CZ.1.04/3.4.04/ Aktivní přístup k rodině i zaměstnání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.04/3.4.04/76.00033 Aktivní přístup k rodině i zaměstnání"

Transkript

1 1. Rodičovství 2. Rodičovství a nároky trhu práce 3. Rodinné kompetence 4. Hledám zaměstnání 5. Různé formy zaměstnání 6. Pracovně právní minimum 7. Kde vzít odvahu k podnikání CZ.1.04/3.4.04/ Aktivní přístup k rodině i zaměstnání

2 Úvodní slovo Je těžké sladit rodinu a zaměstnání, ale není to nemožné Jde jen o to zvolit správnou chvíli pro návrat do zaměstnání. Zodpovědně se rozhodnout, jak dlouho se chci věnovat péči o děti a v jakém věku dětí, začnu rodinu připravovat na svůj návrat do zaměstnání. Rodičovství, to není pouze neplacená a nikým nedoceněná práce pro rodinu, je to i rozvoj sebe sama. Vždyť právě péčí o děti se zdokonalujeme například v komunikačních dovednostech, ve zvládání stresových a konfliktních situací, posilujeme svoje rozhodovací a organizační schopnosti apod. Návrat do zaměstnání je náročným obdobím, kterého se velká většina maminek obává. Kdo bude hlídat dítě v případě nemoci? Co s dětmi v období prázdnin, kdy jsou školky uzavřené, nebo mají omezený provoz? Co na to řekne zaměstnavatel, že mám malé děti? Je dobré se na takové situace spojené s návratem do zaměstnání předem připravit, počítat s nimi. Vždyť právě rodiče pečující o děti, zejména tedy ženy, jsou často oproti rodičům bezdětným při hledání zaměstnání znevýhodněni. Pojďme se tedy společně zamyslet nad tím, jak se na tento důležitý krok v životě každé ženy, matky co nejlépe připravit, jak ho prožít bez zbytečných stresů a vypjatých situací, jak učinit toto období další radostnou etapou života. K tomuto zamyšlení vám nabízíme následující text, který byl zpracován pro účely realizace projektu Aktivní přístup k rodině i zaměstnání, CZ.1.04/3.4.04/ , a který bude využíván při vzdělávacích seminářích Jak sladit rodinu a zaměstnání. členové realizačního týmu projektu Tento materiál byl vytvořen ve spolupráci s expertkou na rovné příležitosti žen a mužů PhDr. Ing. Marií Oujezdskou, ředitelkou Národního centra pro rodinu (NCR) Brno. Při zpracování textů byly využity veřejně publikované materiály NCR Brno.

3 Rodičovství Rodičovství Obsah 1. Aktivní rodičovství Rodičovství je volba a výzva Štěstí přeje připraveným Rodičovská dovolená v ČR a v zahraničí Co nám děti dávají a co berou Přínosy rodičovství Oběti rodičovství Jak pečuje máma a jak táta Dělba práce v rodině Aktivní otcovství otec na RD Desatero pracujících matek

4 Rodičovství 1. Aktivní rodičovství 1.1 Rodičovství je volba a výzva Mateřství je svobodnou volbou každé ženy, na níž má beze sporu nárok. Jen samotné ženy se můžou rozhodnout, jakou vlastní cestu si zvolí, za jakým cílem půjdou. Je pouze na nich, aby si dokázaly uvědomit, co je pro ně a jejich rodiny v dané životní fázi důležité. Rodičovství je velkou výzvou pro rozvoj mnoha osobnostních kvalit, a tím i následných kvalit pracovních. V dětech vnímáme potenciál budoucnosti, pokračování svého rodu, zajištění lidské existence. A proto ze sebe matky (i otcové) vydávají to nejlepší, co mohou nabídnout. Tím také u nich může dojít k proměně pořadí životních hodnot, mohou se objevit jiné potřeby, nové životní plány a třeba i pracovní sny související s nově nabytými zkušenostmi a schopnostmi v roli rodiče. Je dobré, aby žena zůstala těmto změnám otevřená, naslouchala si a nezůstala vnitřně u názoru, že ženy na rodičovské dovolené stagnují ve svém pracovním i osobním vývoji (ustrnou, zpomalí se apod.). 1.2 Štěstí přeje připraveným Proč je důležité na rodičovské dovolené usilovat o osobní a profesní rozvoj? 1. Zvýšíte své šance na úspěšný návrat do práce Není jednoduché předem odhadnout, kolik let celkem na rodičovské dovolené strávíte a jak se bude situace vyvíjet. Podaří li se vám však najít způsob, jak si udržet nebo dokonce rozvinout dosavadní profesní znalosti, je pravděpodobné, že se v budoucnu spíše nezaměstnanosti vyhnete. 2. Posílíte finanční stabilitu rodiny Jako rodiče jsme hrdinové dnešní doby. Rozhodli jsme se investovat čas, energii a znalosti do našich dětí, budoucnosti celé společnosti. Je zodpovědné postavit se čelem i k zneklidňujícím otázkám ohledně existenčního zabezpečení rodiny. Udržet se pracovně fit, znamená také šanci pružněji reagovat na případné nečekané situace. 3. Vyhnete se sociální izolaci Částečné úvazky, brigády, dobrovolnická práce, studium To vše nás může obohatit i ze společenského hlediska. Být v kontaktu s lidmi mimo rodinu napomáhá zmírnit pocity osamělosti a izolace, kterými část žen na rodičovské dovolené trpí. 4. Postupně se připravíte na plný návrat do zaměstnání O rodinu budeme ve větší či menší míře pečovat stále. Nejmenší děti vyžadují mnoho času a často je obtížné věnovat se čemukoliv jinému. Situace se však s přibývajícím věkem dětí pozvolna mění. Podle toho můžeme měnit a přizpůsobovat i svou strategii, jak sladit pracovní zájmy s rodinou. Zvykne li si naše dítě například strávit jedno dopoledne týdně v miniškolce nebo ve společnosti babičky či paní na hlídání, bude se moci postupně lépe připravit na celodenní docházku do školky a my získáme prostor pro sebe, pro osobní rozvoj 5. Umožníte dětem prohloubit si vztah s ostatními členy rodiny Naše pravidelné aktivity mimo domov umožní ostatním členům rodiny strávit spolu více času. Ze začátku to může být náročné pro všechny zúčastněné. Dopřejeme li si však vzájemně trpělivost, všechno nové se opakováním stává jednodušším. Nevzdávejme se po prvních neúspěších, vzájemná zastupitelnost rodičů se vyplácí. 2

