Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství VYUŽITÍ MINERÁLNÍCH LÁTEK VE VÝŽIVĚ KONÍ Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Vypracovala: Eva Baštová

2 2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Využití minerálních látek ve výživě koní vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém soupisu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům. Podpis

3 3 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu své bakalářské práce panu profesoru Ladislavu Zemanovi za odbornou pomoc a konzultace k problematice v oblasti minerální výživy koní.

4 4 OBSAH 1 ÚVOD LITERÁRNÍ PŘEHLED MINERÁLNÍ LÁTKY VÝŽIVNÝ STAV Hodnocení výživného stavu podle Carroll C.L. and Huntington P.J. (Body Condition Scoring and Weight Estimation of Horses) Hennekeho systém hodnocení výživného stavu koní CÍL MINERÁLNÍ VÝŽIVA KONÍ Vápník a fosfor Vápník Fosfor Sodík a chlor Sodík Chlor Draslík Hořčík Síra Železo Měď Zinek Mangan Selen Kobalt Jód PŘÍLOHA SOUHRN ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY MINERÁLNÍ LÁTKY HODNOCENÍ VÝŽIVNÉHO STAVU...59

5 5 1 Úvod V současnosti spočívá užitek koně především ve využití jeho pohybu pod sedlem, popř. tažné síly. Vlivem automobilismu a mechanizace v zemědělství se stavy koní značně snížily (viz příloha tab. 2 a 3) a v poválečné době se využití koní přesunulo do celospolečenské a kulturní sféry, kde je rozhodující sportovní a rekreační ježdění. Dnes je kůň spíše módní záležitostí než nezbytností. Je určený pro vyžití lidí ve sportu a volném čase. Jedním z mnoha faktorů, které se podílejí na výkonnosti koně je správná výživa. Ta by měla být adekvátní k požadované práci. Protože kůň je nepřežvýkavý býložravec, má specifické požadavky na výživu. Vedle obsahu energie, dusíkatých látek a vlákniny, musíme dbát na vyvážený poměr minerálních látek a vitamínů v krmné dávce. Pro nejobjektivnější stanovení a vyhodnocení jednotlivých minerálních látek v těle koně je optimální výživný stav. Na ten má také vliv správný poměr a množství mikro a makroprvků. V literárním přehledu nastiňuji proto také metody hodnocení výživného stavu koní.

6 6 2 Literární přehled 2.1 Minerální látky Podle ZEMANA a kol., 2006 jsou minerální látky v živočišném organismu zastoupeny v množství 3 5 % tělní hmoty a mají významný vliv na normální průběh metabolických procesů, a tím i na zdraví, dlouhověkost a reprodukci zvířat. Minerální látky dělíme na makroprvky a mikroprvky. K makroprvkům patří vápník, fosfor, sodík, draslík, hořčík, síra a chlór. Tyto prvky se podílejí na udržování vnitřního prostředí organismu nebo jsou přímo součástí tkání (vápník, fosfor a hořčík v kostech). Je důležité, aby kůň denně dostal přiměřené množství těchto prvků, ale zároveň musí být ve správném vzájemném poměru. Mikroprvky neboli stopové prvky jsou v těle koně potřebné jen v omezeném množství, ale ani ony zde nesmí chybět. Kůň je musí získávat z krmiva, běžná krmná dávka jich většinou obsahuje dostatek, pokud tomu tak není, lze je dodat formou minerálních směsí. Hříbata mají ve srovnání s dospělými koňmi vyšší požadavky na stopové prvky. K mikroprvkům řadíme železo, měď, zinek, mangan, selen, kobalt, jód. Požadavky na minerály a vitamíny se zvyšují, aby mohly podporovat uzdravování a zotavování koně. V rekonvalescenci je doporučeno krmit na 125 % NRC (National Research Council) standard (požadavky na výživu). Při zraněních kostí, koně potřebují vyvážené množství vápníku, fosforu, mědi, zinku, hořčíku a křemíku, které jsou extrémně důležité pro podporu uzdravování a stavbu kostí. Po kolice vitamíny skupiny B a antioxidanty A, C, E a selen. Elektrolyty sodík, chlor, hořčík a draslík jsou velmi důležité pro uzdravování při dehydrataci po operaci a potřebují být doplněny, aby podpořily svalovou funkci a všechny ostatní orgány. Při zátěži či za horkého počasí, kdy se kůň potí, dochází k úbytku elektrolytů. Vnitřně mohou být tyto ztráty zčásti kompenzovány, např. uvolněním z trávicího traktu, ale také úsporami zmenšením mimobuněčného tekutinového prostoru nebo uvolněním z tkání. Některé minerální látky na sebe působí podpůrně (synergicky), jiné zase protichůdně (antagonisticky).

