Výroční zpráva o činnosti za školní rok O b s a h :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :"

Transkript

1 O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3. Východiska hodnocení školy strana 6 4. Údaje o počtu dětí strana 7 5. Personální zabezpečení strana 8 6. Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, umístění absolventů strana Řízení školy strana Poradenské služby strana Údaje o průběhu a výsledku kontrol strana Úspěchy školy a žáků strana Výsledky zapojení do regionálních a celorepublikových projektů strana Plnění úkolů v oblasti péče o pracovníky a žáky strana Mimoškolní aktivity strana Plnění učebních plánů a koncepce školy strana Trend dalšího vývoje strana Prezentace školy na veřejnosti strana Základní údaje o hospodaření školy strana Schvalovací doložka strana 17 Přílohy: Seznam zaměstnanců a jejich zařazení Finanční vypořádání dotací z Libereckého kraje Přehled hospodaření příspěvkové organizace Akce školy, prezentace školy v tisku, ocenění Přílohy strana Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 2

2 1. Základní údaje o škole a jejím vedení Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ Adresa: Právní forma: Zřizovatel: Druh školy: Sad 5. května 130 / I, Cvikov příspěvková organizace Město Cvikov základní Datum zařazení do sítě: , změny a Kontakt: telefon: , Vedení školy: Jméno a příjmení funkce Ivo Čeřovský, ředitel školy Miroslav Novotný zástupce ŘŠ Titul Mgr. Mgr. Datum jmenování Jmenován 1. srpna 1996 Jmenován 1. srpna 2005 Školská rada: Jméno a příjmení Titul, funkce Zastupuje Andrea Formánková předsedkyně Dagmar Slánská Ing. rodiče Kateřina Kovalevová Petra Stránská Mgr. Lenka Vodenková Mgr. pedagogické pracovníky Miroslav Novotný Mgr. Marta Studničná Šárka Jakobi Mgr. zřizovatele Jaroslav Švehla JUDr. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 3

3 Charakteristika školy z hlediska kapacity, účelnosti a vybavení, technický stav Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace může nabízet předškolní vzdělávání, vzdělávání na I. i II. stupni, stravování a mimoškolní výchovu. Svou činnost vymezenou Zřizovací listinou z a Rozhodnutím MŠMT o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vyvíjí ve čtyřech budovách: Č. Pracoviště Vymezení činnosti Kapacita 1 Sad 5. května 130/I, Cvikov Vedení školy, 4. ročník, II. stupeň I. stupeň (1. 5. ročník) 2 Nerudova 300, Cvikov školní družina 630 žáků 75 žáků 3 Jiráskova 95, Cvikov školní jídelna, vývařovna 630 jídel 4 Lindava 278 mateřské škola (1 oddělení), výdejna 20 dětí Zřizovací listina umožňuje škole v rámci doplňkové činnosti pořádat kurzy zaměřené na výuku cizích jazyků a odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti, stravovat zaměstnance jiných organizací, důchodce a ženy na mateřské dovolené, pronajímat nebytové prostory a provozovat tělovýchovná zařízení. K těmto činnostem ZŠ a MŠ Cvikov získala i živnostenské listy opravňující k podnikání. Ty bylo nutno aktualizovat s ohledem na změnu názvu organizace k K počátku školního roku 2011/ 2012 disponovala škola 19 samostatnými kmenovými učebnami a 10 odbornými učebnami, a to učebnami chemie fyziky, informatiky (1 na odl. pracovišti Nerudova 300, 1 ve školní budově v Sadu 5. května 130), anglického jazyka, německého jazyka, technických prací nově vybudovaná v suterénu školy, pracovních činností s výstavní síní, hudebnou multimediální učebnou, cvičnou kuchyní a nově vybudovanou učebnou ekologickou dílnou s interaktivní tabulí a 15 notebooky. Dále dvěma tělocvičnami (v Sadu 5. května a v Lindavě, ani jedna však rozměry nesplňuje podmínky pro soutěžní utkání míčových her, z kapacitních důvodů jsme pak nuceni část výuky realizovat v místní sokolovně, kterou spravuje DDM Cvikováček Cvikov). Odborné učebny jsou doplněny keramickou dílnou. Pro zajištění tělesné výchovy slouží kromě tělocvičen i venkovní sportoviště při ZŠ v Sadu 5. května 130 v roce 2007 rekonstruované školní hřiště s kurtem na plážový volejbal, hřištěm s umělou trávou, jež je možné využívat na basketbal, malou kopanou, házenou a tenis, kurtem na nohejbal a volejbal, dálkařským, vrhačským i výškařským sektorem a běžeckým oválem s umělým povrchem. Při ZŠ Nerudova 300 je menší hřiště s umělým povrchem na vybíjenou a basketbal a také s dálkařským sektorem. Školní hřiště u budovy Sad. 5. května 130 slouží dětem i široké veřejnosti, správcem je pan Radek Marciník, zaměstnanec zřizovatele. Z důvodu zajištění přístupu veřejnosti zde byl od dubna také zaměstnán další správce z řad pracovníků na veřejně prospěšné práce, který byl také zaměstnancem zřizovatele. Pro činnost školní družiny byla v provozu 2 samostatná oddělení sídlící v přízemí objektu v Nerudově ulici 300. K nim náleží kancelář vedoucí vychovatelky sousedící se skladem Školního mléka a kanceláří vedoucí odloučeného pracoviště. Zázemí školy doplňují kabinety a sborovny pro 1. a 2. stupeň. Pro řízení a správu školy je v provozu kancelář školy a ředitelna propojené se sborovnou a učebnou výpočetní techniky v hlavní budově vnitřní počítačovou sítí, která je napojena na internetovou síť, díky níž mohou naši žáci i jejich učitelé využívat výhod připojení zdarma. Jak budova v Sadu 5. května 130, tak objekt v Nerudově Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 4

