Václav Břicháček Občanská společnost v roce 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Václav Břicháček Občanská společnost v roce 2010"

Transkript

1 Václav Břicháček Občanská společnost v roce 2010 Moji milí, v roce 1862 vydal Henry David Thoreau, těsně před smrtí, knihu Walking což znamená chůze, putování která u nás vyšla ve 20. létech. Tato kniha vypovídá o tom, jak H. D. Thoreau chodil americkou netknutou přírodou a putování je zde vlastně jakýmsi symbolem filosofického hledání a nalézání vhodné cesty. Je to vlastně putování, kterému se dostalo v angličtině označení sauntering aneb putování do svaté země (sans terre), putování za něčím, co je ideálem, kam se chceme dostat, kde se chceme o něčem poučit, a pak se poučeni vrátit domů. Rád bych uvedl jeden citát z této knihy: Na cestě lze bloudit, ale nesmí se cesta opustit, jinak vznikne bezdomoví. Něco se na cestě ztrácí, něco se opouští, ale získává se něco nového, získává se nový domov a vznikne snad něco, co lze nazvat stranou budoucnosti, stranou lidí, kteří hledí vpřed. Zde se uvažovalo o občanské společnosti v konečné fázi letopočtu, který ještě začínal číslovkou jedna. Já bych se nyní pokusil o výhled do budoucnosti. O výhled, jak bych si představoval občanskou společnost za deset let. Ani ne tak občanskou společnost jako celek, ale také to, co byste za deset let měli být vy, čím byste se mohli zabývat a kam byste asi mohli směřovat. Pohled do budoucnosti je vždycky problematický co já vím, co bude za deset let, pro mě je to horizont značně vzdálený, ale pro vás je časový horizont deseti let horizontem, který stojí za uvažování. Pohled do budoucnosti je nezbytný. Pokud se díváme jenom zpět, do minulosti, můžeme získat mnoho informací a mnoho poučení pro analýzu současného je to nesmírně potřebné, ale potřebujeme vždy ještě majáčky, tedy něco, co svítí někde v dálce před námi, co svítí tam, kam se směřuje. A tyto majáčky, ke kterým směřujeme v životě osobním, rodinném, občanském, chcete li globálním, jsou nutnými body v lidském uvažování. Budoucnost je vlastně cosi jako naděje, že něco se nějak vyvine. Je to zároveň výzva, která nám říká, dělejme to a to. Je to zároveň tak trochu sen, jak bychom si přáli, aby věci vypadaly. Do jisté míry by tato úvaha o budoucnosti měla zaměřovat naše činnosti. Vypůjčím si nyní jednu velkou řeč, kterou pronesl Martin Luther King v Americe, v roce 1964 na velkém shromáždění občanů černé pleti, kteří tehdy konali velký pochod na Washington. Martin Luther King měl k tomuto ohromnému množství lidí, kteří tam zpívali staré černošské spirituály, řeč, která obsahovala vždy dva body a začínala slovy: I have a dream sním o tom. Sním o tom, že černý člověk bude vzdělán a bude mít patřičné postavení ve společnosti, o tom sním, a pak dodal, že pro uskutečnění tohoto snu je potřeba udělat to a to, a že je potřeba chodit do škol, vzdělávat se atd. Použiji tuto variantu slavné řeči Martina Luthera Kinga a zmíním se zde o čtyřech snech, které mám a pokusím se také odvodit co z nich plyne, co by se mělo dělat. Mám sen č. 1 I have a dream no. 1 Sen o rozumném a harmonickém rozvoji osobnosti. Je to sen, který se týká každého jedince, v tomto případě zatím ještě jedince izolovaného. Co nás spíše vás bude asi čekat v příštích deseti letech? Již se zde rýsuje něco, co se snad objevuje ve školách, a to jest, že nezbytným předpokladem rozvoje osobnosti je vzdělání. Dnes není pochyb o tom, že země, která nebude mít dostatek vzdělanosti, nemá šanci se v budoucnosti ve světě prosadit. Sen o vzdělání je vlastně snem, který říká cosi o celoživotním procesu. Vzdělání nekončí maturitou, ani vysokoškolským diplomem. Vzdělání je cosi, co vás bude provázet celý život, a běda tomu, kdo pro toto nebude mít pochopení. Je zde vlastně dvojí vzdělávání. Jedno vzdělávání je to, které dostáváte ve škole počítače, genové inženýrství atd. Avšak je zde i druhá stránka vzdělávání, která je osobní. Je to, řekl bych, vzdělání kulturní poznávání kultury, světové kultury, poznávání duchovních dějin, historie a podobných věcí a to už si každý musí obstarávat sám. Dříve či později musíte přijít na to, co se učit musíte a co se učit nemusíte, protože jsou od toho počítače a jiná technická zařízení, kterých bude za pár let jistě mnohem více. Jinými slovy zjistíte, co potřebujete umět a co vědět kde si seženu potřebné informace, jak si je opatřím. Toto hledání cest, jak si opatřovat informace, vás bude zřejmě čekat velice intenzivně. Uplatní se zde metody práce a zvídavost, která je znakem mladé mysli. Neříkám zvědavost, ale zvídavost. Hledám, co se dozvím nového, co je zajímavé, co mě zaujme, co objevím. Dokonce se někdy říká, že člověk má jít tou cestou, která jej zaujala. Jestliže studujete a něco vás v průběhu studia zaujme, tak vzhůru za tou cestou, za tím, co vás zaujalo, i když to třeba míří jinam, než jste původně chtěli. Tato zvídavost by měla být znakem osobnosti, která se ve vás bude formovat. Hledání vzdělání bude prvním předpokladem pro to, aby se sen o harmonické osobnosti uskutečňoval. Druhý předpoklad je cosi, čemu se říká vývoj jedince, mého já, vývoj osobnosti, hledání sebe sama. Někdy se tomu také říká sebepoznání, sebeuvědomění, pochopení co jsem, co umím, co neumím, na co jsem obratný, na co nejsem obratný, co dovedu jiným přinést, co nedovedu přinést, jak dovedu s jinými komunikovat, o čem dovedu hovořit, kdy dovedu pomáhat, kdy a za jakých okolností to nedovedu, kdy

