Terra Libera. Éra vzestupu trhů. Triumf či předzvěst pádu? Jak stát ničí podnikání Aleš Rod. Vybere se letos více na daních?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terra Libera. Éra vzestupu trhů. Triumf či předzvěst pádu? Jak stát ničí podnikání Aleš Rod. Vybere se letos více na daních?"

Transkript

1 Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE únor březen 04 / ročník 5 Vybere se letos více na daních? Pravděpodobně ANO Tomáš Mlčoch Od doby vzniku hnutí ANO a zejména po obsazení jejího lídra Andreje Babiše do čela ministerstva financí jsme svědky vyjádření, že se zkvalitní výběr daní, zatočí se s daňovými podvody či, že se zavede daňová policie. Přeloženo do ekonomického jazyka toto znamená, že se zvýší pravděpodobnost dopadení při páchání daňového úniku (samozřejmě pokud ministr financí dodrží své slovo). Pojďme si proto přiblížit možné ekonomické implikace těchto vyjádření. Jak jsem psal v Terra Libera dříve, zvýšení pravděpodobnosti dopadení znamená zvýšení nákladu zločinu (zločin se méně vyplatí), což následně znamená menší ochotu jej provádět (Becker 968, Ehrlich 973). Tato pravděpodobnost se dá měřit přímo například počtem dopadených daňových zločinců nebo počtem jejich odsouzení; měřit se dát také nepřímo a to například počtem daňových kontrolorů na finančních úřadech či právě zmíněnou specializovanou daňovou policií (Mlčoch 04). Ochota provádět zločin v našem případě daňový je odvislý také od výše trestu, která je však v západním světě již poměrně vysoká a není příliš možností ji zvedat. Dále také záleží, na jakém pomezí se tresty stanovují zda na spodní či horní hranici klasifikovaného zločinu (zde může existovat určitý prostor pro jakousi náladu společnosti, kdy v době obecně skloňovaných daňových úniků a zároveň deficitů státního rozpočtu, může existovat větší společenská snaha či preference jim zabránit a to právě skrze relativně vyšší tresty při nezměněných zákonech) (Kessler & Piehl 998). Fungují tyto principy ekonomie zločinu i v oblasti daňových úniků? Snahou odpovědět na tuto otázku se zabývá minnesotský daňový experiment, který provedli Joel Slemrod, Marsha Blumenthal a Charles Christian a publikovali jej v roce 00. V tomto experimentu bylo náhodně vybráno 74 daňových subjektů (fyzických osob odevzdávajících daňové přiznání), kterým byl napsán dopis, že jejich daňové přiznání bude podrobně zkoumáno; zároveň bylo náhodně vybráno dalších 3 85 daňových subjektů, které posloužily jako kontrolní skupina. Tyto subjekty poté autoři rozdělili podle příjmu na i) nízko, ii) středně a iii) vysoko-příjmové a dále je rozdělili podle možnosti daně obcházet skrze různé odpočitatelné položky: a) vysoká příležitost to se týkalo příjmů z obchodu a podnikání, a příjmů ze zemědělství, b) nízkou příležitost daně obcházet měli logicky ti mající příjmy z jiných odvětví. Autoři primárně zkoumali výši přiznaného příjmu a z něj odvedené daně. Zvýšení odvedené daně indikuje, že subjekty mají určitý manévrovací prostor s přiznáním příjmu a odváděním daně; pokud by se u subjektů, kterým přišlo toto oznámení, odvedená daň zvýšila, poukazovalo by to na radši konzervativněji odevzdané daňové přiznání, které bude znamenat nižší riziko, že na něho berní úřad přijde (v USA toliko obávaný Internal Revenue Service (IRS)). Práce teoreticky vychází z děl o ekonomii zločinu, a proto by mělo zvýšení pravděpodobnosti kontroly (jinými slovy dopadení) znamenat vyšší ochotu nepodvádět a přiznat pravou výši příjmu a z ní odvozené daně. Jak tedy dopadly výsledky? Agregátně tedy při nezohlednění výše zmíněných podskupin se odvedený příjem i daň zvýšila u subjektů, kteří dostali dopis o bližším zkoumání jejich daňového přiznání; přesněji se přiznaná daň se statisticky významně zvýšila Éra vzestupu trhů. Triumf či předzvěst pádu? Petr Houdek V době, v níž vlády rozvinutých zemí rozdělují polovinu produkovaného bohatství, je asi na pováženou mluvit o vzestupu trhů. Přesto, tržní směna v posledních letech proniká i do oblastí, v nichž přítomna nikdy nebyla a, dle mnohých, by ani být nikdy neměla. Asi nejzásadnějším kritikem éry trhů je Michael J. Sandel, harvardský filosof, který ve své knize Co si za peníze (ne)koupíte (česky 03) varuje, že nezastaví-li se tržná imperialismus, zamíří společnost do morální propasti. Nakonec vše bude mít svou cenu V americkém Dallasu spustily školy, zoufalé z tristní úrovně jazykových schopností svých žáků, program, v němž za každou přečtenou knihu dítě získává dolary. Firmy nabízejí svým zaměstnancům krátkodobé peněžní odměny, za každé kilo, co zhubnou či za každý měsíc, který vydrží nekouřit. Jak stát ničí podnikání Aleš Rod (pokračování na straně 4) Pod rouškou mediální masáže o dvojitých záchodcích v areálech zimní olympiády v Soči, v absolutním stínu politických tanečků kolem jmenování nové vlády, personálního obsazení resortů, tajných schůzek politiků a podnikatelů, jsou ve státním sektoru České republiky přijímána opatření, která jsou opravdu důležitá a o nichž by se mělo psát dennodenně. Tak například, takové jedno z nich zlikviduje podnikatelské aktivity stovkám firem. Chcete důkaz, jak stát maskuje svou vlastní impotenci a ničí ty, kteří vytvářejí pracovní místa? Tady je. Odvětví známá jako les infant terribles Podnikatelé produkující alkohol jsou společně s výrobci tabákových produktů a výrobci pohonných hmot dlouhodobě vnímáni jako les enfants terribles ekonomiky. Tento aspekt, který platí téměř po celém světě, je možné doložit existencí systému nepřímých daní, jehož prostřednictvím jsou na konzumaci všech výše zmíněných statků uvaleny vysoké spotřební daně. Sazby spotřebních daní tvoří finální složku ceny produktu u všech těchto statků a samozřejmě jejich konzumaci dramaticky prodražují. Jak historie mnohokrát ukázala (naposledy při tzv. metanolové aféře v roce 0), existence spotřebních daní, cel, a dalších státem uměle generovaných nákladových položek výroby a prodeje ekonomických statků významně motivuje podvodníky. Člověk nemusí být hned jaderný vědec, aby si to spočítal. Pokud se mi podaří na trh nelegálně dodat např. dodávku nezdaněných cigaret, přičemž u každé krabičky cca 80 % (pokračování na straně ) (pokračování na straně 3) /

