070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd :14:21 SLOVO. Portugalsko převzalo štafetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 SLOVO. Portugalsko převzalo štafetu"

Transkript

1 Petr Zahradník respektovaný ekonom komentuje události důležité pro Českou republiku a další vývoj EU Komentář, str. 12 Ladislav Metelka Klimatolog z Českého hydrometeorologického ústavu odpovídá na otázky kolem globálního oteplování a jeho příčin Evropan, str. 5 Petra Schurová Dlouholetá předsedkyně splečnosti NE-BE propaguje nizozemskou a vlámskou kulturu u nás. Kultura, str. 14 Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 číslo 7 / 2007 ročník 4 cena 15 Kč INZERCE Portugalsko převzalo štafetu _15%_USPORA_Podval_KN.indd :14:21 SLOVO Téma měsíce v EU: str.3,10,11 Postihy kuřáků Mirek Topolánek, předseda vlády České republiky Evropská rada pro mne osobně znamenala určitý milník, určitý bod zlomu, bod zvratu, a to velmi pozitivní. Kromě známých informací, že jsme dosáhli velkého úspěchu a že jsme naplnili téměř bez výjimky vládní mandát, jsem si všiml v zásadě tří hlavních momentů. Za prvé: dochází ke generační výměně evropských politiků, politici typu Chirac, ale také Junker, Prodi a další postupně z toho evropského diskurzu a z evropské politické reality odcházejí a přichází nová generace politiků. Ať už v souvislosti s příchodem nových zemí do EU nebo s generačními změnami v jednotlivých zemích. Například Sarkózy ve Francii je určitě typem nového politika. Druhý aspekt: myslím si, že všichni pochopili, že proces evropské integrace musí být budován zespodu, že nemůže být nadekretovaný nějakými ústavami, ústavními smlouvami, že nelze usilovat o nějaký překotný vývoj, že musí jít o vývoj evoluční a hlavně nesmí být odtržen od reality a od toho, co si myslí většina lidí, která ty problémy vidí někde úplně jinde. To si myslím, že bylo velmi důležité. Že se pozastavil proces velmi překotné integrace a současně rozšiřování, což podle mne, není možné souběžně. A třetí věc: svým způsobem se prohlubuje rozdíl mezi zeměmi, které patří spíše k té liberálnější části Evropy, tzn. země anglosaské, skandinávské, velká část nových zemí, které mají zájem na daleko vyšší míře liberalizace, odstraňování bariér, odstraňování překážek pro podnikání, daleko otevřenější a pružnější fungování EU a zeměmi, které patří spíše k té zemědělské části, tzn. země Mediterianu, které patří k tomu tzv. sacímu komandu. (pokračování na straně 8) Od nové předsedající země v Radě EU se očekává, že dokončí diplomatické úsilí Německa o institucionální reformu EU a na mezivládní konferenci koncem října 2007 připraví tzv. Reformní smlouvu. Významnými agendami budou také problematika imigrantů a klimatické změny. Na snímku je ministerský předseda Portugalska José Socratés s předsedou EK José Manuelem Barrosem. foto: archiv EK Protikuřácké tendence kouřící Evropy PRAHA Evropská unie bojuje s kouřením, po kontinentu se šíří zákazy omezující množství dýmu z cigaret. Teprve pár týdnů platí přísná pravidla v celé Velké Británii, vzor Irska by chtěla následovat také Česká republika. Boris Šťastný, poslanec za ODS a syn plicního lékaře, prosazuje zákon, který by se stal bičem na české kuřáky, systém nachází podporu i v řadách opozice. Snahu však podkopává praxe. V České republice už dnes existují města, kde si na kuřáky tvrdě došlápnou, ale i taková, kde porušování zákona strážníci vůbec neřeší. Evropská komise zahájila v letošním roce proces, jehož cílem je výrazné omezení či úplný zákaz kouření ve všech členských státech. Z hlediska zdraví by pro obyvatelstvo byla nejpřínosnější komplexní protikuřácká politika. A podle důkazů z celého světa je toto opatření proveditelné a vymahatelné, představil svou vizi evropský komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele Markos Kyprianu. Ve všech zemích sedmadvacítky existují právní normy, které se snaží omezit škodlivý vliv kouření na zdraví na uzavřených veřejných Evropské horizonty Zdeňka Velíška Než začne mezivládní konference místech, v zaměstnání ani v barech a restauracích si nesmějí zapálit Irové, přísná protikuřácká opatření platí také pro Italy, Švédy, Estonce, Finy a Litevce. Aktivity německého předsednictví EU se dají shrnout do slov hledání evropské identity. Na červnovém summitu EU ji hlavy států a šéfové vlád definovali na úrovni nejmenšího společného jmenovatele. Ve společenství, v němž vládne zákon jednomyslnosti, to ani jinak nešlo. Novou evropskou smlouvu chápou ale i po summitu jedni jako zjednodušení textu odložené evropské ústavy, zatímco pro druhé je něčím zcela jiným než pohřbená evropská ústava. O identitu Evropské unie, odpovídající jak množství jejích členských zemí, tak podmínkám 21. století, se tedy pravděpodobně na nadcházející mezivládní konferenci svede mnoho slovních potyček. Ale hora ruit! Čas neúprosně běží. Ačkoli si to v každodenním životě neuvědomujeme, svět kolem nás čeká na to, zda Evropa překoná stadium, v němž se zabývá především sama sebou, a zda zaujme s obnovenou vahou a autoritou své místo v globální politice a bude schopna spoluurčovat běh světa, jak od ní očekávají ostatní spolutvůrci dějin lidstva. Dnes už si ale nemůžeme být jisti, zda ti ostatní hráči na scéně globální politiky, a především Spojené státy a Rusko, na to čekají s netrpělivostí nebo spíš s obavou, že do jejich geostrategických plánů bude po zdánlivém překonání své krize mluvit Evropa stejně rozpolcená a stejně nepevná, jakou znají v současné době. (pokračování na straně 3) Zahraniční dopisovatelé Evropských novin mapují protikuřácké zákony ve Španělsku, Anglii, Itálii, Finsku, Německu, Irsku a Polsku. Dýchatelný vzduch v restauracích a barech si Evropané většinou pochvalují. INZERCE LÉTO 2007 sleva inzerce 35% kontaktujte nás na: tel./fax: GSM: Ať tak či onak, nám samotným by mělo záležet na tom, aby za prvé zájmy Evropy (tedy naše zájmy) byly v geostrategických plánech, ať je spřádá kdokoli, nepominutelné; a za druhé, aby jedním z faktorů rozhodujících o budoucích válkách a budoucím míru v globálním světě byla zkušenost Evropy, opřená o důvěrnou znalost jak imperiálních expanzí a totalitních ideologií, tak blahodárného působení míru budovaného na vzájemném propojování demokratických států. Právě to bychom měli mít na paměti, až budeme posuzovat, co je pro nás výhra a co prohra v jednáních mezivládní konference o příští podobě Evropské unie. Protože jedinou výhrou všech může být jen to, že Evropskou unii vybavíme takovými pravomocemi a schopnostmi, aby mohla hájit a prosazovat v aréně globální politiky ty hodnoty, které národům žijícím ve sjednocené Evropě už šest desetiletí zajišťují klid a mír. Ale kolik vlád členských zemí považuje právě tohle za svou prioritu?