2 mohu sloužit, kdy umím sloužit, a kdy to neumím. Každý se v tomto lišíme, každý něco umíme za jiných okolností, v jiných situacích, ale každý to musí o sobě vědět a hledat tu cestu. Je to vlastně cosi, co se dá nazvat každodenním všedním úkolem všimnout si, co jsem dnes vyvedl v tramvaji, s kým jsem se nepohodl, kdy mně šly myslí nějaké temné myšlenky, kdy mně šly myslí radostné myšlenky, kdy jsem byl schopen udělat pro někoho něco příjemného, podat někomu ruku, usmát se, kdy jsem toho schopen nebyl, kdy jsem na něco vrčel a zbytečně vrčel a proč vrčel atd. Přechod z dospívání do dospělosti, který je před vámi, před vás staví v demokratické a technologicky velmi vyspělé, proměňující se společnosti, šest výzev. Jsou to výzvy ke každému jedinci, který chce rozumně fungovat a prosazovat se v budoucnosti: 1. Osvojit si sociální dovednosti. Do této oblasti patří to, jak rozumně, klidně a mírumilovně řešit konflikty. Svět bude stále plný konfliktů, konfliktů interpersonálních mezilidských, tj. konflikty mezi vámi, mezi sebou, ve svých vztazích, v partnerských vazbách apod. Konfliktů bude stále mnoho a jde o to, umět je řešit přátelsky, v klidu, v pohodě a chcete-li, lze tomu říkat mírumilovně. Tento způsob řešení vznikajících konfliktů znamená, naučit se spolupracovat v malých skupinách. To si myslím, umí většina z vás velice dobře, protože jste se tomu učili v družinách, aniž vám to někdo říkal. Uvaření oběda, který se dal, řekněme použít, vždy předpokládalo nějakou spolupráci někdo musel topit, někdo připravovat knedlíky, někdo musel dávat rozumy. Ty, kteří vám říkali, jak to všechno máte dělat a práce jim nešla od ruky, jste měli vždycky rádi. Spolupráci se však učíte i v kmeni a ten bez spolupráce nemůže existovat. Zde máte velkou šanci a v malých skupinách, ve kterých se učíte spolužití, jste si vzájemně jeden druhému oporou. Jednomu něco nejde, druhý přiskočí tomu se říká sociální opora. Myslím si, že toto se umělo ve skautských oddílech pěstovat, pěstuje se to neustále a plyne z toho také tzv. chování spolupracující, které je někdy označováno jako chování prosociální nebo altruistické, kdy člověk dělá něco ve prospěch druhého ne proto, aby mu za to zaplatil, aby mu to vrátil, ale z potřeby, z principu. 2. Mít pocit vlastní důstojnosti a mít pocit toho, že každý ovládáte svůj život. Mám li pocit, že mám svůj život téměř vždy ve svých rukou, tak jsem na tom vždy lépe, než když žiji v pocitu, že život mnou strká sem a tam, že nejsem pánem svého života a že jsem do jisté míry jakousi obětí okolností. Tento pocit vlastní důstojnosti a schopnosti rozhodovat o svých osudech bude ve společnosti, která bude mnohem složitěji organizovaná čím dál důležitější. Jestliže nechceme být jen malým kolečkem v nějakém složitém systému, tak to chce hledat sebe sama, svou vlastní důstojnost, co umím, kam patřím, co dovedu, proč sem patřím apod. 3. Být zvídavý, zajímat se o okolí, o svět a neustrnout. Nejhorší je, když člověk zůstane stát a má pocit, že již všechno umí. Neví, co by se ještě měl učit dál uzlíky uvázat umím, stan postavím, zásobování, které mi přidělují také nějak zvládnu Jakmile mám pocit, že všechno umím, je zle! Jakmile mám pocit, že vazba, vztah, který jsem navázal, je pevný, definitivní, dokonalý, konečný je opět zle! Vše se nějak pozměňuje, vše se nějak vyvíjí. Předpokladem rozumného vývoje bude zajímat se o okolí, o svět a být zvídavý co se píše v novinách, časopisech, literatuře, co se děje v kultuře, co je nového ve vědě, v nových kmenech v okolí, kolem vás. 4. Respektovat rozličnosti navzájem mezi sebou. Každý jsme jiný a nemůžeme být všichni podle jednoho metru. Respektovat tyto rozličnosti jak v životě individuálním, tak v pluralitní společnosti, ve které může mít každý své vlastní názory, ve které nemohou být všechny názory stejné, ve které jsou různé kultury a různé pohledy na lidská práva jinak jsou tato práva viděna v Evropě, jinak v Indii, Číně, Africe, Pochopit či pokoušet se pochopit tyto různé pohledy na skutečnost, je jedním z velkých předpokladů harmonické osobnosti. 5. Zvládat požadavky pro odpovědné rodičovství. Tento předpoklad je pro vašich příštích deset let velmi důležitý. Bylo by velkým selháním, pokud bychom se toto nenaučili a nebyli schopni vytvořit pro generaci ještě nenarozených fungující a racionální prostředí. 6. Stát se eticky, čili morálně, mravně zralou osobností s pochopením pro duchovní vývoj. Jak se má člověk stát touto osobností? Není to jednoduché. Lze se k tomuto dopracovat reálnou činností, dobrými skutky, dobrými činy, hledáním cest k těmto dobrým činům, uvažováním o své, o cizí motivaci. Žádná z těchto šesti výzev sama o sobě nestačí. Je potřeba jakési jejich kombinace. Jestliže tyto výzvy budeme jakž takž zvládat a kombinovat je mezi sebou, je vyhráno a vývoj osobnosti je zaručen. Mám sen č. 2 I have a dream no. 2 Sen o vytvoření fungujících a pevných rodin. Dle mého názoru jsou zde tři aspekty. Opět je zde občanství, rodina, která, pevně doufám, bude opět základní jednotkou společnosti. Co je tedy třeba dělati ve snaze o vytváření pevných a fungujících rodin?

