MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST"

Transkript

1 MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST MASNÁ UŽITKOVOST - MASO - vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina - MASO - kosterní svalovina včetně kostí, vaziva, šlach a tuku masa na kosti - VÝKRMNOST - schopnost produkovat svalovinu a tuk z živin - VYKRMENOST - schopnost nasadit maso a tuk (stupeň nasazení svalstva a tuku na zvířeti) - ZMASILOST - stupeň vývinu a nasazení svalstva (masa) - PROTUČNĚLOST - stupeň vývinu a uložení tuku Kvalita masa je ovlivněna těmito faktory - druh - plemeno - pohlaví - vykrmenost - věk - zacházení se zvířaty před porážkou Hodnocení - na živém zvířeti - řeznické hmaty (7-9) - na mrtvém (zabitém) zvířeti - kvantitativní rozbor - kvalitativní rozbor Vady masa PSE (Pale, Soft, Exudative) - bledé, měkké, vodnaté - prasata, krůty - prudký pokles ph 5,4-5,6 - vyšší teplota - částečná denaturace bílkovin, světlá barva a uvolnění vody - maso kyselé DFD (Dark, Firm, Dry) - tmavé, tuhé, suché - skot, Duroc - malá změna ph - 6,4-6,8 - maso málo šťavnaté, hnědočerné barvy - maso zásadité Hodnocení masné užitkovosti Jatečný rozbor v den porážky (30 minut po porážce) - JV - jatečná výtěžnost (%) - ČJV- čistá jatečná výtěžnost (%) - brutto přírůstek (hrubý) - zahrnuje přírůstek veškeré živé hmoty i nepoživatelných částí těla - netto přírůstek (čistý) - hodnocení živého přírůstku a částečně i výtěžnosti - JOT (JUT) = jatečná hmotnost = jatečně opracované tělo (jatečně upravený trup) = hmotnost jatečně opracovaných půlek (čtvrtí)

2 Jatečná výtěžnost - telata % - mladý skot % - vyřazené krávy % - masné prase % - jehně 50 % - vyřazená ovce % - brojler % - kuře % - slepice % - krůta % - kachna pekingská % - kachna pižmová % - husa % - králíci % Technologický rozbor masa 24 hod po porážce - půlka se bourá na svalovinu, ořez a kosti - min. 12 hod v chladícím boxu - podíl předních čtvrtí - podíl zadních čtvrtí - poměr předních čtvrtí k zadním čtvrtím - podíl HMČ - hlavní masité části (%) - podíl masa na kýtě Kategorie masa Skot - hodnotné části - svíčková, roštěnec, kýta - cca 43 % - středně hodnotné části - plec, podplečí, krk - cca 32 % - málo hodnotné části - bok s kostí a bez kosti, hrudí - cca 26 % Prasata - podíl hlavních masitých částí - krkovice, pečeně, plec bez nožky, kýta bez nožky - podíl převážně tučných částí - hřbetní sádlo, plst, bůček - podíl méněcenných částí - hlava, nožičky Laboratorní rozbor 48 hod po porážce - vzorky - nejdelší zádový sval - sval pološlašitý (tzv. šál) - %volně vázané vody - %pevně vázané vody - S popř. popeloviny (min. látky) - % bílkovin - % tuku JOT - jatečně opracovaný trup JUT - jatečně upravený trup Skot - hmotnost celého těla nebo hmotnost 2 jatečně opracovaných teplých půlek (4 čtvrtí) masa téhož zvířete do 30 min po porážce po vykrvení, vykolení a stažení z kůže, bez hlavy oddělené od trupu před 1. krčním obratlem, bez nohou oddělených v dolní části zápěstního a zánártního kloubu, bez míchy, bez orgánů dutiny hrudní, břišní, pánevní vyňatých s přirostlým lojem, bez podkožního loje nad svrchním šálem, bez ledvin, pánevního a ledvinového loje, u mladých býků, býků a volků bez šourkového loje, u jalovic bez vemenního loje, u krav bez vemene a přirostlého vemenního loje, bez blanité a svalnaté části bránice, bráničního pilíře, bez oháňky oddělené mezi posledním obratlem křížovým a 1. obratlem ocasním a bez společné krkavice s přirostlým lojem.

