PRIMÁRNÍ ŠETŘENÍ Období: říjen - listopad 2010 Zadavatel: Vysoká škola podnikání, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIMÁRNÍ ŠETŘENÍ Období: říjen - listopad 2010 Zadavatel: Vysoká škola podnikání, a.s."

Transkript

1 Výzkum faktorů přechodu od industriální ekonomiky ke znalostní a podnikavé ekonomice v podmínkách Moravskoslezského kraje PRIMÁRNÍ ŠETŘENÍ Období: říjen - listopad 2010 Zadavatel: Vysoká škola podnikání, a.s.

2 Obsah Cíle výzkumu Metodika Struktura otázek Firmy Domácnosti Srovnání Shrnutí Sociodemografické charakteristiky Firmografické charakteristiky 2

3 Cíle výzkumu Hlavní cíl: Zjištění podnikavosti a vnímání podnikatelských příležitostí v populaci Moravskoslezského kraje. 3

4 Metodika Forma výzkumu: Počet respondentů (zkoumaný vzorek): Cílová skupina (základní soubor): Technika výběru vzorku: Kvantitativní výzkum 430 respondentů: firem, v třídění na: působnost na trhu do 4 let působnost na trhu nad 4 roky domácností, v třídění na: - 50 studentů - 99 zaměstnanců - 61 ostatní - 17 rodící se podnikatelé nerodící se podnikatelé Firmy v MSK a populace MSK let Kvótní výběr Termín dotazování: Lokality: Forma dotazování: Tazatelé: Průměrná délka rozhovoru: Kontrola tazatelů: Moravskoslezský kraj F2F rozhovory, CAPI Speciálně školení tazatelé 30 minut Průběžná telefonická, statistická a logická Zpracování: SPSS (statistický software), MS Excel, MS PowerPoint 4

5 Struktura otázek Struktura otázek: Otázky k vnímání podnikatelské příležitosti, vlastní podnikavosti a podnikatelských schopností (uzavřené, otevřené, škálové otázky) dle jednotlivých cílových skupin populace Moravskoslezského kraje Sociodemografické otázky Firmografické otázky Dotazník 5

6 Firmy

7 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N=115 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? Ano Ne Neví/neodpověděl/a 47,7 46,7 48,7 31,4 35,2 20,9 18,1 27,8 23,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Téměř 48% firem se domnívá, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání. 31% firem si danou skutečnost nemyslí a 21% nedokázalo odpovědět. Příležitosti pro podnikání Proč ano? Celkem Působnost do 4 let Všude jsou příležitosti, všude se dá podnikat Kdo chce práci/podnikat, tak si možnost najde FIRMY Působnost nad 4 roky 14,3 8,2 19,6 9,5 10,2 8,9 Roste poptávka, zákazníci jsou 8,6 6,1 10,7 Některých výrobků/služeb (kvalitních) je stále málo 7,6 8,2 7,1 I já jsem si našel/a práci, začal/a jsem podnikat 6,7 10,2 3,6 Stále je možnost přijít s něčím novým, vždy se najde díra na trhu 6,7 6,1 7,1 Jiné 46,7 51,0 43,0 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=105 N=49 N=56 Jaké příležitosti/v jaké oblasti? Celkem Působnost do 4 let Působnost nad 4 roky Ve všech, v různých oblastech 23,9 18,5 29,0 Služby 14,2 15,4 13,0 Stavebnictví 8,2 7,7 8,7 Obchod 6,7 6,2 7,2 Průmysl, vzniknou nové průmyslové zóny 3,7 6,2 1,4 Pohostinství, gastronomie 3,0 4,6 1,4 Jiné 40,3 41,5 39,3 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=134 N=65 N=69 7

8 Příležitosti pro podnikání Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 12,3 13,3 Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? 50,9 53,3 36,8 33,3 Proč ano? Celkem Působnost do 4 let FIRMY Působnost nad 4 roky Konec krize 14,3 7,1 21,4 Rozvoj regionu 10,7 21,4 0,0 Je tady vysoká nezaměstnanost, nedostatek pracovních míst 10,7 14,3 7,1 Nové pracovní místa 7,1 0,0 14,3 Rozvoj infrastruktury, přibude dálnice 7,1 0,0 14,3 Spokojenost zákazníků 7,1 7,1 7,1 Větší poptávka, lidé budou chtít pracovat 7, ,3 Jiné 35,7 50,0 21,4 Působnost nad 4 roky / N=115 11,3 48,7 40 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=28 N=14 N=14 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13,3% firem s působností do 4 let a 11,3% firem s působností nad 4 roky, se domnívá, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. Důvodem je zejména konec krize, rozvoj regionu a vysoká nezaměstnanost/nedostatek pracovních míst. Nejčastěji uváděné oblasti byly služby, obchod a bez bližší specifikace. Jaké příležitosti/v jaké oblasti? Celkem Působnost do 4 let Působnost nad 4 roky Služby 19,0 18,2 20,0 Ve všech, v různých oblastech 16,7 9,1 25,0 Obchod 16,7 18,2 15,0 Stavebnictví 7,1 13,6 0,0 Průmysl, vzniknou nové průmyslové zóny 4,8 4,5 5,0 Textil, výroba oděvů 4,8 4,5 5,0 Doprava, automobilový průmysl 4,8 9,1 --- Jiné 26,2 22,7 30,0 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=42 N=22 N=20 8

