SBOROVÝ ZPRAVODAJ. Srpen - září 2006 Ročník: 10 Číslo: 94. CASD v Mladé Boleslavi. Být Božím zrcadlem. Poprázdninové zamyšlení. Verš pro tento měsíc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBOROVÝ ZPRAVODAJ. Srpen - září 2006 Ročník: 10 Číslo: 94. CASD v Mladé Boleslavi. Být Božím zrcadlem. Poprázdninové zamyšlení. Verš pro tento měsíc"

Transkript

1 Srpen - září 2006 Ročník: 10 Číslo: 94 SBOROVÝ ZPRAVODAJ CASD v Mladé Boleslavi Verš pro tento měsíc Hle, já stvořím nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím Izaijáš 65,17.18 Citáty Plnost a hojnost života nespočívá v tělesném zdraví, v příznivých okolnostech a dokonce ani v úspěchu Božího díla, ale v dokonalém poznání Boha a ve stejném obecenství a stejné jednotě, jakou s Ním měl Ježíš. První věc, která bude naší radosti bránit, je rozladěnost, protože věnujeme příliš pozornosti nepříznivým okolnostem. Ježíš řekl: ale časné starosti dusí slovo, takže zůstane bez úrody.(marek 4, 19) O. Chambers Být Božím zrcadlem. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Gn 1,26. Na první pohled nudný až monotónní výčet stvořitelských událostí první kapitoly Bible je najednou vystřídán krásnou poezií, která je zřetelná v původním biblickém textu, ale také patrná i v ekumenickém překladu Písma. Oslavná báseň je chvalozpěvem na jedinečný Boží stvořitelský čin, jehož výsledkem je vytvoření Božího obrazu člověka. V dnešním, jak rádi říkáme, postmoderním světě je stále aktuální otázka po určení našich kořenů a původu života. Tím se otevírá otázka po naší identitě. K tomu se vážou základní existenční otázky: Kdo jsem, odkud pocházím, jaký je smysl mého života, jaké je mé poslání, kam směřuji, kde je cíl mého žití. Současná generace je spíše na útěku od těchto otázek, anebo už rezignuje na hledání odpovědi ve složité realitě života. K zapomínání a zahánění nejdůležitějších otázek napomáhá i konzumní a povrchní styl života, který přehluší lidské hledání po smyslu života. Hned na začátku biblického poselství nalézá čtenář Písma odpovědi na klíčové otázky po původu lidského života a smyslu lidské existence. Biblický text zároveň odhaluje smysl a základní nasměrování lidského života, což je předpokladem pro správné smýšlení, konání i smysluplný styl života. Bůh stvořil člověka. Hebrejský výraz bara stvořit je výhradně popisem Boží činnosti. Nikde v Písmu nenacházíme tento výraz pro popis lidské činnosti. Člověk sice dokáže něco tvořit, vytvářet z určitého materiálu krásné dílo, ale nikde není zmínka v Bibli o tom, že by člověk něco stvořil. Navíc v souvislosti s výrazem bara není uveden materiál, ze kterého Bůh stvořil. Tím je položen důraz na neopakovatelný, originální, tajemstvím zahalený a lidskými schopnostmi nevysvětlitelný stvořitelský čin. Biblický text odhaluje pro každého člověka důležité rozpoznání. Náš život je zázrakem, protože pochází z Boží ruky a je výsledkem Jeho zvláštní jedinečné stvořitelské moci. Náš život má nevyčíslitelnou hodnotu. Cena našeho života se nedá k ničemu přirovnat, protože je jedinečná a nese pečeť samotného Boha Stvořitele. Když si uvědomíme kdo jsme a odkud pocházíme, díváme se správně na sebe a to nám pak pomáhá i v našem přístupu k bližnímu. Jinými slovy se tomu říká zdravé sebehodnocení. Když si uvědomíme svojí hodnotu, pak jsme teprve vybaveni a způsobilí k tomu, abychom nesli své poslání. A jaké je poslání člověka? Biblický text vypovídá o člověku stvořeném k Božímu obrazu. Být Božím obrazem ve vztahu ke všemu stvořenému kolem nás to je úkol a poslání i dnešního člověka. Nyní se ale dostáváme k otázce, v čem spočívá Boží obraz v člověku. Na tuto otázku lze odpovědět z několika pohledů. Proto bych rád tuto myšlenku rozváděl i v následujících vydáních našeho sborového Zpravodaje. Nyní bych zdůraznil pouze klíčovou myšlenku celého tématu Božího obrazu, které se objevuje v biblickém textu: On /Kristus/ je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Kol 1,15. Hledejme a učme se od našeho Spasitele, který prohlásil: Kdo vidí mne, vidí mého Otce. Peter Čík. Poprázdninové zamyšlení Milá sborová rodinko, vítejte na stránkách prvního poprázdninového čísla našeho Zpravodaje. Zatímco se již děti a mládež školou povinná zapojila do vzdělávacího procesu, dospěláci naběhli do plnění všedních pracovních povinností. Mysl většiny z nás sice ještě plní touha, aby slunné léto a sladké chvíle odpočinku ještě nějaký čas trvaly, ale realita je žel jiná. I školní docházka neodmyslitelně patří k základnímu stupínku na žebříčku našich životních hodnot. České přísloví říká, těžko na cvičišti, lehko na