5 Rodičovství 6. Ukážete dětem, že maminka umí víc, než jen vařit : ) Maminka, která si dokáže najít čas také na sebe a svůj profesní rozvoj je pro dítě inspirací. Děti se učí především nápodobou a jsme pro ně významným životním vzorem. 1.3 Rodičovská dovolená v ČR a v zahraničí Mateřská dovolená činí v zemích EU minimálně 14 týdnů. Výše mateřské se potom v jednotlivých zemích liší. Ve většině zemí EU je vysoká jako předchozí mzda nebo plat. Snahou Evropského parlamentu bylo, aby mateřská dosahovala plné výše předchozího příjmu a minimální délka mateřské byla 20 týdnů. Prozatím však toto opatření evropskou legislativou neprošlo. Zatímco během mateřské dostávají ve všech členských zemích EU maminky náhradu mzdy, tak během rodičovské dovolené již nikoliv. Možnost čerpat rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte je v Česku ojedinělá. Maximální délka mateřské/rodičovské Země dovolené Česká republika 28 týdnů/4 roky Slovensko 34 týdnů/3 roky 2. Co nám děti dávají a co berou Již početím dítěte ženy zjistí, že nic už nebude jako dřív, že do života přichází veliká změna. Rodičovství je nejen výzva a veliký dar, ale také závazek a povinnost. 2.1 Přínosy rodičovství Rozvoj rodinných a přátelských vztahů Příchod miminka rozvíjí v rodině vztahy, a to nový vztah maminky s dítětem a také mění vztah partnerský. Díky rodičovství vznikají nová přátelství mezi rodinami s malými dětmi. Rozvoj osobnosti Mateřství může zcela přeměnit žebříček hodnot. Zrodí se jedinečný nesobecký citový vztah s dítětem, který nás naplňuje a napomáhá našemu vlastnímu zrání, osobnímu rozvoji a leckdy i nalezení smysluplnosti života. Rodičovství je výzva Rodičovství je výzva, zdroj podnětů, dává lidem možnost poznat sebe i druhé tak, jak by to bez dítěte nebylo možné. Velká Británie Rakousko Francie Německo 26 týdnů 16 týdnů/3 roky 16 týdnů 14 týdnů/3 roky Pokračování rodu Pro některé rodiče je to velmi podstatný pocit, že prostřednictvím dětí přesáhne jejich rodina do budoucnosti. 3

6 Rodičovství 2.2 Oběti rodičovství Zpomalení kariéry matky Žena na mateřské nebo rodičovské dovolené se stává méně atraktivní pro zaměstnavatele a je vystavena vyššímu riziku ztráty zaměstnání. Zhoršení finanční situace rodiny Při mateřské a rodičovské dovolené dochází ke snížení rodinného rozpočtu. Omezení osobní svobody S mateřstvím přijdou i některá omezení, která limitují životní styl rodiny. Zvláště péče o dítě v útlém věku je hodně náročná a vyžaduje od ženy více pozornosti a obětavosti. Dopad na manželský vztah Zejména vyčerpanost, nedostatek času na odpočinek, velké množství povinností, to vše může mít negativní dopad na partnerský vztah. Co vám rodičovství dalo a co vzalo? Jak pečuje máma a jak táta Dítě je stejně matky jako otce, záleží jen na nich, jak se o ně budou starat. Rovnoměrně rozdělená péče o novorozence přináší pozitiva jak matce, tak i otci a dítěti. Ideální je, když si rodina dokáže rozdělit své role tak, aby nebyl žádný z rodičů přetěžován. Důvěřujte ve schopnosti druhého rodiče, nepodceňujte ho, dodávejte mu odvahu, aby dokázal i on na sebe přijmout zodpovědnost za výchovu a péči o svého potomka. Péče táty Muž přináší do výchovy dítěte jiný rozměr, zkušenost mužského světa. Oproti vžitým názorům se ukazuje, že umí pečovat o děti stejně dobře jako žena. Jenom prostě jinak. Muž má na děti často vyšší nároky, nemá tendence chovat se příliš ochranitelsky, a posouvá hranice toho, co zvládnou. Děti se obohacují o jiné názory, přístupy ke světu, jiné zájmy a humor. Hluboká kvalitní vazba s otcem (pečujícím vychovatelem) znamená pevnější půdu pod nohama, větší sebejistotu do života. Péče mámy Vztah matky a dítěte vzniká již v těhotenství. Žena má řadu vrozených reflexů a sklonů, díky nimž uspokojuje nejen biologické potřeby dítěte, ale také svou ochranitelskou péčí a starostí vytváří citové zázemí, poskytuje emocionální podporu dítěti a celé rodině. Matka hraje významnou roli při formování mezilidských vztahů v rodině. Nedostatečné plnění mateřského poslání může způsobit velmi vážné poruchy v citovém i sociálním životě dítěte, zrovna tak, jako přehnaná závislost na matce. Velmi důležitý je také láskyplný vztah mezi otcem a matkou! 4

