ZADÁNÍ ÚLOHY ČERVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "365 + 1 ZADÁNÍ ÚLOHY ČERVEN"

Transkript

1 ZADÁNÍ ÚLOHY ČERVEN Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni Na roční kalendárium se dostanete pomocí zpětného tlačítka na vašem prohlížeči.

2 ZADÁNÍ ÚLOHY 1. ČERVNA 1. Školní časopis Žáci si už řadu let vydávají vždy na konci roku školní časopis, na jehož tvorbě se více či méně podílí každá třída, ale konečná realizace probíhá v žurnalistickém kroužku, který vede pan učitel Fiala. V časopise jsou publikovány zážitky ze škol v přírodě, školních výletů vánočních a velikonočních trhů, z nejrůznějších akcí školy i účasti a umístění žáků ve vědomostních olympiádách. To vše je doplněno fotkami a obrázky. Na vydání časopisu byl v posledních letech různý objem finančních prostředků, a proto nebyl počet výtisků vždy stejný. Podívejte se na následující graf a odpovězte na následující otázky: 1. V kterém roce vydali žáci nejméně časopisů? 2. Byl průměrný počet výtisků v období stejný, vyšší nebo nižší než v období ? 3. Bylo v některých letech vydáno stejné množství časopisů? Zpět na kalendář

3 ZADÁNÍ ÚLOHY 2. ČERVNA 2. Známka z matematiky Paní učitelka matematiky chce být při hodnocení objektivní, a tak nemá každá známka stejnou váhu. Za běžné testíky, které píšete každou hodinu, získáváte známky s váhou 1 nebo 2, za čtvrtletní písemnou práci váhu 3, za domácí úkoly a aktivitu v hodině váhu 1 atd. 1. Zkuste vypočítat, jaká známka vychází na vysvědčení Arnoštovi, když zatím získal tyto známky. 2. Stačilo by Arnoštovi získat z druhé čtvrtletní písemné práce dvojku, aby měl na vysvědčení jedničku? Odpovědi podložte výpočtem. Aktivita a váha Známka Test (váha 1) 1 Test (váha 2) 2 Test (váha 1) 1 Test (váha 1) 1- Ústní zkoušení (váha 2) 2 Čtvrtletní písemná práce (váha 3) 1 Domácí úkol (váha 1) 1 Test (váha 1) 2 Test (váha 2) 2- Domácí úkol (váha 1) 1 Aktivita v hodině (váha 1) 1 Čtvrtletní písemná práce (váha 3)? (Poznámka: Vážený průměr se vypočítá jako součet známek násobený vahami, který se vydělí součtem vah.) Zpět na kalendář

4 ZADÁNÍ ÚLOHY 3. ČERVNA 3. Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod je zákonná úprava vztahu mezi občanem a státem. Je součástí ústavního pořádku České republiky a vedle ústavy je to nejdůležitější právní dokument, který vychází z principů právního státu a bez nějž by nebyla právně zakotvena demokratická práva a svobody. Listina má několik částí, pro naši úlohu jsme vybrali jen článek 32 a 33, který si pročtěte, a odpovězte na otázky pod textem. Článek 32 (1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. (2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky. (3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. (4) Péče o děti a jejich výchova jsou právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. (5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. (6) Podrobnosti stanoví zákon. Článek 33 (1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. (2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. (3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu. (4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. Zdroj: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Pokračování na další straně Zpět na kalendář

5 ZADÁNÍ ÚLOHY 3. ČERVNA 1. V Listině základních práv a svobod jsou definována práva občanů, v jednom z uvedených článků je však stanovena i povinnost. Najděte, o jakou povinnost se jedná, a uveďte, ve kterém je článku. 2. Za jakých podmínek mohou být podle Listiny základních práv a svobod děti odloučeny od rodičů? Zpět na kalendář

6 ZADÁNÍ ÚLOHY 4. ČERVNA 4. Výdaje za benzin lehčí verze Rodina vydala v roce 2009 za benzin celkem Kč, v tomto roce stál 1 litr benzinu 29 Kč. Jak velké výdaje za benzin budou v roce 2012, když nyní 1 litr benzinu stojí 37 Kč a autem ujedou stejný počet kilometrů jako v roce 2009? a) Kč b) Kč c) Kč těžší verze Rodina jezdí autem v průměru km měsíčně, spotřeba benzinu činí 6,5 l na 100 km. V roce 2009 stál 1 litr benzinu 29 Kč, v roce 2012 již stojí 1 litr benzinu 37 Kč. Jaké byly výdaje rodiny za benzin v letech 2009 a 2012, když víte, že v obou letech byla autem ujeta stejná vzdálenost? a) Kč a Kč b) Kč a Kč c) Kč a Kč Zpět na kalendář

7 ZADÁNÍ ÚLOHY 5. ČERVNA 5. Brigáda V novinách je otištěna nabídka brigády na sběr jahod. Při natrhání určeného objemu jahod na den činí odměna 550 Kč, o víkendech se odměna zvyšuje o 25 %. Jakou částku si vydělá student za 9 dní včetně 1 víkendu? a) Kč b) Kč c) Kč Zpět na kalendář

8 ZADÁNÍ ÚLOHY 6. ČERVNA 6. Školní výlet Na konci školního roku se vydala 22členná třída na dlouho očekávaný výlet do zoologické zahrady. Každý žák zaplatil paní učitelce 350 Kč. Stejnou sumu zaplatily také dvě paní učitelky. Autobusová doprava stála Kč. Za vstupenky po skupinové slevě zaplatily učitelky celkem Kč. Zbylé peníze byly rozděleny mezi žáky a učitelky a bylo dohodnuto, že si za ně nakoupí něco dobrého v cukrárně. Kolik korun zbylo na jednu osobu na útratu v cukrárně? a) 40 Kč b) 50 Kč c) 65 Kč Zpět na kalendář