2 Vybere se letos více na daních? Pravděpodobně ANO (pokračování ze strany ) o,6% (příjem o,5%). Nicméně při pohledu na porovnání různých podskupin se objeví o mnoho zajímavější výsledky. U nízko-příjmové skupiny se u obou skupin (nízká i vysoká možnost podvádět) odvedená daň zvýšila. U středně-příjmové skupiny se rovněž u obou skupin odvedená daň zvýšila. U těchto skupin je zajímavostí to, že větší možnost podvádět subjektů (skrze odpočitatelné položky) nehrála roli tedy tyto skupiny relativně více daní nepřiznaly. Avšak nejzajímavější výsledek autory čekal u vysoko-příjmové skupiny, u té se totiž odvedená daň snížila (!). Čím byl tento překvapivý výsledek způsoben? Dle autorů to byla primárně motivace najmout si daňové poradce/auditory, jenž pomohli vyrovnat se subjektům s vyšším rizikem dopadení (nebo domnělým rizikem, protože přiznání ve skutečnosti kontrolována nebyla). Zároveň však auditoři našli dodatečné možnosti a mezery v daňových zákonech, které odvedenou daň pomohly snížit. Jaké může být poučení z těchto výsledků pro Ministerstvo financí, potažmo Finanční úřady? Prvně je asi dobré nepodceňovat kalkul ekonomických subjektů v daňové politice rozhodování o daňových únicích je podobné jako jiná ekonomická rozhodování; tedy, pokud chce ministerstvo více vybrat, je zapotřebí zvýšit pravděpodobnost dopadení úniku (více berních auditorů, finanční policie či lepší počítačové systémy pro odhalování nesrovnalostí v účetnictví). Rovněž, jak výzkum ukázal, různé daňové úlevy, zvýhodnění, odpočty, složitý účetní systém povedou k tomu, že si firmy najmou profesionální firmy, které jim daně optimalizují, což ve finále odvedenou výslednou daň sníží. 3 Pokud by se tedy snížily tyto úlevy, firmy by prve neměli možnost, jak daně optimalizovat a také by se snížila motivace či ochota najímat auditorské firmy. Snížení složitosti daňového systému by patrně také zvýšilo motivaci podnikat, což by mohlo znamenat dodatečný daňový příjem v tomto ohledu a toliko skloňované nastartování ekonomiky jako vedlejší produkt. Tomáš Mlčoch pracuje jako analytik zdravotní ekonomiky v Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iheta.org) Reference Becker, S. G. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy 76 (968): Ehrlich, I. Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation. Journal of Political Economy 8 (973): Kessler, D., Piehl, M., A. The Role of Discretion in the Criminal Justice System. NBER Working Paper No. 66, dostupný online na [http://www.nber.org/papers/w66] k 3. březnu 04. Mlčoch, T. Economics of Golden Crime. Diplomová práce VŠE, 04. Dostupná online na [https://www.vse.cz/vskp/39883_economics_of _golden_crime] k 3. Březnu 04. Slemrod, J., Blumenthal, M., Christian, C. Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from controlled experiment in Minnesota. Journal of Public Economics 79 (00): Dostupné online na [http://www.mises.cz/terralibera/03_0_vol_4_no_5.pdf] k 30. březnu 04. Motivace daně optimalizovat byla obzvláště vysoká s ohledem na průměrný zdanitelný příjem u vysoko-příjmové skupiny, který byl lehce přes dolarů za rok podotýkám, že v letech 993 a 994 (roky provedení experimentu), kdy byla znatelně nižší cenová hladina v USA. 3 V tomto ohledu je nesmírně zajímavý estonský daňový systém, kde osoby vyplňující daňové přiznání vyplňují jen několik málo položek z důvodů žádných výjimek a úlev. Daňový systém se tak stává transparentním a není zde motivace si účetní či auditory najímat, protože není, co obcházet. Čeká nás svět free-stylových šachistů? Marek Hudík Ve své nejnovější knize, Average is Over, se Tyler Cowen, vlivný ekonom z George Mason Univerzity a přispěvatel populárního blogu MarginalRevolution.com, pokouší předpovědět, jak bude vypadat rozvinutý svět v blízké budoucnosti, tj. přibližně za dvacet let. A k čemu že dospěl? Především k tomu, že nárůst příjmové nerovnosti, který již několik desetiletí v řadě zemí pozorujeme, má nadále pokračovat. Co více, střední třída prý zanikne a společnost se rozdělí na dvě části: horních 5 % a dolních 85 %. Příčin tohoto vývoje vidí Cowen několik, avšak za klíčovou považuje nástup inteligentních technologií. Obecně řečeno, technologický rozvoj má dva protichůdné efekty na trh práce: na jednu stranu technologie pracovní místa berou, na druhou pracovní místa vytvářejí. Počítače například nahradily některá méně kvalifikovaná pracovní místa v administrativě a zároveň vytvořily nová pracovní místa programátorům. Jaká je tedy z tohoto hlediska vaše budoucnost na trhu práce? Klíčová otázka podle Cowena je, jestli vaše dovednosti dobře doplňují inteligentní technologie nebo jsou naopak inteligentními technologiemi nahraditelné (řečeno ekonomickým slovníkem, jestli jsou komplementy nebo substituty těchto technologií). V prvním případě jsou vaše vyhlídky skvělé, budete v horních 5 %; ve druhém o poznání horší. Cowen má i poměrně konkrétní představu o tom, jak bude spolupráce lidí a inteligentních technologií vypadat: vlastně ji můžeme už dnes přímo pozorovat na poli Cowenova oblíbeného free-stylového šachu. Free-stylový šach je formou šachu, kdy mezi sebou hrají teamy lidí, jež se však mohou radit počítači, knihami a vlastně s čím nebo kým chtějí. Jak prý v žertu poznamenal Kasparov, kdyby jim pomáhal sám ďábel, tak by to bylo zřejmě v souladu s pravidly. Tyto teamy jsou tak úspěšné, že porážejí jak nejlepší lidské hráče, tak samotné počítače. Navíc k tomu, abyste byli nejlepšími free-stylovými hráči, nemusíte být nejlepšími šachisty. Analogicky, jak argumentuje Cowen, k tomu, abyste byli úspěšní ve spolupráci s inteligentními technologiemi, nemusíte být expertem na problém, který se snažíte vyřešit. Být expertem může dokonce být někdy překážkou, neboť experti se mohou často snažit příliš důvěřovat svému úsudku na úkor využití inteligentní technologie. Můžete namítnout, že technologické změny probíhají v ekonomice neustále: pracovní místa vznikají a zanikají, lidé se rekvalifikují. V čem jsou události, o kterých píše Cowen, jiné? Část odpovědi spočívá v rozsahu změn, které inteligentní technologie mají přinést: vezměme si například robotická auta a kolik profesionálních řidičů přijde díky nim o zaměstnání. Inteligentní systémy budou dále schopny provádět lékařské diagnózy, opravovat studentské práce, apod. Přizpůsobení se těmto změnám může trvat poměrně dlouhou dobu. Dalším faktorem je postupující ekonomická globalizace: ta na jednu stranu umožňuje těm nejúspěšnějším dosahovat větších zisků (např. J. K. Rowling může prodat mnohem více výtisků svých knih), na druhou stranu pro nekvalifikovanou pracovní sílu znamená podstatné zvýšení konkurence: není důvod, proč by americká firma využívala drahé americké dělníky, když může zaměstnat levnější dělníky v Indii. Důsledkem je nárůst mezd v Indii, avšak jejich pokles v USA. Globalizace tedy těmito dvěma kanály přispívá k nárůstu /