9 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? FIRMY detail (1) velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 0,9 1,0 0,9 0,9 1,9 0,0 17,4 1,8% 2,9% 0,9% 23,2 33,6 29,5 37,4 29,5 41,4 38,1 44,3 98,2% 97,1% 99,2% Celkem / N=220, průměr = 1,94 Působnost do 4 let / N=105, průměr = 2,08 Působnost nad 4 roky / N=115, průměr = 1,82 (6) Firmy s působností na trhu nad 4 roky hodnotí své znalosti a dovednosti pro podnikání lépe než firmy s působností do 4 let. Průměrné hodnocení firem s působností do 4 let je 2,08 a firem nad 4 roky 1,82 na škále 1-6, kdy 1 velmi dobré znalosti a 6 velmi nedostačující znalosti. 9

10 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? FIRMY zpět DOBRÉ ŠPATNÉ Průměrné hodnocení N Celkem 98,2 33,6 41,4 23,2 1,8 1, Působnost do 4 let 97,1 29,5 38,1 29,5 2,9 2, (1) Velmi dobré (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nedostačující Působnost nad 4 roky 99,1 37,4 44,3 17,4 0,9 1,

11 Důležitost vzdělávání Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? Q Jakým způsobem? (možných více odpovědí) FIRMY Ano Ne kurzy, tréninky, apod. 83,2 87,6 78,5 Celkem / N=220 86,4 13,6 v zděláv áním v e škole 33,7 27,8 39,8 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N=115 80,9 92,4 19,1 7,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% praxe samostudium školení j iné 8,9 6,2 11,8 5,8 7,2 4,3 2,6 4,1 1,1 13,7 11,3 16,1 Celkem / N=190 Působnost do 4 let / N=97 Působnost nad 4 roky / N=93 92,4% firem s působností na trhu do 4 let uvádí, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat. U firem s působností na trhu nad 4 roky to je 80,9%. Podnikatelé uváděli jako nejčastější způsob vzdělávání kurzy, tréninky a vzdělávání ve škole

12 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? FIRMY detail (1) velmi vysoká vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká velmi nízká 0,9 1,7 0,5 1,0 7,3 6,7 7,8 15,5 15,2 15,7 31,8 27,6 35,7 44,1 49,5 39,1 39,6% 35,3% 43,5% 60,4% 64,7% 56,5% Celkem / N=220, průměr = 3,30 Působnost do 4 let / N=105, průměr = 3,29 Působnost nad 4 roky / N=115, průměr = 3,56 (6) Prestiž podnikatelů v Moravskoslezském kraji je hodnocena podprůměrně. Je lépe hodnocena podnikateli s působností do 4 let - průměrné hodnocení 3,29 (na škále 1-6, kdy 1 velmi vysoká, 6 velmi nízká). 12

13 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? FIRMY zpět VYSOKÁ NÍZKÁ Průměrné hodnocení N Celkem 60,4 15,5 44,1 31,8 7,3 39,6 3, Působnost do 4 let 64,7 15,2 49,5 27,6 6,7 35,3 3, (1) Velmi vysoká (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nízká Působnost nad 4 roky 56,5 15,7 39,1 35,7 7,8 43,5 3,

14 Realizace zahájení podnikání Q 8 Jaké konkrétní kroky jste k zahájení podnikání v uplynulých 12 měsících realizovali? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu do 1 roku) FIRMY Působnost do 1 roku Zřízení živnostenského listu, registrace OSVČ 14,8 Prostory k podnikání 11,1 Nákup materiálu/zboží 8,6 Vzdělávání, školení, rekvalifikace 7,4 Reklama, zřízení webové stránky 6,2 Nákup vybavení/techniky 6,2 Otevření obchodu 4,9 Zavedení/založení firmy 4,9 Úvěr, sehnání financí 4,9 Hledání/oslovení zákazníků, zajištění zakázek 4,9 Jiné 25,9 Počet odpovědí N 100,0 N=81 Firmy s působností na trhu do 1 roku nejčastěji uváděli jako kroky k zahájení podnikání - zřízení živnostenského listu, registrace OSVČ, prostory k podnikání a nákup materiálu/zboží. 14

