ZADÁNÍ ÚLOHY ČERVEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "365 + 1 ZADÁNÍ ÚLOHY ČERVEN"

Transkript

1 ZADÁNÍ ÚLOHY ČERVEN Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni Na roční kalendárium se dostanete pomocí zpětného tlačítka na vašem prohlížeči.

2 ZADÁNÍ ÚLOHY 1. ČERVNA 1. Školní časopis Žáci si už řadu let vydávají vždy na konci roku školní časopis, na jehož tvorbě se více či méně podílí každá třída, ale konečná realizace probíhá v žurnalistickém kroužku, který vede pan učitel Fiala. V časopise jsou publikovány zážitky ze škol v přírodě, školních výletů vánočních a velikonočních trhů, z nejrůznějších akcí školy i účasti a umístění žáků ve vědomostních olympiádách. To vše je doplněno fotkami a obrázky. Na vydání časopisu byl v posledních letech různý objem finančních prostředků, a proto nebyl počet výtisků vždy stejný. Podívejte se na následující graf a odpovězte na následující otázky: 1. V kterém roce vydali žáci nejméně časopisů? 2. Byl průměrný počet výtisků v období stejný, vyšší nebo nižší než v období ? 3. Bylo v některých letech vydáno stejné množství časopisů? Zpět na kalendář

3 ZADÁNÍ ÚLOHY 2. ČERVNA 2. Známka z matematiky Paní učitelka matematiky chce být při hodnocení objektivní, a tak nemá každá známka stejnou váhu. Za běžné testíky, které píšete každou hodinu, získáváte známky s váhou 1 nebo 2, za čtvrtletní písemnou práci váhu 3, za domácí úkoly a aktivitu v hodině váhu 1 atd. 1. Zkuste vypočítat, jaká známka vychází na vysvědčení Arnoštovi, když zatím získal tyto známky. 2. Stačilo by Arnoštovi získat z druhé čtvrtletní písemné práce dvojku, aby měl na vysvědčení jedničku? Odpovědi podložte výpočtem. Aktivita a váha Známka Test (váha 1) 1 Test (váha 2) 2 Test (váha 1) 1 Test (váha 1) 1- Ústní zkoušení (váha 2) 2 Čtvrtletní písemná práce (váha 3) 1 Domácí úkol (váha 1) 1 Test (váha 1) 2 Test (váha 2) 2- Domácí úkol (váha 1) 1 Aktivita v hodině (váha 1) 1 Čtvrtletní písemná práce (váha 3)? (Poznámka: Vážený průměr se vypočítá jako součet známek násobený vahami, který se vydělí součtem vah.) Zpět na kalendář

4 ZADÁNÍ ÚLOHY 3. ČERVNA 3. Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod je zákonná úprava vztahu mezi občanem a státem. Je součástí ústavního pořádku České republiky a vedle ústavy je to nejdůležitější právní dokument, který vychází z principů právního státu a bez nějž by nebyla právně zakotvena demokratická práva a svobody. Listina má několik částí, pro naši úlohu jsme vybrali jen článek 32 a 33, který si pročtěte, a odpovězte na otázky pod textem. Článek 32 (1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. (2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky. (3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. (4) Péče o děti a jejich výchova jsou právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. (5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. (6) Podrobnosti stanoví zákon. Článek 33 (1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. (2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. (3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu. (4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. Zdroj: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Pokračování na další straně Zpět na kalendář

5 ZADÁNÍ ÚLOHY 3. ČERVNA 1. V Listině základních práv a svobod jsou definována práva občanů, v jednom z uvedených článků je však stanovena i povinnost. Najděte, o jakou povinnost se jedná, a uveďte, ve kterém je článku. 2. Za jakých podmínek mohou být podle Listiny základních práv a svobod děti odloučeny od rodičů? Zpět na kalendář

6 ZADÁNÍ ÚLOHY 4. ČERVNA 4. Výdaje za benzin lehčí verze Rodina vydala v roce 2009 za benzin celkem Kč, v tomto roce stál 1 litr benzinu 29 Kč. Jak velké výdaje za benzin budou v roce 2012, když nyní 1 litr benzinu stojí 37 Kč a autem ujedou stejný počet kilometrů jako v roce 2009? a) Kč b) Kč c) Kč těžší verze Rodina jezdí autem v průměru km měsíčně, spotřeba benzinu činí 6,5 l na 100 km. V roce 2009 stál 1 litr benzinu 29 Kč, v roce 2012 již stojí 1 litr benzinu 37 Kč. Jaké byly výdaje rodiny za benzin v letech 2009 a 2012, když víte, že v obou letech byla autem ujeta stejná vzdálenost? a) Kč a Kč b) Kč a Kč c) Kč a Kč Zpět na kalendář

7 ZADÁNÍ ÚLOHY 5. ČERVNA 5. Brigáda V novinách je otištěna nabídka brigády na sběr jahod. Při natrhání určeného objemu jahod na den činí odměna 550 Kč, o víkendech se odměna zvyšuje o 25 %. Jakou částku si vydělá student za 9 dní včetně 1 víkendu? a) Kč b) Kč c) Kč Zpět na kalendář