7 Rodičovství 4. Dělba práce v rodině Dělba práce v rodině je stále častým problémem. A to hlavně z důvodu zažitých tradičních mužsko ženských rolí v rodině, kdy veškerou činnost kolem rodiny zajišťuje žena a muž je považován převážně za živitele rodiny. Dělba práce a pravidla Pro fungování domácnosti je důležité stanovit si pravidla a to nejlépe na počátku vztahu např. ty budeš luxovat, já vytírat, nakupovat budeme spolu. To samé platí i ve výchově dětí. Rodiče by měli spolu rozumně komunikovat a domlouvat se o řešení běžných denních problémů. Velkou roli ve vztahu hraje citlivost k pocitům a potřebám druhého partnera. Očekává žena pomoc? Ženy jsou mnohem více rodinně založené než muži a potřeba vytvářet dokonalé zázemí jim přijde samozřejmá. Očekávají ženy tedy vůbec pomoc od mužů? Z výzkumu Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus, VÚPSV 2010 v Česku vyplývá, že 72 76% žen (hodnoceno podle typu rodiny) pomoc očekává a předpokládá, že zvýšené zapojení mužů do péče o domácnost by pomohlo celé rodině. Klíčem, k vyřešení chodu domácnosti a spokojenosti všech členů rodiny, je vzájemná komunikace a empatie. 4.1 Aktivní otcovství otec na RD Některý otec se již od těhotenství aktivně připravuje na rodičovství, jiný se s dětmi více sžívá, až když běhají nebo mluví. V současné době existují také případy, kdy otec nastoupí na RD na místo matky, což může přinést pozitiva celé rodině. Příklad z praxe: Marie, 36 let, Ústeckoorlicko, 4 děti Kdy jste začala pracovat (při MD/RD nebo po MD/RD) a co vás k tomu vedlo? U nás je to tak, že jsme se s manželem na rodičovském příspěvku vyměnili. Byla jsem už 9 let doma a manžel si po 23 letech práce ve školství chtěl odpočinout. Kolik roků bylo nejmladšímu z vašich dětí, když jste nastoupila do zaměstnání? Odcházela jsem do práce, když byly nejmladšímu 2 roky. Jaká byla reakce okolí, když jste se s manželem vyměnili na rodičovské dovolené? Reakce okolí mě překvapila. Lidi to velice udivilo, že jednáme netradičně doma s dětmi má být žena. Slovo závěrem: Nebojte se dělat velké změny! Než jsme ten krok udělali, měli jsme obavy a strach, jak bude rodina fungovat. Ale zpětně to hodnotíme kladně. Prospělo to všem. I dětem. Mají tátu, který na ně má čas a ukáže jim chlapské práce. 5

8 Rodičovství 4.2 Desatero pracujících matek Ačkoliv není snadné sladit rodinu se zaměstnáním, existují různá doporučení, jak tuto složitou situaci řešit. Pro inspiraci vám nabízíme některá z nich: 1. Přestože se během rodičovské dovolené stará o děti a domácnost nejvíc ten, kdo rodičovskou čerpá, po jeho návratu do práce se situace musí rychle změnit. Vyzkoušejte si to předem. Dobrý nápad je požádat partnera, aby na několik dní převzal péči o děti i domácnost. 2. Váš návrat do práce se týká celé rodiny. Promluvte si s partnerem i s dětmi o tom, jaké změny vás všechny čekají. 3. Nebojte se žádat o pomoc a zapojit partnera i děti do vaření i domácích prací. Porozhlédněte se po službách, které vám mohou pomoci pravidelné využívání úklidové firmy nemusí vyjít draho, a namísto sobotních odpolední s vysavačem a čisticími prostředky může vaše rodina trávit čas příjemněji. 4. Na nikoho nezapomínejte. Ačkoli práce v prvních týdnech bude vyžadovat většinu vaší pozornosti a energie, přesto si najděte klidný čas pro naslouchání svým dětem a povídání s partnerem. Myslete také na to, kde můžete vy sama nabrat energii. Na činnosti, které vám dobíjejí baterky, si vyhraďte pravidelný čas. 5. Počítejte s proměnlivostí plánů, buďte flexibilní. Žádný plán nemůže vystihnout realitu, kterou tvoří i neočekávané pracovní úkoly a dětské nemoci. Základem spokojenosti v rodině je mluvit spolu o tom, co kdo potřebuje, a hlavně si navzájem naslouchat. 6. Ne všechno vyjde podle plánů a někdy není prostě dost času na všechno. Stanovte si priority. Je důležitější mít uklizeno, nebo jít na plánované cvičení? Tip: pro dobrý pocit z uklizeného prostoru stačí někdy jen málo čistý jídelní stůl, pracovní místo nebo koutek pro odpočinek. Ostatní může počkat. 7. Neberte na sebe víc, než zvládnete. Naučte se říkat ne. I něco tak lákavého jako společné víkendové lyžování s rodinou vašich známých vás může stát po náročném týdnu víc energie, než vám dá. Ačkoli jste výkonná a schopná, nejste superžena s nadlidskými schopnostmi. 8. Snižte své nároky na všechny kolem i na sebe. Domácnost nebude možná dokonale uklizená, každý večer nebude teplá večeře a všichni budete občas s něčím nespokojeni. Nemluvte o tom, co je špatně, ale o tom, jak můžete všichni přispět k lepšímu fungování vaší rodiny. 9. Z pravidelně prováděných činností (úklid, nákup, příprava věcí do školky/školy, na kroužky ) si udělejte rutinu, ušetříte tak hodně času. 10. Berte věci s humorem a nadhledem. Slaďování práce a rodiny je proces, který se stále mění a vyvíjí, ale dá se zvládnout! Navíc se při něm všichni členové rodiny naučí spoustu nových věcí. *zdroj organizace APERIO Desatero pracujících matek 6

9 Rodičovství a nároky trhu práce Rodičovství a nároky trhu práce Obsah 1. Z domácnosti zpět do zaměstnání Zaměstnavatel a jeho očekávání Komunikace Tipy pro efektivní komunikaci Komunikace a její formy Příklady k vedení dialogu se zaměstnavatelem Diskriminace a zaměstnanecká práva