3 POKRAČOVÁNÍ ČEKÁ NÁS SVĚT FREE-STYLOVÝCH ŠACHISTŮ? Vyplývá z ní totiž, že: i) Všichni producenti alkoholu musí na své vlastní náklady vybavit povolené místo ke značení lihu sledovacím zařízením kamerovým systémem, který bude správci daně (Celní správě ČR) umožňovat dálkový, nepřetržitý přístup obrazový přístup na všechny lokality provozovny, kde dochází k manipulaci s lihem. Tím má být zajištěna kontrola, že osoba povinná značit nebo stáčet líh jedná v souladu s právními předpisy. ii) Návrh řešení kamerového systému od toho kterého producenta musí obsahovat situační plán sledovaných míst s vyznačením umístění jednotlivých komponent systému (rozmístění jednotlivých kamer, zorné úhly záběrů, umístění videoserveru, atd.) a jeho popis. iii) Obrazový záznam pořízený jednotlivými videokamerami musí být ukládán na videoserveru, který je součástí kamerového systému, připojeného k síti internet. iv) Kamerový systém musí být připojen k záložnímu zdroji elektrické energie, který nahradí výpadek standardního zdroje elektrické energie minimálně po dobu 6 hodin. v) Technické parametry kamerového systému musí splňovat zákonem stanovenou povinnost zajistit správci daně možnost sledovat prostory daňového skladu/místa značení lihu, aniž by v těchto prostorech musel být zaveden stálý daňový dozor, to znamená jejich nepřetržité (4/7/365) onnerovnosti v rozvinutých zemích, avšak zároveň k poklesu nerovnosti globální. Budoucí společnost má být podle Cowena nejen méně rovnostářská, ale zároveň extrémně meritokratická: téměř kdokoliv, bez ohledu na pohlaví, původ či vyznání, se bude moci dostat na vrchol, neboť kvalitní vzdělání bylo (či už nyní je) dostupné zdarma online. Z této možnosti však budou těžit ti, kteří jsou motivovaní, svědomití a sebe-disciplinovaní (podle Cowena se těmito charakteristikami vyznačují spíše ženy než muži). Budoucí společnost bude meritokratická i proto, že budeme díky novými technologiím stále lépe hodnotit výkonnost: budeme intenzivněji známkovat lékaře i právníky, což opět přispěje k růstu příjmů těch nejlepších. I když přijmeme Cowenovu analýzu, nabízí se otázka, zda se lidé s nárůstem příjmové nerovnosti smíří: nebudou chtít zvýšit přerozdělování? Cowen se zabývá i touto otázkou a dává několik odpovědí: předně tvrdí, že život dolních 85 % nebude zas tak špatný: tito lidé budou těžit z vysoké produktivity a nízkých cen. Dále, poukaz na meritokratický charakter společnosti může být účinnou odpovědí na snahy o masivní přerozdělování. Přerozdělování bude také mnohem hůře proveditelné, neboť vrstva extrémně bohatých bude podstatně větší, než je nyní a tím pádem bude větší i její politická moc. V neposlední řadě je třeba vzít v potaz to, čemu ekonomové říkají daňová incidence, tj. pokud uvalíte daně na bohaté, tak to ještě neznamená, že bohatí daňové břemeno skutečně ponesou (možná se vyšší daně promítnou do vyšších cen jejich produktů a náklady dopadnou na spotřebitele). Ať už se Cowenovy předpovědi vyplní či nikoliv, jedno je nutné ocenit především, a to Cowenovu snahu o střízlivou analýzu témat, která u mnoha lidí budí silné emoce. Přestože nás již v první větě své knihy Cowen varuje, že nepřináší dobré zprávy, Average is Over je ve skutečnosti poměrně hodnotově neutrální knihou. Autor se snaží především zjistit, jak by se mohl svět vyvíjet v nejbližší budoucnosti a nepovažuje za nutné každý svůj výrok doprovázet hodnocením či emotivním komentářem. Pokud to považujete za morální lhostejnost budiž. Já to však pokládám za nejlepší způsob, jak vést racionální debatu. Marek Hudík působí v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Ekonomové hovoří o superstar efektu, kdy malé rozdíly v produktivitě vedou k velkým rozdílům v příjmech. Cowen si je samozřejmě vědom problémů, které toto známkování může přinést, např. že lékaři s vynikajícím hodnocením budou mít motivaci odmítat obtížné případy. Domnívá se však, že s těmito komplikacemi se bude možné vypořádat. Jak stát ničí podnikání (pokračování ze strany ) finální ceny tvoří daňová složka, vydělám opravdu, ale opravdu hodně peněz. Přitom pro mě (jakožto podvodníka) budou platit hned čtyři základní pravidla mého podnikání : ) Čím lépe (skrytě) si ve své nelegální aktivitě povedu, tím více peněz vydělám. ) Čím více bude stát zvyšovat regulaci a daně, tím více peněz vydělám. 3) Čím impotentnější stát bude při potírání ilegálního trhu, tím více peněz vydělám. 4) Čím více poctivých producentů státní regulace zlikviduje, tím více peněz vydělám. Nerovný boj Ačkoliv se ekonomická teorie velmi podrobně věnuje analýze motivací byrokratů (úředníků) a jejich informační převahy nad voliči i volenými politiky, stejně jako ekonomii kriminality (motivacím a bariérám zločinců), opět lze sáhodlouhý rozbor myšlenek ekonomických velikánů nahradit selským rozumem. Kdo má větší motivaci uspět při porušování zákona ve stínové ekonomice státem (průměrně) placení zaměstnanci, kteří si musí odpracovat svých 40 hodin týdně s dvěma a půl hodinami pauzy na oběd a kteří za náročný odpracovaný případ obdrží poplácání po zádech? Nebo podvodníci, kterým obchody generují miliardy korun zisků a zároveň jim hrozí dlouhé roky vězení v případě prozrazení? Čest výjimkám ve státní správě, ale každý zná správnou odpověď. To ovšem neznamená, že by státní úředníci spolu s politiky na snahu bojovat s daňovou kriminalitou rezignovali. Protože i snaha se počítá, zejména před volbami. Bohužel pro nás všechny, státní orgány při boji s podvodníky systematicky naplňují výše zmíněnou třetí rovnici vedou si naprosto impotentně. Lihovarnictví cíl zvůle státní regulace Naposledy se toto ukázalo při úpravách prováděcích předpisů zákona č. 307/03 Sb., o povinném značení lihu. Výrobce a prodejce lihovin již pomalu začínaly přecházet mrákoty způsobené uvalením povinnosti složit kauci, kterou musí pro fungování v odvětví každý z nich odvést státu v objemu odstupňovaném dle počtu odebraných kolků: do kusů kolků kauce CZK, na nad kolků kauce CZK. Když podnik zkrachuje a nemá žádné závazky vůči státu, kauci dostanete nazpět. Kauce se vrátí i v případě, že z trhu odejde dobrovolně. Tato finanční bariéra v podnikání způsobí nemalé problémy především malým a středním podnikům, neboť oportunitní náklady půlmilionu CZK (natož pěti milionů!) jsou dosti vysoké i pro ty, kdo je mají. Nemluvě o malých podnikatelích, kteří tito peníze nemají bankovní záruky, půjčky a další produkty čerpané z příkazu státu podnikatelské prostředí nijak nezlepší. Jenže Dne se pod číslem jednacím 5486/ zjevila informace z Celní správy České republiky s tajemným nadpisem: Věc: Vybavenost sledovacím zařízením, která bez přehánění způsobila producentům šok! / 3