4 ulici 300 disponují místnostmi pro školníky a uklízečky. V přízemí hlavní budovy je rovněž služební byt školníka. Technický stav budov, v nichž vyvíjí činnost naše příspěvková organizace, je různý. Hlavní budova v Sadu 5. května zhodnocená třemi etapami rekonstrukce v letech je udržována z provozních prostředků zřizovatele formou pravidelné údržby a odstraňování závad plynoucích z běžného provozu. Škody způsobené žáky řešíme dohodou o opravě se zákonnými zástupci, kteří ji následně sami zajistí, popřípadě uhradí. Po opravě střechy, která proběhla v roce 2009, uvolnilo Město Cvikov finanční prostředky na opravu sociálních zařízení v objektu ZŠ Nerudova 300. V rámci akce, která proběhla v letních měsících, a chod školy tak omezila pouze minimálně, byly provedeny opravy obkladů a dlažeb, instalovány sanitární prvky a vyměněna osvětlovací tělesa. V současnosti vyžaduje plášť budovy ještě výměnu oken a opravu fasády se zateplením dle energetického auditu. Byla vypracovaná projektová dokumentace a zřizovatel je připraven požádat o dotaci. Dle předpokladů se měla tato akce realizovat v roce Z důvodu nedostatků v projektové dokumentaci nemohl zřizovatel zažádat o dotaci a tím se celá akce odložila do doby vyhlášení dalšího dotačního programu. Výuka žáků probíhá v učebnách vybavených nábytkem vyhovujícím novým hygienickým předpisům. Jak na budově ZŠ Nerudova, tak i v objektu ZŠ Sad 5. května byly instalovány nové velice kvalitní interaktivní tabule Triptich s dataprojektory, počítači se softwarem a připojením ke školní síti. Toto zařízení bylo pořízeno díky dotaci EU peníze do škol. V rámci I. etapy byly instalované interaktivní tabule v počtu šesti kusů na budovu Nerudova 300 a dalších šesti kusů na budovu Sad 5. května 130. V II. etapě se na konci školního roku 2011/2012 nainstalovaly další 3 tabule v budově Sad 5. května 130. Zbývá vybavit 2 třídy v budově Nerudova 300 a 1 třídu v budově Sad 5. května 130. V současnosti ale vedení školy musí počkat s vybavením I. stupně, protože je záměrem Města Cvikov prodat budovu Městského kulturního střediska, ve které je umístěná Základní umělecká škola. Ta by se v případě prodeje přestěhovala do budovy I. stupně a tím by dvě třídy musely přejít na budovu hlavní, tj. Sad 5. května 130. Do doby prodeje nebo změny rozhodnutí o prodeji výše zmiňované budovy MKS nebude vedení školy investovat do těchto dvou tříd. V budoucnosti se ale počítá s vybavením zbývajících kmenových tříd posledními třemi interaktivními tabulemi. Průběžně je doplňováno i vybavení učeben výpočetní techniky. Zrušení státního programu podpory ICT na školách, z něhož bylo možné obměňovat počítačovou techniku i přispívat na připojení k internetu, znamená ale nutnost financování této kapitoly z prostředků poskytovaných zřizovatelem. Výdaje na ostatní investiční náklady jsou ministerstvem trvale snižovány, což vzhledem ke snižujícím se výkonům znamená nutnost vynakládání většiny prostředků především na nákup a obměnu fondu učebnic. Výraznou pomocí ve vybavení školy je realizace projektu z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Škola eko?logicky!. V rámci tohoto projektu došlo k výměně oken v přístavbě školy (poslední část školy, která neprošla rekonstrukcí). Byla přemístěna odborná učebna dílen do nových prostor v suterénu školy a v uvolněné učebně byla vybudovaná ekologická učebna s nejmodernější počítačovou a výukovou technikou. Vleklé problémy přináší škole údržba objektu mateřské školy v Lindavě č.p. 278, kde sice byly učiněny kroky vedoucí k odizolování pláště budovy, v níž se objevuje vlhkost a s ní spojené plísně. Stavební zásah přinesl zlepšení u obvodového zdiva, vlhkost se však nadále objevuje na chodbě a v tělocvičně. Problém je řešen každoročním škrábáním vnitřní omítky, jejím ošetřením proti plísním a výmalbou. V roce 2009 zřizovatel uvolnil finanční prostředky na výměnu střešní krytiny, která již byla ve značně nevyhovujícím stavu. V nejbližší době bude nutné zajistit opravu fasády z důvodu bezpečnosti (opadávání omítky i kusů cihel). Z důvodu navýšení kapacity tohoto zařízení na 20 dětí bylo nutné rozšířit kapacitu školní jídelny a výdejny. Po dohodě s Českou poštou byla odstraněna příčka mezi jídelnou a skladovými prostory pošty. Tím se školní jídelna a výdejna rozšířila na vyhovující prostory. Dalším dlouhodobým problémem MŠ je nevyhovující stav pitné vody. V Lindavě není veřejný vodovod, proto je škola zásobována vodou z vlastní studny. Po povodních v roce 2010 byla studna odbornou firmou vyčištěna a došlo ke zprovoznění stávajícího zařízení sloužícího k úpravě pitné vody. Po počátečních problémech (úpravna nebyla řadu let v provozu) zařízení funguje, rozbory vody jsou vcelku dobré, avšak nevyhovující pro účely pitné vody v MŠ. Proto je k pitným účelům je dovážena voda balená a hotové nápoje ze školní jídelny. Situaci s pitnou vodou vyřeší nový vodovod, na který Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 5