3 Tele - tělo s ledvinou, bez kůže, hlavy oddělené od trupu za 1. krčním obratlem, bez nohou oddělených v karpech a tarzech, bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, bez krkavice i s přirostlým lojem. Ovce - tělo bez kůže, hlavy oddělené od trupu před 1. krčním obratlem, bez nohou oddělených v karpech a tarzech, bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní vyňatých s přirostlým lojem bez ocasu odděleného mezi ocasním obratlem, bez pohlavních orgánů a bez vemena, bez míchy u ovcí starších 12. měsíců, ledviny s ledvinovým lojem zůstávají u těla. Prasata - hmotnost 2 jatečně opracovaných půlek do 30 min po porážce po vykrvení, vykolení a bez mozku a míchy, orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, pohlavních orgánů, jazyka, špárků a pašpárků, ledvin, plstního sádla, bránice a bráničního pilíře, výkrojů očích a ušních. Drůbež - hmotnost zvířete bez krve, hlavy, běháků a peří, orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, k hmotnosti JUT se připočítává hmotnost krku, svalnatého žaludku, srdce, jater (tzv. jedlé droby). SEUROP - systém klasifikace JUT (JOT) zvířat Skot - hodnocení jatečných těl v teplém stavu - 6 tříd zmasilosti - S, E, U, R, O, P - 5 tříd protučnělosti 1 (velmi slabá), 2 (slabá), 3 (střední), 4 (silné), 5 (velmi silné) - třída jatečné stavby - podle hlavních masitých partií (kýta, hřbet, plec) Prasata - Třídy jakosti klasifikovaných JUT prasat s přejímací hmotností od 60 do 120 kg (podíl svaloviny -%) - S - 60 % a více - E - 55 až 59,9 % - U - 50 až 54,9 % - R - 45 až 49,9 % - O - 40 až 44,9 % - P - méně než 40 % Třídy jakosti klasifikovaných JUT nepodléhající rozdělení - Prasata - N - JUT do 59,9kg včetně- T - JUT nad 120kg - Z - JUT zmasilých prasnic a řezanců, svalstvo na všech částech velmi dobře vyvinuté, dobře vyvinutá zvláště kýta a pečeně, tvary jsou zaoblené, vrstva sádla je poměrně vyvinutá - H - JUT hubených prasnic a řezanců, svalstvo méně vyvinuté, JUT neodpovídají znakům stanoveným pro zařazení do třídy jakosti Z - K - JUT kanců a kryptorchidů Kvalita masa a tuku výživná hodnota - obsah bílkovin - obsah tuků - obsah minerálií - obsah vitamínů senzorické vlastnosti - barva masa - mramorování masa - šťavnatost masa - jemnost masa - chutnost technologické vlastnosti - barva masa - ph masa - vaznost masa - křehkost masa - kvalita tuku hygienické vlastnosti - objektivně - labor. metody - subjektivně - degustace (senzorické a organoleptické hodnocení) SKOT - kategorie jatečných zvířat a označení JUT - telata do 150 kg - kvalitní dietetické maso - mladý skot nedospělý skot - býčci a jalovičky 150 kg -12 měsíců věku - mladý býk (A) - nedospělé samčí zvíře od 12 do 24 měsíců - býci (B) - samčí nekastrovaná dospělá zvířata nad 24 měsíců věku - volek - kastrovaná samčí zvířata nad 12 měsíců věku - vůl (C) - kastrovaná zvířata samčího pohlaví - kráva (D) - samice od 1. otelení - jalovice (E)- samice nad 12 měsíců věku do 1. porodu PRASATA - kategorie jatečných zvířat - selata - živá hmotnost do 50 kg - mladá prasata - živá hmotnost nad 60 kg - výseková prasata - živá hmotnost od 80 do 120 kg - těžká sádelná prasata - výkrm nad 120 kg živé hmotnosti

4 MLÉČNÁ UŽITKOVOST - MLÉČNOST - schopnost matek poskytnout mléko pouze pro odchov mláďat (objem mléka, který stačí na odchov mláďat), termín u matek, které se nedojí (králice, prasnice, fena, kočky) - DOJIVOST - objem vyprodukovaného mléka, hodnocený za laktaci - DOJNOST - schopnost produkce mléka pro mládě a potřebu člověka - DOJITELNOST - schopnost uvolňovat mléko (zcela pustit mléko), reagovat na dojící zařízení vyloučením mléka - MLEZIVO - colostrum, mléko nezralé, první sekret mléčné žlázy s vyšším obsahem solí (minerální látky), bílkovin, tuku a nižším obsahem laktózy, prvních 24 hod po porodu vysoká hladina gamaglobulinů (rychle klesá) -zajištění pasivní imunity mláděti - MLÉKO - zralé mléko (produkováno po mlezivu), využitelné pro lidskou výživu Rozdíly ve složení zralého a nezralého mléka Zralé mléko Nezralé mléko Voda 87 % 75 % Bílkoviny 3 % 15 % Tuk 4 % 5 % Cukr 5 % 3,5 % Minerální látky a vitamíny 1 % 1,5 % Sušina tuk, bílkoviny, cukr, minerální látky a vitamíny Typy mléka u samic - dle bílkovin - mléko kaseinové (kráva, koza, ovce), hlavní bílkovinou kasein (víc než 75 %) - mléko albuminové (člověk, masožravci, koně, lichokopytníci), má méně než 75 % kaseinu z celkového množství bílkovin Produkce mléka jednotlivých druhů Kráva dojnice - délka laktace - 10 měsíců (305 dnů - normovaná) - užitkovost až kg za laktaci - nejvyšší dojivost laktace - v rámci 1. laktace nejvyšší dojivost od týdne - tele zdvojnásobí svou váhu za 47 dnů - nejvýznamnější zdroj bílkovin a minerálních látek Koza - délka laktace měsíců - užitkovost kg, denně 2-8 kg mléka - nejvyšší dojivost - 4. laktace - kůzle zdvojnásobí svou váhu za 22 dnů - pro alergiky (na kravské mléko) - bílkoviny 2,7-3,5 %, tuk 3-4 % Prasnice - délka kojení 4-8 týdnů - užitkovost za dobu kojení kg mléka - denní množství 2-5 kg mléka - sele zdvojnásobí váhu za 10 dnů Ovce - délka laktace měsíců, denně 0,5-3 kg - užitkovost kg (600 kg) - s odchovem o 150 kg méně - jehně zdvojnásobí svou váhu za 15 dnů - výživná hodnota 2x vyšší než kravské mléko Klisna - délka laktace 4-6 měsíců - denní produkce kg mléka - roční produkce kg mléka - pro diabetiky, kojence, proti TBC a rakovině - složení mléka velmi podobné lidskému Králice - denní produkce g (dle hmotnosti samice) - kojení po dobu od 3 týdnů (cca 30 dní) do 8 týdnů - mléčnost dána rozdílem hmotností vrhu v 21 dnech a při narození - na 1 g přírůstku jsou potřeba 2 g mléka - králíče zdvojnásobí svou váhu za 6 dnů - bílkoviny 10,5 %, tuk 15,5 % Chemické složení mléka Druh voda sušina bílkoviny tuk laktóza popel skot 87,6 12,4 3,3 4 4,6 0,7 koza 86,9 13,1 3,7 4 4,4 0,8 ovce 84 16,4 5,1 6,1 4,2 0,9 buvol ,9 7,9 4,6 0,7 sob ,6 1,4 prase ,2 7 4,2 0,6 králík ,5 15,5 2 2,2 pes ,5 8,3 3,8 1,2 kočka kůň ,8 1,6 7,1 0,5 člověk , ,2