4 POKRAČOVÁNÍ JAK STÁT NIČÍ PODNIKÁNÍ line monitorování se současným pořizováním obrazového záznamu ze sledovaných míst vi) Kvalita obrazu na výstupu od subjektu musí zaručit čitelnost na straně správce daně. Splnění tohoto požadavku vyžaduje individuální posouzení a navržení/zvolení řešení, které by odpovídalo charakteru konkrétního sledovaného prostoru, při zachování základní potřeby, a to zajištění bezproblémové a jednoznačné identifikace osob pohybujících se v prostoru, zřetelné sledování vstupů a výstupů do nebo z daňového skladu, včetně jednoznačné identifikace vstupujících a vystupujících osob a dopravních prostředků, veškeré manipulace se stáčeným nebo stočeným lihem v obalech a s kontrolními páskami právě užívanými ke značení lihu v daném prostoru. vii) S ohledem na délku zdaňovacího období, lhůtu pro podání daňového přiznání a potřebnou lhůtu pro ověření tvrzených údajů, musí být záznamy z kamerového systému archivovány osobou povinnou značit líh ve videoserveru 70 dnů. Data pořízená kamerovým systémem musí obsahovat informace o tom, kdy byl obraz nasnímán, a identifikátor příslušné kamery, která obraz pořídila. Údaj, o tom kdy byl obraz nasnímán, musí obsahovat informaci o datu (rok, měsíc, den) a času (hodina, minuta, sekunda). Strukturu dat pro určení datových a časových údajů a identifikátorů kamer musí osoba povinná značit líh poskytnout správci daně nejpozději do zprovoznění kamerového systému, pokud tyto informace nejsou již obsaženy v předané dokumentaci. Čas se musí při přechodu na letní/zimní čas automaticky aktualizovat. viii) Osoba povinná značit líh musí také zajistit přístup správce daně k videoserveru přes internet na základě otevřených standardů (např. prohlížeč Internet Explorer s doplňkem ActiveX, Java, Flash) umožňující také prohlížení historických záznamů ( časová osa ), ve výjimečných a odůvodněných případech, kdy ze závažných důvodů nelze tento požadavek splnit, je možno akceptovat osobou povinnou značit líh navržené jiné technické řešení přístupu až po jeho odsouhlasení správcem daně. Atp. Kdo to zaplatí? Kdo asi. Náklady implementace výše uvedené regulace budou pro mnoho subjektů v odvětví obrovské. Zničující je v tomto případě vhodnější termín. Technické požadavky na kamerový systém s monstrózním 30 násobným optickým zoomem (podobné kamery používají tajné služby na výškových budovách, je z nich totiž možné rozeznat obličeje chodců na ulici či řidičů v autech) splňuje, ne úplně překvapivě, jen jeden výrobce na trhu. Co je důležitější, jedna samotná kamera bez příslušenství přijde na CZK plus DPH. Na provozovně si samozřejmě - nevystačíte s jedním kusem; malé provozovny jich budou potřebovat deset, jiné dvacet, některé ještě více. To však není vše. Další náklady bezpochyby vzniknou na nepřetržité velkokapacitní on-line streamování videa, na nějž běžné kancelářské vybavení ani běžné internetové připojení nestačí. To však není vše. Požadavek na uložení všech záznamů po dobu 70 dní je samo sebou také velmi nákladný, protože během tohoto obdobní se v každé provozovně nahraje, tudíž musí vytvořit speciální zázemí pro nepřetržité on-line skladování 0 TB dat! To však není vše. Požadavek na vytvoření speciálního záložního zdroje energie je jen třešničkou na dortu. K tomu někdo, kdo bude hlídat, že systém nespadne hned po zapojení, bude fungovat ve dne v noci, a tak dále. Kde je problém? Ve státní správě! Paradoxem celé této problematiky je, že státní správa se namísto boje s podvodníky pustila boje s podnikateli, kteří mají svůj byznys řádně registrovaný, platí daně, a tudíž podléhají všem nesmyslným nápadům úředníků sedících u počítačů, kteří mnohdy nemají ani potuchu o tom, co jejich návrh způsobí. A, co je horší, zjevně je to nezajímá! Státní správa by rozhodně neměla zneužívat svého legislativně nadřazeného postavení, aby substituovala vlastní neschopnost, lenost a ulehčila si regulatorními nesmysly práci. Co přijde příště? Budeme si doma povinně instalovat kamery, protože bychom tam mohli třeba vařit drogy? Budeme při koupi sady kuchyňských nožů odevzdávat DNA, protože každý držitel nože je potenciálně vrah, a proto by měl být snadno dohledatelný? Přesuneme se zcela do Orwellova románu 984? Nelze to vyloučit. Jak se zdá, možné je totiž úplně všechno. Příčina metanolové aféry, která se jako bouře s jedovatými lahvemi alkoholu prohnala na podzim roku 0 Českou republikou, není schovaná v oficiálních podnicích, ale ve sklepech, garážích, starých továrnách nebo zdánlivě opuštěných kravínech tam dochází k pančování technického lihu, tam jsou míchány ony smrtonosné koktejly, tam vzniká problém s miliardovými daňovými úniky. Je přeci absurdní myslet si, že když přitvrdíme na oficiálním trhu, omezím tím černý trh! Právě naopak, černý trh tím vytvořím! Černý trh není možné omezit prostřednictvím likvidace oficiálních producentů, ani prostřednictvím zvyšování sazby daně uvalené na spotřebu, ani pomocí další regulace. Všechna tato opatření povedou k jedinému konci každému, kdo podvádí, zvyšují jeho zisk, a zároveň snižují riziko, že bude odhalen zaměstnanec celní správy, který sedí u počítače a sleduje výrobu alkoholu na desítkách (či stovkách) obrazových streamů ze sídel legálních producentů, přeci nemůže zároveň odhalovat ilegální varny nezdaněného alkoholu. To dá rozum. Nastalá situace má ovšem i další možné vysvětlení. Tím je ekonomická teorie tzv. ovládnutého strážce. Její autor, nositel Nobelovy ceny za ekonomii George Stigler, tvrdí, že na regulovaných trzích se regulátor může dostat pod tlak regulovaných subjektů, přijímat od nich informace, argumenty a tím vytvářet regulaci v jejich prospěch. Učebnicovým dopadem takové situace je vytvoření bariér vstupu do odvětví nebo jejich zpevnění, omezení konkurence, oligopolizace až monopolizace trhu a/nebo zvýšení ziskové marže přeživších nabízejících. Třeba se časem dozvíme, odkud vítr foukal v tomto případě. Aleš Rod je analytik Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) a doktorským studentem na Národohospodářské fakultě VŠE. Kdo tak nechce učinit, nechť čte, pro začátek např. G. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach. Doporučuji článek G. Stigler, 97 - The Theory of Economic Regulation. Éra vzestupu trhů. Triumf či předzvěst pádu? (pokračování ze strany ) Cílem je zlepšit jejich zdraví a zvýšit produktivitu. V některých městech, v Miami, Houstonu či San Francisku, existují pruhy jen pro veřejnou dopravu či pro auta plně obsazená cestujícími. Ostatní vozy riskují jízdou v nich značné pokuty. Nicméně, města nabízí i poplatek, jehož uhrazení opravňuje řidiče využívat i tyto privilegované pruhy. / 4

