MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST"

Transkript

1 MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST MASNÁ UŽITKOVOST - MASO - vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina - MASO - kosterní svalovina včetně kostí, vaziva, šlach a tuku masa na kosti - VÝKRMNOST - schopnost produkovat svalovinu a tuk z živin - VYKRMENOST - schopnost nasadit maso a tuk (stupeň nasazení svalstva a tuku na zvířeti) - ZMASILOST - stupeň vývinu a nasazení svalstva (masa) - PROTUČNĚLOST - stupeň vývinu a uložení tuku Kvalita masa je ovlivněna těmito faktory - druh - plemeno - pohlaví - vykrmenost - věk - zacházení se zvířaty před porážkou Hodnocení - na živém zvířeti - řeznické hmaty (7-9) - na mrtvém (zabitém) zvířeti - kvantitativní rozbor - kvalitativní rozbor Vady masa PSE (Pale, Soft, Exudative) - bledé, měkké, vodnaté - prasata, krůty - prudký pokles ph 5,4-5,6 - vyšší teplota - částečná denaturace bílkovin, světlá barva a uvolnění vody - maso kyselé DFD (Dark, Firm, Dry) - tmavé, tuhé, suché - skot, Duroc - malá změna ph - 6,4-6,8 - maso málo šťavnaté, hnědočerné barvy - maso zásadité Hodnocení masné užitkovosti Jatečný rozbor v den porážky (30 minut po porážce) - JV - jatečná výtěžnost (%) - ČJV- čistá jatečná výtěžnost (%) - brutto přírůstek (hrubý) - zahrnuje přírůstek veškeré živé hmoty i nepoživatelných částí těla - netto přírůstek (čistý) - hodnocení živého přírůstku a částečně i výtěžnosti - JOT (JUT) = jatečná hmotnost = jatečně opracované tělo (jatečně upravený trup) = hmotnost jatečně opracovaných půlek (čtvrtí)

2 Jatečná výtěžnost - telata % - mladý skot % - vyřazené krávy % - masné prase % - jehně 50 % - vyřazená ovce % - brojler % - kuře % - slepice % - krůta % - kachna pekingská % - kachna pižmová % - husa % - králíci % Technologický rozbor masa 24 hod po porážce - půlka se bourá na svalovinu, ořez a kosti - min. 12 hod v chladícím boxu - podíl předních čtvrtí - podíl zadních čtvrtí - poměr předních čtvrtí k zadním čtvrtím - podíl HMČ - hlavní masité části (%) - podíl masa na kýtě Kategorie masa Skot - hodnotné části - svíčková, roštěnec, kýta - cca 43 % - středně hodnotné části - plec, podplečí, krk - cca 32 % - málo hodnotné části - bok s kostí a bez kosti, hrudí - cca 26 % Prasata - podíl hlavních masitých částí - krkovice, pečeně, plec bez nožky, kýta bez nožky - podíl převážně tučných částí - hřbetní sádlo, plst, bůček - podíl méněcenných částí - hlava, nožičky Laboratorní rozbor 48 hod po porážce - vzorky - nejdelší zádový sval - sval pološlašitý (tzv. šál) - %volně vázané vody - %pevně vázané vody - S popř. popeloviny (min. látky) - % bílkovin - % tuku JOT - jatečně opracovaný trup JUT - jatečně upravený trup Skot - hmotnost celého těla nebo hmotnost 2 jatečně opracovaných teplých půlek (4 čtvrtí) masa téhož zvířete do 30 min po porážce po vykrvení, vykolení a stažení z kůže, bez hlavy oddělené od trupu před 1. krčním obratlem, bez nohou oddělených v dolní části zápěstního a zánártního kloubu, bez míchy, bez orgánů dutiny hrudní, břišní, pánevní vyňatých s přirostlým lojem, bez podkožního loje nad svrchním šálem, bez ledvin, pánevního a ledvinového loje, u mladých býků, býků a volků bez šourkového loje, u jalovic bez vemenního loje, u krav bez vemene a přirostlého vemenního loje, bez blanité a svalnaté části bránice, bráničního pilíře, bez oháňky oddělené mezi posledním obratlem křížovým a 1. obratlem ocasním a bez společné krkavice s přirostlým lojem.

