ZADÁNÍ ÚLOHY ČERVEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "365 + 1 ZADÁNÍ ÚLOHY ČERVEN"

Transkript

1 ZADÁNÍ ÚLOHY ČERVEN Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni Na roční kalendárium se dostanete pomocí zpětného tlačítka na vašem prohlížeči.

2 ZADÁNÍ ÚLOHY 1. ČERVNA 1. Školní časopis Žáci si už řadu let vydávají vždy na konci roku školní časopis, na jehož tvorbě se více či méně podílí každá třída, ale konečná realizace probíhá v žurnalistickém kroužku, který vede pan učitel Fiala. V časopise jsou publikovány zážitky ze škol v přírodě, školních výletů vánočních a velikonočních trhů, z nejrůznějších akcí školy i účasti a umístění žáků ve vědomostních olympiádách. To vše je doplněno fotkami a obrázky. Na vydání časopisu byl v posledních letech různý objem finančních prostředků, a proto nebyl počet výtisků vždy stejný. Podívejte se na následující graf a odpovězte na následující otázky: 1. V kterém roce vydali žáci nejméně časopisů? 2. Byl průměrný počet výtisků v období stejný, vyšší nebo nižší než v období ? 3. Bylo v některých letech vydáno stejné množství časopisů? Zpět na kalendář

3 ZADÁNÍ ÚLOHY 2. ČERVNA 2. Známka z matematiky Paní učitelka matematiky chce být při hodnocení objektivní, a tak nemá každá známka stejnou váhu. Za běžné testíky, které píšete každou hodinu, získáváte známky s váhou 1 nebo 2, za čtvrtletní písemnou práci váhu 3, za domácí úkoly a aktivitu v hodině váhu 1 atd. 1. Zkuste vypočítat, jaká známka vychází na vysvědčení Arnoštovi, když zatím získal tyto známky. 2. Stačilo by Arnoštovi získat z druhé čtvrtletní písemné práce dvojku, aby měl na vysvědčení jedničku? Odpovědi podložte výpočtem. Aktivita a váha Známka Test (váha 1) 1 Test (váha 2) 2 Test (váha 1) 1 Test (váha 1) 1- Ústní zkoušení (váha 2) 2 Čtvrtletní písemná práce (váha 3) 1 Domácí úkol (váha 1) 1 Test (váha 1) 2 Test (váha 2) 2- Domácí úkol (váha 1) 1 Aktivita v hodině (váha 1) 1 Čtvrtletní písemná práce (váha 3)? (Poznámka: Vážený průměr se vypočítá jako součet známek násobený vahami, který se vydělí součtem vah.) Zpět na kalendář

4 ZADÁNÍ ÚLOHY 3. ČERVNA 3. Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod je zákonná úprava vztahu mezi občanem a státem. Je součástí ústavního pořádku České republiky a vedle ústavy je to nejdůležitější právní dokument, který vychází z principů právního státu a bez nějž by nebyla právně zakotvena demokratická práva a svobody. Listina má několik částí, pro naši úlohu jsme vybrali jen článek 32 a 33, který si pročtěte, a odpovězte na otázky pod textem. Článek 32 (1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. (2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky. (3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. (4) Péče o děti a jejich výchova jsou právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. (5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. (6) Podrobnosti stanoví zákon. Článek 33 (1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. (2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. (3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu. (4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. Zdroj: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Pokračování na další straně Zpět na kalendář

5 ZADÁNÍ ÚLOHY 3. ČERVNA 1. V Listině základních práv a svobod jsou definována práva občanů, v jednom z uvedených článků je však stanovena i povinnost. Najděte, o jakou povinnost se jedná, a uveďte, ve kterém je článku. 2. Za jakých podmínek mohou být podle Listiny základních práv a svobod děti odloučeny od rodičů? Zpět na kalendář

6 ZADÁNÍ ÚLOHY 4. ČERVNA 4. Výdaje za benzin lehčí verze Rodina vydala v roce 2009 za benzin celkem Kč, v tomto roce stál 1 litr benzinu 29 Kč. Jak velké výdaje za benzin budou v roce 2012, když nyní 1 litr benzinu stojí 37 Kč a autem ujedou stejný počet kilometrů jako v roce 2009? a) Kč b) Kč c) Kč těžší verze Rodina jezdí autem v průměru km měsíčně, spotřeba benzinu činí 6,5 l na 100 km. V roce 2009 stál 1 litr benzinu 29 Kč, v roce 2012 již stojí 1 litr benzinu 37 Kč. Jaké byly výdaje rodiny za benzin v letech 2009 a 2012, když víte, že v obou letech byla autem ujeta stejná vzdálenost? a) Kč a Kč b) Kč a Kč c) Kč a Kč Zpět na kalendář

7 ZADÁNÍ ÚLOHY 5. ČERVNA 5. Brigáda V novinách je otištěna nabídka brigády na sběr jahod. Při natrhání určeného objemu jahod na den činí odměna 550 Kč, o víkendech se odměna zvyšuje o 25 %. Jakou částku si vydělá student za 9 dní včetně 1 víkendu? a) Kč b) Kč c) Kč Zpět na kalendář

8 ZADÁNÍ ÚLOHY 6. ČERVNA 6. Školní výlet Na konci školního roku se vydala 22členná třída na dlouho očekávaný výlet do zoologické zahrady. Každý žák zaplatil paní učitelce 350 Kč. Stejnou sumu zaplatily také dvě paní učitelky. Autobusová doprava stála Kč. Za vstupenky po skupinové slevě zaplatily učitelky celkem Kč. Zbylé peníze byly rozděleny mezi žáky a učitelky a bylo dohodnuto, že si za ně nakoupí něco dobrého v cukrárně. Kolik korun zbylo na jednu osobu na útratu v cukrárně? a) 40 Kč b) 50 Kč c) 65 Kč Zpět na kalendář

9 ZADÁNÍ ÚLOHY 7. ČERVNA 7. Výroba roštu na postel Při sestavování dětské postele je třeba si z jednotlivých latí sestavit rošt pod matraci. Postel je dlouhá 180 cm, na tuto délku máme k dispozici 12 latí o šířce 6 cm. Jak velké mezery musíme naměřit mezi latěmi, aby byl rošt zcela pravidelný? Zaokrouhlete na jedno desetinné místo. Zpět na kalendář