8 ZADÁNÍ ÚLOHY 6. ČERVNA 6. Školní výlet Na konci školního roku se vydala 22členná třída na dlouho očekávaný výlet do zoologické zahrady. Každý žák zaplatil paní učitelce 350 Kč. Stejnou sumu zaplatily také dvě paní učitelky. Autobusová doprava stála Kč. Za vstupenky po skupinové slevě zaplatily učitelky celkem Kč. Zbylé peníze byly rozděleny mezi žáky a učitelky a bylo dohodnuto, že si za ně nakoupí něco dobrého v cukrárně. Kolik korun zbylo na jednu osobu na útratu v cukrárně? a) 40 Kč b) 50 Kč c) 65 Kč Zpět na kalendář

9 ZADÁNÍ ÚLOHY 7. ČERVNA 7. Výroba roštu na postel Při sestavování dětské postele je třeba si z jednotlivých latí sestavit rošt pod matraci. Postel je dlouhá 180 cm, na tuto délku máme k dispozici 12 latí o šířce 6 cm. Jak velké mezery musíme naměřit mezi latěmi, aby byl rošt zcela pravidelný? Zaokrouhlete na jedno desetinné místo. Zpět na kalendář

10 ZADÁNÍ ÚLOHY 8. ČERVNA 8. Mezinárodní den oceánů Moře a oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny povrchu planety Země a obsahují asi 90 % biosféry. Světový den oceánů se slaví 8. června proto, aby se zvýšilo povědomí o důležitosti světových oceánů, zdůraznil se jejich podíl na životě na Zemi a poukázalo se na to, jak je můžeme chránit. V tento den se tradičně koná řada vzdělávacích akcí v řadě zemí všech kontinentů. Poprvé byl připomenut v roce Oceán dominantní fyzickogeografický prvek povrchu Země tvořený masou slané vody. Oceán pokrývá plochu asi 362 mil. km 2 (71 % povrchu Země), průměrná hloubka 3,7 km. V rámci světového oceánu se rozlišuje Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán a Severní ledový oceán; každý z nich má uzavřený systém mořských proudů, specifické vlastnosti vody apod. Okrajové části oceánu se nazývají moře. Tichý oceán - Pacifik je největším oceánem na Zemi. Rozprostírá se mezi Asií, Amerikou, Antarktidou a Austrálií. Jeho plocha je asi 180 mil. km² (35 % povrchu Země) a je polovinou plochy světového oceánu. Jeho maximální hloubka je m. Atlantský oceán - Atlantik je druhým největším oceánem na Zemi. Jeho plocha je mil. km². Od severu k jihu měří km. Jeho maximální hloubka je v Portorickém příkopu a je m. Indický oceán - třetím největším oceánem světa je Indický oceán, který se rozprostírá na východní polokouli. Jeho plocha je 76 mil. km² a maximální hloubka m (v Jávském příkopu). Pokračování na další straně Zpět na kalendář

11 ZADÁNÍ ÚLOHY 8. ČERVNA Severní ledový oceán je nejmenším oceánem na Zemi. Rozprostírá se mezi pobřežím severní Eurasie a Severní Ameriky. Jeho plocha je asi 11,4 mil. km² a maximální hloubka 5450 m. Zdroj: 1. Který den je Světovým dnem oceánů? a) 6. červenec b) 6. říjen c) 8. červen 2. Jakou plochu zaujímá největší oceán na Zemi? a) mil. km 2 b) 180 mil. km 2 c) 76 mil. km 2 3. Jaký podíl Země pokrývají oceány? a) 35 % povrchu Země b) 68 % povrchu Země c) 71 % povrchu Země Zpět na kalendář

12 ZADÁNÍ ÚLOHY 9. ČERVNA 9. Postřik na ochranu jádrovin a peckovin Ovocné stromy si vyžadují péči od jara do podzimu. Kromě každoročního prostříhávání je také třeba postříkat je proti plísním a houbovým chorobám. Koupili jste si postřik, který je ve formě vodorozpustných granulí. V balení jsou 2 sáčky s postřikem po 5 gramech. První sáček použijete proti kadeřavosti broskvoní, druhý sáček proti strupovitosti jabloní. Níže je uveden návod na použití postřiku. Plodina Škodlivý organismus Dávkování Koncentrace (%) třešeň, višeň skvrnitost listů 0,07% broskvoň kadeřavost 0,10% jádroviny strupovitost 0,07% Přibližně jaké množství vody budete potřebovat k roztoku proti kadeřavosti? Kolik litrů vody k roztoku proti strupovitosti? (Výsledek zaokrouhlete na celé litry) a) 4l a7l b) 5l a8l c) 5l a7l Zpět na kalendář

13 ZADÁNÍ ÚLOHY 10. ČERVNA 10. Lidice V roce 2012 u příležitosti 70. výročí vyhlazení Lidic koordinovala Česká centra pro zastupitelské úřady ČR ve světě putování výstavy poskytnuté galerií Památníku Lidice. Připomínka tragického osudu Lidic byla prostřednictvím Mezinárodní dětské výtvarné výstavy spolu s výstavou o Lidicích prezentována v zahraničí s řadou doprovodných programů. Generální ředitel Českých center Michael W. Pospíšil převzal současně záštitu nad následujícím 41. ročníkem Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice Putovní výstava dětských obrázků se v několika variacích od začátku roku 2012 představila například v Kábulu, Prešově, Istanbulu. Dále bude instalována v Bagdádu, Oslu, Buenos Aires, Sao Paulu, Budapešti, Alžíru či Ottawě. Od 5. do 8. června 2012 je soubor výstav o Lidicích instalován v Evropském parlamentu v Bruselu. Ljuba Svobodová, Česká centra, programové oddělení: V návaznosti na výstavu využijí některá Česká centra a zastupitelské úřady možnost promítnout filmový dokument Památník Lidice režiséra Viktora Maurera, dokument In the Shadow of Memory, který vznikl z popudu Jerri Zbiral, či Lidice Petra Nikolaeva. Česká centra Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí v 21 zahraničních metropolích 3 kontinentů. Realizují výstavy, filmové přehlídky, kurzy českého jazyka, literární akce, scénická vystoupení, zahraniční rezidenční Pokračování na další straně Zpět na kalendář

