PRIMÁRNÍ ŠETŘENÍ Období: říjen - listopad 2010 Zadavatel: Vysoká škola podnikání, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIMÁRNÍ ŠETŘENÍ Období: říjen - listopad 2010 Zadavatel: Vysoká škola podnikání, a.s."

Transkript

1 Výzkum faktorů přechodu od industriální ekonomiky ke znalostní a podnikavé ekonomice v podmínkách Moravskoslezského kraje PRIMÁRNÍ ŠETŘENÍ Období: říjen - listopad 2010 Zadavatel: Vysoká škola podnikání, a.s.

2 Obsah Cíle výzkumu Metodika Struktura otázek Firmy Domácnosti Srovnání Shrnutí Sociodemografické charakteristiky Firmografické charakteristiky 2

3 Cíle výzkumu Hlavní cíl: Zjištění podnikavosti a vnímání podnikatelských příležitostí v populaci Moravskoslezského kraje. 3

4 Metodika Forma výzkumu: Počet respondentů (zkoumaný vzorek): Cílová skupina (základní soubor): Technika výběru vzorku: Kvantitativní výzkum 430 respondentů: firem, v třídění na: působnost na trhu do 4 let působnost na trhu nad 4 roky domácností, v třídění na: - 50 studentů - 99 zaměstnanců - 61 ostatní - 17 rodící se podnikatelé nerodící se podnikatelé Firmy v MSK a populace MSK let Kvótní výběr Termín dotazování: Lokality: Forma dotazování: Tazatelé: Průměrná délka rozhovoru: Kontrola tazatelů: Moravskoslezský kraj F2F rozhovory, CAPI Speciálně školení tazatelé 30 minut Průběžná telefonická, statistická a logická Zpracování: SPSS (statistický software), MS Excel, MS PowerPoint 4

5 Struktura otázek Struktura otázek: Otázky k vnímání podnikatelské příležitosti, vlastní podnikavosti a podnikatelských schopností (uzavřené, otevřené, škálové otázky) dle jednotlivých cílových skupin populace Moravskoslezského kraje Sociodemografické otázky Firmografické otázky Dotazník 5

6 Firmy

7 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N=115 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? Ano Ne Neví/neodpověděl/a 47,7 46,7 48,7 31,4 35,2 20,9 18,1 27,8 23,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Téměř 48% firem se domnívá, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání. 31% firem si danou skutečnost nemyslí a 21% nedokázalo odpovědět. Příležitosti pro podnikání Proč ano? Celkem Působnost do 4 let Všude jsou příležitosti, všude se dá podnikat Kdo chce práci/podnikat, tak si možnost najde FIRMY Působnost nad 4 roky 14,3 8,2 19,6 9,5 10,2 8,9 Roste poptávka, zákazníci jsou 8,6 6,1 10,7 Některých výrobků/služeb (kvalitních) je stále málo 7,6 8,2 7,1 I já jsem si našel/a práci, začal/a jsem podnikat 6,7 10,2 3,6 Stále je možnost přijít s něčím novým, vždy se najde díra na trhu 6,7 6,1 7,1 Jiné 46,7 51,0 43,0 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=105 N=49 N=56 Jaké příležitosti/v jaké oblasti? Celkem Působnost do 4 let Působnost nad 4 roky Ve všech, v různých oblastech 23,9 18,5 29,0 Služby 14,2 15,4 13,0 Stavebnictví 8,2 7,7 8,7 Obchod 6,7 6,2 7,2 Průmysl, vzniknou nové průmyslové zóny 3,7 6,2 1,4 Pohostinství, gastronomie 3,0 4,6 1,4 Jiné 40,3 41,5 39,3 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=134 N=65 N=69 7

8 Příležitosti pro podnikání Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 12,3 13,3 Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? 50,9 53,3 36,8 33,3 Proč ano? Celkem Působnost do 4 let FIRMY Působnost nad 4 roky Konec krize 14,3 7,1 21,4 Rozvoj regionu 10,7 21,4 0,0 Je tady vysoká nezaměstnanost, nedostatek pracovních míst 10,7 14,3 7,1 Nové pracovní místa 7,1 0,0 14,3 Rozvoj infrastruktury, přibude dálnice 7,1 0,0 14,3 Spokojenost zákazníků 7,1 7,1 7,1 Větší poptávka, lidé budou chtít pracovat 7, ,3 Jiné 35,7 50,0 21,4 Působnost nad 4 roky / N=115 11,3 48,7 40 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=28 N=14 N=14 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13,3% firem s působností do 4 let a 11,3% firem s působností nad 4 roky, se domnívá, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. Důvodem je zejména konec krize, rozvoj regionu a vysoká nezaměstnanost/nedostatek pracovních míst. Nejčastěji uváděné oblasti byly služby, obchod a bez bližší specifikace. Jaké příležitosti/v jaké oblasti? Celkem Působnost do 4 let Působnost nad 4 roky Služby 19,0 18,2 20,0 Ve všech, v různých oblastech 16,7 9,1 25,0 Obchod 16,7 18,2 15,0 Stavebnictví 7,1 13,6 0,0 Průmysl, vzniknou nové průmyslové zóny 4,8 4,5 5,0 Textil, výroba oděvů 4,8 4,5 5,0 Doprava, automobilový průmysl 4,8 9,1 --- Jiné 26,2 22,7 30,0 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=42 N=22 N=20 8