2 2 ČESKÁ REPUBLIKA A EVROPSKÁ UNIE EN č. 7 / 2007 Eurocentra informují Naposledy jsme Vás informovali o komunitárním programu Celoživotního učení, Lifelong Learning Programme (dále LLP), který je v gesci ministerstva školství, tělovýchovy a sportu (dále MŠMT). LLP však není jediný program, který MŠMT koordinuje. Letní měsíce bývají dobou dovolených, prázdnin, kdy také mládež vyjíždí do zahraničí za poznáním, dobrodružstvím, a právě proto se tentokráte budeme věnovat programu určenému mladým, programu Mládež v akci neformálnímu vzdělávacímu programu Evropské unie. MLÁDEŽ V AKCI Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity. Cílem tohoto programu je především podporovat a rozvíjet neformální vzdělávání mladých lidí ve věku let, s důrazem na věkovou skupinu let. Další důležitou skupinou programu jsou pracovníci s mládeží. Pro programovací období , ve kterém byl tento program spuštěn, uvolní Evropská komise 885 milionů Euro. Program Mládež v akci má 5 akcí, my se však zaměříme pouze na jednu z nich, a to na Evropskou dobrovolnou službu. Více informací o dalších akcích programu naleznete na stránkách České národní agentury Mládež, EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA Evropská dobrovolná služba (EDS) podporuje nadnárodní projekty dobrovolné práce mladých lidí a usiluje o rozvoj solidarity a tolerance mezi nimi. Dalším jejím cílem je upevnit sociální soudržnost Evropské unie. Podporuje aktivní občanství a prohlubuje vzájemné porozumění mezi mladými lidmi. Dobrovolníkem se může stát každý člověk ve věku let. Doba trvání EDS je velice flexibilní, pohybuje se zpravidla mezi 2 12 měsíci. Veškeré finanční náklady jsou kryty dobrovolníkům grantem EU, o který si žádá vysílající a hostitelská organizace u své národní agentury Mládež v akci, jehož je Evropská dobrovolná služba součástí. Dobrovolníkům je zajištěno cestovné, ubytování, pojištění, kapesné, všeobecné popříjezdové školení, zaškolení do vlastní činnosti, jazyková příprava apod. Pracovní náplní dobrovolníka jsou aktivity v oblasti ekologie, sociální výpomoci, kultury, ale také práce s mládeží, se seniory apod. Zemí výkonu EDS jsou členské země EU, ESVO (Island, Lichtenštějnsko, Norsko, Švýcarsko), Turecko, ale i Ukrajina, Rusko, Kavkaz a státy bývalé Jugoslávie. JAK SE STÁT DOBROVOLNÍKEM? Pokud splňujete věkové požadavky, je nutné si nalézt nejprve organizaci, která Vás vyšle. Seznam všech vysílajících organizací je umístěn také na v sekci vyhledávání partnerů. Společně s vysílající organizací kontaktujete vybranou hostitelskou organizace na základě projektu, který byste rád(a) jako dobrovolník vykonával(a). Přehled všech hostitelských organizací je zveřejněn na stránkách Evropská dobrovolná služba stejně jako ostatní aktivity programu Mládež v akci má svého regionálního koordinátora. Jejich kompletní seznam naleznete také na stránkách www. youth.cz. Koordinátory projektu můžete kontaktovat také na Práce v EU láká nejen v létě ČESKÁ REPUBLIKA - Stále více lidí vyjíždí za prací do zahraničí. Práci v zemích Evropské unie hledají hlavně mladí lidé, a to především z řad studentů. Ti o prázdninách hojně využívají možnosti poznat novou zemi, naučit se cizí jazyk a zároveň si vydělat peníze. Zatímco po vstupu České republiky do Evropské unie vyhledávali Češi práci hlavně ve Velké Británii a Irsku, které jako jedny z mála zemí otevřely svůj pracovní trh i novým členům, v současnosti jsou mezi Čechy nejoblíbenějšími zeměmi, kam vyjíždějí za prací Španělsko, Rakousko, Nizozemí, Itálie a Dánsko. Na evropském portálu pracovní mobility EURES naleznou zájemci o práci v zahraničí jak nabídky volných pracovních míst po celé Evropě, tak i pracovní a životní podmínky v dané oblasti. Šestadvacetiletá Eva Pavelková promovala v roce 2006 na Vysoké škole veterinární v Brně a krátce nato se rozhodla odjet pracovat do Velké Británie. Důvodů, proč jsem si vybrala Velkou Británii bylo víc. Je to nejbližší anglicky mluvící země, není tam potřeba vízum a pracovní povolení. Navíc jsem ve Velké Británii byla už předtím, takže jsem ji trochu znala a věděla, co od toho můžu očekávat. Skutečnost ale nakonec byla úplně jiná, než jsem si představovala. Hledat práci v zahraničí jde několika způsoby. Na internetovém portálu EURES lze hledat nabídky volných pracovních míst, možné je zde ale i zveřejnění životopisu, který tak bude zpřístupněn případným zaměstnavatelům z celé Evropy. Dalším způsobem, jak najít práci v cizí zemi, je obrátit se s prosbou přímo na místní pracovní úřad nebo hledat v oznámeních o volných pracovních místech v novinách vycházejících v dané zemi. Práci jsem sehnala přes inzerát v britských veterinárních novinách, které jsem dostala na jedné klinice v Praze, říká Eva Pavelková, která v současnosti pracuje na veterinární klinice ve městě Ormskirk v blízkosti Liverpoolu již šest měsíců. Pro všechny země Evropy v podstatě platí to samé: náklady na život jsou zde vyšší než v České republice. S jednotlivými zeměmi se náklady liší, drahé je především ubytování a služby, například ve Velké Británii je poměrně drahá doprava. Na druhou stranu nákladným životním podmínkám většinou odpovídají vyšší výdělky než u nás. Ve Velké Británii se samozřejmě dá vydělat víc než u nás, ale záleží na profesi a místě, kde děláte. Někdy se ani vycestování za prací do Velké Británie finančně nevyplatí. To si jen většina lidí v České republice myslí, že když někdo pracuje v Anglii, vrátí se s miliony v kapse. Realita je bohužel dost jiná, doplňuje Eva Pavelková svou zkušenost s prací v zahraničí. Nejvíce nabídek letních sezónních prací se týká sklizní úrody, na kterou místní pracovní síla nestačí. Velké množství pracovních příležitostí poskytuje také turistický průmysl. Nabízí práci v barech, restauracích, hotelech a v pobřežních střediscích. Tyto práce mají své výhody i nevýhody. Lidé, kteří mají zkušenost s prací v hotelech, si většinou stěžují na dlouhé pracovní doby, které zahrnují i práci o víkendech, a na neadekvátní ubytování a stravu. Mnoho lidí ale v této práci nachází výhody: přátelský tým, příležitost naučit se cizí jazyk, snadno vydělané peníze. Vycestování za prací do zahraničí vyžaduje nezbytnou přípravu. Je dobré opatřit si o dané zemi co nejvíce informací, včetně seznámení se s tamním daňovým systémem a systémem sociálního zabezpečení. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky doporučuje všem, kteří se chystají za prací do zahraničí, zajistit si pojištění institucí ve stejné zemi, ve které budou pracovat. Veronika Trestrová Česko může i v budoucnu zakázat dovoz odpadu BRUSEL, PRAHA - Ministři životního prostředí zemí EU se koncem června dohodli na nové podobě směrnice o odpadech. Ta byla dříve kritizována za roztříštěnost a malou efektivitu. Rada ministrů se snažila vytvořit podmínky pro šetrné a účinné spalování odpadu a také pro obchodování s odpadem po celé unii. Pro novou směrnici se nepočítalo s možností zakázat dovoz odpadu do země. Toho se obávalo s Českou republikou hlavně Dánsko, které mělo strach z nárůstu dovozu německého odpadu. Po dlouhém vyjednávání se však podařilo prosadit podmínku souladu dovozu odpadu s národními plány nakládání s odpady. Beseda AMO: Pochvala pro německé předsednictví PRAHA - Jaké bylo německé předsednictví? Na tuto otázku se pokusili odpovědět účastníci veřejné diskuse s názvem Looking Back at the German Presidency, která se konala na konci června v Institutu ekonomických studií v Praze. Všichni zúčastnění se vesměs shodli na tom, že hlavním úspěchem, o který se Německo v době svého předsedání zasloužilo, bylo nalezení kompromisního řešení pro odpůrce a zastánce nové ústavní smlouvy. Akce, kterou pořádala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) ze zúčastnili například Libor Sečka (ministerstvo zahraničních věcí) nebo Vladimír Handl z Ústavu mezinárodních vztahů. Nejvýznamnějším účastníkem diskuse byl ale bezesporu německý velvyslanec Helmut Elfenkämper. Německo při přebírání otěží předsednictví Evropské unie čekal nelehký úkol. Bylo třeba sjednotit návrhy nové ústavní smlouvy a nalézt kompromisní řešení pro její odpůrce i příznivce. Nejproblematičtější bylo jednání s Polskem, které hrozilo jednání vetovat. Polsko nebylo spokojené s rozdělením hlasů pro hlasování v rámci Evropské unie, jak bylo navrženo v původním textu euroústavy. Polský premiér Jaroslaw Kaczyński proto přišel s návrhem jiného systému přepočtu hlasů, Podle návrhu parlamentu z prvního čtení byl do směrnice přidán žebříček pěti priorit nakládání s odpady. Na prvním místě je prevence vytváření odpadu, následuje opětovné použití, dále recyklace, spalování a nakonec ukládání na skládkách. Komise i Rada počítají s určitou flexibilitou při používání této hierarchie priorit. Poměrně volně definovanou oblastí je recyklace. Tu vítají zástupci průmyslu, méně už nevládní organizace, pro které je to spíše krok zpět. který pracuje s druhou odmocninou počtu obyvatel jednotlivých zemí a který by byl pro Polsko výhodnější. Návrhy Varšavy na přepracování hlasovacího modelu podpořila z členských států EU jen Česká republika. Odpůrcem nové evropské ústavy byla také Francie. Ta chtěla, aby byl v dokumentu zakotven stopstav rozšiřování EU a dále usilovala o přehodnocení přístupových rozhovorů s Tureckem. I přes tyto dohady bylo nakonec dosaženo kompromisu a rok 2009 byl určen jako termín, kdy by měla nová smlouva vstoupit v platnost. V průběhu svého předsedání si Německo připsalo na konto i další úspěchy. Na březnovém summitu se členské státy dohodly na snížení emisí oxidu uhličitého a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů. Ve výsledku by měly Dalším důležitým tématem jednání ministrů životního prostředí byly normy emisí oxidu uhličitého u aut. Ministři se shodují na nutnosti množství vypouštěných škodlivin snižovat, nemají ale jednotný názor, jak by se toho mělo dosáhnout. Komise chce prosadit nový limit 130 gramů oxidu uhličitého na jeden kilometr, který by nová auta musela plnit od roku Ministři navíc prosadili jeho další snížení o 10 gramů na kilometr. Není ale jasné, jak snížení rozložit mezi výrobce velkých a malých aut. Návrh tak rozděluje výrobce jako Fiat, Renault od značek Audi, Porsche, Mercedes a dalších. Právě od výrobců menších aut v Itálii a Francii se ozývají hlasy, že by za snižování emisí měl být odpovědný každý výrobce zvlášť a ne průmysl jako celek. Snižování emisí oxidu uhličitého se týkalo i jednání o budoucí podobě povolenkového systému obchodování s emisemi tohoto plynu v průmyslu. Jak už Evropské noviny informovaly, povolenky by měly být dražší a vztahovaly by se i na leteckou dopravu. Tím ministři životního prostředí potvrdili rozhodnutí ministrů dopravy. Tomáš Fridrich členské země do roku 2020 vyrábět pětinu energie z obnovitelných zdrojů, přičemž normu nemusí plnit každý stát zvlášť, stačí, když ji splní všechny země EU dohromady. Celkové emise oxidu uhličitého by pak měly klesnout o 20 procent oproti roku Helmut Elfenkämper zdůraznil, jak je důležité, aby Evropa dodržovala úsporné programy ve spotřebě energie. Dalším významným činem bylo také schválení legislativy REACH. Účelem tohoto nařízení je regulace výroby a používání chemických látek a ochrana lidského zdraví a životního prostředí před jejich nežádoucími účinky. Některé z chemických látek, které bylo v posledních letech možné běžně používat a prodávat, se totiž ukázaly jako velmi rizikové.v neposlední řadě se také v období předsedání Německa podařilo schválit výrazně levnější volání ze zahraničí. Velkou zásluhu na všech zmiňovaných úspěších má kancléřka Angela Merkel. Neúspěšný konec měl ale summit s Ruskem, se kterým se stále nezačalo jednat o nové smlouvě o strategickém partnerství. Klíčovou roli zde sehrálo opět Polsko. To blokuje smlouvu kvůli zákazu dovozu masa na ruský trh. Napjaté vztahy má Rusko i s dalším členským státem Evropské unie Estonskem. To pobouřilo Rusko letos v dubnu přemístěním památníku ruským vojákům padlým ve druhé světové válce ze středu Tallinu. Libor Sečka pak poukázal na přínos německého předsednictví pro Českou republiku, především při rozšíření schengenského prostoru, v rámci kterého jsou zrušeny hraniční kontroly i pro nové členské státy. Šestiměsíční mandát po Německu převzalo 1. července Portugalsko. Hlavním cílem jeho předsednictví bude vypracování textu nové ústavní smlouvy. Mezivládní konference o smlouvě by měla začít 23. července. Mezi další plány Portugalska pak patří zaměření pozornosti na Středomoří a Afriku, jedním z důvodů je stále se zvyšující počet ilegálních přistěhovalců z těchto oblastí do států Evropské unie. Veronika Trestrová