14 ZADÁNÍ ÚLOHY 10. ČERVNA stáže, press tripy a street akce. Dále podporují českou účast na mezinárodních festivalech a veletrzích kreativních průmyslů, zprostředkovávají kontakty a organizují další programy na podporu mezinárodní spolupráce. Česká centra takto za rok uspořádají v celé zahraniční síti přes 3000 akcí a oslovují více než 1,5 mil návštěvníků. Zdroj: 1. Ve kterém roce byla vyhlazena obec Lidice? 2. Kolik návštěvníků oslovují Česká centra v celé zahraniční síti? 3. Které filmy mohou Česká centra promítnout v návaznosti na výstavu dětských kreseb? Zpět na kalendář

15 ZADÁNÍ ÚLOHY 11. ČERVNA 11. Míle v Irsku V Irsku byla donedávna rychlost uváděna v mílích za hodinu (mph), zatímco vzdálenosti se udávaly v kilometrech. Nejvyšší povolené rychlosti byly 30 mph v obci a 55 mph mimo obec. Vzdálenosti mezi irskými městy (v km) Cork 254 Dublin Dundalk Galway Limerick Sligo Waterford 1 míle = přibližně 1,61 km 1. Překročil/a byste nejvyšší povolenou rychlost v obci, pokud byste jel/a rychlostí 50 km/h? 2. V kolik hodin budete nejdříve ve městě Sligo, když vyrazíte z města Galway v 10:00 a Vaše rychlost nepřekročí maximální povolenou rychlost mimo obec? Zpět na kalendář

16 ZADÁNÍ ÚLOHY 12. ČERVNA 12. Jistě, pane ministře Jistě, pane ministře a pokračování Jistě, pane premiére je dnes již klasický komediální seriál BBC z prostředí vysoké politiky natočený mezi lety 1980 a Ačkoli se odehrává ve Velké Británii, divák s překvapením (a možná i ulehčením) zjistí, že hrátky politiků a chování státní byrokracie jsou v Británii prakticky stejné jako u nás. Autory námětu a scénáře jsou Antony Jay a Jonathan Lynn. Geniální nápad autorů spočívá ve vytvoření fiktivního Ministerstva pro administrativní záležitosti. Obvyklou osou všech epizod jsou souboje důvěřivého ministra pro administrativní záležitosti Jamese Jima Hackera s jeho stálým tajemníkem machaivelistickým sirem Humpreym Applebym. Dvojici sekunduje osobní tajemník Bernard Wooley. Sitcom se stal velmi populárním a oceňovaným, vyhrál např. několik cen britské televizní akademie a umístil se na šestém místě v hlasování o nejlepší britský sitcom v roce Šlo o oblíbený televizní pořad britské premiérky premiérky Margaret Thatcherové. Zdroj: 1. Jak se jmenovalo fiktivní ministerstvo, v jehož čele stál Jim Hacker? a) Ministerstvo pokroku b) Ministerstvo pro potírání dluhů c) Ministerstvo pro administrativní záležitosti 2. Který britský politik měl tento seriál v oblibě? a) Winston Churchill b) Margaret Thatcherová c) Harold Wilson Zpět na kalendář

17 ZADÁNÍ ÚLOHY 13. ČERVNA 13. Prádelní šňůra Na zahradu jste si nechali zabudovat dva proti sobě stojící stojany na prádelní šňůru. Stojany jsou od sebe vzdáleny 5 metrů. Na horních vodorovných tyčích je na každé straně přiděláno po pěti háčcích, přičemž mezi jednotlivými háčky je rozmezí 50 cm. Prádelní šňůry se prodávají v různých baleních podle délky. Jakou prádelní šňůru musíte nyní zakoupit, abyste mohli využít všechny háčky a přitom mohli šňůru uvázat v jednom kuse bez řezání? Šňůru budete natahovat pouze kolmo k tyčím, nikoliv šikmo/úhlopříčně. Počítejte, že na úvazy spotřebujete dalších 50 cm šňůry. a) 26 metrů b) 28 metrů c) 30 metrů d) 32 metrů Zpět na kalendář

18 ZADÁNÍ ÚLOHY 14. ČERVNA 14. Vlaky a papoušek Na jedné trati proti sobě vyjedou ve stejné chvíli ze dvou 300 km vzdálených stanic dva vlaky rychlostí 50 km za hodinu. V okamžiku, kdy vyjedou, vyletí z jednoho z nich chytrý papoušek a letí rychlostí 75 km za hodinu naproti druhému vlaku, aby strojvůdce varoval před možnou srážkou. Když se mu to nepodaří, obrátí se zpět a vrací se k prvnímu vlaku, kde se pokusí varovat prvního strojvůdce. Totéž opakuje tak dlouho, až se vlaky řízené těmito nedovtipnými strojvůdci srazí. Kolik kilometrů papoušek nalétá do chvíle, než se vlaky srazí, když předpokládáme, že mu pokus o varování nezabere žádný čas? Zpět na kalendář