3 1. Vyrovnat se se svou výchozí rodinou. Vyrovnat se se svou výchozí rodinou, ať už se jedná o rodinu úplnou, neúplnou, fungující více či méně a vyrovnat se s tím, z jaké rodiny vycházíte. Usmířit se se svými rodiči, o kterých jste přesvědčeni, že vám nerozumí a rozumět nebudou a jsou dávno ustrnulí a jsou to fosilie atd. Vaši rodiče mají své ideály a měli své ideály, nějak vyrůstali a nějak na vás působili a vy budete své rodiče, ať chcete nebo nechcete, do velké míry napodobovat. Vytvořit rodinný mír, rodinné usmíření najít k tomuto cesty je velice potřebné. Co byste se měli dovědět od svých rodičů? Ledacos o svém dětství, které jste již zapomněli jak jste na tom byli, když vám byly dva roky, tři roky? Byli jste pěkní vzpurní pacholíci nebo děti věčně nemocné? Holčičky s krásnými, kudrnatými vlásky, chlapečkové také s kudrnatými vlásky; nebo jak to vlastně bylo? Byli jste opoždění ve vývoji, anebo jste naopak předbíhali? A jaká byla vaše první slova atd.? To všechno jsme my, ať chceme či nechceme! Toto dětství, těchto pár let se na nás odráží. My to již nevíme, ale rodiče nám mohou mnoho říci. Když bylo vašim rodičům dvacet let, tak také měli své ideály, chtěli něčeho dosáhnout, někam mířili. Kam to mířili? Co bylo jejich ideálem? Kam směřovali? Možná si to hned neuvědomíte, ale zjistíte, že je v něčem opět napodobujete, že ty ideály jsou v něčem podobné. Sem také patří to, jaké jsou vztahy ve vaší rodině, jaké jsou vztahy vašich rodičů. Kladné, záporné, je to rozházené, není to rozházené, je to fungující vztah, není fungující? Možná se již dávno rozešli, možná, že žijete v rodině neúplné nebo rekonstruované. Ale jaké byly vztahy vašich rodičů? Sledujte, jestli tyto vztahy v něčem nenapodobujete, ať v dobrém či ve zlém. Rád bych řekl ještě jednu věc a vím, že se vám nebude moc líbit. Stálo by za to uvažovat v roverských kmenech a byla by to také občanská společnost o občasných společných akcích s rodiči společný výlet, besedu. Já vím, že to zní hrozivě, že je to k zaplakání, ale zkuste to někdy. Možná, že z toho vznikne něco podivného, ale možná z toho vznikne něco velice smysluplného. Zkuste o tom někdy uvažovat, zda toto dát do programu. Přiznám se k jednomu z mých tajných snů, který se nikdy neuskuteční připravit kurz Fons, na kterém by byli společně děti a jejich rodiče. To by bylo dobrodružství! Za jistých okolností by to mohlo být nesmírně pozitivní pro obě strany. Nechci vám dávat návody, protože je sám neznám, ale zkuste uvažovat o nějaké společné akci. Občas se v oddílech dělávají zájezdy rodičů na tábor, kde si všichni pokazí žaludky, ale zkuste si někdy zahrát dohromady hru s rodiči! Co z toho vzejde? Možná, že něco pozoruhodného, možná že něco podivného. 