PRIMÁRNÍ ŠETŘENÍ Období: říjen - listopad 2010 Zadavatel: Vysoká škola podnikání, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIMÁRNÍ ŠETŘENÍ Období: říjen - listopad 2010 Zadavatel: Vysoká škola podnikání, a.s."

Transkript

1 Výzkum faktorů přechodu od industriální ekonomiky ke znalostní a podnikavé ekonomice v podmínkách Moravskoslezského kraje PRIMÁRNÍ ŠETŘENÍ Období: říjen - listopad 2010 Zadavatel: Vysoká škola podnikání, a.s.

2 Obsah Cíle výzkumu Metodika Struktura otázek Firmy Domácnosti Srovnání Shrnutí Sociodemografické charakteristiky Firmografické charakteristiky 2

3 Cíle výzkumu Hlavní cíl: Zjištění podnikavosti a vnímání podnikatelských příležitostí v populaci Moravskoslezského kraje. 3

4 Metodika Forma výzkumu: Počet respondentů (zkoumaný vzorek): Cílová skupina (základní soubor): Technika výběru vzorku: Kvantitativní výzkum 430 respondentů: firem, v třídění na: působnost na trhu do 4 let působnost na trhu nad 4 roky domácností, v třídění na: - 50 studentů - 99 zaměstnanců - 61 ostatní - 17 rodící se podnikatelé nerodící se podnikatelé Firmy v MSK a populace MSK let Kvótní výběr Termín dotazování: Lokality: Forma dotazování: Tazatelé: Průměrná délka rozhovoru: Kontrola tazatelů: Moravskoslezský kraj F2F rozhovory, CAPI Speciálně školení tazatelé 30 minut Průběžná telefonická, statistická a logická Zpracování: SPSS (statistický software), MS Excel, MS PowerPoint 4

5 Struktura otázek Struktura otázek: Otázky k vnímání podnikatelské příležitosti, vlastní podnikavosti a podnikatelských schopností (uzavřené, otevřené, škálové otázky) dle jednotlivých cílových skupin populace Moravskoslezského kraje Sociodemografické otázky Firmografické otázky Dotazník 5

6 Firmy

7 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N=115 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? Ano Ne Neví/neodpověděl/a 47,7 46,7 48,7 31,4 35,2 20,9 18,1 27,8 23,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Téměř 48% firem se domnívá, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání. 31% firem si danou skutečnost nemyslí a 21% nedokázalo odpovědět. Příležitosti pro podnikání Proč ano? Celkem Působnost do 4 let Všude jsou příležitosti, všude se dá podnikat Kdo chce práci/podnikat, tak si možnost najde FIRMY Působnost nad 4 roky 14,3 8,2 19,6 9,5 10,2 8,9 Roste poptávka, zákazníci jsou 8,6 6,1 10,7 Některých výrobků/služeb (kvalitních) je stále málo 7,6 8,2 7,1 I já jsem si našel/a práci, začal/a jsem podnikat 6,7 10,2 3,6 Stále je možnost přijít s něčím novým, vždy se najde díra na trhu 6,7 6,1 7,1 Jiné 46,7 51,0 43,0 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=105 N=49 N=56 Jaké příležitosti/v jaké oblasti? Celkem Působnost do 4 let Působnost nad 4 roky Ve všech, v různých oblastech 23,9 18,5 29,0 Služby 14,2 15,4 13,0 Stavebnictví 8,2 7,7 8,7 Obchod 6,7 6,2 7,2 Průmysl, vzniknou nové průmyslové zóny 3,7 6,2 1,4 Pohostinství, gastronomie 3,0 4,6 1,4 Jiné 40,3 41,5 39,3 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=134 N=65 N=69 7

8 Příležitosti pro podnikání Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 12,3 13,3 Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? 50,9 53,3 36,8 33,3 Proč ano? Celkem Působnost do 4 let FIRMY Působnost nad 4 roky Konec krize 14,3 7,1 21,4 Rozvoj regionu 10,7 21,4 0,0 Je tady vysoká nezaměstnanost, nedostatek pracovních míst 10,7 14,3 7,1 Nové pracovní místa 7,1 0,0 14,3 Rozvoj infrastruktury, přibude dálnice 7,1 0,0 14,3 Spokojenost zákazníků 7,1 7,1 7,1 Větší poptávka, lidé budou chtít pracovat 7, ,3 Jiné 35,7 50,0 21,4 Působnost nad 4 roky / N=115 11,3 48,7 40 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=28 N=14 N=14 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13,3% firem s působností do 4 let a 11,3% firem s působností nad 4 roky, se domnívá, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. Důvodem je zejména konec krize, rozvoj regionu a vysoká nezaměstnanost/nedostatek pracovních míst. Nejčastěji uváděné oblasti byly služby, obchod a bez bližší specifikace. Jaké příležitosti/v jaké oblasti? Celkem Působnost do 4 let Působnost nad 4 roky Služby 19,0 18,2 20,0 Ve všech, v různých oblastech 16,7 9,1 25,0 Obchod 16,7 18,2 15,0 Stavebnictví 7,1 13,6 0,0 Průmysl, vzniknou nové průmyslové zóny 4,8 4,5 5,0 Textil, výroba oděvů 4,8 4,5 5,0 Doprava, automobilový průmysl 4,8 9,1 --- Jiné 26,2 22,7 30,0 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=42 N=22 N=20 8

