APERIO PROBLÉMY A POTŘEBY RODIČŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APERIO PROBLÉMY A POTŘEBY RODIČŮ"

Transkript

1 APERIO PROBLÉMY A POTŘEBY RODIČŮ internetová anketa díl A: Základní výsledky výzkumu zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. zpráva byla vydána výhradně pro objednatele výzkumu

2 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 2

3 Obsah ROVNOST ŠANCÍ...7 ZNEVÝHODNĚNÍ NA TRHU PRÁCE...9 SLUŽBY PRO RODINU...18 STŘÍDAVÁ PÉČE DISKRIMINACE GENDEROVÁ NEROVNOST...41 RESUMÉ zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 3

4 Úvodem K metodice sociologického šetření Jak a kde probíhal průzkum ÚVODEM Výzkumnými otázkami byli osloveni občané, kteří vstupují na internetové stránky občanského sdružení Aperio. Jeho hlavním cílem je usilovat o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podpora rovného zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. Do této oblasti byla cílena také internetová anketa, která se opírala převážně o spontánní odpovědi těch, kteří se jí zúčastnili. Ke sběru dat Anketa byla umístěna na stránky společnosti Aperio a byla přístupna bez výběrového klíče všem, kteří na danou stránku zavítali a měli zájem sdělit jejím prostřednictvím své názory a připomínky, podpořené zkušenostmi spojenými s uplatňováním již realizované nebo očekávané rodičovské role. 1 K odezvě výzkumu Průzkum byl termínově realizován v březnu Z hlediska šetřené problematiky to bylo v době, kdy byla již téměř čtvrt roku v praxi ověřována nová legislativní opatření ohledně rodičovské dovolené (dále jen RD) a čerpání rodičovského příspěvku. Tato skutečnost spolu se specializací společnosti Aperio měla pozitivní vliv i na průběh průzkumu. Promítla se zejména do ochoty návštěvníků internetové stránky Aperia odpovědět na pokládané otázky, respektive do značného počtu realizovaných anket. Na základě této skutečnosti bylo možno přistoupit ke zpracování dat dříve, než původně předpokládal harmonogram prací. Počet získaných anket byl dostatečný k tomu, aby bylo možno pracovat s požadovanou velikostí výběrového souboru 200 osob, jejichž odpovědi byly využity pro analýzu celkového názorového odrazu respondentů. Jejich profil je součástí metodiky a je uveden na následující straně. Ke zpracování výsledků Výsledky ankety byly shrnuty do závěrečné zprávy. Byla zpracována tak, aby poskytla jak celkové odpovědi na základní otázku, tak jejich podmíněnosti, a také následně dokreslila názorový postoj konkrétními příklady a návrhy. Grafické zpracování umožňuje zhodnotit, nakolik jsou respondenti své přesvědčení, plynoucí z jejich odpovědi na základní otázku, schopni formulovat a do jaké míry schopnost vyjádřit příklady koresponduje s vyjádřitelnou představou návrhů řešení. Mottem ankety byla prorodinná tematika. Jednotlivé otázky lze považovat za klíčové prvky při formování prorodinné politiky. Proto byla zvolena forma zpracování, kdy po analýze příčin a návrhů následuje u každé otázky dílčí resumé. 1 Z technického hlediska garantovala umístění a obsluhu internetových stránek společnost Aperio, její vyhodnocení DEMA a. s. ve spolupráci s partnerem zajišťujícím zpracování údajů statistické povahy. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 4

5 Úvodem Profil respondentů Na anketu nejčastěji odpovídaly ženy ve věku 25 až 29 let, s vyšším vzděláním (obvykle středoškolským s maturitou), vdané, s jedním dítětem (obvykle ve věku do tří let). Pohlaví Věk let 8% žena 95% muž 5% let let 37% 35% 35 a více let 20% 0% 10% 20% 30% 40% Vzdělání Rodinný stav vysokoškolské 30% nižší 16% svobodný(á) nesezdaný pár 11% 13% ženatý, vdaná 70% rozvedený(á) 5% s maturitou 54% ovdovělý(á) 1% 0% 20% 40% 60% Děti Děti má čtyři 2% má tři 6% nemá 24% má dvě 23% má jedno 45% má nemá do 3 let 51% 49% od 3 do 6 let od 6 do 15 let od 15 let výše 21% 17% 9% 79% 83% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 5

6 Úvodem Výzkumné schéma základní výsledky výzkumu rovnost šancí znevýhodnění na trhu práce služby pro rodinu střídavá péče diskriminace genderová nerovnost resumé mají rodiče dětí ve věku do 15 let stejné šance jako lidé bez dětí? jsou rodiče malých dětí znevýhodněni na trhu práce? pokud ano: příklady jak, kde nebo v čem návrhy pro zlepšení existují problémy týkající se nabídky služeb pro rodinu? pokud ano: příklady jak, kde nebo v čem návrhy pro zlepšení existují nějaké problémy týkající se možností matek a otců vystřídat se při péči o dítě na rodičovské dovolené? pokud ano: příklady jak, kde nebo v čem návrhy pro zlepšení existují nějaké další oblasti, kde se projevuje diskriminace rodičů? pokud ano: příklady jak, kde nebo v čem návrhy pro zlepšení existují nějaké oblasti, ve kterých nemá matka a otec stejné možnosti a podmínky? pokud ano: příklady jak, kde nebo v čem návrhy pro zlepšení závěrečné poznámky a doporučení zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 6