9 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? FIRMY detail (1) velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 0,9 1,0 0,9 0,9 1,9 0,0 17,4 1,8% 2,9% 0,9% 23,2 33,6 29,5 37,4 29,5 41,4 38,1 44,3 98,2% 97,1% 99,2% Celkem / N=220, průměr = 1,94 Působnost do 4 let / N=105, průměr = 2,08 Působnost nad 4 roky / N=115, průměr = 1,82 (6) Firmy s působností na trhu nad 4 roky hodnotí své znalosti a dovednosti pro podnikání lépe než firmy s působností do 4 let. Průměrné hodnocení firem s působností do 4 let je 2,08 a firem nad 4 roky 1,82 na škále 1-6, kdy 1 velmi dobré znalosti a 6 velmi nedostačující znalosti. 9

10 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? FIRMY zpět DOBRÉ ŠPATNÉ Průměrné hodnocení N Celkem 98,2 33,6 41,4 23,2 1,8 1, Působnost do 4 let 97,1 29,5 38,1 29,5 2,9 2, (1) Velmi dobré (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nedostačující Působnost nad 4 roky 99,1 37,4 44,3 17,4 0,9 1,

11 Důležitost vzdělávání Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? Q Jakým způsobem? (možných více odpovědí) FIRMY Ano Ne kurzy, tréninky, apod. 83,2 87,6 78,5 Celkem / N=220 86,4 13,6 v zděláv áním v e škole 33,7 27,8 39,8 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N=115 80,9 92,4 19,1 7,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% praxe samostudium školení j iné 8,9 6,2 11,8 5,8 7,2 4,3 2,6 4,1 1,1 13,7 11,3 16,1 Celkem / N=190 Působnost do 4 let / N=97 Působnost nad 4 roky / N=93 92,4% firem s působností na trhu do 4 let uvádí, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat. U firem s působností na trhu nad 4 roky to je 80,9%. Podnikatelé uváděli jako nejčastější způsob vzdělávání kurzy, tréninky a vzdělávání ve škole

12 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? FIRMY detail (1) velmi vysoká vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká velmi nízká 0,9 1,7 0,5 1,0 7,3 6,7 7,8 15,5 15,2 15,7 31,8 27,6 35,7 44,1 49,5 39,1 39,6% 35,3% 43,5% 60,4% 64,7% 56,5% Celkem / N=220, průměr = 3,30 Působnost do 4 let / N=105, průměr = 3,29 Působnost nad 4 roky / N=115, průměr = 3,56 (6) Prestiž podnikatelů v Moravskoslezském kraji je hodnocena podprůměrně. Je lépe hodnocena podnikateli s působností do 4 let - průměrné hodnocení 3,29 (na škále 1-6, kdy 1 velmi vysoká, 6 velmi nízká). 12

13 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? FIRMY zpět VYSOKÁ NÍZKÁ Průměrné hodnocení N Celkem 60,4 15,5 44,1 31,8 7,3 39,6 3, Působnost do 4 let 64,7 15,2 49,5 27,6 6,7 35,3 3, (1) Velmi vysoká (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nízká Působnost nad 4 roky 56,5 15,7 39,1 35,7 7,8 43,5 3,

14 Realizace zahájení podnikání Q 8 Jaké konkrétní kroky jste k zahájení podnikání v uplynulých 12 měsících realizovali? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu do 1 roku) FIRMY Působnost do 1 roku Zřízení živnostenského listu, registrace OSVČ 14,8 Prostory k podnikání 11,1 Nákup materiálu/zboží 8,6 Vzdělávání, školení, rekvalifikace 7,4 Reklama, zřízení webové stránky 6,2 Nákup vybavení/techniky 6,2 Otevření obchodu 4,9 Zavedení/založení firmy 4,9 Úvěr, sehnání financí 4,9 Hledání/oslovení zákazníků, zajištění zakázek 4,9 Jiné 25,9 Počet odpovědí N 100,0 N=81 Firmy s působností na trhu do 1 roku nejčastěji uváděli jako kroky k zahájení podnikání - zřízení živnostenského listu, registrace OSVČ, prostory k podnikání a nákup materiálu/zboží. 14