15 v ýrobky služby j iné Q B1, C1 Jaký typ produktu (výrobku nebo služby) poskytujete nebo budete poskytovat? 1,8 1,9 1,7 30,5 36,8 42,6 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 73,0 Působnost nad 4 roky / N=115 77,3 81, ,3% firem se zaměřuje výhradně na poskytování služeb, 36,8% se zaměřuje na prodej či poskytování výrobků zejména potravin. Poskytování produktu Jaké VÝROBKY? Celkem Působnost do 4 let FIRMY Působnost nad 4 roky Potraviny 11,2 11,4 11,1 Výrobky z kovu 7,9 2,9 11,1 Textilní výrobky, oblečení 7,9 8,6 7,4 Nábytek 6,7 2,9 9,3 Dřevěné výrobky 5,6 5,7 5,6 Kosmetika, krémy 5,6 2,9 7,4 Květiny, zahradnické potřeby 5,6 8,6 3,7 Jiné 49,4 57,0 44,4 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=89 N=35 N=54 Jaké SLUŽBY? Celkem Působnost do 4 let Působnost nad 4 roky Finančnictví, pojišťovnictví, účetnictví 9,5 5,4 13,8 Kadeřnictví 7,3 7,6 6,9 Gastronomie, pohostinství 6,7 5,4 8,0 Nehtová modeláž, manikúra, pedikúra 6,7 10,9 2,3 Stavebnictví 6,1 7,6 4,6 Kosmetika 3,9 2,2 5,7 Nákup a prodej 3,9 3,3 4,6 Jiné 55,9 57,6 54,1 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=179 N=92 N=87 15

16 Poskytování produktu Q B2, C2 Váš produkt považujete z hlediska jeho novosti na trhu za: FIRMY novinka 5,5 7,6 3,5 zaběhlý výrobek 69,5 66,7 72,2 starší výrobek, ale tradiční výrobek, který je potřeba inovovat výrobek, který bude v brzké době stažen z trhu 0,5 0,9 15,9 15,2 16,5 8,6 10,5 7,0 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N= Oba segmenty firem považují svůj produkt z hlediska novosti na trhu za zaběhlý výrobek. 16

17 Realizace zlepšení služeb/produktů Q C3 Provedli jste v uplynulých 12 měsících významná zlepšení služeb/produktů nebo jejich podstatné úpravy? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) FIRMY Působnost nad 4 roky / N=115 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 37,4 61,7 0,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jaké? % Rozšíření sortimentu, nové výrobky/služby 39,6 Nové postupy, technologie 11,3 Úprava interiéru, nové vybavení 11,3 Zkvalitnění služeb, zlepšení kvality 7,5 Reklama, promo akce, www stránky 5,7 Inovace 5,7 Rozšíření provozovny, větší prostory 3,8 Jiné 15,1 100,0 Počet odpovědí N N=53 37,4% firem s působností na trhu nad 4 roky provedlo zlepšení služeb/produktů v uplynulých 12 měsíců jednalo se o rozšíření sortimentu, nových výrobků/služeb, o nové postupy, technologie a o úpravu interiéru, nové vybavení. 17

18 Zavedení nových služeb/produktů Q C4 Zavedli jste v uplynulých 12 měsících novou službu/produkt či nové služby/produkty? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) FIRMY Působnost nad 4 roky / N=115 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 46,1 49,6 4,3 Jaké a proč? % Rozšíření výrobků/služeb (na přání zákazníků) 23,3 Nové produkty/služby, novinky 21,7 Lepší vybavenost prodejny/provozovny 6,7 Flexibilní pracovní doba 5,0 Modernizace, inovace 5,0 Jiné 38,3 100,0 Počet odpovědí N N=60 0% 20% 40% 60% 80% 100% 46,1% firem s působností na trhu nad 4 roky zavedlo v uplynulých 12 měsících novou službu/produkt - jednalo se o rozšíření výrobků/služeb na přání zákazníka a o úplně nové produkty/služby. 49,6% firem nezavedlo žádnou novou službu/produkt v uplynulých 12 měsíců nejčastější důvod byl, že dosavadní výrobky/služby jsou dostačující a nebyla potřeba, nutnost zavádět novou službu/produkt. Proč jste neměli důvod zavádět? % Dosavadní výrobky/služby jsou dostačující, nabízím vše potřebné 15,8 Nebylo potřeba, nutné 14,0 Už není co nového nabízet, co vylepšovat 12,3 Není důvod 8,8 Sázím na tradici, poptávka po tradičních výrobcích/službách 8,8 Vše funguje dobře 7,0 Není poptávka po něčem novém 5,3 Máme zákazníky, odbyt 5,3 Jiné 22,8 Počet odpovědí N 100,0 N=57 18