5 Laktační křivka - laktace - doba produkce mléka = od porodu do zaprahnutí - laktační křivka - grafické znázornění množství nadojeného mléka v jednotlivých měsících - zaprahnutí - první den, kdy kráva přestane dojit - stání na sucho - od zaprahnutí do porodu (max. 8 týdnů, 2 měsíce) - mezidobí - období od porodu do porodu popř. od laktace do laktace - SP = mezibřezost, service perioda - od otelení do nového zabřeznutí - gravidita (březost) - od zabřeznutí do porodu Perzistence laktace - schopnost udržet co nejdéle vyrovnanou užitkovost - v praxi je používán Johanssonův index perzistence P2 : 1 - % poměr užitkovosti za druhých 100 dnů laktace k užitkovosti za prvních 100 dnů laktace dojivost za den laktace P2 : 1 = x 100 dojivost za den laktace - hodnota indexu perzistence P2 : 1 - stupeň perzistence a tvar laktační křivky - 1. laktace vyšší P2 : %, 2. a další laktace P2 : % - OK - laktační křivka s velkou perzistencí (vyrovnaná, pozvolna klesá) - NE - laktační křivka s nízkou perzistencí (křivka strmě stoupá a příkře klesá) Hodnota P 2 : 1 Stupeň perzistence Tvar laktační křivky nad 90 - Příliš plochá 80,0 89,9 Velmi dobrý Plochá 70,0 79,9 Dobrý Normální 60,0 69,9 Málo uspokojivý Strmá do 59,9 Špatný Příliš strmá

6 OCHRANA ZVÍŘAT Ochrana zvířat - soubor opatření a podmínek, které umožní zvířeti uspokojit jeho biologické potřeby a prožívat plnohodnotný život Etika - správné, morální zacházení se zvířaty Etologie - nauka o chování zvířat Citát: Velikost národa a jeho morální pokrok se může měřit podle způsobu zacházení se zvířaty." Mahátma Gándhí Oblasti ochrany zvířat - hospodářská zvířata - skot, prasata, ovce, kozy, drůbež - zvířata v zájmových chovech - chovné stanice, domácnosti - chovy volně žijících zvířat - zoo, stanice hendikepovaných zvířat - pokusná zvířata - výzkumné ústavy, školy, farmak. a kosm. spol. Ochrana zvířat se vztahuje k zacházení se zvířaty od jejich narození do smrti z hlediska - ošetřování, výživa a napájení, hygiena prostředí - šlechtění, plemenitby a rozmnožování - využívání, přepravy - léčení, zdolávání hromadných onemocnění - usmrcování zvířat WELFARE - anglický termín - životní pohoda zvířat - dle Webstera (1999) - schopnost zvířete vyhnout se strádání a zachovat si zdatnost - posouzení pohody zvířat podle metody - 5 svobod - na zhoršenou pohodu zvířete poukazují změny v jeho chování, jako stereotypní chování nebo abnormální nečinnost a neschopnost reagovat 5 svobod 1. Svoboda od žízně, hladu a podvýživy 2. Svoboda od nepohodlí 3. Svoboda od bolesti, zranění a nemoci 4. Svoboda uskutečnit normální chování 5. Svoboda od strachu a úzkosti Orgány ochrany zvířat - Ministerstvo zemědělství (Mze) - Orgány veterinární správy - Ústřední orgány státní správy a Akademie věd - Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany v rámci své působnosti - Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - Na úseku ochrany zvířat vykonávají též ve vymezeném rozsahu působnost OBCE. Právní normy pro ochranu zvířat Přímá ochrana - zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb. - vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 39/2009 Sb. (vyhláška č. 39/2009 Sb. nabyla účinnosti ), - vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb. a vyhlášky č. 464/2009 Sb. (vyhláška č. 464/2009 Sb. nabyla účinnosti ), - vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování, ve znění vyhlášky č. 424/2005 Sb., - vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat, - vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, - vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání (účinnost od ), - vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě (účinnost od ), - vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu (účinnost od ) - zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (platnost do ), - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (účinnost od ). - Vzhledem k tomu, že je Česká republika členem Evropské Unie, je v rámci přímé ochrany zvířat nutno dodržovat také nařízení ES.