10 Rodičovství a nároky trhu práce 1. Z domácnosti zpět do zaměstnání Obvykle zůstávají ženy po nástupu na mateřskou dovolenou s dětmi v domácnosti několik let. V tomto období většinu času věnují péči a potřebám dětí i rodiny. Období návratu zpět do zaměstnání pak nebývá jednoduché a může být spojeno s pocity strachu z nové životní etapy, obavy, zda žena najde odpovídající profesní uplatnění, zda zvládne kombinaci pracovního a osobního života apod. Obavy se však netýkají pouze pracovního uplatnění, ale i péče o děti jak se děti osamostatní, adaptují se na nový kolektiv (např. MŠ) apod. Oproti negativním pocitům vstupují do hry i pocity radosti, vnitřního uspokojení, zvýšení sebevědomí. Ženám se při návratu do zaměstnání otevírají nové možnosti a příležitosti. Často se těší na navázání nových kontaktů, těší se, že budou vykonávat práci, která je dříve naplňovala, anebo práci novou. Důležité je, aby žena byla dobře zakořeněna ve své mateřské roli a odchod do zaměstnání se nestal jakýmsi únikem od problémů v rodině nebo neřešeného partnerského konfliktu. Jak se na tuto změnu připravit? Přípravu na odchod do zaměstnání se nevyplácí podcenit. Není nutné vystavit sebe nebo rodinu stresu z nepodchycené situace jako je nedostatek míst v předškolním zařízení nebo problému v situaci, kdy dítě onemocní. Dobrá příprava se týká celé rodiny. Oba partneři by měli společně řešit budoucí změny, které přicházejí s novou rodinnou etapou. S nárůstem pracovní aktivity ženy se objevuje nutnost přerozdělení kompetencí a domácích povinností. To, co žena dříve zvládala udělat, zařídit, se nyní může stát přetížením. Je tedy dobré se zamyslet nad tím, co je opravdu nezbytně nutné dělat. Zvažte, zda je reálné zachovat všechny dosavadní zájmy, přátelská setkávání, všechny koníčky dětí, stejně intenzivní kontakt s prarodiči apod. Příprava na zaměstnání Část zbývajícího času na rodičovské dovolené věnujte přípravě na svou profesi nebo i konkrétní pracovní místo! Seznamte se se změnami ve svém oboru, doplňte si chybějící znalosti četbou, účastí na semináři. Navštivte své budoucí pracoviště, je li to možné, poznejte své budoucí kolegy. Ulevíte si tak od zbytečného napětí spojeného s prvními dny v nové či staronové práci. Vyzkoušejte si také ranní přípravu dětí i sebe a odchod z domu nanečisto, tak, jak by to alespoň zhruba odpovídalo realitě. Zjistíte, jak dlouhý čas vám zabere pobyt doma, cesta do školky a poté do zaměstnání. Nezapomeňte si dopřát malou rezervu, abyste si společně s dětmi nebo sama (pokud budete odcházet dříve) mohla v klidu vypít ranní šálek čaje. Den, který začneme v přílišném stresu, se těžko později promění Buďte flexibilní, neboť vše nelze nikdy naplánovat 8

11 Rodičovství a nároky trhu práce 2. Zaměstnavatel a jeho očekávání o dokázat, že zmenšená časová a prostorová flexibilita může být nahrazena např. originalitou a rychlostí při řešení problémů. Potřeby zaměstnavatele můžeme zpravidla vyčíst již z pracovního inzerátu. Kromě požadavku určitého vzdělání, jazykových znalostí, dovednosti práce na PC a řidičského průkazu, můžeme v inzerátech najít požadavky na velmi dobré komunikační dovednosti, flexibilitu, organizační schopnosti, zodpovědnost atd. V následujícím textu jsou uvedena nevyřčená, ale reálná očekávání zaměstnavatelů, aneb co se ještě skrývá pod požadavky flexibility, organizačních schopností (atd.) a možnosti, jak tato očekávání naplnit. Zaměstnavatel potřebuje ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI očekává samostatnost a kreativitu, očekává úspěšné řešení úkolů v rámci týmu týmovou spolupráci, řešení konfliktů, toleranci, empatii, zainteresovanost. Jak je možné jeho očekávání naplnit o ukázat, že tyto požadavky byly prací pro rodinu prohloubeny (např. zvládání více věcí najednou, plánování timemanagement, zvýšená odolnost vůči stresu, kreativita apod.). Zaměstnavatel potřebuje FLEXIBILITU očekává plné nasazení dle potřeb firmy, důležitá je pro něj včas odvedená práce, nemůže brát vždy ohled na konkrétní události zaměstnanců, vidí možná nebezpečí zneužívání času pro vyřizování záležitostí nesouvisejících s péčí o rodinu, obává se, že zaměstnanec nebude ochoten přizpůsobit svůj denní režim potřebám firmy. Jak je možné jeho očekávání naplnit o představit realistickou nabídku svých možností, o doložit svou flexibilitu na konkrétních příkladech, Zaměstnavatel potřebuje KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI očekává schopnost komunikace jak s kolegy, tak s klienty, schopnost argumentace, prezentační schopnosti, jasné postoje, věcnost, neodbíhání od tématu. Jak je možné jeho očekávání naplnit o ubezpečit o znalosti odlišnosti komunikace v rodině a na pracovišti, kde se cení především věcnost, nadhled a srozumitelnost, o popsat svoje zkušenosti z komunikace v rodině, kde se více upřednostňují vztahy. 9

12 Rodičovství a nároky trhu práce Zaměstnavatel potřebuje MOTIVOVANOST A ODPOVĚDNOST očekává ochotu učit se novým věcem, iniciativu, očekává i jinou motivaci, než je očekávaná mzda, nemůže tolerovat časté rušivé vlivy související s osobním životem (časté soukromé telefonáty apod.). Jak je možné jeho očekávání naplnit o zaměstnanec dává najevo, že vnímá tyto potřeby zaměstnavatele, o srozumitelně vyjádří svoje případné požadavky ohledně zabezpečení péče o členy rodiny, o snaží se iniciativně zabezpečit zadané úkoly, snaží se vyjít vstříc např. požadavku nestandardního místa a času plnění úkolu. 3. Komunikace Bez komunikace se neobejdeme. Náš život ve společnosti se skládá z neustálých komunikačních aktů, interakcí s druhými lidmi. Fakticky nelze ani nekomunikovat. Platí to jak pro soukromý život, tak i pro život pracovní. Komunikace má vždy dvě stránky: Vyřčené neznamená slyšené! (Pokud bylo něco vyřčeno, neznamená to, že to zachytím). Slyšené neznamená pochopené! (Když uslyším, neznamená to, že pochopím). Pochopené neznamená přijaté! (Když jsem porozuměla, neznamená to nutně, že jsem o tom přesvědčena). Komunikace se zdaří, když: se sdílející a přijímající vzájemně střídají, jsou oba ochotni si vzájemně naslouchat, oba partneři se mohou a chtějí navzájem respektovat. V zaměstnání jde především o komunikaci zaměstnavatele se zaměstnanci o jejich možnostech a potřebách. Je důležité si uvědomit, že nejenom pečující matky mají určitá očekávání ze strany zaměstnavatele, ale i zaměstnavatel má svá očekávání v souvislosti se zabezpečením chodu firmy. Je nutné, aby jak ženy, tak i zaměstnavatelé o těchto očekáváních věděli a hledali společná řešení. Důležité je pozitivně a vstřícně přistupovat k očekáváním druhé strany, nabízet alternativní řešení, vysílat správná a jasná sdělení. 3.1 Tipy pro efektivní komunikaci Buďte úplní ve vašich sděleních Pravdivá, avšak neúplná sdělení můžou vést k výslovné lži. Ke lhaní dochází mnoha způsoby. Hlavní roli zde především hrají záměry, které vrhají stín na charakter. Vyhýbejte se zveličování Museli jste někde čekat půl hodiny, nebo jen pět minut? Zveličování je někdy humorné, ale podkopává důvěryhodnost. 10