10 ZADÁNÍ ÚLOHY 8. ČERVNA 8. Mezinárodní den oceánů Moře a oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny povrchu planety Země a obsahují asi 90 % biosféry. Světový den oceánů se slaví 8. června proto, aby se zvýšilo povědomí o důležitosti světových oceánů, zdůraznil se jejich podíl na životě na Zemi a poukázalo se na to, jak je můžeme chránit. V tento den se tradičně koná řada vzdělávacích akcí v řadě zemí všech kontinentů. Poprvé byl připomenut v roce Oceán dominantní fyzickogeografický prvek povrchu Země tvořený masou slané vody. Oceán pokrývá plochu asi 362 mil. km 2 (71 % povrchu Země), průměrná hloubka 3,7 km. V rámci světového oceánu se rozlišuje Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán a Severní ledový oceán; každý z nich má uzavřený systém mořských proudů, specifické vlastnosti vody apod. Okrajové části oceánu se nazývají moře. Tichý oceán - Pacifik je největším oceánem na Zemi. Rozprostírá se mezi Asií, Amerikou, Antarktidou a Austrálií. Jeho plocha je asi 180 mil. km² (35 % povrchu Země) a je polovinou plochy světového oceánu. Jeho maximální hloubka je m. Atlantský oceán - Atlantik je druhým největším oceánem na Zemi. Jeho plocha je mil. km². Od severu k jihu měří km. Jeho maximální hloubka je v Portorickém příkopu a je m. Indický oceán - třetím největším oceánem světa je Indický oceán, který se rozprostírá na východní polokouli. Jeho plocha je 76 mil. km² a maximální hloubka m (v Jávském příkopu). Pokračování na další straně Zpět na kalendář

11 ZADÁNÍ ÚLOHY 8. ČERVNA Severní ledový oceán je nejmenším oceánem na Zemi. Rozprostírá se mezi pobřežím severní Eurasie a Severní Ameriky. Jeho plocha je asi 11,4 mil. km² a maximální hloubka 5450 m. Zdroj: 1. Který den je Světovým dnem oceánů? a) 6. červenec b) 6. říjen c) 8. červen 2. Jakou plochu zaujímá největší oceán na Zemi? a) mil. km 2 b) 180 mil. km 2 c) 76 mil. km 2 3. Jaký podíl Země pokrývají oceány? a) 35 % povrchu Země b) 68 % povrchu Země c) 71 % povrchu Země Zpět na kalendář

12 ZADÁNÍ ÚLOHY 9. ČERVNA 9. Postřik na ochranu jádrovin a peckovin Ovocné stromy si vyžadují péči od jara do podzimu. Kromě každoročního prostříhávání je také třeba postříkat je proti plísním a houbovým chorobám. Koupili jste si postřik, který je ve formě vodorozpustných granulí. V balení jsou 2 sáčky s postřikem po 5 gramech. První sáček použijete proti kadeřavosti broskvoní, druhý sáček proti strupovitosti jabloní. Níže je uveden návod na použití postřiku. Plodina Škodlivý organismus Dávkování Koncentrace (%) třešeň, višeň skvrnitost listů 0,07% broskvoň kadeřavost 0,10% jádroviny strupovitost 0,07% Přibližně jaké množství vody budete potřebovat k roztoku proti kadeřavosti? Kolik litrů vody k roztoku proti strupovitosti? (Výsledek zaokrouhlete na celé litry) a) 4l a7l b) 5l a8l c) 5l a7l Zpět na kalendář

13 ZADÁNÍ ÚLOHY 10. ČERVNA 10. Lidice V roce 2012 u příležitosti 70. výročí vyhlazení Lidic koordinovala Česká centra pro zastupitelské úřady ČR ve světě putování výstavy poskytnuté galerií Památníku Lidice. Připomínka tragického osudu Lidic byla prostřednictvím Mezinárodní dětské výtvarné výstavy spolu s výstavou o Lidicích prezentována v zahraničí s řadou doprovodných programů. Generální ředitel Českých center Michael W. Pospíšil převzal současně záštitu nad následujícím 41. ročníkem Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice Putovní výstava dětských obrázků se v několika variacích od začátku roku 2012 představila například v Kábulu, Prešově, Istanbulu. Dále bude instalována v Bagdádu, Oslu, Buenos Aires, Sao Paulu, Budapešti, Alžíru či Ottawě. Od 5. do 8. června 2012 je soubor výstav o Lidicích instalován v Evropském parlamentu v Bruselu. Ljuba Svobodová, Česká centra, programové oddělení: V návaznosti na výstavu využijí některá Česká centra a zastupitelské úřady možnost promítnout filmový dokument Památník Lidice režiséra Viktora Maurera, dokument In the Shadow of Memory, který vznikl z popudu Jerri Zbiral, či Lidice Petra Nikolaeva. Česká centra Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí v 21 zahraničních metropolích 3 kontinentů. Realizují výstavy, filmové přehlídky, kurzy českého jazyka, literární akce, scénická vystoupení, zahraniční rezidenční Pokračování na další straně Zpět na kalendář

14 ZADÁNÍ ÚLOHY 10. ČERVNA stáže, press tripy a street akce. Dále podporují českou účast na mezinárodních festivalech a veletrzích kreativních průmyslů, zprostředkovávají kontakty a organizují další programy na podporu mezinárodní spolupráce. Česká centra takto za rok uspořádají v celé zahraniční síti přes 3000 akcí a oslovují více než 1,5 mil návštěvníků. Zdroj: 1. Ve kterém roce byla vyhlazena obec Lidice? 2. Kolik návštěvníků oslovují Česká centra v celé zahraniční síti? 3. Které filmy mohou Česká centra promítnout v návaznosti na výstavu dětských kreseb? Zpět na kalendář

15 ZADÁNÍ ÚLOHY 11. ČERVNA 11. Míle v Irsku V Irsku byla donedávna rychlost uváděna v mílích za hodinu (mph), zatímco vzdálenosti se udávaly v kilometrech. Nejvyšší povolené rychlosti byly 30 mph v obci a 55 mph mimo obec. Vzdálenosti mezi irskými městy (v km) Cork 254 Dublin Dundalk Galway Limerick Sligo Waterford 1 míle = přibližně 1,61 km 1. Překročil/a byste nejvyšší povolenou rychlost v obci, pokud byste jel/a rychlostí 50 km/h? 2. V kolik hodin budete nejdříve ve městě Sligo, když vyrazíte z města Galway v 10:00 a Vaše rychlost nepřekročí maximální povolenou rychlost mimo obec? Zpět na kalendář