9 ZADÁNÍ ÚLOHY 7. ČERVNA 7. Výroba roštu na postel Při sestavování dětské postele je třeba si z jednotlivých latí sestavit rošt pod matraci. Postel je dlouhá 180 cm, na tuto délku máme k dispozici 12 latí o šířce 6 cm. Jak velké mezery musíme naměřit mezi latěmi, aby byl rošt zcela pravidelný? Zaokrouhlete na jedno desetinné místo. Zpět na kalendář

10 ZADÁNÍ ÚLOHY 8. ČERVNA 8. Mezinárodní den oceánů Moře a oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny povrchu planety Země a obsahují asi 90 % biosféry. Světový den oceánů se slaví 8. června proto, aby se zvýšilo povědomí o důležitosti světových oceánů, zdůraznil se jejich podíl na životě na Zemi a poukázalo se na to, jak je můžeme chránit. V tento den se tradičně koná řada vzdělávacích akcí v řadě zemí všech kontinentů. Poprvé byl připomenut v roce Oceán dominantní fyzickogeografický prvek povrchu Země tvořený masou slané vody. Oceán pokrývá plochu asi 362 mil. km 2 (71 % povrchu Země), průměrná hloubka 3,7 km. V rámci světového oceánu se rozlišuje Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán a Severní ledový oceán; každý z nich má uzavřený systém mořských proudů, specifické vlastnosti vody apod. Okrajové části oceánu se nazývají moře. Tichý oceán - Pacifik je největším oceánem na Zemi. Rozprostírá se mezi Asií, Amerikou, Antarktidou a Austrálií. Jeho plocha je asi 180 mil. km² (35 % povrchu Země) a je polovinou plochy světového oceánu. Jeho maximální hloubka je m. Atlantský oceán - Atlantik je druhým největším oceánem na Zemi. Jeho plocha je mil. km². Od severu k jihu měří km. Jeho maximální hloubka je v Portorickém příkopu a je m. Indický oceán - třetím největším oceánem světa je Indický oceán, který se rozprostírá na východní polokouli. Jeho plocha je 76 mil. km² a maximální hloubka m (v Jávském příkopu). Pokračování na další straně Zpět na kalendář

11 ZADÁNÍ ÚLOHY 8. ČERVNA Severní ledový oceán je nejmenším oceánem na Zemi. Rozprostírá se mezi pobřežím severní Eurasie a Severní Ameriky. Jeho plocha je asi 11,4 mil. km² a maximální hloubka 5450 m. Zdroj: 1. Který den je Světovým dnem oceánů? a) 6. červenec b) 6. říjen c) 8. červen 2. Jakou plochu zaujímá největší oceán na Zemi? a) mil. km 2 b) 180 mil. km 2 c) 76 mil. km 2 3. Jaký podíl Země pokrývají oceány? a) 35 % povrchu Země b) 68 % povrchu Země c) 71 % povrchu Země Zpět na kalendář

12 ZADÁNÍ ÚLOHY 9. ČERVNA 9. Postřik na ochranu jádrovin a peckovin Ovocné stromy si vyžadují péči od jara do podzimu. Kromě každoročního prostříhávání je také třeba postříkat je proti plísním a houbovým chorobám. Koupili jste si postřik, který je ve formě vodorozpustných granulí. V balení jsou 2 sáčky s postřikem po 5 gramech. První sáček použijete proti kadeřavosti broskvoní, druhý sáček proti strupovitosti jabloní. Níže je uveden návod na použití postřiku. Plodina Škodlivý organismus Dávkování Koncentrace (%) třešeň, višeň skvrnitost listů 0,07% broskvoň kadeřavost 0,10% jádroviny strupovitost 0,07% Přibližně jaké množství vody budete potřebovat k roztoku proti kadeřavosti? Kolik litrů vody k roztoku proti strupovitosti? (Výsledek zaokrouhlete na celé litry) a) 4l a7l b) 5l a8l c) 5l a7l Zpět na kalendář

13 ZADÁNÍ ÚLOHY 10. ČERVNA 10. Lidice V roce 2012 u příležitosti 70. výročí vyhlazení Lidic koordinovala Česká centra pro zastupitelské úřady ČR ve světě putování výstavy poskytnuté galerií Památníku Lidice. Připomínka tragického osudu Lidic byla prostřednictvím Mezinárodní dětské výtvarné výstavy spolu s výstavou o Lidicích prezentována v zahraničí s řadou doprovodných programů. Generální ředitel Českých center Michael W. Pospíšil převzal současně záštitu nad následujícím 41. ročníkem Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice Putovní výstava dětských obrázků se v několika variacích od začátku roku 2012 představila například v Kábulu, Prešově, Istanbulu. Dále bude instalována v Bagdádu, Oslu, Buenos Aires, Sao Paulu, Budapešti, Alžíru či Ottawě. Od 5. do 8. června 2012 je soubor výstav o Lidicích instalován v Evropském parlamentu v Bruselu. Ljuba Svobodová, Česká centra, programové oddělení: V návaznosti na výstavu využijí některá Česká centra a zastupitelské úřady možnost promítnout filmový dokument Památník Lidice režiséra Viktora Maurera, dokument In the Shadow of Memory, který vznikl z popudu Jerri Zbiral, či Lidice Petra Nikolaeva. Česká centra Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí v 21 zahraničních metropolích 3 kontinentů. Realizují výstavy, filmové přehlídky, kurzy českého jazyka, literární akce, scénická vystoupení, zahraniční rezidenční Pokračování na další straně Zpět na kalendář