5 Město Cvikov získalo dotaci a bude do konce roku 2013 vybudovaný. Dojde k napojení školy a tím k odstranění velkého problému zásobování zařízení pitnou vodou. V současnosti je dětem v MŠ k dispozici zařízená herna s kobercem a linoleem, umyvadlem a skříní s novými přenosnými lehátky. Na mezipatře je nová umývárna, chodbové schodiště je pokryto zátěžovým kobercem. Pro zlepšení podmínek předškolního vzdělávání se snaží vedení školy zvelebovat vnitřní i vnější prostory zařízení, o čemž vypovídá i snaha o průběžné doplňování vybavení školky o hračky, pomůcky a literaturu. Problémy s vytápěním (elektrokotel) se objevují dost často, proto bude nutné na začátku školního roku 2012/2013 vyřešit novou kabeláž a opravu základní desky kotle. Údržbu kotle převzal autorizovaný technik pan Jaroslav Mareš. Ve školní jídelně a vývařovně v Jiráskově ulici 95 došlo k rekonstrukci vzduchotechniky včetně strojovny. Zároveň byla provedena rekonstrukce podlahy a obkladů spojená s opravou odpadů a rekonstrukcí elektroinstalace. Tato akce byla finančně nákladná, ale zlepšila jak pracovní prostředí pro zaměstnance jídelny, tak také byly naplněny požadavky z kontrol Krajské hygienické stanice Liberec. 2. Organizace výchovy a vzdělávání Pedagogická rada ve Cvikově schválila jako základní vzdělávací program školy program Základní škola pro ročník. Tento vzdělávací program je schválen pod č. j / Ve školním roce však již bylo vyučováno ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Krok za krokem k cíli. Koordinátorkou ŠVP je Mgr. Gerlinda Laurincová a za jednotlivé vzdělávací oblasti zodpovídají jmenovaní vedoucí. Vedení školy jejich práci podporuje umožňováním účasti na akcích dalšího vzdělávání zaměřených na tuto problematiku. Od školního roku 2011/2012 byla za podpory vedení školy opět zavedena výuka německého jazyka jako povinného předmětu, který si žáci vybírají od 3. ročníku. V tomto školním roce byly zřízeny dvě skupiny anglického jazyka a jedna skupina německého jazyka. Domníváme se, že v naší příhraniční oblasti je výuka německého jazyka prospěšná a že by měla být pro výuku německého jazyka větší podpora z MŠMT a Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Znalosti německého jazyka mohou žáci využívat při účasti na společných projektech organizovaných v rámci Svazku škol: Schkola, zejména pak ve spolupráci s Mittelschule Jonsdorf. V 7. a 8. ročníku škola nabízí výběr ze tří povinně volitelných předmětů a to z Německého jazyka, Mediální výchovy a Sportovních her. Do skupiny Sportovních her bývají zpravidla vřazeni i žáci, kteří na svém předchozím působišti druhý cizí jazyk nestudovali. Nabídku povinně volitelných předmětů rozšiřují v 9. ročníku předměty Astronomie, Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka. 3. Východiska hodnocení školy Hodnocení školy jako vzdělávací instituce má dvě základní roviny první je hodnocení vnitřní to je měřitelné jednak dosahovanými učebními výsledky našich žáků (s přihlédnutím k celé řadě specifik vzdělávání jednotlivých skupin žáků), výsledky našich žáků na jednotlivých odborných soutěžích a olympiádách, jednak úspěchem našich absolventů při přechodu na střední školy a SOU (i když zde dochází dlouhodobě ke zkreslování věrohodnosti úspěšnosti tím, že nabídka středních škol a učilišť výrazně převyšuje poptávku ze stran absolventů). K průběžnému hodnocení výsledků vzdělávání a meziročnímu srovnávání slouží na naší škole rovněž akce Leonardo da Cvikov, která spočívá v celoškolním testování ročníkových znalostí z hlavních předmětů, cenným zdrojem informací nám je i účast na testování Scio Stonožka, které v tomto školním roce proběhlo v 6. a 9. třídách. I z tohoto pohledu se jeví akce Leonardo jako prospěšná, protože umožňuje zapojit do testování žáky od 3. do 9. ročníku. Navíc naše žáky připravuje na testování v budoucnosti. Mimořádným pramenem jsou i dotazníková šetření mezi žáky, rodiči a zaměstnanci školy (v minulosti Mapa školy) a další autoevaluační nástroje, jak jsou uvedeny i ve Školním vzdělávacím programu Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov. Pravidelně je zpracovávána Autoevaluační analýza školy podle požadavků platné legislativy. Z důvodu ukončení pracovního poměru dnes již bývalého ředitele Mgr. Petra Jonáše ke dni a nástupu nového ředitele Mgr. Ivo Čeřovského Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 6

6 nebyla vypracována Autoevaluace školy podle původního plánu za období 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. Zpráva byla zpracována za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 do 31. října Vnější hodnocení se částečně prolíná s problematikou úspěšnosti našich absolventů při přijímání na střední školy. Podstatně vyšší vypovídací hodnotu však má jejich úspěšnost v průběhu jednotlivých let studia. Nejširší a nejpřísnější vnější hodnocení však přinášejí rodiče našich žáků a žáci samí. Výrazným kontrolním vstupem je i na naší škole Školská rada, jejíž kompetence vymezuje Školský zákon. Její členové (jmenovitě uvedeni na str. 3) zastupují jak zájmy pedagogů, tak i zájmy rodičů a zřizovatele. Pro zachování komplexnosti hodnocení musí být vzaty v úvahu již vytvořené materiálně technické podmínky, aktivita školy v oblasti zkvalitňování stávajícího technického zázemí, její personální politika a činnosti směřující k dalšímu vzdělávání učitelů. Ne nepodstatnou veličinou jsou pak předpoklady našich žáků. To ostatně ukázalo testování Scio Stonožka v 6. a 9. třídách. Z těch plyne, že je studijní potenciál žáků až na výjimky využíván optimálně. Testování nám ukázalo, že větší problém mají žáci s řešením úloh z matematiky. 4. Údaje o počtu dětí V tomto školním roce navštěvovalo (k ) 18 tříd celkem 363 žáků. Z toho 10 tříd ročníku 204 žáků Z toho 8 tříd ročníku 159 žáků Školní družina 2 oddělení 67 žáků Mateřská škola 1 oddělení 15 dětí Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace čelí v duchu demografického vývoje již několik let úbytku žáků. Tento pokles je způsoben i trvale vysokým počtem žádostí o odklad povinné školní docházky ze strany zákonných zástupců a stěhováním rodičů za pracovními příležitostmi. Dalším faktorem je rozšíření spádové malotřídní školy v Kunraticích u Cvikova o 4. a 5. ročník. Situace by se však měla do budoucna stabilizovat a průměrný počet žáků na třídu, který k činí 20,16 (což je v mezích hodnot dosahovaných školami v rámci Libereckého kraje), by již neměl klesat. Počet dětí přihlášených k docházce do MŠ Lindava (předpokládaný stav 15 dětí) je na stejné úrovni předcházejícího roku. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 7