7 Rovnost šancí

8 Rovnost šancí Rovné šance rodičů V současnosti se často hovoří o rovných podmínkách a šancích pro všechny občany. Z hlediska principu rovnosti je tudíž zásadní, zda mají rodiče dětí (do 15 let věku) stejné šance jako lidé bez dětí. Celkově se občané, kteří se zúčastnili průzkumu, dělí názorově na dvě stejně velké skupiny: polovina se domnívá, že rovnost zde existuje (49%), polovina tvrdí opak (51%). Detailnější pohled na uvedená stanoviska však ukazuje, že zatímco v případě kladných odpovědí umírněné spíše ano (41%) pětinásobně převyšuje nad jednoznačným rozhodně ano (8%), u záporných stanovisek je mírnější spíše ne (28%) jen o málo vyšší než kategorické rozhodně ne (23%, což je názor téměř každého čtvrtého!). Ti, kteří mají malé děti ve věku do 3 let, se častěji vyjadřují ve prospěch rovnosti než ti, kteří mají děti předškolního nebo školního věku, jejichž negativní vyhraněnost je výrazná (vztahuje se ke každému třetímu!). má děti: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne do 3 let 7% 43% 28% 22% od 3 do 6 let 5% 35% 29% 31% školní do 15 let 12% 29% 26% 33% Každý řádek = 100%. Stejné šance rodičů a lidí bez dětí rozhodně ne 23% spíše ne 28% rozhodně ano 8% spíše ano 41% Podle věku platí: vyšší věk nese s sebou přesvědčení, že o rovnosti šancí mezi lidmi s dětmi a bez dětí nelze hovořit. Stejné šance rodičů a lidí bez dětí názory podle věku ano ne Vzdělání diferencuje pouze nevýrazně. O stejných šancích je přesvědčeno 48% respondentů s nižším vzděláním, 49% s maturitou a 53% těch, kteří vystudovali vysokou školu let let let 35 a více let 56% 58% 45% 40% 44% 42% 55% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 8

9 Znevýhodnění na trhu práce

10 Znevýhodnění na trhu práce Znevýhodnění rodičů na trhu práce celkové názory Naprostá většina účastníků ankety (82%) má za to, že rodiče malých dětí jsou nějakým způsobem znevýhodněni na trhu práce a v zaměstnání. Zhruba každý šestý (18%) zastává názor, že ke znevýhodnění v této oblasti nedochází. Znevýhodnění rodičů na trhu práce ne 18% ano 82% O znevýhodnění rodičů na trhu práce jsou přesvědčeni nejčastěji ti, kteří mají malé děti ve věku do tří let. Nejméně často ti, kteří mají doma předškoláka. U všech kategorií rodičů dominuje podíl souhlasu. má děti: ano ne do 3 let 84% 16% od 3 do 6 let 79% 21% školní do 15 let 82% 18% Každý řádek = 100%. Markantní souhlas zaznívá i od nastávajících rodičů (84%). Z hlediska vzdělání je souhlas zřetelnější u osob s nižším a naopak vysokoškolským vzděláním než u těch, kteří mají střední vzdělání s maturitou. Znevýhodnění rodičů na trhu práce názory podle vzdělání ano ne Věk téměř nediferencuje. nižší s maturitou 87% 78% 13% 22% vysokoškolské 88% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 10

11 Znevýhodnění na trhu práce Znevýhodnění rodičů na trhu práce příklady, návrhy a resumé Příklady Návrhy Naprostá většina respondentů je přesvědčena, že rodiče malých dětí jsou nějakým způsobem znevýhodněni na trhu práce a v zaměstnání: 82%, z toho 63% dokázalo svůj názor dokreslit konkrétně, 19% nikoliv. 82%, z toho 44% dokázalo formulovat konkrétní návrhy, 38% nikoliv. Znevýhodnění rodičů na trhu práce ne 18% Znevýhodnění rodičů na trhu práce ne 18% ano, neuvedl příklad 19% ano, uvedl příklad 63% ano, neuvedl návrh 38% ano, uvedl návrh 44% 63% 44% Celkem bylo jmenováno 166 příkladů 2 z těchto oblastí: Celkem bylo jmenováno 129 návrhů 3 z těchto oblastí: flexibilita práce 40x flexibilita práce 36x obava z paragrafu 40x podpora zaměstnavatelů 24x přijímání do zaměstnání 30x školky, jesle 16x skloubení práce a rodiny 25x firemní školka 14x školky, jesle 15x respektování rodičů 13x hlídání 10x finance 6x finance 6x nelze řešit zákonem 10x jiné 10x 2 Někteří respondenti uvedli více než jeden příklad výsledné číslo je součtem veškerých uvedených příkladů. 3 Někteří respondenti uvedli více než jeden návrh výsledné číslo je součtem veškerých uvedených návrhů. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 11