19 Provázanost podnikání s regionem MSK Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Q B3, C5 Domníváte se, že je Vaše podnikání úzce provázáno s regionem MSK? Ano Ne Neví/neodpověděl/a 32,3 28,6 48,2 44,8 19,5 26,7 Proč ano? Celkem Působnost do 4 let Zákazníci jsou z tohoto kraje, mám zde klientelu Působnost nad 4 roky 25,3 26,5 24,4 Bydlím zde, má tady trvalé bydliště 11,4 11,8 11,1 Tradice, má tady své kořeny, dlouholetý provoz FIRMY 8,9 8,8 8,9 Mám tady provozovnu/centrálu 7, ,3 Místní služba, je spjata s tímto krajem 5,1 11,8 --- Velká poptávka, hodně zakázek 5,1 8,8 2,2 Souvisí s místem a okolím podnikání 3, ,7 Jiné 32,9 32,4 33,3 Působnost nad 4 roky / N=115 35,7 51,3 13 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28,6% firem s působností na trhu do 4 let a 35,7% firem s působností nad 4 roky si myslí, že je jejich podnikání úzce provázáno s regionem Moravskoslezského kraje. Nejčastějším důvodem jsou zákazníci, kteří jsou z daného kraje. Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=79 N=34 N=45 Proč si myslíte, že není? Celkem Působnost do 4 let Působnost nad 4 roky Lze provozovat kdekoliv 28,8 24,4 32,2 Lze provozovat v celé ČR 25,0 33,3 18,6 Nesouvisí jen s MSK, není vázáno jen na MSK 17,3 22,2 13,6 Lze provozovat na celém světě 10,6 4,4 15,3 Potřebné všude 5,8 4,4 6,8 Nemyslím si to 1, ,4 Jiné 10,6 11,1 10,2 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=104 N=45 N=59 19

20 Vyhledávání nových podnikatelských příležitostí FIRMY Q C6 Vyznačuje se Vaše firma aktivním vyhledáváním nových podnikatelských příležitostí? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) detail (1) rozhodně ano 11,3 ano 13,9 40,9% spíše ano 15,7 spíše ne 28,7 ne 27,8 59,1% rozhodně ne 2,6 N = 115; průměr = 3,56 (6) Firmy se spíše nevyznačují aktivním vyhledáváním nových podnikatelských příležitostí průměrná hodnota 3,56 na škále od 1-6, kdy 1- rozhodně ano, 6 rozhodně ne. 20

21 Vyhledávání nových podnikatelských příležitostí FIRMY Q C6 Vyznačuje se vaše firma aktivním vyhledáváním nových podnikatelských příležitostí? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) zpět Působnost nad 4 roky ANO NE 40,9 11,3 13,9 15,7 28,7 27,8 2,6 59,1 Průměrné hodnocení N 3, (1) Rozhodně ano (2) (3) (4) (5) (6) Rozhodně ne 21

22 Počet zaměstnanců FIRMY Q B4, C7 Jaký je současný počet Vašich zaměstnanců? Q B5,C8 Jaký počet zaměstnanců předpokládáte, že bude Vaše firma zaměstnávat v příštích 5 letech? 0-49 zaměstnanců 87,0 91,4 96, zaměstnanců 87,0 91,4 96, zaměstnanců 5,9 2,9 8, zaměstnanců 5,9 2,9 8,7 250 a v íce zaměstnanců 2,7 1,0 4,3 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N= a v íce zaměstnanců 2,7 1,0 4,3 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N= Současný počet zaměstnanců je shodný s počtem zaměstnanců v příštích 5 letech u obou segmentů. 22

23 Domácnosti

24 Celkem / N=210 Studenti / N=50 Zaměstnanci / N=99 Ostatní / N=61 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? Ano Ne Neví/neodpověděl/a 22,9 24,0 25,3 18,0 32,8 38,6 46,0 38,4 49,2 38,6 30,0 36,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Téměř 23% respondentů se domnívá, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání. 38,6% respondentů si danou skutečnost nemyslí a 38,6% nedokázalo odpovědět. Příležitosti pro podnikání DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Proč ano? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Všude jsou příležitosti, všude se dá podnikat 16,7 16,7 13,3 25,0 Kdo chce práci/podnikat, tak si možnost najde 13,0 8,3 16,7 8,3 Kupní síla, je tu hodně lidí/studentů 11,1 8,3 13,3 8,3 Některé profese/služby budou stále potřebné 9,3 16,7 6,7 8,3 Málo některých profesí, existují mezery na trhu 7,4 8,3 6,7 8,3 Průmyslová zóna/oblast 5,6 8,3 3,3 8,3 Dotace, granty 5, ,7 8,3 Vidím kolem sebe soukromé firmy, sleduji okolí 5,6 8,3 3,3 8,3 Jiné 25,9 25,1 30,0 16,9 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=54 N=12 N=30 N=12 Jaké příležitosti/v jaké oblasti? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Služby obecně 15,9 9,5 28,2 --- Ve všech, v různých oblastech 9,8 9,5 12,8 4,5 Stavebnictví 8,5 4,8 5,1 18,2 Řemeslo, řemeslná výroba 7, ,3 9,1 IT, počítače 6,1 14, ,1 Pohostinství 4,9 4,8 2,6 9,1 Obchod 4,9 4,8 7,7 --- Vzdělávání, rekvalifikace 4, ,7 4,5 Jiné 37,8 52,3 25,6 45,5 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 24 N=82 N=21 N=39 N=22