19 ZADÁNÍ ÚLOHY 15. ČERVNA 15. Nová energie ze Slunce Vzácné ruthenium ukazuje cestu ke skladování energie Lidé se zatím naučili využívat sluneční energii v zásadě dvěma způsoby: fotovoltaika ji přeměňuje na elektřinu a tepelné systémy, které sluneční teplo využívají k ohřevu vody, buď k přímému použití, nebo jako pohon turbíny. Ale je ještě třetí možnost, sice známá, ale zatím komerčně nevyužívaná termochemická. Výzkumníci MIT nyní tvrdí, že lze i tento třetí způsob využít komerčně. Termochemický postup je založen na zachytávání slunečního záření v určité konfiguraci vybraných molekul, které pak mohou uvolnit energii na požádání k výrobě tepla. Na rozdíl od běžných termických systémů nevyžaduje nově upřesňovaná technologie zvláštní izolaci a množství uložené energie může zůstat stabilní po celá léta. Právě skladování energie je jedním z nejdůležitějších problémů, jehož vyřešením se může efektivita využívání sluneční energie zvýšit. A sluneční energie má onu nepřekonatelnou přednost, že je volně k dispozici. Původní výzkum byl ukončen již v roce 1970, kdy nikdo nemohl najít chemickou látku, která by byla schopná spolehlivého zpětného přepínání mezi dvěma stavy pohlcování a uvolňování energie. Taková sloučenina byla objevena až v roce Bohužel však obsahovala ruthenium velmi vzácný, a tudíž i drahý prvek. A nikdo nebyl schopen přesně popsat molekulární mechanismus, který činil tuto látku tak jedinečnou, a tudíž to komplikovalo nalezení nějaké levnější varianty. Technologický pokrok nyní umožnil výzkumníkům z MIT pochopit molekulární mechanismus fulvalene-diruthenia. Zjednodušeně celý proces probíhá tak, že molekuly se vlivem pohlcování slunečního záření transformují do vyššího Pokračování na další straně Zpět na kalendář

20 ZADÁNÍ ÚLOHY 15. ČERVNA energetického stavu a mohou tak na neurčito zůstat stabilní. Pak malým přídavkem tepla nebo použitím katalyzátoru se vrátí do původního stavu za současného uvolnění energie. Ovšem výzkum ukázal, že proces je o trošku složitější. Ukázalo se, že hlavní roli hraje jakýsi mezistupeň, vysvětlil Jeffrey Grossman z oddělení materiálového inženýrství. V mezistupni se molekuly ocitnou jakoby na půli cesty mezi oběma kýženými stavy. Ruthenium zůstává stále komerčně nedostupné, ale vlastnosti molekuly budou nyní vědci srovnávat s databází desítek milionů známých molekul a hledat vhodného kandidáta. A pokud se nenajde, zůstává i možnost konstrukce nových molekul. Energie zachycená termochemickou technologií je schopná ohřát vodu na 200 stupňů Celsia, což je dost pro běžnou domácí potřebu i pro výrobu elektřiny. Jde o energii, která se dá stabilně skladovat a navíc i pravidelně zcela zdarma dobíjet. A to je velice slibná možnost. Zdroj: National Geographic Přečtěte si článek o sluneční energii a odpovězte na otázky 1 až Jmenujte dva důvody, proč je termochemická energie výhodná. 2. Uveďte dva způsoby, jakými lze využít sluneční energii. 3. V kterém roce byla objevena látka, která umožňuje stabilní přepínání mezi pohlcováním a uvolňováním energie? Zpět na kalendář

21 ZADÁNÍ ÚLOHY 16. ČERVNA 16. Ovesná kaše Zpět na kalendář

22 ZADÁNÍ ÚLOHY 17. ČERVNA 17. Falešnou bankovkou proti korupci Již milion těchto bankovek s hodnotou nula rupií obíhá po Indii. Kdybyste je chtěli získat, stačí si je vytisknout z jedné internetové stránky. Další podvod na internetu? Ale vůbec ne! Pouze geniální nápad indické neziskové organizace Pátý pilíř (5th Pillar). Ta totiž přišla s nápadem dát bankovku každému úředníkovi, který si řekne o úplatek. Nejzajímavější na tom je, že to opravdu funguje! Nezisková organizace uvádí řadu případů, kdy dopálení, dokonce snad i vystrašení úředníci přestali úplatek od své oběti požadovat Zdroj: Zdroj: Přeloženo a upraveno z časopisu Ça m intéresse. Décembre 2010/Janvier Jak můžete získat bankovku s hodnotou nula rupií? a) Musíte si o ni napsat jedné neziskové organizaci v Indii. b) Musíte ji směnit v bance. c) Musíte mít přístup k internetu a k tiskárně. d) Musíte se stát obětí indických úředníků. 2. Proč byla bankovka vypuštěna do oběhu? a) Jde o podvod. b) Jako nástroj proti úplatkářství. c) Jde o nový druh zábavy. d) Bankovku lze směnit za pravé peníze. Zpět na kalendář