15 v ýrobky služby j iné Q B1, C1 Jaký typ produktu (výrobku nebo služby) poskytujete nebo budete poskytovat? 1,8 1,9 1,7 30,5 36,8 42,6 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 73,0 Působnost nad 4 roky / N=115 77,3 81, ,3% firem se zaměřuje výhradně na poskytování služeb, 36,8% se zaměřuje na prodej či poskytování výrobků zejména potravin. Poskytování produktu Jaké VÝROBKY? Celkem Působnost do 4 let FIRMY Působnost nad 4 roky Potraviny 11,2 11,4 11,1 Výrobky z kovu 7,9 2,9 11,1 Textilní výrobky, oblečení 7,9 8,6 7,4 Nábytek 6,7 2,9 9,3 Dřevěné výrobky 5,6 5,7 5,6 Kosmetika, krémy 5,6 2,9 7,4 Květiny, zahradnické potřeby 5,6 8,6 3,7 Jiné 49,4 57,0 44,4 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=89 N=35 N=54 Jaké SLUŽBY? Celkem Působnost do 4 let Působnost nad 4 roky Finančnictví, pojišťovnictví, účetnictví 9,5 5,4 13,8 Kadeřnictví 7,3 7,6 6,9 Gastronomie, pohostinství 6,7 5,4 8,0 Nehtová modeláž, manikúra, pedikúra 6,7 10,9 2,3 Stavebnictví 6,1 7,6 4,6 Kosmetika 3,9 2,2 5,7 Nákup a prodej 3,9 3,3 4,6 Jiné 55,9 57,6 54,1 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=179 N=92 N=87 15

16 Poskytování produktu Q B2, C2 Váš produkt považujete z hlediska jeho novosti na trhu za: FIRMY novinka 5,5 7,6 3,5 zaběhlý výrobek 69,5 66,7 72,2 starší výrobek, ale tradiční výrobek, který je potřeba inovovat výrobek, který bude v brzké době stažen z trhu 0,5 0,9 15,9 15,2 16,5 8,6 10,5 7,0 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N= Oba segmenty firem považují svůj produkt z hlediska novosti na trhu za zaběhlý výrobek. 16

17 Realizace zlepšení služeb/produktů Q C3 Provedli jste v uplynulých 12 měsících významná zlepšení služeb/produktů nebo jejich podstatné úpravy? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) FIRMY Působnost nad 4 roky / N=115 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 37,4 61,7 0,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jaké? % Rozšíření sortimentu, nové výrobky/služby 39,6 Nové postupy, technologie 11,3 Úprava interiéru, nové vybavení 11,3 Zkvalitnění služeb, zlepšení kvality 7,5 Reklama, promo akce, www stránky 5,7 Inovace 5,7 Rozšíření provozovny, větší prostory 3,8 Jiné 15,1 100,0 Počet odpovědí N N=53 37,4% firem s působností na trhu nad 4 roky provedlo zlepšení služeb/produktů v uplynulých 12 měsíců jednalo se o rozšíření sortimentu, nových výrobků/služeb, o nové postupy, technologie a o úpravu interiéru, nové vybavení. 17

18 Zavedení nových služeb/produktů Q C4 Zavedli jste v uplynulých 12 měsících novou službu/produkt či nové služby/produkty? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) FIRMY Působnost nad 4 roky / N=115 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 46,1 49,6 4,3 Jaké a proč? % Rozšíření výrobků/služeb (na přání zákazníků) 23,3 Nové produkty/služby, novinky 21,7 Lepší vybavenost prodejny/provozovny 6,7 Flexibilní pracovní doba 5,0 Modernizace, inovace 5,0 Jiné 38,3 100,0 Počet odpovědí N N=60 0% 20% 40% 60% 80% 100% 46,1% firem s působností na trhu nad 4 roky zavedlo v uplynulých 12 měsících novou službu/produkt - jednalo se o rozšíření výrobků/služeb na přání zákazníka a o úplně nové produkty/služby. 49,6% firem nezavedlo žádnou novou službu/produkt v uplynulých 12 měsíců nejčastější důvod byl, že dosavadní výrobky/služby jsou dostačující a nebyla potřeba, nutnost zavádět novou službu/produkt. Proč jste neměli důvod zavádět? % Dosavadní výrobky/služby jsou dostačující, nabízím vše potřebné 15,8 Nebylo potřeba, nutné 14,0 Už není co nového nabízet, co vylepšovat 12,3 Není důvod 8,8 Sázím na tradici, poptávka po tradičních výrobcích/službách 8,8 Vše funguje dobře 7,0 Není poptávka po něčem novém 5,3 Máme zákazníky, odbyt 5,3 Jiné 22,8 Počet odpovědí N 100,0 N=57 18