9 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? FIRMY detail (1) velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 0,9 1,0 0,9 0,9 1,9 0,0 17,4 1,8% 2,9% 0,9% 23,2 33,6 29,5 37,4 29,5 41,4 38,1 44,3 98,2% 97,1% 99,2% Celkem / N=220, průměr = 1,94 Působnost do 4 let / N=105, průměr = 2,08 Působnost nad 4 roky / N=115, průměr = 1,82 (6) Firmy s působností na trhu nad 4 roky hodnotí své znalosti a dovednosti pro podnikání lépe než firmy s působností do 4 let. Průměrné hodnocení firem s působností do 4 let je 2,08 a firem nad 4 roky 1,82 na škále 1-6, kdy 1 velmi dobré znalosti a 6 velmi nedostačující znalosti. 9

10 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? FIRMY zpět DOBRÉ ŠPATNÉ Průměrné hodnocení N Celkem 98,2 33,6 41,4 23,2 1,8 1, Působnost do 4 let 97,1 29,5 38,1 29,5 2,9 2, (1) Velmi dobré (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nedostačující Působnost nad 4 roky 99,1 37,4 44,3 17,4 0,9 1,

11 Důležitost vzdělávání Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? Q Jakým způsobem? (možných více odpovědí) FIRMY Ano Ne kurzy, tréninky, apod. 83,2 87,6 78,5 Celkem / N=220 86,4 13,6 v zděláv áním v e škole 33,7 27,8 39,8 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N=115 80,9 92,4 19,1 7,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% praxe samostudium školení j iné 8,9 6,2 11,8 5,8 7,2 4,3 2,6 4,1 1,1 13,7 11,3 16,1 Celkem / N=190 Působnost do 4 let / N=97 Působnost nad 4 roky / N=93 92,4% firem s působností na trhu do 4 let uvádí, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat. U firem s působností na trhu nad 4 roky to je 80,9%. Podnikatelé uváděli jako nejčastější způsob vzdělávání kurzy, tréninky a vzdělávání ve škole

12 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? FIRMY detail (1) velmi vysoká vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká velmi nízká 0,9 1,7 0,5 1,0 7,3 6,7 7,8 15,5 15,2 15,7 31,8 27,6 35,7 44,1 49,5 39,1 39,6% 35,3% 43,5% 60,4% 64,7% 56,5% Celkem / N=220, průměr = 3,30 Působnost do 4 let / N=105, průměr = 3,29 Působnost nad 4 roky / N=115, průměr = 3,56 (6) Prestiž podnikatelů v Moravskoslezském kraji je hodnocena podprůměrně. Je lépe hodnocena podnikateli s působností do 4 let - průměrné hodnocení 3,29 (na škále 1-6, kdy 1 velmi vysoká, 6 velmi nízká). 12

13 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? FIRMY zpět VYSOKÁ NÍZKÁ Průměrné hodnocení N Celkem 60,4 15,5 44,1 31,8 7,3 39,6 3, Působnost do 4 let 64,7 15,2 49,5 27,6 6,7 35,3 3, (1) Velmi vysoká (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nízká Působnost nad 4 roky 56,5 15,7 39,1 35,7 7,8 43,5 3,

14 Realizace zahájení podnikání Q 8 Jaké konkrétní kroky jste k zahájení podnikání v uplynulých 12 měsících realizovali? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu do 1 roku) FIRMY Působnost do 1 roku Zřízení živnostenského listu, registrace OSVČ 14,8 Prostory k podnikání 11,1 Nákup materiálu/zboží 8,6 Vzdělávání, školení, rekvalifikace 7,4 Reklama, zřízení webové stránky 6,2 Nákup vybavení/techniky 6,2 Otevření obchodu 4,9 Zavedení/založení firmy 4,9 Úvěr, sehnání financí 4,9 Hledání/oslovení zákazníků, zajištění zakázek 4,9 Jiné 25,9 Počet odpovědí N 100,0 N=81 Firmy s působností na trhu do 1 roku nejčastěji uváděli jako kroky k zahájení podnikání - zřízení živnostenského listu, registrace OSVČ, prostory k podnikání a nákup materiálu/zboží. 14

15 v ýrobky služby j iné Q B1, C1 Jaký typ produktu (výrobku nebo služby) poskytujete nebo budete poskytovat? 1,8 1,9 1,7 30,5 36,8 42,6 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 73,0 Působnost nad 4 roky / N=115 77,3 81, ,3% firem se zaměřuje výhradně na poskytování služeb, 36,8% se zaměřuje na prodej či poskytování výrobků zejména potravin. Poskytování produktu Jaké VÝROBKY? Celkem Působnost do 4 let FIRMY Působnost nad 4 roky Potraviny 11,2 11,4 11,1 Výrobky z kovu 7,9 2,9 11,1 Textilní výrobky, oblečení 7,9 8,6 7,4 Nábytek 6,7 2,9 9,3 Dřevěné výrobky 5,6 5,7 5,6 Kosmetika, krémy 5,6 2,9 7,4 Květiny, zahradnické potřeby 5,6 8,6 3,7 Jiné 49,4 57,0 44,4 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=89 N=35 N=54 Jaké SLUŽBY? Celkem Působnost do 4 let Působnost nad 4 roky Finančnictví, pojišťovnictví, účetnictví 9,5 5,4 13,8 Kadeřnictví 7,3 7,6 6,9 Gastronomie, pohostinství 6,7 5,4 8,0 Nehtová modeláž, manikúra, pedikúra 6,7 10,9 2,3 Stavebnictví 6,1 7,6 4,6 Kosmetika 3,9 2,2 5,7 Nákup a prodej 3,9 3,3 4,6 Jiné 55,9 57,6 54,1 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=179 N=92 N=87 15