7 Nepřímá ochrana - zahrnuje právní předpisy, které upravují - zacházení se zvířaty - stanoví způsob a podmínky chovu, plemenitby zvířat - základní pravidla péče o zvířata - problematika nepřímé ochrany při zacházení se zvířaty je upravena různými právními předpisy týkajícími se zdraví - veterinární péče, chovu zvířat, myslivosti, rybářství, krmiv, ochrany přírody a krajiny, ochrany životního prostředí, zoologických zahrad, podnikání - obchod se zvířaty a drezúra atd. Na základě 21 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydal ÚKOZ (poradní orgán ministra) doporučení. Ta mohou posloužit jako vodítko k řešení problémů, které přináší praxe. Doporučení ÚKOZ Provozování stanic pro handicapovaná zvířata a podobných zařízení Doporučení ÚKOZ Pomoc zvířatům z naší přírody v nouzi Doporučení ÚKOZ k regulaci populací toulavých koček Doporučení ÚKOZ k přepravě laboratorních zvířat Doporučení ÚKOZ Podmínky chovu plazů v zajetí Doporučení ÚKOZ Podmínky chovu savců v cirkusech Doporučení ÚKOZ Podmínky chovu savců volně žijících druhů v zajetí Nevládní organizace ochrany zvířat - zahraniční - WSPA - World Society for Protection of Animals (proti utrpení zvířat) - CIWF - Comparisson in World Farming (ochrana hospodářských zvířat) - RSPCA - Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ochrana zvířat proti týrání) - RSPB-Royal Society for the Protection of Birds (ochrana ptáků) - EUROGROUP for Animal Welfare Nevládní organizace ochrany zvířat CZ -Nadace na ochranu zvířat -Společnost pro zvířata -Liga na ochranu zvířat -Different life -Sdružení na ochranu velkých koček -Svoboda zvířat -Sdružení na ochranu zvířat -Ochránci hospodářských zvířat -První společnost za práva koček -Pražský spolek ochránců zvířat -Přátelé přírody

8 GENETIKA A ŠLECHTĚNÍ OBECNÁ GENETIKA - Genetika - nauka o dědičnosti a proměnlivosti živých organismů - Dědičnost - schopnost organismů přenést znaky a vlastnosti na potomstvo - Proměnlivost - schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám - nedědičná - znaky se mění vlivem vnějších podmínek (barva srsti ovlivněná slunečním zářením), změny nejsou dědičné - modifikace - dědičná - založení znaků se mění vlivem vnějších podmínek (radioaktivní záření, buněčné jedy) a projeví se změnou znaku (nový typ zbarvení), změny jsou dědičné - předání na potomstvo - mutace Znaky kvalitativní (alternativní) - výskyt jiné kategorie bez přechodů - černá/červená, rohatost/bezrohost geny velkého účinku - zootechnicky znak Znaky kvantitativní - spojitá proměnlivost (kg, cm) - sledování skupiny zvířat - individuální hodnoty od + do -(živá hmotnost, produkce mléka) - mnoho genů malého účinku - zootechnicky vlastnost Gen část DNA, schopná funkčně zabezpečit syntézu aktivní jednotky Genotyp soubor genů, určuje rozsah a míru fenotypových možností Fenotyp soubor znaků a vlastností F = G + P Alely kvalitativně změněné formy genu (A-a) Homozygot stejná kvalita obou genů pro znak (AA, BB, cc) Heterozygot různá kvalita obou genů pro znak (Aa, Bb, Cc) PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE A JEJÍ SLOŽKY Plemenářská práce - soubor všech zootechnických, organizačních a plemenářských opatření, vedoucích ke zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat CÍL optimalizace genotypu zvířat do konkrétních podmínek, bez maximálního zisku 1. Komponenty plemenářské práce 2. Metody plemenitby 3. Šlechtitelské programy 1. KOMPONENTY plemenářské práce a) výběr (selekce) - přirozený (přírodní) / umělý - pozitivní/negativní b) kontrola užitkovosti (KU) a kontrola dědičnosti (KD) c) bonitace hodnocení zvířat a úrovně chovu d) připařovací výběr výběr vhodných dvojic k páření 2. METODY PLEMENITBY a) zootechnické členění - čistokrevná plemenitba - křížení b) genetické členění - metody využívající podobnost rodičů a potomků (aditivní působení genů) - metody využívající heterózní efekt 3. ŠLECHTITELSKÉ PROGRAMY a) selekční programy aditivní složka (skot) b) hybridizační programy maximalizace efektů (prasata) KU (kontrola užitkovosti) - sledování definovaných užitkových vlastností zvířete podle přijatého systému pro využití v selekci KD (kontrola dědičnosti) - porovnání potomků a rodičů, porovnání potomků a vrstevníků