3 EN č. 7 / 2007 TÉMA MĚSÍCE 3 Protikuřácké tendence kouřící Evropy Zákaz kouření v Evropském parlamentu vydržel 43 dní (pokračování ze strany 1) Po Irsku, Skotsku a Walesu začal platit protikuřácký zákon i v Anglii, od 1. července tak zákaz kouření na vyhrazených místech postihl celou Británii. Zákon na ochranu nekuřáků platí už několik let na Slovensku. V zemi poslanci dokonce prosazovali zákaz prodeje cigaret na internátech a také v domovech důchodců. Diskuse je na Slovensku živá, Úřad veřejného zdravotnictví počítá s omezením nabídky tabákových výrobků, se zákazem prodeje cigaret v automatech a prodejnách potravin. Ostré debaty už zažil také český parlament. V posledních měsících jsou však antikuřácké tendence spojovány s jedinou osobou je jí poslanec za občanské demokraty, sedmatřicetiletý Boris Šťastný. RATH: ZNEVÝHODNĚNEME KUŘÁCKÉ HOSPODY! Borisku, pojď s námi na jednu, špičkoval Šťastného podle týdeníku Respekt ministr vnitra Ivan Langer. Borisi, nechceš cigáro? ptal se o chvíli později opoziční František Bublan. Na návrh Borise Šťastného, jehož cílem je omezení spotřeby cigaret, česká veřejnost slyší. Většina obyvatel souhlasí s tím, aby kupříkladu v době obědů nebyly popelníky na stole, ohleduplnost vyžadují také na zastávkách MHD. Poslaneckou sněmovnu však Boris Šťastný rozdělil, proti jsou i někteří jeho straničtí kolegové. Vadí jim, že Šťastný prosazuje povinnost stavebně oddělit místo pro kuřáky a nekuřáky v restauracích, v jeho tendencích vidí zasahování do práv majitelů pohostinství. Jedním z těch, kteří snahu poslance podporují, je bývalý ministr zdravotnictví David Rath. Jsem zastáncem postupných kroků, kdy se legislativa proti kouření potupně zpřísňuje tak, aby ji společnost stačila vstřebat. V současnosti vidím jako vhodné úplné oddělení nekuřáckých restaurací od kuřáckých s tím, že by ty kuřácké měly být třeba ekonomicky znevýhodněné, například poplatkem, třeba jako provoz hracích automatů, netají své představy Rath. A doplňuje, že by kuřácké podniky měly být dobře odvětrávané a nemělo by v nich chybět veřejné varování, podobné upozorněním na krabičkách cigaret. Zdražování by mělo probíhat co možná nejrychleji na maximální možnou cenu, dodal exministr. Podle tuzemských politiků je úplný zákaz kouření nereálný, cigarety dělají společnost téměř polovině Čechů. Dvě třetiny obyvatel se staví proti kouření. Důležitější je prevence, a to hlavně u mládeže. Myslím si, že více angažovat by se měla veřejnoprávní média Česká televize a Český rozhlas. To také budu prosazovat, slibuje poslanec Jiří Carbol. EUROPOSLANEC ONESTA: NECHCI KUŘÁCKOU IMUNITU ilustrační foto: Miloš Kolesár Nejen v jednotlivých státech Unie, ale také na územích měst neexistuje jednotná taktika, která by si kladla za cíl odnaučit lidi kouřit. Kupříkladu rozdíl mezi tuzemskými městy Ostravou a Teplicemi. Nedávno na něj upozornily Hospodářské noviny. Na kuřáky v Ostravě zatím omezení dopadlo nejvíce, tamní strážníci jsou ve stíhání nikotinistů jednoznačně nejaktivnější. Za rok a půl řešili dvacet pět tisíc provinění, v třikrát větší Praze přitom jejich kolegové odhalili jen dvacet sedm tisíc přestupků. Opačný extrém panuje v Teplicích, jejichž primátor se hlásí k největším odpůrcům protikuřáckého zákona. Městská policie tu není od toho, aby buzerovala lidi, ale kvůli obecnímu pořádku, domnívá se primátor Jaroslav Kubera. Nějaké přestupky tu samozřejmě byly, rozhodně z toho ale neděláme takový byznys jako v Ostravě. Nesouhra panuje na radnicích, o podobě omezování kouření diskutují národní parlamenty, nejasno mají i europoslanci. V jednom se poslanci Evropského parlamentu shodnou je nešťastné, neodpustitelné a trapné prosazovat protikuřácká opatření v rámci sedmadvacítky, když nedávno Evropský parlament zrušil zákaz kouření ve svých budovách. Úplný zákaz kouření platil na půdě parlamentu od 1. ledna letošního roku, po pouhých třiačtyřiceti dnech ale vedení sněmovny navrhlo speciální kuřácké zóny. Nechci, aby ve chvíli, kdy jeden členský stát za druhým prosazuje čím dál tím přísnější protikuřácké zákony, aplikoval Evropský parlament sám na sobě kuřáckou imunitu, uvedl místopředseda Evropského parlamentu Gérard Onesta. Jan Štifter s přispěním Evy Kunertové ZAOSTŘENO NA TÉMA