SBOROVÝ ZPRAVODAJ. Srpen - září 2006 Ročník: 10 Číslo: 94. CASD v Mladé Boleslavi. Být Božím zrcadlem. Poprázdninové zamyšlení. Verš pro tento měsíc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBOROVÝ ZPRAVODAJ. Srpen - září 2006 Ročník: 10 Číslo: 94. CASD v Mladé Boleslavi. Být Božím zrcadlem. Poprázdninové zamyšlení. Verš pro tento měsíc"

Transkript

1 Srpen - září 2006 Ročník: 10 Číslo: 94 SBOROVÝ ZPRAVODAJ CASD v Mladé Boleslavi Verš pro tento měsíc Hle, já stvořím nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím Izaijáš 65,17.18 Citáty Plnost a hojnost života nespočívá v tělesném zdraví, v příznivých okolnostech a dokonce ani v úspěchu Božího díla, ale v dokonalém poznání Boha a ve stejném obecenství a stejné jednotě, jakou s Ním měl Ježíš. První věc, která bude naší radosti bránit, je rozladěnost, protože věnujeme příliš pozornosti nepříznivým okolnostem. Ježíš řekl: ale časné starosti dusí slovo, takže zůstane bez úrody.(marek 4, 19) O. Chambers Být Božím zrcadlem. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Gn 1,26. Na první pohled nudný až monotónní výčet stvořitelských událostí první kapitoly Bible je najednou vystřídán krásnou poezií, která je zřetelná v původním biblickém textu, ale také patrná i v ekumenickém překladu Písma. Oslavná báseň je chvalozpěvem na jedinečný Boží stvořitelský čin, jehož výsledkem je vytvoření Božího obrazu člověka. V dnešním, jak rádi říkáme, postmoderním světě je stále aktuální otázka po určení našich kořenů a původu života. Tím se otevírá otázka po naší identitě. K tomu se vážou základní existenční otázky: Kdo jsem, odkud pocházím, jaký je smysl mého života, jaké je mé poslání, kam směřuji, kde je cíl mého žití. Současná generace je spíše na útěku od těchto otázek, anebo už rezignuje na hledání odpovědi ve složité realitě života. K zapomínání a zahánění nejdůležitějších otázek napomáhá i konzumní a povrchní styl života, který přehluší lidské hledání po smyslu života. Hned na začátku biblického poselství nalézá čtenář Písma odpovědi na klíčové otázky po původu lidského života a smyslu lidské existence. Biblický text zároveň odhaluje smysl a základní nasměrování lidského života, což je předpokladem pro správné smýšlení, konání i smysluplný styl života. Bůh stvořil člověka. Hebrejský výraz bara stvořit je výhradně popisem Boží činnosti. Nikde v Písmu nenacházíme tento výraz pro popis lidské činnosti. Člověk sice dokáže něco tvořit, vytvářet z určitého materiálu krásné dílo, ale nikde není zmínka v Bibli o tom, že by člověk něco stvořil. Navíc v souvislosti s výrazem bara není uveden materiál, ze kterého Bůh stvořil. Tím je položen důraz na neopakovatelný, originální, tajemstvím zahalený a lidskými schopnostmi nevysvětlitelný stvořitelský čin. Biblický text odhaluje pro každého člověka důležité rozpoznání. Náš život je zázrakem, protože pochází z Boží ruky a je výsledkem Jeho zvláštní jedinečné stvořitelské moci. Náš život má nevyčíslitelnou hodnotu. Cena našeho života se nedá k ničemu přirovnat, protože je jedinečná a nese pečeť samotného Boha Stvořitele. Když si uvědomíme kdo jsme a odkud pocházíme, díváme se správně na sebe a to nám pak pomáhá i v našem přístupu k bližnímu. Jinými slovy se tomu říká zdravé sebehodnocení. Když si uvědomíme svojí hodnotu, pak jsme teprve vybaveni a způsobilí k tomu, abychom nesli své poslání. A jaké je poslání člověka? Biblický text vypovídá o člověku stvořeném k Božímu obrazu. Být Božím obrazem ve vztahu ke všemu stvořenému kolem nás to je úkol a poslání i dnešního člověka. Nyní se ale dostáváme k otázce, v čem spočívá Boží obraz v člověku. Na tuto otázku lze odpovědět z několika pohledů. Proto bych rád tuto myšlenku rozváděl i v následujících vydáních našeho sborového Zpravodaje. Nyní bych zdůraznil pouze klíčovou myšlenku celého tématu Božího obrazu, které se objevuje v biblickém textu: On /Kristus/ je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Kol 1,15. Hledejme a učme se od našeho Spasitele, který prohlásil: Kdo vidí mne, vidí mého Otce. Peter Čík. Poprázdninové zamyšlení Milá sborová rodinko, vítejte na stránkách prvního poprázdninového čísla našeho Zpravodaje. Zatímco se již děti a mládež školou povinná zapojila do vzdělávacího procesu, dospěláci naběhli do plnění všedních pracovních povinností. Mysl většiny z nás sice ještě plní touha, aby slunné léto a sladké chvíle odpočinku ještě nějaký čas trvaly, ale realita je žel jiná. I školní docházka neodmyslitelně patří k základnímu stupínku na žebříčku našich životních hodnot. České přísloví říká, těžko na cvičišti, lehko na