7 5. Personální zabezpečení 5.1 Počty pracovníků Údaje dle výkazu PO 1 04 (za čtvrtletí 2011) Přepočtené osoby průměrný stav 40,212 Fyzické osoby - průměrný stav 44 Z toho pedagogických pracovníků celkem 30 Přepočtený stav 27,933 Ostatních pracovníků 14 Přepočtený stav 10,728 Přehledy všech pracovníků se základními údaji viz příloha. 5.2 Personální zabezpečení a kvalifikovanost sboru Kategorie Kvalifikovanost v % Studující Nekvalifikov. produktivního věku Nekvalifikovaní poproduktivního věku a těsně před dostudováním. Vedení školy 100 % I. stupeň ročník II. stupeň ročník 96,66 % Celková kvalifikovanost 96,66 % Řešení 100 % Podpora studia na PF (jak studujících, tak i zájemců o studium) a rozšiřování kvalifikace formou DVPP Komentář k vývoji kvalifikovanosti: Celková kvalifikovanost obou stupňů díky výše uvedené podpoře je na vysoké úrovni. Na I. stupni byla kvalifikovanost učitelů 100%. Na II. stupni byla nekvalifikovaná pouze 1 učitelka cizího jazyka s dlouholetou praxí a s výbornými výsledky. V současné době si již dokončuje vysokoškolské vzdělání v rámci podpory DVPP. Analýza aprobovanosti: Počet pracovníků Počet pracovníků Aprobace Aprobace vyučující / aprobovaně vyučující / aprobovaně Český jazyk 2 / 2 Matematika 3 / 1 Dějepis 1 /1 Fyzika 1 / 1 Přírodopis 2 / 2 Tělesná výchova 4 / 3 Rodinná výchova 2 / 0 Hudební výchova 1 / 0 Chemie 2 / 2 Německý jazyk, PVP 2 / 2 Výtvarná výchova 3/ 2 Anglický jazyk, PVP 3 / 1 Pracovní činnosti 4 / 1 Zeměpis 4 / 0 Občanská nauka 3 / 2 1. stupeň 10 / 10 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 8

8 5.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pracovníkům, kteří mají zájem o akreditované formy DVPP, jsou pro další profesní rozvoj vytvářeny podmínky i přesto, že prostředků na tyto formy vzdělávání nebyl vždy dostatek. Vyhláška o soustavě krajských normativů pak předznamenala další snížení prostředků na ONIV, z nichž škola mj. hradí DVPP. V oblasti DVPP jsme spolupracovali s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje a zejména Národním institutem pro další vzdělávání Praha, které je organizátorem vzdělávání zaměřeného na počítačové dovednosti, školský management a rozšiřování jazykových kompetencí. Další rozvoj přinese již zmiňovaný projekt EU Peníze školám. Neaprobovanost výuky anglického jazyka řešíme podporou dalšího vzdělávání pedagogů v rámci vysokoškolské magisterského studia. 5.4 Nástup nových pracovníků Titul Jméno a příjmení Kvalifikace Příchod od : Zařazení Bc Lubica Strnádková Bc Učitelka MŠ Mgr. Michala Hokrová VŠ Učitelka I. st. Jana Dolenská školnice 5.5 Ukončení pracovního poměru Titul Příjmení Jméno Kvalifikace Důvod ukončení Zařazení Mgr. Halina Kaletová VŠ Ukončení dohodou nové místo učitelka Mgr. Lada Kaplánková VŠ Ukončení dohodou nové místo 6. Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení učitelka a proběhl zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2011/2012 s následujícími výsledky: Celkem se dostavilo k zápisu 68 rozhodnuto o odkladu školní docházky 21 přeřazeno na jinou školu 1 zapsané postižené děti 0 do 2 budoucích prvních tříd školy zařazeno celkem: 46 žáků Komentář: Nedostatečná školní zralost dětí, které se potýkají s problémy ve výslovnosti, komunikaci a základními neznalostmi (pravolevá orientace, tvary, barvy, určování množství ), na něž již poukázaly výsledky testů školní zralosti a pohovory u zápisu, je důvodem, proč je počet nastupujících žáků v posledních letech poměrně nízký. Posudky odborných lékařů a pedagogicko psychologických poradenských zařízení tuto skutečnost potvrdily a podepřely opodstatněnost žádostí zákonných zástupců o odklad nástupu do 1. ročníku. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 9

9 6.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehledné výsledky vzdělávání uvádí tabulka, ke které je nezbytné dodat, že každý přehled musí být posuzován vzhledem k neexistenci centrálně stanovených evaluačních standardů a akceptaci určitého stupně subjektivity jako relativní a že žádný takový přehled nemůže postihnout hodnotovou orientaci žáků, schopnost aplikovat poznatky, specifikovat sociální kompetence. I to je důvod pro využívání služeb komerčních firem, které zabezpečují testování výsledků ve vzdělávání a o diagnostiku stavu kompetencí žáků se začínají snažit. Jimi zjištěné výsledky tak mohou posloužit nejen jako podnět k hledání nových strategií a postupů, ale rovněž jako důvod ke korekci vlastního hodnocení konkrétního žáka. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků školy přehled třída počet žáků chování Důtky Pochvaly prospěli s Prospělo z toho chlapců vyznamen. Neprospěli 2 3 TU ŘŠ TU ŘŠ VC I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B I.stupeň třída počet žáků chování Důtky Pochvaly prospěli s Prospělo z toho chlapců vyznamen. Neprospěli 2 3 TU ŘŠ TU ŘŠ VC VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B II.stup Celkem za školu Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 10

10 Počet omluvených hodin: Počet neomluvených hodin: 216 Pozn. Počet neomluvených hodin se oproti minulému roku rapidně snížil a žádný žák jich neměl velké množství. Také se snížil počet žáků neprospívajících, což nám také dělá radost. Je vhodné pečlivěji zvažovat, zda opakování ročníku konkrétního žáka má nějaký význam. STŘEDNÍ ŠKOLY ŠK. ROK 2011/ Umístění absolventů školy Gymnázium, střední odborná škola (typ a místo) Počet přijatých Gymnázium, Žitavská 2969, Česká Lípa 1 Gymnázium, U Libeňského zámku 1, Praha 8 1 Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530, Liberec 2 VOŠ a SŠ, Bratislavská 2166, Varnsdorf 6 SŠ stroj., stav. a dopr., Truhlářská 360/3, Liberec 4 Střední lesnická škola a SOŠ soc., T. G. Masaryka 580, Šluknov 1 SPŠ stavební, Sokolovské náměstí 14, Liberec 2 VOŠ zdravotní a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem 1 Obchodní akademie, nám. Osvobození 422, Česká Lípa 1 SPŠ stavební, Čs. Armády 10, Děčín 1 SŠ zdravotní a OA, Fr. Nohy 259/6, Rumburk 1 VOŠ sklářská a SŠ, Wolkerova 316, Nový Bor 2 SPŠ strojní, Masarykova 3, Liberec 1 1 SŠ gastronomie a hotel., Václavova 1040, Mladá Boleslav 1 Celkem: 25 VÍCELETÁ GYMNÁZIA 5. Třída ŠK. ROK 2011/2012 Gymnázium, Žitavská 2959, Česká Lípa 2 Celkem 2 STŘEDNÍ ŠKOLY UČEBNÍ OBORY ŠK. ROK 2011/2012 VOŠ a SŠ, Bratislavská 2166, Varnsdorf 2 SOŠ a SOU, 28. října 2707, Česká Lípa 1 SŠS Truhlářská 360/3, Liberec 1 SŠG, Dvorská 447/29, Liberec 1 SŠ chovu koní, Kladruby nad Labem 105 Celkem 6 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 11