7 7 Obr. 1: Synergické působení

8 8 Obr. 2: Antagonistické působení

9 9 2.2 Výživný stav Bodové hodnocení výživného stavu koní je subjektivní metoda hodnotící úroveň tělesné kondice (množství uloženého tuku) a stanovení číselných bodů k usnadnění porovnání koní. Je nezávislá na váze, velikosti nebo tvaru koně. Je to efektivní cesta, jak koni zajistit optimální přísun energie na udržení správné váhy. Mnoho chovatelů nerozpozná významné odchylky ve váze koní nebo rozdíly související s věkem nebo plemenem. To často zapříčiňuje překrmování nebo nedostatečné krmení. Jsou 2 metody, běžně používané, které hodnotí výživný stav. První se vyvinula v Austrálii Carroll and Huntington (1988) a používá škálu od 0 do 5, kde 0 je velmi hubený a 5 velmi tlustý. Druhý systém vznikl při výzkumech na Texas A&M University, USA (Don Henneke, 1983); původně pro chovné klisny, poté se však začal používat také pro jiné druhy hospodářských zvířat. Je založen na posuzování vrstvy tuku na šesti hlavních partiích na koni, na kterých je nejvíce patrné ukládání nebo ztráty tuku. Těchto šest částí tvoří krk, kohoutek, ramena, žebra, bedra a kořen ocasu. Při používání Hennekeho systému by mělo vždy dojít k fyzickému kontaktu s těmito částmi a způsob dotyku je důležitý, abychom správně odhadli vrstvu tuku. Každou tuto část ohodnotíme zvlášť, body poté sečteme a spočítáme průměr. Ideální výživný stav pro chovné a sportovní koně podle Hennekeho systému hodnocení Klisny Pro nelaktující klisny v reprodukčním cyklu je nejlepší udržovat výživný stav 5 a více. Zabřeznutí a březost probíhá obtížněji, když výživný stav klesne pod tuto úroveň. Přibírání na váze je pro klisnu v laktaci velmi obtížné. Většina klisen během laktace prodělá malou až střední ztrátu na váze. Abychom po porodu zajistili výživný stav 5 a více, měla by se klisna hřebit ve výživném stavu 6 a více. Tohoto stupně obezity by klisna měla dosáhnout v prvních osmi měsících březosti, protože v posledním trimestru je trávicí kapacita značně zmenšená. Hřebci Nebyl prokázán vztah mezi reprodukčním cyklem a výživným stavem hřebců. Nicméně, extrémně hubená (méně než 2) nebo extrémně tučná (více než 8) výživná kondice je nezdravá. Někteří hřebci jsou během připouštěcí sezony příliš aktivní. To má za následek značné snížení váhy. Tito hřebci by měli být před sezonou ve výživném stavu 6 až 7, aby nebyli v sezoně příliš hubení.

10 10 Sportovní a chovní koně předpokládaný výživný stav pro různé disciplíny 4 5: vytrvalost, polo, práce s dobytkem 4 6: hřebci (mimo sezonu), klusácké dostihy 5 7: klasické dostihy (plnokrevníci), hunter, parkur, plemeník 6 8: drezura, Quarter horse, Show hack 7 8: pony, březí klisna Přejato z knihy Feeding and Nutrition, The Making of a Champion, John Kohnke, 1992, strana 165, Birubi Pacific.

11 Hodnocení výživného stavu podle Carroll C.L. and Huntington P.J. (Body Condition Scoring and Weight Estimation of Horses) Tab. 1: Výživný stav koní výživný stav krk kohoutek hřbet & bedra žebra záď kostra lehce hmatatelná- žádná 3 hroty obratle 0 Velmi kosti lehce každé žebro je svalová plošinka snadno hubený hmatatelné snadno hmatatelné v místě, kde krk hmatatelné přechází v ramena 1 Hubený 2 Přiměřený 3 Dobrý 4 Tlustý kosti můžeme nahmatat tenká svalová plošinka v místě, kde krk přechází v ramena kosti překryté tukem krk plynule přechází v ramena tuk uložen podél krku kosti můžeme cítit trnový výběžek snadno hmatatelný - pokryta tenkou postranní vrstvou tuku, stále výběžky pokryty snadno hmatatelná tenkou vrstvou tuku tuk přes trnový tuk uložen přes kohoutek závislé na tvaru krk zaobluje kohoutek 5 Velmi tlustý vypouklý tuk vypouklý tuk hřbet je rovný kohoutek houbovitý mediální rýha vyplněn tukem výběžek,nemůžeme vidět žebra, ale můžeme je nahmatat vrstva tuku přes žebra tuk přes a mezi žebry hluboká mediální tukové kapsy rýha vyčnívající kořen ocasu a kyčelní kost můžeme nahmatat kyčelní kosti kyčle překryté tukem nemůžeme nahmatat kyčle nemůžeme nahmatat kyčle tukové kapsy

12 Obr. 3: Bederní obratel ventrální pohled, naznačující z boku linie jednotlivých výživných stavů (hodnocení podle Caroll C. L. a Huntington P. J.) 12

13 Hennekeho systém hodnocení výživného stavu koní Obr. 4 1 extrémně vyhublý, slabý 2 velmi hubený 3 hubený 4 mírně hubený 5 přiměřený 6 přiměřený až tlustý 7 tlustý 8 obézní, vypasený 9 extrémně vypasený

14 14 1 EXTRÉMNĚ VYHUBLÝ, SLABÝ: Zvíře je extrémně vyhublé, nemá žádnou tukovou tkáň. Kosti jsou zřetelné a výrazně vyčnívají. Mezi hýžděmi je značný prostor. Obr. 5: Obr. 6:

15 15 2 VELMI HUBENÝ: Kůň je vyhublý. Kosti jsou znatelné. Nepatrná vrstva tuku překrývá trnové výběžky. Příčné výběžky bederních obratlů jsou na omak zakulacené. Obr. 7: Obr. 8:

16 16 3 HUBENÝ: Krk, kohoutek a ramena jsou zdůrazněné. Kořen ocasu vyčnívá, ale jednotlivé obratle nejsou viditelné. Kyčelní hrboly se zdají být oblé, ale snadno rozeznatelné. Trnové výběžky lehce rozeznatelné. Slabá vrstva tuku zakrývá žebra. Žebra jsou lehce rozeznatelná. Obr. 9: Obr. 10:

17 17 4 MÍRNĚ HUBENÝ: Oblasti krku, kohoutku a ramen nejsou zjevně hubené. Kolem kořene ocasu může být hmatatelný tuk. Kyčelní hrboly nejsou rozeznatelné. Rozeznatelný nepatrný obrys žeber. Obr. 11: Obr. 12:

18 18 5 PŘIMĚŘENÝ, OPTIMÁLNÍ: Krk se plynule napojuje na tělo. Kohoutek se zdá být zaoblený přes trnové výběžky. Hřbet je rovný. Tuk kolem kořene ocasu začíná být houbovitý. Žebra nejsou viditelně rozeznatelná, ale jsou snadno nahmatatelná. Obr. 13: Obr. 14:

19 19 6 PŘIMĚŘENÝ AŽ TLUSTÝ: V oblasti krku, kohoutku a za rameny se začíná ukládat tuk. Tuk kolem kořene ocasu na omak měkký. Tuk přes žebra na omak houbovitý. Může se začít objevovat mírná mediální rýha. Znatelné ukládání tuku mezi hýžděmi. Obr. 15: Obr. 16: Obr. 17:

20 20 7 TLUSTÝ: Na krku, kohoutku a za rameny je uložen tuk. Tuk kolem kořene ocasu na omak měkký. Jednotlivá žebra mohou být nahmatána, ale již je patrné vyplnění tukem mezi žebry. Může se objevit mediální rýha. Obr. 18: Obr. 19: Obr. 20:

21 21 8 OBÉZNÍ, VYPASENÝ: Nápadné tloustnutí krku. Oblast kolem kohoutku je vyplněna tukem. Tuk kolem kořene ocasu velmi měkký. Žebra jsou obtížně hmatatelná. Mediální rýha je výrazná. Značné množství tuku je uloženo z vnitřní strany hýždí. Obr. 21: Obr. 23: Obr. 22: Obr. 24:

22 22 9 EXTRÉMNĚ VYPASENÝ: V oblasti krku, kohoutku a ramen je viditelný vypouklý tuk. Vypouklý tuk kolem kořene ocasu a tuk podél vnitřních hýždí se mohou o sebe třít. Mediální rýha je velmi zřetelná. Slabina je vyplněná tukem. Obr. 25: Obr. 26:

23 23 Z literárního přehledu je patrné, že vztahem mezi příjmem minerálních látek a hodnocením výživného stavu koní se zabývalo velmi málo autorů a bylo by vhodné tuto problematiku doplnit o další sledování. 3 Cíl Cílem bakalářské práce je posoudit kvalitu a význam jednotlivých minerálních prvků pro koně, jejich zastoupení v krmných dávkách a vliv na zdravotní a výživný stav koní. Makrominerální prvky slouží především jako stavební živiny. Stopové prvky (např. železo, měď, mangan, jod) koně využívají v enzymech, metoloenzymech a nebo v jiných typech proteinů, nezbytných pro život zvířat

24 Minerální výživa koní V následujícím textu posoudíme význam jednotlivých prvků pro koně a jejich vliv na výživný a zdravotní stav koní Vápník a fosfor Vápník a fosfor jsou DŮLEŽITÉ: prvky pro zdravé zuby a kosti. Poměr těchto dvou látek je důležitý a měl by být mezi 1,5 : 1 a 2:1 (poměr Ca : P v krmné dávce koně by neměl nikdy klesnout pod 1 : 1 a přesáhnout 3 : 1). Nerovnováha s příliš mnoho fosforem může způsobit osteodystropii, kdy kosti jsou příliš slabé a šlachy se mohou oddělit od kostí. Kromě toho jsou oba nepostradatelnými pro krevní oběh, přenos nervových vzruchů ke svalovým vláknům a pro přeměnu energie ve svalech. Denní potřeba vápníku a fosforu je spočítána pro zvířata s přísunem energie pro záchovu, podle nevyhnutelných ztrát trusem a močí a se zřetelem ke zhodnocení obou prvků organismem. Pracující koně mají zvýšenou potřebu obou prvků vzhledem k jejich vylučování potem a v důsledku vyššího přísunu krmiva také trusem. U gravidních klisen v poslední třetině březosti znatelně stoupá potřeba vápníku a fosforu, jak se mineralizuje kostra hříběte v děloze. Výrazný nárůst této potřeby se projevuje také u klisen kojících v důsledku výdeje minerálních látek mlékem. Obsah vápníku a fosforu v mléce klisny je nejvyšší během 1. měsíce laktace, načež postupně rovnoměrně klesá. Celkový nárok na příjem Ca a P v krmné dávce se proto dále nezvyšuje, navzdory většímu množství vyloučeného mléka. Už u novorozených hříbat dosahují vysoké koncentrace podle pokračujícího vývoje kostry a její vysoké mineralizace. S přibývajícím věkem se jejich relativní podíl na celkové tělesné hmotnosti snižuje v důsledku zvyšování podílu tuku. U hříbat v 1. roce života je potřeba vápníku a fosforu/kg živé hmotnosti zvlášť vysoká. Absolutní hodnoty potřeby zmíněných prvků se s věkem nijak výrazně nemění, neboť jejich klesající potřeba pro tvorbu kostry je vyvážena potřebou pro záchovu, která naopak stoupá.