MĚSÍCE Sázíme na pozitivní motivaci MUDr.Tomáš Julínek MBA, ministr zdravotnictví ČR Naším úkolem je zajistit ochranu občanů před tabákovým kouřem všude tam, kde by mohli sdílet společný prostor s kuřáky a nemají možnost volby jiného místa (např. zastávka MHD). V tomto smyslu jsou nekuřáci chráněni dostatečně, navíc se v současnosti pracuje na novelizaci příslušné právní normy, která tuto ochranu ještě lépe vymezí. Reforma zdravotnictví je založena na nastavení správných motivací, a to jak plátců, poskytovatelů, tak i konzumentů zdravotní péče. Počítá tedy s pozitivní bonifikací občanů za zdravý životní styl. Záleží tedy na zdravotních pojišťovnách, jak kvalitní a lákavé zdravotní plány dokáží nabídnout např. právě kuřákům. Pozitivní motivace je mnohem efektivnější než trestání a zavádění nerovnosti v zákonem vymezené dostupnosti zdravotní péče, stanovením rozdílných úhrad pacientům podle jejich zdravotního rizika. ŠPANĚLSKO POHLED ZA HRANICE Bez cigarety i do tržnice MADRID- Španělsko je v Evropě považováno za zemi, která si potrpí na dodržování staletých tradic. Přestože se tabák do Evropy dostal z Ameriky prostřednictvím španělských kolonií, dnes se Španělsko, zdá se, k tomuto odkazu moc nehlásí a rádo se zařadilo mezi ty země, které se hlásí k heslu: Moderní je nekouřit. V prosinci roku 2005 byl ve španělském parlamentu ve vzácné shodě všech parlamentních stran přijat tzv. protikuřácký zákon, který začal platit od I když mnoha Španělům se zdá, že je přísný, ve srovnání s jinými evropskými protikuřáckými zákony není striktní a dává prostor alternativám. Na rozdíl od dřívějška, kdy se Španěl nerozloučil s milovanou cigaretou ani po vstupu do banky či obchodu, zákon zakazuje kouřit v uzavřených veřejných místnostech, sportovištích, zábavných centrech, na nádražích nebo letištích. Úplný zákaz kouření platí v provozech, kde se vyrábějí, připravují nebo prodávají potraviny, to znamená i v tržnicích, které jsou mezi španělskými hospodyňkami tak oblíbené. Zcela zakázána je jakákoli reklama tabákových výrobků v tisku, rozhlase a televizi, cigarety nesmí být prodávány osobám mladším 18 let. Zajímavé alternativy nabízí možnost kouření či nekouření v restauracích, barech, vinárnách nebo kavárnách. Restaurace či jiný provoz veřejného stravování, jehož plocha je větší než 100 m 2, musí mít stavebně oddělený provoz zvlášť pro kuřáky a zvlášť pro nekuřáky. Restauracím s plochou menší než 100 m 2 zákon dává možnost výběru. Mohou být buď zcela kuřácké nebo zcela nekuřácké, rozhodnutí je plně na majiteli. Ať se rozhodne jakkoli, na viditelném místě musí v souladu se zákonem viset cedulka s informací o tom, zda zařízení je či není kuřácké. I cizince neznalého španělských zvyků ohledně kouření na první pohled upoutají cedulky s nápisy V této restauraci se smí (případně nesmí) kouřit. Podle zákona by informační cedule měly být normalizované, ale to už se španělským hostinským asi zdála příliš velká šikana. Přestože zákon stanovuje přísné pokuty za nedodržování jednotlivých zákonných ustanovení, provozovatelé restaurací jsou jak se zdá ochotni dodržovat jen ustanovení rozumná. Cedule sice skutečně všude visí, jsou opravdu na viditelných a nepřehlédnutelných místech, ale jejich výtvarné zpracování je často projevem lidové tvořivosti a do standardizované podoby mají často daleko. Ale kdo by si s tím lámal hlavu za horkých letních večerů. Vždyť návštěvníci tapas barů si stejně vezmou svoji skleničku (sidru na severu Španělska, pohárek sladkého vína malvasía zase na jihu) ven před bar, kde pak vytvářejí štěbetající hloučky, kuřáci i nekuřáci pěkně pospolu. Na volných prostranstvích se totiž kouřit nezakazuje. To platí nejen pro prostory před restauracemi, ale i pro otevřené zastávky MHD, otevřená nádraží či nezastřešené sportovní haly apod. Přestože se ve Španělsku počet kuřáků rok od roku snižuje, kuřáci stále tvoří 30% populace a ročně na následky nemocí spojených s kouřením zemře přes lidí. Zda v dalších letech dojde následkem protikuřáckého zákona i ke snížení počtu kuřáků, jak si tvůrci zákona slibují, ukáží statistiky až za nějaký čas. Anna Tkáčová ilustrační foto: Jan Štifter Více se o protikuřáckých opatřeních v zemích EU a o jejich dopadech dočtete na stranách 10 a 11.