11 STĚDNÍ ŠKOLY UČEBNÍ OBORY NIŽŠÍ ROČNÍKY ŠK. ROK 2011/2012 SOŠ a SOU, 28. října 2707, Česká Lípa 4 Celkem 4 SUMÁŘ ŠK. ROK 2011/2012 Celkem 31 Z devátých tříd 4 Z nižších ročníků(7., 8.) 2 Z pátých tříd Celkem Řízení školy V oblasti řízení je důsledně využíváno dělení kompetencí dle organizačního řádu a organizačního schématu. Nejužší vedení školy se nad řešením provozních problémů schází každý den, dle potřeby se koná schůze rozšířeného vedení, které zahrnuje zástupce všech úseků. Na tato setkání navazují porady jednotlivých úseků. Vyslovovat se k činnosti organizace tak mají zaměstnanci možnost i mimo pravidelně konané pedagogické rady. Člen rozšířeného vedení Mgr. Ivo Čeřovský Mgr. Miroslav Novotný Mgr. Martina Nehasilová Mgr. Jiřina Endtová Mgr. Vladimíra Hanischová Dagmar Modráčková Venuše Nováková Liběna Růžičková Zuzana Turková Zastupující Vedení školy Vedení školy 1. stupeň Výchovné poradenství 2. stupeň Mateřská škola Školní družina Správní zaměstnanci, ekonomika Školní jídelna 8. Poradenské služby Spolupráce s odbornými institucemi je na dobré úrovni. Pedagogicko psychologická poradenská zařízení poskytují škole kompletní servis potřebných odborných služeb a škola zajišťuje svými pedagogy individuální péči o žáky s rysy SPUCH. Ve školním roce 2011/2012 naše škola neměla žádného integrovaného žáka. Zákonní zástupci žáků mohou využívat v průběhu celého školního roku konzultace s výchovnou poradkyní po osobní domluvě. Ta má k tomuto účelu upravený rozvrh se sníženým úvazkem. Výchovná poradkyně podává informace o možnosti využití dalších poradenských zařízení dle konkrétní situace. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 12

12 9. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Údaje o kontrolách provedených ČŠI Česká školní inspekce (Liberecký inspektorát) v tomto školním roce školu navštívila 1x. V prosinci 2012 proběhla inspekce se zaměřením na státní kontrolu školního vzdělávacího programu, činnosti pedagogické rady, obsahu školního řádu, vlastního hodnocení školy, obsahu organizačního řádu školy. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Inspekční zprávy obdržel zřizovatel a jsou k nahlédnutí v kanceláři školy nebo na internetových stránkách školy. Údaje o kontrolách provedených na škole dalšími orgány a) KHS ve školním roce 2011/2012 byly ve škole provedeny tyto kontroly: 3 kontroly KHS ve školních budovách a ve školní jídelně a výdejně: Počet Sledovaná oblast Výsledky Opatření 1 Školní kuchyně Nevyhovující dlažba a obklady, není výlevka s přívodem teplé a studené pitné vody 2 ZŠ a MŠ Lindava Nevyhovující kvalita pitné vody Ve spolupráci se zřizovatelem provedena rekonstrukce elektroinstalace, podlah a obkladů včetně odpadů a výlevky. Řešeno ve spolupráci s odbornou firmou, byly provedeny další odběry. Zřizovatel v říjnu 2012 zahájí výstavbu vodovodu v Lindavě a Svitavě a provede napojení objektu MŠ na vodovodní řád b) Kontrolu stavu a zabezpečení požární ochrany školy prováděl na základě smlouvy o činnosti p. Michal Wodwud bezpečnostní a požární technik. Cvičné poplachy vyhlášené v součinnosti s ním byly hodnoceny bez závad. Periodické kontroly konají pan Zdeněk Nigrin a paní Anna Límová, pověření funkcí preventistů PO a CO. c) Kontrolu stavu tělocvičen a nářadí provádí pravidelně odborná firma závady byly ihned odstraněny d) Provedena veřejnosprávní kontrola dle 13 odst. 1 Zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů s odkazem na 15 zák. č. 552/1991 Sb. o státní kontrole. Všechny kontrolované oblasti hospodaření školy byly bez závad. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 13