2 - 2 - bojišti", proto poctivý přístup ke školnímu vzdělání utváří základ pro lehčí živobytí. I když tuto skutečnost neberou malí školáci ještě moc vážně, rodičovský důraz na dobrý prospěch někdy dětem školní povinnosti dost znepříjemňuje. Co naplat, každý to máme v hlavě trochu jinak srovnané, a tak nemohou být všichni lékaři, inženýry, nebo třeba právníky. Vždyť řemeslná zručnost přece také není pro život k zahození. Šikovný a poctivý člověk se v životě jistě neztratí. Letos máme v řadách naší sborové rodiny dva, vlastně tři prvňáčky. Davídek Čík a Mirijamka Hudáková usedli do školních lavic a Matoušek Hýbl má za učitelku maminku Renatu. Na první sobotu v září, kterou jsme jako sbor prožili v nové modlitebně v České Lípě, si možná někteří z našich prvňáčků rádi vzpomenou především proto, že jim sestra Hološová krásně popřála a předala malou pozornost. Na mne velmi zapůsobilo, že se všichni přítomní studenti a děti školou povinné staly na část pobožnosti středem pozornosti. Zazněla přímluvná modlitba sestry, která měla na krku jistě již sedmdesátku a ve druhém bloku věnovaném školákům pak čtyři přítomní kazatelé (M. Starý, P. Čík, P. Hološ, a G. Činčala) požehnáním a modlitbou pro ně vyprosili Boží pomoc a ochranu. Naše děti a mládež se nám před očima mění. Není to tak dlouho, co křičely v kočárku a najednou se připravují na rozhodnutí co dál po škole - (Bára a Štěpa). Milé děti a mládežníci, otevřel se před vámi proces poznávání a plnění školních povinností, kterými musí projít každý člověk. Když jsem vás viděl v Lípě na stupínku, měl jsem z vás ze všech radost. Jste generace, která by měla jednou převzít zodpovědnost za život našeho sboru. Máme na cestě miminko Hýblových, máme dětičky, které ještě před nedávnem pily z láhve a nyní je radost s nimi komunikovat (Bětuška, Adélka). Máme tři prvňáky a celý houf dětí mezi tím. Pro ty starší z vás začíná být motivací skutečnost, že po škole přichází zaměstnání, které již přináší to správné ovoce - vydělávání peněz, abyste nemuseli být závislí jen na rodičovském kapesném. Rád si vzpomínám na první výplatu, jak jsem měl radost, že již mám své peníze Ať je již vaše motivace jakákoliv, nezapomínejte, že všechno, co děláme, máme dělat poctivě a k Boží slávě. (1 Kor 10,31) Také já se přidávám s přáním, abyste vedeni Boží moudrostí přijímali všechny nové informace s lehkostí a uměli je nejen správně zařadit do přihrádek kůry mozkové, ale hlavně si je včas vybavit, když budete větráni různými zkouškami. Těší nás, že i děvčata středního věku se mají chuť vzdělávat. Aby byly do budoucna soběstačné naše Kluby zdraví, budou jezdit na roční dálkový kurz do Nenačovic u Berouna - Jarka s Alicí. Po absolvování kurzu by z nich měly být poradkyně zdravého životního stylu. Na nejvyšším stupni vzdělávacího procesu je mezi námi Iveta. Na závěr vysokoškolského dálkového studia ji čeká poslední nápor zkoušek a pak diplomka a státnice. Jsme