3 Tele - tělo s ledvinou, bez kůže, hlavy oddělené od trupu za 1. krčním obratlem, bez nohou oddělených v karpech a tarzech, bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, bez krkavice i s přirostlým lojem. Ovce - tělo bez kůže, hlavy oddělené od trupu před 1. krčním obratlem, bez nohou oddělených v karpech a tarzech, bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní vyňatých s přirostlým lojem bez ocasu odděleného mezi ocasním obratlem, bez pohlavních orgánů a bez vemena, bez míchy u ovcí starších 12. měsíců, ledviny s ledvinovým lojem zůstávají u těla. Prasata - hmotnost 2 jatečně opracovaných půlek do 30 min po porážce po vykrvení, vykolení a bez mozku a míchy, orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, pohlavních orgánů, jazyka, špárků a pašpárků, ledvin, plstního sádla, bránice a bráničního pilíře, výkrojů očích a ušních. Drůbež - hmotnost zvířete bez krve, hlavy, běháků a peří, orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, k hmotnosti JUT se připočítává hmotnost krku, svalnatého žaludku, srdce, jater (tzv. jedlé droby). SEUROP - systém klasifikace JUT (JOT) zvířat Skot - hodnocení jatečných těl v teplém stavu - 6 tříd zmasilosti - S, E, U, R, O, P - 5 tříd protučnělosti 1 (velmi slabá), 2 (slabá), 3 (střední), 4 (silné), 5 (velmi silné) - třída jatečné stavby - podle hlavních masitých partií (kýta, hřbet, plec) Prasata - Třídy jakosti klasifikovaných JUT prasat s přejímací hmotností od 60 do 120 kg (podíl svaloviny -%) - S - 60 % a více - E - 55 až 59,9 % - U - 50 až 54,9 % - R - 45 až 49,9 % - O - 40 až 44,9 % - P - méně než 40 % Třídy jakosti klasifikovaných JUT nepodléhající rozdělení - Prasata - N - JUT do 59,9kg včetně- T - JUT nad 120kg - Z - JUT zmasilých prasnic a řezanců, svalstvo na všech částech velmi dobře vyvinuté, dobře vyvinutá zvláště kýta a pečeně, tvary jsou zaoblené, vrstva sádla je poměrně vyvinutá - H - JUT hubených prasnic a řezanců, svalstvo méně vyvinuté, JUT neodpovídají znakům stanoveným pro zařazení do třídy jakosti Z - K - JUT kanců a kryptorchidů Kvalita masa a tuku výživná hodnota - obsah bílkovin - obsah tuků - obsah minerálií - obsah vitamínů senzorické vlastnosti - barva masa - mramorování masa - šťavnatost masa - jemnost masa - chutnost technologické vlastnosti - barva masa - ph masa - vaznost masa - křehkost masa - kvalita tuku hygienické vlastnosti - objektivně - labor. metody - subjektivně - degustace (senzorické a organoleptické hodnocení) SKOT - kategorie jatečných zvířat a označení JUT - telata do 150 kg - kvalitní dietetické maso - mladý skot nedospělý skot - býčci a jalovičky 150 kg -12 měsíců věku - mladý býk (A) - nedospělé samčí zvíře od 12 do 24 měsíců - býci (B) - samčí nekastrovaná dospělá zvířata nad 24 měsíců věku - volek - kastrovaná samčí zvířata nad 12 měsíců věku - vůl (C) - kastrovaná zvířata samčího pohlaví - kráva (D) - samice od 1. otelení - jalovice (E)- samice nad 12 měsíců věku do 1. porodu PRASATA - kategorie jatečných zvířat - selata - živá hmotnost do 50 kg - mladá prasata - živá hmotnost nad 60 kg - výseková prasata - živá hmotnost od 80 do 120 kg - těžká sádelná prasata - výkrm nad 120 kg živé hmotnosti

4 MLÉČNÁ UŽITKOVOST - MLÉČNOST - schopnost matek poskytnout mléko pouze pro odchov mláďat (objem mléka, který stačí na odchov mláďat), termín u matek, které se nedojí (králice, prasnice, fena, kočky) - DOJIVOST - objem vyprodukovaného mléka, hodnocený za laktaci - DOJNOST - schopnost produkce mléka pro mládě a potřebu člověka - DOJITELNOST - schopnost uvolňovat mléko (zcela pustit mléko), reagovat na dojící zařízení vyloučením mléka - MLEZIVO - colostrum, mléko nezralé, první sekret mléčné žlázy s vyšším obsahem solí (minerální látky), bílkovin, tuku a nižším obsahem laktózy, prvních 24 hod po porodu vysoká hladina gamaglobulinů (rychle klesá) -zajištění pasivní imunity mláděti - MLÉKO - zralé mléko (produkováno po mlezivu), využitelné pro lidskou výživu Rozdíly ve složení zralého a nezralého mléka Zralé mléko Nezralé mléko Voda 87 % 75 % Bílkoviny 3 % 15 % Tuk 4 % 5 % Cukr 5 % 3,5 % Minerální látky a vitamíny 1 % 1,5 % Sušina tuk, bílkoviny, cukr, minerální látky a vitamíny Typy mléka u samic - dle bílkovin - mléko kaseinové (kráva, koza, ovce), hlavní bílkovinou kasein (víc než 75 %) - mléko albuminové (člověk, masožravci, koně, lichokopytníci), má méně než 75 % kaseinu z celkového množství bílkovin Produkce mléka jednotlivých druhů Kráva dojnice - délka laktace - 10 měsíců (305 dnů - normovaná) - užitkovost až kg za laktaci - nejvyšší dojivost laktace - v rámci 1. laktace nejvyšší dojivost od týdne - tele zdvojnásobí svou váhu za 47 dnů - nejvýznamnější zdroj bílkovin a minerálních látek Koza - délka laktace měsíců - užitkovost kg, denně 2-8 kg mléka - nejvyšší dojivost - 4. laktace - kůzle zdvojnásobí svou váhu za 22 dnů - pro alergiky (na kravské mléko) - bílkoviny 2,7-3,5 %, tuk 3-4 % Prasnice - délka kojení 4-8 týdnů - užitkovost za dobu kojení kg mléka - denní množství 2-5 kg mléka - sele zdvojnásobí váhu za 10 dnů Ovce - délka laktace měsíců, denně 0,5-3 kg - užitkovost kg (600 kg) - s odchovem o 150 kg méně - jehně zdvojnásobí svou váhu za 15 dnů - výživná hodnota 2x vyšší než kravské mléko Klisna - délka laktace 4-6 měsíců - denní produkce kg mléka - roční produkce kg mléka - pro diabetiky, kojence, proti TBC a rakovině - složení mléka velmi podobné lidskému Králice - denní produkce g (dle hmotnosti samice) - kojení po dobu od 3 týdnů (cca 30 dní) do 8 týdnů - mléčnost dána rozdílem hmotností vrhu v 21 dnech a při narození - na 1 g přírůstku jsou potřeba 2 g mléka - králíče zdvojnásobí svou váhu za 6 dnů - bílkoviny 10,5 %, tuk 15,5 % Chemické složení mléka Druh voda sušina bílkoviny tuk laktóza popel skot 87,6 12,4 3,3 4 4,6 0,7 koza 86,9 13,1 3,7 4 4,4 0,8 ovce 84 16,4 5,1 6,1 4,2 0,9 buvol ,9 7,9 4,6 0,7 sob ,6 1,4 prase ,2 7 4,2 0,6 králík ,5 15,5 2 2,2 pes ,5 8,3 3,8 1,2 kočka kůň ,8 1,6 7,1 0,5 člověk , ,2