25 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? Celkem / N=210 Rodící se podnikatelé / N=17 Nerodící se podnikatelé / N=193 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 22,9 20,2 52,9 38,6 29,4 38,6 39,4 40,4 17,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Téměř 53% rodících se podnikatelů se domnívá, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání. U nerodících se podnikatelů to je pouze 20,2%. Příležitosti pro podnikání Proč ano? Celkem DOMÁCNOSTI - dle podnikání Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Všude jsou příležitosti, všude se dá podnikat 16,7 55,6 8,9 Kdo chce práci/podnikat, tak si možnost najde 13, ,6 Kupní síla, je tu hodně lidí/studentů 11,1 11,1 11,1 Některé profese/služby budou stále potřebné 9,3 22,2 6,7 Málo některých profesí, existují mezery na trhu 7,4 11,1 6,7 Průmyslová zóna/oblast 5, ,7 Dotace, granty 5, ,7 Vidím kolem sebe soukromé firmy, sleduji okolí 5, ,7 Jiné 25, ,9 Počet odpovědí N Jaké příležitosti/v jaké oblasti? Celkem 100,0 100,0 100,0 N=54 N=9 N=45 Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Služby obecně 15,9 12,5 16,7 Ve všech, v různých oblastech 9,8 6,3 10,6 Stavebnictví 8,5 6,3 9,1 Řemeslo, řemeslná výroba 7, ,1 IT, počítače 6,1 12,5 4,5 Pohostinství 4, ,4 Obchod 4,9 6,3 4,5 Vzdělávání, rekvalifikace 4,9 6,3 4,5 Jiné 37,8 49,8 34,6 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 25 N=82 N=16 N=66

26 Příležitosti pro podnikání Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Celkem / N=210 Studenti / N=50 Zaměstnanci / N=99 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 13,3 41,0 45,7 10,0 44,0 46,0 18,2 42,4 39,4 Proč ano? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Konec krize 14,3 12,5 19,0 --- Ekonomická situace nejspíš dovede lidi k této alternativě 11,4 12,5 9,5 16,7 Stále větší nezaměstnanost 8, ,5 16,7 Noví investoři 8,6 12,5 9,5 --- Dokončení dálnice 8,6 25,0 4,8 --- Lidé se zajímají o podnikání, hodně studentů ochotných se do toho pustit 8, ,5 16,7 Jiné 40,0 37,5 38,2 49,9 Ostatní / N=61 8,2 36,1 55,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13,3% respondentů se domnívá, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. Důvodem je zejména konec krize a ekonomická situace. Nejčastěji uváděné oblasti byly služby a stavebnictví. Počet odpovědí N Jaké příležitosti/v jaké oblasti? 100,0 100,0 100,0 100,0 N=35 N=8 N=21 N=6 Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Služby obecně 21,7 25,0 27,6 --- Stavebnictví 15, ,2 22,2 Ve všech, v různých oblastech 6,5 25,0 3,4 --- Gastronomie, stravování, ubytování 6,5 25,0 3,4 --- Řemeslo, řemeslná výroba 6, ,4 22,2 Jiné 43,5 25,0 45,0 55,6 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=46 N=8 N=29 N=9 26

27 Příležitosti pro podnikání Celkem / N=210 Rodící se podnikatelé / N=17 Nerodící se podnikatelé / N=193 Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? Ano Ne Neví/neodpověděl/a 13,3 11,4 35,3 41,0 35,3 45,7 41,5 47,2 29,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 35,3% rodících se podnikatelů a 11,4% nerodících se podnikatelů se domnívá, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. Proč ano? Celkem Rodící se podnikatelé DOMÁCNOSTI - dle podnikání Nerodící se podnikatelé Konec krize 14,3 50,0 6,9 Ekonomická situace nejspíš dovede lidi k této alternativě 11,4 16,7 10,3 Stále větší nezaměstnanost 8, ,3 Noví investoři 8, ,3 Dokončení dálnice 8, ,3 Lidé se zajímají o podnikání, hodně studentů ochotných se do toho pustit 8, ,3 Jiné 40,0 33,3 41,6 Počet odpovědí N Jaké příležitosti/v jaké oblasti? 100,0 100,0 100,0 N=35 N=6 N=29 Celkem Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Služby obecně 21,7 12,5 23,7 Stavebnictví 15,2 12,5 15,8 Ve všech, v různých oblastech 6,5 25,0 2,6 Gastronomie, stravování, ubytování 6, ,9 Řemeslo, řemeslná výroba 6, ,9 Jiné 43,5 50,0 42,1 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=46 N=8 N=38 27

28 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání detail (1) (6) velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 3,3 4,0 4,9 4,9 2,9 2,0 3,0 3,3 13,3 16,0 17,2 35,7 38,0 34,3 36,1 28,1 30,0 26,3 29,5 47,6% 16,7 14,0 46,0% 15,2 21,3 44,4% 54,1% 52,4% 54,0% 55,6% 45,9% Celkem / N=210, průměr = 3,50 Studenti / N=50, průměr = 3,48 Zaměstnanci / N=99, průměr = 3,40 Ostatní / N=61, průměr = 3,67 Respondenti hodnotí své znalosti a dovednosti pro podnikání spíše podprůměrně. Průměrné hodnocení je 3,50 na škále 1-6, kdy 1 velmi dobré znalosti a 6 velmi nedostačující znalosti. 28