rádi, že ještě k tomu zvládá ve sboru přípravu na učitelské a vedení sobotní školy. To se jeden diví, že to vůbec jde zvládnout. Na všechny naše studentky budeme určitě myslet, aby to všechno dobře s pomocí Boží zvládly a přežily bez újmy, aby tím neutrpěly jejich rodinné a manželské povinnosti. Věřím, že i přes tu spoustu starostí a povinností, které přináší všední život, je možné prožít spoustu dílčích radostí. Kdyby vám to bylo málo, tak přece zase za rok budou další prázdniny a dovolená nesoucí ovšem již letopočet Bůh nám k tomu dopomáhej, abychom to ve zdraví všichni dožili. Budeme zase o rok starší a tak to bude pořád dokola, než přijde Pán Ježíš Malá víra a velká radost. Pavel P. Život se skládá z malých věcí a zážitků, ale poskládají nám nakonec mozaiku něčeho, co stojí za to. V neděli večer naše Štěpka přišla z procházky se psem, že prý na poli ztratila mobil. Tak ho šla hledat a nic. Byla už tma a já jí říkám, víš co, tak se za to pomodlíme a zkusíš to ještě jednou. Pomodlily jsme se a taky jsme Ježíši řekly, že když nám pomůže ten mobil najít, budeme to brát taky jako svědectví o Jeho lásce k nám, jako znamení, že nás miluje. A tak Štěpka šla a já se modlila a moc jsem si přála, aby ho našla a Mik taky, věděla jsem, že by to posílilo víru dětí. Vrátila se, ale s prázdnou a smutně se jí usínalo. Ráno už hledat nešla a na poli bylo plno dělníků, kteří nám tu vytváří komunikace a zkulturňují prostor k Bezděčínu. Odpoledne jsem přišla z práce a Štěpánka mi najednou hlásí, že ho našla, tak jí říkám, ať mi ho ukáže, abych uvěřila. A tak mi tak trochu zvlhly oči při vzpomínce na znamení o Boží lásce a tak jsme nezapomněli poděkovat a bylo za co, cítit, že nás někdo miluje a dá nám to znát... Jarka K. Jak se mi daří v práci KE? No daří se mi, i když vidím, že se nedokážu věnovat celé oblasti, která mi byla svěřena. Zvláště pak když učím nové evangelisty na Teologickém semináři. Jezdím také jako asistent za dalšími kolportéry do dalších míst ČR a tak s prací v mladoboleslavském regionu postupuji celkem pomalu. Přitom "Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Luk 10,2 V oddělení knižní evangelizace je nyní dáván větší důraz na nábor pracovníků pro práci na poloviční úvazek. Já si myslím, že je to výborná příležitost pro nejednoho člena z řad CASD. Knihy jsou kvalitní a v mnoha případech přímo výjimečné. Pak vydělat si peníze navíc se vždy hodí. Naši přátelé si chodí kupovat literaturu, která je ne vždy povede tou bezpečnou cestou a je na nás, jestli využijeme příležitosti jim nabídnout něco lepšího. Času také není nazbyt, abychom se jim třeba mohli věnovat tolik, jak bychom si přáli, ale kniha, ta může být čtena a působit i v době, kdy nejsme k dosažení. Prosím přemýšlejte nad tou možností občas jít a prodávat knihy lidem ve svém okolí. Již jsem potkal dost lidí, kteří mi řekli, že netušili jak zajímavá práce to je a jak velice je to přiblížilo k Pánu Bohu.