16 Poskytování produktu Q B2, C2 Váš produkt považujete z hlediska jeho novosti na trhu za: FIRMY novinka 5,5 7,6 3,5 zaběhlý výrobek 69,5 66,7 72,2 starší výrobek, ale tradiční výrobek, který je potřeba inovovat výrobek, který bude v brzké době stažen z trhu 0,5 0,9 15,9 15,2 16,5 8,6 10,5 7,0 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N= Oba segmenty firem považují svůj produkt z hlediska novosti na trhu za zaběhlý výrobek. 16

17 Realizace zlepšení služeb/produktů Q C3 Provedli jste v uplynulých 12 měsících významná zlepšení služeb/produktů nebo jejich podstatné úpravy? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) FIRMY Působnost nad 4 roky / N=115 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 37,4 61,7 0,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jaké? % Rozšíření sortimentu, nové výrobky/služby 39,6 Nové postupy, technologie 11,3 Úprava interiéru, nové vybavení 11,3 Zkvalitnění služeb, zlepšení kvality 7,5 Reklama, promo akce, www stránky 5,7 Inovace 5,7 Rozšíření provozovny, větší prostory 3,8 Jiné 15,1 100,0 Počet odpovědí N N=53 37,4% firem s působností na trhu nad 4 roky provedlo zlepšení služeb/produktů v uplynulých 12 měsíců jednalo se o rozšíření sortimentu, nových výrobků/služeb, o nové postupy, technologie a o úpravu interiéru, nové vybavení. 17

18 Zavedení nových služeb/produktů Q C4 Zavedli jste v uplynulých 12 měsících novou službu/produkt či nové služby/produkty? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) FIRMY Působnost nad 4 roky / N=115 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 46,1 49,6 4,3 Jaké a proč? % Rozšíření výrobků/služeb (na přání zákazníků) 23,3 Nové produkty/služby, novinky 21,7 Lepší vybavenost prodejny/provozovny 6,7 Flexibilní pracovní doba 5,0 Modernizace, inovace 5,0 Jiné 38,3 100,0 Počet odpovědí N N=60 0% 20% 40% 60% 80% 100% 46,1% firem s působností na trhu nad 4 roky zavedlo v uplynulých 12 měsících novou službu/produkt - jednalo se o rozšíření výrobků/služeb na přání zákazníka a o úplně nové produkty/služby. 49,6% firem nezavedlo žádnou novou službu/produkt v uplynulých 12 měsíců nejčastější důvod byl, že dosavadní výrobky/služby jsou dostačující a nebyla potřeba, nutnost zavádět novou službu/produkt. Proč jste neměli důvod zavádět? % Dosavadní výrobky/služby jsou dostačující, nabízím vše potřebné 15,8 Nebylo potřeba, nutné 14,0 Už není co nového nabízet, co vylepšovat 12,3 Není důvod 8,8 Sázím na tradici, poptávka po tradičních výrobcích/službách 8,8 Vše funguje dobře 7,0 Není poptávka po něčem novém 5,3 Máme zákazníky, odbyt 5,3 Jiné 22,8 Počet odpovědí N 100,0 N=57 18

19 Provázanost podnikání s regionem MSK Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Q B3, C5 Domníváte se, že je Vaše podnikání úzce provázáno s regionem MSK? Ano Ne Neví/neodpověděl/a 32,3 28,6 48,2 44,8 19,5 26,7 Proč ano? Celkem Působnost do 4 let Zákazníci jsou z tohoto kraje, mám zde klientelu Působnost nad 4 roky 25,3 26,5 24,4 Bydlím zde, má tady trvalé bydliště 11,4 11,8 11,1 Tradice, má tady své kořeny, dlouholetý provoz FIRMY 8,9 8,8 8,9 Mám tady provozovnu/centrálu 7, ,3 Místní služba, je spjata s tímto krajem 5,1 11,8 --- Velká poptávka, hodně zakázek 5,1 8,8 2,2 Souvisí s místem a okolím podnikání 3, ,7 Jiné 32,9 32,4 33,3 Působnost nad 4 roky / N=115 35,7 51,3 13 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28,6% firem s působností na trhu do 4 let a 35,7% firem s působností nad 4 roky si myslí, že je jejich podnikání úzce provázáno s regionem Moravskoslezského kraje. Nejčastějším důvodem jsou zákazníci, kteří jsou z daného kraje. Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=79 N=34 N=45 Proč si myslíte, že není? Celkem Působnost do 4 let Působnost nad 4 roky Lze provozovat kdekoliv 28,8 24,4 32,2 Lze provozovat v celé ČR 25,0 33,3 18,6 Nesouvisí jen s MSK, není vázáno jen na MSK 17,3 22,2 13,6 Lze provozovat na celém světě 10,6 4,4 15,3 Potřebné všude 5,8 4,4 6,8 Nemyslím si to 1, ,4 Jiné 10,6 11,1 10,2 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=104 N=45 N=59 19