2 - 2 - bojišti", proto poctivý přístup ke školnímu vzdělání utváří základ pro lehčí živobytí. I když tuto skutečnost neberou malí školáci ještě moc vážně, rodičovský důraz na dobrý prospěch někdy dětem školní povinnosti dost znepříjemňuje. Co naplat, každý to máme v hlavě trochu jinak srovnané, a tak nemohou být všichni lékaři, inženýry, nebo třeba právníky. Vždyť řemeslná zručnost přece také není pro život k zahození. Šikovný a poctivý člověk se v životě jistě neztratí. Letos máme v řadách naší sborové rodiny dva, vlastně tři prvňáčky. Davídek Čík a Mirijamka Hudáková usedli do školních lavic a Matoušek Hýbl má za učitelku maminku Renatu. Na první sobotu v září, kterou jsme jako sbor prožili v nové modlitebně v České Lípě, si možná někteří z našich prvňáčků rádi vzpomenou především proto, že jim sestra Hološová krásně popřála a předala malou pozornost. Na mne velmi zapůsobilo, že se všichni přítomní studenti a děti školou povinné staly na část pobožnosti středem pozornosti. Zazněla přímluvná modlitba sestry, která měla na krku jistě již sedmdesátku a ve druhém bloku věnovaném školákům pak čtyři přítomní kazatelé (M. Starý, P. Čík, P. Hološ, a G. Činčala) požehnáním a modlitbou pro ně vyprosili Boží pomoc a ochranu. Naše děti a mládež se nám před očima mění. Není to tak dlouho, co křičely v kočárku a najednou se připravují na rozhodnutí co dál po škole - (Bára a Štěpa). Milé děti a mládežníci, otevřel se před vámi proces poznávání a plnění školních povinností, kterými musí projít každý člověk. Když jsem vás viděl v Lípě na stupínku, měl jsem z vás ze všech radost. Jste generace, která by měla jednou převzít zodpovědnost za život našeho sboru. Máme na cestě miminko Hýblových, máme dětičky, které ještě před nedávnem pily z láhve a nyní je radost s nimi komunikovat (Bětuška, Adélka). Máme tři prvňáky a celý houf dětí mezi tím. Pro ty starší z vás začíná být motivací skutečnost, že po škole přichází zaměstnání, které již přináší to správné ovoce - vydělávání peněz, abyste nemuseli být závislí jen na rodičovském kapesném. Rád si vzpomínám na první výplatu, jak jsem měl radost, že již mám své peníze Ať je již vaše motivace jakákoliv, nezapomínejte, že všechno, co děláme, máme dělat poctivě a k Boží slávě. (1 Kor 10,31) Také já se přidávám s přáním, abyste vedeni Boží moudrostí přijímali všechny nové informace s lehkostí a uměli je nejen správně zařadit do přihrádek kůry mozkové, ale hlavně si je včas vybavit, když budete větráni různými zkouškami. Těší nás, že i děvčata středního věku se mají chuť vzdělávat. Aby byly do budoucna soběstačné naše Kluby zdraví, budou jezdit na roční dálkový kurz do Nenačovic u Berouna - Jarka s Alicí. Po absolvování kurzu by z nich měly být poradkyně zdravého životního stylu. Na nejvyšším stupni vzdělávacího procesu je mezi námi Iveta. Na závěr vysokoškolského dálkového studia ji čeká poslední nápor zkoušek a pak diplomka a státnice. Jsme rádi, že ještě k tomu zvládá ve sboru přípravu na učitelské a vedení sobotní školy. To se jeden diví, že to vůbec jde zvládnout. Na všechny naše studentky budeme určitě myslet, aby to všechno dobře s pomocí Boží zvládly a přežily bez újmy, aby tím neutrpěly jejich rodinné a manželské povinnosti. Věřím, že i přes tu spoustu starostí a povinností, které přináší všední život, je možné prožít spoustu dílčích radostí. Kdyby vám to bylo málo, tak přece zase za rok budou další prázdniny a dovolená nesoucí ovšem již letopočet Bůh nám k tomu dopomáhej, abychom to ve zdraví všichni dožili. Budeme zase o rok starší a tak to bude pořád dokola, než přijde Pán Ježíš Malá víra a velká radost. Pavel P. Život se skládá z malých věcí a zážitků, ale poskládají nám nakonec mozaiku něčeho, co stojí za to. V neděli večer naše Štěpka přišla z procházky se psem, že prý na poli ztratila mobil. Tak ho šla hledat a nic. Byla už tma a já jí říkám, víš co, tak se za to pomodlíme a zkusíš to ještě jednou. Pomodlily jsme se a taky jsme Ježíši řekly, že když nám pomůže ten mobil najít, budeme to brát taky jako svědectví o Jeho lásce k nám, jako znamení, že nás miluje. A tak Štěpka šla a já se modlila a moc jsem si přála, aby ho našla a Mik taky, věděla jsem, že by to posílilo víru dětí. Vrátila se, ale s prázdnou a smutně se jí usínalo. Ráno už hledat nešla a na poli bylo plno dělníků, kteří nám tu vytváří komunikace a zkulturňují prostor k Bezděčínu. Odpoledne jsem přišla z práce a Štěpánka mi najednou hlásí, že ho našla, tak jí říkám, ať mi ho ukáže, abych uvěřila. A tak mi tak trochu zvlhly oči při vzpomínce na znamení o Boží lásce a tak jsme nezapomněli poděkovat a bylo za co, cítit, že nás někdo miluje a dá nám to znát... Jarka K. Jak se mi daří v práci KE? No daří se mi, i když vidím, že se nedokážu věnovat celé oblasti, která mi byla svěřena. Zvláště pak když učím nové evangelisty na Teologickém semináři. Jezdím také jako asistent za dalšími kolportéry do dalších míst ČR a tak s prací v mladoboleslavském regionu postupuji celkem pomalu. Přitom "Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Luk 10,2 V oddělení knižní evangelizace je nyní dáván větší důraz na nábor pracovníků pro práci na poloviční úvazek. Já si myslím, že je to výborná příležitost pro nejednoho člena z řad CASD. Knihy jsou kvalitní a v mnoha případech přímo výjimečné. Pak vydělat si peníze navíc se vždy hodí. Naši přátelé si chodí kupovat literaturu, která je ne vždy povede tou bezpečnou cestou a je na nás, jestli využijeme příležitosti jim nabídnout něco lepšího. Času také není nazbyt, abychom se jim třeba mohli věnovat tolik, jak bychom si přáli, ale kniha, ta může být čtena a působit i v době, kdy nejsme k dosažení. Prosím přemýšlejte nad tou možností občas jít a prodávat knihy lidem ve svém okolí. Již jsem potkal dost lidí, kteří mi řekli, že netušili jak zajímavá práce to je a jak velice je to přiblížilo k Pánu Bohu.