3 Jaké jsou možnosti? Buď se ozvat vedoucímu oddělení knižní evangelizace při ČS CASD, tedy Čestmíru Šťovíčkovi (tel ) a zeptat se jej na podmínky práce, nebo se ozvat mně na tel: a můžeme sepsat dohodu o provedení práce a já vám budu zajišťovat knihy a také potřebnou pomoc při zaučení se jak s knihami pracovat. Na odměně se domluvíme. Pokud ale nemáte čas a přesto byste byli rádi, aby vaše spolupracovníky či přátele někdo navštívil se zdravotní či křesťanskou literaturou, tak mi na ně prosím dejte kontakt a já tam zajdu. Mohu přijít domů či do práce. Nebo pokud byste se chtěli sami podívat na sortiment knih, které dnes nabízí naše nakladatelství Advent-Orion, mohu přijít i k vám domů. V sobotu ve sboru se vše vystavit nedá. Blíží se Vánoce a kniha stále patří mezi jedny z nejlepších dárků, které můžeme dát svým blízkým a příbuzným. Na podzim vyjdou ještě tři nové knihy: Síla zdraví (New Start v praxi) pak Naučení moudrého krále (kniha pro malé děti) a ještě Šifra mistra Leonarda/dekódováno reakce a světový bestseller o Kristově životě. Buďme tedy moudří a spojme své síly, abychom nepromarnili tento čas milosti. Prosím modlete se také za mne, abych stíhal navštěvovat ty, kteří mají i hlubší zájem. Právě studuji Bibli s mladými manželi v MB a další se rýsují, že by také měli zájem. Věřím, že vaše modlitby jsou cennější než cokoliv jiného. Bůh nám žehnej Vlasta H. Věrný vyslanec přináší zdraví. Leckdo se vydává za bohatého, ačkoli nic nemá, někdo se vydává za chudého, a má velké jmění.(př 13,7) Během loňských klubů zdraví jsme se dozvěděly s Alicí o možnosti jednoletého studia na IŽS v Nenačovicích, a tak jsme o tom přemýšlely už delší dobu, až jsme si řekly, proč ne, jdeme do toho. (poznámka redakce na roční dálkový kurz Poradce zdravého životního stylu ) A tak se k nám přidala ještě naše kamarádka Dáša, kterou taky možná znáte z našich večerů. A tak je za námi první víkend v učebně Archa v Nenačovicích, učebna má opravdu tvar archy a i jsme se tam tak cítily. Vládla tam příjemná a přátelská atmosféra a byli jsme mladí i staří, kluci, holky, prostě rodina. A ještě ke všemu nám tak dobře a zdravě vařili, že se nedalo odolat nenabagrovat si plnej talíř, tu střídmost budeme ještě muset dotáhnout. A tak po seznamovacím večeru a písničkách nás studiem provázel Jožka Bajuzs a přežil i Dášinu poznámku, že je krásnej chlap! Jana Konečná nás nabíjela svou energií a předávala nám nové vědomosti přirozeně a laskavě, byly jsme nadšené, naučila nás masáž šíje, takže kdo budete mít zájem, jsme tu pro vás. Ale jsme tu i pro naše město a je to o tom, jak využijeme naše poznání v klubech zdraví a při dalších akcích, které bychom rádi realizovaly. A k tomu budeme potřebovat i vaši pomoc, máme trému i se těšíme, jako vždycky, když se dělá něco pro lidi, ale pak je z toho radost a požehnání. Třeba jedna z možností je výstava zdraví pro město, kde můžeme lidem změřit tlak, tuk v těle, změřit