13 10. Úspěchy školy a žáků Sportovní soutěže Akce Kolo Reprezentace Umístění Pohár Rozhlasu Okres Starší žákyně 2. místo Liga škol atletika Okres Žáci třída 2. místo Atletický čtyřboj v Žitavě McDonalds Cup, kopaná Mezin. Berdarová-1.místo-trojskok, slalom 3. místo Okres Žáci ročník 2. místo Floorbalový turnaj Okres II. stupeň o Jarní pohár 5. místo Přespolní běh Okres Žáci ročník 3. místo Běh Cvikovem Kraj Žáci I. i II. stupně účast Tradiční výborné výkony podali naši žáci na Běhu Cvikovem, kde se umístili na medailových pozicích. Dobře nás naši žáci reprezentovali i na dalších sportovních akcích. Školní atletická olympiáda se v tomto školním roce uskutečnila za zájmu široké veřejnosti. Tato událost se tak stala dalším pokusem o vtažení zejména rodičů do dění na naší škole. V okresním měřítku se nám dlouhodobě daří v kopané a atletice. Ostatní soutěže, přehlídky a kulturní akce Akce Kolo Reprezentace Umístění Literární a výtvarná soutěž Okres Požární ochrana očima dětí účast Helpíkův pohár Kraj Žáci 5. ročníků účast Dějepisná olympiáda Okres Kateřina Henkeová 2. místo Dějepisná olympiáda Kraj Kateřina Henkeová 2. místo Novoroční koncert Mezin. Žáci I. i II. stupně - Sever účast Recitační soutěž Okres Šimon Tichý 7. A 1. místo Výtvarná soutěž Okres 5. B podzimní část N. Bor 1. místo Recitační soutěž Kraj Šimon Tichý 7. A 3. místo Den pro ekologii Okres Téma Lužické hory Horní Světlá 1. místo 2. místo Výtvarná soutěž - LESY Okres Jarní část soutěže 4. A 1. místo Na škole proběhla školní kola recitační soutěže, Matematické olympiády, Olympiády z českého jazyka, Dějepisné olympiády, Matematického klokánka, Biologické olympiády a dalších soutěží vyhlašovaných každoročně MŠMT. Jejich vítězové nás reprezentovali na okresních kolech. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 14

14 Mimo uvedený přehled byla realizována hudební a divadelní představení v divadle v Liberci, v Novém Boru a v místním Multikulturním centru Sever, žáci se zúčastnili některých výstav, Burzy středních škol či Knižního veletrhu v Liberci. Absolvovali řadu exkurzí, besed (např. i ve spolupráci s příslušníky Městské policie Cvikov, s dobrovolnými hasiči ve Cvikově i Městskou knihovnou Cvikov) a komponovaných hudebních pořadů. Velký ohlas mezi dětmi, pedagogy a rodiči mělo Pasování čtenářů, které se pomalu ale jistě stává již tradiční akcí vzešlou ze spolupráce školy a Městské knihovny. Naši druháci si připomněli svátek Halloween, který zakončili přespáním ve škole. Na 1. stupni se uskutečnily projekty Vítání podzimu, Rozsvícení vánočního stromu spojeného s prodejem výtvorů našich žáků, a to se zapojením veřejnosti. Děti z mateřské školy Lindava v souladu s naplňováním školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání shlédli divadelní představení a své dovednosti předvedli rodičům a prarodičům v rámci tematických besídek. 11. Výsledky zapojení do regionálních a celorepublikových projektů a) účast v mezinárodních projektech V rámci Svazku škol Schkola pokračovala spolupráce s Mittelschule Jonsdorf (SRN), s níž jsme realizovali vzájemné žákovské výměny se záměrem prohlubování jazykového vzdělávání. S pedagogy a žáky uvedené školy jsme realizovali mezinárodní projekty žáků 9. ročníku ve Cvikově a Jonsdorfu zakončené společnou prezentací skupinových prací v Jonsdorfu. Žáci se účastnili i společných exkurzí, mezi nimiž největší ohlas zaznamenaly návštěvy Žitavy a Drážďan a workshop na téma ochrany lesa a klimatu Prima Klima realizovaný v Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal. Na závěr školního roku se uskutečnila společná vodácká expedice Sázava 2012, která byla koncipována jako vodácký výcvikový a jazykový kurz. Úspěšně se rozjel mezinárodní projekt příhraniční spolupráce a z Cíle3 jsme získali dotaci na výměnu oken a vybudování ekologické učebny, což se podařilo a v dalším školním roce budou tyto prostory navštěvovat žáci naší školy i partnerských škol při společných setkáváních. Pokračovali jsme v projektu Adopce na dálku, při němž na vzdělání africké dívky Cisty přispívají již sedmým rokem jak zaměstnanci školy, tak i naši žáci. b) účast v celorepublikových programech Žáci 1. stupně byli úspěšní i v projektu Zdravé zuby a Pásovec. Oblíbená je mezi nimi i akce pořádaná tradičně s Policií ČR Jezdíme s úsměvem. Aktivně spolupracujeme na sbírkové akci Život dětem a Bílá pastelka. Opakovaně jsme se zapojili i do charitativní akce Šance, která se zaměřuje na pomoc zneužívaným dětem a sociálně znevýhodněné mládeži. Také jsme podpořili sbírku Život dětem. c) účast v regionálních programech ZŠ a MŠ Cvikov se zúčastnila i Dne pro ekologii, který pořádala CHKO Lužické hory a který vyvrcholil vernisáží výtvarných prací, mezi nimiž byla i díla našich žáků, a zábavně naukovým dnem v novoborském městském parku. Zde jsme byli úspěšní a získali i přední umístění. K prohlubování vědomostí žáků v oblasti první pomoci slouží naše tradiční účast v Helpíkově poháru, který vyvrcholil krajským finále v Jablonci nad Nisou. Významnou ekologickou aktivitou školy je zapojení do projektu Šance pro jilmy, jejich výsadba proběhla letos v lokalitě Martinovo údolí. Nově jsme se zapojili ve spolupráci s ZHS do projektu HASÍK, který je určen pro žáky 2. a 6. ročníků a vyvrcholil exkurzí do hasičské zbrojnice v České Lípě. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 15