3 Jaké jsou možnosti? Buď se ozvat vedoucímu oddělení knižní evangelizace při ČS CASD, tedy Čestmíru Šťovíčkovi (tel ) a zeptat se jej na podmínky práce, nebo se ozvat mně na tel: a můžeme sepsat dohodu o provedení práce a já vám budu zajišťovat knihy a také potřebnou pomoc při zaučení se jak s knihami pracovat. Na odměně se domluvíme. Pokud ale nemáte čas a přesto byste byli rádi, aby vaše spolupracovníky či přátele někdo navštívil se zdravotní či křesťanskou literaturou, tak mi na ně prosím dejte kontakt a já tam zajdu. Mohu přijít domů či do práce. Nebo pokud byste se chtěli sami podívat na sortiment knih, které dnes nabízí naše nakladatelství Advent-Orion, mohu přijít i k vám domů. V sobotu ve sboru se vše vystavit nedá. Blíží se Vánoce a kniha stále patří mezi jedny z nejlepších dárků, které můžeme dát svým blízkým a příbuzným. Na podzim vyjdou ještě tři nové knihy: Síla zdraví (New Start v praxi) pak Naučení moudrého krále (kniha pro malé děti) a ještě Šifra mistra Leonarda/dekódováno reakce a světový bestseller o Kristově životě. Buďme tedy moudří a spojme své síly, abychom nepromarnili tento čas milosti. Prosím modlete se také za mne, abych stíhal navštěvovat ty, kteří mají i hlubší zájem. Právě studuji Bibli s mladými manželi v MB a další se rýsují, že by také měli zájem. Věřím, že vaše modlitby jsou cennější než cokoliv jiného. Bůh nám žehnej Vlasta H. Věrný vyslanec přináší zdraví. Leckdo se vydává za bohatého, ačkoli nic nemá, někdo se vydává za chudého, a má velké jmění.(př 13,7) Během loňských klubů zdraví jsme se dozvěděly s Alicí o možnosti jednoletého studia na IŽS v Nenačovicích, a tak jsme o tom přemýšlely už delší dobu, až jsme si řekly, proč ne, jdeme do toho. (poznámka redakce na roční dálkový kurz Poradce zdravého životního stylu ) A tak se k nám přidala ještě naše kamarádka Dáša, kterou taky možná znáte z našich večerů. A tak je za námi první víkend v učebně Archa v Nenačovicích, učebna má opravdu tvar archy a i jsme se tam tak cítily. Vládla tam příjemná a přátelská atmosféra a byli jsme mladí i staří, kluci, holky, prostě rodina. A ještě ke všemu nám tak dobře a zdravě vařili, že se nedalo odolat nenabagrovat si plnej talíř, tu střídmost budeme ještě muset dotáhnout. A tak po seznamovacím večeru a písničkách nás studiem provázel Jožka Bajuzs a přežil i Dášinu poznámku, že je krásnej chlap! Jana Konečná nás nabíjela svou energií a předávala nám nové vědomosti přirozeně a laskavě, byly jsme nadšené, naučila nás masáž šíje, takže kdo budete mít zájem, jsme tu pro vás. Ale jsme tu i pro naše město a je to o tom, jak využijeme naše poznání v klubech zdraví a při dalších akcích, které bychom rádi realizovaly. A k tomu budeme potřebovat i vaši pomoc, máme trému i se těšíme, jako vždycky, když se dělá něco pro lidi, ale pak je z toho radost a požehnání. Třeba jedna z možností je výstava zdraví pro město, kde můžeme lidem změřit tlak, tuk v těle, změřit