13 Rodičovství a nároky trhu práce Důvěrná sdělení si nechte pro sebe Pokud se bavíte o osobních a důvěrných záležitost, týkajících se druhých osob, může se stát, že vám lidé přestanou důvěřovat a svěřovat se vám. Vyhněte se lhaní Pokud lžete druhé osobě před třetí osobou a tento třetí člověk ví, že lžete, ztratí ve vás důvěru. Stanovte si úroveň hovoru Než začnete s někým komunikovat, ujistěte se, že to, co se chystáte sdělit, neobsahuje slova, která vyjadřují vaši nadřazenost vůči druhé osobě. Omezte protichůdnost řeči těla a slov Nevysílejte svým chováním a komunikací protichůdné signály. Vytvořte si na věci pozitivní pohled Pozitivní sdělení spočívá v tom, říci o co stojíte, nikoli proti čemu se vyjadřujete. Snažte se používat pozitivní, než negativní slova Pozitivní formulace slyšíme a pamatujeme si lépe než negativní. Například místo sdělení: Dříve než do středy to nebude hotové", sdělte: Ve středu to budete mít hotové". Řekněte, co máte na mysli, aniž by se váš tón přeměnil na nepřátelský Ovládne li vás během sdělení zlost, zpomalte a spíše ztište váš hlas, místo jeho pozvednutí. Neskákejte druhým do řeči Pokud někomu skočíte do řeči, protože se s jeho sdělením ztotožňujete, nemusíte se tolik znepokojovat. Dejte však pozor na to, aby se vaše přerušování druhých nestalo zvykem. Používejte konkrétní, než abstraktní výrazy Konkrétní slova popisují činnosti, lidi, věci, které si lze představit. Při oslovení jménem se řiďte podle toho, jak se osoba představuje v telefonu Abyste zjistili, čemu dávají druzí přednost, poslouchejte, jak se představí do telefonu. Žádejte druhé o jejich názor Tím, že druhého požádáte o jeho názor, má hodnotu pro vás, tak i pro druhou osobu. Požádat druhého o názor je kompliment. Kontrolujte, zda ostatní zajímá, co jim říkáte Během hovoru položte neočekávanou otázku. Když na ni nedostanete odpověď, berte to jako známku, že se ostatní posluchači nudí. 11

14 Rodičovství a nároky trhu práce Slušně odmítněte otázky, které jsou pro vás příliš osobní Připravte si určitou obecnou obranu před otázkami, které vám nejsou příjemné, například Je mi líto, ale ta otázka je příliš osobní". Ukončete konverzaci s taktem Když chcete konverzaci ukončit, počkejte, až dokončíte svůj hovor, nikoli až druhá osoba začne nové téma, či udělá pauzu uprostřed debaty. Použijte zdvořilostní větu, například Omluvte mne. Chci ještě stihnout XY, než odjede". Když máte pravdu, nedávejte druhému pocítit, že se mýlí Nepřipravujte druhé osoby o jejich ego. Pokud nemáte nic, co byste řekli, raději mlčte Když vám někdo dá slovo a vy nemáte nic, co byste řekli, předejte slovo dál například větou Díky, předám slovo dále". Požádejte o čas na rozmyšlenou Neříkejte NE jen proto, že zrovna nejste připraveni zformulovat negativní odpověď přijatelným způsobem. Zřídkakdy musíte záporně odpovědět okamžitě. Pamatujte, že záleží na celkovém vašem vystupování. Podstata vašeho sdělení plus styl se rovná úspěchu. 3.2 Komunikace a její formy Komunikace má tři formy a to: Sdělování pomocí slov (verbální) tato forma komunikace je velmi známá, a většinou se soustřeďujeme pouze na ni. Sdělování prostřednictvím těla (neverbální) tato forma komunikace zahrnuje nejen řeč těla, ale také image a atmosféru, kterou v průběhu komunikace vytváříme. Naslouchání naslouchání je klíčem k porozumění. Verbální vyjadřování Slovní komunikace může být pozitivní když se vyjadřujete jasně, používáte krátké věty, zdůrazňujete podstatné, argumentujete přesvědčivě, naučíte se správně klást otázky, vystupujete přesvědčivě. Nebo může být negativní když jste ironičtí, nedržíte se tématu, jste nesoustředění na to, co a komu říkáte, jste úseční a celkově se projevujete negativně. Při verbální komunikaci se zaměřte na to: aby vaše slova měla správný význam (to samé slovo mohou různí lidé rozdílně chápat), jaký obsah má váš slovní projev (na základě způsobu vyjadřování a používaných slov se dá odhadnout mnoho informací o autorovi), 12