15 12. Plnění úkolů v oblasti péče o pracovníky a žáky Škola jako samostatný právní subjekt vždy plně respektovala a nadále bude respektovat oprávněné zájmy pracovníků a žáků školy. V oblasti péče o pracovníky, v souladu s platnou legislativou, zabezpečila všechny předepsané formy protipožární a protiúrazové prevence, zajistila formou rozšíření platných pojistných smluv rozšíření forem pojištění pracovníků a žáků. Vedení školy rozhodlo o rozšíření pojistných smluv na zahraničí. Jedná se hlavně o cesty našich žáků a učitelů do sousedního Německa, kde se v rámci mezinárodní spolupráce zúčastňujeme řady projektů a setkávání. Formou samostatných nařízení ředitele je řešena otázka poskytování osobních ochranných prostředků. Čerpání prostředků FKSP na rekreaci a rehabilitaci pracovníků školy a příspěvek na stravování byly ponechány ve stejných relacích. V oblasti BOZP jsme se zaměřili na postupné odstraňování závad zjištěných při preventivních kontrolách a doplňování předepsané dokumentace tak, jak ji vyžadují nové právní normy přijaté i v souvislosti s naším vstupem do EU. V oblasti péče o žáky byla striktně dodržována všechna legislativní opatření. V knize úrazů bylo zapsáno celkem 30 úrazů, z toho 11 bylo registrováno. Při žádném nedošlo k žádnému pochybení ze strany pedagogického dozoru ani jiných pracovníků školy, ve všech případech byla na vině neopatrnost. Z celkového počtu registrovaných bylo odškodněno19. Na odškodnění bylo vyplaceno celkem ,- Kč. 13. Mimoškolní aktivity a) Školní družina Ke konci tohoto školního roku disponovala škola 2 odděleními. Školní družina má k dispozici veškerou potřebnou audiovizuální techniku, využívala videotechniku i sportoviště školy (jak venkovní, tak i tělocvičnu), nově byly pro potřeby ŠD zakoupeny kvalitní stolní hry. V rámci ŠD pokračovaly v činnosti výtvarný kroužek a kroužek pohybových her. b) Účast na soutěžích - uvádí samostatný bod této zprávy (č. 10). c) Nadstandardní nabídka školy V souladu se zřizovací listinou nabízela škola svým žákům následující aktivity - základy keramické práce, florbalový kroužek florbalová liga, kroužek basketbalu, výtvarný kroužek, doučovací skupiny, kroužky anglického i německého jazyka a internetový klub. K využití mimo vyučování tak slouží i učebna výpočetní techniky a multimediální učebna. V prostorách školy se konají i kurzy pro veřejnost. Škola poskytuje prostory i pro činnost kroužků DDM Cvikováček i místních sportovních oddílů. Jedná se zejména o bezplatný pronájem tělocvičny a školního hřiště na aktivity pořádané pro děti a zpoplatněný pronájem pro ostatní zájemce z řad veřejnosti. 14. Plnění učebních plánů a koncepce školy Výuka probíhala podle učebních plánů příslušných vzdělávacích programů, viz bod 3. zprávy, bez výraznějších narušení. Základní myšlenka dlouhodobé vzdělávací koncepce školy byla naplňována - škola poskytovala vzdělávání všem skupinám žáků spádové oblasti - jak žákům talentovaným, tak převažující skupině žáků, jejichž zájmy se ještě nevyhranily, i žákům s diagnostikovaným postižením. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 16

16 15. Trend dalšího vývoje Jako základní a neměnný výkonový ukazatel je nutno chápat počet žáků ve třídách, tomu pak musíme podřídit i organizaci výuky ve školním roce. Celostátní trend ve volbě výuky cizího jazyka stále preferuje angličtinu. Vzhledem k poloze města a rozvoji spolupráce v rámci Svazku škol Schkola by ale bylo chybou nevyužít možností výuky německého jazyka. Proto je již několik let žákům nabízena možnost studia němčiny jako druhého cizího jazyka. Pro podchycení zájmu o němčinu a spolupráci s partnery na německé straně hranice jsou pro žáky otevírány nepovinné hodiny německého jazyka v nižších ročnících a povinně volitelný předmět od 7. ročníku. Ve školním roce 2011/2012 se po 8 letech opět výuka němčiny jako povinného jazyka obnovila. Zájem o tento cizí jazyk projevilo 10 žáků a vedení školy bude výuku tohoto cizího jazyka dále podporovat. Požadavek na rozvoj počítačové gramotnosti populace podporuje zavedení Informatiky jako povinného předmětu od 6. ročníku v minulosti, při postupném přecházení na školní vzdělávací program již od 5. ročníku ve školním roce 2011/2012. Výraznou změnou a modernizací forem výuky byl nákup a instalace interaktivních tabulí včetně počítačů a napojení do školní sítě ve většině kmenových tříd. Ve školním roce 2011/2012 měla škola k dispozici 12 kompletů interaktivních tabulí, 6 v budově I.stupně a 6 v hlavní budově. Na začátku příštího školního roku bude jejich počet navýšen o 3 komplety instalované v hlavní budově. Na dovybavení všech kmenových tříd budou tedy ještě chybět 3 interaktivní tabule, které zamýšlíme v nejbližší době dokoupit. Již teď ale můžou žáci a učitelé naší školy využívat další 2 interaktivní tabule v ekologické dílně a ekologické učebně, které byly pořízeny z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3. V obou budovách jsou také dvě multimediální učebny, které lze rovněž využívat k interaktivní výuce. Již zmíněná realizace školního vzdělávacího programu klade zvýšené požadavky na vyučující, ať už při dalším vzdělávání, tak při volbě moderních vyučovacích metod vedoucích k rozvoji kompetencí žáků tak, jak je stanoví Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 16. Prezentace školy na veřejnosti Aktivity školy se vedení školy i její zaměstnanci snaží veřejnosti přibližovat prostřednictvím Zpravodaje města Cvikova, místního rozhlasu a Českolipského deníku. Akce školy s přeshraničním rozměrem neušly pozornosti Süddeutsche Zeitung (SRN). 17. Základní údaje o hospodaření školy a) Komentář k vyúčtování rozpočtu MěÚ Cvikov za rok 2010 v příloze zprávy b) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům Část A: Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v příloze zprávy Ve Cvikově dne 10. října 2012 Mgr. Ivo Čeřovský, ředitel školy Schvalovací doložka Výroční zpráva byla projednána na zasedání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Bohumila Hynka Cvikov, příspěvkové organizaci dne a následně schválena. Za ŠR při ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov Ve Cvikově dne Andrea Formánková, předsedkyně Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 17