5 POKRAČOVÁNÍ ÉRA VZESTUPU TRHŮ. TRIUMF ČI PŘEDZVĚST PÁDU? Či evergreen, mnoho kulturních akcí je pořádáno s cílem maximální dostupnosti. Pořadatelé proto stanovují cenu tak nízko, aby si ji mohl dovolit zaplatit každý. Jelikož zájem o některá představení, v Česku kupř. Žižkovského divadla Járy Cimrmana, je pak enormní, na mnohé se nedostane. Vzniká černý trh s lístky, na kterém je dealeři prodávají za násobky původní ceny. Žádný problém? Už pro začínajícího studenta ekonomie (či liberála) nebudou představovat uvedené příklady nic, nad čím by se pozastavil. Dvě svéprávné strany dobrovolně uzavřely dohodu, ergo obě ze směny získaly. A třeba to, že se lístky dostaly díky černým dealerům k lidem, kteří jsou ochotni za ně nejvíce zaplatit, ukazuje, že jsou u těch, jež si jich nejvíce cenní. Maximalizoval se i společenský blahobyt. Sandel nezpochybňuje sílu tržního mechanismu, upozorňuje však, že tyto rychlé odpovědi zapomínají dva důležité aspekty. Především se lístky nedostávají k lidem, kteří z nich mají nejvyšší blahobyt, ale k lidem, kteří si mohou dovolit za ně zaplatit. Pro miliardáře bude i mnoho desítek tisíc patrně nepostřehnutelným výdajem a představení toliko jedním z mnoha. Naproti tomu pro mladého fanouška by zhlédnutí show bylo životním zážitkem. Vydat více než pár set korun si však nebude moci dovolit. U této argumentace však nastává proslulý filosofický problém, jak objektivně stanovit, kdo si skutečně cení statku více. A nejsme-li to schopni určit (jakože nejsme) a zároveň se nechceme řídit schopností platit, co zbývá? Přidělovat lísky dle testů znalostí o interpretovi? Dle věku? Loterií? Druhý Sandelův bod je vážnější tržní (či peněžní) směna může vytlačit morální, vnitřní či sociální normu. Děti by měly ke knihám přistupovat kvůli radosti z četby a poznání. Lidé by měli žít zdravě kvůli vyšší kvalitě života. Ne, aby dosáhli na krátkodobou výplatu odměny. Nahradí-li peníze tyto vnitřní pravidla, v momentě, kdy přestanou proudit, nezbyde nic. Vytlačení norem penězi Skutečně bylo dokázáno, že krátkodobá motivace penězi nemusí být dlouhodobě účinná. Školy, které platily studenty za dobré známky, dlouhodobě nedosáhly lepších výsledků ve standardizovaných testech. Kuřáci, kteří dostali bonus, když půl roku nekouřili, se k zlozvyku do roka opět vrátili. Podobně, stane-li se z pokuty (tj. odsudku pramenícího z přečinu proti morálce či zákonu) poplatek (tj. platba za službu), přestane být dané chování odsouzeníhodné, ale prostě jen dražší. Notorický je příklad izraelských školek. Vychovatelky, frustrované z pozdního vyzvedávání ratolestí rodiči, zavedly poplatek za pozdní odchod ve výši několika set korun. Pozdní vyzvedávání nezmizelo, naopak extrémně narostlo. Rodiče si přestali vyčítat, jak jsou hrozní, když nechají dítě ve školce po uzavírací době. Místo toho si řekli, že se jim poplatek vyplatí zaplatit, protože mohou být déle v práci či si užívat volna bez dítěte. Když byl poté poplatek opět zrušen, pozdní vyzvedávání zůstalo na vyšší úrovni. Sociální norma se vytratila. Sandel (ač to neuzná) si však sám odpovídá, většina ekonomů dává přednost se [v rámci své profese] morálními otázkami vůbec nezabývat, jejich prací je vysvětlovat lidské chování, ne jej soudit, (str. 45). Ne většina, ale všichni by měli přistupovat k problémům nezaujatě a odhalit, kdy a proč tržní řešení ne/fungují. Ne je hodnotit, zda jsou ne/tržní či ne/morální či jiná Vytvoří-li, byť krátkodobá, peněžní odměna zvyk kupř. chodit každý týden 3x do posilovny stane se dlouhodobě účinná, i když skončí. Je-li nějaké chování považováno za morálně odpudivé, trest by to měl reflektovat a měl by patřičně bolet. Hříšné chování pak vymizí. 3 Petr Houdek, ekonom, Přírodovědecká fakulta UK, Fakulta sociálně ekonomická UJEP a INBES.org, autor blogu Pokusy na lidech a společnosti Není zřejmé, zda nízké ceny jsou skutečně projevem bezelstného přání, aby se dostalo na každého či prostě jen profitabilní dlouhodobou strategií vytvořit si věrné publikum. Respektive, zda vyvolaný přetlak poptávajících není vlastním cílem teorie signalizace totiž říká, že vidí-li spotřebitel fronty či obecně převis poptávky, usoudí, že nabízené zboží musí být vzácné a nadprůměrně kvalitní. Začne jej nato poptávat také. Vytváření front je proto výbornou marketingovou strategií. (Je-li fronta důsledkem monopolu, tedy služby, která nelze být vyřízena jinak, kupř. většina úřední úkonů, jde pochopitelně o věc jinou). Charness, G., Gneezy, U. (009): Incentives to Exercise. Econometrica 77(3), str Fisman, R., Miguel, E. (007): Corruption, norms, and legal enforcement: Evidence from diplomatic parking tickets. Journal of Political Economy 5(9), str Was the support of renewables in the Czech Republic failure? Jonáš Rais The energy policy of the EU, especially its continuing support of energy from renewable resources (henceforth renewables), has been rather hot topic in the past few years, with the chief reason being its impact on the electricity prices not only in the Czech Republic but other member states as well. One of the main factors that contributed towards the current situation was the implementation of the goals that marked out the obligation to reduce emission of greenhouse gases by 0 % compared to 990, to increase the share of renewables in energy consumption to 0 % and to increase energy efficiency by 0 % by the year 00. Every member state had to set up its own goal based on its capabilities and starting position. The Czech Republic agreed on 3 % share of renewables in energy consumption (though its stated goal in National action plan was 3.5 %). In order to accomplish the goal, Czechs chose following tools: exemption from several taxes, various types of subsidy programs and most importantly article n. 80/005 that guaranteed revenue for a unit of electricity produced from renewables for duration of 5 years and limited the decrease of prices to max 5 % a year. However, this guarantee would soon prove to be ill chosen. When the prices of photovoltaic technologies significantly decreased due to the influx of Chinese panels, the construction costs of photovoltaic power stations dropped substantially. Because the investors had guaranteed revenues, the potential profitability of the photovoltaics led to sudden boom of new photovoltaic power stations. That is easily observable in the following graph. Graph Electricity production from renewables and its share in total household consumption Source: ERU 03a; own modification Unfortunately, even though the increase of the share of renewables was the goal of this / 5