15 Rodičovství a nároky trhu práce čeho chcete dosáhnout vaším sdělením (co zamýšlíme tím, co říkáme: oznámení, vynesení rozsudku, zveřejnění určitého záměru deklarace, reakce na chování, vysvětlení) aby vaše řeč byla plynulá, bez různých vsuvek, často opakovaných slov apod. (tzv. paralingvistické projevy řeči). Naslouchání Aktivní naslouchání je schopnost koncentrace, schopnost pochopit názor, dát do souvislostí, co partner říká, co si myslí a co cítí. Nejde tedy jen o to vyslechnout, co nám druhý říká. Měli bychom se snažit o vcítění se, o správné pochopení toho, co druhý momentálně prožívá ve svém nitru. Neverbální komunikace Je nedílnou součástí veškeré lidské komunikace. Vyjadřuje postoje, emoce a temperament lidí. Napomáhá tomu, že vaše sdělení je přijato srozumitelněji. Napomáhá lépe rozpoznat, co si ostatní opravdu myslí a co cítí! Důležité je, aby neverbální komunikace řeč těla odpovídala i projevu verbálnímu slovnímu. Při neverbální komunikaci se usmívejte a udržujte s partnerem kontakt. Svým výrazem dávejte najevo, že máte zájem o něj i o to, co dělá, svým postojem dávejte najevo, že jste bystří, čilí, uvolnění a cítíte se společensky příjemně, používejte svých rukou k podpoře toho, co říkáte a ukažte, že jste otevření komunikaci. K aspektům řeči těla patří také POSTOJ, GESTA otevřená a uzavřená, výraz OBLIČEJE, OČI, HLAS a komunikační VZDÁLENOST. Cílem naslouchání je porozumět partnerovi a během hovoru projevit zájem o jeho problém a myšlenku. Nasloucháním pomáháte vytvořit atmosféru jednání a budujete vztah s partnerem, navíc získáváte informace. Jak efektivně naslouchat přestaňte hovořit, ukažte, že si přejete naslouchat, buďte pozorní a trpěliví, nechte mluvit druhého a snažte se ho pochopit, reagujte klidně na argumenty a kritiku, pokládejte správné otázky! Naslouchejte obsahu tzn. použitým slovům i neverbálním signálům, které se dají vyčíst z gest, výrazu tváře apod. 3.3 Příklady k vedení dialogu se zaměstnavatelem Příloha č. 1 13

16 Rodičovství a nároky trhu práce 4. Diskriminace a zaměstnanecká práva Diskriminace nastává tehdy, když je s osobou nakládáno méně spravedlivě než s ostatními osobami a to např. z důvodu věku, pohlaví, vzdělání atd. Diskriminace může mít následující podobu: Přímá diskriminace označuje chování, které je zřejmě nespravedlivé nebo nerovné z hlediska jakékoliv kategorie vymezené antidiskriminační legislativou. Příkladem přímé diskriminace je nepřijetí osoby do pracovního poměru na základě pohlaví. Nepřímá diskriminace označuje podmínky, které jsou definované jako stejné/rovné pro všechny, ale jejich efekt anebo výsledek vede k nerovnosti. Příkladem je nabídka tréninků výlučně v hodinách mimo standardní pracovní dobu. To může způsobovat nepřímou diskriminaci osob ženského pohlaví, kterým jsou běžně přisuzovány povinnosti péče o rodinu a domácnost, a tak vzniká pravděpodobnost, že se takových kurzů nebudou moci účastnit. Příklady diskriminace na pracovišti: vyžadování rodinných a osobních údajů po uchazečích o zaměstnání, nerovné odměňování, zaměstnanci nemají stejné pracovní podmínky. Sexuální obtěžování je jednou z forem diskriminace a je definováno českou legislativou. Systémové porušování zaměstnaneckých práv lze za ně považovat takové jednání zaměstnavatele, které je v rozporu s platnými pracovně právními předpisy a zároveň nejde o náhodné, ojedinělé jednání. Systémové porušování zaměstnaneckých práv zaměstnavatelem má zpravidla opakující se charakter, týká se většího počtu zaměstnanců a závažnost takovéhoto jednání není zanedbatelná. Příklady systémového porušování práv zaměstnanců: zaměstnavatel neposkytuje zaměstnancům dostatečnou přestávku na jídlo a oddech, zaměstnavatel neposkytuje zaměstnancům dostatečnou dobu odpočinku mezi směnami, nedostatečný odpočinek během týdne, zaměstnavatel vede dvojí evidenci docházky, zaměstnavatel neproplácí přesčasy, zaměstnavatel neposkytuje zaměstnancům školení o bezpečnosti práce a ochranné pomůcky, zaměstnavatel nevytváří uspokojivé pracovní podmínky. Jak se diskriminaci bránit? Diskriminací se zabývá jednak zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb., a pak také Antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb. Pokud máte pocit, že jste se stali při hledání zaměstnání terčem diskriminace, můžete se obrátit na příslušný úřad práce se stížností. Pokud se cítíte být diskriminováni zaměstnavatelem, může dát podnět oblastnímu inspektorátu práce, nebo okresnímu soudu, pod který spadá zaměstnavatel. V případě, že nesouhlasíte s postupem inspektorátu práce nebo soudu, můžete se obrátit na veřejného ochránce práv. 14

17 Rodinné kompetence Rodinné kompetence Obsah 1. Co jsou rodinné kompetence Pohled zaměstnavatele na kompetence rodiče Praktické dovednosti rodiče Dobrovolnictví a trh práce Dobrovolnictví jako možnost jak se udržet profesně fit Dobrovolnictví jako možnost získání pracovního uplatnění