BMI, nabídnout literaturu, seznámit s programem New Start, pozvat je na přednášky a poradit, jak upravit hodnoty, které jim naměříme. Je to určitě fajn takhle pomáhat lidem a tak uvidíme, modlete se za to s námi. Už se těším na další setkání za měsíc a myslete na nás, ať jsme užitečné a taky na Dášu, protože má k Bohu tak blízko. Už teď je jako ségra a je s ní velká legrace, takže Institut životního stylu je pro nás i institutem ženského smíchu, ale to taky uzdravuje. A pro zajímavost, na dvorečku před školou se vyhřívají koťátka a pijou bio-mlíčko a jedí bio-tvaroh. V sobotu jsme pobožnost trávily v prodejně Country Life v Melantrichově ulici, kde jsme společně s mnoha přáteli zpívali, Jožka měl duchovní zamyšlení, Jana zdravotní okénko a bylo to krásné a osvěžující, na závěr dostali všichni zdravý oběd a rozloučili jsme se s přáním příště na viděnou. A my jsme se v neděli po obědě zase rozjely do svých domovů plné zážitků a inspirace a těšíme se na příště. Vzpomínka na Máchovo jezero náš dětský den Jarka K. Dlouho dopředu se mi honilo hlavou, co připravit pro naše děti i mládežníky za program, aby na to dlouho vzpomínaly. Myslím, že se zadařilo a že si malí i ti starší a nakonec i dospělci užili zábavy i adrenalinu až až. Nakonec posuďte sami. V sobotu odpoledne 3. června jsme se Štěpou vyjeli autem směr Doksy, Hradčany za kamarády z České Lípy. Pozvali nás na velmi zajímavé místo, kde jsme měli společně přenocovat. Auta jsme nechali zaparkovaná kdesi v lese a vyrazili s báglama lesní pěšinkou neznámo kam. Náš cíl se jmenoval Psí kostel. Náš hostitel Miki mi stále tvrdil, že se tam všichni vejdeme. Bylo nás totiž celkem dvanáct. Pěšinka nás vedla pěkně do kopečka a na samém vrcholku jsme odbočili doprava. Asi po 50 metrech se najednou objevila skála, která byla vlastně jeskyní s mnoha přístupy dovnitř. Byl to kouzelný pohled. Počasí nám přálo, zahráli jsme si s dětmi pár her a byl tu čas na přípravu místa na spaní, kterého bylo opravdu dost. Známé přísloví o tom, že jak si kdo ustele, tak si také lehne, na vandru platí dvojnásob. Kdo toto přísloví podcení, ráno se diví, že je celý rozlámaný. Začalo se stmívat, rozdělali jsme oheň a začala ta pravá romantika. Po večeři se rozezněla kytara a lesním tichem se nesly oblíbené písně. Naší nejmladší Betynce se sladce usínalo ve spacáku. Ty starší čekala procházka k čarodějnici a jiným lesním tvorům. Zpívalo se dlouho do noci, až nakonec noc pohltila i ty nejméně ospalé. Ráno nás čekalo nemilé překvapení v podobě deště. No nic naplat, po modlitbě už to bude řídit Bůh. Nasnídat se, sbalit, najít auta a honem na domluvený sraz s nejmladšími dětmi, kteří jsou na cestě z Ml. Boleslavi. Ještě že jsme byli v místě, kde neměly signál telefony, protože stále poprchávalo a Boleslaváci se nám snažili dovolat, mají-li přijet. Když, jsme dorazili do Starých splavů, kde jsme měli sraz, kupodivu nepršelo, byl to malý zázrak. A tak jsme se všichni sešli