16 ZADÁNÍ ÚLOHY 12. ČERVNA 12. Jistě, pane ministře Jistě, pane ministře a pokračování Jistě, pane premiére je dnes již klasický komediální seriál BBC z prostředí vysoké politiky natočený mezi lety 1980 a Ačkoli se odehrává ve Velké Británii, divák s překvapením (a možná i ulehčením) zjistí, že hrátky politiků a chování státní byrokracie jsou v Británii prakticky stejné jako u nás. Autory námětu a scénáře jsou Antony Jay a Jonathan Lynn. Geniální nápad autorů spočívá ve vytvoření fiktivního Ministerstva pro administrativní záležitosti. Obvyklou osou všech epizod jsou souboje důvěřivého ministra pro administrativní záležitosti Jamese Jima Hackera s jeho stálým tajemníkem machaivelistickým sirem Humpreym Applebym. Dvojici sekunduje osobní tajemník Bernard Wooley. Sitcom se stal velmi populárním a oceňovaným, vyhrál např. několik cen britské televizní akademie a umístil se na šestém místě v hlasování o nejlepší britský sitcom v roce Šlo o oblíbený televizní pořad britské premiérky premiérky Margaret Thatcherové. Zdroj: 1. Jak se jmenovalo fiktivní ministerstvo, v jehož čele stál Jim Hacker? a) Ministerstvo pokroku b) Ministerstvo pro potírání dluhů c) Ministerstvo pro administrativní záležitosti 2. Který britský politik měl tento seriál v oblibě? a) Winston Churchill b) Margaret Thatcherová c) Harold Wilson Zpět na kalendář

17 ZADÁNÍ ÚLOHY 13. ČERVNA 13. Prádelní šňůra Na zahradu jste si nechali zabudovat dva proti sobě stojící stojany na prádelní šňůru. Stojany jsou od sebe vzdáleny 5 metrů. Na horních vodorovných tyčích je na každé straně přiděláno po pěti háčcích, přičemž mezi jednotlivými háčky je rozmezí 50 cm. Prádelní šňůry se prodávají v různých baleních podle délky. Jakou prádelní šňůru musíte nyní zakoupit, abyste mohli využít všechny háčky a přitom mohli šňůru uvázat v jednom kuse bez řezání? Šňůru budete natahovat pouze kolmo k tyčím, nikoliv šikmo/úhlopříčně. Počítejte, že na úvazy spotřebujete dalších 50 cm šňůry. a) 26 metrů b) 28 metrů c) 30 metrů d) 32 metrů Zpět na kalendář

18 ZADÁNÍ ÚLOHY 14. ČERVNA 14. Vlaky a papoušek Na jedné trati proti sobě vyjedou ve stejné chvíli ze dvou 300 km vzdálených stanic dva vlaky rychlostí 50 km za hodinu. V okamžiku, kdy vyjedou, vyletí z jednoho z nich chytrý papoušek a letí rychlostí 75 km za hodinu naproti druhému vlaku, aby strojvůdce varoval před možnou srážkou. Když se mu to nepodaří, obrátí se zpět a vrací se k prvnímu vlaku, kde se pokusí varovat prvního strojvůdce. Totéž opakuje tak dlouho, až se vlaky řízené těmito nedovtipnými strojvůdci srazí. Kolik kilometrů papoušek nalétá do chvíle, než se vlaky srazí, když předpokládáme, že mu pokus o varování nezabere žádný čas? Zpět na kalendář

19 ZADÁNÍ ÚLOHY 15. ČERVNA 15. Nová energie ze Slunce Vzácné ruthenium ukazuje cestu ke skladování energie Lidé se zatím naučili využívat sluneční energii v zásadě dvěma způsoby: fotovoltaika ji přeměňuje na elektřinu a tepelné systémy, které sluneční teplo využívají k ohřevu vody, buď k přímému použití, nebo jako pohon turbíny. Ale je ještě třetí možnost, sice známá, ale zatím komerčně nevyužívaná termochemická. Výzkumníci MIT nyní tvrdí, že lze i tento třetí způsob využít komerčně. Termochemický postup je založen na zachytávání slunečního záření v určité konfiguraci vybraných molekul, které pak mohou uvolnit energii na požádání k výrobě tepla. Na rozdíl od běžných termických systémů nevyžaduje nově upřesňovaná technologie zvláštní izolaci a množství uložené energie může zůstat stabilní po celá léta. Právě skladování energie je jedním z nejdůležitějších problémů, jehož vyřešením se může efektivita využívání sluneční energie zvýšit. A sluneční energie má onu nepřekonatelnou přednost, že je volně k dispozici. Původní výzkum byl ukončen již v roce 1970, kdy nikdo nemohl najít chemickou látku, která by byla schopná spolehlivého zpětného přepínání mezi dvěma stavy pohlcování a uvolňování energie. Taková sloučenina byla objevena až v roce Bohužel však obsahovala ruthenium velmi vzácný, a tudíž i drahý prvek. A nikdo nebyl schopen přesně popsat molekulární mechanismus, který činil tuto látku tak jedinečnou, a tudíž to komplikovalo nalezení nějaké levnější varianty. Technologický pokrok nyní umožnil výzkumníkům z MIT pochopit molekulární mechanismus fulvalene-diruthenia. Zjednodušeně celý proces probíhá tak, že molekuly se vlivem pohlcování slunečního záření transformují do vyššího Pokračování na další straně Zpět na kalendář

20 ZADÁNÍ ÚLOHY 15. ČERVNA energetického stavu a mohou tak na neurčito zůstat stabilní. Pak malým přídavkem tepla nebo použitím katalyzátoru se vrátí do původního stavu za současného uvolnění energie. Ovšem výzkum ukázal, že proces je o trošku složitější. Ukázalo se, že hlavní roli hraje jakýsi mezistupeň, vysvětlil Jeffrey Grossman z oddělení materiálového inženýrství. V mezistupni se molekuly ocitnou jakoby na půli cesty mezi oběma kýženými stavy. Ruthenium zůstává stále komerčně nedostupné, ale vlastnosti molekuly budou nyní vědci srovnávat s databází desítek milionů známých molekul a hledat vhodného kandidáta. A pokud se nenajde, zůstává i možnost konstrukce nových molekul. Energie zachycená termochemickou technologií je schopná ohřát vodu na 200 stupňů Celsia, což je dost pro běžnou domácí potřebu i pro výrobu elektřiny. Jde o energii, která se dá stabilně skladovat a navíc i pravidelně zcela zdarma dobíjet. A to je velice slibná možnost. Zdroj: National Geographic Přečtěte si článek o sluneční energii a odpovězte na otázky 1 až Jmenujte dva důvody, proč je termochemická energie výhodná. 2. Uveďte dva způsoby, jakými lze využít sluneční energii. 3. V kterém roce byla objevena látka, která umožňuje stabilní přepínání mezi pohlcováním a uvolňováním energie? Zpět na kalendář