25 25 Vápenatofosforečné minerální přísady pícní vápno - obsahuje vápník a fosfor kostní moučka vyrábí se z odtučněných a odolejovaných kostí, které jsou rozemleté na moučku a sterilizované; v 1 kg moučky je: g P 2 O 5 kostní šrot - sterilizovaný sušený mletý výrobek ze stejného materiálu jako kostní moučka, pro koně méně vhodný, protože není dost jemný Vápník Je velmi důležitou minerální složkou organizmu. Má vliv na správnou funkci regulačních mechanizmů. Je nepostradatelný při mnoha procesech, např. pro nervosvalový převod, činnost svalů, správný vývoj kostí, procesy srážlivosti krve, pro aktivaci některých enzymů, pro propustnost membrán. Vápník se nachází v organizmu v množství silně překračujícím význam kteréhokoliv jiného prvku. Kůň má v těle asi 7 kg vápníku z toho 99 % v kostech, zbytek se nachází v plazmě, tkáňovém moku a v měkkých tkáních. Na vápníku závisí činnost mnoha enzymů, fungování svalů, hojení ran, hormonální přenos podráždění, síla kostí, klidná vyrovnaná povaha, pravidelná činnost srdce, správné srážení krve, zdravé zuby. Vápník umožňuje přenášení nervových impulsů, je zodpovědný za kontraktilitu svalových vláken, hraje velkou roli v regulaci práce srdce, má protialergické působení. Vápník se resorbuje převážně v tenkém střevě. Resorpce probíhá jako aktivní proces a ovlivňuje ji dostatečná acidita střevního obsahu, hladina vitamínu D, obsah fosfátů, nebo oxalátů v krmivech a parathormon. Resorbovaný vápník se vylučují především výkaly a močí. Zvýšené vylučování vápníku močí je indikátorem dekalcifikace kostí. Resorbovaný vápník se také vylučuje některými živočišnými produkty např. mlékem. (KUDRNA, 1998). Vápník je obsažen v malém množství i v krvi. Jeho množství v krevním oběhu je regulováno parathormonem (zvýšení) a kalcitoninem (snížení), ale ne tak přesně, jak je tomu u jiných druhů zvířat. Při nedostatku vápníku v krvi se jeho hladina kompenzuje mobilizací rezerv uložených v kostech. Při nadměrném přísunu vápníku může jeho hladina v krvi stoupnout na několik hodin po nakrmení až na 145 mg/l. Převážná většina přebytečného vápníku je z organismu vyloučena přes ledviny močí. Potřeba vápníku stoupá při poměru Ca : P < 1 a při vyšším obsahu kyseliny šťavelové (> 2 % v sušině) a kyseliny fytinové v krmivu.(meyer a COENEN, 2003) Zásobení vápníkem lze odečíst z hladiny Ca v plazmě jen podmíněně. Extrémní nadbytek však 2 až 3 hod. po krmení vede k dočasné hyperkalcemii. Vhodnější je posouzení renální exkrece Ca s přihlédnutím k vylučování kreatinu. (MEYER a COENEN, 2003)

26 26 Vápník je v zelených krmivech nejvíce obsažen v jetelovinách, v zelené řepce, luskovinách, řepkovém listě a v trávách. Z ostatních krmiv obsahuje mnoho vápníku především rybí a masová moučka, mléko, sušené cukrovarské řízky a melasa. Podle MEYERA a COENENA, 2003 závisí zásobení vápníkem také na jeho obsahu v seně. Při obsahu 3 g a méně na kg je absolutní přísun na spodní hranici potřeby a poměr Ca/P pod 1:1. S narůstající přísadou ovsa (u koní s těžkou prací) je poměr vždy méně příznivý (užší). Proto je třeba při výběru doplňkové krmné směsi dbát zvláště na obsah Ca a P. Celkovou bilanci vápníku v organismu příliš nezlepší ani pití vody obohacené tímto prvkem (0,2 g Ca/l). Dostatečný přísun vápníku zajistí krmení senem leguminóz (jetel, vojtěška, vičenec) v množství přes 2 kg denně. Nedostatek Při širokém uplatnění mineralizovaných doplňkových krmiv by deficit Ca měl být výjimkou. Největší riziko je při výlučném odchovu na mladé, na trávu bohaté pastvě bez možnosti přikrmování. Naopak nadměrný přísun vápníku je téměř vyloučen. K prvním symptomům akutního nedostatku Ca či nadbytku P patří proměnlivé kulhání, tj. kulhání, které přechází z jedné končetiny na jinou. U pokročilé demineralizace kosti vzniká pod okosticí bolest při napětí tahem, kterou se kůň snaží zmírnit střídavým odlehčováním jedné končetiny. Při deficitu se mohou objevit např. křeče ve svalech, bolesti kloubů, zpomalení pulzu, krvácení, lekavost, poruchy chůze, zvýšená lámavost kostí, osteoporóza, osteomalacie, při nedostatku vitamínu D rachitida. V důsledku nedostatku vápníku dochází vlivem působení parathormonu nejdříve k metabolickému odvápňování kostní tkáně (endogenní zásobení organismu vápníkem). S pokračujícím deficitem vápníku přecházejí odvápňovací procesy také na funkční kostní tkáň. Částečně demineralizovaná kostra lebky (horní čelist) se následkem tlaku zubů vyboulí, takže hlava zvířete vypadá větší. Jestliže je v dietě nadměrné množství aniontů (P, Cl, S) v porovnání s kationty (Ca, Mg, K, Na), může dojít k dlouhodobému vylučování vápníku z kostí a postupně k jejich odvápňování (acidifikační účinek krmiva bohatého na anionty). Optimální poměr mezi nejdůležitějšími kationty (Na, K) a anionty (Cl) v krmné dávce (Na + K Cl) se pohybuje v rozmezí 0,2 0,3 ekvivalentu na kg sušiny krmiva. Ekvivalenty uvedených prvků jsou dány jako jejich obsah v g/kg sušiny krmiva, dělený jejich ekvivalentní hmotností (Na = 23, K =