14 ZADÁNÍ ÚLOHY 10. ČERVNA stáže, press tripy a street akce. Dále podporují českou účast na mezinárodních festivalech a veletrzích kreativních průmyslů, zprostředkovávají kontakty a organizují další programy na podporu mezinárodní spolupráce. Česká centra takto za rok uspořádají v celé zahraniční síti přes 3000 akcí a oslovují více než 1,5 mil návštěvníků. Zdroj: 1. Ve kterém roce byla vyhlazena obec Lidice? 2. Kolik návštěvníků oslovují Česká centra v celé zahraniční síti? 3. Které filmy mohou Česká centra promítnout v návaznosti na výstavu dětských kreseb? Zpět na kalendář

15 ZADÁNÍ ÚLOHY 11. ČERVNA 11. Míle v Irsku V Irsku byla donedávna rychlost uváděna v mílích za hodinu (mph), zatímco vzdálenosti se udávaly v kilometrech. Nejvyšší povolené rychlosti byly 30 mph v obci a 55 mph mimo obec. Vzdálenosti mezi irskými městy (v km) Cork 254 Dublin Dundalk Galway Limerick Sligo Waterford 1 míle = přibližně 1,61 km 1. Překročil/a byste nejvyšší povolenou rychlost v obci, pokud byste jel/a rychlostí 50 km/h? 2. V kolik hodin budete nejdříve ve městě Sligo, když vyrazíte z města Galway v 10:00 a Vaše rychlost nepřekročí maximální povolenou rychlost mimo obec? Zpět na kalendář

16 ZADÁNÍ ÚLOHY 12. ČERVNA 12. Jistě, pane ministře Jistě, pane ministře a pokračování Jistě, pane premiére je dnes již klasický komediální seriál BBC z prostředí vysoké politiky natočený mezi lety 1980 a Ačkoli se odehrává ve Velké Británii, divák s překvapením (a možná i ulehčením) zjistí, že hrátky politiků a chování státní byrokracie jsou v Británii prakticky stejné jako u nás. Autory námětu a scénáře jsou Antony Jay a Jonathan Lynn. Geniální nápad autorů spočívá ve vytvoření fiktivního Ministerstva pro administrativní záležitosti. Obvyklou osou všech epizod jsou souboje důvěřivého ministra pro administrativní záležitosti Jamese Jima Hackera s jeho stálým tajemníkem machaivelistickým sirem Humpreym Applebym. Dvojici sekunduje osobní tajemník Bernard Wooley. Sitcom se stal velmi populárním a oceňovaným, vyhrál např. několik cen britské televizní akademie a umístil se na šestém místě v hlasování o nejlepší britský sitcom v roce Šlo o oblíbený televizní pořad britské premiérky premiérky Margaret Thatcherové. Zdroj: 1. Jak se jmenovalo fiktivní ministerstvo, v jehož čele stál Jim Hacker? a) Ministerstvo pokroku b) Ministerstvo pro potírání dluhů c) Ministerstvo pro administrativní záležitosti 2. Který britský politik měl tento seriál v oblibě? a) Winston Churchill b) Margaret Thatcherová c) Harold Wilson Zpět na kalendář

17 ZADÁNÍ ÚLOHY 13. ČERVNA 13. Prádelní šňůra Na zahradu jste si nechali zabudovat dva proti sobě stojící stojany na prádelní šňůru. Stojany jsou od sebe vzdáleny 5 metrů. Na horních vodorovných tyčích je na každé straně přiděláno po pěti háčcích, přičemž mezi jednotlivými háčky je rozmezí 50 cm. Prádelní šňůry se prodávají v různých baleních podle délky. Jakou prádelní šňůru musíte nyní zakoupit, abyste mohli využít všechny háčky a přitom mohli šňůru uvázat v jednom kuse bez řezání? Šňůru budete natahovat pouze kolmo k tyčím, nikoliv šikmo/úhlopříčně. Počítejte, že na úvazy spotřebujete dalších 50 cm šňůry. a) 26 metrů b) 28 metrů c) 30 metrů d) 32 metrů Zpět na kalendář

18 ZADÁNÍ ÚLOHY 14. ČERVNA 14. Vlaky a papoušek Na jedné trati proti sobě vyjedou ve stejné chvíli ze dvou 300 km vzdálených stanic dva vlaky rychlostí 50 km za hodinu. V okamžiku, kdy vyjedou, vyletí z jednoho z nich chytrý papoušek a letí rychlostí 75 km za hodinu naproti druhému vlaku, aby strojvůdce varoval před možnou srážkou. Když se mu to nepodaří, obrátí se zpět a vrací se k prvnímu vlaku, kde se pokusí varovat prvního strojvůdce. Totéž opakuje tak dlouho, až se vlaky řízené těmito nedovtipnými strojvůdci srazí. Kolik kilometrů papoušek nalétá do chvíle, než se vlaky srazí, když předpokládáme, že mu pokus o varování nezabere žádný čas? Zpět na kalendář

19 ZADÁNÍ ÚLOHY 15. ČERVNA 15. Nová energie ze Slunce Vzácné ruthenium ukazuje cestu ke skladování energie Lidé se zatím naučili využívat sluneční energii v zásadě dvěma způsoby: fotovoltaika ji přeměňuje na elektřinu a tepelné systémy, které sluneční teplo využívají k ohřevu vody, buď k přímému použití, nebo jako pohon turbíny. Ale je ještě třetí možnost, sice známá, ale zatím komerčně nevyužívaná termochemická. Výzkumníci MIT nyní tvrdí, že lze i tento třetí způsob využít komerčně. Termochemický postup je založen na zachytávání slunečního záření v určité konfiguraci vybraných molekul, které pak mohou uvolnit energii na požádání k výrobě tepla. Na rozdíl od běžných termických systémů nevyžaduje nově upřesňovaná technologie zvláštní izolaci a množství uložené energie může zůstat stabilní po celá léta. Právě skladování energie je jedním z nejdůležitějších problémů, jehož vyřešením se může efektivita využívání sluneční energie zvýšit. A sluneční energie má onu nepřekonatelnou přednost, že je volně k dispozici. Původní výzkum byl ukončen již v roce 1970, kdy nikdo nemohl najít chemickou látku, která by byla schopná spolehlivého zpětného přepínání mezi dvěma stavy pohlcování a uvolňování energie. Taková sloučenina byla objevena až v roce Bohužel však obsahovala ruthenium velmi vzácný, a tudíž i drahý prvek. A nikdo nebyl schopen přesně popsat molekulární mechanismus, který činil tuto látku tak jedinečnou, a tudíž to komplikovalo nalezení nějaké levnější varianty. Technologický pokrok nyní umožnil výzkumníkům z MIT pochopit molekulární mechanismus fulvalene-diruthenia. Zjednodušeně celý proces probíhá tak, že molekuly se vlivem pohlcování slunečního záření transformují do vyššího Pokračování na další straně Zpět na kalendář