2. Vytvoření vlastní rodiny. Jestliže se vyznáte ve své výchozí rodině, lépe se vám budou zakládat vaše vlastní rodiny. Vytvoření vlastní rodiny bude mít opět spoustu etap a fungující rodiny patří k občanství, protože bez nich obec nebude fungovat. Etapa hledání, kdy bloumáte světem a hledáte, který je ten pravý a která je ta pravá. Je to etapa nezbytná, potřebná, ale opět s jistou morální úrovní. Etapa nalezení, kdy najednou zjistíte, že jste objevili toho pravého nebo tu pravou. Nevíte proč, to se nedá zracionalizovat, nemohu říci z jakých důvodů, to nejde. To poznáte jednoho krásného dne a ten krásný den vám všem přeji. Ten krásný den samo sebou nemůže zůstat věčně stále stejný. Začíná to krásnou, romantickou láskou, která pomalu, ale jistě začne přecházet ve všednodennost, k pochopení toho, co jsou role mužské a ženské, jestli vůbec jsou nějaké nebo nejsou a popřípadě jaké, k domluvě a pochopení, čím vzájemně jeden druhému můžeme sloužit, prospět apod. Tento vztah pak dál pokračuje celým životem, ale musí se pořád měnit tak, jak se člověk vyvíjí, jak dochází k novým poznatkům apod.,čili pevná a fungující rodina má také svou dynamiku. 3. Výchova dětí. Toto je snad nejzodpovědnější úkol, který je člověku dán. Je to i úkol nejtěžší, protože člověk se zde z dobré vůle dopustí různých omylů a chyb. K tomuto zde chybí dosti vzdělání, poznatků. Výchova dětí znamená také vědět, kdy děti chceme, s kým je chceme, za jakých okolností, do jakých podmínek, jak se na to připravit, a také vědět, co se děje již v době těhotenství, jaká je role muže, co žena potřebuje v této fázi, jaké věci je třeba zařizovat, co je třeba změnit, jaká dramata, stresy je dobré v této etapě života vylučovat, a naopak jak budoucímu životu prospívat. O tomto tématu je dnes spousta literatury a předpokládám, že do roku 2010 bude lidstvo o etapě života ještě před narozením vědět mnohem více, než ví dnes. Raná výchova a co dělat s dítětem, když se narodí, co je základní vztah matka dítě, jak se vytváří, co je vztah otec dítě a kdy se vytváří, co může otec dělat v prvních týdnech? Často otec začne ihned vydělávat peníze, aby bylo co jíst, a chybí v rodině. To jsou otázky, které bude třeba do roku 2010 řešit a zápolit s nimi. To, že se pak z vás stane rodičovská opora pro dítě, to je váš nový úkol v životě, nová role, která je velmi obtížná, ale nezbytná. Rozšíříme li tuto myšlenku o rodinách, tak do ní bude patřit i skauting, protože i ten vytváří cosi jako rodiny, kde je dětí v oddíle. Je to jakási širší rodina a totéž je i v roverských kmenech. Mám sen č. 3 I have a dream no. 3 Život v obci. Jaké jsou jednotky, které organizují život v sociálním okolí? Jsou to jednotky politické co můžeme dělat v různých komisích mládeže, jak připravovat programy pro volný čas, kde tyto programy nalézt a jak je uskutečňovat? Jsou zde i jednotky různých spolků samozřejmě skauting, výchova ve volném čase dětí a všechny možné organizace kulturní, ekologické, zájmové, charitní, charitativní, filantropické a jiné. Snad pozor na jednu věc abychom se ve svých organizacích, třeba ve skautingu, neuzavírali příliš do sebe. Žijeme svými tábory, oddíly, akcemi, jamboree apod., ale to je jen jedna část. Celý skauting musí být otevřený a hledat spolupráci s jinými spolky, jinými