4 4 PREZENTACE/PUBLICISTIKA Natura 2000 Jizerské hory i kostelní věže Soustava evropsky významných lokalit Natura 2000 chrání vybrané rostliny, živočichy a jejich přirozené prostředí u nás jde například o oblasti horských luk, květnatých bučin, ale i o kostelní věže, kde žijí vzácní netopýři. V tuto chvíli Naturu 2000 v ČR tvoří 38 ptačích oblastí a 863 evropsky významné lokality. Mezi ptačími oblastmi najdeme známá místa jako Třeboňsko, Beskydy, Jizerské hory, Křivoklátsko, Pálavu, Lednické rybníky či vojenské újezdy Boletice, Libavá a Doupovské hory, mezi evropsky významnými lokalitami pak Adršpašsko-teplické skály či orchidejové louky v Bílých Karpatech. Tento seznam není ovšem konečný. Na základě doporučení evropských expertů má ČR za povinnost po projednání s dotčenými ministerstvy, obcemi, vlastníky a správci pozemků doplnit dalších několik desítek cenných míst. Všechny české lokality se po definitivním schválení vládou a Evropskou komisí stanou součástí takzvaného Evropského seznamu. Na územích soustavy Natura 2000 je třeba hospodařit takovým způsobem, který unikátní přírodu neohrozí. To většinou neznamená žádnou podstatnou změnu oproti současnému stavu. Stát navíc podporuje takové činnosti a způsoby hospodaření, které přispějí k zachování stávajících přírodních podmínek, a nebrání rozumnému lesnímu nebo zemědělskému využívání pozemků. Při lesním hospodaření by se měla například při kácení dodržovat určitá vzdálenost od stromů, kde hnízdí vzácní ptáci, na rybnících je potřeba dodržovat určitý vodní režim. Pokud by byl vlastník pozemků přece jen nějakým způsobem omezen, má podle zákona o ochraně přírody a krajiny nárok na vyplacení kompenzace. Natura 2000 také neznamená odstoupení od všech ekonomických a rozvojových záměrů. Jen je třeba důsledně předem vyhodnotit jejich možný dopad podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Projekt nebo plán, který pro cenné území představuje závažnou hrozbu, není možné až na evropskou směrnicí jasně definované výjimky uskutečnit. Důsledky veškerých zásahů a péče o území jsou bedlivě sledovány, vyhodnocovány a zasílány v pravidelných intervalech Evropské komisi. Jak chráníme svou přírodu v porovnání s jinými evropskými státy se dozvíte v dalším díle tohoto seriálu. Více informací najdete na stránkách EN č. 7 / 2007 Jakub Kašpar, Ministerstvo životního prostředí ČR Do soustavy Natura 200 patří např. krkonošské Kotle. Chráněnou rostlinou je i Vstavač osmahlý. foto: archiv MŽP EUROBAROMETR 67 Veřejné mínění v zemích Evropské unie Zpráva Eurobarometr popisuje názorové klima v členských a kandidátských zemích Evropské unie. Výzkum veřejného mínění, na jehož základě byla tato zpráva zpracována, se uskutečnil mezi občany České republiky v období 13. dubna až 4. května PODPORA ČLENSTVÍ V EU Zastoupení názoru, že členství v Evropské unii je dobrá věc, v České republice po určitou dobu pozvolna klesalo. Tento negativní trend se v roce 2006 zastavil, avšak na jaře 2007 pokračuje. Čechů, kteří si myslí, že členství ČR v Evropské unii je dobrá věc, je nyní 46 % ve srovnání s 57 % v průměru EU 27. Na špici žebříčku pozitivního hodnocení členství své země v Evropské unii stojí dlouhodobě Holanďané, Irové, Lucemburčané, Španělé a Belgičané, z nových členských zemí pak Poláci, Rumuni, Slováci a Litevci. Podle téměř dvou třetin Čechů (61 %) má Česká republika ze vstupu do EU prospěch a výhody, zastánců tohoto názoru však poněkud ubylo (podzim 2006: 66 %). HLAVNÍ VÝSLEDKY EVROP- SKÉ INTEGRACE Pro lidi z 12 nových členských zemí je nejkladnějším důsledkem evropské integrace volný pohyb lidí, zboží a služeb v rámci EU (v ČR 73 %). Necelé dvě třetiny vybraly z tohoto seznamu mír mezi členskými státy Evropské unie (61 %), třetina studentské výměnné programy jako je např. ERASMUS (35 %). Málo Čechů mezi nejkladnější důsledky evropské integrace řadí euro (19 %) a ještě méně jednotnou zemědělskou politiku EU. Ve starých členských zemích se na první příčku žebříčku hlavních výsledků evropské integrace řadí mír mezi členskými státy Evropské unie. POSTOJE K VYBRANÝM SKU- TEČNOSTEM EVROPSKÉ AGENDY Mnohé sporné body evropské agendy se v ČR potkávají s podporou občanů. Týká se to především společné obranné a bezpečnostní politiky (87 %) i společné zahraniční politiky členských států EU vůči ostatním zemím (68 %). Jen o málo nižší je podpora budoucího rozšiřování EU (64 %) a evropské měnové unie (60 %). Přes poměrně ostré názory prezidenta Klause podporuje většina české veřejnosti i nadále myšlenku ústavy Evropské unie (55 %), tato podpora je ovšem o 11 procentních bodů nižší než odpovídá průměru EU 27. POCITY SPOJENÉ S BUDOUC- NOSTÍ EU Pokud jde o budoucnost Evropské unie, jsou jindy dost skeptičtí Češi téměř stejně optimističtí (66 %) jako průměr EU 27 (69 %). Nejoptimističtěji vidí budoucnost Evropské unie Poláci, Slovinci, Dánové a Estonci. V horizontu 50 let česká veřejnost očekává, že EU bude mít svou vlastní armádu (62 %) a díky euru silnější měnu než je dolar (56 %). Zatímco většina občanů EU 27 si myslí, že za dalších 50 let bude EU vedoucí diplomatickou silou na světě a bude mít svého vlastního prezidenta voleného přímo evropskými občany, Češi jsou v tomto ohledu poněkud skeptičtí. EVROPSKÉ KOMPETENCE Evropská veřejnost by ráda řadu oblastí života společnosti svěřila do kompetence Evropské unie namísto rozhodování na úrovni národních