23 ZADÁNÍ ÚLOHY 18. ČERVNA 18. Muži a plyšové hračky Více než třetina dospělých cestuje se svými plyšáky. Toto ohromující zjištění pochází z průzkumu britského hotelového řetězce Travelodge. Ten se začal o tuto problematiku zajímat hlouběji poté, co v jeho zařízeních bylo během jednoho roku zapomenuto plyšáků. V průzkumu, který tento hotelový řetězec uspořádal, bylo osloveno 6000 osob. 35 % z nich udává, že usíná s plyšákem. Dalším zajímavým zjištěním bylo, že více než polovina dospělých Britů stále vlastní svého plyšového medvídka z dětství. Průměrný britský plyšový medvídek se dožívá věku 27 let. Čtvrtina mužů připouští, že si plyšáky bere s sebou na služební cestu. Když jsou na cestě, připomíná jim tato hračka domov a (částečně) jim nahrazuje absenci jejich partnerky. Čtrnáct procent ženatých mužů uvedlo, že když přijde někdo z rodiny nebo z přátel na návštěvu, schovají svého plyšového medvídka do skříně nebo pod postel. Patnáct procent mužů připouští, že plyšového medvídka považuje za svého nejlepšího přítele. Důvod? Vždy vás vyslechne a nikdy vás nekritizuje. Zdroj: (Přeloženo a upraveno) 1. Z článku vyplývá, že cestování a) zvyšuje nároky na paměť, b) je stresující a působí špatně na psychiku, c) je jedna velká hra, d) způsobuje roztržitost, Pokračování na další straně Zpět na kalendář

24 ZADÁNÍ ÚLOHY 18. ČERVNA 2. To, že usíná s plyšákem, připustilo a) osob b) osob c) osob d) osob 3. Který obrázek se nejlépe hodí k poslednímu odstavci? a) b) c) d) Zpět na kalendář

25 ZADÁNÍ ÚLOHY 19. ČERVNA 19. Cesta na dovolenou Chystáte se na rodinnou dovolenou do Benátek. Vyhledávač na internetu vám našel trasu dlouhou 945 km a odhadl čas strávený na cestě na 9 hodin. V kolik hodin musíte vyrazit, když víte, že po třech hodinách budete dělat přestávky o délce 30 minut a na dohledání hotelu budete potřebovat alespoň půl hodiny? Navíc počítáte s tím, že se na trase tvoří kolony, které prodlouží cestu o hodinu. V hotelu vás očekávají mezi 19. a 20. hodinou. Jaká je průměrná rychlost, kterou předpokládá internet, a jaká bude vaše skutečná rychlost? Zpět na kalendář

26 ZADÁNÍ ÚLOHY 20. ČERVNA 20. Body Na obrázku vidíte čtyři body rozmístěné do tvaru čtverce. Spojte je třemi přímkami tak, aby výsledný obrazec byl uzavřený. Zpět na kalendář

27 ZADÁNÍ ÚLOHY 21. ČERVNA 21. Jak nejlépe nakoupit Eva by chtěla koupit mamince k narozeninám její oblíbenou voňavku. Zjistila, že ji mají v drogerii kousek od školy, kde stojí 550 Kč. Její přítelkyně jí řekla, že se dá koupit i ve velkém supermarketu vzdáleném 25 km, tam by ale bylo potřeba dojet. Voňavka tam ale stojí jen 500 Kč. Poslední možnost je objednat voňavku přes internet, kde ji našla za cenu 440 Kč. Musí však zaplatit poštovné a balné, které činí 120 Kč. Kde je nejvýhodnější voňavku koupit, pokud započítáme i náklady na benzin do auta? (Auto má spotřebu 6 l/100 km a litr benzinu stojí 35 Kč). Zpět na kalendář

28 ZADÁNÍ ÚLOHY 22. ČERVNA 22. Šifrovaný vzkaz V dávných dobách se používala pro posílání zpráv jednoduchá šifra. Stačilo k tomu, aby ten, kdo zprávu odesílá. a ten, kdo ji přijímá, měl stejnou knihu. Odesílatel pak poslal jen sadu skupin číslic, kdy první číslice znamenala stranu knihy, druhá řádek a třetí slovo na řádku. Zkuste rozluštit zprávu, která obsahuje následující krátký příběh. Můžeme tedy vynechat číslo stránky a skupiny čísel budou mít tento tvar: 3-12, což znamená 3. řádek a 12. slovo na tomto řádku. Maminka s Kačenkou vaří oběd. V receptu na noky Kačenka čte: 100 g mouky, jedno vejce, 200 ml mléka, sůl. Pozorně vše připravuje. Najednou se setmí. Maminka udělá pár kroků k oknu a poleká se. Sever je úplně černý. Od severozápadu přichází bouřka. Alík na zahradě s kňučením zalézá do boudy: Na staré zdi se ve větru chvěje popínavá růže. Ale Kačka se nebojí. Z nachystaných surovin vyrobí těsto.,mami, už to mám, povídá.,ty jsi můj poklad, usměje se maminka a jde vařit noky. Kód ke zprávě: Zpět na kalendář