4 institucemi. Hledat, jak působit navenek, nejenom v rámci našich oddílů. To je vlastně občanství a život v obci působit dál. Samo sebou jsou zde celé řady velkých sociálních skupin, které potřebují zvláštní péči děti handicapované, děti nemocné, děti v domovech bez rodin, děti dlouhodobě nemocné, zanedbané či dokonce týrané, děti romské, děti z azylových domovů, děti utečenců, ale i domovy osob dospívajících a dospělých, handicapovaných, domovy osob stárnoucích. To vše jsou úkoly, které stojí v občanské výchově před společností a budou se zde vyskytovat ve větším množství, protože všichni lidé jsou našimi bližními. Kdykoliv se může stát, že kdokoli z nás skončí na vozíku, kdokoliv z nás může dlouhodobě onemocnět. Jestliže na toto zapomeneme a vytlačíme zájem o tyto sociální aktivity, pak se dopouštíme chyby a dopouštíme se čehosi, co občanský život oslabuje. Samo sebou přepokládám, že by bylo velice užitečné, kdyby se ten, kdo má trochu sílu, čas, ochotu a řekněme i nervy, pustil do komunální politiky v místě svého bydliště. Já občas jezdím na některá setkání Spolku pro povznesení venkova, což je setkání starostů z malých obcí z Čech a Moravy. Nemáte představu, kolik práce udělá na úrovni dané obce několik lidí z těchto malých obcí, když se spojí dohromady. Když v této obci opraví 150 let starou školu, povzbudí učitele a sdělí vám, že 80 % dětí z této vesnice se dostává na gymnázia, tak to již něco znamená. V této malé obci dokáží učitelé tyto děti ze zdánlivě zapadlých vesnic natolik připravit, že se dostávají na střední školy mnohem více než děti z měst. Zde vidíte, co všechno se dá na komunální úrovni udělat a s jakými úspěchy. Do této oblasti patří samozřejmě i zásahy za mimořádných okolností povodně, sbírky, filantropické aktivity apod. To všechno jsou služby, které patří do komunálního života, do života obcí. Riziko v této oblasti je v tom, že se uzavřeme do svých hradbiček. Hradbiček našich rodin, našeho kmene, skautské organizace a nevidíme věci kolem nás. Nevidíme, že kolem nás je třeba spousta věcí, kde bychom měli zasáhnout, a že toto uzavření do sebe je stejně tak chybné, jako když se sám do sebe uzavírá člověk jako jedinec. Činnost ve prospěch obce neznamená ukvapené těkání sem a tam. Chce to jistý systém, pravidelnost. T. G. Masaryk říkal, že práce není těkavé přebíhání, ale že práce je určité soustředění, vědomé zaměření se. T. G. Masaryk také říkal, že někdy naše svědomí ukolébáme čímsi, čemu se říká filantropická kost. Například: věnuji na nějakou sbírku sto korun, a tím mám čisté svědomí. Vložit tam nějakou korunu a odejít je trochu moc jednoduché. To je to, o čem se zmiňoval T. G. Masaryk jenom cosi hodím, nějakou kost a jsem mimo. Mám sen č. 4 I have a dream no. 4 Sen o globální službě. Tento sen je o službě