Foto: archiv PRECHEZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Foto: archiv PRECHEZA"

Transkript

1 Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT precheza noviny leden 2014 číslo 1 Vážení spolupracovníci, rok 2013 je již za námi, a tak můžeme začít bilancovat. Krátce řečeno, byl to rok velmi náročný a opět plný změn. Na počátku roku došlo ke koupi podniku ČTCAP, který byl začleněn do struktur Prechezy. Cílem této změny bylo zjednodušit procesy a odstranit některé administrativní činnosti vyplývající z existence dvou, byť úzce spolupracujících společností. Koncem března došlo ke změně ve vedení společnosti, když rozhodnutím akcionáře byl novým předsedou představenstva jmenován ing. Zbyněk Průša. Z pohledu dosažených hospodářských výsledků byl rok 2013 úspěšný. Loňský hospodářský výsledek ovšem nemůžeme srovnávat s výsledky minulých let, ale s výsledky konkurence. V loňském roce totiž na výrobce titanové běloby plně dolehla probíhající krize. Došlo sice k mírnému oživení spotřeby, ale bohužel také ke zvýšení dříve utlumované výroby. To mělo za následek, že výrobcům zůstávaly na skladě stále vysoké zásoby. Situace dospěla až tak daleko, že někteří výrobci dokonce nabízeli své zboží pod cenou jen pro to, aby získali hotovost. Z této situace těžili spotřebitelé, kteří měli dostatek kvalitního zboží a navíc za nízkou cenu. Někteří snílkové ještě na počátku roku doufali, že by ve druhé polovině roku mohlo dojít k oživení trhu a následnému navýšení cen. K tomu však nebyl žádný rozumný důvod. Naopak, trh byl plný očekávání, Provoz že ceny titanové běloby budou po novém roce ještě dále klesat. Na konci roku se tak opakovala situace z prosince 2012, kdy zákazníci drasticky omezili nákupy a přesunuli je na leden nového roku. Vyhlídky na letošní rok proto nejsou moc optimistické a je jasné, že minimálně v první polovině roku budou výrobci titanové běloby pod velkým tlakem. V našem případě je situace o to složitější, že letos plánujeme prodat větší množství než loni. Výroba se v loňském roce bohužel také nevyhnula problémům, byť se v nich ocitla nevinně. V loňském roce došlo na dlouhodobě chystanou obnovu výroby kyseliny sírové a souběžně probíhaly investice na výrobě titanové běloby. V souvislosti s těmito hlavními akcemi bylo nutno přerušit výrobu, avšak toto plánované přerušení bylo využito k provedení mimořádných oprav a doprovodných investic. Nejvíce viditelná byla výměna mostu přes řeku Bečvu nebo později prováděné opravy zásobníků na síru a kyselinu sírovou. Vše bylo pečlivě naplánováno tak, aby výpadek výroby byl co nejmenší. Všechny kritické akce se podařilo dokončit včas, bohužel až na jednu výjimku. Touto výjimkou byla rekonstrukce výroby kyseliny sírové a instalace turbíny. Už při plánování této investice bylo jasné, že Titanová běloba v prosinci rekordní včasné uvedení výrobny do provozu je zásadní pro plynulý chod celé firmy. Proto jsme z naší strany nechtěli nic podcenit a vyčlenili jsme tým odborníků, připravených podporovat generálního dodavatele akce. Řada našich kolegů trávila letní dny a noci na pracovištích, za což jim patří náš dík. Bohužel i přes toto nasazení byla kompletace zařízení zpožděna o týden a uvádění zařízení do provozu bylo doprovázeno neustálými problémy. Výroba byla opakovaně odstavována a místo abychom kyselinu vyráběli, museli jsme ji začít nakupovat. Nejkritičtější situace nastala v říjnu, kdy už jsme nebyli schopni zajistit zásobování výroby titanové běloby kyselinou a její výrobu bylo nutno omezit. Situace stále není dobrá a proto dokončení investice a její uvedení do rutinního provozu bude důležitým úkolem. Co nás v letošním roce čeká? Plánujeme vyrobit více výrobků a ty musíme efektivně prodat. Aby se nám podařilo splnit tento cíl, potřebujeme zdárně dokončit zahájené investice a zajistit spolehlivý provoz technologií. Věřím, že rok 2014 bude opět rokem úspěšným, i když máme před sebou řadu problémů a jejich řešení bude vyžadovat vysoké nasazení nás všech. Aby se nám to společnými silami podařilo, k tomu vám do nového roku přeji hodně štěstí a zdraví. Ivo Hanáček Místopředseda představenstva Ohlédnutí za rokem 2013 perspektivou výrobního úseku Uplynulý rok byl z pohledu výrobního úseku rokem náročným. Proběhla generální zarážka všech výrobních jednotek a realizace několika velkých investičních akcí, které položily základ dalšímu navyšování produkce titanové běloby. Uplynulý rok byl zkráceně řečeno rokem jedné velké generální zarážky a významných investic. Ve výrobě se nám podařilo vytvořit několik rekordů a posunout pomyslnou laťku o kousek výš. str. 2 Nová kolektivní smlouva pro rok 2014 Po čtyřech setkáních Rady kolektivního vyjednávání se zástupci vyjednávajícími za vedení společnosti Precheza a.s. během loňského podzimu se obě strany dohodly na oboustranně akceptovatelné verzi změn v Kolektivní smlouvě pro rok str. 4 Objem výroby v posledním loňském měsíci zaznamenal nový rekord. Bylo vyrobeno celkem tun titanové běloby, přičemž plán prosince byl splněn na 112 %. Doposud nejvyšší produkce tun z května roku 2011 byla překonána o 287 tun. V loňském roce se velmi dařilo také při výrobě a prodeji Monosalu. Obchodníci prodali vloni rekordních tun, bylo vyrobeno tun a v prosinci Monosal překonal tun(!) to je nárůst produkce o 14 % a meziročně 3 %. Jak tohoto úspěchu dosáhli a na plány ve výrobě TB v novém roce jsem se zeptal vedoucího provozu PTB Ing. Martina Čevely: Martine, tun to je úctyhodné číslo. Co vedlo k tomuto výkonu? Samozřejmě je to rekordní číslo, které ještě v dějinách Prechezy nebylo nikdy dosaženo. Mnohokrát děkuji všem, kteří k této jen těžko překonatelné metě svou prací a úsilím přispěli. Vysokého výkonu bylo dosaženo maximálním využitím fondu pracovní doby (FDB) většiny aparátů při trvalém a bezproblémovém chodu klíčových zařízení s minimem výroby s nevyhovující kvalitou. Je potřeba si uvědomit, že takové výkony v závěru roku nebyly jen v prosinci, ale také v listopadu. Avšak v listopadu se zvýšená výroba plně neprojevila ve vybaleném množství a zůstala v rozpracované výrobě. Pokud zohledníme tyto dva měsíce, bylo vyrobeno tun TB, což odpovídá dennímu výkonu 145,5 t/den a roční kapacitě t/rok. Tyto výkony jsou výzvou pro letošní rok, kdy je plán výroby nastaven na 53 kt tun titanové běloby. Lze nyní vyrobit ještě více titanové běloby a kde ještě vidíš úzká místa? Věřím, že nově zrealizované investice jako nové rozkladné reaktory, krystalizátor, odstředivka a svíčkové filtry přispějí k pokračování současných nastavených výkonů a jistě se podaří některý měsíc vytvořit nový rekord. Potřebujeme k tomu dokončit posílení 1. stupně MOFI, chlazení hydrolyzátu a posílení kapacity Sulfacidu ještě v tomto roce. A k tomu zajistit vysoký FPD v roce bez generální zarážky. To bude výzva pro údržbu, aby většinu aparátů udržela v bezvadném technickém stavu v době, kdy každá delší oprava bude znamenat omezení celého provozu. Můžeš nám prozradit plány ve výrobě TB na tento rok a co bys na titance ještě chtěl vylepšit? Kromě hlavních intenzifikačních a obnovných investic budeme pokračovat také v realizaci drobných investičních akcí na snižování nákladů a to v podobě úspory elektrické energie, spotřeby vod a tepla. Úkolem pro každého z nás je snižovat ztráty TB kdekoliv na provoze TB včasným ohlášením poruch a dodržováním technologické kázně. Jak jsi strávil letošní vánoční volno? Letošní volno jsem strávil s rodinou v Přerově s využitím bazénu a zimního stadiónu, protože výlet za sněhem a lyžování nepřipadaly v úvahu. Nesmím také zapomenout na návštevy vzdálenějších rodinných příslušníků a cesty k nim. Přeji všem především zdraví a spokojenost, a aby se nám společně naplánovaného cíle podařilo dosáhnout. Tomáš Příkopa Vydejte se s námi na cestu a objevujte Přijměte pozvání k objevování na společné cestě s našimi distributory. Poprvé přinášíme novou pravidelnou rubriku, kde vám blíže představíme nejen naše distributory, ale přineseme i zajímavé informace o všech zemích, s kterými obchodujeme. PRECHEZA je společnost obchodující v zemích téměř celého světa a bylo těžké vybrat, kde naši cestu zahájíme. str. 5