9 SELEKCE Cíl - změna genetického založení populace - změna dědičného základu hospodářských zvířat v žádoucím směru Podle účinnosti a záměru - pozitivní ( + užitkovost, zdravotní stav) - negativní (věk, nemoci, - užitkovost) Podle věku zvířete - předběžná dle zevnějšku a původu - hlavní dle KU vlastní - konečná dle KD potomků Variabilita - proměnlivost populace Výběrová základna - populace, ve které uskutečníme výběr Intenzita - podíl zvířat vybraných z výběrové základny Generační interval - období mezi 2 generacemi Výběrová hranice - konkrétní hodnota, která odděluje vybraná zvířata od vyřazených Genetický zisk - rozdíl mezi užitkovostí potomstva a průměrnou užitkovostí rodičovské populace, násobený koeficientem dědivosti TYP SELEKCE (na 1 znak) - Stabilizační populace má stejný průměr, snižuje se proměnlivost - Direkcionální výběr 1 směrem, zvířata s vyšším průměrem znaku - Disruptivní výběr 2 směry, extrém + a - POSTUP SELEKCE (na více znaků) - Tandemová (postupná) nejdřív 1 znak, pak další, zdlouhavé - Dle nezávislých výběr. úrovní limity pro znaky, v 1 znaku minus vyřazení - Simultánní (dle celkového zhodnocení, selekční indexy) sledování všech znaků, každý znak dostane body a koeficient významnosti = index - Selekční index = komplexní vyjádření celkové hodnoty zvířete na základě hodnocení všech selektovaných znaků a vlastností. Selekční index vyjadřuje číselnou hodnotu, úměrnou celkové plemenné hodnotě jedince METODY SELEKCE Využívající složky genotypové proměnlivosti se selekcí na 1 znak - Hromadná všichni jedinci nad průměrem bez ohledu na původ - Rodinná celé nadprůměrné rodiny, bez ohledu na podprůměrné jedince - Kombinovaná nadprůměrní jedinci z nadprůměrných rodin Využívající aditivní složky genotypové proměnlivosti se selekcí na více znaků - Dle selekčních indexů Využívající neaditivní složky genotyp. proměnlivosti - Rekurentní selekce dle heterozního efektu, porovnání s testerem - Reciproká rekurentní selekce populace se porovnají navzájem Účinnost selekce - Kriteriem účinnosti selekce a tím cílem šlechtění je genetický zisk( G) zlepšení užitkovosti - K dosažení co největšího genetického zisku je třeba analyzovat faktory, které se podílejí na jeho realizaci G = d. h 2 Přenos genetického zisku - Přenos genetického zisku do další generace se realizuje 4 cestami: 1. z otců na syny (40%) 3. z matek na syny (30%) 2. z otců na dcery (20%) 4. z matek na dcery (10%) PLEMENNÁ HODNOTA (PH) - vyjadřuje, jak se otec projeví na potomstvu - genotypová hodnota zvířete - čím známější genotyp, tím lépe přesnější předpoklad chování jeho genetické informace v další generaci

10 OBECNÁ PLEMENNÁ HODNOTA odhad na základě páření samce s více samicemi vyjadřuje schopnost jedince v určité populaci (v níţ se testoval) přenášet své uţitkové vlastnosti na potomstvo SPECIÁLNÍ PLEMENNÁ HODNOTA zjišťuje se na základě kombinací dvou genotypů (př. linií) vyjadřuje PH linie při páření s linií s níţ byla testována METODY PLEMENITBY - GENETICKÉ ČLENĚNÍ 1. Metody využívající aditivní složky genotypu a podobnosti rodičů a potomků 2. Metody využívající neaditivní složky genotypu - heterózní efekt Metody využívající aditivní složky genotypu a podobnosti rodičů a potomků Čistokrevná plemenitba chov podle rodin chov podle linií příbuzenská plemenitba (inbreeding) - páření příbuzných, společný předek do 5. generace - úzká - rodiče x potomci, sourozenci - střední (blízká) - strýc x neteř, bratranec x sestřenice - vzdálená - pravnuk x pravnučka osvěžení krve - jednorázové připáření samce stejného plemene z cizího prostředí Pozměňovací křížení zušlechťovací křížení - přilití krve - jednorázové připáření samce cizího plemene - meliorační křížení - opakované použití samce cizího plemene pro udržení genů převodné (vyhlazovací) - nahrazení původního plemene jiným - český strakatý skot kombinační (novoplemenné, tvůrčí) - kombinace plemen pro vytvoření nového - angloarab - jednoduché - složité

11 Metody využívající neaditivní složky genotypu - heterózní efekt Se selekcí na kombinovatelnost - křížení inbredních linií - křížení syntetických linií - křížení chovných linií Bez selekce na kombinovatelnost - diskontinuitní křížení - jednoduché, zpětné, tří a více plemenné - kontinuitní křížení - střídavé - střídání 2 plemen - rotační - střídání (rotace) 3 plemen - mezidruhové křížení Dvouplemenné křížení, Tříplemenné křížení Zpětné křížění Střídavé křížení, Rotační křížení Šlechtitelský program (ŠP) - biologická část navrhuje a řeší komplex genetických, chovatelských a zoohygienických opatření - ekonomická část posuzuje náklady a výnosy plynoucí z realizace biologické části programu a rozhoduje o optimalizaci jednotlivých kroků programu s cílem dosažení zisku - ŠP selekčního typu selekční program aditivní složka genotypu - u skotu a má standardní sled kroků - test fenotypu odhad PH selekce nová generace - ŠP hybridizačního typu hybridizační program neaditivní složkou genotypu hledá se optimální kombinační návaznost. u prasat Selekční program v chovu skotu ŠP v chovu skotu je zejména v dojených populacích založen na těchto principech: systematická testace býků přesnost a intenzita býků a matek býků (MB) připařování krav prověřenými býky (zlepšovatelé) řízení rozsahu a forem křížení organizovaná selekce v samičí populaci