27 27 39, Cl = 35), která v případě jednomocných prvků odpovídá jejich atomové hmotnosti. (MEYER a COENEN, 2003) Na kostech končetin jsou při nedostatku postiženy především zóny bezprostředně pod okosticí, které jsou demineralizovány a částečně nahrazovány pojivovou tkání. Na místech úponů šlach a vazů namáhaných tahem vzniká bolestivý proces, který se navenek projevuje kulháním, ztuhlostí a nejistou chůzí. Pokud nevyvážený přísun minerálních látek trvá déle, objevuje se oslabení a zánět kostí, při vážnějších potížích také natržení šlach a zlomeniny kostí. U rostoucích hříbat se nedostatek vápníku (spolu nebo bez přebytku fosforu) projevuje zvlášť nepříznivě. Kromě slábnutí, křivení a zánětů kostí končetin se objevují i změny tvaru hlavy. Nedostatek Ca (o 50 % potřeby) snížil porodní hmotnosti hříbat o 15 %. (MEYER a COENEN, 2003) Přechodné poruchy regulace hladiny vápníku v krevní plazmě (hypokalcemie) se příležitostně objevují při stresových stavech (rozrušení, transport, velká tělesná námaha) nebo při zvýšeném metabolismu vápníku (březost, laktace). Projevují se neklidem, svalovými křečemi, ataxiemi, případně tetaniemi. Nadbytek Při přebytku vápníku a současném nedostatku fosforu dochází k lámavosti kostí, rachitidě. Nadbytek Ca snižuje využití hořčíku, manganu, železa a zinku. Přebytek vápníku koně snášejí do určité míry (překročení normy 2 3 násobně) bez problémů, pokud mají dostatek ostatních minerálních prvků (hořčík, mangan, železo, zinek). Předávkování vápníkem stimuluje jeho vylučování ledvinami (riziko tvorby močových kamenů). Vápník v půdě Pro posouzení potřeby vápníku musí být stanovena hodnota ph půdy, která by měla být na písčité půdě 5-5,5, na hlinitých a jílovitých půdách 6-6,5 a na bažinaté půdě asi 4,5. Zásobení půdy vápníkem se provádí vápenatým hnojivem nebo chybí-li také hořčík, tak vápenatohořečnatým hnojivem. Kyselé půdy je třeba vápnit zpravidla každé 3-4 roky ( kg/ha), nejúčinnější je to na podzim či na počátku zimy. Na slabě kyselých půdách postačí velmi často dusík s obsahem vápníku nebo fosforečná hnojiva. (MEYER a COENEN, 2003)

28 28 Vápenaté minerální krmné přísady krmný vápenec - neměl by se používat hrubě rozemletý, jinak může poškodit sliznici střeva plavená křída - při nedostatku vápníku v krmné dávce např. při krmení senem špatné jakosti; připravuje se vymýváním mleté křídy vodou = čistý uhličitan vápenatý (99% CaCO3) lasturové mléko - u nás málo známé; jde o jemně rozemletý grit z lastur vodních živočichů, využitelnost Ca pro koně je z tohoto produktu nízká chlorid vápenatý (CaCl 2 ) - v organismu prohlubuje acidózu - fyziologicky působí kysele Fosfor Fosfor se vyskytuje v každé buňce organismu. Převážně se však nachází v kostech a zubech. Z celkového množství fosforu (cca 4 kg) připadá naprostá většina (80 %) na kostru, zbytek se nachází v měkkých tkáních a v krvi. V krvi se nachází převážně v erytrocytech. "Působí ve formě hydrogenfosforečnanů a dihydrogenfosforečnanů jako pufrační systém, který udržuje ph v rozmezí 7,35 7,45." (NEDOMA, KOUTNÍK, HRDLIČKA, 2001) Fosfor je také součástí mnoha organických sloučenin - fosfoproteidů, nukleoproteidů, fosfolipidů, ATP, ADP a dalších. Spotřeba stoupá se zvýšeným energetickým výdejem. Důležitý je dostatek vitamínu D, který ovlivňuje jeho metabolismus. (DRAŽAN, 2000) Fosfor má velkou úlohu při skladování a transportu energie. Fosfor se resorbuje zvláště v tenkém střevě. Vstřebává se jako anorganický fosfát. Přebytek iontů vápníku, hořčíku a hliníku v krmné dávce tvoří ve střevech nerozpustné a neresorbovatelné fosfáty. Je vylučován výkaly a močí, na rozdíl od vápníku závisí vylučování fosforu močí na jeho množství v krmné dávce. (KUDRNA, 1998). Příjem dostatečného množství fosforu je při běžném krmení zpravidla zajištěn. Koně na rozdíl od mnohých jiných druhů zvířat tráví i fytinfosfor, který v krmných dávkách tvořených pouze z obilovin a produktů z obilí (otruby) představuje až 75 % celkového množství fosforu. "Nejvyšší obsah fosforu mají však rybí moučky. Nejméně fosforu obsahují okopaniny. Mezi používanými fosforečnými solemi jsou nejvhodnější ortofosfáty." (SOMMER, 1982). Potřeba fosforu stoupá hlavně při nadměrném přísunu bílkovin, kdy dochází ke zvýšenému vylučování fosforu ledvinami a močí. Hladina fosforu v těle se určuje obtížně. Po nadměrném zásobení při současně adekvátním nebo nízkém přísunu Ca se plazmatické hodnoty pro anorganický fosfor zpravidla pohybují při horní hranici, při nedostatečném zásobení ve spodním pásmu normy nebo níže. Při změnách krevní hladiny je třeba přitom přihlížet také ke stáří. Extrémní nadbytek u P je v každém případě poznatelný při analýze moči. (MEYER a COENEN, 2003)