20 Vyhledávání nových podnikatelských příležitostí FIRMY Q C6 Vyznačuje se Vaše firma aktivním vyhledáváním nových podnikatelských příležitostí? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) detail (1) rozhodně ano 11,3 ano 13,9 40,9% spíše ano 15,7 spíše ne 28,7 ne 27,8 59,1% rozhodně ne 2,6 N = 115; průměr = 3,56 (6) Firmy se spíše nevyznačují aktivním vyhledáváním nových podnikatelských příležitostí průměrná hodnota 3,56 na škále od 1-6, kdy 1- rozhodně ano, 6 rozhodně ne. 20

21 Vyhledávání nových podnikatelských příležitostí FIRMY Q C6 Vyznačuje se vaše firma aktivním vyhledáváním nových podnikatelských příležitostí? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) zpět Působnost nad 4 roky ANO NE 40,9 11,3 13,9 15,7 28,7 27,8 2,6 59,1 Průměrné hodnocení N 3, (1) Rozhodně ano (2) (3) (4) (5) (6) Rozhodně ne 21

22 Počet zaměstnanců FIRMY Q B4, C7 Jaký je současný počet Vašich zaměstnanců? Q B5,C8 Jaký počet zaměstnanců předpokládáte, že bude Vaše firma zaměstnávat v příštích 5 letech? 0-49 zaměstnanců 87,0 91,4 96, zaměstnanců 87,0 91,4 96, zaměstnanců 5,9 2,9 8, zaměstnanců 5,9 2,9 8,7 250 a v íce zaměstnanců 2,7 1,0 4,3 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N= a v íce zaměstnanců 2,7 1,0 4,3 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N= Současný počet zaměstnanců je shodný s počtem zaměstnanců v příštích 5 letech u obou segmentů. 22

23 Domácnosti

24 Celkem / N=210 Studenti / N=50 Zaměstnanci / N=99 Ostatní / N=61 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? Ano Ne Neví/neodpověděl/a 22,9 24,0 25,3 18,0 32,8 38,6 46,0 38,4 49,2 38,6 30,0 36,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Téměř 23% respondentů se domnívá, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání. 38,6% respondentů si danou skutečnost nemyslí a 38,6% nedokázalo odpovědět. Příležitosti pro podnikání DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Proč ano? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Všude jsou příležitosti, všude se dá podnikat 16,7 16,7 13,3 25,0 Kdo chce práci/podnikat, tak si možnost najde 13,0 8,3 16,7 8,3 Kupní síla, je tu hodně lidí/studentů 11,1 8,3 13,3 8,3 Některé profese/služby budou stále potřebné 9,3 16,7 6,7 8,3 Málo některých profesí, existují mezery na trhu 7,4 8,3 6,7 8,3 Průmyslová zóna/oblast 5,6 8,3 3,3 8,3 Dotace, granty 5, ,7 8,3 Vidím kolem sebe soukromé firmy, sleduji okolí 5,6 8,3 3,3 8,3 Jiné 25,9 25,1 30,0 16,9 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=54 N=12 N=30 N=12 Jaké příležitosti/v jaké oblasti? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Služby obecně 15,9 9,5 28,2 --- Ve všech, v různých oblastech 9,8 9,5 12,8 4,5 Stavebnictví 8,5 4,8 5,1 18,2 Řemeslo, řemeslná výroba 7, ,3 9,1 IT, počítače 6,1 14, ,1 Pohostinství 4,9 4,8 2,6 9,1 Obchod 4,9 4,8 7,7 --- Vzdělávání, rekvalifikace 4, ,7 4,5 Jiné 37,8 52,3 25,6 45,5 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 24 N=82 N=21 N=39 N=22

25 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? Celkem / N=210 Rodící se podnikatelé / N=17 Nerodící se podnikatelé / N=193 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 22,9 20,2 52,9 38,6 29,4 38,6 39,4 40,4 17,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Téměř 53% rodících se podnikatelů se domnívá, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání. U nerodících se podnikatelů to je pouze 20,2%. Příležitosti pro podnikání Proč ano? Celkem DOMÁCNOSTI - dle podnikání Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Všude jsou příležitosti, všude se dá podnikat 16,7 55,6 8,9 Kdo chce práci/podnikat, tak si možnost najde 13, ,6 Kupní síla, je tu hodně lidí/studentů 11,1 11,1 11,1 Některé profese/služby budou stále potřebné 9,3 22,2 6,7 Málo některých profesí, existují mezery na trhu 7,4 11,1 6,7 Průmyslová zóna/oblast 5, ,7 Dotace, granty 5, ,7 Vidím kolem sebe soukromé firmy, sleduji okolí 5, ,7 Jiné 25, ,9 Počet odpovědí N Jaké příležitosti/v jaké oblasti? Celkem 100,0 100,0 100,0 N=54 N=9 N=45 Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Služby obecně 15,9 12,5 16,7 Ve všech, v různých oblastech 9,8 6,3 10,6 Stavebnictví 8,5 6,3 9,1 Řemeslo, řemeslná výroba 7, ,1 IT, počítače 6,1 12,5 4,5 Pohostinství 4, ,4 Obchod 4,9 6,3 4,5 Vzdělávání, rekvalifikace 4,9 6,3 4,5 Jiné 37,8 49,8 34,6 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 25 N=82 N=16 N=66