29 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání zpět DOBRÉ NEDOSTAČUJÍCÍ Průměrné hodnocení N Celkem 52,4 3,3 13,3 35,7 28,1 16,7 2,9 47,6 3, Studenti 54,0 16,0 38,0 30,0 14,0 2,0 46,0 3,48 50 (1) Velmi dobré (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nedostačující Zaměstnanci 55,6 4,0 17,2 34,3 26,3 15,2 3,0 44,4 3,40 99 Ostatní 45,9 4,9 4,9 36,1 29,5 21,3 3,3 54,1 3,

30 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? DOMÁCNOSTI - dle podnikání detail (1) (6) velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 3,3 5,9 3,1 2,9 3,1 5,9 13,3 11,4 17,6 16,7 17,6 28,1 29,0 35,3 35,7 35,3 35,8 47,6% 23,5% 49,7% 52,4% 76,5% 50,3% Celkem / N=210, průměr = 3,50 Rodící se podnikatelé / N=17, průměr = 2,82 Nerodící se podnikatelé / N=193, průměr 3,56 Rodící se podnikatelé hodnotí své znalosti a dovednosti pro podnikání daleko lépe (průměrná hodnota 2,82) než nerodící se podnikatelé (průměrná hodnota 3,56). Průměrné hodnocení je na škále 1-6, kdy 1 velmi dobré znalosti a 6 velmi nedostačující znalosti. 30

31 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? DOBRÉ NEDOSTAČUJÍCÍ Průměrné hodnocení N DOMÁCNOSTI - dle podnikání zpět Celkem 52,4 3,3 13,3 35,7 28,1 16,7 2,9 47,6 3, Rodící se podnikatelé 76,5 5,9 35,3 35,3 17,6 5,9 23,5 2,82 17 (1) Velmi dobré (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nedostačující Nerodící se podnikatelé 50,3 3,1 11,4 35,8 29,0 17,6 3,1 49,7 3,

32 Celkem / N=210 Studenti / N=50 Zaměstnanci / N=99 Ostatní / N=61 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 24,8 18,2 26,2 36,0 Q 4 Vnímáte podnikání jako možnou alternativu Vaší kariéry? 35,7 43,4 32,8 24,0 39,5 40,0 38,4 41,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Podnikání jako alternativa DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Proč ano? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Být sám sobě pánem, samostatnost, volnost 25,9 33,3 30,0 12,5 Najít si dneska práci je těžké, málo pracovních příležitostí/možností 18,5 11,1 15,0 31,3 Možnost vydělat peníze, přivýdělek 11,1 16,7 15,0 --- Chci to, mám zájem podnikat, smysluplnost života 7,4 11,1 5,0 6,3 Větší šance jak se uplatnit, lepší budoucnost 5, ,0 --- Je to jedna z možností, variant 5,6 5,6 5,0 6,3 Už jsem podnikal, chci to opět zkusit 5, ,0 12,5 Jiné 20,4 22,2 20,0 31,1 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=54 N=18 N=20 N=16 Proč ne? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Nemám na to vlohy, nejsem podnikavý typ 21,8 16,7 25,0 18,2 24,8% respondentů vnímá podnikání jako možnou alternativu své kariéry. Nejčastěji uváděným důvodem je být Nemám kapitál, chybí peníze do začátku podnikání Nemám už na to věk Nejistota, risk, bojím se krachu 10,3 10,3 10,3 8, ,0 9,1 11,4 6,8 13,6 13,6 9,1 sám sobě pánem, samostatnost a Mám svoji práci, která mě baví, jsem spokojen/a 9, ,6 4,5 volnost. Nemám na to nervy, psychicky náročné 6,4 8,3 4,5 9,1 35,7% respondentů nevnímá podnikání Jiné 32,1 41,7 29,6 31,9 jako možnou alternativu své kariéry, z důvodu nepodnikavosti, nedostatku Počet odpovědí N podnikatelských vloh ,0 100,0 100,0 100,0 N=78 N=12 N=44 N=22

33 Celkem / N=210 Rodící se podnikatelé / N=17 Nerodící se podnikatelé / N=193 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 24,8 20,2 Q 4 Vnímáte podnikání jako možnou alternativu Vaší kariéry? 35,7 76,5 39,5 5,9 38,3 41,5 17,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% 76,5% rodících se podnikatelů a 20,2% nerodících se podnikatelů vnímá podnikání jako možnou alternativu své kariéry. Podnikání jako alternativa Proč ano? Celkem DOMÁCNOSTI - dle podnikání Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Být sám sobě pánem, samostatnost, volnost 25,9 7,7 31,7 Najít si dneska práci je těžké, málo pracovních příležitostí/možností 18,5 15,4 19,5 Možnost vydělat peníze, přivýdělek 11,1 15,4 9,8 Chci to, mám zájem podnikat, smysluplnost života 7,4 7,7 7,3 Větší šance jak se uplatnit, lepší budoucnost 5,6 15,4 2,4 Je to jedna z možností, variant 5, ,3 Už jsem podnikal, chci to opět zkusit 5, ,3 Jiné 20,4 38,4 14,7 Počet odpovědí N Proč ne? Celkem 100,0 100,0 100,0 N=54 N=13 N=41 Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Nemám na to vlohy, nejsem podnikavý typ 21,8 100,0 20,8 Nemám kapitál, chybí peníze do začátku podnikání 10, ,4 Nemám už na to věk 10, ,4 Nejistota, risk, bojím se krachu 10, ,4 Mám svoji práci, která mě baví, jsem spokojen/a 9, ,1 Nemám na to nervy, psychicky náročné 6, ,5 Jiné 32,1 0,0 32,4 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 33 N=78 N=1 N=77