20 ZADÁNÍ ÚLOHY 15. ČERVNA energetického stavu a mohou tak na neurčito zůstat stabilní. Pak malým přídavkem tepla nebo použitím katalyzátoru se vrátí do původního stavu za současného uvolnění energie. Ovšem výzkum ukázal, že proces je o trošku složitější. Ukázalo se, že hlavní roli hraje jakýsi mezistupeň, vysvětlil Jeffrey Grossman z oddělení materiálového inženýrství. V mezistupni se molekuly ocitnou jakoby na půli cesty mezi oběma kýženými stavy. Ruthenium zůstává stále komerčně nedostupné, ale vlastnosti molekuly budou nyní vědci srovnávat s databází desítek milionů známých molekul a hledat vhodného kandidáta. A pokud se nenajde, zůstává i možnost konstrukce nových molekul. Energie zachycená termochemickou technologií je schopná ohřát vodu na 200 stupňů Celsia, což je dost pro běžnou domácí potřebu i pro výrobu elektřiny. Jde o energii, která se dá stabilně skladovat a navíc i pravidelně zcela zdarma dobíjet. A to je velice slibná možnost. Zdroj: National Geographic Přečtěte si článek o sluneční energii a odpovězte na otázky 1 až Jmenujte dva důvody, proč je termochemická energie výhodná. 2. Uveďte dva způsoby, jakými lze využít sluneční energii. 3. V kterém roce byla objevena látka, která umožňuje stabilní přepínání mezi pohlcováním a uvolňováním energie? Zpět na kalendář

21 ZADÁNÍ ÚLOHY 16. ČERVNA 16. Ovesná kaše Zpět na kalendář

22 ZADÁNÍ ÚLOHY 17. ČERVNA 17. Falešnou bankovkou proti korupci Již milion těchto bankovek s hodnotou nula rupií obíhá po Indii. Kdybyste je chtěli získat, stačí si je vytisknout z jedné internetové stránky. Další podvod na internetu? Ale vůbec ne! Pouze geniální nápad indické neziskové organizace Pátý pilíř (5th Pillar). Ta totiž přišla s nápadem dát bankovku každému úředníkovi, který si řekne o úplatek. Nejzajímavější na tom je, že to opravdu funguje! Nezisková organizace uvádí řadu případů, kdy dopálení, dokonce snad i vystrašení úředníci přestali úplatek od své oběti požadovat Zdroj: Zdroj: Přeloženo a upraveno z časopisu Ça m intéresse. Décembre 2010/Janvier Jak můžete získat bankovku s hodnotou nula rupií? a) Musíte si o ni napsat jedné neziskové organizaci v Indii. b) Musíte ji směnit v bance. c) Musíte mít přístup k internetu a k tiskárně. d) Musíte se stát obětí indických úředníků. 2. Proč byla bankovka vypuštěna do oběhu? a) Jde o podvod. b) Jako nástroj proti úplatkářství. c) Jde o nový druh zábavy. d) Bankovku lze směnit za pravé peníze. Zpět na kalendář

23 ZADÁNÍ ÚLOHY 18. ČERVNA 18. Muži a plyšové hračky Více než třetina dospělých cestuje se svými plyšáky. Toto ohromující zjištění pochází z průzkumu britského hotelového řetězce Travelodge. Ten se začal o tuto problematiku zajímat hlouběji poté, co v jeho zařízeních bylo během jednoho roku zapomenuto plyšáků. V průzkumu, který tento hotelový řetězec uspořádal, bylo osloveno 6000 osob. 35 % z nich udává, že usíná s plyšákem. Dalším zajímavým zjištěním bylo, že více než polovina dospělých Britů stále vlastní svého plyšového medvídka z dětství. Průměrný britský plyšový medvídek se dožívá věku 27 let. Čtvrtina mužů připouští, že si plyšáky bere s sebou na služební cestu. Když jsou na cestě, připomíná jim tato hračka domov a (částečně) jim nahrazuje absenci jejich partnerky. Čtrnáct procent ženatých mužů uvedlo, že když přijde někdo z rodiny nebo z přátel na návštěvu, schovají svého plyšového medvídka do skříně nebo pod postel. Patnáct procent mužů připouští, že plyšového medvídka považuje za svého nejlepšího přítele. Důvod? Vždy vás vyslechne a nikdy vás nekritizuje. Zdroj: (Přeloženo a upraveno) 1. Z článku vyplývá, že cestování a) zvyšuje nároky na paměť, b) je stresující a působí špatně na psychiku, c) je jedna velká hra, d) způsobuje roztržitost, Pokračování na další straně Zpět na kalendář

24 ZADÁNÍ ÚLOHY 18. ČERVNA 2. To, že usíná s plyšákem, připustilo a) osob b) osob c) osob d) osob 3. Který obrázek se nejlépe hodí k poslednímu odstavci? a) b) c) d) Zpět na kalendář