21 ZADÁNÍ ÚLOHY 16. ČERVNA 16. Ovesná kaše Zpět na kalendář

22 ZADÁNÍ ÚLOHY 17. ČERVNA 17. Falešnou bankovkou proti korupci Již milion těchto bankovek s hodnotou nula rupií obíhá po Indii. Kdybyste je chtěli získat, stačí si je vytisknout z jedné internetové stránky. Další podvod na internetu? Ale vůbec ne! Pouze geniální nápad indické neziskové organizace Pátý pilíř (5th Pillar). Ta totiž přišla s nápadem dát bankovku každému úředníkovi, který si řekne o úplatek. Nejzajímavější na tom je, že to opravdu funguje! Nezisková organizace uvádí řadu případů, kdy dopálení, dokonce snad i vystrašení úředníci přestali úplatek od své oběti požadovat Zdroj: Zdroj: Přeloženo a upraveno z časopisu Ça m intéresse. Décembre 2010/Janvier Jak můžete získat bankovku s hodnotou nula rupií? a) Musíte si o ni napsat jedné neziskové organizaci v Indii. b) Musíte ji směnit v bance. c) Musíte mít přístup k internetu a k tiskárně. d) Musíte se stát obětí indických úředníků. 2. Proč byla bankovka vypuštěna do oběhu? a) Jde o podvod. b) Jako nástroj proti úplatkářství. c) Jde o nový druh zábavy. d) Bankovku lze směnit za pravé peníze. Zpět na kalendář

23 ZADÁNÍ ÚLOHY 18. ČERVNA 18. Muži a plyšové hračky Více než třetina dospělých cestuje se svými plyšáky. Toto ohromující zjištění pochází z průzkumu britského hotelového řetězce Travelodge. Ten se začal o tuto problematiku zajímat hlouběji poté, co v jeho zařízeních bylo během jednoho roku zapomenuto plyšáků. V průzkumu, který tento hotelový řetězec uspořádal, bylo osloveno 6000 osob. 35 % z nich udává, že usíná s plyšákem. Dalším zajímavým zjištěním bylo, že více než polovina dospělých Britů stále vlastní svého plyšového medvídka z dětství. Průměrný britský plyšový medvídek se dožívá věku 27 let. Čtvrtina mužů připouští, že si plyšáky bere s sebou na služební cestu. Když jsou na cestě, připomíná jim tato hračka domov a (částečně) jim nahrazuje absenci jejich partnerky. Čtrnáct procent ženatých mužů uvedlo, že když přijde někdo z rodiny nebo z přátel na návštěvu, schovají svého plyšového medvídka do skříně nebo pod postel. Patnáct procent mužů připouští, že plyšového medvídka považuje za svého nejlepšího přítele. Důvod? Vždy vás vyslechne a nikdy vás nekritizuje. Zdroj: (Přeloženo a upraveno) 1. Z článku vyplývá, že cestování a) zvyšuje nároky na paměť, b) je stresující a působí špatně na psychiku, c) je jedna velká hra, d) způsobuje roztržitost, Pokračování na další straně Zpět na kalendář

24 ZADÁNÍ ÚLOHY 18. ČERVNA 2. To, že usíná s plyšákem, připustilo a) osob b) osob c) osob d) osob 3. Který obrázek se nejlépe hodí k poslednímu odstavci? a) b) c) d) Zpět na kalendář

25 ZADÁNÍ ÚLOHY 19. ČERVNA 19. Cesta na dovolenou Chystáte se na rodinnou dovolenou do Benátek. Vyhledávač na internetu vám našel trasu dlouhou 945 km a odhadl čas strávený na cestě na 9 hodin. V kolik hodin musíte vyrazit, když víte, že po třech hodinách budete dělat přestávky o délce 30 minut a na dohledání hotelu budete potřebovat alespoň půl hodiny? Navíc počítáte s tím, že se na trase tvoří kolony, které prodlouží cestu o hodinu. V hotelu vás očekávají mezi 19. a 20. hodinou. Jaká je průměrná rychlost, kterou předpokládá internet, a jaká bude vaše skutečná rychlost? Zpět na kalendář

26 ZADÁNÍ ÚLOHY 20. ČERVNA 20. Body Na obrázku vidíte čtyři body rozmístěné do tvaru čtverce. Spojte je třemi přímkami tak, aby výsledný obrazec byl uzavřený. Zpět na kalendář

27 ZADÁNÍ ÚLOHY 21. ČERVNA 21. Jak nejlépe nakoupit Eva by chtěla koupit mamince k narozeninám její oblíbenou voňavku. Zjistila, že ji mají v drogerii kousek od školy, kde stojí 550 Kč. Její přítelkyně jí řekla, že se dá koupit i ve velkém supermarketu vzdáleném 25 km, tam by ale bylo potřeba dojet. Voňavka tam ale stojí jen 500 Kč. Poslední možnost je objednat voňavku přes internet, kde ji našla za cenu 440 Kč. Musí však zaplatit poštovné a balné, které činí 120 Kč. Kde je nejvýhodnější voňavku koupit, pokud započítáme i náklady na benzin do auta? (Auto má spotřebu 6 l/100 km a litr benzinu stojí 35 Kč). Zpět na kalendář

28 ZADÁNÍ ÚLOHY 22. ČERVNA 22. Šifrovaný vzkaz V dávných dobách se používala pro posílání zpráv jednoduchá šifra. Stačilo k tomu, aby ten, kdo zprávu odesílá. a ten, kdo ji přijímá, měl stejnou knihu. Odesílatel pak poslal jen sadu skupin číslic, kdy první číslice znamenala stranu knihy, druhá řádek a třetí slovo na řádku. Zkuste rozluštit zprávu, která obsahuje následující krátký příběh. Můžeme tedy vynechat číslo stránky a skupiny čísel budou mít tento tvar: 3-12, což znamená 3. řádek a 12. slovo na tomto řádku. Maminka s Kačenkou vaří oběd. V receptu na noky Kačenka čte: 100 g mouky, jedno vejce, 200 ml mléka, sůl. Pozorně vše připravuje. Najednou se setmí. Maminka udělá pár kroků k oknu a poleká se. Sever je úplně černý. Od severozápadu přichází bouřka. Alík na zahradě s kňučením zalézá do boudy: Na staré zdi se ve větru chvěje popínavá růže. Ale Kačka se nebojí. Z nachystaných surovin vyrobí těsto.,mami, už to mám, povídá.,ty jsi můj poklad, usměje se maminka a jde vařit noky. Kód ke zprávě: Zpět na kalendář

29 ZADÁNÍ ÚLOHY 23. ČERVNA 23. Pokácený strom Novákovi na zahradě pokáceli starou jabloň. Po spálení drobných větví jim zůstalo několik silných větví a kmen. Každý z nich měl délku 2 m. Kmen měl poloměr 15 cm, větve 10 cm. Větví bylo celkem 5. Kolik metrů krychlových naskládaného dřeva získají Novákovi, když počítáme, že mezi poleny je 30 % vzduchu? Objem válce se vypočítá: V = π r 2 l, kde r je poloměr, l je délka a π je rovno hodnotě 3,14. a) 0,59 m 3 b) 0,34 m 3 c) 0,56 m 3 Zpět na kalendář