globální, tedy o službě společnosti v nejširším slova smyslu, která by měla mít čtyři kategorie: 1. Něco, co se týká státu, země, ve které žijeme, někdy se tomu říká vlastenectví. Co to je stát? V prvé řadě je to vědomí jakési duchovní tradice, duchovních dějin. Je to duchovní alternativa, ze které jsem vzešli. Vzešli jsme z dějin této země a to znamená těmto dějinám trochu porozumět. Nejen odříkávat souslednost Přemyslovců a souslednost pražských arcibiskupů, jak nás kdysi učili, ale tyto dějiny pochopit. Co asi tato země vytvořila, v čem se mohla prosadit, kde to naopak kazila, kde to prohrávala? Jedná se o vědomí duchovní tradice, vědomí toho, co touto zemí myšlenkově šlo. Vědomí tradice v podstatě venkovského národa, kterým jsme a vědomí toho, jak říkal Masaryk že pokud jsme někde vyhrávali, tak to bylo zbraněmi ducha, ne řinčením zbraní to jsme nikdy moc neuměli. To jsme uměli za dob husitů, a to je již dávno pryč. Pak byly spíše ty tradice duchovní, myšlenkové. Proti velkým činům se umějí v Čechách dělat i malé činy starat se o školu, někde něco postavit, vymyslet. Pěstovat to, čemu se říká slušnost. Ne velké činy, ale slušnost. A proti politice dílčích zájmů, které dnes vidíte všude, je třeba mít schopnost postavit mravní cíle, mravní cítění co chceme? Chceme společenství postavené na přátelství. Jak to přátelství stavět? Jak stavět slušnost? To je pak velká služba této zemi, spojená s pocitem spoluzodpovědnosti za tuto zem. Není to věc několika lidí, kteří se sesedají ve Sněmovní ulici. Do jisté míry je to věcí nás všech. Je zde ještě jeden bod, který je ve hře, a to úcta k zákonům. Zákony se nám nemusí líbit, nemusí být ideální, ale přesto je musíme ctít. A to jsme se za ta léta dost odnaučili. A takovéto ctění zákonů a pravidel patří ke globální službě. 2. Lidská globální civilizace. Kdo jiný by měl toto umět než skauti? Máme mezinárodní skauting, jamboree setkávání skautů z celého světa. Kdo jiný než skauti by měl mít porozumění pro tyto mezinárodní vztahy, vazby a pro různé kultury než ty děti, které se setkávají a které poznávají různé civilizace. Do této humánní, globální lidské civilizace patří i starání se o to, co se děje v okolí co se děje v Kosovu, čím tam můžeme přispět? Někdo tam pošle nemocnici, někdo pár vojáků a co můžeme dělat dál? Můžeme pořádat nějaké sbírky, můžeme tam posílat něco pro děti, můžeme pozvat nějaké děti k nám na tábory? Co tedy můžeme dělat? Co můžeme dělat pro děti na Ukrajině, na Podkarpatské Rusi? Již tam jezdí různé roverské kmeny, občas tam vozí zásoby, dětské hračky, školní potřeby. To je globální služba v malém. Pro určitou obec, školu, pro jednu rodinu, která je na tom špatně. Proti velkým akcím, které může pořádat UNESCO, OSN a další velké instituce, my můžeme stavět drobné akce někde tam máme