5 Laktační křivka - laktace - doba produkce mléka = od porodu do zaprahnutí - laktační křivka - grafické znázornění množství nadojeného mléka v jednotlivých měsících - zaprahnutí - první den, kdy kráva přestane dojit - stání na sucho - od zaprahnutí do porodu (max. 8 týdnů, 2 měsíce) - mezidobí - období od porodu do porodu popř. od laktace do laktace - SP = mezibřezost, service perioda - od otelení do nového zabřeznutí - gravidita (březost) - od zabřeznutí do porodu Perzistence laktace - schopnost udržet co nejdéle vyrovnanou užitkovost - v praxi je používán Johanssonův index perzistence P2 : 1 - % poměr užitkovosti za druhých 100 dnů laktace k užitkovosti za prvních 100 dnů laktace dojivost za den laktace P2 : 1 = x 100 dojivost za den laktace - hodnota indexu perzistence P2 : 1 - stupeň perzistence a tvar laktační křivky - 1. laktace vyšší P2 : %, 2. a další laktace P2 : % - OK - laktační křivka s velkou perzistencí (vyrovnaná, pozvolna klesá) - NE - laktační křivka s nízkou perzistencí (křivka strmě stoupá a příkře klesá) Hodnota P 2 : 1 Stupeň perzistence Tvar laktační křivky nad 90 - Příliš plochá 80,0 89,9 Velmi dobrý Plochá 70,0 79,9 Dobrý Normální 60,0 69,9 Málo uspokojivý Strmá do 59,9 Špatný Příliš strmá

6 OCHRANA ZVÍŘAT Ochrana zvířat - soubor opatření a podmínek, které umožní zvířeti uspokojit jeho biologické potřeby a prožívat plnohodnotný život Etika - správné, morální zacházení se zvířaty Etologie - nauka o chování zvířat Citát: Velikost národa a jeho morální pokrok se může měřit podle způsobu zacházení se zvířaty." Mahátma Gándhí Oblasti ochrany zvířat - hospodářská zvířata - skot, prasata, ovce, kozy, drůbež - zvířata v zájmových chovech - chovné stanice, domácnosti - chovy volně žijících zvířat - zoo, stanice hendikepovaných zvířat - pokusná zvířata - výzkumné ústavy, školy, farmak. a kosm. spol. Ochrana zvířat se vztahuje k zacházení se zvířaty od jejich narození do smrti z hlediska - ošetřování, výživa a napájení, hygiena prostředí - šlechtění, plemenitby a rozmnožování - využívání, přepravy - léčení, zdolávání hromadných onemocnění - usmrcování zvířat WELFARE - anglický termín - životní pohoda zvířat - dle Webstera (1999) - schopnost zvířete vyhnout se strádání a zachovat si zdatnost - posouzení pohody zvířat podle metody - 5 svobod - na zhoršenou pohodu zvířete poukazují změny v jeho chování, jako stereotypní chování nebo abnormální nečinnost a neschopnost reagovat 5 svobod 1. Svoboda od žízně, hladu a podvýživy 2. Svoboda od nepohodlí 3. Svoboda od bolesti, zranění a nemoci 4. Svoboda uskutečnit normální chování 5. Svoboda od strachu a úzkosti Orgány ochrany zvířat - Ministerstvo zemědělství (Mze) - Orgány veterinární správy - Ústřední orgány státní správy a Akademie věd - Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany v rámci své působnosti - Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - Na úseku ochrany zvířat vykonávají též ve vymezeném rozsahu působnost OBCE. Právní normy pro ochranu zvířat Přímá ochrana - zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb. - vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 39/2009 Sb. (vyhláška č. 39/2009 Sb. nabyla účinnosti ), - vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb. a vyhlášky č. 464/2009 Sb. (vyhláška č. 464/2009 Sb. nabyla účinnosti ), - vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování, ve znění vyhlášky č. 424/2005 Sb., - vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat, - vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, - vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání (účinnost od ), - vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě (účinnost od ), - vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu (účinnost od ) - zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (platnost do ), - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (účinnost od ). - Vzhledem k tomu, že je Česká republika členem Evropské Unie, je v rámci přímé ochrany zvířat nutno dodržovat také nařízení ES.

7 Nepřímá ochrana - zahrnuje právní předpisy, které upravují - zacházení se zvířaty - stanoví způsob a podmínky chovu, plemenitby zvířat - základní pravidla péče o zvířata - problematika nepřímé ochrany při zacházení se zvířaty je upravena různými právními předpisy týkajícími se zdraví - veterinární péče, chovu zvířat, myslivosti, rybářství, krmiv, ochrany přírody a krajiny, ochrany životního prostředí, zoologických zahrad, podnikání - obchod se zvířaty a drezúra atd. Na základě 21 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydal ÚKOZ (poradní orgán ministra) doporučení. Ta mohou posloužit jako vodítko k řešení problémů, které přináší praxe. Doporučení ÚKOZ Provozování stanic pro handicapovaná zvířata a podobných zařízení Doporučení ÚKOZ Pomoc zvířatům z naší přírody v nouzi Doporučení ÚKOZ k regulaci populací toulavých koček Doporučení ÚKOZ k přepravě laboratorních zvířat Doporučení ÚKOZ Podmínky chovu plazů v zajetí Doporučení ÚKOZ Podmínky chovu savců v cirkusech Doporučení ÚKOZ Podmínky chovu savců volně žijících druhů v zajetí Nevládní organizace ochrany zvířat - zahraniční - WSPA - World Society for Protection of Animals (proti utrpení zvířat) - CIWF - Comparisson in World Farming (ochrana hospodářských zvířat) - RSPCA - Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ochrana zvířat proti týrání) - RSPB-Royal Society for the Protection of Birds (ochrana ptáků) - EUROGROUP for Animal Welfare Nevládní organizace ochrany zvířat CZ -Nadace na ochranu zvířat -Společnost pro zvířata -Liga na ochranu zvířat -Different life -Sdružení na ochranu velkých koček -Svoboda zvířat -Sdružení na ochranu zvířat -Ochránci hospodářských zvířat -První společnost za práva koček -Pražský spolek ochránců zvířat -Přátelé přírody