2 2 události precheza leden 2014 Provoz Rok 2013 byl výjimečný shodují se vedoucí provozů PROVOZ TITANOVÉ BĚLOBY Rok 2013 znamenal pro provoz titanové běloby (PTB) rekordní plán výroby tun TB za rok při dvacetidenní generální odstávce/zarážce (GZ). V případě zohlednění denních výkonů to znamenalo vyrobit rekordních více než 133 t/ TB/den, což přestavuje kapacitu tun TB/rok. První pololetí roku se vyvíjelo velmi slibně a dokonce očekávka plánu výroby vypadala na do té doby nepřekonatelnou metu tun TB/rok s plánovanou GZ. Avšak v srpnu a říjnu došlo k neplánovanému omezení výroby z důvodu nedostatku kyseliny a všechny vysněné plány byly zmařeny. Problémy na provoze kyseliny sírové způsobily nenávratné propady ve výrobě TB, které se do konce roku i rekordními výkony v listopadu a prosinci nepodařilo úplně eliminovat. Na druhou stranu od 3. Q postupně najela do zkušebního provozu nová investiční akce Intenzifikace MOFI II provozně nazývaná svíčkové filtry, která ukazuje výrazné přednosti tlakových filtrů před vakuovými jak z pohledu výrazného zvýšení kapacity, tak z pohledu kvalitního promytí titanové suspenze před kalcinačními pecemi včetně úspory promývací vody. Dále nesmíme opomenout nájezd a odzkoušení technologie výroby nového výrobku RGLP2, který si našel své místo na trhu laminátových papírů díky své výborné povětrnostní odolnosti společně s dobrými optickými a zpracovatelskými vlastnostmi. Jinou akcí, v tomto případě pro zlepšení ekologie, byla modernizace tří zastaralých rukávových filtrů na mletí ilmenitu. Z investičních akcí vázaných na GZ došlo k dlouho očekávanému nájezdu nového kompresoru na vzduch MAR. Nájezdem této investice je zajištěno oddělení velmi citlivé sítě MAR vzduchu od sítě vzduchu technologického a zajištění částečné zastupitelnosti stávajícího a nového kompresoru. Letošní generální odstávka byla vyvolána hlavně z důvodu celkové rekonstrukce výrobny kyseliny sírové. Údržba využila odstávky pro kompletní revize všech nádrží a aparátů, opravu vyzdívek obou kalcinačních pecí a generální opravu dvou hydrolyzačních reaktorů. Celkově se všechny práce podařily uskutečnit v poměrně krátkém čase 20 dní. Pro rok příští jsou výzvy ještě vyšší než pro ten letošní. Poprvé v historii firmy bychom měli vyrobit více než 50 kt/tb. Plán je nastaven na 53 tisíc tun TB při použití stávající ilmenitové směsi, skladové a retenční kapacitě, avšak s využitím nových investičních akcí. Věřím, že se nám to společnými silami a úsilím podaří. Uplynulý rok byl z pohledu výrobního úseku rokem náročným. Proběhla generální zarážka všech výrobních jednotek a realizace několika velkých investičních akcí, které položily základ dalšímu navyšování produkce titanové běloby. Pojďme se nyní ohlédnout za loňským rokem spolu s vedoucími výrobních provozů. PROVOZ KYSELINY SÍROVÉ Rok 2013 začal na provoze kyseliny přípravami na tolik očekávanou rekonstrukci. Hned v březnu jsme začali plnit nový zásobník kyselinou, abychom zajistili maximální zásobu kyseliny pro výrobu titanové běloby během rekonstrukce sírovky. 17. května byla původní výrobna odstavena a první pokus o najetí rekonstruované výrobny proběhl 5. srpna. Do provozu byla nová výrobna uvedena až 18. srpna. Konec rekonstrukce a průběh najíždění a dalšího provozování byly mírně řečeno nestandardní. Během 4 měsíců provozování došlo ke dvěma vážným haváriím parního kotle a zároveň k poruchám obou ekonomizérů. Nová výrobní linka měla tolik vad, že byla téměř celý říjen odstavena pro jejich odstraňování. Pro zajištění výroby titanové běloby bylo nakoupeno místo plánovaných tun kyseliny přibližně tun. Přesto došlo k jejímu krátkodobému omezení. Realizátor rekonstrukce firma ČKD DIZ najíždění a počáteční provoz hodně podcenil. To mělo za následek vysoké vytížení techniků Prechezy při zajišťování dozorů během opakovaných nočních nájezdů, bylo nutné zabezpečovat nákup a organizovat stáčení nakoupené kyseliny a neustále odvolávat dodávky síry. Na konci roku výrobna jede v téměř stabilizovaném režimu a přes uvedená negativa můžeme pozitivně hodnotit technologickou část tj. spalování síry, oxidaci a absorpci, kde za vše mluví pokles emisí oxidů síry. Zároveň tolik opakovaných nájezdů přispělo k intenzivnímu proškolení všech pracovníků a ke zlepšení psychické odolnosti při zvládání nestandardních stavů, na které jsme dříve nebyli zvyklí. Turbína včetně příslušenství již byla odzkoušena a dodala do sítě i několik desítek megawatt elektrické energie. Teď nám již zbývá doškolit se z provozování turbíny a doladit některé regulace při různých provozních stavech. A co očekáváme na provoze v roce 2014? Hlavně stabilní režim, přestože již nyní plánujeme na leden dvě odstávky. V průběhu roku by se měla rozběhnout stavba expedičních zásobníků pro čistou kyselinu a vybudování nového expedičního místa pro autocisterny. Čeká nás provoz výrobny téměř na 100 procent a rekordní prodej kyseliny. Dále se budeme zabývat vylepšováním rekonstrukcí nedotčených částí výrobny, mezi které patří tavírna síry. PROVOZ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Rok 2013 byl rokem, kdy měl podnik po více než 10 letech generální zarážku celého výrobního úseku a tedy i všech vod. Z investičních akcí byla nejdůležitější kompletní výměna technologického zařízení a automatizace čerpadlárny CHV2, která zajistila dostatečný a spolehlivý zdroj oběhové vody jak pro výrobny S1 a K-systém, tak nově i pro turbínu. Také druhá velká akce, rekonstrukce a automatizace CHV1, měla za cíl zajistit spolehlivý zdroj oběhové vody tentokrát pro zbytek podniku. Akce na CHV1 byla z tohoto pohledu nezbytná a provedena v poslední možné chvíli. Realizací nového neutralizačního reaktoru jsme zvýšili kapacitu 1A stupně neutralizace. A aby bylo možno i nadále odvážet hnědý sádrovec PRESTAB na odkaliště, byl vyměněn most přes Bečvu. Letošní generální zarážka nám konečně dovolila provést nezbytné opravy především na rozvodech surové vody v páteřní síti, která je jinak stále v provozu. Zároveň byla odstávka využita k čištění a kontrole silně i slabě kyselé kanalizace. Rok 2013 byl pro provoz VH značně náročný, ale i úspěšný. Našim obchodníkům se podařilo vyprodat výrobu bílého sádrovce PREGIPS, takže posledního půl roku jsme měli skoro prázdný sklad a veškeré zboží šlo hned z výroby k zákazníkům. Také odvoz hnědého sádrovce PRESTAB na externí úložiště byl úspěšný a Precheza má proto i z tohoto pohledu prostor na další zvyšování výroby. PROVOZ ŽELEZITÝCH PIGMENTŮ A MONOSAL Uplynulý rok na provoze železitých pigmentů byl zkráceně řečeno rokem jedné velké generální zarážky a jedné malé, ale významné investice. Ve výrobě se nám podařilo vytvořit několik rekordů a posunout pomyslnou laťku o kousek výš. Rok 2013 jsme začali ve vysokém tempu výroby, tradiční jarní zastávku na čištění kontaktní hmoty jsme odsunuli a vydrželi s výrobou až do začátku léta, kdy proběhla celopodniková GZ. Předtím jsme ještě stihli udělat kampaň světlé červeně TP200 pro našeho nového významného zákazníka a dostatečně se předzásobit Monosalem v rámci samostatného provozu dehydratace. To se ve výsledku ukázalo jako prozíravé, jelikož obchodníci získali na Monosal další zákazníky a zásoba při 43denní odstávce vydržela jen tak tak. Velkou zarážku, na kterou jsme podobně jako kolegové z vodního hospodářství dlouho čekali, jsme využili především k opravě kondenzačního aparátu K-systému a kalcinační pece. Po zarážce jsme tempo výroby železitých červení mírně snížili, poněvadž obchodníkům se letos s těmito pigmenty vedlo hůř. Důvodem je vleklá krize ve stavebnictví. Sortimentně se velmi dařilo granulátu, jehož výroba i prodeje na sklonku podzimu dosahovaly maxima. Výrobě směsné hnědi našemu nejefektivnějšímu výrobku jsme se věnovali naplno až do konce roku, čímž byl zlomen výrobní rekord. Prodeje hnědí opět narostly, suroviny byly letos včas zajištěny. V listopadu jsme ještě krátce zastavili celý provoz, aby proběhla rekonstrukce třídění Monosalu. Úspěšná investice nás posunula o kus dál, nové síto zvýšilo výkon a zlepšilo kvalitu třídění. Tento počin dal nový náboj celému provozu ŽP s ohledem na nutnost zpracování maximálního množství zelené skalice. To se pozitivně projevilo už v prosinci, kdy jsme opět otestovali výkonnostní limity našeho provozu a zpracovali rekordní množství této naší hlavní suroviny. V oblasti investic se chceme podílet na přípravě a rozběhnutí investice nové výrobní linky na zpracování zelené skalice a dalších obnovných investic. ÚTVAR ENERGETIKY V minulém roce útvar energetiky provedl mimo standardních servisních činností také realizaci několik plánovaných oprav zařízení. Z větších realizovaných oprav lze zmínit venkovní osvětlení u chladicích věží 1, výměnu klapek na Sulfacidu, topení v budově chladicích věží 2, topení v budově úpravny vody 1, opravu elektroinstalace v budově K-systému a na dílně strojní údržby železitých pigmentů, atd. V rámci generální odstávky útvar energetiky provedl revize a údržbu zařízení, na kterých lze pracovat právě a jen při odstávce. Jednalo se zejména o revize vysokonapěťových transformátorů a revize rozvoden vysokého i nízkého napětí. Tyto odstávky rozvoden jsou, vzhledem ke svému dopadu, plánovány vždy ve spolupráci s jednotlivými provozy. Dále v roce 2013 probíhaly různé investiční akce např. rekonstrukce rozvodny R35 (vodní hospodářství). Vznikly zadávací podklady pro stavby, které by měly být realizovány v letošním roce. Jedná se zejména o práce související s investiční akcí s využitím dotačního titulu Ekoenergie 3 prodloužení: Horkovodní stanice výrobny TB v Precheze rekonstrukce topného okruhu, při které by mělo dojít k úspoře provozních nákladů na vytápění budov. Hned v prvním čtvrtletí budeme realizovat akci s názvem Transformátor T10.1, při které dojde k výměně jednoho z hlavních napájecích transformátorů 22/0,6 kv Precheza a.s., když stávající kousek je z roku Útvar energetiky v minulém roce prošel několika standardními běhy auditů a kontrol. Mezi neplánované kontroly patřila kontrola z Oblastního inspektorátu bezpečnosti práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Rádi bychom poděkovali všem zainteresovaným pracovníkům a kolegům za jejich práci a nasazení při plnění každodenních úkolů i činností v rámci generální odstávky. Martin Čevela, Marek Konečný, Rostislav Pechál, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa

3 precheza leden 2014 události let s vámi PRECHEZA 120 LET S VÁMI : 120 let chemické továrny v Přerově Znalost historie usnadňuje pochopení přítomnosti a vytváření budoucnosti. Historie vytváří tradici, která je dědictvím i závazkem. Úcta k tradicím charakterizuje kultivovanou společnost, kde současníci navazují na zkušenosti a znalosti svých předchůdců. Zakladatelé První moravské rolnické továrny akciové na soustředěná hnojiva a lučebniny v Přerově by se jistě podivili PRECHEZA 120 LET S VÁMI podobě a výrobnímu programu dnešní Prechezy, i když byl vývoj továrny po celé 120leté období většinou dynamický a úspěšný. Lze jej rozdělit zhruba do tří etap: V období od založení po znárodnění v roce 1948 byl podnik zaměřený na komoditní výrobu fosforečných hnojiv, kyseliny sírové a zpracování zemědělských produktů. V této etapě prošla firma mnoha kritickými situacemi dvěma světovými válkami, stávkovým rokem 1924 a hospodářskou krizí třicátých let. Všem krizím dovedla firma úspěšně čelit a továrna se po celou dobu zvětšovala a modernizovala. V období centrálně řízené ekonomiky došlo k rozšíření výrobního programu o kvalifikovanou chemii výrobu anorganických pigmentů a některé další, převážně malotonážní produkty. Všechny tři nosné programy kyselina sírová, fosforečná hnojiva a anorganické pigmenty byly technologicky propojené a docházelo ke značným disproporcím ve zpracování meziproduktů i zvyšujícímu se negativnímu vlivu na životní prostředí. Positivum bylo, že technicky náročná výroba titanové běloby a železitých pigmentů si vyžádala rozvoj výzkumu a vývoje a zapojení do mezinárodního trhu. Období centrálního plánování lze obtížně charakterizovat běžnými ekonomickými měřítky. Podnik prošel jak obdobím stagnace, tak prudkého extenzivního rozvoje. Kritické situace byly způsobovány zejména krizemi řízení a charakterizovány obtížnou dostupností moderní techniky, náhradních dílů a technických informací. Současná třetí etapa podniku započala v 90. letech celkovým útlumem prodeje a výroby, který vedl k rozvázání vazeb mezi hlavními provozy a k odstavení neefektivních výrobních jednotek. Po sto letech tak byla ukončena výroba fosforečných hnojiv. Podnikový vývoj se z počátku orientoval spíše na prodej licencí než vlastní rozvoj. Po začlenění do skupiny Agrofert došlo k razantní změně způsobu řízení podle nové strategie, charakterizované vizí Jasná a barevná perspektiva. V souvislosti s dlouhodobými rozvojovými záměry byla provedena reorganizace podniku, vyřešeny dlouhodobé ekologické problémy a masivně investováno do rozvoje a modernizace výroby titanové běloby a návazných provozů. Z řešení kritických situací povodeň v roce 1997, hospodářská krize v roce 2008 a výpadek dodavatele hlavní suroviny v roce 2010 vyšel podnik posílen, takže v současnosti patří do první desítky nejefektivnějších sulfátových výroben titanové běloby na světě (6. místo v roce 2010). Stodvacetiletý posun podniku od komoditní chemie k produkci speciálních výrobků zajišťuje jeho konkurenceschopnost, založenou na vysokých odborných kvalitách zaměstnanců a na permanentním vývojovém prostředí s dlouhodobými záměry a plány. Jejich uskutečnění je v rukou a hlavách současných i budoucích pracovníků, kteří jsou tou hlavní hodnotou firmy. Šťastné narozeniny a dalších 100 let. Karel Šimeček Komerční úsek Komerční úsek hlásí: Uhry obsazeny! Maďarsko je dlouhodobě vnímáno jako krajina s dobrým vínem, dobře kořeněným jídlem, s výbornými uzenářskými specialitami a kvalitními službami v oblasti lázeňství. Ovšem bližším pohledem zjistíme, že země patří i k relativně silným středoevropským ekonomikám a má rozvinutý průmysl. Otevřená ekonomika země se v současné době nachází v období hluboké hospodářské recese, to díky hospodaření posledních maďarských vlád, ale i vnějším ekonomickým vlivům. Navzdory těmto skutečnostem byla z pohledu Prechezy realizována poměrně úspěšná obchodní jednání. V rámci potřeby rozšiřování obchodních aktivit u výrobku MONOSAL 30 a FEPREN byla realizována i tato zahraniční pracovní cesta do Maďarska se zastávkou na Slovensku. Z obchodního hlediska úspěšná cesta započala už v Bratislavě jednáním na dodávku tun MONOSALu 30 středního pro tři cementárny v jihovýchodní Evropě. Takto byla odstartována celkem km dlouhá cesta, která následně směřovala už do Maďarska, konkrétně do nového sídla Agrofert Hungária v Budapešti. Po ujasnění strategie dalších jednání v Maďarsku následoval přesun na jih země, do stošedesátitisícové Pécse (česky Pětikostelí). Toto univerzitní město nám krátkodobě poskytlo zázemí pro následné jednání v nedaleké cementárně v Királyegyháze. Jedná se o nejnovější cementárnu v Evropě. Teprve v roce 2011 byla uvedena do provozu s roční kapacitou 1,1 mil. tun cementu. MONOSAL 30 hrubý je zde etablován od samotného nájezdu výroby. V roce 2013 ho bylo dodáno cca 500 tun. Přes projevenou spokojenost se spolehlivostí a kvalitou dodávek v roce 2014 pokračujeme se stejným objemem a za stejných obchodních podmínek. Zájem byl i o sádrovce a hutní oxidy, ale náklady na dopravu pro tyto druhy surovin zřejmě nebudou odběratelem akceptovatelné. Poslední zastávkou bylo město Bóly v sídle výrobce betonových střešních krytin s roční kapacitou 100 mil. tašek. Firma s devadesátiletou tradicí a třemi výrobními závody v současné době zaměstnává 200 lidí a zpracovává na tun pigmentů ročně. V návaznosti na realizované poloprovozní testy proběhlo obchodně- -technické jednání se záměrem o prosazení železitých pigmentů FEPREN do výroby. Po vzájemné diskuzi jsme přistoupili k provozním testům s tunovými množstvími našich výrobků, což je oboustranně chápáno jako první krok ke vzájemné spolupráci. Tímto byla cesta ukončena a následoval přesun domů. Závěrem je nutno zmínit i význam stavebnictví v Maďarsku, to v posledních letech sice prochází obdobím poklesu, ale nově se dají očekávat příležitosti v podobě infrastrukturálních investic při rekonstrukci silničních a dálničních sítí, železničních koridorů, při výstavbě nových úseků dálnic a rychlostních komunikací zapojených do systému evropských dálničních sítí. Geografická pozice Přerova před severními a západními dodavateli surovin síranů železnatých i železitých pigmentů dává jistý náskok v potenciálu uplatnění. Velké poděkování za přípravu jednání a spolupráci při této cestě patří paní Margitě Vargové ze spádové afilace Agrofert Hungária. Marian Bartoš, Jan Přikryl Foto: Jan Přikryl Technický servis Stavebnictví - silný odbytový segment stále v problémech Stavebnictví je velmi zajímavým aplikačním segmentem pro uplatnění výrobků FEPREN, MONOSAL, PREGIPS, PRESTAB, ale samozřejmě i pro titanovou bělobu a nepigmentové TiO 2 v podobě výrobků PRETIOX. České a potažmo i evropské stavitelství prochází souvislou krizí od konce roku Ani rok 2013 nepřinesl výrazné změny a situace se nadále spíše zhoršuje. Ještě v roce 2008 tvořil objem stavební výroby téměř 548 miliard korun, za rok 2013 se bude podle odhadů Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR objem stavebních prací pohybovat pouze na úrovni okolo 390 miliard korun. Poslední dostupné kvartální výsledky statistik uvádějí pokles stavebního trhu až o 20 % oproti ne příliš úspěšnému roku 2012 (vyhodnoceno z dat za 3. Q.), z toho je zásadní zejména pokles stavební produkce o 6 %, nejvíce ovšem pokulhávají inženýrské stavby s rekordním meziročním poklesem 10,2 %. Stavebnictví se kontinuálně propadá již pátým rokem a ani v letošním roce rozhodně nedojde k obratu k lepšímu. Snad až rok 2015 bude tím dlouho očekávaným a přelomovým rokem. Na současném stavu se značnou měrou podepsala dlouhodobá nekoncepčnost státu, kdy byly významně omezeny veřejné investice do nových staveb a sektor tím byl připraven až o třetinu zakázek. Navíc zvýšení DPH u novostaveb téměř zmrazilo developerskou činnost a tím byla zastavena i bytová výstavba financovaná soukromým sektorem. Aby vše nevyznělo pouze negativně, v době útlumu je prostor pro výzkum a nové technologie. To nám umožňuje pronikat s novými výrobky a společně se připravit na jejich realizaci v příštích snad úspěšných údobích. První vlaštovkou signalizující vzestup je segment průmyslové výroby stavebních hmot, jež se navzdory výše uvedenému od září 2013 postupně zvedá (+7,4 %). Právě výroba stavebních hmot a pojiv předurčuje následující vývoj v celém odvětví, proto doufejme, že rok 2014 bude z pohledu výsledků ve stavebnictví alespoň stagnující na kladné nule. Jan Přikryl