26 Příležitosti pro podnikání Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Celkem / N=210 Studenti / N=50 Zaměstnanci / N=99 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 13,3 41,0 45,7 10,0 44,0 46,0 18,2 42,4 39,4 Proč ano? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Konec krize 14,3 12,5 19,0 --- Ekonomická situace nejspíš dovede lidi k této alternativě 11,4 12,5 9,5 16,7 Stále větší nezaměstnanost 8, ,5 16,7 Noví investoři 8,6 12,5 9,5 --- Dokončení dálnice 8,6 25,0 4,8 --- Lidé se zajímají o podnikání, hodně studentů ochotných se do toho pustit 8, ,5 16,7 Jiné 40,0 37,5 38,2 49,9 Ostatní / N=61 8,2 36,1 55,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13,3% respondentů se domnívá, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. Důvodem je zejména konec krize a ekonomická situace. Nejčastěji uváděné oblasti byly služby a stavebnictví. Počet odpovědí N Jaké příležitosti/v jaké oblasti? 100,0 100,0 100,0 100,0 N=35 N=8 N=21 N=6 Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Služby obecně 21,7 25,0 27,6 --- Stavebnictví 15, ,2 22,2 Ve všech, v různých oblastech 6,5 25,0 3,4 --- Gastronomie, stravování, ubytování 6,5 25,0 3,4 --- Řemeslo, řemeslná výroba 6, ,4 22,2 Jiné 43,5 25,0 45,0 55,6 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=46 N=8 N=29 N=9 26

27 Příležitosti pro podnikání Celkem / N=210 Rodící se podnikatelé / N=17 Nerodící se podnikatelé / N=193 Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? Ano Ne Neví/neodpověděl/a 13,3 11,4 35,3 41,0 35,3 45,7 41,5 47,2 29,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 35,3% rodících se podnikatelů a 11,4% nerodících se podnikatelů se domnívá, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. Proč ano? Celkem Rodící se podnikatelé DOMÁCNOSTI - dle podnikání Nerodící se podnikatelé Konec krize 14,3 50,0 6,9 Ekonomická situace nejspíš dovede lidi k této alternativě 11,4 16,7 10,3 Stále větší nezaměstnanost 8, ,3 Noví investoři 8, ,3 Dokončení dálnice 8, ,3 Lidé se zajímají o podnikání, hodně studentů ochotných se do toho pustit 8, ,3 Jiné 40,0 33,3 41,6 Počet odpovědí N Jaké příležitosti/v jaké oblasti? 100,0 100,0 100,0 N=35 N=6 N=29 Celkem Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Služby obecně 21,7 12,5 23,7 Stavebnictví 15,2 12,5 15,8 Ve všech, v různých oblastech 6,5 25,0 2,6 Gastronomie, stravování, ubytování 6, ,9 Řemeslo, řemeslná výroba 6, ,9 Jiné 43,5 50,0 42,1 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 N=46 N=8 N=38 27

28 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání detail (1) (6) velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 3,3 4,0 4,9 4,9 2,9 2,0 3,0 3,3 13,3 16,0 17,2 35,7 38,0 34,3 36,1 28,1 30,0 26,3 29,5 47,6% 16,7 14,0 46,0% 15,2 21,3 44,4% 54,1% 52,4% 54,0% 55,6% 45,9% Celkem / N=210, průměr = 3,50 Studenti / N=50, průměr = 3,48 Zaměstnanci / N=99, průměr = 3,40 Ostatní / N=61, průměr = 3,67 Respondenti hodnotí své znalosti a dovednosti pro podnikání spíše podprůměrně. Průměrné hodnocení je 3,50 na škále 1-6, kdy 1 velmi dobré znalosti a 6 velmi nedostačující znalosti. 28

29 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání zpět DOBRÉ NEDOSTAČUJÍCÍ Průměrné hodnocení N Celkem 52,4 3,3 13,3 35,7 28,1 16,7 2,9 47,6 3, Studenti 54,0 16,0 38,0 30,0 14,0 2,0 46,0 3,48 50 (1) Velmi dobré (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nedostačující Zaměstnanci 55,6 4,0 17,2 34,3 26,3 15,2 3,0 44,4 3,40 99 Ostatní 45,9 4,9 4,9 36,1 29,5 21,3 3,3 54,1 3,