30 ZADÁNÍ ÚLOHY 24. ČERVNA 24. Vypálení Ležáků Dne byla vypálena obec Ležáky na Chrudimsku. Osadu stihl stejný osud jako Lidice 14 dnů před tím. Ležáky byly vypáleny v důsledku heydrichiády a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v nich byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. V lednu roku 1942 vysílá Libuše, obsluhovaná Jiřím Potůčkem, ze strojovny lomu Hluboká u Dachova, v těsném sousedství Ležáků, a to s pomocí správce lomu Jindřicha Vaška. Potůček vysílal z dvojitého stropu strojovny za extrémních podmínek. Vysílačka Libuše pak putovala na jiná místa, posléze se vrátila do lomu Hluboká, ale v dubnu se už nachází v ležáckém mlýně, kde je mlynářem Jindřich Švanda. S Potůčkem již spolupracuje spolu se svými podřízenými Karel Kněz, vrchní strážmistr četnické stanice ve Vrbatově Kostelci. V polovici června 1942, po zradě parašutisty Čurdy, který na pražském gestapu vypovídal i o odbojové síti na Pardubicku, se začíná smyčka kolem Ležáků utahovat. Vysílačku se podaří přestěhovat na Červenokostelecko. Dne 20. června byl zatčen správce lomu Hluboká Vaško a o den později ležácký mlynář Švanda. Časně odpoledne 24. června byly Ležáky obklíčeny. Němci shromáždili všechny obyvatele Ležáků a odvezli je do pardubické vily Zámeček. Následně nacisté domy vyrabovali a zapálili. Všech 34 obyvatel starších 15 let bylo po deváté hodině večer zastřeleno. Ležácké děti byly z Pardubic večer převezeny do dětského útulku v Praze a počátkem července do průchozího tábora v polské Lodži, kde byly roztříděny. Dvě děti byly vybrány jako vhodné k poněmčení a zbylých jedenáct bylo 25. července předáno gestapu, načež byly zplynovány v Chelmnu. Pokračování na další straně Zpět na kalendář

31 ZADÁNÍ ÚLOHY 25. ČERVNA Vyhlazení Ležáků přežily sestry Jarmila a Marie Šťulíkovy, které byly odeslány na převýchovu do třetí říše. Z Ležáků se ještě zachránil mlynářský učeň Jan Pavliš z Pusté Rybné, který byl shodou šťastných okolností ve škole v Pardubicích místo v ležáckém mlýně. Osadu Ležáky tvořilo 8 domů seskupených kolem mlýna na říčce Ležák v katastru obcí Miřetice a Louka. Po válce nebyly Ležáky obnoveny, ale na jejich místě vznikl památník, který tvoří vyznačené půdorysy původních budov a pietní místo. Od ho spravuje Památník Lidice. Zdroj: 1. Odkud vysílal Jiří Potůček v období mezi dubnem a červnem 1942 zprávy z protektorátu do Velké Británie? a) z lomu Hluboká b) z okolí Červeného Kostelce c) ze Švandova mlýna 2. Díky jaké skutečnosti přežil Jan Pavliš ležáckou tragédii? a) Byl propuštěn gestapem, protože neměl trvalý domov v Ležákách. b) Byl ve škole v Pardubicích. c) Zachránil se útěkem do lesa. Zpět na kalendář

32 ZADÁNÍ ÚLOHY 25. ČERVNA 25. Parkovací lístek Prohlédněte si parkovací lístek na obrázku. Je všední den, aktuální čas 17:55. Kolik zaplatíte korun za parkování? Zpět na kalendář

33 ZADÁNÍ ÚLOHY 26. ČERVNA 26. Malování místnosti Rozhodli jste se vymalovat obývací pokoj o půdorysu 3,5 x 5 metrů, výška místnosti je 2,6 metru. Pokoj má dvoje dveře o velikosti 200 x 90 cm a jedno okno o velikosti 160 x 140 cm. Všechny stěny i strop budete malovat na bílo, a to alespoň ve dvou vrstvách. Jaké a kolik balení barvy je třeba za tímto účelem nakoupit? V obchodě jsou k dispozici tato balení: 15 kg za 399 Kč a 7,5 kg za 219 Kč. 1 kg barvy vystačí na 8 12 m 2. Zpět na kalendář

34 ZADÁNÍ ÚLOHY 27. ČERVNA 27. Sňatečnost a rozvodovost Na obrázku vidíte graf, který zobrazuje sňatečnost a rozvodovost české populace v letech Prohlédněte si ho a odpovězte na otázky pod grafem. Sňatečnost a rozvodovost Pokračování na další straně Zpět na kalendář

35 ZADÁNÍ ÚLOHY 27. ČERVNA 1. Mezi kterými dvěma roky došlo k nejvýraznějšímu nárůstu sňatečnosti? 2. V kterých obdobích došlo k poklesu rozvodovosti? 3. V kterém roce bylo uzavřeno nejméně sňatků, ale zároveň se také nejméně párů rozvedlo? 4. Odhadněte, jaká byla průměrná rozvodovost. Zpět na kalendář

36 ZADÁNÍ ÚLOHY 28. ČERVNA 28. Reality Sháníte pronájem, stačil by vám byt 2+kk, naleznete dva inzeráty. Která z těchto nabídek je výhodnější? Svou odpověď zdůvodněte. Inzerát č. 1 Inzerát č. 2 Pronájem, byt 2+kk Cena: Kč Poplatky za služby: Kč Lokalita: centrum města Plocha: 55 m 2 Vlastnictví: osobní Stav objektu: velmi dobrý Pronájem, byt 2+kk Plocha: 60 m 2 Cena: Kč Poplatky za služby: Kč Stav objektu: velmi dobrý Lokalita: centrum města Vlastnictví: osobní Zpět na kalendář

37 ZADÁNÍ ÚLOHY 29. ČERVNA 29. Remoska Remosku, malou přenosnou pečicí elektrickou nádobu, zkonstruoval počátkem padesátých let minulého století elektrotechnik Oldřich Homuta, jehož elektrotechnická dílna byla po znárodnění připojena k podniku REMOS (Revize, Elektro, Montáže, Opravy, Servis). Remoska funguje na principu ohřevu víkem, v němž je umístěna topná spirála. Teplo se poté rozvádí po stěnách nádoby a díky tomu nedochází k připalování jídla. Nový přístroj se v českých domácnostech stal rychle populárním a do roku 1991 jich bylo vyrobeno firmou Karma v Kostelci nad Černými Lesy přes 2,7 milionu kusů. Výroba byla poté zastavena, protože trh načas ovládly mikrovlnné trouby, fritovací hrnce a podobné u nás do té doby těžko dostupné výrobky. Kvalita původní koncepce se ale nakonec prokázala a výroba modernizovaných remosek byla obnovena. Remoska dokonce prorazila na západní trhy, kde se velmi dobře prodává. Zdroj: 1. Proč byla remoska tak populární? a) Protože měla zajímavý název. b) Protože v ní byla umístěna topná spirála. c) Protože se jí prodalo 2,7 milionu kusů. d) Protože se v ní jídlo nepřipalovalo. Pokračování na další straně Zpět na kalendář