25 ZADÁNÍ ÚLOHY 19. ČERVNA 19. Cesta na dovolenou Chystáte se na rodinnou dovolenou do Benátek. Vyhledávač na internetu vám našel trasu dlouhou 945 km a odhadl čas strávený na cestě na 9 hodin. V kolik hodin musíte vyrazit, když víte, že po třech hodinách budete dělat přestávky o délce 30 minut a na dohledání hotelu budete potřebovat alespoň půl hodiny? Navíc počítáte s tím, že se na trase tvoří kolony, které prodlouží cestu o hodinu. V hotelu vás očekávají mezi 19. a 20. hodinou. Jaká je průměrná rychlost, kterou předpokládá internet, a jaká bude vaše skutečná rychlost? Zpět na kalendář

26 ZADÁNÍ ÚLOHY 20. ČERVNA 20. Body Na obrázku vidíte čtyři body rozmístěné do tvaru čtverce. Spojte je třemi přímkami tak, aby výsledný obrazec byl uzavřený. Zpět na kalendář

27 ZADÁNÍ ÚLOHY 21. ČERVNA 21. Jak nejlépe nakoupit Eva by chtěla koupit mamince k narozeninám její oblíbenou voňavku. Zjistila, že ji mají v drogerii kousek od školy, kde stojí 550 Kč. Její přítelkyně jí řekla, že se dá koupit i ve velkém supermarketu vzdáleném 25 km, tam by ale bylo potřeba dojet. Voňavka tam ale stojí jen 500 Kč. Poslední možnost je objednat voňavku přes internet, kde ji našla za cenu 440 Kč. Musí však zaplatit poštovné a balné, které činí 120 Kč. Kde je nejvýhodnější voňavku koupit, pokud započítáme i náklady na benzin do auta? (Auto má spotřebu 6 l/100 km a litr benzinu stojí 35 Kč). Zpět na kalendář

28 ZADÁNÍ ÚLOHY 22. ČERVNA 22. Šifrovaný vzkaz V dávných dobách se používala pro posílání zpráv jednoduchá šifra. Stačilo k tomu, aby ten, kdo zprávu odesílá. a ten, kdo ji přijímá, měl stejnou knihu. Odesílatel pak poslal jen sadu skupin číslic, kdy první číslice znamenala stranu knihy, druhá řádek a třetí slovo na řádku. Zkuste rozluštit zprávu, která obsahuje následující krátký příběh. Můžeme tedy vynechat číslo stránky a skupiny čísel budou mít tento tvar: 3-12, což znamená 3. řádek a 12. slovo na tomto řádku. Maminka s Kačenkou vaří oběd. V receptu na noky Kačenka čte: 100 g mouky, jedno vejce, 200 ml mléka, sůl. Pozorně vše připravuje. Najednou se setmí. Maminka udělá pár kroků k oknu a poleká se. Sever je úplně černý. Od severozápadu přichází bouřka. Alík na zahradě s kňučením zalézá do boudy: Na staré zdi se ve větru chvěje popínavá růže. Ale Kačka se nebojí. Z nachystaných surovin vyrobí těsto.,mami, už to mám, povídá.,ty jsi můj poklad, usměje se maminka a jde vařit noky. Kód ke zprávě: Zpět na kalendář

29 ZADÁNÍ ÚLOHY 23. ČERVNA 23. Pokácený strom Novákovi na zahradě pokáceli starou jabloň. Po spálení drobných větví jim zůstalo několik silných větví a kmen. Každý z nich měl délku 2 m. Kmen měl poloměr 15 cm, větve 10 cm. Větví bylo celkem 5. Kolik metrů krychlových naskládaného dřeva získají Novákovi, když počítáme, že mezi poleny je 30 % vzduchu? Objem válce se vypočítá: V = π r 2 l, kde r je poloměr, l je délka a π je rovno hodnotě 3,14. a) 0,59 m 3 b) 0,34 m 3 c) 0,56 m 3 Zpět na kalendář

30 ZADÁNÍ ÚLOHY 24. ČERVNA 24. Vypálení Ležáků Dne byla vypálena obec Ležáky na Chrudimsku. Osadu stihl stejný osud jako Lidice 14 dnů před tím. Ležáky byly vypáleny v důsledku heydrichiády a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v nich byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. V lednu roku 1942 vysílá Libuše, obsluhovaná Jiřím Potůčkem, ze strojovny lomu Hluboká u Dachova, v těsném sousedství Ležáků, a to s pomocí správce lomu Jindřicha Vaška. Potůček vysílal z dvojitého stropu strojovny za extrémních podmínek. Vysílačka Libuše pak putovala na jiná místa, posléze se vrátila do lomu Hluboká, ale v dubnu se už nachází v ležáckém mlýně, kde je mlynářem Jindřich Švanda. S Potůčkem již spolupracuje spolu se svými podřízenými Karel Kněz, vrchní strážmistr četnické stanice ve Vrbatově Kostelci. V polovici června 1942, po zradě parašutisty Čurdy, který na pražském gestapu vypovídal i o odbojové síti na Pardubicku, se začíná smyčka kolem Ležáků utahovat. Vysílačku se podaří přestěhovat na Červenokostelecko. Dne 20. června byl zatčen správce lomu Hluboká Vaško a o den později ležácký mlynář Švanda. Časně odpoledne 24. června byly Ležáky obklíčeny. Němci shromáždili všechny obyvatele Ležáků a odvezli je do pardubické vily Zámeček. Následně nacisté domy vyrabovali a zapálili. Všech 34 obyvatel starších 15 let bylo po deváté hodině večer zastřeleno. Ležácké děti byly z Pardubic večer převezeny do dětského útulku v Praze a počátkem července do průchozího tábora v polské Lodži, kde byly roztříděny. Dvě děti byly vybrány jako vhodné k poněmčení a zbylých jedenáct bylo 25. července předáno gestapu, načež byly zplynovány v Chelmnu. Pokračování na další straně Zpět na kalendář