18 Rodinné kompetence 1. Co jsou rodinné kompetence Rodinné kompetence jsou znalosti a dovednosti, které ženy získávají již od narození prvního dítěte, a které rozvíjí péčí o děti a rodinu (v době MD, RD, nástupu do zaměstnání, atd.). Ne každá žena si uvědomuje, že všechny tyto dovednosti, které každodenně rozvíjí, může uplatnit stejnou měrou i v zaměstnání a má tedy zaměstnavateli co nabídnout. A co tedy patří mezi rodinné kompetence? Jsou to komunikační dovednosti, organizační dovednosti, flexibilita, schopnost se rozhodovat, schopnost řešit konflikty, schopnost učit se novým věcem, schopnost řešit problémy a pedagogické dovednosti. Komunikační dovednosti V rodině se tyto dovednosti trénují neustále, protože práce pro rodinu znamená např.: naslouchat (když jsou děti smutné, partner rozzlobený, atd., tyto situace vyžadují vysokou míru schopnosti vcítit se do situace a naslouchat druhé osobě), vytvářet kontakty (udržování a rozvíjení sociálních kontaktů). Organizační dovednosti I v rodině musíme jednotlivé činnosti plánovat a organizovat, např.: rozdělit práci pro rodinu a domácnost (kdo vyzvedne děti ze školky, kdo uklízí, vaří, kdo zodpovídá za jakou činnost, atd.), rozdělit domácí rozpočet kdo nakupuje a za jakou cenu (finanční plánování) rozlišovat důležité a méně důležité úkoly, co je nutné udělat hned a co může počkat (dítě křičí, protože si přivřelo prsty do zásuvky, zvoní pošťák, se psem se musí nutně ven). Flexibilita Být flexibilní znamená rychle reagovat na nové situace či jednoduše zpracovávat neustálé změny např.: okamžitě a samostatně řešit nečekané událostí (partner onemocní, za dveřmi stojí nečekaná návštěva, náhlé pozvání na oslavu narozenin (to vše se musí zorganizovat profesionálně a flexibilně), přizpůsobit se novým okolnostem (dítě nastoupí do školky, narození dalšího dítěte, je nutno vyjít s menším platem, atd.). Schopnost rozhodovat se Schopnost rozhodovat se a vlastní iniciativa jsou dennodenně od ženy žádány např.: angažovat se, být iniciativní (propojit péči o děti v sousedství, iniciovat setkání maminek, to vše si žádá vlastní motivovanost a umění přesvědčit druhé), rozhodovat se (doprovázet děti do školy ANO či NE?, kam jet na dovolenou?, atd. Schopnost řešit konflikty Často se prosadí ten, kdo má lepší argumenty. Toto platí i v rodině, protože rodina vyžaduje nejen pozitivní řešení konfliktů, ale i umění se prosadit. 16

19 Rodinné kompetence pracujeme s různými názory (jak hlasité mohou být děti, co lze čekat od sousedů?, jak uklizený má být dětský pokoj), nedorozumění jsou nedílnou součástí rodinného života, zachováváme si odstup, vymezujeme hranice (učíme se říkat ne ). Schopnost učit se novým věcem Schopnost vyhledávat a zpracovávat nové informace je nepostradatelná. V rodinném prostředí si musíme: poradit i s tématy, pro která rodič nemá školní vzdělání (výchovná, zdravotní, sociální, atd.), obstarávat informace, v médiích, poradenských zařízeních nebo účastí na kurzech (např. jak pečovat o malé děti, co dělat, když dítě pláče, jak zapojit členy rodiny do péče o domácnost atd.). Schopnost řešit problémy Potřeba rychle a úspěšně řešit problémy je každodenní rutinou. Řešit problémy se nejlépe naučíme praxí a to i v rodině, kdy musíme: řešit problémy svých dětí (když mají děti ve škole potíže s učiteli nebo spolužáky, fungují rodiče jako mediátoři i soudci, kteří se snaží řešit vzniklé problémy), řešit problémy vzniklé z nastalých změn (každá nová situace může negativně působit především na děti, rodiče jim pomáhají vyrovnat se se změnami). Pedagogické dovednosti Každý rodič, který tráví čas se svými dětmi, neustále zdokonaluje své pedagogické dovednosti, a to ve smyslu učení, vedení a předávání hodnot a postojů. 2. Pohled zaměstnavatele na kompetence rodiče V dnešní době při výběru zaměstnanců personalisté dbají na dobře rozvinuté tzv. měkké dovednosti (soft skills). Tyto dovednosti nejsou výsledkem dlouholetých vysokoškolských studií ani se automaticky nezískají léty praxe v zaměstnání, ale jsou výsledkem pestrých životních zkušeností. Ukazuje se, že práce pro rodinu je významná tréninková oblast, a to právě těchto, dnes velmi ceněných dovedností. 3. Praktické dovednosti rodiče (příloha č. 2) Zkuste si vyjmenovat všechny činnosti, které během pracovního týdne vykonáváte. Potom zprůměrujte čas, po který tyto činnosti děláte tak, abyste dostali dobu přepočtenou na jeden pracovní den. Tuto hodnotu vynásobte sazbou za tuto činnost v té výši, v jaké ji poskytují běžné komerční agentury. Pokud sečtete jak čas pro jednotlivé činnosti, tak částky vyjadřující jejich finanční ohodnocení, dostanete pozoruhodné hodnoty. 17

20 4. Dobrovolnictví a trh práce 4.1 Dobrovolnictví jako možnost jak se udržet profesně fit Pokud na rodičovské dovolené řešíte otázku, kde a jak se kromě rodiny realizovat, řešením může být dobrovolnická práce například pro neziskovou organizaci. Můžete v ní uplatnit a oživit si své profesní dovednosti, nebo si naopak vyzkoušet práci ve zcela jiných oblastech, než ve kterých jste již pracovala. 4.2 Dobrovolnictví jako možnost získání pracovního uplatnění Rodinné kompetence Cvičitelka aerobiku musí mít chuť a sílu po celodenním shonu motivovat jiné ke zdraví prospěšnému pohybu. Improvizace, kreativita, a určité umělecké vlohy jsou pro tuto činnost nezbytné. V dnešní době tolik potřebné počítačové a jazykové znalosti může předávat dál jen žena pečlivá, komunikativní, cílevědomá, trpělivá, schopná zvládat více věcí najednou a důsledná. Že je sama odbornicí ve svém oboru, pracuje s vysokým osobním nasazením a pokroky jiných jí přináší uspokojení, je samozřejmostí. Jistě mnoho rodičů absolvovalo se svým dítkem cvičení rodičů s dětmi a obdivovalo při tom kreativitu, trpělivost, schopnost snášet stres, flexibilitu a hlavně osobní nasazení maminky, která cvičení vedla. Pro příklad uvádíme několik aktivit maminek na RD, které slouží nejen jako dobrá praxe, ale i jako povzbuzení pro ty, které se jejich příklady chtějí inspirovat. Nejedna maminka se během mateřské a rodičovské dovolené podílí na činnosti i vedení mateřského centra nebo klubu maminek. Ten kdo podobnou práci zkusil, ví, kolik energie, času, trpělivosti, organizačních a komunikačních dovedností je potřeba. O vynalézavosti, kreativitě a odvaze ani nemluvě. K výčtu již výše uvedených dovedností je potřeba připojit schopnost učit se novým věcem i prohlubování schopnosti práce s lidmi v případě vedení volnočasových aktivit: např. dramatického, keramického nebo výtvarného kroužku. Všechny dovednosti rozvíjené při dobrovolnické činnosti můžete uplatnit ve svém budoucím zaměstnání. Lucie, 37 let, Žamberk, 2 děti Jakým způsobem jste si našla zaměstnání? Práci jsem získala díky dobrovolnictví. V organizaci, ve které v současné době pracuji, jsem se podílela na rozjezdu nového projektu zaměřeného na hlídání dětí, který byl zahájen z důvodu podpory rodičů při návratu do zaměstnání. Co vám práce přináší? Přináší určitě uspokojení, že jsem platná společnosti a osobní rozvoj. Zbývá vám nějaký čas pro sebe? Moc ne. Vytěsnila jsem sice nějaké koníčky, ale zároveň jsem ráda, že práci mám, protože se stala mým koníčkem. Práce mě baví a jsem velmi ráda, že ji mám. Proto i svůj čas takto přizpůsobuji, o práci nechci přijít. 18