38 ZADÁNÍ ÚLOHY 29. ČERVNA 2. Proč byla výroba remosky načas zastavena? a) Protože firma, která ji vyráběla, byla znárodněna. b) Protože ji z trhu vytlačily jiné kuchyňské výrobky. c) Výrobek nemohl konkurovat kvalitě jiných výrobků. d) Firma přišla o odbyt na západních trzích. Zpět na kalendář

39 ZADÁNÍ ÚLOHY 30. ČERVNA 30. Spotřeba automobilu Potřebujeme zjistit spotřebu automobilu, který nemá elektronický ukazatel této skutečnosti. Při posledním tankování benzinu byl na tachometru zaznamenaný stav km, nádrž byla načerpána plná. Znovu jsme brali plnou nádrž benzinu při stavu km, přičemž se do nádrže vešlo 33,8 litru. Jaká byla spotřeba automobilu na 100 km od posledního tankování benzinu? (Zaokrouhlete na 2 desetinná místa.) Zpět na kalendář

40 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. ČERVNA 1. Školní časopis : 1. Žáci vydali nejméně časopisů v roce 2010.

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku Poměry a úměrnosti Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku S poměrem lze pracovat jako se zlomkem a : b = a b porovnávat,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

2.5.15 Trojčlenka III

2.5.15 Trojčlenka III .5.15 Trojčlenka III Předpoklady: 0051 Př. 1: Doplň tabulku, která udává vzdálenost, kterou je možné ujít za různé doby velmi rychlou chůzi. Kolik kilometrů ujdeme touto rychlostí za 1 hodinu? doba chůze

Více

1BMATEMATIKA. 0B5. třída

1BMATEMATIKA. 0B5. třída 1BMATEMATIKA 0B5. třída 1. Kdybych dostal 5 Kč od své sestry, která má 10 Kč, měli bychom oba stejně. Kolik korun mám? (A) žádné (B) 5 Kč (C) 10 Kč (D) 15 Kč 2. Otci je 40 let. Věk Adélky je roven čtvrtině

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 9. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní, 86 00 Praha 8 tel.: 0 fax: 0 0 e-mail: scio@scio.cz www.scio.cz

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou čtyři červené

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Procenta, poměr, trojčlenka Klíčová slova: Procenta, poměr, zvětšení, zmenšení, trojčlenka, měřítko Autor: Mlynářová 1 Trojčlenka označuje postup při řešení úloh přímé

Více

Očekávaný výstup Praktické využití trojčlenky k vyřešení slovních úloh Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Praktické využití trojčlenky k vyřešení slovních úloh Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. Variace 1 Procenta Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Procenta U příkladů, kde se vyskytují procenta,

Více

100 50 : [20 + 25 : (101 96)] = 100 50 : [20 + 25 : 5] = 100 50 : [20 + 5] = = 100 50 : 25 = 100 2 = 98

100 50 : [20 + 25 : (101 96)] = 100 50 : [20 + 25 : 5] = 100 50 : [20 + 5] = = 100 50 : 25 = 100 2 = 98 Test z matematiky základní školy úroveň 1 řešení Každá otázka je za 1 bod, celkový počet bodů je 20. 1. Výsledek výpočtu 100 50 : [20 + 25 : (101 96)] 100 50 : [20 + 25 : (101 96)] = 100 50 : [20 + 25

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Železná trubka o délce 3 metry

Více

Přijímačky nanečisto - 2011

Přijímačky nanečisto - 2011 Přijímačky nanečisto - 2011 1. Vypočtěte: 0,5 2 + (-0,5) 2 (- 0,1) 3 = a) 0,001 b) 0,51 c) 0,499 d) 0,501 2. Vypočtěte: a) 0,4 b) - 0,08 c) 2 3 d) 2 3. Určete číslo s tímto rozvinutým zápisem v desítkové

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

Seminář č. 2 slovní úlohy využívající operací s přirozenými čísly

Seminář č. 2 slovní úlohy využívající operací s přirozenými čísly Metody řešení matematických úloh II Seminář č. 2 slovní úlohy využívající operací s přirozenými čísly Růžena Blažková A) Složené slovní úlohy využívající porovnávání pomocí vztahů o několik více méně,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Prohlédni si obrázek a vyber správnou

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II.termín 23.dubna 2014

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II.termín 23.dubna 2014 MATEMATIKA Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Vítáme vás u přijímacích zkoušek z matematiky a přejeme hodně úspěchů při řešení zadaných úloh. Příklady můžete řešit v libovolném pořadí.

Více

2.5.21 Nepřímá úměrnost III

2.5.21 Nepřímá úměrnost III .5.1 Nepřímá úměrnost III Předpoklady: 0050 Př. 1: Porovnej do dvou sloupců přímou a nepřímou úměrnost (předpis, základní vlastnost, postup při řešení příkladů,...). Přímá úměrnost Nepřímá úměrnost předpis

Více

Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie.

Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie. Slovní úlohy - řešené úlohy Úměra, poměr Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie. Každý rozměr zvětšíme tak, že jeho

Více

Fyzikální veličiny. cíl projektu: vytvořit výukové listy fyzikálních veličin probíraných ve fyzice. Rozdíl mezi fyzikální veličinou a jednotkou.

Fyzikální veličiny. cíl projektu: vytvořit výukové listy fyzikálních veličin probíraných ve fyzice. Rozdíl mezi fyzikální veličinou a jednotkou. Fyzika 6 třída Fyzikální veličiny Projekt určený pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy fyzikálních veličin probíraných ve fyzice. Rozdíl mezi fyzikální veličinou

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika samostatná práce 1) Ve školním roce /13 bylo v Brně 5 základních škol, ve kterých bylo celkem 5 tříd. Tyto školy navštěvovalo 1 3 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik

Více

SOUBOR OTÁZEK. 7.ročník

SOUBOR OTÁZEK. 7.ročník 2015 SOUBOR OTÁZEK 7.ročník Co je Pangea a jaká je její filozofie? V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy přibližně před 300 miliony let, nebyly jednotlivé kontinenty na naší planetě ještě rozdělené,

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

ČÍSLA, ZÁKLADNÍ VÝPOČTY, SLOVNÍ ÚLOHY, PROCENTA

ČÍSLA, ZÁKLADNÍ VÝPOČTY, SLOVNÍ ÚLOHY, PROCENTA ČÍSLA, ZÁKLADNÍ VÝPOČTY, SLOVNÍ ÚLOHY, PROCENTA ČÍSLA. Vyznačte na číselné ose obrazy čísel / a 5/6.. a) Na číselné ose vyznačte interval - n; n - pro n = 5. b) Najděte nejmenší přirozené číslo n, pro

Více

MATEMATIKA jak naučit žáky požadovaným znalostem

MATEMATIKA jak naučit žáky požadovaným znalostem 17 30. DUBNA 2008 MATEMATIKA jak naučit žáky požadovaným znalostem Na pomoc učitelům základních škol V rámci systémového projektu Kvalita I, jednoho z projektů Evropského sociálního fondu, vydal Ústav

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou zakresleny rovinné

Více

SOUBOR OTÁZEK. 7.ročník

SOUBOR OTÁZEK. 7.ročník Finále 2015 SOUBOR OTÁZEK 7.ročník Co je Pangea a jaká je její filozofie? V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy přibližně před 300 miliony let, nebyly jednotlivé kontinenty na naší planetě ještě rozdělené,

Více

Na odměny ve školní soutěži bylo koupeno 25 tužek. Dražší tužky byly za 20 Kč, lacinější za 15 Kč. Celá zaplacená částka byla 455 Kč.