12 Znevýhodnění na trhu práce Jaké příklady byly jmenovány přijímání do zaměstnání (30x) Množství připomínek, které se objevily v souvislosti s otázkou, zda jsou rodiče malých dětí nějakým způsobem znevýhodněni na trhu práce, potvrzuje, že do této oblasti se nepopiratelně koncentruje řada problémů. Ty vznikají již ve fázi, kdy rodiče (v prvé řadě matky) uvažují o zaměstnání, případně jeho změně, tzn., že se dostávají do kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem. Zde se setkávají s předpojatými názory zaměstnavatele ohledně jejich rodičovské role, která je z jeho strany chápána jako stálý zdroj problémů. Aby jim předešel, preferuje při výběru pracovníků osoby bezdětné, muže, případně ty, kteří již mají děti odrostlé. Že tato praxe je běžná, přesvědčivě dokumentují spontánní výroky respondentů: zejména u mladých matek se očekávají větší absence, menší pracovní nasazení, menší motivace k práci, takže při přijímání, povyšování nebo nabídce vzdělávání jsou upřednostňováni muži nebo starší a bezdětní zaměstnanci i když se stále tvrdí, že už tomu tak dávno není, tak se pořád setkáváme s tím, že pokud žena se zájmem o práci uvede, že má děti, tak se její šance na přijetí zmenší matky malých dětí jsou téměř nezaměstnatelné; u otců je situace nepochybně jiná, ještě jsem se nesetkala s tím, že by se muže někdo ptal na děti u přijímacího pohovoru hlavně matky, hned při pohovoru se jich ptají, kolik mají dětí, co s nimi, když budou nemocné, neberou ohled, když se musí s dětmi k lékaři, dívají se, jako že jsme neschopné si to jinak zařídit. Výše uvedená předpojatost náhledu na ženy se však netýká jen těch, které již děti mají, ale i těch, které jsou mladé a děti by vbrzku mít mohly při hledání zaměstnání jsem měla dojem, že mladé ženy a potenciální matky jsou u některých zaměstnavatelů znevýhodněné zvláště proti stejně starým mužům; mladá žena, u které hrozí, že brzy odejde na mateřskou dovolenou, je prostě neatraktivní. obava z paragrafu (40x) Neochota zaměstnavatele přijímat ženy s malými dětmi je podmíněna jeho obavou z časté nemocnosti dětí a tudíž opakovaných absencí ženy matky na pracovišti. To bývá ze strany respondentů vyjadřováno jako být doma na paragraf. Není rozhodující, zda již žena děti má, vrací se do zaměstnání nebo chce zaměstnání změnit s obavou zaměstnavatelů z časté nemocnosti malých dětí a tím i neschopenek jejich rodičů se setká v různých etapách svého života. Svědčí o tom následující výroky respondentů: při přijímání do zaměstnání zaměstnavatele odradí matka tří malých dětí, protože je u ní větší pravděpodobnost, že bude často v pracovní neschopnosti kvůli dětem radši zaměstnají ty bez dětí než ty s dětmi z důvodu obavy z častého onemocnění dětí a tím pádem nepřítomnosti v zaměstnání nástup rodiče po ukončení MD nebo RD je komplikovaný; pokud rodič musí hledat nové zaměstnání, tak ve většině případů je malé dítě pro zaměstnavatele překážkou a zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 12