19 Provázanost podnikání s regionem MSK Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Q B3, C5 Domníváte se, že je Vaše podnikání úzce provázáno s regionem MSK? Ano Ne Neví/neodpověděl/a 32,3 28,6 48,2 44,8 19,5 26,7 Proč ano? Celkem Působnost do 4 let Zákazníci jsou z tohoto kraje, mám zde klientelu Působnost nad 4 roky 25,3 26,5 24,4 Bydlím zde, má tady trvalé bydliště 11,4 11,8 11,1 Tradice, má tady své kořeny, dlouholetý provoz FIRMY 8,9 8,8 8,9 Mám tady provozovnu/centrálu 7, ,3 Místní služba, je spjata s tímto krajem 5,1 11,8 --- Velká poptávka, hodně zakázek 5,1 8,8 2,2 Souvisí s místem a okolím podnikání 3, ,7 Jiné 32,9 32,4 33,3 Působnost nad 4 roky / N=115 35,7 51,3 13 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28,6% firem s působností na trhu do 4 let a 35,7% firem s působností nad 4 roky si myslí, že je jejich podnikání úzce provázáno s regionem Moravskoslezského kraje. Nejčastějším důvodem jsou zákazníci, kteří jsou z daného kraje. Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=79 N=34 N=45 Proč si myslíte, že není? Celkem Působnost do 4 let Působnost nad 4 roky Lze provozovat kdekoliv 28,8 24,4 32,2 Lze provozovat v celé ČR 25,0 33,3 18,6 Nesouvisí jen s MSK, není vázáno jen na MSK 17,3 22,2 13,6 Lze provozovat na celém světě 10,6 4,4 15,3 Potřebné všude 5,8 4,4 6,8 Nemyslím si to 1, ,4 Jiné 10,6 11,1 10,2 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=104 N=45 N=59 19

20 Vyhledávání nových podnikatelských příležitostí FIRMY Q C6 Vyznačuje se Vaše firma aktivním vyhledáváním nových podnikatelských příležitostí? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) detail (1) rozhodně ano 11,3 ano 13,9 40,9% spíše ano 15,7 spíše ne 28,7 ne 27,8 59,1% rozhodně ne 2,6 N = 115; průměr = 3,56 (6) Firmy se spíše nevyznačují aktivním vyhledáváním nových podnikatelských příležitostí průměrná hodnota 3,56 na škále od 1-6, kdy 1- rozhodně ano, 6 rozhodně ne. 20

21 Vyhledávání nových podnikatelských příležitostí FIRMY Q C6 Vyznačuje se vaše firma aktivním vyhledáváním nových podnikatelských příležitostí? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) zpět Působnost nad 4 roky ANO NE 40,9 11,3 13,9 15,7 28,7 27,8 2,6 59,1 Průměrné hodnocení N 3, (1) Rozhodně ano (2) (3) (4) (5) (6) Rozhodně ne 21

22 Počet zaměstnanců FIRMY Q B4, C7 Jaký je současný počet Vašich zaměstnanců? Q B5,C8 Jaký počet zaměstnanců předpokládáte, že bude Vaše firma zaměstnávat v příštích 5 letech? 0-49 zaměstnanců 87,0 91,4 96, zaměstnanců 87,0 91,4 96, zaměstnanců 5,9 2,9 8, zaměstnanců 5,9 2,9 8,7 250 a v íce zaměstnanců 2,7 1,0 4,3 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N= a v íce zaměstnanců 2,7 1,0 4,3 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N= Současný počet zaměstnanců je shodný s počtem zaměstnanců v příštích 5 letech u obou segmentů. 22

23 Domácnosti

24 Celkem / N=210 Studenti / N=50 Zaměstnanci / N=99 Ostatní / N=61 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? Ano Ne Neví/neodpověděl/a 22,9 24,0 25,3 18,0 32,8 38,6 46,0 38,4 49,2 38,6 30,0 36,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Téměř 23% respondentů se domnívá, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání. 38,6% respondentů si danou skutečnost nemyslí a 38,6% nedokázalo odpovědět. Příležitosti pro podnikání DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Proč ano? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Všude jsou příležitosti, všude se dá podnikat 16,7 16,7 13,3 25,0 Kdo chce práci/podnikat, tak si možnost najde 13,0 8,3 16,7 8,3 Kupní síla, je tu hodně lidí/studentů 11,1 8,3 13,3 8,3 Některé profese/služby budou stále potřebné 9,3 16,7 6,7 8,3 Málo některých profesí, existují mezery na trhu 7,4 8,3 6,7 8,3 Průmyslová zóna/oblast 5,6 8,3 3,3 8,3 Dotace, granty 5, ,7 8,3 Vidím kolem sebe soukromé firmy, sleduji okolí 5,6 8,3 3,3 8,3 Jiné 25,9 25,1 30,0 16,9 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=54 N=12 N=30 N=12 Jaké příležitosti/v jaké oblasti? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Služby obecně 15,9 9,5 28,2 --- Ve všech, v různých oblastech 9,8 9,5 12,8 4,5 Stavebnictví 8,5 4,8 5,1 18,2 Řemeslo, řemeslná výroba 7, ,3 9,1 IT, počítače 6,1 14, ,1 Pohostinství 4,9 4,8 2,6 9,1 Obchod 4,9 4,8 7,7 --- Vzdělávání, rekvalifikace 4, ,7 4,5 Jiné 37,8 52,3 25,6 45,5 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 24 N=82 N=21 N=39 N=22