5 kamarády, někoho navštívíme, udržujeme kontakt, něco pošleme, někoho pozveme, a tímto způsobem se dělá globální politika v malém. Usmíření Německa a Francie po druhé světové válce nebylo jen věcí Adenauera a de Gaulla, ale napomohlo tomu i otevření hranic, protože lidé pak chodili studovat a učit se za hranice, začaly výměnné pobyty dětí. A těmito drobnými kroky se zvládalo toto usmíření možná někdy lépe než velkými vládními usneseními. V tomto je skautská činnost pro globální službu lidské civilizace velice potřebná. 3. Dimenze přírody. Jan Patočka napsal, že největší bezdomovost je v našem vztahu k přírodě. My jsem zapomněli, že příroda je náš primární domov, z kterého jsme vzešli. A co je domov jiného než vzájemná důvěra, vzájemná výměna služby? Totéž je vlastně náš prvotní domov příroda. Vrátit člověku jeho domov a přírodě její posvátnost. To je zdánlivě fráze, ale z tohoto hesla se odvozuje to, co bychom měli nebo mohli dělat vrátit přírodě její posvátnost. Jak se to dělá, to já nevím, ale v tom je ta lidská síla a globální služba. S tímto souvisí i to, co také občas slýcháváte na kurzech úcta ke všemu živému, úcta ke všemu, co žije (A. Schweitzer). Když tuto úctu nebudeme mít, tak nám bude příroda umírat. Jedno staré pravidlo říká: Když jednoho krásného dne vyhubí velrybáři velryby, tak druhého dne vymřou velrybáři, protože nemají co chytat my sami si pak podřízneme větev. V této velké globální dimenzi můžeme opět pracovat na drobných, každodenních činech. 4. Dimenze, která zdánlivě přesahuje život, která přesahuje každodenní snažení cosi jako služba či péče o to, čemu se říká věčnost, transcendentno. Dimenze, která se stará o to, že naše činy se neztrácí naším odchodem, ale že naše činy jsou zde, v této zemi, jsou na této zemi zakalkulovány, jsou předány budoucím. Vy je předáváte dětem v oddílech, jednou je předáte i svým dětem a veškeré činy, které se tu odehrávají, zůstávají lidstvu zachovány. Snad ještě na závěr. Poslední věta Světové revoluce T. G. Masaryka zní: Ježíš, ne Caesar toť smysl našich dějin, toť smysl demokracie. Čili ne Caesar, ne ta sláva, ne vítězství, ne války, ale něco, co nás přesahuje. Něco, co je duchovní tradicí, něco, co je identitou této země nebo, řekněme, poselstvím této země. Nejde zde o moc světskou, ale o moc duchovní, o moc myšlenky, morálky a o moc lidského poznání. Riziko, ve kterém se pohybujeme a které vás všechny bude čekat v příštích deseti letech a jistě i v mnoha dalších, je to, že ohledy ekonomické, sociální, organizační a jiné zatemní rozměr humanity a pochopení duchovních dějin. Druhým rizikem je netrpělivost. My bychom chtěli mít všechno hned udělá se schůze a my chceme mít věci hotové již zítra, ale ono to nejde, všechno trvá nějakou dobu. Jen než dáte dohromady oddíl, než ty děti vycepujete, a když je vycepujete, tak vám odejdou, odtáhnou vám je roveři, jiní odejdou a vy začínáte znovu a chtěli byste je mít dokonalé. Samé hochy od Bobří řeky, ale ono to nejde. Je zapotřebí několika let. Netrpělivost je právě v usilování duchovním i v hledání občanství velice nebezpečná. Tuto přednášku bych ukončil použitím termínu, který se objeví v románu Stepní vlk od Hermanna Hesse. V tomto románu hovoří autor o lidech s jedním rozměrem navíc. O lidech, kteří, přestože nic nemají, tak vědí něco o věčnosti a vertikále života, to jest o tom, že život není jenom dnešní pozemský efekt, ale že efekty lidské činnosti jsou dlouhodobé, z generace na generaci předávané a že občanství je vlastně poselství našich otců a dědů, které vy prožíváte podle své vůle a podle své síly je rozmnožujete a předáváte dál. Takto vypadají mé čtyři sny o roce Já vám přeji, aby v tom drobném, kaž dodenním usilování tyto sny možná, že každý máte své vlastní sny přešly do skutečnosti a aby za těch pár let bylo možno říci, že alespoň některé z těchto snů jsme alespoň trochu uskutečnili. (Přednáška pronesená v roce 1999, publikováno v Mikulášský roverský seminář. Soubor vybraných přednášek z let 1999/2000, Junák - Svaz skautů a skautek ČR, Praha 2001, s ) Převzato z knihy: Václav Břicháček ( ): Setkání, vzpomínky, stopy Knihu vydalo TDC k prvnímu výročí úmrtí čestného náčelníka Junáka Václava Břicháčka, a lze ji zakoupit například přes internet na:

6

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří by se svými mateřskými jazyky ani nebyli schopni domluvit.

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY Štěpán Boháč RS POZNEJ SVŮJ ODDÍL Než může vůdce začít plánovat program svého oddílu, musí jej dobře poznat, aby program odpovídal potřebám jeho svěřenců. Vůdce oddílu však

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES . Str. DOTAZNÍK CESES Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek na téma Vaší budoucnosti a budoucnosti naší země. Nejdříve bych se rád(a) zeptal(a) na Vaši budoucnost.. Zkuste si, prosím, představit, jak

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY Základní škola Kojetín náměstí Míru 83 752 01 Kojetín Telefon: 581 762 036 Web: www.zskojetin.cz E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY NA OBDOBÍ DO ROKU 2018 V Kojetíně 19. 3. 2012

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce:

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce: Čekatelské kurzy Čekatelský lesní kurz Rozrazil Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme si, že čekatelé by měli

Více

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu.

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Výzkumná agentura STEM/MARK již rok provozuje v rámci projektu epanel.cz diskusní fórum studentů a učitelů na téma státních maturit.

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Zpravodaj. Naši milí přátelé, 2. narozeniny 2,2 mil. Kč. Zastoupení dětí, které byly zapojeny do projektu OPD. září

Zpravodaj. Naši milí přátelé, 2. narozeniny 2,2 mil. Kč. Zastoupení dětí, které byly zapojeny do projektu OPD. září Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, první měsíc školního roku 2015/2016 máme za sebou a doufáme, že se všem dětem vydařil. září 2015 2. narozeniny 2,2 mil. Kč Projekt Obědy pro

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum. BÝT RODIČEM? Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc CO BY MĚLO DĚŤÁTKO UMĚT Znovu opakuji to, co v textu k minulým měsícům. Je třeba zdůraznit, že každé miminko je jiné. Následující řádky jsou pro vás informací,

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě CZ Habermaaß-hra 5656A /4676N Moje první hra Večer na farmě Moje první hra Večer na farmě Hra na dobrou noc se zvířátky pro 1-4 děti od 2 let. Obsahuje i soutěžní variantu. Autor a design: Anna Lena Räckers

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Liga lesní moudrosti http://www.woodcraft.cz

Liga lesní moudrosti http://www.woodcraft.cz Vize LLM 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Vize... 4 3.1 Současnost... 4 3.2 Budoucnost... 4 3.2.1 Členská základna... 4 3.2.2 Organizační struktura, vedení... 5 3.2.3 Vzdělávání... 5 3.2.4 Woodcraft...

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Inspirováno autory Andrew D. Cohenem, Rebeccou L. Oxfordovou a Julií C. Chiovou (2002) Účelem dotazníku

Více

V tomto prostředí jsou postupně zaváděny různé typy úloh.

V tomto prostředí jsou postupně zaváděny různé typy úloh. Matematické prostředí Děda Lesoň umožňuje dětem pracovat s veličinou zapsanou ikonicky (nikoliv číslem). Uvedeno je příběhem o dědovi Lesoňovi, ochránci zvířátek. Nejprve jsou u Lesoně pouze tři druhy

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

CENTRUM OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015 Jan Krajhanzl, Tomáš Protivínský, Ondřej Matějka, Barbora Bakošová

CENTRUM OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015 Jan Krajhanzl, Tomáš Protivínský, Ondřej Matějka, Barbora Bakošová Technická specifikace: Prováženo Bez omezení, porovnává celý vzorek Číselné hodnoty označují průměr u spojitých proměnných nebo podíl respondentů s odpovědí ANO u binárních proměnných Barevné škály označují

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Petr Šebek IBM Česká republika Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Podpora hodnot napříč generacemi E-mail: petr_sebek@cz.ibm.com Svět stárne = generační dopad na IBM populaci IBM populace rozdělená

Více