13 Znevýhodnění na trhu práce pokud nemáte někoho na hlídání v případě nemoci dítěte, tak je mizivá šance na sehnání dobrého zaměstnání jsou firmy, kde se na matku, která chodí s dětmi k lékaři, nebo je s nimi doma, dívají jinak a také to pozná na výplatě při návratu do práce (nebo hledání nové práce) zaměstnavatelé matky malých dětí často nevyberou (i když podmínky splňují), protože se obávají časté absence z důvodu nemocnosti dětí a také menších možných přesčasů. skloubení práce a rodiny (25x) Ukazuje se, jak obtížné je pro rodiče skloubit práci s péčí o děti a rodinu. Zaměstnavatelé požadují, aby zaměstnanec byl výkonný a především flexibilní, což s malými dětmi vždy nejde. Z obavy, že zaměstnankyně s malým dítětem nebude schopna pružně reagovat na potřeby firmy, dávají přednost těm, kteří děti v tomto věku nemají. Do obtížné situace se dostávají z výše uvedených důvodů i ženy, které se vracejí po RD zpět do firmy. Již to, že mají děti, jim vytváří obtížnější podmínky pro plnění pracovních povinností a budování pracovní kariéry s dítětem jsem méně flexibilní a nejsem již ochotna zůstávat v zaměstnání přesčas, což se ve velkých firmách většinou očekává, maminky s dětmi nemají možnost věnovat tolik času zaměstnání jako třeba ženy bezdětné, rodiče malých dětí jsou v zaměstnání znevýhodněni také prázdninami, například si během nich musí brát neplacené volno. Odpovědí, vztahujících se k otázce harmonizace práce a péče o rodinu, bylo značné množství, po obsahové stránce však byly velice homogenní. Za všechny to ilustruje například následující výrok: já bych to specifikovala výhradně na matky - tím, že jdou na RD, opouští své zaměstnání, jako kdyby např. odjely na několik let pryč, a při návratu po letech jim málokdo vyjde vstříc. Je zřejmé, že péče o dítě vyvolává určité časové omezení rodičů, což se nejzřetelněji projevuje tehdy, kdy se žena vrací tam, kde funguje dvou- až třísměnný provoz některé ženy nemohou sehnat práci, a když ji náhodou seženou, tak když by potřebovaly jen na ranní, mají smůlu. flexibilita práce (40x) Aby rodiče, především matky, mohly dát do souladu rodinné a pracovní povinnosti, potřebovaly by pružnější reakci ze strany zaměstnavatelů a to ve formě nabídky různých typů flexibilní práce a pracovních režimů. Odpovědi respondentů jsou v tomto směru v podstatě shodné malá nebo žádná pružnost pracovní doby, není běžné sehnat práci na poloviční úvazek, zaměstnavatel nechce vyhovět kratším úvazkem, není možno pracovat přesčas, na směny, o víkendech apod. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 13

14 Znevýhodnění na trhu práce hlídání (10x) Podstata dalšího omezení, které mají rodiče malých dětí oproti jiným skupinám populace, spočívá v nutnosti vyřešit péči o děti v době, kdy se rodiče věnují své profesi hlavně matky, když nemají někoho, kdo by jim hlídal dětí, tak je málokdo zaměstná, když nemáte babičku v místě bydliště nebo chápajícího zaměstnavatele, který vám vyjde vstříc s pracovní dobou, je problém sehnat práci, pokud nemáte hlídání, jste ztraceni. školky, jesle (15x) Významnou pomoc pro rodiče dětí představují jesle a školky. Kromě připomínek, že těchto zařízení je málo a mají nedostatečnou kapacitu, je hlavně poukazováno na nevyhovující provozní dobu. Její standardnost nevychází vstříc těm rodičům, kteří mají práci, ale zaměstnavatel jim neumožní pracovat flexibilně (obvykle se jedná o dřívější začátek práce než je otevírací doba školky a pozdější odchod ze zaměstnání, kdy školka již nefunguje) školka má otevřeno do čtyř hodin, dítě do té doby nestačím vyzvednout. Finance (6x) Někteří respondenti poukazovali nejen na horší platové ohodnocení žen, ale především na skutečnost, že zkrácený úvazek nese s sebou nižší plat a tudíž méně finančních prostředků nejen na zajištění služeb hlídání dětí plat za zkrácený úvazek by mi nestačil snad ani na školku, ale i v jiném směru, např. zhoršení podmínek pro získání a splácení úvěru či hypotéky. Jaká opatření byla navrhována flexibilita práce (36x) Návrhy směřují do oblasti zavádění flexibilních metod práce. Jmenovány byly především zkrácená, klouzavá a sdílená pracovní doba a rovněž práce z domova. podpora zaměstnavatelů (24x) Pokud se jedná o zaměstnavatele, respondenti navrhují, aby vůči nim bylo postupováno jak v oblasti motivační (při vstřícnosti vůči rodinám), tak sankční (při porušování zákonů a nařízení). Motivace: aby podniky byly povinny zaměstnávat ženy s dětmi podpora podniků umožňujících flexibilní pracovní dobu, práci z domova, sdílení pracovních míst zvýhodnění firem, zaměstnávajících matky na zkrácený pracovní úvazek zvýhodnění pro firmy, když zřídí školku zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 14