34 Důležitost vzdělávání Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Q Jakým způsobem? Celkem / N=210 Ano 85,7 Ne 14,3 kurzy, tréninky, apod. 88,9 87,8 87,1 92,6 Studenti / N=50 Zaměstnanci / N=99 82,0 85,9 18,0 14,1 Ostatní / N=61 88,5 11,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% v zděláv áním v e škole praxe j iné 5,0 9,8 4,7 1,9 4,4 4,9 4,7 3,7 40,0 38,9 46,1 68,3 Celkem / N=180 Studenti / N=41 Zaměstnanci / N=85 Ostatní / N=54 85,7% respondentů se domnívá, že je k získání potřebných podnikatelských dovedností zapotřebí se vzdělávat. Nejčastěji uváděnou formou jsou kurzy a tréninky

35 Důležitost vzdělávání Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? DOMÁCNOSTI - dle podnikání Q Jakým způsobem? Celkem / N=210 Rodící se podnikatelé / N=17 Nerodící se podnikatelé / N=193 Ano 85,7 85,0 94,1 Ne 14,3 15,0 5,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% kurzy, tréninky, apod. v zděláv áním v e škole praxe j iné 5,0 6,3 4,9 4,4 0,0 4,9 46,1 43,8 46,3 88,9 100,0 87,8 Celkem / N=180 Rodící se podnikatelé / N=16 Nerodící se podnikatelé / N=164 94,1% rodících se podnikatelů a 85% nerodících se podnikatelů se domnívá, že je k získání potřebných podnikatelských dovedností zapotřebí se vzdělávat. Nejčastěji uváděnou formou jsou kurzy a tréninky u obou segmentů

36 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání detail (1) (6) velmi vysoká vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká velmi nízká 1,4 2,0 1,6 1,9 4,0 2,0 1,4 4,0 1,6 10,5 14,0 10,1 8,2 29,5 28,0 32,3 26,2 55,2 50,0 53,5 32,9% 36,0% 34,3% 27,8% 62,3 67,1% 64,0% 65,7% 72,1% Celkem / N=210, průměr = 3,24 Studenti / N=50, průměr = 3,34 Zaměstnanci / N=99, průměr = 3,22 Ostatní / N=61, průměr = 3,20 Prestiž podnikatelů v Moravskoslezském kraji je na dobré úrovni. Průměrné hodnocení je 3,24, na škále 1-6, kdy 1 je velmi vysoká prestiž, 6 velmi nízká prestiž. 36

37 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? VYSOKÁ NÍZKÁ Průměrné hodnocení N DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání zpět Celkem 67,1 1,4 10,5 55,2 29,5 1,9 1,4 32,9 3, Studenti Zaměstnanci 64,0 14,0 65,7 2,0 10,1 50,0 28,0 53,5 32,3 4,0 4,0 36,0 2,0 34,3 3, ,22 99 (1) Velmi vysoká (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nízká Ostatní 72,1 1,6 8,2 62,3 26,2 1,6 27,8 3,

38 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? DOMÁCNOSTI - dle podnikání detail (1) (6) velmi vysoká vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká velmi nízká 1,4 1,6 1,9 5,9 1,6 1,4 1,6 10,5 9,8 17,6 29,5 29,4 29,5 47,1 32,9% 35,3% 32,6% 55,2 56,0 67,1% 64,7% 67,4% Celkem / N=210, průměr = 3,24 Rodící se podnikatelé / N=17, průměr = 3,24 Nerodící se podnikatelé / N=193, průměr 3,24 Prestiž podnikatelů v Moravskoslezském kraji je na dobré úrovni. Průměrné hodnocení 3,24, na škále 1-6, kdy 1 je velmi vysoká prestiž, 6 velmi nízká prestiž, je jak u rodících se podnikatelů, tak u nerodících se podnikatelů. 38

39 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? DOMÁCNOSTI - dle podnikání zpět VYSOKÁ NÍZKÁ Průměrné hodnocení N Celkem 67,1 1,4 10,5 55,2 29,5 1,9 1,4 32,9 3, Rodící se podnikatelé 64,7 17,6 47,1 29,4 5,9 35,3 3,24 17 (1) Velmi vysoká (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nízká Nerodící se podnikatelé 67,4 1,6 9,8 56,0 29,5 1,6 1,6 32,6 3,