12 Hybridizační program v chovu prasat Šlechtitelské chovy cca 5% stavu (dále se člení na nukleové chovy, chovy otcovských plemen a rezervní chovy pro šlechtění) Rozmnožovací chovy cca 10% stavu Produkční chovy cca 85 % stavu - do pozice mateřské = šlechtění na znaky reprodukce - do pozice otcovské = šlechtění na znaky produkční Pozice A mateřská plemena šlechtí se hlavně na znaky reprodukce a přiměřenou masnou užitkovost (české bílé ušlechtilé, Přeštické černostrakaté, syntetická linie) Pozice B otcovská plemena pevná konstituce, dobrá výkrmnost a jatečná hodnota (české výrazně masné, Landrace, syntetická linie) Pozice C otcovská plemena vynikající jatečná hodnota (Duroc, Hampshire, Belgická landrace, Pietrain, syntetická linie) Šlechtitelský program v chovu ovcí Realizovaný systém hybridizace předpokládá diferenciaci: - Pozice A plemena mateřská domácího původu veškerý dostupný samičí materiál - Pozice B plemena speciální plodná ovce romanovská, finská - Pozice C plemena speciální masná Suffolk, Berrichon, Texel Šlechtitelské programy v chovu drůbeže Princip šlechtění firemní činnost výrobní tajemství a zahrnuje: chov výchozích čistokrevných linií v ŠCH je třeba chovat minimálně 8-10 linií pro užitkový typ (část produkční, část rezervní), jako zdroj genů je třeba chovat co nejvíce tradičních plemen a lokálních populací testace linií na vzájemnou kombinovatelnost prověřování linií a kombinací produkty selekce a křížení se testují staniční metodou a selekce je provedena dle výsledků testů nejlepší kombinace linií jsou realizovány v systému rozmnožování finálních hybridů Organizace šlechtitelský chov udržuje čistokrevné linie, kmeny, provádí novošlechtění a udržovací chov (5%) prarodičovský chov první křížení linií pro získání hybridních rodičů u víceliniových hybridů(5%) rodičovský chov křížení linií pro výrobu užitkových hybridů, výroba násadových vajec pro líhnutí finálních hybridů (20%) užitkové chovy produkce vajec a drůbežího masa (70%) Šlechtitelské programy v chovu králíků - komerční báze pro účely produkce brojlerového králíka. - Brojlerový králík je užitkovým typem, který je meziplemenným, případně meziliniovým hybridem. - Šlechtitelské programy využívají k tvorbě finálního hybrida plemena střední masná: kalifornský, Novozélandský bílý, Velký světlý stříbřitý, Burgundský, Český albín aj. - produkce masa - šlechtění zaměřeno na znaky produkce a reprodukce. - mateřské populace (linie) na ukazatele reprodukce a produkce, - otcovské linie na ukazatele produkce a jatečné hodnoty. - finální produkt je nejčastěji čtyřliniový hybrid. - Principy šlechtění a organizační zajištění je shodné s výše uvedeným u šlechtění drůbeže.

MLÉČNÁ A MASNÁ UŢITKOVOST

MLÉČNÁ A MASNÁ UŢITKOVOST MLÉČNÁ A MASNÁ UŢITKOVOST Ivana Gardiánová Katedra obecné zootechniky a etologie MLÉČNÁ UŢITKOVOST MLÉČNOST schopnost matek poskytnout mléko pouze pro odchov mláďat (objem mléka, který stačí na odchov

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra speciální zootechniky Ukazatele kvality JUT nelze měřit přímo na živém

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4.8.2006 Úřední věstník Evropské unie L 214/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Výsledky reprodukce dojnic v inseminačním obvodu (zadáno) Fyzioterapie u koní (zadáno) Využití různých

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém 2004-03-05 TVAROVÉ VLASTNOSTI: Typ: Třídění hospodářských zvířat, jejich plemen dle typů řeší typologie hospodářských zvířat. Jedná se o nauku, která pomáhá utřídit rozsáhlé informace o vlastnostech, užitkovosti

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů českého strakatého skotu chovný cíl a standard šlechtitelský program českého strakatého skotu duben 2007 brozura.indd 16 24.7.2009 9:56:59 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

- Definice inbreedingu a jeho teorie

- Definice inbreedingu a jeho teorie Negativní důsledky inbrední deprese v chovu skotu Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín 26. listopadu 2009 - Definice inbreedingu a jeho teorie - Proč je inbreeding v

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat část 3. (rough draft version) 4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat Obecné principy postupu šlechtění Šlechtění je ekonomicky výhodnější než prostá produkce živočišných produktů ať v krátkodobém

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

maso (v užším slova smyslu) = kosterní svalovina, s kostí, šlachy povázky a tuk

maso (v užším slova smyslu) = kosterní svalovina, s kostí, šlachy povázky a tuk Masná užitkovost Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení), Hajič, Košvanec,

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Strana 6173 448 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Ministerstvo zemeïdeïlstvõâ stanovõâ podle 33 zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ,

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

BÝČÍ ŽLÁZY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg

BÝČÍ ŽLÁZY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg BÝČÍ ŽLÁZY Hlavní složka: býčí žlázy HOVĚZÍ DRŠŤKY Hlavní složka: hovězí dršťky HOVĚZÍ JÁTRA Hlavní složka: hovězí játra HOVĚZÍ JAZYK Hlavní složka: hovězí jazyk HOVĚZÍ LEDVINKY Hlavní složka: hovězí ledviny