4 4 události precheza leden 2014 Personalistika Hodnocení zaměstnanců není žádný strašák Hned na počátku nového roku přichází personální úsek v rámci zdokonalování personálního řízení s revitalizací systému hodnocení zaměstnanců. Tento institut bývá často spojován s pojmem firemní kultura. Stručným exkurzem do této oblasti zjistíme, že do firemní kultury patří odpovědi na otázky typu jak firma a její pracovníci působí navenek, jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci, jaké panuje ve firmě klima, co se považuje za klady a co za zápory, jaké hodnoty sdílí většina pracovníků a samozřejmě jakým způsobem firma hodnotí své zaměstnance. Mimo jiné se pak hovoří i o symbolech firmy, hrdinech tedy modelech ideálního chování, rituálech a hodnotách firmy, které se pak promítají do pracovní morálky. V každém případě je systém hodnocení zaměstnanců součástí každé vyspělé firemní kultury a v nezbytné míře i předmětem šetření externích auditorů. Naším projektem vůbec nezpochybňujeme úroveň a kvalitu firemního prostředí v Precheze, která na vysoké úrovni rozhodně je. Na straně druhé je jisté, že vždy je možné najít místa k precizaci a zlepšení, přičemž v této oblasti je prostor ke zlepšení zřejmý. V současné době hodnotíme podle příslušné směrnice pouze zaměstnance se smluvní mzdou. Což je ovšem minimální procento z celkového počtu současných zaměstnanců. A proč tedy pravidelně hodnotit všechny zaměstnance? Nejdůležitějším argumentem v tomto případě je zpětná vazba. A na tu by měl mít minimálně jednou ročně právo každý pracovník naší společnosti. Je tím myšleno zjištění každého zaměstnance, v jakém světle je hodnocena jeho práce a přínos v očích přímého nadřízeného, přičemž tento názor bude formalizován a kvantifikován ve firemním informačním systému. Jedná se přece o ocenění odvedené práce za určité období. Hodnocený se na oficiální úrovni rovněž dozví, jaké jsou jeho slabiny a kterým směrem by měl napřít úsilí ke zlepšení svého výkonu. A významný je rovněž fakt, že při této oficiální příležitosti mohou zaznít i osobní cíle, potřeby a požadavky hodnoceného spolupracovníka. Zaměstnavatel na straně druhé má možnost slyšet otevřený názor svého zaměstnance, může a chce spolupracovníky motivovat k lepšímu výkonu, získané informace využije k lepšímu plánování personálních rezerv, dostává podklad k plánování vzdělávání a výcviku. Mnohdy bývá výsledek hodnocení také podkladem k objektivnějšímu stanovení odpovídající mzdy. (Pozn.:V první fázi projektu v roce 2014 nebudeme hodnocení zaměstnanců spojovat se mzdovým ohodnocením). Jak to tedy bude probíhat? Nebudu tento článek zatěžovat podrobným popisem, neboť vše se všichni dozví na připravovaných podrobných instruktážích. A určitě se nebudeme v této chvíli pouštět do větších akcí typu hodnocení 360, metod typu BARS a BOS nebo do kompetenčních modelů. Jednoduše řečeno, každý vedoucí provede se svým podřízeným kolegou jednoduchý pohovor. Ohodnotí jeho vklad, pracovní chování a pracovní výsledky, přičemž každé oblasti přiřadí v připravené transakci v IS SAP bodové ohodnocení, a to z důvodů uchopitelnosti a kvantifikovatelnosti celého procesu. Výsledky budou archivovány a připraveny pro následující hodnotící pohovor ke srovnání. V této chvíli nic víc, nic míň. A opustím-li formalizovaný jazyk úplně, tak bychom jako vedoucí přece měli umět najít vymezený čas na to, abychom jednou za čas s tím svým kolegou, se kterým celý rok sdílíme úděl svého oddělení, seriózně pohovořili a na rovinu si řekli, v čem jsme dobří a proč, eventuálně v čem úplně tak dobří nejsme a proč. Průvodním jevem může být pocit vítěze z dobře odvedené práce, pocit jistého zklamání z kritiky, nutnost zamyšlení se nad sama sebou, snad někdy nutkání trhání zbytků vlasového porostu nad zbytečnými neúspěchy. Výsledkem by ale mělo být podání rukou obou zúčastněných s ujištěním, že jedeme dál, uchopíme to zase do svých rukou a naše práce má další smysl a své místo v této fabrice. Není to přece žádné kladivo na čarodějnice. Přeji proto všem mnoho úspěchů a kladných bodů v roce Tomáš Světnický ZO OS ECHO Kolektivní smlouva pro rok 2014 je na světě Po čtyřech setkáních Rady kolektivního vyjednávání se zástupci vyjednávajícími za vedení společnosti Precheza a.s. během loňského podzimu se obě strany dohodly na oboustranně akceptovatelné verzi změn v Kolektivní smlouvě pro rok Vzhledem k platnosti nového Občanského zákoníku od Kolektivní smlouva ještě nebyla předložena na podpisy musí totiž projít čtením resp. odsouhlasením právníků. V průběhu měsíce ledna 2014 bude dále zpracován dodatek Kolektivní smlouvy Příloha č. 3 ke KS 2014, která bude řešit tvorbu a čerpání sociálního fondu. Při hledání zmíněných oboustranně přijatelných podmínek, a tak i znění nové kolektivní smlouvy byly prodiskutovány všechny předložené náměty na změny, ale tak jako ve všem ostatním i zde obě strany musely ustoupit ze stanovisek, se kterými do letošního jednání vstupovaly. Co tedy nová kolektivní smlouva přináší a jaké jsou změny proti smlouvě minulé? Platnost Kolektivní smlouvy zůstáváme u modelu platnosti na kalendářní rok. Základní znění a struktura Kolektivní smlouvy pro rok 2014 zůstane zachováno. Oblast mezd (kapitola V.): Vývoj průměrné mzdy kolektivním vyjednáváním bylo dohodnuto, že zaměstnavatel zajistí u tarifních pracovníků nárůst tarifní mzdy a složek na ni vázaných v průměru o 1,8 %. Princip cílových odměn je zachován stejný jako v roce předcházejícím. Odměna za hospodářský výsledek (dále jen HV) bude v případě příznivých výsledků vyplacena zaměstnancům s tarifní mzdou takto: 1,5 % z rozdílu skutečný hospodářský výsledek 10 mil. Kč až do úrovně skutečného HV. Jak pro cílové odměny, tak pro odměnu za HV je dohodnuta možnost jednání o záloze ve výplatě za 11/2014. Oblast ostatních mzdových pravidel (příloha č. 2) mzdové příplatky budou navýšeny následovně: příplatek je stanoven ve výši 15,00 Kč/h za práci na noční směně podle harmonogramu směn a za nařízenou práci v noci mimo běžný harmonogram. příplatek za dobu práce v sobotu a neděli je stanoven ve výši 15,00 Kč/hod. nebo ve výši 10 % průměrného výdělku. - po 18. hodině bude vyplacena jednorázová odměna ve výši 600 Kč příslušející práci mezi 18:00 hod. a 22:00 hod.; Kč příslušející práci mezi 18:00 hod. a 6:00 hod.; Kč příslušející práci mezi 22:00 hod. a 6:00 hod. v případě práce mezi 22:00 hod. a 6:00 hod. bude vyplacena jednorázová odměna ve výši 400 Kč. V sociální oblasti bylo diskutováno o aktualizaci směrnice upravující příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, řešily se návrhy na zlepšení pracovních podmínek některých pracovišť a komentovala se forma přiznání části odměny za HV pro zaměstnance odcházející v daném roce do starobního důchodu. Rada pro kolektivní vyjednávání pracovala letos ve složení: Frydrýšek J. předseda, Havelka R., Pikal P., Hynčica R., Fürbacher D., Mlčoch M., Blaťák D., Mrázek P., Grečmal Z. Ludvík Prášil Systémy řízení Bezpečnost a hygiena práce a požární ochrana v roce 2013 Z hlediska statistických údajů úrazovosti se jednalo ve srovnání s předchozím obdobím o méně úspěšný rok ve všech sledovaných ukazatelích. V roce 2013 bylo v a.s. PRECHEZA evidováno 11 pracovních úrazů (v roce 2012 to byly čtyři) a 11 zranění bez pracovní neschopnosti proti osmi zraněním v roce Sedm úrazů s pracovní neschopností bylo zaznamenáno ve výrobě titanové běloby, po dvou úrazech s pracovní úrazovostí bylo zaznamenáno u provozní údržby a útvaru technologie. Bohužel většina zaznamenaných úrazů měla společnou příčinu nepozornost a podcenění rizika práce. Statisticky nejčastější příčinou úrazů byla manipulace s břemeny a pády osob. Nejčastěji zraněnou částí těla byla levá ruka (v roce 2012 to byla pravá ruka). Pro pracovní úrazy bylo zameškáno 469 kalendářních dnů (v roce 2012 to bylo 124 kalendářních dnů). Nebyla nově ohlášena nemoc z povolání. Četnost a závažnost poranění v jednotlivých letech uvádí tabulka. Ve spolupráci s odborovou organizací proběhly prověrky BOZP na všech výrobních pracovištích. Tyto prověrky se budou opakovat i v roce Co se požární ochrany týče, nebyl v průběhu roku 2013 v Precheze evidován žádný požár, výbuch ani únik nebezpečných látek. Máme 16 aktivních členů sboru dobrovolných hasičů, kteří jsou k výkonu své práce patřičně připravováni. Každoročně se účastní výcviku v rozsahu stanoveném HZS Olomouckého kraje včetně přezkoušení, podrobují se pravidelným lékařským prohlídkám a profesní přípravě řidičů. Naši dobrovolní hasiči udržují požární techniku, zabezpečují revize a obnovu přenosných hasicích přístrojů a zařízení pro dodávku požární vody. A co nás čeká v roce 2014? Mezi hlavní úkoly patří: recertifikační audit systému managementu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS Rok Četnost 1,87 1,73 0,66 1,98 0,66 0,84 0,88 0,71 0,89 0,66 1,77 Závažnost 0,15 0,35 0,09 0,18 0,15 0,15 0,08 0,05 0,06 0,06 0,21 Rok Počet PÚ s pracovní neschopností Počet PÚ bez pracovní neschopnosti Počet PÚ na mil. hodin ,32 10,39 3,91 12,01 3,99 5,01 5,23 4,22 5,31 3,95 10,63 dokončení měření a určení efektivní dávky záření na stanovených pracovištích provedení prověrek BOZP ve spolupráci s OS ECHO Pro zájemce o vývoj BOZP a PO v Precheze a.s. jsou k dispozici aktuální data na podnikovém intranetu v sekci Rychlé informace. Karel Kolář