Na odměny ve školní soutěži bylo koupeno 25 tužek. Dražší tužky byly za 20 Kč, lacinější za 15 Kč. Celá zaplacená částka byla 455 Kč. Na odměny ve školní soutěži bylo koupeno 25 tužek. Dražší tužky byly za 20 Kč, lacinější za 15 Kč. Celá zaplacená částka byla 455 Kč. Kolik kusů tužek od každého druhu bylo koupeno? 16 ks dražších a 9

Více

Lidice Ležáky.notebook. January 23, 2014

Lidice Ležáky.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_110 Téma hodiny: Vypálení obcí Lidice a Ležáky Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: heydrichiáda,vypálení Lidic a Ležáků Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková, ZŠ a MŠ Husinec

Více

Trojčlenka. Přímá úměra výkladová část. Organizace výuky:

Trojčlenka. Přímá úměra výkladová část. Organizace výuky: Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vytvořeno 18.6.2013 Určeno pro Přílohy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední

Více

Výpočet dráhy. Autor: Pavel Broža Datum: 12. 4. 2014 Cílový ročník: 7. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.

Výpočet dráhy. Autor: Pavel Broža Datum: 12. 4. 2014 Cílový ročník: 7. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21. Výpočet dráhy Autor: Pavel Broža Datum: 12. 4. 2014 Cílový ročník: 7. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Výpočet dráhy vzor 1 Auto jelo po dálnici průměrnou rychlostí 120 km/h.

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Trojúhelník má jeden úhel tupý,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou zakresleny dva

Více

1.1.4 Poměry a úměrnosti I

1.1.4 Poměry a úměrnosti I 1.1.4 Poměry a úměrnosti I Předpoklady: základní početní operace Poznámka: Následující látka patří mezi nejdůležitější, probírané na základní škole. Bohužel patří také mezi ty, kde je nejvíce rozšířené

Více

2.5.17 Dvojitá trojčlenka

2.5.17 Dvojitá trojčlenka 2..1 Dvojitá trojčlenka Předpoklady: 020 Př. 1: Čerpadlo o výkonu 1, kw vyčerpá ze sklepa vodu za hodiny. Za jak dlouho by vodu ze sklepa vyčerpalo čerpadlo o výkonu 2,2 kw? Čím výkonnější čerpadlo, tím

Více

MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY

MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY 1. Květ tulipánu stojí 8 korun. Ozdobná stuha je za 6 korun. Kolik korun stojí kytice s 5 tulipány se stuhou a beze stuhy? se stuhou: beze stuhy: Jakou kytici

Více

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013 ILUSTRAČNÍ MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 203 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 6 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (00%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE: psací

Více

Příklady k opakování učiva ZŠ

Příklady k opakování učiva ZŠ Příklady k opakování učiva ZŠ 1. Číslo 78 je dělitelné: 8 7 3. Rozhodněte, které z následujících čísel je dělitelem čísla 94: 4 14 15 3. Určete všechny dělitele čísla 36:, 18, 4, 9, 6, 3, 1, 3, 6, 1 3,

Více

Cesta vlakem trvá... Cesta autobusem trvá... Časově výhodnější je...

Cesta vlakem trvá... Cesta autobusem trvá... Časově výhodnější je... MATEMATIKA Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Dobrý den, vítejte na přijímacích zkouškách v Omské. Letos jsme pro vás připravili úsporné úlohy. Neplýtvejte proto časem a pusťte se do jejich

Více

Základy statistiky pro obor Kadeřník

Základy statistiky pro obor Kadeřník Variace 1 Základy statistiky pro obor Kadeřník Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz 1. Aritmetický průměr

Více

OPRAVDU VYPNUTO? ANEB STAND-BY U NÁS DOMA

OPRAVDU VYPNUTO? ANEB STAND-BY U NÁS DOMA OPRAVDU VYPNUTO? ANEB STAND-BY U NÁS DOMA Cíl(e): Žáci vědí, že elektrické spotřebiče vypnuté v režimu stand-by také spotřebovávají elektrickou energii. Proto se naučí vypínat je úplně, když je to vhodné.

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

Matematika 9. ročník

Matematika 9. ročník Matematika 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: SVFMFRIH) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Počítání s čísly / Geometrie / Slovní úlohy

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída MATEMATIKA 5. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST Maimální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm 1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm jablek více než na první. Kolik jablek je dohromady na stole, víš-li, že na druhé hromádce

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 6. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 4, 186 Praha 8 tel.: 24 75 555 fax: 24 75 55 e-mail: scio@scio.cz

Více

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI MA1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 12 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Zde v testovém sešitě si můžete

Více

Variace. Poměr, trojčlenka

Variace. Poměr, trojčlenka Variace 1 Poměr, trojčlenka Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Poměr Poměr je matematický zápis

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Inzerát lyžování v Itálii výpočty nákladů Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka je

Více

1BMATEMATIKA. 0B9. třída

1BMATEMATIKA. 0B9. třída BMATEMATIKA 0B. třída. Na mapě v měřítku : 40 000 je vyznačena červená turistická trasa o délce cm. Za jak dlouho ujde tuto trasu turista, který se pohybuje stálou rychlostí 4 km/h? (A) za minut (B) za

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

Pracovní list - vaření

Pracovní list - vaření Pracovní list - vaření Jaké spotřebiče doma používáte, chcete-li si ohřát vodu na čaj? Vyzkoušejte čtyři asi nejběžnější způsoby, kterými si můžete vodu na čaj ohřát. Můžete vodu ohřívat ve varné konvici,

Více

Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) I. Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro

Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) I. Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) I Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro jednu z nich rozhodneme, ostatní alternativy zpravidla nemůžeme realizovat užitek/výnos/příjem,

Více

Petr Husar, www.e-matematika.cz nesnesitelně snadná matematika! Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení

Petr Husar, www.e-matematika.cz nesnesitelně snadná matematika! Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení Každá otázka je za 1 bod, celkový počet bodů je 20. 1. Tři podnikatelé srovnávali své výdaje za měsíc listopad. Novákovy výdaje byly dvakrát větší než Šindelářovy