vlád. Největší podporu rozhodování na evropské úrovni v ČR vidíme v bezpečnostních oblastech: v boji proti terorizmu (89 %), boji proti zločinu (78 %) i v obraně a zahraniční politice (72 %). K nim se pojí vědecký a technologický výzkum (79 %). V průměru EU 27 má tak vysokou podporu rozhodování na evropské úrovni jen v oblasti boje proti terorismu. Také v oblastech ochrany životního prostředí, imigrace, ochrany spotřebitele, podpory regionům s ekonomickými problémy a energetiky většina Čechů (a s výjimkou ochrany spotřebitele i většina všech občanů EU) preferuje rozhodování na evropské úrovni ZMĚNY KLIMATU V celé Evropské unii jasně převládá názor, že EU by se měla urgentně zabývat globálním oteplováním. V průměru EU 27 tak smýšlí 88 % občanů, v České republice dokonce 91 %. V souladu s tím jsou názory na to, zda by Evropská unie měla zavést nová opatření, aby snížila emise skleníkových plynů nejméně o 20% do roku 2020: v průměru EU 27 takové stanovisko podporuje 89 % občanů, v České republice 93 %. Celé znění zprávy naleznete na internetových stránkách Zastoupení EK - art.asp?id=4961 Erotické video na podporu filmařů uspělo Evropská komise zvolila netradiční způsob podpory filmařů, sklidila však kritiku MÉDIA BRUSEL Milovníci filmů to budou milovat, tak se nazývá čtyřiačtyřicetivteřinový spot Evropské komise na podporu filmařů, který vzbudil rozhořčení u puritánských členů evropského společenství. Komise se ho rozhodla umístit na celosvětově známý server YouTube se zábavnými videy, aby tak propagovala fond MEDIA určený na podporu distribuce evropských filmů. KOMISE ZABODOVALA U DIVÁKŮ... Šot sestříhaný z erotických scén známých evropských filmů ale nepřijaly všechny členské země s porozuměním. Tradičně katolickému Polsku, které pod vedením bratří Kaczynských podniká represe vůči homosexuálům, se například nelíbí záběr dvojice gayů. Právě kvůli němu přišlo komisi vůbec nejvíc stížností právě z Polska. Komise si ale nemůže stěžovat na nezájem: jenom za první týden navštívilo stránku kde je spot umístěn, přes sto tisíc lidí. Málokterého diváka ale zajímalo, k čemu sestříhané scény slouží. Spot Film Lovers Will Love This! začíná záběrem mladého páru, který ze sebe strhává šaty a následují střihy na milující se dvojice, jež končí hlasitými orgasmy a pohledem do publika v kině s dvojsmyslným názvem Let s come together. Komise si ale dala pozor na to, aby se spot nedal označit za pornografii a záměrně se vyhýbá intimním partiím snímaných herců. Diváci si tak spíš připomenou filmy, z nichž záběry pochází, například úspěšný francouzský snímek Amélie z Montmartru. Klip je sestříhaný z úspěšných filmů režisérů Jean- -Pierra Jeuneta, Pedra Almodovara, Bernarda Bertolucciho a Larse von Triera. Kromě internetu se spot objeví i ve všech evropských kinech zapojených do projektu MEDIA, mezi něž patří i většina českých provozovatelů kin. Vystavení kontroverzní reklamy na serveru YouTube se ale vyplatilo: zatímco dosavadní nejpopulárnější video s tematikou Evropské unie, věnované humanitární pomoci unie, si dosud přehrálo 22 tisíc lidí, eroticky laděný spot si za první týden otevřelo 122 tisíc návštěvníků YouTube. Zájem ještě vzrostl poté, co se o netradičním způsobu podpory evropských filmařů začala zajímat ostatní média.... POLITIKŮM SE ALE KLIP NELÍBÍ Ne všichni evropští představitelé ale souhlasí s takovým způsobem propagace unijních fondů. Je to plýtvání peněz daňových poplatníků. Unie má problém se svým image, ale namíchat 44 vteřin soft porna na internetu není nejlepší způsob, jak to vyřešit, řekl britské veřejnoprávní televizi BBC konzervativní europoslanec Chris Heaton-Harris. Mluvčí evropské komise namítl, že klip je složený výhradně ze záběrů filmů, které nasbíraly mezinárodní ceny a odráží svobodu projevu a uměleckou tvořivost, již komise podporuje. Klip vyvolal naprosté zděšení u ultrakatolické Ligy polských rodin, podle níž se komise uchýlila k užívání nemorálních metod na propagování vlastní činnosti. Evropská komise nemůže ignorovat rozvoj, kterým v uplynulých letech prošel internet a bude užívat všech dostupných prostředků, aby komunikovala se všemi obyvateli Evropské unie, připomněl polský deník Gazeta Wyborcza prohlášení evropské komisařky pro komunikaci Margot Wallström ke spuštění evropské sekce na serveru YouTube. Komentátor listu Tadeusz Sobolewski ale záměr Evropské komise i jeho provedení obhajuje: Spojení kina a erotiky, propojení filmu se sexem, je staré jako kino samo. Tornatore ve svém Kinu Paradiso předvedl kino jako místo pro sex. Ve Felliniho Městu žen se objevuje vize kina jako monstrózního lože, s diváky onanujícími pod křesla, upozorňuje novinář. Pravdou je, že fascinace kinem má erotický podklad a v evropském kině vždycky panovala mnohem větší svoboda než třeba v Hollywoodu. Klip Evropské komise je podle Sobolewského provokativní, ale nikdo si nepoložil otázku, zda by získal takovou pozornost, kdyby byl založen na scénách bolesti nebo lásky. Vydávání peněz na takový způsob propagace evropských fondů vyvolalo protesty konzervativního anglického europoslance, Ligy polských rodin a jednoho našeho deníku. Nikdo se ale neptá: kdo je za těmito lidmi? stěžuje si komentátor. Je jednoduché říci, že spot na podporu filmařů je vulgární, ale ve skutečnosti to je obyčejná snaha o cenzuru, míní redaktor Gazety Wyborczy. Jan Potůček autor je redaktorem týdeníku Reflex