5 precheza leden 2014 cestování 5 Vydejme se na cesty s našimi distributory a objevujme svět Německo Letošní rok se stává významným mezníkem v historii naší společnosti, PRECHEZA oslaví výročí 120 let své existence. K tomuto výročí jsme pro vás připravili designově čistý aplikační kalendář s názvem Vydejte se s námi na cestu a objevujte. Jistě jste s námi objevili v tomto kalendáři řadu zajímavých, tradičních nebo i neobvyklých aplikací. Přijměte proto pozvání k pravidelnému cestování prostřednictvím této nové rubriky. PRECHEZA je společnost obchodující v zemích téměř celého světa, a tak zprvu nebylo snadné vybrat destinaci, kde naši cestu zahájíme. Nakonec zůstaneme v Evropě, jako první navštívíme sousední Německo a představíme naši distribuční společnost FERTAGRA Deutschland GmbH Frankfurt, která je jednou z afilací KONCERNU AGRO- FERT. Touto zemí, která se nesmazatelně zapsala do našich každodenních životů, vás provede Ing. Petr Vrána, teritoriální manažer. NĚMECKO Počet obyvatel: (17. země v porovnání počtu obyvatel) Státní uspořádání: Německo je federativní demokratickou parlamentní republikou tvořenou šestnácti spolkovými zeměmi (Bundesländer). Hlavním a zároveň i největším městem je Berlín. Ekonomika: Německo je surovinově relativně chudá země, hospodářství je převážně soustředěno v sektoru průmyslu a služeb. Zemědělsky se využívá více než polovina plochy státu, zemědělství zaměstnává jen kolem 2 3 % práceschopného obyvatelstva. Orná půda představuje 34 % plochy státu, 4 % orné půdy jsou zavlažovány. V roce 2006 v sektoru služeb pracovalo 63,8 % obyvatel, v průmyslu 33,4 % a v zemědělství 2,8 %. Ovšem v poslední době německou ekonomiku čím dál více brzdí nedostatek pracovních sil, způsobený extrémně nepříznivým demografickým vývojem. Odhaduje se, že v roce 2030 bude německé ekonomice chybět na 5,2 milionu kvalifikovaných sil, z toho 2,4 milionu vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Německo je největším exportérem na světě. V životní úrovni je Německo dle Indexu lidského rozvoje (HDI) na 22. místě na světě. Německo je na světové špičce v automobilovém, elektrotechnickém, strojírenském a chemickém průmyslu. Z 500 největších firem světa je 37 německých, mezi nejvýznamnější patří Daimler AG, Volkswagen, Allianz, dále Siemens a Deutsche Bank. Mezi další firmy známé v celém světě patří E.ON, Deutsche Post, Robert Bosch GmbH, Deutsche Telekom, Metro a BASF. Trh TiO 2 v Německu: Spotřeba TiO 2 : tun Výroba TiO 2 : tun Import TiO 2 : tun Export TiO 2 : tun PRECHEZA prodej: 3850 tun Podíl na trhu: 1,06 PRODEJ V NĚMECKU PRECHEZA (TiO 2 ) Rozděleno do segmentů: 60 % plasty 30 % nátěrové hmoty 8 % papír 2 % kosmetika farmacie potraviny Redakce požádala o krátký rozhovor obchodního ředitele společnosti Fertagra Deutschland GmbH pana Ing. Alexeje Brenčiče. Základní ekonomické ukazatele (údaje z roku 2012) HDP: USD Růst HDP: 3,1 % (2011), 0,7% (2012) Inflace: 2,1% Nezaměstnanost: 5,5% Veřejný dluh: 81,9 % HDP Export: Francie 10,2%, Holandsko 7%, USA 6,3%, Rakousko 5,6%, Itálie 5,4%, Čína 5,1%, Švýcarsko 4,7%, Belgie 4,3%, Polsko 4,1% Import: Holandsko 14%, Francie 7,5%, Čína 6,7%, Belgie 6,4%, Itálie 5,5%, Velká Británie 4,9%, Rakousko 4,4%, Rusko 4,4%, ČR 4,1% Fertagra je malá obchodní společnost, jak zajišťujete její chod? Kolik máte zaměstnanců, kdo je za co zodpovědný? Naše firma byla založena v létě Zhruba 10 let byly hlavní komoditou plasty z Neratovic, Litvínova, Bratislavy a Novák, což jsme zvládli v počtu čtyř lidí. Po změně vlastnických vztahů a obchodní politiky výše uvedených fabrik jsme o plasty prakticky z jednoho dne na druhý přišli, čemuž jsme museli přizpůsobit i náklady, které jsme v krátkém čase prudce snížili o více než polovinu. Dnes fungujeme v počtu dvou lidí, kteří nesou za všechno plnou zodpovědnost, což má nevýhodu v tom, že většinou pracujeme i přes víkendy a dovolené, ale i velkou výhodu v tom, že když něco pokazíme, můžeme nadávat jen sami sobě. Zvykl jste si v Německu rychle? Jak dlouho zde působíte? Působíme tady 21 roků, a je to moje třetí dlouhodobé zahraniční pracovní působení po Brazílii a Dánsku, takže z tohoto pohledu bylo přizpůsobení se v Německu nejjednodušší. Je to nám geograficky, politicky, ekonomicky, společensky a kulturně blízká krajina, kde si celá rodina rychle zvykla. Kromě toho jsme při dnešních komunikačních možnostech v denním pracovním i osobním styku s domovem (čím myslíme bývalé Československo). Jste náš distributor a všechno zboží kupujete od Prechezy a následně jej prodáváte vašim zákazníkům. Jaké máte zkušenosti se spolehlivostí vašich obchodních partnerů? Myslím tím zejména záležitosti obchodního styku, jako jsou platební podmínky, zajištění pohledávek a obchodní etika. Podle naší zkušenosti platí víceméně to, co se o Němcích říká, a sice že jsou disciplinovaní, zodpovědní a spolehliví partneři, snad by mohli být více flexibilní. Na druhé straně jsou poměrně konzervativní a prosadit tady naše zboží je mnohem komplikovanější, než to bylo například ve Skandinávii. V zásadě ale drží slovo a platební problémy jsou jen ojedinělé. ČR je proexportně orientovaná země a vývoz do Německa tvoří přes 30 % celkového exportu ČR. Jak hodnotíte pozici Prechezy na trhu v Německu? Když jsme v roce 1996 začínali, byla česká titanová běloba v Německu kromě anatasu pro několik výrobců papíru neznámá. V posledním období dosahujeme asi tun ročně, což je zhruba 1 % spotřeby. Myslíme si, že Německo by mělo být z mnoha důvodů pro Prechezu klíčovým trhem a měli bychom se společně snažit podíl na tomto trhu postupně zvyšovat, podle naší vize k 3 %. Je značka PRECHEZA v Německu známou značkou? V první řadě je tu už poměrně velmi známá značka AGROFERT, jako významná firma středoevropského působení. V trhových segmentech, kde se s titanovou bělobou a železitými pigmenty pohybujeme, je značka Precheza dlouhodobě etablovaná a uznávaná; musím trochu neskromně podotknout, že i prostřednictvím značky FERTAGRA. V jakých produktech na německém trhu můžeme naše výrobky objevit? Popř. máme nějakou zajímavou aplikaci, která není běžná v jiných zemích? V aplikační oblasti se nevymykáme z běžných hranic, hlavní použití u titanky jsou plasty, barvy a papír; u pigmentů stavebnictví. Zajímavostí a referencí zároveň snad může být, že náš Pharma-Grade obsahují krémy a mýdla světové značky NIVEA. Jedná se o evropskou destinaci, najdeme nějaká obchodní specifika? Česká republika i Německo jsou členy EU, a tak legislativní prostředí obchodních a finančních vztahů je podobné, resp. stále se sbližuje. Specifika vidím spíše v oblasti přístupu k závazkům a obchodní etice. Podle našich zkušeností si vás německý partner poměrně těžko pustí k tělu, prosadit se je skutečně během na dlouhou trať, u některých zákazníků jsme pro ilustraci museli tvrdě bojovat o šanci i více než deset let. Ale pokud vydržíte a uspějete, máte většinou perspektivu dlouhodobé a stabilní spolupráce. Jaké máte výhledy prodejů na rok 2014? U titanové běloby bychom chtěli profitovat na zvýšení výrobní kapacity a poprvé překonat hranici tun. Bude to záležet v první řadě na tom, jak se nám podaří vedle tradičních dodávek uspět s uvedením relativně nových typů PRETIOX RGLP2 a RG18P. U železitých pigmentů bychom chtěli dosáhnout minimálně 500 tun. Chtěl bych na závěr využít této příležitosti a poděkovat všem spolupracovníkům v Precheze a popřát jim všechno dobré v novém roce! Petr Vrána, Jitka Koppová vizitka: Jubileum v zaměstnání LEDEN 30 let Hužvík Lubomír provozní elektrikář Aktuality z odborů V měsíci prosinci byl zorganizován již tradiční turnaj v kuželkách o pohár Generálního ředitele. Na tomto turnaji bylo nominováno celkem 12 družstev, kde z tohoto počtu bylo 7 družstev mužských. Po skvělých výkonech nakonec naše družstvo žen vyhrálo turnaj a v kategorii muži naši sportovci skončili na pěkném 4. místě. V bodování jednotlivců v celkovém pořadí turnaj skončil v tomto pořadí: ŽENY 1. RYTÍŘOVÁ DANA 4. ŠÍSTKOVÁ JARMILA 7. MIKULÍKOVÁ EMA 8. RAŠKOVÁ LUDMILA MUŽI 5. DIVILA JIŘÍ 14. VENCLÍK VOJTĚCH 20. RAŠKA STANISLAV 23. DOLEŽEL JIŘÍ Podle plánu práce Podniková rada OS ECHO zorganizovala v měsíci lednu a na únor připravila převážně sportování v závislosti na sněhu. Opět se pojede do Lopušné doliny na týdenní pobyt a dvakrát bude zorganizován zájezd na běžky spojené s lyžováním. Navštívíme již oblíbené destinace Dolní Moravu a Kouty nad Desnou. Veškeré podrobné informace jsou na nástěnkách v podniku a na odborových webových stránkách. Fertagra Deutschland GmbH se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem je jedna z prvních zahraničních firem Agrofertu, založená v červnu Zahájila svou činnost v prosinci Zabývá se v Německu prodejem zboží firem Agrofertu i některých jiných. Hlavní komodity: titanová běloba, železité pigmenty, gumárenské chemikálie na výrobu pneumatik, plasty polyetylen, polypropylen. Obchodní obrat: mil. EUR ročně Počet pracovníků: 2 Cena vstupenky 100 Kč V ceně vstupenky je zahrnuta i večeře. Zaměstnanci společnosti PRECHEZA a.s. Přerov jsou srdečně zváni na Reprezentační ples, který se uskuteční od hodin v Klubu TEPLO Přerov na Horním náměstí. K poslechu a tanci hraje RK Band. Hlavními účinkujícími večera budou ABBA Revival, a Revival Hany Hegerové. Hosté mohou strávit večer i poslechem cimbálové muziky. Bližší informace přineseme na podnikových nástěnkách. Zájemci se mohou hlásit u paní Sylvy Lovasové, kl