15 Znevýhodnění na trhu práce Sankce: podpora (ani ne finanční, jako spíše z pohledu odstranění překážek při zřizování předškolních zařízení) firem, které se pro tento způsob podpory svých zaměstnanců rozhodnou zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří přijmou zaměstnance s dětmi zvýšení nabídky nefinančních benefitů s ohledem na rodiny s dítětem například aby stejně jako za postiženého člověka, tak i za matku od dětí mohli zaměstnavatelé dostat nějaké výhody informováním změnit mentalitu zaměstnavatelů podpora firem, které při pořádání kurzů, školení a seminářů poskytnou rodičům možnost pohlídání dětí kvalifikovaným člověkem daňové zvýhodnění zaměstnavatele rodičů dětí do pěti let a rodičů, pracujících z důvodu péče o dítě na částečný úvazek obdobně daňově zvýhodnit i OSVČ zavést zákon, aby rodiče s dětmi dostali přednostně práci než bezdětní. pokud se při pohovoru ptá zaměstnavatel na děti pokud by byly přijímací pohovory netransparentní např. s pořízeným záznamem, aby si zaměstnavatel vůbec nedovolil pokládat diskriminující otázky ošetření rizika krachu společnosti nebo možnosti propouštění z nadbytečnosti záruka udržení pracovní pozice i po návratu z RD. školky, jesle (16x) Zajištění: Podpora: obnovy jeslí více školek větší kapacity školek delší a pružnější otevírací doby podpory různých subjektů, které by nabízely hlídání dětí v době prázdnin agentur na hlídání malých dětí daňových úlev v souvislosti se zaměstnáním chůvy pro dítě zmírnění byrokracie při zakládání soukromých školek. firemní školka (14x) zjednodušilo by situaci, pokud by zaměstnavatelé zřizovali malé školky přímo v zaměstnání, kam by matka mohla dát dítě třeba jen na dopoledne a věnovat se práci pokud to není přímo v rozporu s náplní a bezpečností práce, nevidím jediný problém, proč si nebrat dítě s sebou do zaměstnání jako možnost se nabízí hlídání dětí na pracovišti miniškolky příplatek od firmy na zajištění hlídání zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 15

16 Znevýhodnění na trhu práce respektování rodičů (13x) zrovnoprávnění matek s dětmi se svobodnými ženami, potažmo rovnoprávnost ženy versus muži změnit atmosféru tak, aby péče o děti byla stejně tak věcí otců jako matek, tj. možnost OČR nebo RD by přicházela v úvahu prostě u všech relativně mladých zaměstnanců stejné podmínky pro otce i matky - např. délka či finanční podpora při RD MD a RD by měla být ve společnosti vnímaná na stejné úrovni jako zaměstnání rozhodně nějaká lepší řešení pro matky s dětmi, jít jim trochu vstříc, protože v dnešní době nemá moc maminek hlídání, když babičky, které my bychom potřebovaly, musí chodit ještě do práce lidé by měli jít dříve do důchodu, aby se babičky a dědečkové mohli zapojit do hlídání dětí Finance (6x) bylo by třeba zvýšit příjem rodiny (rodičovská, příspěvky nebo příjem manžela), aby matka mohla být s dětmi doma libovolně dlouho lepší sociální zajištění mladých rodin zrušení poplatků zejména u lékařů matky by měly možnost zůstat se svým dítětem doma do 4 let a po celou dobu pobírat nějakou důstojnou částku rovnost matek dětí oproti bezdětným rodinám, být s nemocným dítětem doma po dobu jeho nemoci nejméně 10 dní, aniž by se přišlo o peníze nelze řešit zákonem (10x) potřebné zákony už asi jsou, jen je potřeba změnit smýšlení a přístup zaměstnavatelů vedoucí pracovníci jsou často spíše muži než ženy - ti často nejsou těmi, kdo aktivně řeší rodinné záležitosti, a proto od nich nelze čekat nějaké pochopení nebo hledání včasného řešení bohužel, myslím, že zákonem toto nepůjde ošetřit, ale pomohlo by více důvěry zaměstnavatelů ve své zaměstnance, protože když budu chtít pracovat, řešení se vždy najde, ale když ne, i mladý bezdětný člověk může být flákač a často využívat neschopenky všechny zákony to jen zhorší, svazují zaměstnavatelům ruce a odrazují je od přijímání této skupiny do zaměstnání je to v přístupu lidí, zákony jsou na to krátké bohužel je to věc společenského klimatu; zákonem už dotěrné otázky zakázány jsou, ale stále se tiše předpokládá, že děti jsou věcí ženy a nikoliv muže v zákoníku práce je diskriminace, myslím, dobře ošetřena, ale praxe je druhá věc, která se jen stěží dodržuje a dokazuje asi hlavně přístup, podle zákona by k tomu, tuším, docházet nemělo zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 16

17 Znevýhodnění na trhu práce Co z toho vyplývá dílčí resumé Pracovníci: 1. Vytvořit popisy jednotlivých typů flexibilní práce a informovat o nich rodiče s dětmi. 2. Vytipovat pozitiva a negativa jednotlivých typů flexibilní práce. 3. Využít poradenství ke zvýšení povědomí rodičů o možnostech flexibilní práce. 4. Naučit je vyjednávat se zaměstnavatelem. 5. Vypracovat pracovní vzorové smlouvy. Zaměstnavatelé: 1. Informovat je o podstatě flexibilních typů práce a pracovních režimů, zejména těch, které nejsou doposud obvyklé. 2. Využívat příkladů dobré praxe z tuzemska i ze zahraničí. 3. Motivovat zaměstnavatele pro vytváření flexibilních typů práce a pracovních režimů. 4. Vytipovat, co z jejich strany brání tomu, aby rozšířili nabídku v tomto směru a zjistit, zda je obava opodstatněná z právního hlediska. 5. Začleňovat prorodinná opatření do zaměstnaneckých benefitů, certifikátů kvality, kriterií soutěží apod. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 17