29 ZADÁNÍ ÚLOHY 23. ČERVNA 23. Pokácený strom Novákovi na zahradě pokáceli starou jabloň. Po spálení drobných větví jim zůstalo několik silných větví a kmen. Každý z nich měl délku 2 m. Kmen měl poloměr 15 cm, větve 10 cm. Větví bylo celkem 5. Kolik metrů krychlových naskládaného dřeva získají Novákovi, když počítáme, že mezi poleny je 30 % vzduchu? Objem válce se vypočítá: V = π r 2 l, kde r je poloměr, l je délka a π je rovno hodnotě 3,14. a) 0,59 m 3 b) 0,34 m 3 c) 0,56 m 3 Zpět na kalendář

30 ZADÁNÍ ÚLOHY 24. ČERVNA 24. Vypálení Ležáků Dne byla vypálena obec Ležáky na Chrudimsku. Osadu stihl stejný osud jako Lidice 14 dnů před tím. Ležáky byly vypáleny v důsledku heydrichiády a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v nich byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. V lednu roku 1942 vysílá Libuše, obsluhovaná Jiřím Potůčkem, ze strojovny lomu Hluboká u Dachova, v těsném sousedství Ležáků, a to s pomocí správce lomu Jindřicha Vaška. Potůček vysílal z dvojitého stropu strojovny za extrémních podmínek. Vysílačka Libuše pak putovala na jiná místa, posléze se vrátila do lomu Hluboká, ale v dubnu se už nachází v ležáckém mlýně, kde je mlynářem Jindřich Švanda. S Potůčkem již spolupracuje spolu se svými podřízenými Karel Kněz, vrchní strážmistr četnické stanice ve Vrbatově Kostelci. V polovici června 1942, po zradě parašutisty Čurdy, který na pražském gestapu vypovídal i o odbojové síti na Pardubicku, se začíná smyčka kolem Ležáků utahovat. Vysílačku se podaří přestěhovat na Červenokostelecko. Dne 20. června byl zatčen správce lomu Hluboká Vaško a o den později ležácký mlynář Švanda. Časně odpoledne 24. června byly Ležáky obklíčeny. Němci shromáždili všechny obyvatele Ležáků a odvezli je do pardubické vily Zámeček. Následně nacisté domy vyrabovali a zapálili. Všech 34 obyvatel starších 15 let bylo po deváté hodině večer zastřeleno. Ležácké děti byly z Pardubic večer převezeny do dětského útulku v Praze a počátkem července do průchozího tábora v polské Lodži, kde byly roztříděny. Dvě děti byly vybrány jako vhodné k poněmčení a zbylých jedenáct bylo 25. července předáno gestapu, načež byly zplynovány v Chelmnu. Pokračování na další straně Zpět na kalendář

31 ZADÁNÍ ÚLOHY 25. ČERVNA Vyhlazení Ležáků přežily sestry Jarmila a Marie Šťulíkovy, které byly odeslány na převýchovu do třetí říše. Z Ležáků se ještě zachránil mlynářský učeň Jan Pavliš z Pusté Rybné, který byl shodou šťastných okolností ve škole v Pardubicích místo v ležáckém mlýně. Osadu Ležáky tvořilo 8 domů seskupených kolem mlýna na říčce Ležák v katastru obcí Miřetice a Louka. Po válce nebyly Ležáky obnoveny, ale na jejich místě vznikl památník, který tvoří vyznačené půdorysy původních budov a pietní místo. Od ho spravuje Památník Lidice. Zdroj: 1. Odkud vysílal Jiří Potůček v období mezi dubnem a červnem 1942 zprávy z protektorátu do Velké Británie? a) z lomu Hluboká b) z okolí Červeného Kostelce c) ze Švandova mlýna 2. Díky jaké skutečnosti přežil Jan Pavliš ležáckou tragédii? a) Byl propuštěn gestapem, protože neměl trvalý domov v Ležákách. b) Byl ve škole v Pardubicích. c) Zachránil se útěkem do lesa. Zpět na kalendář

32 ZADÁNÍ ÚLOHY 25. ČERVNA 25. Parkovací lístek Prohlédněte si parkovací lístek na obrázku. Je všední den, aktuální čas 17:55. Kolik zaplatíte korun za parkování? Zpět na kalendář

33 ZADÁNÍ ÚLOHY 26. ČERVNA 26. Malování místnosti Rozhodli jste se vymalovat obývací pokoj o půdorysu 3,5 x 5 metrů, výška místnosti je 2,6 metru. Pokoj má dvoje dveře o velikosti 200 x 90 cm a jedno okno o velikosti 160 x 140 cm. Všechny stěny i strop budete malovat na bílo, a to alespoň ve dvou vrstvách. Jaké a kolik balení barvy je třeba za tímto účelem nakoupit? V obchodě jsou k dispozici tato balení: 15 kg za 399 Kč a 7,5 kg za 219 Kč. 1 kg barvy vystačí na 8 12 m 2. Zpět na kalendář

34 ZADÁNÍ ÚLOHY 27. ČERVNA 27. Sňatečnost a rozvodovost Na obrázku vidíte graf, který zobrazuje sňatečnost a rozvodovost české populace v letech Prohlédněte si ho a odpovězte na otázky pod grafem. Sňatečnost a rozvodovost Pokračování na další straně Zpět na kalendář

35 ZADÁNÍ ÚLOHY 27. ČERVNA 1. Mezi kterými dvěma roky došlo k nejvýraznějšímu nárůstu sňatečnosti? 2. V kterých obdobích došlo k poklesu rozvodovosti? 3. V kterém roce bylo uzavřeno nejméně sňatků, ale zároveň se také nejméně párů rozvedlo? 4. Odhadněte, jaká byla průměrná rozvodovost. Zpět na kalendář