6 6 zajímavosti precheza leden 2014 Vodní hospodářství Návrat vypůjčené vody Úkolem čistíren odpadních vod (ČOV) je vyčistit použitou znečistěnou vodu a v co možná nejlepší kvalitě ji vracet zpět do přírody. Dosahované čisticí účinky jsou velice dobré, což nepochybně výrazně přispívá k dobré kvalitě vody v řekách. Výrobci, respektive dodavatelé pitné vody, jsou povinni odvádět od svých zákazníků odpadní splaškovou vodu. Společnost Precheza provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu, a proto musí také kanalizaci provozovat dle příslušného provozního řádu. To znamená provádět pravidelnou údržbu a čištění kanalizační sítě a kontrolovat kvalitu vypouštěných odpadních vod do městské kanalizace. K čistění kanalizace se používá sací vůz FEKO 11 a tlakový vůz MK 10 s posádkou. Vlastní rozvod splaškové a dešťové kanalizace v PRECHEZA a.s. je tvořen větevnou sítí částečně zaokruhovanou s přípojkami od jednotlivých spotřebitelů. Zajímavostí části kanalizace je, že pro velkou vzdálenost kanalizačních rozvodů je v části sítě vytvořena tzv. kanalizační spádová střecha. Ta umožňuje přeliv splaškových a dešťových vod mezi sebou. Rozvod kanalizace je uložen v zemi. Je opatřen manipulačními a revizními šachtami. V místech křížení s komunikacemi je potrubí uloženo v chráničkách. Hlavní rozvody jsou uloženy podél komunikací v několika trasách na sebe kolmých. V zásadě je sběr a odvod vod z kanalizační sítě řešen jako gravitační kanalizační systém a v menší části jako tlakový potrubní. Komunální odpadní vody jsou striktně odděleny od chemické kanalizace. Sběr a odvod splaškových vod se tedy realizuje sběrnou stokou A, B a G do sběrného městského odvaděče N. Shybkou pod řekou Bečvou jsou splaškové a dešťové vody převáděny na levou stranu řeky do městského přivaděče A. A odtud jak z Prechezy, tak i z Přerova a některých jeho místních částí jsou odváděny odpadní splaškové a dešťové vody na ČOV, která se nachází asi 3 km od města Přerova v místní části Henčlov. Technologie na většině ČOV spočívá v mechanicko-biologickém čistění. Nejprve jsou v mechanickém stupni odstraněny hrubé nečistoty v lapáku štěrku a písku a na česlích. Dále jsou zařazeny lapáky tuků a následně je mechanický stupeň ukončen usazovací nádrží. Biologická linka je složena z nízkozátěžové aktivace. Směs odpadní vody a biologického kalu je střídavě vystavována podmínkám, při kterých je zajištěno biologické odstraňování dusíku. Navíc bývá systém modifikován pro zvýšené biologické odstraňování fosforu v aerobním reaktoru. Biologický stupeň je zakončen dosazovacími nádržemi. Vyčištěné vody se vypouští do recipientu (v případě ČOV Přerov je recipientem řeka Bečva). Navíc ČOV z kalu získávají procesem vyhnívání bioplyn, který jímají v plynojemu a následně ho využívají pro vyhřívání vyhnívacích nádrží a dále k výrobě elektrické energie. Stabilizovaný kal se po průchodu vyhnívacím procesem používá jako surovina pro průmyslové komposty. Vypůjčená voda se po vyčištění vrací zpět do přírody, aby o pár kilometrů dále po proudu řeky mohla najít další využití, například pro průmyslovou aplikaci. Břetislav Passinger Personalistika Nový občanský zákoník: 7 změn, které ovlivní vaši rodinu Nový občanský zákoník ovlivňuje nejednu oblast vašeho života. Jak se dotknou nové zákony vaší rodiny? 1. Svéprávnost Nový občanský zákoník (OZ) zavádí pojem svéprávnost. Ten nahrazuje dosud užívaný pojem způsobilost k právním úkonům. Svéprávným se stáváte dosažením 18 let a před dosažením zletilosti také uzavřením manželství při svolení soudu (po dosažení 16 let). Kromě toho vám může být svéprávnost i přiznána. Pokud nezletilý, kterému je minimálně 16 let, prokáže, že se sám uživí a postará se o své záležitosti, může soudu navrhnout, aby mu přiznal svéprávnost. Souhlasit musí také zákonný zástupce. 2. Majetkové poměry manželů Nová úprava OZ umožňuje flexibilnější uspořádání majetkových poměrů. Kromě majetkového režimu zákonného a režimu založeného rozhodnutím soudu tak existuje i modifikovaný majetkový režim. Na tom se dohodnou snoubenci nebo manželé ve smlouvě. Ten může spočívat v režimu oddělených jmění v režimu, který vyhrazuje vznik společného jmění ke dni zániku manželství nebo v režimu rozšíření či zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu. 3. Příjmení manželů Ani dřívější ani nová právní úprava neumožňuje ztrojené příjmení. Podle staré úpravy si snoubenec mohl z dosavadních dvou příjmení jedno zvolit sám. Podle nového OZ může snoubenec jako připojované příjmení zvolit jen to první. Dříve, když si paní Drábková Jenčková vzala pana Pleskota, mohla se jmenovat Pleskotová Drábková nebo Pleskotová Jenčková. Všechna tři příjmení užívat nemohla. Podle nového OZ může snoubenec jako připojované příjmení zvolit jen to první, takže když si paní Drábková Jenčková vezme pana Pleskota, bude se jmenovat Pleskotová Drábková. Všechna tři příjmení si ani tentokrát ponechat nemůže. V případě rozvodu podle starého zákoníku může rozvedený manžel do jednoho měsíce přijmout zpět své dřívější příjmení nebo přestat používat společné příjmení vedle příjmení dřívějšího. Nový OZ tuto lhůtu prodlužuje na šest měsíců. V případě, že by měl manžel připojované příjmení, přijme ho ve tvaru před uzavřením sňatku. 4. Jiný režim placení výživného Dřívější právní úprava stanovila, že se kromě zvláštních případů platilo výživné vždy jednou za měsíc. Nová úprava vedle tohoto pravidla připouští, aby soud rozhodl o výživném i jinak. Plátce a příjemce výživného se tak budou moci dohodnout i na jiném režimu. 5. Ochrana rodinného majetku Nový OZ se nedívá na věci, které běžně slouží nezbytným životním potřebám rodiny, z pohledu právního titulu k těmto věcem. Proto věci, které patří k obvyklému vybavení domácnosti, přestávají být od nového roku součástí společného jmění. Pokud se tedy stane, že například manžel bez vědomí své manželky prodá ledničku, může ta se dovolat neplatnosti právního jednání manžela. Nešlo totiž o věc zanedbatelné hodnoty, a proto k takovému rozhodnutí musí mít i její souhlas. 6. Nový pojem: rodinný závod Další novinkou je zavedení pojmu rodinný závod. V něm pracují členové rodiny a závod je ve vlastnictví některé z těchto osob. V zásadních otázkách rodinného závodu ale rozhodují všichni členové, a to bez přihlédnutí k míře vlastnictví nebo spoluvlastnictví. Příklad: Rodina vlastní vinici. Na pěstování vinné révy, její sklizni, zpracování a prodeji se podílí všichni členové rodiny. Vinohrad ale vlastní pouze dědeček. Pokud ten by se rozhodl jej prodat, musí o tom rozhodnout všichni zúčastnění členové rodiny většinou hlasů. Jedná se totiž o zdroj obživy celé rodiny. A tak i přesto, že práva a povinnosti těchto členů rodiny k rodinnému závodu neupravuje žádná smlouva, podílejí se tito na provozu závodu i na zisku z něho. 7. Bydlení manželů Nová právní úprava zavádí také ochranné ustanovení k bydlení rodiny a upravuje pravidla bydlení rodiny po zániku manželství. Pokud by se například manžel bez vědomí své manželky rozhodl, že jako vlastník prodá byt (nebo k bytu zřídí právo, které se neslučuje s bydlením rodiny), ve kterém žijí spolu s dětmi, nesmí tak učinit bez písemného souhlasu choti. Výjimkou je případ, kdy manžel rodině zajistí ve všech ohledem obdobné bydlení, jako je to dosavadní. Stejně tak pokud mají manželé společné nájemní právo k bytu, v němž se svými dětmi bydlí, nemůže se manžel rozhodnout bez písemného souhlasu manželky nájem ukončit. V opačném případě ta se může dovolat neplatnosti tohoto jednání. Zdroj: -obcansky-zakonik-7-zmen-ktere-ovlivni-vasi-rodinu/ Alena Okáčová Moravský ornitologický spolek Videokanál MOSu pronikl do 124 států a pokořil stotisícovou hranici Ti starší si pamatují tradici výstav, na kterých se pečlivě evidovala návštěvnost, a když se objevil stotisící nebo ještě jubilejnější návštěvník, byl odveden stranou, byla mu položena standardní řada otázek, byl vyfotografován a někdy i nafilmován a nakonec odměněn nějakým hodnotným darem. Pak se ještě podepsal do návštěvní knihy a počítalo se dál. Dneska je jiná doba i jiné způsoby představení exponátů. Jedním z fonoménů doby je prezentace videí na YouTube. Svůj videokanál si zřídil i Moravský ornitologický spolek - pobočka České společnosti ornitologické (MOS). Na přelomu roku se na něm objevil navždy neznámý stotisící návštěvník, což je dobrý důvod ke krátkému zamyšlení. Videokanál MOSu je dobře znám i čtenářům Novin Precheza. Odkaz na videa je pravidelnou součástí článků, které v tomto periodiku vycházejí. Videokanál MOSu naleznete na: https://www.youtube.com/ user/mos1932/videos. První video bylo vloženo V době napsání tohoto příspěvku jich tam bylo již 323. Většina videí byla pořízena v České republice, ale nalezneme zde i videa pořízena v Anglii, Nizozemsku, Francii, Švédsku... Naprostá většina videí zachycuje různé druhy ptáků, a to od těch nejběžnějších v různých situacích až po unikátní zálety velmi vzácných druhů, včetně prvovýskytů některých druhů na našem území. Dokumentován je i výskyt hmyzu, především motýlů a na videích nalezneme i některé obojživelníky a savce. Několik videí zachycuje různé významné akce, jako například výstavu k 80. výročí založení MOSu, významnou celosvětovou akci Britský veletrh pro pozorovatele ptactva (British Birdwatching Fair) nebo návštěvu zástupců MOSu v partnerském městě Přerova, Cuijku v Nizozemsku. Videokanál byl koncipován tak, aby mohl plnit více funkcí najednou. Představuje rozsáhlou a stále obohacovanou databázi živočichů, především ptactva. Ta může sloužit jak pro výuku na různých stupních škol, včetně škol vysokých, tak i pro amatérskou veřejnost, které umožňuje určení ptáků, se kterými se setkávají v zahradách nebo na krmítku. Videokanál je rovněž dokladovou databází výskytu nebo záletů vzácných druhů a je rovněž využíván pro vědecké účely. Důsledně dodržovanou zásadou pro umisťovaná videa proto je, že u jednotlivých druhů je mimo českého, vědeckého a anglického názvu druhu uvedena také lokalita a datum, kdy bylo video natočeno. Odkazy na videa jsou také součástí tiskových zpráv MOSu a následně je pro zpravodajství využívají nejen internetové servery, ale také televizní stanice. Informaci o videokanálu přinesl mimo jiné i proslulý časopis Birdwatching Magazine v Mekce pozorovatelů ptactva ve Velké Británii. O možnost využití některých videí požádali pro svůj projekt mapující evropské zatoulance i ornitologové z Havaje. Videa byla použita i v dokumentárních filmech ve Španělsku, Rumunsku a řadě dalších zemí. Odkazy jsou využivány i u známého projektu Českého rozhlasu Hlas pro tento den. O tom, že je videokanál MOSu celosvětově známý, svědčí i statistika návštěvnosti podle zemí. Těch bylo zatím zaznamenáno 124 ze všech obývaných kontinentů: Evropa 42, Asie 40, Afrika 15, Amerika 25 a Austrálie 2. Je zřejmé, že o budoucnost videokanálu nemusíme mít obavy. Roste jak počet přispěvatelů, tak i diváků. Co více si přát? Adolf Goebel, správce videokanálu MOSu Foto: Jiří Šafránek