BMI, nabídnout literaturu, seznámit s programem New Start, pozvat je na přednášky a poradit, jak upravit hodnoty, které jim naměříme. Je to určitě fajn takhle pomáhat lidem a tak uvidíme, modlete se za to s námi. Už se těším na další setkání za měsíc a myslete na nás, ať jsme užitečné a taky na Dášu, protože má k Bohu tak blízko. Už teď je jako ségra a je s ní velká legrace, takže Institut životního stylu je pro nás i institutem ženského smíchu, ale to taky uzdravuje. A pro zajímavost, na dvorečku před školou se vyhřívají koťátka a pijou bio-mlíčko a jedí bio-tvaroh. V sobotu jsme pobožnost trávily v prodejně Country Life v Melantrichově ulici, kde jsme společně s mnoha přáteli zpívali, Jožka měl duchovní zamyšlení, Jana zdravotní okénko a bylo to krásné a osvěžující, na závěr dostali všichni zdravý oběd a rozloučili jsme se s přáním příště na viděnou. A my jsme se v neděli po obědě zase rozjely do svých domovů plné zážitků a inspirace a těšíme se na příště. Vzpomínka na Máchovo jezero náš dětský den Jarka K. Dlouho dopředu se mi honilo hlavou, co připravit pro naše děti i mládežníky za program, aby na to dlouho vzpomínaly. Myslím, že se zadařilo a že si malí i ti starší a nakonec i dospělci užili zábavy i adrenalinu až až. Nakonec posuďte sami. V sobotu odpoledne 3. června jsme se Štěpou vyjeli autem směr Doksy, Hradčany za kamarády z České Lípy. Pozvali nás na velmi zajímavé místo, kde jsme měli společně přenocovat. Auta jsme nechali zaparkovaná kdesi v lese a vyrazili s báglama lesní pěšinkou neznámo kam. Náš cíl se jmenoval Psí kostel. Náš hostitel Miki mi stále tvrdil, že se tam všichni vejdeme. Bylo nás totiž celkem dvanáct. Pěšinka nás vedla pěkně do kopečka a na samém vrcholku jsme odbočili doprava. Asi po 50 metrech se najednou objevila skála, která byla vlastně jeskyní s mnoha přístupy dovnitř. Byl to kouzelný pohled. Počasí nám přálo, zahráli jsme si s dětmi pár her a byl tu čas na přípravu místa na spaní, kterého bylo opravdu dost. Známé přísloví o tom, že jak si kdo ustele, tak si také lehne, na vandru platí dvojnásob. Kdo toto přísloví podcení, ráno se diví, že je celý rozlámaný. Začalo se stmívat, rozdělali jsme oheň a začala ta pravá romantika. Po večeři se rozezněla kytara a lesním tichem se nesly oblíbené písně. Naší nejmladší Betynce se sladce usínalo ve spacáku. Ty starší čekala procházka k čarodějnici a jiným lesním tvorům. Zpívalo se dlouho do noci, až nakonec noc pohltila i ty nejméně ospalé. Ráno nás čekalo nemilé překvapení v podobě deště. No nic naplat, po modlitbě už to bude řídit Bůh. Nasnídat se, sbalit, najít auta a honem na domluvený sraz s nejmladšími dětmi, kteří jsou na cestě z Ml. Boleslavi. Ještě že jsme byli v místě, kde neměly signál telefony, protože stále poprchávalo a Boleslaváci se nám snažili dovolat, mají-li přijet. Když, jsme dorazili do Starých splavů, kde jsme měli sraz, kupodivu nepršelo, byl to malý zázrak. A tak jsme se všichni sešli