4 u jezera. Zahráli jsme si pár her na zahřátí, protože bylo chladno. Zahřátí bylo důležité, protože na nás čekaly kánoe a studená voda. Na kánoích byla legrace, mnozí na nich seděli poprvé a třeba já s Vaškem jsme se točili pořád dokola, nebo jsme pro změnu skončili v rákosí. I pro ty zkušené bylo v té zimě náročné doplavat, aby nás vrátili zpět. Nakonec se na kánoi objevil i Petr s Lenkou, i když Lenka ze začátku protestovala. Tak to bylo zahřívací kolo. Kdo zvládl kánoe, mohl autem přejet do Starých splavů, kde už na nás čekal závěrečný adrenalin - lanové centrum JUNGLE CREEK, neboli bláznivé lezení v šesti metrech nad zemí v korunách nádherných borovic. Když stojíte dole pod lanovou dráhou, vypadá to fajn. Když vás organizátoři strojí do sedáku a pak vylezete prvním žebříkem do šestimetrové výšky, je to stále ještě dobré, protože máte stále ještě pod nohama něco pevného. Tady ale to dobré končí a začínají jenom lana s různými překážkami a pod vámi těch šest metrů volného prostoru. Zde si každý adrenalinu užil až až. Organizátoři nabídli i nám dospělým možnost také si to vyzkoušet a tak jsme šli na věc. Alice, Vašek a já. Pokud si chcete něco dokázat, neváhejte a vyzkoušejte si to sami právě tady, vřele vám to doporučuji. Nakonec se na lanovou dráhu dostal i Davídek Čík a Matoušek. Jejich mámy sice prožívaly těžkou chvilku, ale kluci to zvládli na jedničku. Propříště doufám, že ten kdo s námi nebyl, pořádně olituje a příští rok to napraví. Tak ahoj příští rok PETRA Seriál vznikl v australském Adventist Media Centru v Sydney a je opatřen českým dabingem, který připravilo AWR studio Praha. Provozovatelem televize NOE, která vysílá česky prostřednictvím satelitu, je ostravské studio Telepace. Její program lze rovněž sledovat na některých kabelových televizích, v rámci experimentu v Praze i prostřednictvím pozemního digitálního vysílání a též i přes internet. Více informací o TV NOE, jejím programu a možnostech, jak televizi naladit, najdete na internetové adrese Dozvíte se zde také informace o termínech vysílání seriálu Hledání. Premiéra jeho prvního dílu byla 2. září v 18:20 hodin; reprízy pak v 10:00 hodin, ve 20:55 hodin a v 19:30 hodin. Od září sledujte na obrazovkách ČT projekt EXIT 316 a zvěte k tomu mladé lidi. Od 6. září vysílá ČT od 18,05 hod. sedmnáctidílný cyklus - Svět za hranicemi smyslového vnímání. Na počátku stál sen třech křesťanů, kterým se podařilo oslovit českou televizi s megaprojektem 17 žhavých témat, špičkových moderních klipů, více než 17 V.I.P. rozhovorů, 17 kvalitních odpovědí a to, co se odehrává snad vůbec poprvé, je 17 živých svědectví o tom, jak se řeší věci s Bohem právě z úst 17-letých 2. Unijní setkání ASI Praha Křesťanské aforismy Spasení není něco za něco, ale všechno za všechno. Kazatelé přednášejí své myšlenky, zatímco Duch sv. mění naše myšlení. Kazit skutky ďábla neznamená kritizovat je, ale dělat skutky Ježíšovy. Kdo jednou viděl Boha, už nikdy nepřehlédne lidi. Pokud dokážeš pohnout s vlastním trámem, můžeš vyjímat cizí třísky. Převzal Pavel P. Zprávy z církve Televize NOE začíná od září vysílat seriál dokumentů Hledání (Ostrava) Televize NOE začíná 2. září vysílat seriál dokumentů s názvem Hledání, které se zabývají základními otázkami lidského života a snaží se diváky přivést k tomu, aby se nad nimi hlouběji zamýšleli. Seriál podává jednotlivá témata populární formou prostřednictvím výpovědí archeologů, historiků, vědců i teologů. Přestože jeho poselství je jednoznačně křesťanské, nechává divákovi prostor pro to, aby se rozhodl, jak s informacemi, které jeho prostřednictvím získal, naloží. Ve dnech listopadu 2006 se uskuteční v Praze na Smíchově v modlitebně CASD 2. unijní setkání Adventistických institucí, podnikatelů a manažerů. Setkání je otevřeno i pro nečleny ASI a mohou se ho účastnit i zájemci po elektronické registraci na adrese: a zaplacení účastnického poplatku. Účast na slavnostním sobotním shromáždění je zdarma, ale i zde je třeba se předem registrovat, jinak není zaručena možnost vstupu. Hlavními řečníky konference jsou: Dwight Nelson, hlavní pastor Pioneer Memorial Churých na Andrewsově univerzitě v Michiganu, Jiří Moskala, profesor Starého zákona, exegeze a teologie na teologické fakultě Andrewsovy univerzity v Michiganu, Pavel Šimek, předseda Česko-Slovenské unie CASD a Radim Paser, předseda správní rady ASI CS. Sborové info. Poděkování. Na společnou sobotu při příležitosti mých 80-tých narozenin dlouho nezapomenu. Můj pohnutý hlas mi zcela nedovolil vyjádřit údiv a velkou radost, kterou jste mi všichni připravili. Touto cestou bych ještě jednou moc ráda poděkovala všem přítomným, kteří mi vyjádřili svoji přízeň a zahrnuli mne množstvím krásných přání, pozorností a květin. Děkuji Petře, že se postarala o přípravu programu, aby se pro mne mohla tato sobota stát nezapomenutelným zážitkem.