36 ZADÁNÍ ÚLOHY 28. ČERVNA 28. Reality Sháníte pronájem, stačil by vám byt 2+kk, naleznete dva inzeráty. Která z těchto nabídek je výhodnější? Svou odpověď zdůvodněte. Inzerát č. 1 Inzerát č. 2 Pronájem, byt 2+kk Cena: Kč Poplatky za služby: Kč Lokalita: centrum města Plocha: 55 m 2 Vlastnictví: osobní Stav objektu: velmi dobrý Pronájem, byt 2+kk Plocha: 60 m 2 Cena: Kč Poplatky za služby: Kč Stav objektu: velmi dobrý Lokalita: centrum města Vlastnictví: osobní Zpět na kalendář

37 ZADÁNÍ ÚLOHY 29. ČERVNA 29. Remoska Remosku, malou přenosnou pečicí elektrickou nádobu, zkonstruoval počátkem padesátých let minulého století elektrotechnik Oldřich Homuta, jehož elektrotechnická dílna byla po znárodnění připojena k podniku REMOS (Revize, Elektro, Montáže, Opravy, Servis). Remoska funguje na principu ohřevu víkem, v němž je umístěna topná spirála. Teplo se poté rozvádí po stěnách nádoby a díky tomu nedochází k připalování jídla. Nový přístroj se v českých domácnostech stal rychle populárním a do roku 1991 jich bylo vyrobeno firmou Karma v Kostelci nad Černými Lesy přes 2,7 milionu kusů. Výroba byla poté zastavena, protože trh načas ovládly mikrovlnné trouby, fritovací hrnce a podobné u nás do té doby těžko dostupné výrobky. Kvalita původní koncepce se ale nakonec prokázala a výroba modernizovaných remosek byla obnovena. Remoska dokonce prorazila na západní trhy, kde se velmi dobře prodává. Zdroj: 1. Proč byla remoska tak populární? a) Protože měla zajímavý název. b) Protože v ní byla umístěna topná spirála. c) Protože se jí prodalo 2,7 milionu kusů. d) Protože se v ní jídlo nepřipalovalo. Pokračování na další straně Zpět na kalendář

38 ZADÁNÍ ÚLOHY 29. ČERVNA 2. Proč byla výroba remosky načas zastavena? a) Protože firma, která ji vyráběla, byla znárodněna. b) Protože ji z trhu vytlačily jiné kuchyňské výrobky. c) Výrobek nemohl konkurovat kvalitě jiných výrobků. d) Firma přišla o odbyt na západních trzích. Zpět na kalendář

39 ZADÁNÍ ÚLOHY 30. ČERVNA 30. Spotřeba automobilu Potřebujeme zjistit spotřebu automobilu, který nemá elektronický ukazatel této skutečnosti. Při posledním tankování benzinu byl na tachometru zaznamenaný stav km, nádrž byla načerpána plná. Znovu jsme brali plnou nádrž benzinu při stavu km, přičemž se do nádrže vešlo 33,8 litru. Jaká byla spotřeba automobilu na 100 km od posledního tankování benzinu? (Zaokrouhlete na 2 desetinná místa.) Zpět na kalendář

40 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. ČERVNA 1. Školní časopis : 1. Žáci vydali nejméně časopisů v roce 2010.

Recyklace mobilů Rozhodně se vyplatí. Chantal Poullain Můj první mobil umřel ve Francii

Recyklace mobilů Rozhodně se vyplatí. Chantal Poullain Můj první mobil umřel ve Francii MAGAZÍN ASEKOL č. 2/2008 Recyklace mobilů Rozhodně se vyplatí Chantal Poullain Můj první mobil umřel ve Francii E-boxy v úřadech a firmách Drobných elektrospotřebičů se lze nyní zbavit i v práci I Z P

Více

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích

Více

Tradiční testy KALIBRO 2013/2014, 9. ročník ZŠ

Tradiční testy KALIBRO 2013/2014, 9. ročník ZŠ Tradiční testy KALIBRO 2013/2014, 9. ročník ZŠ Odůvodnění správných odpovědí varianta B Položky vyhovující zadání jsou označeny zeleně. Položky NEvyhovující zadání jsou označeny hnědě. Černou barvu mají

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 víte, co je to etwinning? nový projekt eu partnerství škol v evropě STRANA 7 zajímá vás, kolik žáků ve třídě a kolik žáků na

Více

ZPRAVODAJ. Noviny pro občany města Liberce Dětmi milované kočky jsou zpět

ZPRAVODAJ. Noviny pro občany města Liberce Dětmi milované kočky jsou zpět LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Dětmi milované kočky jsou zpět ZDARMA POMÁHAJÍ V. 2012 Pracovníci komunitních služeb uklízí město a pomáhají,

Více

365+1 365 + 1 LISTOPAD. Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni.