8 GENETIKA A ŠLECHTĚNÍ OBECNÁ GENETIKA - Genetika - nauka o dědičnosti a proměnlivosti živých organismů - Dědičnost - schopnost organismů přenést znaky a vlastnosti na potomstvo - Proměnlivost - schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám - nedědičná - znaky se mění vlivem vnějších podmínek (barva srsti ovlivněná slunečním zářením), změny nejsou dědičné - modifikace - dědičná - založení znaků se mění vlivem vnějších podmínek (radioaktivní záření, buněčné jedy) a projeví se změnou znaku (nový typ zbarvení), změny jsou dědičné - předání na potomstvo - mutace Znaky kvalitativní (alternativní) - výskyt jiné kategorie bez přechodů - černá/červená, rohatost/bezrohost geny velkého účinku - zootechnicky znak Znaky kvantitativní - spojitá proměnlivost (kg, cm) - sledování skupiny zvířat - individuální hodnoty od + do -(živá hmotnost, produkce mléka) - mnoho genů malého účinku - zootechnicky vlastnost Gen část DNA, schopná funkčně zabezpečit syntézu aktivní jednotky Genotyp soubor genů, určuje rozsah a míru fenotypových možností Fenotyp soubor znaků a vlastností F = G + P Alely kvalitativně změněné formy genu (A-a) Homozygot stejná kvalita obou genů pro znak (AA, BB, cc) Heterozygot různá kvalita obou genů pro znak (Aa, Bb, Cc) PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE A JEJÍ SLOŽKY Plemenářská práce - soubor všech zootechnických, organizačních a plemenářských opatření, vedoucích ke zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat CÍL optimalizace genotypu zvířat do konkrétních podmínek, bez maximálního zisku 1. Komponenty plemenářské práce 2. Metody plemenitby 3. Šlechtitelské programy 1. KOMPONENTY plemenářské práce a) výběr (selekce) - přirozený (přírodní) / umělý - pozitivní/negativní b) kontrola užitkovosti (KU) a kontrola dědičnosti (KD) c) bonitace hodnocení zvířat a úrovně chovu d) připařovací výběr výběr vhodných dvojic k páření 2. METODY PLEMENITBY a) zootechnické členění - čistokrevná plemenitba - křížení b) genetické členění - metody využívající podobnost rodičů a potomků (aditivní působení genů) - metody využívající heterózní efekt 3. ŠLECHTITELSKÉ PROGRAMY a) selekční programy aditivní složka (skot) b) hybridizační programy maximalizace efektů (prasata) KU (kontrola užitkovosti) - sledování definovaných užitkových vlastností zvířete podle přijatého systému pro využití v selekci KD (kontrola dědičnosti) - porovnání potomků a rodičů, porovnání potomků a vrstevníků

9 SELEKCE Cíl - změna genetického založení populace - změna dědičného základu hospodářských zvířat v žádoucím směru Podle účinnosti a záměru - pozitivní ( + užitkovost, zdravotní stav) - negativní (věk, nemoci, - užitkovost) Podle věku zvířete - předběžná dle zevnějšku a původu - hlavní dle KU vlastní - konečná dle KD potomků Variabilita - proměnlivost populace Výběrová základna - populace, ve které uskutečníme výběr Intenzita - podíl zvířat vybraných z výběrové základny Generační interval - období mezi 2 generacemi Výběrová hranice - konkrétní hodnota, která odděluje vybraná zvířata od vyřazených Genetický zisk - rozdíl mezi užitkovostí potomstva a průměrnou užitkovostí rodičovské populace, násobený koeficientem dědivosti TYP SELEKCE (na 1 znak) - Stabilizační populace má stejný průměr, snižuje se proměnlivost - Direkcionální výběr 1 směrem, zvířata s vyšším průměrem znaku - Disruptivní výběr 2 směry, extrém + a - POSTUP SELEKCE (na více znaků) - Tandemová (postupná) nejdřív 1 znak, pak další, zdlouhavé - Dle nezávislých výběr. úrovní limity pro znaky, v 1 znaku minus vyřazení - Simultánní (dle celkového zhodnocení, selekční indexy) sledování všech znaků, každý znak dostane body a koeficient významnosti = index - Selekční index = komplexní vyjádření celkové hodnoty zvířete na základě hodnocení všech selektovaných znaků a vlastností. Selekční index vyjadřuje číselnou hodnotu, úměrnou celkové plemenné hodnotě jedince METODY SELEKCE Využívající složky genotypové proměnlivosti se selekcí na 1 znak - Hromadná všichni jedinci nad průměrem bez ohledu na původ - Rodinná celé nadprůměrné rodiny, bez ohledu na podprůměrné jedince - Kombinovaná nadprůměrní jedinci z nadprůměrných rodin Využívající aditivní složky genotypové proměnlivosti se selekcí na více znaků - Dle selekčních indexů Využívající neaditivní složky genotyp. proměnlivosti - Rekurentní selekce dle heterozního efektu, porovnání s testerem - Reciproká rekurentní selekce populace se porovnají navzájem Účinnost selekce - Kriteriem účinnosti selekce a tím cílem šlechtění je genetický zisk( G) zlepšení užitkovosti - K dosažení co největšího genetického zisku je třeba analyzovat faktory, které se podílejí na jeho realizaci G = d. h 2 Přenos genetického zisku - Přenos genetického zisku do další generace se realizuje 4 cestami: 1. z otců na syny (40%) 3. z matek na syny (30%) 2. z otců na dcery (20%) 4. z matek na dcery (10%) PLEMENNÁ HODNOTA (PH) - vyjadřuje, jak se otec projeví na potomstvu - genotypová hodnota zvířete - čím známější genotyp, tím lépe přesnější předpoklad chování jeho genetické informace v další generaci