7 precheza leden 2014 po práci 7 Soutěž Začněte nový rok relaxačním pobytem v Luhačovicích 3 dny pro dva relaxace a pohody Vyhrajte prodloužený víkend v luhačovických lázních! ZO OS CHO pro Vás připravila ve spolupráci s redakční radou NOVIN PRECHEZA malou ochutnávku relaxace a pohody v lázeňském Zařízení Niva Luhačovice. Lázně nabízí rozsáhlý komplex saun, vířivek, teras s nádherným výhledem do okolní krajiny a dalšími službami. Připraveny jsou relaxační masáže uvolňující tělo i duši, speciální vinné koupele a pro milovníky plavání vnitřní bazén se slanou. Lázeňské zařízení NIVA je již tradičním partnerem společnosti PRECHEZA, který nabízí kvalitní služby v oblasti lázeňské péče a ozdravných pobytů pod lékařským dohledem. Nabízí lázeňské pobyty, rehabilitační pobyty a wellness pobyty pro samoplátce, léčebné pobyty prostřednictvím zdravotní pojišťovny (komplexní lázně, příspěvkové lázně) a také firemní akce. Soutěžní otázky: Stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázky a můžete vyhrát dárkový poukaz pro dvě osoby. Jediné, co je potřeba udělat do 10. února, je zaslat na adresu správné odpovědi na tři jednoduché otázky. Následující den výherce vylosuje Mgr. Tomáš Světnický, personální ředitel a.s. PRECHEZA. Málokterý návštěvník Luhačovic opustí město bez tradičního suvenýru v podobě lázeňských oplatků, proto dnešní soutěž zaměříme na firmu zabývající výrobou a prodejem lázeňských oplatků KARE. 1. Kdy začala firma vyrábět oplatky? a) 1989 b) 1992 c) Kolik druhů oplatků v současnosti firma nabízí? a) 3 b) 13 c) Který druh oplatků zákazníci nejvíce upřednostňují? a) oříškové b) kakaové c) vanilkové Výhercem soutěže z minulého čísla novin o rekondiční pobyt v lázních v Luhačovicích, se stal Tomáš Navrátil. Cenu vylosoval výrobní ředitel Marian Bartoš. Výherci blahopřejeme a přejeme příjemný pobyt. ZO OS ECHO a redakce NOVIN PRECHEZA. Koníček Skialpinismus Rádi bychom vás seznámili s netradičním sportem, kterému se věnuje náš zaměstnanec inženýr Lumír Kadlas. Co to vlastně je skialpinismus? Skialpinismus je pohyb na lyžích ve volném horském terénu. Stoupání do kopce umožňuje speciální vázání a pásy nalepené na skluznici. Dělí se na tradiční a závodní skialpinismus. Zatímco tradiční skialpinismus je volný pohyb povětšinou na lyžích (ale ne výhradně) a vyhledává ve své extrémní podobě strmé sjezdy a prvosjezdy, závodní skialpinismus probíhá na vytyčených trasách, na okruzích, má start a cíl a kombinuje výstupy a sjezdy. Výstupy mohou být předepsány na lyžích nebo pěšky s lyžemi na batohu. Hodnotí se čas. První skialpinistické túry sahají až ke konci 19. století. Jelikož neexistovaly lanovky, byl veškerý pohyb na lyžích tenkrát tak trochu skialpinismus. Nejlákavějším na skialpinismu jsou bezesporu sjezdy v čerstvém prašanu. Krásný sjezd si však skialpinista musí zasloužit většinou fyzicky náročným výstupem na kopec. To obvykle znamená zakládání stopy, časté zapadání lyží do sněhu a tím zvýšená fyzická náročnost při cestě nahoru. Při pohybu v horském terénu jsou skialpinisté ohrožováni především lavinovým nebezpečím a pochopitelně i zraněním při případném pádu. Proto je životně důležité se před túrou seznámit s aktuální lavinovou předpovědí pro danou oblast. K základnímu vybavení skialpinisty patří lavinový vyhledávač (pípák), lopata a lavinová sonda a přilba. Vyhledávač slouží nejen pro případné vyhledávání zasypaného kolegy, ale v případě vlastního zasypání lavinou vydává signál, podle kterého jej lze v lavině nalézt. Lyže jsou lehčí než klasické lyže, širší a kratší a mají na konci prohlubeninu na připevnění háčku u stoupacích pásů. Vázání je konstruováno tak, že je při výstupech pohyblivá pata. Vázání je nastavitelné do několika poloh pro stoupání a většinou má brzdu podobnou brzdám na normálních lyžích. Stoupací pásy mají na jedné straně lepící vrstvu, která se přilepí pro chůzi nahoru na skluznici a druhá strana je z materiálu mohér, nebo umělého vlákna a zabraňuje klouzání po sněhu. Dříve se pásy vyráběly z tulení kůže a připevňovaly se řemínky. Pro hodně túr se doporučují i stoupací železa, tzv. haršajzny, což jsou mačky na skialpinistické vázání a pomáhají zabránit uklouznutí lyže v ledové stopě. Tato železa se nasazují na vázání a hroty se zařezávají do sněhu a ledu. Skialpové boty se odlišují od normálních lyžařských bot tím, že mají vnitřní botu buďto na šněrování, nebo na suchý zip. Vnější bota je z plastiku, na patě je mechanismus na přepnutí pohyblivosti boty na chůzi a sjezd. Další rozdíl oproti klasické lyžařské botě je v podrážce. Skialpové boty mají podrážku stejnou jako boty na vysokohorskou turistiku vibram. Při některých túrách na jaře se musí vyšlapat k hranici sněhu pěšky s lyžemi na zádech. Také se lyže na některých túrách nechávají kus před vrcholem u tzv. ski-depot a cesta na vrchol pokračuje lehčím lezením po skalnatém terénu. Foto: Lumír Kadlas Jak dlouho se mu věnuješ? Po postupném sehnání výzbroje, což koncem 80. let nebylo vůbec snadné i z finančního hlediska, bych svůj počátek datoval někdy do roku Když bych to však vzal od základů, tak mé skialpinistické počátky sahají někdy do roku 1982, kdy jsem spolu s kamarády sjel lesem beskydský Smrk na značně zkrácených (původně zlomených) lyžích značky Sulov a s vázáním Kandahár. Kde všude jsi byl? První skialpinistické tréninkové kroky jsem udělal v Jeseníkách kolem Pradědu. Před vyzkoušením alpských terénů bylo nutné se naučit zacházet se vším, co je k tomu potřeba a hlavně jak se chovat ve strmém terénu ať již při výstupu nebo při sjezdu. Samozřejmě jsem spolu s kamarády vyzkoušel něco ve Vysokých Tatrách a pak to byly a snad ještě budou Alpy, ať už rakouské nebo švýcarské. Co tě na něm přitahuje? Fantastické na tom je, že člověk stoupá od horské chaty nádherným tichým zasněženým údolím až na vrcholky skalnatých štítů. Když se k tomu přidá modrá obloha zalitá Sluncem, pak už není co dodat. Snad jen sjezd v prašanu, což k jaru, kdy obvykle jezdíme do Alp, nebývá pravidlem. Párkrát se podařilo po výstupu na vrchol na opačné straně shlédnout shora hemžení lyžařů ve známých lyžařských střediscích, jako například ve Stubaiských Alpách. To jsme byli vždy rádi, že tam nemusíme být. Pak je taky nádherné si dát před prosluněnou chatou po celodenním pocení pár chutných pivek. Tvůj největší zážitek? Asi můj nejdramatičtější zážitek byl na naší první alpské akci v dubnu 1993, kdy jsme chtěli dobýt s pomocí lyží druhý nejvyšší vrchol Alp Monte Rosu. Počasí nám nepřálo, ale protože jsme byli nažhavení, vydali jsme se do docela hustého sněžení. Dopadlo to tak, jak to mělo dopadnout málem jsme zabloudili a ve výšce okolo 3800 m jsme se nakonec otočili. Bílá tma nás dostala, kluci, kteří neměli nasazené sjezdařské brýle byli druhý den téměř slepí a někteří se na rovné pláni vrhali na zem a řvali: Laviná!!. Bílá tma oblbla mozek a i mně se chvílemi zdálo, že mi sníh pod nohama ujíždí. Podařilo se mi dokonce v jednom malém žlabu pod sebou uvolnit malou prachovou lavinu. Nakonec to dobře dopadlo, jeden náš kamarád má snad v hlavě kompas a dovedl nás na chatu. Nejpříjemnější zážitek jsem měl při výstupu ve Stubaiských Alpách, kde jsme sjížděli z výšky asi m nádherným prašanem za modré oblohy plné Slunce. A pak to parádní pivo na chatě Co bys poradil potenciálním zájemcům o provozování tohoto sportu? Určitě dobrým předpokladem je být dobrým sjezdařem a mít dobrou fyzickou kondici. Základní skitouring lze provádět i na našich tuzemských horách, Jeseníkách, Beskydech a Krkonoších. V Krkonoších jsou dokonce oficiálně otevřeny některé terény pro skialpinismus. Vybavení na skialpinismus je však nákladnější než pro klasický sjezd. Lyže, vázání i boty stojí každé okolo korun, dále jsou nutné kvalitní teleskopické hole tj korun, nutná je i přilba a povinností je tzv. lavinový set, tedy vyhledávač, lopata a lavinová sonda, což je dalších korun. Ve výprodejích se dá vybavení sehnat i za 50 % ceny. Skialpinismus v Česku zastřešuje Český horolezecký svaz. Existují i nějaké závody, jaká jsou pravidla? Citace z webu Českého horolezeckého svazu, sekce skialpinismus: Soutěžní skialpinismus zahrnuje několik disciplín: Závod družstev: Závod dvojic na trati v terénu - výstup a sjezd. Kvůli náročnosti není tato disciplína určena juniorským kategoriím. Závod jednotlivců: závod na trati v terénu - výstup a sjezd. Závod je určen všem kategoriím. Vertical: Závod jednotlivců na tratích na sjezdovkách nebo v terénu - pouze výstup do kopce. Závod je určen všem kategoriím. Sprint: Závod jednotlivců na krátké trati - sjezd a výstup. Jedná se o spíše vložený závod pro pobavení diváků při vrcholných závodech. Závod je určen všem kategoriím. Rellays (štafeta): Závod družstev, obdoba sprintu. Závod je určen všem kategoriím. Dana Lehnertová Foto: Lumír Kadlas