365+1 365 + 1 LISTOPAD. Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni. 365 + 1 LISTOPAD Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Na roční kalendárium se dostanete pomocí

Více

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování další peníze do regionálního školství podle počtu žáků na jeden kilometr čtvereční STRANA 3 bude zákon o dalším vzdělávání přínosem pro všechny občany? STRANA 5 mateřské školy o letních prázdninách (stanovisko

Více

eva a vašek Čtvrt století spolu Fitness Mini srub Co dělat, Grand pro potěchu duše versus vyšší věk když zestárne

eva a vašek Čtvrt století spolu Fitness Mini srub Co dělat, Grand pro potěchu duše versus vyšší věk když zestárne Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand eva a vašek Fitness versus vyšší věk Mini srub pro potěchu duše Co dělat, když zestárne pejsek celostátní vydání / zdarma ročník 2, číslo 1 vychází

Více

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa editorial Peníze 8 44 rad, jak levněji telefonovat OBSAH 8 15 Novinky 16 Rychlé půjčky 20 Internetové bankovnictví 23 Rozhovor: CAC Leasing 24 Tipy a triky 26 Hitparáda OF 28 28 Zjistili jsme pro vás,

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

hry a návody pro 15 18 leté

hry a návody pro 15 18 leté hry a návody pro 15 18 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce ! Zprávy z radnice Rada města Přelouče Inzerce 87. schůze rady města, konaná 29. 3. 2010, měla na svém programu mimo jiné schválení návrhu zadávacích podmínek a jmenování výběrové komise rekonstrukce ul.

Více

---------------- 4.část ---------------------

---------------- 4.část --------------------- ---------------- 4.část --------------------- Zadání cvičných testů k přípravě na Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd realizované centrem Cermať~ Následující cvičné testy nebyly vytvořeny Centrem

Více

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. Na Pankráci 420/54 Praha 4. aneb Život on-line

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. Na Pankráci 420/54 Praha 4. aneb Život on-line Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. Na Pankráci 420/54 Praha 4 aneb Život on-line Sborník závěrečných prací Literární akademie (Katedra mediální tvorby a publicistiky)

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace Praha je středem našich aktivit, říká Gianfranco Pinciroli. Praha podporuje podnikání 3/2014 Obsah Slovo

Více

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry.

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry. Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand Vysoké tatry Deset let od katastrofy Tony Bennett Konečně opět v Praze Cestovatel Miroslav Zikmund V 95 letech stále tak trochu klukem 6x podzimní

Více

DOBA. seniorů. Jak to bude s důchody Do roku 1998 docházelo za pravicových vlád k dramatickému. Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů

DOBA. seniorů. Jak to bude s důchody Do roku 1998 docházelo za pravicových vlád k dramatickému. Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů 03.qxd 24.5.2006 13:18 StrÆnka 1 DOBA seniorů Antonín Panenka penalty už nestřílí Za svoji Bohemku však kope tělem i duší, čtěte na str.16 č. 6 / ročník II. 7 Kč Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů

Více

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2010 Ročník XX. 10 Litomyšlský zámek boduje v návštěvnosti Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě. Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je jediným objektem

Více

Třetina jídla se každý rok

Třetina jídla se každý rok ročník IV., www.retailinfo.cz Třetina jídla se každý rok vyhodí str. 16 Kolik jste schopni oslovit zákazníků? str. 24 Jak se dařilo světovým výrobcům spotřebního zboží? str. 26 Konzervy: zákazníci očekávají

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XV. n 6 / 2007

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XV. n 6 / 2007 Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XV. n 6 / 2007 2 OBSAH 4 ŘEDITELEM TEMELÍNA JE MILOŠ ŠTĚPANOVSKÝ 5 CESTA KE ZVÝŠENÍ VÝROBY VEDE PŘES ODSTÁVKY A PORUCHOVOST 6 JAK BĚŽEL ROK 2007

Více

365+1 365 + 1 PROSINEC. Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni.

365+1 365 + 1 PROSINEC. Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni. 365 + 1 PROSINEC Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Na roční kalendárium se dostanete

Více

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic Nezávisle Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Autoři: Karel Polanecký, Ivo Kropáček, Míla Zemanová Palánová, Karel Srdečný (kapitola Vlastní výroba

Více

Neživý svět se začíná probouzet

Neživý svět se začíná probouzet podzim 2013 Neživý svět se začíná probouzet 26 obsah 10 15 Až internet obemkne celý svět 34 35 Armáda barevných figurek podává hlášení 16 19 Filip Pertold se s námi nechtěl bavit o budoucnosti. Podle ekonoma

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Bagrák musí mít svůj stroj rád. odprodal společnosti KSK Belt, mimo jiné traktor a valník na přepravu vulkanizérských

Bagrák musí mít svůj stroj rád. odprodal společnosti KSK Belt, mimo jiné traktor a valník na přepravu vulkanizérských DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 leden 2015 ZDARMA Coal Services školí nové strojvedoucí Koupelny nebudou černá díra na teplo Bagrák musí mít svůj stroj rád Kam za Programem Zdraví Smutná historie

Více

MAGAZÍN ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ NOVÁ TRAMVAJ 14T PRO PRAHU SATELITNÍ TECHNIKA V PRAXI VZPOMÍNÁME NA TROLEJBUSY

MAGAZÍN ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ NOVÁ TRAMVAJ 14T PRO PRAHU SATELITNÍ TECHNIKA V PRAXI VZPOMÍNÁME NA TROLEJBUSY PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Prosinec 2005 ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2006 NOVÁ TRAMVAJ 14T PRO PRAHU SATELITNÍ TECHNIKA V PRAXI VZPOMÍNÁME NA TROLEJBUSY REDAKČNÍ ÚVODNÍK

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více