40 Realizace zahájení podnikání Q 7 Realizoval/a jste v uplynulých 12 měsících konkrétní kroky k zahájení podnikání? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Jaké kroky? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Ano Ne Zřízení Živnostenského listu 27, ,0 12,5 Absolvování kurzu, semináře 18,2 25,0 10,0 25,0 Celkem / N=210 Studenti / N=50 8,1 8,0 91,9 92,0 Studuji školu 9,1 50, Uvažoval jsem, v čem podnikat, vytváření podnikatelského záměru 9,1 25, ,5 Zahájení podnikání 9, ,0 --- Zaměstnanci / N=99 Ostatní / N=61 7,1 9,8 92,9 90,2 Ostatní 27,3 0,0 20,0 50,0 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=22 N=4 N=10 N=8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pouhých 8,1% respondentů realizovala v uplynulých 12 měsících konkrétní kroky k zahájení podnikání. Nejčastěji se jednalo o zřízení živnostenského listu. 40

41 Poskytování produktu Q A1.1. Jaký typ produktu (výrobku nebo služby) budete chtít poskytovat? (odpovídají pouze rodící se podnikatele) DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání služby v ýrobky j iné 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4 28,6 50,0 88,2 85,7 83, Celkem / N=17 Studenti / N=4 Zaměstnanci / N=7 Ostatní / N=6 Respondenti by chtěli častěji poskytovat službu 88,2%. Jaké služby? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní 100,0 Bankovnictví, finance, pojišťovnictví 18, ,6 20,0 Účetnictví 12,5 50, Masáže, péče o tělo 12,5 25, ,0 Jiné 56,3 25,0 71,4 60,0 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=16 N=4 N=7 N=5 Jaké výrobky? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Dřevěné hračky 20, ,0 --- Pomůcky do kadeřnictví 20, ,0 Oplocení, pronájmy 20, ,0 Brambůrky 20, ,0 Více druhů nových výrobků, internetový obchod Počet odpovědí N 20, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N=5 N=0 N=1 N=4 41

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Omnibus STEM/MARK 2014

Omnibus STEM/MARK 2014 Omnibus STEM/MARK 2014 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících se různých zadaných témat. Metoda CAPI

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané a zaměstnání Technické parametry Výzkum:

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se)

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se) Mgr. Zuzana Válková Rekvalifikace (RK): Změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, získání nových znalostí, dovedností, teoretická nebo praktická příprava umožňující jeho pracovní uplatnění ve

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR Hlavní závěry výzkumu veřejn ejného mínění na téma t finanční gramotnost provedeného společnost ností STEM/MARK, a. s. v roce 2007 pro Ministerstvo financí ČR Cíl l výzkumu Zmapovat základní úroveň finanční

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin ČTENÁŘI SERVERU SERVER LIDOVKY.CZ Lidovky.cz vznikly jako zpravodajský server Lidových novin v červnu roku 2000. Od té doby se výrazně rozrostly a nyní jsou webem, který kromě nepřetržitého aktuálního

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky

Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky 27. 10. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

M Ě S T O Š U M P E R K

M Ě S T O Š U M P E R K M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů

VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů Celostátní reprezentativní volně prodejná studie 10/2014, vypracoval: Tomáš Balcar METODIKA kvantitativní reprezentativní výzkum reprezentativní vzorek české

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby

Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby Závěrečná zpráva Únor 2014, arnost.janecek@ipsos.com Agenda Souvislosti a cíle výzkumu Metodologie Informovanost a postoje

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

PRŮZKUM MEZI ZÁJEMCI O PRÁCI Z DOMOVA

PRŮZKUM MEZI ZÁJEMCI O PRÁCI Z DOMOVA PRŮZKUM MEZI ZÁJEMCI O PRÁCI Z DOMOVA Termín průzkumu: srpen 2009 leden 2010 Počet respondentů: 222 Počet otázek: 21 www.workline.cz 1 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Otázka č. 1: Jaký je Váš současný

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice

Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice pro září 2011 Realizovala agentura výzkumu trhu a strategického marketingu Ptašínského 8, 602 00 Brno, Tel.: 541 261 433, Fax:

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 4 Trh práce Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace na trhu práce zejména se zaměřením na strukturu nezaměstnanosti podle nejdůležitějších aspektů. Analýza bude využívat nejpodrobnější

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov ÚŘAD PRÁCE JAKO PARTNER Uvažujete o zahájení podnikání? Jak Vám může

Více

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2:

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014

konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014 Kontaktní pracoviště Cheb konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014 Bc. Natalie Bláhová, vedoucí referátu trhu práce Cheb Situace na trhu práce v okrese Cheb k 31.8.2014 bylo

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výsledky průzkumu uplatnění absolventů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z anketního šetření provedeného v roce 2003 Údaje obsažené v následujících

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva z výzkumu PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen . DESIGN VÝZKUMU Reprezentativní kvantitativní výzkum na

Více