10 OBECNÁ PLEMENNÁ HODNOTA odhad na základě páření samce s více samicemi vyjadřuje schopnost jedince v určité populaci (v níţ se testoval) přenášet své uţitkové vlastnosti na potomstvo SPECIÁLNÍ PLEMENNÁ HODNOTA zjišťuje se na základě kombinací dvou genotypů (př. linií) vyjadřuje PH linie při páření s linií s níţ byla testována METODY PLEMENITBY - GENETICKÉ ČLENĚNÍ 1. Metody využívající aditivní složky genotypu a podobnosti rodičů a potomků 2. Metody využívající neaditivní složky genotypu - heterózní efekt Metody využívající aditivní složky genotypu a podobnosti rodičů a potomků Čistokrevná plemenitba chov podle rodin chov podle linií příbuzenská plemenitba (inbreeding) - páření příbuzných, společný předek do 5. generace - úzká - rodiče x potomci, sourozenci - střední (blízká) - strýc x neteř, bratranec x sestřenice - vzdálená - pravnuk x pravnučka osvěžení krve - jednorázové připáření samce stejného plemene z cizího prostředí Pozměňovací křížení zušlechťovací křížení - přilití krve - jednorázové připáření samce cizího plemene - meliorační křížení - opakované použití samce cizího plemene pro udržení genů převodné (vyhlazovací) - nahrazení původního plemene jiným - český strakatý skot kombinační (novoplemenné, tvůrčí) - kombinace plemen pro vytvoření nového - angloarab - jednoduché - složité

11 Metody využívající neaditivní složky genotypu - heterózní efekt Se selekcí na kombinovatelnost - křížení inbredních linií - křížení syntetických linií - křížení chovných linií Bez selekce na kombinovatelnost - diskontinuitní křížení - jednoduché, zpětné, tří a více plemenné - kontinuitní křížení - střídavé - střídání 2 plemen - rotační - střídání (rotace) 3 plemen - mezidruhové křížení Dvouplemenné křížení, Tříplemenné křížení Zpětné křížění Střídavé křížení, Rotační křížení Šlechtitelský program (ŠP) - biologická část navrhuje a řeší komplex genetických, chovatelských a zoohygienických opatření - ekonomická část posuzuje náklady a výnosy plynoucí z realizace biologické části programu a rozhoduje o optimalizaci jednotlivých kroků programu s cílem dosažení zisku - ŠP selekčního typu selekční program aditivní složka genotypu - u skotu a má standardní sled kroků - test fenotypu odhad PH selekce nová generace - ŠP hybridizačního typu hybridizační program neaditivní složkou genotypu hledá se optimální kombinační návaznost. u prasat Selekční program v chovu skotu ŠP v chovu skotu je zejména v dojených populacích založen na těchto principech: systematická testace býků přesnost a intenzita býků a matek býků (MB) připařování krav prověřenými býky (zlepšovatelé) řízení rozsahu a forem křížení organizovaná selekce v samičí populaci

12 Hybridizační program v chovu prasat Šlechtitelské chovy cca 5% stavu (dále se člení na nukleové chovy, chovy otcovských plemen a rezervní chovy pro šlechtění) Rozmnožovací chovy cca 10% stavu Produkční chovy cca 85 % stavu - do pozice mateřské = šlechtění na znaky reprodukce - do pozice otcovské = šlechtění na znaky produkční Pozice A mateřská plemena šlechtí se hlavně na znaky reprodukce a přiměřenou masnou užitkovost (české bílé ušlechtilé, Přeštické černostrakaté, syntetická linie) Pozice B otcovská plemena pevná konstituce, dobrá výkrmnost a jatečná hodnota (české výrazně masné, Landrace, syntetická linie) Pozice C otcovská plemena vynikající jatečná hodnota (Duroc, Hampshire, Belgická landrace, Pietrain, syntetická linie) Šlechtitelský program v chovu ovcí Realizovaný systém hybridizace předpokládá diferenciaci: - Pozice A plemena mateřská domácího původu veškerý dostupný samičí materiál - Pozice B plemena speciální plodná ovce romanovská, finská - Pozice C plemena speciální masná Suffolk, Berrichon, Texel Šlechtitelské programy v chovu drůbeže Princip šlechtění firemní činnost výrobní tajemství a zahrnuje: chov výchozích čistokrevných linií v ŠCH je třeba chovat minimálně 8-10 linií pro užitkový typ (část produkční, část rezervní), jako zdroj genů je třeba chovat co nejvíce tradičních plemen a lokálních populací testace linií na vzájemnou kombinovatelnost prověřování linií a kombinací produkty selekce a křížení se testují staniční metodou a selekce je provedena dle výsledků testů nejlepší kombinace linií jsou realizovány v systému rozmnožování finálních hybridů Organizace šlechtitelský chov udržuje čistokrevné linie, kmeny, provádí novošlechtění a udržovací chov (5%) prarodičovský chov první křížení linií pro získání hybridních rodičů u víceliniových hybridů(5%) rodičovský chov křížení linií pro výrobu užitkových hybridů, výroba násadových vajec pro líhnutí finálních hybridů (20%) užitkové chovy produkce vajec a drůbežího masa (70%) Šlechtitelské programy v chovu králíků - komerční báze pro účely produkce brojlerového králíka. - Brojlerový králík je užitkovým typem, který je meziplemenným, případně meziliniovým hybridem. - Šlechtitelské programy využívají k tvorbě finálního hybrida plemena střední masná: kalifornský, Novozélandský bílý, Velký světlý stříbřitý, Burgundský, Český albín aj. - produkce masa - šlechtění zaměřeno na znaky produkce a reprodukce. - mateřské populace (linie) na ukazatele reprodukce a produkce, - otcovské linie na ukazatele produkce a jatečné hodnoty. - finální produkt je nejčastěji čtyřliniový hybrid. - Principy šlechtění a organizační zajištění je shodné s výše uvedeným u šlechtění drůbeže.