8 8 precheza a my precheza leden 2014 Rozhovor My se ptáme, management odpovídá Jsme na začátku nového roku a tak si pro vás redakční rada připravila krátký rozhovor s vedením společnosti a.s. PRECHEZA. Zeptali jsme se nejen na jejich plány, hodnocení a koníčky, ale také např. kdo jim udělal v poslední době Tak doufejme, že tento rozhovor udělá radost našim čtenářům. Ivo Hanáček V Precheze působíte bezmála 2,5 roku, jak hodnotíte svůj dosavadní čas strávený v našem podniku? Velmi kladně zase jsem se něco nového naučil a práce mě baví. Bohužel jen ten čas ubíhá hrozně rychle. Musím přiznat, že jsem do Prechezy nastupoval s mírnými obavami. Našel jsem zde však skvělý tým spolupracovníků, provedli jsme společně pár změn a bylo po obavách. Dobré fungování firmy závisí na kvalitních zaměstnancích. A to Precheza má. Začínal jsem v období končící konjunktury, ta však postupně přecházela do stále probíhající krize. Takové okamžiky jsou nejlepší školou života a testem odolnosti firmy. Znovu jsem si ověřil, že v době krize je třeba pracovat s daleko vyšším nasazením, než když se všechno daří. Rád bych věřil, že to nejhorší už máme za sebou a s našim společným přispěním už se situace bude jen zlepšovat. No uvidíme. Dokážete vypnout, aniž byste musel myslet na své pracovní povinnosti? Jakému typu relaxace se věnujete ve svém volném čase? S tím vypínáním je to velmi složité, zvláště v době počítačů a mobilních telefonů. Letos se mi to moc nedařilo, ale o to větší mám plány do budoucna. Chystám se omezit časově náročné aktivity v komunální politice tak, abych získal víc času pro sebe, pro rodinu a pro přátele. Neustále bojuju o každou chvilku, kterou mohu strávit v jejich společnosti, nejlépe někde na čerstvém vzduchu. Nejraději se toulám po kopcích na kole, nebo na běžkách. A když to podmínky nedovolují, tak klidně vyrazím pěšky nebo na synově motorce. Trávím mnoho času v kanceláři nebo za volantem auta, a tak vítám jakoukoliv fyzickou aktivitu, třeba i práci na zahradě. Já se dokážu radovat z maličkostí a tak je těžko vybrat něco konkrétního. Z profesního hlediska jsou to asi kladné hospodářské výsledky, které jsme dosáhli navzdory problémům a probíhající krizi v oboru. Oldřich Konečný Jste spokojen s hospodářským výsledkem Prechezy za rok 2013? Jak hodnotíte loňský rok? Očekávané hospodářské výsledky roku 2013 považuji s ohledem na složité externí a interní podmínky za solidní. Z externích podmínek je potřeba vzít v úvahu už jeden a půl roku trvající krizi na trhu titanové běloby, v důsledku které i někteří významní výrobci titanové běloby avizují jen minimální zisk či dokonce ztrátu. Pokud jde o interní podmínky, bylo letošní hospodaření ovlivněno plánovanou výrobní odstávkou, při které byly realizovány důležité rozvojové investice. To se projevilo nižšími výkony a vyššími náklady na údržbu. Bohužel další omezení výroby nastalo v důsledku nepříliš vydařeného nájezdu po rekonstrukci výrobny kyseliny sírové. Přes výše uvedené nepříznivé faktory očekávám v roce 2013 dosažení asi 8% rentability z tržeb. Domnívám se, že ve srovnání s ostatními výrobci to bude velmi dobrý výsledek. Současně doufám, že realizovanými investicemi jsme si vytvořili prostor k tomu, aby díky vyšším výkonům a snížení nákladovosti byla rentabilita v roce 2014 významně vyšší. Nastanou nějaké zásadní změny na ekonomickém úseku Prechezy v roce 2014? Předchozí roky se vyznačovaly relativně velkou frekvencí personálních i organizačních změn s dopadem na činnost ekonomického úseku, proto bych si přál, aby rok 2014 byl spíše rokem stabilizačním. Čekají nás některé personální obměny v souvislosti s odchodem pracovníků na mateřskou dovolenou a do starobního důchodu. Asi nejviditelnější změnou v této souvislosti je nástup pana Ing. Pavla Suchého od , který nahradí Mgr. Zdeňka Vosáhla na pozici vedoucího Informatiky. Z hlediska hlavních úkolů bude rok 2014 pro ekonomický úsek především rokem zavádění mezinárodních účetních standardů IFRS. Důraz bude rovněž kladen na zefektivnění kontrolních činností. Koncem loňského roku mi udělala radost ČNB, která intervenovala ve prospěch oslabení české koruny. Jsem si vědom, že z hlediska makroekonomického se jedná o krok, který může být vnímán různě. Exportně orientované Precheze to nicméně umožní (byť částečně a dočasně) zvýšit konkurenceschopnost, což je v době krize a stagnace trhu velmi pozitivní signál. Marian Bartoš Jaké jsou klíčové úkoly úseku komerčního ředitele pro rok 2014? Na základě provedených investic v loňském roce bude v letošním roce zvýšena výroba titanové běloby o sedm tisíc tun. Klíčovým úkolem komerčního úseku tohoto roku bude zajistit prodej veškeré produkce titanové běloby co nejvíce efektivně, to znamená najít takové zákazníky pro naše výrobky, kteří akceptují co nejvyšší cenu. Nelehkým úkolem bude rovněž udržení prodejů železitých pigmentů na úrovni roku 2013 a zajištění zvýšení prodeje Monosalu o další tři tisíce tun. Věřím, že kolektiv komerčního úseku v úzké spolupráci s úsekem výrobním a ostatními, marketingovou práci, kterou jsme začali v loňském roce ve všech oblastech prodeje, úspěšně zrealizuje. Čeká naše obchodníky v roce 2014 dobývání nových teritorií? Dobývání teritorií snad ani ne, protože v současné době dodáváme na všechny kontinenty kromě Antarktidy. Ale jednotlivé výzvy k prvním dodávkám do některých zemí existují. Hlavní bude udržet stávající zákazníky, zvýšit dodávky nejefektivnějších druhů a rovněž budeme usilovat o vstup na náročný japonský trh a pokračovat v prvních dodávkách do Austrálie. Radostí, byť i těch sebemenších si má člověk užívat co nejvíce a nejlépe každodenně. Mám radost z toho, když jsou lidé v mém okolí zdraví, spokojení, veselí a těší se z každodenních radostných maličkostí, které život přináší. Tomáš Světnický Jedním z mnoha skloňovaných slov na konci roku je slůvko předsevzetí. Zazní nějaká předsevzetí pro rok 2014 za úsek personálního ředitele? Já osobně si svá předsevzetí (pokud je vůbec stanovuji) nespojuji s Novým rokem. Spíše je vnímám jako určitá konkrétní rozhodnutí v průběhu celého kalendářního roku. Pokud bych měl hovořit za celý personální úsek, je to příliš velké sousto na to, abych stanovoval nějaká konkrétní předsevzetí, vždyť bych vlastně hovořil za všechny zaměstnance společnosti, nebo jsou všichni moji pacoši, jak uvádí jedna okřídlená replika ze známého filmu. Spíše budu tedy hovořit o přáních. Přál bych si, aby v roce 2014 probíhala komunikace mezi mými kolegy z personálního útvaru a z hospodářských služeb na straně jedné a ostatními spolupracovníky na straně druhé minimálně na stejné úrovni, jako v roce předešlém. Dále bych si přál, abychom byli pochopeni nejen jako složka servisní, tedy plnit funkci dodavatele určitých služeb. Ano, jistě, to je náš hlavní úkol. Na druhé straně by nemělo být opomenuta skutečnost, že naším posláním je rovněž dohlížet nad efektivním nasazováním zaměstnanců na pracovní pozice co do kvality i počtu ve smyslu personálního řízení. Kolegové z hospodářských služeb zase musí dohlížet nad účelným čerpáním prostředků při údržbě našeho rozlehlého areálu. A rozhodně bych si přál, aby se našla řada příležitosti ke zlepšení naší činnosti, a já věřím že je najdeme. Rok 2014 je významným mezníkem v historii Prechezy. Plánujete u příležitosti 120. výročí založení společnosti nějaké akce pro naše zaměstnance, spoluobčany a zákazníky? PRECHEZA je významnou firmou a obchodním partnerem v přerovském regionu po dlouhá desetiletí a 120. výročí založení vnímáme jako jedinečnou možnost připomenout svým sousedům, občanům a partnerům, že jsme tady v přerovském regionu byli a budeme v dobách dobrých i zlých a že naše působení v tomto kontextu je veskrze pozitivní a rádi bychom, aby takhle bylo i vnímáno. Nechceme být nijak pompézní a pod světlem ohňostrojů vystavovat své výdobytky. Plánujeme spíše akce pro zaměstnance, okolní veřejnost i své zákazníky, které mají říci všem, že jsme jako firma ušli za těch 120 let obrovský kus cesty. Fungujeme dnes jako moderní špičkově řízený podnik, jsme seriózním partnerem v obchodních vztazích a stavíme se k našemu bytí v Přerově s vůlí dobrého souseda. Mám-li být konkrétní, chystáme den otevřených dveří pro širokou veřejnost, budeme organizovat zaměstnanecký den pro naše spolupracovníky, chystáme ve spolupráci s krajským archivem v Olomouci jednoduchou výstavu s použitím dobových artefaktů jako jsou plakety, mince, dobové dokumenty vztahujících se k historii PRECHEZY. Připravujeme výroční ples, na kterém bychom rádi viděli maximum spolupracovníků ze všech provozů a nastartovali tak dlouhodobou tradici každoročního pořádání této společenské akce. I u ostatních letošních plánovaných aktivit bude zřejmá červená nit tohoto našeho slavného výročí. Mám na mysli například zákaznické dny PRECHEZY, sportovní den, dlouhodobě oblíbená CYKLOTOUR, turistické větrání plic, nebo překvapení letošního roku cyklozávod kolem areálu PRECHEZY pro účastníky z řad zaměstnanců, rodinných příslušníků a přátel. Za hodně důležité považujeme i setkání bývalých zaměstnanců, kteří jsou dnes ve starobním důchodu a kteří jsou autentickými pamětníky nedávných dob minulých. Jednoduše řečeno, tento výčet akcí není úplný a bude toho letos opravdu hodně. Jsem pozitivně naladěný člověk a důvodů k radosti mi v poslední době poskytli (až na výjimky) kolegové i rodinní příslušníci. Budu tedy trochu sobecký a zaměřím se na vlastní rodinu. Největší radost mi udělal můj sedmiletý syneček. Jednak jsem od něj na Vánoce obdržel krásný jím vlastnoručně vyrobený dárek. A navíc se mu podařilo vsítit dva góly do branky soupeře na větším žákovském fotbalovém turnaji na Slovensku, přestože ještě zatím není žádný přeborník v kopané. Josef Winter Rok 2013 byl z pohledu investice S1/T1 klíčový, na jaké další zásadní investice do výroby se můžeme těšit v roce 2014? Trvale udržitelný rozvoj Prechezy je podmíněn a spojen s investicemi. V roce 2014 to budou mimo jiné nová výrobní linka Monosalu, včetně skladu, sulfacidový reaktor, mokrý mlýn a chlazení hydrolyzátu ve výrobně titanové běloby. Mnozí jistě ví, že jste zapáleným včelařem. Jak se daří skloubit včelařství a role manažera? (Nejsou nástroje na řízení včelstev a lidí obdobné?) Včelí společenství, včely ve stejné podobě jako v současnosti, o která pečují včelaři až v posledních několika stoletích, jsou zde už více jak 50 milionů let. Za tu dobu se podnebí a jeho vlivem rostlinstvo na naší planetě mnohokrát významně změnilo a včelaři pozorují tyto změny i nyní. Rolí manažera je dosáhnout žádoucích výsledků vzděláváním, tradicemi, osobním příkladem, taktickými a strategickými postupy a dovednostmi v oblasti řízení a komunikace; manažerských praktik je 250 až 300. Včely jsou chovány, lidé jsou řízeni, manažováni rozdíl je snad dosti zřetelný. Mnoho lidí, zvláště syn. Celý neformální tým S1T1 svým úsilím a neutuchajícím entuziasmem. Pavel Valášek Prechezu všichni vnímáme jako perspektivní podnik, jaké výzvy má před sebou výroba pro rok 2014? Na tuto otázku existuje relativně velmi krátká odpověď Zajistit výrobu všech našich výrobků v požadovaném objemu a kvalitě. Jenže všichni, co si právě teď čtou tyto řádky, moc dobře vědí, že bez jejich přičinění to jsou jen plané řeči. Jsem však přesvědčen o tom, že pro přijetí této výzvy máme vytvořené podmínky, a nic tedy nebrání se s touto výzvou náležitě vypořádat. Dokážete krátce porovnat Prechezu (technický stav provozů) s hlavními světovými konkurenty? Upřímně řečeno neexistují ukazatele na základě, kterých by se dal porovnat technický stav jednotlivých provozů s konkurencí. Každý výrobní provoz má své technicky vyspělejší a méně technicky vyspělé části. Vnímám však jako důležité to, že naše výrobky PRETIOX jsou konkurenceschopné i vyspělejším chloridovým technologiím. A abychom si tuto konkurenceschopnost udrželi, je nezbytně nutné mít méně technicky vyspělých částí co nejméně. Stejně jak v životě, tak i v tomto případě platí přísloví Kdo chvíli stál, již stojí opodál. Mé děti, svou bezelstnou radostí během příjemně strávených vánočních svátků. Redakční rada děkuje všem pánům za rozhovor a přeje v novém roce jen to nejlepší. TIRÁŽ NOVINY PRECHEZA Noviny zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov Vydavatel: PRECHEZA a.s. Přerov Evidenční číslo: MK ČR E NEPRODEJNÉ Redakční rada: Adolf Goebel, Marek Konečný, Dana Lehnertová, Tomáš Navrátil, Alena Okáčová, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla, Jiří Valenta Šéfredaktorka: Jitka Koppová Adresa redakce: NOVINY PRECHEZA, nábřeží Dr. E. Beneše 1170/24, Přerov Telefon:

Okno do praxe 2009, Olomouc. Mgr.Tomáš. SVĚTNICKÝ personáln

Okno do praxe 2009, Olomouc. Mgr.Tomáš. SVĚTNICKÝ personáln Jasná a barevná perspektiva Okno do praxe 2009, Olomouc Mgr.Tomáš SVĚTNICKÝ personáln lní ředitel Historický vývoj 1894 Vznik podniku - PRVNÍ MORAVSKÁ ROLNICKÁ AKCIOVÁ TOVÁRNA NA SOUSTŘED EDĚNÁ HNOJIVA

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Kienbaum International Praha, 05. října 2011 Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Agenda 1. O nás» Představení společnosti Kienbaum 2. Odměňování v České

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Ostravský oblastní vodovod 1958-2008

Ostravský oblastní vodovod 1958-2008 [ 1958-2008 ] Ostravský oblastní vodovod 1958-2008 Vodárenská soustava Ostravského oblastního vodovodu (OOV) je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v severní části

Více

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize?

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Citibank Europe plc, organizační složka Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Praha, 3. prosince 2009 Prezentující Marek Potoma ředitel komerčního bankovnictví Hana Stuchlíková ředitelka marketingu

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Miroslav Klos generální ředitel a místopředseda představenstva Vodárenská akciová společnost, a.s.,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více