Více

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo:

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: 1. Toník se dopravuje ze školy domů autobusem číslo 176, který jezdí vždy v celou hodinu a pak dále po každých 15 minutách. Dnes dorazil Toník

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Habermaaß-hra 4125. Experimentální Box - Vítr

Habermaaß-hra 4125. Experimentální Box - Vítr CZ Habermaaß-hra 4125 Experimentální Box - Vítr Užitečné rady pro dospělé pomocníky Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a bezpečnostní pravidla. Tato pravidla mějte vždy na mysli, bude-li si vaše dítě

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

FO53G1: Převážíme materiál na stavbu Ve stavebnictví se používá řada nových materiálů; jedním z nich je tzv. pórobeton. V prodejní nabídce jsou

FO53G1: Převážíme materiál na stavbu Ve stavebnictví se používá řada nových materiálů; jedním z nich je tzv. pórobeton. V prodejní nabídce jsou FO53G1: Převážíme materiál na stavbu Ve stavebnictví se používá řada nových materiálů; jedním z nich je tzv. pórobeton. V prodejní nabídce jsou uvedeny pórobetonové tvárnice o rozměrech 300 mm x 249 mm

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Výsledek ekostopy školy za rok 2012

Výsledek ekostopy školy za rok 2012 třídy Výsledek ekostopy školy za rok 2012 Ekologická stopa školy v roce 2012 je 533.17 Biokapacita školy v roce 2012 je 4.04 Ekologická stopa školní jídelny školy v roce 2012 je 101.55 Ekologická stopa

Více

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,...

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,... Vzorové příklady k přijímacím zkouškám ) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a), 6,, 4, 48, 96,... b) 87, 764, 6, 4, 4,... c), 6, 8,,, 0, 6,... d),,, 7,,, 7, 9,,... e) ; ; ; ; ; 8 ) Doplňte číslo místo.

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

vysvětlení pravidel + rozdělení žáků do skupinek (cca 5 minut)

vysvětlení pravidel + rozdělení žáků do skupinek (cca 5 minut) Didaktika matematiky s praxí II. PhDr. Eva Bomerová Cíl hodiny: Procvičení násobení a dělení z paměti hravou formou - Lovení matematických bobříků Před začátkem vyučovací hodiny si upravíme třídu tak,

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

PÁTRÁNÍ PO ENERGETICKÝCH ŠTÍTCÍCH

PÁTRÁNÍ PO ENERGETICKÝCH ŠTÍTCÍCH PÁTRÁNÍ PO ENERGETICKÝCH ŠTÍTCÍCH Cíl(e): Žáci vědí, kde naleznou informace o energetické spotřebě elektrických spotřebičů. Porozumí tomu, co nám říkají energetické štítky. Žáci si jsou vědomi, jaké výhody

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí učiva procenta v oblasti slovních úloh Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Zvládnutí učiva procenta v oblasti slovních úloh Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 16. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz

Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz 2 OBSAH PREZENTACE Úvod Dovolená Čechů v roce 2014 ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění 3 DOVOLENÁ ČECHŮ V ROCE 2014 5 Téměř

Více

Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo

Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo Mgr. Hana Tesařová, ZŠ Lysice Opakování a procvičování učiva v matematice je jednoznačně nutností. Už naši předkové tvrdili, že opakování je matkou

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné.

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Šablona FG č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Tematický okruh Téma Ročník 4. Číslo a proměnná Příjmy a výdaje, slovní úloha na písemné

Více

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Seznámení se zlomky Pro lidi s krví Rh je riskantní cestovat do jiných částí světa, kde jsou zásoby krve Rh jen malé. Vybarvi podle hodnot uvedených v tabulce dané části. Ve kterých oblastech mají málo

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Otec je o 10 cm vyšší než matka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

2.1.15 Slovní úlohy na lineární funkce

2.1.15 Slovní úlohy na lineární funkce 2.1.15 Slovní úloh na lineární funkce Předpoklad: 2108 Pedagogická poznámka: Obsah hodin přesahuje 45 minut (pokud necháte student pracovat samostatně). Poslední příklad tak zůstává na další hodinu nebo

Více

Pracovní list Finanční plánování

Pracovní list Finanční plánování Pracovní list Finanční plánování Úkol č. 1 Vypište jak dále rozdělujeme příjmy a výdaje u osobního rozpočtu a ke každému druhu uveďte alespoň jeden příklad. Úkol č. 2 Eliška studuje střední školu. Od září

Více

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro Příjímací zkoušky 01 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) 1. Číselné obory 1.1. Doplňte číslo do rámečku tak, aby platila rovnost: 1.1.1.

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Korespondenční Seminář z Programování

Korespondenční Seminář z Programování Korespondenční Seminář z Programování SOUTĚŽ KASIOPEA 27. ročník Zadání úloh Březen 2015 V tomto textu naleznete zadání úloh online soutěže Kasiopea 2015, která probíhá o víkendu 22. 23. března. Veškeré

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

( ) Zadání SPORT 2014. 1. Kolik % z 2,5 Kč je 0,5 Kč? a) 5% b) 10% c) 20% d) 25% 2. Žák popleta v písemce napsal: ( x 1) x 1

( ) Zadání SPORT 2014. 1. Kolik % z 2,5 Kč je 0,5 Kč? a) 5% b) 10% c) 20% d) 25% 2. Žák popleta v písemce napsal: ( x 1) x 1 Zadání SPORT 0. Kolik % z,5 Kč 0,5 Kč? a) 5% b) 0% c) 0% d) 5%. Žák popleta v písemce napsal: ( x ) x =. Pro která x ho výpočet správný? a) x = b) x = c) x = 0 d) pro žádné x. Určete délku x podle údajů

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Ekonomie Autor: Mgr. Petr Hartmann Název: NEJLEPŠÍ NÁKUP (cena a

Více

Cykly a pole 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Cykly a pole 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. Cykly a pole Tato část sbírky je tvořena dalšími úlohami na práci s cykly. Na rozdíl od předchozího oddílu se zde již v řešeních úloh objevuje více cyklů, ať už prováděných po sobě nebo vnořených do sebe.

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Kolik os souměrnosti má kruh?

Více

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v hodinách matematiky a těšíme se na shledanou v 2. ročníku této soutěže.

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v hodinách matematiky a těšíme se na shledanou v 2. ročníku této soutěže. Drazí matematičtí přátelé, v úvodu tohoto sborníku Vás chceme pozdravit a v ucelené podobě předat řešené příklady 1. ročníku Malého matematického šampionátu pro žáky 5. tříd. K uspořádání této soutěže

Více

Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669361, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz

Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669361, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669361, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz Přijímací zkouška z matematiky (osmileté studium) 1. termín 22. 4. 2014 Hledá se

Více