MLÉČNÁ A MASNÁ UŢITKOVOST

MLÉČNÁ A MASNÁ UŢITKOVOST MLÉČNÁ A MASNÁ UŢITKOVOST Ivana Gardiánová Katedra obecné zootechniky a etologie MLÉČNÁ UŢITKOVOST MLÉČNOST schopnost matek poskytnout mléko pouze pro odchov mláďat (objem mléka, který stačí na odchov

Více

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév.

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév. Masná užitkovost MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, chrupavek, vaziva, šlach, tuku, nervové tkáně a cév. VÝKRMNOST-schopnost produkovat svalovinu

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

MASNÁ A MLÉČNÁ UŢITKOVOST

MASNÁ A MLÉČNÁ UŢITKOVOST MASNÁ A MLÉČNÁ UŢITKOVOST MASNÁ UŢITKOVOST MASO - vše co se z jatečných zvířat pouţívá jako potravina MASO - kosterní svalovina včetně kostí, vaziva, šlach a tuku maso na kosti VÝKRMNOST - schopnost produkovat

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

Šlechtitelské + hybridizační programy

Šlechtitelské + hybridizační programy Šlechtitelské + hybridizační programy Plemenářská práce širší pojetí souhrn zootechnických + organizačních + ekonomických opatření cíl všestranné zvyšování užitkovosti prasat užší pojetí zásahy do genotypové

Více

Kontrola užitkovosti prasat

Kontrola užitkovosti prasat Kontrola užitkovosti prasat Metodické pokyny SCHP A. Kontrola reprodukčních vlastností kanců + prasnic B. Provádění zkoušek vlastní užitkovosti prasat (VU) Metodika MZe ČR C. Testování finálních hybridů

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra speciální zootechniky Ukazatele kvality JUT nelze měřit přímo na živém

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4.8.2006 Úřední věstník Evropské unie L 214/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

Plemenitba. - Cílevědomé rozmnožování zvířat k dosažení maximálního genetického zisku (u hospodářských zvířat)

Plemenitba. - Cílevědomé rozmnožování zvířat k dosažení maximálního genetického zisku (u hospodářských zvířat) Plemenitba Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, ajzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha becná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. becná zootechnika (cvičení), Hajič, Košvanec, 1998,

Více

Plemena prasat rozdělujeme podle

Plemena prasat rozdělujeme podle Plemena prasat Plemena prasat rozdělujeme podle 1. stupně prošlechtění primitivní vznikla působením přírodních podmínek s malým podílem umělého výběru, staročeský hřebenáč zušlechtěná vznikla z primitivních

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovných zařízeních plemenných

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

CHOVNÝ CÍL A STANDARD

CHOVNÝ CÍL A STANDARD SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU CHOVNÝ CÍL A STANDARD ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU b ř ezen 2012 1 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují na období nejbližších pěti

Více

Selekční efekt. Úvod do šlechtění zvířat 1

Selekční efekt. Úvod do šlechtění zvířat 1 Selekční efekt Úvod do šlechtění zvířat 1 Dědičnost tělesné výšky u lidí ( F. Galton 1800-1911) Generac Odchylky od průměru populace e Rodičů -6,0-4,5-3,0-1,5 0 +1,5 +3,0 +4,5 +5,0 Potomků -4,0-2,5-1,5-1,0

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Výsledky reprodukce dojnic v inseminačním obvodu (zadáno) Fyzioterapie u koní (zadáno) Využití různých

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém 2004-03-05 TVAROVÉ VLASTNOSTI: Typ: Třídění hospodářských zvířat, jejich plemen dle typů řeší typologie hospodářských zvířat. Jedná se o nauku, která pomáhá utřídit rozsáhlé informace o vlastnostech, užitkovosti

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění dojeného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Postupy při šlechtění Testování a posuzování vlastností zvířat Kontrola dědičnosti Šlechtitelské programy Šlechtění stád Testace

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

QTL u koní. Kmen je skupina koní v rámci plemene, odlišných morfologických a užitkových vlastností (šlechtění na tažné a jezdecké využití).

QTL u koní. Kmen je skupina koní v rámci plemene, odlišných morfologických a užitkových vlastností (šlechtění na tažné a jezdecké využití). QTL u koní Dnešní plemena koní se odvozují od divokých předků, od: Equus przewalskii (kůň Převalského-kertaka) Equus gmelini (kůň západní) Equus gracilis (kůň severský) Pojmy plemenitby Plemeno je skupina

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů českého strakatého skotu chovný cíl a standard šlechtitelský program českého strakatého skotu duben 2007 brozura.indd 16 24.7.2009 9:56:59 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Legislativní opatření při chovu zvířat

Legislativní opatření při chovu zvířat Etologie hospodářských zvířat Legislativní opatření při chovu zvířat Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky http://eagri.cz/public/web/mze/ http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

Zpeněžování jatečných prasat. Vyhláška 194 O způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl zvířat

Zpeněžování jatečných prasat. Vyhláška 194 O způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl zvířat Zpeněžování jatečných prasat Vyhláška 194 O způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl zvířat Základní pojmy jatečná prasata prasata, která nebyla použita k plemenitbě, vykrmená nebo vyřazená

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

GENETIKA A ŠLECHTNÍ OBECNÁ GENETIKA. Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní

GENETIKA A ŠLECHTNÍ OBECNÁ GENETIKA. Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

Aktivita Název inovace Cvičení 1 - Odběr vzorků k laboratorním vyšetřením Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu

Aktivita Název inovace Cvičení 1 - Odběr vzorků k laboratorním vyšetřením Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory Termín realizace inovace ZS 2012 KA 1 - inovace výuky Cvičení 1 - Odběr vzorků k laboratorním vyšetřením

Více

Šlechtitelský program plemene limousine

Šlechtitelský program plemene limousine Šlechtitelský program plemene limousine 1. Historie chovu plemene limousine Plemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie.Tato oblast je klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až

Více

Aktivita Název inovace Cvičení 1 - Odběr vzorků k laboratorním vyšetřením Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu

Aktivita Název inovace Cvičení 1 - Odběr vzorků k laboratorním vyšetřením Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory Termín realizace inovace ZS 2013 KA 1 - inovace výuky Cvičení 1 - Odběr vzorků k laboratorním vyšetřením

Více

Konzervační genetika INBREEDING. Dana Šafářová Katedra buněčné biologie a genetiky Univerzita Palackého, Olomouc OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.