Více

Testy populací prasat

Testy populací prasat Testy populací prasat 1. Úvod Z celosvětového pohledu je chov prasat jedním z nejvýznamnějších odvětví nejen živočišné ale celé zemědělské výroby. Prasata se chovala již v pradávných dobách a měla významné

Více

VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA

VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA Okrouhlá, M., Čítek, J., Kluzáková, E. ČZU v Praze, Katedra speciální zootechniky Procesy hybridizace, hledání a šlechtění vhodných mateřských a otcovských

Více

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108 OBSAH strana 1. ÚVOD 12 1.1 Význam, historie a současné postavení chovu laboratorních zvířat...12 1.2 Definice základních pojmů 14 1.3 Systematické zařazení laboratorních zvířat...14 1.4 Klasifikace laboratorních

Více

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Krmení matek v období před otelením Příprava matky na otelení Vedení porodu hmotnost 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 měsíce březosti

Více

Šlechtitelský program plemene piemontese

Šlechtitelský program plemene piemontese Šlechtitelský program plemene piemontese 1. Historie a základní charakteristika plemene Piemontský skot pochází ze severozápadní části Itálie z podhůří Savojských Alp z oblasti označované jako Piemonte

Více

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Zdeňka Veselá Oddělení šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV 25.9.2012, Skalský Dvůr INTERBEEF Příklady genetického hodnocení masného skotu v některých členských

Více

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves METODIKA TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví Autoři Ing. Světlana Ševčíková, Ph.D. Ing. Milan Koucký, CSc. Oponenti Prof. Ing. Z. Mudřík,

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE

METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE Charakteristika plemene Přeštické černostrakaté prase se vyznačuje vynikajícími reprodukčními vlastnostmi, nenáročností a vysokým stupněm přizpůsobivosti

Více

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Fakulta veterinární hygieny a ekologie Multimediální učební pomůcka pro předmět Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Doc.

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ KRÁLÍKŮ První zmínky o chovu králíků na území Čech pocházejí ze 13. století, chovatelství jako takové se však začíná rozvíjet na počátku 19. století. V polovině 19. století

Více

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU Emil KRUPA Alena SVITÁKOVÁ Zdeňka VESELÁ Luboš VOSTRÝ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 25. září, Skalský Dvůr Šlechtění masného skotu Z. Veselá: Plemenné hodnoty u masného

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Topigs - nejinovativnější šlechtitelská organizace prasat na světě Představení společnosti Topigs Workshop 2014 Anders T. Øfsti 2. června 2014 TOPIGS a se k sobě hodí 1 Silné zaměření na V&V 2 Podobné

Více

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz Praktické skúsenosti s reprodukciou a odchovom teliat v stádach dojčiacich kráv Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz cz Nitra 29.11.2007

Více

Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat

Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat Plemena prasat KSZ - Praha Plemeno Skupina jedinců stejného druhu vzniklá historicky, se stejným fylogenetickým původem a shodnými morfologickými, fyziologickými,

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat Téma číslo 1: Téma číslo 2: Téma číslo 3: Téma číslo 4: Téma číslo 5: Téma číslo 6: Téma číslo 7: Odchov jalovic cíle odchovu, způsoby ustájení,

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Učební texty k předmětům zabývajícím

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Vyhodnocují se inseminace provedené před třemi měsíci a starší, tedy po vyšetření březosti. Inseminace provedené dříve než v roce 1995 nejsou do

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA OBCHODNÍ ÚPRAVA JATEČNÉHO TĚLA PRASAT S PLSTÍ Autoři doc. Ing. Jan Pulkrábek, CSc. Ing. Libor David Ing. Libor Vališ, Ph.D.

Více

JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA?

JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA? Stanislav Staněk odd. technologie a techniky chovu hospodářských zvířat ve spolupráci s: doc. Ing. Oldřichem Doležalem, DrSc. a Ing. Vojtěchem Zinkem JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA? Co chcete sdělit?

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Testování a posuzování vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Dojený skot: Testování a posuzování užitkových vlastností Mléčná užitkovost Dojitelnost Plodnost Průběh porodů Růstová

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Masná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Highland plemeno malého tělesného rámce tzv. ekologické plemeno podhorské a horské oblasti nízká intenzita, celoročně venku, pochází

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Maso a masné výrobky: - rozdělení na skupiny, popis, charakteristika výrobků z pohledu legislativy z pohledu technologie

Více

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček úbytek přirozených instinktů úbytek teritorií snížená schopnost autoterapie somatotropní změny dentální změny institucionalizovaný stres SPOLEK PORADCŮ V EKOLOGICKÉM

Více

www.cz-milka.net Drůbež Počet slepic mírně klesá cca 11.500 ks, zlepšuje se užitkovost Vodní drůbež cca 400.000 ks, výrobně drahá Zmasilost jatečné

www.cz-milka.net Drůbež Počet slepic mírně klesá cca 11.500 ks, zlepšuje se užitkovost Vodní drůbež cca 400.000 ks, výrobně drahá Zmasilost jatečné Drůbež Počet slepic mírně klesá cca 11.500 ks, zlepšuje se užitkovost Vodní drůbež cca 400.000 ks, výrobně drahá Zmasilost jatečné drůbeže nejkvalitnější prsní svalovina (25 40%) Jatečná výtěžnost: největší