29 29 Nedostatek Projevy nedostatku jsou stavy slabosti, poruchy ve stavbě kostní hmoty (lámavost kostí), nepravidelné dýchání, únava, nervové poruchy, deprese růstu, zhoršení příjmu potravy. Se skromnější nabídkou fosforu se setkáváme na pastvách, kde převažují odkvetlé, přetrvávající porosty, nebo při jednostranném krmení slámou, hlízami a kořínky. Nadbytek Přebytek fosforu bývá způsoben například překrmováním obilnými zbytky, hlavně otrubami. Fosfor v půdě Dávka fosforu se řídí podle stupně zásobení půdy. Při obsahu 30 mg P 2 O 5 /100g půdy a více není hnojení třeba. Pro zachování dostatečného množství fosforu v půdě je potřeba asi 40 kg P/ha, na půdách chudých na fosfor je to i více. Fosfor je nejlepší aplikovat v pozdním podzimu nebo brzy zjara. (MEYER a COENEN, 2003)

30 Sodík a chlor Sodík a chlor jsou nepostradatelné k udržení osmotického tlaku v mimobuněčných tekutinách a pro metabolismus vody. Regulují poměr kyselin a zásad. Potřeba sodíku a chloru u pracujících koní je proměnlivá (kvůli vyplavování potem), a proto ji nelze zcela pokrýt běžnými krmivy. Proto musí mít koně stále k dispozici minerální krmnou přísadu v podobě lizu. Koním, kteří intenzivně pracují (hodně se potí), se do krmiva může přidávat kamenná sůl. Při volném přístupu koní k soli lze pozorovat, že zvířata ji požírají více, než by odpovídalo jejich potřebě, a že mezi jednotlivými zvířaty existují v tomto směru významné rozdíly. Při intenzivnějším pohybu potřeba obou prvků významně stoupá kvůli jejich intenzivním ztrátám potem (za hodinu se v 10 ml potu vyloučí přibližně 30 mg Na a 55 mg Cl/kg ž. hm.), a sice proporcionálně k celkové zátěži, neboť ani množství potu ani obsah elektrolytů v potu neklesá. Protože uvolnění chloridů potem je téměř dvakrát tak vysoké než u sodíku, vzniká nejdříve nedostatek tohoto prvku. Zjevný pokles obsahu Cl v plazmě, který závisí na době a výši příjmu Cl před zátěží a trvání zátěže je doprovázen paralelním nárůstem hodnoty ph krve. (MEYER a COENEN, 2003) Sodík Sodík je nejdůležitější kationt v tělesné acidobazické rovnováze. Kromě udržování správného osmotického tlaku hraje sodík rovněž úlohu v zachování správné vzrušivosti svalů a propustnosti buněčných membrán. Sodík a draslík řídí hospodaření s elektrolyty a mají vliv na acidobazickou rovnováhu organizmu, hrají roli při převodu vzruchů ze všech nervových buněk. Asi 40% celkového množství sodíku je vázáno v kostech, ale je těžko mobilizovatelný. Poměrně vysoká koncentrace sodíku je ve svalech a v játrech. Zvířata získávají sodík hlavně ve formě NaCl. (KUDRNA, 1998) Pro záchovu stačí koni denní dávka 20 mg Na/kg živé hmotnosti, která pokryje nevyhnutelné ztráty. Potřeba sodíku březích klisen a hříbat jen mírně převyšuje úroveň potřebnou pro záchovu, neboť jak nově se tvořící tkáně, tak mléko obsahují sodík i chlor jen v nepatrném množství. (MEYER a COENEN, 2003) Příjem sodíku bývá u koní často nedostatečný i pro potřeby záchovy, neboť mnoho krmiv ho obsahuje jen nepatrné množství. Obsah sodíku v zeleném krmení, stejně jako v seně nebo