25 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? Celkem / N=210 Rodící se podnikatelé / N=17 Nerodící se podnikatelé / N=193 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 22,9 20,2 52,9 38,6 29,4 38,6 39,4 40,4 17,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Téměř 53% rodících se podnikatelů se domnívá, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání. U nerodících se podnikatelů to je pouze 20,2%. Příležitosti pro podnikání Proč ano? Celkem DOMÁCNOSTI - dle podnikání Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Všude jsou příležitosti, všude se dá podnikat 16,7 55,6 8,9 Kdo chce práci/podnikat, tak si možnost najde 13, ,6 Kupní síla, je tu hodně lidí/studentů 11,1 11,1 11,1 Některé profese/služby budou stále potřebné 9,3 22,2 6,7 Málo některých profesí, existují mezery na trhu 7,4 11,1 6,7 Průmyslová zóna/oblast 5, ,7 Dotace, granty 5, ,7 Vidím kolem sebe soukromé firmy, sleduji okolí 5, ,7 Jiné 25, ,9 Počet odpovědí N Jaké příležitosti/v jaké oblasti? Celkem 100,0 100,0 100,0 N=54 N=9 N=45 Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Služby obecně 15,9 12,5 16,7 Ve všech, v různých oblastech 9,8 6,3 10,6 Stavebnictví 8,5 6,3 9,1 Řemeslo, řemeslná výroba 7, ,1 IT, počítače 6,1 12,5 4,5 Pohostinství 4, ,4 Obchod 4,9 6,3 4,5 Vzdělávání, rekvalifikace 4,9 6,3 4,5 Jiné 37,8 49,8 34,6 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 25 N=82 N=16 N=66

26 Příležitosti pro podnikání Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Celkem / N=210 Studenti / N=50 Zaměstnanci / N=99 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 13,3 41,0 45,7 10,0 44,0 46,0 18,2 42,4 39,4 Proč ano? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Konec krize 14,3 12,5 19,0 --- Ekonomická situace nejspíš dovede lidi k této alternativě 11,4 12,5 9,5 16,7 Stále větší nezaměstnanost 8, ,5 16,7 Noví investoři 8,6 12,5 9,5 --- Dokončení dálnice 8,6 25,0 4,8 --- Lidé se zajímají o podnikání, hodně studentů ochotných se do toho pustit 8, ,5 16,7 Jiné 40,0 37,5 38,2 49,9 Ostatní / N=61 8,2 36,1 55,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13,3% respondentů se domnívá, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. Důvodem je zejména konec krize a ekonomická situace. Nejčastěji uváděné oblasti byly služby a stavebnictví. Počet odpovědí N Jaké příležitosti/v jaké oblasti? 100,0 100,0 100,0 100,0 N=35 N=8 N=21 N=6 Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Služby obecně 21,7 25,0 27,6 --- Stavebnictví 15, ,2 22,2 Ve všech, v různých oblastech 6,5 25,0 3,4 --- Gastronomie, stravování, ubytování 6,5 25,0 3,4 --- Řemeslo, řemeslná výroba 6, ,4 22,2 Jiné 43,5 25,0 45,0 55,6 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=46 N=8 N=29 N=9 26

27 Příležitosti pro podnikání Celkem / N=210 Rodící se podnikatelé / N=17 Nerodící se podnikatelé / N=193 Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? Ano Ne Neví/neodpověděl/a 13,3 11,4 35,3 41,0 35,3 45,7 41,5 47,2 29,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 35,3% rodících se podnikatelů a 11,4% nerodících se podnikatelů se domnívá, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. Proč ano? Celkem Rodící se podnikatelé DOMÁCNOSTI - dle podnikání Nerodící se podnikatelé Konec krize 14,3 50,0 6,9 Ekonomická situace nejspíš dovede lidi k této alternativě 11,4 16,7 10,3 Stále větší nezaměstnanost 8, ,3 Noví investoři 8, ,3 Dokončení dálnice 8, ,3 Lidé se zajímají o podnikání, hodně studentů ochotných se do toho pustit 8, ,3 Jiné 40,0 33,3 41,6 Počet odpovědí N Jaké příležitosti/v jaké oblasti? 100,0 100,0 100,0 N=35 N=6 N=29 Celkem Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Služby obecně 21,7 12,5 23,7 Stavebnictví 15,2 12,5 15,8 Ve všech, v různých oblastech 6,5 25,0 2,6 Gastronomie, stravování, ubytování 6, ,9 Řemeslo, řemeslná výroba 6, ,9 Jiné 43,5 50,0 42,1 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=46 N=8 N=38 27

28 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání detail (1) (6) velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 3,3 4,0 4,9 4,9 2,9 2,0 3,0 3,3 13,3 16,0 17,2 35,7 38,0 34,3 36,1 28,1 30,0 26,3 29,5 47,6% 16,7 14,0 46,0% 15,2 21,3 44,4% 54,1% 52,4% 54,0% 55,6% 45,9% Celkem / N=210, průměr = 3,50 Studenti / N=50, průměr = 3,48 Zaměstnanci / N=99, průměr = 3,40 Ostatní / N=61, průměr = 3,67 Respondenti hodnotí své znalosti a dovednosti pro podnikání spíše podprůměrně. Průměrné hodnocení je 3,50 na škále 1-6, kdy 1 velmi dobré znalosti a 6 velmi nedostačující znalosti. 28