6 POKRAČOVÁNÍ WAS THE SUPPORT OF RENEWABLES IN THE CZECH REPUBLIC FAILURE? scheme, the sudden boom produced negative side effects. The necessary funds for the guaranteed revenues had to found somewhere. In the Czech Republic, the final electricity prices are comprised of two parts, regulated and unregulated. The regulated part consists of several components. One of them is the contribution covering the expenses from guaranteed purchases of electricity from renewables. Since the share of renewables in total production of electricity increased exponentially, so did the necessary expenses. This led to increased electricity prices. Graph Contributions covering the expenses of electricity production from renewables Source: ERÚ 03b; own modification As is observable from the graph above, the burden for electricity consumers increased significantly since 00. While part of the contribution is covered by subsidies from govern- ment budget, the costs for households and businesses are still substantial. In 0 and 03 the subsidy covered.7 billion CZK from the overall contributions. For the year 04 the subsidy was chosen to be 4.7 billion CZK. Over the past few years the overall size of contributions increased exponentially. While between 005 and 0 the cumulated sum was only 55. billion CZK, in 0 it was already 38.4 billion CZK for that year alone and in 03 it was 44.4 billion CZK. Given that such a huge burden made Czech firms less competitive and that households lost significant part of their budgets, Czech government was forced to act towards amending the situation. Firstly, they imposed solar tax for the electricity producers from renewables in 00; however that soon proved to be insufficient. So in September 03 Czech government passed amendment that stopped support for all renewable power stations built since //04, set renewables contributions ceiling to 495 CZK/MWh and decreased the solar tax from 6% to 0%. The Czech Republic is only one of the examples among member states where the poorly chosen policies led to undesirable impacts. Nevertheless, the support for renewables in the EU continues. European parliament recently passed new energy targets for % reduction of greenhouse gases, 30% share of renewables in consumption and 40% increase in energy efficiency (Harvey 04). This decision comes at a time when Europe continually loses competitiveness. On average the EU medium sized businesses pay for electricity by 0% more than those in China, by 65% more than those in India and twice more than those in USA and Russia (European Commission 04). Since the current situation on European energy market is a result of poorly designed market distortions, we should ask ourselves whether strengthening of the targets is a step in the right direction. Jonáš Rais je analytik Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) a magisterským studentem na Národohospodářské fakultě VŠE. Seznam zdrojů ERÚ. 03a. ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 0. Praha: Oddělení statistik ERÚ.. 03b. Zpráva O Činnosti a Hospodaření Energetického Regulačního Úřadu Za Rok 0. European Commission. 04. Energy Prices and Costs Report. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Harvey, Fiona. 04. European Parliament Votes for Stronger Climate Targets. The Guardian, February 5, sec. Environment. 4/feb/05/european-parliament-votes-renewables-targets. Lze prolomit energetickou závislost na Rusku? Aleš Rod Politický vývoj na Ukrajině generuje stále větší počet témat, o kterých se začínají vést strategické politické debaty na mezinárodní úrovni. To není překvapivé. V řadě z nich, zejména těch ekonomických, je subjektem č. velký energetický vliv Ruska na straně jedné a kritika tohoto stavu od čelních reprezentantů Evropské unie a USA na straně druhé. I to se dalo čekat. Nečekaná je ovšem rychlost, s jakou se téma politická situace na Ukrajině změnilo v téma jak to udělat, abychom nepotřebovali ruský plyn. O snížení energetické závislosti na Rusku se hovoří dlouhodobě. Zatím však lze tuhle myšlenku brát jen jako součást politického "oťukávání kotníků" vztaženého k problematice dění na Ukrajině, politickém nárazníku mezi Evropskou unií a Ruskem. Bez ohledu na vývoj ukrajinského dění se energetický vliv Ruska nezmění. Proč? Protože to nejde. Ačkoliv je slovo soběstačnost oblíbenou mantrou evropských politiků a o té energetické soběstačnosti byly v Bruselu popsány desetitisíce stran, legislativa Evropské unie paradoxně vytváří spíše opačné incentivy. Při nesmyslně nákladném honu za zelenou energií z nestálých, nepredikovatelných obnovitelných zdrojů (OZE) nikoliv klesá, ale roste důležitost dodávek plynu a dalších tradičních předvídatelných energetických komodit. Čím větší je podíl OZE, tím hůře se plánuje stabilní energetické prostředí, tím více rostou náklady na správu distribučních sítí, tím neudržitelnějším se stává systém státních záruk, podpor a dotací, což je nutné vyvažovat stabilními energetickými kanály. Uhlí, plyn i jádro proto zůstanou klíčovými nástroji energetické politiky, ne že ne. Bod pro Rusko. Téma Ukrajina a dění uvnitř tohoto státu, který je připomeňme nečlenskou zemí Evropské unie, je sice velmi důležité a nikdo si jej nedovolí ignorovat, jenže monitoring situace u politicky nestabilní země na pomezí EU nelze spojovat, nebo dokonce zaměňovat s energetickou koncepcí Evropské unie, energetickými zájmy jednotlivých členských zemí ani politickou situací v evropské osmadvacítce. Ačkoliv je energetická koncepce agregátně schována pod strategií 0-0-0, požadavky jednotlivých zemí se logicky liší v závislosti na geografické poloze, stupni ekonomického vývoje, disponibilních zdrojích energie, sektorové skladbě hrubého domácího produktu, atd. Liší se proto i vztah jednotlivých vlád k možným energetickým substitutům; vlády zemí EU nemusí být sborově nakloněny politicky motivovaným utnutím relativně levného ruského zdroje a jeho nahrazením např. masivními dodávkami plynu z USA, o čemž se stále více spekuluje. Jistě, plyn je v USA díky novým nalezištím a rozvíjejícím se technologickým procesům v tomto případě vskutku revoluční objev tzv. břidličného plynu (ang. shale gas) komoditou, u které nabídka přesahuje poptávku a prodává se pod náklady. Pohled USA respektující tento vlastní zájem je zcela pragmatický, právě probíhající souboj zájmových skupin v USA o to, jestli povolit export plynu nebo ne, do těchto debat krásně zapadá. Nicméně jedna věc je těžit plyn a dodávat jej pomocí již existující distribuční sítě a terminálů na jednom kontinentu, druhá je transportovat jej na jiný kontinent s vědomím, že příliš levným zdrojem energie Evropě snižujeme konkurenční výhodu domácích firem (na to si v USA velmi potrpí) a že již existuje (existovala) tržní cena od subjektu, jenž má být politicky ostrakizován. USA by jistě cenu nepostřelovala. / 6