31 ZADÁNÍ ÚLOHY 25. ČERVNA Vyhlazení Ležáků přežily sestry Jarmila a Marie Šťulíkovy, které byly odeslány na převýchovu do třetí říše. Z Ležáků se ještě zachránil mlynářský učeň Jan Pavliš z Pusté Rybné, který byl shodou šťastných okolností ve škole v Pardubicích místo v ležáckém mlýně. Osadu Ležáky tvořilo 8 domů seskupených kolem mlýna na říčce Ležák v katastru obcí Miřetice a Louka. Po válce nebyly Ležáky obnoveny, ale na jejich místě vznikl památník, který tvoří vyznačené půdorysy původních budov a pietní místo. Od ho spravuje Památník Lidice. Zdroj: 1. Odkud vysílal Jiří Potůček v období mezi dubnem a červnem 1942 zprávy z protektorátu do Velké Británie? a) z lomu Hluboká b) z okolí Červeného Kostelce c) ze Švandova mlýna 2. Díky jaké skutečnosti přežil Jan Pavliš ležáckou tragédii? a) Byl propuštěn gestapem, protože neměl trvalý domov v Ležákách. b) Byl ve škole v Pardubicích. c) Zachránil se útěkem do lesa. Zpět na kalendář

32 ZADÁNÍ ÚLOHY 25. ČERVNA 25. Parkovací lístek Prohlédněte si parkovací lístek na obrázku. Je všední den, aktuální čas 17:55. Kolik zaplatíte korun za parkování? Zpět na kalendář

33 ZADÁNÍ ÚLOHY 26. ČERVNA 26. Malování místnosti Rozhodli jste se vymalovat obývací pokoj o půdorysu 3,5 x 5 metrů, výška místnosti je 2,6 metru. Pokoj má dvoje dveře o velikosti 200 x 90 cm a jedno okno o velikosti 160 x 140 cm. Všechny stěny i strop budete malovat na bílo, a to alespoň ve dvou vrstvách. Jaké a kolik balení barvy je třeba za tímto účelem nakoupit? V obchodě jsou k dispozici tato balení: 15 kg za 399 Kč a 7,5 kg za 219 Kč. 1 kg barvy vystačí na 8 12 m 2. Zpět na kalendář

34 ZADÁNÍ ÚLOHY 27. ČERVNA 27. Sňatečnost a rozvodovost Na obrázku vidíte graf, který zobrazuje sňatečnost a rozvodovost české populace v letech Prohlédněte si ho a odpovězte na otázky pod grafem. Sňatečnost a rozvodovost Pokračování na další straně Zpět na kalendář

35 ZADÁNÍ ÚLOHY 27. ČERVNA 1. Mezi kterými dvěma roky došlo k nejvýraznějšímu nárůstu sňatečnosti? 2. V kterých obdobích došlo k poklesu rozvodovosti? 3. V kterém roce bylo uzavřeno nejméně sňatků, ale zároveň se také nejméně párů rozvedlo? 4. Odhadněte, jaká byla průměrná rozvodovost. Zpět na kalendář

36 ZADÁNÍ ÚLOHY 28. ČERVNA 28. Reality Sháníte pronájem, stačil by vám byt 2+kk, naleznete dva inzeráty. Která z těchto nabídek je výhodnější? Svou odpověď zdůvodněte. Inzerát č. 1 Inzerát č. 2 Pronájem, byt 2+kk Cena: Kč Poplatky za služby: Kč Lokalita: centrum města Plocha: 55 m 2 Vlastnictví: osobní Stav objektu: velmi dobrý Pronájem, byt 2+kk Plocha: 60 m 2 Cena: Kč Poplatky za služby: Kč Stav objektu: velmi dobrý Lokalita: centrum města Vlastnictví: osobní Zpět na kalendář

37 ZADÁNÍ ÚLOHY 29. ČERVNA 29. Remoska Remosku, malou přenosnou pečicí elektrickou nádobu, zkonstruoval počátkem padesátých let minulého století elektrotechnik Oldřich Homuta, jehož elektrotechnická dílna byla po znárodnění připojena k podniku REMOS (Revize, Elektro, Montáže, Opravy, Servis). Remoska funguje na principu ohřevu víkem, v němž je umístěna topná spirála. Teplo se poté rozvádí po stěnách nádoby a díky tomu nedochází k připalování jídla. Nový přístroj se v českých domácnostech stal rychle populárním a do roku 1991 jich bylo vyrobeno firmou Karma v Kostelci nad Černými Lesy přes 2,7 milionu kusů. Výroba byla poté zastavena, protože trh načas ovládly mikrovlnné trouby, fritovací hrnce a podobné u nás do té doby těžko dostupné výrobky. Kvalita původní koncepce se ale nakonec prokázala a výroba modernizovaných remosek byla obnovena. Remoska dokonce prorazila na západní trhy, kde se velmi dobře prodává. Zdroj: 1. Proč byla remoska tak populární? a) Protože měla zajímavý název. b) Protože v ní byla umístěna topná spirála. c) Protože se jí prodalo 2,7 milionu kusů. d) Protože se v ní jídlo nepřipalovalo. Pokračování na další straně Zpět na kalendář

38 ZADÁNÍ ÚLOHY 29. ČERVNA 2. Proč byla výroba remosky načas zastavena? a) Protože firma, která ji vyráběla, byla znárodněna. b) Protože ji z trhu vytlačily jiné kuchyňské výrobky. c) Výrobek nemohl konkurovat kvalitě jiných výrobků. d) Firma přišla o odbyt na západních trzích. Zpět na kalendář

39 ZADÁNÍ ÚLOHY 30. ČERVNA 30. Spotřeba automobilu Potřebujeme zjistit spotřebu automobilu, který nemá elektronický ukazatel této skutečnosti. Při posledním tankování benzinu byl na tachometru zaznamenaný stav km, nádrž byla načerpána plná. Znovu jsme brali plnou nádrž benzinu při stavu km, přičemž se do nádrže vešlo 33,8 litru. Jaká byla spotřeba automobilu na 100 km od posledního tankování benzinu? (Zaokrouhlete na 2 desetinná místa.) Zpět na kalendář

40 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. ČERVNA 1. Školní časopis : 1. Žáci vydali nejméně časopisů v roce 2010.