5 Děkuji Vášovi za nahrávku, že si mohu všechny hudební dárky znovu připomenout. Moc si toho vážím, že mám tak skvělou rodinu. Ludmila P. V sobotu proběhne kromě vzácné příležitosti prožití společné VP i příprava na sborové volby. Po dvouletém působení činovníků ve sborových služebnostech bude jmenován nový přípravný výbor, který standardním způsobem navrhne složení jmenovacího výboru. Ten po svém zvolení připraví návrhy na nové obsazení jednotlivých služebností. Ve středu proběhne v klubovně důchodců v přízemí pečovatelské služby města MB od 17,00 hod. další setkání Klubu zdraví. Přednášejícím tématu Moderní technologie a lidské zdraví bude Roman Uhrin, koordinátor klubů zdraví v ČR. Pavel P. Služby kázání v MB Vl. Král J. Schovánek P.Čík J. Šroll Sbírky červen sb.pro sbor 3 380,50 sborový dům 1 300,00 misie 1 267,00 13.sobota 1 810,00 ADRA-provoz 1 000, Narozeniny 6.9. Martina Seidlová (Kubátová) Liduška Přibylová Eva Škodová Anička Hudáková Jenda Kurucz Barča Kučerová Naše děti a mládež Milá Martino, Evičko, Aničko, Jendo a Barči k vašim narozeninám přejeme krásné babí léto a jako je na těch pavučinách díky ranní rose vidět jejich krása a něžná ruka Stvořitele, tak vám přejeme, aby i na vás bylo vidět mnoho stop Jeho lásky a otevřené srdce, které přináší mír. Tobě milá Liduško, přejeme ke Tvým neuvěřitelným a krásným 80. narozeninám, aby i dál Tě Hospodin ochraňoval a ve Tvých šedinách Ti dával svá požehnání a slovy žalmu 121: neodpustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme strážný tvůj a nespí Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení Jménem sboru přeje Jarka K. Sbírky červenec 2006 Mladá Boleslav sb.pro sbor 4 296,00 sborový dům 500,00 misie 1 985,00 ADRA-provoz 100,00 Sbírky srpen sb.pro sbor 3 176,00 sborový dům 2 200,00 misie 1 170,00 ADRA-provoz 10,00

