atributy pohledu. 4. Změnu názvu potvrďte tlačítkem OK. Filtry představují užitečný nástroj vytváření skupin vrstev z hlediska změny režimu jejich zobrazování v pohledech. Definice filtrů může být pojmenována, uložena, zpětně vyvolána nebo vytvořena pouze dočasně (za běhu) pro okamžité jednorázové použití. 1. V dialogovém okně Správce vrstev vyberte v okně zobrazujícím stromovou strukturu položku Filtry. Pokud již nějaké filtry existují, pak jsou zobrazeny. 2. Datovým tlačítkem myši klepněte na tlačítko Vytvořit filtr v horní části dialogového okna Správce vrstev. 38

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Výkres. Vytvoření nového výkres. Otevření výkresu

Výkres. Vytvoření nového výkres. Otevření výkresu Výkres Vytvoření nového výkres Otevření výkresu 1 Výkres V Microstationu můžeme vytvořit výkres ve 2D (dvojrozměrný) nebo 3D (trojrozměrný). Výkres se skládá z jednoduchých prvků (úsečka, oblouk, obdélník,

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Kresba pomocí nadstavby

Kresba pomocí nadstavby Kresba pomocí nadstavby Stavy Požadované změny stavu řeší nadstavba pomocí monitoru, který běží na pozadí všech operací. Nově vkládané objekty dostávají automaticky atribut STAV = nový. Při jakákoliv další

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19 Obsah 1 Seznámení s ArchiCADem 15 1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16 Vytvoření nového projektu 16 Vytvoření nového projektu při spuštění ArchiCADu 17 Možné způsoby nastavení nového projektu:

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33 Obsah KAPITOLA 1 13 Seznámení s programem AutoCAD 13 Úvod 13 Spuštění programu AutoCAD 13 Okno aplikace AutoCAD 16 Ovládací prvky 17 Příkazový řádek 20 Dynamická výzva 24 Vizuální nastavení 24 Práce s

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg. 1. Tabulky, styly tabulek Obecné texty k vytváření tabulek najdete na této adrese: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_i_cz/defaultce.html Nabídka Kreslení Tabulky. Lze se k nim dostat

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1)

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1) Závěrečná práce AutoCAD Inventor 2010 (Zadání D1) Pavel Čurda 4.B 4.5. 2010 Úvod Tato práce obsahuje sestavu modelu, prezentaci a samotný výkres Pákového převodu na přiloženém CD. Pákový převod byl namalován

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

1. Úvod do obsluhy AutoCADu

1. Úvod do obsluhy AutoCADu 1. Úvod do obsluhy AutoCADu Studijní cíl V této lekci se naučíme: Seznámíme se s potřebným zařízením. Způsoby ovládání. Nastavení AutoCADu. Doba nutná k procvičení 1,5 hodiny 1.1 AutoCAD AutoCAD je plnohodnotný

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

ProgeCAD - Základy. 1. Úvod. 2. Modelový a výkresový prostor. Základy ProgeCAD 2013 Ing. Rudolf Urban, Ph.D.

ProgeCAD - Základy. 1. Úvod. 2. Modelový a výkresový prostor. Základy ProgeCAD 2013 Ing. Rudolf Urban, Ph.D. ProgeCAD - Základy 1. Úvod Ing. Rudolf Urban, Ph.D. ČVUT Fakulta stavební, Praha Základní okno programu se dělí na několik částí dle významu. Největší část zabírá modelový prostor (či rozvržení pro tisk),

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II.

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II. VY_32_INOVACE_INF.08 Microsoft Windows II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INSTALACE WINDOWS 1. PRVOTNÍ PŘÍPRAVA

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno obrázku Stavový řádek

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23 Předmluva 9 Komu je tato kniha určena 11 Kapitola 1 11 Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13 CAD technologie 13 Product Lifecycle Management 14 AutoCAD není jenom CAD, je to vývojová platforma

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Modelování ve Scia Engineer

Modelování ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Formáty Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších DWG formátů Rozšířená podpora šablon včetně

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3 Sociomap Viewer Verze 3 1 OBSAH: Sociomap Viewer Základní popis... 3 Panel nástrojů Vieweru...... 4 Nástroje... 4 Bílé pozadí:... 4 Pohled shora po spuštění:... 4 Zobrazit panely:... 5 Klávesové zkratky:...

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Základní formáty STD ME PRO Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších

Více

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi Zeď je ve stavitelství jedním z nejzákladnějších prvků. Pomocí ARCHline.XP je snadné vytvářet a modifikovat zdi. Ve většině případech můžete pracovat současně

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks...

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks... Co je nového v Advance Steel 2015 Co je nového v Autodesk Advance Steel 2015 Obsah REBRANDING... 5 RŮZNÉ... 5 Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL MANAGEMENT TOOLS... 5 VÝPIS... 5 VÝKRES...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro ZwCAD v rozsahu sady Komplet. Poznámka: Pokud máte předplacený Aktualizační

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více