Lidice Ležáky.notebook. January 23, 2014

Lidice Ležáky.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_110 Téma hodiny: Vypálení obcí Lidice a Ležáky Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: heydrichiáda,vypálení Lidic a Ležáků Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková, ZŠ a MŠ Husinec

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Seznámení se zlomky Pro lidi s krví Rh je riskantní cestovat do jiných částí světa, kde jsou zásoby krve Rh jen malé. Vybarvi podle hodnot uvedených v tabulce dané části. Ve kterých oblastech mají málo

Více

SOUBOR OTÁZEK. 7.ročník

SOUBOR OTÁZEK. 7.ročník 2015 SOUBOR OTÁZEK 7.ročník Co je Pangea a jaká je její filozofie? V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy přibližně před 300 miliony let, nebyly jednotlivé kontinenty na naší planetě ještě rozdělené,

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Procenta, poměr, trojčlenka Klíčová slova: Procenta, poměr, zvětšení, zmenšení, trojčlenka, měřítko Autor: Mlynářová 1 Trojčlenka označuje postup při řešení úloh přímé

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II.termín 23.dubna 2014

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II.termín 23.dubna 2014 MATEMATIKA Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Vítáme vás u přijímacích zkoušek z matematiky a přejeme hodně úspěchů při řešení zadaných úloh. Příklady můžete řešit v libovolném pořadí.

Více

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. Variace 1 Procenta Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Procenta U příkladů, kde se vyskytují procenta,

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

Očekávaný výstup Praktické využití trojčlenky k vyřešení slovních úloh Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Praktické využití trojčlenky k vyřešení slovních úloh Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

1BMATEMATIKA. 0B5. třída

1BMATEMATIKA. 0B5. třída 1BMATEMATIKA 0B5. třída 1. Kdybych dostal 5 Kč od své sestry, která má 10 Kč, měli bychom oba stejně. Kolik korun mám? (A) žádné (B) 5 Kč (C) 10 Kč (D) 15 Kč 2. Otci je 40 let. Věk Adélky je roven čtvrtině

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 6. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 4, 186 Praha 8 tel.: 24 75 555 fax: 24 75 55 e-mail: scio@scio.cz

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Michal Kolesa Žádná část této publikace NESMÍ být jakkoliv reprodukována BEZ SOUHLASU autora! Poslední úpravy: 3.7.2010 Úvod Matematicko-fyzikálně-technické

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Pracovní list - vaření

Pracovní list - vaření Pracovní list - vaření Jaké spotřebiče doma používáte, chcete-li si ohřát vodu na čaj? Vyzkoušejte čtyři asi nejběžnější způsoby, kterými si můžete vodu na čaj ohřát. Můžete vodu ohřívat ve varné konvici,

Více

Výsledek ekostopy školy za rok 2012

Výsledek ekostopy školy za rok 2012 třídy Výsledek ekostopy školy za rok 2012 Ekologická stopa školy v roce 2012 je 533.17 Biokapacita školy v roce 2012 je 4.04 Ekologická stopa školní jídelny školy v roce 2012 je 101.55 Ekologická stopa

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Základy statistiky pro obor Kadeřník

Základy statistiky pro obor Kadeřník Variace 1 Základy statistiky pro obor Kadeřník Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz 1. Aritmetický průměr

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Finále SOUBOR OTÁZEK. ročník

Finále SOUBOR OTÁZEK. ročník Finále SOUBOR OTÁZEK 6. ročník Co je Pangea a jaká je její filozofie? V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy přibližně před 300 miliony let, nebyly jednotllivé kontinenty na naší planetě ještě rozdělené,

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída MATEMATIKA 5. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Příklad : Číslo 547,382 5 4 7, 3 8 2..stovky desítky jednotky, desetiny setiny tisíciny.. desetinná čárka

Příklad : Číslo 547,382 5 4 7, 3 8 2..stovky desítky jednotky, desetiny setiny tisíciny.. desetinná čárka 4. Desetinná čísla 4.1. Řád desetinného čísla V praktickém životě nehovoříme jen o 5 kg jablek, 8 metrů, 7 0 C, ale můžeme se setkat s údaji 5,2 kg, 8,5 metru, 7,3 0 C. Vidíme, že vedle celých čísel existují

Více

2.5.17 Dvojitá trojčlenka

2.5.17 Dvojitá trojčlenka 2..1 Dvojitá trojčlenka Předpoklady: 020 Př. 1: Čerpadlo o výkonu 1, kw vyčerpá ze sklepa vodu za hodiny. Za jak dlouho by vodu ze sklepa vyčerpalo čerpadlo o výkonu 2,2 kw? Čím výkonnější čerpadlo, tím

Více

Variace. Poměr, trojčlenka

Variace. Poměr, trojčlenka Variace 1 Poměr, trojčlenka Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Poměr Poměr je matematický zápis

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Dovoz a vývoz zboží v EU V této kapitole se dozvíte: Jaké zboží si můžete zakoupit v zemích EU. Zda je nutný cestovní pas EU pro domácí zvířátka,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

2.1.15 Slovní úlohy na lineární funkce

2.1.15 Slovní úlohy na lineární funkce 2.1.15 Slovní úloh na lineární funkce Předpoklad: 2108 Pedagogická poznámka: Obsah hodin přesahuje 45 minut (pokud necháte student pracovat samostatně). Poslední příklad tak zůstává na další hodinu nebo

Více

KROKY KE ZDRAVÍ. INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o.