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXI 1/2010 NOC U JEŽÍŠOVA HROBU Spisovatel Jan Dobraczynski popisuje ve své knize Listy Nikodémovy, jak si představuje část noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli.

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4)

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4) Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.120 č.119 Portál www.vira.cz Adopce nablízko Víkendy pro manžele Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

12. 10. 2010 kolik d ležitých v t na úvod Milí p átelé Milí salesiáni spolupracovníci

12. 10. 2010 kolik d ležitých v t na úvod Milí p átelé Milí salesiáni spolupracovníci 12. 10. 2010 110 Několik důležitých vět na úvod Milí členové Sdružení salesiánů spolupracovníků, od 1. listopadu dochází v naší provincii k významné změně. Po deseti letech opustí službu provinciálního

Více

12/08 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz prosinec 2008 BETLÉMSKÉ NADECHNUTÍ 601 slovo na prosinec Zíííív. Pro pastýře to byla obyčejná, dalo by se říct až nudná noc. Rutinně se střídali na hlídce

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 9 / 2014 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 ÚVODNÍK BOŽÍ PŘÍTOMNOST JE PRO MNE DOBRÁ Díky tvému vítězství je jeho sláva velká, oděl jsi ho nádherou

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR prosinec 2011. Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli.

Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR prosinec 2011. Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR prosinec 2011 Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli. Lk 2, 33 61 5505555 Adventní zamyšlení Milé sestry, advent

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 87 Seslání Ducha svatého 2010 Díky, Z obsahu Rok kněží Volby 2010 Slovo na okraj Zprávy z farnosti

Více

Ročník IX únor 2007 číslo2

Ročník IX únor 2007 číslo2 modlitba Bože, ty znáš slabost mé víry, mé pochybnosti a starosti. A přece mne miluješ takového, jaký jsem. Dej, ať se nezabývám jen sám sebou, ať myslím na lidi, kteří žijí ve strachu, denně hladovějí,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby 1. Provinciální rada jednala... 2 Ze zápisu z 2. jednání provinciální rady... 2 2. Apoštolát... 3 Nepotřebuje někdo naši pomoc?... 3 3. Trvalá formace... 3 Postní duchovní obnova ostravského společenství...

Více

NEDĚLNÍ LISTY 4. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 10. dubna 2009

NEDĚLNÍ LISTY 4. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 10. dubna 2009 inzerce Milí sborovníci, setkání skupiny 25+ se poslední dobou účastní děti ve větším počtu než dospělí :-). Samozřejmě jde o naše vlastní děti, které přivádíme do společenství s sebou. Úvodní program

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více

V i n n ý k m e n. číslo 8. Občasník Brněnské diecéze. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. J 15,5 - 1 -

V i n n ý k m e n. číslo 8. Občasník Brněnské diecéze. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. J 15,5 - 1 - V i n n ý k m e n Občasník Brněnské diecéze Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. J 15,5 číslo 8-1 - Obsah Slovo bratra biskupa P. Šandery... 4 Modlitba před studiem... 6 Památka zesnulých (P. Neumann)...

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

život farností 9 Medžugorje místo nereálně reálné ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007

život farností 9 Medžugorje místo nereálně reálné ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007 život farností 9 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007 Bylo léto, byly prázdniny Začíná nový školní rok. Na jeho začátku bych se chtěl podělit

Více