29 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání zpět DOBRÉ NEDOSTAČUJÍCÍ Průměrné hodnocení N Celkem 52,4 3,3 13,3 35,7 28,1 16,7 2,9 47,6 3, Studenti 54,0 16,0 38,0 30,0 14,0 2,0 46,0 3,48 50 (1) Velmi dobré (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nedostačující Zaměstnanci 55,6 4,0 17,2 34,3 26,3 15,2 3,0 44,4 3,40 99 Ostatní 45,9 4,9 4,9 36,1 29,5 21,3 3,3 54,1 3,

30 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? DOMÁCNOSTI - dle podnikání detail (1) (6) velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 3,3 5,9 3,1 2,9 3,1 5,9 13,3 11,4 17,6 16,7 17,6 28,1 29,0 35,3 35,7 35,3 35,8 47,6% 23,5% 49,7% 52,4% 76,5% 50,3% Celkem / N=210, průměr = 3,50 Rodící se podnikatelé / N=17, průměr = 2,82 Nerodící se podnikatelé / N=193, průměr 3,56 Rodící se podnikatelé hodnotí své znalosti a dovednosti pro podnikání daleko lépe (průměrná hodnota 2,82) než nerodící se podnikatelé (průměrná hodnota 3,56). Průměrné hodnocení je na škále 1-6, kdy 1 velmi dobré znalosti a 6 velmi nedostačující znalosti. 30

31 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? DOBRÉ NEDOSTAČUJÍCÍ Průměrné hodnocení N DOMÁCNOSTI - dle podnikání zpět Celkem 52,4 3,3 13,3 35,7 28,1 16,7 2,9 47,6 3, Rodící se podnikatelé 76,5 5,9 35,3 35,3 17,6 5,9 23,5 2,82 17 (1) Velmi dobré (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nedostačující Nerodící se podnikatelé 50,3 3,1 11,4 35,8 29,0 17,6 3,1 49,7 3,

32 Celkem / N=210 Studenti / N=50 Zaměstnanci / N=99 Ostatní / N=61 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 24,8 18,2 26,2 36,0 Q 4 Vnímáte podnikání jako možnou alternativu Vaší kariéry? 35,7 43,4 32,8 24,0 39,5 40,0 38,4 41,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Podnikání jako alternativa DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Proč ano? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Být sám sobě pánem, samostatnost, volnost 25,9 33,3 30,0 12,5 Najít si dneska práci je těžké, málo pracovních příležitostí/možností 18,5 11,1 15,0 31,3 Možnost vydělat peníze, přivýdělek 11,1 16,7 15,0 --- Chci to, mám zájem podnikat, smysluplnost života 7,4 11,1 5,0 6,3 Větší šance jak se uplatnit, lepší budoucnost 5, ,0 --- Je to jedna z možností, variant 5,6 5,6 5,0 6,3 Už jsem podnikal, chci to opět zkusit 5, ,0 12,5 Jiné 20,4 22,2 20,0 31,1 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=54 N=18 N=20 N=16 Proč ne? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Nemám na to vlohy, nejsem podnikavý typ 21,8 16,7 25,0 18,2 24,8% respondentů vnímá podnikání jako možnou alternativu své kariéry. Nejčastěji uváděným důvodem je být Nemám kapitál, chybí peníze do začátku podnikání Nemám už na to věk Nejistota, risk, bojím se krachu 10,3 10,3 10,3 8, ,0 9,1 11,4 6,8 13,6 13,6 9,1 sám sobě pánem, samostatnost a Mám svoji práci, která mě baví, jsem spokojen/a 9, ,6 4,5 volnost. Nemám na to nervy, psychicky náročné 6,4 8,3 4,5 9,1 35,7% respondentů nevnímá podnikání Jiné 32,1 41,7 29,6 31,9 jako možnou alternativu své kariéry, z důvodu nepodnikavosti, nedostatku Počet odpovědí N podnikatelských vloh ,0 100,0 100,0 100,0 N=78 N=12 N=44 N=22