30 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? DOMÁCNOSTI - dle podnikání detail (1) (6) velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 3,3 5,9 3,1 2,9 3,1 5,9 13,3 11,4 17,6 16,7 17,6 28,1 29,0 35,3 35,7 35,3 35,8 47,6% 23,5% 49,7% 52,4% 76,5% 50,3% Celkem / N=210, průměr = 3,50 Rodící se podnikatelé / N=17, průměr = 2,82 Nerodící se podnikatelé / N=193, průměr 3,56 Rodící se podnikatelé hodnotí své znalosti a dovednosti pro podnikání daleko lépe (průměrná hodnota 2,82) než nerodící se podnikatelé (průměrná hodnota 3,56). Průměrné hodnocení je na škále 1-6, kdy 1 velmi dobré znalosti a 6 velmi nedostačující znalosti. 30

31 Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? DOBRÉ NEDOSTAČUJÍCÍ Průměrné hodnocení N DOMÁCNOSTI - dle podnikání zpět Celkem 52,4 3,3 13,3 35,7 28,1 16,7 2,9 47,6 3, Rodící se podnikatelé 76,5 5,9 35,3 35,3 17,6 5,9 23,5 2,82 17 (1) Velmi dobré (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nedostačující Nerodící se podnikatelé 50,3 3,1 11,4 35,8 29,0 17,6 3,1 49,7 3,

32 Celkem / N=210 Studenti / N=50 Zaměstnanci / N=99 Ostatní / N=61 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 24,8 18,2 26,2 36,0 Q 4 Vnímáte podnikání jako možnou alternativu Vaší kariéry? 35,7 43,4 32,8 24,0 39,5 40,0 38,4 41,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Podnikání jako alternativa DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Proč ano? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Být sám sobě pánem, samostatnost, volnost 25,9 33,3 30,0 12,5 Najít si dneska práci je těžké, málo pracovních příležitostí/možností 18,5 11,1 15,0 31,3 Možnost vydělat peníze, přivýdělek 11,1 16,7 15,0 --- Chci to, mám zájem podnikat, smysluplnost života 7,4 11,1 5,0 6,3 Větší šance jak se uplatnit, lepší budoucnost 5, ,0 --- Je to jedna z možností, variant 5,6 5,6 5,0 6,3 Už jsem podnikal, chci to opět zkusit 5, ,0 12,5 Jiné 20,4 22,2 20,0 31,1 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=54 N=18 N=20 N=16 Proč ne? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Nemám na to vlohy, nejsem podnikavý typ 21,8 16,7 25,0 18,2 24,8% respondentů vnímá podnikání jako možnou alternativu své kariéry. Nejčastěji uváděným důvodem je být Nemám kapitál, chybí peníze do začátku podnikání Nemám už na to věk Nejistota, risk, bojím se krachu 10,3 10,3 10,3 8, ,0 9,1 11,4 6,8 13,6 13,6 9,1 sám sobě pánem, samostatnost a Mám svoji práci, která mě baví, jsem spokojen/a 9, ,6 4,5 volnost. Nemám na to nervy, psychicky náročné 6,4 8,3 4,5 9,1 35,7% respondentů nevnímá podnikání Jiné 32,1 41,7 29,6 31,9 jako možnou alternativu své kariéry, z důvodu nepodnikavosti, nedostatku Počet odpovědí N podnikatelských vloh ,0 100,0 100,0 100,0 N=78 N=12 N=44 N=22

33 Celkem / N=210 Rodící se podnikatelé / N=17 Nerodící se podnikatelé / N=193 Ano Ne Neví/neodpověděl/a 24,8 20,2 Q 4 Vnímáte podnikání jako možnou alternativu Vaší kariéry? 35,7 76,5 39,5 5,9 38,3 41,5 17,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% 76,5% rodících se podnikatelů a 20,2% nerodících se podnikatelů vnímá podnikání jako možnou alternativu své kariéry. Podnikání jako alternativa Proč ano? Celkem DOMÁCNOSTI - dle podnikání Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Být sám sobě pánem, samostatnost, volnost 25,9 7,7 31,7 Najít si dneska práci je těžké, málo pracovních příležitostí/možností 18,5 15,4 19,5 Možnost vydělat peníze, přivýdělek 11,1 15,4 9,8 Chci to, mám zájem podnikat, smysluplnost života 7,4 7,7 7,3 Větší šance jak se uplatnit, lepší budoucnost 5,6 15,4 2,4 Je to jedna z možností, variant 5, ,3 Už jsem podnikal, chci to opět zkusit 5, ,3 Jiné 20,4 38,4 14,7 Počet odpovědí N Proč ne? Celkem 100,0 100,0 100,0 N=54 N=13 N=41 Rodící se podnikatelé Nerodící se podnikatelé Nemám na to vlohy, nejsem podnikavý typ 21,8 100,0 20,8 Nemám kapitál, chybí peníze do začátku podnikání 10, ,4 Nemám už na to věk 10, ,4 Nejistota, risk, bojím se krachu 10, ,4 Mám svoji práci, která mě baví, jsem spokojen/a 9, ,1 Nemám na to nervy, psychicky náročné 6, ,5 Jiné 32,1 0,0 32,4 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 33 N=78 N=1 N=77