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Evropský parlament slavil 50 let

Evropský parlament slavil 50 let Nový holding na mapě Evropy Slavnostní start společnosti ENTERIA Prezentace str. 16 INZERCE Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 SLOVO číslo 03 / 2008 ročník 5 cena 15 Kč Evropský parlament slavil

Více

V otázce Kosova není EU jednotná

V otázce Kosova není EU jednotná INZERCE ČSOB Pojišťovna získala vyšší rating Standard & Poor s znovu zvýšil rating ČSOB Pojišťovny, nyní již na A- Prezentace str. 16 www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 Evropský

Více

Barroso v OSN: Unie chce stabilizovat klima

Barroso v OSN: Unie chce stabilizovat klima Infolinka 800 100 777 www.csobpoj.cz INZERCE Vladimír Špidla s českým eurokomisařem hovoříme o rovných příležitostech žen Evropan, str. 5 Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 číslo 9 / 2007 ročník

Více

České prvenství: odsouzení Evropským soudním dvorem

České prvenství: odsouzení Evropským soudním dvorem Ivan Pilip bývalý ministr a nyní viceprezident Evropské investiční banky hovoří o strategii této instituce i o svém životě na cestách Evropan: str. 5 Petr Gandalovič nový ministr zemědělství ČR hodnotí

Více

Co si myslí. MK o EU. aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii. editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček

Co si myslí. MK o EU. aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii. editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček Co si myslí MK o EU aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček Co si myslí MK o EU aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít

Více

070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 SLOVO. Vyslyší volání po kompromisu?

070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 SLOVO. Vyslyší volání po kompromisu? Petr Zahradník respektovaný ekonom komentuje dopady nařízení REACH Komentář, str. 3 Oldřich Vlasák jak může český europoslanec pomoci požadavkům z regionů Co na to europoslanci, str. 11 Miloslav kardinál

Více

20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012)

20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012) SPECIAL REPORT 15-19. října 2012 Za podpory 20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012) Obsah: Dočká se vnitřní trh EU svého dokončení? Již dvacet let mohou občané EU využívat výhod vnitřního trhu, který je považován

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství.

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I BŘEZEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Problémem je zejména nadměrná administrativa spojená s evidováním projektů OPŽP v tzv. systému ISPROFIN,

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY. Vstup do Schengenu Cevro ve Varšavě Alois Rašín

ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY. Vstup do Schengenu Cevro ve Varšavě Alois Rašín 10 ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY Vstup do Schengenu Cevro ve Varšavě Alois Rašín MOUDRÝM ČINÍ ČLOVĚKA SPOLEČENSTVÍ DRUHÝCH ŘÍJEN / 2007 OBSAH ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY ÚVODNÍK

Více

ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY dokumenty 4/2007 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ - 1 - PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY - 2 - PREZIDENT BLAHOPŘÁL PAPEŽI BENEDIKTU XVI. (16.4.2007) Prezident republiky Václav

Více

Budoucnost ãeského venkova

Budoucnost ãeského venkova 5 / 2008 Zpravodajsk mûsíãník pro státní správu a podnikatele Budoucnost ãeského venkova rozhovor s Petrem Gandalovičem Nelehk osud vládní koalice Vláda chce usnadnit podnikatelům administrativu Stavebnictví

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2006 ONDŘEJ KRUTÍLEK, PETRA KUCHYŇKOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2007 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA

Více

Výsledky 95. mezinárodní konference práce

Výsledky 95. mezinárodní konference práce Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty 7 06 Výsledky 95. mezinárodní konference práce Školení k Zákoníku práce Konzultace s vedoucími OEÚ ZÚ Rekordní počet citací Česká spořitelna

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

Budeme si vědět s odpady rady?

Budeme si vědět s odpady rady? Ročník Roãník 12 15 č. ã. 4/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový Vodohospodáfiství, průmysl ekologie

Více

Kraje chtějí záchranáře, Parkanová bojovníky

Kraje chtějí záchranáře, Parkanová bojovníky Nezávislý měsíčník pro kraje ČR www.krajskenoviny.cz číslo 10 /říjen 2007 ročník 6 cena 15 Kč O obraně vlasti nemůže Transformace záchranných praporů nesníží kvalitu IZS, tvrdí rozhodovat referendum, říká

Více

Slovinský premiér Janez Janša s místopředskyní Evropské komise Margot Wallstöm zahajují půlroční předsednictví Slovinska v Radě EU.

Slovinský premiér Janez Janša s místopředskyní Evropské komise Margot Wallstöm zahajují půlroční předsednictví Slovinska v Radě EU. INZERCE ČSOB Pojišťovna vstoupila do nového roku s vyšším ratingem Standard & Poor s znovu zvýšil rating ČSOB Pojišťovny, nyní již na A- Prezentace str. 16 www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník založený 30.

Více

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10 Praktický průvodce světem podnikání cz 07-08 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 7-8 / ročník 8 červenec-srpen 2007 Kdo může vydělat na olympiádě v ČR?

Více

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 Informační bulletin Občanské demokratické strany 3 / 2011 Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 REGIONY Aktuální události

Více

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Nebojte se charity Neziskový sektor má spoustu dobrých receptů pro komerční firmy

Nebojte se charity Neziskový sektor má spoustu dobrých receptů pro komerční firmy Vladimír Dlouhý: Hospodářské komoře by pomohlo povinné členství str. 16 číslo 1 l 19. 1. 2015 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Časopis pro Nebojte se charity

Více

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona ÚNOR / BŘEZEN 2007 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK, IVETA FRÍZLOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2007 CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY data 7-8/2007 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY 10.7. Česko-polské vztahy jsou výjimečně dobré, shodli se prezidenti Česká republika a Polsko,

Více

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory.

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 10 I PROSINEC 2009 I zdarma I www.opzp.cz Tereza Paulová, Odbor odpadů MŽP: 4. prosince 2009 byla vyhlášena XV. výzva OPŽP pro poskytnutí

Více