7 POKRAČOVÁNÍ LZE PROLOMIT ENERGETICKOU ZÁVISLOST NA RUSKU? Pokud by hypoteticky k dodávkám plynu z USA došlo, nelze čekat charitativní výpomoc USA ve jménu boje proti Rusku, ani budování krátkodobých projektů a lá "letecké mosty do západního Berlína", na kterém by mohly evropské firmy vydělat, jak jsme zaslechli v několika debatách evropských a amerických politiků. Tohle by se Baracku Obamovi mohlo hrubě nevyplatit. Američané řeší v post-krizovém období dost vlastních závažných problémů, výbušná směs "Obama Care" je jen jeden z mnoha, a opozice spolu s dalšími desítkami milionů amerických daňových poplatníků nemusí být podobným návrhům příliš po vůli. A co je možná nejdůležitější uvědomme si, že na dodávkách plynu z Ruska participují mnohé velmi vlivné zájmové skupiny po celé Evropě. Byť se často zjednodušeně hovoří o jednom otočení kohoutku, dlouhodobé kontrakty na dodávky plynu nelze jednostranně vypovědět, zejména v roli odběratele bez patřičného energetického zajištění. Zájmové skupiny v této oblasti tvoří velmi efektivně fungující síť, jež je napojena jak na politické struktury, tak na klíčové podnikatelské elity. Jejich členové jsou zvyklí mít vliv na podobná rozhodnutí a profitovat na nich. Nelze čekat, že svou "kůži" a pozici na trhu pustí lacino Suma sumárum, snížení závislosti Evropy na dodávkách plynu z Ruska není na pořadu dne. Ani týdne. Ani roku, ani dvou. Evropa nemá dostatek vlastních zdrojů, zatím neexistují externí substituty ani distribuční sítě, přes které by mohly být stabilně importovány bez ohledu na přírodní a jiné vlivy, neexistuje ekonomicky racionální model změny energetické politiky, ani reálná, konsistentní politická síla, jež by snížení role dodávek plynu z Ruska mohla prosadit. Aleš Rod je analytik Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) a doktorským studentem na Národohospodářské fakultě VŠE. Tedy přesněji do roku 00 si EU stanovila tři cíle: a) 0% redukce skleníkových plynů v porovnání s rokem 990 do roku 00, b) 0% zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů a c) 0% zlepšení energetické efektivnosti v EU. Ludwig von Mises Institut Česko & Slovensko On-line archiv TERRA LIBERA z let dostupný na stránkách TERRA LIBERA je vydávána společností TERRA LIBERA. Kontaktní adresa: Ludwig von Mises Institut, o.s. Kapraďová 65/0, Praha 0, Její vydávání není povoleno ani schváleno žádnou státní institucí. / 7

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly 1) Vysvětlete logiku zákona jedné ceny a parity kupní síly. Jak by měla vypadat prezentovaná tabulka

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

INDEX FINANČNÍ SVOBODY 2011 30.5.2011

INDEX FINANČNÍ SVOBODY 2011 30.5.2011 2011 30.5.2011 (IFS) je ekonomický ukazatel převzatý ze spojených států (discretionary income), který jako jediný v České republice zavedl INFORMAČNÍ INSTITUT. přesněji měří reálné bohatství českých domácností,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Jaký je vztah mezi cenou cigaret a jejich spotřebou?