34 Důležitost vzdělávání Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Q Jakým způsobem? Celkem / N=210 Ano 85,7 Ne 14,3 kurzy, tréninky, apod. 88,9 87,8 87,1 92,6 Studenti / N=50 Zaměstnanci / N=99 82,0 85,9 18,0 14,1 Ostatní / N=61 88,5 11,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% v zděláv áním v e škole praxe j iné 5,0 9,8 4,7 1,9 4,4 4,9 4,7 3,7 40,0 38,9 46,1 68,3 Celkem / N=180 Studenti / N=41 Zaměstnanci / N=85 Ostatní / N=54 85,7% respondentů se domnívá, že je k získání potřebných podnikatelských dovedností zapotřebí se vzdělávat. Nejčastěji uváděnou formou jsou kurzy a tréninky

35 Důležitost vzdělávání Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? DOMÁCNOSTI - dle podnikání Q Jakým způsobem? Celkem / N=210 Rodící se podnikatelé / N=17 Nerodící se podnikatelé / N=193 Ano 85,7 85,0 94,1 Ne 14,3 15,0 5,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% kurzy, tréninky, apod. v zděláv áním v e škole praxe j iné 5,0 6,3 4,9 4,4 0,0 4,9 46,1 43,8 46,3 88,9 100,0 87,8 Celkem / N=180 Rodící se podnikatelé / N=16 Nerodící se podnikatelé / N=164 94,1% rodících se podnikatelů a 85% nerodících se podnikatelů se domnívá, že je k získání potřebných podnikatelských dovedností zapotřebí se vzdělávat. Nejčastěji uváděnou formou jsou kurzy a tréninky u obou segmentů

36 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání detail (1) (6) velmi vysoká vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká velmi nízká 1,4 2,0 1,6 1,9 4,0 2,0 1,4 4,0 1,6 10,5 14,0 10,1 8,2 29,5 28,0 32,3 26,2 55,2 50,0 53,5 32,9% 36,0% 34,3% 27,8% 62,3 67,1% 64,0% 65,7% 72,1% Celkem / N=210, průměr = 3,24 Studenti / N=50, průměr = 3,34 Zaměstnanci / N=99, průměr = 3,22 Ostatní / N=61, průměr = 3,20 Prestiž podnikatelů v Moravskoslezském kraji je na dobré úrovni. Průměrné hodnocení je 3,24, na škále 1-6, kdy 1 je velmi vysoká prestiž, 6 velmi nízká prestiž. 36

37 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? VYSOKÁ NÍZKÁ Průměrné hodnocení N DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání zpět Celkem 67,1 1,4 10,5 55,2 29,5 1,9 1,4 32,9 3, Studenti Zaměstnanci 64,0 14,0 65,7 2,0 10,1 50,0 28,0 53,5 32,3 4,0 4,0 36,0 2,0 34,3 3, ,22 99 (1) Velmi vysoká (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nízká Ostatní 72,1 1,6 8,2 62,3 26,2 1,6 27,8 3,

38 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? DOMÁCNOSTI - dle podnikání detail (1) (6) velmi vysoká vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká velmi nízká 1,4 1,6 1,9 5,9 1,6 1,4 1,6 10,5 9,8 17,6 29,5 29,4 29,5 47,1 32,9% 35,3% 32,6% 55,2 56,0 67,1% 64,7% 67,4% Celkem / N=210, průměr = 3,24 Rodící se podnikatelé / N=17, průměr = 3,24 Nerodící se podnikatelé / N=193, průměr 3,24 Prestiž podnikatelů v Moravskoslezském kraji je na dobré úrovni. Průměrné hodnocení 3,24, na škále 1-6, kdy 1 je velmi vysoká prestiž, 6 velmi nízká prestiž, je jak u rodících se podnikatelů, tak u nerodících se podnikatelů. 38

39 Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? DOMÁCNOSTI - dle podnikání zpět VYSOKÁ NÍZKÁ Průměrné hodnocení N Celkem 67,1 1,4 10,5 55,2 29,5 1,9 1,4 32,9 3, Rodící se podnikatelé 64,7 17,6 47,1 29,4 5,9 35,3 3,24 17 (1) Velmi vysoká (2) (3) (4) (5) (6) Velmi nízká Nerodící se podnikatelé 67,4 1,6 9,8 56,0 29,5 1,6 1,6 32,6 3,

40 Realizace zahájení podnikání Q 7 Realizoval/a jste v uplynulých 12 měsících konkrétní kroky k zahájení podnikání? DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání Jaké kroky? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Ano Ne Zřízení Živnostenského listu 27, ,0 12,5 Absolvování kurzu, semináře 18,2 25,0 10,0 25,0 Celkem / N=210 Studenti / N=50 8,1 8,0 91,9 92,0 Studuji školu 9,1 50, Uvažoval jsem, v čem podnikat, vytváření podnikatelského záměru 9,1 25, ,5 Zahájení podnikání 9, ,0 --- Zaměstnanci / N=99 Ostatní / N=61 7,1 9,8 92,9 90,2 Ostatní 27,3 0,0 20,0 50,0 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=22 N=4 N=10 N=8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pouhých 8,1% respondentů realizovala v uplynulých 12 měsících konkrétní kroky k zahájení podnikání. Nejčastěji se jednalo o zřízení živnostenského listu. 40