4 u jezera. Zahráli jsme si pár her na zahřátí, protože bylo chladno. Zahřátí bylo důležité, protože na nás čekaly kánoe a studená voda. Na kánoích byla legrace, mnozí na nich seděli poprvé a třeba já s Vaškem jsme se točili pořád dokola, nebo jsme pro změnu skončili v rákosí. I pro ty zkušené bylo v té zimě náročné doplavat, aby nás vrátili zpět. Nakonec se na kánoi objevil i Petr s Lenkou, i když Lenka ze začátku protestovala. Tak to bylo zahřívací kolo. Kdo zvládl kánoe, mohl autem přejet do Starých splavů, kde už na nás čekal závěrečný adrenalin - lanové centrum JUNGLE CREEK, neboli bláznivé lezení v šesti metrech nad zemí v korunách nádherných borovic. Když stojíte dole pod lanovou dráhou, vypadá to fajn. Když vás organizátoři strojí do sedáku a pak vylezete prvním žebříkem do šestimetrové výšky, je to stále ještě dobré, protože máte stále ještě pod nohama něco pevného. Tady ale to dobré končí a začínají jenom lana s různými překážkami a pod vámi těch šest metrů volného prostoru. Zde si každý adrenalinu užil až až. Organizátoři nabídli i nám dospělým možnost také si to vyzkoušet a tak jsme šli na věc. Alice, Vašek a já. Pokud si chcete něco dokázat, neváhejte a vyzkoušejte si to sami právě tady, vřele vám to doporučuji. Nakonec se na lanovou dráhu dostal i Davídek Čík a Matoušek. Jejich mámy sice prožívaly těžkou chvilku, ale kluci to zvládli na jedničku. Propříště doufám, že ten kdo s námi nebyl, pořádně olituje a příští rok to napraví. Tak ahoj příští rok PETRA Seriál vznikl v australském Adventist Media Centru v Sydney a je opatřen českým dabingem, který připravilo AWR studio Praha. Provozovatelem televize NOE, která vysílá česky prostřednictvím satelitu, je ostravské studio Telepace. Její program lze rovněž sledovat na některých kabelových televizích, v rámci experimentu v Praze i prostřednictvím pozemního digitálního vysílání a též i přes internet. Více informací o TV NOE, jejím programu a možnostech, jak televizi naladit, najdete na internetové adrese Dozvíte se zde také informace o termínech vysílání seriálu Hledání. Premiéra jeho prvního dílu byla 2. září v 18:20 hodin; reprízy pak v 10:00 hodin, ve 20:55 hodin a v 19:30 hodin. Od září sledujte na obrazovkách ČT projekt EXIT 316 a zvěte k tomu mladé lidi. Od 6. září vysílá ČT od 18,05 hod. sedmnáctidílný cyklus - Svět za hranicemi smyslového vnímání. Na počátku stál sen třech křesťanů, kterým se podařilo oslovit českou televizi s megaprojektem 17 žhavých témat, špičkových moderních klipů, více než 17 V.I.P. rozhovorů, 17 kvalitních odpovědí a to, co se odehrává snad vůbec poprvé, je 17 živých svědectví o tom, jak se řeší věci s Bohem právě z úst 17-letých 2. Unijní setkání ASI Praha Křesťanské aforismy Spasení není něco za něco, ale všechno za všechno. Kazatelé přednášejí své myšlenky, zatímco Duch sv. mění naše myšlení. Kazit skutky ďábla neznamená kritizovat je, ale dělat skutky Ježíšovy. Kdo jednou viděl Boha, už nikdy nepřehlédne lidi. Pokud dokážeš pohnout s vlastním trámem, můžeš vyjímat cizí třísky. Převzal Pavel P. Zprávy z církve Televize NOE začíná od září vysílat seriál dokumentů Hledání (Ostrava) Televize NOE začíná 2. září vysílat seriál dokumentů s názvem Hledání, které se zabývají základními otázkami lidského života a snaží se diváky přivést k tomu, aby se nad nimi hlouběji zamýšleli. Seriál podává jednotlivá témata populární formou prostřednictvím výpovědí archeologů, historiků, vědců i teologů. Přestože jeho poselství je jednoznačně křesťanské, nechává divákovi prostor pro to, aby se rozhodl, jak s informacemi, které jeho prostřednictvím získal, naloží. Ve dnech listopadu 2006 se uskuteční v Praze na Smíchově v modlitebně CASD 2. unijní setkání Adventistických institucí, podnikatelů a manažerů. Setkání je otevřeno i pro nečleny ASI a mohou se ho účastnit i zájemci po elektronické registraci na adrese: a zaplacení účastnického poplatku. Účast na slavnostním sobotním shromáždění je zdarma, ale i zde je třeba se předem registrovat, jinak není zaručena možnost vstupu. Hlavními řečníky konference jsou: Dwight Nelson, hlavní pastor Pioneer Memorial Churých na Andrewsově univerzitě v Michiganu, Jiří Moskala, profesor Starého zákona, exegeze a teologie na teologické fakultě Andrewsovy univerzity v Michiganu, Pavel Šimek, předseda Česko-Slovenské unie CASD a Radim Paser, předseda správní rady ASI CS. Sborové info. Poděkování. Na společnou sobotu při příležitosti mých 80-tých narozenin dlouho nezapomenu. Můj pohnutý hlas mi zcela nedovolil vyjádřit údiv a velkou radost, kterou jste mi všichni připravili. Touto cestou bych ještě jednou moc ráda poděkovala všem přítomným, kteří mi vyjádřili svoji přízeň a zahrnuli mne množstvím krásných přání, pozorností a květin. Děkuji Petře, že se postarala o přípravu programu, aby se pro mne mohla tato sobota stát nezapomenutelným zážitkem.