Konzervační genetika INBREEDING. Dana Šafářová Katedra buněčné biologie a genetiky Univerzita Palackého, Olomouc OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28. Konzervační genetika INBREEDING Dana Šafářová Katedra buněčné biologie a genetiky Univerzita Palackého, Olomouc OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Hardy-Weinbergova rovnováha Hardy-Weinbergův zákon praví, že

Více

Topigs Norsvin linie. Topigs Norsvin Workshop Simon Amstutz

Topigs Norsvin linie. Topigs Norsvin Workshop Simon Amstutz Topigs Norsvin linie Topigs Norsvin Workshop 2014 Simon Amstutz Otcovské linie Topigs Norsvin Tempo Norsvin Duroc Talent Top Pi Tempo Velmi vysoká odolnost Vysoký počet živě rozených selat ve vrhu Charakteristika

Více

Šlechtění mateřských plemen orientováno na

Šlechtění mateřských plemen orientováno na Plemena prasat Šlechtění mateřských plemen orientováno na vynikající reprodukční vlastnosti 15,5 živě narozených selat/vrh výbornou růstovou schopnost při nízké spotřebě KKS 1 300 g/kanečci UTVU příznivé

Více

Přenos genetického pokroku ze šlechtitelské do produkční oblasti

Přenos genetického pokroku ze šlechtitelské do produkční oblasti Přenos genetického pokroku ze šlechtitelské do produkční oblasti Šlechtitelská činnost v nukleových i rezervních chovech prasat, kde se vytváří veškerý genetický pokrok, není samoúčelnou činností, nýbrž

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat část 3. (rough draft version) 4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat Obecné principy postupu šlechtění Šlechtění je ekonomicky výhodnější než prostá produkce živočišných produktů ať v krátkodobém

Více

- Definice inbreedingu a jeho teorie

- Definice inbreedingu a jeho teorie Negativní důsledky inbrední deprese v chovu skotu Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín 26. listopadu 2009 - Definice inbreedingu a jeho teorie - Proč je inbreeding v

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

maso (v užším slova smyslu) = kosterní svalovina, s kostí, šlachy povázky a tuk

maso (v užším slova smyslu) = kosterní svalovina, s kostí, šlachy povázky a tuk Masná užitkovost Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení), Hajič, Košvanec,

Více

Kombinovaná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Kombinovaná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Kombinovaná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Kombinovaná plemena skotu : Plemena strakatá horská : překřížením původních evropských plemen býky simenského, bernského plemene

Více

Proč nový systém odhadu plemenných hodnot?

Proč nový systém odhadu plemenných hodnot? Proč nový systém odhadu plemenných hodnot? Faktory ovlivňující užitkovost Chovatel Výživa Prostředí Užitkovost Genetická výbava 5-15% Zisk chovatele Spotřebitel Hodnocení zvířat 1900 KU 1920 vývoj metod

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

VYHODNOCENÍ PRODUKČNÍCH UKAZATELŮ U VYBRANÝCH HYBRIDNÍCH KOMBINACÍ JATEČNÝCH PRASAT V PODMÍNKÁCH TESTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

VYHODNOCENÍ PRODUKČNÍCH UKAZATELŮ U VYBRANÝCH HYBRIDNÍCH KOMBINACÍ JATEČNÝCH PRASAT V PODMÍNKÁCH TESTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VYHODNOCENÍ PRODUKČNÍCH UKAZATELŮ U VYBRANÝCH HYBRIDNÍCH KOMBINACÍ JATEČNÝCH PRASAT V PODMÍNKÁCH TESTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Stupka R., Čítek J., Šprysl M., Trnka M. ČZU Praha, Katedra speciální zootechniky Česká

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Strana 6173 448 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Ministerstvo zemeïdeïlstvõâ stanovõâ podle 33 zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ,

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 20.06.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 240 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

Šlechtitelský program plemene parthenaise

Šlechtitelský program plemene parthenaise Šlechtitelský program plemene parthenaise 1. Historie a základní charakteristika plemene Původním domovem plemene parthenaise je oblast středozápadní Francie, ale největšího rozvoje se mu dostalo na severozápadě.

Více

Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé

Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé 1. Historie a základní charakteristika plemene První zmínky o modře zbarveném skotu sahají do 19. století do oblasti řek Meuse a Escaut. Plemeno vznikalo

Více

Testy populací prasat

Testy populací prasat Testy populací prasat 1. Úvod Z celosvětového pohledu je chov prasat jedním z nejvýznamnějších odvětví nejen živočišné ale celé zemědělské výroby. Prasata se chovala již v pradávných dobách a měla významné

Více

Šlechtitelský program plemene charolais

Šlechtitelský program plemene charolais Šlechtitelský program plemene charolais 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno vzniklo na přelomu 18. a 19. století z původního žlutého skotu chovaného v té době ve Francií. Některé literární prameny

Více

VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA

VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA Okrouhlá, M., Čítek, J., Kluzáková, E. ČZU v Praze, Katedra speciální zootechniky Procesy hybridizace, hledání a šlechtění vhodných mateřských a otcovských

Více

BÝČÍ ŽLÁZY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg

BÝČÍ ŽLÁZY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg BÝČÍ ŽLÁZY Hlavní složka: býčí žlázy HOVĚZÍ DRŠŤKY Hlavní složka: hovězí dršťky HOVĚZÍ JÁTRA Hlavní složka: hovězí játra HOVĚZÍ JAZYK Hlavní složka: hovězí jazyk HOVĚZÍ LEDVINKY Hlavní složka: hovězí ledviny

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108 OBSAH strana 1. ÚVOD 12 1.1 Význam, historie a současné postavení chovu laboratorních zvířat...12 1.2 Definice základních pojmů 14 1.3 Systematické zařazení laboratorních zvířat...14 1.4 Klasifikace laboratorních

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

Vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu je uveden v příloze k této vyhlášce.

Vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu je uveden v příloze k této vyhlášce. 447/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o genetických zdrojích zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Zdeňka Veselá Oddělení šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV 25.9.2012, Skalský Dvůr INTERBEEF Příklady genetického hodnocení masného skotu v některých členských

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

Šlechtitelský program plemene piemontese

Šlechtitelský program plemene piemontese Šlechtitelský program plemene piemontese 1. Historie a základní charakteristika plemene Piemontský skot pochází ze severozápadní části Itálie z podhůří Savojských Alp z oblasti označované jako Piemonte

Více

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU Emil KRUPA Alena SVITÁKOVÁ Zdeňka VESELÁ Luboš VOSTRÝ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 25. září, Skalský Dvůr Šlechtění masného skotu Z. Veselá: Plemenné hodnoty u masného

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE

METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE Charakteristika plemene Přeštické černostrakaté prase se vyznačuje vynikajícími reprodukčními vlastnostmi, nenáročností a vysokým stupněm přizpůsobivosti

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Strana 30 Sbírka zákonů č. 5 / 2009 5 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 7a odst. 7 zákona

Více

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Fakulta veterinární hygieny a ekologie Multimediální učební pomůcka pro předmět Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Doc.

Více

Maso - přichází na trh o syrové o upravené uzenářské zboží masové konzervy a polokonzervy - všechny části těl živočichů, které se hodí k lidské

Maso - přichází na trh o syrové o upravené uzenářské zboží masové konzervy a polokonzervy - všechny části těl živočichů, které se hodí k lidské Maso - přichází na trh o syrové o upravené uzenářské zboží masové konzervy a polokonzervy - všechny části těl živočichů, které se hodí k lidské výživě - kosterní svalovina - tkáně využívané k výživě: o

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 30.06.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 30.06.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 326 V Y H L Á Š K A ministerstva zemědělství

Více

Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP

Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. vesela.zdenka@vuzv.cz Hodnocení jatečně upravených těl systémem SEUROP Hmotnost JUT Zmasilost 6

Více

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Odchov jalovic základ úspěchu Při odchovu telat a jalovic si musíme uvědomit, že náklady na jejich odchov

Více

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Krmení matek v období před otelením Příprava matky na otelení Vedení porodu hmotnost 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 měsíce březosti

Více

Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat

Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat Plemena prasat KSZ - Praha Plemeno Skupina jedinců stejného druhu vzniklá historicky, se stejným fylogenetickým původem a shodnými morfologickými, fyziologickými,

Více

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat Téma číslo 1: Téma číslo 2: Téma číslo 3: Téma číslo 4: Téma číslo 5: Téma číslo 6: Téma číslo 7: Odchov jalovic cíle odchovu, způsoby ustájení,

Více

Šlechtitelský program plemene salers

Šlechtitelský program plemene salers Šlechtitelský program plemene salers 1. Historie a základní charakteristika plemene Toto původem francouzské plemeno pochází z oblasti vulkanického pohoří v Centrálním masivu (oblast Auvergne). Bylo vyšlechtěno

Více

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves METODIKA TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví Autoři Ing. Světlana Ševčíková, Ph.D. Ing. Milan Koucký, CSc. Oponenti Prof. Ing. Z. Mudřík,

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Topigs - nejinovativnější šlechtitelská organizace prasat na světě Představení společnosti Topigs Workshop 2014 Anders T. Øfsti 2. června 2014 TOPIGS a se k sobě hodí 1 Silné zaměření na V&V 2 Podobné

Více

Genetické hodnocení rodní? Josef Kučera

Genetické hodnocení rodní? Josef Kučera Genetické hodnocení národní nebo mezinárodn rodní? Josef Kučera Legislativa Plemenářský zákon Pověřená osoba zajišťuje ve spolupráci s uznaným chovatelským sdružením Pravomoc a zodpovědnost uznaného chovatelského

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz Praktické skúsenosti s reprodukciou a odchovom teliat v stádach dojčiacich kráv Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz cz Nitra 29.11.2007

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ KRÁLÍKŮ První zmínky o chovu králíků na území Čech pocházejí ze 13. století, chovatelství jako takové se však začíná rozvíjet na počátku 19. století. V polovině 19. století

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

Mléčná farma roku 2015

Mléčná farma roku 2015 Mléčná farma roku 2015 Současné \ Současné perspektivy šlechtění proti výskytu mastitid u dojeného skotu Ing. Ludmila Zavadilová, CSc. Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Mastitida u dojnic

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 30. září 2008 (OR. en) 2007/0051 (COD) PE-CONS 3641/08 STATIS 72 AGRI 153 CODEC 654 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata Ing. Lenka Skoupá Právo a zvířata Mezi hlavní orgány ochrany zvířat patří Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa.

Více

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Vyhodnocují se inseminace provedené před třemi měsíci a starší, tedy po vyšetření březosti. Inseminace provedené dříve než v roce 1995 nejsou do

Více

PhD. České Budějovice

PhD. České Budějovice PhD. České Budějovice Sledování a využívání poznatků o genetické biodiverzitě mezi populacemi hospodářských zvířat Dvořák Josef prof. Genetiky živočichů Ústavu genetiky MZLU v Brně Pro seminář doktorského

Více