31 31 v siláži, se pohybuje často pod hranicí 0,5 g/kg, někdy dokonce až 0,2 g/kg sušiny. Také obiloviny i další krmiva pocházející z obilí mají obsah sodíku velmi nízký. Větší množství sodíku obsahují jen krmná řepa a krmiva z ní pocházející, jako melasa. (MEYER a COENEN, 2003) Nedostatek Nedostatek sodíku, ale i chloru se projevuje především u jezdeckých koní, při intenzivním vylučování obou prvků potem, při ztrátě většího množství krve nebo při průjmu. Chronický nedostatek sodíku (nebo chloru) může vést ke snížené chuti k jídlu a příjmu vody, dehydrataci a tendenci lízat předměty, které jsou slané, jako zpocená výstroj nebo lidi. Jednostranný nedostatek sodíku se může objevit i u koní na pastvě. Jeho projevy jsou: olizování předmětů, případně požírání zeminy na pastvě, nechutenství, úbytek hmotnosti, suchá kůže, pokles krevní osmolarity, snížená výkonnost, či zahušťování obsahu střev. Nadbytek Nadměrný příjem sodíku se příležitostně objevuje u mladých nebo nezkušených koní po předložení dobytčího lizu nebo volné soli. Vede ke zvýšenému příjmu vody, močení, průjmu, poškození ledvin, nedostatečné činnosti trávicích žláz, pocitu únavy. Při nedostatku vody v extrémních případech až k nervovým poruchám. Sodík v půdě Obsah sodíku v půdě je relativně nízký a v rostlinách velmi kolísá. Nízký obsah sodíku mají zrniny, extrahované šroty a brambory. Vysoký obsah sodíku mají živočišné moučky, kvasnice, řepa a řepné skrojky (SOMMER, 1982) Chlor U chloru se navzdory relativně nízkým endogenním ztrátám (kolem 5 mg Cl/kg ž. hm. denně) a vyššímu stupni zhodnocení doporučuje přísun 80 mg Cl/kg ž. hm. denně. Menší množství Cl se v závislosti na složení krmné dávky může negativně projevit na acidobazické rovnováze a ovlivnit nežádoucím směrem ph krve. Zelené krmení i seno obsahují zpravidla přes 6 g Cl/kg sušiny. (MEYER a COENEN, 2003)

32 32 Nedostatek Extrémní nedostatek chloru se dá poznat podle poklesu hladiny v plazmě. Analýzy moči mohou být docela nápomocné k revizi zásobení organismu.

33 Draslík Draslík je důležitý elektrolyt potřebný na udržení acidobazické rovnováhy v buňkách a vnitřní tlak kapalin. V těle dospělého koně je zhruba 1000 g draslíku. 90 % je uloženo v intracelulárních prostorách, především ve svalové tkání. Draslík je nezbytný nejen pro regulaci osmotického tlaku buněk, ale také jako aktivátor řady enzymů podílejících se na glykolýze i na oxidativní fosforylaci. Denní potřeba draslíku pro záchovu se pohybuje kolem hodnoty 50 mg/kg ž. hm. Během březosti se nezvyšuje téměř vůbec, při laktaci a v době růstu jen mírně. K jejímu výraznému nárůstu dochází u pracujících koní, a to kvůli vylučování draslíku potem a močí. Na to je třeba dbát také v horkém počasí, kdy se koně více potí. Obsah draslíku v krmivu musí přibližně odpovídat obsahu vápníku, to znamená pohybovat se v rozmezí 4 6 g/kg sušiny krmiva. V běžných krmivech je draslík vždy přítomen. Když koně ztrácejí větší množství draslíku potem, jsou nutné dávky až 10 g/kg živé hmotnosti denně. I této hodnoty je však dosaženo ve většině krmných dávek obsahujících objemná krmiva. Jadrné krmivo obsahuje 5 10 g, kdežto objemná krmiva g/kg sušiny.(meyer a COENEN, 2003) Denní potřeba draslíku pro záchovu se pohybuje kolem hodnoty 50 mg/kg ž. hm. Během březosti se nezvyšuje téměř vůbec, při laktaci a v době růstu jen mírně. K jejímu výraznému nárůstu dochází u pracujících koní, a to kvůli vylučování draslíku potem a močí. (MEYER a COENEN, 2003) Nedostatek Primární nedostatek draslíku se projevuje sníženou chutí k žrádlu a oslabením svalu. U koní vystavených velké zátěži, kteří ztrácejí velké množství draslíku potem, může dojít až k hypokalémii. Na začátku pohybu se draslík vyplavuje ze svalových buněk do krevní plazmy (zvýšené prokrvení svalstva), takže jeho množství v plazmě zpočátku stoupne, ale současně se zvyšuje jeho vylučování ledvinami. Po skončení práce se draslík vrací z plazmy zpět do buněk a jeho hladina v krvi klesne výrazně pod normál, zejména tehdy, vznikne-li velký intracelulární draslíkový deficit, který nový draslík přiváděný po vstřebání z trávicího ústrojí nestačí pokrýt. Dočasná hypokalémie může působit negativně na činnost srdce. Také při déle trvajícím chronickém průjmu vzniká nebezpečí draslíkového deficitu, a tím poruch acidobazické rovnováhy.

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie ANORGANICKÉ ŽIVINY Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie B. VODA základní podmínka pro život (nezastupitelná) viz. Voda ve výživě HZ C.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Využitelnost fosforu a požadavky prasat

Využitelnost fosforu a požadavky prasat Využitelnost P a požadavky prasat. Pig Nutr., 12/2 Využitelnost fosforu a požadavky prasat Fosfor je klíčovým prvkem v těle zvířete. Je druhým nejrozšířenějším prvkem v organizmu s podílem cca 1 %. Z tohoto

Více

Stupnice tělesné kondice koně BCS Body Condition Scoring

Stupnice tělesné kondice koně BCS Body Condition Scoring Zásady odchovu hříbat z pohledu výživy Ing. Kateřina Blažková Oddělení výživy, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Uhříněves Rozhodujícím obdobím, které může nejvíce ovlivnit budoucí kariéru koně,

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a hnojení plodin Spotřeba minerálních hnojiv v ČR 120

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000 KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY Fitmin puppy kaše 3 3,000 instantní doplňkové krmivo s probiotikem a antioxidanty pro odstavovaná štěňata všech plemen ve stáří 6-8 týdnů. Bílkoviny 15 %,

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport OS65 /OS20 Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport Použití: sport, dostihy; intenzivní zátěž; koně se svalovými problémy Vlastnosti: pomáha při vytváření svalové hmoty a

Více

Terabb E Krmivo pro sportovní koně s vysokým obsahem energie a doplňkem minerálních látek, stopových prvků a vitamínů.