Více

Vepřové maso je zdravé

Vepřové maso je zdravé Vepřové maso je zdravé V České republice je vepřové maso již tradiční potravinou a jeho spotřeba je stále na vysoké úrovni. Zájem spotřebitelů o vepřové maso a výrobky z něj se udržuje a vytváří několika

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technologické postupy přípravy

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE

EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE Trčka P. Ústav chovu hospodářských zvířat, oddělení chovu a

Více

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní PLODNOST Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní Plodnost - komplexní vlastnost, která je výsledkem schopností samc a samic poskytovat zdravé potomstvo v optimálním potu za uritý as. Nejdležitjší

Více

1. generace 2. generace 3. generace I J K F I L

1. generace 2. generace 3. generace I J K F I L GENETIKA A CHOV Základem chovatelské činnosti je volba chovného páru, při kterém vybíráme především podle plemenných znaků obou jedinců. Obecná chovatelská praxe či zásada je spojovat podobné s podobným,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Genetická diverzita masného skotu v ČR

Genetická diverzita masného skotu v ČR Genetická diverzita masného skotu v ČR Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Ing. Irena Vrtková 26. listopadu 2009 Genetická diverzita skotu pojem diverzity Genom skotu 30 chromozomu, genetická

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU Autoři Ing. Martin Vítek, Ph.D. doc. Ing. Jan Pulkrábek, CSc. Ing. Libor

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

Jakost Bio Weide-Beef

Jakost Bio Weide-Beef Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau Institut de recherche de l agriculture biologique Jakost Bio Weide-Beef Eric Meili, MSc Agriculture, ETH/SIA, eric.meili@fibl.org,

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ,ŠUTERA FRANTIŠEK VESELSKÁ 581,OLEŠNICE,679 74. 4.1.2016 Ceny Vám rádi upřeníme na naší objednávkové lince

ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ,ŠUTERA FRANTIŠEK VESELSKÁ 581,OLEŠNICE,679 74. 4.1.2016 Ceny Vám rádi upřeníme na naší objednávkové lince ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ,ŠUTERA FRANTIŠEK VESELSKÁ 581,OLEŠNICE,679 74 tel. 516428271 WWW.sutera.cz 4.1.2016 Ceny Vám rádi upřeníme na naší objednávkové lince Hovězí maso 21101 Hovězí býk 1/4 23100 21114 Hovězí

Více

Šlechtitelský program plemene aubrac

Šlechtitelský program plemene aubrac Šlechtitelský program plemene aubrac 1. Historie a základní charakteristika plemene Aubrac je plemeno masného skotu s více než 100 let trvající historií čistokrevného chovu. Pochází z Benediktýnského opatství

Více

Ing. Antonín Lopatář

Ing. Antonín Lopatář Ing. Antonín Lopatář Zpracování dat z historie až po současnost 1980 EC 1027 2012 vše se zmenšilo Co potřebuje chovatel vědět Kolik mohou jeho krávy dojit a co se s tím dá dělat? Kde a kolik mléka chybí

Více

Šlechtitelský program plemene wagyu

Šlechtitelský program plemene wagyu Šlechtitelský program plemene wagyu 1. Historie a základní charakteristika plemene Historie Plemeno wagyu je původní japonské plemeno. Slovem wagyu se v podstatě označuje veškerý japonský skot, protože

Více

Vítejte ve světe genetiky DanBred

Vítejte ve světe genetiky DanBred Vítejte ve světe genetiky DanBred Charakteristika národního šlechtitelského programu Genetika DanBred je považována za nejlepší na světe, jako výsledek 40 let výzkumu. Výzkum byl zaměřen na profitabilní

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

METODIKA CHOVU VALAŠSKÉ OVCE

METODIKA CHOVU VALAŠSKÉ OVCE METODIKA CHOVU VALAŠSKÉ OVCE PLEMENO, jeho chov a šlechtění 1. Stručný historický vývoj plemene Valašské ovce se na území ČR dostaly spolu s valašskou kolonizací Karpat, která začala ve 14. století a v

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 17.10.2014 2014/0032(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Úvod a zdůvodnění Objektivní hodnocení zevnějšku u masných plemen skotu má významný vztah k vyjádření masné užitkovosti a vysokou korelaci k hodnocení

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2013 Porodní hmotnost a geny jsou důležitými ukazateli technických a ekonomických vý- sledků dosahovaných při výkrmu prasat Výtah Výsledky výkrmových

Více

Růstu jehňat do 8 týdnů věku, jehňata musí být vážena ve stáří 42 až 84 dnů Hmotnost při skenování, stáří jehněte 21 týdnů

Růstu jehňat do 8 týdnů věku, jehňata musí být vážena ve stáří 42 až 84 dnů Hmotnost při skenování, stáří jehněte 21 týdnů Kontrola užitkovosti a odhad plemenných hodnot u ovcí ve Velké Británii Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (příspěvek byl v upravené formě publikován v časopise Farmář) Příspěvek

Více

Šlechtitelský program plemene shorthorn

Šlechtitelský program plemene shorthorn Šlechtitelský program plemene shorthorn 1. Historie a charakteristika plemene Původně kombinované plemeno bylo vyšlechtěno před více než 200 lety v severovýchodní Anglii z původního Teeswatera, později

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine

Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine 1. Historie a základní charakteristika plemene Od počátku se zvířata tohoto plemene, pocházejícího z jiho-západní Francie, vyznačovala světlou barvou. Zvířata

Více