33 Celkem / N=210 Rodící se podnikatelé / N=17 Nerodící se podnikatelé / N=193 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 24,8 20,2 Q 4 Vnímáte podnikání jako možnou alternativu Vaší kariéry? 35,7 76,5 39,5 5,9 38,3 41,5 17,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% 76,5% rodících se podnikatelů a 20,2% nerodících se podnikatelů vnímá podnikání jako možnou alternativu své kariéry. Podnikání jako alternativa Proč ano? Celkem DOMÁCNOSTI - dle podnikání Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Být sám sobě pánem, samostatnost, volnost 25,9 7,7 31,7 Najít si dneska práci je těžké, málo pracovních příležitostí/možností 18,5 15,4 19,5 Možnost vydělat peníze, přivýdělek 11,1 15,4 9,8 Chci to, mám zájem podnikat, smysluplnost života 7,4 7,7 7,3 Větší šance jak se uplatnit, lepší budoucnost 5,6 15,4 2,4 Je to jedna z možností, variant 5, ,3 Už jsem podnikal, chci to opět zkusit 5, ,3 Jiné 20,4 38,4 14,7 Počet odpovědí N Proč ne? Celkem 100,0 100,0 100,0 N=54 N=13 N=41 Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Nemám na to vlohy, nejsem podnikavý typ 21,8 100,0 20,8 Nemám kapitál, chybí peníze do začátku podnikání 10, ,4 Nemám už na to věk 10, ,4 Nejistota, risk, bojím se krachu 10, ,4 Mám svoji práci, která mě baví, jsem spokojen/a 9, ,1 Nemám na to nervy, psychicky náročné 6, ,5 Jiné 32,1 0,0 32,4 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 33 N=78 N=1 N=77

34 Důležitost vzdělávání Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Q Jakým způsobem? Celkem / N=210 Ano 85,7 Ne 14,3 kurzy, tréninky, apod. 88,9 87,8 87,1 92,6 Studenti / N=50 Zaměstnanci / N=99 82,0 85,9 18,0 14,1 Ostatní / N=61 88,5 11,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% v zděláv áním v e škole praxe j iné 5,0 9,8 4,7 1,9 4,4 4,9 4,7 3,7 40,0 38,9 46,1 68,3 Celkem / N=180 Studenti / N=41 Zaměstnanci / N=85 Ostatní / N=54 85,7% respondentů se domnívá, že je k získání potřebných podnikatelských dovedností zapotřebí se vzdělávat. Nejčastěji uváděnou formou jsou kurzy a tréninky

35 Důležitost vzdělávání Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? DOMÁCNOSTI - dle podnikání Q Jakým způsobem? Celkem / N=210 Rodící se podnikatelé / N=17 Nerodící se podnikatelé / N=193 Ano 85,7 85,0 94,1 Ne 14,3 15,0 5,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% kurzy, tréninky, apod. v zděláv áním v e škole praxe j iné 5,0 6,3 4,9 4,4 0,0 4,9 46,1 43,8 46,3 88,9 100,0 87,8 Celkem / N=180 Rodící se podnikatelé / N=16 Nerodící se podnikatelé / N=164 94,1% rodících se podnikatelů a 85% nerodících se podnikatelů se domnívá, že je k získání potřebných podnikatelských dovedností zapotřebí se vzdělávat. Nejčastěji uváděnou formou jsou kurzy a tréninky u obou segmentů

36 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání detail (1) (6) velmi vysoká vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká velmi nízká 1,4 2,0 1,6 1,9 4,0 2,0 1,4 4,0 1,6 10,5 14,0 10,1 8,2 29,5 28,0 32,3 26,2 55,2 50,0 53,5 32,9% 36,0% 34,3% 27,8% 62,3 67,1% 64,0% 65,7% 72,1% Celkem / N=210, průměr = 3,24 Studenti / N=50, průměr = 3,34 Zaměstnanci / N=99, průměr = 3,22 Ostatní / N=61, průměr = 3,20 Prestiž podnikatelů v Moravskoslezském kraji je na dobré úrovni. Průměrné hodnocení je 3,24, na škále 1-6, kdy 1 je velmi vysoká prestiž, 6 velmi nízká prestiž. 36

37 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? VYSOKÁ NÍZKÁ Průměrné hodnocení N DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání zpět Celkem 67,1 1,4 10,5 55,2 29,5 1,9 1,4 32,9 3, Studenti Zaměstnanci 64,0 14,0 65,7 2,0 10,1 50,0 28,0 53,5 32,3 4,0 4,0 36,0 2,0 34,3 3, ,22 99 (1) Velmi vysoká (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nízká Ostatní 72,1 1,6 8,2 62,3 26,2 1,6 27,8 3,

38 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? DOMÁCNOSTI - dle podnikání detail (1) (6) velmi vysoká vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká velmi nízká 1,4 1,6 1,9 5,9 1,6 1,4 1,6 10,5 9,8 17,6 29,5 29,4 29,5 47,1 32,9% 35,3% 32,6% 55,2 56,0 67,1% 64,7% 67,4% Celkem / N=210, průměr = 3,24 Rodící se podnikatelé / N=17, průměr = 3,24 Nerodící se podnikatelé / N=193, průměr 3,24 Prestiž podnikatelů v Moravskoslezském kraji je na dobré úrovni. Průměrné hodnocení 3,24, na škále 1-6, kdy 1 je velmi vysoká prestiž, 6 velmi nízká prestiž, je jak u rodících se podnikatelů, tak u nerodících se podnikatelů. 38