41 Poskytování produktu Q A1.1. Jaký typ produktu (výrobku nebo služby) budete chtít poskytovat? (odpovídají pouze rodící se podnikatele) DOMÁCNOSTI - dle zaměstnání služby v ýrobky j iné 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4 28,6 50,0 88,2 85,7 83, Celkem / N=17 Studenti / N=4 Zaměstnanci / N=7 Ostatní / N=6 Respondenti by chtěli častěji poskytovat službu 88,2%. Jaké služby? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní 100,0 Bankovnictví, finance, pojišťovnictví 18, ,6 20,0 Účetnictví 12,5 50, Masáže, péče o tělo 12,5 25, ,0 Jiné 56,3 25,0 71,4 60,0 Počet odpovědí N 100,0 100,0 100,0 100,0 N=16 N=4 N=7 N=5 Jaké výrobky? Celkem Studenti Zaměstnanci Ostatní Dřevěné hračky 20, ,0 --- Pomůcky do kadeřnictví 20, ,0 Oplocení, pronájmy 20, ,0 Brambůrky 20, ,0 Více druhů nových výrobků, internetový obchod Počet odpovědí N 20, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N=5 N=0 N=1 N=4 41

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ BEZ ROZDÍLU

ZAMĚSTNÁVÁNÍ BEZ ROZDÍLU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT ESF OP RLZ 2.2./0009 ZAMĚSTNÁVÁNÍ BEZ ROZDÍLU Genderová studie Tento dokument byl zpracován za finanční

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce

Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce Zpráva z průzkumu mezi školami a zaměstnavateli Ing. Jana Trhlíková Praha 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Východiska publikace... 3 1.2 Předmět analýzy

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědeckých oborů

Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědeckých oborů Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědeckých oborů OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 1. METODIKA ŠETŘENÍ...3 1.1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ... 3 1.2 HLOUBKOVÉ ROZHOVORY...

Více

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2006

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2006 Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2006 Ing. Jeny Burdová Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch Praha 2007 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. PŘEDMĚT VÝZKUMU, SLEDOVANÉ TEMATICKÉ OKRUHY...4

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více

Vnímání řemesel v české populaci

Vnímání řemesel v české populaci 25. Výsledky průzkumu č. 25 AMSP ČR Vnímání řemesel v české populaci Cílem realizovaného výzkumu pro AMSP ČR bylo zjistit, jaké je vnímání řemesel českou populací a zároveň jak vnímají svou situaci samotní

Více

Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012

Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012 Vazby vzdělávání a trhu práce Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012 1 Obsah Úvod, metodologie... 3 Metodologie... 9 1. Názory zaměstnavatelů

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

ANALÝZA UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SŠ A VŠ

ANALÝZA UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SŠ A VŠ ANALÝZA UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SŠ A VŠ A. Uplatnitelnost absolventů SŠ I. Dotazníkové šetření provedené u žáků SŠ v MSK otázky č. 16, 17 a 18 Z námi provedeného dotazníkového šetření u žáků vybraných SŠ

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Projektový tým: Jan Kelar, DiS. Mgr. Dagmar Bobková Regelová Ing. Ladislav Kozák Petr Holica Mgr. Michaela Válková Expert regionálního zastoupení za SP ČR Expert

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji résumé připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkumu trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů

Více

3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Terénní průzkum Závěrečná zpráva Projekt: SRKKK Průzkum inovačního potenciálu firem KVK Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje,

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004. Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004. Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004 Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch Praha 2004 OBSAH 1. OBSAH A ZÁKLADNÍ CÍLE VÝZKUMU...3 1.1. Kontext a smysl projektu... 3 1.2.

Více

Tematická zpráva. Střední odborné vzdělávání ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Střední odborné vzdělávání ve školním roce 2012/2013 ve školním roce 2012/2013 Praha, únor 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Současná situace ve středním odborném vzdělávání...4 3 Kurikulární reforma...7 3.1 Školní vzdělávací programy ve středním odborném vzdělávání...7

Více

Krok za krokem směrem k aktivnímu občanství a k reintegraci na trh práce (STAR)

Krok za krokem směrem k aktivnímu občanství a k reintegraci na trh práce (STAR) Krok za krokem směrem k aktivnímu občanství a k reintegraci na trh práce (STAR) Tento 1 projekt byl založen za podpory Evropské komise. V této brožuře jsou uvedeny pouze závěry jejích autorů a Komise nenese

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE V PRAXI

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE V PRAXI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE V PRAXI Závěrečná zpráva Prosinec 2002 SHRNUTÍ... 3 1. METODOLOGICKÁ POZNÁMKA... 4 2. STUDIUM NA VŠCHT A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V PRAXI...

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

1. Uplatnění absolventů Elektrotechnické fakulty ČVUT v praxi. Absolventi z let 2009-2011

1. Uplatnění absolventů Elektrotechnické fakulty ČVUT v praxi. Absolventi z let 2009-2011 1. Uplatnění absolventů Elektrotechnické fakulty ČVUT v praxi Absolventi z let 2009-2011 Prosinec 2012 1. Úvod Tato zpráva shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na uplatnění absolventů Fakulty elektrotechnické

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 Název projektu: Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT Číslo projektu: Hlavní řešitel projektu: Spoluřešitelé

Více