Terabb E Krmivo pro sportovní koně s vysokým obsahem energie a doplňkem minerálních látek, stopových prvků a vitamínů. Reformin Plus Vitaminózní a minerální doplněk krmiva REFORMIN PLUS svým sestavením zajišťuje dostatečný a vyvážený přísun minerálií, stopových prvků a vitamínů pro všechny kategorie koní. Obsahuje sušené

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí All-in-one Pure 365 doplněk stravy * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - sypká Premin Spárkatá zvěř MAXI - SRNEC Premin Spárkatá zvěř MAXI - JELEN, DANĚK Premin MUFLON Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - granulovaná Premin MINERÁLNÍ GRANULE

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 1 U k á z k a k n i h

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Nyní více. selenu. z lásky ke koním

Nyní více. selenu. z lásky ke koním Nyní více selenu z lásky ke koním Standard Energys Standard (granule): Toto krmivo má vysoký podíl melasy, která slouží jako pohotový zdroj energie podporující rychlou regeneraci organismu a zchutňuje

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013

Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013 Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013 AMINO 1000 STAR pro podporu kostí, chrupavek a cév 525 Kč imunita vitalita tvorba kolagenu nervová

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1. Téma: Chov

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4.

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství MINERÁLNÍ VÝŽIVA KONÍ VYBRANÉ STOPOVÉ PRVKY (Zn, Mn, Cu) Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské

Více

Úvodní strana. Osnova: Látkové a energetické složení potravy Příjem potravy Základní složky potravy Přeměna energie. Třída: 2.B

Úvodní strana. Osnova: Látkové a energetické složení potravy Příjem potravy Základní složky potravy Přeměna energie. Třída: 2.B Úvodní strana Název: Jméno a Příjmení: ZDRAVÁ VÝŽIVA Hana Pavlíková Třída: 2.B Osnova: Látkové a energetické složení potravy Příjem potravy Základní složky potravy Přeměna energie SZŠ SZŠ a VOŠ VOŠ Zdravá

Více

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE Komentář k výsledkům analýzy vlasů paní XY Strana 1 z 6 ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE V M e t a b o l i s m u s p a c i e n t a T y p r y c h l ý D ýsledky, které máte před sebou, jsou doplněním biochemických

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

LNĚNÝ OLEJ GLORD, PAMLSKY GLORDIES, MINERAL GLORD

LNĚNÝ OLEJ GLORD, PAMLSKY GLORDIES, MINERAL GLORD LNĚNÝ OLEJ GLORD GLORD.CZ Obchodní rodinná společnost založená v srpnu 2011 Zaměřená na vysoce kvalitní krmiva a doplňky pro koně a malá zvířata Výhradní zastoupení pro ČR a Slovensko německých firem AGROBS

Více

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN,

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, CHRÓM, Calcium, Magnesium Organické Minerály ORGANICKÉ MINERÁLY Zásadní zvláštností všech přípravků linie «Organické minerály»

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Jak správně napájet psa při závodech?

Jak správně napájet psa při závodech? Jak správně napájet psa při závodech? Závody denní (týdenní) chléb pro řadu majitelů psů. Patříte k nim právě Vy? Agility, canicross, coursing, dogfrisbee, dogtrekking, dostihy, flyball, mushing. Vidíte

Více

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG Puppy Štěně 12,5 KG CASA-FERA Puppy je přímo ušito na míru vysokým nárokům na živiny štěňat všech plemen: Malá plemena : od 4 do 21 týdnů Středně velká plemena: od 4 do 26 týdnů Velká plemena: od 4 do

Více

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Pitný režim PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Pitný režim 2. Vodní bilance 3. Kolik tekutin přijmout 4. Jak na pitný režim 5. Co pít 6. Voda 7. Perlivá či neperlivá 8. Minerální vody 9. Obsah zdravotně

Více

Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Premin

Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Premin Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Premin Ing. Ondřej FALTUS, VVS Verměřovice s.r.o. Výživa je klíčovým faktorem, který ovlivňuje úroveň a kvalitu chovu srnčí zvěře. Jedině kvalitním systémem

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Vitaminy. lidský organismus si je většinou v vytvořit. Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor hormonů kových. Hypovitaminóza Avitaminóza

Vitaminy. lidský organismus si je většinou v vytvořit. Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor hormonů kových. Hypovitaminóza Avitaminóza Vitaminy Vitaminy lidský organismus si je většinou v nedovede sám s vytvořit musí být přijp ijímány stravou Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor torů - součásti sti koenzymů, hormonů Antioxidační

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

IREL Ostropestřcový panenský olej

IREL Ostropestřcový panenský olej IREL Ostropestřcový panenský olej Balení: 10L / 5L / 3L Typ: Krmný doplněk Popis produktu IREL Ostropestřcový panenský olej Jedná se o 100 % panenský olej z plodu ostropestřce mariánského (Silybum marianum

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku 11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku = kapitola,,jak poznáme nedostatek které živiny a jak a čím hnojíme - Diagnostika nedostatku: o Vizuální o Chemická analýza biomasy o Histologické a biochemické

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více