Nesnadné neznamená nemožné

Nesnadné neznamená nemožné Nesnadné neznamená nemožné Specifické potřeby pečujících rodičů na trhu práce Informační brožura o flexibilních pracovních úvazcích a alternativních formách zaměstnávání OBSAH Editorial...2 Proč hledám

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014.

JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014. JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ Praktická příručka na vaší vaší cestě cestě ke slaďování ke slaďování pracovního, rodinného rodinného a osobního a osobního života života Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro

Více

Česká pošta rodičům a dětem

Česká pošta rodičům a dětem Česká pošta rodičům a dětem Od šoku k šoku - průvodce rodičovstvím Česká pošta rodičům a dětem Úvod Tato publikace vznikla v rámci projektu Komplexní přístup k rovným příležitostem ve společnosti Česká

Více

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný Obsah metodických listů: 1. Vztah znamená vztáhnout ruce...05 (kompetence ke vztahu) 2. Dostupnost znamená být spolu...09

Více

PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ

PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ Manuál, který vám pomůže nastartovat či zlepšit vaše podnikání Baby Office - coworkingové centrum s miniškolkou na podporu slaďování rodinného a pracovního života Reg. č.: CZ.2.17/2.1.00/35203

Více

O vzdělávacím programu pro ženy 1

O vzdělávacím programu pro ženy 1 O vzdělávacím programu pro ženy 1 Geneze Inspirací vzdělávacího programu pro ženy byla vídeňská vzdělávací iniciativa Anima (www.anima.or.at), která vznikla v roce 1978 z potřeby matek malých dětí kompenzovat

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE

LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE Prorodinná opatření ve firmách APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Lidé jsou to nejcennější, co máte Prorodinná opatření ve firmách Tato publikace vznikla v rámci

Více

Fandíme tátům. Příručka pro rodiče. Překlad a adaptace textů pro rodiče od Fatherhood Institute

Fandíme tátům. Příručka pro rodiče. Překlad a adaptace textů pro rodiče od Fatherhood Institute Fandíme tátům Příručka pro rodiče Překlad a adaptace textů pro rodiče od Fatherhood Institute 1 Obsah: Kapitola 1 Proč jsou tátové důležití? 3 Kapitola 2 - Stanu se tátou 13 Kapitola 3 - Stal jsem se otcem

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

PODPORA PROFESNÍHO UPLATNĚNÍ ŽEN

PODPORA PROFESNÍHO UPLATNĚNÍ ŽEN PODPORA PROFESNÍHO UPLATNĚNÍ ŽEN Ženy v povoláních pro ně netypických se obvykle setkávají s diskriminací při povyšování a při svých snahách nalézt si cestu nahoru pracovní hierarchií narážejí na tzv.

Více

Age management řízení zohledňující věk zaměstnaných

Age management řízení zohledňující věk zaměstnaných Age management řízení zohledňující věk zaměstnaných Zdrženlivost zaměstnavatelů v zaměstnávání starších osob je trend, který je s ohledem na demografické změny české populace třeba řešit. Stárnutí evropské

Více

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce Obsah Úvod 1. Teoretická část Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Postavení žen na trhu práce z hlediska rovných příležitostí Genderové

Více

Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce

Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce Projekt Rodina a práce šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, listopad 2013 Tato publikace vznikla v rámci

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Nebojujte se zákony. a slaďte práci s rodinou. Příručka pro rodiče 2013

Nebojujte se zákony. a slaďte práci s rodinou. Příručka pro rodiče 2013 Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou Příručka pro rodiče 2013 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2013 Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou 2013 Vydání publikace bylo financováno

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Obsah

Více

Jak sladit rodinu a zaměstnání

Jak sladit rodinu a zaměstnání Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a zaměstnání Projekt Práce jinak šance rodině i zaměstnání, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00178, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ MOŽNOSTI A BARIÉRY PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE MOŽNOSTI ŘEŠENÍ. TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies

ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ MOŽNOSTI A BARIÉRY PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE MOŽNOSTI ŘEŠENÍ. TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies MOŽNOSTI A BARIÉRY ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE? MOŽNOSTI ŘEŠENÍ TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies PŘÍKLADY ŘEŠENÍ PŘÍKLADY Z PRAXE ZAJÍMAVÉ INFORMACE ÚKOLY 1 FLEXIBILITA

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační a informační středisko pro

Více

Jak získat rodiče a pečující osoby ZPÁTKY DO ZAMĚSTNÁNÍ? Aneb jak být dobrým zaměstnavatelem. Příručka pro zaměstnavatele

Jak získat rodiče a pečující osoby ZPÁTKY DO ZAMĚSTNÁNÍ? Aneb jak být dobrým zaměstnavatelem. Příručka pro zaměstnavatele Jak získat rodiče a pečující osoby ZPÁTKY DO ZAMĚSTNÁNÍ? Aneb jak být dobrým zaměstnavatelem. Příručka pro zaměstnavatele Tato publikace vychází v rámci projektu OP LZZ Zpátky do zaměstnání, který je financován

Více

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů A 1.1 D 3.29 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma: Cíl hodiny: Pomůcky: Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Připravit žáky na vstup do pracovněprávních

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více