Jaký je vztah mezi cenou cigaret a jejich spotřebou? Jaký je vztah mezi cenou cigaret a jejich spotřebou? Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iheta) Kolektiv autorů: Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal Jaký je vztah mezi cenou cigaret a jejich

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Vyplatí se nám podpora investic do OZE? E15 Leading Minds Forum Budoucnost energetiky v ČR K.Šimeček - SVSE/AEM Představení SVSE Organizace zastupující zájmy průmyslových spotřebitelů v souladu s direktivou

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE

MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE IDA KAMENIŠČÁKOVÁ Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou triangulárních intervencí se zaměřením

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim09 Vypracoval, Dne

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více

Zaměstnanost v EU a nezaměstnanost mladých

Zaměstnanost v EU a nezaměstnanost mladých Technická Univerzita Liberec 24. březen 2015 Zaměstnanost v EU a nezaměstnanost mladých Ales Chmelar Úřad vlády ČR chmelar.ales@vlada.cz 18/3/2015 Obsah 1. Budoucnost trhů práce v EU 2. Nezaměstnanost

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Podstata trhu a Nabídka a poptávka

Podstata trhu a Nabídka a poptávka VY_32_INOVACE_MAR_84 Podstata trhu a Nabídka a poptávka Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata 1. Úvod Řídit bez informací nelze. To ví všichni. Přesto v praxi tuto samozřejmost často buď zcela ignorujeme nebo silně podceňujeme. Přitom na dosah ruky

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů

Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů Motivace V tržní ekonomice je alokace zdrojů a distribuce výstupu decentralizovaná je určena interakcemi mnoha kupujícími a mnoha prodejci, z nichž každý se stará

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Výzvy a možnosti pro podnikatelské subjekty. Konference Trendy v evropské energetice 22 říjen 2012 Ing. Jiří Feist, CSO

Výzvy a možnosti pro podnikatelské subjekty. Konference Trendy v evropské energetice 22 říjen 2012 Ing. Jiří Feist, CSO Výzvy a možnosti pro podnikatelské subjekty Konference Trendy v evropské energetice 22 říjen 2012 Ing. Jiří Feist, CSO PŮVODNÍ ZÁMĚR LIBERALIZACE TRHU BYL SPRÁVNÝ A MĚL VYTVOŘIT PROSTOR PRO TRŽNÍ PROSTŘEDÍ,

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Nástroje jsou součástí obchodní politiky země, jsou zaměřeny na regulaci mezinárodního obchodu. Clo (dovozní) = daň uvalená na importované zboží

Nástroje jsou součástí obchodní politiky země, jsou zaměřeny na regulaci mezinárodního obchodu. Clo (dovozní) = daň uvalená na importované zboží V. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY Druhy nástrojů Nástroje jsou součástí obchodní politiky země, jsou zaměřeny na regulaci mezinárodního obchodu. Cla úvod Clo (dovozní) = daň uvalená na importované zboží Dělení:

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKA NK Jak byste charakterizovali NK? (z hlediska ceny) Jaké jsou další charakteristiky ceny? (uvádějte příklady) Produkt Náklady na změnu dodavatele Informace Počet producentů

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok

Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok 23. 2. 2015 Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok Nedostatečně pestrá nabídka zboží v tuzemsku a příznivější vývoj cen v zahraničí, to jsou dva hlavní důvody, proč

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

ČAS PRO OBRAT ZELENÁ EKONOMIKA A STÁT BEZ KORUPCE HOSPODÁŘSKÝ A PROTIKORUPŘNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH 2010

ČAS PRO OBRAT ZELENÁ EKONOMIKA A STÁT BEZ KORUPCE HOSPODÁŘSKÝ A PROTIKORUPŘNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH 2010 ČAS PRO OBRAT ZELENÁ EKONOMIKA A STÁT BEZ KORUPCE HOSPODÁŘSKÝ A PROTIKORUPŘNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH 2010 Ekonomika klesá, korupce roste. Nejde o shodu náhod. EKONOMICKÁ KRIZE JE NEDÍLNĚ SPOJENA S KRIZÍ

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

To je přece běžné všude ve světě a ve většině oborů

To je přece běžné všude ve světě a ve většině oborů To je přece běžné všude ve světě a ve většině oborů Tendenčně upravená tabulka. Úmyslně vybírá země s malým počtem distributorů, případně uvádí nesprávná čísla. Taktéž "jabka a hrušky - v některých

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy

Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy Jan MELICHAR Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova 2. kulatý stůl 30. květen, 2007 Centrum pro

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2.1 Celkový užitek a mezní užitek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak má svůj důchod mezi různé

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

4. průmyslová revoluce. WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR

4. průmyslová revoluce. WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR 4. průmyslová revoluce WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR Definice Industry 4.0 a příští výrobní revoluce Industry 4.0 - nový způsob výroby - předpokládá propojení jednotlivých strojů, které dokážou

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

PRICING v recesi aneb když SLEVY tak chytře Marketing Trend podzim 2011

PRICING v recesi aneb když SLEVY tak chytře Marketing Trend podzim 2011 PRICING v recesi aneb když SLEVY tak chytře Marketing Trend podzim 2011 Praha, 30.listopadu 2011; verze 2.0 Václav Lorenc je PRICING IDIOT a Managing partner Pricewise CR vaclav.lorenc@pricewise.sk +420

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Přistěhovalectví ve Francii 2005

Přistěhovalectví ve Francii 2005 Přistěhovalectví ve Francii 2005 1/10 1. Úvod Tato práce se zabývá problematikou multikulturalismu ve Francii do roku 2005. Obsahuje i část o pouličních nepokojích, ty jsou ale jen vrcholkem ledovce, a

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více