18 Služby pro rodinu

19 Služby pro rodinu Problémy s nabídkou služeb pro rodinu celkové názory Více než polovina účastníků ankety (58%) má za to, že jsou problémy s nabídkou služeb pro rodinu, např. ohledně hlídání dětí apod. Čtyři z deseti (42%) zastávají názor, že v tomto ohledu problémy neexistují. Problémy s nabídkou služeb ne 42% ano 58% Problémy týkající se nabídky prorodinných služeb vnímají mnohem častěji rodiče malých dětí ve věku do tří let a předškoláků (vždy téměř dvě třetiny z nich!) než školáků (více než třetina). má děti: ano ne do 3 let 64% 36% od 3 do 6 let 61% 39% školní do 15 let 39% 61% Každý řádek = 100%. Převažující souhlas zaznívá i od nastávajících rodičů (57%). Z hlediska vzdělání platí: čím vyšší má občan vzdělání, tím častěji vidí nabídku služeb pro rodinu jako problematickou. Problémy s nabídkou služeb názory podle vzdělání ano ne Za problémové vidí služby téměř dvě třetiny osob ve věku 25 až 39 let, každý druhý starší 35 let a více než každý třetí mladší 25 let. nižší s maturitou vysokoškolské 43% 53% 73% 57% 47% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 19

20 Služby pro rodinu Problémy s nabídkou služeb pro rodinu příklady, návrhy a resumé Příklady Návrhy Více než polovina účastníků ankety má za to, že jsou problémy s nabídkou služeb pro rodinu, např. ohledně hlídání dětí apod.: 58%, z toho 46% dokázalo svůj názor dokreslit konkrétně, 12% nikoliv. 58%, z toho 21% dokázalo formulovat konkrétní návrhy, 37% nikoliv. Problémy s nabídkou služeb Problémy s nabídkou služeb ne 42% ano, uvedl příklad 46% ne 42% ano, uvedl návrh 21% ano, neuvedl příklad 12% ano, neuvedl návrh 37% 46% 21% Celkem bylo jmenováno 125 příkladů 4 z těchto oblastí: Celkem bylo jmenováno 46 návrhů 5 z těchto oblastí: hlídací služby 74x hlídací služby 28x finanční dostupnost 32x vstřícnost k rodině 4x vstřícnost k rodině 17x trh práce 3x jiné 2x finanční dostupnost 2x osvěta, informace 1x nelze řešit zákonem 6x jiné 2x 4 Někteří respondenti uvedli více než jeden příklad výsledné číslo je součtem veškerých uvedených příkladů. 5 Někteří respondenti uvedli více než jeden návrh výsledné číslo je součtem veškerých uvedených návrhů. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 20

21 Služby pro rodinu Jaké příklady byly jmenovány hlídací služby (74x) Nejvíce odpovědí (téměř dvě třetiny) se soustředilo do vlastní nabídky služeb péče o dítě formou institucionální, tj. jeslí a školek. Prioritně jde o jejich počet a kapacitu. Je zmiňováno, že: není dostatek jeslí a mateřských škol často byly zbytečně rušeny nemají dostatečnou kapacitu poptávka převyšuje nabídku umisťování dětí, různé preference jsou nekoncepční mají nevhodnou provozní dobu. Respondenti zmiňují, že na některých místech: jesle takřka nejsou, do školky je potíž dostat i tříleté dítě, je problém se dostat do pořadníku, některé školky (zejména v menších obcích) si začínají diktovat podmínky, protože mají dostatek dětí a rodiče jsou v podstatě jejich rukojmí, absolutně jim nevychází vstříc, školky mají určitou provozní dobu, tu mnoho žen nestíhá nebo vůbec nevyhovuje jejich pracovní době, o prázdninách se stává, že v je školka až několik týdnů zavřená. Poznámky respondentů směřovaly také ke kvalitě předškolních zařízení a k jejich případné specializaci. Sdělovali, že je nedostatek zařízení s pedagogikou montessori, waldorfských, ekologicky zaměřených, a pro děti se specifickými potřebami chybí více školek, které by měly specializaci pro děti s potravinovou alergií, astmatem či pylovou alergií. V této souvislosti byl zmiňován i nedostatečný akcent na rozvoj neinstitucionálního hlídání, tj. nedostatečná síť domácího hlídání dětí, které by kromě jiného pomáhalo řešit problém co s nemocnými dětmi. finanční dostupnost (32x) Ze všech připomínek směřovala každá čtvrtá do celkové dostupnosti služeb z hlediska financí. Jde o pocit nedostatku podpory ze strany státu ve smyslu peněžité pomoci a to především tehdy, když rodiče z různých důvodů nemohou umístit dítě do státních (levnějších) zařízení (jeslí a školek). Tito respondenti obvykle sdělují, že soukromé školky jsou předražené, hlídání dětí sice na trhu je, ale pro obyčejnou rodinu nedostupné, hlídací agentura není problém, problém je v tom, že na to již nezbývají peníze, je to příliš drahé pro rodinu, kde vydělává pouze jeden obvykle muž, hlídání dětí, pokud má být kvalitní (nikoliv např. studentka nebo důchodkyně od vedle ) je drahé a převyšuje finanční možnosti běžné rodiny (žena s polovičním úvazkem by nevydělala ani na chůvu), finanční ohodnocení v zaměstnání by muselo být mnohonásobně vyšší než nyní, aby bylo možné svěřit děti chůvě. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 21