17 Seznam zaměstnanců a jejich pracovní zařazení 2010/2011 Vedení školy Mgr. Ivo Čeřovský ředitel školy Mgr. Miroslav Novotný zástupce ředitele Mgr. Martina Nehasilová vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Jiřina Endtová výchovná poradkyně Třídní učitelé Mgr. Michaela Hokrová 1. A Mgr. Alena Jelínková 1. B Mgr. Jana Nečasová 2. A Mgr. Simona Novotná 2. B Mgr. Gerlinda Laurincová 3. A Mgr. Ivana Žáková 3. B Mgr. Martina Nehasilová 4. A Mgr. Lenka Vodenková 4. B Mgr. Jarmila Růžičková 5. A Mgr. Halina Kaletová 5. B Mgr. Andrea Vojtěchová Jakobi 6. A Mgr. Mgr. Jiřina Endtová 6. B Ing. Dana Chourová 7. A Mgr. Vladimíra Hanischová 7. B Mgr. Irena Knejflová 8. A Mgr. Ivana Jakubová 8. B Mgr. Václav Savka 9. A Mgr. Lucie Votýpková 9. B Dagmar Modráčková MŠ Lindava Učitelé bez třídnictví Mgr. Boris Jakobi Mgr. Lada Kaplánková Mgr. Petra Stránská Mgr. Jiří Walter Mgr. Přemysl Šťástka Lubica Strnádková správce počítačové sítě MŠ Lindava Školní družina Venuše Nováková vedoucí vychovatelka Hana Šimonová vychovatelka THP Liběna Růžičková ekonomka Věra Linhartová hospodářka Zdeněk Nigrin školník (Sad 5. května) Josef Jakub školník (Nerudova 300) Marie Čechová uklízečka (Sad 5. května) Mária Řeháková uklízečka (Sad 5. května) Ivana Trčová uklízečka (Nerudova 300) Jana Dolenská uklízečka (MŠ Lindava) Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 18

18 Školní jídelna Zuzana Turková vedoucí ŠJ Pavlína Kotěborská vedoucí kuchařka Jitka Mlázovská kuchařka Anna Límová pomocná kuchařka Veronika Šušková pomocná kuchařka Štěpánka Šaldová úklid + pomoc. v kuchyni Zaměstnanci na mateřské dovolené Mgr. Diana Herudková učitelka Mgr. Michaela Walterová učitelka Mgr. Monika Tučková učitelka Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 19

19 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 20

20 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 21

21 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 22

22 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 23

23 Akce školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ Vítání prvňáčků beseda s Městskou policií pro žáky 1. ročníků Vlastivědná vycházka pod Zelený vrch 4. ročníky exkurze do Jonsdorfu Motýlí dům atletický čtyřboj v Jablonném učení v přírodě 4. A a 4. B, netradiční výuka ŘÍJEN atletický čtyřboj v německé Žitavě setkání 7. ročníků s K. J. Erbenem v rámci velkého týdne knihoven přespolní běh ročník Rasova Hůrka Česká Lípa Saská zemská výstava ViaRegia v Görlitz 9. ročník návštěva Městské knihovny vycházka poznávání dopravních značek projekt a sbírka Bílá pastelka začátek projektu HASÍK 2. a 6. ročník beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou v MKK LISTOPAD - zahájení florbalové ligy Projektový týden v Marienthalu PRIMA KLIMA - 9. třída proběhla beseda ke sbírce Bílá pastelka pro 4. ročník Vánoční jarmark - soutěž LESY vytvarná soutěž MÚ Nový Bor odbor životního prosředí 1. místo 5. B podzimní část soutěže PROSINEC projekt Hasík Česká Lípa 6. ročník Mikulášskéveršované pásmo pro I. ročník a MŠ Lindava žáci 9. ročníku přednáška ke sbírce Bílá pastelka Exkurze do Drážďan školní kolo Dějepisné olympiády a dopravní hřiště akce - BESIP Vánoční turnaj ve stolním tenisu ročník běh do schodů Vánoční koncert Vánoční besídky Vánoční výzdoba tříd - soutěž LEDEN mezinárodní Novoroční koncert svazku škol Schkola Hotel Sever lyžařský výcvikový kurz Horní Světlá Školní kolo olympiády z Českého Jazyka Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 24

24 ÚNOR proběhla škola nanečisto mezinárodní projekt o Židovských rodinách v Německu Žitava, Drážďany Maškarní rej v MŠ Lindava Maškarní karneval na ledě v Jonsdorfu v rámci svazku škol SChkola a proběhl zápis dětí do I. ročníku Valentýnské překvapení v MŠ Lindava Školní kolo recitační soutěže koncert a country tance Stará almara v MKK Cvikov i. stupeň BŘEZEN Naivní divadlo a Dinopark Liberec I. stupeň Pokračování dějepisného projektu v Terezíně recitace školní kolo I. stupeň vyvrcholení florbalové ligy Naivní divadlo Babu a papoušek beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou I. a II. ročník okresní kolo recitační soutěže v Novém Boru okresní kolo Zeměpisné olympiády beseda se spisovatelem a scénáristou Milošem Kratochvílem návštěva Hasičské zbrojnice ve Cvikově noc s Andersenem DUBEN Jarní festival v Jonsdorfu beseda s Lucií Seifertovou a vernisáž výstavy dějin udatného českého národa Krajské kolo Dějepisné olympiády v Liberci noc v MŠ Lindava Krajské kolo recitační soutěže v Liberci 3. místo MŠ navštívila místní knihovnu liga škol v lehké atletice místo exkurze 7. ročníku Jiřetínské doly a Kalvárie okresní kolo ve Floorbale Kamenický Šenov MŠ lindava den čarodějnic KVĚTEN matematický klokan návštěva charitativního divadelního představení O dvanácti měsíčcích a okresní kolo McDonald Cup I. stupeň literární a výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí HELPÍK Jablonec nad Nisou Krajské kolo Pohár rozhlasu - atletika účast na projektech TECHyes podpora ve vzdělávání v technických oborech - účast na veřejné sbírce Život dětem v roce Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 25

25 ČERVEN divadelní představení Sever, běh do schodů pasování prvňáčků na čtenáře setkání s ilustrátorem Adolfem Dudkem Vodácký kurz soutěž Den pro ekologii Horní Světlá proběhl tradiční fotbalový turnaj tříd v malé kopané soutěž Den pro ekologii divadelní představení pro DPS exkurze do Prahy 5. ročníky atletická závěrečná olympiáda II. stupeň a vyhlášení výsledků soutěže LEONARDO DA CVIKOV rozloučení se školním rokem slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků v Severu a rozloučení s létem pro I. stupeň Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 26

26 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 27

27 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 28

28 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 29

29 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 30

30 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 31

31 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 32

32 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 33

33 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 34

34 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 35

35 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 36

36 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 37

37 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 38

38 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 39

39 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 40

40 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 41

41 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 42

42 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 43

43 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 44

44 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 45

45 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 46

46 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 47

47 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 48

48 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 49

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více