39 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? DOMÁCNOSTI - dle podnikání zpět VYSOKÁ NÍZKÁ Průměrné hodnocení N Celkem 67,1 1,4 10,5 55,2 29,5 1,9 1,4 32,9 3, Rodící se podnikatelé 64,7 17,6 47,1 29,4 5,9 35,3 3,24 17 (1) Velmi vysoká (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nízká Nerodící se podnikatelé 67,4 1,6 9,8 56,0 29,5 1,6 1,6 32,6 3,

40 Realizace zahájení podnikání Q 7 Realizoval/a jste v uplynulých 12 měsících konkrétní kroky k zahájení podnikání? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Jaké kroky? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Ano Ne Zřízení Živnostenského listu 27, ,0 12,5 Absolvování kurzu, semináře 18,2 25,0 10,0 25,0 Celkem / N=210 Studenti / N=50 8,1 8,0 91,9 92,0 Studuji školu 9,1 50, Uvažoval jsem, v čem podnikat, vytváření podnikatelského záměru 9,1 25, ,5 Zahájení podnikání 9, ,0 --- Zaměstnanci / N=99 Ostatní / N=61 7,1 9,8 92,9 90,2 Ostatní 27,3 0,0 20,0 50,0 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=22 N=4 N=10 N=8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pouhých 8,1% respondentů realizovala v uplynulých 12 měsících konkrétní kroky k zahájení podnikání. Nejčastěji se jednalo o zřízení živnostenského listu. 40

41 Poskytování produktu Q A1.1. Jaký typ produktu (výrobku nebo služby) budete chtít poskytovat? (odpovídají pouze rodící se podnikatele) DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání služby v ýrobky j iné 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4 28,6 50,0 88,2 85,7 83, Celkem / N=17 Studenti / N=4 Zaměstnanci / N=7 Ostatní / N=6 Respondenti by chtěli častěji poskytovat službu 88,2%. Jaké služby? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní 100,0 Bankovnictví, finance, pojišťovnictví 18, ,6 20,0 Účetnictví 12,5 50, Masáže, péče o tělo 12,5 25, ,0 Jiné 56,3 25,0 71,4 60,0 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=16 N=4 N=7 N=5 Jaké výrobky? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Dřevěné hračky 20, ,0 --- Pomůcky do kadeřnictví 20, ,0 Oplocení, pronájmy 20, ,0 Brambůrky 20, ,0 Více druhů nových výrobků, internetový obchod Počet odpovědí N 20, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N=5 N=0 N=1 N=4 41

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se)

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se) Mgr. Zuzana Válková Rekvalifikace (RK): Změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, získání nových znalostí, dovedností, teoretická nebo praktická příprava umožňující jeho pracovní uplatnění ve

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby

Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby Závěrečná zpráva Únor 2014, arnost.janecek@ipsos.com Agenda Souvislosti a cíle výzkumu Metodologie Informovanost a postoje

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Podnikání

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Podnikání Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Podnikání Nepomuk, 1.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy podnikatelů na území působnosti MAS svatého Jana

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

M Ě S T O Š U M P E R K

M Ě S T O Š U M P E R K M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Elektronická evidence tržeb. Prosinec 2014

Elektronická evidence tržeb. Prosinec 2014 Elektronická evidence tržeb Prosinec 2014 Pozadí a cíle výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České republiky. Ve spolupráci

Více

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Populace (základní soubor) Soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné Někdy se rozlišuje: Cílová populace - všechny jednotky

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu

1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu OBSAH 1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004 3 2. Metoda, technika a organizace projektu..3 2.1. Pozorovací terén 3. Základní soubor dotazníkového šetření..4

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu říjen SPOR O KÁCENÍ STROMŮ V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA POHLEDEM ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu Spor o kácení stromů v Národním parku Šumava pohledem české populace

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Metodika aktivitně-cestovního průzkumu Vytvořena v rámci projektu VaV DOPIKOT ve spolupráci

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech 1992- katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace pro setkání s občany 14. dubna 11 Informace o výzkumu Projekty:

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Podpora podnikavosti Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Začínající podnikatelé Konference projektu CAMPUS 29. září 2014 Klesá

Více

Dálkové studium ve středním odborném vzdělávání: - cíle, očekávání a názory účastníků studia

Dálkové studium ve středním odborném vzdělávání: - cíle, očekávání a názory účastníků studia Dálkové studium ve středním odborném vzdělávání: - cíle, očekávání a názory účastníků studia 2010/11 Mgr. Pavla Skácelová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 3 Cíle šetření... 4 2. METODIKA A

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

ANALÝZA UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SŠ A VŠ

ANALÝZA UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SŠ A VŠ ANALÝZA UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SŠ A VŠ A. Uplatnitelnost absolventů SŠ I. Dotazníkové šetření provedené u žáků SŠ v MSK otázky č. 16, 17 a 18 Z námi provedeného dotazníkového šetření u žáků vybraných SŠ

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov ÚŘAD PRÁCE JAKO PARTNER Uvažujete o zahájení podnikání? Jak Vám může

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více