22 Služby pro rodinu vstřícnost k rodině (17x) Prorodinné služby však podle respondentů nepředstavují pouze školky, jesle, chůvy apod., nýbrž také různorodá opatření, umožňující pobyt rodiny ve společnosti, co nejméně komplikované vyřizování nejrůznějších záležitostí, aktivní trávení volného času apod. Problémem je například: cestování autobusem s kočárkem, bezbariérovost, naprostý nedostatek dětských koutků, nedostatek hřišť chráněných před psy, rovněž existuje málo restaurací, obchodů a zařízení, které jsou vybaveny pro návštěvu rodin s malými dětmi, chybí nekuřácké restaurace, s dětským menu, málo slev pro rodiče s dětmi. V rámci prorodinných služeb bylo poukázáno i na současný problém přeplněnosti porodnic. jiné (2x) Zazněl názor, že pokud problémy v této oblasti existují, pak jsou způsobeny nedostatkem informací. Jaká opatření byla navrhována hlídací služby (28x) rozhodně zvýšení počtu předškolních zařízení zvýšení kapacity školek, ale to už se mělo řešit dříve výstavba nových jeslí a školek více zařízení pro děti u zaměstnavatelů - například podnikové školky, jesle, hlídání dětí vhodnější využívání městských prostorů podpora znovuotevření jeslí státem více státních školek, soukromé budou pro střední vrstvy stále problémem prodloužení pracovní doby alespoň v jedné školce ve městě snížení byrokracie a rozvolnění nařízení týkající se školek, aby ve školkách brali děti od dvou let a bylo ve školkách více volných míst zjednodušení možnosti přijímání dětí nejen podle místa bydliště, ale podle místa pracoviště rodičů snížení věkové hranice nástupu dítěte do školky, nebo snížení poplatku za soukromé zařízení podpora menších zařízení pro děti, hlavně neinstitucionálního typu, domácího hlídání, hlídacích agentur zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 22

23 Služby pro rodinu vstřícnost k rodině (4x) více rodinných slev větší příspěvky od pojišťoven, které by si měly uvědomit, že baby masáže, plavání kojenců atp. jsou důležitou prevencí, která jim následně šetří peníze postih nezodpovědných majitelů psů bezbariérovost v dopravě trh práce (3x) mít práci (dobře placenou) a tudíž možnost z čeho platit hlídání finanční dostupnost (2x) finanční dostupnost hlídacích zařízení více peněz rodinám osvěta, informace (1x) poskytování informací na místní úrovni nelze řešit zákonem (6x) V rámci odpovědí zazněly i názory, že problematiku prorodinných služeb nelze v některých směrech řešit zákonem, např. v různých provozech a zařízeních, a že by měly být věcí uvědomění konkrétních provozovatelů, otázkou příslušných orgánů, nikoliv zákona. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 23

24 Služby pro rodinu Co z toho vyplývá dílčí resumé Péče o dítě jesle, školky, domácí hlídání: 1. Zjišťovat poptávku ze strany rodičů, znát jejich představy a možnosti, mít k dispozici aktuální data. 2. Poskytovat analýzy kompetentním orgánům, činitelům státní správy, samosprávy a zřizovatelům služeb. 3. Podrobně zmapovat nabídku institucionální péče pro děti předškolního věku. 4. Vytvářet podmínky pro zvýšení kapacity (počtu přijímaných dětí), ale ne na úkor kvality poskytovaných služeb. 5. Snažit se o vylepšení stávajících služeb zejména pokud jde o flexibilitu provozní doby. 6. Zjednodušit pravidla pro poskytování služeb péče o dítě neinstitucionálního typu. 7. Vytvářet podmínky pro vznik miniškolek nebo hlídacích koutků ve firmách. Osvěta, informovanost: 1. Apelovat na nutnost svobodného rozhodnutí rodičů ohledně výběru péče o dítě. 2. Informovat věcně, nestranně a komplexně. 3. Vzdělávat úředníky státní správy. 4. Zjednodušit legislativu, učinit ji srozumitelnější pro osoby bez právního vzdělání. 5. Spolupracovat s rodiči. 6. Pomáhat odstraňovat bariéry v prostředí, kde se pohybují rodiče s dětmi (nekuřácké prostory, dětské koutky, dětská strava, přebalovací pulty, bezbariérová doprava apod.). 7. Propracovat systém slev pro rodiče (i prarodiče) s dětmi. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 24

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání!