5 Děkuji Vášovi za nahrávku, že si mohu všechny hudební dárky znovu připomenout. Moc si toho vážím, že mám tak skvělou rodinu. Ludmila P. V sobotu proběhne kromě vzácné příležitosti prožití společné VP i příprava na sborové volby. Po dvouletém působení činovníků ve sborových služebnostech bude jmenován nový přípravný výbor, který standardním způsobem navrhne složení jmenovacího výboru. Ten po svém zvolení připraví návrhy na nové obsazení jednotlivých služebností. Ve středu proběhne v klubovně důchodců v přízemí pečovatelské služby města MB od 17,00 hod. další setkání Klubu zdraví. Přednášejícím tématu Moderní technologie a lidské zdraví bude Roman Uhrin, koordinátor klubů zdraví v ČR. Pavel P. Služby kázání v MB Vl. Král J. Schovánek P.Čík J. Šroll Sbírky červen sb.pro sbor 3 380,50 sborový dům 1 300,00 misie 1 267,00 13.sobota 1 810,00 ADRA-provoz 1 000, Narozeniny 6.9. Martina Seidlová (Kubátová) Liduška Přibylová Eva Škodová Anička Hudáková Jenda Kurucz Barča Kučerová Naše děti a mládež Milá Martino, Evičko, Aničko, Jendo a Barči k vašim narozeninám přejeme krásné babí léto a jako je na těch pavučinách díky ranní rose vidět jejich krása a něžná ruka Stvořitele, tak vám přejeme, aby i na vás bylo vidět mnoho stop Jeho lásky a otevřené srdce, které přináší mír. Tobě milá Liduško, přejeme ke Tvým neuvěřitelným a krásným 80. narozeninám, aby i dál Tě Hospodin ochraňoval a ve Tvých šedinách Ti dával svá požehnání a slovy žalmu 121: neodpustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme strážný tvůj a nespí Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení Jménem sboru přeje Jarka K. Sbírky červenec 2006 Mladá Boleslav sb.pro sbor 4 296,00 sborový dům 500,00 misie 1 985,00 ADRA-provoz 100,00 Sbírky srpen sb.pro sbor 3 176,00 sborový dům 2 200,00 misie 1 170,00 ADRA-provoz 10,00

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 14. května 2011 Společná píseň

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 27. listopadu 2010 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka Společná

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ S. MÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ročník 15/číslo 753 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ Dopoledne. 9,3o hodin Bohoslužbu vede Milan Müller varhanní hudba společná píseň č. 49 Ty lásko vzácná text Lukáš 22,25-27

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

To jsem taky nevěděla.

To jsem taky nevěděla. Mistryně, když jste říkala, Protože Mistr Dříve jsem si myslela, že Mistr trpí fyzicky, je nějaký způsob, jak by mohli žáci pomoci? (Ano.) Můžeme něco udělat? Ne. Meditujte. Meditujte a pozvedněte sebe,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P R O G R A M S O B O T N Í B O H O S L U Ž B Y 20. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil

Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil Proč mě Bůh stvořil... člověka? Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil otázku: Proč mě Bůh stvořil... člověka? Tuhle otázku už jste určitě v nějaké podobě slyšeli, možná o ní dokonce

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 19. prosince 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Dvořák Jaroslav Společná

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více