KROKY KE ZDRAVÍ. INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o. KROKY KE ZDRAVÍ INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o. Lidé chtějí být fit a žít zdravě. Pro většinu lidí je důležité zhubnout. V České republice dle novodobých

Více

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo:

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: 1. Toník se dopravuje ze školy domů autobusem číslo 176, který jezdí vždy v celou hodinu a pak dále po každých 15 minutách. Dnes dorazil Toník

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika 1) Ve školním roce 1997/119 bylo v Brně 3 základních škol, ve kterých bylo celkem 1 tříd. Tyto školy navštěvovalo 11 5 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik žáků průměrně

Více

Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) I. Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro

Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) I. Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) I Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro jednu z nich rozhodneme, ostatní alternativy zpravidla nemůžeme realizovat užitek/výnos/příjem,

Více

Pevniny a oceány. VY_52_INOVACE_130. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7.

Pevniny a oceány. VY_52_INOVACE_130. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7. Pevniny a oceány. VY_52_INOVACE_130 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7. 1 Pokus se sestavit mapu světa a pojmenovat jednotlivé světadíly. SEVERNÍ JIŽNÍ EVROPA AUSTRÁLIE

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Vybrané reference AS Parking s.r.o.:

Vybrané reference AS Parking s.r.o.: Vybrané reference AS Parking s.r.o.: Česká Třebová Nádraží, parkovací systém dopravního terminálu Českých drah Parkovací systém pro cestující v podzemí přednádražního prostoru terminálu ČD s technologií

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

palivové dřevo Nejlevnější a nejvýhodnější palivo současnosti i budoucnosti w w w. r o j e k. c z

palivové dřevo Nejlevnější a nejvýhodnější palivo současnosti i budoucnosti w w w. r o j e k. c z R O J E K W O O D W O R K I N G M A C H I N E R Y - S I N C E 1 9 2 1 palivové dřevo Nejlevnější a nejvýhodnější palivo současnosti i budoucnosti Vážená paní, vážený pane. Současná situace v cenách plynu,

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii Šablona č. 01.22 Zeměpis Zeměpisný kolotoč o Austrálii Anotace: Pracovní list o Austrálii je vhodný ke společnému zopakování na závěr probraného učiva, případně tyto otázky mohou sloužit jako písemný test.

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo

Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo Mgr. Hana Tesařová, ZŠ Lysice Opakování a procvičování učiva v matematice je jednoznačně nutností. Už naši předkové tvrdili, že opakování je matkou

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice 4. třída leden 2014 Zábavné procvičování matematiky Příklady od Viktorky Horákové: 1. Porovnej čísla 8x80 6x90 24:2 24:4 60x2 50x30 35:5 32:4 2x90 60x3 81:9 64:8

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tématický okruh: Téma: Ročník: Očekávaný

Více

Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem

Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem Podle mateiálu ESO přeložil Rostislav Halaš Úkol: Změřit vzdálenost Země Slunce (tzv. astronomickou jednotku AU) pozorováním přechodu

Více

Počítání ve sluneční soustavě

Počítání ve sluneční soustavě Číslo klíčové aktivity III/2, Matematika ZŠ Nepomuk Počítání ve sluneční soustavě Znáš naše nejbližší vesmírné sousedy? Co o nich víš? Láká tě vesmír? Každý kosmonaut i astronom musí umět mnoho věcí. Bez

Více

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. MATEMATIKA MPZD1C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 1 Maximální bodové hodnocení: 0 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 0 minut.

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY. pro žáky 5. tříd základní školy. Třída: Jméno a příjmení žáka: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny:

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY. pro žáky 5. tříd základní školy. Třída: Jméno a příjmení žáka: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny: OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY pro žáky 5. tříd základní školy Jméno a příjmení žáka: Třída: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny: pro vyznačování vybraných odpovědí používej měkkou tužku vygumováním

Více

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům Kdo jsme Lloyds Carl Capital Co. Ltd. je investiční a developerská společnost. Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby, akvizici pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

MIŠ MAŠ. 17 OBVODY, obsahy 7.4.2014.notebook. May 18, 2015. Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace.

MIŠ MAŠ. 17 OBVODY, obsahy 7.4.2014.notebook. May 18, 2015. Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) Název projektu: MIŠ MAŠ Moderní Interaktivní Škola Možností a Šancí (pro každého žáka) Číslo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M. Přípravný kurz - Matematika Téma: Slovní úlohy Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.Hetmerová 12 19 9:02 Jak pracovat

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_2_17

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAMVD11C0T04 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový

Více

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko Pardubický deník Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko LUKÁŠ DUBSKÝ, LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ Univerzita Pardubice Je to malé

Více

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina

Více

MATEMATIKA MAHZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

MATEMATIKA MAHZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAHZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

SOUBOR OTÁZEK. 6.ročník

SOUBOR OTÁZEK. 6.ročník 2015 SOUBOR OTÁZEK 6.ročník Co je Pangea a jaká je její filozofie? V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy přibližně před 300 miliony let, nebyly jednotlivé kontinenty na naší planetě ještě rozdělené,

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

N Z ( N je podmnožinou Z ).

N Z ( N je podmnožinou Z ). ARIP3 v 9 elá čísla, početní výkony s celými čísly Příklady: 1. Určete, za jakých podmínek je rozdíl a b dvou přirozených čísel a, bčíslo přirozené. Zavedeme obor celých čísel - jsou to například čísla:.,-3,

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. SD1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 18 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového archu.

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Variace 1 Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu

Více