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! KDY SE ODCHÁZÍ NA MATEŘSKOU? VÝPOČET A PODÁNÍ ŽÁDOSTI Mateřská dovolená je zákoníkem práce stanovena na 28

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE PENÍZE, PRÁCE A SOCIÁLNÍ SYSTÉM V ČR Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR,, v.v.i. 20. října 2014 Mezinárodn ní kulatý stů ůl SÓLO ROD DIČE SÓLO

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Průzkum Milevsko - Písecko

Průzkum Milevsko - Písecko Firma: Základní a mateřská škola Bernartice První zmínka o škole je z roku 1691, kdy rektor Koleje jezuitské v Praze propustil z poddanství Annu Widmannovou, aby se mohla provdat za Jiříka Svobodu, kantora

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl "SÓLO RODIČE" JUDr. Jana Seemanová

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl SÓLO RODIČE JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Legislativa Čl. 32 odst. 1 Listiny i základních práv a svobod Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zláš Zvláštní ochrana dětí a mladistvých ldi ýh je zaručena. č 3 odst.

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Tisková zpráva: 1. Kulatý stůl základní informace 2. Jak může stát pomoci firmám, které se rozhodnou

Více

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová Sólo rodiče v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství 13. ledna 2014 Eliška Kodyšová proč sólo rodiče? pečující osoba živitel/kai sám SÓLO RODIČ proč sólo rodiče? ÚPLNÁ RODINA RODINA NEúplná SÓLO rodina

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Bc. Simona Faberová;Lucie Kadlecová;Bc. Barbora Koldová; Mgr. Aneta Langrová; Mgr. Markéta Mlezivová; PhDr. Iva Poláčková Šolcová,PhD.;PhDr.

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Eko-info centrum Ostrava občanské sdružení. Analýza potřeb cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí - osoby pečující o dítě

Eko-info centrum Ostrava občanské sdružení. Analýza potřeb cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí - osoby pečující o dítě Eko-info centrum Ostrava občanské sdružení Chelčického 4, 702 00 Ostrava www.eico.cz, info@eico.cz Analýza potřeb cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí - osoby pečující o dítě dotazníkové šetření Zpracovala:

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

RODINNÁ POLITIKA V PROGRAMECH POLITICKÝCH STRAN

RODINNÁ POLITIKA V PROGRAMECH POLITICKÝCH STRAN RODINNÁ POLITIKA V PROGRAMECH POLITICKÝCH STRAN Volby 2010 30.4.2010 Gender Studies, o.p.s. LINDA SOKAČOVÁ OBSAH: 2 ČSSD: STÁT PŘÁTELSKÝ RODINÁM S DĚTMI. 4 VYSVĚDČENÍ ČSSD.. 5 STRANA ZELENÝCH: CHCEME ZELENOU

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii. Jana Paloncyová

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii. Jana Paloncyová Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii Jana Paloncyová Individuální péče Rodičovská péče (mateřská, otcovská, rodičovská dovolená) Péče chův bez akreditace Mateřská asistentka bez

Více

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 7, 10 12 Praha tel.: 22 01 111, fax: 22 01 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ANALÝZA DETERMINANTŮ PRACOVNÍ

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR

3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR 3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR Návrh legislativních opatření byl v průběhu jeho přípravy diskutován na společných jednáních se zahraničními partnery, a to

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK Zpracovalo: Centrum pro komunitní práci střední Čechy prosinec 2011 Martina Macurová a Renata Baxová Vodičkova 36 110 00 Praha

Více

Kraj Vysočina jako aktér rodinné politiky a slaďování pracovního a rodinného života

Kraj Vysočina jako aktér rodinné politiky a slaďování pracovního a rodinného života Kraj Vysočina jako aktér rodinné politiky a slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Možná nemůžeme určovat směr větru, ale můžeme

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 Koncepce rodinné politiky Projekt Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU

VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU Vidovićová, L. 8. Stárnutí, věk a diskriminace nové souvislosti. MU: Brno. VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU Ve výzkumu Ageismus 7 jsme se zabývali také problémem věkových norem. Pro tuto baterii jsme využili

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Kojení a práce Ať to spolu funguje!

Kojení a práce Ať to spolu funguje! Kojení a práce Ať to spolu funguje! 1. Iniciujte multidimenzionální podporu ze všech odvětví, aby ženy mohly kdekoliv pracovat a kojit. 2. Podporujte opatření ze strany zaměstnavatelů, aby se stali místem

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené

Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené Odpovídá Mgr. Lucie Otáhalová Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Podílí se na realizaci projektů zaměřených na problematiku

Více

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku A) MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská a rodičovská dovolená představují důležitou osobní překážku

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více